I’ve written 100,000 words on Medium. Here’s what’s next.

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —Sup­port trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
I’ve writ­ten 100,000 words on Medi­um. Here’s what’s next.
I’ve writ­ten 100,000 words on Medi­um. Here’s what’s next.

Over the past couple of years, I have writ­ten con­stantly on this plat­form. I love it. I love Medi­um, the writers, the read­ers and the exper­i­ence of it. This plat­form has changed my life, and it’s been my con­stant journ­al, my cre­at­ive out­let and my num­ber one focus for some time now.

I believe in Medi­um, and I want to con­tin­ue being a part of it.

I’ve learned a lot through those 100,000 words. I’ve learned that if you write with pas­sion, you can find read­ers who give a shit. Even if it’s only one or two.

I’ve learned that the top­ics I want to explore and the mes­sages I want to spread are truly res­on­at­ing with a lot of people, a lot of entre­pren­eurs and cre­at­ives who want to change the world and put a dent in the uni­verse the same way I do.

So what’s next?

Cre­atom­ic.

That’s the new name of my pub­lic­a­tion on Medi­um, pre­vi­ously called Hi My Name Is Jon. It’s the name of my new busi­ness. It’s one that I’m incred­ibly proud of build­ing, and thanks to the people who have con­tin­ued to read my work, day after day, I’m ready to build a few dreams around it.

I’ll be focus­ing on cre­ativ­ity and entre­pren­eur­ship more than ever before. I know that my con­tent in that area is stuff that people give a shit about, and I know that cov­er­ing it is what gets me out of bed in the morn­ing…

Read More!

Recom­mendRespond
View in browser
Medi­um Logo
Sent by Medi­um · 760 Mar­ket Street, 9th floor, San Fran­cis­co, CA 94102

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —

Appoġġ traduzz­joni: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Sta­jt bil-miktub 100,000 kel­ma fuq Med­ju. Hawn xi jmiss.
Sta­jt bil-miktub 100,000 kel­ma fuq Med­ju. Hawn xi jmiss.

Mat­ul l-aħħar ftit snin, ktib­tu kontin­wa­ment fuq din il-pjat­ta­forma. I love it. I love Medji, il-kittieba,-qarrejja u l-esper­jen­za ta dan. Din il-pjat­ta­forma għand­ha mib­du­la ħajti, u huwa kien ġurn­al kostanti tiegħi, iżbokk kreat­tivi tiegħi u tiegħi num­ru wieħed fok­us għal xi żmi­en issa.

Nem­men fil Medji, u nix­tieq li tkom­pli tkun parti min­nu.

Sta­jt tgħall­mu ħafna per­mezz ta dawk 100,000 kel­ma. Sta­jt tgħall­mu li jekk inti tikteb mal-pass­joni, inti tista ssib qar­re­j­ja li jagħtu shit. Anki jekk huwa biss wieħed jew tne­jn.

Sta­jt tgħall­mu li t-temi nix­tieq li tesplora u l-mes­saġġi nix­tieq li jin­firxu huma vera­ment res­on­at­ing ma lott ta’ nies, lott ta intrapren­dit­uri u cre­at­ives li jix­tiequ jibd­lu d-din­ja u mqiegħda denti fl-uni­vers bl-istess mod I do.

Allura xi jmiss?

Cre­atom­ic.

Dik hija l-isem il-ġdid tal-pubb­likazz­joni tiegħi fuq Medji, li qabel kien­et tis­se­j­jaħ Hi jien jisim­ni Jon. Hu l-isem ta negozju ġdid tiegħi. Huwa wieħed li jien oer­hört kburi bini, u grazzi għall-per­suni li jkunu kom­plew jaqraw ix-xogħol tiegħi, jum wara jum, jien lest li jib­nu ħolm ftit mad­waru.

I ser jkun qed jif­foka fuq il-kreat­tiv­ità u l-intrapren­d­it­or­i­ja iktar minn qatt qabel. Naf li l-kon­ten­ut tiegħi f’dik iż-żona huwa Jit­tieħed li n-nies jagħtu shit dwar, u naf li jko­pru hu dak me gets mis-sod­da fil-għodu …

Aqra iktar!

Recom­mendRespond
View fil-browser
Logo med­ju
Mibgħuta mill Med­ju · 760 Mar­ket Street, 9 art, San Fran­cis­co, CA 94102

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —

Onder­steun­ing ver­tal­ing: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Ek het 100,000 woorde geskryf op Medi­um. Hier is wat vol­gende kom.
Ek het 100,000 woorde geskryf op Medi­um. Hier is wat vol­gende kom.

Oor die afgelope paar jaar, het ek voortdurend op hierdie plat­form geskryf. Ek is mal daaroor. Ek is lief vir Medi­um, die skry­wers, die lesers en die ervar­ing daar­van. Dit plat­form het my lewe ver­ander, en dit was my kon­stante joernaal, my kreat­iewe uit­laat en my nom­mer een fok­us vir n geruime tyd.

Ek glo in Medi­um, en ek wil om voort te gaan om n deel daar­van.

Ek het n baie deur die 100,000 woorde geleer. Ek het geleer dat as jy skryf met passie, kan jy lesers wat n kak gee te vind. Selfs al is dit net een of twee.

Ek het geleer dat die onder­wer­pe wat ek wil om te verken en die bood­skappe wat ek wil ver­sprei is werklik res­on­an­sie met n klomp mense, n baie entre­pren­eurs en skep­pende wat wil die wêreld te ver­ander en sit n duik in die heelal die­s­elf­de mani­er wat ek doen.

So wat nou?

Cre­atom­ic.

Dit is die nuwe naam van my pub­likasie op Medi­um, voorheen bek­end as Hi My Naam Is Jon. Dit is die naam van my nuwe besigheid. Dit is een wat ek is ongeloof­lik trots op gebou, en te danke aan die mense wat voort­gegaan het om my werk te lees, dag na dag, ek is gereed om n paar drome te bou rondom dit.

Ek sal fok­us op kreati­witeit en entre­pren­eurskap meer as ooit tevore. Ek weet dat my inhoud in daardie gebied is dinge wat mense gee n kak oor, en ek weet dat wat dit is wat my kry uit die bed in die oggend …

Lees meer!

Recom­mendRespond
Kyk in die leser
medi­um Logo
Ges­tuur deur mid­del · 760 Mark­straat, 9de vlo­er, San Fran­cis­co, CA 94102

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —

përk­thim Sup­port: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Unë kam shk­ru­ar 100,000 fjalët më të Mes­me. Ja se çfarë e ardh­sh­me.
Unë kam shk­ru­ar 100,000 fjalët më të Mes­me. Ja se çfarë e ardh­sh­me.

Gjatë dy viteve të fun­dit, unë kam shk­ru­ar vazh­di­m­isht në këtë plat­formë. Me pelqen. Dua Medi­um, shkrimtarët, lexues­it dhe për­vo­jën e tij. Kjo plat­formë ka ndryshuar jetën time, dhe kjo është rev­istë e mia të vazh­duesh­me, prizë time krijuese dhe im numër një fok­us për një kohë tani.

Unë besoj në Mes­me, dhe unë dua të vazh­dojë të jetë një pjesë e saj.

Unë kam mësuar shumë nëpër ato 100.000 fjalë. Kam mësuar se në qoftë se ju shk­ru­ani me pasion, ju mund të gjeni lexues­it të cilët jap­in një mut. Edhe në qoftë se kjo është vetëm një ose dy.

Kam mësuar se tem­at unë dua për të shqyr­tu­ar dhe mesazhet që unë dua të përhapur janë vër­tetë rënie me shumë njer­ëz, një shumë e sipër­mar­rës­it dhe cre­at­ives që duan të ndry­sho­jnë botën dhe të vënë një gjur­më në uni­vers në të njëjtën mënyrë unë bërë.