Information communication technology and market information systems

- Pese a igba lori eyi ti ajeseku owo sis­an le wa ni pin­nu, nit­ori ohun ti olub­won san fun olub­won ṣe ani dara. 

Data ati alaye nipa oni­bara data le wa ni jọ ni ọpọlọpọ awọn ọna ṣug­bọn awọn ọna šiše oniru àwárí mu wa ni pataki:

- Man­age­mentâ € ™ s wiwọle si alaye gbọdọ jẹ rorun ati ki o taara;

- Awọn iye owo ti alaye yẹ ki o wa pọọku;

- Data ape­jo yẹ ki o wa kekere kik­ankik­an;

- Data ape­jo yẹ ki o wa deede ati lemọlemọfún.

 

Awọn irinše ti a com­pu­ter­ized MKIS

 

- A data ifo­wo pamo yoo fi data;

- A iṣiro eto yoo tọjú eto fun rù jade com­pu­ta­tions;

- A awoṣe bank yoo fi tita si dede fun igbo­gun ati onínọm­bà;

- A àpapọ kuro yoo gba awọn olum­ulo lati ṣe ibasọrọ pẹlu awọn MKIS.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Ukusekela leli khasi: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Ulwazi nobuch­weph­eshe bezok­ux­hu­mana kanye emakethe zezok­wazisa

 

izin­qumo Mar­ket­ing bathath­wa nja­lo futhi ngalesosizathu lwazi nja­lo okudingekayo ukuze unike aman­d­la uku­phath­wa ukuthatha izin­qumo ezin­ja­lo. A kuqhubeke kuletha ulwazi oludingekayo for con­trol ngez­inhlo­so. A sys­tem iminin­ing­wane mar­ket­ing (MKIS) ihlan­gana lezi zidin­go.

 

Kuy­in­to ezi­wusizo ukuze abone MKIS njen­goba ana­bam­emezeli zonke izi­m­iso zama-com­puter futhi non-com­puter esin­gas­iza mar­keter. An MKIS iyok­wakhi­wa kusuka kumas­istimu eziningana ezahlukene okun­gen­zeka ngqo ezihlobe­ne mar­ket­ing. Lezi Uyobe unesihloko:

- Intern­al ubika sys­tem esih­lin­zeka:

o idatha Imiphumela;

o Izinyath­elo ukuseben­za zaman­je;

o Sales, izindleko kanye nok­waziswa stock.

 

- Uhlelo mar­ket­ing intel­li­gence owen­za lokhu oku­lan­delayo:

o Inik­eza idatha Izen­za­kalo;

o Inik­eza ulwazi on ukuthuthukiswa imvelo;

o mishini kanye dis­sem­in­ates anhlo­bonhlobo intel­li­gence.

 

A uhlelo mar­ket­ing intel­li­gence iqoqo izin­qubo kanye ezis­et­shen­zisel­wa abap­hathi ukuba bathole ulwazi kwan­suku ngen­qubekela obuhilelekile in imvelo mar­ket­ing.

 

Idatha eqoqwe has ukukhiq­iza lwati ngalok­ubum­be­ne.

- Uhlelo ivumela isitoreji lula futhi ngem­pumelelo kanye ukubuy­isa kweminin­ing­wane man­je kumele kucat­shang­we ku:

o Manu­al noma eseben­za nge-com­puter;

o Izinga ikhophi kan­zi­ma emuva up;

o Cross incwadi idatha;

o umt­set­fo Vikela Ukwaziswa yeza­khi.

 

- Idatha enga­fanele kumele iqed­we.

- Ukus­at­shalal­iswa kolwazi zih­lan­gan­isa lokhu oku­lan­delayo:

o Ubani odinga / kumele bathole ulwazi;

o Uku­set­shen­ziswa wel­ik­lasi newesiko­lo ukuze uthole ulwazi zifane avamile;

o Kakhu­lu kangakanani value yengezwe ohlel­weni?

 

Izindleko nasez­int­weni eziphathele­ne nenh­lan­gano okushi­wo i MKIS zih­lan­gan­isa:

- Ukuqeqesh­wa kwa­baseben­zi akhona namasha kuy­o­dingeka;

- Staff nga­mak­hono spe­cial­ist kun­gase kudingeke ukubuth­wa kangaka umseben­zi Iminin­ing­wane Uku­ca­ciswa kuy­o­dingeka ukuba ish­int­sh­we;

- Uku­cat­shangel­wa kwenh­lan­gano cishe zih­lan­gan­isa a zabi­we kabusha imiseben­zi.

 

Uma i MKIS isakhi­wa, izici ezil­an­delayo kufanele kub­hek­we:

- Abaseben­zisi kumele baqonde izinhlelo futhi abe bezok­wazi ukuhlola futhi ulawule kubo;

- Uhlelo kumele nja­lo sibuyekezwe futhi impen­du­lo yathuthuka;

- Incazelo ulwazi enik­ezi­we kufanele kuca­ciswe weqin­iso;

- The MKIS kumele lun­gabi nemibandzela;

- A uhlelo is njen­goba nom­phumela njen­goba abak­lami abaseben­zisi alen­ze.

 

The izici an MKIS ngem­pumelelo

 

An MKIS kufanele wen­ze lokhu oku­lan­delayo:

- Nik­eza abap­hathi real time on kan­jani amakhasi­mende kanye nabaseben­zi ukuqonda ama­sevisi kok­unikwa, njen­goba lok­ho akulingan­iswa eKhana € ™ t iphath­we;

- Kala izinga len­konzo kanye nok­un­akekel­wa kwa­makhasi­mende ukunik­eza ubu­fakazi bok­uthi abazi lutho, iphuzu ngoba lok­ho libonakala kulingan­iswa olwen­zi­wa;

- Gada indlela base ikhasi­mende uyash­int­sha;

- Nik­eza isisekelo okwakhel­we kuso ibhonasi izinkokh­elo kun­gaba azi­m­isele, ngoba lok­ho ehola for olwen­zi­wa kang­cono ngisho.

 

Idatha kanye nol­wazi mayelana idatha Ikhasi­mende lin­gase ziy­obuthel­wa ngezindlela eziningi kod­wa izinhlelo design cri­ter­ia ibal­ulekile:

- Ukufinyelela Man­age­mentâ € ™ s ulwazi kumele kube lula neqondile;

- Izindleko zol­wazi kufanele sak­ug­cina;

- Data ukubuthana kufanele kube nge­galelo ongaphake­me;

- Data ukubuthana sibe khona nja­lo futhi okuqhubekayo.

 

Izingx­enye a MKIS lwama-com­puter

 

- A ibhange idatha izo­g­cina idatha;

- A Uhlelo kwez­ib­alo izo­g­cina izinhlelo zok­wen­za com­pu­ta­tions;

- A ibhange mod­el izo­g­cina mar­ket­ing mod­els yok­uh­lela kanye nok­uhlaziy­wa;

- A uku­bon­isa iyunithi kuzovumela umseben­zisi ukux­hu­mana né MKIS.