Malta

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Sup­port machine trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://www.portmantravel.com/blog/maltaMalta

Ask any good con­fer­ence organ­iser what they want in a des­tin­a­tion and they’ll likely reply: easy access, good weather, great facil­it­ies and some­where, in plain lan­guage, that just works.

Malta ticks all the boxes: Eng­lish speak­ing, easy to reach (three hours from most of the UK) and with a great year-round cli­mate (an aver­age low of only 13C in Janu­ary) plus some top class meet­ing ven­ues and hotels.

Get­ting to the island presents no dif­fi­culties wherever you are. Malta is well served from across the UK and Ire­land in terms of dir­ect flights with 17 depar­ture points in sum­mer, includ­ing Edin­burgh, New­castle, Liv­er­pool, Dub­lin and Bournemouth. Win­ter flights see around a dozen UK air­ports offer­ing the route and access from across Europe is sim­il­arly very good, so if your del­eg­ates are com­ing from across the UK or the con­tin­ent, flights are cheap and easy.

Malta’s cap­it­al Val­letta is on a roll after being chosen as 2018 European Cap­it­al of Cul­ture, and it is one city that your del­eg­ates will thank you for send­ing them to, not least because the trans­fer time from the air­port is only 15 – 20 minutes. The ancient cap­it­al is a won­der­ful; con­trast to the island’s state of the art hotels and al fresco drink recep­tions are pos­sible pretty much year-round. At sun­set, you have a back­drop of Baroque lime­stone build­ings that glow obli­gingly.

The com­pact­ness of the city (it cov­ers just a third of a square mile) means that it is easy to house del­eg­ates in sev­er­al dif­fer­ent hotels if your event is a large gath­er­ing. Malta’s 15 five-star prop­er­ties are often with­in walk­ing dis­tance of each oth­er and the island’s MICE experts say it is pos­sible to accom­mod­ate up to 3,000 del­eg­ates in neigh­bour­ing hotels, par­tic­u­larly the cluster around St Julian’s bay, just out­side the old city.

Between them, these 15 prop­er­ties have more than 5,500 beds and boast names includ­ing Hilton, Radis­son Blu, Inter­Con­tin­ent­al, Le Meridi­en, West­ing, and Malta’s own Cor­inthia Hotels Inter­na­tion­al.

The most import­ant con­ven­tion hotel is the Inter­Con­tin­ent­al at St. George’s Bay, whose meet­ing rooms can accom­mod­ate 1,700 and which has 451 rooms. An exten­sion, adding two more floors, is due to open in early 2017. Another large prop­er­ty, The Hilton at St Julian’s Bay, can accom­mod­ate up to 1,300 del­eg­ates. It has 404 rooms and a refur­bish­ment was com­pleted in April. Near­er to Val­letta itself, the Excel­si­or boasts 428 rooms and meet­ing space for 850 attendees.

If your event is more boutique, the con­sider Malta’s smal­ler neigh­bour Gozo, where the Kem­p­in­ski offers 122 rooms and space for 300 to meet. Gozo will focus the mind, as it offers peace and quiet, with none of the dis­trac­tions of Valetta.

Back on Malta, one prop­er­ty that is excit­ing the incent­ive mar­ket is The Phoen­i­cia, and Art Deco gem that is a mem­ber of Lead­ing Hotels of the World which re-opens in Janu­ary fol­low­ing refur­bish­ment. Work will see it become a five-star deluxe prop­er­ty with 128 rooms and eight suites.

There is more to come. ““There is a lot of refur­bish­ment going on in pre­par­a­tion for 2018 and the city itself is being refur­bished, “” said Nic­olas San­c­ho, Malta Tour­ist Office’s UK and Ire­land MICE man­ager, who added that: ““Pretty much every month a new boutique hotel opens””.

It is excit­ing times for Malta, so if you want to cap­ture the ima­gin­a­tion of your employ­ees, it’s one to put high on the list.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Appoġġ ta traduzz­joni awto­matika: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
http://www.portmantravel.com/blog/malta

malta

Staqsi kwalunk­we organizzatur tal-kon­fer­en­zi tajba dak li jridu fil-des­tinazz­joni u dawn ser probab­bli jwieġbu: aċċess faċli, temp tajba, faċil­it­aji­et kbar u x’imkien, b’lingwaġġ sem­pliċi, li għadha taħ­dem.

Malta qur­di­en il-kaxxi koll­ha: taħdit Ingliż, faċli biex jilħqu (tli­et sigħat mill-maġġor­an­za tal-Ren­ju Unit) u bi klima kbira-sena koll­ha (l Baxx med­ja ta biss 13C f’Jannar) flimki­en ma’ xi postiji­et fuq il-klassi tal-laqgħat u lukandi.

Tas­al biex il-gżira ma tip­preżenta ebda dif­fikultà fejn int. Malta qed moqdi­ja sew minn mad­war ir-Ren­ju Unit u l-Irlanda fir-rig­ward ta titjiri­et diret­ti ma 17-il punt ta’ tluq fis-sajf, inklużi Edin­burgh, New­castle, Liv­er­pool, Dub­lin u Bournemouth. Titjiri­et xit­wa tara mad­war tużżana ajruporti tar-Ren­ju Unit li jof­fru l-rot­tal-aċċess mill-Ewro­pa koll­ha hija simili tajbin ħafna, hekk jekk del­eg­ati tiegħek huma ġejjin minn mad­war l-Ren­ju Unit jew l-kontin­ent, it-titjiri­et huma irħas u faċli.

kapit­al Malta Val­letta hija fuq l-istrut­tura wara li jkunu magħżu­la bħala 2018 Kapit­ali Ewropea tal-Kul­tura, u huwa belt waħda li d-del­eg­ati tiegħek ser nir­rin­grazzjak għall tibgħathom lill, mhux l-inqas minħab­ba li l-ħin tat-trasfer­i­ment mill-ajruport huwa biss 15 – 20 minuta. Il-kapit­al qedem hija meraviljuża; kun­trast mal-istat tal-gżira mill-lukandi arti u al riċe­vi­menti xar­ba fresco huma pos­sib­bli pjut­tost ħafna s-sena koll­ha. Fil-estin­z­joni, inti għandek sfond ta bini tal-franka Barokk li jid­du obli­gingly.

Il kumpat­tezza tal-belt (li tko­pri biss terz ta mili kwad­ri) ifis­ser li huwa faċli biex del­eg­ati dar f’diversi lukandi dif­fer­enti jekk l-avveni­ment tiegħek huwa ġbir kbir. Pro­prjetaji­et ħames stilel Malta 15 huma spiss f’distanza bil-mixi ta kull esper­ti MICE-gżira oħra u jgħidu li huwa pos­sib­bli li takko­moda sa 3,000 del­eg­ati fil-lukandi ġiri­en, b’mod partikolari l-cluster mad­war baj­ja ta’ San Ġil­jan, biss bar­ra l-belt l-antika.

Bejni­ethom, dawn il-15-pro­prjetaji­et jkoll­hom aktar minn 5,500 sod­od u jiftaħar ismiji­et inklużi Hilton, Radis­son Blu, Inter­Con­tin­ent­al, Le Meridi­en, West­ing, u pro­prju Lukandi Cor­inthia Internazz­jon­ali ta Malta.

Il-lukanda kon­ven­z­joni aktar import­anti huwa l-Inter­Con­tin­ent­al fil-Baj­ja ta San Ġorġ, li kmamar laqgħa tista’ takko­moda 1700 u li għand­ha 451 kmamar. Esten­z­joni, żżid żewġ sulari iktar, huwa mis­ten­ni li jin­fetaħ kmi­eni 2017. Ieħor pro­prjetà kbar, Il Hilton fil-Baj­ja ta San Ġil­jan, tista’ takko­moda sa 1,300 del­eg­ati. Hija 404 kmamar u rinnov­azz­joni tlesta f’April. Eqreb lejn Val­letta stess, il Excel­si­or tiftaħar 428 kmamar u spazju fejn jiltaqgħu l-850 li attendew.

Jekk l-avveni­ment tiegħek huwa aktar boutique, l-proxxmu iżgħar Għaw­dex Malta, fejn il-Kem­p­in­ski jof­fri 122 kmamar u spazju għal 300 biex jilħqu jikkun­sidraw. Għaw­dex se tiffoka l-moħħ, peress li din tof­fri paċi u kwiet, bl-ebda waħda mill-dis­trazz­jon­iji­et ta Val­letta.

Lura fuq Malta, il-pro­prjetà waħda li hija eċċit­anti s-suq inċentiv huwa Il-Phoen­i­cia, u Art Deco gem li hija mem­bru tal-Lukandi Lead­ing tad-Din­ja li jer­ġgħu tiftaħ f’Jannar li ġej arranġa­ment mill-ġdid. Ix-xogħol se tara din issir ħames stilel pro­prjetà deluxe ma ‘128 kmamar u tmi­en suites.

Hemm aktar li ġejjin. ““Hemm ħafna ta rinnov­azz­joni għad­dej fil-pre­parazz­joni għall-2018, u l-belt innif­su qed irranġat,”” qal Nic­olas San­c­ho, ir-Ren­ju Unit u l-Irlanda man­iġer MICE Uffiċċju Tur­istiku f’Malta, li żied li: ““Pretty ħafna kull xahar boutique hotel ġdida tiftaħ”” .

Huwa drabi eċċit­anti għal Malta, hekk jekk inti tix­tieq li jaqb­du l-immaġinazz­joni ta l-impjeg­ati tiegħek, huwa wieħed li jpoġġi għol­ja fuq il-lista.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Onder­steun­ing masji­en ver­tal­ing: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
http://www.portmantravel.com/blog/malta

Malta

Vra n goeie organ­iseer­der van die kon­fer­en­sie wat hulle wil in n bestem­ming en hulle sal waarskyn­lik ant­woord: mak­like toegang, goeie weer, groot fasiliteite en iew­ers, in een­voud­i­ge taal, wat net werk.