Lampat String Lights, Vintage Backyard Patio Lights with 25 Clear Globe Bulbs-UL listed for Indoor/Outdoor Use, Globe Wedding Light String, Umbrella String Light 25FT by Lampat

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Sup­port machine trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Lam­pat String Lights, Vin­tage Back­yard Patio Lights with 25 Clear Globe Bulbs-UL lis­ted for Indoor/Outdoor Use, Globe Wed­ding Light String, Umbrel­la String Light 25FT
by Lam­pat
25 feet long string with 25 clear G40 Bulbs, includ 2 extra replace bulds, end to end con­nect­able. Light bulbs have can­de­lab­ra (E12) sock­et base, UL lis­ted
6″“ lead with male plug, 12”“ spa­cing between bulbs, 6”” tail with female con­nect­or. Total Length 25 Feet
Each strand of 25 Globe lights string has end-to-end con­nec­tions, so you can attach up to 3 strands to cov­er large areas. Even with broken or removed bulbs, remain­ing bulbs will con­tin­ue to light up. Total Length: 25 feet. Bulb Spa­cing: 12 inches.
Com­mer­cial Qual­ity & great for indoor/ out­door light­ing applic­a­tions. Great for patios, decks, wed­dings, tents, per­gola, bis­tro, back­yards, pool umbrel­la and parties
Life­time qual­ity guar­an­tee. Backed by a 100% sat­is­fac­tion guar­an­tee (except bulbs). Please con­tact the seller dir­ectly if you have any qual­ity prob­lems.Pro­duct Descrip­tion
Item Pack­age Quantity:1
G40 GLOBE STRING LIGHTS WITH 25 CLEAR BULBS. TAKES YOUR BREATH AWAY — AT HOME.

Cre­ate unfor­get­table memor­ies to be forever cher­ished for a life­time with the Deneve G40 String of Globe Lights! Quickly and time­lessly anim­ate any out­door space with ambi­ent, fest­ive flair.

Add an invit­ing glow to your space with the Deneve Weather Res­ist­ant String of Clear G40 Globe Lights. These lights are per­fect for wed­dings, birth­day parties, and oth­er gath­er­ings. These are ideal for adding a cozy atmo­sphere, or a charm­ing and fest­ive accent, to a cas­u­al even­ing under the stars.

To extend a warm wel­come to your guests, sus­pend them under tents, patios, awn­ings, or umbrel­las. The dis­creet wir­ing blends in per­fectly with trees and bushes. Drape them on trees or in entry­ways.

Pro­duct Details

Bulb Count: 25

Bulb Spa­cing: 12 in.

Dia­met­er of Bulb: 1.5 in.

Bulb & Sock­et Type: G40 w/ a C7 / E12 base

Wattage: 5W per bulb / 125W per string

Lighted Length: 24 ft

Total Length (end to end): 25 ft

Length of seg­ment from plug to 1st bulb: 12 ft (6 in.)

UL Lis­ted for Indoor & Out­door Use.

100% SATISFACTION GUARANTEE

Cre­ate a fest­ive, cozy, cel­eb­rat­ory, or romantic ambi­ence with our Lam­pat String lights that come securely aligned on a strong and highly flex­ible cable. Their even spa­cing and the wiring’s end-to- end con­nectiv­ity enables mul­tiple pat­terns of décor. The arrange­ments can be draped over trees and shrub­bery, hung from posts or ceil­ings, or used tohigh­light all kinds of built-up indoor and out­door spaces.

Whatever the occa­sion — wed­ding, birth­day, hol­i­day party, social gath­er­ing, or an intim­ate get-togeth­er — the Lam­pat G40 Globe Lights will serve the pur­pose beau­ti­fully.

The wir­ing blends with the sur­round­ings, let­ting the lights cast their illu­min­at­ing and dec­or­at­ive effect in many attract­ive ways.
Pur­chase http://amzn.to/2gCHezY

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Appoġġ ta traduzz­joni awto­matika: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
String Lights Lam­pat, Vin­tage arrière Patio Dwal mal-25 Clear Globe Bas­al ‘UL elen­kati għall ġewwa / Użu Out­door, Globe tieġ Light String, Umbrel­la String Dawl 25ft
bil­li Lam­pat
sek­wen­za 25 pied fit-tul ma ’25 Bas­al G40 ċari, includ 2 żejda jis­sostitwixxu bulds, tarf sa tarf titqab­bad. bozoz tad-dawl għand­hom can­de­lab­ra (E12) bażi sock­et, UL elen­kati
6 ““jwas­sal ma plagg raġel, 12”” spazjar bejn bas­al, 6 ““denb ma kon­nettur fem­minili. Istu­denti totali Tul 25 Feet
Kull lin­ja ta ’25 Globe dwal string għand­ha kon­ness­jon­iji­et end-to-end, sabiex inti tista’ tehmeż sa 3 fer­għat li jko­pru oqs­ma kbar. Anke ma bozoz miksur jew imneħħi­ja, bas­al li jif­dal se tkom­pli jix­egħlu. Tul totali: 25 pied. Bulb Spazjar: 12-il pulzi­er.
Kwal­ità Com­mer­cial & kbira għal ġewwa / bar­ra app­likazz­jon­iji­et tad-dawl. Kbira għall patios, gver­ti, tiġiji­et, tined, Per­gola, Bis­tro, btieħi, umbre­lel pool u partiji­et
garan­zi­ja ta kwal­ità ħaj­ja. Appoġġ­jati minn garan­zi­ja ta ‘100% sod­isfazz­jon (ħlief bozoz). Jekk jogħġbok ikkun­t­at­tja l-bejjiegħ direttament jekk għandek xi prob­lemi ta kwal­ità.

Deskrizz­joni tal-pro­dott
Punt Pakkett Kwantità: 1
G40 GLOBE STRING DWAL MA 25 ĊARI BASAL. JIEĦU nifs tiegħek bogħod — AT HOME.

Oħloq memorji unfor­get­table li jiġu dejjem ċċel­eb­rata għal ħajjithom koll­ha ma l-Deneve G40 String tad Globe Dwal! Malajr u time­lessly jan­im­aw kull spazju fil-beraħ mal-amb­jent, Flair fest­ivi.

Żid tid­dix tistieden għall-ispazju tiegħek mal-String Reżist­enti Deneve Temp tad ċari G40 Globe Lights. Dawn id-dwal huma per­fet­ti għall wed­dings, birth­day parties, u laqgħat oħra. Dawn huma ideali għal żieda ta atmos­fera cosy, jew aċċent charm­ing u fest­ivi, għal fil­għax­i­ja każwali taħt l-istilel.

Biex testendi Nagħti mer­ħba lill-klijenti tiegħek, tis­sospendi lil­hom taħt tined, patios, tined, jew umbre­lel. taħl­iti­et l-wajers diskreta per­fettament mal siġar u arbuxxel­li. Drape min­nhom fuq siġar jew entry­ways.

Dettalji tal-pro­dott

Bulb Count: 25

Bulb Spazjar: 12 fil.

Dijametru tal Bulb: 1.5 fil.

Bulb & Sock­et tip: G40 w / C7 / bażi E12

Wattage: 5W għal kull bozza / 125W għal kull string

Tul imdaw­la: 24 pied

Tul totali (tarf sa tarf): pied 25

Tul ta seg­ment minn plagg għal 1 bozza: (. 6) 12 pied

UL Elen­kati għall-Użu ġewwa u bar­ra.

100% sod­isfazz­jon ta garan­zi­ja

Oħloq atmos­fera fest­iva, cosy, festa, jew romantic bi dwal tagħna Lam­pat String li ġejjin sikur alline­jati fuq cable b’saħħtu u fless­ib­bli ħafna. Tagħhom anki spazjar u to-end tarf il-wajers jip­per­met­ti lill-mudel­li mul­ti­pli ta dekorazz­joni. L-arranġa­menti jist­għu jiġu draped siġar u shrub­bery, mdend­la mill-kari­gi jew soq­fa, jew użati tohigh­light kull tip ta spazji ġewwa u bar­ra mib­n­i­ja.

Tkun xi tkun il-okkaż­joni — tieġ, birth­day, parti tal-vag­an­zi, ġbir soċ­jali, jew intima nikseb-flimki­en — il-Globe Dwal Lam­pat G40 se taqdi l-iskop beau­ti­fully.

taħl­iti­et l-wajers mal-amb­jent mad­waru, kiri l-dwal mit­fugħa effett ta illu­minazz­joni u dekor­at­tivi tagħhom b’modi attraenti ħafna.
xiri http://amzn.to/2gCHezY

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Onder­steun­ing masji­en ver­tal­ing: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Lam­pat String Lights, Vin­tage agter­p­laas patio Lights met 25 Duide­like Globe lamps-UL gelys vir Bin­ne / buite gebruik, Globe Wed­ding ligte tou, Umbrel­la String Lig 25ft
deur Lam­pat
25 voet lank string met 25 duide­lik G40 bolle, sluit 2 ekstra ver­vang bulds, ent na die ander aansluit. Gloeil­ampe het kan­delare (E12) sock­et basis, UL gelys
6 ““lei met man­like plug, 12”” spasiëring tussen bolle, 6 ““stert met vrou­l­ike con­nect­or. Totale lengte 25 voet
Elke string van 25 Globe ligte string het end-tot-end ver­bind­ings, sod­at jy kan heg aan 3 stringe om groot gebiede te dek. Selfs met n gebreek­te of ver­wyder bolle, sal die oorb­ly­wende bolle voort­gaan om die lig aan. Totale lengte: 25 voete. Gloeil­amp Spasiëring: 12 duim.
Kom­mer­siële Kwal­iteit & groot vir binnenshuise / buite ver­ligt­ing toe­p­assings. Groot vir patio’s, dekke, troues, ten­te, per­gola, bis­tro, agter­plase, swem­bad sam­breel en partye
Leeftyd gehal­te waar­borg. Ger­ug­steun deur n 100% tevre­d­en­heid waar­borg (behal­we bolle). Asseblief direk kon­tak die verko­p­er as jy enige kwal­iteit prob­le­me het.