Never Suffer from the “Six Month Rule” Again

“——————————————————————————————————————————————————

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Never Suffer from the “”Six Month Rule”” Again

Good morning!
Is the Six Month rule holding your property investing back? Have you been told by a mortgage broker that buy, refurbish, remortgage doesn’t work? Well it’s complete codswallop.

There is no Six Month Rule in Property Finance.

It’s one of the biggest excuses we hear – used by people who can’t or won’t do what it takes to grow.

The “”six month rule””, if you haven’t heard of it, is something that gets bandied about by mortgage brokers who work in retail finance.

If you’ve ever walked into your bank and met their mortgage broker, these are typically the types who deal with vanilla applications for the bulk of the house-buying public, and they say things like:

“”You have to own a property for six months before you can refinance it,”” and
“”You can’t refinance for any more than you paid for it 7 months ago.””

But it’s a fallacy. There is no six month rule. While it’s a guideline for some lenders, it’s not for all lenders, and certainly not for investors and the products they have access to.

And the thing that really bakes my biscuit is the fact that I’ve done it literally hundreds of times. Speed of capital re-use is a key factor I’ve taken advantage of in order to grow my personal portfolio so quickly. I can recycle my funds from one deposit to buy another home quickly. Waiting six or more months for my money to come back just wouldn’t work out so well.

If I told you that there are several products that you can use to buy an investment and recycle that deposit in under six weeks, I hope you’d appreciate what that could do for your portfolio growth. And I hope you’d talk to someone regulated by the FCA who could confirm the products. Luckily we have such a person in our office.

At our Discovery Days in August, as well as learning how to rapidly grow your own portfolio, you can chat face to face with our expert finance broker.

Steve at Lace Market Mortgages and Insurance does this day in, day out for investors.

He’s on hand at our Discovery Days to answer your questions so you can leave with the knowledge you need to build your property empire quickly.

We invite you to join us at our office at no cost, and learn the system that we’ve used to buy 536 properties, recycling our money with momentum investing.

There are only 12 spots in our boardroom, so book today and meet us in August.

If you want to learn our system for momentum investing, for recycling your deposit to buy multiple properties, we have eight places on our FREE Discovery Day.

We show:
– you can see the systems
– you can see the numbers
– understand the formulas for buying below market value
– see which property to buy
– talk to our expert finance broker to learn how to build quickly

We operate a first come, first served basis for our free Discovery Days, so book on now to learn exactly how to build a property portfolio by ignoring the so-called “”rules””
To Your Success,

Jesse Fossey Taylor

Fossey Taylor – The Investors’ Estate Agent

£48m in property purchased for clients and growing

0115 824 8484
4 Hollowstone
Nottingham Nottinghamshire NG11JH
UNITED KINGDOM

“——————————————————————————————————————————————————

Appoġġ traduzzjoni: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Qatt Jbatu mill- “”Regola Sitt Xahar”” darb’oħra

Bongu!
Hija r-regola Sitt Xahar azjenda proprjetà tiegħek investiment lura? Qatt qalulek minn sensar ipoteka li jixtru, jimmodernizza, remortgage ma taħdimx? Ukoll huwa codswallop komplet.

M’hemm l-ebda regola tas-sitt Xahar fl Proprjetà Finanzi.

Huwa wieħed mill-akbar skużi aħna tisma – wżati minn persuni li ma jistgħux jew mhumiex se jagħmlu dak li hemm bżonn biex jikbru.

Il- “”regola ta ‘sitt xhur””, jekk int ma semgħu biha, hija xi ħaġa li gets bandied dwar minn sensara ta’ ipoteki li jaħdmu fil-finanzi bl-imnut.

Jekk inti stajt qatt mixi fis-bank tiegħek u ltaqa sensar ipoteka tagħhom, dawn huma tipikament t-tipi li jittrattaw l-applikazzjonijiet vanilla għall-biċċa l-kbira tal-pubbliku xiri ta ‘ġewwa, u jgħidu affarijiet simili:

“”Int għandek stess proprjetà għal sitt xhur qabel ma inti tista ‘tiffinanzja mill-ġdid dan,”” u
“”Inti ma tistax tiffinanzja mill-ġdid għal kwalunkwe aktar milli suppost mħallas għaliha 7 xhur ilu.””

Imma hija fallacy. M’hemm l-ebda regola tas-sitt xhur. Filwaqt li huwa linja gwida għal xi selliefa, mhuwiex għall-selliefa kollha, u ċertament mhux għall-investituri u l-prodotti li jkollhom aċċess għall.

U l-ħaġa li verament bakes gallettini tiegħi huwa l-fatt li I ghamilt litteralment mijiet ta ‘drabi. Veloċità ta ‘użu mill-ġdid tal-kapital huwa fattur ewlieni stajt jittieħed vantaġġ ta’ biex tikber portafoll personali tiegħi hekk malajr. I jistgħu riċiklu fondi tiegħi minn depożitu wieħed għandhom jixtru ieħor dar malajr. Stennija sitt xhur jew aktar għall-flus tiegħi li jiġu lura biss ma tkunx taħdem hekk ukoll.

Jekk I qallek li hemm diversi prodotti li tista ‘tuża biex jixtri investiment u jirriċiklaw dak id-depożitu fil taħt sitt ġimgħat, I hope youd japprezzaw dak li tista’ tagħmel għat-tkabbir portafoll tiegħek. U nispera youd tkellem lil xi ħadd regolati mill-FCA li tista ‘tikkonferma l-prodotti. Fortunatament għandna tali persuna fl-uffiċċju tagħna.

Fil Jiem Discovery tagħna f’Awissu, kif ukoll it-tagħlim kif jikbru malajr portafoll tiegħek stess, inti tista ‘chat wiċċ imb’wiċċ ma’ sensar finanzi espert tagħna.

Steve fil Ipoteki Suq Bizzilla u l-Assigurazzjoni jagħmel dan il-jum fl-barra jum għall-investituri.

Hu fuq naħa fil-Jiem Discovery tagħna biex jirrispondi għal mistoqsijiet tiegħek sabiex inti tista ‘tħalli bl-għarfien li għandek bżonn biex jibnu imperu proprjetà tiegħek malajr.

Aħna nistedinkom biex jingħaqdu magħna fl-uffiċċju tagħna bl-ebda spiża, u jitgħallmu s-sistema li konna użati biex jixtru 536 proprjetajiet, riċiklaġġ flusna ma jinvestu momentum.

Hemm biss 12 tikek fil boardroom tagħna, sabiex ktieb illum u jiltaqa magħna f’Awissu.

Jekk inti tixtieq titgħallem sistema tagħna għall-investiment momentum, għar-riċiklaġġ depożitu tiegħek biex jixtru proprjetajiet multipli, aħna għandna tmien postijiet fuq FREE Jum Discovery tagħna.

Nuru:
– Tista ‘tara s-sistemi
– Tista ‘tara n-numri
– Jifhmu r-formuli għal xiri taħt il-valur tas-suq
– Tara liema proprjetà li jixtru
– Kellem lit-espert sensar finanzi tagħna biex jitgħallmu kif jibnu malajr