New Answer Have you ever caught someone talking about you in another language?

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —Sup­port trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc

— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —

New Answer
Have you ever caught someone talk­ing about you in another lan­guage?
Pao­lo Cuzzato
Pao­lo Cuzzato
237 views
Sorta — he was a dumb Amer­ic­an kid who was try­ing hard hit­ting on a girl he’s just met in the same train com­part­ment I was rid­ing, some­where out of Venice. To show her the seasoned man he was (he was 18 – 19, appar­ently, she in her middle 20s, to make it more laugh­able), he began diss­ing Itali­ans in gen­er­al — bliss­fully uncon­cerned that someone might under­stand him. I weighed for a while wheth­er giv­ing him a piece of my mind, then decided not to — the girl was already put­ting him in his place, and I didn’t want to be cruel, so I let it go. (Another time I over­heard two Ger­man ladies talk­ing about me in Ger­man, but they weren’t DISSING me……….)
Upvote­Down­voteRead on Quora

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Appoġġ traduzz­joni: http://amzn.to/1Z7d5oc

— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Tweġiba ġdida
Qatt maqbud ħadd jitkellem dwarek b’lingwa oħra?
Pao­lo Cuzzato
Pao­lo Cuzzato
237 fehmi­et
Sorta — hu kien kid Amerik­ana mutu li kien qed jip­prova iebes laqtu fuq tfa­jla hu biss sod­isfat­ti fl-istess kom­par­ti­ment fer­rovi­ja I kien rid­ing, x’imkien bar­ra ta Venez­ja. Biex turi l-bniedem imħawwar li kien tagħha (li kien 18 – 19, appar­enta­ment, hi 20s nofs tagħha, li jagħmil­ha aktar laugh­able), huwa beda diss­ing Tal­jani in ġen­er­ali — bliss­fully indif­fer­enti li xi ħadd jista jif­hem lilu. I miżun għal waqt jekk tah biċċa tal-moħħ tiegħi, imbagħad iddeċieda li ma –tfa­jla kien­et diġà jniżżlu fil-post tiegħu, u jien ma riedx li jkun krudili, so I ħal­lieh għad­dej. (Mument ieħor I over­heard żewġ onorevoli Ġer­man­iżi jitkellem dwar me bil-Ġer­man­iż, iżda dawn ma kinux diss­ing lili .….…..)
Upvote­Down­voteRead fuq Quora

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Onder­steun­ing ver­tal­ing: http://amzn.to/1Z7d5oc

— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

nuwe Ant­woord
Het jy al ooit iemand praat jy in n ander taal gevang?
Pao­lo Cuzzato
Pao­lo Cuzzato
237 views
Sorta — hy was n dom Amerikaanse kind wat hard pro­beer slaan op n meis­ie wat hy net met die­s­elf­de tre­in kom­parte­ment ek ry, iew­ers uit Ven­esië. Om haar te wys die gesoute hy gelyk het (hy was 18 – 19, blyk­baar, sy in haar mid­del 20s, om dit meer belag­lik maak), het hy begin diss­ing Itali­an­ers in die algemeen — salig besorg dat iemand hom dalk ver­staan. Ek geweeg vir n rukkie of gee hom n stuk van my gemoed toe besluit om nie — die meis­ie is reeds om hom op sy plek, en ek wou nie wreed te wees, so ek laat dit gaan. (Nog n keer het ek gehoor hoe twee Duit­se dames praat oor my in Duits, maar hulle was nie diss­ing my .….…..)
Upvote­Down­voteRead op Quora

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

përk­thim Sup­port: http://amzn.to/1Z7d5oc

— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

New Për­g­jigje
A keni kapur ndon­jëherë dikë duke folur për ju në një gjuhë tjetër?
Pao­lo Cuzzato
Pao­lo Cuzzato
237 views
Sorta — ai ishte një fëmijë memec amerik­an, i cili ishte duke u përpjekur të vështirë god­it­ur në një vajzë ai është tak­uar vetëm në të njëjtën kabinë e trenit kisha hipur, diku nga Vene­cia. Për të treguar asaj njeri i kal­itur ai ishte (ai ishte 18 – 19, me sa duket, ajo në të 20-tat e saj të mes­me, për ta bërë atë më të qeshur), ai fil­loi diss­ing itali­anë në për­gjithësi — bliss­fully shkujde­sur se dikush mund të kupto­jnë atë. I pes­hon­te për një kohë se duke i dhënë atij një pjesë e mendjes sime, atëherë vendosi të mos — vajza tash­më është vënë në vend­in e tij, dhe unë nuk dua të jetë mizore, kështu që unë le të shko­jë. (Një herë që unë të dëg­jova dy zon­jat gjer­manë duke folur për mua në gjuhën gjer­mane, por ata nuk ish­in diss­ing më .….…..)
Upvote­Down­voteRead në Quora

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

ድጋፍ ትርጉም: http://amzn.to/1Z7d5oc

— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

አዲስ መልስ
አንተስ ወደ ሌላ ቋንቋ ማውራት ሰው ካጠመዳችሁት?
ፓኦሎ Cuzzato
ፓኦሎ Cuzzato
237 እይታዎች
Sorta — እርሱ ብቻ እኔ ቦታ ቬኒስ ውጭ, ተቀምጦ ነበር ተመሳሳይ ባቡር ክፍል ውስጥ ተገናኘን ነው አንዲት ወጣት ላይ በመምታት ጥረት እየሞከረ ነበር አንድ ዲዳ አሜሪካዊ ጠቦት ነበር. አንድ ሰው ያስተውሉ ዘንድ ሲጫወቱና ያልሰጠነው — ከእሷ እርሱ ነበረ ልምድ ያለው ሰው ለማሳየት, በጥቅሉ ጣሊያኖች diss­ing ጀመረ (እርሱ ይመስላል: ከእርስዋ መካከለኛ ’20 ውስጥ እርስዋም ተጨማሪ የሚሥቅ ለማድረግ, 18 – 19 ነበር). ልጅቷ አስቀድሞ በእርሱ ስፍራ ከእርሱ በማስቀመጥ ነበር: እኔም ጨካኝ መሆን አልፈልግም ነበር, ስለዚህ እኔ እንሂድ — ከዚያም ከእርሱ አእምሮዬ አንድ ቁራጭ በመስጠት አላውቅም ወሰኑ ሳለ አንድ መዘኑ. (ሌላ ጊዜ ሁለት የጀርመን ወይዛዝርት ጀርመንኛ ስለ እኔ ማውራት ሰማች; እነሱ ግን .….…. እኔን DISSING ነበር.)
Quora ላይ Upvote­Down­voteRead

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

ترجمة الدعم: http://amzn.to/1Z7d5oc

— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

الإجابة الجديد
وقد ألقي القبض عليك من أي وقت مضى شخص يتحدث عنك بلغة أخرى؟
باولو Cuzzato
باولو Cuzzato
237 وجهات النظر
شيء على — كان طفلا الأمريكي البكم الذي كان يحاول جاهدا ضرب على فتاة انه التقيت للتو في مقصورة القطار نفس أنا كان يركب، في مكان ما من البندقية. لتبين لها الرجل محنك كان (كان 18 – 19، على ما يبدو، وقالت انها في بلدها 20S المتوسطة، لجعله أكثر مثير للضحك)، بدأ ديسينغ الإيطاليين في عام — غير مبال بسعادة أن شخصا ما قد يفهم منه. أنا وزنه لفترة من الوقت سواء إعطائه قطعة من ذهني، ثم قررت عدم — كانت الفتاة تضع بالفعل في مكانه، وأنا لا أريد أن تكون قاسية، لذلك اسمحوا لي ان اذهب. (آخر مرة سمعت اثنين من السيدات الألمانية تتحدث عن لي باللغة الألمانية، لكنها لم تكن ديسينغ لي .….…..)
Upvote­Down­voteRead على قرة

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Sup­port թարգմանությունը: http://amzn.to/1Z7d5oc

— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Նոր Պատասխան
Դուք երբեւէ բռնել ինչ խոսում ձեզ այլ լեզվով.
Pao­lo Cuzzato
Pao­lo Cuzzato
237 դիտում
Sorta, նա մի համր ամերիկյան երեխա, ով փորձում էր ծանր հարվածելու է մի աղջկա, նա պարզապես հանդիպել են նույն վագոնում էի ձիավարություն, ինչ — որ տեղ դուրս Վենետիկի. Ցույց տալ նրան կոփված մարդ էր (նա եղել 18 – 19, ըստ երեւույթին, նա իր միջին 20s, այն դարձնել ավելի ծիծաղելի է), նա սկսեց diss­ing իտալացիներին ընդհանրապես բարեբախտաբար անտարբեր է, որ որեւէ մեկը կարող է հասկանալ նրան: Ես weighed համար, իսկ թե արդյոք տալով նրան մի կտոր իմ մտքում, ապա որոշել է, որ աղջիկը արդեն դնելով իր տեղը, եւ ես չէի ուզում լինել դաժան, այնպես որ, ես թող գնա: (Եվս մեկ անգամ ականջիս երկու գերմանացի տիկնայք խոսում իմ մասին Գերմաներեն, բայց նրանք չեն DISSING ինձ .….….)
Upvote­Down­voteRead է Quora

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –