Microsoft Dynamics NAV – How To Transfer Roles and Logins From One Active Directory To Another

“——————————————————————————————————————————————————

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft Dynamics NAV – How To Transfer Roles and Logins From One Active Directory To Another

How to migrate users from AD1 to AD2.

Step 1:

Get SID for users and create Excel sheet with the following structure after removing any users you do not require.
1;d.d;S-1-5-21-2382639853-3500016515-3173335468-1144 and save as a .CSV file.
C:\Users\crt>wmic useraccount get name, sid
Step 2: Save the CSV File:

Save the file as ‘navusers.csv’.
Step 3: Save the file in the Temp Folder.

Save the file in:
C:\temp
Step 4: Open SQL Server Management Studio and Run the Following SQL Query:

Select the Database | New Query | and paste the following SQL.

Create Table sqlusertmp (id int, name varchar(100),sid varchar(184))
GO

BULK INSERT sqlusertmp
FROM ‘c:\temp\navusers.csv’
WITH
(
FIELDTERMINATOR = ‘;’,
ROWTERMINATOR = ‘\n’
)
GO

Select * from sqlusertmp
GO

DECLARE @RowCount INT
SET @RowCount = (SELECT COUNT(id) FROM sqlusertmp)

DECLARE @I INT
DECLARE @USER INT

SET @I = 1
SET @USER = 0

WHILE (@I <= @RowCount)
BEGIN

DECLARE @name VARCHAR(100), @sid VARCHAR(184)

SELECT @name = name, @sid = sid FROM sqlusertmp WHERE id = @I

IF(SELECT COUNT(*) from [Windows Login] WHERE [SID] = @sid) = 0
INSERT INTO [Windows Login] ([SID]) values (@sid);

SET @USER = @USER + 1

SET @I = @I + 1
END
PRINT @USER
DROP TABLE sqlusertmp

This will create the ‘Windows Login’ for the users according to the CSV file created in the previous steps.
Step 5: Create Reports/Codeunits to export and import setup data.

Create the objects using C/AL code to import the required setup tables.

“——————————————————————————————————————————————————

Appoġġ traduzzjoni: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft Dynamics NAV – Kif Biex Trasferiment Rwoli u logins Minn Wieħed Active Directory To Ieħor

Kif jemigraw utenti milli AD1 sa AD2.

Pass 1:

Get SID għall-utenti u joħolqu folja Excel bl-istruttura li ġejja wara t-tneħħija ta ‘xi utenti inti ma jeħtiġux.
1, d.d; S-1-5-21-2382639853-3500016515-3173335468-1144 u ħlief bħala fajl CSV.
C: \ Utenti \ CRT> wmic useraccount jiksbu l-isem, sid
Pass 2: Salv l-fajl CSV:

Salv l-fajl bħala “”navusers.csv””.
Pass 3: Salv l-fajl fil-folder Temp.

Salv l-fajl fi:
Ċ: \ temperatura
Pass 4: Miftuħa SQL Server Ġestjoni Studio u Mexxi dan li ġej SQL Mistoqsija:

Agħżel il-Database | Ġdid Mistoqsija | u paste tal-SQL li ġejja.

Oħloq sqlusertmp Tabella (int id-isem varchar (100), varchar sid (184))
GO

sqlusertmp DAĦĦAL BULK
“”: \ Temperatura \ navusers.csv c”” MINN
MA
(
FIELDTERMINATOR = “”””,
ROWTERMINATOR = “”\ n””
)
GO

Agħżel * minn sqlusertmp
GO

NIDDIKJARA @RowCount INT
SET @RowCount = (GĦADD SELECT (id) MINN sqlusertmp)

NIDDIKJARA @I INT
NIDDIKJARA @USER INT

SET @I = 1
SET @USER = 0

WAQT (@I <= @RowCount)
BEGIN

JIDDIKJARAW varchar @name (100), @sid varchar (184)

@name TAGĦŻEL = isem, @sid = sid MILL sqlusertmp FEJN id = @I

IF (GĦADD SELECT (*) minn [Windows Idħol] FEJN [SID] = @sid) = 0
DAĦĦAL FIS [Windows Login] ([SID]) Valuri (@sid);

@USER SET = @USER + 1

@I SET = @I + 1
END
@USER ISTAMPAR
DROP sqlusertmp TABELLA

Dan se joħloq il- “”Windows Login”” għall-utenti skond il-fajl CSV maħluqa fil-passi ta ‘qabel.
Pass 5: Oħloq Rapporti / Codeunits għall-esportazzjoni u d-data setup importazzjoni.

Oħloq l-oġġetti bl-użu C kodiċi / AL li jimportaw il-tabelli setup meħtieġa.

“——————————————————————————————————————————————————

Ondersteuning vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft Dynamics NAV – Hoe rolle en Logins van een Active Directory Om Nog

Hoe om gebruikers migreer vanaf AD1 om AD2.

Stap 1:

Kry SID vir gebruikers en skep Excel vel met die volgende struktuur na ‘n gebruikers jy nie nodig te verwyder.
1; d.d; S-1-5-21-2382639853-3500016515-3173335468-1144 en stoor as ‘n CSV-lêer.
C: \ Users \ CRT> wmic user account kry naam, sid
Stap 2: Slaan die CSV:

Stoor die lêer as ‘navusers.csv.
Stap 3: Slaan die lêer in die Temp Folder.

Slaan die lêer in:
C: \ temp
Stap 4: Open SQL Server Management Studio en voer die volgende SQL Query:

Kies die databasis | Nuwe soektog | en plak die volgende SQL.

Skep Tabel sqlusertmp (ID int, naam varchar (100), sid varchar (184))
GAAN

GROOT INSERT sqlusertmp
UIT ‘c: \ temp \ navusers.csv’
MET
(
FIELDTERMINATOR = ‘;’,
ROWTERMINATOR = ‘\ N’
)
GAAN

Kies * van sqlusertmp
GAAN

VERKLAAR @RowCount INT
STEL @RowCount = (kies COUNT (OD) VAN sqlusertmp)

VERKLAAR @I INT
VERKLAAR @USER INT

STEL @I = 1
STEL @USER = 0

TERWYL (@I <= @RowCount)
Begin

VERKLAAR @name Naam VARCHAR (100), @sid Naam VARCHAR (184)

SELECT @name = naam, @sid = SID UIT sqlusertmp WAAR id = @I

INDIEN (kies COUNT (*) van [Windows Teken] Waar [SID] = @sid) = 0
Voeg in [Windows Teken] ([SID]) waardes (@sid);

STEL @USER = @USER + 1

STEL @I = @I + 1
EINDE
DRUK @USER
DROP TABLE sqlusertmp

Dit sal die “”Windows aanteken skep vir die gebruikers volgens die CSV geskep in die vorige stappe.
Stap 5: Maak Verslae / kode units is minimaal invoer opstel data uitvoer en.

Skep die voorwerpe met C / AL-kode vir die vereiste opset tafels te voer.

“——————————————————————————————————————————————————

përkthim Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft Dynamics NAV – Si për të transferuar Rolet dhe logins Nga Një Active Directory To tjetër

Si për të migruar përdoruesit AD1 të AD2.

Hapi 1:

Get SID për përdoruesit dhe për të krijuar fletë Excel me strukturën e mëposhtme pas heqjes ndonjë përdorues që nuk kërkojnë.
1, d.d, S-1-5-21-2382639853-3500016515-3173335468-1144 dhe ruajtur si një skedar CSV.
C: \ Users \ KRRT> wmic useraccount marrë emrin, sid
Hapi 2: Save File CSV:

Ruaj file si “”navusers.csv””.
Hapi 3: Ruaj skedarin në dosje temp.

Ruani skedarin në:
C: \ temp
Hapi 4: Open SQL Server Management Studio dhe Run në vijim SQL Query:

Zgjidhni Baza e të dhënave | New Query | dhe ngjisni SQL vijim.

Krijo Tabela sqlusertmp (id int, emrin VARCHAR (100), sid VARCHAR (184))
GO

BULK INSERT sqlusertmp
NGA “”c: \ temp \ navusers.csv ‘
ME
(
FIELDTERMINATOR = ” ‘,
ROWTERMINATOR = ‘\ n’
)
GO

Zgjidh * nga sqlusertmp
GO

Deklaroj @RowCount INT
SET @RowCount = (COUNT SELECT (id) NGA sqlusertmp)

Deklaroj @I INT
Deklaroj @USER INT

SET @I = 1
SET @USER = 0

GJATË (@I <= @RowCount)
BEGIN

Deklaroj @name VARCHAR (100), @sid VARCHAR (184)

SELECT @name = emri, @sid = sid NGA sqlusertmp WHERE id = @I

IF (COUNT SELECT (*) nga [Windows-it Hyr] KU [SID] = @sid) = 0
INSERT INTO [Dritaret Login] ([SID]) Vlerat (@sid);

SET @USER = @USER + 1

SET @I = @I + 1
END
PRINT @USER
DROP TABLE sqlusertmp

Kjo do të krijojë ‘e Windows Login’ për përdoruesit sipas skedar CSV krijuar në hapat e mëparshëm.
Hapi 5: Krijo Raportet / Codeunits të eksportit dhe importit të dhënat e konfigurimit.

Krijo objektet duke përdorur C kod / AL për të importuar tabelat e kërkuara instalimit.

“——————————————————————————————————————————————————

ድጋፍ ትርጉም: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
የ Microsoft ተለዋዋጭ NAV – ሌላ ወደ አንድ የ Active Directory ጀምሮ ሚናዎች እና መግቢያዎችን ያስተላልፉ ወደ እንዴት ነው?

እንዴት ነው AD1 ከ AD2 ተጠቃሚዎችን መሸጋገር.

ደረጃ 1:

ተጠቃሚዎች SID ያግኙ እና የሚጠይቁ አይደለም ማንኛውም ተጠቃሚዎች ማስወገድ በኋላ የሚከተለውን መዋቅር ጋር የ Excel ሉህ ይፍጠሩ.
1; d.d; S-1-5-21-2382639853-3500016515-3173335468-1144 እና CSV ፋይል አድርገው ማስቀመጥ.
ሐ: \ ተጠቃሚዎች \ CRT> wmic useraccount ስም ለማግኘት, SID
ደረጃ 2: የ CSV ፋይል አስቀምጥ:

‘Navusers.csv’ እንደ ፋይል አስቀምጥ.
ደረጃ 3: ሙቀት በአቃፊ ውስጥ ፋይል አስቀምጥ.

በፋይል ውስጥ አስቀምጥ:
C: \ ሙቀት
ደረጃ 4: ክፈት የ SQL የአገልጋይ አስተዳደር ስቱዲዮ እና የሚከተሉት የ SQL መጠይቅ ሩጡ:

የ ጎታ ይምረጡ | አዲስ መጠይቅ | እና የሚከተለውን SQL ይለጥፉ.

ሠንጠረዥ sqlusertmp (መታወቂያ int, ስም varchar (100), SID varchar (184)) ይፍጠሩ
ሂድ

የጅምላ INSERT sqlusertmp
‘: \ ሙቀት \ navusers.csv ሐ’ ከ
ጋር
(
FIELDTERMINATOR = ‘;’
ROWTERMINATOR = «\ n ‘
)
ሂድ

sqlusertmp ከ * ይምረጡ
ሂድ

@RowCount ነጠቃ አውጁ
(Sqlusertmp ከ COUNT ን ምረጥ (መታወቂያ)) አዘጋጅ @RowCount =

@I ነጠቃ አውጁ
@USER ነጠቃ አውጁ

አውጡ @I = 1
አውጡ @USER = 0

ሳለ (@I <= @RowCount)
BEGIN

(100) @name VARCHAR አውጁ, VARCHAR (184) @sid

ምረጥ @name = ስም, @sid = SID sqlusertmp ከ የት id = @I

([የዊንዶውስ የመግቢያ] ከ COUNT ን ምረጥ (*) የት [SID] = @sid) = 0 ከሆነ
በ INSERT ውስጥ ማስገባት [የዊንዶውስ የመግቢያ] ([SID]) እሴቶች (@sid);

አዘጋጅ @USER = @USER + 1

አዘጋጅ @I = @I + 1
END
አትም @USER
Drop የርዕስ sqlusertmp

ይህ ላለፉት እርምጃዎች ውስጥ የተፈጠረው CSV ፋይል መጠን ተጠቃሚዎች የዊንዶውስ የመግቢያ ‘ይፈጥራል.
ደረጃ 5: ሪፖርቶች ይፍጠሩ / Codeunits መላክ እና ማስመጣት ማዋቀር ውሂብ.

የሚያስፈልገውን ማዋቀር ሰንጠረዦች ለማስመጣት ሐ / AL ኮድ በመጠቀም ነገሮችን ይፍጠሩ.

“——————————————————————————————————————————————————

ترجمة الدعم: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
مايكروسوفت دايناميكس NAV – كيفية نقل الأدوار ومحدودة من أحد Active Directory لآخر

كيفية ترحيل المستخدمين من AD1 إلى AD2.

الخطوة 1:

الحصول على SID للمستخدمين وإنشاء ورقة Excel مع البنية التالية بعد إزالة أي المستخدمين التي لا تتطلب.
1؛ d.d، S-1-5-21-2382639853-3500016515-3173335468-1144 وحفظ كملف. CSV.
C: \ المستخدمين \ إنبوب أشعة القطب السالب> WMIC useraccount الحصول على اسم، SID
الخطوة 2: حفظ الملف CSV:

حفظ الملف باسم ‘navusers.csv “”.
الخطوة 3: حفظ الملف في مجلد Temp.

حفظ الملف في:
C: \ مؤقت
الخطوة 4: افتح SQL Server إدارة Studio و تشغيل استعلام SQL الآتي:

حدد قاعدة البيانات | استعلام جديد | ولصق SQL التالية.

إنشاء sqlusertmp الجدول (الباحث معرف، اسم VARCHAR (100)، VARCHAR سيد (184))
اذهب

BULK sqlusertmp INSERT
من “”C: \ TEMP \ navusers.csv””
مع
(
FIELDTERMINATOR = ‘؛’،
ROWTERMINATOR = ‘\ ن’
)
اذهب

حدد * من sqlusertmp
اذهب

نعلنRowCount INT
SETRowCount = (COUNT SELECT (معرف) من sqlusertmp)

نعلنI INT
نعلنUSER INT

SETI = 1
SETUSER = 0

الوقت (I <=RowCount)
ابدأ

نعلنname VARCHAR (100)،sid VARCHAR (184)

name SELECT = اسم،sid = سيد من sqlusertmp أين معرف =I

IF (COUNT SELECT (*) من [تسجيل الدخول ويندوز] حيث [SID] =sid) = 0
INSERT INTO [تسجيل الدخول ويندوز] ([SID]) القيم (sid)؛

SETUSER =USER + 1

SETI =I + 1
النهاية
PRINTUSER
DROP TABLE sqlusertmp

هذا سيخلق ‘ويندوز الدخول “”للمستخدمين وفقا لملف CSV إنشاؤها في الخطوات السابقة.
خطوة 5: إنشاء تقارير / Codeunits لتصدير واستيراد بيانات الإعداد.

إنشاء الكائنات باستخدام C / AL كود لاستيراد جداول الإعداد المطلوبة.

“——————————————————————————————————————————————————

Support թարգմանությունը: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft Dynamics NAV – Ինչպես փոխանցել դերերը եւ Logins մեկից Active Directory դեպի մյուսը

Ինչպես վերաբնակվելու օգտվողներին AD1 է AD2:

Քայլ 1:

Ստացեք Sid օգտվողների համար եւ ստեղծել Excel թերթիկ հետեւյալ կառուցվածքով հեռացնելուց հետո որեւէ օգտվողներին դուք չեք պահանջում:
1; d.d; S-1-5-21-2382639853-3500016515-3173335468-1144 եւ փրկել որպես .CSV ֆայլը.
C: \ Users \ CRT> wmic useraccount ստանալու անունը, sid
Քայլ 2: Save the CSV ֆայլը:

Պահպանել ֆայլը որպես «navusers.csv»:
Քայլ 3: Save ֆայլը եւ թղթապանակ:

Պահպանել ֆայլը:
C: \ Temp
Քայլ 4: Բաց SQL Server Management Studio եւ գործարկել հետեւյալ SQL Query:

Ընտրեք բազա | Նոր Query | եւ տեղադրեք հետեւյալ SQL.

Ստեղծել Աղյուսակ sqlusertmp (ID int, անունը VARCHAR (100), sid VARCHAR (184))
GO

BULK INSERT sqlusertmp
Է ‘C: \ Temp \ navusers.csv’
ՀԵՏ
(
FIELDTERMINATOR = ‘;’,
ROWTERMINATOR = ‘\ n’
)
GO

Ընտրել * From sqlusertmp
GO

ՀԱՅՏԱՐԱՐԵԼ @RowCount int
SET @RowCount = (SELECT COUNT (id) – ից sqlusertmp)

ՀԱՅՏԱՐԱՐԵԼ @I int
ՀԱՅՏԱՐԱՐԵԼ @USER int

SET @I = 1
SET @USER = 0

ՄԻՆՉ (@I <= @RowCount)
BEGIN

ՀԱՅՏԱՐԱՐԵԼ @name VARCHAR (100), @sid VARCHAR (184)

SELECT @name = անունը, @sid = Sid-ԻՑ sqlusertmp WHERE id = @I

ԵԹԵ (SELECT COUNT (*) է [Windows Մուտք] որտեղ [SID] = @sid) = 0
INSERT INTO [Windows Մուտք] ([SID]) արժեքները (@sid);

SET @USER = @USER + 1

SET @I = @I + 1
END
PRINT @USER
ԿԱԹԻԼ ՍԵՂԱՆԻ sqlusertmp

Սա կլինի ստեղծել «Windows Մուտք ‘օգտագործողների համար, ըստ CSV ֆայլը ստեղծվել է նախորդ քայլերի:
Քայլ 5: Ստեղծել Ռեպորտաժ / Codeunits արտահանման եւ ներմուծման setup տվյալները:

Ստեղծել օբյեկտների օգտագործելով C / AL կոդը ներմուծել պահանջվող setup սեղաններ:

“——————————————————————————————————————————————————

Support tərcümə: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft Dynamics NAV – bir Active Directory rolu və Girişler Transfer necə

Necə AD1 olan Ad2 istifadəçilər miqrasiya.

Addım 1:

istifadəçilər üçün Sid almaq və tələb etmir hər hansı bir istifadəçi aradan qaldırılması sonra aşağıdakı strukturu ilə Excel hesabatı yaradır.
1; d.d; S-1-5-21-2382639853-3500016515-3173335468-1144 və CSV faylı olaraq qeyd edin.
C: \ Users \ crt> wmic useraccount adı almaq, sid
Addım 2: CSV Fayl saxla:

“”Navusers.csv”” kimi fayl saxla.
Addım 3: Temp Qovluq fayl saxla.

Fayl edin:
C: \ temp
Addım 4: Open SQL Server Management Studio və aşağıdakı SQL sorğu run:

Database seçin | Yeni Query | və aşağıdakı SQL yapışdırıb.

Cədvəl sqlusertmp (id int, adı VARCHAR (100), sid VARCHAR (184)) yaradın
GO

BULK INSERT sqlusertmp
‘\ Temp \ navusers.csv c “”FROM
İLƏ
(
FIELDTERMINATOR = ‘;’,
ROWTERMINATOR = ‘\ n’
)
GO

sqlusertmp * Seçin
GO

@RowCount Int bəyan
(Sqlusertmp FROM SELECT COUNT (id)) SET @RowCount =

@I Int bəyan
@USER Int bəyan

SET @I = 1
SET @USER = 0

Isə (@I <= @RowCount)
BEGIN

(100) @ adı VARCHAR bəyan VARCHAR (184) @sid

SELECT @ adı = adı @sid = sid sqlusertmp HARADA id = @I

([Windows Giriş] seçin COUNT (*) HARADA [SID] = @sid) = 0 IF
INSERT INTO [Windows Giriş] ([SID]) dəyərlər (@sid);

SET @USER = @USER + 1

SET @I = @I + 1
END
PRINT @USER
DROP TABLE sqlusertmp

Bu əvvəlki addımlar yaradılmış CSV faylı görə istifadəçilər üçün “”Windows Giriş ‘yaradacaq.
Addım 5: Hesabatlar yaradın / Codeunits ixrac və idxal quraşdırma data.

Tələb olunan quraşdırma masalar idxal C / AL kodu istifadə edərək obyektlərin yaradın.

“——————————————————————————————————————————————————

Itzulpengintza euskarria: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft Dynamics NAV – Nola rolak eta saio transferitzeko One Active Directory bestera

Nola erabiltzaile migratzeko AD1 batetik AD2 izateko.

Urratsa 1:

Talde SID erabiltzaile eta Excel honako egitura orri sor ez duzu behar edozein erabiltzailek kendu ondoren.
1; d.d; S-1-5-21-2382639853-3500016515-3173335468-1144 eta CSV fitxategi bezala gorde.
C: \ Users \ crt> wmic-kontua eskuratu izena, sid
Step 2: Save CSV fitxategiak:

Gorde fitxategia ‘navusers.csv’ gisa.
Step 3: Save Temp Folder fitxategia.

Gorde fitxategian:
C: \ temp
Step 4: Open SQL Server Kudeaketa Studio eta exekutatu SQL Kontsulta:

Aukeratu Database | New Query | eta itsatsi ondorengo SQL du.

Sortu taula sqlusertmp (id int, izen varchar (100), sid varchar (184))
GO

Ontziratu INSERT sqlusertmp
‘: \ Temp \ navusers.csv c’ FROM
CON
(
FIELDTERMINATOR = ‘;’,
ROWTERMINATOR = ‘\ n’
)
GO

Aukeratu sqlusertmp from *
GO

ADIERAZTEN @RowCount INT
SET @RowCount = (SELECT COUNT (id) sqlusertmp FROM)

ADIERAZTEN @I INT
ADIERAZTEN @USER INT

SET @I = 1
SET @USER = 0

WHILE (@I <= @RowCount)
BEGIN

ADIERAZTEN @name VARCHAR (100), @sid VARCHAR (184)

SELECT @name = izena, @sid = sid sqlusertmp nondik id = @I

IF (SELECT COUNT (*) [Windows Login] lekutik [SID] = @sid) = 0
INSERT INTO [Windows Login] ([SID]) balioak (@sid);

SET @USER = @USER + 1

SET @I = @I + 1
END
PRINT @USER
DROP TABLE sqlusertmp

Hau ‘Windows Sartu’ sortuko da erabiltzaileek CSV fitxategia aurreko urratsetan sortutako arabera.
Step 5: Sortu Txostenak / Codeunits esportatu eta inportazio konfigurazio datuak.

Sortu objektuak C / AL kodea erabiliz, behar du konfigurazio-taulak inportatzeko.

“——————————————————————————————————————————————————

пераклад Падтрымка: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft Dynamics NAV – Як перадаць ролі і лагіны ад аднаго актыўнага каталога ў іншы

Як перанесці карыстальнікаў з AD1 да AD2.

Крок 1:

Атрымаць SID для карыстальнікаў і стварыць Excel ліст з наступнага структурай пасля выдалення ўсіх карыстальнікаў, якія Вам не патрэбныя.
1; д.д; S-1-5-21-2382639853-3500016515-3173335468-1144 і захаваць у выглядзе файла .csv.
C: \ Users \ ЭПТ> WMIC учетная_запись_пользователя атрымаць імя, с.и.д.
Крок 2: Захавайце яго CSV:

Захавайце яго пад назвай ‘navusers.csv’.
Крок 3: Захавайце яго ў тэчцы Temp.

Захавайце яго ў:
C: \ TEMP
Крок 4: Адкрыйце SQL Server Management Studio і выканайце наступныя SQL-запыт:

Выберыце базу дадзеных | Новы запыт | і ўстаўце наступны SQL.

Create Table sqlusertmp (ID INT, імя VARCHAR (100) с.и.д. VARCHAR (184))
GO

BULK INSERT sqlusertmp
FROM ‘C: \ Temp \ navusers.csv’
З
(
FIELDTERMINATOR = ‘;’,
ROWTERMINATOR = ‘\ п’
)
GO

* Абярыце з sqlusertmp
GO

DECLARE @RowCount INT
SET @RowCount = (SELECT COUNT (ID) FROM sqlusertmp)

DECLARE @i INT
DECLARE INT @user

SET @I = 1
SET @USER = 0

While (@I <= @RowCount)
ПАЧАЦЬ

DECLARE @name VARCHAR (100), @sid VARCHAR (184)

ВЫБАР @name = імя, @sid = с.и.д. FROM sqlusertmp WHERE ID = @I

IF (SELECT COUNT (*) з [Увайсці для Windows] WHERE [SID] = @sid) = 0
INSERT INTO [Увайсці для Windows] ([SID]) значэнні (@sid);

SET @USER = @USER + 1

SET @I = @I + 1
END
ПЕЧАТЬ @USER
DROP TABLE sqlusertmp

Гэта створыць ‘Windows’ Уваход для карыстальнікаў у адпаведнасці з файлам CSV, створаны ў папярэдніх кроках.
Крок 5: Стварэнне справаздач / Codeunits для экспарту і імпарту дадзеных налады.

Стварэнне аб’ектаў з дапамогай C / AL код для імпарту неабходных табліц налады.

“——————————————————————————————————————————————————

সাপোর্ট অনুবাদ: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
মাইক্রোসফট ডাইনামিক্স ন্যাভ – কিভাবে এক অ্যাক্টিভ ডিরেক্টরি থেকে ভূমিকা এবং কোনো লগ-ইন স্থানান্তর করতে

কিভাবে AD1 থেকে AD2 ব্যবহারকারীদের মাইগ্রেট করতে.

ধাপ 1:

ব্যবহারকারীদের জন্য জন্য SID পান এবং কোনো ব্যবহারকারীর আপনি প্রয়োজন বোধ করেন না সরানোর পর নিম্নলিখিত কাঠামো দিয়ে এক্সেল শীট তৈরি করুন.
1; d.d; এস 1-5-21-2382639853-3500016515-3173335468-1144 এবং একটি .csv ফাইল সেভ করুন.
C: \ Users \ CRT> wmic useraccount নাম পেতে, সিদ
ধাপ 2: CSV ফাইল সংরক্ষণ করুন:

‘Navusers.csv’ হিসেবে ফাইল সংরক্ষণ করুন.
ধাপ 3: টেম্প ফোল্ডারে ফাইল সংরক্ষণ করুন.

ফাইলে সংরক্ষণ করুন:
সি: \ টেম্প
ধাপ 4: ওপেন এসকিউএল সার্ভার ম্যানেজমেন্ট স্টুডিও এবং অনুগামী SQL কোয়েরি চালাতে:

ডাটাবেস নির্বাচন | নতুন কোয়েরি | এবং নিম্নলিখিত এসকিউএল পেস্ট.

ছক sqlusertmp (int- আইডি, নাম varchar (100), সিদ varchar (184)) তৈরি করুন
গো

বাল্ক ঢোকান sqlusertmp
থেকে ‘C: \ টেম্প \ navusers.csv’
সঙ্গে
(
FIELDTERMINATOR = ‘;’
ROWTERMINATOR = ‘\ N’
)
গো

sqlusertmp থেকে * নির্বাচন করুন
গো

ঘোষণা @RowCount INT
সেট @RowCount = (COUNT টি নির্বাচন করুন (আইডি) sqlusertmp থেকে)

ঘোষণা @I INT
ঘোষণা @USER INT

SET @I = 1
SET @USER = 0

যখন (@I <= @RowCount)
শুরু হয়

ঘোষণা @name VARCHAR (100), @sid VARCHAR (184)

নির্বাচন @name = নাম, @sid = সিদ sqlusertmp যেখান থেকে আইডি = @I

যদি (থেকে [উইন্ডোজ লগইন] COUNT টি নির্বাচন (*) যেখানে [জন্য SID] = @sid) = 0
ঢোকান প্রবেশ [উইন্ডোজ লগইন] ([জন্য SID]) মান (@sid);

সেট @USER = @USER +1

সেট @I = @I +1
শেষ
প্রিন্ট @USER
সারণি sqlusertmp

এই পূর্ববর্তী ধাপে নির্মিত CSV ফাইল অনুযায়ী ব্যবহারকারীদের জন্য তৈরি করতে হবে ‘উইন্ডোজ লগইন’.
ধাপ 5: রিপোর্ট তৈরি করুন / Codeunits রপ্তানি ও আমদানি সেটআপ ডেটাতে.

প্রয়োজনীয় সেটআপ টেবিল আমদানি সি / আওয়ামী কোড ব্যবহার বস্তু তৈরি করুন.

“——————————————————————————————————————————————————

prijevod podrška: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft Dynamics NAV – Kako transfera Uloge i Prijave Od jednog aktivnog imenika na drugu

Kako migrirati korisnicima od AD1 do AD2.

Korak 1:

Get SID za korisnike i stvoriti Excel list sa slijedećom strukturom nakon uklanjanja korisnike koje ne zahtijevaju.
1; D.ð; S-1-5-21-2382639853-3500016515-3173335468-1144 i spasiti kao .csv datoteku.
C: \ Users \ crt> wmic useraccount dobiti ime, sid
Korak 2: Save the CSV datoteke:

Sačuvajte datoteku kao “”navusers.csv ‘.
Korak 3: Spremite datoteku u temp folder.

Spremite datoteku na:
C: \ temp
Korak 4: Otvorite SQL Server Management Studio i pokrenite sljedeću SQL upita:

Odaberite baze podataka | Novi Upit | i zalijepite sljedeće SQL.

Napravite Tabela sqlusertmp (id int, ime varchar (100), Sid varchar (184))
GO

BULK INSERT sqlusertmp
IZ ‘C: \ temp \ navusers.csv’
SA
(
FIELDTERMINATOR = ‘;’,
ROWTERMINATOR = ‘\ n’
)
GO

Odaberite * od sqlusertmp
GO

DECLARE @RowCount INT
SET @RowCount = (SELECT COUNT (id) IZ sqlusertmp)

DECLARE @I INT
DECLARE @USER INT

SET @I = 1
SET @USER = 0

While (@I <= @RowCount)
BEGIN

DECLARE @name VARCHAR (100), @sid VARCHAR (184)

SELECT @name = ime, @sid = sid OD sqlusertmp GDJE id = @I

IF (SELECT COUNT (*) od [Windows Prijava] gdje je [SID] = @sid) = 0
Ubacite u [Windows Prijava] ([SID]) vrijednosti (@sid);

SET @USER = @USER + 1

SET @I = @I + 1
END
PRINT @USER
DROP TABLE sqlusertmp

Ovo će stvoriti ‘Windows Prijava “”za korisnike u skladu sa CSV datoteka kreirana u prethodnim koracima.
Korak 5: Kreirajte Izvještaji / Codeunits za izvoz i podaci za podešavanje uvoza.

Kreiranje objekata pomoću C / AL kod za uvoz potrebnih tablica za podešavanje.

“——————————————————————————————————————————————————

Подкрепа превод: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft Dynamics NAV – как да се прехвърлят Роли и Logins от един Active Directory За Друг

Как да мигрират потребители от AD1 да AD2.

Етап 1:

Вземете SID за потребителите и създаване на Excel лист със следната структура след премахване на всички потребители, които не се нуждаят.
1; d, d; S-1-5-21-2382639853-3500016515-3173335468-1144 и запишете като .csv файл.
C: \ Users \ CRT> WMIC useraccount получи име, Сид
Стъпка 2: Запазване на CSV файл:

Запазете файла като “”navusers.csv””.
Стъпка 3: Запазете файла в папката Temp.

Запазете файла в:
C: \ Temp
Стъпка 4: Open SQL Management Server Studio и изпълнете следната SQL заявка:

Изберете базата данни | New Query | и поставете следния SQL.

Създаване на таблица sqlusertmp (ID INT, име VARCHAR (100), Сид VARCHAR (184))
ОТИВАМ

BULK INSERT sqlusertmp
ОТ “”C: \ Temp \ navusers.csv””
С
(
FIELDTERMINATOR = ‘;’,
ROWTERMINATOR = “”\ Н””
)
ОТИВАМ

Изберете * от sqlusertmp
ОТИВАМ

ДЕКЛАРИРАТ @RowCount INT
SET @RowCount = (SELECT COUNT (ID) ОТ sqlusertmp)

ДЕКЛАРИРАТ @I INT
ДЕКЛАРИРАТ @USER INT

SET @I = 1
SET @USER = 0

ДОКАТО (@I <= @RowCount)
ЗАПОЧНЕТЕ

ДЕКЛАРИРАТ @name VARCHAR (100), @sid VARCHAR (184)

SELECT @name = име, @sid = Сид ОТ sqlusertmp WHERE ID = @I

IF (SELECT COUNT (*) от [Windows Вход] където [SID] = @sid) = 0
Поставете в [Windows Вход] ([SID]) стойности (@sid);

SET @USER = @USER + 1

SET @I = @I + 1
КРАЙ
PRINT @USER
DROP TABLE sqlusertmp

Това ще създаде “”Windows Login”” за потребителите, според файла CSV създаден в предишните стъпки.
Стъпка 5: Създаване на отчети / Codeunits да изнасят и данни за настройка на внос.

Създаване на обектите, използващи C / AL код за внос на необходимите за настройка на масите.

“——————————————————————————————————————————————————

traducció de suport: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft Dynamics NAV – Com transferir les funcions i els inicis de sessió d’Active Directory Un A Un altre

Com migrar usuaris de AD1 per AD2.

Pas 1:

Obtenir SID per als usuaris i crear full de càlcul d’Excel amb l’estructura després de l’eliminació de qualsevol usuari que no necessiti.
1; d.d; S-1-5-21-2382639853-3500016515-3173335468-1144 i guardar com un arxiu CSV.
C: \ Users \ CRT> wmic UserAccount obtenir el nom, sid
Pas 2: Desar el fitxer CSV:

Deseu el fitxer com ‘navusers.csv’.
Pas 3: Deseu el fitxer a la carpeta Temp.

Deseu el fitxer a:
C: \ temp
Pas 4: Obriu SQL Server Management Studio i executeu el següent consulta SQL:

Seleccioneu la base de dades | Nova consulta | i enganxar el següent codi SQL.

Crear sqlusertmp Taula (int id, nom varchar (100), varchar sid (184))
GO

sqlusertmp BULK INSERT
D’ ‘c: \ temp \ navusers.csv’
AMB
(
FIELDTERMINATOR = ‘;’,
ROWTERMINATOR = ‘\ n’
)
GO

Seleccionar * de sqlusertmp
GO

La persona INT @RowCount
SET @RowCount = (SELECT COUNT (id) de sqlusertmp)

La persona INT @I
La persona INT @USER

SET @I = 1
SET @USER = 0

MENTRE (@I <= @RowCount)
COMENÇAMENT

La persona VARCHAR @Name (100), @sid VARCHAR (184)

SELECT @ name = nom, @sid = sid DE sqlusertmp WHERE id = @I

SI (SELECT COUNT (*) a partir de [Windows Login] on [SID] = @sid) = 0
INSERT INTO [Inici de sessió de Windows] ([SID]) valors (@sid);

SET @USER = 1 + @USER

SET @I = 1 + @I
FINAL
IMPRIMIR @USER
DROP sqlusertmp TAULA

Això crearà el ‘Windows Login’ per als usuaris d’acord amb el fitxer CSV creat en els passos anteriors.
Pas 5: Crear Informes / Codeunits per exportar dades de configuració i d’importació.

Crear els objectes usant codi C / A per importar les taules de configuració requerits.

“——————————————————————————————————————————————————

Support hubad: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft Dynamics NAV – Unsaon Pagbalhin Tahas ug mga Logins Gikan sa Usa ka Aktibo Directory Sa Laing

Unsa nga paagi sa molalin tiggamit gikan sa AD1 ngadto sa AD2.

Lakang 1:

Get Sid alang sa mga tiggamit ug sa paghimo sa Excel Sheet uban sa mosunod nga istruktura human sa pagwagtang sa bisan unsa nga mga tiggamit dili kamo nagkinahanglan.
1; d.d; S-1-5-21-2382639853-3500016515-3173335468-1144 ug sa pagluwas sa ingon nga usa ka .CSV file.
P: \ Users \ CRT> wmic useraccount og ngalan, Sid
Lakang 2: Luwasa ang CSV File:

Luwasa ang file sa ‘navusers.csv’.
Lakang 3: Luwasa ang file sa kaswal Folder.

Luwasa ang file sa:
P: \ kaswal
Lakang 4: Open SQL Server Management Studio ug Run sa mosunod nga SQL pangutana:

Pagpili sa Database | Bag-ong pangutana | ug Paste ang mosunod nga SQL.

Paghimo Table sqlusertmp (id int, ang ngalan sa varchar (100), Sid varchar (184))
GO

Bulk sal-ot sqlusertmp
GIKAN ‘c: \ kaswal \ navusers.csv’
SA
(
FIELDTERMINATOR = ‘;’,
ROWTERMINATOR = ‘\ n’
)
GO

Pagpili gikan sa sqlusertmp
GO

IPAHAYAG @RowCount Int
SET @RowCount = (pinili nga COUNT (id) GIKAN sqlusertmp)

IPAHAYAG @I Int
IPAHAYAG @USER Int

SET @I = 1
SET @USER = 0

SAMTANG (@I <= @RowCount)
MAGSUGOD

IPAHAYAG @name VARCHAR (100), @sid VARCHAR (184)

Pinili nga @name = ngalan, @sid = Sid GIKAN sqlusertmp DIIN id = @I

KON (pinili nga COUNT (*) gikan sa [Windows Login] DIIN [Sid] = @sid) = 0
Sal-ot ngadto [Windows Login] ([Sid]) mga prinsipyo (@sid);

SET @USER = @USER + 1

SET @I = @I + 1
KATAPUSAN
PRINT @USER
Drop TALAAN sqlusertmp

Kini sa pagmugna sa ‘Windows Login’ alang sa mga tiggamit sumala sa CSV file gibuhat sa miaging mga lakang.
Lakang 5: Paghimo taho / Codeunits sa export ug data import setup.

Paghimo sa mga butang sa paggamit sa C / AL code-import sa mga gikinahanglan nga mga lamesa setup.

“——————————————————————————————————————————————————

Support kumasulira: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft Mphamvu NAV pofika – Kodi kusamutsa Udindo ndi Logins Kuchokera Directory wina yogwira ntchito ina

Kodi amasamukira owerenga ku AD1 kuti AD2.

Gawo 1:

Pezani SID owerenga ndi kulenga kupambana pepala ndi kapangidwe kotsatira kuchotsa owerenga aliyense mulibe amafuna.
1; d.d; S-1-5-21-2382639853-3500016515-3173335468-1144 ndi kupulumutsa ngati wapamwamba .CSV.
C: \ Ogwiritsa \ crt> wmic useraccount dzina, sid
Gawo 2: Pulumutsani CSV Buku:

Sungani wapamwamba monga ‘navusers.csv.
Gawo 3: Pulumutsani file mu aganyu Foda.

Sungani file mu:
C: \ aganyu
Gawo 4: Open SQL Server Management situdiyo ndi kuthamanga Zotsatirazi SQL akafufuzidwe:

Sankhani Nawonso achichepere | Latsopano akafufuzidwe | ndi kumata zomwe SQL zotsatirazi.

Pangani Table sqlusertmp (dwe Int, dzina varchar (100), sid varchar (184))
YOTHETSERA

Chochuluka Ikani sqlusertmp
Kuchokera m’ma: \ aganyu \ navusers.csv ‘
NDI
(
FIELDTERMINATOR = ”,
ROWTERMINATOR = ‘\ n’
)
YOTHETSERA

Sankhani kuchokera sqlusertmp
YOTHETSERA

Lengezani @RowCount Int
Ikani @RowCount = (Sankhani COUNT (dwe) KWA sqlusertmp)

Lengezani @I Int
Lengezani @USER Int

Khalani @I = 1
Khalani @USER = 0

PAMENE (@I <= @RowCount)
YAMBA

Lengezani @name VARCHAR (100), @sid VARCHAR (184)

Sankhani @name = dzina, @sid = sid KWA sqlusertmp KUMENE dwe = @I

NGATI (Sankhani COUNT (*) kuchokera [Windows Malowedwe] KODI [SID] = @sid) = 0
Ikani MU [Windows Malowedwe] ([SID]) makhalidwe (@sid);

Ikani @USER = @USER + 1

Ikani @I = @I + 1
TSIRIZA
Sindikizani @USER
Dontho MITU sqlusertmp

Izi analenga ‘Windows Malowedwe’ owerenga monga mwa CSV wapamwamba analenga mayendedwe m’mbuyomu.
Gawo 5: Pangani Malipoti / Codeunits kuti katundu ndi deta nji khwekhwe.

Pangani zinthu pogwiritsa ntchito C / AL malamulo kugula magome chofunika khwekhwe.

“——————————————————————————————————————————————————

支持翻译:http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
的Microsoft Dynamics NAV – 如何转移角色和登录用户从一个活动目录复制到另一个

如何将用户迁移从AD1到AD2。

步骤1:

获取SID为用户和删除您不需要任何用户创建后,Excel工作表,其结构如下。
1,D.D; S-1-5-21-2382639853-3500016515-3173335468-1144并另存为.csv文件。
C:\用户\ CRT> WMIC useraccount得到名称,SID
第2步:保存CSV文件:

将文件另存为“navusers.csv”。
第3步:保存在Temp文件夹中的文件。

保存在文件中:
C:\ TEMP
第4步:打开SQL Server Management Studio并运行以下SQL查询:

选择数据库|新建查询|并粘贴以下SQL。

创建表sqlusertmp(ID INT,VARCHAR名(100)SID为varchar(184))

BULK INSERT sqlusertmp
FROM’C:\ TEMP \ navusers.csv“
WITH

FIELDTERMINATOR =“;”,
ROWTERMINATOR =’\ n’

从sqlusertmp *

DECLARE @RowCount INT
SET @RowCount =(SELECT COUNT(ID)FROM sqlusertmp)

DECLARE @I INT
DECLARE @USER INT

SET @I = 1
SET @USER = 0

WHILE(@I <= @RowCount)
开始

DECLARE @name VARCHAR(100),@sid VARCHAR(184)

SELECT @name =名称,@sid = SID从sqlusertmp WHERE ID = @I

IF(从[Windows登录的] SELECT COUNT(*)WHERE [SID] = @sid)= 0
INSERT INTO的[Windows登录]([SID])的值(@sid);

SET @USER = @USER + 1

SET @I = @I + 1
结束
PRINT @USER
DROP TABLE sqlusertmp

这将按照前面的步骤中创建的CSV文件创建“的Windows登录”的用户。
第5步:创建报告/ CODEUNITS导出和导入设置数据。

创建一个使用C / AL代码导入需要设置表的对象。

“——————————————————————————————————————————————————

支持翻譯:http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
的Microsoft Dynamics NAV – 如何轉移角色和登錄用戶從一個活動目錄複製到另一個

如何將用戶遷移從AD1到AD2。

步驟1:

獲取SID為用戶和刪除您不需要任何用戶創建後,Excel工作表,其結構如下。
1,D.D; S-1-5-21-2382639853-3500016515-3173335468-1144並另存為.csv文件。
C:\用戶\ CRT> WMIC useraccount得到名稱,SID
第2步:保存CSV文件:

將文件另存為“navusers.csv”。
第3步:保存在Temp文件夾中的文件。

保存在文件中:
C:\ TEMP
第4步:打開SQL Server Management Studio並運行以下SQL查詢:

選擇數據庫|新建查詢|並粘貼以下SQL。

創建表sqlusertmp(ID INT,VARCHAR名(100)SID為varchar(184))

BULK INSERT sqlusertmp
FROM’C:\ TEMP \ navusers.csv“
WITH

FIELDTERMINATOR =“;”,
ROWTERMINATOR =’\ n’

從sqlusertmp *

DECLARE @RowCount INT
SET @RowCount =(SELECT COUNT(ID)FROM sqlusertmp)

DECLARE @I INT
DECLARE @USER INT

SET @I = 1
SET @USER = 0

WHILE(@I <= @RowCount)
開始

DECLARE @name VARCHAR(100),@sid VARCHAR(184)

SELECT @name =名稱,@sid = SID從sqlusertmp WHERE ID = @I

IF(從[Windows登錄的] SELECT COUNT(*)WHERE [SID] = @sid)= 0
INSERT INTO的[Windows登錄]([SID])的值(@sid);

SET @USER = @USER + 1

SET @I = @I + 1
結束
PRINT @USER
DROP TABLE sqlusertmp

這將按照前面的步驟中創建的CSV文件創建“的Windows登錄”的用戶。
第5步:創建報告/ CODEUNITS導出和導入設置數據。

創建一個使用C / AL代碼導入需要設置表的對象。

“——————————————————————————————————————————————————

Traduction: Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft dinamica Nav – How To Traslocate putenza e Logins Da One Tempo Directory To N’àutra

How to migrate utilizatori da AD1 AD2 a.

Passu 1:

Get SID di patti è creà liata Amministrazione cù i servizii di dati dopu à caccià ogni utilizatori voi nun hannu bisognu.
1; d.d; S-1-5-21-2382639853-3500016515-3173335468-1144 e sarvari comu un schedariu .CSV.
C: \ Users \ CRT> wmic useraccount arrivare nomu, S sid
Passu 2: Cantu di u schedariu CSV:

Fiera di u schedariu comu ‘navusers.csv’.
Step 3: Cantu di u schedariu in la borsa Temp.

Fiera di u schedariu in:
C: \ senzor
Step 4: Open SQL Server Management Studio e Run i servizii di dati Query:

Selezziunà u Archivio | New Query | e temi i servizii di dati.

Crea un Table sqlusertmp (id & tram, nomu varchar (100), S sid varchar (184))
GO

Nùcliu sqlusertmp inserisci
DA ‘c’: \ Niello \ navusers.csv ‘
WITH
(
FIELDTERMINATOR = ‘:’,
ROWTERMINATOR = ‘\ n’
)
GO

Selezziunà * da sqlusertmp
GO

Cuntaraghju a @RowCount BERINI
SET @RowCount = (Scegli u conte (Zone) DA sqlusertmp)

Cuntaraghju a @I BERINI
Cuntaraghju a @USER BERINI

SET @I = 1
SET @USER = 0

STUNNING (@I <= @RowCount)
BEGIN

Cuntaraghju a @name VARCHAR (100), @sid VARCHAR (184)

Scegli @name = nomu, @sid = S sid DA sqlusertmp WHERE lang = @I

IF (Count Scegli la (*) da [Windows Adelina] WHERE [SID] = @sid) = 0
Inserisci rimettu [Windows Adelina] ([SID]) valori (@sid);

SET @USER = @USER + 1

SET @I = @I + 1
Fini
PRINT @USER
GOCCIA PASQUALICHIO sqlusertmp

Stu vi creà u ‘Windows Adelina’ di u utilizatori secondu à u schedariu CSV creatu in u passu di nanzu.
Step 5: Criati un Rivista / Codeunits à olive è di dati installazione impurtazioni.

Creà u uggetti usannu C codice / AL à impurtà u tavule installazione nicissarii.

“——————————————————————————————————————————————————

Podrška prijevod: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft Dynamics NAV – Kako to Prijenos uloga i prijave od One Active Directory u drugu

Kako to migrirati korisnike AD1 na AD2.

Korak 1:

Uzmite SID za korisnike i stvoriti Excel list sa sljedećom strukturom nakon uklanjanja bilo kojeg korisnika ne zahtijevaju.
1; d.d., S-1-5-21-2382639853-3500016515-3173335468-1144 i spremiti kao .csv datoteku.
C: \ Users \ crt> wmic useraccount dobili ime, sid
Korak 2: Spremite CSV datoteku:

Spremite datoteku kao ‘navusers.csv’.
Korak 3: Spremite datoteku u privremenu mapu.

Spremite datoteku na:
C: \ temp
Korak 4: Otvoreno SQL Server Management Studio i pokrenite sljedeću SQL upita:

Odaberite bazu podataka | Novi upit | i zalijepite sljedeći SQL.

Napravite tablicu sqlusertmp (id int, naziv varchar (100) Sid varchar (184))
IĆI

BULK INSERT sqlusertmp
IZ ‘C: \ temp \ navusers.csv’
S
(
FIELDTERMINATOR = ”,
ROWTERMINATOR = ‘\ n’
)
IĆI

SELECT * FROM sqlusertmp
IĆI

IZJAVLJUJETE @RowCount INT
SET @RowCount = (SELECT COUNT (id) iz sqlusertmp)

IZJAVLJUJETE @I INT
IZJAVLJUJETE @USER INT

SET @I = 1
SET @USER = 0

DOK (@I <= @RowCount)
POČETI

IZJAVLJUJETE @NAME varchar (100), @sid VARCHAR (184)

SELECT @NAME = ime, @sid = sid OD sqlusertmp GDJE id = @I

IF (SELECT COUNT (*) iz [Windows Prijava] gdje je [SID] = @sid) = 0
INSERT INTO [prijavu na Windows] ([SID]) vrijednosti (@sid);

SET @USER = @USER + 1

SET @I = @I + 1
KRAJ
PRINT @USER
KAP TABLICA sqlusertmp

To će stvoriti ‘Windows Prijava “”za korisnike u skladu s CSV datoteke stvorene u prethodnim koracima.
Korak 5: Stvaranje izvješća / Codeunits za izvoz i uvoz podataka o postavljanju.

Izrada predmeta pomoću C / AL kodu uvesti potrebne za postavljanje stolova.

“——————————————————————————————————————————————————

Support oversættelse: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft Dynamics NAV – Sådan Transfer Roller og Logins fra en Active Directory til en anden

Sådan migrerer brugere fra AD1 til AD2.

Trin 1:

Hent SID for brugere og skabe Excel-ark med følgende struktur efter fjernelse nogen brugere, du ikke har brug for.
1, d.d, S-1-5-21-2382639853-3500016515-3173335468-1144 og gemme som en .csv-fil.
C: \ Brugere \ crt> wmic Brugerkonto få navn, sid
Trin 2: Gem CSV-fil:

Gem filen som “”navusers.csv«.
Trin 3: Gem filen i mappen Temp.

Gem filen på:
C: \ temp
Trin 4: Åbn SQL Server Management Studio og køre følgende SQL Query:

Vælg Database | New Query | og indsæt følgende SQL.

Opret tabel sqlusertmp (id int, navn varchar (100), sid varchar (184))

BULK INSERT sqlusertmp
FRA ‘c: \ temp \ navusers.csv’
MED
(
FIELDTERMINATOR = ‘ «,
ROWTERMINATOR = ‘\ n’
)

Vælg * fra sqlusertmp

ERKLÆRER @RowCount INT
SET @RowCount = (SELECT COUNT (id) FROM sqlusertmp)

ERKLÆRER @I INT
ERKLÆRER @USER INT

SET @I = 1
SET @USER = 0

MENS (@I <= @RowCount)
BEGYNDE

ERKLÆRER @name VARCHAR (100), @sid VARCHAR (184)

SELECT @name = navn, @sid = sid FRA sqlusertmp WHERE id = @I

IF (SELECT COUNT (*) fra [Windows Login] HVOR [SID] = @sid) = 0
INSERT INTO [Windows Login] ([SID]) værdier (@sid);

SET @USER = @USER + 1

SET @I = @I + 1
ENDE
PRINT @USER
DROP TABLE sqlusertmp

Dette vil skabe den “”Windows Login”” for de brugere i henhold til CSV fil oprettet i de foregående trin.
Trin 5: Opret rapporter / Kodeenhed at eksportere og opsætning import af data.

Opret objekter ved hjælp af C / AL-kode for at importere de nødvendige setup tabeller.

“——————————————————————————————————————————————————

Ondersteuning vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft Dynamics NAV – How To Rollen en Logins Overboekingen van een Active Directory naar een andere

Hoe om gebruikers te migreren van AD1 tot AD2.

Stap 1:

Krijg SID voor de gebruikers en het creëren van Excel sheet met de volgende structuur na eventuele gebruikers die u niet nodig te verwijderen.
1; d.d, S-1-5-21-2382639853-3500016515-3173335468-1144 en opslaan als een CSV-bestand.
C: \ Users \ crt> wmic gebruikersaccount krijgen naam, sid
Stap 2: Sla het CSV-bestand:

Sla het bestand op als ‘navusers.csv’.
Stap 3: Sla het bestand in de map Temp.

Sla het bestand in:
C: \ temp
Stap 4: Open SQL Server Management Studio en voer de volgende SQL-query:

Selecteer de Database | New Query | en plak de volgende SQL.

Maak een Tabel sqlusertmp (id int, naam varchar (100), sid varchar (184))
GAAN

BULKTUSSENVOEGSEL sqlusertmp
FROM ‘c: \ temp \ navusers.csv’
MET
(
FIELDTERMINATOR = ‘;’,
ROWTERMINATOR = ‘\ n’
)
GAAN

Select * from sqlusertmp
GAAN

VERKLAREN @RowCount INT
SET @RowCount = (SELECT COUNT (id) FROM sqlusertmp)

VERKLAREN hIk INT
VERKLAREN @USER INT

SET hIk = 1
SET @USER = 0

TERWIJL (hIk <= @RowCount)
BEGINNEN

VERKLAREN @name VARCHAR (100), @sid VARCHAR (184)

SELECT @name = naam, @sid = sid FROM sqlusertmp WHERE id = hIk

IF (select count (*) van [Windows Login] WHERE [SID] = @sid) = 0
INSERT INTO [Windows Login] ([SID]) waarden (@sid);

SET @USER = @USER + 1

SET hIk = hIk + 1
EINDE
PRINT @USER
DROP TABLE sqlusertmp

Dit zal de ‘Windows Login’ te creëren voor de gebruikers op basis van het CSV-bestand aangemaakt in de vorige stappen.
Stap 5: Maak rapporten / codeunits om de invoer setup gegevens te exporteren en.

Maak de objecten met behulp van C / AL-code om de vereiste setup tabellen te importeren.

“——————————————————————————————————————————————————

Podpora překladu: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft Dynamics NAV – Jak přenést role a přihlašovacích údajů z jednoho Active Directory Další

Jak k migraci uživatelů z AD1 do AD2.

Krok 1:

Získat SID pro uživatele a vytvářet Excel list s následující strukturou po odstranění jakékoliv uživatele, které nevyžadují.
1; d.d S-1-5-21-2382639853-3500016515-3173335468-1144 a uložit do souboru CSV.
C: \ Users \ crt> WMIC useraccount dostat jméno, sid
Krok 2: Uložit soubor ve formátu CSV:

Uložte soubor jako “”navusers.csv””.
Krok 3: Uložte soubor ve složce Temp.

Uložte soubor v:
C: \ temp
Krok 4: Otevřete SQL Server Management Studio a spusťte následující SQL dotaz:

Vyberte databáze | Nový dotaz | a vložte následující SQL.

Vytvoření tabulky sqlusertmp (id int, název varchar (100) Sid varchar (184))
JÍT

BULK INSERT sqlusertmp
Z ‘C: \ Temp \ navusers.csv “”
S
(
FIELDTERMINATOR = ‘,’,
ROWTERMINATOR = ‘\ n’
)
JÍT

Select * from sqlusertmp
JÍT

DECLARE @ PočetŘádků INT
SET @ PočetŘádků = (SELECT COUNT (id) FROM sqlusertmp)

DECLARE @i INT
DECLARE @USER INT

SET @I = 1
SET @USER = 0

While (@I <= @ PočetŘádků)
ZAČÍT

DECLARE @NAME VARCHAR (100), @sid VARCHAR (184)

SELECT @NAME = název, @sid = sid FROM sqlusertmp WHERE id = @I

IF (SELECT COUNT (*) od [Windows Login] kde [SID] = @sid) = 0
INSERT INTO [Windows Login] ([SID]) hodnoty (@sid);

SET @USER = @USER + 1

SET @I = @I + 1
KONEC
TISK @USER
DROP TABLE sqlusertmp

Tím se vytvoří “”Windows Login”” pro uživatele podle souboru CSV vytvořený v předchozích krocích.
Krok 5: Tvorba sestav / Codeunits pro export a import dat nastavení.

Vytvořit objekty pomocí C / AL kód importovat požadované nastavení tabulek.

“——————————————————————————————————————————————————

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft Dynamics NAV – How To Transfer Roles and Logins From One Active Directory To Another

How to migrate users from AD1 to AD2.

Step 1:

Get SID for users and create Excel sheet with the following structure after removing any users you do not require.
1;d.d;S-1-5-21-2382639853-3500016515-3173335468-1144 and save as a .CSV file.
C:\Users\crt>wmic useraccount get name, sid
Step 2: Save the CSV File:

Save the file as ‘navusers.csv’.
Step 3: Save the file in the Temp Folder.

Save the file in:
C:\temp
Step 4: Open SQL Server Management Studio and Run the Following SQL Query:

Select the Database | New Query | and paste the following SQL.

Create Table sqlusertmp (id int, name varchar(100),sid varchar(184))
GO

BULK INSERT sqlusertmp
FROM ‘c:\temp\navusers.csv’
WITH
(
FIELDTERMINATOR = ‘;’,
ROWTERMINATOR = ‘\n’
)
GO

Select * from sqlusertmp
GO

DECLARE @RowCount INT
SET @RowCount = (SELECT COUNT(id) FROM sqlusertmp)

DECLARE @I INT
DECLARE @USER INT

SET @I = 1
SET @USER = 0

WHILE (@I <= @RowCount)
BEGIN

DECLARE @name VARCHAR(100), @sid VARCHAR(184)

SELECT @name = name, @sid = sid FROM sqlusertmp WHERE id = @I

IF(SELECT COUNT(*) from [Windows Login] WHERE [SID] = @sid) = 0
INSERT INTO [Windows Login] ([SID]) values (@sid);

SET @USER = @USER + 1

SET @I = @I + 1
END
PRINT @USER
DROP TABLE sqlusertmp

This will create the ‘Windows Login’ for the users according to the CSV file created in the previous steps.
Step 5: Create Reports/Codeunits to export and import setup data.

Create the objects using C/AL code to import the required setup tables.

“——————————————————————————————————————————————————

Subteno traduko: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft Dynamics NAV – Kiel Translokigi Roloj kaj logins De Unu Active Directory al alia

Kiel migri uzantojn de AD1 al AD2.

Paŝo 1:

Akiri SID por uzantoj kaj krei Excel folio kun la sekva strukturo post forigi ajnan uzantoj ne postulas.
1; d.d; S-1-5-21-2382639853-3500016515-3173335468-1144 kaj savi kiel CSV-dosiero.
C: \ Uzantoj \ crt> wmic useraccount ricevi nomon, sid
Paŝo 2: Savu la CSV Dosiero:

Savi la dosiero ‘navusers.csv’.
Paŝo 3: Konservu la dosieron en la Temp Dosierujo.

Savi la dosieron en:
C: \ temp
Paŝo 4: Malferma SQLa Servilo Management Studio kaj Kuru La Sekva SQL Query:

Elekti la Datumbazo | Nova Query | kaj gluu la sekvan SQL.

Krei Tablo sqlusertmp (id int, nomo varchar (100), sid varchar (184))
GO

BULK INSERT sqlusertmp
FROM ‘c: \ temp \ navusers.csv’
KUN
(
FIELDTERMINATOR = ‘;’,
ROWTERMINATOR = ‘\ n’
)
GO

Elektu * de sqlusertmp
GO

Rakontu @RowCount INT
SET @RowCount = (SELECT COUNT (id) FROM sqlusertmp)

Rakontu @I INT
Rakontu @USER INT

SET @I = 1
SET @USER = 0

DUM (@I <= @RowCount)
BEGIN

Rakontu @name VARCHAR (100), @sid VARCHAR (184)

ELEKTU @name = nomo, @sid = sid FROM sqlusertmp KIE id = @I

IF (SELECT COUNT (*) de [Vindozo Salutnomo] KIE [SID] = @sid) = 0
INSERT INTO [Vindozo Salutnomo] ([SID]) valoroj (@sid);

SET @USER = @USER + 1

SET @I = @I + 1
FINO
PRINT @USER
DROP TABLE sqlusertmp

Tio kreos la ‘Windows Salutnomo’ por la uzantoj laŭ la CSVa dosiero kreita en la antaŭaj paŝoj.
Paŝo 5: Krei Raportoj / Codeunits eksporti kaj importi agordo datumoj.

Krei la objektoj uzante C / AL kodo importi la postulata agordo tabloj.

“——————————————————————————————————————————————————

Tõlkimise toetamise: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft Dynamics NAV – Kuidas kanda rollid ja Login’id From One Active Directory teisele

Kuidas rännata kasutajate AD1 et AD2.

Samm 1:

Saada SID kasutajatele ja luua Exceli tabelis mille struktuur on järgmine pärast eemaldamist kasutajad, ei ole vaja.
1; d, d; S-1-5-21-2382639853-3500016515-3173335468-1144 ja salvestada .csv faili.
C: \ Users \ CRT> wmic kasutajakonto saada nimi, sid
Samm 2: Säästa CSV:

Salvesta fail kui “”navusers.csv””.
Samm 3: Salvesta fail Temp kausta.

Salvesta fail:
C: \ temp
Samm 4: Avatud SQL Server Management Studio ja käivitage järgmine SQL Query:

Vali Database | New Query | ja kleebi järgmine SQL.

Tabeli loomine sqlusertmp (id int, nimi varchar (100), Sid varchar (184))
GO

Lahtiselt sisestada sqlusertmp
FROM “”c: \ temp \ navusers.csv””
KOOS
(
FIELDTERMINATOR = “”;””
ROWTERMINATOR = “”\ n””
)
GO

Valige * alates sqlusertmp
GO

KINNITAN @RowCount INT
SET @RowCount = (SELECT COUNT (id) FROM sqlusertmp)

KINNITAN @I INT
KINNITAN @USER INT

SET @I = 1
SET @USER = 0

While (@I <= @RowCount)
BEGIN

KINNITAN @name varchar (100), @sid varchar (184)

VALI @name = nimi, @sid = sid alates sqlusertmp kus id = @I

IF (SELECT COUNT (*) alates [Windows Login] kus [SID] = @sid) = 0
Lisada [Windows Login] ([SID]) väärtused (@sid);

SET @USER = @USER + 1

SET @I = @I + 1
LÕPP
PRINT @USER
DROP TABLE sqlusertmp

See loob “”Windows sisselogimine”” kasutajate jaoks vastavalt CSV loodud eelnevaid samme.
Samm 5: Loo aruanded / Codeunits ekspordi ja impordi setup andmeid.

Loo objekte, kasutades C / AL-kood importida vajaliku seadistuse tabelid.

“——————————————————————————————————————————————————

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft dynamics nav – Paano Upang Ilipat Tungkulin at Mga Pag-login Mula One Active Directory Upang Ang isa pang

Paano upang i-migrate ang mga gumagamit mula Ad1 sa Ad2.

Hakbang 1:

Kumuha SID para sa mga gumagamit at lumikha ng Excel sheet na may mga sumusunod na istraktura pagkatapos na alisin ang anumang mga gumagamit ay hindi mo na nangangailangan.
1; d.d; S-1-5-21-2382639853-3500016515-3173335468-1144 at i-save bilang CSV file.
C: \ Users \ crt> WMIC useraccount makakuha pangalan, sid
Hakbang 2: I-save ang CSV File:

I-save ang file bilang ‘navusers.csv’.
Hakbang 3: I-save ang file sa Temp Folder.

I-save ang file sa:
C: \ temp
Hakbang 4: Buksan ang SQL Server Management Studio at Patakbuhin ang Sinusundan SQL Query:

Piliin ang Database | New Query | at ilagay ang sumusunod na SQL.

Gumawa ng mesa sqlusertmp (id int, pangalan varchar (100), sid varchar (184))
GO

BULK INSERT sqlusertmp
FROM ‘c: \ temp \ navusers.csv’
MAY
(
FIELDTERMINATOR = ‘;’,
ROWTERMINATOR = ‘\ n’
)
GO

Piliin * mula sa sqlusertmp
GO

IPAHAYAG @RowCount INT
SET @RowCount = (PUMILI COUNT (id) FROM sqlusertmp)

IPAHAYAG @I INT
IPAHAYAG @USER INT

SET @I = 1
SET @USER = 0

HABANG (@I <= @RowCount)
BEGIN

IPAHAYAG @name VARCHAR (100), @sid VARCHAR (184)

SELECT @name = pangalan, @sid = sid FROM sqlusertmp SAAN id = @I

KUNG (PUMILI COUNT (*) mula sa [Windows Login] WHERE [SID] = @sid) = 0
INSERT INTO [Windows Login] ([SID]) na mga halaga (@sid);

SET @USER = @USER + 1

SET @I = @I + 1
END
PRINT @USER
Drop TALAAN sqlusertmp

Ito ay bubuo ng ‘Windows Login’ para sa mga gumagamit ayon sa CSV file na nilikha sa nakaraang hakbang.
Hakbang 5: Gumawa ng Ulat / Codeunits i-export at import ng data setup.

Lumikha ng mga bagay gamit ang C / AL code upang i-import ang mga kinakailangang mga talahanayan setup.

“——————————————————————————————————————————————————

Tuki käännös: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft Dynamics NAV – miten siirtää roolit ja kirjautumiset From One Active Directory toiseen

Miten siirtää käyttäjiä AD1 ja AD2.

Vaihe 1:

Hanki SID käyttäjille ja luoda Excel-taulukko, joka koostuu seuraavasti jälkeen poistamalla käyttäjiä et tarvitse.
1, d, d, S-1-5-21-2382639853-3500016515-3173335468-1144 ja tallentaa .CSV-tiedostoon.
C: \ Users \ crt> wmic useraccount saada nimi, sid
Vaihe 2: Tallenna CSV File:

Tallenna tiedosto “”navusers.csv””.
Vaihe 3: Tallenna tiedosto Temp-kansion.

Tallenna tiedosto:
C: \ temp
Vaihe 4: Avaa SQL Server Management Studio ja suorita seuraava SQL Query:

Valitse Database | Uusi kysely | ja liitä seuraava SQL.

Luo Taulukko sqlusertmp (id int, nimi varchar (100), sid varchar (184))
MENNÄ

BULK INSERT sqlusertmp
FROM “”c: \ temp \ navusers.csv ‘
KANSSA
(
FIELDTERMINATOR = ‘;’,
ROWTERMINATOR = ‘\ n’
)
MENNÄ

Valitse * alkaen sqlusertmp
MENNÄ

ILMOITTAA @RowCount INT
SET @RowCount = (SELECT COUNT (id) FROM sqlusertmp)

ILMOITTAA @I INT
ILMOITTAA @USER INT

SET @I = 1
SET @USER = 0

KUN (@I <= @RowCount)
ALKAA

ILMOITTAVAT @name VARCHAR (100), @sid VARCHAR (184)

SELECT @name = nimi, @sid = sid FROM sqlusertmp WHERE id = @I

IF (SELECT COUNT (*) alkaen [Windows Tulo] jossa [SID] = @sid) = 0
INSERT INTO [Windows Tulo] ([SID]) arvot (@sid);

SET @USER = @USER + 1

SET @I = @I + 1
END
TULOSTA @USER
DROP TAULUKKO sqlusertmp

Tämä luo “”Windows Tulo”” käyttäjille mukaan CSV-tiedoston luotu edellisessä vaiheessa.
Vaihe 5: Luo raportit / Codeunits viedä ja tuoda asetustiedot.

Luo objekteja C / AL-koodin tuoda tarvittava setup taulukoita.

“——————————————————————————————————————————————————

Traduction de soutien: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft Dynamics NAV – Comment transférer des rôles et Logins De Un Active Directory Pour un autre

Comment migrer les utilisateurs de AD1 à AD2.

Étape 1:

Obtenez SID pour les utilisateurs et de créer une feuille Excel avec la structure suivante après avoir retiré tous les utilisateurs que vous ne avez pas besoin.
1; d.d; S-1-5-21-2382639853-3500016515-3173335468-1144 et enregistrer sous forme de fichier .csv.
C: \ Users \ crt> wmic useraccount obtenir le nom, sid
Étape 2: Enregistrer le fichier CSV:

Enregistrez le fichier sous ‘navusers.csv’.
Étape 3: Enregistrez le fichier dans le dossier Temp.

Enregistrez le fichier dans:
C: \ temp
Etape 4: Ouvrez SQL Server Management Studio et exécuter la requête SQL suivante:

Sélectionnez la base de données | Nouvelle requête | et coller l’instruction SQL suivante.

Créer un tableau sqlusertmp (id int, nom varchar (100), sid varchar (184))
ALLER

BULK INSERT sqlusertmp
FROM ‘c: \ temp \ navusers.csv’
AVEC
(
FIELDTERMINATOR = ‘;’,
ROWTERMINATOR = ‘\ n’
)
ALLER

Select * from sqlusertmp
ALLER

DECLARE @RowCount INT
SET @RowCount = (SELECT COUNT (id) FROM sqlusertmp)

DECLARE @I INT
DECLARE @USER INT

SET @I = 1
SET @USER = 0

WHILE (@I <= @RowCount)
COMMENCER

DECLARE @name VARCHAR (100), @sid VARCHAR (184)

SELECT @name = nom, @sid = sid DE sqlusertmp WHERE id = @I

IF (SELECT COUNT (*) à partir de [Windows Connexion] WHERE [SID] = @sid) = 0
INSERT INTO [connexion Windows] ([SID]) les valeurs (@sid);

SET @USER = @USER + 1

SET @I = @I + 1
FIN
PRINT @USER
DROP TABLE sqlusertmp

Cela va créer le «connexion Windows» pour les utilisateurs en fonction du fichier CSV créé dans les étapes précédentes.
Étape 5: Créer des rapports / Codeunits à l’exportation et les données de configuration d’importation.

Créer les objets à l’aide du code C / AL pour importer les tables de configuration nécessaires.

“——————————————————————————————————————————————————

Stipe oersetting: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft Dynamics NAV – How To Transfer Rollen en Ynlogge Fan Ien Active Directory To Another

How to migrate brûkers út AD1 nei AD2.

Stap 1:

Get SID foar brûkers en meitsje Excel sheet mei de neikommende struktuer nei fuortheljen alle brûkers dy net nedich.
1; d.d; S-1-5-21-2382639853-3500016515-3173335468-1144 en bewarje as .csv triem.
C: \ Users \ crt> wmic useraccount krije namme, Sid
Stap 2: Bewarje de CSV Ofbyld:

Bewarje de triem ‘navusers.csv’.
Stap 3: Bewarje it bestân yn de Temp map.

Bewarje de triem yn:
C: \ temp
Stap 4: Iepen SQL Server Management Studio en Run de folgjende SQL Query:

Selektearje de Database | Nij Query | en plak de folgjende SQL.

Create Table sqlusertmp (id int, namme varchar (100), Sid varchar (184))
GO

Bulk INSERT sqlusertmp
FROM ‘c: \ temp \ navusers.csv’
MEI
(
FIELDTERMINATOR = ‘;’,
ROWTERMINATOR = ‘\ n’
)
GO

Selektearje * út sqlusertmp
GO

Ferklearje @RowCount INT
SET @RowCount = (SELECT COUNT (id) FROM sqlusertmp)

Ferklearje @I INT
Ferklearje @USER INT

SET @I = 1
SET @USER = 0

Wylst (@I <= @RowCount)
BEGJINNE

Ferklearje @name VARCHAR (100), @sid VARCHAR (184)

SELECT @name = namme, @sid = sid FROM sqlusertmp WHERE id = @I

IF (SELECT COUNT (*) út [Windows Oanmeldingsnamme] WHERE [SID] = @sid) = 0
INSERT Into [Windows Oanmeldingsnamme] ([SID]) wearden (@sid);

SET @USER = @USER + 1

SET @I = @I + 1
EIN
PRINT @USER
DROP TABLE sqlusertmp

Dit sil meitsje de ‘Windows Oanmeldingsnamme’ foar de brûkers neffens de CSV- triem makke yn ‘e foarige stappen.
Stap 5: Create Reports / Codeunits te eksportearjen en ymportearjen opset gegevens.

Create de foarwerpen mei help fan C / AL koade te ymportearjen de ferplichte opset tabellen.

“——————————————————————————————————————————————————

Tradución Apoio: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft Dynamics NAV – Como descargar as funcións e logins Dun Active Directory para outro

Como migrar os usuarios de AD1 a AD2.

Paso 1:

Obter SID para usuarios e crear folla de Excel coa seguinte estrutura tras a eliminación de calquera usuario que non precisa.
1; d.d; S-1-5-21-2382639853-3500016515-3173335468-1144 e gardar como un arquivo .csv.
C: \ Users \ CRT> wmic useraccount obter o nome, Sid
Paso 2: Gardar o ficheiro CSV:

Garde o ficheiro como ‘navusers.csv’.
Paso 3: Garde o ficheiro no cartafol Temp.

Garde o ficheiro en:
C: \ Temp
Paso 4: Abre o SQL Server Management Studio e executa o seguinte SQL Query:

Seleccione a base de datos | Nova consulta | e pega o seguinte SQL.

Crear sqlusertmp Table (int id, nome VARCHAR (100), VARCHAR sid (184))
GO

sqlusertmp Bulk INSERT
FROM ‘c: \ Temp \ navusers.csv’
CON
(
FIELDTERMINATOR = ”,
RowTerminator = ‘\ n’
)
GO

Select * from sqlusertmp
GO

Declare @RowCount INT
SET @RowCount = (SELECT COUNT (id) FROM sqlusertmp)

Declare @I INT
Declare @USER INT

SET @I = 1
SET @USER = 0

Mentres (@I <= @RowCount)
BEGIN

Declare @ nome VARCHAR (100), @sid VARCHAR (184)

Seleccionar @name = nome, @sid = sid DE sqlusertmp WHERE id = @I

IF (SELECT COUNT (*) from [Windows Login] ONDE [SID] = @sid) = 0
INSERT INTO [login de Windows] ([SID]) valores (@sid);

SET @USER = @USER +1

SET @I = @I +1
END
@USER PRINT
Gota sqlusertmp TABLE

Isto creará o ‘login de Windows’ aos usuarios segundo o ficheiro CSV creado nas etapas anteriores.
Paso 5: Crear informes / Codeunits exportar e datos de configuración de importación.

Crear os obxectos usando código C / AP para descargar as táboas de configuración necesarios.

“——————————————————————————————————————————————————

მხარდაჭერა თარგმანი: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft Dynamics NAV – როგორ გადავიტანოთ როლები და Logins მდებარ ერთი Active Directory სხვა

როგორ მიგრაცია წევრებს AD1 to AD2.

ნაბიჯი 1:

მიიღეთ SID წევრებს და შექმნა Excel ფურცელი შემდეგი სტრუქტურა მოხსნის შემდეგ ნებისმიერი წევრებს არ მოითხოვს.
1; d.d; S-1-5-21-2382639853-3500016515-3173335468-1144 და შენახვა როგორც .CSV ფაილი.
C: \ Users \ crt> wmic useraccount მივიღებ სახელი, sid
ნაბიჯი 2: გადავარჩინოთ CSV ფაილი:

ფაილის შენახვა როგორც “”navusers.csv””.
ნაბიჯი 3: შენახვა ფაილი Temp Folder.

ფაილის შენახვა:
C: \ temp
ნაბიჯი 4: ღია SQL Server Management Studio და აწარმოებს შემდეგი SQL შეკითხვის:

აირჩიეთ მონაცემთა ბაზა | New შეკითხვის | და ჩასვით შემდეგი SQL.

შექმენით მაგიდა sqlusertmp (id int, სახელი varchar (100), sid varchar (184))
GO

BULK INSERT sqlusertmp
FROM “”c: \ temp \ navusers.csv””
WITH
(
FIELDTERMINATOR = ‘;’,
ROWTERMINATOR = ‘\ n’
)
GO

აირჩიეთ * from sqlusertmp
GO

განაცხადოს @RowCount INT
SET @RowCount = (SELECT COUNT (ID) sqlusertmp)

განაცხადოს @I INT
განაცხადოს @USER INT

SET @I = 1
SET @USER = 0

ხოლო (@I <= @RowCount)
დასაწყისი

განაცხადოს @name varchar (100), @sid varchar (184)

SELECT @name = სახელი, @sid = sid FROM sqlusertmp WHERE id = @I

IF (SELECT COUNT (*) საწყისი [Windows შესვლა] სადაც [SID] = @sid) = 0
INSERT INTO [Windows შესვლა] ([SID]) ღირებულებები (@sid);

SET @USER = @USER + 1

SET @I = @I + 1
დასასრული
PRINT @USER
DROP TABLE sqlusertmp

ეს შექმნის “”Windows შესვლა”” წევრებს მიხედვით CSV ფაილი შეიქმნა წინა ნაბიჯები.
ნაბიჯი 5: შექმნა ანგარიშები / Codeunits ექსპორტი და იმპორტი setup მონაცემები.

შექმნა ობიექტების გამოყენებით C / AL კოდი იმპორტი საჭირო setup მაგიდები.

“——————————————————————————————————————————————————

Unterstützung Übersetzung: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft Dynamics NAV – So übertragen Sie Rollen und Logins von einem Active Directory, um eine andere

Wie Benutzer von AD1 bis AD2 zu migrieren.

Schritt 1:

Erhalten Sie SID für Benutzer und erstellen Excel-Tabelle mit der folgenden Struktur nach alle Benutzer zu entfernen Sie nicht benötigen.
1; d.d; S-1-5-21-2382639853-3500016515-3173335468-1144 und speichern als CSV-Datei.
C: \ Benutzer \ crt> wmic Useraccount Namen bekommen, sid
Schritt 2: Die CSV-Datei speichern:

Speichern Sie die Datei als “”navusers.csv ‘.
Schritt 3: Speichern Sie die Datei im Temp-Ordner.

Speichern Sie die Datei in:
C: \ temp
Schritt 4: Öffnen Sie SQL Server Management Studio und die folgende SQL-Abfrage:

Wählen Sie die Datenbank | Neue Abfrage | und fügen Sie den folgenden SQL.

Tabelle erstellen sqlusertmp (id int, name varchar (100), sid varchar (184))
GEHEN

Bulk sqlusertmp
FROM ‘c: \ temp \ navusers.csv’
MIT
(
FIELDTERMINATOR = ‘;’,
ROWTERMINATOR = ‘\ n’
)
GEHEN

* Wählen Sie aus sqlusertmp
GEHEN

ERKLÄREN @RowCount INT
SET @RowCount = (SELECT COUNT (id) FROM sqlusertmp)

ERKLÄREN @I INT
ERKLÄREN @USER INT

SET @I = 1
SET @USER = 0

WHILE (@I <= @RowCount)
START

ERKLÄREN @name VARCHAR (100), @sid VARCHAR (184)

SELECT @name = name, @sid = sid FROM sqlusertmp WHERE id = @I

IF (SELECT COUNT (*) von [Windows-Login] WHERE [SID] = @sid) = 0
INSERT INTO [Windows-Login] ([SID]) Werte (@sid);

SET @USER = @USER + 1

SET @I = @I + 1
ENDE
PRINT @USER
DROP TABLE sqlusertmp

Dies wird die “”Windows-Anmeldung”” für die Benutzer nach der CSV-Datei in den vorherigen Schritten erstellt erstellen.
Schritt 5: Erstellen von Berichten / Codeunits zu exportieren und zu importieren Setup-Daten.

Erstellen Sie die Objekte C / AL-Code mit den erforderlichen Setup-Tabellen zu importieren.

“——————————————————————————————————————————————————

μετάφραση Υποστήριξη: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft Dynamics NAV – Πώς να μεταφέρετε Ρόλοι και Συνδέσεις Από ένα Active Directory Για άλλη

Πώς να μεταναστεύσουν χρήστες από AD1 να AD2.

Βήμα 1:

Πάρτε SID για τους χρήστες και να δημιουργήσει φύλλο Excel με την ακόλουθη δομή μετά την αφαίρεση τυχόν χρήστες που δεν χρειάζονται.
1? Δδ? S-1-5-21-2382639853-3500016515-3173335468-1144 και να αποθηκεύσετε ως αρχείο .csv.
C: \ Users \ CRT> wmic useraccount πάρει το όνομα, sid
Βήμα 2: Αποθηκεύστε το αρχείο CSV:

Αποθηκεύστε το αρχείο ως «navusers.csv».
Βήμα 3: Αποθηκεύστε το αρχείο στο φάκελο Temp.

Αποθηκεύστε το αρχείο σε:
C: \ temp
Βήμα 4: Διαχείριση Open SQL Server Studio και εκτελέστε την ακόλουθη SQL Ερώτημα:

Επιλέξτε τη βάση δεδομένων | Νέα Έρευνα | και επικολλήστε τον παρακάτω SQL.

Δημιουργία πίνακα sqlusertmp (id int, το όνομα varchar (100), SID varchar (184))
ΠΆΩ

BULK INSERT sqlusertmp
ΑΠΟ ‘c: \ temp \ navusers.csv »
ΜΕ
(
FIELDTERMINATOR = ‘?’,
ROWTERMINATOR = ‘\ n’
)
ΠΆΩ

Επιλέξτε * από sqlusertmp
ΠΆΩ

ΔΗΛΩΝΟΥΝ @RowCount INT
SET @RowCount = (SELECT COUNT (id) ΑΠΟ sqlusertmp)

ΔΗΛΩΝΟΥΝ @I INT
ΔΗΛΩΝΟΥΝ @USER INT

SET @I = 1
SET @USER = 0

ΕΝΩ (@I <= @RowCount)
ΑΡΧΊΖΟΥΝ

ΔΗΛΩΝΟΥΝ @name VARCHAR (100), @sid VARCHAR (184)

SELECT @name = όνομα, @sid = sid ΑΠΟ sqlusertmp WHERE id = @I

IF (SELECT COUNT (*) από την [των Windows Είσοδος] όπου [SID] = @sid) = 0
INSERT INTO [των Windows Είσοδος] ([SID]) τιμές (@sid)?

SET @USER = @USER + 1

SET @I = @I + 1
ΤΈΛΟΣ
PRINT @USER
DROP TABLE sqlusertmp

Αυτό θα δημιουργήσει το ‘Windows Σύνδεση “”για τους χρήστες, σύμφωνα με το αρχείο CSV που δημιουργήθηκε στα προηγούμενα βήματα.
Βήμα 5: Δημιουργία αναφορών / Codeunits να εξάγει και τα δεδομένα ρύθμισης των εισαγωγών.

Δημιουργήστε τα αντικείμενα χρησιμοποιώντας C κώδικα / AL για την εισαγωγή των απαιτούμενων πινάκων εγκατάστασης.

“——————————————————————————————————————————————————

અનુવાદ આધાર: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
માઈક્રોસોફ્ટ ડાયનામિક્સ એનએવી – કેવી રીતે બીજા એક સક્રિય ડિરેક્ટરી પ્રતિ ભૂમિકાઓ અને પ્રવેશ અા પરિવહન કરવા માટે

કેવી રીતે AD1 થી AD2 વપરાશકર્તાઓ સ્થાનાંતરિત કરવા.

પગલું 1:

વપરાશકર્તાઓ માટે SID વિચાર અને કોઈપણ વપરાશકર્તાઓ તમે જરૂર નથી દૂર કર્યા પછી નીચેની માળખું સાથે એક્સેલ શીટ બનાવો.
1; d.d; એસ 1-5-21-2382639853-3500016515-3173335468-1144 અને CSV ફાઈલ તરીકે સંગ્રહો.
સી: \ વપરાશકર્તાઓ \ સીઆરટી> wmic useraccount નામ, સિદ
પગલું 2: CSV ફાઈલ સાચવો:

‘Navusers.csv’ તરીકે ફાઇલ સાચવો.
પગલું 3: ટેમ્પ ફોલ્ડર માં ફાઇલ સાચવો.

ફાઈલમાં સાચવો:
સી: \ કામચલાઉ નોકર
પગલું 4: ઓપન SQL સર્વર મેનેજમેન્ટ સ્ટુડિયો અને નીચેના એસક્યુએલ ક્વેરી ચલાવો:

ડેટાબેઝ સિલેક્ટ કરો | નવી ક્વેરી | અને નીચેની એસક્યુએલ પેસ્ટ કરો.

ટેબલ sqlusertmp (પૂર્ણાંક આઈડી, નામ VarChar (100), સિદ VarChar (184)) બનાવો
જાઓ

બલ્ક દાખલ sqlusertmp
માંથી ‘સી: \ ટેમ્પ \ navusers.csv’
સાથે
(
FIELDTERMINATOR = ”,
ROWTERMINATOR = ‘એ \ n’
)
જાઓ

sqlusertmp થી * પસંદ
જાઓ

જાહેર @RowCount INT
સેટ @RowCount = (COUNT પસંદ (ID) sqlusertmp માંથી)

જાહેર @I INT
જાહેર @USER INT

SET @I = 1
SET @USER = 0

જ્યારે (@I <= @RowCount)
શરૂઆત

જાહેર @name VARCHAR (100), @sid VARCHAR (184)

પસંદ @name = નામ, @sid = સિદ sqlusertmp જ્યાં id = @I

(જો ના [વિન્ડોઝ પ્રવેશ] પસંદ કરો COUNT (*) જ્યાં [SID] = @sid) = 0
દાખલ કરો માં [વિન્ડોઝ પ્રવેશ] ([SID]) કિંમતો (@sid);

સેટ @USER = @USER + 1

સેટ @I = @I + 1
અંત
પ્રિન્ટ @USER
છોડો ટેબલ sqlusertmp

આ અગાઉના પગલાંમાં બનાવેલ CSV ફાઈલ અનુસાર વપરાશકર્તાઓ માટે બનાવવા માટે પડશે ‘વિન્ડોઝ પ્રવેશ.
પગલું 5: રિપોર્ટ્સ બનાવો / Codeunits નિકાસ અને આયાત સુયોજિત માહિતી માટે.

સેટઅપ જરૂરી કોષ્ટકો આયાત કરવા માટે સી / અલ કોડ ઉપયોગ કરીને વસ્તુઓ બનાવો.

“——————————————————————————————————————————————————

tradiksyon sipò: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft dinamik navigation – Kijan Pou Transfè Wòl ak koneksyon soti nan yon Anyè aktif nan yon lòt

Ki jan yo emigre itilizatè yo soti nan AD1 AD2.

Etap 1:

Jwenn Sid pou itilizatè ak kreye Excel fèy ak estrikti ki anba la a apre yo wete nenpòt itilizatè ou pa mande pou.
1; d.d; S-1-5-21-2382639853-3500016515-3173335468-1144 epi sove kòm yon dosye .csv.
C: \ Itilizatè yo \ crt> wmic useraccount jwenn non, sid
Etap 2: sove dosye a CSV:

Sove dosye a kòm ‘navusers.csv’.
Etap 3: Sove dosye a nan Dosye a tanperatur.

Sove dosye a nan:
C: \ temp
Etap 4: Louvri SQL sèvè Jesyon Studio ak Kouri yo SQL rekèt la:

Chwazi baz done a | Nouvo rekèt | epi kole SQL sa a.

Kreye sqlusertmp Table (id int, non varchar (100), sid varchar (184))
ALE

BULK INSERT sqlusertmp
KI SOTI NAN ‘c: \ temp \ navusers.csv’
aK
(
FIELDTERMINATOR = ‘;’,
ROWTERMINATOR = ‘\ N’
)
ALE

Chwazi * soti nan sqlusertmp
ALE

DEKLARE @RowCount INT
SET @RowCount = (chwazi konte (id) KI SOTI NAN sqlusertmp)

DEKLARE @I INT
DEKLARE @USER INT

SET @I = 1
SET @USER = 0

PANDAN (@I <= @RowCount)
KÒMANSE

DEKLARE @name varchar (100), @sid varchar (184)

Chwazi @name = non, @sid = sid KI SOTI NAN sqlusertmp KI KOTE didantite = @I

SI (chwazi konte (*) soti nan [Windows Login] KI KOTE [Sid] = @sid) = 0
Insert nan [Windows Login] ([Sid]) valè (@sid);

SET @USER = @USER + 1

SET @I = @I + 1
END
EKRI AN LÈT DETACHE @USER
Gout TABLE sqlusertmp

Sa a pral kreye ‘Windows Login nan’ pou itilizatè yo dapre dosye a CSV ki te kreye nan etap sa yo anvan yo.
Etap 5: Kreye Rapò / Codeunits ekspòtasyon ak done konfigirasyon enpòte.

Kreye objè yo lè l sèvi avèk C / AL Kòd yo enpòte tab yo konfigirasyon yo mande yo.

“——————————————————————————————————————————————————

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft ƙarfafa NAV – Yadda Don canja wurin Matsayin ayyuka da logins Daga Daya Active Directory To Wani

Yadda za a yi ƙaura masu amfani daga AD1 to AD2.

Mataki 1:

Get Sid ga masu amfani da kuma haifar da Excel sheet tare da bin tsarin bayan cire wani users ba ka bukatar.
1; d.d. S-1-5-21-2382639853-3500016515-3173335468-1144 da ajiye a matsayin .CSV fayil.
C: \ Users \ Crt> wmic useraccount samun name, Sid
Mataki 2: Ajiye CSV File:

Ajiye file a matsayin ‘navusers.csv’.
Mataki na 3: Ajiye file a cikin dan lokaci Jaka.

Ajiye file a cikin:
C: \ dan lokaci
Mataki na 4: Open SQL Server Management Studio kuma gudu da wadannan SQL Tambaya:

Select da Database | New Tambaya | da manna da wadannan SQL.

Create Table sqlusertmp (id int, sunan varchar (100), Sid varchar (184))
GO

Bulk saka sqlusertmp
DAGA ‘c: \ dan lokaci \ navusers.csv’
WITH
(
FIELDTERMINATOR = ‘;’,
ROWTERMINATOR = ‘\ n “”
)
GO

Select * daga sqlusertmp
GO

Bayyana @RowCount Int
SET @RowCount = (zaži COUNT (id) DAGA sqlusertmp)

Bayyana @I Int
Bayyana @USER Int

SET @I = 1
SET @USER = 0

Duk da yake (@I <= @RowCount)
FARA

Bayyana @name VARCHAR (100), @sid VARCHAR (184)

Zabi @name = name, @sid = Sid DAGA sqlusertmp INA id = @I

IF (zaži COUNT (*) daga [Windows Login] INA [Sid] = @sid) = 0
Sawa a cikin [Windows Login] ([Sid]) dabi’u (@sid);

SET @USER = @USER + 1

SET @I = @I + 1
KARSHEN
BUGA @USER
Drop BAYA sqlusertmp

Wannan zai haifar da da ‘Windows Login “”ga masu amfani bisa ga CSV fayil halitta a cikin previous matakai.
Mataki na 5: Create Rahotanni / Codeunits don fitarwa da kuma shigo da saitin bayanan.

Create da abubuwa ta amfani C / AL code to shigo da ake bukata saitin Tables.

“——————————————————————————————————————————————————

Kākoʻo unuhi: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft Dynamics NAV – How To Hoʻoili a Ma¯noa a me naʻikepili From hanakimiʻeleu Papa Kuhikuhi i kekahi

Pehea e neʻe i nā mea hoʻohana mai AD1 i AD2.

ʻAnuʻu 1:

Loaa SID no ka mea, nā mea hoʻohana a ho okumu kela pepa me ka hahai ana i ‘ole ma hope o ka wehe’ ana i kekahi mea hoʻohana oukou, aole pono.
1, d.d, S-1-5-21-2382639853-3500016515-3173335468-1144 ae koe e like me ka .CSV waihona.
C: \ mea hoʻohana \ crt> wmic useraccount loaaʻi ka inoa, sid
ʻAnuʻu 2: E mālama i ka CSV File:

Koe i ka waihona e like me “”navusers.csv ‘.
ʻAnuʻu 3: E mālama i ka waihona ma ka Temp waihona.

Koe i ka waihona ma:
C: \ temp
ʻAnuʻu 4: Open SQL Kuʻia Management Studio, a Hoʻoholo i ka hahai SQL Hulina:

E koho i ka hōkeoʻikepili | New Hulina | ae kāpili i ka penei SQL.

Ho okumu i ka Papa sqlusertmp (ka memo a INT, ka inoa varchar (100), sid varchar (184))
hele

Hoʻouka hookomo sqlusertmp
FROM ‘c.: \ Temp \ navusers.csv’
ME
(
FIELDTERMINATOR = ‘.’,
ROWTERMINATOR = ‘\ n’
)
hele

E koho i * mai sqlusertmp
hele

Hai aku @RowCount INT
I @RowCount = (wae ae ma ka helu (ka memo a) FROM sqlusertmp)

Hai aku @I INT
Hai aku @USER INT

Kau @I = 1
Kau @USER = 0

Oiai (@I <= @RowCount)
BEGIN

Hai @name VARCHAR (100), @sid VARCHAR (184)

Wae @name = inoa, @sid = sid FROM sqlusertmp MANA ka memo a = @I

Inā (wae ae ma ka helu (*) mai [Windows Login] MANA [SID] = @sid) = 0
Hookomo iloko o [Windows Login] ([SID]) Hawaiʻi (@sid);

I @USER = @USER + 1

I @I = @I + 1
hopena
Print @USER
Papaʻaina sqlusertmp

Keia, e hana i ka ‘Windows Login’ no ka mea, o na mea hoʻohana e like me ka CSV waihona hanaia ma ka mua kapuwai.
ʻAnuʻu 5: E haku ai ia mau moʻolelo / Codeunits i mea hoʻolilo a me ka hoouku AUOO ikepili.

E haku i nā mea hoʻohana C / AL karaima ana i na kauoha AUOO papa.

“——————————————————————————————————————————————————

תרגום תמיכה: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft Dynamics NAV – כיצד להעביר תפקידים אחרונים שמחוברים לאתר מ- Active Directory אחד למשנהו

כיצד להעביר ממשתמשי AD1 כדי AD2.

שלב 1:

קבל SID למשתמשים וליצור גיליון Excel עם המבנה הבא לאחר הסרת משתמשים כל אם אין לך צורך.
1; d.d; S-1-5-21-2382639853-3500016515-3173335468-1144 ולשמור כקובץ CSV.
C: \ Users \ CRT> WMIC useraccount לקבל את השם, sid
שלב 2: שמור את קובץ CSV:

שמור את הקובץ בשם “”navusers.csv ‘.
שלב 3: שמור את הקובץ בתיקייה Temp.

שמרו את הקובץ:
C: \ Temp
שלב 4: Management Server להרחיב SQL Studio ולהפעיל את שאילתת SQL הבא:

בחר את המסד | ניו Query | ולהדביק את SQL הבא.

יצירת טבלה sqlusertmp (int id, שם varchar (100), varchar סיד (184))
ללכת

sqlusertmp INSERT הגורף
מ ‘c: \ temp \ navusers.csv’
עם
(
FIELDTERMINATOR = ‘;’,
ROWTERMINATOR = ‘\ n’
)
ללכת

בחר * מ sqlusertmp
ללכת

מכריז @RowCount INT
SET @RowCount = (ספירה בחר (id) FROM sqlusertmp)

מכריז @I INT
מכריז @USER INT

SET @I = 1
SET @USER = 0

While (@I <= @RowCount)
התחל

מכריזים @name varchar (100), @sid varchar (184)

SELECT @name = שם, @sid = סיד מ sqlusertmp WHERE id = @I

IF (COUNT SELECT (*) מ [Windows כניסה] איפה [SID] = @sid) = 0
INSERT INTO [Windows כניסה] ([SID]) ערכים (@sid);

SET @USER = @USER + 1

SET @I = @I + 1
סוֹף
PRINT @USER
sqlusertmp לוח DROP

פעולה זו תיצור את ‘כניסת Windows’ עבור המשתמשים על סמך קובץ CSV שנוצר בשלבים הקודמים.
שלב 5: צור דוחות / Codeunits לייצא נתוני התקנת יבוא.

צור אובייקטים באמצעות קוד C / אל לייבא שולחנות נדרשים ההתקנה.

“——————————————————————————————————————————————————

समर्थन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स एनएवी – कैसे एक दूसरे के लिए सक्रिय निर्देशिका से भूमिकाओं और लॉगिन करने के लिए स्थानांतरण

कैसे AD1 से AD2 करने के लिए उपयोगकर्ताओं की ओर पलायन करने के लिए।

चरण 1:

उपयोगकर्ताओं के लिए सिड जाओ और किसी भी उपयोगकर्ताओं की आवश्यकता नहीं है हटाने के बाद निम्नलिखित संरचना के साथ एक्सेल शीट पैदा करते हैं।
1; d.d, एस-1-5-21-2382639853-3500016515-3173335468-1144 और एक .csv फ़ाइल के रूप में बचाने के लिए।
C: \ Users \ सीआरटी> WMIC उपयोगकर्ता खाता नाम मिलता है, सिड
चरण 2: सीएसवी फ़ाइल सहेजें:

‘Navusers.csv’ के रूप में फ़ाइल सहेजें।
चरण 3: अस्थायी फ़ोल्डर में फ़ाइल सहेजें।

फ़ाइल में सहेजें:
C: \ अस्थायी
चरण 4: ओपन एसक्यूएल सर्वर प्रबंधन स्टूडियो और निम्न SQL क्वेरी चलाएँ:

डेटाबेस का चयन करें | नई क्वेरी | और निम्न SQL पेस्ट करें।

टेबल sqlusertmp (आईडी int, नाम varchar (100), सिड varchar (184)) बनाएँ
चले जाओ

भारी मात्रा में सम्मिलित sqlusertmp
से ‘C: \ अस्थायी \ navusers.csv’
साथ में
(
FIELDTERMINATOR = ‘;’
ROWTERMINATOR = ‘\ N’
)
चले जाओ

sqlusertmp से * का चयन करें
चले जाओ

घोषणा @RowCount INT
सेट @RowCount = (चुनिंदा COUNT (आईडी) sqlusertmp से)

घोषणा @I INT
घोषणा @USER INT

सेट @I = 1
सेट @USER = 0

जबकि (@I <= @RowCount)
शुरू

घोषणा @name VARCHAR (100), @sid VARCHAR (184)

चयन @name = नाम, @sid = सिड sqlusertmp से कहां आईडी = @I

IF (से [विंडोज लॉग इन] का चयन करें COUNT (*) जहां [सिड] = @sid) = 0
सम्मिलित में [विंडोज लॉग इन] ([सिड]) मूल्यों (@sid);

सेट @USER = @USER + 1

सेट @I = @I + 1
समाप्त
प्रिंट @USER
छोड़ टेबल sqlusertmp

यह पिछले चरणों में बनाई गई सीएसवी फाइल के अनुसार उपयोगकर्ताओं के लिए पैदा करेगा ‘विंडोज लॉग इन’।
चरण 5: रिपोर्ट बनाएँ / Codeunits निर्यात और आयात सेटअप डेटा करने के लिए।

आवश्यक सेटअप टेबल आयात करने के लिए सी / AL कोड का उपयोग की वस्तुओं बनाएँ।

“——————————————————————————————————————————————————

Kev them nyiaj yug translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft Dynamics NAV – Yuav ua li cas Hloov cwj pwm thiab logins Los ntawm ib tug Active Directory Mus Lwm

Yuav ua li cas mus cov neeg siv los ntawm AD1 rau AD2.

Kauj ruam 1:

Tau Sid rau cov neeg siv thiab tsim Excel daim ntawv nrog rau cov nram qab no qauv tom qab tshem tej cov neeg siv koj tsis yuav tsum tau.
1; d.d; S-1-5-21-2382639853-3500016515-3173335468-1144 thiab txuag raws li ib tug .CSV cov ntaub ntawv.
C: \ neeg siv \ CRT> wmic useraccount tau lub npe, Sid
Kauj ruam 2: Txuag lub Cov ntaub ntawv CSV:

Txuag tau cov ntaub ntawv raws li ‘navusers.csv’.
Kauj ruam 3: Txuag tau cov ntaub ntawv nyob rau hauv lub Temp nplaub tshev.

Txuag tau cov ntaub ntawv nyob rau hauv:
C: \ temp
Kauj ruam 4: Qhib SQL neeg rau zaub mov Management Studio thiab Khiav cov nram qab SQL Lus nug:

Xaiv lub Database | Tshiab Lus nug | thiab paste rau nram qab no SQL.

Tsim Rooj sqlusertmp (id rau cov menyuam, lub npe VARCHAR (100), Sid VARCHAR (184))
mUS

Tej INSERT sqlusertmp
LOS NTAWM ‘c: \ temp \ navusers.csv’
NROG
(
FIELDTERMINATOR = ‘;’,
ROWTERMINATOR = ‘\ n’
)
mUS

Xaiv * ntawm sqlusertmp
mUS

DECLARE @RowCount menyuam
SET @RowCount = (XAIV SUAV (id) LOS NTAWM sqlusertmp)

DECLARE @I menyuam
DECLARE @USER menyuam

Teev @I = 1
Teev @USER = 0

THAUM (@I <= @RowCount)
pib

DECLARE @name VARCHAR (100), @sid VARCHAR (184)

SELECT @name = lub npe, @sid = Sid LOS NTAWM sqlusertmp QHOV TWG id = @I

YOG (XAIV SUAV (*) los ntawm [lub qhov rais ID nkag mus] QHOV TWG [Sid] = @sid) = 0
INSERT RAU HAUV [lub qhov rais ID nkag mus] ([Sid]) qhov tseem ceeb (@sid);

SET @USER = @USER + 1

SET @I = @I + 1
kAWG
SAU @USER
NRES COV sqlusertmp

Qhov no yuav ua tau ib lub ‘qhov rais ID nkag mus’ rau cov neeg siv cov raws li lub CSV cov ntaub ntawv tsim nyob rau hauv cov kauj ruam dhau.
Kauj ruam 5: Tsim Reports / Codeunits export thiab ntshuam teeb cov ntaub ntawv.

Tsim cov khoom siv C / AL code import yuav tsum tau teeb rooj.

“——————————————————————————————————————————————————

Support fordítás: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
A Microsoft Dynamics NAV – hogyan lehet átvinni szerepek és Bejelentkezések egyik Active Directory Tovább

Hogyan vándorolnak a felhasználók AD1 a AD2.

1. lépés:

Get SID felhasználóknak, és hozzon létre Excel felépítése a következő eltávolítása után azok a felhasználók, nem igényelnek.
1; dd, S-1-5-21-2382639853-3500016515-3173335468-1144 és mentse a CSV-fájlként.
C: \ Users \ crt> wmic felhasznaloi_fiok kap nevet, sid
2. lépés: Mentse a CSV-fájl:

Mentse a fájlt “”navusers.csv””.
3. lépés: Mentse a fájlt a Temp mappa.

Mentse a fájlt:
C: \ temp
4. lépés: Open SQL Server Management Studio és futtassa a következő SQL lekérdezés:

Válassza ki az Adatbázis | Új lekérdezés | és illessze be az alábbi SQL.

Táblázat létrehozása sqlusertmp (id int, név varchar (100), sid varchar (184))
MEGY

BULK INSERT sqlusertmp
FROM “”c: \ temp \ navusers.csv ‘
VAL VEL
(
FIELDTERMINATOR = ‘;’,
ROWTERMINATOR = ‘\ n’
)
MEGY

Select * from sqlusertmp
MEGY

DECLARE @RowCount INT
SET @RowCount = (SELECT COUNT (id) FROM sqlusertmp)

DECLARE @I INT
DECLARE @USER INT

SET @I = 1
SET @USER = 0

While (@I <= @RowCount)
KEZDŐDIK

DECLARE @name VARCHAR (100), @sid VARCHAR (184)

SELECT @name = név, @sid = SID sqlusertmp WHERE id = @I

IF (SELECT COUNT (*) a [Windows Bejelentkezés] WHERE [SID] = @sid) = 0
INSERT INTO [Windows Login] ([SID]) értékeket (@sid);

SET @USER = @USER + 1

SET @I = @I + 1
VÉGE
PRINT @USER
DROP TABLE sqlusertmp

Ez megteremti a “”Windows Login”” a felhasználók szerint a CSV fájlt, amelyet az előző lépéseket.
5. lépés: Jelentések létrehozása / Codeunits az export és import beállítási adatok.

Hozza létre az objektumokat C / AL kódot érni a szükséges beállítási táblázatok.

“——————————————————————————————————————————————————

Stuðningur þýðing: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft Dynamics NAV – Hvernig Til Flytja Hlutverk og tenging frá einum Active Directory Til Annað

Hvernig á að flytja notendur frá AD1 til Ad2.

Skref 1:

Fá SID fyrir notendur og búa til Excel lak með eftirfarandi byggingu eftir að fjarlægja allir notendur sem þurfa ekki.
1; d.d; S-1-5-21-2382639853-3500016515-3173335468-1144 og vista sem .csv skrá.
C: \ Users \ CRT> wmic useraccount fá nafn, Sid
Skref 2: Vista CSV skrá:

Vistaðu skrána sem “”navusers.csv ‘.
Skref 3: Vistaðu skjalið í Temp möppunni.

Vistaðu skrána í:
C: \ temp
Skref 4: Opið SQL Server Management Studio og keyra eftirfarandi SQL Query:

Veldu Database | Nýtt Fyrirspurn | og líma eftirfarandi SQL.

Búa Table sqlusertmp (id int, nafn varchar (100), Sid varchar (184))
GO

BULK INSERT sqlusertmp
FRÁ ‘c: \ temp \ navusers.csv’
mEÐ
(
FIELDTERMINATOR = ‘;’,
ROWTERMINATOR = ‘\ n’
)
GO

Veldu * frá sqlusertmp
GO

Lýsa @RowCount INT
SET @RowCount = (SELECT COUNT (id) FROM sqlusertmp)

Lýsa @I INT
Lýsa @USER INT

SET @I = 1
SET @USER = 0

MEÐAN (@I <= @RowCount)
BEGIN

Lýsa @name varchar (100), @sid varchar (184)

SELECT @name = nafn, @sid = Sid FRÁ sqlusertmp HVAR id = @I

IF (SELECT COUNT (*) frá [Windows Innskráning] þar [SID] = @sid) = 0
INSERT INTO [Windows Innskráning] ([SID]) gildi (@sid);

SET @USER = @USER + 1

SET @I = @I + 1
END
PRINT @USER
DROP TAFLA sqlusertmp

Þetta mun skapa ‘Windows Login’ fyrir notendur í samræmi við CSV skrá búin til á fyrri þrepum.
Skref 5: Búa til skýrslur / Codeunits til útflutnings og innflutnings uppsetningargögnum.

Búa hluti með C / AL kóða til að flytja nauðsynlegar skipulag borðum.

“——————————————————————————————————————————————————

Nkwado translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft Dynamics NAV – Olee otú Iji nyefee Ọrụ na logins Site One Active Directory ọzọ

Olee otú na-akwaga ọrụ si AD1 ka AD2.

Nzọụkwụ 1:

Esi SID n’ihi na ọrụ na ike Excel mpempe akwụkwọ na-esonụ Ọdịdị ke ama okodorode ọ bụla ọrụ ị na-adịghị achọ.
1; d.d; S-1-5-21-2382639853-3500016515-3173335468-1144 na-azọpụta a .CSV file.
C: \ Ọrụ \ CRT> wmic useraccount nweta aha, sid
Nzọụkwụ 2: Zọpụta CSV File:

Chekwaa faịlụ dị ka ‘navusers.csv’.
Nzọụkwụ 3: Zọpụta faịlụ na temp nchekwa.

Chekwaa faịlụ na:
C: \ temp
Nzọụkwụ 4: Open SQL Server Management Studio na-agba ọsọ na-esonụ SQL Ajụjụ:

Họrọ Database | New Ajụjụ | na mado na-esonụ SQL.

Mepụta Isiokwu sqlusertmp (id Int, aha varchar (100), sid varchar (184))
-aga

Nnukwu Fanye sqlusertmp
SITE ‘C: \ temp \ navusers.csv’
E nwere
(
FIELDTERMINATOR = ‘;’,
ROWTERMINATOR = ‘\ n’
)
-aga

Họrọ * si sqlusertmp
-aga

-Ekwusa @RowCount Int
WEPỤTARA @RowCount = (Họrọ agụ (id) SITE sqlusertmp)

-Ekwusa @I Int
-Ekwusa @USER Int

Nịm @I = 1
Nịm @USER = 0

MGBE (@I <= @RowCount)
aMALITE

-Ekwusa @name VARCHAR (100), @sid VARCHAR (184)

Họrọ @name = aha, @sid = sid SITE sqlusertmp EBEE id = @I

Ọ BỤRỤ (Họrọ agụ (*) n’aka [Windows Nbanye] EBEE [SID] = @sid) = 0
Fanye BANYE [Windows Nbanye] ([SID]) ụkpụrụ (@sid);

WEPỤTARA @USER = @USER + 1

WEPỤTARA @I = @I + 1
ọgwụgwụ
BIPỤTA @USER
Dobe Isiokwu sqlusertmp

Nke a ga-ike na ‘Windows nbanye’ maka ọrụ dị ka CSV faịlụ kere na aga na nzọụkwụ.
Nzọụkwụ 5: Mepụta Reports / Codeunits na mbupụ na mbubata ntọlite data.

Kee ihe iji C / AL koodu iji mbubata chọrọ ntọlite tebụl.

“——————————————————————————————————————————————————

translation dukungan: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft Dynamics NAV – Cara Mentransfer Peran dan Login Dari Satu Active Directory Untuk lain

Bagaimana untuk bermigrasi pengguna dari AD1 ke ad2.

Langkah 1:

Dapatkan SID untuk pengguna dan menciptakan lembar Excel dengan struktur sebagai berikut setelah menghapus pengguna Anda tidak memerlukan.
1; d.d; S-1-5-21-2382639853-3500016515-3173335468-1144 dan menyimpan sebagai file .CSV.
C: \ Users \ crt> wmic useraccount mendapatkan nama, sid
Langkah 2: Simpan CSV File:

Menyimpan file sebagai ‘navusers.csv’.
Langkah 3: Simpan file di Folder Temp.

Simpan file di:
C: \ temp
Langkah 4: Buka SQL Server Management Studio dan Jalankan SQL Query yang Berikut:

Pilih Database | Query baru | dan paste SQL berikut.

Buat Tabel sqlusertmp (id int, nama varchar (100), sid varchar (184))
PERGI

BULK INSERT sqlusertmp
DARI ‘c: \ temp \ navusers.csv’
DENGAN
(
FIELDTERMINATOR = ‘;’,
ROWTERMINATOR = ‘\ n’
)
PERGI

Pilih * dari sqlusertmp
PERGI

MENYATAKAN @RowCount INT
SET @RowCount = (SELECT COUNT (id) DARI sqlusertmp)

MENYATAKAN @I INT
MENYATAKAN @USER INT

SET @I = 1
SET @USER = 0

SEMENTARA (@I <= @RowCount)
MULAI

MENYATAKAN @name VARCHAR (100), @sid VARCHAR (184)

SELECT nama @ = nama, @sid = sid DARI sqlusertmp WHERE id = @I

IF (SELECT COUNT (*) dari [Windows Login] WHERE [SID] = @sid) = 0
INSERT INTO [Windows Login] ([SID]) nilai (@sid);

SET @USER = @USER + 1

SET @I = @I + 1
AKHIR
PRINT @USER
DROP TABLE sqlusertmp

Ini akan menciptakan ‘Windows Login’ untuk pengguna sesuai dengan file CSV dibuat pada langkah sebelumnya.
Langkah 5: Buat Laporan / Codeunits untuk mengekspor dan data pengaturan impor.

Membuat objek menggunakan kode C / AL untuk mengimpor tabel setup diperlukan.

“——————————————————————————————————————————————————

Aistriúchán Tacaíocht: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Dynamics Microsoft NAV – Conas a Róil agus logins Aistriú Ó One Eolaire Gníomhach a Eile

Conas d’úsáideoirí ar imirce ó AD1 go AD2.

Céim 1:

Faigh Slándála d’úsáideoirí agus bileog Excel leis an struchtúr seo a leanas a chruthú tar éis a bhaint aon úsáideoirí nach bhfuil tú ag teastáil.
1 = d.d = S-1-5-21-2382639853-3500016515-3173335468-1144 agus a shábháil mar chomhad CSV.
C: \ Úsáideoirí \ crt> wmic useraccount ainm fháil, sid
Céim 2: Sábháil an Comhad CSV:

Sábháil an comhad mar ‘navusers.csv’.
Céim 3: Sábháil an comhad sa Fillteán Sealadach.

Sábháil an comhad i:
C: \ teocht
Céim 4: Oscailte SQL Bainistíochta Server Stiúideo agus Rith an Leanas Iarratas SQL:

Roghnaigh an Bunachar Sonraí | New Iarratas | agus greamaigh an SQL leanas.

Cruthaigh Tábla sqlusertmp (int id, ainm varchar (100), varchar sid (184))
GO

sqlusertmp IONSÁIGH mórchóir
Ó ‘c: \ teocht \ navusers.csv’
LE
(
FIELDTERMINATOR = ‘;’,
ROWTERMINATOR = ‘\ n’
)
GO

Roghnaigh * ó sqlusertmp
GO

DEARBHAÍM chomh fada agus @RowCount INT
SET @RowCount = (COUNT SELECT (id) Ó sqlusertmp)

DEARBHAÍM chomh fada agus @I INT
DEARBHAÍM chomh fada agus @USER INT

SET @I = 1
SET @USER = 0

LINN (@I <= @RowCount)
TÚS

DEARBHAÍM chomh fada agus varchar @name (100), @sid varchar (184)

SELECT @name = ainm, @sid = sid Ó sqlusertmp ÁIT id = @I

MÁ (COUNT SELECT (*) ón [Windows Logáil] ÁIT [SID] = @sid) = 0
ISTEACH AN INTO [Windows Logáil] ([SID]) Luachanna (@sid);

SET @USER = @USER + 1

SET @I = @I + 1
END
@USER PRINT
DROP sqlusertmp TÁBLA

Cruthóidh sé seo an ‘Windows Logáil’ do na húsáideoirí gcomhréir leis an gcomhad CSV cruthaíodh sna céimeanna roimhe seo.
Céim 5: Cruthaigh Tuarascálacha / Codeunits chun sonraí a allmhairiú thus onnmhairiú agus.

Cruthaigh na rudaí ag baint úsáide as C / AL cód a allmhairiú na táblaí thus teastáil.

“——————————————————————————————————————————————————

traduzione Supporto: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft Dynamics NAV – Come trasferire i ruoli e account di accesso da un Active Directory a un altro

Come migrare gli utenti da AD1 a AD2.

Passo 1:

Ottenere SID per gli utenti e creare foglio Excel con la seguente struttura dopo aver rimosso tutti gli utenti non necessari.
1; d.d, S-1-5-21-2382639853-3500016515-3173335468-1144 e salvare come file CSV.
C: \ Users \ CRT> wmic useraccount ottenere il nome, sid
Fase 2: Salvare il file CSV:

Salvare il file come ‘navusers.csv’.
Fase 3: Salvare il file nella cartella Temp.

Salvare il file in:
C: \ temp
Passo 4: Aprire SQL Server Management Studio ed eseguire il seguente query SQL:

Selezionare il database | Nuova query | e incollare il seguente SQL.

Crea tabella sqlusertmp (id int, nome varchar (100), sid varchar (184))
ANDARE

BULK INSERT sqlusertmp
DA ‘c: \ temp \ navusers.csv’
CON
(
FIELDTERMINATOR = ‘;’,
ROWTERMINATOR = ‘\ n’
)
ANDARE

Select * from sqlusertmp
ANDARE

DICHIARARE @RowCount INT
SET @RowCount = (SELECT COUNT (id) FROM sqlusertmp)

DICHIARARE @I INT
DICHIARARE @USER INT

SET @ I = 1
SET @USER = 0

WHILE (@I <= @RowCount)
INIZIO

DICHIARARE @Name VARCHAR (100), @sid VARCHAR (184)

SELEZIONE @name = nome, @sid = sid DA sqlusertmp WHERE id = @I

IF (SELECT COUNT (*) da [Windows Login] WHERE [SID] = @sid) = 0
INSERT INTO [Windows Login] ([SID]) Valori (@sid);

SET @USER = @USER + 1

SET @I = @I + 1
FINE
STAMPA @USER
DROP TABLE sqlusertmp

Questo creerà il ‘login di Windows’ per gli utenti in base al file CSV creato nei passaggi precedenti.
Passo 5: Creare report / Codeunits di esportare e importare i dati di configurazione.

Creare gli oggetti utilizzando il codice C / AL per importare le tabelle di configurazione richiesti.

“——————————————————————————————————————————————————

サポート翻訳:http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft Dynamics NAV – 別のActive Directoryからロールとログインを転送する方法

AD2にAD1からユーザーを移行する方法。

ステップ1:

ユーザーのSIDを取得し、あなたが必要としないすべてのユーザーを削除した後に次のような構造のExcelシートを作成します。
1; d.d; S-1-5-21-2382639853-3500016515-3173335468-1144と.CSVファイルとして保存します。
C:\ Users \ユーザーCRT> WMICのUserAccountの名前を取得し、SID
ステップ2:CSVファイルを保存します。

「navusers.csv」としてファイルを保存します。
ステップ3:Tempフォルダにファイルを保存します。

でファイルを保存します。
C:\ tempに
ステップ4:SQL Server Management Studioを開き、次のSQLクエリを実行します。

データベースを選択します|新しいクエリ|そして次のSQLを貼り付けます。

表sqlusertmp(ID int型、名前はvarchar(100)、SIDのVARCHAR(184))を作成します。
GO

BULK INSERTのsqlusertmp
‘:\一時\のnavusers.csv C’ FROM
WITH

FIELDTERMINATOR = ‘;’、
ROWTERMINATORは= ‘\ n’は

GO

sqlusertmpから選択*
GO

@RowCount INTをDECLARE
(sqlusertmp FROM SELECT COUNT(ID))のSET @RowCount =

@I INTをDECLARE
@USER INTをDECLARE

SET @I = 1
SET @USER = 0

WHILE(@I <= @RowCount)
ベギン

@name VARCHAR(100)を宣言、(184)VARCHARを@sid

SELECT @name =名前、@sid = SID sqlusertmp FROM WHERE ID = @I

= 0([Windowsのログイン] [SID] = @sidからSELECT COUNT(*))IF
INSERT INTO [Windowsのログイン]([SID])の値(@sid)。

SETの@USER = @USER + 1

SET @I = @I + 1
終わり
PRINT @USER
DROP TABLEのsqlusertmp

これは、前の手順で作成したCSVファイルに応じてユーザーのために「Windowsのログイン ‘を作成します。
ステップ5:エクスポートとインポート設定データにレポート/ Codeunitsを作成します。

必要なセットアップのテーブルをインポートするためにC / ALコードを使用してオブジェクトを作成します。

“——————————————————————————————————————————————————

translation Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft Dynamics NAV – Cara Transfer Dhapukan lan logins Saka One Active Directory Kanggo Liyane

Carane pindhah kedhaftar saka AD1 kanggo AD2.

Langkah 1:

Njaluk SID kanggo kedhaftar lan nggawe sheet Excel karo struktur ing ngisor iki sawise njabut sembarang kedhaftar ora mbutuhake.
1; d.d; S-1-5-21-2382639853-3500016515-3173335468-1144 lan nyimpen minangka file .csv.
C: \ Users \ CRT> wmic useraccount njaluk jeneng, sid
Langkah 2: Simpen CSV Gambar:

Simpen file minangka ‘navusers.csv’.
Langkah 3: Simpen berkas ing Folder suhu.

Simpen berkas ing:
C: \ suhu
Langkah 4: Bukak SQL server Manajemen Studio lan Run SQL Query ing ngisor iki:

Pilih Database ing | Query New | lan paste SQL ngisor.

Nggawe Tabel sqlusertmp (id int, jeneng varchar (100), sid varchar (184))
GO

Akeh Pasang sqlusertmp
Saka ‘c: \ suhu \ navusers.csv’
WITH
(
FIELDTERMINATOR = ‘;’,
ROWTERMINATOR = ‘\ n’
)
GO

Pilih * saka sqlusertmp
GO

Ngumumake @RowCount INT
SET @RowCount = (Pilih count (id) saka sqlusertmp)

Ngumumake @I INT
Ngumumake @USER INT

SET @I = 1
SET @USER = 0

Nalika (@I <= @RowCount)
miwiti

Ngumumake @name VARCHAR (100), @sid VARCHAR (184)

Pilih @name = jeneng, @sid = sid saka sqlusertmp ngendi id = @I

Yen (Pilih count (*) saka [Windows Login] ngendi [SID] = @sid) = 0
Masang menyang [Windows Login] ([SID]) angka (@sid);

SET @USER = @USER + 1

SET @I = @I + 1
END
PRINT @USER
Gulung DAFTAR sqlusertmp

Iki bakal nggawe ‘Windows Login’ kanggo kedhaftar miturut file CSV digawe ing langkah sadurunge.
Langkah 5: Nggawe Lapuran / Codeunits kanggo ngekspor lan data persiyapan ngimpor.

Damel objek nggunakake C code / AL kanggo ngimpor tabel persiyapan dibutuhake.

“——————————————————————————————————————————————————

ಅನುವಾದ ಬೆಂಬಲ: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಎನ್ಎವಿ – ಮತ್ತೊಂದು ಆಕ್ಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಗೆ ಪಾತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಲಾಗಿನ್ನುಗಳು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಹೇಗೆ

ಹೇಗೆ AD1 ರಿಂದ AD2 ಬಳಕೆದಾರರು ವಲಸೆ.

ಹಂತ 1:

ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಿಡ್ ಪಡೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಬಳಕೆದಾರರು ತೆಗೆದು ಕೆಳಗಿನ ರಚನೆ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಶೀಟ್ ರಚಿಸಲು.
1; d.d; ಎಸ್ 1-5-21-2382639853-3500016515-3173335468-1144 ಮತ್ತು CSV ಕಡತ ಉಳಿಸಿ.
ಸಿ: \ ಬಳಕೆದಾರರು \ ಸಿಆರ್ಟಿ> wmic useraccount ಹೆಸರು, ಸಿದ್
ಹಂತ 2: CSV ಕಡತ ಉಳಿಸಿ:

‘Navusers.csv’ ಫೈಲ್ ಉಳಿಸಿ.
ಹಂತ 3: ತಾಪ ಫೋಲ್ಡರ್ ಫೈಲ್ ಉಳಿಸಿ.

ಫೈಲ್ ಉಳಿಸಿ:
ಸಿ: \ ಟೆಂಪ್
ಹಂತ 4: ಓಪನ್ SQL ಸರ್ವರ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿನ SQL ಪ್ರಶ್ನೆ ರನ್:

ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ | ಹೊಸ ಪ್ರಶ್ನೆ | ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿನ ಕಳಿಸಿ SQL ಅಂಟಿಸಿ.

ಟೇಬಲ್ sqlusertmp (ಐಡಿ ಇಂಟ್, ಹೆಸರು varchar (100), ಸಿದ್ varchar (184)) ರಚಿಸಿ
ಗೋ

ದೊಡ್ಡ ಸೇರಿಸಿ sqlusertmp
ಗೆ ‘ಸಿ: \ ಟೆಂಪ್ \ navusers.csv’
ಜೊತಿ
(
FIELDTERMINATOR = ‘;’
ROWTERMINATOR = ‘\ N’
)
ಗೋ

sqlusertmp ರಿಂದ * ಆಯ್ಕೆ
ಗೋ

@RowCount ಇಂಟ್ ಘೋಷಿಸಲು
ಸೆಟ್ @RowCount = (COUNT ಆಯ್ಕೆ (ಐಡಿ) sqlusertmp ರಿಂದ)

@I ಇಂಟ್ ಘೋಷಿಸಲು
@USER ಇಂಟ್ ಘೋಷಿಸಲು

ಸೆಟ್ @I = 1
ಸೆಟ್ @USER = 0

ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ (@I <= @RowCount)
ಆರಂಭಿಸಲು

@name VARCHAR ಘೋಷಿಸಲು (100), @sid VARCHAR (184)

ಆಯ್ಕೆ @name = ಹೆಸರು, @sid = ಸಿದ್ sqlusertmp ಎಲ್ಲಿಂದ ಐಡಿ = @I

ವೇಳೆ (COUNT ಆಯ್ಕೆ (*) [ವಿಂಡೋಸ್ ಲಾಗಿನ್] ಎಲ್ಲಿಂದ [ಸಿಡ್] = @sid) = 0
ಸೇರಿಸಿ ಇನ್ಟು [ವಿಂಡೋಸ್ ಲಾಗಿನ್] ([ಸಿಡ್]) ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು (@sid);

ಸೆಟ್ @USER = @USER +1

ಸೆಟ್ @I = @I +1
ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ
ಮುದ್ರಿಸು @USER
ಡ್ರಾಪ್ ಟೇಬಲ್ sqlusertmp

ಈ ಹಿಂದಿನ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದವರು CSV ಫೈಲ್ ಪ್ರಕಾರ ‘ವಿಂಡೋಸ್ ಲಾಗಿನ್’ ರಚಿಸುತ್ತದೆ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ.
ಹಂತ 5: ವರದಿಗಳು ರಚಿಸಿ / Codeunits ರಫ್ತು ಮತ್ತು ಆಮದು ಸೆಟಪ್ ಮಾಹಿತಿ.

ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಸೆಟಪ್ ಕೋಷ್ಟಕಗಳು ಆಮದು ಸಿ / ಅಲ್ ಕೋಡ್ ಬಳಸಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ.

“——————————————————————————————————————————————————

Қолдау аударма: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft Dynamics NAV – қалай екіншісіне бірі Active Directory рөлдерді және Логин беруге

Ad2 үшін Ad1 пайдаланушыларды тасымалдау қалай.

1-қадам:

пайдаланушылар үшін ТЖК-ні алу және сіз талап етпейтін кез келген пайдаланушыларды алып тастағаннан кейін, келесі құрылыммен Excel парағын жасаңыз.
1; d.d; S-1-5-21-2382639853-3500016515-3173335468-1144 және .CSV файлы ретінде сақтаңыз.
C: \ Users \ CRT> wmic useraccount Get атауы, ТЖК
2-қадам: CSV файлын сақтау:

«Navusers.csv» ретінде файлды сақтаңыз.
3-қадам: уақытша қалтасында файлды сақтаңыз.

файлды сақтаңыз:
C: \ Temp
4-қадам: Ашық SQL Server Management Studio және қорытындысы SQL Query іске қосыңыз:

Дерекқорды таңдаңыз | Жаңа Query | және келесі SQL қойыңыз.

Кесте sqlusertmp (ID INT, аты VARCHAR (100), SID VARCHAR (184)) жасау
GO

Жаппай қою sqlusertmp
‘: \ Temp \ navusers.csv C’ Кімнен
БАР
(
FIELDTERMINATOR = ‘;’,
ROWTERMINATOR = ‘\ н
)
GO

sqlusertmp бастап * таңдаңыз
GO

@RowCount INT DECLARE
SET @RowCount = (sqlusertmp бастап есептелсін (ID) таңдаңыз)

@I INT DECLARE
@USER INT DECLARE

SET @I = 1
SET @USER = 0

WHILE (@I <= @RowCount)
БАСТА

@name VARCHAR (100) жариялаймыз (184) VARCHAR @sid

@name SELECT = атауы, @sid = SID sqlusertmp онда ID = @I

= 0 ([Windows Кіру] [SID] = @sid бастап SELECT COUNT (*)) IF
[Windows Логин] ([SID]) құндылықтар (@sid) салыңыз;

SET @USER = @USER + 1

SET @I = @I + 1
СОҢЫ
PRINT @USER
DROP TABLE sqlusertmp

Бұл алдыңғы қадамдарда жасалған CSV файлға сәйкес пайдаланушылар үшін «Windows Кіру ‘жасайды.
5-қадам: экспорты мен импорты орнату деректерге Есептер / Codeunits жасаңыз.

қажетті орнату кестелерді импорттау C / AL кодты пайдаланып нысандарды жасау.

“——————————————————————————————————————————————————

ការបកប្រែការគាំទ្រ: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
ក្រុមហ៊ុន Microsoft សក្ដានុពល NAV – តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីផ្ទេរចូលពីតួនាទីនិងការថតសកម្មមួយទៅមួយទៀត

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីផ្លាស់ប្តូរអ្នកប្រើពី AD1 ទៅ AD2 ។

ជំហានទី 1:

ទទួលបានការ SID សម្រាប់អ្នកប្រើនិងបង្កើតសន្លឹក Excel, ជាមួយនឹងរចនាសម្ព័នដូចខាងក្រោមនេះបន្ទាប់ពីបានយកអ្នកប្រើណាមួយដែលអ្នកមិនត្រូវការ។
1; d.d; S-1-5-21-2382639853-3500016515-3173335468-1144 និងរក្សាទុកជាឯកសារ .csv មួយ។
C: \ អ្នកប្រើ \ CRT> wmic useraccount ទទួលបានឈ្មោះ Sid
ជំហានទី 2: រក្សាទុកឯកសារ CSV:

រក្សាទុកឯកសារជា ‘navusers.csv “”នេះ។
ជំហានទី 3: រក្សាទុកឯកសារនៅក្នុងថតបណ្ដោះអាសន្ននេះ។

រក្សាទុកឯកសារនៅក្នុង:
C: \ បណ្ដោះអាសន្ន
ជំហានទី 4: ការគ្រប់គ្រងការបើកចំហបម្រើ SQL មួយស្ទូឌីយោនិងរត់ដូចខាងក្រោមសំណួរ SQL:

ជ្រើសមូលដ្ឋានទិន្នន័យនេះ | ថ្មីសំណួរ | និងបិទភ្ជាប់ SQL ខាងក្រោម។

បង្កើត sqlusertmp តារាង (int លេខសម្គាល់, varchar ឈ្មោះ (100), varchar Sid (184))
GO

sqlusertmp INSERT ភាគច្រើន
ពី ‘c: \ បណ្ដោះអាសន្ន \ navusers.csv “”
ជាមួយ
(
FIELDTERMINATOR = ‘;’
ROWTERMINATOR = ‘\ n “”
)
GO

ជ្រើស * ពី sqlusertmp
GO

ប្រកាស @RowCount INT
@RowCount SET = (SELECT COUNT (ID) ពី sqlusertmp)

ប្រកាស @I INT
ប្រកាស @USER INT

កំណត់ @I = 1
កំណត់ @USER = 0

ពេល (@I <= @RowCount)
ចាប់ផ្តើម

ប្រកាស VARCHAR @name (100), @sid VARCHAR (184)

@name ជ្រើស = ឈ្មោះ @sid = Sid ពី sqlusertmp ទីកន្លែង id = @I

ប្រសិនបើ (SELECT COUNT (*) ពី [ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Windows ចូល] ដែលកន្លែង [SID] = @sid) = 0
បញ្ចូលទៅក្នុង [ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Windows ចូល] ([SID]) តម្លៃ (@sid);

@USER SET = @USER + 1

@I SET = @I + 1
បញ្ចប់
@USER បោះពុម្ព
sqlusertmp តារាងទម្លាក់

នេះនឹងបង្កើតជា ‘បង្អួចចូល “”សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់បើយោងតាមឯកសារ CSV បានបង្កើតនៅក្នុងជំហានមុន។
ជំហានទី 5: បង្កើតរបាយការណ៍ / Codeunits នាំចេញនិងនាំចូលទិន្នន័យដំឡើង។

បង្កើតវត្ថុដោយប្រើ C ដែលលេខកូដ / AL ដើម្បីនាំចូលតុរៀបចំបានទាមទារ។

“——————————————————————————————————————————————————

지원 번역 : http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
의 Microsoft Dynamics NAV – 다른 하나의 Active Directory에서 역할 및 로그인을 전송하는 방법

어떻게 AD1에서 AD2로 사용자를 마이그레이션합니다.

1 단계:

사용자의 SID를 얻을 당신이 필요하지 않은 사용자를 제거한 후 다음과 같은 구조 엑셀 시트를 작성합니다.
1, d.d, S-1-5-21-2382639853-3500016515-3173335468-1144과는 .CSV 파일로 저장합니다.
C : \ 사용자 \ CRT> WMIC useraccount 이름을 가져, SID
2 단계 : CSV 파일을 저장합니다 :

‘navusers.csv’로 파일을 저장합니다.
3 단계 : Temp 폴더에 파일을 저장합니다.

파일에 저장 :
C : \ 온도
4 단계 : SQL Server Management Studio를 열고 다음과 같은 SQL 쿼리를 실행합니다 :

데이터베이스를 선택 | 새 쿼리 | 다음과 같은 SQL을 붙여 넣습니다.

표 sqlusertmp (아이디 INT, 이름 varchar (100), 시드 VARCHAR (184)) 만들기
가기

BULK INSERT의 sqlusertmp
‘: \ 임시 \의 navusers.csv C’FROM

(
FIELDTERMINATOR = ‘;’
ROWTERMINATOR은 = ‘\ n을’
)
가기

sqlusertmp에서 *를 선택
가기

@RowCount INT 선언
(sqlusertmp FROM SELECT COUNT (ID)) SET의 @RowCount =

@I INT 선언
@USER INT 선언

SET @I = 1
SET @USER = 0

WHILE (@I <= @RowCount)
BEGIN

(100) @name의 VARCHAR를 선언 VARCHAR (184) @sid

SELECT @name = 이름, @sid = SID sqlusertmp FROM WHERE ID = @I

([윈도우 로그인]에서 SELECT COUNT (*) WHERE [SID] = @sid) = 0 IF
INSERT INTO [윈도우 로그인] ([SID]) 값 (@sid);

SET의 @USER = @USER + 1

SET의 @I = @I + 1
종료
인쇄 @USER
DROP 표 sqlusertmp

이는 이전 단계에서 생성 된 CSV 파일에 따라 사용자를위한 ‘윈도우 로그인’을 만들 것입니다.
5 단계 : 보고서 작성 / Codeunits 내보내고 가져 오기 설정 데이터합니다.

필요한 설정 테이블을 가져 C / AL 코드를 사용하여 객체를 생성합니다.

“——————————————————————————————————————————————————

werger Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft Dynamics NAV – How To Veguheztin ristên û şanenav Ji One Active Directory To din

How to koç bikarhêneran ji Ad1 ji bo AD2.

Asta 1ê:

Get SID ji bo bikarhênerên û avakirina sheet Excel bi avahiya li pey şop tu bikarhênerên tu ne hewce ye.
1; nkbrd; S-1-5-21-2382639853-3500016515-3173335468-1144 û xilas bike wekî file .CSV.
C: \ Users \ CRT> wmic USERACCOUNT get name, sid
Step 2: Save the File CSV:

pelê wekî ‘navusers.csv’ Save.
Step 3: Save the file li Folder Temp de.

Save the file in:
C: \ demî
Gava 4: Open SQL Management Server Studio û Run li jêr SQL Query:

li Database hilbijêre | New Query | û bi îmêlî vrêkey li SQL jêr.

Create sqlusertmp Table (int id, navê varchar (100), varchar sid (184))
ÇÛYIN

sqlusertmp zaroki BULK
JI ‘c: \ demî \ navusers.csv’
BI
(
FIELDTERMINATOR = ‘;’,
ROWTERMINATOR = ‘\ n’
)
ÇÛYIN

Select * ji sqlusertmp
ÇÛYIN

ÎLAN @RowCount INT
SET @RowCount = (SELECT COUNT (id) JI sqlusertmp)

ÎLAN @I INT
ÎLAN @USER INT

SET @I = 1
SET @USER = 0

DEMA (@I <= @RowCount)
DESTPÊKIRIN

ÎLAN VARCHAR @name (100), @sid VARCHAR (184)

SELECT @name = name, @sid = sid JI sqlusertmp WHERE id = @I

IF (SELECT COUNT (*) ji [Windows Login] WHERE [SID] = @sid) = 0
Zaroki DI [Windows Login] ([SID]) nirxên (@sid);

SET @USER = @USER + 1

SET @I = @I + 1
DAWÎ
@USER kopîya
DROP sqlusertmp TABLE

Ev wê ‘Windows Login’ ji bo bikarhênerên ku li gor file CSV li gavên berê tên afirandin biafirîne.
Step 5: Create Nivîsar / Codeunits ji bo îxracata û welat setup import.

Create eserê bikaranîna C Koda / AL to import maseyên setup pêwîst.

“——————————————————————————————————————————————————

Колдоо котормо: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft Dynamics NAV – дагы бир Active Directory ролдорду жана Logins берүү How To үчүн

Кантип AD1 тартып AD2 колдонуучуларды көчүп кеткенге.

1 кадам:

колдонуучулар үчүн SID алуу жана талап кылбаган бардык колдонуучуларды кийин төмөнкүдөй түзүлүшү менен Excel баракты түзүү.
1; d.d; S-1-5-21-2382639853-3500016515-3173335468-1144 жана .csv делосуна катары сактап.
C: \ Users \ элт> wmic useraccount аталышы, Сид
2-кадам: CSV File сактоо:

«Navusers.csv» катары сактап.
3-кадам: Temp папку билэни сактоо.

сактап-жылы:
C: \ Темп
4-кадам: Open SQL Server Management Studio жана кийинки SQL Query Run:

Базасын тандоо | Жаңы Query | жана төмөнкү SQL кой.

Түзүү стол sqlusertmp (ID Int, аты varchar (100), Сид varchar (184))
GO

Жапырт ЖАЗУУ sqlusertmp
: \ Temp \ navusers.csv с «ЧЕЙИН
МЕНЕН
(
FIELDTERMINATOR = ‘;’,
ROWTERMINATOR = ‘\ н «
)
GO

sqlusertmp келген +, тандап
GO

ЖАРЫЯЛАЙБЫЗ @RowCount корреспонденттерин
SET @RowCount = (SELECT COUNT (ID) sqlusertmp ЧЕЙИН)

ЖАРЫЯЛАЙБЫЗ @I корреспонденттерин
ЖАРЫЯЛАЙБЫЗ @USER корреспонденттерин

КОЙ @I = 1
КОЙ @USER = 0

Ал эми (@I <= @RowCount)
БАШТАЛАТ

ЖАРЫЯЛАЙБЫЗ @name VARCHAR (100), VARCHAR @sid (184)

SELECT @name = аты-жөнү, @sid = КАЙДА sqlusertmp ЧЕЙИН Сид ID = @I

IF (SELECT COUNT (*) [Windows Кирүү] кайдан [SID] = @sid) = 0
Салып [Windows Кирүү] ([SID]) маанилери (@sid);

SET @USER = @USER + 1

SET @I = @I + 1
END
БАСЫП ЧЫГАРУУ @USER
DROP TABLE sqlusertmp

Бул мурунку жол менен түзүлгөн CSV делосуна ылайык колдонуучулар үчүн «Windows Кирүү» түзөт.
5-кадам: түзүү баяндамалары / Codeunits импорттоо жана экспорттоо орнотуу маалыматтарды.

зарыл болгон орнотуу үстөл импорттоо C / AL коду пайдалануу менен объектилерди түзүү.

“——————————————————————————————————————————————————

ການແປພາສາສະຫນັບສະຫນູນ: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft Dynamics NAV – ວິທີການຖ່າຍໂອນພາລະບົດບາດແລະເຂົ້າສູ່ລະບົບຈາກ Active Directory ໄປອີກປະການຫນຶ່ງ

ວິທີການເຄື່ອນຍ້າຍຜູ້ໃຊ້ຈາກ AD1 ກັບ AD2.

ຂັ້ນຕອນທີ 1:

ໄດ້ຮັບ SID ສໍາລັບຜູ້ຊົມໃຊ້ແລະສ້າງເອກະສານ Excel ທີ່ມີໂຄງປະກອບການດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ຫຼັງຈາກທີ່ຖອນຜູ້ໃຊ້ທີ່ທ່ານບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງ.
1 d.d; S-1-5-21-2382639853-3500016515-3173335468-1144 ແລະບັນທຶກເປັນເອກະສານ .CSV ໄດ້.
C: \ Users \ crt> wmic useraccount ໄດ້ຮັບຊື່, sid
ຂັ້ນຕອນທີ 2: ຊ່ວຍປະຢັດໄຟລ໌ CSV:

ຊ່ວຍປະຢັດໄຟລ໌ເປັນ ‘navusers.csv’.
ຂັ້ນຕອນທີ 3: ບັນທຶກໄຟລ໌ໃນ Folder Temp ໄດ້.

ຊ່ວຍປະຢັດໄຟລ໌ໃນ:
C: \ temp
ຂັ້ນຕອນທີ 4: ການຄຸ້ມຄອງເປີດ SQL Server Studio ແລະດໍາເນີນການ SQL Query ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

ເລືອກຖານຂໍ້ມູນ | ແບບສອບຖາມໃຫມ່ | ແລະການວາງ SQL ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້.

ສ້າງຕາຕະລາງ sqlusertmp (id int, ຊື່ varchar (100), sid varchar (184))
GO

sqlusertmp INSERT BULK
ຈາກ ‘c: \ temp \ navusers.csv’
ກັບ
(
FIELDTERMINATOR = ”,
ROWTERMINATOR = ‘\ n’
)
GO

select * from sqlusertmp
GO

ປະກາດ @RowCount INT
SET @RowCount = (ນັບ SELECT (id) ຈາກ sqlusertmp)

ປະກາດ @I INT
ປະກາດ @USER INT

SET @I = 1
SET @USER = 0

ໃນຂະນະທີ່ (@I <= @RowCount)
ການເລີ່ມຕົ້ນ

ປະກາດ VARCHAR @name (100), @sid VARCHAR (184)

SELECT @name = ຊື່, @sid = sid ຈາກ sqlusertmp WHERE id = @I

IF (ນັບ SELECT (*) ຈາກ [Windows ເຂົ້າສູ່ລະບົບ] WHERE [SID] = @sid) = 0
INSERT INTO [Windows ເຂົ້າສູ່ລະບົບ] ([SID]) ຄ່າ (@sid)

SET @USER = @USER + 1

SET @I = @I + 1
END
@USER PRINT
DROP TABLE sqlusertmp

ນີ້ຈະສ້າງ ‘Windows ເຂົ້າລະບົບສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ຕາມໄຟລ໌ CSV ສ້າງໃນຂັ້ນຕອນທີ່ຜ່ານມາ.
ຂັ້ນຕອນທີ່ 5: ສ້າງບົດລາຍງານ / Codeunits ການສົ່ງອອກແລະຂໍ້ມູນການຕັ້ງຄ່າການນໍາເຂົ້າ.

ສ້າງຈຸດປະສົງຂອງການນໍາໃຊ້ C ລະຫັດ / AL ເພື່ອການນໍາເຂົ້າຕາຕະລາງການຕິດຕັ້ງທີ່ຕ້ອງການ.

“——————————————————————————————————————————————————

Support Translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft Edidit NAV – Quantum ad alium transferre numeribus Logins Ex agens Directory

Quam ut users profugus ut AD2 de AD1.

I step:

Get SID et pro users creare structura ita est quicquid est in Praecedo sheet users non requirit.
I, d.d; S, ut a .CSV file 1-5-21-2382639853-3500016515-3173335468-1144 et salvabit.
C: \ \ CRT> wmic useraccount nomen, ut, sid
Step II: CSV lima in Save:

Servo lima ut navusers.csv.
Gradus III: Servo lima Pellentesque in area.

Servo lima in:
C: \ temp
Gradus IV aperi SQL Servo procurrere et Management Studio Following SQL Quaero:

Lego Database | New Query | Postero SQL et crustulum.

Create Table sqlusertmp (int id, in nomine int (C), sid int (CLXXXIV))
GO

MENSA INSERT sqlusertmp
A ‘c: \ temp \ navusers.csv’
cUM
(
FIELDTERMINATOR = ”
ROWTERMINATOR = ‘\ n’
)
GO

* Select a sqlusertmp
GO

DENUNTIO @RowCount INT
@RowCount SET (SELECT (id) a sqlusertmp)

DENUNTIO @I INT
DENUNTIO @USER INT

@I = I SET
@USER = 0 SET

Dum (@I <@RowCount)
COEPTO

@name VARCHAR DECLARANDAM (C), @sid VARCHAR (CLXXXIV)

SELECT @name = nomen, @sid sqlusertmp ubi id = AB = sid @I

Si (SELECT (*) e [Login Fenestra] quo [SID] @sid) = 0
INSERT INTO [Login Fenestra] ([SID]) values (@sid);

Set @USER @USER = + I

Set @I @I = + I
EXITUS
Print @USER
Occumbo TABLE sqlusertmp

Hoc creare fenestrae Login pro users CSV lima secundum gradus superioris creaturae.
Gradus V: Create Reports / Codeunits ad important et export data setup.

Create obiecta usura C / AL codice requiritur ad important ad mensas habeat.

“——————————————————————————————————————————————————

Atbalsts translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft Dynamics NAV – Kā Transfer Lomas un Logins no vienas Active Directory uz citu

Kā migrēt lietotājus no 1. pielikums uz AD2.

1.solis:

Iegūt SID lietotājiem un izveidot Excel lapu ar šādu struktūru pēc izņemšanas jebkuru lietotāju, jums nav nepieciešams.
1; d.d; S-1-5-21-2382639853-3500016515-3173335468-1144 un saglabāt kā CSV failu.
C: \ Users \ crt> WMIC useraccount saņemtu vārdu, SID
2. solis: Saglabāt CSV failu:

Saglabāt failu kā “”navusers.csv””.
Step 3: Saglabājiet failu Temp mapi.

Saglabājiet failu:
C: \ temp
Step 4: Open SQL Server Management Studio un palaist šādu SQL vaicājumu:

Izvēlieties datu bāze | Jaunais Query | un ielīmējiet šādu SQL.

Izveidot tabulu sqlusertmp (id int, nosaukums varchar (100) Sids varchar (184))
GO

BULK INSERT sqlusertmp
NO “”c: \ temp \ navusers.csv””
AR
(
FIELDTERMINATOR = ‘;’,
ROWTERMINATOR = ‘\ n’
)
GO

Izvēlieties * no sqlusertmp
GO

PAZIŅO @RowCount INT
SET @RowCount = (SELECT COUNT (id) FROM sqlusertmp)

PAZIŅO @I INT
PAZIŅO @USER INT

SET @I = 1
SET @USER = 0

KAMĒR (@I <= @RowCount)
BEGIN

PAZIŅO @NAME VARCHAR (100), @sid VARCHAR (184)

SELECT @NAME = nosaukums, @sid = SID NO sqlusertmp KUR id = @I

IF (SELECT COUNT (*) no [Windows Login], kur [SID] = @sid) = 0
INSERT INTO [Windows Login] ([SID]) vērtības (@sid);

SET @USER = @USER + 1

SET @I = @I + 1
END
PRINT @USER
DROP TABLE sqlusertmp

Tas radīs “”Windows Login”” lietotājiem saskaņā ar CSV failu, kas izveidots iepriekšējos posmos.
Step 5: Veidot pārskatus / Codeunits eksportēt un importēt iestatīšanas dati.

Izveidot objektus, izmantojot C / AL kodu, lai importētu iestatīšanai nepieciešamos tabulas.

“——————————————————————————————————————————————————

Pagalba vertimas: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
“”Microsoft Dynamics NAV”” – kaip perkelti vaidmenis ir prisijungimus iš One “”Active Directory”” į kitą

Kaip migruoti vartotojus nuo AD1 į AD2.

1 žingsnis:

Gauk SID vartotojams ir sukurti Excel lapą, kurio struktūra tokia, nuėmus bet kokius vartotojus jums nereikia.
1; d.d; S-1-5-21-2382639853-3500016515-3173335468-1144 ir išsaugoti kaip .CSV failą.
C: \ Users \ CRT> WMIC useraccount gauti vardą, SID
2 žingsnis: Išsaugoti CSV failą:

Išsaugokite failą kaip “”navusers.csv””.
3 žingsnis: Išsaugoti aplanke Temp failą.

Išsaugoti failą:
C: \ Temp
4 žingsnis: Atidarykite “”SQL Server Management Studio ir paleisti šiuos SQL užklausa:

Pasirinkite duomenų bazę | Nauja užklausa | ir įklijuokite šį SQL.

CREATE TABLE sqlusertmp (id int, vardas varchar (100), SID varchar (184))
GO

BULK INSERT sqlusertmp
Nuo “”C: \ Temp \ navusers.csv””
SU
(
FIELDTERMINATOR = ‘;’,
ROWTERMINATOR = ‘\ n “”
)
GO

SELECT * FROM sqlusertmp
GO

SKELBIA @RowCount INT
RINKINYS @RowCount = (SELECT COUNT (ID), iš sqlusertmp)

SKELBIA @ i INT
SKELBIA @USER INT

SET @I = 1
SET @USER = 0

While (@I <= @RowCount)
BEGIN

SKELBIA @name VARCHAR (100), @sid varchar (184)

PASIRINKITE @name = vardas, @sid = SID IŠ sqlusertmp KUR id = @I

JEI (Pasirinkite COUNT (*) iš [Windows Login] kur [SID] = @sid) = 0
INSERT INTO [Langai Įėjimas] ([SID]) vertės (@sid);

RINKINYS @USER = @USER + 1

RINKINYS @I = @I + 1
GALAS
SPAUSDINIMO @USER
DROP TABLE sqlusertmp

Tai sukurs “”Windows Login”” naudotojams pagal CSV failą, sukurtą per ankstesnius etapus.
5 žingsnis: Sukurkite Ataskaitos / Codeunits eksporto ir importo nustatymo duomenys.

Sukurti objektus naudojant C / AL kodą importuoti reikalingus sąrankos lenteles.

“——————————————————————————————————————————————————

Ënnerstëtzung Iwwersetzung: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft Dynamik NAV – Wéi Fir Transfer Rollen a gefälscht Vu One Aktiv Guide anert

Wéi Benotzer aus AD1 zu AD2 zu opgeholl.

Schrëtt 1:

Kréien Fäigefill fir Benotzer a schafen Excel Plack mat den folgenden Struktur no all Benotzer Stoppen Dir do net brauchen.
1; d.d; S-1-5-21-2382639853-3500016515-3173335468-1144 a späichert als .CSV Fichier.
C: \ Benotzer \ Črt> wmic useraccount Numm kritt, Sid
Schrëtt 2: d’CSV Datei späicheren:

Spuert de Fichier als “”navusers.csv””.
Schrëtt 3: späicheren de Fichier vun de Server dobäimaachen.

Späichert der Datei vun:
C: \ Server
Etapp 4: Open SQL Server Management Studio an Run der Nexten SQL fonktionnéiert:

Wielt der Datebank | New fonktionnéiert | a pecht de folgenden SQL.

Schafen Table sqlusertmp (id int, Numm varchar (100), Sid varchar (184))
WEIDER

Gros ASCHREIWEN sqlusertmp
AUS “”c: \ Server \ navusers.csv ‘
MAT
(
FIELDTERMINATOR = “”;””,
ROWTERMINATOR = ‘\ n’
)
WEIDER

En * aus sqlusertmp
WEIDER

Erklären @RowCount INT
SET @RowCount = (SELECT ZIELT (id) AUS sqlusertmp)

Erklären @I INT
Erklären @USER INT

SET @I = 1
SET @USER = 0

Iwwerdeems (@I <= @RowCount)
fänken

Erklären @name VARCHAR (100), @sid VARCHAR (184)

SELECT @name = Numm, @sid = Sid AUS sqlusertmp WOU id = @I

IF (SELECT ZIELT (*) vun [Windows Login] WOU [Fäigefill] = @sid) = 0
ASCHREIWEN A [Windows Login] ([Fäigefill]) Wäerter (@sid);

SET @USER = @USER + 1

SET @I = @I + 1
ENN
PRINT @USER
DROP TABLE sqlusertmp

Dëst wäert der “”Windows Login ‘fir de Benotzer no der CSV Fichier vun der viregter Schrëtt hunn schafen.
Step 5: Neie Rapporten / Codeunits ze exportéieren an Import eegen Daten.

Schafen d’Objete C / AL Code mat der néideg charge Dëscher fir z’importéieren.

“——————————————————————————————————————————————————

Поддршка превод: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft Dynamics NAV – Како да се Трансфер на улоги и најави од еден Active Directory на уште еден

Како да мигрираат корисниците од AD1 да AD2.

Чекор 1:

Земете SID за корисниците и да се создаде ексел лист со следнава структура по отстранување на сите корисници нема да биде потребен.
1; d.d С-1-5-21-2382639853-3500016515-3173335468-1144 и спаси како CSV датотека.
C: \ Users \ CRT> wmic useraccount добие име, Сид
Чекор 2: Зачувување на CSV фајл:

Зачувајте ја датотеката како “”navusers.csv.
Чекор 3: Зачувајте ја датотеката во папката Темп.

Зачувајте ја датотеката во:
C: \ Temp
Чекор 4: Отворете SQL Server, менаџмент Студио и извршете ја следнава SQL Query:

Изберете базата на податоци | Нов пребарување | и ставете го SQL.

Креирај табела sqlusertmp (id int, име varchar (100), Сид varchar (184))
GO

Рефус вметнете sqlusertmp
ОД “”c: \ Temp \ navusers.csv””
сО
(
FIELDTERMINATOR = ‘;’,
ROWTERMINATOR = ‘\ n’
)
GO

Изберете од * sqlusertmp
GO

ИЗЈАВУВАМ @RowCount INT
СЕТ @RowCount = (SELECT COUNT (id) ОД sqlusertmp)

ИЗЈАВУВАМ @I INT
ИЗЈАВУВАМ @USER INT

СЕТ @I = 1
СЕТ @USER = 0

Време (@I <= @RowCount)
BEGIN

ИЗЈАВУВАМ @name VARCHAR (100), @sid VARCHAR (184)

Избери @name = име, @sid = Сид sqlusertmp ОД КАДЕ id = @I

АКО (изберете брои (*) од [Windows Најави] каде [SID] = @sid) = 0
Вметнете во [Windows Најави] ([SID]) вредности (@sid);

СЕТ @USER @USER + 1 =

СЕТ @I @I + 1 =
КРАЈ
ПРИНТ @USER
Зависници ТАБЕЛА sqlusertmp

Ова ќе создаде “”Windows Најави ‘за корисниците во согласност со CSV датотека создадени во претходните чекори.
Чекор 5: креирате извештаи / Codeunits за извоз и податоци за поставување на увозот.

Креирање на објекти со користење на C / Al код за увоз на потребните поставување маси.

“——————————————————————————————————————————————————

Support fandikan-teny: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft fanetsiketsehana Nav – Ahoana no To hamindra Zavatra Ataony sy Logins avy amin’ny iray Active Directory hafa

Ahoana no hifindra monina ireo mpampiasa avy AD1 ho AD2.

Dingana 1:

Get Sid ho an’ny mpampiasa sy ny mamorona Excel taratasy miaraka amin’ny rafitra manaraka rehefa manaisotra misy mpampiasa tsy mitaky.
1; d.d, S-1-5-21-2382639853-3500016515-3173335468-1144, ary afa-toy ny .CSV rakitra.
C: \ mpampiasa \ crt> wmic useraccount hahazo anarana, Sid
Dingana 2: Vonjeo ny CSV File:

Vonjeo ny rakitra ho ‘navusers.csv’.
Dingana 3: Vonjeo ny antontan-taratasy ao amin’ny Temp Folder.

Vonjeo ny rakitra ao amin’ny:
C: \ Temp
Dingana 4: SQL Server Open Management Studio sy Mihazakazaha izao manaraka SQL Query:

Fanteno ny Database | New Query | ary apetaho ny manaraka SQL.

Hamorona Table sqlusertmp (ID int, anarana varchar (100), Sid varchar (184))
GO

Ampahany ampidiro eto sqlusertmp
AVY ‘C: \ Temp \ navusers.csv’
WITH
(
FIELDTERMINATOR = ‘,’,
ROWTERMINATOR = ‘\ n’
)
GO

Fanteno * avy amin’ny sqlusertmp
GO

MANAMBARA @RowCount INT
SET @RowCount = (SELECT COUNT (ID) FROM sqlusertmp)

MANAMBARA @I INT
MANAMBARA @USER INT

MODELY @I = 1
MODELY @USER = 0

NAKA (@I <= @RowCount)
MANOMBOKA

MANAMBARA @name VARCHAR (100), @sid VARCHAR (184)

SELECT @name = anarana, @sid = Sid AVY AIZA sqlusertmp id = @I

RAHA (SELECT COUNT (*) avy amin’ny [Windows Login] izay [Sid] = @sid) = 0
Manisika HO [Windows Login] ([Sid]) soatoavina (@sid);

SET @USER = @USER + 1

SET @I = @I + 1
TAPITRA
PRINT @USER
LOHA Drop sqlusertmp

Izany dia miteraka ny ‘Windows Login’ ny mpampiasa araka ny CSV rakitra noforonina tao amin’ny dingana teo aloha.
Dingana 5: Mamorona tatitra / Codeunits ny fanondranana sy Ampidiro ny fanamboarana angona.

Namorona ny zavatra mampiasa C / AL fehezan-dalàna ny manafatra ny fanamboarana takiana vato fisaka.

“——————————————————————————————————————————————————

Sokongan terjemahan: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft Dynamics NAV – Cara Pemindahan Peranan dan Logins Dari Satu Active Directory Untuk Satu lagi

Bagaimana untuk berhijrah pengguna dari AD1 ke aD2.

Langkah 1:

Dapatkan SID untuk pengguna dan mewujudkan lembaran Excel dengan struktur berikut selepas mengeluarkan sebarang pengguna yang anda tidak memerlukan.
1; d.d; S-1-5-21-2382639853-3500016515-3173335468-1144 dan simpan sebagai fail CSV.
C: \ Users \ crt> wmic useraccount mendapatkan nama, sid
Langkah 2: Simpan Fail CSV:

Simpan fail sebagai ‘navusers.csv’.
Langkah 3: Simpan fail dalam folder Temp.

Menyimpan fail dalam:
C: \ temp
Langkah 4: Open SQL Server Management Studio dan Jalankan Mengikuti SQL Query:

Pilih Database | New Pertanyaan | dan paste SQL berikut.

Buat sqlusertmp Jadual (id int, nama varchar (100), sid varchar (184))
GO

BULK INSERT sqlusertmp
DARI ‘c: \ temp \ navusers.csv’
dengan
(
FIELDTERMINATOR = ‘;’;
ROWTERMINATOR = ‘\ n’
)
GO

Pilih * dari sqlusertmp
GO

MENGISYTIHARKAN @RowCount INT
SET @RowCount = (COUNT SELECT (id) DARI sqlusertmp)

MENGISYTIHARKAN @I INT
MENGISYTIHARKAN @USER INT

SET @I = 1
SET @USER = 0

SEMASA (@I <= @RowCount)
BEGIN

MENGISYTIHARKAN @name VARCHAR (100), @sid VARCHAR (184)

SELECT @name = nama, @sid = sid DARI sqlusertmp MANA id = @I

IF (COUNT SELECT (*) dari [Windows Login] MANA [SID] = @sid) = 0
INSERT INTO [Windows Login] ([SID]) nilai (@sid);

SET @USER = @USER + 1

SET @I = @I + 1
END
PRINT @USER
DROP TABLE sqlusertmp

Ini akan mewujudkan ‘Windows Login’ untuk pengguna mengikut fail CSV yang diwujudkan dalam langkah sebelumnya.
Langkah 5: Buat Laporan / Codeunits untuk mengeksport dan data persediaan import.

Mencipta objek menggunakan C kod / AL mengimport jadual persediaan yang diperlukan.

“——————————————————————————————————————————————————

പിന്തുണ വിവർത്തനം: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഡൈനാമിക്സ് കിഴിച്ച – എങ്ങനെ തമ്മിൽ ആക്ടീവ് ഡയറക്ടറി നിന്നും റോളുകളും പ്രവേശിക്കലുകൾ കൈമാറാൻ

എങ്ങനെ AD2 ലേക്ക് AD1 നിന്നും ഉപയോക്താക്കളെ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ.

ഘട്ടം 1:

ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ‘SID നേടുകയും നിങ്ങൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഉപയോക്താക്കളെ നീക്കം ചെയ്ത ശേഷം താഴെ ഘടനയുള്ള എക്സൽ ഷീറ്റ് സൃഷ്ടിക്കുക.
1; d.d; എസ്-1-5-21-2382639853-3500016515-3173335468-1144 ഒരു .csv ഫയൽ സംരക്ഷിക്കുക.
സി: \ ഉപയോക്താക്കളും \ CRT> wmic useraccount ലഭ്യമാകേണ്ട പേര്, SID
ഘട്ടം 2: CSV ഫയൽ സംരക്ഷിക്കുക:

‘Navusers.csv’ ആയി ഫയൽ സംരക്ഷിക്കുക.
ഘട്ടം 3: താൽക്കാലിക ഫോൾഡർ ഫയൽ സംരക്ഷിക്കുക.

ഫയൽ സംരക്ഷിക്കുക:
സി: \ .സര്പ്രൈസ്
ഘട്ടം 4: തുറക്കുക എസ്.ക്യു.എൽ. സെർവർ മാനേജ്മെന്റ് സ്റ്റുഡിയോ, തുടർന്ന് എസ്.ക്യു.എൽ. അന്വേഷണം പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക:

ഡാറ്റാബേസ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക | പുതിയ അന്വേഷണ | ഒപ്പം ഇനിപ്പറയുന്ന എസ്.ക്യു.എൽ. ഒട്ടിക്കുക.

പട്ടിക sqlusertmp (ഐഡി യ, പേര് varchar (100), എസ്ഐഡി varchar (184)) സൃഷ്ടിക്കുക
GO

ബൾക്ക് ചേർക്കുക sqlusertmp
‘: \ താൽക്കാലിക \ navusers.csv സി’ ൽ നിന്ന്
ഇതുമായി
(
FIELDTERMINATOR = ‘;’,
ROWTERMINATOR = ‘\ എൻ’
)
GO

sqlusertmp നിന്ന് * തിരഞ്ഞെടുക്കുക
GO

@RowCount INT പ്രസ്താവിക്കും
SET @RowCount = (sqlusertmp നിന്ന് COUNT (ഐഡി) തിരഞ്ഞെടുക്കുക)

@I INT പ്രസ്താവിക്കും
@USER INT പ്രസ്താവിക്കും

SET @I = 1
SET @USER = 0

WHILE (@I <= @RowCount)
ആരംഭിക്കുന്നു

@name VARCHAR (100) തെളിയിച്ചുതരേണം @sid VARCHAR (184)

@name തിരഞ്ഞെടുക്കുക = പേര്, @sid = എസ്ഐഡി sqlusertmp എവിടെ ഐഡി = @I

= 0 ([വിൻഡോസ് ലോഗിൻ] എവിടെ [എസ്ഐഡി] = @sid നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുക COUNT (*)) നിങ്ങൾ
[വിൻഡോസ് ലോഗിൻ] ([എസ്ഐഡി]) മൂല്യങ്ങൾ (@sid) ചേർക്കാം;

SET @USER = @USER +1

SET @I = @I +1
അവസാനിക്കുന്നു
അച്ചടിക്കുക @USER
DROP TABLE sqlusertmp

കഴിഞ്ഞ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ സൃഷ്ടിച്ചു CSV ഫയൽ തക്കവണ്ണം ഉപയോക്താക്കൾക്ക് സൃഷ്ടിക്കും ‘വിൻഡോസ് ലോഗിൻ’.
ഘട്ടം 5: കയറ്റുമതി, ഇറക്കുമതി വിവരത്തിനു ഡാറ്റ റിപ്പോർട്ടുകൾ / Codeunits സൃഷ്ടിക്കുക.

ആവശ്യമായ സജ്ജീകരണം പട്ടികകൾ ഇംപോർട്ട് സി / അൽ കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് വസ്തുക്കൾ സൃഷ്ടിക്കുക.

“——————————————————————————————————————————————————

Appoġġ traduzzjoni: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft Dynamics NAV – Kif Biex Trasferiment Rwoli u logins Minn Wieħed Active Directory To Ieħor

Kif jemigraw utenti milli AD1 sa AD2.

Pass 1:

Get SID għall-utenti u joħolqu folja Excel bl-istruttura li ġejja wara t-tneħħija ta ‘xi utenti inti ma jeħtiġux.
1, d.d; S-1-5-21-2382639853-3500016515-3173335468-1144 u ħlief bħala fajl CSV.
C: \ Utenti \ CRT> wmic useraccount jiksbu l-isem, sid
Pass 2: Salv l-fajl CSV:

Salv l-fajl bħala “”navusers.csv””.
Pass 3: Salv l-fajl fil-folder Temp.

Salv l-fajl fi:
Ċ: \ temperatura
Pass 4: Miftuħa SQL Server Ġestjoni Studio u Mexxi dan li ġej SQL Mistoqsija:

Agħżel il-Database | Ġdid Mistoqsija | u paste tal-SQL li ġejja.

Oħloq sqlusertmp Tabella (int id-isem varchar (100), varchar sid (184))
GO

sqlusertmp DAĦĦAL BULK
“”: \ Temperatura \ navusers.csv c”” MINN
MA
(
FIELDTERMINATOR = “”””,
ROWTERMINATOR = “”\ n””
)
GO

Agħżel * minn sqlusertmp
GO

NIDDIKJARA @RowCount INT
SET @RowCount = (GĦADD SELECT (id) MINN sqlusertmp)

NIDDIKJARA @I INT
NIDDIKJARA @USER INT

SET @I = 1
SET @USER = 0

WAQT (@I <= @RowCount)
BEGIN

JIDDIKJARAW varchar @name (100), @sid varchar (184)

@name TAGĦŻEL = isem, @sid = sid MILL sqlusertmp FEJN id = @I

IF (GĦADD SELECT (*) minn [Windows Idħol] FEJN [SID] = @sid) = 0
DAĦĦAL FIS [Windows Login] ([SID]) Valuri (@sid);

@USER SET = @USER + 1

@I SET = @I + 1
END
@USER ISTAMPAR
DROP sqlusertmp TABELLA

Dan se joħloq il- “”Windows Login”” għall-utenti skond il-fajl CSV maħluqa fil-passi ta ‘qabel.
Pass 5: Oħloq Rapporti / Codeunits għall-esportazzjoni u d-data setup importazzjoni.

Oħloq l-oġġetti bl-użu C kodiċi / AL li jimportaw il-tabelli setup meħtieġa.

“——————————————————————————————————————————————————

Tautoko translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Dynamics Nav Microsoft – Pehea Hei Whakawhiti tūranga me takiuru Mai One Whaiaronga Hohe ki tētahi atu

Me pēhea te ki te heke kaiwhakamahi i AD1 ki AD2.

Hipanga 1:

Haere Sid hoki ngā kaiwhakamahi, me te waihanga whārangi Excel ki te hanganga e whai ake nei i muri i te tango i tetahi kaiwhakamahi kore koutou e rapu utu.
1; d.d: S-1-5-21-2382639853-3500016515-3173335468-1144 ka whakaora ano te kōnae .CSV.
C: \ Kaiwhakamahi \ crt> wmic useraccount whiwhi ingoa, Sid
Hipanga 2: Whakaorangia te Kōnae CSV:

Whakaorangia te kōnae rite ‘navusers.csv’.
Hipanga 3: Whakaorangia te kōnae i roto i te Kōpaki Temp.

Whakaorangia te kōnae i roto i:
C: \ rangitahi
Hipanga 4: Open SQL Tūmau Whakahaere Studio me Whakahaere te Whai SQL Uiui:

Tīpakohia te Pātengi Raraunga | Uiui New | ka whakapiri i te SQL e whai ake nei.

Waihanga sqlusertmp Ripanga (id int, varchar ingoa (100), Sid varchar (184))
GO

sqlusertmp WHAKAURUA nuinga
MEI ‘c: \ rangitaki \ navusers.csv’
WITH
(
FIELDTERMINATOR = ‘;’,
ROWTERMINATOR = ‘\ n’
)
GO

Tīpakohia * i sqlusertmp
GO

FAAITE @RowCount INT
WHAKARITE @RowCount = (COUNT Tīpakohia (id) MEI sqlusertmp)

FAAITE @I INT
FAAITE @USER INT

Whakaritea @I = 1
Whakaritea @USER = 0

LOLOTONGA (@I <= @RowCount)
timata

FAAITE @name VARCHAR (100), @sid VARCHAR (184)

Tīpakohia @name = ingoa, @sid = Sid MEI sqlusertmp HEA id = @I

IF (COUNT Tīpakohia (*) i [Windows Takiuru] HEA [Sid] = @sid) = 0
WHAKAURUA KI [Windows Takiuru] ([Sid]) uara (@sid);

WHAKARITE @USER = @USER + 1

WHAKARITE @I = @I + 1
END
@USER PRINT
TULUTĀ TABLE sqlusertmp

Tenei ka hanga i te ‘Windows Takiuru’ mo te kaiwhakamahi rite ki te kōnae CSV hanga i roto i te takahanga o mua.
Hipanga 5: Waihanga pūrongo / Codeunits ki te kaweake me raraunga tatūnga kawemai.

Waihanga i te taonga mā te whakamahi i C / AL waehere ki kawemai i te tepu tatūnga hiahiatia.

“——————————————————————————————————————————————————

समर्थन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
मायक्रोसॉफ्ट डायनॅमिक्स एनएव्ही – एकमेकांना सक्रिय डिरेक्टरी पासून भूमिका व लॉगिन हस्तांतरित करण्यासाठी कसे

AD1 पासून AD2 वापरकर्ते कसे स्थलांतर करतात.

पायरी 1:

वापरकर्त्यांसाठी SID आणि आपण आवश्यक नाही कोणत्याही वापरकर्त्यांना काढणे खालील रचना एक्सेल शीट तयार.
1; d.d; एस 1-5-21-2382639853-3500016515-3173335468-1144 आणि .csv फाइल म्हणून सेव्ह करा.
C: \ वापरकर्ते \ सीआरटी> wmic useraccount नाव, SID
पायरी 2: जतन करा सी चित्र:

‘Navusers.csv’ म्हणून फाइल जतन करा.
पाऊल 3: ताप फोल्डर मध्ये फाइल जतन करा.

फाइल जतन करा:
क: \ तात्पुरत्या
पाऊल 4: उघडा SQL सर्व्हर व्यवस्थापन स्टुडिओ आणि खालील एस क्यू एल क्वेरी चालवा:

डाटाबेस निवडा | नवीन क्वेरी | आणि खालील एस क्यू एल पेस्ट करा.

टेबल sqlusertmp (आयडी int, नाव varchar (100), SID varchar (184)) तयार करा
जा

मोठ्या प्रमाणात घाला sqlusertmp
‘\ तात्पुरत्या \ navusers.csv C’ मधून
लोकांबरोबर
(
FIELDTERMINATOR = ‘,’,
ROWTERMINATOR = ‘\ n
)
जा

sqlusertmp पासून * निवडा
जा

@RowCount INT जाहीर
सेट @RowCount = (COUNT निवडा (आयडी) sqlusertmp मधून)

@I INT जाहीर
@USER INT जाहीर

सेट @I = 1
सेट @USER = 0

असताना (@I <= @RowCount)
सुरू

@name VARCHAR जाहीर (100), @sid VARCHAR (184)

निवडा @name = नाव, @sid = SID sqlusertmp कोठून id = @I

(COUNT निवडा (*) [विंडोज लॉग-इन] कोठून [SID] = @sid) = 0 जर
घाला मध्ये आलो [विंडोज लॉग-इन] ([SID]) मूल्ये (@sid);

सेट @USER = @USER +1

सेट @I = @I +1
शेवटपर्यंत
प्रिंट @USER
ड्रॉप टेबल sqlusertmp

या मागील पावले निर्माण सी फाइल त्यानुसार वापरकर्त्यांसाठी ‘विंडोज लॉग-इन’ तयार होईल.
पाऊल 5: निर्यात अहवाल तयार करा / Codeunits आणि आयात सेटअप डेटा.

आवश्यक सेटअप सपाट दगडी पाट्या आयात करण्यासाठी सी / AL कोड वापरून वस्तू तयार.

“——————————————————————————————————————————————————

Дэмжих орчуулга: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft Dynamics NAV – Өөр нэг Active Directory-аас үүрэг болон нэвтрэлт шилжүүлэх вэ

Н1-аас ad2 хэрэглэгчдийг хэрхэн нүүдэллэдэг байна.

1-р алхам:

хэрэглэгчдийн хувьд SID авах, та нар шаарддаггүй, ямар ч хэрэглэгч авсаны дараа нь дараах бүтэцтэй Excel-ийн хуудас бий.
1; d.d, S-1-5-21-2382639853-3500016515-3173335468-1144 болон .csv файл болгон хадгална.
C: \ Хэрэглэгчид \ CRT> wmic useraccount нэрийг авч, СИД
Алхам 2: Save CSV Файл:

файлыг “”navusers.csv”” гэж хадгал.
Алхам 3: Temp Folder файлыг хадгална.

файлыг Save:
C: \ түр ажиллах хүчний
Алхам 4: Нээлттэй SQL Server Management Studio болон дараах SQL хайлтын ажиллуулна:

Өгөгдлийн санг сонго | Шинэ Хайлтын | дараах SQL оо.

Хүснэгт sqlusertmp (ID INT, нэр varchar (100), СИД varchar (184)) үүсгэх
GO

Бөөнөөр нь INSERT sqlusertmp
‘: \ Түр ажиллах хүчний \ navusers.csv в “”FROM
ХАМТРАН
(
FIELDTERMINATOR = ‘;’
ROWTERMINATOR = ‘\ н’
)
GO

sqlusertmp нь * сонгоно уу
GO

@RowCount INT тунхагладаг
SET @RowCount = (SELECT COUNT (ID) sqlusertmp FROM)

@I INT тунхагладаг
@USER INT тунхагладаг

SET @I = 1
SET @USER = 0

Хэсэг хугацааны (@I <= @RowCount)
ЭХЛЭХ

@name VARCHAR тунхагладаг (100), @sid VARCHAR (184)

SELECT @name = нэр, @sid = СИД sqlusertmp хаанаас ID = @I

Хэрвээ ([Windows Login] нь SELECT COUNT (*) WHERE [SID] = @sid) = 0
INSERT руу [Windows Login] ([SID]) утга (@sid);

SET @USER = @USER + 1

SET @I = @I + 1
ТӨГСГӨЛ
PRINT @USER
Дусал ХҮСНЭГТ sqlusertmp

Энэ нь өмнөх үе шаттайгаар бий CSV файлд дагуу хэрэглэгчдийн хувьд “”Windows Холбогдох ‘үүсгэх болно.
Алхам 5: / Codeunits экспорт, импортын тохиргоо мэдээ тайланг үүсгэнэ.

Шаардлагатай тохиргоо хүснэгтүүдийг импортлох C / AL кодыг ашиглан объект үүсгэнэ.

“——————————————————————————————————————————————————

ပံ့ပိုးမှုဘာသာပြန်ချက်: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft က Dynamics ကို NAV – ဘယ်လိုတယောက်ကိုတယောက် Active Directory ကနေအခန်းကဏ္ဍနှင့် login လွှဲပြောင်းရန်

AD2 မှ AD1 မှအသုံးပြုသူများကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့ကိုဘယ်လို။

အဆင့် 1:

အသုံးပြုသူများအတွက် SID Get နှင့်သင်မလိုအပ်ပါဘူးဆိုအသုံးပြုသူများကိုဖယ်ရှားပြီးနောက်အောက်ပါဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အတူ Excel ကိုစာရွက်ဖန်တီးပါ။
1; d.d; S-1-5-21-2382639853-3500016515-3173335468-1144 နှင့်တစ်ဦး .csv ဖိုင်အဖြစ်သိမ်းဆည်းပါ။
ကို C: \ Users \ CRT> wmic useraccount get အမည်, Sid
အဆင့် 2: CSV ဖိုင်ဖိုင် Save:

” navusers.csv ” အဖြစ်ဖိုင်ကို save လုပ်ပါ။
အဆင့် 3: Temp Folder ကိုအတွက် file ကို Save ။

အတွက် file ကို Save:
ကို C: \ အပူချိန်
အဆင့် 4: Open ကို SQL Server ကိုစီမံခန့်ခွဲမှုစတူဒီယိုနှင့်နောက်တွင်နောက် SQL Query Run:

ထိုဒေတာဘေ့စကို Select လုပ်ပါ | နယူးမေးမြန်းချက် | အောက်ပါ SQL paste ။

စားပွဲတင် sqlusertmp (id သည် int, နာမည် varchar (100), Sid varchar (184)) Create
GO

bulk INSERT sqlusertmp
”: \ အပူချိန် \ navusers.csv c ကို ” ကနေ
နဲ့
(
FIELDTERMINATOR = ‘;’,
ROWTERMINATOR = ‘\ n’
)
GO

sqlusertmp ထံမှ * ကို Select လုပ်ပါ
GO

@RowCount INT ဘော်ပြကြလော့
SET @RowCount = (sqlusertmp FROM မှ COUNT ဦး (id သည်) SELECT)

@I INT ဘော်ပြကြလော့
@USER INT ဘော်ပြကြလော့

SET @I = 1
SET @USER = 0

ဉျ (@I <= @RowCount)
အစ

@name VARCHAR (100) ကိုကြေညာ, (184) VARCHAR @sid

@name SELECT = အမည်, @sid = Sid sqlusertmp FROM မှနေရာက id = @I

= 0 ([Windows ကိုဝင်မည်] နေရာ [SID] = @sid မှ SELECT COUNT ဦး (*)) IF
[Windows ကိုဝင်မည်] ([SID]) တန်ဖိုးများ (@sid) ထဲသို့ထည့်;

SET @USER = @USER + 1

SET @I = @I + 1
အဆုံး
တူထု @USER
DROP TABLE sqlusertmp

ဤသည်ယခင်ခြေလှမ်းများအတွက်ဖန်တီး CSV ဖိုင်အညီအသုံးပြုသူများအတွက်ကို ‘Windows ကိုဝင်မည်’ ‘ဖန်တီးပါလိမ့်မယ်။
အဆင့် 5: ပို့ကုန်နှင့်သွင်းကုန် setup ကိုဒေတာမှအစီရင်ခံစာများ / Codeunits ဖန်တီးပါ။

လိုအပ်တဲ့ setup ကိုကျောက်ပြားကိုတင်သွင်းဖို့ကို C / AL code ကို သုံး. တ္ထုကိုဖန်တီးပါ။

“——————————————————————————————————————————————————

समर्थन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft Dynamics नेविगेशन – कसरी अर्को गर्न एउटा सक्रिय निर्देशिका भूमिका र लगइनहरू स्थानान्तरण गर्न

कसरी प्रयोगकर्ताहरूले AD1 देखि AD2 गर्न स्थानान्तरण गर्न।

चरण 1:

प्रयोगकर्ताका लागि SID प्राप्त र आवश्यकता छैन कुनै पनि प्रयोगकर्ता हटाउने पछि निम्न संरचना संग Excel पाना सिर्जना गर्नुहोस्।
1; d.d; एस-1-5-21-2382639853-3500016515-3173335468-1144 र एक .csv फाइलको रूपमा बचत गर्नुहोस्।
C: \ प्रयोगकर्ता \ सीआरटी> wmic useraccount नाम प्राप्त, sid
चरण 2: बचत CSV फाइल:

‘Navusers.csv’ रूपमा फाइल बचत गर्नुहोस्।
चरण 3: तापमान फोल्डर मा फाइल बचत गर्नुहोस्।

मा फाइल बचत:
सी: \ अस्थायी
चरण 4: खुला SQL सर्भर व्यवस्थापन स्टुडियो र निम्न SQL प्रश्न चलान:

डाटाबेस चयन गर्नुहोस् | नयाँ प्रश्न | र निम्न SQL पेस्ट गर्नुहोस्।

तालिका sqlusertmp (आईडी int, नाम VARCHAR (100), sid VARCHAR (184)) सिर्जना
जाओ

थोक सम्मिलित sqlusertmp
देखि ‘ग: \ अस्थायी \ navusers.csv’
संग
(
FIELDTERMINATOR = ‘;’,
ROWTERMINATOR = ‘\ n’
)
जाओ

sqlusertmp देखि * चयन
जाओ

@RowCount INT घोषणा
सेट @RowCount = (चयन गर्नुहोस् COUNT (आईडी) sqlusertmp देखि)

@I INT घोषणा
@USER INT घोषणा

SET @I = 1
SET @USER = 0

जबकि (@I <= @RowCount)
सुरु

@name VARCHAR घोषणा (100), @sid VARCHAR (184)

चयन गर्नुहोस् @name = नाम, @sid = sid देखि sqlusertmp कहाँ आईडी = @I

यदि (चयन गर्नुहोस् COUNT (*) देखि [Windows लगिन] कहाँ [SID] = @sid) = 0
सम्मिलित INTO [Windows लगिन] ([SID]) मानहरू (@sid);

सेट @USER = @USER + 1

सेट @I = @I + 1
अन्त
प्रिंट @USER
छोड तालिका sqlusertmp

यो CSV फाइल अघिल्लो चरणमा सिर्जना अनुसार प्रयोगकर्ताहरूको लागि ‘विन्डोज लगइन’ सिर्जना गर्नेछ।
चरण 5: रिपोर्टहरू सिर्जना / निर्यात र आयात सेटअप डाटा गर्न Codeunits।

आवश्यक सेटअप टेबल आयात गर्न सी / अल कोड प्रयोग गरेर वस्तुहरू सिर्जना गर्नुहोस्।

“——————————————————————————————————————————————————

Support oversettelse: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft Dynamics NAV – hvordan du overfører Roller og pålogginger fra én Active Directory til en annen

Hvordan overføre brukere fra AD1 til AD2.

Trinn 1:

Få SID for brukerne og skape Excel-ark med følgende struktur etter fjerning eventuelle brukere du ikke trenger.
1; d, d, S-1-5-21-2382639853-3500016515-3173335468-1144 og lagre som en CSV-fil.
C: \ Users \ crt> wmic useraccount få navn, sid
Trinn 2: lagre CSV-fil:

Lagre filen som “”navusers.csv ‘.
Trinn 3: Lagre filen i Temp-mappen.

Lagre filen i:
C: \ temp
Trinn 4: Åpne SQL Server Management Studio og kjøre følgende SQL Query:

Velg Database | New Query | og lim inn følgende SQL.

Opprett tabell sqlusertmp (id int, navn varchar (100), sid varchar (184))

BULK INSERT sqlusertmp
Fra ‘c: \ temp \ navusers.csv’
MED
(
FIELDTERMINATOR = ‘;’,
ROWTERMINATOR = ‘\ n’
)

Velg * fra sqlusertmp

ERKLÆRER @RowCount INT
SET @RowCount = (SELECT COUNT (id) FRA sqlusertmp)

ERKLÆRER @I INT
ERKLÆRER @USER INT

SET @I = 1
SET @USER = 0

MENS (@I <= @RowCount)
BEGYNNE

ERKLÆRER @name VARCHAR (100), @sid VARCHAR (184)

SELECT @name = navn, @sid = sid Fra sqlusertmp WHERE id = @I

IF (SELECT COUNT (*) fra [Windows Login] HVOR [SID] = @sid) = 0
INSERT INTO [Windows Login] ([SID]) verdier (@sid);

SET @USER = @USER + 1

SET @I = @I + 1
SLUTT
PRINT @USER
DROP TABLE sqlusertmp

Dette vil skape den “”Windows Login”” for brukerne i henhold til CSV fil opprettet i forrige trinn.
Trinn 5: Lag Reports / Codeunits å eksportere og importere oppsettdata.

Opprett objekter ved hjelp av C / AL-kode for å importere de nødvendige oppsett tabeller.

“——————————————————————————————————————————————————

د ملاتړ ژباړه: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
د Microsoft دینامیک NAV – څه ډول له یو چارند ته د بل نقش او ننوتي ته سپاري

څنګه له ad1 ته AD2 کاروونکو ته مهاجرت کوي.

1 ګام:

د کاروونکو لپاره د شپږوټراليونو ترلاسه کړئ او د هر کاروونکو تاسو ته اړتيا نه لري له مينځه وړلو وروسته د لاندې جوړښت ايکسل پاڼه رامنځته کړي.
1؛ d.d؛ S-1-5-21-2382639853-3500016515-3173335468-1144 او په .CSV دوتنه پرې وساتل شي.
C: \ کارنان \ crt> wmic useraccount نوم ترلاسه کړي، د شپږوټراليونو
2 ګام: Save the CSV دوتنه:

Save the توګه navusers.csv ‘د دوتنې.
3 ګام: Save په اوتودوالي پوښی د دوتنې.

په دوتنه وساتی:
C: \ TEMP
4 ګام: د پرانیستې کيو ايل سرور مديريت سټوډیو او د لاندې SQL پوښتن چلول:

د ډیټابیس وټاکئ | نوي پوښتن | او د لاندې کيو ايل پېسټ کړئ.

جدول sqlusertmp (پېژند اینټ، نوم varchar (100)، د شپږوټراليونو varchar (184)) جوړول
لاړ شه

د حجم sqlusertmp تعبیه کول
څخه ‘c: \ TEMP \ navusers.csv’
سره
(
FIELDTERMINATOR = ‘؛’،
ROWTERMINATOR = ‘\ n’
)
لاړ شه

له sqlusertmp * وټاکئ
لاړ شه

اعلانRowCount اینټ
د ترتیبRowCount = (انتخاب وشميرئ (پېژند) څخه sqlusertmp)

اعلانI اینټ
اعلانUSER اینټ

د ترتیبI = 1
د ترتیبUSER = 0

کله (I <=RowCount)
پيل كيدل؛ شروع كيدل: او چنېدل، راوتل

اعلانname VARCHAR (100)،sid VARCHAR (184)

انتخابname = نوم،sid = شپږوټراليونو څخه sqlusertmp کوم ځای چې id =I

که (انتخاب وشميرئ (*) [Windows ننوتل] له کوم ځای چې [د شپږوټراليونو] =sid) = 0
په تعبیه [Windows ننوتل] ([شپږوټراليونو]) ارزښتونه (sid)؛

د ترتیبUSER =USER + 1

د ترتیبI =I + 1
END
پرنټUSER
DROP جدول sqlusertmp

دا به د CSV دوتنې جوړ په تېرو ګامونه مخې د کاروونکو لپاره د ‘Windows ننوتل’ رامنځ ته کړي.
5 ګام: رپوټونه جوړول / Codeunits د صادرولو او واردولو تشکیلاتو د معلوماتو.

د اړتیا تشکیلاتو جدولونو د واردولو C / AL کوډ په کارولو سره د شيانو جوړول.

“——————————————————————————————————————————————————

ترجمه پشتیبانی: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
مایکروسافت دینامیک NAV – چگونه برای انتقال نقش و باری از یک دایرکتوری فعال را به دیگری

چگونه به مهاجرت کاربران از AD1 به AD2.

مرحله 1:

مطلع SID برای کاربران و ایجاد اکسل با ساختار زیر را بعد از حذف کاربران شما نیاز ندارد.
1؛ d.d؛ S-1-5-21-2382639853-3500016515-3173335468-1144 و ذخیره به عنوان یک فایل CSV.
C: \ کاربران \ CRT> wmic useraccount دریافت نام، SID
مرحله 2: صرفه جویی در فایل CSV:

فایل به عنوان “”navusers.csv ‘ذخیره.
مرحله 3: فایل را ذخیره کنید در پوشه Temp.

ذخیره فایل در:
C: \ TEMP
گام 4: گسترش مدیریت SQL Server و اجرای SQL زیر پرس و جو:

پایگاه داده را انتخاب کنید | جدید پرس و جو | و چسباندن SQL زیر است.

درست sqlusertmp جدول (INT شناسه، نام VARCHAR (100)، VARCHAR SID (184))
GO

sqlusertmp درج فله
از ‘C: \ دما \ navusers.csv،
با
(
FIELDTERMINATOR = ‘؛’،
ROWTERMINATOR = ‘\ N’
)
GO

SELECT * FROM sqlusertmp
GO

DECLARERowCount INT
SETRowCount = (SELECT COUNT (ID) از sqlusertmp)

DECLAREI INT
DECLAREUSER INT

SETI = 1
SETUSER = 0

در حالی که (I <=RowCount)
شروع

DECLARE VARCHARname (100)،sid VARCHAR (184)

SELECTname = نام،sid = SID از sqlusertmp که در آن شناسه =I

IF (SELECT COUNT (*) از [ویندوز ورود] که در آن [SID] =sid) = 0
INSERT INTO [ویندوز ورود] ([SID]) ارزش (sid)؛

SETUSER =USER + 1

SETI =I + 1
پایان
USER PRINT
DROP TABLE sqlusertmp

با این کار، ویندوز ورود را برای کاربران با توجه به فایل CSV در مراحل قبلی ایجاد شده ایجاد کنید.
مرحله 5: ایجاد گزارش / Codeunits به صادرات و اطلاعات راه اندازی واردات.

درست اشیاء با استفاده از C کد / AL به واردات جداول راه اندازی مورد نیاز است.

“——————————————————————————————————————————————————

Tłumaczenie Wsparcie: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft Dynamics NAV – jak przenieść Role i Logowania Z One Active Directory do innego

Jak migrować użytkowników z AD1 do AD2.

Krok 1:

Uzyskaj SID dla użytkowników i tworzenia arkusza Excel z następującą strukturę po usunięciu wszelkich użytkowników nie wymagają.
1; d.d S-1-5-21-2382639853-3500016515-3173335468-1144 i zapisać jako plik CSV.
C: \ Users \ crt> wmic konto_użytkownika uzyskać nazwę sid
Krok 2: Zapisz plik CSV:

Zapisz plik jako “”navusers.csv””.
Krok 3: Zapisz plik w folderze Temp.

Zapisz plik w:
C: \ temp
Krok 4: Otwórz SQL Server Management Studio i wykonaj następujące zapytanie SQL:

Wybierz bazę danych | Nowy Zapytanie | i wklej następujący kod SQL.

Tworzenie sqlusertmp tabeli (id int, name varchar (100), varchar sid) (184)
UDAĆ SIĘ

BULK INSERT sqlusertmp
Z ‘C: \ Temp \ navusers.csv’
Z
(
FIELDTERMINATOR = ‘;’,
ROWTERMINATOR = ‘\ n’
)
UDAĆ SIĘ

Select * from sqlusertmp
UDAĆ SIĘ

OŚWIADCZAM @RowCount INT
SET @RowCount = (SELECT COUNT (id) FROM sqlusertmp)

OŚWIADCZAM @i INT
OŚWIADCZAM @USER INT

SET @I = 1
SET @USER = 0

While (@I <= @RowCount)
ZACZYNAĆ

OŚWIADCZAM @name VARCHAR (100), @sid VARCHAR (184)

SELECT @name = nazwa, @sid = SID Z sqlusertmp WHERE id = @I

IF (SELECT COUNT (*) z [Logowania Windows], gdzie [SID] = @sid) = 0
INSERT INTO [Logowania Windows] ([SID]) wartości (@sid);

SET @USER = @USER + 1

SET @I = @I + 1
KONIEC
DRUK @USER
DROP TABLE sqlusertmp

Spowoduje to utworzenie “”Logowania Windows”” dla użytkowników, zgodnie z pliku CSV utworzonego w poprzednich krokach.
Krok 5: Tworzenie raportów / Codeunits do eksportu i importu danych konfiguracji.

Tworzenie obiektów za pomocą kodu C / AL importować wymaganych tabel konfiguracji.

“——————————————————————————————————————————————————

Tradução Apoio: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft Dynamics NAV – Como transferir as funções e logins De Um Active Directory para outro

Como migrar os usuários de AD1 a AD2.

Passo 1:

Obter SID para usuários e criar folha de Excel com a seguinte estrutura após a remoção de quaisquer usuários que você não precisa.
1; d.d; S-1-5-21-2382639853-3500016515-3173335468-1144 e salvar como um arquivo .csv.
C: \ Users \ CRT> wmic useraccount obter o nome, sid
Passo 2: Salvar o arquivo CSV:

Salve o arquivo como ‘navusers.csv’.
Etapa 3: Salve o arquivo na pasta Temp.

Salve o arquivo em:
C: \ temp
Etapa 4: Abra o SQL Server Management Studio e execute o seguinte SQL Query:

Selecione o banco de dados | Nova consulta | e cole o seguinte SQL.

Criar sqlusertmp Table (int id, nome varchar (100), varchar sid (184))
IR

sqlusertmp BULK INSERT
FROM ‘c: \ temp \ navusers.csv’
COM
(
FIELDTERMINATOR = ‘;’,
RowTerminator = ‘\ n’
)
IR

Select * from sqlusertmp
IR

DECLARE @RowCount INT
SET @RowCount = (SELECT COUNT (id) FROM sqlusertmp)

DECLARE @I INT
DECLARE @USER INT

SET @I = 1
SET @USER = 0

ENQUANTO (@I <= @RowCount)
INÍCIO

DECLARE @ nome VARCHAR (100), @sid VARCHAR (184)

SELECIONAR @name = nome, @sid = sid DE sqlusertmp WHERE id = @I

IF (SELECT COUNT (*) from [Windows Login] ONDE [SID] = @sid) = 0
INSERT INTO [login do Windows] ([SID]) valores (@sid);

SET @USER = @USER + 1

SET @I = @I + 1
FIM
@USER PRINT
GOTA sqlusertmp TABLE

Isto irá criar o ‘login do Windows’ para os usuários de acordo com o arquivo CSV criado nas etapas anteriores.
Etapa 5: Criar relatórios / Codeunits exportar e dados de configuração de importação.

Criar os objetos usando código C / AL para importar as tabelas de configuração necessários.

“——————————————————————————————————————————————————

ਸਹਿਯੋਗ ਅਨੁਵਾਦ: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft ਦੇ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਨੈਵ – ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਤੱਕ ਰੋਲ ਅਤੇ ਲਾਗਇਨ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਲਈ

ਕਰਨਾ AD1 ਤੱਕ AD2 ਲਈ ਉਪਭੋਗੀ ਮਾਈਗਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ.

ਕਦਮ 1:

ਉਪਭੋਗੀ ਲਈ SID ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਪਭੋਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੇਠ ਬਣਤਰ ਨਾਲ ਐਕਸਲ ਸ਼ੀਟ ਬਣਾਉਣ.
1; d.d; S-1-5-21-2382639853-3500016515-3173335468-1144 ਅਤੇ ਇੱਕ .csv ਫਾਇਲ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲਣਾ.
C: \ ਉਪਭੋਗੀ \ CRT> wmic useraccount ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ, SID
ਕਦਮ 2: CSV ਫਾਇਲ ਸੰਭਾਲੋ:

‘Navusers.csv’ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫਾਇਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ.
ਕਦਮ 3: ਅਸਥਾਈ ਫੋਲਡਰ ਵਿੱਚ ਫਾਇਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ.

ਫਾਇਲ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲੋ:
C: \ ਆਰਜ਼ੀ
ਕਦਮ 4: ਓਪਨ SQL ਸਰਵਰ ਪਰਬੰਧਨ ਸਟੂਡੀਓ ਅਤੇ ਹੇਠ SQL ਕਿਊਰੀ ਚਲਾਓ:

ਡਾਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੋ | ਨ੍ਯੂ ਕਿਊਰੀ | ਅਤੇ ਹੇਠ SQL ਪੇਸਟ.

ਟੇਬਲ sqlusertmp (ID ਇੰਟ, ਨਾਮ varchar (100), SID varchar (184)) ਬਣਾਓ
ਜਾਓ

ਬਲਕ INSERT sqlusertmp
ਤ ‘C: \ ਆਰਜ਼ੀ \ navusers.csv’
ਨਾਲ
(
FIELDTERMINATOR = ‘;’
ROWTERMINATOR = ‘ਹੈ \ n’
)
ਜਾਓ

sqlusertmp ਤੱਕ * ਚੁਣੋ
ਜਾਓ

ਐਲਾਨ @RowCount INT
SET @RowCount = (ਚੋਣ COUNT (ID) sqlusertmp ਤੱਕ)

ਐਲਾਨ @I INT
ਐਲਾਨ @USER INT

ਲਾ @I = 1
ਲਾ @USER = 0

ਜਦ (@I <= @RowCount)
BEGIN

ਐਲਾਨ @name VARCHAR (100), @sid VARCHAR (184)

ਚੁਣੋ @name = ਨਾਮ, @sid = SID sqlusertmp, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ id = @I

ਜੇ (ਤੱਕ [ਕਰੋ Windows ਲਾਗਇਨ] ਚੁਣੋ COUNT (*) ਜਿੱਥੇ [SID] = @sid) = 0
INSERT ਵਿੱਚ ਪਈਏ [ਕਰੋ Windows ਲਾਗਇਨ] ([SID]) ਮੁੱਲ (@sid);

SET @USER = @USER + 1

SET @I = @I + 1
ਅੰਤ
ਪ੍ਰਿੰਟ @USER
ਡ੍ਰੌਪ ਟੇਬਲ sqlusertmp

ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕਦਮ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ CSV ਫਾਇਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਭੋਗੀ ਲਈ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰੇਗਾ ‘ਨੂੰ Windows ਲਾਗਇਨ’.
ਕਦਮ 5: ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਓ / Codeunits ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਅਯਾਤ ਸੈੱਟਅੱਪ ਡਾਟਾ ਨੂੰ.

ਦੀ ਲੋੜ ਸੈੱਟਅੱਪ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਲਈ C / AL ਕੋਡ ਵਰਤ ਕੇ ਆਬਜੈਕਟ ਬਣਾਓ.

“——————————————————————————————————————————————————

Traducere suport: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft Dynamics NAV – Modul de transferare a rolurilor și accesarea sitului de la One Active Directory la un alt

Cum de a migra utilizatorii de la AD1 la AD2.

Pasul 1:

SID pentru a obține utilizatori și de a crea foaie Excel, cu următoarea structură după îndepărtarea oricăror utilizatori nu aveți nevoie.
1; d, d, S-1-5-21-2382639853-3500016515-3173335468-1144 și salvați ca un fișier .csv.
C: \ Users \ ELT> WMIC cont de utilizator obține numele, sid
Pasul 2: Salvați fișierul CSV:

Salvați fișierul ca “”navusers.csv””.
Pasul 3: Salvați fișierul în folderul Temp.

Salvați fișierul în:
C: \ temp
Pasul 4: Deschideți SQL Server Management Studio și executați următoarele interogare SQL:

Selectați baza de date | Noua interogare | și lipiți următorul SQL.

Creați tabelul sqlusertmp (id int nume varchar (100), varchar sid (184))
MERGE

sqlusertmp INSERT VRAC
De la “”c: \ temp \ navusers.csv ‘
CU
(
FIELDTERMINATOR = ‘;’,
ROWTERMINATOR = ‘\ n’
)
MERGE

* Selectați din sqlusertmp
MERGE

DECLAR @RowCount INT
SET @RowCount = (SELECT COUNT (id) DIN sqlusertmp)

DECLAR @I INT
DECLAR @USER INT

SET @I = 1
SET @USER = 0

IN TIMP CE (@I <= @RowCount)
ÎNCEPE

DECLAR @name VARCHAR (100), @sid VARCHAR (184)

SELECT @name = numele, @sid = AIN sqlusertmp WHERE id = @I

IF (SELECT COUNT (*) de la [Windows Conectare] unde [SID] = @sid) = 0
INSERT INTO [Windows Conectare] ([SID]) valori (@sid);

SET @USER = @USER + 1

SET @I = @I + 1
Sfârşit
PRINT @USER
DROP sqlusertmp TABEL

Acest lucru va crea “”Windows Conectare”” pentru utilizatorii în conformitate cu fișierul CSV creat în etapele anterioare.
Pasul 5: Crearea de rapoarte / Codeunits pentru export și de import de date de configurare.

Creați obiecte folosind cod C / AL pentru a importa tabelele de configurare necesare.

“——————————————————————————————————————————————————

перевод Поддержка: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft Dynamics NAV – Как передать роли и логины от одного активного каталога в другой

Как перенести пользователей из AD1 к AD2.

Шаг 1:

Получить SID для пользователей и создать Excel лист со следующей структурой после удаления всех пользователей, которые Вам не нужны.
1; д.д; S-1-5-21-2382639853-3500016515-3173335468-1144 и сохранить в виде файла .csv.
C: \ Users \ элт> WMIC учетная_запись_пользователя получить имя, с.и.д.
Шаг 2: Сохраните файл CSV:

Сохраните файл под именем ‘navusers.csv’.
Шаг 3: Сохраните файл в папке Temp.

Сохраните файл в:
C: \ TEMP
Шаг 4: Откройте SQL Server Management Studio и выполните следующие SQL-запрос:

Выберите базу данных | Новый запрос | и вставьте следующий SQL.

Create Table sqlusertmp (ID INT, имя VARCHAR (100) с.и.д. VARCHAR (184))
ИДТИ

BULK INSERT sqlusertmp
FROM ‘C: \ Temp \ navusers.csv’
С
(
FIELDTERMINATOR = ‘;’,
ROWTERMINATOR = ‘\ п’
)
ИДТИ

* Выберите из sqlusertmp
ИДТИ

DECLARE @RowCount INT
SET @RowCount = (SELECT COUNT (ID) FROM sqlusertmp)

DECLARE @i INT
DECLARE INT @user

SET @I = 1
SET @USER = 0

While (@I <= @RowCount)
НАЧАТЬ

DECLARE @name VARCHAR (100), @sid VARCHAR (184)

ВЫБОР @name = имя, @sid = с.и.д. FROM sqlusertmp WHERE ID = @I

IF (SELECT COUNT (*) из [Войти для Windows] WHERE [SID] = @sid) = 0
INSERT INTO [Войти для Windows] ([SID]) значения (@sid);

SET @USER = @USER + 1

SET @I = @I + 1
КОНЕЦ
ПЕЧАТЬ @USER
DROP TABLE sqlusertmp

Это создаст ‘Windows’ Вход для пользователей в соответствии с файлом CSV, созданный в предыдущих шагах.
Шаг 5: Создание отчетов / Codeunits для экспорта и импорта данных настройки.

Создание объектов с помощью C / AL код для импорта необходимых таблиц настройки.

“——————————————————————————————————————————————————

Support faaliliuga: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Dynamics Microsoft NAV – faapefea e faaliliu Matafaioi ma Logins Mai Directory Active tasi i le isi

Auala e malaga tagata e faaaogaina mai AD1 e AD2.

Laasaga 1:

Ia maua Sid mo tagata e faaaogaina ma fatu pepa sili ma le faatulagaga ina ua tuanai le aveesea o so o se tagata e faaaogāina e te le manaomia.
1; d.d; S-1-5-21-2382639853-3500016515-3173335468-1144 ma laveai o se faila .CSV.
F: \ tagata e faaaogāina \ crt> wmic useraccount maua igoa, Sid
Laasaga 2: Vagana le faila CSV:

Laveai le faila e pei ‘navusers.csv’.
Laasaga 3: Laveai le faila i le faila Temp.

Laveai le faila i:
F: \ temp
Laasaga 4: Tatala SQL faigaluega Pulega potu ma tamomoʻe nei SQL fesili:

Filifili se Utuofaamatalaga | Fesili New | ma faapipii le SQL nei.

Fatu Lisi sqlusertmp (ID int, igoa varchar (100), Sid varchar (184))
ALU

Tele faaofi sqlusertmp
MAI ‘c: \ temp \ navusers.csv’
MA
(
FIELDTERMINATOR = ‘;’,
ROWTERMINATOR = ‘\ n’
)
ALU

Filifili * mai sqlusertmp
ALU

TAUTINO @RowCount INT
@RowCount Seti = (Filifili Faitau (ID) MAI sqlusertmp)

TAUTINO @I INT
TAUTINO @USER INT

Seti @I = 1
Seti @USER = 0

AO (@I <= @RowCount)
AMATA

TAUTINO @name VARCHAR (100), @sid VARCHAR (184)

Filifili @name = igoa, @sid = Sid MAI sqlusertmp FEA ID = @I

AFAI (Filifili Faitau (*) mai [Pupuni Login] FEA [Sid] = @sid) = 0
Faaofi I [Pupuni Login] ([Sid]) faatauaina (@sid);

@USER Seti = @USER + 1

@I Seti = @I + 1
IʻUGA
@USER Lolomi
LISI mataua sqlusertmp

O le a faia le ‘Pupuni Login’ mo le tagata e faaaogāina e tusa ai ma le faila CSV foafoaina i le laasaga muamua.
Laasaga 5: Fai Lipoti / Codeunits e auina atu i fafo ma faamatalaga faatulagaga taua.

Le foafoaina o le mea faitino e faaaoga C / code Al e faaulufale mai le laulau faatulagaga manaomia.

“——————————————————————————————————————————————————

Taic eadar-theangachadh: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft Dynamics Nav – Mar a ghluasad Dleastanasan agus Logins bho aon Gnìomhach Directory eile

Ciamar a ‘gluasad bho luchd-cleachdaidh AD1 gu AD2.

Ceum 1:

Faigh Sid airson luchd-cleachdaidh agus a ‘cruthachadh Excel duilleag le structair a leanas an dèidh toirt air falbh luchd-cleachdaidh sam bith nach eil sibh ag iarraidh.
1; d.d; ‘S 1-5-21-2382639853-3500016515-3173335468-1144 agus mar a shàbhaladh .CSV faidhle.
C: \ Users \ CRT> wmic useraccount fhaighinn ainm, Sid
Ceum 2: Sàbhail an CSV File:

Sàbhail faidhle a shealltainn mar ‘navusers.csv’.
Ceum 3: Sàbhail am faidhle ann an Temp Folder.

Sàbhail am faidhle ann an:
C: \ Temp
Ceum 4: Fosgailte SQL Server Stiùiridh Studio agus Run a leanas SQL Ceist:

Tagh an Stòr-dàta | New Ceist | agus cuir na leanas SQL.

Cruthaich Clàr sqlusertmp (id int, ainm varchar (100), Sid varchar (184))
A ‘DOL

Mhòr-chuid CUIRIBH A-STEACH sqlusertmp
FROM ‘c: \ Temp \ navusers.csv’
WITH
(
FIELDTERMINATOR = ‘;’,
ROWTERMINATOR = “”\ n ‘
)
A ‘DOL

Tagh * bho sqlusertmp
A ‘DOL

Com @RowCount INT
SET @RowCount = (a thaghadh Count (id) FROM sqlusertmp)

Com @I INT
Com @USER INT

CHuiReaS @I = 1
CHuiReaS @USER = 0

Ged (@I <= @RowCount)
a ‘tòiseachadh

Com @name VARCHAR (100), @sid VARCHAR (184)

Tagh @name = ainm, @sid = Sid FROM sqlusertmp FAR id = @I

IF (thaghadh Count (*) bho [Windows Login] FAR [Sid] = @sid) = 0
CUIRIBH A-STEACH AIR [Windows Login] ([Sid]) luachan (@sid);

SET @USER = @USER + 1

SET @I = @I + 1
CRÌOCH
PRINT @USER
Drop CLÀR sqlusertmp

Bidh seo a chruthachadh ‘sa Bùth Windows Login’ airson an luchd-cleachdaidh a rèir an CSV faidhle a chruthachadh ann an ceumannan roimhe.
Ceum 5: Cruthaich Aithisgean / Codeunits às-mhalairt agus ion-setup dàta.

Cruthaich na nithean a ‘cleachdadh C / AL còd thoirt a-steach a tha a dhìth air suidheachadh bùird.

“——————————————————————————————————————————————————

Подршка превод: хттп://амзн.то/1З7д5оц
——————————————————————————————————————————————————
Мицрософт Динамицс НАВ – Како пренети улоге и Пријаве са једне Ацтиве Дирецтори на други

Како да мигрирају кориснике АД1 на АД2.

Корак 1:

Гет СИД за кориснике и створити Екцел лист са следећом структуром након уклањања било које корисници не захтевају.
1; Д.ð, С-1-5-21-2382639853-3500016515-3173335468-1144 и сачувати као .ЦСВ датотеку.
Ц: \ Усерс \ ЦРТ> ВМИЦ усераццоунт добити име, Сид
Корак 2: Сачувајте ЦСВ Филе:

Сачувајте датотеку као “”навусерс.цсв””.
Корак 3: Сачувајте датотеку у Темп Фолдер.

Сачувајте датотеку у:
Ц: \ Темп
Корак 4: Отворено СКЛ Сервер Манагемент Студио и покрените следећу СКЛ упита:

Изаберите Датабасе | Нови упит | и налепите следећу СКЛ.

Цреате табле склусертмп (ид инт, наме варцхар (100), Сид варцхар (184))
ГО

Булк ИНСЕРТ склусертмп
ИЗ ‘Ц: \ Темп \ навусерс.цсв’
СА
(
ФИЕЛДТЕРМИНАТОР = ‘;’,
РОВТЕРМИНАТОР = ‘\ н’
)
ГО

Селецт * фром склусертмп
ГО

ДЕЦЛАРЕ @РовЦоунт ИНТ
Сет @РовЦоунт = (СЕЛЕЦТ (ИД) ИЗ склусертмп)

ДЕЦЛАРЕ @И ИНТ
ДЕЦЛАРЕ @УСЕР ИНТ

СЕТ @И = 1
СЕТ @УСЕР = 0

ДОК (@И <= @РовЦоунт)
ЗАПОЧЕТИ

ДЕЦЛАРЕ @наме ВАРЦХАР (100), @сид варцхар (184)

ИЗАБЕРИ @наме = име, @сид = СИД ОД склусертмп ВХЕРЕ = @И

АКО (СЕЛЕЦТ (*) од [Виндовс Логин] ГДЕ [сид] = @сид) = 0
ИНСЕРТ ИНТО [Прозори Пријава] ([СИД]) вредности (@сид);

Сет @УСЕР = @УСЕР + 1

Сет @И = @И + 1
КРАЈ
ШТАМПА @УСЕР
ДРОП ТАБЛЕ ‘склусертмп

То ће створити “”Виндовс пријавили”” за кориснике у складу са ЦСВ датотеку креирали у претходним корацима.
Корак 5: креирање извештаја / Цодеунитс за извоз и подаци подешавање увоза.

Створити објекте користећи Ц / АЛ код увести потребне табеле за подешавање.

#VALUE!
“——————————————————————————————————————————————————

Support shanduro: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft Dynamics Nav – How To Transfer Mabasa uye Logins Kubva Rimwe Active Directory To Another

Sei tama vanoshandisa kubva AD1 kuna AD2.

Danho 1:

Get Sid nokuti vanoshandisa nokusika Excel papepa pamwe inotevera mamiriro pashure nokubvisa chero vanoshandisa imi haadi.
1; d.d; S-1-5-21-2382639853-3500016515-3173335468-1144 uye kuponesa somunhu .CSV faira.
C: \ Users \ crt> wmic useraccount kuwana zita, Sid
Danho 2: Kununura CSV File:

Chengeta faira sezvo ‘navusers.csv’.
Danho 3: Chengeta faira ari Temp forodha.

Chengeta faira mu:
C: \ Temp
Danho 4: Open SQL Server Management Studio uye Mhanyai inotevera SQL Query:

Sarudza Database | New Query | namatidza zvinotevera SQL.

Create Table sqlusertmp (ID Int, zita varchar (100), Sid varchar (184))
GO

Bulk dzinoisa sqlusertmp
FROM ‘c: \ Temp \ navusers.csv’
WITH
(
FIELDTERMINATOR = ‘;’,
ROWTERMINATOR = ‘\ n’
)
GO

Sarudza kubva sqlusertmp
GO

Dudzirai @RowCount Int
Isai @RowCount = (Sarudza Count (ID) FROM sqlusertmp)

Dudzirai @I Int
Dudzirai @USER Int

IVA @I = 1
IVA @USER = 0

ARI (@I <= @RowCount)
PANOTANGIRA

Dudzirai @name VARCHAR (100), @sid VARCHAR (184)

Sarudza @name = zita, @sid = Sid FROM sqlusertmp KUPI id = @I

KANA (Sarudza Count (*) kubva [Windows Login] KUPI [Sid] = @sid) = 0
Pinza PINDA [Windows Login] ([Sid]) tsika (@sid);

Isai @USER = @USER + 1

Isai @I = @I + 1
MUGUMO
PRINDA @USER
DONHERA ZVIRI sqlusertmp

Izvi zvichaita kusikira ‘Windows Login’ nokuti vanoshandisa maererano CSV faira vakasikwa yapfuura matanho.
Danho 5: Gadzira Reports / Codeunits kuti Export uye imupota setup Data.

Itai zvinhu uchishandisa C / AL remitemo kupinza runodiwa setup pamatafura.

“——————————————————————————————————————————————————

حمايت ترجمو: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft جي Dynamics NAV – ڪيئن ٻئي کي پاڻ چاق فھرست مان ڪردار ۽ Logins منتقلي

ڪيئن AD2 کي AD1 کان استعمال ڪندڙن لڏڻ تي.

قدم 1:

صارفين لاء مملڪت کي حاصل آهي ۽ ڪنهن به صارفين کي توهان جي ضرورت نه ٿا وڃڻ کان پوء ڏنل جوڙجڪ سان فضيلت چادر ٺاهي.
1؛ d.d، ص-1-5-21-2382639853-3500016515-3173335468-1144 ۽ هڪ .CSV فائيل جي طور تي بچائي.
س: \ رڪنن \ crt> wmic useraccount حاصل نالو، جو معاصر
قدم 2: هن CSV عڪس محفوظ ڪريو:

‘navusers.csv’ جيئن ته فائيل کي بچاء.
قدم 3: جي عارضي فولڊر ۾ فائل محفوظ ڪريو.

۾ فائل محفوظ ڪريو:
س: \ عارضي
قدم 4: کوليو وارو SQL ايس سرور جو انتظام اسٽوڊيو ۽ هيٺين وارو SQL ايس پڇو هلائيندڙ:

ڊيٽابيس چونڊيو | نئون پڇو | ۽ هيٺين وارو SQL ايس پيسٽ ڪريو.

ٽيبل sqlusertmp (ID int، نالو varchar (100)، جو معاصر varchar (184)) ٺاهيو
وڃو

کربين داخل sqlusertmp
مان ‘ج: \ عارضي \ navusers.csv’
سان
(
FIELDTERMINATOR = ‘،’،
ROWTERMINATOR = ‘\ ن’
)
وڃو

sqlusertmp مان منتخب ڪريو *
وڃو

اعلانRowCount INT
قائمRowCount = (COUNT (ID) چونڊيو sqlusertmp کان)

اعلانI INT
USER INT اعلان

قائمI = 1
قائمUSER = 0

جڏهن ته (I <=RowCount)
شروع

name VARCHAR (100) اعلان، VARCHARsid (184)

name چونڊيو = نالو،sid = اولين sqlusertmp جتان ID =I

= 0 ([ونڊوز لاگ ان] جتي [اولين] =sid مان چونڊيو. COUNT (*)) جيڪڏهن
۾ [ونڊوز لاگ ان] ([اولين]) انهيء (sid) داخل.

قائمUSER =USER + 1

قائمI =I + 1
آخر ۾
پرنٽUSER
بوند ميز sqlusertmp

هن جو نظارو قدم ۾ پيدا کي CSV فائيل جي مطابق ان جي استعمال ڪندڙن لاء پيدا ٿيندو ته ‘ونڊوز هتي ڪلڪ ڪري’.
قدم 5: برآمد ۽ درآمد جي ٺاهجي ڊيٽا کي اطلاع / Codeunits ٺاهيو.

گھربل ٺاهجي ٽيبل ۾ آڻڻ لاء سي / Al ڪوڊ استعمال ڪرڻ جي شيون ٺاهي.

“——————————————————————————————————————————————————

සහාය පරිවර්තන: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
මයික්රොසොෆ්ට් සමාගමේ ඉඳන් – කොහොමද තවත් එක් Active Directory සිට භූමිකාවන් හා හමුවිය ස්ථාන මාරු කිරීම

AD1 සිට AD2 පරිශීලකයින් සංක්රමණය කරන ආකාරය.

පියවර 1:

පරිශීලකයන් සඳහා SID ලබා ගැනීමට හා ඔබට අවශ්ය නැහැ ඕනෑම අයෙකුට ඉවත් කර පසු පහත සඳහන් ව්යූහය සමග එක්සෙල් පත්රය නිර්මාණය කරන්න.
1; d.d; S-1-5-21-2382639853-3500016515-3173335468-1144 සහ .CSV ගොනුවක් ලෙස සුරකින්න.
C: \ පරිශීලකයන් \ CRT> wmic useraccount හමුවීමක් නම, එස්අයිඩී
පියවර 2: CSV ගොනුව සුරකින්න:

‘Navusers.csv’ ලෙස ගොනු සුරකින්න.
පියවර 3: Temp ෆෝල්ඩරය තුළ ගොනුව සුරකින්න.

දී ගොනුව සුරකින්න:
C: \ තාවකාලික
පියවර 4: විවෘත SQL Server කළමනාකරණ ශබ්දාගාර සහ පහත SQL විමසුම් ධාවනය කරන්න:

දත්ත සමුදා තෝරන්න | නව විමසුම් | පහත සඳහන් SQL paste කරන්න.

වගුව sqlusertmp (id int, නම varchar (100), එස්අයිඩී varchar (184)) නිර්මාණය
GO

තොග INSERT sqlusertmp
‘: \ තාවකාලික \ navusers.csv ඇ’ සිට
සමග
(
FIELDTERMINATOR = ‘;’,
ROWTERMINATOR = ‘\ n’
)
GO

sqlusertmp සිට * තෝරන්න
GO

@RowCount INT පකාශ
SET @RowCount = (sqlusertmp සිට ගණනය (id) SELECT)

@I INT පකාශ
@USER INT පකාශ

SET @I = 1
SET @USER = 0

අතර (@I <= @RowCount)
ආරම්භය

@name VARCHAR (100) පකාශ, (184) VARCHAR @sid

@name SELECT = නම, @sid = එස්අයිඩී sqlusertmp සිට කොතැනින්ද id = @I

= 0 ([වින්ඩෝස් ලොගින් වන්න] කොතැනින්ද [SID] = @sid තෝරන්න ගණනය (*)) නම්
[වින්ඩෝස් ලොගින් වන්න] ([SID]) අගයන් (@sid) තුලට ඇතුල්;

SET @USER = @USER + 1

SET @I = @I + 1
අවසානය
මුද්රණ @USER
Drop වගුව sqlusertmp

මෙය පසුගිය පියවර ඇතිවූ CSV ගොනුවක් අනුව භාවිතා කරන්නන් සඳහා වින්ඩෝස් ලොගින් වන්න ‘නිර්මාණය කරනු ඇත.
පියවර 5: අපනයන හා ආනයන පිහිටුවීම් දත්ත වාර්තා / Codeunits සාදන්න.

අවශ්ය පිහිටුවීම් වගු ආනයනය කිරීමට සී / පෙළ කේතය භාවිතා වන වස්තූන් නිර්මාණය කිරීම.

“——————————————————————————————————————————————————

Podpora prekladu: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft Dynamics NAV – Ako prenos rolí a prihlasovacích údajov z jedného Active Directory Ďalší

Ako k migrácii používateľov z AD1 do AD2.

Krok 1:

Získať SID pre užívateľov a vytvárať Excel list s nasledujúcou štruktúrou po odstránení akejkoľvek používateľa, ktoré nevyžadujú.
1; d.d S-1-5-21-2382639853-3500016515-3173335468-1144 a uložiť do súboru CSV.
C: \ Users \ crt> WMIC useraccount dostať meno, sid
Krok 2: Uložiť súbor vo formáte CSV:

Uložte súbor ako “”navusers.csv””.
Krok 3: Uložte súbor v priečinku Temp.

Uložte súbor v:
C: \ temp
Krok 4: Otvorte SQL Server Management Studio a spustite nasledujúci SQL dotaz:

Vyberte databázy | Nová otázka | a vložte nasledujúci SQL.

Vytvorenie tabuľky sqlusertmp (id int, názov varchar (100) Sid varchar (184))
GO

BULK INSERT sqlusertmp
Z ‘C: \ Temp \ navusers.csv “”
S
(
FIELDTERMINATOR = ‘,’,
ROWTERMINATOR = ‘\ n’
)
GO

Select * from sqlusertmp
GO

DECLARE @ PočetŘádků INT
SET @ PočetŘádků = (SELECT COUNT (id) FROM sqlusertmp)

DECLARE @i INT
DECLARE @USER INT

SET @I = 1
SET @USER = 0

While (@I <= @ PočetŘádků)
ZAČAŤ

DECLARE @NAME VARCHAR (100), @sid VARCHAR (184)

SELECT @NAME = názov, @sid = sid FROM sqlusertmp WHERE id = @I

IF (SELECT COUNT (*) od [Windows Login] kde [SID] = @sid) = 0
INSERT INTO [Windows Login] ([SID]) hodnoty (@sid);

SET @USER = @USER + 1

SET @I = @I + 1
KONIEC
TLAČ @USER
DROP TABLE sqlusertmp

Tým sa vytvorí “”Windows Login”” pre užívateľov podľa súboru CSV vytvorený v predchádzajúcich krokoch.
Krok 5: Tvorba zostáv / Codeunits pre export a import dát nastavenia.

Vytvoriť objekty pomocou C / AL kód importovať požadované nastavenie tabuliek.

“——————————————————————————————————————————————————

prevod podpora: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft Dynamics NAV – Kako Prenos vlog in prijav z One Active Directory v drugo

Kako migrirati uporabnikom AD1 za AD2.

Korak 1:

Get SID za uporabnike in ustvariti Excel list z naslednjo strukturo po odstranitvi vse uporabnike, ki jih ne potrebujejo.
1; d.d, S-1-5-21-2382639853-3500016515-3173335468-1144 in shranite kot datoteko .csv.
C: \ Users \ crt> wmic useraccount dobil ime, sid
2. korak: Shranite datoteko CSV:

Shranite datoteko kot “”navusers.csv””.
3. korak: Shranite datoteko v Temp mapo.

Shranite datoteko v:
C: \ temp
4. korak: Odprite SQL Server Management Studio in zaženete naslednji SQL poizvedbe:

Izberite Database | New poizvedbe | in prilepite naslednjo SQL.

Ustvari Tabela sqlusertmp (id int, ime varchar (100), mid varchar (184))
GO

BULK INSERT sqlusertmp
OD “”c: \ temp \ navusers.csv””
Z
(
FIELDTERMINATOR = ”,
ROWTERMINATOR = ‘\ n’
)
GO

Izberite * od sqlusertmp
GO

IZJAVLJAM @RowCount INT
SET @RowCount = (SELECT COUNT (id) OD sqlusertmp)

IZJAVLJAM @I INT
IZJAVLJAM @USER INT

SET @I = 1
SET @USER = 0

MED (@I <= @RowCount)
ZAČETI

IZJAVLJAM @name varchar (100), @sid VARCHAR (184)

SELECT @name = ime, @sid = sid IZ sqlusertmp WHERE id = @I

IF (SELECT COUNT (*) iz [Windows Prijava] KJE [SID] = @sid) = 0
INSERT INTO [Windows Login] ([SID]) vrednosti (@sid);

SET @USER = @USER + 1

SET @I = @I + 1
END
PRINT @USER
DROP TABLE sqlusertmp

To bo ustvarilo “”Windows Prijava”” za uporabnike glede na datoteko CSV ustvarili v prejšnjih korakih.
5. korak: Ustvarjanje poročila / Codeunits za izvoz in uvoz podatkov nastavitev.

Ustvari predmete z uporabo C / AL kodo za uvoz potrebnih za namestitev tabel.

“——————————————————————————————————————————————————

turjumaad Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft Dynamics NAV – Sida loo Bedelka Doorarka iyo magacyo From One Directory Active Si kale

Sidee si ay u haajiraan users ka AD1 in AD2.

Tallaabo 1:

Hel SID isticmaalayaasha iyo in la abuuro sheet Excel qaabka soo socda ka dib markii ay ka saareen wax isticmaala aadan u baahan tahay.
1, d.d, S-1-5-21-2382639853-3500016515-3173335468-1144 iyo badbaadin sida file .CSV ah.
C: \ Users \ CRT> wmic useraccount hesho magaca, SID
Tallaabo 2: badbaadi File CSV ah:

Save faylka sida oo ahaa ‘navusers.csv’.
Tallaabada 3: Save the file ee Folder saxid ah.

Save file ah in:
C: sharikadaha \
Tallaabo 4: Open SQL Server Management Studio iyo Orod ka socda SQL Weydiinta:

Dooro Database ah | New Weydiinta | iyo paste SQL soo socda.

Abuur sqlusertmp Shaxda (INT id, magaca varchar (100), varchar SID (184))
GO

INSERT sqlusertmp bulk
KA ‘c: \ sharikadaha \ navusers.csv’
WITH
(
FIELDTERMINATOR = ‘,’,
ROWTERMINATOR = ‘\ n’
)
GO

Dooro * ka sqlusertmp
GO

Sheegi @RowCount INT
@RowCount SET = (COUNT Dooro (id) KA sqlusertmp)

Sheegi @I INT
Sheegi @USER INT

SET @I = 1
SET @USER = 0

INTA (@I <= @RowCount)
BILAABIN

Sheegi VARCHAR @name (100), @sid VARCHAR (184)

@name Dooro = magaca, @sid = SID KA sqlusertmp XAGGEE id = @I

HADDII (COUNT Dooro (*) ka [Windows Login] MEESHA [SID] = @sid) = 0
INSERT KU [Windows Login] ([SID]) qiyamka (@sid);

@USER SET = @USER + 1

@I SET = @I + 1
END
@USER QOR
DEJINTA TABLE sqlusertmp

Tani waxay abuuri doonaa ‘Windows Login’ ee isticmaala sidii file CSV ku abuuray tallaabooyinka hore.
Tallaabo 5: Samee Wararka / Codeunits u dhoofiso iyo xogta Mudanayaasha dejinta.

Samee waxyaabaha isticmaalaya C code / AL inay dajiyaan miisaskii Mudanayaasha loo baahan yahay.

“——————————————————————————————————————————————————

traducción de soporte: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft Dynamics NAV – Cómo transferir las funciones y los inicios de sesión de Active Directory Uno A Otro

Cómo migrar usuarios de AD1 para AD2.

Paso 1:

Obtener SID para los usuarios y crear hoja de cálculo de Excel con la siguiente estructura después de la eliminación de cualquier usuario que no necesite.
1; d.d; S-1-5-21-2382639853-3500016515-3173335468-1144 y guardar como un archivo CSV.
C: \ Users \ CRT> wmic UserAccount obtener el nombre, sid
Paso 2: Guardar el archivo CSV:

Guarde el archivo como ‘navusers.csv’.
Paso 3: Guarde el archivo en la carpeta Temp.

Guarde el archivo en:
C: \ temp
Paso 4: Abra SQL Server Management Studio y ejecute el siguiente consulta SQL:

Seleccione la base de datos | Nueva consulta | y pegar el siguiente código SQL.

Crear sqlusertmp Tabla (int id, nombre varchar (100), varchar sid (184))
IR

sqlusertmp BULK INSERT
DE ‘c: \ temp \ navusers.csv’
CON
(
FIELDTERMINATOR = ‘;’,
ROWTERMINATOR = ‘\ n’
)
IR

Seleccionar * de sqlusertmp
IR

DECLARE INT @RowCount
SET @RowCount = (SELECT COUNT (id) de sqlusertmp)

DECLARE INT @I
DECLARE INT @USER

SET @I = 1
SET @USER = 0

MIENTRAS (@I <= @RowCount)
EMPEZAR

DECLARE VARCHAR @Name (100), @sid VARCHAR (184)

SELECT @ name = nombre, @sid = sid DE sqlusertmp WHERE id = @I

SI (SELECT COUNT (*) a partir de [Windows Login] donde [SID] = @sid) = 0
INSERT INTO [Inicio de sesión de Windows] ([SID]) valores (@sid);

SET @USER = 1 + @USER

SET @I = 1 + @I
FIN
IMPRIMIR @USER
DROP sqlusertmp TABLA

Esto creará el ‘Windows Login’ para los usuarios de acuerdo con el archivo CSV creado en los pasos anteriores.
Paso 5: Crear Informes / Codeunits para exportar datos de configuración y de importación.

Crear los objetos usando código C / AL para importar las tablas de configuración requeridos.

“——————————————————————————————————————————————————

panarjamahan Rojongan: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft Dinamika NAV – How To Mindahkeun Kalungguhan jeung Logins Ti Hiji aktip Diréktori Pikeun séjénna

Kumaha migrasi pamaké ti AD1 ka AD2.

Lengkah 1:

Meunangkeun Sid pikeun pamaké jeung nyieun lambaran Excel jeung struktur di handap ieu sanggeus nyoplokkeun nu mana wae nu Anjeun teu ngabutuhkeun.
1; d.d; S-1-5-21-2382639853-3500016515-3173335468-1144 tur nyimpen jadi file .CSV.
C: \ Pamaké \ CRT> wmic useraccount meunangkeun ngaran, Sid
Lengkah 2: Ngimpen CSV File:

Nyimpen file minangka ‘navusers.csv’.
Lengkah 3: Nyalametkeun file di Polder temp.

Nyalametkeun file dina:
C: \ temp
Lengkah 4: Open SQL Server Management Studio jeung Jalankeun SQL query di handap ieu:

Pilih Database nu | Query New | jeung nempelkeun nu SQL di handap ieu.

Jieun Table sqlusertmp (id int, ngaran varchar (100), Sid varchar (184))
GO

Bulk nyelapkeun sqlusertmp
FROM ‘c: \ temp \ navusers.csv’
jeung
(
FIELDTERMINATOR = ‘;’,
ROWTERMINATOR = ‘\ n’
)
GO

Pilih * ti sqlusertmp
GO

Dibewarakeun @RowCount INT
Romadhon @RowCount = (MILIH cacah (id) FROM sqlusertmp)

Dibewarakeun @I INT
Dibewarakeun @USER INT

Setel @I = 1
Setel @USER = 0

Sedengkeun (@I <= @RowCount)
MIMITI

Dibewarakeun @name VARCHAR (100), @sid VARCHAR (184)

MILIH @name = ngaran, @sid = Sid FROM sqlusertmp WHERE id = @I

IF (MILIH cacah (*) ti [Windows Login] WHERE [Sid] = @sid) = 0
Selapkeun kana [Windows Login] ([Sid]) nilai (@sid);

Romadhon @USER = @USER + 1

Romadhon @I = @I + 1
TUNGTUNG
print @USER
Leupaskeun tabel sqlusertmp

Ieu bakal nyieun ‘Windows Login’ pikeun pamaké dumasar kana file CSV dijieun dina lengkah samemehna.
Lengkah 5: Jieun Laporan / Codeunits ekspor jeung data setelan impor.

Jieun objék ngagunakeun C kode / AL pikeun ngimpor tabel setelan diperlukeun.

“——————————————————————————————————————————————————

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft Dynamics nav – Jinsi ya kuhamisha Wajibu na Logins From Saraka One Active Kwa jingine

Jinsi ya kuhamia watumiaji kutoka AD1 kwa AD2.

Hatua ya 1:

Kupata SID kwa watumiaji na kujenga Excel karatasi na muundo zifuatazo baada ya kuondoa watumiaji yoyote huna zinahitaji.
1; d.d; S-1-5-21-2382639853-3500016515-3173335468-1144 na kuokoa kama file CSV.
C: \ Users \ CRT> wmic useraccount kupata jina, sid
Hatua ya 2: Ila CSV faili:

Ila faili kama ‘navusers.csv’.
Hatua ya 3: Ila faili katika Temp Folder.

Ila faili katika:
C: \ temp
Hatua ya 4: Open SQL Server Usimamizi Studio na kukimbia Kufuatia SQL Query:

Kuchagua Database | New Query | na kuweka SQL zifuatazo.

Kujenga Meza sqlusertmp (id int, jina varchar (100), sid varchar (184))
GO

Wingi kuingiza sqlusertmp
KUTOKA ‘c: \ temp \ navusers.csv’
nA
(
FIELDTERMINATOR = ‘;’,
ROWTERMINATOR = ‘\ N’
)
GO

Kuchagua * kutoka sqlusertmp
GO

Kutangaza @RowCount INT
SET @RowCount = (SELECT COUNT (id) KUTOKA sqlusertmp)

Kutangaza @I INT
Kutangaza @USER INT

SET @I = 1
SET @USER = 0

INGAWA (@I <= @RowCount)
BEGIN

Kutangaza @name VARCHAR (100), @sid VARCHAR (184)

SELECT @name = jina, @sid = sid KUTOKA sqlusertmp WAPI id = @I

IF (SELECT COUNT (*) kutoka [Windows Login] WAPI [SID] = @sid) = 0
Kuingiza ndani [Windows Login] ([SID]) maadili (@sid);

SET @USER = @USER + 1

SET @I = @I + 1
MWISHO
PRINT @USER
DROP TABLE sqlusertmp

Hii itakuwa kujenga ‘Windows Login’ kwa watumiaji kulingana na CSV faili umba katika hatua ya awali.
Hatua ya 5: Kujenga Ripoti / Codeunits wa kuuza nje na kuagiza data kuanzisha.

Kuunda vitu kwa kutumia C / AL kificho kuagiza meza required kuanzisha.

“——————————————————————————————————————————————————

Översättningsstöd: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft Dynamics NAV – hur du överför roller och inloggningar Från en Active Directory till en annan

Så här migrerar användare från AD1 till AD2.

Steg 1:

Få SID för användare och skapa Excel-ark med följande struktur efter avlägsnande användare som du inte behöver.
1, d.d, S-1-5-21-2382639853-3500016515-3173335468-1144 och spara som en CSV-fil.
C: \ Users \ crt> wmic användarkonto få namn, sid
Steg 2: Spara CSV-fil:

Spara filen som “”navusers.csv””.
Steg 3: Spara filen i mappen Temp.

Spara filen i:
C: \ temp
Steg 4: Öppna SQL Server Management Studio och kör följande SQL Query:

Välj Databas | Ny fråga | och klistra in följande SQL.

Skapa tabell sqlusertmp (id int, namn varchar (100), sid varchar (184))

BULK INSERT sqlusertmp
FRÅN “”c: \ temp \ navusers.csv””
MED
(
FIELDTERMINATOR = ‘;’,
ROWTERMINATOR = ‘\ n’
)

Välj * från sqlusertmp

FÖRKLARA @RowCount INT
SET @RowCount = (SELECT COUNT (id) FRÅN sqlusertmp)

FÖRKLARA @I INT
FÖRKLARA @USER INT

SET @I = 1
SET @USER = 0

WHILE (@I <= @RowCount)
BÖRJA

DECLARE @name VARCHAR (100), @sid VARCHAR (184)

VÄLJ @name = namn, @sid = sid FRÅN sqlusertmp där id = @I

IF (SELECT COUNT (*) från [Windows Login] WHERE [SID] = @sid) = 0
INSERT INTO [Windows Login] ([SID]) värden (@sid);

SET @USER = @USER + 1

SET @I = @I + 1
SLUTET
PRINT @USER
DROP TABLE sqlusertmp

Detta kommer att skapa “”Windows-inloggning”” för användarna enligt CSV-fil som skapats i föregående steg.
Steg 5: Skapa rapporter / Codeunits att exportera och importera inställningsdata.

Skapa objekt med C / AL-kod för att importera de nödvändiga inställningstabellerna.

“——————————————————————————————————————————————————

Тарҷумаи Дастгирии: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft Динамикаи нав – Чӣ тавр Барои додани Наќш ва рамзњои Аз як Directory фаъол дигар

Чӣ тавр ба муњољират истифодабарандагон аз AD1 ба AD2.

Қадами 1:

Оғози SID барои истифодабарандагон ва эҷод варақ Excel бо сохтори зерин баъди аз байн бурдани ҳар гуна истифодабарандагони шумо талаб карда намешавад.
1; d.d; S-1-5-21-2382639853-3500016515-3173335468-1144 ва захира ба монанди файли .csv.
C: \ Истифодабарандагон \ ТАВ> wmic useraccount даст ном, SID
Қадами 2: Нигоҳ доштани файл CSV:

Таърихи файл ‘navusers.csv’ захира кунед.
Қадами 3: Нигоҳ доштани файл дар папкаи Temp аст.

Наҷоти файл дар:
C: \ temp
Қадами 4: Open SQL Server идораи Студияи ва гурезад зерин SQL Дархости:

Дар Махзани маълумоти интихоб кунед | Сиёсат Дархости | ва часпонед SQL зеринро дорад.

Эҷоди sqlusertmp Љадвали (Int Шиносаи, номи varchar (100), varchar SID (184))
ГУЗАРЕД

sqlusertmp Вориди Ќисми
АЗ «в: \ temp \ navusers.csv ‘
БО
(
FIELDTERMINATOR = ‘;’,
ROWTERMINATOR = ‘\ н’
)
ГУЗАРЕД

Ро интихоб кунед * аз sqlusertmp
ГУЗАРЕД

Эълон @RowCount INT
Set @RowCount = (Теъдоди рд (ID) АЗ sqlusertmp)

Эълон @I INT
Эълон @USER INT

МУАЙЯНШУДА @I = 1
МУАЙЯНШУДА @USER = 0

ҲАНГОМИ (@I <= @RowCount)
ОҒОЗ

Эълон VARCHAR @name (100), @sid VARCHAR (184)

Рдмрд @name = ном, @sid = SID АЗ КУҶО sqlusertmp Шиносаи = @I

АГАР (Теъдоди рд (*) аз [Windows Вуруд] КУҶО [SID] = @sid) = 0
Гузоред [Windows Вуруд] ([SID]), арзишҳои (@sid);

Set @USER = @USER + 1

Set @I = @I + 1
ПОЁН
@USER PRINT
Тарки sqlusertmp МИЗИ

Ин ба “”Windows Вуруд ‘барои истифодабарандагони мувофиқи файл CSV дар қадамҳои пешин эҷод.
Қадами 5: Эҷоди Ҳисоботҳо / Codeunits ба содирот ва маълумоти сабти воридот.

Эҷоди объектҳои истифодаи C рамзи / с воридоти мизҳои сабти талаб карда мешавад.

“——————————————————————————————————————————————————

ஆதரவு மொழிபெயர்ப்பு: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
மைக்ரோசாப்ட் டைனமிக்ஸ் என்ஏவி – ஒருவரையொருவர் நோக்கி ஆக்டிவ் டைரக்டரி இருந்து பாத்திரங்கள் மற்றும் உள் பரிமாற்றம் எப்படி

எப்படி AD1 இருந்து AD2 பயனர்கள் குடியேறுவதற்கான.

படி 1:

பயனர்கள் எஸ்.ஐ.டி. பெற நீங்கள் தேவையில்லை எந்த பயனர் நீக்கி பிறகு பின்வரும் கட்டமைப்பு கொண்ட Excel தாள் உருவாக்க.
1; d.d; எஸ்-1-5-21-2382639853-3500016515-3173335468-1144 மற்றும் ஒரு CSV கோப்பாக சேமிக்க.
C: \ பயனர்கள் \ CRT> wmic useraccount பெயர் கிடைக்கும், சித்
படி 2: சேமிக்கவும் CSV கோப்பை:

‘Navusers.csv’ கோப்பை இவ்வாறு சேமி.
படி 3: தற்காலிக கோப்புறையில் கோப்பு சேமிக்க.

கோப்பு சேமிக்க:
சி: \ தற்காலிக
படி 4: திறந்த SQL சர்வர் மேலாண்மை ஸ்டுடியோ மற்றும் பின்வரும் SQL கேள்வி இயக்க:

டேட்டாபேஸ் தேர்வு | புதிய கேள்வி | பின்வரும் எல் ஒட்டவும்.

டேபிள் sqlusertmp (ஐடி எண்ணாக, பெயர் VARCHAR (100), சித் VARCHAR (184)) உருவாக்கவும்
அரசாணை

மொத்தமாக செருகு sqlusertmp
‘: \ தற்காலிக \ navusers.csv கேட்ச்’ இருந்து
கொண்டு
(
FIELDTERMINATOR = ‘;’,
ROWTERMINATOR = ‘\ N’
)
அரசாணை

sqlusertmp இருந்து * தேர்ந்தெடுக்கவும்
அரசாணை

@RowCount எண்ணாக அறிவிக்க
மே @RowCount = (COUNT ஐத் தேர்ந்தெடுக்கவும் (ஐடி) sqlusertmp இருந்து)

@I எண்ணாக அறிவிக்க
@USER எண்ணாக அறிவிக்க

SET @I = 1
SET @USER = 0

அதே நேரத்தில் (@I <= @RowCount)
BEGIN

@name VARCHAR கூறுகின்றனர், (100), @sid VARCHAR (184)

தேர்ந்தெடுத்து @name = பெயர், @sid = சித் sqlusertmp எங்கிருந்து ஐடி = @I

என்றால் (COUNT ஐத் தேர்ந்தெடுக்கவும் (*) [விண்டோஸ் தேதி] இருந்து எங்கே [எஸ்.ஐ.டி.] = @sid) = 0
செருகு மீது [விண்டோஸ் தேதி] ([எஸ்.ஐ.டி.]) மதிப்புகள் (@sid);

மே @USER = @USER +1

மே @I = @I +1
இறுதியில்
அச்சு @USER
துளி டேபிள் sqlusertmp

இந்த முந்தைய படிகளில் உருவாக்கப்பட்ட கோப்பை படி பயனர்கள் உருவாக்க வேண்டும் ‘விண்டோஸ் தேதி’.
படி 5: / Codeunits ஏற்றுமதி மற்றும் இறக்குமதி அமைப்பு தரவு அறிக்கைகள் உருவாக்க.

தேவையான அமைப்பு அட்டவணைகள் இறக்குமதி செய்ய சி / அல் குறியீடு பயன்படுத்தி பொருட்களை உருவாக்க.

“——————————————————————————————————————————————————

మద్దతు అనువాదం: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft Dynamics ఎన్ఎవి – వన్ యాక్టివ్ డైరెక్టరీ నుండి పాత్రలు మరియు లాగిన్ బదిలీ ఎలా మరొక

ఎలా AD1 నుండి AD2 వినియోగదారులు మైగ్రేట్.

దశ 1:

వినియోగదారులకు SID పొందండి మరియు మీరు అవసరం లేదు ఏ వినియోగదారులు తొలగించిన తర్వాత క్రింది నిర్మాణాన్ని తో Excel షీట్ సృష్టించడానికి.
1; d.d ఎస్-1-5-21-2382639853-3500016515-3173335468-1144 మరియు ఒక CSV ఫైల్ గా సేవ్.
సి: \ వినియోగదారులు \ CRT> wmic useraccount పేరు పొందడానికి, సిడ్
దశ 2: CSV ఫైల్ సేవ్:

‘Navusers.csv’ ఫైలు సేవ్.
దశ 3: టెంప్ ఫోల్డర్ లో ఫైల్ సేవ్.

లో ఫైల్ సేవ్:
సి: \ టెంప్
దశ 4: ఓపెన్ SQL సర్వర్ నిర్వహణ స్టూడియో మరియు క్రింది SQL ప్రశ్న అమలు:

డేటాబేస్ ఎంచుకోండి | కొత్త ప్రశ్న | మరియు క్రింది SQL అతికించండి.

టేబుల్ sqlusertmp (ఐడి పూర్ణాంకానికి, పేరు VarChar (100), సిడ్ VarChar (184)) సృష్టించండి
వెళ్ళండి

బల్క్ ఇన్సర్ట్ sqlusertmp
‘: \ తాత్కాలిక \ navusers.csv సి’ నుండి
విత్
(
FIELDTERMINATOR = ‘;’,
ROWTERMINATOR = ‘\ N’
)
వెళ్ళండి

sqlusertmp నుండి * ఎంచుకోండి
వెళ్ళండి

@RowCount Int ప్రకటించాలని
సెట్ @RowCount = (ఎంపిక COUNT (ID) sqlusertmp నుండి)

@I Int ప్రకటించాలని
@USER Int ప్రకటించాలని

SET @I = 1
SET @USER = 0

అయితే (@I <= @RowCount)
ప్రారంభం

డిక్లేర్ @name VARCHAR (100), @sid VARCHAR (184)

బాలినేని @name = పేరు, @sid = సిడ్ sqlusertmp ఎక్కడను id = @I

IF ([విండోస్ లాగిన్] నుండి COUNT ని ఎంచుకోండి (*) ఎక్కడెక్కడ [SID] = @sid) = 0
ఇన్సర్ట్ [విండోస్ లాగిన్] ([SID]) విలువలు (@sid);

సెట్ @USER = @USER +1

సెట్ @I = @I +1
END
PRINT @USER
డ్రాప్ పట్టిక sqlusertmp

ఈ మునుపటి దశల్లో సృష్టించిన CSV ఫైల్ ప్రకారం వినియోగదారులకు ‘విండోస్ లాగిన్’ సృష్టిస్తుంది.
దశ 5: / Codeunits ఎగుమతి మరియు దిగుమతి సెటప్ డేటా నివేదికలు సృష్టించండి.

అవసరమైన సెటప్ పట్టికలు దిగుమతి సి / AL కోడ్ ఉపయోగించి వస్తువులను సృష్టించండి.

“——————————————————————————————————————————————————

แปลสนับสนุน: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft Dynamics NAV – วิธีการถ่ายโอนบทบาทและการเข้าสู่ระบบจาก Active Directory เพื่ออีก

วิธีการโอนย้ายผู้ใช้จากการ AD1 AD2

ขั้นตอนที่ 1:

รับ SID สำหรับผู้ใช้และสร้างแผ่นงาน Excel ที่มีโครงสร้างต่อไปนี้หลังจากการลบผู้ใช้ที่คุณไม่จำเป็นต้องมี
1; d.d; S-1-5-21-2382639853-3500016515-3173335468-1144 และบันทึกเป็นไฟล์ csv จาก
C: \ Users \ CRT> wmic useraccount ได้รับชื่อซิด
ขั้นตอนที่ 2: บันทึกไฟล์ CSV:

บันทึกแฟ้มเป็น ‘navusers.csv’
ขั้นตอนที่ 3: บันทึกไฟล์ในโฟลเดอร์ชั่วคราว

บันทึกไฟล์ใน:
C: \ Temp
ขั้นตอนที่ 4: การจัดการเปิด SQL Server Studio และเรียกใช้แบบสอบถาม SQL ต่อไปนี้:

เลือกฐานข้อมูล | แบบสอบถามใหม่ | และวาง SQL ต่อไปนี้

สร้างตาราง sqlusertmp (Id int ชื่อ varchar (100), SID varchar (184))
ไป

sqlusertmp แทรกกลุ่ม
จาก ‘C: \ Temp \ navusers.csv’
กับ
(
FIELDTERMINATOR = ‘;’
ROWTERMINATOR = ‘\ n’
)
ไป

* เลือกจาก sqlusertmp
ไป

ประกาศ @RowCount INT
ตลาดหลักทรัพย์ @RowCount = (COUNT เลือก (ID) จาก sqlusertmp)

ประกาศ @I INT
ประกาศ @USER INT

SET @I = 1
SET @USER = 0

ในขณะที่ (@I <= @RowCount)
เริ่ม

ประกาศ VARCHAR @name (100), @sid VARCHAR (184)

SELECT @name = ชื่อ @sid = SID จาก sqlusertmp ที่ id = @I

IF (เลือก COUNT (*) จาก [เข้าสู่ระบบ Windows] โดยที่ [SID] = @sid) = 0
INSERT INTO [เข้าสู่ระบบ Windows] ([SID]) ค่า (@sid);

ตลาดหลักทรัพย์ @USER = @USER + 1

ตลาดหลักทรัพย์ @I = @I + 1
END
@USER PRINT
ตาราง DROP sqlusertmp

นี้จะสร้าง ‘เข้าสู่ระบบ Windows’ สำหรับผู้ใช้ตามไฟล์ CSV ที่สร้างขึ้นในขั้นตอนก่อนหน้า
ขั้นตอนที่ 5: สร้างรายงาน / Codeunits เพื่อการส่งออกและนำเข้าข้อมูลการตั้งค่า

สร้างวัตถุโดยใช้รหัส C / อัลนำเข้าตารางการตั้งค่าที่จำเป็น

“——————————————————————————————————————————————————

Destek çeviri: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft Dynamics NAV, – Başka One Active Directory itibaren Roller ve oturumu açma aktarmak için nasıl

Nasıl AD1 gelen AD2’nin kullanıcıları geçirmek için.

Aşama 1:

kullanıcılar için SID almak ve gerekmez herhangi kullanıcıları çıkardıktan sonra aşağıdaki yapıda Excel sayfası oluşturun.
1; d.d S-1-5-21-2382639853-3500016515-3173335468-1144 ve .CSV dosyası olarak kaydedin.
C: \ Users \ crt> wmic useraccount adını almak, Sid
Adım 2: CSV dosyasını Kaydet:

‘Navusers.csv’ olarak dosyayı kaydedin.
3. Adım: Temp Folder dosyayı kaydedin.

Dosyayı kaydet:
C: \ temp
Adım 4: Açık SQL Server Management Studio’yu ve aşağıdaki SQL sorgu çalıştırın:

Veritabanı Seçin | Yeni Sorgu | ve aşağıdaki SQL yapıştırın.

Tablo sqlusertmp (id int, isim varchar (100), sid varchar (184)) oluşturma
GİTMEK

BULK INSERT sqlusertmp
‘: \ Temp \ navusers.csv c’ DAN
İLE
(
FIELDTERMINATOR = ‘;’
ROWTERMINATOR = ‘\ n’
)
GİTMEK

sqlusertmp seçin *
GİTMEK

@RowCount INT DECLARE
(Sqlusertmp SELECT COUNT (id)) SET @RowCount =

@I INT DECLARE
@USER INT DECLARE

SET @I = 1
SET @USER = 0

WHILE (@I <= @RowCount)
BAŞLA

(100) @name VARCHAR İLAN, VARCHAR (184) @sid

SEÇ @name = isim, @sid = sid sqlusertmp WHERE id = @I

([Windows Login] SELECT COUNT (*) WHERE [SID] = @sid) = 0 IF
INSERT INTO [Windows Giriş] ([SID]) değerleri (@sid);

SET @USER = @USER + 1

SET @I = @I + 1
SON
BASKI @USER
DROP TABLE sqlusertmp

Bu, daha önceki adımlarda oluşturduğunuz CSV dosyası göre kullanıcılar için ‘, Windows Login’ yaratacaktır.
Adım 5: Raporları oluşturma / Codeunits ihracat ve ithalat kurulum verilerini.

Gerekli kurulum tabloları almak için C / AL kodu kullanarak nesneleri oluşturun.

“——————————————————————————————————————————————————

переклад Підтримка: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft Dynamics NAV – Як передати ролі і логіни від одного активного каталогу в інший

Як перенести користувачів з AD1 до AD2.

Крок 1:

Отримати SID для користувачів і створити Excel лист з наступною структурою після видалення всіх користувачів, які Вам не потрібні.
1; Д.Д.; S-1-5-21-2382639853-3500016515-3173335468-1144 і зберегти як файл .csv.
C: \ Users \ кінескопні> WMIC учетная_запісь_пользователя отримати ім’я, с.і.д.
Крок 2: Збережіть файл CSV:

Збережіть файл під ім’ям ‘navusers.csv’.
Крок 3: Збережіть файл в папці Temp.

Збережіть файл у:
C: \ TEMP
Крок 4: Відкрийте SQL Server Management Studio та виконайте наступні SQL-запит:

Виберіть базу даних | Новий запит | і вставте наступний SQL.

Create Table sqlusertmp (ID INT, ім’я VARCHAR (100) с.і.д. VARCHAR (184))
GO

BULK INSERT sqlusertmp
FROM ‘C: \ Temp \ navusers.csv’
З
(
FIELDTERMINATOR = ‘;’,
ROWTERMINATOR = ‘\ п’
)
GO

* Виберіть з sqlusertmp
GO

DECLARE @RowCount INT
SET @RowCount = (SELECT COUNT (ID) FROM sqlusertmp)

DECLARE @i INT
DECLARE INT @user

SET @I = 1
SET @USER = 0

While (@I <= @RowCount)
ПОЧАТИ

DECLARE @name VARCHAR (100), @sid VARCHAR (184)

ВИБІР @name = ім’я, @sid = с.і.д. FROM sqlusertmp WHERE ID = @I

IF (SELECT COUNT (*) з [Ввійти для Windows] WHERE [SID] = @sid) = 0
INSERT INTO [Ввійти для Windows] ([SID]) значення (@sid);

SET @USER = @USER + 1

SET @I = @I + 1
END
ДРУК @USER
DROP TABLE sqlusertmp

Це створить ‘Windows’ Вхід для користувачів відповідно до файлом CSV, створений в попередніх кроках.
Крок 5: Створення звітів / Codeunits для експорту та імпорту даних резервування.

Створення об’єктів за допомогою C / AL код для імпорту необхідних таблиць налаштування.

“——————————————————————————————————————————————————

سپورٹ ترجمہ: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
مائیکروسافٹ ڈائنامکس NAV – ایک ایکٹو ڈائریکٹری سے کردار اور لاگ ان کی منتقلی کے لئے کس طرح

گانے AD1 سے AD2 کرنے کے لئے صارفین کو منتقل کرنے کا.

مرحلہ نمبر 1:

کے صارفین کے لئے سڈ حاصل کریں اور آپ کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی صارفین اتارنے کے بعد مندرجہ ذیل کی ساخت کے ساتھ ایکسل شیٹ تشکیل دے.
1؛ d.d؛ S-1-5-21-2382639853-3500016515-3173335468-1144 اور ایک CSV فائل کے طور پر محفوظ.
C: \ صارفین \ CRT> wmic useraccount نام حاصل، سڈ
مرحلہ نمبر 2: CSV فائل محفوظ کریں:

‘navusers.csv’ کے طور پر فائل کو محفوظ کریں.
مرحلہ 3: Temp فولڈر میں فائل کو محفوظ کریں.

فائل میں محفوظ کریں:
C: \ temp کی
مرحلہ 4: کھولیں SQL سرور مینجمنٹ سٹوڈیو اور درج ذیل SQL سوال چلائیں:

ڈیٹا بیس کریں | نیا طلب | اور مندرجہ ذیل SQL چسپاں.

ٹیبل sqlusertmp (ID INT، نام varchar کے (100)، سڈ varchar کے (184)) بنائیں
جاؤ

بلک INSERT sqlusertmp
‘: \ temp کی \ navusers.csv C’ سے
WITH
(
FIELDTERMINATOR = ‘؛’،
ROWTERMINATOR = ‘\ این’
)
جاؤ

sqlusertmp * سے منتخب کریں
جاؤ

RowCount int اعلان
SETRowCount = (SELECT COUNT (ID) sqlusertmp FROM)

I int اعلان
USER int اعلان

SETI = 1
SETUSER = 0

جبکہ (I <=RowCount)
BEGIN

name varchar کے اعلان (100)،sid varchar کے (184)

SELECTname = نام،sid = سڈ sqlusertmp کہاں سے ID =I

(شمار منتخب کریں (*) [ونڈوز لاگ ان] سے جہاں [SID] =sid) = 0 IF
INSERT میں [ونڈوز لاگ ان] ([SID]) اقدار (sid)؛

SETUSER =USER + 1

SETI =I + 1
END
پرنٹUSER
DROP TABLE sqlusertmp

یہ پچھلے اقدامات میں پیدا CSV فائل کے مطابق صارفین کے لیے ‘ونڈوز لاگ ان’ پیدا کر دے گا.
مرحلہ نمبر 5: / Codeunits برآمد اور درآمد سیٹ اپ کے ڈیٹا تک رپورٹ کے مطابق بنائیں.

مطلوبہ سیٹ اپ کی میزیں درآمد کرنے کے لئے C / AL کوڈ کا استعمال کرتے ہوئے اشیاء بنا.

“——————————————————————————————————————————————————

Support tarjima: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft Dynamic NAV – bir Active Directory dan Ahamiyati va sessiyalari o’tkazish uchun qanday

Qanday AD1 dan AD2 foydalanuvchilar ko’chib.

1-qadam:

foydalanuvchilar uchun SID qiling va siz talab qilmaydigan har qanday foydalanuvchilar olishdan keyin quyidagi tuzilishi bilan Excel jadvalini yaratish.
1; d.d; S-1-5-21-2382639853-3500016515-3173335468-1144 va .csv fayl sifatida saqlash.
C: \ Users \ CRT> WMIC useraccount nomini olish, sid
2-qadam: CSV File saqlash:

“”Navusers.csv”” deb yozib oling.
3-qadam: temp papkasida fayl saqlash.

Faylni saqlash:
C: \ temp
4-qadam: Open SQL Server Management Studio va quyidagi Agar SQL so’rovlar ishga tushirish:

Ma’lumotlar bazasini tanlang | Yangi Query | va quyidagi SQL joylashtirish.

Table sqlusertmp (id int, ismi VARCHAR (100), sid VARCHAR (184)) yaratish
GO

BULK INSERT sqlusertmp
: \ Temp \ navusers.csv c “”FROM
BILAN
(
FIELDTERMINATOR = ‘;’,
ROWTERMINATOR = ‘\ n’
)
GO

sqlusertmp dan * tanlang
GO

@RowCount INT declare
(Sqlusertmp tanlang COUNT (id)) SET @RowCount =

@I INT declare
@USER INT declare

SET @I = 1
SET @USER = 0

WHILE (@I <= @RowCount)
BOSHLASH

(100) @name VARCHAR e’lon VARCHAR (184) @sid

Select ni @name = nomi, @sid = sid sqlusertmp qaerda id = @I

([Windows Kirish] dan Applications COUNT (*) WHERE [SID] = @sid) = 0 BO’LSA
INSERT into [Windows Kirish] ([SID]) qiymatlari (@sid);

SET @USER = @USER + 1

SET @I = @I + 1
OXIRI
PRINT @USER
DROP TABLE sqlusertmp

Bu avvalgi bosqichlarida yaratilgan CSV fayli ko’ra foydalanuvchilar uchun “”Windows Kirish”” yaratadi.
5-qadam: hisobotlarni yaratish / Codeunits eksport va import o’rnatish ma’lumotlar uchun.

talab o’rnatish jadvallarni import qilish C / AL kodni yordamida moslamalarni yaratish.

“——————————————————————————————————————————————————

Hỗ trợ dịch thuật: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft Dynamics NAV – Làm thế nào để Chuyển Vai trò và Logins Từ Một Active Directory Để khác

Làm thế nào để di chuyển người dùng từ AD1 đến tuyến AD2.

Bước 1:

Nhận SID cho người dùng và tạo bảng tính Excel với cấu trúc sau đây sau khi loại bỏ bất kỳ người sử dụng bạn không cần.
1; d.d; S-1-5-21-2382639853-3500016515-3173335468-1144 và lưu như một tập tin CSV.
C: \ Users \ CRT> wmic useraccount có được tên, sid
Bước 2: Lưu file CSV:

Lưu tập tin như ‘navusers.csv’.
Bước 3: Lưu file trong Folder Temp.

Lưu tập tin ở:
C: \ temp
Bước 4: Mở SQL Server Management Studio và chạy các truy vấn SQL sau đây:

Chọn Cơ sở dữ liệu | Truy vấn mới | và dán SQL sau đây.

Tạo Bảng sqlusertmp (id int, tên varchar (100), sid varchar (184))
ĐI

sqlusertmp INSERT BULK
FROM ‘c: \ temp \ navusers.csv’
VỚI
(
FIELDTERMINATOR = ‘;’,
ROWTERMINATOR = ‘\ n’
)
ĐI

Chọn * từ sqlusertmp
ĐI

DECLARE @RowCount INT
SET @RowCount = (SELECT COUNT (id) TỪ sqlusertmp)

DECLARE @I INT
DECLARE @USER INT

SET @I = 1
SET @USER = 0

WHILE (@I <= @RowCount)
BEGIN

DECLARE @name VARCHAR (100), @sid VARCHAR (184)

CHỌN @name = tên, @sid = sid TỪ sqlusertmp WHERE id = @I

IF (SELECT COUNT (*) từ [Windows Đăng nhập] WHERE [SID] = @sid) = 0
INSERT INTO [Windows Login] ([SID]) giá trị (@sid);

SET @USER = @USER + 1

SET @I = @I + 1
KẾT THÚC
IN @USER
DROP TABLE sqlusertmp

Điều này sẽ tạo ra các ‘Windows Login’ cho người sử dụng theo các tập tin CSV được tạo ra trong các bước trước.
Bước 5: Tạo Báo cáo / Codeunits để xuất khẩu và các dữ liệu thiết lập nhập khẩu.

Tạo các đối tượng sử dụng mã C / AL để nhập khẩu các bảng thiết lập cần thiết.

“——————————————————————————————————————————————————

cyfieithu Cymorth: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft Dynamics NAV – Sut i Trosglwyddo Swyddogaethau a mewngofnodi O Un Active Directory I’r Arall

Sut i fudo defnyddwyr o AD1 i AD2.

Cam 1:

Cael SID ar gyfer defnyddwyr a chreu taflen Excel â strwythur canlynol ar ôl cael gwared unrhyw ddefnyddwyr nid oes angen i chi.
1; d.d; S-1-5-21-2382639853-3500016515-3173335468-1144 ac yn arbed fel ffeil .CSV.
C: \ Users \ crt> Canolfan Hysbysrwydd Cerddoriaeth Cymru useraccount cael enw, sid
Cam 2: Achub y Ffeil CSV:

Cadwch y ffeil fel ‘navusers.csv’.
Cam 3: Cadwch y ffeil yn y Ffolder Temp.

Cadwch y ffeil yn:
C: \ temp
Cam 4: SQL Agored Rheoli Server Stiwdio a Rhedeg y canlynol SQL Ymholiad:

Dewiswch y Gronfa Ddata | Ymholiad Newydd | a gludwch y SQL canlynol.

Creu Tabl sqlusertmp (int id, enw varchar (100), varchar sid (184))
GO

sqlusertmp INSERT SWMPUS
O ‘c: \ temp \ navusers.csv’
Â
(
FIELDTERMINATOR = ‘;’,
ROWTERMINATOR = ‘\ n’
)
GO

Dewiswch * o sqlusertmp
GO

DATGAN @RowCount INT
@RowCount SET = (COUNT SELECT (id) O’R sqlusertmp)

DATGAN @I INT
DATGAN @USER INT

SET @I = 1
SET @USER = 0

TRA (@I <= @RowCount)
DECHRAU

DDATGAN VARCHAR @name (100), @sid VARCHAR (184)

@name SELECT = enw, @sid = sid O sqlusertmp BLE id = @I

IF (COUNT SELECT (*) o [Windows Login] LLE [SID] = @sid) = 0
INSERT INTO [Windows Login] ([SID]) Gwerthoedd (@sid);

SET @USER = @USER + 1

SET @I = @I + 1
DIWEDD
@USER ARGRAFFU
sqlusertmp TABL GALW

Bydd hyn yn creu y ‘Windows Mewngofnodi’ ar gyfer y defnyddwyr yn ôl y ffeil CSV a grëwyd yn y camau blaenorol.
Cam 5: Creu Adroddiadau / Codeunits i allforio a data setup mewnforio.

Creu y gwrthrychau gan ddefnyddio C cod / AL i fewnforio tablau setup gofynnol.

“——————————————————————————————————————————————————

translation Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft Dynamics NAV – Indlela yokukhuphela Iindima athile Ukususela One Directory Esebenzayo kwenye

Indlela abafuduka abasebenzisi AD1 ukuya AD2.

Inyathelo 1:

Fumana gid kubasebenzisi kunye nokudala sheet Excel kunye isakhiwo ilandelayo emva yokususa abasebenzisi wena musa kufuna.
1; d.d; S-1-5-21-2382639853-3500016515-3173335468-1144 uze ugcine okwe ifayile .CSV.
C: \ Abasebenzisi \ CRT> wmic useraccount ukufumana igama, sid
Inyathelo 2: Gcina le CSV File:

Gcina ifayile njenge ‘navusers.csv’.
Inyathelo 3: Gcina ifayile kwi Incwadi Temp.

Gcina ifayile:
C: \ Temp
Inyathelo 4: Ulawulo Umncedisi Open SQL Studio kwaye Yenza Zilandelayo SQL Query:

Khetha Database | New Query | nokuncamathisela SQL ilandelayo.

Yenza Table sqlusertmp (id int, igama varchar (100), sid varchar (184))
GO

SAMBUKU INSERT sqlusertmp
KWELI ‘c: \ Temp \ navusers.csv’
KUNYE
(
FIELDTERMINATOR = ‘;’,
ROWTERMINATOR = ‘\ n’
)
GO

Khetha * ukusuka sqlusertmp
GO

VA @RowCount INT
SET @RowCount = (COUNT KHETHA (id) KWELI sqlusertmp)

VA @I INT
VA @USER INT

Ebekwe @I = 1
Ebekwe @USER = 0

NGOXA (@I <= @RowCount)
QALA

NDIVAKALISA @name VARCHAR (100), @sid VARCHAR (184)

KHETHA @name = igama, @sid = up KWELI sqlusertmp APHO id = @I

IF (COUNT KHETHA (*) ukusuka [Windows Login] APHO [gid] = @sid) = 0
INSERT IBE [Windows Login] ([gid]) amaxabiso (@sid);

SET @USER = @USER + 1

SET @I = @I + 1
ISIPHELO
PRINTA @USER
IDROPHU ULUHLU sqlusertmp

Oku kuya kudala ‘Windows Login’ ukuze abasebenzisi ngokutsho cvs ifayile eyenziwe amanyathelo edlulileyo.
Inyathelo 5: Dala Iingxelo / Codeunits ngaphandle kwaye data setup elizweni.

Yenza izinto usebenzisa C / AL ikhowudi yokungenisa iitafile setup efunekayo.

“——————————————————————————————————————————————————

שטיצן איבערזעצונג: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
מייקראָסאָפֿט דינאַמיקס נאַוו – ווי צו פֿאַרוואַנדלער ראָלעס און לאָגינס פֿון איין אַקטיווע Directory צו אן אנדער

ווי צו מייגרייט ניצערס פון אַד1 צו אַד2.

טרעטן 1:

באַקומען סיד פֿאַר ניצערס און שאַפֿן עקססעל בויגן מיט די ווייַטערדיק ביניען נאָך רימוווינג קיין ניצערס איר טאָן ניט דאַרפן.
1; ד.ד; ד 1-5-21-2382639853-3500016515-3173335468-1144 און אויפֿהיטן ווי אַ קסוו טעקע.
C: \ ניצערס \ קרט> וומיק וסעראַקקאָונט באַקומען נאָמען, סיד
שריט 2: היט די קסוו טעקע:

היט דער טעקע ווי ‘נאַוווסערס.קסוו’.
טרעטן 3: היט דער טעקע אין די טעמפּ טעקע.

היט דער טעקע אויף:
C: \ טעמפּ
שריט 4: עפֿן סקל סערווירער מאַנאַגעמענט סטודיאָ און ראַן די דאָזיקע סקל קווערי:

סעלעקט די דאַטאַבאַסע | ניו קווערי | און פּאַפּ די ווייַטערדיק סקל.

שאַפֿן טיש סקלוסערטמפּ (ID ינט, נאָמען וואַרטשאַר (100), סיד וואַרטשאַר (184))
גיין

BULK אַרייַנלייגן סקלוסערטמפּ
פֿון ‘C: \ טעמפּ \ נאַוווסערס.קסוו’
מיט
(
פיעלדטערמינאַטאָר = ‘;’,
ראָווטערמינאַטאָר = ‘\ n’
)
גיין

סעלעקטירן * פֿון סקלוסערטמפּ
גיין

דערקלערן @ראָווקאָונט ינט
שטעלן @ראָווקאָונט = (סעלעקטירן COUNT (ID) פֿון סקלוסערטמפּ)

דערקלערן @י ינט
דערקלערן @וסער ינט

שטעלן @י = 1
שטעלן @וסער = 0

בשעת (@י <= @ראָווקאָונט)
נעמען

דערקלערן @נאַמע וואַרטשאַר (100), @סיד וואַרטשאַר (184)

סעלעקטירן @נאַמע = נאָמען, @סיד = סיד פֿון סקלוסערטמפּ ווו שייַן = @י

אויב (סעלעקטירן COUNT (*) פֿון [ווינדאָוז לאָגין] ווו [סיד] = @סיד) = 0
אַרייַנלייגן אין [ווינדאָוז לאָגין] ([סיד]) וואַלועס (@סיד);

שטעלן @וסער = @וסער 1

שטעלן @י = @י 1
סוף
דרוקן @וסער
DROP טיש סקלוסערטמפּ

דעם וועט מאַכן די ‘ווינדאָוז לאָגין’ פֿאַר די ניצערס לויט צו די קסוו טעקע Created אין די פֿריִערדיקע טריט.
שריט 5: שאַפֿן מעלדעט / קאָדעוניץ צו אַרויספירן און אַרייַנפיר סעטאַפּ דאַטע.

שאַפֿן די אַבדזשעקס ניצן C / על קאָד צו אַרייַנפיר די required סעטאַפּ טישן.

“——————————————————————————————————————————————————

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft dainamiki NAV – Bawo ni Lati Gbe Eto ati logins Lati One Iroyin Directory To Miran

Bawo ni lati jade olumulo lati AD1 to AD2.

Igbese 1:

Gba Sid fun awọn olumulo ki o si ṣẹda tayo dì pẹlu awọn wọnyi be lẹhin yọ eyikeyi awọn olumulo ti o ko ba beere.
1; d.d; S-1-5-21-2382639853-3500016515-3173335468-1144 ati fi bi a .CSV faili.
C: \ olumulo \ CRT> wmic useraccount gba orukọ, Sid
Igbese 2: Fi awọn CSV Oluṣakoso:

Fi awọn faili bi ‘navusers.csv’.
Igbese 3: Fi awọn faili ni iwa afẹfẹ aye Folda.

Fi awọn faili ni:
C: \ afẹfẹ
Igbese 4: Open SQL Server Management Studio ki o si Ṣiṣe awọn wọnyí SQL ìbéèrè:

Yan awọn aaye data | New ìbéèrè | ki o si lẹẹmọ awọn wọnyi SQL.

Ṣẹda Table sqlusertmp (id int, orukọ varchar (100), Sid varchar (184))
GO

Olopobobo ti fi ohun sqlusertmp
LATI ‘c: \ afẹfẹ \ navusers.csv’
FI
(
FIELDTERMINATOR = ‘;’,
ROWTERMINATOR = ‘\ n’
)
GO

Yan * lati sqlusertmp
GO

Sọ @RowCount Int
SET @RowCount = (Yan ka (id) LATI sqlusertmp)

Sọ @I Int
Sọ @USER Int

SET @I = 1
SET @USER = 0

Lakoko ti o ti (@I <= @RowCount)
bẹrẹ

Sọ @name VARCHAR (100), @sid VARCHAR (184)

Yan @name = orukọ, @sid = Sid LATI sqlusertmp Nibo id = @I

Ba (Yan ka (*) lati [Windows wiwọle] Nibo [Sid] = @sid) = 0
Fi sii sinu [Windows wiwọle] ([Sid]) iye (@sid);

SET @USER = @USER + 1

SET @I = @I + 1
opin
TẸ @USER
Ju tabili sqlusertmp

Eleyi yoo ṣẹda awọn ‘Windows wiwọle’ fun awọn olumulo ni ibamu si CSV faili da ni awọn išaaju igbesẹ.
Igbese 5: Ṣẹda Iroyin / Codeunits lati okeere ati gbe wọle setup data.

Ṣẹda awọn ohun lilo C / AL koodu lati gbe awọn ti a beere setup tabili.

“——————————————————————————————————————————————————

translation ukweseka: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft Dynamics NAV kusuka – How To Dlulisa Iqhaza ungene Ibhayisikobho One Directory Active kwenye

Indlela uthuthe abasebenzisi kusuka AD1 kuya AD2.

Isinyathelo 1:

Thola SID wabasebenzisi ukudala Excel ishidi ne isakhiwo elandelayo ngemuva kokukhipha iyiphi abasebenzisi asidingi.
1; d.d; S-1-5-21-2382639853-3500016515-3173335468-1144 futhi uyilondoloze .csv.
C: \ Abasebenzisi \ CRT> wmic useraccount athole igama, sid
Isinyathelo 2: Save Ifayela CSV:

Save ifayela njengoba ‘navusers.csv’.
Isinyathelo 3: Gcina ifayela in the Ifolda Temp.

Londoloza ifayela ku:
C: \ sesikhashana
Isinyathelo 4: Vula SQL Server Management Studio Gijimani alandelayo SQL Yokusebenza:

Khetha Database | New Yokusebenza | bese unamathisela SQL elandelayo.

Yakha Ithebula sqlusertmp (id int, igama varchar (100), sid varchar (184))
GO

BULK FAKA sqlusertmp
KUSUKELA ‘c: \ sesikhashana \ navusers.csv’
WITH
(
FIELDTERMINATOR = ”,
ROWTERMINATOR = ‘\ n’
)
GO

Khetha * kusuka sqlusertmp
GO

Amemezele @RowCount INT
SET @RowCount = (COUNT KHETHA (id) FROM sqlusertmp)

Amemezele @I INT
Amemezele @USER INT

WASIBEKA @I = 1
WASIBEKA @USER = 0

LAPHO (@I <= @RowCount)
ZIQALA

Amemezele @name VARCHAR (100), @sid VARCHAR (184)

KHETHA @name = igama, @sid = sid FROM sqlusertmp LAPHO id = @I

UMA (COUNT KHETHA (*) kusuka [Windows Login] LAPHO [SID] = @sid) = 0
Ufake [Windows Login] ([SID]) amagugu (@sid);

SET @USER = @USER + 1

SET @I = @I + 1
END
PRINT @USER
Drop UMDWEBO sqlusertmp

Lokhu kuzodala the ‘Windows Login’ ukuze abasebenzisi ngokusho ifayela CSV wadala in izinyathelo odlule.
Isinyathelo 5: Yakha Imibiko / Codeunits okuthekelisa kanye nedatha ukungenisa isethaphu.

Yakha tintfo ngendlela lelula ngekusebentisa C ikhodi / AL ukungenisa edingekayo isethaphu amatafula.