Information communication technology and market information systems

“———————————————————————————————————————————————
Support this Page: http://amzn.to/2kgnzrf
———————————————————————————————————————————————

Information communication technology and market information systems

Marketing decisions are taken on a continuous basis and hence information is constantly required to enable management to take such decisions. A continuous source of information is required for control purposes. A marketing information system (MKIS) meets these needs.

It is helpful to see the MKIS as comprising all computer and non-computer systems which can help the marketer. An MKIS is built up from several different systems which may not directly be related to marketing. These will contain:

– Internal reports system which provides:

o Results data;

o Measures of current performance;

o Sales, cost and stock information.

– The marketing intelligence system does the following:

o Provides happenings data;

o Provides information on development in the environment;

o Scans and disseminates a wide range of intelligence.

A marketing intelligence system is a set of procedures and sources used by managers to obtain everyday information about pertinent developments in the marketing environment.

Data collected has to produce coherent information.

– The system allows for easy and effective storage and retrieval of data and so consideration must be given to:

o Manual or computerised;

o The extent of hard copy back up;

o Cross referencing of data;

o Data protection legislation considerations.

– Irrelevant data must be eliminated.

– Dissemination of information include the following:

o Who needs to/should receive information;

o The use of newsletters for standardised regular information;

o How much value is added by the system?

The cost and organisational implications of an MKIS include:

– Training of existing and new staff will be necessary;

– Staff with specialist skills might have to be recruited so job specifications and specifications will have to be changed;

– Organisational considerations will probably include a reallocation of duties.

When an MKIS is being developed, the following factors should be considered:

– Users must understand the systems and be in a position to evaluate and control them;

– The system must be regularly reviewed and feedback improved;

– The true meaning of the information provided must be clarified;

– The MKIS must be flexible;

– A system is as effective as designers and users make it.

The features of an effective MKIS

An MKIS must do the following:

– Provide managers with real time information on how customers and staff perceive the services being given, since what is not measured can’t be managed;

– Measure quality of service and customer care to provide evidence that they do matter, the implication because what is seen to be measured gets done;

– Monitor how the customer base is changing;

– Provide a basis on which bonus payments can be determined, because what gets paid for gets done even better.

Data and information about customer data may be gathered in many ways but systems design criteria are important:

– Management’s access to information must be easy and direct;

– The cost of information should be minimal;

– Data gathering should be low intensity;

– Data gathering should be regular and continuous.

The components of a computerised MKIS

– A data bank will store data;

– A statistical program will store programs for carrying out computations;

– A model bank will store marketing models for planning and analysis;

– A display unit will allow the user to communicate with the MKIS.


“————————————————– ————————————————– —————————————–
Tappoġġja dan Paġna: http://amzn.to/2kgnzrf
————————————————– ————————————————– —————————————–

teknoloġija tal-informazzjoni u tas-suq sistemi ta ‘informazzjoni

 

deċiżjonijiet Marketing jittieħdu fuq bażi kontinwa u għalhekk l-informazzjoni hija dejjem meħtieġa sabiex ikun hemm ġestjoni li jieħdu deċiżjonijiet bħal dawn. Sors kontinwu ta ‘informazzjoni hija meħtieġa għall-finijiet ta’ kontroll. Sistema ta ‘informazzjoni tas-suq (MKIS) jissodisfa dawn il-ħtiġijiet.

 

Huwa utli li wieħed jara l-MKIS bħala li jinkludi l-sistemi kollha tal-kompjuter u mhux tal-kompjuter li jistgħu jgħinu l-negozjant. L MKIS hija mibnija minn diversi sistemi differenti li ma jistgħux ikunu direttament relatati mal-kummerċjalizzazzjoni. Dawn se jinkludu:

– Rapporti Intern sistema li tipprovdi:

o id-data Riżultati;

o Miżuri ta ‘prestazzjoni kurrenti;

Bejgħ o, spejjeż u informazzjoni istokk.

 

Is-sistema ta ‘intelliġenza tas-suq ma dan li ġej:

o Jipprovdi dejta happenings;

o Tipprovdi tagħrif dwar l-iżvilupp fl-ambjent;

o skanijiet u jxerred firxa wiesa ‘ta’ intelliġenza.

 

A sistema ta ‘intelliġenza tas-suq huwa sett ta’ proċeduri u sorsi użati mill-maniġers biex jiksbu informazzjoni ta ‘kuljum dwar l-iżviluppi pertinenti fl-ambjent tas-suq.

 

Id-dejta miġbura għandha tipproduċi informazzjoni koerenti.

Is-sistema tippermetti għall-ħażna faċli u effettiv u ġbied tad-data u għalhekk konsiderazzjoni għandha tingħata għal:

o Manwal jew kompjuterizzata;

o Il-firxa ta ‘kopja stampata back-up;

o Salib referenzar ta ‘data;

o konsiderazzjonijiet leġiżlazzjoni Protezzjoni tad-data.

 

Id-data Irrilevanti għandu jiġi eliminat.

– Tixrid ta ‘tagħrif jinkludu dan li ġej:

o Li jeħtieġ li / għandhom jirċievu informazzjoni;

o L-użu ta ‘newsletters għal informazzjoni regolari standardizzata;

o Kemm ħafna fil-valur huwa miżjud mis-sistema?

 

L-implikazzjonijiet tal-ispejjeż u organizzattivi ta ‘MKIS jinkludu:

It-taħriġ tal-istaff eżistenti u dak ġdid se tkun meħtieġa;

– Persunal b’ħiliet speċjalizzati jista ‘jkollu jiġi reklutat hekk ispeċifikazzjonijiet tax-xogħol u l-ispeċifikazzjonijiet se jkollhom jinbidlu;

– Kunsiderazzjonijiet organizzattivi probabbilment se jinkludi allokazzjoni mill-ġdid tad-dazji.

 

Meta MKIS qed tiġi żviluppata, għandhom jiġu kkunsidrati l-fatturi li ġejjin:

L-utenti jridu jifhmu s-sistemi u jkunu f’pożizzjoni li jevalwaw u kkontrollati;

Is-sistema għandha tiġi riveduta regolarment u l-feedback mtejba;

It-tifsira vera tal-informazzjoni pprovduta għandha tiġi ċċarata;

– L MKIS għandha tkun flessibbli;

– Sistema hi effettiva daqs disinjaturi u l-utenti jagħmlu dan.

 

Il-karatteristiċi ta ‘MKIS effettiv

 

L MKIS trid tagħmel dan li ġej:

– Jipprovdu maniġers b’informazzjoni f’ħin reali dwar kif il-klijenti u l-persunal jipperċepixxu s-servizzi li qed jingħataw, peress li dak li ma jkunx imkejjel cana € ™ t tkun ġestita;

Il-kwalità Miżura ta ‘servizz u customer care li jagħti evidenza li dawn ma jimpurtax, l-implikazzjoni għaliex dak li jidher li jkun jitkejjel, isir;

– Tissorvelja kif il-klijentela qed tinbidel;

– Li tiġi pprovduta bażi li fuqha ħlasijiet tal-bonus jista ‘jiġi determinat, għaliex dak gets mħallsa għall isir anki aħjar.

 

Id-dejta u l-informazzjoni dwar id-data tal-klijent tista ‘tiġi miġbura f’ħafna modi iżda s-sistemi kriterji tad-disinn huma importanti:

– Managementâ € ™ s aċċess għall-informazzjoni għandu jkun faċli u dirett;

L-ispiża ta ‘tagħrif għandhom ikunu minimi;

– Ġbir tad-data għandu jkun intensità baxxa;

– Ġbir tad-data għandhom ikunu regolari u kontinwa.

 

Il-komponenti ta ‘MKIS kompjuterizzata

 

– A data bank se taħżen data;

– Programm statistiku se taħżen programmi biex isiru l-komputazzjonijiet;

– Mudell A bank se taħżen mudelli marketing għall-ippjanar u l-analiżi;

– A unità tal-wiri se jippermettu lill-utent li jikkomunikaw ma ‘l-MKIS.


“————————————————– ————————————————– —————————————–
http://amzn.to/2kgnzrf: hierdie ondersteuning
————————————————– ————————————————– —————————————–

Inligting kommunikasie tegnologie en die mark inligtingstelsels

 

Bemarking besluite geneem word op ‘n deurlopende basis en dus inligting is voortdurend nodig om bestuur in staat stel om sulke besluite te neem. ‘N Deurlopende bron van inligting is nodig vir kontroledoeleindes. ‘N bemarking inligtingstelsel (MKIS) aan hierdie behoeftes.