LooksLike (string, mask)

“——————————————————————————————————————————————————
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————Crystal Reports Online Help
LooksLike (string, mask)
Basic and Crystal syntax.
Arguments
string is the text string or field containing text string values that are being compared to the mask.
mask is a text string that provides a mask for comparing the value in the string argument.
Returns
Boolean Value
Action
Enables you to locate field values using a standard DOS wildcard (? = wildcard for single character, * = wildcard for any number of characters). It does this by comparing a string to a mask that contains one or more wildcards. The function returns True if the string matches the mask and False if the string does not match the mask.
Typical uses
Use this function whenever you want to locate records based on two or more field values that are spelled differently yet look alike (have an essentially similar structure).
Examples
The following examples are applicable to both Basic and Crystal syntax:
LooksLike (“”Snyder””,””Sn?der””)Returns TRUE.
LooksLike (“”Schneider””,””S?der””)Returns FALSE.
LooksLike (“”Schneider””, “”S?????der””)Returns TRUE.
The following example is applicable to Crystal syntax:
If LooksLike ({customer.CONTACT FIRST NAME},””?ris”” Then
{customer.CONTACT FIRST NAME}
Else
“”””Returns Cris, Kris, and Iris, but not Chris (assuming all of these values are in the {customer.CONTACT FIRST NAME} database).
——————————————————————————–

Previous page Next page
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support services
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Documentation on the Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Appoġġ ta ‘traduzzjoni awtomatika: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Rapporti Crystal Online Għajnuna
LooksLike (spag, maskra)
Bażiku u Crystal sintassi.
argumenti
sekwenza huwa l-sekwenza ta ‘test jew il-qasam fih valuri string test li qed jiġu mqabbla mal-maskra.
maskra hija sekwenza ta ‘test li jipprovdi maskra għat-tqabbil tal-valur fir-argument sekwenza.
denunzji
Valur Boolean
azzjoni
Jgħinuk biex jillokalizza valuri qasam permezz ta ‘Wildcard DOS standard (? = Wildcard għall-karattru uniku, * = wildcard għal kull numru ta’ karattri). Hija tagħmel dan billi jitqabblu string għal maskra li fih wildcards waħda jew aktar. Il-funzjoni jirritorna Veru jekk il-sekwenza jaqbel mal-maskra u Foloz jekk l-sekwenza ma taqbilx ma l-maskra.
użi tipiċi
Uża din il-funzjoni meta inti tixtieq li tkun lokalizzata rekords bbażati fuq żewġ jew aktar valuri qasam li huma spjegati b’mod differenti għadhom jidhru l-istess (ikollhom struttura essenzjalment simili).
eżempji
L-eżempji li ġejjin huma applikabbli kemm sintassi Bażiku u Crystal:
LooksLike ( “”Snyder””, “”Sn? Der””) Denunzji VERU.
LooksLike ( “”Schneider””, “”S? Der””) Denunzji FALZ.
LooksLike ( “”Schneider””, “”S ????? der””) Denunzji VERU.
L-eżempju li ġej huwa applikabbli għal sintassi Crystal:
Jekk LooksLike ({customer.CONTACT ISEM}, “”? RIS”” Imbagħad
{Customer.CONTACT ISEM}
Else
“””” Denunzji CRIS, Kris, u Iris, iżda mhux Chris (jekk wieħed jassumi kollha ta ‘dawn il-valuri huma fid-database {customer.CONTACT ISEM}).
————————————————– ——————————

paġna ta ‘qabel paġna li jmiss
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
servizzi ta ‘appoġġ
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentazzjoni prodott fuq il-Web
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ondersteuning masjien vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Hulp
LooksLike (string, ‘n masker)
Basiese en Crystal sintaksis.
argumente
string is die teks string of in die veld bevat teks string waardes wat vergelyk word met die masker.
masker is ‘n teks string wat ‘n masker maak voorsiening vir die vergelyking van die waarde in die string argument.
opbrengste
Boole Waarde
Aksie
In staat stel om in die veld waardes te spoor met behulp van ‘n standaard DOS wildcard (? = Wildcard vir enkel karakter * = wildcard vir enige aantal karakters). Dit word gedoen deur ‘n vergelyking ‘n tou aan ‘n masker wat een of meer wildcards bevat. Die funksie gee terug Waar as die string ooreenstem met die masker en Vals indien die tou kom nie ooreen met die masker.
tipiese gebruike
Gebruik hierdie funksie wanneer jy wil om rekords wat gebaseer is op twee of meer veld waardes wat verskillend gespel nog eenders lyk ( ‘n wese soortgelyke struktuur) op te spoor.
voorbeelde
Die volgende voorbeelde is van toepassing op beide basiese en Crystal sintaksis:
LooksLike ( “”Snyder””, “”Sn? Der””) gee terug WAAR.
LooksLike ( “”Schneider””, “”S? Der””) gee terug ONWAAR is.
LooksLike ( “”Schneider””, “”S ????? der””) gee terug WAAR.
Die volgende voorbeeld is van toepassing op Crystal sintaksis:
As LooksLike ({customer.CONTACT VOORNAME}, “”? Ris”” Toe
{Customer.CONTACT VOORNAME}
anders
“””” Returns Cris, Kris, en Iris, maar nie Chris (met die aanvaarding al hierdie waardes in die {customer.CONTACT VOORNAME} databasis).
————————————————– ——————————

Vorige Volgende
SAP Business
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ondersteuningsdienste
http://service.sap.com/bosap-support/
Produk dokumentasie op die web
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Mbështetje makinë përkthim: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Ndihmë
LooksLike (string, maskë)
Basic dhe Crystal sintaksë.
argumentet
string string është teksti apo fushë përmban vlerat string tekst që janë duke u krahasuar me maskë.
maskë është një varg teksti që ofron një maskë për krahasimin e vlerës në argumentin string.
Kthim
Vlera Boolean
veprim
Ju mundëson për të gjetur vlerat në terren duke përdorur një standard DOS wildcard (? = Wildcard për karakter të vetëm, * = wildcard për çdo numër të karaktereve). Ai e bën këtë duke krahasuar një varg në një maskë që përmban një ose më shumë wildcards. Funksioni kthen True nëse vargu ndeshjet maskë dhe False nëse vargu nuk përputhet me maskë.
përdor tipike
Përdoreni këtë funksion sa herë që ju dëshironi për të gjetur të dhënat në bazë të dy ose më shumë vlera në terren që janë të parashikuara ndryshe ende duken njësoj (kanë një strukturë në thelb të ngjashme).
shembuj
Shembujt e mëposhtëm janë të zbatueshme për të dy Themelore dhe Crystal sintaksë:
LooksLike ( “”Snyder””, “”Sn? Der””) Kthen TRUE.
LooksLike ( “”Schneider””, “”S? Der””) Kthen FALSE.
LooksLike ( “”Schneider””, “”S ????? der””) Kthen TRUE.
Shembulli i mëposhtëm është i aplikueshëm për Crystal sintaksë:
Nëse LooksLike ({customer.CONTACT FIRST NAME} “”? Ris”” Pastaj
{Customer.CONTACT FIRST NAME}
tjetër
“””” Kthim Cris, Kris, dhe Iris, por jo Chris (duke supozuar të gjitha këto vlera janë në bazën e të dhënave {customer.CONTACT PARË EMRI}).
————————————————– ——————————

faqja mbrapa Faqja tjetër
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
shërbimet mbështetëse
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Dokumentacioni në Web
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ድጋፍ ማሽን ትርጉም: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

ክሪስታል የመስመር ላይ እገዛ ሪፖርቶች
LooksLike (ሕብረቁምፊ, ጭንብል)
መሰረታዊ እና ክሪስትል አገባብ.
የክርክሩ
ሕብረቁምፊ ወደ ጭምብል ጋር ሲነጻጸር ያሉ የጽሑፍ ሕብረቁምፊ እሴቶችን የያዘ የጽሑፍ ሕብረቁምፊ ወይም መስክ ነው.
ጭንብል ሕብረቁምፊ ክርክር ውስጥ ያለውን ዋጋ በማወዳደር አንድ ጭንብል የሚሰጥ የጽሑፍ ሕብረቁምፊ ነው.
ይመልሳል
ቡሊያን ዋጋ
እርምጃ
(ቁምፊዎች ማንኛውም ቁጥር ለማግኘት * = ልዩ ምልክት:? ነጠላ ቁምፊ ለ = ልዩ ምልክት) አንድ መደበኛ የሚሰሩ ልዩ ምልክት በመጠቀም የመስክ እሴቶች ለማግኘት ያስችለናል. ይህ አንድ ወይም ከዛ በላይ ልዩ ምልክቶች የያዘ ጭንብል ወደ ሕብረቁምፊ በማነጻጸር አማካኝነት ነው. ሕብረቁምፊ ላይ ጭምብል ጋር አይዛመድም ከሆነ ሕብረቁምፊ ወደ ጭንብል ጋር የሚዛመድ እና ሐሰት ከሆነ ተግባር እውነተኛ ይመልሳል.
በተለምዶ አጠቃቀም
በተለየ መፃፋቸውን ገና (አንድ በመሠረቱ ተመሳሳይ መዋቅር አላቸው), ይበልጡን ናቸው ሁለት ወይም ከዚያ በላይ መስክ እሴቶች ላይ የተመሠረተ መዝገቦች ለማግኘት በፈለጉበት ጊዜ ይህን ተግባር ይጠቀሙ.
ምሳሌዎች
የሚከተሉት ምሳሌዎች ሁለቱም መሰረታዊ እና ክሪስትል አገባብ ተፈጻሚ ናቸው:
LooksLike ( “”ሲንደር””, “”sn? Der””) TRUE ይመልሳል.
LooksLike ( “”ሽናይደርና””, “”S? Der””) FALSE ይመልሳል.
LooksLike ( “”ሽናይደርና””, “”S ????? der””) TRUE ይመልሳል.
የሚከተለውን ምሳሌ ክሪስትል አገባብ ተፈጻሚ ነው:
LooksLike ({customer.CONTACT አንደኛ NAME}; ከዚያም “”? ደቡባውያን”” ከሆነ
{Customer.CONTACT መጀመሪያ ስም}
ያለዚያ
“””” Cris, በክሪስ እና አይሪስ, ነገር ግን (እነዚህን እሴቶች ሁሉ {customer.CONTACT አንደኛ NAME} ጎታ ውስጥ ነው ብሎ ከመደምደም) እንጂ ክሪስ ያወጣል.
————————————————– ——————————