Internal stakeholders

o se sio­siomaga sao­galemu ma galuega lelei;o se lagona o le nuu;

o galuega man­aia;

o Tomai ma atin­ae galuega;

o se lagona o le faia o se mea aoga.

 

O le fiafia i ai ma faamoe­moega o paaga i totonu fetuun­ai i le va o aganuu.

 

feagai Kamupani se faaf­itauli i le faafetai­aia o man­a­oga o paaga i totonu ma man­a­oga tau maketi.

 

Faamalie­ina o le a fesoasoani i man­a­oga o paaga i totonu o le tau­ma­faiga maketi. Afai e demo­tiv­ated le aufaigaluega, o se numera o le matuia e aafia ai le a tutupu:

- Fua maualalo;

- Turnover aufaigaluega Ese mafua i tau aoaoga ma faa­faigalue­gaina;

- Faate­leina mil­it­ancy;

- Tuuina atu o matit­iva faatagata i tagata e faaao­gāina auaun­aga.

 

Faalapo­to­po­toga faataitai maketi i totonu. O lona uiga ua faata­tauina tagata faigaluega e pei tagata e faaao­gāina auaun­aga i totonu. Fesootaiga o le a com­panyâ € ™ s tulaga faatauaina se vae­ga autu o le maketi i totonu.

 

Employ­eesâ € ™ faalapo­to­po­toga

 

muta tagata faigaluega lē faamalie­ina o latou faanoanoa e faamavae ma le saili galuega i se isi mea. Ae pei­tai e faigofie atu le nofo i le latou galuega ma saili faaleleia io latou tulaga oi ai nei galuega. O le tele o tagata faigaluega faata­si iuni tau fefaatauaiga e puipuia a latou fiafia i nofo­aga o galuega.

 

o le uun­aia se faamoe­moega iuni tau fefaatauaiga latou fiafia i ai ma faaleleia ai o latou toto­gi ma aiaiga o le galuega, ma e sui i latou i feuta­gaiga. tuuina atu foi Iuni auaun­aga faaletagata lava ia e tagata.

 

iuni Fefaatauaiga maua sini lautele lautele ma saili e uun­aia malo i mataupu e pei o le galuega ma le manu­ia o tagata faigaluega.

 

Employ­er­sâ € ™ faalapo­to­po­toga

 

Galuega faasoa aia tuuina mai i le tasi ma le isi ma auai soo fegale­galeaiga tauo­fo o galuega fai ma sui o se vae­ga faap­itoa. Tuufaata­s­iga malilie galuega i luga o tuutuuga o le tagata ona i iuni i se vae­ga faap­itoa.

 

O le Komiti Faat­ino o Faatonu: faata­si-ordin­at­ing lotoi­fale ma nisi paaga fesootai

 

I le pito i luga o se faalapo­to­po­toga o se faalapo­to­po­toga o tagata ma le mana o le faia o faaiuga. O le uiga o faaiuga s lenei ™ € bodyâ o mataupu e iloilo ai ae tatau ona taufetuli le faalapo­to­po­toga a le laupapa.

 

O le laupapa saunia lea o galuega tauave ma faatonu taitai o taufetuli le pisin­isi ma e lē taitai o le faatonu ma aafiaga moni.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Taic seo Duilleag: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

taobh a-staigh luchd-ùidh

 

Luchd-obrach agus rianachd a tha intim­ately co-chean­gail­te ris a chom­panaidh. Tha seo a cial­lachadh gu bheil na h-amas­an bi làidir agus sa bhad buaidh air mar a tha e a’ ruith. Stiùiridh agus luchd-obrach, na prìomh luchd-ùidh taobh a-staigh a bheil ùidh anns na leanas:

- The organ­isa­tionâ € ™ s leantainn agus a’ fàs;

- Man­aid­sear­an agus luchd-obrach fa leth a sùileachadh. Mhanaid­sear­an agus luchd-obrachcoim­head air a’ bhuid­heann air­son:

o Tèarain­teachd teachd a-steach;

o àrda­chaid­hean ann an teachd a-steach;

o sàbhail­te agus cof­hur­tail àrain­neachd obrach;

o Bha mothachadh air coim­hearsnachd;

o obair inntin­neach;

o Sgilean agus leas­achadh dhreuch­dan;

o A mothachadh a dèanamh rudei­gin a b’ fhiach.

 

Tha ùid­hean agus dùilean taobh a-staigh com-pàir­tichean eadar-dheal­aichte eadar cul­taran.

 

Com­panaid­hean choin­neamh ioma-che­ist ann an coin­neachadh ri feu­man luchd-ùidh taobh a-staigh le mar­gaid­heachd feu­malach­dan.

 

Sàsachadh feu­malach­dan luchd-ùidh taobh a-staigh Cuidi­chidh an mar­gaideachd oid­hirp. Ma tha an luchd-obrach a tha demo­tiv­ated, a toirt buaidh air an àire­amh de dhroch bhios a’ tachairt:

- Ìos­al cin­neas­achd;

- Àrd-ath­ar­rachadh luchd-obrach mar thoradh air an trèanadh is tru­sadh cos­gaisean;

- Meu­dachadh mìleantachd;

- Tais­beanadh de droch ìom­haigh gu luchd-cleach­daidh.

 

Buidh­nean taobh a-staigh a chleach­dadh mar­gaid­heachd. Tha seo a cial­lachadh gu bheil luchd-obrach air an làim­h­seachadh taobh a-staigh mar luchd-cean­nach. Con­al­tradh de com­panyâ € ™ noch­dadh luachan a tha mar phrìomh phàirt den taobh a-staigh mar­gaid­heachd.

 

Employ­eesâ € ™ buidh­nean

 

Mì-riaraichte an luchd-obrach aca gu crìch le bhith a lei­geil dheth a dhreuchd tru­aighe agus a’ sire­adh cosnaidh ann an àiteachan eile. Ach tha e nas fhasa a bhith a fuire­ach san obair aca agus a’ sire­adh leas­achadh ann an cosnadh lài­th­reach na h-. Tha mòran luchd-obrach còmh­la ri aon­aid­hean-ciùird gus a dhìon àite-obrach aca ùid­hean.

 

Tha aon­aid­hean ciùird amas a bhith ag adhartachadh an cuid ùid­hean agus piseach a thoirt air am pàig­headh ​​agus cùm­h­nantan obrach, agus a bhios gan rioch­dachadh ann an còm­hraid­hean. Aon­aid­hean pearsanta cuideachd a tabhann sheirb­he­isean do na buill.

 

Aon­aid­hean ciùird tha amas­an sòisealta nas fhar­sainge agus feuchainn ri buaidh a thoirt air riaghaltas­an air cùisean leith­id cosnadh agus sochair luchd-obrach.

 

Employ­er­sâ € ™ buidh­nean

 

Luchd-fas­taidh roinn buileachadh ùid­hean ri chèile agus gu tric còmh­la ri comainn shaor-thoileach de luchd-fas­taidhrioch­dachadh sgìre shòn­raichte. Còmh­la luchd-fas­taidh ag aontachadh air na cum­ha­ichean de chosnaid­hean le aon­aid­hean ann an roinn shòn­raichte.

 

Bhòrd Stiùiridh: co-òrd­anachadh agus a-staigh cuid de luchd-ùidh co-chean­gail­te

 

Aig mul­lach na buidh­ne S e buid­heann de dhaoine le cum­hach­dan co- dhùnaidh. Bha càileachd an seo bodyâ € ™ S e co-dhùnaid­hean a tha an urra ri sgrùdadh ach bu chòir am Bòrd a ruith na buidh­ne.

 

Tha am bòrd a toirt seachad an dà chuid dreuch­dan le Riaghaltas na stiùirichean a’ ruith a ghnìom­ha­chais agus Stiùirichean neo-ghnìom­ha le fìor bhuaidh.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Суппорт ову страницу: хттп://амзн.то/2кгнзрф~~ХЕАД=добј
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Интерни актери

 

Запослени и менаџмент су блиско повезана са компанијом. То значи да ће циљеви имају јак и непосредан утицај на то како се ради. Менаџмент и запослени, кључни унутрашњи актери су заинтересована за следеће:

- Тхе органисатиона € ™ с наставак и раст;

- Менаџери и запослени имају појединачне очекивања. Менаџерима и запосленима поглед на организацију за:

О безбедности прихода;

о Повећање прихода;

О безбедно и удобно радно окружење;

О осећај заједништва;

О интересантан посао;

О вештина и развоју каријере;

О Осећај ради нешто корисно.

 

Интереси и очекивања интерних актера варирају између култура.

 

Компаније се суочавају са дилемом у задовољавању потреба унутрашњих актера са маркетиншким потребама.

 

Задовољавање потреба унутрашњих заинтересованих страна ће помоћи маркетиншки напор. Ако је радна снага је немотивисани, један број нежељене последице ће се појавити:

- Ниска продуктивност;

- Промет већи број запослених доводи до трошкова обуке и запошљавања;

- Повећана ратоборност;

- Презентација лош имиџ купцу.

 

Организације спроводи интерну маркетинг. То значи да су запослени третирају као интерних потрошача. Комуникација а цомпаниа € ™ с вредности су кључни део унутрашњег маркетинга.