I’ve written 100,000 words on Medium. Here’s what’s next.

“——————————————————————————————————————————————————

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
I’ve written 100,000 words on Medium. Here’s what’s next.
I’ve written 100,000 words on Medium. Here’s what’s next.

Over the past couple of years, I have written constantly on this platform. I love it. I love Medium, the writers, the readers and the experience of it. This platform has changed my life, and it’s been my constant journal, my creative outlet and my number one focus for some time now.

I believe in Medium, and I want to continue being a part of it.

I’ve learned a lot through those 100,000 words. I’ve learned that if you write with passion, you can find readers who give a shit. Even if it’s only one or two.

I’ve learned that the topics I want to explore and the messages I want to spread are truly resonating with a lot of people, a lot of entrepreneurs and creatives who want to change the world and put a dent in the universe the same way I do.

So what’s next?

Creatomic.

That’s the new name of my publication on Medium, previously called Hi My Name Is Jon. It’s the name of my new business. It’s one that I’m incredibly proud of building, and thanks to the people who have continued to read my work, day after day, I’m ready to build a few dreams around it.

I’ll be focusing on creativity and entrepreneurship more than ever before. I know that my content in that area is stuff that people give a shit about, and I know that covering it is what gets me out of bed in the morning…

Read More!

RecommendRespond
View in browser
Medium Logo
Sent by Medium · 760 Market Street, 9th floor, San Francisco, CA 94102

“——————————————————————————————————————————————————

Appoġġ traduzzjoni: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Stajt bil-miktub 100,000 kelma fuq Medju. Hawn xi jmiss.
Stajt bil-miktub 100,000 kelma fuq Medju. Hawn xi jmiss.

Matul l-aħħar ftit snin, ktibtu kontinwament fuq din il-pjattaforma. I love it. I love Medji, il-kittieba,-qarrejja u l-esperjenza ta ‘dan. Din il-pjattaforma għandha mibdula ħajti, u huwa kien ġurnal kostanti tiegħi, iżbokk kreattivi tiegħi u tiegħi numru wieħed fokus għal xi żmien issa.

Nemmen fil Medji, u nixtieq li tkompli tkun parti minnu.

Stajt tgħallmu ħafna permezz ta ‘dawk 100,000 kelma. Stajt tgħallmu li jekk inti tikteb mal-passjoni, inti tista ‘ssib qarrejja li jagħtu shit. Anki jekk huwa biss wieħed jew tnejn.

Stajt tgħallmu li t-temi nixtieq li tesplora u l-messaġġi nixtieq li jinfirxu huma verament resonating ma ‘lott ta’ nies, lott ta ‘intraprendituri u creatives li jixtiequ jibdlu d-dinja u mqiegħda denti fl-univers bl-istess mod I do.

Allura xi jmiss?

Creatomic.

Dik hija l-isem il-ġdid tal-pubblikazzjoni tiegħi fuq Medji, li qabel kienet tissejjaħ Hi jien jisimni Jon. Hu l-isem ta ‘negozju ġdid tiegħi. Huwa wieħed li jien oerhört kburi bini, u grazzi għall-persuni li jkunu komplew jaqraw ix-xogħol tiegħi, jum wara jum, jien lest li jibnu ħolm ftit madwaru.

I ser jkun qed jiffoka fuq il-kreattività u l-intraprenditorija iktar minn qatt qabel. Naf li l-kontenut tiegħi f’dik iż-żona huwa Jittieħed li n-nies jagħtu shit dwar, u naf li jkopru hu dak me gets mis-sodda fil-għodu …

Aqra iktar!

RecommendRespond
View fil-browser
Logo medju
Mibgħuta mill Medju · 760 Market Street, 9 art, San Francisco, CA 94102

“——————————————————————————————————————————————————

Ondersteuning vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Ek het 100,000 woorde geskryf op Medium. Hier is wat volgende kom.
Ek het 100,000 woorde geskryf op Medium. Hier is wat volgende kom.

Oor die afgelope paar jaar, het ek voortdurend op hierdie platform geskryf. Ek is mal daaroor. Ek is lief vir Medium, die skrywers, die lesers en die ervaring daarvan. Dit platform het my lewe verander, en dit was my konstante joernaal, my kreatiewe uitlaat en my nommer een fokus vir ‘n geruime tyd.

Ek glo in Medium, en ek wil om voort te gaan om ‘n deel daarvan.

Ek het ‘n baie deur die 100,000 woorde geleer. Ek het geleer dat as jy skryf met passie, kan jy lesers wat ‘n kak gee te vind. Selfs al is dit net een of twee.

Ek het geleer dat die onderwerpe wat ek wil om te verken en die boodskappe wat ek wil versprei is werklik resonansie met ‘n klomp mense, ‘n baie entrepreneurs en skeppende wat wil die wêreld te verander en sit ‘n duik in die heelal dieselfde manier wat ek doen.

So wat nou?

Creatomic.

Dit is die nuwe naam van my publikasie op Medium, voorheen bekend as Hi My Naam Is Jon. Dit is die naam van my nuwe besigheid. Dit is een wat ek is ongelooflik trots op gebou, en te danke aan die mense wat voortgegaan het om my werk te lees, dag na dag, ek is gereed om ‘n paar drome te bou rondom dit.

Ek sal fokus op kreatiwiteit en entrepreneurskap meer as ooit tevore. Ek weet dat my inhoud in daardie gebied is dinge wat mense gee ‘n kak oor, en ek weet dat wat dit is wat my kry uit die bed in die oggend …

Lees meer!

RecommendRespond
Kyk in die leser
medium Logo
Gestuur deur middel · 760 Markstraat, 9de vloer, San Francisco, CA 94102

“——————————————————————————————————————————————————

përkthim Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Unë kam shkruar 100,000 fjalët më të Mesme. Ja se çfarë e ardhshme.
Unë kam shkruar 100,000 fjalët më të Mesme. Ja se çfarë e ardhshme.

Gjatë dy viteve të fundit, unë kam shkruar vazhdimisht në këtë platformë. Me pelqen. Dua Medium, shkrimtarët, lexuesit dhe përvojën e tij. Kjo platformë ka ndryshuar jetën time, dhe kjo është revistë e mia të vazhdueshme, prizë time krijuese dhe im numër një fokus për një kohë tani.

Unë besoj në Mesme, dhe unë dua të vazhdojë të jetë një pjesë e saj.

Unë kam mësuar shumë nëpër ato 100.000 fjalë. Kam mësuar se në qoftë se ju shkruani me pasion, ju mund të gjeni lexuesit të cilët japin një mut. Edhe në qoftë se kjo është vetëm një ose dy.

Kam mësuar se temat unë dua për të shqyrtuar dhe mesazhet që unë dua të përhapur janë vërtetë rënie me shumë njerëz, një shumë e sipërmarrësit dhe creatives që duan të ndryshojnë botën dhe të vënë një gjurmë në univers në të njëjtën mënyrë unë bërë.