Make Same Size submenu

“——————————————————————————————————————————————————
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Crystal Reports Online Help
Make Same Size submenu
Use the commands on the Make Same Size submenu to resize an object or objects to match the size of another object.
Click the first object you wish to resize, then Shift-click or Ctrl-click to select further objects, finally selecting the object whose size you wish to match.
Choose the appropriate size command from the submenu to resize the selected objects to match the size of the last object you selected.
In this section:
Width (Make Same Size submenu)
Height (Make Same Size submenu)
Both (Make Same Size submenu)
——————————————————————————–

Previous page Next page
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support services
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Documentation on the Web
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Appoġġ ta ‘traduzzjoni awtomatika: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Rapporti Crystal Online Għajnuna
Jagħmlu Submenu Daqs Istess
Uża l-kmandi fuq il-make-istess daqs Submenu resize oġġett jew oġġetti li jaqblu mad-daqs ta ‘oġġett ieħor.
Ikklikkja l-ewwel oġġett li inti tixtieq li resize, imbagħad Shift click jew Ctrl click biex tagħżel aktar oġġetti, finalment jintgħażlu l-oġġett li d-daqs inti tixtieq li tqabbel.
Agħżel il-kmand daqs xieraq mill-Submenu resize l-oġġetti magħżula biex jaqblu mad-daqs ta ‘l-aħħar oġġett inti magħżula.
F’din it-taqsima:
Wisa (Kun Submenu Daqs Istess)
L-għoli (Kun Submenu Daqs Istess)
Kemm (Kun Submenu Daqs Istess)
————————————————– ——————————

paġna ta ‘qabel paġna li jmiss
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
servizzi ta ‘appoġġ
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentazzjoni prodott fuq il-Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ondersteuning masjien vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Hulp
Maak Dieselfde submenu Grootte
Gebruik die instruksies op die Make submenu dieselfde grootte om ‘n voorwerp of voorwerpe grootte van die grootte van ‘n ander voorwerp te pas.
Klik op die eerste item wat jy wil verander, dan Shift-klik of Ctrl-klik om verder voorwerpe kies, uiteindelik die keuse van die voorwerp waarvan die grootte wat jy wil aan te pas.
Kies die toepaslike grootte opdrag van die sub-kieslys om die geselekteerde voorwerpe grootte van die grootte van die laaste voorwerp wat jy gekies het pas.
In hierdie afdeling:
Breedte (Maak Dieselfde submenu grootte)
Hoogte (Maak Dieselfde submenu grootte)
Beide (Maak Dieselfde submenu grootte)
————————————————– ——————————

Vorige Volgende
SAP Business
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ondersteuningsdienste
http://service.sap.com/bosap-support/
Produk dokumentasie op die web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Mbështetje makinë përkthim: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Ndihmë
Bëni Same submenu Size
Përdorni komandat në Bëni Same Size submenu të resize një objekt ose objekteve të përputhen me madhësinë e një tjetër objekt.
Kliko objekti i parë që ju dëshironi të resize, atëherë Shift-click ose Ctrl-klikoni për të zgjedhur objektet të tjera, më në fund zgjedhjen objekt madhësia e të cilit ju dëshironi që të shkojë.
Zgjidhni komandën e duhur madhësi nga submenu të resize objektet e përzgjedhura për të përputhen me madhësinë e objektit e fundit keni zgjedhur.
Në këtë nen:
Gjerësia (Bëni Same submenu Size)
Lartësia (Bëni Same submenu Size)
Të dyja (Bëni Same submenu Size)
————————————————– ——————————

faqja mbrapa Faqja tjetër
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
shërbimet mbështetëse
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Dokumentacioni në Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ድጋፍ ማሽን ትርጉም: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

ክሪስታል የመስመር ላይ እገዛ ሪፖርቶች
ተመሳሳይ መጠን ንዑስ ምናሌ አድርግ
ሌላ ዕቃ መጠን ለማዛመድ, አንድን ዕቃ ወይም ነገሮችን መጠኑን ወደ ያድርጉ ተመሳሳይ መጠን ከንዑስ ላይ ትእዛዝ ይጠቀሙ.
እርስዎ መጠን ለመቀየር ከፈለጉ መጀመሪያ ነገር ጠቅ አድርግና, ከዛ ጠቅ ያድርጉ ወይም Shift በመጨረሻ የማንን መጠን እርስዎ አይዛመድም የሚፈልጉትን ነገር በመምረጥ, ተጨማሪ ነገሮችን ለመምረጥ Ctrl-ጠቅ አድርግ.
የመረጡት የመጨረሻ ዕቃ መጠን ለማዛመድ የተመረጡትን ነገሮች መጠኑን ወደ ከንዑስ ተገቢውን መጠን ትእዛዝ ይምረጡ.
ይህን የላይብረሪውን ክፍል ውስጥ:
ስፋት (ተመሳሳይ መጠን ንዑስ ምናሌ አድርግ)
ቁመት (ተመሳሳይ መጠን ንዑስ ምናሌ አድርግ)
ሁለቱም (አንድ አይነት መጠን ንዑስ ምናሌ አድርግ)
————————————————– ——————————

ቀዳሚ ገጽ ቀጣይ ገፅ
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
የድጋፍ አገልግሎቶች
http://service.sap.com/bosap-support/
በድር ላይ የምርት ስነዳ
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
دعم الترجمة الآلية: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

تقارير الكريستال مساعدة على الانترنت
جعل نفس الحجم الفرعية
استخدام الأوامر في جعله نفس الحجم الفرعية لتغيير حجم الكائن أو الكائنات لتتناسب مع حجم كائن آخر.
انقر فوق الكائن الأول كنت ترغب في تغيير الحجم، ثم الضغط على مفتاح Shift أو Ctrl-click لتحديد المزيد من الأشياء، وأخيرا تحديد الكائن الذي ترغب في مباراة الحجم.
اختر الأمر الحجم المناسب من القائمة الفرعية لتغيير حجم الكائنات المحددة لتتناسب مع حجم الكائن الأخير الذي حددته.
في هذا القسم:
عرض (جعل نفس الحجم الفرعية)
ارتفاع (جعل نفس الحجم الفرعية)
على حد سواء (جعل نفس الحجم الفرعية)
————————————————– ——————————

الصفحة السابقة الصفحة التالية
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
خدمات الدعم
http://service.sap.com/bosap-support/
وثائق المنتج على شبكة الإنترنت
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support մեքենա թարգմանությունը: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports առցանց օգնություն
Կատարել նույն չափը ենթացանկը
Օգտագործել հրամանները է կատարել- նույն չափի ենթացանկը չափափոխել օբյեկտ կամ օբյեկտների համապատասխանելու չափը այլ օբյեկտի.
Սեղմեք առաջին օբյեկտը ցանկանում եք չափափոխել, այնուհետեւ Shift-սեղմեք կամ Ctrl-սեղմեք ընտրելու հետագա օբյեկտները, վերջապես ընտրելով օբյեկտը, որի չափը ցանկանում եք համապատասխանելու:
Ընտրեք համապատասխան չափը հրամանը ից ենթացանկը չափափոխել է ընտրված օբյեկտների համապատասխանելու չափը վերջին օբյեկտի եք ընտրել.
Այս բաժնում:
Լայնությունը (Դարձնել նույն չափի ենթացանկը)
Բարձրությունը (Դարձնել նույն չափի ենթացանկը)
Երկուսն էլ (Դարձնել նույն չափի ենթացանկը)
————————————————– ——————————

Նախորդ էջ Հաջորդ էջ
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
հենակետային ծառայություններ
http://service.sap.com/bosap-support/
Ապրանք Փաստաթղթեր ցանցին
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support maşın tərcüməsi: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Online Yardım Hesabatlar
Eyni ölçüsü alt olun
bir obyekt ölçüsü uyğun bir obyekt və ya obyektlərin boyutlandır Make eyni Size alt əmrləri istifadə edin.
Siz boyutlandır istədiyiniz ilk obyekt basın, sonra basın shift və ya nəhayət onların ölçüsü uyğun istədiyiniz obyekt seçilməsi daha obyektlərin seçin Ctrl basın.
Seçilmiş son obyekt ölçüsü uyğun seçilmiş obyektlərin ölçüsünü alt müvafiq ölçüsü əmrini seçin.
Bu bölmədə:
Eni (eyni ölçüdə alt olun)
Boy (eyni ölçüdə alt olun)
Hər iki (eyni ölçüdə alt olun)
————————————————– ——————————

Əvvəlki səhifə Növbəti səhifə
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support services
http://service.sap.com/bosap-support/
Web Product Documentation
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Itzulpengintza makina euskarria: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Txostenak Online Laguntza
Egin Same neurria azpimenua
Erabili komandoak Make Same neurria azpimenu objektu bat edo objektu tamaina aldatzeko beste objektu baten tamaina etortzeko.
Egin klik tamainaz aldatu nahi duzun lehen objektua, orduan Maius + klik edo Ktrl + klik objektu gehiago hautatzeko, azkenik objektuan tamaina etor nahi duzun hautatu.
Aukeratu egokia tamaina komando azpimenuan Hautatutako objektuak tamaina aldatzeko azken objektua hautatuta dauden tamaina etortzeko.
Atal honetan:
Zabalera (Egin Same neurria azpimenua)
Altuera (Egin Same neurria azpimenua)
Biak (Egin Same neurria azpimenua)
————————————————– ——————————

Aurreko orria Hurrengo orria
SAP BusinessObjets
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
laguntza zerbitzuak
http://service.sap.com/bosap-support/
Produktu webean Documentation
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Падтрымка машыннага перакладу: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Help
Зраўнаваць падменю Памер
Выкарыстоўвайце каманды на Make таго ж памеру падменю для змены памераў аб’екта або аб’ектаў, каб адпавядаць памеру іншага аб’екта.
Выберыце першы аб’ект, які вы хочаце змяніць памер, затым пераключыцеся кнопкай мышы або Ctrl пстрыкніце, каб выбраць дадатковыя аб’екты, нарэшце, выбраўшы аб’ект, памер якога вы хочаце, каб адпавядаць.
Выберыце адпаведную каманду памеру з падменю, каб змяніць памер абраных аб’ектаў, каб адпавядаць памеру апошняга абранага аб’екта.
У гэтым раздзеле:
Шырыня (Ураўняць падменю Size)
Вышыня (Ураўняць падменю Size)
Абодва (Ураўняць падменю Size)
————————————————– ——————————

Папярэдняя старонка Наступная старонка
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
дапаможныя паслугі
http://service.sap.com/bosap-support/
Дакументацыя карыстальніка на вэб-сайце
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
সাপোর্ট মেশিন অনুবাদ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

ক্রিস্টাল প্রতিবেদন অনলাইন সহায়তা
একই আকার সাবমেনু করুন
অন্য বস্তুর আকার মেলে একটি বস্তু বা বস্তুর মাপ পরিবর্তন করতে একই আকার সাবমেনু তে কমান্ড ব্যবহার করুন.
প্রথম বস্তু আপনি মাপ পরিবর্তন করতে চান সেটিতে ক্লিক করুন, তারপর Shift-ক্লিক করুন অথবা আরও বস্তু নির্বাচন করতে, পরিশেষে বস্তু যার সাইজ আপনি মেলে চান নির্বাচন করে Ctrl-এ ক্লিক করুন.
গত বস্তু আপনি নির্বাচিত আকার মেলে নির্বাচিত বস্তুর আকার পরিবর্তন করতে সাবমেনু থেকে উপযুক্ত আকার কমান্ডটি নির্বাচন করুন.
এই গ্রুপ এ:
প্রস্থ (একই আকার সাবমেনু করুন)
উচ্চতা (একই আকার সাবমেনু করুন)
উভয় (একই আকার সাবমেনু করুন)
————————————————– ——————————

আগের পাতা পরের পাতা
এসএপি BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
সহায়তা সেবা
http://service.sap.com/bosap-support/
ওয়েব এ পণ্যের ডকুমেন্টেশন
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podrška samo prijevod: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online pomoć
Ista veličina podmeni
Koristite komande na Ista veličina podmeni za promjenu veličine objekta ili predmeta tako da odgovara veličini drugog objekta.
Kliknite na prvi objekt koji želite da promenite veličinu, zatim Shift ili Ctrl-kliknite za odabir dalje objektima, konačno odaberete objekt čija veličina želite da odgovara.
Odaberite odgovarajuću veličinu naredbu iz podmeni za promjenu veličine odabrane objekte tako da odgovara veličini posljednje objekta koji ste izabrali.
U ovom dijelu:
Širina (Ista veličina podmeni)
Visina (Ista veličina podmeni)
Oba (Ista veličina podmeni)
————————————————– ——————————

Prethodna stranica Sljedeća stranica
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
usluge podrške
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentacija proizvoda na web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Подкрепа за машинен превод: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Help
Направете същия размер подменю
Използвайте командите на производител същия размер подменюто за преоразмеряване на обект или обекти, за да съответства на размера на друг обект.
Кликнете на първия обект, който искате да промените размера, след това Shift-клик или Ctrl-клик, за да изберете допълнителни предмети, най-накрая избиране на обект, чийто размер искате да съвпадат.
Изберете най-подходящата команда размер от подменюто, за да преоразмерите избраните обекти да съответства на размера на последния обект, който сте избрали.
В този раздел:
Широчина (Направете същия размер подменю)
Височина (Направете същия размер подменю)
И двете (Направете същия размер подменю)
————————————————– ——————————

Предишна страница Следваща страница
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Спомагателни услуги
http://service.sap.com/bosap-support/
Документация на продукта в интернет
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Suport a la traducció automàtica: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Ajuda en línia
Fer submenú mateixa mida
Utilitzar els comandaments en el submenú mateixa mida ho fan per canviar la mida d’un objecte o objectes per a que coincideixi amb la mida d’un altre objecte.
Feu clic al primer objecte que voleu canviar la mida, després premeu Maj-clic o CTRL per seleccionar més objectes, finalment seleccionar l’objecte que pesa desitja igualar.
Trieu la comanda adequada mida del submenú per canviar la mida dels objectes seleccionats perquè coincideixi amb la mida de l’últim objecte seleccionat.
En aquesta secció:
Amplada (Afegeix submenú mateixa mida)
Alçada (Afegeix submenú mateixa mida)
Tots dos (Afegeix submenú mateixa mida)
————————————————– ——————————

Pàgina anterior Pàgina següent
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Els serveis de suport
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentació del producte a la web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support machine hubad: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Nagtaho Online Tabang
Himoa Samang Size sa pagpanarbaho
Gamita ang mga sugo sa Himoon Samang Size sa pagpanarbaho sa resize sa usa ka butang o mga butang aron sa pagpares sa gidak-on sa lain nga butang.
I-klik ang unang butang nga imong gusto sa resize, unya ipasa-klik o Ctrl-click sa pagpili sa dugang pa nga mga butang, sa katapusan pagpili sa butang kansang gidak-on nga imong gusto sa pagpares.
Pilia ang angay nga gidak-on nga sugo gikan sa pagpanarbaho sa resize sa pinili nga mga butang sa pagpares sa gidak-on sa katapusan nga butang nga kamo pinili nga.
Sa niini nga seksyon:
Gilapdon (Himoa Samang Size sa pagpanarbaho)
Gitas-on (Himoa Samang Size sa pagpanarbaho)
Ang duha (Himoa Samang Size sa pagpanarbaho)
————————————————– ——————————

Balik panid Sunod panid
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
serbisyo sa Support
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentation Product sa Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support makina yomasulira: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Malipoti Online Help
Kupanga chomwecho Kukula submenu
Ntchito malamulo pa wodzipangitsa chomwecho Kukula submenu kuti musinthe kukula chinthu kapena zinthu zoti zikugwirizana kukula kwa chinthu china.
Dinani chinthu choyamba inu mukufuna kuti musinthe kukula, ndiye kuloza Dinani kapena Ctrl Dinani kusankha zinthu zina, potsiriza kusankha chinthu amene kukula mukufuna kuti agwirizane.
Sankhani yoyenera kukula lamulo submenu kuti musinthe kukula zinthu anasankha kuti agwirizane ndi kukula kwa chinthu otsiriza mwasankha.
Mu gawo ili:
M’lifupi (Pangani chomwecho Kukula submenu)
Msinkhu (Pangani chomwecho Kukula submenu)
Onse (Pangani chomwecho Kukula submenu)
————————————————– ——————————

Previous tsamba tsamba Next
kuyamwa BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ntchito Support
http://service.sap.com/bosap-support/
Mankhwala Kulemba pa Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
支持机器翻译:http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports联机帮助
相同大小的子菜单
使用在相同大小的子菜单中的命令来调整一个或多个对象,以匹配另一个对象的大小。
单击要重新调整的第一个对象,然后按住Shift键或Ctrl键并单击以选择其它的目的,最终选择其大小要符合的对象。
从子菜单中选择适当大小的命令来调整所选对象,以匹配您选择的最后一个对象的大小。
在这个部分:
宽度(相同大小子菜单)
身高(相同大小子菜单)
两者(相同大小子菜单)
————————————————– ——————————

上一页下一页
SAP的BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
支持服务
http://service.sap.com/bosap-support/
Web上的产品文档
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
支持機器翻譯:http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports聯機幫助
相同大小的子菜單
使用上犯同樣的大小子菜單中的命令來調整一個或多個對象,以匹配另一個對象的大小。
單擊要調整的第一個對象,然後按住Shift鍵或Ctrl鍵並單擊以選擇其它的目的,最終選擇其大小要匹配的對象。
從子菜單中選擇適當大小的命令來調整所選對象,以匹配您選擇的最後一個對象的大小。
在這個部分:
寬度(相同大小子菜單)
身高(相同大小子菜單)
兩者(相同大小子菜單)
————————————————– ——————————

上一頁下一頁
SAP的BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
支持服務
http://service.sap.com/bosap-support/
Web上的產品文檔
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support Traduction macchina: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Rivista Help Online
Make submenu Size Same
Usu i cumandamenti nantu à u submenu Same Size Pâte à resize un oggettu o uggetti di a currisponde à u pesu di un altru oggettu.
Clicca u primu ughjettu vo vulete resize, poi passari-di cliccà o CTRL-click to sceglie più uggetti, infini sceltu u uggettu li cui diminsioni vo vulete currisponde.
Scegli u cummandu degne di taglia da u submenu à resize la prupitati ritenuti à currisponde à u pesu di l ‘ultimu oggettu voi ritenuti.
In sta rùbbrica:
Larghezza (Make submenu Size Same)
Altezza (Make submenu Size Same)
Sìa (Make submenu Size Same)
————————————————– ——————————

pagina precedente pagina Next
Sap BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Imprese di Support
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentation pruduttu nantu à u Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podrška strojno prevođenje: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online pomoć
Napravite iste veličine podizbornik
Pomoću naredbe o izradi iste veličine podizbornika za promjenu veličine jedan objekt ili da odgovaraju veličini drugi objekt.
Kliknite prvi objekt koji želite promijeniti veličinu, a zatim Shift-click ili Ctrl-klik da biste odabrali dodatne predmete, konačno odabirom objekt čija veličina se želite uskladiti.
Odaberite odgovarajuću naredbu veličinu iz podizbornika na veličinu odabrane objekte kako bi odgovarao veličini zadnji objekt koji ste odabrali.
U ovom odjeljku:
Širina (napraviti iste veličine podizbornika)
Visina (napraviti iste veličine podizbornika)
Obje (Make iste veličine podizbornika)
————————————————– ——————————

Prethodna stranica Sljedeća stranica
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
usluge podrške
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentacija proizvoda na webu
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support maskinoversættelse: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Hjælp
Samme størrelse undermenu
Brug kommandoerne på Samme størrelse undermenu for at ændre størrelsen på et objekt eller objekter for at matche størrelsen på et andet objekt.
Klik på det første objekt, du ønsker at ændre størrelsen, derefter Skift-klik eller Ctrl-klik for at vælge yderligere objekter endelig vælge det objekt, hvis størrelse du ønsker at matche.
Vælg den passende størrelse kommando i undermenuen for at ændre størrelsen af de valgte objekter til at matche størrelsen af det sidste objekt, du har valgt.
I dette afsnit:
Bredde (Samme størrelse undermenuen)
Højde (Samme størrelse undermenuen)
Både (Samme størrelse undermenuen)
————————————————– ——————————

Forrige side Næste side
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Støttefunktioner
http://service.sap.com/bosap-support/
Produkt dokumentation på internettet
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ondersteuning automatische vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Help
Maak Zelfde submenu Grootte
Gebruik de opdrachten in het submenu Make hetzelfde formaat van een object of objecten aangepast aan de grootte van een ander object aan te passen.
Klik op het eerste object dat u wilt vergroten of verkleinen, dan Shift-klikken of Ctrl-klik verder objecten te selecteren, uiteindelijk het selecteren van het object waarvan de grootte die u wenst aan te passen.
Kies de juiste grootte opdracht in het submenu om de geselecteerde objecten aangepast aan de grootte van de laatst geselecteerde object aan te passen.
In deze sectie:
Breedte (Voeg Zelfde submenu Size)
Hoogte (Voeg Zelfde submenu Size)
Beide (Voeg Zelfde submenu Size)
————————————————– ——————————

Vorige pagina Volgende pagina
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Ondersteunende diensten
http://service.sap.com/bosap-support/
Product documentatie op het web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podpora strojový překlad: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports online nápovědy
Udělat stejné velikosti podmenu
Použijte příkazy na značce stejné velikosti podmenu pro změnu velikosti objekt nebo objekty tak, aby odpovídala velikosti jiný objekt.
Klepněte na první objekt, který chcete změnit velikost a potom Shift-click nebo Ctrl-kliknutím vybrat další objekty, nakonec výběrem objektu, jehož velikost si přejete, aby odpovídaly.
Zvolit příslušný příkaz velikosti z podnabídky změnit velikost vybrané objekty, aby odpovídala velikosti posledního vybraného objektu.
V této sekci:
Šířka (Make stejnou velikost podmenu)
Výška (Make stejnou velikost podmenu)
Obojí (Make stejnou velikost podmenu)
————————————————– ——————————

Předchozí strana Následující strana
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Pomocné služby
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentace k produktu na webu
http://help.sap.com/

“——————————————————————————————————————————————————
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Crystal Reports Online Help
Make Same Size submenu
Use the commands on the Make Same Size submenu to resize an object or objects to match the size of another object.
Click the first object you wish to resize, then Shift-click or Ctrl-click to select further objects, finally selecting the object whose size you wish to match.
Choose the appropriate size command from the submenu to resize the selected objects to match the size of the last object you selected.
In this section:
Width (Make Same Size submenu)
Height (Make Same Size submenu)
Both (Make Same Size submenu)
——————————————————————————–

Previous page Next page
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support services
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Documentation on the Web
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Subteno maŝintradukado: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Kristalo Raportoj Surreta Helpo
Fari Sama Grandeco submenuo
Uzi la komandojn sur la Make Sama Grandeco submenuon regrandigi objekto aŭ objektoj parigi la grandeco de alia objekto.
Klaki la unua objekto vi deziras regrandigi, tiam Shift-klaku aŭ Stir-klaki elektu pliaj objektoj, finfine elektante la objekto kies grandeco vi deziras egali.
Elekti la taŭgan grandecon komando de la submenuo regrandigi la elektitajn objektojn egali la grandecon de la lasta objekto elektita.
En ĉi tiu sekcio:
Larĝeco (Faru Sama Grandeco submenuo)
Alteco (Faru Sama Grandeco submenuo)
Ambaŭ (Faru Sama Grandeco submenuo)
————————————————– ——————————

Antaŭa paĝo Sekva paĝo
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
helpservojn
http://service.sap.com/bosap-support/
Produkto Dokumentado pri la TTT
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Toetus masintõlge: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Hetkel Abi
Tee ühesuurused alammenüü
Kasutage käske Make ühesuurused alammenüü suurust objekti või objektide sobitada suurusest teise objekti.
Kliki esimene objekt, mida soovite suurust, siis Shift klõps või Ctrl-nuppu, et valida edasiseks objektide lõpuks valides objekti, mille suurus, mida soovite sobitada.
Vali sobiva suurusega käsu alammenüü suurust valitud objektide sobitada suurusest viimane objekt, mida valida.
Selles osas:
Laius (Mark ühesuurused alammenüü)
Kõrgus (Mark ühesuurused alammenüü)
Mõlemad (Mark ühesuurused alammenüü)
————————————————– ——————————

Eelmine Järgmine leht
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Tugiteenused
http://service.sap.com/bosap-support/
Toode Dokumentatsiooni veebis
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Help
Gumawa Same Size submenu
Gamitin ang command sa Make Same Size submenu upang baguhin ang laki ng isang bagay o mga bagay upang tumugma ang laki ng isa pang bagay.
I-click ang unang bagay na nais mong baguhin ang laki, pagkatapos ay Shift-click o Ctrl-click upang piliin karagdagang mga bagay, sa wakas ng pagpili ng object na ang sukat nais mong upang tumugma sa.
Piliin ang naaangkop na laki utos mula sa submenu upang baguhin ang laki ng mga napiling bagay upang tumugma ang laki ng huling bagay na iyong napili.
Sa seksyong ito:
Lapad (Gumawa Same Size submenu)
Taas (Gumawa Same Size submenu)
Parehong (Gumawa Same Size submenu)
————————————————– ——————————

Nakaraang pahina Susunod na pahina
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
mga serbisyo ng suporta
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentation Produkto sa Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Tuki konekääntäminen: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online-ohje
Tee Same Size alavalikko
Käytä komentojen Tee samankokoinen alivalikkopainiketta muuttaa objektin kokoa tai esineitä vastaamaan koko toisen objektin.
Napsauta ensimmäistä objektia haluat muuttaa, sitten vaihto-napsauttamalla tai Ctrl-valitse lisätavoitteet, lopulta valitaan objekti, jonka koko haluat etsiä.
Valitse sopiva koko komennon alivalikosta kokoa valitut objektit vastaamaan kokoa viimeinen objekti valitsemasi.
Tässä osiossa:
Leveys (Tee samankokoinen alivalikko)
Korkeus (Tee samankokoinen alivalikko)
Molemmat (Tee samankokoinen alivalikko)
————————————————– ——————————

Edellinen Seuraava
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Tukipalvelut
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Documentation Webissä
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Traduction automatique Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Aide en ligne
Même taille sous-menu
Utilisez les commandes sur la même marque Taille sous-menu pour redimensionner un ou plusieurs objets pour correspondre à la taille d’un autre objet.
Cliquez sur le premier objet que vous souhaitez redimensionner, puis Maj-clic ou Ctrl-clic pour sélectionner d’autres objets, enfin sélectionner l’objet dont la taille que vous souhaitez faire correspondre.
Choisissez la commande de taille appropriée dans le sous-menu pour redimensionner les objets sélectionnés pour correspondre à la taille du dernier objet sélectionné.
Dans cette section:
Largeur (Même taille sous-menu)
Hauteur (Même taille sous-menu)
Les deux (Même taille sous-menu)
————————————————– ——————————

Page précédente Page suivante
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Services de soutien
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentation produit sur le Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Stipe machine oersetting: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Help
Make Same Grutte submenu
Brûk de opdrachten op de Merk Selde Grutte submenu te grutte in foarwerp of foarwerpen te oerien mei de grutte fan in oar objekt.
Klik it earste foarwerp jo wolle resize, dan Shift-klikke of Ctrl-klik te selektearjen fierder foarwerpen, lang om let selektearjen it foarwerp dêr’t grutte jo wolle oerien.
Kies it passende grutte kommando fan it submenu nei grutte fan de selektearre objekten nei oerien mei de grutte fan ‘e lêste foarwerp jo selektearre.
Yn dizze paragraaf:
Breedte (Make Same Grutte submenu)
Hichte (Make Same Grutte submenu)
Beide (Make Same Grutte submenu)
————————————————– ——————————

Previous page Next page
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Stipe tsjinsten
http://service.sap.com/bosap-support/
Produkt Documentation op it web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Soporte de traducción automática: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Axuda Online
Facer do mesmo submenú Tamaño
Use as ordes da marca submenú mesmo tamaño para redimensionar un obxecto ou obxectos para corresponden ao tamaño doutro obxecto.
Preme o primeiro obxecto que desexa cambiar o tamaño, a continuación, use Shift ou Ctrl para seleccionar máis obxectos, finalmente, seleccionar o obxecto cuxo tamaño quere corresponder.
Escolla a orde tamaño axeitado no submenú para redimensionar os obxectos seleccionados para corresponden ao tamaño do último obxecto seleccionado.
Nesta sección:
Ancho (Fai Same submenú Size)
Altura (Fai Same submenú Size)
Ambos (Fai Same submenú Size)
————————————————– ——————————

Páxina anterior Páxina seguinte
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
servizos de apoio
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentación do produto na web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
მხარდაჭერა მანქანა თარგმანი: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

კრისტალი ანგარიშები ონლაინ დახმარება
ჩადება იგივე ზომის ქვემენიუ
გამოიყენეთ ბრძანებები Make იგივე ზომის ქვე შეცვლის ობიექტს ან ობიექტებს ემთხვევა ზომა სხვა ობიექტი.
დააჭირეთ პირველი ობიექტი გსურთ შეცვლის, მაშინ Shift-click ან Ctrl-დააწკაპუნეთ შემდგომი ობიექტების, საბოლოოდ შერჩევის ობიექტი, რომლის ზომის გსურთ ემთხვევა.
აირჩიეთ შესაბამისი ზომა ბრძანება ქვემენიუ შეცვლის შერჩეული ობიექტების ემთხვევა ზომა ბოლო ობიექტი თქვენ მიერ არჩეული.
ამ სექციაში:
სიგანე (ჩადება იგივე ზომის ქვე)
სიმაღლე (ჩადება იგივე ზომის ქვე)
ორივე (ჩადება იგივე ზომის ქვე)
————————————————– ——————————

წინა გვერდი შემდეგი გვერდი
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
მხარდაჭერა მომსახურება
http://service.sap.com/bosap-support/
პროდუქტის დოკუმენტაცია ინტერნეტში
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Unterstützung maschinelle Übersetzung: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online-Hilfe
Gleiche Größe Untermenü
Verwenden Sie die Befehle auf dem Gleiche Größe Untermenü ein oder mehrere Objekte, um die Größe der Größe eines anderen Objekts zu entsprechen.
Klicken Sie auf das erste Objekt, das Sie die Größe wünschen, dann bei gedrückter Umschalttaste auf oder Ctrl-Klick, um weitere Objekte auszuwählen, schließlich die Auswahl des Objekts, dessen Größe, die Sie wünschen zu entsprechen.
Wählen Sie die passende Größe Befehl aus dem Untermenü die ausgewählten Objekte, um die Größe der Größe des zuletzt Objekt angepasst ausgewählt.
In diesem Abschnitt:
Breite (Gleiche Größe Untermenü)
Höhe (Gleiche Größe Untermenü)
Beide (Gleiche Größe Untermenü)
————————————————– ——————————

Vorherige Seite Nächste Seite
SAP Business
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support-Services
http://service.sap.com/bosap-support/
Produktdokumentation im Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Υποστήριξη αυτόματης μετάφρασης: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports σε απευθείας σύνδεση Βοήθεια
Κάντε ίδιο μέγεθος υπομενού
Χρησιμοποιήστε τις εντολές για το Make ίδιο μέγεθος υπομενού για να αλλάξετε το μέγεθος ενός αντικειμένου ή αντικείμενα για να ταιριάζει με το μέγεθος ενός άλλου αντικειμένου.
Κάντε κλικ στο πρώτο αντικείμενο που θέλετε να αλλάξετε το μέγεθος, στη συνέχεια, κάντε Shift-κλικ ή Ctrl-κλικ για να επιλέξετε άλλα αντικείμενα, επιλέγοντας τελικά το αντικείμενο του οποίου το μέγεθος θέλετε να ταιριάζουν.
Επιλέξτε την κατάλληλη εντολή μέγεθος από το υπομενού για να αλλάξετε το μέγεθος των επιλεγμένων αντικειμένων για να ταιριάζει με το μέγεθος του τελευταίου αντικειμένου που επιλέξατε.
Σε ΑΥΤΗΝ την ΕΝΟΤΗΤΑ:
Πλάτος (Κάντε ίδιο μέγεθος υπομενού)
Ύψος (Κάντε ίδιο μέγεθος υπομενού)
Και οι δύο (Κάντε ίδιο μέγεθος υπομενού)
————————————————– ——————————

Προηγούμενη σελίδα Επόμενη σελίδα
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Υπηρεσίες υποστήριξης
http://service.sap.com/bosap-support/
Τεκμηρίωση προϊόντος στο Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
આધાર મશીન અનુવાદ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

ક્રિસ્ટલ અહેવાલો ઑનલાઇન સહાય
એ જ કદ ઉપમેનુ બનાવો
અન્ય પદાર્થ માપ સાથે બંધબેસે પર એક પદાર્થ અથવા વસ્તુઓ આકાર બદલવા માટે મેક જ માપ ઉપમેનુ પર આદેશો વાપરો.
પ્રથમ પદાર્થ તમે માપ બદલો કરવા માંગો છો પર ક્લિક કરો, પછી Shift-ક્લિક કરો અથવા વધુ વસ્તુઓ પસંદ કરવા માટે, છેવટે પદાર્થ જેની કદ તમે મેચ કરવા માંગો છો પસંદ Ctrl-ક્લિક કરો.
છેલ્લા પદાર્થ તમે પસંદ માપ સાથે મેળ પસંદ પદાર્થો આકાર બદલવા માટે ઉપમેનુ યોગ્ય કદ આદેશ પસંદ કરો.
આ વિભાગમાં:
પહોળાઈ (જ માપ ઉપમેનુ બનાવો)
ઊંચાઈ (જ માપ ઉપમેનુ બનાવો)
બંને (જ માપ ઉપમેનુ બનાવો)
————————————————– ——————————

પહેલાનું પાનું આગળનું પાનું
એસએપી BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
સહાયક સેવાઓ
http://service.sap.com/bosap-support/
વેબ પર ઉત્પાદન દસ્તાવેજીકરણ
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Sipò tradiksyon machin: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Rapò En jwèt ede
Fè Menm Kantite moun ki-meni
Sèvi ak kòmandman yo sou Fè Menm Kantite moun ki-meni an rdimansyonman yon objè oswa objè matche ak gwosè a nan yon lòt objè.
Klike sou objè a an premye ou ta vle rdimansyonman, lè sa a chanjman-klike sou oswa Ctrl-klike sou yo chwazi plis objè, finalman chwazi objè a ki gen gwosè ou ta vle matche ak.
Chwazi yo lòd, ki gwosè ki apwopriye soti nan-meni an rdimansyonman objè yo chwazi matche ak gwosè a nan objè ki sot pase a ou chwazi a.
Nan seksyon sa a:
Lajè (Fè Menm Kantite moun ki-meni)
Tay (Fè Menm Kantite moun ki-meni)
Tou de (Fè Menm Kantite moun ki-meni)
————————————————– ——————————

Previous paj Nan pwochen paj la
SAP Biznes
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
sèvis pou bay èd
http://service.sap.com/bosap-support/
Pwodwi Dokimantasyon sou entènèt la
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support na’ura translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal rahoton Online Help
Make Same Size ra’ayi da ƙaramin menu
Yi amfani da dokokin a kan Make Same Size ra’ayi da ƙaramin menu zuwa mayar da girman wani abu, ko kuma abubuwan da ta dace da girman wani abu.
Click na farko abu kuke so a mayar da girman, to motsi-click ko Ctrl-click don zaɓar kara abubuwa, a karshe zabi da abu wanda size ka so su daidaita.
Zabi da ya dace size umurnin daga ra’ayi da ƙaramin menu zuwa mayar da girman da aka zaɓa abubuwa don ta dace da girman da karshe abu da ka zaba.
A wannan sashen:
Nisa (Ka Same Size ra’ayi da ƙaramin menu)
Height (Ka Same Size ra’ayi da ƙaramin menu)
Dukansu (Ka Same Size ra’ayi da ƙaramin menu)
————————————————– ——————————

Previous Next page page
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support ayyuka
http://service.sap.com/bosap-support/
Product takardun a kan Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Kākoʻo Maker unuhi: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

He aniani hoike Online Help
E Kukat Size submenu
E hoʻohana i nā kauoha ma ka Make Kukat Size submenu e resize kekahi ukana a mau ukana, e like loa me ka nui o kekahi mea.
E kaomi i ka mea mua oukou makemake e resize, a laila, ‘oni iki-Bus a Ctrl-Bus e wae hou mea, ma hope o ke koho i ka mea nona ka nui a oukou e makemake ai e’ Aʻohe.
Koho i ka kūpono nui kauoha mai ka submenu e resize i ke koho mea e like loa me ka nui o ka poe hope mea ia oukou wae.
Ma keia pauku:
Laula (E Kukat Size submenu)
Kiʻekiʻe (E Kukat Size submenu)
Elua (E Kukat Size submenu)
————————————————– ——————————

Muaʻaoʻao aʻe
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support lawelawe
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Ka moʻolelo ma ka Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
תרגום מכונה תמיכה: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports עזרה מקוונת
פוך משנה באותו גודל
השתמש בפקודות בתפריט המשנה גודל מאותו להתאים את גודל אובייקט או חפצים כדי להתאים את הגודל של אובייקט אחר.
לחץ על האובייקט הראשון ברצונך לשנות את הגודל, לאחר מכן, תעבור קליק או לחץ על Ctrl כדי לבחור אובייקטים נוספים, ולבסוף בחירת האובייקט שגודל אתה מעוניין להתאים.
בחר בפקודה בגודל המתאימה מתפריט המשנה כדי לשנות את גודל האובייקטים נבחרו כדי להתאים את גודל האובייקט האחרון שבחרת.
בחלק הזה:
רוחב (פוך משנה באותו גודל)
גובה (פוך משנה באותו גודל)
שני (פוך המשנה באותו גודל)
————————————————– ——————————

דף קודם דף הבא
BusinessObjects SAP
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
שירותי תמיכה
http://service.sap.com/bosap-support/
תיעוד מוצר על האינטרנט
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
समर्थन मशीन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

क्रिस्टल रिपोर्टें ऑनलाइन मदद
एक ही आकार सबमेनू बनाओ
एक और वस्तु के आकार को कम करने के लिए वस्तु या वस्तुओं का आकार बदलने के लिए मेक एक ही आकार सबमेनू पर आदेशों का उपयोग करें।
पहली वस्तु आप आकार बदलने के लिए चाहते हैं पर क्लिक करें, फिर Shift-क्लिक करें या आगे की वस्तुओं का चयन करने के लिए, अंत में वस्तु जिसका आकार आप मिलान करना चाहते हैं का चयन Ctrl क्लिक करें।
पिछले वस्तु आपके द्वारा चुने के आकार के मैच के लिए चयनित वस्तुओं का आकार बदलने के सबमेनू से उचित आकार कमांड चुनें।
इस अनुभाग में:
चौड़ाई (एक ही आकार सबमेनू करें)
ऊंचाई (एक ही आकार सबमेनू करें)
दोनों (एक ही आकार सबमेनू करें)
————————————————– ——————————

पिछला पेज अगला पेज
एसएपी BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
समर्थन सेवाएं
http://service.sap.com/bosap-support/
वेब पर उत्पाद के दस्तावेज़
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Kev them nyiaj yug tshuab txhais lus: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Pab
Ua Tib Loj submenu
Siv cov commands rau lub Make Tib Loj submenu rau resize ib tug kwv los yog khoom kom phim qhov luaj li cas ntawm lwm cov kwv.
Nias lub thawj kwv koj xav resize, ces ua haujlwm-nyem los Ctrl-nias rau xaiv ntxiv khoom, thaum kawg xaiv tus kwv uas nws me me uas koj xav kom phim.
Xaiv lub tsim nyog loj hais kom ua los ntawm lub submenu rau resize xaiv yam khoom los phim qhov luaj li cas ntawm lub xeem kwv koj xaiv.
Nyob rau hauv seem no:
Dav (Ua Tib Loj submenu)
Qhov siab (Ua Tib Loj submenu)
Ob leeg (Ua Tib Loj submenu)
————————————————– ——————————

Previous page Tom ntej no page
kua ntoo BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Kev them nyiaj yug cov kev pab cuam
http://service.sap.com/bosap-support/
Khoom ntaub ntawv nyob rau hauv cov Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support gépi fordítás: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online segítség
Make same size almenü
A következő parancsokat a Make same size almenü átméretezni egy tárgy vagy tárgyak méretének megfelelően egy másik objektumot.
Kattintson az első objektumot szeretne átméretezni, majd Shift + kattintás vagy Ctrl + kattintással válassza ki a további célok, végül adja meg a tárgy, amelynek mérete kívánja egyeztetni.
Válassza ki a megfelelő méretet parancsot az almenüben átméretezi a kiválasztott objektumok méretének megfelelően az utolsó kijelölt objektumra.
Ebben a részben:
Szélesség (Make same size almenü)
Magasság (Make same size almenü)
Mindkét (Make same size almenü)
————————————————– ——————————

Előző oldal Következő oldal
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Támogatás
http://service.sap.com/bosap-support/
Termék dokumentáció a weben
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Stuðningur vél þýðing: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports nethjálpina
Gera sömu stærð undirvalmynd
Notaðu skipanir á Gera jafnháu undirvalmynd til að búa til hlut eða hluti til að passa við stærð annan hlut.
Smelltu á fyrsta hlut sem þú vilt að búa, þá skipta smellur eða Ctrl-smella til að velja frekari hluti, loksins velja hlut sem stærð sem þú vilt að passa.
Velja viðeigandi stærð skipun frá undirvalmynd til að breyta stærð völdum hlutum til að passa við stærð síðasta hlutnum sem þú valdir.
Í þessum kafla:
Breidd (Gerðu sömu stærð undirvalmynd)
Hæð (Gerðu sömu stærð undirvalmynd)
Bæði (Gerðu sömu stærð undirvalmynd)
————————————————– ——————————

Fyrri síða Næsta síða
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
stoðþjónustu
http://service.sap.com/bosap-support/
Vara Documentation á vefnum
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Nkwado igwe translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Akụkọ Online Help
Eme ka hà submenu
Jiri iwu na Kpọọ Otu Size submenu ka resize ihe ma ọ bụ ihe na-dakọtara nke nke ọzọ ihe.
Pịa akpa ihe ị chọrọ iji resize, mgbe ahụ, ịgbanwee-pịa ma ọ bụ Ctrl-pịa iji họrọ n’ihu ihe, akpatre ahọpụta ndị ihe onye size ị chọrọ iji kwekọọ.
Họrọ ndị kwesịrị ekwesị size iwu si submenu ka resize họrọ ihe iji kwekọọ na nke nke ikpeazụ ihe ị họrọ.
Ná nkebi a:
Obosara (Mee Otu Size submenu)
Elu (Mee Otu Size submenu)
Ma (Mee Otu Size submenu)
————————————————– ——————————

Previous page Next page
sap BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ọrụ nkwado
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Documentation na Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Dukungan mesin terjemahan: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Laporan kristal Bantuan Online
Membuat Sama Ukuran submenu
Gunakan perintah pada Make Sama Ukuran submenu untuk mengubah ukuran suatu obyek atau benda sesuai dengan ukuran benda lain.
Klik objek pertama yang Anda ingin mengubah ukuran, kemudian Shift-klik atau Ctrl-klik untuk memilih objek lebih lanjut, akhirnya memilih objek yang ukurannya Anda ingin mencocokkan.
Pilih ukuran perintah yang sesuai dari submenu untuk mengubah ukuran objek yang dipilih sesuai dengan ukuran dari objek terakhir yang dipilih.
Di bagian ini:
Lebar (Membuat Sama Ukuran submenu)
Tinggi (Membuat Sama Ukuran submenu)
Kedua (Membuat Sama Ukuran submenu)
————————————————– ——————————

Halaman Sebelumnya Halaman Berikutnya
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
layanan dukungan
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentasi Produk di Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
aistriúchán uathoibríoch Tacaíocht: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Tuarascálacha Crystal Líne Cabhair
Déan Same Méid submenu
Bain úsáid as an orduithe ar an Déan same Méid Fo-Roghchlár a athrú ar rud nó rudaí a mheaitseáil leis an méid de réad eile.
Cliceáil ar an chéad rud is mian leat a athrú, ansin Shift-cliceáil nó Ctrl-click a roghnú rudaí breise, ar deireadh a roghnú an réad a bhfuil a méid is mian leat a mheaitseáil.
Roghnaigh an t-ordú mhéid iomchuí a dhéanamh ón Fo-Roghchlár a athrú ar na cuspóirí roghnaithe a mheaitseáil leis an méid de na rud deireanach a roghnaigh tú.
San alt seo:
Leithead (Déan same Size submenu)
Airde (Déan same Size submenu)
An dá (Déan same Size submenu)
————————————————– ——————————

previous an chéad leathanach eile
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
seirbhísí tacaíochta
http://service.sap.com/bosap-support/
Doiciméadú Product ar an nGréasán
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Supporto traduzione automatica: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Guida in linea
Fare sottomenu Formato Same
Utilizzare i comandi nel sottomenu stesse dimensioni Marchio per ridimensionare uno o più oggetti in base al formato di un altro oggetto.
Fare clic sul primo oggetto che si desidera ridimensionare, poi Maiuscole-clic o Ctrl-clic per selezionare altri oggetti, infine selezionando l’oggetto le cui dimensioni si desidera abbinare.
Scegliere il comando appropriato formato dal sottomenu ridimensionare gli oggetti selezionati per corrispondere alla dimensione dell’ultimo oggetto selezionato.
In questa sezione:
Larghezza (Fai sottomenu Formato Same)
Altezza (Fai sottomenu Formato Same)
Entrambi (Fai sottomenu Formato Same)
————————————————– ——————————

Pagina precedente Pagina successiva
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Servizi di supporto
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentazione del prodotto sul Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
サポート機械翻訳:http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

クリスタルは、オンラインヘルプをレポート
同じサイズのサブメニューを作ります
別のオブジェクトのサイズに合わせてオブジェクトまたはオブジェクトのサイズを変更するサイズを同一サブメニューのコマンドを使用します。
クリックし、Shiftキーまたは最終的にそのサイズはあなたが一致するオブジェクトを選択し、さらにオブジェクトを選択するにはCtrlキーを押しながらクリックして、サイズを変更したい最初のオブジェクトをクリックします。
あなたが選択した最後のオブジェクトのサイズに合わせて選択したオブジェクトのサイズを変更するには、サブメニューから適切なサイズのコマンドを選択します。
このセクションの内容:
幅(同一サイズのサブメニューを作成します)
高さ(同一サイズのサブメニューを作成します)
どちらも(同じサイズのサブメニューを作成します)
————————————————– ——————————

前のページ次のページ
SAPのBusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
サポートサービス
http://service.sap.com/bosap-support/
Web上の製品ドキュメント
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Dhukungan terjemahan mesin: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Lapuran Crystal Pitulung Online
Priksa Padha Size submenu
Gunakake printah ing Make Padha Size submenu kanggo ngowahi ukuran obyek utawa obyek kanggo cocog ukuran obyek liyane.
Klik ing obyek pisanan sampeyan pengin ngowahi ukuran, banjur ngalih-klik utawa Ctrl-klik kanggo pilih obyek luwih, pungkasanipun milih obyek kang ukuran sing pengin kanggo cocog.
Pilih ukuran printah cocok saka submenu kanggo ngowahi ukuran obyek milih kanggo cocog ukuran obyek pungkasan dipilih.
Ing bagean iki:
Jembar (Priksa Padha Size submenu)
Dhuwur (Priksa Padha Size submenu)
Loro-lorone (Priksa Padha Size submenu)
————————————————– ——————————

Previous page Next page
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
layanan dhukungan
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentasi Product ing Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ಬೆಂಬಲ ಯಂತ್ರ ಭಾಷಾಂತರ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ವರದಿಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಸಹಾಯ
ಅದೇ ಗಾತ್ರ ಉಪಮೆನು ಮಾಡಿ
ಇನ್ನೊಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಗಾತ್ರ ಹೊಂದಿಸಲು ಒಂದು ವಸ್ತು ಅಥವಾ ವಸ್ತುಗಳ ಮರುಗಾತ್ರಗೊಳಿಸಲು ಮಾಡಿ ಅದೇ ಗಾತ್ರ ಉಪಮೆನು ಮೇಲೆ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ.
ನೀವು ಮರುಗಾತ್ರಗೊಳಿಸಲು ಬಯಸುವ ಮೊದಲ ವಸ್ತು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಶಿಫ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಅಥವಾ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಇದರ ಗಾತ್ರ ನೀವು ಹೊಂದಿಸಲು ಬಯಸುವ ವಸ್ತುವಿನ ಆಯ್ಕೆ Ctrl-ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
ಕಳೆದ ವಸ್ತು ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲು ಆಯ್ಕೆ ವಸ್ತುಗಳು ಮರುಗಾತ್ರಗೊಳಿಸಲು ಉಪಮೆನು ಸೂಕ್ತ ಗಾತ್ರ ಆದೇಶ ಆಯ್ಕೆ.
ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ:
ಅಗಲ (ಅದೇ ಗಾತ್ರ ಉಪಮೆನು ಮಾಡಿ)
ಎತ್ತರ (ಅದೇ ಗಾತ್ರ ಉಪಮೆನು ಮಾಡಿ)
ಎರಡೂ (ಸೇಮ್ ಗಾತ್ರ ಉಪಮೆನು ಮಾಡಿ)
————————————————– ——————————

ಹಿಂದಿನ ಪುಟ ಮುಂದಿನ ಪುಟ
ಸ್ಯಾಪ್ BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ಬೆಂಬಲ ಸೇವೆಗಳು
http://service.sap.com/bosap-support/
ವೆಬ್ ಉತ್ಪನ್ನ ದಾಖಲೆ
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Қолдау машиналық аударма: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Онлайн Анықтама Есептер
Бірдей өлшемі ішкі мәзірді жасау
басқа объектінің өлшемін сəйкестендіру үшін нысанды немесе нысандарды өлшемін өзгерту үшін Make көлемі бірдей мәзір пәрмендерін пайдаланыңыз.
түймешігін басыңыз немесе Shift-, сайып келгенде, олардың мөлшері Сəйкестендіргіңіз келетін нысанды таңдап, одан әрі нысандарды таңдау үшін Ctrl түймешігімен нұқып, сіз өлшемін өзгерту тілейміз бірінші нысанды басыңыз.
Сіз таңдаған соңғы нысанның өлшемін сəйкестендіру үшін таңдалған нысандарды өлшемін өзгерту үшін ішкі мәзірді тиісті мөлшері пәрменді таңдаңыз.
Бұл бөлімде:
Ені (Бірдей өлшемі ішкі мәзірді жасау)
Биіктігі (Бірдей өлшемі ішкі мәзірді жасау)
Екі (Бірдей өлшемі ішкі мәзірді жасау)
————————————————– ——————————

Алдыңғы бет Келесі бет
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Қолдау қызметтер
http://service.sap.com/bosap-support/
Интернетте Өнім құжаттамасы
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ការបកប្រែរបស់ម៉ាស៊ីនការគាំទ្រ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

របាយការណ៍គ្រីស្តាល់លើបណ្តាញជំនួយ
ធ្វើឱ្យម៉ឺនុយរងដូចគ្នាទំហំ
ប្រើពាក្យបញ្ជានៅលើម៉ឺនុយរងធ្វើឱ្យទំហំដូចគ្នាដើម្បីប្ដូរទំហំវត្ថុមួយឬវត្ថុដើម្បីផ្គូផ្គងទំហំនៃវត្ថុផ្សេងទៀត។
ចុចវត្ថុដំបូងដែលអ្នកចង់ប្ដូរទំហំបន្ទាប់មកចុចឬការផ្លាស់ប្តូរចុចដើម្បីបញ្ជាវត្ថុបន្ថែមទៀតជ្រើសនៅទីបំផុតការជ្រើសវត្ថុដែលមានទំហំដែលអ្នកចង់បានដើម្បីផ្គូផ្គង។
ជ្រើសពាក្យបញ្ជាដែលមានទំហំសមរម្យពីម៉ឺនុយរងដើម្បីប្ដូរទំហំវត្ថុដែលបានជ្រើសដើម្បីផ្គូផ្គងទំហំនៃវត្ថុចុងក្រោយដែលអ្នកបានជ្រើស។
ក្នុងផ្នែកនេះ:
ទទឹង (ធ្វើឱ្យម៉ឺនុយរងដូចគ្នាទំហំ)
កម្ពស់ (ធ្វើឱ្យម៉ឺនុយរងដូចគ្នាទំហំ)
ទាំងពីរ (ធ្វើឱ្យម៉ឺនុយរងដូចគ្នាទំហំ)
————————————————– ——————————

ទំព័រមុនទំព័របន្ទាប់
BusinessObjects SAP
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
សេវាគាំទ្រ
http://service.sap.com/bosap-support/
ឯកសារផលិតផលនៅលើបណ្តាញ
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
지원 기계 번역 : http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

크리스탈은 온라인 도움말을보고
같은 크기의 하위 메뉴 만들기
다른 개체의 크기에 맞게 개체 또는 개체의 크기를 조정 만들기 같은 크기 하위 메뉴의 명령을 사용합니다.
크기를 조정하고자하는 첫 번째 개체를 클릭 한 다음 클릭 Shift 또는 마지막으로 그 크기가 일치 할 객체를 선택, 추가 개체를 선택하려면 Ctrl 키를 클릭합니다.
당신이 마지막으로 선택한 객체의 크기에 맞게 선택한 객체의 크기를 조정 하위 메뉴에서 적절한 크기 명령을 선택합니다.
이 섹션의 내용
폭 (동일 크기의 하위 메뉴를 확인)
높이 (동일 크기의 하위 메뉴를 확인)
모두 (동일 크기의 하위 메뉴를 확인)
————————————————– ——————————

이전 페이지 다음 페이지
은 SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
지원 서비스
http://service.sap.com/bosap-support/
웹에서 제품 설명서
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support werger machine: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Raport liserxetê Alîkarî
Make Size submenu Same
Bi kar tînin ku emrên li ser Make Same Size submenu ku mezinahiya an object an tiştên ku hev nagirin mezinbûna object din.
Click ji bireserê yekem ku tu dixwazî mezinahiyê, paşê Shift-click an jî Ctrl-bitikînin ji bo bijartina hêmanên din, di dawiyê de hilbijêrî, armanca ku size tu dixwazî hev nagirin.
Fermana size minasib hilbijêre ji submenu ku mezinahiya tiştên ku hatiye hilbijartin ji hev mezinbûna cara object hûn hilbijartin.
Di vê beşê de:
Width (Make Size submenu Same)
Dirêjbûn (Make Size submenu Same)
Herdu (Make Size submenu Same)
————————————————– ——————————

Previous page Next page
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
xizmetên Destekê
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentation Product li ser Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Колдоо машина тилине которгон: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal отчеттор Online Жардам
Жасоо Same Size менюсу
дагы бир нерсенин өлчөмүн дал объектти же объекттерин өзгөртүү үчүн бир Size менюну буйруктарды колдонуу.
Сиз өлчөмдү каалаган биринчи объект чыкылдатып, анан-чыкылдатуу Shift же акыр-аягы анын көлөмү дал каалаган нерсени тандап, андан ары объектилерин тандоо үчүн Ctrl-чыкылдатуу.
Тандалган акыркы нерсенин өлчөмүн дал тандалган объекттерди өлчөмүн менюну тиешелүү көлөмү команданы тандап.
Бул бөлүмдө:
Туурасы (Same Size менюсу жасоо)
Бийиктиги (Same Size менюсу жасоо)
Да (Бир эле Size менюсу жасоо)
————————————————– ——————————

Мурунку бет Кийинки бет
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Колдоо кызматтары
http://service.sap.com/bosap-support/
Интернеттеги продукт Documentation
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ສະຫນັບສະຫນູນການແປພາສາເຄື່ອງ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports ຊ່ວຍເຫຼືອອອນໄລນ໌
ເຮັດໃຫ້ Same ຂະຫນາດເມນູຍ່ອຍ
ໃຊ້ຄໍາສັ່ງກ່ຽວກັບການເຮັດໃຫ້ດຽວກັນຂະຫນາດເມນູຍ່ອຍເພື່ອປັບຂະຫນາດວັດຖຸຫລືວັດຖຸເພື່ອໃຫ້ກົງກັບຂະຫນາດຂອງວັດຖຸອື່ນ.
ໃຫ້ຄລິກໃສ່ຈຸດປະສົງທໍາອິດທີ່ທ່ານຕ້ອງການເພື່ອປັບຂະຫນາດ, ຫຼັງຈາກນັ້ນກົດ Shift-click ຫລື Ctrl ຄລິກການເລືອກວັດຖຸຕື່ມອີກ, ສຸດທ້າຍເລືອກຈຸດປະສົງທີ່ມີຂະຫນາດທີ່ທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະມີຄໍາວ່າ.
ເລືອກຄໍາສັ່ງຂະຫນາດທີ່ເຫມາະສົມຈາກເມນູຍ່ອຍທີ່ຈະປັບຂະຫນາດວັດຖຸທີ່ເລືອກເພື່ອໃຫ້ກົງກັບຂະຫນາດຂອງວັດຖຸສຸດທ້າຍທີ່ທ່ານເລືອກໄດ້.
ຢູ່ໃນພາກນີ້:
Width (ເຮັດໃຫ້ Same ຂະຫນາດເມນູຍ່ອຍ)
ລະດັບຄວາມສູງ (ເຮັດໃຫ້ Same ຂະຫນາດເມນູຍ່ອຍ)
ທັງສອງ (ເຮັດໃຫ້ Same ຂະຫນາດເມນູຍ່ອຍ)
————————————————– ——————————

ຫນ້າກ່ອນຫນ້າຖັດໄປ
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ການບໍລິການສະຫນັບສະຫນູນ
http://service.sap.com/bosap-support/
ເອກະສານຜະລິດຕະພັນກ່ຽວກັບເວັບໄຊຕ໌
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support machina translatione: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Auxilium
Fac idem Size submenu
Use imperium in eadem facies Size submenu resize ad rem vel ad aliud obiectum est par magnitudine.
Click resize primum velis, tunc vel derivare click Ctrl-Click ad lego ulterius dicendum, quod tandem, Scipio, cujus magnitudinis volueris respondere.
Fusce submenu praeceptum ad debitam quantitatem resize delectis obiectum ultimum rerum magnitudine pares delegisti.
In hoc section:
Width (Size: Fac idem submenu)
Height (Size: Fac idem submenu)
Et (Size: Fac idem submenu)
————————————————– ——————————

Previous page Next page
SUFFODIO BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Services Support
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Documentation in Textus
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Atbalsts mašīntulkošanas: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports tiešsaistes palīdzību
Padarīt pats izmērs apakšizvēlni
Izmantojiet komandas uz Make paša izmēra apakšizvēlnes, lai mainītu objektu vai objektu, lai atbilstu izmēru cita objekta.
Noklikšķiniet uz pirmo objektu, kuru vēlaties mainīt, un pēc tam Shift klikšķi vai Ctrl-noklikšķiniet, lai atlasītu papildu objektus, beidzot izvēloties objektu, kura izmērs vēlaties saskaņot.
Izvēlieties atbilstošu izmēru komandu no apakšizvēlnes, lai mainītu izvēlēto objektu, lai atbilstu izmēru pēdējās objekta jūs izvēlējāties.
Šajā sadaļā:
Platums (Make pats izmērs apakšizvēlnē)
Augstums (Make pats izmērs apakšizvēlnē)
Gan (Make pats izmērs apakšizvēlnē)
————————————————– ——————————

Iepriekšējā lapa Nākamā lapa
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
atbalsta pakalpojumi
http://service.sap.com/bosap-support/
Produkts Dokumentācija tīmeklī
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Pagalba mašina vertimas: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Pagalba
Padaryti paties dydžio submeniu
Naudokite komandas Make paties dydžio submeniu dydį objektą ar objektus, kad atitiktų kito objekto dydį.
Spustelėkite pirmąjį objektą, kurį norite keisti, tada Shift klavišu arba Ctrl spustelėkite, norėdami pasirinkti daugiau objektų, pagaliau pasirinkus objektą, kurio dydis norite suderinti.
Pasirinkite tinkamą dydį komandą submeniu dydį pasirinktus objektus, kad atitiktų paskutinio objekto pasirinktos dydį.
Šiame skyriuje:
Plotis (Make paties dydžio submeniu)
Aukštis (Make paties dydžio submeniu)
Abu (Make paties dydžio submeniu)
————————————————– ——————————

Ankstesnis puslapis Kitas puslapis
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
palaikymo paslaugos
http://service.sap.com/bosap-support/
Gaminio dokumentacija internete
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ënnerstëtzung Maschinn Iwwersetzung: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Rapporten Online Hëllef
Maacht Same Gréisst submenu
Benotzt d’Befeeler op der Gei Same Gréisst submenu en Objet oder Objeten resize der Gréisst vun engem aneren Objet ze markéieren.
Klickt d’éischt Objet Dir fir resize wëllt, dann Shift-klickt oder Ctrl-klickt fir weider Objete wielt, endlech vum Objet, deem seng Gréisst Dir wëllt Match.
Wielt déi entspriechend Gréisst Kommando vun der submenu der gewielter Objeten resize der Gréisst vun de leschte Objet ze Match Dir ausgewielt.
An dëser Rubrik:
Breet (Maacht Same Gréisst submenu)
Héicht (Maacht Same Gréisst submenu)
Béid (Maacht Same Gréisst submenu)
————————————————– ——————————

Säit virdrun Nächst Säit
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Ënnerstëtzung Servicer
http://service.sap.com/bosap-support/
Produit Dokumentatioun op de Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Поддршка на машинско преведување: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Кристал извештаи онлајн Помош
Направете иста големина подмени
Користете ги командите на сочинуваат иста големина подменито за менување на големината на објектот или објектите за да одговара на големината на друг објект.
Кликнете на првиот објект што сакате да ја промените големината, а потоа Shift-клик или Ctrl-клик за да изберете дополнително објекти, конечно селектирање на објектот чија големина сакате да се совпаѓаат.
Изберете соодветна команда големина од подменито да ја промените големината на објектите, да одговара на големината на последниот објект што го избравте.
Во овој дел:
Широчина (Направете иста големина подменито)
Висина (Направете иста големина подменито)
И (Направете иста големина подменито)
————————————————– ——————————

Претходна страница Следна страница
САП BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
услуги за поддршка
http://service.sap.com/bosap-support/
Документацијата за производот на интернет
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support milina fandikan-teny: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Origine et histoire de Reports Online Help
Ho Same Size submenu
Ampiasao ny didy ny Manaova Samy Size submenu Raha hanova haben zavatra na zavatra mba mitovy ny haben’ny zavatra iray hafa.
Tsindrio ny zavatra voalohany tianao Raha hanova haben, dia manilika-kitiho na Ctrl-tsindrio raha mifidy zavatra hafa, tamin’ny farany fifantenana ny zavatra izay habe tianao ho mitovy.
Fidio ny mety habeny didy avy amin’ny submenu Raha hanova haben voafantina zavatra mba mitovy ny haben’ny farany voafidy zavatra ianao.
Ao amin’ity fizarana ity:
Ambainy (ho Same Size submenu)
Haavo (ho Same Size submenu)
Samy (ho Same Size submenu)
————————————————– ——————————

Previous pejy Next pejy
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support tolotra
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Documentation amin’ny Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
mesin sokongan terjemahan: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Talian Bantuan
Membuat Sama Saiz submenu
Gunakan arahan pada Make Saiz Same submenu untuk mengubah saiz objek atau objek untuk sepadan dengan saiz objek lain.
Klik objek yang pertama yang anda ingin untuk mengubah saiz, kemudian Shift-klik atau Ctrl-klik untuk memilih objek lanjut, akhirnya memilih objek yang saiz yang anda ingin untuk dipadankan.
Pilih arahan saiz yang sesuai dari submenu untuk mengubah saiz objek yang dipilih untuk dipadankan dengan saiz objek yang terakhir yang anda pilih.
Dalam seksyen ini:
Lebar (Buat Sama Saiz submenu)
Tinggi (Buat Sama Saiz submenu)
Kedua-dua (Buat Sama Saiz submenu)
————————————————– ——————————

Laman sebelum Laman seterusnya
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
perkhidmatan sokongan
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentasi produk di Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
മെഷീൻ ട്രാൻസലേഷൻ പിന്തുണ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

ക്രിസ്റ്റൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഓൺലൈൻ സഹായം
ഒരേ വലിപ്പം ഉപമെനുവുണ്ട് നിർമ്മിക്കുക
മറ്റൊരു വസ്തുക്കളുടെ വലിപ്പം പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല ഒരു വസ്തുവുമായി വസ്തുക്കളോ വലുപ്പം മേക് ഒരേ വലിപ്പം ഉപമെനുവുണ്ട് ആജ്ഞകൾ ഉപയോഗിക്കുക.
തുടർന്ന് Shift-click അല്ലെങ്കിൽ ഒടുവിൽ ആരുടെ വലിപ്പം പൊരുത്ത ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒബ്ജക്റ്റ് തിരഞ്ഞെടുത്ത്, കൂടുതൽ വസ്തുക്കൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് Ctrl-ക്ലിക്കുചെയ്യുക, വലുപ്പം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആദ്യ ഒബ്ജക്റ്റ് ക്ലിക്ക്.
കഴിഞ്ഞ ഒബ്ജക്റ്റ് നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത വലിപ്പം പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല തിരഞ്ഞെടുത്ത വസ്തുക്കൾ വലുപ്പം ഉപമെനുവുണ്ട് നിന്ന് ഉചിതമായ വലിപ്പം കമാൻഡ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
ഈ വിഭാഗത്തിൽ:
വീതി (ഒരേ വലിപ്പം ഉപമെനുവുണ്ട് നിർമ്മിക്കുക)
ഉയരം (ഒരേ വലിപ്പം ഉപമെനുവുണ്ട് നിർമ്മിക്കുക)
ഇരുവരും (ഒരേ വലിപ്പം ഉപമെനുവുണ്ട് നിർമ്മിക്കുക)
————————————————– ——————————

താൾ അടുത്ത താൾ
എസ്.എ.പി BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
പിന്തുണ സേവനങ്ങൾ
http://service.sap.com/bosap-support/
വെബിൽ ഉൽപ്പന്ന ഡോക്യുമെന്റേഷൻ
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Appoġġ ta ‘traduzzjoni awtomatika: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Rapporti Crystal Online Għajnuna
Jagħmlu Submenu Daqs Istess
Uża l-kmandi fuq il-make-istess daqs Submenu resize oġġett jew oġġetti li jaqblu mad-daqs ta ‘oġġett ieħor.
Ikklikkja l-ewwel oġġett li inti tixtieq li resize, imbagħad Shift click jew Ctrl click biex tagħżel aktar oġġetti, finalment jintgħażlu l-oġġett li d-daqs inti tixtieq li tqabbel.
Agħżel il-kmand daqs xieraq mill-Submenu resize l-oġġetti magħżula biex jaqblu mad-daqs ta ‘l-aħħar oġġett inti magħżula.
F’din it-taqsima:
Wisa (Kun Submenu Daqs Istess)
L-għoli (Kun Submenu Daqs Istess)
Kemm (Kun Submenu Daqs Istess)
————————————————– ——————————

paġna ta ‘qabel paġna li jmiss
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
servizzi ta ‘appoġġ
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentazzjoni prodott fuq il-Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Tautoko translation mīhini: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Pūrongo Āwhina Online
Hanga tahuaroto Rahi Same
Whakamahia te whakahau i runga i te Meinga Rahi Same tahuaroto ki anō i te ahanoa ahanoa ranei ki ōrite te rahi o tetahi ahanoa.
Pāwhiritia te ahanoa tuatahi e hiahia ana koe ki te anō, ka pāwhiri te SHIFT-pāwhiri-Ctrl ki tīpako atu ahanoa, hopea kōwhiri i te ahanoa e hiahia ana koe ki te ōrite tona rahi ranei.
Kōwhiritia te ture e tika ana te rahi i te tahuaroto ki anō i te ahanoa i tīpakohia ki te ōrite te rahi o te ahanoa whakamutunga tīpakohia koe.
I roto i tēnei wāhanga:
Whānuitanga (Hanga tahuaroto Rahi Same)
Teitei (Hanga tahuaroto Rahi Same)
E rua (Hanga tahuaroto Rahi Same)
————————————————– ——————————

Whārangi o mua Next whārangi
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ratonga tautoko
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentation Hua i runga i te Tukutuku
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
आधार मशीन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

क्रिस्टल अहवाल ऑनलाइन मदत
त्याच आकार सबमेनूसह करा
आणखी एक ऑब्जेक्ट आकार जुळण्यासाठी ऑब्जेक्ट किंवा वस्तू आकार करा एकाच आकार सबमेनूसह वर आदेशचा वापर करा.
आपण आकार बदलू इच्छित प्रथम ऑब्जेक्ट क्लिक करा, नंतर क्लिक करा Shift किंवा पुढे वस्तू निवडा शेवटी ज्या आकार जुळत इच्छित ऑब्जेक्ट निवडून Ctrl क्लिक करा.
आपण निवडलेल्या गेल्या ऑब्जेक्ट आकार जुळण्यासाठी निवडलेल्या वस्तू आकार सबमेनूसह योग्य आकार आदेश निवडा.
या विभागातील:
रूंदी (समान आकार सबमेनूसह करा)
उंची (समान आकार सबमेनूसह करा)
दोन्ही (समान आकार सबमेनूसह करा)
————————————————– ——————————

मागील पान पुढील पृष्ठ
सॅप BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
समर्थन सेवा
http://service.sap.com/bosap-support/
वेब वर उत्पादन दस्तऐवजीकरण
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Дэмжлэг машин орчуулга: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Кристал тайлан Онлайн Тусламж
Ижил Хэмжээ Дэд цэс болгох
өөр обьект хэмжээг тохирох нь обьект эсвэл обьект хэмжээг өөрчлөх Ид шид, ижил хэмжээтэй дэд цэстэй командуудыг ашиглана.
, Дараа нь дарна Shift, эсвэл та хэмжээг хүсэж байгаа анхны объект дээр дарна уу эцэст нь түүний хэмжээ нь та тохирох хүсэж байгаа зүйлийг сонгох, цаашид объект сонгох Ctrl-дарна уу.
Таны сонгосон хамгийн сүүлийн обьект хэмжээг тааруулахын тулд сонгосон обьект хэмжээг өөрчлөх дэд цэстэй зохих хэмжээ тушаалыг сонгоорой.
Энэ хэсэгт:
Өргөн (ижил хэмжээтэй Дэд цэс болгох)
Өндөр (ижил хэмжээтэй Дэд цэс болгох)
Аль аль нь (ижил хэмжээтэй Дэд цэс болгох)
————————————————– ——————————

Өмнөх хуудас Дараагийн хуудас
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
дэмжлэг үйлчилгээ
http://service.sap.com/bosap-support/
Вэб дээр Бүтээгдэхүүний баримт бичиг
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ပံ့ပိုးမှုစက်ဘာသာပြန်ချက်: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

crystal အွန်လိုင်းအကူအညီအစီရင်ခံစာများ
အတူတူပါပဲ Size ကိုဆပ်မီနူးပါစေ
အခြားအရာဝတ္ထု၏အရွယ်အစားကိုက်ညီဖို့ object တစ်ခုသို့မဟုတ်တ္ထုအရွယ်အစားပြောင်းရန်မှထုတ်လုပ်သူအအတူတူပါပဲ Size ကိုဆပ်မီနူးအပေါ်ပညတ်တော်ကိုသုံးပါ။
ထို့နောက်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ-Shift သို့မဟုတ်နောက်ဆုံးတွင်သူ၏အရွယ်အစားသင်ကိုက်ညီရန်ဆန္ဒရှိအရာဝတ္ထုကိုရွေးချယ်ခြင်း, နောက်ထပ်တ္ထုကိုရွေးဖို့ကို Ctrl-click, သငျသညျဆိုက်ပြောင်းရန်ဆန္ဒရှိကိုပထမဦးဆုံးအရာဝတ္တုကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
သင်ရွေးချယ်ထားသောပြီးခဲ့သည့်အရာဝတ္ထု၏အရွယ်အစားကိုက်ညီဖို့ရှေးခယျြထားတ္ထုအရွယ်အစားပြောင်းရန်ရန်ဆပ်မီနူးထဲကသင့်တော်တဲ့အရွယ်အစား command ကိုရွေးချယ်ပါ။
ဤအပိုင်းကိုခုနှစ်တွင်:
အကျယ် (အတူတူပါပဲ Size ကိုဆပ်မီနူးပါစေ)
အမြင့် (အတူတူပါပဲ Size ကိုဆပ်မီနူးပါစေ)
နှစ်ဦးစလုံး (အတူတူပါပဲ Size ကိုဆပ်မီနူးပါစေ)
————————————————– ——————————

ယခင်စာမျက်နှာ Next ကိုစာမျက်နှာ
သည် SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ပံ့ပိုးမှုန်ဆောင်မှု
http://service.sap.com/bosap-support/
Web ကိုအပေါ်ကုန်ပစ္စည်းမှတ်တမ်း
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
समर्थन मिसिन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

क्रिस्टल रिपोर्ट अनलाइन सहायता
समान आकार उप बनाउन
अर्को वस्तु को आकार मेल लागि वस्तु वा वस्तुहरू आकार परिवर्तन गर्न मेक समान आकार उप मा आदेशहरू प्रयोग गर्नुहोस्।
तपाईं आकार परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ पहिलो वस्तु क्लिक गर्नुहोस्, त्यसपछि सिफ्ट क्लिक गर्नुहोस् वा बल्ल वस्तु जसको आकार तपाईं मेल गर्न चाहनुहुन्छ चयन, थप वस्तुहरु चयन गर्न Ctrl-क्लिक गर्नुहोस्।
तपाईंले चयन अन्तिम वस्तुको आकार मिलाउनका लागि चयन वस्तुहरु आकार परिवर्तन गर्न उप देखि उपयुक्त आकार आदेश चयन गर्नुहोस्।
यो खण्ड मा:
चौडाइ (समान आकार उप गर्नुहोस्)
उचाइ (समान आकार उप गर्नुहोस्)
दुवै (समान आकार उप गर्नुहोस्)
————————————————– ——————————

अर्को पृष्ठ अघिल्लो पृष्ठ
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
समर्थन सेवाहरू
http://service.sap.com/bosap-support/
वेब मा उत्पादन दस्तावेज
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support maskinoversettelse: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Hjelp
Gjør samme størrelse undermeny
Bruk kommandoer på Make same size undermenyen for å endre størrelsen på et objekt eller objekter for å matche størrelsen på et annet objekt.
Klikk på det første objektet du ønsker å endre størrelse, deretter Skift-klikk eller Ctrl-klikk for å velge flere objekter, endelig velge objektet hvis størrelse du ønsker å matche.
Velg riktig størrelse kommando fra undermenyen for å endre størrelsen på de valgte objektene for å matche størrelsen på det siste objektet du valgte.
I denne delen:
Bredde (Pass på samme størrelse undermeny)
Høyde (Gjør samme størrelse undermeny)
Begge (Pass på samme størrelse undermeny)
————————————————– ——————————

Forrige side Neste side
SAP Businessobjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Støttetjenester
http://service.sap.com/bosap-support/
Produktdokumentasjon på nettet
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
د ملاتړ د ماشين د ژباړې: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

کریستال راپورونه آنلاین مرسته
ورته اندازه submenu د کمکیانو لپاره
د کمکیانو لپاره د يو سايز submenu د امر په استفادې سره د يو څيز يا شيانو ورواړوو چې د يو بل څيز په اندازه خوري.
د لومړنۍ څيز تاسو غواړئ چې د ورواړوو کيکاږۍ، نو شيفټ کليک کړئ او يا د نورو شيانو په ټاکلو کې، په پای کې د څيز چې اندازه تاسو غواړئ چې د سمون په ټاکلو Ctrl-کلیک وکړئ.
د submenu څخه په اندازه مناسب قوماندې غوره کړه چې د ټاکل شوي شيانو ورواړوو چې د تېرو څيز تاسو انتخاب په اندازه خوري.
په ښکاره کړی:
د سور (د کمکیانو لپاره د يو سايز submenu)
لوړوالی (د کمکیانو لپاره د يو سايز submenu)
دواړه (د کمکیانو لپاره د يو سايز submenu)
————————————————– ——————————

تېر مخ بل مخ
د تبليغاتو د BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
د ملاتړ خدمتونه
http://service.sap.com/bosap-support/
د ويب د محصول د Documentation
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
پشتیبانی ترجمه ماشینی: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

گزارش های کریستال آنلاین راهنما
را اندازه منوها همان
استفاده از دستورات به ساخت همان اندازه منوها برای تغییر اندازه یک شی و یا اشیاء برای مطابقت با اندازه های شی دیگری.
با کلیک بر روی جسم اول شما مایل به تغییر اندازه، سپس Shift کلیک کنید و یا کنترل کلیک کنید به انتخاب اشیاء بیشتر، در نهایت انتخاب شی که اندازه شما می خواهید برای مطابقت.
دستور اندازه مناسب را انتخاب کنید از منوی فرعی برای تغییر اندازه اشیاء انتخاب شده برای مطابقت با اندازه از آخرین شی شما انتخاب شده است.
در این بخش:
عرض (به اندازه منوها همان)
ارتفاع (به اندازه منوها همان)
هر دو (به اندازه منوها همان)
————————————————– ——————————

صفحه قبل صفحه بعد
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
خدمات پشتیبانی
http://service.sap.com/bosap-support/
مستندات محصول در وب
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Pomoc maszynowe tłumaczenie: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Pomoc online
Jednakowa podmenu Size
Użyj polecenia od marki podmenu samej wielkości, aby zmienić rozmiar obiektu lub obiektów, aby dopasować wielkość innego obiektu.
Kliknij pierwszy obiekt, który chcesz zmienić rozmiar, a następnie kliknij klawisz Shift lub Ctrl, aby zaznaczyć dodatkowe obiekty, ostatecznie wybierając obiekt, którego rozmiar chcesz dopasować.
Wybierz odpowiednie polecenie z podmenu rozmiar, aby zmienić rozmiar wybranych obiektów, aby dopasować rozmiar wybranego obiektu ostatniego.
W tej sekcji:
Szerokość (Jednakowa podmenu Size)
Wysokość (Jednakowa podmenu Size)
Zarówno (Jednakowa podmenu Size)
————————————————– ——————————

Poprzednia strona Następna strona
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Usługi wsparcia
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentacja produktu w internecie
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Suporte de tradução automática: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Ajuda Online
Fazer do mesmo submenu Tamanho
Use os comandos da marca submenu mesmo tamanho para redimensionar um objeto ou objetos para corresponder ao tamanho de outro objeto.
Clique no primeiro objeto que deseja redimensionar, em seguida, use Shift ou Ctrl para selecionar mais objectos, finalmente, selecionar o objeto cujo tamanho você deseja corresponder.
Escolha o comando tamanho apropriado no submenu para redimensionar os objetos selecionados para corresponder ao tamanho do último objeto selecionado.
Nesta secção:
Largura (Adicione Same submenu Size)
Altura (Adicione Same submenu Size)
Ambos (Adicione Same submenu Size)
————————————————– ——————————

Página anterior Próxima página
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Serviços de suporte
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentação do produto na Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ਸਹਿਯੋਗ ਮਸ਼ੀਨ ਅਨੁਵਾਦ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਰਿਪੋਰਟ ਆਨਲਾਈਨ ਸਹਾਇਤਾ
ਉਸੇ ਆਕਾਰ ਸਬ ਬਣਾਓ
ਇਕ ਹੋਰ ਇਕਾਈ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਜ ਆਬਜੈਕਟ-ਅਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸੇ ਆਕਾਰ ਸਬ ਤੇ ਹੁਕਮ ਵਰਤੋ.
ਪਹਿਲੀ ਇਕਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੜ-ਅਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਫਿਰ Shift-ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ, ਅੰਤ ਇਕਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਆਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ Ctrl-ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ.
ਪਿਛਲੇ ਇਕਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਆਬਜੈਕਟ-ਅਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬ ਤੱਕ ਉਚਿਤ ਦਾ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮ ਚੁਣੋ.
ਇਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ:
ਚੌੜਾਈ (ਉਸੇ ਅਕਾਰ ਸਬ ਬਣਾਓ)
ਕੱਦ (ਉਸੇ ਅਕਾਰ ਸਬ ਬਣਾਓ)
ਦੋਨੋ (ਉਸੇ ਅਕਾਰ ਸਬ ਬਣਾਓ)
————————————————– ——————————

ਪਿਛਲੇ ਸਫ਼ੇ ਅੱਗੇ ਸਫ਼ਾ
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ਸਹਿਯੋਗ ਸੇਵਾ
http://service.sap.com/bosap-support/
ਵੈੱਬ ‘ਤੇ ਉਤਪਾਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Mașină de suport traducere: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Ajutor Online
Asigurați-submeniu Dimensiune Same
Utilizați comenzile de pe Face aceeasi marime submeniu pentru a redimensiona un obiect sau obiecte pentru a se potrivi cu dimensiunea unui alt obiect.
Faceți clic pe primul obiect pe care doriți să o redimensionați, apoi clic pe Shift sau Ctrl-clic pentru a selecta alte obiecte, în cele din urmă selectarea obiectului a cărui dimensiune pe care doriți să se potrivească.
Selectați comanda de dimensiuni corespunzătoare din submeniu pentru a redimensiona obiectele selectate pentru a se potrivi cu dimensiunea ultimul obiect selectat.
In aceasta sectiune:
Lățime (Marcă submeniu Size Same)
Înălțime (Marcă submeniu Size Same)
Ambele (Realizează submeniul Size Same)
————————————————– ——————————

Pagina anterioara Pagina urmatoare
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Servicii suport
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentație de produs pe Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Поддержка машинного перевода: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Help
Уравнять подменю Размер
Используйте команды на Make того же размера подменю для изменения размеров объекта или объектов, чтобы соответствовать размеру другого объекта.
Выберите первый объект, который вы хотите изменить размер, затем переключитесь кнопкой мыши или Ctrl щелкните, чтобы выбрать дополнительные объекты, наконец, выбрав объект, размер которого вы хотите, чтобы соответствовать.
Выберите соответствующую команду размера из подменю, чтобы изменить размер выбранных объектов, чтобы соответствовать размеру последнего выбранного объекта.
В этой секции:
Ширина (Уравнять подменю Size)
Высота (Уравнять подменю Size)
Оба (Уравнять подменю Size)
————————————————– ——————————

Предыдущая страница Следующая страница
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Службы поддержки
http://service.sap.com/bosap-support/
Документация пользователя на веб-сайте
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
faaliliuga masini Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Lipoti Crystal Online Fesoasoani
Ia submenu Tutusa tele
Faaaoga le poloaiga i luga o le Ia faia submenu tele Tutusa e resize se mea faitino po o mea faitino e tutusa le tele o isi mea.
Kiliki le muamua mea e te manao e resize, lea suiga-kiliki pe ctrl-kiliki e filifili mea faitino isi, mulimuli ane le filifilia o le mea faitino o lona tele e te manao e faafetaui.
Filifili le poloaiga tele talafeagai mai le submenu e resize le filifilia mea e tutusa le tele o le mea mulimuli na e filifilia.
I totonu o lenei fuaiupu:
Lautele (Ia submenu tele Tutusa)
Maualuga (Ia submenu tele Tutusa)
Uma (Ia submenu tele Tutusa)
————————————————– ——————————

itulau Talu itulau e sosoo ai
sua BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
auaunaga Support
http://service.sap.com/bosap-support/
Pepa oloa i luga o le Uepi
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Taic inneal eadar-theangachaidh: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Aithisgean Taic Air-loidhne
Dèan aon mheud Submenu
Cleachd na àitheantan air Make Same Meud Submenu ri teacsa an sgrion ath rud no rudan a mhaidseadh meud rud eile.
Briog air a ‘chiad nì a tha thu airson teacsa an sgrion ath, an uairsin Shift briogadh no Ctrl-bhriog airson an tuilleadh thaghadh Rudan, mu dheireadh thall’ taghadh an cuspair aig a bheil meud tha thu airson a mhaidseadh.
Tagh am meud iomchaidh àithne bho Submenu gus an teacsa an sgrion ath thaghadh rudan a mhaidseadh meud an rud mu dheireadh tha thu a thaghadh.
Anns an earrainn seo:
Leud (Make Same Meud Submenu)
Àirde (Make Same Meud Submenu)
An dà chuid (Make Same Meud Submenu)
————————————————– ——————————

Roimhe duilleag ath duilleag
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
seirbheisean taic
http://service.sap.com/bosap-support/
Bathar Documentation air an Lìon
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Подршка машинско превођење: хттп://амзн.то/1З7д5оц
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Цристал Репортс Онлине Хелп
Направи исте величине подмени
Користите команде на саставу исте величине подменија на величину објекта или објекте да одговара величини другог објекта.
Кликните на први објекат који желите да промените величину, а затим Схифт-клик или Цтрл-клик да бисте изабрали додатне објекте, коначно избором објекат чија величина желите да одговара.
Изаберите одговарајућу команду величине од подменија на величину изабране објекте да одговара величини последњег објекта сте изабрали.
У овом одељку:
Ширина (Маке исте величине подмени)
Висина (Маке исте величине подмени)
Оба (Маке исте величине подмени)
————————————————– ——————————

Нект паге
САП БусинессОбјецтс
хттп://ввв.сап.цом/сапбусинессобјецтс/
услуге подршке
хттп://сервице.сап.цом/босап-суппорт/
Производ Документација на Интернету
хттп://хелп.сап.цом/

#VALUE!
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support muchina shanduro: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal inoti Online Help
Ita Same Size submenu
Shandisa mirayiro pamusoro Itai Same Size submenu kuti resize chinhu kana zvinhu anoenderana kukura chimwe chinhu.
Baya chinhu chekutanga chaunoda resize, ipapo vanoshanda tinya kana Ctrl Tinya kusarudza mimwe midziyo, pakupedzisira kusarudza chinhu ane saizi chaunoda anoenderana.
Sarudzai yakakodzera kukura murayiro kubva submenu kuti resize vakanga vakasarudzwa zvinhu anoenderana kukura rokupedzisira chinhu akakusarudzai.
Muchikamu chino:
Upamhi (Ita Same Size submenu)
Urefu (Ita Same Size submenu)
Vose (Ita Same Size submenu)
————————————————– ——————————

Previous peji peji Next
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support Services
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Documentation pamusoro Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
حمايت مشين ترجمو: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

ٿانون رپورٽ آن لائين مدد
ساڳي ماپ submenu ڪر
ٻي شئي جي ماپ سان ڀيٽ ڪرڻ لاء هڪ شئي يا شيون resize ڪرڻ جي لاء ميڪ ساڳي ماپ submenu تي حڪم استعمال ڪريو.
، پهريون اعتراض اوھان resize ڪرڻ جي خواهش تي ڪلڪ ڪريو وري شفٽ ڪلڪ ڪريو يا وڌيڪ شيون کي چونڊڻ لاء آخر ۾ سنڌ جي اعتراض جن جي سائيز اوھان سان ڀيٽ ڪرڻ جي خواهش کي منتخب تان Ctrl ڪلڪ ڪريو.
آخري شئي اوھان جي چونڊ جي ماپ سان ڀيٽ ڪرڻ جي چونڊ شيون resize ڪرڻ جي submenu کان مناسب سائيز حڪم چونڊيو.
هن حصي ۾:
ويڪر (ساڳي ماپ submenu ڪر)
اوچائي (ساڳي ماپ submenu ڪر)
ٻئي (ساڳي ماپ submenu ڪر)
————————————————– ——————————

پوئين پني اڳيون صفحو
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
حمايت خدمتن
http://service.sap.com/bosap-support/
هن ويب تي پيداوار دستاويزي
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
සහයෝගය යන්ත්රය පරිවර්තනය: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

ක්රිස්ටල් වාර්තා ඔන්ලයින් උදවු
එකම තරම සෑ කරන්න
තවත් වස්තුවකි ප්රමාණය ගැලපෙන වස්තුවක් හෝ වස්තු ප්රමාණය නැවත සකස් කිරීම සඳහා කල එකම තරම සෑ මත විධාන භාවිතා කරන්න.
පසුව Shift-ක්ලික් කරන්න හෝ අවසානයේ කාගේ ප්රමාණය ඔබ ගැලපෙන කිරීමට බලාපොරොත්තු වන වස්තුවක් තෝරා තවදුරටත් වස්තූන් තෝරා ගැනීමට Ctrl-ක්ලික් කරන්න, ඔබ නැවත ප්රමාණය කිරීමට බලාපොරොත්තු වන පළමු වස්තුව ක්ලික් කරන්න.
ඔබ තෝරා අවසන් වස්තුවක විශාලත්වය ගැලපෙන පරිදි තෝරා වස්තූන් ප්රමාණය නැවත සකස් කිරීම සඳහා සෑ සිට සුදුසු ප්රමාණය විධානය තෝරාගන්න.
මෙම කොටසේ:
පළල (එකම තරම සෑ කරන්න)
උස (එකම තරම සෑ කරන්න)
දෙකම (එකම තරම සෑ කරන්න)
————————————————– ——————————

පෙර පිටුවට ඊලග පිටුවට
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
සහාය සේවා
http://service.sap.com/bosap-support/
වෙබ් අඩවි නිෂ්පාදන Documentation
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podpora strojový preklad: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports online pomocníka
Urobiť rovnakej veľkosti podmenu
Použite príkazy na značke rovnakej veľkosti podmenu pre zmenu veľkosti objekt alebo objekty tak, aby zodpovedala veľkosti iný objekt.
Kliknite na prvý objekt, ktorý chcete zmeniť veľkosť a potom Shift-click alebo Ctrl-kliknutím vybrať ďalšie objekty, nakoniec výberom objektu, ktorého veľkosť si prajete, aby zodpovedali.
Zvoliť príslušný príkaz veľkosti z podmenu zmeniť veľkosť vybrané objekty, aby zodpovedala veľkosti posledného vybraného objektu.
V tejto sekcii:
Šírka (Make rovnakú veľkosť podmenu)
Výška (Make rovnakú veľkosť podmenu)
Oboje (Make rovnakú veľkosť podmenu)
————————————————– ——————————

Predchádzajúca strana Nasledujúca strana
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
podporné služby
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentácia k produktu na webe
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podpora za strojno prevajanje: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online pomoč
Naj Same podmeni Velikost
Z ukazi na znamko podmeniju enake velikosti, da velikost predmet ali predmete, da ustrezajo velikosti drugega predmeta.
Kliknite prvi predmet, ki ga želite spremeniti velikost, nato Shift klik ali Ctrl-kliknite, da izberete dodatne predmete, na koncu izberemo predmet, katerega velikost želite, da se ujemajo.
Izberite ustrezni ukaz velikost iz podmenija za spreminjanje velikosti izbrane predmete, da se ujemajo z velikostjo zadnjega predmeta, ki ga izbrali.
V tem poglavju:
Širina (Znamka Same podmeni Velikost)
Višina (Znamka Same podmeni Velikost)
Oba (Znamka Same podmeni Velikost)
————————————————– ——————————

Prejšnja stran Naslednja stran
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
podporne storitve
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentacija izdelka na spletu
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Taageerada turjumaadda mashiinka: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Warbixinnada Online Help
Samee submenu Size Same
Isticmaal amarrada ku Samee submenu Size Same ah si aad ucabirto shay ama walxaha u dhigma xajmiga shay kale.
Guji shayga ugu horeeya ee aad dooneyso in aad ucabirto, markaas wareeg-riix ama Ctrl-riix in ay doortaan alaabta dheeraad ah, ugu dambeyntii xulashada shayga oo size aad rabtid in aad u dhigma.
Dooro amarka size ku haboon ka submenu ah si aad ucabirto waxyaalaha la doortay si ay u dhigma xajmiga shayga ugu danbeysay ee aad dooratay.
In qaybtan:
Width (Samee submenu Size Same)
Dhererka (Samee submenu Size Same)
Labada (Samee submenu Size Same)
————————————————– ——————————

page Previous Next page
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
adeegyada taageerada
http://service.sap.com/bosap-support/
Warqadaha Product on Web ah
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Apoyo a la traducción automática: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Ayuda en línea
Hacer submenú mismo tamaño
Utilizar los comandos en el submenú mismo tamaño lo hacen para cambiar el tamaño de un objeto u objetos para que coincida con el tamaño de otro objeto.
Haga clic en el primer objeto que desea cambiar el tamaño, después pulse Mayús-clic o Ctrl + clic para seleccionar más objetos, finalmente seleccionar el objeto cuyo tamaño desea igualar.
Elija el comando adecuado tamaño del submenú para cambiar el tamaño de los objetos seleccionados para que coincida con el tamaño del último objeto seleccionado.
En esta sección:
Anchura (Agrega submenú mismo tamaño)
Altura (Agrega submenú mismo tamaño)
Ambos (Agrega submenú mismo tamaño)
————————————————– ——————————

Página anterior Página siguiente
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Los servicios de apoyo
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentación del producto en la Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Rojongan panarjamahan mesin: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Laporan kristal Pitulung Online
Jieun Sarua Ukuran submenu
Pake Paréntah dina nyieun Sarua Ukuran submenu ka ngatur ukuran hiji obyék atawa objék ka cocog ukuran barang sejen.
Klik obyék munggaran nu hayang ngatur ukuran, mangka shift-klik atawa Ctrl-klik pikeun milih objék salajengna, ahirna milih objek nu ukuran nu hayang cocog.
Pilih ukuran paréntah hade ti submenu ka ngatur ukuran objék dipilih ka cocog ukuran objek panungtungan anjeun dipilih.
Dina bagian ieu:
Width (Jieun Sarua Ukuran submenu)
Jangkungna (Jieun Sarua Ukuran submenu)
Boh (Jieun Sarua Ukuran submenu)
————————————————– ——————————

Kaca saméméhna Kaca salajengna
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ladenan rojongan
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumén Produk dina Web nu
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support mashine ya tafsiri: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Ripoti Crystal Online Msaada
Kufanya Same Size submenu
Kutumia amri juu ya Tengeneza Same Size submenu resize kitu au vitu kwa mechi ukubwa wa kitu kingine.
Bonyeza kitu kwanza unataka resize, basi Shift-click au Ctrl-click kuchagua vitu zaidi, hatimaye kuchagua kitu ambao kawaida unataka kwa mechi.
Kuchagua ukubwa sahihi amri kutoka kwa submenu resize vitu kuchaguliwa kwa mechi ukubwa wa kitu iliyopita wewe kuchaguliwa.
Katika sehemu hii:
Upana (Tengeneza Same Size submenu)
Urefu (Tengeneza Same Size submenu)
Wote (Tengeneza Same Size submenu)
————————————————– ——————————

Kabla ukurasa ukurasa Ifwatayo
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
huduma Support
http://service.sap.com/bosap-support/
Bidhaa Documentation kwenye mtandao
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Stöd maskinöversättning: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Hjälp
Samma storlek menyn
Använd kommandona på Samma storlek undermenyn för att ändra storlek på ett eller flera objekt för att matcha storleken på ett annat objekt.
Klicka på den första objektet du vill ändra storlek, sedan Skift-klicka eller Ctrl-klicka för att markera ytterligare objekt, slutligen välja det objekt vars storlek du vill matcha.
Välj ett kommando storlek från undermenyn för att ändra storlek på de markerade objekten för att passa storleken på det sista objektet du valt.
I denna avdelning:
Bredd (Samma storlek menyn)
Höjd (Samma storlek menyn)
Både (Samma storlek menyn)
————————————————– ——————————

Föregående sida Nästa sida
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Stöd service
http://service.sap.com/bosap-support/
Produktdokumentation på webben
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Дастгирии тарҷумаи мошин: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Ҳисоботҳо онлайн Кӯмак
Ворид Андоза зерменюи ҳамин
Истифода аҳкоми оид ба задан ҳамон Андоза зерменюи ба андозаи қуттӣ тағирот объект ё объекти ба мувофиқ ба андозаи объекти дигар.
Ангушт занед объекти аввал ба шумо мехоҳед ба андозаи қуттӣ тағирот, пас наларзонад-ро пахш кунед, ё Ctrl-ро пахш кунед барои интихоби объектҳои минбаъда, охир интихоби объекти, ки андозаи шумо мехоҳед гайра.
фармони андозаи дахлдор интихоб аз зерменюи ба андозаи қуттӣ тағирот объектҳои интихобшуда ба мувофиқ андозаи гузашта объекти шуморо интихоб кард.
Дар ин бахш:
Width (Кунад Андоза зерменюи ҳамон)
Баландӣ (Кунад Андоза зерменюи ҳамон)
Ҳар ду (Кунад Андоза зерменюи ҳамон)
————————————————– ——————————

Саҳифаи гузашта Саҳифаи навбатӣ
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
хадамоти дастгирии
http://service.sap.com/bosap-support/
Ҳуҷҷатгузорӣ Маҳсулоти бораи веб
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ஆதரவு இயந்திர மொழிபெயர்ப்பு: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

கிரிஸ்டல் அறிக்கைகள் ஆன்லைன் உதவி
அதே அளவு முற்றும் செய்ய
மற்றொரு பொருளின் அளவு பொருத்த ஒரு பொருளை அல்லது பொருட்களை அளவை செய்ய அதே அளவு முற்றும் கட்டளைகளை பயன்படுத்தவும்.
நீங்கள் அளவை விரும்பும் முதல் பொருளுக்கு கிளிக் செய்யவும், பின்னர் Shift கிளிக் செய்யவும், அல்லது இறுதியாக, அதன் அளவு நீங்கள் பொருத்த விரும்பும் பொருள் தேர்ந்தெடுத்து, மேலும் பொருட்களை தேர்வு Ctrl-கிளிக் செய்யவும்.
கடந்த பொருள் நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்த அளவு பொருந்த தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பொருள் அளவை இருந்து துணைமெனு சரியான அளவு கட்டளையை தேர்வு.
இந்த பகுதியில்:
அகலம் (அதே அளவு முற்றும் செய்ய)
உயரம் (அதே அளவு முற்றும் செய்ய)
இருவரும் (அதே அளவு முற்றும் செய்ய)
————————————————– ——————————

முந்தைய பக்கம் அடுத்த பக்கம்
எஸ்ஏபி BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ஆதரவு சேவைகள்
http://service.sap.com/bosap-support/
வலை தயாரிப்பு ஆவணம்
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
మద్దతు యంత్రం అనువాదం: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

క్రిస్టల్ నివేదికలు ఆన్లైన్ సహాయం
అదే పరిమాణం సిద్ధంగా చేయండి
మరొక వస్తువు యొక్క పరిమాణాన్ని సరిపోల్చడానికి ఒక వస్తువు లేదా వస్తువులను పరిమాణాన్ని మేక్ అదే పరిమాణం సిద్ధంగా న ఆదేశాలను ఉపయోగించండి.
మీరు పరిమాణాన్ని అనుకుంటే మొదటి వస్తువు క్లిక్ చేసి, ఆపై మార్పు-క్లిక్ లేదా చివరికి దీని పరిమాణం మీరు మ్యాచ్ అనుకుంటున్నారా వస్తువు ఎంచుకోవడం, మరింత వస్తువులను ఎంచుకోండి Ctrl-క్లిక్ చేయండి.
మీరు ఎంచుకున్న గత వస్తువు యొక్క పరిమాణాన్ని సరిపోల్చడానికి ఎంపిక వస్తువులు పరిమాణాన్ని సిద్ధంగా నుండి తగిన పరిమాణం ఆదేశం ఎంచుకోండి.
ఈ విభాగంలో:
వెడల్పు (అదే పరిమాణం సిద్ధంగా చేయండి)
ఎత్తు (అదే పరిమాణం సిద్ధంగా చేయండి)
రెండు (అదే పరిమాణం సిద్ధంగా చేయండి)
————————————————– ——————————

మునుపటి పేజీ తదుపరి పేజీ
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
సహాయ సేవలు
http://service.sap.com/bosap-support/
వెబ్లో ఉత్పత్తి డాక్యుమెంటేషన్
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
สนับสนุนเครื่องแปลภาษา: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports ความช่วยเหลือออนไลน์
ทำเหมือนเดิมขนาดเมนูย่อย
ใช้คำสั่งบนเมนูย่อยทำเหมือนเดิมขนาดการปรับขนาดวัตถุหรือวัตถุเพื่อให้ตรงกับขนาดของวัตถุอื่น
คลิกวัตถุแรกที่คุณต้องการที่จะปรับขนาดแล้ว Shift-Click หรือ Ctrl คลิกเพื่อเลือกวัตถุเพิ่มเติมในที่สุดก็เลือกวัตถุที่มีขนาดที่คุณต้องการเพื่อให้ตรงกับ
เลือกคำสั่งขนาดที่เหมาะสมจากเมนูย่อยเพื่อปรับขนาดวัตถุที่เลือกให้ตรงกับขนาดของวัตถุที่ผ่านมาที่คุณเลือก
ในส่วนนี้:
ความกว้าง (ทำเหมือนเดิมขนาดเมนูย่อย)
ความสูง (ทำเหมือนเดิมขนาดเมนูย่อย)
ทั้งสอง (ทำเหมือนเดิมขนาดเมนูย่อย)
————————————————– ——————————

หน้าก่อนหน้าถัดไป
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
บริการสนับสนุน
http://service.sap.com/bosap-support/
เอกสารสินค้าบนเว็บ
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Destek makine çevirisi: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Kristal Çevrimiçi Yardım Raporları
Aynı Boyut alt menüsünü olun
başka bir nesnenin boyutuna uyacak şekilde bir nesneyi veya nesneleri yeniden boyutlandırmak için yap Aynı Boyut alt menüsünde komutları kullanın.
Yeniden boyutlandırmak istediğiniz ilk nesneyi tıklatın, sonra tıklatın Shift veya sonunda olan boyutu eşleşmek istediğiniz nesneyi seçerek, daha fazla nesneleri seçmek için Ctrl-tıklayın.
Eğer seçilen son nesnenin boyutuna uyacak şekilde Seçilen nesneleri yeniden boyutlandırmak için alt menüden uygun büyüklükte komutunu seçin.
Bu bölümde:
Genişlik (Aynı Boyut alt menüsünü olun)
Yükseklik (Aynı Boyut alt menüsünü olun)
Her ikisi de (Aynı Boyut alt menüsünü olun)
————————————————– ——————————

Önceki sayfa Sonraki sayfa
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Destek Hizmetleri
http://service.sap.com/bosap-support/
Web’de Ürün Belgeleri
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Підтримка машинного перекладу: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Help
Зрівняти підміню Розмір
Використовуйте команди на Make того ж розміру підміню для зміни розмірів об’єкта або об’єктів, щоб відповідати розміру іншого об’єкта.
Виберіть перший об’єкт, який ви хочете змінити розмір, потім перейдіть кнопкою миші або Ctrl клацніть, щоб вибрати додаткові об’єкти, нарешті, вибравши об’єкт, розмір якого ви хочете, щоб відповідати.
Виберіть відповідну команду розміру з підменю, щоб змінити розмір вибраних об’єктів, щоб відповідати розміру останнього вибраного об’єкту.
У цьому розділі:
Ширина (Зрівняти підміню Size)
Висота (Зрівняти підміню Size)
Обидва (Зрівняти підміню Size)
————————————————– ——————————

Попередня сторінка Наступна сторінка
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
допоміжні послуги
http://service.sap.com/bosap-support/
Документація користувача на веб-сайті
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
سپورٹ مشین ترجمہ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

کرسٹل رپورٹیں آن لائن مدد
ایک ہی سائز کے ذیلی مینیو بنائیں
ایک اور چیز کے سائز سے ملنے کے لئے کسی چیز یا اشیاء کا سائز تبدیل کرنے بنائیں ایک ہی سائز کے ذیلی مینیو پر حکم دیتا ہے پر استعمال کریں.
آپ کا سائز تبدیل کرنے کے لئے چاہتے پہلا اعتراض پر کلک کریں، اور پھر کلک کریں تبدیلی یا آخر اعتراض جس کا سائز آپ سے ملنے کے لئے چاہتے کے انتخاب، مزید اشیاء منتخب کرنے کے لئے کے لئے Ctrl کلک کریں.
آپ کی منتخب کی آخری چیز کے سائز سے ملنے کے لئے منتخب اشیاء کا سائز تبدیل کرنے کے ذیلی مینیو میں سے مناسب سائز حکم منتخب.
اس سیکشن میں:
چوڑائی (ایک ہی سائز کے ذیلی مینیو بنانے کے)
اونچائی (ایک ہی سائز کے ذیلی مینیو بنانے کے)
دونوں (اسی سائز کے ذیلی مینیو بنانے کے)
————————————————– ——————————

پچھلا صفحہ اگلا صفحہ
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
تعاون کے خدمات
http://service.sap.com/bosap-support/
ویب پر مصنوعات کی دستاویزی
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support mashina tarjima: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Kristal Online Yordam hisobotlar
Bir xil hajmi kichik menyuni hosil qiling
boshqa ob’ekt hajmini mos bir ob’ekt yoki moslamalarni o’lchamlarini uchun bir xil hajmi pastki menyuda buyruqlarni foydalaning.
Agar o’lchamlarini qilmoqchi birinchi bizniki bosing, keyin-bosing yoki Shift nihoyat, uning hajmini mos qilmoqchi ob’ektini tanlash, yanada ob’ektlarni tanlash uchun Ctrl-ni bosing.
Agar tanlangan so’nggi ob’ekt hajmini mos tanlangan ob’ektni o’lchamlarini uchun pastki menyuda tegishli hajmi buyrug’ini tanlang.
Ushbu bo’limda:
Kengligi (bir xil hajmi kichik menyuni hosil qiling)
Balandligi (bir xil hajmi kichik menyuni hosil qiling)
Har ikki (xil hajmi kichik menyuni hosil qiling)
————————————————– ——————————

Oldingi sahifa Keyingi sahifa
Dastani BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
qo’llab-quvvatlash xizmatlari
http://service.sap.com/bosap-support/
Veb Mahsulot Hujjatlar
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Hỗ trợ máy dịch: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Báo cáo tinh Trợ giúp Online
Hãy Cùng Kích menu con
Sử dụng các lệnh trên Make Same Kích menu con để thay đổi kích thước một đối tượng hoặc đối tượng để phù hợp với kích thước của một đối tượng khác.
Nhấp vào đối tượng đầu tiên mà bạn muốn thay đổi kích thước, sau đó giữ phím Shift trong hoặc Ctrl-click để chọn đối tượng hơn nữa, cuối cùng lựa chọn các đối tượng có kích thước bạn muốn để phù hợp.
Chọn lệnh kích thước thích hợp từ menu để thay đổi kích thước các đối tượng được lựa chọn để phù hợp với kích thước của đối tượng cuối cùng bạn đã chọn.
Trong phần này:
Chiều rộng (Hãy Cùng Kích menu con)
Chiều cao (Hãy Cùng Kích menu con)
Cả hai (Hãy Cùng Kích menu con)
————————————————– ——————————

Trang trước Trang tiếp theo
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Dịch vụ hỗ trợ
http://service.sap.com/bosap-support/
Tài liệu sản phẩm trên Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Cefnogaeth cyfieithu peirianyddol: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Adroddiadau Crystal Ar-lein Help
Gwneud isddewislen Same Maint
Defnyddiwch y gorchmynion ar y Make is-ddewislen Same Maint i newid maint gwrthrych neu wrthrychau i gyfateb maint y gwrthrych arall.
Cliciwch ar y gwrthrych cyntaf y byddwch yn dymuno newid maint, yna Shift-glicio neu Ctrl-glicio i ddewis gwrthrychau pellach, yn olaf dewis y gwrthrych y mae eu maint ydych yn dymuno i gyd-fynd.
Dewiswch y gorchymyn maint priodol o’r is-ddewislen i newid maint y gwrthrychau a ddewiswyd i gyd-fynd â’r maint y gwrthrych olaf a ddewiswyd gennych.
Yn yr adran hon:
Lled (Gwneud isddewislen Same Maint)
Uchder (Gwneud isddewislen Same Maint)
Mae’r ddau (Gwneud isddewislen Same Maint)
————————————————– ——————————

Tudalen flaenorol Tudalen nesaf
BusinessObjects SAP
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
gwasanaethau cymorth
http://service.sap.com/bosap-support/
Dogfennaeth Cynnyrch ar y We
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ngomatshini translation Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal intanethi iingxelo Help
Yenza enye Ubukhulu submenu
Sebenzisa imiyalelo phezu Yenza ubungakanani obufanayo imenu uyayilinganisela into okanye izinto ukuze utshatise ubungakanani kwenye into.
Nqakraza i into yokuqala ufuna Konsole, ngoko nqakraza-Shift okanye nqakraza-Ctrl ukukhetha izinto ngakumbi, ekugqibeleni ngokukhetha into ubungakanani ogama unqwenela ukuze utshatise.
Khetha umyalelo ofanelekileyo ubungakanani ukusuka imenu iwidow izinto ezikhethiweyo ukuze lifane ubungakanani into yokugqibela olukhethiweyo.
Kweli candelo:
Ububanzi (Yenza Iyafana Ubukhulu submenu)
Ubude (Yenza Iyafana Ubukhulu submenu)
Zombini (Yenza Iyafana Ubukhulu submenu)
————————————————– ——————————

kwiphepha elidlulileyo page Okulandelayo
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
iinkonzo zenkxaso
http://service.sap.com/bosap-support/
Amaxwebhu imveliso kwi Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
שטיצן מאַשין איבערזעצונג: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

קריסטאַל רעפּאָרץ אָנליין הילף
מאַכן זעלביקער גרייס סובמענו
ניצן די קאַמאַנדז אויף די מאַכן זעלביקער גרייס סובמענו צו רעסיזע אַ כייפעץ אָדער אַבדזשעקס צו גלייַכן די גרייס פון דעם אנדערן כייפעץ.
דריקט דעם ערשטער כייפעץ איר ווינטשן צו רעסיזע, דעמאָלט יבעררוק-גיט אָדער קטרל-גיט צו סעלעקטירן ווייַטער אַבדזשעקס, לעסאָף סאַלעקטינג די כייפעץ וועמענס גרייס איר ווינטשן צו גלייַכן.
קלייַבן די צונעמען גרייס באַפֿעל פֿון די סובמענו צו רעסיזע די אויסגעקליבן אַבדזשעקס צו גלייַכן די גרייס פון די לעצטע כייפעץ איר אויסגעקליבן.
אין דעם אָפּטיילונג:
ברייט (מאַכן זעלביקער גרייס סובמענו)
הויך (מאַכן זעלביקער גרייס סובמענו)
ביידע (מאַכן זעלביקער גרייס סובמענו)
————————————————– ——————————

פֿריִערדיקע בלאַט צום קומענדיגן בלאט
זאַפט בוסינעססאָבדזשעקץ
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
שטיצן באַדינונגען
http://service.sap.com/bosap-support/
פּראָדוקט דאָקומענטאַטיאָן אויף די וועב
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support ẹrọ translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Iroyin Online Help
Ṣe Kanna Iwon submenu
Lo awọn ofin lori awọn Rii Kanna Iwon submenu to resize ohun tabi ohun to baramu awọn iwọn ti miran ohun na.
Tẹ awọn akọkọ ohun ti o fẹ lati resize, ki o si yi lọ yi bọ-tẹ tabi Konturolu-tẹ lati yan siwaju ohun, nipari yiyan awọn ohun ti iwọn ti o fẹ lati baramu.
Yan awọn yẹ iwọn aṣẹ lati submenu to resize awọn ti a ti yan ohun to baramu awọn iwọn ti o kẹhin ohun ti o ti yan.
Ni yi apakan:
Iwọn (Ṣe Kanna Iwon submenu)
Iga (Ṣe Kanna Iwon submenu)
Mejeeji (Ṣe Kanna Iwon submenu)
————————————————– ——————————

Ti tẹlẹ iwe Next iwe
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
support iṣẹ
http://service.sap.com/bosap-support/
Ọja Documentation lori awọn oju-iwe ayelujara
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ukusekela machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Imibiko Online Usizo
Yenza Same Usayizi submenu
Sebenzisa imiyalo kwi Yenza Same Size submenu ukuze ushintshe usayizi bento noma tintfo ukufanisa ubukhulu kwenye into.
Chofoza intfo lokuqala ofisa ukhulise, bese uchofoza u-Shift-noma chofoza Ctrl-ukukhetha lezinto okunye, ekugcineni ukukhetha intfo kabani usayizi ofisa ukufanisa.
Khetha ezifanele usayizi ovela submenu ukushintsha usayizi lezinto akhethiwe ukufanisa ubukhulu bento lokugcina oyikhethile.
Kulesi sigaba:
Ububanzi (Yenza Same Usayizi submenu)
Ukuphakama (Yenza Same Usayizi submenu)
Bobabili (Yenza Same Usayizi submenu)
————————————————– ——————————

Ikhasi Previous Ikhasi elilandelayo
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
amasevisi ukweseka
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Amaphepha the Web
http://help.sap.com/