Mega Tiny Corp Anti-Gravity Selfie Case for iPhone 6/6s (4.7 Inch) by Mega Tiny Corp

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —Sup­port trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Mega Tiny Corp Anti-Grav­ity Selfie Case for iPhone 6/6s (4.7 Inch)
by Mega Tiny Corp

Works with all NEW iPhone 6s and older iPhone 6 mod­els
iPhone case that’s bet­ter than a selfie stick
Case for iPhone 6 Plus with nano-suc­tion mater­i­al that sticks to glass, mir­rors, white­boards, metal, kit­chen cab­in­ets or tile, car GPS, and most smooth, flat sur­faces
Works per­fectly with all phone func­tions includ­ing GPS, Wifi, Apple Pay, 4G, NFC, Bluetooth.
Sim­ple-press but­tons allow you to feel the click and large open­ings for cable and char­ger ports
Pro­duct Descrip­tion
Pro­duct Descrip­tion
Be the first of your friends to have this revolu­tion­ary, head-turn­ing, atten­tion-grabbing smart­phone case that sticks to most smooth, flat, non-por­ous sur­faces without being sticky. Ima­gine mil­lions of tiny suc­tion cups on the back of your case provid­ing grip to most smooth sur­faces, mak­ing the Mega Tiny Anti-Grav­ity Case per­fect for hands-free selfies and much, much more. WIth nano-suc­tion tech­no­logy, you can stick your case to: Mir­rors Win­dows Kit­chen Cab­in­ets Tile White­boards Metal And many oth­er smooth, flat, non-porouse sur­faces

Manufacturer’s Descrip­tion
$164,373 raised
with 3107 back­ers.
““Sticks”” To Most Smooth, Flat Sur­faces Without Being Sticky
Be the first of your friends to have this revolu­tion­ary, head-turn­ing, atten­tion-grabbing smart­phone case that sticks to most smooth, flat, non-por­ous sur­faces without being sticky. Ima­gine mil­lions of tiny suc­tion cups on the back of your case provid­ing grip to most smooth sur­faces, mak­ing the Mega Tiny Anti-Grav­ity Case per­fect for hands-free selfies and much, much more.
With nano-suc­tion tech­no­logy, you can stick your case to:
* Mir­rors * Win­dows * Kit­chen Cab­in­ets * Tile * White­boards * Metal * And many oth­er smooth, flat, non-por­ous sur­faces

Over­sized Cutouts For Cables
Works with Screen Pro­tect­ors
Pro­tects Again­st Drops and Scratches

Easy On The Eyes, Tough on Drops
The Mega Tiny Anti-Grav­ity Case is one tough cook­ie*. The nano-suc­tion mater­i­al cleans up eas­ily with a damp cloth, self-heals and is tem­per­at­ure res­ist­ant. To clean, simply wipe down your case with a little bit of water or any oth­er clean­ing solu­tion. (*unfor­tu­nately, the case is not made of cook­ie).

About the Star­tup

Describe your pro­duct in 3 words.

Hand free selfie

How did you come up with the idea for this pro­duct?

Dis­covered nano suc­tion mater­i­al and wanted a case with it for ourselves.

What makes your pro­duct spe­cial?

Our case allows for hands free use.

What has been the best part of your star­tup exper­i­ence?

See­ing all the amaz­ing ways our cus­tom­ers are using our Anti-Grav­city cases that we nev­er thought of!

http://amzn.to/2cp27KH

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Appoġġ traduzz­joni: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Mega Ċke­jkna Corp Kon­tra l-Grav­ità Selfie Każ għall iPhone 6 / 6s (4.7 pulzi­er)
bil­li Corp Ċke­jkna Mega

Xogħliji­et ma koll­ha 6s iPhone ġod­da u anzjani iPhone 6 mudel­li
każ iPhone li l-aħjar minn stick selfie
Każ għall iPhone 6 Plus b’materjal nano-ġbid li żżomm mal-ħġieġ, mir­ja, white­boards, metall, kabin­et­ti tal-kċina jew mad­u­ma, GPS tal-karozzi, u l-aktar lixxi, uċuħ ċat­ti
Jaħ­dem per­fettament mal-fun­z­jon­iji­et koll­ha cell inklużi GPS, Wifi, Apple Pay, 4G, NFC, Bluetooth.
but­tuni Sem­pliċi-istam­pa jip­per­met­ti li inti tħoss l-ikklikkja u fetħi­et kbar għall-kejb­il u ċarġer portiji­et
Deskrizz­joni tal-pro­dott
Deskrizz­joni tal-pro­dott
Kun l-ewwel tal-ħbieb tiegħek li jkoll­hom din, ras tid­wir, każ smart­phone rivoluzz­jon­ar­ju jiġb­du l-atten­z­joni li sticks għal aktar lixxi, ċat­ti, uċuħ mhux por­uż mingħajr ma jkunu jwaħħal. Immaġina milju­ni ta suc­tion cups ċke­jkna fuq id-dahar tal-każ tiegħek jip­prov­du manku għal ħafna uċuħ lixxi, jagħm­lu l-Mega żgħar Kon­tra l-Grav­ità Każ per­fetta għall selfies hands-free u ħafna, ħafna aktar. Mat-tekno­loġi­ja nano-ġbid, inti tista twaħħal il-każ tiegħek lil: Tile Mir­ja Win­dows Kabin­et­ti tal-kċina White­boards Metall U ħafna uċuh oħra lixxi, ċat­ti, mhux porouse

Mani­fat­tur Deskrizz­joni
$ 164,373 tqa­j­met
ma ‘3107 dawk li jap­poġġawhom.

 
““Stikek”” Biex Ħafna Lixxa, uċuħ ċat­ti mingħajr ma jkunu Sticky
Kun l-ewwel tal-ħbieb tiegħek li jkoll­hom din, ras tid­wir, każ smart­phone rivoluzz­jon­ar­ju jiġb­du l-atten­z­joni li sticks għal aktar lixxi, ċat­ti, uċuħ mhux por­uż mingħajr ma jkunu jwaħħal. Immaġina milju­ni ta suc­tion cups ċke­jkna fuq id-dahar tal-każ tiegħek jip­prov­du manku għal ħafna uċuħ lixxi, jagħm­lu l-Mega żgħar Kon­tra l-Grav­ità Każ per­fetta għall selfies hands-free u ħafna, ħafna aktar.
Mat-tekno­loġi­ja nano-ġbid, inti tista twaħħal il-każ tiegħek lil:
* Mir­ja * Win­dows * Kabin­et­ti tal-kċina * Tile * White­boards * Metall * U ħafna bla xkiel, ċat­ti, uċuħ oħra mhux por­uż

 

Cutouts eċċess­iv Għall Kejb­ils
Xogħliji­et ma pro­tetturi Screen
Tħares Kon­tra Qtar u Grif

Faċli Fuq Il-Għa­jne­jn, ibsin fuq Qtar
Il Mega Ċke­jkna Kon­tra l-Grav­ità Kawża hija cook­ie waħda ieb­sa *. Il-mater­jal nano-ġbid cleans up faċil­ment b’ċarruta nied­ja, awto-tfiq u hija reżist­enti tem­per­at­ura. Biex tnad­daf, sem­pliċi­ment imsaħ l-każ tiegħek ma ftit ilma jew xi soluzz­joni oħra tat-tindif. (* Sfor­tu­nata­ment, il-każ ma jkunx magħmul minn cook­ie).

Dwar il Istartjar

Iddeskrivi l-pro­dott tiegħek fi 3 kliem.

Ide­jn selfie ħielsa

Kif sirt toħroġ bl-idea għal dan il-pro­dott?

Sko­p­er­ti mater­jal ġbid nano u riedu każ magħha għal­ina.

Dak li jagħmel il-pro­dott tiegħek speċ­jali?

każ tagħna jip­per­met­ti għall-ide­jn użu ħieles.

Liema kien­et l-aħjar parti tal-esper­jen­za istartjar tiegħek?

Jaraw l-modi koll­ha aqwa klijenti tagħna qed jużaw każi tagħna Anti-Grav­city li aħna qatt ħsibt!

http://amzn.to/2cp27KH

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Onder­steun­ing ver­tal­ing: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Mega Tiny Corp Anti-Grav­ity Selfie Case vir iPhone 6 / 6s (4.7 duim)
deur Mega Tiny Corp

Werk met al die nuwe iPhone 6s en ouer iPhone 6 mod­elle
iPhone geval dis beter as n Selfie stok
Geval vir iPhone 6 Plus met nano-suiging mater­i­aal wat vashou aan glas, spieëls, wit­bor­de, metaal, kom­buis kas of teël, n motor GPS, en die meeste glad­de, plat opper­vlaktes
Werk per­fek met al foon funk­sies insluitend GPS, Wifi, Apple Pay, 4G, NFC, Bluetooth.
Een­voud­i­ge druk knop­pies kan jy voel die druk en groot open­inge vir die kabel en laaier hawens
Produk Beskry­wing
Produk Beskry­wing
Wees die eer­ste van jou vriende om hierdie revolu­sionêre, hoof-draai, aand­ag trek­kers smart­phone geval dat die meeste glad­de, plat, nie-poreuse opper­vlakke stokke son­der om taai te hê. Stel jou voor mil­joene klein zuig­nap­pen op die rug van jou saak ver­skaff­ing greep op die meeste glad­de opper­vlaktes, die maak van die Mega Tiny Anti-Grav­ity Case ideaal vir hands-free selfies en nog baie meer. Met nano-suiging tegno­lo­gie, kan jy jou saak vashou aan: Spieëls Win­dows kom­buis kas Tile Boards metaal en baie ander glad­de, plat, nie-porouse opper­vlaktes