IRA LOSCO — Bay Music Awards 2006

Да гласуват за Ira Losco Изпрати SMS с името си върху следните номераНай-добра песен: 50616 894
Най-добър соло изпълнител: 50616 892

Моля, имайте предвид, че всеки SMS струва 16в. Ще бъдат приемани максимум 3 текстови съобщения на телефонен номер.

Тези, които изпрати в техните гласове ще има възможността да спечели една от следните фантастични награди: една Vod­fone 3G мобилен телефон; за двама в Inter­Con­tin­ent­al Malta на една нощ престой; и ваучер Lm200 от Top Shop или Can­on Home Pho­to Print­er Lab от Avantech.

За първи път в историята, а живо предаване на Bay музикални награди ще бъде излъчен на TVM, започвайки от 22:00. Нова награда ще бъде въведена през Choice Award залива Music Award­sâ € |The зрителски 2006. Телевизионни зрители ще имат възможност да гласуват за любимия си представяне на нощта. Гласуването за тази награда ще се проведе по време на шоуто и ще приключи във вторник, 19 декември. Носителят на тази награда ще бъде обявен на 89.7 Bay на 20 сряда декември 2006.

Choice Award на зрителите: 50161 895

Благодарим Ви за неумиращата подкрепа

The управление се
www.iralosco.com

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Don­ar suport aquesta pàgina: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

IRA Losco — Bay Music Awards 2006

Estimats tots,

Un altre any s’acaba i ens agradaria don­ar-li les grà­cies pel suport con­stant i la creença que han dipos­it­at en Ira Losco i la seva música.

Els Premis de la Música Bay est­an de tor­nada, i el nos­tre pol­let de rock favor­ita ha estat nom­in­at una vegada més!!!

Aquest any Ira té dues nom­inacions .…

Mil­lor Can­çó: Con­duc­ció un dels teus cotxes
mil­lor Solista

La vota­ció ja està obert i roman­drà ober­ta fins el dimecres 6 de desem­bre.

Per votar per Ira Losco envi­ar un SMS amb el seu nom en els següents númer­os

Mil­lor Can­çó: 50616 894
Mil­lor Solista: 50616 892

Recordeu que cada SMS costa 16c. S’acceptarà un màx­im de 3 mis­sa­t­ges de text per telè­fon.

Els que envi­en els seus vots tindran l’oportunitat de guan­yar un dels següents fantàstics premis: un telè­fon mòb­il 3G Voda­fone; una estada d’una nit per a dues per­sones a Inter­Con­tin­ent­al Malta; i un val LM200 de Top Shop o una impressora Can­on labor­at­ori casolà de la foto d’Avantech.

Per primera vegada en la història, una emis­sió en dir­ec­te de la badia Music Awards es trans­metrà el TVM començant a les 10 pm. Un nou premi serà present­at dur­ant els Choice Award 2006 Bay Música Award­sâ € | The especta­dors. Els tele­vid­ents tindran l’oportunitat de votar per la seva actua­ció preferida de la nit. La vota­ció per a aquest premi es durà a ter­me dur­ant l’espectacle i es tan­carà el dimarts 19 de desem­bre. El guan­yador d’aquest premi serà anun­ci­at el 89,7 Bay el dimecres 20 de desem­bre del 2006.

Premi Elec­ció dels especta­dors: 50161 895

Grà­cies pel seu suport indes­truct­ible

el Admin­sitra­tion
www.iralosco.com

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Supor­tahi niini nga Page: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

IRA LOSCO — Bay Music Awards 2006

Mina­hal nga ang tanan,

Laing tuig dul-an sa ibabaw sa ug kita gus­to nga mag­pas­ala­m­at kan­inyo alang sa kanunay nga suporta ug pagtuo nga imong gipakita sa Ira Losco ug sa iyang musika.

Bay Music Awards mao, ug sa atong pabor­ito nga bato piso nga nom­inado pa pag-usab!!!

Kini nga tuig Ira adunay duha ka nom­inasy­on .…

Labing maayo nga Song: Driv­ing Usa sa imong mga Cars
Labing maayo nga Solo Artist

Vot­ing bukas karon ug mag­p­ab­il­in nga bukas hangtud Miy­erkules 6th Disyem­bre.

Aron sa Pag­bu­tar alang sa Ira Losco Ipadala sa usa ka sms uban sa iyang ngalan sa ibabaw sa mga mosun­od nga mga numero

Labing maayo nga Song: 50616 894
Labing maayo nga Solo Artist: 50616 892

Pal­i­hug tim­an-i nga ang matag SMS gasto 16c. Ang usa ka max­im­um sa 3 text mes­sages matag numero sa tele­pono nga gid­awat.

Kadtong ipadala sa ilang mga boto makabat­on sa opor­tunid­ad sa pag­daug sa usa sa mosun­od nga mga hin­an­dur­aw prizes: ang usa ka Vod­fone 3G mobile phone; sa usa ka usa ka gabii nga pag­puyo alang sa duha sa Inter­Con­tin­ent­al Malta; ug ang usa ka Lm200 vouch­er gik­an sa Top Shop o sa usa ka Can­on Home Pho­to gi Lab gik­an sa Avantech.

Kay sa unang higay­on nga walay kata­pusan, usa ka buhi nga sibya sa Ang Awards Bay Music nga gis­ibya sa TVM sug­od sa 10pm. Ang usa ka bag-o nga award nga gipaila-ila sa panahon sa 2006 Bay Music Award­sâ € |The man­anan-aw Choice Award. TV view­ers makabat­on sa usa ka higay­on sa pag­botar alang sa ilang mga pabor­ito nga per­form­ance sa gabii. Pag­boto alang sa niini nga award mahit­abo sa panahon sa show ug mota­pos sa Martes ika-19 nga Disyem­bre. Ang modaog sa niini nga award nga gipahibalo sa 89.7 Bay sa Miy­erkules ika-20 sa Disyem­bre 2006.

Pag­pili Award Ang man­anan-aw: 50161 895

Sala­m­at sa inyong walay pagku­pas nga suporta

Admin­sitra­tion ang
www.iralosco.com

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Kuthand­iza Page izi: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Ira LOSCO — Bay Music Mphotho 2006

Wokon­ded­wa onse,

chaka wina pafupi kupam­bana ndi­po ndiku­funa kukuthokoz­ani chi­fuk­wa ankath­and­iza ndi chikhu­lupiri­ro inu mwasonyeza pa Ira Losco ndi nyim­bo zake.

The Bay Music Mphotho abwer­era, ndi thanthwe wathu ankakonda mwana wankhuku wakhala asankha komabe kachi­wiri!!!

Chaka chino Ira ali kusankhid­wa awiri .…

Best Song: May­en­ded­we Mmod­zi wa Cars Añu
Best payekha Artist

Kuvota ndi inat­seguka ndi lot­segukabe mpaka Lachitatu 6 Decem­ber.

Voti kwa Ira Losco Tum­iz­ani SMS ndi dzina lake pa nam­bala yot­sa­tira

Best Song: 50616 894
Best payekha Artist: 50616 892

Chonde dzi­wani kuti ali­y­ense SMS ndala­ma 16c. A pazip­ita mau­thenga 3 pa foni nam­bala yanu anavomera.

Ame­ne kutu­m­iza mavoti adza­khala ndi mwayi kupam­bana njira imod­zi mwa zotsa­tirazi mphat­so wosangal­at­sa: a Vod­fone 3G foni; Usiku wina ana­khala awiri pa Inter­Con­tin­ent­al Malta; ndi Lm200 Vouch­er kwa Top Plommer kapena Can­on Home Pho­to Print­er labu ku Avantech.

Kwa nthaŵi yoy­am­ba, kuulut­sid­wa moyo wa The Bay Music Mphotho adza­khala kuiulut­sa pa TVM kuyam­bira pa 10pm. A mpho­to lat­sopano anayam­bit­sa pa 2006 Bay Music Award­sâ € |The amaon­et­sa Kusankha lin­apereka. TV amaon­et­sa adza­khala ndi mwayi kuvotera ntchito yawo ankakonda usiku. Kuvota pa mpho­to zime­nezi zidz­achitika panthawi bwanji ndi lingafikire Lachi­wiri 19 Decem­ber. Wopam­bana wa mpho­to ime­neyi adza­khala analengeza pa 89.7 Bay Lachitatu 20 Decem­ber 2006.