New Answer Have you ever caught someone talking about you in another language?

“——————————————————————————————————————————————————

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

How to do 100 things you’re passionate about
Creatomic
How to do 100 things you’re passionate about

Hi!

It’s Jon.

I wanted to share my process with you. The way I make sure I’m living in the best way I can, building my business the best way I can, and not just existing on autopilot.

This is step one…

Write A List Of 100 Things.

Define where you want to get to, no matter where that is.

I have a list of 100 things I’m going to do in my life. It’s not a bucket list, it’s not things I wish I could do — it’s things I really am going to do.

It took me 3 hours to put that list together, and it covers everything I’ve wanted to accomplish or experience since I can remember.

Here’s some of my list:

☐Publish a novel

☐Publish a comic

☐Publish a business book

✓Consult on business (done)

☐Have a podcast

☐Maintain a high level of fitness

☐Teach an online course

…and a whole lot more.

Now if I can only accomplish 4 of those things per year, in 25 years’ time I will have worked my way through the entire list. Since I came up with the framework in 2015, I’ve ticked off a few — I’m engaged to my amazing partner, I took up cycling, I’m consulting on business every week, I wrote the introduction to an incredible book…it’s been awesome.

If I keep this up, I will have lived a life that I will be proud of. I will have lived a life with a strong, clearly defined direction.

So make a list. Don’t feel you have to copy mine — it can be full of anything. Ever wanted to build a mobile app on your own?

Participate in a skateboarding competition? Own a ranch? Learn to make your Grandmother’s chocolate mud cake?

Put them on the list.

Divide the list into these 3 categories:

Things that I need skills for
Things that I can do immediately
Things that I need time for
Now you have to live with it. You have to keep it with you for the next 2 weeks. Add to it, cut it down, analyse it.

Start to hate it, start to love it more.

Just slowly become accustomed to it and work out if it really is a reflection of who you are and what you want.

Ask someone close to you if they’ll read it.

When you have a list that you’re happy with, you can jump onto the second step — I’ll send it to you soon!

It’s what drives and motivates me throughout my day. Reading it constantly means I can never forget anything from it.

That’s step one of my program, How To Invest In Yourself. You can find out more right here!

RecommendRespond
View in browser
Medium Logo
Sent by Medium · 760 Market Street, 9th floor, San Francisco, CA 94102

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Appoġġ traduzzjoni: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–

Kif tagħmel 100 affarijiet int passjonat dwar
Creatomic
Kif tagħmel 100 affarijiet int passjonat dwar

Hi!

Huwa Jon.

Jien ridt li jaqsmu proċess tiegħi miegħek. Il-mod I jagħmlu ċert jien jgħixu fl-aħjar mod I tista ‘, bini tan-negozju tiegħi l-aħjar mod li nista’, u mhux biss eżistenti fuq awtopilota.

Dan huwa pass wieħed …

Ikteb A Lista Ta ‘100 Oġġetti.

Iddefinixxi fejn inti tixtieq li tikseb sa, irrispettivament minn fejn dan huwa.

I jkollhom lista ta ‘100 affarijiet li jien ser tagħmel fil-ħajja tiegħi. Mhuwiex lista barmil, mhuwiex affarijiet I jixtiequ I jistgħu jagħmlu – huwa affarijiet I really am ser tagħmel.

Hija ħadet me 3 sigħat biex tpoġġi din il-lista flimkien, u din tkopri kollox stajt riedu biex ittemm jew esperjenza peress I tista tiftakar.

Hawn xi wħud lista tiegħi:

☐Publish rumanz

☐Publish komiks

☐Publish ktieb tan-negozju

✓Consult fuq in-negozju (li sar)

☐Have podcast

☐Maintain livell għoli ta ‘saħħa

☐Teach kors onlajn

… U aktar lott kollu.

Issa jekk nista ‘biss twettaq 4 ta’ dawn l-affarijiet fis-sena, fi żmien 25 sena I se jkollhom maħduma mod tiegħi permezz tal-lista sħiħa. Peress I ħarāet bil-qafas fl-2015, stajt mmarkata off ftit – jien imqabbad biex partner aqwa tiegħi, jien ħa ċikliżmu, jien konsultazzjoni fuq in-negozju kull ġimgħa, I kiteb l-introduzzjoni għal ktieb inkredibbli … huwa kien tal-biża.

Jekk I iżommu dan up, I se għexu ħajja li jien se jkun kburi. I se għexu ħajja bil-qawwi, direzzjoni definita b’mod ċar.

Sabiex tagħmel lista. M’għandekx tħoss għandek kopja mini – tista ‘tkun sħiħa ta’ xejn. Dejjem ried li tinbena app mobbli fuq tiegħek?

Jipparteċipaw f’kompetizzjoni skateboarding? Stess Ranch? Jitgħallmu jagħmlu ċikkulata kejk tajn Nanna tiegħek?

Jqiegħdhom fuq il-lista.

Aqsam il-lista f’dawn il-kategoriji 3:

Affarijiet li għandi bżonn ħiliet għall
Affarijiet li nista ‘tagħmel immedjatament
Affarijiet li għandi bżonn iż-żmien biex
Issa inti jkollok tgħix miegħu. Int għandek iżżomm miegħek għall-2 ġimgħat li ġejjin. Żid ma ‘dan, jniżżluha, janalizzah.

Ibda biex mibegħda, tibda imħabba tiegħu aktar.

Biss bil-mod jidraw lilha u xogħol barra jekk verament huwa riflessjoni ta ‘min int u dak li trid.

Staqsi lil xi ħadd viċin tiegħek jekk dawn ser taqrah.

Meta jkollok lista li int kuntent ma ‘, inti tista’ tiżdied fuq it-tieni pass – I ser jibgħatha lill inti hekk!

Huwa x’inhu dak li jmexxi u jimmotiva lili matul il-ġurnata tiegħi. Qari huwa kontinwament ifisser nista ‘qatt tinsa xejn minnha.

C’est pass tal-programm tiegħi, Kif Biex Invest Fil Yourself. Tista ‘ssir taf aktar dritt hawn!

RecommendRespond
View fil-browser
Logo medju
Mibgħuta mill Medju · 760 Market Street, 9 art, San Francisco, CA 94102

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Ondersteuning vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–

Hoe om te doen 100 dinge wat jy passievol is
Creatomic
Hoe om te doen 100 dinge wat jy passievol is

Hi!

Dit is Jon.

Ek wou my proses met julle te deel. Die manier wat ek maak seker ek woon in die beste manier wat ek kan, die bou van my besigheid die beste manier wat ek kan, en nie net bestaande op auto pilot.