Missing Mexican Priest Found Dead

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Sup­port machine trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –http://www.francismary.org/miss­ing-mex­ic­an-priest-found-dead/

Miss­ing Mex­ic­an Priest Found Dead

The body of Father Joaquín Hernán­dez Sifuentes, a priest in north­ern Mex­ico who had been miss­ing since Jan. 3, was found on Thursday, his dio­cese announced.

We con­firm with pro­found sad­ness that our brother Joaquín Hernán­dez Sifuentes, a dio­ces­an priest for whom we tire­lessly searched, with the great hope of find­ing him alive, has gone on to the house of the etern­al Father. This after­noon the author­it­ies repor­ted he was found dead,” read a Jan. 12 state­ment from the Dio­cese of Saltil­lo.

View image on Twit­ter­View image on Twit­ter
Fol­low
Dióces­is de Saltil­lo @diocesisaltillo
Comu­nic­ado sobre el P. Joaquín Hernán­dez Sifuentes (JHS004) jueves 12 de enero del 2017 http://goo.gl/3nt8Nj #Saltil­lo #México
10:24 PM — 12 Jan 2017 · Mon­clova, Coahuila de Zar­agoza
202 202 Retweets 121 121 likes

The priest, who served at Sac­red Heart par­ish in Saltillo’s Aurora neigh­bor­hood, had not been seen since Jan. 3. The dio­cese repor­ted his dis­ap­pear­ance Jan. 7 to the attor­ney general’s office of the state of Coahuila.

One of his friends, Fri­ar Víct­or Sifuentes Mén­dez, went to Fr. Hernán­dez’ rect­ory Jan. 3 and found the priest’s room in dis­order, which was atyp­ic­al for him. The fri­ar returned to the rect­ory Jan. 5, and amid the mess noticed Fr. Hernán­dez’ suit­case and glasses. Miss­ing were his car, mobile phone, tab­let, and com­puter. Addi­tion­ally, a neigh­bor saw two men get­ting into the priest’s car” Jan. 3 and leav­ing in the vehicle.

Fr. Hernan­dez’ body was found in Par­ras de la Fuen­te, a town 90 miles west of Saltil­lo, and a hom­icide invest­ig­a­tion has been opened. Two per­sons have reportedly been detained in con­nec­tion with the murder.

The priest’s car, mean­while, a white Volk­swa­gen Derby, was found in Santa Catar­ina, nearly 45 miles north­east of Saltil­lo, accord­ing to La Jor­nada, a Mex­ic­an daily.

The Saltil­lo diocese’s state­ment recalled Fr. Hernán­dez as someone who sought per­fec­tion in whatever activ­ity he was under­tak­ing,” and that the close­ness of the people with him is reflec­ted in the love that the parish­ion­ers demon­strated, includ­ing these last ten days.”

In Joaquín, they have also taken from us a brother and a son. Rest in peace, Father Joaquín Hernán­dez Sifuentes,” the state­ment con­cluded.

The Mex­ic­an bish­ops’ con­fer­ence also expressed their con­dol­ences and assured in a state­ment that evil will not con­quer and death is not the end of the mes­sage of love and hope that Our Lord Jesus Christ brought, which Father Joaquín embod­ied in his min­is­teri­al life.”

We ask God for his etern­al rest and we also ask the Lord to grant his rel­at­ives and friends strength, hope and the con­sol­a­tion of faith,” the bish­ops said.

The wake for Fr. Hernán­dez will be held Jan. 15 in the chapel of the dio­ces­an sem­in­ary, and his funer­al Mass will be said the fol­low­ing day at the Saltil­lo cathed­ral.

Fr. Hernán­dez was ordained a priest in 2004 at the age of 30. He had served in Castaños and Mon­clova before being trans­ferred to Saltil­lo in 2013.

Drug traf­fick­ing has led to increased murder and kid­nap­ping in Mex­ico, with priests not unaf­fected. In the last four years, 16 priests in the coun­try have been murdered. In Septem­ber 2016, the bod­ies of three kid­napped priests were found, in the states of Micho­acan and Ver­ac­ruz.

Source: CNA


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Appoġġ ta traduzz­joni awto­matika: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

http://www.francismary.org/miss­ing-mex­ic­an-priest-found-dead/

Nieqsa Messik­ani Kappil­lan Found Mejjet

Il-korp ta Mis­si­er Joaquín Hernán­dez Sifuentes, qassis fil-Messiku tat-Tra­mun­tana li kienu nieqsa minħab­ba Jan­nar 3, instab il-Ħam­is, djoċesi tiegħu imħab­bra.

“Aħna nikkon­fer­maw ma dwe­j­jaq pro­fond li ħuh tagħna Joaquín Hernán­dez Sifuentes, qassis djoċes­an li għa­li­hom aħna bla heda mfit­tx­i­ja, bit-tama kbira ta sejba min­nu ħaj, mar­ret fuq għall-dar tal-Mis­si­er etern. Dan wara nof­sin­har l-awtor­itaji­et rrappur­tat li kien instab mejjet, ““aqra dikjarazz­joni Jan­nar 12 mill-Djoċesi ta Saltil­lo.

immaġni View fuq id-dehra Twit­ter­View fuq Twit­ter
Seg­wi
Dióces­is de Saltil­lo @diocesisaltillo
Comu­nic­ado sobre el P. Joaquín Hernán­dez Sifuentes (JHS004) jueves 12 de Enero del 2017 http://goo.gl/3nt8Nj #Saltil­lo # México
10:24 — 12 Jan 2017 · Mon­clova, Coahuila de Zar­agoza
202 202 Retweets 121 121 jħobb
Il-qassis, li ser­va fil-par­roċċa tal-Qalb Imqaddsa fil-viċin­at Aurora Saltil­lo s, ma ġietx meqjusa sa mill Jan­nar 3. Il-djoċesi rrappur­tat għa­jbi­en tiegħu Jan­nar 7 sa uffiċċju tal-avukat ġen­er­ali dwar is-sit­wazz­joni ta Coahuila.

Wieħed mill-ħbieb tiegħu, Pat­ri Víct­or Sifuentes Mén­dez, mar­ru għall Fr. Hernán­dez ““rect­ory Jan­nar 3 u sabet kam­ra tal-qassis fid-dis­turb, li kien­et atipiku għa­lih. Il Pat­ri lura lill-rect­ory 5 Jan­nar, u fost l-mess ndunat Fr. Bagal­ja u nuċċaliji­et Hernán­dez “”. Nieqsa kienu karozza tiegħu, tele­fon ċel­lu­lari, pil­lola, u l-kom­pjuter. Bar­ra minn hekk, ġar raw żewġ irġiel ““jkollna fil-karozza tal-qassis”” Jan­nar 3 u jħal­lu fil-vettura.

Fr. korp Hernan­dez ““nstab fl PARRAS de la Fuen­te, belt 90 mil-pun­ent ta Saltil­lo, u invest­igazz­joni omiċid­ju tkun infetħet. Żewġ per­suni kienu irrappur­tati bħala li ġew miżmu­ma b’rabta mal-qtil.

karozza l-qassis, sadanit­tant, Volk­swa­gen Derby abjad, instab f’Santa Catar­ina, kważi 45 mil grigal ta Saltil­lo, skond La Jor­nada, ta’ kuljum Messik­ani.

L-istqar­ri­ja tal djoċesi Saltil­lo tal fakkar Fr. Hernán­dez bħala xi ħadd ““li fit­tex per­fezz­joni fi kwalunk­we attiv­ità li kien impriża,”” u li l-qru­bi­ja tal-pop­lu miegħu ““hija rif­lessa fil-imħab­ba li l-par­ruċċani mur­i­ja, inklużi dawn l-aħħar għax­art ijiem.””

“Fil Joaquín, huma ħadu wkoll min­na brother u iben. Bqi­ja fil-paċi, Mis­si­er Joaquín Hernán­dez Sifuentes, ““id-dikjarazz­joni konklużi.

Kon­fer­en­za Epi­sko­pali Messik­ani esprimew ukoll il-kon­dol­jan­zi tagħhom u assig­ur­at fi stqar­ri­ja li ““ħŜi­ena mhux se jir­bħu u mewt mhix it-tmiem tal-mes­saġġ tal-imħab­ba u t-tama li Sid­na Ġesù Kris­tu miġjuba, li Mis­si­er Joaquín inkor­por­ati fil-ħaj­ja min­ister­jali tiegħu.””

“Aħna nit­ol­bu Alla għall-mis­trieħ etern tiegħu u aħna wkoll tit­lob lill-Mulej li jagħti qra­ba tiegħu u l-ħbieb saħħa, tama u l-kon­sol­azz­joni tal-fidi,”” il-Isqfiji­et qalu.

-Tran­ja ta Fr. Hernán­dez se ssir Jan­nar 15 fil-kappel­la tal-sem­in­ar­ju djoċes­an, u l-funer­al tiegħu Qud­diesa ser jingħad l-għada fil-katid­ral Saltil­lo.

Fr. Hernán­dez kien ord­nat saċer­dot fl-2004 fl-età ta 30. Huwa kien ser­va fil Castaños u Mon­clova qabel ma jiġi ttrasfer­it lil Saltil­lo fl-2013.

traf­fikar tad-droga was­sal għal żieda qtil u ħtif fil-Messiku, ma saċer­doti mhux mhux milquta. Fl-aħħar erba snin, 16 qassisin fil-pajjiż ġew maqtu­la. F’Settembru 2016, il-korpi ta tli­et saċer­doti maħt­u­fa nstabu, fl-istati ta Micho­acan u Ver­ac­ruz.

 

Sors: CNA


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Onder­steun­ing masji­en ver­tal­ing: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

http://www.francismary.org/miss­ing-mex­ic­an-priest-found-dead/

Ont­breek Mexikaanse Priester dood aan­getref

Die lig­gaam van Vader Joaquín Hernán­dez Sifuentes, n priester in die noorde van Mexiko wat het ont­breek sedert 3 Janu­ar­ie, is gevind op Don­der­d­ag aangekondig sy bis­dom.

“Ons bevestig met n groot hartseer dat ons bro­er Joaquín Hernán­dez Sifuentes, n bis­dom­like priester vir wie ons onver­moeid gesoek, met die groot hoop van hom aan die lewe te vind, het gegaan oor die huis van die ewige Vader. Van­mid­dag die ower­hede gerap­porteer hy is dood aan­getref, ““lui n 12 Janu­ar­ie verklar­ing van die Bis­dom Saltil­lo.

Kyk beeld Twit­ter­View beeld op Twit­ter op
volg
Dióces­is de Saltil­lo @diocesisaltillo
Comu­nic­ado sobre el P. Joaquín Hernán­dez Sifuentes (JHS004) Jueves 12 de Enero del 2017 http://goo.gl/3nt8Nj #Saltil­lo # Mex­ico
10:24 — 12 Janu­ar­ie 2017 · Mon­clova, Coahuila de Zar­agoza
202 202 Retweets 121 121 mense soos
Die priester wat by Sac­red Heart gemeen­te bedi­en in die buurt Aurora Saltil­lo se het nie gesi­en sedert Janu­ar­ie 3. Die bis­dom berig sy verd­wyn­ing 7 Janu­ar­ie kan­toor van die toes­t­and van Coahuila die Prok­ur­eur-gen­er­aal se.