Never Suffer from the Six Month Rule” Again

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —Sup­port trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Nev­er Suf­fer from the ““Six Month Rule”” Again

Good morn­ing!
Is the Six Month rule hold­ing your prop­er­ty invest­ing back? Have you been told by a mort­gage broker that buy, refur­bish, remort­gage doesn’t work? Well it’s com­plete codswal­lop.

There is no Six Month Rule in Prop­er­ty Fin­ance.

It’s one of the biggest excuses we hear — used by people who can’t or won’t do what it takes to grow.

The ““six month rule””, if you haven’t heard of it, is some­thing that gets ban­died about by mort­gage brokers who work in retail fin­ance.

If you’ve ever walked into your bank and met their mort­gage broker, these are typ­ic­ally the types who deal with vanil­la applic­a­tions for the bulk of the house-buy­ing pub­lic, and they say things like:

“You have to own a prop­er­ty for six months before you can refin­ance it,”” and
““You can’t refin­ance for any more than you paid for it 7 months ago.””

But it’s a fal­lacy. There is no six month rule. While it’s a guideline for some lenders, it’s not for all lenders, and cer­tainly not for investors and the products they have access to.

And the thing that really bakes my bis­cuit is the fact that I’ve done it lit­er­ally hun­dreds of times. Speed of cap­it­al re-use is a key factor I’ve taken advant­age of in order to grow my per­son­al port­fo­lio so quickly. I can recycle my funds from one depos­it to buy another home quickly. Wait­ing six or more months for my money to come back just wouldn’t work out so well.

If I told you that there are sev­er­al products that you can use to buy an invest­ment and recycle that depos­it in under six weeks, I hope you’d appre­ci­ate what that could do for your port­fo­lio growth. And I hope you’d talk to someone reg­u­lated by the FCA who could con­firm the products. Luck­ily we have such a per­son in our office.

At our Dis­cov­ery Days in August, as well as learn­ing how to rap­idly grow your own port­fo­lio, you can chat face to face with our expert fin­ance broker.

Steve at Lace Mar­ket Mort­gages and Insur­ance does this day in, day out for investors.

He’s on hand at our Dis­cov­ery Days to answer your ques­tions so you can leave with the know­ledge you need to build your prop­er­ty empire quickly.

We invite you to join us at our office at no cost, and learn the sys­tem that we’ve used to buy 536 prop­er­ties, recyc­ling our money with momentum invest­ing.

There are only 12 spots in our board­room, so book today and meet us in August.

If you want to learn our sys­tem for momentum invest­ing, for recyc­ling your depos­it to buy mul­tiple prop­er­ties, we have eight places on our FREE Dis­cov­ery Day.

We show:
 — you can see the sys­tems
 — you can see the num­bers
 — under­stand the for­mu­las for buy­ing below mar­ket value
 — see which prop­er­ty to buy
 — talk to our expert fin­ance broker to learn how to build quickly

We oper­ate a first come, first served basis for our free Dis­cov­ery Days, so book on now to learn exactly how to build a prop­er­ty port­fo­lio by ignor­ing the so-called ““rules””
To Your Suc­cess,

Jesse Fos­sey Taylor

Fos­sey Taylor — The Investors’ Estate Agent

£48m in prop­er­ty pur­chased for cli­ents and grow­ing

0115 824 8484
4 Hol­low­stone
Not­ting­ham Not­ting­ham­shire NG11JH
UNITED KINGDOM

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —

Appoġġ traduzz­joni: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Qatt Jbatu mill- ““Regola Sitt Xahar”” darb’oħra

Bongu!
Hija r-regola Sitt Xahar azjenda pro­prjetà tiegħek inves­t­i­ment lura? Qatt qalulek minn sensar ipo­teka li jix­tru, jim­mod­ern­izza, remort­gage ma taħdimx? Ukoll huwa codswal­lop kom­plet.

M’hemm l-ebda regola tas-sitt Xahar fl Pro­prjetà Fin­an­zi.

Huwa wieħed mill-akbar skużi aħna tis­ma — wżati minn per­suni li ma jist­għux jew mhu­miex se jagħm­lu dak li hemm bżonn biex jikbru.

Il- ““regola ta sitt xhur””, jekk int ma semgħu biha, hija xi ħaġa li gets ban­died dwar minn sensara ta’ ipo­teki li jaħd­mu fil-fin­an­zi bl-imnut.

Jekk inti sta­jt qatt mixi fis-bank tiegħek u ltaqa sensar ipo­teka tagħhom, dawn huma tipika­ment t-tipi li jit­trat­taw l-app­likazz­jon­iji­et vanil­la għall-biċċa l-kbira tal-pubb­liku xiri ta ġewwa, u jgħidu affar­iji­et simili:

“Int għandek stess pro­prjetà għal sitt xhur qabel ma inti tista tiffin­an­zja mill-ġdid dan,”” u
““Inti ma tistax tiffin­an­zja mill-ġdid għal kwalunk­we aktar mil­li sup­post mħal­las għa­li­ha 7 xhur ilu.””

Imma hija fal­lacy. M’hemm l-ebda regola tas-sitt xhur. Fil­waqt li huwa lin­ja gwida għal xi sel­liefa, mhuwiex għall-sel­liefa koll­ha, u ċer­ta­ment mhux għall-invest­it­uri u l-pro­dot­ti li jkoll­hom aċċess għall.

U l-ħaġa li vera­ment bakes gal­let­tini tiegħi huwa l-fatt li I ghamilt lit­ter­al­ment miji­et ta drabi. Veloċità ta użu mill-ġdid tal-kapit­al huwa fat­tur ewli­eni sta­jt jit­tieħed vantaġġ ta’ biex tikber porta­foll per­son­ali tiegħi hekk malajr. I jist­għu riċiklu fondi tiegħi minn depożitu wieħed għand­hom jix­tru ieħor dar malajr. Sten­ni­ja sitt xhur jew aktar għall-flus tiegħi li jiġu lura biss ma tkunx taħ­dem hekk ukoll.

Jekk I qallek li hemm diver­si pro­dot­ti li tista tuża biex jix­tri inves­t­i­ment u jir­riċik­law dak id-depożitu fil taħt sitt ġimgħat, I hope youd jap­prezzaw dak li tista’ tagħmel għat-tkab­bir porta­foll tiegħek. U nis­pera youd tkellem lil xi ħadd regolati mill-FCA li tista tikkon­fer­ma l-pro­dot­ti. For­tu­nata­ment għand­na tali per­suna fl-uffiċċju tagħna.

Fil Jiem Dis­cov­ery tagħna f’Awissu, kif ukoll it-tagħlim kif jikbru malajr porta­foll tiegħek stess, inti tista chat wiċċ imb’wiċċ ma’ sensar fin­an­zi espert tagħna.

Steve fil Ipo­teki Suq Bizzil­la u l-Assig­urazz­joni jagħmel dan il-jum fl-bar­ra jum għall-invest­it­uri.

Hu fuq naħa fil-Jiem Dis­cov­ery tagħna biex jir­rispondi għal mis­toqsiji­et tiegħek sabiex inti tista tħal­li bl-għar­fi­en li għandek bżonn biex jib­nu imperu pro­prjetà tiegħek malajr.

Aħna nis­tedinkom biex jingħaq­du magħna fl-uffiċċju tagħna bl-ebda spiża, u jit­għall­mu s-sis­tema li kon­na użati biex jix­tru 536 pro­prjetaji­et, riċik­laġġ flusna ma jin­ves­tu momentum.

Hemm biss 12 tikek fil board­room tagħna, sabiex ktieb illum u jiltaqa magħna f’Awissu.

Jekk inti tix­tieq tit­għallem sis­tema tagħna għall-inves­t­i­ment momentum, għar-riċik­laġġ depożitu tiegħek biex jix­tru pro­prjetaji­et mul­ti­pli, aħna għand­na tmi­en postiji­et fuq FREE Jum Dis­cov­ery tagħna.

Nuru:
 — Tista tara s-sis­temi
 — Tista tara n-num­ri
 — Jif­h­mu r-for­mu­li għal xiri taħt il-valur tas-suq
 — Tara liema pro­prjetà li jix­tru
 — Kellem lit-espert sensar fin­an­zi tagħna biex jit­għall­mu kif jib­nu malajr