IRA LOSCO — Bay Music Awards 2006

The amaon­et­sa Kusankha lin­apereka: 50161 895Ziko­mo chi­fuk­wa thandizo lanu chosa­fa

The Admin­sitra­tion
www.iralosco.com

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
该页面的支持:http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

IRA LOSCO — 海湾音乐奖2006

亲爱的大家,

又是一年即将过去,我们要感谢您对在艾拉Losco和她的音乐中所示的一直以来的支持和信仰。

海湾音乐奖的背部,我们最喜欢的摇滚小妞已经被再次提名!

今年艾拉有两项提名.…

最佳歌曲:驾驶你的一个汽车的
最佳的独奏艺术家

投票现已开放,将继续开放到周三126日。

投票艾拉Lo­sco以下的数字发送短信她的名字

最佳歌曲:50616 894
最佳独唱艺人:50616 892

请注意,每条短信成本16C。最多每个电话号码3的短信将被接受。

这些谁在他们的选票发送将有机会赢取以下惊喜大奖之一:Vodfone 3G手机;一晚住宿两洲际马耳他;从铺顶一个LM200凭证或Avantech佳能家庭照片打印机实验室。

这是第一次,海湾音乐奖颁奖典礼的现场直播将在TVM播出开始在晚上10点。一个新的奖项将于2006年海湾音乐Awardsâ€|The观众选择奖期间推出。电视机前的观众将有机会投票选出他们最喜欢夜晚的表现。投票这个奖项将于展会期间举办,将关闭在周二1219日。这个奖项的获得者将在89.7湾上宣布周三20061220日。

观众选择奖:50161 895

感谢您的支持不朽

该Ad­min­sitra­tion
www.iralosco.com

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
該頁面的支持:http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

IRA LOSCO — 海灣音樂獎2006

親愛的大家,

又是一年即將過去,我們要感謝您對在艾拉Losco和她的音樂中所示的一直以來的支持和信仰。

海灣音樂獎的背部,我們最喜歡的搖滾小妞已經被再次提名!

今年艾拉有兩項提名.…

最佳歌曲:駕駛你的一個汽車的
最佳的獨奏藝術家

投票現已開放,將繼續開放到週三126日。

投票艾拉Lo­sco以下的數字發送短信她的名字

最佳歌曲:50616 894
最佳獨唱藝人:50616 892

請注意,每條短信成本16C。最多每個電話號碼3的短信將被接受。

這些誰在他們的選票發送將有機會贏取以下驚喜大獎之一:Vodfone 3G手機;一晚住宿兩洲際馬耳他;從鋪頂一個LM200憑證或Avantech佳能家庭照片打印機實驗室。

這是第一次,海灣音樂獎頒獎典禮的現場直播將在TVM播出開始在晚上10點。一個新的獎項將於2006年海灣音樂Awardsâ€|The觀眾選擇獎期間推出。電視機前的觀眾將有機會投票選出他們最喜歡夜晚的表現。投票這個獎項將於展會期間舉辦,將關閉在週二1219日。這個獎項的獲得者將在89.7灣宣布於2006年星期三1220日。

觀眾選擇獎:50161 895

感謝您的支持不朽

該Ad­min­sitra­tion
www.iralosco.com

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Cun­cret­izà sta Page: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

IRA LOSCO — Bay Music Awards 2006

Dear Tut­ti,

Un antru annu hè guasi più, è noi ci piace à gra­zie per u sustegnu cus­tanti è criden­za vo avete amparatu in Ira Losco è a so musica.

U Bay Music Awards sò spad­di, è u nos­tru pul­cino scogliu favur­iti hè statu numinatu dinò!!!

Quist’annu Ira hà dui nom­in­a­tions .…

Per­cor­si Song: Driv­ing One di Your Cars
Per­cor­si Solo Artist

Vuten­du è avà aper­ta è chì fer­mani apar­tu sinu à u mar­curi 6th di dicem­bre.

To Vote di Ira Losco Invia un SMS cù u so nome nan­tu à i ser­viz­ii numeri

Per­cor­si Song: 50616 894
Per­cor­si Solo Artist: 50616 892

Da nutà chì ogni SMS custa 16c. sarà accit­tata A pru­fun­dità massima di 3 mis­saghji tes­tu € per numeru di tele­fonu.

Quid­di chì manda in i so voti averemu l’occasione di fà tace unu di i seguenti: alfab­bèticu fant­ast­ichi: un tele­funinu Vod­fone 3G; un sug­h­jornu una not­te di du pirtusa ni Uni­on Malta; e un artistes Lm200 da Top Shop o un Can­on Home Foto Print­er Lab da Avantech.

Pi la prima vota in eternu, una dif­fu­sione man­canti di The Bay Music Awards sarà aired nan­tu à TVM prin­cipi­anu à 10pm. A nova abbi­anu hà èssiri misu dur­anti l altra videò di u 2006, Fran­cois Music Award­sâ € |The pùblìchi’. pùblìchi TV ti darà un casu pìgghi­anu di u so spit­tacu­lu favur­itu di a not­te. Vutari pi stu abbi­anu si ferà dur­ante u spettacolo e ti st’articulu nant’à u mar­ti 19 di dicem­bre. U vin­citore di stu abbi­anu sarà annun­ci­atu nan­tu à 89.7 Bay on Wed­nes­day u 20u di dicèm­miru 2006.

Award Zitel­lu U pùblìchi ‘: 50161 895

À ringrazià You per u vostru sustegnu sfar­inat­ura

u Admin­sitra­tion
www.iralosco.com

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Podržite ovu stran­icu: http://amzn.to/2kgnzrf~~HEAD=dobj
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Ira LOSCO — Bay Music Awards 2006

Dra­gi svi,

Još jed­na god­ina je pri kraju, a mi bi htjeli zahval­iti na kon­stant­noj podrš­ci i vjera koju su pokaza­li u Ira Losco i njezinu glazbu.

U uvali Music Awards su se vrat­ile, i naš omiljeni stijena pilić je nominir­an opet!!!

Ove god­ine Ira ima dvije nom­inacije .…

Najbol­ja pjes­ma: Vožn­ja jedan od vaših auto­mobila
Najbolji solo izvođač

Glasovan­je je sada otvoren, a ostat će otvorena do srijede 6. prosin­ca.

Glasovati za Ira Losco pošaljite SMS sa svojim imenom na sljedećim bro­jevima

Najbol­ja pjes­ma: 50616 894
Najbolji solo izvođač: 50616 892

Ima­jte na umu da je svaki SMS košta 16c. Mak­sim­al­no 3 tek­stu­al­nih por­uka po bro­ju tele­fona neće biti pri­hvaćen.

Oni koji pošalju svo­je glasove će imati pri­liku osvojiti jed­nu od sljedećih fant­astične nagrade: a Vod­fone 3G mobil­ni tele­fon; jedan noćen­ja za dvije osobe u Inter­Con­tin­ent­al Malta; a Lm200 bon od Top Shop ili Can­on Home Pho­to Print­er Lab iz Avantech.

Po prvi put u povijesti, live broad­cast The Bay Music Awards bit će emitir­ana na TVM početkom u 10pm. Nova nagrada će biti pred­stavljen tijekom Choice Award 2006. Bay Glazba Award­sâ € |The gled­atel­ja pod­nos­itel­ja. TV gled­atelji će imati pri­liku glasovati za svo­je omiljene obavl­jan­je noći. Glas­anje za ovu nagradu održat će se tijekom kon­cer­ta, a zat­vor­it će se u utorak 19. prosin­ca. Dob­it­nik ove nagrade bit će objavljen na 89,7 zaljevu u srije­du 20. prosin­ca 2006. god­ine.

Choice Award gled­atel­ja: 50161 895

Hvala vam na vašem besmrtan podršku

Admin­sitra­tion
www.iralosco.com

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Støt den­ne side: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

IRA LOSCO — Bay Music Awards 2006

Kære alle,

End­nu et år er næsten for­bi, og vi vil gerne takke dig for den kon­stante støt­te og tro, du har vist i Ira Losco og hendes musik.

The Bay Music Awards er tilbage, og vores favor­it rock chick er blevet nom­ineret igen!!!

I år Ira har to nom­i­n­eringer .…

Bed­ste Sang: Kørsel En af dine biler
Bed­ste Solo Artist

Afstemnin­gen er nu åben, og vil for­blive åben indtil onsdag 6th Decem­ber.

At stem­me for Ira Losco Send en sms med hendes navn på føl­gende num­re

Bed­ste Sang: 50616 894
Bed­ste Solo Kun­st­ner: 50616 892

Bemærk, at hver SMS koster 16c. En højst 3 sms’er per tele­fon­num­mer vil blive accepteret.

De, der sender i deres stem­mer vil få mulighed for at vinde en af ​​føl­gende fant­astiske præmi­er: en Vod­fone 3G mobil­tele­fon; en overnat­ning for to på Inter­Con­tin­ent­al Malta; og en LM200 vouch­er fra Top Shop eller et Can­on Hjem foto­print­er Lab fra Avantech.

For før­ste gang nogensinde vil en direk­te udsendelse af Bay Music Awards blive sendt på TVM starter ved 22:00. En ny pris vil blive intro­du­ceret i løbet af 2006 Bay Music Award­sâ € |The Seere Choice Award. Tv-seere vil have en chance for at stem­me på deres favor­it præsta­tion­er af nat­ten. At stem­me for den­ne pris vil finde sted under showet og luk­ker på tirsdag det 19. Decem­ber. Vinder­en af ​​den­ne pris vil blive annon­ceret på 89,7 Bay onsdag 20th decem­ber 2006.

Seernes Choice Award: 50161 895

Tak for din udøde­ligt støt­te

Den admin­is­trer­ing af
www.iralosco.com

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: Deze pagina onder­steun­en
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

IRA LOSCO — Bay Music Awards 2006

Beste alle­maal,

Nog een jaar is bijna voor­bij en we wil­len u bedanken voor de voortdurende steun en het geloof u toont in Ira Losco en haar muziek.

The Bay Music Awards zijn ter­ug, en onze favori­ete rock chick is wederom gen­om­in­eerd!!!

Dit jaar Ira heeft twee nom­in­aties .…

Best Song: Rijden Een van uw auto
Best Solo Artist

De stem­ming is nu open en blijft open tot en met woens­dag 6 decem­ber.

Om te stem­men voor Ira Losco Stuur een sms met haar naam op de vol­gende num­mers

Best Song: 50616 894
Best Solo Artist: 50616 892

Houd er rek­en­ing mee dat elke SMS kost 16c. Er kunnen max­im­aal 3 SMS-berichten per num­mer worden geac­cepteerd.

Zij die in hun stem te sturen krijgt de kans om een ​​van de vol­gende fant­astische prijzen te winnen: een Vod­fone 3G mobiele tele­foon; een over­nacht­ing voor twee per­son­en in Inter­Con­tin­ent­al Malta; en een LM200 vouch­er van Top Shop of een Can­on foto­print­er Lab van Avantech.