New answer to How come some people are able to sell anything?”

— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —Sup­port trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc

— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —

New answer to How come some people are able to sell any­thing?”New Answer

How come some people are able to sell any­thing?

Krun­al M Harne

Krun­al M Harne, Optim­ize & Win.

1 view

Because they don’t sell products; they sell stor­ies.

Let me tell you the story of Nar­en Da. The most pop­ular bangle seller in my Nani’s town. Hindu wed­dings in small towns till date fol­low a tra­di­tion where all the ladies in the house buy new bangles for dif­fer­ent cere­mon­ies. Not that they don’t have fancy bangle stores in the close prox­im­ity, but Nar­en Da’s loc­al made and sev­er­ally refur­bished old age cart is pre­ferred over the osten­ta­tious branded stores. Two days before the wed­ding, and it is that time of the day when every­one is done with their busy morn­ing shift of allot­ted wed­ding chores fol­lowed by a sleep indu­cing lunch. At the long stand­ing wooden gate of the Haveli, stands 60 years old Nar­en Da with a Dam­ru in hand play­ing it loud enough to sig­nal his entry. A skinny kid in his half pants play­ing marbles at the gate scampers inside to announce the entry of the most awaited Da. All the ladies in the house gather near the Ver­anda below the big Ban­yan tree and circle Nar­en Da. The old man settles down with his cart, huff­ing and pant­ing, gulp­ing down a glass of water he begins, Haven’t had time to have a single drop of water since the morn­ing Ma, had to walk 4 miles in the scorch­ing heat, such is the mag­ni­fi­cence of the land, only God­dess Kali will know”, he looks up and mumbles a chant and closes his eyes, Bless­ings of the God­dess, not a single brick has changed in the Haveli since Shankar’s wed­ding, I had to sell 3 carts full of bangles to all my sis­ters here,” he looks as Nani, Right Ma, was it 3 0r 4?” He then unwraps the fresh glass bangles, pur­pose­fully mak­ing a crink­ling sound. Nar­en Da per­son­ally asks Nani to extend her hand and try on her size of bangle. He then explains the sig­ni­fic­ance of the long pre­served tra­di­tion of the eld­est lady try­ing on her bangle first. Soon enough in the flow, he starts rolling out his best picked stor­ies from his large neigh­bor­hood. From the roy­al and small wed­dings he’s been to, from the beau­ti­ful brides to their funny look­ing grooms, from the times when they had baraat with lan­terns and bul­lock carts, from his stor­ies of record break­ing count of Jalebis his neph­ew once ate to the earth­quake in 1993 that des­troyed the town, from the For­eign return’ Chief Saheb to the adven­tur­ous couples than ran away and got mar­ried, from the God­man in the neigh­bor­ing town to the mid­night ghosts he saw, he makes it a point to cov­er them without miss­ing out on the intric­ate details. Da knows every stone in the town and makes sure that it isn’t left unturned. The atmo­sphere is full of stor­ies. Funny. Excit­ing. Sad. Shock­ing. Look from a dis­tance, you can notice con­stantly chan­ging expres­sions on their faces. Laughters. Sul­len faces. Gap­ing mouths. Emo­tions anim­ate the oth­er­wise quiet and dull after­noon like in a mat­inée show play­ing on the old screen in an open field. It has been 3 long hours now, the sun is glow­ing bright before sink­ing; the small girls and women have their best fit­ting bangles in their hands. Their curi­ous eyes still trav­el­ing time with his stor­ies, their faces beam­ing with reflec­tions of dif­fer­ent col­ors of the bangles. Red. Green. Yel­low. Blue. And Golden too; or is it Sil­ver? Yes, may­be, you couldn’t tell. Nar­en Da wraps the leftover bangle shards in a faded pink cloth, Don’t pay me for the broken ones, Ma”, he gets up, Only pay me what I am worth for, all good and bad is ded­ic­ated to the God­dess”. All the ladies look up and close their eyes along with the old man, mum­bling the chant. Nani hands him over some notes, and he keeps them in his pock­et without count­ing. He thanks her by touch­ing her feet, I will come for the Jalebis at the wed­ding, Ma” Like a solo back­pack­er, Da’s old fig­ure makes its way out of the long stand­ing old gate of the Haveli car­ry­ing along all the stor­ies, slowly fad­ing away in a sil­hou­ette. The ladies are still lost in his words.

Upvote­Down­voteRead on Quora


— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —Appoġġ traduzz­joni: http://amzn.to/1Z7d5oc

— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —

ris­posta ġdida għal Kif jiġu xi nies huma kapaċi li jbiegħu xejn?”Tweġiba ġdida

Kif come xi nies huma kapaċi li jbiegħu xejn?

Krun­al M Harne

Krun­al M Harne, Ite­jb & Win.

1 fehma

Minħab­ba li ma jbiegħux il-pro­dot­ti; huma jbiegħu stejjer.

Let me jgħidlek l-istor­ja ta Nar­en Da. Il-bejjiegħ Bangle-aktar popolari fil-belt tiegħi Nani s. tiġiji­et hindu fi bli­et żgħar till data iseg­wu tradizz­joni fejn il-onorevoli fil-bin­ja jix­tru bangles ġod­da għal ċer­i­monji dif­fer­enti. Mhux li dawn ma jkoll­homx imħażen bangle fancy fil-viċin­an­zi, iżda lokali magħmu­la u sep­arata­ment rranġat CART Nar­en Da tal-xjuħi­ja hija prefer­uta fuq il-ħwien­et osten­ta­tious tad-dit­ta. Jume­jn qabel il-tieġ, u huwa dak iż-żmi­en tal-jum meta kulħadd isir bl bid­la fil­għodu busy tagħhom ta xogħol tad-tieġ allokati seg­wit minn ikla irqad jin­duċu. Fil-bieb l-injam fit-tul per­man­enti tal-Haveli, stands Nar­en Da-60 sena b’livell ta Dam­ru fl-ide­jn play­ing qawwija biżże­jjed li sin­jal dħul tiegħu. A kid skinny fil pants nofs tiegħu play­ing Marbles lejn il-scampers gate ġewwa biex tħab­bar l-iskrizz­joni tal-Da aktar mis­ten­ni­ja. L-onorevoli fil-dar jiġbru ħde­jn il-ver­anda taħt il-siġra Ban­yan kbar u ċirku Nar­en Da. L-raġel xiħ jid­deċiedi stabbil­iti bil kar­ret­tun tiegħu, huff­ing u pant­ing, gulp­ing stabbil­iti tazza ilma hu jib­da, Ma kell­homx żmi­en biex ikoll­hom qat­ra waħda ta l-ilma peress li l-għod­wa Ma, kell­hom jimxu 4 mili fil-sħana tix­wit, dan hu l-mag­ni­fi­cence tal-art, biss God­dess Kali se jkun jaf “, huwa jis­ten­na u mumbles Chant u jagħlaq għa­jne­jn tiegħu,” Bless­ings ta l-God­dess, mhux brick wieħed inbid­let fil-Haveli peress tieġ Shank­ar, il kel­li li jbiegħu 3 carts sħiħa tal bangles għall sor­iji­et koll­ha tiegħi hawn, huwa jis­ten­na bħala Nani,” Dritt ma, ma kien 3 0r 4? huwa mbagħad unwraps l bangles ħġieġ frisk, b’għan li jagħm­lu ħoss crink­ling. Nar­en Da per­son­al­ment jit­lob Nani biex testendi naħa tagħha u tip­prova fuq id-daqs tagħha ta bangle. Huwa mbagħad jis­pjega s-sin­i­fikat tal-tradizz­joni twila ipp­re­ser­vat tal-mara aktar mem­bru anzjan jip­pruvaw fuq bangle tagħha l-ewwel. Malajr biżże­jjed fil-fluss, hu jib­da rolling out istejjer qabad tiegħu aħjar mill-lokal kbir tiegħu. Mill-tiġiji­et roy­al u żgħar hu kien li, mill-brides beau­ti­ful għall grooms tfit­tex umor­istiċi tagħhom, mill-ħin­iji­et meta kell­hom baraat mal-fan­ali u carts Bul­lock, mill-istejjer tiegħu ta għadd rekord tkissir tal Jalebis neputi tiegħu ladar­ba ate għat-ter­re­mot 1993 li meqruda l-belt, mill- ritorn Bar­rani Kap Saheb għall-kop­pji avven­tur­uża minn dam bogħod u ltqa­jna miżżewġa, mill-God­man fil-belt ġiri­en biex l-ghosts nof­sille­jl hu ra, huwa jagħmel dan punt biex iko­pru lil­hom mingħajr nieqsa dwar id-dettalji kump­lessi. Da jaf kull ġebel fil-belt u tagħmel ċert li ma jitħal­liex unturned. L-atmos­fera hija sħiħa ta stejjer. Umor­istiċi. Eċċit­anti. Imde­j­jaq. Xokkanti. Fit­tex mill-bogħod, inti tista avviż tin­bidel kontin­wa­ment espress­jon­iji­et fuq wiċċ tagħhom. Laughters. Sul­len tiffaċċ­ja. Bil-qsim fihom ħluq. Emozz­jon­iji­et jan­im­aw il xort’oħra kwiet u matt wara nof­sin­har bħal fil-Mat­inée juru jilagħbu fuq l-iskrin qod­ma fil għalqa miftuħa. Ġie 3 sigħat twal issa, ix-xemx hija glow­ing jgħa­j­jat qabel għar­qa; -bni­et żgħar u n-nisa jkoll­hom l-aħjar bangles twaħħil tagħhom fl-ide­jn tagħhom. għa­jne­jn kur­już tagħhom xorta jivvjaġġaw ħin bi stejjer tiegħu, uċuħ tagħhom beam­ing ma rif­less­jon­iji­et ta’ kuluri dif­fer­enti tal-bangles. Aħmar. Aħdar. Isfar. Blu. U Golden wisq; jew hija Fid­da? Iva, for­si, inti tista ma jgħidux. Nar­en Da garżi il shards bangle fdaliji­et fi drapp roża Faded, Ma jħall­sux me għall-dawk miksur, Ma”, hu gets up, Tħal­las biss lili dak I am jiswew għal, koll­ha tajbin u ħżi­ena hija ded­ikata għall-God­dess “. L-onorevoli wieħed ifit­tex u jagħlqu għa­jne­jhom flimki­en ma l-raġel xiħ, mum­bling il Chant. Nani ide­jn lilu mat­ul xi noti, u hu jżomm­hom fil-but tiegħu mingħajr ma wieħed iqis. Hu grazzi tagħha bil­li tmiss saqa­jn tagħha, I se jidħlu għall-Jalebis fil-tieġ, Ma” Bħal Back­pack­er solo, fig­ura qod­ma Da jagħmil­ha mod tiegħu bar­ra tal-bieb antik twil per­man­enti tal-Haveli twet­tiq tul l-istejjer koll­ha, bil-mod fad­ing bogħod fi siluwett. L-onorevoli huma għad­hom mitl­u­fa fil-kliem tiegħu.

Upvote­Down­voteRead fuq Quora