Information communication technology and market information systems

– Medir a qualidade de serviço e atendimento ao cliente para fornecer evidência de que eles fazem questão, a implicação porque o que é visto para ser medido é feito;– Monitorar a forma como a base de clientes está mudando;

– Fornecer uma base sobre a qual pode ser determinada pagamentos de bônus, porque o que é pago para é feito ainda melhor.

 

Dados e informações sobre os dados dos clientes podem ser recolhidas em muitas maneiras, mas sistemas de critérios de projeto são importantes:

– Acesso Managementâ € ™ s à informação deve ser fácil e direta;

– O custo da informação deve ser mínima;

– A coleta de dados deve ser de baixa intensidade;

– A coleta de dados deve ser regular e contínua.

 

Os componentes de um MKIS informatizado

 

– Um banco de dados irá armazenar dados;

– Um programa estatístico irá armazenar programas para a realização de cálculos;

– Um banco modelo irá armazenar modelos de marketing para planejamento e análise;

– A unidade de exibição permitirá que o usuário se comunique com o MKIS.


“————————————————– ————————————————– —————————————–
http://amzn.to/2kgnzrf: ਇਸ ਪੰਨਾ ਸਮਰਥਨ
————————————————– ————————————————– —————————————–

ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ

 

ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਿਰੰਤਰ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਪਰਬੰਧਨ ਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ. ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰੋਤ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਇਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ (MKIS) ਇਹ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ.

 

ਇਹ MKIS ਸਾਰੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜੋ ਵੇਚਕਾਰ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਤੌਰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ. ਇੱਕ MKIS ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਸਟਮ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੱਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ:

– ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ:

ਹੇ ਨਤੀਜੇ ਡਾਟਾ;

ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਹੇ ਉਪਾਅ;

ਹੇ ਵਿਕਰੀ, ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਜਾਣਕਾਰੀ.

 

– ਮੰਡੀਕਰਨ ਖੁਫੀਆ ਸਿਸਟਮ ਹੇਠ ਕਰਦਾ ਹੈ:

ਹੇ ਵਾਪਰਨ ਡਾਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ;

ਹੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ;

ਹੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਲੜੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ.

 

ਇਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਖੁਫੀਆ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੇਜਰ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਸਰੋਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਹੈ.

 

ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਡਾਟਾ ਠੋਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ.

– ਸਿਸਟਮ, ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੈ:

o ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ;

ਹੇ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਅਪ;

ਹੇ ਕਰਾਸ ਡਾਟਾ ਦੀ ਹਵਾਲਾ;

ਹੇ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚਾਰ.

 

– ਆਲੋਚਕ ਡਾਟਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

– ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੇਠ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

ਹੇ ਕੌਣ ਨੂੰ / ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ;

ਹੇ ਪਰ੍ਮਾਣੀਿਕਰ੍ਤ ਨਿਯਮਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋ;

ਹੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੁੱਲ ਸਿਸਟਮ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ?

 

ਇੱਕ MKIS ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਪਰ੍ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

– ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਨਵ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ;

– ਮਾਹਰ ਹੁਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿਵਰਣ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ;

– ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਚਾਰ ਸੰਭਵ ਹੈ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰੀਆਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ.

 

ਜਦ ਇੱਕ MKIS ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੇਠ ਕਾਰਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

– ਉਪਭੋਗੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਥਿਤੀ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ;

– ਸਿਸਟਮ ਨਿਯਮਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਸੁਧਾਰ;

– ਮੁਹੱਈਆ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਹੀ ਅਰਥ;

– MKIS ਲਚਕਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ;

– ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸਰਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ.

 

ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ MKIS ਦੇ ਫੀਚਰ

 

ਇੱਕ MKIS ਹੇਠ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

– ਨੂੰ ਗਾਹਕ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਸੇਵਾ ਸਮਝ ‘ਤੇ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜਰ ਦਿਓ, ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਕੈਨਾ € ™ ਟੀ ਪਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਮਾਪਿਆ ਨਹੀ ਹੈ;

– ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਰਾਗ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ਰਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਪਿਆ ਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਭਾਵ;

– ਮਾਨੀਟਰ ਨੂੰ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ;

– ਕਿਉਕਿ ਕਿ ਕੀ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਬੋਨਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦਿਓ.

 

ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਡਾਟਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਪਰ ਸਿਸਟਮ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਮਾਪਦੰਡ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:

– Managementâ € ™ s ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ;

– ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ;

– ਡਾਟਾ ਇਕੱਠ ਘੱਟ ਤੀਬਰਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ;

– ਡਾਟਾ ਇਕੱਠ ਰੈਗੂਲਰ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

 

ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ MKIS ਦੇ ਭਾਗ

 

– ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਬਕ ਡਾਟਾ ਸੰਭਾਲਣ ਜਾਵੇਗਾ;

– ਇੱਕ ਅੰਕੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਗਣਨਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਜਾਵੇਗਾ;

– ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਬਕ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਜਾਵੇਗਾ;

– ਇੱਕ ਡਿਸਪਲੇਅ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ਰ MKIS ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ.


“————————————————– ————————————————– —————————————–
Susține această pagină: http://amzn.to/2kgnzrf
————————————————– ————————————————– —————————————–

Tehnologia informației și comunicațiilor de piață a sistemelor informatice

 

Deciziile de marketing sunt luate în mod continuu și, prin urmare, informațiile sunt în mod constant necesare pentru a permite conducerii să ia astfel de decizii. O sursă continuă de informații sunt necesare în scopul controlului. Un sistem informațional de marketing (MKIS) satisface aceste nevoi.

 

Este de ajutor pentru a vedea MKIS ca incluzând toate sistemele informatice și non calculator, care pot ajuta la marketing. Un MKIS este construit din mai multe sisteme diferite, care nu pot fi direct legate de marketing. Acestea vor conține:

– Rapoarte interne de sistem, care prevede:

o Date Rezultate;

o Măsuri de performanță curente;

O vânzări, costuri și informații de stoc.

 

– Sistemul de informații de marketing face următoarele:

o Asigură date happening-urile;

o Oferă informații cu privire la dezvoltarea în mediu;

O Scanează și diseminează o gamă largă de informații.

 

Un sistem de informații de marketing este un set de proceduri și surse utilizate de către manageri pentru a obține informații de zi cu zi cu privire la evoluțiile relevante din mediul de marketing.