In little town of Bethlehem, artisans take on Chinese knockoffs

“——————————————————————————————————————————————————
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

http://www.chroniclet.com/national-news/2016/12/21/In-little-town-of-Bethlehem-artisans-take-on-Chinese-knockoffs.html

In little town of Bethlehem, artisans take on Chinese knockoffs

BETHLEHEM, West Bank (AP) — Christmas is approaching and pilgrims and tourists have begun to arrive, crowding the souvenir shops that line the narrow streets and alleys of Bethlehem, the biblical town revered as Jesus’ birthplace.

But when visitors choose to take a piece of the Holy Land back home with them, they better check the labels. Many souvenirs — including the West Bank town’s trademark rosary beads — are imported from abroad, mainly China.

A small number of souvenir shops are now trying to fight the trend, stocking their shelves almost exclusively with locally made products. Shopkeepers say that while their wares may be more expensive, the quality is much better and they give an important boost to the struggling economy.

“”I’ve got nothing that is made overseas except for one thing, that’s the magnets. It’s something that sells for cheap and people want them,”” said Bassem Giacaman, owner of the Blessings Gift Shop and The Olive Wood Factory. “”Everything else is made locally so I can keep the local economy working.””

Some 120,000 people are expected to visit the Holy Land this holiday season, half of them Christian, according to Israel’s Tourism Ministry.

Many will visit Bethlehem, where globalization has left its imprint like everywhere else. Foreign-made crafts, especially Chinese ones, have come to represent a big part of the market here, including Christmas souvenirs. While there are no official statistics, local officials and businessmen estimate that nearly half of the products, perhaps more, are imported.

Giacaman keeps just a few imported products in his store, most of them hidden in a small box beneath a counter. He takes them out to show customers and compare them to Palestinian-made ones.

“”This is a plastic Jesus baby made in China and this is a ceramic one made in Bethlehem, and these are the olive wood rosaries that I make and the Chinese ones,”” he said, proudly showing what he said was the superior craftsmanship of the locally made goods.

Bethlehem is in the West Bank, occupied territory the Palestinians hope will be part of their future state. Tourism remains strong, but the rest of the economy has long languished, in part because of Israeli restrictions. Tourists must pass through a checkpoint in Israel’s separation barrier to reach the town.

The “”Visit Palestine Center,”” located in a 200-year-old house along a stone stairway just a few hundred meters (yards) from The Church of the Nativity, promotes a “”Made in Palestine”” label.

“”There’s a big influx of imported products and a lot of traditional crafts are declining gradually,”” said Samy Khoury, the center’s founder and general manager.

The Visit Palestine Center, which started as an online store and travel guide five years ago, works with nearly 100 workshops and home-based artisans throughout the Palestinian territories and in Palestinian refugee camps in Jordan.

It features Palestinian traditional crafts, including Christmas-related ones like olive wood rosaries and mother of pearl ornaments. The center targets independent travelers and takes a fair trade approach to its business.

Trying to sell only Palestinian-made products comes with challenges.

“”Maintaining consistency and quality, the right lead time, figuring how much production capacity the producers can give,”” are some of them, explained Khoury.

Then there’s the issue of price.

Maher Canawati, owner of the Three Arches souvenir shop, sells locally made gifts and even has a wood workshop in the back. But he keeps room for imports as well.

“”We have to carry all kinds of merchandise in our shop because we have different markets and different pilgrims with different budgets,”” said Canawati, whose family has provided services to pilgrims since the 16th century.

Canawati said he wants to give his customers options, and he is clear about the differences.

“”A dozen of made-in-China rosaries sell for $4 while a dozen of locally made sell for $25,”” he said. “”The made-in-China Jesus babies sell for $20 and the Bethlehem ones sell for $64.””

While craft workshop owners grumble about foreign imports, not everyone believes the imports have seriously threatened local merchants and artisans.

“”It’s a business,”” said Samir Hazboun, Chairman of the Bethlehem Chamber of Commerce. “”I’m not aware of anyone running out of business because of the imports.””

Ali Abu Srour, director general of the Palestinian Tourism Ministry, said the government is trying to update its tourism laws to protect local producers and merchants.

Under the proposed regulations, shopkeepers would be required to carry 70 percent locally made products, with clear labels that distinguish between imports and “”Made in Palestine”” ones.

Muhammad Yusuf, a wood craftsman with The Olive Wood Factory, scoffs at the imports.

“”It’s not good, this is better,”” he said with a smile as he worked on a figure of the Virgin Mary.

Back at the Blessings Gift Shop, Julie Deler, 24, a tourist from Germany, bought a small olive wood camel made by a Palestinian craftsman.

“”I prefer locally made because I want to support the locals,”” she said.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Appoġġ ta ‘traduzzjoni awtomatika: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.chroniclet.com/national-news/2016/12/21/In-little-town-of-Bethlehem-artisans-take-on-Chinese-knockoffs.html

Fil belt ta ‘ftit Betlem, artiġjani jieħdu fuq knockoffs Ċiniż

BETHLEHEM, West Bank (AP) — Milied qed joqrob u pellegrini u turisti bdew jaslu, iffullar-ħwienet souvenir dik il-linja-toroq dojoq u sqaqien ta Betlem, il-belt bibliċi revered bħala post fejn twieled Ġesù.

Imma meta viżitaturi jagħżlu li jieħdu biċċa ta ‘l-Art Imqaddsa lura d-dar magħhom, huma aħjar tiċċekkja l-tikketti. Ħafna tifkiriet — inklużi żibeġ rużarju trejdmark tal-belt Xatt tal-Punent tal — huma importati minn barra, l-aktar iċ-Ċina.

Numru żgħir ta ‘ħwienet souvenir issa qed jippruvaw għall-ġlieda kontra l-tendenza, istokkjar ixkafef tagħhom kważi esklussivament ma’ prodotti magħmula lokalment. Shopkeepers jgħidu li filwaqt furnara tagħhom jistgħu jkunu iktar għaljin, il-kwalità hija ħafna aħjar u jagħtu spinta importanti lill-ekonomija tissara.

“”Stajt qbilna xejn li huwa magħmul barranin ħlief għal ħaġa waħda, li l–kalamiti. Hija xi ħaġa li tbiegħ għall-irħas u n-nies jixtiequ minnhom,”” qal Bassem Giacaman, sid il-ħanut Blessings Gift u l-injam Factory żebbuġa. “”Kollox huwa magħmul lokalment so I tista ‘żżomm l-ekonomija lokali tax-xogħol.””

Xi 120,000 nies huma mistennija li jżuru l-Art Imqaddsa dan l-istaġun tal-vaganzi, nofshom christian, skond il Turiżmu Ministeru Iżrael.

Ħafna se jżuru Betlehem, fejn il-globalizzazzjoni ħalla marka tagħha bħal kullimkien ieħor. Barranin magħmula snajja ‘, speċjalment dawk Ċiniżi, waslu biex jirrappreżentaw parti kbira tas-suq hawn, inkluż tifkiriet tal-Milied. Filwaqt li m’hemm l-ebda statistika uffiċjali, uffiċjali lokali u negozjanti jistmaw li kważi nofs il-prodotti, forsi aktar, huma importati.

Giacaman jżomm biss il-prodotti importati ftit fil-maħżen tiegħu, ħafna minnhom moħbija f’kaxxa żgħira taħt kontro. Huwa jieħu minnhom out biex juru klijenti u jqabbluhom ma ‘dawk Palestinjani magħmula.

“”Din hija plastik Ġesù tarbija magħmula fiċ-Ċina u dan huwa wieħed taċ-ċeramika magħmula f’Betlem, u dawn huma l-rosaries injam taż-żebbuġ li nagħmel u dawk Ċiniżi,”” huwa qal, kburi li juru dak li qal kien l-sengħa superjuri tal- magħmula lokalment oġġetti.

Betlem hija fil-West Bank, territorju Palestinjan tama se jkun parti mill-istat futur tagħhom okkupati. Turiżmu għadha qawwija, iżda l-bqija tal-ekonomija ilha languished, parzjalment minħabba r-restrizzjonijiet Iżraeljani. Turisti għandu jgħaddi minn punt ta ‘kontroll fil barriera ta’ separazzjoni Iżrael biex jilħqu l-belt.

Il- “”Żur Palestina Center,”” li jinsabu f’dar 200-il sena qodma tul taraġ ġebel ftit mijiet ta ‘metri (tarzni) minn Il-Knisja tan-Natività, tippromwovi “”Made fil-Palestina“” tikketta.

“”Hemm influss kbir ta ‘prodotti importati u ħafna ta’ snajja tradizzjonali qed jonqsu gradwalment,”” qal Samy Khoury, il-fundatur u l-maniġer ġenerali taċ-ċentru.

Il Żur Palestina Ċentru, li beda bħala maħżen u l-ivvjaġġar online gwida hames snin ilu, taħdem ma ‘kważi 100 workshops u artiġjani ibbażata fid-dar matul il-territorji Palestinjani u f’kampijiet tar-refuġjati Palestinjani fil-Ġordan.

Hija karatteristiċi snajja tradizzjonali Palestinjani, inklużi dawk relatati Milied simili rosaries injam taż-żebbuġ u l-omm ta ‘ornamenti perla. Iċ-ċentru miri vjaġġaturi indipendenti u jieħu approċċ kummerċ ġust għan-negozju tagħha.

Jippruvaw li jbiegħu biss prodotti Palestinjani magħmula jiġi ma ‘sfidi.

“”Iż-żamma konsistenza u l-kwalità, il-ħin taċ-ċomb dritt, jidhru kemm kapaċità ta ‘produzzjoni tal-produtturi jista’ jagħti,”” huma wħud minnhom, spjega Khoury.

Imbagħad hemm il-kwistjoni ta ‘prezz.

Maher Canawati, sid tal-ħanut souvenir Tliet arkati, tbiegħ lokalment magħmula rigali u anki għandha workshop injam fid-dahar. Imma huwa jżomm spazju għall-importazzjonijiet kif ukoll.

“”Irridu li jwettqu kull tip ta ‘merkanzija fil-ħanut tagħna għaliex għandna swieq differenti u pellegrini differenti b’baġits differenti,”” qal Canawati,-familja tiegħu ipprovda servizzi lill-pellegrini mis-seklu 16.

Canawati qal li jixtieq jagħti l-għażliet tal-klijenti tiegħu, u huwa ċar dwar id-differenzi.

“”A tużżana ta ‘made in-Ċina rosaries jbiegħu għall $ 4 filwaqt tużżana ta jbiegħu magħmula lokalment għal $ 25,”” huwa qal. “”Il made in-Ċina trabi Ġesù jbiegħu għall $ 20 u dawk Betlem jbiegħu għall $ 64.””

Filwaqt sidien workshop inġenju grumble dwar importazzjonijiet barranin, mhux kulħadd jemmen li l-importazzjonijiet kienu mhedda serjament negozjanti lokali u artiġjani.

“”Huwa negozju,”” qal Samir Hazboun, President tal-Kamra tal-Kummerċ Betlem. “”Jien ma jkunux konxji ta ‘xi ħadd tmexxija fin-negozju minħabba l-importazzjonijiet.””

Ali Abu Srour, direttur ġenerali ta ‘l–Turiżmu Ministeru Palestinjan, qal li l-gvern qed tipprova li taġġorna liġijiet turiżmu tagħha biex tħares lill-produtturi lokali u n-negozjanti.

Skond ir-regolamenti proposti, shopkeepers tkun meħtieġa li twettaq 70 fil-mija prodotti magħmula lokalment, b’tikketti ċari li jiddistingwu bejn l-importazzjonijiet u l-“”Made in Palestinjani”” dawk.

Muhammad Yusuf, sengħa injam ma ‘L-Injam Factory żebbuġa, scoffs fil-importazzjonijiet.

“”Mhux tajjeb, dan huwa aħjar,”” huwa qal bi tbissima hekk kif ħadem fuq figura tal-Verġni Marija.

Lura fil-Shop Blessings Gift, Julie deler, 24, turist mill-Ġermanja, xtrat żgħir injam taż-żebbuġ ġemel magħmula minn sengħa Palestinjan.

“”Nippreferi lokalment magħmula għaliex nixtieq li jappoġġjaw nies tal-lokal,”” qalet.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ondersteuning masjien vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.chroniclet.com/national-news/2016/12/21/In-little-town-of-Bethlehem-artisans-take-on-Chinese-knockoffs.html

In klein dorpie van Bethlehem, ambagsmanne op Chinese knockoffs

Bethlehem, Wesbank (AP) — Kersfees kom nader en bywoners en toeriste het begin om te kom, verdring die souvenir winkels wat die smal strate en stegies van Bethlehem, die Bybelse dorp vereer as Jesus se geboorteplek lyn.

Maar wanneer besoekers kies om ‘n stukkie van die Heilige Land terug by die huis saam met hulle te neem, hulle beter check die etikette. Baie aandenkings — insluitend die dorp se Wesbank handelsmerk bidsnoer krale — is ingevoer uit die buiteland, veral China.

‘N Klein aantal souvenir winkels is nou besig om die tendens te veg, kous hul rakke byna uitsluitlik met plaaslik vervaardigde produkte. Winkeleienaars sê dat terwyl hul ware duurder mag wees, die kwaliteit is baie beter en hulle gee ‘n belangrike hupstoot aan die sukkelende ekonomie.

“”Ek het niks wat in die buiteland gemaak, behalwe vir een ding het, dit is die magnete. Dit is iets wat verkoop vir goedkoop en mense wil hulle,”” sê Bassem Giacaman, eienaar van die seëninge Gift Shop en The Olive Wood Factory. “”Al die ander is plaaslik vervaardigde so ek kan die plaaslike ekonomie aanhou werk.””

Sommige 120,000 mense sal na verwagting na die Heilige Land hierdie vakansieseisoen, die helfte van hulle Christelike, volgens die Ministerie Toerisme Israel.

Baie sal Bethlehem, waar globalisering sy afdruk het oorgebly soos oral anders besoek. Buitelandse gemaak handwerk, veral Chinese kinders, het gekom om ‘n groot deel van die mark hier verteenwoordig, insluitend Kersfees aandenkings. Hoewel daar geen amptelike statistieke, plaaslike amptenare en sakemanne skat dat byna die helfte van die produkte, miskien meer, ingevoer.

Giacaman hou net ‘n paar ingevoerde produkte in sy winkel, die meeste van hulle versteek in ‘n klein boks onder ‘n toonbank. Hy neem hulle na kliënte te wys en dit vergelyk met die Palestynse gemaak kinders.

“”Dit is ‘n plastiese Jesus baba wat in China gemaak en dit is ‘n keramiek een gemaak in Bethlehem, en dit is die olyf hout rosekranse wat ek maak en die Chinese mense,”” het hy gesê, met trots te wys wat hy gesê het, is die voortreflike vakmanskap van die plaaslik vervaardigde goedere.

Bethlehem is in die Wes-Bank, besette gebied die Palestyne hoop sal deel van hul toekomstige staat wees. Toerisme bly sterk, maar die res van die ekonomie het ‘n lang kwyn, deels omdat van die Israeliese beperkings. Toeriste moet deur ‘n kontrolepunt in Israel se skeiding versperring beweeg om die dorp te bereik.

Die “”Besoek Palestina Center,”” geleë in ‘n 200-jarige huis langs ‘n klip trappe net ‘n paar honderd meter (treë) van die Kerk van die geboorte, bevorder ‘n “”Made in Palestina”” etiket.

“”Daar is ‘n groot instroming van ingevoerde produkte en ‘n baie tradisionele handwerk is geleidelik daal,”” sê Samy Khoury, die sentrum se stigter en hoofbestuurder.

Die besoek Palestina Center, wat vyf jaar gelede begin as ‘n aanlyn winkel en reisgids, werk met bykans 100 werksessies en tuisgebaseerde ambagsmanne dwarsdeur die Palestynse gebiede en in die Palestynse vlugtelingkampe in die Jordaan.

Dit beskik oor ‘n Palestynse tradisionele handwerk, insluitend Kersfees-verwante seuns loop soos olywe hout rosekranse en die moeder van pêrel ornamente. Die sentrum is gerig op onafhanklike reisigers en neem ‘n fair trade benadering tot sy besigheid.

Probeer om net Palestynse-vervaardigde produkte te verkoop kom met uitdagings.

“”Die handhawing van konsekwentheid en kwaliteit, die reg lei tyd, besyfering hoeveel produksievermoë die produsente kan gee,”” is ‘n paar van hulle, verduidelik Khoury.

Dan is daar die kwessie van die prys.

Maher Canawati, eienaar van die Drie Arches souvenir winkel, verkoop plaaslik vervaardigde geskenke en het selfs ‘n hout werkswinkel in die rug. Maar hy hou ruimte vir invoere sowel.

“”Ons moet alle vorme van goedere te voer in ons winkel, want ons het verskillende markte en verskillende pelgrims met verskillende begrotings,”” sê Canawati, wie se familie het dienste gelewer aan pelgrims sedert die 16de eeu.

Canawati gesê hy wil sy kliënte opsies gee, en hy is duidelik oor die verskille.

“” ‘N dosyn van gemaak-in-China, rosekranse verkoop vir $ 4 terwyl ‘n dosyn van plaaslik vervaardigde verkoop vir $ 25,”” het hy gesê. “”Die gemaak-in-China, Jesus babas verkoop vir $ 20 en die Bethlehem kinders te verkoop vir $ 64.””

Terwyl handwerk werkswinkel eienaars kla oor buitelandse invoere, nie almal glo die invoer het ernstig bedreig plaaslike handelaars en ambagsmanne.

“”Dit is ‘n besigheid,”” sê Samir Hazboun, voorsitter van die Bethlehem Kamer van Koophandel. “”Ek is nie bewus van enige iemand loop uit van die besigheid as gevolg van die invoer.””

Ali Abu Srour, direkteur-generaal van die Palestynse Toerisme Ministerie, het gesê die regering is besig om sy toerisme wette te werk om plaaslike produsente en handelaars beskerm.

Onder die voorgestelde regulasies, sal winkeliers verwag word om 70 persent plaaslik vervaardigde produkte dra, met ‘n duidelike etikette wat onderskei tussen invoer en “”Made in Palestina”” kinders.

Mohammed Yusuf, ‘n hout vakman met The Olive Wood Factory, spot met die invoer.

“”Dit is nie goed nie, dit is beter,”” het hy gesê met ‘n glimlag terwyl hy gewerk het op ‘n figuur uit die maagd Maria.

Terug by die seëninge Gift Shop, Julie deler, 24, ‘n toeris uit Duitsland, het ‘n klein olyf hout kameel deur ‘n Palestynse vakman.

“”Ek verkies plaaslik vervaardigde, want ek wil die inwoners ondersteun,”” het sy gesê.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Mbështetje makinë përkthim: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.chroniclet.com/national-news/2016/12/21/In-little-town-of-Bethlehem-artisans-take-on-Chinese-knockoffs.html

Në qytetin e vogël të Betlehemit, artizanët marrë knockoffs kineze

BETHLEHEM, Bank West (AP) — Krishtlindjet po afrohet dhe pelegrinët dhe turistët kanë filluar të vijnë, grumbullim dyqane suveniresh që linjë rrugët e ngushta dhe alleys e Betlehemit, qytetit biblik nderuar si vendlindja e Jezusit.

Por, kur vizitorët të zgjedhin për të marrë një pjesë të Tokës së Shenjtë kthehet në shtëpi me ta, ata më mirë të kontrolloni etiketat. Shumë suvenire — duke përfshirë rruaza rruzaren trademark të qytetit Bankës West-së — janë të importuara nga jashtë, kryesisht Kina.

Një numër i vogël dyqane suveniresh tani janë duke u përpjekur për të luftuar trendin, çorape raftet e tyre pothuajse ekskluzivisht me produktet e prodhuara në vend. Shopkeepers thonë se ndërsa mallra e tyre mund të jenë më të shtrenjta, cilësia është shumë më mirë dhe ata japin një nxitje të rëndësishme për ekonominë në vështirësi.

“”Nuk kam asgjë që është bërë jashtë shtetit, përveç për një gjë, kjo është magnet. Është diçka që shet për të lirë dhe njerëzit duan ata,”” tha Bassem Giacaman, pronar i dyqan Bekimet dhurata dhe Fabrika e Olive Wood. “”Çdo gjë tjetër është bërë në nivel lokal në mënyrë që unë mund të mbajë ekonominë lokale të punës.””

Disa 120,000 njerëz pritet të vizitojnë Tokën e Shenjtë këtë sezon pushimi, gjysma e tyre të krishterë, sipas Ministrisë së Turizmit të Izraelit.

Shumë do të vizitojë Bethlehem, ku globalizimi ka lënë gjurmët e saj si kudo tjetër. zanate të huaj i bërë, sidomos ato kineze, kanë ardhur për të përfaqësuar një pjesë të madhe të tregut këtu, duke përfshirë suvenire Krishtlindjeve. Ndërsa nuk ka statistika zyrtare, zyrtarët lokalë dhe biznesmenë vlerësojnë se gati gjysma e produkteve, ndoshta më shumë, janë të importuara.

Giacaman mban vetëm disa produkte të importuara në dyqanin e tij, shumica e tyre të fshehur në një kuti të vogël nën një kundër. Ai i merr ato për të treguar klientët dhe krahasimin e tyre me ato palestineze të bëra.

“”Kjo është një plastike Jezusi foshnjë bërë në Kinë dhe kjo është një qeramike bërë në Betlehem, dhe këto janë të tespihe dru ulliri që i bëjnë dhe ato kineze,”” tha ai, me krenari duke treguar atë që ai tha se ishte zejtari superiore e bërë në nivel lokal mallrave.

Bethlehem është në Bregun Perëndimor, territorin palestinezët shpresojnë se do të jetë pjesë e shtetit të tyre të ardhshëm zënë. Turizmi mbetet e fortë, por pjesa tjetër e ekonomisë është dobësuar gjatë, pjesërisht për shkak të kufizimeve izraelite. Turistët duhet të kalojnë nëpër një pikë kontrolli në pengesë ndarjes së Izraelit për të arritur në qytet.

“”Qendra Palestine Visit se”” të vendosura në një shtëpi 200-vjeçare përgjatë një shkallë guri vetëm disa qindra metra (oborre) nga Kisha e Lindjes, nxit një “”Made in Palestine”” etiketë.

“”Ka një fluks i madh i produkteve të importuara dhe një shumë e zanateve tradicionale janë në rënie graduale””, tha Samy Khoury, qendra e themelues dhe menaxher i përgjithshëm.

Palestine Qendra Vizita, e cila filloi si një dyqan dhe të udhëtimit në internet udhëzues pesë vjet më parë, punon me rreth 100 seminare dhe në shtëpi me bazë artizanët në të gjithë territoret palestineze dhe në kampet e refugjatëve palestinezë në Jordani.

Ajo përmban vepra artizanale tradicionale palestineze, duke përfshirë edhe ato Christmas lidhur si tespihe druri ulliri dhe nënë e stolitë margaritar. Qendra synon udhëtarëve të pavarur dhe të merr një qasje të tregtisë të drejtë për biznesin e tij.

Duke u përpjekur për të shitur vetëm produktet palestinezë të bëra vjen me sfida.

“”Ruajtja e konsistencë dhe cilësinë, kohën e duhur të çojë, duke parafytyruar se sa kapaciteti i prodhimit të prodhuesit mund të japin””, janë disa prej tyre, shpjegoi Khoury.

Pastaj është çështja e çmimit.

Maher Canawati, pronar i dyqanit Tre Arches suveniresh, shet bërë në nivel lokal dhurata dhe madje ka një punëtori druri në shpinë. Por ai mban vend për importe si.

“”Ne kemi për të kryer të gjitha llojet e mallrave në dyqanin tonë, sepse ne kemi tregje të ndryshme dhe pelegrinët të ndryshme me buxhete të ndryshme,”” tha Canawati, familja e të cilit ka ofruar shërbime të pelegrinëve që prej shekullit të 16-të.

Canawati tha se ai dëshiron të japë mundësi klientëve të tij, dhe ai është i qartë në lidhje me dallimet.

“”Një duzinë tespihe bërë-në-Kinë të shesë për $ 4 Dhe, ndërsa një duzinë e bërë në nivel lokal shitur për $ 25,”” tha ai. “”E bërë-në-Kinë Jezusi foshnje të shesë për $ 20 dhe ato Bethlehem shitur për $ 64: të.””

Ndërsa pronarët e punëtorisë zejtare shfryrje për importet e jashtme, jo të gjithë beson se importet kanë kërcënuar seriozisht tregtarët lokale dhe artizanët.

“”Është një biznes,”” tha Samir Hazboun, Kryetar i Dhomës së Tregtisë Betlehemit. “”Unë nuk jam në dijeni të të gjithë drejtimin nga të biznesit për shkak të importeve.””

Ali Abu Srour, drejtor i përgjithshëm i Ministrisë së Turizmit palestinez, tha se qeveria është duke u përpjekur për të rinovuar ligjet e saj të turizmit për të mbrojtur prodhuesit vendorë dhe tregtarët.

Sipas rregullave të propozuara, shopkeepers do të jetë e nevojshme për të kryer 70 për qind e produkteve të bëra në nivel lokal, me etiketa të qarta që e dallojnë në mes të importeve dhe “”Made in Palestine”” ato.

Muhammad Yusuf, një zejtar dru me Fabrika e dru ulliri, tallet me importet.

“”Kjo nuk është e mirë, kjo është më e mirë,”” tha ai me një buzëqeshje si ai ka punuar në një figurë të Virgjëreshës Mari.

Kthehu në dyqan Bekimet dhurata, Julie Pjesat, 24, një turist nga Gjermania, ka blerë një deve të vogël druri ulliri të bërë nga një zejtar palestinez.

“”Unë preferoj bërë në nivel lokal, sepse unë dua të mbështetur vendasit,”” tha ajo.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ድጋፍ ማሽን ትርጉም: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.chroniclet.com/national-news/2016/12/21/In-little-town-of-Bethlehem-artisans-take-on-Chinese-knockoffs.html

በቤተልሔም ትንሽ ከተማ ውስጥ ቀሳውስት ቻይንኛ knockoffs ላይ መውሰድ

ቤተልሔም, ዌስት ባንክ (AP) — የገና እየቀረበ ነው እንግዶችና መጻተኞች እና ቱሪስቶች ቤተልሔም, ኢየሱስ ለተወለደበት አድርገው የሚመለከቷቸው ቅዱሳዊ ከተማ ጠባብ ጎዳናዎች ላይ ይነጉዳሉ ዳርና ዳር የሚገኙት በሚሸጡባቸው ሱቆች ይጋፉ, ለመድረስ ጀምረዋል.

ጎብኚዎች ወደ ቤት ከእነርሱ ጋር ወደ ቅድስት ምድር አንድ ቁራጭ ለመውሰድ መምረጥ ጊዜ ግን, የተሻለ መለያዎች ይመልከቱ. ብዙ, በቅርሶች ላይ — በዌስት ባንክ ከተማ የንግድ ምልክት መቁጠሪያ የያዘች ጨምሮ — በዋነኝነት ከቻይና, ከሌላ አገር የመጣ ነው.

የሚሸጡባቸው ሱቆች ውስጥ አነስተኛ ቁጥር አሁን በአካባቢው አደረገ ምርቶች ጋር ብቻ ያላቸውን መደርደሪያዎች ውስጥ ማከማቸት, አዝማሚያ ለመዋጋት እየሞከሩ ነው. የሱቅ ያላቸውን ሸቀጥ በጣም ውድ ሊሆን ይችላል ሳለ, ጥራት በጣም የተሻለ ነው ይላሉ እነርሱም እየታገሉ ኢኮኖሚ ወሳኝ ቢሸፍኑላቸው.

“”እኔ አንድ ነገር በስተቀር በውጭ አገር የተሠራውን ምንም ነገር የለሽም, ዘንድ ይህ ርካሽ የሚሸጠው ነገር ነው. ወደ ማግኔቶች ነው እና ሰዎች ከፈለጉ,”” Bassem Giacaman, በረከቶችን የስጦታ መሸጫ እና የ የወይራ እንጨት ፋብሪካ ባለቤት አለው. “”ሌላ ነገር እኔም ደግሞ እሠራለሁ በአካባቢው ኢኮኖሚ መጠበቅ ይችላሉ በአካባቢው ነው.””

አንዳንዶች 120,000 ሰዎች የእስራኤል ቱሪዝም ሚኒስቴር አስታወቀ, ክርስቲያን, በዚህ የበዓል ወቅት በመንፈስ ቅዱስ ምድር ይጎብኙ ከእነርሱ ግማሽ ይጠበቃል.

ግሎባላይዜሽን በሁሉም ቦታ ሌላ እንደ የራሱን አሻራ ጥሎ አልፏል በቤተልሔም ይጎብኙ ብዙዎች. የውጭ ሠራሽ የዕደ ጥበብ, በተለይም የቻይና ሰዎች, የገና, በቅርሶች ላይ ጨምሮ, እዚህ ገበያ አንድ ትልቅ ክፍል የሚወክሉ መጥቻለሁ. ምንም ይፋዊ ስታትስቲክስ አሉ ቢሆንም, የአካባቢ ባለሥልጣናት እና ነጋዴዎች ምርቶች መካከል ግማሽ ገደማ የሚሆኑት, ምናልባትም ይበልጥ ከውጭ ነው ይገምታሉ.

Giacaman አጸፋዊ በታች አንድ ትንሽ ሳጥን ውስጥ አብዛኞቹ የተሰወረ, እሱ ሱቅ ውስጥ ብቻ ጥቂት ከውጪ ምርቶች ያቆያል. እርሱ ደንበኞች ለማሳየት እና የፍልስጤም-አደረገ ሰዎች ከእነርሱ ጋር ለማወዳደር አውጥቶ ይወስዳል.

“”ይህ በቻይና ውስጥ የተሠራ የፕላስቲክ ኢየሱስ ሕፃን ነው, ይህ በቤተ ልሔም የተሠራ አንድ ሸክላ አንድ ነው, እንዲሁም እነዚህ እኔ ማድረግ የወይራ እንጨት መቁጠሪያዎችን እና የቻይና ሰዎች ናቸው”” አለ በኩራት እርሱ ያለውን የላቀ የንድፍና ነበር አለ ነገር ማሳየት በአካባቢው እቃዎች አደረገ.

ቤተልሔም በዌስት ባንክ ውስጥ, ፍልስጤሞች የወደፊት ሁኔታ አካል ይሆናሉ ተስፋ ክልል ተቆጣጠሩ ነው. ቱሪዝም ጠንካራ ሆኖ, ነገር ግን ኢኮኖሚ የቀሩት ረጅም ምክንያት በእስራኤል ገደቦች ክፍል ውስጥ, ደከሙ ነው. ጎብኚዎች ወደ ከተማ ለመድረስ የእስራኤል መለያየትን አጥር ውስጥ አንድ ኬላ በኩል ማለፍ አለባቸው.

የ “”ይጎብኙ ፍልስጤም ማዕከል,”” ልደት ቤተክርስቲያን አንድ ድንጋይ ደረጃውን ጥቂት መቶ ሜትር (ሜትሮች) በመሆን 200 ዓመት ዕድሜ ቤት ውስጥ የሚገኝ አንድ “”የተሰራ በፍልስጤም ውስጥ”” ስያሜ ያበረታታል.

“”አለ ከውጪ ምርቶች ትልቅ መጉረፍ ነው እና ባህላዊ የዕደ ጥበብ ብዙ ቀስ በቀስ እያሽቆለቆለ ነው”” በማለት Samy Khoury, መሃል መሥራች እና ዋና ሥራ አስኪያጅ ገልጸዋል.

ከአምስት ዓመት በፊት አንድ መስመር ሱቅ እና የጉዞ መመሪያ ሆኖ የጀመረው በ ጉብኝት ፍልስጤም ማዕከል ሆይ: የፍልስጤም ግዛቶች ውስጥ ወደ 100 የሚጠጉ ወርክሾፖች እና የቤት-የተመሠረተ የዕደ ጥበብ ባለሙያዎች ጋር እንዲሁም በዮርዳኖስ የፍልስጤም የስደተኛ ካምፖች ውስጥ ይሰራል.

ይህ የወይራ እንጨት በመቁጠሪያዎችና ዕንቁ ጌጥ እንደ እናት የገና ጋር የሚዛመዱ ሰዎች ጨምሮ የፍልስጤም ባህላዊ የዕደ ጥበብ, ባህሪያት. ማዕከሉ ነፃ ተጓዦች አነጣጥሯል እና የንግድ አንድ ፍትሐዊ የንግድ አቀራረብ ይጠይቃል.

ብቻ የፍልስጤም-አደረገ ምርቶችን ለመሸጥ መሞከር ተፈታታኝ ጋር አብሮ ይመጣል.

“”ለአምራቾች መስጠት ምን ያህል የማምረት አቅም ላይ ከተጠቀሰ, ወጥነት እና ጥራት, ትክክለኛ ግንባር ጊዜ መጠበቅ”” ከእነርሱም አንዳንዶቹ ናቸው, Khoury ገልጿል.

በዚያን ጊዜ ዋጋ ላይ ችግር አለ.

ፀነሰችና Canawati, ሦስቱ ቅስቶች የስጦታ ዕቃዎች መሸጫ መደብር ባለቤት, ለአካባቢው ስጦታ አድርጎ እንኳ ወደ ኋላ ላይ እንጨት አውደ አለው ትሸጣለች. ነገር ግን እርሱ እንዲሁም ከውጪ ክፍል ይጠብቃል.

“”እኛ በተለያዩ ገበያዎች እና የተለያዩ በጀቶች ጋር የተለያዩ ምዕመናን ምክንያቱም በእኛ ሱቅ ውስጥ የንግድ ሁሉንም ዓይነት መሸከም,”” የማን ቤተሰብ በ 16 ኛው መቶ ዘመን ጀምሮ ምዕመናን አገልግሎቶች ሾሟል Canawati አለ.

Canawati ብሎ ደንበኞች አማራጮች መስጠት ይፈልጋል እንዲህ አለ: እርሱም ልዩነት በተመለከተ ግልጽ ነው.

“”ሠራ-በ-ቻይና የመቁጠሪያዎች አንድ ደርዘን $ 4 ይሸጡ $ 25 ለ በአካባቢው አደረገ ሽያጭ አንድ ደርዘን, ሳለ”” በማለት ተናግሯል. “”ዘ አደረገ-በ-ቻይና ኢየሱስ ሕፃናት $ 20 ለ መሸጥ እና ልሔም ሰዎች $ 64 ለ ይሸጣሉ.””

አንድ ብልሃተኛ እንኳ አውደ ባለቤቶች የውጭ አገር ከውጪ ስለ አታጉረምርሙ ቢሆንም, ሁሉም ሰው ከውጭ በቁም የአካባቢው ነጋዴዎች እና የእደጥበብ ስጋት ሊሆን ያምናል.

“”አንድ የንግድ ሥራ ነው,”” Samir Hazboun, የንግድ ልሔም ምክር ቤት ሊቀመንበር እንዲህ አለ. “”እኔ የንግድ ውጭ ስለ ሸቀጦች እየሄደ ማንኛውም ሰው ምንም የሚያውቀው ነገር ነኝ.””

አሊ አቡ Srour, የፍልስጤም ቱሪዝም ሚኒስቴር ዳይሬክተር ጄኔራል, መንግስት በአካባቢው አምራቾች እና ነጋዴዎች, ለመጠበቅ እና ለማሟላት የቱሪዝም ሕጎች ለማዘመን እየሞከረ ነው አለው.

የታቀደው ደንብ መሠረት, የሱቅ ሰዎች “”በፍልስጤም ውስጥ የተሰራ”” ከውጭ እና መካከል ያለውን ልዩነት በግልጽ መለያዎች ጋር, 70 በመቶ የሚሆኑት በአካባቢው አደረገ ምርቶች መሸከም ሊጠየቁ ነበር.

መሐመድ ዩሱፍ, የወይራ እንጨት ፋብሪካ ጋር እንጨት ባለሙያ, ወደ ከውጭ ታፌዝብሃለች.

እርሱ የድንግል ማርያም አምሳሉ ላይ ይሠራ እንደ “”ይህ የተሻለ ነው, ጥሩ አይደለም”” በማለት ፈገግታ ጋር አለ.

ተመለስ በረከቶችን የስጦታ መሸጫ ላይ, ጁሊ Deler, 24, በጀርመን የሚኖሩ አንድ የቱሪስት, አንድ የፍልስጤም ባለሙያ የተሰራ አንድ ትንሽ ከወይራ እንጨት ግመል ገዙ.

“”እኔ የአካባቢው ለመደገፍ እንፈልጋለን ምክንያቱም በአካባቢው አደረገ ይመርጣሉ,”” አለች.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
دعم الترجمة الآلية: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.chroniclet.com/national-news/2016/12/21/In-little-town-of-Bethlehem-artisans-take-on-Chinese-knockoffs.html

في بلدة صغيرة من بيت لحم، والحرفيين تأخذ على المقلدة الصينية

بيت لحم (الضفة الغربية) (ا ف ب) — يقترب عيد الميلاد، وبدأت الحجاج والسياح للوصول، يتزاحمون على محلات بيع التذكارات التي تبطن الشوارع والأزقة الضيقة لمدينة بيت لحم، مدينة توراتية يعتبره مسقط رأس يسوع.

ولكن عندما يختار يزره أحد ليأخذ قطعة من الأرض المقدسة الوطن معهم، هم أفضل تحقق التسميات. يتم استيرادها من الخارج، وخاصة في الصين — العديد من الهدايا التذكارية — بما في ذلك حبات المسبحة العلامة التجارية بالضفة الغربية.

ويحاول عدد قليل من محلات بيع التذكارات الآن لمحاربة هذا الاتجاه، وتخزين الرفوف بشكل حصري تقريبا مع المنتجات المصنوعة محليا. ويقول أصحاب المتاجر أنه في حين أن بضاعتهم قد تكون أكثر تكلفة، ونوعية أفضل بكثير، وأنها تعطي دفعة مهمة للاقتصاد المتعثر.

وقال “”لقد حصلت على أي شيء أن يتم في الخارج إلا لشيء واحد، وهذا هو المغناطيس. إنه شيء تبيع رخيصة والناس يريدون لهم”” وقال باسم جقمان، صاحب محل بركاته هدية والزيتون مصنع الخشب. “”يتم كل شيء آخر محليا حتى أتمكن من الحفاظ على الاقتصاد المحلي العمل.””

ومن المتوقع نحو 120،000 شخص لزيارة الأراضي المقدسة في عطلة هذا الموسم، نصفهم من المسيحيين، وفقا لوزارة السياحة الإسرائيلية.

كثير سيزور بيت لحم، حيث تركت بصماتها العولمة مثل أي مكان آخر. ويأتي الحرف أجنبية الصنع، وخصوصا الصينية منها، لتمثيل جزء كبير من السوق هنا، بما في ذلك الهدايا التذكارية عيد الميلاد. في حين لا توجد إحصاءات رسمية، والمسؤولين المحليين ورجال الأعمال ويقدر أن نصف ما يقرب من المنتجات، وربما أكثر من ذلك، يتم استيرادها.

جقمان يبقى مجرد عدد قليل من المنتجات المستوردة في متجره، ومعظمهم من مخبأة في صندوق صغير تحت العداد. ويأخذ بها لإظهار العملاء ومقارنتها مع تلك التي فلسطينية الصنع.

“”هذا هو البلاستيكية يسوع الطفل المصنوعة في الصين، وهذا هو واحد السيراميك المحرز في بيت لحم، وهذه هي المسابح خشب الزيتون التي تجعل الأول وتلك الصينية””، وقال وهو يعرض بفخر ما قاله كان براعة فائقة لل محلي الصنع البضائع.

بيت لحم في الضفة الغربية، محتلة يأمل الفلسطينيون أن تكون جزءا من دولتهم المستقبلية. لا تزال السياحة قوية، ولكن بقية الاقتصاد قد تعطلت منذ فترة طويلة، وذلك جزئيا بسبب القيود الإسرائيلية. يجب السياح يمرون من نقطة تفتيش في الجدار العازل الإسرائيلي للوصول إلى المدينة.

في “”زيارة مركز فلسطين””، وتقع في منزل عمره 200 عام على طول درج الحجر على بعد بضع مئات الامتار من كنيسة المهد، ويشجع على علامة “”صنع في فلسطين””.

وقال “”هناك تدفق كبير من المنتجات المستوردة والكثير من الحرف التقليدية آخذة في الانخفاض تدريجيا”” وقال سامي خوري، المركز المؤسس والمدير العام.

وزيارة مركز فلسطين، التي بدأت متجر ودليل السفر عبر الإنترنت قبل خمس سنوات، ويعمل مع ما يقرب من 100 حلقة عمل والحرفيين المنزلية في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية وفي مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الأردن.

ويتميز الحرف التقليدية الفلسطينية، بما في ذلك تلك المتعلقة عيد الميلاد مثل المسابح خشب الزيتون وأم الحلي اللؤلؤ. يستهدف مركز المسافرين المستقلين ونهجا التجارة العادلة لأعمالها.

في محاولة لبيع المنتجات الفلسطينية من صنع الوحيدة يأتي مع التحديات.

“”الحفاظ على الاتساق والجودة، والمهلة الزمنية الصحيح، والاعتقاد مدى قدرة إنتاج المنتجين يمكن أن تعطي،”” بعض منهم، وأوضح خوري.

ثم هناك مسألة السعر.

ماهر Canawati، صاحب متجر للهدايا التذكارية ثلاثة أقواس، تبيع مصنعة محليا الهدايا وحتى لديه ورشة الخشب في الظهر. لكنه يبقى مجال للاستيراد كذلك.

“”لدينا لتحمل جميع أنواع البضائع في متجر لدينا مختلف الأسواق والحجاج مختلفة مع مختلف الميزانيات”” قال Canawati، التي قدمت خدمات للحجاج منذ القرن ال16 الأسرة.

وقال Canawati أنه يريد أن يعطي خيارات زبائنه، وكان من الواضح حول الاختلافات.

“”في حين ان عشرة من المسابح المصنوعة في الصين لبيع 4 $ عشرات من بيع المصنوعة محليا لمدة 25 $،”” قال. “”الرضع يسوع صنع في الصين لبيع 20 $ ومنها بيت لحم لبيع 64 $.””

بينما أصحاب الورش الحرفية التذمر بشأن الواردات الأجنبية، يعتقد أن الجميع لا واردات وتهديد خطير التجار والحرفيين المحليين.

واضاف “”انها عمل”” قال سمير حزبون، رئيس غرفة بيت لحم التجارة. “”أنا لست على علم أي شخص ينفد من الأعمال بسبب الواردات.””

وقال علي أبو سرور، مدير عام وزارة السياحة الفلسطينية، والحكومة تحاول تحديث قوانين السياحة لحماية المنتجين والتجار المحليين.

وبموجب اللوائح المقترحة، ستكون هناك حاجة أصحاب المحال التجارية لتنفيذ 70 في المئة المنتجات المصنوعة محليا، مع تسميات واضحة تميز بين الواردات و””صنع في فلسطين”” منها.

محمد يوسف، وهو حرفي الخشب مع الزيتون مصنع الخشب، يسخر في الواردات.

وقال “”انها ليست جيدة، وهذا هو أفضل””، وقال بابتسامة كما كان يعمل على شخصية مريم العذراء.

مرة أخرى في متجر بركاته هدية، جولي Deler (24 عاما) وهي سائحة من ألمانيا، اشترى جمل خشب الزيتون صغيرة مصنوعة من قبل حرفي الفلسطيني.

“”انا افضل المصنوعة محليا لأنني أريد أن دعم السكان المحليين””، قالت.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support մեքենա թարգմանությունը: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.chroniclet.com/national-news/2016/12/21/In-little-town-of-Bethlehem-artisans-take-on-Chinese-knockoffs.html

Ի փոքրիկ Բեթլեհեմ քաղաքում, արհեստավորներ ստանձնել է չինական knockoffs

BETHLEHEM, West Bank (AP) — Սուրբ Ծնունդ է մոտենում, եւ ուխտավորներ ու զբոսաշրջիկները սկսել են ժամանելու, կուտակումներ հուշանվերների խանութները, որոնք գծի նեղ փողոցներում եւ alleys Բեթղեհեմ, բիբլիական քաղաքի բացվեց ատենակալների դատարանը է որպես Հիսուսի ծննդավայրը.

Բայց երբ այցելուները ընտրում վերցնել մի կտոր Սուրբ հողը ետ տուն, նրանց հետ, նրանք ավելի լավ ստուգեք պիտակները: Շատ հուշանվերներ, այդ թվում `Արեւմտյան ափում քաղաքի ապրանքանիշը տերողորմյա beads — ներմուծվում է արտերկրից, հիմնականում China.

Մի փոքր թվով հուշանվերների խանութներում այժմ փորձում են պայքարել միտումը, համալրման իրենց դարակների գրեթե բացառապես տեղական արտադրանքի. Վաճառողուհիներն ասում են, որ մինչ իրենց իրերը կարող են լինել շատ ավելի թանկ է, իսկ որակը շատ ավելի լավ, եւ նրանք տալիս են կարեւոր խթան է պայքարում տնտեսության մեջ.

«Ես ոչինչ չունեմ, որ կատարվում արտասահմանում, բացի մեկ բան է, որ այդ Մագնիսներ. Դա մի բան է, որ վաճառում է էժան եւ մարդիկ ուզում են», — ասաց Բասեմ Giacaman սեփականատեր օրհնություններից Gift Shop եւ ձիթապտղի Wood գործարանի. «Ամեն ինչ կատարվում է տեղական, այնպես որ ես կարող եմ պահել տեղական տնտեսությունը աշխատել»:

Որոշ 120,000 մարդիկ կայցելեն Սուրբ հող այս տոնը մրցաշրջանում, կեսը քրիստոնյա, ըստ Իսրայելի զբոսաշրջության նախարարության:

Շատերը կայցելի Բեթլեհեմ, որտեղ գլոբալիզացիան հեռացել է իր հետքը, ինչպես ամենուր ուրիշ. Օտարերկրյա պատրաստված Արհեստ, հատկապես չինական նրանք, ովքեր եկել են ներկայացնում մեծ մասը շուկայում այստեղ, այդ թվում Սուրբ Ծննդյան հուշանվերների: Թեեւ չկան պաշտոնական վիճակագրությունը, տեղական պաշտոնյաները եւ գործարարները հաշվարկել են, որ գրեթե կեսը ապրանքների, գուցե ավելի, ներմուծվում:

Giacaman շարունակում ընդամենը մի քանի ներմուծված արտադրանքը իր խանութում, նրանց մեծ մասը թաքնված է մի փոքրիկ արկղի տակ counter. Նա վերցնում է նրանց դուրս է ցույց տալ, հաճախորդներին եւ համեմատել դրանք պաղեստինյան կազմել նորերը.

«Սա պլաստիկ, Յիսուս երեխա Պատրաստված է Չինաստանում եւ սա մի կերամիկական մեկն կազմել է Բեթղեհեմ, եւ սրանք այն ձիթենու պուրակ Վարդանոցները, որ ես իմ ու չինական նորերը», — ասել է նա, հպարտությամբ ցույց տալով, թե ինչ է նա ասում էր, որ վերադաս Վարպետության է տեղական ապրանքների մանրածախ առեւտրով:

Bethlehem գտնվում է Արեւմտյան ափում, օկուպացված տարածք պաղեստինցիները հուսով ենք, կլինի մի մասը իրենց ապագա պետության: Զբոսաշրջություն մնում ուժեղ է, բայց մնացածը տնտեսության վաղուց languished, մասամբ այն պատճառով, որ իսրայելական սահմանափակումների: Զբոսաշրջիկները պետք է անցնի մի անցակետի Իսրայելի բաժանման արգելքը հասնել քաղաքը:

The “”Այցելեք Palestine կենտրոն», որը գտնվում է 200-ամյա տան երկայնքով քարի աստիճանների ընդամենը մի քանի հարյուր մետր (բակերում) — ից եկեղեցու Nativity, նպաստում է «Made in Պաղեստին» պիտակը:

«Կա մի մեծ ներհոսքը ներմուծվող ապրանքների եւ շատ ավանդական արհեստների են նվազում աստիճանաբար», — ասել Samy Խուրի, որ կենտրոնի հիմնադիր եւ գլխավոր մենեջեր.

Այցելություն Պաղեստինը կենտրոնը, որը սկսել է որպես առցանց խանութ, եւ ճամփորդական ուղեցույց հինգ տարի առաջ, աշխատում է շուրջ 100 սեմինարների եւ տան վրա հիմնված արհեստավորներ ամբողջ Պաղեստինի տարածքներում եւ պաղեստինյան փախստականների ճամբարներում Հորդանանում:

Այն առանձնահատկություններ պաղեստինյան ավանդական արհեստների, այդ թվում `Սուրբ Ծնունդ, կապված են նման ձիթենու պուրակ Վարդանոցների եւ մայրը մարգարիտ նախշերով. Կենտրոնը թիրախների անկախ ճանապարհորդների եւ տեւում է մի արդար առեւտրի մոտեցում է իր բիզնեսի համար:

Փորձում է վաճառել միայն պաղեստինցի պատրաստված արտադրանքը գալիս հետ մարտահրավերներին:

«Պահպանումը հետեւողականությունը եւ որակի, ճիշտ գլխավոր ժամանակ, figuring, թե որքան արտադրական հզորությունը արտադրողները կարող է տալ», — դրանցից մի քանիսը, — բացատրեց Խուրի.

Ապա կա հարցը գնով.

Maher Canawati սեփականատեր երեք Arches հուշանվերների խանութ, վաճառում տեղական պատրաստված նվերներ եւ նույնիսկ ունի փայտանյութի աշխատաժողով է հետեւի. Բայց նա շարունակում սենյակ ներմուծման, ինչպես նաեւ.

«Մենք պետք է իրականացնել բոլոր տեսակի ապրանքների մեր խանութում, քանի որ մենք ունենք տարբեր շուկաներում ու ուխտավորներին տարբեր բյուջեների», — ասել է Canawati, ում ընտանիքը տրամադրել ծառայություններ է ուխտավորների, քանի որ 16-րդ դարում.

Canawati ասել է, որ ցանկանում է նրան տալ իր հաճախորդներին տարբերակներ, եւ նա պետք է հստակ տարբերությունները.

«Մի քանի տասնյակ made-in-Չինաստանում Վարդանոցների վաճառել է $ 4, իսկ մի քանի տասնյակ տեղական կազմել է վաճառել $ 25», — ասել է նա: «Այն կազմել-in-Չինաստանում Հիսուսը նորածիններն վաճառել է $ 20, իսկ Bethlehem նրանք վաճառում է $ 64.””

Մինչ արհեստ արտադրամաս սեփականատերերը տրտնջալու օտարերկրյա ներմուծման, բոլորը չէ, կարծում է, որ ներմուծումը լրջորեն սպառնացել տեղական առեւտրականների եւ արհեստավորների:

«Դա բիզնես է», — ասել Սամիր Hazboun նախագահ բեթղեհեմյան առեւտրաարդյունաբերական պալատի. «Ես տեղյակ չեմ, որեւէ մեկի Վերջանում բիզնեսի, քանի որ ներմուծման»:

Ալի Աբու Srour, գլխավոր տնօրեն պաղեստինյան զբոսաշրջության նախարարության, ասել է, որ կառավարությունը փորձում է թարմացնել իր զբոսաշրջային օրենքները պաշտպանելու համար տեղական արտադրողին ու առեւտրականներ:

Համաձայն առաջարկվող կանոնակարգերի, խանութպաններին պահանջվելու է իրականացնել 70 տոկոս տեղական պատրաստված արտադրանք, հստակ պիտակներով, որոնք տարբերակել ներմուծման եւ «Made in Պաղեստին» նորերը:

Muhammad Յուսուֆ, մի փայտ արհեստավոր ձիթապտղի Wood գործարանում, scoffs է ներմուծումը:

«Դա ոչ թե լավ է, որ այս պահին ավելի լավ է», — ասաց նա ժպտալով, քանի որ նա աշխատել է մի գործիչ Մարիամ Աստվածածնի.

Ետ է օրհնություններ նվերների խանութ, Julie deler, 24, մի զբոսաշրջիկ Գերմանիայից, գնել մի փոքր ձիթապտղի փայտանյութի ուղտը պատրաստված է Պաղեստինի արհեստավոր:

«Ես նախընտրում եմ տեղական այն պատճառով, որ ես ուզում եմ աջակցել տեղացիներից», — ասել է նա:

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support maşın tərcüməsi: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.chroniclet.com/national-news/2016/12/21/In-little-town-of-Bethlehem-artisans-take-on-Chinese-knockoffs.html

Bethlehem kiçik mahalında biznesmen Çin knockoffs almaq

BETHLEHEM, West Bank (AP) — Christmas yaxınlaşan və zəvvarlar və turistlər Bethlehem, İsanın doğulduğu kimi revered biblical şəhər dar prospekt və küçələri xətti suvenir mağazaları crowding gəlməsi başlayıb.

qonaqlar evə onlarla Müqəddəs Torpaq bir parça almaq üçün seçin zaman, daha yaxşı yazıları edin. Bir çox suvenirlər — West Bank şəhərin ticarət nişanı təsbeh muncuq, o cümlədən — əsasən Çin, xaricdən idxal olunur.

suvenir mağazaları kiçik sayı yerli etdi məhsulları ilə demək olar ki, onların rəflər tədarük, trend mübarizə üçün çalışırıq. Biznesmenin onların məmulatları daha bahalı ola bilər, keyfiyyət daha yaxşı olduğunu söyləmək və mübarizə iqtisadiyyatına mühüm təkan verir.

“”Mən bir şey istisna olmaqla xarici edilir heç bir şey var ki, Bu ucuz satır bir şey var. Maqnit və insanlar istəyirəm”” Bassem Giacaman, Blessings Gift Shop və Olive Wood Factory sahibi bildirib. “”Başqa hər şey mən iş yerli iqtisadiyyatın davam edə bilərsiniz yerli edilir.””

Bəzi 120,000 insanlar İsrailin Turizm Nazirliyinin məlumatına görə, xristian, bu bayram mövsümündə müqəddəs torpaqları ziyarət onların yarısı gözlənilir.

Qloballaşma hər yerdə başqa kimi onun iz buraxdı Bethlehem səfər edəcək çox. Xarici istehsalı sənətkarlıq, xüsusilə Çin isə, Christmas suvenirlər, o cümlədən burada bazarın böyük bir hissəsini təmsil gəlmişəm. rəsmi statistika var, yerli və iş adamları məhsullarının təxminən yarısı, bəlkə daha idxal olunur qiymətləndirirəm.

Giacaman bir counter altında kiçik bir qutusuna onların ən gizli, onun mağaza bir neçə idxal məhsulları saxlayır. O, müştərilərə göstərmək və Fələstin istehsalı olanları onları müqayisə etmək onları tutur.

“”Bu Çin edilən plastik İsa körpə və bu Bethlehem bir keramika biridir və bu, mən zeytun ağac təsbehlər və Çin olanları var”” dedi qürurla o üstün sənətkarlıq olduğunu söylədi nə göstərən yerli mal etdi.

Bethlehem Qərb Şəriyədə, fələstinlilərin gələcək dövlət hissəsi olacaq ərazisini işğal edir. Turizm güclü olaraq qalır, lakin iqtisadiyyatın qalan uzun, çünki İsrail məhdudiyyətlər hissəsində, languished var. Turistlər şəhər olmaq üçün İsrailin ayrılıq maneə bir keçid məntəqəsinin keçmək lazımdır.

“”Ziyarəti Fələstin Mərkəzi,”” Miladı kilsəsi daş merdiven yalnız bir neçə yüz metr (meydançaları) boyunca 200 yaşlı ev yerləşən “”Made Fələstində”” etiket yaradır.

“”Orada idxal məhsullarının böyük bir axın və ənənəvi sənətkarlıq bir çox tədricən azalır”” Samy Khoury, mərkəzi qurucusu və baş meneceri bildirib.

Beş il əvvəl bir online mağaza və travel guide kimi başlamışdır Visit Fələstin Center, Fələstin ərazilərində ərzində 100-ə yaxın seminarlar və ev-based biznesmen və İordaniyada Fələstin qaçqın düşərgələrində işləyir.

Bu zeytun ağac təsbeh və inci ornamentlərin ana kimi Christmas bağlı, o cümlədən Fələstin ənənəvi sənətkarlıq edir. mərkəzi müstəqil səyahət hədəf və biznes üçün ədalətli ticarət yanaşma tələb edir.

yalnız Fələstin istehsalı məhsulları satmaq üçün çalışırıq problemləri ilə gəlir.

“”Istehsalçıları verə bilər nə qədər istehsal gücü figuring, ardıcıllıq və keyfiyyəti, sağ qurğuşun vaxt saxlanılması”” Onlardan bəziləri, Khoury izah etdi.

Sonra qiymət məsələsi var.

Maher Canawati, Three Arches suvenir mağazası sahibi, yerli hədiyyələr etdi və hətta geri bir ağac seminar var satır. Lakin o, həmçinin idxal üçün otaq saxlayır.

“”Biz müxtəlif bazarlara və müxtəlif büdcələr müxtəlif zəvvarlar çünki bizim mağaza mal hər cür keçirmək,”” onun ailə 16 əsrdən zəvvarlar xidmət təmin etmişdir Canawati bildirib.

Canawati onun müştəriləri variantları vermək istədiyini söylədi və o fərqlər haqqında aydındır.

“”Etdi-in-Çin təsbehlər bir çox $ 4 satmaq $ 25 üçün yerli etdi satış bir çox edərkən,”” dedi. “”Etdi-in-Çin Jesus körpələr $ 20 üçün satmaq və Bethlehem olanlar $ 64 üçün satmaq.””

sənət seminar sahibləri xarici idxal haqqında giley edərkən, hər kəs idxal ciddi yerli tacirlər və biznesmen təhdid hesab edir.

“”Bu iş deyil,”” Samir Hazboun Ticarət Bethlehem Palatasının sədri bildirib. “”Mən iş yerinə görə idxal çalışan hər kəs xəbərdar deyiləm.””

Əli Əbu Srour Fələstin Turizm Nazirliyinin baş direktoru, hökumət yerli istehsalçıları və tacirlər qorumaq üçün turizm qanunları yeniləmək üçün çalışır.

Təklif olunan qaydalara əsasən, biznesmen isə “”Fələstin Made”” idxal və ayırmaq aydın yazıları ilə, 70 faizi yerli istehsal məhsulları keçirmək üçün tələb olunur.

Məhəmməd Yusuf, Olive Wood Factory ilə bir ağac sənətkar, idxal istehza edir.

O Məryəm bir rəqəm üzərində işləyir kimi “”Bu yaxşıdır, yaxşı deyil”” deyə bir təbəssüm etdi.

Back Blessings Gift Shop, Julie Deler, 24, Almaniyadan gələn bir turistin, Fələstin sənətkar tərəfindən hazırlanmış kiçik zeytun ağac dəvə alıb.

“”Mən yerli dəstək istəyirəm, çünki mən yerli etdi üstünlük verirlər””, deyə o bildirib.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Itzulpengintza makina euskarria: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.chroniclet.com/national-news/2016/12/21/In-little-town-of-Bethlehem-artisans-take-on-Chinese-knockoffs.html

Belengo herri txiki batean, artisauak Chinese knockoffs hartu

BETHLEHEM, West Bank (AP) — Gabonak hurbiltzen ari da eta erromes eta turista hasi dira iristen da, oroigarri denda kale eta kale Belen, herri bibliako Jesus ‘jaioterria gisa revered line pilaketak.

Baina bisitariek aukeratu Lur Santua pieza bat etxera itzuli haiekin hartu, hobe egiaztatu dute etiketetan. Askok oroigarriak — Zisjordaniako herri marka arrosarioaren aleak barne — dira atzerritik inportatutako, batez ere, Txinan.

oroigarri denda kopuru txiki bat dira gaur egun joera aurka borrokatzeko, bere apaletan ia esklusiboki Repoblaciones lokalean egindako produktuekin nahian. Merkatarien esaten duten beren produktuak garestiagoak izan arren, kalitatea askoz ere hobea eta borrokan ari den ekonomiaren bultzada garrantzitsua eman dute.

“”Nik ezer ez dela atzerritik egiten den gauza bat izan ezik, hori iman da. Hori da merkea saltzen zerbait da, eta pertsona horiek nahi””, esan Bassem Giacaman, bedeinkatzeko Denda eta oliba Wood Factory jabea. “”Beste guztia egin da lokalean beraz, tokiko ekonomia Gai naiz lanean.””

Batzuk 120.000 pertsona espero dira Holy Land Christian bisitatzeko opor denboraldi honetan, horietatik erdia, Israelgo Turismo Ministerioaren arabera.

Asko Belen, non globalizazioa bere aztarna utzi du nonahi bestela bezala ikusteko aukera izango dute. Kanpo-egindako eskulanak, batez ere, Txinako direnak, etorri merkatuaren zati handi bat irudikatzeko hemen, Gabonetako oroigarriak barne. ez dago estatistika ofizialak, berriz, tokiko funtzionarioek eta enpresaburu balioesteko ia produktu erdia, agian gehiago, inportatu.

Giacaman mantentzen bat besterik inportatutako produktu batzuk bere dendan, horietako gehienak counter baten azpian kaxa txiki batean ezkutatuta. Horiek hartzen zuen out bezeroei erakusteko eta alderatu Palestinako egin direnak.

“”Hau plastikozko Jesus haurtxo bat Txinan egin da eta honek Belenen egin zeramikazko bat da, eta hauek dira oliba egurra arrosarioak egiten dut eta Txinako direnak””, esan zuen, harro zer artisautza superior izan zen esan zuen erakusten lokalean egindako ondasun.

Belen da Zisjordanian, lurralde okupatuetan palestinarrek espero euren etorkizuneko egoera baten parte izango da. Turismoa indartsu jarraitzen du, baina gainerako ekonomia epe ahitzen ditu, hein batean, Israelgo murrizketak. Turistak Israelek bereizketa hesi batean checkpoint bat pasatzen herri iristeko.

“”Bisita Palestine Center,”” harrizko eskailera bat gutxiren buruan ehun metro (kana) jaiotza eliza The tik zehar house 200 urteko bat dago, “”Made in Palestine”” etiketa bat sustatzen.

“”Ez inportatutako produktuen ugaritasuna handia da eta artisautza tradizionalak asko pixkanaka gainbeheran daude””, esan Samy Khoury, zentro sortzaile eta zuzendari nagusia.

The bisitatu Palestine Center, duela bost urte online dendan eta bidaia-gida bat bezala hasi zen, ia 100 tailerrak eta home-oinarritutako artisauak Palestinako lurraldeetan zehar, eta Palestinako errefuxiatuen kanpamenduetan Jordanian ere lan egiten du.

Palestinako tradizionala artisautza, Gabonetako erlazionatutako oliba egurra arrosarioak eta perla apaingarriak ama bezala barne ezaugarriek. Erdian bidaiariek independente helburuak eta bidezko merkataritza bere negozio hurbilketa bat hartzen du.

Palestinar artisautza produktuak bakarrik saltzen saiatzen erronka dator.

“”Mantentzea koherentzia eta kalitatea, eskuineko beruna denbora, zenbat produkzio ahalmena ekoizleak eman ahal kalkulatzen,”” hemen horietako batzuk, azaldu Khoury.

Orduan ez prezioa alea da.

Maher Canawati, hiru arku oroigarri denda jabeak, saltzen lokalean egindako opariak eta nahiz eta egurra atzealdean tailer bat du. Baina inportazioak gela mantentzen zuen baita.

“”Merkantzia-mota guztiak aurrera eraman ahal izateko gure dendan merkatu desberdinetan eta aurrekontuak ezberdinekin erromes ezberdinak izan dugulako behar dugu””, esan zuen Canawati, horren familia zerbitzuak eskaintzen ditu erromesak 16an mendeaz geroztik.

Canawati esan bere bezeroei aukera eman nahi du, eta desberdintasunak buruz argi dago zuen.

“”Made in China arrosarioak dozena bat $ 4 saldu lokalean egindako $ 25 saldu dozena bat, berriz,””, esan zuen. “”Made in China Jesus haurtxoak The $ 20 saldu eta Belen direnak $ 64 saldu dira.””

Eskulan tailerra jabeek atzerriko inportazioek buruz marmarka bitartean, denek ez sinesten inportazioek larriki mehatxatuta tokiko merkatari eta artisau.

“”Enpresa bat da””, esan zuen Samir Hazboun, Belen Merkataritza Ganberako presidentea. “”Ez naiz inori martxan negozio inportazioek delako jakitun.””

Ali Abu Srour, zuzendari Palestinako Turismo Ministerioa general, esan zuen gobernuak bere turismo legeak eguneratu tokiko ekoizle eta merkatari babestu nahian.

proposatutako Araudiak, merkatariek behar litzateke 70 ehuneko lokalean egindako produktuak eramateko, inportazioak eta “”Made in Palestine”” bereizteko erabiltzen etiketetan argi batekin.

Muhammad Yusuf, oliba Wood Factory egur artisauak, inportazioak scoffs.

“”Ez da ona, hau da, hobeto,”” irribarre batekin esan zuen Ama Birjinaren irudi bat lan egin zuen.

Itzuli bedeinkatzeko Denda at, Julie Deler, 24, Alemaniako turismo bat, erosi Palestinako artisau batek egina txiki oliba egurra gamelu bat.

“”Lokalean nahiago dut egin bertakoek gaitu nahi dudalako””, esan zuen.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Падтрымка машыннага перакладу: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.chroniclet.com/national-news/2016/12/21/In-little-town-of-Bethlehem-artisans-take-on-Chinese-knockoffs.html

У маленькім мястэчку Бэтлееме, рукадзельныя ўзяць на сябе кітайскія падробкамі

Бэтлееме, Заходні бераг ракі Ярдан (AP) — Каляды набліжаецца і паломнікі і турысты пачалі прыбываць, выцясняючы сувенірныя крамы, што лінія вузкія вулачкі і завулкі Віфляема, біблейскага горада ушанаванага, як месца нараджэння Ісуса.

Але калі наведвальнікі вырашылі ўзяць кавалачак на Святую Зямлю назад дадому з імі, яны лепш праверыць этыкеткі. Многія сувеніры — у тым ліку таварны знак ружанец горада Заходняга берага — ўвозіцца з-за мяжы, галоўным чынам у Кітаі.

Невялікая колькасць сувенірных крам у цяперашні час спрабуюць змагацца з тэндэнцыяй, запасаюцца свае паліцы амаль выключна з прадуктамі мясцовай вытворчасці. Гандляры кажуць, што ў той час як іх тавары могуць быць больш дарагімі, якасць нашмат лепш, і яны даюць важны імпульс да змагаецца эканоміцы.

“”У мяне няма нічога, што робіцца за мяжой за выключэннем адной рэчы, гэта магніты. Гэта тое, што прадае танна, і людзі хочуць іх””, сказаў Bassem Giacaman, уладальнік крамы Блаславення падарункаў і The Olive Wood Factory. “”Усё астатняе робіцца на мясцовым узроўні, так што я магу трымаць мясцовую эканоміку працаваць.””

Некаторыя 120000 чалавек, як чакаецца, каб наведаць Святую Зямлю ў гэты святочны сезон, палова з іх хрысціянін, па дадзеных Міністэрства турызму Ізраіля.

Шмат хто будзе наведаць Віфлеем, дзе глабалізацыя пакінула свой адбітак, як і паўсюль. Замежнай вытворчасці рамёствы, асабліва з Кітая, з іх сталі ўяўляць вялікую частку рынку тут, у тым ліку калядныя сувеніры. Пакуль няма афіцыйнай статыстыкі, мясцовыя чыноўнікі і бізнесмены ацэньваюць, што амаль палова прадуктаў, магчыма, больш, імпартуюцца.

Giacaman трымае ўсяго некалькі імпартуемых прадуктаў у сваёй краме, большасць з іх схаваны ў маленькую скрыначку пад прылаўкам. Ён бярэ іх, каб паказаць кліентам і параўнаць іх з палестынцамі з іх.

“”Гэта пластыкавы Ісус дзіцяці зроблена ў Кітаі, і гэта керамічны адзін зроблена ў Бэтлееме, і гэтыя аліўкавага дрэва ружанцы, што я раблю і кітайскімі,”” сказаў ён, горда паказваючы, што ён сказаў, быў праўзыходным майстэрстве мясцовай вытворчасці тавар.

Віфлеем на Заходнім беразе, на акупаванай тэрыторыі палестынцы спадзяюцца стаць часткай іх будучыні дзяржавы. Турызм застаецца моцным, але астатняя частка эканомікі ўжо даўно стамляўся, збольшага з-за ізраільскіх абмежаванняў. Турысты павінны прайсці праз кантрольна-прапускны пункт у раздзяляльнага бар’ера Ізраіля дабрацца да цэнтра горада.

“”Візіт Палестына цэнтр”” знаходзіцца ў 200-гадовым доме па каменнай лесвіцы ўсяго некалькі сотняў метраў (ярдаў) ад царквы Раства, спрыяе ярлык “”Зроблена ў Палестыне””.

“”Там вялікі прыток імпартнай прадукцыі і шмат традыцыйных рамёстваў паступова зніжаюцца,”” сказаў Samy Хури, цэнтр Заснавальнік і генеральны дырэктар.

Візіт Палестына Цэнтр, які пачынаўся як інтэрнэт-крама і даведнік пяць гадоў таму, працуе з амаль 100 майстэрняў і хатніх рамеснікаў па ўсёй палестынскіх тэрыторыях і ў лагерах палестынскіх бежанцаў у Іарданіі.

Да паслуг палестынскіх традыцыйных рамёстваў, у тым ліку Каляды звязаных з іх, як аліўкавага дрэва Ружанца і перламутравымі ўпрыгожваннямі. Цэнтр нацэлены на незалежных падарожнікаў і прымае гандлёвы падыход да справядлівай свайго бізнесу.

Спроба прадаць толькі палестынскія вытворчасці прадукцыі прыходзіць з праблемамі.

“”Падтрыманне ўзгодненасці і якасці, правільнае час выканання, высветліць, колькі вытворчых магутнасцяў вытворцы могуць даць,”” некаторыя з іх, патлумачыў Хури.

Тады ёсць пытанне аб цане.

Махер Canawati, уладальнік сувенірнага крамы Three Arches, прадае мясцовай вытворчасці падарункаў і нават мае сталярнай майстэрні ў спіну. Але ён трымае месца для імпарту, а таксама.

“”Мы павінны несці ўсе віды тавараў у нашай краме, таму што ў нас ёсць розныя рынкі і розныя паломнікі з рознымі бюджэтамі,”” сказаў Canawati, чыя сям’я падала паслугі паломнікаў з 16-га стагоддзя.

Canawati сказаў, што ён хоча даць сваім кліентам варыянты, і ён ясна пра адрозненні.

“”Тузін зроблена ў Кітаі Ружанца прадаюць за $ 4 у той час як дзясятак мясцовай вытворчасці прадаюць за $ 25,”” сказаў ён. “”Зробленае-в-Кітаі Ісус немаўлятаў прадаюць за $ 20, а тыя, Bethlehem прадаюць за $ 64.””

У той час як уладальнікі рамеснай майстэрні бурчэць замежнага імпарту, не ўсе лічаць, што імпарт сур’ёзна пагражае мясцовым гандлярам і рамеснікам.

“”Гэта бізнес,”” сказаў Самір Hazboun, старшыня Віфлеемскай гандлёвай палаты. “”Я не ведаю ні пра каго вычэрпваюцца бізнесу з-за імпарту.””

Алі Абу Срур, генеральны дырэктар міністэрства турызму палестынскай, заявіў, што ўрад спрабуе абнавіць свае турыстычныя законы для абароны мясцовых вытворцаў і прадаўцоў.

У адпаведнасці з прапанаванымі правіламі, уладальнікі крамаў будуць абавязаны несці 70 адсоткаў прадуктаў мясцовай вытворчасці, з выразнымі этыкеткамі, якія адрозніваюць паміж імпартам і “”Зроблена ў Палестыне”” з іх.

Мухамад Юсуф, лес рамеснік з аліўкавым ДОК, насміхаецца імпарту.

“”Гэта не добра, гэта лепш””, сказаў ён з усмешкай, як ён працаваў над фігурай Панны Марыі.

Вярнуўшыся ў краму падарункаў Блаславення, Джулі Deler, 24, турыст з Германіі, купіў невялікую аліўкавага дрэва вярблюда, зробленае палесцінскім рамесніка.

“”Я аддаю перавагу мясцовай вытворчасці, таму што я хачу, каб падтрымаць мясцовых жыхароў,”” сказала яна.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
সাপোর্ট মেশিন অনুবাদ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.chroniclet.com/national-news/2016/12/21/In-little-town-of-Bethlehem-artisans-take-on-Chinese-knockoffs.html

বেথলেহেমের ছোট্ট শহরে, কারিগর চীনা knockoffs নিতে

Bethlehem, পশ্চিম তীর (এপি) — ক্রিসমাস সমীপবর্তী হয় এবং তীর্থযাত্রী ও পর্যটকদের সংকীর্ণ রাস্তায় এবং বেথলেহেম, বাইবেলে উল্লিখিত শহরে যিশুর জন্মস্থান হিসেবে সম্মান এর গলি লাইন স্যুভেনির শপ গাদাগাদি পৌঁছা করতে শুরু করেছেন.

কিন্তু যখন দর্শক বাড়ি ফিরে তাদের সঙ্গে পবিত্র ভূমি একটি টুকরা নিতে পছন্দ করে, তারা ভালো লেবেল পরীক্ষা. অনেক জিনিসপত্র — পশ্চিম তীর শহরের ট্রেডমার্ক জপ পুঁতি সহ — প্রধানত চীন বিদেশ থেকে আমদানি করা হয়.

স্যুভেনির শপ একটি ছোট সংখ্যা এখন প্রবণতা সংগ্রাম, স্থানীয়ভাবে তৈরি পণ্যের সঙ্গে প্রায় একচেটিয়াভাবে তাদের তাক মোজা চেষ্টা করছেন. দোকানদার বলে যে সময় তাদের বেসাতি আরো ব্যয়বহুল হতে পারে, মানের অনেক ভালো এবং তারা সংগ্রামরত অর্থনীতি একটি গুরুত্বপূর্ণ সাহায্য দিতে.

“”আমি কিছুই যে এক জিনিস ছাড়া বিদেশী তৈরি হয় পেয়েছেন, যে চুম্বক আছে. এটা এমন কিছু বিষয় যা সস্তা জন্য বিক্রি এবং মানুষ তাদের চাই,”” বাসেম Giacaman, বরকত গিফট শপ এবং অলিভ কাঠ কারখানার মালিক বলেন. “”অন্য সব কিছুর স্থানীয়ভাবে তৈরি করা হয় তাই আমিও কাজ স্থানীয় অর্থনীতিতে রাখতে পারবেন না.””

কিছু 120,000 মানুষ ইসরাইলের পর্যটন মন্ত্রণালয় অনুযায়ী, পবিত্র ভূমি এই ছুটির মরসুমে দেখার জন্য সকলকে অর্ধেক খ্রিস্টান বলে আশা করা হচ্ছে.

অনেক বেথলেহেম, যেখানে বিশ্বায়নের সর্বত্র অন্য মত তার ছাপ রেখে গেছে পরিদর্শন করবে. পররাষ্ট্র তৈরি কারুশিল্প, বিশেষত চীনা বেশী, এখানে বাজারের একটি বড় অংশ প্রতিনিধিত্ব করতে, ক্রিসমাস উপহার সহ এসেছি. যদিও সেখানে কোনো আনুষ্ঠানিক পরিসংখ্যান হয়, স্থানীয় কর্মকর্তা ও ব্যবসায়ীরা যে অনুমান প্রায় পণ্য অর্ধেক, সম্ভবত আরো, আমদানি করা হয়.

Giacaman পাল্টা তলদেশে একটি ছোট বাক্সে তাদের অধিকাংশই লুকানো তার দোকান মধ্যে মাত্র কয়েক আমদানিকৃত পণ্য রাখে. তিনি তাদের গ্রাহকদের এবং তাদের ফিলিস্তিনি তৈরি বেশী সাথে তুলনা করতে লাগে.

“”এই একটি প্লাস্টিকের যীশু শিশুর চীন তৈরি হয় এবং এই একটি সিরামিক বেথলেহেমে তৈরি হয়, এবং এই জলপাই কাঠ জপমালা যে আমি এবং চীনা বেশী, হয়”” তিনি বলেন, সদম্ভে দেখাচ্ছে তিনি যা বলেছেন তার উচ্চতর কারিগরি ছিল স্থানীয়ভাবে পণ্য তৈরি.

বেথলেহেম পশ্চিম তীর, অঞ্চল ফিলিস্তিনিদের আশা তাদের ভবিষ্যত রাষ্ট্র অংশ হতে হবে দখল হয়. পর্যটন শক্তিশালী রয়ে যায়, কিন্তু অর্থনীতির বিশ্রাম দীর্ঘ কারণ ইসরায়েলি নিষেধাজ্ঞা আংশিকভাবে, অবহেলিত হয়েছে. পর্যটকদের শহরে পৌঁছানোর ইসরাইলের বিচ্ছেদ বাধা একটি চেকপয়েন্ট মাধ্যমে পাস করতে হবে.

“”পরিদর্শন প্যালেস্টাইন সেন্টার,”” চার্চ যিশুর জন্ম থেকে একটি পাথর সিঁড়ি মাত্র কয়েকশ মিটার (গজ) বরাবর একটি 200 বছর বয়সী বাড়িতে অবস্থিত, একটি “”মেড ফিলিস্তিনে”” লেবেল প্রচার করে.

“”আছে আমদানি করা পণ্যের একটি বড় অন্তঃপ্রবাহ এবং ঐতিহ্যবাহী কারুশিল্প অনেক ধীরে ধীরে নিম্নগামী হয়,”” Samy Khoury, সেন্টারের প্রতিষ্ঠাতা ও মহাব্যবস্থাপক মো.

পরিদর্শন প্যালেস্টাইন সেন্টার, যা পাঁচ বছর আগে একটি অনলাইন দোকান এবং ভ্রমণ গাইড হিসাবে শুরু, ফিলিস্তিনের সর্বত্র প্রায় 100 কর্মশালা এবং হোম ভিত্তিক কারিগরদের সঙ্গে এবং জর্ডানে ফিলিস্তিনি শরণার্থী ক্যাম্পে কাজ করে.

এটা জলপাই কাঠ জপমালা এবং মুক্তা অলংকারাদির দ্বারা মায়ের মত ক্রিসমাস সংক্রান্ত বেশী সহ ফিলিস্তিনের ঐতিহ্যবাহী কারুশিল্প, অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্যগুলিও উপস্থিত রয়েছে. কেন্দ্র স্বাধীন ভ্রমণকারীরা লক্ষ্য এবং তার ব্যবসা করার জন্য একটি ন্যায্য বাণিজ্য পদ্ধতির লাগে.

শুধুমাত্র ফিলিস্তিনি তৈরি পণ্য বিক্রির চেষ্টা চ্যালেঞ্জ দিয়ে আসে.

“”, দৃঢ়তা এবং মান, ডান সীসা সময় নিয়ন্ত্রণের figuring কত উৎপাদন ক্ষমতা প্রযোজক দিতে পারেন,”” তাদের মধ্যে কিছু আছে, Khoury ব্যাখ্যা.

তারপর সেখানে দাম ব্যাপার.

মাহের Canawati, তিন খিলান স্যুভেনির দোকানের মালিক, স্থানীয়ভাবে উপহার তৈরি বিক্রি এবং এমনকি ফিরে একটি কাঠের কর্মশালা হয়েছে. কিন্তু তিনি পাশাপাশি আমদানির জন্য রুম রাখে.

“”আমরা, কারণ আমরা বিভিন্ন বাজার এবং বিভিন্ন বাজেটের বিভিন্ন তীর্থযাত্রীদের আছে আমাদের দোকান মধ্যে পণ্যদ্রব্য সব ধরণের বহন করতে হবে,”” Canawati, যাদের পরিবার পরিজন 16th শতাব্দী থেকে হাজীদের সেবা প্রদান করা হয়েছে.

Canawati বলেন, তিনি তার গ্রাহকদের অপশন দিতে চায়, এবং তিনি পার্থক্য সম্পর্কে স্পষ্ট.

“”তৈরী-ইন-চীন জপমালা এক ডজন $ 4 জন্য বিক্রি করার সময় $ 25 জন্য স্থানীয়ভাবে তৈরি বিক্রি এক ডজন””, তিনি বলেন. “”তৈরী-ইন-চীন যীশু শিশু $ 20 জন্য বিক্রি করে এবং বেথলেহেম বেশী $ 64 জন্য বিক্রি করে.””

যদিও নৈপুণ্য কর্মশালা মালিকদের বৈদেশিক আমদানির ওপর অসন্তোষ প্রকাশ, না সবাই বিশ্বাস করে আমদানির গম্ভীরভাবে স্থানীয় বণিক ও কারিগরদের হুমকি দিয়েছে.

“”এটা একটা ব্যবসা,”” সমীর Hazboun বাণিজ্যমন্ত্রী বৈত্লেহমে চেম্বার সভাপতি বলেন. “”আমি ব্যবসার বাইরে আমদানির কারণে চলমান কাউকে সচেতন নই.””

আলী আবু Srour ফিলিস্তিনি পর্যটন মন্ত্রণালয়ের মহাপরিচালক বলেন, সরকার তার পর্যটন আইন আপডেট করার জন্য স্থানীয় উৎপাদকদের এবং সোমালিয়ার রক্ষা করার চেষ্টা করছে.

প্রস্তাবিত প্রবিধানের অধীন, দোকানদার স্পষ্ট লেবেল আমদানি এবং বেশী “”ফিলিস্তিনের মেড ইন”” এর মাঝে পার্থক্যটা সঙ্গে, 70 শতাংশ পণ্য স্থানীয়ভাবে তৈরি বহন করা প্রয়োজন হবে.

মোহাম্মদ ইউসুফ, অলিভ কাঠ কারখানার সঙ্গে একটি কাঠের কারিগর, আমদানির এ আস্ত.

“”এটা ভালো নয় এই ভাল,”” তিনি একটি হাসা সঙ্গে বলেন ভার্জিন মেরি একটি চিত্রে কাজ করেন.

পিছনে বরকত গিফট শপ এ, জুলি Deler, 24, জার্মানি থেকে একটি পর্যটক, একটি ছোট জলপাই কাঠ একটি ফিলিস্তিনি কারিগর দ্বারা তৈরি উট কেনা.

“”আমি স্থানীয়ভাবে তৈরি পছন্দ করে কারণ আমি স্থানীয়দের সমর্থন করতে চান,”” তিনি বলেন.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podrška samo prijevod: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.chroniclet.com/national-news/2016/12/21/In-little-town-of-Bethlehem-artisans-take-on-Chinese-knockoffs.html

U gradiću Betlehemu, zanatlija preuzme kineski knockoffs

Bethlehem, West Bank (Beta-AP) — Božić se približava i hodočasnika i turista su počele da stižu, tiskaju suvenirnice te linije uskim ulicama i sokacima Betlehema, biblijski grad poštovan kao Isus ‘rodno mjesto.

Ali, kada posjetitelji odabrati da se dio Svete zemlje kod kuće s njima, oni bolje provjerite etikete. Mnogi suveniri — uključujući i zaštitni znak brojanice grada West Bank — uvoze iz inozemstva, uglavnom u Kini.

Mali broj suvenirnice sada pokušavaju da se bore trend, čarapa svojim policama gotovo isključivo lokalno radinosti. Trgovci kažu da, iako svoju robu može biti skuplji, kvaliteta je puno bolje i daju važan poticaj za bore ekonomije.

“”Nemam ništa da je napravljen u inostranstvu, osim za jednu stvar, to je magnete. To je nešto što se prodaje za jeftine i ljudi ih žele””, rekao je Bassemom Giacaman, vlasnik blagodati Gift Shop i The Olive Factory Wood. “”Sve ostalo je napravio lokalno tako da mogu zadržati lokalne ekonomije radi.””

Neki 120.000 ljudi očekuje se da će posjetiti Svetu zemlju ove praznične sezone, polovina njih Christian, prema Ministarstvu turizma Izraela.

Mnogi će posjetiti Betlehem, gdje globalizacija ostavila svoj otisak kao i svuda. Strani-made obrta, posebno kineske, su došli da predstavlja veliki dio tržišta ovdje, uključujući i Božić suvenira. Iako nema zvanične statistike, lokalni zvaničnici i privrednici procjenjuju da je skoro polovina proizvoda, možda i više, se uvoze.

Giacaman drži samo nekoliko uvoznih proizvoda u njegovoj radnji, od kojih je većina skrivenih u maloj kutiji ispod pulta. On ih vadi pokazati kupcima i usporedite ih na one palestinske-made.

“”Ovo je plastična Isus beba je u Kini i to je keramički koji je u Betlehemu, a to su maslinovog drva brojanice da napravim i kineskih””, rekao je on, ponosno pokazuje ono što je on rekao da je vrhunske izrade od lokalno napravio roba.

Betlehem je na Zapadnoj obali, okupirana teritorija Palestinci nadaju da će biti dio njihove buduće države. Turizam je i dalje jak, ali ostatak privrede je dugo čamio, dijelom zbog izraelskih ograničenja. Turisti moraju proći kroz kontrolni punkt u Izraelu je razdvajanje barijeru do grada.

U “”Posjetite Palestina centar,”” koji se nalazi u 200 godina staroj kući uz kamene stepenice samo nekoliko stotina metara (m) iz Crkva rođenja, promoviše “”Made in Palestine”” etiketu.

“”Postoji veliki priliv uvoznih proizvoda i puno tradicionalnih zanata opada postepeno””, rekao je Samy Khoury, centar je osnivač i generalni direktor.

Posjeta Palestine centar, koji je počeo kao online trgovine i turistički vodič prije pet godina, radi sa skoro 100 radionicama i kućnu zanatlija širom palestinskih teritorija i na palestinskim izbjegličkim kampovima u Jordanu.

To ima palestinski tradicionalnih zanata, uključujući i Božić u vezi one poput maslinovog drva krunice i sedef ukrasa. Centra cilja nezavisne putnike i zauzima sajam pristup svoje poslovanje.

Pokušava prodati samo palestinske radinosti dolazi sa izazovima.

“”Održavanje dosljednost i kvalitetu, pravo vodstvo vremena, računajući koliko proizvodne kapacitete proizvođača može dati””, samo su neki od njih, objasnio je Khoury.

Zatim, tu je i pitanje cijene.

Maher Canawati, vlasnik Three Arches suvenirnica, prodaje lokalno napravio poklone pa čak i ima radionicu drva u leđa. Ali on čuva prostor za uvoz kao dobro.

“”Moramo nositi sve vrste robe u našoj trgovini jer imamo različita tržišta i različite hodočasnika s različitim budžetima,”” rekao je Canawati, čija je porodica od 16. stoljeća pruža usluge hodočasnicima.

Canawati je rekao da želi da njegova opcija kupaca, a on je jasno o razlikama.

“”Desetak brojanice made-in-Kina prodati za 4 $, dok je desetak lokalno je prodaju za $ 25,””, rekao je on. “”Made-u-Kini Isus bebe prodavati za $ 20 do u Bethlehem one prodavati za $ 64. I””

Dok vlasnici zanatskih radionica gunđaju o stranim uvoza, nisu svi smatra da je uvoz su ozbiljno ugroženi lokalnih trgovaca i zanatlija.

“”To je posao””, rekao je Samir Hazboun, predsjednik Bethlehem Privredne komore. “”Nije mi poznato da je neko radi bez posla zbog uvoza.””

Ali Abu Srour, generalni direktor palestinskog Ministarstva turizma, izjavio je da vlada pokušava da ažuriraju svoje turističke zakona za zaštitu domaćih proizvođača i trgovaca.

Prema predloženim propisima, trgovcima će biti potrebno da nose 70 posto lokalno radinosti, sa jasnim oznakama koje prave razliku između uvoza i “”Made in Palestine”” one.

Muhammad Yusuf, drveni majstor sa Olive Wood Factory, ruga na uvoz.

“”To nije dobro, ovo je bolje””, rekao je sa osmehom dok je radio na lik Djevice Marije.

Povratak na blagoslov suvenirnica, Julie Deler, 24, turista iz Njemačke, kupio mali maslinovog drva deva koju je palestinski majstor.

“”Ja radije lokalno napravio jer želim da podrže lokalno stanovništvo””, rekla je ona.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Подкрепа за машинен превод: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.chroniclet.com/national-news/2016/12/21/In-little-town-of-Bethlehem-artisans-take-on-Chinese-knockoffs.html

В малък град Витлеем, занаятчии вземат на китайски фалшификати

Витлеем на Западния бряг (AP) — Коледа наближава и поклонници и туристи са започнали да пристигат, изтласкване магазините за сувенири, които линия тесните улички и алеи на Витлеем, библейския град почитан като родното място на Исус.

Но когато посетителите избират да вземат парче от Светите земи у дома с тях, те по-добре проверете етикетите. Много сувенири — включително търговска марка броеница на града West Bank — са внесени от чужбина, най-вече Китай.

Малък брой магазини за сувенири са сега се опитва да се бори с тренда, складирането им рафтове почти изключително с локално изработени продукти. Търговците казват, че докато стоката си, могат да бъдат по-скъпи, качеството е много по-добре и те дават важен тласък на борят икономика.

“”Нямам нищо, което се прави в чужбина, с изключение на едно нещо, това е магнитите. Това е нещо, което се продава за евтин и хората ги искат””, каза Bassem Giacaman, собственик на магазин на Благословения подаръци и The Olive Wood Factory. “”Всичко останало се прави на местно ниво, така че мога да продължа местната икономика работи.””

Някои 120,000 души се очаква да посетят Светите земи този празник сезон, като половината от тях Christian, според Министерството на туризма на Израел.

Много ще посети Витлеем, където глобализацията е оставила своя отпечатък като навсякъде другаде. Чужди изработени занаяти, особено китайски такива, са дошли да представляват голяма част от пазара тук, включително коледни сувенири. Въпреки че няма официална статистика, местни служители и бизнесмени смятат, че почти половината от продуктите, може би повече, се внасят.

Giacaman държи само на няколко вносни продукти в магазина му, повечето от тях скрито в малка кутия под брояч. Той ги вади за да покаже на клиентите и да ги сравни с палестинските изработени такива.

“”Това е една пластмасова Исус бебе, произведени в Китай и това е керамичен един направен във Витлеем, и това са розариите на маслинено дърво, което правят и китайските такива””, каза той, гордо показват това, което той казва, е на най-високо майсторство на местно направени стоки.

Витлеем е в Западния бряг, окупирана територия на палестинците се надяват, ще бъде част от бъдещата им състояние. Туризмът остава силен, но останалата част от икономиката е отдавна забравена, отчасти заради израелските ограничения. Туристите трябва да преминават през контролно-пропускателен пункт в разделяне бариера на Израел да достигне града.

В “”Посещение Палестина център””, разположен на 200-годишна къща, заедно с каменна стълба само на няколкостотин метра (ярда) от Църквата на Рождество Христово, насърчава етикет “”Произведено в Палестина””.

“”Има голяма наплив на вносни продукти и много традиционни занаяти, намалява постепенно,”” каза Сами Хури, в центъра основател и генерален мениджър.

Посещението Палестина център, който започна като онлайн магазин и пътеводител преди пет години, работи с близо 100 работилници и надомна занаятчии из палестинските територии и в палестинските бежански лагери в Йордания.

Той разполага с палестинските традиционни занаяти, включително свързани с Коледа такива като маслиново дърво броеници и седеф орнаменти. В центъра е насочена към индивидуални туристи и отнема справедлива търговия подход към бизнеса си.

Опитвайки се да се продават само на палестинските изработени изделия идва с предизвикателства.

“”Поддържането на последователността и качеството, на полето олово време, фигуриращ колко производствен капацитет на производителите могат да дадат””, са някои от тях, обясни Хури.

Тогава там е въпросът за цената.

Maher Canawati, собственик на магазин за сувенири на Three Arches, продава местно направени подаръци и дори има дърво цех в гърба. Но той продължава стая за внос, както добре.

“”Ние трябва да се извършват всички видове стоки в нашия магазин, защото имаме различни пазари и различни поклонници с различни бюджети””, каза Canawati, чието семейство е предоставила услуги на поклонници, тъй като 16-ти век.

Canawati заяви, че иска да даде своите възможности на клиентите, и той е наясно с разликите.

“”Дузина на броеници Произведено в Китай се продава за $ 4, докато дузина местно направени продава за $ 25,”” каза той. “”Исус бебета Произведено в Китай продават за $ 20 и тези, Витлеем се продава за $ 64.””

Докато собствениците на плавателни съдове в семинара се оплакват чуждестранни внос, не всеки вярва на вноса са сериозно застрашени местни търговци и занаятчии.

“”Това е бизнес””, заяви Самир Hazboun, председател на Витлеем търговска камара. “”Аз не съм наясно с някой изчерпване на бизнеса, защото на вноса.””

Али Абу Срур, генерален директор на палестинското министерство на туризма, заяви, че правителството се опитва да актуализира своите закони туризъм да се защитят местните производители и търговци.

Съгласно предложените регламенти, магазинери ще се изисква да носят 70 процента локално изработени продукти, с ясни етикети, които правят разлика между вноса и “”Произведено в Палестина”” такива.

Мохамед Юсуф, дърво занаятчия с маслиново дърво фабрика, се подиграва на вноса.

“”Това не е добро, това е по-добре,”” каза той с усмивка, когато той е работил върху фигурата на Дева Мария.

Обратно в магазина за Благословения подаръци, Джули Deler, 24, турист от Германия, купува малка маслиново дърво камила, направено от един палестински занаятчия.

“”Предпочитам местно направени, защото искам да подкрепя местните жители””, каза тя.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Suport a la traducció automàtica: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.chroniclet.com/national-news/2016/12/21/In-little-town-of-Bethlehem-artisans-take-on-Chinese-knockoffs.html

En petita ciutat de Betlem, artesans adquireixen imitacions xineses

PESSEBRE, Cisjordània (AP) — El Nadal s’acosta i pelegrins i turistes han començat a arribar, omplint les botigues de records que voregen els estrets carrers i carrerons de Betlem, la ciutat bíblica reverenciat com a lloc de naixement de Jesús.

Però quan els visitants opten per prendre un tros de Terra Santa a casa amb ells, millor comprovar les etiquetes. Molts records — incloent els comptes del rosari marca comercial de la ciutat cisjordana — són importats de l’estranger, principalment de la Xina.

Un petit nombre de botigues de records estan ara tractant de lluitar contra la tendència, l’emmagatzematge de les seves prestatges gairebé exclusivament amb productes de fabricació local. Els comerciants diuen que mentre que els seus productes poden ser més cars, la qualitat és molt millor i li donen un important impuls a l’economia en dificultats.

“”Tinc el que es fa a l’estranger, excepte per una cosa, això és els imants. És una cosa que ven més barat i la gent els vol””, va dir Bassem Giacaman, propietari de la botiga de regals i benediccions La fàbrica de fusta d’olivera. “”Tota la resta es fa a nivell local perquè pugui mantenir l’economia local que treballa.””

S’espera que unes 120.000 persones a visitar la Terra Santa en aquesta temporada, la meitat d’ells cristians, segons el Ministeri de Turisme d’Israel.

Molts visitar Betlem, on la globalització ha deixat la seva empremta com a tot arreu. arts fets a estrangers, especialment els xinesos, han arribat a representar una gran part del mercat d’aquí, hi records de Nadal. Si bé no hi ha estadístiques oficials, les autoritats locals i empresaris estimen que gairebé la meitat dels productes, potser més, són importats.

Giacaman manté només uns pocs productes importats a la seva botiga, la majoria d’ells amagat en una petita caixa sota d’un taulell. Els porta a terme per mostrar als clients i comparar-los amb els de palestins fet.

“”Aquest és un Jesús del nadó de plàstic fabricat a la Xina i això és una ceràmica feta a Betlem, i aquests són els rosaris de fusta d’olivera que faig i els xinesos””, va dir, amb orgull que mostren el que va dir era la mà d’obra superior de la béns de fabricació local.

Betlem està a Cisjordània, territori els palestins esperen que serà part del seu futur estat ocupat. El turisme segueix sent forta, però la resta de l’economia ha llanguit molt de temps, en part a causa de les restriccions israelianes. Els turistes han de passar per un lloc de control a la barrera de separació d’Israel d’arribar a la ciutat.

El “”Centre de visites Palestina””, ubicat en una casa de 200 anys d’edat, al llarg d’una escala de pedra a pocs centenars de metres (iardes) de l’Església de la Nativitat, promou una etiqueta “”Made in Palestine””.

“”Hi ha una gran afluència dels productes importats i una gran quantitat d’artesanies tradicionals estan disminuint gradualment””, va dir Samy Khoury, el fundador i gerent general de centre.

La visita Palestina Center, que va començar com una botiga i guia de viatge en línia fa cinc anys, treballa amb prop de 100 tallers i artesans a la llar a través dels territoris palestins i en camps de refugiats palestins a Jordània.

Compta amb artesania tradicional palestins, entre ells els relacionats amb el Nadal com rosaris de fusta d’olivera i mare d’adorns de perles. El centre s’adreça als viatgers independents i pren un enfocament de comerç just al seu negoci.

Tractant de vendre només productes fets-palestí ve amb desafiaments.

“”Mantenir la consistència i la qualitat, el temps d’espera adequat, per calcular la quantitat capacitat de producció dels productors poden donar””, són alguns d’ells, va explicar Khoury.

Després hi ha la qüestió de preu.

Maher Canawati, propietari de la botiga de records Tres Arcs, ven regals de fabricació local i fins i tot té un taller de fusta a la part posterior. Però segueix espai per a les importacions també.

“”Hem de portar a tot tipus de mercaderia a la botiga perquè tenim diferents mercats i diferents pelegrins amb diferents pressupostos,”” va dir Canawati, la família ha proporcionat serveis als pelegrins des del segle 16.

Canawati va dir que vol donar als seus clients opcions, i és clar sobre les diferències.

“”Una dotzena de rosaris fabricats a la Xina, es venen per $ 4, mentre que una dotzena de venda de fabricació local per 25 $””, va dir. “”Els nadons de Jesús fabricats a la Xina, es venen a $ 20 i els Bethlehem venen per $ 64.””

Mentre que els amos de tallers d’artesania es queixen de les importacions estrangeres, no tothom creu que les importacions han amenaçat seriosament als comerciants i artesans locals.

“”És un negoci””, va dir Samir Hazboun, president de la Cambra de Comerç de Betlem. “”No estic al corrent de qualsevol persona que executi fora del negoci a causa de les importacions””.

Ali Abu Srour, director general del Ministeri de Turisme palestí, va dir que el govern està tractant d’actualitzar les seves lleis de turisme per protegir els productors i comerciants locals.

Sota les regulacions propostes, serien necessaris els comerciants per dur a 70 per cent dels productes de fabricació local, amb etiquetes clares que distingeixen entre les importacions i “”Made in Palestine”” estimats.

Muhammad Yusuf, un artesà de la fusta amb la fàbrica de fusta d’olivera, es burla de les importacions.

“”No és bo, això és millor””, va dir amb un somriure mentre treballava en una figura de la Mare de Déu.

De tornada a la botiga de regals Benediccions, Julie Deler, de 24 anys, un turista d’Alemanya, va comprar un petit camell de fusta d’olivera fet per un artesà palestina.

“”Jo prefereixo fabricació local perquè vull donar suport a la gent del lloc,”” va dir.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support machine hubad: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.chroniclet.com/national-news/2016/12/21/In-little-town-of-Bethlehem-artisans-take-on-Chinese-knockoffs.html

Sa gamay nga lungsod sa Betlehem, artesano sa pagkuha sa mga Chinese knockoffs

BETHLEHEM, West Bank (NBA) — Pasko nagsingabot ug mga langyaw ug mga turista nagsugod sa abot, crowding sa souvenir tindahan nga linya sa mga pig-ot nga kadalanan ug mga agianan sa Betlehem, ang biblikanhon nga lungsod gitahud sama sa dapit nga natawhan ni Jesus.

Apan sa diha nga mopili sa mga bisita sa usa ka piraso sa sa Balaan nga Yuta sa balay uban kanila, sila mas maayo check sa label. Daghang mga sobenir — lakip na sa lungsod sa West Bank trademark rosaryohan — mga imported nga gikan sa gawas sa nasud, nag-una sa China.

Usa ka gamay nga gidaghanon sa mga souvenir tindahan karon naningkamot sa pagpakig-away sa trend, stocking sa ilang mga shelves hapit lamang uban sa lokal nga mga produkto. Shopkeepers-ingon nga samtang ang ilang mga baligya aron nga mas mahal, ang kalidad mao ang mas maayo ug sila sa paghatag sa usa ka importante nga magtulud, magduso ngadto sa naglisud ekonomiya.

“”Ako na na bisan unsa nga binuhat sa gawas sa nasud gawas sa usa ka butang, nga ang mga magnet. Kini usa ka butang nga magabaligya sa barato ug ang mga tawo gusto nga sila,”” miingon si Bassem Giacaman, tag-iya sa mga Panalangin Gasa Shop ug Ang Olive Wood Factory. “”Ang tanan sa laing gihimo sa lokal aron magabantay ako sa mga lokal nga ekonomiya sa pagtrabaho.””

Pipila sa 120,000 ka mga tawo ang gilauman nga moduaw sa Balaang Yuta niini nga holiday nga panahon, ang katunga kanila sa Kristohanong, sumala sa Tourism Ministeryo sa Israel.

Daghan ang mobisita sa Betlehem, diin globalisasyon mibiya sa iyang ebidensia nga sama sa bisan asa. Foreign-naghimo sa crafts, ilabi na sa sa Chinese nga mga, mianhi sa pagrepresentar sa usa ka dako nga bahin sa merkado dinhi, lakip na ang Pasko sobenir. Samtang walay mga opisyal nga statistics, ang lokal nga mga opisyal ug mga negosyante nagbanabana nga dul-an sa katunga sa mga produkto, tingali labaw pa, mga imported.

Giacaman nagabantay pipila lang ka mga imported nga mga produkto sa iyang tindahan, kadaghanan kanila tinago nga diha sa usa ka gamay nga kahon sa ubos sa usa ka counter. Siya kanila gikan sa pagpakita sa mga kustomer ug itandi sila sa mga Palestinian-naghimo sa mga.

“”Kini mao ang usa ka plastik nga si Jesus bata nga gihimo sa China ug kini mao ang usa ka seramiko usa nga gihimo sa Beth-lehem, ug kini mao ang mga sa kahoy nga olivo rosaryohan nga ako ug ang mga Chinese nga mga,”” siya miingon, sa pagkamapahitas-on sa pagpakita kon unsa ang miingon nga siya ang labaw nga kahanas sa sa lokal nga gihimo mga butang.

Betlehem sa West Bank, okupar sa teritoryo sa mga Palestinians paglaum mahimong kabahin sa ilang umaabot nga kahimtang. Tourism nagpabilin nga lig-on, apan ang uban nga mga ekonomiya nga dugay nagakamatay, sa bahin tungod sa sa Israel pagdili. Mga turista kinahanglan gayud nga moagi sa usa ka checkpoint sa panagbulag babag sa Israel aron sa pagkab-ot sa lungsod.

Ang “”Bisitaha Palestina Center,”” nga nahimutang sa usa ka 200-anyos nga balay sa daplin sa usa ka bato nga hagdanan lang sa usa ka pipila ka gatus ka metros (yarda) gikan sa Ang Simbahan ni sa Pagkatawo, nagpasiugda sa usa ka “”Gihimo sa Palestina”” label.

“”Adunay usa ka dako nga influx sa mga imported nga mga produkto ug sa usa ka daghan sa mga tradisyonal nga crafts ang pagkunhod sa hinay-hinay,”” miingon si samy Khoury, ang sentro sa founder ug general manager.

Ang Pagduaw Palestina Center, nga nagsugod ingon nga usa ka online tindahan ug travel giya sa lima ka tuig na ang milabay, mga buhat uban sa dul-an sa 100 ka mga workshop ug mga home-based artesano sa tibuok teritoryo Palestinian ug sa Palestinian kampo sa mga kagiw sa Jordan.

Kini nagpakita sa Palestinian tradisyonal nga crafts, lakip na ang Pasko-related nga mga sama sa nga olivo rosaryohan kahoy ug inahan sa perlas dayandayan. target center independente magpapanaw ug nagkinahanglan og usa ka maanyag nga pamaagi trade ngadto sa iyang negosyo.

Naningkamot sa pagbaligya sa lamang sa Palestinian-naghimo sa mga produkto moabut uban sa mga hagit.

“”Ang paghupot pagkamakanunayon ug kalidad, sa husto nga tingga nga panahon, sa paghulagway kon sa unsang paagi sa daghan nga produksyon nga kapasidad sa mga producers makahatag,”” ang pipila kanila, mipasabut Khoury.

Unya ang isyu sa presyo.

Maher Canawati, tag-iya sa tulo ka mga Arches souvenir shop, magabaligya lokal nga naghimo sa mga gasa ug bisan sa adunay usa ka kahoy nga workshop sa likod. Apan siya nagabantay sa lawak alang sa import ingon man.

“”Kita adunay aron sa pagdala sa tanan nga mga matang sa mga butang nga baligya diha sa atong shop tungod kay kita adunay lain-laing mga merkado ug lain-laing mga pilgrim sa lain-laing mga badyet,”” miingon si Canawati, kansang pamilya naghatag serbisyo ngadto sa mga peregrino sukad sa ika-16 nga siglo.

Canawati miingon nga siya gusto sa paghatag sa iyang mga kapilian kustomer, ug siya mao ang tin-aw mahitungod sa mga kalainan.

“”Ang usa ka dosena sa mga gihimo-sa-China rosaryohan ibaligya alang sa $ 4 samtang ang usa ka dosena sa nga lokal nga ibaligya alang sa $ 25,”” siya miingon. “”Ang gihimo sa-sa-China nga si Jesus bata nga ibaligya alang sa $ 20 ug ang Betlehem mga ibaligya alang sa $ 64.””

Samtang ang tag-iya sa craft workshop moreklamo bahin sa mga langyaw nga import, dili tanan nagtuo nga ang import nga seryosong gihulga sa lokal nga mga magpapatigayon ug mga artesano.

“”Kini usa ka negosyo,”” miingon si Samir Hazboun, Chairman sa Betlehem Chamber of Commerce. “”Ako wala mahibalo sa bisan kinsa nga nagdagan gikan sa negosyo tungod sa mga import.””

Ali Abu Srour, director general sa Palestinian Tourism Ministeryo, miingon nga ang gobyerno naningkamot sa update sa iyang mga balaod sa turismo sa pagpanalipod sa mga lokal nga producers ug mga magpapatigayon.

Ubos sa gisugyot nga mga regulasyon, shopkeepers nga gikinahanglan aron sa pagdala sa 70 porsyento lokal nga mga produkto, uban sa tin-aw nga label nga ila tali sa import ug “”Gihimo sa Palestina”” nga mga.

Muhammad Yusuf, usa ka kahoy nga artesano sa Ang Olive Wood pabrika, mokatawa sa mga imports.

“”Kini dili maayo, kini mao ang mas maayo,”” siya miingon uban sa pahiyum ingon nga siya nagtrabaho sa usa ka dagway sa Birhen Maria.

Balik sa mga Panalangin Gasa Shop, Julie deler, 24, usa ka tourist gikan sa Alemanya, gipalit sa usa ka gamay nga kahoy nga olivo kamelyo nga gihimo sa usa ka Palestinian artesano.

“”Ako gusto sa lokal nga gihimo tungod kay gusto ko nga aron sa pagsuporta sa mga lokal,”” miingon siya.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support makina yomasulira: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.chroniclet.com/national-news/2016/12/21/In-little-town-of-Bethlehem-artisans-take-on-Chinese-knockoffs.html

M’tauni yaing’ono ya Betelehemu, amisiri kutenga knockoffs Chinese

BETELEHEMU, West Bank (AP) — Khirisimasi likuyandikira ndi amwendamnjira ndi alendo ayamba kufika, kudziponya masitolo kachikumbutso mzere misewu yaing’ono ndi makwalala a Betelehemu, tauni m’Baibulo ulemu monga malo Yesu.

Koma pamene alendo kutsatira chidutswa cha Land Woyera naye kwawo, iwo mufufuze zolemba za. alendo ambiri — kuphatikizapo chizindikiro kolona mikanda mudzi wa West Bank — ali kunja kwa kunja, makamaka China.

A ochepa masitolo kachikumbutso tsopano akuyesera kulimbana atengera, kuwonjezera maalumali zawo mwapadera kawiri ndi mankhwala kwanuko anapanga. Wamba ngati ogulitsa malonda amanena kuti pamene zida zawo zingakhale zodula, khalidwe ndi bwino ndipo kupereka mphamvu yofunika kuti chuma akuvutika.

“”Ine ndiribe kanthu kuti kunja koma chinthu chimodzi, ndicho maginito. Chinachake chimene amagulitsa kwa wotchipa ndi anthu ndikufuna iwo,”” anati Bassem Giacaman, mwini Plommer Madalitso Mphatso ndi The Olive Wood Factory. “”China chirichonse anapanga kwanuko kotero ine ndikhoza kusunga chuma kumeneko ntchito.””

Ena 120,000 anthu amafunika kukaona Land Woyera nyengo ya tchuthi, theka la iwo Christian, monga Utumiki Tourism Israyeli.

Ambiri kukaona Betelehemu, kumene kudaliranaku amaonekera zake monga kwina kulikonse. Wachinenero anapanga zamanja, makamaka Chinese, afika kuimira gawo lalikulu la msika pano, kuphatikizapo alendo Khirisimasi. Pamene palibe ziwerengero boma Akuluakulu a ndi malonda amanena kuti pafupifupi theka la zinthu, mwinanso, ali kunja.

Giacaman amasunga ochepa chabe katundu kunja mu sitolo ake, ambiri a iwo zobisika mu bokosi laling’ono pansi kauntala. Iye akutenga iwo kusonyeza makasitomala ndi kufanizira kwa anthu Palestina anapanga.

“”Ichi ndi pulasitiki Yesu kakhanda ku China ndipo ichi ndi chimodzi ceramic anapanga ku Betelehemu, ndipo izi ndi azitona nkhuni kolona limene ndidzalenga ndi anthu Chinese,”” iye anati, monyadira kusonyeza chimene iye ananena chinali panga za manja kwambiri kuposa kwanuko anapanga nsalu.

Betelehemu ali Bank West, wotanganidwa gawo Palestinians ndikuyembekeza adzakhala mbali ya boma tsogolo lawo. Tourism akhala amphamvu, koma ena chuma akhala languished, mbali chifukwa cha malamulo Israeli. Alendo ndidzadutsa kupyola ulendo kupatukana chotchinga Aisiraeli kuti akafike ku Betaniya.

The “”Ulendo Palestine Center,”” yomwe ili mu nyumba 200 wazaka pamodzi mwala makwerero mamita mahandiredi ochepa (mayadi) ku Mpingo wa Kubadwa kwa Yesu, kumalimbikitsa “”Anapanga mu Palestine”” chizindikiro.

“”Pali kuchuluka waukulu wa mankhwala kunja ndi kwambiri lokhudza chikhalidwe zimachepa pang’onopang’ono,”” anati Samy Khoury, likulu a tate ndi bwana wamkulu.

Tsiku Palestine Center, yomwe inayamba ngati Intaneti sitolo ndi kuyenda kalozera zaka zisanu zapitazo, ntchito ndi zokambirana pafupifupi 100 ndi amisiri kunyumba ofotokoza m’madera a ku Palestina ndi othawa kwawo ku Palestina ku Jordan.

Iwo mbali Palestina zamanja chikhalidwe, kuphatikizapo Khirisimasi zokhudzana ngati maolivi kolona nkhuni ndi mayi zodzikongoletsera ngale. Pakati amalimbana apaulendo palokha ndipo zimatenga chilungamo njira malonda bizinesi yake.

Kuyesera kugulitsa yekha Palestina anapanga zinthu akubwera ndi mavuto.

“”Kukhalabe kugwirizana ndi quality, lamanja patsogolo nthawi, lodziwa kuchuluka mphamvu kupanga alimi akhoza kupereka,”” ndi ena mwa iwo, anafotokoza Khoury.

Ndiye pali nkhani ya mtengo.

Maheri Canawati, mwini atatu Arches ogulitsi, amagulitsa kwanuko anapanga mphatso ndipo ngakhale ali ndi msonkhano nkhuni kumbuyo. Koma iye amasunga malo imports komanso.

“”Tili ndi kuchita malonda osiyanasiyana mu shopu athu chifukwa tili m’misika yosiyanasiyana ndi wogonera osiyana ndi ndondomeko zosiyanasiyana,”” anati Canawati, amene banja lake anapereka ntchito alendo m’zaka za m’ma 16.

Canawati anati akufuna kupereka zake options makasitomala, ndipo ndi bwino za kusiyana.

“”A dazeni anapanga mu China kolona amazigulitsa $ 4 dazeni la kwanuko anapanga kugulitsa kwa $ 25,”” iye anati. “”The anapanga mu China Yesu ana amazigulitsa $ 20 ndi Betelehemu anthu amazigulitsa $ 64.””

Pamene eni luso msonkhano grumble za imports yachilendo, osati wina aliyense amene amakhulupirira za imports wachita tchimo lalikulu anaopseza malonda kumeneko ndi amisiri.

“”Ndi malonda,”” anati Samir Hazboun, wapampando wa Betelehemu Komiti ya Zamalonda. “”Ine sindiri kudziwa aliyense kuwachepera ntchito chifukwa cha imports lapansi.””

Ali Abu Srour, woyang’anira wamkulu wa ku Palestina Tourism Ministry, anati boma akuyesera kusintha malamulo ake zokopa alendo kuteteza alimi kumeneko ndi amalonda.

Pansi pa malamulo akufuna, wamba ngati ogulitsa malonda anafunika kuchita peresenti 70 kwanuko anapanga zinthu, ndi zolemba bwino kuti kusiyanitsa imports ndi “”Anapanga mu Palestine”” anthu.

Muhammad Yusuf, mmisiri nkhuni ndi The Olive Wood Factory, wakuseka imports lapansi.

“”Si bwino, ili bwino,”” iye anati kumwetulira ngati anagwira chithunzi cha Virgin Mary.

Back pa Madalitso Mphatso Plommer, Julie Deler, 24, alendo ochokera Germany anagula yaing’ono maolivi nkhuni ngamila yotentha ndi mmisiri Palestina.

“”Ndimakonda kwanuko anapanga chifukwa ndikufuna kuthandiza anthu am’deralo,”” iye anati.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
支持机器翻译:http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.chroniclet.com/national-news/2016/12/21/In-little-town-of-Bethlehem-artisans-take-on-Chinese-knockoffs.html

在伯利恒的小镇,工匠采取对中国的仿冒品

伯利恒,西岸(AP) — 圣诞节即将到来,朝圣者和游客已开始到达,拥挤的纪念品商店该行伯利恒,圣经镇尊为耶稣诞生地的狭窄的街道和小巷。

但是,当游客选择取一块圣地回家与他们,他们更好地查看标签。许多纪念品 — 包括约旦河西岸城镇的商标念珠 — 均从国外进口,主要是中国。

现在的纪念品商店少数试图对抗的趋势,有本地生产的产品备货他们的货架几乎完全。店主说,虽然他们的产品可能更昂贵,质量要好得多,他们给的一个重要推动了经济困难。

“我已经没有什么是海外生产的除了一件事,那就是磁铁。这件事情,售价便宜,人们希望他们”的Bassem Giacaman的祝福礼品店和橄榄木厂的老板说。 “一切是本地制造的,所以我可以保持当地的经济合作。”

有些12万人,预计参观圣地这个假期,其中一半是基督徒,根据以色列旅游部。

许多人会前往伯利恒,在全球化留下了印记像其他任何地方。外国制造工艺,尤其是中国的人,来到这里代表了市场的很大一部分,包括圣诞节纪念品。虽然没有官方统计,当地官员和商人估计,近一半的产品,也许更多的,都是进口的。

Giacaman保持在他的店里短短进口产品,大多藏在柜台下的小盒子。他把他们出去向客户展示,并将它们与巴勒斯坦人做出的。

“这是一个塑料耶稣的婴儿在中国制造的,这是在伯利恒做陶瓷的,而这些都是橄榄木念珠我做和中国的人,”他说,自豪地展示他说的是对的卓越的工艺本地制造的商品。

伯利恒是在西岸,被占领土巴勒斯坦人希望将是他们未来国家的一部分。旅游依然强劲,但其他经济体早已冷落,部分原因是由于以色列的限制。旅客必须通过在以色列的隔离墙检查站到达镇。

在“访问巴勒斯坦中心”坐落在一个200年的老房子一起从圣诞教堂石阶仅几百米(码),促进了“造在巴勒斯坦”的标签。

“有进口产品大量涌入和大量传统工艺的日渐式微,”萨米扈利,该中心的创始人和总经理。

在访问巴勒斯坦的中心,五年前开始作为一个在线商店,旅游指南,适用于整个巴勒斯坦领土近100个研讨会和以家庭为基础的工匠和在约旦巴勒斯坦难民营。

它具有巴勒斯坦传统工艺,包括圣诞节相关的像橄榄木念珠和珍珠饰品的母亲。该中心面向独立旅行者和需要公平贸易做法的业务。

挂羊头卖狗肉只有巴勒斯坦人制造的产品配备了挑战。

“保持一致性和质量,合适的前置时间,盘算的生产者能够有多大的产能给予”是其中的一些,解释扈利。

再有就是价格问题。

马赫Canawati,三牌楼纪念品商店的老板,销售本地生产的礼品,甚至有在后面木车间。但他一直余地进口为好。

“我们要进行各种商品的在我们的商店,因为我们有不同的市场和不同的预算不同的朝圣者,”Canawati,其家族自16世纪以来一直提供服务的朝圣者说。

Canawati说,他想给自己的客户选择,他是清楚的差异。

“造下的中国念珠一打为$ 4卖而25 $本地制造销售的打,”他说。 “该发下的中国婴儿耶稣卖$ 20和伯利恒那些售价为$ 64”

虽然工艺车间业主抱怨国外进口的,不是每个人都认为进口已经严重威胁当地商人和工匠。

“这是一个业务,”萨米尔Hazboun,商务部伯利恒商会主席说。 “我不知道歇业,因为进口的运行任何人。”

阿布·阿里Srour,巴勒斯坦旅游部总干事说,政府正在努力更新其旅游业的法律来保护当地生产者和商人。

根据拟议的规定,将被要求店主进行70%的本地制造的产品,与进口及“Made in巴勒斯坦”那些区分透明标签。

穆罕默德·优素福,木工匠用橄榄木厂,嘲笑的进口。

“这不是好,这是更好,”他笑着说,他对圣母玛利亚的人物合作。

回到了祝福礼品店,朱莉Deler,24岁,来自德国的旅游,买了一个巴勒斯坦工匠做了一个小橄榄木骆驼。

“我更喜欢本地制造的,因为我想支持当地人,”她说。

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
支持機器翻譯:http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.chroniclet.com/national-news/2016/12/21/In-little-town-of-Bethlehem-artisans-take-on-Chinese-knockoffs.html

在伯利恆的小鎮,工匠採取對中國的仿冒品

伯利恆,西岸(AP) — 聖誕節即將到來,朝聖者和遊客已開始到達,擁擠的紀念品商店該行伯利恆,聖經鎮尊為耶穌誕生地的狹窄的街道和小巷。

但是,當遊客選擇取一塊聖地回家與他們,他們更好地查看標籤。許多紀念品 — 包括約旦河西岸城鎮的商標念珠 — 均從國外進口,主要是中國。

現在的紀念品商店少數試圖對抗的趨勢,有本地生產的產品備貨他們的貨架幾乎完全。店主說,雖然他們的產品可能更昂貴,質量要好得多,他們給的一個重要推動了經濟困難。

“我已經沒有什麼是海外生產的除了一件事,那就是磁鐵。這件事情,售價便宜,人們希望他們”的Bassem Giacaman的祝福禮品店和橄欖木廠的老闆說。 “一切是本地製造的,所以我可以保持當地的經濟合作。”

有些12萬人,預計參觀聖地這個假期,其中一半是基督徒,根據以色列旅遊部。

許多人會前往伯利恆,在全球化留下了印記像其他任何地方。外國製造工藝,尤其是中國的人,來到這裡代表了市場的很大一部分,包括聖誕節紀念品。雖然沒有官方統計,當地官員和商人估計,近一半的產品,也許更多的,都是進口的。

Giacaman保持在他的店裡短短進口產品,大多藏在櫃檯下的小盒子。他把他們出去向客戶展示,並將它們與巴勒斯坦人做出的。

“這是一個塑料耶穌的嬰兒在中國製造的,這是在伯利恆做陶瓷的,而這些都是橄欖木念珠我做和中國的人,”他說,自豪地展示他說的是對的卓越的工藝本地製造的商品。

伯利恆是在西岸,被佔領土巴勒斯坦人希望將是他們未來國家的一部分。旅遊依然強勁,但其他經濟體早已冷落,部分原因是由於以色列的限制。旅客必須通過在以色列的隔離牆檢查站到達鎮。

在“訪問巴勒斯坦中心”坐落在一個200年的老房子一起從聖誕教堂石階僅幾百米(碼),促進了“造在巴勒斯坦”的標籤。

“有進口產品大量湧入和大量傳統工藝的日漸式微,”薩米扈利,該中心的創始人和總經理。

在訪問巴勒斯坦的中心,五年前開始作為一個在線商店,旅遊指南,適用於整個巴勒斯坦領土近100個研討會和以家庭為基礎的工匠和在約旦巴勒斯坦難民營。

它具有巴勒斯坦傳統工藝,包括聖誕節相關的像橄欖木念珠和珍珠飾品的母親。該中心面向獨立旅行者和需要公平貿易做法的業務。

掛羊頭賣狗肉只有巴勒斯坦人製造的產品配備了挑戰。

“保持一致性和質量,合適的前置時間,盤算的生產者能夠有多大的產能給予”是其中的一些,解釋扈利。

再有就是價格問題。

馬赫Canawati,三牌樓紀念品商店的老闆,銷售本地生產的禮品,甚至有在後面木車間。但他一直餘地進口為好。

“我們要進行各種商品的在我們的商店,因為我們有不同的市場和不同的預算不同的朝聖者,”Canawati,其家族自16世紀以來一直提供服務的朝聖者說。

Canawati說,他想給自己的客戶選擇,他是清楚的差異。

“造下的中國念珠一打為$ 4賣而25 $本地製造銷售的打,”他說。 “該發下的中國嬰兒耶穌賣$ 20和伯利恆那些售價為$ 64”

雖然工藝車間業主抱怨國外進口的,不是每個人都認為進口已經嚴重威脅當地商人和工匠。

“這是一個業務,”薩米爾Hazboun,商務部伯利恆商會主席說。 “我不知道歇業,因為進口的運行任何人。”

阿布·阿里Srour,巴勒斯坦旅遊部總幹事說,政府正在努力更新其旅遊業的法律來保護當地生產者和商人。

根據擬議的規定,將被要求店主進行70%的本地製造的產品,與進口及“Made in巴勒斯坦”那些區分透明標籤。

穆罕默德·優素福,木工匠用橄欖木廠,嘲笑的進口。

“這不是好,這是更好,”他笑著說,他對聖母瑪利亞的人物合作。

回到了祝福禮品店,朱莉Deler,24歲,來自德國的旅遊,買了一個巴勒斯坦工匠做了一個小橄欖木駱駝。

“我更喜歡本地製造的,因為我想支持當地人,”她說。

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support Traduction macchina: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.chroniclet.com/national-news/2016/12/21/In-little-town-of-Bethlehem-artisans-take-on-Chinese-knockoffs.html

In paiseddu di Betlemme, artigiani di piglià u knockoffs Cinese

Betlemme, West Bank (AP) — Natale hè toltu da e pilligrini è i turisti anu iniziatu à ghjunghja, crowding i butteghi ricordu ddu filu i carrughji ristritti, è i carrughji di Betlemme, la cità biblica revered comu Merusaglia Cristu.

Ma quandu i visitori di sceglie à piglià un pezzu di la Terra Santa torna a la casa cu iddi, si cuntrolla più u etichette. Tanti ricordi — cumpresi vetru brivetti rusariu di a cità West Bank — sò chistu signìfica ca l ‘estiru, soprattuttu China.

A nùmmaru nicu di butteghe ricordu sò avà prova à luttà la tendenza, mamma a so piattaformi quasi sclusivamenti cu i prudutti fatti acquavita. Shopkeepers diri ca mentri era a so Lingua Franca Nova po ‘essiri cchiù cari, i qualità è tantu megliu, è li dà un impurtante rilancià torna à l’ econumìa curi.

“”A francisata troppu hè nunda chì hè fattu oltremare, fora di una cosa, chì hè u magnets. Hè calcosa chì si vinni di mircatu e di pirsuni li vulete,”” disse Bassem Giacaman, u pruprietariu di u Shop Blessings asciutta è U Olive Wood Factory. “”Tuttu quarchidunu veni fattu chè cusì mi pò tene l ‘econumìa lucali travaglià.””

Certi 120.000 pirsuni sunnu spetta à visità u vicina sta staciuni di vacanzi, a metà di li cristiani, secondu à u Ministeru di Tourism d’Israele.

Parechje hà visitatu tra Betlemme, induve a mundialisazione ha lassatu u so nsangata cum’è in ogni locu altrò. artisgiani Foreign-fatti, n particulari chiddi Chinese, hannu vinutu pi rapprisintari na granni parti di u mercatu di ccà, cumpresi ricordi di Natale. Mentri ci sunu nè statìstiche, ufficiali, ‘ufficiu e businessmen search cuntà chì guasgi a metà di i prudutti, forsi più, sò chistu signìfica ca.

Giacaman teni à uni pochi di prudutti signìfica in u so magazinu, a maiò parti di li ammucciatu in una scatula sottu à un muvimentu. Iddu ci pigghia andati à vede u clienti, è elli parauni a chiddi Palestinian-fatta.

“”Chistu è un Cristu, bébé, plastica, fatta in China, e chistu è un unu ceramica, fatta in Betlemme, e chisti sunnu lu rosaries lignu d’aliva ca fazzu e li propri Chinese,”” li disse, si misi a vuciari mustrà ciò ch’ellu dicia era lu impurtanti ind’ì superiore di u lucalmente fattu bè.

Betlemme è in la Cisgiurdania, tirritoriu u Palestinians spiranza sarà parte di u so statu avvene occupatu. Tourism resta forti, ma lu restu di l ‘econumìa havi tantu languished, in parte per via di ristrizzione Israeli. Turisti, vole passà à traversu un cristiana in barriera distaccu d’Israele turnaranu à righjunghja lu paisi.

U “”Visita Palestina Center,”” trovanu in una casa di 200-anno-vecchio longu à scala, petra cullucata à qualchi metri (cantieri) da u Chiesa di la dì, a prumuzioni di ‘na tichitta “”Made in Palestina””.

“”O Pettirussu un grande afflussu di i prudutti chistu signìfica ca è assai di artisgiani tradiziunali sò mancavanu pocu à pocu,”” disse: Samy Khoury, u centru d’funnaturi e capu generale.

A visita di a Palestina Center, chi fici comu un magazinu è Guide de voyage en ligne cinque anni fa, travaglia incù guasi 100 attelli è artigiani di casa-based, attraversu li tirritori palistinisi e in campi rifughjati Palestinian in u Ghjurdanu.

Si ritrova artisgiani tradiziunali palistinisi, cumprisu chiddi di Natale-riguardanti comu rosaries lignu d’aliva è mamma di i rivindaroli, perle. Lu centru obiettivi, viaggiaturi nnipinnenti e pigghia un accostu cummerciu fera a so impresa.

Per pruvà à venda solu i prudutti Palestinian-fattu vene cù e sfide.

“”Fà valè a so cuerenza è a qualità, u tempu di piombu diritta, un millesimu how much capacità di pruduzzione di i pruduttori pò dà,”” sunnu arcuni di iddi, ci spiega Khoury.

Poi c’è lu numiru di prezzu.

Maher Canawati, u pruprietariu di u Shop ricordu Tre Arches, cede a misura di fatti dà e anchi avi un attellu di lignu a lu ritornu. Ma li teni stanza di a Còrsica dû malutempu.

“”Nni avemu a purtari a tutti li tipi di mircanzia a nostra vendita picchì avemu i marcati di diffirenti e sfarente pilligrini cu cumplitamenti dû bilanciu dû diffirenti,”” disse Canawati, chì a famiglia hà aghjustatu servizii di pilligrini dipoi u 16u seculu.

Canawati dettu ch’ellu vole à dà u so scelte chì i clienti, è ch’ellu hè chjaru circa li diffirenzi.

“”A duzina di rosaries fatta-in-Cina vendenu di $ 4 mentri, una duzina di vendi fattu a misura di $ 25,”” li disse. “”U fattu-in-Cina Ghjesù ‘agnidduzzi di latti di venda di $ 20 è u dentru à Betlemme vendenu di $ 64.””

Mentri i patroni attellu rilighjosi, lamintàrisi su impurtazioni straniera, ùn ognunu cridi a Còrsica sò seriu minacciatu mircanti e artiggiani lucali.

“”Hè un mistieru,”” disse: Samir Hazboun, Prisidenti di a Camera di Cumerciu Betlemme. “”Nun sugnu cuscenti di qualchidunu in fora de los per via di l’impurtazioni.””

Ali Abu Srour, Direttore Generale Direttore di u Ministeru di Tourisme palistinisi, disse u guvernu a si prova à aghjurnà li so ‘liggi turismu a prutezzione di i pruduttori è marcanti lucali.

Sutta lu sò pruposti, shopkeepers putìssiru èssiri nicissarii à a purtari 70 pi centu i prudutti fatti butteghe, cù etichette chjaru chì distìnguiri tra l’impurtazioni è “”Made in Palestina”” ribelli.

Muhammad Yusuf, un artigianatu legnu cù u Olive Wood Factory, scoffs à l ‘impurtazioni.

“”Un hè micca l’bona, chistu è megghiu,”” li disse cu nu sorrisu mentre ch’ellu travaglia nantu à una figura di a Vergine Maria.

Vultà à u Shop Blessings Gift, Julie Deler, 24, una turista, da Germania, compru una piccula so cammellu lignu d’aliva fatta da una artigianatu palistinisi.

“”I preferiscu lucalmente fattu perchè mi vogghiu pi sustèniri l ‘bravezza,”” Ella disse.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podrška strojno prevođenje: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.chroniclet.com/national-news/2016/12/21/In-little-town-of-Bethlehem-artisans-take-on-Chinese-knockoffs.html

U gradiću Betlehemu, obrtnici se na kineske knockoffs

Betlehemu, na Zapadnoj obali (AP) — Božić se približava i hodočasnici i turisti su počeli da stižu, gužve suvenirnicama toj liniji uskim ulicama i ulicama Betlehema, biblijski grad štuje kao Isusovog rodnog mjesta.

Ali, kada posjetitelji odluče uzeti komad u Svetu Zemlju natrag kući s njima, oni bolje provjeriti oznake. Mnogi suveniri — uključujući Zapadnoj obali zaštitni znak krunicom — uvoze iz inozemstva, uglavnom Kina.

Mali broj suvenirnice sada pokušavaju boriti trend, čarapa svoje police gotovo isključivo lokalno izrađene proizvode. Trgovci kažu da, dok se njihova roba može biti skuplji, kvaliteta je puno bolje i daju značajan poticaj bori gospodarstvo.

“”Nemam ništa što je napravio u inozemstvu, osim za jednu stvar, to je magneti. To je nešto što se prodaje za jeftine i ljudi ih žele””, rekao je Bassem Giacaman, vlasnik Blagoslovi Darovnom dućanu i Olive Wood Factory. “”Sve ostalo je izrađen na lokalnoj razini tako da mogu zadržati lokalno gospodarstvo radi.””

Neki 120.000 ljudi se očekuje da posjeti Svetu zemlju ovog blagdana, pola od njih kršćanin, prema izraelskoj Ministarstvo turizma.

Mnogi će posjetiti Betlehem, gdje je globalizacija ostavila svoj trag kao i svugdje drugdje. Strani izrađene obrta, osobito one kineske, su došli da predstavlja veliki dio tržišta ovdje, uključujući i božićnih suvenira. Iako ne postoje službeni statistički podaci, lokalni dužnosnici i gospodarstvenici procjenjuju da gotovo polovica proizvoda, možda i više, su uvezeni.

Giacaman drži samo nekoliko uvoznih proizvoda u svojoj trgovini, a većina njih skriven u maloj kutiji ispod pulta. On ih uzima iz pokazati kupcima te ih usporediti s palestinskim-made one.

“”Ovo je plastični Isus beba made in China i to je keramički jednom napravio u Betlehemu, a to su drvo masline krunice da bi i one kineske””, rekao je, s ponosom pokazuju ono što je rekao bilo je vrhunske izrade od lokalno napravio robe.

Betlehem na Zapadnoj obali, okupirani teritorij Palestinci se nadamo da će biti dio njihove buduće države. Turizam i dalje jaka, ali ostatak gospodarstva odavno propadala, dijelom zbog izraelskih ograničenja. Turisti moraju proći kroz kontrolne točke u izraelskoj separacije barijere do grada.

Na “”Posjetite Palestina Center””, nalazi se u 200 godina staroj kući uz kamene stube samo nekoliko stotina metara (dvorištima) iz crkve Rođenja, promiče “”Made in Palestine”” etiketu.

“”Postoji velika priljev uvoznih proizvoda i puno tradicionalnih zanata u opadanju postupno””, rekao je Samy Khoury, središte je osnivač i generalni direktor.

Posjet Palestine centar, koji je počeo kao online trgovine i turistički vodič prije pet godina, radi s gotovo 100 radionica i home-based majstora širom palestinskih teritorija i na palestinskim izbjegličkim logorima u Jordanu.

Ima palestinske tradicijskih obrta, uključujući i Božić u vezi one poput drva krunice maslina i sedef ukrasa. Centar cilja nezavisne putnike i ima dobrih poslovnih pristup svom poslovanju.

Pokušava prodati samo palestinske-made proizvoda dolazi s izazovima.

“”Održavanje dosljednost i kvalitetu, pravo dovesti vrijeme, računajući koliko kapacitet proizvodnje proizvođači mogu dati””, samo su neki od njih, objasnio je Khoury.

Zatim tu je i pitanje cijene.

Maher Canawati, vlasnik tri luka suvenirnica, prodaje lokalno napravio poklone pa čak i ima radionicu drvo u leđa. Ali on čuva prostor za uvoz, kao dobro.

“”Moramo nositi sve vrste robe u našoj trgovini, jer imamo različita tržišta i različite hodočasnike s različitim proračunima””, rekao je Canawati, čija je obitelj pruža usluge hodočasnicima od 16. stoljeća.

Canawati je rekao da želi dati svoje mogućnosti kupaca, a on je jasno o razlikama.

“”Desetak made-in-Kina krunice prodati za $ 4, dok desetak lokalno napravio prodati za 25 $,”” rekao je. “”Made-in-China Isus bebe prodati za $ 20 i Betlehem oni prodati za 64 $.””

Dok vlasnici obrta radionica grintam stranih uvoza, a ne svatko vjeruje da je uvoz ozbiljno prijete lokalnih trgovaca i obrtnika.

“”To je posao””, rekao je Samir Hazboun, predsjednik Betlehem gospodarske komore. “”Ja sam ne svjestan od koga se izvodi bez posla zbog uvoza.””

Ali Abu Srour, ravnatelj palestinskog Ministarstva turizma, izjavio je kako vlada pokušava ažurirati turističkih zakone kako bi zaštitili domaće proizvođače i trgovce.

Prema predloženim propisima, trgovci će se morati nositi 70 posto lokalno domaće proizvode, s jasnim oznakama koje se razlikuju uvoza i “”Made in Palestini”” one.

Muhammad Yusuf, drvo obrtnik s maslinovim Wood Factory, scoffs na uvoz.

“”To nije dobro, to je bolje””, rekao je sa smiješkom dok je radio na slici Djevice Marije.

Natrag na Blagoslovi Darovnom dućanu, Julie Deler, 24, turist iz Njemačke, kupio mali drveni maslinovo devu od strane palestinske majstora.

“”Ja radije lokalno napravio jer želim podržati mještana””, rekla je ona.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support maskinoversættelse: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.chroniclet.com/national-news/2016/12/21/In-little-town-of-Bethlehem-artisans-take-on-Chinese-knockoffs.html

I lille by Betlehem, håndværkere tage på kinesiske knockoffs

Bethlehem, Vestbredden (AP) — Julen nærmer sig, og pilgrimme og turister er begyndt at ankomme, fortrængning af souvenirbutikker, som linje de smalle gader og stræder i Betlehem, den bibelske by æret som Jesu fødested.

Men når de besøgende vælger at tage et stykke af det hellige land hjem med dem, de bedre kontrollere etiketterne. Mange souvenirs — herunder Vestbredden byens varemærke rosenkrans perler — er importeret fra udlandet, primært Kina.

Et lille antal souvenirbutikker forsøger nu at bekæmpe den tendens, strømpe hylderne næsten udelukkende med lokalt fremstillede produkter. Butiksejere sige, at mens deres varer kan være dyrere, kvaliteten er meget bedre, og de giver et stort løft til den kæmper økonomi.

“”Jeg har intet, der er lavet i udlandet, bortset fra én ting, det er magneterne. Det er noget, der sælger for billigt og folk vil have dem,”” siger Bassem Giacaman, ejer af Blessings Gift Shop og The Olive Wood Factory. “”Alt andet er lavet lokalt, så jeg kan holde den lokale økonomi fungerer.””

Nogle 120.000 mennesker forventes at besøge Det Hellige Land denne ferie sæson, halvdelen af ​​dem kristne, ifølge Israels Tourism ministeriet.

Mange vil besøge Betlehem, hvor globaliseringen har sat sit aftryk som alle andre steder. Udenlandske-made håndværk, især kinesiske dem, er kommet til at udgøre en stor del af markedet her, herunder jul souvenirs. Mens der er ingen officielle statistikker, lokale embedsmænd og forretningsfolk anslår, at næsten halvdelen af ​​de produkter, måske mere, importeres.

Giacaman holder kun et par importerede produkter i sin butik, de fleste af dem skjult i en lille boks under en tæller. Han tager dem ud for at vise kunderne, og sammenligne dem med palæstinensisk-made dem.

“”Dette er en plastik Jesus barn lavet i Kina, og dette er en keramisk en lavet i Betlehem, og det er disse oliven træ rosenkranse, som jeg gør, og de kinesiske dem,”” sagde han, stolt viser, hvad han sagde, var den overlegne håndværk af lokalt fremstillet varer.

Betlehem er på Vestbredden, besat område palæstinenserne håber vil være en del af deres fremtidige stat. Turisme er fortsat stærk, men resten af ​​økonomien har længe vansmægtede, dels på grund af israelske restriktioner. Turister skal passere gennem en kontrolpost i Israels adskillelse barriere for at nå byen.

Den “”Visit Palestine Center,”” ligger i et 200 år gammelt hus sammen en sten trappe blot et par hundrede meter (yards) fra The Fødselskirken, fremmer en “”Made in Palestine”” etiket.

“”Der er en stor tilstrømning af importerede produkter og en masse traditionelle håndværk er faldende gradvist,”” siger Samy Khoury, centrets grundlægger og administrerende direktør.

Besøget Palestine Center, der startede som en online butik og rejseguide for fem år siden, arbejder med næsten 100 workshops og hjemme-baserede håndværkere i hele de palæstinensiske områder og i de palæstinensiske flygtningelejre i Jordan.

Den er udstyret med palæstinensiske traditionelle håndværk, herunder jul-relaterede dem gerne oliven træ rosenkranse og perlemor ornamenter. Centret henvender sig uafhængige rejsende og tager en fair trade tilgang til sin virksomhed.

Forsøger at sælge kun palæstinensisk lavet produkter kommer med udfordringer.

“”Vedligeholdelse konsistens og kvalitet, det rigtige leveringstid, regne, hvor meget produktionskapacitet producenterne kan give,”” er nogle af dem, forklarede Khoury.

Så er der spørgsmålet om prisen.

Maher Canawati, ejer af Three Arches souvenirbutik, sælger lokalt fremstillet gaver og endda har en træ værksted i ryggen. Men han holder plads til import så godt.

“”Vi er nødt til at bære alle former for merchandise i vores butik, fordi vi har forskellige markeder og forskellige pilgrimme med forskellige budgetter,”” siger Canawati, hvis familie har leveret ydelser til pilgrimme siden det 16. århundrede.

Canawati sagde han ønsker at give sine kunder muligheder, og han er klar over forskellene.

“”En halv snes af made-in-Kina rosenkranse sælger for $ 4, mens et dusin af lokalt fremstillet sælge for $ 25,”” sagde han. “”De made-in-China Jesus babyer sælge for $ 20 og de Bethlehem dem sælge for $ 64.””

Mens håndværk workshop ejere brokke om udenlandsk import, ikke alle tror importen har alvorligt truet lokale købmænd og håndværkere.

“”Det er en forretning,”” siger Samir Hazboun, formand for Betlehem handelskammer. “”Jeg er ikke klar over nogen at løbe ud af markedet på grund af import.””

Ali Abu Srour, generaldirektør for det palæstinensiske Tourism ministeriet, sagde, at regeringen forsøger at opdatere sine turisme love til at beskytte de lokale producenter og handlende.

I henhold til de foreslåede regler, vil butiksejere være forpligtet til at bære 70 procent lokalt fremstillet produkter med klare etiketter, der skelner mellem import og “”Made in Palestine”” dem.

Muhammad Yusuf, en træ håndværker med The Olive Wood Factory, håner importen.

“”Det er ikke godt, det er bedre,”” sagde han med et smil, da han arbejdede på en figur af Jomfru Maria.

Tilbage på Blessings gavebutik, Julie Deler, 24, en turist fra Tyskland, købte en lille oliventræ kamel foretaget af en palæstinensisk håndværker.

“”Jeg foretrækker lokalt fremstillet, fordi jeg ønsker at støtte de lokale,”” sagde hun.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ondersteuning automatische vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.chroniclet.com/national-news/2016/12/21/In-little-town-of-Bethlehem-artisans-take-on-Chinese-knockoffs.html

In stadje Bethlehem, ambachtslieden nemen Chinese imitaties

BETHLEHEM, West Bank (AP) — Kerstmis nadert en pelgrims en toeristen zijn begonnen aan te komen, verdringen de souvenir winkels die de smalle straatjes en steegjes van Bethlehem, de bijbelse stad vereerd als Jezus ‘geboorteplaats lijn.

Maar wanneer bezoekers kiezen om een ​​stuk van het Heilige Land terug naar huis mee te nemen, ze beter controleren de etiketten. Veel souvenirs — met inbegrip van de stad Westoever handelsmerk rozenkrans — worden geïmporteerd uit het buitenland, met name China.

Een klein aantal souvenirwinkels zijn nu proberen om de trend te bestrijden, de opslag van hun schappen vrijwel uitsluitend met lokaal gemaakte producten. Winkeliers zeggen dat, terwijl hun waren duurder kan zijn, de kwaliteit is veel beter en ze geven een belangrijke impuls aan de worstelende economie.

“”Ik heb niets dat in het buitenland wordt gemaakt behalve één ding gekregen, dat is de magneten. Het is iets dat verkoopt voor goedkope en de mensen willen dat ze””, zegt Bassem Giacaman, eigenaar van de zegeningen Gift Shop en The Olive Wood Factory. “”Al het andere wordt lokaal gemaakt, dus ik kan de lokale economie blijven werken.””

Sommige 120.000 mensen worden verwacht voor een bezoek aan het Heilige Land dit vakantieseizoen, de helft van hen christelijk, volgens Ministerie van Toerisme van Israël.

Velen zullen Bethlehem, waar de globalisering zijn sporen heeft achtergelaten zoals overal te bezoeken. Buitenland gemaakte ambachten, met name Chinese degenen, zijn gekomen om een ​​groot deel van de markt hier te vertegenwoordigen, ook met Kerst souvenirs. Hoewel er geen officiële statistieken, lokale ambtenaren en zakenlui schatten dat bijna de helft van de producten, misschien wel meer, worden geïmporteerd.

Giacaman houdt slechts enkele ingevoerde producten in zijn winkel, de meeste van hen verborgen in een kleine doos onder een teller. Hij neemt hen uit aan klanten te laten zien en te vergelijken met de Palestijnse gemaakte degenen.

“”Dit is een plastic Baby Jesus gemaakt in China en dit is een keramische een gemaakt in Bethlehem, en dit zijn de olijfhout rozenkransen die ik maak en de Chinese degenen,”” zei hij, met trots laten zien wat hij zei was de superieure vakmanschap van de lokaal gemaakte producten.

Bethlehem ligt op de Westelijke Jordaanoever, bezet gebied de Palestijnen hopen dat een deel van hun toekomstige staat. Toerisme blijft sterk, maar de rest van de economie is al lang wegkwijnde, omdat in een deel van de Israëlische beperkingen. Toeristen moeten door een controlepost in de Israëlische scheidingsmuur door te geven aan de stad te bereiken.

De “”Visit Palestine Center””, gelegen in een 200 jaar oud huis langs een stenen trap op slechts een paar honderd meter (yards) van de Kerk van de Geboorte, bevordert een “”Made in Palestina”” label.

“”Er is een grote toestroom van geïmporteerde producten en veel traditionele ambachten worden geleidelijk af””, aldus Samy Khoury, het centrum van de oprichter en algemeen directeur.

Het bezoek Palestina Center, dat vijf jaar geleden begon als een online winkel en reisgids, werkt samen met bijna 100 workshops en home-based ambachtslieden in heel de Palestijnse gebieden en in de Palestijnse vluchtelingenkampen in Jordanië.

Het beschikt over Palestijnse traditionele ambachten, met inbegrip van Kerst-gerelateerde degenen zoals olijfhout rozenkransen en parelmoer ornamenten. Het centrum richt zich op onafhankelijke reizigers en neemt een fair trade aanpak van haar activiteiten.

Proberen om alleen Palestijns-en-klare producten te verkopen wordt geleverd met uitdagingen.

“”Handhaving van consistentie en kwaliteit, de juiste doorlooptijd, uitzoeken hoeveel de productiecapaciteit van de producenten kan geven,”” zijn enkele van hen, verklaarde Khoury.

Dan is er nog de kwestie van de prijs.

Maher Canawati, eigenaar van de Drie Arches souvenirwinkel, verkoopt lokaal gemaakt geschenken en heeft zelfs een houtwerkplaats in de rug. Maar hij blijft ruimte voor de invoer ook.

“”We moeten allerlei merchandise te dragen in onze winkel, want we hebben verschillende markten en verschillende pelgrims met verschillende budgetten””, zegt Canawati, wiens familie heeft dienstverlening aan pelgrims sinds de 16e eeuw.

Canawati zei dat hij wil zijn klanten opties te geven, en hij is duidelijk over de verschillen.

“”Een tiental van made-in-China rozenkransen te verkopen voor $ 4, terwijl een dozijn lokaal gemaakte verkopen voor $ 25,”” zei hij. “”De made-in-China Jesus baby’s te verkopen voor $ 20 en de Bethlehem die verkopen voor $ 64.””

Terwijl ambachtelijke werkplaats eigenaars mopperen over buitenlandse import, niet iedereen gelooft dat de invoer ernstig bedreigd lokale handelaars en ambachtslieden.

“”Het is een bedrijf””, zegt Samir Hazboun, voorzitter van de Bethlehem Kamer van Koophandel. “”Ik ben niet bewust van iedereen die loopt van het bedrijfsleven als gevolg van de import.””

Ali Abu Srour, directeur-generaal van het Palestijnse ministerie van Toerisme, zei dat de regering probeert om het toerisme wetten te werken aan de lokale producenten en handelaren te beschermen.

Onder de voorgestelde regeling, zouden winkeliers worden verplicht om 70 procent lokaal gemaakte producten dragen, met duidelijke labels die onderscheid maken tussen invoer en “”Made in Palestina”” degenen.

Mohammed Yusuf, een bos ambachtsman met The Olive Wood Factory, spot met de invoer.

“”Het is niet goed, dit is beter,”” zei hij met een glimlach toen hij werkte aan een figuur van de Maagd Maria.

Terug bij de zegeningen Gift Shop, Julie Deler, 24, een toerist uit Duitsland, kocht een kleine olijfhout kameel door een Palestijnse ambachtsman.

“”Ik geef de voorkeur lokaal gemaakt, want ik wil de lokale bevolking te ondersteunen,”” zei ze.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podpora strojový překlad: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.chroniclet.com/national-news/2016/12/21/In-little-town-of-Bethlehem-artisans-take-on-Chinese-knockoffs.html

V malém městě Betlémě, řemeslníci vzít na čínské knockoffs

BETLÉM, Západní břeh (AP) — Vánoce se blíží a poutníci a turisté začali přijít, shlukování obchody se suvenýry, které lemují úzké uličky a uličky Betléma, biblického města uctíván jako Ježíšova narození.

Ale když návštěvníci rozhodnou vzít kus Svaté země zpět domů s nimi, aby lépe kontrolovat štítky. Mnoho upomínkové předměty — včetně ochranná známka růženec městě západního břehu je — se dováží ze zahraničí, především Čína.

Malé množství obchodů se suvenýry se nyní snaží bojovat proti trendu, skladovat své police téměř výhradně s lokálně vyrobené produkty. Obchodníci říkají, že zatímco jejich výrobky mohou být dražší, kvalita je mnohem lepší a dávají důležitý impuls k sužované ekonomice.

“”Nemám nic, který je vyroben v zámoří až na jednu věc, to je magnety. Je to něco, co se prodává za levné a lidé je chtějí,”” řekl Bassem Giacaman, majitel požehnání suvenýry a olivové dřevo Factory. “”Všechno ostatní je vyrobena lokálně, takže můžu mít místní ekonomiku pracovat.””

Někteří 120.000 lidí se očekává, že k návštěvě Svaté země v této sezoně, polovina z nich křesťana, podle izraelského ministerstva cestovního ruchu.

Mnozí navštíví Betlém, kde globalizace zanechal svou stopu jako všude jinde. Zahraniční-vyrobené řemesla, zejména ty čínské, přišli představují velkou část trhu zde, včetně vánočních suvenýrů. I když neexistují žádné oficiální statistiky, místní úředníci a podnikatelé odhadují, že téměř polovina výrobků, možná více, jsou importováni.

Giacaman udržuje jen pár dovážených výrobků ve svém obchodě, většina z nich skrytý v malé krabičce pod pultem. Vezme je ven ukázat zákazníkům, a porovnat je s ty palestinsko-vyrobené.

“”Jedná se o plastový Ježíš dítě vyrobené v Číně, a to je keramický jeden vyrobený v Betlémě, a to jsou olivové dřevo růžence, že jsem volat a ty čínské,”” řekl pyšně ukazují, co řekl, bylo lepší než řemeslné lokálně vyrobené zboží.

Betlém je na západním břehu Jordánu, okupované území Palestinci doufají budou součástí jejich budoucího státu. Cestovního ruchu zůstává silná, ale zbytek ekonomiky již dlouho strádal, z části kvůli izraelským omezení. Turisté musí projít kontrolním stanovištěm v separační bariéry Izraele dosáhnout město.

“”Návštěva Palestina Center””, se nachází v 200 let starém domě po kamenném schodišti, jen pár set metrů (yardů) od kostela Narození Páně, podporuje “”Made in Palestině”” label.

“”Je tu velký příliv dovážených výrobků a mnoho tradičních řemesel se postupně snižuje,”” řekl Samy Khoury, centrum zakladatel a generální manažer.

Návštěva Palestiny Center, která začala jako on-line obchodu a cestovního průvodce před pěti lety, spolupracuje s téměř 100 workshopů a domácí bázi řemeslníků po celém palestinském území a v palestinských uprchlických táborech v Jordánsku.

Je vybaven palestinských tradiční řemesla, včetně těch Christmas souvisejících, jako jsou olivové dřevo růženců a perletí ornamenty. Centrum se zaměřuje na nezávislé cestovatele a trvá spravedlivého obchodu přístup ke své činnosti.

Snaží prodat pouze palestinsko-vyrobené produkty přichází s výzvami.

“”Udržování konzistenci a kvalitu, ten správný čas potřebný, zjišťuje, kolik výrobní kapacity mohou výrobci dát,”” jsou některé z nich, vysvětlil Khoury.

Pak je tu otázka ceny.

Maher Canawati, majitel třemi oblouky suvenýrů, prodává lokálně vyrobené dárky a má dokonce i dřevo dílnu v zádech. Ale pořád prostor pro dovoz stejně.

“”Musíme nést všechny druhy zboží v našem obchodě, protože máme různé trhy a různé poutníky s různými rozpočty,”” řekl Canawati, jehož rodina poskytuje služby pro poutníky od 16. století.

Canawati řekl, že chce dát své možnosti zákazníkům, a to je jasné, o rozdílech.

“”Tucet růženců Made in Číně prodávat za $ 4, zatímco tucet lokálně vyrobené prodávat za 25 $,”” řekl. “”Ježíš děti Made in Číně prodávat za 20 $ a ty Bethlehem prodávat za $. 64″”

Zatímco majitelé řemeslnická dílna stěžovat dovozu ze zahraničí, ne každý věří, že dovoz vážně ohrožena místních obchodníků a řemeslníků.

“”Je to věc,”” řekl Samir Hazboun, předseda Betlémské obchodní komory. “”Nejsem si vědom někdo běží ven obchodu kvůli dovozu.””

Ali Abu Srour, generální ředitel palestinské cestovní ruch ministerstva řekl, že vláda se snaží, aby aktualizovala své právní předpisy v oblasti cestovního ruchu na ochranu místních výrobců a obchodníků.

Podle navrhovaných pravidel, obchodníci by být vyžadováno, aby 70 procent místně vyráběné výrobky, s jasnými popisky, které rozlišují mezi dovozem a “”Made in Palestine”” ones.

Muhammad Yusuf, dřevo řemeslník s olivové dřevo Factory, posmívá dovozu.

“”Není to dobré, je to lepší,”” řekl s úsměvem, když pracoval na postavu Panny Marie.

Po návratu do Požehnání suvenýry, Julie Deler, 24, turista z Německa, koupil malý olivové dřevo velbloud vyrobený palestinského řemeslníka.

“”Dávám přednost místně provést, protože chci podpořit místní obyvatele,”” řekla.

“——————————————————————————————————————————————————
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

http://www.chroniclet.com/national-news/2016/12/21/In-little-town-of-Bethlehem-artisans-take-on-Chinese-knockoffs.html

In little town of Bethlehem, artisans take on Chinese knockoffs

BETHLEHEM, West Bank (AP) — Christmas is approaching and pilgrims and tourists have begun to arrive, crowding the souvenir shops that line the narrow streets and alleys of Bethlehem, the biblical town revered as Jesus’ birthplace.

But when visitors choose to take a piece of the Holy Land back home with them, they better check the labels. Many souvenirs — including the West Bank town’s trademark rosary beads — are imported from abroad, mainly China.

A small number of souvenir shops are now trying to fight the trend, stocking their shelves almost exclusively with locally made products. Shopkeepers say that while their wares may be more expensive, the quality is much better and they give an important boost to the struggling economy.

“”I’ve got nothing that is made overseas except for one thing, that’s the magnets. It’s something that sells for cheap and people want them,”” said Bassem Giacaman, owner of the Blessings Gift Shop and The Olive Wood Factory. “”Everything else is made locally so I can keep the local economy working.””

Some 120,000 people are expected to visit the Holy Land this holiday season, half of them Christian, according to Israel’s Tourism Ministry.

Many will visit Bethlehem, where globalization has left its imprint like everywhere else. Foreign-made crafts, especially Chinese ones, have come to represent a big part of the market here, including Christmas souvenirs. While there are no official statistics, local officials and businessmen estimate that nearly half of the products, perhaps more, are imported.

Giacaman keeps just a few imported products in his store, most of them hidden in a small box beneath a counter. He takes them out to show customers and compare them to Palestinian-made ones.

“”This is a plastic Jesus baby made in China and this is a ceramic one made in Bethlehem, and these are the olive wood rosaries that I make and the Chinese ones,”” he said, proudly showing what he said was the superior craftsmanship of the locally made goods.

Bethlehem is in the West Bank, occupied territory the Palestinians hope will be part of their future state. Tourism remains strong, but the rest of the economy has long languished, in part because of Israeli restrictions. Tourists must pass through a checkpoint in Israel’s separation barrier to reach the town.

The “”Visit Palestine Center,”” located in a 200-year-old house along a stone stairway just a few hundred meters (yards) from The Church of the Nativity, promotes a “”Made in Palestine”” label.

“”There’s a big influx of imported products and a lot of traditional crafts are declining gradually,”” said Samy Khoury, the center’s founder and general manager.

The Visit Palestine Center, which started as an online store and travel guide five years ago, works with nearly 100 workshops and home-based artisans throughout the Palestinian territories and in Palestinian refugee camps in Jordan.

It features Palestinian traditional crafts, including Christmas-related ones like olive wood rosaries and mother of pearl ornaments. The center targets independent travelers and takes a fair trade approach to its business.

Trying to sell only Palestinian-made products comes with challenges.

“”Maintaining consistency and quality, the right lead time, figuring how much production capacity the producers can give,”” are some of them, explained Khoury.

Then there’s the issue of price.

Maher Canawati, owner of the Three Arches souvenir shop, sells locally made gifts and even has a wood workshop in the back. But he keeps room for imports as well.

“”We have to carry all kinds of merchandise in our shop because we have different markets and different pilgrims with different budgets,”” said Canawati, whose family has provided services to pilgrims since the 16th century.

Canawati said he wants to give his customers options, and he is clear about the differences.

“”A dozen of made-in-China rosaries sell for $4 while a dozen of locally made sell for $25,”” he said. “”The made-in-China Jesus babies sell for $20 and the Bethlehem ones sell for $64.””

While craft workshop owners grumble about foreign imports, not everyone believes the imports have seriously threatened local merchants and artisans.

“”It’s a business,”” said Samir Hazboun, Chairman of the Bethlehem Chamber of Commerce. “”I’m not aware of anyone running out of business because of the imports.””

Ali Abu Srour, director general of the Palestinian Tourism Ministry, said the government is trying to update its tourism laws to protect local producers and merchants.

Under the proposed regulations, shopkeepers would be required to carry 70 percent locally made products, with clear labels that distinguish between imports and “”Made in Palestine”” ones.

Muhammad Yusuf, a wood craftsman with The Olive Wood Factory, scoffs at the imports.

“”It’s not good, this is better,”” he said with a smile as he worked on a figure of the Virgin Mary.

Back at the Blessings Gift Shop, Julie Deler, 24, a tourist from Germany, bought a small olive wood camel made by a Palestinian craftsman.

“”I prefer locally made because I want to support the locals,”” she said.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Subteno maŝintradukado: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.chroniclet.com/national-news/2016/12/21/In-little-town-of-Bethlehem-artisans-take-on-Chinese-knockoffs.html

En malgranda vilagxo Bet-Lehxem, metiistoj alpreni ĉina knockoffs

BETHLEHEM, Cisjordanio (AP) — Kristnasko alproksimiĝas kaj pilgrimantoj kaj turistoj komencis alveni, amase la memoro vendejoj kiuj vicas la mallarĝaj stratoj kaj stratetoj de Betlehemo, la biblia urbo respektata kiel Jesuo naskiĝloko.

Sed kiam vizitantoj elektas preni pecon el la Sankta Lando hejmen kun ili, ili pli bone kontroli la etiketoj. Multaj suveniroj — inkluzive Cisjordanio urbo varmarko rozario bidoj — estas importita de eksterlande, ĉefe Ĉinio.

Malgranda nombro de souvenir butikoj nun provas batali la tendenco, stokanta siaj bretoj preskaŭ ekskluzive kun loke farita produktojn. Butikistoj diri ke dum ilia wares eble pli multekostaj, la kvalito estas multe pli bone kaj ili donas gravan impulson al la luktanta ekonomion.

“”Mi havas nenion, kio estas farita eksterlande krom unu afero, jen la magnetoj. Estas iu kiu vendas por malkara kaj homoj volas ilin,”” diris Bassem Giacaman, posedanto de la Beno Gift Shop kaj La Olivo Wood Fabriko. “”Ĉio alia estas farita loke do mi povas konservi la loka ekonomio laboras.””

Iuj 120.000 personoj estas atendita viziti la Sanktan Landon ĉi ferio sezono, duono el ili kristanaj, laŭ israela turismo Ministerio.

Multaj vizitos Betlehemo, kie la tutmondiĝo lasis lia impronta kiel ĉie alie. Fremdaj artefaritaj metioj, precipe ĉinoj, ili venis al reprezenti grandan parton de la merkato tie, inkluzive de Kristnasko memoraĵojn. Dum estas neniu oficiala statistiko, lokaj oficialuloj kaj komercistoj kalkulas ke preskaŭ duono de la produktoj, eble pli, estas importita.

Giacaman tenas nur kelkaj importitaj produktoj en lia vendejo, plejparte kaŝita en malgranda skatolo sub vendotablo. Li prenas ilin montri klientoj kaj kompari ilin al palestina-farita ones.

“”Jen plasto Jesuo infaneto en Ĉinio kaj tio estas ceramika unu farita en Betlehemo, kaj tio estas la olivarbo ligno rozarioj ke mi faru kaj ĉinaj,”” li diris, fiere montrante kion li diris estis la supera craftsmanship de la loke faritaj varoj.

Betlehemo estas en Cisjordanio, okupita teritorio la palestinanoj esperas estos parto de ilia estonta ŝtato. Turismo restas fortaj, sed la resto de la ekonomio estas delonge velkis, delvis pro israelaj restriktoj. Turistoj devas trapasi kontrolpunkto en Israelo apartigo baro atingi la urbon.

La “”Vizitu Palestino Centro”” lokita en 200-jaraĝa domo kune ŝtono ŝtuparo nur kelkaj cent metroj (terenoj) de la Preĝejo de la Nativity, promocias “”Farita en Palestino”” etikedo.

“”Estas granda enfluo de importitaj produktoj kaj multajn tradiciajn metiojn malpliiĝas iom post iom,”” diris Samy Khoury, la centro fondinto kaj administra direktoro.

La Vizito Palestino Centro, kiu komenciĝis kiel reta vendejo kaj Guía kvin jaroj, laboras kun preskaŭ 100 atelieroj kaj hejmo bazita metiistoj tra la palestinaj teritorioj kaj en palestinaj rifuĝejoj en Jordan.

Ĝi prezentas palestinan tradiciaj metioj, inkluzive de Kristnasko-rilatigitaj kiel oleastra ligno rozarioj kaj patrino de perlo ornamaĵojn. La centro celas sendependaj vojaĝantoj kaj prenas justan komercon alproksimiĝo al lia negoco.

Provas vendi nur Palestina artefaritaj produktoj venas kun defioj.

“”Subteni consistencia kaj kvalito, la dekstra antaŭeco tempo, imagante kiom produktado kapacito la produktantoj povas doni,”” estas iuj de ili, klarigis Khoury.

Tiam ekzistas la temo de prezoj.

Maher Canawati, posedanto de la Tri Arches memoraĵo butiko, vendas loke faris donacojn kaj eĉ havas lignon laborrenkontiĝo en la dorso. Sed li gardas ĉambron por importadoj ankaŭ.

“”Ni devas plenumi ĉiajn komercajxoj en nia butiko ĉar ni havas malsamajn merkatojn kaj malsamajn pilgrimantoj kun malsamaj buĝetoj,”” diris Canawati, kies familio havigis servojn al pilgrimantoj de la 16a jarcento.

Canawati diris li volas doni lian klientoj ebloj, kaj ĝi estas klara pri la diferencoj.

“”Dekduo da farita-en-Ĉinio rozarioj vendi por $ 4 dum dekduo de loke farita vendi por $ 25,”” li diris. “”La farita-en-Ĉinio Jesuo beboj vendi por $ 20 kaj la Bethlehem tiuj vendos por $ 64.””

Dum metio metiejo posedantoj plendi pri fremdaj importadoj, ne ĉiuj kredas la importadoj esti serioze minacita lokaj komercistoj kaj metiistoj.

“”Estas afero,”” diris Samir Hazboun, Prezidanto de la Bethlehem komerca ĉambro. “”Mi ne konsciis pri iu, kurante el negoco pro la importadoj.””

Ali Abu Srour, ĝenerala direktoro de la palestina Turismo Ministerio, diris ke la registaro provas ĝisdatigi liajn turismo leĝoj protekti lokaj produktantoj kaj komercistoj.

Sub la proponitaj regularoj, butikistoj estus postulataj por porti 70 procentoj loke faritaj produktoj, kun klara etiketoj kiuj distingas inter importoj kaj “”Farita en Palestino”” ones.

Muhammad Yusuf, ligno metiisto kun The Olive Wood Fabriko, mokas la importadoj.

“”Ĝi ne estas bona, tio estas bona,”” li diris kun rideto kiel li laboris sur figuro de la Virga Maria.

Reen ĉe la Beno Gift Shop, Julie Deler 24, turisto el Germanio, aĉetis malgrandan oleastra ligno kamelo farita de palestina metiisto.

“”Mi preferas loke faris ĉar mi deziras subteni la lokuloj,”” ŝi diris.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Toetus masintõlge: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.chroniclet.com/national-news/2016/12/21/In-little-town-of-Bethlehem-artisans-take-on-Chinese-knockoffs.html

Natuke linna Petlemma, käsitööliste võtta Hiina Knockoffs

Petlemma Läänekaldal (AP) — Christmas läheneb ja palverändurid ja turistid on hakanud saabuma, väljatõrjumine suveniiripoed et liin kitsad tänavad ja alleed Petlemma, piibellik linna austusväärne nagu Jeesuse sünnikohta.

Aga kui külastajad valivad tükk Püha Maa tagasi koju, kuid nad paremini kontrollida etiketid. Paljud suveniire — sealhulgas Läänekaldal linna kaubamärk roosiaed helmed — on pärit välismaalt, peamiselt Hiinas.

Vähestel suveniiripoed püüavad nüüd võitlema trend, ladustamine oma riiulid peaaegu eranditult kohapeal valmistatud tooteid. Poepidajad öelda, et kuigi oma tooteid võib olla kallim, kvaliteet on palju parem ja nad annavad olulise tõuke hädas majandusele.

“”Mul on midagi, mis on tehtud välismaal, välja arvatud üks asi, mis on magnetid. See on midagi, mis müüb odav ja inimesed tahavad neid,”” ütles bassem Giacaman, omanik Blessings kingipood ja Olive Wood Factory. “”Kõike muud tehakse kohapeal, et ma saaks hoida kohaliku majanduse tööta.””

Mõned 120.000 inimest oodatakse külastama Püha Maa see pühade, neist pooled Christian vastavalt Iisraeli turismi ministeerium.

Paljud külastab Petlemma, kus globaliseerumine on jätnud oma jälje, nagu kõikjal mujal. Välisminister valmistatud käsitöö, eriti Hiina ones, on tulnud esindama suur osa turust siin, sealhulgas Christmas suveniire. Kuigi ei ole ametlik statistika, kohalikud ametnikud ja ärimehed hindavad, et ligi pooled tooteid, võib-olla rohkem, on imporditud.

Giacaman hoiab vaid mõne imporditud tooteid oma poodi, enamik neist peidetud väikese kasti all counter. Ta võtab neid näidata klientidele ja võrrelda neid Palestiina tehtud ones.

“”See on plastikust Jeesus beebi valmistatud Hiinas ja see on keraamiline üks tehtud Petlemmas ja need on oliiviõli puidust rosaariumi, et ma teen ja Hiina ones,”” ütles ta uhkelt näitab, mida ta ütles, oli hea käsitööesemed kohapeal valmistatud kaubad.

Petlemma on Läänekaldal, okupeeritud Palestiina loodetavasti osa oma tulevase riigi. Turism on endiselt tugev, kuid ülejäänud majandusele on pikka languished, osaliselt seetõttu, et Iisraeli piiranguid. Turistid peavad läbima kontrollpunkti Iisraeli turvatara jõuda linna.

NN “”Vaata Palestiina Center”” asub 200-aastane maja mööda kivist trepp, vaid mõnesaja meetri kaugusel (jardi) kirikust Sündimise, edendab “”Made in Palestine”” silt.

“”Seal on suur sissevool imporditud tooteid ja palju käsitööd väheneb järk-järgult,”” ütles Samy Khoury, keskuse asutaja ja üldjuht.

Visiit Palestiina Center, mis alustas poe ja reisijuhi viis aastat tagasi, töötab ligi 100 seminari ja kodu-põhine käsitööliste kogu Palestiina territooriumidel ning Palestiina põgenikelaagrites Jordaania.

See pakub Palestiina traditsioonilist käsitööd, sealhulgas Christmas seotud need nagu oliiviõli puidust rosaariumi ja pärlmutter kaunistused. Keskus on suunatud sõltumatu reisijate ja võtab õiglase kaubanduse lähenemist oma äri.

Proovin müüa ainult Palestiina valmistatud tooted kaasas väljakutseid.

“”Säilitades järjepidevus ja kvaliteet, õige ajavaruga, figuring, kui palju tootmisvõimsust tootjad ei saa anda,”” on mõned neist, selgitas Khoury.

Siis on küsimus hinnaga.

Maher Canawati, omanik Three Arches suveniiripood müüb kohapeal valmistatud kingitusi ja on isegi puidu töökoda taga. Aga ta hoiab ruumi impordile ka.

“”Me peame läbi igasuguseid kaupu meie poes, sest meil on erinevatel turgudel ja erinevates palverändurid erinevaid eelarveid,”” ütles Canawati, kelle pere osutanud palveränduritele alates 16. sajandist.

Canawati ütles, et ta tahab anda oma klientidele võimalust, ja ta on selge, erinevusi.

“”Tosin tehtud-in-Hiina rosaariumi müüa $ 4Kuni tosin kohapeal valmistatud müüa $ 25,”” ütles ta. “”Made-in-Hiina Jeesus väikelastele müüa $ 20 ja Petlemma need müüa 64 $.””

Kuigi käsitöökoda omanikud jorisema umbes välismaise impordi, mitte igaüks usub import on tõsiselt ohustatud kohalikud kaupmehed ja käsitöölised.

“”See on äri,”” ütles Samir Hazboun esimees Petlemma Kaubanduskoda. “”Ma ei ole teadlik kellelegi otsa äri, sest import.””

Ali Abu Srour peadirektor Palestiina turismi ministeerium ütles valitsus on püüdnud uuendada oma turismi seadusi, et kaitsta kohalikke tootjaid ja kaupmehi.

Vastavalt kavandatud määrused, poepidajad oleks vaja teha 70 protsenti kohapeal valmistatud tooteid, millel on selged sildid, mis vahet impordi ja “”Made in Palestine”” ones.

Muhammad Yusuf, puit oskustöötajad Olive Wood Factory, halvustab import.

“”See ei ole hea, see on parem,”” ütles ta naeratades, kui ta töötas näitaja Neitsi Maarja.

Tagasi juures Blessings kingipood, Julie Deler, 24, turist Saksamaa, ostis väikese oliivi puit kaamel tehtud Palestiina käsitööline.

“”Ma eelistan kohapeal valmistatud, sest ma tahan, et toetada kohalikega,”” ütles ta.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.chroniclet.com/national-news/2016/12/21/In-little-town-of-Bethlehem-artisans-take-on-Chinese-knockoffs.html

Sa maliit na bayan ng Bethlehem, artisans kumuha sa Chinese knockoffs

BETHLEHEM, West Bank (AP) — Pasko ay papalapit at pilgrims at tourists ay may sinimulan upang dumating, paggitgit ang souvenir shop na linya sa makipot na kalye at alley ng Bethlehem, ang bibliya town revered bilang lugar ng kapanganakan ni Jesus.

Ngunit kapag pinili bisita na kumuha ng isang piraso ng Banal na Land sa likod bahay sa kanila, sila ay mas mahusay na suriin ang mga label. Maraming souvenirs — kabilang sa bayan West Bank trademark rosaryo kuwintas — ay na-import mula sa ibang bansa, higit sa lahat China.

Ang isang maliit na bilang ng mga souvenir shops ay ngayon sinusubukan upang labanan ang trend, medyas kanilang shelves halos eksklusibo sa lokal na ginawa produkto. Shopkeepers sabihin na habang ang kanilang mga paninda ay maaaring maging mas mahal, ang kalidad ay magkano ang mas mahusay at bigyan sila ng isang mahalagang tulong sa struggling ekonomiya.

“”Mayroon akong anomang bagay na ibinubunga overseas maliban sa isang bagay, iyon ang magneto. Ito ay isang bagay na nagbebenta para sa mura at mga tao na gusto ang mga ito,”” sabi ni Bassem Giacaman, may-ari ng Blessings Gift Shop and The Olive Wood Factory. “”Lahat ng iba pa ay ginawa sa isang lugar lamang sa gayon maaari kong panatilihin ang mga lokal na ekonomiya na gumagawa.””

Ang ilang mga 120,000 mga tao ay inaasahan na bisitahin ang Banal na Lupa na ito holiday season, kalahati ng mga ito Christian, ayon sa Tourism Ministry ng Israel.

Maraming ay bisitahin Bethlehem, kung saan globalization ay umalis nito imprint tulad sa lahat ng dako sino pa ang paririto. Foreign-made crafts, lalo na Tsino bago, ay may dumating sa kumakatawan sa isang malaking bahagi ng merkado dito, kabilang ang Christmas souvenirs. Habang walang mga opisyal na istatistika, mga lokal na opisyal at negosyante matantya na ang halos kalahati ng mga produkto, marahil higit pa, ay na-import.

Giacaman mapigil lamang ng ilang import na mga produkto sa kanyang tindahan, karamihan sa kanila nakatago sa isang maliit na kahon sa ilalim ng isang counter. Siya ay tumatagal ng mga ito sa labas upang ipakita ang mga customer at ihambing ang mga ito sa Palestinian-made na mga bago.

“”Ito ay isang plastic Jesus sanggol na ginawa sa Tsina at ito ay isang ceramic isa na ginawa sa Bethlehem, at ito ang mga olive wood rosaries na gumawa ako at ang mga Intsik na iyan,”” sabi niya, buong karangalan na nagpapakita kung ano ang kanyang sinabi ay ang superior craftsmanship ng lokal na ginawa kalakal.

Bethlehem ay nasa West Bank, inookupahan teritoryo ng Palestinians umaasa na magiging bahagi ng kanilang mga hinaharap na estado. Tourism ay nananatiling malakas, ngunit ang natitirang bahagi ng ekonomiya ay mahaba languished, sa bahagi dahil sa Israeli mga paghihigpit. Tourists ay dapat pumasa sa pamamagitan ng isang checkpoint sa paghihiwalay barrier ng Israel upang maabot ang bayan.

Ang “”Pagbisita Palestine Center,”” na matatagpuan sa isang 200-taon gulang na bahay sa kahabaan ng isang bato hagdan lamang ng ilang daang metro (yarda) mula sa The Church of the Nativity, nagtataguyod ng isang “”Made in Palestine”” label.

“”May ay isang malaking pag-agos ng mga imported na produkto at ng isang pulutong ng mga tradisyonal na crafts ay pagtanggi unti-unti,”” sabi ni Samy Khoury, ang sentro ni founder at general manager.

Ang Pagbisita Palestine Center, na nagsimula bilang isang online na tindahan at travel guide limang taon na nakalipas, ay gumagana sa halos 100 workshops at home-based artisans sa buong Palestino teritoryo at sa Palestinian refugee camp sa Jordan.

Nagtatampok ito Palestinian tradisyonal crafts, kabilang Christmas na may kinalaman sa mga tulad ng olive rosaries gawa sa kahoy at ina ng perlas burloloy. tina-target center Ang mga independiyenteng travelers at tumatagal ng isang makatarungang paraan ng kalakalan sa kanyang negosyo.

Sinusubukang upang magbenta lamang Palestinian-made na produkto ay may hamon.

“”Ang pagpapanatili ng pare-pareho at kalidad, ang karapatan ng lead oras, figuring kung magkano ang produksyon kapasidad ang mga producer ay maaaring magbigay sa,”” ang ilan sa kanila, ipinaliwanag Khoury.

Pagkatapos ay mayroong ang isyu ng presyo.

Maher Canawati, may-ari ng Tatlong Arches souvenir shop, nagbebenta lokal na ginawa regalo at kahit na may isang kahoy workshop sa likod. Ngunit siya mapigil room para sa mga import pati na rin.

“”Mayroon kaming upang dalhin ang lahat ng uri ng mga merchandise sa aming shop dahil kami ay may iba’t ibang mga merkado at iba’t ibang mga pilgrims na may iba’t ibang mga badyet,”” sinabi Canawati, na ang pamilya ay may ibinigay na mga serbisyo sa mga pilgrims mula noong ika-16 siglo.

Canawati sinabi siya ay nais upang bigyan ang kanyang mga pagpipilian customer, at siya ay malinaw na ang tungkol sa mga pagkakaiba.

“”Isang dosena ng ginawa-in-China rosaries magbenta para sa $ 4 habang ang isang dosenang mga lokal na ginawa sell para sa $ 25,”” sinabi niya. “”Ang ginawa-in-China Jesus sanggol magbenta para sa $ 20 at ang Bethlehem bago nagbebenta para sa $ 64.””

Habang ari craft workshop magmaktol tungkol sa mga banyagang mga pag-import, hindi lahat ay naniniwala na ang mga pag-import ay malalang threatened lokal na negosyante at artisans.

“”Ito ay isang negosyo,”” sinabi Samir Hazboun, Chairman ng Bethlehem Chamber of Commerce. “”Hindi ako ng kamalayan ng sinuman tumatakbo sa labas ng negosyo dahil sa mga pag-import.””

Ali Abu Srour, director general ng Palestinian Tourism Ministry, sinabi ng pamahalaan ay sinusubukan upang i-update ang mga batas ng turismo upang maprotektahan lokal na mga producer at mga mangangalakal.

Sa ilalim ng ipinanukalang mga regulasyon, shopkeepers ay aatasan na dalhin 70 porsiyento lokal na ginawa produkto, na may malinaw na mga label na makilala sa pagitan ng mga pag-import at “”Made in Palestine”” na iyan.

Muhammad Yusuf, isang kahoy craftsman na may Ang Olive Wood Factory, scoffs sa pag-import.

“”Ito ay hindi mabuti, ito ay mas mahusay,”” sinabi niya na may isang ngiti bilang siya nagtrabaho sa isang figure ni Santa Mariang Birhen.

Bumalik sa Blessings Gift Shop, Julie Deler, 24, isang turista mula sa Germany, bumili ng isang maliit olive wood kamelyo na ginawa ng isang Palestinian craftsman.

“”Mas gusto ko lokal na ginawa dahil gusto kong suportahan ang mga lokal,”” kanyang sinabi.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Tuki konekääntäminen: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.chroniclet.com/national-news/2016/12/21/In-little-town-of-Bethlehem-artisans-take-on-Chinese-knockoffs.html

Vuonna pikkukaupungin Bethlehem, käsityöläiset ottaa Chinese knockoffs

BETHLEHEM, Länsiranta (AP) — Joulu lähestyy ja pyhiinvaeltajia ja matkailijat ovat alkaneet saapua, syrjäyttämisen matkamuistomyymälöitä että linja kapeita katuja ja kujia Betlehemin, raamatullisesta kaupunki kunnioittivat Jeesuksen syntymäpaikka.

Mutta kun kävijät haluavat ottaa pala Pyhän maan takaisin kotiin mukanaan, he parempi tarkistaa tarrat. Monet matkamuistoja — myös Länsirannan kaupungin tavaramerkki rukousnauh — tuodaan ulkomailta, lähinnä Kiinassa.

Pieni määrä matkamuistomyymälöitä nyt yrittää taistella suuntaus, sileää niiden hyllyt lähes yksinomaan paikallisesti valmistettuja tuotteita. Kauppiaat sanovat, että vaikka heidän tuotteensa voi olla kalliimpaa, laatu on paljon parempi ja ne antavat tärkeän sysäyksen kamppailee taloudessa.

“”Minulla ei ole mitään, joka on tehty ulkomailla, paitsi yksi asia, joka on magneetit. Se on jotain, joka myy edullisia ja ihmiset haluavat””, sanoi Bassem Giacaman, omistajan siunaukset lahjakauppa ja Olive Wood Factory. “”Kaikki muu tehdään paikallisesti, joten voin pitää paikalliseen talouteen työtä.””

Jotkut 120000 ihmistä odotetaan vierailevan Holy Land tänä jouluna, puolet Christian, mukaan Israelin Tourism Ministry.

Monet vierailee Betlehem, jossa globalisaatio on jättänyt jäljen kuten kaikkialla muuallakin. Ulkopuolella valmistettuja käsitöitä, erityisesti kiinalaiset niitä, ovat tulleet edustamaan suuren osan markkinoista täällä, kuten jouluna matkamuistoja. Vaikka ei ole virallisia tilastoja, paikallisten viranomaisten ja liikemiesten arvioivat, että lähes puolet tuotteista, ehkä enemmän, tuodaan.

Giacaman pitää vain muutaman tuontituotteisiin hänen varastossa, useimmat niistä piilossa pienessä laatikossa alla laskuri. Hän vie heidät näyttämään asiakkaille ja verrata niitä Palestiinan valmistettuja niistä.

“”Tämä on muovinen Jeesus vauva valmistettu Kiinassa ja tämä on keraaminen yksi tehty Betlehemissä, ja nämä ovat Oliivipuulla rukousnauhojen että teen ja Kiinan niitä””, hän sanoi, ylpeänä osoittaa, mitä hän sanoi oli ylivoimainen käsitöihin paikallisesti valmistettuja tavaroita.

Bethlehem on Länsirannalla, miehitetty alue palestiinalaiset toivottavasti osan tulevasta tilasta. Matkailu on edelleen vahva, mutta muu talous on pitkään languished, osittain siksi, että Israelin rajoituksia. Matkailijat täytyy kulkea tarkastuspiste Israelin muurin päästä kaupungin.

“”Vieraile Palestine Center”” sijaitsee 200-vuotiaan talon pitkin kivi portaikko vain muutaman sadan metrin (jaardia) The Church of the Nativity, edistää “”Made in Palestine”” etiketti.

“”Siinä on suuri tulva tuotujen tuotteiden ja paljon perinteisiä käsitöitä vähenevät asteittain””, sanoi Samy Khoury, keskuksen perustaja ja pääjohtaja.

Käynnin Palestine Center, joka aloitti verkkokaupan ja matkaopas viisi vuotta sitten, toimii lähes 100 työpajoja ja kotipalvelu käsityöläiset koko palestiinalaisalueilla ja palestiinalaisten pakolaisleireillä Jordaniassa.

Siinä on Palestiinan perinteisiä käsitöitä, kuten jouluun liittyviin välineisiin, kuten oliivi puu rosaries ja äiti helmi koriste. Keskuksen tavoitteet riippumaton matkailijoille ja ottaa reilun kaupan lähestymistapa liiketoiminnan.

Yrittävät myydä ainoastaan ​​palestiinalaisten valmistettuja tuotteita tulee haasteita.

“”Ylläpito johdonmukaisuus ja laatu, oikea läpimenoaika, kuvauksen kuinka paljon tuotantokapasiteettia tuottajat voivat antaa”” on joitakin niistä, selitti Khoury.

Sitten on kysymys hinta.

Maher Canawati, omistajan Three Arches matkamuistomyymälä, myy paikallisesti tehdään lahjoja ja on jopa puu työpaja takana. Mutta hän pitää tilaa sekä tuontia.

“”Meidän täytyy tehdä kaikenlaisia ​​kauppatavaraa myymälässämme koska meillä on eri markkinoille ja eri pyhiinvaeltajia eri budjetit””, sanoi Canawati, jonka perhe on tarjonnut palveluja pyhiinvaeltajille koska 16-luvulla.

Canawati sanoi hän haluaa antaa asiakkailleen vaihtoehtoja, ja hän on selvillä eroista.

“”Kymmenkunta made-in-Kiinassa rosaries myydä $ 4 while kymmenkunta paikallisesti tehdään myydä $ 25″”, hän sanoi. “”Tehdyt-in-Kiinassa Jesus vauvojen myydä $ 20 ja Betlehemin niitä myydä $ 64.””

Vaikka käsityöverstaan ​​omistajat nurisevat ulkomaisen tuonnin, kaikki eivät uskoo tuonti on vakavasti uhattuna paikallisten kauppiaiden ja käsityöläisiä.

“”Se on liiketoimintaa””, sanoi Samir Hazboun puheenjohtaja Betlehemin kauppakamarin. “”En ole tietoinen ketään loppumassa liiketoimintaa, koska tuonnin.””

Ali Abu Srour pääjohtaja Palestiinan Matkailu ministeriö, sanoi hallitus yrittää päivittää matkailun lakeja suojellakseen paikallisia tuottajia ja kauppiaita.

Ehdotetun asetukset, kauppiaat vaadittaisiin kuljettamaan 70 prosenttia paikallisesti valmistettuja tuotteita, joissa läpinäkyviä tarroja erottaa tuonnin ja “”Made in Palestine”” niistä.

Muhammad Yusuf, puu käsityöläinen Olive Wood Factory, scoffs tuonti.

“”Se ei ole hyvä, tämä on parempi””, hän sanoi hymyillen, kun hän työskenteli luku Neitsyt Marian.

Takaisin Siunausta lahjakauppa, Julie Deler, 24, turisti Saksasta, osti pienen oliivi puu kameli tekemä palestiinalaisten käsityöläinen.

“”Mieluummin paikallisesti tehdään, koska en halua tukea paikalliset””, hän sanoi.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Traduction automatique Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.chroniclet.com/national-news/2016/12/21/In-little-town-of-Bethlehem-artisans-take-on-Chinese-knockoffs.html

Dans petite ville de Bethléem, les artisans prennent knockoffs chinois

BETHLEEM, Cisjordanie (AP) — Noël approche et les pèlerins et les touristes ont commencé à arriver, le surpeuplement des boutiques de souvenirs qui bordent les rues étroites et les ruelles de Bethléem, la ville biblique vénéré comme le lieu de naissance de Jésus.

Mais lorsque les visiteurs choisissent de prendre un morceau de la Terre Sainte à la maison avec eux, ils mieux vérifier les étiquettes. Beaucoup de souvenirs — y compris les perles de chapelet marque de la ville de Cisjordanie — sont importés de l’étranger, principalement en Chine.

Un petit nombre de boutiques de souvenirs sont maintenant essayer de lutter contre la tendance, le stockage de leurs étagères presque exclusivement avec des produits fabriqués localement. Les commerçants disent que si leurs marchandises peuvent être plus chers, la qualité est bien meilleure et ils donnent un élan important à l’économie en difficulté.

«Je n’ai rien qui est fait à l’étranger, sauf pour une chose obtenu, c’est les aimants. Il est quelque chose qui se vend pour pas cher et les gens veulent eux», a déclaré Bassem Giacaman, propriétaire de la boutique Bénédictions de cadeau et The Olive Bois Factory. “”Tout le reste est fabriqué localement afin que je puisse maintenir l’économie locale travaillant.””

Quelque 120.000 personnes sont attendues pour visiter la Terre Sainte cette saison de vacances, la moitié d’entre eux Christian, selon le ministère du Tourisme d’Israël.

Beaucoup se rendra Bethléem, où la mondialisation a laissé son empreinte comme partout ailleurs. artisanat étranger fait, surtout les Chinois, sont venus à représenter une grande partie du marché ici, y compris des souvenirs de Noël. Bien qu’il n’y ait pas de statistiques officielles, les fonctionnaires et les hommes d’affaires locaux estiment que près de la moitié des produits, peut-être plus, sont importés.

Giacaman conserve seulement quelques produits importés dans son magasin, la plupart d’entre eux caché dans une petite boîte sous un comptoir. Il les prend pour montrer les clients et les comparer à ceux des Palestiniens fait.

“”Ceci est un plastique Jésus bébé fabriqués en Chine, ce qui est une céramique faite à Bethléem, et ce sont les chapelets en bois d’olivier que je fais et ceux chinois””, dit-il, montrant fièrement ce qu’il a dit était l’art supérieur de la fabriqué localement produits.

Bethléem est en Cisjordanie, territoire, les Palestiniens espèrent feront partie de leur futur Etat occupé. Le tourisme reste forte, mais le reste de l’économie a longtemps langui, en partie à cause des restrictions israéliennes. Les touristes doivent passer par un point de contrôle dans la barrière de séparation d’Israël pour rejoindre la ville.

Le “”Visit Palestine Center,”” situé dans une maison de 200 ans, le long d’un escalier de pierre à quelques centaines de mètres (yards) de l’église de la Nativité, la promotion d’un label “”Made in Palestine””.

“”Il y a un grand afflux de produits importés et beaucoup de métiers traditionnels sont en déclin progressivement», a déclaré Samy Khoury, le centre fondateur et directeur général.

La visite de la Palestine Center, qui a commencé comme un guide de magasin et Voyage en ligne il y a cinq ans, travaille avec près de 100 ateliers et artisans à domicile à travers les territoires palestiniens et dans les camps de réfugiés palestiniens en Jordanie.

Il dispose d’artisanat traditionnel palestinien, y compris ceux de Noël liés comme olive rosaires de bois et mère d’ornements de perles. Le centre vise les voyageurs indépendants et adopte une approche du commerce équitable à son activité.

Essayer de vendre uniquement des produits palestiniens faits est livré avec des défis.

«Le maintien de la cohérence et de la qualité, le délai de droit, déterminer quelle est la capacité de production, les producteurs peuvent donner,”” sont quelques-uns d’entre eux, a expliqué Khoury.

Ensuite, il y a la question du prix.

Maher Canawati, propriétaire de la boutique de souvenirs Trois Arches, vend des cadeaux fabriqués localement et a même un atelier de bois dans le dos. Mais il garde la place pour les importations aussi bien.

«Nous devons transporter toutes sortes de marchandises dans notre magasin parce que nous avons différents marchés et différents pèlerins avec différents budgets””, a déclaré Canawati, dont la famille a fourni des services aux pèlerins depuis le 16ème siècle.

Canawati dit qu’il veut donner à ses clients des options, et il est clair sur les différences.

“”Une douzaine de rosaires made in China vendre pour 4 $, tandis qu’une douzaine de fabrication locale vente pour 25 $,”” at-il dit. “”Les bébés Jésus made in China se vendent 20 $ et ceux de Bethléem vendent pour 64 $.””

Alors que les propriétaires de l’atelier d’artisanat se plaignent au sujet des importations étrangères, pas tout le monde croit que les importations ont sérieusement menacé les commerçants et les artisans locaux.

«Il est une entreprise””, a déclaré Samir Hazboun, président de la Chambre de commerce de Bethléem. «Je ne suis pas au courant de toute personne exécutant hors de l’entreprise en raison des importations.””

Ali Abu Srour, directeur général du Tourisme Ministère palestinien, a déclaré que le gouvernement tente de mettre à jour ses lois sur le tourisme pour protéger les producteurs et les commerçants locaux.

En vertu des règlements proposés, les commerçants seraient tenus de réaliser 70 pour cent des produits fabriqués localement, avec des étiquettes claires qui distinguent entre les importations et “”Made in Palestine”” les.

Muhammad Yusuf, un artisan du bois avec le bois d’olivier Factory, se moque des importations.

“”Il est pas bon, ce qui est mieux,» dit-il avec un sourire comme il a travaillé sur une figure de la Vierge Marie.

Retour à la boutique Bénédictions de cadeaux, Julie Deler, 24, un touriste de l’Allemagne, a acheté un petit chameau en bois d’olivier fait par un artisan palestinien.

“”Je préfère localement fait parce que je veux soutenir les gens du pays», dit-elle.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Stipe machine oersetting: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.chroniclet.com/national-news/2016/12/21/In-little-town-of-Bethlehem-artisans-take-on-Chinese-knockoffs.html

Yn lytse stêd fan Betlehem, ambachtslju nimme op Chinese knockoffs

BINSMA, West Bank (AP) — Kryst is tichterby en pylgers en toeristen hawwe begûn om te kommen, kringen de souvenir winkels dy’t line de smelle strjitten en stegen fan Betlehem, de bibelske stêd fereare as Jezus ‘berteplak.

Mar doe’t Besikers kieze te nimmen in stik fan it Hillige Lân wer thús mei har, se better kontrolearje de labels. In protte sûvenirs — ynklusyf de West Bank stêd syn handelsmerk rosary beads — wurde ymportearre út it bûtenlân, benammen Sina.

In lyts tal fan souvenir winkels binne no besykje te striden de trend, stocking harren planken hast allinnich mei lokaal makke produkten. Winkellju sizze dat wylst harren waar kin djoerder, de kwaliteit is folle better en se jouwe in wichtige ympuls oan it wrakselje ekonomy.

“”Ik ha neat dat is makke oerseeske útsein ien ding, dat is de magnets. It is wat dat ferkeapet foar goedkeape en minsken wolle se,”” sei Bassem Giacaman, eigener fan de Blessings Gift Winkel en De Olive Wood Factory. “”Alles oars wurdt makke lokaal sa kin ik hâld de lokale ekonomy wurkjen.””

Guon 120.000 minsken wurde ferwachte om nei it Hillige Lân dizze fakânsje seizoen, de helte fan harren kristlike, neffens Israëls Tourism ministearje.

In soad sil besykje Bethlehem, dêr’t globalisearring hat ferliet syn ymprint as oeral oars. Foreign-makke crafts, benammen Sineeske minsken, hawwe komme te fertsjintwurdigje in grut part fan de merk hjir, wêrûnder Christmas sûvenirs. Wylst der binne gjin offisjele statistiken, lokale amtners en sakelju skatten dat hast de helte fan ‘e produkten, faaks mear, wurde ymportearre.

Giacaman hâldt krekt in pear ymportearre produkten yn syn winkel, de measten fan har ferburgen yn in lytse doaze ûnder in counter. Hy nimt harren út te sjen klanten en ferlykje se mei Palestynske-makke binne.

“”Dit is in plastic Jezus baby makke yn Sina en dit is in keramyske ien makke yn Bethlehem, en dit binne de olive hout rosaries dat ik meitsje en de Sineeske bern,”” sei er, grutsk sjocht wat er sei wie it superieure fakmanskip fan de lokaal makke guod.

Betlehem is op de Westlike Jordaanouwer, beset grûngebiet de Palestinen hoopje sil in part fan harren takomstige steat. Toerisme bliuwt sterk, mar de rest fan de ekonomy hat lang languished, foar in part om’t de Israelyske beheinings. Toeristen moatte troch in stimpelpost yn Israël syn ôfskieding barriêre om by de stêd.

De “”Visit Palestina Center,”” leit yn in 200-jier-âlde hûs lâns in stien Trep mar in pear hûndert meter (yards) út ‘e tsjerke fan de Berte, befoarderet in “”Made yn Palestina”” label.

“”Der is in grutte ynstream fan ymportearre produkten en in soad tradisjonele ambachten binne ôfnimmende stadichoan,”” sei Samy Khoury, it sintrum fan oprjochter en algemien direkteur.

De Visit Palestina Center, dat begûn as in online winkel en travel gids fiif jier lyn, wurket mei hast 100 workshops en thús-basearre ambachtslju yn de Palestynske gebieten en in Palestynske flechtling kampen yn Jordaanje.

It hat Palestynske tradisjonele ambachten, wêrûnder Christmas-relatearre binne lykas olive hout rosaries en mem fan pearl ornaminten. It sintrum doelen ûnôfhinklike reizgers en nimt in earlike hannel oanpak foar syn bedriuw.

Besykje te ferkeapjen allinne Palestynske-makke produkten komt mei útdagings.

“”Behâld gearhing en kwaliteit, it rjocht foarsprong tiid, figuring hoefolle produksje kapasiteit de produsinten kinne jaan,”” binne guon fan harren, taljochte Khoury.

Dan is der de dei fan de priis.

Maher Canawati, eigener fan de trije Arches souvenir winkel, ferkeapet lokaal makke jeften en sels hat in houten atelier yn ‘e rêch. Mar hy hâldt romte foar ymport likegoed.

“”Wy hawwe te dragen allerhanne merchandise yn ús winkel want wy hawwe ferskillende merken en oare pylgers mei ferskillende budzjetten,”” sei Canawati, waans famylje hat levere tsjinsten foar pylgers sûnt de 16e ieu.

Canawati sei er wol te jaan syn klanten opsjes, en hy is dúdlik oer de ferskillen.

“”In tsiental fan makke-yn-Sina rosaries ferkeapje foar $ 4 wylst in tsiental fan lokaal makke sell foar $ 25,”” sei er. “”It makke-yn-China Jezus babies ferkeapje foar $ 20 en de Bethlehem bern ferkeapje foar $ 64.””

Wylst craft workshop eigners grumble oer bûtenlânske ymport, net elkenien leaut de ynfier hawwe slim bedrige lokale keaplju en ambachtslju.

“”It is in bedriuw,”” sei Samir Hazboun, foarsitter fan de Bethlehem Keamer fan Keaphannel. “”Ik bin net bewust fan immen rint út it bedriuwslibben fanwege de ymport.””

Ali Abu Srour, direkteur generaal fan de Palestynske Toerisme Ministearje, sei it regear besiket te aktualisearjen syn toeristyske wetten te beskermjen lokale produsinten en keaplju.

Under de foarnommen regeljouwing, winkellju soe wêze nedich te dragen 70 prosint lokaal makke produkten, mei dúdlike kaartsjes dy’t ûnderskied tusken de ynfier en “”Made yn Palestina”” binne.

Muhammad Yusuf, in houten fakman mei De Olive Wood Factory, scoffs by de ymport.

“”It is net goed, dit is better,”” sei er mei in glimke as hy wurke op in figuer út ‘e faam Maria.

Werom op ‘e Blessings Gift Winkel, Julie Deler, 24, in toeristyske út Dútslân, kocht in lytse olive hout camel makke troch in Palestynske fakman.

“”Ik leafst lokaal makke omdat ik wol te stypjen de lokale befolking, ‘sei se.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Soporte de traducción automática: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.chroniclet.com/national-news/2016/12/21/In-little-town-of-Bethlehem-artisans-take-on-Chinese-knockoffs.html

Na pequena cidade de Belén, artesáns asumir imitacións chinesas

Belén, Cisxordania (AP) — O Nadal está achegando e peregrinos e turistas comezaron a chegar, lotando as tendas de souvenirs que aliñan as rúas estreitas e becos de Belén, a cidade bíblica reverenciado como lugar de nacemento de Xesús.

Pero cando os convidados optan por tomar un anaco de Terra Santa de volta a casa con eles, mellor comprobar as etiquetas. Moitas lembranzas — incluíndo contas de marca do Rosario da cidade West Bank — é importado do exterior, sobre todo de China.

Un pequeno número de tendas de souvenirs están intentando loitar contra a tendencia, estucaren súas baldas case que exclusivamente con produtos feitos localmente. Lojistas din que, aínda que os seus produtos poden ser máis caros, a calidade é moito mellor e eles dan un impulso importante para a economía en dificultades.

“”Non teño nada que está feito no exterior, salvo por unha cousa, que é os imáns. É algo que vende a barato e as persoas queren eles””, dixo Bassem Giacaman, propietario da tenda de Bendicións presente e A Fábrica de madeira de oliveira. “”Todo o demais é feito localmente para que eu poida manter a economía local de traballo.””

Preto de 120.000 persoas son esperadas para visitar a Terra Santa nesta tempada de vacacións, a metade deles Christian, segundo Ministerio de Turismo de Israel.

Moitos van visitar Belén, onde a globalización deixou a súa marca como calquera outro lugar. artesanía de fabricación estranxeira, especialmente os chineses, pasaron a representar unha gran parte do mercado aquí, incluíndo recordos de Nadal. Aínda que non existan estatísticas oficiais, funcionarios e empresarios locais estiman que case a metade dos produtos, quizais máis, son importados.

Giacaman mantén só algúns produtos importados na súa tenda, a maioría deles oculto nunha pequena caixa debaixo dun balcón. Leva-los para fóra para amosar aos seus clientes e comparalos-los cos palestinos-made.

“”Este é un bebé Xesús de plástico fabricados en China e este é un cerámica feita en Belén, e estes son os rosarios de madeira de oliveira que fago e os chineses””, dixo, orgullosos, mostrando o que dixo foi a capacidade superior do feita localmente bens.

Belén é, en Cisxordania, territorio ocupado que os palestinos esperan que sexa parte do seu futuro Estado. Turismo segue forte, pero o resto da economía hai definhava, en parte por mor das restricións israelís. Os turistas deben pasar por un posto de control na barreira de separación de Israel de chegar á cidade.

A “”Visita Palestina Center””, situado nunha casa de 200 anos de idade, ao longo dunha escaleira de pedra só algúns centenares de metros (jardas) da Igrexa da Natividade, promove unha etiqueta “”Made in Palestine””.

“”Hai un gran influxo de produtos importados e unha morea de oficios tradicionais están diminuíndo gradualmente””, dixo Samy Khoury, do fundador e director xeral do centro.

A visita Palestina Center, que comezou como unha guía de tenda e de viaxes online, hai cinco anos, traballa con preto de 100 obradoiros e artesáns baseado na casa nos territorios palestinos e en campos de refuxiados palestinos en Xordania.

Posúe oficios tradicionais palestinas, incluídos os relacionados co Nadal como rosarios de madeira de oliveira e nai de adornos de perlas. O centro ten como obxectivo os viaxeiros independentes e ten unha visión comercio xusto ao seu negocio.

Intentando vender só produtos palestinos feitos ven con retos.

“”Manter a consistencia e calidade, o tempo de espera dereito, imaxinando o que a capacidade de produción de produtores poden dar””, son algúns deles, explicou Khoury.

Despois, hai a cuestión do prezo.

Maher Canawati, propietario da tenda de souvenirs Tres Arcos, vende feita localmente agasallos e aínda ten un taller de madeira na parte de atrás. Pero mantén espazo para as importacións tamén.

“”Temos que facer todo tipo de mercadorías na nosa tenda porque temos diferentes mercados e diferentes peregrinos con diferentes orzamentos””, dixo Canawati, cuxa familia prestou servizos aos peregrinos desde o século 16.

Canawati dixo que quere dar aos seus clientes opcións, e por suposto sobre as diferenzas.

“”Unha ducia de rosarios facer-en-China vender por US $ 4, mentres unha ducia de feitos localmente venda por US $ 25″”, dixo. “”The Jesus bebés facer-en-China vender por US $ 20 e os Belén vender por US $ 64″”.

Mentres os donos de taller artesanal resmungar sobre as importacións estranxeiras, non todo o mundo cre que as importacións teñen ameazado seriamente os comerciantes e artesáns locais.

“”É un negocio””, dixo Samir Hazboun, presidente da Cámara de Comercio Belén. “”Eu non estou en conta calquera que funciona fóra da empresa por mor das importacións.””

Alí Abu Srour, director xeral do Ministerio de Turismo de Palestina, dixo que o goberno está intentando actualizar as súas leis de turismo para protexer os produtores e comerciantes locais.

Segundo as normativas propostos, os lojistas sería necesario para transportar o 70 por cento feitos localmente produtos, con rótulos claros que distinguen entre as importacións e “”Made in Palestine”” queridos.

Muhammad Yusuf, un artesán de madeira con madeira Fábrica Olive, ridiculariza as importacións.

“”Non é bo, iso é mellor””, dixo cun sorriso mentres traballaba nunha figura da Virxe María.

De volta á tenda bendicións presente, Julie Deler, 24, un turista de Alemaña, comprou un pequeno camelo madeira de oliveira feita por un artesán palestino.

“”Prefiro local feita porque quero apoiar os veciños””, dixo.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
მხარდაჭერა მანქანა თარგმანი: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.chroniclet.com/national-news/2016/12/21/In-little-town-of-Bethlehem-artisans-take-on-Chinese-knockoffs.html

პატარა ქალაქ ბეთლემში, სახალხო რეწვის ოსტატების მიიღოს ჩინეთის knockoffs

BETHLEHEM, West Bank (AP) — შობა ახლოვდება და მომლოცველებს და ტურისტებს დაიწყეს ჩამოვა, გადატვირთული სუვენირების მაღაზიები, რომ ხაზი ვიწრო ქუჩები და ხეივნები ბეთლემის, ბიბლიური ქალაქის პატივსაცემი, როგორც იესოს დაბადების ადგილს.

მაგრამ როდესაც სია აირჩიოს მიიღოს ნაჭერი წმინდა მიწა სახლში, ისინი უკეთესი შემოწმება ეტიკეტები. ბევრი საჩუქრებით — მათ შორის დასავლეთ სანაპიროზე ქალაქის სასაქონლო ნიშნის კრიალოსანს — ჩამოტანილი უცხოეთიდან, ძირითადად ჩინეთში.

მცირე რაოდენობით სუვენირების მაღაზიები ახლა ცდილობს ბრძოლა ტენდენცია, შენახვა მათი თაროების თითქმის მხოლოდ ადგილობრივად დამზადებული პროდუქცია. Shopkeepers აცხადებენ, რომ მათი ნაწარმი შეიძლება უფრო ძვირი იყოს, ხარისხი ბევრად უკეთესი და აძლევენ მნიშვნელოვანი სტიმული იბრძოდა ეკონომიკას.

“”მე არაფერი, რომ საზღვარგარეთ, გარდა ერთი რამ, რომ მაგნიტები. ეს არის ის, რასაც ყიდის იაფი და ხალხს სურს””, _ განაცხადა Bassem Giacaman მფლობელი კურთხევის საჩუქრების მაღაზია და ზეთისხილის ხე Factory. “”ყველაფერი არის მზადდება ადგილობრივად ვერ შეინარჩუნოს ადგილობრივი ეკონომიკის მუშაობა.””

ზოგიერთი 120,000 ადამიანები ეწვევა წმინდა მიწის ამ საკურორტო სეზონის, ნახევარი მათგანი ქრისტიანული თანახმად, ისრაელის ტურიზმის სამინისტროს.

ბევრი ეწვევა ბეთლემში, სადაც გლობალიზაციის დაღი როგორც ყველგან. უცხოური წარმოების crafts, განსაკუთრებით ჩინური პირობა, არ მოვა წარმოადგენს დიდი ნაწილი ბაზარზე აქ, მათ შორის საშობაო საჩუქრებით. მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს ოფიციალური სტატისტიკა, ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები და ბიზნესმენები ვარაუდით, თითქმის ნახევარი პროდუქტები, ალბათ უფრო, იმპორტირებული.

Giacaman ინარჩუნებს მხოლოდ რამდენიმე იმპორტირებული პროდუქციის მის მაღაზიაში, მათი უმრავლესობა ფარული პატარა ყუთი ქვეშ counter. იგი იღებს მათ, რათა ნახოთ მომხმარებელს და შევადარებთ მათ პალესტინის გააკეთა მიიჩნიეს.

“”ეს არის პლასტიკური იესო ბავშვი გააკეთა ჩინეთში და ეს არის კერამიკული გააკეთა ბეთლემში, და ეს არის ზეთისხილის ხე rosaries, რომ მე და ჩინეთის პირობა,”” განაცხადა მან, ამაყად აჩვენებს მან თქვა, უმაღლესი შემოქმედებისა ადგილობრივად დამზადებული საქონელი.

ბეთლემის დასავლეთ სანაპიროზე, ოკუპირებულ ტერიტორიაზე პალესტინელები იმედი მაქვს იქნება ნაწილი მათი მომავალი სახელმწიფო. ტურიზმის რჩება ძლიერი, მაგრამ დანარჩენ ეკონომიკას უკვე დიდი ხანია languished, ნაწილობრივ იმიტომ, რომ ისრაელის შეზღუდვა. ტურისტებს უნდა გაიაროს საგუშაგოს ისრაელის გამოყოფის ბარიერი მიღწევა ქალაქში.

The “”ვიზიტი პალესტინის ცენტრი””, რომელიც მდებარეობს 200 წლის სახლში ერთად ქვის stairway მხოლოდ რამდენიმე ასეულ მეტრში (ეზოები) საწყისი ეკლესია შობის, ხელს უწყობს “”დამზადებულია პალესტინის”” იარლიყი.

“”არსებობს დიდი შემოდინება იმპორტირებული პროდუქციის და ბევრი ტრადიციული ხელნაკეთობების მცირდება თანდათანობით””, _ განაცხადა Samy Khoury, ცენტრის დამფუძნებელი და გენერალური მენეჯერი.

ვიზიტი პალესტინის ცენტრი, რომელიც დაიწყო როგორც ონლაინ მაღაზია და მგზავრობის სახელმძღვანელო ხუთი წლის წინ, მუშაობს დაახლოებით 100 სემინარებისა და მთავარი დაფუძნებული ოსტატების მთელი პალესტინის ტერიტორიები და პალესტინის ლტოლვილთა ბანაკებში იორდანიაში.

იგი აღჭურვილია პალესტინის ტრადიციული ხელნაკეთობების, მათ შორის საშობაო დაკავშირებული პირობა, როგორიცაა ზეთისხილის ხე rosaries და დედა მარგალიტი ორნამენტებით. ცენტრი მიზნად დამოუკიდებელი ტურისტებისთვის და იღებს სამართლიანი ვაჭრობის მიდგომა მისი ბიზნეს.

ცდილობს გაყიდოს მხოლოდ პალესტინის პროდუქტები გააჩნია გამოწვევებს.

“”შენარჩუნება თანმიმდევრულობა და ხარისხი, უფლება ტყვიის დრო, მჭიდროდაა რამდენად წარმადობა მწარმოებლებს შეუძლია,”” ზოგიერთი მათგანი, განმარტა Khoury.

მაშინ არსებობს საკითხი ფასად.

Maher Canawati მფლობელი სამი თაღები სუვენირების მაღაზია, ყიდის ადგილობრივად დამზადებული საჩუქრები და კიდევ აქვს ხის საამქრო უკან. მაგრამ იგი ინარჩუნებს ოთახი იმპორტის, ასევე.

“”ჩვენ უნდა შეასრულოს ყველა სახის ნაკეთობების ჩვენს მაღაზიაში, რადგან ჩვენ გვაქვს სხვადასხვა ბაზრებზე და სხვადასხვა მომლოცველთა სხვადასხვა ბიუჯეტების””, _ განაცხადა Canawati, რომლის ოჯახი უზრუნველყო მომსახურების მომლოცველთა მას შემდეგ, რაც მე -16 საუკუნეში.

Canawati განაცხადა, რომ მას სურს, რათა თავის მომხმარებელს ვარიანტი, და ის არის ნათელი განსხვავებები.

“”ათეული გააკეთა-in-ჩინეთის rosaries გაყიდოს $ 4 ხოლო ათეული ადგილობრივად დამზადებული გაყიდვა $ 25,”” განაცხადა მან. “”The გააკეთა-in-ჩინეთის იესო ჩვილი გაყიდვის მიზნით $ 20 და ბეთლემის მიიჩნიეს გაყიდვა for $ 64.””

მიუხედავად იმისა, რომ craft სემინარი მფლობელები ბუზღუნებს საგარეო იმპორტის, ყველას მიაჩნია, რომ იმპორტი სერიოზულად ემუქრება ადგილობრივი ვაჭრების და სახალხო რეწვის ოსტატების.

“”ეს არის ბიზნესის,”” განაცხადა Samir Hazboun თავმჯდომარემ, ბეთლემის სავაჭრო პალატა. “”მე არ ვიცი, ვინმეს გაშვებული out ბიზნესის გამო იმპორტი””.

Ali Abu Srour გენერალურმა დირექტორმა, პალესტინის ტურიზმის სამინისტროში, განაცხადა, რომ ხელისუფლება ცდილობს განაახლოს თავისი ტურიზმის კანონები, რომ დაიცვას ადგილობრივი მწარმოებლები და სავაჭრო ობიექტებში.

Under შემოთავაზებული წესების, shopkeepers იქნება საჭირო, რათა შეასრულოს 70 პროცენტი წარმოებული პროდუქციის, ნათელი ეტიკეტები, რომ გამოიყოს და იმპორტს შორის “”დამზადებულია პალესტინის”” მიიჩნიეს.

Muhammad Yusuf, ხის ხელოსანი ერთად ზეთისხილის ხე Factory, scoffs ზე იმპორტი.

“”ეს არ არის კარგი, ეს არის უკეთესი,”” განაცხადა მან ღიმილით როგორც მუშაობდა, ფიგურა ღვთისმშობლის.

უკან კურთხევის საჩუქრების მაღაზია, Julie ნაწილები, 24, ტურისტული გერმანიიდან, იყიდა პატარა ზეთისხილის ხე camel მიერ პალესტინის მედია.

“”მე მირჩევნია ადგილობრივად დამზადებული, რადგან მინდა, ხელი შეუწყოს ადგილობრივ მოსახლეობას,”” განაცხადა მან.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Unterstützung maschinelle Übersetzung: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.chroniclet.com/national-news/2016/12/21/In-little-town-of-Bethlehem-artisans-take-on-Chinese-knockoffs.html

In kleinen Stadt Bethlehem, nehmen Handwerker auf chinesische Imitate

BETHLEHEM, Westjordanland (AP) — Weihnachten naht und Pilger und Touristen haben ankommen begonnen, die Souvenirläden drängen, die die engen Straßen und Gassen von Bethlehem, der biblischen Stadt verehrt als Jesus ‘Geburtsort Linie.

Aber wenn die Besucher wählen, um mit ihnen ein Stück des Heiligen Landes mit nach Hause nehmen zurück, sie besser überprüfen Sie die Etiketten. Viele Andenken — einschließlich der Westbankstadt Markenzeichen Rosenkranz — aus dem Ausland importiert, vor allem China.

Eine kleine Anzahl von Souvenirläden versuchen nun, den Trend zu kämpfen, ihre Regale Strumpf fast ausschließlich mit Produkten aus lokaler Produktion. Ladenbesitzer sagen, dass, während ihre Waren teurer sein kann, ist die Qualität viel besser ist und sie geben einen wichtigen Impuls für die Wirtschaft zu kämpfen.

“”Ich habe nichts, die im Ausland gemacht wird außer einer Sache, das ist die Magnete. Es ist etwas, das für billig verkauft und die Leute wollen sie””, sagte Bassem Giacaman, Inhaber der Segen Gift Shop und die Olivenholzfabrik. “”Alles andere ist lokal so machte ich kann die lokale Wirtschaft weiter zu arbeiten.””

Rund 120.000 Menschen werden erwartet, das Heilige Land diese Ferienzeit zu besuchen, die Hälfte von ihnen Christen, nach israelischen Tourismus-Ministerium.

Viele besuchen Bethlehem, wo die Globalisierung ihren Stempel wie überall sonst verlassen hat. Im Ausland hergestellte Handwerk, vor allem chinesische Art, sind gekommen, um einen großen Teil des Marktes hier zu vertreten, auch an Weihnachten Souvenirs. Zwar gibt es keine offiziellen Statistiken sind, schätzen lokale Beamte und Geschäftsleute, dass fast die Hälfte der Produkte, vielleicht mehr, importiert werden.

Giacaman hält nur ein paar importierte Produkte in seinem Laden, die meisten von ihnen in einem kleinen Kasten unter einem Zähler versteckt. Er nimmt sie heraus Kunden zu zeigen, und vergleichen sie mit palästinensisch-Falsifikate.

“”Dies ist ein Kunststoff Jesus Baby in China hergestellt und dies ist eine Keramik ein in Bethlehem gemacht, und diese sind die Olivenholz Rosenkränzen, die ich und die Chinesen zu knüpfen””, sagte er, stolz zu zeigen, was er sagte die hochwertige Verarbeitung der war lokal Waren gemacht.

Bethlehem ist in der Westbank, besetztes Gebiet die Palästinenser hoffen, dass sie einen Teil ihres künftigen Staates sein. Tourismus bleibt stark, aber der Rest der Wirtschaft hat lange geschmachtet, weil der israelischen Beschränkungen teilweise. Touristen müssen einen Kontrollpunkt in der israelischen Sperranlage passieren, die Stadt zu erreichen.

Das “”Visit Palestine Center”” befindet sich in einem 200 Jahre alten Haus entlang einer Steintreppe, nur wenige hundert Meter (Meter) von der Kirche der Geburt Christi, fördert ein “”Made in Palästina”” Label.

“”Es gibt einen großen Zustrom von importierten Produkten und viele traditionelle Handwerk sinken allmählich””, sagte Samy Khoury, dem Zentrum der Gründer und Geschäftsführer.

Der Besuch Palästina Center, das vor wie einen Online-Shop und Reiseführer 5 Jahre begann, arbeitet mit fast 100 Workshops und home-based Handwerker in den palästinensischen Gebieten und in palästinensischen Flüchtlingslagern in Jordanien.

Es verfügt über palästinensische traditionelles Handwerk, einschließlich Weihnachten bezogene diejenigen wie Olivenholz Rosenkränzen und Perlmutt Ornamente. Das Zentrum richtet unabhängige Reisende und nimmt einen fairen Handel Ansatz für ihre Unternehmen.

Der Versuch, nur palästinensische gemachte Produkte zu verkaufen, kommt mit Herausforderungen.

“”Die Aufrechterhaltung Konsistenz und Qualität, die richtige Vorlaufzeit, herauszufinden, wie viel Produktionskapazität können die Hersteller geben””, sind einige von ihnen, erklärt Khoury.

Dann gibt es die Frage des Preises.

Maher Canawati, Inhaber der Three Arches Souvenirshop, verkauft vor Ort Geschenke gemacht und hat sogar eine Holzwerkstatt in den Rücken. Aber er hält Raum als auch für Importe.

“”Wir haben alle Arten von Waren in unserem Shop zu tragen, weil wir verschiedene Märkte und unterschiedliche Pilger mit unterschiedlichen Budgets haben””, sagte Canawati, dessen Familie seit dem 16. Jahrhundert Dienstleistungen für Pilger zur Verfügung gestellt.

Canawati sagte, er will seinen Kunden Möglichkeiten zu geben, und er ist klar, über die Unterschiede.

“”Ein Dutzend made-in-China Rosenkränze für 4 $ verkaufen, während ein Dutzend von lokal hergestellten verkaufen für 25 $””, sagte er. “”Die made-in-China Jesus Babys verkaufen für $ 20 und die, die Bethlehem verkaufen für 64 $.””

Während Handwerksbetrieb Besitzer über ausländische Importe schimpfen, nicht jeder glaubt, haben die Importe lokalen Händler und Handwerker ernsthaft bedroht.

“”Es ist ein Geschäft””, sagte Samir Hazboun, Vorsitzender der Bethlehem Handelskammer. “”Ich bin mir nicht bewusst jemand aus dem Geschäft läuft wegen der Importe.””

Ali Abu Srour, Generaldirektor des palästinensischen Tourismusministerium, sagte, die Regierung versucht, ihre Tourismus Gesetze zu aktualisieren lokalen Herstellern und Händlern zu schützen.

Unter den vorgeschlagenen Regelungen würde Ladeninhaber erforderlich 70 Prozent lokal hergestellte Produkte zu tragen, mit klaren Etiketten, die zwischen den Einfuhren und “”Made in Palästina”” Einsen unterscheiden.

Muhammad Yusuf, ein Holzhandwerker mit der Olivenholzfabrik, spottet die Importe.

“”Es ist nicht gut, das ist besser””, sagte er mit einem Lächeln, als er auf eine Figur der Jungfrau Maria arbeitete.

Zurück im Segen Gift Shop, Julie Deler, 24, ein Tourist aus Deutschland, kaufte ein kleines Olivenholz Kamel von einem palästinensischen Handwerker gemacht.

“”Ich lokal gemacht lieber, weil ich die Einheimischen unterstützen wollen””, sagte sie.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Υποστήριξη αυτόματης μετάφρασης: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.chroniclet.com/national-news/2016/12/21/In-little-town-of-Bethlehem-artisans-take-on-Chinese-knockoffs.html

Σε μικρή πόλη της Βηθλεέμ, τεχνίτες να λάβει σχετικά με τις κινεζικές απομιμήσεις

Βηθλεέμ, Δυτική Όχθη (AP) — Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν και οι προσκυνητές και τουρίστες έχουν αρχίσει να φτάνουν, ο συνωστισμός στα καταστήματα με σουβενίρ που ευθυγραμμίζουν τα στενά δρομάκια και τα σοκάκια της Βηθλεέμ, τη βιβλική πόλη σεβαστός ως γενέτειρα του Ιησού.

Αλλά όταν οι επισκέπτες επιλέγουν να πάρουν ένα κομμάτι των Αγίων Τόπων πίσω στο σπίτι μαζί τους, καλύτερα ελέγξτε τις ετικέτες. Πολλά αναμνηστικά — συμπεριλαμβανομένων χάντρες κομπολόι σήμα κατατεθέν της πόλης Δυτική Όχθη — εισάγονται από το εξωτερικό, κυρίως στην Κίνα.

Ένας μικρός αριθμός καταστήματα με σουβενίρ προσπαθούν τώρα να καταπολεμήσει την τάση, την αποθήκευση ράφια τους σχεδόν αποκλειστικά με ντόπια προϊόντα. Καταστηματάρχες λένε ότι ενώ τα εμπορεύματά τους μπορεί να είναι πιο ακριβά, η ποιότητα είναι πολύ καλύτερη και δίνουν σημαντική ώθηση στην οικονομία αγωνίζεται.

“”Δεν έχω τίποτα που γίνεται στο εξωτερικό, εκτός από ένα πράγμα, αυτό είναι οι μαγνήτες. Είναι κάτι που πωλεί για φτηνή και οι άνθρωποι τα θέλουν», δήλωσε ο Bassem Giacaman, ιδιοκτήτης του καταστήματος Ευλογίες δώρων και το ξύλο ελαιοτριβείο. “”Οτιδήποτε άλλο γίνεται σε τοπικό επίπεδο ώστε να μπορώ να κρατήσει την τοπική οικονομία εργασίας.””

Μερικοί 120.000 άτομα αναμένεται να επισκεφθεί τους Αγίους Τόπους αυτή την εορταστική περίοδο, οι μισοί από αυτούς Χριστιανός, σύμφωνα με το Υπουργείο Τουρισμού του Ισραήλ.

Πολλοί θα επισκεφθεί τη Βηθλεέμ, όπου η παγκοσμιοποίηση έχει αφήσει το αποτύπωμά του, όπως και οπουδήποτε αλλού. Έχουν κατασκευαστεί στο εξωτερικό βιοτεχνίες, κυρίως Κινέζοι αυτοί, έχουν έρθει να αντιπροσωπεύει ένα μεγάλο μέρος της αγοράς εδώ, συμπεριλαμβανομένων των Χριστουγέννων αναμνηστικά. Αν και δεν υπάρχουν επίσημα στατιστικά στοιχεία, τοπικούς αξιωματούχους και επιχειρηματίες εκτιμούν ότι σχεδόν το ήμισυ των προϊόντων, ίσως και περισσότερο, εισάγονται.

Giacaman κρατά λίγα εισαγόμενα προϊόντα στο κατάστημά του, τα περισσότερα από αυτά τα κρυφά σε ένα μικρό κουτί κάτω από ένα μετρητή. Τους παίρνει έξω για να δείξει τους πελάτες και τη σύγκρισή τους με παλαιστινιακές-made αυτά.

“”Αυτό είναι ένα πλαστικό Ιησού μωρό που κατασκευάζονται στην Κίνα και αυτό είναι ένα κεραμικό ένα που γίνεται στη Βηθλεέμ, και αυτά είναι τα προσευχητάρια ξύλο ελιάς που κάνω και τους Κινέζους αυτά», είπε, με υπερηφάνεια παρουσιάζει αυτό που είπε ήταν η ανώτερη δεξιοτεχνία του τοπικά γίνει εμπορεύματα.

Βηθλεέμ είναι στη Δυτική Όχθη, κατεχόμενα εδάφη οι Παλαιστίνιοι ελπίζουμε ότι θα είναι μέρος των μελλοντικών τους κατάσταση. Ο τουρισμός παραμένει ισχυρή, αλλά η υπόλοιπη οικονομία έχει από καιρό ατονήσει, εν μέρει λόγω των ισραηλινών περιορισμών. Οι τουρίστες πρέπει να περάσει μέσα από ένα σημείο ελέγχου στο διαχωριστικό τείχος του Ισραήλ να φτάσετε στην πόλη.

Η «Επίσκεψη Παλαιστίνη Κέντρο», που βρίσκεται σε ένα 200-year-old σπίτι κατά μήκος ενός πέτρινη σκάλα μόλις μερικές εκατοντάδες μέτρα (ναυπηγεία) από την εκκλησία της Γεννήσεως, προωθεί μια ετικέτα «Made in Παλαιστίνη””.

«Υπάρχει μια μεγάλη εισροή των εισαγόμενων προϊόντων και πολλές παραδοσιακές τέχνες μειώνονται σταδιακά», δήλωσε ο Samy Khoury, το κέντρο της ιδρυτής και γενικός διευθυντής.

Η Επίσκεψη της Παλαιστίνης Center, το οποίο ξεκίνησε ως ένα online κατάστημα και ταξιδιωτικός οδηγός πριν από πέντε χρόνια, λειτουργεί με σχεδόν 100 εργαστήρια και το σπίτι-με βάση τεχνίτες σε όλη παλαιστινιακά εδάφη και στα παλαιστινιακά στρατόπεδα προσφύγων στην Ιορδανία.

Διαθέτει Παλαιστινιακή παραδοσιακές τέχνες, συμπεριλαμβανομένων των Χριστουγέννων που σχετίζονται με αυτές όπως προσευχητάρια ξύλο ελιάς και φίλντισι στολίδια. Το κέντρο απευθύνεται σε ανεξάρτητους ταξιδιώτες και παίρνει μια προσέγγιση του δίκαιου εμπορίου στην επιχείρησή του.

Προσπαθώντας να πωλούν μόνο Παλαιστινιακή-made προϊόντων έρχεται με προκλήσεις.

“”Η διατήρηση της συνέπειας και της ποιότητας, το δικαίωμα χρόνος, υπολογίζοντας πόση ικανότητα παραγωγής, οι παραγωγοί μπορούν να δώσουν””, είναι μερικά από αυτά, εξήγησε Khoury.

Στη συνέχεια υπάρχει το θέμα της τιμής.

Maher Canawati, ιδιοκτήτης του καταστήματος αναμνηστικών Three Arches, πωλεί τοπικά γίνει δώρα και έχει ακόμη και ένα εργαστήριο ξύλο στο πίσω μέρος. Αλλά κρατά το δωμάτιο για τις εισαγωγές, καθώς και.

“”Πρέπει να φέρουν όλα τα είδη των εμπορευμάτων στο κατάστημά μας, επειδή έχουμε διαφορετικές αγορές και διαφορετικά προσκυνητές με διαφορετικούς προϋπολογισμούς,”” δήλωσε ο Canawati, του οποίου η οικογένεια έχει παράσχει υπηρεσίες προς τους προσκυνητές από τον 16ο αιώνα.

Canawati είπε ότι θέλει να δώσει λύσεις στους πελάτες του, και αυτός είναι σαφείς σχετικά με τις διαφορές.

“”Μια ντουζίνα από προσευχητάρια made-in-Κίνα πωλούν για $ 4, ενώ μια ντουζίνα από τοπικά γίνει πωλούν για $ 25», είπε. “”Οι made-in-Κίνας Ιησού μωρά πωλούν για $ 20 και αυτοί Βηθλεέμ πωλούν για $ 64.””

Ενώ οι ιδιοκτήτες εργαστήριο της βιοτεχνίας γκρινιάζουν για τις ξένες εισαγωγές, όχι ο καθένας πιστεύει ότι οι εισαγωγές έχουν απειλήσει σοβαρά τους τοπικούς εμπόρους και τεχνίτες.

«Είναι μια επιχείρηση””, δήλωσε ο Σαμίρ Χαζμπούν, Πρόεδρος της Βηθλεέμ Εμπορικό Επιμελητήριο. «Δεν είμαι γνωρίζει ο καθένας τρέχει έξω από τις επιχειρήσεις, λόγω των εισαγωγών».

Ali Abu Srour, γενικός διευθυντής του παλαιστινιακού υπουργείου Τουρισμού, δήλωσε ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να ενημερώσει τον τουρισμό νόμους για την προστασία των τοπικών παραγωγών και εμπόρων.

Σύμφωνα με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, οι καταστηματάρχες θα πρέπει να μεταφέρει το 70 τοις εκατό ντόπια προϊόντα, με σαφείς ετικέτες που διακρίνουν μεταξύ των εισαγωγών και “”Made in Παλαιστίνη”” αυτά.

Muhammad Yusuf, ένας τεχνίτης ξύλο με The Olive Wood Factory, χλευάζει τις εισαγωγές.

«Δεν είναι καλό, αυτό είναι καλύτερο», είπε με ένα χαμόγελο όπως ο ίδιος εργάστηκε σε μια φιγούρα της Παρθένου Μαρίας.

Επιστροφή στο κατάστημα Ευλογίες δώρων, Julie deler, 24, ένας τουρίστας από τη Γερμανία, αγόρασε ένα μικρό καμήλα ξύλο ελιάς από ένα παλαιστινιακό τεχνίτη.

«Προτιμώ τοπικά γίνει, γιατί θέλω να στηρίξει τους ντόπιους», είπε.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
આધાર મશીન અનુવાદ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.chroniclet.com/national-news/2016/12/21/In-little-town-of-Bethlehem-artisans-take-on-Chinese-knockoffs.html

બેથલહેમમાં ની થોડી નગર, કલાકારો ચિની માલ પર લઇ

બેથલહેમમાં, વેસ્ટ બેન્ક (એપી) — ક્રિસમસ નજીક છે અને યાત્રાળુઓ અને પ્રવાસીઓ કે સાંકડી શેરીઓમાં અને બેથલહેમમાં, બાઈબલના નગર ઈસુના જન્મસ્થળ તરીકે પણ પૂજવામાં પગદંડી લાઇન સંભારણું દુકાનો ભીડ આવો શરૂ કર્યું છે.

પરંતુ જ્યારે મુલાકાતીઓ ઘરે પાછા તેમની સાથે પવિત્ર જમીન એક ભાગ લેવા માટે પસંદ કરો, તેઓ વધુ સારી રીતે લેબલોને ચકાસવા. ઘણા તથાં તેનાં જેવી બીજી — વેસ્ટ બેન્ક નગર ટ્રેડમાર્ક માળાના સહિત — મુખ્યત્વે ચાઇના વિદેશથી આયાત કરવામાં આવે છે.

સંભારણું દુકાનો એક નાનો સંખ્યા હવે વલણ સામે લડવા માટે, સ્થાનિક રીતે કરવામાં ઉત્પાદનો સાથે લગભગ સંપૂર્ણપણે તેમના છાજલીઓ રાખતા પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. દુકાનદારો કહે છે કે જ્યારે તેમના વાસણો વધુ ખર્ચાળ હોઈ શકે છે, ગુણવત્તા ખૂબ સારી છે અને તેઓ સંઘર્ષ અર્થતંત્ર માટે એક મહત્વપૂર્ણ પ્રોત્સાહન આપે છે.

“”હું કાંઈ નથી કે એક વસ્તુ માટે સિવાય વિદેશી કરવામાં આવે છે મળી છે, કે ચુંબક છે. તે કંઈક કે જે સસ્તા માટે વેચે છે અને લોકો તેમને માંગો છો,”” Bassem Giacaman, આશીર્વાદ ભેટ દુકાન અને ઓલિવ લાકડું ફેક્ટરી માલિક જણાવ્યું હતું. “”બીજું બધું સ્થાનિક રીતે કરવામાં આવે છે, જેથી હું કામ સ્થાનિક અર્થતંત્ર રાખી શકો છો.””

કેટલાક 120,000 લોકો ઇઝરાયેલ પ્રવાસન મંત્રાલય અનુસાર, પવિત્ર ભૂમિ આ તહેવારોની મોસમ ની મુલાકાત લો તેમને અડધા ખ્રિસ્તી અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે.

ઘણા બેથલહેમમાં, જ્યાં વૈશ્વિકરણે બધે બીજું જેવા તેના છાપ છોડી દીધી છે મુલાકાત કરશે. વિદેશી બનાવટની હસ્તકલા, ખાસ કરીને ચિની રાશિઓ, અહીં બજારમાં મોટો ભાગ પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, ક્રિસમસ તથાં તેનાં જેવી બીજી સહિત આવે છે. જ્યારે ત્યાં કોઈ સત્તાવાર આંકડા છે, સ્થાનિક અધિકારીઓ અને ઉદ્યોગપતિઓ અંદાજ છે કે લગભગ ઉત્પાદનો અડધા, કદાચ વધારે, આયાત કરવામાં આવે છે.

Giacaman, એક કાઉન્ટર નીચે નાના બોક્સમાં તેમાંના મોટા ભાગના હિડન તેમના સ્ટોર માં માત્ર થોડા આયાત ઉત્પાદનો રાખે છે. તેમણે તેમને ગ્રાહકો દર્શાવે છે અને તેમને પેલેસ્ટાઇન કરવામાં રાશિઓ માટે સરખામણી કરવા માટે બહાર લઈ જાય છે.

“”આ એક પ્લાસ્ટિક ઈસુ બાળક ચાઇના માં બનાવવામાં આવે છે અને આ એક સિરામિક બેથલહેમમાં કરવામાં આવે છે, અને આ ઓલિવ લાકડું rosaries કે હું અને ચિની રાશિઓ છે,”” તેમણે જણાવ્યું હતું કે, ગર્વથી દર્શાવે તે શું કહ્યું શ્રેષ્ઠતમ કારીગરી હતી સ્થાનિક માલ કરી હતી.

બેથલહેમમાં વેસ્ટ બેન્ક, પ્રદેશ પેલેસ્ટાઈન આશા છે કે તેમના ભવિષ્યના રાજ્ય ભાગ હશે કબજો છે. પ્રવાસન મજબૂત રહે છે, પરંતુ અર્થતંત્ર બાકીના લાંબા કારણ કે ઇઝરાયેલી બંધનો ભાગ, languished છે. પ્રવાસીઓ નગર સુધી પહોંચવા માટે ઇઝરાયલની અલગ અવરોધ એક ચેકપૉઇંટ પસાર થવું પડે છે.

“”ની મુલાકાત લો પેલેસ્ટાઇન કેન્દ્ર,”” ચર્ચ જન્મના એક પથ્થર દાદર માત્ર થોડા સો મીટર (યાર્ડ) સાથે 200 વર્ષ જૂના ઘર આવેલું છે, તે “”સામગ્રી પેલેસ્ટાઇન”” લેબલ પ્રોત્સાહન આપે છે.

“”ત્યાં આયાત ઉત્પાદનો મોટા ધસારો છે અને પરંપરાગત હસ્તકલા ઘણો ધીમે ધીમે ઘટી રહી છે,”” સામીની Khoury, કેન્દ્ર સ્થાપક અને જનરલ મેનેજર જણાવ્યું હતું.

ની મુલાકાત લો પેલેસ્ટાઇન કેન્દ્ર છે, જે પાંચ વર્ષ પહેલાં એક ઓનલાઇન સ્ટોર અને યાત્રા માર્ગદર્શન તરીકે શરૂ પેલેસ્ટીનીયન પ્રાંતો દરમ્યાન લગભગ 100 વર્કશોપ અને ઘર આધારિત કલાકારો સાથે અને જોર્ડન પેલેસ્ટિનિયન શરણાર્થી શિબિરોમાં કામ કરે છે.

તે ઓલિવ લાકડું rosaries અને મોતી દાગીનાના માતા જેવી ક્રિસમસ સંબંધિત મુદ્દાઓ સહિત પેલેસ્ટિનિયન પરંપરાગત હસ્તકલા, લક્ષણો છે. કેન્દ્ર સ્વતંત્ર પ્રવાસીઓ લક્ષ્યો અને તેના બિઝનેસ માટે ફેર ટ્રેડ અભિગમ લે છે.

માત્ર પેલેસ્ટાઇન કરવામાં ઉત્પાદનો વેચાણ કરવાનો પ્રયાસ કરી પડકારો સાથે આવે છે.

“”, સાતત્ય અને ગુણવત્તા, યોગ્ય લીડ સમય જાળવણી figuring કેટલી ઉત્પાદન ક્ષમતા ઉત્પાદકો આપી શકે છે,”” તેમને અમુક છે, Khoury સમજાવ્યું.

તો પછી ત્યાં ભાવ મુદ્દો છે.

Maher Canawati, ત્રણ કમાનો સંભારણું દુકાન માલિક, સ્થાનિક ભેટ કરવામાં વેચે છે અને તે પણ પાછળ એક લાકડું વર્કશોપ છે. પરંતુ તેમણે તેમજ આયાત માટે જગ્યા રાખે છે.

“”અમે કારણ કે અમે વિવિધ બજારો અને વિવિધ બજેટ સાથે વિવિધ યાત્રાળુઓ અમારી દુકાનમાં વેપારી તમામ પ્રકારના વહન છે,”” Canawati, કુટુંબ જેની 16 મી સદીથી યાત્રાળુઓ માટે સેવા પૂરી પાડે છે જણાવ્યું હતું.

Canawati જણાવ્યું હતું કે તેઓ તેમના ગ્રાહકો વિકલ્પો આપવા માંગે છે, અને તે તફાવત વિશે સ્પષ્ટ છે.

“”કરવામાં ઈન ચાઇના rosaries એક ડઝન $ 4 માટે વેચાણ જ્યારે $ 25 માટે સ્થાનિક રીતે કરવામાં વેચાણ એક ડઝન,”” તેમણે જણાવ્યું હતું. “”કરવામાં ઈન ચાઇના ઈસુ બાળકો $ 20 માટે વેચવા અને બેથલેહેમ રાશિઓ $ 64 માટે વેચે છે.””

જ્યારે ક્રાફ્ટ વર્કશોપ માલિકો વિદેશી આયાત બડબડાટ કરવો, દરેક જણ માને છે આયાત ગંભીરતાપૂર્વક સ્થાનિક વેપારીઓ અને કારીગરો ધમકી આપી છે.

“”તે એક બિઝનેસ છે,”” સમીર Hazboun, કોમર્સ બેથલહેમમાં ચેમ્બર ઓફ ચેરમેન જણાવ્યું હતું. “”હું બિઝનેસ બહાર આયાત કારણે ચાલી કોઈને પરિચિત નથી.””

અલી અબુ Srour, પેલેસ્ટિનિયન પ્રવાસન મંત્રાલયના ડિરેક્ટર જનરલ જણાવ્યું હતું કે સરકાર તેના પ્રવાસન કાયદા સુધારવા માટે સ્થાનિક ઉત્પાદકો અને વેપારીઓ રક્ષણ કરવા માટે પ્રયાસ કરી રહ્યા છે.

સૂચિત નિયમો હેઠળ, દુકાનદારો સ્પષ્ટ લેબલ્સ કે આયાત અને રાશિઓ “”પેલેસ્ટાઇન માં સામગ્રી”” વચ્ચે તફાવત સાથે, 70 ટકા ઉત્પાદનો સ્થાનિક રીતે કરવામાં વહન માટે જરૂરી હશે.

મુહમ્મદ યુસુફ, ઓલિવ લાકડું ફેક્ટરી સાથે લાકડું કારીગર આયાત પર scoffs.

“”તે સારી નથી આ વધુ સારું છે,”” તેમણે સ્મિત સાથે જણાવ્યું હતું કે, કારણ કે તે વર્જિન મેરી એક આકૃતિ પર કામ કર્યું હતું.

પાછા આશીર્વાદ ભેટ દુકાન પર, જુલી Deler, 24, જર્મની એક પ્રવાસી, એક નાના ઓલિવ લાકડું એક પેલેસ્ટિનિયન કારીગર દ્વારા કરવામાં ઊંટ ખરીદી કરી હતી.

“”હું સ્થાનિક રીતે કરવામાં પ્રાધાન્ય કારણ કે હું સ્થાનિક આધાર માંગો છો,”” તેમણે જણાવ્યું હતું.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Sipò tradiksyon machin: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.chroniclet.com/national-news/2016/12/21/In-little-town-of-Bethlehem-artisans-take-on-Chinese-knockoffs.html

Nan vil ti kras, moun lavil Betleyèm, atizan pran sou knokof Chinwa

BETHLEHEM, West Bank (AP) — Nwèl ap apwoche ak pèlren ak touris yo te kòmanse rive, kwense boutik yo souvni ki liy lari yo etwat ak koridò, moun lavil Betleyèm, vil a biblik venere kòm Kote li fèt Jezi.

Men, lè vizitè chwazi pran yon moso nan Tè Sent la tounen lakay avèk yo, yo pi bon tcheke etikèt yo. Anpil souvenir — ki gen ladan pèl trademark kolye vil la West Bank la — yo se enpòte soti nan peyi letranje, sitou Lachin.

Yon ti kantite boutik souvni yo kounye a se ap eseye goumen tandans nan, bloke etajè yo prèske sèlman ak lokalman te fè pwodwi yo. Machan di ke pandan ke machandiz yo ka gen plis chè, bon jan kalite a se pi bon epi yo bay yon ogmantasyon enpòtan ale nan ekonomi an difikilte.

“”Mwen te gen pa gen anyen ki se te fè lòt bò dlo eksepte pou yon sèl bagay, sa a, se leman yo. Li nan yon bagay ki vann pou bon mache ak moun ki vle yo,”” te di Bassem Giacaman, pwopriyetè a la Shop Benediksyon Gift ak Wood faktori a Olive. “”Tout lòt bagay se te fè lokalman pou m ka kenbe ekonomi lokal la ap travay.””

Gen kèk 120,000 moun yo dwe vizite Tè Sent la sezon fèt sa a, mwatye nan yo kretyen, dapre ministè Touris pèp Izrayèl la.

Anpil pral vizite lavil Betleyèm, kote globalizasyon li te kite anprint li yo tankou tout kote lòt bagay. Etranje yo ki te fèt atizana, espesyalman sa Chinwa, te vini nan reprezante yon gwo pati nan mache a isit la, ki gen ladan Nwèl souvenir. Pandan ke pa gen okenn Statistik ofisyèl, otorite lokal yo ak biznisman estime ke prèske mwatye nan pwodwi yo, petèt pi plis, yo enpòte.

Giacaman kenbe jis yon kèk pwodwi enpòte nan magazen l ‘yo, pi fò nan yo kache nan yon ti bwat anba yon vann san preskripsyon. Li pran yo soti vin jwenn montre kliyan yo ak konpare yo ak sa Palestinyen yo ki te fèt.

“”Sa a se yon plastik Jezi ti bebe fè nan peyi Lachin ak sa a se yon yon sèl seramik te fè nan lavil Betleyèm, ak sa yo, se rozèr yo bwa oliv ke mwen fè ak sa yo Chinwa,”” li te di, ak fyète ki montre ki sa li te di te pwofesyon an siperyè nan la lokalman te fè machandiz yo.

Lavil Betleyèm se nan bank wès, okipe teritwa Palestinyen yo espere ap fè pati nan eta lavni yo. Touris rete fò, men li te rès la nan ekonomi an long jemi, an pati paske nan restriksyon Izraelyen yo. Touris dwe pase nan yon pòs nan baryè separasyon pèp Izrayèl la yo rive jwenn vil la.

“”Vizite Palestine Sant la,”” ki sitiye nan yon kay 200-zan sou yon eskalye wòch jis yon kèk santèn mèt (yad) soti nan Legliz la nan krèch la, fè pwomosyon yon “”Te fè nan Palestine”” mete etikèt sou.

“”Genyen yon gwo foul de enpòte pwodwi ak yon anpil nan atizana tradisyonèl yo refize piti piti,”” te di Samy Khoury, fondatè ak manadjè jeneral sant la nan.

Vizite Palestine Sant la, ki te kòmanse kòm yon magazen ak vwayaj gid sou entènèt senk ane de sa, travay ak prèske 100 atelye ak lakay-ki baze atizan nan tout teritwa yo Palestinyen ak nan kan refijye Palestinyen toupre rivaj la.

Li prezante Palestinyen atizana tradisyonèl, ki gen ladan yo menm ki gen rapò ak Nwèl tankou rozèr bwa oliv ak manman moun anpil refize pote bijou pèl. Sant la vize vwayajè endepandan epi pran yon apwòch komès ki jis nan biznis li yo.

Ap eseye vann sèlman pwodwi Palestinyen yo ki te fèt vini ak defi yo.

“”Kenbe konsistans ak bon jan kalite, moman an dwa plon, lè n ap kalkile konbyen lajan kapasite pwodiksyon pwodiktè yo ka bay,”” yo se kèk nan yo, eksplike Khoury.

Lè sa a, gen nan pwoblèm nan nan pri.

Maher Canawati, mèt kay nan boutik la souvni Twa Mete, vann lokalman te fè kado ak menm gen yon atelye bwa nan do an. Men, li te kenbe plas pou enpòtasyon kòm byen.

“”Nou gen yo pote tout kalite machandiz nan magazen nou an paske nou gen mache yo diferan ak pèlren diferan ak bidjè diferan,”” te di Canawati, ki gen fanmi te bay sèvis nan pèlren depi syèk la 16th.

Canawati te di ke li vle bay kliyan opsyon l ‘yo, e se li ki klè sou diferans ki genyen.

“”Yon douzèn nan te fè-an-Lachin rozèr vann pou $ 4 pandan y ap yon douzèn nan lokalman te fè vann pou $ 25,”” li te di. “”Te fè-an-Lachin Jezi Ti bebe yo vann pou $ 20 ak yo menm ki lavil Betleyèm vann pou $ 64.””

Pandan ke mèt pwopriyete atelye navèt bougonnen sou enpòtasyon etranje yo, se pa tout moun kwè enpòtasyon yo te seryezman menase machann lokal yo ak atizan.

“”Se yon biznis,”” te di Samir Hazboun, Prezidan nan chanm lan lavil Betleyèm of Commerce. “”Mwen pa okouran de nenpòt moun ki kouri soti nan biznis paske nan enpòtasyon yo.””

Ali Abu Srour, Direktè Jeneral nan Ministè a Touris Palestinyen, te di ke gouvènman an ap eseye mete ajou lwa touris li a pwoteje pwodiktè lokal yo ak machann.

Dapre règleman ki pwopoze yo, machan ta dwe oblije pote 70 pousan lokalman te fè pwodwi yo, ak etikèt klè ke distenge ant enpòtasyon yo ak “”te fè nan Palestine”” moun.

Muhammad Yusuf, yon bòs atizan bwa ak faktori a Bwa Olive, scoffs nan enpòtasyon yo.

“”Li pa bon, sa a se pi bon,”” li te di ak yon souri kòm li te travay sou yon figi nan Vyèj Mari la.

Retounen nan la Shop Benediksyon Gift, Julie deler, 24, yon touris soti nan Germany, ki te achte yon ti chamo bwa oliv fèt pa yon bòs atizan palestinyen yo.

“”Mwen pito lokalman te fè paske mwen vle sipòte moun nan lokalite yo,”” li te di.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support na’ura translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.chroniclet.com/national-news/2016/12/21/In-little-town-of-Bethlehem-artisans-take-on-Chinese-knockoffs.html

A little garin Baitalami, sana’a dauka a kan kasar Sin knockoffs

Baitalami, West Bank (AP) — Kirsimeti na gabatowa da mahajjata da yawon bude ido sun fara isa, crowding da kyauta shaguna da layi kunkuntar tituna da kuma lungu na Baitalami, a Littafi Mai Tsarki garin girmama matsayin Yesu haifuwa.

To, a lõkacin da baƙi za i su yi wani ɓaɓɓake daga Mai Tsarki Land koma gida tare da su, su ne mafi alhẽri duba tasirin. Mutane da yawa tsarabobi — ciki har da West Bank garin alamar kasuwanci rosary beads — an shigo da daga kasashen waje, yafi China.

A kananan yawan kyauta shagunan yanzu kokarin yaki da Trend, Stocking su shelves kusan na musamman tare da gida sanya kayayyakin. Shopkeepers cewa yayin da kayayyaki iya zama ya fi tsada, da inganci ne mafi alheri, kuma su ba da muhimmanci goyon baya ga fafitikar tattalin arziki.

“”Na samu wani abu da aka sanya} asashen waje, fãce ga abu daya, shi ke da maganadiso. Yana da wani abu da sayar for cheap kuma mutane suna so su,”” ya ce Bassem Giacaman, mai shi daga cikin ni’imomi Gift Shop da Azzaitũn Wood Factory. “”Duk abin da kuma aka yi a gida don haka ba zan iya ci gaba da gida tattalin arzikin aiki.””

Wasu 120,000 mutane ne ake sa ran zai ziyarci Mai Tsarki Land wannan biki kakar, rabi daga gare su Kirista, bisa ga Isra’ila ta Tourism ma’aikatar.

Mutane da yawa za su ziyarci Baitalami, inda duniya ya bar ta bugu kamar ko’ina kuma. Harkokin waje da aka yi crafts, musamman na kasar Sin su, sun zo su wakilci babban ɓangare na kasuwa a nan, ciki har da Kirsimeti tsarabobi. Duk da yake akwai wani hukuma statistics, jami’an kananan hukumomi da ‘yan kasuwa sun} iyasta cewa kusan rabin daga cikin kayayyakin, watakila more, an shigo da.

Giacaman rike kawai ‘yan shigo da kayayyakin a cikin store, mafi yawansu ba su boye a cikin wani karamin akwatin a ƙasa a counter. Sai ya rika su fita don nuna abokan ciniki da kuma kwatanta su su Palasdinawa-sanya su.

“”Wannan shi ne wani filastik Yesu baby yi a kasar Sin, kuma wannan shi ne wani yumbu daya sanya a cikin Baitalami, kuma waɗannan su ne zaitun itace rosaries da na yi da kasar Sin, wadanda,”” ya ce, da nuna alfahari nuna abin da ya ce shi ne m zanen na gida sanya kaya.

Baitalami da yake a cikin West Bank, sun shagaltar da ƙasa Palasdinawa fatan zai zama wani ɓangare na su gaba jihar. Tourism rage karfi, amma sauran da tattalin arziki ya dade languished, a sashi saboda Isra’ila hane-hane. Yawon bude ido dole wuce ta hanyar zanga-zanga a Isra’ila ta rabuwa shãmaki su isa garin.

The “”Visit Palestine Center,”” located a cikin wani 200-shekara gidan tare da dutse tsãni kawai ‘yan da ɗari mita (yadudduka) daga The Church of Nativity, na inganta a “”Made in Palestine”” lakabin.

“”Akwai wani babban ambaliya na shigo da kayayyakin da yawa na gargajiya crafts suna ragewa hankali,”” ya ce Samy Khoury, cibiyar ta kafa da kuma general manager.

The Visit Palestine Center, wanda ya fara a matsayin online store da kuma tafiya mai shiryarwa shekaru biyar da suka wuce, aiki tare da kusan 100 nazarinsa da kuma gida na tushen sana’a a ko’ina cikin Palasdinawa yankuna da kuma a Palasdinawa yan gudun hijira a Jordan.

Yana siffofi Palasdinawa gargajiya crafts, ciki har da Kirsimeti da alaka mãsu kamar zaitun itace rosaries da uwar lu’u-lu‘u ado. The cibiyar hari m matafiya da kuma daukan wani m cinikayya m ta zuwa ga harkokin kasuwanci.

Kokarin sayar kawai Palasdinawa-sanya kayayyakin zo da kalubale.

“”Rike daidaito da kuma quality, na da hakkin gubar lokaci, figuring nawa samar iya aiki da kera iya ba,”” su ne wasu daga cikinsu, ya bayyana Khoury.

Sa’an nan akwai batun price.

Maher Canawati, mai shi daga cikin uku arches kyauta shop, sayar gida sanya kyauta har ma yana da itace bita a baya. Amma ya rike dakin shigo da.

“”Dole mu kawo duk wani nau’i na sayarwa a shagon, domin muna da daban-daban kasuwanni da kuma daban-daban mahajjata da daban-daban kasafin kudi,”” ya ce Canawati, wanda iyali Ya azurta ayyuka ga mahajjata tun 16th karni.

Canawati ya ce ya so ya ba wa abokan ciniki zažužžukan, kuma ya bayyana a sarari a game da bambance-bambance.

“”A dozin na yi-in-China rosaries sayar ga $ 4 yayin da dozin gida sanya sell ga $ 25,”” ya ce. “”The sanya-in-China Yesu jariran sayar ga $ 20 da Baitalami mãsu sayar ga $ 64.””

Duk da yake craft bita masu gunaguni game da kasashen waje shigo, ba kowa da kowa ya yi ĩmãni da shigo da suka tsanani barazana gida ‘yan kasuwa da’ yan sana’a.

“”Yana da wani business,”” ya ce Samir Hazboun, Shugaban Baitalami Harkokin Kasuwanci. “”Ina ba ku sani ba kowa a guje daga aiki saboda shigo.””

Ali Abu Srour, darekta janar na Palasdinawa Tourism ma’aikatar, ya ce gwamnati yana kokarin sabunta da yawon shakatawa da dokokin kare gida kera da kuma ‘yan kasuwa.

A karkashin samarwa dokoki, shopkeepers za a bukata domin gudanar da kashi 70 cikin dari gida sanya kayayyakin, da hujjõji tasirin da rarrabe tsakanin shigo da kuma “”Made in Palestine”” su.

Muhammad Yusuf, a itace gwani tare da zaitun Wood Factory, scoffs a shigo.

“”Yana da kyau ba, wannan shi ne mafi alhẽri,”” ya ce tare da murmushi kamar yadda ya yi aiki a kan wani adadi na Virgin Mary.

Back a Albarkar Gift Shop, Julie Deler, 24, a yawon shakatawa daga Jamus, sayi karamin zaitun itace raƙumi ya yi da wani Palasdinawa gwani.

“”Na fi son gida sanya domin ina son in taimaka wa yan unguwa,”” ta ce.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Kākoʻo Maker unuhi: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.chroniclet.com/national-news/2016/12/21/In-little-town-of-Bethlehem-artisans-take-on-Chinese-knockoffs.html

I iki kulanakauhale o Betelehema, artisans lawe ma Chinese knockoffs

Betelehema, West Bank (AP) — Christmas, ua holo mai ana a me na malihini a me na iauaeoia oo? Ecia, ua hoʻomaka e hiki,,ʻoiai ka souvenir pōʻeleʻele loa e kaha i ka puali ololi na alanui a me na alleys o Betelehema, i ka biblical kulanakauhale koʻi kaua e like me ka Iesu ‘aina hanau.

Aka, i ka wa koho malihini, e lawe i ka apana o ka’Āina Hemolele i ka home me lakou, o lakou pono i na kaha lepili. Nui souvenirs — me ke West Bank kūlanakauhale, a ua hoʻokuleana ‘lei kolona i lei — ua laweia mai, mai kahi’ē,ʻano nui China.

A he uuku o ka souvenir pōʻeleʻele loa, ua ano imi i ke kaua i ka au, stocking i ko lakou shelves aneane wale nō me nā Tuamotu i nā huahana. Shopkeepers i aku nei au ia oiai ko lakou mau wahi i kālepa i oi aku pipiʻi, o ka mea e like ai, ua nui maikai a lakou i haawi nui i boost i ka hoʻokele waiwai ‘īnea nei.

“”I Fashion loaa i kekahi mea no overseas wale no kekahi mea, i ka na nā mākēneki. It O kekahi mea e kuai no ka mea, nike, a me na kanaka makemake ia lakou,”” wahi a Bassem Giacaman, nana ka pomaikai Gift Shop, a me ka Olive Wood hola. “”A pau’ē aʻe, ua hana Tuamotu i hiki iaʻu ke malama i ka hoʻokele waiwai ‘kūloko hana.””

Kekahi 120.000 kanaka, ua manaoia o ka’Āina Hemolele, e ike i keia Holiday kau, ka hapalua o lakou Karistiano, e like me ka Iseraela, ka Hoʻomākaʻikaʻi Kuhina.

He nui ka poe e kipa Betelehema, kahi globalization i waiho kona imprint e like me na wahi e ae. ka mea, ua hele mai nā’āina’ē-i akamai, o ka oi aku Chinese poe, o ia ho i ka nui loa o ka makeke nei, ke komo pu Noel souvenirs. Oiai aole no na oihana ‘ikepili helu, kūloko luna a me nā kāne e manaʻo i aneane hapalua o nā huahana, paha hou, ua laweia mai.

Giacaman e malama pono i ka poe i laweia mai huahana iloko o kona hale, ka hapanui o ia mau mea i hūnāʻia i loko o kekahi wahi pahu ma lalo o ka loan. Alaila e kaili aku ia lakou mawaho, e hoike nā mea kūʻai mai ai ka hoohalike ana ia lakou i Palestinian-i keiki.

“”He mea ea Iesu kamaiki hana ma Kina, a me keia mea he pālolo kekahi hana iloko o Betelehema, aʻo ia nāʻoliva wahie rosaries ka mea aʻu e hana a ka Pake kamalii,”” i aku la ia, hoʻokiʻekiʻe e hoike ana i ka mea i mai la ia i ka oi craftsmanship o ka Tuamotu i ka waiwai.

Betelehema, aia ma ka West Bank, noho?? eoi? Na Palestinians manaʻolana, e lilo o kēia mua aku i ko lakou noho ana.? Ecia koe ikaika, aka, o ke koena o ka hoʻokele waiwai i loihi u auanei lakou, ma ka hapa no ka mea, o ka mamo aʻIseraʻela kapu. Iauaeoia oo? Ecia e hele ma waena o ka ueo ei? Aiiia i loko o kaʻIseraʻela i hoʻolaʻaʻia ke’ākeʻakeʻa e hiki i ke kulanakauhale.

Ka “”lōliʻi Palesetina Center,”” Aia i loko o ka hale 200-makahiki-mua ma ka pohaku stairway pono he mau haneri mika (iwilei) mai ka Ekalesia o ka hanau ai, ka paipai ‘ana i kekahi “”Ua hanaia, ma Palesetina”” ae’ ia.

“”Ua he nui influx o ka laweia huahana, a me ka hooilina o ka kuʻuna House ua emi i nā,”” wahi a Samy Khoury, ke kikowaena ka mea hoʻoheheʻe kālā, a me ka manakia nui.

Ke kipa Palesetina Center, ka mea i ho’āla e like me ka online no loa a me ka hele alakai elima makahiki aku nei, hana me ka aneane 100 Workshop, a me ka hale-aʻo artisans ma ka Palestinian panalāʻau, a me ka Palestinian refugee? Neeo eaaa? I loko o Ioredane.

It helehelena Palestinian kahiko akamai, e like me Christmas-nā keiki e like meʻoliva laau rosaries a me ka makuwahine o na momi nani ai. Ke kikowaena pale kuokoa kaʻahele a lawe i ka maikaʻi kalepa e hoʻokokoke aku i kona hana.

Ke ho’āʻo nei e kuai wale Palestinian-i huahana ke hele mai me ka hana nui loa ia.

“”Malama ana consistency a me quality, i ka pono kēpau manawa, kii i ka nui o? Iecaianoaaiiuo nona iho i na nā hoʻohua e haawi aku,”” ua kekahi o ia mau mea, wehewehe Khoury.

A laila laila ‘o ke kahe o ke kumukuai.

Maher Canawati, nona ka Ekolu mau hoaka souvenir shop, kūʻai Tuamotu i nā makana, a hiki i ka wahie Workshop ma ka hope. Aka, ia malama lumi no ka waiwai hoʻokomo e like me ka pono.

“”Mākou e lawe i na ano a pau o kuai i loko o ko mākou Shop no ka makou i okoa aha kanaka, a me kekahi mau malihini me ka okoa Bedroom,”” wahi a Canawati, kona ohana i hoomakaukau lawelawe i ka malihini mai ka 16th kenekulia.

Canawati mai la oia i manao ai e haawi i kona nā mea kūʻai mai i nā koho, a oia ka mea hoike i ka oko ao.

“”He kakini o ka hana-ma-China rosaries kuai no $ 4 oiai he kakini o Tuamotu i kuai lilo no $ 25,”” oia la. “”O ka hana-ma-China o Iesu keiki kuai no $ 20 a me ka Betelehema mea kuai no $ 64.””

Oiai o kana oihana Workshop ona’ōhumu e pili ana i na waiwai hoʻokomo, aole kela i manaoio i na waiwai hoʻokomo i seriously hooweliweli kūloko poe kuai, a me artisans.

“”O ka hana,”” wahi a Samira Hazboun, lunahoomalu o ka Betelehema keena o Pāʻoihana. “”I au i kaʻike i ka mea holo mai loko mai o ka hana no o ka poe waiwai hoʻokomo.””

Ali Abu Srour, ka luna hoʻokele luna o ka Palestinian Hoʻomākaʻikaʻi Kuhina, i mai la i ke aupuni e ho’āʻo ana e update kona? Ecia kanawai kūloko nā hoʻohua a me na poe kalepa e hoomalu aku.

Malalo o ka hana i hāpai rula, shopkeepers ia i koi ‘ia e lawe 70 pakeneka Tuamotu i huahana, me ka maopopo lepili iʻike ma waena o waiwai hoʻokomo, a me “”Ua hanaia, ma Palesetina”” poʻe.

Muhammad Yusuf, he ulu lāʻau kahuna hana me ka Olive Wood hola, scoffs ma na waiwai hoʻokomo.

“”O, aole maikai, o keia ka mea maikaʻi,”” i aku la ia ia me ka minoʻaka, e like me ia i hana ia ma ke aka o ka Puʻupaʻa.

Back ma na pomaikai Gift Shop, Julie Deler, 24, he oo? Enonei-? Mai Kelemānia, kuai, he uukuʻoliva lāʻau kamelo i hanaʻia ma ka Palestinian kahuna hana.

“”I makemake Tuamotu i no ka mea, aole au makemake e kokua i na kamaaina,”” i iho la ia.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
תרגום מכונה תמיכה: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.chroniclet.com/national-news/2016/12/21/In-little-town-of-Bethlehem-artisans-take-on-Chinese-knockoffs.html

בעיירה הקטנה של בית לחם, אומנים לקחת על חיקויים סיניים

בית לחם, בגדה המערבית (AP) — חג המולד מתקרב וצליינים ותיירים החלו להגיע לאזור, גודשים את חנויות המזכרות לאורך הרחובות והסמטאות הצרות של לחם, העיר המקראית נערץ כמו עיר הולדתו של ישו.

אבל כאשר מבקרים בוחרים לקחת פיסת ארץ הקודש הביתה איתם, הם לבדוק את התוויות טוב יותר. מזכרות רבות — כולל מחרוזות תפילת הסימן המסחרית של העיר בגדה המערבית — מיובאות מחו””ל, בעיקר בסין.

מספר קטן של חנויות מזכרות עכשיו מנסה להילחם המגמה, סחורה על המדפים שלהם כמעט אך ורק עם מוצרים מתוצרת מקומית. חנוונים אומרים כי בעוד מרכולתם עשויה להיות יקרה יותר, האיכות הרבה יותר טובה והם נותנים דחיפה חשובה לכלכלת הנאבקים.

“”אין לי שום דבר כי הוא עשה בחו””ל, למעט דבר אחד, זה המגנטים. זה משהו שמוכר בזול ואנשים רוצים אותם,”” אמר באסם Giacaman, בעלים של חנות ברכות מתנת מפעל עץ הזית. “”כל השאר הוא מתוצרת מקומית כדי שאוכל לשמור על הכלכלה המקומית לעבוד.””

כ -120,000 איש צפויים לבקר בארץ הקודש בעונת החגים הנוכחית, ומחציתן נוצריות, לפי הערכת משרד התיירות של ישראל.

רבים יבקרו לחם, בו גלובליזציה הותירה את חותמה כמו בכל מקום אחר. אמנות תוצרת חוץ, במיוחד אלה סיניים, הגיעו לייצג חלק גדול של השוק כאן, כוללים מזכרות מולד. אמנם אין נתונים רשמיים, פקידים ואנשי עסקים מקומיים מעריכים כי כמעט מחצית מהמוצרים, אולי יותר, מיובאים.

Giacaman שומר רק כמה מוצרים מיובאים בחנותו, רובם מוסתרים בתוך קופסה קטנה מתחת לדלפק. הוא לוקח אותם החוצה כדי להראות ללקוחות ולהשוות אותם לאלה פלשתינים מתוצרת.

“”זהו תינוק פלסטיק ישו שיוצר בסין וזו אחת קרמיקה שנעשתה בבית הלחם, ואלה מחרוזות עץ הזית כי אני עושה ואת אלה הסיניים,”” אמר בגאווה מראות מה שלדבריו היה מהאיכות המעולה של מתוצרת מקומית סחורות.

לחם הוא בגדה המערבית, שטח כבוש הפלסטינים מקווים להיות חלק מדינתם העתידית. התיירות נותר חזק, אבל בשאר המשק כבר מזמן נמק, בין השאר בשל ההגבלות הישראליות. תיירים חייבים לעבור דרך מחסום שהוקם במכשול ההפרדה של ישראל להגיע לעיר.

“”מרכז פלסטין בקר,”” ממוקם בבית 200 בן לאורך חדר מדרגות אבן רק כמה מאות מטרים (מטרים) מכנסיית המולד, מקדם “”Made in פלסטין”” תווית.

“”יש זרם גדול של מוצרים מיובאים הרבה מלאכות מסורתיות הולכים ופוחתים בהדרגה,”” אמרו סמי חורים, מייסד המרכז של ומנהל כללי.

המרכז פלסטין בקר, אשר התחיל בתור מדריך לחנות נסיעות מקוונת לפני חמש שנים, עובד עם כמעט 100 סדנאות אומנים מהבית בכל רחבי השטחים הפלסטינים ובמחנות הפליטים הפלסטינים בירדן.

הוא כולל מלאכות מסורתיות הפלסטינית, כולל אלה הקשורים לחג המולד כמו מחרוזות עץ זית אמא של קישוטים פנינה. המרכז מתמקד גם לנוסעים עצמאיים ונוסעים נוקט בגישת סחר הוגנת בעסקיה.

מנסה למכור מוצרים פלשתינים מתוצרת רק מגיע עם אתגרים.

“”שמירה על עקביות ואיכות, בזמן הנכון להוביל, להבין כמה קיבולת ייצור המפיקים יכולים לתת,”” הם חלק מהם, הסביר חורים.

ואז יש את סוגיית המחיר.

מאהר Canawati, בעלים של חנות מזכרות השלוש קשתות, מוכר מתוצרת מקומית מתנות ואפילו יש סדנת עץ בחלק האחורי. אבל הוא שומר מקום יבוא גם כן.

“”אנחנו צריכים לבצע כל מיני סחורה בחנות שלנו כי יש לנו שווקים שונים וצליינים שונים בתקציבים שונים,”” אמר Canawati, שמשפחתו ספקה שירותים לצליינים מאז המאה ה -16.

Canawati אמר שהוא רוצה לתת אפשרויות לקוחותיו, והוא ברור על ההבדלים.

“”תריסר מתוצרת סין מחרוזות למכור 4 $ בעוד תריסר למכור מתוצרת מקומית עבור 25 $,”” הוא אמר. “”הם הובילו-in-סין תינוקות ישו למכור 20 $ ואת אלה לחם למכור 64 $.””

בעוד בעלי מלאכת מלאכה לרטון על יבוא זר, לא כולם מאמינים היבוא ברצינות איים סוחרים ובעלי מלאכה מקומיים.

“”זה עסק,”” אמר סמיר חזבון, יו””ר בית לחם לשכת המסחר. “”אני לא מודע של מישהו לרוץ מחוץ לעסק בגלל היבוא.””

עלי אבו סרור, מנכ””ל משרד התיירות הפלסטינית, אמר כי הממשלה מנסה לעדכן חוקי התיירות שלה כדי להגן על יצרנים וסוחרים מקומיים.

על פי התקנות המוצעות, יידרשו בעלי חנויות לשאת 70 מוצרי אחוזים מתוצרת מקומית, עם מדבקות שקופות המבדילים בין היבוא “”Made in פלסטין”” אלה.

מוחמד יוסוף, בעל מלאכת עץ עם מפעל עץ הזית, מלגלג על היבוא.

“”זה לא טוב, זה עדיף,”” אמר בחיוך בעודו עובד על דמות של מרים הבתולה.

חזרה לעבר חנות מתנות ברכות, גולות Deler, 24, תיירת מגרמניה, קונה גמל עץ זית קטן שנעשה על ידי בעל מלאכה פלסטינית.

“”אני מעדיף מתוצרת מקומית כי אני רוצה לתמוך מקומי,”” אמרתי.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
समर्थन मशीन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.chroniclet.com/national-news/2016/12/21/In-little-town-of-Bethlehem-artisans-take-on-Chinese-knockoffs.html

बेतलेहेम के छोटे से शहर में, कारीगरों चीनी थोक पर ले

बेतलेहेम, वेस्ट बैंक (एपी) — क्रिसमस आ रहा है और तीर्थयात्रियों और पर्यटकों कि संकरी गलियों और बेतलेहेम, बाइबिल शहर यीशु के जन्मस्थान के रूप में प्रतिष्ठित की गलियों लाइन यादगार वस्तुओं की दुकानों भीड़ पहुंचने के लिए शुरू कर दिया है।

लेकिन जब दर्शकों को घर वापस उनके साथ पवित्र भूमि का एक टुकड़ा लेने के लिए चुनते हैं, वे बेहतर लेबल की जाँच। कई स्मृति चिन्ह — वेस्ट बैंक शहर के ट्रेडमार्क माला सहित -, मुख्य रूप से चीन विदेश से आयात कर रहे हैं।

यादगार वस्तुओं की दुकानों की एक छोटी संख्या अब इस प्रवृत्ति से लड़ने के लिए, स्थानीय रूप से बने उत्पादों के साथ लगभग विशेष रूप से उनकी अलमारियों मोजा कोशिश कर रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि जब उनके माल और अधिक महंगा हो सकता है, गुणवत्ता में काफी बेहतर है और वे संघर्षरत अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण बढ़ावा दे।

“”मैं कुछ भी नहीं है कि एक बात के अलावा विदेशों में बना है मिल गया है, कि मैग्नेट है। यह कुछ ऐसा है कि सस्ते के लिए बेचता है और लोग उन्हें चाहते हैं,”” Bassem Giacaman, आशीर्वाद उपहार की दुकान और जलपाई की लकड़ी फैक्टरी के मालिक ने कहा। “”बाकी सब कुछ स्थानीय रूप से बनाया जाता है तो मैं काम कर स्थानीय अर्थव्यवस्था रख सकते हैं।””

कुछ 120,000 लोगों इजरायल के पर्यटन मंत्रालय के अनुसार, पवित्र भूमि इस छुट्टी का मौसम यात्रा करने के लिए उनमें से आधे से ईसाई उम्मीद कर रहे हैं।

कई बेतलेहेम, जहां वैश्वीकरण और हर जगह की तरह अपनी छाप छोड़ दिया है का दौरा करेंगे। विदेशी बनाया शिल्प, विशेष रूप से चीनी लोगों, यहां के बाजार का एक बड़ा हिस्सा प्रतिनिधित्व करने के लिए, क्रिसमस स्मृति चिन्ह सहित आ गए हैं। हालांकि कोई आधिकारिक आँकड़े हैं, स्थानीय अधिकारियों और व्यापारियों का अनुमान है कि लगभग उत्पादों का आधा, शायद अधिक, आयात कर रहे हैं।

Giacaman, एक काउंटर के नीचे एक छोटे से बॉक्स में उनमें से सबसे छिपा उसकी दुकान में बस कुछ ही आयातित उत्पादों रहता है। उन्होंने कहा कि उन्हें ग्राहकों को दिखाने के लिए और उन्हें फिलीस्तीनी बना लोगों के लिए तुलना करने के लिए बाहर ले जाता है।

“”यह एक प्लास्टिक यीशु बच्चे को चीन में बनाया है और यह एक चीनी मिट्टी के बेतलेहेम में की गई है, और इन जैतून की लकड़ी rosaries है कि मैं बनाने के लिए और चीनी लोगों को कर रहे हैं,”” उन्होंने कहा, गर्व से दिखा कि उसने क्या कहा की बेहतर शिल्प कौशल था स्थानीय स्तर पर माल बना दिया।

बेथलेहम वेस्ट बैंक में, क्षेत्र फिलीस्तीनियों आशा है कि उनकी भविष्य में राज्य का हिस्सा होगा पर कब्जा कर लिया है। पर्यटन मजबूत बनी हुई है, लेकिन अर्थव्यवस्था के बाकी लंबे क्योंकि इजरायल प्रतिबंध के हिस्से में, निस्तेज हो गया। पर्यटकों को शहर तक पहुंचने के लिए इजरायल की जुदाई बाधा में एक जांच की चौकी के माध्यम से गुजरना होगा।

“”भेंट फिलिस्तीन केंद्र,”” चर्च ईसाइयों के से एक पत्थर सीढ़ी सिर्फ कुछ सौ मीटर (गज) के साथ एक 200 साल पुराने घर में स्थित है, एक “”मेड फिलिस्तीन में”” लेबल को बढ़ावा देता है।

उन्होंने कहा, ‘आयातित उत्पादों की एक बड़ी बाढ़ है और पारंपरिक शिल्प का एक बहुत धीरे-धीरे गिरावट आ रही है, “”Samy Khoury, केंद्र के संस्थापक और महाप्रबंधक ने कहा।

भेंट फिलिस्तीन केंद्र है, जो पांच साल पहले एक ऑनलाइन स्टोर और यात्रा गाइड के रूप में शुरू किया था, फिलीस्तीनी राज्य क्षेत्र भर में लगभग 100 कार्यशालाओं और घर आधारित कारीगरों के साथ और जॉर्डन में फिलिस्तीनी शरणार्थी शिविरों में काम करता है।

यह जैतून की लकड़ी rosaries और मोती गहने की माँ की तरह क्रिसमस से संबंधित लोगों सहित फिलीस्तीनी पारंपरिक शिल्प, सुविधाएँ। केंद्र स्वतंत्र यात्रियों को निशाना बनाता है और अपने व्यवसाय के लिए एक निष्पक्ष व्यापार दृष्टिकोण लेता है।

केवल फिलीस्तीनी से बने उत्पादों को बेचने की कोशिश की चुनौतियों के साथ आता है।

“”, स्थिरता और गुणवत्ता, सही नेतृत्व समय को बनाए रखने लगाना कितना उत्पादन क्षमता उत्पादकों दे सकते हैं,”” उनमें से कुछ हैं, Khoury समझाया।

तो फिर वहाँ कीमत का मुद्दा है।

माहेर Canawati, तीन मेहराब यादगार वस्तुओं की दुकान के मालिक, स्थानीय स्तर पर उपहार दिया बेचता है और यहां तक ​​कि पीठ में एक लकड़ी कार्यशाला है। लेकिन उन्होंने साथ ही आयात के लिए कमरे में रहता है।

“”हम क्योंकि हम विभिन्न बाजारों और अलग बजट के साथ विभिन्न तीर्थयात्रियों है हमारी दुकान में माल के सभी प्रकार के ले जाने के लिए है,”” Canawati, जिनके परिवार 16 वीं सदी के बाद से तीर्थयात्रियों के लिए सेवाएं प्रदान की है कहा।

Canawati कहा कि वह अपने ग्राहकों को विकल्प देना चाहता है, और वह मतभेदों के बारे में स्पष्ट है।

“”मेड इन चीन rosaries के एक दर्जन से अधिक $ 4 के लिए बेचते हैं, जबकि $ 25 के लिए स्थानीय स्तर पर किया बेचने के एक दर्जन से अधिक,”” उन्होंने कहा। “”मेड इन चीन यीशु बच्चों को $ 20 के लिए बेच देते हैं और बेतलेहेम लोगों को $ 64 के लिए बेचते हैं।””

जबकि शिल्प कार्यशाला मालिकों विदेशी आयात के बारे में बड़बड़ाना, नहीं हर किसी का मानना ​​आयात गंभीरता से स्थानीय व्यापारियों और कारीगरों की धमकी दी है।

“”यह एक व्यवसाय है,”” समीर Hazboun, वाणिज्य बेतलेहेम चैंबर के अध्यक्ष ने कहा। “”मैं बाहर व्यापार के आयात की वजह से चल रहा है किसी के बारे में पता नहीं हूँ।””

अली अबू सरोउर, फिलिस्तीनी पर्यटन मंत्रालय के महानिदेशक ने कहा कि सरकार अपने पर्यटन कानूनों को अद्यतन करने के लिए स्थानीय उत्पादकों और व्यापारियों की रक्षा करने के लिए कोशिश कर रहा है।

प्रस्तावित नियमों के तहत, दुकानदारों स्पष्ट लेबल है कि आयात और लोगों को “”फिलिस्तीन में निर्मित ‘के बीच अंतर के साथ, 70 प्रतिशत उत्पादों का स्थानीय स्तर पर किया ले जाने के लिए आवश्यक होगा।

मुहम्मद यूसुफ, जैतून की लकड़ी फैक्टरी के साथ एक लकड़ी के शिल्पकार, आयात पर मखौल उड़ाते हैं।

“”यह अच्छा नहीं है यह बेहतर है,”” वह एक मुस्कान के साथ कहा के रूप में वह वर्जिन मैरी का आंकड़ा पर काम किया।

वापस आशीर्वाद उपहार की दुकान पर, जूली deler, 24, जर्मनी से एक पर्यटक, एक छोटे से जैतून की लकड़ी एक फिलिस्तीनी शिल्पकार द्वारा बनाया ऊंट खरीदा है।

“”मैं स्थानीय रूप से बनाया पसंद करते हैं क्योंकि मैं स्थानीय लोगों का समर्थन करना चाहते हैं,”” उसने कहा।

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Kev them nyiaj yug tshuab txhais lus: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.chroniclet.com/national-news/2016/12/21/In-little-town-of-Bethlehem-artisans-take-on-Chinese-knockoffs.html

Nyob rau hauv lub zos me me ntawm Npelehees, artisans noj nyob rau hauv Suav knockoffs

Npelehees, West Bank (AP) — Christmas yog nce thiab pilgrims thiab tourists tau pib mus txog, tej chaw tej lub souvenir khw uas kab txojkev nqaim thiab alleys ntawm Npelehees, lub biblical lub zos Revered raws li Yexus birthplace.

Tab sis thaum cov neeg tuaj saib xaiv ib daim ntawm tus Vaj Ntsuj Av rov qab mus tsev nrog lawv, lawv zoo xyuas cov ntawv. Muaj ntau souvenirs — nrog rau cov West Bank nroog trademark rosary hlaws dai — yog mas los ntawm txawv teb chaws, mas Tuam Tshoj.

Ib tug me me muaj pes tsawg tus ntawm souvenir khw yog tam sim no sim mus tua tus qauv, teeb lawv rhawv yuav luag heev dua lwm yam nrog zos ua cov khoom. Shopkeepers hais tias thaum lawv wares tej zaum yuav ntau kim, qhov zoo yog npaum li cas zoo dua thiab lawv muab ib tug tseem ceeb boost mus rau lub chav kev khwv nyiaj txiag.

“”Kuv twb tau txais ib yam dab tsi uas yog ua txawv teb chaws tsuas yog ib tug tshaj plaws, uas yog cov hlau nplaum. Nws yog ib yam dab tsi uas muag pheej yig thiab cov neeg xav tau,”” hais tias Bassem Giacaman, tus tswv tsev cov Koob Hmoov Gift kav thiab Lub Txiv Ntoo Hoobkas. “”Txhua tsav txhua yam yog ua zos ces kuv yuav khaws lub zos kev khwv nyiaj txiag ua hauj lwm.””

Ib txhia 120,000 cov neeg yuav tsum mus xyuas tus Vaj Ntsuj av no nyiaj so koobtsheej caij, ib nrab ntawm lawv Christian, raws li rau cov Yixayee tus Tourism Ministry.

Muaj ntau yuav mus xyuas lub moos Npelehee, uas globalization tau tshuav nws imprint zoo li qhov txhia chaw. Txawv teb chaws-ua crafts, tshwj xeeb tshaj yog suav sawv daws yuav, tau tuaj los sawv cev rau ib tug loj ib feem ntawm kev ua lag luam nyob ntawm no, xws li Christmas souvenirs. Thaum muaj cov tsis muaj hauj statistics, lub zos ua hauj lwm thiab businessmen kwv yees tias ze li ntawm ib nrab ntawm cov khoom, tej zaum ntau, yog mas.

Giacaman yuav cia li ib tug ob peb mas khoom nyob rau hauv nws lub khw, feem ntau ntawm lawv thaum nyob rau hauv ib tug me me lub thawv hauv qab ib tug txee. Nws yuav siv sij hawm lawv tawm mus qhia cov neeg muas zaub thiab los sib piv rau Palestinian-ua sawv daws yuav.

“”Qhov no yog ib lub hnab yas Yexus tus me nyuam ua nyob rau hauv Tuam Tshoj thiab qhov no yog ib tug tej hub ib tug ua nyob rau hauv lub moos Npelehee, thiab cov no yog cov txiv ntoo rosaries tias kuv ua thiab Suav sawv daws yuav,”” nws hais tias, tau hais khov kho qhia li cas nws hais tias yog lub superior craftsmanship ntawm lub zos ua khoom muag.

Npelehees yog nyob rau hauv lub sab hnub poob Bank, nyob lub teb chaws lub Palestinians cia siab tias yuav tau ib feem ntawm lawv cov neej yav tom ntej lub xeev. Tourism tseem muaj zog, tab sis tus so ntawm lub kev khwv nyiaj txiag tau ntev languished, nyob rau hauv ib feem vim hais tias ntawm Israeli txwv. Tourists yuav tsum kis tau los ntawm ib tug checkpoint nyob rau hauv cov neeg Ixayees tus sib cais barrier mus cuag lub nroog.

Lub “”Mus saib Palestine Center,”” nyob rau hauv ib tug 200-xyoo-laus lub tsev nrog ib lub pob zeb ntaiv cia li ib ob peb puas meters (yards) los ntawm lub Koom Txoos ntawm lub Nativity, yeej txhawb ib tug “”Tau nyob rau hauv Palestine”” daim ntawv lo.

“”Muaj ib tug loj influx ntawm mas cov khoom thiab ib tug ntau ntawm tshuaj crafts yog koos maj,”” hais tias Samy Khoury, qhov chaw tus tsim thiab dav dav saib xyuas.

Lub Mus saib Palestine Center, uas pib raws li ib tug nyob hauv internet khw thiab mus ncig teb chaws daim ntawv qhia tsib lub xyoos dhau los, ua hauj lwm nrog ze li ntawm 100 kev cob qhia thiab raws li lub tsev artisans thoob plaws hauv lub Palestinian ib cheeb tsam thiab nyob rau hauv Palestinian neeg thoj nam nyob rau hauv Jordan.

Nws ntseg Palestinian tsoos crafts, xws li Christmas-hais txog sawv daws yuav zoo li txiv ntoo rosaries thiab leej niam ntawm pearl ornaments. Qhov chaw lub hom phaj ywj siab mus ncig thiab yuav siv sij hawm ib tug ncaj ncees luam mus kom ze rau nws ua lag ua luam.

Sim mus muag xwb Palestinian-ua cov khoom los nrog txoj kev sib tw.

“”Tswj taub hau thiab zoo, txoj cai txhuas lub sij hawm, koj khom lub tsheb ntau npaum li cas lub peev xwm ntau cov neeg tsim muaj peev xwm muab,”” yog ib co ntawm lawv, piav Khoury.

Ces yog qhov teeb meem ntawm nqe.

Maher Canawati, tswv ntawm lub Peb Arches souvenir khw, muag zos ua khoom plig thiab txawm muaj ib tug ntoo Rhiav nyob hauv lub rov qab. Tab sis nws yuav ua rau chav tsev rau txawv teb chaws zoo li.

“”Peb yuav tsum nqa tag nrho cov hom ntawm cov khoom nyob rau hauv peb lub khw vim hais tias peb muaj ntau ciaj uas muag thiab txawv pilgrims nrog txawv pob nyiaj siv,”” hais tias Canawati, nws tsev neeg tau txais kev pab rau pilgrims txij li thaum lub xyoo pua 16th.

Canawati hais tias nws xav muab nws cov neeg muas zaub xaiv, thiab nws yog ib qhov tseeb txog qhov sib txawv.

“”Ib tug teb ua-nyob rau hauv-Tuam Tshoj rosaries muag rau $ 4 thaum teb zos ua muag rau $ 25,”” nws hais. “”Lub ua-nyob rau hauv-Tuam Tshoj Yexus cov me nyuam mos muag rau $ 20 thiab cov Npelehees sawv daws yuav muag rau $ 64.””

Thaum khoom siv tes ua Rhiav tswv grumble txog txawv teb chaws tuaj txawv teb chaws, tsis yog txhua tus ntseeg hais tias lub txawv teb chaws tau tiag hem zos tub txawj tub ntse thiab artisans.

“”Nws yog ib tug ua lag ua luam,”” hais tias Samir Hazboun, Chairman ntawm lub moos Npelehee Chamber of Commerce. “”Kuv tsis paub txog leej twg khiav tawm ntawm lub lag luam vim hais tias ntawm lub txawv teb chaws.””

Ali Abu Srour, tus thawj coj general ntawm lub Palestinian Tourism Ministry, hais tias tsoom fwv yog sim kho cov tourism kev cai los tiv thaiv lub zos producers thiab tub txawj tub ntse.

Nyob rau hauv lub npaj cov kev cai, shopkeepers yuav tsum tau nqa 70 feem pua ​​zos ua khoom, nrog ntshiab cov ntawv qhia tias qhov txawv ntawm txawv teb chaws thiab “”Tau nyob rau hauv Palestine”” sawv daws yuav.

Muhammad Yusuf, ib tug ntoo craftsman nrog Lub Txiv Ntoo Hoobkas, scoffs nyob rau txawv teb chaws.

“”Nws tsis yog zoo, qhov no yog ib qho zoo,”” nws hais luag nyav li nws ua hauj lwm nyob rau hauv ib daim duab ntawm tus ntxhais nkauj xwb Mary.

Rov qab rau cov Koob Hmoov Gift kav, Julie Deler, 24, ib tug neeg mus ncig tebchaws los ntawm lub teb chaws Yelemees, yuav ib tug me me txiv ntoo ntxhuav ua los ntawm ib tug Palestinian craftsman.

“”Kuv xav zos tau vim hais tias kuv xav mus pab txhawb cov neeg hauv zos,”” nws hais.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support gépi fordítás: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.chroniclet.com/national-news/2016/12/21/In-little-town-of-Bethlehem-artisans-take-on-Chinese-knockoffs.html

Ebben a kis városban Betlehem, iparosok vesz kínai utánzatok

Betlehem, Ciszjordánia (AP) — A karácsony közeledtével és a zarándokok és a turisták elkezdték érkezik, zsúfoltság a ajándéküzletek, hogy a keskeny utcák és sikátorok Betlehem, a bibliai város tisztelt Jézus szülőföldje.

De amikor a látogatók választhatnak, hogy egy darab a Szentföld haza velük, jobban ellenőrizze a címkéket. Sok ajándéktárgyak — beleértve a ciszjordániai város védjegye rózsafüzér — külföldről behozott, főként Kínában.

Néhány ajándéküzletek most próbál harcolni a tendencia, harisnya polcokon szinte kizárólag helyben készített termékeket. A boltosok azt mondják, hogy míg a portékáikat lehet drágább, a minősége sokkal jobb, és jelentősen fellendítheti a küzdő gazdaságot.

“”Nincs semmi, ami történik a tengerentúli kivéve egy dolgot, ami a mágnesek. Ez olyasmi, hogy eladja az olcsó és az emberek akarják,”” mondta Bassem Giacaman tulajdonosa, az áldások ajándékbolt és az Olive Wood Factory. “”Minden más helyi szinten történik, így tudom tartani a helyi gazdaság működik.””

Néhány 120.000 embert várhatóan látogatást a Szentföldön az ünnepi szezonban, fele keresztény szerint Izrael Turisztikai Minisztérium.

Sok látogat Bethlehem, ahol a globalizáció nyomot hagyott, mint mindenhol máshol. Idegen készült kézműves, különösen a kínai is, azért jöttek, hogy képviselje a nagy részét a piac itt, köztük karácsonyi ajándéktárgyak. Bár nincsenek hivatalos statisztikák, a helyi hivatalnokok és üzletemberek úgy becsülik, hogy közel fele a termékek, talán több, importálják.

Giacaman tartja néhány import termékekre a boltban, többségük rejtett egy kis dobozban alatt a számláló. Ő veszi őket, hogy megmutatják az ügyfeleknek, és hasonlítsa össze őket a palesztin-alkotta.

“”Ez egy műanyag Jézus baba Kínában készült, és ez egy kerámia egy készült Betlehemben, és ezek azok a olajfa rózsafüzér hogy én, hogy a kínai is,”” mondta, büszkén mutatja, amit mondott, a kiváló kivitelezés a helyben készült termékek.

Betlehem a ciszjordániai, elfoglalt területen a palesztinok remélik része lesz a jövőbeni állapot. Turizmus továbbra is erős, de a többi a gazdaság hosszú sínylődött, részben azért, mert az izraeli korlátozásokat. A turisták át kell mennie egy ellenőrzőpont Izrael kerítés, hogy elérjük a város.

A “”Visit Palesztina Center”” található, egy 200 éves ház mellett egy kő lépcső mindössze néhány száz méter (yard) a templom a Születés, elősegíti a “”Made in Palestine”” címkét.

“”Van egy nagy beáramló importált termékek és a sok hagyományos mesterségek csökken fokozatosan,”” mondta Samy Khoury, a központ alapítója és vezérigazgatója.

A látogatás Palesztina Center kezdődött, mint egy online bolt, és útikalauz öt éve működik, közel 100 műhelyek és otthoni kézművesek egész palesztin területeken és a palesztin menekülttáborokban Jordan.

Jellemzője palesztin hagyományos mesterségek, beleértve karácsonyi kapcsolatos is, mint olajfa rózsafüzért és gyöngyház dísztárgyakat. A központ célozza független utazók és úgy tisztességes kereskedelem megközelítés az üzleti.

Próbál eladni csak palesztin készült termékek jön kihívásokat.

“”Fenntartása következetességét és minőségét, a megfelelő átfutási idő, kitalálni, hogy mennyi a termelési kapacitás a gyártók adhat,”” néhány közülük, magyarázta Khoury.

Aztán ott van a kérdés az ár.

Maher Canawati tulajdonosa, a Three Arches ajándékbolt, értékesítő helyben készült ajándékok, és még van egy fa műhely hátul. De ő tartja helyiség az import is.

“”Van, hogy készítsen mindenféle árut üzletünkben, mert van a különböző piacok és a különböző zarándokok különböző költségvetések,”” mondta Canawati, akinek a családja nyújtott szolgáltatásokat zarándokok a 16. század óta.

Canawati azt mondta, szeretné, hogy az ő ügyfelei lehetőségeket, és világos a különbség.

“”Egy tucat made-in-Kínában rózsafüzért eladni $ 4, míg egy tucat a helyben készült eladni a 25 $,”” mondta. “”A made-in-Kínában Jézus babák eladni $ 20 és Betlehem is eladni 64 $.””

Míg kézműves műhely tulajdonosai morog a külföldi import, nem mindenki hisz az import súlyosan fenyegeti a helyi kereskedők és kézművesek.

“”Ez egy üzlet,”” mondta Samir Hazboun elnöke, a betlehemi Kereskedelmi Kamara. “”Nem vagyok tisztában, hogy valaki kifogy az üzletet, mert az import.””

Ali Abu Srour, főigazgatója a palesztin Turisztikai Minisztérium, mondta a kormány igyekszik frissíteni a turisztikai törvények védik a helyi termelők és a kereskedők.

A javasolt szabályozás, boltosok lenne szükséges ahhoz, hogy a 70 százalék a helyben készült termékek, egyértelmű címkékkel, amelyek megkülönböztetik a behozatal és a “”Made in Palestine”” is.

Mohamed Yusuf, egy fa mesterember The Olive Wood Factory, gúnyolódik a behozatal.

“”Ez nem jó, ez jobb,”” mondta mosolyogva, ahogy dolgozott a szám a Szűz Mária.

Vissza az Áldás ajándékbolt, Julie Deler, 24, turista Németországból, vettem egy kis olíva fa teve tett egy palesztin mesterember.

“”Én inkább a helyben készült, mert azt akarom, hogy támogassa a helyiek,”” mondta.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Stuðningur vél þýðing: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.chroniclet.com/national-news/2016/12/21/In-little-town-of-Bethlehem-artisans-take-on-Chinese-knockoffs.html

Í litla bænum Betlehem, handverksmenn taka á kínversku knockoffs

BETHLEHEM, West Bank (AP) — Jólin nálgast og pílagrímar og ferðamenn farnir að koma, þrengir minjagripaverzlanir sem þekja þröngum götum og húsasundum í Betlehem, Biblíunni bænum revered sem fæðingarstaður Jesú.

En þegar gestir valið um að taka stykki af Landinu helga aftur heim með þeim, þeir athuga betur merkimiðana. Margir minjagripir — þar á meðal vörumerki Rosary perlur Vesturbakkanum bæjarins — eru flutt inn frá útlöndum, aðallega Kína.

A lítill fjöldi minjagripaverzlanir eru nú að reyna að berjast við þróun, sokkinn hillurnar nánast eingöngu með staðbundið gert vörur. Búðareigendur segja að á meðan varning þeirra kann að vera dýrara, gæði er miklu betra og þeir gefa mikilvæg uppörvun að barátta hagkerfi.

“”Ég hef ekkert sem er gert erlendis nema eitt, það er seglum. Það er eitthvað sem selur ódýrir og fólk vill þá,”” sagði Bassem Giacaman, eigandi Blessun Gift Shop og The Olive Wood Factory. “”Allt annað er gert á staðnum svo ég geti haldið viðkomandi hagkerfi að vinna.””

Sumir 120.000 manns er gert ráð fyrir að heimsækja Holy Land this frídagur árstíð, helmingur þeirra Christian, samkvæmt Ísraels Tourism ráðuneytisins.

Margir munu heimsækja Betlehem, þar sem alþjóðavæðing hefur skilið eftir mark sitt eins og alls staðar annars staðar. Erlendir gert handverk, sérstaklega kínverska sjálfur, hafa komið til stóran hluta af markaðnum hér, þar á meðal jólin minjagripum. Þó að það eru engar opinberar tölur, sveitarfélaga embættismenn og kaupsýslumaður áætla að næstum helmingur afurðanna, kannski meira, eru innflutt.

Giacaman heldur aðeins nokkrar innfluttar vörur í verslun hans, flestir falinn í litlum kassa undir borðið. Hann tekur þá út til að sýna viðskiptavinum og bera saman þá til Palestínu-liðinu sjálfur.

“”Þetta er plast Jesús barnið gerði í Kína og þetta er keramik einn gert í Betlehem, og þetta eru olíuviði rosaries sem ég gera og kínverska sjálfur,”” sagði hann, stoltur sýna hvað hann sagði var betri handverks af staðbundið gert vöru.

Bethlehem er á Vesturbakkanum, eigin yfirráðasvæði Palestínumenn vona að muni vera hluti af framtíðinni ástand þeirra. Ferðaþjónusta er sterk, en restin af hagkerfinu hefur lengi þrotum komin, að hluta til vegna þess Ísraela takmarkana. Ferðamenn verða að fara í gegnum eftirlitsstöð í Ísrael aðskilnað hindrun til að ná bæinn.

The “”Visit Palestine Center,”” staðsett í 200 ára gömlu húsi meðfram steini stiga bara nokkur hundruð metra (Jardar) frá kirkjunni á Nativity, stuðlar að “”Made í Palestínu”” merki.

“”Það er stór innstreymi af innfluttum vörum og mikið af hefðbundnum handverk eru minnkandi smám saman,”” sagði Samy Khoury, miðju er stofnandi og framkvæmdastjóri.

The Visit Palestine Center, sem byrjaði sem netverslun og ferðalög fimm árum síðan, virkar með næstum 100 verkstæði og heimili-undirstaða handverksmenn allan Palestínu og í Palestínu flóttamannabúðum í Jórdaníu.

Það lögun Palestínumanna hefðbundið handverk, þ.mt Christmas-tengdum sjálfur eins ólífu tré rosaries og móðir perlu skart. Miðstöðin miðar sjálfstæða ferðalanga og tekur Sanngirnisvottun nálgun við rekstur þess.

Reyna að selja aðeins vörur palestínskum gert koma með áskoranir.

“”Viðhald samræmi og gæði, rétta leiða tíma, vangaveltur hversu mikið framleiðslugeta framleiðendur geta gefið,”” eru nokkrar af þeim, útskýrði Khoury.

Þá er það spurningin um verð.

Maher Canawati, eigandi Þrír Arches minjagripaverslun, selur staðbundið gert gjafir og jafnvel hefur viður verkstæði í bakinu. En hann heldur pláss fyrir innflutningi eins og heilbrigður.

“”Við verðum að bera alls konar varningi í verslun okkar vegna þess að við höfum mismunandi mörkuðum og mismunandi pílagríma með mismunandi fjárveitingar,”” sagði Canawati, sem fjölskyldan hefur þjónustað pílagríma frá 16. öld.

Canawati sagði að hann vill gefa viðskiptavinum möguleika hans, og hann er skýr um muninn.

“”A tugi gerði-í-Kína rosaries selja fyrir $ 4 en tugi af staðnum gerð selja fyrir $ 25,”” sagði hann. “”The gerði-í-Kína Jesus börn selja fyrir $ 20 og Bethlehem sjálfur selja fyrir $ 64.””

Þó iðn verkstæði eigendur nöldur um erlenda innflutning, ekki allir telur að innflutningur hefur alvarlega ógnað staðbundnum kaupmenn og handverksmenn.

“”Það er það,”” sagði Samir Hazboun, formaður Betlehem Chamber of Commerce. “”Ég er ekki kunnugt um neinn hlaupandi út af fyrirtæki vegna innflutnings.””

Ali Abu Srour, forstjóri Palestínu Tourism ráðuneytisins, sagði að ríkisstjórnin er að reyna að uppfæra ferðaþjónustu lögmálum til að vernda staðbundin framleiðendur og kaupmenn.

Undir fyrirhuguðum reglum, búðareigendur þyrfti að bera 70 prósent staðnum gerðar vörur, með skýr merki um að greina á milli innflutnings og “”Made in Palestine”” sjálfur.

Muhammad Yusuf, viður handverksmaður með The Olive Wood Factory, scoffs á innflutningi.

“”Það er ekki gott, þetta er betra,”” sagði hann með brosi sem hann vann á mynd af Maríu mey.

Aftur á Blessings Gjafabúð, Julie deler, 24, ferðamaður frá Þýskalandi, keypti lítið olíuviði úlfalda gert af palestínsku craftsman.

“”Ég vil frekar staðbundið gert því ég vil styðja við heimamenn,”” sagði hún.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Nkwado igwe translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.chroniclet.com/national-news/2016/12/21/In-little-town-of-Bethlehem-artisans-take-on-Chinese-knockoffs.html

Na obere n’obodo Betlehem, ndị ọrụ nkà na-na Chinese knockoffs

Betlehem, West Bank (AP) — Christmas na-eru nso na njem ala nsọ na-eme njem nleta amalitela-abata, na-eri ihe ncheta ụlọ ahịa na kwụ n’ahịrị na warara n’okporo ámá na alleys nke Bethlehem, Akwukwọ Nsọ obodo-asọpụrụ dị ka Jizọs omumu.

Ma mgbe ndị ọbịa na-ahọrọ na-a mpempe Ala Nsọ lawa, ha mma ịlele kpọọ. Ọtụtụ ncheta — gụnyere West Bank obodo ahụ edenyere Chaplet — na-imported si mba ọzọ, tumadi China.

A ole na ole nke ncheta ụlọ ahịa na-now-agbalna-alụ ọgụ na-emekarị, stocking ha shelves adịchaghị eso mpaghara mere na ngwaahịa. Shopkeepers na-ekwu na mgbe ha wares nwere ike ịbụ ihe dị oké ọnụ, àgwà ka nnọọ mma ma ha na-enye ihe dị mkpa akwalitewo mgba aku na uba.

“”Enwere m ihe ọ bụla na-mere esenidụt ma e wezụga n’ihi otu ihe, nke ahụ bụ nju. Ọ bụ ihe na-akanyam ọnụ ala ma na ndị mmadụ chọrọ ha,”” kwuru Bassem Giacaman, nwe Ngọzi Onyinye Shop na The Olive Wood Factory. “”Ihe ọ bụla ọzọ e mere na mpaghara otú ahụ ka m nwere ike na-ndị obodo ahụ na aku na uba na-arụ ọrụ.””

Ụfọdụ 120,000 ndị mmadụ na-atụ anya gaa na Ala Nsọ a ezumike oge, ọkara n’ime ha Christian, dị ka Israel si Tourism Ministry.

Ọtụtụ ga-gaa Betlehem, bụ ebe n’uwa hapụrụ ya akara dị ka n’ebe nile ọzọ. Foreign mere crafts, karịsịa Chinese n’anya, na-na-anọchi anya a nnukwu akụkụ nke ahịa ebe a, gụnyere Christmas ncheta. Mgbe e nwere ndị mba ukara ọnụ ọgụgụ, ndị ọchịchị obodo na ndị ọchụnta ego-eme atụmatụ na ihe fọrọ nke nta ọkara nke ndị na ngwaahịa, ikekwe ihe, na-imported.

Giacaman na-eme nanị ole na ole dị na ngwaahịa na ya ụlọ ahịa, na ọtụtụ n’ime ha zoro a obere igbe dị n’okpuru a counter. Ọ na-ewe ha na-egosi ndị ahịa na ji jiri ha tụnyere Palestian-mere n’anya.

“”Nke a bụ a plastic Jesus nwa-mere na China na nke a bụ a seramiiki onye mere na Betlehem, na a bụ ndị olive osisi rosaries na m na-eme na Chinese n’anya,”” ka o kwuru, nganga na-egosi ihe ahụ a gwara ndị ka elu nkà ịrụ nke na mpaghara mere ngwongwo.

Bethlehem bụ na West Bank, na-arụ n’ókèala ndị Palestinians olileanya ga-abụ akụkụ nke ha n’ọdịnihu ala. Tourism sikwuo ike, ma ndị fọdụrụ nke akụ na ụba anya na-ahụsi anya, na ihe kpatara Israel mgbochi. Njem nleta ga-agafe a ebe nnyocha na Israel si nkewa mgbochi iru obodo.

The “”Gị Palestine Center,”” emi odude ke a 200 afọ ụlọ tinyere nkume ruola nanị ole na ole narị mita (mita) si The Church of Ọmụmụ Kraịst, na-akwalite a “”Mere na Palestine”” labeelu.

“”E nwere ihe a nnukwu mwubata nke dị ngwaahịa na a otutu omenala crafts na-adalata adalata nke nta nke nta,”” kwuru Samy Khoury, etiti si onye nchoputa na onye isi njikwa.

The Gị Palestine Center, nke malitere dị ka ihe online ụlọ ahịa na njem ndu afọ ise gara aga, na-arụ ọrụ na fọrọ nke nta 100 noo na ụlọ ndị dabeere na ọrụ nkà ofụri Palestian n’ókèala na na Palestian oso n’ogige na Jordan.

Ọ na atụmatụ Palestian omenala crafts, gụnyere Christmas-metụtara ndị dị ka olive osisi rosaries na nne nke pearl ịchọ mma. The center zaa nọọrọ onwe ha na-eme njem na-ewe a mara nma ahia obibia ya azụmahịa.

-Anwa ire naanị Palestian-mere na ngwaahịa na-abịa na nsogbu.

“”Ịnọgide na-enwe anọgidesi na àgwà, nri ụzọ oge, figuring ole mmepụta ikike ndị na-emepụta nwere ike inye,”” bụ ụfọdụ n’ime ha, kọwara Khoury.

Mgbe ahụ, e ihe iseokwu nke price.

Maher Canawati, nwe Three arches ụlọ ahịa ihe ncheta, akanyam na mpaghara mere onyinye na ọbụna nwere a osisi omumuihe na azụ. Ma ọ na-eme ụlọ maka bubata dị ka nke ọma.

“”Anyị nwere na-ebu ụdị nile nke ngwá ahịa na anyị ụlọ ahịa n’ihi na anyị nwere dị iche iche na ahịa na dị iche iche njem ala nsọ dị iche iche na Amawaputala,”” kwuru Canawati, bụ onye ezinụlọ nyere ọrụ ka njem ala nsọ ebe ọ bụ na narị afọ nke 16.

Canawati kwuru na ya chọrọ inye ya ahịa nhọrọ, o doro anya banyere ọdịiche.

“”A iri na abuo nke mere na-na-China rosaries ere $ 4 mgbe a iri na abuo nke na mpaghara mere ere maka $ 25,”” ka o kwuru. “”The mere-in-China Jesus ụmụ ọhụrụ ere $ 20 na Bethlehem ndị na-ere for $ 64.””

Mgbe nka ogbako nwe grumble banyere mba ọzọ bubata, ọ bụghị mmadụ kwere na bubata nwere kpọrọ ihe egwu ahịa n’ógbè na ndị ọrụ nkà.

“”Ọ bụ a azụmahịa,”” kwuru Samir Hazboun, onyeisi oche nke Bethlehem Chamber of Commerce. “”M maara nke onye ọ bụla na-agba ọsọ nke azụmahịa n’ihi na nke bubata.””

Ali Abu Srour, ọga nke Palestian Tourism Ministry, kwuru na gọọmenti na-agbalị imelite ya njem iwu ndị ga-echebe obodo na-emepụta na ahịa.

N’okpuru chọrọ ụkpụrụ, Shopkeepers ke oyom-ebu 70 percent na mpaghara mere na ngwaahịa, na-doo anya kpọọ na ịmata ọdịiche dị n’etiti bubata na “”Mere na Palestine”” n’anya.

Muhammad bred, a osisi omenkà na The Olive Wood Factory, achị ndị bubata.

“”Ọ bụghị ihe ọma, nke a ka mma,”” ka o kwuru na a ọnụ ọchị ka ọ na-arụ ọrụ na a ọnụ ọgụgụ nke Virgin Mary.

Back na Ngọzi Onyinye Shop, Julie Deler, 24, a njem nleta si Germany, zụta a obere olive osisi camel mere site a Palestian omenkà.

“”M na-ahọrọ na mpaghara mere n’ihi na m chọrọ iji na-akwado ndị obodo,”” ka o kwuru.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Dukungan mesin terjemahan: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.chroniclet.com/national-news/2016/12/21/In-little-town-of-Bethlehem-artisans-take-on-Chinese-knockoffs.html

Di kota kecil Betlehem, pengrajin mengambil tiruan Cina

BETHLEHEM, Tepi Barat (AP) — Natal mendekat dan peziarah dan wisatawan mulai berdatangan, berkerumun toko-toko souvenir yang berjejer di jalan-jalan sempit dan gang-gang Betlehem, kota alkitabiah dihormati sebagai tempat kelahiran Yesus.

Tapi ketika pengunjung memilih untuk mengambil sepotong Tanah Suci kembali ke rumah dengan mereka, mereka lebih baik periksa label. Banyak souvenir — termasuk manik merek dagang rosario kota Tepi Barat — yang diimpor dari luar negeri, terutama Cina.

Sejumlah kecil toko-toko suvenir sekarang berusaha untuk melawan tren, stocking rak-rak mereka hampir secara eksklusif dengan produk-produk buatan lokal. Pemilik toko mengatakan bahwa sementara barang dagangan mereka mungkin lebih mahal, kualitas jauh lebih baik dan mereka memberikan dorongan penting bagi perekonomian berjuang.

“”Aku punya apa-apa yang dibuat di luar negeri kecuali untuk satu hal, itulah magnet. Ini sesuatu yang menjual murah dan orang ingin mereka,”” kata Bassem Giacaman, pemilik Toko Berkah Hadiah dan The Olive Kayu Factory. “”Segala sesuatu yang lain dibuat secara lokal sehingga saya bisa menjaga ekonomi lokal yang bekerja.””

Beberapa 120.000 orang diharapkan untuk mengunjungi Tanah Suci musim liburan ini, setengah dari mereka Kristen, menurut Kementerian Pariwisata Israel.

Banyak yang akan mengunjungi Bethlehem, di mana globalisasi telah meninggalkan jejak seperti di tempat lain. kerajinan buatan luar negeri, terutama yang Cina, telah datang untuk mewakili bagian besar dari pasar di sini, termasuk souvenir Natal. Meskipun tidak ada statistik resmi, pejabat lokal dan pengusaha memperkirakan bahwa hampir setengah dari produk, mungkin lebih, yang diimpor.

Giacaman membuat hanya produk impor beberapa di tokonya, sebagian besar dari mereka yang tersembunyi di sebuah kotak kecil di bawah meja. Dia membawa mereka keluar untuk menunjukkan pelanggan dan membandingkannya dengan yang Palestina buatan.

“”Ini adalah Yesus bayi plastik buatan China dan ini adalah salah satu keramik yang dibuat di Bethlehem, dan ini adalah rosario kayu zaitun yang saya buat dan yang Cina,”” katanya, bangga menunjukkan apa yang dia katakan adalah keahlian unggul dari buatan lokal barang.

Bethlehem di Tepi Barat, wilayah yang diduduki Palestina berharap akan menjadi bagian dari negara masa depan mereka. Pariwisata tetap kuat, tapi sisa ekonomi telah lama mendekam, sebagian karena pembatasan Israel. Wisatawan harus melewati sebuah pos pemeriksaan di tembok pemisah Israel untuk mencapai kota.

“”Visit Palestina Center,”” terletak di sebuah rumah 200 tahun di sepanjang tangga batu hanya beberapa ratus meter (meter) dari The Gereja Nativity, mempromosikan “”Made in Palestine”” label.

“”Ada masuknya besar produk impor dan banyak kerajinan tradisional menurun secara bertahap,”” kata Samy Khoury, pusat ini pendiri dan manajer umum.

Visit Palestina Center, yang dimulai sebagai sebuah toko dan panduan perjalanan online lima tahun yang lalu, bekerja dengan hampir 100 lokakarya dan pengrajin rumahan di seluruh wilayah Palestina dan di kamp-kamp pengungsi Palestina di Yordania.

Ini fitur kerajinan tradisional Palestina, termasuk yang Natal terkait seperti rosario kayu zaitun dan ibu dari ornamen mutiara. pusat menargetkan wisatawan independen dan mengambil pendekatan perdagangan yang adil untuk bisnisnya.

Mencoba untuk menjual hanya produk Palestina buatan dilengkapi dengan tantangan.

“”Menjaga konsistensi dan kualitas, memimpin waktu yang tepat, mencari berapa kapasitas produksi produsen dapat memberikan,”” adalah beberapa dari mereka, menjelaskan Khoury.

Lalu ada isu harga.

Maher Canawati, pemilik toko suvenir Three Arches, menjual buatan lokal hadiah dan bahkan memiliki bengkel kayu di belakang. Tapi dia terus kamar untuk impor juga.

“”Kami harus membawa semua jenis barang dagangan di toko kami karena kami memiliki pasar yang berbeda dan peziarah yang berbeda dengan anggaran yang berbeda,”” kata Canawati, yang keluarganya telah memberikan layanan kepada para peziarah sejak abad ke-16.

Canawati mengatakan ia ingin memberikan pilihan pelanggan, dan ia jelas tentang perbedaan.

“”Selusin dari rosario yang dibuat-di-Cina menjual sebesar $ 4 sementara selusin buatan lokal menjual untuk $ 25,”” katanya. “”Membuat-in-China bayi Yesus dijual seharga $ 20 dan yang Bethlehem menjual $ 64.””

Sementara pemilik kerajinan lokakarya menggerutu tentang impor asing, tidak semua orang percaya impor telah serius mengancam pedagang lokal dan pengrajin.

“”Ini bisnis,”” kata Samir Hazboun, Ketua Bethlehem Chamber of Commerce. “”Aku tidak menyadari ada orang berjalan keluar dari bisnis karena impor.””

Ali Abu Srour, direktur jenderal Kementerian Pariwisata Palestina, mengatakan pemerintah berusaha untuk memperbarui undang-undang pariwisata untuk melindungi produsen dan pedagang lokal.

Di bawah peraturan yang diusulkan, pemilik toko akan diperlukan untuk membawa 70 persen buatan lokal produk, dengan label yang jelas yang membedakan antara impor dan “”Made in Palestine”” yang.

Muhammad Yusuf, seorang pengrajin kayu dengan The Olive Wood Factory, mencemooh impor.

“”Ini tidak baik, ini lebih baik,”” katanya sambil tersenyum saat ia bekerja pada sosok Perawan Maria.

Kembali di Berkah Gift Shop, Julie deler, 24, seorang turis dari Jerman, membeli unta kayu minyak kecil yang dibuat oleh pengrajin Palestina.

“”Saya lebih suka buatan lokal karena saya ingin mendukung penduduk setempat,”” katanya.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
aistriúchán uathoibríoch Tacaíocht: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.chroniclet.com/national-news/2016/12/21/In-little-town-of-Bethlehem-artisans-take-on-Chinese-knockoffs.html

I mbaile beag de mBeithil, a chur ceardaithe ar knockoffs Sínis

BETHLEHEM, West Bank (AP) — Tá na Nollag druidim agus oilithrigh agus turasóirí tá tús curtha le teacht, plódú na siopaí cuimhneacháin go líne na sráideanna cúnga agus alleys na mBeithil, an baile biblical revered mar áit bhreithe Íosa.

Ach nuair a roghnaíonn do chuairteoirí a ghlacadh píosa ar an Talamh Naofa ar ais sa bhaile leo, iad a sheiceáil níos fearr na lipéid. Go leor cuimhneacháin — lena n-áirítear paidríní Trádmharc bhaile Iarthair Bhainc — a allmhairítear ó thar lear, an tSín den chuid is mó.

Tá líon beag de siopaí cuimhneacháin ag iarraidh anois i ngleic leis an treocht, stocála a n-seilfeanna beagnach go heisiach le táirgí a rinneadh go háitiúil. Siopadóirí rá go cé gur féidir a gcuid earraí a bheith níos costasaí, tá an caighdeán i bhfad níos fearr agus tugann siad borradh tábhachtach don gheilleagar ag streachailt.

“”Níl rud ar bith go bhfuil déanta thar lear ach amháin i gcás rud amháin, go bhfuil an maighnéid. Tá sé rud éigin go sells do saor agus daoine ag iarraidh iad,”” a dúirt Bassem Giacaman, úinéir an Siopa Blessings Bronntanais agus An Choill Factory Olive. “”Tá gach rud eile déanta go háitiúil mar sin is féidir liom a choinneáil ar an eacnamaíocht áitiúil ag obair.””

Roinnt 120,000 duine Táthar ag súil chun cuairt ar an Talamh Naofa an tséasúir saoire, leath acu Críostaí, de réir an Aireacht Turasóireachta Iosrael.

Beidh go leor cuairt Bethlehem, i gcás ina bhfuil domhandú fhág a rian Mar atá sé. Eachtrach de dhéantús an ceardaíocht, go háirithe na cinn na Síne, tar éis teacht chun ionadaíocht a dhéanamh ar chuid mhór den mhargadh anseo, lena n-áirítear cuimhneachán Nollag. Cé nach bhfuil aon staitisticí oifigiúla, meastachán oifigigh agus lucht gnó áitiúil go bhfuil beagnach leath de na táirgí, b’fhéidir níos, a allmhairítear.

Giacaman Coinníonn ach táirgí allmhairithe roinnt ina stór, chuid is mó acu i bhfolach i mbosca beag faoi bhun cuntar. Bíonn sé iad amach do chustaiméirí a thaispeáint agus iad a chur i gcomparáid leis na cinn Palaistíne dhéantús an duine.

“”Is é seo an plaisteach Íosa leanbh a rinneadh sa tSín agus tá sé seo ar cheann ceirmeach rinneadh i mBeithil, agus is iad seo na phaidríní adhmaid olóige a dhéanann mé agus na cinn Síne,”” a dúirt sé, go bródúil ag taispeáint a dúirt sé gurbh an craftsmanship níos fearr ar an earraí a dhéantar go háitiúil.

Is Bethlehem ar an mBruach Thiar, áitiú chríoch súil na Palaistínigh a bheith mar chuid dá stáit sa todhchaí. Tá Turasóireacht láidir, ach tá an chuid eile den gheilleagar languished fada, i bpáirt mar gheall ar shrianta Iosraelach. Ní mór do Turasóirí pas a fháil trí seicphointe in bacainn scaradh Iosrael chun teacht ar an mbaile.

An “”Tabhair cuairt Phalaistín Center,”” atá lonnaithe i dteach 200-bliain d’aois ar feadh staighre cloch ach cúpla céad méadar (slat) ó Eaglais na Nativity chun cinn, a “”Déanta sa Phalaistín”” lipéad.

“”Níl a sní isteach mhór de tháirgí allmhairithe agus a lán de ceirdeanna traidisiúnta ag laghdú de réir a chéile,”” a dúirt Samy Khoury, an ionaid bunaitheoir agus bainisteoir ginearálta.

An Phalaistín Tabhair cuairt Center, a thosaigh mar siopa agus taistil treoir ar líne cúig bliana ó shin, oibríonn sé le beagnach 100 ceardlanna agus ceardaithe baile-bhunaithe ar fud na críocha Palaistíneacha agus i gcampaí teifeach Palaistíneach i Jordan.

Gnéithe sé ceardaíocht traidisiúnta Palaistíne, lena n-áirítear na cinn Nollag bhaineann cosúil phaidríní adhmad olóige agus máthair ornáidí Pearl. Díríonn an t-ionad lucht siúil neamhspleách agus tógann le cur chuige trádáil chothrom dá ghnó.

Ag iarraidh a dhíol ach táirgí Palaistíne de dhéantús thagann le dúshláin.

“”Comhsheasmhacht agus cáilíocht, an t-am ceart luaidhe chothabháil, figuring cé mhéad cumas táirgthe is féidir le táirgeoirí a thabhairt,”” go bhfuil cuid acu, mhínigh Khoury.

Ansin, níl an cheist na praghsanna.

Maher Canawati, úinéir an siopa cuimhneacháin a Trí áirsí, Díolann bronntanais dhéantar go háitiúil agus fiú tá ceardlann adhmaid sa chúl. Ach coinníonn sé seomra do allmhairí chomh maith.

“”Ní mór dúinn a dhéanamh gach cineál marsantas inár siopa toisc go bhfuil muid ar mhargaí éagsúla agus oilithrigh éagsúla le buiséid éagsúla,”” a dúirt Canawati, a bhfuil a teaghlach tar seirbhísí a sholáthraítear do oilithrigh ón 16ú haois.

Canawati dúirt sé ag iarraidh a thabhairt ar a roghanna do chustaiméirí, agus tá sé soiléir faoi na difríochtaí.

“”Tá dosaen de phaidríní a rinneadh sa–tSín dhíol le haghaidh $ 4 agus dosaen de dhéantar go háitiúil a dhíol le haghaidh $ 25,”” a dúirt sé. “”An rinneadh sa–tSín leanaí Íosa dhíol le haghaidh $ 20 agus na cinn Bethlehem dhíol le haghaidh $ 64.””

Cé grumble úinéirí ceardlann ceardaíochta faoi allmhairí eachtrach, creideann nach bhfuil gach duine na hallmhairí a bheith ag dianbhagairt air ceannaithe agus ceardaithe áitiúla.

“”Tá sé ina gnó,”” a dúirt Samir Hazboun, Cathaoirleach ar Chumann Lucht Tráchtála mBeithil. “”Níl mé ar an eolas faoi aon duine ag rith amach as gnó mar gheall ar na n-allmhairí.””

Ali Abu Srour, stiúrthóir ginearálta na Turasóireachta Aireacht Palaistíne, dúirt go bhfuil an rialtas ag iarraidh a chuid dlíthe turasóireachta a nuashonrú ar tháirgeoirí áitiúla agus ceannaithe a chosaint.

Faoi na rialacháin atá beartaithe, bheadh ​​siopadóirí ag teastáil chun 70 faoin gcéad táirgí atá déanta go háitiúil, le lipéid soiléir go idirdhealú a dhéanamh idir allmhairí agus “”Déanta sa Phalaistín”” cinn.

Muhammad Yusuf, craftsman adhmaid le The Olive Wood Factory, scoffs ag na hallmhairí.

“”Níl sé go maith, tá sé seo níos fearr,”” a dúirt sé le gáire mar a d’oibrigh sé ar figiúr na Maighdine Muire.

Ar ais ag an Siopa Beannachtaí Bronntanais, Julie Deler, 24, turasóireachta ón nGearmáin, cheannaigh camel adhmaid olóige beag déanta ag ceardaí Palaistíne.

“”Is fearr liom a rinneadh go háitiúil mar ba mhaith liom chun tacú leis an muintir na háite,”” a dúirt sí.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Supporto traduzione automatica: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.chroniclet.com/national-news/2016/12/21/In-little-town-of-Bethlehem-artisans-take-on-Chinese-knockoffs.html

In piccola città di Betlemme, artigiani assumono imitazioni cinesi

BETLEMME, Cisgiordania (AP) — Natale si avvicina e pellegrini e turisti hanno cominciato ad arrivare, affollare i negozi di souvenir che costeggiano le strade strette e vicoli di Betlemme, la città biblica venerato come luogo di nascita di Gesù ‘.

Ma quando i visitatori scelgono di prendere un pezzo di Terra Santa a casa con loro, essi controllare meglio le etichette. Molti ricordi — tra cui perline marchio rosario della città Cisgiordania — sono importati dall’estero, soprattutto la Cina.

Un piccolo numero di negozi di souvenir sono ora cercando di combattere la tendenza, stoccaggio loro scaffali quasi esclusivamente con prodotti di produzione locale. I negozianti dicono che mentre i loro prodotti possono essere più costosi, la qualità è molto meglio e danno un importante impulso alla economia in difficoltà.

“”Non ho niente che è fatto all’estero tranne che per una cosa, questo è i magneti. E ‘qualcosa che vende per il basso costo e la gente li vogliono””, dice Bassem Giacaman, titolare del negozio Benedizioni Gift e The Olive legno fabbrica. “”Tutto il resto è fatto a livello locale in modo da poter mantenere l’economia locale di lavoro.””

Circa 120.000 persone sono attese a visitare la Terra Santa questa stagione di festa, la metà dei quali cristiani, secondo il Ministero del Turismo di Israele.

Molti si recherà in visita a Betlemme, dove la globalizzazione ha lasciato la sua impronta come ovunque. l’artigianato di produzione straniera, in particolare quelli cinesi, sono giunti a rappresentare una grande parte del mercato qui, tra ricordi di Natale. Mentre non ci sono statistiche ufficiali, funzionari e imprenditori locali stimano che quasi la metà dei prodotti, forse più, sono importati.

Giacaman mantiene solo alcuni prodotti importati nel suo negozio, la maggior parte dei quali nascosti in una piccola scatola sotto un contatore. Egli li porta fuori a mostrare ai clienti e confrontarle con quelle palestinesi misura.

“”Si tratta di un Gesù bambino di plastica made in Cina e questa è una ceramica fatta a Betlemme, e questi sono i rosari in legno d’olivo che faccio e quelli cinesi””, ha detto, con orgoglio che mostrano quello che ha detto era l’arte superiore del localmente fatta merci.

Betlemme è in Cisgiordania, territorio i palestinesi sperano possa essere parte del loro futuro stato occupato. Turismo rimane forte, ma il resto dell’economia è stato a lungo languito, in parte a causa delle restrizioni israeliane. I turisti devono passare attraverso un posto di blocco nella barriera di separazione di Israele per raggiungere la città.

Il “”Visit Palestine Center””, situato in una casa di 200 anni, lungo una scalinata in pietra a poche centinaia di metri (yards) dalla chiesa della Natività, promuove l’etichetta “”Made in Palestina””.

“”C’è un grande afflusso di prodotti importati e un sacco di mestieri tradizionali sono in declino a poco a poco””, ha detto Samy Khoury, il centro del fondatore e direttore generale.

La visita Palestine Center, che è iniziato come un negozio e guida in linea, cinque anni fa, funziona con quasi 100 laboratori e artigiani a domicilio in tutto i territori palestinesi e nei campi profughi palestinesi in Giordania.

È dotato di mestieri tradizionali palestinesi, tra cui quelli di Natale-correlati come rosari in legno di ulivo e la madre di ornamenti di perle. Il centro si rivolge a viaggiatori indipendenti e adotta un approccio fieristico alla sua attività.

Cercando di vendere solo prodotti palestinesi fatti viene fornito con le sfide.

“”Il mantenimento di coerenza e qualità, il lead time giusto, capire quanta capacità di produzione dei produttori possono dare,”” sono alcuni di loro, ha spiegato Khoury.

Poi c’è la questione del prezzo.

Maher Canawati, proprietario del negozio di souvenir Tre Archi, vende localmente fatto regali e ha anche un laboratorio di legno nella parte posteriore. Ma lui continua spazio per le importazioni pure.

“”Dobbiamo portare tutti i tipi di merci nel nostro negozio perché abbiamo diversi mercati e diversi pellegrini con budget diversi””, ha detto Canawati, la cui famiglia ha fornito servizi ai pellegrini dal 16 ° secolo.

Canawati ha detto che vuole dare ai suoi clienti le opzioni, ed è chiaro sulle differenze.

“”Una decina di rosari made-in-Cina vende a $ 4, mentre una dozzina di vendita di produzione locale per $ 25,”” ha detto. “”I made-in-Cina di Gesù i bambini vendono per $ 20 e quelli Betlemme vendono a $ 64.””

Mentre i proprietari laboratorio artigianale lamenta importazioni straniere, non tutti credono le importazioni hanno seriamente minacciato i commercianti e artigiani locali.

“”E ‘un business””, ha dichiarato Samir Hazboun, Presidente della Camera di Commercio di Betlemme. “”Non sono a conoscenza di chiunque correre fuori dal mercato a causa delle importazioni””.

Ali Abu Srour, direttore generale del Ministero del Turismo Palestinese, ha detto che il governo sta cercando di aggiornare le sue leggi del turismo per proteggere i produttori e commercianti locali.

Sotto i regolamenti proposti, i negozianti sarebbero tenuti a portare il 70 per cento dei prodotti fatti a livello locale, con etichette chiare che distinguono tra le importazioni e “”Made in Palestina”” quelli.

Muhammad Yusuf, un artigiano del legno con The Olive legno fabbrica, si fa beffe delle importazioni.

“”Non va bene, questo è meglio””, ha detto con un sorriso mentre lavorava su una figura della Vergine Maria.

Torna al negozio Benedizioni regalo, Julie Deler, 24, un turista dalla Germania, ha acquistato un piccolo cammello legno d’ulivo realizzato da un artigiano palestinese.

“”Io preferisco localmente fatto perché voglio sostenere la gente del posto,”” ha detto.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
サポート機械翻訳:http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.chroniclet.com/national-news/2016/12/21/In-little-town-of-Bethlehem-artisans-take-on-Chinese-knockoffs.html

ベツレヘムの小さな町で、職人は中国の模造品を取ります

BETHLEHEM、ヨルダン川西岸(AP) — クリスマスが近づいていると巡礼者や観光客が到着し始めている、ベツレヘムの狭い通りや路地に並ぶ土産物店を混雑、イエスの生誕地として崇め聖書の町。

訪問者が帰って彼らと聖地の一部を取ることを選択した場合でも、彼らはより良いラベルを確認してください。多くのお土産 — ヨルダン川西岸の町の商標ロザリオビーズを含む — は、主に中国、海外から輸入されています。

土産物店の数が少ない今、地元で作られた製品でほぼ独占的に自分の棚をストック、トレンドを戦うためにしようとしています。店主は、自社の製品は、より高価かもしれないが、品質ははるかに優れていると言うと、彼らは苦労経済に重要な弾みをつけます。

「私は磁石ですが、一つのことを除いて海外で作られて何も持ってきました。それは、安価で販売し、人々がそれらをしたいものだ、「Bassem Giacaman、ブレッシングギフトショップやオリーブウッド工場の所有者は述べています。 「私が働いて地域経済を保つことができるので、他のすべてがローカルに行われます。」

一部の12万人は、イスラエルの観光省によると、それらの半分、キリスト教、今年のホリデーシーズンの聖地を訪問することが期待されます。

多くは、グローバル化が他のどこでも同じようにその痕跡を残しているベツレヘムを訪問します。外国製の工芸品、特に中国のものは、クリスマスのお土産を含め、ここでは市場の大きな部分を表すようになってきています。公式統計はありませんが、地元関係者やビジネスマンが製品のほぼ半分を推定し、おそらくより、インポートされます。

Giacamanは、それらのほとんどはカウンターの下に小さな箱に隠された、彼の店でわずか数輸入品を保持します。彼は顧客を示し、パレスチナ製のものにそれらを比較するためにそれらを取り出します。

「これは中国で作られたプラスチックイエスの赤ちゃんであり、これはベツレヘムで作られたセラミック一つであり、これらは私が作るオリーブの木のロザリオと中国のものである」と彼は誇らしげに、彼はの優れた職人技と言ったものを示す、と述べましたローカルで商品を作りました。

ベツレヘムは西岸で、パレスチナ人は彼らの将来の状態の一部となることを願っ領土を占領しています。観光は強いままであるが、経済の残りの部分は長いため、イスラエルの制限の一部には、鳴かました。観光客が町に到達するために、イスラエルの分離壁でチェックポイントを通過しなければなりません。

「訪問パレスチナセンターは、「キリスト降誕の教会から石段わずか数百メートル(ヤード)に沿って200年の古い家に位置し、「メイドパレスチナ」のラベルを促進します。

「そこ輸入品の大流入だと伝統的な工芸品の多くは徐々に減少している、「サミーKhouryさん、センターの創設者でゼネラルマネージャーは述べています。

5年前にオンラインストア、旅行ガイドとして起動訪問パレスチナセンターは、パレスチナ自治区全体とヨルダンのパレスチナ難民キャンプでほぼ100ワークショップやホームベースの職人で動作します。

これは、オリーブの木のロザリオと真珠の装飾品の母のようクリスマス関連のものを含むパレスチナの伝統工芸品を備えています。センターは、独立した旅行者をターゲットとし、そのビジネスにフェアトレードのアプローチを採用しています。

唯一のパレスチナ-作られた製品を販売しようとする課題が付属しています。

そのうちのいくつかである「生産者が、与えることができますどのくらいの生産能力把握、一貫性と品質、右のリードタイムを維持する」、Khouryさんは説明します。

その後、価格の問題があります。

マーCanawati、三アーチ土産物店の所有者は、ローカルに贈り物をした、さらに後ろに木のワークショップを持って販売しています。しかし、彼は同様に輸入のための部屋を保持します。

「私たちはさまざまな市場と異なる予算と異なる巡礼者を持っているので、当店での商品のすべての種類を運ぶために必要があり、「家族が16世紀以来、巡礼者にサービスを提供してきましたCanawatiは、言いました。

Canawatiは彼が彼の顧客の選択肢を与えることを望んでいると述べた、と彼は違いを明確です。

「メイドインチャイナロザリオのダースは$ 25で地元で作られた販売のダースながら$ 4について販売、 “”と彼は言いました。 「メイドインチャイナイエス赤ちゃんが$ 20販売し、ベツレヘムのものが$で64売ります。」

クラフトワークショップの所有者が外国からの輸入について不平を言うが、誰もが輸入は地元の商人や職人が深刻な危機に直面していると考えています。

「これはビジネスだ、「サミールHazboun、商業のベツレヘム商工会議所の会長は語りました。 “”私は誰がための輸入の事業を使い果たすを認識していませんよ。」

アリアブSrour、パレスチナ観光省の局長は、政府が地元の生産者や商人を保護するために、その観光の法律を更新しようとしていると述べました。

提案された規制の下で、店主は輸入と「パレスチナで行われた「ものの区別明確なラベルで、地元で作られた製品を70パーセントを運ぶために必要とされるであろう。

ムハンマドユスフ、オリーブウッド工場で木の職人は、輸入品でscoffs。

「それは良いではない、これが優れている、「彼は聖母マリアの姿に取り組んだような笑顔で言いました。

戻る祝福のギフトショップでは、ジュリーDeler、24、ドイツからの観光客は、パレスチナ人の職人によって作られた小さなオリーブの木のラクダを買いました。

「私は地元の人々をサポートしたいので、私は地元で作られた好む “”と彼女は言いました。

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Dhukungan terjemahan mesin: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.chroniclet.com/national-news/2016/12/21/In-little-town-of-Bethlehem-artisans-take-on-Chinese-knockoffs.html

Ing sethitik kutha Betlehem, tukang njupuk ing knockoffs Chinese

Betlehem, Bank West (AP) — Natal wis nyedhak lan jamaah lan turis wis dipunwiwiti kanggo teka, crowding kopi souvenir sing baris ing lurung-lurung panah lan alleys Betlehem, kutha Alkitab, sinawang kaya kelairan Gusti Yesus.

Nanging nalika pengunjung milih kanggo njupuk Piece saka Tanah Suci mulih karo wong-wong mau, padha luwih mriksa label. Akeh TMII — kalebu manik merek dagang Rosary kutha Bank West kang — sing diimpor saka luar negeri, utamané China.

A nomer cilik kopi souvenir saiki nyoba kanggo perang gaya, stok rak-rak sing meh istimewa karo produk digawe lokal. Utawa duwé toko wong nalika wares uga luwih larang, kualitas akeh luwih apik lan padha menehi ngedongkrak penting kanggo ekonomi berjuang.

“”Aku wis entuk apa-apa sing digawe jaban rangkah kajaba siji bab, sing paling wesi sembrani. Iku soko sing sadean mirah lan wong arep,”” ngandika Bassem Giacaman, pemilik saka Shop Berkah Gift lan Olive Wood Factory. “”Kabèh liya digawe sacara lokal supaya aku bisa nyimpen ekonomi lokal apa.””

Sawetara 120,000 wong sing samesthine kanggo ngunjungi Tanah Suci mangsa liburan, setengah saka wong-wong mau Kristen, miturut Kementerian Pariwisata Israel.

Akeh bakal visit Betlehem, ngendi globalisasi wis ngiwa weton kaya nang endi wae liya. Kerajinan Asing digawe, utamané sing gedhe-gedhe Cina, wis teka makili part amba saka pasar kene, kalebu souvenirs Natal. Nalika ana statistika, pejabat lokal lan pengusaha ngira sing meh setengah saka produk, mbok menawa liyane, sing diimpor.

Giacaman tansah mung produk diimpor sawetara ing nyimpen, paling mau didhelikake ing kothak cilik ngisor counter a. Panjenenganipun njupuk metu kanggo nuduhake pelanggan lan mbandhingake gedhe-gedhe Palestina-digawe.

“”Iki Yésus baby plastik digawe ing China lan iki siji Keramik digawe ing Betlehem, lan iki sing rosaries kayu zaitun sing aku nggawe lan gedhe-gedhe Chinese,”” ngandika, bangga nuduhake apa ngandika ana panulisan unggul saka lokal digawe barang.

Betlehem ing Gisik Kulon, dikuwasani wilayah Palestina ngarep-arep bakal dadi bagéan saka negara mangsa sing. Pariwisata tetep kuwat, nanging liyane saka ekonomi wis dawa languished, ing sisih amarga saka Watesan Israel. Turis kudu nembus a papriksan ing alangi misahake Israel kang tekan kutha.

The “”Visit Palestina Center,”” ana ing omah 200-taun-lawas bebarengan stairway watu mung sawetara atus meter (m) saka Gréja saka Jetty, dipun promosiaken “”Digawe ing Palestina”” label.

“”Ana sing asil amba produk diimpor lan akèh barang-barang tradisional sing ngasor mboko sithik,”” ngandika Samy Khoury, tengah kang ngedegaken lan general manager.

The Visit Palestina Center, kang diwiwiti minangka nyimpen lan travel guide online limang taun kepungkur, dianggo karo saklawasé 100 pelatihan lan tukang-tukang ngarep basis saindhenging wilayah Palestina lan ing kamp pangungsèn Palestina ing bengawan Yarden.

Iku fitur-barang tradisional Oman, kalebu gedhe-gedhe Natal-related kaya rosaries kayu zaitun lan ibu ornamen Pearl. tengah target lelungan bebas lan njupuk pendekatan perdagangan padha menehi bisnis.

Nyoba kanggo ngedol mung produk Palestina-digawe nerangake karo tantangan.

“”Ngramut konsistensi lan kualitas, timbal wektu tengen, babagan penggambaran pinten kapasitas produksi prodhusèn bisa menehi,”” sawetara mau, diterangno Khoury.

Banjur ana ing Jeksa Agung bisa ngetokake saka rega.

Maher Canawati, pemilik saka souvenir toko Tiga Lengkungan, sadean lokal digawe peparingé lan malah wis workshop kayu ing mburi. Nanging kang tansah kamar kanggo impor uga.

“”We kudu nindakake kabeh jinis barang dagangan ing toko kita amarga kita duwe pasar beda lan jamaah beda karo modal beda,”” ngandika Canawati, kang kulawarga wis kasedhiya layanan kanggo jamaah wiwit abad kaping-16.

Canawati ngandika kepengin kanggo menehi opsi pelanggan, lan cetha beda.

“”A rolas saka rosaries digawe-in-China ngedol kanggo $ 4 nalika rolas saka digawe sacara lokal sell kanggo $ 25,”” ngandika. “”Digawe-in-China bayi Yesus ngedol kanggo $ 20 lan gedhe-gedhe Betlehem ngedol kanggo $ 64.””

Nalika nduweni pakaryan workshop nggresah babagan impor manca, ora everyone pracaya impor wis akeh kaancam bakal punah, pedagang lokal lan tukang-tukang.

“”Iku bisnis,”” ngandika Samir Hazboun, Ketua Betlehem Chamber of Commerce. “”Aku ora weruh sapa mlaku metu saka bisnis amarga saka impor.””

Ali Abu Srour, direktur umum Tourism Ministry Palestina, ngandika pamaréntah wis nyoba kanggo nganyari hukum tourism kanggo ngayomi prodhusèn lan pedagang lokal.

Ing peraturan ngajokaken, utawa duwé toko bakal dibutuhake kanggo nindakake 70 persen digawe sacara lokal produk, karo label cetha sing mbedakake antarane impor lan “”Digawe ing Palestina”” gedhe-gedhe.

Muhammad Yusuf, tukang kayu karo The Olive Wood Factory, scoffs ing impor.

“”Iku ora apik, iki luwih apik,”” ngandika karo eseman minangka piyambakipun nyambut damel ing tokoh Maria.

Mbalik ing murya SHOP, Julie deler, 24, wisata saka Jerman, tuku unta kayu zaitun cilik digawe dening tukang Palestina.

“”Aku seneng lokal digawe amarga aku pengin ndhukung warga,”” dheweke ngandika.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ಬೆಂಬಲ ಯಂತ್ರ ಭಾಷಾಂತರ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.chroniclet.com/national-news/2016/12/21/In-little-town-of-Bethlehem-artisans-take-on-Chinese-knockoffs.html

ಬೆಥ್ ಲೆಹೆಮ್ ನ ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ, ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು ಚೀನೀ knockoffs ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು

ಬೆಥ್ ಲೆಹೆಮ್, ವೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಎಪಿ) — ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಬರುವ ಮತ್ತು ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಬೆಥ್ ಲೆಹೆಮ್ ಯೇಸುವಿನ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ಎಂದು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ ಬೈಬಲ್ನ ಪಟ್ಟಣದ ಕಿರಿದಾದ ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲುದಾರಿಗಳು ಸಾಲನ್ನು ಕದಿ ಅಂಗಡಿಗಳು ಅವಶ್ಯಕತೆ, ಬರುವ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ.

ಆದರೆ ಭೇಟಿ ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪವಿತ್ರ ಭೂಮಿ ತುಂಡು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಆಯ್ಕೆ, ಅವರು ಉತ್ತಮ ಲೇಬಲ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಅನೇಕ ಸ್ಮಾರಕ — ವೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಟ್ಟಣದ ಟ್ರೇಡ್ಮಾರ್ಕ್ ಜಪಮಾಲೆ ಮಣಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿದಂತೆ — ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಚೀನಾ ವಿದೇಶದಿಂದ ಆಮದು.

ಕದಿ ಅಂಗಡಿಗಳು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಈಗ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಹುತೇಕ ತಮ್ಮ ಕಪಾಟುಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಗಿಯುಡುಪು, ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹೋರಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ. ಅಂಗಡಿಯವರು ಮತ್ತು ಅವರು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿರುವ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ವರ್ಧಕ ನೀಡಲು ತಮ್ಮ ಸರಕನ್ನು ದುಬಾರಿ ವಿಧಿಸಬಹುದು, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉತ್ತಮ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

“”ನಾನು ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಸಾಗರೋತ್ತರ ಮಾಡಲಾದ ಏನೂ ಪಡೆದಿರುವಿರಿ, ಆಯಸ್ಕಾಂತಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಅಗ್ಗದ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಜನರು ಬಯಸುವ,”” Bassem Giacaman, ಆಶೀರ್ವಾದ ಗಿಫ್ಟ್ ಶಾಪ್ ಮತ್ತು ಆಲಿವ್ ವುಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಮಾಲೀಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. “”ಎಲ್ಲವೂ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಕೆಲಸ ಸ್ಥಳೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ಇರಿಸಬಹುದು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.””

ಕೆಲವು 120,000 ಜನರು ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸಚಿವಾಲಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪವಿತ್ರ ಭೂಮಿ ಈ ರಜಾ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಭೇಟಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅನೇಕ ಜಾಗತೀಕರಣ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಅದರ ಮುದ್ರೆ ಒತ್ತಿದರು ಅಲ್ಲಿ ಬೆಥ್ ಲೆಹೆಮ್, ಭೇಟಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶೀ ಕರಕುಶಲ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚೀನೀ ಬಿಡಿಗಳು, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸ್ಮಾರಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಭಾಗವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಇವೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ, ಬಹುಶಃ ಹೆಚ್ಚು, ಆಮದು ಅಂದಾಜು.

Giacaman ಪ್ರತಿ ಕೆಳಗಿರುವ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಾಕ್ಸ್ ಅವುಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಗುಪ್ತ, ತನ್ನ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಆಮದು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಇಡುತ್ತದೆ. ಅವರು ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಲೇಸ್ಟಿನಿಯನ್ ನಿರ್ಮಿತ ಪದಗಳಿಗಿಂತ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

“”ಈ ಚೀನಾ ಮಾಡಿದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಯೇಸು ಬೇಬಿ ಮತ್ತು ಈ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಬೆಥ್ ಲೆಹೆಮ್ ಸಿರಾಮಿಕ್ ಒಂದಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಈ ಮತ್ತು ನಾನು ಮಾಡುವ ಆಲಿವ್ ಮರದ rosaries ಚೀನೀ ಬಿಡಿಗಳು, ಇವೆ”” ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಅವರು ಬಲಾಢ್ಯ ಕಲೆಗಾರಿಕೆಗೆ ಹೇಳಿದರು ಏನು ತೋರಿಸುವ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು.

ಬೆಥ್ ಲೆಹೆಮ್, ವೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನಿಯಾದ ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ರಾಜ್ಯದ ಭಾಗವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ ಆಕ್ರಮಿಸಿವೆ. ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಬಲವಾದ ಉಳಿದಿದೆ, ಆದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಉಳಿದ ದೀರ್ಘ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಭಾಗಶಃ, languished ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಪಟ್ಟಣದ ತಲುಪಲು ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯ ತಡೆಗೋಡೆ ಒಂದು ಚೆಕ್ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾದು ಹೋಗಬೇಕು.

“”ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನ್ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ,”” ಚರ್ಚ್ ಆಫ್ ನೇಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಮೆಟ್ಟಿಲಸಾಲು ಕೆಲವೇ ನೂರು ಮೀಟರ್ (ಯಾರ್ಡ್) ಜೊತೆಗೆ 200 ವರ್ಷದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಒಂದು “”ಮೇಡ್ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನ್”” ಲೇಬಲ್ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ.

“”ಆಮದು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಳಹರಿವು ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕರಕುಶಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ರಮೇಣ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿದೆ,”” ಸಮಿ Khoury, ಕೇಂದ್ರದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್.

ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನ್ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ, ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸ ಕೈಪಿಡಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಇದು, ಪ್ಯಾಲೇಸ್ಟಿನಿಯನ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಸುಮಾರು 100 ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳು ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಧಾರಿತ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಜೋರ್ಡಾನ್ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೇನಿಯನ್ ನಿರಾಶ್ರಿತ ಶಿಬಿರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ.

ಇದು ಆಲಿವ್ ಮರದ rosaries ಮತ್ತು ಪರ್ಲ್ ಆಭರಣಗಳ ತಾಯಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಪದಗಳಿಗಿಂತ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ಟಿನಿಯನ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕರಕುಶಲ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಗುರಿ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಯೋಚಿತ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಮಾತ್ರ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ಟಿನಿಯನ್ ಮಾಡಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರಲು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಬರುತ್ತದೆ.

“”ನಿರ್ಮಾಪಕರು ನೀಡುವ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೇಗೆ ಕುರಿತಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ, ಬಲ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಯ,”” ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು, Khoury ವಿವರಿಸಿದರು.

ನಂತರ ಬೆಲೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ.

ಮಹೆರ್ Canawati, ಮೂರು ಕಮಾನುಗಳು ಕದಿ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರು, ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಬೆನ್ನಿನ ಒಂದು ಮರದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಆಮದು ಕೊಠಡಿ ಇಡುತ್ತದೆ.

“”ನಾವು ವಿಭಿನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಬಜೆಟ್ ವಿವಿಧ ಯಾತ್ರಿಗಳು ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಾಗಿಸಲು,”” ಅವರ ಕುಟುಂಬ 16 ನೇ ಶತಮಾನದಿಂದಲೂ ಯಾತ್ರಿಕರಿಗೆ ಸೇವೆಗಳು ಒದಗಿಸಿದೆ Canawati ಹೇಳಿದರು.

Canawati ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಬಯಸಿದೆ ಹೇಳಿದರು, ಮತ್ತು ಅವರು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.

“”ಮಾಡಿದ ಇನ್ ಚೀನಾ rosaries ಒಂದು ಡಜನ್ $ 4 ಮಾರಬಹುದು $ 25 ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಮಾರಾಟ ಒಂದು ಡಜನ್,”” ಅವರು ಹೇಳಿದರು. “”ಮಾಡಿದ ಇನ್ ಚೀನಾ ಯೇಸು ಶಿಶುಗಳು $ 20 ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಬೆಥ್ ಲೆಹೆಮ್ ಬಿಡಿಗಳ $ 64 ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ.””

ಕರಕುಶಲ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಮಾಲೀಕರು ವಿದೇಶೀ ಆಮದುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತೋರು ಆದರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಆಮದು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು ಬೆದರಿಕೆ ನಂಬಿಕೆ.

“”ಇದು ವ್ಯವಹಾರದ,”” ಸಮೀರ್ Hazboun ಬೆಥ್ ಲೆಹೆಮ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹೇಳಿದರು. “”ನಾನು ವ್ಯಾಪಾರ ಹೊರಗೆ ಏಕೆಂದರೆ ಆಮದು ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಯಾರಾದರೂ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ.””

ಅಲಿ ಅಬು Srour, ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನಿಯನ್ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸಚಿವಾಲಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಥಳೀಯ ಉತ್ಪಾದಕರು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ರಕ್ಷಿಸಲು ತನ್ನ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಕಾನೂನುಗಳು ನವೀಕರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಹೇಳಿದರು.

ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಅಂಗಡಿಯವರು ಆಮದು ಮತ್ತು ಬಿಡಿಗಳ “”ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನ್ ಮೇಡ್”” ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಸ್ಪಷ್ಟ ಲೇಬಲ್ಗಳನ್ನು 70 ರಷ್ಟು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಸಾಗಿಸಲು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಮುಹಮ್ಮದ್ ಯೂಸುಫ್ ಆಲಿವ್ ಮರದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಒಂದು ಮರದ ಕುಶಲಕರ್ಮಿ, ಆಮದು ನಲ್ಲಿ scoffs.

“”ಇದು ಉತ್ತಮ ಅಲ್ಲ ಈ ಉತ್ತಮ,”” ಅವರು ಒಂದು ಸ್ಮೈಲ್ ಜೊತೆ ಅವರು ವರ್ಜಿನ್ ಮೇರಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕೆಲಸ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಬ್ಯಾಕ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಗಿಫ್ಟ್ ಶಾಪ್ ನಲ್ಲಿ, ಜೂಲಿ Deler, 24, ಜರ್ಮನಿಯ ಪ್ರವಾಸಿ, ಪ್ಯಾಲೇಸ್ಟಿನಿಯನ್ ಕುಶಲಕರ್ಮಿ ಮಾಡಿದ ಸಣ್ಣ ಆಲಿವ್ ಮರದ ಒಂಟೆ ಖರೀದಿಸಿತು.

“”ನಾನು ಸ್ಥಳೀಯರು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಬಯಸುವ ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಆದ್ಯತೆ,”” ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Қолдау машиналық аударма: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.chroniclet.com/national-news/2016/12/21/In-little-town-of-Bethlehem-artisans-take-on-Chinese-knockoffs.html

Бетлехемдегі қаласында шағын, қолөнершілер қытай жақсарта алуға

Бетлехем Батыс Банк (AP) — Рождество жақындап және қажылар мен туристер келеді деп бастады, Бетлехемдегі тар көшелер мен аллеялар туралау кәдесый дүкендер ығыстыру, Исаның туған ретінде құрметтемейді інжіл қала.

Келушілер олармен үйге Қасиетті Жер бөлігін алуға таңдаған кезде, олар жақсы жапсырмаларды тексеріңіз. Көптеген кәдесыйлар — Батыс Банк қаланың сауда белгісі нақты бусины, соның ішінде — негізінен Қытай, шетелден импортталады.

кәдесый дүкендер саны аз қазір жергілікті жасалған өнімдермен тек қана дерлік олардың сөрелер толықтыру, тренд күресуге тырысады. Саудагерлерге олардың бұйымдар қымбат болуы мүмкін, ал, сапасы әлдеқайда жақсы және олар күресіп экономикасына маңызды серпін береді деп айтады.

«Менің ойымша, бұл магниттер ғой, бір нәрсе қоспағанда шетелде жасалған ештеңе алдым. Ол арзан сатады және адамдар оларды келеді нәрсе,» Бассем Giacaman, баталары Сыйлық дүкені және зәйтүн ағашы фабрикасы иесі деді. «Мен жұмыс істейтін жергілікті экономиканы сақтауға болады, сондықтан Қалғаны жергілікті жүргізіледі.»

Кейбір 120,000 адам Израильдің туризм министрлігінің мәліметінше, олардың жартысы христиан, бұл мереке маусымы Қасиетті жеріне қонаққа деп күтілуде.

Көптеген жаһандану сияқты кез келген басқа оның із қалдырған Бетлехемге, барады. Сыртқы жасалған қолөнер, әсіресе қытай-і, Рождество кәдесыйлар, соның ішінде мұнда нарық үлкен бөлігін білдіретін келді. ресми статистика жоқ, ал, жергілікті шенеуніктер мен кәсіпкерлер өнімдерінің жартысына жуығының бағалауға, бәлкім одан да көп, импортталады.

Giacaman олардың көпшілігі санауыш астында шағын қорапта жасырын, оның дүкенде ғана бірнеше импортталатын өнімдер сақтайды. Ол клиенттерге көрсету және Палестина жасалған адамдарға оларды салыстыру үшін оларды қабылдайды.

«Бұл Қытайда жасалған пластикалық Иса нәресте болып табылады және осы Бетлехемде жасалған керамикалық бірі болып табылады, және осы Мен жасауға зәйтүн ағашы айқын және қытай болып табылады», деді ол мақтанышпен ол жоғары шеберлігі болды деді қандай көрсетіп, былай деді: жергілікті тауарлар құрады.

Bethlehem Палестиналықтар өздерінің болашақ мемлекеттің бөлігі болады деп үміттенемін аумақты алып, Батыс Шерияда табылады. өйткені Израиль шектеулер бөлігінде, туризм күшті болып қалады, бірақ экономиканың қалған ұзақ увядают отыр. Туристер қала жету үшін Израильдің бөлу кедергілерді өткізу пункті арқылы өтуге тиіс.

Рождество шіркеуінің тас баспалдақтары бірнеше жүз метр (аула) бойымен 200 жастағы үйінде орналасқан «Визит Палестина орталығы,» А «Made Палестинадағы» белгісін ықпал етеді.

«Онда импортталатын тауарларды үлкен ағыны бар және дәстүрлі қолөнер көп біртіндеп төмендейді,» Samy Khoury, орталықтың құрылтайшысы және бас менеджері деді.

бес жыл бұрын онлайн дүкен және туристік бағдар ретінде бастады сапары Палестина орталығы, Палестина аумақтарында бүкіл мен Иордания Палестина босқындар лагерінде 100-ге жуық семинарлар мен үйде қолөнершілер жұмыс істейді.

Ол зәйтүн ағашы нақты және інжу әшекейлер анасы сияқты Рождество байланысты, соның ішінде Палестина дәстүрлі қолөнері, ерекшеліктері. орталығы тәуелсіз саяхатшыларды мақсаттары мен оның бизнеске әділ сауда тәсіл алады.

тек Палестина жасалған өнімдерді сатуға тырысады қатерлерге бірге жеткізіледі.

Олардың кейбір «өндірушілер, қанша бере алатыны өндірістік қуаты анықтау, сапасы мен сәйкестігін, оң қорғасын уақытын қамтамасыз ету», Khoury түсіндірді.

Содан кейін баға мәселесі бар.

Махер Canawati, үш Arches кәдесый дүкенінің иесі, жергілікті сыйлықтар жасады, тіпті артқы ағаш шеберхана бар сатады. Бірақ ол сондай-ақ импортқа бөлме сақтайды.

«Біз түрлі бюджеттерге түрлі нарықтарға және түрлі қажылық өйткені Біз дүкенде бұйымдар барлық түрлерін жүргізу керек», кімнің отбасы 16 ғасырдан бері қажылық қызмет берген Canawati, деді.

Canawati ол өзінің клиенттеріне параметрлерін беруге қалайды деді, және ол айырмашылықтар туралы түсінікті.

«Жасалған-ақ Қытай Розариндың ондаған $ 25 жергілікті жасалған сату ондаған, ал $ 4 сатуға», деді ол. «Жасалған-ақ Қытай Иса сәби $ 20 сатуға және Бетлехемді і $ 64 үшін сатады.»

қолөнер шеберханасы иелері шетелдік импорт туралы ворчала жатқанда емес, әркім импорт жергілікті көпестер, қолөнершілер шындап төндіретін санайды.

«Бұл бизнес», Самир Hazboun сауда Бетлехем палатасының төрағасы мәлімдеді. «Мен ешкімді өйткені импорт бизнес тарлығының хабардар емеспін.»

Әли Әбу Srour, Палестина Туризм министрлігінің бас директоры, мемлекеттік жергілікті өндірушілерді және саудагерлерді қорғау үшін оның туристік заңдар жаңарту тырысады деді.

ұсынылатын ережелерге сәйкес, саудагерлерге импорт және «Палестинада жасалған» соның айқын ажырата белгілерімен, жергілікті өндіріс өнімдерінің 70 пайызын асыруға қажет болады.

Мұхаммед Юсуф, зәйтүн ағашы зауытының бар ағаш шебері, импорт кезінде издевается.

«Бұл жақсы емес, бұл жақсы болып табылады», ол Мария бір қайраткері жұмыс істеді ретінде күлімсіреп деді.

Артқа баталар дүкені сыйлықтар, Джули Deler, 24, Германия туристік, Палестина шебердің жасаған шағын зәйтүн ағашы түйені сатып алды.

«Мен жергілікті тұрғындар қолдау келеді, өйткені мен жергілікті жасады көреді,» деді ол.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ការបកប្រែរបស់ម៉ាស៊ីនការគាំទ្រ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.chroniclet.com/national-news/2016/12/21/In-little-town-of-Bethlehem-artisans-take-on-Chinese-knockoffs.html

នៅក្នុងទីប្រជុំជនតូចមួយនៃភូមិបេថ្លេហិមសិប្បករយកនៅលើ knockoffs ប្រទេសចិន

ភូមិបេថ្លេហិមនៅ West Bank (AP) — បុណ្យណូអែលត្រូវបានខិតជិតធ្វើដំណើរនិងភ្ញៀវទេសចរបានចាប់ផ្តើមមកដល់ហាងលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ហ្វូងដែលបន្ទាត់ផ្លូវតូចចង្អៀតនិងផ្លូវឌឿងហែមនៃភូមិបេថ្លេហិមទីក្រុងព្រះគម្ពីរគោរពបូជាជាកន្លែងកំណើតរបស់ព្រះយេស៊ូ។

ប៉ុន្តែនៅពេលដែលភ្ញៀវទេសចរបានជ្រើសដើម្បីយកបំណែកមួយនៃដែនដីបរិសុទ្ធត្រឡប់មកផ្ទះវិញជាមួយនឹងពួកគេដែលពួកគេបានល្អប្រសើរជាងមុនពិនិត្យមើលស្លាកសញ្ញានេះ។ វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ជាច្រើន — រួមទាំងកូន rosary ពាណិជ្ជសញ្ញារបស់ធនាគារភាគខាងលិចទីក្រុង — ត្រូវបាននាំចូលពីបរទេសដែលភាគច្រើននៃប្រទេសចិន។

ឥឡូវនេះមួយចំនួនតូចមួយនៃហាងលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍កំពុងព្យាយាមដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងនិន្នាការនេះ, ស្តុកចេញរបស់ខ្លួនស្ទើរតែទាំងស្រុងជាមួយនឹងផលិតផលផលិតក្នុងស្រុក។ អ្នកលក់បាននិយាយថាខណៈពេលដែលផលិតផលរបស់ពួកគេអាចនឹងមានតម្លៃថ្លៃកាន់តែច្រើន, គុណភាពគឺល្អប្រសើរជាងមុនហើយពួកគេបានផ្តល់ឱ្យជាការជម្រុញសំខាន់ទៅនឹងសេដ្ឋកិច្ចកំពុងជួបការលំបាក។

“”ខ្ញុំបានទទួលអ្វីដែលត្រូវបានធ្វើនៅក្រៅប្រទេសលើកលែងតែសម្រាប់រឿងមួយ, នោះហើយជាមេដែក។ វាជាអ្វីមួយដែលបានលក់មានតំលៃថោកនិងប្រជាជនចង់ឱ្យពួកគេ,”” Bassem Giacaman ម្ចាស់ហាងលក់អំណោយទានពរនិងរោងចក្រអូលីវឈើបានឱ្យដឹងថា។ “”អ្វីគ្រប់យ៉ាងផ្សេងទៀតត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងស្រុកដូច្នេះខ្ញុំអាចរក្សាសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ការងារ»។

មួយចំនួន 120.000 នាក់ត្រូវបានគេរំពឹងទុកថានឹងទស្សនាដីបរិសុទ្ធរដូវកាលឈប់សម្រាកនេះពាក់កណ្តាលនៃពួកគេជាគ្រីស្ទាន, នេះបើយោងតាមក្រសួងទេសចរណ៍របស់អ៊ីស្រាអែល។

មនុស្សជាច្រើននឹងមកទស្សនាភូមិបេថ្លេហិមជាកន្លែងដែលសកលភាវូបនីយកម្មបានចាកចេញពីការផ្ដិតរបស់ខ្លួនដូចជានៅគ្រប់ទីកន្លែងផ្សេងទៀត។ សិប្បកម្មបរទេសដែលបានធ្វើ, ជាពិសេសពួកអ្នកដែលប្រទេសចិនបានចូលមកដើម្បីតំណាងឱ្យមួយផ្នែកធំនៃទីផ្សារនេះនៅទីនេះរួមទាំងវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍បុណ្យណូអែល។ ខណៈពេលដែលមិនមានស្ថិតិផ្លូវការមន្ត្រីក្នុងតំបន់និងពាណិជ្ជករបានប៉ាន់ប្រមាណថាជិតពាក់កណ្តាលនៃផលិតផលនេះប្រហែលជាច្រើនត្រូវបាននាំចូល។

Giacaman រក្សាគ្រាន់តែជាផលិតផលនាំចូលមួយចំនួនតូចនៅក្នុងហាងរបស់លោកភាគច្រើននៃពួកគេដែលបានលាក់នៅក្នុងប្រអប់តូចមួយក្រោមតបវិញ។ គាត់បានចំណាយពេលពួកគេចេញដើម្បីបង្ហាញអតិថិជននិងប្រៀបធៀបវាទៅនឹងអ្នកដែលប៉ាឡេស្ទីនបានធ្វើ។

“”នេះគឺជាប្លាស្ទិចព្រះយេស៊ូវទារកផលិតនៅប្រទេសចិនហើយនេះជាមួយសេរ៉ាមិចបានធ្វើឡើងនៅភូមិបេថ្លេហិមនិងទាំងនេះគឺជាឈើអូលីវដែល rosary ខ្ញុំបានធ្វើនិងអ្នកដែលចិននៅ”” គាត់បាននិយាយដោយមោទនភាពបង្ហាញពីអ្វីដែលលោកបាននិយាយថាគឺជាការល្អគ្មានគូប្រៀបនៃសិល្បៈហត្ថកម្ម បានធ្វើការក្នុងស្រុក។

ភូមិបេថ្លេហិមគឺនៅក្នុងភាគខាងលិចធនាគារកាន់កាប់ដែនដីប៉ាឡេស្ទីនសង្ឃឹមថានឹងក្លាយជាផ្នែកមួយនៃរដ្ឋអនាគតរបស់ពួកគេ។ វិស័យទេសចរណ៍នៅតែខ្លាំងប៉ុន្តែនៅសល់នៃសេដ្ឋកិច្ចបានចុះខ្សោយជាយូរមកហើយមួយផ្នែកដោយសារតែការរឹតបន្តឹងរបស់អ៊ីស្រាអែល។ ភ្ញៀវទេសចរឆ្លងកាត់ប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្យនៅរបាំងការបំបែករបស់អ៊ីស្រាអែលដើម្បីឈានទៅដល់ក្រុង។

នេះ “”មជ្ឈមណ្ឌលប៉ាឡេស្ទីនទស្សនកិច្ច»ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងផ្ទះ 200 ឆ្នាំចាស់មួយនៅតាមបណ្តោយជណ្តើរថ្មមួយគ្រាន់តែពីរបីរយម៉ែត្រ (យ៉ាត) ពីសាសនាចក្រនៃដើមនេះ, លើកកំពស់មួយ”” ផលិតនៅប៉ាឡេស្ទីន “”ស្លាក។

សាមី Khoury, កណ្តាលដែលជាស្ថាបនិកនិងជាអ្នកចាត់ការទូទៅរូបនេះបានថ្លែងថា: «មានការហូរចូលនៃផលិតផលដែលបាននាំចូលមានទំហំធំនិងជាច្រើននៃសិប្បកម្មប្រពៃណីមួយដែលត្រូវបានថយចុះបន្តិចម្តង»។

ដំណើរចុះសួរសុខទុក្ខប៉ាឡេស្ទីនមជ្ឈមណ្ឌលដែលបានចាប់ផ្តើមជាមគ្គុទេសក៍ជាហាងនិងការធ្វើដំណើរតាមអនឡាញមួយរយៈពេលប្រាំឆ្នាំកន្លងមកហើយបានធ្វើការជាមួយសិក្ខាសាលានិងសិប្បករជិត 100 នាក់ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទូទាំងផ្ទះទឹកដីប៉ាឡេស្ទីននិងនៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីនក្នុងទន្លេយ័រដាន់។

វាមានលក្ខណៈពិសេសសិប្បកម្មប្រពៃណីរបស់ប៉ាឡេស្ទីនដោយរួមបញ្ចូលទាំងអ្នកដែលមានបុណ្យណូអែលដូចដែលទាក់ទងទៅនឹងឈើអូលីវនិង rosary គ្រឿងលំអគុជខ្យងម្តាយ។ មជ្ឈមណ្ឌលនេះផ្តោតសំខាន់លើអ្នកធ្វើដំណើរឯករាជ្យនិងត្រូវចំណាយពេលមួយវិធីសាស្រ្តការធ្វើពាណិជ្ជកម្មដោយត្រឹមត្រូវទៅនឹងអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន។

ការព្យាយាមដើម្បីលក់ផលិតផលរបស់ប៉ាឡេស្ទីនបានធ្វើឡើងតែភ្ជាប់មកជាមួយបញ្ហាប្រឈម។

«ការរក្សាស្ថិរភាពនិងគុណភាព, ពេលវេលានាំមុខខាងស្តាំរកមើលពីរបៀបដែលសមត្ថភាពផលិតបានច្រើនអ្នកផលិតអាចផ្តល់ឱ្យ, “”គឺមានមួយចំនួននៃពួកគេបានពន្យល់ថា Khoury ។

បន្ទាប់មកមានបញ្ហានៃតម្លៃ។

លោក Maher Canawati ម្ចាស់ហាងលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍សំខាន់បំផុតបីនាក់នៅក្នុងមូលដ្ឋានលក់បានធ្វើអំណោយសិក្ខាសាលានិងសូម្បីតែឈើដែលមាននៅខាងក្រោយនោះ។ ប៉ុន្តែគាត់បានរក្សាការនាំចូលបន្ទប់ផងដែរ។

បានឱ្យដឹងថា Canawati ដែលក្រុមគ្រួសារបានផ្តល់សេវាកម្មដល់អ្នកធម្មយាត្រាចាប់តាំងពីសតវត្សទី 16 “”យើងត្រូវតែអនុវត្តគ្រប់ប្រភេទនៃទំនិញនៅក្នុងហាងរបស់យើងព្រោះយើងមានទីផ្សារផ្សេងគ្នានិងអ្នកធ្វើធម្មយាត្រាផ្សេងគ្នាជាមួយនឹងថវិកាផ្សេងគ្នា”” ។

Canawati បាននិយាយថាលោកចង់ផ្ដល់ឱ្យជម្រើសអតិថិជនរបស់គាត់ហើយគាត់គឺជាការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់អំពីភាពខុសគ្នានេះ។

“”ខណៈពេលជាច្រើននៃការលក់បានបង្កើតឡើងនៅក្នុងស្រុក $ 25 មួយជាច្រើននៃ rosary បានធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសចិនបានលក់ក្នុងតម្លៃ $ 4″” គាត់បាននិយាយ។ “”នេះជាព្រះយេស៊ូវទារកដែលផលិតនៅចិនលក់បាន 20 $ និងពួកអ្នកភូមិបេថ្លេហិមលក់ 64 $ ។ “”

ខណៈពេលដែលម្ចាស់យានរអ៊ូរទាំអំពីសិក្ខាសាលានាំចូលពីបរទេសមិនមែនគ្រប់គ្នាជឿជាក់ថាការនាំចូលបានរងការគំរាមកំហែងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរឈ្មួញក្នុងស្រុកនិងសិប្បករ។

កីឡាករ Samir Hazboun ប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មភូមិបេថ្លេហិមបាននិយាយថា: «វាជាអាជីវកម្មមួយ»។ “”ខ្ញុំពិតជាមិនបានដឹងពីនរណាម្នាក់រត់ចេញពីអាជីវកម្មដោយសារតែការនាំចូលនោះទេ»។

អាលីអាប៊ូ Srour អគ្គនាយកនៃក្រសួងទេសចរណ៍ប៉ាឡេស្ទីនបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលកំពុងព្យាយាមដើម្បីធ្វើឱ្យទាន់សម័យច្បាប់ទេសចរណ៍របស់ខ្លួនដើម្បីការពារផលិតក្នុងស្រុកនិងពាណិជ្ជករ។

នៅក្រោមបទប្បញ្ញត្តិដែលបានស្នើឡើង, អ្នកលក់នឹងត្រូវបានតម្រូវឱ្យអនុវត្ត 70 ភាគរយផលិតផលផលិតក្នុងស្រុកដោយមានស្លាកសញ្ញាយ៉ាងច្បាស់ថាបែងចែករវាងការនាំចូលនិង “”ផលិតនៅក្នុងប្រទេសប៉ាឡេស្ទីន«បងប្អូន។

លោក Muhammad យូសឺហ្វជាងឈើមួយជាមួយនឹងឈើអូលីវនេះរោងចក្រ, scoffs នៅឯការនាំចូលនោះទេ។

លោកបន្តថា: «វាជាការមិនល្អ, នេះគឺល្អប្រសើរជាងមុន, “”ជាមួយនឹងស្នាមញញឹមខណៈដែលគាត់បានធ្វើការនៅលើតួរលេខរបស់ Virgin Mary មួយ។

ត្រឡប់មកវិញនៅក្នុងហាងលក់អំណោយទានពរជ័យ, ជូលី Deler, 24, ទេសចរណ៍មកពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់, ទិញអូដ្ឋតូចមួយពីឈើអូលីវមួយសិប្បករធ្វើឡើងដោយប៉ាឡេស្ទីន។

នាងបាននិយាយថា “”ខ្ញុំចូលចិត្តផលិតក្នុងស្រុកដោយសារតែខ្ញុំចង់គាំទ្រអ្នកស្រុក”” ។

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
지원 기계 번역: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.chroniclet.com/national-news/2016/12/21/In-little-town-of-Bethlehem-artisans-take-on-Chinese-knockoffs.html

베들레헴의 작은 마을에서 장인 중국 모조품에 걸릴

베들레헴, 웨스트 뱅크 (AP)는 — 크리스마스가 다가과 순례자와 관광객이 베들레헴, 예수님의 발상지로 존경 성경 마을의 좁은 거리와 골목을 줄 기념품을 크롤 링, 도착하기 시작했다.

방문자가 집으로 그들과 함께 성지의 조각을 선택할 때, 그들은 더 나은 레이블을 확인합니다. 많은 기념품 — 웨스트 뱅크 타운의 상표 묵주 포함은 — 주로 중국, 해외에서 수입하고 있습니다.

기념품 가게의 작은 숫자는 현재 로컬로 만든 제품을 거의 독점적으로 자신의 선반 스타킹, 추세 싸움을 위해 노력하고 있습니다. 가게 주인은 자신의 실력이 더 비싼 수 있지만, 품질이 훨씬 더 말할 그리고 그들은 어려움을 겪고 경제에 중요한 향상을 제공합니다.

“”나는 한 가지를 제외하고 해외한다 아무것도가있어, 그 그것은 싸게 판매하고 뭔가. 자석의 사람들이 그들을 싶다””바셈 Giacaman, 축복의 선물 가게와 올리브 나무 공장의 소유자는 말했다. “”다른 모든 것은 내가 일하는 지역 경제를 유지할 수 로컬로 이루어집니다.””

일부 12만명은 이스라엘 관광부에 따르면, 기독교,이 휴가 시즌 성지를 방문 중 절반 것으로 예상된다.

세계화가 다른 곳처럼 그 흔적을 떠나 베들레헴을 방문 할 것이다 많은. 외국인이 만든 공예품, 특히 중국어 것들, 크리스마스 선물을 포함하여, 여기에 시장의 큰 부분을 표현하기 위해왔다. 공식적인 통계가 없지만, 현지 관리들과 기업인은 제품의 거의 절반, 아마도 더 가져 추정된다.

Giacaman는 카운터 아래에 작은 상자에 대부분 숨겨진 자신의 가게에서 몇 수입 제품을 유지합니다. 그는 고객을 표시하고 팔레스타인 만든 것들로 비교하는 그들을합니다.

“”이것은 중국에서 만든 플라스틱 예수 아기이며,이 베들레헴에서 만든 세라믹이며, 이것들은, 내가 만드는 올리브 나무 묵주와 중국 사람들이다””고 말했다 자랑스럽게 그가의 뛰어난 장인했다 무엇을 보여주는 로컬 상품을했다.

베들레헴은 요르단 강 서안에서 팔레스타인이 그들의 미래 상태의 일부가 될 것입니다 희망 영토를 점령한다. 관광 강하게 남아 있지만, 경제의 나머지 부분은 긴 때문에 이스라엘의 제한으로 부분적으로 시들어있다. 관광객들은 마을에 도달하기 위해 이스라엘의 분리 장벽에 체크 포인트를 통과해야합니다.

은 “”방문 팔레스타인 센터는””탄생의 교회에서 돌 계단 불과 몇 백 미터 (야드)을 따라 200 년 된 집에 위치하는 “”제 팔레스타인의””레이블을 촉진합니다.

“”이 수입 제품의 큰 유입 그리고 전통 공예의 많은 점차 감소하고있다””새미 쿠리, 센터의 설립자이자 제너럴 매니저는 말했다.

5 년 전 온라인 상점, 여행 가이드로 시작된 방문 팔레스타인 센터는 팔레스타인 지역에 걸쳐 거의 100 워크샵 및 홈 기반의 장인과 요르단의 팔레스타인 난민 캠프에서 작동합니다.

그것은 올리브 나무 묵주와 진주 장식의 어머니와 같은 크리스마스 관련 포함 해 팔레스타인 전통 공예를 갖추고 있습니다. 센터는 독립적 인 여행자를 대상으로하고 사업에 대한 공정 거래 방법을합니다.

만 팔레스타인 만든 제품을 판매하기 위해 노력하는 것은 도전이 함께 제공됩니다.

“”생산자가 제공 할 수 있습니다 얼마나 많은 생산 능력 계산, 일관성과 품질, 오른쪽 리드 타임 유지 관리””그들 중 일부는, 쿠리을 설명했다.

그리고 가격의 문제가있다.

마 헤르 Canawati, 세 아치 기념품 가게의 주인은 로컬 선물을 만들어도 다시 나무 워크샵을 가지고 판매하고있다. 그러나 그는뿐만 아니라 수입을위한 공간을 유지합니다.

“”우리는 우리가 다른 시장과 다른 예산이 다른 순례자을 가지고 있기 때문에 우리의 상점에서 상품의 모든 종류를 수행 할 수있다””고 그의 가족은 16 세기부터 순례자들에게 서비스를 제공하고있다 Canawati 말했다.

Canawati 그는 자신의 고객이 옵션을주고 싶어했다, 그는 차이점에 대한 분명하다.

“”만든 -에 — 중국 묵주의 다스가 $ 4 판매 $ 25 로컬로 만들어 판매하는 다스는 반면””고 말했다. 는 “”만든 -에 — 중국 예수 아기는 $ 20 판매하고 베들레헴 사람은 $ 64 아키텍처 판매하고 있습니다.””

공예 워크샵 소유자가 외국 수입에 대해 불평하지만, 모든 사람이 수입이 심각 지역 상인과 장인을 위협했다 생각합니다.

“”그것은 사업이다””사미르 Hazboun, 상업의 베들레헴 상공 회의소 회장은 말했다. “”나는 사업을하기 때문에 수입의 실행 누구의 잘 모르는 것 같아요.””

알리 아부 로르, 팔레스타인 관광부의 사무 총장은 정부가 지역 생산자와 상인을 보호하기 위해 관광 법을 업데이트하려고했다.

제안 된 규정에 따라, 가게 주인은 사람 “”팔레스타인에서 만든””수입과 구별 명확한 레이블, 70 % 로컬로 만든 제품을 수행하기 위해 필요합니다.

무하마드 유수프, 올리브 나무 공장에 나무 장인은 수입에를 조롱.

그는 성모 마리아의 그림에 근무로 “”그것은이 더 좋다, 좋지 않다””고 웃으며 말했다.

위로 축복의 선물 가게에서, 줄리 DELER, 24, 독일에서 관광은 팔레스타인 장인에 의해 만들어진 작은 올리브 나무 낙타를 샀다.

“”나는 지역 주민을 지원하기 원하기 때문에 내가 로컬로 만든 선호한다””고 말했다.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support werger machine: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.chroniclet.com/national-news/2016/12/21/In-little-town-of-Bethlehem-artisans-take-on-Chinese-knockoffs.html

Li bajarê kêm, ji Beytlehmê bê esnafan li ser knockoffs Chinese bigirin

Bethlehem, West Bank (AP) — Christmas nêzîk û mêvan û tûrîstên dest bi destź, têr û dikanên tiştediyariyan ku tu karibî li kolanên teng û kolanên ji Beytlehmê, bajarê încîlî, rêzgirtin wek zeliqî ne Îsa ‘.

Lê gava ku mêvanên hilbijêre ku perçek ji Land Pîroz vegeriya mala xwe bi wan re, ku ew baştir di labels kontrol bike. Gelek souvenirs — di nav wan miherkan trademark rosary li bajarê West Bank da — bi ji derve îthal, bi giranî li Çînê.

Hejmareke biçûk ji dikanên tiştediyariyan bi niha hewl dide ku şerê li trend, xxx rafên wan hema hema bi berhemên herêmî. De esnaf, dibêjin, ku di dema kes nakirre xwe dikare buhatir be jî, qalîteya çêtir e û ew an jî dînamîka herî girîng ji bo aborîya bide.

“”Min tu tişt e, ku li derveyî welêt ji bilî ji bo yek tişt neafirî rabû kiriye, ku magnets ye. Ev tiştek ku difiroşe bo cheap ye û xelkê ji wan dixwazin,”” got Bassem Giacaman, xwediyê Shop Pîroziya Gift û The Olive Factory Wood. “”Her tişt din yên herêmê kirin, da ku ez aborîya herêmî xebata xwe.””

çaverê 120,000 kesan bi bi serdana Land Pîroz bi vê demsala betlaneyê, nîvê wan jî xiristiyan, li gorî Wezareta Turîzmê Îsraîlê.

Gelek wê Bethlehem, ku globalbûnê Şûna bi xwe mîna li her derê din derket hatiye serdana. crafts Derve-made, bi taybetî jî yên Chinese, hatim da ku beşeke mezin ya bazara li vir, di nav wan de souvenirs Christmas. Gava ku tu îstatîstîkên fermî de hene, rayedarên herêmî û karsazên texmîn dikin ku ji nîvî ji products, belkî zêdetir, îthal bi.

Giacaman digire tenê çend berhemên derhanîn di stûdyoya xwe de, piraniya wan veşartî di box biçûk di bin counter. Wî ji wan re digire ji bo ku nîşan mişterî û wan miqayese ji bo yên Felestînî-made.

“”Ev plastîk Îsa baby made in China e û ev yek seramîk li Beytlehmê e, û bi van rosaries dar zeytûnê ya ku, ez û kesên ku Chinese, in,”” wî got, bi vî tehrî nîşandana tiştên ku wî gotin bi hostatî Pêdeçûnê ya dawî herêmî de mal hatine çêkirin.

Bethlehem e de li Şerîa Rojavayê, erdên dagîrkirî Filistîniyan hêvî wê bibe parçeyek ji dewleta pêşeroja xwe. Tourism bi hêz dimîne, lê yên mayî ji aboriya hatiye dirêj ji ber qedexeyên Îsraîlê mahkemeyên, di part. Tûrîst, divê bi rêya kontrolê li bariyera veqetandina Îsraîlê re derbas xwe bigihînin bajêr.

The “”Navenda Filistînê Visit,”” li mala 200-year-old li ser stairway kevir tenê çend sed metreyan (zevî) ji ya Church of the dijîtî, Piştgirîyê a “”Made in Filistînê”” label.

“”E, herîkîna mezin ji berhemên hawirdeyê hene û gelek ji crafts kevneşop bi nexwaze, hêdî hêdî,”” got Samy Hayek, li navenda damezrêner û rêveberê giştî ye.

Serdana Filistînê Center, ku wekî store û Travel Guide bike û pênc sal berê dest pê kir, bi nêzîkî 100 atolye û esnafan-li malê li seranserê erdên Filistînê û li kampa penaberên Filistînî li Urdunê dixebite.

Ev features crafts gelêrî ya filistînî, di nav de yên Christmas-related wek zeytûnan rosaries dar û diya ornaments pearl. Navenda dijî rêwiyan de serbixwe û digre nêzîkatiya bazirganiya adil ji business xwe.

Hewl didin ku bifiroşe tenê berhemên Palestinian-made tê bi zehmetiyên.

“”Parastina hevgirtî û bi kalîte de, dema lead rastê, û pakêtan çiqas îmkanên berhemanîna hilberînerên dikarin bidin,”” hin ji wan in, diyar kir Khoury.

Hingê ye Pirsa buhayê wê derê.

Maher Canawati, xwediyê sê Arches otêlê, koreke heremî hatiye diyarî kirin û hetta a atolyeya wood li paş. Lê belê, ew odeya ji bo pêwîstiyên xwe digire, wek ku baş.

“”Em ji bo hilgirtina hemû cure bazargeh di dikana me dike ji ber ku em xwedî bazarên cuda û hecî cuda bi budceyên cuda,”” got Canawati, ku malbata xizmetên ji bo heciyan ji ber ku di sedsala 16an pêşkêş kir.

Canawati got ku ew dixwaze, bide options mişterîyên xwe, û ew li ser cudahiyên zelal e.

“”Di demekê de ku bi dehan kes ji bifroşim herêmî ji bo $ 25, A dehan yên made-li-China rosaries ji bo $ 4 firotin”” wî got. “”The made-li-China Îsa zarokên ji bo $ 20 firotin û yên ku Bethlehem ji bo 64 $ difiroşin.””

Gava ku xwediyên atolyeya craft li ser îtxal biyanî pitepit, her kesê ne di wê bawerîyê de îtxal kirin bi giranî bazirganên herêmî û esnafan tehdîtkirin.

“”Ev bazirganiyê ye,”” got Semîr Hazboun, Serokê Giştî yê Odeya Bethlehem of Commerce. “”Ez ji kesekî bi bez ji business ji ber îtxal ferqa me ne.””

Ali Abu Srour, rêveberê giştî yê Wezareta Turîzmê Filistînê, got ku hikûmet hewl dide ku rojane bike qanûnên tûrîzmê xwe ya ji bo parastina hilberînerên herêmî û bazirganên.

Di bin qanûnên pêşniyar, esnaf, dê pêwîst dibe ku ji sedî 70 ji berhemên herêmî, bi etîketên zelal e ku di navbera îtxal û “”Made in Filistînê”” Yên cihêkirin.

Mihemed Yusuf, a hostaye wood bi The Olive Factory Wood, tinaz li îtxal.

“”Ev baş ne, ev baştir e,”” wî bi bişirek got ku ew li ser hejmar ji Meryema bakîre xebitî.

Vegere li Shop Pîroziya Gift, Julie Deler, 24, turîst ji Almanya, kirrîn a camel dar zeytûnê biçûk made by a hostaye Filistînê.

wê re got: “”Ez dixwazin herêmî ji ber ku ez dixwazim piştgiriya êno,””.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Колдоо машина тилине которгон: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.chroniclet.com/national-news/2016/12/21/In-little-town-of-Bethlehem-artisans-take-on-Chinese-knockoffs.html

Бейт-Лехем деген чакан шаардагылар, кол өнөрчүлөр кытай көчүрмөлөрүнүн алып

Бейт-Лехем, Иордан дарыясынын батыш жээги (AP) — Christmas жакындап, ажыларды жана туристтер Бетлехем тар көчөлөрүн аралап бойлойт белек-бечкек сатылган дүкөндөрдү сүрүп келе баштаган, Исанын туулган жери катары өздөрүнө таазим библиялык шаар.

коноктор үйгө алар менен ыйык жердин бир бөлүгүн алуу үчүн тандап алган болсо, алар жакшы бренды текшерүү. Көп эстелик — Батыш шаардын соода теспе, анын ичинде — негизинен Кытай, чет өлкөлөрдөн тартылып келинет.

сувенир дүкөндөргө бир аз саны азыр алардын текчелерин дээрлик жергиликтүү жасалган буюмдар менен жүгүртүүдөгү, динамика менен күрөшүүгө аракет кылып жатабыз. Мезададагы алардын буюмдарын кымбат болушу мүмкүн, ал эми деп, сапаты жакшы, алар күрөшүп экономикасына маанилүү түрткү берет.

«Мен бир нерсени эске албаганда, чет өлкөдө жасалган эч нерсе бар, ал магниттер. Бул арзан үчүн саткан бир нерсе жана аларды каалаган эле,» дарга Giacaman, бата ал дүкөндө болчуумун жана зайтун жыгачынан ишканада ээси билдирди. «Мунун баары башка иштеген жергиликтүү экономиканы кармап турган жергиликтүү Мен жүргүзүлөт.»

Израилдин туризм министрлигинин маалыматы боюнча, кээ бир 120000 киши, ыйык жерге Бул майрамдар учурунда, алардын жарымы жолдоочусу зыярат кылышы күтүлүүдө.

Көп ааламдашуу башка бардык жерде эле, анын изин калтырган Бетлехемге барат. Чет элдик жасалган кол өнөрчүлүк, айрыкча, Кытайдын бир туугандарым, Christmas тушкон, анын ичинде, бул рынокто бир чоң бөлүгү үчүн келдим +. эч кандай расмий статистика жок, ал эми жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана ишкерлер буюмдардын дээрлик жарымын баа, балким, көп алынып келинет.

Giacaman Дүкөндөгү бир нече келинген буюмдар турат, алардын көпчүлүгү бир эсептегич астындагы кичинекей кутучага жашырылган. Ал кардарларды көрсөткөн жана палестин жасаган адамдар үчүн, аларды салыштырып, аларды алып чыгып жатышат.

«Бул Кытайда бир пластик Иса бала болуп саналат жана ага ушул Бейт-Лехем деген шаарында жасалган керамикалык бири болуп саналат жана бул Мен Зайтун жыгачынан теспелердин жана кытай элин, алар» ал сыймыктануу менен, ал жогорку жөндөмдүү болгон деп эмне көрсөтүү, мындай деди: жергиликтүү мал жасады.

Бейт-Батыш Шериада, палестиналыктар келечектеги мамлекеттин бир бөлүгү болуп калат деп үмүттөнөбүз аймакты ээлеп турат. Туризм күчтүү бойдон калууда, ал эми экономиканын калган, анткени Израил чектөө көп бөлүгүндө, кургап жатат. Туристтер шаарга жетүү үчүн Израилдин дубалынын бир бекети аркылуу өтүүгө тийиш эле.

«Visit Палестина борбору,» Туулган чиркөөсүнүн бир таш тепкич менен бирге үйүндө 200-жаштагы бир нече жүз метр (короолору) жайгашкан, «Палестинага жасалган» өбөлгө белгиси.

«Ташылып келинген азык-бир чоң толкуну жана салттуу кол өнөрчүлүк бир топ азайып жаткан жок», Samy Khoury, борбор, анын түзүүчүсү жана башкы менеджери.

Visit Палестина беш жыл мурун онлайн дүкөн жана саякат жол баштаган борбору, палестиналык аймактарда 100гө жакын семинарлар жана үй-негизинде кол өнөрчүлөрдүн жана Иорданияда Палестиналык качкындар лагерлеринде иштейт.

Анын ичинде Christmas байланышкан адамдар зайтун жыгачынан теспелерди жана бермет жасалга энеси сыяктуу палестиналык элдик кол өнөрчүлүк, өзгөчөлүктөрү. борбор өз алдынча келген соодагерлерге багытталган жана анын ишин бир адилет соода мамиле кылынат.

бир гана Палестина жасалган буюмдарды сатууга аракеттенип кыйынчылыктар менен коштолот.

«Ырааттуулугун жана сапатын сактоо, оң коргошун убакыт, продюсерлер бере алат канча өндүрүштүк дараметин аныктоо,» алардын ичинен кээ бирлери болуп, зилзаласы түшүндүрдү.

Анда баа жок.

Maher Canawati, үч Arches сувенир соода дүкөнүнүн ээси, жергиликтүү белек кылып сатты, ал тургай, артына бир жыгач семинар бар. Бирок, ал, ошондой эле импорттун орун турат.

«Биз ар кандай бюджеттердин менен ар кандай рынокторду жана ар бир мусулмандын бар, анткени, биздин дүкөндө буюмдардын ар кандай алып бар», анын үй-бүлө 16-кылымда бери ажыларды зыярат кылып, тейлөө кызмат көрсөтүп келе жатат Canawati, деди.

Canawati ал кардарлардын мүмкүнчүлүктөрдү берип келет деп, ал айырма эмнеде экени түшүнүктүү болот.

«Жасап-жылы Кытай айтса, бир ондогон, $ 25 $ 4 жергиликтүү жасалган сатууга ондогон эми сатылат», деп айтты ал. «Жасап-жылы Кытай Иса ымыркай 20 $ сатылат жана Бейт-Лехем адамдар 64 $ сатылат.»

кол өнөрчүлүк семинар ээлери чет элдик импорттун таасир этпейби, ал эми ар бир адам эмес, импорт олуттуу жергиликтүү соодагерлерди жана уста коркутуп жатышат деп эсептейт.

«Бул иш болду,» Самир Hazboun, соода-Лехем палатасынын төрагасы. «Мен бизнести чыгып, анткени импорттун чуркап эч ким уга элекмин.»

Али Абу Srour, Палестина туризм министрлигинин генералдык директору, өкмөт жергиликтүү өндүрүүчүлөргө жана соодагерлерди коргоо туристтик мыйзамдарын өзгөртүүгө аракет кылып жатат деп.

сунуш кылынган эрежелерге ылайык, Мезададагы импорттун жана «Палестина жасалган», адамдар ортосундагы айырмачылыкты ачык этикеткалар менен, 70 пайызы жергиликтүү жасалган буюмдарды көтөрүп талап кылынат.

Мухаммед Yusuf, зайтун жыгачынан ишканада менен жыгач уста, импорттун күлөт +.

«Бул жакшы эмес, бул жакшы», -деп айтты ал Virgin Мариямдын ишмери иштеген эле күлүп.

Кайра бата ал дүкөндө болчуумун, Джули Deler, 24, Германия туристтик, палестиналык уста тарабынан жасалган кичинекей Зайтун жыгачынан төөнү сатып алды.

«Мен жергиликтүү колдоп келет, анткени жергиликтүү кылып жатса,» деди ал.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ສະຫນັບສະຫນູນການແປພາສາເຄື່ອງ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.chroniclet.com/national-news/2016/12/21/In-little-town-of-Bethlehem-artisans-take-on-Chinese-knockoffs.html

ຢູ່ໃນຕົວເມືອງພຽງເລັກນ້ອຍຂອງເມືອງເບັດເລເຮັມ, ຊ່າງຝີມືໃຊ້ເວລາໃນ knockoffs ຈີນ

BETHLEHEM, West Bank (AP) — ວັນຄຣິດສະມາດແມ່ນ approaching ແລະ pilgrims ແລະນັກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນທີ່ຈະມາຮອດບັງຮ້ານຄ້າຂອງທີ່ລະນຶກທີ່ວ່າສາຍຖະຫນົນຫົນທາງແຄບແລະຊອຍຂອງເມືອງເບັດເລເຮັມ, ຕົວເມືອງໃນພຣະຄໍາພີທີ່ເຄົາລົບວ່າເປັນບ້ານເກີດຂອງພະເຍຊູ.

ແຕ່ໃນເວລາທີ່ນັກທ່ອງທ່ຽວເລືອກທີ່ຈະໃຊ້ເວລາສິ້ນຂອງທີ່ດິນຍານບໍລິສຸດກັບຄືນໄປບ່ອນເຮືອນກັບເຂົາເຈົ້າ, ພວກເຂົາເຈົ້າທີ່ດີກວ່າໃຫ້ກວດເບິ່ງປ້າຍ. ຂອງທີ່ລະນຶກຈໍານວນຫຼາຍ — ລວມທັງຕົວເມືອງທະນາຄານພາກຕາເວັນຕົກຂອງ beads rosary ເຄື່ອງຫມາຍການຄ້າ — ນໍາເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດ, ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນປະເທດຈີນ.

ຈໍານວນຂະຫນາດນ້ອຍຂອງຮ້ານຄ້າເຄື່ອງທີ່ລະນຶກໃນປັດຈຸບັນຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບແນວໂນ້ມການ, ປ່ອຍ shelves ຂອງເຂົາເຈົ້າເກືອບສະເພາະແຕ່ຜະລິດຕະພັນພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນ. shopkeepers ເວົ້າວ່າໃນຂະນະທີ່ຜະລິດຕະພັນຂອງເຂົາເຈົ້າອາດຈະມີລາຄາແພງຫຼາຍ, ຄຸນນະພາບແມ່ນດີຂຶ້ນກວ່າຫຼາຍແລະພວກເຂົາເຈົ້າໃຫ້ການສະຫນັບສະຫນູນທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ເສດຖະກິດບັນຫາ.

“”ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ມີຫຍັງທີ່ເຮັດຢູ່ຕ່າງປະເທດຍົກເວັ້ນສໍາລັບສິ່ງຫນຶ່ງ, ວ່າເປັນການສະກົດຈິດໄດ້. ມັນເປັນສິ່ງທີ່ຂາຍໃນລາຄາລາຄາຖືກແລະປະຊາຊົນຕ້ອງການໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ,”” Bassem Giacaman, ເຈົ້າຂອງບໍລິການຜ່ານພອນຂອງປະທານແຫ່ງແລະໂຮງງານຜະລິດໄມ້ Olive ເວົ້າວ່າ. “”ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງອື່ນໄດ້ຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າສາມາດຮັກສາເສດຖະກິດທ້ອງຖິ່ນໃນການເຮັດວຽກ.””

ບາງ 120,000 ຄົນຄາດວ່າຈະໄປຢ້ຽມຢາມທີ່ດິນຍານບໍລິສຸດລະດູວັນພັກນີ້, ເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງພວກເຂົາ Christian, ອີງຕາມການກະຊວງການທ່ອງທ່ຽວຂອງອິດສະຣາເອນ.

ຈໍານວນຫຼາຍຈະໄປຢ້ຽມຢາມເມືອງເບັດເລເຮັມ, ບ່ອນທີ່ໃນທົ່ວໂລກໄດ້ປະໄວ້ imprint ຂອງຕົນເຊັ່ນ: ຢູ່ທົ່ວທຸກແຫ່ງອື່ນ. ຫັດຖະກໍາການຕ່າງປະເທດໄດ້, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄົນຈີນ, ໄດ້ເຂົ້າມາເປັນຕົວແທນສ່ວນໃຫຍ່ຂອງຕະຫຼາດນີ້ລວມທັງເຄື່ອງທີ່ລະນຶກວັນຄຣິດສະມາດ. ໃນຂະນະທີ່ບໍ່ມີສະຖິຕິຢ່າງເປັນທາງການ, ພະນັກງານໃນທ້ອງຖິ່ນແລະນັກທຸລະກິດໄດ້ປະເມີນວ່າເກືອບເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງຜະລິດຕະພັນ, ບາງທີອາດມີຫຼາຍ, ແມ່ນນໍາເຂົ້າ.

Giacaman ເຮັດໃຫ້ພຽງແຕ່ເປັນຜະລິດຕະພັນທີ່ນໍາເຂົ້າບໍ່ຫຼາຍປານໃດໃນຮ້ານຂອງຕົນ, ທີ່ສຸດຂອງພວກເຂົາທີ່ເຊື່ອງໄວ້ໃນຫ້ອງຂະຫນາດນ້ອຍພາຍໃຕ້ວຽກງານຕ້ານການ. ພຣະອົງໄດ້ໃຊ້ເວລາພວກເຂົາອອກເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນລູກຄ້າແລະປຽບທຽບກັບບໍ່ Palestinian ໄດ້.

“”ນີ້ເປັນຢາງພຣະເຢຊູລູກເຮັດໃນປະເທດຈີນແລະນີ້ແມ່ນຫນຶ່ງໃນ ceramic ໄດ້ໃນເມືອງເບັດເລເຮັມ, ແລະການເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນ Rosary ໄມ້ olive ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເຮັດແລະບໍ່ຈີນ,”” ເຂົາເວົ້າວ່າ, proudly ສະແດງໃຫ້ເຫັນສິ່ງທີ່ເຂົາເວົ້າວ່າແມ່ນຝີມືດີກວ່າຂອງ ເຮັດໃຫ້ສິນຄ້າພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນ.

Bethlehem ແມ່ນຢູ່ໃນທະນາຄານພາກຕາເວັນຕົກ, ຮັບຮອງເອົາອານາເຂດຂອງ Palestinians ຫວັງວ່າຈະເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງລັດໃນອະນາຄົດຂອງເຂົາເຈົ້າ. ການທ່ອງທ່ຽວຍັງຄົງແຂງແຮງ, ແຕ່ສ່ວນທີ່ເຫຼືອຂອງເສດຖະກິດໄດ້ languished ຍາວ, ສ່ວນຫນຶ່ງແມ່ນຍ້ອນການຈໍາກັດ Israeli. ນັກທ່ອງທ່ຽວຕ້ອງໄດ້ຜ່ານດ່ານກວດກາຊາຍໃນອຸປະສັກການແຍກຕ່າງຫາກຂອງອິດສະຣາເອນທີ່ຈະສາມາດບັນລຸຕົວເມືອງ.

ໄດ້ “”ໄປຢ້ຽມຢາມ Palestine Center,”” ຕັ້ງຢູ່ໃນເຮືອ 200 ປີອາຍຸຕາມບັນໄດຫິນພຽງແຕ່ບໍ່ພໍເທົ່າໃດຮ້ອຍແມັດ (ເດີ່ນ) ຈາກສາດສະຫນາຈັກຂອງ native ໄດ້, ສົ່ງເສີມການເປັນ “”ທີ່ດໍາເນີນໃນ Palestine”” ປ້າຍ.

“”ບໍ່ມີການເອົາຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງຜະລິດຕະພັນນໍາເຂົ້າແລະຢ່າງຫຼາຍຂອງການປະຫັດຖະກໍາພື້ນເມືອງແມ່ນການຫຼຸດລົງເທື່ອລະກ້າວ,”” Samy ສະນາ, ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງແລະຜູ້ຈັດການທົ່ວໄປສູນກາງໄດ້ກ່າວວ່າ.

ການຢ້ຽມຢາມ Palestine Center, ຊຶ່ງໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນເປັນຮ້ານແລະທ່ອງທ່ຽວອອນໄລນ໌ຫ້າປີກ່ອນຫນ້ານີ້, ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບເກືອບ 100 ກອງປະຊຸມແລະຊ່າງຝີມືເຮືອນທີ່ຕະຫຼອດອານາເຂດຂອງ Palestinian ແລະໃນ camps ຊາວອົບພະຍົບປາແລສໄຕໃນຈໍແດນ.

ມັນລັກສະນະຫັດຖະກໍາພື້ນເມືອງ Palestinian, ລວມທັງບໍ່ວັນຄຣິດສະມາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຊັ່ນ: ພາວະນາໄມ້ olive ແລະແມ່ຂອງໄມ້ປະດັບການບໍລິການ. ສູນກາງເປົ້າຫມາຍນັກທ່ອງທ່ຽວເປັນເອກະລາດແລະໃຊ້ເວລາເປັນວິທີການຄ້າທີ່ເປັນທໍາກັບທຸລະກິດຂອງຕົນ.

ຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະຂາຍຜະລິດຕະພັນ Palestinian ໄດ້ພຽງແຕ່ມາກັບສິ່ງທ້າທາຍ.

“”ການຮັກສາຄວາມສອດຄ່ອງແລະມີຄຸນນະພາບ, ທີ່ໃຊ້ເວລາເປັນຜູ້ນໍາພາທີ່ຖືກຕ້ອງ, ການຄິດໄລ່ວ່າຄວາມສາມາດການຜະລິດຫຼາຍຜະລິດໄດ້ສາມາດໃຫ້,”” ແມ່ນບາງສ່ວນຂອງເຂົາເຈົ້າ, ອະທິບາຍສະນາ.

ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ມີບັນຫາຂອງລາຄາ.

Maher Canawati, ເຈົ້າຂອງຮ້ານເຄື່ອງທີ່ລະນຶກສາມ Arches, ຂາຍໃນລາຄາເຮັດໃຫ້ຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງຂວັນແລະເຖິງແມ່ນວ່າມີກອງປະຊຸມໄມ້ໃນກັບຄືນໄປບ່ອນ. ແຕ່ເຂົາເຮັດໃຫ້ຫ້ອງສໍາລັບການນໍາເຂົ້າເຊັ່ນດຽວກັນ.

“”ພວກເຮົາຕ້ອງປະຕິບັດທັງຫມົດປະເພດຂອງສິນຄ້າໃນຮ້ານຂອງພວກເຮົາເພາະວ່າພວກເຮົາມີຕະຫຼາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນແລະ pilgrims ທີ່ແຕກຕ່າງກັນກັບງົບປະມານທີ່ແຕກຕ່າງກັນ,”” Canawati, ທີ່ມີຄອບຄົວໄດ້ສະຫນອງໃຫ້ບໍລິການ pilgrims ນັບຕັ້ງແຕ່ສະຕະວັດທີ 16 ໄດ້ກ່າວວ່າ.

Canawati ກ່າວວ່າທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະໃຫ້ທາງເລືອກໃນການລູກຄ້າຂອງຕົນ, ແລະພຣະອົງໄດ້ເປັນທີ່ຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບຄວາມແຕກຕ່າງ.

“”A ອາຍແກັສຂອງ Rosary ໄດ້, ໃນປະເທດຈີນຂາຍສໍາລັບ $ 4 ໃນຂະນະທີ່ອາຍແກັສໄດ້ພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນຂາຍສໍາລັບ $ 25,”” ເຂົາເວົ້າວ່າ. “”ທີ່ເຮັດໃນປະເທດຈີນພຣະເຢຊູເດັກນ້ອຍຂາຍສໍາລັບ $ 20 ແລະບໍ່ Bethlehem ຂາຍສໍາລັບ $ 64.””

ໃນຂະນະທີ່ເຈົ້າຂອງກອງປະຊຸມປະຫັດຖະກໍາ grumble ກ່ຽວກັບການນໍາເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດ, ທຸກຄົນບໍ່ເຊື່ອວ່າການນໍາເຂົ້າມີໄພຂົ່ມຂູ່ຢ່າງຮຸນແຮງສິນຄ້າໃນທ້ອງຖິ່ນແລະຊ່າງຝີມື.

“”ມັນເປັນທຸລະກິດ,”” Samir Hazboun, ປະທານຂອງສະພາການເມືອງເບັດເລເຮັມ Commerce ເວົ້າວ່າ. “”ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຮູ້ຂອງແຕ່ລະຄົນແລ່ນອອກຂອງທຸລະກິດເພາະວ່າຂອງນໍາເຂົ້າ.””

Ali Abu Srour, ຜູ້ອໍານວຍການທົ່ວໄປຂອງກະຊວງການທ່ອງທ່ຽວ Palestinian, ກ່າວວ່າລັດຖະບານໄດ້ພະຍາຍາມເພື່ອປັບປຸງກົດຫມາຍການທ່ອງທ່ຽວຂອງຕົນໃນການປົກປັກຮັກສາຜະລິດໃນທ້ອງຖິ່ນແລະສິນຄ້າ.

ພາຍໃຕ້ລະບຽບການທີ່ໄດ້ສະເຫນີ, shopkeepers ຈະໄດ້ຮັບການຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດ 70 ເປີເຊັນຜະລິດຕະພັນພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນ, ທີ່ມີປ້າຍທີ່ຈະແຈ້ງວ່າຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງການນໍາເຂົ້າແລະ “”ທີ່ດໍາເນີນໃນ Palestine”” ບໍ່.

Muhammad Yusuf, ເປັນ craftsman ໄມ້ທີ່ມີ The Olive Factory ໄມ້, scoffs ຢູ່ທີ່ການນໍາເຂົ້າ.

“”ມັນບໍ່ດີ, ນີ້ແມ່ນດີກວ່າ,”” ພຣະອົງໄດ້ກ່າວດ້ວຍຮອຍຍິ້ມເປັນລາວເຮັດວຽກກ່ຽວກັບຕົວເລກຂອງເວີຈິນໄອແລນຖາມໄດ້.

ກັບຄືນໄປບ່ອນຢູ່ໃນບໍລິການຜ່ານພອນຂອງປະທານແຫ່ງ, Julie ອະໄຫລ່, 24, ນັກທ່ອງທ່ຽວຈາກເຢຍລະມັນ, ຊື້ camel ໄມ້ olive ຂະຫນາດນ້ອຍເຮັດໄດ້ໂດຍຊ່າງຝີມື Palestinian.

“”ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງການເຮັດໃຫ້ຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນເນື່ອງຈາກວ່າຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງການທີ່ຈະສະຫນັບສະຫນູນທ້ອງຖິ່ນ,”” ນາງເວົ້າວ່າ.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support machina translatione: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.chroniclet.com/national-news/2016/12/21/In-little-town-of-Bethlehem-artisans-take-on-Chinese-knockoffs.html

In oppidum Bethlehem, tollet opifices in Seres Knockoffs

Bethlehem, West Bank (AP) — Nativitatis hospites adesse et venire et coeperit peregrinatores Maurum mnemosynum tabernae quae linea angustiis plateas et vicos Bethleem castello biblici venerantur Iesu patria.

Cum sumere partem terrae hospites domum cum eis melius coercerent titulus. Multi souvenirs — possidet oppidum tincidunt rosarium globulis in West Bank — externo sunt, maxime Sinis.

Parvus numerus mnemosynum tabernae conatur pugnare trend stocking cum suis fere loco crusta est producta. Potest dici quod merces carior tabernariorum, quale est bonum et da boost luctantes amet eros.

“”Nihil habeo nisi transmarinis est aliud quod magnetum. Suus ‘vilis et vendit quod vis,”” inquit Bassem Giacaman, et lignum olei factory Gift Shop bonorum possessorem. “”Reliqua loci oeconomia fit loco sic operari potest.””

Quidam arbitrati sunt sanctorum locorum hanc 120,000 metus medium earum Christianus Israel secundum commodo faucibus.

Multi visitabo Bethlehem, in qua ad globalizationem sicut ubique reliquit vestigium est. Externa sunt, ars et maxime Chinese sunt, et venerunt ad repraesentant a magnus pars in foro hic, quos possidet eget Christus. Cum nulla publica librorum existimo ferme loci principes et negotiatores producta aut plura sunt invecta.

Giacaman habet a paucis products importatis et in copia, atque ex illis occultis parum arca archa sub contraria. Et educit eas ad ipsum facta sunt, et comparant Palaestinae.

“”Hic est Iesus infans in dignissim elit tellus et factum est in Bethlehem, et in his quae ego facio et Seres rosaria lignis olivarum postesque angulorum sunt,”” inquit, in artificio superbe superiorem quid dicebat locus est bona.

West Bank in Bethleem ceperant partem futuro speramus terram Palæstinorum. Tornacense perquam robustus oeconomia longo Reliqua ex parte Israeli propter modum. Products transeundum per oppositum ad divisionem LAPIS Israhel in civitatem.

Quod “”Visit Palaestina Center”” sita in domo per annos CC scalam lapidem pauci centum metris (navalibus) ab Ecclesia Nativitatis promovet “”Made Palaestinae”” titulus.

“”Non multum magnum influxum importatis products artificio tradita paulatim declinans,”” inquit Samy Khoury centrum fundator et generalis procurator.

Visit Center in Palaestina, quae online copia profectus duce itineris et quinque annos, domi-substructio et opus artificum officinis fere C per Palaestinae finibus Palaestinae et refugium castra in Jordane.

Eam dolor Palaestinae traditum artes possidet quasi Nativitatis-related lignis olivarum postesque angulorum rosaria cultu margaritis mater. Et est iter a Fair Trade Center in peltas independens aditus ad res.

Nisi volens vendere Palaestino-products factus est cum elit.

“”Suscipio constantia quale ius plumbum tunc remanens potest quam productio capacitatem effectrix ‘quidam ex ipsis fornicati sunt, Khoury explicatur.

Tunc suus exitus pretium.

Canawati Accelera, mnemosynum tabernam possessorem de tribus arcubus, et dona, et vendito locus in tergo et a ligno officina. Sed etiam importat locum tenet.

“”Sed ut efferant universa venalia foris et diversorum peregrinorum in tabernam quia diversis diversae rationes”” inquit Canawati cuius familia 16th century cum peregrinis praestaret.

Canawati vult dare velit bene dixit, et patet de differentiis.

“”A duodecim hominum factus, in elit vendere coronas pro $ IV, cum a dozen of locus est vendere for $ XXV,”” he said. “”Et factum est, in Jesum infantes, Sinis vendere for $ XX in Bethlehem, et qui vendere for $ LXIV.””

Dum domini artis officina murmurare de externis importat, qui non credit, non importat locorum mercatores et artifices graviter comminatus.

“”Est opus,”” inquit Hazboun Sanir, camera commercii Praeses Bethleem. “”Non sum nescius propter negotia alicuius fundi importat.””

Abu Ali Srour, Director Generalis Palestinian Tourism ministerio, dixit publica iura tueri conatur, ut update voluptuaria similesve et loci producers, et negotiatores.

Sub proposita leges ferre requireretur cauponibus loco LXX fieri sentio sit amet, nibh ut certis discernere importat «fecit Palaestinae”” ones.

Yusuf Muhammad, artificis in silva lignum olei Factory subsannat importat.

“”Non est bonum, hoc est,”” inquit ridens Maria virgine sicut figura faciebant.

Back in benedictionibus Gift Shop, Julie deler, XXIV, a urbis a Germania, emi parvum lignum olivae factus est camelum per Palaestinae artifex.

“”Malo loco constitutum prouincialium volo sustinere ‘inquit.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Atbalsts mašīntulkošanas: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.chroniclet.com/national-news/2016/12/21/In-little-town-of-Bethlehem-artisans-take-on-Chinese-knockoffs.html

Maz Betlēmes miesta, amatnieki uzņemties Ķīnas Knockoffs

BETHLEHEM, West Bank (AP) — Ziemassvētki tuvojas, un svētceļnieki un tūristi ir sākuši ierasties, izspiešanas suvenīru veikalus, kas rindojas šaurās ielas un alejas Betlēmi, Bībeles pilsētas revered kā Jēzus dzimtene.

Bet, kad apmeklētāji izvēlas veikt kādu Svēto zemi atpakaļ mājās ar viņiem, viņi labāk pārbaudīt etiķetes. Daudzi suvenīri — tostarp Rietumkrasta pilsētas preču zīmju rožukronis krelles — tiek importēti no ārzemēm, galvenokārt Ķīnā.

Neliels skaits suvenīru veikalos tagad mēģina cīnīties tendenci, ganāmpulka savus plauktus gandrīz tikai ar pašražoto produktu. Veikalnieki saka, ka, lai gan to izstrādājumi var būt dārgāka, kvalitāte ir daudz labāka, un tie dod nozīmīgu impulsu cīnās ekonomiku.

“”Man nekas, kas ir izgatavoti ārzemēs, izņemot vienu lietu, kas ir magnēti. Tas ir kaut kas pārdod lēti un cilvēki vēlas tos,”” teica Bassem Giacaman, īpašnieks svētības dāvanu veikals un olīvu Wood Factory. “”Viss pārējais ir lokāli, lai es varētu saglabāt vietējo ekonomiku strādāt.””

Daži 120,000 cilvēki ir paredzēts apmeklēt Svēto zemi šajā brīvdienu sezonā, puse no tiem kristieti, saskaņā ar Izraēlas Tūrisma ministrija.

Daudzi apmeklēt Betlēmi, kur globalizācija ir atstājis savas pēdas, tāpat kā visur citur būs. Ārvalstu gatavotas amatniecība, īpaši ķīniešu tiem, ir pienācis pārstāvēt lielu tirgus daļu šeit, ieskaitot Ziemassvētku suvenīri. Kamēr nav oficiālas statistikas, vietējās amatpersonas un uzņēmēji lēš, ka gandrīz puse no produktiem, varbūt vairāk, tiek importētas.

Giacaman tur tikai dažas importēto produktu savā veikalā, vairums no tiem slēptā nelielā kastē zem letes. Viņš ņem tos ārā, lai parādītu klientiem un salīdzināt tos ar Palestīnas veidotās ones.

“”Tas ir plastmasas Jēzus mazulis izgatavoti Ķīnā, un tas ir keramikas viens, Betlēmē, un tie ir olīvkoka Rozāriju ka es drīkstu un Ķīnas tiem,”” viņš teica, lepni rāda to, ko viņš teica, bija pārāka meistarība no lokāli veikts preces.

Bethlehem atrodas Rietumkrastā, aizņem teritoriju palestīnieši ceru, būs daļa no viņu stāvokli nākotnē. Tūrisms joprojām ir spēcīga, bet pārējā ekonomikā jau sen languished, daļēji tāpēc, ka Izraēlas ierobežojumiem. Tūristiem ir iet caur kontrolpunkts Izraēlas atdalošās barjeras, lai sasniegtu pilsētu.

Par “”Visit Palestine Center””, kas atrodas 200 gadus vecā mājā pa akmens kāpnēm tikai dažus simtus metru (pagalmu) no Kristus dzimšanas baznīcas, veicina “”Made in Palestīnā”” marķējumu.

“”Tur ir liels pieplūdums importēto produktu un daudz tradicionālo amatu samazinās pakāpeniski,”” sacīja Samy Khoury, centra dibinātājs un galvenais vadītājs.

Vizīte Palestine centrs, kas sākās kā tiešsaistes veikalu un ceļvedi pirms pieciem gadiem, strādā ar gandrīz 100 semināri un mājas balstītu amatnieki visā palestīniešu teritorijās un palestīniešu bēgļu nometnēs Jordānijā.

Tā funkcijas palestīniešu tradicionālo amatniecību, ieskaitot Ziemassvētku saistītos tiem, piemēram, olīvu koka rosaries un perlamutru rotājumiem. Centrs mērķi neatkarīgiem ceļotājiem un aizņem taisnīgu tirdzniecības pieeju tā darbību.

Mēģina pārdot tikai palestīniešu izgatavotiem produktiem nāk ar izaicinājumiem.

“”Saglabājot konsekvenci un kvalitāti, tiesības sagatavošanās laiku, norādītas cik ražošanas jauda ražotāji var dot,”” ir daži no tiem, skaidroja Khoury.

Tad tur ir jautājums par cenu.

Maher Canawati, īpašnieks Trīs Arkas suvenīru veikalā, pārdod vietējā izgatavoti dāvanas un pat ir koka darbnīca uz muguras. Bet viņš tur telpa importam, kā arī.

“”Mums ir veikt visu preču veidu mūsu veikalā, jo mums ir dažādi tirgi un dažādas svētceļnieku ar dažādiem budžetiem,”” sacīja Canawati, kura ģimene ir sniedzis pakalpojumus svētceļnieku kopš 16.gadsimta.

Canawati teica, ka viņš vēlas, lai saviem klientiem iespēju, un viņš ir skaidrs, par atšķirībām.

“”Ducis of made-in-Ķīnā rosaries pārdot 4 $, bet ducis no vietas, kas pārdot 25 $,”” viņš teica. “”The made-in-Ķīnā Jēzus mazuļiem pārdot par 20 $ un Bethlehem tiem pārdot par 64 $.””

Kamēr kuģis darbnīca īpašnieki kurnēšana par ārvalstu importa, ne visi uzskata, ka imports ir nopietni apdraudēti vietējie tirgotāji un amatnieki.

“”Tas ir bizness,”” sacīja Samir Hazboun priekšsēdētājs Betlēmes Tirdzniecības palātas. “”Es neesmu informēts par kāds darbojas no uzņēmējdarbības, jo importa.””

Ali Abu Srour, ģenerāldirektors Palestīnas tūrisma ministrija, teica, ka valdība cenšas atjaunināt tūrisma likumus, lai aizsargātu vietējos ražotājus un tirgotājus.

Saskaņā ar ierosinātajiem noteikumiem, veikalnieki būtu nepieciešams veikt 70 procentiem vietas izgatavoti produkti, ar skaidrām etiķetēm, kas atšķir starp importu un “”Made Palestīnā”” ones.

Muhammad Yusuf, koka amatnieks ar olīvu Wood Factory, scoffs pie importu.

“”Tas nav labi, tas ir labāk,”” viņš teica ar smaidu, jo viņš strādāja par skaitli no Jaunavas Marijas.

Atpakaļ pie Svētības Dāvanu veikals, Julie Deler, 24, tūrists no Vācijas, nopirka nelielu olīvu koka kamieli, ko palestīniešu amatnieks.

“”Es gribētu uz vietas veic, jo es gribu atbalstīt vietējos iedzīvotājus,”” viņa teica.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Pagalba mašina vertimas: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.chroniclet.com/national-news/2016/12/21/In-little-town-of-Bethlehem-artisans-take-on-Chinese-knockoffs.html

Be mažo miestelio Betliejaus, amatininkų imtis Kinijos knockoffs

BETHLEHEM, Vakarų bankas (AP) — Kalėdos artėja ir piligrimai ir turistai pradėjo atvyksta, išstūmimo suvenyrų parduotuvės tos linijos siauromis gatvelėmis ir alėjomis Betliejaus, biblinio miesto gerbė kaip Jėzaus gimimo.

Bet kai lankytojai pasirinkti imtis Šventosios žemės sklypą grįžti namo su jais, jie geriau patikrinti etiketes. Daugelis suvenyrai — įskaitant Vakarų Krante miestą prekinis ženklas rožančiaus karoliukai — yra importuojami iš užsienio, daugiausia Kinijoje.

Nedidelis skaičius suvenyrų parduotuvės dabar bando kovoti su tendencija, gyvulių savo lentynas beveik vien lokaliai pagaminti produktai. Parduotuvių pasakyti, kad nors jų dirbiniai gali būti brangesni, kokybė yra daug geriau ir jie suteikia svarbų postūmį kovoja ekonomiką.

“”Aš turiu nieko, kad yra pagamintas užsienyje, išskyrus vieną dalyką, tai magnetai. Tai kažkas, kad parduoda pigus ir žmonės nori juos””, sakė Bassem Giacaman, savininkas palaiminimai suvenyrų parduotuvė ir The Olive Wood Factory. “”Visa kita yra pagaminta vietoje, todėl galiu laikyti vietos ekonomiką veikia.””

Kai 120.000 žmonių tikimasi aplankyti Šventąją Žemę šį atostogų sezoną, pusė iš jų krikščionimi, anot Izraelio turizmo ministerija.

Daugelis lankysis Betliejus, kur globalizacija paliko savo pėdsaką kaip ir visur kitur. Užsienio sukeltų amatai, ypač Kinijos tie, kurie atėjo atstovauti didelį rinkos dalį čia, įskaitant Kalėdų suvenyrai. Nors nėra oficialios statistikos, vietos pareigūnai ir verslininkai apskaičiavo, kad beveik pusė produktų, galbūt daugiau, yra importuojama.

Giacaman išlaiko vos keletą importuotus produktus į savo parduotuvę, dauguma jų paslėpti nedidelį langelį apačioje skaitiklis. Jis trunka juos parodyti klientams ir palyginti juos su Palestinos sukeltų tie.

“”Tai yra plastikinis Jėzus kūdikis pagaminta Kinijoje, o tai yra keramikos vienas padarė Betliejuje, ir tai yra alyvuogių medienos rožančius, kad aš skambinti ir kiniškos””, sakė jis, išdidžiai, rodančius, ką jis pasakė, buvo pranašesnis meistriškumo iš vietoje pagamintas prekes.

Betliejus yra Vakarų Krante, užėmė teritoriją palestiniečiai tikiuosi bus dalis jų būsimos valstybės. Turizmas išlieka stipri, tačiau kitų ekonomikos šakų jau seniai merdėjo, iš dalies dėl Izraelio apribojimų. Turistai turi praeiti per į Izraelio skiriamosios užtvaros Checkpoint pasiekti miestą.

Apsilankyti Palestina centras, “”įsikūręs 200 metų senumo namas kartu akmens laiptų vos keli šimtai metrų (stotys) nuo Kristaus gimimo bažnyčios, skatina”” Made in Palestinoje “”etiketę.

“”Yra didelis antplūdis importuotų produktų ir tradicinių amatų daug mažėja palaipsniui,”” sakė Samy Khoury, centras įkūrėjas ir generalinis direktorius.

Vizitas Palestina centras, kuris prasidėjo kaip internetinė parduotuvė ir kelionių vadovo prieš penkerius metus, dirba su beveik 100 seminarų ir namudiniai amatininkų visoje Palestinos teritorijose ir palestiniečių pabėgėlių stovyklose Jordanijoje.

It features Palestinos tradicinius amatus, įskaitant Kalėdų susijusių tie kaip alyvuogių medienos rožančių ir perlamutru ornamentais. Centras skirta nepriklausomiems keliautojams ir trunka sąžiningos prekybos požiūrį į savo verslą.

Bando parduoti tik palestiniečių pagaminti produktai ateina su iššūkiais.

“”Išlaikyti nuoseklumą ir kokybę, tinkamą pasirengimo laikas, suprasti, kiek gamybos pajėgumai gamintojai gali suteikti””, yra kai kurie iš jų, paaiškino Khoury.

Tada ten ir kainos klausimas.

Maher Canawati, savininkas Trys Arches suvenyrų parduotuvė, parduoda vietoje padarė dovanų ir netgi medienos seminarą nugaros. Bet jis išlaiko kambario importo, taip pat.

“”Turime atlikti visus prekių rūšių mūsų parduotuvėje, nes mes turime skirtingas rinkas ir skirtingas piligrimus su skirtingais biudžetų,”” sakė Canawati, kurio šeima teikė paslaugas piligrimų nuo 16 amžiaus.

Canawati sakė jis nori suteikti savo klientams galimybes, ir jis yra aišku, apie skirtumus.

“”A made-in-Kinija rožančių keliolika parduoti už $ 4 Laikydami lokaliai pagamintas parduoti už $ 25 keliolika””, sakė jis. “”Made In-Kinijos Jėzus kūdikiai parduoti už $ 20 ir Betliejus tie parduoti už $ 64.””

Nors amatų dirbtuvių savininkai bambėjimas apie importo iš užsienio, ne visi tiki, kad importas rimtai grasino vietos pirklių ir amatininkų.

“”Tai verslas,”” sakė Samir Hazboun pirmininkas Betliejaus prekybos rūmų. “”Aš nesu žino kam veikia iš verslo, nes importas.””

Ali Abu Srour generalinis direktorius Palestinos turizmo ministerija, sakė, kad vyriausybė bando atnaujinti savo turizmo įstatymus apsaugoti vietinius gamintojus ir prekybininkus.

Pagal siūlomas taisykles, parduotuvių būtų reikalaujama atlikti 70 proc vietoje pagamintiems produktams, su aiškiomis etiketėmis, kad atskirti nuo importo ir “”Made in Palestinos”” tie.

Mahometas Jusufas, medienos meistras su alyvmedžio gamykla, scoffs ne importo.

“”Tai nėra gerai, tai geriau””, sakė jis su šypsena, kaip jis dirbo nuo Mergelės Marijos figūra.

Atgal į palaiminimai dovanų parduotuvė, Julie Deler, 24, turistų iš Vokietijos, nusipirkau nedidelį alyvuogių medienos kupranugarį padarytą Palestinos meistro.

“”Aš norėčiau įsigyti vietos, nes noriu palaikyti su vietiniais,”” sakė ji.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ënnerstëtzung Maschinn Iwwersetzung: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.chroniclet.com/national-news/2016/12/21/In-little-town-of-Bethlehem-artisans-take-on-Chinese-knockoffs.html

Am klengen Duerf vu Betlehem, huelt moere op Chinesesch knockoffs

Betlehem, West Bank (AP) — Chrëschtdag ass, verbitt a Pilger an Touristen hu komme ugefaangen, d’Souvenirsbutteker gespaart datt de schmuele Stroossen a alleys vu Betlehem, d’biblesch Stad geéiert als Jesus ‘Gebuertshaus Linn.

Mä wann Visiteuren wielen mat hinnen e Stéck vum Hellege Land ze huelen doheem zréck, se besser d’Etikette kucken. Vill Souvenir — dorënner de West Bank Stad d’Mark Mee Glaspärelen — si aus dem Ausland importéiert, haaptsächlech China.

Eng kleng Unzuel vun Souvenirsbutteker si versichen elo tendéiert ze bekämpfen, hire Regaler leeën bal ausschliesslech mat lokalen feieren Produiten. Geschäftsleit soen dass während hirem wares méi deier ginn, d’Qualitéit vill besser ass a si ginn eng wichteg Stoffwiessel op der zimlech Wirtschaft.

“”Ech hunn näischt ass, datt Drëttlänner gemaach ass ausser fir eng Saach, datt d’Magnéiter. Et eppes ass, datt fir bëlleg verkeeft a Leit wëllen hinnen,”” sot Bassem Giacaman, Besëtzer vun der Leeder Kadosiddien Shop an der Olive Wood Factory. “”Alles anescht ass lokalen sou war ech kann der lokal Wirtschaft halen schaffen.””

Puer 120.000 Leit ginn erwaart d’Hellegt Land dës Feierdeeg ze fueren, d’Halschent vun hinnen Christian, laut Israel d’Tourismus Ministère.

Vill gëtt bei Betlehem, wou Globaliséierung seng Prägejoer wéi iwwerall soss lénks huet. Aussen–feieren Konschthandwierker, besonnesch Chinese hues, muss kommen e groussen Deel vun de Maart hei vertrieden, dorënner Chrëschtdag Souveniren. Iwwerdeems et keen offiziellen Statistiken sinn, schätzen lokal Beamten a fir Geschäftsleit, déi bal d’Halschent vun de Produiten, vläicht méi, importéiert ginn.

Giacaman hält just e puer importéiert Produiten an sengem Geschäft, déi meescht vun hinnen an eng kleng Këscht ënnert engem Konter verstoppt. Hien hëlt se eraus Clienten ze weisen an vergläichen hinnen ze palästinensesche-gemaach hues.

“”Dat ass eng Plastikstut Jesus Puppelchen an China gemaach an dat ass eng Keramik eent zu Betlehem war, a sinn der Olivenueleg Holz Rousekränz, datt ech an der chinesescher mannste maachen,”” sot hien, nennen weisen wat sot hien der ausféieren Knowhow vun der war lokalen Wueren feieren.

Betlehem ass an der West Bank, Territoire besat d’Palästinenser hoffen wäert Deel vun hirer Zukunft Staat ginn. Tourismus bleift staark, mee de Rescht vun der Wirtschaft ass laang no, well vun israelesch Restriktiounen zu Deel. Touristen muss eng Bomm an Israel d’Trennung Barrière Ugrëff duerch d’Stad ze erreechen.

De “”Visit Palästina Center,”” zu engem 200-Joer-ale Haus laanscht enger Stee Trap just e puer honnert Meter (opgedaucht) vun der Kierch vun der Krëppchen, ënnerstëtzt eng “”Made in Palästina”” Mentioun.

“”Et ass e grousse staarker importéiert Produiten a vill vun traditionell Konschthandwierker Huesen lues,”” sot Samy Khoury, den Zentrum an d’Grënner a Generaldirekter.

D’Visit Palästina Center, dee virun wéi en online Buttek an reesen Guide fënnef Joer huet, Wierker mat bal 100 Atelieren an doheem-baséiert moere uechter d’palästinensesch Territoiren an am palästinensesche Flüchtlingslageren agesat a Jordanien.

Et Fonctiounen palästinensesche traditionell Konschthandwierker, dorënner Chrëschtdag-Zesummenhang mannste wéi Olivenueleg Holz Rousekränz a Mamm vun Pärelen Motiver. Den Zentrum Ziler onofhängeg resen an hëlt eng Fairtrade Approche zu hirer Entreprise.

Versiche nëmmen palästinensesche-feieren Produiten ze verkafen kënnt mat Erausfuerderungen.

“”Zëmmer Konstanz a Qualitéit, d’Recht an Zäit, mr wéi vill Produktioun Muecht kann de Produzente ginn,”” sinn e puer vun hinnen, erkläert Khoury.

Dunn ass et d’Fro vum Präis.

Maher Canawati, Besëtzer vun der Dräi Arches Souvenir Buttek, verkeeft lokalen Cadeaue gemaach an souguer nach e Holz Atelier am Réck. Mä hien hält Sall wéi och fir importéiert.

“”Mir hunn all Zorte vu Wueren an eisem Buttek ze droen well mir Maerter a verschiddene Pilger mat verschiddene Budgeten hunn,”” sot Canawati, hir Famill huet zënter dem 16. Joerhonnert Servicer zu Pilger gëtt.

Canawati sot hie wëll seng Clienten Méiglechkeeten ze ginn, an hien ass kloer ëm d’Ennerscheeder.

“”Eng Dose feieren-zu-China Rousekränz fir $ 4 verkafen iwwerdeems eng Dozen vun lokalen feieren verkafen fir 25 $,”” sot hien. “”D’feieren-zu-China Jesus Puppelcher verkafen fir 20 $ an déi Betlehem verkafen fir 64 $.””

Iwwerdeems Handwierksbetrieb Workshop Besëtzer iwwer auslännesch Importer jeenegen, net jiddereen denkt, hunn d’Importer lokal Händler an Handwierker sérieux Gefor.

“”Et ass e Betrib,”” sot Samir Hazboun, President vun der Betlehem Chamber of Commerce. “”Ech mengen net bewosst iergendeen aus Betrib um Lafen, well vun der importéiert.””

Ali Abu Srour, Generaldirekter vun der palästinensescher Tourismus Ministère, sot d’Regierung ass versicht seng Tourismus Gesetzer ze aktualiséieren lokal Produzenten an Händler ze schützen.

Ënner der proposéiert Reglementer, wier Geschäftsleit néideg 70 Prozent lokalen feieren Produiten ze droen, mat kloer, waat tëscht Importer an “”Made zu Palästina”” mannste z’ënnerscheeden.

Muhammad Yusuf, e Holz selwer mat der Olive Wood Factory, scoffs d’Importer ëm.

“”Et ass net gutt, dat ass besser,”” sot hien mat engem Laachen, wéi hien op enger Figur vun der Muttergottes geschafft.

Zeréck op d’Leeder Kadosiddien Shop, Julie Deler, 24, eng touristesch aus Däitschland, kaaft e klenge Olivenueleg Holz Kaméil vun engem palästinensesche selwer gemaach.

“”Ech lokalen feieren léiwer well ech d’Leit ze ënnerstëtzen wëllt,”” sot si.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Поддршка на машинско преведување: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.chroniclet.com/national-news/2016/12/21/In-little-town-of-Bethlehem-artisans-take-on-Chinese-knockoffs.html

Во малото гратче Витлеем, занаетчии се на кинески knockoffs

Витлеем, на Западниот Брег, (АП) — Божиќ се приближува и верници и туристи почнаа да пристигнуваат, намалувањето на продавници за сувенири, кои линија на тесни улици и улички на Витлеем, библискиот град почитуван како родното место на Исус.

Но, кога посетителите да изберат да се земе парче од Светата земја се врати дома со нив, тие подобро провери етикети. Многу сувенири — вклучувајќи марка бројаница монистра во градот на Западниот Брег — се увезуваат од странство, главно во Кина.

Мал број на продавници за сувенири сега се обидуваат да се борат против овој тренд, порибување на своите полици речиси исклучиво со локални производи. Дуќанџиите велат дека иако нивните производи може да бидат поскапи, квалитетот е многу подобро и тие даваат важен поттик на проблематичната економија.

“”Немам ништо што е направен во странство, освен за една работа, тоа е магнети. Тоа е нешто што се продава за евтини и луѓето ги сакаат””, рече Басем Giacaman, сопственик на продавница за благословите подароци и маслиново дрво фабрика. “”Се ‘друго е донесена на локално ниво, така што може да се задржи на локалната економија работат.””

Околу 120.000 луѓе се очекува да ја посети Светата земја оваа сезона, половина од нив христијанин, според Министерството за туризам на Израел.

Многу ќе го посети Витлеем, каде што глобализација остави свој белег како и секаде на друго место. Странски изработени занаети, особено кинески оние, ги претставуваат голем дел од пазарот тука, вклучувајќи Божиќ сувенири. Иако не постојат официјални статистички податоци, локалните функционери и бизнисмени проценуваат дека речиси половина од производи, можеби и повеќе, се увезуваат.

Giacaman држи само неколку увезените производи во продавницата, повеќето од нив се скриени во мала кутија под шанкот. Тој ги зема да се покаже клиенти и споредете ги со палестинскиот изработени оние.

“”Ова е пластична Исус бебе направени во Кина и тоа е керамички направен во Витлеем, и овие се бројаници маслиново дрво, што можам да направам и кинеските””, рече тој, гордо покажувајќи како што рече, се чувствувате изработка на локално направени стока.

Витлеем во Западниот Брег, окупирана територија Палестинците се надеваат дека ќе биде дел од нивната идна држава. Туристи останува силна, но останатиот дел од економијата долго време мина, делумно поради израелските ограничувања. Туристите мора да помине преку контролниот пункт во поделбата бариера Израел да стигнат до градот.

На “”Посетете Палестина центар””, кој се наоѓа во 200-годишниот куќа заедно со камени скали само неколку стотини метри (дворови) од Црквата на Христовото раѓање, промовира етикета “”Произведено во Палестина””.

“”Има голем прилив на увезените производи и голем број на традиционални занаети се намалуваат постепено””, рече Сами Коури центарот е основач и генерален менаџер.

Посетата Палестина центар, кој започна како онлајн продавница и туристички водич од пред пет години, работи со речиси 100 работилници и дома-базирани занаетчии во текот на палестинските територии и во палестинските бегалски кампови во Јордан.

Се одликува со палестинскиот традиционалните занаети, вклучувајќи Божиќ поврзани со оние како маслиново дрво бројаници и мајка на бисер орнаменти. Центарот е насочена независна патници и се фер трговија пристап кон бизнисот.

Обидувајќи се да се продаваат само палестинско-производи доаѓа со предизвици.

“”Одржувањето на конзистентност и квалитет, правото да доведе време, да пронајдат колку капацитет за производство на производителите да се даде””, се само некои од нив, објасни Khoury.

Потоа, тука е прашање на цена.

Махер Canawati, сопственик на продавница за сувенири на три арки, продава локално направени подароци, па дури и има дрво работилница во грб. Но, тој го задржува простор за увоз, како и.

“”Ние мора да го носат сите видови на стока во нашата продавница, бидејќи имаме различни пазари и различни верници со различни буџети””, рече Canawati, чие семејство има обезбедено услуги на верници уште од 16 век.

Canawati изјави дека сака да им даде на своите клиенти опции, и тој е јасно за разликите.

“”Десетина бројаници Made-in-Кина се продаде за 4 $ додека десетици локално направени продаде за $ 25,”” рече тој. “”На Исус бебиња Made-in-Кина се продава за $ 20 и оние Витлеем продаде за $ 64.””

Додека сопствениците занаетчиски дуќан поплака во врска со увозот, не секој смета дека увозот се сериозно загрозени локалните трговци и занаетчии.

“”Тоа е бизнис””, вели Самир Хазбун, претседател на Стопанската комора на Витлеем. “”Јас не сум свесен за било кој истекува на бизнис, бидејќи на увозот.””

Али Абу Srour, генерален директор на палестинските Министерството за туризам, рече дека владата се обидува да се ажурира своите закони туризмот за заштита на домашните производители и трговци.

Според предложените прописи, сопствениците на продавници ќе бидат потребни за извршување на 70 проценти локално производи, со јасни етикети, кои се прави разлика меѓу увозот и “”Произведено во Палестина”” оние.

Мухамед Јусуф, дрво занаетчија со маслиново дрво фабрика, се потсмева на увозот.

“”Тоа не е добро, ова е подобро””, рече тој со насмевка додека работел на фигура на Богородица.

Назад во Магазин Благослови подароци, Џули Deler, 24, турист од Германија, купи една мала маслиново дрво камила направени од страна на палестинските занаетчија.

“”Сакам локално направени затоа што сакам да се поддржи локалното население””, рече таа.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support milina fandikan-teny: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.chroniclet.com/national-news/2016/12/21/In-little-town-of-Bethlehem-artisans-take-on-Chinese-knockoffs.html

Ao amin’ny tanànan’i Betlehema kely, mpanao asa tanana handray ny Shinoa knockoffs

Betlehema, West Bank (AP) — ny Krismasy no manatona sy mpanao fivahinianana masina sy ny mpizaha tany no nanomboka tonga, crowding ny fahatsiarovana toeram-pivarotana izay hamaritana ireo lalan-kely tery sy ny arabe tao Betlehema, ilay tanàna ara-Baiboly Nohajaina fatratra toy Jesosy toerana nahaterahan’i.

Fa raha misafidy ny mpitsidika maka tapa-Tany Masina nody aminy izy, dia tsara kokoa jereo ny marika. Maro ny fahatsiarovana — anisan’izany ny West Bank ny famantarana tanàna sapile vakana — dia nafarana avy any ivelany, indrindra Shina.

Nisy vitsivitsy ny fahatsiarovana fivarotana ankehitriny miezaka ny hiady ny fironana, ny talantalana stocking efa ho an-toerana ihany amin’ny vokatra atao. Mpivarotra milaza fa raha ny entana dia mety ho lafo kokoa, ny toetra dia tsara kokoa ary manome tosika lehibe ho an’ny sahirana ny toe-karena.

“”Efa nahazo na inona na inona izay atao ampitan-dranomasina afa-tsy zavatra iray, izany no lasibatry. Izany zavatra izay mivarotra ny mora vidy sy ny olona te azy ireo,”” hoy Bassem Giacaman, tompon’ny Fitahiana Fanomezana Shop sy ny Olive Factory Wood. “”Ny zavatra hafa rehetra dia atao eo an-toerana mba hahafahako foana ny toe-karena eo an-toerana miasa.””

Misy ny olona 120.000 no antenaina mba hitsidika ny Tany Masina izany vanim-potoana fialan-tsasatra, ny antsasany avy ireo Kristianina, araka ny Israely Tourism Fanompoana.

Maro no hitsidika Betlehema, izay fanatontoloana nandao ny fisian’ny tahaka na aiza na aiza-kafa. Foreign-nanao asa-tanana, indrindra fa Shinoa ireo, tonga hisolo tena ny ampahany lehibe amin’ny tsena eto, anisan’izany ny Krismasy ny fahatsiarovana. Na dia tsy misy antontan’isa ofisialy, manam-pahefana ao an-toerana sy ny mpandraharaha Tombanan’ny fa efa ho ny antsasaky ny vokatra, angamba kokoa, no nafarana.

Giacaman foana vitsivitsy monja nohafarana vokatra tao amin’ny tranombarotra, ny ankamaroan’izy ireo miafina ao anaty boaty kely iray manohitra ambany. Ary maka azy mba hanehoana mpanjifa sy mampitaha azy ireo Palestiniana-nanao ireo.

“”Izany dia plastika Jesosy zazakely vita avy any Shina ary io no tanimanga iray natao tao Betlehema, ary ireo no hazo oliva chapelets izay manao sy ny Sinoa ireo,”” hoy izy, tamim-pireharehana maneho izay hoy izy dia ny manam asa tanana ny an-toerana nanao entana.

Betlehema dia ao amin’ny West Bank, nonina faritany manantena ny Palestiniana no ho anjara ny fanjakana ho avy. Fizahan-tany mbola matanjaka, fa ny sisa ny toe-karena efa ela Reraky, amin’ny ampahany noho ny Israeliana faneriterena. Mpizaha tany dia tsy maintsy mandalo amin’ny toeram-pisavana teo amin’ny Isiraely ny fisarahana sakana mba hanatratra ny tanàna.

Ny “”Visit Palestina Center,”” hita ao ny 200 taona, trano miaraka vato tohatra vitsivitsy zato metatra (metatra) avy amin’ny Fiangonana ny nahaterahan’i Jesosy, mampiroborobo ny “”Made in Palestina”” marika.

“”Misy lehibe nafarana nirohotra ny vokatra sy be dia be ny asa tanana nentim-paharazana dia mihena tsikelikely,”” hoy Samy Khoury, ny mpanorina ny foibe sy ny mpitantana ankapobeny.

Ny Visit Palestina Center, izay nanomboka toy ny fivarotana an-tserasera sy ny Travel Guide dimy taona lasa izay, miasa amin’ny efa ho 100 atrikasa sy ny an-trano-monina Palestiniana mpanao asa tanana manerana ny faritany sy amin’ny tobin’ny mpitsoa-ponenana Palestiniana any Jordana.

Izany dia manasongadina Palestiniana asa tanana nentim-paharazana, anisan’izany ny Krismasy-mifandray ireo toy ny hazo oliva chapelets sy ny reniny ny perla firavaka. Ny foibe mikendry mpandeha tsy miankina sy ara-barotra ara-drariny maka fomba ny raharaham-barotra.

Miezaka ny mivarotra ihany no Palestiniana-nanao vokatra avy amin’ny zava-tsarotra.

“”Fihazonana tsy tapaka sy ny kalitao, ny marina nitarika ny fotoana, mahafantapantatra tena famokarana ny mpamokatra fahaiza afaka manome,”” ny sasany amin’izy ireo, nanazava Khoury.

Avy eo misy ny olana ny vidiny.

Maher Canawati, tompon’ny Telo fahatsiarovana Arches fivarotana, mivarotra an-toerana nanao fanomezam-pahasoavana, ary na dia manana ny hazo atrikasa ao amin’ny indray. Fa foana toerana ho an’ny fanafarana koa.

“”Tsy maintsy mitondra entam-barotra isan-karazany eo amin’ny tsena, satria Tsy mitovy ny tsena sy ny mpanao fivahiniana masina hafa amin’ny teti-bola isan-karazany,”” hoy Canawati, izay fianakaviana dia nanome tolotra ho mpivahiny nanomboka tamin’ny taonjato faha-16.

Canawati hoy izy te hanome safidy ny mpividy, ary Mazava ny fahasamihafana.

“”Ampolony ny natao-in-Shina chapelets ivarotana $ 4 raha ampolony ny an-toerana natao ivarotana $ 25,”” hoy izy. “”Ny atao-in-China Jesosy zazakely ivarotana $ 20 ary ny Betlehema ireo mivarotra ny $ 64.””

Raha asa tanana atrikasa tompony mimonomonona momba ny fanafarana avy any ivelany, tsy ny rehetra no mino ny fanafarana lehibe nandrahona mpivarotra eo an-toerana sy ny mpanao asa tanana.

“”Tena raharaham-barotra,”” hoy Samir Hazboun, Filohan’ny amin’ny Betlehema Antenimieran’ny varotra. “”Izaho tsy mahafantatra na iza na iza mandeha amin’ny raharaham-barotra, noho ny fanafarana.””

Ali Abu Srour, tale jeneralin’ny ny Palestiniana Ministeran’ny Fizahan-tany, hoy ny governemanta dia miezaka ny vaovao farany ny fizahan-tany mba hiarovana ny lalàna eo an-toerana mpamokatra sy ny mpivarotra.

Eo ambanin’ny natolotra fitsipika, mpivarotra ho takiana mba hitondra ny 70 isan-jato an-toerana nanao ny vokatra, miaraka amin’ny mazava etikety izay manavaka fanafarana sy ny “”Made in Palestina”” ireo.

Muhammad Yusuf, ny hazo mpanao asa tanana amin’ny The Olive Wood Factory, scoffs amin’ny fanafarana.

“”Tsy tsara, izany dia tsara kokoa,”” hoy izy tamim-pitsikiana araka izay niasa tamin’ny olo-malaza Maria Virjiny.

Miverina amin’ny Fitahiana Fanomezana Shop, Julie Deler, 24, mpizaha tany avy any Alemaina, nividy hazo oliva kely rameva natao amin’ny Palestiniana mpanao asa tanana.

“”I Aleon’ny an-toerana natao satria te-hanohana ny mponina,”” hoy izy.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
mesin sokongan terjemahan: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.chroniclet.com/national-news/2016/12/21/In-little-town-of-Bethlehem-artisans-take-on-Chinese-knockoffs.html

Di bandar kecil Bethlehem, tukang mengambil knockoffs Cina

BETHLEHEM, Tebing Barat (AP) — Krismas adalah menghampiri dan jemaah dan pelancong telah mula tiba, kesesakan kedai-kedai cenderamata yang melapisi jalan-jalan sempit dan lorong-lorong Bethlehem, bandar alkitabiah dihormati sebagai tempat kelahiran Yesus.

Tetapi apabila pelawat memilih untuk mengambil sekeping Tanah Suci pulang ke rumah dengan mereka, mereka lebih baik periksa label. Banyak cenderamata — termasuk manik tanda dagangan tasbih Tebing Barat — yang diimport dari luar negara, terutamanya China.

Sebilangan kecil kedai-kedai cenderamata kini cuba untuk melawan trend, menyimpan rak mereka hampir secara eksklusif dengan produk buatan tempatan. Pekedai mengatakan bahawa sementara barangan mereka mungkin lebih mahal, kualiti adalah lebih baik dan mereka memberi dorongan penting kepada ekonomi berjuang.

“”Saya telah mendapat apa-apa yang dibuat di luar negara kecuali satu perkara, itu magnet tersebut. Ia sesuatu yang dijual pada harga yang murah dan rakyat mahu mereka,”” kata Bassem Giacaman, pemilik Shop Berkat Hadiah dan The Olive Wood Factory. “”Segala-galanya adalah buatan tempatan supaya saya boleh menjaga ekonomi tempatan bekerja.””

120,000 orang dijangka melawat Tanah Suci musim cuti ini, separuh daripada mereka Kristian, menurut Kementerian Pelancongan Israel.

Ramai yang akan melawat Bethlehem, di mana globalisasi telah meninggalkan kesan mendalam yang seperti mana-mana sahaja. kraf buatan asing, terutama yang Cina, telah datang untuk mewakili sebahagian besar daripada pasaran di sini, termasuk cenderamata Krismas. Walaupun tidak ada statistik rasmi, pegawai-pegawai dan ahli perniagaan tempatan menganggarkan bahawa hampir separuh daripada produk, mungkin lebih, diimport.

Giacaman menyimpan hanya beberapa produk yang diimport di kedai beliau, sebahagian besar daripada mereka yang tersembunyi di dalam sebuah kotak kecil di bawah kaunter. Dia membawa mereka keluar untuk menunjukkan pelanggan dan membandingkan mereka dengan orang-orang Palestin buatan.

“”Ini adalah plastik Yesus bayi dibuat di China dan ini adalah satu yang seramik yang dibuat di Bethlehem, dan ini adalah tasbih kayu zaitun yang saya buat dan orang-orang Cina,”” katanya, dengan bangganya menunjukkan apa yang dia katakan adalah ketukangan unggul daripada dibuat barang tempatan.

Bethlehem di Tebing Barat, menduduki wilayah Palestin berharap akan menjadi sebahagian daripada negara masa depan mereka. Pelancongan kekal kukuh, tetapi ekonomi yang lain telah lama merengkok, sebahagiannya kerana sekatan Israel. Pelancong mesti melalui pusat pemeriksaan di tembok pemisah Israel untuk sampai ke bandar.

The “”Melawat Palestine Center,”” yang terletak di sebuah rumah berusia 200 tahun di sepanjang tangga batu hanya beberapa ratus meter (ela) dari Gereja Nativity, menggalakkan label “”Made in Palestin””.

“”Ada kemasukan besar produk yang diimport dan banyak kraf tradisional semakin berkurangan secara beransur-ansur,”” kata Samy Khoury, pusat itu Pengasas dan pengurus besar.

Melawat Palestine Center, yang bermula sebagai kedai online dan perjalanan panduan yang lima tahun lalu, kerja-kerja dengan hampir 100 bengkel dan tukang-tukang di rumah di seluruh wilayah Palestin dan di kem-kem pelarian Palestin di Jordan.

Ia mempunyai kraf tradisional Palestin, termasuk yang Krismas berkaitan seperti zaitun tasbih kayu dan ibu kepada perhiasan mutiara. Pusat itu menyasarkan pelancong bebas dan mengambil pendekatan perdagangan yang adil terhadap perniagaannya.

Cuba untuk menjual hanya produk Palestin buatan datang dengan cabaran.

“”Mengekalkan keseragaman dan kualiti, membawa masa yang betul, memikirkan berapa banyak kapasiti pengeluaran pengeluar boleh memberi,”” adalah sebahagian daripada mereka, menjelaskan Khoury.

Kemudian ada isu harga.

Maher Canawati, pemilik kedai cenderamata Three Arches, menjual buatan tempatan hadiah dan juga mempunyai bengkel kayu di belakang. Tetapi dia menyimpan ruang untuk import juga.

“”Kita perlu membawa semua jenis barangan di kedai kami kerana kami mempunyai pasaran yang berbeza dan jemaah yang berbeza dengan belanjawan yang berbeza,”” kata Canawati, yang keluarganya telah menyediakan perkhidmatan kepada jemaah haji sejak abad ke-16.

Canawati berkata beliau mahu memberi pilihan pelanggan, dan dia jelas tentang perbezaan.

“”A dozen tasbih buatan China dijual dengan harga $ 4 manakala sedozen buatan tempatan menjual untuk $ 25,”” katanya. “”The buatan China bayi Yesus dijual dengan harga $ 20 dan orang-orang yang Bethlehem dijual dengan harga $ 64.””

Walaupun pemilik kraf bengkel merungut mengenai import asing, tidak semua orang percaya import telah terancam peniaga tempatan dan tukang.

“”Ia adalah perniagaan,”” kata Samir Hazboun, Pengerusi Bethlehem Chamber of Commerce. “”Saya tidak tahu sesiapa sahaja berjalan keluar dari perniagaan kerana import.””

Ali Abu Srour, Ketua Pengarah Kementerian Pelancongan Palestin, berkata kerajaan cuba untuk mengemaskini undang-undang pelancongan untuk melindungi pengeluar tempatan dan peniaga.

Di bawah peraturan yang dicadangkan, pekedai akan dikehendaki untuk menjalankan 70 peratus buatan tempatan, dengan label yang jelas yang membezakan antara import dan “”Dibuat di Palestin”” yang.

Muhammad Yusuf, seorang tukang kayu dengan The Olive Wood Factory, scoffs di import.

“”Ia tidak baik, ini adalah lebih baik,”” katanya dengan senyuman kerana dia bekerja pada angka of the Virgin Mary.

Kembali di Kedai Rahmat Hadiah, Julie Deler, 24, seorang pelancong dari Jerman, membeli unta kayu zaitun kecil yang dibuat oleh tukang Palestin.

“”Saya lebih suka buatan tempatan kerana saya mahu menyokong penduduk tempatan,”” katanya.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
മെഷീൻ ട്രാൻസലേഷൻ പിന്തുണ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.chroniclet.com/national-news/2016/12/21/In-little-town-of-Bethlehem-artisans-take-on-Chinese-knockoffs.html

ബേത്ത്ളേഹെമ്യനായ ചെറിയ പട്ടണത്തിൽ കൈവേലക്കാർക്കും ചൈനീസ് knockoffs എത്തുക

ബെത്ലെഹെമ്, വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് (എ.പി.) — ക്രിസ്മസ് സമീപിക്കുന്നു ഒപ്പം തീർത്ഥാടകർ ടൂറിസ്റ്റുകളെയും എത്തും തുടങ്ങി ബേത്ത്ളേഹെമിന്റെ ഇടുങ്ങിയ വീഥികളിലും ഭൂവൈവിധ്യവും ച്ചുകൊണ്ട് ആ സുവനീർ ഷോപ്പുകൾ വരാനാണു, യേശുവിൻറെ ജന്മസ്ഥലം പ്രധാനവുമായിരുന്നു വേദപുസ്തക പട്ടണം.

എന്നാൽ സന്ദർശകർ അവരോടു വീട്ടിലേക്ക് വിശുദ്ധ നാട്ടിൽനിന്ന് ഒരു കഷണം എടുക്കാൻ ചെന്നപ്പോൾ അവർ മെച്ചപ്പെട്ട ലേബലുകൾ പരിശോധിക്കുക. പല സുവനീറുകൾ — വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് ടൗൺ വ്യാപാരമുദ്ര കൊന്ത മുത്തുകൾ ഉൾപ്പെടെ — പ്രധാനമായും ചൈന വിദേശത്തു നിന്ന് ഇറക്കുമതി.

സുവനീർ ഷോപ്പുകൾ ചെറിയ എണ്ണം ഇപ്പോൾ പ്രാദേശികമായി ഉണ്ടാക്കി ഉൽപ്പന്നങ്ങളുമായി ഏതാണ്ട് അവരുടെ അലമാരയിൽ സംഭരണത്തിനു, ട്രെൻഡ് യുദ്ധം ശ്രമിക്കുന്നു. Shopkeepers അവരുടെ ഭാണ്ഡം കൂടുതൽ ചെലവേറിയ സമയത്ത്, ഗുണമേന്മയുള്ള വളരെ നല്ലത് അവർ സമരങ്ങൾക്കും സമ്പദ് ഒരു പ്രധാന നവോന്മേഷം പറയുന്നു.

“”ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഒഴികെ വിദേശ ഉണ്ടാക്കുന്നതു ഒന്നും ലഭിച്ചു കാന്തങ്ങൾ തുടർന്ന്. സുബ്ബറാവു വേണ്ടി വിറ്റു ജനം അവരെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും,”” Bassem Giacaman, അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഗിഫ്റ്റ് ഷോപ്പ് ആൻഡ് ഒലിവ് വുഡ് ഫാക്ടറി ഉടമ പറഞ്ഞു. “”മറ്റെല്ലാം ഞാൻ ജോലി പ്രാദേശിക സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ നിലനിർത്താൻ കഴിയും പ്രാദേശികമായി ഉണ്ടാക്കിയ.””

ചില 120,000 ആളുകൾ ഈ അവധിക്കാലം വിശുദ്ധ നാട്ടിൽനിന്ന് സന്ദർശിക്കാൻ ഇസ്രായേലിൻറെ ടൂറിസം മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പ്രകാരം ഇവരിൽ പകുതിയോളം ക്രിസ്ത്യൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

പല ആഗോളവൽക്കരണം ബാക്കിയിടങ്ങളിലേക്ക് അതിന്റെ പാട് അവശേഷിക്കുന്നു എവിടെ ബേത്ത്ളേഹെമിൽനിന്നും സന്ദർശിക്കും. വിദേശ-ഉണ്ടാക്കി ക്രാഫ്റ്റ്സ്, പ്രത്യേകിച്ച് ചൈനീസ് പശുക്കൾ, ക്രിസ്മസ് സുവനീറുകൾ ഉൾപ്പെടെ ഇവിടെ വിപണിയിൽ ഒരു വലിയ ഭാഗം വന്നിരിക്കുന്നു. ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ തന്നെ, പ്രാദേശിക ഉദ്യോഗസ്ഥർ ബിസിനസുകാരും മിക്കവാറും ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ പകുതി കണക്കുകൂട്ടുന്നു, ഒരുപക്ഷേ, ഇറക്കുമതി.

Giacaman അവരിൽ അധികപേരും ഒരു എതിർ കീഴെ ഒരു ചെറിയ ബോക്സ് ഒളിച്ചിരിക്കുന്നതായി കളത്തെ ഏതാനും ഇംപോർട്ട് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിലനിർത്തുന്നു. അവൻ ഉപയോക്താക്കളെ കാണിക്കുന്നതിന് പലസ്തീൻ-ചെയ്തതിനെക്കാൾ അവരെ താരതമ്യം പുറത്തു കൊണ്ടുപോകുന്നു.

“”ഈ ചൈനയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് യേശു കുഞ്ഞിനെ ആണ് ഈ ബേത്ത്ലെഹെമിൽ ഉണ്ടാക്കി ഒരു സെറാമിക് ഒന്നാണ്, ഈ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുവാനുള്ള ചൈനീസ് പശുക്കൾ ഒലിവ് മരം rosaries”” എന്ന് അവൻ അഹങ്കരിച്ച എന്നിവയുടെ നല്ല ചാതുര്യമാവശ്യമായ പറഞ്ഞു കാണിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു പ്രാദേശികമായി ഗുഡ്സ് ഉണ്ടാക്കി.

ബെത്ലെഹെമ് ഫലസ്തീനികൾക്ക് അവരുടെ ഭാവി സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗമാകും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു പ്രദേശത്തിന്റെ അധിനിവേശം, വെസ്റ്റ് ബാങ്കിൽ ആണ്. ടൂറിസം കാരണം ഇസ്രായേൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഭാഗമായി ശക്തമായ തുടരുന്നു, എന്നാൽ സമ്പദ് ബാക്കി നീണ്ട ക്ഷയിച്ചിരിക്കുന്നു ചെയ്തിരിക്കുന്നു. സഞ്ചാരികൾക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള ഇസ്രായേലിൻറെ വിഘടനം തടസ്സം ഒരു ചെക്ക് കടന്നുപോകേണ്ടിവന്നു.

“”സന്ദർശിക്കുക പാലസ്തീൻ കേന്ദ്രം,”” .അക്ബറിനെ സഭ കല്ലു പടിക്കെട്ട് ഏതാനും നൂറു മീറ്റർ (വാര) സഹിതം 200 വർഷം പഴക്കമുള്ള വീട്ടിൽ സ്ഥിതി ‘സൃഷ്ടിച്ചു പാലസ്തീനിൽ “”ലേബൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.

“”ഇംപോർട്ട് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ കിരണങ്ങൾ ഉണ്ട്, പരമ്പരാഗത കരകൗശല ധാരാളം ക്രമേണ കുറയുന്ന ചെയ്യുന്നു,”” Samy Khoury, സെന്റര് സ്ഥാപകനേതാവ് ജനറൽ മാനേജർ അറിയിച്ചു.

ഒരു ഓൺലൈൻ സ്റ്റോർ യാത്രാ ഗൈഡ് ആയി ആരംഭിച്ച അഞ്ചു വർഷം മുമ്പ് സന്ദർശിക്കുക പാലസ്തീൻ കേന്ദ്രം, പലസ്തീൻ മുഴുവൻ യോർദ്ദാനിൽ പലസ്തീൻ അഭയാർഥി ക്യാമ്പുകളിൽ ഏകദേശം 100 ശിൽപശാലകൾ വീട്ടിലും അധിഷ്ഠിത കരകൗശല പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

ഒലിവുതൈകള്പോലെയും മരം rosaries മുത്തും ആഭരണങ്ങൾ അമ്മയെപ്പോലെ ക്രിസ്മസ്-ബന്ധപ്പെട്ട പശുക്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പലസ്തീൻ പരമ്പരാഗത കരകൗശല അവതരിപ്പിയ്ക്കുന്നു. കേന്ദ്രം സ്വതന്ത്ര സഞ്ചാരികൾക്ക് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് അതിന്റെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഒരു നല്ല കച്ചവടം സമീപനം എടുക്കും.

മാത്രം പാലസ്തീൻ-ഉണ്ടാക്കി ഉൽപന്നങ്ങൾ വിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു വെല്ലുവിളികൾ വരുന്നു.

“”സ്ഥിരത ഗുണനിലവാരവും, ശരിയായ ലീഡ് ടൈം പരിചരിക്കുന്നത് നിർമ്മാതാക്കൾ, നൽകാൻ കഴിയും വളരെ ഉത്പാദന ശേഷി എങ്ങനെ നോടുള്ള”” അവരിൽ ചിലർ ആകുന്നു Khoury വിശദീകരിച്ചു.

അപ്പോൾ വിലയുടെ പ്രശ്നമുണ്ട്.

മഹേർ Canawati, മൂന്ന് ആർച്ചുകൾ സോവനീർ ഷോപ്പ് ഉടമ പ്രാദേശിക സമ്മാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി പോലും തിരികെ ഒരു മരം വർക്ക്ഷോപ്പ് ഉണ്ട് വിൽക്കുന്നു. എന്നാൽ അവൻ നന്നായി ഇറക്കുമതി മുറി സൂക്ഷിക്കുന്നു.

“”ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കടയിൽ വ്യാപാരത്തിന്റെ എല്ലാത്തരം നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് വ്യത്യസ്ത ബജറ്റുള്ള വിവിധ വിപണികളിൽ വിവിധ തീർത്ഥാടകർ ഉള്ളതിനാൽ,”” കുടുംബസമേതം 16 നൂറ്റാണ്ടു മുതൽ തീർത്ഥാടകരുടെ സേവനങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുള്ള Canawati പറഞ്ഞു.

Canawati തന്റെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഓപ്ഷനുകൾ നൽകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പറഞ്ഞു അവൻ വ്യത്യാസങ്ങൾ കുറിച്ച് വ്യക്തമാണ്.

“”ഉണ്ടാക്കി-ഇൻ-ചൈന rosaries ഒരു ഡസനോളം $ 25 വേണ്ടി പ്രാദേശികമായി ഉണ്ടാക്കി വിൽക്കുന്നു ഒരു ഡസനോളം സമയത്ത് $ 4 വിറ്റു,”” അവൻ പറഞ്ഞു. “”$ 20 വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ-ഇൻ-ചൈന യേശു ശിശുക്കൾ വിൽക്കാൻ $ 64 വേണ്ടി ബെത്ലെഹെമ് പശുക്കൾ വിൽക്കാൻ.””

കരകൗശല ശിൽപശാല ഉടമകൾ വിദേശ ഇറക്കുമതിയിൽ കുറിച്ച് പിറുപിറുത്തു സമയത്ത്, എല്ലാവർക്കും ഇറക്കുമതിയിൽ ഗൗരവമായി പ്രാദേശിക വ്യാപാരികൾ ആർട്ടിസാൻസ് ഭീഷണി കരുതുന്നു.

“”ഇതൊരു കച്ചവടം,”” സമീർ Hazboun ഒരു വാണിജ്യ ബെത്ലെഹെമ് ചേംബർ ചെയർമാൻ പറഞ്ഞു. “”ഞാൻ കാരണം ഇറക്കുമതിച്ചരക്കുകളുടെ ബിസിനസ്സ് നിന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആർക്കും സൂക്ഷ്മമായി ഭയമില്ല.””

അലി അബൂ Srour, ഫലസ്തീൻ ടൂറിസം മന്ത്രാലയം ഡയറക്ടർ ജനറൽ സർക്കാർ തദ്ദേശ ഉൽപാദകർക്കും വ്യാപാരികൾ സംരക്ഷണം നൽകാൻ ടൂറിസം നിയമങ്ങൾ പുതുക്കുന്നതിനായി ശ്രമിക്കുന്നു പറഞ്ഞു.

നിർദിഷ്ട നിയന്ത്രണങ്ങൾ, shopkeepers ഇറക്കുമതി “”പാലസ്തീനിൽ ഉണ്ടാക്കി”” പശുക്കൾ തമ്മിൽ വേർതിരിച്ചു വ്യക്തമായ ലേബലുകൾ പ്രാദേശിക ഉത്പന്നങ്ങൾ 70 ശതമാനം എടുക്കുന്നതു ആവശ്യമാണ്.

മുഹമ്മദ് യൂസഫ്, ഒലിവ് വുഡ് ഫാക്ടറി ഒരു മരം ശില്പിയുടെ ഇറക്കുമതി പരിഹസിക്കുന്നു.

“”ഇത് നല്ല അല്ല, ഈ ഉത്തമം”” താൻ വിർജിൻ മറിയത്തിന്റെ ഒരു വ്യക്തിത്വമായി രചനക്കിടെ ഒരു പുഞ്ചിരിയോടെ പറഞ്ഞു.

തിരിച്ച് അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഗിഫ്റ്റ് ഷോപ്പ്, ജൂലി Deler, 24 ജർമനിയിൽനിന്നുള്ള ഒരു ടൂറിസ്റ്റ്, പലസ്തീൻ ശില്പിയുടെ നടത്തിയ ഒരു ചെറിയ ഒലിവ് മരം ഒട്ടകത്തെ വാങ്ങി.

“”ഞാൻ നാട്ടുകാർ പിന്തുണയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാരണം ഞാൻ പ്രാദേശികമായി ഉണ്ടാക്കി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്,”” അവൾ പറഞ്ഞു.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Appoġġ ta ‘traduzzjoni awtomatika: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.chroniclet.com/national-news/2016/12/21/In-little-town-of-Bethlehem-artisans-take-on-Chinese-knockoffs.html

Fil belt ta ‘ftit Betlem, artiġjani jieħdu fuq knockoffs Ċiniż

BETHLEHEM, West Bank (AP) — Milied qed joqrob u pellegrini u turisti bdew jaslu, iffullar-ħwienet souvenir dik il-linja-toroq dojoq u sqaqien ta Betlem, il-belt bibliċi revered bħala post fejn twieled Ġesù.

Imma meta viżitaturi jagħżlu li jieħdu biċċa ta ‘l-Art Imqaddsa lura d-dar magħhom, huma aħjar tiċċekkja l-tikketti. Ħafna tifkiriet — inklużi żibeġ rużarju trejdmark tal-belt Xatt tal-Punent tal — huma importati minn barra, l-aktar iċ-Ċina.

Numru żgħir ta ‘ħwienet souvenir issa qed jippruvaw għall-ġlieda kontra l-tendenza, istokkjar ixkafef tagħhom kważi esklussivament ma’ prodotti magħmula lokalment. Shopkeepers jgħidu li filwaqt furnara tagħhom jistgħu jkunu iktar għaljin, il-kwalità hija ħafna aħjar u jagħtu spinta importanti lill-ekonomija tissara.

“”Stajt qbilna xejn li huwa magħmul barranin ħlief għal ħaġa waħda, li l–kalamiti. Hija xi ħaġa li tbiegħ għall-irħas u n-nies jixtiequ minnhom,”” qal Bassem Giacaman, sid il-ħanut Blessings Gift u l-injam Factory żebbuġa. “”Kollox huwa magħmul lokalment so I tista ‘żżomm l-ekonomija lokali tax-xogħol.””

Xi 120,000 nies huma mistennija li jżuru l-Art Imqaddsa dan l-istaġun tal-vaganzi, nofshom christian, skond il Turiżmu Ministeru Iżrael.

Ħafna se jżuru Betlehem, fejn il-globalizzazzjoni ħalla marka tagħha bħal kullimkien ieħor. Barranin magħmula snajja ‘, speċjalment dawk Ċiniżi, waslu biex jirrappreżentaw parti kbira tas-suq hawn, inkluż tifkiriet tal-Milied. Filwaqt li m’hemm l-ebda statistika uffiċjali, uffiċjali lokali u negozjanti jistmaw li kważi nofs il-prodotti, forsi aktar, huma importati.

Giacaman jżomm biss il-prodotti importati ftit fil-maħżen tiegħu, ħafna minnhom moħbija f’kaxxa żgħira taħt kontro. Huwa jieħu minnhom out biex juru klijenti u jqabbluhom ma ‘dawk Palestinjani magħmula.

“”Din hija plastik Ġesù tarbija magħmula fiċ-Ċina u dan huwa wieħed taċ-ċeramika magħmula f’Betlem, u dawn huma l-rosaries injam taż-żebbuġ li nagħmel u dawk Ċiniżi,”” huwa qal, kburi li juru dak li qal kien l-sengħa superjuri tal- magħmula lokalment oġġetti.

Betlem hija fil-West Bank, territorju Palestinjan tama se jkun parti mill-istat futur tagħhom okkupati. Turiżmu għadha qawwija, iżda l-bqija tal-ekonomija ilha languished, parzjalment minħabba r-restrizzjonijiet Iżraeljani. Turisti għandu jgħaddi minn punt ta ‘kontroll fil barriera ta’ separazzjoni Iżrael biex jilħqu l-belt.

Il- “”Żur Palestina Center,”” li jinsabu f’dar 200-il sena qodma tul taraġ ġebel ftit mijiet ta ‘metri (tarzni) minn Il-Knisja tan-Natività, tippromwovi “”Made fil-Palestina“” tikketta.

“”Hemm influss kbir ta ‘prodotti importati u ħafna ta’ snajja tradizzjonali qed jonqsu gradwalment,”” qal Samy Khoury, il-fundatur u l-maniġer ġenerali taċ-ċentru.

Il Żur Palestina Ċentru, li beda bħala maħżen u l-ivvjaġġar online gwida hames snin ilu, taħdem ma ‘kważi 100 workshops u artiġjani ibbażata fid-dar matul il-territorji Palestinjani u f’kampijiet tar-refuġjati Palestinjani fil-Ġordan.

Hija karatteristiċi snajja tradizzjonali Palestinjani, inklużi dawk relatati Milied simili rosaries injam taż-żebbuġ u l-omm ta ‘ornamenti perla. Iċ-ċentru miri vjaġġaturi indipendenti u jieħu approċċ kummerċ ġust għan-negozju tagħha.

Jippruvaw li jbiegħu biss prodotti Palestinjani magħmula jiġi ma ‘sfidi.

“”Iż-żamma konsistenza u l-kwalità, il-ħin taċ-ċomb dritt, jidhru kemm kapaċità ta ‘produzzjoni tal-produtturi jista’ jagħti,”” huma wħud minnhom, spjega Khoury.

Imbagħad hemm il-kwistjoni ta ‘prezz.

Maher Canawati, sid tal-ħanut souvenir Tliet arkati, tbiegħ lokalment magħmula rigali u anki għandha workshop injam fid-dahar. Imma huwa jżomm spazju għall-importazzjonijiet kif ukoll.

“”Irridu li jwettqu kull tip ta ‘merkanzija fil-ħanut tagħna għaliex għandna swieq differenti u pellegrini differenti b’baġits differenti,”” qal Canawati,-familja tiegħu ipprovda servizzi lill-pellegrini mis-seklu 16.

Canawati qal li jixtieq jagħti l-għażliet tal-klijenti tiegħu, u huwa ċar dwar id-differenzi.

“”A tużżana ta ‘made in-Ċina rosaries jbiegħu għall $ 4 filwaqt tużżana ta jbiegħu magħmula lokalment għal $ 25,”” huwa qal. “”Il made in-Ċina trabi Ġesù jbiegħu għall $ 20 u dawk Betlem jbiegħu għall $ 64.””

Filwaqt sidien workshop inġenju grumble dwar importazzjonijiet barranin, mhux kulħadd jemmen li l-importazzjonijiet kienu mhedda serjament negozjanti lokali u artiġjani.

“”Huwa negozju,”” qal Samir Hazboun, President tal-Kamra tal-Kummerċ Betlem. “”Jien ma jkunux konxji ta ‘xi ħadd tmexxija fin-negozju minħabba l-importazzjonijiet.””

Ali Abu Srour, direttur ġenerali ta ‘l–Turiżmu Ministeru Palestinjan, qal li l-gvern qed tipprova li taġġorna liġijiet turiżmu tagħha biex tħares lill-produtturi lokali u n-negozjanti.

Skond ir-regolamenti proposti, shopkeepers tkun meħtieġa li twettaq 70 fil-mija prodotti magħmula lokalment, b’tikketti ċari li jiddistingwu bejn l-importazzjonijiet u l-“”Made in Palestinjani”” dawk.

Muhammad Yusuf, sengħa injam ma ‘L-Injam Factory żebbuġa, scoffs fil-importazzjonijiet.

“”Mhux tajjeb, dan huwa aħjar,”” huwa qal bi tbissima hekk kif ħadem fuq figura tal-Verġni Marija.

Lura fil-Shop Blessings Gift, Julie deler, 24, turist mill-Ġermanja, xtrat żgħir injam taż-żebbuġ ġemel magħmula minn sengħa Palestinjan.

“”Nippreferi lokalment magħmula għaliex nixtieq li jappoġġjaw nies tal-lokal,”” qalet.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Tautoko translation mīhini: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.chroniclet.com/national-news/2016/12/21/In-little-town-of-Bethlehem-artisans-take-on-Chinese-knockoffs.html

I roto i te pa o Peterehema iti, tango kaimahi i runga i knockoffs Chinese

Peterehema, Te Hau-ā-uru Bank (AP) — Kei te tata te Kirihimete me te kua timata manene, me tūruhi ki tae, popo nga toa manatunga e raina nga ara kuiti, me nga huarahi o Peterehema, te pa Bibilia wehi rite wāhi Ihu ‘.

Otira ka whiriwhiri manuhiri ki te tango i te wahi o te Whenua Tapu hoki te kāinga ki a ratou, tirohia pai ratou nga tapanga. He maha taonga — tae atu poria waitohu rohārio te pa o Te Hau-ā-uru Bank — kua kawemai i waho, te nuinga China.

Kei te ngana te maha iti o ngā toa manatunga inaianei ki te whawhai i te au, tōkena ratou whata tata anake ki ngā hua rohe hanga. Kaihokohoko mea e ia kia ratou taonga atu te utu, he pai nui te kounga, me te hoatu e ratou he whakanui nui ki te ōhanga fifi.

“”Kua hokona e ahau tetahi mea i hanga e te tāwāhi anake mo te kotahi mea, e te nga aukume. Ko te tahi mea e hokona mo te cheap me te hiahia ratou iwi,”” ka mea a Bassem Giacaman, rangatira o te Shop Tāpuakí Gift me te Olive Wood Factory. “”Hanga katoa atu te rohe kia taea te pupuri i ahau i te ōhanga o te rohe mahi.””

tūmanakohia ētahi 120,000 iwi e ki te haere ki te Whenua Tapu tenei wa hararei, hawhe o ratou Karaitiana, kia rite ki Tourism Tāhuhu o Iharaira.

He tokomaha e tirohia Peterehema, i mahue te wahi kua ao tona hāraunga rite nga wahi katoa atu. kua tae mai toi Foreign-hanga, rawa te hunga Hainamana, ki te tohu i te wahi nui o te mākete i konei, tae atu ki ngā taonga Kirihimete. Ahakoa i reira he kore tatauranga e pā ana, rangatira rohe me kaipakihi whakatau tata e tata hawhe o nga hua, pea ake, e kawemai.

pupuri Giacaman noa he torutoru hua kawemai i roto i tona taonga, te nuinga o ratou huna i roto i te pouaka iti i raro i te counter. e ia ratou i roto i ki te whakaatu kiritaki me te whakarite ia ratou ki te hunga Pirihitia-hanga.

“”Ko tenei he kirihou Ihu tamaiti i hanga i roto i China me ko te tangata uku i hanga i roto i Peterehema tenei, a ko nga rosaries oriwa te rakau e hanga e ahau, me nga mea Hainamana, enei”” ka mea ia, whakapehapeha whakaatu he aha ka mea ia ko te mahi pai o te rohe hanga taonga.

Peterehema kei roto i te Bank Te Hau-ā-uru, noho rohe tumanako nga Palestinians ka hei wahi o to ratou huru a muri. tonu kaha Tourism, engari te toenga o te ōhanga kua roa, ngohe, i roto i te wahi no te o here Iseraela. Tūruhi Me tika i roto i te wāhitaki i roto i te wehenga tauārai o Iharaira ki te tae te pa.

Te “”Tirohia Pirihitia Center,”” kei roto i te whare-tau 200-tau haere te arawhata kohatu he torutoru noa rau mita (whatianga) i te Ekalesia o te’Alo’í, whakatairanga i te “”Made i roto i Pirihitia”” tapanga.

“”He te te tomonga nui o ngā hua kawemai me te rota o te mahi tuku iho e heke āta,”” ka mea a Samy Khoury, te o te kaiwhakarewa, me te kaiwhakahaere whānui pokapū.

Te Tirohia Pirihitia Center, i tīmata hei toa me te haere aratohu ipurangi rima tau ki muri, mahi ki tata 100 awheawhe me parakimete e hāngai ana te kāinga-puta noa i te whenua Pirihitia me i roto i puni manene Pirihitia i roto i Horano.

ngā te reira i mahi toi tuku iho Pirihitia, tae atu ki ngā hunga Christmas-pā rite rosaries rakau oriwa, me te whaea o whakapaipai peara. E aro ana te pokapū haere motuhake, me te tango i te huarahi hokohoko ataahua ki tona mahi.

E ngana ana ki te hoko hua Pirihitia-hanga anake mai ki tamataraa.

“”Te mau rite me te kounga, te wa mata tika, fakakaukau’i te nui production kaha e taea e te kaihanga hoatu,”” Ko etahi o ratou, faataa Khoury.

Na i reira te te take o te utu.

Maher Canawati, rangatira o te toa taonga manatunga toru Arches, hokona rohe hanga hakari, me te ara he awheawhe rakau i roto i te hoki. Otira pupuri ia wahi mo kawemai rite te pai.

“”E tatou ki te kawe nga mea katoa o te hokohoko i roto i to tatou toa no te to tatou hokohoko rerekē, me te rerekē manene ki pūtea rerekē,”” ka mea a Canawati, tona hapu, kua whakaratohia ratonga ki manene mai te rautau 16.

ka mea a Canawati hiahia ana ia ki te hoatu i ana kōwhiringa kiritaki, a he mārama e pā ana ki te rerekētanga ia.

“”He tatini o hanga-i roto i-China rosaries hoko hoki $ 4 i te tatini o te rohe hanga hokona mo $ 25,”” ka mea ia. “”Hoko te hanga-i roto i-China Ihu pēpi mō $ 20 me te mea Peterehema hoko hoki $ 64.””

Ahakoa amuamu mahi awheawhe rangatira e pā ana ki kawemai ke, e whakapono ana e kore katoa tino i te kawemai mōrearea kaihokohoko rohe me kaihanga.

“”Ko te he mahi,”” ka mea a Samir Hazboun, Tiamana o te Peterehema Chamber of Commerce. “”E kore ahau e mohio o te tangata rere i roto i te mahi mo o te kawemai.””

Ali Abu Srour, kaiwhakahaere whānui o te Pirihitia Tourism Tāhuhu, ka mea te tamata i te kāwanatanga ki te whakahou i ona ture tāpoi ki te te tiaki i ngä rohe, me te kaihokohoko.

I raro i nga tikanga e whakaarohia ana, e kaihokohoko kia hiahiatia ki te kawe 70 ōrau hua rohe hanga, ki te tapanga mārama e wehewehe i waenganui i kawemai me “”Made i roto i Pirihitia”” feia.

Muhammad Yusuf, he rakau kaimahi ki te Olive Wood Factory, kata i te kawemai.

“”Ehara i te pai, ko te pai tenei,”” ka mea ia ki te ataata pera te mahi ia i runga i te ahua o te wahine ko Meri.

Hoki i te Shop Tāpuakí Gift, Julie deler, 24, he tūruhi i Germany, hokona he kamera oriwa te rakau iti hanga e te kaimahi Pirihitia.

“”Hiahia rohe ahau hanga no te hinaaro e ahau ki te tautoko i te kāinga,”” ka mea ia.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
आधार मशीन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.chroniclet.com/national-news/2016/12/21/In-little-town-of-Bethlehem-artisans-take-on-Chinese-knockoffs.html

बेथलहेम नाझारेथ मध्ये, कारागीर चीनी knockoffs लागू

बेथलहेम वेस्ट बॅंक (वृत्तसंस्था) — ख्रिसमस गाठत आहे आणि भाविकांना व यात्रेकरूना बेथलहेम, बायबलसंबंधी शहर येशूला ‘जन्मस्थान म्हणून प.पू. अरुंद रस्त्यावर आणि alleys ओळ की स्मरणिका दुकाने गर्दी करीत आहेत, आगमन सुरु केले आहे.

पण अभ्यागतांना त्यांना परत घरी पवित्र जमीन एक तुकडा करणे निवडू तेव्हा ते चांगले लेबले तपासा. अनेक स्मृती — वेस्ट बँक शहर ट्रेडमार्क जपमाळ मणी समावेश आहे — परदेशात आयात प्रामुख्याने चीन.

स्मरणिका दुकाने लहान संख्या आता, कल लढण्यासाठी स्थानिक पातळीवर केले उत्पादने जवळजवळ केवळ त्यांच्या शेल्फ् ‘चे अव रुप वाढवलेली प्रयत्न करीत आहेत. दुकानदार की त्यांच्या वस्तूंपेक्षा अधिक महाग असू शकते तर, गुणवत्ता खूपच चांगले आहे म्हणायचे आणि ते struggling अर्थव्यवस्था एक महत्वाचे चालना देण्यासाठी.

“”मी एक गोष्ट वगळता परदेशातील केले आहे की काहीही मिळाले नाही आहे, की चुंबक आहे. तो स्वस्तात विकतो की काहीतरी आहे आणि लोक त्यांना इच्छित,”” Bassem Giacaman, आशीर्वाद गिफ्ट शॉप आणि जैतून लाकडाचे फॅक्टरी मालक म्हणाला. “”इतर सर्व काही म्हणून मीही काम स्थानिक अर्थव्यवस्था ठेवू शकता स्थानिक पातळीवर केले आहे.””

काही 120,000 लोक, ख्रिश्चन पवित्र भूमी हा सुट्टीचा काळ भेट, त्यांना अर्धा अपेक्षित आहे इस्राएल पर्यटन मंत्रालयाने म्हटले आहे.

अनेक जागतिकीकरण सर्वत्र आणखी जसे त्याचे ठसा उमटविणारे आहे त्या बेथलहेम, भेट होईल. विदेशी बनावटीचे हस्तकला, ​​विशेषत: चीनी विषयावर, ख्रिसमस स्मृती समावेश येथे बाजारात एक मोठा भाग प्रतिनिधित्व करण्यासाठी आलो आहे. अधिकृत आकडेवारी आहेत, तर स्थानिक अधिकारी आणि उद्योगपती जवळजवळ उत्पादने अर्धा, कदाचित अधिक, आयात आहेत अंदाज.

Giacaman एक काउंटर खाली एक लहान बॉक्स त्यापैकी सर्वात लपलेले, त्याच्या स्टोअर मध्ये फक्त काही आयात उत्पादने ठेवते. तो ग्राहकांना दर्शविण्यासाठी व पॅलेस्टीनी केले विषयावर त्यांना तुलना करणे त्यांना बाहेर घेते.

“”हे चीन केले प्लास्टिक येशू बाळ आहे आणि या बेथलहेम केले कुंभारकामविषयक एक आहे, आणि या करीन जैतून लाकडाचे rosaries आणि चीनी आहोत,”” तो म्हणाला, अभिमानाने तो काय वरिष्ठ कला होता दर्शवित आहे स्थानिक पातळीवर माल केले.

बेथलहेम वेस्ट बँक, व्यापलेल्या प्रदेश बर्याचदा आशा त्यांच्या भविष्यातील राज्यातील भाग असेल. पर्यटन मजबूत राहील, पण च्या इतर अर्थव्यवस्थेच्या लांब कारण इस्रायली निर्बंध भाग, ओस पडल्या आहेत. पर्यटक शहर पोहोचण्याचा इस्राएलच्या वेगळे अडथळा एक रस्त्यावरील तपासणी नाके माध्यमातून पास आवश्यक आहे.

“”ला भेट द्या पॅलेस्टाईन केंद्र,”” एक दगड जीना फक्त काही शंभर मीटर (यार्ड) जन्म चर्च पासून बाजूने 200 वर्षीय घर स्थित, एक “”मेड पॅलेस्टाईन मध्ये”” लेबल प्रोत्साहन देते.

“”आयात उत्पादने एक मोठा लोंढा आहे आणि पारंपारिक कला भरपूर हळूहळू नकार आहेत,”” Samy Khoury, केंद्र संस्थापक आणि महाव्यवस्थापक म्हणाले.

भेट द्या पॅलेस्टाईन केंद्र, पाच वर्षांपूर्वी एक ऑनलाइन स्टोअर आणि प्रवास मार्गदर्शक म्हणून सुरू, पॅलेस्टिनी प्रदेश संपूर्ण सुमारे 100 कार्यशाळा आणि मुख्य पान आधारित कारागीर आणि यार्देन पॅलेस्टिनी निर्वासितांच्या छावणीत कार्य करते.

तो जैतून लाकडाचे rosaries आणि मोती दागिने आई सारखे ख्रिसमस संबंधित विषयावर समावेश पॅलेस्टिनी पारंपारिक हस्तकला, ​​समाविष्टीत आहे. केंद्र स्वतंत्र प्रवास लक्ष्ये आणि त्याच्या व्यवसायावर एक गोरा व्यापार दृष्टिकोण लागतो.

फक्त पॅलेस्टिनी-उत्पादनांची विक्री करण्याचा प्रयत्न करत आव्हाने येतो.

“”उत्पादक देऊ शकता उत्पादन क्षमता किती आखत, सातत्य आणि गुणवत्ता, योग्य आघाडी वेळ राखणे,”” त्यांना काही आहेत Khoury सांगितले.

मग किंमत समस्या आहे.

महेर Canawati तीन मेहराब स्मरणिका दुकान मालक, स्थानिक पातळीवर भेटी केले विकतो आणि अगदी परत एक लाकूड कार्यशाळा आहे. पण तो तसेच आयात जागा ठेवते.

“”आम्ही विविध बाजारात आणि विविध खर्चाचे अंदाजपत्रक विविध यात्रेकरू कारण आमच्या दुकान वस्तूंना सर्व प्रकारच्या आणणे आहे,”” Canawati, ज्याचे कुटुंब 16 व्या शतकात पासून यात्रेकरूंसाठी सेवा प्रदान केली आहे.

Canawati तो त्याच्या ग्राहकांना पर्याय देऊ इच्छित म्हणाले, आणि तो फरक स्पष्ट आहे.

“”केले इन-चीन rosaries एक डझन साठी $ 4 विक्री करताना $ 25 स्थानिक पातळीवर केली विक्री एक डझन,”” तो म्हणाला. “”केले इन-चीन येशू बाळांना $ 20 विक्री आणि बेथलहेम विषयावर $ 64 विक्री.””

नाव कार्यशाळा मालक परदेशी आयातीमध्ये पुटपुटणे तर, प्रत्येक आयात गंभीरपणे स्थानिक व्यापारी आणि कारागीर धमकी दिलीय विश्वास आहे.

“”तो एक व्यवसाय आहे,”” समीर Hazboun बेथलहेम चेंबर ऑफ कॉमर्स अध्यक्ष आहे. “”मी आयात व्यवसाय चालू कोणालाही जाणीव नाही आहे.””

अली अबू Srour, पॅलेस्टिनी पर्यटन मंत्रालयाच्या महासंचालक, सरकार स्थानिक उत्पादक आणि व्यापारी संरक्षण करण्यासाठी त्याचे पर्यटन कायदे अद्यतनित करण्याचा प्रयत्न करीत आहे.

प्रस्तावित अधिनियमानुसार, दुकानदार 70 टक्के स्थानिक पातळीवर उत्पादनांची वाहून आवश्यकता, आयात आणि जन “”पॅलेस्टाईन मध्ये केले”” फरक नाही, हे स्पष्ट लेबल्स.

मुहम्मद युसूफ जैतून लाकडाचे फॅक्टरी एक लाकूड कुशल कारागीर, आयात scoffs.

“”तो हे चांगले आहे चांगले नाही,”” तो एक स्मित तो व्हर्जिन मेरी एक आकृती काम सांगितले.

परत आशीर्वाद भेट दुकान येथे, ज्युली Deler, 24, जर्मनी पासून एक पर्यटन, एक पॅलेस्टिनी कुशल कारागीर यांनी केली लहान जैतून लाकडाचे उंट खरेदी.

“”मी स्थानिक समर्थन कारण मला स्थानिक पातळीवर केले पसंत,”” ती म्हणाली.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Дэмжлэг машин орчуулга: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.chroniclet.com/national-news/2016/12/21/In-little-town-of-Bethlehem-artisans-take-on-Chinese-knockoffs.html

Бетлехемийн бага зэрэг хотод, гар урчууд Хятадын knockoffs авах

Бетлехем, Баруун Банк (AP) — Христийн Мэндэлсний Баярын дөхөж байгаа бөгөөд мөргөлчин, жуулчид Бетлехемд, библийн хотын Есүсийн төрсөн гэж хүндэтгэдэг нарийн гудамж, голын суваг мөрөнд бэлэг дурсгалын дэлгүүр бууруулж, ирж эхэлсэн байна.

Харин зочид гэртээ тэдэнтэй хамт буцаж Ариун Газрын нэг хэсгийг нь авах сонгох үед тэд илүү сайн шошгыг шалгах хэрэгтэй. Олон бэлэг дурсгалын — Баруун банкны хотын худалдааны тэмдэг бөмбөлгүүдийг гэх мэт — гол төлөв Хятад, гадаадаас импортлож байна.

бэлэг дурсгалын дэлгүүр нь цөөн тооны одоо орон нутагт хийсэн бүтээгдэхүүн нь бараг л зөвхөн өөрсдийн тавиур нь малын тоо толгойг, чиг хандлагыг тэмцэх гэж оролдож байна. Лангууны худалдаачид, тэдний хийц илүү үнэтэй байж болох юм, харин чанар нь илүү сайн гэж хэлэх нь тэд тэмцэж эдийн засагт чухал түлхэц өгч байна.

“”Би нэг зүйл нь бусад гадаадад хийсэн юу ч болсон шүү дээ, тэр соронз юм. Энэ нь хямд нь борлуулдаг ямар нэг зүйл байна, хүмүүс тэднийг хүссэн,”” Bassem Giacaman, адислалууд Бэлэг дурсгалын дэлгүүр, чидун модны үйлдвэр эзэн хэлсэн байна. “”Өөр бүх зүйл болохоор би ажиллаж, орон нутгийн эдийн засгийг авч болохоор хадгалж болох орон нутгийн хийсэн байна.””

Зарим нь 120,000 хүн Израилийн аялал жуулчлалын яамны дагуу, Ариун газрыг энэ баярын улирал очиж тэдний тэн хагас нь Христэд итгэгч төлөвтэй байна.

Олон Бетлехем, даяарчлал хаа сайгүй өөр шиг нь видеонд мөрөө үлдээсэн байна зочлох болно. Гадаад хийсэн гар урлал, ялангуяа хятад хүмүүс, Христийн Мэндэлсний Баярын бэлэг дурсгалын зүйл, түүний дотор, энэ зах зээлийн томоохон хэсгийг төлөөлж ирсэн юм. ямар ч албан ёсны статистик мэдээ байдаг ч, орон нутгийн албан хаагчид, бизнес эрхлэгчид гэж бараг бүтээгдэхүүний тэн хагасыг, магадгүй илүү, импортын байна тооцох.

Giacaman нь лангуун дор жижиг хайрцаг тэдний ихэнх нь далд, түүний дэлгүүрт хэдхэн импортын бүтээгдэхүүнийг хадгалж байдаг. Тэр хэрэглэгчдийг харуулж, Палестины хийсэн хүмүүс тэднийг харьцуулах тэднийг авдаг.

“”Энэ бол БНХАУ-д хийсэн хуванцар Есүс хүүхэд байна, энэ Бетлехемд хийсэн керамик нэг бөгөөд эдгээр нь миний хийх чидун мод rosaries, Хятадын хүмүүсээ байдаг”” гэж тэр хэлсэн бахархалтайгаар тэр дээд гар урлал байв хэлсэн байгаа орон нутгийн бараа хийсэн байна.

Бетлехем Баруун эрэг дэх, Палестины найдаж ирээдүйн улсын нэг хэсэг байх болно нутаг дэвсгэрийг эзэлж байна. Аялал жуулчлалын хүчтэй хэвээр байна, гэхдээ эдийн засгийн үлдсэн урт удаан, учир нь Израилийн хязгаарлалтын хэсэгт, нэрвэгдсэн байна. Жуулчид хот хүрэхийн тулд Израилийн тусгаарлах саад бэрхшээл нь шалган дамжин өнгөрөх ёстой.

“”Бичигчийн Палестин төв,”” Есүсийн төрөлтийн Сүмийн чулуун шат нь хэдхэн зуун метр (хэмжээ) дагуу 200 настай байшинд байрладаг нь “”Made Палестины”” шошгыг дэмждэг.

“”Импортын бүтээгдэхүүний нэг том хүн амын шилжилт хөдөлгөөн байдаг, уламжлалт гар урлалыг олон аажмаар буурч байна”” гэж Samy Khoury, төв-ийн үүсгэн байгуулагч, ерөнхий менежер хэллээ.

Бичигчийн Палестин төв, таван жилийн өмнө онлайн дэлгүүр, аялал жуулчлалын гарын авлага зэрэг эхэлсэн, Палестины нутаг дэвсгэр даяар бараг 100 семинар, гэр суурилсан гар урчууд болон Иорданд Палестины дүрвэгсдийн лагерьт ажилладаг.

Энэ нь Палестины уламжлалт гар урлал, чидун мод rosaries болон сувдан гоёл ээж шиг Зул холбоотой, түүний дотор боломжуудтай. төв бие даасан аялагчид чиглэсэн, түүний бизнест шударга худалдааны арга болдог.

Зөвхөн Палестины хийсэн бүтээгдэхүүн борлуулах оролдох нь бэрхшээл хамт ирдэг.

“”Тууштай, чанар, зөв ​​хар тугалга цаг байлгах үйлдвэрлэгчид хэр их үйлдвэрлэлийн хүчин чадал өгч чадна мэдэх,”” тэдний зарим нь юм, Khoury тайлбарлав.

Дараа нь үнийн асуудал байдаг.

Махер Canawati, Гурван нуман бэлэг дурсгалын дэлгүүрийн эзэн, орон нутгийн бэлэг хийсэн зарж, тэр ч байтугай ард нь мод семинар юм. Гэвч тэрээр түүнчлэн импортын өрөөнд хадгалж байдаг.

“”Бид өөр өөр зах зээл, янз бүрийн төсөв нь өөр өөр Мөргөлчдийн учраас манай дэлгүүрээс бараа бүх төрлийн авч явах ёстой,”” Canawati, түүний гэр бүл 16-р зуунаас хойш мөргөлчин үйлчилгээ үзүүлж байна гэжээ.

Canawati түүний худалдан авагчид сонголт өгөхийг хүсдэг гэж тэр ялгаа тухай тодорхой юм.

“”Хийсэн-д БНХАУ-rosaries нь хэдэн арван $ 4 худалдах бол $ 25 орон нутгийн хийсэн худалдах нь арван”” гэж тэр хэлсэн байна. “”Хийсэн-д Хятад улс Есүс хүүхэд $ 20 худалдах, Бетлехем хүмүүс $ 64 зардаг.””

гар урлалын үйлдвэрлэл, дадлагын цехийн эзэд нь гадаад импортын тухай гомдоллоогүй ч биш, харин хүн бүр импорт ноцтой орон нутгийн худалдаачид, гар урчууд заналхийлж байна гэж үзэж байна.

“”Энэ бол бизнес”” гэж Самир Hazboun, Худалдаа, аж үйлдвэрийн Бетлехем танхимын дарга хэлсэн байна. “”Би бизнес гарч, учир нь импортын ажиллаж байгаа хэн ч мэдэх биш.””

Али Абу Srour, Палестины аялал жуулчлалын яамны ерөнхий захирал, Засгийн газар, орон нутгийн үйлдвэрлэгчид болон худалдаачид хамгаалах аялал жуулчлалын хуулийг шинэчлэх гэж оролдож байна гэлээ.

Санал болгож буй журмын дагуу лангууны хүмүүсийн “”Палестин үйлдвэрлэв”” импорт, хооронд нь ялгах нь тодорхой шошго бүхий, 70 хувь нь орон нутагт хийсэн бүтээгдэхүүн хийх шаардлагатай болно.

Мухаммед Юсуф, чидун модны үйлдвэр нь мод дархан, импорт дээр scoffs.

“”Энэ сайн зүйл биш шүү дээ энэ нь илүү дээр юм”” гэж тэр инээмсэглэн тэр Виржин Мариа нь зураг дээр ажиллаж байсан гэж хэлсэн байна.

Буцах Give адислалууд Бэлэг дурсгалын дэлгүүр дээр Жюли Deler, 24, Германы аялал жуулчлалын нь Палестины уран дархан хийсэн жижиг чидун мод тэмээ худалдаж авсан юм.

“”Би нутгийн иргэдийг дэмжих хүсдэг учраас би орон нутгийн хийсэн илүүд үздэг”” гэж тэр хэлсэн байна.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ပံ့ပိုးမှုစက်ဘာသာပြန်ချက်: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.chroniclet.com/national-news/2016/12/21/In-little-town-of-Bethlehem-artisans-take-on-Chinese-knockoffs.html

ဗက်လင်မြို့၏အနညျးငယျမြို့အတွက်, သိမ်းသွားလေ၏တရုတ် knockoffs အပေါ်ယူ

ဗက်လင်မြို့, အနောက်ဘဏ် (အေပီ) — ခရစ်စမတ်နီးကပ်လာသည်နှင့်ဘုရားဖူးများနှင့်ဧည့်ရောက်လာရန်စတင်ကြပြီ, ဗက်လင်မြို့၏ကျဉ်းမြောင်းသောလမ်းများနှင့်လမ်းကြားတန်းသောအမှတ်တရလက်ဆောင်ပစ္စည်းဆိုင်များ crowding ယေရှုမွေးရပ်မြေအဖြစ်လေးစားကြည်ညိုသည့်သမ္မာကျမ်းမြို့။

ဧည့်သည်သူတို့နှင့်အတူအိမ်ပြန်သည်သန့်ရှင်းသောမြေယာတစ်ဖဲ့ကိုရခြင်းယူရန်ရွေးချယ်သောအခါ, သူတို့ပိုကောင်းတံဆိပ်များစစ်ဆေးပါ။ အများစုကအမှတ်တရပစ္စည်းများ — အနောက်ဘက်ကမ်းမြို့ရဲ့ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ပုတီးပုတီးအပါအဝင် — အဓိကအားဖြင့်တရုတ်, ပြည်ပမှတင်သွင်းကြသည်။

အမှတ်တရပစ္စည်းဆိုင်တွေအနည်းငယ်ကိုအရေအတွက်ယခုပြည်တွင်းဖြစ်လုပ်ကုန်ပစ္စည်းများနှင့်အတူနီးပါးသီးသန့်သူတို့ရဲ့စင်ပေါ်စုဆောငျးခြင်း, လမ်းကြောင်းသစ်ကိုတိုက်ဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ ဈေးဆိုင်ပိုင်ရှင်ကသူတို့ရဲ့ဝိုင်းကပိုစျေးကြီးဖြစ်စေခြင်းငှါနေစဉ်, အရည်အသွေးအများကြီးပိုကောင်းဖြစ်ပြီးထိုသူတို့ရုန်းကန်စီးပွားရေးအရေးပါသောတိုးတက်မှုပေးကြောင်းပြောကြသည်။

“”ငါသည်သောသံလိုက်ရဲ့တဦးတည်းအရာအဘို့ မှလွဲ. ပင်လယ်ရပ်ခြားကိုဖန်ဆင်းကြောင်းဘာမျှမရရှိပါသည်။ ဒါဟာစျေးပေါများအတွက်ရောင်းချနှင့်လူများကသူတို့ကိုချင်သောအရာတစ်ခုခုရဲ့”” Bassem Giacaman, အမင်္ဂလာသက်လက်ဆောင်ပစ္စည်းအရောင်းဆိုင်နှင့် The သံလွင် Wood ကစက်ရုံပိုင်ရှင်ကဆိုသည်။ “”ငါသည်အလုပ်လုပ်ကိုင်ဒေသခံစီးပွားရေးကိုစောင့်ရှောက်နိုင်အောင်ကျန်တဲ့အရာတွေအားလုံးကပြည်တွင်းဖြစ်လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ “”

တချို့က 120,000 လူဣသရေလအမျိုးရဲ့ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာနနှင့်အညီ, သူတို့ထဲကတစ်ဝက်ကိုခရစ်ယာန်, ဒီအားလပ်ရက်ရာသီသည်သန့်ရှင်းသောမြေယာသွားရောက်မည်ဟုမျှော်လင့်နေကြသည်။

အများစုကဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းနေရာတိုင်းတခွားလိုသူ့ရဲ့ Imprint ကျန်ရစ်ခဲ့သည်ဘယ်မှာဗက်လင်မြို့, စစ်ကြောမည်။ နိုင်ငံခြားရေးလုပ်လက်မှုပညာ, အထူးသဖြင့်တရုတ်သူတို့, ခရစ်စမတ်အမှတ်တရပစ္စည်းများအပါအဝင်, ဒီမှာစျေးကွက်၏ကြီးမားသောအစိတ်အပိုင်းကိုကိုယ်စားပြုဖို့လာကြပြီ။ အဘယ်သူမျှမတာဝန်ရှိသူတဦးကစာရင်းဇယားရှိပါတယ်နေစဉ်, ဒေသဆိုင်ရာအရာရှိများနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များထုတ်ကုန်၏ထက်ဝက်ခန့်ခန့်မှန်း, ဖြစ်ကောင်းပိုတင်သွင်းကြသည်။

Giacaman သူတို့ထဲကအများစုဟာတစ်ဦးကောင်တာအောက်သေးငယ်တဲ့ box ထဲမှာ hidden, သူ့ store မှာအနည်းငယ်တင်သွင်းကုန်ပစ္စည်းများစောင့်ရှောက်။ သူကဖောက်သည်များပြသနှင့်ပါလက်စတိုင်းလုပ်သူမြားမှသူတို့ကိုနှိုင်းယှဉ်ဖို့သူတို့ကိုထွက်ကြာတယ်။

“”ဒါဟာတရုတ်နိုင်ငံမှာလုပ်နေတဲ့ပလပ်စတစ်ယရှေုသညျကလေးတစ်ခုဖြစ်သည်နှင့်ဤဗက်လင်မြို့၌ဖန်ဆင်းတဲ့ကြွေထည်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်, ဤငါလုပ်သောသံလွင်သစ်သားပုတီးနှင့်တရုတ်သူများဖြစ်ကြ၏”” ဟုသူကဂုဏ်ယူစွာသူ၏သာလွန်လက်ရာလက်ဖြစ်ခဲ့သည်ဟုဆိုသည်အဘယျသို့ဖြင့်ကပြောပါတယ် ပြည်တွင်းဖြစ်ကုန်ပစ္စည်းများဖန်ဆင်းတော်မူ၏။

ဗက်လင်မြို့ပါလက်စတိုင်းသူတို့ရဲ့အနာဂတ်ပြည်နယ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်မျှော်လင့်ပါတယ်ပိုင်နက်ကိုသိမ်းပိုက်, အနောက်ဘက်ကမ်း၌တည်ရှိ၏။ သောကွောငျ့အစ္စရေးကန့်သတ်များ၏အစိတ်အပိုင်းအတွက်, ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းခိုင်နေဆဲပေမယ့်စီးပွားရေးအရာကြွင်းလေရှည်လျား languished သိရသည်။ ခရီးသွားဧည့်မြို့ကိုရောက်ဖို့အစ္စရေး၏ခွဲခြာအတားအဆီးတစ်ခုစစ်ဆေးရေးဂိတ်ဖြတ်သန်းရပေမည်။

ထိုသူငယ်တော်ဖွားမြင်၏အဘုရားကျောင်းထဲကနေကျောက်ကိုလှေကားတရာအနည်းငယ်မီတာ (ကိုက်) တစ်လျှောက် 200 နှစ်အရွယ်အိမျတျော၌တည်ရှိသောအဆိုပါ “”ခရီးစဉ်ပါလက်စတိုင်းစင်တာ,”” a “”ကစေပါလက်စတိုင်းမှာ”” တံဆိပ်ကိုအားပေးအားမြှောက်။

“”အဲဒီမှာတင်သွင်းထုတ်ကုန်များ၏ကြီးမားတဲ့ဝင်လာရဲ့ရိုးရာလက်မှုပညာတွေအများကြီးတဖြည်းဖြည်းလျော့နည်းလာပါတယ်”” ဟု Sami Khoury, ဗဟိုရဲ့တည်ထောင်သူနှင့်အထွေထွေမန်နေဂျာကပြောပါတယ်။

လွန်ခဲ့တဲ့ငါးနှစ်တစ်အွန်လိုင်းစတိုးများနှင့်ခရီးသွားလမ်းညွှန်အဖြစ်စတင်ခဲ့ရာအဆိုပါခရီးစဉ်အတွင်းပါလက်စတိုင်းစင်တာ, ပါလက်စတိုင်းနယ်မြေများတစ်လျှောက်လုံးနှင့်ဂျော်ဒန်ရှိပါလက်စတိုင်းဒုက္ခသည်စခန်းများအတွက် 100 နီးပါးအလုပ်ရုံနှင့်အိမ်-based သိမ်းသွားလေ၏နှင့်အတူအလုပ်လုပ်သည်။

ဒါဟာသံလွင်သစ်သားပုတီးနှင့်ပုလဲအဆင်တန်ဆာ၏မိခင်နှင့်တူခရစ္စမတ်-related သူမြားအပါအဝငျပါလက်စတိုင်းရိုးရာလက်မှုပညာ, ပါရှိပါတယ်။ အဆိုပါစင်တာလွတ်လပ်သောခရီးသွားများအတွက်ပစ်မှတ်ထားနှင့်၎င်း၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုတရားမျှတတဲ့ကုန်သွယ်မှုချဉ်းကပ်ကြာပါတယ်။

သာပါလက်စတိုင်းလုပ်ကုန်ပစ္စည်းများရောင်းဖို့ကြိုးစားနေစိန်ခေါ်မှုများနှင့်အတူကြွလာ။

သူတို့ထဲကတချို့ရှိနေပါတယ် “”ဟုထုတ်လုပ်သူများ, ပေးနိုင်ပါသည်ဘယ်လောက်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်ရှာဖွေ, ရှေ့နောက်ညီညွတ်မှုနှင့်အရည်အသွေး, လက်ျာခဲအချိန်ထိနျးသိမျး””, Khoury ရှင်းပြသည်။

ထိုအခါစျေးနှုန်းများ၏ပြဿနာရှိပါတယ်။

Maher Canawati, သုံး Arch အမှတ်တရပစ္စည်းဆိုင်တစ်ဆိုင်၏ပိုင်ရှင်, ပြည်တွင်းဖြစ်လက်ဆောင်များကို လုပ်. ပင်နောက်ကျောမှာသစ်သားအလုပ်ရုံရှိပါတယ်ရောင်းချပါတယ်။ ဒါပေမဲ့သူအဖြစ်ကောင်းစွာတင်သွင်းမှုများအတွက်အခန်းစောင့်ရှောက်။

“”ကျနော်တို့ကွဲပြားခြားနားသောဘတ်ဂျက်နှင့်အတူကွဲပြားခြားနားသောစျေးကွက်များနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောဘုရားဖူးရှိသည်ကြောင့်ကျနော်တို့ဆိုင်မှာကုန်သွယ်အမျိုးမျိုးတို့ကိုသယ်ဆောင်ဖို့ရှိသည်,”” အဘယ်သူ၏မိသားစု 16 ရာစုကတည်းကဘုရားဖူးဖို့န်ဆောင်မှုပေးထား Canawati ကပြောသည်။

Canawati သူသည်မိမိဖောက်သည်များရွေးချယ်မှုများပေးရန်လိုသည်ဟုဆိုသည်, သူသည်ကွဲပြားခြားနားမှုအကြောင်းကရှင်းပါတယ်။

“”လုပ်-In-တရုတ်ပုတီးတစ်ဒါဇင် $ 25 ပြည်တွင်းဖြစ်လုပ်ရောင်းတစ်ဦးတစ်ဒါဇင်စဉ် $ 4 ရောင်းချ,”” ဟုသူကပြောသည်။ “”ဒီလုပ်-In-တရုတ်သညျယရှေုကလေး $ 20 ရောင်းချရန်နှင့်ဗက်လင်မြို့သူမြားကို $ 64 ရောင်းချ။ “”

ယာဉ်အလုပ်ရုံပိုင်ရှင်တွေနိုင်ငံခြားသွင်းကုန်နှင့် ပတ်သက်. ငြင်းခုံပြစ်တင်ခြင်းကိုနေစဉ်, မဟုတ်လူတိုင်းတင်သွင်းမှုဒေသခံကုန်သည်များနှင့်သိမ်းသွားလေ၏အလေးအနက်ခြိမ်းခြောက်ခဲ့ကြယုံကြည်သည်။

“”ဒါဟာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုပါပဲ”” ဟု Samir Hazboun, စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်း၏ဗက်လင်မြို့ကုန်သည်ကြီးများအသင်းဥက္ကဋ္ဌကပြောကြားခဲ့သည်။ “”ငါသည်မည်သူမဆိုကြောင့်သွင်းကုန်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းထဲက run နေသတိထားမိပါဘူး။ “”

အလီဘူ Srour, ပါလက်စတိုင်းခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာနမှညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်, အစိုးရကပြည်တွင်းထုတ်လုပ်သူများနှင့်ကုန်သည်ကာကွယ်ရန်၎င်း၏ခရီးသွားလုပ်ငန်းဥပဒေများကိုပြုပြင်မွမ်းမံရန်ကြိုးစားနေသည်ဟုဆိုသည်။

အဆိုပြုထားစည်းမျဉ်းများအရ, ဈေးရောင်းတင်သွင်းမှုနှင့် “”ပါလက်စတိုင်းတွင်စေ”” သူမြားအကြားခွဲခြားကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းတံဆိပ်များနှင့်အတူ, ပြည်တွင်းဖြစ်လုပ်ထုတ်ကုန် 70 ရာခိုင်နှုန်းကိုသယ်ဆောင်ရန်လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။

မိုဟာမက်က Yusuf, အဆိုပါသံလွင် Wood ကစက်ရုံနှင့်အတူသစ်သားလက်သမား, အတင်သွင်းမှုမှာ scoffs ။

“”ဒါဟာကောင်းသောမဟုတ်ပါဘူး, ဒီ သာ. ကောင်း၏”” ဟုသူကသူအပျိုကညာမာရိ၏ပုံပေါ်အလုပ်လုပ်ခဲ့အဖြစ်အပြုံးနှင့်အတူကဆိုသည်။

ပြန်မင်္ဂလာသက်လက်ဆောင်ပစ္စည်းအရောင်းဆိုင်, ဂျူလီ Deler, 24 ရက်, ဂျာမနီကနေခရီးသွားတစ်ဦးကိုပါလက်စတိုင်းလက်သမားဖြင့်သေးငယ်တဲ့သံလွင်သစ်သားကုလားအုပ်ဝယ်ယူခဲ့သည်။

“”ငါသည်ဒေသခံတွေပံ့ပိုးကူညီချင်သောကွောငျ့ငါပြည်တွင်းဖြစ်လုပ် Preferences”” ဟုသူမကဆိုသည်။

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
समर्थन मिसिन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.chroniclet.com/national-news/2016/12/21/In-little-town-of-Bethlehem-artisans-take-on-Chinese-knockoffs.html

बेतलेहेममा को सानो शहरमा, कालिगढहरु चिनियाँ knockoffs लिन

BETHLEHEM, पश्चिम बैंक (एपी) — क्रिसमस आउँदै छ र तीर्थयात्रीहरूका र पर्यटक बेतलेहेममा येशूको जन्म ठाउ रूपमा revered बाइबिल शहर साँघुरो सडकमा र alleys लाइन कि स्मारिका पसलहरूमा crowding, आइपुग्छन् गर्न थालेका छन्।

तर आगंतुकों पवित्र भूमि को एक टुक्रा फिर्ता तिनीहरूलाई घर लिन चयन गर्दा, तिनीहरू लेबल जाँच गर्नुहोस्। धेरै स्मृति चिन्ह — पश्चिम बैंक शहर ट्रेडमार्क माला मोती सहित -, मुख्य रूप चीन विदेश बाट आयात छन्।

स्मारिका पसलहरूमा एउटा सानो नम्बर अब स्थानीय गरे उत्पादनहरु संग लगभग विशेष आफ्नो समतल मोजा, ​​प्रवृत्ति लड्न प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ। Shopkeepers गर्दा आफ्नो माल अधिक महंगा हुन सक्छ, गुणस्तर धेरै राम्रो छ भनेर भन्न र तिनीहरूले संघर्ष अर्थव्यवस्था एउटा महत्त्वपूर्ण बढावा दिन्छ।

“”म एउटा कुरा बाहेक विदेशी बनेको छ कि केही भयो, कि चुम्बक यो सस्तो लागि बेच्छ भन्ने कुरा छ हो। र मान्छे तिनीहरूलाई चाहनुहुन्छ,”” Bassem Giacaman, आशीर्वाद उपहार पसल र भद्राक्षको काठ कारखाना मालिक बताए। “”अरू सबै कुरा त म कार्य स्थानीय अर्थव्यवस्था राख्न सक्नुहुन्छ स्थानीय बनेको छ।””

केही 1,20,000 मानिसहरू इस्राएलको पर्यटन मन्त्रालय अनुसार, पवित्र भूमि यो छुट्टी सिजन मसीही भ्रमण गर्न, तिनीहरूलाई को आधा अपेक्षित छन्।

धेरै जहाँ वैश्वीकरण जताततै अरू जस्तै यसको छाप छोडेको छ बेतलेहेममा, भ्रमण हुनेछ। विदेशी बनाएका शिल्प, विशेष गरी चिनियाँ व्यक्तिहरूलाई, बजार को एक ठूलो भाग क्रिसमस स्मृति चिन्ह सहित यहाँ प्रतिनिधित्व गर्न आएका छन्। कुनै आधिकारिक तथ्याङ्क गर्दै छन्, स्थानीय अधिकारीहरु र व्यवसायी कि लगभग अझ, आयात गरिन्छ, उत्पादनहरु को आधा अनुमान।

Giacaman प्रति मुनि एउटा सानो बक्स मा उनलाई सबै भन्दा लुकेका, आफ्नो भण्डारमा केही आयात उत्पादनहरु राख्छ। उहाँले तिनीहरूलाई बाहिर ग्राहकहरु देखाउन र प्यालेस्टाइन बनाएका व्यक्तिहरूलाई तिनीहरूलाई तुलना गर्न लाग्छ।

“”यो एक प्लास्टिक येशूले बच्चा चीन मा बनाएको छ र यो एक चीनी माटो एक बेतलेहेममा बनाएको छ, र यी, म बनाउन भद्राक्षको काठ rosaries र चिनियाँ हुन्छन्”” उहाँले भन्नुभयो, गर्व उहाँले को उच्च शिल्प थियो के देखाउने स्थानीय सामान गरे।

बेतलेहेममा पश्चिम बैंक मा, कब्जा गर्ने इजरायल आशा आफ्नो भविष्य राज्य भाग हुनेछ इलाका हो। पर्यटन बलियो रहन्छ, तर अर्थव्यवस्था बाँकी लामो किनभने Israeli प्रतिबन्ध को भाग मा, languished छ। पर्यटक शहर पुग्न इस्राएलका अलग बाधा मा एक चेकपइंट पास गर्नुपर्छ।

यो “”भ्रमण प्यालेस्टाइनमा केन्द्र,”” एउटा ढुङ्गा सिँढीको बाटो बस केहि सय मीटर (गज) को Nativity को चर्च देखि साथ एक 200 वर्षीया घर मा स्थित छ, एक “”प्यालेस्टाइनमा बनाएको”” लेबल बढवा दिन्छ।

“”त्यहाँ आयात उत्पादनहरु को एक ठूलो बाढी र यो परम्परागत शिल्प को धेरै बिस्तारै गिरावट छन्,”” samy Khoury, केन्द्र गरेको संस्थापक र सामान्य प्रबन्धक बताए।

भ्रमणको प्यालेस्टाइनमा केन्द्र, पाँच वर्ष पहिले एक अनलाइन स्टोर र यात्रा गाइड रूपमा सुरु जो, को प्यालेस्टाइन क्षेत्रहरूमा भर लगभग 100 कार्यशालाओं र घर-आधारित कालिगढहरु संग र जोर्डन मा प्यालेस्टाइन शरणार्थी शिविरहरूमा काम गर्दछ।

यो जैतून काठ rosaries र मोती गहने को आमा जस्तै क्रिसमस-सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई सहित प्यालेस्टाइन परम्परागत शिल्प, सुविधा। केन्द्र स्वतन्त्र यात्री लक्ष्य र यसको व्यापार गर्न एक निष्पक्ष व्यापार दृष्टिकोण लिन्छ।

मात्र प्यालेस्टाइन बनाएका उत्पादनहरू बेच्न प्रयास गर्दै चुनौतीहरू आउँछ।

“”, कायम स्थिरता र गुणस्तर सही नेतृत्व समय उत्पादकहरु धेरै उत्पादन क्षमता कसरी दिन सक्छन् सोचिरहनुभएको,”” तिनीहरूलाई केही छन्, Khoury बताए।

त्यसपछि त्यहाँ मूल्य को मुद्दा छ।

महेर Canawati, तीन Arches स्मारिका पसल को मालिक, स्थानीय उपहार गरे बेच्छ र पनि फिर्ता मा एक काठ कार्यशाला छ। तर उहाँले साथै आयात लागि कोठा राख्छ।

“”हामी विभिन्न बजार र विभिन्न बजेट संग फरक तीर्थयात्रीहरूका छ किनभने हाम्रो दोकान मा व्यापारिक सबै प्रकारका पूरा गर्न छ,”” Canawati जसको परिवार 16 औं शताब्दीमा देखि तीर्थयात्रीहरूका लागि सेवाहरू प्रदान गरेको छ, भन्नुभयो।

Canawati उहाँले आफ्नो ग्राहकहरु विकल्प दिन चाहनुहुन्छ भने, र उहाँले मतभेद बारेमा स्पष्ट छ।

“”गरे-मा-चीन rosaries एक दर्जन $ 4 को लागि बेचन गर्दा $ 25 को लागि स्थानीय गरे बेचें एक दर्जन,”” उहाँले भन्नुभयो। “”द गरे-मा-चीन येशूले बच्चाहरु $ 20 को लागि बेचन र बेतलेहेममा व्यक्तिहरूलाई $ 64 को लागि बेचन।””

शिल्प कार्यशाला मालिक विदेशी आयात बारेमा भुनभुनाना गर्दा, छैन सबैले आयात स्थानीय व्यापारीहरू र कालिगढहरु गम्भीर खतरामा छ भन्ने विश्वास गर्छ।

“”यो व्यापारको,”” Samir Hazboun, वाणिज्य बेतलेहेममा चेम्बर अध्यक्ष बताए। “”म व्यापार को बाहिर किनभने आयात को चलिरहेको कसैले थाह छैन।””

अली अबु Srour, को प्यालेस्टाइन पर्यटन मन्त्रालय को निर्देशक सामान्य, सरकार स्थानीय उत्पादकहरु र व्यापारीहरू जोगाउन यसको पर्यटन नियमहरू अद्यावधिक गर्न प्रयास गरिरहेको छ भन्नुभयो।

प्रस्तावित अनुसार, shopkeepers, 70 प्रतिशत स्थानीय गरे उत्पादनहरु पूरा गर्न आवश्यक थियो कि आयोत र व्यक्तिहरूलाई “”प्यालेस्टाइनमा बनाएको”” बीच भेद स्पष्ट लेबल संग।

मुहम्मद यूसुफ, भद्राक्षको काठ कारखाना संग एक काठ शिल्पी, को आयात मा scoffs।

“”यो राम्रो छ, राम्रो छैन,”” उहाँले एक मुस्कान संग उनले भर्जिन मरियमले एक आंकडा मा काम रूपमा बताए।

आशीर्वाद उपहार पसल मा फिर्ता जुली Deler, 24, जर्मनी ले एक पर्यटक, एउटा सानो जैतून काठ उँट प्यालेस्टिनी शिल्पी गरेको किनेको।

“”म स्थानीय म स्थानीय समर्थन गर्न चाहनुहुन्छ किनभने गरे रुचि,”” उहाँले भन्नुभयो।

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support maskinoversettelse: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.chroniclet.com/national-news/2016/12/21/In-little-town-of-Bethlehem-artisans-take-on-Chinese-knockoffs.html

I lille byen Betlehem, håndverkere ta på kinesiske knockoffs

Bethlehem, Vestbredden (AP) — Julen nærmer seg og pilegrimer og turister har begynt å komme, trengsel suvenirbutikker som linje de trange gatene og smugene i Betlehem, den bibelske byen dyrket som Jesu fødested.

Men når besøkende velger å ta en bit av det hellige land hjem med dem, de bedre sjekke etikettene. Mange suvenirer — inkludert Vestbredden byens varemerke rosenkrans perler — er importert fra utlandet, hovedsakelig Kina.

Et lite antall suvenirbutikker prøver nå å kjempe mot trenden, strømpe sine hyller nesten utelukkende med lokalproduserte produkter. Kremmere si at mens deres varer kan bli dyrere, er mye bedre kvalitet og de gir et viktig løft til presset økonomi.

“”Jeg har ikke noe som er gjort i utlandet, bortsett fra en ting, er at magnetene. Det er noe som selger for billig, og folk vil ha dem,”” sa Bassem Giacaman, eieren av velsignelser gavebutikk og The Olive Wood Factory. “”Alt annet er gjort lokalt slik at jeg kan holde den lokale økonomien fungerer.””

Noen 120.000 mennesker er ventet å besøke det Hellige Land denne høytiden, halvparten av dem kristne, ifølge Israels turistdepartementet.

Mange vil besøke Betlehem, der globaliseringen har satt sine avtrykk som alle andre steder. Utenlandske lagde håndverk, særlig kinesiske seg, har kommet til å representere en stor del av markedet her, inkludert jule suvenirer. Mens det er ingen offisiell statistikk, lokale tjenestemenn og forretnings anslår at nesten halvparten av produktene, kanskje mer, er importert.

Giacaman holder bare noen få importerte produkter i butikken hans, de fleste av dem skjult i en liten boks under en teller. Han tar dem ut for å vise kunder og sammenligne dem til palestinske laget seg.

“”Dette er en plast Jesus barnet laget i Kina, og dette er en keramisk en laget i Betlehem, og disse er de oliventre rosenkranser som jeg gjør og det kinesiske seg,”” sa han, stolt viser hva han sa var førsteklasses håndverk av lokalproduserte varer.

Betlehem er på Vestbredden, okkupert territorium palestinerne håper vil bli en del av deres fremtidige stat. Turisme er fortsatt sterk, men resten av økonomien har lenge vansmektet, delvis på grunn av israelske restriksjoner. Turister må passere gjennom en kontrollpost i Israels separasjonsbarrieren for å nå byen.

Den “”Visit Palestine Center””, som ligger i et 200 år gammelt hus langs en stein trapp bare noen få hundre meter (yards) fra The Church of the Nativity, fremmer en “”Made in Palestine”” etiketten.

“”Det er en stor tilstrømning av importerte produkter og mange tradisjonelle håndverk faller gradvis,”” sier Samy Khoury, senterets grunnlegger og daglig leder.

Visit Palestine Center, som startet som en nettbutikk og reiseguide for fem år siden, fungerer med nesten 100 verksteder og hjemmebaserte håndverkere gjennom de palestinske områdene og i palestinske flyktningleirer i Jordan.

Det har palestinske tradisjonelle håndverk, inkludert jul-relaterte seg som olje tre rosenkranser og perlemor ornamenter. Senteret er rettet mot uavhengige reisende og tar en fair trade tilnærming til sin virksomhet.

Prøver å selge bare palestinske lagde produkter kommer med utfordringer.

“”Opprettholde konsistens og kvalitet, rett ledetid, finne hvor mye produksjonskapasitet produsentene kan gi,”” er noen av dem, forklarte Khoury.

Så er det spørsmålet om pris.

Maher Canawati, eieren av Three Arches suvenirbutikk, selger lokalproduserte gaver og selv har en tre verksted i ryggen. Men han holder rom for import også.

“”Vi må bære alle typer varer i butikken vår, fordi vi har forskjellige markeder og forskjellige pilegrimer med forskjellige budsjetter,”” sier Canawati, hvis familie har levert tjenester til pilegrimer siden det 16. århundre.

Canawati sa han ønsker å gi sine kunder alternativer, og han er klar over forskjellene.

“”Et dusin av made-in-Kina kranser selge for $ 4, mens et dusin av lokalproduserte selge for $ 25,”” sa han. “”De made-in-Kina Jesus babyer selger for $ 20 og Betlehem som selger for $ 64.””

Mens håndverket workshop eiere beklage om utenlandsk import, mener ikke alle importen har alvorlig truet lokale kjøpmenn og håndverkere.

“”Det er en virksomhet,”” sier Samir Hazboun, formann i Betlehem Chamber of Commerce. “”Jeg er ikke klar over alle som kjører ut av business på grunn av import.””

Ali Abu Srour, direktør for den palestinske Tourism departementet, sa regjeringen prøver å oppdatere sin turisme lover for å beskytte lokale produsenter og selgere.

Under de foreslåtte forskriftene, ville kremmere bli pålagt å bære 70 prosent lokalproduserte produkter, med klare etiketter som skiller mellom import og “”Made in Palestine”” seg.

Muhammad Yusuf, en tre håndverker med The Olive Wood Factory, fnyser av importen.

“”Det er ikke bra, dette er bedre,”” sa han med et smil mens han jobbet på en figur av Jomfru Maria.

Tilbake på Velsignelser gavebutikk, Julie Deler, 24, en turist fra Tyskland, kjøpte et lite oliventre kamel gjort av en palestinsk håndverker.

“”Jeg foretrekker hjemmelagde fordi jeg ønsker å støtte lokalbefolkningen””, sier hun.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
د ملاتړ د ماشين د ژباړې: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.chroniclet.com/national-news/2016/12/21/In-little-town-of-Bethlehem-artisans-take-on-Chinese-knockoffs.html

په of Bethlehem لږ ښار، صنعت کاران د چین knockoffs واخلي

Bethlehem، لویدیځ بانک (AP) — Christmas ده رسيدو او د حج او سيلانيانو ته پیل راورسيږي، د سوغات دوکانونه چې د تنګو کوڅو او of Bethlehem، د کتابو ښار په توګه د عیسي د زېږېدنې revered خيبانونه لین زياته ګڼه.

خو کله چې نندارچيانو وغواړی چې بېرته کور ته د هغوی سره د قرآن د ځمکې يوه ټوټه اخلي، په ښه توګه د لیبل وګورئ. زيات شمېر یادګارونو — لویدیځ بانک د ښار د اسرارو د rosary تسبېح په ګډون — له بهر څخه راوړل کيږي، په عمده توګه د چين د.

د سوغات دوکانونه لږ شمېر اوس هڅه کوي چې د ميلان د مبارزې، د هغوی له المارۍ څخه انحصاری سره د محلي توليداتو ديوکال. هټيوال وايي، چې په داسې حال کې چې خپل ټول مالونه ښايي ډېر ګران وي، د کیفیت په دی ډېر ښه او د مبارزه په اقتصاد کې مهم پرمختګ ورکړي.

د نعمت ډالۍ شاپ او د زيتونو د فابريکې خاوند Wood Bassem Giacaman، وويل: “”ما څه چې په بهر کې جوړ پرته د يوې خبره ترلاسه کړ، چې د ګرځي. دا هغه څه دي چې د ارزانه پلوري او خلک د دوی غواړي””. “”هر څه بل په محلي توګه جوړ شوی دی نو زه د محلي اقتصاد وساتي کار کوي.””

يو شمېر 120،000 خلک دي چې د اسرائيلو د توريزم د وزارت په وینا، تمه دې رخصتۍ موسم چې نيمايي يې عیسوي د قرآن د ځمکې د سفر،،.

زياتره به Bethlehem، چې د نړيوالتوب په هرځای کې د بل په شان د ګوتې نښې پاتې ته سفر وکړي. د بهرنیو په لاس جوړ لاسي صنايعو، په تېره بيا د چين د هغو، راغلي چې دلته د بازار يوه ستره برخه استازیتوب کوي، د کریسمس د یادګارونو په ګډون. په داسې حال کې رسمي شمېرو له شتون نه لري، ځايي چارواکو او سوداګرو اټکل کوي چې د توليداتو نږدې نيمايي، ښايي نور، څخه وارديږي.

Giacaman په خپلې هټۍ یوازې په یو څو وارداتي محصوالت ساتي، په يو متقابل لاندې یو کوچنی بکس چې زياتره يې پټ. هغه، هغوی نیسي څخه د پېرېدونکو وښيي او د فلسطين کې جوړ شوي کسان يې پرتله کړي.

“”دا یو پلاستيکي عیسی ماشوم په چين او دا يو کلالي يو په Bethlehem، او د دې د زيتونو د لرګيو rosaries چې زه او د چين د هغو، دي:”” هغه څه چې وايي، د مافوق craftsmanship وو هغه وويل، په ویاړ سره ښيي په محلي توګه د جوړ شويو توليداتو.

Bethlehem ده چې په غرب کې بانک، د خاورې د فلسطين هيله به د خپل راتلونکي دولت برخه وي اشغال. ګرځندوی پاتې قوي، خو د اقتصاد د نورو برخو د اوږدې مودې د اسراييلو د محدوديتونو له امله دعوتګران په برخه ده. سیلانیان بايد په اسرائيلو کې د جلا خنډ پوستې له لارې د ښار ته ځانونه ورسوي.

څخه د Nativity Church يوه تيږه پاټکو یوازې په یو څو سوه متره (متره) په اوږدو کې د 200 کلن کور کې موقعيت لري “”، په سفر کې د فلسطین د مرکز”” د، د “”جوړ په فلسطين”” ليبل ته وده ورکوي.

د مرکز د موسس او عمومي مدیر Samy خوري، وايي: «دا د د د واردو شوو توليداتو يوه لويه رواړلو او د دوديزو لاسي صنايعو ډېر ورو ورو د کمیدو””.

د سفر د فلسطین مرکز، چې پنځه کاله وړاندې پر انټرنېټ زېرمه او د سفر لارښود پيل، سره په ټول فلسطين کې نږدې 100 ورکشاپونو او د کور په کچه صنعت کاران او په کې د اردن د فلسطيني کډوالو په کمپونو کې کار کوي.

دا د فلسطين د دوديزو لاسي صنايعو، په شمول د کریسمس په تړاو د هغو د زيتونو د لرګيو rosaries او د پیرل ګاڼو د مور په شان د شکلونو. دغه مرکز د خپلواک مسافرينو په نښه او د خپلو د سوداګرۍ د عادلانه سوداګرۍ روش.

هڅه کوي چې يوازې د فلسطين د توليداتو د خرڅلاو راځي له ستونزو سره.

“”د ساتلو په ثبات او د کیفیت، د حق وخت، اوحاصلات د تولید ظرفیت څومره د تولیدونکو ورکړي کولای شي،”” د ځينې يې دا دي، څرګنده کړه خوري.

بيا هلته د نرخ موضوع.

د دریو کمانونو سوغات هټۍ خاوند Maher Canawati،، پلوري په محلي توګه ډالۍ کړې او آن لري چې بېرته په لرګيو ورکشاپ. خو هغه داجرا کولو لپاره وارداتو خونه او همدارنګه د.

Canawati، چې کورنۍ يې د 16th century راهیسې حاجيانو ته خدمتونه برابر وويل: “”موږ بايد په خپل دوکان د سودا هر ډول ځکه چې موږ مختلفو بازارونو کې او د مختلفو بودجې د مختلفو حاجيانو لري ترسره کړي.””

Canawati وايي، هغه غواړي چې د خپلو پېرېدونکو انتخابونو ورکړي او هغه د توپیرونو په اړه روښانه.

هغه وويل: “”د جوړ-in-چین rosaries لسګونو لپاره $ 4 وپلوري داسې حال کې چې د 25 $ محلي جوړ پلورلو لسګونو،””. “”د جوړ-in-چین عیسی ماشومانو لپاره 20 $ وپلوري او د Bethlehem هغو لپاره 64 $ خرڅوي.””

په داسې حال کې د اليس ورکشاپ خاوندانو له بهرنيو وارداتو په اړه، بسپنه، هر څوک نه دې اند دی چې د وارداتو په جدي توګه د ځايي سوداګر او صنعت کاران ګواښل.

سمير Hazboun، د Bethlehem د سوداګرۍ د خونو مشر وويل: “”دا يو کاروبار””. “”زه د چا د کسب او کار څخه د وارداتو ځکه منډه خبر نه يم.””

علي ابو Srour، عمومي رئيس د فلسطين د توريزم د وزارت، وويل، حکومت هڅه کوي چې خپل د ګرځندوی د قوانینو د اوسمهالولو محلي تولیدوونکو او د سوداګرو ساتنه وکړي.

د وړانديز مقرراتو له مخې، د دوکاندارانو به وغوښتل شي چې په سلو کې 70 په محلي توليداتو ترسره کړي، چې د څرګنده ليبلونو د وارداتو او هغو “”په فلسطين جوړ”” تر منځ توپير وکړي.

محمد يوسف، سره د زيتونو فابريکه Wood د لرګيو صنعتکارانو، د وارداتو په پوزخند سره.

هغه په ​​موسکا سره وويل: “”دا نه ښه، دا غوره ده”” په توګه هغه د مریم دا شمېره د کار کاوه.

Back په نعمت ډالۍ شاپ، له جرمني یوه سیاحتي، جولي 24 Deler،، یو کوچنی د زيتونو د لرګيو اوښ يو د فلسطین د صنعتکارانو له خوا واخيست.

هغې وويل: “”زه داسې وګڼئ چې په محلي ځکه زه غواړم چې د خلکو ملاتړ وکړي””.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
پشتیبانی ترجمه ماشینی: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.chroniclet.com/national-news/2016/12/21/In-little-town-of-Bethlehem-artisans-take-on-Chinese-knockoffs.html

در شهر کوچک بیت لحم، صنعتگران در knockoffs انگلستان چینی را

بیت لحم، بانک غرب (AP) — کریسمس نزدیک است و زائران و گردشگران را آغاز کرده اند برای رسیدن به تراکم مغازه های سوغات که خط کوچه های تنگ و کوچه های بیت لحم، شهر مقدس احترام به عنوان زادگاه عیسی مسیح.

اما زمانی که بازدید کننده را انتخاب کنید برای گرفتن یک تکه از سرزمین مقدس به خانه با آنها، آنها بهتر از برچسب تیک بزنید. بسیاری از سوغاتی — از جمله دانه های تسبیح علامت تجاری شهر بانک غرب را — از خارج از کشور وارد شده به خصوص چین است.

تعداد کمی از مغازه های سوغات حال حاضر در تلاش برای مبارزه با این روند، جوراب زنانه ساقه بلند قفسه های خود را تقریبا به طور انحصاری با محصولات به صورت محلی ساخته شده است. مغازه داران می گویند که در حالی که کالاهای خود را ممکن است گران تر، کیفیت بسیار بهتر است و آنها کمک مهمی به مبارزه اقتصادی است.

“”من هیچ چیز است که در خارج از کشور به جز یک چیز ساخته شده ام، که آهن ربا است. این چیزی است که به فروش می رساند برای ارزان و مردم آنها را می خواهید، گفت:”” باسم Giacaman، صاحب مغازه نعمت هدیه و زیتون کارخانه چوب. “”هر چیز دیگری به صورت محلی ساخته شده است بنابراین من می تواند اقتصاد محلی به کار.””

انتظار می رود برخی از 120،000 نفر به بازدید از سرزمین مقدس این فصل تعطیلات، نیمی از آنها مسیحی، با توجه به وزارت گردشگری اسرائیل است.

بسیاری از بیت لحم، که در آن جهانی شدن مهر خود را مانند هر جای دیگر را ترک کرده است مراجعه کنید. صنایع دستی ساخته شده خارجی، به ویژه آنهایی چینی، آمده اند برای نشان دادن یک بخش بزرگی از بازار اینجا، از جمله سوغات کریسمس. در حالی که هیچ آمار رسمی وجود دارد، مقامات محلی و بازرگانان تخمین می زنند که تقریبا نیمی از محصولات، شاید بیشتر، وارد شده است.

Giacaman نگه می دارد تنها چند محصولات وارداتی در فروشگاه خود، بسیاری از آنها پنهان در یک جعبه کوچک در زیر یک شمارنده. او آنها را بیرون می کشد برای نشان دادن مشتریان و مقایسه آنها را به آنهایی که فلسطین و ساخته شده است.

“”این یک پلاستیک عیسی کودک ساخته شده در چین است و این یکی سرامیک ساخته شده در بیت لحم است، و این تسبیح چوب زیتون که من را و آنهایی که چینی هستند،”” او گفت، با افتخار نشان دادن آنچه او گفت: ساخت برتر از بود به صورت محلی محصولات ساخته شده.

بیت لحم در کرانه غرب، اشغال سرزمین فلسطینیان خواهد بود بخشی از دولت آینده خود است. گردشگری قوی باقی مانده است، اما بقیه از اقتصاد تا به مدت طولانی به دلیل محدودیت های اسرائیل ورشکستگی، در بخش. گردشگران باید از طریق یک ایست بازرسی در دیوار حائل اسرائیل عبور برای رسیدن به شهر.

“”مرکز فلسطین بازدید،”” واقع در یک خانه 200 ساله در امتداد یک راه پله سنگ فقط چند صد متری از کلیسای از تولد عیسی مسیح، ترویج “”ساخته شده در فلسطین”” برچسب.

“”یک هجوم بزرگی از محصولات وارداتی وجود دارد و بسیاری از صنایع دستی سنتی به تدریج در حال کاهش است، گفت:”” سامی خوری، مرکز موسس و مدیر است.

بازدید فلسطین مرکز، که به عنوان یک فروشگاه و راهنمای سفر آنلاین پنج سال پیش آغاز شده، با نزدیک به 100 کارگاه و صنعتگران خانگی مبتنی بر سراسر سرزمین های فلسطینی و در اردوگاه های پناهندگان فلسطینی در اردن کار می کند.

از ویژگی های آن صنایع دستی سنتی فلسطینی، از جمله آنهایی که کریسمس مربوط مانند زیتون تسبیح چوبی و مادر از زیور آلات مروارید. مرکز هدف قرار مسافران مستقل و طول می کشد یک رویکرد تجارت عادلانه به کسب و کار خود را.

تلاش برای فروش محصولات تنها فلسطین و ساخته شده همراه با چالش های.

“”حفظ ثبات و کیفیت، زمان سرب راست، بدانند چه مقدار ظرفیت تولید تولید می دهد،”” برخی از آنها، توضیح داد خوری.

پس از آن موضوع قیمت وجود دارد.

ماهر Canawati، صاحب سه قوس فروشگاه سوغات، فروش به صورت محلی ساخته شده هدیه و حتی یک کارگاه چوب در پشت. اما او اتاق را برای واردات را نگه می دارد و همچنین.

“”ما باید به حمل انواع کالا در فروشگاه ما از آنجا که ما بازارهای مختلف و زائران مختلف با بودجه های مختلف، گفت:”” Canawati، که خانواده اش خدمات به زائران از قرن 16 فراهم کرده است.

Canawati گفت که می خواهد را به گزینه های مشتریان خود را، و او در مورد تفاوت روشن است.

“”در حالی که از یک دوجین از فروش به صورت محلی ساخته شده برای 25 $، یک دوجین از ساخته شده در چین تسبیح برای $ 4 فروش”” او گفت. “”این ساخته شده در چین عیسی نوزادان به مدت 20 $ به فروش و آنهایی که بیت لحم برای 64 $ به فروش برساند.””

در حالی که صاحبان کارگاه هنر و صنعت در مورد واردات خارجی گله، هر کس معتقد است که واردات به طور جدی تجار محلی و صنعتگران تهدید می شود.

“”این یک کسب و کار است، گفت:”” سمیر هازبون، رئیس اتاق بازرگانی بیت لحم. “”من از هر کسی در حال اجرا از کسب و کار به دلیل واردات آگاه نیستم.””

علی ابو SROUR، مدیر کل وزارت گردشگری فلسطین، گفت که دولت در تلاش است تا به روز رسانی قوانین گردشگری خود را به محافظت از تولید کنندگان محلی و بازرگانان.

بر اساس این مقررات پیشنهادی، مغازه داران می شود مورد نیاز برای انجام 70 درصد محصولات به صورت محلی ساخته شده است، با برچسب روشن است که بین واردات و “”ساخته شده در فلسطین”” آنهایی که تمایز قائل شود.

محمد یوسف، یک هنرمند چوب با زیتون کارخانه چوب، scoffs در واردات.

“”این خوب نیست، این بهتر است،”” او با لبخند گفت که او در یکی از چهره های از مریم باکره کار کرده است.

برگشت در فروشگاه برکات هدیه، جولی Deler، 24، یک توریست از آلمان، خرید شتر چوب زیتون کوچک ساخته شده توسط یک هنرمند فلسطینی است.

او گفت: “”من ترجیح می دهم به صورت محلی ساخته چون من می خواهم برای حمایت از مردم محلی،””.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Pomoc maszynowe tłumaczenie: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.chroniclet.com/national-news/2016/12/21/In-little-town-of-Bethlehem-artisans-take-on-Chinese-knockoffs.html

W miasteczku Betlejem, rzemieślników wziąć na chińskich knockoffs

Bethlehem, West Bank (AP) — Boże Narodzenie zbliża się i pielgrzymi i turyści zaczęli przyjeżdżać, tłoczą się sklepy z pamiątkami, które podszywają wąskie uliczki i zaułki Betlejem, biblijnego miasta czczony jako miejsce narodzin Jezusa.

Ale gdy użytkownicy zdecydują się wziąć kawałek Ziemi Świętej do domu z nich, lepiej sprawdzić etykiety. Wiele pamiątek — w tym towarowym różańcowych paciorków miasta zachód Banku — są sprowadzane z zagranicy, głównie z Chin.

Niewielka liczba sklepów z pamiątkami są teraz stara się walczyć z trendem, pończochy półkach niemal wyłącznie z lokalnych produktów wykonanych. Sklepikarze mówią, że podczas gdy ich wyroby mogą być droższe, jakość jest znacznie lepsza i dają ważny impuls dla gospodarki walczy.

“”Nie mam nic, że jest wykonany za granicą z wyjątkiem jednej rzeczy, to magnesy. To coś, co sprzedaje tanie i ludzie chcą je””, powiedział Bassem Giacaman, właściciel sklepu z pamiątkami i Błogosławieństwa The Olive Wood Factory. “”Wszystko inne jest na miejscu, więc mogę zachować lokalną gospodarkę pracy.””

Oczekuje się, że niektórzy 120000 ludzi do odwiedzenia Ziemi Świętej tym sezonie, połowa z nich chrześcijaninem, według Ministerstwa Turystyki Izraela.

Wiele będzie odwiedzić Betlejem, gdzie globalizacja pozostawił swoje piętno jak wszędzie indziej. Zagraniczne robione rzemiosła, zwłaszcza te chińskie, doszli do reprezentowania dużą część rynku tutaj, w tym świątecznych upominków. Chociaż nie istnieją żadne oficjalne statystyki, lokalni urzędnicy i biznesmeni szacują, że prawie połowa produktów, może więcej, są importowane.

Giacaman utrzymuje się zaledwie kilka produktów importowanych w swoim sklepie, większość z nich ukryta w małym pudełku pod blatem. Bierze je pokazać klientom i porównać je do tych palestyńskich robione.

“”To jest plastikowy Jezus dziecka wykonane w Chinach i jest to ceramika jeden wykonany w Betlejem, a te są różańce z drewna oliwnego, że robię i chińszczyzny””, powiedział z dumą pokazując to, co powiedział był przełożonym kunsztu dokonywane lokalnie towary.

Betlejem jest na Zachodnim Brzegu, zajmowane terytorium Palestyńczycy nadzieję będzie częścią ich przyszłego państwa. Turystyka pozostaje silny, ale reszta gospodarki długo pozostawały w części z powodu izraelskich ograniczeń. Turyści muszą przejść przez punkt kontrolny w bariery rozdzielającej Izraela dotrzeć do miasta.

W “”Visit Palestine Center””, mieści się w 200-letnim domu wzdłuż kamiennych schodów w odległości kilkuset metrów (stoczni) od Kościoła Narodzenia, promuje “”Made in Palestine”” etykietę.

“”Jest duża napływ importowanych produktów i wiele tradycyjnych rzemiosł spada stopniowo,”” powiedział Samy Khoury, centrum założyciel i dyrektor generalny.

Wizyta Palestine Center, który rozpoczął się w sklepie internetowym oraz Przewodnik pięć lat temu, współpracuje z blisko 100 warsztatów i rzemieślników domowych opartych na całym terytorium palestyńskim oraz w palestyńskich obozach uchodźców w Jordanii.

Oferuje on tradycyjne rzemiosła palestyńskich, w tym te związane świąteczne różańce jak oliwa z drewna i masy perłowej ozdoby. Centrum kieruje niezależnych podróżnych i trwa uczciwego podejścia do działalności handlowej.

Próbuje sprzedać tylko produkty palestyńskie robione wyposażony wyzwań.

“”Utrzymanie spójności i jakości, odpowiedni czas realizacji, dowiedzieć, ile zdolności produkcyjne producentów może dać””, to tylko niektóre z nich, wyjaśnił Khoury.

Potem jest kwestia ceny.

Maher Canawati, właściciel sklepu z pamiątkami Three Arches, sprzedaje lokalnie wykonane prezenty i ma nawet warsztat drewno w plecy. Ale trzyma miejsce dla importu, jak również.

“”Mamy do przewozu różnego rodzaju towarów w naszym sklepie, ponieważ mamy różne rynki i różne pielgrzymów z różnych budżetów,”” powiedział Canawati, którego rodzina świadczyła usługi pielgrzymom od 16 wieku.

Canawati powiedział, że chce dać swoim klientom opcje, a on jest jasne, o różnicach.

“”Tuzin made-in-china różańców sprzedać za 4 $, podczas gdy kilkanaście dokonywane lokalnie sprzedać za $ 25,”” powiedział. “”The Jesus dzieci made in China sprzedać za 20 $ i te Bethlehem sprzedać za $ 64.””

Chociaż właściciele warsztatów rzemieślniczych narzekają przywozu z zagranicy, nie każdy uważa, że ​​import poważnie zagrożona lokalnych kupców i rzemieślników.

“”To jest biznes””, powiedział Samir Hazboun, przewodniczący Betlejem Izby Gospodarczej. “”Nie jestem świadoma nikogo wyczerpaniu biznesu ze względu na import.””

Ali Abu Srour, dyrektor generalny Ministerstwa Turystyki palestyńskiego, powiedział, że rząd stara się aktualizować swoje prawa turystycznych chronić lokalnych producentów i handlowców.

Zgodnie z proponowanymi przepisami, sklepikarze byłby zobowiązany do przeprowadzenia 70 procent produktów lokalnie wykonane, z wyraźnymi etykietami, które rozróżniają importu i “”Made in Palestine”” jedynki.

Muhammad Yusuf, rzemieślnik drewna z drewna oliwnego Factory drwi z importu.

“”To nie jest dobre, to jest lepiej””, powiedział z uśmiechem, kiedy pracował nad figurą Matki Boskiej.

Po powrocie do sklepu z pamiątkami Błogosławieństwa, Julie Deler, 24, turysta z Niemiec, kupiłem mały wielbłąd oliwek drewna wykonane przez palestyńskiego rzemieślnika.

“”Wolę dokonywane lokalnie, ponieważ chcę, aby wspierać mieszkańców,”” powiedziała.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Suporte de tradução automática: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.chroniclet.com/national-news/2016/12/21/In-little-town-of-Bethlehem-artisans-take-on-Chinese-knockoffs.html

Na pequena cidade de Belém, artesãos assumir imitações chinesas

BELÉM, Cisjordânia (AP) — O Natal está se aproximando e peregrinos e turistas começaram a chegar, lotando as lojas de souvenirs que alinham as ruas estreitas e becos de Belém, a cidade bíblica reverenciado como local de nascimento de Jesus.

Mas quando os visitantes optam por tomar um pedaço da Terra Santa de volta para casa com eles, melhor verificar os rótulos. Muitas lembranças — incluindo contas de marca do rosário da cidade West Bank — são importados do exterior, principalmente da China.

Um pequeno número de lojas de souvenirs estão agora a tentar combater a tendência, estocando suas prateleiras quase que exclusivamente com produtos feitos localmente. Lojistas dizem que, embora os seus produtos podem ser mais caros, a qualidade é muito melhor e eles dão um impulso importante para a economia em dificuldades.

“”Eu não tenho nada que é feito no exterior, exceto por uma coisa, que é os ímãs. É algo que vende para barato e as pessoas querem eles””, disse Bassem Giacaman, dono da loja de Bênçãos presente e A Fábrica de madeira de oliveira. “”Tudo o resto é feito localmente para que eu possa manter a economia local de trabalho.””

Cerca de 120.000 pessoas são esperadas para visitar a Terra Santa nesta temporada de férias, a metade deles Christian, de acordo com Ministério do Turismo de Israel.

Muitos vão visitar Belém, onde a globalização deixou sua marca como qualquer outro lugar. artesanato de fabricação estrangeira, especialmente os chineses, passaram a representar uma grande parte do mercado aqui, incluindo lembranças de Natal. Embora não existam estatísticas oficiais, funcionários e empresários locais estimam que quase metade dos produtos, talvez mais, são importados.

Giacaman mantém apenas alguns produtos importados em sua loja, a maioria deles escondido em uma pequena caixa debaixo de um balcão. Ele leva-los para fora para mostrar aos clientes e compará-los com os palestinos-made.

“”Este é um bebê Jesus de plástico fabricados na China e este é um cerâmica feita em Belém, e estes são os rosários de madeira de oliveira que eu faço e os chineses””, disse ele, orgulhosamente, mostrando o que ele disse foi a habilidade superior do feita localmente bens.

Belém é, na Cisjordânia, território ocupado que os palestinos esperam que seja parte de seu futuro Estado. Turismo continua forte, mas o resto da economia há muito definhava, em parte por causa das restrições israelenses. Os turistas devem passar por um posto de controle na barreira de separação de Israel de chegar à cidade.

A “”Visita Palestina Center””, localizado em uma casa de 200 anos de idade, ao longo de uma escada de pedra apenas algumas centenas de metros (jardas) a partir da Igreja da Natividade, promove uma etiqueta “”Made in Palestine””.

“”Há um grande influxo de produtos importados e um monte de ofícios tradicionais estão a diminuir gradualmente””, disse Samy Khoury, do fundador e gerente geral do centro.

A visita Palestina Center, que começou como um guia de loja e de viagens online, há cinco anos, trabalha com cerca de 100 oficinas e artesãos baseado em casa ao longo dos territórios palestinos e em campos de refugiados palestinos na Jordânia.

Possui ofícios tradicionais palestinas, incluindo os relacionados com o Natal como rosários de madeira de oliveira e mãe de ornamentos de pérolas. O centro tem como alvo os viajantes independentes e tem uma abordagem comércio justo ao seu negócio.

Tentando vender apenas produtos palestinos feitos vem com desafios.

“”Manter a consistência e qualidade, o tempo de espera direito, imaginando o quanto a capacidade de produção dos produtores podem dar””, são alguns deles, explicou Khoury.

Depois, há a questão do preço.

Maher Canawati, dono da loja de souvenirs Três Arcos, vende feita localmente presentes e ainda tem uma oficina de madeira na parte de trás. Mas ele mantém espaço para as importações também.

“”Temos de fazer todos os tipos de mercadoria em nossa loja porque nós temos diferentes mercados e diferentes peregrinos com diferentes orçamentos””, disse Canawati, cuja família tem prestado serviços aos peregrinos desde o século 16.

Canawati disse que quer dar aos seus clientes opções, e ele é claro sobre as diferenças.

“”Uma dúzia de rosários fazer-em-China vender por US $ 4, enquanto uma dúzia de feitas localmente venda por US $ 25″”, disse ele. “”The Jesus bebês fazer-em-China vender por US $ 20 e os Belém vender por US $ 64″”.

Enquanto os donos de oficina artesanal resmungar sobre as importações estrangeiras, nem todo mundo acredita que as importações têm ameaçado seriamente os comerciantes e artesãos locais.

“”É um negócio””, disse Samir Hazboun, presidente da Câmara de Comércio Belém. “”Eu não estou ciente de qualquer um que funciona fora do negócio por causa das importações.””

Ali Abu Srour, diretor-geral do Ministério do Turismo da Palestina, disse que o governo está tentando atualizar suas leis de turismo para proteger os produtores e comerciantes locais.

De acordo com os regulamentos propostos, os lojistas seria necessário para transportar 70 por cento feitos localmente produtos, com rótulos claros que distinguem entre as importações e “”Made in Palestine”” queridos.

Muhammad Yusuf, um artesão de madeira com a madeira Fábrica Olive, ridiculariza as importações.

“”Não é bom, isso é melhor””, disse ele com um sorriso enquanto ele trabalhava em uma figura da Virgem Maria.

De volta à loja bênçãos presente, Julie Deler, 24, um turista da Alemanha, comprou um pequeno camelo madeira de oliveira feita por um artesão palestino.

“”Eu prefiro localmente feita porque quero apoiar os moradores””, disse ela.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ਸਹਿਯੋਗ ਮਸ਼ੀਨ ਅਨੁਵਾਦ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.chroniclet.com/national-news/2016/12/21/In-little-town-of-Bethlehem-artisans-take-on-Chinese-knockoffs.html

ਬੈਤਲਹਮ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਸਬੇ ਵਿਚ, ਕਾਰੀਗਰ ਚੀਨੀ knockoffs ‘ਤੇ ਲੈ

ਬੈਤਲਹਮ, ਵੈਸਟ ਬਕ (AP) — ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੰਗ ਸੜਕ ਅਤੇ ਬੈਤਲਹਮ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਕਸਬੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ Alleys ਲਾਈਨ ਸੋਵੀਨਾਰ ਦੁਕਾਨਾ ਇੰਨੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ,.

ਪਰ ਜਦ ਸੈਲਾਨੀ ਨੂੰ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਸ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਲੈ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਲੇਬਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ. ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ — ਵੈਸਟ ਬਕ ਕਸਬੇ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਮਾਲਾ ਮਣਕੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ -, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੀਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਆਯਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ.

ਸੋਵੀਨਾਰ ਦੁਕਾਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰੁਝਾਨ ਲੜਨ ਲਈ, ਲੋਕਲ ਕੀਤੀ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ shelves ‘ਪਰਲੋ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ.

“”ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਿਲ, ਹੈ, ਜੋ ਕਿ magnets ਹੈ. ਇਹ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਸਤੇ ਲਈ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ,”” Bassem Giacaman, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ੈਤੂਨ ਲੱਕੜ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਹਾ. “”ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ ਲੋਕਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ.””

ਕੁਝ 1,20,000 ਲੋਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਵਿੱਤਰ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ Holiday ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦੇ ਅੱਧੇ ਮਸੀਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ.

ਕਈ ਬੈਤਲਹਮ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਰਗੇ ਇਸ ਦੇ ਛਾਪ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗਾ. ਵਿਦੇਸ਼ੀ-ਕੀਤੀ ਕਰਾਫਟਸ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੀਨੀ ਲੋਕ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ. ਜਦਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਹਨ, ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਅੱਧੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ, ਆਯਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ.

Giacaman, ਜਵਾਬੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬਕਸੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੀ ਸਭ ਲੁਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਕੁ ਨੂੰ ਆਯਾਤ ਉਤਪਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ. ਉਸ ਨੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀ-ਕੀਤੀ ਨੂੰ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ.

“”ਇਹ ਇੱਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਯਿਸੂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਚੀਨ ਵਿਚ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਸਰਾਵਿਕ ਬੈਤਲਹਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਜੈਤੂਨ ਦੀ ਲੱਕੜ ਮਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਲੋਕ ਹਨ,”” ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮਾਣ ਦਿਖਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਆਖ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕਾਰੀਗਰੀ ਸੀ ਲੋਕਲ ਮਾਲ ਬਣਾਇਆ.

ਬੈਤਲਹਮ ਵੈਸਟ ਬਕ ਵਿੱਚ, ਇਲਾਕੇ ਫਿਲਸਤੀਨ ਦੀ ਆਸ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ. ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੰਬੇ, ਕਿਉਕਿ ਇਸਰਾਇਲੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ, ਸੜਦੀ ਗਿਆ ਹੈ. ਸੈਲਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਵੱਖ ਰੁਕਾਵਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਕੇ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

“”ਜਾਓ ਫਲਸਤੀਨ Center,”” ਚਰਚ ਜਨਮ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਪੌੜੀ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਕੁ ਸੌ ਮੀਟਰ (ਗਜ਼) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਇੱਕ 200 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਸਥਿਤ, ਇੱਕ “”ਕੀਤੀ ਫਲਸਤੀਨ ਵਿੱਚ”” ਲੇਬਲ ਵਧਾਵਾ.

“”ਉੱਥੇ ਆਯਾਤ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੜ੍ਹ ਹੈ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਕਰਾਫਟਸ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ,”” Samy khoury, Center ਦੇ ਬਾਨੀ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਕਿਹਾ.

ਮੁਲਾਕਾਤ ਫਲਸਤੀਨ Center ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜ ਸਾਲ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਗਾਈਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਫਲਸਤੀਨੀ ਇਲਾਕੇ ਭਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 100 ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਅਤੇ ਘਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਕਾਰੀਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ Camps ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਇਹ ਜੈਤੂਨ ਦੀ ਲੱਕੜ ਮਾਲਾ ਅਤੇ ਮੋਤੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਦੀ ਮਾਤਾ ਵਰਗੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਫਲਸਤੀਨੀ ਰਵਾਇਤੀ ਕਰਾਫਟਸ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ. Center ਸੁਤੰਤਰ ਯਾਤਰੀਆ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਵਪਾਰ ਪਹੁੰਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ.

ਸਿਰਫ ਫਲਸਤੀਨੀ-ਕੀਤੀ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ.

“”, ਇਕਸਾਰਤਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ, ਦਾ ਹੱਕ ਲੀਡ ਵਾਰ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਿਹਸਾਬ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ,”” ਉਹ ਦੇ ਕੁਝ ਹਨ, khoury ਸਮਝਾਇਆ.

ਫਿਰ ਮਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੈ.

ਮਹੇਰ Canawati, ਤਿੰਨ ਆਰਚਸ ਸੋਵੀਨਾਰ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਲੋਕਲ ਤੋਹਫ਼ੇ ਕੀਤੀ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਹੈ. ਪਰ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਕਮਰੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ.

“”ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਜਟ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੀਰਥ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਸੂਤ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ,”” Canawati, ਜਿਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 16 ਸਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ.

Canawati ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਚੋਣ ਦੇਣ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਅੰਤਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ.

“”ਕੀਤੀ-ਵਿੱਚ-ਚੀਨ ਮਾਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਦਰਜਨ $ 4 ਲਈ ਵੇਚਣ, ਜਦਕਿ $ 25 ਲਈ ਲੋਕਲ ਕੀਤੀ ਵੇਚ ਦੇ ਇੱਕ ਦਰਜਨ,”” ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ. “”ਕੀਤੀ-ਵਿੱਚ-ਚੀਨ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ $ 20 ਲਈ ਵੇਚ ਅਤੇ ਬੈਤਲਹਮ ਲੋਕ $ 64 ਲਈ ਵੇਚ.””

ਜਦਕਿ ਕਰਾਫਟ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਰਾਮਦ ਬਾਰੇ ਬੁੜ, ਨਾ ਹਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰ ਦੀ ਧਮਕੀ ਹੈ.

“”ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੈ,”” ਸਮੀਰ Hazboun, ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਬੈਤਲਹਮ ਕਮਰਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ. “”ਮੈਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਰਾਮਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਨਾ ਰਿਹਾ.””

ਅਲੀ ਅਬੂ Srour, ਫਲਸਤੀਨੀ ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ.

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਾਫ ਲੇਬਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦਰਾਮਦ ਅਤੇ ਲੋਕ “”ਫਲਸਤੀਨ ਵਿਚ ਬਣਿਆ ‘ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਾਲ, 70 ਫੀਸਦੀ ਉਤਪਾਦ ਲੋਕਲ ਕੀਤੀ ਲੈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ.

ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਸਫ, ਜ਼ੈਤੂਨ ਲੱਕੜ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੀ ਲੱਕੜ ਕਾਰੀਗਰ, ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ scoffs.

“”ਇਹ, ਚੰਗਾ ਨਹੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਹੈ,”” ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਸਕਾਨ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁਆਰੀ ਮਰਿਯਮ ਦੇ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ.

ਵਾਪਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਗਿਫਟ ਸ਼ਾਪ ‘ਤੇ, ਜੂਲੀ Deler, 24, ਜਰਮਨੀ ਤੱਕ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜੈਤੂਨ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦਾ ਇੱਕ ਫਲਸਤੀਨੀ ਕਾਰੀਗਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਊਠ ਖਰੀਦਿਆ.

“”ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਲ ਕੀਤੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ,”” ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Mașină de suport traducere: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.chroniclet.com/national-news/2016/12/21/In-little-town-of-Bethlehem-artisans-take-on-Chinese-knockoffs.html

În micul oraș Betleem, artizani ia pe chinezi knockoffs

BETHLEHEM, West Bank (AP) — Crăciunul se apropie, iar pelerinii și turiștii au început să sosească, aglomerarea de magazine de suveniruri care linia pe străzile înguste și alei din Betleem, orașul biblic venerat ca locul de naștere al lui Isus.

Dar, atunci când vizitatorii aleg să ia o bucată din Țara Sfântă înapoi acasă cu ei, ei verifica mai bine etichetele. Numeroase suveniruri — inclusiv mărgele marcă Rozariul orașului West Bank — sunt importate din străinătate, în principal, din China.

Un număr mic de magazine de suveniruri sunt acum încearcă să lupte tendința, de stocare rafturile lor aproape exclusiv cu produse fabricate la nivel local. Negustorie spun că în timp ce marfa lor ar putea fi mai scumpe, calitatea este mult mai bună și dau un impuls important pentru economia luptă.

“”Nu am nimic care este făcut de peste mări, cu excepția unui singur lucru, asta-i magneți. Este ceva care se vinde pentru ieftin și oamenii le doresc””, a declarat Bassem Giacaman, proprietar al Binecuvântările Gift Shop și Fabrica de lemn Olive. “”Orice altceva se face la nivel local, așa că am putea păstra economia locală de lucru.””

Circa 120.000 de persoane sunt așteptate să viziteze Țara Sfântă în acest sezon de vacanță, jumătate dintre ei creștine, potrivit Ministerului Turismului din Israel.

Mulți vor vizita Betleem, în cazul în care globalizarea a lăsat amprenta la fel ca oriunde altundeva. meșteșuguri străine-a făcut, în special cele din China, au ajuns să reprezinte o mare parte din piața de aici, inclusiv suveniruri de Crăciun. Deși nu există statistici oficiale, oficialii locali și oameni de afaceri estimează că aproape jumătate din produsele, probabil, mai mult, sunt importate.

Giacaman păstrează doar câteva produse importate în magazinul său, cele mai multe dintre ele ascunse într-o cutie mică sub un contor. El îi scoate pentru a arăta clienților și să le compare cu cele palestiniene-a făcut.

“”Acesta este un plastic Isus copil a făcut în China, iar aceasta este una din ceramică făcută în Betleem, iar acestea sunt metanii de lemn de măsline pe care le fac și pe cei din China””, a spus el, arătând cu mândrie ceea ce a spus a fost măiestrie superior al făcute la nivel local mărfuri.

Betleem este în Cisiordania, teritoriu palestinienii speră să fie o parte din starea lor viitoare ocupate. Turismul rămâne puternică, dar restul economiei a stagnat mult timp, în parte din cauza restricțiilor israeliene. Turiștii trebuie să treacă printr-un punct de control în bariera de separare a Israelului de a ajunge în oraș.

“”Vizita Palestina Center””, situat într-o casă veche de 200 de ani, de-a lungul unei scări de piatră la doar câteva sute de metri (yarzi) de la Biserica Nasterii Domnului, promovează o “”Made in Palestina”” etichetă.

“”Există un aflux mare de produse importate și o mulțime de meșteșuguri tradiționale sunt în declin treptat””, a declarat Samy Khoury, centru fondatorul si directorul general.

Centrul Palestinei Vizita, care a început ca un magazin și de călătorie ghid on-line acum cinci ani, lucrează cu aproape 100 de ateliere de lucru și artizani domiciliu pe întreg teritoriile palestiniene și în taberele de refugiați palestinieni din Iordania.

Acesta dispune de meșteșuguri tradiționale palestiniene, inclusiv cele legate de Crăciun, cum ar fi rozarii din lemn de măsline și mama de perla ornamente. Centrul de obiective călătorilor independenți și adoptă o abordare comercială echitabilă a activității sale.

Încercarea de a vinde numai produse palestiniene făcute vine cu provocări.

“”Menținerea stabilității și calității, chiar timpul de plumb, imaginind cât de mult capacitatea de producție producătorii pot da””, sunt doar câteva dintre ele, a explicat Khoury.

Apoi, există problema prețului.

Maher Canawati, proprietarul magazinului de suveniruri Three Arches, vinde la nivel local a făcut cadouri și chiar are un atelier de lemn în partea din spate. Dar el ține o cameră pentru importuri, de asemenea.

“”Trebuie să ne transporta tot felul de mărfuri în magazinul nostru pentru că avem diferite piețe și diferiți pelerini cu diferite bugete””, a declarat Canawati, a cărui familie a oferit servicii pelerinilor încă din secolul al 16-lea.

Canawati a spus că vrea să dea opțiuni clienților săi, și este clar diferențele.

“”O duzină de metanii făcut-in-China, vinde pentru $ 4 În timp ce o duzină de făcut la nivel local vinde pentru $ 25″”, a spus el. “”Made in China, copiii lui Isus vinde pentru 20 $, iar cele din Betleem vinde pentru $ 64.””

În timp ce proprietarii de ambarcațiuni de atelier grumble despre importurile străine, nu toată lumea crede că importurile au amenințat serios comercianți și artizani locali.

“”Este o afacere””, a declarat Samir Hazboun, președinte al Camerei de Comerț Betleem. “”Nu sunt conștient de cineva care rulează de afaceri din cauza importurilor.””

Ali Abu Srour, directorul general al Ministerului Turismului palestinian, a declarat că guvernul încearcă să actualizeze legile sale de turism pentru a proteja producătorii și comercianții locali.

În conformitate cu regulamentele propuse, negustorie ar fi necesare pentru a transporta 70 la sută, produsele realizate pe plan local, cu etichete clare care disting între importuri și “”Made in Palestina”” cele.

Mohamed Yusuf, un artizan din lemn cu The Olive Wood Factory, bate joc de importurile.

“”Nu e bine, acest lucru este mai bine””, a spus el cu un zâmbet așa cum a lucrat la o figură a Fecioarei Maria.

Înapoi la binecuvântările cadouri, Julie Deler, 24, un turist din Germania, a cumpărat o mică cămilă lemn de măsline făcută de un meșter palestinian.

“”Prefer facute pe plan local, pentru că vreau să sprijine localnici””, a spus ea.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Поддержка машинного перевода: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.chroniclet.com/national-news/2016/12/21/In-little-town-of-Bethlehem-artisans-take-on-Chinese-knockoffs.html

В маленьком городке Вифлееме, мастеровые взять на себя китайские подделками

Вифлееме, Западный берег реки Иордан (AP) — Рождество приближается и паломники и туристы начали прибывать, вытесняя сувенирные магазины, что линия узкие улочки и переулки Вифлеема, библейского города почитаемого, как место рождения Иисуса.

Но когда посетители решили взять кусочек на Святую Землю обратно домой с ними, они лучше проверить этикетки. Многие сувениры — в том числе товарный знак четки города Западного берега — ввозится из-за рубежа, главным образом в Китае.

Небольшое количество сувенирных магазинов в настоящее время пытаются бороться с тенденцией, запасаются свои полки почти исключительно с продуктами местного производства. Торговцы говорят, что в то время как их товары могут быть более дорогими, качество намного лучше, и они дают важный импульс к борющейся экономике.

“”У меня нет ничего, что делается за рубежом за исключением одной вещи, это магниты. Это то, что продает дешево, и люди хотят их””, сказал Bassem Giacaman, владелец магазина Благословения подарков и The Olive Wood Factory. “”Все остальное делается на местном уровне, так что я могу держать местную экономику работать.””

Некоторые 120000 человек, как ожидается, чтобы посетить Святую Землю в этот праздничный сезон, половина из них христианин, по данным Министерства туризма Израиля.

Многие будут посетить Вифлеем, где глобализация оставила свой отпечаток, как и везде. Иностранного производства ремесла, особенно из Китая, из них стали представлять большую часть рынка здесь, в том числе рождественские сувениры. Пока нет официальной статистики, местные чиновники и бизнесмены оценивают, что почти половина продуктов, возможно, больше, импортируются.

Giacaman держит всего несколько импортируемых продуктов в своем магазине, большинство из них скрыты в маленькую коробочку под прилавком. Он берет их, чтобы показать клиентам и сравнить их с палестинцами из них.

“”Это пластиковый Иисус ребенка сделано в Китае, и это керамический один сделано в Вифлееме, и эти оливкового дерева розарии, что я делаю и китайскими,”” сказал он, гордо показывая, что он сказал, был превосходящим мастерстве местного производства товар.

Вифлеем на Западном берегу, на оккупированной территории палестинцы надеются стать частью их будущего государства. Туризм остается сильным, но остальная часть экономики уже давно томился, отчасти из-за израильских ограничений. Туристы должны пройти через контрольно-пропускной пункт в разделительного барьера Израиля добраться до центра города.

“”Визит Палестина центр”” находится в 200-летнем доме по каменной лестнице всего несколько сотен метров (ярдов) от церкви Рождества, способствует ярлык “”Сделано в Палестине””.

“”Там большой приток импортной продукции и много традиционных ремесел постепенно снижаются,”” сказал Samy Хури, центр Основатель и генеральный директор.

Визит Палестина Центр, который начинался как интернет-магазин и путеводитель пять лет назад, работает с почти 100 мастерских и домашних ремесленников по всей палестинских территориях и в лагерях палестинских беженцев в Иордании.

К услугам палестинских традиционных ремесел, в том числе Рождество связанных с них, как оливкового дерева розариев и перламутровыми украшениями. Центр нацелен на независимых путешественников и принимает торговый подход к справедливой своего бизнеса.

Попытка продать только палестинские производства продукции приходит с проблемами.

“”Поддержание согласованности и качества, правильное время выполнения, выяснить, сколько производственных мощностей производители могут дать,”” некоторые из них, объяснил Хури.

Тогда есть вопрос о цене.

Махер Canawati, владелец сувенирного магазина Three Arches, продает местного производства подарков и даже имеет столярной мастерской в ​​спину. Но он держит место для импорта, а также.

“”Мы должны нести все виды товаров в нашем магазине, потому что у нас есть различные рынки и различные паломники с разными бюджетами,”” сказал Canawati, чья семья предоставила услуги паломников с 16-го века.

Canawati сказал, что он хочет дать своим клиентам варианты, и он ясно о различиях.

“”Дюжина сделано в Китае розариев продают за $ 4 в то время как десяток местного производства продают за $ 25,”” сказал он. “”Сделанное-в-Китае Иисус младенцев продают за $ 20, а те, Bethlehem продают за $ 64.””

В то время как владельцы ремесленной мастерской ворчать иностранного импорта, не все считают, что импорт серьезно угрожает местным торговцам и ремесленникам.

“”Это бизнес,”” сказал Самир Hazboun, председатель Вифлеемской торговой палаты. “”Я не знаю ни о ком иссякают бизнеса из-за импорта.””

Али Абу Срур, генеральный директор министерства туризма палестинской, заявил, что правительство пытается обновить свои туристические законы для защиты местных производителей и продавцов.

В соответствии с предлагаемыми правилами, владельцы магазинов будут обязаны нести 70 процентов продуктов местного производства, с четкими этикетками, которые отличают между импортом и “”Сделано в Палестине» из них.

Мухаммад Юсуф, лес ремесленник с оливковым ДОК, насмехается импорта.

“”Это не хорошо, это лучше””, сказал он с улыбкой, как он работал над фигурой Девы Марии.

Вернувшись в магазин подарков Благословения, Джули Deler, 24, турист из Германии, купил небольшую оливкового дерева верблюда, сделанное палестинским ремесленника.

“”Я предпочитаю местного производства, потому что я хочу, чтобы поддержать местных жителей,”” сказала она.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
faaliliuga masini Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.chroniclet.com/national-news/2016/12/21/In-little-town-of-Bethlehem-artisans-take-on-Chinese-knockoffs.html

I le tamai taulaga o Peteleema, artisans ave i Saina knockoffs

Peteleema, Faletupe West (AP) — Ua faalatalata atu i le Kerisimasi ma ua amata aumau ma turisi e taunuu, lolofi atu i le suvania faleoloa o le laina o le auala ma i auala vaapiapi o Peteleema, o le aai o le tusi paia e faaaloalogia ai o Iesu ‘nuu na fanau ai.

Ae ina ua asiasi filifili e ave se fasi o le Nuu Paia i le aiga faatasi ma i latou, latou lelei siaki le igoa. E toatele souvenirs — e aofia ai lopa le rosary faailoga tau fefaatauaiga o le nuu Faletupe West — ua faaulufale mai fafo, e matele Saina.

O se vaega itiiti o suvania faleoloa o loo taumafai nei e tau le faiga, totini latou fata e toetoe lava atoatoa ma oloa faia totonu o le atunuu. Faatauoloa fai e ui atonu e sili atu le taugata o latou oloa, e sili atu le tele o le lelei ma latou tuuina atu se puna taua i le tamaoaiga o loo tauivi.

“”Ua ou maua se mea e faia i atunuu i fafo sei vagana ai se mea se tasi, o le a le magnets. O se mea e faatau atu mo taugofie ma e mananao tagata i latou,”” na saunoa Bassem Giacaman, tagata e ona le Shop Meaalofa Faamanuiaga ma le falegaosi Wood Olive. “”O mea uma lava ua faia i le lotoifale lea e mafai ona ou tausia le tamaoaiga i le lotoifale e galulue.””

ua faamoemoe nisi 120,000 tagata e asiasi atu i le Nuu Paia lenei vaitau o aso fiafia, o le afa oi latou o Kerisiano, e tusa ma le Matagaluega o Tagata Tafafao Maimoa a Isaraelu.

Toatele o le a asiasi i Peteleema, lea ua tuua globalization lona lōmiga e pei o soo se isi tagata. meataulima faia-Fafo, aemaise lava tagata Saina, ua oo mai e avea ma sui o se vaega tele o le maketi iinei, e aofia ai souvenirs Kerisimasi. E ui e leai ni faamaumauga aloaia, fuafua ofisa ma faipisinisi i le lotoifale e toetoe lava o le afa o le oloa, atonu e sili atu, o loo faaulufale mai.

tausia Giacaman na o ni nai oloa faaulufale mai i totonu o lona faleoloa, o le tele oi latou o loo natia i se tamai atigi pusa i lalo o se laulau. Na ia aveina atu i latou e faaali tagata e faaaogāina auaunaga ma faatusatusa i latou e Palesitina-faia tagata.

“”O se palasitika pepe o Iesu lenei faia i Saina ma o se tasi keramika lenei faia i Peteleema, ma o le rosaries laau olive nei o le a ou faia ma le tagata Saina,”” na ia fai mai, ma le mitamita faaalia lea o mea na ia fai mai o le fausaga sili o le totonu o le atunuu faia oloa.

o Peteleema i le Faletupe i Sisifo, o lo o nofoia le teritori le Palestinians faamoemoe o le a avea ma vaega o lo latou tulaga i le lumanai. tumau pea Tourism malosi, ae o le vaega o totoe o le tamaoaiga ua leva languished, i le vaega ona o tapulaa Isa- raelu. e tatau ona oo turisi e ala i se mea pūlea i papupuni tuueseeseina o Isaraelu e oo atu i le aai.

O le “”Asiasi Palesitina Center,”” o loo i se fale le 200 tausaga le matua i se faasitepu maa na o ni nai selau mita (iata) mai le Ekalesia o le Fanau mai o Iesu, e uunaia ai a “”Faia i Palesitina”” faailoga.

“”O loo i ai a taunuʻu tele o oloa faaulufale mai ma le tele o galuega taulima faaleaganuu ua faaitiitia malie,”” o le tala Samy Khoury, o le a faavaeina le nofoaga autu ma le pule aoao.

O le Asiasiga Palesitina Center, lea e amata ai e avea o se taiala i le initoneti faleoloa ma malaga i le lima tausaga ua mavae, e galue i le toeitiiti atoa le 100 mafutaga faaleaoaoga ma le aiga-e faavae artisans i le Palesitina teritori ma i Palesitina tolauapiga a tagata sulufai i Ioritana.

E faaalia Palesitina galuega taulima faaleaganuu, e aofia ai tagata e faatatau i le Kerisimasi e pei rosaries laau olive ma le tina o teuga penina. O le nofoaga autu Manulauti tutoatasi malaga ma e manaomia ai se taumafaiga talafeagai fefaatauaiga i lana pisinisi.

Taumafai e faatau atu na oloa faia-Palesitina oo mai faatasi ma luitau.

“”Faatumauina o le tumau ma le lelei, o le taimi taitai tonu, le tau mafaufauina i le tele o tulaga le gaosiga o le gaosia e mafai ona tuuina atu,”” o nisi oi latou, faamalamalama Khoury.

Ona o loo i ai le tuuina atu o tau.

Maeli Canawati, tagata e ona le tolu Arches faleoloa suvania, faʻatau lotoifale faia meaalofa ma e oo lava i se mafutaga faaleaoaoga laau i le pito i tua. Ae sa ia tausia potu mo faaulufale foi.

“”E tatau ona tatou tauaveina ituaiga uma o oloa i totonu o lo tatou fale ona ua tatou maua eseese maketi ma e ua aumau eseese ma paketi eseese,”” o le tala Canawati, o lona ua saunia e le aiga auaunaga i tagata malaga talu mai le senituri lona 16.

fai Canawati e finagalo o ia e tuuina atu ana tagata e faaaogāina auaunaga filifiliga, ma ua manino ia e uiga i le eseesega.

“”A tasene o faia-i-Saina rosaries faatau atu mo le $ 4 ao tasene o le lotoifale faia faatau atu mo le $ 25,”” na ia fai mai ai. “”O le faia-i-Saina faatau atu pepe o Iesu mo le $ 20 ma le faatau atu tagata Peteleema mo le $ 64.””

A o tagata e umia aoaoga vaa faitio e uiga i oloa mai fafo, e talitonu le tagata uma i le lamatia mamafa ua faaulufale faatauʻoa ma artisans le lotoifale.

“”O se pisinisi,”” na saunoa Samir Hazboun, Taitaifono o le Faalapotopotoga Peteleema o Commerce. “”Ou te le iloa se tasi tamoe o pisinisi ona o le oloa.””

Ali Abu Srour, faatonu aoao o le Palesitina Tourism Matagaluega, fai mai le malo o loo taumafai e faaatoatoa ai ana tulafono tau tagata tafafao maimoa e puipuia e gaosia ma tagata faatau i le lotoifale.

I lalo o le tulafono faatonutonu ua fuafuaina, o le a manaomia faatauoloa e tauaveina 70 pasene oloa faia totonu o le atunuu, faatasi ai ma pepa o igoa manino e iloa le eseesega i le va o oloa ma le “”Faia i Palesitina”” tagata.

Muhammad Yusuf, o se laau tufuga i le falegaosi Wood Olive, scoffs i le faaulufale.

“”E le lelei, e sili lenei,”” sa ia fai mai ma se ataata e pei ona sa ia galue i luga o se faatusa o le Mary Taupou.

Toe foi i le Shop Meaalofa Faamanuiaga, Julie Deler, 24, o se turisi mai i Siamani, faatau se kamela laiti laau olive faia e se tufuga Palesitina.

“”Ou te manao e faia i le lotoifale aua ou te manao e lagolago ai le atunuu,”” o lana tala lea.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Taic inneal eadar-theangachaidh: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.chroniclet.com/national-news/2016/12/21/In-little-town-of-Bethlehem-artisans-take-on-Chinese-knockoffs.html

Ann am beagan bhaile o Bhet-lehem, luchd-ciùird a ‘gabhail air Sìnis knockoffs

Bet-lehem, Iar ‘Bhanca (AP) — Nollaig a’ tighinn dlùth agus eilthirich agus luchd-turais air tòiseachadh a ‘tighinn,’ cruinneachadh an cuimhneachaidh bùithtean a sreathan air na sràidean cumhang agus alleys Bhet-lehem, a ‘Bhìobaill bhaile urram mar Iosa’ àite-breith.

Ach nuair a thaghas luchd-tadhail a ‘gabhail pìos de an Israèil air ais dhachaigh còmhla riutha, tha iad nas fheàrr sùil air na bileagan. Tha mòran chuimhneachain — nam measg an Iar Banca bhaile teirmichean a ‘chleachdaidh rosary grìogagan — Tha steach bho thall thairis, mar as trice Sìona.

Tha àireamh bheag de cuimhneachaidh bùthan a-nis a ‘feuchainn a dhol a shabaid ris a’ ghluasad, stòras aca sgeilpichean cha mhòr gu h-ionadail a dhèanamh le bathar. Bhiodh luchd-bùtha ag ràdh gu bheil cuid bathair fhad ‘sa dh’fhaodadh a bhith nas daoire, bha càileachd a tha mòran nas fheàrr agus a bheir iad cudromach àrdachadh dhan eaconamaidh strì.

“”Tha mi air d ‘fhuair dad a tha air a dhèanamh thall-thairis ach a-mhàin airson aon rud, gu bheil an magnets.’ S e rudeigin a reic airson saor agus daoine ag iarraidh orra,”” thuirt Bassem Giacaman, sealbhadair de na beannachdan bùth ghibhtean agus an Olive Wood Factaraidh. “”H-uile càil eile a dhèanamh gu h-ionadail gus an urrainn dhomh a chumail an eaconamaidh ionadail ag obair.””

Nithean 120,000 daoine a tha an dùil a ‘tadhal air an Israèil seo saor-làithean seusan, leth dhiubh Crìosdail, a rèir Israeil Turasachd Ministrealachd.

Tha mòran a ‘tadhal Bhet-lehem, far a bheil dlùth-chruinneas a dh’fhàg a Imprint mar anns gach àite eile. Dùthchannan Cèin-ciùird a dhèanamh, gu h-àraidh an fheadhainn Sìneach, air a thighinn gu mòr a ‘riochdachadh pàirt de mhargaidh an seo, nam measg Nollaig cuimhneachain. Ged nach eil staitistig oifigeil, oifigearan ionadail agus luchd-gnothachais tuairmse gu bheil faisg air leth de na stuthan, ‘s dòcha barrachd, a tha a-steach.

Giacaman cumail dìreach beagan a-steach ann am bathar a bhùth, ‘mhòr-chuid dhiubh am falach ann an bogsa beag, fo chunntair. Tha e gan toirt a-mach a ‘sealltainn luchd-ceannach agus coimeas a dhèanamh eatarra gus na Pailistinianaich dèanamh fheadhainn.

“” ‘S e seo plastaig Iosa leanabh a’ dèanamh ann an Sìona agus tha seo a ceramic aon dhèanamh ann am Bet-lehem, agus tha iad sin a ‘olaidh fiodh rosaries gu bheil mi a’ dèanamh agus a ‘Sìnis fheadhainn,”” thuirt e, gu pròiseil a’ sealltainn dè thuirt e bha na àrd-ceaird de na gu h-ionadail a ‘dèanamh bathair.

‘S e am Bet-lehem ann an Taobh Siar a’ Bhanca, abaich Palestinians an dòchas gum bi pàirt aca san àm ri teachd stàit. Tha turasachd fhathast làidir, ach a ‘chòrr den eaconamaidh o chionn fhada languished, ann am pàirt air sgàth Israeli bacaidhean. Feumaidh luchd-turais a ‘dol tro = puing- dearbhaidh ann an Israel dealachadh bacadh a ruighinn a’ bhaile.

Tha “”Tadhail air Palestine Center,”” suidhichte ann an 200 bliadhna-seann taigh còmhla staidhre ​​chloiche dìreach beagan cheudan meatairean (slat) bho Eaglais na h-Nativity, a ‘brosnachadh “”Dèanta ann am Paileastain”” leubail.

“”Tha mòr-eilean a-steach bathar agus tòrr de na ciùird thraidiseanta a tha a ‘dol sìos mean air mhean,”” thuirt Samy Khoury, an ionaid-stèidhidh agus manaidsear coitcheann.

Tadhail air an Palestine Center, a thòisich mar Bùth air-loidhne agus iùil-siubhail o chionn còig bliadhna, ag obair còmhla ri faisg air 100 dachaigh agus bùthan-obrach stèidhichte air luchd-ciùird air feadh na Pailistinianaich tìrean agus anns na Pailistinianaich campaichean fhògarrach ann an lordan.

Tha na Pailistinianaich obair-ciùird traidiseanta, nam measg Nollaig co-cheangailte ris an fheadhainn mar olaidh fiodh rosaries agus màthair neamhnaid ornaidean. An t-ionad ag amas air luchd-siubhail neo-eisimeileach agus cothromach a ‘toirt malairt a thaobh gnìomhachas.

Feuchainn ri reic a-mhàin Pailistinianaich dèanamh bathar a ‘tighinn le dùbhlain.

“”Cunbhalachd agus càileachd, àm an làimh dheis luaidhe, Figuring cò mheud riochdachaidh comas na riochdairean a bheir,”” tha cuid dhiubh, mhìnich Khoury.

An uair sin tha an iris den phrìs.

Maher Canawati, neach-seilbh nan Trì Arches cuimhneachaidh bùth, a ‘reic gu h-ionadail a dhèanamh tiodhlacan agus fiù’ s aig a bheil bùth-obrach ann an coille a ‘chùl. Ach tha e a ‘cumail an t-seòmar airson mhalairt cho math.

“”Feumaidh sinn a bhith a ‘giùlan a h-uile seòrsa bathar anns a’ bhùth oir feumaidh sinn eadar-dhealaichte agus margaidhean eadar-dhealaichte eadar-dhealaichte le taistealaich buidseatan,”” thuirt Canawati, aig an robh an teaghlach air a thoirt seachad seirbheisean gu taistealaich bhon t-16mh linn.

Canawati thuirt e ag iarraidh a thoirt seachad dha luchd-ceannach roghainnean, agus tha e soilleir mu dheidhinn an eadar-dhealachaidhean.

“”Tha dusan de rinn an t-Sìona rosaries reic airson $ 4 fhad ‘sa bha dusan de dhèanamh gu h-ionadail reic airson $ 25,”” thuirt e. “”Tha an deach an dèanamh ann an Sìona-Iosa naoidheanan a reic airson $ 20 agus an fheadhainn Bhet-lehem a reic airson $ 64.””

Ged ciùird luchd-seilbh na bùth-obrach grumble mu mhalairt, cha h-uile duine a ‘creidsinn an-mhalairt air a dhroch an cunnart marsantan ionadail agus luchd-ciùird.

“” ‘S e gnothachas,”” thuirt Samir Hazboun, Cathraiche a’ Bhet-lehem Seòmar Malairt. “”Chan eil mi mothachail air duine sam bith a ‘ruith a-mach à gnothachas air sgàth an-mhalairt.””

Ali Abu Srour, Stiùiriche Coitcheann na Pailistinianaich Turasachd Ministrealachd, thuirt an riaghaltas a ‘feuchainn ri laghan ùrachadh aige turasachd a dhìon companaidhean ionadail agus marsantan.

Fo na riaghailtean a mholadh, bùthaidh biodh feum air a ghiùlan 70 às a ‘cheud gu h-ionadail a’ dèanamh bathar, le leubailean soilleir gu bheil eadar-dhealachadh eadar-mhalairt agus “”Dèanta ann am Paileastain”” fheadhainn.

Muhammad Yusuf, coille-ceàirde leis an Olive Wood Factory, scoffs aig mhalairt.

“”Chan eil e math, tha seo na b ‘fheàrr,”” thuirt e le gàire mar a bha e ag obair air figear de na Virgin Mary.

Air ais aig an Blessings Bùth thiodhlacan, Julie Deler, 24, luchd-turais às a ‘Ghearmailt, cheannaich beag olaidh fiodh càmhal air an dèanamh le na Pailistinianaich-ceàirde.

“”Tha mi a ‘fhearr gu h-ionadail a dhèanamh oir tha mi airson taic a thoirt do mhuinntir an àite,”” thuirt i.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Подршка машинско превођење: хттп://амзн.то/1З7д5оц
————————————————– ————————————————– ————————————————–

хттп://ввв.цхроницлет.цом/натионал-невс/2016/12/21/Ин-литтле-товн-оф-Бетхлехем-артисанс-таке-он-Цхинесе-кноцкоффс.хтмл

У малом граду Витлејему, занатлије се на кинеским кноцкоффс

БЕТХЛЕХЕМ, Вест Банк (Бета-АП) — Божић се приближава и ходочасници и туристи су почели да стижу, истискивање и сувенирница који линији уске улице и уличице од Витлејема, у библијском граду поштованог као Исусовог рођења.

Али када посетиоци одлуче да се део Свете земље вратио кући са њима, они су боље проверите етикете. Многи сувенири — укључујући и заштитни знак бројанице града на Западној обали — увозе из иностранства, углавном Кина.

Мали број сувенира сада покушавају да се боре тренд, складиштења на полицама готово искључиво локалних производа. Продавци кажу да иако су њихови роба може да буде скупље, квалитет је много бољи и дају важан подстицај за тешке економске ситуације.

“”Немам ништа који је направљен у иностранству осим једне ствари, то су магнети. То је нешто што се продаје за јефтин и људи их желе””, рекао је Бассем Гиацаман, власник благослови Гифт Схоп и маслина Воод Фацтори. “”Све остало је направљен локално тако да могу држати локалну економију ради.””

Неки 120.000 људи очекује да посетите Свету земљу ове празничне сезоне, половина њих хришћанин, према Министарству туризма Израела.

Многи ће посетити Витлејем, где глобализација је оставио свој траг као и свуда. Страних-маде заната, посебно оне кинеске, дошли да представља велики део тржишта овде, укључујући и божићних сувенирима. Иако не постоје званични статистички подаци, локални званичници и привредници процењују да је скоро половина производа, можда и више, се увози.

Гиацаман чува само неколико увезених производа у његовој радњи, већина њих скривено у малом паковању испод тезге. Он их вади да покаже клијентима и упоредити их са онима палестинском је.

“”Ово је пластични Исус беба је у Кини, а то је керамички један је у Витлејему, а то су маслиновог дрвета бројанице да чине и оне кинеске””, рекао је он, поносно показују оно што је он рекао је врхунске израде од локално је робу.

Витлејем је на Западној обали, окупиране територије Палестинци се надају да ће бити део њиховог будућег стања. Туризам је и даље јак, али остатак привреде је одавно посустала, делом због израелских ограничења. Туристи морају да прођу кроз контролни пункт у Израелу је одвајање баријера да стигне до града.

Је “”посета Палестина центар,”” који се налази у 200 година старој кући дуж камене степенице само неколико стотина метара (јарди) од цркве Родјења, промовише “”Маде ин Палестини”” етикету.

“”Постоји велики прилив увозних производа и много традиционалних заната се постепено смањује””, рекао је Сами Кури, центар је оснивач и генерални директор.

Посета Палестина центар, који је почео као онлине продавнице и туристички водич пре пет година, ради са готово 100 радионица и кућних мајстора широм палестинских територија и на палестинским избегличким логорима у Јордану.

Поседује палестинске традиционалних заната, укључујући и Божић везаним за оне попут маслиновог дрвета бројаница и седеф украса. Центар за циљ независне путнике и заузима фер трговине приступ свом пословању.

Покушава да прода само палестинске радиности долази са изазовима.

“”Одржавање доследност и квалитет, прави главног пута, рачунајући колико производни капацитет произвођачи могу дати,”” само су неки од њих, објаснио је Кхоури.

Затим, ту је и питање цене.

Махер Цанавати, власник три Арцхес сувенира, продаје локално направљен поклон, па чак има радионицу дрвета у леђа. Али увек простор за увоза.

“”Морамо да вршимо све врсте робе у нашој продавници јер имамо различита тржишта и различите ходочаснике са различитим буџета””, рекао је Цанавати, чија је породица пружила услуге ходочасника од 16. века.

Цанавати рекао да жели да да своје опције купаца, а он је јасно о разликама.

“”Десетак маде-ин-Кини бројаница продавати за $ 4, док десетак локално направљен продају за $ 25,”” рекао је он. “”Маде-ин-Цхина Јесус бебе продати за $ 20 и они Бетхлехем продаје за $ 64.””

Док власници Занатска радионица гунђају о страним увоза, не верују сви увоз озбиљно је угрозило локалне трговце и занатлије.

“”То је посао””, рекао је Самир Хазбоун, председник Витлејем коморе. “”Није ми познато да је неко покренут без посла због увоза.””

Али Абу Сроур, генерални директор палестинског туризма Министарства, рекао је да влада покушава да ажурира своје туристичке законе о заштити домаће произвођаче и трговце.

Према предложеном прописима, продавци ће морати да носи 70 одсто локалних производа, са јасним ознакама које разликују између увоза и “”маде ин Палестине”” оне.

Мухаммед Јусуф, на дрва занатлија са Тхе Оливе Воод Фацтори, сцоффс на увоз.

“”То није добро, ово је боље””, рекао је уз осмех док је радио на слици Дјевице Марије.

Назад на благослови Гифт Схоп, Џули Делови, 24, туриста из Немачке, купио малу маслиновог дрвета камилу коју је направио палестинског занатлије.

“”Радије локално направио јер желим да подрже локално становништво””, рекла је она.

#VALUE!
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support muchina shanduro: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.chroniclet.com/national-news/2016/12/21/In-little-town-of-Bethlehem-artisans-take-on-Chinese-knockoffs.html

In duku taundi reBheterehema, nyanzvi dzokugadzira kupfeka Chinese knockoffs

VEBHETEREHEMA, West Bank (AP) — Christmas ari kusvika nevapfuuri uye vashanyi makatanga kusvika, kukudyira ari chirangaridzo zvitoro kuti anomira yakamanikana mumigwagwa uye alleys kuBheterehema, guta zvebhaibheri airemekedzwa Jesu ‘nzvimbo yechizvarirwo.

Asi kana Vashanyi vanosarudza kutora chimedu neNyika Tsvene kumusha navo, ivo tarisa pamapepa nani. matkamuistoja zhinji — kusanganisira West Bank reguta zvinomusiyanisa nevamwe marozari — vari kutorwa kubva kunze kwenyika, kazhinji China.

A vashoma chirangaridzo zvitoro vava kuedza kurwisa muitiro, stocking echiShinto dzavo dzinenge chete navo munharaunda vakaita zvigadzirwa. Shopkeepers vanoti apo avo nhumbi kungava anodhura, unhu hwakanaka zvikuru uye vopa inokosha wedzera kuti kutamburira upfumi.

“”Ndina chinhu chakaitwa mhiri kwemakungwa kunze chete chinhu, ndicho magnets a. Chinhu anotengesa nokuda zvakachipa uye vanhu vanoda kwavari,”” akadaro Bassem Giacaman, muridzi Nezvikomborero Gift Shop uye The Olive Wood Factory. “”Zvimwe zvose zvakaitwa munharaunda saka ndinogona kuchengeta veko zvoupfumi kushanda.””

vanhu vanenge 120,000 vanotarisirwa kushanyira neNyika Tsvene iri yezororo, hafu vavo vechiKristu, maererano waIsraeri Tourism Ministry.

Vazhinji achashanyira kuBhetrehema, apo kwenyika dzepasi pose akasiya rupawo waro wakafanana kwose kwose. Foreign akagadzirwa rwokugadzira, kunyanya Chinese vaya, ndauya vanomiririra chikamu chikuru kumusika pano, kusanganisira Christmas matkamuistoja. Kunyange zvazvo pasina pamutemo nhamba iyoyo machinda vanamuzvinabhizimisi vanofungidzira kuti inenge hafu zvigadzirwa, zvichida kupfuura, vari kupinza.

Giacaman anoramba shomanana kupinza zvigadzirwa zvakamirira ake, vakawanda vavo yakavanzwa chiduku bhokisi pasi ari pakaunda. Anotora panze kwavari kuratidza vatengi uye enzanisa navo Palestinian akagadzirwa vaya.

“”Uyu ndiwo mapurasitiki Jesu mwana kwakaitwa China uye ichi ndicho zvedongo munhu akaita muBhetrehema, uye izvi ndizvo womuorivhi marozari randichazviita uye Chinese ndivo,”” Iye akati, vanodada achiratidza zvaakataura aiva mukuru umhizha ari munharaunda akaita zvinhu.

KuBheterehema ari West Bank, kugarwa yacho namaParistina tariro achava chikamu kwavo remangwana mamiriro. Tourism kuchakasimba, asi vamwe upfumi kare yakaneta ifefeterwe, muchidimbu nokuda Israeli kurambidzwa. Vashanyi kugura kuburikidza panzvimbo muIsraeri kuparadzana chipingamupinyi kusvika kuguta.

The “”Visit Palestine Center,”” munzvimbo ine makore 200-okuberekwa imba pamwe dombo nemasitepisi mashomanana zana meters (mamita) kubva The Church of Kuberekwa, tive “”Made muPalestine”” chitaridzi.

“”Pane guru mutsika kupinza zvinhu uye yakawanda tsika rwokugadzira zvinenge zvishoma nezvishoma,”” akadaro Samy Khoury, musimboti wacho muvambi uye maneja mukuru.

The Visit Palestine Center, iro rakatanga somunhu paIndaneti chitoro uye Travel Guide makore mashanu akapfuura, Achibata Mumusangano kusvika 100 uye musha anotsanangura nyanzvi dzokugadzira yose Palestinian mundima uye Palestinian muupoteri Joridhani.

Mupepa Palestinian chinyakare rwokugadzira, kusanganisira Krisimasi-chokuita vakafanana womuorivhi marozari uye amai neparera zvishongo. Muzinda nangananga akazvimirira vafambi uye anotora kwakanaka wezvokutengeserana nzira bhizimisi rayo.

Kuedza kutengesa Palestinian akagadzirwa zvigadzirwa chete kunouya nematambudziko.

“”Kuramba kusachinja-chinja uye unhu, kodzero kutungamirira nguva, yokuzvifungidzira zvakadini kugadzirwa kukwanisa ari vaburitsi vanogona kupa,”” vamwe vavo, akatsanangura Khoury.

Zvadaro pane nyaya mutengo.

Maher Canawati, muridzi Three Arches chirangaridzo chitoro, anotengesa munharaunda akaita zvipo uye kunyange ane huni workshop kumashure. Asi iye anoramba nzvimbo kupinzwa uyewo.

“”Tinofanira kutakura mhando dzose yokutengesera muchitoro yedu nekuti tine kumisika yakasiyana nevapfuuri siyana pamwe zvemari siyana,”” akadaro Canawati, vane mhuri akagovera mabasa mapilgrim kubvira muzana remakore rechi16.

Canawati akati anoda kupa vatengi vake kusarudza, uye ndiye pachena pamusoro kusiyana.

“”A dhazeni pamusoro vakaita-mu-China marozari tengesa kuti $ 4 apo gumi nevaviri pakati munharaunda akaita ikatengesa for $ 25,”” akati. “”The akaita-mu-China Jesu vacheche tengesa kuti $ 20 uye kuBhetrehema ndivo tengesa kuti $ 64.””

Nepo raanoziva workshop varidzi kunyunyutira yokumwe kupinzwa, kwete munhu wose anotenda kupinzwa zvakakomba pangozi vatengesi vemo uye mhizha.

“”Zvinoita bhizimisi,”” akadaro Samir Hazboun, sachigaro kuBhetrehema Chamber of Commerce. “”Handina kuziva munhu vopererwa bhizimisi nokuda kupinzwa.””

Ali Abu Srour, mukuru mukuru Palestinian Tourism Ushumiri, vati hurumende iri kuedza kunatsurudza mitemo yayo toerisme kudzivirira vaburitsi omunharaunda uye navatengesi.

Under yaida mirau, shopkeepers zvaida kuti kutakura 70 muzana munharaunda akaita zvigadzirwa, pamwe zvisiri pachena kuti kusiyanisa pakati kupinzwa uye “”Made muPalestine”” vakadaro.

Muhammad Yusuf, huni mhizha pamwe The Olive Wood Factory, anovadadira panguva kupinzwa.

“”Hazvina kunaka, ndizvo nani,”” Akati achinyemwerera sezvo aishanda ari mufananidzo wemhandara Mariya.

Back panguva Nezvikomborero Gift Shop, Julie Deler, 24, tourist yokuGermany, akatenga duku womuorivhi ngamera chakaitwa Palestinian mhizha.

“”Ini vanosarudza munharaunda akaita nokuti ndinoda kutsigira veko,”” iye akadaro.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
حمايت مشين ترجمو: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.chroniclet.com/national-news/2016/12/21/In-little-town-of-Bethlehem-artisans-take-on-Chinese-knockoffs.html

لحم جو ٿورو ڳوٺ ۾، ڪاسبي چيني knockoffs تي وٺي

لحم، اولهه ڪناري (هارس) — ڪرسمس اچڻ واري آهي ۽ حج ۽ سياحن پهتو شروع ڪيو آهي، ته ان جي تنگ گهٽين ۽ لحم جو alleys ليڪ جي يادداشت جي دڪان crowding، ٻڌايل ڳوٺ عيسي ‘جي چاڪاوي لهجي ۾ مڃتا ڏني.

پوء جنھن مھل سنڌين جي پاڪ زمين جو ٽڪرو آھي انھن سان واپس گهر وٺي سگهن ٿا، اهي ڀلي ته چٽڪيون هڻندا. ڪيتريون ئي souvenirs — جي اولهه ڪناري ڳوٺ جي ٽريڊمارڪ rosary مڻين شامل آهن -، تتر کان برآمد آهن اهڙا چين.

يادداشت جي دڪان جي هڪ ننڍڙي تعداد هاڻي، جو رجحان کي منهن ڏيڻ لاء ڪوشش ڪري رهيا آهن مقامي ڪيو شين سان لڳ ڀڳ خلاصيون سندن shelves stocking. Shopkeepers جو چوڻ آهي ته جڏهن سندن wares وڌيڪ مهانگو ٿي سگهي ٿو، جو معيار تمام گھڻو ڀلو آھي ۽ اھي ئي وڙهڻ معيشت کي هڪ اهم ترقيء ڏي.

“”مون کي ڪجھ به نه آهي ته هڪ شيء جي لاء کانسواء اوورسيز ڪيو آهي ملي وئي، ته magnets آهي. ان ڳالھ آهي ته سستو لاء ايلي ۽ ماڻهو کين چاهيو آهي،”” Bassem Giacaman، جي ڪھڙين نعمتن تحفن جو دڪان ۽ زيتون ڪاٺ جي فئڪٽري جي مالڪ چيو. “”ٻيو سڀڪا شيء مقامي پوء مون کي ڪم ڪرڻ جي مقامي معيشت هڻي سگهي ٿو ڪيو وڃي ٿو.””

ڪجهه 120.000 قوم بني اسرائيل جي سياحت وزارت موجب انھن جي اڌ عيسائي پاڪ زمين هن موڪل جي موسم جو دورو ڪرڻ جي اميد ڪري رهيا آهن،،.

ڪيتريون ئي لحم، جتي globalization هر ٻئي طرح ان جي imprint رهجي وئي آهي جو دورو ڪندو. پرڏيهي-ڪيون فنن، ​​خاص ڪري چيني آھن، هتي جي مارڪيٽ جو هڪ وڏو حصو جي نمائندگي ڪرڻ لاء ايندا آهن، ڪرسمس souvenirs شامل آهن. جڏهن ته ڪو به سرڪاري انگ اکر آهن، مقامي عملدارن ۽ واپارين جو اندازو آهي ته مصنوعات جي اٽڪل اڌ، متان وڌيڪ، آندو آهي.

Giacaman انھن مان گھڻا هڪ جوابي ھيٺان هڪ ننڍڙي خاني ۾ لڪل سندس دڪان ۾ صرف چند آندو شين بچندو،. هن چيو ته کين گراهڪن ڏيکارڻ ۽ کين فلسطيني-ڪيون گهرن کي compare کي ڪڍي وٺندو آهي.

“”هي هڪ پلاسٽڪ عيسي کڻي چين ۾ ڪيو آهي ۽ هن هڪ ceramic لحم ۾ ڪيو آهي، ۽ انهن آهي ته مون کي ٺاهڻ جي زيتون ڪاٺ rosaries ۽ چيني آھن،”” هن چيو، ملٽي ڏيکارين هن چيو ته جيڪي چيو ته جي ڏسن ته craftsmanship هو مقامي مال ڪيو.

لحم جي اولهه ڪناري ۾ آهي، سڏجي ٿو ويٺا ته فلسطيني سندن مستقبل جي رياست جو حصو ٿي ويندا اميد آهي. سياحت ڇاڪاڻ ته اسرائيلي جي روڪٿام جي مضبوط رهي، پر ان جي معيشت جي باقي ڊگهي languished ڪري ڇڏيو آهي، حصي ۾. سياحن جي ڳوٺ ۾ پهچي ڪري بني اسرائيلن جي جدائي اوٽ ۾ هڪ checkpoint ذريعي نڪري هجڻ ضروري آهي.

هن “”گهمڻ فلسطين سينٽر،”” هڪ پٿر ڏاڪڻ چرچ جي پيداش جي مان صرف چند سئو ميٽر (گز) گڏ هڪ 200 سال پراڻي گهر ۾ واقع، هڪ “”فلسطين ۾ ڪيو”” سلفي promotes.

“”نه آندو جي شين جي هڪ وڏي آمد آهي ۽ روايتي فنن جو تمام گهڻو جتان زوال پذير آهن،”” Samy Khoury، مرڪز جي باني ۽ جنرل مئنيجر چيو.

دوري فلسطين جو مرڪز آهي، جنهن کي پنج سال اڳ هڪ آن لائن جي دڪان ۽ سفر ھدايت جي طور تي شروع ڪيو، فلسطين جي حدن ۾ دٻيل ۽ اردن ۾ فلسطيني پناهگيرن جي ڪيمپن ۾ تقريبا 100 ورڪشاپ ۽ گهر جي بنياد تي ڪاسبي سان ڪم.

اهو زيتون ڪاٺ rosaries ۽ موتي زيور جي ماء وانگر ڪرسمس سان لاڳاپيل گهرن سميت فلسطيني روايتي فنن، ​​وچون. هن مرڪز آزاد سياحن هدف ۽ ان جو ڪاروبار ڪرڻ لاء هڪ چڱو واپار اچڻ لڳن ٿا.

صرف فلسطيني-ڪرائي جي پروڊڪٽ کي وڪڻڻ جي ڪوشش ڪري رهيا مسئلن سان گڏ اچي ٿو.

“”consistency ۽ معيار، حق ڏس وقت قائم رکڻ، figuring گهڻا پيداوار جي گنجائش ئي ظاهر، ڏئي سگهي ٿو”” انهن مان ڪي آهن، Khoury بيان.

ان کان پوء اتي جي قيمت جو مسئلو آهي.

Maher Canawati، ٽن Arches يادداشت جي دڪان جي مالڪ، مقامي تحفا ڪيو ۽ ڪڏهن به پوئتي ۾ هڪ ڪاٺ ورڪشاپ ڪئي آهي ايلي. پر هن سان گڏو گڏ imports لاء ڪمري بچندو.

“”اسان کي اسان جو دڪان ۾ وٿ جي سڀني قسمن کڻڻ لاء، ڇاڪاڻ ته اسين مختلف مارڪيٽن ۽ مختلف سيمينارن سان مختلف حجاج آھي آهي،”” Canawati، جن جي خاندان جو 16th صدي عيسويء کان وٺي ياترا لاء خدمتن کي رزق ڏنو آھي چيو.

Canawati چيو ته هو پنهنجي گراهڪن اختيارن ڏيڻ چاهي ٿو، ۽ هن جو اختلاف جي باري ۾ واضح آهي.

“”ڪيو-۾-چين rosaries جي هڪ درجن کن $ 25 لاء $ 4 لاء وڪرو، جڏهن ته مقامي ڪيو وڪڻڻ جي هڪ درجن کن،”” هن چيو. “”هن ڪيائين-۾-چين عيسي ننڍڙا ٻار 20 $ لاء وڪرو ۽ لحم گهرن $ 64 لاء وڪرو.””

جڏهن ڀرت ورڪشاپ جي مالڪن کي پرڏيهي imports جي باري ۾ grumble، نه هر ايمان جي imports سنجيدگي سان مقامي واپارين ۽ ڪاسبي کي خطرو آهي.

“”اهو هڪ ڪاروبار آهي،”” سمير Hazboun، ڪامرس جي لحم آفيس جي چيئرمين چيو. “”مون کي ڪنھن ڇاڪاڻ ته imports جي ڪاروبار کان ٻاهر ڊوڙندو کان واقف نه آهيان.””

علي ابو Srour، فلسطيني سياحت وزارت جي ڊائريڪٽر جنرل، هن چيو ته حڪومت کي ان جي سياحت قانون جي تازه ڪاري ڪرڻ لاء مقامي ظاهر ۽ واپارين کي تحفظ ڏيڻ لاء ڪوشش ڪري رهيو آهي.

جي تجويز ضابطي جي تحت، shopkeepers پڌرو چٽڪيون ته imports ۽ “”فلسطين ۾ ڪيو”” وارن جي وچ ۾ فرق سان، مقامي 70 سيڪڙو کڻندا ڪيو شين جي ضرورت وڃي ها.

محمد يوسف، زيتون ڪاٺ جي فئڪٽري سان هڪ ڪاٺ craftsman، جي imports تي scoffs.

“”اهو به چڱو نه آهي، هي بهتر آهي،”” ته هن کي هڪ مرڪ جيئن هن ورجن مريم جي شخصيت تي ڪم سان چيو.

واپسي جي ڪھڙين نعمتن تحفن جو دڪان، جولي Deler، 24 تي، جرمني مان هڪ سياح، هڪ ننڍي زيتون ڪاٺ جي هڪ فلسطيني craftsman جي ڪيو اٺ خريد ڪيو.

“”مون کي مقامي ڪيو رجوع ڇاڪاڻ ته مون کي مقامي ماڻهو جي حمايت ڪرڻ چاهيو ٿا،”” هوء چيو.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
සහයෝගය යන්ත්රය පරිවර්තනය: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.chroniclet.com/national-news/2016/12/21/In-little-town-of-Bethlehem-artisans-take-on-Chinese-knockoffs.html

බෙත්ලෙහෙම් කුඩා නගරයක් තුළ, ශිල්පීන් චීන අහ්හ් මත ගත

බෙත්ලෙහෙම්, බටහිර බැංකුව (පුද්ගලනාශක) — නත්තල් ළඟා වන අතර වන්දනාකරුවන්ට හා සංචාරකයින්ට පැමිණීමට පටන් ගෙන ඇත, බෙත්ලෙහෙම පටු වීදි හා නිවාසයේ පෙල බව සමරු කඩ සාප්පු වැළ නොකැඩී පැමිණෙමින්, යේසුස් උපන් ස්ථානය ලෙස සම්මානයට පාත්ර බයිබලානුකුල නගරයේ.

එහෙත්, අමුත්තන් ඔවුන් සමඟ ආපසු ගෙදර ශුද්ධ ඉඩම් කෑල්ලක් ගන්න තෝරා විට, ඔවුන් වඩා හොඳ ලේබල් පරීක්ෂා කර බලන්න. බොහෝ සිහිවටන — බටහිර ඉවුරේ නගරයේ වෙළඳ ලකුණු කොන්තයක් පබළු ඇතුළු — ප්රධාන වශයෙන් චීනය, පිටරට සිට ආනයනය කරන්නේ.

සමරු කඩ සාප්පු කුඩා අංකය, දැන් ප්රවණතාවය සටන් කිරීමට උත්සාහ මෙහි පලුම නිෂ්පාදන පාහේ ඔවුන්ගේ රාක්ක ෙතොග ගබඩා කර ඇත. සාප්පු හිමියන් තම කීටැග් වඩා මිල අධික විය හැක අතර, ගුණාත්මක වඩා හොඳ වන අතර, ඔවුන් අරගල ආර්ථිකයට වැදගත් සහයක් ලබා බවයි.

“”මම ඒ චුම්බක තියෙන්නේ, එක දෙයක් හැර විදෙස් වන බව කිසිම දෙයක් තියෙනවා. එය ලාභ සඳහා අලෙවි සහ ජනතාව ඔවුන් අවශ්ය බව දෙයක්,”” Bassem Giacaman ද ආශීර්වාද තෑගි සාප්පු හා ඔලිව් දැව කර්මාන්ත ශාලාව හිමිකරු පවසයි. “”මම වැඩ දේශීය ආර්ථිකයට තබා ගත හැකි නිසා වෙන හැම දෙයක්ම එක්කෝ කොබැඳි නැත්නම් ස්ථානීකව නොපවතියි සාදා ඇත.””

සමහර 120,000 සෙනඟ වන ඉශ්රායෙල් සංචාරක අමාත්යාංශය අනුව, ඉන් අඩක් ක්රිස්තියානි, මේ නිවාඩු කාලයේදී ශුද්ධ ඉඩම් වලට පැමිණීමට බලාපොරොත්තු වේ.

බොහෝ ගෝලීයකරණය සෑම තැනකම වෙන මෙන් එහි ලාංඡනය ඉතිරි වී ඇති අතර, බෙත්ලෙහෙම, සංචාරය කරනු ඇත. නත්තල් සිහිවටන ඇතුළු විදේශ කරන ලද ශිල්ප, විශේෂයෙන් චීන අය, මෙහි වෙළෙඳපොළ විශාල කොටසක් නියෝජනය කිරීම සඳහා පැමිණ ඇති. කිසිදු නිල සංඛ්යා ලේඛන පවතින අතර, දේශීය නිලධාරීන් හා ව්යාපාරිකයින් නිෂ්පාදන වලින් අඩක් පමණ ඇස්තමේන්තු, සමහර විට වැඩි, ආනයනය කරන්නේ.

Giacaman ඔවුන් බොහෝ ප්රති යටින් කුඩා කොටුව තුල සඟවා, ඔහුගේ ගබඩා පමණක් මෙරටට ආනයනය නිෂ්පාදන කිහිපයක් සිටියි. ඔහු ගනුදෙනුකරුවන් පෙන්වන්න පලස්තීන කරන ලද අය සන්සන්දනය ඔවුන් පිටතට ගනී.

“”මෙම චීනයේ කළ ප්ලාස්ටික් යේසුස් දරුවා වන අතර මෙම බෙත්ලෙහෙමේ කළ පිඟන් එක වන අතර, මම මේ කරන්න බව ඔලීව ලී rosaries හා චීන හැකියි,”” ඔහු, ආඩම්බරයෙන් ඔහු පැවසීය පිළිබඳ උසස් අත්කම් දේ පෙන්වනවා පවසයි එක්කෝ කොබැඳි නැත්නම් ස්ථානීකව නොපවතියි භාණ්ඩ විය.

බෙත්ලෙහෙමේ පලස්තීනුවන් ඔවුන්ගේ අනාගත රාජ්ය කොටසක් වනු ඇත බලාපොරොත්තු වෙනවා ප්රදේශය වාඩිලාගෙන, බටහිර ඉවුර වේ. සංචාරක ව්යාපාරය නිසා ඊශ්රායල් සීමා කොටසක්, ශක්තිමත් මට්ටමක, නමුත් ආර්ථිකයේ සෙසු දිගු පුස්කමින් තිබේ. සංචාරකයන් නගරය කරා ඊශ්රායෙල් වෙන් බාධකයක් දී මුර කපොල්ල හරහා සමත් විය යුතුය.

මෙම “”සංචාරය පලස්තීන මධ්යස්ථානය,”” ගල් පඩි පෙළක් උප්පත්ති පල්ලිය සිට සිය ගණනක් විතරයි මීටර් (යාර) ඔස්සේ වසර 200 ක් පැරණි නිවසක් පිහිටා ඇති “”පලස්තීනයේ Made”” ලේබලය ප්රවර්ධනය කරයි.

“”ආනයනය නිෂ්පාදන විශාල ගලා ඒම තියෙනවා සහ සාම්ප්රදායික ශිල්ප ගොඩක් ක්රමයෙන් පහත බසිමින් පවතින,”” Samy Khoury, මෙම මධ්යස්ථානයේ නිර්මාතෘ සහ සාමාන්ය කළමනාකරු එස්.

මීට වසර පහකට පෙර අන්තර්ජාල ගබඩා හා ගමන් මඟ පෙන්වීමක් ලෙස ආරම්භ කරන ලද සංචාරය පලස්තීන මධ්යස්ථානය, පලස්තීන භූමි ප්රදේශ පුරා හා ජෝර්දානයේ පලස්තීන සරණාගත කඳවුරුවල වැඩමුළු හා නිවෙස් පාදක ශිල්පීන් 100 කට ආසන්න සමග ක්රියා කරයි.

එය ඔලිව් දැව rosaries හා මුතු ආභරණ අම්මා වගේ නත්තල් සම්බන්ධ අය ඇතුළු පලස්තීන සම්ප්රදායික කලා, දක්වයි. මෙම මධ්යස්ථානය ස්වාධීන සංචාරකයන් ඉලක්ක සහ එහි ව්යාපාර සඳහා සාධාරණ වෙළඳාම ප්රවේශය ගනී.

එකම පලස්තීන කරන ලද නිෂ්පාදන අලෙවි කිරීමට උත්සාහ අභියෝග සමඟ එන.

ඇතැම් ඒවා “”යන නිෂ්පාදකයන්, කොපමණ නිෂ්පාදන ධාරිතාව දෙන්න පුළුවන් අවබොධ, අඛණ්ඩතාව සහ ගුණාත්මක බව, දකුණු ඉදිරියට ඇති කාලය පවත්වා ගැනීම””, Khoury පැහැදිලි කළේය.

එවිට මිල නිකුත් තියෙනවා.

මහෙර් Canawati එම ත්රී පතුරුවලින් සමරු වෙළඳසැල් හිමියාගෙන් එක්කෝ කොබැඳි නැත්නම් ස්ථානීකව නොපවතියි, තෑගි සාදා පවා නැවත තුළ දැව වැඩමුළුව ඇත විකුණයි. එහෙත්, ඔහු මෙන්ම ආනයන සඳහා වැඩි ඉඩක් කරයි.

“”අපි විවිධ අයවැය සමග විවිධ වෙළඳ හා විවිධ වන්දනාකරුවන් නිසා අපි අපේ කඩේ වෙළඳ භාණ්ඩ, සියලු වර්ගවල අරගෙන යන්න,”” පවුලේ 16 වන සියවසේ සිට බැතිමතුන්ට ලබාදී ඇත Canawati පැවසීය.

Canawati ඔහු තම පාරිභෝගිකයන් විකල්ප දුන්නොත් කොට, ඔහු වෙනස්කම් ගැන පැහැදිලි ය.

“”බවට පත් කරනු-in-චීන rosaries ක දුසිම් $ 25 සඳහා දේශීය වශයෙන් අලෙවි දුසිමකට අතර $ 4 විකුණනවා,”” ඔහු කිව්වා. “”මෙම සිදු වීම-චීන යේසුස් ළදරුවන් $ 20 සඳහා විකුණා බෙත්ලෙහෙමේ අය $ 64 විකුණනවා.””

යාත්රා වැඩමුළුව හිමියන් ආනයන විදිහ ගැන දොස් අතර, සෑම කෙනෙකුටම ආනයන දේශීය වෙළෙන්දෝ සහ ශිල්පීහු බරපතල තර්ජනය කර විශ්වාස කරයි.

“”එය ව්යාපාරයක්,”” සමීර් Hazboun, වාණිජ කටයුතු, බෙත්ලෙහෙම වාණිජ මණ්ඩල සභාපති පවසයි. “”මම කාටවත් නිසා ආනයන ව්යාපාර වීගෙන දැනුවත් නැහැ.””

අලි අබු Srour, පලස්තීන සංචාරක අමාත්යාංශය අධ්යක්ෂ ජනරාල්, රජය දේශීය නිෂ්පාදකයා හා දේශීය වෙළෙන්දෝ ආරක්ෂා කිරීමට, එහි සංචාරක නීති යාවත්කාලීන කිරීමට උත්සාහ කරන බවයි.

යෝජිත නීති රෙගුලාසි යටතේ, සාප්පු හිමියන් ආනයන හා “”පලස්තීනයේ Made”” අය අතර වෙනස හඳුනා බව පැහැදිලි ලේබල් සහිත එක්කෝ කොබැඳි නැත්නම් ස්ථානීකව නොපවතියි, නිෂ්පාදිත නිෂ්පාදනයන් සියයට 70 ක් ඉටු කිරීමට අවශ්ය වනු ඇත.

මුහම්මද් යුසුෆ්, මෙම ඔලිව් දැව කර්මාන්ත ශාලාව සමඟ දර හස්ත කර්මාන්තයක් ආනයන අපහාසයට.

“”එය හොඳ දෙයක් නෙමේ, මේ නම් හොඳයි,”” ඔහු කන්යා මරිය චරිතයක් මත වැඩ ලෙස සිනාවක් පවසයි.

නැවත ආශීර්වාද තෑගි ෂොප්, ජුලී Deler, 24 හි, ජර්මනිය සිට සංචාරක, පලස්තීන හස්ත කර්මාන්තයක් විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද කුඩා ඔලිව් දැව ඔටුවා මිලදී ගත්තා.

“”මම වාසීන් සහයෝගය දෙන්න ඕනේ නිසා මම මෙහි පලුම වඩාත් කැමති,”” ඈ පැවසුවා ය.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podpora strojový preklad: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.chroniclet.com/national-news/2016/12/21/In-little-town-of-Bethlehem-artisans-take-on-Chinese-knockoffs.html

V malom meste Betleheme, remeselníci vziať na čínske knockoffs

BETLÉM, Západný breh (AP) — Vianoce sa blížia a pútnici a turisti začali prísť, zhlukovaniu obchody so suvenírmi, ktoré lemujú úzke uličky a uličky Betlehema, biblického mesta uctievaný ako Ježišovho narodenia.

Ale keď návštevníci rozhodnú vziať kus Svätej zeme späť domov s nimi, aby lepšie kontrolovať štítky. Mnoho upomienkové predmety — vrátane ochranná známka ruženec meste západného brehu je — sa dováža zo zahraničia, predovšetkým Čína.

Malé množstvo obchodov so suvenírmi sa teraz snaží bojovať proti trendu, skladovať svoje police takmer výhradne s lokálne vyrobené produkty. Obchodníci hovoria, že zatiaľ čo ich výrobky môžu byť drahšie, kvalita je oveľa lepšia a dávajú dôležitý impulz k sužovanej ekonomike.

“”Nemám nič, ktorý je vyrobený v zámorí až na jednu vec, to je magnety. Je to niečo, čo sa predáva za lacné a ľudia ich chcú,”” povedal Bassem Giacaman, majiteľ požehnanie suveníry a olivové drevo Factory. “”Všetko ostatné je vyrobená lokálne, takže môžem mať miestnu ekonomiku pracovať.””

Niektorí 120.000 ľudí sa očakáva, že k návšteve Svätej zeme v tejto sezóne, polovica z nich kresťana, podľa izraelského ministerstva cestovného ruchu.

Mnohí navštívi Betlehem, kde globalizácia zanechal svoju stopu ako všade inde. Zahraničné-vyrobené remeslá, najmä tie čínske, prišli predstavujú veľkú časť trhu tu, vrátane vianočných suvenírov. Aj keď neexistujú žiadne oficiálne štatistiky, miestni úradníci a podnikatelia odhadujú, že takmer polovica výrobkov, možno viac, sú importované.

Giacaman udržuje len pár dovážaných výrobkov vo svojom obchode, väčšina z nich skrytý v malej krabičke pod pultom. Vezme ich von ukázať zákazníkom, a porovnať ich s tie palestínsko-vyrobené.

“”Ide o plastový Ježiš dieťa vyrobené v Číne, a to je keramický jeden vyrobený v Betleheme, a to sú olivové drevo ruženca, že som volať a tie čínske,”” povedal pyšne ukazujú, čo povedal, bolo lepšie ako remeselné lokálne vyrobený tovar.

Betlehem je na západnom brehu Jordánu, okupované územie Palestínčania dúfajú budú súčasťou ich budúceho štátu. Cestovného ruchu zostáva silná, ale zvyšok ekonomiky už dlho trpela, z časti kvôli izraelským obmedzenia. Turisti musia prejsť kontrolným stanovišťom v separačnej bariéry Izraela dosiahnuť mesto.

“”Návšteva Palestína Center””, sa nachádza v 200 rokov starom dome po kamennom schodisku, len pár sto metrov (yardov) od kostola Narodenia Pána, podporuje “”Made in Palestíne”” label.

“”Je tu veľký príliv dovážaných výrobkov a mnoho tradičných remesiel sa postupne znižuje,”” povedal Samy Khoury, centrum zakladateľ a generálny manažér.

Návšteva Palestíny Center, ktorá začala ako on-line obchodu a cestovného sprievodcu pred piatimi rokmi, spolupracuje s takmer 100 workshopov a domáce báze remeselníkov po celom palestínskom území a v palestínskych utečeneckých táboroch v Jordánsku.

Je vybavený palestínskych tradičné remeslá, vrátane tých Christmas súvisiacich, ako sú olivové drevo ružencov a perleťou ornamenty. Centrum sa zameriava na nezávislé cestovateľov a trvá spravodlivého obchodu prístup k svojej činnosti.

Snaží predať iba palestínsko-vyrobené produkty prichádza s výzvami.

“”Udržiavanie konzistenciu a kvalitu, ten správny čas potrebný, zisťuje, koľko výrobné kapacity môžu výrobcovia dať,”” sú niektoré z nich, vysvetlil Khoury.

Potom je tu otázka ceny.

Maher Canawati, majiteľ tromi oblúky suvenírov, predáva lokálne vyrobené darčeky a má dokonca aj drevo dielňu v chrbte. Ale stále priestor pre dovoz rovnako.

“”Musíme niesť všetky druhy tovaru v našom obchode, pretože máme rôzne trhy a rôzne pútnikov s rôznymi rozpočtami,”” povedal Canawati, ktorého rodina poskytuje služby pre pútnikov od 16. storočia.

Canawati povedal, že chce dať svoje možnosti zákazníkom, a to je jasné, o rozdieloch.

“”Tucet ružencov Made in Číne predávať za $ 4, zatiaľ čo tucet lokálne vyrobené predávať za 25 $,”” povedal. “”Ježiš deti Made in Číne predávať za 20 $ a tie Bethlehem predávať za $. 64″”

Kým majitelia remeselnícka dielňa sťažovať dovozu zo zahraničia, nie každý verí, že dovoz vážne ohrozená miestnych obchodníkov a remeselníkov.

“”Je to vec,”” povedal Samir Hazboun, predseda Betlehemskej obchodnej komory. “”Nie som si vedomý niekto beží von obchodu kvôli dovozu.””

Ali Abu Srour, generálny riaditeľ palestínskej cestovný ruch ministerstva povedal, že vláda sa snaží, aby aktualizovala svoje právne predpisy v oblasti cestovného ruchu na ochranu miestnych výrobcov a obchodníkov.

Podľa navrhovaných pravidiel, obchodníci by byť vyžadované, aby 70 percent lokálne vyrábané výrobky, s jasnými popisky, ktoré rozlišujú medzi dovozom a “”Made in Palestine”” ones.

Muhammad Yusuf, drevo remeselník s olivové drevo Factory, posmieva dovozu.

“”Nie je to dobré, je to lepšie,”” povedal s úsmevom, keď pracoval na postavu Panny Márie.

Po návrate do Požehnanie suveníry, Julie Deler, 24, turista z Nemecka, kúpil malý olivové drevo ťava vyrobený palestínskeho remeselníka.

“”Dávam prednosť lokálne vykonať, pretože chcem podporiť miestnych obyvateľov,”” povedala.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podpora za strojno prevajanje: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.chroniclet.com/national-news/2016/12/21/In-little-town-of-Bethlehem-artisans-take-on-Chinese-knockoffs.html

V majhnem mestu Betlehem, obrtniki se na kitajskih Knockoffs

BETHLEHEM, Zahodni breg (AP) — Božič se približuje in romarji in turisti so se začeli, da pridejo, izrivanje trgovinah s spominki, ki črte ozkih ulicah in ulicah Betlehema, svetopisemskega mesta resnico kot Jezusovem rojstnem kraju.

Toda, ko obiskovalci odločijo, da bodo del Svete dežele nazaj domov z njimi, bolje preverite oznake. Veliko spominki — tudi blagovna znamka rožni venec kroglice mestnih West Bank je — so uvoženi iz tujine, predvsem Kitajska.

Manjše število trgovin s spominki so sedaj poskuša boriti trend, skladiščenje svoje police skoraj izključno z lokalno izdelane izdelke. Trgovci pravijo, da je kakovost, medtem ko lahko njihovi izdelki dražji veliko bolje in dajejo pomembno spodbudo borijo gospodarstva.

“”Imam ničesar, kar je narejeno v tujini, razen za eno stvar, to je magneti. To je nekaj, kar se prodaja za poceni in ljudje jih želijo,”” je dejal Bassem Giacaman, lastnik Blagoslovil Gift Shop in Olive Wood Factory. “”Vse ostalo je na lokalni ravni, da bom lahko vodijo lokalno gospodarstvo deluje.””

Nekateri 120.000 ljudi se pričakuje, da bodo obiskali Sveto deželo ta počitniški sezoni, polovica jih je kristjan, v skladu z ministrstva za turizem Izraela.

Veliko bo obiskal Betlehem, kjer je globalizacija tekme svoj pečat kot povsod drugje. Tuji izdelanih obrti, predvsem kitajski tisti, ki so prišli, da predstavlja velik del trga tukaj, vključno z božičnimi spominke. Čeprav ni uradne statistike, lokalni uradniki in poslovneži ocenjujejo, da skoraj polovico izdelkov, morda več, se uvozi.

Giacaman ohranja le nekaj uvoženih izdelkov v svoji trgovini, večina od njih skrito v majhno škatlo pod števec. Jih je potrebno ven pokazati strankam in jih primerjajo s palestinskim-made podjetja.

“”To je plastična Jezus otrok, izdelane na Kitajskem, in to je keramika ena je v Betlehemu, in to so oljčnega lesa rožne vence, ki sem omogočajo in kitajske tiste,”” je dejal, ponosno kažejo, kar je po njegovih besedah ​​vrhunske izdelave od lokalno iz blaga.

Betlehem je na Zahodnem bregu, zasedeno ozemlje Palestinci upajo, da bo del njihove bodoče države. Turizem ostaja močna, vendar pa preostali del gospodarstva že dolgo languished, deloma zaradi izraelskih omejitev. Turisti morajo iti skozi kontrolne točke v ločevanja pregrade Izraela, da bi dosegli mesto.

»Obišči Palestine Center””, ki se nahaja v 200 let stari hiši ob kamnito stopnišče le nekaj sto metrov (dvorišč) iz cerkve Kristusovega rojstva, spodbuja nalepko “”Made in Palestine””.

“”Obstaja velik pritok uvoženih izdelkov in veliko tradicionalnih obrti se postopoma zmanjšuje,”” je dejal Samy Khoury, center je ustanovitelj in generalni direktor.

Obisk Palestine Center, ki se je začel kot spletni trgovini in turističnega vodnika pred petimi leti, deluje s skoraj 100 delavnic in na domu obrtnikov vsej palestinskih ozemljih in v palestinskih begunskih taboriščih v Jordaniji.

Ima palestinske tradicionalne obrti, vključno s povezanimi-Božič, kot so tiste lesene Rožnega venca oljk in Sedef okraske. Center je namenjen neodvisne popotnike in traja pristop pravične trgovine, svoje poslovanje.

Poskus, da bi prodajali samo palestinsko-made izdelkov prihaja z izzivi.

“”Ohranjanje usklajenost in kakovost, pravi pretočnega časa, ugotoviti, koliko je proizvodna zmogljivost lahko proizvajalci dati,”” so nekateri izmed njih, je pojasnil Khoury.

Potem je tu še vprašanje cene.

Maher Canawati, lastnik trgovine s spominki Three Arches, prodaja lokalno made darila in ima celo delavnico lesa v hrbet. Ampak on drži prostor za uvoz, kot dobro.

“”Mi smo za izvedbo vseh vrst blaga v naši trgovini, ker imamo različne trge in različne romarje z različnimi proračunov,”” je dejal Canawati, čigar družina je zagotovil storitve za romarje od 16. stoletja.

Canawati dejal, da želi, da bi svojim strankam možnosti, in je jasno, o razlikah.

“”Ducat Rožnega venca na-na-na Kitajskem prodal za 4 $, medtem ko ducat lokalno, ki prodajajo za 25 $,”” je dejal. “”The Jesus dojenčki made-in-Kitajskem prodal za 20 $, in tisti, Betlehem prodajajo za 64 $.””

Medtem ko lastniki obrtnih delavnic godrnjajo o tujih uvoza, ne vsakdo prepričan, da je uvoz, so resno ogrožene lokalnih trgovcev in obrtnikov.

“”To je posel,”” je dejal Samir Hazboun, predsednik Bethlehem zbornice. “”Nisem seznanjen z nikomer, ki teče iz poslovanja zaradi uvoza.””

Ali Abu Srour, generalni direktor palestinskega turizem ministrstva, je dejal, vlada poskuša posodobiti svoje turistične zakone za zaščito lokalnih proizvajalcev in trgovcev.

V skladu s predlaganimi predpisi, bi bilo potrebno trgovce za izvedbo 70 odstotkov lokalno izdelane izdelke, z jasnimi etiketami, ki razlikujejo med uvozom in “”Made in Palestine”” narave.

Mohamed Jusuf, les obrtnik z Olive Wood Factory, scoffs na uvoz.

“”To ni dobro, to je bolje,”” je dejal z nasmehom, ko je delal na sliki Marije.

Nazaj na Blagoslovil Gift Shop, Julie deler, 24, turist iz Nemčije, kupil majhno oljčnega lesa kamelo, ki jo palestinski obrtnika.

“”Raje lokalno je zato, ker želim, da podpirajo domačini,”” je dejala.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Taageerada turjumaadda mashiinka: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.chroniclet.com/national-news/2016/12/21/In-little-town-of-Bethlehem-artisans-take-on-Chinese-knockoffs.html

In magaalada yar oo reer Beytlaxam ahaa, farsamo qaadan on knockoffs Chinese

Beytlaxam, West Bank (AP) — Christmas socdo iyo dad sodcaal ah iyo dalxiisayaasha ay bilaabeen in ay timaado, jiidhaya dukaamo xusuus ah in saf jidadka cidhiidhi iyo luuqyo oo reer Beytlaxam ahaa, magaalada kitaabiga ah uga baqi jireen sida ku dhashay Ciise ah.

Laakiin marka martidu ay doortaan in ay qaataan xoogaa yar oo Land Quduuska ah dib iyaga waxaa la jiray, waxay si fiican u fiiri waraaqda ku dhegsan. qadiin badan — oo ay ku jiraan kuul imisaa summad magaalada ee West Bank — waxaa laga keeno dibadda, inta Shiinaha.

Tiro yar oo dukaamo xusuus ah ayaa isku dayaysa in ay la dagaallamaan dhaqankan, kaydsato armaajo oo ay ku dhowaad si gaar ah ula soo saarka gudaha sameeyey. Dukaanlayda ayaa sheegaya in halka alaabtaadu ay laga yaabaa in ay qaali, tayada aad uga fiican yahay oo ay xoojin muhiim ah dhaqaalaha dhibtoonaya siin.

“”Waxaan wax la sameeyo dibada marka laga reebo hal wax helay, taas ayaana ah magnet-ka. Waa wax iibiya for cheap iyo dadka rabto,”” ayuu yiri Bassem Giacaman, milkiilaha of Shop Barako Gift iyo The Olive Wood Factory. “”Wax walba oo kale oo laga sameeyey degaanka si u sii heli karaa dhaqaalaha maxalliga ah ka shaqeeya.””

Qaar ka mid ah 120,000 oo qof ayaa la filayaa in ay booqdaan Land Quduuska ah xilli fasax this, oo badhkood wuxuu Christian, sida ay sheegtay Wasaaradda Dalxiiska Israa’iil ee.

Qaar badan oo booqan doona Beytlaxam, halkaas oo adduunka ka tagay ay qorid sida meel kasta oo kale. farsamada Dibadda-dhigay, gaar ahaan kuwa dalka Shiinaha, ayaa u yimid in ay matalaan qayb weyn oo ka mid ah suuqa halkan, oo ay ku jiraan qadiin Christmas. Inkasta oo aanay jirin tirakoob rasmi ah, madaxda maxalliga ah iyo ganacsato qiyaaseen in ku dhawaad ​​kala bar badeecada, laga yaabee in ka badan, waxaa laga keeno.

Giacaman hayaa kaliya waxyaabaha yar keeno in uu dukaanka, wax badan oo ka qarsoon ee sanduuq yar counter a hoose jira. Wuxuu iyaga ku soo si ay u muujiyaan macaamiisha iyo la isbarbardhigo in kuwa Falastiiniyiinta-dhigay.

“”Tani waa Ciise ilmaha caag ka dhigay in Shiinaha iyo tani waa mid ka mid ah dhoobada sameeyey Beytlaxam, oo kuwanu waa rosaries ah qoryo saytuun ah in waxaan ka dhigi iyo kuwa Chinese,”” ayuu yiri, kibir muujinaya waxa uu sheegay in uu ahaa farsamada sare oo ka mid ah degaanka dhigay alaab.

Beytlaxam waa ku taal West Bank, qabsadeen dhul Falastiin rajeynayaa qayb ka mid ah gobolka mustaqbalka noqon doonaa. Dalxiiska ayaa weli xoog, laakiin inta kale ee dhaqaalaha ayaa muddo dheer caatowday, in qayb ka mid ah sababta oo xayiraad Israeli. Dalxiisayaal waa iyada oo isbaaro ku taalla Israa’iil ayaa caqabad kala go’ida noqotay in ay gaaraan magaalada.

“”Booqashada Palestine Center,”” ayaa ku yaalla guri 200-sano jir ah oo ay la socdaan Sallaan dhagax keliya dhowr boqol oo mitir (yards) ka The Church of dhalatay, oo kor u ah “”Made in Palestine”” calaamad.

“”Waxaa jira qulqulaya weyn ee alaabta dibadda laga keeno iyo wax badan oo farsamada gacanta dhaqanka waxaa si tartiib tartiib ah hoos u,”” ayuu yiri Samy Khoury, xarunta ayaa ah aasaasaha iyo agaasimaha guud.

Booqo Palestine Center The, kaas oo bilowday sida dukaanka iyo safarka hage online shan sano ka hor, iyada oo ku dhowaad 100 siminaaro iyo farsamo guriga ku salaysan oo dhan dhulalka Falastiiniyiinta iyo xerooyinka qaxootiga Falastiiniyiinta ee Urdun ka shaqeeya.

Waxaa qoreysa farsamada dhaqanka Falastiiniyiinta, oo ay ku jiraan kuwa la xiriira Christmas-sida rosaries qoryo saytuun ah, iyo hooyadeed isku sharrixi ahaaba. Xaruntu waxay diirada safarka ah oo madax banaan oo qaadataa hab ganacsi cadaalad ah si ay ganacsi.

Isku dayga in la iibiyo alaabta Falastiin-dhigay kaliya yimaado loolan.

“”Joogtaynta joogta ah oo tayo leh, waqtiga saxda ah hogaanka, aad ogaato inta ay le’eg tahay awoodda wax soo saarka saarayaasha ku siin karaan,”” waxaa ka mid ah iyaga ka mid ah, sharxay Khoury.

Markaas waxaa jira arrinta qiimaha.

Maher Canawati, milkiilaha dukaanka xusuus ah Saddex meelaheeda dedan, iibiya gudaha sameeyey hadiyado iyo xataa leeyahay warshad qoryo dhabarka ah. Laakiin wuxuu ku hayaa meel laga keeno iyo sidoo.

“”Waxaan leenahay si ay u fuliyaan dhammaan noocyada baayacmushtari dukaanka noo sababtoo ah waxaan heysanaa suuqyada kala duwan iyo dad sodcaal ah oo kala duwan la miisaaniyadda kala duwan,”” ayuu yiri Canawati, kuwaas oo qoys ayaa la siiyaa adeegyo dad sodcaal ah tan iyo qarnigii 16aad.

Canawati ayaa sheegay in uu doonayo in uu siiyo macaamiisha fursadaha, iyo inuu yahay cad oo ku saabsan farqiga u.

“”Darsin A of rosaries sameeyey-in-China iibin $ 4 halka darsin ah oo lagu sameeyay gudaha iibiyay waayo, $ 25,”” ayuu yiri. “”The sameeyey-in-China Ciise ilmaha iibisaa $ 20 oo ah kuwa Beytlaxam iibin $ 64.””

Iyadoo milkiilayaasha warshad farsamada gunuunecina ku saabsan arrimaha dibadda laga keeno, qof kasta oo aan aaminsan in laga keeno ayaa si dhab ah ugu hanjabay ganacsatada maxalliga ah iyo farsamo.

“”Waa ganacsi,”” ayuu yiri Samir Hazboun, Guddoomiyaha Beytlaxam Chamber of Commerce. “”Waxaan ka war qof qulqulaya ka ganacsiga sababtoo ah laga keeno ma ihi.””

Ali Abu Srour, agaasimaha guud ee Wasaaradda Dalxiiska Falastiiniyiinta, ayaa sheegay in xukuumaddu isku dayayso in ay cusboonaysiiso sharciyada dalxiiska si ay u ilaaliyaan saarayaasha maxalliga ah iyo baayacmushtariyadii.

Under xeerarka la soo jeediyay, dukaanlayda in loo baahan doono si ay u fuliyaan boqolkiiba 70 alaabta gudaha lagu sameeyo, la sumadaha cad in la kala saaro laga keeno iyo “”Made in Palestine”” kuwa.

Muhammad Yusuf, nin saanac ahu qoryo Olive Wood Factory The a, ruxay laga keeno ah.

“”Ma ahan wax wanaagsan, tani waa ka fiican,”” ayuu yiri isagoo dhoolacadeynaya sida uu ka shaqeeyay on tirada a of Mary Virgin ah.

Back ee Shop Barako Gift ah, Julie Deler, 24, dalxiis ka Germany, iibsaday geel ah oo qoryo saytuun yar by saanac ahu ay Falastiin ka dhigay.

“”Waxaan jecel degaanka dhigay sababtoo ah waxaan doonayaa in ay taageeraan dadka deegaanka ah,”” ayay tiri.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Apoyo a la traducción automática: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.chroniclet.com/national-news/2016/12/21/In-little-town-of-Bethlehem-artisans-take-on-Chinese-knockoffs.html

En pequeña ciudad de Belén, artesanos adquieren imitaciones chinas

BELÉN, Cisjordania (AP) — La Navidad se acerca y peregrinos y turistas han comenzado a llegar, llenando las tiendas de recuerdos que bordean las estrechas calles y callejones de Belén, la ciudad bíblica reverenciado como lugar de nacimiento de Jesús.

Pero cuando los visitantes optan por tomar un pedazo de Tierra Santa en casa con ellos, mejor comprobar las etiquetas. Muchos recuerdos — incluyendo las cuentas del rosario marca comercial de la ciudad cisjordana — son importados del extranjero, principalmente de China.

Un pequeño número de tiendas de recuerdos están ahora tratando de luchar contra la tendencia, el almacenamiento de sus estantes casi exclusivamente con productos de fabricación local. Los comerciantes dicen que mientras que sus productos pueden ser más caros, la calidad es mucho mejor y le dan un importante impulso a la economía en dificultades.

“”Tengo lo que se hace en el extranjero, excepto por una cosa, eso es los imanes. Es algo que vende más barato y la gente los quiere””, dijo Bassem Giacaman, propietario de la tienda de regalos y bendiciones La fábrica de madera de olivo. “”Todo lo demás se hace a nivel local para que pueda mantener la economía local que trabaja.””

Se espera que unas 120.000 personas a visitar la Tierra Santa en esta temporada, la mitad de ellos cristianos, según el Ministerio de Turismo de Israel.

Muchos visitar Belén, donde la globalización ha dejado su huella como en todas partes. artes hechos a extranjeros, especialmente los chinos, han llegado a representar una gran parte del mercado de aquí, incluyendo recuerdos de Navidad. Si bien no hay estadísticas oficiales, las autoridades locales y empresarios estiman que casi la mitad de los productos, tal vez más, son importados.

Giacaman mantiene sólo unos pocos productos importados en su tienda, la mayoría de ellos escondido en una pequeña caja debajo de un mostrador. Los lleva a cabo para mostrar a los clientes y compararlos con los de palestinos hecho.

“”Este es un Jesús del bebé de plástico fabricado en China y esto es una cerámica hecha en Belén, y estos son los rosarios de madera de olivo que hago y los chinos””, dijo, con orgullo que muestran lo que dijo era la mano de obra superior de la bienes de fabricación local.

Belén está en Cisjordania, territorio los palestinos esperan que será parte de su futuro estado ocupado. El turismo sigue siendo fuerte, pero el resto de la economía ha languidecido mucho tiempo, en parte debido a las restricciones israelíes. Los turistas deben pasar por un puesto de control en la barrera de separación de Israel de llegar a la ciudad.

El “”Centro de visitas Palestina””, ubicado en una casa de 200 años de edad, a lo largo de una escalera de piedra a pocos cientos de metros (yardas) de la Iglesia de la Natividad, promueve una etiqueta “”Made in Palestine””.

“”Hay una gran afluencia de los productos importados y una gran cantidad de artesanías tradicionales están disminuyendo gradualmente””, dijo Samy Khoury, el fundador y gerente general de centro.

La visita Palestina Center, que comenzó como una tienda y guía de viaje en línea hace cinco años, trabaja con cerca de 100 talleres y artesanos en el hogar a través de los territorios palestinos y en campos de refugiados palestinos en Jordania.

Cuenta con artesanía tradicional palestinos, entre ellos los relacionados con la Navidad como rosarios de madera de olivo y madre de adornos de perlas. El centro se dirige a los viajeros independientes y toma un enfoque de comercio justo a su negocio.

Tratando de vender sólo productos hechos-palestino viene con desafíos.

“”Mantener la consistencia y la calidad, el tiempo de espera adecuado, para calcular la cantidad capacidad de producción de los productores pueden dar””, son algunos de ellos, explicó Khoury.

Luego está la cuestión de precio.

Maher Canawati, dueño de la tienda de recuerdos Tres Arcos, vende regalos de fabricación local e incluso tiene un taller de madera en la parte posterior. Pero sigue espacio para las importaciones también.

“”Tenemos que llevar a todo tipo de mercancía en la tienda porque tenemos diferentes mercados y diferentes peregrinos con diferentes presupuestos,”” dijo Canawati, cuya familia ha proporcionado servicios a los peregrinos desde el siglo 16.

Canawati dijo que quiere dar a sus clientes opciones, y es claro acerca de las diferencias.

“”Una docena de rosarios fabricados en China, se venden por $ 4, mientras que una docena de venta de fabricación local por $ 25″”, dijo. “”Los bebés de Jesús fabricados en China, se venden a $ 20 y los Bethlehem venden por $ 64.””

Mientras que los dueños de talleres de artesanía se quejan de las importaciones extranjeras, no todo el mundo cree que las importaciones han amenazado seriamente a los comerciantes y artesanos locales.

“”Es un negocio””, dijo Samir Hazboun, presidente de la Cámara de Comercio de Belén. “”No estoy al tanto de cualquier persona que ejecute fuera del negocio a causa de las importaciones””.

Ali Abu Srour, director general del Ministerio de Turismo palestino, dijo que el gobierno está tratando de actualizar sus leyes de turismo para proteger a los productores y comerciantes locales.

Bajo las regulaciones propuestas, serían necesarios los comerciantes para llevar a 70 por ciento de los productos de fabricación local, con etiquetas claras que distinguen entre las importaciones y “”Made in Palestine”” queridos.

Muhammad Yusuf, un artesano de la madera con la fábrica de madera de olivo, se burla de las importaciones.

“”No es bueno, esto es mejor””, dijo con una sonrisa mientras trabajaba en una figura de la Virgen María.

De vuelta en la tienda de regalos Bendiciones, Julie Deler, de 24 años, un turista de Alemania, compró un pequeño camello de madera de olivo hecho por un artesano palestina.

“”Yo prefiero fabricación local porque quiero apoyar a la gente del lugar,”” dijo.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Rojongan panarjamahan mesin: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.chroniclet.com/national-news/2016/12/21/In-little-town-of-Bethlehem-artisans-take-on-Chinese-knockoffs.html

Dina saeutik kota Betlehem, artisans nyokot dina knockoffs Cina

Betlehem, Bank Jabar (AP) — Christmas ieu approaching jeung haji jeung wisatawan geus dimimitian ka anjog, crowding toko souvenir anu baris jalan heureut jeung alleys tina Betlehem, kota Alkitabiah dianggap salaku lahirna Yesus ‘.

Tapi lamun datang milih nyokot sapotong Tanah Suci deui imah jeung eta, maranehna leuwih alus mariksa labél. Loba souvenir — kaasup manik dagang rosary kota Bank Jabar urang — anu didatangkeun ti luar nagari, utamana Cina.

A jumlah leutik toko souvenir ayeuna nyoba ngalawan trend, stocking rak maranéhanana ampir sacara éksklusif jeung produk dijieun lokal. Shopkeepers nyebutkeun yén bari wares maranéhanana bisa jadi leuwih mahal, kualitas nu leuwih hadé sarta méré dorongan penting pikeun ékonomi berjuang.

“”Kuring saena nganggur anu dijieun peuntas laut iwal hiji hal, éta nu magnet. Ieu hiji hal anu sells for murah jeung urang hayang eta,”” ceuk Bassem Giacaman, boga Toko rahmatan lil ‘alamin kasinugrahan jeung The Olive Kai Factory. “”Sagala nu sejenna dijieun lokal jadi kuring bisa ngajaga ékonomi lokal gawe.””

Sababaraha 120.000 urang diharepkeun nganjang ka Tanah Suci usum liburan ieu, satengah di antarana Christian, nurutkeun Kamentrian Pariwisata Israél.

Loba bakal nganjang Betlehem, di mana globalisasi geus ditinggalkeun kaluaran anak kawas madhab sejenna. karajinan luar nagri-dijieun, utamana leuwih Cina, geus datang ka ngagambarkeun bagian gedé pasar dieu, kaasup souvenir Christmas. Sedengkeun aya no statistik resmi, pajabat lokal jeung pangusaha estimasi nu ampir satengah tina produk, sugan leuwih, anu didatangkeun.

Giacaman ngajaga ngan produk impor sababaraha di toko-Na, kalobaannana disumputkeun dina kotak leutik handapeun counter a. Manéhna nyokot eta kaluar pikeun mintonkeun konsumén jeung ngabandingkeun eta leuwih Paléstina-dijieun.

“”Ieu Yesus orok plastik dilakukeun dina China jeung ieu téh hiji keramik dilakukeun dina Betlehem, sarta ieu anu rosaries kai zaitun mah nyieun jeung leuwih Cina,”” cenah, proudly mintonkeun naon cenah ieu craftsmanship punjul ti lokal dijieun barang.

Betlehem di Sisi Kulon, dikawasaan wewengkon Paléstina asa bakal jadi bagian ti nagara hareup maranéhanana. Pariwisata tetep kuat, tapi sesa ékonomi geus lila languished, dina bagian alatan palarangan Israél. Wisatawan kudu ngaliwatan hiji papariksaan di halangan separation Israel pikeun ngahontal kota.

Nu “”nganjang Paléstina Center,”” aya di imah 200 taun heubeul sapanjang stairway batu ngan sababaraha ratus méter (yard) ti The Garéja tina Nativity, promotes a “”Dijieun di Palestina”” label.

“”Aya hiji pangasilan badag produk impor jeung loba karajinan tradisional nu nyirorot saeutik demi saeutik,”” ceuk Samy Khoury, puseur sacara pangadeg sarta umum manager.

Nu nganjang Paléstina Center, nu dimimitian salaku nyimpen jeung perjalanan pituduh online lima taun ka tukang, jalan jeung ampir 100 bengkel jeung artisans imah basis sapanjang Wewengkon Paléstina jeung di pangungsian Paléstina di Jordan.

Eta ciri karajinan tradisional Paléstina, kaasup leuwih Christmas patali kawas rosaries kai zaitun jeung ibu ornamén mutiara. pusat nargétkeun travelers independent jeung nyokot pendekatan dagang adil ka bisnis anak.

Nyoba ngajual ngan produk Paléstina-dijieun hadir kalawan tantangan.

“”Ngajaga konsistensi jeung kualitas, nu lead waktu katuhu, figuring sabaraha kapasitas produksi produser bisa mere,”” aya sababaraha di antarana, terangna Khoury.

Saterusna aya isu harga.

Maher Canawati, boga souvenir toko Tilu Arches, sells lokal dijieun hadiah komo ngabogaan workshop kai di tukang. Tapi manéhna ngajaga kamar pikeun impor ogé.

“”Urang kudu mawa sagala rupa barang dagangan di toko urang sabab urang geus pasar beda jeung jamaah haji beda jeung budgets beda,”” ceuk Canawati, nu kulawarga geus disadiakeun jasa ka jamaah haji saprak abad ka-16.

Canawati cenah hayang méré pilihan konsumén-Na, sarta manéhna jelas ngeunaan béda.

“”A belasan tina rosaries dijieun-di-China ngajual pikeun $ 4 bari belasan tina dijieun lokal ngajual pikeun $ 25,”” cenah. “”The dijieun-di-China babies Yesus ngajual pikeun $ 20 jeung leuwih Betlehem ngajual pikeun $ 64.””

Sedengkeun boga karajinan workshop grumble ngeunaan impor asing, teu dulur percaya ka impor geus serius kaancam padagang lokal jeung artisans.

“”Ieu usaha,”” ceuk Samir Hazboun, Pupuhu Betlehem KADIN. “”Kuring teu sadar saha ngajalankeun kaluar ti bisnis alatan impor.””

Ali Abu Srour, diréktur umum tina Pariwisata Kamentrian Paléstina, ceuk pamaréntah téh rék pikeun ngapdet hukum pariwisata -na pikeun nangtayungan produsén jeung padagang lokal.

Dina aturan diusulkeun, shopkeepers bakal diperlukeun pikeun mawa 70 persén dijieun lokal produk, jeung labél jelas yen ngabedakeun antara impor jeung “”Dijieun di Palestina”” leuwih.

Muhammad Yusuf, hiji tukang nyieun kai jeung The Olive Kai Kilang kitu, scoffs di impor.

“”Ieu teu alus, ieu téh leuwih alus,”” cenahna jeung seuri manéhna digawé dina inohong tina Virgin Mary.

Back di rahmatan lil ‘alamin kasinugrahan Toko, nagen Deler, 24, hiji wisata ti Jerman, meuli onta kai zaitun leutik dijieun ku tukang nyieun Paléstina.

“”Kuring leuwih milih lokal dijieun alatan kuring hayang pikeun ngarojong locals,”” ceuk manéhna.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support mashine ya tafsiri: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.chroniclet.com/national-news/2016/12/21/In-little-town-of-Bethlehem-artisans-take-on-Chinese-knockoffs.html

Katika mji mdogo wa Bethlehemu, mafundi kuchukua knockoffs Kichina

BETHLEHEM, West Bank (AP) — Krismasi inakaribia na mahujaji na watalii wameanza kuwasili, msongamano maduka souvenir kuwa mstari wa mitaa nyembamba na vichochoro cha Bethlehemu, mji wa Biblia kuheshimiwa kama watani Yesu.

Lakini wakati wageni kuchagua kuchukua kipande cha Ardhi Mtakatifu kurudi nyumbani pamoja nao, bora kuangalia maandiko. zawadi nyingi — ikiwa ni pamoja na alama ya biashara Rozari shanga mji wa West Bank — ni nje kutoka nje ya nchi, hasa China.

idadi ndogo ya maduka souvenir sasa ni kujaribu kupambana na mwenendo, kuhifadhi rafu zao peke na bidhaa zilizotengenezwa kienyeji. Wenye maduka kusema kwamba wakati bidhaa zao inaweza kuwa ghali zaidi, ubora ni bora zaidi na wao kutoa kukuza muhimu kwa uchumi wanajitahidi.

“”Mimi nimepata kitu cho chote kilichoandaliwa nje ya nchi isipokuwa kwa jambo moja, kwamba ni sumaku. Ni kitu ambacho anauza kwa bei nafuu na watu wanataka yao,”” alisema Bassem Giacaman, mmiliki wa duka Baraka Kipawa na Olive Wood Factory. “”Kila kitu kingine ni kufanywa ndani ya nchi hivyo siwezi kuweka uchumi wa ndani kufanya kazi.””

Baadhi ya watu 120,000 wanatarajiwa kutembelea Nchi Takatifu msimu huu likizo, nusu yao Christian, kulingana na Wizara ya Utalii Israeli.

Wengi watatembelea Bethlehemu, ambako utandawazi ina kushoto alama yake kama kila mahali pengine. Kigeni alifanya ufundi, hasa wale wa China, wamekuja kuwakilisha sehemu kubwa ya soko hapa, ikiwa ni pamoja zawadi ya Krismasi. Wakati hakuna takwimu za serikali, maafisa wa serikali na wafanyabiashara makisio kuwa karibu nusu ya bidhaa, labda zaidi, ni nje.

Giacaman anaendelea chache tu bidhaa kutoka nje katika duka lake, wengi wao siri katika sanduku ndogo chini ya counter. Yeye anachukua yao nje kuonyesha wateja na kulinganisha yao na wale wa Palestina alifanya.

“”Hii ni plastiki Yesu mtoto kufanywa katika China na hii ni moja kauri kufanywa katika Bethlehemu, na hayo ni miti ya mizeituni rozari kwamba mimi kufanya na ndio Kichina,”” alisema, kujigamba kuonyesha nini alisema alikuwa utengenezaji bora wa zilizotengenezwa kienyeji bidhaa.

Bethlehem ni katika Benki ya Magharibi, ulichukua Wapalestina matumaini utakuwa ni sehemu ya hali yao ya baadaye. Utalii bado ni imara, lakini wengine wa uchumi kwa muda mrefu languished, katika sehemu kwa sababu ya vikwazo Israel. Watalii lazima kupita katika eneo la kukagua katika kizuizi kujitenga Israeli kufikia mji.

“”Ziara Palestina Center,”” iko katika nyumba 200 mwenye umri wa miaka pamoja jiwe kujiletea mita mia chache tu (yadi) na Kanisa la Nativity, kukuza “”Made katika Palestina”” studio.

“”Kuna kufurika kubwa ya bidhaa kutoka nje na mengi ya ufundi wa jadi ni kupungua hatua kwa hatua,”” alisema Samy Khoury, kituo hicho mwanzilishi na meneja mkuu.

Ziara Palestina Center, ambayo ilianza kama online kuhifadhi na kusafiri mwongozo miaka mitano iliyopita, kazi na warsha karibu 100 na mafundi majumbani kote maeneo ya Palestina na katika kambi za wakimbizi wa Palestina nchini Jordan.

Ni makala Palestina ufundi wa jadi, pamoja na wale Krismasi yanayohusiana kama mzeituni rozari kuni na mama wa mapambo ya lulu. kituo cha malengo wasafiri huru na inachukua haki mbinu za biashara na biashara yake.

Kujaribu kuuza tu Palestina alifanya bidhaa kuja na changamoto.

“”Kudumisha uthabiti na ubora, haki risasi wakati, kuhesabia kiasi gani uwezo wa uzalishaji wazalishaji inaweza kutoa,”” ni baadhi yao, alielezea Khoury.

Kisha kuna suala la bei.

Maher Canawati, mmiliki wa Tatu Arches souvenir duka, anauza zilizotengenezwa kienyeji zawadi na hata ina semina kuni mgongoni. Lakini yeye anaendelea chumba kwa ajili ya uagizaji pia.

“”Tuna kubeba kila aina ya bidhaa katika duka wetu kwa sababu tuna masoko mbalimbali na mahujaji tofauti na bajeti tofauti,”” alisema Canawati, ambaye familia imetoa huduma kwa mahujaji tangu karne ya 16.

Canawati amesema anataka kutoa wake chaguzi wateja, na yeye ni wazi juu ya tofauti.

“”Kadhaa wa alifanya-i-China rozari kuuza kwa $ 4 wakati kadhaa ya zilizotengenezwa kienyeji kuuza kwa $ 25,”” alisema. “”Alifanya-i-China Yesu watoto kuuza kwa $ 20 na Bethlehemu ndio kuuza kwa $ 64.””

Wakati wamiliki hila warsha msinung’unike kuhusu uagizaji wa kigeni, si kila mtu anaamini uagizaji na umakini kutishiwa wafanyabiashara wa ndani na mafundi.

“”Ni biashara,”” alisema Samir Hazboun, Mwenyekiti wa Bethlehem Mahakama ya Biashara. “”Sina ufahamu wa mtu yeyote mbio nje ya biashara kwa sababu ya uagizaji.””

Ali Abu Srour, mkurugenzi mkuu wa Palestina Utalii Wizara, alisema serikali inajaribu update sheria zake utalii ili kulinda wazalishaji wa ndani na wafanya biashara.

Chini ya kanuni iliyopendekezwa, wenye maduka zingehitajika kubeba asilimia 70 zilizotengenezwa kienyeji bidhaa, na maandiko wazi kwamba kutofautisha kati ya uagizaji na “”Made katika Palestina”” ndio.

Muhammad Yusuf, fundi kuni na Olive Wood Factory, scoffs katika bidhaa zinazotoka nje.

“”Ni si nzuri, hii ni bora,”” alisema kwa tabasamu kama alifanya kazi juu ya takwimu ya Bikira Maria.

Nyuma katika Baraka Kipawa Shop, Julie deler, 24, utalii kutoka Ujerumani, kununua ndogo miti ya mizeituni ngamia yaliyotolewa na fundi wa Palestina.

“”Napendelea zilizotengenezwa kienyeji kwa sababu nataka kusaidia wenyeji,”” alisema.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Stöd maskinöversättning: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.chroniclet.com/national-news/2016/12/21/In-little-town-of-Bethlehem-artisans-take-on-Chinese-knockoffs.html

I lilla staden Betlehem, hantverkare ta på kinesiska knockoffs

Bethlehem, Västbanken (AP) — Julen närmar sig och pilgrimer och turister har börjat anlända, trängs de souvenirbutiker som kantar de smala gator och gränder i Betlehem, den bibliska staden vördad som Jesu födelseplats.

Men när besökarna väljer att ta en bit av det heliga landet tillbaka hem med dem, de bättre kontrollera etiketterna. Många souvenirer — inklusive Västbanken stadens varumärke radband — importeras från utlandet, främst Kina.

Ett litet antal souvenirbutiker försöker nu bekämpa trenden, strumpan sina hyllor nästan uteslutande med lokalt tillverkade produkter. Affärsinnehavare säger att medan deras varor kan vara dyrare, är kvaliteten mycket bättre och de ger en viktig impuls till kämpande ekonomi.

“”Jag har ingenting som görs utomlands med undantag för en sak, det är magneterna. Det är något som säljer för billigt och folk vill ha dem””, säger Bassem Giacaman, ägare av välsignelser presentbutik och The Olive Wood Factory. “”Allt annat görs lokalt så jag kan hålla den lokala ekonomin fungerar.””

Vissa 120.000 personer väntas besöka det heliga landet den här julen, hälften av dem kristna, enligt Israels turism ministeriet.

Många kommer att besöka Betlehem, där globaliseringen har satt sin prägel som överallt annars. Utlandstillverkade hantverk, speciellt kinesiska sådana, har kommit att representera en stor del av marknaden här, inklusive jul souvenirer. Även om det finns ingen officiell statistik, lokala tjänstemän och affärsmän uppskattar att nästan hälften av de produkter, kanske mer, importeras.

Giacaman håller några importerade produkter i sin butik, de flesta av dem gömd i en liten låda under en räknare. Han tar dem ut för att visa kunder och jämföra dem med palestinska gjorda sådana.

“”Detta är en plast Jesus barn tillverkade i Kina och detta är en keramisk en gjord i Betlehem, och det är dessa olivträ radband som jag gör och de kinesiska sådana””, sade han, stolt visar vad han sade var överlägsen hantverk av lokalt tillverkade varor.

Betlehem är på Västbanken, ockuperat område palestinierna hoppas kommer att bli en del av deras framtida tillstånd. Turism är fortsatt stark, men resten av ekonomin har länge försmäktat, delvis på grund av israeliska restriktioner. Turister måste passera genom en checkpoint i Israels separationsbarriären att nå staden.

Den “”Besök Palestina Center”” ligger i ett 200 år gammalt hus längs en sten trappa bara några hundra meter (yards) från den Födelsekyrkan, främjar en “”Made in Palestine”” etikett.

“”Det finns en stor tillströmning av importerade produkter och en hel del traditionella hantverk minskar gradvis””, säger Samy Khoury, centrets grundare och general manager.

Visit Palestine Center, som började som en online-butik och reseguide fem år sedan, fungerar med nästan 100 verkstäder och hem-baserade hantverkare hela de palestinska territorierna och i palestinska flyktingläger i Jordanien.

Den har palestinska traditionella hantverk, inklusive jul-relaterade uppstickare som olivträ radband och pärlemor ornament. Centret riktar oberoende resenärer och tar en rättvis handel inställning till sin verksamhet.

Försöker sälja endast palestinska tillverkade produkter kommer med utmaningar.

“”Att upprätthålla konsekvens och kvalitet, rätt ledtid, räkna hur mycket produktionskapacitet producenterna kan ge,”” är några av dem, förklarade Khoury.

Sedan finns frågan om priset.

Maher Canawati, ägare av tre bågar souvenirbutik, säljer lokalt tillverkade gåvor och även har en trä verkstad i ryggen. Men han håller utrymme för import samt.

“”Vi måste bära alla typer av varor i butiken, eftersom vi har olika marknader och olika pilgrimer med olika budgetar””, säger Canawati, vars familj har tillhandahållit tjänster till pilgrimer sedan 16-talet.

Canawati sagt att han vill ge sina kunder alternativ, och han är klar om skillnaderna.

“”Ett dussin av made-in-China radband sälja för $ 4, medan ett dussin av lokalt tillverkade säljer för $ 25″”, sade han. “”De tillverkad i Kina Jesus barn säljer för $ 20 och Bethlehem som säljer för $ 64.””

Medan hantverk verkstad ägare klagar om utländsk import, tror inte alla importen har allvarligt hotat lokala köpmän och hantverkare.

“”Det är en affär””, säger Samir Hazboun, ordförande i Betlehem Chamber of Commerce. “”Jag är inte medveten om någon kör i konkurs på grund av importen.””

Ali Abu Srour, generaldirektör för den palestinska turism ministeriet, sade att regeringen försöker att uppdatera sina turist lagar för att skydda lokala producenter och köpmän.

Enligt de föreslagna föreskrifterna skulle butiksinnehavare krävas för att bära 70 procent lokalt tillverkade produkter, med tydliga etiketter som skiljer mellan import och “”Made in Palestine”” ettor.

Muhammad Yusuf, en trä hantverkare med The Olive Wood Factory, hånar importen.

“”Det är inte bra, det är bättre””, säger han med ett leende när han arbetade på en siffra av Jungfru Maria.

Tillbaka på välsignelser presentbutik, Julie Deler, 24, en turist från Tyskland, köpte en liten olivträ kamel som gjorts av en palestinsk hantverkare.

“”Jag föredrar lokalt tillverkade eftersom jag vill stödja lokalbefolkningen””, sade hon.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Дастгирии тарҷумаи мошин: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.chroniclet.com/national-news/2016/12/21/In-little-town-of-Bethlehem-artisans-take-on-Chinese-knockoffs.html

Дар шаҳраки кам-Лаҳм, ки ҳунармандон дар knockoffs Чин мегирад

Байт-Лаҳм, Бонки Ҷаҳонӣ (АП) — Мавлуди аст, наздик ва ҳоҷиён ва сайёҳон оғоз кардаанд меоянд, гиранд мағозаҳо тӯҳфа, ки хатти кӯчаҳо ва гулгаштҳои танг Байт-Лаҳм, ки деҳаи Китоби Муқаддас азизу ҳамчун маконест, Исо мебошад.

Лекин, вақте ки меҳмонон интихоб барои гирифтани як қитъае аз замини муқаддасе, бозгашт ба хона бо онҳост, беҳтар тамғакоғазҳо, санҷед. Бисёре аз хиссиети — аз ҷумла маҳтобӣ молњ rosary шаҳри Бонки Ғарб — аз хориҷа воридшаванда, асосан Чин.

Шумораи ками мағозаҳо тӯҳфа ҳоло кӯшиш ба ҷанг раванд, сардмоҳ рафьои онҳо қариб ҳамааш бо маҳсулоти маҳаллӣ дод. Shopkeepers мегӯянд, ки дар ҳоле, кулоҳҳо онҳо метавонанд гаронтар, сифати беҳтар аст ва онҳо рӯҳбаланд муҳим барои иқтисоди мубориза дод.

«Ман чизе аст, ки дар хориҷа ба истиснои як чизро дод кардам, ки магнит аст. Он чизе, ки мефурўшад барои арзон аст ва мардум ба онҳо мехоҳанд, гуфт:”” Bassem Giacaman, соҳиби Равзанаи ягона неъматҳои атои ва зайтуну Фабрикаи Вуд. «Хамаи бокимондааш маҳаллӣ дода мешавад, то ки ман ба иқтисодиёти маҳаллӣ низ кор.””

Интизор меравад Баъзе 120,000 нафар барои боздид аз замини муқаддасе, ин мавсим ҷашни, нисфи онҳо масеҳӣ, ба ҳасби Вазорати Сайёҳӣ Исроил.

Бисёриҳо Байт-Лаҳм, ки дар он ҷаҳонишавӣ Нишонӣ он монанди ҷо дигаре тарк кардааст, гузаред. ҳунарҳои хориҷӣ дод, хусусан шахсони Чин, омадем, ки намояндагӣ мекунанд қисми зиёди бозори ин ҷо, аз ҷумла, хиссиети Мавлуди. Дар ҳоле ки Омори расмӣ нест нест, мақомоти маҳаллӣ ва соҳибкорони ҳисоб, ки қариб нисфи маҳсулоти, шояд бештар, ворид карда мешаванд.

Giacaman медорад танҳо чанд маҳсулоти воридотӣ дар мағозаи ӯ, аксари онҳо пинҳонӣ дар қуттии хурд дар зери як зиддитеррористӣ. Ӯ онҳоро дӯст гирад, аз нишон мизоҷон ва нисбат ба онҳо ба шахсони Фаластин дод.

“”Ин як пластикӣ Исо кӯдаки ки дар Чин аст, ва ин яке аз сафолї дод дар Байт-Лаҳм аст, ва ин rosaries ҳезум зайтун, ки ман кунад ва онҳоеро, Чин, ҳастанд”” Ӯ гуфт, бо ифтихор нишон чӣ мегӯяд санъати болоии шуд ба таври маҳаллӣ моли дод.

Байт-Лаҳм дар Каронаи Ғарбӣ, ишғол қаламрави Фаластин умед хоҳанд қисми давлати ояндаи худ. Сайёҳӣ қавӣ боқӣ мемонад, аммо боқимондаи иқтисодиёт дароз аз сабаби маҳдудиятҳои Исроил languished, ки дар қисми. Сайёҳон, бояд тавассути як гузаргоҳи дар деворе тақсимоти Исроил барои расидан ба воқеъ ин шаҳр.

Дар «Маркази Фаластин сафар», воқеъ дар як хонаи 200-сола дар баробари нардбоне санги ҳамагӣ чанд сад метр (њавлї), ки аз калисои Мавлуди, мусоидат мекунад: «ки дар Фаластин”” нишонаи.

“”Як баҳамоии калони маҳсулоти воридотӣ нест ва бисёре аз ҳунарҳои анъанавӣ пасти тадриҷан гуфт:”” Samy Khoury, маркази муассис ва мудири кулли.

Дар сафари Фаластин Маркази, ки ба сифати як мағоза ва сафари дастури онлайн панҷ сол пеш оғоз, ки бо қариб 100 семинар ва ҳунармандон дар хона дар саросари Фаластин ва дар лагерҳои гуреза Фаластин дар Урдун кор мекунад.

Ин Хусусиятҳои ҳунарҳои анъанавӣ Фаластин, аз ҷумла Мавлуди марбут ба мисли зайтун rosaries ҳезум ва модари зеварҳояшон марворид. Дар маркази ҳадафҳо ба сайёҳон мустаќил ва мегирад муносибати савдои одилона ба тиҷорати он.

Кӯшиши ба фурӯши маҳсулоти танҳо Фаластин дод меояд, ки бо мушкилоти.

“”Нигоҳ пайдарҳамӣ ва сифат, вақти ӯҳда ҳуқуқ, figuring чӣ қадар иқтидори истеҳсолӣ ба истеьсолкунандагон метавонанд дод,« баъзе аз онҳо ҳастанд, шарҳ Khoury.

Сипас Русия масъалаи нарх нест.

Маҳер Canawati, соҳиби се Arches сехи тӯҳфа, мефурӯшад маҳаллӣ тӯҳфаҳо дод ва ҳатто як семинари ҳезум дар бозгашт. Вале ӯ ҳуҷра барои воридот нигоҳ медорад, инчунин.

“”Мо ба анҷом ҳама намуди мол дар сехи мо, зеро мо бозорҳои гуногун ва ғарибанд гуногун бо буљетњои гуногун гуфт:”” Canawati, ки оила хизматрасонӣ ба ҳоҷиён аз асри 16 пешбинӣ кардаанд.

Canawati гуфт, ки ӯ мехоҳад, ки ба имконоти муштариён, ва ӯ дар бораи фарқиятҳои равшан аст.

«Дар ҳоле ки даҳҳо фурӯш ба таври маҳаллӣ вуҷуд ки барои $ 25, A даҳҳо аз дод-дар-Чин rosaries $ 4 фурӯхта”” гуфт ӯ. “”The дода-дар-Чин Исо ба кӯдакон барои $ 20 фурӯшанд ва ба шахсони Лаҳм 64 $ мефурӯшанд.””

Дар ҳоле ки соҳибони семинар ҳунармандӣ дар бораи воридоти хориҷӣ шиква, на ҳама имон воридоти ҷиддӣ тоҷирони маҳаллӣ ва ҳунармандон таҳдид мекунад.

«Ин бизнес аст,”” гуфт: Самир Hazboun, раиси Палатаи савдо-Лаҳми. «Ман аз касе ба итмом соҳибкорӣ, зеро воридот огоҳ дорам нест».

Алӣ Абу Srour, директори генералии Вазорати Сайёҳӣ Фаластин, гуфт, ҳукумат талош қонунҳои туризм он барои ҳифзи истеҳсолкунандагони ватанӣ ва тоҷирони.

Дар доираи меъёрҳои пешниҳодшуда, shopkeepers мебуд, талаб карда мешавад, анҷом 70 фоизи маҳсулоти маҳаллӣ дод, ки бо тамғакоғазҳо равшан, ки дар байни воридот ва “”дод, дар Фаластин”” шахсон фарқ карда наметавонед.

Муҳаммад Юсуф, як усто ҳезум бо The Олив Фабрикаи Вуд, scoffs дар воридот.

“”Ин хуб нест, ин беҳтар аст», вай бо табассум гуфт, ки ӯ дар як рақам дар Вирҷинияи Марям кор кардааст.

Баргард дар Равзанаи ягона неъматҳои атои, Ҷули Deler, 24, як сайёҳӣ аз Олмон, харид шутур ҳезум зайтун хурд аз тарафи як усто Фаластин.

Зан гуфт: «Ман бартарӣ маҳаллӣ дод, чунки ман мехоҳам ба дастгирии аҳолии.””

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ஆதரவு இயந்திர மொழிபெயர்ப்பு: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.chroniclet.com/national-news/2016/12/21/In-little-town-of-Bethlehem-artisans-take-on-Chinese-knockoffs.html

பெத்லகேம் சிறிய நகரம், கைவினைஞர்கள் சீன போலிகள் எடுத்து

Bethlehem, மேற்குக் கரை (AP), — கிறிஸ்துமஸ் நெருங்கி மற்றும் பக்தர்கள் மற்றும் சுற்றுலா பயணிகள் பெத்லகேம், இயேசுவின் பிறப்பிடமாக மதிப்பிற்குரிய விவிலிய நகரம் குறுகிய தெருக்களில் மற்றும் குறுகிய சந்துகள் வரிசையாக என்று நினைவு பரிசு கடைகள் கூட்டம் கூடுவதாகவும், வரும் தொடங்கியுள்ளன.

ஆனால் பார்வையாளர்கள் மீண்டும் வீட்டில் அவர்களுடன் புனித மனை ஒரு துண்டு எடுத்து தேர்வு போது, அவர்கள் நல்ல அடையாளங்கள் பார்க்கலாம். பல நினைவு — மேற்கு கரையில் உள்ள முத்திரையாக ஜெபமாலை மணிகள் உட்பட — முக்கியமாக சீனா, வெளிநாடுகளில் இருந்து இறக்குமதி.

நினைவு பரிசு கடைகள் சிறிய எண்ணிக்கையிலான இப்போது உள்ளூரில் தயாரிக்கப்பட்ட பொருட்கள் பெரும்பாலும் தனிப்பட்ட முறையில் தங்கள் புத்தக அலமாரியில் வைப்பதாகும், போக்கு போராட முயற்சி. கடைக்காரர்கள் தங்கள் போலிகள் அதிகமாக இருக்கும் போது, தரம் மிகவும் நன்றாக உள்ளது என்று சொல்ல அவர்கள் போராடி பொருளாதாரம் ஒரு முக்கியமான ஊக்கத்தை கொடுக்கும்.

“”நான் ஒரு விஷயம் தவிர வெளிநாட்டு செய்யப்படுகிறது என்று எதுவும் கிடைத்துவிட்டது, என்று காந்தங்கள் மற்றும் தான். இது மலிவான விற்கும் விஷயம் மக்கள் அவர்கள் விரும்பும்,”” பாசிம் Giacaman, ஆசீர்வாதம் பரிசு கடை மற்றும் ஒலிவமரங்களால் தொழிற்சாலை உரிமையாளர் கூறினார். “”எல்லாவற்றையும் நான் வேலை உள்ளூர் பொருளாதாரம் வைத்திருக்க முடியும் உள்நாட்டில் செய்யப்படுகிறது.””

120,000 மக்கள் இஸ்ரேல் சுற்றுலா அமைச்சகத்தின் படி, புனித மனை இந்த விடுமுறை காலத்தில், கிரிஸ்துவர் வருகை அவர்கள் பாதி என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

பல உலகமயமாக்கல் எல்லா இடங்களிலும் போலவே அதன் முத்திரையில் விட்டு எங்கே பெத்லகேம், விசாரிப்பார். வெளிநாட்டுத் கைவினை, குறிப்பாக சீன தான், கிறிஸ்துமஸ் நினைவு உட்பட, இங்கே சந்தை ஒரு பெரிய பகுதியாக பிரதிநிதித்துவப்படுத்த வந்துள்ளன. எந்த அதிகாரப்பூர்வ புள்ளிவிவரங்கள் உள்ளன போது, உள்ளூர் அதிகாரிகள் மற்றும் தொழிலதிபர்கள் என்று கிட்டத்தட்ட பொருட்கள் பாதி, ஒருவேளை இன்னும், இறக்குமதி செய்யப்படுகின்றன மதிப்பிட்டுள்ளனர்.

Giacaman ஒரு எண்ணி கீழே ஒரு சிறிய பெட்டியில் அவற்றை மிகவும் மறைக்கப்பட்ட, அவரது கடையில் ஒரு சில இறக்குமதி செய்யப்படும் பொருட்கள் வைத்திருக்கிறது. அவர் வாடிக்கையாளர்கள் காட்ட மற்றும் பாலஸ்தீன தயாரிக்கப்பட்ட தான் அவற்றை ஒப்பிட்டு அவர்களை வெளியே எடுக்கும்.

“”இந்த சீனாவில் தயாரிக்கப்பட்ட ஒரு பிளாஸ்டிக் இயேசு குழந்தை மற்றும் இந்த பெத்லகேமில் செய்யப்பட்ட ஒரு பீங்கான் ஒன்றாகும், மற்றும் இந்த நான் என்று மற்றும், ஆலிவ் மரம் ஜெபமாலை சீன தான்”” என்று அவர் கூறினார், பெருமையுடன் அவர் உயர்ந்த கலையை கூறினார் என்ன காண்பிக்கப்படுகிறது உள்நாட்டில் பொருட்கள் செய்தார்.

பெத்லகேம் மேற்குக் கரையில் உள்ள, ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட பாலஸ்தீனியர்கள் நம்புகிறேன் எதிர்கால நாட்டின் ஒரு பகுதியாக இருக்கும் பிரதேசம் ஆகும். சுற்றுலா வலுவாக உள்ளது, ஆனால் பொருளாதாரத்தின் மற்ற நீண்ட ஏனெனில் இஸ்ரேலிய கட்டுப்பாடுகள் காரணமாக, வாடிக்கொண்டிருக்கின்றனர் வருகிறது. சுற்றுலா பயணிகள் நகரம் அடைய இஸ்ரேலின் பிரிவினை தடை ஒரு சோதனைச் சாவடியில் மூலம் அனுப்ப வேண்டும்.

“”வருகை பாலஸ்தீனம் மையம்,”” நேட்டிவிட்டி திருச்சபை இருந்து ஒரு கல் ஏணி ஒரு சில நூறு மீட்டர் (கெஜம்) சேர்ந்து ஒரு 200 வயதான வீட்டில் அமைந்துள்ள, ஒரு “”மேட்”” பாலஸ்தீனத்தில் லேபிள் ஊக்குவிக்கிறது.

“”இறக்குமதி செய்யப்படும் பொருட்கள் ஒரு பெரிய வருகை இருக்கிறது மற்றும் பாரம்பரிய கைத்தொழில்கள் நிறைய படிப்படியாக வீழ்ச்சி காண்கிறது”” சாமியின் கெளரி சென்டர் நிறுவனர் மற்றும் பொது மேலாளர் கூறினார்.

ஒரு ஆன்லைன் ஸ்டோர் மற்றும் பயண வழிகாட்டியாக தொடங்கிய ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வருகை பாலஸ்தீனம் மையம்,, பாலஸ்தீனிய பிரதேசங்களில் முழுவதும் கிட்டத்தட்ட 100 பட்டறைகள் மற்றும் வீட்டில் சார்ந்த கைவினைஞர்கள் கொண்டு, ஜோர்டான் ஆகிய நாடுகளில் பாலஸ்தீன அகதி முகாம்களில் வேலை.

அது ஆலிவ் மரம் ஜெபமாலை மற்றும் முத்து நகைகள் தாயை போல கிறிஸ்துமஸ் தொடர்பான உட்பட பாலஸ்தீன பாரம்பரிய கைத்தொழில்கள், கொண்டுள்ளது. சென்டர் சுயாதீன பயணிகள் இலக்குகள் மற்றும் அதன் வணிக ஒரு நியாயமான வர்த்தக அணுகுமுறை ஆகும்.

பாலஸ்தீன தயாரிக்கப்பட்ட பொருட்கள் விற்க முயற்சி சவால்களை வருகிறது.

“”சீரான மற்றும் தரமான, சரியான முன்னணி நேரம் பராமரித்தல், தயாரிப்பாளர்கள் கொடுக்க முடியும் மிகவும் உற்பத்தி திறன் எப்படி கண்டறிவதன்,”” இன்னும் சில, கெளரி விளக்கினார்.

அதன் விலை பிரச்சினை இல்லை.

மேகர் Canawati, மூன்று வளைவுகள் அடையாளமான கடை உரிமையாளர், உள்நாட்டில் அன்பளிப்புகளை உருவாக்கியுள்ளது விற்கும் கூட மீண்டும் ஒரு மரம் பட்டறை உள்ளது. ஆனால் அவர் அதே இறக்குமதி அறை வைத்திருக்கிறது.

“”நாங்கள் பல்வேறு சந்தைகளில் மற்றும் பல்வேறு பட்ஜெட்டில் பல்வேறு பக்தர்கள் ஏனெனில் எங்கள் கடையில் ஒரு விற்பனைப் அனைத்து வகையான செயல்படுத்த வேண்டும்,”” யாருடைய குடும்ப 16 ஆம் நூற்றாண்டிலிருந்து பக்தர்கள் சேவைகள் வழங்கியுள்ளது Canawati, கூறினார்.

Canawati அவர் தனது வாடிக்கையாளர்களுக்கு விருப்பங்களை கொடுக்க வேண்டும் என, அவர் வேறுபாடுகள் பற்றி தெளிவாக உள்ளது.

“”$ 4 விற்க மேட்-ல் சீனா ஜெபமாலை ஒரு டஜன் $ 25 உள்ளூரில் தயாரிக்கப்பட்ட விற்பனைகள் ஒரு டஜன், அதே சமயம்”” என்று அவர் கூறினார். “”மேட்-ல் சீனா இயேசு குழந்தைகள் $ 20 க்கு விற்க மற்றும் $ 64 பெத்லகேம் தான் விற்க.””

கைவினை பட்டறை உரிமையாளர்கள் வெளிநாட்டு இறக்குமதிகள் பற்றி முணுமுணுக்கும் போது, அனைவருக்கும் இறக்குமதி தீவிரமாக உள்ளூர் வியாபாரிகள் மற்றும் கைவினைஞர்கள் அச்சுறுத்தல் என்று நம்புகிறார்.

“”இது ஒரு வணிக தான்,”” சமீர் Hazboun, வர்த்தக பெத்லகேம் சம்மேளனத்தின் தலைவர் கூறினார். “”நான் வணிக வெளியே ஏனெனில் இறக்குமதியில் இயங்கும் யாருக்கும் தெரியாது.””

அபூ Srour, பாலஸ்தீன சுற்றுலா அமைச்சின் பணிப்பாளர் நாயகம், அரசு உள்ளூர் தயாரிப்பாளர்கள் மற்றும் வியாபாரிகள் பாதுகாக்க அதன் சுற்றுலா சட்டங்கள் புதுப்பிக்க முயற்சி கூறினார்.

முன்மொழியப்பட்ட விதிகளின் கீழ், கடைக்காரர்கள் இறக்குமதி மற்றும் ஒருவர் “”பாலஸ்தீனம் தயாரிக்கப்பட்டது”” வேறுபடுத்தி என்று தெளிவாக அடையாளங்கள் மூலம், 70 சதவீதம் உள்ளூரில் தயாரிக்கப்பட்ட பொருட்கள் செயல்படுத்த தேவைப்படும்.

முஹம்மது யூசுப், ஆலிவ் வூட் தொழிற்சாலை ஒரு மரம் கைவினைஞர், இறக்குமதி இகழுவார்.

“”இது, நல்லதல்ல இந்த நல்லது,”” என்று அவர் ஒரு புன்னகையுடன் அவர் கன்னி மேரி உருவம் வேலை என கூறினார்.

மீண்டும் ஆசீர்வாதம் பரிசு கடை மணிக்கு, ஜூலி Deler, 24, ஜெர்மனி இருந்து ஒரு சுற்றுலா, ஒரு பாலஸ்தீனிய கைவினைஞர் மூலம் ஒரு சிறிய ஆலிவ் மரம் ஒட்டகத்தை வாங்கி.

“”நான் உள்ளூர் ஆதரிக்க வேண்டும், ஏனெனில் நான் உள்ளூரில் தயாரிக்கப்பட்ட விரும்புகின்றனர்,”” என்று அவர் கூறினார்.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
మద్దతు యంత్రం అనువాదం: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.chroniclet.com/national-news/2016/12/21/In-little-town-of-Bethlehem-artisans-take-on-Chinese-knockoffs.html

బెత్లేహం చిన్న పట్టణంలో, కళాకారులు చైనీస్ తెస్తూ న పడుతుంది

BETHLEHEM వెస్ట్ బ్యాంక్ (ఏపీ) — క్రిస్మస్ సమీపించే మరియు యాత్రికులు, పర్యాటకులు బెత్లెహెం, బైబిల్ పట్టణం యేసు పుట్టిందని గౌరవించే ఇరుకైన వీధులు మరియు ప్రాంతాలు లైన్ స్మారక దుకాణాలు, జన సమూహం వద్దకు మొదలుపెట్టింది.

కానీ సందర్శకులు వాటిని ఇంటికి తిరిగి పవిత్ర భూమి యొక్క ఒక ముక్క తీసుకుని ఎంచుకున్నప్పుడు, వారు మంచి లేబుల్స్ తనిఖీ. అనేక అందమైన — వెస్ట్ బ్యాంక్ పట్టణం యొక్క ట్రేడ్మార్క్ ప్రార్థన పూసలు సహా — ప్రధానంగా చైనా, విదేశాల నుంచి దిగుమతి చేసుకుంటున్నారు.

స్మారక దుకాణాలు కొద్ది సంఖ్యలో ఇప్పుడు స్థానికంగా తయారైన ఉత్పత్తుల తో దాదాపు ప్రత్యేకంగా వారి అల్మారాలు నిల్వచేసే, ధోరణి పోరాడటానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. గుమస్తాలు మరియు తమ సరుకులను ఎక్కువ ఖరీదైన కావచ్చు, నాణ్యత చాలా మంచి అని చెప్పటానికి వారు పోరాడుతున్న ఆర్ధిక ఒక ముఖ్యమైన ప్రోత్సాహాన్ని ఇస్తాయి.

“”నేను ఒక విషయం తప్ప విదేశీ చేయబడు ఏమీ పొందాను, ఆ అయస్కాంతాలను ఉంది. ఇది చౌకగా కోసం విక్రయిస్తుంది ఆ ఏదో మరియు ప్రజలు వాటిని కావాలి”” Bassem Giacaman, ఆశీస్సులు దుకాణం మరియు ఆలివ్ వుడ్ ఫ్యాక్టరీ యజమాని చెప్పారు. “”మిగతా అంతా నేను పని స్థానిక ఆర్థిక ఉంచుకోవచ్చు స్థానికంగా తయారు చేస్తారు.””

120,000 మంది ఇజ్రాయెల్ యొక్క పర్యాటక మంత్రిత్వ శాఖ ప్రకారం, ఈ సెలవు సీజన్, వీటిలో సగం క్రిస్టియన్ పవిత్ర భూమి సందర్శించండి భావిస్తున్నారు.

అనేక ప్రపంచీకరణ ప్రతిచోటా else దాని ముద్రణ వదిలిపెట్టారు బేత్లెహేములో, సందర్శించండి ఉంటుంది. విదేశీ తయారు చేసిన ఉత్పత్తులు, ముఖ్యంగా చైనీస్ వాటిని, క్రిస్మస్ సావనీర్ సహా, ఇక్కడ మార్కెట్ ఒక పెద్ద భాగం ప్రాతినిధ్యం వచ్చారు. ఎలాంటి అధికారిక గణాంకాలు ఉన్నప్పటికీ, స్థానిక అధికారులు మరియు వ్యాపారవేత్తలు దాదాపు ఉత్పత్తులు సగం, బహుశా మరింత దిగుమతి చేసుకుంటారు అంచనా.

Giacaman ఒక కౌంటర్ కింద ఒక చిన్న బాక్స్ లో వాటిని చాలా దాచిన తన దుకాణంలో కేవలం కొన్ని ఉత్పత్తులు దిగుమతి ఉంచుతుంది. అతను వినియోగదారులకు చూపించడానికి మరియు వాటిని పాలస్తీనా చేసిపెట్టిన వారిని పోల్చి వాటిని తీస్తాడు.

“”ఈ చైనా లో చేసిన ఒక ప్లాస్టిక్ యేసు శిశువు మరియు ఈ లో బెత్లేహం తయారైన సిరామిక్ ఒకటి, మరియు ఈ నేను చేసే మరియు ఆలివ్ చెక్క rosaries చైనీస్ కావలి”” అతను అన్నాడు, సగర్వంగా అతను మాట్లాడుతూ ఉన్నత నైపుణ్యానికి ఉంది చూపడం స్థానికంగా వస్తువుల చేసింది.

బెత్లేహం వెస్ట్ బ్యాంక్ లో, భూభాగం పాలస్తీనియన్లు ఆశిస్తున్నాము వారి భవిష్యత్తు రాష్ట్ర భాగంగా ఉంటుంది ఆక్రమించారు. పర్యాటక పటిష్టంగా ఉంది, కానీ ఆర్ధిక మిగిలిన దీర్ఘ ఎందుకంటే ఇస్రేల్ ఆంక్షలు భాగంగా, ప్రతికూల పరిస్థితులను ఉంది. పర్యాటకులు నగరానికి చేరుకుంటాడు ఇజ్రాయెల్ వేరు అవరోధం లో ఒక తనిఖీ కేంద్రం గుండా ఉండాలి.

“”విజిట్ పాలస్తీనా సెంటర్,”” జనన చర్చికి నుండి రాయి మెట్లదారి కేవలం కొన్ని వందల మీటర్ల (గజాలు) వెంట 200 ఏళ్ల ఇంట్లో ఉన్న ఒక “”మేడ్ ఇన్ పాలస్తీనా”” లేబుల్ ప్రోత్సహిస్తుంది.

“”దిగుమతి ఉత్పత్తుల భారీ వలసలు ఉంది మరియు సాంప్రదాయిక కళలు చాలా క్రమంగా తగ్గిపోతూ,”” సామి Khoury, సెంటర్ యొక్క స్థాపకుడు మరియు జనరల్ మేనేజర్.

ఐదు సంవత్సరాల క్రితం ఒక ఆన్లైన్ స్టోర్ మరియు ట్రావెల్ గైడ్ ఆరంభించబడింది సందర్శించండి పాలస్తీనా సెంటర్, పాలస్తీనా భూభాగాలు అంతటా దాదాపు 100 కార్ఖానాలు గృహ ఆధారిత చేతివృత్తుల తో యొర్దానులో పాలస్తీనా శరణార్థుల శిబిరాల్లో పనిచేస్తుంది.

అది ఆలివ్ చెక్క rosaries మరియు ముత్యాలు ఆభరణాలు తల్లిలా క్రిస్మస్-సంబంధిత సహా పాలస్తీనా సంప్రదాయ కళలు, కలిగి. సెంటర్ స్వతంత్ర యాత్రికులు లక్ష్యంగా దాని వ్యాపారానికి ఒక స్వేచ్ఛా వాణిజ్య తీసుకొంటుంది.

మాత్రమే పాలస్తీనా చేసిపెట్టిన ఉత్పత్తులు విక్రయించడానికి ప్రయత్నిస్తున్న సవాళ్లు వస్తుంది.

“”నిర్వహించడం స్థిరత్వం మరియు నాణ్యత, కుడి ప్రధాన సమయం నిర్మాతలు ఇవ్వగలిగిన ఎంత ఉత్పత్తి సామర్థ్యం ఇందుకు,”” వాటిని కొన్ని, Khoury వివరించారు.

అప్పుడు ధర జారీ ఉంది.

మహర్ Canawati, మూడు మలుపులు స్మారక దుకాణం యజమాని, స్థానికంగా బహుమతులు చేసిన మరియు కూడా వెనుక ఒక చెక్క వర్క్ ఉంది విక్రయించింది. కానీ ఆయన దిగుమతులు గది ఉంచుతుంది.

“”మేము వివిధ మార్కెట్లలో మరియు వివిధ బడ్జెట్లు వివిధ యాత్రికులు ఎందుకంటే మా షాప్ లో సరుకును అన్ని రకాల కలిగివుంటుంది,”” ఎవరి కుటుంబం 16 వ శతాబ్దం నుంచి యాత్రికులకు సేవలు అందించారు Canawati చెప్పారు.

Canawati అతను తన వినియోగదారుల ఎంపికలు ఇవ్వాలని కోరుకుంటున్నారు అన్నారు, మరియు అతను తేడాలు గురించి స్పష్టం.

“”చేసిన ఇన్ చైనా rosaries ఒక డజను $ 4 అమ్ముతున్నారు $ 25 కోసం స్థానికంగా తయారు అమ్మకపు ఒక డజను,”” అతను అన్నాడు. “”చేసిన ఇన్ చైనా యేసు పిల్లలు $ 20 కోసం అమ్మే మరియు బెత్లేహెం వాటిని $ 64 కోసం అమ్మే.””

క్రాఫ్ట్ వర్క్ యజమానులు విదేశీ దిగుమతులు గొణుగుకొన ఉండగా, అందరూ దిగుమతులు తీవ్రంగా స్థానిక వ్యాపారులు, కళాకారులు మరియు చేతివృత్తుల బెదిరించారు నమ్ముతుంది.

“”ఇది ఒక వ్యాపార వార్తలు,”” సమీర్ Hazboun వాణిజ్య బెత్లేహం చాంబర్ చైర్మన్ చెప్పారు. “”నేను ఎందుకంటే దిగుమతుల యొక్క వ్యాపార బయటకు నడుస్తున్న ఎవరైనా తెలుసుకునే తెలియదు.””

ఆలీ అబూ Srour పాలస్తీనా టూరిజం శాఖ డైరెక్టర్ జనరల్, ప్రభుత్వం స్థానిక నిర్మాతలు మరియు వ్యాపారులు రక్షించడానికి దాని పర్యాటక చట్టాలు అప్డేట్ ప్రయత్నిస్తున్నారు అన్నారు.

ప్రతిపాదిత శాసనం ప్రకారం, గుమస్తాలు దిగుమతులు మరియు వాటిని “”పాలస్తీనా మేడ్ ఇన్”” మధ్య విభజన స్పష్టం శీర్షికలతో, 70 శాతం స్థానికంగా తయారైన ఉత్పత్తుల తీసుకు అవసరం అవుతుంది.

ముహమ్మద్ యూసుఫ్, ఆలివ్ వుడ్ ఫ్యాక్టరీ ఒక చెక్క చేతి పనివాడు, దిగుమతులు వద్ద ఎత్తిపొడిచినట్లు మాట్లాడుతుంది.

“”ఇది ఈ ఉత్తమం, మంచి కాదు,”” అతను ఒక స్మైల్ తో అతను కన్య మేరీ యొక్క ఫిగర్ పనిచేస్తూనే చెప్పారు.

తిరిగి దీవెనలు దుకాణం వద్ద, జూలీ Deler, 24, జర్మనీ ఒక పర్యాటక, ఒక పాలస్తీనా కళాకారులు చేసిన ఒక చిన్న ఆలివ్ చెక్క ఒంటె కొనుగోలు.

“”నేను స్థానికులు మద్దతు అనుకుంటున్నారా ఎందుకంటే నేను స్థానికంగా తయారు ఇష్టపడతారు,”” ఆమె చెప్పారు.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
สนับสนุนเครื่องแปลภาษา: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.chroniclet.com/national-news/2016/12/21/In-little-town-of-Bethlehem-artisans-take-on-Chinese-knockoffs.html

ที่อยู่ในเมืองเล็ก ๆ ของเบ ธ เลเฮช่างฝีมือใช้เวลาในการ knockoffs จีน

Bethlehem, เวสต์แบงก์ (AP) — คริสมาสต์อยู่ใกล้และผู้แสวงบุญและนักท่องเที่ยวได้เริ่มที่จะมาถึง crowding ขายของที่ระลึกที่ถนนสายแคบ ๆ และตรอกซอกซอยของเบ ธ เลเฮเมืองพระคัมภีร์ไบเบิลที่เคารพนับถือเป็นบ้านเกิดของพระเยซู

แต่เมื่อผู้เข้าชมเลือกที่จะใช้ชิ้นส่วนของดินแดนศักดิ์สิทธิ์กลับบ้านกับพวกเขาพวกเขาดีขึ้นตรวจสอบฉลาก ของที่ระลึกจำนวนมาก — รวมทั้งเมืองเวสต์แบงก์ของลูกประคำเครื่องหมายการค้า — นำเข้าจากต่างประเทศส่วนใหญ่ในประเทศจีน

ขนาดเล็กจำนวนมากขายของที่ระลึกกำลังพยายามที่จะต่อสู้กับแนวโน้มการปล่อยชั้นวางของพวกเขาเกือบเฉพาะกับผลิตภัณฑ์ที่ทำในประเทศ เจ้าของร้านบอกว่าในขณะที่สินค้าของพวกเขาอาจจะมีราคาแพงมากขึ้นคุณภาพจะดีกว่ามากและพวกเขาให้เพิ่มความสำคัญต่อเศรษฐกิจดิ้นรน

“”ฉันมีอะไรที่จะทำในต่างประเทศยกเว้นสิ่งหนึ่งที่เป็นแม่เหล็ก. มันเป็นอะไรบางอย่างที่ขายในราคาถูกและคนที่ต้องการให้พวกเขา”” Bassem Giacaman เจ้าของร้านพรของขวัญและโรงงานไม้มะกอกกล่าวว่า “”ทุกอย่างอื่นจะทำเฉพาะเพื่อให้สามารถเก็บเศรษฐกิจท้องถิ่นทำงาน.””

บาง 120,000 คนคาดว่าจะเข้าเยี่ยมชมดินแดนศักดิ์สิทธิ์เทศกาลวันหยุดนี้ครึ่งหนึ่งของพวกคริสเตียนตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวของอิสราเอล

หลายคนจะแวะไปที่เบ ธ เลเฮที่โลกาภิวัตน์ได้ออกจากที่ประทับของมันเช่นทุกที่อื่น งานฝีมือต่างประเทศทำโดยเฉพาะคนจีนได้มาเป็นตัวแทนส่วนใหญ่ของตลาดที่นี่รวมทั้งของที่ระลึกคริสมาสต์ ในขณะที่ไม่มีสถิติอย่างเป็นทางการเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและนักธุรกิจคาดว่าเกือบครึ่งหนึ่งของผลิตภัณฑ์ที่อาจจะมากขึ้นจะถูกนำเข้า

Giacaman ช่วยให้เพียงไม่กี่ผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าในร้านของเขาส่วนใหญ่ของพวกเขาที่ซ่อนอยู่ในกล่องขนาดเล็กที่อยู่ใต้เคาน์เตอร์ เขาจะนำพวกเขาออกมาเพื่อแสดงให้ลูกค้าและเปรียบเทียบกับคนปาเลสไตน์ทำ

“”นี่เป็นพลาสติกพระเยซูทารกทำในประเทศจีนและนี่คือหนึ่งในเซรามิกที่ทำในเบ ธ เลเฮและเหล่านี้เป็นลูกประคำไม้มะกอกที่ผมทำและคนจีน”” เขากล่าวอย่างภาคภูมิใจแสดงสิ่งที่เขาบอกว่าเป็นงานฝีมือที่เหนือกว่าของ สินค้าที่ผลิตในท้องถิ่น

เบ ธ เลเฮอยู่ในเวสต์แบงก์ครอบครองดินแดนปาเลสไตน์หวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของรัฐในอนาคตของพวกเขา การท่องเที่ยวยังคงแข็งแกร่ง แต่ส่วนที่เหลือของเศรษฐกิจได้ดองยาวส่วนหนึ่งเป็นเพราะข้อ จำกัด ของอิสราเอล นักท่องเที่ยวจะต้องผ่านด่านในการแยกอุปสรรคของอิสราเอลที่จะไปถึงเมือง

“”ไปที่ศูนย์ปาเลสไตน์”” ที่อยู่ในบ้าน 200 ปีพร้อมบันไดหินเพียงไม่กี่ร้อยเมตร (หลา) จากคริสตจักรของพระเยซู, ส่งเสริม “”Made in ปาเลสไตน์”” ฉลาก

“”มีการไหลเข้าใหญ่ของผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าและจำนวนมากของงานฝีมือแบบดั้งเดิมจะลดลงค่อยๆเป็น”” Samy Khoury ผู้ก่อตั้งและผู้จัดการทั่วไปของศูนย์กล่าวว่า

เยี่ยมชมศูนย์ปาเลสไตน์ซึ่งเริ่มต้นในฐานะที่เป็นร้านค้าและการเดินทางคู่มือออนไลน์ห้าปีที่ผ่านมาทำงานร่วมกับเกือบ 100 การประชุมเชิงปฏิบัติการและช่างฝีมือที่บ้านตามไปทั่วดินแดนปาเลสไตน์และในค่ายผู้ลี้ภัยชาวปาเลสไตน์ในจอร์แดน

นอกจากนี้ยังมีงานฝีมือแบบดั้งเดิมของชาวปาเลสไตน์รวมทั้งคนที่คริสมาสต์ที่เกี่ยวข้องเช่นลูกประคำไม้มะกอกและมารดาของเครื่องประดับมุก ศูนย์เป้าหมายนักเดินทางอิสระและใช้วิธีการค้าที่เป็นธรรมกับธุรกิจของ บริษัท

พยายามที่จะขายผลิตภัณฑ์ปาเลสไตน์ทำเท่านั้นมาพร้อมกับความท้าทาย

“”การรักษาความมั่นคงและคุณภาพเวลานำขวาหาเท่าไหร่กำลังการผลิตผลิตสามารถให้”” คือบางส่วนของพวกเขาอธิบาย Khoury

จากนั้นก็มีปัญหาของราคา

เฮอร์ Canawati เจ้าของร้านขายของที่ระลึกโค้งสามขายทำเฉพาะของขวัญและยังมีการประชุมเชิงปฏิบัติการไม้ที่อยู่ด้านหลัง แต่เขาก็ช่วยให้ห้องพักสำหรับการนำเข้าเช่นกัน

“”เราจะต้องดำเนินการทุกชนิดของสินค้าในร้านของเราเพราะเรามีตลาดที่แตกต่างกันและผู้แสวงบุญที่แตกต่างกันที่มีงบประมาณที่แตกต่างกัน”” Canawati ซึ่งครอบครัวได้จัดให้มีการบริการให้กับผู้แสวงบุญตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 กล่าวว่า

Canawati กล่าวว่าเขาต้องการที่จะให้ลูกค้าของเขาตัวเลือกและเขาก็เป็นที่ชัดเจนเกี่ยวกับความแตกต่าง

“”โหลลูกประคำที่ทำในประเทศจีนขายราคา $ 4 การในขณะที่โหลของที่ทำในประเทศขายราคา $ 25″” เขากล่าว “”การทำในประเทศจีนพระเยซูทารกขายราคา $ 20 คนที่เบ ธ เลเฮขายราคา $ 64 การ.””

การประชุมเชิงปฏิบัติการในขณะที่เจ้าของงานฝีมือบ่นเกี่ยวกับการนำเข้าจากต่างประเทศทุกคนไม่เชื่อว่าการนำเข้าได้คุกคามอย่างจริงจังพ่อค้าท้องถิ่นและช่างฝีมือ

“”มันเป็นธุรกิจ”” ซา Hazboun, ประธานหอการค้าเบ ธ เลเฮพาณิชย์กล่าวว่า “”ฉันไม่ได้ตระหนักถึงทุกคนวิ่งออกมาจากธุรกิจเพราะการนำเข้า.””

อาลีอาบู Srour, ผู้อำนวยการทั่วไปของกระทรวงการท่องเที่ยวปาเลสไตน์กล่าวว่ารัฐบาลพยายามที่จะปรับปรุงกฎหมายการท่องเที่ยวเพื่อปกป้องผู้ผลิตในท้องถิ่นและร้านค้า

ภายใต้กฎระเบียบที่เสนอเจ้าของร้านจะต้องดำเนินการผลิตภัณฑ์ที่ทำในประเทศร้อยละ 70 ที่มีป้ายชัดเจนว่าความแตกต่างระหว่างการนำเข้าและการ “”Made in ปาเลสไตน์คน””

มูฮัมหมัดยูซุฟ, ช่างฝีมือไม้มะกอกโรงงานไม้น้ำอดน้ำทนที่การนำเข้า

“”มันไม่ดีนี้จะดีกว่า”” เขากล่าวด้วยรอยยิ้มในขณะที่เขาทำงานอยู่ในร่างของพระแม่มารี

กลับไปที่ร้านขายของที่ระลึกพรจูลี่ Deler, 24, นักท่องเที่ยวจากประเทศเยอรมัน, ซื้ออูฐไม้มะกอกขนาดเล็กที่ทำโดยช่างฝีมือชาวปาเลสไตน์

“”ฉันชอบทำในประเทศเพราะผมต้องการให้การสนับสนุนชาวบ้าน”” เธอกล่าว

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Destek makine çevirisi: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.chroniclet.com/national-news/2016/12/21/In-little-town-of-Bethlehem-artisans-take-on-Chinese-knockoffs.html

Bethlehem küçük kasaba, esnaf Çinli knockoffs almak

BETHLEHEM, Batı Şeria (AP) — Noel yaklaşıyor ve hacılar ve turistlerin Bethlehem, İsa’nın doğum yeri olarak saygı İncil şehrin dar cadde ve sokaklar çizgi hediyelik eşya dükkanları kalabalık, gelmeye başladı.

ziyaretçilerin eve onlarla Kutsal Topraklara bir parça almak için seçtiğinizde Ama onlar daha iyi etiketlerini kontrol edin. Birçok hatıra — Batı Şeria şehrin marka tespih taneleri de dahil olmak üzere — özellikle Çin, yurt dışından ithal edilmektedir.

Hediyelik eşya mağazaları az sayıda şimdi yerel olarak üretilen ürünlerin neredeyse sadece kendi raflarında çorap, eğilim mücadele için çalışıyoruz. Esnaf kendi mallar daha pahalı olabilir, kalitesi çok daha iyi olduğunu söylüyorlar ve onlar mücadele ekonomiye önemli bir destek vermek.

“”Ben bir şey hariç yurtdışında yapılan bir şeyim yok, o Ucuz satan bir şey. Mıknatıslar var ve insanlar onları istiyoruz”” Bassem Giacaman, bereket Gift Shop ve Zeytin Ahşap Fabrikası sahibi söyledi. “”Her şey bu yüzden çalışan yerel ekonomiyi tutabilir yerel yapılır.””

Bazı 120.000 kişi İsrail’in Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hıristiyan, bu tatil sezonunda kutsal toprakları ziyaret yarısı bekleniyor.

küreselleşme gibi başka bir yerde onun iz bıraktığını Bethlehem, ziyaret edecek birçok. Yabancı yapımı el sanatları, özellikle Çin olanlar, Noel hediyelik eşya da dahil olmak üzere, burada pazarın büyük bir bölümünü temsil gelmiş. hiçbir resmi istatistik olmakla birlikte, yerel yetkililer ve işadamları ürünlerin o neredeyse yarısını, belki de daha, ithal tahmin ediyoruz.

Giacaman bir sayaç altında küçük bir kutu içinde çoğu gizli yaptığı mağazada sadece birkaç ithal ürünlerin tutar. O müşterilere göstermek ve Filistin yapımı olanlar bunları karşılaştırmak için onları dışarı alır.

“”Bu, Çin’de yapılan bir plastik İsa bebek ve bu Bethlehem yapılan bir seramik biridir ve bu, ben yapmak zeytin ahşap tespih ve Çin olanları vardır”” dedi, gururla o üstün işçilik olduğunu söylediklerini gösteren yerel mal oldu.

Bethlehem Batı Şeria’da, Filistinlilerin gelecekteki devletinin bir parçası olacağını umuyoruz toprakları işgal olduğunu. Turizm güçlü kalır, ancak ekonominin geri kalanı uzun çünkü İsrail’in kısıtlamalar kısmen canlılığını yitirdi. Turistler kasaba ulaşmak için İsrail’in ayırma bariyer bir kontrol noktasından geçmek zorunda.

“”Ziyaret Filistin Merkezi,”” Nativity Kilisesi bir taş merdiven sadece birkaç yüz metre (yarda) boyunca 200 yıllık eski bir evde bulunan, bir “”Made in Filistin’de”” etiketi teşvik etmektedir.

“”Orada ithal edilen ürünlerin büyük bir akını var ve geleneksel el sanatları çok kademeli azalıyor,”” Samy Khoury, merkez kurucusu ve genel müdürü söyledi.

beş yıl önce bir çevrimiçi mağaza ve seyahat rehberi olarak başlayan Ziyaret Filistin Merkezi, Filistin topraklarında boyunca yaklaşık 100 atölye ve ev tabanlı esnaf ve Ürdün’de Filistin mülteci kamplarında çalışır.

Zeytin ahşap tespih ve inci süsler annesi gibi Noel ile ilgili olanlar da dahil olmak üzere Filistin, geleneksel el sanatları, özellikleri. merkez bağımsız gezginler hedefleyen ve iş için adil ticaret yaklaşım getiriyor.

Sadece Filistin yapımı ürünleri satmaya çalışan zorlukları ile birlikte geliyor.

“”, Üretici verebilir ne kadar üretim kapasitesi endam, tutarlılık ve kalite, sağ kurşun zaman Bakımı”” bunlardan bazıları, Khoury açıkladı.

Sonra fiyat sorunu var.

Maher Canawati, Three Arches Hediyelik eşya dükkanı sahibi, yerel hediyeler yapılmış ve hatta arkasında bir ahşap atölyesi vardır satar. Ama o da ithalat için oda tutar.

“”Biz farklı pazarlara ve farklı bütçelere farklı hacılar çünkü bizim dükkanda mal her türlü taşımak zorunda,”” ailesi 16. yüzyıldan beri hacılar hizmet vermiştir Canawati dedi.

Canawati onun müşterilerine seçenekler vermek istediğini söyledi ve o farklılıklar hakkında açıktır.

“”Made-in-China tespih bir düzine 4 $ satmak için 25 $ yerel olarak yapılan satmak bir düzine iken”” dedi. “”Made-in-China İsa bebekler 20 $ için satmak ve Bethlehem olanlar 64 $ satmak için.””

zanaat atölyesi sahipleri, yabancı ithalat hakkında homurdanma iken, herkes ithalatı ciddi yerel tüccarlar ve esnaf tehdit inanıyor.

“”Bu bir iş var,”” Samir Hazboun Ticaret Bethlehem Odası Başkanı söyledi. “”Ben iş dışarı nedeniyle ithalatın çalışan herkes farkında değilim.””

Ali Ebu Srour, Filistin Turizm Bakanlığı genel müdürü, hükümet yerel üreticileri ve tüccarlar korumak için turizm yasalarını güncellemek için çalıştığını söyledi.

Önerilen yönetmeliklere göre, esnaf olanlar “”Filistin”” Made in ithalat ve ayırt net etiketleriyle, yüzde 70 yerel olarak yapılan ürünleri taşımak için gerekli olacaktır.

Muhammed Yusuf, Zeytin Ahşap Fabrikası ile ahşap ustası, ithalat scoffs.

O Meryem figürü üzerinde çalıştı “”Bu iyidir, iyi değil,”” diye bir gülümseme ile söyledi.

Geri bereket Hediyelik Dükkanı, Julie Deler, 24, Almanya’dan bir turist, bir Filistinli usta tarafından yapılan küçük bir zeytin ahşap deve satın aldı.

“”Ben yerliler desteklemek istiyorum çünkü yerel olarak yapılan tercih,”” dedi.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Підтримка машинного перекладу: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.chroniclet.com/national-news/2016/12/21/In-little-town-of-Bethlehem-artisans-take-on-Chinese-knockoffs.html

У маленькому містечку Віфлеємі, майстрові взяти на себе китайські підробками

Вифлеємі, Західний берег річки Йордан (AP) — Різдво наближається і паломники та туристи почали прибувати, витісняючи сувенірні магазини, що лінія вузькі вулички і провулки Віфлеєму, біблійного міста шанованого, як місце народження Ісуса.

Але коли відвідувачі вирішили взяти шматочок на Святу Землю назад додому з ними, вони краще перевірити етикетки. Багато сувеніри — в тому числі товарний знак чотки міста Західного берега — ввозиться з-за кордону, головним чином в Китаї.

Невелика кількість сувенірних магазинів в даний час намагаються боротися з тенденцією, запасаються свої полки майже виключно з продуктами місцевого виробництва. Торговці кажуть, що в той час як їхні товари можуть бути більш дорогими, якість набагато краще, і вони дають важливий імпульс до бореться економіці.

“”У мене немає нічого, що робиться за кордоном за винятком однієї речі, це магніти. Це те, що продає дешево, і люди хочуть їх””, сказав Bassem Giacaman, власник магазину Благословення подарунків і The Olive Wood Factory. “”Все інше робиться на місцевому рівні, так що я можу тримати місцеву економіку працювати.””

Деякі 120000 чоловік, як очікується, щоб відвідати Святу Землю в цей святковий сезон, половина з них християнин, за даними Міністерства туризму Ізраїлю.

Багато будуть відвідати Віфлеєм, де глобалізація залишила свій відбиток, як і всюди. Іноземного виробництва ремесла, особливо з Китаю, з них стали представляти більшу частину ринку тут, в тому числі різдвяні сувеніри. Поки немає офіційної статистики, місцеві чиновники і бізнесмени оцінюють, що майже половина продуктів, можливо, більше, імпортуються.

Giacaman тримає лише кілька імпортованих продуктів в своєму магазині, більшість з них приховані в маленьку коробочку під прилавком. Він бере їх, щоб показати клієнтам та порівняти їх з палестинцями з них.

“”Це пластиковий Ісус дитини зроблено в Китаї, і це керамічний один зроблено в Віфлеємі, і ці оливкового дерева розарії, що я роблю і китайськими,”” сказав він, гордо показуючи, що він сказав, було переважаючим майстерності місцевого виробництва товар.

Віфлеєм на Західному березі, на окупованій території палестинці сподіваються стати частиною їх майбутньої держави. Туризм залишається сильним, але інша частина економіки вже давно нудився, почасти через ізраїльських обмежень. Туристи повинні пройти через контрольно-пропускний пункт в розділового бар’єру Ізраїлю дістатися до центру міста.

“”Візит Палестина центр”” знаходиться в 200-літньому будинку по кам’яних сходах всього кілька сотень метрів (ярдів) від церкви Різдва, сприяє ярлик “”Зроблено в Палестині””.

“”Там великий приплив імпортної продукції і багато традиційних ремесел поступово знижуються,”” сказав Samy Хурі, центр Засновник і генеральний директор.

Візит Палестина Центр, який починався як інтернет-магазин і путівник п’ять років тому, працює з майже 100 майстерень і домашніх ремісників по всій палестинських територіях і в таборах палестинських біженців в Йорданії.

До послуг палестинських традиційних ремесел, в тому числі Різдво пов’язаних з них, як оливкового дерева розаріїв і перламутровими прикрасами. Центр націлений на незалежних мандрівників і приймає торговий підхід до справедливої ​​свого бізнесу.

Спроба продати тільки палестинські виробництва продукції приходить з проблемами.

“”Підтримка узгодженості і якості, правильний час виконання, з’ясувати, скільки виробничих потужностей виробники можуть дати,”” деякі з них, пояснив Хурі.

Тоді є питання про ціну.

Махер Canawati, власник сувенірного магазину Three Arches, продає місцевого виробництва подарунків і навіть має столярній майстерні в спину. Але він тримає місце для імпорту, а також.

“”Ми повинні нести всі види товарів в нашому магазині, тому що у нас є різні ринки і різні паломники з різними бюджетами,”” сказав Canawati, чия сім’я надала послуги паломників з 16-го століття.

Canawati сказав, що він хоче дати своїм клієнтам варіанти, і він ясно про відмінності.

“”Дюжина зроблено в Китаї розаріїв продають за $ 4 в той час як десяток місцевого виробництва продають за $ 25,”” сказав він. “”Зроблене-в-Китаї Ісус немовлят продають за $ 20, а ті, Bethlehem продають за $ 64.””

У той час як власники ремісничої майстерні бурчати іноземного імпорту, не всі вважають, що імпорт серйозно загрожує місцевим торговцям і ремісникам.

“”Це бізнес,”” сказав Самір Hazboun, голова Віфлеємської торгової палати. “”Я не знаю ні про кого вичерпуються бізнесу через імпорт.””

Алі Абу Срур, генеральний директор міністерства туризму палестинської, заявив, що уряд намагається оновити свої туристичні закони для захисту місцевих виробників і продавців.

Відповідно до пропонованих правилами, власники магазинів будуть зобов’язані нести 70 відсотків продуктів місцевого виробництва, з чіткими етикетками, які відрізняють між імпортом і “”Зроблено в Палестині» з них.

Мухаммад Юсуф, ліс ремісник з оливковою ДОК, насміхається імпорту.

“”Це не добре, це краще””, сказав він з посмішкою, як він працював над фігурою Діви Марії.

Повернувшись в магазин подарунків Благословення, Джулі Deler, 24, турист з Німеччини, купив невелику оливкового дерева верблюда, зроблене палестинським ремісника.

“”Я вважаю за краще місцевого виробництва, тому що я хочу, щоб підтримати місцевих жителів,”” сказала вона.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
سپورٹ مشین ترجمہ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.chroniclet.com/national-news/2016/12/21/In-little-town-of-Bethlehem-artisans-take-on-Chinese-knockoffs.html

بیت اللحم کے چھوٹے سے شہر میں، دستکاروں چین knockoffs پر لینے کے

بیت لحم، مغربی کنارے (AP) — کرسمس کے قریب ہے اور حجاج کرام اور سیاحوں بیت اللحم، بائبل شہر یسوع کی جائے پیدائش کے طور پر احترام کی تنگ گلیوں اور alleys کہ لائن سمارکا دکانوں رش، پہنچنے کے لئے شروع کر دیا ہے.

لیکن زائرین واپس گھر میں ان کے ساتھ مقدس سرزمین کا ایک ٹکڑا لینے کے لئے انتخاب کرتے ہیں جب، وہ بہتر لیبلز جانچ. کئی تحائف — مغربی کنارے کے شہر کی ٹریڈ مارک کی مالا موتیوں بھی شامل ہے — بیرون ملک سے درآمد کیا جاتا ہے، بنیادی طور پر چین.

سمارکا دکانوں کی ایک چھوٹی سی تعداد میں اب مقامی طور پر کی جانے والی مصنوعات کے ساتھ تقریبا خصوصی طور پر ان کے سمتل ذخیرہ، رجحان لڑنے کے لئے کوشش کر رہے ہیں. دکاندار کہ ان کا سامان زیادہ مہنگی ہو سکتا ہے جبکہ، معیار زیادہ بہتر ہے کا کہنا ہے کہ اور وہ جدوجہد کی معیشت کے لئے ایک اہم فروغ ملے.

“”میں نے ایک بات کے علاوہ بیرون ملک بنا ہے کہ کچھ نہیں ہے، کہ میگنےٹ ہے. یہ سستا کے لئے فروخت کرتا ہے کہ کچھ ہے اور لوگوں کو ان کے چاہتے ہیں،”” نگار بسیم Giacaman، نعمتوں کے تحفے کی دکان اور زیتون کی لکڑی فیکٹری کے مالک نے کہا. “”باقی سب کچھ مقامی طور پر بنایا جاتا ہے تو میں کام کرنے والے مقامی معیشت کو رکھ سکتے ہیں.””

اسرائیل کی وزارت سیاحت کے مطابق، کچھ 120،000 لوگوں، مقدس سرزمین اس چھٹی کے موسم کا دورہ کرنے کی ان میں سے نصف مسیحی توقع کی جاتی ہے.

بہت سے Bethlehem، گلوبلائزیشن ہر جگہ اور طرح اس کے نقوش ثبت کئے ہیں جہاں کا دورہ کریں گے. غیر ملکی ساختہ دستکاری، خاص طور پر چینی والوں، کرسمس تحائف سمیت یہاں مارکیٹ کا ایک بڑا حصہ کی نمائندگی کے لئے، آیا ہوں. کوئی سرکاری اعداد و شمار موجود ہیں جبکہ، مقامی حکام اور تاجروں کہ تقریبا مصنوعات کی نصف، شاید زیادہ، درآمد کر رہے ہیں کا اندازہ ہے.

Giacaman ایک کاؤنٹر کے نیچے ایک چھوٹا سا باکس میں ان میں سے سب سے زیادہ چھپی، اس کی دکان میں صرف چند درآمد کی مصنوعات رکھتا ہے. وہ گاہکوں کو دکھانے کے اور فلسطینی ساختہ والوں کے لئے ان کا موازنہ کرنے کے لئے انہیں باہر لے جاتا ہے.

“”یہ چین میں بنایا گیا ایک پلاسٹک یسوع بچہ ہے اور یہ بیت اللحم میں بنائی گئی ایک سیرامک ​​سے ایک ہے، اور ان میں بنائیں کہ زیتون کی لکڑی rosaries کے اور چینی لیتی ہیں”” انہوں نے کہا، فخر سے دکھا انہوں نے اعلی کاریگری نے کہا کہ کیا مقامی طور پر اشیا بنا دیا.

بیت اللحم مغربی کنارے میں، مقبوضہ علاقے فلسطینیوں امید ہے کہ ان کی مستقبل کی ریاست کا حصہ ہو جائے گا ہے. سیاحت مضبوط رہتا ہے، لیکن معیشت کے باقی طویل کیونکہ اسرائیلی پابندیوں کے، کمزور پڑ چکی ہے حصے میں. سیاح شہر تک پہنچنے کے لئے اسرائیل کی علیحدگی کی رکاوٹ میں ایک چوکی سے گزرنا ضروری ہے.

“”دورہ فلسطین سینٹر،”” Nativity کے چرچ سے ایک پتھر سیڑھی صرف چند سو میٹر (گز) کے ساتھ ساتھ ایک 200 سالہ گھر میں واقع، ایک “”فلسطین میں تشکیل دے دیا گیا”” لیبل کو فروغ دیتی ہے.

“”درآمد کی مصنوعات کی ایک بڑی آمد ہے اور روایتی دستکاری کی ایک بہت آہستہ آہستہ کم ہو رہے ہیں،”” سامی الخوری، مرکز کے بانی اور جنرل مینیجر نے کہا.

دورہ فلسطین مرکز، جو پانچ سال پہلے ایک آن لائن سٹور اور سفر گائیڈ کے طور پر شروع کر دیا، فلسطینی علاقوں بھر میں تقریبا 100 ورکشاپس اور گھر کی بنیاد پر دستکاروں کے ساتھ اور اردن میں فلسطینی پناہ گزین کیمپوں میں کام کرتا ہے.

یہ زیتون کی لکڑی rosaries کے اور موتی کے زیورات کی ماں کی طرح کرسمس سے متعلق والوں سمیت فلسطینی روایتی دستکاری، خصوصیات ہے. مرکز آزاد مسافروں کو ھدف اور اس کے کاروبار کے لئے ایک منصفانہ تجارت نقطہ نظر سے لیتا.

صرف فلسطینی ساختہ مصنوعات فروخت کرنے کی کوشش چیلنجوں کے ساتھ آتا ہے.

“”، مستقل مزاجی اور معیار، صحیح وقت کی قیادت کو برقرار رکھنے figuring ہے کتنا پیداواری صلاحیت کے پروڈیوسر کو دے سکتے ہیں،”” ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں، الخوری نے وضاحت کی.

پھر قیمت کا مسئلہ در پیش ہے.

مہر Canawati، تین مہراب یادگار چیزوں کی دکان کے مالک، مقامی طور پر تحائف بنایا فروخت کرتا ہے اور اس سے بھی پیچھے ایک لکڑی ورکشاپ ہے. لیکن اس نے اس کے ساتھ ساتھ درآمدات کے لئے کمرے رکھتا.

“”ہم مختلف مارکیٹوں اور مختلف بجٹ کے ساتھ مختلف حاجیوں ہے کیونکہ ہماری دکان میں تجارتی مال کی ہر قسم کی لے جانے کے لئے ہے،”” Canawati، جن کے خاندان کے 16th صدی کے بعد حاجیوں کو خدمات فراہم کی ہے.

Canawati اس نے اپنے گاہکوں کے اختیارات دینے کے لئے چاہتا ہے، اور وہ فرق کے بارے میں واضح ہے.

“”$ 25 کے لئے مقامی طور پر بنایا فروخت کی ایک درجن، جبکہ سے بنا میں چین rosaries کے ایک درجن $ 4 کے لئے فروخت”” انہوں نے کہا. “”بنا میں چین یسوع بچوں بیت لحم والوں $ 64 کے لئے فروخت $ 20 کے لئے فروخت اور.””

کرافٹ ورکشاپ مالکان غیر ملکی درآمدات کے بارے میں بنبنانا جبکہ، نہیں سب کو درآمدات سنجیدگی مقامی تاجروں اور کاریگروں دھمکی دی ہے کہ یقین رکھتا ہے.

“”یہ ایک کاروبار ہے،”” سمیر Hazboun، کامرس کے شہر بیت لحم چیمبر کے چیئرمین نے کہا کہ. “”میں کاروبار کے باہر درآمد کی وجہ سے چل رہا ہے کسی سے آگاہ نہیں ہوں.””

علی ابو Srour، فلسطینی سیاحت وزارت کے ڈائریکٹر جنرل نے کہا کہ حکومت مقامی پروڈیوسرز اور تاجروں کو تحفظ فراہم کرنے میں سیاحت کے قوانین کو اپ ڈیٹ کرنے کی کوشش کررہی ہے.

مجوزہ قواعد و ضوابط کے تحت، دکانداروں کی درآمدات اور ہیں “”فلسطین میں کی گئی”” کے درمیان فرق ہے کہ واضح لیبل کے ساتھ، 70 فیصد مقامی طور پر کی جانے والی مصنوعات کو لے جانے کے لئے کی ضرورت ہو گی.

محمد یوسف، زیتون کی لکڑی فیکٹری کے ساتھ ایک لکڑی کاریگر، درآمدات پر scoffs.

“”یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ بہتر ہے،”” انہوں نے ایک مسکراہٹ کے ساتھ اس نے کنواری مریم کے ایک اعداد و شمار پر کام کے طور پر کہا.

واپس نعمتوں تحفے کی دکان میں، جولی Deler، 24، جرمنی سے ایک سیاح، ایک فلسطینی کاریگر کی طرف سے بنائی گئی ایک چھوٹا سا زیتون کی لکڑی اونٹ خریدا.

“”میں مقامی لوگوں کی حمایت کرنا چاہتے ہیں کیونکہ میں مقامی طور پر بنایا ترجیح دیتے ہیں،”” انہوں نے کہا.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support mashina tarjima: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.chroniclet.com/national-news/2016/12/21/In-little-town-of-Bethlehem-artisans-take-on-Chinese-knockoffs.html

Baytlahm kichik shaharchasida, hunarmandlar Xitoy Knockoffs olishga

Baytlahmga West Bank (AP) — Rojdestvo yaqinlashmoqda va hojilar va sayyohlar Baytlahm, Isoning tug’ilgan kabi ulug’lanadi Injil shahar tor ko’chalarda va xiyobonlar liniyasi yodgorlik do’konlari tiqilinch, kelishi boshladi.

tashrif uyga ular bilan Muqaddas yurtda bir parcha olib tanlashingiz Lekin, ular yaxshiroq teglar tekshiring. Ko’pchilik yodgorliklar — West Bank shaharning savdo belgisi tasbeh munchoqlar, shu jumladan — asosan Xitoy, xorijdan import qilinadi.

yodgorlik do’konlari kichik bir qator endi mahalliy ishlab chiqarilgan mahsulotlar bilan deyarli faqat ularning javonlar paypoq, trend bilan jang qilish uchun harakat qilmoqda. Hunarmand mol ko’proq qimmat bo’lishi mumkin, sifatli juda yaxshi, deb aytish va ular kurash iqtisodiyotiga muhim sur’at baxsh.

“”Men bir narsa tashqari xorijga qilingan hech narsa bor, deb Arzon uchun sotadi narsa. Magnit ekan va odamlar ularni istayman,”” Bassem Giacaman, salomi Sovg’a Shop va Olive yog’och zavodi egasi dedi. “”Har bir narsa, shuning uchun men ishlayotgan mahalliy iqtisodiyotni tutish mumkin mahalliy amalga oshiriladi.””

Ba’zi 120,000 kishi Isroil Sayyohlik vazirligi ko’ra, masihiy, bu bayram mavsumda Muqaddas yurtga tashrif ularning yarmini kutilmoqda.

Globallashuv joyda boshqa kabi o’z izini qoldirdi Bethlehem, ziyorat qiladi ko’p. Tashqi tayyorlangan hunarmandchilik, ayniqsa, Xitoy bo’lganlar, Rojdestvo suvenirlar jumladan, bu erda bozor katta qismi vakillik qilish uchun keldik. hech qanday rasmiy statistika mavjud bo’lsa-da, mahalliy amaldorlar va ishbilarmonlar mahsulotlarining qariyb yarmini, ehtimol yana, import qilinadi taxmin.

Giacaman bir peshtaxta ostidan kichik qutisiga ularning eng yashirin, uning do’konida bir necha import mahsulotlar tutadi. U mijozlarga ko’rsatish va Falastin-yasalgan bo’lgan, ularni solishtirish uchun, ularni amalga oladi.

“”Bu Xitoyda o’tkazilgan bir plastik Iso bola va bu Baytlahmda qilingan sopol biri hisoblanadi va bu, men qilish zaytun yog’och tespihlerini va Xitoy kishilardir””, deydi u, g’urur u ustun hunarmandchilik edi nima ko’rsatgan mahalliy tovarlar qildi.

Baytlahm G’arbiy sohilda, Falastinliklar bo’lajak davlatning qismi bo’ladi umid hududini egallab hisoblanadi. Sayyohlik kuchli bo’lib qolmoqda, lekin iqtisodiyotning qolgan uzoq, chunki Isroil cheklashlar qismida, zerikib o’tirardi qildi. Sayyohlar shaharni erishish uchun Isroil ajratish to’siq bir punkti orqali o’tishi kerak.

“”Visit Falastin markazi,”” Tavalludi cherkovidan bir tosh zinadan bir necha yuz metr (metr) bo’ylab 200 yoshli uyda joylashgan, bir “”Made Falastinda”” belgisini xizmat qilmoqda.

“”U erda import mahsulotlari katta oqimi bo’ldi va an’anaviy hunarmandchilikni ko’p asta-sekin kamayib bormoqda””, Samy Khoury, markazi asoschisi va bosh menejeri.

besh yil oldin onlayn do’kon va Sayohat qo’llanma sifatida boshladi Visit Falastin markazi, Falastin bo’ylab qariyb 100 seminarlar va kasanachilik hunarmandlar va Iordaniyada Falastin qochqinlar lagerlarida ishlaydi.

Bu zaytun yog’och tespihlerini va inju naqshlar onasi kabi Rojdestvo bilan bog’liq bo’lgan, shu jumladan, Falastin an’anaviy hunarmandchilik, xususiyatlari. markazi mustaqil sayohatchilar nishonga va uning biznes uchun adolatli savdo yondashuv.

faqat Falastin-yasalgan mahsulotlar sotishga harakat qiyinchiliklar bilan keladi.

“”Ishlab chiqaruvchilar berishi mumkin qancha ishlab chiqarish quvvati izlab, mustahkamlik va sifatini, o’ng qo’rg’oshin vaqt saqlash”” Ulardan ba’zilari, Khoury tushuntirdi.

So’ngra narxi masalasi bor.

Maher Canawati, Three Arches yodgorlik do’koni egasi, mahalliy sovg’alar qildi va hatto orqasidan bir yog’och seminar ega sotadi. Lekin u ham import uchun xona tutadi.

“”Biz turli bozorlar va turli byudjetlar bilan turli ziyoratchilarni, chunki bizning do’konida buyumlar har qanday ko’tarib kerak,”” ahli 16-asrdan beri hojilari uchun xizmat taqdim etgan Canawati, dedi.

Canawati u o’z mijozlari imkoniyatlari berish istaydi, dedi va u farqlar haqida ochiq-oydin emas.

“”Qilgan-in-Xitoy tespihlerini bir o’nlab $ 4 uchun sotish $ 25 uchun mahalliy qildi sotish o’nlab, esa””, deydi u. “”Qilgan-in-Xitoy Iso chaqaloqlar $ 20 uchun sotish va Baytlahm bo’lganlar $ 64 uchun sotish.””

hunarmandchilik ustaxonasi egalari chet import haqida ming’irlab-da, har bir kishi import jiddiy mahalliy savdogarlar va hunarmandlar tahdid qilgan hisoblaydi.

“”Bu ish bo’ldi,”” Samir Hazboun, Savdo-Baytlahm palatasi raisi dedi. “”Men biznes chiqib, chunki import ishlayotgan hech kimga xabardor emasman.””

Ali Abu Srour, Falastin Sayyohlik vazirligi bosh direktori, davlat, mahalliy ishlab chiqaruvchilarni va savdogarlar himoya qilish uchun uning turizm qonunlarni yangilash uchun harakat qilmoqda dedi.

taklif qoidalariga ko’ra, do’kon egalari bo’lgan “”Falastin ishlab chiqarilgan”” import va farqlash aniq teglar bilan, 70 foizi mahalliy qilgan mahsulotlarni oshirish uchun zarur bo’ladi.

Muhammad Yusuf, zaytun yog’och zavodi bilan yog’och hunarmand, import da Masxara qiladi.

u Maryam bir shakl ustiga ishlagan sifatida “”Bu yaxshi emas, yaxshi emas,”” u tabassum bilan dedi.

Orqaga salomi Sovg’a do’konida, Julie Deler, 24, Germaniya bir sayyoh, bir Falastin hunarmandlarning tomonidan amalga kichik zaytun yog’och tuyani sotib oldi.

“”Men ular mahalliy qo’llab-quvvatlash istayman, chunki men mahalliy qilib afzal””, deydi u.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Hỗ trợ máy dịch: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.chroniclet.com/national-news/2016/12/21/In-little-town-of-Bethlehem-artisans-take-on-Chinese-knockoffs.html

Trong thị trấn nhỏ của Bethlehem, thợ thủ công mất trên hàng nhái Trung Quốc

BETHLEHEM, West Bank (AP) — Giáng sinh đang đến gần và người hành hương và khách du lịch đã bắt đầu đến, tràn ngập các cửa hàng lưu niệm lót đường phố chật hẹp và ngõ hẻm của Bethlehem, thành phố Kinh Thánh tôn kính là nơi sinh của Chúa Giêsu.

Nhưng khi du khách chọn để có một mảnh Đất Thánh trở về nhà với họ, họ kiểm tra tốt hơn các nhãn. Nhiều quà lưu niệm — trong đó có chuỗi tràng hạt nhãn hiệu thị trấn của Tây Ngân hàng — được nhập khẩu từ nước ngoài, chủ yếu là Trung Quốc.

Một số lượng nhỏ các cửa hàng lưu niệm đang cố gắng để chống lại xu hướng, thả kệ ​​họ gần như độc quyền với các sản phẩm sản xuất trong nước. Các chủ cửa hiệu nói rằng trong khi sản phẩm của họ có thể đắt hơn, chất lượng tốt hơn nhiều và họ cung cấp cho một thúc đẩy quan trọng cho nền kinh tế gặp khó khăn.

“”Tôi đã có gì đó được thực hiện ở nước ngoài, ngoại trừ một điều, đó là nam châm. Nó là cái gì mà bán với giá rẻ và những người muốn họ””, Bassem Giacaman, chủ sở hữu của các cửa hàng quà tặng Blessings và The Olive Nhà máy Wood nói. “”Mọi thứ khác được sản xuất trong nước vì vậy tôi có thể giữ cho nền kinh tế địa phương làm việc.””

Một số 120.000 người dự kiến ​​sẽ đến thăm Đất Thánh mùa lễ này, một nửa trong số họ Kitô giáo, theo Bộ Du lịch Israel.

Nhiều người sẽ ghé thăm Bethlehem, nơi mà toàn cầu đã để lại dấu ấn của nó giống như những nơi khác. hàng thủ công của nước ngoài, đặc biệt là Trung Quốc, đã đến để đại diện cho một phần lớn của thị trường ở đây, bao gồm cả quà lưu niệm Giáng sinh. Trong khi chưa có thống kê chính thức, các quan chức địa phương và các doanh nhân ước tính rằng gần một nửa số sản phẩm, có lẽ nhiều hơn, được nhập khẩu.

Giacaman giữ chỉ là một vài sản phẩm nhập khẩu tại cửa hàng của mình, hầu hết trong số họ giấu trong một hộp nhỏ bên dưới một truy cập. Ông đưa họ ra để hiển thị các khách hàng và so sánh chúng với những người Palestine làm.

“”Đây là một loại nhựa Chúa Giêsu bé xuất tại Trung Quốc và đây là một trong những gốm làm tại Bethlehem, và đó là những tràng hạt gỗ ô liu mà tôi thực hiện và những người Trung Quốc,”” ông nói, tự hào cho thấy những gì ông nói là các nghề thủ công vượt trội của sản xuất trong nước hàng.

Bethlehem ở Bờ Tây, chiếm đóng lãnh thổ Palestine hy vọng sẽ là một phần của nhà nước tương lai của họ. Du lịch vẫn mạnh, nhưng phần còn lại của nền kinh tế từ lâu đã mòn mỏi, một phần là do hạn chế từ Israel. Du khách phải đi qua một trạm kiểm soát ở hàng rào tách của Israel để đạt được thị trấn.

“”Truy cập Trung tâm Palestine,”” nằm trong một ngôi nhà cổ 200 tuổi cùng một cầu thang bằng đá chỉ là một vài trăm mét (bãi) từ Nhà thờ Giáng sinh, thúc đẩy một “”Made in Palestine”” nhãn.

“”Có một dòng lớn của sản phẩm nhập khẩu và rất nhiều ngành nghề truyền thống đang giảm dần,”” Samy Khoury, trung tâm sáng lập và tổng giám đốc, cho biết.

Các Palestine Center thăm, mà bắt đầu là một cửa hàng và hướng dẫn du lịch trực tuyến cách đây năm năm, làm việc với gần 100 hội thảo và các nghệ nhân tại nhà trên toàn lãnh thổ Palestine và trong các trại tị nạn Palestine ở Jordan.

Nó có tính năng hàng thủ công truyền thống của người Palestine, trong đó có những Giáng sinh liên quan như tràng hạt gỗ ô liu và mẹ của đồ trang sức ngọc trai. Các trung tâm mục tiêu du khách độc lập và có một cách tiếp cận thương mại công bằng để kinh doanh của mình.

Đang cố gắng để chỉ bán sản phẩm của người Palestine làm đi kèm với thách thức.

“”Duy trì tính nhất quán và chất lượng, thời gian sản phải, tìm bao nhiêu năng lực sản xuất các nhà sản xuất có thể cung cấp,”” là một số trong số họ, giải thích Khoury.

Sau đó có các vấn đề về giá cả.

Maher Canawati, chủ cửa hàng lưu niệm Ba Arches, bán các địa phương làm quà tặng và thậm chí còn có một xưởng gỗ ở phía sau. Nhưng ông đã giữ chỗ cho nhập khẩu là tốt.

“”Chúng ta phải thực hiện tất cả các loại hàng hóa trong cửa hàng của chúng tôi bởi vì chúng tôi có thị trường khác nhau và người hành hương khác nhau với ngân sách khác nhau,”” Canawati, có gia đình đã cung cấp dịch vụ cho khách hành hương từ thế kỷ 16 cho biết.

Canawati cho biết ông muốn cung cấp cho khách hàng lựa chọn của mình, và ông là rõ ràng về sự khác biệt.

“”Một tá tràng hạt made in Trung Quốc bán cho $ 4, trong khi một chục sản xuất trong nước bán cho $ 25,”” ông nói. “”Chúa Giêsu trẻ sơ sinh made in Trung Quốc bán với giá $ 20 và những Bethlehem bán với giá $ 64.””

Trong khi các chủ xưởng thủ công càu nhàu về nhập khẩu nước ngoài, không phải tất cả mọi người tin rằng hàng nhập khẩu đã bị đe dọa nghiêm trọng các thương gia địa phương và các nghệ nhân.

“”Đó là một doanh nghiệp,”” Samir Hazboun, Chủ tịch Bethlehem Phòng Thương mại cho biết. “”Tôi không biết bất cứ ai chạy ra khỏi kinh doanh vì những hàng nhập khẩu.””

Ali Abu Srour, Tổng giám đốc của Bộ Du lịch của người Palestine, cho biết chính phủ đang cố gắng cập nhật luật du lịch của mình để bảo vệ các nhà sản xuất và thương gia địa phương.

Theo các quy định đề xuất, chủ cửa hàng sẽ được yêu cầu để thực hiện 70 phần trăm sản xuất trong nước các sản phẩm, với các nhãn rõ ràng phân biệt giữa hàng nhập khẩu và “”Made in Palestine”” những người thân.

Muhammad Yusuf, một nghệ gỗ với The Olive Nhà máy Gỗ, chế giễu nhập khẩu.

“”Đó không phải là tốt, điều này là tốt hơn,”” ông nói với một nụ cười khi ông làm việc trên một con số của Đức Trinh Nữ Maria.

Quay lại tại các cửa hàng quà tặng Blessings, Julie DELER, 24 tuổi, một du khách đến từ Đức, đã mua một con lạc đà gỗ ôliu nhỏ được tạo ra bởi một nghệ nhân người Palestine.

“”Tôi thích sản xuất trong nước bởi vì tôi muốn hỗ trợ người dân địa phương,”” cô nói.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Cefnogaeth cyfieithu peirianyddol: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.chroniclet.com/national-news/2016/12/21/In-little-town-of-Bethlehem-artisans-take-on-Chinese-knockoffs.html

Yn ychydig dref Bethlehem, crefftwyr cymryd ar knockoffs Tseiniaidd

BETHLEHEM, West Bank (AP) — Nadolig yn agosáu a phererinion a thwristiaid wedi dechrau cyrraedd, torfeydd siopau swfenîr sy’n leinio’r strydoedd cul a’r lonydd Bethlehem, y dref Beiblaidd barchedig fel man geni Iesu.

Ond pan fydd ymwelwyr yn dewis i gymryd darn o’r Tir Sanctaidd yn ôl adref gyda nhw, maent yn edrych ar y labeli yn well. Mae llawer o chofroddion — gan gynnwys gleiniau weddďo nod masnach y dref West Bank — yn cael eu mewnforio o dramor, China yn bennaf.

Mae nifer fach o siopau cofrodd yn awr yn ceisio ymladd yn erbyn y duedd, stocio eu silffoedd bron yn gyfan gwbl â chynhyrchion a wneir yn lleol. Siopwyr yn dweud bod er y gall eu nwyddau fod yn ddrutach, mae’r ansawdd yn llawer gwell ac maent yn rhoi hwb pwysig i’r economi trafferth.

“”Mae gen i ddim byd a wneir dramor heblaw am un peth, dyna’r magnetau. Mae’n rhywbeth sy’n gwerthu gyfer rhad ac mae pobl eisiau nhw,”” meddai Bassem Giacaman, perchennog y Siop Blessings Rhodd a The Factory Olewydd Wood. “”Mae popeth arall yn cael ei wneud yn lleol er mwyn i mi gadw’r economi lleol yn gweithio.””

Disgwylir i rai 120,000 o bobl i ymweld â’r Wlad Sanctaidd y tymor gwyliau, hanner ohonynt yn Cristnogol, yn ôl y Weinyddiaeth Twristiaeth Israel.

Bydd llawer yn ymweld â Bethlehem, lle mae globaleiddio wedi gadael ei hôl fel ym mhobman arall. crefftau dramor-a wnaed, yn enwedig rhai Tseiniaidd, wedi dod i gynrychioli rhan fawr o’r farchnad yma, gan gynnwys cofroddion Nadolig. Er nad oes unrhyw ystadegau swyddogol, swyddogion lleol a dynion busnes yn amcangyfrif bod bron i hanner y cynnyrch, efallai yn fwy, yn cael eu mewnforio.

Giacaman yn cadw ychydig o gynhyrchion a fewnforiwyd yn ei siop, y rhan fwyaf ohonynt cudd mewn blwch bychan o dan y cownter. Ef yn mynd â nhw allan i ddangos i gwsmeriaid ac yn eu cymharu â rhai Palesteinaidd-wneud.

“”Mae hwn yn Iesu baban plastig a wnaed yn Tsieina ac mae hwn yn un cerameg a wnaed ym Methlehem, ac mae’r rhain yn y rosaries coed olewydd a wnaf a’r rhai Tseiniaidd,”” meddai, gyda balchder yn dangos yr hyn a ddywedodd oedd y crefftwaith uwchraddol y gwneud nwyddau yn lleol.

Bethlehem yn y Lan Orllewinol, meddiannu tiriogaeth y Palestiniaid yn gobeithio y bydd yn rhan o’u cyflwr yn y dyfodol. Mae twristiaeth yn parhau i fod yn gryf, ond mae gweddill yr economi wedi dihoeni hir, yn rhannol oherwydd cyfyngiadau Israel. Rhaid i dwristiaid yn mynd trwy checkpoint mewn rhwystr gwahanu Israel i gyrraedd y dref.

Mae’r “”Ymweliad Palesteina Center,”” lleoli mewn tŷ 200-mlwydd-oed ar hyd risiau carreg dim ond ychydig gannoedd o fetrau (llath) o The Eglwys y Geni, yn hyrwyddo “”Gwnaed ym Mhalesteina”” label.

“”Mae ‘na mewnlifiad mawr o gynhyrchion a fewnforiwyd ac mae llawer o grefftau traddodiadol yn dirywio yn raddol,”” meddai Samy Khoury, y ganolfan sylfaenydd a rheolwr cyffredinol.

Yr Ymweliad Palesteina Center, a ddechreuodd fel canllaw storio a teithio ar-lein bum mlynedd yn ôl, yn gweithio gyda bron i 100 o weithdai a chrefftwyr yn y cartref drwy gydol y tiriogaethau Palesteinaidd ac mewn gwersylloedd ffoaduriaid Palesteinaidd yn yr Iorddonen.

Mae’n cynnwys crefftau traddodiadol Palesteinaidd, gan gynnwys rhai sy’n gysylltiedig â Nadolig fel rosaries pren olewydd a mam o addurniadau perlog. Mae’r ganolfan yn targedu deithwyr annibynnol ac yn defnyddio dull masnach deg i ei fusnes.

Ceisio gwerthu dim ond cynnyrch Palesteinaidd-a wnaed yn dod â heriau.

“”Mae cynnal cysondeb ac ansawdd, amser arweiniol cywir, figuring faint o gapasiti cynhyrchu gall y cynhyrchwyr yn rhoi,”” rai ohonyn nhw, eglurodd Khoury.

Yna mae y mater o bris.

Maher Canawati, perchennog y siop cofroddion Three Arches, yn gwerthu gwneud anrhegion yn lleol ac hyd yn oed wedi gweithdy pren yn y cefn. Ond mae’n cadw lle ar gyfer mewnforion yn ogystal.

“”Mae’n rhaid i ni gario pob math o nwyddau yn ein siop gan fod gennym wahanol farchnadoedd a gwahanol bererinion gyda gwahanol gyllidebau,”” meddai Canawati, y mae ei deulu wedi darparu gwasanaethau i bererinion ers y 16eg ganrif.

Dywedodd Canawati fod yn awyddus i roi ei opsiynau gwsmeriaid, ac mae’n glir ynghylch y gwahaniaethau.

“”Mae dwsin o rosaries a wnaed-yn-Tsieina yn gwerthu am $ 4 tra bod dwsin o gwerthu gwneud yn lleol ar gyfer $ 25,”” meddai. “”Mae’r babanod Iesu a wnaed-yn-Tsieina yn gwerthu am $ 20 a rhai Bethlehem gwerthu am $ 64.””

Er bod perchnogion gweithdy crefftau rwgnach am mewnforion tramor, nid yw pawb yn credu y mewnforion wedi bygwth masnachwyr a chrefftwyr lleol o ddifrif.

“”Mae’n fusnes,”” meddai Samir Hazboun, Cadeirydd y Siambr Fasnach Bethlehem. “”Dydw i ddim yn ymwybodol o unrhyw un sy’n rhedeg allan o fusnes oherwydd y mewnforion.””

Meddai Ali Abu Srour, cyfarwyddwr cyffredinol y Weinyddiaeth Twristiaeth Palesteina, mae’r llywodraeth yn ceisio diweddaru ei deddfau twristiaeth i ddiogelu cynhyrchwyr a masnachwyr lleol.

O dan y rheoliadau arfaethedig, byddai angen siopwyr i gario 70 y cant cynnyrch a wnaed yn lleol, gyda labeli clir sy’n gwahaniaethu rhwng mewnforion ac “”Gwnaed ym Mhalesteina”” rhai.

Muhammad Yusuf, crefftwr coed gyda The Factory Olewydd Wood, scoffs ar y mewnforion.

“”Nid yw’n dda, mae hyn yn well,”” meddai gyda gwên wrth iddo weithio ar ffigwr y Forwyn Fair.

Yn ôl yn y Siop Bendithion Rhodd, Julie Deler, 24, i dwristiaid o’r Almaen, prynu camel pren olewydd bach a wnaed gan grefftwr Palesteinaidd.

“”Mae’n well gen gwneud yn lleol oherwydd yr wyf am i gefnogi’r bobl leol,”” meddai.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ngomatshini translation Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.chroniclet.com/national-news/2016/12/21/In-little-town-of-Bethlehem-artisans-take-on-Chinese-knockoffs.html

Kwidolophu encinane yaseBhetelehem, amagcisa ukuthatha knockoffs Chinese

EBhetelehem, West Bank (AP) — iKrismesi liyaphela nabasemzini kunye nabakhenkethi ndiqalile ukufika, ukukhulisa ezi ezivenkileni exhonywe izitalato ezivaliweyo sitsib eBhetelehem, idolophu yezibhalo wayesoyikwa yokuzalwa kukaYesu.

Kodwa xa iindwendwe ukhetha ukuthatha intwana Zelizwe oyiNgcwele emva ekhaya kunye nawo, baya khangela ngcono iileyibhile. izipho ezininzi — kuquka amaso yophawu irosari West Bank dolophu — na esuka kwamanye amazwe, ikakhulu China.

Inani elincinane ezivenkileni ngoku ndizama ukulwa umrhiba, ukufaka ezishelfini babo phantse kuphela iimveliso ezenziwe ekuhlaleni. Oonovenkile bathi ngelixa impahla yabo ineendleko kakhulu, umgangatho kubhetele kakhulu kwaye zinika inkxaso ebalulekileyo kuqoqosho nzima.

“”Ndiye ndafumana nto yenziweyo phesheya ngaphandle kwento enye, oko umazibuthe. Yinto ethile ethengisa ngenxa Kutshiphu kwaye abantu bafuna kubo,”” watsho Bassem Giacaman, umnini Shop Gift Iintsikelelo, nomnquma Wood Factory. Yonk ‘enye into yenziwe ekuhlaleni ukuze sigcine kuqoqosho lwengingqi ukusebenza. “”

Abanye 120,000 abantu kulindeleke ukuba batyelele kwiLizwe oyiNgcwele eli xesha leeholide, isiqingatha sabo zamaKristu, ngokutsho Ubulungiseleli Tourism kaSirayeli.

Abaninzi baya kutyelela eBhetelehem, apho ihlabathi ushiye istampu yayo ngathi yonk ‘enye into. yobugcisa zasemzini-yenziwe, ingakumbi abo Chinese, ndize nokumela inxalenye enkulu yemarike apha, kuquka izipho ngeKrismesi. Nangona kukho akukho manani ezisemthethweni, amagosa basekuhlaleni noosomashishini baqikelela ukuba phantse isiqingatha weemveliso, mhlawumbi, elizweni.

Giacaman ugcina nje iimveliso ezimbalwa esingeniswe kwivenkile yakhe, abaninzi kubo efihlakeleyo kwibhokisi encinci ngaphantsi ekhawuntareni. Yena ubasa ukubonisa kubathengi ezifanisa abo namaPalestina-yenziwe.

“”Lo yeplastiki uYesu baby eyenziwe China kwaye le inye lodaka eyenziwe eBhetelehem, kwaye ezi rosaries umthi womnquma endiya kuwenza nabo Chinese,”” wathi, ngekratshi ebonisa oko yathi yaba nangobungcibi emi wenza kuyo impahla.

EBhetelehem na kwi West Bank, sinabantu kwintsimi namaPalestina ithemba liya kuba yinxalenye karhulumente elizayo. NoKhenketho aluhexi, kodwa eseleyo uqoqosho kudala matshamatsha, ngokuyinxenye ngenxa izithintelo yakwaSirayeli. Abakhenkethi kufuneka adlule babemiswe ekwahlukaneni isithintelo likaSirayeli kufika edolophini.

U “”Ukutyelela Palestine Center,”” ibekwe kwindlu kunyaka-200 ubudala ecaleni nezinyuko lilitye nje ezilikhulu kwiimitha ezimbalwa (eemitha) evela kwiCawa Yokuzalwa, ikhuthaza ilayibhuli “”Made ePalestina””.

“”Kukho ngama enkulu zemveliso kakhulu obugcisa bezandla zemveli iyehla kancinci,”” watsho Samy Khoury, leziko ngumseki kunye umphathi jikelele.

UTyelelo Palestine Center, oqale njengoko online evenkileni kunye zokuhamba sikhokelo kwiminyaka emihlanu edlulileyo, usebenza zocweyo phantse 100 ngezkunyela home-based kulo nowamaPalestina kwaye kwiinkampu zeembacu namaPalestina eYordan.

Ibonisa yobugcisa namaPalestina bemveli, kuquka abo anxulumene-iKrismesi zomnquma rosaries iinkuni nonina izihombo perile. Eli ziko ijolise abahambi abazimeleyo aze kuthatha indlela zorhwebo ebeyinzwakazi ishishini layo.

Ukuzama ukuthengisa iimveliso namaPalestina-kuphela iza neengxaki.

“”Ukugcina guquki nomgangatho, ilungelo ixesha elide, ndandizixelele ukuba umthamo yemveliso kakhulu nabalimi aphe”” ezinye kubo, wacacisa Khoury.

Ngoko kukho umba ixabiso.

Maher Canawati, umnini Arches ezintathu wevenkile yezipho, ethengisa izinto ezenziwa izipho kwaye Ude iworkshop kweenkuni ngasemva. Kodwa uqhubeka igumbi asuka ngokunjalo.

“”Kufuneka ukuthwala zonke izinto ezithengiswayo evenkileni zethu kuba bafumene iimarike ezahlukeneyo balundwendwe ezahlukeneyo kunye nohlahlo ezahlukeneyo,”” utshilo Canawati, osapho ulungiselele iinkonzo balundwendwe ukususela ngenkulungwane ye-16.

Canawati wathi ufuna ukunika abathengi bakhe iinketho, kwaye ngokucacileyo umahluko.

“”A la- yenziwe-in-China rosaries abathengiswa $ 4 ngexesha la- wathengisa ezenziwe ekuhlaleni ngenxa $ 25,”” utshilo. “”Umenzi-in-China uYesu abantwana abathengiswa $ 20 abo eBhetelehem abathengiswa $ 64.””

Nangona abanini workshop wezandla ukukhalazela elizweni lasemzini, asingabo bonke abakholwayo zorhwebo ziye nzulu wamsongela abarhwebi zasekuhlaleni beeplani.

“”Yinto ishishini,”” watsho Samir Hazboun, uSihlalo waseBhetelehem Chamber of Commerce. “”Mna, bangawazi nabani bephelelwa ishishini ngenxa elizweni.””

Ali Abu Srour, umlawuli jikelele basePalestina yoMphathiswa Tourism, uthe urhulumente uzama ukuhlaziya imithetho yayo ukhenketho ukukhusela kubavelisi balapha kunye nabarhwebi.

Phantsi imigaqo ecetywayo, oonovenkile kwakuza kufuneka aphathe 70 ekhulwini iimveliso ezenziwe ekuhlaleni, eneeleyibhile kwacaca ukuba umahluko phakathi kwemveliso kunye “”Made ePalestina ‘abo.

Muhammad Yusuf, ingcibi ngomthi The Olive Wood Factory, bacukuceza zorhwebo.

“”Akukho nto ilungileyo, oku ngcono,”” watsho ngoncumo njengoko babesebenza oyintsobi iNtombi kuMariya.

Emva yeZipho Iintsikelelo Shop, Julie Deler, 24, umkhenkethi evela eJamani, bathenga inkamela encinane ngomthi womnquma esenziwe ingcibi lasePalestina.

“”Ndiya ukhetha wenza apha kuba ndifuna ukuxhasa basekuhlaleni,”” utshilo.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
שטיצן מאַשין איבערזעצונג: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.chroniclet.com/national-news/2016/12/21/In-little-town-of-Bethlehem-artisans-take-on-Chinese-knockoffs.html

אין קליין שטאָט פון בעטהלעהעם, אַרטאַזאַנז נעמען אויף כינעזיש קנאָקקאָפפס

בעטהלעהעם, וועסט באַנק (אַפּ) — ניטל איז אַפּראָוטשינג און פּילגרימס און טוריס האָבן אנגעהויבן צו אָנקומען, קראַודינג די אָנדענק שאַפּס אַז שורה די שמאָל גאסן און אַליז פון בעטהלעהעם, די ביבלישע שטאָט ריווירד ווי יאָשקע ‘בערטפּלייס.

אבער ווען וויזאַטערז קלייַבן צו נעמען אַ שטיק פון די רוח ארץ צוריק היים מיט זיי, זיי בעסער קאָנטראָלירן די לאַבעלס. פילע סווואַנירז — כולל די וועסט באַנק שטאָט ‘ס טריידמאַרק ראָוזערי קרעלן — זענען ימפּאָרטיד פון אויסלאנד, דער הויפּט טשיינאַ.

א קליין נומער פון אָנדענק שאַפּס זענען איצט טריינג צו קעמפן די גאַנג, זאָק זייער שעלוועס כּמעט אויסשליסלעך מיט לאָוקאַלי געמאכט פּראָדוקטן. שאַפּקיפּערז זאָגן אַז בשעת זייער סכוירע מייַ זיין מער טייַער, די קוואַליטעט איז פיל בעסער און זיי געבן אַ וויכטיק בוסט צו דער סטראַגאַלינג עקאנאמיע.

“”איך ווע גאַט גאָרנישט אַז איז געמאכט אָווערסעאַס חוץ פֿאַר איין זאַך, אַז ס די מאַגנאַץ. עס ס עפּעס אַז סעלז פֿאַר ביליק און מענטשן ווילן זיי,”” האט געזאגט באַססעם גיאַקאַמאַן, באַזיצער פון די בלעסינגז טאַלאַנט קראָם און די מאַסלינע האָלץ פֿאַבריק. “”אלץ אַנדערש איז געמאכט לאָוקאַלי אַזוי איך קענען האַלטן די היגע עקאנאמיע אַרבעט.””

עטלעכע 120.000 מענטשן זענען דערוואַרט צו באַזוכן די רוח ארץ דעם יום טוּב סעזאָן, האַלב פון זיי קריסטלעך, לויט צו ישראל ‘ס טוריזם מיניסטעריום.

פילע וועט באַזוכן בעטהלעהעם, ווו גלאָובאַליזיישאַן האט לינקס זייַן אָפּדרוק ווי אומעטום אַנדערש. פרעמד-געמאכט CRAFTS, ספּעציעל כינעזיש אָנעס, האָבן קומען צו פאָרשטעלן אַ גרויס טייל פון די מאַרק דאָ, כולל ניטל סווואַנירז. בשעת עס זענען קיין באַאַמטער סטאַטיסטיק, היגע באאמטע און ביזניסמען שאַצן אַז קימאַט האַלב פון די פּראָדוקטן, טאָמער מער, זענען ימפּאָרטיד.

גיאַקאַמאַן האלט נאָר אַ ביסל ימפּאָרטיד פּראָדוקטן אין זייַן קראָם, רובֿ פון זיי פאַרבאָרגן אין אַ קליין קעסטל ונטער אַ טאָמבאַנק. ער נעמט זיי אויס צו ווייַזן קאַסטאַמערז און פאַרגלייַכן זיי צו פּאַלעסטיניאַן-געמאכט אָנעס.

“”דאס איז אַ פּלאַסטיק יאָשקע בייבי געמאכט אין טשיינאַ און דעם איז אַ סעראַמיק איינער געמאכט אין בעטהלעהעם, און די זענען די מאַסלינע האָלץ ראָסאַריעס אַז איך מאַכן און די כינעזיש אָנעס,”” ער האט געזאגט, שטאלץ ווייַזונג וואָס ער האט געזאגט איז געווען די העכער קראַפצמאַנשיפּ פון די לאָוקאַלי געמאכט סכוירע.

בעטהלעהעם איז אין די וועסט באַנק, פאַרנומען טעריטאָריע די פּאַלעסטינער האָפענונג וועט זיין טייל פון זייער צוקונפֿט שטאַט. טוריזם בלייבט שטאַרק, אָבער די מנוחה פון די עקאנאמיע האט לאַנג לאַנגוישעד, אין טייל ווייַל פון ישראל ריסטריקשאַנז. טאָוריסץ מוזן דורכגיין דורך אַ טשעקפּוינט אין ישראל ‘ס צעשיידונג שלאַבאַן צו דערגרייכן די שטאָט.

די “”באַזוכן פּאַלעסטינע צענטראַל,”” ליגן אין אַ 200-יאָר-אַלט הויז צוזאמען אַ שטיין סטאַירווייַ נאָר אַ ביסל הונדערט מעטער (יאַרדס) פֿון דער קהילה פון די נאַטיוויטי, פּראַמאָוץ אַ “”מאַדע אין פּאַלעסטינע”” פירמע.

“”עס ס אַ גרויס ינפלוקס פון ימפּאָרטיד פּראָדוקטן און אַ פּלאַץ פון בעקאַבאָלעדיק CRAFTS זענען דיקליינינג ביסלעכווייַז,”” האט געזאגט סאַמי כאָורי, דער צענטער ס גרינדער און אַלגעמיינע מאַנאַגער.

די באַזוכן פּאַלעסטינע צענטער, וואָס אנגעהויבן ווי אַן אָנליין קראָם און אַרומפאָרן פירער פינף יאר צוריק, אַרבעט מיט קימאַט 100 וואַרשטאַטן און היים-באזירט אַרטאַזאַנז איבער די פּאַלעסטיניאַן טעראַטאָריז און אין פּאַלעסטיניאַן פּאָליט לאגערן אין ירדן.

עס פֿעיִקייטן פּאַלעסטיניאַן בעקאַבאָלעדיק CRAFTS, כולל ניטל-פֿאַרבונדענע אָנעס ווי מאַסלינע האָלץ ראָסאַריעס און מוטער פון פּערל אָרנאַמאַנץ. דער צענטער טאַרגאַץ זעלבשטענדיק טראַוואַלערז און נעמט אַ שיין האַנדל צוגאַנג צו זייַן געשעפט.

טריינג צו פאַרקויפן נאָר פּאַלעסטיניאַן-געמאכט פּראָדוקטן קומט מיט טשאַלאַנדזשיז.

“”מאַינטאַינינג קאָנסיסטענסי און קוואַליטעט, די רעכט פירן צייַט, אויסרעכענען ווי פיל פּראָדוקציע קאַפּאַציטעט די פּראָדוסערס קענען געבן,”” זענען עטלעכע פון ​​זיי, דערקלערט כאָורי.

דעמאָלט דאָרט ס די אַרויסגעבן פון פּרייַז.

מאַהער קאַנאַוואַטי, באַזיצער פון די דריי אַרטשעס אָנדענק קראָם, סעלז לאָוקאַלי געמאכט מנחורת און אַפֿילו האט אַ האָלץ וואַרשטאַט אין די צוריק. אבער ער האלט צימער פֿאַר ימפּאָרץ ווי געזונט.

“”מיר האָבן צו פירן אַלע מינים פון מסחר אין אונדזער קראָם ווייַל מיר האָבן פאַרשידענע מאַרקעץ און פאַרשידענע פּילגרימס מיט פאַרשידענע באַדזשיץ,”” האט געזאגט קאַנאַוואַטי, וועמענס משפּחה האט צוגעשטעלט באַדינונגען צו פּילגרימס זינט די 16 יאָרהונדערט.

קאַנאַוואַטי האט ער וויל צו געבן זייַן קאַסטאַמערז אָפּציעס, און ער איז קלאָר וועגן דעם חילוק.

“”א טוץ פון געמאכט-אין-טשיינאַ ראָסאַריעס פאַרקויפן פֿאַר $ 4 בעת אַ טוץ פון לאָוקאַלי געמאכט פאַרקויפן פֿאַר $ 25,”” ער געזאגט. “”די געמאכט-אין-טשיינאַ יאָשקע בייביז פאַרקויפן פֿאַר $ 20 און די בית לחם אָנעס פאַרקויפן פֿאַר $ 64.””

בשעת מעלאָכע וואַרשטאַט אָונערז בורטשען וועגן פרעמד ימפּאָרץ, ניט אַלעמען גלויבט די ימפּאָרץ האָבן עמעס טרעטאַנד היגע סוחרים און אַרטאַזאַנז.

“”עס ס אַ געשעפט,”” האט געזאגט סאַמיר האַזבאָון, טשערמאַן פון די בעטהלעהעם טשאַמבער פון קאַמערס. “”איך בין נישט אַווער פון ווער עס יז פליסנדיק אויס פון געשעפט ווייַל פון די ימפּאָרץ.””

עלי אבו סראָור, דירעקטאָר גענעראַל פון די פּאַלעסטיניאַן טוריזם מיניסטעריום, האט דער רעגירונג איז טריינג צו דערהייַנטיקן זייַן טוריזם געזעצן צו באַשיצן היגע פּראָדוסערס און סוחרים.

אונטער די פּראָפּאָסעד רעגיאַליישאַנז, שאַפּקיפּערז וואָלט ווערן צו פירן 70 פּראָצענט לאָוקאַלי געמאכט פּראָדוקטן, מיט קלאָר לאַבעלס אַז ויסטיילן צווישן ימפּאָרץ און “”מאַדע אין פּאַלעסטינע”” אָנעס.

מוכאַמאַד יוסוף, אַ האָלץ מעלאָכע מיט די מאַסלינע האָלץ פֿאַבריק, סקאָפפס בייַ די ימפּאָרץ.

“”עס ס ניט גוט, דעם איז בעסער,”” ער האט געזאגט מיט אַ שמייכל ווי ער געארבעט אויף אַ פיגור פון די ווירגין מר.

צוריק בייַ די בלעססינגס טאַלאַנט קראָם, דזשולי דעלער, 24, אַ טוריסט פֿון דייטשלאנד, באָוגהט אַ קליין מאַסלינע האָלץ קעמל געמאכט דורך אַ פּאַלעסטיניאַן מעלאָכע.

“”איך בעסער לאָוקאַלי געמאכט ווייַל איך ווילן צו שטיצן די לאָוקאַלז,”” זי געזאגט.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support ẹrọ translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.chroniclet.com/national-news/2016/12/21/In-little-town-of-Bethlehem-artisans-take-on-Chinese-knockoffs.html

Ni kekere ilu ti Betlehemu, artisans ya lori Chinese knockoffs

Betlehemu, West Bank (AP) — keresimesi ti wa ni approaching ati atipò ati afe ti bere lati de, crowding awọn ategun ìsọ ti o laini awọn dín ita ati alleys ti Betlehemu, awọn Bibeli ilu revered bi Jesu ‘birthplace.

Sugbon nigba ti alejo yan lati ya kan nkan ti awọn Mimọ Land pada ile pẹlu wọn, nwọn dara ṣayẹwo awọn akole ni. Ọpọlọpọ awọn souvenirs — pẹlu awọn West Bank ilu ká-iṣowo rosary ilẹkẹ — ti wa ni wole lati odi, o kun China.

A kekere nọmba ti ategun ìsọ ti wa ni bayi gbiyanju lati ja aṣa, ifipamọ wọn selifu fere ti iyasọtọ pẹlu tibile ṣe awọn ọja. Shopkeepers so wipe nigba ti won ọjà le jẹ diẹ gbowolori, awọn didara jẹ Elo dara ati awọn ti wọn fun ohun pataki igbelaruge si ìjàkadì aje.

“”Mo ti sọ ni ohun ti wa ni ṣe okeokun ayafi fun ohun kan, ti o ni awọn oofa. O ni nkankan ti o ta fun poku ati awọn eniyan fẹ wọn,”” wi Bassem Giacaman, eni ti awọn Ìbùkún Gift Shop ati The olifi Wood Factory. “”Ohun gbogbo ti elomiran ti wa ni ṣe tibile ki emi ki o le pa awọn agbegbe aje ṣiṣẹ.””

Diẹ ninu awọn 120,000 eniyan ti wa ni o ti ṣe yẹ lati be Mimọ Land yi isinmi akoko, idaji ninu wọn Christian, ni ibamu si Israeli Tourism Ijoba.

Ọpọlọpọ yoo be Betlehemu, ibi ti ilujara ti osi awọn oniwe-Isamisi bi nibi gbogbo miran. Ajeji-ṣe ọnà, paapa Chinese eyi, ti wa lati soju ńlá kan ara ti awọn oja nibi, pẹlu keresimesi souvenirs. Lakoko ti o ti nibẹ ni o wa ko si osise statistiki, agbegbe ijoye ati businessmen ti siro wipe fere to idaji ninu awọn ọja, boya siwaju sii, ti wa ni wole.

Giacaman ntọju kan kan diẹ wole awọn ọja ninu rẹ itaja, ọpọlọpọ awọn ti wọn farasin ni kekere kan apoti nisalẹ a counter. Ti o gba wọn jade lati fi onibara ki o si afiwe wọn si iwode-ṣe eyi.

“”Eleyi jẹ kan ike Jesu omo ṣe ni China ati yi ni a seramiki kan ṣe ni Betlehemu, ati awọn wọnyi ni o wa ni olifi igi rosaries ti mo ti ṣe si awọn Chinese eyi,”” o si wi, inu didun fifi ohun ti o wi wà ni superior craftsmanship ti awọn tibile ṣe de.

Betlehemu jẹ ninu awọn West Bank, ti ​​tẹdo agbegbe awọn Palestinians lero yoo jẹ ara ti won iwaju ipinle. Tourism si maa wa lagbara, ṣugbọn awọn iyokù ti awọn aje ti gun languished, ni apakan nitori ti Israel awọn ihamọ. Afe gbọdọ ṣe nipasẹ kan checkpoint ni Israeli ká Iyapa idankan lati de ọdọ awọn ilu.

Awọn “”Lọ Palestine Center,”” be ni a 200-odun-atijọ ile pẹlú okuta kan àtẹgùn kan kan diẹ ọgọrun mita (meta) lati The Ijo ti ba je, nse a “”Ṣe ni Palestine”” aami.

“”Nibẹ ni a ńlá influx ti wole awọn ọja ati ki o kan pupo ti ibile ọnà ti wa ni faseyin maa,”” wi Samy Khoury, aarin ká oludasile ati gbogbo faili.

The Lọ Palestini Center, eyi ti o bere bi ohun online itaja ati irin-ajo guide odun marun seyin, ṣiṣẹ pẹlu fere 100 idanileko ati ile-orisun artisans jakejado iwode ilẹ ati ni iwode asasala ago ni Jordani.

O ẹya iwode ibile ọnà, pẹlu Christmas-jẹmọ eyi bi olifi igi rosaries ati iya ti parili ohun ọṣọ. Aarin fojusi ominira ajo ati ki o gba a itẹ isowo ona si awọn oniwe-owo.

Gbiyanju lati ta nikan iwode-ṣe awọn ọja wa pẹlu italaya.

“”Mimu aitasera ati didara, ọtun asiwaju akoko, figuring bi o Elo gbóògì agbara awọn ti onse le fun,”” ni o wa diẹ ninu awọn ti wọn, salaye Khoury.

Ki o si nibẹ ni oro ti owo.

Maher Canawati, eni ti awọn mẹta arches ategun itaja, ta tibile ṣe ebun ati paapa ni o ni a igi onifioroweoro ni pada. Ṣugbọn o ntọju yara fun agbewọle bi daradara.

“”A ni lati gbe gbogbo iru awọn ti ọjà ninu wa itaja nitori ti a ni orisirisi awọn ọja ati ki o yatọ pilgrims pẹlu o yatọ si inawo,”” wi Canawati, ti ebi ti pese awọn iṣẹ to pilgrims niwon awọn 16th orundun.

Canawati wipe on fe lati fi onibara aṣayan, ati awọn ti o jẹ ko nipa awọn orisirisi.

“”A mejila ti ṣe-ni-China rosaries ta fun $ 4 nigba ti a mejila ti tibile ṣe ta fun $ 25,”” o si wi. “”Awọn ṣe-ni-China Jesu ikoko ta fun $ 20 ati awọn Betlehemu eyi ta fun $ 64.””

Nigba ti iṣẹ onifioroweoro onihun nkùn nipa ajeji okeere, ko gbogbo eniyan gbagbo agbewọle ti isẹ ewu agbegbe onisowo ati awọn artisans.

“”O ni a owo,”” wi Samir Hazboun, Alaga ti Betlehemu Chamber of Commerce. “”Mo wa ko mọ ti ẹnikẹni nṣiṣẹ jade ti owo nitori ti awọn ilu okeere.””

Ali Abu Srour, director gbogboogbo ti awọn iwode Tourism Ministry, so wipe ijoba ti wa ni gbiyanju lati mu awọn oniwe-afe ofin lati dabobo agbegbe ti onse ati awọn oniṣòwo.

Labẹ awọn ti dabaa ilana, shopkeepers yoo wa ni ti a beere lati gbe 70 ogorun ni tibile ṣe awọn ọja, pẹlu ko akole ti o iyato laarin ilu okeere ati “”Ṣe ni Palestine”” àwọn.

Muhammad Yusuf, a igi oníṣẹ ọnà pẹlu The olifi Wood Factory, scoffs ni agbewọle.

“”O ni ko ti o dara, yi jẹ dara,”” o si wi pẹlu kan ẹrin bi o ti sise lori kan nọmba ti awọn Virgin Màríà.

Pada ni awọn Ìbùkún Gift Shop, Julie Deler, 24, a oniriajo lati Germany, rà kan kekere olifi igi ibakasiẹ ṣe nipasẹ a iwode oníṣẹ ọnà.

“”Mo fẹ tibile ṣe nitori Mo fẹ lati se atileyin awọn agbegbe,”” o si wi.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ukusekela machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://www.chroniclet.com/national-news/2016/12/21/In-little-town-of-Bethlehem-artisans-take-on-Chinese-knockoffs.html

Edolobheni elincane okuthiwa iBhetlehema, ababazi thatha ku knockoffs Chinese

BETHLEHEMA, West Bank (AP) — Christmas siyasondela nezihambi kanye nezivakashi aseqalile ukufika, kuminyanise izitolo ezidayisa izinto eziyizikhumbuzo ukuthi ziklele emigwaqweni emincane nasezindaweni ezizungezile laseBhetelehem, edolobheni waseBhayibhelini ohlonishwa njengomholi okwazalelwa kaJesu.

Kodwa lapho izivakashi ukhetha ukuthatha iqatha iZwe Elingcwele bagoduka naye baya ekhaya, bahlola kangcono amalebula. eziyizikhumbuzo Abaningi — kuhlanganise West Bank dolobha lokuhweba kumaKatolika ubuhlalu — basuke amazwe kusuka kwamanye amazwe, ikakhulukazi China.

Idlanzana kwezitolo ezidayisa izinto eziyisikhumbuzo kuthiwa manje uzama ukulwa lo mkhuba, Stocking amashalofu yabo ninodwa bangakini ezenziwe imikhiqizo. Zitolo zithi nakuba izinto zabo kungase kube ezibizayo, ikhwalithi uncono kakhulu futhi benikela umfutho ebalulekile emnothweni ngizabalaza.

“”Ngilitholile lutho olwenziwe kwezilwandle ngaphandle into eyodwa, lokho odonsa. Kuyinto uthengisa ezishibhile futhi abantu bafuna kubo,”” kusho Bassem Giacaman, umnikazi we Shop Izibusiso sipho Olive Wood Factory. “”Konke okunye wenziwa endaweni yakini ukuze ngilondoloze umnotho wendawo ukusebenza.””

Abantu abangaba ngu-120,000 kulindeleke ukuba ahambele iZwe Elingcwele kule sizini holiday, inxenye yawo yobuKristu, ngokusho Ministry Israyeli’S Tourism.

Abaningi bazovakashela eBhetlehema, lapho ukuhwebelana kwembulunga yonke washiya isigxivizo yayo like yonke enye indawo. yezandla zangaphandle, ikakhulukazi Chinese, laba bafikile ukubashaya ukumela ingxenye enkulu emakethe lapha, kuhlanganise Christmas eziyisikhumbuzo. Nakuba azikho izibalo ezisemthethweni, iziphathimandla zendawo kanye nosomabhizinisi zilinganisela ukuthi cishe ingxenye imikhiqizo, mhlawumbe more, kuthiwa amazwe.

Giacaman egcina nje imikhiqizo ezimbalwa engeniswa esitolo sakhe, iningi lazo efihliwe ebhokisini elincane ngaphansi counter. Uthatha wabakhipha ukukhombisa amakhasimende eziqhathanisa kwabangcwele asePalestina-ezenziwe.

“”Lena plastic uJesu usana e China futhi lokhu kuyinto eyodwa Ceramic esenziwe eBhetlehema, futhi yilawa amarosari womnqumo izinkuni ukuthi ngenza nababhalisiwe Chinese,”” esho, ngokuziqhenya okubonisa lokho ayekusho ubuciko ephakeme the bangakini wenza izimpahla.

KwaseBhetlehema in the West Bank, athatha izwe labakwa-abantu basePalestine banethemba kuyoba ingxenye isimo sabo esikhathini esizayo. Tourism luhlala luqinile, kodwa lonke umnotho eside ngadonsa kanzima, ngokwengxenye ngenxa imikhawulo Israeli. Izivakashi kumele sidlule ezindaweni okuseshwa kuzo ukuhlukaniswa ka-Israyeli isithiyo ukufinyelela edolobheni.

I “”Vakashela Palestine Center,”” Ikhona yini endlini oneminyaka engu-200 ubudala kanye nokukhuphuka izitebhisi njengoba ukhula itshe amamitha angamakhulu ambalwa nje (yards) The Church of the kukaJesu, likhuthaza “”Made in Palestine”” ilebula.

“”Kukhona kwatheleka enkulu imikhiqizo engeniswa futhi eziningi yezandla bendabuko kuncipha kancane kancane,”” kusho Samy Khoury, isikhungo sika umsunguli kanye nomphathi omkhulu.

I Vakashela Palestine Center, eyaqala njengenhlangano online store and Travel Guide eminyakeni emihlanu edlule, usebenza nge workshops cishe 100 artisan emakhaya kulo lonke emasimini asePalestina kanye emakamu ababaleki asePalestina Jordan.

Zibonisa yezandla asePalestina zendabuko, kuhlanganise ezihlobene Christmas-like-oliva izinkuni amarosari nonina of pearl ngemihlobiso. Lesi sikhungo uhlasela izihambi abazimele futhi kuthatha nombukiso wezohwebo yokusondela ibhizinisi layo.

Ukuzama ukuba bathengise imikhiqizo asePalestina-kuphela iza nezinselele.

“”Ukulondoloza ukungaguquguquki kanye nekhwalithi, ilungelo phambili isikhathi, ngizitshela ukuthi kungakanani ukukhiqizwa umthamo abakhiqizi anganikeza,”” ezinye zazo, wachaza Khoury.

Bese kuba khona impikiswano intengo.

Maher Canawati, umnikazi we-Three Arches isikhumbuzo shop, uthengisa bangakini wenza izipho ngisho has a workshop izinkuni emhlane. Kodwa yena uzigcina ikamelo for Ukungeniswa kanye.

“”Thina kufanele baphathe zonke izinhlobo zezimpahla ezithengiswayo esitolo sethu ngoba sinawo ezimakethe ezahlukene nezihambi ezahlukene isabelo ezahlukene,”” kusho Canawati, omkhaya wakhe uye wayenikeza abantu izinkonzo ukuba ama-pilgrim kusukela ngekhulu le-16.

Canawati uthe ufuna ukunikeza kwakhe izinketho amakhasimende, futhi kuyacaca mayelana umehluko.

“”A kweshumi ezenziwe-in-China amarosari bathengiswa ngezinhlamvu $ 4 kuyilapho kweshumi bangakini ezenziwe ethengisa for $ 25,”” esho. “”Lo wenza-in-China uJesu babies bathengiswa ngezinhlamvu $ 20 futhi yibo eBetlehema bathengiswa ngezinhlamvu $ 64.””

Nakuba abanikazi izikebhe workshop sikhononde ukungena angaphandle, akubona bonke abantu ukholelwa ukungena ziye zasongela sina abathengisi bendawo kanye netingcweti temsebenti.

“”Kuyinto ibhizinisi,”” kusho Samir Hazboun, Usihlalo eBhetlehema Chamber of Commerce. “”Ngikhathazekile ngendlela enganakeki ubani liphelelwa ibhizinisi ngenxa yale ukungena.””

Ali Abu Srour, umqondisi-jikelele we-Palestina Ministry Tourism, uthe uhulumeni uzama ukuvuselela imithetho yayo ezokuvakasha ukuze avikele kubakhiqizi bendawo kanye abathengisi.

Ngaphansi iziqondiso ehlongozwayo, abanini bezitolo kuzodingeka ukuba baphathe amaphesenti angu-70 oFakazi BakaJehova endaweni yakini ezenziwe imikhiqizo, ngamalebula kucace ukuthi ukuhlukanisa phakathi ukungeniswa nokukhishelwa “”Made in Palestine”” ones.

Muhammad Yusuf, ingcweti zokhuni The Olive Wood Factory, ezihleka ngokuqhosha ukungena.

“”Akukuhle, lokhu kungcono,”” esho emomotheka njengoba ayesebenzela on a figure of the Virgin Mary.

Emuva ngaleso Shop Izibusiso Isipho, uJulie Deler, 24, izivakashi ezivela eJalimane, bathenga lomnqumo izinkuni ikamela ezincane ezenziwa ingcweti yasePalestina.

“”Ngikhetha bangakini wenza ngoba Ngifuna ukubasekela abantu bendawo,”” esho.