IsNumeric (str)


 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Sup­port machine trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —Crys­tal Reports Online Help
IsNu­mer­ic (str)
IsNu­mer­ic and Numer­ic­Text (str) are equi­val­ent func­tions. How­ever, IsNu­mer­ic is pre­ferred in Basic syn­tax, where­as Numer­ic­Text is pre­ferred in Crys­tal syn­tax.
Argu­ment
str is a text string.
Returns
Boolean value (True or False)
Action
IsNu­mer­ic returns True if the String argu­ment can be con­ver­ted to a Num­ber and False oth­er­wise.
Typ­ic­al use
If you store num­bers (like weight) in a text String object, use IsNu­mer­ic to check the value of each record to make sure it is OK to con­vert using ToNum­ber or CDbl .
Examples
The fol­low­ing examples are applic­able to both Basic and Crys­tal syn­tax:
IsNumeric({file.REFERENCE})Returns FALSE where {file.REFERENCE} = ““ABCDEFG””.
IsNumeric({file.IDNUM})Returns TRUE where {file.IDNUM} = ““12345””.
IsNumeric({file.IDNUM})Returns TRUE where {file.IDNUM} = ““12345443””.
IsNumeric({file.IDNUM})Returns FALSE where {file.IDNUM} = ““12345443””.
IsNu­mer­ic ({file.IDNUM} (1 to 5))Returns TRUE where {file.IDNUM} = ““12345443””.
IsNu­mer­ic ({file.IDNUM} (6))Returns FALSE where {file.IDNUM} = ““12345443””.
IsNu­mer­ic ({file.IDNUM} (7 to 9))Returns TRUE where {file.IDNUM} = ““12345443””.
IsNumeric({file.IDNUM})Returns FALSE where {file.IDNUM} = ““12345T””.
Note: You can use this func­tion in com­bin­a­tion with ToNum­ber or CStr to test for a Num­ber in the Ref­er­ence field, then return the string as a Num­ber or return 0 if the text string is not a Num­ber.
The fol­low­ing example is applic­able to Basic syn­tax:
If IsNumeric({file.IDNUM}) Then
for­mu­la = ToNumber({file.IDNUM})
Else
for­mu­la = 0
End If

— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Pre­vi­ous page Next page
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Sup­port ser­vices
http://service.sap.com/bosap-support/
Pro­duct Doc­u­ment­a­tion on the Web
http://help.sap.com/


 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Appoġġ ta traduzz­joni awto­matika: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Rap­porti Crys­tal Online Għa­jnuna
IsNu­mer­ic (str)
IsNu­mer­ic u Numer­ic­Text (str) huma fun­z­jon­iji­et ekwivalenti. Madankollu, IsNu­mer­ic hija prefer­ita fil sin­tassi Bażiku, fil­waqt Numer­ic­Text hija prefer­ita fil sin­tassi Crys­tal.
argu­ment
str hija sek­wen­za ta test.
denun­zji
valur Boolean (Veru jew Falz)
azz­joni
IsNu­mer­ic pros­pet­ti Veru jekk l-argu­ment String jista jiġi kon­ver­tit għal num­ru u Foloz mod ieħor.
użu tipiku
Jekk int taħżen num­ri (bħall-piż) fil-oġġett String test, l-użu IsNu­mer­ic biex jiċċekkja l-valur ta kull rekord li taċċer­ta li hija OK li jikkon­ver­tu jużaw ToNum­ber jew CDbl.
eżem­pji
L-eżem­pji li ġejjin huma app­likab­bli kemm sin­tassi Bażiku u Crys­tal:
IsNu­mer­ic ({file.REFERENCE}) Denun­zji FALZ fejn {file.REFERENCE} = ““ABCDEFG””.
IsNu­mer­ic ({file.IDNUM}) Denun­zji VERU fejn {file.IDNUM} = ““12345””.
IsNu­mer­ic ({file.IDNUM}) Denun­zji VERU fejn {file.IDNUM} = ““12345443””.
IsNu­mer­ic ({file.IDNUM}) Denun­zji FALZ fejn {file.IDNUM} = ““12345443””.
IsNu­mer­ic ({file.IDNUM} (1 sa 5)) Denun­zji VERU fejn {file.IDNUM} = ““12345443””.
IsNu­mer­ic ({file.IDNUM} (6)) Denun­zji FALZ fejn {file.IDNUM} = ““12345443””.
IsNu­mer­ic ({file.IDNUM} (79)) Denun­zji VERU fejn {file.IDNUM} = ““12345443””.
IsNu­mer­ic ({file.IDNUM}) Denun­zji FALZ fejn {file.IDNUM} = ““12345T””.
Nota: Tista tuża din il-fun­z­joni flimki­en ma ToNum­ber jew CSTR sabiex tagħmel testiji­et għal Num­ru fil-qasam ta’ Ref­er­en­za, mbagħad jir­rit­or­naw il sek­wen­za bħala Num­ru jew ritorn 0 jekk il sek­wen­za ta test mhuwiex Num­ru.
L-eżem­pju li ġej huwa app­likab­bli għal sin­tassi Bażiku:
Jekk IsNu­mer­ic ({file.IDNUM}) Imbagħad
for­mu­la = ToNum­ber ({file.IDNUM})
Else
for­mu­la = 0
Tmiem Jekk

— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

paġna ta qabel paġna li jmiss
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ser­vizzi ta appoġġ
http://service.sap.com/bosap-support/
Dok­u­mentazz­joni pro­dott fuq il-Web
http://help.sap.com/
 


 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Onder­steun­ing masji­en ver­tal­ing: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Crys­tal Reports Online Hulp
IsNu­mer­ic (STR)
IsNu­mer­ic en Numer­ic­Text (STR) is gelyk­staande funk­sies. Maar IsNu­mer­ic verkies in basiese sin­tak­s­is, ter­wyl Numer­ic­Text verkies in Crys­tal sin­tak­s­is.
argu­ment
str is n teks string.
opbreng­ste
Boole-waarde (waar of vals)
Aksie
IsNu­mer­ic ter­ug Waar as Die string argu­ment anders kan omgeskakel word na n nom­mer en Vals.
tipiese gebruik
As jy get­alle (soos gewig) in n teks String voor­werp te slaan, gebruik IsNu­mer­ic ter waarde van elke rekord nagaan om seker te maak dit is OK om te skakel met behulp van ToNum­ber of CDbl.
voor­beelde
Die vol­gende voor­beelde is van toe­p­assing op beide basiese en Crys­tal sin­tak­s­is:
IsNu­mer­ic ({file.REFERENCE}) gee ter­ug ONWAAR waar {file.REFERENCE} = ““ABCDEFG””.
IsNu­mer­ic ({file.IDNUM}) Wys WAAR waar {file.IDNUM} = ““12345””.
IsNu­mer­ic ({file.IDNUM}) Wys WAAR waar {file.IDNUM} = ““12345443””.
IsNu­mer­ic ({file.IDNUM}) gee ter­ug ONWAAR waar {file.IDNUM} = ““12345443””.
IsNu­mer­ic ({file.IDNUM} (1 tot 5)) gee ter­ug WAAR waar {file.IDNUM} = ““12345443””.
IsNu­mer­ic ({file.IDNUM} (6)) gee ter­ug ONWAAR waar {file.IDNUM} = ““12345443””.
IsNu­mer­ic ({file.IDNUM} (79)) gee ter­ug WAAR waar {file.IDNUM} = ““12345443””.
IsNu­mer­ic ({file.IDNUM}) gee ter­ug ONWAAR waar {file.IDNUM} = ““12345T””.
Let wel: Jy kan hierdie funk­sie te gebruik in kom­binas­ie met ToNum­ber of CSTR te toets vir n aan­tal in die veld Ref­er­ence, dan ter­ug die tou as n nom­mer of ter­ug­keer 0 as die teks string is nie n nom­mer.
Die vol­gende voor­beeld is van toe­p­assing op Basiese sin­tak­s­is:
As IsNu­mer­ic ({file.IDNUM}) Toe
for­mule = ToNum­ber ({file.IDNUM})
anders
for­mule = 0
eindig As

— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

Vori­ge Vol­gende
SAP Busi­ness
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
onder­steun­ings­di­en­ste
http://service.sap.com/bosap-support/
Produk dok­u­mentas­ie op die web
http://help.sap.com/
 


 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Mbështetje mak­inë përk­thim: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Crys­tal Reports Online Ndih­më
IsNu­mer­ic (str)
IsNu­mer­ic dhe Numer­ic­Text (str) janë funk­sione ekui­val­en­te. Megjithatë, IsNu­mer­ic është e preferu­ar në sin­tak­së themelore, ndër­sa Numer­ic­Text është e preferu­ar në Crys­tal sin­tak­së.
argu­ment
str është një varg tek­sti.
Kthim
vlera Boolean (True ose False)
vep­rim
IsNu­mer­ic kthen True nëse argu­menti String mund të kon­ver­to­het në një Num­ri dhe False ndry­she.
për­dor­imi tipik
Nëse keni ruajtur num­rat (si peshë) në një String objekt tek­sti, për­dorni IsNu­mer­ic për të kon­trol­lu­ar vler­ën e çdo rekord për t’u sig­uru­ar se është në rregull për të kthy­er për­dor­ur ToNum­ber ose CDbl.
shem­buj
Shem­bujt e mëposhtëm janë të zbatuesh­me për të dy Themelore dhe Crys­tal sin­tak­së:
IsNu­mer­ic ({} file.REFERENCE) Kthen RREME ku {file.REFERENCE} = ““Abcde­fg””.
IsNu­mer­ic ({} file.IDNUM) Kthen TRUE ku {file.IDNUM} = ““12345””.
IsNu­mer­ic ({} file.IDNUM) Kthen TRUE ku {file.IDNUM} = ““12345443””.
IsNu­mer­ic ({} file.IDNUM) Kthen FALSE, ku {file.IDNUM} = ““12345443””.
IsNu­mer­ic ({file.IDNUM} (15)) Kthen TRUE ku {file.IDNUM} = ““12.345443””.
IsNu­mer­ic ({} file.IDNUM (6)) Kthen FALSE, ku {file.IDNUM} = ““12345443””.
IsNu­mer­ic ({} file.IDNUM (7 deri 9)) Kthen TRUE ku {file.IDNUM} = ““12345443””.
IsNu­mer­ic ({} file.IDNUM) Kthen FALSE, ku {file.IDNUM} = ““12345T””.
Shën­im: Ju mund të për­dorni këtë funk­sion në kom­bin­im me ToNum­ber ose CSTR për të provuar për një numër në fushën e Ref­er­encës, pas­taj të kthehen të var­gut si Num­ber ose kthim­in 0 nëse var­gu tek­sti nuk është një Num­ber.
Shem­bu­l­li i mëposhtëm është i aplikueshëm për sin­tak­së bazë:
Nëse IsNu­mer­ic ({} file.IDNUM) Pas­taj
for­mu­la = ToNum­ber ({} file.IDNUM)
tjetër
for­mu­la = 0
End If