New answer to “How dangerous is an individual special forces soldier?”

“——————————————————————————————————————————————————

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

New answer to “”How dangerous is an individual special forces soldier?””

New Answer
How dangerous is an individual special forces soldier?
Jones Averino
Jones Averino
1 view
Special forces soldier is above all else, is a soldier. It learn many skills but mostly it’s shooting and other military stuff, that however doesn’t make him a superhuman. Say he is mugged, if we use the standard scenario (caught vulnerable and the mugger has already aimed his weapon) than said soldier most likely would just comply if there is no chance to run, and no unless it has advantage like for example the mugger has knife and he has a gun and the mugger is quite far than the special forces might fight back but otherwise they would likely to comply and won’t fight back because of the big risk of getting shot or stabbed. Intruder however, they have a homefield advantage and can do better if they armed but if unarmed they probably asses the situation first. Soldiers even the SOF personnel is still human, if they are outnumbered or fight a martial art specialist then they still have a good chance of getting knocked out, but they would fare a better chance at least to the people that doesn’t have SF training or fight training.
UpvoteDownvoteRead on Quora


“——————————————————————————————————————————————————

Appoġġ traduzzjoni: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

risposta ġdida għal “”Kif perikolużi huwa individwu forzi speċjali suldat?””

Tweġiba ġdida
Kif perikolużi huwa individwu speċjali forzi suldat?
Jones Averino
Jones Averino
1 fehma
forzi speċjali suldat huwa fuq kollox, huwa suldat. Hija jitgħallmu bosta ħiliet imma l-aktar huwa isparar u l-għalf militari oħra, li madankollu ma jagħmel lilu superhuman. Say huwa mugged, jekk nużaw ix-xenarju standard (qabad vulnerabbli u l-mugger diġà immirata arma tiegħu) minn qal suldat x’aktarx se tkun konformi biss jekk ma jkunx hemm ċans li jimxu, u l-ebda sakemm ma jkollhiex vantaġġ bħal pereżempju l-mugger għandha sikkina u huwa jkollu pistola u l-mugger huwa pjuttost ħafna mill-forzi speċjali jistgħu ġlieda lura iżda altrimenti dawn aktarx li tikkonforma u mhux se ġlieda lura minħabba r-riskju kbir ta ‘jkollna sparatura jew stabbed. Intruder madankollu, dawn ikollhom vantaġġ HOMEFIELD u tista ‘tagħmel aħjar jekk dawn armati iżda jekk mhux armata probabbilment tevalwa s-sitwazzjoni ewwel. Suldati anki l-personal SOF għadu bniedem, jekk dawn ikunu iktar numeruża jew għall-ġlieda speċjalista arti marzjali allura dawn xorta jkollhom ċans tajjeb ta ‘jkollna knocked out, iżda dawn nol ċans aħjar għall-inqas lill-poplu li ma jkollhomx it-taħriġ SF jew għall-ġlieda taħriġ.
UpvoteDownvoteRead fuq Quora


“——————————————————————————————————————————————————

Ondersteuning vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Nuwe antwoord op “”Hoe gevaarlik is ‘n individuele spesiale kragte soldaat?””

nuwe Antwoord
Hoe gevaarlik is ‘n individuele spesiale kragte soldaat?
Jones Averino
Jones Averino
1 oog
Spesmagtesoldaat is bo alles, is ‘n soldaat. Dit leer baie vaardighede, maar meestal is dit skiet en ander militêre dinge, wat egter nie vir hom ‘n bomenslike maak. Sê hy is beroof, as ons gebruik maak van die standaard scenario (gevang kwesbaar en die luik het reeds sy wapen gemik) as gesê soldaat waarskynlik wil net aan indien daar nie ‘n kans om te hardloop, en geen tensy dit voordeel soos byvoorbeeld die luik het mes en hy het ‘n geweer en die luik is redelik ver as die spesiale magte terug te veg, maar anders sou hulle waarskynlik om te voldoen en sal nie terug te veg as gevolg van die groot risiko om geskiet of gesteek. Indringer egter hulle het ‘n homefield voordeel en kan beter doen as hulle gewapen maar as ongewapende hulle esels waarskynlik eers die situasie. Soldate selfs die SOF personeel is steeds mens, as hulle in getalle oortref of veg ‘n martial art spesialis dan het hulle steeds ‘n goeie kans om uitgeslaan, maar hulle sal ‘n beter kans ten minste vaar om die mense wat nie ‘SF opleiding of veg opleiding.
UpvoteDownvoteRead op Quora


“——————————————————————————————————————————————————

përkthim Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Përgjigja e re për “”Sa e rrezikshme është një individ i forcave speciale ushtar?””

New Përgjigje
Sa e rrezikshme është një individ të veçantë forcat ushtar?
Jones Averino
Jones Averino
1 view
Forcat Speciale ushtar është mbi të gjitha, është një ushtar. Ajo mësojnë shumë aftësi, por më së shumti është e qëlluar dhe sende të tjera ushtarake, që megjithatë nuk e bën atë një mbinjerëzore. Thonë se ai është mugged, në qoftë se ne përdorim skenarin standarde (kapur prekshëm dhe plaçkitës ka synuar tashmë armën e tij) se ka thënë ushtari më i mundshëm vetëm do të përputhen në qoftë se nuk ka asnjë shans për të drejtuar, dhe jo nëse nuk ka përparësi si për shembull plaçkitës ka thikë dhe ai ka një armë dhe plaçkitës është mjaft larg se forcat speciale mund të luftuar mbrapa, por përndryshe ata do të ngjarë të jenë në përputhje dhe nuk do të luftuar përsëri për shkak të rrezikut të madh të gjetjes qëlloi ose thikë. Intruder megjithatë, ata kanë një avantazh homefield dhe mund të bëjmë më mirë në qoftë se ata të armatosur, por nëse i paarmatosur ata ndoshta vlerësuar gjendjen e parë. Ushtarët edhe personeli SOF është ende e njeriut, nëse ata janë të paktë në numër ose të luftuar një specialist i artit luftarak, atëherë ata ende kanë një shans të mirë për marrjen e rrëzuan, por ata do t’ia kalojë një shans më të mirë të paktën për njerëzit që nuk kanë trajnim SF ose të luftuar trajnimin.
UpvoteDownvoteRead në Quora


“——————————————————————————————————————————————————

ድጋፍ ትርጉም: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

አዲስ መልስ “”ምን ያህል አደገኛ ነው አንድ ግለሰብ ልዩ ኃይሎች ወታደር ነው?””

አዲስ መልስ
አንድ ግለሰብ ልዩ ኃይሎች ወታደር ምን ያህል አደገኛ ነው?
ጆንስ Averino
ጆንስ Averino
1 እይታ
ሌላ ሁሉ, አንድ ወታደር ነው በላይ ልዩ ኃይሎች ወታደር ነው. ይህ ብዙ ክህሎቶችን ለመማር ነገር ግን በአብዛኛው ይህ በመግደል ነው እና ሌሎች ወታደራዊ ነገሮች, ይህ ግን እርሱ ከሰው እንዲሆን አይደለም. እኛ መደበኛ ሁኔታ የሚጠቀሙ ከሆነ (የተጋለጡ እንነጠቃለን; እንዲሁም ማገርና አስቀድሞ የጦር ያለመ ነው), ከመደብሮች ነው ለማሄድ ምንም ዕድል የለም ከሆነ ወታደር ሳይሆን አይቀርም ብቻ ማክበር ነበር እንዲህ አለው, እና በላቸው የለም ይህ ምሳሌ ማገርና ይመስል ጥቅም አለው በስተቀር ቢላዋ አለው እርሱም ሽጉጥ ያለው እና ማገር በጣም ሩቅ ልዩ ኃይሎች ወደ ኋላ ለመዋጋት ይሆናል ነገር ግን ያለዚያ እነሱ አይቀርም ለማክበር ነበር ምክንያት በጥይት ወይም በስለት ያወጣኸው ትልቅ አደጋ ጀርባ መዋጋት አይችልም በላይ ነው. መረባችን ይሁን እንጂ አንድ homefield ጥቅም አላቸው; እነርሱም የታጠቁ ከሆነ የተሻለ ማድረግ ይችላሉ, ነገር ግን ያልታጠቁ ከሆነ አይቀርም በመጀመሪያ ሁኔታ አህዮች. ከዚያም እነርሱ ገና አንኳኳ በረከቶችና ጥሩ ዕድል አላቸው, ነገር ግን እነሱ SF ስልጠና የሌለው ሕዝብ ቢያንስ አንድ የተሻለ እድል ምን ያጋጥመው ይሆን ቁጥር እንዲቀንስ ወይም የማርሻል አርት ስፔሻሊስት ለመዋጋት ከሆነ ወታደሮች እንኳ SOF ሠራተኞች, አሁንም ሰው ነው ወይም ስልጠና ለመዋጋት.
Quora ላይ UpvoteDownvoteRead