Microsoft Dynamics NAV – How To Transfer Roles and Logins From One Active Directory To Another

“——————————————————————————————————————————————————

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft Dynamics NAV – How To Transfer Roles and Logins From One Active Directory To Another

How to migrate users from AD1 to AD2.

Step 1:

Get SID for users and create Excel sheet with the following structure after removing any users you do not require.
1;d.d;S-1-5-21-2382639853-3500016515-3173335468-1144 and save as a .CSV file.
C:\Users\crt>wmic useraccount get name, sid
Step 2: Save the CSV File:

Save the file as ‘navusers.csv’.
Step 3: Save the file in the Temp Folder.

Save the file in:
C:\temp
Step 4: Open SQL Server Management Studio and Run the Following SQL Query:

Select the Database | New Query | and paste the following SQL.

Create Table sqlusertmp (id int, name varchar(100),sid varchar(184))
GO

BULK INSERT sqlusertmp
FROM ‘c:\temp\navusers.csv’
WITH
(
FIELDTERMINATOR = ‘;’,
ROWTERMINATOR = ‘\n’
)
GO

Select * from sqlusertmp
GO

DECLARE @RowCount INT
SET @RowCount = (SELECT COUNT(id) FROM sqlusertmp)

DECLARE @I INT
DECLARE @USER INT

SET @I = 1
SET @USER = 0

WHILE (@I <= @RowCount)
BEGIN

DECLARE @name VARCHAR(100), @sid VARCHAR(184)

SELECT @name = name, @sid = sid FROM sqlusertmp WHERE id = @I

IF(SELECT COUNT(*) from [Windows Login] WHERE [SID] = @sid) = 0
INSERT INTO [Windows Login] ([SID]) values (@sid);

SET @USER = @USER + 1

SET @I = @I + 1
END
PRINT @USER
DROP TABLE sqlusertmp

This will create the ‘Windows Login’ for the users according to the CSV file created in the previous steps.
Step 5: Create Reports/Codeunits to export and import setup data.

Create the objects using C/AL code to import the required setup tables.

“——————————————————————————————————————————————————

Appoġġ traduzzjoni: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft Dynamics NAV – Kif Biex Trasferiment Rwoli u logins Minn Wieħed Active Directory To Ieħor

Kif jemigraw utenti milli AD1 sa AD2.

Pass 1:

Get SID għall-utenti u joħolqu folja Excel bl-istruttura li ġejja wara t-tneħħija ta ‘xi utenti inti ma jeħtiġux.
1, d.d; S-1-5-21-2382639853-3500016515-3173335468-1144 u ħlief bħala fajl CSV.
C: \ Utenti \ CRT> wmic useraccount jiksbu l-isem, sid
Pass 2: Salv l-fajl CSV:

Salv l-fajl bħala “”navusers.csv””.
Pass 3: Salv l-fajl fil-folder Temp.

Salv l-fajl fi:
Ċ: \ temperatura
Pass 4: Miftuħa SQL Server Ġestjoni Studio u Mexxi dan li ġej SQL Mistoqsija:

Agħżel il-Database | Ġdid Mistoqsija | u paste tal-SQL li ġejja.

Oħloq sqlusertmp Tabella (int id-isem varchar (100), varchar sid (184))
GO

sqlusertmp DAĦĦAL BULK
“”: \ Temperatura \ navusers.csv c”” MINN
MA
(
FIELDTERMINATOR = “”””,
ROWTERMINATOR = “”\ n””
)
GO

Agħżel * minn sqlusertmp
GO

NIDDIKJARA @RowCount INT
SET @RowCount = (GĦADD SELECT (id) MINN sqlusertmp)

NIDDIKJARA @I INT
NIDDIKJARA @USER INT

SET @I = 1
SET @USER = 0

WAQT (@I <= @RowCount)
BEGIN

JIDDIKJARAW varchar @name (100), @sid varchar (184)

@name TAGĦŻEL = isem, @sid = sid MILL sqlusertmp FEJN id = @I

IF (GĦADD SELECT (*) minn [Windows Idħol] FEJN [SID] = @sid) = 0
DAĦĦAL FIS [Windows Login] ([SID]) Valuri (@sid);

@USER SET = @USER + 1

@I SET = @I + 1
END
@USER ISTAMPAR
DROP sqlusertmp TABELLA

Dan se joħloq il- “”Windows Login”” għall-utenti skond il-fajl CSV maħluqa fil-passi ta ‘qabel.
Pass 5: Oħloq Rapporti / Codeunits għall-esportazzjoni u d-data setup importazzjoni.

Oħloq l-oġġetti bl-użu C kodiċi / AL li jimportaw il-tabelli setup meħtieġa.

“——————————————————————————————————————————————————

Ondersteuning vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft Dynamics NAV – Hoe rolle en Logins van een Active Directory Om Nog

Hoe om gebruikers migreer vanaf AD1 om AD2.

Stap 1:

Kry SID vir gebruikers en skep Excel vel met die volgende struktuur na ‘n gebruikers jy nie nodig te verwyder.
1; d.d; S-1-5-21-2382639853-3500016515-3173335468-1144 en stoor as ‘n CSV-lêer.
C: \ Users \ CRT> wmic user account kry naam, sid
Stap 2: Slaan die CSV:

Stoor die lêer as ‘navusers.csv.
Stap 3: Slaan die lêer in die Temp Folder.

Slaan die lêer in:
C: \ temp
Stap 4: Open SQL Server Management Studio en voer die volgende SQL Query:

Kies die databasis | Nuwe soektog | en plak die volgende SQL.

Skep Tabel sqlusertmp (ID int, naam varchar (100), sid varchar (184))
GAAN

GROOT INSERT sqlusertmp
UIT ‘c: \ temp \ navusers.csv’
MET
(
FIELDTERMINATOR = ‘;’,
ROWTERMINATOR = ‘\ N’
)
GAAN

Kies * van sqlusertmp
GAAN

VERKLAAR @RowCount INT
STEL @RowCount = (kies COUNT (OD) VAN sqlusertmp)

VERKLAAR @I INT
VERKLAAR @USER INT

STEL @I = 1
STEL @USER = 0

TERWYL (@I <= @RowCount)
Begin

VERKLAAR @name Naam VARCHAR (100), @sid Naam VARCHAR (184)

SELECT @name = naam, @sid = SID UIT sqlusertmp WAAR id = @I

INDIEN (kies COUNT (*) van [Windows Teken] Waar [SID] = @sid) = 0
Voeg in [Windows Teken] ([SID]) waardes (@sid);

STEL @USER = @USER + 1

STEL @I = @I + 1
EINDE
DRUK @USER
DROP TABLE sqlusertmp

Dit sal die “”Windows aanteken skep vir die gebruikers volgens die CSV geskep in die vorige stappe.
Stap 5: Maak Verslae / kode units is minimaal invoer opstel data uitvoer en.

Skep die voorwerpe met C / AL-kode vir die vereiste opset tafels te voer.

“——————————————————————————————————————————————————

përkthim Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Microsoft Dynamics NAV – Si për të transferuar Rolet dhe logins Nga Një Active Directory To tjetër

Si për të migruar përdoruesit AD1 të AD2.

Hapi 1:

Get SID për përdoruesit dhe për të krijuar fletë Excel me strukturën e mëposhtme pas heqjes ndonjë përdorues që nuk kërkojnë.
1, d.d, S-1-5-21-2382639853-3500016515-3173335468-1144 dhe ruajtur si një skedar CSV.
C: \ Users \ KRRT> wmic useraccount marrë emrin, sid
Hapi 2: Save File CSV:

Ruaj file si “”navusers.csv””.
Hapi 3: Ruaj skedarin në dosje temp.

Ruani skedarin në:
C: \ temp
Hapi 4: Open SQL Server Management Studio dhe Run në vijim SQL Query:

Zgjidhni Baza e të dhënave | New Query | dhe ngjisni SQL vijim.

Krijo Tabela sqlusertmp (id int, emrin VARCHAR (100), sid VARCHAR (184))
GO

BULK INSERT sqlusertmp
NGA “”c: \ temp \ navusers.csv ‘
ME
(
FIELDTERMINATOR = ” ‘,
ROWTERMINATOR = ‘\ n’
)
GO

Zgjidh * nga sqlusertmp
GO