Maritz Research and evolve24- Twitter Study — Report

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Sup­port machine trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Mar­itz Research and evolve24- Twit­ter Study — Report
Mar­itz Research have released a report after sur­vey­ing 1,298 US con­sumers.
Some find­ings from the report:
Nearly half of respond­ents expec­ted the com­pany to read their Tweet.Nearly 13 of respond­ents received a respon­se from the com­pany about their
Twit­ter com­plaint.
Of those who received fol­low-up:
83% said they liked or loved hear­ing from the com­pany
– Only 4% didn’t like or hated hear­ing from the com­pany
– Nearly three in four were very or some­what sat­is­fied with the company’s respon­se

Of those who did not receive fol­low-up:
86% would have liked or loved hear­ing from the com­pany regard­ing their com­plaint
tweet
– Only 1% would have not liked it or hated it if they were con­tac­ted by the com­pany
regard­ing their com­plaint tweet
63% would not like it or hate it if the com­pany con­tac­ted them about some­thing
oth­er than their com­plaint tweet.
The report can be viewed here

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Appoġġ ta traduzz­joni awto­matika: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Mar­itz Riċerka u evolve24- Stud­ju Twit­ter — Rap­port
Mar­itz Riċerka ħelsu rap­port wara sur­vey­ing 1,298 kon­sumaturi Amerik­ani.
Xi sejbi­et mir-rap­port:
Kważi nofs dawk li wieġbu mis­ten­ni kumpan­ni­ja li jaqra Tweet tagħhom.

Kważi 0301 ta dawk li wieġbu irċevi­et tweġiba mill-kumpan­i­ja mad­war tagħhom
ilment twit­ter.
Ta dawk li rċevew seg­witu:
 — 83% qalu li xtaqu jew iħobb smi­għ mill-kumpan­ni­ja
 — Biss 4% ma simili jew smi­għ hated mill-kumpan­i­ja
 — Kważi tli­eta minn kull erba kienu ħafna jew pjut­tost sod­isfat­ta bir-ris­posta tal-kumpan­ni­ja

Ta dawk li ma rċevewx seg­witu:
 — 86% fos­thom set­għu xtaqu jew imħab­ba smi­għ mill-kumpan­ni­ja fir-rig­ward tal-ilment tagħhom
tweet
 — 1% biss kieku ma gust­ado jew hated jekk ikunu ġew ikkun­t­at­tjati mill-kumpan­i­ja
rig­ward tweet ilment tagħhom
 — 63% ma jix­tieq tiegħu jew mibegħda jekk il-kumpan­i­ja kkun­t­at­tjat magħhom dwar xi ħaġa
min­bar­ra tweet ilment tagħhom.
Ir-rap­port tista tiġi analizzata hawn­hekk

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Onder­steun­ing masji­en ver­tal­ing: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Mar­itz Navors­ing en evolve24- Twit­ter Stud­ie — Rap­port
Mar­itz Navors­ing het n verslag na opmet­ing 1298 Amerikaanse ver­bruikers vry­gestel.
Som­mi­ge bevindinge van die verslag:
Byna die helfte van die respond­en­te ver­wag dat die maat­skappy om hul Tweet lees.

Byna 13 van die respond­en­te het n reak­sie van die maat­skappy oor hul
Twit­ter klagte.
Van die­gene wat opvolg ontvang:
 — 83% het gesê hulle wou of gelief­de hoor van die maat­skappy
 — Slegs 4% het nie soos of gehaat ver­hoor van die maat­skappy
 — Byna drie uit elke vier was baie of iet­wat tevre­de met die maat­skappy se reak­sie

Van die­gene wat nie opvolg ontvang het:
 — 86% sou wou of gelief­de hoor van die maat­skappy ten opsigte van hul klagte
Tweet
 — Slegs 1% sou dit nie graag of haat dit as hulle gekon­tak is deur die maat­skappy
met betrekking tot hul klagte tweet
 — 63% sal nie daar­van hou of haat dit as die maat­skappy hulle gekon­tak oor iets
behal­we hul klagte tweet.
Die verslag kan hier besigtig

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Mbështetje mak­inë përk­thim: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Mar­itz Research dhe evolve24- Studi­mi Twit­ter — Raport
Mar­itz Research kanë lëshuar një raport pas anke­tim­it 1,298 kon­sumat­orët amerik­anë.
Disa gjetjet nga raporti:
Gati gjys­ma e të anketu­arve pritet të kom­pan­isë për të lexuar Tweet tyre.

Pothuajse 13 e të anketu­arve ka mar­rë një për­g­jigje nga kom­pan­ia rreth tyre
Ankesa Twit­ter.
Nga ata të cilët kanë mar­rë fol­low-up:
 — 83% thanë se ata i pëlqen­te apo dashur të dëgjuar nga kom­pan­ia
 — Vetëm 4% nuk e pëlqen apo urry­er seancë nga kom­pan­ia
 — Gati tre në katër ish­in shumë ose deri diku të kën­aqur me për­g­jigjen e kom­pan­isë

Nga ata që nuk kanë mar­rë ndjekje:
 — 86% do të të pëlqen­te apo dashur të dëgjuar nga kom­pan­ia në lid­hje me ankesën e tyre
cicërimë
 — Vetëm 1% nuk do të pëlqen­te atë, ose e urren atë, nëse ata u kon­tak­tu­an nga kom­pan­ia
lid­hje tweet tyre ankesë
 — 63% nuk do të don­te ai, ose urre­jnë atë, nëse kom­pan­ia ka kon­tak­tu­ar ata për diçka
përveç cicërimë e tyre të ankesës.
Raporti mund të shi­het këtu

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ድጋፍ ማሽን ትርጉም: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Mar­itz ምርምር እና evolve24- Twit­ter ጥናት — ሪፖርት
Mar­itz ምርምር 1.298 የአሜሪካ ተጠቃሚዎች ጥናት በኋላ አንድ ዘገባ ይፋ አድርገዋል.
ወሬ አንዳንድ ግኝቶች:
ከሰጡት ሰዎች መካከል ወደ ግማሽ Tweet ለማንበብ ኩባንያው ይጠበቃል.

ከሰጡት ሰዎች መካከል ወደ 13 ስለ ኩባንያው ከ ምላሽ ተቀብሏል ያላቸውን
የ Twit­ter አቤቱታ.
ክትትል የተቀበሉ ሰዎች:
 — 83% እነሱ ወደውታል አለ ወይም ኩባንያ በሰሙ የወደደን
 — ብቻ 4% እንደ ወይም ኩባንያ ችሎት የተጠላችሁ ነበር
 — ከአራት ገደማ ሦስት በጣም ወይም ኩባንያው ምላሽ ጋር በመጠኑ ረክተዋል

ክትትል አልተቀበለም ሰዎች:
 — 86% ወደውታል ኖሮ ወይም A ቤቱታ በተመለከተ ኩባንያ በሰሙ የወደደን
Tweet
 — እነርሱ ኩባንያ ጋር የተገናኙ ከሆነ ብቻ 1% እሱን ወዶታል ወይም እንደ ጠላኝ አይደለም ነበር
ያላቸውን ቅሬታ Tweet በተመለከተ
 — ኩባንያው ነገር ስለ አነጋግረዋል ከሆነ 63% እንዳልወደዱት ወይም ሊጠላ ነበር
ያላቸውን ቅሬታ Tweet ሌላ.
ሪፖርቱ እዚህ ላይ ሊታዩ ይችላሉ

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
دعم الترجمة الآلية: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ماريتز البحوث وevolve24- دراسة تويتر — تقرير
وقد صدر ماريتز للأبحاث تقريرا بعد المسح 1،298 المستهلكين في الولايات المتحدة.
بعض النتائج من التقرير:
وتوقع ما يقرب من نصف المستطلعين الشركة لقراءة التغريدة الخاصة بهم.

ما يقرب من 13 من المشاركين تلقت ردا من الشركة حول لهم
تويتر شكوى.
من أولئك الذين تلقوا المتابعة:
 — قال 83٪ أنهم أحب أو أحب الاستماع الشركة
 — 4٪ فقط لم يحب أو يكره سماع من الشركة
 — كان ما يقرب من ثلاثة في أربعة جدا أو راضون إلى حد ما مع استجابة الشركة

من أولئك الذين لم يتلقوا المتابعة:
 — 86٪ من شأنه أن يحب أو أحب الاستماع الشركة بخصوص شكواهم
سقسقة
 — 1٪ فقط من شأنه أن لا يرضوا أو يكره ذلك إذا كانوا اتصلت من قبل الشركة
فيما يتعلق سقسقة شكواهم
 — أن 63٪ لا ترغب في ذلك أو أكره ذلك إذا اتصلت الشركة لهم عن شيء
البعض من سقسقة شكواهم.
ويمكن الاطلاع على التقرير هنا

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Sup­port մեքենա թարգմանությունը: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Mar­itz հետազոտությունների եւ evolve24- Twit­ter Study — Report
Mar­itz Research են հրապարակել է մի զեկույց, այն բանից հետո, գեոդեզիական 1,298 ԱՄՆ-սպառողներին:
Որոշ բացահայտումները են զեկույցի:
Գրեթե կեսը հարցվածների ակնկալվում ընկերությանը կարդալ իրենց Tweet: