New answer to “How come some people are able to sell anything?”

——————————————————————————————————————————————————Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc——————————————————————————————————————————————————

New answer to “How come some people are able to sell anything?”New Answer

How come some people are able to sell anything?

Krunal M Harne

Krunal M Harne, Optimize & Win.

1 view

Because they don’t sell products; they sell stories.

Let me tell you the story of Naren Da. The most popular bangle seller in my Nani’s town. Hindu weddings in small towns till date follow a tradition where all the ladies in the house buy new bangles for different ceremonies. Not that they don’t have fancy bangle stores in the close proximity, but Naren Da’s local made and severally refurbished old age cart is preferred over the ostentatious branded stores. Two days before the wedding, and it is that time of the day when everyone is done with their busy morning shift of allotted wedding chores followed by a sleep inducing lunch. At the long standing wooden gate of the Haveli, stands 60 years old Naren Da with a Damru in hand playing it loud enough to signal his entry. A skinny kid in his half pants playing marbles at the gate scampers inside to announce the entry of the most awaited Da. All the ladies in the house gather near the Veranda below the big Banyan tree and circle Naren Da. The old man settles down with his cart, huffing and panting, gulping down a glass of water he begins, “Haven’t had time to have a single drop of water since the morning Ma, had to walk 4 miles in the scorching heat, such is the magnificence of the land, only Goddess Kali will know”, he looks up and mumbles a chant and closes his eyes, “Blessings of the Goddess, not a single brick has changed in the Haveli since Shankar’s wedding, I had to sell 3 carts full of bangles to all my sisters here,” he looks as Nani, “Right Ma, was it 3 0r 4?” He then unwraps the fresh glass bangles, purposefully making a crinkling sound. Naren Da personally asks Nani to extend her hand and try on her size of bangle. He then explains the significance of the long preserved tradition of the eldest lady trying on her bangle first. Soon enough in the flow, he starts rolling out his best picked stories from his large neighborhood. From the royal and small weddings he’s been to, from the beautiful brides to their funny looking grooms, from the times when they had baraat with lanterns and bullock carts, from his stories of record breaking count of Jalebis his nephew once ate to the earthquake in 1993 that destroyed the town, from the ‘Foreign return’ Chief Saheb to the adventurous couples than ran away and got married, from the Godman in the neighboring town to the midnight ghosts he saw, he makes it a point to cover them without missing out on the intricate details. Da knows every stone in the town and makes sure that it isn’t left unturned. The atmosphere is full of stories. Funny. Exciting. Sad. Shocking. Look from a distance, you can notice constantly changing expressions on their faces. Laughters. Sullen faces. Gaping mouths. Emotions animate the otherwise quiet and dull afternoon like in a matinee show playing on the old screen in an open field. It has been 3 long hours now, the sun is glowing bright before sinking; the small girls and women have their best fitting bangles in their hands. Their curious eyes still traveling time with his stories, their faces beaming with reflections of different colors of the bangles. Red. Green. Yellow. Blue. And Golden too; or is it Silver? Yes, maybe, you couldn’t tell. Naren Da wraps the leftover bangle shards in a faded pink cloth, “Don’t pay me for the broken ones, Ma”, he gets up, “Only pay me what I am worth for, all good and bad is dedicated to the Goddess”. All the ladies look up and close their eyes along with the old man, mumbling the chant. Nani hands him over some notes, and he keeps them in his pocket without counting. He thanks her by touching her feet, “I will come for the Jalebis at the wedding, Ma” Like a solo backpacker, Da’s old figure makes its way out of the long standing old gate of the Haveli carrying along all the stories, slowly fading away in a silhouette. The ladies are still lost in his words.

UpvoteDownvoteRead on Quora


——————————————————————————————————————————————————Appoġġ traduzzjoni: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

risposta ġdida għal “Kif jiġu xi nies huma kapaċi li jbiegħu xejn?”Tweġiba ġdida

Kif come xi nies huma kapaċi li jbiegħu xejn?

Krunal M Harne

Krunal M Harne, Itejb & Win.

1 fehma

Minħabba li ma jbiegħux il-prodotti; huma jbiegħu stejjer.

Let me jgħidlek l-istorja ta Naren Da. Il-bejjiegħ Bangle-aktar popolari fil-belt tiegħi Nani s. tiġijiet hindu fi bliet żgħar till data isegwu tradizzjoni fejn il-onorevoli fil-binja jixtru bangles ġodda għal ċerimonji differenti. Mhux li dawn ma jkollhomx imħażen bangle fancy fil-viċinanzi, iżda lokali magħmula u separatament rranġat CART Naren Da tal-xjuħija hija preferuta fuq il-ħwienet ostentatious tad-ditta. Jumejn qabel il-tieġ, u huwa dak iż-żmien tal-jum meta kulħadd isir bl bidla filgħodu busy tagħhom ta ‘xogħol tad-tieġ allokati segwit minn ikla irqad jinduċu. Fil-bieb l-injam fit-tul permanenti tal-Haveli, stands Naren Da-60 sena b’livell ta ‘Damru fl-idejn playing qawwija biżżejjed li sinjal dħul tiegħu. A kid skinny fil pants nofs tiegħu playing Marbles lejn il-scampers gate ġewwa biex tħabbar l-iskrizzjoni tal-Da aktar mistennija. L-onorevoli fil-dar jiġbru ħdejn il-veranda taħt il-siġra Banyan kbar u ċirku Naren Da. L-raġel xiħ jiddeċiedi stabbiliti bil karrettun tiegħu, huffing u panting, gulping stabbiliti tazza ilma hu jibda, “Ma kellhomx żmien biex ikollhom qatra waħda ta ‘l-ilma peress li l-għodwa Ma, kellhom jimxu 4 mili fil-sħana tixwit, dan hu l-magnificence tal-art, biss Goddess Kali se jkun jaf “, huwa jistenna u mumbles Chant u jagħlaq għajnejn tiegħu,” Blessings ta ‘l-Goddess, mhux brick wieħed inbidlet fil-Haveli peress tieġ Shankar, il kelli li jbiegħu 3 carts sħiħa tal bangles għall sorijiet kollha tiegħi hawn, “huwa jistenna bħala Nani,” Dritt ma, ma kien 3 0r 4? “huwa mbagħad unwraps l bangles ħġieġ frisk, b’għan li jagħmlu ħoss crinkling. Naren Da personalment jitlob Nani biex testendi naħa tagħha u tipprova fuq id-daqs tagħha ta ‘bangle. Huwa mbagħad jispjega s-sinifikat tal-tradizzjoni twila ippreservat tal-mara aktar membru anzjan jippruvaw fuq bangle tagħha l-ewwel. Malajr biżżejjed fil-fluss, hu jibda rolling out istejjer qabad tiegħu aħjar mill-lokal kbir tiegħu. Mill-tiġijiet royal u żgħar hu kien li, mill-brides beautiful għall grooms tfittex umoristiċi tagħhom, mill-ħinijiet meta kellhom baraat mal-fanali u carts Bullock, mill-istejjer tiegħu ta għadd rekord tkissir tal Jalebis neputi tiegħu ladarba ate għat-terremot 1993 li meqruda l-belt, mill- “ritorn Barrani ‘Kap Saheb għall-koppji avventuruża minn dam bogħod u ltqajna miżżewġa, mill-Godman fil-belt ġirien biex l-ghosts nofsillejl hu ra, huwa jagħmel dan punt biex ikopru lilhom mingħajr nieqsa dwar id-dettalji kumplessi. Da jaf kull ġebel fil-belt u tagħmel ċert li ma jitħalliex unturned. L-atmosfera hija sħiħa ta ‘stejjer. Umoristiċi. Eċċitanti. Imdejjaq. Xokkanti. Fittex mill-bogħod, inti tista ‘avviż tinbidel kontinwament espressjonijiet fuq wiċċ tagħhom. Laughters. Sullen tiffaċċja. Bil-qsim fihom ħluq. Emozzjonijiet janimaw il xort’oħra kwiet u matt wara nofsinhar bħal fil-Matinee juru jilagħbu fuq l-iskrin qodma fil għalqa miftuħa. Ġie 3 sigħat twal issa, ix-xemx hija glowing jgħajjat qabel għarqa; -bniet żgħar u n-nisa jkollhom l-aħjar bangles twaħħil tagħhom fl-idejn tagħhom. għajnejn kurjuż tagħhom xorta jivvjaġġaw ħin bi stejjer tiegħu, uċuħ tagħhom beaming ma ‘riflessjonijiet ta’ kuluri differenti tal-bangles. Aħmar. Aħdar. Isfar. Blu. U Golden wisq; jew hija Fidda? Iva, forsi, inti tista ‘ma jgħidux. Naren Da garżi il shards bangle fdalijiet fi drapp roża Faded, “Ma jħallsux me għall-dawk miksur, Ma”, hu gets up, “Tħallas biss lili dak I am jiswew għal, kollha tajbin u ħżiena hija dedikata għall-Goddess “. L-onorevoli wieħed ifittex u jagħlqu għajnejhom flimkien ma ‘l-raġel xiħ, mumbling il Chant. Nani idejn lilu matul xi noti, u hu jżommhom fil-but tiegħu mingħajr ma wieħed iqis. Hu grazzi tagħha billi tmiss saqajn tagħha, “I se jidħlu għall-Jalebis fil-tieġ, Ma” Bħal Backpacker solo, figura qodma Da jagħmilha mod tiegħu barra tal-bieb antik twil permanenti tal-Haveli twettiq tul l-istejjer kollha, bil-mod fading bogħod fi siluwett. L-onorevoli huma għadhom mitlufa fil-kliem tiegħu.

UpvoteDownvoteRead fuq Quora

  
——————————————————————————————————————————————————Ondersteuning vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

Nuwe antwoord op “Hoe kom ‘n paar mense in staat is om enigiets te verkoop?”nuwe Antwoord

Hoe kom ‘n paar mense in staat is om enigiets te verkoop?

Krunal M Harne

Krunal M Harne, optimaliseer & Win.

1 oog

Omdat hulle nie produkte verkoop; hulle verkoop stories.

Laat ek jou die storie van Naren Da vertel. Die gewildste armband verkoper in die stad van my Nani se. Hindoe troues in klein dorpies tot dusver volg ‘n tradisie waar al die dames in die huis te koop nuwe armbande vir verskillende seremonies. Nie dat hulle nie fancy armband winkels in die nabyheid, maar Naren Da se plaaslike gemaak en afsonderlik opgeknap ouderdom wa word verkies bo die blufferig gebrandmerk winkels. Twee dae voor die troue, en dit is daardie tyd van die dag wanneer almal is gedoen met hul besige oggend skof van toegelate troue take gevolg deur ‘n slaap-induserende middagete. Op die lang staande hout hek van die Haveli, staan 60 jaar oud Naren Da met ‘n Damru in die hand speel dit hard genoeg om sy inskrywing sein. A Skinny kind in sy helfte broek speel albasters by die hek scampers binnekant na die ingang van die mees ingewag Da kondig. Al die dames in die huis in te samel naby die stoep onder die groot Banyan boom en sirkel Naren Da. Die ou man gaan lê saam met sy wa hijgen en hyg, gulping down ‘n glas water hy begin, “Het nie tyd om ‘n enkele druppel water sedert die oggend Ma het gehad, moes 4 myl loop in die versengende hitte, so is die heerlikheid van die land, net godin Kali sal weet “, kyk hy op en mompel ‘n chant en sluit sy oë,” seëninge van die godin, nie ‘n enkele baksteen het verander in die Haveli sedert Shankar se troue, het ek om te verkoop 3 karre vol armbande aan al my susters hier, “het hy lyk soos Nani,” Right Ma, was dit 3 0r 4? “hy afhaal, dan die vars glas armbande, doelbewus ‘n karteling klank. Naren Da vra persoonlik Nani om haar hand uit te brei en te probeer om op haar grootte van armband. Hy verduidelik dan die betekenis van die lang bewaar tradisie van die oudste dame probeer op haar armband eerste. Gou genoeg in die vloei, begin hy die uitrol van sy beste gepluk stories uit sy groot woonbuurt. Van die koninklike en klein troues hy om, uit die pragtige bruide om hul snaakse soek bruidegom van die tye toe hulle baraat met lanterns en bul karre, uit sy stories van rekord telling van Jalebis sy neef keer geëet by die aardbewing in 1993 dat die dorp aan die avontuurlustige paartjies as weggehardloop en getroud is, uit die Godman in die naburige dorp na die middel van die nag spoke sien hy vernietig, uit die “Buitelandse terugkeer ‘Chief Saheb, maak hy ‘n punt daarvan om hulle te bedek sonder mis te loop op die ingewikkelde besonderhede. Da ken elke klip in die dorp en maak seker dat dit nie onaangeroer gelaat. Die atmosfeer is vol stories. Snaaks. Opwindend. Hartseer. Skokkend. Kyk op ‘n afstand, kan jy agterkom voortdurend veranderende uitdrukkings op hul gesigte. Laughters. Nors gesigte. Gapende monde. Emosies animeer die andersins stil en dof middag soos in ‘n middag show speel op die ou skerm in ‘n oop veld. Dit is 3 lang ure nou, die son gloei helder voor sink; die klein meisies en vroue het hul beste pas armbande aan hulle hande. Hul nuuskierige oë nog reistyd met sy stories, hul gesigte stralend met refleksies van verskillende kleure van die armbande. Red. Groen. Geel. Blou. En ook Golden; of is dit Silwer? Ja, miskien, jy kan nie sê nie. Naren Da vou die oorskiet armband skerwe in ‘n verbleikte pienk lap, “Moenie vir my betaal vir die gebreekte kinders, Ma,” het hy opstaan, “Slegs betaal vir my wat ek die moeite werd vir alle goeie en slegte word gewy aan die godin “. Al die dames opkyk en hul oë toe te maak saam met die ou man, gemompel die chant. Nani hande hom oor ‘n paar notas, en hy hou hulle in sy sak sonder tel. Hy bedank haar deur te raak haar voete, “Ek sal kom vir die Jalebis by die troue, Ma” Soos ‘n solo backpacker, ou figuur Da’s maak sy pad uit die lang staande Ou Poort van die Haveli uitvoering saam al die stories, stadig vervaag weg in ‘n silhoeët. Die dames is nog steeds verloor in sy woorde.

UpvoteDownvoteRead op Quora

  
——————————————————————————————————————————————————përkthim Support: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

Përgjigja e re për të “Si të vijë disa njerëz janë në gjendje të shesin ndonjë gjë?”New Përgjigje

Si të vijë disa njerëz janë në gjendje të shesin ndonjë gjë?

Krunal M Harne

Krunal M Harne, Optimizim & Win.

1 view

Për shkak se ata nuk e shesin produkte; ata shesin histori.

Më lejoni t’ju tregoj historinë e Naren Da. Shitësi më popullor kyç i dorës në qytetin Nani tim. dasma hindu në qytete të vogla deri më sot ndjekin një traditë, ku të gjitha zonjat në shtëpi të blerë Bangles reja për ceremonitë e ndryshme. Jo se ata nuk kanë dyqane dashuroj kyç i dorës në afërsi, por lokale bëri dhe individualisht rinovuar cart vjetër Naren Da e moshës është e preferuar mbi t’u dukur markës dyqane. Dy ditë para dasmës, dhe kjo është se koha e ditës kur të gjithë është bërë me zhvendosje e tyre e zënë në mëngjes e punët e lëvruara dasmës ndjekur nga një drekë gjumë inducing. Në portën e gjatë në këmbë prej druri të Haveli, qëndron 60 vjeç Naren Da me Damru në dorë të luajë ajo me zë të lartë të mjaftueshme për të sinjalizuar hyrjen e tij. Një fëmijë i dobët në pantallona e tij gjysmë të luajtur mermere në scampers porta brenda për të shpallur hyrjen e Da më të pritur. Të gjitha zonjat në shtëpi të mblidhen pranë Verande nën pemën e madhe Banyan dhe rrethi Naren Da. Plaku zgjidh poshtë me qerre e tij, huffing dhe gulçim, gulping poshtë një gotë me ujë ai fillon, “nuk kanë pasur kohë që të ketë një pikë të vetme të ujit që prej mëngjesit Ma, duhej të ecin 4 milje në vapën, tillë është madhështia e vendit, vetëm Goddess Kali do të di “, ai duket dhe mërmërit një himn dhe mbyll sytë e tij,” Bekimet e perëndeshë, jo një tullë të vetme ka ndryshuar në Haveli që dasmën Shankar-së, unë kam për të shitur 3 karrocat e plotë të Bangles të gjitha motrat e mia këtu “, ai duket si Nani,” e drejta Ma, ishte 3 0r 4? “ai pastaj unwraps të Bangles freskëta qelqi, qëllimisht bërë një tingull crinkling. Naren Da personalisht kërkon Nani për të zgjatur dorën e saj dhe të përpiqet të madhësisë së saj e kyç i dorës. Ai pastaj shpjegon domethënien e traditës ruajtur të gjatë e zonjë të madh duke u përpjekur në kyç i dorës së saj të parë. Shpejt në rrjedhë, ai fillon të lëkundet nga tregimet e tij më të mirë të zgjedhur nga lagjen e tij të madhe. Nga dasma mbretërore dhe të vogla ai është për të, nga nuset e bukura të tyre grooms qesharake në kërkim, nga kohët kur ata kishin Baraat me fenerë, karrocat Bullock, nga tregimet e tij e rekord thyer akuzë të Jalebis nipin e tij hanin të tërmetit në 1993 që shkatërroi qytetin, nga “kthimi Jashtme ‘shefi Saheb për çiftet aventureske se sa iku dhe u martuar, nga Godman në qytetin fqinj me fantazmat mesnatë që pa, ai e bën atë një pikë për të mbuluar ato pa humbur në detaje ndërlikuar. Da di çdo gur në qytet dhe e bën të sigurt se ajo nuk është lënë pa luajtur. Atmosfera është plot me tregime. Funny. Emocionuese. Sad. Shocking. Shikoni nga një distancë, ju mund të vëreni ndryshon vazhdimisht shprehjet në fytyrat e tyre. Laughters. Ngrysur përballet. Gaping gojë. Emocionet gjallë pasdite ndryshe qetë dhe të shurdhër si në një shfaqje Matinee luajtur në ekran të vjetër në një fushë të hapur. Ajo ka qenë 3 orë të gjata tani, dielli me ngjyra të ndezura të ndritshme para se të zhytet; vajzat e vogla dhe gratë kanë Bangles tyre më të mira i përshtatshëm në duart e tyre. Sytë e tyre kurioz ende kohën e udhëtimit me tregimet e tij, fytyrat e tyre shndritura me reflektimet e ngjyrave të ndryshme të Bangles. Red. Gjelbër. E verdhe. Blu. Dhe Golden too; apo është Silver? Po, ndoshta, ju nuk mund të them. Naren Da përfundon shards mbetura kyç i dorës në një leckë të venitur rozë: “Mos të paguajnë më për ato të thyera, Ma”, ai merr lart, “Vetëm të paguajnë më atë që unë jam me vlerë për të, të gjithë të mirë dhe të këqija është i dedikuar për Goddess “. Të gjitha zonjat të kërkoni dhe të mbyllin sytë e tyre së bashku me njeriun e vjetër, murmuritje psal. Nani dorëzon atë mbi disa shënime, dhe ai i mban ato në xhepin e tij, pa llogaritur. Ai falë saj duke prekur këmbët e saj: “Unë do të vij për Jalebis në martesë, Ma” Si një Backpacker solo, figura të vjetra Da bën rrugën e saj nga të gjatë në këmbë te porta e vjetër të Haveli kryerjen së bashku të gjitha tregimet, ngadalë po vyshket larg në një siluetë. Zonjat janë ende të humbur në fjalët e tij.

UpvoteDownvoteRead në Quora

  
——————————————————————————————————————————————————ድጋፍ ትርጉም: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

አዲስ መልስ “ታዲያ አንዳንድ ሰዎች ምንም ነገር መሸጥ ይችላሉ ይመጣል?”አዲስ መልስ

አንዳንድ ሰዎች ምንም ነገር መሸጥ ይችላሉ ይመጣሉ?

Krunal መ Harne

Krunal መ Harne, ያመቻቹ እና አሸነፈ.

1 እይታ

እነሱ ምርቶችን ለመሸጥ አይደለም በኋላ ስለማታዩኝ ነው; እነዚህ ታሪኮች ይሸጣሉ.

እኔ ከእናንተ Naren ዳ ታሪክ ልንገራችሁ. የእኔ Nani ከተማ ውስጥ በጣም ታዋቂ bangle ሻጭ. ቀን ድረስ በትናንሽ ከተሞች ውስጥ የሂንዱ ሠርጎች ቤት ውስጥ ሁሉ ወይዛዝርት የተለያዩ ሥነ አዲስ ጌጦቻቸውን ለመግዛት ቦታ ባህል ይከተላሉ. እነርሱ ቅርብ ለቅርብ ሆነው የጌጥ bangle መደብሮች የለንም, ነገር ግን Naren ዳ የአምላክ ታድሶ አደረገ አካባቢያዊ ለብዙ እርጅና ጋሪህ አሸብርቀው በመተኮስ መደብሮች በላይ የሚከብር ይህ ነው ማለት አይደለም. ከሁለት ቀናት ሠርጉ በፊት, እና ሁሉም ሰው እንቅልፍ በማካሄድና ምሳ ተከትሎ የተመደበለትን የሠርግ የቤት ውስጥ ያላቸውን ስራ ጠዋት ፈረቃ ጋር ያደረገውን ጊዜ ቀን በዚያ ጊዜ ነው. የ Haveli ረጅም ቆሞ የእንጨት በር ላይ, ይህ በታላቅ በቂ የእሱን ግቤት ማመላከቻ በመጫወት በእጁ የያዘ Damru ጋር 60 ዓመት ዕድሜ Naren ዳ ቆሞአል. ከውስጥ በር scampers ላይ እስከምንተኛ በመጫወት ላይ ግማሽ ሱሪ ውስጥ አንድ ከሲታ ጠቦት በጣም ሲጠበቅ ዳርዮስ ግቤት ለማሳወቅ. ቤት ውስጥ ሁሉም ወይዛዝርትም ትልቅ Banyan ዛፍ እና ክበብ Naren ዳ ከዚህ በታች ያለውን ለማጥኛ አቅራቢያ ይሰበስባሉ. አሮጌውን ሰው huffing; እርሱም የሚጀምረው አንድ ብርጭቆ ውኃ እስኪይዘኝ, ይጠብቃልና, ከጋሪው ጋር አርፎበታል: “ጠዋት ጀምሮ ውኃ አንዲት ጠብታ ምናሴ ለማድረግ ጊዜ ነበር አይደለም ወይ ሆይ: የቀኑንም ድካምና ትኩሳት ውስጥ 4 ኪሎ ሜትር መጓዝ ነበረብኝ እንደ ምድር ብቻ ሴትና Kali አንዲት ጡብ Shankar የሠርግ ጀምሮ Haveli ውስጥ ተቀይሯል እንጂ ሴትና ወንድ, በረከቶች “ብሎ ዓይኑን, እስከ ሲመለከት አንድ ያንጎራጉራሉ mumbles እና ያልራራለት” ታውቃላችሁ ግርማ ነው: እኔ መሸጥ ነበረበት እዚህ ላይ ሁሉንም እህቶች ጌጦቻቸውን 3 ጋሪዎች ሙሉ “በማለት Nani እንደ ይመስላል,” ቀኝ ምናሴ ሆይ: 3 0r 4? “ከዚያም አላማ ያለው አንድ crinkling ድምፅ በማድረግ, ንጹሕ መስታወት ጌጦቻቸውን unwraps ነበር. Naren ዳርዮስ በግለሰብ እጅዋን ማራዘም እና bangle ያላት መጠን ላይ ለመሞከር Nani ይጠይቃል. ከዚያም በመጀመሪያ አላት bangle ላይ እየሞከሩ የበኩር ሴት ረጅም ተጠብቆ ወግ ምን ትርጉም እንዳለው ይገልጻል. ፍሰት ውስጥ ብዙም ሳይቆይ በቂ: እርሱ ብዙ ሠፈር ጀምሮ ምርጥ የተመረጡ ታሪኮች እየለቀቅን ይጀምራል. ንጉሣዊ አነስተኛ ሠርግ እነሱ በፋና ወይፈን ጋሪዎች ጋር baraat ጊዜ እርሱ Jalebis የወንድሙን ልጅ ላይ ዘገባ ሰበር ቆጠራ የእርሱን ታሪኮች, ዘመን ጀምሮ, ያላቸውን አስቂኝ እየፈለጉ ሙሽራው ወደ ውብ ሙሽሮች ጀምሮ, ወደ ቆይቷል እስከ አንድ ጊዜ በምድር መናወጥ ውስጥ ወደ በላ ከ ሮጠ; እሱም አየ ወደ እኩለ ሌሊት መናፍስት ወደ አጎራባች ከተማ ውስጥ Godman ጀምሮ ከተጋቡ ደፋር ባልና ሚስት ወደ ዋና Saheb የ «የውጭ መመለስ ‘ውስጥ, ከተማ ያጠፋ 1993, ወደ ውጭ የጎደለ ያለ ለመሸፈን አንድ ነጥብ ያደርገዋል ውስብስብ ዝርዝሮች ላይ. ዳርዮስ ከተማ ሁሉ ድንጋይ ያውቃል እና ገጾቹም ይቀራል እንዳልሆነ እርግጠኛ ያደርጋል. ወደ ከባቢ አየር ታሪኮች የተሞላ ነው. አስቂኝ. አዲሶቹ. መከፋት. አስደንጋጭ. ከሩቅ እነሆ: ሁልጊዜ ፊታቸው ላይ አገላለጾችን በመለወጥ ልብ ይችላሉ. Laughters. ለገቡት ተጋርጦበታል. አፋቸውን በሚታየን. ስሜት አንድ ሜዳ ላይ አሮጌውን ማያ ገጽ ላይ በመጫወት ላይ ስለምናሳይ ትዕይንት ውስጥ እንደ አለበለዚያ ዝም እና አሰልቺ ከሰዓት የሚያንቀሳቅሳቸው. ፀሐይ እየሰመጥክ በፊት ደማቅ ብሩህ ነው, 3 ረጅም ሰዓት አሁን ነው; አነስተኛ ልጃገረዶች እና ሴቶች በእጃቸው ውስጥ የተሻለ ተስማሚ ጌጦቻቸውን አላቸው. ያላቸውን ጉጉት ዓይኖች አሁንም ፊታቸውን ወደ ጌጦቻቸውን የተለያዩ ቀለማት ነጸብራቅ ጋር ይመረምራሉ, ስለ ታሪኮች ጋር ጊዜ ተጓዥ. ቀይ. አረንጓዴ. ቢጫ. ሰማያዊ. እና ወርቃማ በጣም; ወይም ሲልቨር ነው? አዎ, ምናልባት, እላችኋለሁ አልቻለም. Naren ዳ ብቻ እኔ ሴትና ቁርጠኛ ነው, ሁሉም መልካም ሆነ መጥፎ ዋጋ ነኝ ነገር ለእኔ መስጠት “,, እሱም ያገኛል”, የተረፈውንም ሰዎች ምናሴ ለእኔ መክፈል አይደለም “አንድ እየከሰመ ሐምራዊ ጨርቅ የተረፈውን bangle ላይ የሠፈሩ ይጠቀለላል “. ሁሉ ወይዛዝርት ይመለከታሉ; በመጮኽ እያጉተመተመ: አሮጌውን ሰው ጋር ዓይኖቻቸው ዝጋ. Nani አንዳንድ ማስታወሻዎች ላይ ሾመው ሰጠው; እንዲሁም በመቁጠር ያለ ኪስ ውስጥ እንዲቆይ ያደርገዋል. ብቸኛ backpacker እንደ “እኔ ሠርግ, ምናሴ ላይ Jalebis ይመጣል” አላት እግር በመንካት አመሰገነ አላት, ዴር አሮጌ አኃዝ ቀስ የረገፈች ሁሉ ታሪኮች ዳርቻ የተሸከሙት Haveli ረጅም ቆሞ አሮጌውን በር ውጭ ያለው መንገድ ያደርገዋል ራቅ ባለ ጥላ ውስጥ. ወይዛዝርትም አሁንም ቃላት ውስጥ ጠፍቷል ናቸው.

Quora ላይ UpvoteDownvoteRead

  
——————————————————————————————————————————————————ترجمة الدعم: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

إجابة جديدة على “كيفية تأتي بعض الناس قادرون على بيع أي شيء؟”الإجابة الجديد

كيف يأتي بعض الناس قادرون على بيع أي شيء؟

Krunal M Harne

Krunal M Harne، تحسين واربح.

1 عرض

لأنها لا تبيع المنتجات؛ يبيعونها القصص.

اسمحوا لي ان اقول لكم قصة نارين دا. البائع سوار الأكثر شعبية في مدينتي ناني. حفلات الزفاف الهندوسية في المدن الصغيرة حتى الآن تتبع تقليدا حيث جميع السيدات في المنزل شراء أساور جديدة للاحتفالات مختلفة. لا يعني أنها لم يكن لديك مخازن سوار يتوهم في القرب، ولكن يفضل المحلية المصنوعة ومنفردين تجديد عربة الشيخوخة نارين دا على مدى متباه وصفت المخازن. قبل يومين من حفل الزفاف، ومن ذلك الوقت من اليوم الذي يتم مع الجميع الصباحية مشغول بهم من الأعمال زفاف المخصص تليها النوم يحفز تناول طعام الغداء. في البوابة الخشبية الطويلة من هافيلي، وتقف نارين دا من العمر 60 عاما مع Damru في ناحية اللعب بصوت عال بما يكفي للإشارة إلى دخوله. ألف طفل نحيل في السراويل نصف ولعب الرخام في scampers بوابة داخل ليعلن دخول دا ينتظر أكثر. جميع السيدات في المنزل تتجمع بالقرب من الشرفة تحت شجرة بانيان كبيرة ودائرة نارين دا. رجل يبلغ من العمر يستقر مع عربته، ترغي وتتنفس بصعوبة، الإبتلاع أسفل كوب من الماء وقال انه يبدأ، “لم يتح لها الوقت لقطرة واحدة من الماء منذ الصباح ما، كان السير 4 أميال في حرارة الشمس الحارقة، هذا هو روعة من الأرض، وإلا الالهة كالي أعرف “، وقال انه بالبحث ويتمتم الانشوده ويغلق عينيه،” بركات آلهة، ولم يتغير لبنة واحدة في هافيلي منذ زفاف شانكار، واضطررت الى بيع 3 عربات كاملة من أساور لجميع أخواتي هنا “، كما يبدو وناني،” الحق ما، كان عليه 3 0R 4؟ “ثم بفك أساور زجاجية جديدة، مما يجعل هادف صوت التجعيد. نارين دا يسأل شخصيا ناني لمد يد لها ومحاولة على حجم لها من سوار. ثم يوضح أهمية التقاليد المحافظة منذ فترة طويلة من البكر سيدة تحاول على سوار لها أولا. قريبا بما فيه الكفاية في التدفق، وقال انه يبدأ طرح أفضل القصص المنتقاة من عمله حي كبير. من حفلات الزفاف الملكية والصغيرة انه كان ل، من عرائس جميلة لالعرسان تبحث مضحك، ومن الأوقات عندما كان بارات مع الفوانيس وعربات الثيران، من قصصه من تحطيم الرقم القياسي عدد من Jalebis ابن أخيه أكل مرة واحدة للزلزال الذي ضرب 1993 الذي دمر المدينة، من ‘عودة الأجنبية “رئيس الصاحب إلى الأزواج المغامرة من هربت وتزوجت من المذاهب الهندوسية في المدينة المجاورة للأشباح منتصف الليل رأى، وقال انه يجعل من نقطة لتغطيتها دون عداد المفقودين في التفاصيل المعقدة. دا يعرف كل حجر في المدينة، ويتأكد أن لا يتم ترك الأمر جهدا. في جو مليء القصص. مضحك. مثير. حزين. صدمة. تبدو من بعيد، ويمكن لاحظت المتغيرة باستمرار تعبيرات على وجوههم. Laughters. يواجه متجهم. فغر الأفواه. العواطف تحريك ظهر خلاف ذلك هادئة ومملة مثل في عرض صباحي اللعب على الشاشة القديمة في حقل مفتوح. فقد كان 3 ساعات طويلة الآن، والشمس متوهجة مشرق قبل غرق. الفتيات الصغيرات والنساء أفضل أساور من المناسب في أيديهم. من أعين الفضوليين زال يسير من الوقت مع قصصه، وجوههم مبتهجا مع انعكاسات ألوان مختلفة من أساور. أحمر. أخضر. أصفر. أزرق. والذهبي أيضا. أم أنها الفضة؟ نعم، ربما، هل يمكن أن لا أقول. نارين دا يلتف شظايا سوار متبقية في قطعة قماش وردي تلاشى، “لا تدفع لي لتلك مكسورة، ما”، وقال انه يحصل على ما يصل، “دفع لي فقط ما أنا قيمتها ل، كل الخير والشر وهي مخصصة لآلهة “. جميع السيدات تبدو أعلى وتغلق عيونهم جنبا إلى جنب مع الرجل العجوز، الغمغمة الانشوده. ناني يسلم له على بعض الملاحظات، وقال انه يحتفظ بها في جيبه دون احتساب. انه يشكرها عن طريق لمس قدميها، “وسأعود لJalebis في حفل الزفاف، ما” مثل الرحال منفردا، الرقم دا القديم تشق طريقها للخروج من البوابة القديمة منذ فترة طويلة من هافيلي تحمل على طول كل القصص، ويتلاشى ببطء بعيدا في صورة ظلية. لا تزال السيدات خسر في كلماته.

UpvoteDownvoteRead على قرة

  
——————————————————————————————————————————————————Support թարգմանությունը: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

Նոր պատասխանը «Ինչպես գալ որոշ մարդիկ կարողանում են վաճառել մի բան».Նոր Պատասխան

Ինչպես գալիս որոշ մարդիկ կարողանում են վաճառել մի բան.

Krunal M Harne

Krunal M Harne, օպտիմալացնել & Win.

1 տեսություն

Քանի որ նրանք չեն վաճառում արտադրանքը. նրանք վաճառում պատմություններ:

Թույլ տվեք պատմել ձեզ պատմությունը naren Da: Ամենահանրաճանաչ ապարանջան վաճառողը իմ Նանին քաղաքից: Հինդու հարսանիքները փոքր քաղաքներում մինչ օրս հետեւել է մի ավանդույթ, որտեղ բոլոր կանայք տանը գնել նոր Թեւնոցներ տարբեր արարողությունների համար: Չէ, որ նրանք չունեն երեվակայություն ապարանջան խանութներ են սերտ հարեւանությամբ, սակայն naren Da ի կատարվում եւ առանձին վերանորոգվել ծերությանը զամբյուղը նախընտրելի է ցուցադրական ֆիրմային խանութներում: Երկու օր առաջ, հարսանիքի, եւ դա այն է, որ ժամանակն է այն օրը, երբ բոլորը արվում է նրանց զբաղված առավոտյան հերթափոխի հատկացվող հարսանեկան աշխատանք հաջորդում է քնի inducing Ընդմիջում. Ին երկար կանգնած փայտե դարպասի Հավելի, կանգնած 60-ամյա naren Da հետ Damru ձեռքին խաղում, դա բարձրաձայն բավական է ազդանշան իր մուտքը: Նիհար երեխա իր կես շալվարը խաղում marbles դարպասի scampers ներսում հայտարարում է մուտքը առավել սպասված Da: Բոլոր կանայք տանը հավաքվում է մոտ Veranda- ի ներքեւում մեծ BANYAN ծառը եւ շրջանակի naren Da: Ծերունին settles ներքեւ իր զամբյուղի մեջ, huffing եւ հեւում, կլլելով մի բաժակ ջուր նա սկսում », չեն ունեցել անգամ ունենալ մի կաթիլ ջուր առավոտից Ma, ստիպված են քայլել 4 մղոն կիզիչ շոգին, այդպիսին է շքեղություն հողի, միայն աստվածուհին կալի կիմանան », նա նայում է եւ Mumbles երգել, եւ փակում է իր աչքերը», օրհնությունները աստվածուհի, ոչ մի աղյուս է փոխվել Հավելի վեր Shankar հարսանիքին, ես ստիպված էի վաճառել 3 սայլակները լի Թեւնոցներ իմ բոլոր քույրերի այստեղ », – նա նայում, քանի որ Nani,« Right Ma, եղել է այն, 3 0r 4 ». այնուհետեւ նա unwraps թարմ ապակյա Թեւնոցներ, միտումնավոր կատարելու crinkling ձայն: Naren Da անձամբ հարցնում է Նանին երկարաձգել իր ձեռքը, եւ փորձել է իր չափի ապարանջան: Նա այնուհետեւ բացատրում է նշանակությունը երկար պահպանված ավանդույթի ավագ տիկնոջ փորձում է իր ապարանջան առաջին. Շուտով բավարար հոսքի, նա սկսում է շարժակազմի դուրս իր լավագույն վերցրել պատմություններ իր մեծ հարեւանությամբ: Թագավորական եւ փոքր հարսանիքների նա եղել է, սկսած գեղեցիկ հարսնացուի իրենց ծիծաղելի փնտրում grooms, այն ժամանակներից, երբ նրանք ունեին baraat լապտերներով եւ զուարակը սայլակները, իր պատմություններից ռեկորդային խախտելու հաշվարկի Jalebis իր եղբորորդու մեկ անգամ կերան է երկրաշարժի 1993 թ., որը քանդվել է քաղաքը, սկսած արտաքին վերադարձի գլխավոր Saheb է արկածային զույգերի, քան փախան եւ ամուսնացել, սկսած Godman է հարեւան քաղաքի կեսգիշեր ուրվականների նա տեսավ, որ նա է այն մի կետ է ծածկել դրանք առանց բացակայում են վրա բարդ մանրամասների: Da գիտի ամեն քար քաղաքի եւ ստիպում է համոզված է, որ այն չի մնացել unturned. Մթնոլորտը լի է պատմություններով: Funny: Հուզիչ. Տխուր. Ցնցող. Նայեք մի հեռավորության վրա, դուք կարող եք նկատել, անընդհատ փոփոխվող արտահայտություններ իրենց դեմքերին: Laughters: Մռայլ կանգնած: Մինետ բերանները: Զգացմունքներ քաջալերել, այլապես հանգիստ եւ ձանձրալի կեսօրին նման ցերեկույթ շոուի խաղում են հին էկրանին բաց դաշտում. Դա եղել է 3 երկար ժամեր հիմա, արեւը փայլում պայծառ սուզում. փոքր աղջիկներն ու կանայք ունեն իրենց լավագույն կցամասեր Թեւնոցներ իրենց ձեռքում. Նրանց հետաքրքիր աչքերը դեռ ճանապարհորդում ժամանակ իր պատմվածքների, նրանց դեմքերը պայծառ հետ դատողությունների տարբեր գույներով են bangles. Կարմիր. Կանաչ. Դեղին. Կապույտ. Եւ Ոսկե էլ. թե դա Silver. Այո, գուցե, դուք կարող եք ասել. Naren Da wraps թողնված ապարանջան բեկորները մի խունացած վարդագույն Կտորի, «Մի վճարել ինձ համար կոտրված են, MA”, նա ստանում է «Միայն Վճարիր ինձ, ինչ ես եմ արժե, բոլոր լավ եւ վատ նվիրված է աստվածուհի ” Բոլոր տիկնայք նայում ու փակել իրենց աչքերը հետ ծերունի, mumbling է երգել: Նանին հանձնել նրան ավելի որոշ նշումներ, եւ նա շարունակում է դրանք իր գրպանում, առանց հաշվելու: Նա շնորհակալություն է հայտնել նրան դիպչելու նրա ոտքերը, «Ես կգամ համար Jalebis է հարսանիքի, Ma« նման մենակատար backpacker, da Հին կազմում է իր ճանապարհը դուրս է երկար մշտական հին դարպասի Հավելի հաշվեկշռային երկայնքով բոլոր պատմությունները, կամաց – կամաց մարում հեռու է ուրվագիծ. Տիկնայք շարունակում են կորցրել իր իսկ խոսքերով.

UpvoteDownvoteRead է Quora

  
——————————————————————————————————————————————————Support tərcümə: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

Yeni cavab “necə bəzi insanlar bir şey satmaq edə bilərlər gəlib?”New Cavab

Necə bəzi insanlar bir şey satmaq edə bilərlər gəlir?

Krunal M Harne

Krunal M Harne, Optimize & Win.

1

onlar məhsullarını satmaq deyil, çünki; Onlar hekayələr satmaq.

Mənə Naren Da hekayəsini izah edək. Mənim Nani şəhərində ən məşhur bilərzik satıcı. günə qədər kiçik şəhərlərdə Hindu toy evində bütün xanımlar müxtəlif mərasimlər üçün yeni bilərziklər almaq ənənəsi edin. Onlar yaxın xülya Bangle Stores yoxdur, amma Naren DA təmir edilən yerli və ayrı yaş araba zahiri markalı mağaza üzərində üstünlük deyil. İki gün toy əvvəl, və hər kəs bir yuxu fahişəliyə cəlb edilməsi maddələri nahar izlədi ayrılmış toy chores onların məşğul səhər shift ilə aparılır gün ki, vaxt. Haveli uzun duran taxta qapısı, bu kifayət qədər yüksək, onun giriş siqnal oynayan tərəfdən bir Damru 60 yaş Naren Da dayanır. daxili qapısı scampers da mərmər oynayan ögey şalvar A cılız uşaq ən gözlənilən Da daxil açıqlayacaq. evdə Bütün xanımlar böyük Banyan ağac və dairə Naren Da aşağıdakı Veranda yaxın toplamaq. qoca huffing və o başlayır bir stəkan su aşağı gulping, qaranəfəs, onun araba ilə aşağı həll, “Səhər-ci ildən su bir damla Ma üçün vaxt var idi yoxdur, yandırıcı istisində 4 mil gəzmək idi belə torpaq, yalnız Goddess Kali bir kərpic Shankar toy ci ildən Haveli dəyişib deyil Goddess, xeyir “deyə gözlərini, görünür və bir şarkı mumbles və bağlayır” başa edəcək təmtəraq, mən satmaq idi burada bütün bacı bilərziklər 3 arabaları tam “deyə Nani kimi görünür,” Sağ Ma, 3 0r 4? “o məqsədyönlü bir crinkling səs edilməsi, təzə şüşə bilərziklər unwraps idi. Naren Da şəxsən əlini uzatmaq və bilərzik onun ölçüsü cəhd Nani soruşur. O ilk onun bilərzik çalışır böyük xanım uzun saxlanılır ənənə əhəmiyyətini izah edir. axını Tezliklə kifayət qədər, o, böyük qonşuluq onun yaxşı seçilmiş hekayələr həyata yayma başlayır. kral və kiçik toy onlar lanterns və Bullock arabaları ilə Baraat zaman o Jalebis qardaşı oğlu rekord qıran sayı onun hekayələr, dəfə, məzəli axtarır grooms gözəl gəlinlər üçün oldu bir dəfə zəlzələ üçün yedim daha qaçdı və o, gördüm gecə ghosts qonşu şəhərində Qodman dən evləndi sərgi cütlərə Baş Saheb ‘Xarici qaytarılması’ dan, şəhər məhv 1993, o itkin olmadan əhatə bir nöqtəyə edir mürəkkəb ətraflı. Da mahalında hər daş bilir və unturned tərk deyil ki, əmin edir. atmosfer hekayələr doludur. Funny. Maraqlı. Sad. Şok. uzaqdan baxın, siz daim üzüstə ifadələr dəyişən qeyd edə bilər. Laughters. Qaşqabaqlı üzləşir. ağızlarını Ağzı açıq. Emotions açıq sahədə köhnə ekranda oynayan bir tamaşa şou kimi başqa sakit və darıxdırıcı günorta diri. Bu günəş batan əvvəl parlaq parlaq, 3 uzun saat artıq olmuşdur; kiçik qızların və qadınların əllərində onların ən yaxşı uyğun bilərziklər var. Onların maraqlı gözləri hələ üzlərini bilərziklər müxtəlif rəngli əks ilə işıldayan, onun hekayələr vaxt səyahət. Red. Green. Yellow. Mavi. Və Golden çox; və ya Silver edir? Bəli, bəlkə, siz deyə bilmədi. Naren Da Yalnız mən Goddess həsr, bütün yaxşı və pis üçün dəyər am nə mənə ödəmək “, o qalxır”, broken olanlar üçün Ma Me ödəmək etməyin “, bir solğun çəhrayı parça qalan bilərzik shards wraps “. Bütün xanımlar axtarmaq və dini nəğmə mumbling, qoca ilə yanaşı, onların gözləri bağlamaq. Nani bəzi qeydlər onu əlləri və o hesablanması olmadan cibində onları saxlayır. bir solo Backpacker kimi “Mən toy, Ma da Jalebis üçün gələcək”, öz ayaqları toxunan şükür ona Da köhnə rəqəm yavaş-yavaş fading, bütün hekayələr boyunca daşıyan Haveli uzun daimi köhnə qapısı onun yolu edir uzaq bir siluet. Xanımlar hələ də sözlə itir.

Quora on UpvoteDownvoteRead

  
——————————————————————————————————————————————————Itzulpengintza euskarria: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

erantzun New “Nola etorri pertsona batzuek ezer saldu ahal dira?”Erantzuna New

Nola etorri pertsona batzuk ezer saldu ahal dira?

Krunal M Harne

Krunal M Harne, Optimizatu & Irabazi.

1 view

Zeren eta ez dute produktuak saltzeko; istorioak saltzen dute.

Esaten dizut Naren Da istorioa. ezagunena besoko Saltzaileak nire Nani herrian. Herri txikietako Hindu ezkontzak data arte tradizio bat non etxea Arritxu guztiak erosi eskumuturrekoak berria zeremonia ezberdinetarako jarraitu. Ez hori ez dute fancy bangle azalera gertuko, baina Naren Da tokiko egin eta severally zaharberritua zahartzaroa saskia ostentatious markako dendak baino gehiago nahiago. ezkontza baino bi egun lehenago, eta eguneko ordu hartan, denek beren lanpetuta goizean lo inducing lunch bat ondoren emandako ezkontza lanak shift egiten da. egurrezko aspaldikoa Haveli du atean, standak 60 urte Naren Da Damru batekin eskuan nahikoa ozen bere sarrera seinalea da jolasten. Bere prakak erdia skinny kid A marmolak jolasten atea scampers hemen barruan gehien espero Da sarrera iragartzeko. etxean ladies guztiak gertu behatokiko bildu du Banyan zuhaitz handi eta zirkulu Naren Da azpian. Agurea pausatzen zuen bere gurdia, eta huffing, arnasestuka behera gulping ur zuen hasten da edalontzi bat, “Ez dute denbora ur tanta bakar bat goizean geroztik Ma izan behar izan, 4 mila oinez beroa izan zuen, hala nola, lurra, bakarrik Goddess Kali jakingo “, gora begiratzen zuen eta chant bat Mumbles eta ixten begiak,” Jainkosa, ez adreilu bakar bat ere Haveli aldatu Shankar ezkontza geroztik bedeinkatzeko handitasuna da, saldu behar izan nuen 3 gurdiak nire arrebak hemen eskumuturrekoak beteta, “Nani bezala begiratzen zuen,” Eskuin Ma, izan zen 3 0r 4? “gero unwraps zuen freskoa beira eskumuturrekoak, nahita crinkling soinu bat egiteko. Naren Da pertsonalki galdetzen Nani bere eskua luzatu eta bere besoko tamaina saiatu. ondoren luze kontserbatu andre zaharrena bere besoko lehenengo saiatzen tradizioa duen esanahia azaltzen du. Laster emaria nahikoa, bere auzo handiak bildu onena ipuin gogor ekingo dio. errege eta txiki ezkontza izan da, eta, bere bila dibertigarria senarren emazteen eder batetik, aldiz denean farolak eta idi gurdiak dituzten baraat izan zuten, bere errekorra hautsi Jalebis bere iloba kondearen istorio batetik behin lurrikara to jan 1993an herri suntsitu zuen, atzerriko bueltan ‘Chief Saheb batetik abenturazale bikoteek hanka egin baino eta ezkondu, Godman batetik aldameneko herrian ere gauerdian mamuak zuen ikusi ahal izateko, puntu bat egiten zuen haiek estaltzeko falta gabe korapilatsu xehetasunak orrian. Da herri batean harri bakoitzak badaki eta ziurtatu egiten du ez dela geratzen unturned. Giroa istorioak betea. Funny. Exciting. Triste. Hunkigarriak. Begira distantziatik, nabarituko dezakezu esamoldeak etengabe aldatzen euren aurpegiak. Laughters. Sullen aurpegiak. ahoak gaping. Emozioak animatzeko arratsaldeko bestela lasaia eta tristea matinee show bat pantaila zaharra jolasten eremu ireki batean bezala. Izan da 3 ordu luzeak orain, eguzkia distiratsua glowing da hondoratu aurretik; neska eta emakumeen txiki dute beren egokitzea eskumuturrekoak onena bere eskuetan. Haien begiak bitxi oraindik denbora bidaiatzen bere istorioekin, bere aurpegiak eskumuturrekoak kolore ezberdinetako hausnarketak beaming. Red. Green. Yellow. Blue. Eta Golden gehiegi; edo da Silver? Bai, agian, zuk ezin esan. Naren Da wraps sobratu besoko lausotuta arrosa zapi batean zati, “Ez ordaindu me hondatutako direnak, Ma”, sortu zuen, “soilik ordainduko dit zer naiz, guztiak onak eta txarrak merezi da jainkosa eskainitako “. Arritxu guztiak begiratu eta begiak ixten agureak batera, abestia marmarka. Nani eskuak zion ohar batzuk baino gehiago, eta horiek mantentzen zuen poltsikotik kontatu gabe. eskerrik asko zuen bere bere oinak ukitu, “Jalebis alde egingo dut etortzen ezkontza, Ma at” solo backpacker Like arabera, Da figura zaharrak bere bidea egiten aspaldikoa Haveli atearen zaharrak ipuin guztiak batera egitea kanpo, astiro desagertzen kanpoan silueta bat ere. Arritxu dira oraindik ere, bere hitzetan galdurik.

UpvoteDownvoteRead Quora

  
——————————————————————————————————————————————————пераклад Падтрымка: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

Новы адказ на пытанне “Чаму некаторыя людзі могуць прадаць што-небудзь?”новы адказ

Якім чынам некаторыя людзі могуць прадаць што-небудзь?

Krunal M Харн

Krunal M Харн, Аптымізаваць & Win.

1 прагляд

Таму што яны не прадаюць прадукцыю; яны прадаюць гісторыі.

Дазвольце мне распавесці вам гісторыю пра Naren Da. Самы папулярны бранзалетамі ў горадзе маёй Нані. Індуісцкія вяселля ў невялікіх гарадах да цяперашняга часу ідуць традыцыі, дзе ўсе дамы ў доме купіць новыя бранзалеты для розных цырымоній. Не тое, што ў іх няма фантазіі бранзалет крам у непасрэднай блізкасці, але мясцовы зрабіў і паасобную адрамантаваны старасці кошык Naren Da з’яўляецца больш пераважным, чым паказной фірмовых крамах. За два дні да вяселля, і гэта тое, што час дня, калі ўсё зроблена з іх ажыўленай ранішняй змены адведзенага вясельных справамі, за якімі варта які выклікае сон абед. У даўнія драўляныя вароты ў Хавели, каштуе 60 гадоў Naren Da з Damru ў руцэ гуляе ён досыць гучна, каб сігналізаваць яго ўваход. Худы хлопец у яго палове штаны гуляе мармуру каля брамы scampers ўнутры, каб абвясціць ўступленне самага доўгачаканага Da. Усе дамы ў доме збіраюцца каля Veranda пад вялікім дрэвам баньян і круг Naren Da. Стары пасяляецца са сваёй каляскай, пыхкаючы і сапучы, глытаючы шклянку вады ён пачынае, “Не было часу, каб мець адну кроплю вады з раніцы Ма, даводзілася хадзіць 4 мілі ў спёка, такая хараство зямлі, толькі Багіня Гартуй будзе ведаць “, ён глядзіць уверх і мармыча скандаванне і заплюшчвае вочы,” благаславення Багіні, ні адзін цагліна змянілася ў Хавели, так як вяселле Шанкара, я павінен быў прадаць 3 каляскі поўныя бранзалетамі на ўсе мае сёстры тут, “ён выглядае, як Нані,” правы Ма, гэта быў 3 0r 4? “затым ён разгортвае свежыя шкляныя бранзалеты, мэтанакіравана робіць зморшчыўшы гук. Naren Da асабіста просіць Нані пашырыць яе за руку і паспрабаваць на яе памер бранзалета. Затым ён тлумачыць значнасць тых часоў захаваліся традыцыі старэйшай лэдзі спрабуе на яе бранзалетам ў першую чаргу. Досыць хутка ў патоку, ён пачынае выкочваюць свае лепшыя адборных гісторыі з свайго вялікі наваколлі. З каралеўскіх і маленькіх вяселляў ён быў да, ад прыгожых нявест у іх смешна глядзець жаніхоў, з тых часоў, калі яны былі baraat з ліхтарамі і валамі вазоў, ад яго апавяданняў пра рэкордная графа Jalebis яго пляменнік калісьці елі ў сувязі з землетрасеннем у 1993 годзе, які разбурыў горад, ад “замежных вяртання” галоўнага Сахеба да авантурных пар, чым уцяклі і пажаніліся, ад Богачалавека ў суседнім горадзе да паўночных прывідаў, якія ён бачыў, што ён робіць гэта ў кропку, каб пакрыць іх, не прапускаючы на складаныя дэталі. Da ведае кожны камень у горадзе і гарантуе, што ён не пакінуў на камені. Атмасфера поўная гісторый. Пацешна. Захапляльныя. Сад. Шакавальная. Паглядзіце з адлегласці, вы можаце заўважыць, пастаянна змяняючы выразы на іх тварах. Laughters. Пануры асобы. Раскрытыя раты. Эмоцыі анімацыі у адваротным выпадку ціхі і сумны, як у другой палове дня ў ранішнік шоў гуляе на старым экране ў адкрытым полі. Прайшло 3 доўгіх гадзін у цяперашні час, сонца гарыць яркім да апускання; маленькія дзяўчынкі і жанчыны маюць найбольш прыдатныя бранзалеты ў сваіх руках. Іх цікаўныя вочы ўсё яшчэ падарожнічае час са сваімі гісторыямі, іх асобы, ззяючы адлюстравання розных кветак бранзалетамі. Чырвоны. Зялёны. Жоўты. Сіні. І Залаты таксама; ці гэта срэбра? Ды, можа быць, вы не маглі сказаць. Naren Da абгортвае рэшткавым бранзалет чарапкі ў выцвілай ружовай тканінай, “Не плаціце мне за зламаных, Ма”, ён устае, “плаціць мне толькі тое, што я стаю за ўсё добрае і дрэннае прысвечаны Багіні “. Усе дамы глядзяць уверх і заплюшчваюць вочы разам са старым, мармычучы скандаванне. Нані рукі яго над некаторымі нотамі, і ён трымае іх у кішэню, не лічачы. Ён дзякуе яе, дакранаючыся яе ногі, “Я прыйду за Jalebis на вяселлі, Ма” Як сола заплечнікам, старая фігура Da робіць свой выхад з доўгага стаяння старое брамы Haveli захапляючы усіх гісторый, павольна вянуць прэч ў сілуэт. Дамы ўсё яшчэ страчана ў яго словах.

UpvoteDownvoteRead на Quora

  
——————————————————————————————————————————————————সাপোর্ট অনুবাদ: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

এ নতুন উত্তর “কিভাবে আসা কিছু লোক কিছু বিক্রি করতে পারি?”নতুন উত্তর

কিভাবে আসা কিছু লোক কিছু বিক্রি করতে পারবেন?

Krunal এম Harne

Krunal এম Harne, নিখুত ও উইন.

1 বার দেখা হয়েছে

কারণ তারা পণ্য বিক্রি করি না; তারা গল্প বিক্রি.

আমাকে আপনি নরেন দা গল্প বলা যাক. আমার নানি শহরে সবচেয়ে জনপ্রিয় বালা বিক্রেতা. তারিখ পর্যন্ত ছোট শহরে হিন্দু বিবাহ একটি ঐতিহ্য যেখানে বাড়িতে সব মহিলা বিভিন্ন অনুষ্ঠান জন্য নতুন চুড়ি কিনতে অনুসরণ করুন. না যে তারা কাছাকাছি অভিনব বালা দোকান আছে না, কিন্তু নরেন দা স্থানীয় তৈরি ও পৃথকভাবে পরিমার্জিত বার্ধক্যে কার্ট অতি বাহারে ব্র্যান্ডেড দোকান উপর অগ্রাধিকার দেওয়া হয়. দুই দিন বিয়ের আগে, এবং এটা দিনের সেই সময় যখন সবাই ঘুমের inducing লাঞ্চ দ্বারা অনুসৃত বরাদ্দ বিবাহের টুকিটাকি তাদের ব্যস্ত প্রভাতী শাখা সঙ্গে সম্পন্ন করা হয়. হাভেলি দীর্ঘদিনের কাঠের গেট এ, এটা তার এন্ট্রি সংকেত অট্ট যথেষ্ট বাজানো হাতে একটা Damru সঙ্গে 60 বছর বয়সী নরেন দা দাঁড়িয়েছে. গেট scampers ভিতরে এ মার্বেল খেলে তার অর্ধেক প্যান্ট একটি চর্মসার ছাগলছানা সবচেয়ে প্রতীক্ষিত দা এন্ট্রি ঘোষণা. বাড়িতে সব মহিলা বড় বটগাছের এবং বৃত্ত নরেন দা নিচের বারান্দায় কাছে জড়ো করা. স্বামী তার কার্ট সঙ্গে নিচে আসে, huffing এবং ঊর্ধ্বশ্বাস, পানি তিনি শুরু এক গ্লাস নিগরণ, “সকাল থেকে পানি এক ফোটা মা আছে সময় ছিল না, গরম 4 মাইল হেঁটে যাওয়ার জন্য যেমন ভূমি, শুধুমাত্র কালী জানবে দেবী, না একটি একক ইটের শঙ্করের বিয়ের পর থেকেই হাভেলি পরিবর্তিত হয়েছে এর আশীর্বাদ “, তিনি তার চোখ, আপ দেখায় এবং একটি ভজন কয়েকটা এবং বন্ধ” এর বিশালতা, আমি বিক্রি করে 3 ট্রলি আমার সব বোনেরা এখানে চুড়ি পূর্ণ, “তিনি ননী যেমন দেখায়,” রাইট মা, এটা 3 0r 4? “এরপর তিনি তাজা কাঁচের চুড়ি unwraps, উদ্দেশ্যপূর্ণ ভাবেই একটি crinkling শব্দ তৈরীর ছিল. নরেন দা ব্যক্তিগতভাবে তার হাত প্রসারিত এবং বালা তার আকার নেভিগেশন চেষ্টা ননী জিজ্ঞেস করে. এরপর তিনি প্রথম তার বালা নেভিগেশন চেষ্টা জ্যেষ্ঠ লেডি দীর্ঘ সংরক্ষিত ঐতিহ্য তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন. প্রবাহ শীঘ্রই পর্যাপ্ত, সে তার বড় পাড়া থেকে তার শ্রেষ্ঠ বাছাইকৃত গল্প গুড়গুড় শুরু. রাজকীয় এবং ছোট বিবাহ সে, তাদের মজার খুঁজছেন স্বাগতম সুন্দর ব্রাইড থেকে, বার থেকে যখন তারা লণ্ঠন ও গরুর ট্রলি সঙ্গে baraat ছিল, Jalebis তার ভাতিজার রেকর্ড ভঙ্গ গণনা তার গল্প থেকে হয়েছে থেকে একবার ভূমিকম্প থেকে ate 1993 যে প্রধান সাহেব ‘ফরেন প্রত্যাবর্তন’ থেকে দু: সাহসিক দম্পতিরা চেয়ে পালিয়ে মধ্যরাত্রি আত্মারা তিনি দেখেছিলেন প্রতিবেশী শহরে খ্রিস্ট থেকে, বিয়ে করার জনপদ ধ্বংস, তিনি এটা একটি বিন্দু করে তোলে আউট অনুপস্থিত থাকলে তাদের আবরণ বিজড়িত বিস্তারিত. দা শহরে যে পাথর জানেন এবং নিশ্চিত যে এটা unturned ত্যাগ না হয়. বায়ুমণ্ডল গল্প ভরা. হাস্যকর. উত্তেজনাপূর্ণ. দু: খিত. জঘন্য. দূর থেকে দেখ, আপনি ক্রমাগত তাদের মুখভঙ্গি উপর এক্সপ্রেশন পরিবর্তন লক্ষ্য করতে পারেন. Laughters. গোমড়া মুখে পড়েছে. মুখ জৃম্ভমান. আবেগ একটি খোলা মাঠে পুরাতন পর্দায় বাজানো একটি ম্যাটিনিশো শো মত অন্যথায় শান্ত এবং নিস্তেজ বিকালে সজীব. এটা 3 দীর্ঘ ঘন্টা এখন হয়েছে, সূর্য ডুবন্ত সামনে উজ্জ্বল প্রদীপ্ত হয়; ছোট মেয়ে ও নারীদের তাদের হাতে তাদের সেরা ফিটিং চুড়ি আছে. তাদের কৌতুহলী চোখে এখনও তার গল্প সঙ্গে সময় ভ্রমণ, তাদের মুখমন্ডল চুড়ি বিভিন্ন রং এর মতামতের সাথে beaming. রেড. সবুজ. হলুদ. ব্লু. এবং গোল্ডেন খুব; অথবা এটা সিলভার হয়? হ্যাঁ, হয়তো, আপনি বলতে না পারে. নরেন দা একটি ম্লান গোলাপী কাপড়ে শেষভাগ বালা shards গোপন, “আমাকে ভাঙা বেশী জন্য খরচ করবেন কেন, মা”, সে উঠে, “শুধু আমার টাকা কি আমি, সব ভাল এবং খারাপ মূল্য দেবী নিবেদিত আছি “. সকল মহিলা খোঁজা এবং স্বামী বরাবর তাদের চোখ বন্ধ, ভজন নাটক. ননী কিছু নোট উপর তাকে হাত ও তিনি গণনা ছাড়া তার পকেটে তাদের রাখে. তিনি তার পা স্পর্শ, একটি একাকী backpacker ভালো লেগেছে “আমি বিবাহ, মা এ Jalebis জন্য আসবে” দ্বারা ধন্যবাদ তার, দা পুরনো চিত্র হাভেলি দীর্ঘদিনের পুরানো দ্বার সব গল্প বরাবর বহন আউট তার পথ করে তোলে, ধীরে ধীরে ফেইড দূরে একটি সিলুয়েট মধ্যে. মহিলা এখনও তার কথায় হারিয়ে যায়.

Quora তে UpvoteDownvoteRead

  
——————————————————————————————————————————————————prijevod podrška: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

Novi odgovor na pitanje “Kako to da su neki ljudi u stanju nešto prodati?”novi Odgovor

Kako to da neki ljudi su u stanju nešto prodati?

Krunal M Harne

Krunal M Harne, Optimizacija i Win.

1 view

Jer oni ne prodaju proizvode; oni prodaju priče.

Dozvolite mi da vam ispričam priču o Naren Da. Najpopularniji narukvica prodavatelja u mom Nani je grad. Hindu vjenčanja u manjim gradovima do danas prate tradiciju u kojoj sve dame u kući kupe nove narukvice za različite svečanosti. Nije da oni nemaju fancy narukvica trgovine u neposrednoj blizini, ali lokalni su i pojedinačno renoviran starosti košaricu Naren Da je prednost u odnosu na razmetljivo brendirane trgovine. Dva dana prije vjenčanja, i to je to doba dana kada se svi vrši sa svojim zauzet jutarnjoj smjeni od dodijeljeno vjenčanje poslova slijedi san indukcijom ručak. Na dugogodišnji drvena vrata od Haveli, stoji 60 godina Naren Da sa Damru u ruci igra dovoljno glasno da se signalizira njegov ulazak. A mršavko u svojoj polovini pantalone igraju klikere na scampers kapiji unutar najavljuje ulazak najiščekivanijih Da. Sve dame u kući okupljaju u blizini Veranda ispod velike Banyan Tree i krug Naren Da. Starac smiri sa svojim kolicima, vukao zadihan, gutajući niz čašu vode on počinje, “nisu imali vremena da se ni kap vode od jutra Ma, morao hodati 4 milje u užasnom vrućinom, takva je veličanstvenost zemljišta, samo Boginja Kali će znati “, on gleda i mumla je pojanje i zatvara oči,” Blagoslovi Boginje, nijedna cigla promijenio u Haveli od Shankar svadba, morao sam da prodam 3 kola puna narukvice za sve moje sestre ovdje “, on izgleda kao Nani,” Right mama, je li 3 0r 4? “on je tada unwraps svježeg stakla narukvice, namjerno pravi savio zvuk. Naren Da osobno traži Nani da prošire svoju ruku i probati na nju veličine narukvica. On je zatim objašnjava značaj duge očuvane tradicije najstarijeg dama pokušava na nju narukvica prvi. Uskoro u protoku, on počinje valjanje svoju najbolju picked priče iz njegove velike susjedstvu. Iz kraljevske i manjih svadbi bio je da, od prekrasne mladenke njihovim smiješno mladoženja gledajući, iz vremena kada su imali Baraat s fenjerima i kolica Bullock, iz njegove priče o rekordni broj od Jalebis njegov nećak jednom pojeo da potresa u 1993 koji je uništio grad, iz ‘vanjskih povratak’ šef Saheb na avanturistički parovima nego pobjegla i udala, iz Godman u susjednom mjestu u ponoć duhove je vidio, on čini točku da ih pokrije bez propuštate na zamršene detalje. Da zna svaki kamen u gradu i osigurava da se nije ostavio na kamenu. Atmosfera je puna priča. Funny. Uzbudljivo. Sad. Šokantno. Pogledajte iz daljine, možete primijetiti stalno mijenjaju izrazi na njihovim licima. Laughters. Zlovoljan suočava. Razjapljenih usta. Emocije animirati inače mirno i dosadno popodne u matine šou igra na starom ekranu na otvorenom polju. Bilo je 3 duge sate sada, sunce sija jarko prije tone; male djevojke i žene imaju svoje najbolje ugradnje narukvice u njihovim rukama. Njihove radoznale oči i dalje putuje put s njegove priče, njihova lica ozaren refleksijama različitih boja narukvice. Red. Green. Žuta. Blue. I Golden previše; ili je to srebro? Da, možda, nisi mogao reći. Naren Da obavija ostatke narukvica krhotine u izbledeloj roze krpom, “Nemoj me platiti za slomljena one, mama”, on ustaje, “mi platiti samo ono što sam vrijedi za sve dobre i loše je posvećen boginji “. Sve dame izgledaju i zatvaraju oči, zajedno sa starcem, mrmljajući pesmu. Nani mu preda neke bilješke, a on ih drži u džepu bez brojanja. On je zahvaljujući njoj dodirom noge, “Ja ću doći za Jalebis na svadbi, Ma” Kao solo backpacker, Da stara figura čini njegov izlaz iz dugogodišnje stare kapije Haveli nosi uz sve priče, polako nestaje daleko u siluetu. Dame i dalje izgubljen u njegovim riječima.

UpvoteDownvoteRead na Quora

  
——————————————————————————————————————————————————Подкрепа превод: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

Нов отговор на “Как така някои хора са в състояние да продаде нещо?”Нов Отговор

Как така някои хора са в състояние да продаде нещо?

Krunal M Harne

Krunal M Harne, Optimize & Win.

1 изглед

Тъй като те не се продават продукти; те продават истории.

Нека ви разкажа историята на Нарен Da. Най-популярната гривна продавача в града ми Нани. Индуски сватби в малките градове до момента следват една традиция, където всички дами в къщата купуват нови гривни за различни церемонии. Не, че те не разполагат с фантазия Гривна магазини в непосредствена близост, но местната направена и поотделно ремонтирани старост количка Нарен Da е за предпочитане пред показното маркови магазини. Два дни преди сватбата, и то е, че времето на деня, когато всеки се прави с техните зает сутрин смяна на разпределените сватбени домакинска работа, последвани от сън предизвикване на обяд. В отдавнашен дървена порта на Хавели, стои 60 години Нарен Da с Damru в ръка свири го достатъчно силно, за да сигнализира влизането му. А кльощава хлапе в неговата половина панталони играе на топчета при портата scampers вътре да обяви влизането на най-очакваните Da. Всички дами в къщата се събират в близост до верандата под голям Banyan Tree и кръга Нарен Da. Старецът се установява с количката си, пухтене и задъхан, преглъщайки надолу чаша вода той започва така: “Не съм имал време да има една-единствена капка вода от сутринта Ма, трябваше да ходи на 4 мили в жегата, такъв е великолепието на земята, само богинята Кали ще знам “, той поглежда нагоре и промърморва песнопение и затваря очите си,” благословиите на богиня, нито една тухла е променило в Хавели тъй сватба Шанкар, аз трябваше да се продават 3 каруци пълни с гривни за всички мои сестри тук “, той изглежда като Нани,” Right Ма, беше го 3 0r 4? “след това той разгръща пресните стъклени гривни, целенасочено вземане на crinkling звук. Нарен Da лично пита Нани да удължи ръката й и се опита на нейния размер на гривна. След това той обяснява значението на дълго запазена традицията на най-голямата дама се опитва на нея гривна първия. Скоро в потока, той започва внедряването на най-добрите си качват истории от големия си квартал. От кралските и малки сватби той е бил да, от красивите булки техните смешни търсят коняри, от времето, когато те са имали baraat с фенери, волски коли, от своите истории на рекорден брой на Jalebis племенника си, след като яде на земетресението в 1993, които унищожават града, от “външните връщането” главен Saheb на приключенски двойки от избягаха и се е омъжила, от Богочовека в съседния град до полунощ призраци той видя, че има една точка, за да ги покрие, без да пропускате на сложните детайли. Da знае всеки камък в града и прави сигурен, че тя не е оставил необърнат. Атмосферата е пълен с истории. Забавен. Вълнуващ. Сад. Шокиращи. Погледни от разстояние, можете да забележите, постоянно променяща се изрази по лицата им. Laughters. Намусен изправен. Зейнали усти. Емоциите оживяват иначе тих и скучен следобед като в матине шоу свири на старата екрана в открито поле. Той е бил 3 дълги часове сега, слънцето свети ярко преди потъва; малките момичета и жени имат най-добрите си прилепнали гривни в ръцете си. любопитни очи все още пътуват време с неговите истории, лицата им лъчезарните с отражения на различни цветове на гривните. Червен. Green. Жълт. Син. И Golden твърде; или това е Silver? Да, може би, не бихте могли да кажете. Нарен Da увива остатъците Гривна парчетата в избеляла розова кърпа, “Не ми плащат за пречупените, Ма”, той се изправя, “ми плащат само това, което аз съм си заслужава за всичко добро и лошо е посветен на богинята “. Всички дами гледат нагоре и си затварят очите, заедно със стареца, мънкане песента. Нани му подава над някои бележки, и той ги държи в джоба си, без да се брои. Той й благодари, като докоснете краката си, “Аз ще дойда за Jalebis на сватбата, Ma” Like индивидуален турист, старата фигура Da прави своя начин за излизане от дълго стои старата порта на Хавели извършване заедно всички истории, бавно замира далеч в силует. Дамите все още се губят в думите му.

UpvoteDownvoteRead на Quora

  
——————————————————————————————————————————————————traducció de suport: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

Nova resposta a “Com és que algunes persones són capaços de vendre qualsevol cosa?”nova resposta

Com és que algunes persones són capaços de vendre qualsevol cosa?

Krunal M Harne

Krunal M Harne, Optimitzar i Guanya.

1 vista

A causa de que no venen productes; que venen històries.

Déjame que t’expliqui la història de Naren Dóna. El venedor de polseres més popular de la ciutat del meu Nani. casaments hindús en petits pobles fins a la data segueixen una tradició on totes les senyores a la casa compren nous braçalets per diferents cerimònies. No és que ells no tenen botigues de luxe del braçalet en la proximitat, però vell carro de l’edat local fet i solidàriament reformat de Naren Dóna són preferibles a les botigues de marca ostentosos. Dos dies abans del casament, i és que el temps del dia quan tothom es fa amb el seu torn del matí ocupat de les tasques assignades casaments, seguit d’un dinar induir el son. A la porta de fusta de llarga data de la Haveli, es troba 60 anys d’edat amb un Naren Dóna Damru a la mà jugant prou alt com per assenyalar la seva entrada. Un nen flac en les seves mitjanes pantalons jugant a les bales en els scampers porta interior per anunciar l’entrada del Dia més esperat. Totes les dames de la casa es reuneixen prop de la Galeria sota el gran arbre de Banyan i el cercle Naren Dóna. L’ancià s’estableix amb el seu carro, esbufegant i panteixant, empassant un got d’aigua que comença així: “No he tingut temps per tenir una sola gota d’aigua des del matí Ma, va haver de caminar 4 milles en la calor abrasador, tal és la grandesa de la terra, única deessa Kali sabrà “, que mira cap amunt i murmura un cant i tanca els ulls,” Benediccions de la deessa, ni un sol totxo ha canviat en el Haveli des del casament de Shankar, vaig haver de vendre 3 carros plens de braçalets a totes les meves germanes aquí, “mira com Nani,” dret Ma, que era 3 4 0 r? “a continuació, es desenvolupa les polseres de vidre frescos, fent a propòsit un so arrugar. Naren Dóna demana personalment Nani per estendre la mà i provar-se la mida del braçalet. A continuació, explica la importància de la llarga tradició conservada de la senyora gran que intenta en el seu braçalet de la primera. Molt aviat en el flux, que s’inicia el desplegament dels seus millors contes recollits a partir del seu veïnatge gran. A partir de les noces reals i petites que ha estat, de les belles núvies als seus nuvis aspecte divertit, dels temps en què tenien baraat amb llanternes i carros de bous, de les seves històries de rècord recompte de Jalebis seu nebot es va menjar un cop al terratrèmol de 1993, que va destruir la ciutat, del “retorn d’Afers Exteriors ‘Cap Saheb a les parelles aventureres que es va escapar i es van casar, des del Godman a la localitat veïna dels fantasmes de mitjanit que va veure, fa que sigui un punt per cobrir-los sense perdre en els detalls intricats. Dóna coneix cada pedra a la ciutat i s’assegura que no es deixa moure. L’atmosfera està plena d’històries. Divertida. Emocionant. Trist. Xocant. Mira des de la distància, es pot notar que canvia constantment expressions en els seus rostres. Rialles. Esquerp enfronta. Boques obertes. Les emocions animen la tarda una altra manera tranquil·la i sense brillantor com en un espectacle matinal jugant a la pantalla d’edat en un camp obert. Ha estat 3 hores llargues ara, el sol està brillant brillant abans d’enfonsar-se; les petites nenes i les dones tenen els seus millors braçalets d’ajust a les mans. Els seus ulls curiosos encara el temps de viatge amb les seves històries, els seus rostres radiants de les reflexions dels diferents colors dels braçalets. Xarxa. Verd. Groga. Blau. I Golden massa; o es tracta de plata? Sí, potser, no podia explicar. Naren Dóna envolta els fragments sobrants del braçalet en una tela de color rosa destenyit, “No em paguen pels trencats, Ma”, s’aixeca, “Només pagar-me el que valc per, tot el bo i dolent està dedicat a la deessa “. Totes les senyores miren cap amunt i tanquen els ulls juntament amb l’ancià, remugant el cant. Nani el lliurament algunes notes, i els guarda a la butxaca sense explicar. Ell li dóna les gràcies al tocar els seus peus, “vindré per als Jalebis en les noces, Ma” Igual que un motxiller solitari, antiga figura de Da fa que la seva sortida de l’antiga porta de llarga data de l’Haveli portar al llarg de totes les històries, va esvaint, de distància, en una silueta. Les dames encara es perden en les seves paraules.

UpvoteDownvoteRead en Quora

  
——————————————————————————————————————————————————Support hubad: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

Bag-ong tubag sa “unsang paagi ang pipila ka mga tawo nga makahimo sa pagbaligya sa bisan unsa?”Bag-ong Tubag

Kon sa unsang paagi nga moabut sa pipila ka mga tawo nga makahimo sa pagbaligya sa bisan unsa?

Krunal M Harne

Krunal M Harne, optimize & Win.

1 panglantaw

Tungod kay sila dili ibaligya mga produkto; ibaligya sila mga istorya.

Tugoti ako nga mosulti kaninyo sa istorya sa Naren Da. Ang labing popular nga bangle magbabaligya sa lungsod sa akong nani ni. Hindu mga kasal diha sa gagmay nga mga lungsod hangtud sa petsa sa pagsunod sa usa ka tradisyon diin ang tanan nga mga babaye diha sa balay sa pagpalit sa bag-ong pulseras sa tiil alang sa lain-laing mga seremonyas. Dili nga sila dili fancy tindahan bangle sa duol, apan Naren Da ni sa lokal nga gihimo ug ang tagsatagsa mga refurbished pagkatigulang carromata nga gipalabi sa ibabaw sa mapasigarbohong branded tindahan. Duha ka adlaw sa wala pa ang kasal, ug kini mao ang panahon sa adlaw sa diha nga ang tanan nga gibuhat uban sa ilang mga busy pagbalhin buntag sa gigahin kasal buluhaton sa balay nga gisundan sa usa ka pagkatulog pugson paniudto. Sa taas nga nagatindog sa kahoy nga ganghaan sa Haveli, nagatindog 60 ka tuig ang panuigon sa Naren Da uban sa usa ka Damru sa kamot sa pagdula niini makusog igo sa signal sa iyang pagsulod. Ang usa ka niwang nating kanding sa iyang tunga sa karsones pagdula og mga jolen diha sa ganghaan idalit sa sulod sa pagpahibalo sa pagsulod sa labing gipaabot nga Da. Ang tanan nga mga babaye diha sa balay sa pagtigum duol sa beranda sa ubos sa dako nga banyan nga kahoy ug sa lingin Naren Da. Ang tigulang nga tawo settles uban sa iyang carromata, huffing ug paingon, naglamoy sa usa ka baso nga tubig nga siya nagsugod, “Wala ba may panahon nga adunay usa ka ka tulo sa tubig sukad sa buntag Ma, may sa paglakaw sa 4 ka milya sa makasunog nga kainit, sa ingon mao ang kahalangdon sa yuta, lamang Diosa Kali masayud “, siya motan-aw ug mumbles usa ka awit, ug pagalukban niya ang iyang mga mata,” ang mga Panalangin sa Diyosa, dili sa usa ka tisa nausab sa Haveli sukad ni Shankar kasal, ako adunay sa pagbaligya sa 3 karomata nga puno sa pulseras sa tiil sa akong tanan nga mga igsoon nga mga babaye dinhi, “motan-aw siya ingon nga nani,” Husto Ma, kini 3 0r 4? “dayon unwraps niya ang lab-as nga bildo pulseras sa tiil, katuyoan sa paghimo sa usa ka crinkling tingog. Naren Da personal nangutana nani sa pag-extend sa iyang kamot, ug sa pagsulay sa iyang gidak-on sa bangle. unya nagpatin-aw niya ang kahulogan sa hataas nga gitipigan tradisyon sa mga kamagulangan babaye nga naningkamot sa iyang bangle una. Wala madugay igo sa dagan, siya magsugod rolling gikan sa iyang labing maayo nga napilian nga mga istorya gikan sa iyang dako nga kasilinganan. Gikan sa harianon ug sa gagmay nga mga kasal nga siya na ngadto sa, gikan sa matahom nga mga pangasaw-onon sa ilang mga funny pagtan-aw pamanhonon, gikan sa panahon sa diha nga sila baraat sangkap sa mga parol ug mga lakeng vaca karomata, gikan sa iyang mga istorya sa rekord sa paglapas sa ihap sa Jalebis iyang pag-umangkon sa makausa mikaon sa linog sa 1993 nga gilaglag sa lungsod, gikan sa ‘Foreign pagbalik’ Chief Saheb sa adventurous magtiayon kay sa midagan ug naminyo, gikan sa Godman sa silingang lungsod sa mga multo sa tungang gabii iyang nakita, siya nagahimo niini nga usa ka punto sa pagtabon kanila nga walay nawala gikan sa sa makuti nga mga detalye. Da nahibalo sa matag bato diha sa mga lungsod ug naghimo sigurado nga kini wala walisoa. atmospera puno sa mga istorya. Funny. Kulbahinam. Sad. Makapakurat. Tan-awa gikan sa usa ka gilay-on, imong mamatikdan kanunay usab-usab nga mga ekspresyon sa ilang mga nawong. Laughters. Masulob-on atubang. Gisi sa baba. Emosyon kinabuhi sa kon dili hilom ug dull hapon sama sa sa usa ka matinee show sa pagdula sa daan nga screen sa usa ka halapad nga uma. Kini 3 taas nga mga oras karon, ang adlaw nga nagdan-ag mahayag nga sa atubangan sa malunod; sa gagmay nga mga babaye ug sa mga babaye sa ilang labing maayo nga haom nga pulseras sa tiil diha sa ilang mga kamot. Ang ilang talagsaon nga mga mata sa gihapon sa pagbiyahe sa panahon uban sa iyang mga istorya, ang ilang mga nawong mapahiyumon uban sa mga pamalandong sa mga nagkalain-laing mga kolor sa mga pulseras sa tiil. Nga Mapula. Green. Yellow. Blue. Ug Golden usab; o salapi? Oo, tingali, ikaw dili mosulti. Naren Da nagputos sa sobra bangle shards sa usa ka faded pink nga panapton, “Ayaw mobayad kanako alang sa mga masulub-on nga mga, Ma”, siya gets sa, “lamang mobayad kanako unsa ako bili alang sa, sa tanan nga maayo ug sa daotan gipahinungod ngadto sa Diosa “. Ang tanan nga mga babaye motan-aw ug sa ilang mga mata uban sa mga tigulang nga tawo, mumbling sa chant. Nani mitunol kaniya sa pipila ka mubo nga mga sulat, ug siya nagpadayon sila sa iyang bulsa nga walay pag-ihap. Siya pasalamat kaniya pinaagi sa paghikap sa iyang mga tiil, “Ako moabut sa mga Jalebis sa kasal, Ma” Sama sa usa ka solo backpacker, daan nga numero ni Da naghimo sa iyang mga dalan gikan sa taas nga nagatindog sa daan nga ganghaan sa Haveli nga nagdala sa daplin sa tanan nga mga istorya, hinay-hinay nagakalawos sa usa ka anino. Ang mga babaye gihapon nawala sa iyang mga pulong.

UpvoteDownvoteRead sa Quora

  
——————————————————————————————————————————————————Support kumasulira: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

Latsopano Yankho “N’chifukwa anthu ena amatha kugulitsa kanthu?”latsopano Answer

Bwanji ena amatha kugulitsa chirichonse?

Krunal M Harne

Krunal M Harne, konza & Win.

view 1

Chifukwa iwo alibe kugulitsa katundu; amagulitsa nkhani.

Ndikuuzeni nkhani ya Naren Da. Wotchuka kwambiri bangle wogulitsa m’tauni Nani wanga. maukwati Hindu m’midzi mpaka tsiku kutsatira miyambo yomwe akazi onse m’nyumba kugula bangles watsopano miyambo yosiyanasiyana. Osati kuti iwo alibe m’masitolo zapamwamba bangle mu umakhala pafupi, koma kumeneko anapanga severally zokonzedwanso ukalamba ngolo Naren Da ndi adalipo pa wapamwamba kuwasindikiza m’masitolo. masiku awiri pamaso pa ukwati, ndipo kuti nthawi ya tsiku pamene aliyense amachita nawo wotanganidwa mmawa kosangalatsa awo a ntchito mwapatsidwa ukwati akutsatiridwa ndi tulo kulimbikitsa chakudya. Pa yaitali ataima pachipata matabwa a Haveli, akuyima zaka 60 Naren Da ndi Damru mu dzanja kusewera izo momveka bwino moti chizindikiro ankalowa. A mwana othina mu kabudula wake kusewera mabulo pa scampers chipata mkati kulengeza kulowa kwambiri ankamuyembekezera Da. madona m’nyumba kusonkhanitsa pafupi pakhonde m’munsimu waukulu Banyan mtengo ndi bwalo Naren Da. Munthu wakale zikukhazikitsa pansi ndi ngolo yake, huffing ndi wefuwefu, gulping pansi madzi iye akuyamba, “Kodi ndi nthawi kuti ndi dontho limodzi la madzi kuyambira m’mawa Ma, anali kuyenda 4 mtunda mu kutentha, amenewa ndi ukulu wa dziko, koma wamkazi Kali adzadziwa “, akuyang’ana mmwamba ndi mumbles ndi kukuwa ndi watseka maso ake,” Madalitso a Mulungu wamkazi, osati njerwa single zasintha mu Haveli chifukwa ukwati Shankar, ine anagulitsa 3 ngolo wodzaza bangles alongo anga onse apa, “iye amayang’ana ngati Nani,” Kulondola Ma unali 3 0r 4? “Iye ndiye unwraps ndi bangles mwatsopano galasi, purposefully kupanga crinkling phokoso. Naren Da panokha akufunsa Nani kutalikitsa dzanja lake ndi kuyesa kukula kwake kwa bangle. Iye ndiye anafotokoza tanthauzo la mwambo yaitali osungidwa kwa dona wamkulu kuyesera pa bangle wake woyamba. Posachedwapa okwanira mu otaya, iye kuyamba kupitirira chake bwino nkhani anatola m’dera lake lalikulu. Kwa mfumu ndi yaing’ono ukwati iye wakhala ali, kwa akwatibwi kukongola kwa grooms awo oseketsa kuyang’ana, kuchokera pa nthawi yomwe anali baraat ndi nyali ndi ngolo ng’ombe, ku nkhani yake ya mbiri kuswa n’kulemba Jalebis mphwake kamodzi anadya ndi chivomezi ku 1993 kuti anawononga mzinda, kuchokera kubwerera okhonda ‘Chief Saheb kuti mabanja wofuna kuposa anathawa, anakwatira, ku Godman m’tauni yoyandikana ndi mizukwa usiku anaona, iye amaonetsetsa kuti kuphimba popanda sakulandira pa mfundo zosamvetsetseka. Da akudziwa mwala uliwonse mu mzinda ndipo amaonetsetsa kuti sanasiyidwa unturned. chikhalidwe ndi lodzala ndi nthano. Mwachirendo. Zosangalatsa. Sad. Ozunguza. Taonani chapatali, mungaone zonse kusintha mawu nkhope zawo. Laughters. Wachisoni akukumana nawo. Gaping pakamwa. Mtima zamoyo ndi mwinamwake chete ndi wosasamala madzulo monga mwa matinee bwanji kuimba pawailesi wakale m’munda lotseguka. Papita 3 maola tsopano, dzuwa losonyeza kuwala pamaso likumira; asungwana aang’ono ndi akazi ndi koyenera zawo zabwino bangles m’manja mwawo. maso awo chidwi akadali oyendayenda nthawi ndi nkhani yake, nkhope zawo Republic ndi mawunikidwe a mitundu yosiyanasiyana ya bangles lapansi. Red. Green. Yellow. Blue. Ndipo Golden kwambiri; kapena ndi Silver? Inde, mwina mukhoza kudziwa. Naren Da anakulunga ndi otsala bangle shards mu chinazilala pinki nsalu, “Musati ndalama kwa anthu wosweka, Ma”, anyamuka, “Only ndalama zimene ine ndine wofunika kwa onse zabwino ndi zoipa ndi kwa mulungu wamkazi “. madona onse akuyang’ana mmwamba kutseka maso awo pamodzi ndi munthu wokalamba, mumbling ndi kukuwa. Nani n’kumupatsa pa zolemba zina, ndipo amawasunga thumba lake popanda kuwerenga. Iye zikomo lake ndi kukhudza mapazi ake, “Ndidzabweranso kwa Jalebis pa ukwati, Ma” Monga backpacker payekha, Da lakale chithunzi limayenda kuchokera yaitali ataima wakale chipata cha Haveli alikunyamula nthano zonse, pang’onopang’ono zovunda mu silhouette a. madona ali otayika mu mawu ake.

UpvoteDownvoteRead pa Quora

  
——————————————————————————————————————————————————支持翻译:http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

新回答“为什么有些人能卖吗?”新建答案

为什么有些人能卖什么?

Krunal中号Harne

Krunal中号Harne,优化和胜利。

1视图

因为他们不卖产品;他们卖的故事。

让我告诉你那仁大的故事。最流行的手镯卖方纳尼我的镇。在小城镇的印度教婚礼,直到日期遵循传统,其中在家里所有的女士购买新手镯为不同的仪式。这并不是说他们没有花哨的手镯存储在近在咫尺,但是那仁大的本地制作及连带装修的老年车优先于招摇品牌店。在婚礼前两天,它是当每个人都与分配婚礼琐事其次是睡眠诱导午餐繁忙早班完成一天的那段时间。在哈维的长期的木制门,站在60岁的那仁大带Damru手玩它不够响亮发出信号让条目。在他的裤子一半一个瘦小的孩子在里面的门跑过来打弹子宣布最期待的大的项目。在房子里所有的女士们聚集在附近的阳台上大榕树和那仁圆下方大。老人平静下来与他的车,吹气,气喘吁吁,囫囵吞枣的水,他开始一杯酒,“还没来得及让,因为早上的水一滴马,只好走4英里酷暑,这样是土地,只有女神卡莉就知道了“,他抬起头,喃喃自语了呗,并关闭了他的眼睛,”娘娘,不是一个单一的砖已在哈维,因为尚卡尔的婚礼改变了祝福的辉煌,我不得不卖掉3车满手镯我这里所有的姐妹们,“他看上去纳尼,”对马,它是3 0R 4?“然后,他解开了新鲜的玻璃手镯,故意制作压皱的声音。那仁大个人要求纳尼延长她的手,并尝试在她的手镯大小。他接着解释了最年长的妇人试图在她的手镯第一的长保存传统的意义。在流动很快,他开始推出了他的大邻居他的最佳采摘的故事。从王室和小型婚礼,他一直向,距离美丽的新娘他们好笑的看着新郎,从时候,他们曾与灯笼和牛车baraat,从他Jalebis他的侄子的破纪录数量的故事,一次吃了地震1993年摧毁的小镇,从“外交回报”首席萨希卜到冒险的夫妇比跑开结婚,从Godman在邻近的镇,他看到午夜的鬼,他使它成为一个点,以支付他们没有错过在错综复杂的细节。大知道在镇上的每一块石头,并确保它不留千方百计。这里的气氛充满了故事。滑稽。令人兴奋的。伤心。令人震惊。从远处看,你可以看到在他们的脸上不断变化的表情。笑声。阴沉的面孔。张开嘴巴。情感动画否则安静沉闷的下午就像在日场在一个开放的领域发挥老的屏幕上。它已经现在3时间长,太阳沉没前,泛着光亮;小女孩和妇女拥有自己最适合的手镯在自己手中。他们好奇的目光还是旅行时间与他的故事,他们的脸上有不同颜色的手镯反射喜气洋洋。红。绿色。黄色。蓝色。和金太;或者是银?是的,也许,你能不能告诉。那仁大包装在一个粉红色的褪色布剩手镯碎片,“不支付我要破的人,马”,他爬起来,“只有付出我什么我值得,所有好的和坏的是专门为女神“。所有的女士抬头闭目与老人一起,喃喃自语了呗。纳尼递给他对一些笔记,他让他们在他的口袋里不计。他感谢她通过触摸她的脚,就像一个独奏背包客“我会在婚礼上,马云来到了Jalebis”,大的老数字使得它的出路沿着所有的故事承载着哈维的长期的旧门,慢慢淡出远在一个侧影。女士们仍然失去了他的话。

UpvoteDownvoteRead Quora的上

  
——————————————————————————————————————————————————支持翻譯:http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

新回答“為什麼有些人能賣嗎?”新建答案

為什麼有些人能賣什麼?

Krunal中號Harne

Krunal中號Harne,優化和勝利。

1視圖

因為他們不賣產品;他們賣的故事。

讓我告訴你那仁大的故事。最流行的手鐲賣方納尼我的鎮。在小城鎮的印度教婚禮,直到日期遵循傳統,其中在家裡所有的女士購買新手鐲為不同的儀式。這並不是說他們沒有花哨的手鐲存儲在近在咫尺,但是那仁大的本地製作及連帶裝修的老年車優先於招搖品牌店。在婚禮前兩天,它是當每個人都與分配婚禮瑣事其次是睡眠誘導午餐繁忙早班完成一天的那段時間。在哈維的長期的木製門,站在60歲的那仁大帶Damru手玩它不夠響亮發出信號讓條目。在他的褲子一半一個瘦小的孩子在裡面的門跑過來打彈子宣布最期待的大的項目。在房子裡所有的女士們聚集在附近的陽台上大榕樹和那仁圓下方大。老人平靜下來與他的車,吹氣,氣喘吁籲,囫圇吞棗的水,他開始一杯酒,“還沒來得及讓,因為早上的水一滴馬,只好走4英里酷暑,這樣是土地,只有女神卡莉就知道了“,他抬起頭,喃喃自語了唄,並關閉了他的眼睛,”娘娘,不是一個單一的磚已在哈維,因為尚卡爾的婚禮改變了祝福的輝煌,我不得不賣掉3車滿手鐲我這裡所有的姐妹們,“他看上去納尼,”對馬,它是3 0R 4?“然後,他解開了新鮮的玻璃手鐲,故意製作壓皺的聲音。那仁大個人要求納尼延長她的手,並嘗試在她的手鐲大小。他接著解釋了最年長的婦人試圖在她的手鐲第一的長保存傳統的意義。在流動很快,他開始推出了他的大鄰居他的最佳採摘的故事。從王室和小型婚禮,他一直向,距離美麗的新娘他們好笑的看著新郎,從時候,他們曾與燈籠和牛車baraat,從他Jalebis他的侄子的破紀錄數量的故事,一次吃了地震1993年摧毀的小鎮,從“外交回報”首席薩希卜到冒險的夫婦比跑開結婚,從Godman在鄰近的鎮,他看到午夜的鬼,他使它成為一個點,以支付他們沒有錯過在錯綜複雜的細節。大知道在鎮上的每一塊石頭,並確保它不留千方百計。這裡的氣氛充滿了故事。滑稽。令人興奮的。傷心。令人震驚。從遠處看,你可以看到在他們的臉上不斷變化的表情。笑聲。陰沉的面孔。張開嘴巴。情感動畫否則安靜沉悶的下午就像在日場在一個開放的領域發揮老的屏幕上。它已經現在3時間長,太陽沉沒前,泛著光亮;小女孩和婦女擁有自己最適合的手鐲在自己手中。他們好奇的目光還是旅行時間與他的故事,他們的臉上有不同顏色的手鐲反射喜氣洋洋。紅。綠色。黃色。藍色。和金太;或者是銀?是的,也許,你能不能告訴。那仁大包裝在一個粉紅色的褪色布剩手鐲碎片,“不支付我要破的人,馬”,他爬起來,“只有付出我什麼我值得,所有好的和壞的是專門為女神“。所有的女士抬頭閉目與老人一起,喃喃自語了唄。納尼遞給他對一些筆記,他讓他們在他的口袋裡不計。他感謝她通過觸摸她的腳,就像一個獨奏背包客“我會在婚禮上,馬雲來到了Jalebis”,大的老數字使得它的出路沿著所有的故事承載著哈維的長期的舊門,慢慢淡出遠在一個側影。女士們仍然失去了他的話。

UpvoteDownvoteRead Quora的上

  
——————————————————————————————————————————————————Traduction: Support: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

New risposta à “Comu veni certi pirsuni sunnu capaci à venda qualcosa?”New Avanti

Comu veni certi pirsuni sunnu capaci à venda qualcosa?

Krunal M Harne

Krunal M Harne, ottimisazione & Win.

1, vista

Postu ch’elli ùn vendenu prudutti; si vendenu storie.

Aviti a sapiri ca lu racontu di Naren Da. U mercante bangle assai accanusciutu ntê paisi di u mo Nani. matrimoni, indù a piccula cità finu a data di seguità una tradizioni, unni tutti li dami a la casa, cumprà novu braccialettu di diversi òrdini. Non ca iddi nun hannu putii bangle preziosi in u vicinu hè ghjustu accantu, ma cistella età vechji lucali fattu e ZATETURATI assistatu d’Naren Da hè megliu sopra u putii senzuální stampata. Dui ghjorni nanzu u matrimoniu, è ghjè chi lu tempu di lu ghjornu Quandu ognunu hè fattu cù i so chiffari passata di matina di li facenni di nozze data siguita di na Pranzo sonnu pruduciennu. À a longa, standing purticedda di lignu di lu Haveli, leva 60 anni Naren Da cù una Damru in manu à ghjucà hè abbastanza alta turn signal a so voce. A caprettu francese magro in i so cavusi mità ca sunava naturali à u scampers porta dintra pi annunziari lu voce di u Da più libaru. Tutti li dami a la casa incascià vicinu à u Veranda sottu à u grùassu arbulu ca Malayan e cìrculu Naren Da. U vechju omu settles falà cù u so carrettu, huffing e affannusu, gulping falà un biccheri d’acqua ch’ellu principia, “Nun avia tempu à avè una sola candella d’acqua dapoi u matina, Ma, avutu à marchjà 4 km a sud in u calori Chinese 燎, tali è la magnificenza di u paese, solu dea kali saparanu “, ci prupone up and mumbles un ballu e chiudi a so ochji,” Blessings di la dea, micca una sola, mattone, hà cambiatu in u Haveli dipoi nozze d’Shankar, aghju vulsutu venda 3 ‘carretti carrichi di braccialettu à tutti i mio fratelli è ccà, “cci pari comu Nani,” Right ma, era lu 3 0r 4? “iddu allura unwraps u braccialettu biccheri fresca, purposefully rende un sonu crinkling. Naren Da dumanna ‘n pirsuna Nani à ingrandà u so manu, è pruvà nantu à u so pesu di bangle. Pùa spiega lu significatu di la longa cunsirvatu una tradizione di u signora di a squadra piazzà nantu à u so bangle prima. abbastanza prestu in u flussu, si minti massimo fora i so migliori storie colti da u so grande vicinatu. Da u riali è chjuchi li matrimoni si d’statu à, da u beddu furia à a so Grooms cerca incidente, da i tempi quand’elli avianu baraat cu lanterni e carretti Bullock, da i so piani di casa discugràfica rumpi conte di Jalebis i so nipoti na vota manghjatu à u terramotu in 1993, ca fu distrutta la cità, da u ‘vultata Foreign’ Chief Saheb à la coppia avvinturosi cchiù a curriri scappari e si marita, da u Godman in la cità vicinu à i fantasimi mezanotte vitti, si tenga un puntu ca cummogghia tutti, senza manca fora nantu à i ditagli cumplicata. Da lu sapi ogni petra a lu paisi è face sicuru ca nun veni lassatu upturned. L ‘atmusfera è pienu di storie. Funny. Passiunanti. Tristu. Image. Ghjè da una distanza, guardate sempri à trasfurmà a sprissioni in u so facci. Laughters. Guardannu, faces. Buco foci. Emozioni ànimu u dopu meziornu spicificatu tranquillu è dull cum’è in un spetaculu Matinée à ghjucà nantu à u vechju di screnu in un campu apartu. Ci hè stata 3 longa uri, ora, u sole hè di vitru luminosu nanzu canadese sinking; i chjuchi di fimmineddi e donne chì i so migliori braccialettu bè in i so mani. I so ochji curiosu ancora travelling tempu cù i so piani, li so ‘facci russa, cu riflessioni di culuri diffirenti di lu braccialettu. Rossu. Verde. Ghjallu. Turchinu. È Golden troppu; o s’ella hè Silver? Iè, forsi, si pudia micca dì. Naren Da criampulu u shards bangle leftover in un preti rosa rataru, “Nun mi pagari la scola pi li sò rottu, Ma”, accumincia, su, “mi pagari a Sulu chi iò sugnu lu valuri di tutti i beni e mali hè didicatu a la Signura “. Tutti li dami taliari nall’aria e chiudiri i so ochji nzèmmula cu l ‘omu vechju, murmurìannu u ballu. Nani ellu mani nantu à qualchi nota, è li teni in istacca senza cuntari. Iddu à ringrazià u so da avè u so pedi, “I vinarà di u Jalebis à u matrimoniu, Ma” Like a backpacker campiglia solo, vecchio, figura d’Da rende a so manera fora di u tempu, standing vechji porta di u Haveli prisintari longu tutti li cunti, pianu pianu smarrisce andà in una siluetta. Li dami sunnu ancora persu in e so parolle.

UpvoteDownvoteRead nantu à Quora

  
——————————————————————————————————————————————————Podrška prijevod: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

Novi odgovor na “Kako to da neki ljudi su u stanju prodati bilo što?”Novi odgovor

Kako to da neki ljudi su u stanju prodati bilo što?

Krunal M Harne

Krunal M Harne, Optimizacija & Win.

1 pogled

Zato što se ne prodaju proizvode; oni prodaju priče.

Ispričat ću vam priču o Naren Da. Najpopularnija narukvica prodavatelj u moje Nani je grad. Hinduistički vjenčanja u malim gradovima do danas slijede tradiciju gdje su sve žene u kući kupiti nove narukvice za različite ceremonije. Nije da oni ne imati fancy narukvica trgovina u neposrednoj blizini, ali Naren DA lokalna napravio i pojedinačno obnovljen starost košaricu poželjna tijekom razmetljiv branded dućana. Dva dana prije vjenčanja, a to je ono doba dana kada je svatko učinio sa svojim zauzet jutarnje smjene dodijeljenih vjenčanje poslova zaključenih uvođenje u san ručak. Na dugogodišnje drvenim vratima Haveli, stoji 60 godina Naren DA sa Damru u ruci svira to dovoljno glasno da signalizira njegov unos. Mršavi klinac u njegovim pol hlače igranja mramor na ulazu scampers unutar najavljuju ulazak najviše čekala Da. Sve žene u kući okupljaju u blizini veranda ispod velikog Banyan stabla i krug Naren Da. Starac Utvrđuje se sa svojim kolicima, huffing i zadihan, gutajući dolje čašu vode počinje “nisu imali vremena za jednu kap vode od jutra Ma, morali hodati 4 milje po paklenoj vrućini, kao što je veličanstvenost zemlji, samo božica Kali će znati “, on izgleda i mrmlja je pjev i zatvara oči,” blagoslov božice, a ne jedan od cigle se promijenilo u Haveli jer Shankar vjenčanju, morao sam prodati 3 kolica puna narukvica svim mojim sestrama ovdje “, on izgleda kao Nani:” Pravo Ma, je li to 3 0r 4? “on je tada unwraps svježe staklene narukvice, namjerno stvaranje crinkling zvuk. Naren Da osobno pita Nani proširiti svoju ruku i probati na nju veličini Bangle. On zatim objašnjava značaj dugo očuvane tradicije najstarijeg dama pokušava na svom Bangle prvi. Ubrzo je u toku, on počinje rolling out svoje najbolje pokupila priče iz njegove velike susjedstvu. Od kraljevskih i male svadbe Bio je na, od prekrasne nevjeste na njihove smiješne traže mladoženje, iz vremena kad su imali baraat s feralom i volovske kolica, iz njegovih priča o rekordno točki Jalebis njegov nećak jednom pojeo da potresa 1993 koji je uništio grad, od ‘vanjskih povratka’ glavni Saheb za avanturisticke parove nego je pobjegla i udala, s Godman u susjednom gradu s ponoćnim duhovima koje je vidio, on čini točku kako bi ih pokriti bez propuštanja na zamršene detalje. Da zna svaki kamen u gradu i brine se da se ne ostavi unturned. Atmosfera je puna priča. Smiješno. Uzbudljiv. Sad. Šokantna. Pogledajte iz daljine, možete primijetiti stalno mijenja izraze na njihovim licima. Smijeha. Mrzovoljan lica. Razjapljenih usta. Emocije animirati inače miran i dosadan popodne kao u pretpremijera predstave svira na starom ekranu na otvorenom polju. Prošlo je 3 duga sata danas, sunce svijetli svijetle prije potonuća; male djevojke i žene imaju svoje najbolje dolikuje narukvice u njihovim rukama. Njihovi znatiželjni oči i dalje putuju vrijeme sa svojim pričama, lica usmjere s refleksijama različitih boja narukvicama. Red. Green. Žuta boja. Blue. A Golden previše; ili je to srebro? Da, možda, ne može reći. Naren Da oblozi zaostalih narukvica krhotine u izblijedjelom ružičastom tkaninom, “Nemoj mi platiti za one slomljena, mama”, on ustaje, “mi platiti samo ono što sam ja vrijedna za sve dobro i loše je posvećen božici “. Sve dame pogledati i zatvorite oči zajedno sa starcem, mrmljajući na seanse. Nani mu preda neke bilješke, a on ih drži u džepu bez brojanja. On joj hvala dodirom nogama: “Ja ću doći za Jalebis na vjenčanju, Ma” Like solo backpacker, DA stari lik probija iz dugogodišnje starom ulazu u Haveli nosi po svim pričama, polako blijedi daleko u siluetu. Dame još uvijek izgubljen u njegovim riječima.

UpvoteDownvoteRead na usluzi Quora

  
——————————————————————————————————————————————————Support oversættelse: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

Ny svar til “Hvordan kommer nogle mennesker er i stand til at sælge noget?”Ny svar

Hvordan kommer nogle mennesker er i stand til at sælge noget?

Krunal M Harne

Krunal M Harne, Optimer & Win.

1 view

Fordi de ikke sælger produkter; de sælger historier.

Lad mig fortælle dig historien om Naren Da. Den mest populære armbånd sælger i min Nani s by. Hinduistiske bryllupper i små byer indtil dato følger en tradition, hvor alle damer i huset købe nye armringe til forskellige ceremonier. Ikke at de ikke har lyst armring butikker i nærheden, men Naren Da lokale lavet solidarisk renoverede alderdom indkøbskurv er foretrukket over demonstrative brandede butikker. To dage før brylluppet, og det er den tid på dagen, hvor alle er færdige med deres travle morgen skift af tildelte bryllup gøremål efterfulgt af en søvndyssende frokost. På den lange stående træ gate af Haveli, står 60 år Naren Da med en Damru i hånd at spille det højt nok til at signalere sin post. En mager knægt i hans halv bukser spille kugler ved gaten scampers inde at annoncere indførelsen af de mest ventede Da. Alle damer i huset samles nær Veranda under det store Banyan tree og cirkel Naren Da. Den gamle mand afregner ned med sin vogn, huffing og gispende, gulping ned et glas vand, han begynder: “Har ikke haft tid til at have en enkelt dråbe vand siden i morges Ma, måtte gå 4 miles i den brændende varme, sådan er det storslåede i landet, vil kun Goddess Kali kender “, han ser op og mumler en sang og lukker øjnene,” velsignelser gudinde, ikke en eneste mursten har ændret sig i Haveli siden Shankar bryllup, måtte jeg sælge 3 vogne fulde af armringe til alle mine søstre her, “ser han som Nani,” Right Ma, var det 3 0r 4? “han unwraps derefter de friske glas armringe, målbevidst gøre en crinkling lyd. Naren Da personligt beder Nani til at udvide hendes hånd og prøve på hendes størrelse armbånd. Han forklarer derefter betydningen af den lange bevarede tradition for den ældste dame forsøger på hendes bangle først. Snart nok i strømmen, begynder han at udrulle sine bedste plukket historier fra hans store kvarter. Fra de kongelige og små bryllupper han været til, fra de smukke brude til deres sjove udseende brudgomme fra de tidspunkter, hvor de havde Baraat med lanterner og oksekærrer, ved hans historier om rekord optælling af jalebis hans nevø engang spiste på jordskælvet i 1993, der ødelagde byen, fra den “Foreign tilbagevenden ‘Chief Saheb til de eventyrlystne par end løb væk og blev gift, fra Godman i nabobyen til midnat spøgelser han så, han gør det til et punkt til at dække dem uden glip på de indviklede detaljer. Da kender hver sten i byen og sørger for, at det ikke bliver vendt. Atmosfæren er fuld af historier. Sjovt. Spændende. Trist. Chokerende. Kig på afstand, kan du bemærke konstant skiftende udtryk på deres ansigter. Laughters. Sullen ansigter. Gabende munde. Følelser animere den ellers stille og kedelig eftermiddag som i en matinéforestilling show spiller på den gamle skærm på en åben mark. Det har været 3 lange timer nu, solen glødende lys før synker; de små piger og kvinder har deres bedste montering armringe i deres hænder. Deres nysgerrige øjne stadig rejsetid med sine historier, deres ansigter strålede af refleksioner af forskellige farver af armringe. Rød. Grøn. Gul. Blå. Og Golden også; eller er det Silver? Ja, måske, kunne du ikke fortælle. Naren Da wraps sidesten bangle skårene i en falmet lyserød klud, “Du skal ikke betale mig for de brudte dem, Ma”, rejser han sig, “Kun betale mig, hvad jeg er værd for alle gode og dårlige er dedikeret til gudinden “. Alle damerne ser op og lukke øjnene sammen med den gamle mand, mumler sangen. Nani rækker ham over nogle noter, og han holder dem i lommen uden at tælle. Han takker hende ved at røre hendes fødder, “Jeg vil komme til jalebis ved brylluppet, Ma” Ligesom en solo backpacker, Da gamle tal gør sin vej ud af den langvarige gamle port af Haveli transporterer langs alle historierne, langsomt fading væk i en silhuet. Damerne er stadig tabt i hans ord.

UpvoteDownvoteRead på Quora

  
——————————————————————————————————————————————————Ondersteuning vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

Nieuw antwoord op “Hoe komt het dat sommige mensen in staat zijn om iets te verkopen?”nieuw antwoord

Hoe komt het dat sommige mensen in staat zijn om iets te verkopen?

Krunal M Harne

Krunal M Harne, Optimize & Win.

1 view

Omdat ze geen producten te verkopen; ze verkopen verhalen.

Laat mij u het verhaal van Naren Da vertellen. De meest populaire armband verkoper in de stad van mijn Nani’s. Hindoe-huwelijken in kleine steden tot datum volgt een traditie waar alle dames in het huis te kopen nieuwe armbanden voor verschillende ceremonies. Niet dat ze niet fancy armband winkels in de directe nabijheid, maar Naren Da’s lokaal gemaakt en hoofdelijk gerenoveerd ouderdom winkelwagen heeft de voorkeur boven de opzichtige branded stores. Twee dagen voor de bruiloft, en het is die tijd van de dag waarop iedereen wordt gedaan met hun drukke ochtend verschuiving van de toegewezen huwelijk klusjes, gevolgd door een slaapverwekkende lunch. Op de lange staande houten poort van de Haveli, staat 60 jaar oud Naren Da met een damru in hand spelen het luid genoeg om zijn intrede te signaleren. Een magere jongen in zijn half broek knikkeren bij de poort snelt naar binnen om de ingang van de meest verwachte Da kondigen. Alle dames in het huis te verzamelen in de buurt van de veranda onder de grote Banyan boom en cirkel Naren Da. De oude man vestigt zich met zijn wagen, hijgend en hijgen, slurpend van een glas water begint hij, “hebben geen tijd gehad om een enkele druppel water sinds de ochtend Ma hebben gehad, moesten 4 mijl lopen in de verzengende hitte, dat is de pracht van het land, maar de godin Kali zal weten ‘, kijkt hij op en mompelt een chant en sluit zijn ogen, “Zegen van de Godin, geen enkele steen is veranderd in de Haveli sinds Shankar’s bruiloft, ik had om te verkopen 3 karren vol armbanden aan al mijn zusters hier, “hij ziet er als Nani, ‘Right Ma, was het 3 0r 4?” hij pakt vervolgens de verse glazen armbanden, doelgericht maken van een kronkelig geluid. Naren Da vraagt persoonlijk Nani om haar hand te breiden en te proberen op haar grootte van de armband. Hij legt dan is de betekenis van de lange traditie bewaard gebleven van de oudste dame probeert op haar armband eerste. Snel genoeg in de flow, begint hij het uitrollen van zijn beste geplukt verhalen uit zijn grote wijk. Vanuit de koninklijke en kleine bruiloften hij is geweest, van de prachtige bruiden om hun grappige kijken bruidegoms, uit de tijd toen ze baraat met lantaarns en ossenkarren, uit zijn verhalen van recordbrekende graaf van jalebis zijn neef een keer aten de aardbeving in 1993 dat de stad naar de avontuurlijke paren dan weggelopen en getrouwd, van de Godman in de naburige stad naar de middernacht spoken zag hij verwoest, van de ‘Foreign return’ Chief Saheb, hij maakt er een punt om ze te bedekken zonder missen op ingewikkelde details. Da kent elke steen in de stad en zorgt ervoor dat het niet onberoerd heeft gelaten. De sfeer is vol verhalen. Grappig. Opwindend. Sad. Schokkend. Kijk van een afstand, kunt u merken voortdurend veranderende uitdrukkingen op hun gezichten. Laughters. Sullen gezichten. Gapende monden. Emoties animeren de anders rustige en saaie middag als in een matinee voorstelling spelen op het oude scherm in een open veld. Het is al 3 lange uren nu, de zon brandt fel voordat zinken; de kleine meisjes en vrouwen hebben hun best passende armbanden in hun handen. Hun nieuwsgierige ogen nog steeds de reistijd met zijn verhalen, hun gezichten stralend met reflecties van verschillende kleuren van de armbanden. Rood. Groen. Geel. Blauw. En ook Golden; of is het Silver? Ja, misschien, je kon niet vertellen. Naren Da wikkelt de overgebleven armband scherven in een langzaam verdwenen roze doek, “Vraag me niet te betalen voor het gebroken degenen, Ma” Hij strompelt overeind, “Alleen betalen me wat ik waard ben voor, alle goede en slechte is gewijd aan de godin “. Alle dames opzoeken en hun ogen sluiten, samen met de oude man, mompelen de zang. Nani overhandigt hem over enkele aantekeningen, en hij houdt ze in zijn zak, zonder te tellen. Hij bedankt haar door het aanraken van haar voeten, “Ik zal komen voor de jalebis op de bruiloft, Ma” Als een solo backpacker, oude figuur Da maakt zijn weg uit de lange staande oude poort van de Haveli dragen langs alle verhalen, langzaam vervagen weg in een silhouet. De dames zijn nog steeds verloren in zijn woorden.

UpvoteDownvoteRead op Quora

  
——————————————————————————————————————————————————Podpora překladu: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

Nová odpověď na otázku “Jak to, že někteří lidé jsou schopni prodat něco?”Nová odpověď

Jak to, že někteří lidé jsou schopni prodat něco?

Krunal M Harne

Krunal M Harne, Optimize & Win.

1 pohled

Protože nemají prodávat výrobky; prodají příběhy.

Řeknu vám příběh Naren Da. Nejpopulárnější náramek prodávající v mém Nani je město. Hinduistické svatby v malých městech až do data následovat tradici, kde všechny dámy v domě nákup nových náramky pro různé obřady. Ne že nemají efektní náramek obchody v těsné blízkosti, ale Naren návladního místní vyrobené a nerozdílně zrekonstruována stáří vozík je výhodnější než okázalých značkových obchodů. Dva dny před svatbou, a to je, že čas dne, kdy každý udělal s jejich rušné ranní směny z přidělených svatebních pracemi, po níž následuje navozujících spánek oběd. Na dlouho stojící dřevěnou branou Haveli, stojí 60 let Naren Da s Damru v ruce hrát to dost nahlas, naznačit jeho vstupu. Hubený kluk v jeho polovině kalhot hrát kuličky u brány peláší uvnitř oznamuje vstup Nejočekávanější Da. Všechny dámy v domě shromažďovat u Veranda pod velkým banyánovníku a kruh Naren Da. Starý muž usadí se svým vozíkem, huffing a lapal po dechu, polykal dolů sklenici vody začne, “neměl čas mít jedinou kapku vody od rána Ma, musel projít 4 mil v vedro, takový je velkolepost na zemi, jen bohyně Kali bude vědět, “vzhlédne a mumlá si chorál a zavřel oči,” požehnání bohyně, není jediná cihla změnil v Haveli od Shankar svatby, jsem musel prodat 3 vozíky plné náramky všem mým sestrám tady, “vypadá jako Nani,” Jasně mami, to bylo 3 0R 4? “on pak rozbalí čerstvé skleněné náramky, záměrně dělat zvuk neobsahují nikl. Naren Da osobně požádá Nani rozšířit ji za ruku a vyzkoušet na její velikosti náramek. On pak vysvětlí význam dlouho zachovalou tradicí nejstarší dáma se snaží na její náramek jako první. Brzy dost proudu, začne vyvalit své nejlepší vybral příběhy ze svého velkého sousedství. Z královské a malé svatby Byl k, od krásné nevěsty na jejich legrační hledají ženichů, od dob, kdy měli baraat s lucernami a býčka vozíků, z jeho příběhů rekordní počtu Jalebis jeho synovce jednou snědl k zemětřesení v 1993, která zničila město od “zahraničních návratu” Chief Saheb k dobrodružné páry, než utekl a oženil se od Godman v sousedním městě na půlnoční duchové viděl, dělá to místo jejich pokrytí, aniž by chybět na složité detaily. Da zná každý kámen v obci a zajišťuje, že to není vlevo na kameni. Atmosféra je plná příběhů. Legrační. Vzrušující. Smutný. Šokující. Podívejte se z dálky, můžete si všimnout, neustále se měnící výrazy na jejich tvářích. Laughters. Zasmušilý tváře. Zející ústa. Emoce oživit jinak klidný a jednotvárný odpoledne jako v matiné pořadu hraje na staré obrazovce v otevřeném poli. To bylo 3 dlouhé hodiny teď, slunce svítí světlé před potopením; malé dívky a ženy mají své nejlepší proložení náramky ve svých rukou. Jejich zvědavé oči stále na cestách čas se svými příběhy, jejich tváře zářil s odrazy různých barvách náramky. Červený. Zelená. Žlutá. Modrý. A Golden příliš; nebo je to stříbro? Ano, možná, jste nemohli říct. Naren Da zábaly zbylé náramek střepy v vybledlé růžové látkou, “Neříkej mi platit pro ty rozbité, mami”, vstane, “mi zaplatí jen to, co jsem stojí za to, všechno dobré a špatné je věnováno bohyně “. Všechny dámy vypadají a zavírají oči spolu se starým mužem, mumlal skandovat. Nani mu předá nějaké poznámky, a pořád je do kapsy bez počítání. Děkuje jí dotkla nohou, “Přijdu za Jalebis na svatbě, Ma” jako sólo batohem, Da stará postava dělá jeho cestu ven z dlouhodobými staré brány Haveli nesoucí podél všech příběhů, pomalu mizí pryč v silueta. Tyto dámy jsou stále ztracen v jeho slovech.

UpvoteDownvoteRead na Quora

  
——————————————————————————————————————————————————Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

New answer to “How come some people are able to sell anything?”New Answer

How come some people are able to sell anything?

Krunal M Harne

Krunal M Harne, Optimize & Win.

1 view

Because they don’t sell products; they sell stories.

Let me tell you the story of Naren Da. The most popular bangle seller in my Nani’s town. Hindu weddings in small towns till date follow a tradition where all the ladies in the house buy new bangles for different ceremonies. Not that they don’t have fancy bangle stores in the close proximity, but Naren Da’s local made and severally refurbished old age cart is preferred over the ostentatious branded stores. Two days before the wedding, and it is that time of the day when everyone is done with their busy morning shift of allotted wedding chores followed by a sleep inducing lunch. At the long standing wooden gate of the Haveli, stands 60 years old Naren Da with a Damru in hand playing it loud enough to signal his entry. A skinny kid in his half pants playing marbles at the gate scampers inside to announce the entry of the most awaited Da. All the ladies in the house gather near the Veranda below the big Banyan tree and circle Naren Da. The old man settles down with his cart, huffing and panting, gulping down a glass of water he begins, “Haven’t had time to have a single drop of water since the morning Ma, had to walk 4 miles in the scorching heat, such is the magnificence of the land, only Goddess Kali will know”, he looks up and mumbles a chant and closes his eyes, “Blessings of the Goddess, not a single brick has changed in the Haveli since Shankar’s wedding, I had to sell 3 carts full of bangles to all my sisters here,” he looks as Nani, “Right Ma, was it 3 0r 4?” He then unwraps the fresh glass bangles, purposefully making a crinkling sound. Naren Da personally asks Nani to extend her hand and try on her size of bangle. He then explains the significance of the long preserved tradition of the eldest lady trying on her bangle first. Soon enough in the flow, he starts rolling out his best picked stories from his large neighborhood. From the royal and small weddings he’s been to, from the beautiful brides to their funny looking grooms, from the times when they had baraat with lanterns and bullock carts, from his stories of record breaking count of Jalebis his nephew once ate to the earthquake in 1993 that destroyed the town, from the ‘Foreign return’ Chief Saheb to the adventurous couples than ran away and got married, from the Godman in the neighboring town to the midnight ghosts he saw, he makes it a point to cover them without missing out on the intricate details. Da knows every stone in the town and makes sure that it isn’t left unturned. The atmosphere is full of stories. Funny. Exciting. Sad. Shocking. Look from a distance, you can notice constantly changing expressions on their faces. Laughters. Sullen faces. Gaping mouths. Emotions animate the otherwise quiet and dull afternoon like in a matinee show playing on the old screen in an open field. It has been 3 long hours now, the sun is glowing bright before sinking; the small girls and women have their best fitting bangles in their hands. Their curious eyes still traveling time with his stories, their faces beaming with reflections of different colors of the bangles. Red. Green. Yellow. Blue. And Golden too; or is it Silver? Yes, maybe, you couldn’t tell. Naren Da wraps the leftover bangle shards in a faded pink cloth, “Don’t pay me for the broken ones, Ma”, he gets up, “Only pay me what I am worth for, all good and bad is dedicated to the Goddess”. All the ladies look up and close their eyes along with the old man, mumbling the chant. Nani hands him over some notes, and he keeps them in his pocket without counting. He thanks her by touching her feet, “I will come for the Jalebis at the wedding, Ma” Like a solo backpacker, Da’s old figure makes its way out of the long standing old gate of the Haveli carrying along all the stories, slowly fading away in a silhouette. The ladies are still lost in his words.

UpvoteDownvoteRead on Quora


——————————————————————————————————————————————————Subteno traduko: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

Nova respondo al “Kiel venas iuj homoj kapablas vendi ion?”nova Respondo

Kial iuj homoj kapablas vendi ion?

Krunal M Harne

Krunal M Harne, Optimumigi & Win.

1 vidi

Ĉar ili ne vendas produktojn; vendas rakontojn.

Mi diru al vi la historion de Naren Da. La plej populara Bangle vendisto en mia Nani la urbeto. Hinduaj geedziĝoj en urbetoj ĝis nun sekvas tradicion kie ĉiuj sinjorinoj en la domon aĉeti novan braceletoj por malsamaj ceremonioj. Ne ke ili ne havas imago Bangle tendencas en la proksimeco, sed Naren Donas la loka farita kaj cxiuj plibeligita maljuneco veturilon estas preferita super la parada branded tendencas. Du tagojn antaŭ la geedziĝo, kaj ĝi estas ke tempo de la tago kiam ĉiu estas farita kun liaj premitaj mateno movo de destinis geedziĝo taskoj sekvita per dormo persvadanta lunĉo. Ĉe la longa staranta ligna pordego de la Haveli, staras 60 jaroj Naren Donas kun Damru en mano ludi ĝin laŭte por signali sian eniron. A magra infano en sia duono pantalono ludanta marmoroj ĉe la pordego scampers ene anonci la eniron de la plej atenditan Da. Ĉiuj sinjorinoj en la domo kolektu apud la Veranda sube la granda banjanarbo kaj cirklo Naren Da. La maljunulo establas kun sia ĉaro, huffing kaj anhelante, forglutis glason da akvo li komencas, “Ĉu ne havis tempon por havi solan guton de akvo ekde la mateno Ma, devis marŝi 4 mejloj en la varmego, tia estas la grandiozeco de la lando, nur Diino Kali scias “, li aspektas kaj Mumbles ĉanto kaj fermas siajn okulojn,” Beno de la Diino, ne ununura briko ŝanĝiĝis en la Havelio ekde Shankar geedziĝo, mi devis vendi 3 ĉaroj plenaj de braceletoj al ĉiuj miaj fratinoj, “li aspektas kiel Nani,” Dekstra Ma, estis 3 0r 4? “li tiam unwraps freŝan glason braceletoj, celkonscie fari crinkling sono. Naren Da persone petas Nani etendi sian manon kaj provi ŝin grandeco de Bangle. Li tiam klarigas la signifon de la longa konservita tradicio de la plej aĝa sinjorino provas sin Bangle unua. Baldaŭ sufiĉe en la fluo, ĝi komencas ruli sian plej elektitaj rakontoj de lia granda najbareco. El la reĝa kaj malgrandaj geedziĝoj li vizitis, el la belaj fianĉinoj al ilia amuza rigardanta stalistoj, de la tempoj kiam ili havis baraat kun lanternoj kaj ĉarojn, de liaj rakontoj de rekordo rompanta grafo de Jalebis lia nevo iam manĝis al la tertremo en 1993 kiu detruis la urbon, de la ‘Eksterlandaj reveno’ Estro Saheb al la aventuristo e ol forkuris kaj geedziĝis, el la Godman en la apuda vilaĝo al la noktomezo fantomoj li vidis, li faras ĝin punkto por kovri ilin sen mankanta eksteren sur la malsimplaj detaloj. Da konas ĉiun ŝtonon en la urbo kaj certigas ke ĝi ne lasis sen renversado. La atmosfero estas plena de historioj. Amuza. Ekscita. Malĝoja. Ŝoka. Rigardi de malproksime, vi povas rimarki konstante ŝanĝanta esprimoj vizagxaltere. Laughters. Malkontentaj alfrontas. Gapanta buŝo. Emocioj animi la alie trankvila kaj enuiga posttagmezo kiel en Matinee spektaklo ludanta sur la malnova ekrano en malferma kampo. Ĝi estis 3 longaj horoj nun la suno estas brilanta brila antaŭ enprofundigi; la malgrandaj knabinoj kaj virinoj havas sian plej taŭgan braceletoj en iliajn manojn. Ilia scivola okuloj ankoraŭ vojaĝis tempon kun siaj rakontoj, iliaj vizagxoj radianta kun interkonsiliĝoj de malsamaj koloroj de la braceletoj. Ruĝa. Verda. Flava. Blua. Kaj Ora tro; aŭ ĉu Silver? Jes, eble, vi ne povus diri. Naren Da envolvas la sobrantes Bangle fragmentoj en paliĝinta palruĝan ŝtofon, “Ne pagas min por la rompita, Ma”, korpigas, “Nur pagi al mi kion mi valoras por ĉiuj bonaj kaj malbonaj estas dediĉita al la Diino “. Ĉiuj sinjorinoj rigardu supren kaj fermi siajn okulojn kune kun la maljunulo, murmurante la ĉanto. Nani donas al li kelkajn notojn, kaj li tenas ilin en sian poŝon sen rakonti. Li danke ŝin tuŝante ŝian piedojn, “Mi venos la Jalebis ĉe la geedziĝo, Ma” Kiel solece Backpacker, Donas la malnova figuro faras lia eliro de la longa staranta Malnova Pordego de la Havelio portante kune ĉiuj rakontoj, malrapide fadante for en silueto. La sinjorinoj ankoraŭ perdita en liaj vortoj.

UpvoteDownvoteRead sur Quora

  
——————————————————————————————————————————————————Tõlkimise toetamise: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

Uus vastus “Kuidas mõned inimesed suudavad midagi müüa?”uus Vastus

Kuidas tulevad mõned inimesed suudavad midagi müüa?

Krunal M Harne

Krunal M Harne, optimeerida ja Win.

1 vaade

Sest nad ei müü tooteid; nad müüvad lood.

Las ma ütlen teile lugu Naren Da. Populaarseim jalavõru müüja minu Nani linna. Hindu pulmad väikelinnades Kuni kuupäeva järgi traditsioon, kus kõik daamid maja osta uus Bangles erinevate tseremooniaid. Mitte, et nad ei ole väljamõeldud jalavõru kauplused lähedal, kuid Naren Da kohalike tehtud solidaarselt renoveeritud vanas eas korvi eelistatakse peenutsevate tootemargi kauplused. Kaks päeva enne pulmi, ja see on, et ajal päeval, kui kõik on tehtud nende kiire hommikul nihe eraldatud pulm logima järgneb uinumist soodustavate lõunasöök. Kell pikaajaline puust värava Haveli, seisab 60 aastat vana Naren Da koos Damru käes mängides seda piisavalt vali, et anda märku oma sisenemist. Kõhn poiss tema poole püksid mängides marmor väravas scampers sees teatada kandmise kõige oodatud Da. Kõik daamid majas koguda lähedal Veranda all suur Banyan puu ja ringi Naren Da. Vana mees rahuneb oma korvi, ilmselgelt väsimusest jalgu järel hingeldamine, ahmima alla klaasitäie veega ta algab, “Ei ole aega olnud üks tilk vett, sest hommikul Ma, oli kõndida 4 miili kõrvetav kuumus, nagu on toredus maa, vaid jumalanna Kali teavad “, et ta näeb välja üles ja mumbles laul ja sulgeb oma silmad,” õnnistagu Jumalanna, mitte ühe tellise on muutunud Haveli alates Shankar pulmas oli mul müüa 3 vankrid täis bangles kõik minu õed ole siin, “ta näeb välja nagu Nani,” Right Ma, oli see 3 0r 4? “ta unwraps värske klaas bangles, sihikindlalt tegemist crinkling heli. Naren Da isiklikult küsib Nani laiendada oma käe ja proovida tema suurus jalavõru. Ta selgitab, kui tähtis on pikk säilinud traditsioon vanim daam üritab tema jalavõru esimene. Varsti piisavalt voolu, et ta hakkab tulema välja oma parima nopitud lugusid tema suur naabruses. Royal ja väikesed pulmad on ta olnud alates ilus brides oma naljakas otsin grooms, aegadest, mil nad olid baraat laternad ja Bullock vankrid, tema lood rekordiline arv Jalebis tema vennapoeg kord sõi maavärinale 1993. hävitasid linna, alates “Foreign tagasipöördumine Chief Saheb seiklusliku paarid kui jooksis ära ja abiellus alates Godman naabruses linnast keskööd kummitusi ta nägi, et ta teeb seda punkti, et katta neid ilma kaotanud kohta keerulisi üksikasjad. Da teab iga kivi linna ja teeb kindlaks, et see ei jää kivi peale. Atmosfäär on täis lugusid. Naljakas. Põnev. Kurb. Šokeeriv. Vaata eemalt, saate märgata pidevalt muutuva nägusid. Laughters. Pahur nägu. Haigutav suhu. Emotsioonid animeerida muidu vaikne ja igav pärastlõunal nagu matinee näidata mängides vana ekraan avamaal. See on olnud 3 pikka tundi nüüd, päike hõõgub ere enne hukku; väike tüdrukud ja naised on oma sobivaima Bangles nende käes. Nende uudishimulik silmad veel sõiduaeg oma lugusid, nende näod sära peegeldusi eri värvi Bangles. Red. Green. Kollane. Blue. Ja Golden liiga; või on see Silver? Jah, võib-olla, et sa ei saa öelda. Naren Da mähib konts jalavõru osanud pleekinud roosa lapiga, “Ei maksa mulle purunenud need, Ma”, ta püsti, “Maksab ainult mulle, mida ma olen väärt, kõik hea ja halb on pühendatud jumalanna “. Kõik daamid otsida ja sulgeda silmad koos vana mees, pomisedes sellist laulu. Nani ulatab talle üle mõned märkmed ja ta hoiab neid taskus arvestamata. Ta tänab teda puudutades tema jalad, “Ma tulen jaoks Jalebis pulmas, Ma” Like a solo backpacker, Da vana tegelane teeb oma väljapääs pikaajaline vana värava Haveli võeti kaasa kõik lood, kustub aeglaselt ära siluett. Daamid on endiselt kadunud tema sõnad.

UpvoteDownvoteRead Quoras

  
——————————————————————————————————————————————————Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

New sagot sa “Paano dumating ang ilang mga tao ay magagawang upang magbenta ng anumang bagay?”New Answer

Paano dumating ang ilang mga tao ay magagawang upang magbenta ng anumang bagay?

Krunal M Harne

Krunal M Harne, Optimize & Win.

1 view

Dahil hindi sila nagbebenta ng mga produkto; ibenta nila kwento.

Hayaan akong sabihin sa iyo ang kuwento ng Naren Da. Ang pinaka-popular pulseras nagbebenta sa bayan ang aking Nani. Hindu weddings sa maliliit na bayan hanggang sa petsa sundin ang isang tradisyon kung saan ang lahat ng mga ladies sa bahay bumili ng bagong bangles para sa iba’t ibang mga seremonya. Hindi na hindi sila magkaroon ng magarbong tindahan pulseras sa malapit, ngunit Naren Da lokal na ginawa at severally refurbished katandaan cart ay ginustong sa ibabaw ng bongga branded stores. Dalawang araw bago ang kasal, at ito ay na oras ng araw kapag ang lahat ay tapos na sa kanilang busy shift umaga ng inilaang kasal atupagin na sinusundan ng isang pagtulog pampalaglag tanghalian. Sa mahabang nakatayo wooden gate ng Haveli, nakatayo 60 years old Naren Da may Damru sa kamay pag-play ito malakas na sapat upang magsenyas ang kanyang entry. A payat bata sa kanyang kalahating pantalon naglalaro marbles sa gate scampers loob upang ipahayag ang entry sa mga pinaka-kasabik-sabik Da. Ang lahat ng mga ladies sa bahay mangalap malapit sa Veranda ibaba ang malaking Banyan tree at bilog Naren Da. Ang lumang tao settles down sa kanyang cart, huffing at panting, lagok down ng isang baso ng tubig siya ay nagsisimula, “Nakarating na hindi nagkaroon ng oras upang magkaroon ng isang solong drop ng tubig dahil sa umaga Ma, ay para lakarin 4 milya sa scorching init, tulad ay ang kadakilaan ng lupain, lamang Goddess Kali malalaman “, siya ay tumingala at mumbles isang awit at magsasara ang kanyang mga mata,” mga Pagpapala ng diyosa, hindi isang solong brick ay nagbago sa Haveli since ni Shankar kasal, ako ay upang magbenta 3 cart na puno ng mga bangles sa lahat ng aking mga kapatid na babae dito, “mukhang siya bilang Nani,” right Ma, ay ito 3 0r 4? “pagkatapos unwraps niya ang sariwang glass bangles, purposefully paggawa ng isang crinkling tunog. Naren Da personal nagtatanong Nani para i-extend ang kanyang kamay at subukan sa kanyang laki ng pulseras. pagkatapos ay nagpapaliwanag Siya ang kahalagahan ng mahabang mapangalagaan tradisyon ng ang pinakamatanda lady sinusubukan sa kanyang pulseras muna. Sa lalong madaling panahon ng sapat na sa daloy, siya ay nagsisimula lumiligid out ang kanyang pinakamahusay na piniling mga kuwento mula sa kanyang malaking kapitbahayan. Mula sa royal at maliit weddings siya ay naging sa, mula sa magandang bride sa kanilang mga funny naghahanap grooms, mula sa oras na kapag sila ay nagkaroon ng Baraat may mga ilawan at bullock cart, mula sa kanyang mga kuwento ng record breaking na bilang ng Jalebis kanyang pamangking lalaki isang beses kumain sa lindol sa 1993 na nawasak ang bayan, mula sa ‘Foreign return’ Chief Saheb sa adventurous couples kaysa tumakbo palayo at nag-asawa, mula sa Godman sa kalapit na bayan sa ghosts hatinggabi siya nakita, siya ay gumagawa ito ng isang punto upang masakop ang mga ito nang hindi nawawala out sa buhol-buhol sa mga detalye. Da alam ng bawat bato sa mga bayan at tinitiyak na ito ay hindi iniwan unturned. Ang kapaligiran ay puno ng mga kuwento. Nakakatawa. Kapana-panabik na. Sad. Shocking. Hanapin mula sa isang distansya, maaari mong mapansin ang patuloy na pagbabago ng mga expression sa kanilang mga mukha. Laughters. Nagtatampo mukha. Nakanganga mouths. Emotions bigyang-buhay ang kung hindi man tahimik at mapurol hapon tulad ng sa isang matinee show naglalaro sa lumang screen sa isang bukas na patlang. Ito ay 3 mahabang oras ngayon, ang araw ay kumikinang maliwanag bago paglubog; ang maliit na batang babae at kababaihan ay may kanilang mga pinakamahusay na angkop bangles sa kanilang mga kamay. Ang kanilang curious mata pa rin naglalakbay oras sa kanyang mga kuwento, ang kanilang mga mukha beaming sa reflections ng iba’t ibang kulay ng bangles. Red. Green. Yellow. Asul. At Golden masyadong; o kaya naman ay Silver? Oo, marahil, hindi mo maaaring sabihin. Naren Da wraps ang tirang pulseras shards sa isang kupas pink tela, “Huwag magbayad sa akin para sa mga putol na mga bago, Ma”, siya ay makakakuha ng up, “Tanging magbayad sa akin kung ano ako nagkakahalaga para sa, lahat ng mabuti at masamang ay nakatuon sa diyosa “. Ang lahat ng mga ladies tumingin up at isara ang kanilang mga mata kasama ang mga lumang tao, pagbulong-bulong ang umawit. Nani kamay sa kanya sa paglipas ng ilang mga tala, at siya mapigil ang mga ito sa kanyang bulsa nang walang pagbibilang. Siya thanks sa kanya sa pamamagitan ng pagpindot ng kanyang mga paa, “ako ay dumating para sa Jalebis sa kasal, Ma” Tulad ng isang solo backpacker, old figure ni Da gumagawa ng paraan sa labas ng mahabang nakatayo dating pintuang-bayan ng Haveli pagdala sa kahabaan ng lahat ng mga kuwento, dahan-dahan pagkupas ang layo sa isang silweta. Ang ladies ay pa rin nawala sa kanyang mga salita.

UpvoteDownvoteRead sa Quora

  
——————————————————————————————————————————————————Tuki käännös: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

Uusi vastaus “Miten niin jotkut ihmiset pystyvät myymään mitään?”uusi Vastaus

Miksi jotkut ihmiset voivat myydä mitään?

Krunal M Harne

Krunal M Harne, optimoida & Win.

1 näkymä

Koska he eivät myy tuotteita; ne myyvät tarinoita.

Kerronpa teille tarinan Naren Da. Suosituin rannerengas myyjä minun Nani kaupunki. Hindu häät pienissä kaupungeissa asti mennessä seurata perinne, jossa kaikki naiset talossa ostaa uusi -renkaat eri seremonioita. Ei siksi, että heillä ei ole hienoja rannerengas myymälää lähellä, mutta Naren Da paikallisen tehty ja erikseen uusittu vanhuuden koriin on edullisempi kuin pröystäilevä merkkituotteiden myymälöissä. Kaksi päivää ennen häitä, ja se on, että aikaan päivästä, kun kaikki tehdään heidän kiireinen aamu siirtymä varattu häät askareita seuraa unta indusoimalla lounaan. Tällä pitkäaikainen puinen portti on Haveli, seisoo 60 vuotias Naren Da kanssa Damru kädessä pelaa sitä tarpeeksi kovaa signaalin osallistumisensa. Laiha lapsi hänen puoli housut pelaa marmorit portilla scampers sisällä ilmoittaa tuloa odotetuin Da. Kaikki naiset talossa kokoontuvat lähelle Veranda alla iso Banyan puu ja ympyrä Naren Da. Vanha mies asettuu hänen koriin, huffing ja huohottaen, gulping alas lasi vettä hän alkaa, “Ei ole ollut aikaa olla pisaraakaan vettä, koska aamulla Ma, joutui kävelemään 4 mailia helteen, tällainen on komeus maa, ainoa jumalatar Kali tietää “, hän katsoo ylös ja mutisee laulaa ja sulkee silmänsä,” siunaukset Goddess, ei yksittäinen tiili on muuttunut Haveli koska Shankar häissä, jouduin myymään 3 kärryt täynnä rannekorut kaikille sisareni täällä “, hän näyttää niin Nani,” Oikea Ma, oli se 3 0r 4? “sitten hän poistaessaan tuore lasi rannekorut, tarkoituksellisesti tehdä crinkling ääntä. Naren Da henkilökohtaisesti pyytää Nani laajentaa kätensä ja yrittää hänen koko rannerengas. Sitten hän selittää merkitys pitkät säilynyt perinne vanhin nainen yrittää hänen rannerengas ensin. Pian virtauksessa, hän alkaa tuloaan hänen paras poimittuja tarinoita hänen suuri naapurustossa. Royal ja pienet häät hän ollut, kauniilta morsiamet niiden hauska etsivät hoitajia, ajoilta, jolloin heillä oli Baraat lyhdyt ja mullin kärryt, hänen tarinoita ennätyskokeet lasken Jalebis veljenpoikansa kerran söi maanjäristyksen 1993, joka tuhosi kaupungin, päässä “Foreign paluu” Chief Saheb Jännitystä parit kuin karkasi ja meni naimisiin, alkaen Godman naapurikaupunkiin keskiyön haamuja hän näki, hän tekee kohta kattaa ne ilman puuttuu ulos on pienimmätkin yksityiskohdat. Da tuntee jokaisen kiven kaupungin ja varmistaa, että se ei jää kääntämättä. Tunnelma on täynnä tarinoita. Hauska. Jännittävä. Surullinen. Järkyttävä. Katso kaukaa, huomaa jatkuvasti ilmeet kasvoillaan. Laughters. Juro kasvot. Ammottava suut. Tunteet animoida muuten hiljainen ja tylsä iltapäivä kuten matinea näyttää leikkivät vanha näytöllä avoimella kentällä. Se on ollut 3 pitkää tuntia nyt, aurinko on hehkuva kirkas ennen uppoaminen; pienet tytöt ja naiset ovat niiden parhaiten sopiva rannekorut käsissään. Heidän uteliaat silmät vielä matkustusaikaa hänen tarinoita, heidän kasvonsa beaming heijastuvat eri värejä rannekorut. Punainen. Vihreä. Keltainen. Sininen. Ja Golden liian; vai onko se Silver? Kyllä, ehkä, et voisi kertoa. Naren Da kietoo jääneen rannerengas sirpaleet on haalistunut vaaleanpunainen kangas, “Älä maksa minulle rikki niitä, Ma”, hän herää, “Vain maksaa minulle, mitä olen arvoinen, kaikki hyviä ja huonoja on omistettu jumalatar “. Kaikki naiset etsiä ja sulkevat silmänsä yhdessä vanhan miehen, mutisten laulu. Nani ojentaa yli muistiinpanoja, ja hän pitää niitä taskussa laskematta. Hän kiittää häntä koskettamalla jalkojen “Tulen varten Jalebis häissä, Ma” Kuin soolo patikoija, Da vanha hahmo tekee tiensä ulos pitkäaikainen vanhan portin Haveli kuljettaa pitkin kaikki tarinat, hitaasti hiipumassa pois siluetti. Naiset ovat vielä menetetty hänen sanoja.

UpvoteDownvoteRead Quorassa

  
——————————————————————————————————————————————————Traduction de soutien: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

Nouvelle réponse à “Comment se fait certaines personnes sont capables de vendre quoi que ce soit?”Nouvelle réponse

Comment se fait certaines personnes sont capables de vendre quoi que ce soit?

Krunal M Harne

Krunal M Harne, Optimize & Win.

1 vue

Parce qu’ils ne vendent pas de produits; ils vendent des histoires.

Permettez-moi de vous raconter l’histoire de Naren Da. Le vendeur bangle le plus populaire dans la ville de mon Nani. mariages hindous dans les petites villes jusqu’à ce jour suivent une tradition où toutes les dames de la maison acheter de nouveaux bracelets pour différentes cérémonies. Non pas qu’ils ne disposent pas des magasins de bangle de fantaisie dans la proximité, mais locale faite et solidairement rénové vieux panier d’âge de Naren Da est préféré sur les magasins de marque ostentatoire. Deux jours avant le mariage, et il est que le temps de la journée où tout le monde se fait avec leur quart de travail du matin occupé des tâches de mariage attribuées suivie d’un déjeuner de sommeil induisant. A la porte en bois de longue date de l’Haveli, se tient 60 ans Naren Da avec un Damru à la main en jouant assez fort pour signaler son entrée. Un gamin maigre dans son pantalon demi jouer aux billes au gambade porte à l’intérieur pour annoncer l’entrée du Da le plus attendu. Toutes les dames de la maison se rassemblent près de la véranda en dessous du grand arbre Banyan et le cercle Naren Da. Le vieil homme s’installe avec son panier, soufflant et haletant, avalant un verre d’eau, il commence, «N’a pas eu le temps d’avoir une seule goutte d’eau depuis le matin Ma, a dû marcher 4 miles dans la chaleur torride, telle est la magnificence de la terre, que la déesse Kali saura “, il lève la tête et marmonne un chant et ferme ses yeux,« Bénédictions de la Déesse, pas une seule brique a changé dans le Haveli depuis le mariage de Shankar, je devais vendre 3 chariots pleins de bracelets à toutes mes sœurs ici, “il semble que Nani,« droit ma, était-ce 3 0r 4? »il déballe alors les bracelets de verre frais, délibérément faisant un bruit de froissement. Naren Da demande personnellement Nani d’étendre sa main et essayer sur sa taille de bracelet. Il explique ensuite l’importance de la longue tradition préservée de la dame aînée essayant sur son premier bracelet. Bientôt dans le flux, il commence à rouler ses meilleures histoires cueillies de son grand quartier. Depuis les mariages royaux et petites, il est allé, des belles mariées à leurs palefreniers drôles de, de l’époque où ils avaient Baraat avec des lanternes et des charrettes à bœufs, de ses histoires de record comte de jalebis son neveu une fois mangé au tremblement de terre 1993 qui a détruit la ville, à partir du «retour des Affaires étrangères” chef Saheb aux couples aventureux que se sont enfuis et se sont mariés, de la Godman dans la ville voisine pour les fantômes de minuit, il vit, il fait un point pour les couvrir sans manquer sur les détails complexes. Da connaît chaque pierre dans la ville et fait en sorte qu’il ne soit pas laissé au hasard. L’atmosphère est pleine d’histoires. Drôle. Passionnant. Triste. Choquant. Regardez à distance, vous pouvez remarquer en constante évolution des expressions sur leurs visages. Laughters. Sullen fait face. Dilatation bouches. Les émotions animent l’après-midi sinon calme et terne comme dans un spectacle en matinée jouant sur l’ancien écran dans un champ ouvert. Il a été 3 longues heures maintenant, le soleil brille lumineux avant de sombrer; les petites filles et les femmes ont leurs meilleurs bracelets de montage dans leurs mains. Leurs yeux curieux encore temps voyager avec ses histoires, leurs visages rayonnant avec des reflets de différentes couleurs des bracelets. Rouge. Vert. Jaune. Bleu. Et d’or aussi; ou est-il d’argent? Oui, peut-être, on ne pouvait pas dire. Naren Da enveloppe les tessons de bangle restes dans un tissu rose fanée, «Ne me payer pour les cassés ceux, Ma”, il se lève, “Seulement me payer ce que je vaux pour, tout bon et mauvais est dédié à la déesse ». Toutes les dames regardent et ferment les yeux avec le vieil homme, marmonnant le chant. Nani lui remet quelques notes, et il les garde dans sa poche sans compter. Il la remercie en touchant ses pieds, «Je viendrai les jalebis au mariage, Ma” Comme un randonneur solo, vieille figure de Da fait son chemin hors de la vieille porte de longue date de l’Haveli portant le long de toutes les histoires, la décoloration lentement loin dans une silhouette. Les dames sont encore perdus dans ses paroles.

UpvoteDownvoteRead sur Quora

  
——————————————————————————————————————————————————Stipe oersetting: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

Nije antwurd op “Hoe komme guon minsken by steat binne om te ferkeapjen neat?”nije Antwurd

Hoe komme guon minsken by steat binne om te ferkeapjen neat?

Krunal M Harne

Krunal M Harne, Optimalisearjen & Win.

1 view

Om’t se net ferkeapje produkten; se ferkeapje ferhalen.

Lit my jim it ferhaal fan Naren Da. De populêrste bangle verkoper yn myn Nani fan stêd. Hindoe weddings yn lytse doarpen oant datum folgje in tradysje dêr’t alle froulju yn ‘e hûs keapje nije Bin foar ferskillende seremoanjes. Net dat se net hawwe fancy bangle winkels yn de nauwe oanwêzigens, mar Naren Da fan lokale makke en fan ûnderskate opknapt âlderdom cart wurdt de foarkar boppe it delsette branded winkels. Twa dagen foar it houlik, en it is dy tiid fan ‘e dei as elkenien wurdt dien mei har drokke moarn ferskowing fan allotted wedding putsjes folge troch in sliep inducing lunch. By de lange steande houten poarte fan ‘e Haveli, stiet 60 jier âld Naren Da mei in Damru yn hân spilet it lûd genôch om signalearje syn yntocht. In skinny kid yn syn heale broek spyljen marbles by de poarte scampers binnen te bekend ‘e yngong fan’ e meast wachte Da. Alle froulju yn ‘e hûs gather tichtby de Veranda ûnder de grutte Banyan beam en sirkel Naren Da. It âlde minske setting del mei syn karre, huffing en toarstgje se, gulping del in glês wetter er begjint, “Ha net hie tiid om ien drip wetter sûnt de moarn Ma, moast rinne 4 miles yn ‘e gleone hjitte, sa is it magnificence fan it lân, mar Goddess Kali sil witte “, hy sjocht omheech en Mumbles in chant en slút syn eagen,” Blessings fan de Goddess, net ien bakstien is feroare yn de Haveli sûnt Shankar syn houlik, ik moast ferkeapje 3 weinen fol Bin oan al myn susters hjir, “hy sjocht as Nani,” Rjochter Ma, wie it 3 0r 4? “hy dan unwraps de frisse glêzen Bin, purposefully it meitsjen fan in crinkling lûd. Naren Da persoanlik freget Nani it foarinoar har hân en besykje op har grutte fan bangle. Hy dan leit de betsjutting fan ‘e lange bewarre tradysje fan de âldste frou besykje op har bangle earst. Al gau genôch yn ‘e stream, hy begjint rolling út syn bêste picked ferhalen út syn grutte wyk. Fan de keninklike en lytse weddings hy is al oan, fan ‘e prachtige Brides oan harren funny looking Grooms, út de tiden doe’t se hie Baraat mei lantearnen en bolle weinen, út syn ferhalen fan record brekken greve fan Jalebis syn neef ien kear ieten nei de ierdskodding yn 1993 dat ferneatige de stêd, fan de ‘bûtenlânske return’ Chief Saheb nei de aventoerlike echtpearen as rûn fuort en rekke troude, út de Godman yn de oanswettende stêd oan de middernacht spoeken er seach, hy makket dat in punt te dekken se sûnder mist út op de yngewikkelde details. Da wit elke stien yn de stêd en makket wis dat it is net oerbleaun unturned. De sfear is fol ferhalen. Grappich. Spannend. Drôvich. Shocking. Sjoch fan in ôfstân, kinne jo merken hieltyd feroarjende útdrukkings op harren gesichten. Laitsjen. Sullen faces. Gaping mûlen. Emoasjes animate it oars stil en dompe middei as yn in matinee show spilet op it âlde skerm yn in iepen fjild. It hat 3 lange oeren no, de sinne is gloeiende helder foar sinking; de lytse famkes en froulju hawwe harren bêste fitting Bin yn har hannen. Harren nijsgjirrich eagen noch reizen tiid mei syn ferhalen, harren gesichten Beaming mei refleksen fan ferskillende kleuren fan de Bin. Read. Grien. Giel. Blau. En Golden ek; of is it Sulver? Ja, miskien, dy koe net fertelle. Naren Da wraps de oerbleaune bangle Shards yn in faded roze doek, “net betelje my foar de brutsen bern, Ma”, hy krijt omheech, “Allinnich betelje my wat ik bin wurdich foar, alle goed en kwea is wijd oan de Goddess “. Alle de froulju sjogge op en slute harren eagen tegearre mei de âlde man, mumbling de chant. Nani hannen him oer in pear notysjes, en hy hâldt har yn syn bûse sûnder tellen. Hy tank har troch rekket har fuotten, “ik sil komme foar de Jalebis by it houlik, Ma” Like in solo Backpacker, Da syn âlde figuer makket syn wei út fan ‘e lange steande âlde poarte fan de Haveli it útfieren lâns alle ferhalen, stadich fading fuort yn in silhûet. De froulju binne noch ferlern yn syn wurden.

UpvoteDownvoteRead op Quora

  
——————————————————————————————————————————————————Tradución Apoio: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

Nova resposta á pregunta “Como é que algunhas persoas son capaces de vender calquera cousa?”nova resposta

Como é que algunhas persoas son capaces de vender calquera cousa?

Krunal M Harne

Krunal M Harne, Optimize & Win.

1 view

Porque non vender produtos; venden historias.

Déixeme contar a historia de Naren Da. O vendedor pulseira máis popular na cidade de meu Nani. vodas hindús en pequenas cidades ata a data seguen unha tradición onde todas as mulleres na casa mercar novas pulseiras para diferentes cerimonias. Non que eles non teñen tendas pulseira de fantasía na proximidade, pero fixo local e solidariamente remodelado cesta vellez de Naren Da é o preferido nos ostentación de marca tendas. Dous días antes da voda, e é esa hora do día, cando todo o mundo está feito co seu turno de mañá movida das tarefas asignadas matrimonio seguido por un indutor do sono xantar. Na porta de madeira de toda a vida do Havel, ergue-se 60 anos de idade Naren Da cun damru do `na man xogando alto o suficiente para sinalizar a súa entrada. Un neno fraco nas pantalóns media xogando boliñas de gude cos scampers porta dentro de anunciar a entrada do da máis agardado. Todas as mulleres da casa se reúnen preto da Marquesina debaixo da árbore Banyan grande e círculo Naren Da. O vello establécese co seu carro, bufando e ofegante, engulindo un vaso de auga que comeza así: “Non tiven tempo para ter unha única gota de auga desde a mañá Ma, tivo que camiñar 4 millas na calor escaldante, tal é a magnificencia da terra, só a Deus Kali saberá “, mira para arriba e murmura esquina e pecha os ollos,” bendicións da Deusa, e non un único bloque cambiou no Havel desde a voda de Shankar, eu tiven que vender 3 carrinhos cheos de pulseiras para todos os meus irmás aquí, “mira como Nani,” Right Ma, era o 3 0r 4? “el entón desembrulha as pulseiras de vidro frescos, propositadamente facendo un son crinkling. Naren Da persoalmente pide Nani para estender a man e tentar no seu tamaño de pulseira. A continuación, el explica o significado da longa tradición preservada da muller máis vella tentando na súa pulseira en primeiro lugar. Pouco tempo suficiente no fluxo, el comeza a rolar para fóra os seus mellores contos, pinçado do seu gran barrio. A partir dos matrimonios reais e pequenas que estiven, das fermosas noivas para os seus noivos divertido ollar, desde os tempos en que había baraat con lanternas e coches de boi, as súas historias de marca de conta de jalebis seu sobriño xa comeu un terremoto en 1993 que destruíu a cidade, a partir do “retorno de Asuntos Exteriores Xefe Saheb para as parellas aventureiros que fuxiu e casou, do Godman na cidade veciña con as pantasmas da medianoite viu, el fai que sexa un punto para cobre-los sen perder sobre os detalles intrincados. Da coñece cada pedra na cidade e asegura que non é deixar de lado. A atmosfera está chea de historias. Divertido. Emocionante. Sad. Chocante. Olle a distancia, pode notar en constante cambio expresións nos seus rostros. Laughters. Sullen afronta. As bocas abertas. Emocións animar a tarde de outra forma tranquila e sen brillo como nun concerto matinê tocando na pantalla de idade nun campo aberto. Foi 3 longas horas agora, o sol está brillo brillante antes de afundir; as pequenas nenas e mulleres teñen os seus mellores pulseras de montaxe nas súas mans. Os seus ollos curiosos aínda viaxa no tempo coas súas historias, os seus rostros radiantes con reflexos de diferentes cores das pulseiras. Vermello. Verde. Amarela. Azul. E Golden tamén; ou é de prata? Si, se cadra, non podería dicir. Naren Da implica os anacos da pulseira sobras nun pano de rosa desbotada, “Non me paga aos rotos, Ma”, que se levanta, “Só me pagar o que eu vallo para, todo bo e malo está dedicado á Deus “. Todas as mulleres ollar para arriba e pechar os ollos, xunto co vello, murmurando o canto. Nani o entrega algunhas notas, e mantén-los no peto sen contar. El agradece seus tocando os seus pés, “Eu irei para os jalebis no matrimonio, Ma” Como un Backpacker solo, figura histórica de Da fai o seu camiño para fóra do longa data porta vella do Havel levando consigo todas as historias, enfraquecendo lentamente afastado nunha silueta. As mulleres aínda están perdidos nas súas palabras.

UpvoteDownvoteRead no Quora

  
——————————————————————————————————————————————————მხარდაჭერა თარგმანი: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

New პასუხი “როგორ მოვიდა ზოგიერთი ადამიანი შეძლებს გაყიდოს არაფერი?”ახალი პასუხი

როგორ მოვიდა ზოგიერთი ადამიანი შეძლებს გაყიდოს არაფერი?

Krunal M Harne

Krunal M Harne, ოპტიმიზაცია და Win.

1 ნახვა

იმიტომ, რომ არ გაყიდოს პროდუქცია; ისინი გაყიდოს ისტორიები.

მე მინდა გითხრათ, ამბავი Naren Da. ყველაზე პოპულარული bangle გამყიდველი ჩემი ნანი ქალაქში. Hindu საქორწილო პატარა ქალაქებში დღემდე დაიცვას ტრადიცია, სადაც ყველა ქალბატონები სახლში შეიძინოთ ახალი bangles სხვადასხვა ცერემონიალი. არ არის, რომ მათ არ აქვთ ლამაზი სამაჯური მაღაზიების სიახლოვეს, მაგრამ Naren Da ადგილობრივი გააკეთა და ცალ განახლებული სიბერის ყიდვა სასურველია მეტი მოჩვენებითი ბრენდირებული მაღაზიებში. ორი დღით ადრე ქორწილი, და ეს არის ის, რომ დრო დღე, როდესაც ყველას კეთდება მათი დაკავებული დილით ცვლა გამოყოფილი ქორწილი chores მოჰყვა ძილის inducing ლანჩი. ამის დიდი ხნის ხის კარიბჭე Haveli, დგას 60 წლის Naren Da ერთად Damru ხელში თამაშობენ ეს ხმამაღალი საკმარისი სიგნალი მისი შესვლის. საცურაო ბავშვი თავის ნახევარი შარვალი სათამაშო marbles ჭიშკართან scampers შიგნით აცხადებს შესვლის ყველაზე ნანატრი Da. ყველა ქალბატონები სახლში იკრიბებიან ახლოს ვერანდა ქვემოთ დიდი Banyan ხე და წრე Naren Da. მოხუცი აგვარებს ქვემოთ თავის კალათა, huffing და ქოშინი, gulping ქვემოთ ჭიქა წყალი იგი იწყებს “, არ მქონდა დრო, რომ ერთი წვეთი წყალი დილიდან Ma, ფეხით 4 მილის სითბო, ასეთი ბრწყინვალება მიწა, მხოლოდ Goddess Kali ეცოდინებათ “, იგი გამოიყურება და mumbles საგალობელი და თვალებს ხუჭავს,” კურთხევის ქალღვთაების, არა ერთი აგურის შეიცვალა Haveli წლიდან Shankar ქორწილი, მე უნდა გაყიდოს 3 carts სავსე bangles ყველა ჩემი დები აქ, “იგი გამოიყურება ნანი,” მემარჯვენე Ma, იყო 3 0r 4? “მას შემდეგ unwraps სუფთა მინის bangles, მიზანმიმართულად მიღების crinkling ხმა. Naren Da პირადად სთხოვს ნანი ვრცელდება, თავის მხრივ, ცდილობენ მისი ზომა სამაჯური. მას შემდეგ განმარტავს მნიშვნელობაზე ხანგრძლივი დაცული ტრადიცია უხუცესი ქალბატონი ცდილობს მისი bangle პირველი. მალე საკმარისი ნაკადი, იგი იწყებს მოძრავი out მისი საუკეთესო დაკრეფილი ისტორიები მისი დიდი სამეზობლოში. სამეფო და მცირე ქორწილების ის ყოფილა, ლამაზი brides მათი მხიარული ეძებს სასიძოებს, დროიდან, როდესაც მათ baraat სანთლებითა და ბალოკი carts, მისი ისტორიები რეკორდული გრაფი Jalebis მისი დისშვილი ერთხელ შეჭამა, რომ მიწისძვრის 1993 განადგურებული ქალაქის, საწყისი საგარეო საქმეთა დაბრუნება “მთავარი Saheb თავგადასავლებით წყვილებს, ვიდრე გაიქცა და იქორწინა, საწყისი Godman მეზობელ ქალაქში ღამის მოჩვენება დაინახა, მას ხდის წერტილი დასაფარავად მათ გარეშე დაკარგული გარეთ on რთული დეტალები. Da იცის ქვის ქალაქი და დარწმუნებულია, რომ იგი არ არის დაუტოვებიათ unturned. ატმოსფერო სავსეა ისტორიები. Funny. საინტერესო. სამწუხარო. შოკისმომგვრელი. შეხედეთ შორიდან, თქვენ შეამჩნევთ მუდმივად იცვლება გამონათქვამები მათი სახეები. Laughters. Sullen წინაშე დგას. Gaping mouths. ემოციები animate, წინააღმდეგ შემთხვევაში, მშვიდი და მოსაწყენი დღის მეორე ნახევარში მსგავსად matinee შოუ თამაშობს ძველი ეკრანზე ღია სფეროში. ეს უკვე 3 ხანგრძლივი საათის ახლა, მზე glowing ნათელი წინაშე იძირებოდა; პატარა გოგონა და ქალი უნდა მათი საუკეთესო იარაღი bangles ხელში. მათი ცნობისმოყვარე თვალით მაინც მოგზაურობა დროს მისი მოთხრობები, მათი სახეები გაბრწყინებული მოსაზრებები სხვადასხვა ფერის bangles. Red. Green. ყვითელი. Blue. And Golden ძალიან; თუ ეს Silver? დიახ, შესაძლოა, ვერ გეტყვით. Naren Da დაასრულა ყოფილი bangle shards in გაცვეთილ ვარდისფერი ტანსაცმელს, “არ გვიხდიან გატეხილი პირობა, Ma”, ის დგება, “მხოლოდ გადაიხადოს მე რა ვარ ღირს, ყველა კარგი და ცუდი ეძღვნება Goddess “. ყველა ქალბატონები გამოიყურება და დახუჭავენ თვალს ერთად მოხუცი, mumbling საგალობელი. ნანი ხელში მას მეტი გარკვეული შენიშვნები, და იგი ინახავს მათ ჯიბეში დათვლის გარეშე. ის მადლობას უხდის მას ეხება მისი ფეხები, “მე მოვიდა Jalebis ქორწილი, Ma” როგორც სოლო backpacker, Da ძველი ფიგურა, რაც მისი გამოსავალი დიდი ხნის ძველი კარიბჭე Haveli ტარების გასწვრივ ყველა ისტორიები, ნელა უქრებათ მოშორებით სილუეტი. ქალბატონები მაინც დაკარგა მისი სიტყვები.

UpvoteDownvoteRead on Quora

  
——————————————————————————————————————————————————Unterstützung Übersetzung: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

Neue Antwort zu “Wie kommen einige Leute in der Lage sind, etwas zu verkaufen?”Neue Antwort

Wie kommen einige Leute in der Lage sind, etwas zu verkaufen?

Krunal M Harne

Krunal M Harne, Optimieren & Win.

1 Aufruf

Weil sie nicht verkaufen Produkte; sie verkaufen Geschichten.

Lassen Sie mich Ihnen die Geschichte von Naren Da erzählen. Die beliebtesten Armreif Verkäufer in meine Nani der Stadt. Hindu Hochzeiten in kleinen Städten bis heute eine Tradition folgen, wo alle Damen im Haus kaufen neue Armbänder für verschiedene Zeremonien. Nicht, dass sie nicht über Phantasie Armreif Geschäfte in der Nähe, aber Naren Da lokalen gemacht arisch renoviert Alter Wagen wird über die ostentative Marken-Shops bevorzugt. Zwei Tage vor der Hochzeit, und es ist, dass die Zeit des Tages, wenn alle mit ihren geschäftigen Morgen Verschiebung der zugeteilten Hochzeit Aufgaben von einem schlaffördernd Mittagessen gefolgt durchgeführt wird. Am langen hölzernen Tor des Haveli stehen, steht 60 Jahre alt Naren Da mit einem Damru in der Hand spielen sie laut genug, seinen Eintritt zu signalisieren. Ein hagerer Kind in seiner Hälfte Hose Murmeln an den Gate-scampers innen zu verkünden, den Eintritt der am meisten erwarteten Da spielen. Alle Damen im Haus sammeln in der Nähe der Veranda unter dem großen Banyan-Baum und Kreis Naren Da. Der alte Mann setzt sich mit seinem Wagen nach unten, schnaufend und keuchend, ein Glas Wasser schluckt hinunter beginnt er: “Habe keine Zeit, einen einzigen Tropfen Wasser seit dem Morgen Ma haben musste, hatte 4 Meilen in der glühenden Hitze zu gehen, so die Pracht des Landes ist, wird nur Göttin Kali wissen “, er schaut nach oben und einen Gesang murmelt und schließt die Augen,” Segen der Göttin, nicht ein einziger Stein in der Haveli seit Shankars Hochzeit geändert hat, musste ich verkaufen 3 Karren voller Armreifen, um alle meine Schwestern hier “, sagte er, als Nani sieht,” Right Ma, war es 3 0r 4? “er packt dann die frischen Glas Armreifen, gezielt ein Knistern Geräusch zu machen. Naren Da fragt persönlich Nani auf ihre Hand ausstrecken und versuchen, auf ihre Größe Armreif. Er erklärt dann die Bedeutung der lange bewahrt Tradition der älteste Dame auf ihrem Armreif versuchen zuerst. Bald genug in den Fluss, beginnt er seine besten gepflückt Geschichten aus seinem großen Nachbarschaft Ausrollen. Von den königlichen und kleine Hochzeiten er gewesen zu sein, von den schönen Bräute ihre lustig aussehenden Bräutigame, aus der Zeit, als sie baraat mit Laternen und Ochsenkarren hatte, von seinen Geschichten von Rekordzahl von Jalebis seinen Neffen aß einmal auf das Erdbeben in 1993, die die Stadt, von der “Foreign Rückkehr Chief Saheb auf die abenteuerliche Paare als weggelaufen zerstört und haben geheiratet, von der Godman in der Nachbarstadt zu den Mitternachts Geister sah er, er macht es einen Punkt, um sie zu decken, ohne aus fehlt auf die komplizierten Details. Da kennt jeden Stein in der Stadt und stellt sicher, dass es nicht dem anderen gelassen wird. Die Atmosphäre ist voller Geschichten. Komisch. Aufregend. Traurig. Schockierend. Schauen Sie aus der Ferne, können Sie feststellen, ständig Ausdrücke auf ihren Gesichtern zu verändern. Laughters. Sullen Gesichter. Klaffende Mund. Gefühle beleben die sonst ruhig und langweilig Nachmittag wie in einer Show Matinee auf dem alten Bildschirm in einem offenen Feld zu spielen. Es wurde nun 3 Stunden lang gewesen, die Sonne, bevor sinkende hell leuchtenden; die kleinen Mädchen und Frauen haben ihre besten passende Armbänder in ihren Händen. Ihre neugierigen Augen immer noch die Reisezeit mit seinen Geschichten, die Gesichter mit Reflexionen von verschiedenen Farben der Armreifen strahlend. Rot. Grün. Gelb. Blau. Und Goldene auch; oder ist es Silber? Ja, vielleicht, könnte man nicht sagen. Naren Da wickelt die übrig gebliebenen Armreif Scherben in einem verblichenen rosa Tuch, “Zahlen Sie mich nicht für die defekte, Ma”, steht er auf: “Nur zahlen Sie mir, was ich wert bin für, alle guten und schlechten widmet sich der Göttin “. Alle Damen schauen und schließen die Augen zusammen mit dem alten Mann, den Gesang zu murmeln. Nani gibt ihm über einige Noten, und er hält sie in die Tasche, ohne zu zählen. Er bedankt sich bei ihr durch ihre Füße zu berühren “, die ich für die Jalebis bei der Hochzeit kommen, Ma” Wie ein Solowanderer, Da die alte Figur macht seinen Weg aus dem langjährigen alten Tor des Haveli entlang aller Geschichten trägt, langsam verblassen in einer Silhouette entfernt. Die Damen sind immer noch in seinen Worten verloren.

UpvoteDownvoteRead auf Quoren

  
——————————————————————————————————————————————————μετάφραση Υποστήριξη: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

Νέα απάντηση στο «πώς έρχονται μερικοί άνθρωποι είναι σε θέση να πουλήσει τίποτα;”νέα απάντηση

Πώς έρχονται μερικοί άνθρωποι είναι σε θέση να πουλήσει τίποτα;

Krunal Μ Harne

Krunal Μ Harne, Βελτιστοποίηση & Win.

1 προβολή

Επειδή δεν πωλούν τα προϊόντα? πωλούν ιστορίες.

Επιτρέψτε μου να σας πω την ιστορία του Naren Da. Η πιο δημοφιλής πωλητής βραχιολιών στην πόλη Νάνι μου. Hindu γάμους σε μικρές πόλεις μέχρι σήμερα ακολουθεί μια παράδοση όπου όλες οι κυρίες στο σπίτι αγοράσουν νέα βραχιόλια για διάφορες τελετές. Όχι ότι δεν έχουν φανταχτερά καταστήματα βραχιόλι σε στενή γειτνίαση, αλλά οι τοπικές έκανε και εις ολόκληρον ανακαινισμένο παλιό καλάθι ηλικία Naren Da είναι προτιμάται σε σχέση με τα επιδεικτικά επώνυμα καταστήματα. Δύο ημέρες πριν από το γάμο, και αυτό είναι ότι ο χρόνος της ημέρας, όταν ο καθένας γίνεται με πολυάσχολο πρωινή βάρδια τους παραχωρηθεί δουλειές του γάμου που ακολουθείται από ένα ύπνο που προκαλεί το μεσημεριανό γεύμα. Στο μακροχρόνια ξύλινη πύλη του Haveli, περίπτερα 60 ετών Naren Da με Damru στο χέρι παίζει αρκετά δυνατά για να σηματοδοτήσει την είσοδο του. Ένα κοκαλιάρικο παιδί στο μισό παντελόνι του παίζοντας μάρμαρα στα scampers πύλη μέσα για να ανακοινώσει την έναρξη της πιο αναμενόμενη Da. Όλες οι κυρίες στο σπίτι συγκεντρώνονται κοντά στο Veranda κάτω από το μεγάλο δέντρο Banyan και κύκλο Naren Da. Ο γέρος εγκαθιστά κάτω με το καλάθι του, huffing και λαχάνιασμα, gulping κάτω ένα ποτήρι νερό αρχίζει, “δεν είχαν το χρόνο να έχουν μια σταγόνα νερού από το πρωί Μα, έπρεπε να περπατήσει τέσσερα μίλια στον καύσωνα, όπως είναι το μεγαλείο της γης, μόνο θεά Κάλι θα γνωρίζουν “, κοιτάζει και μουρμουρίζει ένα άσμα και κλείνει τα μάτια του,” ευλογίες της θεάς, όχι μόνο τούβλο έχει αλλάξει στο Haveli από το γάμο Shankar, είχα να πουλήσει 3 καρότσια γεμάτα βραχιόλια σε όλους αδερφές μου εδώ », μοιάζει σαν Νάνι,” Δεξιά Μα, μήπως ήταν 3 0r 4; “Στη συνέχεια ξεδιπλώνει τα φρέσκα γυάλινα βραχιόλια, σκόπιμα κάνοντας έναν ήχο τριξίματος. Naren Da ζητά προσωπικά Νάνι να επεκτείνει το χέρι της και να προσπαθήσουμε για το μέγεθος της για βραχιόλι. Στη συνέχεια εξηγεί τη σημασία της μακράς διατηρημένα παράδοση του μεγαλύτερου κυρία προσπαθεί σε βαρύ της πρώτης. αρκετά σύντομα στη ροή, ξεκινά το τροχαίο έξω καλύτερο διάλεξε τις ιστορίες του από τα μεγάλα γειτονιά του. Από τους βασιλικούς και τις μικρές γάμους του όντας σε αυτά, από τις όμορφες νύφες να αστείο που αναζητούν γαμπρούς τους, από τις φορές που είχαν Baraat με φανάρια και καροτσάκια Μπούλοκ, από τις ιστορίες του ρεκόρ καταμέτρηση των Jalebis ανιψιό του κάποτε έφαγε το σεισμό στην 1993 που κατέστρεψε την πόλη, από την «Εξωτερικών επιστροφή» Διευθύνων Saheb στα περιπετειώδη ζευγάρια από το έσκασε και παντρεύτηκε, από τον Θεάνθρωπο στη γειτονική πόλη των φαντασμάτων τα μεσάνυχτα είδε, αυτός κάνει ένα σημείο για να τους καλύψει, χωρίς να λείπουν σχετικά με τις περίπλοκες λεπτομέρειες. Da ξέρει κάθε πέτρα στην πόλη και σιγουρεύεται ότι δεν έχει μείνει χωρίς να δουλευτεί. Η ατμόσφαιρα είναι γεμάτη από ιστορίες. Αστείος. Συναρπαστικός. Λυπημένος. Συγκλονιστικός. Κοίταξε από απόσταση, μπορείτε να παρατηρήσετε συνεχώς μεταβαλλόμενες εκφράσεις στα πρόσωπά τους. Γέλια. Αγέλαστος αντιμετωπίζει. Ανοιχτό το στόμα. Συναισθήματα κίνηση κατά τα άλλα ήσυχη και βαρετή απόγευμα, όπως σε μια απογευματινή παράσταση παίζουν στην παλιά οθόνη σε ένα ανοικτό πεδίο. Έχει 3 πολύωρη τώρα, ο ήλιος λάμπει φωτεινό πριν από βύθιση? τα μικρά κορίτσια και οι γυναίκες έχουν καλύτερη τοποθέτηση βραχιόλια τους στα χέρια τους. περίεργα μάτια τους ακόμα ταξιδεύει χρόνο με τις ιστορίες του, τα πρόσωπά τους ακτινοβολούν με τις αντανακλάσεις των διαφορετικών χρωμάτων των βραχιόλια. Κόκκινος. Πράσινος. Κίτρινος. Μπλε. Και Golden πολύ? ή είναι Silver; Ναι, ίσως, δεν θα μπορούσατε να πείτε. Naren Da τυλίγει τα εναπομείναντα θραύσματα βραχιόλι σε μια ξεθωριασμένη ροζ ύφασμα, “Μη μου πληρώσουν για τα σπασμένα αυτά, Ma”, σηκώνεται, “μου πληρώνουν μόνο ό, τι είμαι αξίζει για, όλα τα καλά και τα κακά είναι αφιερωμένη στη Θεά “. Όλες οι κυρίες κοιτάζω προς τα πάνω και κλείστε τα μάτια τους, μαζί με τον γέρο, μουρμουρίζοντας το άσμα. Νάνι του δίνει πάνω από ορισμένες σημειώσεις, και τους κρατά στην τσέπη του χωρίς να υπολογίζουμε. Αυτός ευχαριστίες της αγγίζοντας τα πόδια της, «Θα έρθω για τους Jalebis στο γάμο, Ma” Σαν σόλο backpacker, παλιά εικόνα Da κάνει το δρόμο του έξω από την μακροχρόνια παλιά πύλη του Haveli μεταφέρουν μαζί όλες τις ιστορίες, σιγά-σιγά ξεθωριάζει μακριά σε μια σιλουέτα. Οι κυρίες εξακολουθούν να χάνονται στα λόγια του.

UpvoteDownvoteRead για Quora

  
——————————————————————————————————————————————————અનુવાદ આધાર: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

ન્યૂ જવાબ “કેવી રીતે આવે છે કેટલાક લોકો કંઈપણ વેચવા માટે સક્ષમ છે?”ન્યૂ જવાબ

કેવી રીતે આવે છે કેટલાક લોકો કંઈપણ વેચવા માટે સક્ષમ છે?

Krunal એમ Harne

Krunal એમ Harne, ઑપ્ટિમાઇઝ અને જીત.

1 જુઓ

કારણ કે તેઓ ઉત્પાદનો વેચવા નથી; તેઓ કથાઓ વેચાણ કરે છે.

મને તમે નરેને દા વાર્તા કહી દો. મારા નેની નગર માં સૌથી લોકપ્રિય કંકણ વિક્રેતા. તારીખ સુધી નાના નગરોમાં હિન્દૂ લગ્ન એક પરંપરા જ્યાં ઘરમાં બધા મહિલા અલગ વિધિ માટે નવી બંગડીઓ ખરીદી અનુસરો. કે તેઓ નજીક ફેન્સી બંગડી સ્ટોર્સ ધરાવે છે નથી, પરંતુ નરેને ડીએ સ્થાનિક કરવામાં આવે છે અને વ્યક્તિગત રીતે પુનરુદ્ધાર વૃદ્ધાવસ્થા કાર્ટ ostentatious બ્રાન્ડેડ સ્ટોર્સ પર પસંદ કરવામાં આવે છે. બે દિવસ લગ્ન પહેલાં, અને તે દિવસે કે જ્યારે સમય દરેકને ઊંઘ લાવવા માટે બનાવવામાં બપોરના દ્વારા અનુસરવામાં ફાળવવામાં લગ્ન chores તેમના વ્યસ્ત સવારે પાળી સાથે કરવામાં આવે છે. હવેલી લાંબા સમયથી લાકડાના દરવાજો, તે તેના પ્રવેશ સિગ્નલ મોટા પૂરતી રમી હાથમાં એક Damru સાથે 60 વર્ષ જૂના નરેને દા રહે છે. દ્વાર scampers અંદર માર્બલ્સ રમી પોતાની અડધી પેન્ટ માં એક ડિપિંગ બાળક સૌથી રાહ જોઈ રહ્યું હતુ ડીએ પ્રવેશ કરી છે. ઘરમાં બધા મહિલા બિગ બન્યન ટ્રી અને વર્તુળ નરેને દા નીચે ઓટલો નજીક ભેગા થાય છે. જૂના માણસ તેના કાર્ટ સાથે નીચે settles, huffing અને panting, પાણી તે શરૂ થાય છે એક ગ્લાસ નીચે gulping, “સવારથી પાણી એક ડ્રોપ મા હોય સમય હતો નથી, ગરમી માં 4 માઇલ ચાલવા હતી જમીન, માત્ર દેવી કાલિના જાણતા હશે દેવી, નહિં કે એક ઈંટ શંકર વેડિંગ થી હવેલી માં બદલાઈ ગયેલ છે ના આશીર્વાદ “, તેમણે તેની આંખો, ઉપર દેખાય છે અને એક ગીત mumbles અને બંધ થાય છે” ના magnificence છે, હું વેચાણ કર્યું હતું 3 ગાડા મારા બધા બહેનો અહીં બંગડીઓ સંપૂર્ણ, “તેમણે નેની તરીકે જુએ છે,” અધિકાર મા, તે 3 0r 4? “ત્યાર બાદ તેમણે તાજા કાચ bangles unwraps, હેતુપૂર્વકનો એક crinkling અવાજ કર્યા હતા. નરેને દા વ્યક્તિગત તેના હાથ લંબાવવામાં અને બંગડી તેના કદ પર પ્રયત્ન કરવા માટે નેની પૂછે છે. ત્યાર બાદ તેમણે પ્રથમ તેના બંગડી પર પ્રયાસ કરી સૌથી મોટા લેડી લાંબા સચવાય પરંપરા મહત્વ સમજાવે છે. ફ્લો તરત પૂરતી, તેઓ તેમના મોટા પડોશી પાસેથી તેમના શ્રેષ્ઠ ચૂંટેલી વાર્તાઓ બહાર પાડી શરૂ થાય છે. રોયલ અને નાના લગ્ન તેમણે તેમના રમૂજી શોધી કોઈપણ માટે સુંદર વર કે વધુની થી, વખત જ્યારે તેઓ ફાનસ અને બળદ ગાડા સાથે બારાત હતી, જલેબી તેમના ભત્રીજા ના રનનો રેકોર્ડ તોડ્યો ગણક તેમની વાર્તાઓ થી કરવામાં આવી છે એકવાર ભૂકંપ ખાધો 1993 કે મુખ્ય સાહેબ ‘ફોરેન રિટર્ન’ માંથી સાહસિક યુગલો કરતાં દૂર ચાલી હતી અને મધરાત ભૂત તેમણે જોયું પડોશી નગર ગોડમેન થી, લગ્ન નહોતા નગર નાશ, તે એક બિંદુ બનાવે છે બહાર ગુમ વગર તેમને આવરી જટિલ વિગતો છે. ડા નગર દરેક પથ્થર જાણે છે અને ખાતરી કરો કે તે unturned છોડી નથી આવેલ છે. વાતાવરણ કથાઓ ભરેલી છે. રમૂજી. ઉત્તેજક. ઉદાસી. આઘાતજનક. એક અંતર જુઓ, તમે સતત તેમના ચહેરા પર હાવભાવ બદલાતા રહે જાણ કરી શકો છો. Laughters. Sullen સામનો કરે છે. મોં ખુલ્લું. લાગણીઓ એક ખુલ્લું ક્ષેત્ર જૂના સ્ક્રીન પર રમી એક મેટિની શો જેમ અન્યથા શાંત અને નીરસ બપોરે સજીવ. તે 3 લાંબા કલાકો હવે કરવામાં આવી છે, સૂર્ય ધસી પહેલાં તેજસ્વી ઝગઝગતું છે; નાના છોકરીઓ અને સ્ત્રીઓ તેમના હાથમાં તેમના શ્રેષ્ઠ ફિટિંગ બંગડીઓ છે. તેમના વિચિત્ર આંખો હજુ પણ તેના કથાઓ સાથે સમય મુસાફરી, તેમના ચહેરા બંગડીઓ વિવિધ રંગો પ્રતિબિંબે સાથે beaming. લાલ. લીલા. પીળા. બ્લુ. અને ગોલ્ડન પણ; અથવા તે ચાંદીના છે? હા, કદાચ, તમે કહી શકે છે. નરેને દા ઝાંખુ ગુલાબી કાપડ માં leftover બંગડી shards આવરણમાં, “મને તૂટી મુદ્દાઓ માટે ચૂકવણી નથી, મા”, તેમણે અપ નહીં, “ફક્ત મને પગાર હું શું માટે, બધા સારા અને ખરાબ વર્થ દેવી માટે સમર્પિત છે છું “. બધા મહિલા લુકઅપ અને જૂના માણસ સાથે તેમની આંખો બંધ કરો, ગીત mumbling. નેની કેટલાક નોંધો પર તેને હાથ અને તેમણે ગણાય વગર તેના ખિસ્સામાંથી તેમને રાખે છે. તેમણે તેમના પગ સ્પર્શ, એક સોલો Backpacker જેમ કે “હું લગ્ન, મા પર જલેબી માટે આવશે” આભાર તેના દા જૂના આંકડો હવેલી લાંબા સમયથી જૂના દ્વાર બધી કથાઓ સાથે વહન બહાર તેનો માર્ગ બનાવે છે, ધીમે ધીમે લુપ્ત દૂર એક સિલુએટ છે. મહિલા હજુ પણ તેના શબ્દો માં ખોવાઈ જાય છે.

Quora પર UpvoteDownvoteRead

  
——————————————————————————————————————————————————tradiksyon sipò: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

Nouvo repons nan “Kouman vini gen kèk moun ki kapab vann anyen?”nouvo Repons

Kouman vini gen kèk moun ki kapab vann anyen?

Krunal M Harne

Krunal M Harne, Optimize & genyen.

1 View

Paske yo pa vann pwodwi; yo vann istwa.

Kite m ‘di w istwa a nan Naren Da. Vandè a braslè ki pi popilè nan vil nani m ‘lan. maryaj Endou nan tout ti bouk ti jouk dat swiv yon tradisyon kote tout medam yo nan kay la achte nouvo brasle pou seremoni diferan. Sa pa vle di yo pa gen magazen braslè anpenpan nan pwoksimite a fèmen, men se lokal te fè ak solidè renovasyon kabwa fin vye granmoun laj Naren Da nan pi pito sou egzajere marque boutik sa yo. De jou anvan maryaj la, epi li se ke lè nan jounen an lè tout moun ap fè ak chanjman okipe maten yo nan attribué kèk travay lap fè maryaj ki te swiv pa yon dòmi pwovoke manje midi. Nan tan kanpe bò pòtay lavil la an bwa nan Haveli la, kanpe 60 ane fin vye granmoun Naren Da ak yon Damru nan men jwe li byen fò ase yo fè siyal antre l ‘yo. Yon jenn ti kabrit mens nan pantalon mwatye l ‘jwe mab nan scampers yo pòtay andedan anonse antre nan Da ki pi dire. Tout medam yo nan kay la ranmase tou pre Porch ki anba la a pye bwa a gwo Banyan ak sèk Naren Da. Nonm lan fin vye granmoun rezoud desann ak kabwa l ‘yo, huffing ak esoufle, gulping desann yon vè dlo li kòmanse, “Pa t’ te gen tan gen yon gout sèl nan dlo depi maten an Ma, te gen nan mache 4 mil nan chalè solèy, sa yo se mayifisans a nan peyi a, se sèlman Atemis, Bondye fanm Kali pral konnen “, li te sanble leve, li Mumbles yon chant epi fini je l ‘,” Benediksyon nan Atemis, Bondye fanm lan, pa te yon brik sèl chanje nan Haveli la depi maryaj Shankar a, mwen te gen nan vann 3 bin plen ak brasle nan tout sè m ‘isit la, “li te sanble kòm nani,” Dwa Ma, li te 3 0r 4? “Apre sa, li unwraps brasle yo vè fre, fè eksprè fè yon son crinkling. Naren Da pèsonèlman mande nani pou yon ekstansyon pou men l ‘epi eseye sou gwosè li nan braslè. Apre sa, li eksplike siyifikasyon nan tradisyon an long konsève nan dam lan pi gran ap eseye sou braslè li an premye. Byento ase nan koule a, li kòmanse woule nan pi bon istwa chwazi l ‘soti nan katye gwo l’ yo. Soti nan maryaj yo wa ak ti li te te nan, ki soti nan mariage yo bèl yo groum komik yo kap, ki soti nan fwa yo lè yo te gen baraat ak antèn ak bin towo, ki soti nan istwa l ‘nan dosye kraze konte nan Jalebis neve l’ yon fwa manje a tranbleman tè a nan 1993 ki te detwi vil la, soti nan ‘retounen nan Etranje’ Chèf Saheb nan koup yo avantur pase pran kouri ak te marye, ki soti nan Godman a nan vil la vwazen fantom yo minwi li wè yo, li fè l ‘yon pwen yo kouvri yo san yo pa manke soti sou detay yo konplike. Da konnen chak wòch nan vil la epi fè asire w ke li se pa sa kite baryè. Atmosfè a se tout istwa. Komik. Eksitan. Tris. Chokan. Gade nan yon distans, ou ka remake toujou ap chanje ekspresyon yo bese tèt yo. Laughters. Mòksis ap fè fas. Bayman bouch. Emosyon enkouraje apremidi a otreman trankil ak mat tankou nan yon montre matinée jwe sou ekran an fin vye granmoun nan yon jaden louvri. Li te gen 3 èdtan long kounye a, solèy la se lumineux klere anvan l ap desann; ti fi yo ti ak fanm gen pi bon brasle Fitting yo nan men yo. je kirye yo toujou vwayaje tan ak istwa l ‘yo, bese tèt yo briyan ak refleksyon nan koulè diferan nan brasle yo. Wouj la. Green. Jòn. Blue. Ak Golden twò; oubyen èske se Silver? Wi, petèt, ou pa t ‘kapab di. Naren Da vlope fragman yo braslè rès nan yon moso twal ta vle chanje koulè woz, “pa peye m ‘pou yo menm ki kase, Ma”, li te vin moute, “Se sèlman peye m’ sa m ‘ye vo pou yo, tout bon ak move se dedye a Atemis, Bondye fanm nan “. Tout medam yo gade leve, li fèmen je yo ansanm ak sa a granmoun lan, mumbling chant la. Nani men l ‘sou kèk nòt, epi li kenbe yo nan pòch li a san yo pa konte. Li mèsi l ‘lè yo manyen pye l’, “Mwen ap vini pou Jalebis yo nan maryaj la, Ma” Tankou yon randoneur solo, figi fin vye granmoun Da nan fè wout li soti nan long kanpe bò pòtay lavil la fin vye granmoun nan Haveli a pote ansanm tout istwa yo, tou dousman manyak lwen nan yon silwèt. Medam yo sont toujou pèdi nan pawòl li yo.

UpvoteDownvoteRead sou Quora

  
——————————————————————————————————————————————————Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

New amsar “Ta yaya zo da wasu mutane suna iya sayar da wani abu?”New Amsa

Ta yaya zo da wasu mutane suna iya sayar da wani abu?

Krunal M Harne

Krunal M Harne, inganta & Win.

1 view

Domin ba su sayar da kayayyakin. suka sayar da labaru.

Bari in gaya muku labarin Naren Da. The rare bangle sayarwa a Nani ta gari. Hindu bukukuwan aure a cikin kananan garuruwa har rana ya bi al’adar inda dukan Ladies a gidan sayi sabbin bangles domin daban-daban bikin. Ba cewa ba su da zato bangle Stores a kusa da kusanci, amma Naren Da ta gida yi da kuma severally refurbished tsufa cart aka fĩfĩta kan ostentatious akayi Stores. Kwana biyu kafin bikin aure, kuma shi ne wanda lokacin da rana a lokacin da kowa da kowa yana aikata da m safe motsi na da majalisa ta zauna bikin aure chores bi a barci inducing abincin rana. A cikin dogon tsaye katako ƙofar Haveli, tsaye shekaru 60 da haihuwa Naren Da tare da Damru a hannun wasa da shi m isa ya sigina da shigarwa. A fata yaro a cikin rabin wando wasa marbles a ƙofar scampers cikin sanar da shigarwa daga cikin mafi awaited Da. All Ladies a gidan tara a kusa da Veranda kasa da babban Banyan itãciya, kuma da’irar Naren Da. The old mutum settles down da cart, huffing da panting, gulping saukar da wani gilashi na ruwa ya fara, “Shin, ba da lokaci zuwa da guda drop na ruwa tun da safe Ma, da tafiya 4 miles a tsananin zafi, wannan ne girmamãwa daga ƙasar, amma Goddess Kali za su sani “, sai ya dubi sama da mumbles a fadin kuma rufe idanunsa,” Albarka na Goddess, ba guda bulo ya canza a Haveli tun Shankar ta bikin aure, ina da sayar 3 kuraye cike da bangles ga dukan ta mata a nan, “ya dubi matsayin Nani,” Dama Ma ya yi, 3 0r 4? “sai ya unwraps sabo gilashi bangles, purposefully yin crinkling sauti. Naren Da kaina tambaya Nani mika hannunta da kuma kokarin ta girman bangle. Sai ya bayyana muhimmancin da dogon kiyaye al’adar Babbansu lady kokarin ta bangle farko. Ba da da ewa isa a kwarara, sai ya fara birgima fitar da mafi kyau tsince labaru daga manyan unguwa. Daga sarauta da kuma kananan bukukuwan aure ya ke yi to, daga kyau brides ga funny neman grooms, daga cikin sau lõkacin da suka yi baraat da fitilun da bijimin kuraye, daga lãbãran rikodin watse count na Jalebis dan dan’uwansa da zarar ya ci wa girgizar kasa a 1993 da ya hallaka garin, daga ‘harkokin wajen koma’ Chief Saheb zuwa yawon buxe ido ma’aurata fiye da gudu da kuma aure, daga Godman a makwabciyar garin da tsakar dare fatalwowi ya gani, ya sa shi a aya ya rufe su ba tare da bata fita a kan m details. Da ya san kowane dutse a garin da kuma ya sa tabbata cewa shi ba ya bar unturned. A yanayi mai cike da labaru. Funny. M. Sad. M. Duba daga nesa, za ka iya lura kullum canja maganganu a kan fuskõkinsu. Laughters. Baƙin ciki fuskantar ta ne. Gaping bakinsu. Motsin zuciyarmu ba da rai da in ba haka ba shiru da kuma maras ban sha’awa da yamma kamar a cikin wani matinee show wasa a kan tsohon allon a cikin wani bude filin. Tana da dogon 3 hours yanzu, da rãnã da aka glowing haske da nitsewa. kananan ‘yan mata da mata suna da mafi kyau cancantar bangles a hannuwansu. Su m idanu har yanzu tafiya lokaci tare da labarun, fuskõkinsu, mãsu haske ne da tunani da launi daban-daban na bangles. Red. Green. Yellow. Blue. Kuma Golden ma; ko da yake shi Azurfa? Haka ne, wataqila, bã ku iya gaya. Naren Da shigar da ragaggen bangle shards a iri na m zane, “Kada ku biya ni ga fashe su, Ma”, ya samun up, “Abin sani kawai, biya mini abin da nake daraja ga dukan mai kyau da kuma mummuna ne sadaukar da Goddess “. All Ladies duba sama da kuma rufe idanunsu tare da tsohon mutum, mumbling fadin. Nani da hannãye da shi a kan wasu bayanin kula, kuma ya rike su a aljihu ba tare da kirgawa. Ya godiya ta zuwa taba ta ƙafa, “Zan zo ga Jalebis a bikin aure, Ma” Kamar solo backpacker, Da ta haihuwa adadi da ke sa ta hanyar fita daga cikin dogon tsaye old ƙofar Haveli dauke tare da dukan labarun, sannu a hankali Fading tafiyarsa da silhouette. The Ladies har yanzu rasa a maganarsa.

UpvoteDownvoteRead a Quora

  
——————————————————————————————————————————————————Kākoʻo unuhi: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

New pane aku, “Pehea la e hele mai, ua hiki ke kuai aku i kekahi mea i kekahi poe kanaka?”New Pane

Pehea hele mai ua hiki ke kuai aku i kekahi mea i kekahi poe kanaka?

Krunal M Harne

Krunal M Harne, Optimize & lanakila.

1 nānaina

No ka mea, aole lakou i kuai huahana. lakou i kuai aku moʻolelo.

E ake au e hai aku ia oukou i ka moʻolelo o Naren Da. Ka mea kaulana bangle kuai i loko o koʻu Nani ke kulanakauhale. Hindu No `O ka liʻiliʻi kūlanakauhale a hiki i ka lā hahai i ka moolelo kahi o nā wāhine a pau i loko o ka hale kuai hou bangles no ka mea, okoaʻoihana. Aole e hiki ia lakou aʻole ‘oe i fancy bangle waihona waiwai ma ka pili pinepine, aka, Naren Da ka kūloko hana a pakahi hōʻano hou’ ia elemakule kaʻa, ua oʻa ia ma luna o ka ostentatious kuni waihona waiwai. ka ahaaina mare mai elua la mamua, a he mea ia manawa o ka la, i ka wa a pau, ua hanaia me ka lakou i’ō i kakahiaka ‘oni iki o ka haawiia mare chores ukali ia e ka hiamoe inducing aina awakea. Ma ka puka laau loihi e ku ana o ka Haveli, kū 60 makahiki Naren Da me ka Damru ma ka lima hookani ia ka leo nui lawa i ka peʻahi i kona komo. A menina keiki kao i loko o kona hapalua kuko pāʻani kinikini ma ka puka scampers loko o e hai aku i ka puka o ka nui kakali Da. A pau nā wāhine i loko o ka hale, houluulu kokoke i ka Veranda ma lalo o ka nui Banyan laau a me ka pōʻai Naren Da. Ke kanaka elemakule kikiʻo iho me kona kaa, huffing a panting, gulping iho i ka aniani o ka wai, ua hoʻomaka, “Aole anei he manawa e loaa i hookahi kulu o ka wai, mai ke kakahiaka Ma, ua pono e hele 4 mile ma ka wela, like me lakou nei i ka nani o ka aina, wale no Ilahi Kali, e ike “, e kiai mai, ae mumbles i ka mele, a me pani i kona mau maka,” na mea maikai o ka Ilahi, aole he hookahi pōhaku lepo i ka loli ma ka Haveli Shankar ka ahaaina mare mai, au i ke kuai 3 kaʻa piha i ka mea bangles i koʻu mau kaikuahine a pau maʻaneʻi, “ia nana e like me Nani,” Maikaʻi ma,ʻo ia 3 0r 4? “a laila, wehe i ka hou aniani bangles, purposefully ana i ka crinkling kani. Naren Da kino noi Nani e hohola aku i kona lima, ae ho’āʻo ma luna o kona nui o bangle. He alaila wehewehe i ka significance o ka loihi malamaia mooolelo o na keiki mua lede e ho’āʻo ana ma luna o kona bangle mua. Koke lawa i ke kahe, oia hoʻomaka ape aku la i kona mau mea maikai kaʻohiʻana i nā moʻolelo mai kona kaiāulu nui. Mai ka aliʻi, a me liilii mare oia Ka ia ia, mai ka nani wahine mare i ko lakou mau he kūoʻo nānā kahu lio, mai ka manawa i ka wa a lakou i baraat me ka ipukukui, a me bipi kaʻa, mai kona nā moʻolelo o ka mooolelo poha helu o Jalebis kona keiki koke aku ai i ke ōlaʻi, ma 1993 i luku i ke kulanakauhale, mai ka ^ na hoʻi ‘ke Aliʻi Saheb i ka adventurous Leomakana mamua holo aku a komo mare, mai ka Godman ma ke kokoke kulanakauhale, a hiki i ke aumoe Hemoleleʻo ia i ike ai, oiaʻo ia ia mea he wahi e uhi ia mau mea me ka nalowale aku ma ka pohihihi details. Da ike na pohaku iloko o ke kulanakauhale, a me ka hana i paa, i ka mea i koe unturned. ua piha i ka moʻolelo o ka lewa. Halloween. Hoʻopīhoihoi,. Kaumaha. Hoʻolele hauli. E nānā mai kahi mamao aku, e hiki ke hai mau hoololi ana, ka ‘aoʻao i lalo ke alo. Meaʻakaʻaka nui. Sullen maka. Hoʻokokoke mau waha. Emotions Animated ka ole malie a me ka hoopaa auina la e like me ia ma ka matinee hōʻike ka hookanikani ana i ka kahiko paku ma kekahi kula ma waho. He mea no ia i 3 hora loihi, ano, i ka lā, ua huali keleawe’ōlinolino i mua o palemo; i na kaikamahine liilii, a me nā wāhine i kā lākou ‘oi pono bangles iloko o ko lakou mau lima. Ko lakou hana mau maka nō hele manawa me kona mau moʻolelo, i ko lakou mau maka beaming me ka hōʻuluʻulu manaʻo o okoa’ōniʻoniʻo o ka bangles. ʻulaʻula. ʻōmaʻomaʻo. Melemele. Polū. A me Golden pū; a he mea kala? Ae, paha, a oukou i ike. Naren Da wahī mai ka leftover bangle shards ma ka lole i mae nonono, “Mai uku mai iaʻu no ka hakina poe, Ma”, oia loaʻa mai, “wale uku mai oe iaʻu i ka mea au kumukuai no ka mea, na maikai a me ka hewa, ua hoolaa i ka Ilahi “. A pau nā wāhine nana ae, ae pani i ko lakou mau maka, a me ke kanaka kahiko, mumbling ke oli. Nani mau lima iā ia ma luna o memo kekahi, aʻo ia e mālama ia mau mea i loko o kona eke me ka helu. He mahalo ia ma no kona mau wawae, “e hele mai no ka Jalebis ma ka mare, Ma” Like me ka ‘Akelanika backpacker, Da ke kahiko huahelu i kona aoao mai loko mai o ka puka kahiko loa e ku o ka Haveli lawe ma nā moʻolelo a pau, mälie mae wale o aku i ka silhouette. Nā wāhine ua noho nalowale iloko o kana mau olelo.

UpvoteDownvoteRead ma Quora

  
——————————————————————————————————————————————————תרגום תמיכה: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

תשובה חדשה “איך אנשים מסוימים מסוגלים למכור משהו?”תשובה חדשה

איך מגיעים כמה אנשים מסוגלים למכור כל דבר?

Krunal M Harne

Krunal M Harne, מטב & Win.

נוף 1

כי הם לא מוכרים מוצרים; הם מוכרים סיפורים.

תן לי לספר לך את הסיפור של Naren Da. מוכר הצמיד הפופולרי ביותר בעיר של נאני שלי. חתונות ההינדית בעיירות קטנות עד כה פעלו מסורת שבו כל הנשים בבית לקנות צמידים חדשים לטקסים שונים. לא כי אין להם חנויות צמיד מפוארות בקרבת מקומו, אבל עשה המקומית Naren Da ולחוד עגלת זקנה שופץ עדיפה על פני החנויות ממותגות הראוותניות. ימים לפני החתונה, וזה כי שעה משעות היום כשכולם נעשה עם משמרת הבוקר העמוסה שלהם מטלות חתונה מוקצבות ואחריו ארוחת צהרי התרמה לישון. בשער עומד עץ ארוך של הבלי, עומד 60 שנים Naren Da עם Damru ביד משחק זה בקול רם מספיק כדי לאותת כניסתו. ילד רזה במכנסיים והחצי שלו במשחק גולה על שנמלט השער בתוך להודיע על כניסת Da המיוחל ביותר. כל הנשים בבית להתאסף ליד מרנדה מתחת לעץ מעגל Banyan הגדול Naren Da. הזקן מתיישב עם העגלה שלו, מתנשם ומתנשף, מלגמוע כוס מים הוא מתחיל, “לא היה לי זמן להיות טיפה אחת של מים מאז הבוקר מא, נאלצו ללכת 4 קילומטרים בחום הלוהט, כזה הוא הפאר של הארץ, רק האלה קאלי ידע “, הוא מרים את ראשו ממלמל מזמור ועוצם את עיניו,” ברכות של האלה, לא לבן אחת השתנתה Haveli מאז החתונה של שנקר, נאלצתי למכור 3 עגלות המלאות בצמידים לכל האחיות שלי כאן, “הוא נראה כמו נאני,” Right מא, היה זה 3 0r 4? “אחר כך הוא מוציא את צמידי זכוכית הטריים, מה שהופך מרשרש בכוונה. Naren Da אישי שואל נאני להאריך את ידה ולנסות במידותיה של צמיד. לאחר מכן הוא מסביר את המשמעות של המסורת נשמרה הארוך של גברת הבכור מנסה על החישוקים שלה ראשונה. עד מהרה בזרימה, הוא מתחיל מתגלגל החוצה הסיפורים שנבחרו כמיטב יכולתו מהשכונה הגדולה שלו. מתוך חתונות מלכותיות קטן הוא היה להתרחש, מן הכלות יפות לחתנים המצחיק שלהם, למרות התקופות בהן לא היה להם Baraat עם פנסים עגלות רתומות לשוורים, מסיפורים שלו לשבור שיא במניין Jalebis אחיינו פעם אכלו רעידת האדמה 1993 כי הרסו את העיר, מן ‘בתמורת חוץ’ הראשי Saheb לזוגות ההרפתקנים יותר בורחים והתחתנו, מן Godman בעיר הסמוכה אל רוחות החצות שראה, הוא עושה את זה נקודה כדי לכסות אותם ללא פסיחה על הפרטים המורכבים. Da מכיר כל אבן בעיר ומוודא שזה לא נשאר בלתי הפוך. האווירה מלאה בסיפורים. מצחיק. מְרַגֵשׁ. עָצוּב. מְזַעזֵעַ. תראו ממרחק, ניתן להבחין שינוי ביטויי זמן על פניהם. Laughters. קודר פרצופים. פיות פעורים. רגשות הנפש אחר הצהריים שקט ומשעמם אחרת כמו להצגה יומית משחק על המסך הישן בשדה פתוח. זה כבר 3 שעות ארוכות עכשיו, השמש זוהרת מאוד לפני השוקע; הבנות ונשים הקטנות יש הצמידים המתאימים ביותר בידיהם. העיניים הסקרניות שלהם עדיין זמן נסיעה עם סיפוריו, פניהם קורנות עם השתקפויות בצבעים שונים של צמידים. אָדוֹם. ירוק. צהוב. כָּחוֹל. וגולדן מדי; או שזה כסף? כן, אולי, אתה לא יכול להגיד. Naren Da עוטף את שברי צמיד שאריות בד ורוד דהוי, “אל תשים אותי על הלוחות השבורים, מא”, הוא קם, “רק לשלם לי מה אני שווה עבור כל טוב והרע מוקדש האלה “. כל הנשים נראות עד ועוצמים את עיניהם יחד עם הזקן, ממלמל את מזמור. נאני מושיט לו על כמה הערות, והוא שומר אותם בכיסו בלי לספור. הוא מודה לה על ידי נגיעת רגליה, “אני אבוא עבור Jalebis בחתונה, מא” כמו תרמילאי סולו, הדמות הישנה של דה עושה את דרכו מחוץ לשער הישן הארוך של הבלי נושאת לאורך כל הסיפורים, לאט דוהה משם צללית. הגברות עדיין הולכים לאיבוד דבריו.

UpvoteDownvoteRead ב- Quora

  
——————————————————————————————————————————————————समर्थन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

पर नए सवाल का जवाब “कैसे आ कुछ लोगों को कुछ भी बेचने में सक्षम हैं?”नया जवाब

कैसे आए कुछ लोगों को कुछ भी बेचने में सक्षम हैं?

Krunal एम Harne

Krunal एम Harne, अनुकूलन और जीत।

1 देखें

क्योंकि वे उत्पादों को बेचने के लिए नहीं है; वे कहानियों बेचते हैं।

मुझे आप नरेन दा की कहानी बताओ। मेरी नानी के शहर में सबसे लोकप्रिय चूड़ी विक्रेता। आज तक छोटे शहरों में हिंदू शादियों एक परंपरा है, जहां घर में सभी महिलाओं के विभिन्न समारोहों के लिए नए चूड़ियां खरीदने के पालन करें। ऐसा नहीं है कि वे करीब निकटता में फैंसी चूड़ी की दुकानों की जरूरत नहीं है, लेकिन नरेन दा के स्थानीय बना दिया है और अलग-अलग refurbished बुढ़ापा गाड़ी दिखावटी ब्रांडेड दुकानों पर पसंद है। दो दिन शादी से पहले, और यह दिन के उस समय जब हर कोई एक सोने उत्प्रेरण दोपहर के भोजन के द्वारा पीछा आवंटित शादी के काम के अपने व्यस्त सुबह की पाली के साथ किया जाता है। हवेली के लंबे समय से चली आ रही लकड़ी के गेट पर, यह अपने प्रवेश के संकेत करने के लिए ज़ोर से पर्याप्त खेलने के हाथ में एक Damru के साथ 60 वर्ष नरेन दा खड़ा है। गेट के अंदर scampers पर पत्थर खेल रहे हैं उसका आधा पैंट में एक पतली बच्चे सबसे बहुप्रतीक्षित दा के प्रवेश की घोषणा की। घर में सभी महिलाओं को बड़ा बरगद के पेड़ और सर्कल नरेन दा नीचे बरामदा के पास इकट्ठा होते हैं। बूढ़े आदमी ने अपनी गाड़ी के साथ बैठ जाती हैं, huffing और पुताई, पानी वह शुरू होता है का एक गिलास नीचे gulping, “सुबह के बाद से पानी की एक बूंद भी मा है करने के लिए समय नहीं था, भीषण गर्मी में 4 मील चलना था ऐसी भूमि, केवल देवी काली को पता चल जाएगा देवी, नहीं एक भी ईंट शंकर की शादी के बाद हवेली में बदल गया है का आशीर्वाद “, वह उसकी आंखों, ऊपर लग रहा है और एक मंत्र फुसफुसाता है और बंद कर देता है” की भव्यता है, मैं बेचना पड़ा 3 गाड़ियां सब मेरी बहनों के लिए यहाँ चूड़ियों से भरा है, “वह नानी के रूप में लग रहा है,” ठीक है माँ, यह 3 0r 4? “वह तो ताजा कांच की चूड़ियां unwraps, उद्देश्यपूर्ण एक crinkling ध्वनि बनाने थी। नरेन दा व्यक्तिगत रूप से उसके हाथ का विस्तार करने और चूड़ी के उसके आकार पर कोशिश करने के लिए नानी पूछता है। वह तो पहले उसकी चूड़ी पर कोशिश कर रहा ज्येष्ठ महिला की लंबी परंपरा को संरक्षित के महत्व को बताते हैं। प्रवाह में जल्द ही, वह अपने बड़े पड़ोस से उसका सबसे अच्छा उठाया कहानियों बाहर रोलिंग शुरू होता है। शाही शादियों और छोटे वह करने के लिए, उनके अजीब लग दूल्हे के लिए सुंदर दुल्हन से, समय से, जब वे लालटेन और बैलगाड़ियों के साथ बारात थी, जलेबी अपने भतीजे के रिकॉर्ड को तोड़ने के गिनती के बारे में उनकी कहानियों से हो गया है से एक बार में भूकंप के खाया 1993 मुख्यमंत्री साहेब ‘विदेश वापसी’ से साहसी जोड़ों से दूर भाग गया और आधी रात भूत उन्होंने देखा करने के लिए पड़ोसी शहर में Godman से शादी कर ली करने के लिए शहर को नष्ट कर दिया, वह इसे एक मुद्दा बना देता है बाहर लापता के बिना उन्हें कवर करने के लिए जटिल विवरण पर। दा शहर में हर पत्थर को जानता है और यकीन है कि यह बेसुरा नहीं छोड़ा है बनाता है। माहौल कहानियों से भरा है। मजेदार। उत्तेजित करनेवाला। उदास। चौंका देने वाला। एक दूरी से देखो, तो आप लगातार उनके चेहरे पर भाव बदलते नोटिस कर सकते हैं। Laughters। उदास चेहरे। मुंह दूरी। भावनाओं को एक खुले मैदान में पुराने स्क्रीन पर खेल रहे एक मैटिनी शो में की तरह अन्यथा शांत और सुस्त दोपहर चेतन। यह 3 लंबे समय तक के लिए किया गया है, सूरज डूबने से पहले उज्ज्वल चमक रहा है; छोटी लड़कियों और महिलाओं को अपने हाथों में उनके सबसे अच्छी फिटिंग चूड़ियों की है। उनके जिज्ञासु आँखें अभी भी उनकी कहानियों के साथ समय यात्रा, उनके चेहरे चूड़ियों के अलग अलग रंग के प्रतिबिंब के साथ मुस्कुराते। लाल। हरा। पीला। नीला। और गोल्डन भी; या यह चांदी है? हाँ, हो सकता है, आपको नहीं बता सकता। नरेन दा एक फीका गुलाबी कपड़े में बचे हुए चूड़ी के टुकड़े लपेटता है, “मेरे टूटे हुए लोगों के लिए भुगतान नहीं करते हैं, मा”, वह हो जाता है, “केवल मुझे भुगतान क्या मैं के लिए, सभी अच्छे और बुरे लायक देवी को समर्पित रहा है “। सभी महिलाओं को देखने और बूढ़े आदमी के साथ-साथ उनकी आँखें बंद करो, मंत्र बड़बड़ा। नानी कुछ नोट्स पर उसे हाथ, और वह गिनती के बिना उसकी जेब में उन्हें रहता है। वह उसके पैरों को छू, एक एकल Backpacker की तरह “मैं शादी, एमए में जलेबी के लिए आ जाएगा” द्वारा धन्यवाद उसकी दा के पुराने आंकड़ा हवेली के लंबे समय से चली आ रही पुरानी गेट सभी कहानियों के साथ ले जाने की अपनी तरह से बनाता है, धीरे-धीरे लुप्त होती दूर एक सिल्हूट में। महिलाओं को अभी भी उनके शब्दों में खो रहे हैं।

Quora पर UpvoteDownvoteRead

  
——————————————————————————————————————————————————Kev them nyiaj yug translation: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

Tshiab lo lus teb rau “Yuav ua li cas tuaj ib co neeg muaj peev xwm ua muag dab tsi?”Tshiab Teb

Yuav ua li cas tuaj ib co neeg muaj peev xwm ua muag dab tsi?

Krunal M Harne

Krunal M Harne, Optimize & Win.

1 saib

Vim hais tias lawv tsis muag cov khoom; lawv muag dab neeg.

Cia kuv qhia rau koj zaj dab neeg ntawm Naren Da. Cov feem nrov bangle muag khoom nyob rau hauv kuv Nani lub zos. Hindu kab tshoob kev kos nyob rau hauv me me zos txog hnub raws li ib tug kev lig kev cai nyob qhov twg tag nrho cov poj niam nyob rau hauv lub tsev yuav tshiab bangles rau txawv ceremonies. Tsis tau hais tias lawv tsis muaj txoj kev zoo nkauj bangle khw muag khoom noj nyob rau hauv lub nyob ze sib thooj, tab sis Naren Da lub zos ua thiab severally refurbished laus lub tawb nqa khoom yog najnpawb dua cov ostentatious branded khw muag khoom noj. Ob hnub ua ntej lub tshoob, thiab yog tias sij hawm ntawm lub hnub thaum sawv daws yog ua li cas nrog lawv tibneeg hu tauj coob thaum sawv ntxov ua haujlwm ntawm allotted kab tshoob nyias muaj nyias haujlwm ua raws li los ntawm ib tug pw tsaug zog inducing noj su. Thaum lub ntev sawv ntoo rooj vag ntawm lub Haveli, sawv 60 xyoo Naren Da nrog ib tug Damru nyob rau hauv tes ua si nws nrov txaus rau lub teeb liab nws nkag teb chaws. Ib tug yuag kas nyob rau hauv nws ib nrab ris ua si marbles ntawm lub qhov rooj scampers hauv ncha moo lub nkag teb chaws ntawm cov feem ntau awaited Da. Tag nrho cov poj niam nyob rau hauv lub tsev sib sau ua ke nyob ze ntawm lub veranda hauv qab no rau hauv lub loj Banyan tsob ntoo thiab vajvoog Naren Da. Cov txiv neej laus laus settles nrog nws laub, huffing thiab nkawv, gulping cia ib tug iav ntawm dej nws pib, “Tsis muaj sij hawm los muaj ib zaug xwb nco dej txij li thaum sawv ntxov Ma, yuav tsum tau taug kev 4 miles nyob rau hauv lub scorching thaum tshav kub kub, xws li yog cov magnificence ntawm lub teb chaws, tsuas yog vajtswv poj niam Kali yuav paub “, nws zoo li thiab mumbles ib tug chant thiab muab kaw nws lub qhov muag,” Koob Hmoov ntawm tus vajtswv poj niam, tsis muaj ib cib tau hloov nyob rau hauv lub Haveli txij li thaum Shankar tus kab tshoob, kuv yuav tsum tau muag 3 laub tag nrho ntawm bangles rau tag nrho kuv cov muam no, “nws zoo li Nani,” Txoj cai Ma, yog nws 3 0r 4? “nws ces unwraps lub tshiab iav bangles, tej hom phiaj ua ib tug crinkling suab. Naren Da tus kheej nug Nani mus cuag nws txhais tes thiab ua rau nws luaj li cas ntawm bangle. Nws ces piav qhov tseem ceeb ntawm qhov ntev fwm kev lig kev cai ntawm lub eldest poj niam ua rau nws bangle thawj. Tshuav tsis ntev txaus nyob rau hauv lub khiav, nws pib dov tawm nws zoo tshaj plaws khaws cov dab neeg los ntawm nws lub loj zej zog. Los ntawm cov muaj koob muaj npe thiab me me kab tshoob kev kos nws tau mus, los ntawm qhov zoo nkauj brides mus rau lawv funny nrhiav nraug vauv, los ntawm lub sij hawm thaum lawv muaj baraat nrog teeb moos soos thiab bullock carts, los ntawm nws cov dab neeg ntawm cov ntaub ntawv rhuav count ntawm Jalebis nws lawm tub ib zaug noj rau ntawm qhov av qeeg nyob rau hauv 1993 uas puas lawm lub nroog, los ntawm lub ‘txawv Teb Chaws rov qab’ Chief Saheb mus rau lub adventurous khub niam txiv dua khiav thiab tau sib yuav, los ntawm lub Godman nyob rau hauv lub zos nyob sib ze lub zos mus rau lub ib tag hmo ghosts nws pom, nws yuav ua rau nws ib tug taw tes los npog lawv tsis nco tawm nyob rau intricate paub meej. Da paub txhua txhua pob zeb nyob rau hauv lub nroog thiab ua kom paub tseeb tias nws tsis yog sab laug unturned. Cov huab cua yog tag nrho ntawm cov dab neeg. Funny. Exciting. Tu siab. Shocking. Saib ntawm ib tug deb, koj yuav pom lossi hloov kab zauv rau ntawm lawv ib sab. Laughters. Sullen ntsej muag. Gaping qhov ncauj. Cwj pwm txawv animate lub tsis nyob ntsiag to thiab npub tav su zoo li nyob rau hauv ib tug matinee qhia ua si rau cov laus screen nyob rau hauv ib qho qhib field. Nws tau 3 sij hawm ntev tam sim no, lub hnub yog glowing kaj ua ntej sinking; lub me me hluas nkauj thiab cov poj niam muaj lawv zoo tshaj plaws haum bangles nyob rau hauv lawv txhais tes. Lawv mas ob lub qhov muag tseem mus txawv tebchaws lub sij hawm nrog nws cov dab neeg, lawv ib sab beaming nrog reflections ntawm cov xim txawv ntawm cov bangles. Liab. Ntsuab. Daj. Blue. Thiab Golden dhau lawm; los yog nws nyiaj? Yog, tej zaum, koj yuav tsis qhia. Naren Da wraps lub leftover bangle shards nyob rau hauv ib tug faded liab daim ntaub, “Tsis txhob them kuv rau cov tawg sawv daws yuav, Ma”, nws cia li sawv tsees, “Tsuas yog them kuv dab tsi kuv muaj nqis rau, tag nrho cov zoo thiab phem yog nplooj siab mus rau tus vajtswv poj niam “. Tag nrho cov poj niam saib thiab kaw lawv lub qhov muag nrog rau tus txiv neej laus, mumbling lub chant. Nani tes nws tshaj ib co sau ntawv, thiab nws yuav ua rau lawv nyob rau hauv nws lub hnab tshos tsis muaj suav. Nws tsaug nws los ntawm kov tau nws ob txhais taw, “Kuv yuav tuaj rau lub Jalebis rau ntawm lub tshoob, Ma” Zoo li ib tug solo backpacker, Da tus qub daim duab ua rau nws txoj kev tawm ntawm qhov ntev sawv qub rooj vag ntawm lub Haveli nqa nrog tag nrho cov dab neeg, maj mam fading tseg nyob rau hauv ib tug silhouette. Cov poj niam tseem poob nyob rau hauv nws cov lus.

UpvoteDownvoteRead rau Quora

  
——————————————————————————————————————————————————Support fordítás: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

Új válasz “Hogy lehet, hogy vannak emberek, akik képesek eladni valamit?”új válasz

Hogy lehet, hogy vannak emberek, akik képesek eladni bármit?

Krunal M Harne

Krunal M Harne, optimalizálása és nyerjen.

1 nézet

Mert nem eladni termékeket; árulnak történeteket.

Hadd mondjam el a történetet a Naren Da. A legnépszerűbb karperec eladó az én Nani városban. Hindu esküvők kisvárosokban ig dátumot követni egy olyan hagyomány, a hölgyek a házban vesz új karkötők különböző ünnepségeken. Nem, hogy nem kell díszes karperec üzletek közvetlen közelében, de Naren Da helyi készült és egyetemlegesen felújított öregségi helyezése kedvelik, mint a hivalkodó márkás üzletek. Két nappal az esküvő előtt, és ez az a napszak, amikor mindenki végzett az elfoglalt reggeli műszakban a kijelölt esküvő házimunkát, majd egy alvást ebéd. A régóta fakapun a Haveli, áll 60 éves Naren Da egy Damru a kezében játszik, hogy elég hangosan, hogy jelezze a bejegyzést. Egy sovány gyerek az ő félig nadrág játszani golyók a kapunál scampers belül bejelenteni a bejegyzés leginkább várt Da. Minden a hölgyek a házban összegyűjtse közelében Veranda alatt nagy Banyan fa és kör Naren Da. Az öreg telepszik le a kocsit, fújtatva és lihegve, kapkodva le egy pohár vizet, így kezdődik: “Még nem volt ideje, hogy egy csepp víz reggel óta Ma kellett járni 4 mérföld a perzselő hőség, ilyen a nagyszerűségét a földön, csak istennő Kali fogja tudni “, hogy néz ki, és motyogja egy ének, és lehunyja a szemét,” Áldás az Istennő, nem egy tégla változott a Haveli óta Shankar esküvőjére kellett eladni 3 szekerek tele karkötők minden nővéreim itt “úgy néz ki, mint Nani,” Right Ma, volt 3 0r 4? “majd kicsomagolja a friss üveg karperecek, céltudatosan, hogy egy fodor hangot. Naren Da személyesen kéri Nani kiterjeszteni a kezét, és próbálja őt mérete karperec. Ezután ismerteti a jelentősége a hosszú megőrzött hagyomány a legidősebb hölgynek az karperec először. Hamarosan az áramlás, elkezd elterjedni a legjobb válogatott történetek a nagy környéken. A királyi és kisebb esküvők volt már, a gyönyörű menyasszony a saját vicces lovászok időkből, amikor már baraat lámpásokkal és tulok szekerek, az ő történeteit rekord száma Jalebis unokaöccsének egyszer evett a földrengés 1993, amely elpusztította a várost, a “Foreign visszatérés” Chief Saheb a kalandos párok, mint megszökött és férjhez ment, a Istenember a szomszédos város, hogy az éjféli kísértetek látta, ő teszi, hogy egy pontot, hogy fedezze őket anélkül, hogy kimaradnak a bonyolult részleteket. Da ismeri minden kő a város és gondoskodik arról, hogy ne maradjon forgatott. A légkör tele van történetekkel. Vicces. Izgalmas. Szomorú. Megdöbbentő. Nézd messziről észre lehet venni a folyamatosan változó kifejezést az arcukon. Laughters. Komor arcok. Tátott szájjal. Érzelmek animálni az egyébként csendes és unalmas délután, mint egy matiné mutat játszik a régi képernyőn egy nyílt területen. Már 3 hosszú órák óta, a nap izzó fényes mielőtt elsüllyedt; A kis lányok és nők esetében az legjobban illeszkedő karperecek a kezükben. Ezek kíváncsi szemek még az utazási időt az ő történeteit, arcuk ragyogott gondolatok különböző színek a karperecek. Piros. Zöld. Sárga. Kék. És Arany is; vagy ez Silver? Igen, talán, nem tudta megmondani. Naren Da pakolások a maradék karperec szilánkok egy halvány rózsaszín ruhát, “Ne fizess nekem a törött is, Ma”, felkel, “Csak azért fizet hogy mi vagyok, ér, minden jó és rossz elkötelezett az Istennő “. Minden a hölgyek felnéznek és becsukja a szemét, együtt az öreg, motyogott az ének. Nani átadja őt néhány megjegyzést, és tartja őket a zsebében hagyva. Megköszöni neki megérintve a lábát, “eljövök a Jalebis az esküvőn, Ma a” Like a solo hátizsákos, Da régi alakja teszi az utat ki a régóta régi kapuja Haveli hordozó mentén minden történetet, lassan halványuló el egy alakot. A hölgyek még mindig elvesznek az ő szavai.

UpvoteDownvoteRead a Quora

  
——————————————————————————————————————————————————Stuðningur þýðing: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

Nýtt svar við “Hvernig koma sumir eru færir um að selja neitt?”ný svar

Hvernig koma sumir eru færir um að selja eitthvað?

Krunal M Harne

Krunal M Harne, Bjartsýni & Win.

1 view

Vegna þess að þeir selja ekki vörur; þeir selja sögur.

Leyfðu mér að segja þér sögu af Naren Da. Vinsælasta Bangle seljanda í bænum Nani míns. Hindu brúðkaup í litlum bæjum til dagsetning fylgja hefð þar sem allar dömur í húsinu kaupa ný Bangles fyrir mismunandi athöfnum. Ekki það að þeir hafa ekki ímynda Bangle verslanir í nálægð, en Naren Da er staðbundin gert og óskipta endurnýjuð elli Karfan er valinn yfir oflátungslegur vörumerki verslunum. Tveimur dögum fyrir brúðkaup, og það er þessi tími dags þegar allir er gert með tali morgun sinni vakt úthlutað brúðkaup húsverk fylgt eftir með svefn framkalla hádeginu. Á árabil tré hliði Haveli, stendur 60 ára Naren Da með Damru í hendi spila það nógu hátt til að gefa merki færslu hans. A horaður krakki í hálfa buxunum að spila marmari við hliðið scampers inni til að tilkynna innkomu mest bíða Da. Allar konurnar í húsinu safna nálægt Veranda neðan stóru Banyan tré og hring Naren Da. Gamli maðurinn sest niður með körfu hans, lóð bundin panting, þambandi niður glas af vatni sem hann byrjar, “Hef ekki haft tíma til að hafa einn dropa af vatni síðan á morgun Ma, þurfti að ganga 4 kílómetra í steikjandi hitanum, svo er mikilfenglegt landinu, aðeins Goddess Kali vilja vita “, lítur hann upp og mumbles kyrja og lokar augunum,” blessanir Goddess, ekki einu múrsteinn hefur breyst í Haveli síðan brúðkaup Shankar er, ég þurfti að selja 3 kerra full af bangles til allra systrum mínum hér, “sagði hann lítur út eins og Nani,” Right Ma var það 3 0r 4? “hann unwraps þá ferskt gler bangles, markvisst gera crinkling hljóð. Naren Da persónulega biður Nani til að lengja hönd hennar og reyna á stærð hennar Bangle. Hann útskýrir þá mikilvægi lengi varðveitt hefð elsti konan mátar Bangle hennar fyrst. Bráðum nóg í flæði, byrjar hann að rúlla út bestu valinn sínum sögur frá stórum hverfinu hans. Frá konunglega og minni brúðkaup hann hefur verið að, frá fallegum brúðarmær til fyndin útlit þeirra brúðgumans, frá tímum þegar þeir höfðu Baraat með ljósker og Bullock kerra, af sögum hans met telja Jalebis frænda síns þegar át jarðskjálfta í 1993 sem eyðilagt bæinn, frá ‘Foreign aftur “Chief Saheb að ævintýralegt pör en hljóp í burtu og giftist frá Godman á nálægum bæ til miðnætti drauga hann sá, sem gerir hann það benda til að ná þeim án þess að missa út á flókinn smáatriði. Da veit hvert stein í bænum og gerir úr skugga um að það er ekki vinstri unturned. Andrúmsloftið er fullt af sögum. Fyndið. Spennandi. Sorglegt. Átakanlegum. Útlit úr fjarlægð, getur þú taka stöðugt að breytast tjáning á andlit þeirra. Laughters. Styggur andlit. Gapandi munni. Tilfinningar hreyfa annars rólegum og daufa síðdegis eins og í Matinee sýningu spila á gamla skjánum í opnu sviði. Það hefur verið 3 langan tíma núna, sólin er glóandi björt fyrir að sökkva; litlu stúlkur og konur hafa bestu mátun Bangles þeirra í höndum þeirra. forvitinn augu þeirra enn á ferð tíma með sögum sínum, andlit þeirra beaming með hugleiðingar í mismunandi litum af Bangles. Red. Green. Yellow. Blue. Og Golden líka; eða er það Silver? Já, kannski, þú getur ekki sagt. Naren Da hula leif Bangle Pottbrot í dofna bleikum klút, “Ekki borga mér fyrir brotinn sjálfur, Ma”, fær hann upp, “Only borga mér það sem ég virði fyrir, allt gott og slæmt er tileinkað Goddess “. Öll ladies líta upp og loka augunum ásamt gamla manninn, mumbling á kyrja. Nani hendur honum yfir sumum skýringum, og hann heldur þeim í vasann án þess að telja. Hann takk hana með því að snerta fætur hennar, “ég mun koma fyrir Jalebis í brúðkaup, Ma” Like sóló backpacker, gamla mynd Da gerir leið sína út af árabil gamla hliðið á Haveli vopnaður meðfram öllum sögunum, hægt fading burt í skuggamynd. Ladies eru enn tapað í orðum hans.

UpvoteDownvoteRead á Quora

  
——————————————————————————————————————————————————Nkwado translation: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

New azịza “Olee abịa ụfọdụ ndị na-enwe ike na-ere ihe ọ bụla?”New Azịza

Olee otú abịa ụfọdụ ndị na-enwe ike na-ere ihe ọ bụla?

Krunal M Harne

Krunal M Harne, ebuli & Win.

1 echiche

N’ihi na ha adịghị ere ngwaahịa; ha na-ere akụkọ.

Ka m kọọrọ gị akụkọ nke Naren Da. The kasị ewu ewu na bangle-ere ákwà na m Nani obodo. Hindu agbamakwụkwọ n’obere obodo ruo ụbọchị eso a omenala ebe niile ladies ke ufọk ịzụta ọhụrụ bangles maka dị iche iche ememe. Ọ bụghị na ha enweghị fancy bangle-echekwa na nso idi nso, ma Naren Da obodo mere na severally refurbished agadi cart-họọrọ n’elu ostentatious ewere echekwa. Ụbọchị abụọ tupu agbamakwụkwọ, na ọ bụ oge ahụ nke ụbọchị mgbe onye ọ bụla na-eme na ha n’ụtụtụ nnofega nke kenyere agbamakwụkwọ ọrụ ụlọ na-esochi ya bụ ụra inducing nri ehihie. Na ogologo guzo osisi n’ọnụ ụzọ ámá nke Haveli, guzo 60 afọ Naren Da na a Damru na aka-akpọ ya oké ezu na-egosi ya ntinye. A taa ahụ ewu n’ime ya ọkara ogologo ọkpa-akpọ marbles n’ọnụ ụzọ ámá scampers n’ime iji gwa ya na ntinye n’ime ihe ndị kasị na-echere Da. All ndị ladies ke ufọk-akpọkọta nso ekwusa n’okpuru nnukwu Banyan osisi na gburugburu Naren Da. Agadi nwoke settles ala na ya cart, huffing na ọsọ, gulping ala otu iko mmiri ọ ga-amalite, “Ọ bụghị oge na-nwere otu ntapụ mmiri ebe ọ bụ ụtụtụ Ma, aghaghị ije ije 4 kilomita na oké okpomọkụ, dị otú ahụ bụ ebube nke ala, naanị chi Kali ga-amarakwa “, ọ anya elu na mumbles a chant na-emechi ya anya,” Ngọzi nke chi, ọ dịghị otu brick agbanweela na Haveli ebe ọ bụ na Shankar agbamakwụkwọ, m nwere na-ere 3 adọkpụ jupụtara bangles niile ụmụnne m ndị nwanyị n’ebe a, “ọ anya dị ka ma Nani,” Right Ma, ọ bụ 3 0r 4? “mgbe ahụ unwraps ndị ọhụrụ iko bangles, purposefully eme a crinkling ụda. Naren Da onwe jụrụ Nani ịgbatị ya n’aka-ya ma na-agbalị na ya size nke bangle. O na-akọwa ihe nke ogologo chekwara omenala nke kasị okenye nwaanyị na-agbalị on ya bangle mbụ. N’oge na-adịghị ezu ke eruba, ọ na-amalite inyefe ya kacha mma ẹmende akụkọ si ya nnukwu obi. Si eze na obere agbamakwụkwọ ọ meela ka, si mara mma brides ha na-akpa ọchị na-achọ Grooms, si ugboro mgbe ha nwere baraat na lanterns na oke-ehi-adọkpụ, si ya akụkọ nke ndekọ na-agbasa ọnụ nke Jalebis nwa nwanne ya ozugbo rie ka ala ọma jijiji 1993 na bibie obodo, si ‘Foreign nloghachi’ Chief Saheb na adventurous di na nwunye karịa gbaa ọsọ ma lụọ nwanyị, si Godman na ha gbara agbata obi obodo na n’etiti abalị ghosts ọ hụrụ, o mere ka ọ bụrụ kpuchie ha na-enweghị efu si na mgbagwoju anya nkọwa. Da maara ihe nile nkume dị n’obodo ahụ nakwa na-ahụ na ọ na-adịghị ekpe unturned. The ikuku jupụtara akụkọ. Funny. -Akpali akpali. Mwute. -Awụ akpata oyi. Lee site n’ebe dị anya, i nwere ike na-achọpụta na agbanwe agbanwe okwu iru-ha n’ala. Laughters. Nọrọ ná chere ihu. Gaping n’ọnụ. Mmetụta uche izubandu na uzọ ọzọ jụụ na dull ehihie dị ka na a matinee show egwu na ochie ihuenyo na n’ubi. Ọ nọwo 3 ogologo awa ugbu a, anyanwụ na-achasi egbuke egbuke tupu emikpu; obere ụmụ agbọghọ na ndị inyom nwere ike ha kwesịrị ekwesị bangles n’aka ha. Ha ọchịchọ ịmata anya ka ejegharị ejegharị oge na ya akụkọ, ihu ha na-enwu gbaa na reflections nke agba di iche iche nke bangles. Red. Green. Yellow. Blue. Na Golden kwa; ma ọ bụ ọ Silver? Ee, ma eleghị anya, ị amataghi. Naren Da eyiri ndị fọdụrụ afọdụ bangle shards na a kwụsịrị pink ákwà, “Unu na-akwụ m maka gbajiri ndị, Ma”, o bilie, “bụ naanị-akwụ m ihe m uru n’ihi na, niile ọma na ihe ọjọọ na-raara nye chi nwanyị “. All ndị ladies anya elu na-emechi ha anya na ndị agadi nwoke, mumbling ndị chant. Nani nye ya ihe ụfọdụ ndetu, na ọ na-eme ha na n’akpa uwe ya na-enweghị agụta. Ọ ekele ya site metụrụ ya aka ụkwụ, “M ga-abịa maka Jalebis na agbamakwụkwọ, Ma” Dị ka a solo backpacker, Da ochie ọgụgụ na-eme ka ya ụzọ si na ogologo guzo ochie ụzọ ámá nke Haveli ebu tinyere niile akụkọ, ji nwayọọ nwayọọ na-adakpọ pụọ na a silhouette. The ladies na-ka furu ya okwu.

UpvoteDownvoteRead on Quora

  
——————————————————————————————————————————————————translation dukungan: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

Jawabannya baru untuk “Kenapa beberapa orang dapat menjual apa-apa?”Jawaban baru

Bagaimana bisa beberapa orang yang mampu menjual sesuatu?

Krunal M Harne

Krunal M Harne, Optimalkan & Win.

1 view

Karena mereka tidak menjual produk; mereka menjual cerita.

Biarkan saya memberitahu Anda kisah Naren Da. Yang paling populer penjual bangle di kota saya Nani. pernikahan Hindu di kota-kota kecil sampai tanggal mengikuti tradisi di mana semua wanita di rumah membeli gelang baru untuk upacara yang berbeda. Bukan berarti mereka tidak memiliki toko bangle mewah di dekat, tapi lokal dibuat dan renteng diperbaharui keranjang usia tua Naren Da ini lebih disukai daripada mewah bermerek toko. Dua hari sebelum pernikahan, dan itu adalah bahwa saat hari ketika semua orang dilakukan dengan shift pagi sibuk mereka tugas wedding dialokasikan diikuti dengan makan siang tidur merangsang. Di gerbang kayu panjang berdiri dari Haveli, berdiri 60 tahun Naren Da dengan Damru di tangan bermain cukup keras untuk sinyal masuk nya. Seorang anak kurus celana tirinya bermain kelereng di scampers gerbang dalam mengumumkan masuknya Da yang paling ditunggu. Semua wanita di rumah berkumpul di dekat Veranda bawah pohon beringin besar dan lingkaran Naren Da. Orang tua itu merebahkan diri dengan gerobaknya, terengah-engah, menelan segelas air ia mulai, “Belum sempat memiliki setetes air sejak pagi Ma, harus berjalan 4 mil di panas terik, tersebut adalah keindahan dari tanah, hanya Dewi Kali akan tahu “, ia mendongak dan bergumam nyanyian dan menutup matanya,” Berkah dari Dewi, bukan bata tunggal telah berubah dalam Haveli sejak pernikahan Shankar, saya harus menjual 3 gerobak penuh gelang untuk semua saudara saya di sini, “dia terlihat sebagai Nani,” benar Ma, apakah itu 3 0r 4? “dia kemudian unwraps gelang kaca segar, sengaja membuat suara berkerut. Naren Da pribadi meminta Nani untuk memperpanjang tangannya dan mencoba pada ukuran nya bangle. Dia kemudian menjelaskan arti penting dari tradisi panjang diawetkan dari wanita tertua mencoba pada bangle dulu. Segera cukup dalam aliran, ia mulai menggelar cerita dipetik terbaik dari lingkungan yang besar. Dari pernikahan kerajaan dan kecil dia pernah ke, dari pengantin yang indah untuk calon pengantin pria lucu melihat mereka, dari saat-saat ketika mereka memiliki Baraat dengan lentera dan gerobak sapi, dari cerita dari rekor hitungan jalebis keponakannya setelah makan untuk gempa di 1993 yang menghancurkan kota, dari ‘pulang Asing’ Kepala Saheb ke pasangan petualang dari lari dan menikah, dari Godman di kota tetangga ke hantu tengah malam ia melihat, ia membuat sebuah titik untuk menutupi mereka tanpa kehilangan pada detail yang rumit. Da tahu setiap batu di kota dan memastikan bahwa itu tidak terlewat. Suasana penuh dengan cerita. Lucu. Menarik. Sedih. Mengejutkan. Terlihat dari kejauhan, Anda dapat melihat terus berubah ekspresi di wajah mereka. Laughters. Cemberut menghadapi. Menganga mulut. Emosi bernyawa sore jika tidak tenang dan membosankan seperti di acara pertunjukan siang bermain di layar tua di sebuah lapangan terbuka. Sudah 3 jam lama sekarang, matahari bersinar cerah sebelum tenggelam; gadis-gadis kecil dan wanita memiliki gelang pas terbaik mereka di tangan mereka. Mata penasaran mereka masih perjalanan waktu dengan cerita, wajah mereka berseri-seri dengan refleksi warna yang berbeda dari gelang. Merah. Hijau. Kuning. Biru. Dan Golden juga; atau itu Perak? Ya, mungkin, Anda tidak bisa memberitahu. Naren Da membungkus pecahan bangle sisa di kain merah muda pudar, “Tidak membayar saya untuk yang rusak, Ma”, dia bangun, “Hanya membayar saya apa yang saya layak untuk, semua baik dan buruk didedikasikan untuk Dewi “. Semua wanita melihat ke atas dan menutup mata mereka bersama dengan orang tua, bergumam mantra. Nani tangan dia atas beberapa catatan, dan ia membuat mereka dalam sakunya tanpa menghitung. Dia berterima kasih, dengan menyentuh kakinya, “Aku akan datang untuk jalebis di pernikahan, Ma” Seperti backpacker solo, sosok berusia Da untuk membuat jalan keluar dari gerbang lama berdiri lama dari Haveli membawa bersama semua cerita, perlahan-lahan memudar jauh di siluet. Para wanita masih hilang dalam kata-katanya.

UpvoteDownvoteRead di Quora

  
——————————————————————————————————————————————————Aistriúchán Tacaíocht: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

freagra nua chun “Conas teacht go bhfuil roinnt daoine in ann aon rud a dhíol?”New Freagra

Conas teacht go bhfuil roinnt daoine in ann aon rud a dhíol?

Krunal M Harne

Krunal M Harne, Optamaigh & Win.

1 tuairim

Toisc nach bhfuil siad táirgí a dhíol; dhíol siad scéalta.

Lig dom a insint duit an scéal Naren Da. An díoltóra bangle is coitianta sa bhaile mo Nani ar. póstaí Hindu i mbailte beaga till dáta a leanúint traidisiún i gcás go léir na mban sa teach a cheannach bangles nua le haghaidh searmanais éagsúla. Gan go nach bhfuil siad siopaí bangle mhaisiúil sa gheall ar chomh gar, ach tá cart seanaoise rinneadh áitiúla agus go leithleach athchóirithe Naren Da ar fearr thar na siopaí ostentatious brandáilte. Dhá lá roimh an bainise, agus tá sé an am sin den lá nuair a bhíonn gach duine a dhéanamh lena n-athrú ar maidin gnóthach na chores bainise leithroinnte dhiaidh lón codlata inducing. Ag an geata adhmaid fada an lá den Haveli Seasann, 60 bliain d’aois Naren Da le Damru láimh ag imirt air os ard go leor chun comhartha a theacht. A kid skinny ina pants leith mirlíní ag seinm ag na scampers geata taobh istigh a fhógairt iontráil an Da is ag fanacht. Gach na mban sa teach a bhailiú in aice leis an Veranda faoi bhun an chrainn Banyan mór agus ciorcal Naren Da. Socraíonn an seanfhear síos lena cart, huffing agus panting, gulping síos gloine uisce tosaíonn sé, “nach raibh am a bheith acu titim amháin de uisce ó mhaidin Ma, bhí ar siúl 4 mhíle sa teas scorching, Is cosúil leis an magnificence na talún, beidh a fhios ach bandia Kali “, féachann sé suas agus Mumbles cantaireacht agus Dúnann a shúile,” Beannachtaí na bandia, nach bhfuil bríce amháin athrú sa Haveli ó bainise Shankar ar, bhí mé a dhíol 3 cairteacha lán de bangles go léir mo chuid deirfiúracha anseo, “Breathnaíonn sé mar Nani,” Ceart Ma, bhí sé 3 0r 4? “unwraps sé ansin na bangles gloine úr, purposefully dhéanamh fuaime crinkling. Naren Da Iarrann pearsanta Nani a leathnú a lámh agus iarracht a dhéanamh ar a mhéid de bangle. Míníonn sé ansin ar an tábhacht a bhaineann leis an traidisiún caomhnaithe fada an bhean is sine ag iarraidh ar a bangle ar dtús. Go gairid go leor i sreabhadh, a thosaíonn sé ag rolladh amach a chuid scéalta is fearr roghnaíodh as a chomharsanacht mór. Ón póstaí ríoga agus beag tá sé curtha chun, ó na Brides álainn a grooms lorg greannmhar, ó na hamanna nuair a bhí siad baraat le lóchrainn agus cairteacha bullock, óna scéalta líon taifead a bhriseadh de Jalebis a nia ith uair amháin ar an crith talún sa 1993 a scrios an bhaile, as an ‘ar ais Eachtracha’ Príomh-Saheb do na lánúineacha eachtrúil ná mar a bhí ar siúl ar shiúl agus phós, ón Godman sa bhaile in aice láimhe leis na taibhsí meán oíche chonaic sé, déanann sé sé phointe chun iad a chlúdach gan iarraidh amach ar na sonraí intricate. Da fhios ag gach cloch sa bhaile agus a dhéanann cinnte nach bhfuil sé d’fhág unturned. Is é an t-atmaisféar iomlán de scéalta. Greannmhar. Spreagúil. Sad. Shocking. Féach ó fad, is féidir leat fógra ag athrú de shíor nathanna ar a n-aghaidh. Laughters. Bain díot aghaidheanna. mbeal gaping. Mothúcháin bheochan an tráthnóna ciúin agus dull ar shlí eile cosúil i seó nóinléiriú seinm ar an scáileán aois i réimse oscailte. Tá sé 3 uair an chloig fada anois, tá an ghrian ag glowing gheal roimh fiachmhúchta; tá na cailíní beag agus mná a bangles fearr fheistiú ina lámha. A súile aisteach go fóill am taistil lena scéalta, a n-aghaidh beaming le reflections na dathanna éagsúla na bangles. Dearg. Glas. Buí. Gorm. Agus Golden freisin; nó go bhfuil sé Silver? Sea, b’fhéidir, d’fhéadfaí tú a insint. Naren Da wraps na shards bangle leftover i éadach bándearg faded, “Ná íoc dom do na cinn briste, Ma”, faigheann sé suas, “ach a íoc dom cad tá mé fiú do, gach maith agus olc tiomanta do bandia “. Gach na mban breathnú suas agus a súile a dhúnadh chomh maith leis an sean-fhear, mumbling an chant. Nani lámha dó thar roinnt nótaí, agus coimeádann sé iad ina phóca gan chomhaireamh. go raibh maith agat sé léi ag tadhall a cosa, “beidh mé ag teacht chun na Jalebis ag na bainise, Ma” Cosúil le backpacker aonair, déanann an figiúr d’aois Da ar a bhealach amach as an geata d’aois le fada an lá ar an Haveli iompar feadh na scéalta, go mall fading amach i scáthchruth. Na mban atá caillte fós ina bhfocail.

UpvoteDownvoteRead ar Quora

  
——————————————————————————————————————————————————traduzione Supporto: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

Nuova risposta alla domanda “Come mai alcune persone sono in grado di vendere qualsiasi cosa?”nuova risposta

Come mai alcune persone sono in grado di vendere qualsiasi cosa?

Krunal M Harne

Krunal M Harne, ottimizzare e Win.

1 visita

Perché non vendere i prodotti; vendono storie.

Lasciate che vi racconti la storia di Naren Da. Il venditore braccialetto più popolare in città di mio Nani. matrimoni indù nelle piccole città fino a data seguono una tradizione in cui tutte le donne della casa comprare nuovi braccialetti per le diverse cerimonie. Non che non hanno negozi braccialetto fantasia nelle immediate vicinanze, ma carrello vecchiaia locale fatto e solidalmente rinnovato di Naren Da è preferito su i negozi di marca ostentati. Due giorni prima del matrimonio, ed è quel momento della giornata in cui ognuno è fatto con il loro turno di mattina occupato di lavori di nozze assegnati, seguita da un pranzo inducono il sonno. Alla lunga data cancello di legno del Haveli, si erge 60 anni Naren Da con una Damru in mano suonare abbastanza forte per segnalare il suo ingresso. Un ragazzo magro nei pantaloni metà giocare con le biglie ai scampers cancello all’interno di annunciare l’ingresso dei Da più atteso. Tutte le donne della casa si riuniscono vicino alla veranda sotto il grande albero di Banyan e cerchio Naren Da. Il vecchio si stabilisce con il suo carretto, soffiando e ansimando, ingurgitare un bicchiere d’acqua comincia, “Non hanno avuto il tempo di avere una sola goccia d’acqua dal mattino Ma, dovuto camminare 4 miglia nel caldo torrido, tale è la magnificenza della terra, unica Dea Kali saprà “, alza lo sguardo e borbotta un canto e chiude gli occhi,” benedizioni della Dea, non un singolo mattone è cambiato nel Haveli dal matrimonio di Shankar, ho dovuto vendere 3 carri pieni di braccialetti a tutte le mie sorelle qui “, sembra come Nani,” Destra ma, era 3 0r 4? “poi scarta i braccialetti di vetro fresca, volutamente facendo un suono increspamento. Naren Da chiede personalmente Nani per estendere la sua mano e provare la sua dimensione di braccialetto. Poi spiega il significato della lunga conservato tradizione della signora più anziana cercando sul suo braccialetto prima. Ben presto nel flusso, si inizia a rotazione fuori le sue migliori storie raccolte dal suo grande quartiere. Dal Royal e piccoli matrimoni lui è stato a, dalle splendide spose ai loro sposi in cerca divertenti, dai tempi in cui avevano Baraat con lanterne e carri tirati da buoi, dai suoi racconti di record conte di Jalebis sua nipote, una volta mangiato al terremoto in 1993 che ha distrutto la città, dal ‘ritorno degli Esteri’ capo Saheb alle coppie avventurose che scappò via e si sono sposati, dal Godman nella città vicina ai fantasmi di mezzanotte vide, lo rende un punto per la loro copertura senza rinunciare sui dettagli intricati. Da conosce ogni pietra nella città e fa in modo che non sia lasciato nulla di intentato. L’atmosfera è piena di storie. Divertente. Emozionante. Triste. Scioccante. Guarda da lontano, si può notare in continua evoluzione le espressioni sui loro volti. Risate. Sullen facce. Bocche spalancate. Le emozioni animano il pomeriggio altrimenti tranquilla e noiosa come in uno spettacolo matinée giocare sul vecchio schermo in un campo aperto. E ‘stato 3 lunghe ore ora, il sole è incandescente luminoso prima di affondare; le bambine e le donne hanno i loro migliori braccialetti di montaggio nelle loro mani. I loro occhi curiosi ancora in viaggio di tempo con le sue storie, i loro volti raggiante con riflessi di diversi colori dei braccialetti. Rosso. Verde. Giallo. Blu. E Golden troppo; o è argento? Sì, forse, non si poteva dire. Naren Da avvolge i cocci braccialetto avanzi in un panno di colore rosa sbiadito, “Non mi pagano per i più rotti, Ma”, si alza, “mi paghi solo quello che valgo per, tutto il bene e il male è dedicato alla Dea “. Tutte le signore guardano e chiudono gli occhi con il vecchio, borbottando il canto. Nani lo consegna alcune note, e li tiene in tasca senza contare. Lui la ringrazia toccando i suoi piedi, “Verrò per le Jalebis al matrimonio, Ma” Come uno zaino in spalla solista, vecchia figura di Da rende la sua via d’uscita dalla lunga data vecchio cancello della Haveli portando lungo tutte le storie, lentamente dissolvenza via in una silhouette. Le signore sono ancora perso nelle sue parole.

UpvoteDownvoteRead su Quora

  
——————————————————————————————————————————————————サポート翻訳:http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

新しい答えは、「どのように一部の人々は何を販売することができます来ます?」新しい回答

どのように一部の人々が何を販売することができます来ますか?

Krunal M Harne

Krunal M Harne、最適化&ウィン。

1ビュー

彼らは製品を販売していないので。彼らは物語を販売しています。

私はあなたにNarenダの話をしてみましょう。私のナニの町で最も人気のあるバングル売り手。日付までの小さな町でヒンドゥー教の結婚式は、家の中ですべての女性が別の儀式のための新しい腕輪を買うの伝統に従ってください。彼らは近接して派手なバングルの店舗を持っていませんが、Narenダの改装作らローカルと口々に老後カートは派手なブランドの店舗よりも好ましいないこと。二日結婚式の前に、誰もが睡眠誘導ランチに続いて割り当てられた結婚式の雑用の彼らの忙しい朝シフトで行われた日のその時間です。ハベリの長年の木製のゲートでは、それは大声で十分に彼のエントリを知らせるために遊んで手にDamruで60歳Narenダを表しています。内部ゲートscampersでビー玉をプレイする彼の半ズボンのスキニーの子供は、ほとんどの待望ダのエントリーを発表します。家の中ですべての女性は、大きなバニヤンツリーと円Narenダの下にベランダの近くに集まります。老人はハフィングと、彼が始まる水のガラスをダウンgulping、あえぎ、彼のカートで落ち着く、「朝から水の一滴馬を持っている時間がありませんでした、灼熱の暑さの中で4マイルを歩いていましたそのような土地の素晴らしさ、唯一の女神カーリーは女神の祝福は、単一のレンガはシャンカールの結婚式以来ハベリに変更されていない」、彼はルックアップし、聖歌をマンブルズし、彼の目を閉じて、「知っているだろうが、私は販売していましたここにすべての私の姉妹への腕輪の完全な3荷車は、「彼は、ナニのように見える「右馬、それが3 0R 4でしたか? “彼はその後、意図的にしわの音を立て、新鮮なガラスの腕輪をアンラップ。 Narenダは個人的に彼女の手を拡張し、バングルの彼女のサイズにしようとするナニを要求します。彼は最初、彼女のバングルにしようと長男の女性の長い保存伝統の意義を説明しています。流れの中まもなく、彼は彼の大規模な近所からの彼の最高の厳選された物語を展開開始します。王室と小さな結婚式彼らは提灯と牛車とbaraatを持っていたとき、彼はJalebis彼の甥の記録破りの数の彼の話から、回から、彼らの面白い探して新郎に美しい花嫁から、になっていますから、一度の地震でに食べました隣町でゴッドマンから彼が見た深夜の幽霊に、逃げたと結婚したよりも、「外国リターン」チーフSahebから冒険のカップルに、町を破壊した1993年、彼は出て逃すことなく、それらをカバーすることのポイントになります複雑な詳細について。ダは、町のすべての石を知っていて、それがあらゆる手段残されていないことを確認します。雰囲気は話がいっぱいです。おかしいです。エキサイティング。悲しい。ショッキング。遠くから見て、あなたは常に自分の顔に表情を変えることに気づくことができます。笑い。不機嫌に直面しています。ぽっかりと口。感情はオープンフィールドに古いスクリーンで再生マチネショーのようにそうでなければ、静かで退屈な午後をアニメーション化。それは太陽が沈む前に明るく光っている、今3長い時間となっています。小さな女の子と女性が彼らの手に彼らの最高のフィッティング腕輪を持っています。彼らの好奇心の目はまだ彼の物語、腕輪の異なる色の反射と晴れやか自分の顔との時間を旅行します。赤。緑。黄。青。そしてゴールデンすぎます。またはそれはシルバーのですか?はい、多分、あなたが言うことができませんでした。 Narenダだけ私が女神に捧げられて、すべての善と悪のために価値がある午前ものを私に支払う」、彼は立ち上がる」、壊れたものに馬を私を払ってはいけません」、色あせたピンクの布で残ったバングルの破片をラップ”。すべての女性は、ルックアップし、聖歌をぶつぶつ言う、老人と一緒に彼らの目を閉じて。ナニは、いくつかのメモの上に彼を渡し、彼はカウントせずに彼のポケットでそれらを保持します。彼のおかげで彼女の足に触れて、ソロバックパッカーのように「私は馬、結婚式でJalebisのために来る」、ダの古い姿がすべてのストーリーに沿って運ぶハベリの長年の古い門の外にその方法を作る、ゆっくりとフェージング離れシルエットインチ女性は、まだ彼の言葉に失われます。

Quoraの上UpvoteDownvoteRead

  
——————————————————————————————————————————————————translation Support: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

jawaban anyar kanggo “Kenèng sawetara wong iku bisa kanggo ngedol apa?”Jawaban New

Kenèng sawetara wong iku bisa kanggo ngedol barang?

Krunal M Harne

Krunal M Harne, Ngoptimalake & Win.

1 view

Amarga padha ora ngedol produk; padha ngedol crita.

Ayo kula pitutur marang kowe crita Naren Da. Paling populer bakul bangle ing kutha Nani kang. Pernikahan Hindu ing kutha-kutha cilik nganti tanggal tindakake tradisi ngendi kabeh Ladies ing omah tuku bangles anyar kanggo upacara beda. Ora sing padha ora duwe toko bangle apik ing jarak cedhak, nanging lokal digawe lan severally barang cacat cart umur Naren Da kang luwih disenengi ing ostentatious branded toko. Rong dina sadurunge manten, lan iku wektu nalika wong wis rampung karo shift esuk sibuk sing chores wedding kapaicayang ngiring dening lunch turu mengaruhi. Ing gapura kayu dawa ngadeg saka Haveli, stands 60 taun Naren Da karo Damru ing tangan muter swara cukup kanggo sinyal entri kang. A bocah ceking celonone setengah main marbles ing scampers gapura nang ngumumke entri Da paling ngenteni. Kabeh Ladies ing omah klumpukne cedhak veranda ngisor wit Banyan amba lan bunder Naren Da. Wong lawas settles mudhun karo cart kang, huffing lan panting, gulping mudhun kaca banyu wiwit, “Wis ora kagungan wektu kanggo duwe tepak siji saka banyu wiwit esuk Ma, wis lumaku 4 miles ing panas gundhul, kuwi magnificence saka tanah, mung Dewi Kali bakal ngerti “, kang katon munggah lan Mumbles singing a lan nutup mata kang,” Berkat Dewi, ora bata siji wis diganti ing Haveli wiwit wedding Shankar kang, aku ngedol 3 kreto kebak bangles kanggo kabeh sadulur kene, “kang katon minangka Nani,” tengen Ma, ana 3 0r 4? “banjur unwraps ing bangles kaca seger, purposefully nggawe swara crinkling. Naren Da wong nyuwun Nani kanggo ngluwihi tangan lan nyoba ing ukuran dheweke bangle. Banjur nerangake pinunjul saka tradisi dawa wadi saka lady eldest nyoba ing bangle dheweke pisanan. Rauh cukup ing aliran, piyambakipun wiwit Rolling metu crita ngangkat paling saka tetanggan kang gedhe. Saka Pernikahan kraton lan cilik kang wis kanggo, saka manten ayu kanggo Grooms looking lucu sing, saka kaping nalika padha baraat karo lanterns lan kreta Bullock, saka crita kang rekaman bejat count saka Jalebis ponakan kang sapisan mangan kanggo lindhu ing 1993 sing numpes kutha, saka ‘bali Foreign’ Kepala Saheb kanggo pasangan adventurous saka mlayu kawen, saka Godman ing kutha tetanggan kanggo Memedi tengah wengi kang weruh, kang ndadekake titik kanggo nutupi wong-wong mau tanpa ilang metu ing rincian ruwet. Da mangerténi saben watu ing kutha lan ndadekake manawa iku ora ngiwa unturned. atmosfer kebak crita. Funny. Macem. Sad. Ngageti. Katon saka kadohan, sampeyan bisa sok dong mirsani saya ganti ungkapan ing pasuryan. Laughters. Sullen pasuryan. Mulut menganga. Emosi animate afternoon digunakake sepi lan kurang kaya ing gambar matinee muter ing layar lawas ing ara-ara. Wis 3 jam saiki, srengenge wis mencorong padhang sadurunge kleleb; bocah-bocah wadon cilik lan wanita kudu bangles fitting sing paling apik ing tangan. mata curious sing isih lelungan wektu karo crita kang, pasuryan beaming karo Renungan saka werna saka bangles. Red. Green. Kuning. Blue. Lan Golden banget; utawa iku Silver? Ya, Mungkin, sampeyan bisa ora ngomong. Naren Da nggabung ing para pengrajin bangle turahané ing kain pink burem, “Aja mbayar kula kanggo sing gedhe-gedhe sing bejat, Ma”, piyambakipun nemu munggah, “Mung mbayar apa aku worth kanggo, kabeh apik lan ala wis darmabakti kanggo Dewi “. Kabeh Ladies katon munggah lan nutup mata bebarengan karo wong tuwa, ckck singing ing. Nani tangan wong liwat sawetara cathetan, lan tansah wong-wong mau ing kanthong kang tanpa ngetang. Panjenenganipun thanks dheweke kanthi nutul kaki, “Aku bakal teka kanggo Jalebis ing wedding, Ma” Kaya backpacker solo, tokoh lawas Da kang ndadekake sawijining cara metu saka gapura lawas dawa ngadeg saka Haveli mbeta bebarengan kabeh crita, alon rowo adoh ing siluet a. Ladies isih ilang ing tembung.

UpvoteDownvoteRead ing Quora

  
——————————————————————————————————————————————————ಅನುವಾದ ಬೆಂಬಲ: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

ಹೊಸ ಉತ್ತರ “ಹೇಗೆ ಕೆಲವು ಜನರು ಏನು ಮಾರಾಟ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಕಮ್?”ಹೊಸ ಉತ್ತರ

ಹೇಗೆ ಕೆಲವು ಜನರು ಏನು ಮಾರಾಟ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಬಂದು?

Krunal ಎಂ Harne

Krunal ಎಂ Harne, ಅನ್ನು ಮತ್ತು ಗೆಲುವು.

1 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಅವರು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಏಕೆಂದರೆ; ಅವರು ಕಥೆಗಳು ಮಾರಾಟ.

ನನಗೆ ನೀವು ನರೇನ್ ಡಾ ಕಥೆ ಹೇಳಲು ಅವಕಾಶ. ನನ್ನ ನಾನಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಬಳೆ ಮಾರಾಟಗಾರ. ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮದುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಹಿಳೆಯರು ವಿವಿಧ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಬಳೆ ಖರೀದಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ. ಅವರು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಬಳೆ ಅಂಗಡಿಗಳು ಎಂದು, ಆದರೆ ನರೇನ್ ಡಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾಡಿದ ಮತ್ತು ಹಲವು ನವೀಕರಿಸಿದ ವಯಸ್ಸಾದ ಕಾರ್ಟ್ ಆಡಂಬರದ ಬ್ರಾಂಡ್ ಅಂಗಡಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆ. ಎರಡು ದಿನಗಳ ಮದುವೆಗೆ, ಮತ್ತು ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ನಿದ್ರೆ ಪ್ರಚೋದಕ ಊಟದ ನಂತರ ಮಂಜೂರು ಮದುವೆ ಮನೆಗೆಲಸದ ತಮ್ಮ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದಿನದ ಸಮಯ. ಹವೇಲಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಮರದ ಗೇಟ್, ಇದು ತನ್ನ ಪ್ರವೇಶ ಸಂಜ್ಞೆ ದೊಡ್ಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಡುವ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆ ಡಮ್ರು 60 ವರ್ಷ ನರೇನ್ ಡಾ. ಒಳಗೆ ಗೇಟ್ scampers ನಲ್ಲಿ ಗೋಲಿಗಳ ಆಡುವ ತನ್ನ ಅರ್ಧ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಒಂದು ಸ್ನಾನ ಕಿಡ್ ಅತ್ಯಂತ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದವು ಡಾ ಪ್ರವೇಶ ಘೋಷಿಸಲು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಹಿಳೆಯರು ದೊಡ್ಡ ಆಲದ ಮರ ಮತ್ತು ವಲಯ ನರೇನ್ ಡಾ ಕೆಳಗೆ ಜಗುಲಿ ಬಳಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು. ಯಜಮಾನ huffing ಮತ್ತು ಅವರು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ನೀರಿನ ಗಾಜಿನ ಕೆಳಗೆ gulping, panting, ತನ್ನ ಕಾರ್ಟ್ ಕೆಳಗೆ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುವ, “ನೀರಿನ ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ರಿಂದ ಮಾ ಹೊಂದಲು ಸಮಯ ಪಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ, ಬೇಗೆಯ ಶಾಖ 4 ಮೈಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡೇ ಹೋಗಿ, ಭೂಮಿ, ಮಾತ್ರ ಕಾಳಿ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ “, ಅವರು ಹುಡುಕುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗೀತೆ mumbles ಮತ್ತು ತನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವುದು” ಒಂದೇ ಒಂದು ಇಟ್ಟಿಗೆ ಶಂಕರ್ ಮದುವೆ ರಿಂದ ಹವೇಲಿ ಬದಲಾಗಿದೆ ಗಾಡೆಸ್, ಆಶೀರ್ವಾದ ಅದ್ಭುತವನ್ನು, ನಾನು ಮಾರಬೇಕಾಯಿತು 3 ಬಂಡಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ಬಳೆಗಳ ಪೂರ್ಣ, “ಅವರು ನಾನಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ,” ರೈಟ್ ಮಾ, ಇದು 3 0r 4? “ನಂತರ ತಾಜಾ ಗಾಜಿನ ಬಳೆ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ crinkling ಧ್ವನಿ ಮಾಡುವ unwraps ಆಗಿತ್ತು. ನರೇನ್ ಡಾ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ತನ್ನ ಕೈ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಮತ್ತು ಬಳೆ ತನ್ನ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ನಾನಿ ಕೇಳುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಅವರು ಮೊದಲ ತನ್ನ ಬಳೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿರಿಯ ಮಹಿಳೆ ದೀರ್ಘ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಮಹತ್ವ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಹರಿವಿನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ, ತನ್ನ ದೊಡ್ಡ ನೆರೆಹೊರೆಯ ತನ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೊಯ್ದ ಕಥೆಗಳು ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಯಲ್ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಮದುವೆ ಅವರು, ತಮ್ಮ ತಮಾಷೆ ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸುಂದರ ವಧುಗಳು, ಬಾರಿ ಅವರು ದೀಪಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿಗಳು ಬಾರಾತ್ ಬಂದಾಗ, Jalebis ತನ್ನ ಸೋದರಳಿಯ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ಎಣಿಕೆ ಅವರ ಕಥೆಗಳಲ್ಲದೆ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಭೂಕಂಪ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದ ಓಡಿ ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯ ದೆವ್ವ ಅವರು ಕಂಡ ನೆರೆಯ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರು ರಿಂದ, ವಿವಾಹವಾದರು ಸಾಹಸ ದಂಪತಿಗಳು ‘ವಿದೇಶಿ ಲಾಭ’ ನಿಂದ ಮುಖ್ಯ ಸಾಹೇಬ್, ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಾಶಪಡಿಸಿತು 1993, ಅವರು ಕಾಣೆಯಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಇದು ಒಂದು ಅಂಶವಾಗಿದೆ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ. ಡಾ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕಲ್ಲು ತಿಳಿದಿರುವ ಮತ್ತು ಸುತ್ತದ ಬಿಟ್ಟು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ವಾತಾವರಣ ಕಥೆಗಳು ತುಂಬಿಹೋಗಿದೆ. ತಮಾಷೆಯ. ಉತ್ತೇಜಕ. ಸ್ಯಾಡ್. ಆಘಾತಕಾರಿ. ದೂರದಿಂದ ನೋಡಿ, ನೀವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಭಾವನೆಗಳು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಗಮನಿಸಿ ಮಾಡಬಹುದು. Laughters. ರೂಪವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬಾಯಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದ. ಭಾವನೆಗಳು ಮುಕ್ತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡುತ್ತಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸ್ತಬ್ಧ ಮತ್ತು ಮಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅನಿಮೇಟ್. ಇದು ಈಗ 3 ಸುದೀರ್ಘ ಅವಧಿಗಳನ್ನು ಬಂದಿದೆ ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗಿಸಿದ ಮೊದಲು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಹೊಳೆಯುತ್ತಾರೆ; ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗಿಯರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬಿಗಿಯಾದ ಬಳೆ ಹೊಂದಿವೆ. ಅವರ ಕುತೂಹಲ ಕಣ್ಣುಗಳು ಇನ್ನೂ ಸಮಯ ಬಳೆಗಳ ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣಗಳ ಪ್ರತಿಬಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವ ತಮ್ಮ ಮುಖಗಳನ್ನು ಅವರ ಸುದ್ದಿಗಳು ಪ್ರಯಾಣ. ಕೆಂಪು. ಹಸಿರು. ಹಳದಿ. ನೀಲಿ. ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ಗೋಲ್ಡನ್; ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಿ ಆಗಿದೆ? ಹೌದು, ಬಹುಶಃ, ನೀವು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ನರೇನ್ ಹೌದು, ಒಂದು ಮರೆಯಾಯಿತು ಗುಲಾಬಿ ಬಟ್ಟೆ ಉಳಿದ ಬಳೆ ಚೂರುಗಳು ಸುತ್ತಿ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಮೌಲ್ಯದ ಗಾಡೆಸ್ ಸಮರ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ನಾನು ಏನು ನನಗೆ ಹಣ, ಅವರು ಎದ್ದು “ನನಗೆ ಮುರಿದ ಪಾತ್ರರಿಗೆ ಪಾವತಿ ಇಲ್ಲ, ಮಾ” ” “. ಎಲ್ಲಾ ಮಹಿಳೆಯರು ಹುಡುಕುವ ಮತ್ತು ಗೀತೆ mumbling, ಯಜಮಾನ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ. ನಾನಿ ಕೆಲವು ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮೇಲೆ ಅವನನ್ನು ಕೈ, ಮತ್ತು ಅವರು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ತನ್ನ ಕಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. , ತನ್ನ ಅಡಿ ತಡೆದು ಏಕಾಂಗಿ ಬೆನ್ನುಹೊರೆ ಲೈಕ್ “ನಾನು ಮದುವೆ, ಮಾ ನಲ್ಲಿ Jalebis ಬರುತ್ತದೆ” ಮೂಲಕ ಅವರು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತನ್ನ ಡಾ ಹಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ದಾರಿ ಹವೇಲಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹಳೆಯ ಗೇಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಥೆಗಳು ಜೊತೆಗೆ ಒಯ್ಯಲು ಔಟ್, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಮಾಡುತ್ತದೆ ದೂರ ನೆರಳುಗೆರೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಇನ್ನೂ ತನ್ನ ಪದಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಹೋಗಿವೆ.

Quora ನಲ್ಲಿ UpvoteDownvoteRead

  
——————————————————————————————————————————————————Қолдау аударма: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

Жаңа жауап «қалай кейбір адамдар ештеңе сата қабілетті келіп?»Жаңа жауап

Қалай кейбір адамдар ештеңе сата қабілетті келеді?

Krunal М Harne

Krunal М Harne, оңтайландыру және Win.

1 қарау

олар өнімді сатады, өйткені; олар әңгімелер сатады.

саған Naren Д.А. оқиға айтып берейін. менің Nani қаласындағы ең танымал Білезік сатушы. күнге дейін шағын қалаларда Hindu үйлену үйінде барлық ханымдар түрлі рәсімдер үшін жаңа білезіктер сатып дәстүрін орындаңыз. олар жақын қиялыңызға Білезік дүкендер жоқ, бірақ Naren Da жергілікті жасады және жеке жөндеуден қарттық Кәрзеңке показной фирмалық дүкендерде астам жақсырақ емес деп. Екі күн бұрын үйлену, және ол әркім ланч индуцирующего ұйқы кейін бөлінген үйлену шаруасына олардың бос таңертеңгі ауысымда жасалады күні уақыт болып табылады. Haveli ұзақ тұрған ағаш қақпа, оның жазбасын сигнал, ол қатты жеткілікті ойнап қолына Damru 60 жастағы Naren Da тұр. қақпасында мәрмәр ойнап, оның жартысы шалбар А арық бала көптен күткен Д.А. жазбаны хабарлаймыз ішіндегі scampers. үйінде Барлық ханымдар үлкен ағашпен Баньян және шеңбер Naren Da төменде дәліздер жанында жиналады. жастағы ер ол басталады стакан су төмен gulping, huffing және ауыр дем, оның қоржыны: /www.enbek.gov.kz, «таңертең Ma бері су бір тамшы болуы уақыт болған жоқ, аптап ыстық басталғанда 4 шақырым жүре болды мұндай жер сұлулығы, тек Goddess Қали Құдайының баталары, бір кірпіш Шанкар үйленуі бері Haveli өзгерді емес «, ол көрінеді және ән mumbles және оның көзін жабады,» білетін болады, мен сатуға мәжбүр болды мұнда менің барлық әпкелері білезіктер толық 3 арба «, деді ол, Нани сияқты көрінеді» Оң Ма, ол 3 0r 4 болды? «ол содан мақсатты бір crinkling дыбыс қабылдау, жаңа піскен шыны білезіктер unwraps. Naren Da жеке қолын ұзартуға және Білезік оның өлшеміне көріңіз Нани сұрайды. Ол содан кейін бірінші оның Білезік туралы тырысып үлкені ханымы ұзақ сақталып дәстүр маңыздылығын түсіндіреді. толқынында Көп ұзамай жеткілікті, ол өз ірі көршілес оның таңдаған үздік әңгімелер шығып жылжымалы бастайды. Royal және шағын үйлену жылдан Jalebis қарындасын санап рекордтық оның әңгімелер түскен бір рет жер сілкінісі жеп, әдемі Қалыңдықтар олардың күлкілі көрінетін күйеу, олар фонарьлар мен Баллок арбалар бар baraat болды заманнан үшін болды көрші қаласында Godman ол көрдім Midnight призраков үшін, қашып және үйленген қарағанда «Сыртқы қайтару» бас Saheb бастап қызықты оқиғалы жұптарға, қала қирап 1993, ол хабар-ошарсыз жоқ, оларды жабу үшін бұл нүкте етеді күрделі бөлшектерде. Da қаласында әрбір тас біледі және ол: бітікледім қалған жоқ екенін қамтамасыз етеді. атмосфера әңгімелер толы. Funny. Қызықты. Сад. Сұмдық. алыстан қарап, сіз олардың жүзінен өрнектер өзгерту үнемі аңғаруға болады. Күлкі. Угрюмые тұр. Тоқтап поглядеть рты. Эмоциялар ашық саласындағы ескі экранда ойнап ертеңгілік шоу сияқты, әйтпесе тыныш және түтіккен күндіз, анимация. Ол күн батып бара жатқан, бұрын жарқын болып, енді 3 ұзақ сағат болды; шағын қыздар мен әйелдер қолдарына олардың үздік фитингтер білезіктер бар. Олардың любопытный көз әлі оның әңгімелер, білезіктер түрлі түсті ойлар бар сияющим етпеттеп уақыт саяхат. Қызыл. Жасыл. Сары. Көк. Ал Алтын тым; немесе ол Күміс болып табылады? Иә, мүмкін, сіз айта алмады. Naren Da өңсіз қызғылт шүберекке қалған Білезік жарықшақтар орайды, Тек Мен үшін құны сенімдімін қандай, барлық жақсы және жаман Богине арналған мені төле «, ол тұрып,» сынған адамдар үшін Ma мені төлеуге болмайды « «. Барлық ханымдар қарап және ән міңгірлеп бара, қарттарға бірге олардың көз жабыңыз. Nani кейбір ноталар етіп тапсырады, және ол есепке алмағанда, оның қалтасына оларды сақтайды. Ол алғыс оған аяғын басу арқылы, жеке жаяу турист ретінде «Мен Ма, үйлену Jalebis үшін келеді», Da ескі көрсеткіш барлық әңгімелер бойымен жүргізу Haveli ұзақ тұрған ескі қақпа өз жолын оның етеді, баяу замирание алыс түс. ханымдар әлі Оның айтуынша жоғалады.

Quora туралы UpvoteDownvoteRead

  
——————————————————————————————————————————————————ការបកប្រែការគាំទ្រ: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

ចម្លើយថ្មីសម្រាប់ “តើធ្វើដូចម្តេចមកមានមនុស្សមួយចំនួនអាចលក់អ្វីទេ? »ចម្លើយថ្មី

របៀបដែលមកមនុស្សមួយចំនួនអាចលក់អ្វីទេ?

Krunal M បាន Harne

Krunal M បាន Harne សុទិដ្ឋិនិយមនិងឈ្នះ។

1 មើល

ដោយសារតែពួកគេមិនបានលក់ផលិតផល; ពួកគេលក់រឿង។

សូមឱ្យខ្ញុំប្រាប់អ្នករឿងរបស់រ៉េនដានេះ។ អ្នកលក់កងដៃកងជើងដែលពេញនិយមបំផុតនៅក្នុងក្រុងរបស់ Nani របស់ខ្ញុំ។ ពិធីមង្គលការហិណ្ឌូនៅតាមទីប្រជុំជនតូចមួយរហូតដល់កាលបរិច្ឆេទអនុវត្តតាមប្រពៃណីដែលជាកន្លែងដែលស្ត្រីទាំងអស់ដែលនៅក្នុងផ្ទះបានទិញកងដៃថ្មីសម្រាប់ពិធីផ្សេងគ្នា។ មិនមែនថាពួកគេមិនមានហាងលក់កងដៃកងជើងពុម្ពអក្សរក្បូរក្បាច់នៅជិតនោះទេតែមានវ័យចំណាស់ក្នុងតំបន់រទេះបានធ្វើឱ្យនិងយ៉ាងតុបតែងរបស់លោកត្រូវបានដាណារ៉េនលើហាងលក់ ostentatious ពេញចិត្តម៉ាកនេះ។ ពីរថ្ងៃមុនពេលរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ហើយវាគឺជាពេលវេលាដែលថានៃថ្ងៃនៅពេលមនុស្សគ្រប់គ្នាត្រូវបានធ្វើជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្តូរមមាញឹកការងារនៅព្រឹកថ្ងៃអាពាហ៍ពិពាហ៍បានបែងចែកតាមពីក្រោយដោយការដេកជំរុញអោយអាហារថ្ងៃត្រង់របស់ពួកគេ។ នៅច្រកទ្វារឈើឈរយូរនៃការមាន, ឈរណារ៉េនដាអាយុ 60 ឆ្នាំជាមួយ Damru មួយនៅក្នុងដៃលេងវាខ្លាំងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើជាសញ្ញាធាតុរបស់លោក។ ក្មេងស្គមនៅក្នុងខោពាក់កណ្តាលរបស់គាត់លេងកូនឃ្លីនៅ scampers ច្រកទ្វារខាងក្នុងដើម្បីប្រកាសធាតុដារង់ចាំបំផុត។ ស្ត្រីទាំងអស់ដែលនៅក្នុងផ្ទះបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅក្បែរវេរ៉ង់ដាដែលនៅខាងក្រោមដើមពោធិធំនិងរង្វង់ណារ៉េនដា។ នេះជាបុរសម្នាក់អាយុដោះស្រាយចុះជាមួយនឹងរទេះរបស់គាត់ huffing និងដង្ហក់, gulping ចុះកញ្ចក់នៃទឹកដែលគាត់បានចាប់ផ្តើមថា “តើមិនមានពេលវេលាដើម្បីឱ្យមានការធ្លាក់ចុះតែមួយនៃទឹកតាំងពីពេលព្រឹក Ma ជាបានដើរ 4 ម៉ាយនៅក្នុងកំដៅថ្ងៃដែលក្តៅហួតហែង, បែបនេះគឺជារុងរឿងនៃដីដែលមានតែព្រះជាម្ចាស់កាលីនឹងដឹងថា “គាត់មើលទៅឡើងនិង mumbles Chant និងការបិទភ្នែករបស់គាត់” ពរជ័យនៃព្រះជាម្ចាស់មិនមែនឥដ្ឋតែមួយបានផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងការមានចាប់តាំងពីអាពាហ៍ពិពាហ៍ Shankar នេះ, ខ្ញុំមានការលក់ 3 រទេះពេញលេញនៃកងដៃដើម្បីបងប្អូនស្រីទាំងអស់របស់ខ្ញុំនៅទីនេះ “គាត់មើលទៅដូចជាកីឡាករ Nani ថា” ម៉ាគឺវា 3 0r 4? “បន្ទាប់មកគាត់បាន unwraps កងដៃកញ្ចក់ស្រស់ធ្វើឱ្យបំណងសំឡេង crinkle មួយ។ ណារ៉េនដាផ្ទាល់សុំឱ្យកីឡាករ Nani ដើម្បីពង្រីកដៃរបស់នាងនិងការព្យាយាមលើទំហំនៃកងដៃកងជើងរបស់នាង។ បន្ទាប់មកគាត់បានពន្យល់ពីសារៈសំខាន់នៃការថែរក្សាទុកជាយូរមកហើយដែលជាប្រពៃណីរបស់ស្ត្រីច្បងព្យាយាមនៅលើកងដៃកងជើងរបស់នាងជាលើកដំបូង។ មិនយូរប៉ុន្មានគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងលំហូរលោកបានចាប់ផ្តើមរំកិលចេញពីរឿងរ៉ាវល្អបំផុតរបស់គាត់ពីជ្រើសដោយអ្នកជិតខាងធំរបស់គាត់។ ពីអាពាហ៍ពិពាហ៍រាជវង្សនិងតូចដែលគាត់បានទៅពីកូនក្រមុំស្រស់ស្អាតឱ្យកូនកំលោះកំពុងសម្លឹងរកមើលគួរឱ្យអស់សំណើចរបស់ពួកគេពីដងនៅពេលដែលពួកគេមាន baraat ជាមួយចង្កៀងគោមនិងរទេះគោពីរឿងរ៉ាវរបស់គាត់ក្នុងការបំបែកកំណត់ត្រាចំនួននៃ Jalebis ក្មួយប្រុសរបស់គាត់ម្តងបរិភោគដើម្បីរញ្ជួយដីនៅ ឆ្នាំ 1993 ដែលបានបំផ្លាញក្រុងនោះពី “ការវិលត្រឡប់ការបរទេសប្រធាន Saheb ឱ្យគូស្វាមីភរិយាជាការផ្សងព្រេងជាងការរត់ទៅឆ្ងាយនិងបានរៀបការពី Godman នៅក្នុងក្រុងជិតខាងដើម្បីខ្មោចកណ្តាលយប់នោះលោកបានឃើញលោកបានធ្វើឱ្យវាជាចំណុចមួយដើម្បីគ្របដណ្តប់ឱ្យពួកគេដោយមិនបាត់ចេញ នៅលើលម្អិតស្មុគស្មាញនេះ។ ដាដុំថ្មទាំងអស់នៅក្នុងដឹងពីទីប្រជុំជននិងធ្វើឱ្យប្រាកដថាវាមិនត្រូវបានទុក unturned ។ បរិយាកាសគឺពេញលេញនៃរឿង។ គួរឱ្យអស់សំណើច។ គួរឱ្យរំភើប។ ការសោកស្តាយ។ គួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើល។ រកមើលពីចម្ងាយអ្នកអាចសម្គាល់ឃើញការផ្លាស់ប្តូរការបង្ហាញជានិច្ចនៅលើមុខរបស់ពួកគេ។ សំណើច។ Sullen ប្រឈមមុខ។ gaping មាត់។ បើមិនដូច្នេះទេអារម្មណ៍ចលនានៅរសៀលស្ងាត់និងរិលដូចជានៅក្នុងការបង្ហាញ matinee ការលេងនៅលើអេក្រង់ដែលមានអាយុនៅក្នុងវាលបើកចំហមួយ។ វាត្រូវបានគេយូរមកហើយឥឡូវនេះ 3 ម៉ោងព្រះអាទិត្យត្រូវបានភ្លឺមុនពេលលិចរបាំងមុខយ៉ាងក្រាស់! ក្មេងស្រីតូចនិងស្ត្រីមានកងដៃដែលសមល្អបំផុតរបស់ពួកគេនៅក្នុងដៃរបស់ពួកគេ។ ភ្នែកចង់ដឹងចង់ឃើញរបស់ពួកគេនៅតែធ្វើដំណើរពេលជាមួយរឿងរ៉ាវរបស់លោកហើយមុខរបស់គេញញឹមជាមួយការឆ្លុះបញ្ចាំងនៃភាពខុសគ្នានៃកងដៃណ៍នេះ។ ក្រហម។ បៃតង។ លឿង។ ខៀវ។ និងមាសផងដែរ; ឬវាគឺជាប្រាក់? បាទប្រហែលជាអ្នកមិនអាចប្រាប់។ ណារ៉េនដារុំ Shard ដែលសេសសល់ក្នុងការកងដៃកងជើងផ្កាឈូកមួយរសាត់ក្រណាត់ថា “តើមិនបានបង់ប្រាក់ឱ្យខ្ញុំសម្រាប់អ្នកដែលខូច, លោកម៉ា” គាត់បានក្រោកឡើង “បង់ប្រាក់ឱ្យខ្ញុំតែអ្វីដែលខ្ញុំមានតម្លៃសម្រាប់ទាំងអស់ល្អនិងអាក្រក់ត្រូវបានឧទ្ទិសដល់ព្រះជាម្ចាស់ “។ ស្ត្រីទាំងអស់ដែលបានមើលឡើងនិងបិទភ្នែករបស់គេរួមជាមួយនឹងមនុស្សចាស់, mumbling Chant នេះ។ Nani បានប្រគល់ឱ្យគាត់ជាងកំណត់ត្រាមួយចំនួន, ហើយគាត់បានបន្តពួកគេនៅក្នុងហោប៉ៅរបស់គាត់ដោយមិនរាប់ទៀតទេ។ លោកបានអរគុណនាងដោយប៉ះជើងរបស់នាងថា: «ខ្ញុំនឹងមកសម្រាប់ Jalebis នៅពិធីមង្គលការនេះលោកម៉ាបាន«ដូចជាភ្ញៀវទេសចរសម្ពាយទោល, តួលេខអាយុដាបានធ្វើឱ្យវិធីរបស់ខ្លួនចេញពីច្រកទ្វារដែលមានអាយុយូរអង្វែងនៃការមានដឹកតាមបណ្ដោយរឿងរ៉ាវទាំងអស់, បន្ថយយឺត ចេញឆ្ងាយនៅក្នុង silhouette មួយ។ ស្ត្រីនៅតែត្រូវបានបាត់បង់នៅក្នុងពាក្យរបស់គាត់។

UpvoteDownvoteRead នៅលើ Quora

  
——————————————————————————————————————————————————지원 번역 : http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

새로운 대답은 “어떻게 어떤 사람들은 무엇이든을 판매 할 수있는 거지?”새 응답

어떻게 어떤 사람들은 무엇이든을 판매 할 수있는 거지?

Krunal M Harne

Krunal M Harne, 최적화 및 승.

1보기

그들은 제품을 판매하지 않기 때문에; 그들은 이야기를 판매하고 있습니다.

내가 당신에게 NAREN 다의 이야기를 말해 보자. 내 나니의 마을에서 가장 인기있는 팔찌 판매자. 날짜까지 작은 마을에서 힌두교 결혼식은 집안의 모든 여자가 서로 다른 의식에 대한 새로운 팔찌를 구입 전통을 따릅니다. 그들은 가까이에 멋진 팔찌 매장을 가지고 있지 않지만, NAREN 다의 단장 만든 로컬 및 개별적 나이 카트는 허세 부리는 브랜드 매장보다 선호하지 않는 것이. 이틀 결혼식 전에 모든 사람이 수면 유도 점심 다음에 할당 된 웨딩 집안일의 바쁜 아침 교대로 수행됩니다 하루의 시간입니다. 벨리의 긴 서있는 나무 문, 그것은 큰 소리로 충분히 자신의 항목을 신호로 재생 손에 Damru 60 세 NAREN 다을 의미합니다. 내부의 게이트 scampers에서 구슬을 재생하는 그의 반 바지에 마른 아이가 가장 기다려온 다의 엔트리를 발표합니다. 집안의 모든 여자는 큰 반얀 트리 원 NAREN 다 아래에있는 베란다 근처에 수집합니다. 노인이 화나게 그는이 시작 물 한 잔을 꿀꺽 꿀꺽 마시고, 헥헥, 그의 카트 정착, “아침부터 물 한 방울 엄마가 할 시간이 없었어요, 뜨거운 열 4 마일 걸어야했다 같은 땅, 유일한 여신 칼리는 하나의 벽돌 쉔카의 결혼식 이후 벨리에서 변경하지 여신의 축복 “, 그는 자신의 눈을, 최대 외모와 노래를 중얼 및 종료”알의 웅대, 나는 판매했다 여기에 내 모든 자매 팔찌의 3 카트 전체 “고 나니으로 보인다”오른쪽 마, 그것은 3 뭣 4? “그는 다음 의도적 주름지는 소리를 만드는 신선한 유리 팔찌를 펼쳤다했다. NAREN 다 개인적으로 그녀의 손을 확장하고 팔찌의 그녀의 크기에 시도 나니 요청합니다. 그는 먼저 그녀의 팔찌에 노력 장남 여성의 긴 보존 된 전통의 의미를 설명합니다. 흐름에 곧, 그는 그의 큰 동네에서 그의 가장 고른 이야기를 출시 시작합니다. 왕실 작은 결혼식 그들은 등불과 달구지와 baraat를했을 때 그는 Jalebis 조카의 기록을 깨는 횟수 자신의 이야기에서, 시대에서, 자신의 재미를 찾고 신랑에 아름다운 신부에서에있었습니다에서 한 번 지진에 먹었다 이상이 도망 그가 본 자정 유령에 이웃 마을에 Godman에서 결혼 모험 커플에 최고 Saheb ‘외국인 귀환’에서, 도시를 파괴 1993 년, 그는 밖으로 누락없이 다루 그것에게 포인트를한다 복잡한 세부 사항에. 다 마을에있는 모든 돌을 알고는 돌리지 남아 있지 않은지 확인합니다. 분위기는 이야기로 가득하다. 이상한. 신나는. 슬퍼. 충격적인. 거리에서 봐, 당신은 끊임없이 그들의 얼굴에 표정을 변경 알 수 있습니다. 웃음이. 음침한 얼굴. 입을 입을 딱 벌리고. 감정 열기 필드에서 이전 화면에 재생 마티 네 공연에서 같이 달리 조용하고 지루한 오후에 애니메이션. 그것은 태양이 침몰하기 전에 밝은 빛나는되며, 3 오랜 시간 해주기있다; 작은 소녀와 여성은 자신의 손에 최선 피팅 팔찌가있다. 그들의 호기심의 눈은 여전히 그들의 얼굴은 팔찌의 서로 다른 색상의 반사와 빛나는 그의 이야기로 시간 여행. 빨간. 녹색. 노랑. 푸른. 그리고 골든 너무; 또는 실버입니까? 네, 아마, 당신은 말할 수 없습니다. NAREN 다 만 나는 여신에 전념하고, 모든 선과 악에 대한 가치가 누구인지 저를 지불 “, 그는 일어나서”깨진 것들에 대한 엄마를 저를 지불하지 마십시오 “, 머 금고 핑크 천에 남은 팔찌 파편을 래핑 “. 모든 여자가 찾아와 노래를 중얼, 노인과 함께 눈을 닫습니다. 나니는 몇 가지 메모를 통해 그를 손, 그는 계산하지 않고 자신의 주머니에서 그들을 유지합니다. 솔로 배낭처럼 “나는 결혼식, 엄마의 Jalebis을 위해 올 것이다”, 그녀의 다리를 터치하여 그 덕분에 그녀는, 다의 옛 그림은 천천히 페이드, 모든 이야기를 함께 들고 벨리의 긴 서 오래 게이트에서 길을 만드는 멀리 실루엣입니다. 여성은 여전히 그의 말에 손실됩니다.

Quora의에 UpvoteDownvoteRead

  
——————————————————————————————————————————————————werger Support: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

bersîva New to “çawa hin kes nikarin bifiroşin tiştekî?”New Bersiv bide

Çawa hin kes nikarin bifiroşin tiştekî?

Krunal M Harne

Krunal M Harne, Optimize & Win.

1 view

Ji ber ku ew berhemên bifiroşe ne; ew çîrokên bifiroşe.

Bila ji min re behsa çîroka Naren Da re dibêjim. The seller bangle herî populer li bajarê Nani min. weddings Hindu li bajarên biçûk heta date kevneşopiyeke ku hemû ladies li mala buy Bangles nû ji bo merasîmên cuda li pey. Ne ku ew dikanên bangle ketim li nizíkí tune ne, lê cart pîrbûnê herêmî kirin û çend hol Naren Da de, li ser bajarî de kurewi dikanên tercîhkirin. Du roj ji beriya wedding, û ew wê demê ji wê roya, ku hemû kes bi guherîna sibê mijûl xwe yên beredayî wedding hatiye veqetandin, li pey xwarinê xew inducing kirin e. Li ber derî wooden dirêj rawestayî ji Haveli, de radiweste, 60 salî Naren Da bi Damru di destê dilîze ew bilind bes ji bo sînyalan entry xwe. A kid skinny li pants nîv xwe dilîze marbles li scampers deriyê ku di hundir de bi dorê ji entry ên Da pêpestkar. Hemû ladies di malê de li nêzîkî Veranda li jêr dara banyan mezin û circle Naren Da civandin. Mirovê kevin bi cî down bi cart xwe, huffing û di sikrana, gulping down piyalek av ji wî dest pê dike, “Gelo dem ji bo ku dilopekî ava ku ji sibehê de Ma neçar ne, meşa 4 kîlometreyan di germ, wiha, bêqedir ji wê axa ku, tenê Goddess Kali wê bizanin “, ew xwe dinihêre û mumbles a chant û biçûkbûna çavên wî,” Pîroziya Xweda, bi a brick single di Haveli sala wedding Shankar ya hatiye guhertin e, ez neçar bifiroşe 3 wesayîtên tije Bangles ji bo hemû xwişkên min li vir, “ew wek Nani dinêre,” Mafê Ma, bû ev 3 0r 4? “wî piştre unwraps li Bangles cam nû, purposefully çêkirina dengê crinkling. Naren Da bi xwe dixwaze, Nani bo dirêjkirina destê xwe û hewl didin li ser size xwe ji bangle. Wî piştre li ser giringiya kevneşopiya dirêj parastin ji mezinê lady hewl didin li ser bangle wê pêşî rave dike. Di nêzîk de li herikîna, ew dest bi kişandina baş çîrokên hildan ku wî ji taxa mezin xwe. Ji weddings royal û biçûk ew ji dema ku ew baraat, bi fanos û kişandinê, golikê neçar bû, ku ji bûkên bedew to zava digerî funny xwe, ji caran, ji çîrokên xwe yên record şikandina count ji Jalebis biraziyê xwe re carek ji bo erdheja li xwar 1993 ku ji bo jin û mêrên netirs ji wir reviya û, li bajarê cîran ji sawêrên nîvê şevê de ew dît, zewicî ji Godman kir rûxandin bajêr, ji ‘vegera derve’ Serokê Saheb, ew jî xaleke ji wan re cover bê kêm derket li ser hûrguliyên tevliheviya. Da dizane her kevir li bajêr û li dizanin ku ew hiştin ne unturned jî. Atmosfera full of çîrokan e. Kêfî. Heyecanda. Xemgîn. Bizdane. ji dûr ve, va ye, tu nabînî berdewamî diguherin bi gotin li ser rûyê wan. Laughters. Rûtarî rû ne. Gaping devê. Hestên animate nîvro din bêdeng û tevizîbûnê wek di show matinée dilîze, li ser ekranên kevn di qada vekirî. Ev bûye 3 saetan dirêj niha, ku roj xas ê ku dibiriqe li ber binavbûna; keçikên biçûk û jin hene best Bangles jî hêjayî wan di destên wan de. çavên meraqên wan hîn jî dema rêwîtiyê bi çîrokên xwe, bi rûyê wan, sharpen bi ramanên yên bi rengên cuda yên Bangles. Sor. Kesk. Zer. Şîn. Û Golden jî; an e ew Silver? Erê, belkî, hûn dikarin bi bêjin. Naren Da gihişt li shards bangle bermayî di cawê pink û neman, “Ma min ji bo kesên ku şikestî bidin ne, Ma”, ew rabe, “Tenê min bidin, ez çi hêjayî bo, hemû baş û xerab ji bo Xweda diyarî im “. Hemû ladies çavên xwe û çavên wan bigire, bi mirovê kevin, mumbling sînevîzyonekê. Nani wî destên xwe li ser hin notên, û wî ji wan re di berîka wî de, bêyî ku pala xwe digire. Ew bi saya wê, bi destê xwe piyên wê, Like a Chinakuva solo “ez ê ji bo Jalebis li wedding, Ma bên”, fîgura Da ve jî bi awayekî xwe ji ber dergehê kevn dirêj rawestayî ji Haveli ku rahiştiye li hemû çîrokan, hêdî hêdî ji holê radibin dûr di silhouette. The ladies in hê jî di gotinên xwe ji dest da.

UpvoteDownvoteRead li ser Quora

  
——————————————————————————————————————————————————Колдоо котормо: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

үчүн жаңы жообу бул болду: «Кээ бир адамдар эч нерсе сатып ала бар?»жаңы Answer

Кандай болгон кээ бир адамдардын кээ бир нерсе сатып ала бар?

Krunal M Harne

Krunal M Harne, оптималдаштыруу & Утуш.

1 көрүү

Алар өнүмдөрдү сатуу эмес, себеби; алар окуяларды сатуу.

мен сага Naren Дарий окуяны айтып берейин. Менин Нани шаар абдан популярдуу думлуж сатуучу. күнгө чейин чакан шаарында индус үйлөнүү үйүндөгү бардык айымдар ар кандай ырым үчүн жаңы тизүү сатып салтка ылайык. Алар жакын кооз думлуж дүкөн да жок эмес, бирок Naren да жергиликтүү жасап, бири бирине калыбына карылык араба чиренген бренд кампаларга артыкчылык берилет. баш кошкон эки күн калганда, ал эми ар бир адам түшкү жүргүзүп, уйку менен берилген той жумуштарын өз алек эртең менен өтүү менен ишке ашырылат күнү ошол убак. Издөө узак жыгач дарбазасынын жанында турган учурда, анын кирүүгө далалаты катуу жетиштүү ойногон колуна Damru менен 60 жаштагы Naren Da турат. дарбаза scampers ичинде боюнча коргол ойноп, анын жарым шымчан бир арык теке, көпчүлүк күткөн Дарий кирүүсүнө жарыялайт. үйүндөгү бардык айымдар чоң АЙСБЕРГ дарактын жана айлананын Naren Да төмөн Veranda жанында чогулушат. абышка, ал баштаса, бир чыны суу жутуу, huffing жана дем, анын арабага менен чечет, «эртеден бери суу, бир тамчы Ма бар убакыт болгон эмес беле, мээ кайнаткан ысыкта иштеген 4 чакырым жөө басып өтүп мындай жерге гана Goddess Kali билишет «, ал ыйлашат карап, тобоо, анын көзүн жапты» Шанкар үйлөнүү бери Артемиданын эмес, бир кыш издөө өзгөрдү баталары улуу, мен сатууга аргасыз болгон бул жерде менин бардык эже-билериктер толук 3 араба «, ал Нани окшойт,» Right Ма, ал 3 0r 4? «анан максаттуу бир crinkling үн, жаңы айнек тизүү unwraps болду. Naren Да жеке өзүнүн колун созуп думлуж анын өлчөмү боюнча аракет Нани сурайт. Анда ал биринчи өзүнүн думлуж боюнча аракет улуу айым узак сакталып салттардын маанилүүлүгүн түшүндүрөт. агымындагы көп өтпөй эле, ал өзүнүн чоң аймакта, анын мыкты ант окуяларды жайылуучу баштайт. Jalebis анын жээни рекорддук бузуп эсептөөнүн, анын окуялары Алар кол чырактарга жана букачар араба менен baraat эле убакта падышанын жана чакан үйлөнүү алардын күлкүлүү карап Күйөө сулуу кыз келген, болуп жатат, бир кезде жер титирөө менен жеди шаарды, «Тышкы кайтып» качып караганда окуя жубайларга башкы Saheb жок, ал көрүп, түн ортосу болуп калган убакта көзү ачыктарга кошуна шаарында Godman тартып, баш кошкондон 1993, ал барбай туруп, аларды жаап турган учур болот татаал майда. Да шаарындагы ар бир ташты билет жана ал нерсесин калтырган жок экенин камсыз кылат. атмосфера окуяларга толгон. Күлкүлүү. Кызыктуу. Кайгылуу. Үрөй учурган. алыстан карап, дайыма жүзтөмөндөп сөздөрдү өзгөртүүгө байкаса болот. Laughters. , Кайгырган бойдон турат. Деп айтыш үчүн оозун. Сезимдерин ачык талаада эски экранда ойноп Matinee көрсөтүп сыяктуу башка тынч жана тажатма түштөн кийин жандуу. 3 көп саат болду, күн чөгүп алдында тунук жанып турат; кичинекей кыздар жана аялдар колдоруна мыкты орундуу тизүү бар. Алардын кызыгып, көздөрү да, ал окуялар менен убакыт жүрүп, алардын жүздөрү билериктер ар кандай түстөрдүн жараяны менен жылмая. Кызыл. Жашыл. Сары. Көк. Жана алтын да; же Silver болот? Ооба, балким, сен айта алган эмес. Naren Да унутуп кызгылт кездеме менен калган думлуж кебездей кийгендей, «сынган үчүн мени бура бербе, Менашени», ал «мен гана Артемиданын арналып, бардык жакшы жана жаман татыктуумун мага төлөй алат «. Бардык айымдар ыйлашат .Мына, кары адам менен бирге, алардын көзүн жана жабуу карап. Нани кээ бир белгилер аны жоюп, өзүнүн чөнтөгүнө санабай туруп эле кармайт. Анын бутун тийсе, аны, рахмат, «Мен үйлөнүү тоюнда Jalebis үчүн келет, Ма» соло туристтин сыяктуу да эски көрсөткүч бардык окуяларды бирге көтөргөн издөө узак эски дарбазанын жанында чыгып баратканда, жай жасалгаларынын соолуган жок бир сөлөкөт. айымдар да сөзүнөн адашып жатышат.

Quora боюнча UpvoteDownvoteRead

  
——————————————————————————————————————————————————ການແປພາສາສະຫນັບສະຫນູນ: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

ຄໍາຕອບໃຫມ່ກັບ “ວິທີການມາບາງຄົນມີຄວາມສາມາດທີ່ຈະຂາຍຫຍັງ?”ຄໍາຕອບໃຫມ່

ວິທີການມາບາງຄົນມີຄວາມສາມາດທີ່ຈະຂາຍຫຍັງ?

Krunal M ຫານ

Krunal M ຫານ, ເພີ່ມປະສິດທິ & Win.

1 view

ເນື່ອງຈາກວ່າພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຂາຍຜະລິດຕະພັນ; ພວກເຂົາຂາຍເລື່ອງ.

ຂ້າພະເຈົ້າຂໍບອກທ່ານເລື່ອງຂອງ Naren Da ໄດ້. ຜູ້ຂາຍກໍາໄລທີ່ສຸດໃນຕົວເມືອງ Nani ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ. weddings Hindu ໃນບັນດາຕົວເມືອງຂະຫນາດນ້ອຍຈົນເຖິງວັນທີ່ປະຕິບັດຕາມປະເພນີທີ່ ladies ທັງຫມົດທີ່ຢູ່ໃນເຮືອນຊື້ກໍາໄລໃຫມ່ສໍາລັບພິທີຮີດຄອງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ບໍ່ວ່າພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ມີຮ້ານຄ້າກໍາໄລ fancy ໃນຕັ້ງຢູ່ໃກ້ຊິດ, ແຕ່ເຮັດໃຫ້ທ້ອງຖິ່ນແລະຄວາມຮຸນແຮງປົວແປງໂຄງຮ່າງການອາຍຸສູງສຸດມີອາຍຸ Naren Da ແມ່ນຕ້ອງການຫລາຍກວ່າ ostentatious ຍີ່ຫໍ້ຮ້ານໄດ້. ສອງມື້ກ່ອນທີ່ຈະ wedding, ແລະມັນແມ່ນໃຊ້ເວລາຂອງມື້ທີ່ໃນເວລາທີ່ທຸກຄົນແມ່ນເຮັດດ້ວຍການປ່ຽນແປງທີ່ໃນຕອນເຊົ້າຂອງເຂົາເຈົ້າທຸລະກິດຂອງ chores wedding ທີ່ໄດ້ຮັບປະຕິບັດຕາມໂດຍການນອນຊັກຊວນອາຫານທ່ຽງ. ຢູ່ປະຕູຮົ້ວໄມ້ຍາວຢືນຂອງ Haveli, ຢືນອາຍຸ 60 ປີ Naren Da ມີ Damru ໃນມືມັກຫຼີ້ນມັນ loud ພຽງພໍທີ່ຈະສົ່ງສັນຍານເຂົ້າຂອງຕົນ. A kid skinny ໃນ pants ເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງຕົນມັກຫຼີ້ນ marbles ທີ່ Scamper ປະຕູຮົ້ວຂອງພາຍໃນທີ່ຈະປະກາດການເຂົ້າມາຂອງ Da ເກີດຂຶ້ນຢ່າງຊ້າໆຫຼາຍທີ່ສຸດ. ແນວທັງຫມົດທີ່ຢູ່ໃນເຮືອນໄດ້ເກັບໃກ້ Veranda ດັງຕໍ່ໄປນີ້ເປັນໄມ້ຢືນຕົ້ນ Banyan ໃຫຍ່ແລະແຜ່ນປ້າຍວົງກົມ Naren Da. ຜູ້ຊາຍອາຍຸ settles ລົງກັບໂຄງຮ່າງການຂອງຕົນ, huffing ແລະ panting, gulping ລົງຈອກນ້ໍາໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນທີ່ເປັນ, “ບໍ່ມີເວລາທີ່ຈະມີການຫຼຸດລົງດຽວຂອງນ້ໍານັບຕັ້ງແຕ່ຕອນເຊົ້າ Ma, ໄດ້ຍ່າງ 4 ໄມໃນຄວາມຮ້ອນ scorching, ດັ່ງກ່າວແມ່ນຄວາມສະຫງ່າງາມຂອງທີ່ດິນ, ມີພຽງແຕ່ Goddess Kali ຈະຮູ້ “, ເຂົາເບິ່ງແລະ mumbles chant ແລະປິດຕາຂອງຕົນ,” ພອນຂອງ Goddess, ບໍ່ເປັນ brick ດຽວມີການປ່ຽນແປງໃນ Haveli ນັບຕັ້ງແຕ່ wedding Shankar ຂອງ, ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ມີການຂາຍ 3 ໂຄງຮ່າງການອັນເຕັມທີ່ຂອງກໍາໄລທັງຫມົດເອື້ອຍນ້ອງທັງຫລາຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າຢູ່ທີ່ນີ້, “ເຂົາເບິ່ງເປັນ Nani,” ສິດທິໃນ Ma, ມັນແມ່ນການ 3 0R 4? “ພຣະອົງໄດ້ຫຼັງຈາກນັ້ນ unwraps ໄດ້ກໍາໄລແກ້ວສົດ, purposefully ການເຮັດໃຫ້ສຽງ crinkle ເປັນ. Naren Da ສ່ວນບຸກຄົນຂໍໃຫ້ Nani ທີ່ຈະຂະຫຍາຍມືຂອງນາງແລະພະຍາຍາມກັບຂະຫນາດຂອງນາງຂອງກໍາໄລ. ພຣະອົງໄດ້ຫຼັງຈາກນັ້ນອະທິບາຍຄວາມສໍາຄັນຂອງປະເພນີການຮັກສາໄວ້ຍາວຂອງ lady eldest ພະຍາຍາມສຸດກໍາໄລຂອງນາງຄັ້ງທໍາອິດ. ທັນທີທີ່ພຽງພໍໃນການໄຫຼເຂົ້າຂອງ, ເລີ່ມຕົ້ນ rolling ອອກເລື່ອງເກັບຂອງຕົນທີ່ດີທີ່ສຸດຈາກບ້ານຂະຫນາດໃຫຍ່ນັ້ນ. ຈາກ weddings ຕໍາແຫນ່ງແລະຂະຫນາດນ້ອຍເຂົາໄດ້ໄປ, ຈາກ bride ທີ່ສວຍງາມທີ່ຈະ grooms ຂອງເຂົາເຈົ້າຊອກຫາ funny, ຈາກເວລາໃນເວລາທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ baraat ໂຄມໄຟແລະໂຄງຮ່າງການວົວ, ຈາກເລື່ອງລາວຂອງການບັນທຶກການ breaking ນັບຂອງ Jalebi nephew ຂອງຕົນເມື່ອໄດ້ຮັບປະທານກັບແຜ່ນດິນໄຫວໃນ 1993 ທີ່ຖືກທໍາລາຍຕົວເມືອງ, ຈາກກັບມາຕ່າງປະເທດຫົວຫນ້າ Saheb ກັບຄູ່ຜົວເມຍອັນຕລາຍກວ່າ ran ທັນທີແລະໄດ້ຮັບການແຕ່ງງານ, ຈາກ Godman ໃນຕົວເມືອງໃກ້ຄຽງກັບ ghosts ເວລາທ່ຽງຄືນທີ່ເຂົາໄດ້ເຫັນ, ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນຈຸດເພື່ອໃຫ້ກວມເອົາໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໂດຍບໍ່ມີການຫາຍອອກ ກ່ຽວກັບລາຍລະອຽດທີ່ຊັບຊ້ອນໄດ້. Da ຮູ້ກ້ອນຫີນໃນເມືອງທຸກແລະເຮັດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າມັນບໍ່ໄດ້ປະໄວ້ unturned. ບັນຍາກາດແມ່ນເຕັມໄປດ້ວຍເລື່ອງ. Funny. ທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນ. Sad. ອາການຊ໊ອກ. ເບິ່ງຈາກໄລຍະຫນຶ່ງ, ທ່ານສາມາດສັງເກດເຫັນການປ່ຽນແປງການສະແດງອອກກ່ຽວກັບການປະເຊີນຫນ້າຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຫົວ. sullen ປະເຊີນຫນ້າກັບ. ຕັດສິນປາກ. ຄວາມຮູ້ສຶກມີຊີວິດໃນຕອນບ່າຍວັນຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນງຽບສະຫງົບແລະຈືດໆຢາກຢູ່ໃນສະແດງໃຫ້ເຫັນ matinee ມັກຫຼີ້ນໃນຫນ້າຈໍທີ່ມີອາຍຸໃນພາກສະຫນາມເປີດ. ມັນໄດ້ 3 ຊົ່ວໂມງຍາວໃນປັດຈຸບັນ, ແສງຕາເວັນໄດ້ຖືກ glowing ສົດໃສກ່ອນທີ່ຈະຫລົ້ມຈົມ; ເດັກຍິງຂະຫນາດນ້ອຍແລະແມ່ຍິງມີກໍາໄລ fitting ທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງເຂົາເຈົ້າຢູ່ໃນມືຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຕາຢາກຮູ້ຢາກເຫັນຂອງເຂົາເຈົ້າຍັງການເດີນທາງທີ່ໃຊ້ເວລາກັບເລື່ອງຂອງຕົນ, ການປະເຊີນຫນ້າຂອງເຂົາເຈົ້າ beaming ກັບສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຂອງສີທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງກໍາໄລໄດ້. ສີແດງ. ສີຂຽວ. ສີເຫຼືອງ. Blue. ແລະ Golden ເກີນໄປ; ຫຼືວ່າມັນເປັນເງິນ? ແມ່ນແລ້ວ, ບາງທີ, ທ່ານບໍ່ສາມາດບອກ. Naren Da wraps shards ທີ່ກໍາໄລທີ່ເຫລືອຢູ່ໃນຜ້າສີບົວຈາງ, “ບໍ່ເອົາຂ້າພະເຈົ້າສໍາລັບການບໍ່ທີ່ແຕກຫັກ, Ma”, ເຂົາໄດ້ຮັບເຖິງ, “ພຽງແຕ່ຈ່າຍຂ້າພະເຈົ້າສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຕົກເປັນມູນຄ່າສໍາລັບການ, ທັງຫມົດທີ່ດີແລະທີ່ບໍ່ດີແມ່ນອຸທິດຕົນເພື່ອ Goddess “. ແນວທັງຫມົດທີ່ເບິ່ງແລະປິດຕາຂອງເຂົາເຈົ້າພ້ອມກັບຜູ້ຊາຍອາຍຸ, mumbling chant ໄດ້. Nani ມືເຂົາໃນໄລຍະອ່ືບາງ, ແລະພຣະອົງໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຢູ່ໃນຖົງຂອງຕົນໂດຍບໍ່ມີການຄິດໄລ່. ຂໍຂອບໃຈພຣະອົງເຈົ້າດ້ວຍການສໍາຜັດກັບຕີນຂອງນາງ, “ຂ້າພະເຈົ້າຈະມາສໍາລັບ Jalebi ຢູ່ໃນ wedding, Ma” ເຊັ່ນດຽວກັນກັບ backpacker solo, ຮູບເກົ່າ Da ເຮັດໃຫ້ວິທີການຂອງຕົນອອກຈາກປະຕູຮົ້ວອາຍຸຍາວຢືນຂອງ Haveli ດໍາເນີນການຕາມເລື່ອງທັງຫມົດ, ຢ່າງຊ້າໆມະລາຍຫາຍໄປ ໄປໃນ silhouette ໄດ້. The ladies ໄດ້ຖືກສູນເສຍຍັງຢູ່ໃນຄໍາຂອງພຣະອົງ.

UpvoteDownvoteRead on Quora

  
——————————————————————————————————————————————————Support Translation: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

Ad nova “Unde aliqui possunt vendere?”Responsio New

Unde aliqui possunt vendere?

M Krunal harne

Krunal harne M, & Optimize Win.

View I

Quia non vendere products; et fabulas vendere.

Dicam naren Da historia. Maxime popularis New Seller Bangle Nani in civitatem. Prohibeo nuptias, usque in diem, oppida parva sequi traditionis, ubi omnes mulieres buy novum domum in in diversis ceremoniis calciamentorum. Non quod animus non traduntur Bangle in propinquitate, patet, sed loci sui naren Da factus est, et membra refurbished senex plaustro in thesauris quippe notavit. Biduo ante nuptias, et clausa est omnis fit in tempore occupatus die mane post somnum inducere chores mutatione nuptiarum prandium singulis sorte tribuentes. Dum stabat ad ostium ligneam Haveli, naren Da est LX annorum, cum a ludens eam Damru in manu voce insignis ad ingressum eius. A invalidi hedum ludentibus in aliqua eius pars intra scampers marmora in porta praedicare in introitu Da maxime exspectabat. Congregabo omnes ad domum feminarum in PERGULA infra circulum, et in magna banyan lignum naren Da. Initio diducitur, vidit senex sedentem hominem cum plaustro et huffing anhelans summas vitrum aqua incipit, “non habet unam stillam aquae de mane usque ad tempus Ma IV passuum ambulare et æstus, tanta gloria terrae solo dea Kali cognoscetis »spectat et Mumbles cantus et claudit oculos suos ‘Bona dea non simplici laterum ordine structos esse mutatam in Haveli cum Shankar nuptiis habui vendere calciamentorum III de bigas hic ad omnes sorores meas, “hoc quod respicit Nani,” ius Ma, in III et IV 0r? “ipse perlucidum calciamentorum unwraps recens est, ex intentione ut crinkling a sono. Da naren Nani dicit se extendere manum super eam, et tentant Bangle magnitudine. Et inde est quod significatur per traditionem conservatum multo maiore conari in Bangle prima domina. Iam satis ulla fluendi, volventes suos optime incipit magno delectos circa historias. De semine regali, et parva nuptias ille fuit, de pulchra sponsa sua ridiculam vultus sponsi, a tempore cum essent baraat cum laternis, et bobus, plaustris, ab his fabulas record solveret comes Jalebis nepotem statim post cibum est magnus in percutienti MCMXCIII ville de ‘return’ copulat quam audax princeps Saheb fugiens ad uxores, a media nocte ad manes geeigneten in vicino oppido visum faciat de re tegere lapidis deferretur Details on intricatae. Da certo scit quod non facit lapidem urbis minitentur reliquit. Aer fabulis plenam. Funny. Nulla facilisi. Sad. Improbius. Ecce procul possis advertere uoltus variabilis. Risus. Facies furibundus venit. Rictus ore. Animati motus et quietis, et aliud estis, sicut in meridianus ludere a ostende matio in veteri tentorium in campo. It has been iam diu horas III, clara solis, est fervidus in conspectu subsidens; quemque decet mulieres et puellae parvae calciamentorum manibus. Et curiosis oculis adhuc pergerent simul cum his fabulis, in cogitationibus eorum et proni in fronte de diversis coloribus calciamentorum. Rubrum. Viridis. Crocus. Blue. Et quoque aurei; an argentum? Sed forte vos nescire. RELIQUUM bangle lithargyro naren Da implicat in panno roseo defluxit: “Noli mihi redde meos rupti Ma”, et tetigisset domatum fistulas, “mihi quid valeat pro stipendio cedunt cunctis dicata est bonorum et malorum “. Cum omnes dominas senex et oculos eius claude oculos, querulum cucurrit cantus. Nani quem traditur libellos, et servat ea, non computatis in sinum. Agit eam super pedes suos “intrabo ad Jalebis nuptiis Ma” Sicut solo backpacker Da vetus figura facit erumpere diu stare veterem portam Haveli ferre per omnia tabulata dispositis paulatim evanescere et in silhouette. Feminae perdidit adhuc in verbo.

UpvoteDownvoteRead in Quora

  
——————————————————————————————————————————————————Atbalsts translation: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

Jauns atbilde uz “Kāpēc daži cilvēki spēj pārdot kaut ko?”Jauns Atbilde

Kā tas nākas, daži cilvēki spēj pārdot kaut ko?

Krunal M Harne

Krunal M Harne, Optimizēt un Win.

1 view

Tāpēc, ka viņi nepārdod produktus; viņi pārdod stāstus.

Ļaujiet man pastāstīt jums stāstu par Naren Da. Vispopulārākais rokassprādze pārdevējs mana Nani s pilsētu. Hindu kāzas mazpilsētās līdz dienai seko tradīcija, kur visi dāmas mājā iegādāties jaunus aproces dažādām ceremonijām. Ne, ka viņiem nav iedomātā rokassprādze veikalus tuvu, bet Naren DA lokālais veikts un solidāri atjaunotas vecums grozs ir priekšroka pār ārišķīgs firmas veikalos. Divas dienas pirms kāzām, un tas ir, ka dienas laikā, kad visi tiek darīts ar to aizņemts rīta maiņā no piešķirto kāzu darbiem seko miega liekot pusdienas. Pēc ilgi stāv koka vārtiem Haveli, stāv 60 gadus vecs Naren Da ar Damru rokā spēlē tas pietiekami skaļi signalizēt savu ierakstu. Izdilis kazlēnu viņa pusi bikses spēlē bumbiņas pie vārtiem scampers iekšpusē paziņot ienākšanu visvairāk gaidītā Da. Visas dāmas mājā pulcējas pie Veranda zem lielā Banyan koku un apļa Naren Da. Vecais vīrs apmetas uz leju ar savu grozu, huffing un elšana, gulping leju glāzi ūdens, viņš sāk, “nav bijis laika, lai būtu vienu pilienu ūdens kopš rīta Ma, nācās staigāt 4 jūdzes apdeguma siltumu, tāds ir krāšņums zemes, tikai dieviete Kali zinās “, viņš paskatās un mumbles ir dziesma un aizver acis,” svētības dieviete, ne viens ķieģelis ir mainījušies Haveli kopš Shankar kāzām, man bija pārdot 3 ratiņi pilns aproces visiem maniem māsām šeit, “viņš izskatās kā Nani,” Right Ma, tas bija 3 0R 4? “viņš tad unwraps svaigu stikla aproces, mērķtiecīgi veicot crinkling skaņu. Naren Da personīgi lūdz Nani, lai paplašinātu savu roku un izmēģināt uz viņas lieluma rokassprādze. Pēc tam viņš skaidro nozīmi ilgi konservētas tradīciju vecākais dāma mēģina viņas rokassprādze pirmās. Drīz vien plūsmā, viņš sāk izplatot savu labāko palielinājies stāstus no viņa lielo apkārtnē. No karaļa un mazo kāzām viņš ir uz, no skaistākajām līgavas saviem funny meklē grooms, no laikiem, kad viņi bija baraat ar laternām un Bullock ratiņi, no viņa stāstiem rekordus skaitīšanas Jalebis viņa brāļadēls reiz ēda uz zemestrīci 1993, kas iznīcināja pilsētu, no “ārlietu atgriešanās” Chief Saheb uz piedzīvojumu pāriem nekā aizbēga un precējās, no Godman kaimiņu pilsētā pie pusnakts spokiem viņš redzēja, viņš padara to punktu, lai segtu tos bez izlaižot uz sarežģītu informāciju. Da zina katrs akmens pilsētas un pārliecinās, ka tā nav atstāta neapgriezts. Atmosfēra ir pilns ar stāstiem. Smieklīgi. Aizraujošs. Sad. Šokējoši. Paskaties no attāluma, jūs varat pamanīt pastāvīgi mainās izteicienus par to sejas. Laughters. Drūms sejas. Gaping mutē. Emocijas animēt citādi klusu un blāvi pēcpusdienu tāpat kā dienas izrāde parādīt spēlē uz vecā ekrāna atklātā laukā. Tas ir 3 garas stundas tagad, saule ir aizrautīgs spilgti pirms grimst; mazie meitenēm un sievietēm ir savas labākās montāžas aproces savās rokās. Viņu ziņkārīgs acis vēl ceļā pavadīto laiku ar saviem stāstiem, viņu sejas staroja ar pārdomām par dažādu krāsu no aproces. Sarkans. Zaļa. Dzeltens. Zils. Un Golden pārāk; vai tas ir Silver? Jā, varbūt, jūs nevarētu pateikt. Naren Da wraps atliekas rokassprādze gabaliņi tādā izbalējis rozā audumu, “Vai nav jāmaksā man par šķelto tiem, Ma”, viņš pieceļas, “maksā tikai man, ko es esmu vērts, visiem labi un slikti ir veltīta dieviete “. Visas dāmas uzmeklēt un aizvērt acis kopā ar veco vīru, mumbling to dziedāt. Nani rokas viņam pāri dažām piezīmēm, un viņš tur tos savā kabatā bez skaitīšanas. Viņš pateicoties viņai pieskaras viņas kājām, “es nāks par Jalebis kāzās, Ma” Like solo backpacker, DA vecais skaitlis padara ceļu ārā no ilgi stāv vecā vārtiem Haveli pārvadā pa visiem stāstiem, lēnām izgaist prom siluetu. Dāmas joprojām zaudēti viņa vārdiem.

UpvoteDownvoteRead uz Quora

  
——————————————————————————————————————————————————Pagalba vertimas: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

Nauja atsakymas į “Kodėl kai kurie žmonės gali parduoti ką nors?”nauja Atsakymas

Kaip atvykti kai kurie žmonės gali parduoti ką nors?

Krunal M Harne

Krunal M Harne, optimizuoti ir laimėti.

1 vaizdas

Nes jie neturi parduoti produktus; jie parduoda istorijas.

Leiskite man pasakyti jums Naren Da istoriją. Populiariausias apyrankės pardavėjas mano Nani miestelis. Hindu vestuvės mažuose miesteliuose iki datos laikytis tradicijos, kai visi į namus ponios pirkti naujus Bangles įvairių ceremonijų. Ne todėl, kad jie neturi išgalvotas Bangle parduotuves arti, bet Naren da vietinis padarė ir atskirai restauruotas senatvės krepšelis yra geresnis nei iš pretenzijomis firminių parduotuvių. Dvi dienas prieš vestuves, ir ji yra tos dienos kursas laikas, kai visi yra daroma su jų užimtas ryte pamaina skiriamų vestuvių favoritai po to miego skatinančius pietų. Tuo ilgai stovi medinis vartai Haveli, stovi 60 metų Naren Da su Damru ranka žaisti ji pakankamai stiprus signalas savo įrašą. Liesas vaikas jo puse kelnės žaisti rutuliukai prie vartų scampers viduje praneša, kad labiausiai lauktas Da įrašą. Visi namo ponios surinkti netoli Veranda žemiau didelis Banyan Tree ir apskritimo Naren Da. Senukas nurims savo krepšelį, huffing ir tapyba, gulping žemyn vandens jis pradeda stiklas, “neturėjo laiko turėti vieną lašą vandens, nes ryte Ma, turėjo vaikščioti 4 mylių kaitros, tokia yra žemės, tik deivė Kali žinos “, jis atrodo iki ir murma į giedojimą ir uždaro savo akis”, palaimos deivės, ne vienas plytų pasikeitė Haveli nuo Shankar vestuves didybę, turėjau parduoti 3 vežimėliai pilnas Bangles visiems mano seserys negyvena čia, “jis atrodo kaip Nani,” Teisė Ma ji buvo 3 0r 4? “tada jis unwraps šviežių stiklo Bangles, kryptingai darant crinkling garsą. Naren da asmeniškai prašo Nani išplėsti savo ranką ir bando ant jos dydis bangle. Jis paaiškina ilgai konservuoti tradicija vyriausias panele bando ant jos bangle pirmoji reikšmė. Netrukus į srautą, jis pradeda sukti savo geriausius pakėlė istorijas iš savo didelio kaimynystėje. Nuo karaliaus ir mažų vestuvėms jis buvo, iš jos gražus Brides jų juokingi ieško jaunikių iš tų laikų, kai jie turėjo baraat su žibintais ir Bullock vežimėliai iš jo pasakojimų apie rekordiškai grafo Jalebis jo sūnėnas kartą valgė į žemės drebėjimo 1993, kuris sunaikino miestą, iš “užsienio grįžimo” vyriausiasis Saheb su nuotaikinga porų nei pabėgo ir susituokė, iš Godman kaimyninėje miestą vidurnakčio vaiduoklis jis matė, jis daro tai taškas jas padengti be trūksta nuo sudėtingų detalių. Da žino kiekvienas akmuo miesto ir užtikrina, kad jis nėra paliktas apversta. Atmosfera yra pilna istorijų. Juokinga. Įdomu. Liūdnas. Šokiruojančio. Pažiūrėkite iš tolo, galite pastebėti, nuolat keičiasi išraiškas ant jų veidus. Laughters. Niūrus veidus. Atvira burnas. Emocijos animuoti kitaip tyliai ir nuobodu popietę, kaip ir dieninis spektaklis šou žaisti ant senų ekrane atvirą lauką. Jis buvo 3 ilgas valandas dabar saulė yra žėrintis šviesus prieš nuskendo; mažos mergaitės ir moterys turi savo geriausią montavimo Bangles į savo rankas. Jų smalsių akių vis dar kelionės laikas su savo istorijomis, jų veidai spindi atspindžių iš skirtingų spalvų iš Bangles. Raudona. Žalia. Geltona. Mėlyna. Ir Aukso per; ar tai Sidabrinė? Taip, galbūt, tu negali pasakyti. Naren da apsiaustas likusių Bangle šukių į prarastas rožinė audiniu, “Do not mokėti man už skaldytų tie, MA”, jis atsikelia, “mokėti tik man, ką aš esu verta, viskas gerai ir blogai skirta deivės “. Visos ponios ieškoti ir uždaryti savo akis kartu su seniu, murma į giedojimą. Nani rankas jam ant kažkokių užrašų, ir jis saugo juos į kišenę be skaičių. Jis padėkos JOS paliesdami savo kojas, “aš ateisiu dėl Jalebis vestuves, Ma” kaip solo kuprinės, DA senas paveikslas daro savo kelią iš ilgai stovėjo senas vartai Haveli balansinės kartu visų istorijų, lėtai nyksta away siluetas. Ponios vis dar neteko jo žodžiais tariant.

UpvoteDownvoteRead Quora

  
——————————————————————————————————————————————————Ënnerstëtzung Iwwersetzung: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

New Äntwert op “Wéi kommen puer Leit kënnen si eppes ze verkafen?”New Äntwert

Wéi kommen puer Leit kënnen si eppes ze verkafen?

Krunal M Harne

Krunal M Harne, optimiséieren & Win.

1 Vue

Well se do net verkafen Produiten; se verkafen Geschichten.

Loosst mech Dir d’Geschicht vun Naren Da soen. Déi beléifste bangle Verkeefer an meng Nani d’Stad. Hinduist Hochzäiten zu klenge Stied bis Datum eng Traditioun verfollegen, wou all d’Dammen an d’Haus kafen nei bangles fir verschidden Zeremonien. Net datt se net ausgefalene bangle Geschäfter an der Noperschaft, mee Naren Da d’lokal gemaach an et kann renovéiere Alter Weenchen ass iwwer d’ostentatious Make Geschäfter bevirdeelegt. Zwee Deeg virun der Hochzäit, an et ass déi Zäit vun den Dag wou jiddereen mat hiren beschäftegt Moien Verréckelung vun der zougestellter Hochzäit chores vun engem schlofen Pinguin Mëttegiessen duerno geschitt ass. Um laang hëlze Paart vun der Haveli stoend, steet 60 Joer al Naren Da mat engem Damru an dem Spill en haart genuch sengem Element zu Signal. Eng haaptsächlech Seel an sengem Halschent matmaachen marbles um Portal scampers bannen ze verkënnegen der Entrée vun der Équipe erwaarde Da spillt. All d’Dammen an d’Haus versammele bei der Véranda ënnert de groussen Banyan Bam an Krees Naren Da. Den ale Mann gëtt mat sengem Won erof, dem Politiker säi Pressespriecher a fannen, engem Glas Waasser gulping verwandelt hie fänkt un, “Hutt keng Zäit eng eenzeg Lëscht vu Waasser, well moies Ma un hat, hu 4 Kilometer am Herrlecht Hëtzt ze goen, wéi de magnificence vun der Grondsteier ass, gëtt just Gëttin Kali wësst “, hie gesäit an engem Loss mumbles a mécht seng Aen,” Leeder vun der Gëttin, net eng eenzeg Zillekonstruktioune an der Haveli zënter Shankar d’Hochzäit geännert huet, ech hat ze verkafen 3 ewee voller bangles un all meng Schwëster hei, “hien den Nani kuckt,” Richteg Ma, gouf et 3 0r 4? “hien unwraps dann d’frësch Glas bangles, purposefully engem crinkling Toun bruecht. Naren Da freet perséinlech Nani fir hir Hand verlängeren a probéiert op hir Gréisst vun bangle. Hien erklärt dann d’Bedeitung vun der laang erhaalen Traditioun vun den eelste Fra op hirer bangle versicht éischt. Séier genuch an de Flux, fänkt hie säi bescht erausgesicht Geschichten aus sengem grousse Quartier Walzen aus. Vun der royal a kleng Hochzäiten hien d’schonn un, vun der schéiner Planzen fir hir witzeg sicht Grooms, aus der Zäit wou se baraat mat lanterns an Forbes ewee haten, vun de Geschichten vun Rekord getraff Grof vu Jalebis sengem Neveu giess eemol op d’Äerdbiewen an 1993, datt d’Stad aus der “Ausseministère Retour” Chief Saheb fir de déif Koppelen wéi fortgelaf zerstéiert a bestued, aus der Godman an de Nopeschlänner Stad un der Mëtternuecht Geeschter hie gesinn huet, mécht hien et mat engem Punkt hinnen ze decken ouni aus vermësst op der raffinéiert Detailer. Da weess all Steen an der Stad an derfir, datt et net lénks unturned ass. D’Atmosphär ass voller Geschichten. Komesch. Spannend. Traureg. Nanterre. Look vun enger Distanz, kënnt dir virdrun lafend Ausstralung op hir Gesiichter änneren. Laughters. Sullen Gesiichter. Gaping mouths. Emotiounen animéiert soss roueg a schéin Nomëtteg wéi an engem show Matinée op den ale Écran an en oppent Terrain gespillt. Et huet elo 3 laang Stonnen gouf, ass d’Sonn virum schockéiert hell helle; déi kleng Meedercher a Fraen hunn hire beschte Milieu bangles an hir Hänn. Hir virwëtzeg Aen nach ennerwee Zäit mat senge Geschichten, hir Gesiichter mat Reflexioune vun verschiddene Faarwe vun der bangles gestreet. Rout. Gréng. Giel. Blo. An Golden ze; oder ass et Silver? Jo, vläicht, kënnt Dir net soen. Naren Da Réng vum Cidre bangle shards zu engem wäiteste rosa Stoff, “Do bezuelen mech net fir de gebrach hues, Ma”, hie kritt huet, “Nëmmen bezuelen mech wat ech wäert ech fir, all gutt a schlecht ass der Verherrlechung der Gëttin “. All d’Dammen kucken an no hiren Aen zesumme mam ale Mann, de Loss mumbling. Nani Hänn him iwwer puer Notizen, an hien hält se op seng bluddeg ouni Urnen. Hien merci hir vun hirem Kapp verdréint ugepaakt, “ech fir d’Jalebis bei der Hochzäit kommen, Ma” Like engem Solo backpacker, Da d’al Figur mécht seng Manéier aus dem laang stoe al Paart vun der Haveli laanscht all déi Geschichten Droen, lues staark zu enger Silhouette ewech. D’Dammen sinn nach zu sengem Wuert verluer.

UpvoteDownvoteRead op deer hie

  
——————————————————————————————————————————————————Поддршка превод: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

Нов одговор на “Зошто некои луѓе се во состојба да се продаде нешто?”нов Одговор

Како тоа некои луѓе се во состојба да се продаде нешто?

Krunal М Harne

Krunal М Harne, оптимизирате и победи.

1 преглед

Затоа што тие не продаваат производи; тие ја продаваат приказни.

Дозволете ми да ви ја раскажам приказната на Нарен Da. Најпопуларните закачам продавачот во градот мојот Нани е. Хинду бракови во малите градови до денес го следи традиција каде што сите дами во куќата купат нови алки за различни обреди. Не дека тие немаат фенси закачам продавници во близина, но локалните направени и поединечно refurbished старост количка Нарен Da е најпосакувана во текот на огромното брендирани продавници. Два дена пред свадбата, и тоа е тоа време од денот кога сите се направи со нивните зафатени утро промена на даденото свадба задолженија проследено со спиење поттикнување на ручек. На долгогодишна дрвена порта на Хавели, стои 60 години Нарен Da со Damru во рака играње е доволно силен за да го сигнализира неговиот влез. А слаби дете во својата половината панталони играње џамлии на портата scampers внатре да го објави влезот на повеќето чека да. Сите дами во куќата се собираат во близина на Веранда под голем Banyan Tree и кругот Нарен Da. Старецот се среди со својата количка, huffing и задишан, без здив одредување чаша вода тој започнува, “не сум имал време да постои само една капка вода од утрото Ма, мораше да шета 4 милји во врел топлина, како што е величественоста на земјата, само божицата Кали ќе се знае “, тој гледа нагоре и мрмори миса и затвора очите,” благослови на божицата, ниту една тула се промени во Хавели од свадба Шанкар е, морав да го продаде 3 коли полни со алки на сите мои сестри тука “, тој изгледа како Нани,” Право Ма, тоа беше 3 0r 4? “тој тогаш го одвиткува нова чаша пресечените алки, намерно правење на crinkling звук. Нарен Da лично прашува Нани да ја подаде раката и се обиде на нејзината големина на закачам. тогаш тој го објаснува значењето на долг сочувани традиција на најстарата жена се обидува на неа закачам во прв план. Наскоро во тек, тој ќе почне тркалање на неговиот најдобар бере приказни од неговата голема соседството. Од кралската и мали свадби тој е да, од убави невести со нивните смешни бараат младоженци, од времето кога тие имале baraat со фенери и Булок коли, од неговите приказни на рекордно Грофот од Jalebis неговиот внук откако јаделе во земјотрес во 1993 година дека го уништил градот, од “надворешни враќање” Главен Saheb на авантуристички двојки од избегал и се оженив, од Богочовекот во соседниот град до полноќ духови виде, го прави точка да ги покрие без пропуштаа на сложена детали. Да знае секој камен во градот и прави сигурни дека не се оставени unturned. Атмосферата е полна со приказни. Смешно. Возбудливо. Сад. Шокантни. Побарајте од далечина, може да се забележи постојано менување на изразите на нивните лица. Laughters. Намуртен соочува. Усти голема. Емоциите се анимираат поинаку тивка и досадна попладне како во матине шоу игра на стариот екран во отворено поле. Тоа е 3 долги часови сега, сонцето блескав светла пред да потонам; на мали девојчиња и жените имаат најдобар опремување пресечените алки во свои раце. своите љубопитни очи уште патуваат време со своите приказни, лицата им зрачеше со рефлексии на различни бои на пресечените алки. Црвено. Зелена боја. Жолта боја. Сина боја. И Златен премногу; или тоа е сребро? Да, можеби, не би можел да кажам. Нарен Да заврши на рецидив парчиња закачам во избледени розова платно, “Не ми плати за скршени оние, Ма”, тој станува “, ми плаќаат само она што сум вреден за сите добри и лоши е посветен на божицата “. Сите дами погледне нагоре и да ги затворат очите, заедно со старецот, мрмори на миса. Нани му го предаде некои белешки, и тој ги држи во џебот без броење. Тој ја благодарение со допирање на нејзините нозе, “Јас ќе дојдам за Jalebis на свадбата, Ма” Како соло турист, стари фигура Da го прави својот пат надвор од долгорочните старата порта на Хавели носи заедно сите приказни, полека бледнее подалеку во силуета. Дамите се уште се изгубени во неговите зборови.

UpvoteDownvoteRead на Quora

  
——————————————————————————————————————————————————Support fandikan-teny: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

New valin’ny “Ahoana avy ny olona sasany dia afaka mivarotra na inona na inona?”New Valiny

Inona avy ny olona sasany dia afaka mivarotra na inona na inona?

Krunal M Harne

Krunal M Harne, manatsara & Win.

1 View

Satria tsy mivarotra ny vokatra; izy ireo mivarotra tantara.

Mamelà ahy hilaza aminareo ny tantaran’i Naren Da. Ny tena malaza bangle mpivarotra amin’ny Nani ny tanàna. Hindoa fampakaram-bady ao amin’ny tanàna kely mandra daty manaraka ny fomban-drazana izay ny vehivavy rehetra ao an-trano hividy bangles vaovao ho an’ny fombafomba isan-karazany. Tsy hoe tsy manana raitra bangle fivarotana ao amin’ny akaiky akaiky, fa ny an-toerana Naren Da nanao maromaro mitondra nohavaozina antitra ny hovidiana no nisafidy ny mampideradera marika toeram-pivarotana. Roa andro talohan’ny fampakaram-bady, ary io no andro izany ny andro rehetra izany dia atao amin’ny ireo sahirana maraina fanovana ny fampakaram-bady nomena raharaha arahina torimaso nitarika sakafo. Tamin’ny ela hazo mijoro vavahadin’ny Haveli, mijoro 60 taona Naren Da tamin’ny Damru an-tanana azy io mafy milalao ampy ny famantarana ny fidirana. Ny mahia ny antsasany zanak’osy amin’ny pataloha marbres milalao am-bavahady scampers ao nanambara ny hiditra eo amin’ny tena nandrasana hatry Da. Ny vehivavy rehetra tao an-trano manangona akaikin’ny Veranda ambanin’ny hazo goavana sy ny faribolana Banyan Naren Da. Ny toetra taloha Nitoetra teo amin’ny sariety, huffing ary mihanahana mitsiriritra, gulping midina rano iray vera izy nanomboka, “Tsy nanam-potoana mba manana iray ny rano indray mitete hatramin’ny maraina Ma, tsy maintsy mandeha 4 kilaometatra ao amin’ny ny hafanana mandoro, izany dia ny fahamboniany ny tany, afa-tsy Goddess Kali dia hahafantatra “, dia toa ka mumbles ny mivovo sy nakimpiny ny masony,” Fitahiana avy amin’ny Goddess, fa tsy iray biriky no niova tao amin’ny Haveli hatramin’ny Shankar ny fampakaram-bady, dia tsy maintsy nivarotra 3 sarety feno bangles rehetra ny rahavaviko eto, “hoy izy toa toy Nani,” Right Ma, dia izany 3 0r 4? “avy eo izy dia fitaratra unwraps ny vaovao bangles, ny tanjona tsara ny crinkling manao feo. Naren Nani Da mihitsy no mangataka mba hanitatra ny tànany ary miezaka aminy haben’ny bangle. Avy eo izy dia manazava ny dikan’ny ny ela voatahiry fampianarana voatolotry ny razana ny lahimatoa vehivavy bangle miezaka azy voalohany. Tsy ela dia ampy ao amin’ny mikoriana, dia nanomboka nanakodia ny tsara indrindra avy nioty tantara avy amin’ny lehibe manodidina. Avy amin’ny mpanjaka sy ny kely fampakaram-bady efa nalehany, avy ny tsara tarehy brides ny mampihomehy mijery Ireo lehilahy hanambady, avy ny fotoana raha tsy nanan-baraat nitondra fanilo sy vantotr’ombilahy sarety, avy amin’ny tantara ny rakitsoratra namaky vidiny ny Jalebis ny zana-drahalahiny indray mandeha nihinana ny horohoron-tany tany 1993 izay nandrava ny tanàna, avy amin’ny ‘Foreign hiverina’ Chief Saheb ny sahisahy mpivady noho ny nandositra ka nanambady, avy amin’ny Godman eo amin’ny manodidina tanàna ho any amin’ny mamatonalina matoatoa hitany, dia mahatonga azy ho teboka mba nanarona azy ireo tsy voa mafy ny be pitsiny antsipirihany. Da mahalala vato rehetra tao an-tanàna, ary manao azo antoka fa tsy niala unturned. Ny rivotra iainana feno ny tantara. Funny. Mahafinaritra. Mampalahelo. Manafintohina. Jereo avy lavitra, dia afaka miova foana tsikaritrao teny teo amin’ny tarehiny. Laughters. Sady sosotra Miatrika. Gaping vavan’ny. Fihetseham-po anatin’ny selan’izy ireo raha tsy izany dia tony sy donto tolakandro toy ny amin’ny Matinée fampisehoana milalao ny antitra lamba amin’ny tsaha. Efa 3 mandritra ny ora maro ankehitriny, ny masoandro dia mamirapiratra mazava alohan’ny hilentika; ny kely ankizivavy sy ny vehivavy dia manana ny tsara indrindra mety bangles teny an-tanany. Ny maso liana mbola mandeha ny fotoana sy ny tantara, ny tarehin’izy fisaintsainana ny samy hafa loko ny bangles. Red. Green. Yellow. Blue. Ary Golden koa; na no Silver? Eny, angamba, ianao tsy afaka hilaza. Naren Da Fonosiny ny ambin bangle shards ao amin’ny matromatroka mavokely lamba, “Aza mandoa aho noho ny tapaka ireo, Ma”, dia mahazo ny, “ihany no mandoa ahy izay manan-danja ho an’ny aho, tsara sy ny ratsy rehetra dia natokana ho an’ny Goddess “. Ny vehivavy rehetra hitraka ka manakimpy ny masony miaraka amin’ny anti-panahy, mumbling ny mivovo. Nani nanolotra azy ny sasany an-tsoratra, ka dia mitandrina izany tao am-paosiny tsy manisa. Dia misaotra azy amin’ny alalan’ny mikasika ny tongony, “Izaho ho avy ny Jalebis tao amin’ny fampakaram-bady, Ma” Toy ny irery backpacker, Da ny antitra olo-malaza mahatonga ny lalana avy amin’ny ela mijoro vavahady taloha ny Haveli mitondra teny rehetra ny tantara, tsikelikely nihena lasa an-Silhouette. Ny vehivavy dia mbola very amin’ny teniny.

UpvoteDownvoteRead amin’ny Quora

  
——————————————————————————————————————————————————Sokongan terjemahan: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

jawapan yang baru kepada “Bagaimana datang beberapa orang boleh menjual apa-apa?”New Jawapan

Kenapa sesetengah orang dapat menjual apa-apa?

Krunal M Harne

Krunal M Harne, Optimize & Win.

1 pandangan

Oleh kerana mereka tidak menjual produk; mereka menjual cerita.

Biar saya memberitahu anda kisah Naren Da. Penjual gelang yang paling popular di bandar Nani saya. majlis perkahwinan Hindu di bandar-bandar kecil sehingga kini mengikuti tradisi di mana semua wanita di dalam rumah membeli gelang baru untuk majlis-majlis yang berbeza. Tidak bahawa mereka tidak mempunyai kedai gelang mewah dalam jarak dekat, tetapi umur cart lama tempatan yang dibuat dan berasingan diubahsuai Naren Da lebih disukai daripada kedai-kedai yg suka pamer berjenama. Dua hari sebelum perkahwinan, dan ia adalah masa hari apabila semua orang dilakukan dengan syif pagi sibuk mereka kerja-kerja perkahwinan diperuntukkan diikuti dengan makan tengah hari tidur mendorong. Di pintu pagar kayu panjang berdiri daripada Haveli, berdiri 60 tahun Naren Da dengan Damru di tangan bermain ia cukup kuat untuk memberi isyarat kemasukannya. Seorang kanak-kanak kurus pada separuh seluarnya bermain guli di scampers pintu dalam mengumumkan kemasukan Da paling dinanti-nantikan. Semua wanita di dalam rumah berkumpul berhampiran Veranda di bawah pokok Banyan besar dan bulatan Naren Da. Orang tua itu mendap ke bawah dengan kereta beliau, huffing dan kembang-kempis, gulping segelas air dia bermula, “Tidak mempunyai masa untuk mempunyai setitik air sejak pagi Ma, terpaksa berjalan 4 batu dalam panas terik, itu adalah keindahan tanah itu, hanya Dewi Kali akan tahu “, dia memandang ke atas dan Mumbles memuji-muji dan menutup matanya,” Rahmat Dewi, bukan bata tunggal yang telah berubah dalam Haveli sejak perkahwinan Shankar, saya terpaksa menjual 3 kereta penuh gelang tangan kepada semua adik-adik saya di sini, “dia kelihatan seperti Nani,” Buat Ma, adakah 3 0r 4? “dia kemudian unwraps itu gelang kaca segar, sengaja membuat bunyi crinkling. Naren Da secara peribadi meminta Nani untuk melanjutkan tangannya dan cuba pada saiz dia daripada gelang. Beliau kemudian menjelaskan kepentingan tradisi lama dipelihara wanita yang sulung cuba pada gelang beliau terlebih dahulu. Tidak lama kemudian dalam aliran, dia mula melancarkan cerita yang dipilih khas yang terbaik dari kejiranan besar beliau. Dari majlis perkahwinan diraja dan kecil dia pernah ke, dari pengantin yang indah untuk pengantin mencari lucu mereka, dari zaman apabila mereka mempunyai Baraat dengan tanglung dan kereta lembu, dari cerita beliau memecah rekod kiraan Jalebis anak saudaranya sekali makan untuk gempa bumi di 1993 yang memusnahkan bandar, dari ‘pulangan Asing Ketua Saheb kepada pasangan mencabar daripada melarikan diri dan berkahwin, dari Godman di bandar jiran untuk hantu tengah malam dia melihat, dia membuat ia satu titik untuk menampung mereka tanpa kehilangan pada butiran yang rumit. Da tahu setiap batu di bandar dan memastikan bahawa ia tidak disembunyikan. Suasana yang penuh dengan cerita-cerita. Lucu. Mengujakan. Sad. Mengejutkan. Melihat dari jauh, anda boleh notis sentiasa berubah ungkapan di wajah mereka. Tawa. Merengus menghadapi. Ternganga mulut. Emosi bernyawa sebelah petang jika tidak tenang dan membosankan seperti dalam persembahan matinee bermain di skrin lama dalam bidang yang terbuka. Sudah 3 jam lama sekarang, matahari bercahaya terang sebelum tenggelam; gadis-gadis kecil dan wanita mempunyai gelang terbaik sesuai dalam tangannya. mata ingin tahu mereka masih masa perjalanan dengan cerita-cerita beliau, wajah mereka berseri-seri dengan pantulan warna yang berbeza daripada gelang tangan. Merah. Green. Kuning. Blue. Dan Golden terlalu; atau adakah ia Silver? Ya, mungkin, anda tidak boleh memberitahu. Naren Da wrap shards gelang sisa dengan kain merah jambu pudar, “Jangan membayar saya untuk orang-orang yang patah, Ma”, dia bangun, “Hanya membayar saya apa yang saya bernilai untuk, semua yang baik dan buruk didedikasikan kepada Dewi “. Semua wanita melihat dan menutup mata mereka bersama-sama dengan orang tua, hal mengomel dan mantera. Nani tangan dia atas beberapa nota, dan dia menyimpan mereka di dalam poket tanpa mengira. Beliau mengucapkan terima kasih dengan menyentuh kakinya, “Aku akan datang bagi Jalebis di majlis perkahwinan, Ma” Seperti pengembara solo, angka lama Da membuat jalan keluar dari pintu lama yang lama berdiri daripada Haveli membawa bersama-sama semua cerita-cerita, perlahan-lahan pudar jauh dalam bayang. Para wanita masih hilang dalam kata-katanya.

UpvoteDownvoteRead pada Quora

  
——————————————————————————————————————————————————പിന്തുണ വിവർത്തനം: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

പുതിയ ഉത്തരം “എങ്ങനെ ചില ആളുകളെ ഒന്നും വിൽക്കാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള വരും?”പുതിയ ഉത്തരം

എങ്ങനെ ചില ആളുകൾ ഒന്നും വിൽക്കാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള വരുന്നു?

Krunal എം Harne

Krunal എം Harne, അനുരൂപമാക്കുക & വിൻ.

1 കാഴ്ച

അവർ ഉൽപന്നങ്ങൾ വിൽക്കാൻ കാരണം; അവർ കഥകൾ വിൽക്കാൻ.

എന്നെ നിങ്ങൾ Naren ദ കഥ പറയാം. എന്റെ നാനി ന്റെ നഗരത്തിലെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയമായ bangle വിൽപ്പനക്കാരൻ. തീയതി വരെ ചെറിയ പട്ടണങ്ങളിൽ ഹിന്ദു വിവാഹങ്ങൾക്കും വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ലേഡീസ് വിവിധ ചടങ്ങുകളിൽ വേണ്ടി പുതിയ വളകൾ വാങ്ങാൻ എവിടെ ഒരു പാരമ്പര്യം പിന്തുടരുക. അവർ സമീപത്തായി ഫാൻസി bangle സ്റ്റോറുകൾ ഇല്ല എന്ന് അല്ല, Naren ദ പ്രാദേശിക ഉണ്ടാക്കി വെവ്വേറായി പുനരുദ്ധാരണം വാർദ്ധക്യം കാർട്ട് ostentatious ബ്രാൻഡഡ് സ്റ്റോറുകളിൽ മേൽ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. രണ്ടു ദിവസം കല്യാണം മുമ്പിൽ അത് എല്ലാവർക്കും ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് പഞ്ചഭൂതങ്ങളായ ഒരു ഉറക്കം പിന്നാലെ അലോട്ട് കല്യാണം കണ്ണീരും അവരുടെ തിരക്കുപിടിച്ച രാവിലെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു കൂടെ ദിവസത്തെ ടൈം. ഹവേലി ദീർഘകാല മരം വാതിൽക്കൽ അത് ഉറക്കെ തന്റെ എൻട്രി സിഗ്നൽ മതിയായ കളിക്കുന്നത് കയ്യിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു Damru 60 വയസ്സായിരുന്നു Naren ദ. പടിവാതിൽക്കൽ മാർബിൾ പ്ലേ തന്റെ പകുതി പാന്റുകൾ എ മെലിഞ്ഞ കുട്ടിയെ അക്ഷമയോടെ ദ എൻട്രി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ അകത്ത് scampers. വീട്ടിൽ എല്ലാ ലേഡീസ് വലിയ ആൽമരം സർക്കിൾ Naren ദ താഴെ വരാന്തയ്ക്കാണ് സമീപം ശേഖരിച്ചു. വൃദ്ധൻ ഇറങ്ങി വണ്ടിയുടെ കൂടെ കവലയിലെ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഇറക്കി gulping, തീർക്കയും huffing ആൻഡ് കിതച്ചു, “രാവിലെ മാ ശേഷം വെള്ളം ഒരൊറ്റ തുള്ളി കാലം സാധ്യമാവുമായിരിക്കും, അത്യുഷ്ണം ലെ 4 മൈൽ നടക്കേണ്ടിയിരുന്നു, അത്തരം ദേശം പ്രൌഡി, കാളിയുടെ മാത്രം അറിയും “അവൻ തെരയുന്നു ഒരു പഠനവിധേയമാക്കെണ്ടത് ചാന്നല് അവന്റെ കണ്ണു അടയുന്നു,” ദേവി അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒരൊറ്റ ഇഷ്ടിക ശങ്കർ വിവാഹത്തിന് ശേഷം ഹവേലി മാറ്റി അല്ല, ഞാൻ വിൽക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ എന്റെ എല്ലാ സഹോദരിമാർ ഹാളിലെ നിറഞ്ഞ 3 വണ്ടിയും, “അവൻ, നാനി പോലെ തോന്നുന്നു” വലത് മാ 3 0r 4 ആയിരുന്നു? “അദ്ദേഹം സോദ്ദേശ്യപരമായാണ് ഒരു crinkling ശബ്ദം making, പുതിയ ഗ്ലാസ് വളകൾ unwraps. Naren ദ വ്യക്തിപരമായി അവളുടെ കൈ നീളാവുന്ന bangle അവളുടെ വലിപ്പം പരീക്ഷിക്കാൻ നാനി ആവശ്യപ്പെടുന്നു. പിന്നീട് അവൻ മൂത്ത ലേഡി ആദ്യം അവളുടെ bangle ന് ശ്രമിക്കുന്ന നീണ്ട ഭദ്രമായിരിക്കും പാരമ്പര്യത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം വിശദീകരിക്കുന്നു. ഒഴുക്ക് ഉടൻ മതി, തന്റെ വലിയ അയൽക്കാരനായ തന്റെ മികച്ച തിരഞ്ഞെടുത്ത കഥകൾ പുറത്ത് ആരംഭിക്കുന്നു. രാജകീയ ചെറിയ വിവാഹങ്ങളിൽ അവൻ റെക്കോർഡ് തന്റെ ബ്രേക്കിംഗ് വാർത്തകൾ Jalebis അനന്തരവൻ എണ്ണം മുതൽ ഒരേസമയം ഭൂകമ്പം ലേക്ക് തിന്നു, മനോഹരമായ വധുക്കളെ അവരുടെ പരിഹാസ്യമായ തിരയുന്ന നഗരത്തിൽ അവർ ചേവകരെയും കാളവണ്ടിയിൽ കൂടെ baraat സമയത്തെക്കാൾ തവണ നാളായി 1993 ടൗൺ അയൽസംസ്ഥാനമായ പട്ടണത്തിൽ ആൾദൈവം നിന്ന് അവൻ കണ്ടു അർധരാത്രി പ്രേതങ്ങളുടെ ലേക്ക് ‘ഫോറിൻ മടക്കം’ ചീഫ് സാഹിബിന്റെ നിന്ന് സാഹസികവും ദമ്പതികൾക്ക് നശിപ്പിച്ചു ഓടിപ്പോയി അധികം ഒപ്പം വിവാഹം എന്നു അവൻ നഷ്ടപ്പെടും അവരെ മൂടി ഒത്തുചേരുന്നു ചെയ്യുന്നു പാഞ്ചാലി ന്. ദ ടൗണിൽ ഓരോ കല്ലു അറിയുന്നു അതു സംതൃപ്തരായി വിട്ടിട്ടില്ല ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു. അന്തരീക്ഷം സ്റ്റോറികൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഫണ്ണി. ആവേശകരമായ. ദുഃഖകരമായ. ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന. അകലെ നിന്ന് നോക്കൂ അവരുടെ മുഖങ്ങളിൽ പദപ്രയോഗങ്ങൾ മാറ്റുന്നതിൽ നിരന്തരം നോട്ട്ട്. Laughters. നീരസവും മുഖങ്ങൾ. .വാടിയ വായിൽ. വികാരങ്ങളും ഒരു തുറന്ന വയലിൽ പഴയ സ്ക്രീനിൽ പ്ലേ ഒരു ടെയിൻ ഷോയിൽ പോലെ മറ്റുതരത്തിൽ സ്വസ്ഥമായി മുഷിഞ്ഞ ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് ആനിമേറ്റുചെയ്യാൻ. സൂര്യനെ മുങ്ങുന്ന മുമ്പ് ശോഭയുള്ള മരീചിക ആണ് ഇപ്പോൾ 3 നീണ്ട മണിക്കൂറിൽ; ചെറിയ പെൺകുട്ടികളും സ്ത്രീകളും അവരുടെ കയ്യിൽ മികച്ച ഉചിതമാണ് വേനിയാ. അവരുടെ കൗതുകകരമായ കണ്ണുകൾ ഇപ്പോഴും തന്റെ കഥകൾ, വളകൾ വിവിധ നിറങ്ങൾ പ്രതിഫലന അതിശോഭനവുമായ മുഖം സമയം യാത്ര. റെഡ്. പച്ച. മഞ്ഞ. ബ്ലൂ. ഗോൾഡൻ വളരെ; അല്ലെങ്കിൽ അതു വെള്ളി? അതെ, ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു കഴിഞ്ഞില്ല. Naren ദ മങ്ങിയ പിങ്ക് തുണിയിൽ ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങളുടെ bangle ചക്കി ക്കൊണ്ട്, അവൻ എഴുന്നേറ്റ്, “എന്നെ തകർന്ന കുട്ടികൾക്കായി, അടയ്ക്കേണ്ടതില്ല മാ ‘” മാത്രം എന്നോടു തീർക്കാം ഞാൻ വിലപ്പെട്ടത് എന്തു എല്ലാ നല്ലതും ചീത്തയുമായ ദേവിയുടെ പ്രതിഷ്ഠ “. എല്ലാ ലേഡീസ് നോക്കിക്കൊണ്ട്, വൃദ്ധൻ സഹിതം അവരുടെ കണ്ണു അടയ്ക്കുക മന്ത്രം, പറയുമ്പോൾ. നാനി ചില കുറിപ്പുകൾ മേൽ അവനെ കയ്യും അവൻ കൃത്യമായി പോക്കറ്റിൽ അവരെ സൂക്ഷിക്കുന്നു. അവൻ സ്തോത്രം അവളുടെ കാൽ സ്പർശിക്കുക “ഞാൻ Jalebis വേണ്ടി കല്യാണവീട്ടിലെ വരും, മാ ‘ഒരു ഏകാംഗ backpacker രീതിയിൽ പോലെ, ദ പഴയ കണക്കുകൾ ഹവേലി ദീർഘകാല പഴയ ഗോപുരം എല്ലാ കഥകളും സഹിതം വഹിച്ചുകൊണ്ട് നിന്നു അതിന്റെ വഴി ചെയ്യുന്നു, പതുക്കെ പുഷ്പമായ അകലെ ഒരു നിഴൽ ലെ. ലേഡീസ് ഇപ്പോഴും അവന്റെ വാക്കുകളിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നു.

Quora- ൽ UpvoteDownvoteRead

  
——————————————————————————————————————————————————Appoġġ traduzzjoni: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

risposta ġdida għal “Kif jiġu xi nies huma kapaċi li jbiegħu xejn?”Tweġiba ġdida

Kif come xi nies huma kapaċi li jbiegħu xejn?

Krunal M Harne

Krunal M Harne, Itejb & Win.

1 fehma

Minħabba li ma jbiegħux il-prodotti; huma jbiegħu stejjer.

Let me jgħidlek l-istorja ta Naren Da. Il-bejjiegħ Bangle-aktar popolari fil-belt tiegħi Nani s. tiġijiet hindu fi bliet żgħar till data isegwu tradizzjoni fejn il-onorevoli fil-binja jixtru bangles ġodda għal ċerimonji differenti. Mhux li dawn ma jkollhomx imħażen bangle fancy fil-viċinanzi, iżda lokali magħmula u separatament rranġat CART Naren Da tal-xjuħija hija preferuta fuq il-ħwienet ostentatious tad-ditta. Jumejn qabel il-tieġ, u huwa dak iż-żmien tal-jum meta kulħadd isir bl bidla filgħodu busy tagħhom ta ‘xogħol tad-tieġ allokati segwit minn ikla irqad jinduċu. Fil-bieb l-injam fit-tul permanenti tal-Haveli, stands Naren Da-60 sena b’livell ta ‘Damru fl-idejn playing qawwija biżżejjed li sinjal dħul tiegħu. A kid skinny fil pants nofs tiegħu playing Marbles lejn il-scampers gate ġewwa biex tħabbar l-iskrizzjoni tal-Da aktar mistennija. L-onorevoli fil-dar jiġbru ħdejn il-veranda taħt il-siġra Banyan kbar u ċirku Naren Da. L-raġel xiħ jiddeċiedi stabbiliti bil karrettun tiegħu, huffing u panting, gulping stabbiliti tazza ilma hu jibda, “Ma kellhomx żmien biex ikollhom qatra waħda ta ‘l-ilma peress li l-għodwa Ma, kellhom jimxu 4 mili fil-sħana tixwit, dan hu l-magnificence tal-art, biss Goddess Kali se jkun jaf “, huwa jistenna u mumbles Chant u jagħlaq għajnejn tiegħu,” Blessings ta ‘l-Goddess, mhux brick wieħed inbidlet fil-Haveli peress tieġ Shankar, il kelli li jbiegħu 3 carts sħiħa tal bangles għall sorijiet kollha tiegħi hawn, “huwa jistenna bħala Nani,” Dritt ma, ma kien 3 0r 4? “huwa mbagħad unwraps l bangles ħġieġ frisk, b’għan li jagħmlu ħoss crinkling. Naren Da personalment jitlob Nani biex testendi naħa tagħha u tipprova fuq id-daqs tagħha ta ‘bangle. Huwa mbagħad jispjega s-sinifikat tal-tradizzjoni twila ippreservat tal-mara aktar membru anzjan jippruvaw fuq bangle tagħha l-ewwel. Malajr biżżejjed fil-fluss, hu jibda rolling out istejjer qabad tiegħu aħjar mill-lokal kbir tiegħu. Mill-tiġijiet royal u żgħar hu kien li, mill-brides beautiful għall grooms tfittex umoristiċi tagħhom, mill-ħinijiet meta kellhom baraat mal-fanali u carts Bullock, mill-istejjer tiegħu ta għadd rekord tkissir tal Jalebis neputi tiegħu ladarba ate għat-terremot 1993 li meqruda l-belt, mill- “ritorn Barrani ‘Kap Saheb għall-koppji avventuruża minn dam bogħod u ltqajna miżżewġa, mill-Godman fil-belt ġirien biex l-ghosts nofsillejl hu ra, huwa jagħmel dan punt biex ikopru lilhom mingħajr nieqsa dwar id-dettalji kumplessi. Da jaf kull ġebel fil-belt u tagħmel ċert li ma jitħalliex unturned. L-atmosfera hija sħiħa ta ‘stejjer. Umoristiċi. Eċċitanti. Imdejjaq. Xokkanti. Fittex mill-bogħod, inti tista ‘avviż tinbidel kontinwament espressjonijiet fuq wiċċ tagħhom. Laughters. Sullen tiffaċċja. Bil-qsim fihom ħluq. Emozzjonijiet janimaw il xort’oħra kwiet u matt wara nofsinhar bħal fil-Matinee juru jilagħbu fuq l-iskrin qodma fil għalqa miftuħa. Ġie 3 sigħat twal issa, ix-xemx hija glowing jgħajjat qabel għarqa; -bniet żgħar u n-nisa jkollhom l-aħjar bangles twaħħil tagħhom fl-idejn tagħhom. għajnejn kurjuż tagħhom xorta jivvjaġġaw ħin bi stejjer tiegħu, uċuħ tagħhom beaming ma ‘riflessjonijiet ta’ kuluri differenti tal-bangles. Aħmar. Aħdar. Isfar. Blu. U Golden wisq; jew hija Fidda? Iva, forsi, inti tista ‘ma jgħidux. Naren Da garżi il shards bangle fdalijiet fi drapp roża Faded, “Ma jħallsux me għall-dawk miksur, Ma”, hu gets up, “Tħallas biss lili dak I am jiswew għal, kollha tajbin u ħżiena hija dedikata għall-Goddess “. L-onorevoli wieħed ifittex u jagħlqu għajnejhom flimkien ma ‘l-raġel xiħ, mumbling il Chant. Nani idejn lilu matul xi noti, u hu jżommhom fil-but tiegħu mingħajr ma wieħed iqis. Hu grazzi tagħha billi tmiss saqajn tagħha, “I se jidħlu għall-Jalebis fil-tieġ, Ma” Bħal Backpacker solo, figura qodma Da jagħmilha mod tiegħu barra tal-bieb antik twil permanenti tal-Haveli twettiq tul l-istejjer kollha, bil-mod fading bogħod fi siluwett. L-onorevoli huma għadhom mitlufa fil-kliem tiegħu.

UpvoteDownvoteRead fuq Quora

  
——————————————————————————————————————————————————Tautoko translation: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

whakahoki New ki “te aha haere mai e taea ki te hoko tetahi mea etahi iwi?”Whakautu New

Kia pehea te haere mai e taea ki te hoko tetahi mea etahi iwi?

Krunal M Harne

Krunal Tane Harne, Arotau & Win.

1 tirohanga

No te mea e kore ratou e hoko hua; hoko ratou kōrero.

Kia korero ki ahau a koutou i te aamu o Naren Da. Te kaihoko poroporo tino rongonui i roto i te pa o toku Nani. marena Hindu i roto i nga pa iti noa rā te whai i te iho i reira nga kotiro katoa i roto i te whare hoko poroporo hou mō tikanga rerekē. Ehara i te kore ratou e whai toa poroporo rerehua i roto i te pātata tata, engari kata koroheketanga rohe hanga me takitahi whakahou ake Naren Da o meinga te i runga i nga toa hahakitanga parani. E rua nga ra i te aroaro o te marena, me te mea e wa o te ra, ka mahi katoa te ki ratou neke ata femo’uekina o ohipa marena wahi aru e te tina moe kukume. I te kuwaha rakau tu roa o te Haveli, tu Naren Da 60 tau ki te Damru i ringa tākaro reira nui nui ki te tohu i tona urunga. He koati tūpuhi i roto i tarau tona hawhe tākaro māpere i te scampers kuwaha roto ki te kauwhau i te tomokanga o te Da tino tatari. nga kotiro katoa i roto i te whare kohikohi tata te mahau i raro i te rakau Banyan nui, me te porohita Naren Da. Te tangata tawhito e mutu ai ki raro, ki tona kata, huffing me kihakiha, gulping iho he karaihe o te wai haamata ia, “Kahore ranei i te wa ki te whai i te topata kotahi o te wai mai i te ata Ma, i ki te haere 4 maero i roto i te werawera, pera ko te kororia o te whenua, ka mohio anake atua Kali “, titiro ia ki runga, ka mumbles he karakia, me te puru ana i ona kanohi,” Ngaahi Tāpuaki o te atua, e kore i puta ke i te pereki kotahi i roto i te Haveli mai marena o Shankar, i ahau ki te hoko 3 kaata ki tonu i te poroporo ki oku tuahine katoa konei, “titiro ia rite Nani,” Matau Ma, ko reira 3 0r 4? “ia ka unwraps te poroporo karaihe hou, pūtake hanga he tangi crinkling. Naren Da fakafo’ituitui ui Nani ki te whakawhānui tona ringa, me te tamata i runga i tona rahi o te poroporo. Na whakamārama ia te hiranga o te iho ka ora taua roa o te wahine mātāmua tamata i runga i tona poroporo tuatahi. Maoro nui i roto i te rere, tīmata ia okeoke i roto i ona kōrero pai tangohia i tona tata nui. Mai i te marena kingi, me te iti kua ia te ki, i te wahine taumau ataahua ki o ratou tane taumau titiro rorirori, i nga wa ka i ratou baraat, me nga roherohe, me kaata puru, i ona kōrero o record whawhati tatau o Jalebis tona irāmutu kotahi kai ki te ru i roto i 1993 e huna te pa, i te ‘hoki Foreign’ Tumuaki Saheb ki te faaipoipo rikarika atu rere atu, ka mali, i te Godman i te pa tata ki te kēhua waenganui po ka kite ia, hanga ana e ia te reira i te wāhi ki te taupoki ana ratou, kahore ngaro i roto i i runga i nga taipitopito rauangi. e matau ana Da nga kohatu i roto i te pa, me te hanga tino e kore te mea i mahue i hurihia. he ki tonu i te kōrero te kōhauhau. Funny. Whakaongaonga. Pouri. Rawa. Titiro i te tawhiti, ka taea e koe kite rerekē haere tonu kīanga i runga i o ratou mata. Laughters. Pouri anga. Hāmama mangai. Emotions whakaoho te ahiahi te kore ata me te puhoi rite i roto i te whakaatu matinee tākaro i runga i te mata tawhito i roto i te parae. Kua riro te reira 3 haora te roa i teie nei, kei te amipere te ra kanapa i mua i totohu; nga kotiro iti me nga wahine i pai ratou poroporo tika i roto i o ratou ringa. Ratou kanohi pākiki wa haere tonu ki tona kōrero, o ratou kanohi muramura, ki whakaaro huritao o ngā tae rerekē o te poroporo. Whero. Green. Kōwhai. Blue. A Golden rawa; he hiriwa ranei te reira? Ae, pea, koutou i taea e kore e korerotia e. Naren Da takaia te maramara poroporo whatiwhatinga i roto i te kakahu māwhero ahua mangu, “Kaua e utu ahau mo te hunga whati, Ma”, riro ake ia, “anake utu ahau te mea ahau ahau utu mo, katoa te pai, me te kino kua whakatapua ki te atua “. titiro nga kotiro katoa ake, ka kati ratou kanohi me te tangata tawhito, mumbling te karakia. ringa Nani ia mo etahi ngā kōrero, ka pupuri ia ia ratou i roto i tona pute, kahore tatau. whakawhetai ia ia na roto i te pa ona waewae, “Ka haere mai ahau mo te Jalebis i te marena, Ma” rite te Backpacker takitahi, hanga ahua tawhito o Da ona ara i roto i te kuwaha tawhito tu roa o te Haveli mau i te kōrero katoa, āta memenge atu i roto i te silhouette. Kua ngaro tonu nga kotiro i roto i ana kupu.

UpvoteDownvoteRead i runga i Quora

  
——————————————————————————————————————————————————समर्थन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

नवीन उत्तर “कसे काही लोक काहीही विक्री करण्यास सक्षम आहेत?”नवीन उत्तर

कसा आला काही लोक काहीही विक्री करण्यास सक्षम आहेत?

या प्रकरणात एम हर्णे

या प्रकरणात एम हर्णे, अनुकूल आणि विन.

1 दृश्य

कारण ते उत्पादने विक्री नाही; ते कथा विक्री.

मला तुम्हाला नरेन दा कथा सांगतो. माझे नानी च्या गावात सर्वात लोकप्रिय कंकण विक्रेता. आजपर्यंत लहान शहरे हिंदू विवाहसोहळा एक परंपरा घरात सर्व स्त्रिया विविध समारंभ नवीन बांगड्या खरेदी जेथे अनुसरण करा. नाही ते जवळ फॅन्सी कंकण स्टोअर्स आहेत की नाही, पण नरेन दा स्थानिक केले आणि पृथकपणे नूतनीकृत वृद्ध कार्ट दिमाख दाखवण्याची हौस ब्रँडेड दुकाने प्रती प्राधान्य दिले जाते. दोन दिवस लग्न आधी आणि तो प्रत्येकाला एक झोप प्रवृत्त करुन लंच त्यानंतर वाटप लग्न कामे त्यांच्या व्यस्त सकाळी शिफ्ट सह केले जाते, तेव्हा दिवसाची ती वेळ आहे. हवेली लांब उभे लाकडी वेस एक Damru स्टॅण्ड 60 वर्षांचा नरेन दा हातात रंग पुरेशी एंट्री सिग्नल खेळत. आत गेट scampers येथे पुतळे खेळत त्याच्या अर्धा अर्धी चड्डी मध्ये एक हाडकुळा मनसे सर्वात प्रलंबीत दा नोंद घोषणा आहे. मंदिरात स्त्रिया मोठ्या वटवृक्ष आणि मंडळ नरेन दा खाली ओसरी जवळ गोळा. जुना मनुष्य त्याच्या गाडी खाली स्थिर huffing आणि Panting तो सुरु पाणी एका काचेच्या खाली gulping, “का सकाळपासून पाणी एकाच ड्रॉप मा आहे करण्याची वेळ नाही, 4 मैल चालणे उष्णता होते, जमीन, फक्त देवी काली समजेल “, तो दिसते आणि एक गाणे mumbles आणि बंद डोळे त्याचे,” एकाच वीट शंकर लग्न पासून हवेली बदललेली नाही देवी, आशीर्वाद च्या मोठेपण आहे, मी विक्री होते येथे सर्व माझ्या बहिणींना बांगड्या पूर्ण 3 गाड्या, “तो नानी म्हणून दिसते,” तर मा होतं 3 0r 4 का? “तो नंतर ताजे काच बांगड्या unwraps हेतुपूर्वक एक crinkling आवाज बनवण्यासाठी. नरेन दा तिची मदत करत आणि कंकण तिच्या आकार प्रयत्न करणे नानी विचारतो. तर मग ज्येष्ठ महिला प्रथम तिला कंकण वर प्रयत्न लांब जतन परंपरा महत्व स्पष्ट करते. प्रवाह लवकरच पुरेशी, तो त्याच्या मोठ्या अतिपरिचित त्याच्या सर्वोत्तम निवडलेल्या कथा आणणार सुरू होते. रॉयल आणि लहान विवाहसोहळा तो, त्यांच्या मजेदार शोधत grooms सुंदर सुना पासून, अनेक वेळा ते कंदील आणि बैलगाडयांमधून सह baraat होते, Jalebis त्याचा पुतण्या संख्या रेकॉर्ड ब्रेकिंग त्याच्या कथा आहे एकदा भूकंप करण्यासाठी खाल्ले 1993 शहर साहसी जोडप्यांना पेक्षा पळून गेला आणि मध्यरात्री भुते तो पाहिले शेजारच्या गावात मध्ये अध्यात्मिक गुरू पासून लग्न झालं, मुख्यमंत्री साहेब ‘विदेशी परत’ पासून, नष्ट की, तो बाहेर गहाळ न त्यांना कव्हर करण्यासाठी तो एक बिंदू करते क्लिष्ट तपशील. दा गावात प्रत्येक दगड माहीत आहे आणि तो सर्वतोपरी प्रयत्न सोडले नाही आहे याची खात्री करते. वातावरण कथा पूर्ण आहे. मजेदार. रोमांचक. दु: खी. धक्कादायक. एक अंतर पाहा, आपण सतत त्यांच्या चेहऱ्यावर व्यक्त बदलत लक्षात करू शकता. Laughters. खिन्न चेहरे. तोंड gaping. भावना शेतात, खुल्या जुन्या स्क्रीन वर खेळत एक नाटक शो मध्ये जसे अन्यथा शांत आणि कंटाळवाणा दुपारी जिवंत. असे झाले आहे 3 दीर्घ तास आता, सूर्य घेणे आधी तेजस्वी चमकणारा आहे; लहान मुली आणि महिला त्यांच्या हातात त्यांच्या उत्कृष्ट योग्य बांगड्या आहे. त्यांच्या विलक्षण डोळे अजूनही त्याच्या कथा वेळ प्रवास, ते आपल्या चेहऱ्यावर बांगड्या विविध रंग प्रतिबिंबे सह ओसंडत. लाल. हिरवा. पिवळा. निळा. आणि खूप गोल्डन; किंवा चांदी आहे? होय, आपण सांगू शकत नाही. नरेन दा एक बुजत चालला गुलाबी कपड्यात त्या उरलेल्या कंकण shards अलाहबाद, “तुटलेली विषयावर मला पैसे नका, मा”, तो उठतो, “केवळ, मला सर्व चांगल्या आणि वाईट वाचतो देवी समर्पित आहे आहे काय मला पैसे “. सर्व स्त्रिया पाहतात आणि, जुना मनुष्य सोबत त्यांचे डोळे बंद गाणे mumbling. नानी काही टिपा त्याला पराभूत करतो मग तो मोजणी न करता त्याच्या खिशात ठेवतो. तो, तिचे पाय स्पर्श एक सोलो backpacker सारखे “मी लग्न मा येथे Jalebis साठी येतील” करून धन्यवाद तिला दा जुन्या आकृती सर्व कथा बाजूने घेऊन लांब उभे जुन्या हवेली दार बाहेर त्याचे मार्ग करते, हळूहळू fading दूर एक छायचित्र मध्ये. स्त्रिया अजूनही त्याचे शब्द गमावले आहेत.

Quora वरील UpvoteDownvoteRead

  
——————————————————————————————————————————————————Дэмжих орчуулга: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

Шинэ Хариулт нь “Хэрхэн зарим хүмүүс юу ч зарах боломжтой ирэв үү?”шинэ Хариулт

Хэрхэн зарим хүмүүс юу ч зарах боломжтой ирэв үү?

Krunal M Harne

Krunal M Harne, оновчтой & Win.

1-р харах

Учир нь тэд бүтээгдэхүүнээ борлуулж чадахгүй байна; Тэд түүх борлуулж байна.

Би танд Naren Да түүхийг ярьж өгье. Миний Нани-н хотын хамгийн алдартай Бугуйвч худалдагч. жижиг хотод Хинду хурим өдөр хүртэл гэрт байгаа бүх эмэгтэй төрөл бүрийн ёслол шинэ бугуйвчууд худалдан авах уламжлалыг дагадаг. Тэд ойр сонирхолтой Бугуйвч дэлгүүр байдаг тийм ч юм биш, харин Naren Да орон нутгийн хийж, тус тусдаа засварласан насны тэрэг хэт чамин брэндийн дэлгүүрт илүүд байна. хурим Хоёр хоногийн өмнө, энэ нь хүн бүр унтах үүсгэн үдийн хоол, дараа нь хуваарилсан хуримын ажилд тэдний завгүй өглөө ээлжинд хийж байгаа өдөр гэдгийг цаг хугацаа юм. Haveli урт зогсож модон дааман хаалганы дэргэд, 60 настай Naren Да энэ нь чанга хангалттай түүний оруулгыг дохио тоглож гарт нь Damru хамт зогсож байна. нууц хаалга scampers дээр гантиг тоглож түүний тэн хагас нь өмд нь туранхай хүүхэд хамгийн их хүсэн хүлээсэн Да нэвтрэхээс зарлаж байна. гэрт мэдээлэл хатагтай нар том баньян модны болон тойргийн Naren Да доорх Veranda ойролцоо цуглуулах. Өвгөн huffing болон Panting тэр эхэлдэг ус уухыг доош gulping өөрийн сагсанд доош барагдуулах, “Өглөө оноос хойш ус нэг дусал Ма байх цаг болсон биш үү, чагнах зуураа дулаан 4 миль явж байсан ийм газар, зөвхөн Goddess Кали мэдэх болно дарь, нэг тоосгон Шанкар хуримын хойш Haveli нь өөрчлөгдсөн биш, адислалууд “, түүний нүд нь хүртэл харагдаж байна мөн дуулж mumbles болон хаадаг” гэж агуу юм, би зарж байсан энд миний бүх эгч бугуйвчууд нь бүтэн 3 тэрэг, “гэж тэр Нани гэж харагдаж байна,” Right Ма, 3 0R 4-? “Тэр дараа нь цэвэр шилэн бугуйвчууд, зориудаар нь crinkling чимээ гаргах unwraps байсан юм. Naren Да өөрийн биеэр гараа сунгаж, Бугуйвч түүний хэмжээ оролдох Нани асууна. Дараа нь тэрээр эхлээд түүний Бугуйвч дээр хичээж ууган эмэгтэй урт хадгалагдан үлдсэн уламжлалын ач холбогдлыг тайлбарлаж байна. урсгал Удалгүй хангалттай, тэр том хөрш нь түүний хамгийн сайн сэргэж түүх гарч гулсмал эхэлнэ. хааны, жижиг хурим тэр, тэдний хөгжилтэй хайж grooms сайхан бүсгүйг авч, цаг нь тэд дэнлүү, бух тэрэг baraat байсан үед Jalebis түүний ач хүү нь рекорд эвдсэн тоо нь түүний түүхээс байсан юм нь нэг удаа газар хөдлөлт нь иджээ 1993-аас хол гүйж, тэр харсан шөнө чөтгөр нь хөрш хотод Godman нь, гэрлэсэн адал хосуудын дарга Saheb Гадаад хариуд “нь, хотыг устгаж, тэр нь алга болсон ч тэднийг хамгаалах нь нэг цэг болгодог будилсан дэлгэрэнгүй дээр. Да хотод бүр чулуу мэддэг, энэ нь unturned үлдсэн ороогүй байна гэдэгт итгэлтэй байна. уур амьсгал түүх дүүрэн байдаг. Хөгжилтэй. Хөгжөөнт. Уйтгар гунигтай. Гайхалтай. зайнаас харж, та байнга нүүрээрээ илэрхийллийг өөрчлөгдөж анзаарч болно. Laughters. Бачимдах шиг тулгарч байна. амаа Gaping. Сэтгэл хөдлөл нь хээр талд хуучин дэлгэц дээр тоглож matinee шоу шиг өөрөөр нам гүм, уйтгартай үдээс хойш хөдөлгөөнд. Энэ нь 3 урт удаан цаг нь одоо болсон нар живж өмнө тод гялалзагч гэрэл бөгөөд байх; жижиг охид, эмэгтэйчүүд тэдний гарт нь тэдний хамгийн шилдэг хvчдэл тохируулах бугуйвчууд байна. Тэдний сониуч нүд нь одоо ч гэсэн цаг хугацаа, царай нь бугуйвчууд өөр өөр өнгө үзэл бодлоо илэрхийлсэн нь beaming, түүний түүхийг хамт аялж. Улаан. Ногоон. Шар. Цэнхэр. Алтан ч бас, эсвэл мөнгөн вэ? Тийм ээ, магадгүй, та хэлж чадсангүй. Naren Да нь бүдгэрсэн ягаан даавуугаар үлдсэн Бугуйвч shards орчим ороодог л би дарь зориулагдсан бөгөөд бүх сайн, муу нь үнэтэй байна вэ намайг төлж, “Намайг эвдэрсэн хүмүүс нь төлж чадахгүй бол Ма” тэр хүртэл авдаг ” “. Бүх хатагтай дээш харж, хуучин хүн хамт тэдний нүдээ аниад дуулж mumbling. Нани зарим нь тэмдэглэл дээр түүнийг гарт, тэр тоолж ямар ч түүний халаасанд нь хадгалж байдаг. Тэр нь түүний хөлийг хүрэхээс нь соло Үүргэвчтэй шиг “Би хурим, Ма-д Jalebis ирэх болно” гэхэд ачаар түүнийг, Да-ийн хуучин зураг түүний замыг нь бүх түүхийг дагуу явуулах Haveli урт зогсож хуучин хаалгаар гарч, аажмаар бүдгэрч болгодог цааш нь дүрсийг нь. хатагтай нар ч түүний үгээр алдсан байна.

Quora дээр UpvoteDownvoteRead

  
——————————————————————————————————————————————————ပံ့ပိုးမှုဘာသာပြန်ချက်: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

အသစ်အဖြေ “ကိုဘယ်လိုလူတချို့ဘာမှရောင်းချနိုင်ကြသည်လာ?”နယူးဖြေ

ဘယ်လိုလူတချို့ဘာမှရောင်းချနိုင်ကြသည်ငှါလာသလော

Krunal M ကဟန်

Krunal M ကဟန်, Optimize & ဝင်း။

1 အမြင်

သူတို့ထုတ်ကုန်မရောင်းကြဘူးသောကြောင့်, သူတို့ဇာတ်လမ်းတွေကိုရောင်း။

ငါ့ကိုသငျသညျ Naren Da ၏ဇာတ်လမ်းပြောပြပါရစေ။ အကြှနျုပျ၏နာနီရဲ့မြို့အတွက်ရေပန်းအစားဆုံးလက်ကောက်ရောင်းချသူ။ ရက်စွဲမကုန်မှီတိုင်အောင်သေးငယ်တဲ့မြို့ဟိန္ဒူမင်္ဂလာဆောင်အိမ်သူအိမ်သားအပေါင်းတို့၌မင်းသမီးကွဲပြားခြားနားသောအခမ်းအနားများအသစ်လက်ကောက်ကိုဝယ်ရတဲ့အစဉ်အလာအတိုင်းလိုက်နာ။ သူတို့ကနီးစပ်နီးကပ်အတွက်ဖန်စီလက်ကောက်စတိုးဆိုင်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး, ဒါပေမယ့် Naren Da ရဲ့ဒေသဆိုင်ရာ လုပ်. သေချာစွာ refurbished အသက်ကြီးလှည်းအ ostentatious branded စတိုးဆိုင်များကျော်ပိုမိုနှစ်သက်သည်မဟုတ်ကြောင်း။ နှစ်ရက်မင်္ဂလာဆောင်ရှေ့, ဒါကြောင့်လူတိုင်းနေ့လယ်စာ inducing တစ်ဦးအိပ်ပျော်နောက်တော်သို့လိုက်ချထားပေးမင်္ဂလာဆောင်အိမ်မှုဝေယျာသူတို့ရဲ့အလုပ်ရှုပ်နံနက်ပြောင်းကုန်ပြီအတူပြုလာသောအခါနေ့ကအချိန်ဖြစ်ပါသည်။ အကြပါပြီ၏ရှည်လျားသောရပ်နေသစ်သားတံခါးဝမှာ, သူ့ entry ကိုအချက်ပြဖို့ကအသံကျယ်လုံလောက်ကစားလက်တစ် Damru နှင့်အတူအသက် 60 နှစ်အရွယ် Naren Da ရပ်။ တံခါးဂေါ်လီကစားခြင်းမိမိအတစ်ဝက်ဘောင်းဘီထဲမှာတစ်ဦးကဂျပိန်ဆိအရှိဆုံးစောင့်ဆိုင်းခဲ့ရသော Da ၏ entry ကိုကြေညာဖို့အတွင်း၌ scampers ။ ဗိမာန်တော်၌လူအပေါင်းတို့သည်မင်းသမီးကြီးတွေညောင်မုတ်ဆိတ်ပင်နှင့်စက်ဝိုင်း Naren Da အောက်ကပို့ရေးဌာနအနီးစုရုံး။ လူဟောင်းကသူကစတင်ခဲ့သည်ရေတစ်ဖန်ဆင်း gulping, huffing နှင့် panting, သူ့လှည်းနှင့်အတူဆင်းအချေ “ဟုနံနက် Ma ကတည်းကရေတစ်ခုတည်းတစ်စက်ရှိသည်ဖို့အချိန်ရတယ်ပြီမဟုတ်, ထိုလောင်သောအပူ 4 မိုင်လမ်းလျှောက်ခဲ့ရတယ် ထိုကဲ့သို့သောပြည်ဘုန်းကိုအသာနတ်ဘုရားမတစ်ပါး Kali နတ်ဘုရားများ၏မင်္ဂလာသက်, တစ်ခုတည်းအုတ် Shankar ရဲ့မင်္ဂလာဆောင်ကတည်းကပါပြီအတွက်ပြောင်းလဲသွားပြီမဟုတ် “သူသည်တက်ကြည့်ပြီးဓမ္မသီချင်း mumbles နှင့်သူ၏မျက်စိပိတ်,” သိကြလိမ့်မည်ဖြစ်ပါသည်, ငါရောင်းချခဲ့ရ ဒီနေရာမှာငါ့အလိုရှိသမျှအစ်မတွေမှလက်ကောက်၏အပြည့်အဝ 3 လှည်း “ဟုသူက, နာနီအဖြစ်ကြည့်” ညာမာရင်းကျို, က 3 0r 4 ခဲ့တာလဲ “ထို့နောက်သူသည်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိတစ် crinkling သံကိုအောင်, ကိုလတ်ဆတ်တဲ့ဖန်လက်ကောက် unwraps ။ Naren Da ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရသူမ၏လက်တိုးချဲ့နှင့်လက်ကောက်၏သူမ၏အရွယ်အစားပေါ်ကြိုးစားရန်နာနီကမေးတယ်။ ထို့နောက်သူသည်ပထမဦးဆုံးသူမ၏လက်ကောက်အပေါ်ကြိုးစားနေအကွီးဆုံးထိုအမျိုးသမီး၏ရှည်လျားသောထိနျးသိမျးအစဉ်အလာ၏အရေးပါမှုကိုရှင်းပြသည်။ စီးဆင်းမှုအတွက်မကြာခင်မှာပဲလုံလောက်, မိမိကြီးများရပ်ကွက်အတွင်းမှသူ့ရဲ့အကောင်းဆုံးရွေးချယ်ပုံပြင်များထဲကအကိုလှိမ့်စတင်သည်။ တော်ဝင်ငယ်မင်္ဂလာဆောင်မှသည်သူ Jalebis ကသူ့တူ၏ရေတွက်ခြိုးဖောကျစံချိန်သူ၏ပုံပြင်များမှတခါထဲမှာငလျင်ရန်ကို စား. လှပသောသတို့သမီးမှမိမိတို့ရယ်စရာရှာဖွေနေသတို့သားဖို့, သူတို့မီးအိမ်နှင့်နွားကိုလှည်းနှင့်အတူ baraat သောအခါအချိန်ကာလကနေမှဖြစ်မယ့် အိမ်နီးချင်းမြို့အတွက် Godman မှသူမြင်သန်းခေါင်သရဲတစ္ဆေရန်, ပြေးခြင်းနှင့်လက်ထပ်ပြီးထက် ” နိုင်ငံခြားရေးပြန်လာ ” ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် Saheb ကနေစွန့်စားစုံတွဲများငှါ, မြို့ဖျက်ဆီးခံရကြောင်း 1993 ခုနှစ်, သူထွက်ပျောက်ဆုံးမပါဘဲသူတို့ကိုဖုံးလွှမ်းရန်ကအမှတ်စေသည် အရှုပျထှေးသောအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုပေါ်မှာ။ da မြို့၌ရှိသောကျောက်ကိုသိတယ်နှင့်ကအခှငျ့အရေးကျန်ရစ်သည်မဟုတ်ကြောင်းသေချာစေသည်။ လေထုပုံပြင်များပြည့်ဝ၏။ ရယ်စရာ။ စိတ်လှုပ်ရှားစရာ။ ဝမ်းနည်းဖွယ်။ ထိတ်လန်။ အဝေးကကြည့်ရှုသင်သည်သူတို့၏မျက်နှာများပေါ်တွင်အသုံးအနှုန်းများပြောင်းလဲနေတဲ့အဆက်မပြတ်သတိထားမိနိုင်ပါတယ်။ ရယ်သံများ။ သုန်မှုန်ရင်ဆိုင်နေရသည်။ Gaping ပါးစပ်။ စိတ်ခံစားမှုတစ်ခုပွင့်လင်းသောလယ်၌အဟောင်း screen ပေါ်မှာကစားတစ်ဦး matinee ပြပွဲများတွင်ကဲ့သို့မဟုတ်ရင်တိတ်ဆိတ်နှင့်မှိုင်းမွန်းလွဲပိုင်းရှိုကျ။ ဒါဟာနေရောင်နစ်မြုပ်မီကတောက်တောက်ရဲသည်, ယခု 3 ရှည်လျားနာရီခဲ့; သေးငယ်တဲ့မိန်းကလေးနှင့်အမျိုးသမီးသူတို့လက်၌၎င်းတို့၏အကောင်းဆုံးလျောက်ပတ်လက်ကောက်ရှိသည်။ သူတို့ရဲ့စပ်စုမျက်စိနေဆဲသူ့အပုံပြင်များ, ထိုလက်ကောက်၏ကွဲပြားခြားနားသောအရောင်အဆင်း၏ထင်ဟပ်နှင့်အတူဖိုင်တွေကိုသူတို့မျက်နှာနှင့်အတူအချိန်ခရီးသွားလာ။ အနီရောငျ။ အစိမ်းရောင်။ အဝါရောင်။ အပြာရောင်။ နှင့် Golden လွန်း; သို့မဟုတ်ပါကငွေဖြစ်သနည်း ဟုတ်ကဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး, သငျသညျမပြောနိုင်ဘူး။ Naren Da တစ်မှေးမှိန်ပန်းရောင်အထည်အတွက်ကျန်ရှိတဲ့လက်ကောက် shards ထုပ်, ကသာငါအဘို့အတန်ဖိုးရှိဖြစ်ကြောင်းကိုဘာအားလုံးကောင်းမကောင်းနတ်ဘုရားထံအပ်နှံသည်ငါ့ကိုပေးဆောင် “သူသည်တက်ရရှိသွားတဲ့” ပျက်စီးနေသူမြားအဘို့အမာရင်းကျိုသည်ငါ့ကိုမဆပ်ပါနဲ့ ” “။ လူအားလုံးတို့သည်မင်းသမီးဖွင့်ကြည့်ရှုနှင့်ဓမ္မသီချင်း mumbling, လူဟောင်းတွေနဲ့အတူသူတို့မျက်စိပိတ်ပါ။ နာနီအချို့သောမှတ်စုကိုကျော်သူ့ကိုလက်, သူသည်ရေတွက်ခြင်းမရှိဘဲမိမိအအိတ်ထဲမှာသူတို့ကိုစောင့်ရှောက်။ သူကကျေးဇူးတင်စကားသူမ၏ခြေရင်းထိအသုံးပြုပုံတစ်တစ်ကိုယ်တော်ကျောပိုးအိတ်လိုပဲ “ငါသည် Ma, မင်္ဂလာဆောင်မှာ Jalebis ဘို့လာကြလိမ့်မည်” Da ရဲ့အဟောင်းကိန်းဂဏန်းအပေါငျးတို့သပုံပြင်များတလျှောက်သယ်အကြပါပြီ၏ရှည်လျားသောရပ်နေသည်ကိုဟောင်းတံခါးဝထဲကသူ့ရဲ့လမ်းကိုဖြည်းဖြည်းချင်းနွမ်း ကွာတဲ့ silhouette ၌တည်၏။ အဆိုပါမင်းသမီးနေဆဲသူ၏စကားထဲမှာပျောက်ဆုံးလျက်ရှိသည်။

Quora အပေါ် UpvoteDownvoteRead

  
——————————————————————————————————————————————————समर्थन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

नयाँ जवाफ “कसरी केही मानिसहरू केहि बेच्न सक्षम छन् आउँछन्?”नयाँ उत्तर

कसरी केही मानिसहरू केहि बेच्न सक्षम छन् आउँछन्?

Krunal एम Harne

Krunal एम Harne, अनुकूलन र विन।

1 दृश्य

किनभने तिनीहरूले उत्पादनहरू बेच्न छैन; तिनीहरूले कथाहरू बेच्छन्।

मलाई तपाईं Naren दा को कथा देखाउँछु। मेरो Nani शहर मा सबै भन्दा लोकप्रिय चूडी विक्रेता। मिति सम्म साना शहरहरु मा हिन्दु विवाह घरमा सबै महिलाहरु विभिन्न समारोह लागि नयाँ चूडियाँ खरीद जहाँ एक परम्परा पालना गर्नुहोस्। तिनीहरूले करीब निकटता मा फैंसी चूडी स्टोर छैन भनेर छैन, तर Naren दा गरेको गरे स्थानीय र severally मर्मत बुढेसकालमा गाडी को ostentatious ब्रांडेड स्टोर भन्दा उपयुक्त छ। विवाह अघि दुई दिन, र यो दिन को समय बेला सबैले एक निद्रामा inducing भोजन द्वारा अनुगमन छुट्याइयो विवाह घरधन्दा आफ्नो व्यस्त बिहान पारी संग गरेको छ। को Haveli को लामो खडा काठ गेट मा, हात मा एक Damru संग 60 वर्ष पुरानो Naren दा खडा यसलाई आफ्नो प्रविष्टि संकेत गर्न चर्को पर्याप्त खेल्दै। सबैभन्दा प्रतीक्षा दा को प्रवेश घोषणा गर्न आफ्नो आधा प्यान्ट मा एक कलिलो बच्चा भित्र गेट scampers मा पत्थर खेल्दै। घरमा सबै महिलाहरु ठूलो Banyan रूख र सर्कल Naren दा तलको Veranda नजिकै भेला हुन्छन्। पुरानो मानिस huffing र उहाँले सुरु पानी एक गिलास तल gulping Panting, आफ्नो गाडी तल settles, “बिहान देखि पानी को एक ड्रप Ma गर्न समय थियो छैन, यो scorching गर्मी मा 4 किलोमिटर हिंड्न थियो, जस्तै भूमि, मात्र देवी Kali थाहा छैन एक ईटा शंकर गरेको विवाह पछि देखि Haveli मा परिवर्तन भएको छ देवी, को आशिष् “, उहाँले आफ्ना आँखा, देखिन्छ र एक मन्त्र mumbles र बंद” को वैभवशाली छ, म बेच्न थियो मेरा सबै बहिनीहरू यहाँ चूडियाँ को 3 Carts पूर्ण, “उहाँले Nani रूपमा देखिन्छ,” दायाँ MA, यो 3 0r 4? “त्यसपछि उहाँ त्यो ताजा ग्लास चूडियाँ, purposefully एक crinkling ध्वनि बनाउन unwraps थियो। व्यक्तिगत Naren दा Nani उनको हात विस्तार र चूडी को उनको आकार मा प्रयास गर्न सोध्छन्। त्यो त जेठो महिला पहिलो उनको चूडी मा प्रयास को लामो संरक्षित परम्परा महत्त्व बताउँछन्। चाँडै प्रवाह पर्याप्त उहाँले ल्याइने आफ्नो ठूलो छिमेकी आफ्नो सर्वश्रेष्ठ रोजिएको कथाहरू सुरु हुन्छ। शाही र साना विवाह उहाँले आफ्नो हास्यास्पद देख Grooms गर्न सुन्दर दुल्हन देखि, समय देखि तिनीहरूले लालटेन र बैल Carts संग baraat थियो जब, भएको Jalebis आफ्नो भान्जा को रेकर्ड तोडने गणना को आफ्नो कथा देखि देखि एक पटक मा भूकम्प गर्न खाए शहर, यो ‘विदेशी फिर्ती’ प्रमुख साहेब देखि भन्दा भागे र उहाँले देखे आधी रात भूत गर्न छिमेकी शहरमा मा Godman देखि, विवाह adventurous दम्पतीहरूलाई नष्ट कि 1993, उहाँले यसलाई हराइरहेको बिना ढाक्न एक बिन्दु बनाउँछ यो जटिल विवरण मा। दा सहरमा हरेक पत्थर थाह र यो unturned बाँकी छैन निश्चित बनाउँछ। वातावरण कथाहरू भरिएको छ। हास्यास्पद। रोमाञ्चक। दुःखी। कठोर। टाढैबाट हेर, तपाईं आफ्नो अनुहार मा अभिव्यक्ति परिवर्तन निरन्तर नोटिस गर्न सक्नुहुन्छ। Laughters। Sullen सामना। मुखमा दूरी। भावना एक matinee शो खुला क्षेत्रमा पुरानो स्क्रिनमा प्ले मा जस्तै अन्यथा शान्त र नीरस दिउँसो चेतन। यो सूर्य डूब अघि उज्ज्वल चमक छ, 3 लामो घण्टा अब भएको छ; सानो बालिका र महिला आफ्नो हात मा आफ्नो सबै भन्दा राम्रो सुहाउँछ चूडियाँ छ। आफ्नो उत्सुक आँखा अझै पनि आफ्नो अनुहार पनि चूडियाँ विभिन्न रंग को विचार संग बिम, आफ्नो कथा समय यात्रा। रातो। हरियो। पहेंलो। नीलो। र सुनको पनि; वा यसलाई रजत छ? हो, शायद, तपाईं बताउन सक्छ। “छैन, यो भाँचिएको व्यक्तिहरूको मलाई तिर्न नगर्नुहोस् Ma”, उहाँले हुन्छ अप, “मलाई मात्र भुक्तानी के म देवी समर्पित छ, सबै असल र खराब लागि लायक छु Naren दा, एक फिक्का गुलाबी कपडा मा बाँकी चूडी shards wraps “। सबै महिलाहरु हेर्न र, मन्त्र mumbling पुरानो मानिस संग आफ्नो आँखा बन्द। Nani केही टिप्पणीहरू उसलाई हात, र उहाँले गणना बिना आफ्नो खल्तीमा तिनीहरूलाई राख्छ। उहाँले, उनको खुट्टा छोएर एक एकल Backpacker जस्तै “म विवाह, MA मा Jalebis लागि हुनेछ” द्वारा उनको धन्यवाद, दा गरेको पुरानो आंकडा आफ्नो बाटो सबै कथाहरू साथ पूरा लामो खडा पुरानो भएको Haveli को गेट बाहिर, बिस्तारै ओइलाउन लागिसके बनाउँछ एक छाँयामा टाढा। आइमाइहरु अझै पनि आफ्नो शब्द हराएको छन्।

Quora मा UpvoteDownvoteRead

  
——————————————————————————————————————————————————Support oversettelse: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

Nye svar på “Hvordan kommer noen mennesker er i stand til å selge noe?”New Svar

Hvordan kommer noen mennesker er i stand til å selge noe?

Krunal M Harne

Krunal M Harne, Optimize & Win.

1 view

Fordi de ikke selger produkter; de selger historier.

La meg fortelle deg historien om Naren Da. Den mest populære bangle selger i min Nanis byen. Hindu bryllup i små tettsteder til dato følge en tradisjon der alle damene i huset kjøpe nye armbånd for ulike seremonier. Ikke at de ikke har fancy bangle butikker i umiddelbar nærhet, men Naren Da lokale laget arisk pusset alderdom cart er å foretrekke fremfor de prangende merkede butikker. To dager før bryllupet, og det er den tiden av dagen når alle er ferdige med sin travle morgenskift av tildelte bryllup husarbeid etterfulgt av en søvninduserende lunsj. På lang stående tre gate av Haveli, står 60 år gamle Naren Da med en Damru i hånd å spille det høyt nok til å signalisere sin oppføring. En tynn gutt i sine halv bukser spille klinkekuler ved porten scampers inne for å kunngjøre oppføring av de mest etterlengtede Da. Alle damene i huset samles nær Veranda under den store Banyan treet og sirkel Naren Da. Den gamle mannen legger seg ned med sin vogn, huffing og pesende, gulping ned et glass vann han begynner slik: “Har ikke hatt tid til å ha en eneste dråpe vann siden morgenen Ma, måtte gå 4 miles i den brennende varmen, slik er storhet av landet, bare gudinnen Kali vil vite “, ser han opp og mumler en sang og lukker øynene,” velsignelser gudinnen, ikke en eneste murstein har endret seg i Haveli siden Shankar bryllup, måtte jeg selge 3 vognene full av armbånd til alle mine søstre her, “ser han som Nani,” Right Ma, var det 3 0r 4? “han pakker opp da de ferske glass bangles, målbevisst lage en crinkling lyd. Naren Da personlig ber Nani til å forlenge sin hånd og prøve på hennes størrelse bangle. Han forklarer så betydningen av den lange bevart tradisjonen med den eldste dame prøver på hennes bangle først. Snart nok i flyten, han begynner å rulle ut sine beste plukket historier fra hans store nabolaget. Fra de kongelige og små bryllup han har vært til, fra de vakre bruder til sine morsomme ser brudgom, fra tiden da de hadde baraat med lykter og Bullock vognene, fra hans historier om rekordtall for jalebis hans nevø en gang spiste til jordskjelvet i 1993 som ødela byen, fra “Foreign return ‘Chief Saheb til de eventyrlystne par enn rømte og giftet seg, fra Godman i nabobyen til midnatt spøkelser han så, han gjør det et poeng å dekke dem uten å gå glipp på intrikate detaljer. Da kjenner hver stein i byen, og sørger for at det ikke er igjen unturned. Atmosfæren er full av historier. Morsom. Spennende. Lei deg. Sjokkerende. Se på avstand, kan du legge merke til i stadig endring uttrykk på ansiktene deres. Laughters. Mutt ansikter. Gapende munn. Følelser animere ellers stille og kjedelig ettermiddag som i en matiné-show som spiller på den gamle skjermen i et åpent felt. Det har vært 3 lange timer nå, solen glødende lys før synker; små jenter og kvinner har sine beste sittende armbånd i sine hender. Deres nysgjerrige øyne fortsatt reisetid med sine historier, ansiktene deres strålte med refleksjoner av forskjellige farger av armbånd. Rød. Grønn. Gul. Blå. Og gylne også; eller er det Silver? Ja, kanskje, du kunne ikke fortelle. Naren Da brytes left Bangle skår i en falmet rosa klut, “ikke betale meg for de ødelagte dem, Ma”, får han opp, “Bare betale meg hva jeg er verdt for alle gode og dårlige er dedikert til gudinnen “. Alle damene ser opp og lukke øynene sammen med den gamle mannen, mumler sang. Nani hender ham over noen notater, og han holder dem i lommen uten å telle. Han takker henne ved å berøre føttene hennes, “Jeg vil komme for jalebis i bryllupet, Ma” Som en solo backpacker, Da gamle skikkelse gjør sin vei ut av den lange stående gamle porten til Haveli frakte langs alle historiene, sakte fading bort i en silhuett. Damene er fremdeles tapt i hans ord.

UpvoteDownvoteRead på Quora

  
——————————————————————————————————————————————————د ملاتړ ژباړه: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

د نوي ځواب “څنګه راشي يو شمېر خلک کولای شي څه وپلوري؟”نوي ځواب

څه ډول وشول چې يو شمېر خلک کولای شي څه وپلوري؟

Krunal M Harne

Krunal M Harne، ورسيږي & ورکړه.

1 محتویات

ځکه چې دوی توليدات نه پلوري؛ دوی stories وپلوري.

اجازه راکړئ تاسو ته ووايي د Naren Da کيسه. زما د ناني د ښار په bangle ټولو مشهور پلورونکی. په کوچنيو ښارونو کې تر اوسه پورې د هندوانو د ودونو دود کې چې په کور کې د ټولو مېرمنو لپاره د بېلابېلو مراسمو نوي بنګړو واخلي تعقیب کړي. نه چې هغوي په دې نه ښکلې bangle دوکانونه په نږدې لري، خو Naren Da د ځايي او وکړل رغول کلن عمر کراچۍ دی لخواپه ټاپه دوکانونو ته ترجيح ورکوي. د واده دوه ورځې مخکې، او دا چې د وخت د هغه ورځ چې هر څوک له سره دی ټاکل واده کارونه وروسته خوب تحریک د غرمې ډوډۍ له خوا د خپلو بوخت سهار بدلون رسولی دی. د Haveli اوږد ولاړ لرګيو دروازه، سره Damru په لاس ولاړ 60 کلن Naren Da لوبې دا لوړ په کافي اندازه د هغه د ننوتلو په نښه کوي. د هغه په نيمايي پتلون يو خوارې kid په د ننه دروازه scampers مرمر لوبې د تر ټولو په تمه Da د ننوتلو اعلان کړي. په کور کې د ټولو ښاغلو په برنډه کې نږدې د لويو Banyan ونې او دایره Naren Da لاندې راټول شي. زاړه سړي سره د هغه د کراچۍ ښکته لارې، huffing او panting، د اوبو هغه پيل يو ګيلاس gulping ښکته، “آيا وخت د سهار راهيسې د اوبو څاڅکی Ma لري نه درلود، چې په سوځوونکې ګرمۍ 4 میله مزل، لکه د ځمکې، يوازې Goddess انارکلي به پوه د Goddess، نه د يوه د خښتو په Haveli بدل شوی دی شنکر د واده راهيسې نعمت: “هغه د هغه د سترګو، ښکاري کړي او د شعر mumbles او بندوي” د پرتم، ما د خرڅلاو لپاره 3 ګاډو د زما د ټول دلته خويندو بنګړو ډک، “د هغه په ناني ګوري،” حق Ma، و دا 3 0r 4؟ “هغه وروسته د تازه ښيښه بنګړو unwraps، قصدا يوه crinkling غږ کوي. Naren Da شخصا ناني پوښتي چې خپل لاس وغځوي او هڅه د bangle د هغې اندازه. له هغه وروسته د مشره مېرمن هڅه کوي د هغې په bangle لومړي اوږد وساتل دود د اهمیت تشریح کوي. په جریان ډیر ژر، هغه پیل له تاوېدو څخه د هغه د لوی ګاونډ کې د هغه ښه اخستل stories. له شاهي او کوچني ودونو هغه څخه د خپلو funny په لټه کې grooms ښکلي ناوې ته شوې دي، چې د ځلې له هغوی سره د لايټېن او غويی ګاډو baraat درلود، څخه د Jalebis خپل وراره ریکارډ د ماتولو د شمېرنې د هغه د کيسو يو ځل چې په زلزله کې وخوړل 1993 چې د adventurous جوړو څخه وتښتېد او ځوان د ګاونډي ښار په Godman څخه تر نيمې شپې پېريانو هغه وليدل واده، د ښار له منځه، قومندان صاحب د “د بهرنیو چارو په بدل څخه، هغه دا يو ټکی ته پرته ورک يې تر پوښښ د رامیځته جزئيات. da په ښار کې هرې ډبرې پېژني او ډاډه کوي چې دا اړوې پاتې نه. د اتموسفیر د کيسو څخه ډک دی. مسخره. په زړه پورې. خفه. ټکان. فاصلې څخه وګورئ، تاسو کولی شئ ګورې چې په دوامداره توګه پر خپل مخونه اظهار په کتابتون کې. Laughters. Sullen سره مخامخ دی. تورې خولې نيولي. د احساساتو په څېر په يوه matinee خپرونه په يوه ازاده ساحه کې د زاړه پرده لوبې د بل ډول کرار او پيکه ماسپښين animate. دا 3 اوږد ساعتونو اوس شوی دی، چی د لمر ډوب مخکې روښانه پيژندل شوې؛ د کوچنيو نجونو او ښځو ته د هغوي په لاسونو د خپلو غوره ارټوپیډي بنګړو لري. د هغوی عجیبه سترګې لا هم له خپل کیسی وخت د سفر، خپل مخونه د د بنګړو د مختلف رنګونو دي منعکسوونکي کوژدن کړې. سور. شین. ژیړ. آبي. او ګولډن هم؛ او یا دا د سپينو زرو؟ هو، ښايي، چې تاسو او نه پوهېدل. Naren Da کې مړاوی ګلابي ټوکر د شنډولو لپاره bangle د ګېدې ته ورسېد، “آيا نه د مات شوي هغه راته ورکړي، Ma” هغه، تر لاسه کړي، “يوازې پيسې چې زه څه لپاره، د ټولو د ښه او بد په ارزښت ده د لوړولو لپاره د Goddess يم “. ټولو ښاغلو وګورو او د زاړه سړي په اوږدو کې د خپلو سترګو د تړلو، د شعر mumbling. ناني د هغه ځینې یادښتونه سپارلی، او هغه په جيب کې پرته وغورځوئ ساتي يې. هغه له برکته د هغې له خوا د مس کول د هغې د پښو، يو solo backpacker په څېر “زه به په واده، Ma د Jalebis لپاره راځي”، Da د زاړه څېره خپل لاره د Haveli اوږد ولاړ کلن دروازه د ټولو د کيسو په اوږدو کې ترسره کوي، ورو ورو مړاوې لرې په یوه جوړوي. د میرمنې اوس هم د هغه په وينا له لاسه ورکړ.

UpvoteDownvoteRead پر Quora

  
——————————————————————————————————————————————————ترجمه پشتیبانی: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

پاسخ به این “چرا برخی از مردم قادر به فروش هر چیزی؟”جدید پاسخ

چرا برخی از مردم قادر به فروش هر چیزی؟

Krunal M Harne

Krunal M Harne، بهینه سازی و پیروز شدن.

1 نظر

از آنجا که آنها محصولات فروش نیست. آنها داستان به فروش برساند.

اجازه بدهید به شما داستان Naren دا بگویید. فروشنده النگو محبوب ترین در شهر نانی من است. مراسم ازدواج هندو در شهرهای کوچک تا تاریخ یک سنت که در آن تمام خانم ها در خانه خرید النگو جدید برای مراسم مختلف دنبال کنید. نه این که آنها انجام فروشگاههای النگو فانتزی در نزدیکی ندارد، اما سبد خرید سن محلی ساخته شده و بارها مرمت Naren دا است بیش از نما مارک های ترجیح داده. دو روز قبل از عروسی، و آن که زمان از روز که همه با شیفت صبح پر مشغله خود را از کارهای عروسی اختصاص داده شده و پس از یک ناهار خواب القا انجام شده است. در دروازه های چوبی طولانی ایستاده از هاولی، مخفف 60 سال Naren دا با Damru در دست بازی آن با صدای بلند به اندازه کافی برای سیگنال ورودی خود را. بچه لاغر در شلوار نیم خود را با بازی تیله در scampers دروازه در داخل به اعلام ورود دا بیشتر انتظار. همه خانم ها در خانه ای در نزدیکی ایوان زیر درخت انجیر هندی بزرگ و دایره Naren دا جمع آوری کنید. پیرمرد حل و فصل کردن با سبد خرید خود، huffing و نفس نفس، gulping پایین یک لیوان آب او شروع می شود، “آیا زمان به یک قطره از آب از صبح ما بود، حال به راه رفتن 4 مایل در گرمای سوزان، چنین شکوه از زمین، تنها الهه کالی می دانید “، او به نظر می رسد و زیر لب شعار و چشمانش را می بندد” برکات الهه، نه یک آجر را در هاولی از عروسی شانکار تغییر کرده است، من به حال به فروش 3 چرخ دستی پر از النگو به همه خواهران من در اینجا، “او به عنوان نانی به نظر می رسد،” راست ما، آن 3 0R 4؟ »او سپس unwraps النگو شیشه ای تازه، هدفمند ساخت یک صدا crinkling. Naren دا شخصا می پرسد نانی به گسترش دست او و سعی کنید به اندازه او از النگو. او سپس به اهمیت سنت طولانی حفظ شده از فرزند ارشد بانوی تلاش در النگو او اولین توضیح می دهد. به زودی در جریان، او شروع می شود نورد از بهترین داستان های برداشت خود را از محله های بزرگ خود را. از عروسی سلطنتی و کوچک او را زمانی که آنها baraat با فانوس و چرخ دستی بولاک تا به حال به بوده است، از زیبا عروس به داماد به دنبال خنده دار خود را، از زمان، از داستان های خود را از شکستن رکورد تعداد Jalebis برادرزاده خود را یک بار به زلزله در Ate 1993 که به زوج پرماجرا از فرار و، در شهر همسایه به ارواح نیمه شب او را دیدم ازدواج از گادمن کردم نابود شهر، از «بازگشت خارجی رئیس صاحب، او آن را می سازد یک نقطه به آنها را پوشش بدون از دست رفته در جزئیات پیچیده است. دا می داند هر سنگ در شهر و شوید که آن را ترک نمی نمیماند می سازد. جو پر از داستان است. خنده دار. هیجان انگیز. غمگین. تکان دهنده است. از راه دور نگاه کنید، شما می توانید متوجه همواره در حال تغییر عبارت در چهره خود. خنده. عبوس مواجه است. خمیازه دهان. احساسات تحریک و تشجیع بعد از ظهر غیر این صورت آرام و کسل کننده مانند در یک نمایش یاجشن بعدازظهر بازی بر روی صفحه نمایش های قدیمی در یک میدان باز. از آن شده است 3 ساعت طولانی در حال حاضر، خورشید در حال درخشان و قبل از غرق شدن؛ دختران کوچک و زنان بهترین النگو اتصالات خود را در دست خود. چشمان کنجکاو خود را هنوز هم زمان سفر با داستان های خود را، چهره خود را بشاش با بازتاب از رنگ های مختلف از النگو. قرمز. سبز. رنگ زرد. آبی. و طلایی بیش از حد، و یا آن را نقره ای؟ بله، شاید، شما نمی تواند بگوید. Naren دا کاری ادامه داده اند تکه النگو پس مانده غذا را در یک پارچه صورتی کم رنگ، “آیا من برای آنهایی که شکسته پرداخت نمی کند، کارشناسی ارشد”، او می شود، “فقط به من پرداخت چه ارزش برای همه خوب و بد به الهه اختصاص داده ام “. همه خانم نگاه کردن و چشمان خود را ببندید همراه با پیر مرد، لب شعار. نانی او دست بر برخی از یادداشت، و او آنها را در جیب خود نگه می دارد و بدون شمارش. او به لطف خود را با لمس پاهای خود را، شبیه آدمی دورهگرد انفرادی “من برای Jalebis در عروسی، کارشناسی ارشد آمده”، شکل قدیمی دا باعث می شود راه خود را در خارج از دروازه های قدیمی طولانی ایستاده از هاولی حمل همراه تمام داستان، به آرامی محو شدن دور در یک شبح. خانم ها می باشد هنوز هم در سخنان خود از دست داد.

UpvoteDownvoteRead در Quora

  
——————————————————————————————————————————————————Tłumaczenie Wsparcie: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

Nowa odpowiedź na “Jak to niektórzy ludzie są w stanie sprzedać wszystko?”Nowe odpowiedzi

Jak to niektórzy ludzie są w stanie sprzedać wszystko?

Krunal M Harne

Krunal M Harne, Optimize & Win.

1 view

Ponieważ oni nie sprzedają produktów; sprzedają historie.

Pozwól, że opowiem ci historię Naren Da. Najbardziej popularne sprzedający bransoletka w mieście mojego Nani jest. Hinduskie wesela w małych miastach do dzisiaj przestrzegać tradycji, gdzie wszystkie panie w domu zakupić nowe bransoletki w różnych uroczystościach. Nie dlatego, że nie mają fantazyjne sklepach Bangle w bliskim sąsiedztwie, ale lokalna wykonana i solidarnie odnowione stare koszyk wiek Naren Da jest korzystniejsze niż ostentacyjny markowych sklepach. Dwa dni przed ślubem, i to o tej porze dnia, gdy wszyscy są wykonane ze swoim ciężkim porannym przesunięcia przydzielonych obowiązków ślubnych następnie sen wywoływania lunchu. Na długo stojącej drewnianej bramie Haveli stoi 60 lat Naren Da z Damru w ręku bawi to na tyle głośno, aby zasygnalizować swoją pozycję. Chudy dzieciak w jego spodniach grając pół kulki na scampers bramy wewnątrz ogłosić wejście z najbardziej oczekiwanych Da. Wszystkie panie w domu zebrać blisko Veranda pod dużym Banyan drzewo i okręgu Naren Da. Starzec osiada ze swoim wózkiem, huffing i sapiąc, gulping dół szklankę wody zaczyna on “Nie miałem czasu na pojedynczą kroplę wody od rana MA, musiał chodzić 4 mile w skwarze, taka jest wspaniałość tej ziemi, tylko bogini Kali będzie wiedział “, patrzy się i mamrocze do śpiewu i zamyka oczy,” błogosławieństwa Bogini, a nie pojedyncza cegła zmieniło się w Haveli od ślubu Shankara, musiałem sprzedać 3 wózki pełne bransoletki dla wszystkich moich sióstr tutaj, “wygląda jak Nani,” Prawo Ma, to było 3 0r 4? “następnie rozpakowuje świeże szklane bransolety, celowo czyni dźwięk marszczenie. Naren Da osobiście prosi Nani rozszerzyć ją za rękę i spróbować na jej wielkość bransoletka. Potem wyjaśnia znaczenie długo zachowanej tradycji najstarszego dama próbuje na jej bransoletka pierwszy. wystarczająco szybko w strumieniu, zaczyna toczenia swoje najlepsze podniósł historie z jego dużego miasta. Od królewskich i małych wesel Był do, z pięknych panien do ich zabawne patrząc stajennych, z czasów, gdy mieli baraat z latarniami i wózki Bullock, z jego opowieści o rekordowe zliczania Jalebis jego bratanek raz zjadł na trzęsienie ziemi na 1993, który zniszczył miasto, od “powrotu Zagranicznego” Chief Saheb do odważnych par niż uciekła i ożenił się, z Godman w sąsiednim mieście, aby duchy północy widział, on sprawia, że punkt na pokrycie ich bez brakuje o skomplikowanych szczegółów. Da zna każdy kamień w mieście i zapewnia, że nie jest pozostawiony na kamieniu. Atmosfera jest pełna opowieści. Zabawny. Ekscytujący. Smutny. Wstrząsający. Spójrz z daleka, można zauważyć stale zmieniających wyrażeń na ich twarze. Laughters. Ponurzy twarze. Rozszczelnienie usta. Emocje animować inaczej ciche i nudne popołudnie jak w poranku koncert grając na starym ekranie w otwartym polu. To było 3 długie godziny teraz, słońce świecące jasne przed zatonięciem; małe dziewczynki i kobiety mają swoje najlepsze bransoletki montażu w ich rękach. Ich nowoczesny oczy wciąż podróżują razem z jego opowieści, ich twarze rozpromieniony z odbicia w różnych kolorach do bransoletki. Czerwony. Zielony. Żółty. Niebieski. I Złoty zbyt; czy to srebro? Tak, być może, nie można powiedzieć. Naren Da opakowuje resztki odłamki Bangle w wyblakłą różową tkaniną “Nie płacą mi za te połamane, mamo” wstaje “, płacą mi tylko co mam warto za wszystkie dobre i złe jest poświęcony Bogini “. Wszystkie panie spojrzeć w górę i zamknąć oczy wraz z starca, mamrocząc chorału. Nani podaje mu nad jakimiś notatkami i trzyma je w kieszeni bez liczenia. Dziękuje ją dotykając nogami “Przyjdę za Jalebis na weselu, MA” jak solowy turysty, stary rysunek Da sprawia, że jego wyjście z dawna starej bramie Haveli bilansowej wzdłuż wszystkich kondygnacji, powoli zanika daleko w sylwetce. Panie wciąż zagubiony w jego słowach.

UpvoteDownvoteRead na Quora

  
——————————————————————————————————————————————————Tradução Apoio: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

Nova resposta à pergunta “Como é que algumas pessoas são capazes de vender qualquer coisa?”nova Resposta

Como é que algumas pessoas são capazes de vender qualquer coisa?

Krunal M Harne

Krunal M Harne, Optimize & Win.

1 view

Porque eles não vender produtos; eles vendem histórias.

Deixe-me contar a história de Naren Da. O vendedor pulseira mais popular na cidade de meu Nani. casamentos hindus em pequenas cidades até a data seguem uma tradição onde todas as senhoras na casa comprar novas pulseiras para diferentes cerimônias. Não que eles não têm lojas pulseira de fantasia na proximidade, mas fez local e solidariamente remodelado carrinho velhice de Naren Da é o preferido ao longo dos ostentação de marca lojas. Dois dias antes do casamento, e é essa hora do dia, quando todo mundo é feito com seu turno de manhã movimentada das tarefas atribuídas casamento seguido por um indutor do sono almoço. No portão de madeira de longa data do Haveli, ergue-se 60 anos de idade Naren Da com um damru do `na mão jogando alto o suficiente para sinalizar a sua entrada. Um garoto magro nas calças meia jogando bolinhas de gude com os scampers porta dentro de anunciar a entrada do Da mais aguardado. Todas as mulheres da casa se reúnem perto da Marquise abaixo da árvore Banyan grande e círculo Naren Da. O velho se estabelece com o seu carrinho, bufando e ofegante, engolindo um copo de água que começa assim: “Não tive tempo para ter uma única gota de água desde a manhã Ma, teve que caminhar 4 milhas no calor escaldante, tal é a magnificência da terra, apenas a Deusa Kali vai saber “, ele olha para cima e murmura um canto e fecha os olhos,” bênçãos da Deusa, e não um único tijolo mudou no Haveli desde o casamento de Shankar, eu tive que vender 3 carrinhos cheios de pulseiras para todas as minhas irmãs aqui, “ele olha como Nani,” Right Ma, era o 3 0r 4? “ele então desembrulha as pulseiras de vidro frescos, propositadamente fazendo um som crinkling. Naren Da pessoalmente pede Nani para estender a mão e tentar em seu tamanho da pulseira. Em seguida, ele explica o significado da longa tradição preservada da senhora mais velha tentando em sua pulseira em primeiro lugar. Pouco tempo suficiente no fluxo, ele começa a rolar para fora suas melhores histórias, pinçado de seu grande bairro. A partir dos casamentos reais e pequenas que ele estive, das belas noivas para seus noivos engraçado olhar, desde os tempos em que tinha baraat com lanternas e carros de boi, de suas histórias de recorde de contagem de jalebis seu sobrinho uma vez comeu a um terremoto no 1993 que destruiu a cidade, a partir do “retorno dos Negócios Estrangeiros Chefe Saheb para os casais aventureiros que fugiu e se casou, do Godman na cidade vizinha com os fantasmas da meia-noite ele viu, ele faz com que seja um ponto para cobri-los sem perder sobre os detalhes intrincados. Da conhece cada pedra na cidade e garante que não é deixado de lado. A atmosfera está cheia de histórias. Engraçado. Emocionante. Triste. Chocante. Olhe à distância, você pode notar em constante mudança expressões em seus rostos. Laughters. Sullen enfrenta. As bocas abertas. Emoções animar a tarde de outra forma tranquila e sem brilho como em um show matinê tocando na tela de idade em um campo aberto. Foi 3 longas horas agora, o sol está brilhando brilhante antes de afundar; as pequenas meninas e mulheres têm os seus melhores pulseiras de montagem em suas mãos. Seus olhos curiosos ainda viaja no tempo com suas histórias, seus rostos radiantes com reflexos de diferentes cores das pulseiras. Vermelho. Verde. Amarelo. Azul. E Golden também; ou é de prata? Sim, talvez, você não poderia dizer. Naren Da envolve os cacos da pulseira sobras em um pano-de-rosa desbotado, “Não me paga para os quebrados, Ma”, ele se levanta, “Só me pagar o que eu valho para, tudo bom e mau é dedicado à Deusa “. Todas as senhoras olhar para cima e fechar os olhos, juntamente com o velho, murmurando o canto. Nani o entrega algumas notas, e ele mantém-los no bolso sem contar. Ele agradece seus tocando seus pés, “Eu irei para os jalebis no casamento, Ma” Como um backpacker solo, figura histórica de Da faz o seu caminho para fora do longa data porta velha do Haveli levando consigo todas as histórias, enfraquecendo lentamente afastado em uma silhueta. As senhoras ainda estão perdidos em suas palavras.

UpvoteDownvoteRead no Quora

  
——————————————————————————————————————————————————ਸਹਿਯੋਗ ਅਨੁਵਾਦ: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

ਨ੍ਯੂ ਦਾ ਜਵਾਬ “ਕਰਨਾ ਆ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕੁਝ ਵੀ ਵੇਚਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ?”ਨ੍ਯੂ ਜਵਾਬ

ਕਰਨਾ ਆ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕੁਝ ਵੀ ਵੇਚਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?

Krunal ਐਮ Harne

Krunal ਐਮ Harne, ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਜਿੱਤ.

1 ਝਲਕ

ਉਹ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਨਾ ਕਰੋ; ਉਹ ਕਹਾਣੀਆ ਨੂੰ ਵੇਚਣ.

ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਭਟਾਚਾਰਿਆ Da ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਮੇਰੇ Nani ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ ਕੜਾ ਵੇਚਣ. ਹੁਣ ਤੱਕ ਛੋਟੇ ਕਸਬੇ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਸਤਰੀ-ਵੱਖ ਸਮਾਰੋਹ ਲਈ ਨਵ bangles ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ. ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਨੇੜੇ ਨੇੜਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਨ ਕੜਾ, ਸਟੋਰ ਹੈ, ਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਟਾਚਾਰਿਆ Da ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੁਰੰਮਤ ਪੁਰਾਣੇ ਦੀ ਉਮਰ ਕਾਰਟ ਅਡੰਬਰ ਦਾਗ ਸਟੋਰ ‘ਤੇ ਤਰਜੀਹ ਹੈ. ਦੋ ਦਿਨ ਵਿਆਹ ਦੀ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਜਦ ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਲੀਪ ਉਕਸਾਉਣ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਲਾਟ ਵਿਆਹ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰੁੱਝੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਿਫਟ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਲੰਬੇ ਖੜ੍ਹੇ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਫਾਟਕ ‘ਤੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਇੰਦਰਾਜ਼ ਸੰਕੇਤ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਕਾਫ਼ੀ ਖੇਡਣ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ Damru ਨਾਲ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਭਟਾਚਾਰਿਆ Da ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ. ਫਾਟਕ scampers ਅੰਦਰ ਤੇ ਪੱਥਰ ਖੇਡਣ ਉਸ ਦੇ ਅੱਧੇ ਪਟ ਵਿਚ ਇੱਕ ਪਤਲਾ ਬੱਚਾ ਸਭ ਦੀ ਉਡੀਕ Da ਦੇ ਇੰਦਰਾਜ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ. ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਸਤਰੀ ਵੱਡੇ Banyan Tree ਅਤੇ ਸਰਕਲ ਭਟਾਚਾਰਿਆ Da ਹੇਠ Veranda ‘ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਕੱਠਾ. ਪੁਰਾਣੇ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਟ ਨਾਲ ਜੋਖਾ, huffing ਅਤੇ ਮਾਰਦੇ, ਪਾਣੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਥੱਲੇ gulping, “ਸਵੇਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਮਾ ਹੈ ਨੂੰ ਵਾਰ ਸੀ, ਨਾ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ 4 ਮੀਲ ਤੁਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ, ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਮੀਨ, ਸਿਰਫ ਦੇਵੀ ਕਾਲੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਦੇਵੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਕ ਵੀ ਇੱਟ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਵੇਲੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ‘, ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿਗਾਹ, ਅਪ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ mumbles ਅਤੇ ਬੰਦ “ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸੀ 3 ਗਡ੍ਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਇੱਥੇ bangles ਦੀ ਪੂਰੀ, “ਉਸ ਨੇ Nani ਤੌਰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ,” ਸੱਜੇ ਮਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ 3 0r 4? “ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਕੱਚ bangles unwraps, ਉਦੇਸ਼ਪੂਰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ crinkling ਆਵਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੀ. ਭਟਾਚਾਰਿਆ Da ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕੜਾ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਅਕਾਰ ਤੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ Nani ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ. ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਦੇ ਕੜਾ, ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਵੱਡੇ ਔਰਤ ਦੇ ਲੰਬੇ ਰੱਖਿਆ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ. ਵਹਾਅ ਵਿਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਇਲਾਕੇ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਵਧੀਆ ਚੁਣੀ ਕਹਾਣੀਆ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੋਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਿਆਹ ਉਹ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ funny ਤਲਾਸ਼ grooms ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਝਮੇਲੇ ਤੱਕ, ਵਾਰ ਜਦ ਉਹ ਪਿਆਦੇ ਬਲਦ ਗੱਡੇ ਨਾਲ baraat ਸੀ, Jalebis ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਕਹਾਣੀਆ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੱਕ ਇਕ ਵਾਰ ਵਿਚ ਭੂਚਾਲ ਦਾ ਖਾਧਾ 1993 ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਾਹਿਬ ‘ਵਿਦੇਸ਼ ਵਾਪਸੀ’ ‘ਤੱਕ ਸਾਹਸੀ ਜੋੜੇ ਵੱਧ ਭੱਜ ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭੂਤ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਦਾ ਲਾਗਲੇ ਕਸਬੇ ਵਿਚ ਹੋਛਾ ਤੱਕ, ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਬਿੰਦੂ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਗੁੰਮ ਬਿਨਾ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਚੀਦਾ ਵੇਰਵੇ ‘ਤੇ. Da ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਹਰ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਸਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀ ਹੈ, ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਮਾਹੌਲ ਕਹਾਣੀਆ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ. Funny. ਦਿਲਚਸਪ. ਉਦਾਸ. ਸੋਨੀਆ. ਇੱਕ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ‘ਤੇ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲ ਰਹੇ ਧਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. Laughters. ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ. ਮੂੰਹ ਪਾੜ. ਜਜ਼ਬਾਤ ਇੱਕ ਓਪਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਸਕਰੀਨ ‘ਤੇ ਖੇਡਣ ਦਾ ਇੱਕ matinee ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਚੁੱਪ ਅਤੇ ਸੰਜੀਵ ਦੁਪਹਿਰ ਐਨੀਮੇਟ. ਇਹ 3 ਲੰਬੇ ਘੰਟੇ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਡੁੱਬ ਅੱਗੇ ਚਮਕਦਾਰ ਵਹਿੰਦੀ ਹੈ; ਛੋਟੇ girls ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਧੀਆ ਸਹੀ bangles ਹੈ. ਆਪਣੇ ਉਤਸੁਕ ਨਜ਼ਰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਕਹਾਣੀਆ ਨਾਲ ਵਾਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ bangles ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ. ਲਾਲ. ਹਰੇ. ਯੈਲੋ. ਬਲੂ. ਅਤੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਵੀ; ਜ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਲਵਰ ਹੈ? ਜੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਭਟਾਚਾਰਿਆ Da ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਧਮ ਗੁਲਾਬੀ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਬਚੇ ਹੋਏ bangle shards ਲਪੇਟੇ, “ਮੈਨੂੰ ਟੁੱਟ ਲੋਕ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ, ਮਾ”, ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, “ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ am “. ਸਾਰੇ ਇਸਤਰੀ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਿਗਾਹ ਨੂੰ ਬੰਦ, ਵਿਆਪਕ mumbling. Nani ਕੁਝ ਨੋਟ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਥ, ਅਤੇ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਬਿਨਾ ਉਸ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ. ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਰ ਛੂਹਣ, ਇੱਕ ਸੋਲੋ backpacker ਪਸੰਦ ਹੈ “ਮੈਨੂੰ ਵਿਆਹ, ਮਾ ਤੇ Jalebis ਲਈ ਆ ਜਾਵੇਗਾ” ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਉਸ ਨੂੰ, Da ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਲੰਬੇ ਖੜ੍ਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫਾਟਕ ਸਭ ਕਹਾਣੀਆ ਨਾਲ ਲੈ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਸ ਦੇ ਰਾਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫੇਡ ਦੂਰ ਇੱਕ ਛਾਇਆ ਵਿਚ. ਇਸਤਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ.

Quora ਤੇ UpvoteDownvoteRead

  
——————————————————————————————————————————————————Traducere suport: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

Noul răspuns la “Cum se face ca unii oameni sunt capabili să vândă ceva?”raspuns nou

Cum se face unii oameni sunt capabili să vândă ceva?

Krunal M Harne

Krunal M Harne, Optimizați & Win.

1 vizualizare

Pentru că ei nu vând produse; ei vând povești.

Lasă-mă să-ți spun povestea lui Naren Da. Cele mai populare vânzător Brățară în orașul Nani meu. nunti hinduși în orașele mici până la data urmează tradiția în cazul în care toate doamnele din casă cumpăra noi brățările pentru diferite ceremonii. Nu că ei nu au magazine fantezie Bangle în imediata apropiere, dar coș renovate făcut locale și separat de vârstă Naren Da este de preferat peste ostentative de marcă magazine. Cu două zile înainte de nuntă, și este acel moment al zilei când toată lumea se face cu tura de dimineață ocupat de treburile de nunta alocate urmate de un prânz induce somnul. La poarta de lemn de lungă durată a Haveli, se află în vârstă de 60 de ani, Naren Da, cu un Damru în mână de joc suficient de tare pentru a semnala intrarea lui. Un puști slab în pantaloni și jumătate de joc marmura la scampers la poarta interior pentru a anunța intrarea Da include cel mai asteptat. Toate doamnele din casă se aduna în apropierea Veranda sub copac Banyan mare și cercul Naren Da. Omul vechi se stabilește în jos cu coșul său, huffing și gâfâind, gulping jos un pahar de apă începe el, “nu au avut timp să aibă o singură picătură de apă de dimineață Ma, a trebuit să meargă 4 mile în căldura toridă, astfel este măreția terenului, numai Zeita Kali va ști “, el se uită în sus și murmura un cântec și închide ochii,” binecuvântări ale Zeiței, nu un singur caramida sa schimbat în Haveli, deoarece nunta lui Shankar, a trebuit să vândă 3 căruțe plin de bangles la toate surorile mele aici “, el arata ca Nani,” Ma dreapta, a fost de 3 0r 4? “el apoi desface brățările de sticlă proaspete, făcând intenționat un sunet plia. Naren Da cere personal Nani să extindă mâna și să încerce pe marimea ei de Bangle. El explică atunci semnificația tradiției îndelungate păstrată de cea mai mare dintre doamna încercând pe Bangle primul ei. Destul de repede în fluxul, el începe de rulare sale cele mai bune povestiri culese din cartierul lui mare. De la nunti regale și mici, el a fost, de frumoase mirese pentru miri lor amuzant în căutarea, de momentele in care au avut Baraat cu felinare și căruțe cu boi, din povestirile sale de conta record de Jalebis nepotul său o dată mâncat la cutremurul din 1993, care a distrus orașul, din “întoarcerea de externe”, șef Saheb la cuplurile aventuros decât au fugit și s-au căsătorit, de la Godman în orașul învecinat cu fantome miezul nopții le-a văzut, el face un punct să le acopere, fără a pierde cu privire la detaliile complicate. Da știe fiecare piatră în oraș și se asigură că nu este lăsat neîntoarsă. Atmosfera este plină de povești. Amuzant. Interesante. Trist. Şocant. Uita-te la o distanță mai mare, se poate observa în continuă schimbare expresii pe fețele lor. . Râsete Sullen se confruntă. Căscat gura. Emoțiile animate după-amiaza altfel liniștită și plictisitoare ca într-un spectacol matineu joc pe ecran vechi într-un câmp deschis. Acesta a fost de 3 ore acum, soarele strălucește luminos înainte de a se scufunda; fetele mici si femeile au cele mai bune lor brățările de fixare în mâinile lor. Ochii lor curios încă timpul de călătorie cu poveștile sale, fețele lor radiind cu reflexii de diferite culori ale brățările. Roșu. Verde. Galben. Albastru. Și, de aur prea; sau este de argint? Da, poate, ai putea spune nu. Naren Da împachetări cioburi Bangle într-o pânză rămase roz stins, “Nu mă plătesc pentru cele rupte, Ma”, el se ridica, “pay-mă doar ceea ce sunt în valoare de, toate bune si rele este dedicat Zeita “. Toate doamnele privi în sus și să închidă ochii, împreună cu omul cel vechi, mormăind cântarea. Nani îi întinde peste niște notițe, iar el le ține în buzunar, fără de numărare. El o mulțumiri atingând picioarele ei, “Voi veni pentru Jalebis la nunta, Ma” Ca o backpacker solo, vechi figura lui Da isi face drum din poarta vechi de lungă durată a Haveli care transportă de-a lungul toate povestile pe care, încet decolorare departe într-o siluetă. Doamnele sunt încă pierdut în cuvintele sale.

UpvoteDownvoteRead pe Quora

  
——————————————————————————————————————————————————перевод Поддержка: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

Новый ответ на вопрос “Почему некоторые люди могут продать что-нибудь?”Новый ответ

Каким образом некоторые люди могут продать что-нибудь?

Krunal M Харн

Krunal M Харн, Оптимизировать & Win.

1 просмотр

Потому что они не продают продукцию; они продают истории.

Позвольте мне рассказать вам историю о Naren Da. Самый популярный браслетами в городе моей Нани. Индуистские свадьбы в небольших городах до настоящего времени следуют традиции, где все дамы в доме купить новые браслеты для различных церемоний. Не то, что у них нет фантазии браслет магазинов в непосредственной близости, но местный сделал и раздельную отремонтированы старости корзина Naren Da является более предпочтительным, чем показной фирменных магазинах. За два дня до свадьбы, и это то, что время дня, когда все сделано с их оживленной утренней смены отведенного свадебных делами, за которыми следует вызывающий сон обед. В давние деревянные ворота в Хавели, стоит 60 лет Naren Da с Damru в руке играет он достаточно громко, чтобы сигнализировать его вход. Тощий парень в его половине штаны играет мраморы у ворот scampers внутри, чтобы объявить вступление самого долгожданного Da. Все дамы в доме собираются возле Veranda под большим деревом баньян и круг Naren Da. Старик поселяется со своей тележкой, пыхтя и отдуваясь, глотая стакан воды он начинает, “Не было времени, чтобы иметь одну каплю воды с утра Ма, приходилось ходить 4 мили в зной, такова великолепие земли, только Богиня Кали будет знать “, он смотрит вверх и бормочет скандирование и закрывает глаза,” благословения Богини, ни один кирпич изменилось в Хавели, так как свадьба Шанкара, я должен был продать 3 тележки полны браслетами на все мои сестры здесь, “он выглядит, как Нани,” правый Ма, это был 3 0r 4? “затем он разворачивает свежие стеклянные браслеты, целенаправленно делает сморщив звук. Naren Da лично просит Нани расширить ее за руку и попробовать на ее размер браслета. Затем он объясняет значимость тех пор сохранились традиции старшей леди пытается на ее браслетом в первую очередь. Достаточно скоро в потоке, он начинает выкатывает свои лучшие отборных истории из своей большой окрестности. Из королевских и маленьких свадеб он был до, от красивых невест в их смешно смотреть женихов, с тех времен, когда они были baraat с фонарями и волами телег, от его рассказов о рекордная графа Jalebis его племянник когда-то ели в связи с землетрясением в 1993, который разрушил город, от “иностранных возвращения” главного Сахеба к авантюрных пар, чем убежали и поженились, от Богочеловека в соседнем городе к полуночных привидений, которые он видел, что он делает это в точку, чтобы покрыть их, не пропуская на сложные детали. Da знает каждый камень в городе и гарантирует, что он не оставил на камне. Атмосфера полна историй. Веселая. Захватывающе. Грустный. Шокирующая. Посмотрите с расстояния, вы можете заметить, постоянно меняя выражения на их лицах. Laughters. Угрюмый лица. Зияющие рты. Эмоции анимации в противном случае тихий и скучный, как во второй половине дня в утренник шоу играет на старом экране в открытом поле. Прошло 3 долгих часов в настоящее время, солнце пылает ярким до погружения; маленькие девочки и женщины имеют наиболее подходящие браслеты в своих руках. Их любопытные глаза все еще путешествует время со своими историями, их лица, сияя отражения различных цветов браслетами. Красный. Зеленый. Желтый. Синий. И Золотой тоже; или это серебро? Да, может быть, вы не могли сказать. Naren Da оборачивает остаточному браслет черепки в выцветшей розовой тканью, “Не платите мне за сломанных, Ма”, он встает, “платить мне только то, что я стою за все хорошее и плохое посвящен Богине “. Все дамы смотрят вверх и закрывают глаза вместе со стариком, бормоча скандирование. Нани руки его над некоторыми нотами, и он держит их в карман, не считая. Он благодарит ее, касаясь ее ноги, “Я приду за Jalebis на свадьбе, Ма” Как соло рюкзаком, старая фигура Da делает свой выход из долгого стояния старых ворот Haveli увлекая всех историй, медленно увядать прочь в силуэт. Дамы все еще потеряно в его словах.

UpvoteDownvoteRead на Quora

  
——————————————————————————————————————————————————Support faaliliuga: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

tali Fou “E faapefea mai e mafai e nisi tagata e faatau atu so o se mea?”Tali New

Faapefea mai e mafai e nisi tagata e faatau atu so o se mea?

Krunal M Harne

Krunal M Harne, Optimize & Win.

1 vaaiga

Ona latou te le faatauina atu ni oloa; latou faatau atu tala.

Sei ou faamatala atu ia te outou le tala o Naren Da. O le tagata faatau bangle sili ona lauiloa i le taulaga o loʻu Nani. faaipoipoga Hindu i nuu laiti seia aso mulimuli i se tu masani lea e tamaitai uma i le fale faatau bangles fou mo sauniga eseese. E le faapea e leai ni faleoloa manaia bangle i le latalata, ae Naren a faia i le lotoifale Da ma taitoatasi toe faafou taavale tausaga le matua e sili i luga o le faatosina faleoloa branded. Le lua aso i luma o le faaipoipoga, ma o le taimi o le aso o le a tagata uma ua faia ma o latou suiga taeao pisi o feau faaipoipoga faatulagaina mulimuli e se aiga o le aoauli moe le faatauanau. I le faitotoa laupapa umi tu o le Haveli, o loo tu i le 60 tausaga le matua Naren Da ma a Damru i lima taalo ai lava le tele e faailo lona ulufale. O se tamaitiiti paʻupaʻua i lona ofuvae afa taaalo pelē mapu i le scampers faitotoa i totonu e faasilasila atu o le ulufale o le sili ona faatalitali Da. Uma le tamaʻitaʻi i le fale faapotopoto latalata i le Veranda i lalo le laau Banyan tele ma liʻo Naren Da. Le toeaina ua foia i lalo faatasi ma lana taavale, huffing ma panting, gulping i lalo o se ipu vai ia amata, “Pe sa i ai se taimi e fai se mataua se tasi o vai talu mai le taeao e Ma, sa savavali 4 maila i le vevela mutigitigi, e pei o le matagofie o le laueleele, o le a iloa e na o le atua fafine Kali “, ia vaai i luga ma mumbles se ‘oa ma tapunia ona mata,” o Faamanuiaga o le atua fafine, e le ona ua suia se piliki tasi i le Haveli talu faaipoipoga a Shankar, sa e faatau atu 3 taavale tumu i le bangles i loʻu tuafafine uma iinei, “na ia foliga Nani,” Saʻo e Ma, na 3 0r 4? “sa ia unwraps lea bangles tioata le fou, purposefully le faia o se leo crinkling. fesili patino Naren Da Nani e tuu atu lona lima ma taumafai i lona fuaitino o bangle. Ona ia faamalamalama mai le taua o le umi faasaoina tu masani o le tamaitai matua taumafai i luga o lona bangle muamua. E leʻi umi ae lava i le tafe, ia amata tafe mai ana tala piki sili mai lona tuaoi tele. Mai le faaipoipoga tupu ma laiti ia o loo avea e, mai le matagofie faatoʻanofotane i latou malie vaavaai grooms, mai le taimi na latou sa baraat ma ni molimatagi ma taavale povi, mai ona tala o faamaumauga solia faitauga o Jalebis aai faʻatasi atalii o lona uso i le mafuie i 1993 e faaumatia le aai, mai le ‘toe foi fafo’ Sili Saheb e le ulugalii le malaga nai lo sola ese ma faaipoipo, mai le Godman i le taulaga tuaoi i le vaeluaga o le po ghosts ia vaai i ai, na ia faia o se vaega e aofia ai i latou e aunoa ma le misia i luga o le auiliiliga lavelave. silafia e Da maa taitasi i le aai ma le mautinoa e faapea e le tuua unturned. Ua tumu le siosiomaga o le tala. Malie. Manaia. Fa’anoanoa. Faateia. Vaai mamao mai, e mafai ona e matauina pea le suia o le faaalia io latou foliga. Laughters. feagai ma lē leoa. Gaping gutu. Lagona ulufia le isi faiga e ese filemu ma le afiafi o le malie e pei o i se matinee faaalia taalo i luga o le lau tuai i se fanua. Ua 3 umi itula lenei, ua pupula le susulu o le la i luma goto; le teine ma tamaitai laiti o latou bangles talafeagai sili io latou lima. malaga pea o latou fia iloa mata taimi ma lona tala, o latou foliga beaming ma manatunatuga o eseese lanu o le bangles. Lanu mumu. Lanu meamata. Lanu samasama. Lanu moaga. Ma Golden foi; po o Silver ai? Ioe, atonu, e mafai ona e taʻu atu. wraps Naren Da le shards totoe bangle i se ie lanu piniki mou ese atu, “Aua e te totogi mai ia te au mo le tagata momomo, e Ma”, na ia maua i luga, “na totogi te au le mea ou te aoga mo, le lelei ma le leaga uma ua faapaiaina i le atua fafine “. tepa aʻe i luga uma o le tamaʻitaʻi ma moeiini o latou mata faatasi ai ma le tagata tuai, mumbling le ‘oa. Lima Nani ia te ia i luga o ni faamatalaga, ma sa ia tausia i latou i lana taga e aunoa ma le faitauina. Ia faafetai ia e ala i le paʻi ona vae, “Ou te le a oo mai le Jalebis i le faaipoipoga, e Ma” e pei o se backpacker solo, ata tuai o le Da ai lona ala i fafo o le umi tu faitotoa tuai o le Haveli tauaveina i tala uma, lemu mou ese atu i se silhouette. ua leiloloa pea le tamaʻitaʻi i ana upu.

UpvoteDownvoteRead i Quora

  
——————————————————————————————————————————————————Taic eadar-theangachadh: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

New freagairt ri “Ciamar a thig cuid de dhaoine a tha comasach air a reic dad?”New Freagairt

Ciamar a thig cuid de dhaoine a tha comasach air a reic rud sam bith?

Krunal M Harne

Krunal M Harne, am feum as fheàrr & Win.

1 sealladh

Seach nach eil iad a ‘reic bathar; tha iad a ‘reic sgeulachdan.

Innsidh mi dhuibh an sgeulachd Naren Da. Tha As Còrdaichte bangle reic ann mo Nani aig baile. Hindu bainnsean ann an bailtean beaga gus an ceann-latha a ‘leantainn traidisean far a bheil a h-uile boireannaich anns an taigh ùr a cheannach Bangles airson eadar-dhealaichte deas-ghnàthan. Cha nach eil iad a tha leòmach bangle bùithean ann an faisg air, ach Naren Da ionadail a dhèanamh agus severally ath-nuadhachadh seann aois cairt nas fheàrr thairis air na ostentatious ainmich stòran. Dà latha ron bhanais, agus tha e an àm sin an latha nuair a h-uile duine a dhèanamh le aca trang mhadainn gluasad dreachdan banais Caran-obrach air a leantainn le cadal tuainealach lòn. Aig a ‘seasamh fada fiodha geata a’ Haveli, na sheasamh 60 bliadhna a dh’aois Naren Da le Damru ann an làimh a ‘cluich e àrd gu leòr airson a’ sealltainn a-steach. A chaol meann ann am briogaisean aige leth màrmor a ‘cluich aig a’ gheata scampers taobh a-staigh a bhith ag ainmeachadh an inntrig de na feitheamh Da. A h-uile boireannaich anns an taigh a ‘cruinneachadh faisg air an Àilear gu h-ìosal a’ mhòr Banyan craobh agus cearcall Naren Da. Am bodach settles sìos le cairt, agus huffing panting, gulping sìos ann an glainne uisge a thòisicheas e, “Nach robh ùine gu bheil aon bhoinne de uisge bho mhadainn MA, Bha aca ri coiseachd 4 mìle ann an scorching teas, leithid ‘S e iongantas air an fhearann, ach’ bhan-dia Kali bidh fios “, tha ea ‘coimhead suas agus Mumbles a Chant agus a duineadh a shuilean,” Beannachdan na ban-dia, chan eil aon breige air atharrachadh ann an Haveli bho Shankar banais, b’ fheudar dhomh a reic 3 cairtean làn Bangles a h-uile mo pheathraichean an so, “tha ea ‘coimhead mar Nani,” Right MA, bha e 0r 3 4? “e an uair sin unwraps ùr glainne Bangles, a dh’aona ghnothach a’ dèanamh crinkling fuaim. Naren Da pearsanta faighneachd Nani a leudachadh a làimh agus a ‘feuchainn air a meud bangle. Tha e an uair sin a ‘mìneachadh an cudromachd nan fhada a ghleidheadh dualchas na bu shine a’ bhean-uasal a ‘feuchainn air a’ chiad bangle. Luath gu leòr anns an t-sruth, tòisich e air sgaoileadh a-mach as fheàrr a thaghadh bho sgeulachdan aige mòr nàbachd. Bho rìoghail agus bhainnsean beaga e air a bhith gu, bho àlainn air mnathan bainnse aca èibhinn a ‘coimhead gillean-eich, bho na h-amannan nuair a bha baraat le lanntairean agus tarbh cairtean, bho na sgeulachdan aige de chlàr briseadh cunnt de Jalebis mac a pheathar aon uair a dh’ith a’ chrith-thalmhainn ann an 1993 a sgrios a ‘bhaile, bho’ Dùthchannan Cèin air ais ‘Àrd Saheb gu dàna càraidean na ruith air falbh agus phòs, bho Godman ann an nàbaidheachd bhaile gu meadhan-oidhche taibhsean a chunnaic e, e ga puing a chòmhdach orra gun call a-mach air an eadar-fhighte mion-fhiosrachadh. Da fios aig a h-uile clach anns a ‘bhaile agus a’ dèanamh cinnteach gu bheil chan eil e dh’fhàg unturned. Tha àile a tha làn sgeulachdan. Funny. Inntinneach. Brònach. Oillteil. Coimhead bho astar, faodaidh sibh an aire daonnan ag atharrachadh abairtean air an eudannaibh. Laughters. Sullen choinneamh. Gaping beul. Emotions beothachadh an chaochladh sàmhach agus gruamach feasgar mar ann an matinee taisbeanadh a ‘cluich air an t-seann glacadh ann an achaidhean fosgailte. Tha e air a bhith 3 uairean fada a-nis, tha a ‘ghrian a’ dol fodha Glowing soilleir mus; na nigheanan beaga agus boireannaich aca as iomchaidh Bangles ann an làmhan. Sùilean aca neònach fhathast a ‘siubhal an àm le sgeulachdan aige, an aghaidhean beaming le faileasan de dhathan eadar-dhealaichte a’ Bangles. Dearg. Uaine. Buidhe. Gorm. Agus Golden cuideachd; no tha e Airgid? Seadh, ‘s dòcha, cha b’urrainn dhut innse. Naren Da wraps na fallaid bangle Bhris pìosan ann an shìolaidh pinc aodach, “Do not a phàigheadh dhomh airson an fheadhainn briste, Ma”, dh’èirich e, “Chan eil ach phàigheadh dhomh dè tha mi airson luach, a h-uile math agus dona a tha coisrigte don bhan-dia “. All na boireannaich a ‘coimhead suas agus a’ dùnadh an sùilean còmhla ris an t-seann duine, mumbling an Chant. Nani làmhan e thairis air cuid de notaichean, agus e gan cumail ann an phòcaid gun cunntadh. Tha ea ‘toirt taing dhi le suathadh a casan, “thig mi airson an Jalebis aig a’ bhanais, Ma” Mar solo dromaire, Da seann figear a ‘dèanamh an t-slighe a-mach às a’ fhada seann geata a ‘Haveli giùlan còmhla a h-uile sgeulachdan, mean air fuarachadh air falbh ann an sgàil-riochd. Bhiodh na mnathan a tha fhathast air chall ann a bhriathran.

UpvoteDownvoteRead air Quora

  
——————————————————————————————————————————————————Подршка превод: хттп://амзн.то/1З7д5оц

——————————————————————————————————————————————————

Нови одговор на “Како то да неки људи могу ништа да прода?”Нови Одговор

Како то да неки људи могу ништа да прода?

Крунал П харне

Крунал П харне, Оптимизација и Виндовс.

1 преглед

Јер они не продајемо производе; они продају приче.

Дозволите ми да вам испричам причу о Нарен Да. Најпопуларнији наруквица продавац у мом Нани је град. Хинду свадбе у малим градовима до данас прати традицију где су све даме у кући купи нове наруквице за различите свечаности. Није да они немају фенси Бангле продавнице у непосредној близини, али Нарен тата је старост корпу локални су и појединачно реновиран је предност над дречећим брендираних радњи. Два дана пре венчања, и то је то доба дана када сви урађено са њиховим прометном преподневној смени од додељених свадбених кућним пословима након чега следи спавања изазивања ручак. У дугогодишњем дрвене капије Хавели, стоји 60 година Нарен ДА са Дамру у руци игра је довољно гласно да сигнализира његов улазак. Мршава дете у његовим панталонама пола игра кликере на капији сцамперс унутра да објави улазак највише очекивани Да. Све даме у кући окупи близу веранде испод великог Баниан Трее и круг Нарен Да. Старац се спусти са својом корпу, мршти и задихан, гулпинг доле чашу воде почиње, “Нисам имао времена да једну кап воде још од јутра Ма, мора да хода 4 миље у врелини, што је величанственост земље, само богиња Кали ће знати “, гледа се и мумла на молитву и затвара очи”, благослове богиње, ниједна цигла није променило у Хавели од Сханкар венчања, морао сам да продам 3 колица пуна наруквица свим мојим сестрама овде “, он изгледа као Нани,” Тако је мама, био је 3 0р 4? “on је онда запакован свеже стаклене наруквице, намерно прави цринклинг звук. НАРЕН Ја лично тражи Нани да прошири своју руку и пробати на свом величине бангле. Он је затим објашњава значај дуго очуване традиције најстаријег даме покушава на њеном бангле први. Убрзо у протоку, он почиње да избацујемо своје најбоље изабрао приче из свог великог комшилуку. Од краљевских и мале венчања био је да се, од прелепе невесте њиховим чудних младожења, из времена када су имали бараат са фењерима и телета колица, из његових прича рекорд тачки Јалебис његов нећак једном јели до земљотреса у 1993 који је уништио град, од “спољних повратка” главни Сахеб на авантуристички парове од бежали и венчали, од Богочовека у суседном граду на поноћи духовима је видео, он га чини тачку да их покрије без пропушта на сложеним детаљима. Да познаје сваки камен у граду и осигурава да се не остави непреврнут. Атмосфера је пуна прича. Фунни. Узбудљиво. Сад. Шокантан. Погледајте из даљине, можете приметити стално мења изразе на њиховим лицима. Лаугхтерс. Суллен суочава. Зјапи уста. Емоције анимирати иначе миран и досадан дан као у матине емисији свира на старом екрану на отвореном пољу. Било је 3 сата дуге сада, сунце сија светле пре тоне; мали девојке и жене имају своје најпогодњу наруквице у њиховим рукама. Њихове радознале очи и даље путује време са својим причама, њихова лица беаминг са одсјајем различитих боја на наруквица. Ред. Зелен. Жута. Блуе. И Златни превише; или је Силвер? Да, можда, ниси могао рећи. НАРЕН Ја обавија преостале Бангле крхотине у избледели розе платна, “Не ме платити за сломљена оне, мама”, он устаје, “Само ми плати оно што сам вредна за, све добро и лоше је посвећен богињи “. Све даме погледати и затворе очи заједно са старцем, мрмљајући молитву. Нани га преда неке белешке, а он их држи у џепу не рачунајући. Он ју је захваљујући по додирују своје ноге, “Ја ћу доћи за Јалебис на венчању, Ма” Лике соло бацкпацкер, да је стара фигура чини његов излазак из дугогодишњем старе капије Хавели носећи са собом све приче, полако нестаје далеко у силуету. Даме су ипак изгубили у његовим речима.

УпвотеДовнвотеРеад на Куора

  
#VALUE!

——————————————————————————————————————————————————Support shanduro: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

New Mhinduro “sei vamwe vanhu vanogona kutengesa chinhu?”New Mhinduro

Sei kuuya vamwe vanhu vanogona kutengesa chinhu?

Krunal M Harne

Krunal M Harne, Optimize & Win.

1 maonero

Nekuti havasi kutengesa zvigadzirwa; Ivo tengesa nyaya.

Regai ndikuudzei nyaya Naren Da. The rinofarirwa kupfuura bangle mutengesi ari wangu Nani muguta. michato Hindu mumataundi maduku kusvikira zuva kutevera tsika apo vose vakadzi mumba kutenga bangles itsva mhemberero zvakasiyana. Kwete kuti havana chinoshamisira bangle muzvitoro ari pedyo nepedyo, asi Naren Da romunharaunda iyoyo yakaitwa uye tiri vagadzirise kukwegura engoro Zvinosarudzwa pamusoro dzokushamisira vakapiswa muzvitoro. Mazuva maviri pamberi muchato, uye kuti nguva zuva apo vose zvinoitwa dzavo vakabatikana mangwanani kuchinja kwezvinhu yaakapiwa muchato mabasa epamba anoteverwa hope kufurira zvemasikati. Panguva refu vakamira womuti suwo Haveli, pamire makore 60 okuberekwa Naren Da aine Damru muruoko achitamba nayo guru zvakakwana kuti chiratidzo kupinda kwake. A Mhou dzakaondoroka mbudzana bhurukwa hafu yake kuridza anokosha pagedhi scampers mukati kuzivisa kundopinda zvikuru akamirirwa Da. Vose vakadzi mumba nokuunganidza pedyo pavharanda pazasi guru Banyan muti uye denderedzwa Naren Da. Harahwa unoburukira pamwe ngoro yake, huffing uye dzinorota, gulping pasi girazi remvura anotanga, “Ko akanga nguva kuva Donhwe remvura kubvira mangwanani Ma, aitofanira kufamba 4 makiro- Kupisa, akadaro ndiye ukuru wenyika, chete Goddess kali achaziva “, paanotarisa uye mumbles a dau uye avhara maziso ake,” Ropafadzo Goddess, kwete chete chidhinha zvachinja muna Haveli kubva Shankar dzomuchato, ndaifanira tengesa 3 ngoro izere bangles zvose zvangu nehanzvadzi pano, “iye anotarira sezvo Nani,” Right Ma, zvakanga 3 0r 4? “Anobva unwraps yakachena girazi bangles, zvinechinangwa kugadzira crinkling inzwi. Naren Da pachake anokumbira Nani anzwire rwake uye edza pamusoro saizi yake bangle. Anobva anotsanangura zvinorehwa refu vakachengetedzwa tsika mudzimai wedangwe kuedza kutanga paari bangle. Nokukurumidza zvakakwana aibuda, anotanga fu panze akabata ake zvakanaka nyaya munzvimbo yake yakakura. Kubva youmambo uye zviduku nemichato ave kuti, kubva vasvitsa akanaka avo kusetsa akatarira Grooms, kubva nguva apo vakanga baraat nemwenje uye nzombe ngoro, kubva nyaya ake nezvenhoroondo nokuputsa kuverenga Jalebis muzukuru wake kamwe vakadya kuna kwenyika 1993 kuti akaparadza guta, kubva ‘Foreign kudzoka’ Chief Saheb kusvika zvarisingazivi vakaroorana kupfuura akatiza uye takaroorana, kubva Godman iri pedyo neguta kuti pakati pousiku zvipoko akaona, iye anoita kuti pfungwa yakavafukidza pasina kurasikirwa pamusoro oma akadzama. Da anoziva ibwe ose muguta anosimbisira kuti haisi kusiya unturned. Mumhepo izere nyaya. Funny. Maturakiti. Suwa. Shocking. Tarirai kure, unogona kuona dzichichinja kuri pazviso zvavo. Laughters. Akafundumwara anotarisana. Gaping miromo. Manzwiro rarama ari kudaro wakanyarara uye titadze masikati akafanana ari matinee anoratidza vachiridza yekare chinovhara imwe musango. Zvave ikozvino 3 kwenguva refu, zuva iri rinopisa yakajeka pamberi kunyura; Vasikana vaduku navakadzi vane zvavanokwanisa zvakakodzera bangles mumaoko avo. Meso avo kuziva vachiri parwendo nguva nyaya yake, zviso zvavo achinyemwerera zvichiratidza mavara chakasiyana bangles. Tsvuku. Girinhi. Yero. Bhuruu. Uye Golden zvakare; kana kuri Silver? Chokwadi, zvichida, imi kugona kuudza. Naren Da Achiputira zvasara bangle shards ari vachatorerwa vaaleanpunainen jira, “Regai kubhadhara ini nokuda yakaputsika ndivo, Ma” Anoomesa, kumusoro, “chete kubhadhara ini zvandiri munokosha nokuti zvose zvakanaka uye akaipa kuna Goddess “. All vakadzi vamachinda tarirai kumusoro uye maziso avo pamwe mutana, mumbling ari dau. Nani Anogamuchidza iye pamusoro dzimwe manotsi, uye anovachengeta muhomwe yake vasingaverengerwi. Iye ngaavongwe nechepamurume anobata tsoka dzake, “Ini uchauya nokuda Jalebis pamuchato, Ma” Kufanana Solo backpacker, Da akwegura mufananidzo anoita nzira yaro refu vakamira gate of Haveli akatakura pamwe vose nyaya, zvishoma nezvishoma rinooma kure ari siluetti. Vakadzi vamachinda zvichiri akarasika mumashoko ake.

UpvoteDownvoteRead musi Quora

  
——————————————————————————————————————————————————حمايت ترجمو: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

کي نئون جواب “ڪيئن اچي ڪجهه ماڻهن کي ڪا شيء وڪڻندا ڪرڻ جي قابل آهن؟”نئون جواب

ڪيئن اچي ڪجهه ماڻهن کي ڪا شيء وڪڻندا ڪرڻ جي قابل آهن؟

Krunal م Harne

Krunal م Harne، بهتر ۽ ماڻي.

1 قول

ڇاڪاڻ ته انھن جي پروڊڪٽ کي وڪڻڻ نه ڪندا آھن. اهي ڳالهيون وڪرو.

مون کي توهان کي نرينو دا جو قصو ٻڌايو ته ڏي. منهنجي Nani جي ڳوٺ ۾ جڏهن ته سڀ کان وڌيڪ مشهور bangle رسوائي. تاريخ تائين ننڍن شهرن ۾ هندو جي موقعن هڪ روايت جتي جي گھر ۾ سڀ عورتون مختلف تقريبون لاء نئين bangles خريد جي تابعداري ڪريو. نه ته اهي بند قرب ۾ البيلي bangle اسٽور نه ٿا ڏين، پر نرينو دا جي مقامي ڪيو ۽ severally تجديدشده عمر عمر گاڏو جي ostentatious برانڊن دڪانن تي ترجيح ڏني آهي. ٻن ڏينهن جي شادي کان اڳ، ۽ ان جي ڏينهن جي آهي ته ان وقت جڏهن هر هڪ ننڊ لنچ ڀيرا جي پٺيان لڳائڻ جي شادي ڪارين جو سندن مصروف صبح جو ڦيرائڻ سان ڪيو آهي. جي حويلي جي ڊگهي بيٺل ڪاٺيء دروازي تي، ان تعالي سندس داخلا ڏي اشارو ڪري ڪافي پنهنجو هٿ ۾ هڪ Damru سان 60 سالن جي عمر ۾ نرينو دا لڳل آهي. جي دروازي تي marbles رهي ته سندس اڌ پتلون ۾ هڪ skinny همت اندر scampers جي سڀ کان ويٺل دا جي داخل ٿيڻ جو اعلان ڪري. گھر ۾ سڀ عورتون ويل Banyan وڻ ۽ دائرو نرينو دا هيٺان Veranda جي ويجهو گڏ. هن جي عمر انسان پنهنجي گاڏو سان نازل پاتا، huffing ۽ نعلن ھڻڻ، هن چيو ته ٿيندي آهي پاڻيء جي هڪ گلاس نازل gulping، “صبح ما کان پاڻي جي هڪ هڪ بوند ڪري وقت پيو نه اٿئي، تپش گرمي ۾ 4 ميل ڊوڙڻ پيو جيئن ته هن ملڪ جي شاندار هو، رڳو ديوي Kali معلوم ٿيندو “، هن کي مٿي لڳندي ۽ هڪ فوڪس mumbles ۽ سندس اکين ۾ ٻيهر،” ديوي جي ڪھڙين نعمتن، نه هڪ طرفي سرن Shankar جي شادي کان حويلي ۾ تبديل ڪري ڇڏيو آهي، مون کي وڪرو ڪري پيو 3 گاڏين هتي منهنجي سڀني ڀينرن کي bangles جي مڪمل، “هن Nani طور ڏسڻ،” سڄي ما، ان 3 0r 4 هو؟ “هن وري تازو گلاس bangles unwraps، purposefully هڪ crinkling آواز بڻائي ٿي. نرينو دا ذاتي طور سندس هٿ کي وڌائڻ ۽ bangle جي زال جي ماپ تي ڪوشش ڪرڻ Nani پڇي. هن کان پوء پهرين زال bangle تي پوندو جو شهزادو لکيا جي ڊگهي محفوظ روايت جي اهميت بيان. جي وهڪري ۾ جلد ئي ڪافي آهي، هن چيو ته سندس وڏو پاڙي مان سندس بهترين اٻوجھ ماڻهن جون ڳالهيون ڪڍي ڦرنديون ٿئي ٿو. شاهي ۽ ننڍي جي موقعن کان هن لاء، جي خوبصورت brides کان سندن کل ڀريو پيا grooms کي، جي زماني جنھن مھل lanterns ۽ bullock گاڏين سان baraat هئا کان Jalebis سندس ڀائٽيو جو شمار ٽوڙڻ رڪارڊ جو سندس ڪهاڻيون کان هڪ دفعو ۾ زلزلي کي کاڌو ويو آهي 1993 ته ڳوٺ کي ناس ڪيوسون کان ڀڳو ۽ شادي وغيره جي ‘پرڏيهي موٽڻ’ جي وڏي Saheb کان adventurous couples کي، جي پاڙيسري ڳوٺ ۾ Godman کان آڌي رات ghosts هن ڏٺو ڪرڻ، ان کي هڪ نقطو ڪڍي مليل کان سواء کين ڪپڙا ڪندو جي intricate تفصيل تي. دا ڳوٺ ۾ هر پٿر ڄاڻندو آھي ۽ پڪ آهي ته اهو unturned ڇڏي نه آهي ڪندو. فضا جون ڳالهيون مڪمل آهي. حسو. جوش. اداس. ڪو وجود ئي. هڪ فاصلي کان ڏس، تون سدائين سندن منھن ڀر اظهار بدلجندڙ کي اطلاع ڪري سگهن ٿا. Laughters. هارايل منھن. Gaping واتن. جذبات هڪ کليل ميدان ۾ پراڻي اسڪرين تي پنهنجو هڪ matinee نظر ۾ وانگر ئي ٻي صورت ۾ خاموش ۽ رياڪاريء جو منجھند جو ذي. ان 3 ڊگهي ڪلاڪ هاڻي ڪئي وئي آهي، سج احمقانه کان اڳ روشن ٻرندي آهي. ننڍي ڇوڪرين ۽ عورتن کي پنهنجن هٿن ۾ سندن بهترين إله bangles آهن. سندن عجيب اکيون اڃا به سندس ڪهاڻيون، سندن منھن کي bangles جي مختلف رنگن جي reflections سان beaming سان وقت سفر. ڳاڙهو. سائو. پيلو. نيرو. ۽ گولڊن به؛ يا ان کي چاندي آهي؟ جي ها، ٿي سگهي ٿو، اوھان کي سڌ نه سگهي. نرينو دا هڪ امدادي گلابي ڪپڙي ۾ leftover bangle shards wraps، “مون کي ڀڄي وارن لاء ادا نه ڪندا آھن، ما”، هن اٿي پيو، “رڳو مون کي ادا جيڪي مون لاء قابل آهيان، سڀ سٺو ۽ خراب ديوي لاء وقف آهي “. سڀ عورتون مٿي نظر ۽ وڏي عمر انسان سان گڏ سندن اکيون بند ڪري، ان جي فوڪس mumbling. Nani ڪجهه نوٽس تي کيس ھٿ ۽ هن ڳڻپ کان سواء سندس کيسي ۾ کين بچندو. هن چيو ته شڪر کيس سندس پيرن کي ڇھي ٿو ڪندي، هڪ ميرپور backpacker وانگر “مون کي Jalebis لاء شادي تي آيو، ما ٿيندو”، دا جي پراڻي شڪل جي حويلي جي ڊگهي بيٺل پراڻي دروازي سڀ ڳالهيون گڏ کڻندو کان ٻاهر ان جو رستو ٻڌائيندو، کاڌائين fading پري هڪ silhouette ۾. جڏهن ته عورتون اڃا به سندس لفظن ۾ گم ٿي ويا آهن.

Quora تي UpvoteDownvoteRead

  
——————————————————————————————————————————————————සහාය පරිවර්තන: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

නව පිළිතුර “සමහර අය කිසිවක් විකිණීමට හැකි ඒ කොහොමද?”නව පිළිතුර

සමහර අය කිසිවක් විකිණීමට හැකි ආවේ?

Krunal එම් Harne

Krunal එම් Harne, ප්රශස්ත සහ වින්.

1 දැක්ම

ඔවුන් නිෂ්පාදන අලෙවි නැති නිසා; ඔවුන් කතා විකුණනවා.

මා ඔබ Naren ඩා කතාව කියන්නම්. මගේ Nani ගේ නගරයේ වඩාත්ම ජනප්රිය bangle විකුණන්නා. දිනය දක්වා කුඩා නගර හින්දු මංගල උත්සව නිවසේ සියලු කාන්තා විවිධ උත්සව සඳහා නව වළලු මිලට ගන්නා ස්ථාන සම්ප්රදායක් අනුගමනය කරන්න. ඔවුන් ආසන්නයේ විසිතුරු bangle ගබඩා නොමැති බව නැහැ, නමුත් Naren ඩා ගේ දේශීය සාදා ෙවන්ව නවීකරණය වයස කරත්ත ද ප්රදර්ශනාත්මක හංවඩු ගසා ගබඩා දක්වනු ඇත. විවාහ දින දෙකකට පෙර, එය සෑම දිවා ආහාරය හැදෙන්න නින්දක් විසින් අනුගමනය වෙන් විවාහ වැඩ ඔවුන්ගේ කාර්ය බහුල අද උදෑසන මාරුව සමග සිදු කරන විට දවසේ ඒ කාලය වේ. මෙම Haveli දිගු සිටගෙන ලී ගේට්ටුව අසල, ඔහුගේ ප්රවේශය සංඥාවක් එය ශබ්ද නගා ඇති තරම් සෙල්ලම් අතේ Damru සමග වසර 60 කට පැරණි Naren ඩා පවතී. දොරටුව පිති ක්රීඩා ඔහුගේ අර්ධ කලිසම් දී කෙට්ටු ළමයෙක් වඩාත් බලා සිටි ඩා පිවිසීම නිවේදනය කිරීමට තුල scampers. නිවසේ සියලු කාන්තා විශාල නුග ගස සහ රවුම Naren ඩා පහත වැරන්ඩා අසල රැස්. ඒ මහලු මිනිසා බැස තම කරත්ත සමග, huffing හා panting, ඔහු ආරම්භ වතුර වීදුරුවක් කඩා gulping ගෙවයි, “උදෑසන මා සිට වතුර බින්දුවක් ඇති කාලය තිබුණා නැද්ද, ගිනිමය සැතපුම් 4 ගමන් කිරීමට සිදු එවැනි ඉඩම් ශ්රේෂ්ඨත්වය, දේවතාවිය කාලි පමණක් “, ඔහු හාට්සෙල් හා සත්වයා මෙල්ල mumbles ඔහුගේ ඇස් වසා දමයි,” දැන දේවතාවියගේ ආශීර්වාද, තනි ගඩොල් ශංකර් මංගල සිට Haveli වෙනස් වී නැත, මම විකිණීමට තිබූ 3 කරත්ත මෙතන මගේ සියලු සහෝදරියන්ට වළලු පූර්ණ, “ඔහු, Nani පිපිරිලා” දකුණු මා, එය 3 0r 4 ද? “ඉන්පසු ඔහු හිතාමතාම එය crinkling ශබ්ද කරමින්, නැවුම් වීදුරු වළලු unwraps. Naren ඩා පෞද්ගලිකව ඇගේ අත දිගු කරලා bangle ඇගේ ප්රමාණය මත උත්සාහ කිරීමට Nani ඉල්ලයි. අනතුරුව ඔහු මුලින්ම ඇය bangle මත උත්සාහ වැඩිමහල් කාන්තාව දීර්ඝ, කල් තබා ගන්නා සම්ප්රදාය වැදගත්කම පැහැදිලි කරයි. ගලා ඉක්මනින්ම අවශ්ය තරම්, ඔහු තම විශාල අසල්වැසි ඔහුගේ හොඳම අහුලාගත් කතා පළාතේද ආරම්භ වේ. රාජකීය හා කුඩා මංගල උත්සව සිට ඔහු Jalebis ඔහුගේ බෑණා ගණන් ගිනස් ඔහුගේ කථා සිට වරක් භූමිකම්පාවට කෑවා, සුන්දර මනාලියන් තම මාර ලස්සන දෑවැද්දට, ඔවුන් පහන් කූඩු හා ගොන් කරත්ත සමග baraat තිබූ විට අතීතයේ සිට, කිරීමට ගොසින් නගරයේ, අසල්වැසි නගරයේ Godman සිට ඔහු දුටු මධ්යම රාත්රියේ අවතාර කිරීමට, පලා ගොස් විවාහ වඩා ‘විදේශ නැවත’ ප්රධාන Saheb සිට සියලුම ත්රාසජනක අත්දැකීම් යුවල විනාශ 1993, ඔහු අහිමි තොරව ආවරණය කිරීම සඳහා එය ලක්ෂ්යයක් කරයි සංකීර්ණ තොරතුරු මත. Da නගරයේ සෑම ගල් දන්නා අතර එය සෑම ප්රයත්නයක් ම දරනු ඉතිරි නොවන බව තහවුරු කරයි. වායුගෝලයේ කතා පිරී ඇත. Funny. ආකර්ෂණීය. දුක. තිගැස්මක්. දුර සිට බලන්න, ඔබ ඔවුන්ගේ මුහුණු මත ප්රකාශන වෙනස් නිරන්තරයෙන් දක්නට හැක. Laughters. තුෂ්නිම්භූත මුහුන දෙයි. Gaping කටවල්. හැඟීම් විවෘත ක්ෂේත්රයේ පැරණි තිරය මත වාදනය matinee ප්රදර්ශනය වැනි වෙනත් ආකාරයකින් තැන්පත් අඳුරු දහවල් සජීවීකරණය. එය හිරු ගිලෙන පෙර දීප්තිමත් දිලිසෙන ඇත, දැන් පැය 3 දිගු වී ඇත; කුඩා ගැහැණු ළමුන් සහ කාන්තාවන් තම අත තම හොඳම සුදුසු වළලු තියෙනවා. කුතුහලයෙන් ඇස් තවමත් ඔහුගේ නවකතා, කෙටිකතා, ඔවුන්ගේ මුහුණු වළලු වෙනස් වර්ණ පරාවර්තන සමග සංවේදීයි සමග කාලය ගමන්. රතු. හරිත. කහ. නිල්. හා ගෝල්ඩන් ද; හෝ එය රිදී ද? ඔව්, සමහර විට, ඔයාට කියන්න බැහැ. Naren ඩා අ වියැකී ගොස් රෝස රෙදි දී ඉතිරි bangle කැබලි හකුළා, “බිඳුණු අයට මට ගෙවන්න එපා, මා”, ඔහු නැඟිට, “මා වෙනුවෙන් වටිනා වෙමි, සියලු හොඳ හා නරක දේවතාවියගේ කැප පමණක් ගෙවීමට “. සියලු කාන්තා දෙස බලා හා සත්වයා මෙල්ල mumbling, පැරණි මිනිසා සමග ඔවුන්ගේ ඇස් වසා දමන්න. Nani සටහන් කිහිපයක් පුරා ඔහු අතට දී, ඔහු ඡන්ද ගණන් කිරීමේ තොරව තම සාක්කුවේ ඔවුන් කරයි. ඔහු ස්තුති ඇය ඇගේ අඩි ස්පර්ශය මගින්, “මම Jalebis සඳහා විවාහ, පැමිණ මා” ඒකල backpacker මෙන්, ඩා පැරණි චරිතයක් සියලු කතා ඔස්සේ රැගෙන Haveli දිගු සිටගෙන පැරණි දොරටුව පිටතට එහි මාවත, සෙමින් අභාවයට යමින් ඈතින් Silhouette දී. මේ නෝනාවරුන් තවමත් ඔහුගේ වචන අහිමි කර ඇත.

Quora මත UpvoteDownvoteRead

  
——————————————————————————————————————————————————Podpora prekladu: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

Nová odpoveď na otázku “Ako to, že niektorí ľudia sú schopní predať niečo?”Nová odpoveď

Ako to, že niektorí ľudia sú schopní predať niečo?

Krunal M Harna

Krunal M Harna, Optimize & Win.

1 pohľad

Pretože nemajú predávať výrobky; predajú príbehy.

Poviem vám príbeh Naren Da. Najpopulárnejší náramok predávajúci v mojom Nani je mesto. Hinduistickej svadby v malých mestách až do dátumu nasledovať tradíciu, kde všetky dámy v dome nákup nových náramky pre rôzne obrady. Nie že nemajú efektné náramok obchody v tesnej blízkosti, ale Naren návladního miestnej vyrobené a nerozdielne zrekonštruovaná starobe vozík je výhodnejšia ako okázalých značkových obchodov. Dva dni pred svadbou, a to je, že čas dňa, kedy každý urobil s ich rušné rannej smeny z pridelených svadobných prácami, po ktorej nasleduje navodzujúcich spánok obed. Na dlho stojace drevenou bránou Haveli, stojí 60 rokov Naren Da s Damru v ruke hrať to dosť nahlas, naznačiť jeho vstupu. Chudý chlapec v jeho polovici nohavíc hrať guličky pri bráne Pelas vnútri oznamuje vstup Najočakávanejšia Da. Všetky dámy v dome zhromažďovať u Veranda pod veľkým banyánovníku a kruh Naren Da. Starý muž usadí so svojím vozíkom, huffing a lapal po dychu, prehĺtal dole pohár vody začne, “nemal čas mať jedinú kvapku vody od rána Ma, musel prejsť 4 míľ v horúco, taký je veľkoleposť na zemi, len bohyňa Kali bude vedieť, “vzhliadne a hundre si chorál a zavrel oči,” požehnanie bohyne, nie je jediná tehla zmenil v Haveli od Shankar svadby, som musel predať 3 vozíky plné náramky všetkým mojim sestrám tu, “vyzerá ako Nani,” Jasne mami, to bolo 3 0r 4? “on potom rozbalí čerstvé sklenené náramky, zámerne robiť zvuk neobsahujú nikel. Naren Da osobne požiada Nani rozšíriť ju za ruku a vyskúšať na jej veľkosti náramok. On potom vysvetlí význam dlho zachovalou tradíciou najstarší dáma sa snaží na jej náramok ako prvý. Čoskoro dosť prúdu, začne vyvaliť svoje najlepšie vybral príbehy zo svojho veľkého susedstva. Z kráľovskej a malé svadby Bol k, od krásnej nevesty na ich legrační hľadajú ženíchov, od čias, kedy mali Bára s lampášmi a býčka vozíkov, z jeho príbehov rekordný počtu Jalebis jeho synovca raz zjedol k zemetraseniu v 1993, ktorá zničila mesto od “zahraničných návrate” Chief Saheb k dobrodružné pary, než utiekol a oženil sa od Godman v susednom meste na polnočnú duchovia videl, robí to miesto ich pokrytie, bez toho by chýbať na zložité detaily. Da pozná každý kameň v obci a zaisťuje, že to nie je vľavo na kameni. Atmosféra je plná príbehov. Smiešny. Vzrušujúce. Sad. Šokujúce. Pozrite sa z diaľky, môžete si všimnúť, neustále sa meniace výrazy na ich tvárach. Laughters. Chladný tváre. Zející ústa. Emócie oživiť inak pokojný a jednotvárny popoludní ako v matiné relácii hrá na staré obrazovke v otvorenom poli. To bolo 3 dlhé hodiny teraz, slnko svieti svetlé pred potopením; malé dievčatá a ženy majú svoje najlepšie medziznakové náramky vo svojich rukách. Ich zvedavé oči stále na cestách čas so svojimi príbehmi, ich tváre žiaril s odrazmi rôznych farbách náramky. Červeno. Zelene. Žlto. Modrá. A Golden príliš; alebo je to striebro? Áno, možno, ste nemohli povedať. Naren Da zábaly zvyšné náramok črepy v vyblednuté ružovej látkou, “Nehovor mi platiť pre tých rozbité, mami”, vstane, “mi zaplatí len to, čo som stojí za to, všetko dobré a zlé je venované bohyňa “. Všetky dámy vyzerajú a zatvárajú oči spolu so starým mužom, mrmlal skandovať. Nani mu odovzdá nejaké poznámky, a stále je do vrecka bez počítania. Ďakuje jej dotkla nôh, “Prídem za Jalebis na svadbe, Ma” ako sólo batohom, Da stará postava robí jeho cestu von z dlhodobými starej brány Haveli nesúci pozdĺž všetkých príbehov, pomaly mizne preč v silueta. Tieto dámy sú stále stratený v jeho slovách.

UpvoteDownvoteRead na Quora

  
——————————————————————————————————————————————————prevod podpora: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

Nov odgovor na “Kako to, da nekateri ljudje so sposobni prodati?”nov odgovor

Kako to, da nekateri ljudje so sposobni prodati?

Krunal M Harne

Krunal M Harne, optimističen in Win.

1 ogled

Ker ne prodajo izdelkov; jih prodajajo zgodbe.

Naj vam povem zgodbo o Naren Da. Najbolj priljubljena Zapestnica prodajalec v mestu mojega Nani je. Hindujske poroke v majhnih mestih do datuma sledijo tradicijo, kjer vse dame v hiši nakup nove Bangles za različne slovesnosti. Saj ne, da nimajo fancy Zapestnica trgovin v neposredni bližini, vendar Naren DA lokalni izvedena in solidarno prenovljen starost košarica je prednost nad vpadljivih blagovno znamko trgovin. Dva dni pred poroko, in to je, da je čas od dneva, ko je vsakdo storiti z njihovo zaseden zjutraj premik dodeljenih poročnih opravil, ki mu sledi spanja indukcijo kosilo. Na dolgo stoji lesena vrata na Haveli, stoji stara 60 let Naren DA z Damru v roki igranje je dovolj glasen, da opozori njegov vnos. Suh otrok v svojih pol hlače igranje frnikole na vrata scampers znotraj sporočamo vstop najbolj pričakovani Da. Vse dame v hiši zbrali v bližini Veranda pod velikim Banyan drevesa in krog Naren Da. Starec umiri s svojo košarico, huffing in hlačke, požiranje navzdol kozarec vode on začne: “Ali niso imeli časa, da bi imeli eno samo kapljico vode, saj zjutraj Ma, je bilo hoditi 4 milje na vročino, kot je veličastnost zemljišča, se bo samo Boginja Kali vedo “, izgleda in zamrmra za petje in zapre oči,” blagoslov boginje, ni bila ena opeka od poroke Shankar je spremenila v Haveli, sem moral prodati 3 vozički polni bangles do vseh mojih sester tukaj, “je videti kot Nani,” Right Ma, je bilo 3 0r 4? «nato je unwraps sveže steklene bangles, namensko izdelavo crinkling zvok. Naren Da osebno prosi Nani razširiti roko in poskusite na njeno velikost Zapestnica. Nato pojasni pomen dolgo ohranjeno tradicijo najstarejšega dama poskuša na svoj Zapestnica prvi. Kmalu v toku, on začne uvajajo svoje najboljše izbral zgodbe iz svojega velikega okolico. Iz kraljeve in majhne poroke on je bil, iz lepe neveste za svoje smešno iščejo ženina, iz časov, ko so imeli baraat z luči in junca vozički, iz njegovih zgodb rekordno štetje Jalebis njegov nečak, ko so jedli na potres v 1993, ki je uničil mesto, od “zunanjega vrnitev” Chief Saheb s pustolovskim parom kot je pobegnila in se poročila, iz Godman v sosednjem mestu do polnoči duhovi je videl, on naredi to točko za njihovo kritje, ne manjka o zapletenih podrobnosti. Da pozna vsak kamen v mestu in poskrbi, da se ne levo in sodelovanje gospodarstva. Vzdušje je polna zgodb. Smešno. Razburljivo. Sad. Šokantno. Pogled od daleč, lahko opazimo nenehno spreminja izraze na njihovih obrazih. Laughters. Mračna sooča. Zevajoči usta. Čustva animirati sicer mirno in dolgočasno popoldne kot v matineji kažejo igranje na stari zaslon na odprtem polju. To je bilo 3 dolge ure danes, sonce žari svetlo pred potopitvijo; majhne deklice in ženske imajo svoje najboljše opremljanja Bangles v njihovih rokah. Njihove radovedne oči še vedno potovalni čas s svojimi zgodbami, njihovi obrazi žarek z odsevi različnih barvah Bangles. Rdeča. Zelena. Rumena. Blue. In Golden preveč; ali je to srebro? Ja, mogoče, si ni mogel povedati. Naren Da obloge na ostanke Zapestnica črepinje v zbledela roza krpo, “me ne plačajo za pretrgane tiste, mama”, vstane, “mi plača samo tisto, kar sem vreden za vse dobro in slabo je posvečena Boginja “. Vse dame poglej gor in zaprejo oči skupaj s starcem, momljal je petje. Nani ga preda nekaj bankovcev, in on jih hrani v žepu, brez štetja. On hvala ji jih dotika noge, “bom prišel za Jalebis na poroki, Ma” Kot solo backpacker, DA stari sliki naredi svojo pot iz dolgoletne starega vratih Haveli, ki nosi ob vseh zgodbah, počasi izginja stran v silhueto. Dame so vseeno izgubili v njegovih besedah.

UpvoteDownvoteRead Quora

  
——————————————————————————————————————————————————turjumaad Support: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

jawaab New in “Sidee iman dadka qaar ay awoodaan in ay wax ka iibin?”Jawaab New

Sidee iman dadka qaar ay awoodaan in ay wax ka iibin?

Krunal M Harne

Krunal M Harne, tayadoodii & Win.

1 view

Maxaa yeelay, iyagu ma ay iibiyaan badeecada; waxay ka sii iibin sheekooyinka.

Ha iga kuu sheegi sheekada Naren Da. The iibiyaha bangle ugu caansan magaalada aan Nani ayaa. aroosyada Hindu magaalooyinka yar yar ilaa taariikhda la raaco dhaqan halkaas oo dhan Xaakimkii guriga ku iibsan bangles cusub ee xafladaha kala duwan. Ma aha in ay ma leennahay kayd bangle fanaaniinta cusub ee u dhow dhow, laakiin maxaliga ah sameeyey oo afaduna dayac tiray jir gaadhi da’da Naren Da ayaa fadilay dukaamada iloowsiiyo ku tilmaamay ka. Labo maalmood ka hor arooska, iyo haatan waa wakhtigii in maalinta marka qof kasta waxaa loo sameeyaa iyagoo wareeg subax mashquul ah qoondeeyay hawlaha arooska raacay by qadada hurdo jiraan ah. At iridda dheer taagan alwaax of Haveli ah, waxay u taagan tahay 60 sano jir Naren Da la Damru uu gacanta ku ciyaaro waxa cod dheer ku filan si ay u foodhyi uu soo galo. kid A caato in surwaal uu bar ciyaaro mutuleel at scampers iridda gudaha ku dhawaaqday inay soo galo Da ugu sugayay. All Xaakimkii guriga ku soo ururin dhow iftimin geedka weyn Banyan iyo goobo Naren Da hoose. Ninka jir xasiliyo la gaadhigiisa, huffing iyo qaylyi, gulping hoos galaas oo biyo ah wuxuu bilaabaa, “sow ma waqti ay ku leeyihiin hal dhibic biyo oo tan iyo aroortii Ma lahaa, lahaa in ay socdaan 4 miles in kulaylka noqda, sida waa weynaanteedana ee dalka, kaliya Goddess Kali ogaan doonaa “, ayuu kor u muuqataa iyo mumbles heesa ah oo xirtey indhihiisii,” barakooyinka ku Goddess, ma hal leben ah isbedeshay Haveli tan arooska Shankar ee, waxaan lahaa in ay iska iibiso 3 gaari oo ay ka buuxaan bangles in gabdhood oo aan halkan oo dhan, “ayuu u muuqataa sida Nani,” Xaq Ma, ku jiray 3 0r 4? “wuxuu markaas unwraps ku bangles galaas cusub, ujeedo samaynta codka kogid ah. Naren Da shakhsi weydiiyo Nani in la kordhiyo iyada gacanta oo isku day on iyada size of bangle. Wuxuu markaas sharaxayaa muhiimadda xeerkii dheer sii raagayaan gabadha ugu weynaa ayaa isku dayaya on iyada bangle ugu horeysay. Wax yar oo ku filan in socodka, uu bilaabo diidanaa in uu sheekooyin fiican soo gaaray ka xaafadda badan. Laga soo aroosyada boqornimada oo yar uu ahaa in laga bilaabo aroosyada qurux badan in kooxdii funny raadinaya ay, wakhtiga marka ay lahaayeen baraat la laambado iyo gaariyo dibi, iyo tan iyo sheekooyin of rikoor count of Jalebis uu adeer uu mar cunay in dhulgariirkii ka dhacay 1993 in halaagnay magaalada, ka ‘soo celinta Dibadda “Chief Saheb u lamaane adventurous ka cararay oo guursaday, ka Godman ee magaalada dariska ah si ay Kyung saqda dhexe wuxuu arkay, ayuu wuxuu ka dhigaa hal dhibic si ay u daboolaan oo aan ka soo maqan on faahfaahinta sir ah. Da ogyahay dhagax kasta oo magaalada iyo inuu xaqiijiyo in aan la tagay ummadnimo. Jawiga waxaa ka buuxa sheekooyin. Funny. Farxad leh. Sad. Naxdin leh. Bal eeg meel fog ka, aad aragto kartaa si joogto ah la beddelo tibaaxaha wejigooda. Laughters. Isagoo calool xun ayaa wajahaya. Taagmi afkooda. Dareenka nooleyn galabtii haddii kale xasilloon oo caajis sida ee show matinee a ciyaaro shaashadda jir ah oo duurka ku furan. Waxa uu ahaa 3 saacadood dheer hadda, qorraxda waa dhuxul dhalaalaya hor taago, gabdhaha yar yar iyo haweenka ay leeyihiin bangles fiican ugu habboon ay gacmahooda ku. Waxay indhaha cajiib ah weli safraya waqti la sheekooyinka uu, wejiyadooduna waxay u soo dhexmuuqday la shakhi mid ah midabo kala duwan ee bangles ah. Red. Green. Yellow. Buluug. Oo Golden aad; ama waa Silver? Haa, waxaa laga yaabaa, kuuma sheegi karo. Naren Da wuxuuuna ka jaakada qarxa bangle hadhay maro yaraaday casaan, “Ha i bixiyaan kuwa jabay, Ma”, ayuu kor u helo, “ii bixin Kaliya waxa aan qiimo waayo, dhammaan wanaagsan iyo kuwa xun waxaa ka go’an in Goddess ahay “. All Xaakimkii soo jeedi oo ay indhahana isku qabtaan oo ay la socdaan nin hore, sasabo heesa ah. Nani Gacmo isaga madax qoraalada qaar ka mid ah, oo isna wuxuu ku hayaa in uu jeebka aan tirinta. Kolkaasuu wuxuu iyada ku mahad by taabashada cagaheeda, “waan soo noqon doonaa, waayo, Jalebis xaflad aroos ah, Ma” Like backpacker a Solo, tiradaasi jir Da ayaa ka mid ah dheer taagan iridda hore ee Haveli waagii ay weheliyaan sheekooyinka oo dhan ka dhigaysa socdo, si tartiib ah u engegay marti dushana. Mudanayaal waxaa weli laga badiyay in erayadiisii.

UpvoteDownvoteRead on Quora

  
——————————————————————————————————————————————————traducción de soporte: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

Nueva respuesta a “¿Cómo es que algunas personas son capaces de vender cualquier cosa?”nueva respuesta

¿Cómo es que algunas personas son capaces de vender cualquier cosa?

Krunal M Harne

Krunal M Harne, Optimizar y Gana.

1 vista

Debido a que no venden productos; que venden historias.

Déjame que te cuente la historia de Naren Da. El vendedor de pulseras más popular de la ciudad de mi Nani. bodas hindúes en pequeños pueblos hasta la fecha siguen una tradición donde todas las señoras en la casa compran nuevos brazaletes para diferentes ceremonias. No es que ellos no tienen tiendas de lujo del brazalete en la proximidad, pero viejo carro de la edad local hecho y solidariamente reformado de Naren Da son preferibles a las tiendas de marca ostentosos. Dos días antes de la boda, y es que el tiempo del día cuando todo el mundo se hace con su turno de la mañana ocupado de las tareas asignadas bodas, seguido de un almuerzo inducir el sueño. En la puerta de madera de larga data de la Haveli, se encuentra 60 años de edad con un Naren Da Damru en la mano jugando lo suficientemente alto como para señalar su entrada. Un niño flaco en sus medias pantalones jugando a las canicas en los scampers puerta interior para anunciar la entrada del Da más esperado. Todas las damas de la casa se reúnen cerca de la Galería debajo del gran árbol de Banyan y el círculo Naren Da. El anciano se establece con su carro, resoplando y jadeando, tragando un vaso de agua que comienza así: “No he tenido tiempo para tener una sola gota de agua desde la mañana Ma, tuvo que caminar 4 millas en el calor abrasador, tal es la grandeza de la tierra, única diosa Kali sabrá “, que mira hacia arriba y murmura un canto y cierra los ojos,” Bendiciones de la diosa, ni un solo ladrillo ha cambiado en el Haveli desde la boda de Shankar, tuve que vender 3 carros llenos de brazaletes a todas mis hermanas aquí, “mira como Nani,” derecho Ma, que era 3 4 0 r? “a continuación, se desenvuelve las pulseras de vidrio frescos, haciendo a propósito un sonido arrugar. Naren Da pide personalmente Nani para extender la mano y probarse el tamaño del brazalete. A continuación, explica la importancia de la larga tradición conservada de la señora mayor que intenta en su brazalete de la primera. Muy pronto en el flujo, que se inicia el despliegue de sus mejores cuentos recogidos a partir de su vecindad grande. A partir de las bodas reales y pequeñas que ha estado, de las hermosas novias a sus novios aspecto divertido, de los tiempos en que tenían baraat con linternas y carros de bueyes, de sus historias de récord recuento de Jalebis su sobrino se comió una vez al terremoto de 1993, que destruyó la ciudad, del “retorno de Asuntos Exteriores ‘Jefe Saheb a las parejas aventureras que se escapó y se casaron, desde el Godman en la localidad vecina de los fantasmas de medianoche que vio, hace que sea un punto para cubrirlos sin perder en los detalles intrincados. Da conoce cada piedra en la ciudad y se asegura de que no se deja mover. La atmósfera está llena de historias. Gracioso. Emocionante. Triste. Chocante. Mira desde la distancia, se puede notar que cambia constantemente expresiones en sus rostros. Risas. Hosco enfrenta. Bocas abiertas. Las emociones animan la tarde otra manera tranquila y sin brillo como en un espectáculo matinal jugando en la pantalla de edad en un campo abierto. Ha sido 3 horas largas ahora, el sol está brillando brillante antes de hundirse; las pequeñas niñas y las mujeres tienen sus mejores brazaletes de ajuste en sus manos. Sus ojos curiosos todavía el tiempo de viaje con sus historias, sus rostros radiantes de las reflexiones de los diferentes colores de los brazaletes. Rojo. Verde. Amarillo. Azul. Y Golden demasiado; o se trata de plata? Sí, tal vez, no podía contar. Naren Da envuelve los fragmentos sobrantes del brazalete en una tela de color rosa desteñido, “No me pagan por los rotos, Ma”, se levanta, “Sólo pagarme lo que valgo para, todo lo bueno y malo está dedicado a la diosa “. Todas las señoras miran hacia arriba y cierran los ojos junto con el anciano, mascullando el canto. Nani lo entrega algunas notas, y los guarda en el bolsillo sin contar. Él le da las gracias al tocar sus pies, “vendré para los Jalebis en la boda, Ma” Al igual que un mochilero solitario, antigua figura de Da hace que su salida de la antigua puerta de larga data de la Haveli llevar a lo largo de todas las historias, va desvaneciendo, de distancia, en una silueta. Las damas todavía se pierden en sus palabras.

UpvoteDownvoteRead en Quora

  
——————————————————————————————————————————————————panarjamahan Rojongan: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

jawaban New ka “Kumaha datang sababaraha urang bisa ngajual nanaon?”Jawab New

Kumaha datang sababaraha urang bisa ngajual nanaon?

Krunal M Harne

Krunal M Harne, ngaoptimalkeun & Win.

1 view

Sabab teu ngajual produk; maranehna ngajual carita.

Hayu atuh ngabejaan ka maneh carita Naren Da. Nu paling populér seller bangle di kota mah Nani sacara. weddings Hindu di kota leutik saacan tanggal nuturkeun tradisi di mana kabéh Ladies di imah meuli bangles anyar pikeun upacara beda. Teu yén maranéhanana teu boga toko bangle fancy dina jarak deukeut, tapi lokal dijieun jeung severally refurbished gorobag umur kolot Naren Da urang téh pikaresep leuwih ostentatious branded toko. Dua poé saméméh pernikahan, sarta nyaeta waktu poé lamun dulur dipigawé jeung shift isuk riweuh maranéhanana chores kawinan allotted dituturkeun ku dahar beurang sare inducing. Dina gerbang kai lila nangtung tina Haveli, nangtung heubeul 60 taun Naren Da jeung Damru di leungeun maen eta cukup pisan ka sinyal entry-Na. A nak ceking di calana satengah-Na diputer marbles di scampers gerbang jero ka ngembarkeun asupna Da paling ditunggu. Sadaya Ladies di imah ngumpulkeun deukeut Veranda di handap tangkal Banyan badag sarta bunderan Naren Da. Nu lalaki heubeul settles turun jeung gorobag-Na, huffing jeung panting, gulping turun sagelas cai manéhna dimimitian, “Geus teu kungsi time boga teundeun tunggal cai saprak isuk Ma, kapaksa leumpang 4 mil dina panas scorching, saperti nyaéta magnificence tina taneuh, ngan Dewi Kali bakal nyaho “, manéhna kasampak luhur jeung mumbles chant sarta nutup panon-na,” rahmatan lil ‘alamin tina Dewi, teu bata single geus robah di Haveli saprak kawinan Shankar sacara, kuring kungsi ngajual 3 carts pinuh ku bangles ka sadaya sadulur mah di dieu, “manéhna kasampak minangka Nani,” Katuhu Ma, ieu eta 3 0r 4? “manéhna terus unwraps nu bangles kaca seger, purposefully nyieun sora crinkling. Naren Da pribadi nanyakeun Nani pikeun manjangkeun leungeun nya jeung coba dina ukuran nya tina bangle. Anjeunna tuluy ngécéskeun significance tina tradisi lila dilestarikan tina nona cikal nyoba dina bangle nya kahiji. cukup geura-giru di aliran, manéhna dimimitian rolling kaluar carita ngangkat pangalusna ti lingkungan badag-Na. Ti weddings karajaan jeung leutik manéhna geus ka, ti brides éndah ka grooms néangan lucu maranéhanana, ti jaman basa aranjeunna geus baraat jeung lanterns jeung carts bullock, ti carita-Na catetan megatkeun count of Jalebis ganteng-Na sakali ate ka lini di 1993 anu ancur kota, ti ‘mulang luar nagri’ Kapala Saheb ka pasangan Dongeng ti lumpat jauh jeung meunang nikah, ti Godman di kota tatanggana ka hantu tengah wengi manéhna nempo, manéhna ngajadikeun eta titik ka nutupan eta tanpa leungit kaluar dina wincikan intricate. Da weruh unggal batu di kota jeung ngajadikeun yakin yén teu ditinggalkeun unturned. atmosfir pinuh carita. Lucu. Seru. Sedih. Ngareureuwas. Tingali ti kajauhan, Anjeun bisa bewara terus ngarobah ungkapan dina rupa maranéhanana. Laughters. Sullen nyanghareup. Jarak mouths. Émosi ngahirupkeun sore disebutkeun tenang jeung kusam kawas dina pintonan matinee diputer dina layar heubeul dina widang muka. Geus 3 jam lila ayeuna, panonpoe geus glowing caang saméméh sinking; katresna leutik jeung awewe geus bangles pas pangalusna maranéhanana dina leungeun maranéhanana. panon panasaran maranéhanana masih iinditan waktu jeung carita-Na, rupa maranéhanana beaming jeung reflections warna beda tina bangles. Beureum. Green. Koneng. Blue. Jeung Golden teuing; atawa eta Silver? Enya, meureun, Anjeun bisa teu ngabejaan. Naren Da wraps nu shards bangle leftover dina lawon pink layu, “Ulah mayar kuring pikeun leuwih pegat, Ma”, manéhna meunang nepi, “Ngan mayar kuring naon Kami patut keur, kabéh alus jeung goréng ieu dedicated ka Dewi “. Sadaya Ladies kasampak luhur jeung nutup panon maranéhanana babarengan jeung lalaki kolot, mumbling chant teh. Nani leungeun manéhna leuwih sababaraha catetan, sarta manéhna ngajaga eta dina kantong-Na tanpa cacah. Manéhna hatur nuhun nya ku cara noel suku nya, “Kuring bakal datang pikeun Jalebis di kawinan, Ma” Resep a backpacker solo, inohong heubeul Da urang ngajadikeun jalan anak kaluar ti gerbang heubeul lila nangtung tina Haveli mawa sapanjang sakabéh carita, lalaunan fading jauh di silhouette a. Nu Ladies masih leungit dina kecap-Na.

UpvoteDownvoteRead dina Quora

  
——————————————————————————————————————————————————Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

New jibu la “Jinsi ya kuja baadhi ya watu ni uwezo wa kuuza chochote?”New Jibu

Jinsi ya kuja baadhi ya watu ni uwezo wa kuuza kitu chochote?

Krunal M Harne

Krunal M Harne, Optimize & Win.

mtazamo 1

Kwa sababu hawana kuuza bidhaa; wao kuuza hadithi.

Napenda kukuambia hadithi ya Naren Da. maarufu bangili muuzaji katika mji Nani yangu. harusi Hindu katika miji midogo mpaka tarehe kufuata utamaduni ambapo wanawake wote katika nyumba kununua bangles mpya kwa ajili ya sherehe mbalimbali. Si kwamba hawana maduka dhana bangili katika ukaribu wa karibu, lakini ndani kufanywa na tofauti, refurbished uzee gari Naren Da ya inapendelewa zaidi ostentatious asili maduka. Siku mbili kabla ya harusi, na ni kwamba muda wa siku wakati kila mtu ni kosa na busy asubuhi kuhama yao ya kazi za kura harusi ikifuatiwa na usingizi inducing chakula cha mchana. Wakati muda mrefu wa lango mbao ya Haveli, anasimama umri wa miaka 60 Naren Da pamoja Damru katika mkono kucheza kubwa ya kutosha kuashiria kuingia wake. mtoto skinny katika suruali yake nusu kucheza marbles katika scampers lango ndani ya kutangaza kuingia ya wengi awaited Da. Wanawake wote katika nyumba kukusanya karibu Veranda chini big Banyan mti na mduara Naren Da. mzee kutatua chini na gari lake, huffing na yanafanya haraka, gulping chini glasi ya maji anaanza, “Je, si alikuwa na muda wa kuwa na tone moja ya maji tangu asubuhi Ma, alikuwa na kutembea 4 maili katika joto kali, kama ni ukuu wa nchi, tu goddess Kali watajua “, yeye inaonekana up na mumbles chant na kufunga macho yake,” Baraka za goddess, si matofali single imebadilika katika Haveli tangu harusi Shankar, nilikuwa na kuuza 3 mikokoteni kamili ya bangles kwa dada zangu wote hapa, “inaonekana kama Nani,” Right Ma, ilikuwa ni 3 0r 4? “kisha unwraps bangles safi kioo, makusudi kufanya crinkling sauti. Naren Da binafsi anauliza Nani kupanua mkono wake na kujaribu juu ya ukubwa wake wa bangili. Kisha anaelezea umuhimu wa utamaduni wa muda mrefu ulinzi wa mwanamke mkubwa kujaribu juu bangili yake ya kwanza. Mapema kutosha katika mtiririko, yeye kuanza rolling nje yake bora hadithi ilichukua kutoka katika kitongoji yake kubwa. Kutoka kifalme na ndogo harusi yeye imekuwa kwa, kutoka wanaharusi nzuri kwa grooms zao funny kuangalia, kutoka nyakati za walipokuwa Baraat wakiwa na taa, mikokoteni ng’ombe, kutoka kwa hadithi yake ya kuvunja rekodi hesabu ya Jalebis mpwa wake mara moja wakala wa tetemeko katika 1993 kwamba kuharibiwa mji, kutoka ‘kurudi nje’ Chief Saheb kwa wanandoa adventurous kuliko walikimbia na got ndoa, kutoka Godman katika mji wa jirani na vizuka wa manane, akaona, yeye hufanya hivyo ni hatua ya kufunika yao bila kukosa juu ya maelezo na nje. Da anajua kila jiwe katika mji na hufanya uhakika kwamba si kushoto unturned. anga ni kamili ya hadithi. Mapenzi. Kusisimua. Huzuni. Shocking. Angalia kwa mbali, unaweza taarifa kubadilika maneno juu ya nyuso zao. Laughters. Zimbaa anakabiliwa. Gaping vinywa. Hisia hai vinginevyo utulivu na wepesi mchana kama katika matinee show kucheza kwenye screen zamani katika uwanja wa wazi. Imekuwa 3 kwa muda mrefu sasa, jua ni inang’aa mkali kabla kuzama; wasichana wadogo na wanawake wana kufaa yao bora bangles mikononi mwao. macho yao curious bado kusafiri muda na hadithi yake, nyuso zao beaming na tafakari ya rangi tofauti ya bangles. Red. Kijani. Njano. Blue. Na Golden pia; au ni Silver? Ndiyo, labda, unaweza kusema. Naren Da Wraps iliyobaki bangili shards katika Faded pink nguo, “Je, si kulipa mimi kwa ajili ya wale kuvunjwa, Ma”, yeye anapata up, “Ni kulipa mimi nilivyo na thamani kwa, kila wema na wabaya ni kujitolea na Goddess “. Wanawake wote kuangalia juu na karibu na macho yao pamoja na mzee, kugugumia chant. Nani mikono yake juu ya baadhi ya maelezo, na yeye anaendelea yao katika mfuko wake bila kuhesabu. Yeye shukrani zake kwa kugusa miguu yake, “Nitakuja kwa Jalebis katika harusi, Ma” Kama backpacker solo, Da wa zamani takwimu hufanya njia yake nje ya muda mrefu wa umri wa lango la Haveli kubeba pamoja hadithi zote, polepole fading mbali katika silhouette. wanawake bado ni kupotea katika maneno yake.

UpvoteDownvoteRead juu ya Quora

  
——————————————————————————————————————————————————Översättningsstöd: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

Nya svar på “Hur kommer vissa människor har möjlighet att sälja något?”nytt svar

Hur kommer vissa människor har möjlighet att sälja något?

Krunal M Harne

Krunal M Harne, Optimera & Win.

en vy

Eftersom de inte sälja produkter; de säljer berättelser.

Låt mig berätta historien om Naren Da. De mest populära armband säljare i min Nani stads. Hinduiska bröllop i småstäder till datum följer en tradition där alla damer i huset köpa nya armband för olika ceremonier. Inte för att de inte har lust armband butiker i närheten, men Naren Da lokala gjort och solidariskt renoverade ålderdom varukorg är att föredra framför de pråliga märkesbutiker. Två dagar före bröllopet, och det är den tiden på dagen när alla är klar med sin upptagna morgonskiftet av tilldelade bröllop sysslor följt av en sömnframkallande lunch. Vid långvariga grinden trä av Haveli, står 60 år gammal Naren Da med en Damru i handen spelar det tillräckligt högt för att signalera sitt inträde. En mager unge i hans halv byxor spelar kulor vid grinden scampers inne att tillkännage införandet av de mest efterlängtade Da. Alla damer i huset samlas nära Veranda under stora Banyan trädet och cirkel Naren Da. Den gamle mannen slår sig ner med sin vagn, huffing och flämtande, svälja ner ett glas vatten börjar han, “Har inte haft tid att ha en enda droppe vatten sedan morgonen Ma, var tvungen att gå 4 miles i hettan, sådan är den magnifika land, endast gudinnan Kali vet “, han tittar upp och mumlar en sång och sluter ögonen,” välsignelser av gudinnan, inte en enda tegelsten har förändrats i Haveli sedan Shankar bröllop, jag var tvungen att sälja 3 vagnar fulla av armband till alla mina systrar här “, säger han ser ut som Nani,” Rätt Ma, var det 3 0r 4? “han unwraps sedan färska glas armband, målmedvetet gör en crinkling ljud. Naren Da personligen ber Nani att utvidga sin hand och prova sin storlek armband. Han förklarar sedan betydelsen av den långa bevarade traditionen av den äldsta damen försöker på hennes armband först. Snart nog i flödet, börjar han rulla ut sina bästa plockade berättelser från hans stora grannskap. Från de kungliga och små bröllop han varit i, från de vackra brudar till sina lustiga hästskötare, från den tid då de hade baraat med lyktor och tjuren kärror, från hans berättelser om rekord räkna av jalebis hans brorson en gång åt till jordbävningen i 1993 som förstörde staden, från “Foreign avkastning” Chief Saheb till äventyrliga par än sprang bort och gifte från Godman i grannstaden till midnatt spöken han såg, han gör det till en vana att täcka dem utan att gå miste på intrikata detaljer. Da vet varje sten i staden och ser till att det inte lämnas ovänd. Atmosfären är full av berättelser. Rolig. Spännande. Ledsen. Upprörande. Titta på avstånd, kan du märker ständigt uttryck på deras ansikten. Skratt. Butter ansikten. Gapande munnar. Känslor animera annars tyst och tråkig eftermiddag som i en lördagar show spelar på den gamla skärmen på ett öppet fält. Det har varit 3 långa timmar nu, solen lyser ljus innan sjunka; de små flickor och kvinnor har sina bästa passnings armband i sina händer. Deras nyfikna ögon fortfarande restid med sina berättelser, deras ansikten strålande med reflektioner av olika färger på armband. Röd. Grön. Gul. Blå. Och Golden också; eller är det silver? Ja, kanske, kan du inte berätta. Naren Da sveper överblivna armband skärvor i en urblekt rosa tyg, “Inte betala mig för den trasiga sådana, Ma”, får han upp, “Bara betala mig vad jag är värd för, alla goda och dåliga är tillägnad gudinnan “. Alla damer tittar upp och blunda tillsammans med den gamle mannen, mumlar ramsan. Nani räcker honom över några anteckningar, och han håller dem i fickan utan att räkna. Han tackar henne genom att röra fötterna, “Jag kommer för jalebis på bröllopet, Ma” Som en solo backpacker gör Da gamla siffra sin väg ut ur långvariga gamla porten till Haveli bär längs alla historier, sakta bleknar bort i en silhuett. Damerna fortfarande förlorade i hans ord.

UpvoteDownvoteRead på Quora

  
——————————————————————————————————————————————————Тарҷумаи Дастгирии: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

Ҷавоби нав “омадааст Баъзе одамон метавонанд ба фурӯш чизе?»Сиёсат ҷавоб

Чӣ тавр омад Баъзе одамон метавонанд ба фурӯш чизе?

Krunal Мард Harne

Krunal Мард Harne, мутаносибгардонии & Win.

1 Бознигарии

Чунки онҳо маҳсулоти фурӯхта нест; Онҳо ҳикояҳо мефурӯшанд.

Биёед ман ба шумо достони Naren DA мегӯям. Фурӯшанда bangle маъмултарин дар шаҳри Nani ман. тӯйҳо ҳиндуҳо дар шаҳрҳои хурд то санаи анъанаи дар он ҳамаи хонумон дар хона харида bangles нав барои маросимҳои гуногун иҷро намоед. На ин ки онҳо мағозаҳои bangle гумонанд дар наздикии надоранд, вале ароба пиронсолӣ маҳаллӣ дод ва severally таъмир Naren DA аст бар ostentatious доғ мағозаҳо ба бартарӣ. Ду рӯз пеш аз тӯй, ва он, ки дар замони он рӯз, ки ҳар кас аст, ки бо гузариш субҳи банд онҳо хона тӯй ҷудо пас аз як нисфирӯзӣ хоб inducing анҷом аст. Дар назди дарвозаи чӯбӣ дароз истода аз Haveli, меистад 60 сола Naren DA бо Damru дар дасти навозиш он баланд кофӣ ба аломати ворид кунад. Як бузғола ҳам лоғар дар шим нисфи худро навозиш marbles дар scampers дарвозаи дохили эълон њамроњ шудани DA деринтизор бештар. Ҳамаи хонумон дар хона назди Veranda зер дарахти Banyan калон ва доира Naren DA гирд меоварад. Марди пир ҳал, бо ароба худ, huffing ва panting, gulping поён як шиша оби ӯ шурӯъ мешавад, “Оё вақти ба як қатраи об аз субҳ Ma буд, нест, буд, ба роҳ 4 мил дар гармии рӯзро, чунин бузургии намудани замин, танҳо олиҳаи Kali хоҳанд донист », ки ӯ назар ва mumbles як chant дареғ чашмони худ», баракатҳои аз олиҳаи, на як хишти ягона дар Haveli соли тӯй Shankar тағйир кардааст аст, ки ман буд, ба фурӯш 3 мутаҳаррик пур аз bangles ба ҳамаи хоҳарон маро дар ин ҷо, “ӯ ҳамчун Nani назар,” Ҳуқуқ Ма буд, дар он 3 0r 4? »сипас unwraps ба bangles шиша тару тоза, ҳадафмандона қабули садои crinkling. Naren DA шахсан мепурсад Nani дароз дасти ӯро ва кӯшиш дар бораи андозаи вай bangle. Сипас ӯ ба аҳамияти анъанаи дароз нигоҳ аз калонии муждарасон кӯшиш оид ба bangle вай аввал, тавзеҳ медиҳад. Ба зудӣ кофӣ дар ҷараёни, ки ӯ ба амалисозии беҳтарин ҳикояҳои бигирад аз ҳамсоягӣ калон кард. Аз тӯйҳо шоҳона ва хурд ӯ вақте ки онҳо baraat, бо чароғҳо ва мутаҳаррик Баллок буд, шудааст, ки аз арўси зебо ба grooms ҷустуҷӯ хандовар худ, аз замонҳои, ки аз ҳикояҳои ӯ сабт шикаст ҳисоб Jalebis ҷиянаш як бор ба заминҷунбӣ дар хӯрд соли 1993, ки ба ҳамсарон бачаи аз гурехт ва дар шаҳр ҳамсоя ба ghosts нисфи шаб дид, издивоҷ аз Godman гирифтанд ҳалок шаҳр, аз «бозгашти хориҷии сардори Saheb, ӯ аз он медиҳад, нуқтаи ба онҳо фаро бе гумшуда берун дар бораи тафсилоти мураккаб аст. DA медонад ҳар санг дар шаҳри ва дилпуранд, ки дар он аст, гузошта нахоҳад unturned месозад. Дар фазои пур аз ҳикояҳо аст. Хандовар. Шавқовар. Sad. Густохонае. аз масофаи Инак, шумо метавонед бинед, мунтазам тағйир меёбад ибораҳое дар ҳоле ки чеҳраҳояшон. Laughters. Sullen дучор мешавад. Холи аз даҳони. ІН зинда кардан Нимаи тартиби дигаре ором ва гӯшҳошон вазнин ба монанди дар як намоиши matinee бозӣ дар экран сола дар майдони кушод. Ин шудааст 3 соат дароз ҳоло, офтоб аст, шуоъдиҳандаи дурахшон пеш аз заволи; духтарони хурд ва занон беҳтар bangles бамаврид худро ба дасти худ. чашмони кунҷкобу онҳо ҳоло вақт сафар бо ҳикояҳои худ мекунанд, сарнагун дар мижгони бо мулоҳизаҳои рангҳои гуногуни bangles. Сурх. Сабз. Зард. Blue. Ва тиллоӣ ҳам; Ё он нуқра? Бале, шояд, шумо метавонед пурсед. Naren DA печад, ки shards bangle leftover дар матои гулобӣ faded: «Оё ман барои шахсони шикаста пардохт накардааст, Ma», ки ӯ меорад, то, «Танҳо ба ман пардохт чӣ ман маблағи барои ҳама хуб ва бад аст, ки ба олиҳаи бахшида ҳастам “. Ҳамаи хонумон назар ва чашмони худро пӯшида ҳамроҳ бо одами кӯхнаро, mumbling ба chant. Nani ба ӯ месупорад ва бар баъзе қайдҳо, ва Ӯ онҳоро дар кисаатон худ бе ҳисоби медорад. Ӯ шукр вайро ламс пойҳояш, Мисли backpacker затсиониро «Ман барои Jalebis дар тӯйи, Ma расид», рақам сола DA мегардонад роҳи берун аз дарвозаи сола дароз истода аз Haveli гузаронидани баробари ҳамаи ҳикояҳои, оҳиста тоқату дур дар silhouette. Паноҳ доранд, то ҳол дар суханони худ аз даст дод.

UpvoteDownvoteRead оид ба Quora

  
——————————————————————————————————————————————————ஆதரவு மொழிபெயர்ப்பு: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

புதிய பதில் “எப்படி சில மக்கள் எதையும் விற்க முடியும் வந்தாய்?”புதிய பதில்

எப்படி சில மக்கள் எதையும் விற்க முடியும் வந்தீர்கள்?

Krunal எம் Harne

Krunal எம் Harne, மீட்பதில் வெற்றி.

1 காட்சி

அவர்கள் பொருட்களை விற்க வேண்டாம், ஏனெனில்; அவர்கள் கதைகள் விற்க.

என்னை நீங்கள் நரேன் டா கதை சொல்கிறேன். என் நானி நகரம் மிகவும் பிரபலமான வளையல்காரன். தேதி வரை சிறு நகரங்களில் இந்து மதம் திருமணங்கள் வீட்டில் அனைத்து பெண்கள் பல்வேறு விழாக்களில் புதிய வளையல்கள் வாங்க, அங்கு ஒரு பாரம்பரியத்தை பின்பற்ற. அவர்கள் அருகிலேயே ஆடம்பரமான வளையல் கடைகள் இல்லை என்று எனக்குத் தெரியாது, ஆனால் நரேன் டா நடந்த உள்ளூராட்சி செய்து தனித்தனியாக அலங்கரிக்கப்பட்ட முதுமை வண்டி ஆடம்பரமாகவும் முத்திரை கடைகள் முன்னுரிமை. இரண்டு நாட்களுக்கு திருமணத்திற்கு முன், மற்றும் இது அனைவருக்கும் ஒரு தூக்கத்தை வரவழைக்க மதிய தொடர்ந்து ஒதுக்கப்பட்ட திருமண வேலைகளை தங்கள் காலை மாற்றத்தை கொண்டு செய்யப்படுகிறது போது அந்த நேரத்தில் உள்ளது. ஹவேலி நீண்ட நாளைய மர வாயிலில், அது குரலில் அவரது நுழைவு சமிக்ஞை செய்ய விளையாடும் கையில் ஒரு தம்ரூ நிற்கிறது 60 வயது நரேன் டா. உள்ளே வாயில் scampers மணிக்கு பளிங்கு விளையாடி தனது அரை பேண்ட் ஒரு ஒல்லியாக குழந்தை மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட டா நுழைவு அறிவிக்க. வீட்டில் அனைத்து பெண்கள் பெரிய ஆலமரம் மற்றும் வட்டம் நரேன் டா கீழே Veranda அருகே சேகரிக்க. பழைய மனிதன் huffing மற்றும், மூச்சிறைக்கிறாய் அவர் தொடங்குகிறது ஒரு கிளாஸ் தண்ணீர் கீழே gulping, அவரது வண்டி கொண்டு திருமணம், “காலையிலிருந்து தண்ணீர் ஒரு துளி மா வேண்டும் நேரம் இல்லை, வெப்பமான உள்ள 4 தூரம் நடக்க வேண்டியிருந்தது, இத்தகைய நில, காளி மட்டுமே தெரியும் ஒரு செங்கல் ஷங்கரின் திருமண இருந்து ஹவேலி மாறவில்லை தேவி, ஆசீர்வாதம் “, அவன் தன் கண்களை, தெரிகிறது மற்றும் ஒரு மந்திரம் mumbles மற்றும் நிறைவடைகிறது” சிறப்புக்கும், நான் விற்க வேண்டும் என் அனைத்து இங்கே சகோதரிகள் வளையல் 3 வண்டிகள் முழு, “என்று அவர் நானி என தெரிகிறது,” வலது மா, அது 3 0r 4? “அவர் பின்னர் புதிய கண்ணாடி வளையல்கள், வேண்டுமென்றே ஒரு crinkling ஒலி செய்து unwraps இருந்தது. நரேன் டா தனிப்பட்ட முறையில் தன் கையை நீட்டி மற்றும் வளையல் அவரது அளவு முயற்சி நானி கேட்கிறார். பின்னர் அவர் முதிய பெண்மணி முதல் அவளோட வளையல்கள் முயற்சி செய்து நீண்ட பாதுகாக்கப்பட்ட பாரம்பரியம் முக்கியத்துவம் விளக்குகிறது. ஓட்டத்தில் விரைவில் போதுமான, அவர் தனது பெரிய அக்கம் இருந்து அவரது சிறந்த தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட கதைகள் அவுட் உருளும் தொடங்குகிறது. அரச மற்றும் சிறிய திருமணங்கள் அவர், தங்கள் வேடிக்கையான தேடும் மாப்பிள்ளை அழகாக மணப்பெண் இருந்து, முறை இருந்து அவர்கள் விளக்கு மற்றும் மாட்டு வண்டிகள் மூலம் பாரத் போது, Jalebis அவரது மருமகன் சாதனையை முறியடித்தது எண்ணிக்கை அவரது கதைகள் இருந்து ஆகிவிட்டது இருந்து முறை நிலநடுக்கம் ல் சாப்பிட்டேன் 1993 ஓடினார்கள் கண்டு நள்ளிரவில் பேய்கள் அண்டை உள்ள சாமியார் இருந்து திருமணம் நடந்தது, துணிவான ஜோடிகளுக்கு தலைமை சாஹேப் ‘வெளிநாட்டு மீண்டும்’ இருந்து, நகரம் அழிக்கப்பட்டது என்று, அவர் வெளியே காணவில்லை இல்லாமல் அவற்றை மூடி மறைக்க அது ஒரு புள்ளி வைக்கும் சிக்கலான விவரங்கள் மீது. டா நகரில் உள்ள ஒவ்வொரு கல் தெரியும், அதை முனைந்தார் இல்லை என்று உறுதி செய்கிறது. வளிமண்டலத்தில் கதைகள் முழு உள்ளது. வேடிக்கை. உற்சாகமான. வருத்தம். அதிர்ச்சி. தூரத்தில் இருந்து பாருங்கள், நீங்கள் தொடர்ந்து தங்கள் முகங்களை வெளிப்பாடுகள் மாறி கவனிக்க முடியும். Laughters. பாவப்பட்ட எதிர்கொள்கிறது. வாய் வாய்பிளக்கும். உணர்ச்சிகள் திறந்த வெளியில் பழைய திரையில் விளையாடி ஒரு பகற்காட்சி நிகழ்ச்சி போன்ற அமைதியான மற்றும் மந்தமான மதியம் உயிருள்ள. அது சூரியன் மூழ்கி முன் பிரகாசமான எரிகிறதா, 3 நீண்ட நேரம் இப்போது வருகிறது; சிறிய பெண்கள் மற்றும் பெண்கள் தங்கள் கைகளில் அவர்களின் சிறந்த பொருத்தி வளையல்கள் வேண்டும். தங்கள் ஆர்வம் கண்கள் இன்னும் நேரம் தங்கள் முகங்களை வளையல்கள் பல்வேறு நிறங்களில் பிரதிபலிப்புகள் அருட், அவரது கதைகள் பயணம். ரெட். பசுமை. மஞ்சள். ப்ளூ. மற்றும் கோல்டன் கூட; அல்லது அது வெள்ளி ஆகும்? ஆமாம், ஒருவேளை நீங்கள் சொல்ல முடியவில்லை. நரேன் டா, ஒரு வாடி இளஞ்சிவப்பு துணியில் எஞ்சியிருக்கும் வளையல் துண்டுகள் மறைப்புகள், “மா என்னை உடைந்த தான் கொடுக்க வேண்டாம்”, அவர் எழுந்து “நான், அனைத்து நல்ல மற்றும் மோசமான மதிப்புள்ள தேவி அர்ப்பணிக்கப்பட்ட நான் என்ன எனக்கு மட்டும் செலுத்த “. அனைத்து பெண்கள் பார்க்க மற்றும், பழைய மனிதன் சேர்ந்து தங்கள் கண்களை மூடிக்கொண்டு மந்திரம் முணுமுணுத்துவிட்டு. நானி சில குறிப்புகள் அவரை ஒப்படைக்க, அவர் எண்ணும் இல்லாமல் தனது பையில் வைத்திருக்கும். அவர் நன்றி அவளை, அவள் கால்களை தொட்டு ஒரு தனி கால்நடை லைக் “நான் திருமண, மா மணிக்கு Jalebis வரும்” மூலம், டா பழைய உருவம் அதன் வழி ஹவேலி நீண்ட நாளைய பழைய வாசலையும் அனைத்து கதைகள் சேர்த்து சுமந்து வெளியே, மெதுவாக மறைதல் செய்கிறது தூரத்தில் ஒரு நிழல். பெண்கள் இன்னும் அவருடைய வார்த்தைகளை இழந்தது.

Quora பயன்படுத்துகிறீர்களா மீது UpvoteDownvoteRead

  
——————————————————————————————————————————————————మద్దతు అనువాదం: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

కు న్యూ సమాధానం “ఎలా కొన్ని ప్రజలు ఏదైనా గలిగిన వచ్చి?”న్యూ జవాబు

ఎలా కొన్ని ప్రజలు ఏదైనా గలిగిన వస్తాయి?

Krunal ఎం Harne

Krunal ఎం Harne, ఆప్టిమైజ్ & విన్.

1 వీక్షణ

ఎందుకంటే అవి ఉత్పత్తులను అమ్మరు; వారు కథలు అమ్మే.

నాకు మీరు నరేన్ డా కథ చెప్పనివ్వండి. నా నాని పట్టణం అత్యంత ప్రాచుర్యం గాజులు విక్రేత. చిన్న పట్టణాల్లో హిందూ మతం వివాహాలు తేదీ వరకు ఇంట్లో అన్ని లేడీస్ వివిధ వేడుకలకు కొత్త గాజులు కొనుగోలు పేరు ఒక సంప్రదాయం అనుసరించండి. వారు దగ్గరగా ఫాన్సీ గాజులు దుకాణాలు కలిగి లేదు, కానీ నరేన్ డా స్థానిక తయారు మరియు అనేక పునరుద్ధరించిన వృద్ధాప్యంలో కార్ట్ డాబుసరి బ్రాండ్ దుకాణాలు ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఉంది. రెండు రోజులు ముందు, మరియు అది ఆ రోజున ప్రతి ఒక్కరూ ఒక నిద్రను భోజనం తరువాత కేటాయించిన వివాహ పనులను వారి బిజీగా ఉదయం షిఫ్ట్ తో జరుగుతుంది పెట్టదు. హవేలీ యొక్క దీర్ఘ నిలబడి చెక్క ద్వారం వద్ద, ఇది తన ఎంట్రీ సిగ్నల్ బిగ్గరగా తగినంత ఆడుతున్న చేతిలో ఒక డమరు తో 60 ఏళ్ల నరేన్ డా నిలుస్తుంది. లోపల గేట్ scampers వద్ద గోళీలు ఆడుతూ తన సగం ప్యాంటు లో ఒక సన్నగా కిడ్ అత్యంత ఎదురుచూస్తున్న డా ప్రవేశాన్ని ప్రకటించిన. ఇంట్లో అన్ని లేడీస్ పెద్ద మర్రి చెట్టు మరియు వృత్తం నరేన్ డా క్రింద Veranda సమీపంలో సేకరించడానికి. పాత మనిషి బెదిరించటం మరియు panting అతను ప్రారంభిస్తాడు నీటి గాజు డౌన్ gulping, తన బండి తో స్థిరపడుతుంది, “ఉదయం నుంచి మా నీటి ఒకే డ్రాప్ సమయం లేదు కలవారు, వెచ్చని ఎండలో 4 మైళ్ళ ఇళ్లూ భూమి, మాత్రమే దేవత కాళి తెలుస్తుంది “, అతను చూస్తుంది మరియు ఒక శ్లోకం mumbles మరియు అతని కళ్ళు మూసుకుంటుంది” ఒకే ఇటుక శంకర్ యొక్క వివాహ నుండి హవేలీ మార్చలేదు దేవత యొక్క దీవెనలు వైభవం ఉంది, నేను విక్రయించడానికి వచ్చింది ఇక్కడ నా సోదరీమణులు గాజులను యొక్క 3 బండ్లను పూర్తి, “అతను నాని వంటి కనిపిస్తుంది,” రైట్ మా, అది 3 0r 4? “అతను తరువాత తాజా గాజు గాజుల ఉద్దేశ్యపూర్వకంగా crinkling ధ్వని చేస్తూ unwraps ఉంది. నరేన్ డా వ్యక్తిగతంగా ఆమె చేతి విస్తరించడానికి మరియు గాజులు ఆమె పరిమాణంపై ప్రయత్నించండి నాని అడుగుతుంది. తరువాత అతను మొదటి ఆమె గాజులు న ప్రయత్నిస్తున్న పెద్దవాడు మహిళ దీర్ఘ సంరక్షించబడిన సంప్రదాయం యొక్క ప్రాముఖ్యతను వివరిస్తుంది. ప్రవాహం లో అంత త్వరగా, అతను తన పెద్ద పొరుగు నుండి అతని ఉత్తమ ఎంపిక చేసిన కథలు ఆరంభించటం మొదలవుతుంది. రాజ మరియు చిన్న వివాహాలు అతను, వారి ఫన్నీ చూస్తున్న కావలెను అందమైన వధువు కావలెను నుండి గతం నుండి వారు లాంతర్లు ఎడ్ల బండ్లను తో బరాత్ ఉన్నప్పుడు, Jalebis తన మేనల్లుడైన రికార్డు బద్దలు లెక్క అతని కథలు నుండి అయ్యింది నుండి ఒకసారి భూకంపం మాయం పారిపోయేవారు కన్నా చూచి అర్ధరాత్రి దయ్యాలు పొరుగు పట్టణంలో Godman నుండి పెళ్లి చేసుకున్నాడు సాహసోపేత జంటలు ‘విదేశీ తిరిగి’ ముఖ్యమంత్రి సాహెబ్ నుంచి పట్టణం నాశనం 1993, అతను కోల్పోతున్నారు లేకుండా వాటిని కవర్ చేయడానికి ఒక పాయింట్ చేస్తుంది జటిలమైన వివరాలు న. డా పట్టణంలోని ప్రతి రాతి తెలుసు మరియు తెరవని వదిలి లేదు ఖచ్చితంగా చేస్తుంది. వాతావరణంలో కథలు నిండి ఉంది. తమాషా. అద్భుతమైన. విచారంగా. షాకింగ్. దూరం నుండి చూడండి, మీరు ఎల్లప్పుడూ తమ ముఖాలను వ్యక్తీకరణలు మారుతున్న గమనించవచ్చు. Laughters. విచారగ్రస్తుడైన ముఖాలు. నోరు ఆవలింత. ఎమోషన్స్ బహిరంగ రంగంలో పాత తెరపై ఆడుతున్న మధ్యాహ్న షో మాదిరిగా లేకపోతే నిశ్శబ్ద మరియు నిస్తేజంగా మధ్యాహ్నం చేతనమైన. ఇది సూర్యుడు మునిగిపోతూ ముందు ప్రకాశవంతమైన ప్రకాశిస్తూ, ఇప్పుడు 3 ఎక్కువ గంటలు ఉంది; చిన్న బాలికలు మరియు మహిళలు వారి చేతిలో వారి ఉత్తమ యుక్తమైనది గాజులు ఉన్నాయి. వారి ఆసక్తికరమైన కళ్లు ఇప్పటికీ గాజులు వివిధ రంగుల రిఫ్లెక్షన్స్ తో ప్రసారం వారి ముఖాలు, తన వ్యాఖ్యలతో సమయం ప్రయాణించే. రెడ్. గ్రీన్. ఎల్లో. బ్లూ. మరియు చాలా గోల్డెన్; లేదా అది సిల్వర్ ఉంది? అవును, బహుశా మీరు చెప్పలేకపోయాడు. నరేన్ డా “డోంట్ విరిగిన వాటిని కోసం నాకు చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు, మా”, అతను పైకి లేస్తుంది, “ఓన్లీ నేను అన్ని మంచి మరియు చెడు విలువ దేవత అంకితం చేస్తున్నాను ఏమి నాకు చెల్లించడానికి, ఒక ఎంతగా గులాబీ వస్త్రం మిగిలిపోయిన గాజులు ముక్కలు మూటగట్టి “. అన్ని లేడీస్ చూసేందుకు మరియు శ్లోకం mumbling, పాత మనిషి తో పాటు వారి కళ్ళు మూసివేసి. నాని అతనికి కొన్ని గమనికలు పైగా చేతులు, మరియు అతను లెక్కింపు లేకుండా తన జేబులో వాటిని ఉంచుతుంది. అతను ఆమె అడుగుల తాకడం ఒక సోలో backpacker ఇలా “నేను పెళ్లి, మా వద్ద Jalebis కోసం వస్తారు” ద్వారా కృతజ్ఞతలు ఆమె, డా పాత ఫిగర్ రాబోతుంది అన్ని కథలు పాటు మోస్తున్న హవేలీ యొక్క దీర్ఘ నిలబడి పాత ద్వారం, నెమ్మదిగా క్షీనతకి చేస్తుంది దూరంగా ఒక సిల్హౌట్. లేడీస్ ఇప్పటికీ ఆయన మాటలలో పోయాయి.

Quora లో UpvoteDownvoteRead

  
——————————————————————————————————————————————————แปลสนับสนุน: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

คำตอบใหม่ไปที่ “วิธีมาบางคนสามารถที่จะขายอะไร?”คำตอบใหม่

มาว่าบางคนสามารถที่จะขายอะไร?

Krunal M Harne

Krunal M Harne เพิ่มประสิทธิภาพและ Win

1 มุมมอง

เพราะพวกเขาไม่ได้ขายผลิตภัณฑ์ พวกเขาขายเรื่องราว

ให้ฉันบอกคุณเรื่องราวของ Naren ดา ผู้ขายกำไลข้อมือที่เป็นที่นิยมมากที่สุดในเมืองของ Nani ของฉัน งานแต่งงานของชาวฮินดูในเมืองเล็ก ๆ จนถึงวันที่ทำตามประเพณีที่ผู้หญิงทุกคนในบ้านซื้อกำไลใหม่สำหรับพิธีที่แตกต่างกัน ไม่ว่าพวกเขาไม่ได้มีร้านค้ากำไลแฟนซีในบริเวณใกล้เคียง แต่ทำในท้องถิ่นและต่างได้รับการตกแต่งรถเข็นอายุ Naren ดาเป็นที่ต้องการมากกว่าโอ้อวดตราร้านค้า สองวันก่อนที่จะแต่งงานและมันก็เป็นช่วงเวลาของวันที่เมื่อทุกคนทำด้วยกะเช้าของพวกเขายุ่งเหลือเกินแต่งงานได้รับการจัดสรรตามด้วยอาหารกลางวันทำให้นอนหลับ ที่ประตูไม้ยืนเป็นเวลานานของ Haveli ยืนอายุ 60 ปี Naren ดากับ Damru ในมือเล่นมันดังพอที่จะส่งสัญญาณรายการของเขา เด็กผอมในกางเกงของเขาเล่นครึ่งหินอ่อนที่ scampers ประตูภายในที่จะประกาศการเข้ามาของดารอคอยมากที่สุด ทั้งหมดผู้หญิงในบ้านมารวมตัวกันใกล้ Veranda ด้านล่างต้นไทรขนาดใหญ่และวงกลม Naren ดา ชายชรา settles ลงกับรถเข็นของเขา huffing และหอบกลืนลงแก้วน้ำที่เขาเริ่มต้น “ไม่ได้มีเวลาที่จะมีหยดเดียวของน้ำตั้งแต่ตอนเช้าแม่ต้องเดิน 4 ไมล์ในความร้อนเปรี้ยง ดังกล่าวเป็นความงดงามของดินแดนเพียงเจ้าแม่กาลีจะได้รู้ว่า “เขาเงยหน้าขึ้นและพึมพำสวดมนต์และปิดตาของเขา” พรของเทพธิดาไม่อิฐเดียวมีการเปลี่ยนแปลงใน Haveli ตั้งแต่งานแต่งงานของการ์ที่ผมต้องขาย 3 รถเต็มรูปแบบของกำไลทุกน้องสาวของฉันที่นี่ “เขาดูเหมือนว่านานี่” ขวาแม่มันเป็น 3 0r 4? “จากนั้นเขาก็ unwraps กำไลแก้วสดเด็ดเดี่ยวทำให้เสียง crinkling Naren ดาเองถาม Nani ที่จะขยายมือของเธอและพยายามอยู่กับขนาดของเธอกำไลข้อมือ จากนั้นเขาก็อธิบายความสำคัญของประเพณีที่เก็บรักษาไว้นานของหญิงคนโตพยายามกำไลข้อมือครั้งแรกของเธอ เร็วพอในการไหลเขาเริ่มกลิ้งออกเรื่องราวหยิบของเขาที่ดีที่สุดจากย่านเขาใหญ่ จากงานแต่งงานพระราชและขนาดเล็กที่เขาได้รับไปจากเจ้าสาวที่สวยงามให้เจ้าบ่าวของพวกเขามองตลกจากครั้งเมื่อพวกเขามี baraat กับโคมไฟและวัวเกวียนจากเรื่องราวของเขาทำลายสถิตินับ Jalebis หลานชายของเขาครั้งหนึ่งเคยกินต่อการเกิดแผ่นดินไหวใน 1993 ที่ทำลายเมืองจาก ‘การกลับมาจากต่างประเทศ’ หัวหน้า Saheb กับคู่ผจญภัยกว่าวิ่งหนีออกมาและได้แต่งงานจาก Godman ในเมืองใกล้เคียงผีเที่ยงคืนที่เขาเห็นเขาทำให้มันเป็นจุดที่จะครอบคลุมพวกเขาโดยไม่ต้องหายไปหมด เกี่ยวกับรายละเอียดที่สลับซับซ้อน ดารู้ว่าหินในเมืองทุกคนและทำให้แน่ใจว่ามันไม่ได้ใส่ unturned มีบรรยากาศที่เต็มไปด้วยเรื่องราว ตลก. น่าตื่นเต้น เสียใจ ที่ตกตะลึง ดูจากระยะไกลคุณสามารถสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงการแสดงออกบนใบหน้าของพวกเขา เสียงหัวเราะ ใบหน้าบูดบึ้ง อ้าปากค้างปาก อารมณ์ความรู้สึกเคลื่อนไหวช่วงบ่ายอย่างอื่นที่เงียบสงบและน่าเบื่อเช่นเดียวกับในการเล่นรอบเช้าหรือบ่ายแสดงบนหน้าจอเดิมในทุ่งโล่ง จะได้รับ 3 ชั่วโมงนานตอนนี้ดวงอาทิตย์จะเรืองแสงสดใสก่อนที่จะจม; สาว ๆ ที่มีขนาดเล็กและหญิงมีกำไลที่เหมาะสมที่ดีที่สุดของพวกเขาอยู่ในมือของพวกเขา สายตาอยากรู้อยากเห็นของพวกเขายังคงเดินทางเวลากับเรื่องราวของเขาใบหน้าของพวกเขายิ้มแย้มแจ่มใสกับการสะท้อนของสีที่แตกต่างกันของกำไล สีแดง สีเขียว. สีเหลือง สีน้ำเงิน. และโกลเด้นเกินไป หรือจะเป็นเงิน? ใช่บางทีคุณอาจจะไม่บอก Naren ดา wraps เศษกำไลข้อมือที่เหลือในผ้าสีชมพูจางหายไป “ไม่จ่ายผมสำหรับคนที่ขาดแม่” เขาลุกขึ้น “เพียงจ่ายเงินให้ฉันสิ่งที่ฉันคุ้มค่ากับทุกดีและไม่ดีจะทุ่มเทให้กับเทพธิดา ” ผู้หญิงทุกคนมองขึ้นและปิดตาของพวกเขาพร้อมกับชายชราพึมพำสวดมนต์ Nani มือเขาไปบันทึกบางและเขาช่วยให้พวกเขาในกระเป๋าของเขาโดยไม่ต้องนับ ขอบคุณเขาของเธอโดยการสัมผัสเท้าของเธอ “ฉันจะมาสำหรับ Jalebis ที่จัดงานแต่งงานแม่” เหมือนแบ็คแพ็คเดี่ยวรูปเก่าดาทำให้ทางของมันออกมาจากประตูเก่ายาวนานของ Haveli แบกพร้อมเรื่องราวทั้งหมดค่อยๆจางหาย ไปในเงา ผู้หญิงจะหายไปยังคงอยู่ในคำพูดของเขา

UpvoteDownvoteRead บน Quora

  
——————————————————————————————————————————————————Destek çeviri: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

Yeni cevap “Nasıl bazı insanlar bir şey satabilecek geldin?”yeni Cevap

Nasıl bazı insanlar bir şey satabilecek geliyor?

Krunal M Harne

Krunal M Harne, Optimize & Win.

1 görünüm

Onlar ürün satmıyoruz Çünkü; Onlar hikayeleri satmak.

Sana Naren Da hikaye anlatayım. Benim Nani adlı kentinde en popüler bilezik seller. Bugüne kadar küçük kasabalarda Hindu düğün evin tüm bayanlar farklı törenler için yeni bilezik satın bir gelenek izleyin. onlar yakın fantezi bilezik mağazaları yok, ama Naren Da en yenilenmiş yapılan yerel ve müteselsilen yaşlılık sepeti gösterişli markalı mağazalar tercih edilir değil. İki gün önce düğün ve herkesin uyku indükleyici öğle yemeği ardından ayrılan düğün işleri onların meşgul sabah vardiya ile yapılır günün o zaman. Haveli uzun ayakta ahşap kapıda, yüksek sesle yeterli onun girişini sinyal oynarken elinde bir Damru 60 yaşında Naren Da duruyor. içeride kapı scampers de mermerler oynayan üvey pantolon bir sıska çocuk en çok beklenen Da girişini açıklayacak. evin tüm bayanlar büyük Banyan ağacı ve daire Naren Da altında Veranda yakın toplamak. Yaşlı adam huffing ve o başlar bir bardak su aşağı gulping, nefes nefese, onun arabası ile yerleşir, “Sabahtan beri su tek bir damla Ma olması zamanım olmadı mı, kavurucu sıcağında 4 mil yürümek zorunda kaldı örneğin, arazi, sadece Tanrıça Kali tek tuğla Shankar’ın düğün beri Haveli değişti değil Tanrıça, inayetini “, gözlerini, yukarı bakar ve bir ilahiyi mırıldanıyor ve kapatır” bilecek ihtişamı, ben satmak zorunda kaldı burada tüm ablalarıma bilezik 3 arabaları dolu, “diye Nani gibi görünen,” Sağ Ma, bu 3 0r 4? “sonra kasıtlı bir buruşması ses verme, taze cam bilezik unwraps oldu. Naren Da şahsen elini uzatmak ve halhal onun büyüklüğüne denemek için Nani sorar. Daha sonra ilk ona bilezik üzerinde çalışıyor büyüğü bayan uzun korunmuş geleneğinin önemini açıklar. akışında Yakında onun büyük mahalle onun en iyi seçilip hikayeleri yayıyoruz başlar. Kraliyet ve küçük düğünler onlar fenerler ve öküz arabaları ile baraat vardı o Jalebis yeğeni rekor kırarak sayısı onun öyküleri, zamanlardan, onların komik görünümlü damatların güzel gelinler gelen e oldu bir kez deprem yedik daha kaçtı ve gördüğü gece yarısı hayaletler komşu kasaba Godman gelen evlendim maceracı çiftler Baş Saheb ‘Yabancı dönüş’ dan, kasaba tahrip 1993, dışarı eksik olmadan onları karşılamak için bir noktaya yapar karmaşık ayrıntılar üzerinde. Da şehirdeki her taş bilir ve sol çevrilmemiş olmadığından emin kılar. atmosfer hikayeleri ile doludur. Komik. Heyecan verici. Üzgün. Şok edici. bir mesafeden bakmak, sürekli onların yüzlerindeki ifadeleri değiştirerek fark edebilirsiniz. Gülüşmeler. Sullen bakmaktadır. ağızlarını şaşkın. Duygular açık bir alanda eski ekranda oynayan bir matine gösterisinde gibi aksi sessiz ve donuk öğleden sonra animasyon. Bu güneş batmadan önce parlak kızarıyor, 3 uzun saatler artık olmuştur; küçük kızlar ve kadınlar ellerinde en uygun bilezik var. Onların meraklı gözleri hala yüzleri bilezik farklı renklerde yansımaları ile gülen, onun hikayeleri ile yolculuk süresi. Kırmızı. Yeşil. Sarı. Mavi. Altın da; ya da Gümüş nedir? Evet, belki, anlayamadı. Naren Da Sadece ben Tanrıça adamıştır, tüm iyi ve kötü değer için ben bana ne ödeme “, diye kalkar”, kırık olanlar için anne bana ödeme yapmayın “, bir soluk pembe kumaş artık bilezik kırıkları sarar “. Tüm bayanlar bakmak ve ilahiyi mırıldanarak, yaşlı bir adam ile birlikte kendi gözlerinizi kapatın. Nani bazı notlar üzerinde onu eller ve o saymadan cebinde tutar. solo backpacker gibi “Ben düğün, anne de Jalebis için gelecek”, ayaklarını dokunarak o teşekkür onu, Da eski figür yavaş yavaş solmaya, tüm hikayeler boyunca taşıyan Haveli uzun ayakta eski kapıdan yolunda yapar uzak bir siluet olarak. bayanlar hâlâ sözleriyle kaybolur.

Quora’daki UpvoteDownvoteRead

  
——————————————————————————————————————————————————переклад Підтримка: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

Нова відповідь на питання “Чому деякі люди можуть продати що-небудь?”Нова відповідь

Яким чином деякі люди можуть продати що-небудь?

Krunal M Харн

Krunal M Харн, Оптимізувати & Win.

1 перегляд

Тому що вони не продають продукцію; вони продають історії.

Дозвольте мені розповісти вам історію про Naren Da. Найпопулярніший браслетами в місті моєї Нані. Індуїстські весілля в невеликих містах до теперішнього часу слідують традиції, де всі жінки в будинку купити нові браслети для різних церемоній. Не те, що у них немає фантазії браслет магазинів в безпосередній близькості, але місцевий зробив і роздільну відремонтовані старості кошик Naren Da є кращим, ніж показний фірмових магазинах. За два дні до весілля, і це те, що час дня, коли все зроблено з їх жвавої ранкової зміни відведеного весільних справами, за якими слід викликає сон обід. У давні дерев’яні ворота в Хавелі, коштує 60 років Naren Da з Damru в руці грає він досить голосно, щоб сигналізувати його вхід. Худий хлопець в його половині штани грає мармури біля воріт scampers всередині, щоб оголосити вступ самого довгоочікуваного Da. Усі дами в будинку збираються біля Veranda під великим деревом баньян і коло Naren Da. Старий поселяється зі своїм візком, пихкаючи і відсапуючись, ковтаючи стакан води він починає, “Не було часу, щоб мати одну краплю води з ранку Ма, доводилося ходити 4 милі в спеку, така пишноту землі, тільки Богиня Калі знатиме “, він дивиться вгору і бурмоче скандування і закриває очі,” благословення Богині, жодної цеглини змінилося в Хавелі, так як весілля Шанкара, я повинен був продати 3 візки повні браслетами на всі мої сестри тут, “він виглядає, як Нані,” правий Ма, це був 3 0r 4? “потім він розгортає свіжі скляні браслети, цілеспрямовано робить зморщивши звук. Naren Da особисто просить Нані розширити її за руку і спробувати на її розмір браслета. Потім він говорить про важливе значення тих пір збереглися традиції старшої леді намагається на її браслетом в першу чергу. Досить скоро в потоці, він починає викочує свої кращі добірних історії зі свого великий околиці. З королівських і маленьких весіль він був до, від красивих наречених в їх смішно дивитися женихів, з тих часів, коли вони були baraat з ліхтарями і волами возів, від його оповідань про рекордна графа Jalebis його племінник колись їли в зв’язку з землетрусом в тисячу дев’ятсот дев’яносто три, який зруйнував місто, від “іноземних повернення” головного Сахеба до авантюрних пар, ніж втекли і одружилися, від Боголюдини в сусідньому місті до опівнічних привидів, які він бачив, що він робить це в точку, щоб покрити їх, не пропускаючи на складні деталі. Da знає кожен камінь в місті і гарантує, що він не залишив на камені. Атмосфера повна історій. Забавно. Захоплюючі. Сад. Шокуюча. Подивіться з відстані, ви можете помітити, постійно змінюючи вираження на їхніх обличчях. Laughters. Похмурий особи. Зяючі роти. Емоції анімації в іншому випадку тихий і нудний, як у другій половині дня в ранок шоу грає на старому екрані у відкритому полі. Минуло 3 довгих годин в даний час, сонце палає яскравим до занурення; маленькі дівчатка і жінки мають найбільш підходящі браслети в своїх руках. Їх цікаві очі все ще подорожує час зі своїми історіями, їхні обличчя, сяючи відображення різних кольорів браслетами. Червоний. Зелений. Жовтий. Синій. І Золотий теж; або це срібло? Так, може бути, ви не могли сказати. Naren Da обертає залишковим браслет черепки в вицвілій рожевої тканиною, “Не платите мені за зламаних, Ма”, він встає, “платити мені тільки те, що я стою за все хороше і погане присвячений Богині “. Усі дами дивляться вгору і закривають очі разом зі старим, бурмочучи скандування. Нані руки його над деякими нотами, і він тримає їх у кишеню, не рахуючи. Він дякує їй, торкаючись її ноги, “Я прийду за Jalebis на весіллі, Ма” Як соло рюкзаком, стара фігура Da робить свій вихід з довгого стояння старих воріт Haveli захоплюючи всіх історій, повільно в’янути геть в силует. Дами все ще втрачено в його словах.

UpvoteDownvoteRead на Quora

  
——————————————————————————————————————————————————سپورٹ ترجمہ: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

کے لئے نیا ہے اس کا جواب “کیسے آئے کچھ لوگوں کو کچھ بھی فروخت کرنے کے قابل ہیں؟”نیا جواب

کیسے آئے کچھ لوگوں کچھ فروخت کرنے کے قابل ہیں؟

Krunal M Harne

Krunal M Harne، کی اصلاح کریں اور جیت.

1 قول

کیونکہ وہ مصنوعات فروخت نہیں کرتے؛ وہ کہانیاں فروخت.

مجھے آپ Naren دا کی کہانی بتا دو. میری نانی کے شہر میں سب سے زیادہ مقبول چوڑی بیچنے والے. آج تک چھوٹے شہروں میں ہندو شادیوں کے گھر میں تمام خواتین کو مختلف تقریبات کے لئے نئی چوڑیاں خریدنے جہاں ایک روایت کی پیروی. وہ قریب قربت میں فینسی چوڑی دکانوں ہے ایسا نہیں ہے کہ نہیں، لیکن Naren دا کی مقامی ساختہ اور علیحدہ تجدید شدہ بڑھاپے کی ٹوکری دکھاوٹی برانڈڈ دکانوں سے زیادہ ترجیح دی جاتی ہے. دو دن پہلے شادی، اور یہ سب ایک نیند inducing کے دوپہر کے کھانے کے بعد کیا الاٹ ویڈنگ کے کام کاج کے بارے میں ان کے مصروف صبح کی شفٹ کے ساتھ کیا جاتا ہے جب دن کا وہ وقت ہوتا ہے. حویلی کی طویل عرصے سے لکڑی کے دروازے پر، یہ ان کے اندراج کا اشارہ کرنے کے اونچی آواز میں کافی بجانے ہاتھ میں ایک Damru ساتھ کھڑا ہے 60 سال کی عمر Naren دا. اندر گیٹ scampers میں ماربلیس کھیل سے اپنی نصف پتلون میں ایک پتلی بچہ سب سے زیادہ انتظار دا کے اندراج کا اعلان کرنے. گھر میں تمام خواتین بڑی برگد درخت اور دائرے Naren دا ذیل میں برامدی کے نزدیک جمع ہیں. بوڑھے آدمی huffing اور، پتائی پانی وہ شروع ہوتا ہے کے ایک گلاس کے نیچے gulping، ان کی گاڑی کے ساتھ بس، “صبح سے پانی کا ایک قطرہ ما کرنے کے لئے وقت ہی نہیں ملا،، چلچلاتی دھوپ میں 4 میل چلنا تھا اس طرح زمین، صرف کالی دیوی پتہ چل جائے گا دیوی، ایک بھی اینٹ شنکر کی شادی کے بعد حویلی میں تبدیل کر دیا ہے کے احسان “، انہوں نے اپنی آنکھوں کو، اپ لگتا ہے اور ایک منتر mumbles اور بند کر دیتا ہے” کی عظمت ہے، میں بیچنا پڑا میری سب یہاں بہنوں کو چوڑیوں کی 3 گاڑیوں مکمل، “انہوں نے نانی کے طور پر لگتا ہے،” حق ما، یہ 3 0r 4؟ “وہ پھر تازہ کانچ کی چوڑیاں unwraps، اددیشیپورن ایک crinkling آواز بنا رہی تھی. Naren دا ذاتی طور پر اس کا ہاتھ بڑھانے اور چوڑی کے اس کے سائز پر کوشش کرنے کے لئے نانی پوچھتا. اس کے بعد وہ سب سے پہلے اس چوڑی پر کوشش کر کے سب سے بڑے لیڈی کی طویل سالم روایت کی اہمیت کی وضاحت کرتا ہے. بہاؤ میں جلد ہی، اس نے اپنے بڑے پڑوس سے اس کی سب سے اٹھایا کہانیاں باہر رولنگ شروع ہوتا ہے. شاہی اور چھوٹے شادیوں وہ، ان کے مذاق کر دولہا کے لئے خوبصورت دلہن سے دور سے وہ مشعلوں اور بیل گاڑیوں کے ساتھ بارات پڑا جب، ہو گیا ہے، Jalebis اپنے بھتیجے کا ریکارڈ توڑنے شمار کی ان کہانیوں سے سے ایک بار میں زلزلے کرنے کھایا 1993 بہادر جوڑے بھاگ گیا کے مقابلے میں آدھی رات بھوتوں نے دیکھا ہمسایہ شہر میں گڈمین سے، شادی ہوئی چیف صاحب ‘خارجہ واپسی’ سے، شہر کو تباہ کر دیا ہے کہ، وہ باہر لاپتہ کے بغیر ان کا احاطہ کرنے کے لئے یہ ایک نقطہ بنا دیتا پیچیدہ تفصیلات پر. دا شہر میں ہر پتھر کو جانتا ہے اور یقین ہے کہ یہ unturned چھوڑ دیا نہیں ہے کہ کرتا ہے. ماحول کہانیوں سے بھری پڑی ہے. پرتفریح. دلچسپ. دکھ کی بات. چونکانے والی. دور سے دیکھو، آپ کو مسلسل ان کے چہرے پر اظہار کی بدلتی ہوئی محسوس کر سکتے ہیں. Laughters. اداس چہروں. گورے منہ. جذبات ایک کھلے میدان میں پرانے سکرین پر کھیلنے میٹنی شو میں جیسے دوسری صورت میں خاموش اور سست دوپہر متحرک. یہ 3 طویل وقت تک اب کیا گیا ہے، سورج ڈوبنے سے پہلے روشن چمک رہا ہے؛ چھوٹی لڑکیوں اور عورتوں کو ان کے ہاتھوں میں ان کی بہترین فٹنگ چوڑیاں ہے. ان کا شوقین آنکھوں میں اب بھی ان کی کہانیوں کے ساتھ وقت سفر، ان کے چہروں چوڑیوں کی مختلف رنگوں کے مظاہر کے ساتھ نشر. رئڈ. سبز. پیلا. بلیو. اور گولڈن بھی؛ یا یہ چاندی ہے؟ جی ہاں، شاید، آپ کو بتا نہیں سکا. Naren دا ایک چمک کم گلابی کپڑے میں باقی چوڑی shards کے لپیٹنے، “ٹوٹے ہوئے لوگوں کے لئے مجھے ادا نہ کریں، ما”، وہ ہو جاتا ہے، “صرف مجھے ادا میں نے کے لئے، تمام اچھے اور برے کی مالیت دیوی کے لیے وقف ہے میں کیا ہوں “. تمام خواتین اوپر دیکھو اور، بوڑھے آدمی کے ساتھ ساتھ ان کی آنکھوں کو بند منتر mumbling. نانی کچھ نوٹس پر اس کے ہاتھ، اور وہ گنتی کے بغیر ان کی جیب میں ان رکھتا ہے. انہوں نے کہا کہ اس کے پاؤں چھونے، ایک سولو ھجانا کی طرح “میں نے شادی، MA میں Jalebis لئے آئے گا” کی طرف سے شکریہ کے اس، دا کے پرانے اعداد و شمار اس کے راستے تمام کہانیاں ساتھ لے جانے حویلی کی طویل عرصے سے پرانے دروازے سے باہر، آہستہ آہستہ دھندلاہٹ ہوتا دور ایک silhouette میں. خواتین اب بھی اس کی باتوں میں کھو جاتے ہیں.

Quora پر UpvoteDownvoteRead

  
——————————————————————————————————————————————————Support tarjima: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

uchun yangi javob “Qanday ba’zi odamlar hech narsa sotish imkoniyatiga ega kelib?”Yangi javob

Qanday ba’zi odamlar hech narsa sotish imkoniyatiga ega kelib?

Krunal M Harne

Krunal M Harne, optimallashtirish va Win.

1 view

Ular mahsulotlarini sotish emas, chunki; Ular hikoyalar sotish.

meni sizga Naren Da hikoya aytib beraman. Mening Nani ning shahrida eng mashhur bilaguzuk sotuvchi. kunga qadar kichik shaharlarda hind FXDYo barcha xonimlar turli marosimlar uchun yangi bangles sotib an’anaga rioya qiling. Ular yaqin o’y bilaguzuk do’kon yo’q, lekin Naren Da ning yangilangan, qilgan mahalliy va boshqa keksalik savat namunali markali do’konlar holat emas. Ikki kun to’y oldin, va u har bir uyqu inducing tushlik ortidan ajratilgan to’y yumushlarida o’z band ertalab smenada bilan amalga oshiriladi kunning vaqt hisoblanadi. Xavel uzoq turgan yog’och darvoza, u baland etarli uning kirishiga signal uchun o’ynab qo’lida Damru bilan 60 yoshli Naren Da turibdi. ichki darvoza scampers da oldimga o’ynab uning yarim jinsida A oriq bola eng kutilgan Da kiritishni e’lon uchun. uyda barcha xonimlar katta Banyan daraxti va doira Naren Da quyida Veranda yaqin to’plash. Chol huffing va u boshlanadi, bir stakan suv pastga, og’iz ko’pirtirib, hansiragan, uning savatni bilan pastga joylashib, «Ertalab buyon suv bir tomchi Ma uchun vaqt bor edi bo’lmaydimi, jazirama issiqda 4 kilometr yurish majbur bo’ldi bunday er, faqat ma’buda Kali bitta g’isht Shankar to’yiga beri Xavel o’zgardi emas ma’buda, ne’matlarini “, u ko’zini, yuqoriga qaraydi va bir qo’shiq yuvarlıyor tilida va yopiladi” bilib oladi hashamdor, men sotish kerak edi bu erda mening barcha opa-singillarimga bangles 3 Aravalar to’liq “, deb Nani kabi ko’rinadi,” o’ng Ma, u 3 0r 4? “U keyin maqsadli bir crinkling tovushsiz, yangi shisha bangles ochib edi. Naren Da shaxsan uning qo’lini kengaytirish va bilaguzuk uning hajmiga sinash uchun Nani so’raydi. U keyin birinchi uning bilaguzuk ustida harakat to’ng’ich xonim uzoq saqlanib an’anasi ahamiyatini tushuntiradi. oqimi Yaqinda, u katta mahallada uning eng yaxshi tanlab olingan hikoyalar tarqatamiz boshlanadi. shoh va kichik to’y, ular chiroq va ho’kiz aravalari baraat edi, u Jalebis jiyani rekord sindirib sanab uning hikoyalaridan boshlab, zamonlardan, ularning kulgili qarab Damatlara chiroyli kelinlar dan, uchun edi dan bir marta zilzila uchun eb dan qochib va u ko’rgan yarim kecha ruh uchun qo’shni shaharda Godman dan, uylangan xavfli juftliklar uchun bosh Saheb “Tashqi qaytish» dan, shaharni vayron 1993, u bedarak yo’qolgan holda, ularni qoplash uchun bir nuqta qiladi murakkab tafsilotlari. Da shaharchasida har toshni biladi va u çevrilmemiş tark ishonch hosil qiladi. atmosfera hikoyalar bilan to’la. Funny. Qiziqarli. Sad. Yomon. uzoqdan qarash, siz doimo ularning yuzlarida iboralarni o’zgaruvchan farq mumkin. Kulgi. Xafa yuzlar. og’zi bir qarich ochilgan. Tuyg’ular ochiq sohasida eski ekranda o’ynab bir matine namoyishi kabi aks holda sokin va zerikarli tushdan keyin tirik. Bu quyosh botgan oldin yorqin porlab bo’ladi, 3 uzoq soat hozir bo’ldi; kichik qizlar va ayollar, qo’llarida o’zlarining eng yaxshi fitting bangles bor. Ularning qiziquvchan, ko’zlari hali ham yuzlari bangles turli rangdagi Ko’zgular bilan ko’zlari yonib, uning hikoyalaridan bilan vaqt sayohat. Qizil. Green. Sariq. Blue. Va Golden ham; yoki kumush bo’ladi? Ha, balki, siz aytib bera olmadi. Naren Da Faqat men ma’buda bag’ishlangan, barcha yaxshi va yomon qiymati emasman, nima menga to’lash “, u o’rnidan turib,” singan bo’lganlar uchun Ma meni to’lash qilmang “, nafas pushti matoga qolgan bilaguzuk týkanýklýđýn o’rar “. Barcha xonimlar qarash va qo’shiq yozilgan tanish, cholga bilan birga, ularning ko’zlarini yoping. Nani ba’zi yozuvlari orqali uni qo’llari va u ovozlarni holda cho’ntagidan ularni saqlaydi. yakkaxon backpacker Like “Men to’y, Ma da Jalebis uchun keladi”, uning oyoqlarini tegib U tufayli uni, Da eski raqam sekin o’cha, barcha hikoyalar birga olib Xavel uzoq turgan eski darvozadan chiqib, uning yo’lini qiladi yuz bir sharpaga ham. Xonimlar hali uning aytganda yo’qoladi.

Quora haqida UpvoteDownvoteRead

  
——————————————————————————————————————————————————Hỗ trợ dịch thuật: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

Câu trả lời mới đến “Làm thế nào mà một số người có thể bán bất cứ điều gì?”trả lời mới

Làm thế nào mà một số người có thể bán bất cứ điều gì?

Krunal M Harne

Krunal M Harne, Optimize & Win.

1 view

Bởi vì họ không bán sản phẩm; họ bán những câu chuyện.

Hãy để tôi kể cho bạn câu chuyện của Naren Đà. Người bán bangle phổ biến nhất trong thị trấn Nani tôi. đám cưới của người Hindu ở các thị trấn nhỏ cho đến ngày theo một truyền thống mà tất cả phụ nữ trong nhà mua vòng đeo tay mới cho các nghi lễ khác nhau. Không phải là họ không có cửa hàng bangle ưa thích trong sự gần gũi, nhưng giỏ tuổi già địa phương thực hiện và rẽ tân trang Naren Đà được ưa thích hơn các cửa hàng phô trương thương hiệu. Hai ngày trước lễ cưới, và nó là thời gian trong ngày khi mọi người đang thực hiện với ca sáng bận rộn của họ về việc nhà đám cưới được phân bổ theo sau một giấc ngủ gây trưa. Tại cửa gỗ lâu đời của Haveli, đứng 60 tuổi Naren Đà với một Damru trong tay chơi nó đủ lớn để báo hiệu nhập của mình. Một đứa trẻ gầy quần một nửa của mình đang chơi bi tại scampers cửa bên trong để thông báo sự xâm nhập của Đà được chờ đợi nhất. Tất cả phụ nữ trong nhà tụ tập gần Veranda dưới cây đa lớn và vòng tròn Naren Đà. Ông già lắng xuống với giỏ của mình, kéo lê đôi thở hổn hển, nuốt xuống một ly nước, ông bắt đầu, “Đã không có thời gian để có một giọt nước từ sáng Ma, đã phải đi bộ 4 dặm trong cái nóng như thiêu đốt, đó là sự vĩ đại của đất, chỉ có nữ thần Kali sẽ biết “, ông nhìn lên và lẩm bẩm một bản thánh ca và nhắm mắt lại,” Phước Lành của Nữ thần, không một viên gạch duy nhất đã thay đổi trong Haveli kể từ đám cưới của Shankar, tôi đã phải bán 3 xe đầy đủ của chiếc vòng cho tất cả chị em của tôi ở đây “, ông trông như Nani,” Ngay Ma, là nó 3 0r 4? “sau đó ông unwraps vòng đeo kính tươi, cố tình làm cho một âm thanh bô nheo. Naren Đà cá nhân yêu cầu Nani để mở rộng bàn tay cô và cố gắng vào kích thước của chiếc vòng của cô. Sau đó ông giải thích ý nghĩa của truyền thống được bảo tồn lâu dài của người phụ nữ lớn tuổi nhất đang thử chiếc vòng đầu tiên của cô. Ngay sau đó trong dòng chảy, ông bắt đầu tung ra những câu chuyện hái tốt nhất của mình từ khu phố lớn của mình. Từ đám cưới hoàng gia và nhỏ anh ấy đã đến, từ các cô dâu xinh đẹp với chú rể nhìn hài hước của họ, từ lúc họ có baraat với lồng đèn và xe bò, từ những câu chuyện của ông phá kỷ lục số của Jalebis cháu trai của mình một lần ăn đến trận động đất ở 1993 phá hủy thị trấn, từ sự trở lại của nước ngoài trưởng Saheb để các cặp vợ chồng mạo hiểm hơn đã bỏ chạy và đã kết hôn, từ Godman tại thị trấn lân cận để những bóng ma nửa đêm ông nhìn thấy, ông làm cho nó một điểm để trang trải cho họ mà không bỏ lỡ trên các chi tiết phức tạp. Đà biết mỗi đá trong thị trấn và làm cho chắc chắn rằng nó không phải là trái lật lên. Bầu không khí đầy đủ của câu chuyện. Buồn cười. Thú vị. Buồn. Shocking. Nhìn từ xa, bạn có thể nhận thấy thay đổi liên tục biểu trên khuôn mặt của họ. Tiếng cười. Ủ rũ đối mặt. Hổng miệng. Cảm xúc sinh động buổi chiều khác yên tĩnh và buồn tẻ như trong một show diễn chiều chơi trên màn hình cũ trong một lĩnh vực mở. Nó đã được 3 giờ dài bây giờ, mặt trời rực sáng trước khi chìm; các cô gái nhỏ và phụ nữ có vòng đeo tay phù hợp nhất của họ trong tay của họ. ánh mắt tò mò của họ vẫn đi du lịch thời gian với những câu chuyện của mình, khuôn mặt họ rạng rỡ phản chiếu màu sắc khác nhau của vòng đeo tay. Hồng. Màu xanh lá. Màu vàng. Màu xanh da trời. Và Golden quá; hoặc là nó bạc? Có, có thể, bạn không thể nói. Naren Đà kết thúc tốt đẹp các mảnh vỡ chiếc vòng còn sót lại trong một miếng vải màu hồng nhạt dần, “Đừng trả tiền cho tôi cho những người bị hỏng, Ma”, ông đứng dậy, “Chỉ trả tiền cho tôi những gì tôi có giá trị cho tất cả tốt và xấu là dành riêng cho các nữ thần “. Tất cả các cô gái nhìn lên và nhắm mắt của họ cùng với ông già, lẩm bẩm tụng niệm. Nani tay anh ta qua một số ghi chú, và ông giữ chúng trong túi của mình mà không cần đếm. Ông cảm ơn cô bằng cách chạm vào đôi chân của mình, “Tôi sẽ đi cho Jalebis ở đám cưới, Ma” Giống như một du khách ba lô solo, con số cũ Đà làm theo cách của mình ra khỏi cánh cổng cũ lâu đời của Haveli mang theo tất cả những câu chuyện, từ từ mờ dần đi trong một hình bóng. Các cô gái vẫn đang bị mất trong lời nói.

UpvoteDownvoteRead trên Quora

  
——————————————————————————————————————————————————cyfieithu Cymorth: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

ateb newydd i “Sut dod rhai pobl yn gallu gwerthu unrhyw beth?”Ateb newydd

Sut dod rhai pobl yn gallu gwerthu unrhyw beth?

Krunal M Harne

Krunal M Harne, Optimize & Win.

1 golygfa

Oherwydd nad ydynt yn gwerthu cynnyrch; maent yn eu gwerthu storïau.

Gadewch i mi ddweud stori Naren Da chi. Y gwerthwr breichled mwyaf poblogaidd yn y dref fy Nani yn. priodasau Hindw mewn trefi bach tan ddyddiad yn dilyn traddodiad lle mae’r holl merched yn y tŷ brynu breichled newydd ar gyfer seremonïau gwahanol. Nid nad oes ganddynt storfeydd breichled ffansi yn agos iawn, ond hen cert oedran lleol a wnaed ac yn unigol hadnewyddu Naren Da yn cael ei ffafrio dros y siopau rhwysgfawr brand. Dau ddiwrnod cyn y briodas, ac mae’n adeg honno o’r dydd pan fydd pawb yn cael ei wneud gyda’u sifft y bore prysur o tasgau priodas a glustnodwyd ddilyn gan gwsg ysgogi cinio. Wrth y giât bren hir sefydlog y Haveli, yn sefyll Naren Da 60 oed gyda Damru mewn llaw yn chwarae yn ddigon uchel i ddangos ei mynediad. Mae fyn tenau yn ei hanner pants yn chwarae marblis yn y scampers giât y tu mewn i gyhoeddi cofnod yr Da mwyaf ddisgwyliedig. Mae pob un o’r merched yn y tŷ yn casglu ger y Veranda isod y goeden banyan fawr a chylch Naren Da. Mae’r hen ddyn yn setlo i lawr gyda’i drol, chwythu a panting, gulping lawr gwydraid o ddwr fod yn dechrau, “Heb gael amser i gael diferyn unigol o ddŵr ers y bore Ma, roedd yn rhaid i gerdded 4 milltir yn y gwres tanbaid, o’r fath yn y magnificence y tir, dim ond Dduwies Kali gwybod “, ei fod yn edrych i fyny ac Mwmbwls siant ac yn cau ei lygaid,” Bendithion y Dduwies, nid brics sengl wedi newid yn y Haveli ers briodas Shankar, a bu’n rhaid i mi werthu 3 certiau llawn o breichled i fy holl chwiorydd yma, “mae’n edrych fel Nani,” Right Ma, ai 3 0r 4? “yna unwraps y breichledau gwydr ffres, yn bwrpasol yn gwneud sŵn crinkling. Naren Da yn bersonol yn gofyn Nani i estyn ei llaw a rhoi cynnig ar ei faint breichled. Yna mae’n esbonio arwyddocâd y traddodiad cadw hir y fenyw hynaf ceisio ar ei breichled gyntaf. yn ddigon buan yn y llif, mae’n dechrau cyflwyno ei straeon dewis gorau o’i gymdogaeth mawr. O’r priodasau brenhinol a bach mae e wedi bod i, o’r briodferched hardd i’w gwastrodion edrych yn ddoniol, o’r cyfnod pan oedd ganddynt baraat gyda llusernau a certiau bustach, oddi wrth ei straeon o dorri record cyfrif Jalebis ei nai unwaith bwyta i’r daeargryn yn 1993 a ddinistriodd y dref, oddi wrth y ‘dychwelyd Tramor’ Prif Saheb i’r cyplau anturus nag redeg i ffwrdd ac yn priodi, o’r Godman yn y dref gyfagos at yr ysbrydion hanner nos a welodd, mae’n ei gwneud yn bwynt i dalu iddynt heb golli allan ar y manylion cywrain. Da gwybod pob carreg yn y dref ac yn gwneud yn siŵr nad yw’n cael ei adael heb ei throi. Mae’r awyrgylch yn llawn o storïau. ‘N ddigrif. Gyffrous. Drist. Syfrdanol. Edrychwch o bellter, gallwch sylwi newid ymadroddion yn gyson ar eu hwynebau. Laughters. Sullen hwynebu. Gaping cegau. Emosiynau animeiddio’r prynhawn fel arall yn dawel ac yn ddiflas fel mewn sioe matinee yn chwarae ar yr hen sgrîn mewn cae agored. Mae wedi bod 3 awr o hyd yn awr, mae’r haul yn eirias llachar cyn suddo; merched bach a merched yn cael eu breichled ffitio orau yn eu dwylo. Mae eu llygaid chwilfrydig dal i deithio amser gyda’i straeon, eu hwynebau beaming gyda myfyrdodau o liwiau gwahanol y breichled. Coch. Gwyrdd. Melyn. Glas. Ac Golden hefyd; neu a yw’n Arian? Oes, efallai, ni allech ddweud. Naren Da wraps y darnau freichled sydd dros ben mewn lliain pinc pylu, “Peidiwch â thalu mi am y rhai sydd wedi torri, Ma”, bydd yn cael i fyny, “Dim ond i mi dalu’r hyn yr wyf yn werth i, i gyd yn dda ac yn ddrwg yn ymroddedig i Dduwies “. Mae pob un o’r merched yn edrych i fyny ac yn cau eu llygaid ynghyd â’r hen ddyn, mumbling siant. Nani dwylo ef dros rai nodiadau, ac efe a’u cadw yn ei boced heb gyfrif. Mae’n diolch iddi drwy gyffwrdd ei thraed, “Byddaf yn dod i’r Jalebis yn y briodas, Ma” Fel Backpacker solo, hen ffigur Da yn gwneud ei ffordd allan o’r hen borth hir sefydlog y Haveli cario ar hyd yr holl straeon, yn araf pylu i ffwrdd mewn silwét. Mae’r merched yn dal ar goll yn ei eiriau.

UpvoteDownvoteRead ar Quora

  
——————————————————————————————————————————————————translation Support: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

impendulo Entsha “Kwenzeka njani abanye abantu bayakwazi ukuba athengise nto?”Phendula New

kuza njani abanye abantu bayakwazi ukuba athengise nto?

Krunal M Harne

Krunal M Harne, ukwandisa & Win.

1 kwimboniselo

Ngenxa yokuba ungathengisi imveliso; bazithengise amabali.

Makhe ndikubalisele ibali Naren Da. Eyona ethandwayo bangle umthengisi edolophini Nani wam. imitshato Hindu kwiidolophu ezincinane kude umhla ukulandela isithethe apho onke amanenekazi endlwini kuthenga miliza ezintsha matheko ezahlukeneyo. Ukuba abanayo igcina bangle ezintle kwi kufutshane, kodwa inqwelo ebudaleni Naren Da alapho wenza nangokwahlukeneyo zavuselelwa esuke koovimba ezingayiwayo ngokudibeneyo. Kwiintsuku ezimbini phambi komtshato, kwaye xesha lemini xa bonke kwenziwa yabo exakekileyo kusasa shift ngenj ‘umtshato eyabelwe ilandelwe bubuthongo ngokuphembelela sasemini. Ngelo elide emi esangweni ngamaplanga le Haveli, limi Naren Da engama-60 ubudala kunye Damru esandleni uyidlale elikhulu ngokwaneleyo ukuba umqondiso kokungena kwakhe. Itakane ezinqinileyo kwi yakhe bhulukhwe ndizakube ndidlala amapetyu kwi-scampers esangweni ngaphakathi ukwazisa ekungeneni Da ezininzi ilindelwe. Zonke amanenekazi endlwini ndawonye kufutshane Veranda ngezantsi komthi weiBhanyan ezinkulu isangqa Naren Da. Indoda endala ababeke phantsi inqwelo yakhe, huffing kwaye akusithele, gulping phantsi iglasi yamanzi liqala, “Ngaba andinalo ixesha ukuba ithontsi lamanzi ukususela kusasa Ma, kwafuneka ukuba ahambe iikhilomitha 4 nobushushu obutshisayo, ezinjalo ebalasele belizwe, kuphela Goddess Kali uya kwazi “, ujonga kwaye nalebomba isimbonono yaye uyawavala amehlo akhe,” Iintsikelelo yesithixokazi, kungekhona isitena elinye kuye kwatshintsha kwi Haveli ukususela emsithweni Shankar ngayo, kwafuneka ukuba athengise 3 iinqwelo zizele miliza oodade bam bonke apha, “yena yebar Nani,” kanye ma, ngaba 3 0r 4? “wandula ke unwraps bemiliza iglasi epholileyo, ukwenza ngenjongo isandi crinkling. Naren Da buqu ucela Nani ukwandisa isandla sakhe uzame kubukhulu yakhe bangle. Koko ucacisa ukubaluleka isithethe elide abalondolozwa inenekazi omdala ulinganisa bangle yakhe yokuqala. Kungekudala yanele kwi flow, yena aqale uyayinika amabali akhe kangangoko Wacholwa elumelwaneni yakhe enkulu. Ukususela yimitshato asebukhosini ezincinane uye waba ukuba, ukususela oomolokazana ezintle ukuze uyitye awo funny, ukususela amaxesha xa kwafuneka baraat bephethe izibane neenqwelo entsha yenkomo, kumabali zakhe izikeyi ubala Jalebis umtshana wakhe kanye wadla kwi kwenyikima 1993 wayewatshabalalisa idolophu, ukusuka ‘lokubuya Foreign’ Saheb eliyiNtloko ukuba izibini olidelangozi ngaphezu wabaleka wemka waza satshata, ukusuka Godman kwidolophu ekufutshane ukuze uqhakamshelane zobusuku wabona, yena uyaqiniseka yokugubungela ngaphandle aphoswe kwiinkcukacha entsonkothileyo. Da uyazi ilitye ngamnye edolophini kwaye kuqinisekise ukuba akukho asekhoyo lesonka. Umphunga izele amabali. Kwiiselula. Umdla. Ukukhazeka. Ezothusayo. Khangela bemgama, unokujonga ukutshintsha rhoqo amabinzana ngobuso. Laughters. Engatyhilekanga ejongene. Ndingenanto imilomo. Mvakalelo azenzi kwemini ngenye cwaka buthuntu ezifana kwindawo matinee bonisa edlala kwikhusi endala kwindawo ezindle. Kuye 3 iiyure ezinde ngoku, ilanga eliqaqambileyo eliqaqambileyo phambi wayetshona; amantombazana amancinane abasetyhini miliza eyona nokwamkeleka ezandleni zabo. amehlo abo ukwazi nangoku ohambahambayo ixesha amabali akhe, ubuso abo abona kunye ukukhanya imibala ezahlukeneyo miliza. Bomvu. Luhlaza. Lubhelu. Luhlaza. Kwaye Golden kakhulu; okanye ngaba Silver? Ewe, mhlawumbi, ukuba akwazi kukuxelela. Naren Da ulisonge le amagophe bangle wayewufaka ngelaphu epinki libunile, “Musa ukuhlawula kum ngenxa abo ezaphukileyo, Ma”, sahlala, asafa, “ahlawule Kuphela oko mna xabisa kumntu, konke okulungileyo nokubi lizinikele nothixokazi “. Zonke amanenekazi qwaa uvale amehlo abo kunye nendoda endala, mumbling le tshanti. Nani eyinika phezu ezinye iinowuthi, uzigcina epokothweni ngaphandle ukubala. Yena wakhe kwanombulelo ngokubabamba kweenyawo zakhe, “Ndiza kuza kuba Jalebis phaya emtshatweni, Ma” Kanye ezingabizi solo, nani endala Da bukhanyisa indlela yayo ngaphandle elide emi esangweni endala ye Haveli ethwele zonke amabali, ngokucotha ebunayo kude kwi asinamathinzi. Amanenekazi nangoku ezilahlekileyo ngamazwi akhe.

UpvoteDownvoteRead on Quora

  
——————————————————————————————————————————————————שטיצן איבערזעצונג: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

ניו ענטפער צו “ווי קומען עטלעכע מענטשן זענען ביכולת צו פאַרקויפן עפּעס?”ניו אַנסווער

ווי קומען עטלעכע מענטשן זענען ביכולת צו פאַרקויפן עפּעס?

קרונאַל ב האַרנע

קרונאַל ב האַרנע, אַפּטאַמייז & געווינען.

1 קוק

ווייַל זיי טאָן ניט פאַרקויפן פּראָדוקטן; זיי פאַרקויפן מעשיות.

זאל מיר זאָגן איר די געשיכטע פון נאַרען דאַ. די מערסט פאָלקס באַנגלע טרעגער אין מיין nani ס שטאָט. הינדו חתונות אין קליין שטעטלעך ביז דאַטע נאָכפאָלגן אַ מסורה ווו אַלע די ליידיז אין די הויז קויפן נייַ באַנגלעס פֿאַר פאַרשידענע סעראַמאָוניז. ניט אַז זיי טאָן ניט האָבן פאַנטאַזיע באַנגלע סטאָרז אין די נאָענט פּראַקסימאַטי, אָבער נאַרען דאַ ס היגע געמאכט און סעוועראַללי רעפורבישעד עלטער וואָגן איז בילכער איבער די אָסטענטאַטיאָוס בראַנדיד סטאָרז. צוויי טעג איידער די חתונה, און עס איז אַז צייַט פון דער טאָג ווען אַלעמען איז געשען מיט זייער פאַרנומען מאָרגן יבעררוק פון אַלאַטיד חתונה טשאָרז נאכגעגאנגען דורך אַ שלאָף ינדוסינג לאָנטש. אין די לאַנג שטייענדיק ווודאַן טויער פון די האַוועלי, שטייט 60 יאר אַלט נאַרען דאַ מיט אַ דאַמרו אין האַנט פּלייינג עס הויך גענוג צו סיגנאַל זייַן פּאָזיציע. א מאָגער קינד אין זייַן האַלב הויזן פּלייינג מאַרבאַלז אין די טויער סקאַמפּערס ין צו מעלדן די פּאָזיציע פון די מערסט אַווייטאַד דאַ. כל די ליידיז אין די הויז קלייַבן לעבן די וועראַנדאַ ונטער דער גרויס Banyan בוים און קרייַז נאַרען דאַ. די אַלט מענטש סעטאַלז אַראָפּ מיט זייַן וואָגן, הופפינג און פּאַנטינג, גולפּינג אַראָפּ אַ גלאז פון וואַסער ער הייבט, “האָבן נישט געהאט צייַט צו האָבן אַ איין קאַפּ פון וואַסער זינט דער מאָרגן מאַ, געהאט צו גיין 4 מייל אין די סקאָרטשינג היץ, אַזאַ איז דער מאַגניפיסענסע פון די ערד, נאָר גאָדדעסס קאַלי וועט וויסן “, ער קוקט אַרויף און מומבלעס אַ געזאַנג און קלאָוזיז זייַן אויגן,” בלעססינגס פון די גאָדדעסס, נישט אַ איין ציגל האט געביטן אין דער האַוועלי זינט שאַנקאַר ס חתונה, איך געהאט צו פאַרקויפן 3 קאַרץ פול פון באַנגלעס צו אַלע מיינע שוועסטער דאָ, “ער קוקט ווי nani,” רייט מאַ, איז עס 3 0ר 4? “ער דעמאָלט ונווראַפּס די פריש גלאז באַנגגאַלז, פּורפּאָסעפוללי מאכן אַ קרינקלינג געזונט. נאַרען דאַ פּערסנאַלי בעט nani צו פאַרברייטערן איר האַנט און פּרובירן אויף איר גרייס פון באַנגלע. ער דעמאָלט דערקלערט דער באַטייַט פון די לאַנג פּרעסערוועד מסורה פון די עלדאַסט דאַמע טריינג אויף איר באַנגלע ערשטער. באַלד גענוג אין די לויפן, ער סטאַרץ ראָולינג אויס זייַן בעסטער פּיקט מעשיות פון זייַן גרויס קוואַרטאַל. פון די רויאַל און קליין חתונות ער ס געווארן צו, פֿון דעם שיין בריידז צו זייער מאָדנע איר זוכט גרומז, פֿון די צייטן ווען זיי האבן באַראַאַט מיט לאַנטערנס און אָקס קאַרץ, זיין מעשיות פון רעקאָרד ברייקינג ציילן פון דזשאַלעביס זיין פּלימעניק אַמאָל געגעסן צו דער ערד-ציטערניש אין 1993 אַז חרובֿ די שטאָט, פֿון די ‘פרעמד צוריקקומען’ טשיף סאַהעב צו די אַדווענטשעראַס קאַפּאַלז ווי געלאָפֿן אַוועק און גאַט חתונה געהאט, פון די גאָדמאַן אין די ארומיקע שטאָט צו די האַלבנאַכט גאָוס ער געזען, ער מאכט עס אַ פונט צו דעקן זיי אָן פעלנדיק אויס אויף די ינטראַקאַט דעטאַילס. דאַ ווייסט יעדער שטיין אין דער שטאָט און מאכט זיכער אַז עס איז נישט לינקס אַנטערנד. די אַטמאָספער איז פול פון מעשיות. מאָדנע. יקסייטינג. טרויעריק. שאַקינג. קוקן פֿון אַ דיסטאַנסע, איר קענען באַמערקן קעסיידער טשאַנגינג אויסדרוקן אויף זייערע פּנימער. לאַוגהטערס. סאַלאַן פּנימער. גאַפּינג מיילער. עמאָטיאָנס ופלעבן די אַנדערש שטיל און נודנע נאָכמיטאָג ווי אין אַ מאַטיניי ווייַזן פּלייינג אויף די אַלט פאַרשטעלן אין אַן אָפֿן פעלד. עס האט שוין 3 לאַנג שעה איצט, די זון איז גלאָוינג העל איידער סינגקינג; די קליין גערלז און ווייבער האָבן זייער בעסטער פּאַסן באַנגגאַלז אין זייער הענט. זייער טשיקאַווע אויגן נאָך טראַוואַלינג צייַט מיט זייַן מעשיות, זייערע פּנימער בימינג מיט Reflections פון פאַרשידענע פֿאַרבן פון די באַנגלעס. רעד. גרין. געל. בלוי. און גאָלדען אויך; אָדער איז עס זילבער? יא, אפֿשר, איר קען ניט זאָגן. נאַרען דאַ ראַפּס די לעפטאָווער באַנגלע שאַרדז אין אַ פאַדעד ראָזעווע שטאָף, “דו זאלסט נישט צאָלן מיר פֿאַר די איבערגעבליבענע אָנעס, מאַ”, ער געץ אַרויף, “בלויז צאָלן מיר וואָס איך בין ווערט פֿאַר אַלע גוט און שלעכט איז דעדאַקייטאַד צו די גאָדדעסס “. כל די ליידיז קוק אַרויף און פאַרמאַכן זייער אויגן צוזאמען מיט די אַלט מענטש, מומבלינג די געזאַנג. Nani הענט אים איבער עטלעכע הערות, און ער האלט זיי אין זיין טאַש אָן קאַונטינג. ער דאַנק איר דורך רירנדיק איר פֿיס, “איך וועל קומען פֿאַר די דזשאַלעביס אין די חתונה, מאַ” ווי אַ סאָלאָ באַקקפּאַקקער, דאַ ס אַלט ציפער מאכט זייַן וועג אויס פון די לאַנג שטייענדיק אַלט טויער פון די האַוועלי קעריינג צוזאמען אַלע די מעשיות, סלאָולי Fading אַוועק אין אַ סילאַוועט. די ליידיז זענען נאָך פאַרפאַלן אין זיין ווערטער.

ופּוואָטעדאָוונוואָטערעאַד אויף קוואָראַ

  
——————————————————————————————————————————————————Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

New idahun si “Bawo ni wá diẹ ninu awọn eniyan wa ni anfani lati ta ohunkohun?”New Dahun

Bawo ni wá diẹ ninu awọn eniyan wa ni anfani lati ta ohunkohun?

Krunal M Harne

Krunal M Harne, je & Win.

1 view

Nitori won ko ba ko ta awọn ọja; ti won n ta itan.

Jẹ ki emi so fun o ni itan ti Naren Da. Awọn julọ gbajumo bangle eniti o ni mi Nani ká ilu. Hindu Igbeyawo ni kekere ilu till ọjọ tẹle a atọwọdọwọ ibi ti gbogbo awọn tara ni ile ra titun bangles fun yatọ si ayeye. Ko pe ti won ko ba ko ni Fancy bangle oja ni awọn sunmọ isunmọtosi, ṣugbọn Naren Da ká agbegbe ṣe ati ni aimoye igba ti tunṣe ogbó fun rira o pọju lori awọn ostentatious iyasọtọ oja. Ọjọ meji ṣaaju ki awọn igbeyawo, ati awọn ti o jẹ wipe akoko ti awọn ọjọ nigbati gbogbo eniyan ti wa ni ṣe pẹlu wọn nšišẹ owurọ naficula ti pín igbeyawo chores atẹle nipa a orun inducing ọsan. Ni gun duro onigi ẹnu-ọna ti awọn Haveli, dúró 60 ọdun atijọ Naren Da pẹlu a Damru ni ọwọ ti ndun o ti npariwo to lati agbara ifihan rẹ titẹsi. A skinny omo ni idaji sokoto ti ndun marbles ni ẹnu-ọna scampers inu lati kede awọn Akọsilẹ ninu awọn julọ awaited Da. Gbogbo awọn tara ni ile kó sunmọ awọn veranda ni isalẹ awọn ńlá Banyan igi ati Circle Naren Da. Atijọ eniyan igbi pẹlu rẹ fun rira, huffing ati hele, gulping mọlẹ kan gilasi ti omi ti o bẹrẹ, “Ṣé kò ní akoko lati ni kan nikan ju ti omi niwon owurọ Ma, ní lati rin 4 km ni awọn imúwòdú ooru, iru ni magnificence ti awọn ilẹ na, nikan Goddess Kali yoo mọ “, o ti wulẹ si oke ati awọn mumbles a korin ati ki o tilekun oju rẹ,” Ìbùkún ti Goddess, ko kan nikan biriki ti yi pada ninu awọn Haveli niwon Shankar ká igbeyawo, Mo ni lati ta 3 ẹrù ti o kún fun bangles si gbogbo mi arabinrin nibi, “o wulẹ bi Nani,” ọtun Ma, o je 3 0r 4? “o si ki o si unwraps awọn alabapade gilasi bangles, purposefully ṣiṣe a crinkling ohun. Naren Da tikalararẹ béèrè Nani lati fa ọwọ rẹ ati ki o gbiyanju lori rẹ iwọn ti bangle. O si ki o si salaye awọn lami ti awọn gun dabo atọwọdọwọ ti awọn akọbi iyaafin gbiyanju lori rẹ bangle akọkọ. Ni kete to ni sisan, o bẹrẹ sẹsẹ jade rẹ ti o dara ju ti gbe itan rẹ ti o tobi adugbo. Lati awọn ọba ati kekere Igbeyawo o ti n ti to, lati lẹwa awọn ọmọge si wọn funny nwa Grooms, lati igba nigba ti nwọn ní baraat ti fitilà ati akọ ẹrù, lati rẹ itan ti gba kikan ka ti Jalebis rẹ, ati Lọti ni kete ti jẹ si awọn ìṣẹlẹ ni 1993 ti o fi run awọn ilu, lati ‘foreign pada’ Oloye Saheb si adventurous tọkọtaya ju sá lọ ati ki o ni iyawo, lati Godman ni adugbo ilu si ọganjọ awọn iwin o si ri, o mu ki o kan ojuami lati bo wọn lai sonu jade lori awọn intricate alaye. Da mọ gbogbo okuta ni ilu ati ki o mu daju pe o ti wa ni kò fi wiwa. Awọn bugbamu ti kun ti itan. Funny. Moriwu. Ìbànújẹ. Iyalenu. Wo lati kan ijinna, o le se akiyesi nigbagbogbo iyipada expressions wọn bolẹ. Laughters. Sullen bi mẹẹta. Gaping ẹnu. Emotions animate awọn bibẹkọ ti idakẹjẹ ati ṣigọgọ Friday bi ni a matinee show ti ndun lori atijọ iboju ninu ohun-ìmọ aaye. O ti wa 3 gun wakati nisisiyi, oorun ti wa ni glowing imọlẹ ki o to sinking; awọn kekere odomobirin ati obirin ni won ti o dara ju ibamu bangles li ọwọ wọn. Wọn iyanilenu oju si tun rin akoko pẹlu rẹ itan, wọn beaming pẹlu iweyinpada ti o yatọ si awọn awọ ti awọn bangles. Red. Alawọ ewe. Yellow. Blue. Ati Golden ju; tabi ni o Silver? Bẹẹni, boya, o ko le so fun. Naren Da murasilẹ awọn ajẹkù ti bangle apãdi ninu a faded Pink asọ, “Má san mi fun awọn ti baje eyi, Ma”, o maa ni oke, “nikan san fun mi ohun ti mo ti emi tọ fun, gbogbo ti o dara ati buburu wa ni igbẹhin si Goddess “. Gbogbo awọn tara wo soke ati ki o pa oju wọn pẹlú pẹlu awọn atijọ eniyan, mumbling awọn korin. Nani ọwọ rẹ lori diẹ ninu awọn akọsilẹ, ati awọn ti o ntọju wọn ni apo lai kika. O si ṣeun rẹ nipa kàn ẹsẹ rẹ, “Mo yoo wa fun awọn Jalebis ni igbeyawo, Ma” Bi a adashe backpacker, Da ile atijọ ti nọmba mu ki awọn oniwe-ọna jade ninu awọn gun duro atijọ ẹnu-ọna ti awọn Haveli rù pẹlú gbogbo awọn itan, laiyara silẹ kuro ni a biribiri. Awọn tara ti wa ni ṣi sọnu ni ọrọ rẹ.

UpvoteDownvoteRead on Quora

  
——————————————————————————————————————————————————translation ukweseka: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

New impendulo “How ukuza abanye abantu bayakwazi ukuzodayisa?”Impendulo New

Kanjani hlangana abanye abantu bayakwazi ukuzodayisa?

Krunal M Harne

Krunal M Harne, nokwandisa & Win.

1 buka

Ngenxa yokuthi babona ukuthi musa ukudayisa imikhiqizo; they dayisa izindaba.

Ake ngikuxoxele indaba ka uNaren Da. Ethandwa kakhulu bangle nomthengisi edolobheni Nani yami. emishadweni Hindu emadolobheni amancane kuze kube yimanje ukulandela isiko lapho bonke abesifazane endlini ukuthenga bamabhengele namabhande entsha for emikhosini esingathwa ezahlukene. Akukhona ukuthi abanako fancy bangle izitolo yokusondelana, kodwa abendawo futhi severally ngalungisa yobudala Kufakiwe uNaren Da okudala kunamaqiniso eziwubukhazikhazi branded ezitolo. Ezinsukwini ezimbili ngaphambi komshado, futhi kuba leso sikhathi ngalolo suku lapho wonke umuntu kwenziwa matasa kwabo ekuseni shift of esabelwe wedding kunemisebenzi yasekhaya kulandela isidlo sasemini ubuthongo ngokuyenga. Ngesikhathi eside emi esangweni sokhuni Haveli, umi uNaren Da engu-60 ubudala nge Damru esandleni ukuwudlala elikhulu ngokwanele ukuze ubonise ekungeneni kwakhe. A izinyane Skinny e yakhe ibhulukwe isigamu ukudlala marbles ngesikhathi scampers esangweni ngaphakathi ukumemezela ukungena Da kakhulu elindelwe. Zonke ladies endlini yokubuthana ngasemzini Veranda ngezansi komuthi Banyan bese uzungelezela uNaren Da. Le ndoda endala luhlala phansi nge inqola yakhe, huffing futhi nephika, gulping phansi ingilazi yamanzi uqala, “Ingabe kwadingeka isikhathi ukuba libe iconsi elilodwa lamanzi kusukela ekuseni Ma, kwakudingeka bahambe 4 miles elangeni elishisa bhé, injalo ubuhle bezwe, Goddess kuphela Kali niyolazi “, yena ubheka phezulu bese Mumbles a sithi avale amehlo akhe,” Izibusiso Goddess, hhayi isitini esisodwa okuye kwashintsha Haveli kusukela sashada Shankar, kwadingeka ukuba adayise 3 ezinqoleni egcwele bamabhengele namabhande kubo bonke odadewethu lapha, “usho sengathi Nani,” Right Ma kwakungagcini 3 0r 4? “Wabe unwraps opholile ingilazi bamabhengele namabhande, ngenjongo kokwenza umsindo crinkling. UNaren Da mathupha ucela Nani ukunweba isandla sakhe bese uzama kusayizi wakhe of bangle. Wabe uchaza ukubaluleka emasikweni akudala ezilondoloziwe lady indodana endala ulinganisa bangle yakhe yokuqala. Ngokushesha owanele ukugeleza, uqala kweqa out izindaba zakhe umhlabeleli wathatha angabe esakhelana wakhe omkhulu. Kusukela emishadweni ezigodlo nasezindaweni ezincane yena usehambe, kusukela omakoti enhle ngabelusi zabo funny ebuka, kusukela ezikhathini lapho kwakudingeka baraat benezihlanti kanye nenkunzi nezinqola, kusukela izindaba zakhe kwerekhodi breaking count Jalebis umshana wakhe bedla ukuba ukuzamazama komhlaba 1993 owabhubhisa leli dolobha, kusukela ‘ukubuya Foreign’ uChief Saheb ukuba imibhangqwana entsha kuka wabaleka kokutjhada kwami, kusukela Godman edolobheni elingumakhelwane ukuze izipoki phakathi kwamabili wabona, wenza umzamo ukuze ngizikhokhele ngaphandle uphuthelwa on the imininingwane okuyinkimbinkimbi. Da uyazi zonke zamatshe kuleli dolobha futhi uyaqiniseka ukuthi akukhona kwesokunxele Unturned. Umkhathi ugcwele izindaba. Funny. Ezijabulisayo. Sad. Shocking. Bheka bekude, ungaphawula ushintsha njalo izinkulumo ebusweni babo. Laughters. Enyukubele ubhekene. Enkulu imilomo. Imizwelo vusa ntambama ngenye ethule futhi zomile like in a Matinee show ukudlala esibukweni elidala esigangeni. Kuye kwaba amahora 3 eside manje, ilanga elikhazimulayo eliqhakazile kucwila; amantombazane amancane nabesifazane banomthwalo bamabhengele namabhande yabo best kufaneleka ezandleni zabo. Amehlo abo curious namanje ojikelezayo isikhathi ngezindaba ezise ncwadini zakhe, ubuso babo akhanyayo nge zibona imibala ehlukene bamabhengele namabhande. Red. Green. Yellow. Blue. Futhi Golden kakhulu; noma ingabe Silver? Yebo, mhlawumbe, ungase angakhulumi. UNaren Da ezisonga the eseleyo bangle shards in a hlaka ngendwangu pink, “Musa akhokhe kimi ngoba yibo ephukile, Ma”, Avuke, “Khokhela kuphela kimi lokho engikuthandayo elibiza for, konke okuhle nokubi lunikezelwe Goddess “. Zonke ladies bheka futhi uvale amehlo abo kanye le ndoda endala, mumbling sithi. Nani uyamnikela phezu amanothi, futhi uzigcina kubo ephaketheni lakhe ngaphandle kokubala. Wathokoza wakhe ngokuthinta izinyawo zakhe, “Mina kuyofika for Jalebis at the wedding, Ma” Like a Backpacker solo, figure Da esidala kwenza indlela yayo aphume eside emi esangweni endala Haveli ephethe zonke izindaba, kancane lantambama away ngalé. Lezi zintokazi basaqhubeka walahlekelwa ngamazwi akhe.

UpvoteDownvoteRead Quoara