Layer Control dialog box

“——————————————————————————————————————————————————
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Crystal Reports Online Help
Layer Control dialog box
The Layer Control dialog box appears when you choose the Layers command (Map menu) from the Map menu or the map’s right-click menu.
In Crystal Reports, maps are made up of a number of layers. You can stack these layers on top of each other to create a more detailed map. Use this dialog box to add, remove or change layers on your map. For example, you could rearrange the layers so that the World Major Cities layer appears above the World layer, or so that the Europe Highways layer appears above the Europe layer.
Note: It may be necessary to zoom in on the map to view layer changes.
Layers
The Layers list contains the layers options for your map. The possible options are determined by Crystal Reports; use the Add button to select additional layer options.
Up
Use the Up button to move a layer up in the Layers list. Be aware that some map layers contain non-transparent sections that can obscure the detail of other layers.
Down
Use the Down button to move a layer down in the Layers list. Be aware that some map layers contain non-transparent sections that can obscure the detail of other layers.
Add
Use the Add button to add a layer to the Layers list. Additional layer files are located at \Program Files\Business Objects\MapInfo MapX\Maps when you install Crystal Reports to the default location.
Remove
Use the Remove button to remove a layer from the Layers list.
Visible
Use the Visible check box to make a layer visible on the map. If this check box is not selected, the selected layer is hidden.
Automatic Labels
Use the Automatic Labels check box to specify whether the layer is labeled automatically on the map.
Display
Click the Display button to bring up the Display Properties dialog box. The Display Properties dialog box allows you to further manipulate the mode and zoom layering of a selected layer.
——————————————————————————–

Previous page Next page
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support services
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Documentation on the Web
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Appoġġ ta ‘traduzzjoni awtomatika: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Rapporti Crystal Online Għajnuna
Saff Kontroll dialog box
Il dialog box Kontroll Saff jidher meta inti tagħżel l saffi kmand (-menu Mappa) mill-menu Mappa jew il-mappa tal-lemin ikklikkja menu.
Fl Rapporti Crystal, mapep huma magħmula minn numru ta ‘saffi. Tista ‘munzell dawn saffi fuq quċċata ta’ xulxin biex joħolqu mappa aktar dettaljata. Uża din il-kaxxa dialog li jżidu, tneħħi jew tbiddel saffi fuq mappa tiegħek. Per eżempju, inti tista ‘rranġati mill-ġdid l-saffi sabiex is-saff tad-Dinja Bliet kbar jidher fuq mis-saff Dinji, jew sabiex is-saff Ewropa Highways tidher fuq mis-saff Ewropa.
Nota: Jista ‘jkun neċessarju li zoom fl fuq il-mappa biex tara bidliet saff.
saffi
Il-lista Saffi fiha l-għażliet Saffi għat-mappa tiegħek. L-għażliet possibbli huma determinati mill Rapporti Crystal; uża l-buttuna Żid biex tagħżel l-għażliet saff addizzjonali.
up
Uża l-buttuna Sa jimxu saff fil-lista saffi. Jkun jaf li xi saffi Mappa tas jkun fih sezzjonijiet mhux trasparenti li jistgħu joskuraw l-dettall ta ‘saffi oħra.
down
Uża l-buttuna Down biex jimxu saff isfel fil-lista saffi. Jkun jaf li xi saffi Mappa tas jkun fih sezzjonijiet mhux trasparenti li jistgħu joskuraw l-dettall ta ‘saffi oħra.
Żid
Uża l-buttuna Żid biex iżżid saff mal-lista saffi. fajls saff addizzjonali jinsabu fil \ Program Files \ Negozju Objects \ MapInfo MapX \ Mapep meta inti jinstallaw Crystal Rapporti lill-post default.
Neħħi
Uża l-buttuna Neħħi biex tneħħi saff mil-lista Saffi.
viżibbli
Uża l-kaxxa kontroll Viżibbli biex jagħmlu saff viżibbli fuq il-mappa. Jekk din il-kaxxa verifika ma tkunx magħżula, il-saff magħżul huma moħbija.
Tikketti awtomatiċi
Uża l-Tikketti awtomatiċi check kaxxa tispeċifika jekk is-saff huwa tikkettat awtomatikament fuq il-mappa.
wiri
Ikklikkja l-buttuna Wiri biex iġibu l-dialog box Display Properties. Il-kaxxa Display Properties dialog jippermettilek li tkompli jimmanipulaw l-mod u zoom saffi ta ‘saff magħżul.
————————————————– ——————————

paġna ta ‘qabel paġna li jmiss
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
servizzi ta ‘appoġġ
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentazzjoni prodott fuq il-Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ondersteuning masjien vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Online Hulp
Pak beheer dialoog
Die dialoog Layer beheer box verskyn wanneer jy die Lae opdrag (Kaart spyskaart) vanaf die kaart spyskaart of die kaart se regs-kliek menu te kies.
In Crystal Reports, is kaarte wat bestaan uit ‘n aantal lae. Jy kan hierdie lae stapel op die top van mekaar om ‘n meer gedetailleerde kaart te skep. Gebruik hierdie dialoog om by te voeg, te verwyder of te verander lae op jou kaart. Byvoorbeeld, kan jy die lae herrangskik sodat die wêreld groot stede laag bo die Wêreld laag verskyn, of sodat die Europa Highways laag verskyn bo die Europa laag.
Let wel: Dit mag nodig wees om in te zoem op die kaart te laag veranderinge te sien.
lae
Die lys Lae bevat die lae opsies vir jou kaart. Die moontlike opsies word bepaal deur Crystal Reports; gebruik die knoppie Voeg bykomende laag opsies kies.
up
Gebruik die knoppie Tot ‘n laag beweeg in die lys lae. Wees bewus daarvan dat sommige kaart lae bevat ondeursigtige afdelings wat die besonderhede van ander lae kan belemmer.
af
Gebruik die Down knoppie om ‘n laag af beweeg in die lys lae. Wees bewus daarvan dat sommige kaart lae bevat ondeursigtige afdelings wat die besonderhede van ander lae kan belemmer.
Voeg
Gebruik die knoppie Voeg ‘n laag voeg by die lys lae. Bykomende laag lêers is geleë op \ Program Files \ Business Objects \ MapX \ Maps MapInfo wanneer jy installeer Crystal Reports om die standaard plek.
verwyder
Gebruik die delete knoppie om ‘n laag van die lys Lae verwyder.
sigbaar
Gebruik die sigbare boks ‘n laag sigbaar op die kaart te maak. As hierdie boks nie gekies is, die geselekteerde laag is versteek.
outomatiese etikette
Gebruik die outomatiese etikette boks kan jy spesifiseer of die laag outomaties gemerk op die kaart.
Wys
Klik op die knoppie Wys die dialoog Eienskappe te bring. Die dialoog Eienskappe kan jy die modus en zoom lae van ‘n geselekteerde laag verder te manipuleer.
————————————————– ——————————

Vorige Volgende
SAP Business
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ondersteuningsdienste
http://service.sap.com/bosap-support/
Produk dokumentasie op die web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Mbështetje makinë përkthim: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Online Ndihmë
Shtresë Kontrollit dialog box
Kutia e dialogut Layer Kontrolli shfaqet kur ju zgjidhni Layers komandën (menu Harta) nga menyja Harta ose të hartës right-click menu.
Në Crystal Reports, hartat janë të përbërë nga një numër i shtresave. Ju mund të rafte këto shtresa në krye të njëri-tjetrit për të krijuar një hartë më të detajuar. Përdoreni këtë kuti dialogu për të shtoni, hiqni ose të ndryshojë shtresa në hartën tuaj. Për shembull, ju mund të korrigjoj shtresa në mënyrë që shtresa Botërore Qytetet e mëdha duket mbi shtresën e Botës, ose në mënyrë që shtresa Evropa Highways duket mbi shtresën e Evropës.
Shënim: Mund të jetë e nevojshme për të zoom në në hartë për të parë ndryshime shtresa.
shtresat
Lista shtresat përmban opsionet në shtresa për hartën tuaj. Opsionet e mundshme janë të përcaktuara nga Crystal Reports; përdorni butonin Shto për të zgjedhur opsionet shtesë shtresë.
lart
Përdor butonin Up për të lëvizur një shtresë deri në listë shtresa. Të jenë të vetëdijshëm se disa shtresa Harta përmbajnë seksione jo-transparente që mund të fshehin detajet e shtresave të tjera.
poshtë
Përdor butonin e poshtë për të lëvizur një shtresë poshtë në listë shtresa. Të jenë të vetëdijshëm se disa shtresa Harta përmbajnë seksione jo-transparente që mund të fshehin detajet e shtresave të tjera.
shtoj
Përdorni butonin Shto për të shtuar një shtresë në listën shtresa. Fotografi të tjera shtresa janë të vendosura në \ Program Files \ Biznes Objektet \ MapInfo MapX \ Maps kur ju instaloni Crystal Reports në vendin e paracaktuar.
heq
Përdorni butonin Largo për të hequr një shtresë nga lista shtresa.
i dukshëm
Përdorni kutinë e Dukshme kontrolloni për të bërë një shtresë të dukshme në hartë. Nëse kjo kuti kontrolloni nuk është zgjedhur, shtresa e zgjedhur është e fshehur.
Etiketa automatike
Përdorni Etiketa automatike kontrolloni kutinë për të specifikojë nëse shtresa është etiketuar automatikisht në hartë.
ekran
Klikoni butonin Display të sjellë deri kutinë Display Properties dialog. Kutia Display Properties dialog ju lejon për të manipuluar më tej mënyrën dhe zoom layering e një shtresë të zgjedhur.
————————————————– ——————————

faqja mbrapa Faqja tjetër
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
shërbimet mbështetëse
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Dokumentacioni në Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ድጋፍ ማሽን ትርጉም: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
ክሪስታል የመስመር ላይ እገዛ ሪፖርቶች
ይቆጣጠሩ መገናኛ ሳጥን ሽፋን
የ የካርታ ምናሌ ወይም በካርታው ቀኝ-ጠቅ ምናሌ በንብርብሮች ትእዛዝ (ካርታ ምናሌ) መምረጥ ጊዜ የንብርብር ቁጥጥር መገናኛ ሳጥን ይመስላል.
ክሪስታል ሪፖርቶች ውስጥ, ካርታዎች ንብርብሮች በርካታ ያቀፈ ነው. እናንተ ይበልጥ ዝርዝር የሆነ ካርታ ለመፍጠር አንዳቸው ለሌላው አናት ላይ እነዚህን ንብርብሮች መቆለል ይችላሉ. በእርስዎ ካርታ ላይ ንብርብሮች ለማከል, ለማስወገድ ወይም ለመቀየር ይህን የማዘዣ ሳጥን ይጠቀሙ. የዓለም ዋና ዋና ከተሞች ንብርብር ከዓለም ንብርብር በላይ ይመስላል, ወይም እንዲሁ አውሮፓ ሀይዌዮች ሽፋን ወደ አውሮፓ ንብርብር በላይ እንዲታይ ለምሳሌ ያህል, አንተ ንብርብሮች ለመደርደር ይችላል.
ማስታወሻ: ይህ ንብርብር ለውጦችን ለማየት በካርታው ላይ አጉልተው አስፈላጊ ሊሆን ይችላል.
ንብርብሮች
በንብርብሮች ዝርዝር በእርስዎ ካርታ ንብርብሮች አማራጮችን ይዟል. የሚችለውን አማራጮች ክሪስትል ሪፖርት ላይ የሚወሰኑ ናቸው; ተጨማሪ ንብርብር አማራጮችን ለመምረጥ አክል አዝራር ተጠቀም.
እስከ
በንብርብሮች ዝርዝር ውስጥ አንድ ንብርብር እስከ ለማንቀሳቀስ እስከ አዝራር ተጠቀም. አንዳንድ ካርታ ንብርብሮች ሌሎች የንብርብሮች ዝርዝር እንዳናገኝ እንቅፋት ሊሆንብን የሚችለው ያልሆኑ ግልጽነት ክፍሎች የያዙ እንደሆነ ያስተውሉ.
ወደታች
በንብርብሮች ዝርዝር ውስጥ አንድ ንብርብር ወደ ታች ወደ ታች አዝራር ተጠቀም. አንዳንድ ካርታ ንብርብሮች ሌሎች የንብርብሮች ዝርዝር እንዳናገኝ እንቅፋት ሊሆንብን የሚችለው ያልሆኑ ግልጽነት ክፍሎች የያዙ እንደሆነ ያስተውሉ.
አክል
በንብርብሮች ዝርዝር ውስጥ አንድ ንብርብር ለማከል አክል አዝራር ተጠቀም. አንተ ክሪስትል ነባሪ ቦታ ላይ ሪፖርቶች ለመጫን ጊዜ ተጨማሪ ንብርብር ፋይሎች \ Program Files \ ንግድ ላይ \ MapInfo MapX \ ካርታዎች ንብረቶች የሚገኙ ናቸው.
አስወግድ
በንብርብሮች ዝርዝር አንድ ንብርብር ለማስወገድ አስወግድ አዝራር ተጠቀም.
የሚታይ
በካርታው ላይ አንድ ንብርብር የሚታይ ለማድረግ የሚታይ አመልካች ሳጥን ይጠቀሙ. ይህን አመልካች ሳጥን አልተመረጠም ከሆነ, የተመረጠው ንብርብር የተሰወረ ነው.
ራስ-ሰር ስያሜዎች
ወደ ራስ-ሰር መለያ ስሞች ሽፋን ካርታው ላይ በራስ-ሰር ተሰይሟል እንደሆነ እንዲገልጹ ሳጥን ላይ ምልክት ይጠቀሙ.
አሳይ
ማሳያ Properties መገናኛ ሳጥን ለማምጣት ማሳያ አዝራር ጠቅ ያድርጉ. ማሳያ Properties መገናኛ ሳጥን ተጨማሪ አንድ የተመረጠው ንብርብር ያለውን ሁነታ እና አጉላ ትስላለች ለመጠምዘዝ ያስችልዎታል.
————————————————– ——————————

ቀዳሚ ገጽ ቀጣይ ገፅ
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
የድጋፍ አገልግሎቶች
http://service.sap.com/bosap-support/
በድር ላይ የምርት ስነዳ
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
دعم الترجمة الآلية: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
تقارير الكريستال مساعدة على الانترنت
مربع الحوار التحكم في طبقة
يظهر مربع الحوار التحكم في طبقة عند اختيار الأمر الطبقات (القائمة مخطط) من القائمة مخطط أو خريطة لحق انقر القائمة.
في تقارير كريستال، مصنوعة الخرائط من عدد من الطبقات. يمكنك كومة هذه الطبقات فوق بعضها البعض لخلق خريطة أكثر تفصيلا. استخدم مربع الحوار هذا لإضافة أو إزالة أو تغيير طبقات على الخريطة. على سبيل المثال، هل يمكن إعادة ترتيب الطبقات بحيث تظهر طبقة أهم المدن العالمية فوق طبقة العالم، أو نحو ذلك من ظهور طبقة أوروبا الطرق السريعة فوق طبقة أوروبا.
ملاحظة: قد يكون من الضروري لتكبير الخريطة لرؤية التغيرات التي تطرأ طبقة.
طبقات
تحتوي القائمة الطبقات الخيارات طبقات لخريطتك. يتم تحديد الخيارات الممكنة من قبل تقارير كريستال. استخدم زر إضافة لتحديد خيارات طبقة إضافية.
فوق
استخدم زر أعلى لنقل طبقة الأعلى في قائمة الطبقات. كن على علم بأن بعض طبقات الخرائط تحتوي على أقسام غير الشفافة التي يمكن أن تحجب التفاصيل من الطبقات الأخرى.
أسفل
استخدم زر أسفل لنقل طبقة أسفل في قائمة الطبقات. كن على علم بأن بعض طبقات الخرائط تحتوي على أقسام غير الشفافة التي يمكن أن تحجب التفاصيل من الطبقات الأخرى.
إضافة
استخدم زر إضافة لإضافة طبقة إلى قائمة الطبقات. توجد ملفات طبقة إضافية في الملفات \ الأعمال التجارية \ برنامج كائنات \ برنامج MapInfo MapX \ خرائط عند تثبيت تقارير Crystal إلى الموقع الافتراضي.
إزالة
استخدم زر إزالة لإزالة طبقة من قائمة الطبقات.
مرئي
استخدم مربع الاختيار المرئية لجعل الطبقة مرئية على الخريطة. إذا لم يتم تحديد خانة الاختيار هذه، الطبقة المحددة مخفية.
تسميات التلقائي
استخدم مربع الاختيار تسميات التلقائي لتحديد ما إذا كان هو المسمى طبقة تلقائيا على الخريطة.
عرض
انقر فوق الزر عرض لإظهار مربع الحوار خصائص العرض. في مربع الحوار خصائص العرض يسمح لك لمواصلة التعامل مع الوضع وتقريب طبقات من الطبقة المحددة.
————————————————– ——————————

الصفحة السابقة الصفحة التالية
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
خدمات الدعم
http://service.sap.com/bosap-support/
وثائق المنتج على شبكة الإنترنت
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support մեքենա թարգմանությունը: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports առցանց օգնություն
Շերտ Control երկխոսությունը վանդակը
Շերտը Վերահսկիչ երկխոսությունը վանդակը հայտնվում է, երբ դուք ընտրում շերտերի հրաման (Քարտեզ ցանկի) քարտեզից մենյու կամ ՄԱՊ-ի աջ սեղմեք ցանկի.
Ի Crystal Reports, քարտեզներ են կազմել մի շարք շերտերի: Դուք կարող եք դեղ այդ շերտերը գագաթին միմյանց է ստեղծել ավելի մանրամասն քարտեզը: Օգտագործեք այս երկխոսությունը վանդակը ավելացնել, հեռացնել կամ փոխել շերտերի վրա ձեր քարտեզի վրա. Օրինակ, դուք կարող եք վերադասավորելու շերտերը, այնպես, որ աշխարհը խոշոր քաղաքներում շերտը հայտնվում է վերեւում Համաշխարհային շերտի, կամ այնքան, որ Եվրոպան մայրուղիներ շերտը հայտնվում է վերեւում Եվրոպայի շերտի:
Նշում: Դա կարող է լինել, անհրաժեշտ է չափերը մեծացնելու քարտեզի վրա դիտելու շերտը փոփոխություններ:
շերտերը
Շերտերը ցանկը պարունակում շերտերի ընտրանքներ ձեր քարտեզի վրա. Հնարավոր տարբերակներ որոշվում են Crystal Reports. օգտագործել Ավելացնել կոճակը, ընտրեք լրացուցիչ շերտի տարբերակներ:
Up
Օգտագործեք Up կոճակը շարժվել մի շերտ է Շերտերի ցանկում: Պետք է տեղյակ լինեն, որ որոշ շերտերի վրա պարունակում են ոչ թափանցիկ բաժիններ, որոնք կարող են փակել մանրամասն այլ շերտերի:
Down
Օգտագործեք վար կոճակը շարժվել մի շերտ ներքեւ Շերտերի ցանկում: Պետք է տեղյակ լինեն, որ որոշ շերտերի վրա պարունակում են ոչ թափանցիկ բաժիններ, որոնք կարող են փակել մանրամասն այլ շերտերի:
ավելացնել
Օգտագործեք Ավելացնել կոճակը ավելացնել շերտ է Շերտերի ցանկում: Լրացուցիչ շերտ ֆայլերը գտնվում են \ Program Files \ Բիզնես Օբեկտներ \ MapInfo MapX \ Maps, երբ դուք տեղադրել Crystal Զեկույցներ կանխադրված:
հեռացնել
Օգտագործեք Հեռացնել կոճակը է հեռացնել մի շերտ է Շերտերի ցանկում:
տեսանելի
Օգտագործեք տեսանելի վանդակը, որպեսզի մի շերտ տեսանելի քարտեզի վրա: Եթե այս վանդակը չէ ընտրված, ապա ընտրված շերտը թաքնված.
Ավտոմատ Պիտակներ
Օգտագործեք Ավտոմատ Labels ստուգել վանդակում նշել, թե արդյոք շերտը պիտակավորված ինքնաբերաբար քարտեզի վրա:
ցուցադրել
Սեղմեք Ցուցադրել կոճակը դաստիարակեն Ցուցադրիչի հատկությունները երկխոսությունը վանդակը: The Ցուցադրիչի հատկությունները երկխոսությունը վանդակը թույլ է տալիս ավելի շահարկել ռեժիմը եւ խոշորացում շերտավորումը ընտրված շերտի.
————————————————– ——————————

Նախորդ էջ Հաջորդ էջ
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
հենակետային ծառայություններ
http://service.sap.com/bosap-support/
Ապրանք Փաստաթղթեր ցանցին
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support maşın tərcüməsi: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Online Yardım Hesabatlar
Control informasiya qutusu Layer
Siz Map menyu və ya xəritədə sağ-klik menyusundan Layers komanda (Xəritə menyu) seçin zaman Layer Control informasiya qutusu göstərilir.
Crystal Reports da, xəritələr qat bir sıra təşkil edir. Siz daha ətraflı xəritəsi yaratmaq üçün bir-birinə üst bu qat dəstə bilər. xəritədə qat əlavə aradan qaldırılması və ya dəyişdirmək üçün bu informasiya qutusu istifadə edin. World Əsas şəhərlər qat Dünya qat yuxarıda görünür, və ya ki, Avropa Karayolları qat Avropa qat yuxarıda görünür ki, Məsələn, qat yenidən bilər.
Qeyd: Bu qat değişikliği keçirmək üçün xəritədə zoom üçün lazım ola bilər.
Layers
Layers siyahısı xəritəsi qat variantları var. mümkün variantları Crystal Reports tərəfindən müəyyən edilir; əlavə qat variantları seçmək üçün Əlavə et düyməsini istifadə edin.
Up
Layers siyahısında bir qat hərəkət Up düyməsini istifadə edin. Bəzi xəritəsi qat digər təbəqələrinin ətraflı kölgədə qeyri-şəffaf bölmələr ehtiva ki, xəbərdar olun.
Aşağı
Layers siyahısına bir qat aşağı hərəkət etmək Down düyməsini istifadə edin. Bəzi xəritəsi qat digər təbəqələrinin ətraflı kölgədə qeyri-şəffaf bölmələr ehtiva ki, xəbərdar olun.
Əlavə etmək
Layers siyahısına bir qat əlavə et düyməsini istifadə edin. Siz Crystal default yeri Hesabatlar yüklediğinizde Əlavə qat files \ Program Files \ biznes \ MapInfo MapX \ Maps obyektləri yerləşir.
çıxarmaq
Layers siyahıdan bir qat aradan qaldırılması üçün Sil düyməsini istifadə edin.
görünən
Xəritədə bir qat görünən etmək üçün Visible onay kutusunu istifadə edin. Bu onay qutusu seçildi deyilsə, seçilmiş qat gizlidir.
Avtomatik Labels
Avtomatik Labels qat xəritədə avtomatik etiketli olub-olmadığını müəyyən etmək üçün kutuyu istifadə edin.
göstərmək
Display Properties informasiya qutusu yetişdirmək üçün Display düyməsini basın. Display Properties informasiya qutusu daha bir seçilmiş qat rejimi və zoom layering manipulyasiya etməyə imkan verir.
————————————————– ——————————

Əvvəlki səhifə Növbəti səhifə
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support services
http://service.sap.com/bosap-support/
Web Product Documentation
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Itzulpengintza makina euskarria: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Txostenak Online Laguntza
Layer Kontrol elkarrizketa kutxa
Layer Kontrol elkarrizketa-koadroa hautatzen duzunean Layers komandoa (Mapa menu) Mapa menu edo maparen eskuineko botoiaren menuan agertzen.
Crystal txostenetan, mapak dira geruza kopuru bat osatzen dute. geruza horiek pilatu ditzakezu bata bestearen gainean mapa xeheago bat sortzeko. Erabili elkarrizketa-koadro hau, zure mapan gehitu, kendu edo aldatzen geruzak. Adibidez, geruza berrantolatzeko ahal izango duzu, beraz, World Major Hiriak geruza World geruza gainetik agertzen da, edo, beraz, Europa Errepideak geruza Europe geruza goian agertzen.
Oharra: maparen gainean geruza aldaketak ikusteko Beharrezkoa izango da.
Geruzak
Geruzen Zerrenda geruzak zure mapa egiteko aukerak ditu. aukera posible daude Crystal Txostenak hartu behar da; erabili Gehitu botoia geruza aukera osagarriak hautatzeko.
Up
Erabili Gora botoian geruza bat gorantz mugitzeko Layers zerrendan. Kontutan mapa geruza batzuk dauzkaten atal ez-gardena duten beste geruza xehetasun ilundu dezake.
Down
Erabili Down botoia geruza bat behera mugitzeko Layers zerrendan. Kontutan mapa geruza batzuk dauzkaten atal ez-gardena duten beste geruza xehetasun ilundu dezake.
Gehitu
Erabili Gehitu botoia geruza bat gehitzeko Layers zerrendari. geruza fitxategi gehigarriak dira \ Program Files \ Business kokatzen objektuak \ MapInfo MapX \ Maps denean instalatu duzun Crystal kokapena lehenetsietara Memoriak.
Kendu
Erabili Kendu botoia geruza bat kendu Layers zerrendan.
Ikusgai
Erabili Ikusgai kontrol-lauki geruza bat mapan ikusi ahal izan dadin. Kontrol-lauki hau ez bada hautatzen, hautatutako ezkutuko geruza da.
Labels automatikoa
Erabili Labels automatikoa kontrol-laukia geruza automatikoki etiketatu ala mapan zehazteko.
Display
Klik Display botoia ekartzea bistaratu elkarrizketa-kutxan. Bistan informazioa elkarrizketa-koadroa ahalbidetzen gehiago manipulatu modua eta zoom geruza baten geruzapena.
————————————————– ——————————

Aurreko orria Hurrengo orria
SAP BusinessObjets
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
laguntza zerbitzuak
http://service.sap.com/bosap-support/
Produktu webean Documentation
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Падтрымка машыннага перакладу: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Online Help
дыялогавае акно Layer Control
З’явіцца дыялогавае акно Layer Control, калі вы выбіраеце каманду Пласты (меню Карта) з меню Map ці правай кнопкай мышы меню карты.
У Crystal Reports, карты складзеныя з некалькіх слаёў. Вы можаце скласці гэтыя пласты адзін на аднаго, каб стварыць больш падрабязную карту. Гэта дыялогавае акно выкарыстоўваецца для дадання, выдалення або змены слаёў на вашай карце. Напрыклад, вы маглі б змяніць парадак слаёў так, каб пласт Сусветны Вялікі Горад з’яўляецца над пластом свету, або так, каб пласт Еўропа Аўтамагістралі з’яўляецца над пластом Еўропы.
Заўвага: Можа паўстаць неабходнасць павялічыць на карце, каб праглядзець змены ўзроўню.
пласты
У спісе Пласты змяшчае параметры слаёў для вашай карты. Магчымыя варыянты вызначаюцца Crystal Reports; выкарыстоўвайце кнопку Дадаць, каб выбраць дадатковыя опцыі пласта.
уверх
Выкарыстоўвайце кнопку Уверх, каб перамясціць пласт у спісе слаёў. Майце на ўвазе, што некаторыя пласты карты ўтрымліваюць непразрыстыя раздзелы, якія могуць схаваць дэталі іншых слаёў.
ўніз
З дапамогай кнопкі ўніз, каб перамясціць пласт ўніз ў спісе слаёў. Майце на ўвазе, што некаторыя пласты карты ўтрымліваюць непразрыстыя раздзелы, якія могуць схаваць дэталі іншых слаёў.
дадаваць
Выкарыстоўвайце кнопку Дадаць, каб дадаць пласт у спісе слаёў. Дадатковыя файлы пласта размешчаны ў \ Program Files \ Business Objects \ MapInfo \ MapX карты пры ўсталёўцы Crystal Reports ў тэчку па змаўчанні.
выдаленне
Выкарыстоўвайце кнопку Выдаліць, каб выдаліць пласт са спісу слаёў.
бачны
Выкарыстоўвайце Visible сцяжок, каб зрабіць пласт бачным на карце. Калі гэты сцяжок не ўсталяваны, абраны пласт скрыты.
аўтаматычныя этыкеткі
Выкарыстоўвайце аўтаматычныя цэтлікі сцяжок, каб паказаць, ці варта аўтаматычна пазначаныя на карце пласт.
дысплей
Націсніце кнопку Display, каб выклікаць дыялогавае акно уласцівасцяў экрана. Дыялогавае акно Display Properties дазваляе дадаткова маніпуляваць рэжым і маштабавання напластаванне абранага пласта.
————————————————– ——————————

Папярэдняя старонка Наступная старонка
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
дапаможныя паслугі
http://service.sap.com/bosap-support/
Дакументацыя карыстальніка на вэб-сайце
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
সাপোর্ট মেশিন অনুবাদ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
ক্রিস্টাল প্রতিবেদন অনলাইন সহায়তা
লেয়ার কন্ট্রোল ডায়লগ বক্স
লেয়ার কন্ট্রোল ডায়লগ বক্স প্রদর্শিত হবে যখন আপনি মানচিত্র মেনু বা মানচিত্রের রাইট ক্লিক মেনু থেকে স্তরসমূহ কমান্ড (ম্যাপ মেনু) চয়ন.
ক্রিস্টাল রিপোর্ট, মানচিত্র স্তর একটি সংখ্যা নিয়ে গঠিত হয়. আপনি একটি আরো বিস্তারিত মানচিত্র তৈরি করা একে অপরের উপরে এই স্তর গাদা পারেন. আপনার মানচিত্রে, যোগ অপসারণ বা পরিবর্তন স্তর এই ডায়ালগ বক্স ব্যবহার করুন. উদাহরন স্বরূপ, আপনি স্তর যাতে বিশ্ব মেজর সিটিস স্তর বিশ্ব স্তর উপরে প্রদর্শিত হবে, বা যাতে ইউরোপ জনপথ স্তর ইউরোপ লেয়ারের উপরে প্রদর্শিত হবে নতুন করে সাজানো পারে.
দ্রষ্টব্য: এটা স্তর পরিবর্তন দেখতে মানচিত্রে জুম করার প্রয়োজন হতে পারে.
স্তরসমূহ
স্তরসমূহ তালিকা আপনার মানচিত্র জন্য লেয়ার অপশন রয়েছে. সম্ভব অপশন ক্রিস্টাল রিপোর্ট দ্বারা নির্ধারিত হয়; অতিরিক্ত স্তর অপশন নির্বাচন করতে Add বাটন ব্যবহার করুন.
আপ
স্তরসমূহ তালিকায় একটি স্তর উপরে উঠানো পর্যন্ত বাটন ব্যবহার করুন. সচেতন যে কিছু মানচিত্র স্তর অ স্বচ্ছ অংশগুলির অন্য স্তরগুলির বিস্তারিত অস্পষ্ট থাকে হবে.
নিচে
স্তরসমূহ তালিকায় একটি স্তর নিচে সরানো ডাউন বাটন ব্যবহার করুন. সচেতন যে কিছু মানচিত্র স্তর অ স্বচ্ছ অংশগুলির অন্য স্তরগুলির বিস্তারিত অস্পষ্ট থাকে হবে.
যোগ
স্তরসমূহ তালিকায় একটি লেয়ার যোগ করার জন্য Add বাটন ব্যবহার করুন. অতিরিক্ত স্তর ফাইল \ Program Files \ ব্যবসা এ অবজেক্টস \ MapInfo MapX \ মানচিত্র অবস্থিত হয় যখন আপনি ইনস্টল ক্রিস্টাল ডিফল্ট অবস্থান প্রতিবেদন.
অপসারণ
স্তরসমূহ তালিকা থেকে একটি স্তর মুছে ফেলার জন্য Remove বাটনে ব্যবহার করুন.
দৃশ্যমান
একটি স্তর মানচিত্রে দৃশ্যমান করতে দৃশ্যমান চেক বক্স ব্যবহার করুন. এই চেকবক্স নির্বাচন না করা হয়, তাহলে নির্বাচিত স্তর লুকানো হয়.
স্বয়ংক্রিয় লেবেলগুলি
স্বয়ংক্রিয় লেবেল বক্সের কিনা চেক স্তর মানচিত্র স্বয়ংক্রিয়ভাবে লেবেল করা উল্লেখ করে দেখতে ব্যবহার করুন.
প্রদর্শন
ডিসপ্লে বৈশিষ্ট্যাবলী ডায়ালগ বক্স আনতে প্রদর্শন বাটন ক্লিক করুন. ডিসপ্লে বৈশিষ্ট্যাবলী ডায়ালগ বক্স আপনি আরও একটি নির্বাচিত স্তর মোড এবং জুম স্তর পরিবর্তন করা যাবে.
————————————————– ——————————

আগের পাতা পরের পাতা
এসএপি BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
সহায়তা সেবা
http://service.sap.com/bosap-support/
ওয়েব এ পণ্যের ডকুমেন্টেশন
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podrška samo prijevod: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Online pomoć
Layer dijaloški okvir Kontrola
okvir za dijalog Layer Control se pojavljuje kada odaberete (meni Map) Layers naredbu iz izbornika karte ili izbornik desnim klikom na mape.
U Crystal Reports, mape se sastoje od niza slojeva. Možete stog ovih slojeva na vrhu svake druge da stvori detaljniju kartu. Koristite ovaj dijalog za dodavanje, uklanjanje ili promijeniti slojeva na karti. Na primjer, možete preurediti slojeve tako da je Svjetska veliki gradovi sloj pojavljuje iznad Svjetske sloj, ili tako da se Europa Autoceste sloj pojavljuje iznad sloja Europe.
Napomena: Možda će biti potrebno da se približavanje na karti da biste vidjeli promjene sloja.
slojevi
Lista Slojevi sadrži opcije slojeve za svoju mapu. Moguće opcije su određene Crystal Reports; koristiti gumb Dodaj da biste odabrali dodatne opcije sloj.
gore
Koristite tipku Gore sloj u listi slojeva. Imajte na umu da neke karta slojevi sadrže netransparentan sekcije koje mogu prikriti detalj drugih slojeva.
dole
Koristite dugme nadole sloj dole u listi slojeva. Imajte na umu da neke karta slojevi sadrže netransparentan sekcije koje mogu prikriti detalj drugih slojeva.
Dodati
Koristite dugme Dodaj da biste dodali sloj na listu slojeva. Dodatne datoteke sloj se nalaze na \ Program Files \ Business Objects \ MapInfo MapX \ Maps kada instalirate Crystal Reports na default lokaciju.
ukloniti
Koristite dugme Ukloni da biste uklonili sloj sa liste Slojevi.
vidljiv
Koristite Vidljivo polje za potvrdu da se napravi sloj vidljiv na karti. Ako nije izabrano ovo polje, odabrani sloj je skrivena.
Automatski Oznake
Koristite Automatska Oznake u polju da precizira da li je sloj se automatski označen na karti.
prikaz
Kliknite na gumb Display da bi se dijalog Display Properties. dijalogu Display Properties vam omogućava da dalje manipulirati režim i zumiranja slojeva odabranog sloja.
————————————————– ——————————

Prethodna stranica Sljedeća stranica
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
usluge podrške
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentacija proizvoda na web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Подкрепа за машинен превод: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Online Help
Layer диалогов прозорец Control
диалоговия прозорец Layer контролен появява, когато изберете Слоеве команда (Map менюто) от менюто Map или десния бутон на мишката на картата.
В Crystal Reports, карти са съставени от няколко слоя. Можете да подредят тези слоеве един върху друг, за да се създаде по-подробна карта. Използвайте този диалогов прозорец, за да добавяте, премахвате или променяте слоеве на картата си. Например, можете да пренаредите слоеве, така че слоят на света големи градове се появява над Световната слой, или така че слоят Европа Магистрали се появява над слоя Европа.
Забележка: Може да се наложи да се фокусирам върху картата, за да видите промените слой.
Слоеве
Списъкът на Слоеве съдържа опциите слоевете за вашата карта. Възможните варианти са определени от Crystal Reports; използвайте бутона Add, за да изберете допълнителни опции слой.
нагоре
Използвайте бутона Up да се движат един слой в списъка на слоевете. Имайте предвид, че някои слоеве картата съдържат непрозрачни участъци, които могат да замъглят детайлите на други слоеве.
Долу
Използвайте бутона за надолу, за да се движат на слой надолу в списъка на слоевете. Имайте предвид, че някои слоеве картата съдържат непрозрачни участъци, които могат да замъглят детайлите на други слоеве.
Добави
Използвайте бутона Add, за да добавите слой към списъка на слоевете. Допълнителен слой файлове се намират в \ Program Files \ Business Objects \ MapInfo MapX \ Maps, когато инсталирате Crystal Reports за местоположението по подразбиране.
Премахване
Използвайте бутона Remove да премахнете слой от списъка на слоевете.
видим
Използвайте квадратчето Видим да направите слой се вижда на картата. Ако това квадратче не е избран, избрания слой е скрита.
Автоматични Labels
Използвайте автоматичното Етикети квадратчето, за да определите дали слой е с етикет автоматично на картата.
показ
Щракнете върху бутона на дисплея, за да извикате диалоговия прозорец със свойства на дисплея. диалоговия прозорец Свойства на дисплея прозорец ви позволява да продължи да манипулира режим и увеличение наслояване на избрания слой.
————————————————– ——————————

Предишна страница Следваща страница
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Спомагателни услуги
http://service.sap.com/bosap-support/
Документация на продукта в интернет
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Suport a la traducció automàtica: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Ajuda en línia
quadre de diàleg Control de capes
El quadre de diàleg Control de capes apareix quan tria la comanda Capes (menú Mapa) al menú Map o del mapa de menú del botó dret.
En Crystal Reports, els mapes es componen d’un nombre de capes. Pot apilar aquestes capes una sobre l’altra per crear un mapa més detallat. Utilitzeu aquest quadre de diàleg per afegir, eliminar o canviar les capes del seu mapa. Per exemple, es podria reordenar les capes de manera que la capa de les principals ciutats del Món apareix per sobre de la capa Mundial, o que la capa d’Europa Carreteres apareix per sobre de la capa d’Europa.
Nota: Pot ser que sigui necessari per fer un zoom al mapa per veure canvis en la capa.
capes
La llista de capes conté les opcions de capes per el seu mapa. Les opcions possibles són determinats per Crystal Reports; utilitzi el botó Afegeix per seleccionar les opcions de capes addicionals.
fins
Utilitzeu el botó Amunt per moure una capa a la llista Capes. Tingueu en compte que algunes capes de mapes contenen seccions no transparents que poden enfosquir el detall d’altres capes.
baix
Utilitzeu el botó Avall per a moure una capa a la llista Capes. Tingueu en compte que algunes capes de mapes contenen seccions no transparents que poden enfosquir el detall d’altres capes.
afegir
Utilitzeu el botó Afegeix per afegir una capa a la llista Capes. arxius de capes addicionals es troben en \ Program \ Business Objects \ MapInfo MapX \ Maps quan s’instal·la Crystal Reports en la ubicació per defecte.
eliminar
Utilitzeu el botó Elimina per eliminar una capa de la llista de capes.
visible
Utilitzeu la casella de verificació Visible per fer una capa visible al mapa. Si no se selecciona aquesta casella de verificació, la capa seleccionada està oculta.
Les etiquetes automàtiques
Utilitzeu les etiquetes automàtiques casella de verificació per especificar si la capa és etiquetat automàticament en el mapa.
visualització
Feu clic al botó Mostra per obrir el quadre de diàleg Propietats de pantalla. El quadre de diàleg Propietats de pantalla li permet manipular encara més la manera de zoom i estratificació d’una capa seleccionada.
————————————————– ——————————

Pàgina anterior Pàgina següent
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Els serveis de suport
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentació del producte a la web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support machine hubad: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Nagtaho Online Tabang
Layer Control dialog kahon
Ang dialog kahon Layer Control makita sa diha nga ikaw sa pagpili sa lut-od sugo (Map menu) gikan sa menu Mapa o katungod-click menu sa mapa sa.
Sa Crystal report, mga mapa gihimo sa usa ka gidaghanon sa mga sapaw, mga haklap. Ikaw mahimo stak kini nga mga sapaw, mga haklap sa ibabaw sa matag usa sa paghimo sa usa ka mas detalyado nga mapa. Gamita kini nga dialog nga kahon aron sa pagdugang, kuhaa o pag-usab sa mga lut-od sa ibabaw sa imong mapa. Pananglitan, mahimo ka rearrange ang mga sapaw, mga haklap sa pagkaagi nga ang World Major Cities layer makita sa ibabaw sa World layer, o nga ang Europe Highways layer makita sa ibabaw sa Europe layer.
Mubo nga sulat: Kini nga gikinahanglan sa Zoom sa sa sa mapa sa paglantaw sa mga kausaban nga layer.
sapaw, mga haklap
Ang listahan sapaw, mga haklap naundan sa mga lut-od nga mga kapilian alang sa imong mapa. Ang posible nga mga kapilian sa determinado sa Crystal report; sa paggamit sa mga button Add sa pagpili sa dugang nga mga kapilian nga layer.
Up
Gamita ang Up button sa paglihok sa usa ka layer sa listahan sapaw, mga haklap. Kinahanglan nga nahibalo nga ang pipila ka mapa sapaw, mga haklap naglakip non-transparent seksyon nga nagtago sa detalye sa uban nga mga sapaw, mga haklap.
Down
Gamita ang Down button sa paglihok sa usa ka layer sa sa listahan sapaw, mga haklap. Kinahanglan nga nahibalo nga ang pipila ka mapa sapaw, mga haklap naglakip non-transparent seksyon nga nagtago sa detalye sa uban nga mga sapaw, mga haklap.
Idugang
Gamita ang button Add aron sa pagdugang sa usa ka layer sa listahan sapaw, mga haklap. Dugang nga layer file nahimutang sa \ Program Files \ Business Objects \ MapInfo MapX \ Maps sa diha nga ikaw-instalar Crystal report sa default nahimutangan.
Kuhaa
Gamita ang button Pahawa sa pagtangtang sa usa ka layer sa listahan sapaw, mga haklap.
makita
Gamita ang Makita check kahon aron sa paghimo sa usa ka layer nga makita diha sa mapa. Kon kini nga tseke nga kahon dili gipili, ang pinili nga layer mao ang tinago nga.
automatic Labels
Gamita ang Automatic Labels check kahon sa hingalan kon ang layer awtomatikong gimarkahan diha sa mapa.
Ipakita ang
I-klik ang Ipakita ang button aron sa pagdala sa mga Ipakita Properties dialog kahon. Ang Ipakita Properties dialog kahon nagtugot kaninyo sa sa dugang nga pagmaniobra sa paagi ug sa zoom layering sa usa ka pinili nga layer.
————————————————– ——————————

Balik panid Sunod panid
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
serbisyo sa Support
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentation Product sa Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support makina yomasulira: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Malipoti Online Help
Gulu Control kukambirana bokosi
The Gulu Control kukambirana bokosi Zikuoneka asankha zigawo lamulo (Map menyu) kwa Map menyu kapena mapu a kudzanja pitani menu.
Mu Malipoti Crystal, mapu mwapangidwa angapo zigawo. Mukhoza okwana zigawo izi pamwamba pa mzake kulenga mapu mwatsatanetsatane. Ntchito bokosi kukambirana kuwonjezera, kuchotsa kapena kusintha zigawo pa mapu. Mwachitsanzo, mukhoza musanjenso zigawo kuti World Major Cities wosanjikiza zikuoneka pamwamba wosanjikiza World, kapena kuti Europe misewu wosanjikiza limapezeka pa Europe wosanjikiza.
Taonani: Ndi kofunika mawonedwe pa mapu kuona kusintha wosanjikiza.
zigawo
Zigawo mndandanda uli ndi zigawo mungachite kuti mapu. The options zotheka ofunitsitsa ndi Malipoti Crystal; ntchito Add batani kusankha options zina wosanjikiza.
Up
Gwiritsani batani Up kusuntha wosanjikiza ndi mu mndandanda zigawo. Dziŵani kuti ena zigawo mapu muli zigawo sanali mandala zimene zimalepheretsa tsatanetsatane wa zigawo zina.
Down
Gwiritsani batani Down kusuntha wosanjikiza pansi pa mndandanda zigawo. Dziŵani kuti ena zigawo mapu muli zigawo sanali mandala zimene zimalepheretsa tsatanetsatane wa zigawo zina.
kuwonjezera
Ntchito Add batani kuwonjezera wosanjikiza kuti mndandanda zigawo. owona zina wosanjikiza zili pa \ Program owona \ Business zinthu \ MapInfo MapX \ Maps pamene inu kwabasi Crystal Malipoti ku malo ofikira.
Chotsani
Ntchito kuchotsa batani kuchotsa wosanjikiza pakati pa mndandanda zigawo.
looneka
Ntchito zooneka cheke bokosi kuti wosanjikiza chooneka pa mapu. Ngati bokosi cheke si anasankhidwa wosanjikiza anasankha ndi zobisika.
Makinawa Zolemba
Ntchito Zolemba Makinawa onani bokosi mwachindunji ngati wosanjikiza wa zaikidwa basi pa mapu.
Sonyezani
Dinani Sonyezani batani kuti akatenge Sonyezani katundu kukambirana bokosi. Chionetsero katundu kukambirana bokosi limakupatsani kupezerera otsatira mode ndi mawonekedwe layering a wosanjikiza anasankha.
————————————————– ——————————

Previous tsamba tsamba Next
kuyamwa BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ntchito Support
http://service.sap.com/bosap-support/
Mankhwala Kulemba pa Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
支持机器翻译:http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports联机帮助
图层控制对话框
当你选择从地图菜单或者地图的右键菜单图层命令(地图菜单)出现在图层控制对话框。
在Crystal Reports中,地图是由若干层组成。可以叠加在彼此的顶部,这些层以创建更详细的地图。使用此对话框添加,删除或更改图层在地图上。例如,你可以使世界主要城市出现一层世层之上,左右出现的欧洲层之上的欧洲公路层重新排列层。
注意:可能需要放大地图上,以查看层的变化。

图层列表包含地图图层选项。可能的选项是由Crystal Reports的决定;使用添加按钮来选择附加层的选项。
向上
使用向上按钮,在列表图层移动图层起来。请注意,某些地图层包含可能会遮盖其他层的详细信息的不透明部分。

使用向下按钮,在列表图层移动图层下来。请注意,某些地图层包含可能会遮盖其他层的详细信息的不透明部分。

使用添加按钮添加一个图层添加到图层列表。附加层文件位于\ Program Files文件\的Business Objects \ MapInfo的MapX的\地图,当你安装Crystal Reports,默认位置。
去掉
使用Remove按钮从图层列表中删除层。
可见
使用Visible复选框,使地图上的图层可见。如果未选中此复选框,选中图层是隐藏的。
自动标签
使用自动标签复选框,以指定是否层在地图上自动标注。
显示
单击显示按钮,打开显示属性对话框。在显示属性对话框中,可以进一步操纵所选层的模式和缩放层次感。
————————————————– ——————————

上一页下一页
SAP的BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
支持服务
http://service.sap.com/bosap-support/
Web上的产品文档
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
支持機器翻譯:http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports聯機幫助
圖層控制對話框
當你選擇從地圖菜單或者地圖的右鍵菜單圖層命令(地圖菜單)出現在圖層控制對話框。
在Crystal Reports中,地圖是由若干層組成。可以疊加在彼此的頂部,這些層以創建更詳細的地圖。使用此對話框添加,刪除或更改圖層在地圖上。例如,你可以使世界主要城市出現一層世層之上,左右出現的歐洲層之上的歐洲公路層重新排列層。
注意:可能需要放大地圖上,以查看層的變化。

圖層列表包含地圖圖層選項。可能的選項是由Crystal Reports的決定;使用添加按鈕來選擇附加層的選項。
向上
使用向上按鈕,在列表圖層移動圖層起來。請注意,某些地圖層包含可能會遮蓋其他層的詳細信息的不透明部分。

使用向下按鈕,在列表圖層移動圖層下來。請注意,某些地圖層包含可能會遮蓋其他層的詳細信息的不透明部分。

使用添加按鈕添加一個圖層添加到圖層列表。附加層文件位於\ Program Files文件\的Business Objects \ MapInfo的MapX的\地圖,當你安裝Crystal Reports,默認位置。
去掉
使用Remove按鈕從圖層列表中刪除層。
可見
使用Visible複選框,使地圖上的圖層可見。如果未選中此複選框,選中圖層是隱藏的。
自動標籤
使用自動標籤複選框,以指定是否層在地圖上自動標註。
顯示
單擊顯示按鈕,打開顯示屬性對話框。在顯示屬性對話框中,可以進一步操縱所選層的模式和縮放層次感。
————————————————– ——————————

上一頁下一頁
SAP的BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
支持服務
http://service.sap.com/bosap-support/
Web上的產品文檔
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support Traduction macchina: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Rivista Help Online
dialogue scatula Control drop
U dialogue scatula Control seleniu, pare quandu voi di sceglie u cummandu Bonifacio (principali Map) da u menù di carte o menu diritta-cliccate l’Mappa.
In Crystal Rivista italiana, Po sò custituiti di nu certu nùmmiru di Bonifacio. Pudete pila sti Bonifacio, in cima di ogni altra pè creà una Mappa di più info. Usu stu dialogue scatula à aghjunghje, caccià o canciari Bonifacio, nantu à a vostra carta. Per esempiu, si pudia rearrange u Bonifacio, tantu ca li palori Monde Major Città s’affaccia supra lu sfarente Monde, o accussì ca li palori Europe àutu s’affaccia supra li palori l ‘Europa.
Nutate bè: Si po esse nicissariu di zoom in sur la carte à vede canciamenti e sfarente.
Bonifacio
A lista Bonifacio, cuntene i paràmetri di Bonifacio, per a vostra carta. U pussibule scelte sò decisa da Crystal Rivista; aduprà u buttone Aggiungi à sceglie ozzione di e sfarente cunnizzioni.
Up
Aduprà u buttone Up a terra move un sfarente up in a lista Bonifacio. Essa cuscenti chì certi Bonifacio Mappa di cuntene e rùbbriche non-trasparente chì pò Découvrir la tecnica di lucca Bonifacio.
Corsu
Aduprà u buttone à a terra move un sfarente falà in u listinu Bonifacio. Essa cuscenti chì certi Bonifacio Mappa di cuntene e rùbbriche non-trasparente chì pò Découvrir la tecnica di lucca Bonifacio.
Ajouter
Aduprà u buttone Aggiungi à aghjunghje un sfarente à a lista Bonifacio. schedari di e sfarente Additional trovanu a \ Program Files \ Business Ogghjetti \ MapInfo MapX \ Maps quandu ùn stallà n’impurta cosa Crystal raporti à u stage genericu.
Remove
Aduprà u buttone Remove à caccià à e sfarente da u listinu Bonifacio.
videvule
Usu a scatula arrigistramentu Videvule à fà un sfarente videvule à nantu à a carta. S’è sta casella, almenu ùn hè micca primiata, i palori ritenuti è ammucciatu.
Dove in autumàticu
Usu scatula verificà u Dove Luca Dirisio à specificà agghicaru ô sicilianu e sfarente hè chjamati in autumàticu nant’à u Mappa.
Quaternu
Clicca u buttone Mustrà à fà rinasce a dialogue scatula Joint Mustrà. U dialogue Joint Mustrà scatula vi permette à manighjà più in lu modu e press layering di un sfarente ritenuti.
————————————————– ——————————

pagina precedente pagina Next
Sap BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Imprese di Support
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentation pruduttu nantu à u Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podrška strojno prevođenje: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Online pomoć
Sloj dijaloški okvir za upravljanje
Dijaloški okvir Layer Kontrola se pojavljuje kada odaberete Layers naredbu (Mapa izbornika) iz izbornika karti ili izborniku desnog klika na karti.
U Crystal Reports, karte su sastavljene od više slojeva. Možete stog tih slojeva na vrhu svake druge stvoriti detaljniju kartu. Koristite ovaj dijaloški okvir za dodavanje, uklanjanje ili promjena slojeva na karti. Na primjer, mogli preurediti slojeve tako da se sloj Svijet većim gradovima iznad svjetskog sloj, ili tako da se Europa autoceste sloj pojavljuje iznad Europe sloja.
Napomena: Možda će biti potrebno za uvećanje na karti kako biste vidjeli promjene sloja.
slojevi
Popis Slojevi sadrži slojeve opcije za svoju kartu. Moguće opcije su određena Crystal Reports; koristite gumb Dodaj za odabir dodatnih opcija slojeva.
gore
Koristite tipku za pomak gore za pomicanje sloj na popisu Slojevi. Imajte na umu da su neki slojevi Karta sadrže netransparentne dijelove koji se mogu prikriti detalj drugim slojevima.
dolje
Koristite tipku za pomak dolje za pomicanje sloj dolje na popisu Slojevi. Imajte na umu da su neki slojevi Karta sadrže netransparentne dijelove koji se mogu prikriti detalj drugim slojevima.
Dodati
Koristite gumb Dodaj da biste dodali sloj na popisu Slojevi. Dodatni sloj datoteke nalaze na \ Program Files \ Business Objects \ MapInfo MapX \ Maps prilikom instalacije Crystal Reports na zadanu lokaciju.
Ukloniti
Koristite gumb Ukloni ukloniti sloj s popisa Slojevi.
vidljiv
Koristite potvrdni okvir Vidljivi napraviti sloj vidljiv na karti. Ako nije odabran ovaj potvrdni okvir, odabrani sloj skriven.
Automatske oznake
Koristite potvrdni okvir Automatski Oznake za određivanje je li sloj automatski označen na karti.
Prikaz
Kliknite na gumb Display da bi se dijaloški okvir Display Properties. Dijaloški Display Properties okvir omogućuje da se dodatno manipulirati moda i zumom raslojavanje odabranog sloja.
————————————————– ——————————

Prethodna stranica Sljedeća stranica
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
usluge podrške
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentacija proizvoda na webu
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support maskinoversættelse: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Online Hjælp
Layer dialogboksen
Den Layer dialogboksen vises, når du vælger Lag kommando (Map menu) fra menuen Kort eller kortets højreklik-menuen.
I Crystal Reports, er kort består af et antal lag. Du kan stable disse lag oven på hinanden for at skabe et mere detaljeret kort. Brug denne dialogboks til at tilføje, fjerne eller ændre lag på dit kort. For eksempel kan du omarrangere lagene, så verdens større byer lag vises over World lag, eller så der vises Europa Highways lag over Europa lag.
Bemærk: Det kan være nødvendigt at zoome ind på kortet for at få vist lag ændringer.
Lag
Listen Lag indeholder lag indstillinger for dit kort. De mulige indstillinger er bestemt af Crystal Reports; bruge knappen Tilføj for at vælge yderligere lagindstillinger.
Op
Brug knappen Op for at flytte et lag op på listen Lag. Vær opmærksom på, at nogle kortlag indeholder uigennemsigtige sektioner, der kan skjule detaljerne i andre lag.
ned
Brug ned-knappen for at flytte et lag ned på listen Lag. Vær opmærksom på, at nogle kortlag indeholder uigennemsigtige sektioner, der kan skjule detaljerne i andre lag.
Tilføje
Brug knappen Tilføj for at tilføje et lag til listen Lag. Ekstra lag filer er placeret på \ Programmer \ Business Objects MapInfo MapX \ Maps \ når du installerer Crystal Reports til standardplaceringen.
Fjerne
Brug knappen Fjern for at fjerne et lag fra listen Lag.
Synlig
Brug Synlig afkrydsningsfeltet for at gøre et lag synlige på kortet. Hvis dette afkrydsningsfelt ikke er markeret, det markerede lag er skjult.
Automatiske etiketter
Brug den automatiske Etiketter afkrydsningsfeltet for at angive, om laget er mærket automatisk på kortet.
Skærm
Klik på knappen Display for at åbne dialogboksen Egenskaber for skærm. Dialogboksen Egenskaber for skærm boksen giver dig mulighed for yderligere at manipulere mode og zoom lagdeling af en udvalgt lag.
————————————————– ——————————

Forrige side Næste side
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Støttefunktioner
http://service.sap.com/bosap-support/
Produkt dokumentation på internettet
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ondersteuning automatische vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Online Help
Layer dialoogvenster
Het dialoogvenster Laagbeheer verschijnt wanneer u de opdracht Lagen (Map menu) van de kaart menu of de kaart van de klik met de rechtermuisknop-menu te kiezen.
In Crystal Reports, zijn kaarten uit een aantal lagen. U kunt deze lagen stapelen op de top van elkaar om een meer gedetailleerde kaart te maken. Gebruik dit dialoogvenster voor het toevoegen, verwijderen of wijzigen lagen op je kaart. Zo zou je de lagen herschikken zodat de World Major Cities laag boven de Wereld laag verschijnt, of dat de Europa Highways laag verschijnt boven de Europa laag.
Opmerking: Het kan nodig zijn om in te zoomen op de kaart te laag veranderingen te bekijken.
Lagen
De lijst Lagen bevat de lagen opties voor uw kaart. De mogelijke opties worden bepaald door Crystal Reports; Gebruik de knop Toevoegen om extra laag te selecteren.
omhoog
Gebruik de knop Omhoog om een laag hoger in de lijst Lagen. Wees ervan bewust dat sommige kaart lagen bevatten ondoorzichtige secties die de details van andere lagen kunnen verduisteren.
naar beneden
Gebruik de knop Omlaag om een laag omlaag te verplaatsen in de lijst Lagen. Wees ervan bewust dat sommige kaart lagen bevatten ondoorzichtige secties die de details van andere lagen kunnen verduisteren.
Toevoegen
Gebruik de knop Toevoegen om een laag toe te voegen aan de lijst Lagen. Extra laag bestanden bevinden zich op \ Program Files \ Business Objects \ MapX \ Maps MapInfo bij het installeren van Crystal Reports naar de standaard locatie.
Verwijderen
Gebruik de knop Verwijderen om een laag uit de lijst Lagen verwijderen.
Zichtbaar
Gebruik de Visible selectievakje een laag op de kaart zichtbaar te maken. Als dit selectievakje niet wordt geselecteerd, de geselecteerde laag is verborgen.
Automatische Labels
Gebruik de automatische Labels vakje aan te geven of de laag automatisch wordt aangegeven op de kaart.
tonen
Klik op de knop Display om het dialoogvenster Eigenschappen voor Beeldscherm te openen. Het dialoogvenster Eigenschappen voor beeldscherm kunt u de modus en zoom gelaagdheid van een geselecteerde laag verder te manipuleren.
————————————————– ——————————

Vorige pagina Volgende pagina
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Ondersteunende diensten
http://service.sap.com/bosap-support/
Product documentatie op het web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podpora strojový překlad: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports online nápovědy
dialogové okno Ovládací prvek Hladina
když zvolíte příkaz Vrstvy (menu MAP) z nabídky Map nebo menu pravým tlačítkem myši na mapě se zobrazí dialogové okno Řízení vrstvy.
V Crystal Reports, mapy se skládají z několika vrstev. Tyto vrstvy lze stohovat na sebe s cílem vytvořit podrobnou mapu. Pomocí tohoto dialogového okna přidat, odstranit nebo změnit vrstvy na mapě. Například, měli byste změnit vrstvy tak, aby se objeví vrstva světových hlavních měst nad světem vrstvu, nebo tak, že se objeví Evropa silnice vrstva nad vrstvou Evropy.
Poznámka: Může být nutné přiblížit na mapě zobrazit změny vrstev.
vrstvy
Seznam Vrstvy obsahuje volby vrstvách pro své mapy. Možné volby jsou určeny Crystal Reports; použijte tlačítko Přidat pro výběr další volby vrstvy.
Nahoru
Pomocí tlačítka nahoru se pohybovat vrstvu v seznamu Vrstvy. Uvědomte si, že některé mapové vrstvy obsahují neprůhledné části, které mohou zakrýt detail dalších vrstev.
Dolů
Pomocí tlačítka dolů přesunout vrstvu dolů v seznamu Vrstvy. Uvědomte si, že některé mapové vrstvy obsahují neprůhledné části, které mohou zakrýt detail dalších vrstev.
Přidat
Pomocí tlačítka Přidat přidejte vrstvu do seznamu Vrstvy. Další soubory vrstvy jsou umístěny v \ Program Files \ Business Objects \ MapInfo MapX \ Mapy při instalaci Crystal Reports do výchozího umístění.
Odstranit
Pomocí tlačítka Odebrat odstranit vrstvu ze seznamu vrstev.
viditelný
Použijte políčko Visible, aby se vrstva viditelná na mapě. Není-li toto políčko zaškrtnuto, zvolená vrstva je skrytá.
Automatické Etikety
Použijte políčko Automatické Štítky určit, zda je vrstva označen automaticky na mapě.
Zobrazit
Kliknutím na tlačítko Display vyvolat dialogové okno Vlastnosti zobrazení. Dialogové okno Vlastnosti zobrazení umožňuje dále manipulovat režim a přiblížení vrstvení vybrané vrstvy.
————————————————– ——————————

Předchozí strana Následující strana
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Pomocné služby
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentace k produktu na webu
http://help.sap.com/

“——————————————————————————————————————————————————
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Crystal Reports Online Help
Layer Control dialog box
The Layer Control dialog box appears when you choose the Layers command (Map menu) from the Map menu or the map’s right-click menu.
In Crystal Reports, maps are made up of a number of layers. You can stack these layers on top of each other to create a more detailed map. Use this dialog box to add, remove or change layers on your map. For example, you could rearrange the layers so that the World Major Cities layer appears above the World layer, or so that the Europe Highways layer appears above the Europe layer.
Note: It may be necessary to zoom in on the map to view layer changes.
Layers
The Layers list contains the layers options for your map. The possible options are determined by Crystal Reports; use the Add button to select additional layer options.
Up
Use the Up button to move a layer up in the Layers list. Be aware that some map layers contain non-transparent sections that can obscure the detail of other layers.
Down
Use the Down button to move a layer down in the Layers list. Be aware that some map layers contain non-transparent sections that can obscure the detail of other layers.
Add
Use the Add button to add a layer to the Layers list. Additional layer files are located at \Program Files\Business Objects\MapInfo MapX\Maps when you install Crystal Reports to the default location.
Remove
Use the Remove button to remove a layer from the Layers list.
Visible
Use the Visible check box to make a layer visible on the map. If this check box is not selected, the selected layer is hidden.
Automatic Labels
Use the Automatic Labels check box to specify whether the layer is labeled automatically on the map.
Display
Click the Display button to bring up the Display Properties dialog box. The Display Properties dialog box allows you to further manipulate the mode and zoom layering of a selected layer.
——————————————————————————–

Previous page Next page
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support services
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Documentation on the Web
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Subteno maŝintradukado: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Kristalo Raportoj Surreta Helpo
Mantelo Kontrolo dialogujo
La Tavolo Kontrolo dialogujo aperas kiam vi elektas la Tavoloj komando (Mapo menuo) de la Mapo menuo aŭ la mapo dekstra-klako menuo.
En Crystal Reports, mapoj konsistas el kelkaj tavoloj. Vi povas stakigi tiujn tavolojn sur supro de unu la alian por krei pli detala mapo. Uzu ĉi dialogujo aldoni, forigi aŭ ŝanĝi tavoloj sur via mapo. Ekzemple, vi povus reordigi la mantelojn tiel ke la Monda Gravaj Urboj tavolo aperas super la Monda tavolo, aŭ tiel ke la Eŭropo Aŭtovojoj tavolo aperas super la Eŭropo tavolo.
Notu: Ĝi povas esti necesa por zomi en sur la mapo por vidi tavolo ŝanĝoj.
tavoloj
Tavoloj listo enhavas la tavoloj ebloj por via mapo. La eblaj elektoj estas determinita de Kristalo Raportoj; uzi la butonon Aldoni elekti aldonan tavolon ebloj.
supren
Uzu la butonon Supren movi tavolon en la Manteloj listo. Atentu ke iuj mapo tavoloj enhavas ne-travidebla sekcioj kiuj povas obskurigi la detalo de aliaj tavoloj.
malsupren
Uzu la butonon Malsupren movi tavolon sur Tavoloj listo. Atentu ke iuj mapo tavoloj enhavas ne-travidebla sekcioj kiuj povas obskurigi la detalo de aliaj tavoloj.
Aldoni
Uzu la butonon Aldoni aldoni tavolon al Tavoloj listo. Aldona tavolo dosierojn troviĝas ĉe \ Program Files \ Komerca Objektoj \ MapInfo MapX \ Mapoj kiam vi instalas Kristalo Raportoj al la defaŭlta loko.
forigu
Uzu la Forigi butonon por forigi tavolon el Manteloj listo.
videbla
Uzi la Videbla markobutonon fari tavolon videblaj sur la mapo. Se tiu markobutonon ne estas ebligita, la elektitan tavolo estas kaŝita.
aŭtomata Etiketoj
Uzi la Aŭtomata Labels kontrolu skatolo specifi ĉu la tavolo estas etikedita aŭtomate sur la mapo.
montriĝo
Klaku Vidigu butono por porti la Vidigu eco-dialogo. La Vidigu Propraĵoj dialogujo permesas pli manipuli la reĝimo kaj zoom layering de elektita tavolo.
————————————————– ——————————

Antaŭa paĝo Sekva paĝo
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
helpservojn
http://service.sap.com/bosap-support/
Produkto Dokumentado pri la TTT
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Toetus masintõlge: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Hetkel Abi
Layer Control kast
Kihtide dialoogiaken, kui valid Kihtide käsk (Map menüü) kaardimenüüst või kaardi oma paremklõpsake menüü.
In Crystal Reports, kaardid koosnevad mitmest kihist. Saate korstnat need kihid üksteise peale, et välja töötada üksikasjalikum kaart. Kasutage seda dialoogiboksi lisada, eemaldada või muuta kihtide kaardil. Näiteks võid ümber kihid nii, et Maailma suurlinnade kihi kohale ilmub maailmas kiht, või nii, et Euroopa maanteede kihi kohale ilmub Euroopas kiht.
Märkus: See võib olla vajalik suurendada kaardil vaatamiseks kiht muutub.
Kihid
Kihtide nimekiri sisaldab kihid võimalusi oma kaart. Võimalikud valikud on määratud Crystal Reports; nupuga Lisa valida täiendav kiht võimalusi.
üles
Kasuta üles nuppu, et liikuda kiht kuni loendis Kihid. Pea meeles, et mõned kaardikihid sisaldavad läbipaistmatu lõigud, mis võivad varjata piisavalt teiste kihti.
alla
Kasutage Down nuppu, et liikuda kiht maha loendis Kihid. Pea meeles, et mõned kaardikihid sisaldavad läbipaistmatu lõigud, mis võivad varjata piisavalt teiste kihti.
Lisama
Kasuta nuppu Lisa, et lisada kihi kihtide nimekirja. Täiendav kiht failid asuvad \ Program Files \ Business Objects \ MapInfo MapX \ Maps installimisel Crystal Reports vaikimisi asukohta.
eemaldama
Kasutage nuppu Eemalda eemaldada kihi Kiht nimekirja.
nähtav
Kasutage Visible kast teha kiht nähtav kaardil. Kui see kast ei ole valitud, kiht on peidetud.
Automaatne etiketid
Kasutage Automaatne sildid ruut määrata, kas kiht on märgistatud automaatselt kaardile.
ekraan
Vajuta nuppu Display avab Display Properties dialoogiboks. Display Properties dialoogiboks saab edasi töödelda režiim ja zoom kihilisus Valitud kiht.
————————————————– ——————————

Eelmine Järgmine leht
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Tugiteenused
http://service.sap.com/bosap-support/
Toode Dokumentatsiooni veebis
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Online Help
Layer Control dialog box
Ang dialog box Layer Control ay lilitaw kapag pinili mo ang Layers command (Map menu) mula sa menu Map o right-click menu ng mapa.
Sa Crystal Reports, mga mapa ay binubuo ng isang bilang ng mga layers. Maaari mong stack ang mga layer sa ibabaw ng bawat isa upang lumikha ng isang mas detalyadong mapa. Gamitin ang dialog box upang idagdag, alisin o baguhin layers sa iyong mapa. Halimbawa, maaari mong isaayos muli ang mga layer upang ang World Major Cities layer lumilitaw sa itaas ng World layer, o kaya na ang Europa Highways layer lumilitaw sa itaas ng Europe layer.
Tandaan: Maaaring ito ay kinakailangan upang mag-zoom in sa mapa upang tingnan ang mga pagbabago layer.
layers
Ang listahan Layers ay naglalaman ng mga layers pagpipilian para sa iyong mapa. Ang mga posibleng pagpipilian ay natutukoy sa pamamagitan Crystal Reports; gamitin ang pindutang Idagdag upang pumili ng karagdagang mga pagpipilian layer.
pataas
Gamitin ang Up button upang ilipat ang isang layer sa listahan Layer. Magkaroon ng kamalayan na ang ilang mga layer ng mapa naglalaman ng di-transparent na mga seksyon na maaaring makaharang sa detalye ng iba pang mga layers.
pababa
Gamitin ang Down button upang ilipat ang isang layer pababa sa listahan Layer. Magkaroon ng kamalayan na ang ilang mga layer ng mapa naglalaman ng di-transparent na mga seksyon na maaaring makaharang sa detalye ng iba pang mga layers.
idagdag
Gamitin ang pindutang Idagdag upang magdagdag ng isang layer sa listahan Layer. Karagdagang layer ng mga file ay matatagpuan sa \ Program Files \ Business Objects \ MapInfo MapX \ Maps kapag nag-install mo Crystal Reports sa default na lokasyon.
alisin
Gamitin ang mga pindutan ng Alisin upang alisin ang isang layer mula sa listahan Layer.
nakikita
Gamitin ang Visible check box upang makagawa ng isang layer nakikita sa mapa. Kung ito check box ay hindi napili, ang mga napiling layer ay nakatago.
Automatic Labels
Gamitin ang Automatic Label check box upang tukuyin kung ang mga layer ay awtomatikong may label na sa mapa.
display
I-click ang Display button upang ilabas ang Display Properties kahon ng dialogo. Ang Display Properties dialog box ay nagpapahintulot sa iyo upang higit pang manipulahin ang mode at mag-zoom layering ng isang napiling layer.
————————————————– ——————————

Nakaraang pahina Susunod na pahina
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
mga serbisyo ng suporta
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentation Produkto sa Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Tuki konekääntäminen: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Online-ohje
Ohjauslippuja valintaikkuna
Tason valvonta valintaikkuna, kun valitset Tasot-komennon (Map menu) Karttanäytöstä valikosta tai kartan oikealla hiirennapilla.
Crystal Reports, kartat koostuvat useista kerroksista. Voi pinota nämä kerrokset päällekkäin muiden luomaan yksityiskohtaisen kartan. Tämän valintaikkuna lisätä, poistaa tai muuttaa kerrosten kartassa. Esimerkiksi, voit järjestää kerrokset niin, että Maailman suurimmissa kaupungeissa kerroksen yläpuolella World kerros, tai siten, että Eurooppa Highways kerroksen yläpuolella Eurooppa kerroksen.
Huomaa: Saattaa olla tarpeen zoomata kartalla tarkastella kerrokseen muutoksiin.
Tasot
Tasot lista sisältää kerrokset vaihtoehtoja oman kartan. Mahdolliset vaihtoehdot määräytyvät Crystal Reports; käytä Lisää -painikkeella lisäkerros vaihtoehtoja.
ylös
Käytä ylös-painiketta siirtää kerrokseen ylöspäin Tasot luetteloon. Muista, että jotkut kartta kerrokset sisältävät läpinäkymätöntä osissa, jotka voivat peittää yksityiskohtia muiden kerrosten.
Alas
Käytä Alas-painike liikkumaan kerroksen alaspäin Tasot luetteloon. Muista, että jotkut kartta kerrokset sisältävät läpinäkymätöntä osissa, jotka voivat peittää yksityiskohtia muiden kerrosten.
Lisätä
Käytä Lisää-painike lisätään taso Tasot luetteloon. Lisäkerros-tiedostot sijaitsevat \ Program Files \ Business Objects \ MapInfo MapX \ Kartat asentamisen Crystal Reports oletussijaintiin.
Poistaa
Käytä Poista-painike poistaa kerroksen Tasot luettelosta.
näkyvä
Käytä Näkyvä valintaruudun tehdä kerros näkyväksi kartalla. Jos tämä valintaruutu ei ole valittuna, valittu kerros on piilossa.
Automaattinen Tarrat
Käytä Automaattinen Tarrat -valintaruutu määrittää, kerros on merkitty automaattisesti kartalle.
Näyttö
Valitse Näyttö painiketta, jolloin Näytön ominaisuudet-valintaikkuna. Näytön ominaisuudet -valintaikkunassa voit edelleen manipuloida tila ja zoom Kerrostaa valitun kerroksen.
————————————————– ——————————

Edellinen Seuraava
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Tukipalvelut
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Documentation Webissä
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Traduction automatique Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Aide en ligne
boîte de dialogue de configuration de couche
La boîte de dialogue de configuration de la couche apparaît lorsque vous choisissez la commande Calques (menu carte) dans le menu de la carte ou un clic droit menu de la carte.
Dans Crystal Reports, les cartes sont constituées d’un certain nombre de couches. Vous pouvez empiler ces couches les unes sur les autres pour créer une carte plus détaillée. Utilisez cette boîte de dialogue pour ajouter, supprimer ou modifier des couches sur votre carte. Par exemple, vous pouvez réorganiser les couches de sorte que la couche du monde les grandes villes apparaît au-dessus de la couche mondiale, ou que la couche l’Europe Highways apparaît au-dessus de la couche Europe.
Remarque: Il peut être nécessaire de faire un zoom sur la carte pour visualiser les changements de couche.
Couches
La liste Calques contient les options de couches pour votre carte. Les options possibles sont déterminées par Crystal Reports; utiliser le bouton Ajouter pour sélectionner les options de couche supplémentaires.
en haut
Utilisez le bouton Haut pour déplacer une couche dans la liste Couches. Soyez conscient que certaines couches de la carte contiennent des sections non-transparentes qui peuvent masquer le détail des autres couches.
Vers le bas
Utilisez le bouton Bas pour déplacer une couche dans la liste Couches. Soyez conscient que certaines couches de la carte contiennent des sections non-transparentes qui peuvent masquer le détail des autres couches.
Ajouter
Utilisez le bouton Ajouter pour ajouter une couche à la liste des couches. fichiers de couches supplémentaires sont situés à \ Program Files \ Business Objects \ MapInfo \ MapX Cartes lorsque vous installez Crystal Reports à l’emplacement par défaut.
Retirer
Utilisez le bouton Supprimer pour supprimer une couche dans la liste Couches.
Visible
Utilisez la case à cocher Visible pour rendre une couche visible sur la carte. Si cette case à cocher est sélectionnée, le calque sélectionné est masqué.
Etiquettes automatiques
Utilisez les étiquettes automatiques case à cocher pour spécifier si la couche est marquée automatiquement sur la carte.
Afficher
Cliquez sur le bouton d’affichage pour faire apparaître la boîte de dialogue Propriétés d’affichage. La boîte de dialogue Propriétés d’affichage vous permet de manipuler en outre le mode et le zoom superposition d’une couche sélectionnée.
————————————————– ——————————

Page précédente Page suivante
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Services de soutien
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentation produit sur le Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Stipe machine oersetting: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Online Help
Layer Control dialoochfinster
De Laach Control dialoochfinster ferskynt as jo kieze de Lagen kommando (Map menu) út de Map menu of de kaart fan rjochter-klik menu.
Yn Crystal Reports, kaarten binne út in tal lagen. Jo kinne stack dizze lagen boppe op elkoar te meitsjen in mear detaillearre kaart. Brûk dit dialoochfinster te foegjen, ferwiderje of feroarje lagen op jo kaart. Bygelyks, Jo koe opnij oarderje de lagen sa dat de World Major Steden laach ferskynt boppe de World laach, of sa, dat de Europa Highways laach ferskynt boppe de Europa laach.
Tink derom: It kin wêze nedich te zoom yn op de kaart te besjen laach feroarings.
lagen
De Lagen list befettet de lagen opsjes foar jo map. De mooglike opsjes wurde bepaald troch Crystal Rapporten; brûke de Taheakje knop te selektearjen ekstra laach opsjes.
Op
Brûk de Up knop om in laach omheech yn de Layers list. Be bewust dat guon kaart lagen befetsje net-transparante paragrafen dy’t kin Obscure it detail fan oare lagen.
Omleech
Brûk de knop omleech te bewegen in laach del yn ‘e Layers list. Be bewust dat guon kaart lagen befetsje net-transparante paragrafen dy’t kin Obscure it detail fan oare lagen.
Add
Brûk de Taheakje knop te heakjen in laach nei de Layers list. Ekstra laach triemmen wurde leit op \ Program Files \ Business Objects \ MapInfo MapX \ Kaarten as jo ynstallearje Crystal Reports oan de standert lokaasje.
Weinimme
Brûk de Remove knop om fuortsmite in laach út de Layers list.
Sichtber
Brûk de sichtber karfakje om in laach sichtber op de kaart. As dit karfakje is net selektearre, de selektearre laach is ferburgen.
automatyske Labels
Brûk de Automatysk Labels kontrolearje fakje om opjaan oft de laach it kaartsje automatysk op ‘e kaart.
Skerm
Klik op ‘e Display knop te bringen op de Display eigenskippen dialoochfinster. De Display eigenskippen dialoochfinster kinne jo fierder manipulearje de metoade en zoom layering fan in selektearre laach.
————————————————– ——————————

Previous page Next page
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Stipe tsjinsten
http://service.sap.com/bosap-support/
Produkt Documentation op it web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Soporte de traducción automática: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Axuda Online
caixa de diálogo Control Capa
O cadro de diálogo Control de Capa aparece cando escolle o comando Layers (menú Mapa) dende o menú Mapa ou menú do botón dereito do mapa.
En informes de cristal, os mapas son constituídos por un número de capas. Pode apilar estes capas enriba uns dos outros para crear un mapa máis detallado. Use esta caixa de diálogo para engadir, eliminar ou cambiar capas no seu mapa. Por exemplo, podería reorganizar as capas de xeito que a capa de grandes cidades do mundo aparece enriba da capa Mundial, ou que a capa Europa Estradas exhibida por riba da capa Europa.
Nota: Pode ser necesario para facer zoom no mapa para ver as modificacións na capa.
capas
A lista Capas contén as opcións de capas para o mapa. As opcións posibles son determinados polo Crystal Reports; use o botón Engadir para seleccionar opcións de capas adicionais.
arriba
Use o botón para arriba para mover unha capa na lista Capas. Teña en conta que algunhas capas de mapas conteñen seccións non-transparentes que poden obscurecer os detalles doutras capas.
abaixo
Empregue a abaixo para mover unha capa para abaixo na lista Capas. Teña en conta que algunhas capas de mapas conteñen seccións non-transparentes que poden obscurecer os detalles doutras capas.
engadir
Use o botón Engadir para engadir unha capa á lista de Layers. arquivos de capas adicionais están localizados en \ Arquivos de Programas \ Business Objects \ MapX MapInfo \ Maps cando se instala o Crystal Reports ao lugar estándar.
Quitar
Use o botón Eliminar para eliminar unha capa de lista Capas.
visible
Use a caixa de verificación Visible para facer unha capa visible no mapa. Se esta opción non está seleccionada, a capa seleccionada está oculto.
marcadores automáticos
Use a caixa de verificación Marcadores automáticos para especificar a capa é etiquetado automaticamente no mapa.
exhibición
Preme o botón Mostrar para abrir a caixa de diálogo Propiedades de vídeo. O cadro de diálogo Propiedades de vídeo permite que manipule aínda máis o modo de zoom e capas dunha capa seleccionada.
————————————————– ——————————

Páxina anterior Páxina seguinte
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
servizos de apoio
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentación do produto na web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
მხარდაჭერა მანქანა თარგმანი: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
კრისტალი ანგარიშები ონლაინ დახმარება
ფენის კონტროლის ფანჯარა
ფენის კონტროლის დიალოგური ფანჯარა გამოჩნდება, როდესაც თქვენ იურისტთა ბრძანება (Map menu) საწყისი რუკა მენიუს ან რუკის მარჯვენა ღილაკის მენიუ.
In კრისტალი ანგარიშები, რუკები, რომლებიც შედგება რამდენიმე ფენა. თქვენ შეგიძლიათ დააწყობს ამ ფენების თავზე ერთმანეთს, რათა შეიქმნას უფრო დეტალური რუკა. გამოიყენეთ ეს ფანჯარა დამატება, წაშლა ან შეცვლა ფენების რუკაზე. მაგალითად, თქვენ შეიძლება rearrange ფენების ისე, რომ მსოფლიოს დიდ ქალაქში ფენის, როგორც ჩანს ზემოთ World ფენის, ან ისე, რომ ევროპაში საავტომობილო გზების ფენის, როგორც ჩანს ზემოთ ევროპის ფენას.
შენიშვნა: ეს შეიძლება იყოს საჭირო, რომ მიუახლოვდით რუკაზე ნახატის ფენის ცვლილებები.
Layers
ფენების სია შეიცავს ფენების პარამეტრები თქვენი რუკაზე. შესაძლო ვარიანტი განისაზღვრება კრისტალი ანგარიშები; გამოიყენოს დამატება ღილაკს, რათა აირჩიოთ დამატებითი ფენის პარამეტრები.
Up
გამოიყენეთ Up ღილაკს ფენის up შრეების სიაში. იცოდეს, რომ ზოგიერთი რუკა ფენების შეიცავდეს გაუმჭვირვალე სექციები, რომ შეიძლება ბუნდოვანი დეტალურად სხვა ფენებს.
Down
გამოიყენეთ ქვემოთ ღილაკს ფენის ქვემოთ შრეების სიაში. იცოდეს, რომ ზოგიერთი რუკა ფენების შეიცავდეს გაუმჭვირვალე სექციები, რომ შეიძლება ბუნდოვანი დეტალურად სხვა ფენებს.
სანიშნეს
გამოიყენეთ დამატების ღილაკს დაამატეთ ფენას შრეების სიაში. დამატებითი ფენის ფაილი მდებარეობს \ Program Files \ ბიზნესის ობიექტები \ MapInfo MapX \ Maps, როდესაც თქვენ დააყენოთ კრისტალი ანგარიშები, რა ადგილას.
წაშლა
გამოიყენეთ ღილაკს ამოიღონ ფენის შრეების სიაში.
Visible
გამოიყენეთ შესამჩნევი თოლიას რათა ფენის ჩანს რუკაზე. თუ ეს თოლიას არ არის არჩეული, შერჩეული ფენის იმალება.
ავტომატური Labels
გამოიყენეთ ავტომატური Labels ნახოთ ყუთი დააკონკრეტა, თუ არა ფენის შეაფასა ავტომატურად რუკაზე.
ჩვენება
დააჭირეთ ჩვენების ღილაკს აღზრდას ჩვენების თვისებები ფანჯარა. ჩვენების Properties დიალოგური ფანჯარა გაძლევთ შემდგომი მანიპულირება რეჟიმი და zoom layering შერჩეული ფენა.
————————————————– ——————————

წინა გვერდი შემდეგი გვერდი
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
მხარდაჭერა მომსახურება
http://service.sap.com/bosap-support/
პროდუქტის დოკუმენტაცია ინტერნეტში
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Unterstützung maschinelle Übersetzung: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Online-Hilfe
Layersteuerung im Dialogfeld
Der Layerkontrolle Dialogfeld angezeigt wird, wenn Sie die Ebenen-Befehl (Map-Menü) aus dem Kartenmenü oder die Karte des Rechtsklick-Menü wählen.
In Crystal Reports sind Karten aus einer Anzahl von Schichten. Sie können diese Schichten übereinander stapeln, um eine detailliertere Karte zu erstellen. In diesem Dialogfeld hinzuzufügen, zu entfernen oder zu ändern Schichten auf der Karte. Zum Beispiel könnten Sie die Ebenen neu anordnen, damit die Welthauptstädte Schicht über der Schicht der Welt erscheint, oder so, dass die Europa Highways Schicht erscheint über der Schicht Europa.
Hinweis: Es kann notwendig sein, um auf der Karte zu vergrößern Schicht Änderungen anzuzeigen.
Lagen
Die Ebenenliste enthält die Schichten Optionen für Ihre Karte. Die möglichen Optionen werden von Crystal Reports bestimmt; Verwenden Sie die Schaltfläche Hinzufügen zusätzlicher Layer-Optionen wählen.
Oben
Verwenden Sie die Aufwärts-Taste eine Ebene nach oben in der Liste der Ebenen. Seien Sie sich bewusst, dass einige Kartenschichten enthalten nichttransparenten Abschnitte, die die Einzelheiten der anderen Schichten verschleiern.
nach unten
Verwenden Sie die Nach-unten-Taste, um eine Schicht nach unten in der Ebenenliste. Seien Sie sich bewusst, dass einige Kartenschichten enthalten nichttransparenten Abschnitte, die die Einzelheiten der anderen Schichten verschleiern.
Hinzufügen
Verwenden Sie die Schaltfläche Hinzufügen um eine Schicht mit der Ebenen-Liste hinzuzufügen. Zusätzliche Layer-Dateien werden in \ Programme \ Business Objects \ MapInfo MapX \ Karten befindet sich bei der Installation von Crystal Reports der Standardposition.
Entfernen
Verwenden Sie die Schaltfläche Entfernen einer Schicht aus der Ebenen-Liste zu entfernen.
Sichtbar
Verwenden Sie das Kontrollkästchen Sichtbar eine Schicht auf der Karte sichtbar zu machen. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht aktiviert ist, ist die ausgewählte Ebene ausgeblendet.
Automatische Labels
Verwenden Sie den automatischen Etiketten Kontrollkästchen, um anzugeben, ob die Ebene automatisch auf der Karte markiert ist.
Anzeigen
Klicken Sie auf die Display-Taste, um das Display Properties Dialogfeld zu öffnen. In diesem Dialogfeld können Sie den Modus und Zoom Schichtung einer ausgewählten Schicht weiter zu manipulieren.
————————————————– ——————————

Vorherige Seite Nächste Seite
SAP Business
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support-Services
http://service.sap.com/bosap-support/
Produktdokumentation im Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Υποστήριξη αυτόματης μετάφρασης: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports σε απευθείας σύνδεση Βοήθεια
παράθυρο διαλόγου Έλεγχος στρώμα
Το πλαίσιο διαλόγου Layer ελέγχου εμφανίζεται όταν επιλέγετε την εντολή Επίπεδα (Χάρτης μενού) από το μενού χάρτη ή κάντε δεξί κλικ μενού του χάρτη.
Στο Crystal Reports, οι χάρτες που αποτελείται από έναν αριθμό στρωμάτων. Μπορείτε να στοίβα αυτά τα στρώματα το ένα πάνω στο άλλο για να δημιουργήσουν ένα πιο λεπτομερή χάρτη. Χρησιμοποιήστε αυτό το παράθυρο διαλόγου για να προσθέσετε, να καταργήσετε ή να αλλάξετε τα στρώματα στο χάρτη σας. Για παράδειγμα, μπορείτε να αναδιατάξετε τα στρώματα, έτσι ώστε το στρώμα Παγκόσμιο Μεγάλες Πόλεις εμφανίζεται πάνω από την Παγκόσμια στρώμα, ή έτσι ώστε το στρώμα Ευρώπη αυτοκινητοδρόμων εμφανίζεται πάνω από την Ευρώπη στρώμα.
Σημείωση: Μπορεί να χρειαστεί να κάνετε ζουμ στο χάρτη για να δείτε τις αλλαγές στρώμα.
στρώματα
Ο κατάλογος Επίπεδα περιέχει τις επιλογές στρώματα για το χάρτη σας. Οι πιθανές επιλογές καθορίζονται από το Crystal Reports? χρησιμοποιήστε το κουμπί Προσθήκη για να επιλέξετε πρόσθετες επιλογές στρώμα.
Πάνω
Χρησιμοποιήστε το κουμπί για να μετακινηθείτε ένα επίπεδο επάνω στη λίστα επιπέδων. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι ορισμένα στρώματα χάρτη περιέχουν μη-διαφανή τμήματα που μπορεί να συγκαλύψει τις λεπτομέρειες των άλλων στρωμάτων.
Κάτω
Χρησιμοποιήστε το κουμπί Κάτω για να μετακινηθείτε ένα επίπεδο προς τα κάτω στη λίστα επιπέδων. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι ορισμένα στρώματα χάρτη περιέχουν μη-διαφανή τμήματα που μπορεί να συγκαλύψει τις λεπτομέρειες των άλλων στρωμάτων.
Προσθέτω
Χρησιμοποιήστε το κουμπί Προσθήκη για να προσθέσετε ένα στρώμα στη λίστα επιπέδων. Πρόσθετα αρχεία στρώμα που βρίσκεται στο \ Program Files \ Business Objects \ MapInfo MapX \ Χάρτες κατά την εγκατάσταση του Crystal Reports στην προεπιλεγμένη θέση.
Αφαιρώ
Χρησιμοποιήστε το κουμπί Αφαίρεση για να αφαιρέσετε ένα στρώμα από τη λίστα επιπέδων.
Ορατός
Χρησιμοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Ορατό να κάνει ένα στρώμα ορατό πάνω στον χάρτη. Εάν δεν είναι επιλεγμένο αυτό το πλαίσιο ελέγχου, το επιλεγμένο στρώμα είναι κρυφό.
αυτόματες ετικέτες
Χρησιμοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Αυτόματη ετικέτες για να καθορίσετε εάν το στρώμα είναι χαρακτηρισμένα αυτόματα στο χάρτη.
Απεικόνιση
Κάντε κλικ στο κουμπί Προβολή για να εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες οθόνης. Το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες: Οθόνη σας επιτρέπει να χειριστείτε περαιτέρω την κατάσταση και ζουμ layering ενός επιλεγμένου στρώματος.
————————————————– ——————————

Προηγούμενη σελίδα Επόμενη σελίδα
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Υπηρεσίες υποστήριξης
http://service.sap.com/bosap-support/
Τεκμηρίωση προϊόντος στο Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
આધાર મશીન અનુવાદ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
ક્રિસ્ટલ અહેવાલો ઑનલાઇન સહાય
સ્તર નિયંત્રણ સંવાદ બોક્સ
સ્તર નિયંત્રણ સંવાદ બોક્સ દેખાય છે જ્યારે તમે નકશો મેનુ અથવા નકશો અધિકાર ક્લિક મેનુ માંથી સ્તરો આદેશ (નકશો મેનુ) પસંદ કરો.
ક્રિસ્ટલ અહેવાલો, નકશા સ્તરો એક નંબર કરવામાં આવે છે. તમે વધુ વિગતવાર નકશો બનાવવા માટે દરેક અન્ય ટોચ પર આ સ્તરો થપ્પી કરી શકો છો. તમારા નકશા પર ઉમેરવા, દૂર કરવા, અથવા બદલવા સ્તરો આ સંવાદ બોક્સ વાપરો. ઉદાહરણ માટે, તમે સ્તરો છે કે જેથી વિશ્વ મુખ્ય શહેરો સ્તર વિશ્વ સ્તર ઉપર દેખાય છે, અથવા તેથી યુરોપમાં હાઈવે સ્તર યુરોપ સ્તર ઉપર દેખાય છે ફરીથી ગોઠવવા શકે છે.
નોંધ: સ્તર ફેરફારો જોવા માટે નકશા પર ઝૂમ વધારવા માટે જરૂરી હોઈ શકે છે.
સ્તરો
સ્તરો યાદી તમારી નકશો સ્તરો વિકલ્પો સમાવે છે. શક્ય વિકલ્પો ક્રિસ્ટલ અહેવાલો દ્વારા નક્કી કરવામાં આવે છે; વધારાના સ્તરની વિકલ્પો પસંદ કરવા માટે ઉમેરો બટન પર ઉપયોગ કરે છે.
ઉપર
સ્તરો યાદીમાં સ્તર ખસેડવા માટે ઉપર બટન વાપરો. ધ્યાન રાખો કે અમુક નકશો સ્તરો બિન-પારદર્શક વિભાગો કે અન્ય સ્તરો વિગતવાર અસ્પષ્ટ શકે છે રહો.
ડાઉન
સ્તરો યાદીમાં એક સ્તર નીચે ખસેડવા માટે નીચે બટન વાપરો. ધ્યાન રાખો કે અમુક નકશો સ્તરો બિન-પારદર્શક વિભાગો કે અન્ય સ્તરો વિગતવાર અસ્પષ્ટ શકે છે રહો.
ઉમેરવું
સ્તરો યાદી માટે સ્તર ઉમેરવા માટે ઉમેરો બટન પર વાપરો. વધારાની સ્તર ફાઇલો \ કાર્યક્રમ ફાઈલો \ વ્યાપાર અંતે પદાર્થો \ MapInfo MapX \ નકશા સ્થિત થયેલ હોય છે જ્યારે તમે સ્થાપિત ક્રિસ્ટલ ડિફૉલ્ટ સ્થાન માટે અહેવાલ.
દૂર કરો
સ્તરો યાદી માંથી સ્તર દૂર કરવા માટે દૂર કરો બટન વાપરો.
દૃશ્યમાન
એક સ્તર નકશા પર દૃશ્યમાન બનાવવા માટે દૃશ્યમાન ચેકબોક્સને વાપરો. આ ચેક બોક્સ પસંદ થયેલ નહિં હોય, તો પસંદ કરેલ સ્તર છુપાયેલા છે.
આપોઆપ લેબલ્સ
આપોઆપ લેબલ્સ બોક્સ કે કેમ તેની તપાસ સ્તર નકશા પર આપોઆપ લેબલ થયેલ છે સ્પષ્ટ કરવા માટે ઉપયોગ કરો.
ડિસ્પ્લે
પ્રદર્શન ગુણધર્મો સંવાદ બોક્સ લાવવા પ્રદર્શન બટન પર ક્લિક કરો. પ્રદર્શન ગુણધર્મો સંવાદ બોક્સ તમને વધુ પસંદ સ્તર સ્થિતિ અને ઝૂમ layering ચાલાકી કરવા માટે પરવાનગી આપે.
————————————————– ——————————

પહેલાનું પાનું આગળનું પાનું
એસએપી BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
સહાયક સેવાઓ
http://service.sap.com/bosap-support/
વેબ પર ઉત્પાદન દસ્તાવેજીકરણ
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Sipò tradiksyon machin: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Rapò En jwèt ede
Kouch bwat dyalòg Kontwòl
ti bwat la dyalòg Kontwòl Kouch parèt lè ou chwazi Kouch lòd (sa a Map meni an) soti nan meni an sa a Map oswa meni dwa-klike sou kat jeyografik la.
Nan Rapò Crystal, kat yo te fè leve nan yon kantite kouch. Ou ka pile kouch sa yo sou tèt chak lòt yo kreye yon kat jeyografik plis detay. Sèvi ak bwat dyalòg sa a yo ajoute, retire oswa chanje kouch sou kat jeyografik ou yo. Pou egzanp, ou ta ka ordonne kouch yo pou ke kouch nan Mondyal gwo vil yo parèt pi wo a kouch Mondyal la, oswa konsa ki kouch nan Ewòp gran wout parèt pi wo a kouch nan Ewòp.
Remak: Li kapab nesesè yo rale nan sou kat jeyografik la kapab wè chanjman kouch.
Kouch
Lis la Kouch gen kouch opsyon ki disponib nan pou kat jeyografik ou yo. Opsyon ki disponib nan posib yo detèmine pa Rapò Crystal; sèvi ak bouton an Add nan chwazi opsyon kouch adisyonèl.
moute
Sèvi ak moute bouton an pou avanse pou pi yon kouch moute nan lis la kouch. Dwe konnen ke kèk kouch kat jeyografik gen seksyon ki pa transparan ki ka fènwa detay nan lòt kouch.
Down
Sèvi ak bouton an desann pou avanse pou pi yon kouch desann nan lis la kouch. Dwe konnen ke kèk kouch kat jeyografik gen seksyon ki pa transparan ki ka fènwa detay nan lòt kouch.
ajoute
Sèvi ak bouton an Add ajoute yon kouch nan lis la kouch. dosye kouch Lòt yo sitiye nan \ Files Pwogram \ biznis objè \ MapInfo MapX \ Maps lè ou enstale Crystal Rapò nan kote a default.
Retire
Sèvi ak bouton an Retire yo retire yon kouch nan lis la kouch.
vizib
Sèvi ak kaz tchèk la Vizib fè yon kouch vizib sou kat la. Si bwat chèk sa a pa chwazi, kouch a chwazi se kache.
Labels Otomatik
Sèvi ak Labels yo Otomatik tcheke ti kare ou presize si wi ou non se kouch nan ki make otomatikman sou kat la.
Display
Klike sou bouton an Display yo pote moute Display Pwopriyete ti bwat la dyalòg. Bwat la Display Pwopriyete dyalòg pèmèt ou plis manipile mòd ak rale stratifikasyon la nan yon kouch chwazi.
————————————————– ——————————

Previous paj Nan pwochen paj la
SAP Biznes
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
sèvis pou bay èd
http://service.sap.com/bosap-support/
Pwodwi Dokimantasyon sou entènèt la
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support na’ura translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal rahoton Online Help
Layer Control maganganu akwatin
The Layer Control maganganu akwatin bayyana lokacin da ka zabi ƙasansu akwai waɗansu inuwõwi umurnin (Map menu) daga Map menu ko map dama-click menu.
A Crystal Rahotanni, maps aka yi sama da dama yadudduka. Za ka iya tari wadannan yadudduka a saman juna don ƙirƙirar more cikakken map. Yi amfani da wannan maganganu akwatin don ƙara, cire, ko kuma canja yadudduka a kan taswira. Alal misali, za ka iya sake shirya da yadudduka dõmin Duniya Major Cities Layer bayyana sama da duniya Layer, ko haka cewa Turai hanyõyi Layer bayyana sama da Turai Layer.
Note: Yana iya zama dole don zuƙowa ciki a kan taswira don duba Layer canje-canje.
ƙasansu akwai waɗansu inuwõwi
The ƙasansu akwai waɗansu inuwõwi list yana dauke da yadudduka zažužžukan for your map. The yiwu zažužžukan suna m by Crystal Rahotanni. amfani da Add button don zaɓar ƙarin Layer zažužžukan.
up
Yi amfani da Up button don motsawa a Layer a cikin ƙasansu akwai waɗansu inuwõwi list. Ka kasance da sanin cewa wasu map yadudduka dauke da wadanda ba m sassan da za a iya hana mutane daki-daki, daga sauran yadudduka.
Down
Yi amfani da Down button don motsawa a Layer saukar a ƙasansu akwai waɗansu inuwõwi list. Ka kasance da sanin cewa wasu map yadudduka dauke da wadanda ba m sassan da za a iya hana mutane daki-daki, daga sauran yadudduka.
Add
Yi amfani da Add button don ƙara wani Layer da waɗansu inuwõwi list. Ƙarin Layer fayilolin located a \ Shirin Files \ Business abubuwa \ MapInfo MapX \ Maps lokacin da ka shigar Crystal rahoton ga tsoho location.
cire
Yi amfani da Remove button to cire Layer daga ƙasansu akwai waɗansu inuwõwi list.
bayyane
Yi amfani da bayyane rajistan shiga akwatin don yin Layer bayyane a kan taswira. Idan wannan rajistan shiga akwatin ba zabi, da aka zaɓa Layer da yake bõye.
atomatik Labels
Yi amfani da Atomatik Labels duba akwatin don saka ko Layer ne labeled ta atomatik a kan taswirar.
nuni
Click Nuni button kawo up Nuni Properties maganganu akwatin. The Nuni Properties maganganu akwatin ka damar kara yi amfani da yanayin da zuƙowa layering wani zabi Layer.
————————————————– ——————————

Previous Next page page
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support ayyuka
http://service.sap.com/bosap-support/
Product takardun a kan Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Kākoʻo Maker unuhi: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
He aniani hoike Online Help
Ahu Na Makuahine dialog pahu
Ka ahu iho Makuahine dialog pahu mea akaka i ka wa a oukou e koho i ka papa kauoha (Map kuhikuhi kahua paʻa) mai ke Map kuhikuhi kahua paʻa ai ka ‘äina i ka pono-kaomi kuhikuhi kahua paʻa.
In he aniani la ai ia mau moʻolelo, ua i palapala mai o ka nui o na papa. Oe ke noae i keia mau papa ma luna o kekahi i kekahi, e hana i kekahi oi aku ka piha palapala’āina. E hoʻohana i kēia dialog pahu, e hui aku, e lawe aku oe ai ‘ole hoʻololi papa ma kou palapala’āina. No ka mea, Eia kekahi laʻana, oe ke pūʻali o ka papa, i ka World Major Cities, ahu iho akaka ma luna o ka World, ahu iho, ai ole ia, no ka mea o kaʻEulopa alanui, ahu iho akaka ma luna o kaʻEulopa, ahu iho.
‘Ōlelo Aʻo: Malia paha e pono ai e hoʻokokoke ma o ka palapala Honolulu, ahu iho ai i ka loli.
papa
Na papa papainoa loaʻa nā papa koho no ko oukou palapala’āina. Ka hiki AOAIAaOOU i manao e he aniani la ai ia mau moʻolelo; hoʻohana i ke pihi Add to koho hou ahu iho la koho.
Up
E ho ohana i ke pihi Up e hoʻoneʻe i ka ahu iho i loko o ka papa papa. E makaala i kekahi palapala papa EIAaAO ole-aniani moakaka pauku e hiki pōhina i ke au mamuli o kekahi papa.
Down
E ho ohana i ke pihi Down e hoʻoneʻe i ka ahu iho ilalo iloko o na papa a papa. E makaala i kekahi palapala papa EIAaAO ole-aniani moakaka pauku e hiki pōhina i ke au mamuli o kekahi papa.
Hoʻohui
E ho ohana i ke pihi Add to hookui i ka ahu iho la i na papa a papa. Additional, ahu iho AEIIeX ma \ Program waiho ai i ia \ Business mea \ MapInfo MapX \ Maps ka wa nāu nō e hoʻouka he aniani la hoike i ka ia kou wahi paʻamau.
Wehe
E ho ohana i ke pihi wehe, e wehe i ka ahu iho mai o na papa a papa.
nanaia
E ho ohana i ka nanaia E kaha makau i ka pahu e hana i ahu iho la hiki ma ka palapala ‘āina. Ina keia kaha pahu, aole wae, i ka i koho, ahu iho, ua hunaia.
nōna iho lepili
E ho ohana i ka nōna iho lepili ka huli pahu, e hoakaka ina ka ahu iho la ka mea i ‘ae’ ia paha ma ka palapala ‘āina.
make
E kaomi i ke pihi E hōʻike, e lawe mai i ka hōʻike waiwai dialog pahu. Ka hōʻike waiwai dialog pahu leie aku ia oukou e hou manipulate i ke ano a me ka hoʻokokoke layering o ka i koho, ahu iho.
————————————————– ——————————

Muaʻaoʻao aʻe
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support lawelawe
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Ka moʻolelo ma ka Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
תרגום מכונה תמיכה: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports עזרה מקוונת
שכבת תיבת הדו-שיח בקרה
תיבת הדו-שיח בקרת Layer מופיעה כאשר אתה בוחר את השכבות פקודות (תפריט מפה) מתפריט המפה או לתפריט הקליק ימני של המפה.
ב- Crystal Reports, מפות מורכבות ממספר השכבות. ניתן לערום שכבות אלה על גבי אחד את השני כדי ליצור מפה מפורטת יותר. השתמש בתיבת הדו-שיח זה כדי להוסיף, להסיר או לשנות שכבות על המפה שלך. לדוגמא, אתה יכול לארגן מחדש את השכבות כך ששכבו בערים גדולות העולם מופיע מעל שכבת העולם, או כך את שכבת הכבישים באירופה מופיעה מעל שכבת אירופה.
הערה: זה עשוי להיות נחוץ כדי להתמקד על המפה כדי להציג את שינויי שכבה.
שכבות
ברשימת ההשכבות מכילה את אפשרויות שכבות המפה שלך. האופציות האפשריות נקבעות על ידי Crystal Reports; להשתמש בלחצן הוסף כדי לבחור אפשרויות שכבה נוספת.
לְמַעלָה
השתמש בלחצן למעלה כדי להעביר את שכבה ברשימת השכבות. שים לב כי חלק שכבות המפה מכילות חלקים שאינם שקופים שיכול לטשטש את הפרטים של שכבות אחרות.
מטה
השתמש בלחצן למטה כדי לנוע מעלה שכבה ברשימת השכבות. שים לב כי חלק שכבות המפה מכילות חלקים שאינם שקופים שיכול לטשטש את הפרטים של שכבות אחרות.
לְהוֹסִיף
השתמש בלחצן הוסף כדי להוסיף שכבה כדי ברשימת השכבות. קבצי שכבה נוספים ממוקמים \ Program Files \ Business Objects \ MapInfo MapX \ מפות בעת התקנת Crystal Reports למיקום ברירת המחדל.
לְהַסִיר
השתמש בלחצן הסר כדי להסיר שכבה מרשימת השכבות.
נִרְאֶה
השתמש בתיבת הסימון הגלויה ליצור שכבה גלויה על גבי המפה. אם תיבת סימון זו אינה מסומנת, השכבה שנבחרה מוסתרת.
תוויות אוטומטיות
השתמש תוויות אוטומטית תיבת הסימון כדי לציין אם השכבה מתויגת באופן אוטומטי על המפה.
לְהַצִיג
לחץ על כפתור התצוגה כדי להציג את תיבת הדו-שיח מאפייני תצוגה. תיבת הדו-שיח מאפייני תצוגה מאפשרת לך עוד כדי לתפעל את שכבות מצב זום של שכבה שנבחרה.
————————————————– ——————————

דף קודם דף הבא
BusinessObjects SAP
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
שירותי תמיכה
http://service.sap.com/bosap-support/
תיעוד מוצר על האינטרנט
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
समर्थन मशीन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
क्रिस्टल रिपोर्टें ऑनलाइन मदद
परत नियंत्रण संवाद बॉक्स
परत नियंत्रण संवाद बॉक्स प्रकट होता है जब आप मानचित्र मेनू या नक्शे का सही क्लिक मेनू से परतें कमान (मानचित्र मेनू) का चयन करें।
क्रिस्टल रिपोर्ट में, नक्शे परतों की एक संख्या से बना रहे हैं। आप एक अधिक विस्तृत नक्शा बनाने के लिए एक दूसरे के शीर्ष पर इन परतों ढेर कर सकते हैं। अपने नक्शे पर जोड़ने, हटाने या बदलने के परतों के लिए इस संवाद बॉक्स का उपयोग करें। उदाहरण के लिए, आप परतों तो यह है कि दुनिया के प्रमुख शहरों में परत विश्व परत के ऊपर दिखाई देता है, या तो यह है कि यूरोप राजमार्ग परत यूरोप परत के ऊपर दिखाई देता है पुनर्व्यवस्थित सकता है।
नोट: यह परत परिवर्तन देखने के लिए नक्शे पर ज़ूम करने के लिए आवश्यक हो सकता है।
परतें
परतें सूची अपने नक्शे के लिए परतों विकल्पों में शामिल है। संभव विकल्पों क्रिस्टल रिपोर्टें द्वारा निर्धारित कर रहे हैं; अतिरिक्त परत विकल्पों का चयन करने के लिए बटन का उपयोग करें जोड़ें।
ऊपर
परतों की सूची में एक परत को स्थानांतरित करने के लिए ऊपर बटन का प्रयोग करें। ध्यान रखें कि कुछ नक्शा परतों गैर पारदर्शी वर्गों है कि अन्य परतों का विस्तार अस्पष्ट कर सकते हैं शामिल रहें।
नीचे
परतों की सूची में एक परत नीचे स्थानांतरित करने के लिए नीचे बटन का प्रयोग करें। ध्यान रखें कि कुछ नक्शा परतों गैर पारदर्शी वर्गों है कि अन्य परतों का विस्तार अस्पष्ट कर सकते हैं शामिल रहें।
जोड़ना
परतें सूची के लिए एक परत जोड़ने के लिए जोड़ें बटन का प्रयोग करें। अतिरिक्त परत फ़ाइलें \ प्रोग्राम फ़ाइलें \ व्यापार पर वस्तुओं \ मैपसूचना MapX \ मैप्स स्थित हैं जब आप स्थापित क्रिस्टल डिफ़ॉल्ट स्थान को रिपोर्ट करता है।
हटाना
परतें सूची में से एक परत निकालने के लिए निकालें बटन का प्रयोग करें।
दृष्टिगोचर
एक परत के नक्शे पर दिखाई बनाने के लिए दर्शनीय चेक बॉक्स का उपयोग करें। इस चेक बॉक्स चयनित नहीं है, तो चयनित परत छिपा है।
स्वचालित लेबल
स्वचालित लेबल बॉक्स जाँच करें कि क्या परत नक्शे पर स्वचालित रूप से लेबल है निर्दिष्ट करने के लिए प्रयोग करें।
प्रदर्शन
प्रदर्शन गुण संवाद बॉक्स को लाने के लिए प्रदर्शन बटन पर क्लिक करें। प्रदर्शन गुण संवाद बॉक्स आपको आगे एक चयनित परत के मोड और जूम लेयरिंग में हेरफेर करने की अनुमति देता है।
————————————————– ——————————

पिछला पेज अगला पेज
एसएपी BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
समर्थन सेवाएं
http://service.sap.com/bosap-support/
वेब पर उत्पाद के दस्तावेज़
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Kev them nyiaj yug tshuab txhais lus: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Online Pab
Txheej Control dialog box
Cov Txheej Control dialog box zoo nkaus li thaum koj xaiv khaubncaws sab nraud povtseg hais kom ua (Daim ntawv qhia zaub mov) los ntawm daim ntawv qhia zaub mov los yog cov daim ntawv qhia tus right-click ntawv qhia zaub mov.
Nyob rau hauv Crystal Reports, maps yog ua los ntawm ib tug xov tooj ntawm khaubncaws sab nraud povtseg. Koj muaj peev xwm tso tshooj rau cov khaubncaws sab nraud povtseg rau sab saum toj ntawm txhua lwm yam los mus tsim ib tug ntau ncauj lus kom ntxaws daim ntawv qhia. Siv no dialog box mus ntxiv, tshem tawm los yog hloov khaubncaws sab nraud povtseg ntawm koj daim ntawv qhia. Piv txwv li, koj yuav rearrange lub khaubncaws sab nraud povtseg yog li ntawd lub ntiaj teb loj Lub zos txheej tshwm saum toj no lub ntiaj teb txheej, los yog kom cov teb chaws Europe Highways txheej tshwm saum toj no cov teb chaws Europe txheej.
Ceeb toom: Tej zaum yuav tau mus zoom nyob rau hauv rau hauv daim ntawv qhia mus saib txheej hloov.
Khaubncaws sab nraud povtseg
Cov khaubncaws sab nraud povtseg daim ntawv teev muaj cov khaubncaws sab nraud povtseg kev xaiv rau koj daim ntawv qhia. Cov tau xaiv yog txiav txim los ntawm Crystal Reports; siv Add khawm kom xaiv ntxiv txheej kev xaiv.
up
Siv cov Up khawm kom txav ib txheej nyob rau hauv lub Khaubncaws sab nraud povtseg daim ntawv teev. Yuav tsum paub hais tias ib co daim ntawv qhia khaubncaws sab nraud povtseg muaj uas tsis yog-pob tshab seem uas yuav obscure lub meej ntawm lwm yam khaubncaws sab nraud povtseg.
down
Siv cov Down khawm kom txav ib txheej cia nyob rau hauv lub Khaubncaws sab nraud povtseg daim ntawv teev. Yuav tsum paub hais tias ib co daim ntawv qhia khaubncaws sab nraud povtseg muaj uas tsis yog-pob tshab seem uas yuav obscure lub meej ntawm lwm yam khaubncaws sab nraud povtseg.
Ntxiv
Siv cov Ntxiv khawm kom ntxiv ib txheej mus rau Khaubncaws sab nraud povtseg daim ntawv teev. Ntxiv txheej cov ntaub ntawv yog nyob rau ntawm \ Program ntaub ntawv \ lag ua luam khoom \ MapInfo MapX \ Maps thaum koj nruab Crystal Tshaj lub neej ntawd qhov chaw nyob.
tshem tawm
Siv cov Tshem tawm khawm kom tshem tawm ib tug txheej ntawm cov khaubncaws sab nraud povtseg daim ntawv teev.
pom
Siv cov Pom daim tshev box mus ua ib tug txheej pom nyob rau hauv daim ntawv qhia. Yog hais tias qhov no daim tshev box yog tsis xaiv, xaiv txheej yog muab zais.
Tsis Siv Neeg ntawv
Siv cov Automatic ntawv khij lub npov qhia kom meej seb tus txheej yog sau lo txiav rau hauv daim ntawv qhia.
zaub
Nias lub khawm kom zaub coj mus rau ntawm zaub Properties dialog box. Cov zaub Properties dialog box tso cai rau koj mus ntxiv muab cov hom thiab zoom layering ntawm ib tug xaiv txheej.
————————————————– ——————————

Previous page Tom ntej no page
kua ntoo BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Kev them nyiaj yug cov kev pab cuam
http://service.sap.com/bosap-support/
Khoom ntaub ntawv nyob rau hauv cov Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support gépi fordítás: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Online segítség
Fóliavezérlés párbeszédablak
A réteg vezérlés párbeszédablak jelenik meg, ha úgy dönt, a Rétegek parancsot (Map menü) a Map menü vagy a térkép jobb egérgombbal a menü.
Crystal Reports, térképek alkotják a rétegek száma. Akkor verem ezeket rétegek egymás tetejére, hogy hozzon létre egy részletes térkép. Használja ezt a párbeszédablakot hozzáadni, törölni vagy módosítani rétegek a térképen. Például, akkor átrendezheti a rétegeket úgy, hogy a világ Nagyvárosok réteg felett jelenik meg a World réteg, vagy úgy, hogy az Európa Autópálya réteg felett jelenik meg az Európa réteg.
Megjegyzés: Szükség lehet nagyítani a térképet, hogy megtekinthesse réteg változásokat.
rétegek
A Rétegek lista tartalmazza a rétegek lehetőségeket a térképen. A lehetséges opciók határozzák Crystal Reports; A Hozzáadás gombbal válassza ki a további réteg lehetőségeket.
Fel
Használja a Fel gombot mozgatni egy réteg fel a Rétegek listában. Légy tudatában annak, hogy néhány térkép rétegek tartalmaznak átláthatatlan szakaszok, amelyek elhomályosítják a részleteket többi réteg.
Le
A Le gombbal lépjen egy réteg lefelé a Rétegek listában. Légy tudatában annak, hogy néhány térkép rétegek tartalmaznak átláthatatlan szakaszok, amelyek elhomályosítják a részleteket többi réteg.
hozzáad
Használja a Hozzáadás gombra egy réteget a Rétegek listában. További réteg fájlok találhatók \ Program Files \ Business Objects \ MapInfóba MapX \ Maps, ha telepíti a Crystal Reports az alapértelmezett helyre.
eltávolít
A Törlés gombbal eltávolítani egy réteget a Rétegek listában.
Látható
Használja a Látható jelölőnégyzetet, hogy egy réteg látható a térképen. Ha ez a jelölőnégyzet nincs bejelölve, akkor a kiválasztott réteg el van rejtve.
Automatikus címkék
Használja az automatikus Címkék jelölőnégyzetet annak megadásához, hogy a réteg automatikusan címkézi a térképen.
Kijelző
Kattintson a Display gombot, hogy megjelenjen a Képernyő tulajdonságai párbeszédablak. A Megjelenítés tulajdonságai párbeszédpanel lehetővé teszi, hogy tovább manipulálni a mód és a zoom réteg egy kiválasztott réteg.
————————————————– ——————————

Előző oldal Következő oldal
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Támogatás
http://service.sap.com/bosap-support/
Termék dokumentáció a weben
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Stuðningur vél þýðing: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports nethjálpina
Lag Control valmynd
The Layer Control valmynd birtist þegar þú velur Layers stjórn (Map valmyndina) úr kortinu valmyndinni eða kortsins réttur-smellur matseðill.
Í Crystal Reports, eru kort gerð úr mörgum lögum. Þú getur hlaða þessi lög ofan á hvor aðra til að búa til nákvæmari kort. Notaðu þessa valmynd til að bæta við, fjarlægja eða breyta lögum á kortinu. Til dæmis gætir þú endurraða lag þannig að heimurinn stórborgum lag birtist fyrir ofan fugla lag, eða þannig að Evrópa þjóðvegum lag birtist fyrir ofan Evrópu lag.
Ath: Það kann að vera nauðsynlegt að súmma inn á kortið til að sjá lag breytingar.
lög
Lagalistanum inniheldur lögin valkosti fyrir kortinu þínu. Hugsanleg valkostir eru ákvörðuð af Crystal Reports; nota á Bæta við hnappinn til að velja aðra lag.
upp
Notaðu upp takkann til að færa lag upp í lagalistanum. Vera meðvitaður um að sumir kortalög innihalda ógagnsæjum köflum sem geta skyggt á smáatriði öðrum lögum.
niður
Notaðu Down hnappinn til að færa lag niður í lagalistanum. Vera meðvitaður um að sumir kortalög innihalda ógagnsæjum köflum sem geta skyggt á smáatriði öðrum lögum.
Bæta
Notaðu Bæta við hnappinn til að bæta við lag á lagalistanum. Önnur lag skrár eru staðsett á \ Program Files \ Business Objects \ MapInfo MapX \ Maps þegar þú setur Crystal Reports á sjálfgefinn stað.
fjarlægja
Notaðu Fjarlægja hnappinn til að fjarlægja lag af lagalistanum.
Birtist
Notaðu Birtist kassann til að gera lag sýnileg á kortinu. Ef þessi stöðva kassi er ekki valinn, valinn lag er falin.
sjálfvirk Merki
Nota sjálfvirka Merkingar kassann til að tilgreina hvort lag er merkt sjálfkrafa á kortinu.
sýna
Smelltu á Sýna hnappinn til að koma upp á skjánum Properties valmynd. Skjárinn Properties valmynd leyfir þér að frekar hagræða ham og zoom layering af völdum lag.
————————————————– ——————————

Fyrri síða Næsta síða
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
stoðþjónustu
http://service.sap.com/bosap-support/
Vara Documentation á vefnum
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Nkwado igwe translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Akụkọ Online Help
Oyi akwa Control dialog igbe
The Layer Control dialog igbe na-egosi mgbe ị na-ahọrọ ihe ndị n’ígwé iwu (Map menu) si Map menu ma ọ bụ na map nri-click menu.
Na Crystal Reports, map na-mejupụtara a ọnụ ọgụgụ nke n’ígwé. Ị nwere ike tojupụtara ndị a n’ígwé, n’elu onye ọ bụla ọzọ ike a ọzọ zuru ezu map. Iji nke a dialog igbe ịgbakwunye, wepụ ma ọ bụ ịgbanwe n’ígwé on your map. Dị ka ihe atụ, i nwere ike megharia n’ígwé nke na World isi obodo oyi akwa egosi n’elu World oyi akwa, ma ọ bụ nke na Europe Highways oyi akwa egosi n’elu Europe oyi akwa.
Cheta na: Ọ nwere ike ịdị mkpa ka ibubaa ime ndị map ele oyi akwa mgbanwe.
n’ígwé
The n’ígwé ndepụta e dere ihe n’ígwé nhọrọ maka gị map. The kwere omume nhọrọ na-ekpebisi ike site Crystal Reports; eji Add button iji họrọ ọzọ oyi akwa nhọrọ.
Up
Jiri Up button ịkwaga a oyi akwa elu ke n’ígwé ndepụta. Mara na ụfọdụ map n’ígwé nwere ndị na-abụghị uzo ngalaba nke nwere ike zochiri ịmata ndị ọzọ n’ígwé.
Down
Jiri Down button ịkwaga a oyi akwa ala na n’ígwé ndepụta. Mara na ụfọdụ map n’ígwé nwere ndị na-abụghị uzo ngalaba nke nwere ike zochiri ịmata ndị ọzọ n’ígwé.
tinye
Jiri Add button iji tinye a oyi akwa na n’ígwé ndepụta. Ọzọ oyi akwa faịlụ na-emi odude na \ Mmemme faịlụ \ Business ihe \ MapInfo MapX \ Maps mgbe ị wụnye Crystal Akụkọ ndabara ọnọdụ.
wepụ
Jiri Wepụ button wepụ a oyi akwa site na n’ígwé ndepụta.
Visible
Jiri Visible igbe ime ka a oyi akwa anya na map. Ọ bụrụ na nke a igbe na-adịghị ahọrọ, họrọ oyi akwa bụ zoro ezo.
akpaka Labels
Jiri Automatic Labels elele igbe dee ma na-edo na-labeled na-akpaghị aka na map.
Display
Pịa Display bọtịnụ iji bugote Display Properties dialog igbe. The Display Properties dialog igbe enye gị ohere inwekwu megharịa mode na mbugharị ịdọ nke a họrọ oyi akwa.
————————————————– ——————————

Previous page Next page
sap BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ọrụ nkwado
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Documentation na Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Dukungan mesin terjemahan: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Laporan kristal Bantuan Online
Lapisan kotak dialog Kontrol
Kotak dialog Layer Kontrol muncul ketika Anda memilih Layers perintah (menu Map) dari menu Peta atau menu klik kanan peta ini.
Dalam Crystal Reports, peta terdiri dari sejumlah lapisan. Anda dapat tumpukan lapisan di atas satu sama lain untuk membuat peta yang lebih rinci. Gunakan kotak dialog ini untuk menambah, menghapus atau mengubah lapisan pada peta Anda. Misalnya, Anda bisa mengatur ulang lapisan sehingga lapisan Dunia Major Cities muncul di atas lapisan Dunia, atau sehingga lapisan Eropa Marga muncul di atas lapisan Eropa.
Catatan: Mungkin perlu untuk memperbesar peta untuk melihat perubahan lapisan.
lapisan
Daftar Layers berisi pilihan lapisan untuk peta Anda. Opsi yang mungkin ditentukan oleh Crystal Reports; menggunakan tombol Add untuk memilih opsi-opsi lapisan.
Naik
Gunakan tombol Up untuk memindahkan lapisan atas dalam daftar Layers. Sadarilah bahwa beberapa lapisan peta mengandung bagian non-transparan yang dapat mengaburkan detail dari lapisan lainnya.
Turun
Gunakan tombol Bawah untuk memindahkan lapisan bawah dalam daftar Layers. Sadarilah bahwa beberapa lapisan peta mengandung bagian non-transparan yang dapat mengaburkan detail dari lapisan lainnya.
Menambahkan
Gunakan tombol Add untuk menambahkan lapisan ke daftar Layers. file lapisan tambahan yang terletak di \ Program Files \ Business Objects \ MapInfo MapX \ Maps ketika Anda menginstal Crystal Reports ke lokasi default.
Menghapus
Gunakan tombol Hapus untuk menghapus lapisan dari daftar Layers.
Terlihat
Gunakan kotak centang Terlihat membuat lapisan terlihat pada peta. Jika kotak centang ini tidak dipilih, lapisan yang dipilih tersembunyi.
Label otomatis
Gunakan Label otomatis kotak centang untuk menentukan apakah lapisan diberi label secara otomatis pada peta.
pameran
Klik tombol Display untuk memunculkan kotak dialog Display Properties. Kotak dialog Display Properties memungkinkan Anda untuk lebih memanipulasi modus dan zoom layering dari lapisan yang dipilih.
————————————————– ——————————

Halaman Sebelumnya Halaman Berikutnya
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
layanan dukungan
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentasi Produk di Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
aistriúchán uathoibríoch Tacaíocht: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Tuarascálacha Crystal Líne Cabhair
Ciseal Control dialóg
An chuma ar an bosca dialóige Rialú Sraith nuair a roghnaíonn tú an Sraitheanna orduithe (roghchlár Léarscáil) ón roghchlár Léarscáil nó roghchlár deaschliceáil ar an léarscáil ar.
I Crystal Reports, léarscáileanna atá déanta suas de roinnt sraitheanna. Is féidir leat a chairn na sraitheanna ar bharr a chéile a chruthú léarscáil níos mionsonraithe. Bain úsáid as an dialóg a chur leis, a bhaint nó a sraitheanna a athrú ar do léarscáil. Mar shampla, d’fhéadfaí tú a athshocrú na cisil ar fad ionas gur dealraitheach an ciseal Domhanda gCathracha Mór os cionn an ciseal Domhanda, nó mar sin go bhfuil an chuma ar an ciseal Eoraip Mórbhealaí os cionn an ciseal hEorpa.
Tabhair faoi deara: D’fhéadfadh sé a bheith riachtanach chun zúmáil isteach ar an léarscáil chun amharc ar athruithe ciseal.
sraitheanna
Is éard atá sa liosta Sraitheanna na roghanna sraitheanna do léarscáil. Na roghanna féideartha atá arna chinneadh ag Crystal Reports; úsáid an cnaipe Cuir le roghanna ciseal breise a roghnú.
suas
Bain úsáid as an cnaipe Suas go dtí bhogadh ciseal suas sa liosta Sraitheanna. Bí ar an eolas go bhfuil roinnt sraitheanna léarscáil codanna neamh- trédhearcach is féidir a doiléir an mionsonraí na sraitheanna eile.
Down
Bain úsáid as an cnaipe Dúin a bhogadh ciseal síos sa liosta Sraitheanna. Bí ar an eolas go bhfuil roinnt sraitheanna léarscáil codanna neamh- trédhearcach is féidir a doiléir an mionsonraí na sraitheanna eile.
Cuir
Bain úsáid as an cnaipe Cuir Leis a add a ciseal leis an liosta Sraitheanna. Comhaid ciseal breise lonnaithe ag \ Program Files \ Gnó Réada \ MapInfo MapX \ Maps nuair a shuiteáil tú Tuarascálacha Crystal don suíomh réamhshocraithe.
bain
Bain úsáid as an cnaipe Bain a bhaint sraith den liosta Sraitheanna.
Infheicthe
Úsáid an ticbhosca Infheicthe a dhéanamh ciseal le feiceáil ar an léarscáil. Mura bhfuil an ticbhosca roghnaithe, is é an ciseal roghnaithe bhfolach.
Lipéid Uathoibríoch
Bain úsáid as na Lipéid Uathoibríoch ticbhosca a shonrú cé acu an bhfuil an ciseal lipéadú go huathoibríoch ar an léarscáil.
Taispeáin
Cliceáil ar an gcnaipe Taispeáin a thabhairt suas an bosca dialóige Airíonna Taispeána. Ceadaíonn an bosca dialóige Airíonna Taispeána agat a ionramháil a thuilleadh ar an modh agus súmáil layering de shraith roghnaithe.
————————————————– ——————————

previous an chéad leathanach eile
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
seirbhísí tacaíochta
http://service.sap.com/bosap-support/
Doiciméadú Product ar an nGréasán
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Supporto traduzione automatica: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Guida in linea
finestra di dialogo Controllo livelli
La finestra di dialogo Controllo livelli appare quando si sceglie il comando layer (menu Map) dal menu Map o menu del tasto destro della mappa.
In Crystal Reports, mappe sono costituite da un numero di strati. È possibile impilare questi strati l’uno sopra l’altro per creare una mappa più dettagliata. Utilizzare questa finestra di dialogo per aggiungere, rimuovere o cambiare gli strati sulla mappa. Ad esempio, è possibile riorganizzare gli strati in modo che lo strato maggiore di mondi città appare sopra il livello mondiale, o giù di lì che lo strato Europa Autostrade appare sopra il livello europeo.
Nota: Potrebbe essere necessario ingrandire la mappa per visualizzare le modifiche di livello.
Livelli
L’elenco contiene le opzioni Livelli strati per la mappa. Le opzioni possibili sono determinate da Crystal Reports; utilizzare il pulsante Aggiungi per selezionare le opzioni di ulteriore strato.
Su
Utilizzare il pulsante Su per spostare un livello in alto nell’elenco Livelli. Essere consapevoli del fatto che alcuni livelli della mappa contengono sezioni non trasparenti che possono oscurare il dettaglio di altri livelli.
Giù
Utilizzare il pulsante Giù per spostare un livello basso nell’elenco Livelli. Essere consapevoli del fatto che alcuni livelli della mappa contengono sezioni non trasparenti che possono oscurare il dettaglio di altri livelli.
Aggiungere
Utilizzare il pulsante Aggiungi per aggiungere un livello alla lista Livelli. file di layer aggiuntivi si trovano in \ Programmi \ Business Objects \ MapInfo MapX \ Maps quando si installa Crystal Reports nella posizione predefinita.
Rimuovere
Utilizzare il pulsante Rimuovi per rimuovere un livello dall’elenco dei livelli.
Visibile
Utilizzare la casella di controllo Visibile a fare uno strato visibile sulla mappa. Se questa casella non è selezionata, il livello selezionato è nascosto.
Etichette automatici
Utilizzare la casella di controllo Etichette automatiche per specificare se il livello è etichettata automaticamente sulla mappa.
Display
Fare clic sul pulsante Visualizza per aprire la finestra di dialogo Proprietà dello schermo. La finestra di dialogo Proprietà dello schermo di dialogo permette di manipolare ulteriormente la modalità e lo zoom stratificazione di un livello selezionato.
————————————————– ——————————

Pagina precedente Pagina successiva
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Servizi di supporto
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentazione del prodotto sul Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
サポート機械翻訳:http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
クリスタルは、オンラインヘルプをレポート
レイヤ管理]ダイアログボックス
あなたがマップメニューやマップの右クリックメニューから[レイヤーコマンド(地図メニュー)を選択すると、[レイヤ管理]ダイアログボックスが表示されます。
Crystal Reportsで、マップは層数で構成されています。あなたは、より詳細な地図を作成するために互いの上にこれらの層を積層することができます。あなたの地図上にレイヤーを追加、削除または変更するには、このダイアログボックスを使用します。世界の主要都市層が世界の層の上に表示される、またはそのようにヨーロッパの高速道路の層は欧州層の上に表示されるようにたとえば、レイヤーを並べ替えることができます。
注:レイヤの変更を表示するには、地図にズームインする必要があるかもしれません。

レイヤーリストには、マップのレイヤーオプションが含まれています。可能なオプションは、Crystal Reportsで決定されます。追加の層のオプションを選択するには、[追加]ボタンを使用します。
アップ
レイヤーリストでレイヤーを上に移動するには、上のボタンを使用します。いくつかのマップレイヤは、他の層の詳細を隠すことができ、非透明部を含んでいることに注意してください。
ダウン
レイヤーリストのレイヤーを下に移動するには、下のボタンを使用してください。いくつかのマップレイヤは、他の層の詳細を隠すことができ、非透明部を含んでいることに注意してください。
加えます
レイヤーリストにレイヤーを追加するには、[追加]ボタンを使用します。追加の層のファイルは、\プログラムファイル\ビジネスに配置されているデフォルトの場所にCrystal Reportsのインストール時に\ MapInfoのMapX \マップオブジェクト。
削除します
レイヤーリストから層を削除するには、Remove]ボタンを使用します。
目に見えます
地図上の層が見えるように表示]チェックボックスを使用します。このチェックボックスが選択されていない場合は、選択したレイヤーが非表示になります。
自動ラベル
自動ラベルは層が地図上に自動的にラベル付けされているかどうかを指定する]チェックボックスを使用してください。
表示
画面のプロパティダイアログボックスを起動するには[表示]ボタンをクリックします。画面のプロパティ]ダイアログボックスが表示され、さらに、選択したレイヤーのモードとズームレイヤリングを操作することができます。
————————————————– ——————————

前のページ次のページ
SAPのBusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
サポートサービス
http://service.sap.com/bosap-support/
Web上の製品ドキュメント
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Dhukungan terjemahan mesin: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Lapuran Crystal Pitulung Online
Lapisan kothak dialog Control
Kothak dialog Layer Control katon nalika milih Lapisan printah (menu Map) saka menu Map utawa menu klik-tengen ing peta.
Ing Crystal Lapuran, maps sing digawe munggah saka sawetara lapisan. Sampeyan bisa tumpukan lapisan iki ing ndhuwur saben liyane kanggo nggawe peta sing luwih rinci. Gunakake kothak dialog iki kanggo nambah, mbusak utawa ngganti lapisan ing peta. Contone, sampeyan bisa Ngatur maneh lapisan supaya lapisan World Major Kutha katon ndhuwur lapisan World, utawa supaya lapisan Eropah embong katon ndhuwur lapisan Eropah.
Wigati: Sampeyan uga perlu kanggo nggedhekake ing peta kanggo ndeleng owahan lapisan.
lapisan
Dhaptar Lapisan ngandhut opsi lapisan kanggo peta. Pilihan bisa sing ditemtokake dening Crystal Lapuran; nggunakake tombol Tambah pilih tambahan opsi lapisan.
up
Gunakake tombol Up kanggo mindhah lapisan ing dhaftar Lapisan. Weruh sing sawetara lapisan map ngemot bagean non-transparent sing bisa nyamarke rinci ing lapisan liya.
Down
Gunakake tombol Down kanggo mindhah lapisan mudhun ing dhaftar Lapisan. Weruh sing sawetara lapisan map ngemot bagean non-transparent sing bisa nyamarke rinci ing lapisan liya.
Tambah
Gunakake tombol Tambah kanggo nambah lapisan menyang dhaftar Lapisan. file lapisan tambahan sing dumunung ing \ Program Files \ Business obyek \ MapInfo MapX \ Maps nalika sampeyan instal Crystal Laporan kanggo lokasi standar.
mbusak
Gunakake tombol Copot kanggo mbusak lapisan saka dhaftar Lapisan.
katon
Gunakake kothak mriksa Katon kanggo nggawe lapisan katon ing peta. Yen kothak iki ora dipilih, lapisan sing dipilih didhelikake.
Labels otomatis
Gunakake Labels otomatis mriksa kothak kanggo nemtokake apa lapisan labeled otomatis ing peta.
tampilan
Klik tombol Tampilan kanggo nggawa serep ing kothak dialog Tampilan Properties. Kothak dialog Tampilan Properties ngijini sampeyan kanggo luwih ngapusi mode lan zoom ing layering saka lapisan kapilih.
————————————————– ——————————

Previous page Next page
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
layanan dhukungan
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentasi Product ing Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ಬೆಂಬಲ ಯಂತ್ರ ಭಾಷಾಂತರ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ವರದಿಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಸಹಾಯ
ಲೇಯರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಂವಾದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ
ನೀವು ಮ್ಯಾಪ್ ಮೆನು ಅಥವಾ ನಕ್ಷೆ ಬಲ ಕ್ಲಿಕ್ ಮೆನುವಿನಿಂದ ಪದರಗಳು ಆದೇಶ (ಮ್ಯಾಪ್ ಮೆನು) ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಲೇಯರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಂವಾದ ಚೌಕವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ವರದಿಗಳು ರಲ್ಲಿ ನಕ್ಷೆಗಳು ಪದರಗಳನ್ನು ಹಲವಾರು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ವಿವರವಾದ ನಕ್ಷೆ ರಚಿಸಲು ಪರಸ್ಪರ ಮೇಲೆ ಈ ಪದರಗಳು ಬಣವೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ, ಪದರಗಳು ಸೇರಿಸಲು, ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಅಥವಾ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಈ ಸಂವಾದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಬಳಸಿ. ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಪದರ ವಿಶ್ವ ಪದರ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಆದ್ದರಿಂದ ಯುರೋಪ್ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು ಪದರ ಯುರೋಪ್ ಪದರ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಆದ್ದರಿಂದ ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀವು ಪದರಗಳು ಮರುಹೊಂದಿಸಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಗಮನಿಸಿ ಸ್ತರ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಜೂಮ್ ಅಗತ್ಯವಾಗಬಹುದು.
ಪದರಗಳು
ಪದರಗಳು ಪಟ್ಟಿ ನಿಮ್ಮ ನಕ್ಷೆ ಪದರಗಳು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಭಾವ್ಯ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ವರದಿಗಳು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ; ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪದರ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಸೇರಿಸು ಗುಂಡಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ.
ಅಪ್
ಪದರಗಳು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪದರವನ್ನು ಸರಿಸಲು ಅಪ್ ಗುಂಡಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ. ಕೆಲವು ನಕ್ಷೆ ಪದರಗಳು ಇತರ ಪದರಗಳ ವಿವರ ಹಾಳುಮಾಡಲು ಮಾಡುವ ಪಾರದರ್ಶಕ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ತಿಳಿದಿರಲಿ.
ಡೌನ್
ಪದರಗಳು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪದರ ಕೆಳಗೆ ಚಲಿಸುವಂತೆ ಡೌನ್ ಗುಂಡಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ. ಕೆಲವು ನಕ್ಷೆ ಪದರಗಳು ಇತರ ಪದರಗಳ ವಿವರ ಹಾಳುಮಾಡಲು ಮಾಡುವ ಪಾರದರ್ಶಕ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ತಿಳಿದಿರಲಿ.
ಸೇರಿಸಿ
ಪದರಗಳು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಪದರ ಸೇರಿಸಲು ಸೇರಿಸು ಗುಂಡಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ. ನೀವು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ವರದಿಗಳು ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅನ್ನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ \ MapInfo MapX \ ನಕ್ಷೆಗಳು \ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ಸ್ \ ಉದ್ಯಮ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪದರ ಕಡತಗಳನ್ನು ನೆಲೆಗೊಂಡಿವೆ.
ತೆಗೆದುಹಾಕಿ
ಪದರಗಳು ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಪದರ ತೆಗೆದು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಬಟನ್ ಬಳಸಿ.
ಕಾಣುವ
ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದರ ಗೋಚರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಳಸಿ. ಈ ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಆಯ್ಕೆ ಪದರ ಮರೆಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಇದೆ.
ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಲೇಬಲ್ಗಳು
ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಲೇಬಲ್ಗಳು ಪದರ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕು ಬಾಕ್ಸ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಬಳಸಿ.
ಪ್ರದರ್ಶನ
ಪ್ರದರ್ಶನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಸಂವಾದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ತರಲು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ರದರ್ಶನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಸಂವಾದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಯ್ದ ಪದರದ ಮೋಡ್ ಮತ್ತು ಜೂಮ್ ಏರಿಳಿತ ಕುಶಲತೆಯಿಂದ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.
————————————————– ——————————

ಹಿಂದಿನ ಪುಟ ಮುಂದಿನ ಪುಟ
ಸ್ಯಾಪ್ BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ಬೆಂಬಲ ಸೇವೆಗಳು
http://service.sap.com/bosap-support/
ವೆಬ್ ಉತ್ಪನ್ನ ದಾಖಲೆ
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Қолдау машиналық аударма: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Онлайн Анықтама Есептер
Layer Control тілқатысу терезесі
Сіз картасы мәзір немесе картасының тінтуірдің оң жағымен басыңыз мәзірден қабаттар команданы (картасы мәзірі) таңдаған кезде Layer Control тілқатысу терезесі пайда болады.
Crystal Reports жылы карталар қабаттарының бірқатар құрады. Сіз неғұрлым егжей-тегжейлі картасын жасау үшін бір-біріне үстіне бұл қабаттар стек болады. Егер картадан қабаттарын қосу, жою немесе өзгерту үшін осы тілқатысу терезесін пайдаланыңыз. Дүниежүзілік негізгі қалалар қабаты Дүниежүзілік қабаты үстінен пайда немесе Еуропа автомобиль жолдары қабаты Еуропа қабаты үстінен пайда етіп Мысалы, сіз қабаттарын дұрыстауға мүмкін.
Ескерту: Бұл қабаты өзгерістер көру үшін картадан ұлғайту үшін қажет болуы мүмкін.
Қабаттар
Қабаттар тізімі сіздің картасы қабаттар опцияларды қамтиды. ықтимал нұсқалары Crystal Reports анықталады; Қосымша қабаты опцияларды таңдау үшін Қосу түймешігін пайдаланыңыз.
жоғары
Қабаттар тізіміндегі қабаты жоғары жылжыту үшін Жоғары батырмасын пайдаланыңыз. Кейбір картасы қабаттар басқа қабаттарының Мәлімет жасыруға болады айқын емес бөлімдерін қамтитын екенін ескеріңіз.
төмен
Қабаттар тізімінде қабатын төмен жылжыту үшін Төмен түймесін пайдаланыңыз. Кейбір картасы қабаттар басқа қабаттарының Мәлімет жасыруға болады айқын емес бөлімдерін қамтитын екенін ескеріңіз.
қосу
Қабаттар тізіміне қабатын қосу үшін Қосу түймесін пайдаланыңыз. Қосымша қабатты файлдар \ Program Files \ Бизнес орналасқан сіз әдепкі орынға Crystal Reports орнатқанда \ MapInfo MapX \ Maps Нысандар.
кетіру
Қабаттар тізімінен алып тастау қабатын үшін Жою түймесін пайдаланыңыз.
көрінетін
картадан көрініп қабатын жасау үшін Visible құсбелгіні қойыңыз пайдаланыңыз. Осы құсбелгі таңдалмаған болса, таңдалған қабаты жасырын болып табылады.
Автоматты Жапсырмалар
Автоматты Жапсырмалар қабаты картасында автоматты түрде таңбаланған көрсету үшін құсбелгісін қойыңыз пайдаланыңыз.
көрсету
тілқатысу терезесін көрсету Сипаттар тәрбиелеуге көрсету түймешігін басыңыз. Дисплей сипаттары тілқатысу терезесі одан әрі таңдалған қабатының режимі және зум қабаттылығы айлалы мүмкіндік береді.
————————————————– ——————————

Алдыңғы бет Келесі бет
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Қолдау қызметтер
http://service.sap.com/bosap-support/
Интернетте Өнім құжаттамасы
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ការបកប្រែរបស់ម៉ាស៊ីនការគាំទ្រ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
របាយការណ៍គ្រីស្តាល់លើបណ្តាញជំនួយ
ស្រទាប់ប្រអប់ការត្រួតពិនិត្យ
ប្រអប់បញ្ជារបស់ស្រទាប់លេចឡើងនៅពេលដែលអ្នកជ្រើសពាក្យបញ្ជាស្រទាប់ (ម៉ឺនុយផែនទី) ពីម៉ឺនុយផែនទីឬម៉ឺនុយចុចកណ្ដុរខាងស្ដាំផែនទីនេះ។
នៅក្នុងរបាយការណ៍គ្រីស្តាល់, ផែនទីត្រូវបានបង្កើតឡើងនៃចំនួននៃស្រទាប់មួយ។ អ្នកអាចជង់ស្រទាប់ទាំងនេះនៅលើកំពូលនៃគ្នាដើម្បីបង្កើតផែនទីលម្អិតបន្ថែមទៀត។ ប្រើប្រអប់នេះដើម្បីបន្ថែមយកចេញឬផ្លាស់ប្តូរស្រទាប់នៅលើផែនទីរបស់អ្នក។ ឧទាហរណ៍អ្នកអាចរៀបចំស្រទាប់នេះដូច្នេះថាស្រទាប់ទីក្រុងធំពិភពលោកលេចឡើងនៅពីលើស្រទាប់ពិភពលោកឬដូច្នេះថាស្រទាប់ខាងលើហាក់ដូចជានៅអឺរ៉ុបផ្លូវហាយវ៉េស្រទាប់អឺរ៉ុប។
ចំណាំ: វាអាចជាការចាំបាច់ដើម្បីពង្រីកនៅលើផែនទីដើម្បីមើលការផ្លាស់ប្តូរស្រទាប់។
ស្រទាប់
បញ្ជីស្រទាប់មានជម្រើសស្រទាប់សម្រាប់ផែនទីរបស់អ្នក។ ជម្រើសដែលអាចធ្វើបានត្រូវបានកំណត់ដោយរបាយការណ៍គ្រីស្តាល់; ប្រើប៊ូតុងបន្ថែមដើម្បីជ្រើសជម្រើសបន្ថែមស្រទាប់។
ឡើង
ប្រើប៊ូតុងឡើងលើដើម្បីផ្លាស់ទីស្រទាប់មួយឡើងនៅក្នុងបញ្ជីស្រទាប់។ ត្រូវយល់ដឹងថាមានផ្ទុកស្រទាប់ផែនទីមួយចំនួនដែលមិនមានតម្លាភាពផ្នែកដែលអាចលាក់បាំងលម្អិតនៃស្រទាប់ផ្សេងទៀត។
ចុះ
ប្រើប៊ូតុងចុះក្រោមដើម្បីផ្លាស់ទីស្រទាប់មួយចុះនៅក្នុងបញ្ជីស្រទាប់។ ត្រូវយល់ដឹងថាមានផ្ទុកស្រទាប់ផែនទីមួយចំនួនដែលមិនមានតម្លាភាពផ្នែកដែលអាចលាក់បាំងលម្អិតនៃស្រទាប់ផ្សេងទៀត។
បន្ថែម
ប្រើប៊ូតុងបន្ថែមដើម្បីបន្ថែមស្រទាប់មួយទៅបញ្ជីស្រទាប់។ ឯកសារស្រទាប់បន្ថែមទៀតត្រូវបានមានទីតាំងស្ថិតនៅ \ កម្មវិធីឯកសារ \ ពាណិជ្ជកម្មវត្ថុ \ MapInfo MapX \ ផែនទីពេលដែលអ្នកដំឡើងគ្រីស្តាល់របាយការណ៍ទៅទីតាំងលំនាំដើម។
យក
ប្រើប៊ូតុងយកចេញដើម្បីយកចេញស្រទាប់មួយពីបញ្ជីស្រទាប់។
ដែលអាចមើលឃើញ
ប្រើប្រអប់ធីកដែលអាចមើលឃើញដើម្បីធ្វើឱ្យស្រទាប់មួយដែលអាចមើលឃើញនៅលើផែនទី។ ប្រសិនបើអ្នកមិនត្រូវបានជ្រើសប្រអប់ធីកនេះស្រទាប់ដែលបានជ្រើសត្រូវបានលាក់។
ស្លាកដោយស្វ័យប្រវត្តិ
ប្រើប្រអប់ធីកដោយស្វ័យប្រវត្តិដើម្បីផ្លាបញ្ជាក់ថាតើស្រទាប់ដែលត្រូវបានដាក់ស្លាកដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅលើផែនទី។
បង្ហាញ
ចុចប៊ូតុងបង្ហាញដើម្បីឱ្យប្រអប់បង្ហាញលក្ខណៈសម្បត្តិ។ ប្រអប់លក្ខណៈសម្បត្តិអនុញ្ញាតឱ្យអ្នករៀបចំនិងពង្រីកបន្ថែមទៀតរបៀបស្រទាប់ស្រទាប់បានជ្រើស។
————————————————– ——————————

ទំព័រមុនទំព័របន្ទាប់
BusinessObjects SAP
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
សេវាគាំទ្រ
http://service.sap.com/bosap-support/
ឯកសារផលិតផលនៅលើបណ្តាញ
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
지원 기계 번역 : http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
크리스탈은 온라인 도움말을보고
컨트롤 대화 상자를 레이어
당신은지도 메뉴 또는지도의 오른쪽 클릭 메뉴에서 레이어 명령 (지도 메뉴)를 선택하면 레이어 컨트롤 대화 상자가 나타납니다.
크리스탈 리포트에서, 맵은 다수의 층으로 구성되어있다. 좀 더 상세한지도를 작성하기 위해 서로의 상부에 이들 층을 적층 할 수있다. 지도에 레이어를 추가, 제거 또는 변경하려면이 대화 상자를 사용합니다. 세계 주요 도시 층이 세계 층 위에 표시하거나 있도록 유럽 고속도로 층은 유럽 레이어 위에 표시되도록 예를 들어, 레이어를 재 배열 할 수있다.
참고 : 레이어의 변화를 보려면지도를 확대 할 필요가있다.
레이어
레이어 목록은지도의 레이어 옵션이 포함되어 있습니다. 가능한 옵션은 크리스탈 리포트에 의해 결정된다; 추가 레이어 옵션을 선택하려면 추가 버튼을 사용합니다.
쪽으로
레이어 목록에서 레이어를 이동하려면 위쪽 버튼을 사용합니다. 일부지도 레이어가 다른 레이어의 세부 사항을 가릴 수있는 투명하지 않은 부분이 포함되어 있음을 유의하십시오.
하위
레이어 목록에서 레이어를 아래로 이동하려면 아래쪽 버튼을 사용합니다. 일부지도 레이어가 다른 레이어의 세부 사항을 가릴 수있는 투명하지 않은 부분이 포함되어 있음을 유의하십시오.
더하다
레이어 목록에 레이어를 추가하려면 추가 버튼을 사용합니다. 당신은 크리스탈이 기본 위치에 보고서 설치할 때 추가 레이어 파일은 \ 프로그램 파일 \ 비즈니스에서 \ 맵 인포 MAPX \지도 개체에 있습니다.
없애다
레이어 목록에서 층을 제거하려면 제거 버튼을 사용합니다.
명백한
지도에서 계층이 볼 수 있도록하기 위해 표시 확인란을 사용합니다. 이 확인란을 선택하지 않으면, 선택된 레이어가 숨겨져 있습니다.
자동 라벨
자동 라벨이 층이지도에 자동으로 표시되어 있는지 여부를 지정하는 확인란을 사용합니다.
디스플레이
디스플레이 등록 정보 대화 상자를 표시하는 디스플레이 버튼을 클릭합니다. 디스플레이 등록 정보 대화 상자가 추가로 선택된 레이어의 모드와 줌 레이어를 조작 할 수 있습니다.
————————————————– ——————————

이전 페이지 다음 페이지
은 SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
지원 서비스
http://service.sap.com/bosap-support/
웹에서 제품 설명서
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support werger machine: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Raport liserxetê Alîkarî
Perdeyeke Control box dialog
The box dialog Control Layer xuya dike dema ku tu di hilbijartina Camadas fermana (menu Map) ji pêşeka Map an menu rastê-klîk nexşeya da.
Li Reports Crystal, maps bi xwe ji hejmareka tebeqeyên çêkirin. Hûn dikarin van jî kêmxwendî, li ser hev û din stack ava krokiyê more. Bikaranîna vê qutîkê dialog to lê zêde bike, jê biguherîne an jî kêmxwendî, li ser nexşeya xwe. Ji bo nimûne, tu dikarî li ser tebeqeyên guhorînê da ku layer World bajarên mezin li ser layer World xuya dike, an jî, da ku layer Ewropa Highways li ser layer Ewropa de xuya dike.
Têbînî: Dibe ku pêwîst ji bo zoom li ser nexşeya ji bo dîtina Guherandinên layer.
kêmxwendî,
Di lîsteyê de Camadas dihewîne vebijarkên li kêmxwendî, ji bo nexşeya xwe. Vehijêrkên li gengaz bi destê Reports Crystal diyarkirin; bi kar button Add to select options layer dî.
Bi jorve
Use the button Up to move a layer xwe ya di lîsteyê de Camadas. Be dizanin ku hin jî kêmxwendî, map de dihewîne beşên non-zelal e ku dikarin bi hûrgilî yên din jî kêmxwendî, zelûl.
Jêr
Use the button Down to move a layer di lîsteyê de Camadas. Be dizanin ku hin jî kêmxwendî, map de dihewîne beşên non-zelal e ku dikarin bi hûrgilî yên din jî kêmxwendî, zelûl.
Lêzêdekirin
Use the button Add to lê zêde bike a layer li lîsteyê Camadas. files layer Additional bi at \ Program Files \ Business Objects \ MapInfo MapX \ Maps dikeve gava ku tu saz Crystal Raport li ciyê default.
Dûrxistin
Use the button Jê to jê a layer ji lîsteya Camadas.
Têdîtinî
Bi kar tînin zeviya erękirinę ya Visible to make a layer li ser nexşeyê xuya. Eger ev zeviya erękirinę neyê hilbijartin, ji layer hilbijartin veşartî ye.
Labels bide
Bi kar Labels bide jęrîn ji bo xwe diyar bike, ka layer otomatîk li ser nexşeyê hatine nîşankirin.
Pêşkêşî
Pêl bişkoka Display ji bo anîna xwe Properties Display box dialog. The box Properties Display dialog destûrê dide te ku destwerdanê zêdetir mode û zoom layering of a layer hilbijartin.
————————————————– ——————————

Previous page Next page
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
xizmetên Destekê
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentation Product li ser Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Колдоо машина тилине которгон: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal отчеттор Online Жардам
Катмарындагы Control диалог кутучаны
Сиз Map меню же Картанын оң чыкылдатуу менюдан Layers буйрук (Map менюну) тандап жатканда Layer Control баарлашуу терезечеси пайда болот.
Crystal отчеттору, карталар катмарларынын бир катар турат. Эгер сиз толук картасын түзүү үчүн бири-биринин үстүнө жайгашкан бул катмарлар чөнтөк болот. Бул диалог, кошуу, өчүрүү же картадан катмарларды өзгөртүү кутучаны колдонушат. Мисалы үчүн, дүйнөлүк ири шаарларында катмар World катмары жогору көрүнөт, же Европа Highways катмар Europe катмары жогору көрүнөт, ошондуктан ал катмарларды кайрадан мүмкүн.
Эскертүү: Бул катмар өзгөрүүлөрдү көрүү үчүн картада кичирейтүү үчүн зарыл болушу мүмкүн.
катмарлар
Layers тизме сиздин картанын катмарлары параметрлерди камтыйт. Мүмкүн болгон тандоолор Crystal отчеттору тарабынан аныкталат; кошумча катмар тандоолорун тандоо Add кнопкасын колдонбогула.
чейин
Катмарлар тизмесинде бир катмар түрткү чейин баскычын колдонуу. кээ бир карта катмарлар башка катмарлардан маалымат камтышы мүмкүн эмес ачык бөлүмдөр экенин билиши керек.
төмөн
Layers тизмесине түшүп бир катмар көчүп Down баскычын колдонуу. кээ бир карта катмарлар башка катмарлардан маалымат камтышы мүмкүн эмес ачык бөлүмдөр экенин билиши керек.
кошуу
Layers тизмеге бир катмар кошуу Add кнопкасын колдонбогула. Сиз Crystal демейки жерге Отчеттор орнотуп жатканда кошумча катмар Files \ Program Files \ Бизнес \ MapInfo MapX \ Карталарды объектилер жайгашкан.
жок кылуу
Layers тизмеден катмарын алып салуу үчүн Жоюу баскычын.
Visible
Картадагы катмар көрүнүп үчүн Visible текшерүү кутучаны колдонушат. Бул чек тандалган болсо, тандалып катмар жашыруун болуп саналат.
автоматтык этикеткалары
Automatic этикеткалары катмар картада жазуусу белгиленген жокпу конкреттештирүү кутучаны текшерүү колдонушат.
дисплей
Дисплей касиеттери диалог кутучаны алып Display кнопка. Дисплей касиеттери баарлашуу терезечеси Сен мындан ары бир тандалган катмардын режими жана зум катмарлары өзгөртүүгө мүмкүнчүлүк берет.
————————————————– ——————————

Мурунку бет Кийинки бет
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Колдоо кызматтары
http://service.sap.com/bosap-support/
Интернеттеги продукт Documentation
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ສະຫນັບສະຫນູນການແປພາສາເຄື່ອງ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports ຊ່ວຍເຫຼືອອອນໄລນ໌
ຊັ້ນ Control ກ່ອງໂຕ້ຕອບ
ການຄວບຄຸມຂັ້ນຕອນຈະປາກົດໃນເວລາທີ່ທ່ານເລືອກທີ່ຈະຂັ້ນຕອນຄໍາສັ່ງ (ເມນູ Map) ຈາກເມນູແຜນທີ່ຫຼືເມນູສິດຄລິກຂອງແຜນທີ່.
ໃນ Crystal Reports, ແຜນທີ່ແມ່ນໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຈໍານວນຂອງຂັ້ນຕອນ. ທ່ານສາມາດ stack ຂັ້ນຕອນເຫຼົ່ານີ້ກ່ຽວກັບການເທິງຂອງກັນແລະກັນເພື່ອສ້າງເປັນແຜນລະອຽດເພີ່ມເຕີມ. ການນໍາໃຊ້ຫ້ອງສົນທະນານີ້ເພື່ອເພີ່ມ, ລຶບຫຼືມີການປ່ຽນແປງຂັ້ນຕອນໃນແຜນທີ່ຂອງທ່ານ. ສໍາລັບການຍົກຕົວຢ່າງ, ທ່ານສາມາດ rearrange ຂັ້ນຕອນເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຊັ້ນໂລກເມືອງທີ່ສໍາຄັນປະກົດວ່າຂ້າງເທິງ layer ໂລກ, ຫຼືສະນັ້ນວ່າຊັ້ນເອີຣົບທາງຫລວງປະກົດວ່າຂ້າງເທິງ layer ເອີຣົບ.
ຫມາຍເຫດ: ອາດມີຄວາມຈໍາເປັນເພື່ອຂະຫຍາຍໃນແຜນທີ່ເພື່ອເບິ່ງການປ່ຽນແປງ layer.
ຂັ້ນຕອນ
ບັນຊີລາຍຊື່ຂັ້ນຕອນປະກອບດ້ວຍທາງເລືອກໃນການຂັ້ນຕອນສໍາລັບການແຜນທີ່ຂອງທ່ານ. ທາງເລືອກໃນການທີ່ເປັນໄປໄດ້ຖືກກໍານົດໂດຍ Crystal Reports; ການນໍາໃຊ້ປຸ່ມ Add ເພື່ອເລືອກຕົວເລືອກ layer ເພີ່ມເຕີມ.
Up
ການນໍາໃຊ້ປຸ່ມ Up ທີ່ຈະຍ້າຍອອກຊັ້ນຂຶ້ນໃນບັນຊີລາຍຊື່ຂັ້ນຕອນ. ຈະຮູ້ວ່າບາງຂັ້ນຕອນແຜນທີ່ປະກອບດ້ວຍພາກສ່ວນທີ່ບໍ່ໂປ່ງໃສທີ່ສາມາດປິດບັງລາຍລະອຽດຂອງຂັ້ນຕອນອື່ນໆ.
ລົງ
ການນໍາໃຊ້ປຸ່ມລົງທີ່ຈະຍ້າຍອອກຊັ້ນລົງໃນບັນຊີລາຍຊື່ຂັ້ນຕອນ. ຈະຮູ້ວ່າບາງຂັ້ນຕອນແຜນທີ່ປະກອບດ້ວຍພາກສ່ວນທີ່ບໍ່ໂປ່ງໃສທີ່ສາມາດປິດບັງລາຍລະອຽດຂອງຂັ້ນຕອນອື່ນໆ.
ຕື່ມ
ການນໍາໃຊ້ປຸ່ມ Add ເພື່ອເພີ່ມຊັ້ນບັນຊີລາຍຊື່ຂັ້ນຕອນ. ໄຟລ໌ layer ເພີ່ມເຕີມທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນ \ Program Files \ ທຸລະກິດຈຸດປະສົງ \ MapInfo MapX \ ແຜນທີ່ໃນເວລາທີ່ທ່ານຕິດຕັ້ງ Crystal Reports ກັບສະຖານທີ່ໄວ້ໃນຕອນຕົ້ນ.
ເອົາ
ການນໍາໃຊ້ປຸ່ມການໂຍກຍ້າຍໃນການເຄື່ອນຍ້າຍ layer ຈາກບັນຊີລາຍຊື່ຂັ້ນຕອນ.
ສັງເກດເຫັນ
ການນໍາໃຊ້ທີ່ສະແດງກ່ອງກາເຄື່ອງຫມາຍເພື່ອເຮັດໃຫ້ເປັນ layer ສັງເກດເຫັນກ່ຽວກັບແຜນທີ່. ຖ້າຫາກວ່າຫ້ອງການກວດນີ້ບໍ່ໄດ້ເລືອກຊັ້ນເລືອກໄດ້ຖືກເຊື່ອງໄວ້.
Labels ອັດຕະໂນມັດ
ການນໍາໃຊ້ການຕິດສະຫລາກອັດຕະໂນມັດກ່ອງກາເຄື່ອງຫມາຍເພື່ອລະບຸວ່າຊັ້ນທີ່ໂດດເດັ່ນຄືອັດຕະໂນມັດກ່ຽວກັບແຜນທີ່.
ການສະແດງ
ໃຫ້ຄລິກໃສ່ປຸ່ມສະແດງຜົນທີ່ເອົາມາໃຫ້ເຖິງຄຸນສົມບັດການສະແດງຜົນກ່ອງໂຕ້ຕອບ. ໃນປ່ອງ Properties ສະແດງໂຕ້ຕອບອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານທີ່ຈະສືບຕໍ່ຈັດການຮູບແບບແລະຂະຫຍາຍຂັ້ນຕອນຂອງການເປັນ layer ທີ່ເລືອກ.
————————————————– ——————————

ຫນ້າກ່ອນຫນ້າຖັດໄປ
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ການບໍລິການສະຫນັບສະຫນູນ
http://service.sap.com/bosap-support/
ເອກະສານຜະລິດຕະພັນກ່ຽວກັບເວັບໄຊຕ໌
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support machina translatione: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Online Auxilium
Imperium Layer alternis sermonibus arca archa
Imperium lavacro susceperint vos, cum apparet in Stratis imperium alternis sermonibus arca archa (Map of Menu) a menu vel Map Map vox-click menu.
In crystallo Renuntiationes maps conficiuntur ex numero ordinum. Haec duplex BIBLIOTHECA potest creare magis sese in map. Uti alternis sermonibus arca archa adiunxit stratis vestris tabula tollere aut mutare. Ut unum sint ut mundus te dolor stratis urbium Major patet supra mundum accumsan orci, dictum vel accumsan Highways Europa Europa ut accumsan.
Nota: Si forte necesse visum zoom in charta accumsan consequat.
stratis
Stratis vestris bene graneo directiones sunt album turpis. Et bene fieri potest, determinentur in Crystal fama omnium; Adaugeo puga pyga est lego bene uti etiam accumsan.
Up
Uti moveri sursum puga pyga in Stratis accumsan elit. Orbis habet duplex esse nescius quosdam non transparenti aliorum ordinum partes in singulis offuscare valeat.
Down
Utor in a lavacrum down puga pyga ut movere et in stratis list. Orbis habet duplex esse nescius quosdam non transparenti aliorum ordinum partes in singulis offuscare valeat.
Add
Uti in Adaugeo puga pyga add Stratis accumsan elit. Additional iacuit lima es locus procul \ Lima \ Business Objects \ MapInfo MapX \ Maps cum Crystal install audierunt default locus.
Remove
Utor in a puga pyga ut aufero cursus accumsan a layers list.
visibilis
Visibilis reprehendo arca archa ut Utor in a lavacrum visibilis in in map. Si electus non reprehendo arca archa, accumsan delectis latet.
Labels Automatic
Uti Labels Lorem reprehendo arca archa intitulatum lavacrum statim ad specificare sive est in in map.
Display
Click ut puga pyga up Display in Propono Substantia alternis sermonibus box. Propono Substantia alternis buxum etiam sino vos modo, et mutare zoom layers of a lectus orci.
————————————————– ——————————

Previous page Next page
SUFFODIO BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Services Support
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Documentation in Textus
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Atbalsts mašīntulkošanas: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports tiešsaistes palīdzību
Layer Control dialoglodziņu
Klājums Control dialoglodziņš parādās, kad jūs izvēlaties slāņi komandu (karte izvēlni) no Karte izvēlnē vai iekļauti kartes labo klikšķi izvēlnē.
In Crystal Reports, kartes tiek izgatavoti no vairākiem slāņiem. Šādi var savienot virknē šos slāņus virs otra, lai izstrādātu precīzāku karti. Izmantojiet šo dialoglodziņu pievienot, noņemt vai mainīt slāņus kartē. Piemēram, jūs varētu pārkārtot kārtām tā, lai pasaulē lielākajām pilsētām slānis parādās virs Pasaules slāni, vai tā, ka parādās Eiropa Highways slānis virs Eiropas slāni.
Piezīme: Tas var būt nepieciešams, lai tuvinātu uz kartes, lai aplūkotu slāņa izmaiņas.
slāņi
Slāņu sarakstā ir slāņiem iespējas jūsu kartē. Iespējamie varianti nosaka Crystal Reports; izmantot pogu Pievienot izvēlētos papildu slānis iespējas.
augšup
Izmantojiet pogu līdz pārvietotu slānis augšu slāņu sarakstā. Jāapzinās, ka daži kartes slāņi satur nepārredzamu sadaļas, kas var aizēnot detalizācijas citiem slāņiem.
uz leju
Izmantojiet pogu uz leju, lai pārvietotos slāni noteikti slāņu sarakstā. Jāapzinās, ka daži kartes slāņi satur nepārredzamu sadaļas, kas var aizēnot detalizācijas citiem slāņiem.
pievienot
Izmantojiet pogu Pievienot, lai pievienotu slāni Slāņi sarakstam. Papildus slānis faili atrodas pie \ Program Files \ Business Objects \ MapInfo MapX \ Maps, instalējot Crystal Reports noklusējuma vietu.
noņemt
Izmantojiet pogas Noņemt, lai noņemtu slāni no slāņu saraksta.
redzams
Izmantojiet redzamā rūtiņu padarīt slānis redzams kartē. Ja nav atzīmēta šī izvēles rūtiņa, izvēlētais slānis ir paslēpta.
Automātiskie Etiķetes
Izmantojiet automātisko Etiķetes rūtiņu, lai norādītu, vai slānis ir marķēti automātiski kartē.
displejs
Noklikšķiniet uz Displejs pogu, lai atvērtu Display Properties dialoglodziņu. Dialog Display Properties lodziņš ļauj turpināt manipulēt režīmu un tālummaiņas noslāņojums izvēlēto slāni.
————————————————– ——————————

Iepriekšējā lapa Nākamā lapa
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
atbalsta pakalpojumi
http://service.sap.com/bosap-support/
Produkts Dokumentācija tīmeklī
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Pagalba mašina vertimas: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Online Pagalba
Layer langą kontrolės
Dialogo lange sluoksnio valdymas pasirodo, kai jums pasirinkti Sluoksniai komanda (Medis meniu) iš žemėlapio meniu arba žemėlapio dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite meniu.
Crystal Reports, žemėlapiai sudaryta iš sluoksnių skaičiaus. Galima sukrauti šiuos sluoksnius, vienas ant kito ir taip sukuria išsamiau žemėlapį. Naudokite šį langą pridėti, pašalinti ar pakeisti sluoksnių žemėlapyje. Pavyzdžiui, galite pertvarkyti sluoksnius taip, kad atrodo kaip Pasaulio sluoksnio pasaulyje Didieji miestai sluoksnis, arba tiek, kad atrodo, kad Europa Greitkelių sluoksnis virš Europos sluoksniu.
Pastaba: gali būti reikalinga priartinkite žemėlapį, jei norite peržiūrėti sluoksnio pokyčius.
sluoksniai
Sluoksnių sąraše yra sluoksnių galimybes žemėlapyje. Galimi variantai lemia Crystal Reports; naudoti mygtuką “”Pridėti””, kad pasirinktumėte papildomas sluoksnis galimybes.
Aukštyn
Naudokite mygtuką Aukštyn perkelti sluoksnį iki sluoksnių sąrašą. Atkreipkite dėmesį, kad kai kurie žemėlapis sluoksniai yra ne skaidrias skyrius, kuris gali užtemdyti kitų sluoksnių detalę.
žemyn
Naudokite žemyn mygtuką, norėdami pereiti sluoksnis nustatytų sluoksnių sąraše. Atkreipkite dėmesį, kad kai kurie žemėlapis sluoksniai yra ne skaidrias skyrius, kuris gali užtemdyti kitų sluoksnių detalę.
Papildyti
Naudokite mygtuką “”Pridėti”” pridėti sluoksnį sluoksnių sąraše. Papildomas sluoksnis failai yra ne \ Program Files \ Business Objects \ MAPINFO MapX \ Maps diegdami Crystal Reports į numatytąją vietą.
pašalinti
Naudokite mygtuką Pašalinti pašalinti sluoksnį iš sluoksnių sąraše.
Matomas
Naudokite langelį matomas padaryti sluoksnis matomas žemėlapyje. Jei šis žymės langelis nėra, pasirinktas sluoksnis yra paslėptas.
Automatinės Etiketės
Naudokite žymės langelį Automatinis Etiketės nurodyti, ar sluoksnis yra pažymėtas automatiškai žemėlapyje.
displėjus
Spustelėkite ekrane mygtukas auklėti dialogo langą Display Properties. Ekrane savybės dialogo langas leidžia jums toliau manipuliuoti režimo ir mastelio sluoksniavimasis į pasirinktą sluoksniu.
————————————————– ——————————

Ankstesnis puslapis Kitas puslapis
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
palaikymo paslaugos
http://service.sap.com/bosap-support/
Gaminio dokumentacija internete
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ënnerstëtzung Maschinn Iwwersetzung: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Rapporten Online Hëllef
Layer Control Dialog Këscht
Déi Couche Control Dialog erschéngt wann Dir d’Schichten Kommando (Map Menü) vun der Map Menü oder der Kaart déi riets-klickt Menü decidéieren.
An Crystal Rapporten, déi Kaarten an vun enger Zuel vun Schichten huet. Dir kënnt dëse Schichten uewen op all aner schon eng méi detailléiert Kaart ze schafen. Benotzt dëse Dialog Këscht ze erhéichen, ewechzehuelen oder änneren Schichten op Är Kaart. Zum Beispill, kéint Dir den Schichten rearrange sou datt de World Major Cities futti virun der Layer World schéngt, oder sou dass d’Europe Stroosse futti schéngt virun der Layer Europa.
Opgepasst: Et kann néideg op der Kaart ze ZOOM an Layer Ännerunge Vue.
Schichten
D’Schichten Lëscht enthält den Schichten Optiounen fir Är Kaart. Déi méiglech Optiounen sinn duerch Crystal Rapporten alles; benotzen d’Foto Knäppchen zousätzlech futti Optiounen ze wielen.
up
Benotzt Up Knäppchen e futti ze plënneren an der décker Lëscht. Bewosst, datt e puer Kaart Schichten enthale Net-transparent Rubriken dass den Detail vun anere Schichten nennen kann.
Down
Benotzt Down Knäppchen fir e futti spektakulären Ugrëff an der décker Lëscht. Bewosst, datt e puer Kaart Schichten enthale Net-transparent Rubriken dass den Detail vun anere Schichten nennen kann.
Foto
Benotzt d’Foto Knäppchen engem Layer fir d’Schichten Lëscht ze erhéichen. Weider futti Fichier’en um \ plangen Dateien \ Business Objekter \ MapInfo MapX \ Maps wellkomm wann Dir installéiert Crystal an der Default Standuert Rapporten.
ewechhuelen
Benotzt leschen Knäppchen engem Layer aus der décker Lëscht ze läschen.
siichtbar
Benotzt d ‘siichtbar kontrolléieren Këscht engem Layer siichtbar op der Kaart ze maachen. Wann dat kontrolléieren Këscht net ausgewielt ass, ass de ausgewielt futti verstoppt.
automatesch Labels
Benotzt d’Automatik Labels Këscht kucken ze präziséieren ob der Layer automatesch op der Kaart gekennzeechent ass.
Haaptsäit
Klickt der Haaptsäit Knäppchen der Haaptsäit Properties Dialog Këscht ze bréngen an. D’Haaptsäit Properties Dialog Këscht erlaabt Dir der Modus an ZOOM Geschäft vun engem gewielte futti ze weider manipuléieren.
————————————————– ——————————

Säit virdrun Nächst Säit
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Ënnerstëtzung Servicer
http://service.sap.com/bosap-support/
Produit Dokumentatioun op de Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Поддршка на машинско преведување: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Кристал извештаи онлајн Помош
Слој дијалогот контрола
дијалог прозорецот Layer Контролен се појавува кога ќе изберете Слоевите команда (карта мени) од менито мапа или десен-клик на картата.
Во Кристал извештаи, мапи се составени од голем број на слоеви. Можете да магацинот овие слоеви на врвот на секоја друга да се создаде повеќе детална карта. Користете го ова за дијалог прозорецот за да додадете, отстраните или замените слоеви на картата. На пример, можете да ги преуредите слоеви, така што слој на Светската големи градови се појавува над светот слој, или така што слојот Европа автопати се појавува над слој Европа.
Забелешка: Може да биде потребно за да зумирате на картата за да ја видите промените слој.
слоевите
списокот слоеви содржи опции слоеви за картата. Можните опции се утврдени со Кристал извештаи; користете го копчето Додај за да изберете дополнителни опции слој.
до
Користете го копчето за да се движат нагоре слој во списокот слоеви. Бидете свесни дека некои слоеви мапа содржи нетранспарентен и делови кои можат да ја засенат детал од другите слоеви.
надолу
Користете го копчето за надолу за да дојдете слој надолу во листата на слоеви. Бидете свесни дека некои слоеви мапа содржи нетранспарентен и делови кои можат да ја засенат детал од другите слоеви.
Додај
Користете го копчето Додади за да додадете слој на листата на слоеви. Дополнителен слој датотеки се наоѓаат на \ Program Files \ деловни објекти \ MapInfo MapX \ Мапи кога ќе го инсталирате Кристал Извештаи на стандардната локација.
Отстрани
Користете го копчето Отстрани за отстранување на слој од листата на слоеви.
видливи
Користете го полето за избирање Видлив да се направи видлив слој на мапата. Ако оваа опција не е избрана, избраниот слој е скриен.
автоматско Етикети
Користете Автоматски Етикети опција за да одредите дали слој е означен автоматски на мапата.
Покажи
Кликнете на копчето на екранот за да се појави дијалог-кутија Покажи Properties. дијалог Display Properties прозорецот ви овозможува и понатаму да се манипулира со владата и зум дели на избраниот слој.
————————————————– ——————————

Претходна страница Следна страница
САП BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
услуги за поддршка
http://service.sap.com/bosap-support/
Документацијата за производот на интернет
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support milina fandikan-teny: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Origine et histoire de Reports Online Help
Layer Control diniky boaty
Ny Layer Control diniky efajoro miseho rehefa misafidy ny sosona didy (Map sakafo) avy ao amin’ny Map sakafo na ny sarintany ny marina-Click sakafo.
Ao Crystal Reports, sarintany natao ka ny maro sosona. Afaka niisa sosona ireo eo amin’ny tampon’ny samy hamorona ny antsipirihany kokoa sarintany. Ampiasao ity boaty diniky ny hametraka, hanala na hanova sosona amin’ny sarintany. Ohatra, afaka Ovay ny filaharan’ny sosona ka ny World tanàn-dehibe sosona hita ambonin’ny World sosona, na mba ny Eoropa dalana sosona hita ambonin’ny Eoropa sosona.
Fanamarihana: Mety ho ilaina ny Zomeo akaiky eo amin’ny sarintany mba hijery sosona miova.
sosona
Ny sosona lisitra ahitana ny sosona safidy noho ny sarintany. Ny mety ho safidy Tapa-kevitra ny Crystal Reports; mampiasa ny hametraka bokotra mifidy fanampiny sosona safidy.
Up
Ampiasao ny bokotra Up hifindra ny sosona ao amin’ny sosona lisitra. Fantaro fa misy sarintany sosona misy tsy mangarahara fizarana izay dia manamaizina ny fahitantsika ny tsipiriany hafa sosona.
Down
Ampiasao ny bokotra Down hifindra ny sosona teo amin’ny sosona lisitra. Fantaro fa misy sarintany sosona misy tsy mangarahara fizarana izay dia manamaizina ny fahitantsika ny tsipiriany hafa sosona.
Add
Ampiasao ny bokotra Add hanampy ny sosona ny sosona lisitra. Fanampiny sosona antontan-taratasy dia hita ao amin’ny \ Program Files \ Business zavatra \ MapInfo MapX \ Maps rehefa mametraka Crystal tatitra ny toerana misy anao toerana.
Esory
Ampiasao ny bokotra Esory mba hanesorana ny sosona avy amin’ny sosona lisitra.
Visible
Ampiasao ny Visible maso boaty mba hanao sosona hita eo amin’ny sarintany. Raha maso boaty tsy voafantina, ilay voafidy sosona no miafina.
Automatic Labels
Ampiasao ny Automatic Labels mijery boaty ny mamaritra raha ny sosona no misy soratra hoe avy hatrany eo amin’ny sarintany.
Display
Tsindrio ny bokotra Asehoy mba hampakatra ny Asehoy ny diniky Properties boaty. Asehoy ny diniky ny Properties efajoro mamela anao bebe kokoa ny fomba sy ny fitaovana Zoom layering ny voafantina sosona.
————————————————– ——————————

Previous pejy Next pejy
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support tolotra
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Documentation amin’ny Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
mesin sokongan terjemahan: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Talian Bantuan
Lapisan kotak dialog Kawalan
Kotak dialog Kawalan Layer muncul apabila anda memilih Lapisan arahan (menu Map) dari menu Peta atau menu klik kanan peta.
Di Crystal Reports, peta terdiri daripada beberapa lapisan. Anda boleh timbunan lapisan ini di atas satu sama lain untuk membuat peta yang lebih terperinci. Gunakan kotak dialog ini untuk menambah, membuang atau menukar lapisan pada peta anda. Sebagai contoh, anda boleh menyusun semula lapisan supaya lapisan World Major Cities muncul di atas lapisan Dunia, atau supaya lapisan Eropah Highways muncul di atas lapisan Eropah.
Nota: Ia mungkin perlu untuk mengezum masuk pada peta untuk melihat perubahan lapisan.
lapisan
Senarai Lapisan mengandungi pilihan lapisan untuk peta anda. Pilihan yang mungkin ditentukan oleh Crystal Reports; menggunakan butang Tambah untuk memilih pilihan lapisan tambahan.
up
Gunakan butang Up untuk bergerak lapisan atas dalam senarai Layers. Sedar bahawa beberapa lapisan peta mengandungi bahagian tidak telus yang boleh mengaburi terperinci daripada lapisan lain.
Down
Gunakan butang ke bawah untuk bergerak lapisan ke bawah dalam senarai Layers. Sedar bahawa beberapa lapisan peta mengandungi bahagian tidak telus yang boleh mengaburi terperinci daripada lapisan lain.
Tambah
Gunakan butang Tambah untuk menambah lapisan ke senarai Layers. fail lapisan tambahan terletak di \ Program Files \ Business Objects \ MapInfo MapX \ Maps apabila anda memasang Crystal Reports ke lokasi lalai.
Buang
Gunakan butang Padam untuk membuang lapisan dari senarai Layers.
yang boleh dilihat
Gunakan kotak semak yang nyata untuk membuat lapisan yang boleh dilihat pada peta. Jika kotak semak ini tidak dipilih, lapisan yang dipilih adalah tersembunyi.
Label automatik
Gunakan Label automatik kotak semak untuk menentukan sama ada lapisan dilabelkan secara automatik pada peta.
paparan
Klik butang Papar untuk memaparkan kotak dialog Sifat Paparan. Kotak dialog Sifat Paparan membolehkan anda memanipulasi lanjut mod dan zum lapisan lapisan yang dipilih.
————————————————– ——————————

Laman sebelum Laman seterusnya
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
perkhidmatan sokongan
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentasi produk di Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
മെഷീൻ ട്രാൻസലേഷൻ പിന്തുണ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
ക്രിസ്റ്റൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഓൺലൈൻ സഹായം
ലെയർ കണ്ട്രോൾ ഡയലോഗ് ബോക്സ്
നിങ്ങൾ മാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മാപ്പ് ന്റെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് മെനുവിൽ നിന്നും ലെയറുകൾ കമാൻഡ് (മാപ്പ്) തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ലെയർ കണ്ട്രോൾ ഡയലോഗ് ബോക്സ് ലഭ്യമാകുന്നു.
ക്രിസ്റ്റൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ, മാപ്പുകൾ പാളികൾ നിരവധി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. കൂടുതൽ വിശദമായ മാപ്പ് സൃഷ്ടിക്കാൻ പരസ്പരം മുകളിൽ ഈ പാളികൾ stack കഴിയും. നിങ്ങളുടെ മാപ്പിൽ, പാളികൾ ചേർക്കുക നീക്കം അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റാൻ ഈ ഡയലോഗ് ബോക്സ് ഉപയോഗിക്കുക. അങ്ങനെ ലോക മേജർ നഗരങ്ങളിൽ പാളി ലോക പാളി മുകളിൽ ദൃശ്യമാകുന്നു, യൂറോപ്പ് ദേശീയപാത പാളി യൂറോപ് പാളി മുകളിൽ ദൃശ്യമാകുന്നു അങ്ങനെ ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾ പാളികൾ പുനഃക്രമീകരിക്കുക കഴിഞ്ഞില്ല.
ശ്രദ്ധിക്കുക: പാളി മാറ്റങ്ങളും കാണാൻ മാപ്പിൽ വലുതായി വന്നേക്കാം.
പാളികൾ
പാളികളുടെ ലിസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ മാപ്പ് വേണ്ടി പാളികൾ ഓപ്ഷനുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. സാധ്യമായ ഓപ്ഷനുകൾ ക്രിസ്റ്റൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ നിർണ്ണയിക്കുന്നത്; അധിക പാളി ഓപ്ഷനുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് ബട്ടൺ ഉപയോഗിച്ച്.
മുകളിലേക്കുള്ള
പാളികളുടെ ലിസ്റ്റിൽ ഒരു പാളി അപ്പ് നീക്കാൻ ബട്ടൺ ഉപയോഗിക്കുക. ചില മാപ്പ് പാളികൾ മറ്റ് പാളികൾ വിശദാംശം മുതലെടുത്ത് കഴിയുന്ന നോൺ-സുതാര്യമായ വിഭാഗങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുക.
ഡൗൺ
പാളികളുടെ ലിസ്റ്റിൽ ഒരു പാളി നീക്കാനുള്ള ഡൗൺ ബട്ടൺ ഉപയോഗിക്കുക. ചില മാപ്പ് പാളികൾ മറ്റ് പാളികൾ വിശദാംശം മുതലെടുത്ത് കഴിയുന്ന നോൺ-സുതാര്യമായ വിഭാഗങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുക.
ചേർക്കുക
പാളികളുടെ ലിസ്റ്റിൽ ഒരു ലെയർ ചേർക്കുന്നതിനായി ചേർക്കുക ബട്ടൺ ഉപയോഗിക്കുക. അധിക പാളി ഫയലുകൾ \ പ്രോഗ്രാം ഫയലുകൾ \ ബിസിനസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ സ്ഥിരസ്ഥിതി ലൊക്കേഷനിൽ ക്രിസ്റ്റൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇൻസ്റ്റോൾ \ MapInfo MapX \ മാപ്സ് ഒബ്ജക്റ്റ്സ്.
നീക്കംചെയ്യുക
പാളികളുടെ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഒരു പാളി നീക്കം നീക്കംചെയ്യുക ബട്ടൺ ഉപയോഗിക്കുക.
കാണപ്പെടുന്ന
മാപ്പിൽ കാണാവുന്ന ഒരു പാളി വരുത്തുവാൻ ദൃശ്യം ചെക്ക് ബോക്സ് ഉപയോഗിക്കുക. ഈ ചെക്ക് ബോക്സ് തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ, തിരഞ്ഞെടുത്ത ലെയർ മറച്ചിരിക്കുന്നു.
ഓട്ടോമാറ്റിക് ലേബലുകൾ
ഓട്ടോമാറ്റിക് ലേബലുകൾ പാളി മാപ്പിൽ സ്വയം ലേബൽ എന്നത് വ്യക്തമാക്കാൻ ബോക്സ് ചെക്ക് ഉപയോഗിക്കുക.
പ്രദർശിപ്പിക്കുക
ഡയലോഗ് ബോക്സ് പ്രദര്ശന കൊണ്ടുവരുവാൻ പ്രദർശിപ്പിക്കുക ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. പ്രദര്ശന ഡയലോഗ് ബോക്സ് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഒരു തിരഞ്ഞെടുത്ത ലെയർ മോഡ് സൂം അട്ടികൾ കൃത്രിമം അനുവദിക്കുന്നു.
————————————————– ——————————

താൾ അടുത്ത താൾ
എസ്.എ.പി BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
പിന്തുണ സേവനങ്ങൾ
http://service.sap.com/bosap-support/
വെബിൽ ഉൽപ്പന്ന ഡോക്യുമെന്റേഷൻ
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Appoġġ ta ‘traduzzjoni awtomatika: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Rapporti Crystal Online Għajnuna
Saff Kontroll dialog box
Il dialog box Kontroll Saff jidher meta inti tagħżel l saffi kmand (-menu Mappa) mill-menu Mappa jew il-mappa tal-lemin ikklikkja menu.
Fl Rapporti Crystal, mapep huma magħmula minn numru ta ‘saffi. Tista ‘munzell dawn saffi fuq quċċata ta’ xulxin biex joħolqu mappa aktar dettaljata. Uża din il-kaxxa dialog li jżidu, tneħħi jew tbiddel saffi fuq mappa tiegħek. Per eżempju, inti tista ‘rranġati mill-ġdid l-saffi sabiex is-saff tad-Dinja Bliet kbar jidher fuq mis-saff Dinji, jew sabiex is-saff Ewropa Highways tidher fuq mis-saff Ewropa.
Nota: Jista ‘jkun neċessarju li zoom fl fuq il-mappa biex tara bidliet saff.
saffi
Il-lista Saffi fiha l-għażliet Saffi għat-mappa tiegħek. L-għażliet possibbli huma determinati mill Rapporti Crystal; uża l-buttuna Żid biex tagħżel l-għażliet saff addizzjonali.
up
Uża l-buttuna Sa jimxu saff fil-lista saffi. Jkun jaf li xi saffi Mappa tas jkun fih sezzjonijiet mhux trasparenti li jistgħu joskuraw l-dettall ta ‘saffi oħra.
down
Uża l-buttuna Down biex jimxu saff isfel fil-lista saffi. Jkun jaf li xi saffi Mappa tas jkun fih sezzjonijiet mhux trasparenti li jistgħu joskuraw l-dettall ta ‘saffi oħra.
Żid
Uża l-buttuna Żid biex iżżid saff mal-lista saffi. fajls saff addizzjonali jinsabu fil \ Program Files \ Negozju Objects \ MapInfo MapX \ Mapep meta inti jinstallaw Crystal Rapporti lill-post default.
Neħħi
Uża l-buttuna Neħħi biex tneħħi saff mil-lista Saffi.
viżibbli
Uża l-kaxxa kontroll Viżibbli biex jagħmlu saff viżibbli fuq il-mappa. Jekk din il-kaxxa verifika ma tkunx magħżula, il-saff magħżul huma moħbija.
Tikketti awtomatiċi
Uża l-Tikketti awtomatiċi check kaxxa tispeċifika jekk is-saff huwa tikkettat awtomatikament fuq il-mappa.
wiri
Ikklikkja l-buttuna Wiri biex iġibu l-dialog box Display Properties. Il-kaxxa Display Properties dialog jippermettilek li tkompli jimmanipulaw l-mod u zoom saffi ta ‘saff magħżul.
————————————————– ——————————

paġna ta ‘qabel paġna li jmiss
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
servizzi ta ‘appoġġ
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentazzjoni prodott fuq il-Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Tautoko translation mīhini: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Pūrongo Āwhina Online
Apa pouaka kōrero Mana
puta te pouaka kōrero Mana Apa ina whiriwhiri koe i te Apa whakahau (tahua Map) i te tahua Map tahua pāwhiri-matau o te mahere ranei.
I roto i te Crystal Pūrongo, kua hanga mahere ake o te maha o te papa. taea e koe te tāpae enei papa i runga i runga o ia te tahi ki te waihanga i tētahi mahere atu taipitopito. Whakamahia tēnei pouaka kōrero ki te tāpiri, te tango ranei huri ngā papa i runga i tou mahere. Hei tauira, i taea e koe te whakatikatika i te papa kia puta te papanga Ao Meiha Cities runga te papanga World, kia puta te papanga Europe huarahi i runga i te papanga Europe ranei.
Tuhipoka: pea te reira e tika ana ki te topa i roto i runga i te mahere ki te tiro huringa kahu.
paparanga
Te rārangi Apa kei te kōwhiringa papa mo koutou mahere. Kua whakaritea nga kōwhiringa taea e Crystal Pūrongo; te whakamahi i te pātene Tāpiri ki te tīpako kōwhiringa paparanga atu.
Up
Whakamahia te pātene Up ki te neke i te apa ake i roto i te rārangi Apa. Kia mōhio e roto te tahi mau paparanga mahere wāhanga kore-mārama e taea fakapuliki te taipitopito o ētahi atu paparanga.
ki raro
Whakamahia te pātene Down ki te neke i te apa iho i roto i te rārangi Apa. Kia mōhio e roto te tahi mau paparanga mahere wāhanga kore-mārama e taea fakapuliki te taipitopito o ētahi atu paparanga.
Tāpiri
Whakamahia te pātene Tāpiri ki te tāpiri i te apa ki te rārangi Apa. Kei ngā kōnae paparanga atu i \ Program Kōnae \ Business Ahanoa \ MapInfo MapX \ Maps ina tāuta koe Pūrongo Crystal ki te tauwāhi taunoa.
Tangohia te
Whakamahia te pātene Tango ki te tango i te apa i te rārangi Apa.
Ari
Whakamahia te pouaka taki Ari ki te hanga i te kahu kitea i runga i te mahere. Ki te te kore tīpakohia tenei pouaka taki, he huna i te apa tīpakohia.
Tapanga Aunoa
Whakamahia tirohia nga Tapanga Aunoa pouaka ki te whakapūtā ranei tapaina te apa kei aunoa i runga i te mahere.
whakaatu
Pāwhiritia te pātene Whakaatu ki te kawe i te pouaka kōrero Whakaatu Āhuatanga. Te pouaka kōrero Whakaatu Āhuatanga taea ki a koe rāwekeweke atu te aratau me te topa hōhonu o te apa tīpakohia.
————————————————– ——————————

Whārangi o mua Next whārangi
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ratonga tautoko
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentation Hua i runga i te Tukutuku
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
आधार मशीन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
क्रिस्टल अहवाल ऑनलाइन मदत
नियंत्रण संवाद बॉक्स स्तर
आपण स्तर आदेश (मॅप मेन्यू) नकाशा मेनू किंवा नकाशाच्या उजवे-क्लिक मेन्यू पासून निवडा तेव्हा लेयर कंट्रोल डायलॉग बॉक्स दिसेल.
क्रिस्टल अहवाल मध्ये, नकाशे थर संख्या बनलेले आहेत. आपण अधिक तपशीलवार नकाशा तयार करण्यासाठी प्रत्येक इतर वर या स्तरांवर स्टॅक करू शकता. आपल्या नकाशावर जोडा, काढून टाका किंवा बदलण्यासाठी थर हा डायलॉग बॉक्स वापरा. उदाहरणार्थ, आपण जागतिक मोठी शहरे थर जागतिक थर वर दिसते की, किंवा जेणेकरून युरोप महामार्ग थर युरोप थर वर दिसते थर पुनर्रचना नाही.
टीप: आवश्यक असू शकते थर बदल पाहण्यासाठी नकाशा झूम इन.
स्तर
स्तर सूचीमध्ये आपल्या नकाशा थर पर्याय समाविष्टीत आहे. शक्य पर्याय क्रिस्टल अहवाल निर्धारित आहेत; अतिरिक्त स्तर पर्याय निवडण्यासाठी बटन वापरा.
वर
स्तर सूचीमध्ये एक थर वर हलवा अप बटणाचा वापर करा. काही नकाशा स्तर इतर थर तपशील अस्पष्ट करू शकता की नॉन-पारदर्शक विभाग असतात हे लक्षात ठेवा.
खाली
स्तर सूचीमध्ये एक थर खाली हलवा खाली बटणाचा वापर करा. काही नकाशा स्तर इतर थर तपशील अस्पष्ट करू शकता की नॉन-पारदर्शक विभाग असतात हे लक्षात ठेवा.
जोडा
स्तर यादी स्तर जोडण्यासाठी बटन वापरा. अतिरिक्त स्तर फाइल्स् \ कार्यक्रम फायली \ व्यवसाय आहेत आपण स्थापित तेव्हा क्रिस्टल डीफॉल्ट स्थानावर अहवाल ऑब्जेक्ट्स \ MapInfo MapX \ नकाशे.
काढा
स्तर सूचीमधून एक थर काढून काढा बटण वापरा.
दृश्यमान
एक थर नकाशावर दृश्यमान करण्यासाठी दृश्यमान चेक बॉक्स वापरा. चेक बॉक्स निवडलेला नसल्यास, निवडलेला स्तर लपवलेले आहे.
स्वयंचलित करा
स्वयंचलित करा चेक बॉक्स थर नकाशावर आपोआप लेबल आहे किंवा नाही हे निर्दिष्ट वापरा.
प्रदर्शन
प्रदर्शन गुणधर्म संवाद बॉक्स आणायला प्रदर्शन बटणावर क्लिक करा. प्रदर्शन गुणधर्म संवाद बॉक्स आपण पुढील निवडलेल्या थर मोड आणि झूम layering हाताळू करण्यास परवानगी देते.
————————————————– ——————————

मागील पान पुढील पृष्ठ
सॅप BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
समर्थन सेवा
http://service.sap.com/bosap-support/
वेब वर उत्पादन दस्तऐवजीकरण
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Дэмжлэг машин орчуулга: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Кристал тайлан Онлайн Тусламж
Control харилцах цонхыг Layer
Layer хяналт цонхонд та газрын зураг цэс эсвэл газрын зураг баруун дарж цэснээс шат дамжлага тушаал (Зураг цэс) сонгох үед гарч ирнэ.
Кристал тайланд, газрын зураг давхаргын хэд хэдэн хүртэл хийсэн байна. Та илүү дэлгэрэнгүй газрын зургийг бий болгох бие биенээ дээд эдгээр давхаргыг үд болно. Таны газрын зураг дээр нэмэх, хасах, эсвэл өөрчлөхийн давхарга энэ харилцах цонхыг ашиглана. Жишээ нь, та дэлхийн томоохон хотууд давхарга Дэлхийн давхарга дээр гарч байхаар, эсхүл тийм, Европ, Америк давхарга дээр Европ, АНУ-Хурдны замын давхарга гарч давхрага шинээр байгуулах юм.
Тэмдэглэл: Энэ нь өр өөрчлөлт үзэхийн тулд газрын зураг дээр томруулан шаардлагатай байж болох юм.
давхаргууд
Layers жагсаалт таны зураг нь давхарга байгаа тохируулгууд агуулсан. боломжит сонголтууд Кристал тайлан тогтоосон байх; нэмэлт давхарга сонголтыг сонгох Add товчийг ашиглаж байна.
Дээш
Layers жагсаалтад давхарга руу шилжих хүртэл товчийг ашигла. Зарим зураг давхаргыг бусад давхаргын дэлгэрэнгүй халхалсан болно ил тод бус хэсэг агуулдаг гэдгийг мэдэж байх хэрэгтэй.
Урьдчилгаа
Layers жагсаалтад давхарга доош шилжих Урьдчилгаа товчийг ашигла. Зарим зураг давхаргыг бусад давхаргын дэлгэрэнгүй халхалсан болно ил тод бус хэсэг агуулдаг гэдгийг мэдэж байх хэрэгтэй.
нэмэх
Layers жагсаалтад давхарга нэмж Add товчийг ашигла. Та болор анхдагч байршил тайлан суулгах үед нэмэлт давхарга файлууд нь \ MapInfo MapX \ Газрын Objects \ Program Files \ Бизнес-д байрладаг.
Remove
Layers жагсаалтаас нэг давхаргыг устгах Remove товчийг ашигла.
үзэгдэх
давхарга газрын зураг дээр харагдахуйц болгох харагдана шалгах хайрцгийг ашиглах хэрэгтэй. Энэ шалгах хайрцаг сонгосон бол, сонгосон давхарга нь далд байдаг.
автомат Labels
Автомат Хаяг, шошгонууд нь давхарга нь газрын зураг дээр автоматаар хаяглагдсан байгаа эсэхийг зааж өгөх хайрцгийг шалгах ашиглана.
Дэлгэц
Display Properties харилцах цонхыг гаргана харуулах товчин дээр дарна уу. Display Properties цонхонд та цааш нь сонгож давхарга горим, томруулан үелэл удирдах боломжийг олгодог.
————————————————– ——————————

Өмнөх хуудас Дараагийн хуудас
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
дэмжлэг үйлчилгээ
http://service.sap.com/bosap-support/
Вэб дээр Бүтээгдэхүүний баримт бичиг
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ပံ့ပိုးမှုစက်ဘာသာပြန်ချက်: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
crystal အွန်လိုင်းအကူအညီအစီရင်ခံစာများ
အလွှာထိန်းချုပ်ရေးပေးတဲ့ dialog box ကို
သငျသညျမြေပုံ menu သို့မဟုတ်မြေပုံရဲ့ right-click menu ထဲက Layers command ကို (မြေပုံ menu ကို) ရွေးချယ်သောအခါထို Layer Control ကိုပေးတဲ့ dialog box ကိုပုံပေါ်ပါတယ်။
Crystal အစီရင်ခံစာများခုနှစ်တွင်, မြေပုံများအလွှာတစ်အရေအတွက်၏ဖွင့်ထားကြပါတယ်။ သင်တစ်ဦးထက်ပိုသောအသေးစိတ်မြေပုံကိုဖန်တီးရန်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားထိပ်ပေါ်ဤအကြောင်းအလွှာသီးနှံများကိုပုံနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့မြေပုံပေါ်တွင်အလွှာ, add ကိုဖယ်ရှားသို့မဟုတ်ပြောင်းလဲပစ်ရန်ဤ dialog box ကိုသုံးပါ။ ကမ္ဘာ့ဖလားဗိုလ်မှူးမြို့ကြီးများအလွှာကမ္ဘာ့အလွှာအထက်ပုံပေါ်သည်ဖြစ်စေ, ဥရောပအဝေးပြေး layer သည်ဥရောပအလွှာအထက်ပုံပေါ်ဒါကြောင့်ဒါကြောင့်ဥပမာအားဖြင့်, သင်အလွှာပြန်စီနိုင်။
မှတ်ချက်: ဒါဟာအလွှာပြောင်းလဲမှုများကိုကြည့်ရှုဖို့မြေပုံပေါ်တွင်အတွက်ချဲ့ရန်လိုအပ်သောဖြစ်နိုင်သည်။
အလွှာ
အဆိုပါ Layers စာရင်းသင့်ရဲ့မြေပုံအဘို့အအလွှာရွေးချယ်စရာပါရှိသည်။ ဖြစ်နိုင်ချေရွေးချယ်စရာ Crystal အစီရင်ခံစာများကဆုံးဖြတ်ကြသည်, နောက်ထပ် layer ကိုရွေးချယ်စရာကိုရွေးဖို့က Add button ကိုသုံးလော့။
up ကို
ထိုအလွှာများစာရင်းထဲတွင်တစ်ဦး layer ကိုတက်ရွှေ့ဖို့ Up ကိုခလုတ်များကိုအသုံးပြုပါ။ အချို့မြေပုံအလွှာအခြားအလွှာများ၏အသေးစိတ်ဖုံးကွယ်နိုငျသော Non-ပွင့်လင်းအပိုင်းဆံ့ကြောင်းသတိထားပါ။
ဆငျးသကျ
ထိုအလွှာများစာရင်းထဲတွင်တစ်ဦး layer ကိုဆင်းရွှေ့ဖို့ Down ခလုတ်ကိုအသုံးပြုပါ။ အချို့မြေပုံအလွှာအခြားအလွှာများ၏အသေးစိတ်ဖုံးကွယ်နိုငျသော Non-ပွင့်လင်းအပိုင်းဆံ့ကြောင်းသတိထားပါ။
ပေါင်း
ထိုအလွှာများစာရင်းပေးရန်အလွှာပေါင်းထည့်ဖို့တဲ့ Add button ကိုသုံးပါ။ နောက်ထပ် layer ကိုဖိုင်တွေ \ Program Files \ စီးပွားရေးမှာတည်ရှိသည်သငျသညျကို default တည်နေရာ Crystal အစီရင်ခံစာများကို install သောအခါ \ MapInfo MapX \ Maps ကို Objects ။
Remove
ထိုအလွှာများစာရင်းထဲကနေအလွှာကိုဖယ်ရှားရန်ဖယ်ရှားခလုတ်ကိုအသုံးပြုပါ။
မြင်နိုင်သော
မြေပုံပေါ်တွင်မြင်နိုင်တဲ့အလွှာဖြစ်စေခြင်းငှါမြင်နိုင် check box ကိုသုံးပါ။ ဒီ check box ကိုမရွေးချယ်ပါက, ရွေးချယ်ထားသောအလွှာသည် hidden ဖြစ်ပါတယ်။
automatic Labels:
အလိုအလျှောက် Labels: အ layer ကိုမြေပုံပေါ်တွင်အလိုအလျှောက်တံဆိပ်ကပ်သည်ဖြစ်စေသတ်မှတ် box ကိုစစျဆေးကိုသုံးပါ။
ပြသ
သေတ္တာ dialog အ Display Properties ကိုဖွင့်ဆောင်ခဲ့ကြမှ Display ကိုခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ အဆိုပါ Display Properties ကိုပေးတဲ့ dialog box ကိုသငျသညျနောက်ထပ်တစ်ဦးကိုရွေးချယ်အလွှာ၏ mode နဲ့ zoom ကို layer ကို manipulate ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။
————————————————– ——————————

ယခင်စာမျက်နှာ Next ကိုစာမျက်နှာ
သည် SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ပံ့ပိုးမှုန်ဆောင်မှု
http://service.sap.com/bosap-support/
Web ကိုအပေါ်ကုန်ပစ္စည်းမှတ်တမ်း
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
समर्थन मिसिन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
क्रिस्टल रिपोर्ट अनलाइन सहायता
नियन्त्रण संवाद बक्स पत्र
तपाईं तहको आदेश (मानचित्र मेनु) नक्सा मेनु वा नक्साको दायाँ-क्लिक मेनु छनौट गर्दा तह नियन्त्रण संवाद बक्स देखिन्छ।
क्रिस्टल रिपोर्ट मा, नक्सा तहहरू को एक नम्बर को हुन्। तपाईं एक विस्तृत नक्सा सिर्जना गर्न प्रत्येक अन्य को शीर्ष मा यी तहहरू स्ट्याग गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो नक्सामा, थप्न हटाउन वा परिवर्तन गर्न तहहरू यो संवाद बक्स प्रयोग गर्नुहोस्। विश्व मेजर शहरहरु तह विश्व तह माथि देखिन्छ भनेर, या त भन्ने युरोप राजमार्ग पत्र युरोप तह माथि देखिन्छ उदाहरणका लागि, तपाईं पत्रहरु पुनःव्यवस्थित सक्छ।
नोट: यो नक्सामा मा जूम तह परिवर्तन हेर्न आवश्यक हुन सक्छ।
तहहरू
तहको सूची तपाईँको नक्सा लागि तहहरू विकल्प समावेश गर्दछ। सम्भावित विकल्प क्रिस्टल रिपोर्ट द्वारा कटिबद्ध छन्; थप तह विकल्पहरू चयन गर्न जोड बटन प्रयोग गर्नुहोस्।
माथि
तहको सूचीमा एक पत्र माथि सार्न माथि बटन प्रयोग गर्नुहोस्। केही नक्शा तहहरू अन्य तहहरू को विस्तार ओझेलमा गर्न सक्ने गैर-पारदर्शी खण्डहरू समावेश भनेर सजग हुनुहोस्।
तल
तहको सूचीमा एक पत्र तल सार्न गर्न तल बटन प्रयोग गर्नुहोस्। केही नक्शा तहहरू अन्य तहहरू को विस्तार ओझेलमा गर्न सक्ने गैर-पारदर्शी खण्डहरू समावेश भनेर सजग हुनुहोस्।
थप
तहको सूचीमा एक पत्र थप्न जोड बटन प्रयोग गर्नुहोस्। तपाईं क्रिस्टल पूर्वनिर्धारित स्थानमा रिपोर्ट स्थापना गर्दा वस्तु \ Mapinfo MapX \ नक्सा \ कार्यक्रम फाइलहरू \ व्यवसाय मा थप तह फाइलहरू अवस्थित छ।
हटाउन
तहको सूचीबाट एक पत्र हटाउन हटान बटन प्रयोग गर्नुहोस्।
देखिने
नक्सामा देखिने एक पत्र बनाउन देखिने चेक बक्स प्रयोग गर्नुहोस्। यो जाँच बाकस चयन गरिएको छ भने, चयन गरिएको पत्र लुकेको छ।
स्वचालित लेबल
स्वचालित लेबल तह नक्सामा स्वतः लेबल छ कि छैन भनेर निर्दिष्ट गर्न बाकस जाँच प्रयोग गर्नुहोस्।
देखाउनु
प्रदर्शन गुण संवाद बक्स ल्याउन प्रदर्शन बटन क्लिक गर्नुहोस्। प्रदर्शन गुण संवाद बक्स तिमी अगाडी चयन गरिएको पत्र को मोड र जुम layering हेरफेर गर्न अनुमति दिन्छ।
————————————————– ——————————

अर्को पृष्ठ अघिल्लो पृष्ठ
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
समर्थन सेवाहरू
http://service.sap.com/bosap-support/
वेब मा उत्पादन दस्तावेज
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support maskinoversettelse: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Online Hjelp
Lag Kontroll dialogboksen
Den Layer Kontroll dialogboksen vises når du velger Lag-kommando (Map menyen) fra kartmenyen eller kartets høyreklikkmenyen.
I Crystal Reports, er kartene består av en rekke lag. Man kan stable disse lagene på toppen av hverandre for å skape et mer detaljert kart. Bruk denne dialogboksen til å legge til, fjerne eller endre lag på kartet. For eksempel kan du omorganisere lag, slik at verdens store byer lag vises over the World lag, eller slik at Europa Ways lag vises over Europa lag.
Merk: Det kan være nødvendig for å zoome inn på kartet for å vise lag endringer.
Layers
Lag liste inneholder lagene alternativer for kartet. De mulige alternativer bestemmes av Crystal Reports; bruke Legg knappen for å velge flere lagalternativer.
Opp
Bruk opp-knappen for å flytte et lag opp i Lag-listen. Vær oppmerksom på at enkelte kartlag inneholder ugjennomsiktige deler som kan skjule detaljene i andre lag.
Ned
Bruk Ned-knappen for å flytte et lag nede i Lag-listen. Vær oppmerksom på at enkelte kartlag inneholder ugjennomsiktige deler som kan skjule detaljene i andre lag.
Legg til
Bruk Legg til-knappen for å legge et lag til Lag-listen. Andre lag filene ligger i \ Program Files \ Business Objects \ MapInfo MapX \ Maps når du installerer Crystal Reports til standardplasseringen.
Fjerne
Bruk knappen Fjern for å fjerne et lag fra Lag-listen.
Synlig
Bruk Synlig boksen for å gjøre et lag synlig på kartet. Hvis denne boksen ikke er valgt, er det valgte laget skjult.
automatiske etiketter
Bruk Automatiske etiketter boksen for å angi om laget er merket automatisk på kartet.
Vise
Klikk på Skjerm-knappen for å få opp vinduet Egenskaper dialogboksen. Dialogboksen Skjermegenskaper boksen lar deg ytterligere manipulere modus og zoom lagdeling av et valgt lag.
————————————————– ——————————

Forrige side Neste side
SAP Businessobjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Støttetjenester
http://service.sap.com/bosap-support/
Produktdokumentasjon på nettet
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
د ملاتړ د ماشين د ژباړې: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
کریستال راپورونه آنلاین مرسته
طبقه د کنټرول د Open کړکۍ
د کړکۍ د پوښ د کنټرول په صندوق کې ښکاري کله چې د چرګان قوماندې (نقشه غورنۍ) د نقشې د غورنۍ يا په نقشه کې د ښي کلیک غورنۍ څخه غوره کړي.
په Crystal راپورونه، د نخشو د طبقو له يو شمير جوړ شوي دي. تاسو کولای شی د دې طبقو د يو بل سر اندازو سره د يو زيات هغه مفصلې نقشې کې رامنځ ته کړي. دا د Open کړکۍ په استفادې سره ستاسو په نقشه اضافه، لیرې کولو یا بدلون طبقو. د مثال په توګه، تاسو کولی شی د طبقو دي. چې د نړۍ له غټو ښارونو د طبقه د نړیوال طبقه پورته ښکاري، او یا چې د اروپا طبقه پورته ښکاري چې اروپا لويو لارو طبقه.
نوټ: که چيري لازم وي چې په نقشه کې زیږنده ده ته طبقه بدلونونه کتل.
چرګان
د چرګان لست د خپل نقشه طبقو انتخابونه لري. د ممکنه انتخابونو له خوا Crystal راپورونه ټاکل کیږي؛ په Add تڼۍ وکاروئ اضافي طبقه انتخابونو ټاکي.
up
په غوړېدو تڼۍ وکاروئ کې په چرګان لست يوه طبقه حرکت. وي خبر، چې يو شمېر نقشه طبقو غير شفاف برخې چې کولای شي د نورو طبقو د تفصیل نکری لري.
Down
د Down تڼۍ وکاروئ ته په چرګان لست يوه طبقه حرکت. وي خبر، چې يو شمېر نقشه طبقو غير شفاف برخې چې کولای شي د نورو طبقو د تفصیل نکری لري.
Add
په Add تڼۍ وکاروئ د چرګان لست يوه طبقه اضافه کړي. اضافي طبقه دوتنې په \ پروګرام دوتنې \ سوداګرۍ کې موقعيت لري څیزونه \ MapInfo MapX \ Maps کله چې تاسو د لګولو Crystal ته تلوالیزه ځای راپورونه.
لرې
د له منځه يوسئ تڼۍ وکاروئ د چرګان له لست څخه يوه طبقه لرې.
د لیدلو وړ
د لیدلو وړ چيک بکس په استفادې سره د يوه طبقه په نقشه کې د ليدو وړ دي. که دا چک بکس نه ده ټاکل، د ټاکل طبقه موجوده ده پټ.
اتوماتیک ليابلونه
په استفادې سره اتوماتیک ليابلونه وګورئ د صندوق د مشخص کړي چې ايا د طبقه په اتوماتيک ډول په نقشه بلله.
وښایئ
د ښودنې تڼۍ کېکاږئ چې په وښایئ Properties کړکۍ صندوق پورته کړي. د ښودنې د Properties په کړکۍ بکس تاسو ته اجازه درکوي چې د يو ټاکل طبقه په اکر کې دی او لوډېرول layering لا څرخوي.
————————————————– ——————————

تېر مخ بل مخ
د تبليغاتو د BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
د ملاتړ خدمتونه
http://service.sap.com/bosap-support/
د ويب د محصول د Documentation
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
پشتیبانی ترجمه ماشینی: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
گزارش های کریستال آنلاین راهنما
لایه کنترل کادر محاوره ای
کادر محاوره ای لایه کنترل به نظر می رسد زمانی که شما انتخاب لایه فرمان (منوی نقشه) را از منوی نقشه و یا منوی راست کلیک نقشه.
در گزارش های کریستال، نقشه ها از تعدادی از لایه ساخته شده است. شما می توانید این لایه در بالای هر یک دیگر پشته برای ایجاد یک نقشه دقیق تر است. با استفاده از این کادر محاوره ای برای اضافه کردن، حذف و یا تغییر لایه روی نقشه خود را. به عنوان مثال، شما می توانید از لایه های تنظیم مجدد به طوری که لایه جهانی شهر های بزرگ در بالای لایه جهانی به نظر می رسد، و یا به طوری که لایه اروپا بزرگراه در بالای لایه اروپا به نظر می رسد.
توجه: ممکن است لازم باشد به زوم بر روی نقشه برای مشاهده تغییرات لایه.
لایه های
لیست لایه ها شامل گزینه های لایه های برای نقشه خود را. گزینه های ممکن توسط کریستال ریپورت تعیین می شود؛ استفاده از دکمه Add را انتخاب کنید گزینه های لایه های اضافی.
بالا
با استفاده از دکمه بالا را به حرکت یک لایه تا در لیست لایه ها. آگاه باشید که برخی لایه های نقشه شامل بخش های غیر شفاف است که می تواند جزئیات را از لایه های دیگر پنهان.
پایین
با استفاده از دکمه پایین برای حرکت یک لایه پایین در لیست لایه ها. آگاه باشید که برخی لایه های نقشه شامل بخش های غیر شفاف است که می تواند جزئیات را از لایه های دیگر پنهان.
اضافه کردن
با استفاده از دکمه اضافه کردن به اضافه کردن یک لایه به لیست لایه ها. فایل های لایه اضافی در \ برنامه فایلها \ اشیاء کسب و کار \ MAPINFO MapX \ نقشه واقع هنگامی که شما نصب کریستال ریپورت به محل پیش فرض.
برداشتن
با استفاده از دکمه حذف برای حذف یک لایه از لیست لایه ها.
قابل رویت
استفاده از جعبه چک قابل مشاهده را به یک لایه روی نقشه قابل مشاهده است. اگر این جعبه چک انتخاب نشده است، انتخاب لایه پنهان است.
برچسب ها به صورت خودکار
استفاده از برچسب ها به صورت خودکار چک باکس مشخص کنید که آیا لایه به طور خودکار در نقشه برچسب شده است.
نمایش دادن
کلیک بر روی دکمه ها را به خواص صفحه نمایش کادر محاوره ای. جعبه خواص ها گفت و گو اجازه می دهد تا شما را به دستکاری بیشتر حالت و زوم لایه بندی از یک لایه انتخاب شده است.
————————————————– ——————————

صفحه قبل صفحه بعد
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
خدمات پشتیبانی
http://service.sap.com/bosap-support/
مستندات محصول در وب
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Pomoc maszynowe tłumaczenie: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Pomoc online
okno dialogowe Layer Control
Pojawi się okno dialogowe Kontrola warstwy po wybraniu polecenia menu Layers (MAP) z menu mapy lub menu kliknij prawym przyciskiem myszy na mapie.
W Crystal Reports, mapy składają się z wielu warstw. można stos tych warstw jedna na drugiej, aby utworzyć bardziej szczegółową mapę. Za pomocą tego okna dialogowego można dodawać, usuwać lub zmieniać warstwy na mapie. Na przykład, można zmienić kolejność warstw, dzięki czemu warstwa wielkich miast świata pojawia się ponad warstwą światowej, albo tak, że warstwa Europa Autostrad pojawia się powyżej warstwy Europy.
Uwaga: Może okazać się konieczne, aby powiększyć mapę, by zobaczyć zmiany warstw.
warstwy
Lista Warstwy zawiera opcje warstw na mapie. Możliwe opcje zależą od Crystal Reports; użyj przycisku Dodaj, aby wybrać dodatkowe opcje warstwy.
W górę
Użyj przycisku w górę, aby przesunąć warstwę w górę na liście Warstwy. Należy pamiętać, że niektóre warstwy map zawierają nieprzezroczyste części, które mogą przesłaniać szczegół innych warstw.
Na dół
Za pomocą przycisku w dół, aby przenieść warstwę w dół na liście Warstwy. Należy pamiętać, że niektóre warstwy map zawierają nieprzezroczyste części, które mogą przesłaniać szczegół innych warstw.
Dodaj
Użyj przycisku Dodaj, aby dodać warstwę na liście Warstwy. Dodatkowe pliki warstwowe znajdują się w \ Program Files \ Business Objects \ MapInfo MAPX \ Maps podczas instalacji Crystal Reports w domyślnej lokalizacji.
Usunąć
Użyj przycisku Usuń, aby usunąć warstwę z listy Warstwy.
Widoczny
Użyj pola wyboru Visible, aby warstwa widoczne na mapie. Jeśli to pole wyboru nie jest zaznaczone, wybrana warstwa jest ukryta.
automatyczne Etykiety
Użyj pole wyboru Automatyczne Etykiety, aby określić, czy warstwa jest automatycznie oznaczone na mapie.
Pokaz
Kliknij przycisk wyświetlacza, aby otworzyć okno dialogowe Właściwości: Ekran. Okno dialogowe Właściwości: Ekran pozwala na dalsze manipulowanie trybu i powiększanie warstwowanie wybranej warstwy.
————————————————– ——————————

Poprzednia strona Następna strona
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Usługi wsparcia
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentacja produktu w internecie
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Suporte de tradução automática: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Ajuda Online
caixa de diálogo Controle Camada
A caixa de diálogo Controle de Camada aparece quando você escolhe o comando Layers (menu Mapa) a partir do menu Mapa ou menu do botão direito do mapa.
Em relatórios de cristal, os mapas são constituídos por um número de camadas. É possível empilhar estas camadas em cima uns dos outros para criar um mapa mais detalhado. Use esta caixa de diálogo para adicionar, remover ou alterar camadas em seu mapa. Por exemplo, você poderia reorganizar as camadas de modo que a camada de grandes cidades do mundo aparece acima da camada Mundial, ou que a camada Europa Rodovias exibida acima da camada Europa.
Nota: Pode ser necessário para fazer zoom no mapa para ver as alterações na camada.
Camadas
A lista Camadas contém as opções de camadas para o seu mapa. As opções possíveis são determinados pelo Crystal Reports; use o botão Adicionar para selecionar opções de camadas adicionais.
Acima
Use o botão para cima para mover uma camada na lista Camadas. Esteja ciente de que algumas camadas de mapas contêm seções não-transparentes que podem obscurecer os detalhes de outras camadas.
Baixa
Use o botão para baixo para mover uma camada para baixo na lista Camadas. Esteja ciente de que algumas camadas de mapas contêm seções não-transparentes que podem obscurecer os detalhes de outras camadas.
Adicionar
Use o botão Adicionar para adicionar uma camada à lista de Layers. arquivos de camadas adicionais estão localizados em \ Arquivos de Programas \ Business Objects \ MapX MapInfo \ Maps quando você instala o Crystal Reports para o local padrão.
Remover
Use o botão Remover para remover uma camada da lista Camadas.
Visível
Use a caixa de seleção Visível para tornar uma camada visível no mapa. Se esta opção não estiver selecionada, a camada selecionada está escondido.
Marcadores automáticos
Use a caixa de verificação Marcadores automáticos para especificar se a camada é rotulado automaticamente no mapa.
Exibição
Clique no botão Exibir para abrir a caixa de diálogo Propriedades de vídeo. A caixa de diálogo Propriedades de vídeo permite que você manipule ainda mais o modo de zoom e camadas de uma camada selecionada.
————————————————– ——————————

Página anterior Próxima página
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Serviços de suporte
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentação do produto na Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ਸਹਿਯੋਗ ਮਸ਼ੀਨ ਅਨੁਵਾਦ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਰਿਪੋਰਟ ਆਨਲਾਈਨ ਸਹਾਇਤਾ
ਲੇਅਰ ਕੰਟਰੋਲ ਡਾਇਲਾਗ ਬਾਕਸ
ਲੇਅਰ ਕੰਟਰੋਲ ਡਾਇਲਾਗ ਬਾਕਸ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਕਸ਼ਾ ਮੇਨੂ ਜ ਨਕਸ਼ਾ ਦੇ ਸੱਜੇ-ਕਲਿੱਕ ਮੇਨੂ ਪਰਤ ਹੁਕਮ (Map ਮੇਨੂ) ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ.
ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਨਕਸ਼ੇ ਲੇਅਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੀ ਬਣੀ ਰਹੇ ਹਨ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਲੇਅਰ ਸਟੈਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਆਪਣੇ ਨਕਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਜੋੜਨ, ਹਟਾਉਣ ਜ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਲੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਡਾਇਲਾਗ ਬਾਕਸ ਵਰਤੋ. ਮਿਸਾਲ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਅਰ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਮੇਜਰ ਸ਼ਹਿਰ ਪਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਪਰਤ ਉਪਰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਜ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਹਾਈਵੇ ਪਰਤ ਯੂਰਪ ਪਰਤ ਉਪਰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.
ਨੋਟ: ਇਹ ਪਰਤ ਤਬਦੀਲੀ ਵੇਖਣ ਲਈ ਨਕਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਜ਼ੂਮ ਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.
ਪਰਤ
ਪਰਤ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਕਸ਼ੇ ਲਈ ਲੇਅਰ ਚੋਣ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ. ਸੰਭਵ ਚੋਣ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਰਿਪੋਰਟਸ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ; ਵਾਧੂ ਪਰਤ ਚੋਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਬਟਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ.
ਉੱਪਰ
ਪਰਤ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਅੱਪ ਜਾਣ ਲਈ ਉੱਪਰ ਬਟਨ ਨੂੰ ਵਰਤੋ. ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਕੁਝ ਨਕਸ਼ਾ ਲੇਅਰ ਗੈਰ-ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਭਾਗ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੋਰ ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਰਹੋ.
ਡਾਊਨ
ਪਰਤ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਲਈ ਡਾਊਨ ਬਟਨ ਨੂੰ ਵਰਤੋ. ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਕੁਝ ਨਕਸ਼ਾ ਲੇਅਰ ਗੈਰ-ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਭਾਗ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੋਰ ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਰਹੋ.
ਜੋੜੋ
ਪਰਤ ਦੀ ਸੂਚੀ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਬਟਨ ਵਰਤੋ. ਵਧੀਕ ਪਰਤ ਫਾਇਲ \ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਾਇਲ \ ਵਪਾਰ ‘ਤੇ Objects \ MapInfo MapX \ ਨਕਸ਼ੇ ਸਥਿਤ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਨੂੰ ਮੂਲ ਟਿਕਾਣੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ.
ਹਟਾਓ
ਪਰਤ ਸੂਚੀ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਹਟਾਓ ਬਟਨ ਨੂੰ ਵਰਤੋ.
ਦ੍ਰਿਸ਼ਮਾਨ
ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਨਕਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹੋਵੇ ਚੈੱਕ ਬਾਕਸ ਵਰਤੋ. ਇਸ ਚੈੱਕ ਬਾਕਸ ਚੁਣਿਆ ਨਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇ, ਚੁਣਿਆ ਪਰਤ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ.
ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਲੇਬਲ
ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਲੇਬਲ ਬਾਕਸ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਪਰਤ ਨਕਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲੇਬਲ ਹੈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੋ.
ਡਿਸਪਲੇਅ
ਡਿਸਪਲੇਅ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਬਕਸੇ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਡਿਸਪਲੇਅ ਬਟਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ. ਡਿਸਪਲੇਅ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਡਾਇਲਾਗ ਬਾਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਚੁਣਿਆ ਲੇਅਰ ਦੀ ਮੋਡ ਅਤੇ ਜ਼ੂਮ ਲੇਅਿਰੰਗ ਸੋਧਣ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੈ.
————————————————– ——————————

ਪਿਛਲੇ ਸਫ਼ੇ ਅੱਗੇ ਸਫ਼ਾ
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ਸਹਿਯੋਗ ਸੇਵਾ
http://service.sap.com/bosap-support/
ਵੈੱਬ ‘ਤੇ ਉਤਪਾਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Mașină de suport traducere: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Ajutor Online
Layer caseta de dialog Control
Fereastra de dialog Layer control apare atunci când selectați comanda Straturi (meniul Map) din meniul Harta sau meniul clic dreapta hărții.
În Crystal Reports, hărți sunt formate dintr-un număr de straturi. Aveți posibilitatea să stivă aceste straturi pe partea de sus a reciproc pentru a crea o hartă mai detaliată. Utilizați această casetă de dialog pentru a adăuga, elimina sau modifica straturi pe hartă. De exemplu, ai putea rearanja straturile astfel încât stratul mondial Orase majore apare deasupra stratului mondial, sau astfel încât stratul de Europa Autostrazi apare deasupra stratului Europa.
Notă: Este posibil să fie necesară pentru a mări harta pentru a vizualiza modificările layer.
straturi
Lista de straturi conține opțiunile straturi pentru harta. Opțiunile posibile sunt determinate de Crystal Reports; utilizați butonul Add pentru a selecta opțiuni suplimentare de strat.
Sus
Utilizați butonul de sus pentru a muta un strat în lista Straturi. Să fie conștienți de faptul că unele straturi ale hărții conțin secțiuni de bază non-transparente, care pot ascunde detaliile altor straturi.
Jos
Utilizați butonul de jos pentru a muta un strat în jos în lista Straturi. Să fie conștienți de faptul că unele straturi ale hărții conțin secțiuni de bază non-transparente, care pot ascunde detaliile altor straturi.
Adăuga
Utilizați butonul Add pentru a adăuga un strat la lista Straturi. Fișierele suplimentare layer sunt situate la Files \ program \ Business Objects \ MapX Hărți \ MapInfo atunci când instalați Crystal Reports la locația implicită.
Elimina
Utilizați butonul Eliminare pentru a elimina un strat din lista Straturi.
Vizibil
Utilizați caseta de validare Vizibil pentru a face un strat vizibil pe hartă. Dacă această casetă de validare nu este selectată, stratul selectat este ascuns.
Etichete automate
Utilizați Bifați etichetele automate caseta pentru a specifica dacă stratul este etichetat în mod automat pe hartă.
Afişa
Faceți clic pe butonul Display pentru a afișa caseta de dialog Display Properties. Caseta de dialog Display Properties vă permite să manipuleze în continuare modul și zoom stratificarea unui strat selectat.
————————————————– ——————————

Pagina anterioara Pagina urmatoare
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Servicii suport
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentație de produs pe Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Поддержка машинного перевода: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Online Help
диалоговое окно Layer Control
Появится диалоговое окно Layer Control, когда вы выбираете команду Слои (меню Карта) из меню Map или правой кнопкой мыши меню карты.
В Crystal Reports, карты составлены из нескольких слоев. Вы можете сложить эти слои друг на друга, чтобы создать более подробную карту. Это диалоговое окно используется для добавления, удаления или изменения слоев на вашей карте. Например, вы могли бы изменить порядок слоев так, чтобы слой Мировой Крупные города появляется над слоем мира, или так, чтобы слой Европа Автомагистрали появляется над слоем Европы.
Примечание: Может возникнуть необходимость увеличить на карте, чтобы просмотреть изменения уровня.
Слои
В списке Слои содержит параметры слоев для вашей карты. Возможные варианты определяются Crystal Reports; используйте кнопку Добавить, чтобы выбрать дополнительные опции слоя.
вверх
Используйте кнопку Вверх, чтобы переместить слой в списке слоев. Имейте в виду, что некоторые слои карты содержат непрозрачные разделы, которые могут скрыть детали других слоев.
вниз
С помощью кнопки вниз, чтобы переместить слой вниз в списке слоев. Имейте в виду, что некоторые слои карты содержат непрозрачные разделы, которые могут скрыть детали других слоев.
Добавить
Используйте кнопку Добавить, чтобы добавить слой в списке слоев. Дополнительные файлы слоя расположены в \ Program Files \ Business Objects \ MapInfo \ MapX карты при установке Crystal Reports в папку по умолчанию.
Удалить
Используйте кнопку Удалить, чтобы удалить слой из списка слоев.
видимый
Используйте Visible флажок, чтобы сделать слой видимым на карте. Если этот флажок не установлен, выбранный слой скрыт.
Автоматические этикетки
Используйте автоматические ярлыки флажок, чтобы указать, следует ли автоматически помечены на карте слой.
дисплей
Нажмите кнопку Display, чтобы вызвать диалоговое окно свойств экрана. Диалоговое окно Display Properties позволяет дополнительно манипулировать режим и масштабирования наслоение выбранного слоя.
————————————————– ——————————

Предыдущая страница Следующая страница
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Службы поддержки
http://service.sap.com/bosap-support/
Документация пользователя на веб-сайте
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
faaliliuga masini Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Lipoti Crystal Online Fesoasoani
Vaega Pulea pusa dialog
O le vaega e Pulea dialog pusa foliga ina ua e filifili le faaputuga poloaiga (meaai Faafanua) mai le Faafanua meaai po o le meaai kiliki-taumatau o le faafanua.
I le Lipoti Crystal, ua faia aʻe faafanua o le tele o faaputuga. E mafai ona e faaputu nei faaputuga i luga o le tasi i le isi e fatu ai se faafanua auiliili. Faaaoga lenei pusa dialog e faaopoopo, aveesea po o le suia faaputuga i lau faafanua. Mo se faataitaiga, e mafai ona fesuiai le faaputuga ina ia foliga mai o le vaega Laumua Major Lalolagi i luga o le vaega o le Lalolagi, po o ina ia foliga mai o le vaega ala tetele Europa i luga o le vaega o Europa.
Manatua: E mafai ona talafeagai e zoom i luga o le faafanua e matamata suiga vaega.
faaputuga
O le faaputuga lisi loo i ai le faaputuga filifiliga mo lou faafanua. O le filifiliga e ua fuafuaina e Lipoti Crystal; faaaoga le ki faaopoopo e filifili filifiliga faaopoopo vaega.
i luga
Faaaoga le Up faamau e agai i ai se vaega i le lisi faaputuga. Ia silafia o nisi faafanua faaputuga o loo aofia ai vaega e le manino e mafai ona punitia ai le auiliili o isi faaputuga.
ifo
Faaaoga le faamau Down e aveese ai se vaega i lalo i le lisi faaputuga. Ia silafia o nisi faafanua faaputuga o loo aofia ai vaega e le manino e mafai ona punitia ai le auiliili o isi faaputuga.
faʻaopoopo
Faaaoga le faamau faaopoopo e faaopoopo se vaega i le lisi faaputuga. faila Faaopoopo vaega o loo tu i \ Polokalama faila \ mea Business \ Maps MapInfo MapX \ pe ae faatuina Lipoti Crystal i le nofoaga faaletonu.
aveese
Faaaoga le Aveese le faamau e aveese se vaega mai le lisi o faaputuga.
tagaʻi
Faaaoga le pusa siaki vaaia e faia vaaia se vaega i luga o le faafanua. Pe afai e le filifilia o lenei pusa siaki, o le filifilia vaega o natia.
igoa otometi
Faaaoga le igoa tipi saʻo siaki pusa e faamaoti pe ua faaigoaina otometi lava le vaega i luga o le faafanua.
fāʻali
Kiliki le faamau Faaali atu e aumai i luga le pusa dialog Meatotino Faaali atu. O le Faaali atu Meatotino dialog pusa mafai ai ona e toe faatiga i le faiga ma zoom layering o se vaega filifilia.
————————————————– ——————————

itulau Talu itulau e sosoo ai
sua BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
auaunaga Support
http://service.sap.com/bosap-support/
Pepa oloa i luga o le Uepi
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Taic inneal eadar-theangachaidh: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Aithisgean Taic Air-loidhne
Layer Control bogsa còmhradh
Tha Layer Control bogsa còmhradh ‘nochdadh nuair a roghnaicheas tu sreathan àithne (mapa taice) bho mapa taice no a’ mhapa aig briogadh deas-taice.
Ann Crystal Reports, mapaichean air an dèanamh suas de ghrunn fillidhean. ‘S urrainn dhut cruachadh na fillidhean sin air mullach a chèile a’ cruthachadh tuilleadh mapa mionaideach. Cleachd seo bogsa còmhradh a chur ris, a thoirt às no atharrachadh fillidhean air mapa agad. Mar eisimpleir, dh’fhaodadh tu rèiteachadh an fillidhean gus am bi an t-Saoghail còmhdach prìomh bhailtean mòra nochdas os cionn na Cruinne filleadh, no mar sin gun robh an Roinn Eòrpa mòra filleadh nochdas os cionn na Roinn Eòrpa filleadh.
Nota: ‘S dòcha gum bi e riatanach gus gluasad ann air a’ mhapa gus coimhead air filleadh atharrachaidhean.
fillidhean
Sreathan liosta Tha sreathan roghainnean airson do mhapa. Tha na tha comasach roghainnean a tha air a dhearbhadh le Crystal Aithisgean; cleachdadh a ‘phutan gus a thaghadh Add filleadh a bharrachd roghainnean.
Up
Cleachd na Up phutan gus gluasad filleadh suas ann an sreathan liosta. Bi mothachail gu bheil cuid de map fillidhean tha neo-earrannan follaiseach gun urrainn falach an mionaideach eile fillidhean.
Down
Cleachd na Down phutan gus gluasad filleadh sìos ann an sreathan liosta. Bi mothachail gu bheil cuid de map fillidhean tha neo-earrannan follaiseach gun urrainn falach an mionaideach eile fillidhean.
Add
Cleachd na Add phutan Cuir filleadh ri sreathan liosta. A bharrachd air muin sin faidhlichean a tha suidhichte aig \ Program Files \ Gnìomhachais Rudan \ MapInfo MapX \ Mapaichean nuair a stàlaich thu Crystal Aithisgean don ionad bunaiteach.
Thoir air falbh
Cleachd na THOIRT AIR FALBH putan a thoirt air falbh còmhdach bho sreathan liosta.
Visible
Cleachd na Visible bocsa a dhèanamh filleadh ri fhaicinn air a ‘mhap. Ma seo bocsa nach eil air an taghadh, a ‘filleadh a thaghadh a tha falaichte.
Fèin-ghluasadach Leubailean
Cleachd na Fèin-ghluasadach Leubailean bocsa a shònrachadh a bheil an còmhdach tha air an ainmeachadh gu fèin-ghluasadach air a ‘mhapa.
taisbeanaidh
Briog air a ‘phutan taisbeanaidh a thoirt suas an Taisbeanaidh Properties bogsa còmhradh. Tha Taisbeanadh Properties bogsa còmhradh a ‘leigeil leat barrachd atharrachadh na mhodh agus zoom layering de thaghadh filleadh.
————————————————– ——————————

Roimhe duilleag ath duilleag
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
seirbheisean taic
http://service.sap.com/bosap-support/
Bathar Documentation air an Lìon
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Подршка машинско превођење: хттп://амзн.то/1З7д5оц
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Цристал Репортс Онлине Хелп
Лаиер Цонтрол дијалог
дијалог слој контрола се појављује када одаберете слојеви команду (мени Карта) из менија карте или карти менију десним кликом миша.
У Цристал Репортс, мапе су састављене од више слојева. Можете стек ове слојева на врху сваке друге да створи детаљнија карта. Користити овај дијалог да додате, уклоните или промените слојева на карти. На пример, можете да преуредите слојеве тако да слој Ворлд велики градови појављује изнад светског слоја, или да би Европа Аутопутеви слој се појављује изнад слоја Европе.
Напомена: Можда ће бити потребно да се повећали на мапи да видите измене слојева.
слојеви
Листа слојева садржи опције слојеве за своју мапу. Могуће опције су одређене Цристал Репортс; користите дугме Адд да бисте изабрали додатне опције слој.
горе
Користите дугме Горе за кретање слоја на листи Слојеви. Будите свесни да су неки карту слојеви садрже не-транспарентне делове који могу да сакрије детаље других слојева.
доле
Користите тастер за кретање слоја доле у листи Слојеви. Будите свесни да су неки карту слојеви садрже не-транспарентне делове који могу да сакрије детаље других слојева.
додати
Користите дугме Адд да бисте додали слој на листи Слојеви. Додатни слој датотеке се налазе на \ Програм Филес \ Бусинесс Објецтс \ Мапинфо МапКс \ Мапс када инсталирате Цристал Репортс на подразумевану локацију.
уклонити
Користите дугме Уклони да бисте уклонили слој са листе Слојеви.
видљив
Употребите кућицу видљивом да је слој видљив на карти. Ако није изабран ово поље за потврду, изабрани слој је сакривен.
automatski Знаки
Користите Аутоматски Знаки пољу за потврду да прецизира да ли је слој се аутоматски означен на карти.
Приказ
Кликните на дугме Дисплаи да бисте отворили оквир за дијалог Дисплаи Пропертиес. Дијалог Дисплаи Пропертиес вам омогућава да даље манипулише режима и зум слој се одабраног слоја.
————————————————– ——————————

Нект паге
САП БусинессОбјецтс
хттп://ввв.сап.цом/сапбусинессобјецтс/
услуге подршке
хттп://сервице.сап.цом/босап-суппорт/
Производ Документација на Интернету
хттп://хелп.сап.цом/

#VALUE!
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support muchina shanduro: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal inoti Online Help
Rukoko Control nhaurirano bhokisi
Zvakaturikidzaniswa Control nhaurirano bhokisi rinowanika kana unosarudza germinales murayiro (Map Muterere) kubva Map Muterere kana mepu kodzero-watinya zviripo.
Muna Crystal Mishumo, mepu dziri hunoumbwa anoverengeka akaturikidzana. Unogona vanounganidza akaturikidzana izvi pamusoro mumwe kusika uwane mepu. Shandisa ichi nhaurirano bhokisi kuwedzera, bvisa kana kushandura akaturikidzana pamepu yenyu. Somuenzaniso, unogona gadziridza kuti akaturikidzana kuitira kuti World Major Cities rukoko rinowanika kumusoro World layer kana kuti Europe mikuru rukoko rinowanika kumusoro Europe rukoko.
Cherechedza: Zvingava zvakakodzera kuti pakutarira pamepu kuona rukoko kuchinja.
Germinativas
The germinales Pamazita rine akaturikidzana nzira nokuda mepu yenyu. The zvinobvira pfungwa takatsunga kubudikidza Crystal Reports; shandisa Add bhatani kusarudza okuwedzera rukoko zvaungasarudza.
Up
Shandisa Up bhatani kuenda marongera munzvimbo Germinativas nyora. Ziva kuti vamwe mepu akaturikidzana ane zvikamu asiri yakajeka anogona vasaziva zvakadzama nedzimwe akaturikidzana.
pasi
Shandisa Down bhatani kuenda marongera pasi Germinativas nyora. Ziva kuti vamwe mepu akaturikidzana ane zvikamu asiri yakajeka anogona vasaziva zvakadzama nedzimwe akaturikidzana.
wedzera
Shandisa Add bhatani kuwedzera marongera kuna Germinativas pasi. Zvimwe rukoko Mafaira vanowanwa pana \ Program Files \ Business anoramba \ MapInfo MapX \ Maps paunenge hwokugadza Crystal mishumo default nzvimbo.
Bvisa
Shandisa Remove bhatani kubvisa marongera kubva Germinativas nyora.
oneka
Shandisa Chinooneka Check bhokisi kuti rukoko zvinoonekwa pamepu. Kana bhokisi iri cheki haina vakasarudzwa, vanhu vakasarudzwa rukoko vovanda.
otomatiki Labels
Shandisa Automatic Labels tarisa bhokisi kuti zvakanyatsonanga kana zvakaturikidzaniswa iri akapomerawo rwoga pamepu.
kuratidza
Baya Ratidza bhatani kurera Display Properties nhaurirano bhokisi. The Display Properties nhaurirano bhokisi Akakubvumidza mamwe konzera chimiro uye Zoom layering ane rukoko yakasanangurwa.
————————————————– ——————————

Previous peji peji Next
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support Services
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Documentation pamusoro Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
حمايت مشين ترجمو: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
ٿانون رپورٽ آن لائين مدد
پرت جو ڪنٽرول dialog باڪس
هن پرت جو ڪنٽرول dialog خاني نظر اچن ٿا جڏهن توهان نقشي نامو يا نقشي جي حق-ڪلڪ ڪريو نامو کان تھ حڪم (نقشو نامو) چونڊيو.
ھوندا رپورٽن ۾، نقشن ۾ وڇوٽين جي ڪري هڪ انگ جي مٿي ڪيون آهن. توهان هڪ کان وڌيڪ تفصيلي نقشو ٺاهي هڪ ٻئي جي مٿي تي انهن ۾ وڇوٽين رکڻ ڪري سگهو ٿا. توهان جي نقشي تي، شامل هٽائي يا مٽائي ۾ وڇوٽين کي هن dialog خاني استعمال ڪريو. مثال طور، توهان جي مٿانئس جھڙ ھجي پوء ته دنيا مکيه شهرن پرت جي عالمي سطح کي مٿي نظر اچن ٿا، يا ته يورپ هاء ويز پرت جو يورپ پرت جي مٿان نظر اچن ٿا ته rearrange سگهي.
نوٽ: اهو پرت تبديليون ڏسڻ لاء سنڌ جي نقشي تي ۾ وڏو ڪرڻ ضروري ٿي سگهي ٿو.
مٿانئس جھڙ ھجي
هن تھ فهرست توهان جي نقشي لاء مٿانئس جھڙ ھجي اختيارن تي مشتمل آهي. هن جي لحاظ کان اختيارن ھوندا اطلاع جي آڌار آهن. اضافي پرت اختيارن کي منتخب ڪرڻ جو بٽڻ شامل استعمال ڪري.
مٿي
جي تھ فهرست ۾ هڪ پرت مٿي وڃڻ جي مٿي بٽڻ تي استعمال ڪريو. خبر آهي ته ڪجهه نقشي ۾ وڇوٽين غير شفاف چونڊن ۾ آهي ته ٻين ۾ وڇوٽين جي تفصيل ڌنڌلو ڪري سگهي ٿو رکي ٿي.
نازل
جي تھ فهرست ۾ هڪ پرت نازل منتقل ڪرڻ جي نازل بٽڻ تي استعمال ڪريو. خبر آهي ته ڪجهه نقشي ۾ وڇوٽين غير شفاف چونڊن ۾ آهي ته ٻين ۾ وڇوٽين جي تفصيل ڌنڌلو ڪري سگهي ٿو رکي ٿي.
شامل ڪريو
جي تھ لسٽ کي هڪ پرت شامل ڪرڻ جو بٽڻ شامل استعمال ڪريو. ايڊيشنل پرت فائلون \ پروگرام فائلون \ بزنس ۾ واقع آهن جڏهن توهان جي ڊفالٽ هنڌ کي ھوندا اطلاع انسٽال \ MapInfo MapX \ نقشا شيون.
هٽائي ڇڏيو
جي تھ فهرست مان هڪ پرت کي ختم ڪرڻ جي لاھڻ بٽڻ تي استعمال ڪريو.
نظر
هڪ پرت جي نقشي تي نظر ڪرڻ جي نظر چيڪ باڪس استعمال ڪريو. هن چيڪ باڪس ٿيل نه آهي ته، سنڌ جي چونڊيل پرت لڪل آهي.
خودڪار چٽڪيون
جي خودڪار چٽڪيون باڪس چيڪ ت پرت جي نقشي تي خودڪار طريقي سان لڳل آهي ڄاڻائي ڪرڻ لاء استعمال ڪريو.
ظاهر ڪريو
dialog خاني جي ڊسپلي پراپرٽيز اپ آڻڻ جي ڊسپلي بٽڻ تي ڪلڪ ڪريو. ڊسپلي پراپرٽيز dialog خاني اوھان کي وڌيڪ هڪ چونڊيل پرت جي صورت ۾ ۽ ويجهو layering کي بگاڙي ڪرڻ جي اجازت ڏئي.
————————————————– ——————————

پوئين پني اڳيون صفحو
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
حمايت خدمتن
http://service.sap.com/bosap-support/
هن ويب تي پيداوار دستاويزي
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
සහයෝගය යන්ත්රය පරිවර්තනය: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
ක්රිස්ටල් වාර්තා ඔන්ලයින් උදවු
වන ස්ථරය තුළ දත්ත පාලන සංවාද කොටුව
ඔබට සිතියම් මෙනුව හෝ සිතියමේ දකුණු-ක්ලික් කරන්න මෙනුවෙන් ලේයර් විධානය (සිතියම මෙනුව) තෝරා විට ස්ථරය පාලනය සංවාද කොටුව පෙනී යයි.
ක්රිස්ටල් වාර්තා තුළ, සිතියම් ස්ථර ගණනාවක් සෑදී ඇත. ඔබ වඩාත් සවිස්තරාත්මක සිතියමක් නිර්මාණය කිරීමට එකිනෙකා මත මෙම ස්ථර ගොඩගසන්න හැක. , ස්ථර ඔබගේ සිතියම මත එකතු කිරීමට, ඉවත් කිරීමට හෝ වෙනස් කිරීම සඳහා මෙම සංවාද කොටුව භාවිතා කරන්න. උදාහරණයක් ලෙස, ලෝක මහ නගර ස්ථරය ලෝක ස්ථරය ඉහත පෙනී යයි, හෝ යුරෝපයේ මහාමාර්ග ස්ථරය යුරෝපයේ ස්ථරය ඉහත දිස්වන පරිදි බව එසේ ඔබ ස්ථර නැවත සකසන්න පුළුවන්.
සටහන: එය ස්ථරය වෙනස්කම් බැලීම සඳහා සිතියම මත විශාලනය කිරීම සඳහා අවශ්ය විය හැක.
ස්ථර
මෙම ස්ථර ලැයිස්තුව ඔබගේ සිතියම සඳහා ස්ථර විකල්ප අඩංගු වේ. ඇති විය හැකි විකල්ප ක්රිස්ටල් වාර්තා විසින් තීරණය ඇත; අමතර ස්තර විකල්ප තෝරා ගැනීමට ඇති Add බොත්තම ඔබන්න භාවිතා කරන්න.
දක්වා
මෙම ස්ථර ලැයිස්තුවේ තට්ටුවක් දක්වා ඉවත් කිරීමට අප් බොත්තම භාවිතා කරන්න. සමහර සිතියම ස්ථර වෙනත් ස්ථර ගැන විස්තර වසං කළ හැකි-විනිවිද පෙනෙන නොවන කොටස් අඩංගු බව දැනුවත් විය.
පහළ
මෙම ස්ථර ලැයිස්තුවේ තට්ටුවක් පහළට ගෙන යාමට ඒවි බොත්තම භාවිතා කරන්න. සමහර සිතියම ස්ථර වෙනත් ස්ථර ගැන විස්තර වසං කළ හැකි-විනිවිද පෙනෙන නොවන කොටස් අඩංගු බව දැනුවත් විය.
එක් කරන්න
මෙම ස්ථර ලැයිස්තුවට තට්ටුවක් එකතු කිරීමට ඇති Add බොත්තම භාවිතා කරන්න. අතිරේක ස්ථරය ගොනු දී \ වැඩසටහන ගොනු \ ව්යාපාරික පිහිටා ඇත ඔබ සුපුරුදු ස්ථානය වෙත ක්රිස්ටල් වාර්තා ස්ථාපනය සිදුකරන විට \ MapInfo MapX \ සිතියම් Objects.
ඉවත් කරන්න
මෙම ස්ථර ලැයිස්තුවෙන් තට්ටුවක් ඉවත් කිරීමට ඉවත් කරන්න බොත්තම භාවිතා කරන්න.
දෘශ්යමාන
සිතියම මත දෘශ්ය තට්ටුවක් කර ගැනීමට දෘශ්යමාන සළකුණු කොටුව භාවිතා කරන්න. මෙම සළකුණු කොටුව තෝරා ගෙන නොමැති නම්, තෝරාගත් ස්ථරය සැඟවුණු වේ.
ස්වයංක්රීය ලේබල්
ස්තරය සිතියම මත ස්වයංක්රීයව ලේබල් කර තිබේද නියම කිරීමට ස්වයංක්රීය ලේබල කොටුව භාවිතා කරන්න.
ප්රදර්ශනය
කොටුව අතර සංවාදයක් ඇති සංදර්ශන ගුණාංග දක්වා ගෙන ඒමට විදහා බොත්තම ක්ලික් කරන්න. මෙම සංදර්ශන ගුණාංග සංවාද කොටුව ඔබ තවදුරටත් තෝරාගත් ස්තරයක් මාදිලිය හා සූම් අතු බැදීම, හැසිරවීමට හැක.
————————————————– ——————————

පෙර පිටුවට ඊලග පිටුවට
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
සහාය සේවා
http://service.sap.com/bosap-support/
වෙබ් අඩවි නිෂ්පාදන Documentation
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podpora strojový preklad: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports online pomocníka
dialógové okno Ovládací prvok Hladina
keď zvolíte príkaz Vrstvy (menu MAP) z ponuky Map alebo menu pravým tlačidlom myši na mape sa zobrazí dialógové okno Kontrola vrstvy.
V Crystal Reports, mapy sa skladajú z niekoľkých vrstiev. Tieto vrstvy možno stohovať na seba s cieľom vytvoriť podrobnú mapu. Pomocou tohto dialógového okna pridať, odstrániť alebo zmeniť vrstvy na mape. Napríklad, mali by ste zmeniť vrstvy tak, aby sa objaví vrstva svetových hlavných miest nad svetom vrstvu, alebo tak, že sa objaví Európa cesty vrstva nad vrstvou Európy.
Poznámka: Môže byť potrebné priblížiť na mape zobraziť zmeny vrstiev.
vrstvy
Zoznam Vrstvy obsahuje voľby vrstvách pre svoje mapy. Možné voľby sú určené Crystal Reports; použite tlačidlo Pridať pre výber ďalšie voľby vrstvy.
hore
Pomocou tlačidla hore sa pohybovať vrstvu v zozname Vrstvy. Uvedomte si, že niektoré mapové vrstvy obsahujú nepriehľadné časti, ktoré môžu zakryť detail ďalších vrstiev.
nadol
Pomocou tlačidla dole presunúť vrstvu nadol v zozname Vrstvy. Uvedomte si, že niektoré mapové vrstvy obsahujú nepriehľadné časti, ktoré môžu zakryť detail ďalších vrstiev.
pridať
Pomocou tlačidla Pridať pridajte vrstvu do zoznamu Vrstvy. Ďalšie súbory vrstvy sú umiestnené v \ Program Files \ Business Objects \ MapInfo MapX \ Mapy pri inštalácii Crystal Reports do východzieho umiestnenia.
odstrániť
Pomocou tlačidla Odobrať odstrániť vrstvu zo zoznamu vrstiev.
viditeľný
Použite políčko Visible, aby sa vrstva viditeľná na mape. Ak nie je toto políčko zaškrtnuté, zvolená vrstva je skrytá.
automatické Etikety
Použite políčko Automatické Štítky určiť, či je vrstva označený automaticky na mape.
zobraziť
Kliknutím na tlačidlo Display vyvolať dialógové okno Vlastnosti zobrazenia. Dialógové okno Vlastnosti zobrazenia umožňuje ďalej manipulovať režim a priblíženie vrstvenie vybrané vrstvy.
————————————————– ——————————

Predchádzajúca strana Nasledujúca strana
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
podporné služby
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentácia k produktu na webe
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podpora za strojno prevajanje: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Online pomoč
Layer pogovorno okno za upravljanje
Pojavi se pogovorno okno Layer Control, ko izberete Plasti ukaz (meni Map) v meniju Kartica ali desni klik menija zemljevida.
V Crystal Reports, so zemljevidi sestavljena iz več plasti. Lahko kup teh plasti na vrhu vsake druge, da ustvarijo bolj podroben zemljevid. Uporabite to pogovorno okno, da dodate, odstranite ali spremenite plasti na zemljevidu. Na primer, lahko preuredite plasti, tako da se zdi, da plast Svetovni večjih mestih nad svetovno plasti, ali tako, da se zdi, da Evropa ceste plast nad Evropo plasti.
Opomba: Morda bo treba povečati na zemljevid, da si ogledate spremembe plast.
plasti
Na seznamu Plasti vsebuje možnosti plasti za svoj zemljevid. Možne izbire so določena z Crystal Reports; uporabite gumb Dodaj za izbiro dodatne možnosti plast.
up
Uporabite gumb gor, da se premaknete plast na seznamu slojev. Zavedajte se, da nekateri map plasti vsebujejo nepregledne odseke, ki lahko prikrijejo podrobnosti drugih plasti.
navzdol
Uporabite gumb dol, da se premaknete plast navzdol na seznamu slojev. Zavedajte se, da nekateri map plasti vsebujejo nepregledne odseke, ki lahko prikrijejo podrobnosti drugih plasti.
Dodaj
Uporabite gumb Dodaj za dodajanje plast na seznamu slojev. Dodatne plasti datoteke se nahajajo na \ Program Files \ Business Objects \ MapInfo MapX \ Maps, ko namestite Crystal Reports za privzeto mesto.
Odstraniti
Uporabite gumb Odstrani, da odstranite plast iz seznama slojev.
vidno
Uporabite potrditveno polje Vidno, da plast vidna na zemljevidu. Če je to potrditveno polje ni izbran, izbrani sloj je skrit.
avtomatski Oznake
Uporabite potrditveno polje Samodejno Nalepke za določitev, ali je plast samodejno označena na zemljevidu.
zaslon
Kliknite na gumb zaslona, da odprete pogovorno okno Display Properties. Pogovorno Lastnosti prikaza okno vam omogoča, da še naprej manipulirati način in zoom razslojevanje izbrane plasti.
————————————————– ——————————

Prejšnja stran Naslednja stran
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
podporne storitve
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentacija izdelka na spletu
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Taageerada turjumaadda mashiinka: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Warbixinnada Online Help
Lakabka sanduuqa wada hadal Control
Sanduuqa hadal Control Lakabka muuqataa marka aad doorato Layers amarka (Map menu) ka menu Map ama map ee menu xaq-click.
In Crystal Wararka, khariidado ka kooban yihiin tiro ka mid ah layers. Waxaad leenahay karaa layers kuwan on top of kasta oo kale si ay u abuuraan map a faahfaahsan oo dheeraad ah. Isticmaal sanduuqa wada hadal si ay u dar, ka saar ama la bedelo layers on your map. Tusaale ahaan, aad u habayn laga yaabaa layers si lakabka World Cities Major u muuqdo kor ku lakabka Adduunka, ama si ay daaha Europe Waddooyinka muuqataa kor ku lakabka Europe ah.
Fiiro Gaar ah: Waxaa laga yaabaa in loo baahdo in Mozilla in khariiradda si aad u aragto isbedel lakabka.
layers
Liiska ah lakabyo ka kooban yahay fursadaha layers aad map. The fursadaha suurto gal ah waxaa go’aamiya Crystal Wararka; isticmaali button Add in ay doortaan fursado lakabka dheeraad ah.
Up
Isticmaal badhanka Up ah inuu u dhaqaaqo daaha kor liiska lakabyo. La soco in qaar ka mid ah layers map ka kooban qaybaha non-hufan in daah kartaa si faahfaahsan ee layers kale.
Down
Isticmaal badhanka Down oo ay hoos u guurto lakabka ah ee liiska ah lakabyo. La soco in qaar ka mid ah layers map ka kooban qaybaha non-hufan in daah kartaa si faahfaahsan ee layers kale.
Add
Isticmaal badhanka Add si ay u dar daaha liiska lakabyo. files lakabka dheeraad ah ku yaalaan at Barnaamijka \ Files \ Business walxaha Maps \ MapX MapInfo \ marka aad rakibi Crystal Warbixinnada meesha default ah.
saar
Isticmaal badhanka saar si ay u ka mid ah liiska lakabyo ka saar lakabka ah.
Muuqata
Isticmaal sanduuqa jeeg muuqda in la sameeyo daaha arki karo on map-ka. Haddii sanduuqa jeeg this aan la soo xulay, lakabka soo xulay waa la qariyey.
Labels automatic
Isticmaal Labels Automatic calaamadee sanduuqa in la qeexo in daaha la tilmaamay si toos ah on map-ka.
Display
Riix badhanka Display ah inay soo qaadaan Guryaha Display sanduuqa wada hadal ah. sanduuqa Guryaha Display hadal The kuu ogolaanayaa inaad sii dubaridi Yeeelid hab iyo zoom ee lakabka xulay.
————————————————– ——————————

page Previous Next page
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
adeegyada taageerada
http://service.sap.com/bosap-support/
Warqadaha Product on Web ah
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Apoyo a la traducción automática: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Ayuda en línea
cuadro de diálogo Control de capas
El cuadro de diálogo Control de capas aparece cuando elige el comando Capas (menú Mapa) en el menú Map o del mapa de menú del botón derecho.
En Crystal Reports, los mapas se componen de un número de capas. Puede apilar estas capas una encima de otra para crear un mapa más detallado. Utilice este cuadro de diálogo para agregar, eliminar o cambiar las capas de su mapa. Por ejemplo, se podría reordenar las capas de modo que la capa de las principales ciudades del Mundo aparece por encima de la capa Mundial, o que la capa de Europa Carreteras aparece por encima de la capa de Europa.
Nota: Puede que sea necesario para hacer un zoom en el mapa para ver cambios en la capa.
Capas
La lista de capas contiene las opciones de capas para su mapa. Las opciones posibles son determinados por Crystal Reports; utilice el botón Agregar para seleccionar las opciones de capas adicionales.
Arriba
Utilice el botón Arriba para mover una capa en la lista Capas. Tenga en cuenta que algunas capas de mapas contienen secciones no transparentes que pueden oscurecer el detalle de otras capas.
Abajo
Utilice el botón Abajo para mover una capa en la lista Capas. Tenga en cuenta que algunas capas de mapas contienen secciones no transparentes que pueden oscurecer el detalle de otras capas.
Añadir
Utilice el botón Añadir para añadir una capa en la lista Capas. archivos de capas adicionales se encuentran en \ Archivos de programa \ Business Objects \ MapInfo MapX \ Maps cuando se instala Crystal Reports en la ubicación predeterminada.
retirar
Utilice el botón Eliminar para eliminar una capa de la lista de capas.
Visible
Utilice la casilla de verificación Visible para hacer una capa visible en el mapa. Si no se selecciona esta casilla de verificación, la capa seleccionada está oculta.
Las etiquetas automáticas
Utilice las etiquetas automáticas casilla de verificación para especificar si la capa es etiquetado automáticamente en el mapa.
Monitor
Haga clic en el botón Mostrar para abrir el cuadro de diálogo Propiedades de pantalla. El cuadro de diálogo Propiedades de pantalla le permite manipular aún más el modo de zoom y estratificación de una capa seleccionada.
————————————————– ——————————

Página anterior Página siguiente
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Los servicios de apoyo
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentación del producto en la Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Rojongan panarjamahan mesin: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Laporan kristal Pitulung Online
Lapisan kotak dialog Control
Kotak dialog Layer Control mucunghul lamun milih Lapisan paréntah (menu Map) ti menu Map atawa menu-klik katuhu peta sacara.
Dina Crystal Laporan, peta nu diwangun ku sababaraha lapisan. Anjeun tiasa tumpukan lapisan ieu di luhur silih nyieun peta leuwih lengkep. Paké kotak dialog ieu pikeun nambahkeun, nyabut atawa ngarobah lapisan dina peta Anjeun. Contona, Anjeun bisa nyusun ulang lapisan kituna lapisan Dunya utama Lokasi mucunghul di luhur lapisan Dunya, atawa ku kituna lapisan Éropa Bina Marga mucunghul di luhur lapisan Éropa.
Catetan: Ieu bisa jadi perlu pikeun ngazum gede dina peta pikeun nempo parobahan lapisan.
lapisan
Daptar Lapisan ngandung pilihan lapisan pikeun peta Anjeun. Pilihan mungkin nu ditangtukeun ku Crystal Laporan; make tombol Tambah pikeun milih tambahan pilihan lapisan.
ka luhur
Pake tombol Nepi ka pindah lapisan nepi dina daptar Lapisan. Jadi sadar yen sababaraha lapisan peta ngandung bagian non-transparan nu bisa jelas nu jéntré lapisan séjénna.
turun
Pake tombol Down pindah lapisan turun dina daptar Lapisan. Jadi sadar yen sababaraha lapisan peta ngandung bagian non-transparan nu bisa jelas nu jéntré lapisan séjénna.
nambah
Pake tombol Tambah pikeun nambahkeun lapisan ka daptar Lapisan. payil lapisan tambahan anu perenahna di \ Program Payil \ Business objék \ MapInfo MapX \ Maps sawaktos Anjeun masang Crystal laporan ka lokasi standar.
mindahkeun
Pake tombol Cabut nyabut lapisan ti daptar Lapisan.
katingali
Pake kotak centang Katempo nyieun lapisan a katempo dina peta. Lamun kotak centang ieu teu dipilih, lapisan dipilih téh disumputkeun.
Labels otomatis
Pake Labels Otomatis kotak cek ngeusian naha lapisan ieu dilabélan ku cara otomatis dina peta.
mamerkeun
Klik tombol display pikeun mawa nepi kotak dialog Display Pasipatan. Kotak dialog Display Pasipatan ngidinan Anjeun pikeun salajengna ngamanipulasi mode jeung zum layering tina lapisan nu dipilih.
————————————————– ——————————

Kaca saméméhna Kaca salajengna
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ladenan rojongan
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumén Produk dina Web nu
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support mashine ya tafsiri: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ripoti Crystal Online Msaada
Tabaka Control dialog box
Tabaka Control dialog box inaonekana wakati kuchagua Tabaka amri (Map orodha) kutoka Mtandaoni orodha au ramani ya haki-click menu.
Katika Ripoti Crystal, ramani ni linaloundwa na idadi ya tabaka. Unaweza stack tabaka hizi juu ya kila mmoja kuunda ramani ya kina zaidi. Kutumia hii dialog box kuongeza, kuondoa au kubadilisha tabaka kwenye ramani yako. Kwa mfano, unaweza upya tabaka ili World Meja Miji safu inaonekana juu safu ya Dunia, au ili Ulaya Barabara safu inaonekana juu Ulaya safu.
Kumbuka: Inaweza kuwa muhimu kwa kuvuta juu ya ramani kuangalia mabadiliko safu.
tabaka
Orodha ya Tabaka ina tabaka chaguzi kwa ajili ya ramani yako. chaguzi inawezekana ni kuamua na Ripoti Crystal; kutumia Add kifungo kuchagua chaguzi za ziada safu.
up
Matumizi ya kifungo Up hoja safu up katika orodha ya Tabaka. Kuwa na ufahamu kwamba baadhi ya tabaka ramani vyenye sehemu zisizokuwa za uwazi kwamba unaweza kuficha undani wa tabaka nyingine.
chini
Matumizi ya kifungo Down hoja safu chini katika orodha ya Tabaka. Kuwa na ufahamu kwamba baadhi ya tabaka ramani vyenye sehemu zisizokuwa za uwazi kwamba unaweza kuficha undani wa tabaka nyingine.
Kuongeza
Matumizi Add kifungo kuongeza safu ya orodha ya Tabaka. mafaili ya ziada safu ziko katika \ Program Files \ Business Objects \ MapInfo MapX \ Maps wakati wa kufunga Crystal Reports kwa eneo chaguo-msingi.
Ondoa
Matumizi Ondoa kifungo kuondoa safu kutoka orodha ya Tabaka.
inayoonekana
Matumizi Visible kuangalia sanduku kufanya safu inayoonekana kwenye ramani. Kama sanduku hili kuangalia si kuchaguliwa, safu kuchaguliwa ni siri.
moja kwa moja Labels
Matumizi Labels Moja kwa moja kuangalia sanduku kwa bayana kama safu ni kinachoitwa moja kwa moja kwenye ramani.
kuonyesha
Bofya Display kifungo kuleta Display Mali dialog box. Display Mali dialog box utapata kuendesha zaidi mode na zoom layering wa safu ya kuchaguliwa.
————————————————– ——————————

Kabla ukurasa ukurasa Ifwatayo
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
huduma Support
http://service.sap.com/bosap-support/
Bidhaa Documentation kwenye mtandao
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Stöd maskinöversättning: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Online Hjälp
Layer dialogrutan Kontroll
Lagerkontroll dialogruta visas när du väljer kommandot Lager (menyn Map) från kartmenyn eller kartans högerklicksmenyn.
I Crystal Reports, är kartor består av ett antal lager. Du kan stapla dessa skikt ovanpå varandra för att skapa en mer detaljerad karta. Använd den här dialogrutan för att lägga till, ta bort eller ändra lager på kartan. Till exempel kan du ordna lagren så att världen större städer skikt visas ovanför världen lagret, eller så att Europa Highways lagret visas ovanför Europa lagret.
Obs: Det kan vara nödvändigt att zooma in på kartan för att se förändringar lager.
Skikten
Listan Lager innehåller lager alternativ för din karta. De möjliga alternativen bestäms av Crystal Reports; Använd knappen Lägg för att välja ytterligare lageralternativ.
Upp
Använd knappen Upp för att flytta ett lager i listan Lager. Var medveten om att vissa kartlager innehålla icke-transparenta sektioner som kan skymma detaljerna i andra skikt.
Ner
Använd Ned för att flytta ner ett lager i listan Lager. Var medveten om att vissa kartlager innehålla icke-transparenta sektioner som kan skymma detaljerna i andra skikt.
Lägg till
Använd knappen Lägg till för att lägga ett lager i listan Lager. Ytterligare lager filer finns på \ Program Files \ Business Objects Kartor \ MapInfo MapX \ när du installerar Crystal Reports på standardplatsen.
Avlägsna
Använd knappen Ta bort för att ta bort ett lager från listan Lager.
Synlig
Använd Synlig kryssrutan för att göra ett lager visas på kartan. Om kryssrutan inte är markerad, är det markerade lagret dolda.
automatiska Etiketter
Använd de automatiska etiketter kryssrutan för att ange om lagret är märkt automatiskt på kartan.
Visa
Klicka på knappen Visa för att visa dialogrutan Egenskaper för Bildskärm. Dialogrutan Egenskaper för Bildskärm ruta kan du ytterligare manipulera läge och zoom skiktning av ett markerat lager.
————————————————– ——————————

Föregående sida Nästa sida
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Stöd service
http://service.sap.com/bosap-support/
Produktdokumentation på webben
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Дастгирии тарҷумаи мошин: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Ҳисоботҳо онлайн Кӯмак
Қабати назорати қуттии муколама
Дар қуттии муколамаи назорати қабати пайдо вақте ки шумо интихоб табақоти фармон (менюи Map) аз менюи Харитаи ё меню рости ангуштзании харита аст.
Дар Ҳисобот Crystal, харитаҳои доранд, то як қатор қабатҳои дод. Шумо метавонед ин қабатҳои болои якдигар ҳамту барои сохтани як харитаи муфассал бештар. Истифодаи ин қуттии муколама ба илова, дур ё тағйир қабатҳои харитаи кунед. Барои мисол, шумо метавонед қабатҳои ҷобаҷо ба тавре ки қабати Ҷаҳон шаҳрҳои бузурги болои қабати ҷаҳонӣ пайдо мешавад, ё ба тавре ки қабати Аврупои автомобилгарди болои қабати Аврупо пайдо мешавад.
Эзоҳ: Он шояд лозим ояд дур дар харита барои дидани тағйирот қабати.
қабатҳои
Дар рӯйхати табақоти дорои имконоти қабатҳои барои харитаи кунед. Имконоти имконпазир аз тарафи Ҳисоботҳо Crystal муайян карда мешавад; бо зеркунии тугмаи Илова ба Интихоб кунед Имконот қабати иловагӣ.
То
Истифодаи тугмаи То ба ҳаракат як қабати дар рӯйхат ба боло табақоти. Огоҳ бошед, ки баъзе қабатҳои харитаи дорои бахшҳои ғайришаффоф, ки метавонад муфассал дигар қабатҳои бибарад.
поён
Истифода баред, тугмаи Ба поён онро ба ҳаракат як қабати дар рӯйхати ба поён табақоти. Огоҳ бошед, ки баъзе қабатҳои харитаи дорои бахшҳои ғайришаффоф, ки метавонад муфассал дигар қабатҳои бибарад.
илова кардан
Истифодаи тугмаи Илова ба илова як қабати ба рӯйхат табақоти. Файлҳои қабати иловагӣ доранд, дар \ Барномаи Files \ Бизнес объектњои \ MapInfo MapX \ Maps воқеъ, вақте ки шумо насб Crystal Ҳисоботҳо ба макони аслии.
хориҷ
Истифодаи тугмаи тоза ба хориҷ як қабати аз рӯйхат табақоти.
намоён
Истифода баред қутии намоёни ба як қабати дар харита намоён. Агар ин қутии муқобиларо сабт нашуда бошад, қабати интихобшуда пинҳон аст.
тамғакоғазҳо худкори
Истифода тамғакоғазҳо худкор тафтиш қуттиро барои аниқ кардани қабати таври автоматӣ дар харита нишонгузорӣ.
намоиш
Пахш кардани тугмаи Дисплей ба оварад, то Хусусиятҳои Дисплей қуттии муколамаи. Қуттии Хосиятҳои Дисплей муколамаи ба шумо имкон медиҳад бухгалтер минбаъдаи ҳолати ва Мой ба қаторбутта як қабати интихобшуда.
————————————————– ——————————

Саҳифаи гузашта Саҳифаи навбатӣ
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
хадамоти дастгирии
http://service.sap.com/bosap-support/
Ҳуҷҷатгузорӣ Маҳсулоти бораи веб
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ஆதரவு இயந்திர மொழிபெயர்ப்பு: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
கிரிஸ்டல் அறிக்கைகள் ஆன்லைன் உதவி
கட்டுப்பாடு உரையாடல் பெட்டி அடுக்கு
நீங்கள் மேப் மெனு அல்லது வரைபடம் வலது கிளிக் மெனுவில் இருந்து அடுக்குகள் கட்டளை (மேப் மெனு) தேர்வு போது அடுக்கு கட்டுப்பாடு உரையாடல் பெட்டி தோன்றும்.
கிரிஸ்டல் அறிக்கைகளில், வரைபடங்கள் அடுக்குகள் பல ஆனவை. நீங்கள் ஒரு விரிவான வரைபடத்தை உருவாக்க ஒருவருக்கொருவர் மேல் இந்த அடுக்குகள் அடுக்கி முடியும். உங்கள் வரைபடத்தில், அடுக்குகளை சேர்க்க, நீக்க, அல்லது மாற்ற இந்த உரையாடல் பெட்டியைப் பயன்படுத்தி. என்று உலக முக்கிய நகரங்களில் அடுக்கு உலக அடுக்கு மேலே தோன்றும், அல்லது அதனால் ஐரோப்பா நெடுஞ்சாலைகள் அடுக்கு ஐரோப்பா அடுக்கு மேலே தோன்றும் உதாரணமாக, நீங்கள் அடுக்குகள் மறுசீரமைக்க முடியும்.
குறிப்பு: இது அடுக்கு மாற்றங்களை காண வரைபடத்தில் பெரிதாக்க தேவையான இருக்கலாம்.
அடுக்குகள்
அடுக்குகள் பட்டியலில் உங்கள் வரைபடத்தை அடுக்குகளை விருப்பங்களை கொண்டுள்ளது. சாத்தியமான விருப்பங்கள் கிரிஸ்டல் அறிக்கைகள் தீர்மானிக்கப்படுகிறது; கூடுதல் அடுக்கு விருப்பங்கள் தேர்ந்தெடுக்க சேர் பொத்தானை உபயோகி.
அப்
அடுக்குகள் பட்டியலில் உள்ள ஒரு அடுக்கு வரை செல்ல அப் பொத்தானை பயன்படுத்தவும். சில வரைபடம் அடுக்குகள் ஏனைய பிரிவினரும் விவரம் மறைக்க முடியாது என்று அல்லாத வெளிப்படையான பிரிவுகள் கொண்டிருக்கும் என்று எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும்.
கீழ்
அடுக்குகள் பட்டியலில் உள்ள ஒரு அடுக்கு கீழே நகர்த்த டவுன் பொத்தானை பயன்படுத்தவும். சில வரைபடம் அடுக்குகள் ஏனைய பிரிவினரும் விவரம் மறைக்க முடியாது என்று அல்லாத வெளிப்படையான பிரிவுகள் கொண்டிருக்கும் என்று எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும்.
கூட்டு
அடுக்குகள் பட்டியலில் ஒரு அடுக்கு சேர்க்க சேர் என்ற பொத்தானை பயன்படுத்தவும். கூடுதல் அடுக்கு கோப்புகளை பொருள்கள் \ MapInfo MapX \ வரைபடம் \ நிரல் கோப்புகள் \ வர்த்தக அமைந்துள்ள நீங்கள் நிறுவ போது கிரிஸ்டல் இயல்புநிலை இருப்பிடத்தில் அறிக்கைகள் உள்ளன.
அகற்று
அடுக்குகள் பட்டியலில் இருந்து ஒரு அடுக்கு நீக்க பொத்தானை பயன்படுத்தவும்.
தெரியும்
வரைபடத்தில் ஒரு அடுக்கு புலப்படும் செய்ய தெரியும் சோதனை பெட்டியை பயன்படுத்தவும். இந்த சோதனை பெட்டியை தேர்வு என்றால், தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அடுக்கு மறைக்கப்பட்ட உள்ளது.
தானியங்கி லேபிள்கள்
தானியங்கி லேபிள்கள் அடுக்கு வரைபடத்தில் தானாக பெயரிடப்பட்ட என்பதை குறிப்பிட பெட்டியில் சரிபார்க்க பயன்படுத்தவும்.
காட்சி
காட்சி பண்புகள் உரையாடல் பெட்டியை கொண்டு காட்சி பொத்தானை கிளிக் செய்யவும். காட்சி பண்புகள் உரையாடல் பெட்டியில் நீங்கள் மேலும் ஒரு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அடுக்கு முறை மற்றும் ஜூம் அடுக்குதல் கையாள அனுமதிக்கிறது.
————————————————– ——————————

முந்தைய பக்கம் அடுத்த பக்கம்
எஸ்ஏபி BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ஆதரவு சேவைகள்
http://service.sap.com/bosap-support/
வலை தயாரிப்பு ஆவணம்
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
మద్దతు యంత్రం అనువాదం: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
క్రిస్టల్ నివేదికలు ఆన్లైన్ సహాయం
లేయర్ కంట్రోల్ డైలాగ్ బాక్స్
మీరు మాప్ మెను లేదా మాప్ యొక్క కుడి క్లిక్ మెను నుండి పొరలు ఆదేశం (పటం మెను) ఎంచుకున్నప్పుడు లేయర్ కంట్రోల్ డైలాగ్ బాక్స్ కనిపిస్తుంది.
క్రిస్టల్ నివేదికలు లో, మాన పొరలు అనేక కాకతి. మీరు మరింత వివరణాత్మక పటం సృష్టించడానికి ప్రతి ఇతర పైన ఈ పొరలు స్టేక్ చేయవచ్చు. మీ మాప్ లో పొరలు జతచేయుటకు, తీసివేయుటకు లేదా మార్చడానికి ఈ డైలాగ్ బాక్స్ ఉపయోగించండి. ప్రపంచ మేజర్ సిటీస్ పొర తద్వారా యూరప్ రహదారులు పొర యూరోప్ పొరను దాటి కనిపిస్తుంది ప్రపంచ పొరను దాటి కనిపిస్తుంది లేదా తద్వారా ఉదాహరణకు, మీరు పొరలు క్రమాన్ని కాలేదు.
గమనిక: ఇది పొర మార్పులు వీక్షించడానికి చిహ్నం లో జూమ్ అవసరం కావచ్చు.
పొరలు
పొరలు జాబితా మీ మాప్ కోసం పొరలు ఎంపికలు ఉన్నాయి. ఎంపికలు క్రిస్టల్ నివేదికలు నిర్ణయించబడతాయి; అదనపు పొర ఎంపికలు ఎంచుకోండి జోడించు బటన్ను ఉపయోగించండి.
అప్
పొరలు జాబితాలో ఒక పొర తరలించడానికి అప్ బటన్ను ఉపయోగించండి. కొంత మ్యాప్ పొరలు ఇతర పొరలు వివరాలు కనపడకుండా చేసే పారదర్శకంగా విభాగాలు కలిగి తెలుసుకోండి.
డౌన్
పొరలు జాబితాలో ఒక పొర డౌన్ తరలించడానికి డౌన్ బటన్ను ఉపయోగించండి. కొంత మ్యాప్ పొరలు ఇతర పొరలు వివరాలు కనపడకుండా చేసే పారదర్శకంగా విభాగాలు కలిగి తెలుసుకోండి.
చేర్చు
పొరలు జాబితాకు ఒక పొర జోడించడానికి జోడించు బటన్ను ఉపయోగించండి. అదనపు పొర ఫైళ్లు Objects \ MapInfo MapX \ మ్యాప్స్ \ Program Files \ వ్యాపారం వద్ద ఉన్న మీరు క్రిస్టల్ డిఫాల్ట్ స్థానాన్ని నివేదికలు ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు.
తొలగించు
పొరలు జాబితా నుండి ఒక పొరను తొలగించి Remove బటన్ ఉపయోగించండి.
కనిపించే
మాప్ లో ఒక పొర కనిపించేలా చేయడానికి కనిపిస్తుంది చెక్ బాక్స్ ఉపయోగించండి. ఈ చెక్ బాక్స్ ఎంపిక చేయకపోతే, ఎంచుకున్న లేయర్ దాగి ఉంది.
స్వయంచాలక లేబుళ్లు
స్వయంచాలక లేబుళ్లు పొర మాప్ లో స్వయంచాలకంగా గుర్తించబడితే విషయాన్ని పేర్కొనాలి చెక్ బాక్స్ ఉపయోగించండి.
ప్రదర్శన
ప్రదర్శనా గుణాలు డైలాగ్ బాక్స్ తీసుకుని ప్రదర్శించు బటన్ క్లిక్ చేయండి. ప్రదర్శనా గుణాలు డైలాగ్ బాక్స్ మీరు మరింత ఎంచుకున్న లేయర్ మోడ్ మరియు జూమ్ పొరలు సవరించడానికి అనుమతించే.
————————————————– ——————————

మునుపటి పేజీ తదుపరి పేజీ
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
సహాయ సేవలు
http://service.sap.com/bosap-support/
వెబ్లో ఉత్పత్తి డాక్యుమెంటేషన్
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
สนับสนุนเครื่องแปลภาษา: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports ความช่วยเหลือออนไลน์
การควบคุมชั้นกล่องโต้ตอบ
ควบคุมชั้นกล่องโต้ตอบปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลือกที่คำสั่งเลเยอร์ (เมนู Map) จากเมนูแผนที่หรือเมนูคลิกขวาของแผนที่
ใน Crystal Reports, แผนที่จะสร้างขึ้นจากจำนวนชั้น คุณสามารถสแต็ชั้นเหล่านี้ด้านบนของแต่ละอื่น ๆ เพื่อสร้างแผนที่รายละเอียดเพิ่มเติม ใช้กล่องโต้ตอบนี้เพื่อเพิ่มลบหรือเปลี่ยนชั้นบนแผนที่ของคุณ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถจัดเรียงชั้นเพื่อให้ชั้นโลกเมืองใหญ่ปรากฏเหนือชั้นโลกหรือเพื่อให้ชั้นยุโรปทางหลวงปรากฏเหนือชั้นยุโรป
หมายเหตุ: อาจมีความจำเป็นต้องขยายบนแผนที่เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงชั้น
ชั้น
รายการเลเยอร์มีตัวเลือกชั้นสำหรับแผนที่ของคุณ ตัวเลือกที่เป็นไปได้จะถูกกำหนดโดย Crystal Reports; ใช้ปุ่ม Add เพื่อเลือกตัวเลือกเพิ่มเติมชั้น
ขึ้น
ใช้ปุ่มขึ้นเพื่อเลื่อนชั้นขึ้นมาในรายการเลเยอร์ ทราบว่าบางชั้นแผนที่ประกอบด้วยส่วนที่ไม่โปร่งใสที่สามารถปิดบังรายละเอียดของชั้นอื่น ๆ
ลง
ใช้ปุ่มลงเพื่อเลื่อนชั้นลงในรายการเลเยอร์ ทราบว่าบางชั้นแผนที่ประกอบด้วยส่วนที่ไม่โปร่งใสที่สามารถปิดบังรายละเอียดของชั้นอื่น ๆ
เพิ่ม
ใช้ปุ่มเพิ่มเพื่อเพิ่มเลเยอร์ให้รายการเลเยอร์ ไฟล์เพิ่มเติมชั้นตั้งอยู่ที่ \ Program Files \ Business Objects \ MapInfo MapX \ แผนที่เมื่อคุณติดตั้ง Crystal Reports ยังตำแหน่งเริ่มต้น
เอาออก
ใช้ปุ่ม Remove เพื่อลบเลเยอร์จากรายการเลเยอร์
มองเห็นได้
ใช้มองเห็นกล่องตรวจสอบเพื่อให้เป็นชั้นที่มองเห็นบนแผนที่ ถ้ากล่องกาเครื่องหมายนี้ไม่ได้เลือกชั้นที่เลือกจะถูกซ่อนไว้
ฉลากอัตโนมัติ
ใช้ฉลากอัตโนมัติกล่องตรวจสอบเพื่อระบุว่าชั้นจะมีป้ายบนแผนที่โดยอัตโนมัติ
แสดง
คลิกที่ปุ่มแสดงผลเพื่อนำขึ้นแสดงคุณสมบัติกล่องโต้ตอบ จอแสดงผลกล่องโต้ตอบคุณสมบัติช่วยให้คุณสามารถจัดการกับโหมดการซูมและฝังรากลึกของชั้นที่เลือก
————————————————– ——————————

หน้าก่อนหน้าถัดไป
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
บริการสนับสนุน
http://service.sap.com/bosap-support/
เอกสารสินค้าบนเว็บ
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Destek makine çevirisi: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Kristal Çevrimiçi Yardım Raporları
Denetimi iletişim kutusunu Katman
Eğer Harita menüsünden veya haritanın sağ tıklayarak açılan menüden Katmanlar komutu (Map menüsü) seçtiğinizde Katman Kontrolü iletişim kutusu görüntülenir.
Crystal Reports, haritalar katmanları bir dizi oluşur. Bir daha detaylı bir haritasını oluşturmak için birbirlerinin üstüne bu katmanlar yığını olabilir. haritanızda katmanlar ekleyebilir, kaldırabilir veya değiştirmek için bu iletişim kutusunu kullanın. Dünya Büyük Şehirler katman Dünya katmanın üzerinde görünür, ya da böylece Avrupa Karayolları katmanı Avrupa katmanın üzerinde görünür şekilde örneğin, katmanları yeniden başladı.
Not: katman değişikliklerini görmek için harita üzerine yakınlaştırmak için gerekli olabilir.
Katmanlar
Katmanlar listesi harita için katmanları seçenekler içerir. olası seçenekler Crystal Reports tarafından belirlenir; Ek katman seçeneklerini seçmek için Ekle düğmesini kullanın.
yukarı
Katmanlar listesinde bir katman yukarı taşımak için Yukarı düğmesini kullanın. Bazı harita katmanları diğer tabakaların detay belirsiz olabilir şeffaf olmayan bölümler var unutmayın.
Aşağı
Katmanlar listesinde bir katman aşağı taşımak için Aşağı düğmesini kullanın. Bazı harita katmanları diğer tabakaların detay belirsiz olabilir şeffaf olmayan bölümler var unutmayın.
Eklemek
Katmanlar listesine bir katman eklemek için Ekle düğmesini kullanın. Kristal varsayılan konuma Reports yüklediğinizde ek katman dosyaları \ Program Files \ Business at \ MapInfo MapX \ Maps Objects yer almaktadır.
Kaldır
Katmanlar listesinden bir tabakayı kaldırmak için Kaldır düğmesini kullanın.
Gözle görülür
Harita üzerinde bir katman görünür hale getirmek için Görünür onay kutusunu kullanın. Bu onay kutusu seçili değilse, seçili katman gizli.
otomatik Etiketler
Otomatik Etiketler katman harita üzerinde otomatik olarak etiketlenmiş olup olmadığını belirlemek için onay kutusunu kullanın.
ekran
Görüntü Özellikleri iletişim kutusunu açmak için Display düğmesine tıklayın. Görüntü Özellikleri iletişim kutusu ayrıca seçilen katmanın modu ve yakınlaştırma katmanlarını değiştirmenize olanak verir.
————————————————– ——————————

Önceki sayfa Sonraki sayfa
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Destek Hizmetleri
http://service.sap.com/bosap-support/
Web’de Ürün Belgeleri
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Підтримка машинного перекладу: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Online Help
діалогове вікно Layer Control
З’явиться діалогове вікно Layer Control, коли ви вибираєте команду Шари (меню Карта) з меню Map або правою кнопкою миші меню карти.
У Crystal Reports, карти складені з декількох шарів. Ви можете скласти ці шари один на одного, щоб створити більш детальну карту. Це діалогове вікно використовується для додавання, видалення або зміни шарів на вашій картці. Наприклад, ви могли б змінити порядок шарів так, щоб шар Світовий Великі міста з’являється над шаром світу, або так, щоб шар Європа Автомагістралі з’являється над шаром Європи.
Примітка: Може виникнути необхідність збільшити на карті, щоб переглянути зміни рівня.
шари
У списку Шари містить параметри шарів для вашої карти. Можливі варіанти визначаються Crystal Reports; використовуйте кнопку Додати, щоб вибрати додаткові опції шару.
вгору
Використовуйте кнопку Вгору, щоб перемістити шар в списку шарів. Майте на увазі, що деякі шари карти містять непрозорі розділи, які можуть приховати деталі інших верств.
вниз
За допомогою кнопки вниз, щоб перемістити шар вниз в списку шарів. Майте на увазі, що деякі шари карти містять непрозорі розділи, які можуть приховати деталі інших верств.
додавати
Використовуйте кнопку Додати, щоб додати шар в списку шарів. Додаткові файли шару розташовані в \ Program Files \ Business Objects \ MapInfo \ MapX карти при установці Crystal Reports в папку за замовчуванням.
видалення
Використовуйте кнопку Видалити, щоб видалити шар зі списку шарів.
видимий
Використовуйте Visible прапорець, щоб зробити шар видимим на карті. Якщо цей прапорець не встановлений, обраний шар прихований.
автоматичні етикетки
Використовуйте автоматичні ярлики прапорець, щоб вказати, чи слід автоматично позначені на карті шар.
дисплей
Натисніть кнопку Display, щоб викликати діалогове вікно властивостей екрана. Діалогове вікно Display Properties дозволяє додатково маніпулювати режим і масштабування нашарування обраного шару.
————————————————– ——————————

Попередня сторінка Наступна сторінка
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
допоміжні послуги
http://service.sap.com/bosap-support/
Документація користувача на веб-сайті
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
سپورٹ مشین ترجمہ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
کرسٹل رپورٹیں آن لائن مدد
کنٹرول ڈائیلاگ باکس پرت
پرت کنٹرول ڈائیلاگ باکس آپ نقشے مینو یا نقشہ کے دائیں کلک مینو سے تہوں کمانڈ (نقشہ مینو) انتخاب کرتے ہیں جب ظاہر ہوتا ہے.
کرسٹل رپورٹس میں، نقشے تہوں کی ایک بڑی تعداد پر مشتمل ہوتے ہیں. تم ایک دوسرے کے اوپر ان تہوں اسٹیک ایک مزید مفصل نقشہ بنانے کے لئے کر سکتے ہیں. آپ کے نقشے پر، شامل، کو ہٹانے یا تبدیل تہوں کے لیے اس ڈائیلاگ باکس کا استعمال کریں. تا کہ دنیا بڑے شہروں پرت ورلڈ پرت اوپر ظاہر ہوتا ہے، یا ہے تا کہ یورپ راجمارگ پرت یورپ پرت اوپر ظاہر ہوتا ہے مثال کے طور پر، آپ تہوں پنرویوستیت کر سکتے تھے.
نوٹ: یہ پرت تبدیلیاں دیکھنے کے نقشے پر میں زوم کرنے کے ضروری ہو سکتا ہے.
تہوں
پرتوں کی فہرست آپ کے نقشے کے لئے تہوں اختیارات پر مشتمل ہے. ممکن اختیارات کرسٹل رپورٹس کی طرف سے مقرر کر رہے ہیں؛ اضافی پرت کے اختیارات کو منتخب کرنے کے لئے شامل بٹن کا استعمال کریں.
اپ
تہوں فہرست میں ایک پرت تک منتقل کرنے کے لئے بٹن کا استعمال کریں. معلوم ہے کہ کچھ نقشہ تہوں دوسرے تہوں کی تفصیل کے دوںدلانا کر سکتے ہیں کہ غیر شفاف حصوں پر مشتمل ہو.
نیچے
تہوں فہرست میں ایک پرت کے نیچے منتقل کرنے کے نیچے کے بٹن کا استعمال کریں. معلوم ہے کہ کچھ نقشہ تہوں دوسرے تہوں کی تفصیل کے دوںدلانا کر سکتے ہیں کہ غیر شفاف حصوں پر مشتمل ہو.
شامل کریں
تہوں کی فہرست میں ایک پرت کو شامل کرنے کے لئے شامل بٹن کا استعمال کریں. آپ کو نصب جب کرسٹل ڈیفالٹ مقام کی رپورٹ اضافی پرت فائلوں اشیاء \ MapInfo MapX \ نقشہ جات \ پروگرام مسلیں \ کاروبار میں واقع ہیں.
دور
تہوں کی فہرست سے ایک پرت کو ہٹانے کیلئے ہٹائیں بٹن کا استعمال کریں.
مرئی
نقشے پر ایک پرت مرئی بنانے کیلئے مرئی چیک باکس کا استعمال کریں. اس چیک باکس منتخب نہیں ہے تو، منتخب شدہ کی پرت چھپی ہوئی ہے.
خودکار لیبل
خودکار لیبل کی وضاحت کرنے کی پرت نقشے پر خود کار طریقے سے لیبل لگا ہوا ہے، چاہے باکس چیک استعمال کریں.
ڈسپلے
ڈسپلے پراپرٹیز ڈائیلاگ باکس سامنے لانے کے لئے ڈسپلے کے بٹن پر کلک کریں. ڈسپلے پراپرٹیز ڈائلاگ باکس آپ کو مزید ایک منتخب پرت کے موڈ اور زوم layering کے جوڑتوڑ کرنے کی اجازت دیتا ہے.
————————————————– ——————————

پچھلا صفحہ اگلا صفحہ
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
تعاون کے خدمات
http://service.sap.com/bosap-support/
ویب پر مصنوعات کی دستاویزی
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support mashina tarjima: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Kristal Online Yordam hisobotlar
Tekshirish muloqot oynasidagi Layer
Agar xaritasi menyusida yoki Xaritaning o’ng-klik menyudan bosamz buyrug’i (Map menyusini) tanlash bo’lsa Layer Control dialog oynasi paydo bo’ladi.
Crystal Reports In, xaritalar qatlamlari bir qator tashkil etadi. Siz batafsil xaritani yaratish bir-birining ustiga bu qatlamlarini suyakka mumkin. Sizning xaritada qatlamlarini qo’shish, o’chirish yoki o’zgartirish uchun shu dialog qutisini foydalaning. Jahon mayor shaharlar qatlami Jahon qatlami yuqorida paydo, yoki, shunday qilib, Evropa Avtomobil yo’llari qatlami Evropa qatlami yuqorida paydo, masalan, siz qatlamlarini qayta tashkil mumkin.
Eslatma: Bu qatlam o’zgarishlarni ko’rish uchun xarita ustida yaqinlashtirish uchun zarur bo’lishi mumkin.
qatlamlari
Qatlamlar ro’yxati xaritada uchun qatlamlari ni o’z ichiga oladi. iloji imkoniyatlari Crystal Reports tomonidan belgilanadi; qo’shimcha qatlam variantlarini tanlash uchun Add tugmasini foydalaning.
up
Qatlamlar ro’yxatda bir qatlamini tashkil ko’chib o’tishga Up tugmasini bosing. Ba’zi xarita qatlamlari boshqa qatlamlari haqidagi batafsil ma’lumotlarni noma’lum bo’lishi mumkin bo’lmagan shaffof bo’limlari o’z ichiga xabardor bo’ling.
pastga
Qatlamlar ro’yxatda bir qatlamini pastga harakat qilish uchun Down tugmasini bosing. Ba’zi xarita qatlamlari boshqa qatlamlari haqidagi batafsil ma’lumotlarni noma’lum bo’lishi mumkin bo’lmagan shaffof bo’limlari o’z ichiga xabardor bo’ling.
qo’shish
Qatlamlar ro’yxatiga bir qatlam qo’shish Add tugmasini bosing. Agar Crystal ko’rsatuv joyga hisobotlar o’rnatgan Qo’shimcha qatlami fayllar \ Program Files \ Business \ MapInfo MapX \ Xaritalar ob’ekt joylashgan.
olib tashlash
Qatlamlar ro’yxatdan qatlamini olib tashlash uchun Olib tashlash tugmasini foydalaning.
ko’rinib turgan
xaritada bir qatlam paydo qilish uchun Tashkilotning katagiga foydalaning. Ushbu tasdiq qutisi tanlagan bo’lsa, tanlangan qatlam yashirin.
avtomatik Labels
Avtomatik etiketkalar qatlam xaritada avtomatik ravishda tamg’alanadi belgilash uchun katagiga foydalaning.
displey
Ekran xususiyatlari dialog qutisini ochish uchun, ko’rsatish tugmasini bosing. Ekran xususiyatlari dialog oynasi yanada tanlangan qatlam tartibi va zoom qatlamlarini manipulyatsiya qilish imkonini beradi.
————————————————– ——————————

Oldingi sahifa Keyingi sahifa
Dastani BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
qo’llab-quvvatlash xizmatlari
http://service.sap.com/bosap-support/
Veb Mahsulot Hujjatlar
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Hỗ trợ máy dịch: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Báo cáo tinh Trợ giúp Online
Lớp hộp thoại Control
Các hộp thoại Layer Control xuất hiện khi bạn chọn Layer lệnh (Bản đồ menu) từ Map menu hoặc menu chuột phải của bản đồ.
Trong Crystal Reports, bản đồ được tạo thành từ một số lớp. Bạn có thể chồng các lớp trên đầu trang của mỗi khác để tạo ra một bản đồ chi tiết hơn. Sử dụng hộp thoại này để thêm, xóa hoặc thay đổi các lớp trên bản đồ của bạn. Ví dụ, bạn có thể sắp xếp lại các lớp để các lớp chính thành phố thế giới xuất hiện ở trên lớp thế giới, hay như vậy mà lớp Âu lộ xuất hiện trên layer châu Âu.
Lưu ý: Nó có thể là cần thiết để phóng to trên bản đồ để xem các thay đổi lớp.
Layers
Danh sách Layers chứa các tùy chọn lớp cho bản đồ của bạn. Các tùy chọn có thể được xác định bởi Crystal Reports; sử dụng nút Add để chọn các tùy chọn lớp bổ sung.
Lên
Sử dụng các nút Up để di chuyển một layer trong danh sách lớp. Hãy nhận biết rằng một số các lớp bản đồ chứa những đoạn không minh bạch, có thể che khuất các chi tiết của các lớp khác.
Xuống
Sử dụng các nút Down để di chuyển một layer xuống trong danh sách Lớp. Hãy nhận biết rằng một số các lớp bản đồ chứa những đoạn không minh bạch, có thể che khuất các chi tiết của các lớp khác.
Thêm vào
Sử dụng các nút Add để thêm một layer vào danh sách Layers. file lớp bổ sung được đặt tại \ Program Files \ Business Objects \ MapInfo MapX \ Maps khi bạn cài đặt Crystal Reports đến vị trí mặc định.
Tẩy
Sử dụng nút Remove để loại bỏ một lớp từ danh sách Lớp.
Có thể nhìn thấy
Sử dụng các hộp kiểm Hiển thị cho thực hiện một layer có thể nhìn thấy trên bản đồ. Nếu hộp chọn này không được chọn, lớp chọn là ẩn.
Nhãn tự động
Sử dụng các Nhãn tự động hộp kiểm tra để xác định xem các lớp được dán nhãn tự động trên bản đồ.
Trưng bày
Nhấp vào nút Display để đưa lên hiển thị hộp thoại Properties. Các hộp thoại Display Properties cho phép bạn thao tác hơn nữa chế độ và zoom lớp của các lớp được chọn.
————————————————– ——————————

Trang trước Trang tiếp theo
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Dịch vụ hỗ trợ
http://service.sap.com/bosap-support/
Tài liệu sản phẩm trên Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Cefnogaeth cyfieithu peirianyddol: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Adroddiadau Crystal Ar-lein Help
Haen blwch deialog Rheoli
Mae’r blwch deialog Rheoli Haen ymddangos pan fyddwch yn dewis y Haenau gorchymyn (dewislen Map) o’r ddewislen Map neu’r ddewislen dde-glicio ar y map yn.
Yn Adroddiadau Crystal, mapiau yn cynnwys nifer o haenau. Gallwch pentwr haenau hyn ar ben ei gilydd i greu map mwy manwl. Defnyddiwch y blwch ymgom yma i ychwanegu, dileu neu newid haenau ar eich map. Er enghraifft, gallech ad-drefnu yr haenau fel bod yr haen Dinasoedd Mawr y Byd yn ymddangos uwchben haen y Byd, neu fel bod yr haen Ewrop Priffyrdd ymddangos uwchben yr haen Ewrop.
Noder: Efallai y bydd angen i chwyddo i mewn ar y map i weld newidiadau haen.
haenau
Mae’r rhestr Haenau yn cynnwys y dewisiadau haenau ar gyfer eich map. Mae’r opsiynau posibl yn cael eu pennu gan Crystal Reports; defnyddiwch y botwm Add i ddewis opsiynau haen ychwanegol.
Up
Defnyddiwch y botwm Hyd at symud haen i fyny yn y rhestr Haenau. Byddwch yn ymwybodol fod rhai haenau map cynnwys adrannau nad ydynt yn dryloyw all guddio’r manylion haenau eraill.
Down
Defnyddiwch y botwm Down i symud haen i lawr yn y rhestr Haenau. Byddwch yn ymwybodol fod rhai haenau map cynnwys adrannau nad ydynt yn dryloyw all guddio’r manylion haenau eraill.
Ychwanegu
Defnyddiwch y botwm Add i ychwanegu haen at y rhestr Haenau. Ffeiliau haen ychwanegol wedi eu lleoli yn Program \ \ Ffeiliau Busnes Gwrthrychau \ MapInfo MapX \ Mapiau pan fyddwch yn gosod Crystal Adroddiadau i’r lleoliad diofyn.
Tynnu
Defnyddiwch y botwm Dileu i dynnu haen o’r rhestr Haenau.
gweladwy
Defnyddiwch y blwch gwirio weladwy i wneud haen weladwy ar y map. Os nad yw blwch gwirio hwn yn cael ei ddewis, yr haen a ddewiswyd wedi’i guddio.
Labeli Awtomatig
Defnyddiwch y Labeli Awtomatig wirio blwch i nodi a haen yn cael ei labelu’n awtomatig ar y map.
arddangos
Cliciwch ar y botwm Dangos i ddod i fyny ‘r blwch ymgom Priodweddau Arddangos. Mae’r blwch Priodweddau Arddangos deialog caniatáu i chi drin y modd a chwyddo haenu o haen a ddewiswyd ymhellach.
————————————————– ——————————

Tudalen flaenorol Tudalen nesaf
BusinessObjects SAP
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
gwasanaethau cymorth
http://service.sap.com/bosap-support/
Dogfennaeth Cynnyrch ar y We
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ngomatshini translation Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal intanethi iingxelo Help
Ulwaleko Control kwibhokisi yencoko yababini
Umaleko Control Ibhokisi yencoko evela xa ukhetha i zomaleko umyalelo (Imephu menu) ukusuka menu Map okanye menu ekunene nqakraza-imephu leyo.
KwiiNgxelo Crystal, iimaphu zenziwe eziliqela zikhabane. Uyakwazi pakishe ezi zoleko ngaphezulu kwenye nenye ukwenza imephu eneenkcukacha. Sebenzisa le bhokisi yencoko yababini ukongeza, ukususa okanye ukutshintsha ungumaleko kwimephu yakho. Umzekelo, unga ngokutsha zomaleko ukuze World Major Cities umaleko livela phezulu umaleko World, okanye ukuze umaleko Yuruphu olukwimo kubonakala ngentla Europe umaleko.
Qaphela: Oku kuyimfuneko ukunciphisa emephini ukujonga utshintsho umaleko.
zomaleko
Uluhlu zomaleko iqulathe iinketho umaleko ngenxa kwimephu yakho. Olukwenziwa nokuba imiselwa Iingxelo Crystal; sebenzisa iqosha Lokongeza ukukhetha ezinye iindlela umaleko.
phezulu
Sebenzisa Phezulu qhosha ukususa umaleko phezulu kuluhlu zomaleko. Yazi ke ukuba ezinye umaleko maphu azinawo amacandelo non-elubala ukuba njani singakuboni iinkcukacha ezinye zikhabane.
phantsi
Sebenzisa iqhosha ukususa umaleko ezantsi kuluhlu zomaleko. Yazi ke ukuba ezinye umaleko maphu azinawo amacandelo non-elubala ukuba njani singakuboni iinkcukacha ezinye zikhabane.
Yongeza
Sebenzisa i Yongeza qhosha ukudibanisa umaleko kuluhlu zomaleko. iifayile umaleko olongezelelweyo zimi kwindawo Program \ Files \ Business iziNto \ MapInfo MapX \ Iimephu xa ufakela Crystal IiNgxelo kwindawo emiselweyo.
susa
Sebenzisa i Susa iqhosha ukususa umaleko kuluhlu zomaleko.
bonakala
Sebenzisa ibhokisi yokukhangela Ebonakalayo ukwenza umaleko zibonakale emephini. Ukuba le bhokisi yokukhangela asikhethwanga, umaleko ekhethiweyo ifihliwe.
Iileyibhile oluzenzekelayo
Sebenzisa Labels ezizenzekelayo ibhokisi yokujonga ukuba ucacise ukuba ngaba inwebu onombhalo ngokuzenzekelayo emephini.
uboniso
Nqakraza Bonisa iqhosha ukuzisa Bonisa Iimpahla zebhokisi yencoko yababini. Ibhokisi Bonisa Iimpahla yencoko yababini ikuvumela ukulawula ngakumbi imo Sondeza Ukufikisa kukho umaleko ekhethiweyo.
————————————————– ——————————

kwiphepha elidlulileyo page Okulandelayo
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
iinkonzo zenkxaso
http://service.sap.com/bosap-support/
Amaxwebhu imveliso kwi Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
שטיצן מאַשין איבערזעצונג: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
קריסטאַל רעפּאָרץ אָנליין הילף
שיכטע קאָנטראָל דיאַלאָג קעסטל
די שיכטע קאָנטראָל דיאַלאָג קאַסטן אויס ווען איר קלייַבן די Layers באַפֿעל (מאַפּע מעניו) פֿון די מאַפּע מעניו אָדער די מאַפּע ס רעכט-גיט מעניו.
אין קריסטאַל רעפּאָרץ, מאַפּס זענען געמאכט אַרויף פון אַ נומער פון Layers. איר קענען אָנלייגן די Layers אויף שפּיץ פון יעדער אנדערער צו מאַכן אַ מער דיטיילד מאַפּע. ניצן דעם דיאַלאָג קעסטל צו לייגן, אַראָפּנעמען אָדער טוישן Layers אויף דיין מאַפּע. לעמאָשל, איר קען ריעריינדזש די Layers אַזוי אַז די וועלט הויפּט שטעט שיכטע אויס אויבן די וועלט שיכטע, אָדער אַזוי אַז די אייראָפּע היגהווייַס שיכטע אויס אויבן די אייראָפּע שיכטע.
באַמערקונג: עס מייַ זיין נייטיק צו Zoom אין אויף דער מאַפּע צו מיינונג שיכטע ענדערונגען.
Layers
די Layers רשימה כּולל די Layers אָפּציעס פֿאַר דיין מאַפּע. די מעגלעך אָפּציעס זענען באשלאסן דורך קריסטאַל רעפּאָרץ; נוצן די לייג קנעפּל צו סעלעקטירן נאָך פּלאַסט אָפּציעס.
זיך
ניצן דעם אַרויף קנעפּל צו באַוועגן אַ שיכטע אַרויף אין די Layers רשימה. זיין אַווער אַז עטלעכע מאַפּע Layers אַנטהאַלטן ניט-טראַנספּעראַנט סעקשאַנז אַז קענען דיק די דעטאַל פון אנדערע Layers.
אַראָפּ
ניצן די אַראָפּ קנעפּל צו באַוועגן אַ שיכטע אַראָפּ אין די Layers רשימה. זיין אַווער אַז עטלעכע מאַפּע Layers אַנטהאַלטן ניט-טראַנספּעראַנט סעקשאַנז אַז קענען דיק די דעטאַל פון אנדערע Layers.
לייגן
נוצן די לייג קנעפּל צו לייגן אַ שיכטע צו די Layers רשימה. נאָך שיכטע טעקעס זענען ליגן אין \ Program Files \ געשעפֿט אָבדזשעקץ \ מאַפּינפאָ מאַפּקס \ מאַפּס ווען איר ינסטאַלירן קריסטאַל רעפּאָרץ צו די ניט ויסצאָלן אָרט.
אַראָפּנעמען
ניצן די נעם קנעפּל צו באַזייַטיקן אַ שיכטע פון די Layers רשימה.
קענטיק
ניצן די קענטיק טשעק קעסטל צו מאַכן אַ שיכטע קענטיק אויף די מאַפּע. אויב דעם טשעק קעסטל איז ניט אויסגעקליבן, די אויסגעקליבן שיכטע איז פאַרבאָרגן.
אָטאַמאַטיק לאַבעלס
ניצן די אָטאַמאַטיק לאַבעלס טשעק קעסטל צו ספּעציפיצירן צי דעם שיכטע איז מיטן נאָמען אויטאָמאַטיש אויף די מאַפּע.
אַרויסווייַז
דריקט דעם הצג קנעפּל צו ברענגען אַרויף די הצג פּראָפּערטיעס דיאַלאָג קאַסטן. די הצג פּראָפּערטיעס דיאַלאָג קאַסטן אַלאַוז איר צו ווייַטער מאַניפּולירן די מאָדע און Zoom לייערינג פון אַ אויסגעקליבן שיכטע.
————————————————– ——————————

פֿריִערדיקע בלאַט צום קומענדיגן בלאט
זאַפט בוסינעססאָבדזשעקץ
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
שטיצן באַדינונגען
http://service.sap.com/bosap-support/
פּראָדוקט דאָקומענטאַטיאָן אויף די וועב
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support ẹrọ translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Iroyin Online Help
Layer Iṣakoso apoti ajọṣọ
Awọn Layer Iṣakoso apoti ibanisọrọ han nigbati o ba yan awọn Fẹlẹfẹlẹ àṣẹ (Map akojọ) lati Map akojọ tabi awọn map ká ọtun-tẹ akojọ.
Ni Crystal Iroyin, maapu ti wa ni ṣe soke ti awọn nọmba kan ti fẹlẹfẹlẹ. O le akopọ awọn wọnyi fẹlẹfẹlẹ lori oke ti kọọkan miiran lati ṣẹda a alaye diẹ map. Lo yi apoti ajọṣọ lati fi awọn, yọ kuro tabi yi fẹlẹfẹlẹ lori rẹ map. Fun apẹẹrẹ, o le satunto awọn fẹlẹfẹlẹ ki awọn World Major Cities Layer han loke awọn World Layer, tabi ki awọn Europe opopona Layer han loke awọn Europe Layer.
Akiyesi: O le jẹ pataki lati sun sinu si lori map lati wo Layer ayipada.
fẹlẹfẹlẹ
Awọn Fẹlẹfẹlẹ akojọ ni awọn fẹlẹfẹlẹ awọn aṣayan fun nyin map. Awọn ti ṣee ṣe awọn aṣayan ti wa ni ṣiṣe nipasẹ Crystal Iroyin; lo awọn Fikun-bọtini lati yan afikun Layer awọn aṣayan.
Up
Lo awọn Up bọtini lati gbe kan Layer soke ninu awọn fẹlẹfẹlẹ akojọ. Jẹ mọ pe diẹ ninu awọn map fẹlẹfẹlẹ ni ti kii-sihin ruju ti o le ibitiopamo awọn apejuwe ti miiran fẹlẹfẹlẹ.
Down
Lo awọn isalẹ bọtini lati gbe kan Layer isalẹ ninu awọn fẹlẹfẹlẹ akojọ. Jẹ mọ pe diẹ ninu awọn map fẹlẹfẹlẹ ni ti kii-sihin ruju ti o le ibitiopamo awọn apejuwe ti miiran fẹlẹfẹlẹ.
fi
Lo awọn Fikun-bọtini lati fi kan Layer si awọn Fẹlẹfẹlẹ akojọ. Afikun Layer faili ti wa ni be ni \ Eto faili \ Business ohun \ MapInfo MapX \ Maps nigba ti o ba fi sori ẹrọ Crystal Iroyin to awọn aiyipada ipo.
yọ
Lo awọn Yọ bọtini lati yọ kan Layer lati fẹlẹfẹlẹ akojọ.
han
Lo awọn han ayẹwo apoti lati ṣe kan Layer han lori map. Ti o ba ti yi ayẹwo apoti ti ko ba ti yan, awọn ti o yan Layer jẹ farasin.
laifọwọyi Labels
Lo awọn Aifọwọyi Labels ṣayẹwo apoti lati pato boya Layer wa ni ike laifọwọyi lori map.
àpapọ
Tẹ ni Ifihan bọtini lati mu soke ni Ifihan Properties apoti ajọṣọ. Ni Ifihan Properties apoti ibanisọrọ faye gba o lati siwaju se afọwọyi awọn mode ati sun layering ti a ti yan Layer.
————————————————– ——————————

Ti tẹlẹ iwe Next iwe
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
support iṣẹ
http://service.sap.com/bosap-support/
Ọja Documentation lori awọn oju-iwe ayelujara
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ukusekela machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Imibiko Online Usizo
Uhlelo Loluguduzisa Control ibhokisi
I Ungqimba Control ibhokisi livela uma ukhetha Izinhla umyalo (Map imenyu) kusukela imenyu Map noma chofoza kwesokudla-menu imephu sika.
Ngo Imibiko Crystal, amabalazwe akhiwe eziningi ezingqimbeni. Ungakwazi beka la izingqimba on qongo of each nye ukudala ibalazwe eningiliziwe. Sebenzisa le ibhokisi ukuthi lungeze, lususe, noma ushintshe izingqimba kumephu yakho. Ngokwesibonelo, ungase uhlele kabusha izingqimba ukuze Okwezwe Major Cities ungqimba livela ngaphezu ungqimba World, noma ukuze Europe Imigwaqo ungqimba livela ngaphezu Europe ungqimba.
Qaphela: Kungase kudingeke ukuba ukusondeza ebalazweni ukubuka izinguquko ungqimba.
Izinhla
Lolu hlu Izinhla iqukethe okukhethwa izingqimba for imephu yakho. Okukhethwa kungenzeka kunqunywa Imibiko Crystal; sebenzisa inkinobho Faka ukukhetha okukhethwa kukho isendlalelo.
up
Sebenzisa inkinobho Up ukuhambisa ungqimba phezulu kuhlu lwezendlalelo. Qaphela ukuthi ezinye izingqimba ibalazwe aqukethe izingxenye non-esobala ukuthi engasithibeza imininingwane ye kwezinye izingqimba.
Down
Sebenzisa inkinobho Down ukuhambisa ungqimba phansi Izinhla ohlwini. Qaphela ukuthi ezinye izingqimba ibalazwe aqukethe izingxenye non-esobala ukuthi engasithibeza imininingwane ye kwezinye izingqimba.
Engeza
Sebenzisa inkinobho Faka isendlalelo kuhlu lwezendlalelo. Imininingwane engeziwe amafayela ungqimba zitholakala kweyoku \ Program Files \ Business Objects \ MapInfo MapX \ Amamephu uma ufaka Crystal Imibiko ezenzakalelayo.
Susa
Sebenzisa inkinobho Susa ukususa ungqimba kusuka Izinhla ohlwini.
Iyabonakala kuwo
Sebenzisa Visible isheke ibhokisi ukwenza ungqimba ebonakalayo ebalazweni. Uma leli bhokisi lokuqoka alukhethiwe, ungqimba ekhethiwe sitheza.
Amalebula Automatic
Sebenzisa Amalebula Automatic ibhokisi ucacise uma ngabe ungqimba libhaliwe ngokuzenzakalelayo ebalazweni.
Khombisa
Chofoza inkinobho Display ukuze bakhuphule ibhokisi Isibonisizici. Ibhokisi Isibonisizici lengxoxo ikuvumela ukuba kuqhutshekwe lokuxhaphaza mode kanye zoom Bokuhlela ungqimba ekhethiwe.
————————————————– ——————————

Ikhasi Previous Ikhasi elilandelayo
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
amasevisi ukweseka
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Amaphepha the Web
http://help.sap.com/