Missing Mexican Priest Found Dead

“——————————————————————————————————————————————————
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
—————————————————————————————————————————————————–http://www.francismary.org/missing-mexican-priest-found-dead/

Missing Mexican Priest Found Dead

The body of Father Joaquín Hernández Sifuentes, a priest in northern Mexico who had been missing since Jan. 3, was found on Thursday, his diocese announced.

“We confirm with profound sadness that our brother Joaquín Hernández Sifuentes, a diocesan priest for whom we tirelessly searched, with the great hope of finding him alive, has gone on to the house of the eternal Father. This afternoon the authorities reported he was found dead,” read a Jan. 12 statement from the Diocese of Saltillo.

View image on TwitterView image on Twitter
Follow
Diócesis de Saltillo @diocesisaltillo
Comunicado sobre el P. Joaquín Hernández Sifuentes (JHS004) jueves 12 de enero del 2017 http://goo.gl/3nt8Nj #Saltillo #México
10:24 PM — 12 Jan 2017 · Monclova, Coahuila de Zaragoza
202 202 Retweets 121 121 likes

The priest, who served at Sacred Heart parish in Saltillo’s Aurora neighborhood, had not been seen since Jan. 3. The diocese reported his disappearance Jan. 7 to the attorney general’s office of the state of Coahuila.

One of his friends, Friar Víctor Sifuentes Méndez, went to Fr. Hernández’ rectory Jan. 3 and found the priest’s room in disorder, which was atypical for him. The friar returned to the rectory Jan. 5, and amid the mess noticed Fr. Hernández’ suitcase and glasses. Missing were his car, mobile phone, tablet, and computer. Additionally, a neighbor saw two men “getting into the priest’s car” Jan. 3 and leaving in the vehicle.

Fr. Hernandez’ body was found in Parras de la Fuente, a town 90 miles west of Saltillo, and a homicide investigation has been opened. Two persons have reportedly been detained in connection with the murder.

The priest’s car, meanwhile, a white Volkswagen Derby, was found in Santa Catarina, nearly 45 miles northeast of Saltillo, according to La Jornada, a Mexican daily.

The Saltillo diocese’s statement recalled Fr. Hernández as someone “who sought perfection in whatever activity he was undertaking,” and that the closeness of the people with him “is reflected in the love that the parishioners demonstrated, including these last ten days.”

“In Joaquín, they have also taken from us a brother and a son. Rest in peace, Father Joaquín Hernández Sifuentes,” the statement concluded.

The Mexican bishops’ conference also expressed their condolences and assured in a statement that “evil will not conquer and death is not the end of the message of love and hope that Our Lord Jesus Christ brought, which Father Joaquín embodied in his ministerial life.”

“We ask God for his eternal rest and we also ask the Lord to grant his relatives and friends strength, hope and the consolation of faith,” the bishops said.

The wake for Fr. Hernández will be held Jan. 15 in the chapel of the diocesan seminary, and his funeral Mass will be said the following day at the Saltillo cathedral.

Fr. Hernández was ordained a priest in 2004 at the age of 30. He had served in Castaños and Monclova before being transferred to Saltillo in 2013.

Drug trafficking has led to increased murder and kidnapping in Mexico, with priests not unaffected. In the last four years, 16 priests in the country have been murdered. In September 2016, the bodies of three kidnapped priests were found, in the states of Michoacan and Veracruz.

Source: CNA


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Appoġġ ta ‘traduzzjoni awtomatika: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

http://www.francismary.org/missing-mexican-priest-found-dead/

Nieqsa Messikani Kappillan Found Mejjet

Il-korp ta ‘Missier Joaquín Hernández Sifuentes, qassis fil-Messiku tat-Tramuntana li kienu nieqsa minħabba Jannar 3, instab il-Ħamis, djoċesi tiegħu imħabbra.

“”Aħna nikkonfermaw ma dwejjaq profond li ħuh tagħna Joaquín Hernández Sifuentes, qassis djoċesan li għalihom aħna bla heda mfittxija, bit-tama kbira ta ‘sejba minnu ħaj, marret fuq għall-dar tal-Missier etern. Dan wara nofsinhar l-awtoritajiet rrappurtat li kien instab mejjet, “”aqra dikjarazzjoni Jannar 12 mill-Djoċesi ta ‘Saltillo.

immaġni View fuq id-dehra TwitterView fuq Twitter
Segwi
Diócesis de Saltillo @diocesisaltillo
Comunicado sobre el P. Joaquín Hernández Sifuentes (JHS004) jueves 12 de Enero del 2017 http://goo.gl/3nt8Nj #Saltillo # México
10:24 — 12 Jan 2017 · Monclova, Coahuila de Zaragoza
202 202 Retweets 121 121 jħobb
Il-qassis, li serva fil-parroċċa tal-Qalb Imqaddsa fil-viċinat Aurora Saltillo s, ma ġietx meqjusa sa mill Jannar 3. Il-djoċesi rrappurtat għajbien tiegħu Jannar 7 sa uffiċċju tal-avukat ġenerali dwar is-sitwazzjoni ta ‘Coahuila.

Wieħed mill-ħbieb tiegħu, Patri Víctor Sifuentes Méndez, marru għall Fr. Hernández “”rectory Jannar 3 u sabet kamra tal-qassis fid-disturb, li kienet atipiku għalih. Il Patri lura lill-rectory 5 Jannar, u fost l-mess ndunat Fr. Bagalja u nuċċalijiet Hernández “”. Nieqsa kienu karozza tiegħu, telefon ċellulari, pillola, u l-kompjuter. Barra minn hekk, ġar raw żewġ irġiel “”jkollna fil-karozza tal-qassis“” Jannar 3 u jħallu fil-vettura.

Fr. korp Hernandez “”nstab fl PARRAS de la Fuente, belt 90 mil-punent ta ‘Saltillo, u investigazzjoni omiċidju tkun infetħet. Żewġ persuni kienu irrappurtati bħala li ġew miżmuma b’rabta mal-qtil.

karozza l-qassis, sadanittant, Volkswagen Derby abjad, instab f’Santa Catarina, kważi 45 mil grigal ta ‘Saltillo, skond La Jornada, ta’ kuljum Messikani.

L-istqarrija tal djoċesi Saltillo tal fakkar Fr. Hernández bħala xi ħadd “”li fittex perfezzjoni fi kwalunkwe attività li kien impriża,”” u li l-qrubija tal-poplu miegħu “”hija riflessa fil-imħabba li l-parruċċani murija, inklużi dawn l-aħħar għaxart ijiem.””

“”Fil Joaquín, huma ħadu wkoll minna brother u iben. Bqija fil-paċi, Missier Joaquín Hernández Sifuentes, “”id-dikjarazzjoni konklużi.

Konferenza Episkopali Messikani esprimew ukoll il-kondoljanzi tagħhom u assigurat fi stqarrija li “”ħŜiena mhux se jirbħu u mewt mhix it-tmiem tal-messaġġ tal-imħabba u t-tama li Sidna Ġesù Kristu miġjuba, li Missier Joaquín inkorporati fil-ħajja ministerjali tiegħu.””

“”Aħna nitolbu Alla għall-mistrieħ etern tiegħu u aħna wkoll titlob lill-Mulej li jagħti qraba tiegħu u l-ħbieb saħħa, tama u l-konsolazzjoni tal-fidi,”” il-Isqfijiet qalu.

-Tranja ta ‘Fr. Hernández se ssir Jannar 15 fil-kappella tal-seminarju djoċesan, u l-funeral tiegħu Quddiesa ser jingħad l-għada fil-katidral Saltillo.

Fr. Hernández kien ordnat saċerdot fl-2004 fl-età ta 30. Huwa kien serva fil Castaños u Monclova qabel ma jiġi ttrasferit lil Saltillo fl-2013.

traffikar tad-droga wassal għal żieda qtil u ħtif fil-Messiku, ma ‘saċerdoti mhux mhux milquta. Fl-aħħar erba ‘snin, 16 qassisin fil-pajjiż ġew maqtula. F’Settembru 2016, il-korpi ta ‘tliet saċerdoti maħtufa nstabu, fl-istati ta Michoacan u Veracruz.

 

Sors: CNA


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ondersteuning masjien vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

http://www.francismary.org/missing-mexican-priest-found-dead/

Ontbreek Mexikaanse Priester dood aangetref

Die liggaam van Vader Joaquín Hernández Sifuentes, ‘n priester in die noorde van Mexiko wat het ontbreek sedert 3 Januarie, is gevind op Donderdag aangekondig sy bisdom.

“”Ons bevestig met ‘n groot hartseer dat ons broer Joaquín Hernández Sifuentes, ‘n bisdomlike priester vir wie ons onvermoeid gesoek, met die groot hoop van hom aan die lewe te vind, het gegaan oor die huis van die ewige Vader. Vanmiddag die owerhede gerapporteer hy is dood aangetref, “”lui ‘n 12 Januarie verklaring van die Bisdom Saltillo.

Kyk beeld TwitterView beeld op Twitter op
volg
Diócesis de Saltillo @diocesisaltillo
Comunicado sobre el P. Joaquín Hernández Sifuentes (JHS004) Jueves 12 de Enero del 2017 http://goo.gl/3nt8Nj #Saltillo # Mexico
10:24 — 12 Januarie 2017 · Monclova, Coahuila de Zaragoza
202 202 Retweets 121 121 mense soos
Die priester wat by Sacred Heart gemeente bedien in die buurt Aurora Saltillo se het nie gesien sedert Januarie 3. Die bisdom berig sy verdwyning 7 Januarie kantoor van die toestand van Coahuila die Prokureur-generaal se.