New Answer What are your favorite facts of World War II?

“——————————————————————————————————————————————————

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————
New Answer
What are your favorite facts of World War II?
Peter Smith
Peter Smith, A veteran of The Anglo-Zanzibar War, I’m also employed as a FBI agent/assasin
5 views
One of the most decorated spies of Nazi Germany… and Israel.

Otto Skorzeny (1908–1975) He fought in the invasion of Poland, and later Russia but what he’s most known for is the operations he completed. In 1943 Mussolini had been captured by the now anti-fascist government of Italy, that is until Otto came to rescue him. After several failed rescue attempts, Otto and several fellow soldiers landed their stealth gliders on nearby mountains before sneaking to the location where Mussolini was held, and rescuing him.

The rescued Mussolini Next was the battle of the Bulge, which was less successful. Otto sent out several German saboteurs who spoke fluent english. Most were captured but when interrogated, they followed Otto’s instructions on what to do if captured, and started telling their interrogators misinformation, which was so effective that Americans were forced to answer questions to prove they were ‘american’ and Dwight Eisenhower was locked in his room because supposedly there were assassins coming for him.

Otto in a cell awaiting trail What happened next I think changes this story from an interesting spy story to just bonkers. Anyways after the war Otto managed to escape prison with the help of some former associates, and might have worked for fascist Spain’s spy network, but there isn’t much known about his life then. But eventually he was recruited by another government to work for their intelligence agency. Not a country with former good relations with the Reich, like Argentina. No instead he was recruited by Mossad, as in Israel.

Cause really Why not? The exact reasons for his joining Mossad aren’t known very well, but he might have wanted to avoid assassination, or have intrigue in his life again. Anyways he ended up performing several missions for Israel, killing some Iranian scientists, sending letter bombs to East Germany. A pretty interesting man, if not a good one, he was actually pretty dedicated to Nazi ideaology.
UpvoteDownvoteRead on Quora


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Appoġġ traduzzjoni: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
Tweġiba ġdida
X’inhuma l-fatti favoriti tiegħek tat-Tieni Gwerra Dinjija?
Peter Smith
Peter Smith, A veteran tal-Gwerra Anglo-Żanżibar, jien ukoll impjegata bħala aġent FBI / assasin
5 opinjonijiet
Wieħed mill-Spies aktar imżejjen ta Ġermanja Nażista … u l-Iżrael.

Otto Skorzeny (1908-1975) Huwa miġġielda fil-invażjoni tal-Polonja, u aktar tard Russja imma dak li hu l-aktar magħruf għall huwa l-operazzjonijiet li tlestew. Fl-1943 Mussolini kien ġie maqbud mill-gvern issa ‘kontra l-faxxisti l-Italja, jiġifieri sat Otto waslet għall salvataġġ lilu. Wara bosta tentattivi ta ‘salvataġġ fallew, Otto u diversi suldati sħabi żbarkati glajders stealth tagħhom fuq muntanji fil-qrib qabel sneaking għall-post fejn Mussolini saret, u salvataġġ lilu.

Il Mussolini jmiss salvati kien il-battalja ta ‘l-Bulge, li kien inqas suċċess. Otto bagħtet diversi saboteurs Ġermaniżi li tkellmu fluwenti Ingliż. Ħafna kienu maqbudin imma meta interrogati, huma segwiti l-istruzzjonijiet Otto dwar x’għandek tagħmel jekk maqbudin, u beda javżak-interrogaturi tagħhom misinformazzjoni, li tant kien effettiv li l-Amerikani kienu sfurzati biex jirrispondi għal mistoqsijiet li jagħtu prova li kienu “”american”” u Dwight Eisenhower kien maqful fil tiegħu kamra għax allegatament kien hemm Assassins ġejjin għalih.

Otto fi traċċa ċellola jistennew Dak li ġara jmiss Naħseb bidliet din l-istorja minn storja spy interessanti għal ftit bonkers. Anyways wara l-gwerra Otto irnexxielhom jaħarbu ħabs bl-għajnuna ta ‘xi assoċjati qabel, u jista ħadmu għal netwerk spy faxxista Spanja, iżda ma jkunx hemm ħafna magħruf dwar il-ħajja tiegħu imbagħad. Imma eventwalment ġie rreklutat mill-gvern ieħor biex jaħdmu għal aġenzija intelliġenza tagħhom. Mhux pajjiż relazzjonijiet tajbin preċedenti fl-Reich, bħall-Arġentina. Nru minflok hija kienet ingaġġata minn Mossad, kif fl-Iżrael.

Jikkawżaw verament Għaliex le? Ir-raġunijiet eżatti għal Mossad jingħaqdu tiegħu mhumiex magħrufa sew, iżda hu seta ‘riedet tevita qtil, jew ikollhom b’qerq fil-ħajja tiegħu mill-ġdid. Anyways hu spiċċa jwettqu diversi missjonijiet għall-Iżrael, il-qtil xi xjentisti Iranjani, jibgħat bombi ittra lill Ġermanja tal-Lvant. Raġel pjuttost interessanti, jekk mhux waħda tajba, huwa kien attwalment pretty dedikata għall ideaology Nazisti.
UpvoteDownvoteRead fuq Quora


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Ondersteuning vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
nuwe Antwoord
Wat is jou gunsteling feite van die Tweede Wêreldoorlog?
Peter Smith
Peter Smith, ‘n veteraan van die Anglo-Zanzibar-oorlog, ek kan ook as ‘n FBI-agent / Assasin
5 views
Een van die mees versierde spioene van Nazi-Duitsland … en Israel.

Otto Skorzeny (1908-1975) het hy oorlog gevoer in die inval van Pole en later Rusland, maar wat hy die meeste bekend vir die operasies wat hy voltooi. In 1943 het Mussolini is gevang deur die nou anti-fascistiese regering van Italië, wat tot Otto het om hom te red. Na ‘n paar mislukte reddingspogings, Otto en verskeie mede-soldate geland hul stilletjies sweeftuie op die nabygeleë berge voor sluip na die plek waar Mussolini gehou is, en hom red.

Die gered Mussolini Volgende was die Slag van die Ardenne, wat minder suksesvol was. Otto uitgestuur verskeie Duitse saboteurs wat vlot Engels gepraat. Die meeste gevang, maar wanneer ondervra, hulle het instruksies Otto se oor wat om te doen as vasgevang, en begin sê dat hulle die ondervraers verkeerde inligting, wat so effektief dat die Amerikaners is gedwing om vrae te beantwoord om te bewys dat hulle ‘n Amerikaanse en Dwight Eisenhower was toegesluit in was sy kamer, want vermoedelik was daar moordenaars kom vir hom.

Otto in ‘n sel wag roete Wat gebeur volgende Ek dink veranderinge hierdie storie van ‘n interessante spioen storie om net waanzinnig. In elk geval na die oorlog Otto het daarin geslaag om die gevangenis te ontsnap met die hulp van ‘n paar voormalige medewerkers, en dalk gewerk het vir fascistiese Spanje se spioen netwerk, maar daar is nie veel bekend oor sy lewe dan. Maar uiteindelik het hy gewerf deur ‘n ander regering te werk vir hul intelligensie-agentskap. Nie ‘n land met ‘n voormalige n goeie verhouding met die Ryk, soos Argentinië. Geen plaas is hy gewerf deur Mossad, soos in Israel.