Information communication technology and market information systems

- Organ­isat­or­iska över­väganden kom­mer för­mod­li­gen innehål­la en omför­del­ning av arb­et­sup­p­gifter. 

När en MKIS utveck­las, bör föl­jande faktor­er beak­tas:

- Användarna måste för­stå systemen och vara i stånd att utvärdera och kon­trol­lera dem;

- Systemet måste regel­bundet ses över och åter­kop­pling för­bät­trats;

- Den san­na innebörden av den inform­a­tion som måste klar­göras;

- Den MKIS måste vara flex­i­bel;

- Ett sys­tem är lika effekt­ivt som form­givare och användare att göra det.

 

Funk­tion­erna i en effekt­iv MKIS

 

En MKIS måste göra föl­jande:

- Ge chefer med realt­idsin­form­a­tion om hur kun­derna och per­sonalen upp­lever de tjän­ster som ges efter­som det inte mäts canâ € ™ t hanter­as;

- Mät ser­vicek­val­itet och kun­d­vård att bevisa att de har någon bety­delse, innebörden efter­som det ses som ska mätas blir gjort;

- Över­vaka hur kun­d­basen förändras;

- Ge en grund för bonusut­betal­ningar kan bestäm­mas, efter­som det får betalt för blir gjort ännu bät­tre.

 

Data och inform­a­tion om kun­d­data kan sam­las på många sätt, men sys­tem­design kri­ter­i­er är viktiga:

- Man­age­mentâ € ™ s tillgång till inform­a­tion ska vara enkel och direkt;

- Kost­naden för inform­a­tion­en bör vara min­im­al;

- Datain­sam­ling bör vara låg intens­itet;

- Datain­sam­ling bör ske regel­bundet och kontin­uer­ligt.

 

Kom­pon­en­terna i ett dat­or­iser­at MKIS

 

- En data­bas kom­mer att lag­ra data;

- Ett stat­istikpro­gram kom­mer att lag­ra pro­gram för att utföra ber­äkningar;

- En mod­ell bank kom­mer att lag­ra marknadsföring mod­el­ler för pla­ner­ing och ana­lys;

- En dis­play­en­het gör det möj­ligt för användar­en att kom­mu­ni­cera med MKIS.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Дастгирии ин саҳифа Саҳифа: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Маълумот технологияи коммуникатсионӣ ва бозори системаҳои иттилоотӣ

 

ќарорњои Маркетингии шудаанд, дар асоси доимї гирифта ва аз ин рӯ маълумоти мунтазам талаб идоракунии имконият барои гирифтани чунин қарорҳо. Як манбаи доимии иттилоот барои мақсадҳои назорати лозим аст. Системаи Иттилоотии Маркетингии (MKIS) ҷавобгӯи ин талабот.

 

Ин муфид аст, ки ба дидани MKIS ҳамчун иборат ҳамаи системаҳои компютерӣ ва ғайридавлатӣ компютер, ки метавонад ба фур кӯмак кунед. Як MKIS аст, то ки аз якчанд системаҳои гуногун, ки на метавонад бевосита ба маркетинг вобаста карда бино. Ин дар бар гирад хоҳад кард:

- Низоми таъмин менамояд, хабар дохилӣ:

Эй Натиҷаи маълумот;

Тадбирҳо Эй иҷрои ҷорӣ;

Фурӯш Эй, хароҷот ва иттилооти саҳҳомӣ.

 

- Низоми иктишофї маркетинг мекунад зеринро интихоб кунед:

Эй таъмин hap­pen­ings маълумот;

Эй иттилоот оид ба рушд дар муҳити таъмин менамояд;

Эй Технологияи ва dis­sem­in­ates доираи васеи иктишофї.

 

Системаи иктишофї маркетинги маҷмӯи тартиб ва манбаъњои истифода роњбарон ба даст овардани маълумот дар бораи рӯзмарраи рушди дахлдор дар муҳити маркетинг аст.

 

Маълумот ҷамъоварӣ дорад, ба истеҳсоли маълумоти ягонаи.

- Ин низом ба беҳбуди барои нигоҳдорӣ ва ҷустуҷӯи маълумот ва баррасии бояд ба ато осон ва самаранок:

Эй дастӣ ё компютерии;

Эй андоза нусхаи сахт баргашт, то;

Эй Салиби марҷӯъ маълумот;

Эй Мулоҳизаҳои қонунгузории ҳифзи маълумот.

 

- Маълумот номарбуте бояд бартараф карда шаванд.

- Паҳн намудани иттилоот зеринро дар бар мегирад:

Эй касоне, бояд / бояд маълумотро гирифт;

Эй Истифодаи ахбороти барои иттилооти стандартиро мунтазам;

Эй Чӣ қадар арзиш аст, ки дар низоми илова карда?

 

Арзиши ва ташкилии оқибатҳои як MKIS иборатанд аз:

- Омӯзонидани кормандони амалкунанда ва нав лозим мешавад;

- Кормандон бо малакаҳои мутахассиси то ба ҷалб карда шавад, то хусусияти кор ва мушаххасоти дошта иваз карда шаванд;

- Мулоҳизаҳои Ташкили эҳтимол дохил хоҳад азнавтақсимкунии бољњои.

 

Вақте ки MKIS аст, таҳия, омилҳои зерин бояд ба назар гирифт:

- Истифодабарандагон бояд системаи дарк ва дар як вазифа ба баҳодиҳӣ ва назорати онҳо бошад;

- Дар система бояд мунтазам баррасӣ ва фикру такмил;

- Дар маънои ҳақиқӣ маълумоти пешнињодшуда бояд равшан карда шавад;

- Дар MKIS бояд фасеҳ бошад;

- Системаи мисли таҳиякунандагони самаранок аст ва истифодабарандагони он кунад.

 

Дар Хусусиятҳои як MKIS самаранок

 

Як MKIS бояд зеринро:

- Таъмин намудани роњбарони бо маълумоти вақти воқеӣ дар бораи чӣ гуна мизоҷон ва кормандони намедонанд, ба хадамоти дода мешавад, зеро чӣ андоза нест, Қонои € ™ т идора карда шавад;

- Сифати чен хизматрасонӣ ва нигоҳубини фармоишгар барои таъмини далелҳо ки онҳо ба аҳамият, ки implic­a­tion, зеро он чӣ аст, ки ба дида чен анҷом гираду;

- Назорат, ки чӣ тавр пойгоҳи муштарӣ тағйир;

- Таъмин намудани асос, ки пардохти бонуси метавон муайян карда мешавад, зеро ки он чӣ танбали барои анҷом гираду ҳам беҳтар пардохт карда мешавад.

 

Маълумот ва иттилоот дар бораи маълумоти фармоишгар метавонад дар бисёре аз роҳҳои аммо низоми меъёрҳои тарҳи муҳим мебошанд ҷамъоварӣ мегарданд:

- Man­age­mentâ € ™ р дастрасӣ ба иттилоот бояд осон ва бевосита бошад;

- Арзиши маълумот бояд то ҳадди имкон бошад;

- Ҷамъоварии маълумот бояд ба шиддатнокии кам бошад;

- Ҷамъоварии маълумот бояд мунтазам ва давомдор бошад.

 

Ин компонентҳо як MKIS компютерии

 

- Бонк маълумот нигоҳ доштани маълумот;

- Барномаи омории барномаҳои барои гузаронидани com­pu­ta­tions нигоҳ;

- Бонк модели хоҳад моделҳои маркетингӣ барои банақшагирӣ ва таҳлили нигоҳ;

- А воҳиди Намоиши имконият медиҳад, ки корбар барои муошират бо MKIS.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: இந்த பக்கம் ஆதரவு
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் சந்தை தகவல் அமைப்புகள்

 

மார்க்கெட்டிங் முடிவுகளை எடுக்க ஒரு தொடர்ச்சியான அடிப்படையில் எடுக்கப்பட்ட மற்றும் எனவே தகவல் தொடர்ந்து அத்தகைய முடிவுகள் எடுப்பது மேலாண்மை செயல்படுத்த வேண்டும். தகவல் ஒரு தொடர்ச்சியான மூல கட்டுப்பாட்டு நோக்கங்களுக்காக தேவைப்படுகிறது. ஒரு மார்க்கெட்டிங் தகவல் அமைப்பு (MKIS) இந்த தேவைகளை பூர்த்தி.

 

அது விளம்பரதாரர் உதவ முடியும் என்பது கணினி மற்றும் அல்லாத கணினி அமைப்புகள் உள்ளடக்கிய என MKIS பார்க்க உதவியாக இருக்கும். ஒரு MKIS நேரடியாக மார்க்கெட்டிங் தொடர்பான முடியாது பல்வேறு வேறுபட்ட அமைப்புகள் உருவாக்கப்படுகிறது. இந்த கொண்டிருக்கும்:

- உள் அறிக்கைகள் இது வழங்குகிறது அமைப்பு:

ஓ முடிவுகள் தரவு;

தற்போதைய செயல்திறன் ஓ நடவடிக்கைகள்;

ஓ விற்பனை, செலவு மற்றும் பங்கு தகவல்.

 

- மார்க்கெட்டிங் புலனாய்வு அமைப்பு பின்வரும் செய்கிறது:

ஓ நடப்பதால் தரவு வழங்குகிறது;

ஓ சூழலில் வளர்ச்சி பற்றிய தகவல்களை வழங்குகிறது;

ஓ ஸ்கேன் மற்றும் உளவுத்துறை ஒரு பரவலான பரப்புகின்றன.

 

ஒரு மார்க்கெட்டிங் புலனாய்வு அமைப்பு நடைமுறைகள் மற்றும் சந்தைப்படுத்தல் சூழலில் ஏற்புடைய அபிவிருத்திகள் பற்றி தினமும் தகவல்களை பெற மேலாளர்கள் பயன்படுத்தப்படும் ஆதாரங்கள் ஒரு தொகுப்பு ஆகும்.

 

சேகரிக்கப்பட்ட தகவல்கள் ஒத்திசைவான தகவல் தயாரிக்க உள்ளது.

- அமைப்பு எளிய மற்றும் பயனுள்ள சேமிப்பு மற்றும் தரவு மற்றும் அதனால் கருத்தில் கொடுக்கப்பட வேண்டும் மீட்பு அனுமதிக்கிறது:

ஓ கையேடு அல்லது கணினி;

மீண்டும் கடின நகலை அளவிற்கு ஓ;

ஓ குறுக்கு தரவு மேற்கோள்;

ஓ தரவு பாதுகாப்பு சட்டத்தை பரிசீலனைகள்.

 

- பொறுத்தமில்லை தரவு அழிக்கப்பட வேண்டும்.