iPhone 6S Plus Case, AOKER Ultra-thin Full Body Coverage Hard Plastic Matte [Tempered Glass Screen Protector] 360 All Round Shockproof Hybrid Cover Skin for Apple iPhone 6/6S Plus 5.5 Inch (Red) by Aoker

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Sup­port machine trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
iPhone 6S Plus Case, AOKER Ultra-thin Full Body Cov­er­age Hard Plastic Mat­te [Tempered Glass Screen Pro­tect­or] 360 All Round Shock­proof Hybrid Cov­er Skin for Apple iPhone 6/6S Plus 5.5 Inch (Red)
by Aoker
Only fit for reg­u­lar size iPhone 6/6S Plus 5.5 Inch. Not fit iPhone 6S 4.7 Inch. Light­weight & Not Bulky: Ultra-Thin Back Cov­er is Only 0.9mm and it can fit your phone per­fectly and keep high touch sens­it­iv­ity.
Ultrapre­cise Split-Type Designed: Easy to snap on or take off the case keep­ing the svel­te and pleas­ing aes­thet­ic of the phone without stick­ness shall be pock­et-friendly.
Fash­ion 3 in 1 style: Front and back shell assemble Spe­cial­ized Tempered Glass in one com­bin­a­tion per­fectly and grips your phone tightly.
The case made of PC mater­i­al will not block the sig­nal and it can always keep the sig­nal full grid.
Pre­cise cut and design, easy access to all ports, sensors, speak­ers, cam­er­as and all fea­tures. Life­time War­ranty from AOKER Shop.
Pro­duct Fea­tures
Col­or: Red
Size (LWH): 6.3 inches, 3 inches, 0.3 inches
Pro­duct Descrip­tion
Color:RedPro­duct Descrip­tion:

1.New designed for iPhone 6/6S Plus own­ers who prefer min­im­al­ist-style pro­tec­tion.
2.Protecting your device from shock drop and back cov­er scrached
3.Perfect cutouts allow you to max­im­ize the func­tion­al­ity of your phone
4.Conveniently to access and remove

Material:High-quality hard­ness PC mater­i­al

Please Con­tact us if you have any quetions or need any help! We will provide the best ser­vice to you in 12 hours.

Con­tents:
1 x AOKER Phone Case.
Pur­chase http://amzn.to/2hOoiKx

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Appoġġ ta traduzz­joni awto­matika: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
iPhone 6S Plus kawża, AOKER Ultra-irqiq sħiħ Korp Kop­er­tura iebes tal-plastik Mat­te [ittem­prat ħġieġ Screen pro­tet­tiv] 360 Koll­ha Rawnd Shock­proof Hybrid Qoxra tal-ġilda għall-Apple iPhone 6 / 6S Plus 5.5 pulzi­er (Aħmar)
bil­li Aoker
Biss tajbin għall iPhone daqs regolari 6 / 6S Plus 5.5 pulzi­er. Mhux tajbin iPhone 6S 4.7 pulzi­er. Ħfief & Mhux Goff: Ultra-irqiq Lura Qoxra huwa biss 0.9mm u jist­għu joqo­għ­du tele­fon tiegħek per­fettament u jżom­mu sensit­tiv­ità għol­ja touch.
Ultrapre­cise Split-Tip Iddis­in­jati: Faċli biex snap fuq jew tluq il-każ li jżomm il-estetika svel­te u pjaċir tal-tele­fon mingħajr stick­ness għan­du jkun faċli għall-but.
Moda 3 in 1 stil: Qud­diem u qoxra lura jiġbor Speċ­jalizza­ti ħġieġ ittem­prat f’kombinazzjoni waħda per­fettament u grips tele­fon tiegħek sewwa.
Il-każ magħmu­la minn mater­jal PC mhux se jimblokka l-sin­jal u jista dejjem iżom­mu l-gradilja sħiħa sin­jal.
maqtugħa preċiżi u d-disinn, l-aċċess faċli għall-portiji­et, sen­suri, kel­liema, kam­er­as u l-kar­at­ter­istiċi koll­ha. Life­time War­ranty minn AOKER Shop.
Kar­at­ter­istiċi tal-pro­dott
Kulur: aħmar
Daqs (LWH): 6.3 pulzieri, 3 pulzieri, 0.3 pulzieri
Deskrizz­joni tal-pro­dott
Kulur: aħmar

Deskrizz­joni tal-pro­dott:

1.New iddis­in­jati għall iPhone 6 / 6s sidi­en Plus li jip­preferu pro­tezz­joni min­im­alista stil.
2.Protecting tagħmir tiegħek minn drop xokk u lura kop­er­tura scrached
cutouts 3.Perfect jip­per­mettu li inti biex tim­massimizza l-fun­z­jon­al­ità tal-mobile tieghek
4.Conveniently għall-aċċess u neħħi

Mater­jal: kwal­ità għol­ja mater­jal ebus­i­ja PC

Jekk jogħġbok Ikkun­t­at­tjana jekk għandek xi quetions jew bżonn xi għa­jnuna! Aħna se tip­provdi l-aħjar ser­vizz għa­lik fi 12-il siegħa.

kon­ten­ut:
1 x AOKER Phone Każ.
xiri http://amzn.to/2hOoiKx

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Onder­steun­ing masji­en ver­tal­ing: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
iPhone 6S Plus Case, AOKER Ultra-dun Full Body dekking harde plastiek mat [gehard glas skerm Besker­mer] 360 all round Schok Bestendi­ge Hybrid Cov­er Huid vir Apple iPhone 6 / 6S Plus 5.5 duim (Red)
deur Aoker
Slegs geskik is vir gereelde groot­te iPhone 6 / 6S Plus 5.5 duim. Pas nie iPhone 6S 4.7 duim. Liggewig & Nie Lywige: Ultra-Thin Ter­ug Cov­er is slegs 0.9mm en dit kan jou sel­foon per­fek pas en hou n hoë druk sens­it­iv­ity.
Ultrapre­cise Split-Tipe Ont­werp: Mak­lik om te snap op of af te neem die geval hou die svel­te en verbly­dend estetiese van die tele­foon son­der stick­ness sal sak-vriendelik.
Fash­ion 3 in 1 styl: Front en ter­ug dop te ver­gader Gespesi­al­iseer­de gehard glas in een kom­binas­ie per­fek en vang jou sel­foon styf.
Die saak gemaak van PC mater­i­aal sal die sein nie blok en dit kan altyd die sein vol roost­er.
Pres­iese sny en ont­werp, mak­like toegang tot al die hawens, sensors, sprekers, kam­er­as en al die funk­sies. Lewenslange waar­borg van AOKER winkel.
Produk Funk­sies
Kleur: Rooi
Groot­te (LWH): 6.3 duim, 3 duim, 0,3 duim
Produk Beskry­wing
Kleur: Rooi

Produk Beskry­wing:

1.New ont­werp vir die iPhone 6 / 6S Plus eien­aars wat verkies besker­m­ing min­im­al­istiese styl.
2.Protecting jou toes­tel aan skok drup­pel en agter­blad scrached
3.Perfect uit­stansin­gen toe­laat dat jy die funk­sion­al­iteit van jou sel­foon te mak­simeer
4.Conveniently om toegang te verkry en te ver­wyder

Mater­i­aal: Hoë-gehal­te hard­heid PC mater­i­aal

Kon­tak ons ​​ger­us indi­en jy enige quetions het of enige hulp nodig het! Ons sal die beste diens te lew­er vir jou in 12 uur.

Inhoud:
1 x AOKER Phone Case.
Koop http://amzn.to/2hOoiKx

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Mbështetje mak­inë përk­thim: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
6S Plus iPhone Case, AOKER Ultra-hollë Full Body Cov­er­age Hard plastike Mat­te [nev­rik Glass Screen Mbro­jtësi] 360 All Round Shock­proof Skin Hybrid Cov­er për Apple iPhone 6 / 6S Plus 5.5 inch (Red)
nga Aoker
Vetëm të për­shtat­sh­me për mad­hësinë e rregullt iPhone 6 / 6S Plus 5.5 inch. Nuk për­shtaten iPhone 6S 4.7 Inch. Light­weight & Not rëndë: Ultra-hollë Back Cov­er është vetëm 0.9mm dhe ajo mund të për­shtat­et tele­fon­in tuaj të përkry­er dhe për të mba­jtur të lartë prekje ndjesh­mëri.
Ultrapre­cise Split-Type Designed: Easy për të parakohsh­me ose të mar­rë off rastin mba­jtjen estetike shtathedhur dhe të kënd­sh­me e tele­fon­it pa stick­ness do të jetë xhepi-miqësore.
Fash­ion 3 në 1 stil: Front dhe mbrapa shell mblid­hen spe­cial­izuara qelqi në një kom­bin­im të përkry­er dhe mbërthen tele­fon­in tuaj fort.
Rasti bërë nga mater­i­ali PC nuk do të blloko­jë sin­jal dhe kjo mund ta mbani gjith­monë rrjetit sin­jal plotë.
prerë të sak­ta dhe të pro­jek­tim­it, qas­je të lehtë në të gjitha por­tet, sensorë, folës­it, kam­er­at dhe të gjitha tiparet. Life­time Garan­ci nga AOKER Shop.
Fea­tures produk­tit
Ngjyra: e kuqe
Size (LWH): 6.3 inç, 3 inç, 0.3 inç
për­shkrim i produk­tit
Ngjyra: e kuqe

Për­shkrim i produk­tit:

1.New pro­jek­tu­ar për iPhone 6 / 6S pronarët Plus cilët pre­fer­o­jnë mbro­jtje min­im­al­ist-style.
2.Protecting pajis­jen tuaj nga rënia e shok­ut dhe prapa mbu­lu­ar scrached
Cutouts 3.Perfect ju lejojnë për të mak­sim­izuar funk­sion­al­itet­in e tele­fon­it tuaj
4.Conveniently për të hyrë dhe për të hequr