New Answer Have you ever caught someone talking about you in another language?

“——————————————————————————————————————————————————

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

New Answer
Have you ever caught someone talking about you in another language?
Paolo Cuzzato
Paolo Cuzzato
237 views
Sorta – he was a dumb American kid who was trying hard hitting on a girl he’s just met in the same train compartment I was riding, somewhere out of Venice. To show her the seasoned man he was (he was 18–19, apparently, she in her middle 20s, to make it more laughable), he began dissing Italians in general – blissfully unconcerned that someone might understand him. I weighed for a while whether giving him a piece of my mind, then decided not to – the girl was already putting him in his place, and I didn’t want to be cruel, so I let it go. (Another time I overheard two German ladies talking about me in German, but they weren’t DISSING me……….)
UpvoteDownvoteRead on Quora

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Appoġġ traduzzjoni: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–

Tweġiba ġdida
Qatt maqbud ħadd jitkellem dwarek b’lingwa oħra?
Paolo Cuzzato
Paolo Cuzzato
237 fehmiet
Sorta – hu kien kid Amerikana mutu li kien qed jipprova iebes laqtu fuq tfajla hu biss sodisfatti fl-istess kompartiment ferrovija I kien riding, x’imkien barra ta ‘Venezja. Biex turi l-bniedem imħawwar li kien tagħha (li kien 18-19, apparentament, hi 20s nofs tagħha, li jagħmilha aktar laughable), huwa beda dissing Taljani in ġenerali – blissfully indifferenti li xi ħadd jista ‘jifhem lilu. I miżun għal waqt jekk tah biċċa tal-moħħ tiegħi, imbagħad iddeċieda li ma –tfajla kienet diġà jniżżlu fil-post tiegħu, u jien ma riedx li jkun krudili, so I ħallieh għaddej. (Mument ieħor I overheard żewġ onorevoli Ġermaniżi jitkellem dwar me bil-Ġermaniż, iżda dawn ma kinux dissing lili ……….)
UpvoteDownvoteRead fuq Quora

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Ondersteuning vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–

nuwe Antwoord
Het jy al ooit iemand praat jy in ‘n ander taal gevang?
Paolo Cuzzato
Paolo Cuzzato
237 views
Sorta – hy was ‘n dom Amerikaanse kind wat hard probeer slaan op ‘n meisie wat hy net met dieselfde trein kompartement ek ry, iewers uit Venesië. Om haar te wys die gesoute hy gelyk het (hy was 18-19, blykbaar, sy in haar middel 20s, om dit meer belaglik maak), het hy begin dissing Italianers in die algemeen – salig besorg dat iemand hom dalk verstaan. Ek geweeg vir ‘n rukkie of gee hom ‘n stuk van my gemoed toe besluit om nie – die meisie is reeds om hom op sy plek, en ek wou nie wreed te wees, so ek laat dit gaan. (Nog ‘n keer het ek gehoor hoe twee Duitse dames praat oor my in Duits, maar hulle was nie dissing my ……….)
UpvoteDownvoteRead op Quora

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

përkthim Support: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–

New Përgjigje
A keni kapur ndonjëherë dikë duke folur për ju në një gjuhë tjetër?
Paolo Cuzzato
Paolo Cuzzato
237 views
Sorta – ai ishte një fëmijë memec amerikan, i cili ishte duke u përpjekur të vështirë goditur në një vajzë ai është takuar vetëm në të njëjtën kabinë e trenit kisha hipur, diku nga Venecia. Për të treguar asaj njeri i kalitur ai ishte (ai ishte 18-19, me sa duket, ajo në të 20-tat e saj të mesme, për ta bërë atë më të qeshur), ai filloi dissing italianë në përgjithësi – blissfully shkujdesur se dikush mund të kuptojnë atë. I peshonte për një kohë se duke i dhënë atij një pjesë e mendjes sime, atëherë vendosi të mos – vajza tashmë është vënë në vendin e tij, dhe unë nuk dua të jetë mizore, kështu që unë le të shkojë. (Një herë që unë të dëgjova dy zonjat gjermanë duke folur për mua në gjuhën gjermane, por ata nuk ishin dissing më ……….)
UpvoteDownvoteRead në Quora

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

ድጋፍ ትርጉም: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–

አዲስ መልስ
አንተስ ወደ ሌላ ቋንቋ ማውራት ሰው ካጠመዳችሁት?
ፓኦሎ Cuzzato
ፓኦሎ Cuzzato
237 እይታዎች
Sorta – እርሱ ብቻ እኔ ቦታ ቬኒስ ውጭ, ተቀምጦ ነበር ተመሳሳይ ባቡር ክፍል ውስጥ ተገናኘን ነው አንዲት ወጣት ላይ በመምታት ጥረት እየሞከረ ነበር አንድ ዲዳ አሜሪካዊ ጠቦት ነበር. አንድ ሰው ያስተውሉ ዘንድ ሲጫወቱና ያልሰጠነው – ከእሷ እርሱ ነበረ ልምድ ያለው ሰው ለማሳየት, በጥቅሉ ጣሊያኖች dissing ጀመረ (እርሱ ይመስላል: ከእርስዋ መካከለኛ ’20 ውስጥ እርስዋም ተጨማሪ የሚሥቅ ለማድረግ, 18-19 ነበር). ልጅቷ አስቀድሞ በእርሱ ስፍራ ከእርሱ በማስቀመጥ ነበር: እኔም ጨካኝ መሆን አልፈልግም ነበር, ስለዚህ እኔ እንሂድ – ከዚያም ከእርሱ አእምሮዬ አንድ ቁራጭ በመስጠት አላውቅም ወሰኑ ሳለ አንድ መዘኑ. (ሌላ ጊዜ ሁለት የጀርመን ወይዛዝርት ጀርመንኛ ስለ እኔ ማውራት ሰማች; እነሱ ግን ……… እኔን DISSING ነበር.)
Quora ላይ UpvoteDownvoteRead

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

ترجمة الدعم: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–

الإجابة الجديد
وقد ألقي القبض عليك من أي وقت مضى شخص يتحدث عنك بلغة أخرى؟
باولو Cuzzato
باولو Cuzzato
237 وجهات النظر
شيء على – كان طفلا الأمريكي البكم الذي كان يحاول جاهدا ضرب على فتاة انه التقيت للتو في مقصورة القطار نفس أنا كان يركب، في مكان ما من البندقية. لتبين لها الرجل محنك كان (كان 18-19، على ما يبدو، وقالت انها في بلدها 20S المتوسطة، لجعله أكثر مثير للضحك)، بدأ ديسينغ الإيطاليين في عام – غير مبال بسعادة أن شخصا ما قد يفهم منه. أنا وزنه لفترة من الوقت سواء إعطائه قطعة من ذهني، ثم قررت عدم – كانت الفتاة تضع بالفعل في مكانه، وأنا لا أريد أن تكون قاسية، لذلك اسمحوا لي ان اذهب. (آخر مرة سمعت اثنين من السيدات الألمانية تتحدث عن لي باللغة الألمانية، لكنها لم تكن ديسينغ لي ……….)
UpvoteDownvoteRead على قرة

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support թարգմանությունը: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–

Նոր Պատասխան
Դուք երբեւէ բռնել ինչ խոսում ձեզ այլ լեզվով.
Paolo Cuzzato
Paolo Cuzzato
237 դիտում
Sorta, նա մի համր ամերիկյան երեխա, ով փորձում էր ծանր հարվածելու է մի աղջկա, նա պարզապես հանդիպել են նույն վագոնում էի ձիավարություն, ինչ – որ տեղ դուրս Վենետիկի. Ցույց տալ նրան կոփված մարդ էր (նա եղել 18-19, ըստ երեւույթին, նա իր միջին 20s, այն դարձնել ավելի ծիծաղելի է), նա սկսեց dissing իտալացիներին ընդհանրապես բարեբախտաբար անտարբեր է, որ որեւէ մեկը կարող է հասկանալ նրան: Ես weighed համար, իսկ թե արդյոք տալով նրան մի կտոր իմ մտքում, ապա որոշել է, որ աղջիկը արդեն դնելով իր տեղը, եւ ես չէի ուզում լինել դաժան, այնպես որ, ես թող գնա: (Եվս մեկ անգամ ականջիս երկու գերմանացի տիկնայք խոսում իմ մասին Գերմաներեն, բայց նրանք չեն DISSING ինձ ………)
UpvoteDownvoteRead է Quora

“————————————————– ————————————————– ————————————————–