Internal stakeholders

 Ib tug luam koom haum lub hom phiaj yog los txhawb lawv cov kev txaus siab thi­ab txhim kho lawv them nyiaj thi­ab tej yam kev mob ntawm kev ua hauj lwm, thi­ab los sawv cev rau lawv nyob rau hauv kev sib khom lus. Cov tsev koom nyiaj kuj muab tus kheej cov kev pab cuam rau cov tswv cuab.

 

Trade cov tsev koom nyiaj muaj wider kev hom phiaj thi­ab nrhiav kev los txhawb tsoom fwv nyob rau hauv cov teeb meem xws li kev ua hauj lwm thi­ab cov wel­fare ntawm neeg ua hauj lwm.

 

Employ­er­sâ € ™ cov koom haum

 

Chaw ua hauj lwm qhia ves­ted kev txaus siab nrog txhua lwm yam thi­ab nquag koom yeem koom haum ua teb ntawm chaw ua hauj lwm sawv cev rau ib tug cheeb tsam. Col­lect­ively chaw ua hauj lwm pom zoo rau tej yam kev mob ntawm employ­ments nrog cov tsev koom nyiaj nyob rau hauv ib qho kev sec­tor.

 

Lub Rooj Tswjh­wm Saib ntawm dir­ect­ors: co-ordin­at­ing sab hauv thi­ab ib co kev cob cog rua cov neeg muaj feem

 

Thaum lub sab saum toj ntawm ib lub koom haum yog ib lub cev ntawm cov neeg uas muaj kev txiav txim siab powers. Qhov zoo tshaj ntawm no bodyâ € ™ s txiav txim siab yog kawm los saib xyuas, tiam sis ib tug board yuav tsum khiav lub koom haum.

 

Lub Rooj Tswjh­wm Saib muab ob zog nrog thawj dir­ect­ors uas khiav lub lag luam thi­ab uas tsis yog-thawj dir­ect­ors nrog tiag tiag cawv.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Támog­at­ja ezt a weboldalt: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

belső érin­tettek

 

Az alkal­mazottak és a mene­dz­s­ment szorosan kapc­solódik a cég. Ez azt jelenti, hogy a célkitűzések lesz egy erős és azon­nali hatást gyakorol, hogy­an fut. Mene­dz­s­ment és az alkal­mazottak, a leg­fon­tosabb belső érin­tettek köre a következő:

- A organ­isa­tionâ € ™ s folytatása és a növekedést;

- A vez­etők és a munkavál­lalók egyéni elvárá­sainak. Vez­etők és az alkal­mazottak nézni a szervez­et számára:

o Bizton­sá­gi jövedelem;

o a jövedelem növekedése;

o A bizton­sá­gos és kényelmes munkakörnyez­etet;

o A közösség érzését;

o Érdekes munka;

o Tudás és elő­me­n­etel;

o A érzése csinál valam­it érdemes.

 

A érdekeit és elvárá­sait a belső érin­tettek lehet­nek a kultúrák között.

 

Vál­lal­a­tok szembe­sül­nek a dilem­ma igényeinek kielégítése belső érdekel­tek piaci igényeknek.

 

Igényeinek meg­felelő belső érin­tettek segít a mar­ket­ing tevékenység. Ha a munkaerő demo­tiv­ated, szá­mos káros hatás­sal fog történ­ni:

- Az alac­sony ter­melékenység;

- Magas fluk­tuá­ció ered­ményező képzési és felvételi költ­ségeket;

- Foko­zott har­ciasság;

- Előadás a rossz képet az ügy­fél.

 

Szervez­etek gyakorolják a belső mar­ket­ing. Ez azt jelenti, hogy az alkal­mazottak keze­lik a belső ügy­felek. Kom­muniká­ció a Vál­lal­at € ™ s értékek kulc­sfon­tosságú része a belső mar­ket­ing.

 

Employ­eesâ € ™ szervez­etek

 

Elégede­tlen alkal­mazottak vége a nyomor által lem­on­dott és munkát keres máshol. Ugy­ana­kkor könnyebb marad­jon a munkát, és ker­esik javulás a jelen­le­gi foglalkoztatási feltételek. Sok munkavál­laló szak­szervez­etet, hogy megvéd­jék a munka­he­lyi érdekeit.

 

A szak­szervez­etek cél­ja, hogy elősegít­sék az érdekeiket, és javít­sák fiz­etés és az alkal­mazás feltételei, és képviseli őket a tárgy­alások. A szak­szervez­etek is nyújtanak egyéni szol­gáltatások a tagok számára.

 

A szak­szervez­etek szélesebb tár­sadalmi célokat és igyekeznek befolyásol­ni a kormányok oly­an kérdések­ben, mint a foglalkoztatás és a jóléti munkások.

 

Employ­er­sâ € ™ szervez­etek

 

Munkaadók megosztani érdekek egymás­sal, és gyakran csat­lakoznak önkéntes munkaadói egyesü­letek képviselő egy adott ter­ü­leten. Együttesen munkaadók egyetértenek feltételeiről szóló foglalkozások a szak­szervez­etekkel egy adott ága­zat­ban.

 

Az igazg­atóság: koordináló belső és egyes kapc­solódó érin­tettek

 

A tete­jén egy szervez­et oly­an szervez­et, emberek döntési jogköröket. A minősé­gi bodyâ € ™ s dönté­seit a felülv­iz­s­gálat tárgya, de egy fóru­mon kell fut­tat­ni a szervez­et.

 

A testü­let biztosít­ja mindkét funk­ciót ügyvez­ető igazg­atókkal, akik fut az üzleti és a nem-ügyvez­ető igazg­atók valódi befolyása.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Styð­ja þes­sa síðu: http://amzn.to/2kgnzrf~~HEAD=dobj
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

innri hags­mun­aaðil­ar

 

Starf­s­menn og stjórn­en­dur eru náinn teng­dur við féla­gið. Þetta þýðir að mark­miðum mun hafa mikil og tafar­laus áhrif á hvernig það er litið. Stjórn­en­dur og starf­s­menn, eru hel­stu innri hags­mun­aaðil­ar áhuga á eftir­farandi:

- The organ­isa­tionâ € ™ s fram­hald og vöxt;

- Stjórn­en­dur og starf­s­menn hafa einstaka væntingar. Stjórn­en­dur og starf­s­menn líta á stofnun fyrir:

eða öryg­gi tekna;

o Hækkun tekna;

o örug­gt og þægilegt vin­nuum­hver­fi;

eða tilfinnin­gu fyrir sam­féla­gi;

eða Áhugavert starf;

eða kun­nát­tu og starf­sþróun;

o tilfinnin­gu um að gera eit­thvað virði.

 

Hags­munir og væntingar innri hags­mun­aaðila breytileg mil­li men­ningar­heima.

 

Fyri­rtæki standa fram­mi fyrir van­damáli í að uppfyl­la þar­fir innri hags­mun­aaðila með þar­fir markaðs­set­ning.

 

Uppfyl­la þar­fir innri hags­mun­aaðila mun hjálpa markaðs­set­ning áreynsla. Ef starf­s­menn eru demo­tiv­ated, mun eiga sér stað fjölda skaðleg áhrif:

- Low fram­leiðni;

- Mikil starf­s­man­na­velta leiðir í þjál­fun og ráðningar kost­nað;

- Auk­in vígre­ift;

- Kyn­ning á lélega mynd til viðskiptav­in­ar­ins.

 

Samtök æfa innri markaðs­set­ning. Þetta þýðir að starf­s­menn eru meðhönd­laðar sem innri viðskiptavini. Sam­skipti gilda â € fà © lagsins eru lykil­at­riði innri markaðs­set­nin­gu.

 

Employ­eesâ € ™ samtök

 

Óánægður starf­s­menn enda eymd þeir­ra með því að afsögn og atvin­nuleit annars staðar. Hins vegar er það auðvel­dara að vera í star­fi og leita fram­för í núverandi ráðningarskilmála þeir­ra. Mar­gir starf­s­menn ganga í stét­tar­félög til verndar vin­nustað hags­muni sína.

 

A stét­tar­félög Mark­miðið er að efla hags­muni sína og bæta laun þeir­ra og ski­lyrði atvin­nu, og til að tákna þær í samningaviðræðum. Stét­tar­félög veita ein­nig per­sónulega þjónus­tu til félags­man­na.

 

Stét­tar­félög hafa víðtækari félagsleg mark­mið og reyna að hafa áhrif á ríkisstjórnir um mále­fni eins og atvin­nu og velferð starf­s­man­na.

 

Atvin­nurek­enda € ™ samtök

 

Vin­nu­veiten­dur deila hags­mun­atengsl við hvert annað og oft ganga sjálf­boðavin­nu samtök atvin­nurek­enda full­trúar tilteknu svæði. Samei­gin­lega atvin­nurek­endur eru sam­mála um ski­lyrði vin­nustöðum við stét­tar­félög í tiltekin­ni atvin­nu­gre­in.

 

Stjórn: að sam­ræma innri og sum­ir hags­mun­aaðil­ar teng­dir

 

Efst á stofnun er líkami af fólki með ákvörðun­ar­vald. The gæði af ákvörðunum þes­sa ° bodyâ ™ s er háð endurskoðun en stjórn ætti að keyra skip­u­lag.

 

Stjórn­in veitir bæði virka með framk­væm­dastjórum sem keyra fyri­rtæki og non-stjórn­armön­num með alvöru áhrif.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Akwado nke a Page: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

esịtidem nketa oke

 

Ọrụ na man­age­ment na-nwere njikọ chiri anya na ụlọ ọrụ. Nke a pụtara na ebum­n­obi ga-enwe a ike na ozug­bo mmetụta otú ọ na-agba ọsọ. Man­age­ment na ọrụ, isi esịtidem nketa oke nwere mmasị na ndị na-esonụ:

- The organ­isa­tionâ € ™ s n’ihu na ibu;