Microsoft Excel: How To Solve: Can’t Open Pivot Table Source File

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Sup­port machine trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Microsoft Excel: How To Solve: Can’t Open Pivot Table Source File
To solve, go to Ana­lyze Tab | Change Data Source | Select the Raw Data Tab, or data used to cre­ate the Pivot Table.
Note: This was solved using Microsoft Excel 2016.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Appoġġ ta traduzz­joni awto­matika: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Microsoft Excel: Kif Biex Solve: Ma jist­għux Open Pivot Table Sors Fajl
Biex issolvi, mur Jan­alizza Tab | Sors tad-dejta Tib­dil fil-| Agħżel il-Dejta Tab prima, jew data użata biex jinħolqu l-tabel­la pern.
Nota: Dan kien solvut użu ta Microsoft Excel 2016.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Onder­steun­ing masji­en ver­tal­ing: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Microsoft Excel: Hoe om op te los: Kan nie Open Pivot Table Bron Lêer
Om op te los, gaan ontleed Tab | Ver­an­der­ing Dat­ab­ron | Kies die rou data Tab, of data wat gebruik word om die Pivot Table skep.
Nota: Hierdie is opgelos met behulp van Microsoft Excel 2016.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Mbështetje mak­inë përk­thim: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Microsoft Excel: Si për të zgjidhur: Nuk mund Hapur Pivot Table Bur­imi Ske­dar
Për të zgjidhur, të shko­jnë në Analizo Tab | Ndry­shimi Bur­imi i të dhënave | Zgjidh­ni Raw Data Tab, ose të dhën­at e për­dor­ura për të krijuar Tabela strum­bu­l­lar.
Shën­im: Kjo është zgjidhur duke për­dor­ur Microsoft Excel 2016.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ድጋፍ ማሽን ትርጉም: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
የ Microsoft Excel: እንዴት መፍታት እንደሚቻል: የሰንጠረዥ ማውጫ ምንጭ ፋይል ክፈት አይቻልም
ትር ይተንትኑ ይሂዱ, ለመፍታት | ለውጥ የውሂብ ምንጭ | ወደ ጥሬ ውሂብ ትር ይምረጡ, ወይም ውሂብ የሰንጠረዥ ማውጫ ለመፍጠር ጥቅም ላይ የዋለው.
ማሳሰቢያ: ይሄ በ Microsoft Excel 2016 በመጠቀም መፍትሔ ነበር.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
دعم الترجمة الآلية: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
مايكروسوفت اكسل: كيفية حل: لا يمكن فتح ملف الجدول المحوري المصدر
إلى حل، انتقل إلى علامة التبويب تحليل | مصدر البيانات التغيير | حدد علامة التبويب بيانات أولية، أو البيانات المستخدمة لإنشاء الجدول المحوري.
ملاحظة: تم حل هذه باستخدام Microsoft Excel 2016.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Sup­port մեքենա թարգմանությունը: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Microsoft Excel: Ինչպես լուծել: Հնարավոր չէ բացել Pivot Table աղբյուրը ֆայլի
Է լուծել, պետք է գնալ Վերլուծել Tab | Փոխել Data Source | Ընտրեք հում Data Tab, կամ տվյալների օգտագործվում է ստեղծել առանցքում աղյուսակ.
Նշում: Այս էր լուծել, օգտագործելով Microsoft Excel 2016.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Sup­port maşın tər­cüməsi: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Microsoft Excel: həll etmək üçün necə: Pivot Table Source Fayl açmaq bilməz
Tab təh­lil get­mək həll etmək | Change Data Source | Raw Data Tab seçin, və ya data Pivot Cəd­vəl yar­at­maq üçün isti­fadə.
Qeyd: Bu Microsoft Excel 2016 isti­fadə edərək həll edildi.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Itzulpen­gintza mak­ina eus­kar­ria: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Microsoft Excel: nola kon­pon­du: Ezin da ireki Pibota Table Itur­buru fitx­ategia
Kon­pontzeko, joan Tab aztertzea | Aldatu Datu Itur­ria | Auker­atu Datu gordinak Tab, edo Pibota Table sortzeko erab­il­i­t­ako datuak.
Ohar­ra: Hau Microsoft Excel 2016 erab­il­iz kon­pon­du zen.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Падтрымка машыннага перакладу: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Microsoft Excel: Як вырашыць: Не ўдаецца адкрыць Pivot Table Source File
Для таго, каб вырашыць, перайдзіце на ўкладку Аналіз | Змяненне крыніцы дадзеных | Выберыце Raw Data Tab, або дадзеныя, якія выкарыстоўваюцца для стварэння зводнай табліцы.
Заўвага: Гэтая задача была вырашана з дапамогай Microsoft Excel 2016 года.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
সাপোর্ট মেশিন অনুবাদ: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
মাইক্রোসফট এক্সেল: সমাধান কীভাবে: খোলা যাচ্ছে না পিভট টেবিল উত্স ফাইল
সমাধানের জন্য, ট্যাব বিশ্লেষণ যান | পরিবর্তন ডাটা সোর্স | কাঁচা ডেটা ট্যাব নির্বাচন করুন, অথবা ডেটা পিভট টেবিল তৈরি করতে ব্যবহার করা.
দ্রষ্টব্য: এই মাইক্রোসফট এক্সেল 2016 ব্যবহার মীমাংসিত ছিল.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Podrška samo prije­vod: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Microsoft Excel: Kako riješiti: né može da otvori Pivot Table Izvor File
Da bi riješili, idite na Ana­lyze Tab | Prom­ijeni Izvor podataka | Odaber­ite sirove pod­atke Tab, ili poda­ci koji se kor­iste za stvaran­je Pivot Table.
Napomena: Ovaj je riješen kor­išten­jem Microsoft Excel 2016.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Подкрепа за машинен превод: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Microsoft Excel: как да се реши: не може да се отвори Pivot таблица Source File
За да се реши, отидете на Анализирайте Tab | Change Data Source | Изберете необработени данни Tab, или данни, използвани за създаване на осевата таблица.
Забележка: Това е решен с помощта на Microsoft Excel 2016.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Suport à la tra­duc­ció automàt­ica: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Microsoft Excel: com resoldre: No pot obrir arxiu d’origen de taula dinàm­ica
Per resoldre, anar à la pest­an­ya Anal­itzar | Font de dades Can­vi­ar | Selec­cioneu la pest­an­ya de dades en brut, o les dades util­itza­des per crear la taula dinàm­ica.
Nota: Això es va resoldre util­itzant Microsoft Excel 2016.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Sup­port machine hubad: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Microsoft paglabaw pin­aa­gi: Unsaon Pag­sul­bad: Dili Bukha pivot Table Source File
Aron pag­sul­bad sa, adto sa Susi­ha Tab | Kausaban Data Tinub­dan | Pag­pili sa Hilaw nga Data Tab, o data nga gigam­it sa paghimo sa pivot Table.
Mubo nga sulat: Kini nga nasul­bad sa pag­gam­it Microsoft paglabaw pin­aa­gi 2016.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Sup­port mak­ina yoma­su­lira: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Microsoft Excel: mme­ne angathet­sere: angat­segu­lenso chi­katikati Table Source failo
Kuthet­sa upite Pendani Tab | Change Data Source | Sankh­ani yaiwisi Data Tab, kapena deta ntchito polenga chi­katikati Table.
Taon­ani: Izi kuthetsed­wa ntchito Microsoft Excel 2016.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
支持机器翻译:http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Microsoft Excel中:如何解决:无法打开数据透视表源文件
要解决,去分析选项卡|更改数据源|选择原始数据标签,或数据用于创建数据透视表。
注:这是使用Microsoft Excel 2016年解决。

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
支持機器翻譯:http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Microsoft Excel中:如何解決:無法打開數據透視表源文件
要解決,去分析選項卡|更改數據源|選擇原始數據標籤,或數據用於創建數據透視表。
注:這是使用Microsoft Excel 2016年解決。

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Sup­port Tra­duc­tion mac­ch­ina: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Microsoft Ammin­is­trazione: How To Mettez: Can­ta U menu File pivot Table Source
Per scioglie, andate à a situazione ch’ùn Tab | Cam­bia Source Data | Selezzi­unà u Tab Data Enoteche, o di dati usatu pi cri­ari lu Table pivot.
Nutate bè: Chis­tu fu solv­ing usan­nu Microsoft Ammin­is­trazione 2016.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Podrška stro­jno pre­vođen­je: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Microsoft Excel: Kako riješiti: né mogu otvor­iti Pivot tablice izvornu datoteku
Kako bi riješio, idite na kar­ticu Anal­iza | Promjena izvora podataka | Odaber­ite Sirovi poda­ci Tab ili poda­ci kor­išteni za izradu Pivot tablice.
Napomena: Ovaj je riješen kor­išten­jem Microsoft Excel 2016..

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Sup­port maskinover­sæt­telse: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Microsoft Excel: hvord­an vi løser: kan ikke åbne Pivot Table kilde­fil
For at løse ved at gå til Ana­lys­er Tab | Skift datakilde | Vælg de rå data Tab, eller data, der bruges til at oprette pivot­tabel­len.
Bemærk: Dette blev løst ved hjælp af Microsoft Excel 2016.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Onder­steun­ing auto­mat­ische ver­tal­ing: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Microsoft Excel: hoe op te lossen: Kan niet open­en Pivot Table bron­be­st­and
Op te lossen gaat u naar ana­lys­er­en Tab | Change Data Source | Select­eer de ruwe data Tab, of gegevens die worden gebruikt om de Pivot Table creëren.
Let op: Dit werd opgelost met behulp van Microsoft Excel 2016.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Pod­pora stro­jový překlad: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Microsoft Excel: Jak řešit: Nelze otevřít kontin­genční tab­ulky zdro­jový soubor
Chcete-li vyřešit, pře­jděte na kar­tu Ana­lyzovat | Změn­it zdroj dat | Vyber­te Raw Tab dat, nebo data použitá k vyt­voření kontin­genční tab­ulky.
Poznámka: Toto bylo vyřešeno pomocí aplikace Microsoft Excel 2016.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Sup­port machine trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Microsoft Excel: How To Solve: Can’t Open Pivot Table Source File
To solve, go to Ana­lyze Tab | Change Data Source | Select the Raw Data Tab, or data used to cre­ate the Pivot Table.
Note: This was solved using Microsoft Excel 2016.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Subteno maŝin­tra­dukado: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Microsoft Excel: Kiel Solvi: Né Malfer­mu Pivo­to Tabelo Fon­to Dosi­ero
Solvi, iru al Anal­izi Tab | Ŝanĝo Datumoj Fon­to | Elekti la Kruda Datumoj Tab, aŭ datumoj uzita por krei la Pivo­to Tabelo.
Notu: Tio estis solvita uzanta Microsoft Excel 2016.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Toetus mas­intõl­ge: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Microsoft Excel: Kui­das lahendada: ei saa avada Pivot Table lähte­fail
Et lahendada, minge Analüüsige Tab | Muuda andmeid Allikas | Vali algandmed Tab või andmeid kas­utatak­se, et luua Pivot Table.
Märkus: See oli lahendatud kas­ut­ades Microsoft Excel 2016.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Sup­port machine trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Microsoft Excel: Paano Upang malutas: Hindi Buk­san Pivot Table Source File
Upang malutas ang, pumun­ta sa Suri­in Tab | Baguh­in ang Data Source | Pili­in ang Raw Data Tab, o data na gin­agam­it upang lumikha ng mga Pivot Table.
Tandaan: Ito ay malu­lutas gam­it ang Microsoft Excel 2016.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Tuki konekääntämin­en: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Microsoft Excel: Miten ratkais­ta: ei voi avata pivot-taulukon Source File
Ratkais­ta siirtymällä Ana­lysoi Tab | Muuta tietoläh­de | Val­it­se Raakadatan Tab, tai tieto­ja käytetään luo­maan Pivot Table.
Huom: Tämä ratkais­ti­in Microsoft Excel 2016.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Tra­duc­tion auto­matique Sup­port: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Microsoft Excel: Com­ment résoudre: Vous né pouvez pas ouv­rir le fichi­er Pivot Table Source
Pour résoudre, aller à ana­lys­er Tab | Mod­i­fi­er la source de don­nées | Sélec­tion­nez l’onglet Don­nées brutes, ou les don­nées util­isées pour créer le tableau croisé dynamique.
Note: Ceci a été résolu en util­is­ant Microsoft Excel 2016.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Stipe machine oer­set­ting: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Microsoft Excel: How To Solve: Kin net iepen­je Pivot Table Boarne Ofbyld
Te lossen, gean nei Ana­lyze Tab | Feroar­ing Data Source | Selektear­je de Raw Data Tab, of gegevens brûkt te meit­s­jen de Organ­isaasjes Tafel.
Opmerking: Dit waard oplost mei help fan Microsoft Excel 2016.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Soporte de tra­duc­ción automát­ica: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Microsoft Excel: Como resolv­er: Non se pode abrir o ficheiro Pivot Table Fon­te
Para resolv­er, ir Anal­iz­ar Tab | Cam­bi­ar Fon­te de datos | Selec­cione a pest­ana datos en bruto ou datos util­iz­a­dos para crear a táboa dinám­ica.
Nota: Isto foi resolto medi­ante Microsoft Excel 2016.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
მხარდაჭერა მანქანა თარგმანი: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Microsoft Excel: როგორ უნდა გადაწყდეს: ვერ გახსნა Pivot Table წყარო ფაილი
უნდა გადაწყვიტოს, წასვლა ანალიზი Tab | შეცვლა მონაცემთა წყარო | აირჩიეთ დაუმუშავებელი მონაცემები Tab, ან მონაცემები გამოიყენება შექმნა Pivot Table.
შენიშვნა: ეს მოგვარდება გამოყენებით Microsoft Excel 2016.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Unter­stützung maschinelle Über­set­zung: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Microsoft Excel: Wie lösen: Kann nicht Pivot-Tabel­len-Source-Datei nicht öffn­en
Zu lösen, gehen Tab zur Ana­lyse | Ändern Daten­quelle | Wäh­len Sie die Rohd­aten Tab oder Daten ver­wen­det, um die Pivot-Tabelle erstel­len.
Hin­weis: Dies wurde gelöst mit Microsoft Excel 2016.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Υποστήριξη αυτόματης μετάφρασης: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Microsoft Excel: Πώς να λύσει: Δεν είναι δυνατό το άνοιγμα Συγκεντρωτικό Πίνακα Πηγή αρχείου
Για την επίλυση, πηγαίνετε στο Ana­lyze Tab | Αλλαγή Πηγή δεδομένων | Επιλέξτε την καρτέλα Δεδομένα Raw, ή δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία του πίνακα Pivot.
Σημείωση: Αυτό λύθηκε χρησιμοποιώντας το Microsoft Excel 2016.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
આધાર મશીન અનુવાદ: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
માઈક્રોસોફ્ટ એક્સેલ કેવી રીતે હલ કરવા માટે: ખોલી શકાતી નથી પીવટ ટેબલ સોર્સ ફાઇલ
ઉકેલવા માટે, ટૅબ વિશ્લેષણ પર જાઓ | બદલો ડેટા સોર્સ | કાચો માહિતી ટેબ પસંદ કરો, અથવા માહિતી પીવટ ટેબલ બનાવવા માટે વપરાય છે.
નોંધ: આ માઈક્રોસોફ્ટ એક્સેલ 2016 મદદથી હલ કરવામાં આવી હતી.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Sipò tradiksy­on mach­in: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Microsoft Excel: Kijan Pou Rezoud: Pa ka Louv­ri Pivot Table Sous File
Pou rezoud, ale nan Anal­ize Con­tenu | Chan­je Done Sous | Chwazi kri Done Tab la, oswa done itil­ize yo kreye tab la Pivot.
Remak: Sa a te rezoud lè l sèvi avèk Microsoft Excel 2016.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Sup­port na’ura trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Microsoft Excel: Ta yaya To War­ware: Ba za a iya Bude pivot Table Source File
Don shirya, je zuwa naz­ari Tab | Change Data Source | Select da Raw Data Tab, ko data kas­ance halic­ci pivot Table.
Note: Wan­nan ya war­ware ta amfani da Microsoft Excel 2016.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Kākoʻo Maker unuhi: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Microsoft kela aku: How To Wehewe­he i; E hiki anei i wehe Pivot papa Source File
E hoʻo­pono­pono i, e hele e kālail­ai uku pila | ChangeʻIkepili Source | E koho i ka maka Ikepili uku pila, a me kaʻikepili hoʻo­hana ia e hana i ka Pivot papa.
Ōlelo Aʻo: keia ua Hoʻo­pono­pono’ me ka hoʻo­hana Microsoft kela 2016.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
תרגום מכונה תמיכה: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Microsoft Excel: כיצד לפתור: לא ניתן לפתוח Pivot מקור טבלת קבצים
כדי לפתור, ללכת לנתח Tab | מקור נתוני שינוי | בחר את כרטיסיית הנתונים הגולמית, או נתונים המשמשים ליצירת טבלת הציר.
הערה: זו נפתרה באמצעות Microsoft Excel 2016.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
समर्थन मशीन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल: कैसे हल करने के लिए नहीं खोल सकते पिवट तालिका स्रोत फ़ाइल
हल करने के लिए, टैब का विश्लेषण करने के लिए जाना | बदलें डेटा स्रोत | कच्चे डेटा टैब का चयन करें, या डेटा पिवट तालिका बनाने के लिए इस्तेमाल किया।
नोट: यह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 का उपयोग कर हल किया गया था।

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Kev them nyiaj yug tshuab txhais lus: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Microsoft Excel: Yuav ua li cas Daws: Tsis Qhib Pivot Rooj Tau qhov twg los ntaub ntawv
Yuav kom daws tau, mus rau Cais Tab | Hloov cov ntaub ntawv qhov twg los | Xaiv lub Nyoos Cov ntaub ntawv Tab, los yog cov ntaub ntawv siv los tsim cov Pivot rooj.
Ceeb toom: Qhov no yog solved siv Microsoft Excel 2016.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Sup­port gépi fordítás: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Microsoft Excel: hogy­an lehet megoldani: nem nyitható meg Pivot Table For­rás fájl
Megoldani, menj elemzése Tab | Change Data Source | Válassza a nyers ada­tokat Tab vagy létre­hozásához fel­használt ada­tok a Pivot Table.
Megjegyzés: Ez megold­ható Microsoft Excel 2016.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Stuðnin­gur vél þýðing: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Microsoft Excel: Hvernig Til Ley­sa: Get ekki Opn­aðu Pivot Table frum­skrár
Til að ley­sa, fara til gre­ina Flipi | Breyta Data Source | Vel­du Raw Data Tab eða gögn notuð til að búa til Pivot töflu.
Athugið: Þetta var ley­st með því að nota Microsoft Excel 2016.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Nkwado igwe trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Microsoft Excel: otú e si edozi: Ike Mepee Pivot Isiok­wu Source File
Na-edozi, na-aga Tụlee Tab | Change Data Source | Họrọ Raw Data Tab, ma ọ bụ data ji kee Pivot Isiok­wu.
Cheta na: Nke a na-edozi site na iji Microsoft Excel 2016.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Dukun­gan mes­in ter­jema­han: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Microsoft Excel: Cara Mengata­si: Tidak bisa Buka Pivot Table File Sum­ber
Untuk mengata­si, per­gi ke Mengan­alis­is Tab | Per­u­bahan Sum­ber Data | Pilih Data Men­tah Tab, atau data yang digun­akan untuk mem­buat Pivot Table.
Cata­tan: ini dise­le­saik­an dengan meng­gun­akan Microsoft Excel 2016.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ais­triúchán uathoibríoch Tacaíocht: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Microsoft Excel: Conas a Réit­igh: Ní féidir Oscail Pivot Tábla Com­had Foin­seach
Chun a réiteach, téigh go dtí Ana­lyze Tab | Ath­raigh Son­raí Foin­se | Rogh­naigh an Son­raí amh Tab, nó son­raí a úsáidtear a chruthú ar an Tábla Pivot.
Nóta: Bhí sé seo réiteach ag baint úsáide Microsoft Excel 2016.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Sup­por­to traduzione auto­mat­ica: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Microsoft Excel: Come risolv­ere: Impossibile apri­re il file tabel­la pivot di ori­gine
Per risolv­ere, va ad analiz­zare Tab | Change Data Source | Selezion­are la scheda Dati grezzi, o dati usa­ti per creare la tabel­la pivot.
Nota: Questo è stato risolto utilizzan­do Microsoft Excel 2016.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
サポート機械翻訳:http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
マイクロソフトエクセル:解決方法:ピボットテーブルソースファイルを開くことができません。
タブを分析するために行く、解決するために|データソースの変更|生データタブ、またはピボットテーブルを作成するために使用されるデータを選択します。
注:これは、Microsoft Excelの2016を使用して解決しました。

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Dhukun­gan ter­jema­han mes­in: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Microsoft Excel: Cara Ngata­si: ora bisa Bukak poros Table Source Gam­bar
Kang­go ngata­si, pind­hah menyang Pengantar Tab | Ganti Source Data | Pilih Raw Data Tab, utawa data sing dipi­gun­akaké kang­go nggawé poros Tabel.
Wig­ati: iki dit­ang­gu­langi nggun­akake Microsoft Excel 2016.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ಬೆಂಬಲ ಯಂತ್ರ ಭಾಷಾಂತರ: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ಮೈಕ್ರೊಸಾಫ್ಟ್ ಎಕ್ಸೆಲ್: ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲು ಹೇಗೆ: ತೆರೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಕೋಷ್ಟಕ ಮೂಲ ಫೈಲ್
ಪರಿಹರಿಸಲು ಟ್ಯಾಬ್ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ ಹೋಗಲು | ಚೇಂಜ್ ಡೇಟಾ ಮೂಲ | ಕಚ್ಚಾ ದತ್ತಾಂಶ ಟ್ಯಾಬ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಡೇಟಾ ಮುಖ್ಯ ಕೋಷ್ಟಕ ರಚಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮೈಕ್ರೊಸಾಫ್ಟ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ 2016 ಬಳಸಿ ಪರಿಹರಿಸಲಾಯಿತು.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Қолдау машиналық аударма: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Microsoft Excel: қалай шешуге: жиынтық кесте көзі файлы ашылмады
Tab талдау, шешу өтіңіз | Өзгерту Деректер көзі | Шикі Деректер қойындысындағы немесе жиынтық кесте жасау үшін пайдаланылатын деректер таңдаңыз.
Ескерту: Бұл Microsoft Excel 2016 пайдалана шешілді.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ការបកប្រែរបស់ម៉ាស៊ីនការគាំទ្រ: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ក្រុមហ៊ុន Microsoft Excel: តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីដោះស្រាយ: មិនអាចបើកឯកសារប្រភពតារាង Pivot
ដើម្បីដោះស្រាយចូលទៅកាន់ការវិភាគផ្ទាំង | ផ្លាស់ប្តូរប្រភពទិន្នន័យ | ជ្រើសឆៅផ្ទាំងទិន្នន័យឬទិន្នន័យដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីបង្កើតតារាងជំនួយការទិន្នន័យ។
ចំណាំ: នេះត្រូវបានដោះស្រាយដោយប្រើកម្មវិធី Microsoft Excel 2016 ។

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
지원 기계 번역 : http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Microsoft Excel에서 : 해결 방법 : 피벗 테이블 원본 파일을 열 수 없다
분석 탭으로 이동, 해결하기 | 데이터 소스 변경 | 원시 데이터 탭 선택하거나 데이터를 피벗 테이블을 만드는 데 사용.
참고 :이 마이크로 소프트 엑셀 2016을 사용하여 해결 하였다.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Sup­port wer­ger machine: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Microsoft Excel: How To çare­serî: Can Pivot Table Source File pereyekî né
Ji bo çare­serkir­ina, here, ji bo analîzkir­ina Tab | Change Data Source | Hil­bijêre Raw Data Tab, an jî bi daneyên ku ji bo Table Pivot de.
Nîşe: Ev bikaranîna Microsoft Excel 2016 çare­ser kir­in.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Колдоо машина тилине которгон: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Microsoft Excel кантип чечүү үчүн: Pivot стол Source File ачуу мүмкүн эмес
чечүү үчүн, табулатура текшер барып | Change маалыматтар Source | Чийки маалыматтар Tab тандап, же маалымат Pivot жадыбалын түзүү үчүн пайдаланылат.
Эскертүү: Бул Microsoft Excel 2016 аркылуу чечилген.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ສະຫນັບສະຫນູນການແປພາສາເຄື່ອງ: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Microsoft Excel: ວິທີການແກ້ໄຂ: ບໍ່ສາມາດເປີດ Pivot Source ຕາຕະລາງເອກະສານ
ການແກ້ໄຂ, ໄປວິເຄາະ Tab | ການປ່ຽນແປງແຫລ່ງຂໍ້ມູນ | ເລືອກ Tab ຂໍ້ມູນດິບ, ຂໍ້ມູນຫຼືການນໍາໃຊ້ used ທີ່ຈະສ້າງຕາຕະລາງ pivot.
ຫມາຍເຫດ: ນີ້ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂການນໍາໃຊ້ Microsoft Excel 2016.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Sup­port mach­ina trans­la­tione: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Microsoft Praece­do quam solv­ere: car­do tra­ba Source File pos­sumus aperi­re
Ad solven­dam, et ad resolv­ere Tab | Source data | Data Tab Cruda Lego sive Tab­u­la cardine noti­tia usus creare.
Nota: usura Microsoft Praece­do MMXVI soluta.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Atbalsts mašīn­tulkošanas: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Microsoft Excel: Kā atrisināt: Nevar atvērt Pivot Table Source File
Lai atrisinātu, dodi­et­ies uz anal­izēt Tab | Mainīt Datu avots | Izvēli­et­ies Raw Data Tab, vai dati, kas izman­toti, lai izv­eidotu Pivot tab­u­las.
Piezīme: Tas tika atrisināts, izman­to­jot Microsoft Excel 2016.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Pagal­ba mašina ver­ti­mas: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
““Microsoft Excel: Kaip išs­pręsti: Nepavyko atid­a­ryti Pivot len­telė šaltinio failas
Norėd­ami išs­pręsti, eikite į Anal­izuoti Tab | Pakeisti Duo­menų šaltinis | Pasirinkite RAW duo­menų Tab “”, ar naudojami duo­menys sukur­ti suvestinės len­telės.
Pastaba: Ši prob­lema buvo išs­pręsta naudojant Microsoft Excel 2016.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Ënner­stëtzung Masch­inn Iwwer­set­zung: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Microsoft Excel: Wéi spiere: Kann net Pivot Table Source Datei opmaachen
Ze léis­en, ginn Tab ana­lyséier­en | Änner­en Data Source | Wielt déi eege Data Tab, oder Daten benotzt fir de Pivot Table schafen.
Opge­passt: Dëst war geléist mat Microsoft Excel 2016.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Поддршка на машинско преведување: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Microsoft Excel Како да се реши: Не можам да го отворам Пивот Табела изворна датотека
За да се реши, оди да се анализира Tab | Промена на извор на податоци | Изберете го необработени податоци Tab или податоци кои се користат за да се создаде Пивот Табела.
Забелешка: Ова е решен со Microsoft Excel 2016.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Sup­port mil­ina fandik­an-teny: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Microsoft Excel: Aho­ana no hama­hana: Tsy andry fototry Table Open Source File
Mba hama­ha, mankanesa any Dini­ho Tab | Change Data Source | Fanteno ny Raw Data Tab, na nampi­a­saina mba hamor­on­ana tahir­in-kevit­ra andry fototry Table.
Fan­amari­hana: Ity no voava­ha fampi­as­ana Microsoft Excel 2016.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
mes­in sokongan ter­jema­han: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Microsoft Excel: Cara Menye­le­saik­an: Tidak dapat Buka Pivot Table Fail Sum­ber
Untuk menye­le­saik­an, per­gi ke Mengan­alis­is Tab | Tukar Data Source | Pilih Raw Data Tab, atau data yang digun­akan untuk men­cipta Jadu­al Pang­si yang.
Nota: Ini tel­ah dise­le­saik­an dengan meng­gun­akan Microsoft Excel 2016.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
മെഷീൻ ട്രാൻസലേഷൻ പിന്തുണ: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സൽ: എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാൻ: പിവറ്റ് ടേബിൾ ശ്രോതസ്സായഫയല് തുറക്കുക കഴിയില്ല
, പരിഹരിക്കാൻ പോകുക ടാബ് വിശകലനം | മാറ്റുക ഡാറ്റാ ഉറവിടം | റോ ഡാറ്റ ടാബ്, അല്ലെങ്കിൽ പിവറ്റ് ടേബിൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡാറ്റ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
കുറിപ്പ്: ഈ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സെൽ 2016 ഉപയോഗിച്ച് പരിഹരിക്കപ്പെട്ടു.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Appoġġ ta traduzz­joni awto­matika: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Microsoft Excel: Kif Biex Solve: Ma jist­għux Open Pivot Table Sors Fajl
Biex issolvi, mur Jan­alizza Tab | Sors tad-dejta Tib­dil fil-| Agħżel il-Dejta Tab prima, jew data użata biex jinħolqu l-tabel­la pern.
Nota: Dan kien solvut użu ta Microsoft Excel 2016.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Tau­toko trans­la­tion mīhini: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Microsoft Excel: Pehea Hei whaka­oti: e kore e taea te Whakatūwhera Kōn­ae Kau­rori Pūtake Ripanga
Ki te whaka­oti, haere ki Tātari Ripa | Huri Pūtake Raraunga | Tīpako­hia te Ripa Raraunga Raw, ranei raraunga whakamahia ki te hanga i te Ripanga Kau­rori.
Note: I faatiti’aifarohia tenei te whakamahi i Microsoft Excel 2016.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
आधार मशीन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
मायक्रोसॉफ्ट एक्सेल: निराकरण कसे: मुख्य सारणी स्त्रोत फाइल उघडू शकत नाही
, सोडविण्यास टॅब विश्लेषण जा | डेटा स्त्रोत बदल | निवडा कच्चा डेटा टॅब, किंवा मुख्य सारणी तयार करण्यासाठी वापरले डेटा.
टीप: या मायक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 वापरून निराकरण होते.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Дэмжлэг машин орчуулга: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Microsoft Excel: Хэрхэн шийдвэрлэх тулд: Pivot Хүснэгт Эх сурвалж файлыг нээх чадахгүй байна
Tab дүн шинжилгээ хийх очиж, шийдвэрлэх | Өөрчлөлт Мэдээллийн эх сурвалж | Түүхий Data Tab сонго, эсвэл өгөгдлийн Pivot Хүснэгт үүсгэхэд ашиглагддаг.
Тэмдэглэл: Энэ нь Microsoft Excel 2016 оны ашиглан шийдэж байна.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ပံ့ပိုးမှုစက်ဘာသာပြန်ချက်: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Microsoft က Excel ကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းရန်: မဏ္ဍိုင်စားပွဲတင်ရင်းမြစ်ဖိုင်ကိုဖွင့်မရနိုင်သ
Tab ကို Ana­lyze ဖို့, ဖြေရှင်းပေးသွားရန် | ပြောင်းလဲမှုမှာ Data ရင်းမြစ် | အရော် Data ကို Tab ကို, သို့မဟုတ်မဏ္ဍိုင်စားပွဲတင်ဖန်တီးရန်အသုံးပြုသည့်ဒေတာကိုရွေးချယ်ပါ။
မှတ်ချက်: ဒီက Microsoft Excel ကို 2016 ကို အသုံးပြု. ဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
समर्थन मिसिन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
माईक्रोसफ्ट एक्सेल: कसरी समाधान गर्न: खोल्न सक्दैन पिभोट तालिका स्रोत फाइल
ट्याब विश्लेषण गर्न जाने, समाधान गर्न | डाटा स्रोत परिवर्तन | कच्चा डाटा ट्याब चयन गर्नुहोस्, वा डाटा पिभोट तालिका सिर्जना गर्न प्रयोग।
नोट: यो माईक्रोसफ्ट एक्सेल 2016 प्रयोग हल थियो।

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Sup­port maskino­ver­set­telse: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Microsoft Excel: Hvord­an man kan løse: Kan ikke åpne Pivot Table kilde­fil
For å løse, gå til kat­egori­en Ana­lys­er | Endre datakilde | Velg Raw Tab data, eller data som brukes til å lage Pivot tabell.
Merk: Dette ble løst ved hjelp av Microsoft Excel 2016.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
د ملاتړ د ماشين د ژباړې: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
د Microsoft Excel: څنګه ته د محوه: نشي سيسټم جدول سرچینه دوتنه پرانیزه
ته د حل، د Tab تجزیه ته لاړ | د بدلون د معلوماتو سرچینه | د خام معلوماتو Tab په ټاکلو کې، او یا د معلوماتو د سيسټم جدول رامنځته کارول.
یادونه: دا د Microsoft Excel 2016 په کارولو سره حل شی.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
پشتیبانی ترجمه ماشینی: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
مایکروسافت اکسل: چگونه برای حل: می توانید Pivot Table و منبع فایل باز نمی شود
برای حل، به تجزیه و تحلیل است Tab | تغییر منبع داده | انتخاب داده های خام تب، یا داده های مورد استفاده برای ایجاد جدول محوری.
توجه: این استفاده از مایکروسافت اکسل 2016 حل شد.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Pomoc maszynowe tłu­maczenie: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Microsoft Excel: Jak rozwiąz­ać: Nie można otworzyć pliku Pivot tabeli źródłowej
Aby rozwiąz­ać, prze­jdź na kartę Anal­iza | Zmi­ana źródła danych | Wybierz zakładkę surow­ych danych lub dane wykorzysty­wane do tworzenia tabeli przestawnej.
Uwaga: ten został rozwiąz­any za pomocą pro­gra­mu Microsoft Excel 2016.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Suporte de tradução automát­ica: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Microsoft Excel: Como resolv­er: Não é pos­sível abrir arqui­vo Pivot Table Fon­te
Para resolv­er, ir para Anal­is­ar Tab | Alter­ar Fon­te de Dados | Sele­cione a guia dados brutos ou dados util­iz­a­dos para cri­ar a tabela dinâm­ica.
Nota: Isto foi resolvido usan­do o Microsoft Excel 2016.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ਸਹਿਯੋਗ ਮਸ਼ੀਨ ਅਨੁਵਾਦ: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Microsoft Excel: ਕਰਨਾ ਹੈ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ: ਓਪਨ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ pivot ਟੇਬਲ ਸਰੋਤ ਫਾਇਲ
ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਟੈਬ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣ | ਬਦਲੋ ਡਾਟਾ ਸਰੋਤ | ਰਾਅ ਡਾਟਾ ਟੈਬ ਚੁਣੋ, ਜ ਡਾਟਾ pivot ਟੇਬਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ.
ਨੋਟ: ਇਸ Microsoft Excel 2016 ਨੂੰ ਵਰਤ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Mașină de suport tra­ducere: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Microsoft Excel: Cum Pen­tru a rezolva: Nu se poate deschide Tabel pivot Fiși­er sursă
Pen­tru a rezolva, du-te la Anal­izeaza Tab | Schim­bare sursă de date | Selectați Raw de date Tab, sau date­le util­iz­ate pen­tru a crea tabele pivot.
Notă: Acest lucru a fost rezolvată util­izând Microsoft Excel 2016.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Поддержка машинного перевода: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Microsoft Excel: Как решить: Не удается открыть Pivot Table Source File
Для того, чтобы решить, перейдите на вкладку Анализ | Изменение источника данных | Выберите Raw Data Tab, или данные, используемые для создания сводной таблицы.
Примечание: Эта задача была решена с помощью Microsoft Excel 2016 года.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
faa­lili­uga mas­ini Sup­port: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Microsoft sili: E faapefea ona e foia: Mafai le Tatala Pokolame Pivot Lisi Puna
Ina ia foia, alu i le Auiliili Tab | Suiga Puna Faamatalaga | Fili­fili le mata Faamatalaga Tab, po o faamatalaga e faaaoga e fatu ai le Pivot Lisi.
Man­atua: Na foia lenei e faaaoga Microsoft sili 2016.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Taic inneal eadar-theanga­chaidh: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Microsoft Excel: How To Fuas­gail: Can not Open Source lùbadh air lùd­ag Clàr fhaidh­le
Gus ceistean lài­theil, a dol a mhion-sgrùdadh Tab | Ath­ar­rachadh tobar dàta | Tagh an Raw Dàta Tab, no dàta a chleach­dadh gus a chruthachadh a lùbadh air lùd­ag Clàr.
Note: Chaidh seo a fuasgladh a cleach­dadh Microsoft Excel 2016.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Подршка машинско превођење: хттп://амзн.то/1З7д5оц
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Екцел: Како решити: Не могу да отворим Пивот Табле Соурце Филе
Да би се решио, идите на картицу Анализа | Промена Извор података | Изабери Сирови подаци Таб или података који се користи за креирање Пивот Табле.
Напомена: Ово је решен коришћењем Мицрософт Екцел 2016.

#VALUE!
“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Sup­port much­ina shan­duro: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Microsoft Excel: How To Kugadzir­isa Kwamun­gaita: Havag­oni Vhura Pivot Table Source File
Kugadzir­isa, enda Ongorora Tab | Change Data Source | Sarudza Raw Data Tab, kana mashoko akashandisa kusika Pivot Table.
Cherechedza: Izvi chak­agadzir­iswa kush­andisa Microsoft Excel 2016.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
حمايت مشين ترجمو: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Microsoft جي فضيلت: ڪيئن حل ڪرڻ: Open نه ٿو ڪري سگھجي Pivot ٽيبل ذريعو عڪس
حل ڪرڻ، وڃو ٽئب تجزيو ڪرڻ جي | تبديل ڊيٽا جو ذريعو | را ڊيٽا ٽئب، يا Pivot ٽيبل پيدا ڪرڻ لاء استعمال ڪيو ڊيٽا کي منتخب ڪريو.
نوٽ: هي Microsoft جي فضيلت 2016 استعمال ڪري رهيا حل ٿي ويو.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
සහයෝගය යන්ත්රය පරිවර්තනය: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Microsoft Excel: කොහොමද විසඳන්න කිරීම සඳහා: Pivot වගුව මූලාශ්රය ගොනුව විවෘත කල නොහැක
Tab විශ්ලේෂණය කිරීමට, විසඳීමට යන්න | වෙනස් දත්ත මූලාශ්රය | දළ දත්ත Tab, හෝ Pivot වගුව නිර්මාණය කිරීම සඳහා භාවිතා දත්ත තෝරන්න.
සටහන: මෙම Microsoft Excel 2016 භාවිතා විසඳන ලදී.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Pod­pora stro­jový preklad: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Microsoft Excel: Ako riešiť: Nemožno otvor­iť kontin­genčnej tabuľky zdro­jový súbor
Ak chcete vyriešiť, pre­jdite na kar­tu Ana­lyzovať | Zmen­iť zdroj úda­jov | Vyber­te Raw Tab dát, ale­bo úda­je použité na vytvorenie kontin­genčnej tabuľky.
Poznámka: Toto bolo vyriešené pomo­cou pro­gra­mu Microsoft Excel 2016.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Pod­pora za stro­jno pre­va­jan­je: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Microsoft Excel: Kako rešiti: né more odpreti Pivot Table Source datoteko
Da bi rešili, gre za analizo Tab | Spre­mem­ba Vir pod­atkov | Izber­ite Raw Tab pod­atkov ali pod­atkov, upor­abljen za izdela­vo vrtil­no tabelo.
Opom­ba: To smo rešili z uporabo Microsoft Excel 2016.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Taageerada tur­ju­maad­da mashi­inka: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Microsoft Excel: Sida loo Xal­liy­aan: ma fur karaa File pivot Table Source
Si loo xaliyo, wax­aad tagtaa Falan­qeey­aan Tab | Change Data Source | Dooro Data ceeri­in ah Tab, ama xogta loo ist­icmaalo in lagu abuuro Table pivot ah.
Fiiro Gaar ah: wax­aa la xal­in ist­icmaalaya Microsoft Excel 2016.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Apoyo à la tra­duc­ción automát­ica: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Microsoft Excel: cómo resolv­er: No puede abrir archivo de ori­gen de tab­la dinám­ica
Para resolv­er, ir à la pestaña Anal­iz­ar | Fuen­te de datos Cam­bi­ar | Selec­cione la pestaña de datos en bruto, o los datos util­iz­a­dos para crear la tab­la dinám­ica.
Nota: Esto se resolvió util­iz­an­do Microsoft Excel 2016.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Rojongan panar­jama­han mes­in: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Microsoft Excel: Kuma­ha pikeun nga­jaw­ab: Teu bisa Buka Pivot Table Sum­ber File
Pikeun nga­jaw­ab, buka ngan­alis­is Tab | Robah Sum­ber Data | Pilih Raw Data Tab, atawa data dipaké pikeun nyieun Pivot Table.
Cat­etan: ieu direng­sekeun nga­gun­akeun Microsoft Excel 2016.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Sup­port mashine ya tafsiri: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Microsoft Excel: Jin­si ya kutatua: Je, si Fungua Pivot Table Chan­zo faili
Ili kutatua, kwenda Kuch­am­bua Tab | Mabadi­liko Data Chan­zo | Kuchag­ua Raw Data Tab, au data kutu­mi­ka kujenga Pivot Table.
Kum­buka: Hii ilikuwa kutat­uli­wa kwa kutu­mia Microsoft Excel 2016.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Stöd maskinöver­sättning: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Microsoft Excel: Hur löser: Det går inte att öppna Pivot­tabell Käll­fil
För att lösa, gå till fliken Ana­lys­era | Ändra datakäl­la | Välj Raw Data Tab, eller data som används för att skapa pivot­tabel­len.
Obs: Detta löstes med hjälp av Microsoft Excel 2016.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Дастгирии тарҷумаи мошин: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Microsoft Excel: Чӣ тавр ба ҳалли: Оё Pivot Ҷадвали Source File Кушодани нест,
Барои ҳалли, рафта, ба тањлил Tab | Тағйирёбии маълумот Source | Интихоб кунед хом маълумот Tab, ё иттилооти истифода бурда мешавад барои сохтани Ҷадвали Pivot аст.
Эзоҳот: Ин истифодаи Microsoft Excel 2016 бартараф карда шуд.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ஆதரவு இயந்திர மொழிபெயர்ப்பு: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
மைக்ரோசாப்ட் எக்செல்: தீர்க்க எப்படி: Pivot அட்டவணை மூல திறக்க முடியாது
தாவல் அனலைஸ் சென்று, தீர்க்க | மாற்றம் தரவு மூல | ரா தரவு தாவல் தேர்ந்தெடுக்கவும், அல்லது தரவு Pivot அட்டவணை உருவாக்க பயன்படும்.
குறிப்பு: இந்த மைக்ரோசாப்ட் எக்செல் 2016 பயன்படுத்தி தீர்ந்துவிட்டது.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
మద్దతు యంత్రం అనువాదం: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
మైక్రోసాఫ్ట్ ఎక్సెల్: Solve ఎలా: పివట్ పట్టిక మూల ఫైల్ తెరవండి కాదు
టాబ్ విశ్లేషించండి వెళ్ళండి పరిష్కారానికి | మార్చు డేటా మూలం | రా డేటా టాబ్ ఎంచుకోండి, లేదా పివట్ పట్టిక సృష్టించడానికి ఉపయోగిస్తారు డేటా.
గమనిక: ఈ Microsoft Excel 2016 ఉపయోగించి సమసిపోయింది.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
สนับสนุนเครื่องแปลภาษา: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Microsoft Excel: วิธีการแก้ไข: ไม่สามารถเปิด Pivot มา File ตาราง
เพื่อแก้ปัญหาให้ไปที่แท็บวิเคราะห์ | เปลี่ยนแหล่งที่มาข้อมูล | เลือกแท็บข้อมูลดิบหรือข้อมูลที่ใช้ในการสร้างตารางสาระสำคัญ
หมายเหตุ: นี้ถูกแก้ไขได้โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2016

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Destek mak­ine çevir­isi: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Microsoft Excel: çözün Nasıl: Pivot Tablo kaynak dosy­ası açılamıy­or
Tab Anal­iz gid­in çözmek için | Değişim Veri Kaynağı | Ham Veri sekmes­ini seçin veya veri Özet Tablo oluştur­mak için kul­lanılır.
Not: Bu, Microsoft Excel 2016 kul­lanılarak çözüldü.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Підтримка машинного перекладу: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Microsoft Excel: Як вирішити: Неможливо відкрити Pivot Table Source File
Для того, щоб вирішити, перейдіть на вкладку Аналіз | Зміна джерела даних | Виберіть Raw Data Tab, або дані, які використовуються для створення зведеної таблиці.
Примітка: Це завдання було вирішене за допомогою Microsoft Excel 2016 року.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
سپورٹ مشین ترجمہ: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
مائیکروسافٹ ایکسل: حل کرنے کے لئے کس طرح: محور ٹیبل ماخذ فائل نہیں کھول سکتا
حل کرنے کے لئے، ٹیب تجزیہ کرنے کے جانا | تبدیل ڈیٹا ماخذ | خام ڈیٹا ٹیب کو منتخب کریں، یا ڈیٹا محور ٹیبل بنانے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے.
نوٹ: یہ مائیکروسافٹ ایکسل 2016 کا استعمال کرتے ہوئے حل کیا گیا تھا.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Sup­port mash­ina tarjima: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Microsoft Excel: hal qil­ish uchun, qanday qilib: Pivot Table Source faylini ochib bo’lmadi
Tab tah­lil borib, hal qil­ish | Change Data Source | Xom Data Tab tan­lang, yoki ma’lumotlar pivot jad­val yar­at­ish uchun ish­lat­il­adi.
Eslat­ma: Ush­bu Microsoft Excel 2016 yor­d­am­ida hal etildi.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Hỗ trợ máy dịch: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Microsoft Excel: Làm thế nào để giải quyết: Không thể mở Pivot Table Source File
Để giải quyết, hãy để phân tích Tab | Thay đổi nguồn dữ liệu | Chọn dữ liệu Tab liệu, hoặc dữ liệu sử dụng để tạo Pivot Table.
Lưu ý: Điều này đã được giải quyết bằng cách sử dụng Microsoft Excel 2016.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Cefnogaeth cyfie­ithu peiri­anyddol: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Microsoft Excel: Fel At Datrys: Methu Agor colyn Tabl Ffyn­hon­nell Ffeil
Er mwyn datrys, ewch i Dadans­od­da Tab | Newid Ffyn­hon­nell Data | Dewisw­ch y Data Amr­wd Tab, neu ddata a dde­fnyddi­wyd i greu’r colyn Tabl.
Noder: Mae hwn ei datrys gan dde­fnyddio Microsoft Excel 2016.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ngo­mat­shini trans­la­tion Sup­port: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Microsoft Excel: Indlela yok­u­som­bu­lu­la: Ayikwazi Vula Pivot Table Source File
Uku­som­bu­lu­la, yiya Hlahlela Tab | Tsh­int­sha Data Umthom­bo | Khet­ha Raw Tab Data, okanye idata oluseben­zise ukwen­za Table Pivot.
Qaphela: Oku ilungisi­we useben­zisa Microsoft Excel 2016.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
שטיצן מאַשין איבערזעצונג: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
מייקראָסאָפֿט עקססעל: ווי צו סאָלווע: קענען ניט עפֿן דרייפּונקט טיש מקור טעקע
צו סאָלווע, גיין צו אַנאַליזע קוויטל | טוישן דאַטאַ מקור | סעלעקט די רוי דאַטן טאַב, אָדער דאַטן געניצט צו מאַכן די פּיוואָט טיש.
באַמערקונג: דאס איז געווען סאַלווד ניצן מייקראָסאָפֿט עקססעל 2016.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Sup­port ẹrọ trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Microsoft tayo: Bawo ni Lati yan­ju: Ko le Ṣi agbe­soke Table Orisun File
Lati yan­ju, lọ si Itupalẹ Tab | Change Data Orisun | Yan awọn Aise Data Tab, tabi data lo lati ṣẹda awọn agbe­soke Table.
Aki­yesi: Eleyi a ti re nipa lilo Microsoft tayo 2016.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Ukusekela machine trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
UHlelo Lok­un­gena Emibikweni Ye: indlela yok­uxazu­lu­la: Ayikwazi Vula Pivot Table Umthom­bo File
Ukuxazu­lu­la, iya ku Hlaziya Tab | Guqula Data Umthom­bo | Khet­ha Raw Data Tab, noma idatha asiseben­zisa ekudaleni Table Pivot.
Qaphela: Lesi yaxazu­luleka useben­zisa i-Microsoft Excel 2016.