Median

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Sup­port machine trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —Crys­tal Reports Online Help
Medi­an
OLAP Syn­tax.
Returns the medi­an value of a numer­ic expres­sion eval­u­ated over a set. If Numeric­Ex­pres­sion is not spe­cified, the val­ues for the cur­rent slice are used.
Syn­tax
Median(Set[,NumericExpression])Parameters
Set Any set.
Numeric­Ex­pres­sion An expres­sion that eval­u­ates to a numer­ic value.

Return value
Returns a numer­ic value.
Example
The fol­low­ing example returns the medi­an value of Profit after Tax from the set spe­cified by All­Mem­bers:
Medi­an( AllMembers({Products}) , {‘Profit after Tax’})See also All­Mem­bers — Dimen­sion.
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Pre­vi­ous page Next page
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Sup­port ser­vices
http://service.sap.com/bosap-support/
Pro­duct Doc­u­ment­a­tion on the Web
http://help.sap.com/

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Appoġġ ta traduzz­joni awto­matika: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Rap­porti Crys­tal Online Għa­jnuna
med­jan
OLAP Sin­tassi.
Lura l-valur med­jan ta espress­joni numerika eval­wat fuq sett. Jekk Numeric­Ex­pres­sion mhuwiex speċi­fikat, il-valuri għall-porz­jon kur­renti huma użati.
sin­tassi
Med­jan (Set [, Numeric­Ex­pres­sion]) Para­met­ri
Set Kwalunk­we sett.
Numeric­Ex­pres­sion Espress­joni li jeval­wa għal valur numeriku.

valur tar-ritorn
Denun­zji valur numeriku.
eżem­pju
L-eżem­pju li ġej lura l-valur med­jan ta Qligħ wara t-taxxa mis-sett speċi­fikat mill All­Mem­bers:
Med­jan (All­Mem­bers ({Pro­dot­ti}), { Qligħ wara t-taxxa “”}) Ara wkoll All­Mem­bers — Dimens­joni.
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

paġna ta qabel paġna li jmiss
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ser­vizzi ta appoġġ
http://service.sap.com/bosap-support/
Dok­u­mentazz­joni pro­dott fuq il-Web
http://help.sap.com/


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Onder­steun­ing masji­en ver­tal­ing: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Crys­tal Reports Online Hulp
Medi­aan
OLAP Syn­tax.
Gee die medi­aan waarde van n numer­iese uit­drukking geë­valueer oor n stel. As Numeric­Ex­pres­sion nie gespesi­fiseer word nie, word die waardes vir die hui­di­ge sky­fie gebruik.
sin­tak­s­is
Medi­aan (Stel [, Numeric­Ex­pres­sion]) Para­met­ers
Stel Enige stel.
Numeric­Ex­pres­sion n uit­drukking wat eval­ueer om n numer­iese waarde.

ter­ug­keer waarde
Wys n numer­iese waarde.
voor­beeld
Die vol­gende voor­beeld gee die medi­aan­waarde van wins ná belast­ing van die stel wat deur All­Mem­bers:
Medi­aan (All­Mem­bers ({Produk­te}), { ““Wins na belast­ing””}) Sien ook All­Mem­bers — Dimen­sion.
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

Vori­ge Vol­gende
SAP Busi­ness
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
onder­steun­ings­di­en­ste
http://service.sap.com/bosap-support/
Produk dok­u­mentas­ie op die web
http://help.sap.com/


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Mbështetje mak­inë përk­thim: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Crys­tal Reports Online Ndih­më
mesatare
OLAP Sin­tak­sa.
Kthen vler­ën mesatare e një shpre­hje numerike vler­ëso­het mbi një grup. Nëse Numeric­Ex­pres­sion nuk është spe­cifikuar, vler­at për fetë aktuale janë për­dor­ur.
Sin­tak­së
Medi­ana (Set [, Numeric­Ex­pres­sion]) Para­metra
Set Çdo grup.
Numeric­Ex­pres­sion Një shpre­hje që vler­ëson në një vlerë numerike.

vlera e kthim­it
Kthen një vlerë numerike.
shem­bu­ll
Shem­bu­l­li i mëposhtëm kthen vler­ën mesatare të fitimi pas tatim­it nga set­in e për­cak­tu­ar nga All­Mem­bers:
Medi­ana (All­Mem­bers ({} Produk­te), { fitimi pas tatim­it’}) Shih gjithashtu All­Mem­bers — Dimen­sion.
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

faq­ja mbrapa Faq­ja tjetër
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
shërbi­met mbështetëse
http://service.sap.com/bosap-support/
Pro­duct Dok­u­menta­cioni në Web
http://help.sap.com/


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ድጋፍ ማሽን ትርጉም: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

ክሪስታል የመስመር ላይ እገዛ ሪፖርቶች
ሚዲያን
OLAP አገባብ.
አንድ ስብስብ ላይ ተገምግሞ የቁጥር መግለጫ ከፋይ እሴት ያወጣል. Numeric­Ex­pres­sion ካልተገለጸ ከሆነ, የአሁኑ ቁራጭ ለማግኘት እሴቶች ላይ ይውላሉ.
የአገባብ
ሚዲያን (አዘጋጅ [, Numeric­Ex­pres­sion]) መለኪያዎች
ማንኛውም ስብስብ ያዘጋጁ.
አንድ ቁጥራዊ እሴት ይሰላል መሆኑን Numeric­Ex­pres­sion አንድ አገላለጽ.

መመለሻ እሴት
አንድ ቁጥራዊ እሴት ያወጣል.
ለምሳሌ
የሚከተለውን ምሳሌ All­Mem­bers የተገለጸውን ስብስብ ግብር በኋላ ትርፍ ያለውን አማካይ ዋጋ ያወጣል:
ሚዲያን (All­Mem­bers ({ምርቶች}), { ግብር በኋላ ትርፍ’}) በተጨማሪም All­Mem­bers ተመልከት — ዳይሜንሽን.
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

ቀዳሚ ገጽ ቀጣይ ገፅ
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
የድጋፍ አገልግሎቶች
http://service.sap.com/bosap-support/
በድር ላይ የምርት ስነዳ
http://help.sap.com/


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
دعم الترجمة الآلية: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

تقارير الكريستال مساعدة على الانترنت
متوسط
OLAP بناء الجملة.
إرجاع القيمة الوسطية للتعبير رقمي تقييمها على مجموعة. إذا لم يتم تحديد Numeric­Ex­pres­sion، يتم استخدام القيم للشريحة الحالية.
بناء الجملة
متوسط (مجموعة [، Numeric­Ex­pres­sion]) معلمات
تعيين أي مجموعة.
Numeric­Ex­pres­sion تعبير يقيم إلى قيمة رقمية.

قيمة الإرجاع
بإرجاع قيمة رقمية.
مثال
يقوم المثال التالي بإرجاع قيمة وسيطة من الربح بعد خصم الضرائب من مجموعة محددة من قبل All­Mem­bers:
متوسط (All­Mem­bers ({} المنتجات)، { الربح بعد الضريبة’}) انظر أيضا All­Mem­bers — البعد.
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

الصفحة السابقة الصفحة التالية
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
خدمات الدعم
http://service.sap.com/bosap-support/
وثائق المنتج على شبكة الإنترنت
http://help.sap.com/


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Sup­port մեքենա թարգմանությունը: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Crys­tal Reports առցանց օգնություն
միջին
OLAP ձեւաչափումով:
Վերադարձնում է միջին արժեքը թվային արտահայտությամբ գնահատել է մի շարք. Եթե Numeric­Ex­pres­sion նշված չէ, ապա արժեքները ընթացիկ կտոր օգտագործվում են:
Շարահյուսություն
Միջին (Set [, Numeric­Ex­pres­sion]) Պարամետրեր
Սահմանել որեւէ փաթեթի:
Numeric­Ex­pres­sion արտահայտություն, որը գնահատում է թվային արժեքով:

վերադարձը արժեքը
Վերադարձնում է թվային արժեքը:
Օրինակ
Հետեւյալ օրինակը վերադարձնում միջին արժեքը շահույթը հարկումից հետո է սահմանված նշված է All­Mem­bers:
Միջին (All­Mem­bers ({Ապրանքներ}) { շահույթը հարկումից հետո’}) Տես նաեւ All­Mem­bers — Dimen­sion:
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

Նախորդ էջ Հաջորդ էջ
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
հենակետային ծառայություններ
http://service.sap.com/bosap-support/
Ապրանք Փաստաթղթեր ցանցին
http://help.sap.com/


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Sup­port maşın tər­cüməsi: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Crys­tal Online Yardım Hesabat­lar
medi­an
OLAP Sin­tak­s­is.
bir sıra üzərində qiymətləndirdi rəqəm­li ifadə medi­an dəyəri qaytarır. Numeric­Ex­pres­sion müəyyən dey­ilsə, cari dilim üçün dəyərlər isti­fadə olunur.
sin­tak­s­is
Medi­an (Set [Numeric­Ex­pres­sion]) Para­met­ers
Hər hansı bir set seçin.
sayısal dəyəri qiymətləndi­rir Numeric­Ex­pres­sion bir ifadə.

Return dəyəri
bir rəqəm­li dəyər qaytarır.
mis­al
Aşağıdakı mis­al All­Mem­bers nəzərdə tutul­muş dəsti ver­gidən son­rakı mən­fəət orta dəyər qaytarır:
Medi­an (All­Mem­bers ({Products}) {ver­gi son­ra Profit “”}) də All­Mem­bers bax — Ölçü.
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

Əvvəlki səhi­fə Növbəti səhi­fə
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Sup­port ser­vices
http://service.sap.com/bosap-support/
Web Pro­duct Doc­u­ment­a­tion
http://help.sap.com/


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Itzulpen­gintza mak­ina eus­kar­ria: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Crys­tal Txos­tenak Online Laguntza
medi­an
OLAP Syn­tax.
Medi­anar­en zen­bak­izko adi­erazpen bat multzo bat baino gehi­ago ebal­uatu balioa itzultzen. Numeric­Ex­pres­sion zehazten ez bada, uneko xer­ra balioak erab­iltzen dira.
Sintaxia
Medi­an (Set [, Numeric­Ex­pres­sion]) para­met­roak
Ezar­ri Edozein mult­zoa.
adi­erazpena Numeric­Ex­pres­sion duten zen­bak­izko balio bat ebal­u­atzen.

Return balio
zen­bak­izko balio bat itzultzen du.
Adi­bidea
Ondoren­go adi­bidez medi­ana Profit balioa itzultzen All­Mem­bers zehaztu­tako multzo bat­etik Zer­ga ondoren:
Medi­an (All­Mem­bers ({} Produk­tuak), { Zer­gen ondoren’}) halaber Ikusi All­Mem­bers — Dimen­sion.
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

Aur­reko orria Hur­ren­go orria
SAP Busi­nessOb­jets
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
laguntza zer­bit­zuak
http://service.sap.com/bosap-support/
Produk­tu webean Doc­u­ment­a­tion
http://help.sap.com/


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Падтрымка машыннага перакладу: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Crys­tal Reports Online Help
медыяна
OLAP Сінтаксіс.
Вяртае сярэдняе значэнне лікавага выразу, вылічаецца на наборы. Калі Numeric­Ex­pres­sion не зададзены, выкарыстоўваюцца значэння для бягучага зрэзу.
сінтаксіс
Сярэднія (Set [, Numeric­Ex­pres­sion]) Параметры
Набор Любы набор.
Numeric­Ex­pres­sion Выраз, якое вылічаецца ў лікавае значэнне.

вяртаецца значэнне
Вяртае лікавае значэнне.
прыклад
Наступны прыклад вяртае значэнне медыяны прыбытак пасля выплаты падаткаў з набору, названага All­Mem­bers:
Сярэднія (All­Mem­bers ({}) Прадукты, { прыбытак пасля выплаты падаткаў’}) Глядзіце таксама All­Mem­bers — вымярэнне.
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —