IsEmpty

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Sup­port machine trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —Crys­tal Reports Online Help
IsEmpty
OLAP Syn­tax.
Tests wheth­er an expres­sion eval­u­ates to the empty cell value.
Returns TRUE if the expres­sion eval­u­ates to a empty cell value; FALSE oth­er­wise.
Syn­tax
IsEmpty (Expression)Parameters
Expres­sion The expres­sion being tested.

Return value
Returns TRUE or FALSE.
Example
The fol­low­ing example tests wheth­er the Budget cells are empty. Empty cells are set to 0. Cells with val­ues retain their value.
Iif ( IsEmpty({‘Budget’}),0,{‘Budget’} )See also Iif.
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Pre­vi­ous page Next page
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Sup­port ser­vices
http://service.sap.com/bosap-support/
Pro­duct Doc­u­ment­a­tion on the Web
http://help.sap.com/

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Appoġġ ta traduzz­joni awto­matika: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Rap­porti Crys­tal Online Għa­jnuna
IsEmpty
OLAP Sin­tassi.
Testiji­et dwar jekk espress­joni tiv­valuta l-valur taċ-ċel­lu­la vojta.
Denun­zji VERU jekk l-espress­joni jeval­wa sa valur ċel­lu­la vojta; FALZ mod ieħor.
sin­tassi
IsEmpty (Espress­joni) Para­met­ri
Espress­joni L-espress­joni qed jiġi ttestjat.

valur tar-ritorn
Denun­zji VERU jew FALZ.
eżem­pju
It-testiji­et eżem­pju ġejjin jekk il-ċel­luli Baġit huma vojta. ċel­luli vojta huma stabbil­iti biex 0. Ċel­loli bil-valuri jżom­mu l-valur tagħhom.
IIF (IsEmpty ({ ““Baġit””}), 0, { ““Baġit””}) Ara wkoll Jjekk.
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

paġna ta qabel paġna li jmiss
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ser­vizzi ta appoġġ
http://service.sap.com/bosap-support/
Dok­u­mentazz­joni pro­dott fuq il-Web
http://help.sap.com/


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Onder­steun­ing masji­en ver­tal­ing: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Crys­tal Reports Online Hulp
IsEmpty
OLAP Syn­tax.
Toet­se of n uit­drukking eval­ueer om die leë sel waarde.
Wys WAAR indi­en die uit­drukking eval­ueer om n leë sel waarde; ONWAAR anders.
sin­tak­s­is
IsEmpty (uit­drukking) Para­met­ers
Uit­drukking Die uit­drukking geto­ets.

ter­ug­keer waarde
Wys WAAR of ONWAAR is.
voor­beeld
Die vol­gende voor­beeld toet­se of die begrot­ing selle is leeg. Leë selle is ingestel op 0. Selle met waardes te behou hul waarde.
IIF (IsEmpty ({ begrot­ing’}), 0, { ““begrot­ing ’}) Sien ook IIF.
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

Vori­ge Vol­gende
SAP Busi­ness
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
onder­steun­ings­di­en­ste
http://service.sap.com/bosap-support/
Produk dok­u­mentas­ie op die web
http://help.sap.com/


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Mbështetje mak­inë përk­thim: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Crys­tal Reports Online Ndih­më
Eshte bosh
OLAP Sin­tak­sa.
Testet nëse një shpre­hje e vler­ëson me vler­ën e qel­iza­ve bosh.
Kthen TRUE nëse shpre­hja vler­ëson në një vlerë qel­izë bosh; FALSE ndry­she.
Sin­tak­së
IsEmpty (Shpre­hja) Para­met­ers
Shpre­hja Shpre­hja duke u tes­tu­ar.

vlera e kthim­it
Kthen TRUE ose FALSE.
shem­bu­ll
shem­bu­ll testet e mëposht­me nëse janë qel­iz­at e Bux­het­it janë bosh. Qel­iz­at bosh janë të vendos­ur për të 0. Qel­iza me vlera të ruajnë vler­ën e tyre.
IIF (IsEmpty ({ Bux­heti’}), 0, { ““Bux­heti ’}) Shih gjithashtu IIF.
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

faq­ja mbrapa Faq­ja tjetër
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
shërbi­met mbështetëse
http://service.sap.com/bosap-support/
Pro­duct Dok­u­menta­cioni në Web
http://help.sap.com/


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ድጋፍ ማሽን ትርጉም: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

ክሪስታል የመስመር ላይ እገዛ ሪፖርቶች
IsEmpty
OLAP አገባብ.
አንድ አባባል ባዶ ሕዋስ እሴት ይሰላል ይፈትሻል.
የሚለው አገላለጽ አንድ ባዶ ሕዋስ እሴት ይሰላል ከሆነ TRUE ይመልሳል; አለበለዚያ ውሸት.
የአገባብ
IsEmpty (መግለጫ) መለኪያዎች
መግለጫ የሚለው አገላለጽ ተሞክሯል.

መመለሻ እሴት
TRUE ወይም FALSE ይመልሳል.
ለምሳሌ
የበጀትና ሴሎች አለመሆኑን የሚከተለውን ምሳሌ ምርመራዎች ባዶ ናቸው. ባዶ ሴሎች እሴቶች ጋር 0. ሕዋሶች ከተዋቀረ ናቸው ያላቸውን ዋጋ ይቀጥላሉ.
Iif (IsEmpty ({ »በጀት»}), 0, { በጀት »}) በተጨማሪም Iif ተመልከት.
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

ቀዳሚ ገጽ ቀጣይ ገፅ
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
የድጋፍ አገልግሎቶች
http://service.sap.com/bosap-support/
በድር ላይ የምርት ስነዳ
http://help.sap.com/


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
دعم الترجمة الآلية: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

تقارير الكريستال مساعدة على الانترنت
فارغ
OLAP بناء الجملة.
الاختبارات ما إذا كان تقييم التعبير إلى قيمة الخلية الفارغة.
يعود TRUE إذا تقييم التعبير إلى قيمة خلية فارغة. FALSE خلاف ذلك.
بناء الجملة
IsEmpty (التعبير) معلمات
التعبير التعبير التي يجري اختبارها.

قيمة الإرجاع
إرجاع TRUE أو FALSE.
مثال
الاختبارات المثال التالي ما إذا كانت الخلايا الميزانية فارغة. يتم تعيين خلايا فارغة إلى 0. الخلايا مع القيم تحتفظ بقيمتها.
معهد التمويل الدولي (IsEmpty ({ الميزانية’})، 0، { الميزانية’}) انظر أيضا معهد التمويل الدولي.
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

الصفحة السابقة الصفحة التالية
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
خدمات الدعم
http://service.sap.com/bosap-support/
وثائق المنتج على شبكة الإنترنت
http://help.sap.com/


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Sup­port մեքենա թարգմանությունը: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Crys­tal Reports առցանց օգնություն
IsEmpty
OLAP ձեւաչափումով:
Թեստեր թե արդյոք արտահայտությունն է գնահատում դատարկ բջջային արժեքի.
Վերադարձնում է true, արտահայտությունը գնահատում է դատարկ բջջային արժեքի. ԿԵՂԾ այլ կերպ.
Շարահյուսություն
IsEmpty (արտահայտություն) Պարամետրեր
Արտահայտությունը Արտահայտությունը փորձարկվում.

վերադարձը արժեքը
Վերադարձնում TRUE կամ կեղծ.
Օրինակ
Հետեւյալ օրինակը թեստերը, թե բյուջեն բջիջների դատարկ են: Դատարկ բջիջները կարող են սահմանվել: 0 բջիջների հետ արժեքների պահպանում են իրենց արժեքը:
IIF (IsEmpty ({ Բյուջե’}), 0, { Բյուջե’}) Տես նաեւ IIF:
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

Նախորդ էջ Հաջորդ էջ
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
հենակետային ծառայություններ
http://service.sap.com/bosap-support/
Ապրանք Փաստաթղթեր ցանցին
http://help.sap.com/


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Sup­port maşın tər­cüməsi: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Crys­tal Online Yardım Hesabat­lar
IsEmpty
OLAP Sin­tak­s­is.
ifadəsi boş mobil dəyəri qiymətləndi­rir olub testlər.
ifadə bir boş mobil dəyəri qiymətləndi­rir əgər TRUE Returns; başqa yalan.
sin­tak­s­is
IsEmpty (Expres­sion) Para­met­ers
Expres­sion ifadə sın­aqdan keçir­i­lir.

Return dəyəri
Doğru və ya yalan qaytarır.
mis­al
Budget hüceyrələri olub Aşağıdakı mis­al testlər boş. Boş hüceyrələri dəyərləri ilə 0 Cells müəyyən edi­lir onların dəyəri saxlamaq.
IIF (IsEmpty ({ ““Büd­cə””}), 0, { ““Büd­cə””}) də IIF baxın.
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

Əvvəlki səhi­fə Növbəti səhi­fə
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Sup­port ser­vices
http://service.sap.com/bosap-support/
Web Pro­duct Doc­u­ment­a­tion
http://help.sap.com/


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Itzulpen­gintza mak­ina eus­kar­ria: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Crys­tal Txos­tenak Online Laguntza
isempty
OLAP Syn­tax.
Probak adi­erazpen bat da hut­sik zelu­la balio ebal­u­atzen den.
TRUE adi­erazpena hut­sik dagoen zelu­la balio bat ebal­u­atzen bada; FALSE bestela.
Sintaxia
Isempty (Expres­sion) para­met­roak
Expres­sion Esam­olde hau probetan.

Return balio
TRUE edo FALSE.
Adi­bidea
Adi­bide hauek probak Aur­rekon­tu zelu­lak ala hut­sik daude. gelaxka hut­sak dira balioek­in 0. zelu­lak ezar­ri bere balioa atxikitzen.
IIF (isempty ({ Aur­rekon­tua’}), 0, { Aur­rekon­tua’}) Ikus ere IIF.
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

Aur­reko orria Hur­ren­go orria
SAP Busi­nessOb­jets
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
laguntza zer­bit­zuak
http://service.sap.com/bosap-support/
Produk­tu webean Doc­u­ment­a­tion
http://help.sap.com/


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Падтрымка машыннага перакладу: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Crys­tal Reports Online Help
IsEmpty
OLAP Сінтаксіс.
Тэсты ацэньвае Ці выраз са значэннем пусты вочка.
Вяртае TRUE, калі выраз у пустое значэнне вочка; FALSE у адваротным выпадку.
сінтаксіс
IsEmpty (выраз) Параметры
Выраз выраз выпрабоўваецца.

вяртаецца значэнне
Вяртае TRUE або FALSE.
прыклад
У наступным прыкладзе правяраецца Ці бюджэт вочак пустыя. Пустыя вочкі значэнне 0. Cells са значэннямі захоўваюць сваё значэнне.
IIF (IsEmpty ({ Бюджэт’}), 0, { Бюджэт’}) Глядзіце таксама Iif.
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —