MALTA: WIWI JURY REVIEWS SHAUNA VASSALLO WITHCRAZY GAMES

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Sup­port machine trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
https://wiwibloggs.com/2017/01/31/malta-shauna-vas­sal­lo-crazy-games-wiwi-jury-review/161685/
MALTA: WIWI JURY REVIEWS SHAUNA VASSALLO WITHCRAZY GAMESLather on your sun­screen and grab your swim­wear — we’re headed to the Med for the Malta Euro­vi­sion Song Con­test 2017, the nation­al selec­tion for Malta, which will take place on 18 Feb­ru­ary. But before then, the Wiwi Jury — our in-house pan­el of music unpro­fes­sion­als — is review­ing and rat­ing all 16 com­pet­ing entries. Today we move on to Shauna Vas­sal­lo with her song Crazy Games”. Is MESC a crazy game she’s destined to win? Read on to find out…
SHAUNA VASSALLO – “CRAZY GAMES

CRAZY GAMESREVIEWS
Luis: I’m giv­ing Shauna the bene­fit of the doubt, because at the moment this song does not sound suit­able for her. May­be it’s the pro­duc­tion, but her voice sounds too laid back for Crazy Games”. This song is urb­an and cur­rent and I could see it used for a loun­ge night. So all in all it demands a voice with grit and flair. This should be very Dua Lipa, but right now it’s just Ann Sophie.

Score: 410

Robyn: Crazy Games” has con­tem­por­ary pro­duc­tion, but the song itself sounds much older, like it was dus­ted off from 15 years pri­or. It also feels like it was writ­ten for a sing­er with a big­ger R&B voice. But there’s still some­thing really enjoy­able about Shauna’s deliv­ery of the lyr­ic Hit me with your la la la, your blah blah, your ha ha hey”. It’s a fun song, but not a great Euro­vi­sion entry.

Score: 610

Wil­li­am: This is from a dif­fer­ent era — and it’s not one I want to relive. The pro­duc­tion sounds cheap and, des­pite all the banging and clanging, it still induces sleep. Shauna has great atti­tude and spunk and her tim­bre works well with this ware­house sound. But still I can’t help but think the cra­zi­est game would be press­ing repeat.

Score: 410
Chris: The song bores me right until the awful, early 00’s True Step­pers B-side chor­us comes in. Out Of Your Mind” this ain’t, but you must be out of your mind to think this is rel­ev­ant to Euro­vi­sion 2017. The lyr­ics show a com­plete lack of ori­gin­al­ity and it just feels out of place.

Score: 2.5÷10

Deban: Crazy Games” sounds like the fod­der of UK urb­an pir­ate radio sta­tions. Many street kids like this sort of jam, but may not neces­sar­ily get behind it. New­comer Shauna packs a ton of sass into this entry, whil­st shuff­ling from diva bal­lad to gar­age anthem. How­ever, much of the pro­duc­tion sounds over­worked and on the verge of being dated very quickly.

Score: 510

Josh: Crazy Games” is just like the Jack­son 5’s Rock­in’ Robin” – cheap, cheap. There’s a clear audio mix­ing issue here because her vocals sound quieter than the back­ing instru­ment­al. The song had poten­tial to be great, and per­haps it’ll come to life when per­formed live. As for now? Not a fan.

Score: 310

Our jury for the 2017 Malta Euro­vi­sion Song Con­test con­tains 14 jur­ors, but we only have room for six reviews. The remain­ing eight scores are lis­ted below.

Antranig: 510

Bern­ar­do: 410

Day­ana: 710

For­rest: 1.5÷10

George: 610

Jordi: 610

Ramadan: 610

Zakaria: 310

Before cal­cu­lat­ing the aver­age score, the highest and lowest scores are dropped. This is to remove out­liers and reduce poten­tial bias. We have removed a low of 1.5 and a high of 7.

WIWI JURY VERDICT: 4.54÷10

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Appoġġ ta traduzz­joni awto­matika: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
https://wiwibloggs.com/2017/01/31/malta-shauna-vas­sal­lo-crazy-games-wiwi-jury-review/161685/
MALTA: WIWI ĦSARA REVIŻJONIJIET Shauna VASSALLO MA ““LOGĦOB CRAZY

Lather fuq sun­screen tiegħek u grab għawm tiegħek — aħna qed intit­olat għall-Medall-Konkors Malta Euro­vi­sion Song 2017, l-għażla nazz­jon­ali għal Malta, li se jsir fit-18 ta. Iżda qabel dak­in­har, il-Ġur­i­ja Wiwi — tagħna pan­el fil-bin­ja ta unpro­fes­sion­als mużika — qed tir­re­vedi u rat­ing 16 daħli­et koll­ha li jikkom­petu. Illum aħna jimxu fuq il Shauna Vas­sal­lo bil-kan­zun­etta tagħha ““Logħob Crazy””. Huwa MESC logħba crazy hi des­tinata biex tirbaħ? Aqra dwar biex issir taf …
Shauna VASSALLO — ““LOGĦOB CRAZY””

“logħob CRAZY”” REVIŻJONIJIET
Luis: Jien tagħti Shauna-bene­fiċċju tad-dub­ju, għaliex fil-mument dan il-kan­zun­etta ma ħoss adat­tat għall tagħha. For­si huwa l-produzz­joni, iżda vuċi tagħha ħse­jjes wisq jit­poġġa lura għal ““Logħob Crazy””. Din il-kan­zun­etta huwa urb­ani u attwali u I set­għet tara li jin­tuża għal-lejl sala. Allura kollox ma kollox jit­lob vuċi ma żrar u Flair. Dan għan­du jkun ferm Dua Lipa, iżda issa dritt huwa biss Ann Sophie.

Score: 1004

Robyn: ““Logħob Crazy”” għand­ha produzz­joni kon­tem­por­an­ja, iżda l-kan­zun­etta nfisha ħse­jjes ħafna ixjeħ, bhalu kien dus­ted off minn 15-il sena ta qabel. Hija wkoll iħoss bhalu kien miktub għal kant­anta ma R & B vuċi akbar. Iżda għad hemm xi ħaġa vera­ment pjaċe­voli it-twassil Shauna ta l-Lyr­ic ““Hit me ma tiegħek la la la, blah blah tiegħek, tiegħek ha ha ħej””. Huwa kan­zun­etta gost, imma mhux id-dħul Euro­vi­sion kbira.

Score: 1006

Wil­li­am: Dan huwa minn era dif­fer­enti — u mhuwiex wieħed nix­tieq li relive. Il-produzz­joni ħse­jjes irħas u, minke­j­ja l-banging u clanging, xorta jin­duċi rqad. Shauna għand­ha atti­tudni kbira u spunk u tim­bre tagħha jaħ­dem tajjeb ma dan il-ħoss maħżen. Imma xorta I ma jistax jgħin iżda naħseb l-logħba cra­zi­est ikun urġenti ripe­tuti.

Score: 1004
Chris: Il-kan­zun­etta toqba me dritt sa l-orrib­bli, kmi­eni 00 tal-kor Veru Step­pers B-ġenb tiġi fi ““Out Of Your Mind”” dan mhuwiex, iżda trid tkun minn moħħok biex jaħs­bu li dan huwa ril­evanti għall-Euro­vi­sion 2017.. Il-lirika juru nuqqas totali ta oriġin­al­ità u hija biss iħoss bar­ra mill-post.

Score: 2.510

DEBAN: ““Logħob Crazy”” ħse­jjes bħall-għalf ta stazz­jon­iji­et tar-rad­ju pirata urb­ana Ren­ju Unit. Ħafna gidji­en triq bħal dan it-tip ta ġamm, iżda mhux bil­fors jiks­bu wara dan. Debut­tant Shauna pakket­ti ton ta Sass fis dan id-dħul, fil­waqt li jsir ċaqliq minn bal­lad Diva għal innu garaxx. Madankollu, ħafna mill-produzz­joni ħse­jjes over­worked u fuq il-pon­ta li jkunu data­ti malajr ħafna.

Score: 1005

Josh: ““Logħob crazy”” huwa biss bħall-Jack­son 5 tal- ““Rock­in”” Robin “”- irħis, cheap. Hemm awd­jo ċar taħl­it kwist­joni hawn­hekk għaliex vocals tagħha ħoss inqas stor­b­ju minn dawk l stru­ment­ali appoġġ. Il-kan­zun­etta kell­ha poten­zjal li jkunu kbar, u for­si dan ser jidħlu għall-ħaj­ja meta jsiru ħajjin. Fir-issa? Mhux fan.

Score: 1003

ġur­i­ja tagħna għall-2017 Malta Euro­vi­sion Song Con­test fih 14 ġur­ati, iżda aħna biss kam­ra għal sitt reviż­jon­iji­et. It-tmi­en punteġġi jif­dal huma elen­kati hawn taħt.

Antranig: 1005

Bern­ar­do: 1004

Day­ana: 1007

For­rest: 1.510

George: 1006

Jordi: 1006

Ramadan: 1006

Zakaria: 1003

 

 

 

 

Qabel kalkolu tal-punteġġ med­ju, l-ogħla u l-inqas punteġġi jit­waqqgħu. Dan huwa biex jit­neħħa out­liers u jnaqqsu mejla poten­zjali. Għand­na neħħi­et baxx ta ‘1.5 u ta’ għoli ta ‘7.

WIWI Ġur­i­ja Ver­dett: 4.5410

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Onder­steun­ing masji­en ver­tal­ing: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
https://wiwibloggs.com/2017/01/31/malta-shauna-vas­sal­lo-crazy-games-wiwi-jury-review/161685/
MALTA: WIWI JURY REVIEWS Shauna Vas­sal­lo MET ““mal spe­letjies