Levels — Numeric

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Sup­port machine trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —Crys­tal Reports Online Help
Levels — Numer­ic
OLAP Syn­tax.
Returns the level whose pos­i­tion in a dimen­sion is spe­cified by a numer­ic expres­sion.
Syn­tax
Levels (Dimen­sion, NumericExpression)Parameters
Dimen­sion Dimen­sion name.
Numeric­Ex­pres­sion An expres­sion that eval­u­ates to a num­ber. This is the hier­arch­ic­al level in the dimen­sion.

Return value
Returns a level.
Example
This func­tion example uses the sample dimen­sion Products. See Sample Dimen­sion for more details.
The fol­low­ing example returns level-2 the third level in the Products dimen­sion:
Levels ( {Products}, 3 )

— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Pre­vi­ous page Next page
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Sup­port ser­vices
http://service.sap.com/bosap-support/
Pro­duct Doc­u­ment­a­tion on the Web
http://help.sap.com/

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Appoġġ ta traduzz­joni awto­matika: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Rap­porti Crys­tal Online Għa­jnuna
Liv­el­li — Numeriku
OLAP Sin­tassi.
Denun­zji il-liv­ell li l-pożizz­joni f’dimensjoni hija speċi­fikata b’espressjoni numerika.
sin­tassi
Liv­el­li (Dimens­joni, Numeric­Ex­pres­sion) Para­met­ri
isem Dimens­joni Dimens­joni.
Numeric­Ex­pres­sion Espress­joni li jeval­wa lil num­ru. Dan huwa l-liv­ell ġer­arkiku fid-dimens­joni.

valur tar-ritorn
Denun­zji liv­ell.
eżem­pju
Dan l-eżem­pju fun­z­joni juża d-dimens­joni tal-kampjun Pro­dot­ti. Ara Dimens­joni Kampjun għal aktar dettalji.
L-eżem­pju li ġej pros­pet­ti ta liv­ell 2 it-tielet liv­ell fid-dimens­joni Pro­dot­ti:
Liv­el­li ({Pro­dot­ti}, 3)

— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

paġna ta qabel paġna li jmiss
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ser­vizzi ta appoġġ
http://service.sap.com/bosap-support/
Dok­u­mentazz­joni pro­dott fuq il-Web
http://help.sap.com/


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Onder­steun­ing masji­en ver­tal­ing: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Crys­tal Reports Online Hulp
Vlakke — Numer­iese
OLAP Syn­tax.
Gee die vlak waar­van die pos­is­ie in n dimen­sie is wat deur n numer­iese uit­drukking.
sin­tak­s­is
Vlakke (Dimen­sion, Numeric­Ex­pres­sion) Para­met­ers
Dimen­sion dimen­sie naam.
Numeric­Ex­pres­sion n uit­drukking wat eval­ueer om n aan­tal. Dit is die hiërar­giese vlak in die dimen­sie.

ter­ug­keer waarde
Wys n vlak.
voor­beeld
Hierdie funk­sie voor­beeld gebruik die voor­beeld dimen­sie Produk­te. Sien Voor­beeld Dimen­sion vir meer beson­der­hede.
Die vol­gende voor­beeld ter­ug­keer vlak-2 die derde vlak in die Produk­te dimen­sie:
Vlakke ({Produk­te}, 3)

— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

Vori­ge Vol­gende
SAP Busi­ness
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
onder­steun­ings­di­en­ste
http://service.sap.com/bosap-support/
Produk dok­u­mentas­ie op die web
http://help.sap.com/


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Mbështetje mak­inë përk­thim: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Crys­tal Reports Online Ndih­më
Nive­let — numerike
OLAP Sin­tak­sa.
Kthen nivelin poz­ita e të cil­it në një dimen­sion të për­cak­to­het nga një shpre­hje numerike.
Sin­tak­së
Nive­let (Dimen­sion, Numeric­Ex­pres­sion) Para­met­ers
Emri Dimen­sion Dimen­sioni.
Numeric­Ex­pres­sion Një shpre­hje që vler­ëson në një numër. Ky është niveli hier­arkik në dimen­sion.

vlera e kthim­it
Kthen një nivel.
shem­bu­ll
Ky shem­bu­ll funk­sion për­dor mostër dimen­sion Products. Shih Dimen­sion mostër për më shumë deta­je.
Shem­bu­l­li i mëposhtëm kthen nivel­it-2 nivelin e tretë në dimen­sion­in Produk­te:
Nive­let ({} Products, 3)

— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

faq­ja mbrapa Faq­ja tjetër
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
shërbi­met mbështetëse
http://service.sap.com/bosap-support/
Pro­duct Dok­u­menta­cioni në Web
http://help.sap.com/


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ድጋፍ ማሽን ትርጉም: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

ክሪስታል የመስመር ላይ እገዛ ሪፖርቶች
ደረጃዎች — ቁጥራዊ
OLAP አገባብ.
የማን ቦታ አንድ ልኬት ውስጥ የቁጥር መግለጫ የተገለጸውን ነው ደረጃ ይመልሳል.
የአገባብ
ደረጃዎች (ዳይሜንሽን, Numeric­Ex­pres­sion) መለኪያዎች
ገፅታ ገፅታ ስም.
Numeric­Ex­pres­sion ቁጥር ይሰላል ይህ አገላለጽ. ይህ ልኬት ውስጥ ተዋረዳዊ ደረጃ ነው.

መመለሻ እሴት
አንድ ደረጃ ይመልሳል.
ለምሳሌ
ይህ ተግባር ምሳሌ ናሙና ልኬት ምርቶች ይጠቀማል. ተጨማሪ ዝርዝሮችን ለማግኘት የናሙና ዳይሜንሽን ይመልከቱ.
የሚከተለውን ምሳሌ ምርቶች ልኬት ውስጥ ደረጃ-2; ሦስተኛው ደረጃ በመመለስ እንዲህ ብለዋል:
ደረጃዎች ({ምርቶች}, 3)

— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

ቀዳሚ ገጽ ቀጣይ ገፅ
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
የድጋፍ አገልግሎቶች
http://service.sap.com/bosap-support/
በድር ላይ የምርት ስነዳ
http://help.sap.com/


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
دعم الترجمة الآلية: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

تقارير الكريستال مساعدة على الانترنت
مستويات — رقمية
OLAP بناء الجملة.
يعود المستوى الذي تم تعيينه من قبل تعبير رقمي الموقف في البعد.
بناء الجملة
المستويات (البعد، Numeric­Ex­pres­sion) معلمات
اسم البعد البعد.
Numeric­Ex­pres­sion تعبير يقيم إلى رقم. هذا هو المستوى الهرمي في البعد.

قيمة الإرجاع
يعود مستوى.
مثال
يستخدم هذا المثال وظيفة المنتجات عينة البعد. رؤية البعد عينة لمزيد من التفاصيل.
يقوم المثال التالي بإرجاع المستوى 2 المستوى الثالث في البعد المنتجات:
المستويات ({} المنتجات، 3)

— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

الصفحة السابقة الصفحة التالية
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
خدمات الدعم
http://service.sap.com/bosap-support/
وثائق المنتج على شبكة الإنترنت
http://help.sap.com/


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Sup­port մեքենա թարգմանությունը: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Crys­tal Reports առցանց օգնություն
Levels — թվային
OLAP ձեւաչափումով:
Վերադարձնում է մակարդակը, որի դիրքորոշումը մի հարթության, որը նշված է թվային արտահայտությամբ:
Շարահյուսություն
Մակարդակներով (Dimen­sion, Numeric­Ex­pres­sion) պարամետրեր
Dimen­sion Dimen­sion անունը:
Numeric­Ex­pres­sion արտահայտություն, որը գնահատում է մի շարք. Սա է հիերարխիկ մակարդակը հարթության:

վերադարձը արժեքը
Վերադարձնում է մակարդակը:
Օրինակ
Այս ֆունկցիան օրինակը օգտագործում նմուշ չափանիշի Ապրանքներ: Տես Sample Dimen­sion լրացուցիչ մանրամասների համար.
Հետեւյալ օրինակը վերադարձնում մակարդակի -2 երրորդ մակարդակը ապրանքների Dimen­sion:
Մակարդակները ({Ապրանքներ}, 3)

— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

Նախորդ էջ Հաջորդ էջ
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
հենակետային ծառայություններ
http://service.sap.com/bosap-support/
Ապրանք Փաստաթղթեր ցանցին
http://help.sap.com/


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Sup­port maşın tər­cüməsi: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Crys­tal Online Yardım Hesabat­lar
Levels — Elektron
OLAP Sin­tak­s­is.
Onun mövqeyi ölçüsü bir rəqəm­li ifadə ilə müəyyən edi­lir səviyyəsi qaytarır.
sin­tak­s­is
Levels (Dimen­sion, Numeric­Ex­pres­sion) para­metrləri
Dimen­sion Dimen­sion adı.
Numeric­Ex­pres­sion bir sıra qiymətləndi­rir bir ifadə. Bu ölçüsü iyer­arxik səviyyədədir.

Return dəyəri
Bir səviyyədə qaytarır.
mis­al
Bu funk­siya mis­al nümunə ölçüsü Məh­sul­lar isti­fadə edir. Daha ətraflı məlu­mat üçün Nümunə Ölçü baxın.
Aşağıdakı mis­al Products ölçüsü Level-2 üçüncü səviyyəsi qaytarır:
Levels ({Products}, 3)

— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

Əvvəlki səhi­fə Növbəti səhi­fə
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Sup­port ser­vices
http://service.sap.com/bosap-support/
Web Pro­duct Doc­u­ment­a­tion
http://help.sap.com/


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Itzulpen­gintza mak­ina eus­kar­ria: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Crys­tal Txos­tenak Online Laguntza
Mail­ak — Zen­bak­izko
OLAP Syn­tax.
Maila hori­en pos­iz­ioa diment­sio batean dago zen­bak­izko adi­erazpen batek zehazten itzultzen.
Sintaxia
Mail­ak (Dimen­sion, Numeric­Ex­pres­sion) para­met­roak
Dimen­sion Dimen­sion name.
Numeric­Ex­pres­sion duten zen­baki bat ebal­u­atzen adi­erazpen bat. Hau diment­sio-maila hier­arkikoa da.

Return balio
Maila bat itzultzen du.
Adi­bidea
Funtzio Adi­bide honek lagin diment­sio produk­tuak erab­iltzen du. Ikusi Sample Dimen­sion xehetasun gehi­ago.
Ondoren­go adi­bidez Produk­tuak diment­sioan level-2 hiru­gar­ren mail­ara itzultzen du:
Mail­ak ({} Produk­tuak, 3)

— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

Aur­reko orria Hur­ren­go orria
SAP Busi­nessOb­jets
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
laguntza zer­bit­zuak
http://service.sap.com/bosap-support/
Produk­tu webean Doc­u­ment­a­tion
http://help.sap.com/


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Падтрымка машыннага перакладу: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Crys­tal Reports Online Help
Ўзроўні — Лікавыя
OLAP Сінтаксіс.
Вяртае ўзровень, становішча якога ў вымярэнні задаецца лікавым выразам.
сінтаксіс
Ўзроўні (вымярэнне, Numeric­Ex­pres­sion) Параметры
Назва Памер Памер.
Numeric­Ex­pres­sion выраз, якое вяртае лік. Гэта іерархічны ўзровень у вымярэнні.

вяртаецца значэнне
Вяртае ўзровень.
прыклад
Гэта функцыя прыклад выкарыстоўвае вымярэння узораў прадукцыі. См Узор Памер для больш падрабязнай інфармацыі.
Наступны прыклад вяртае узровень 2-трэці ўзровень у вымярэнні прадукты:
Ўзроўні ({} Прадукты, 3)