New Answer What are your favorite facts of World War II?

“——————————————————————————————————————————————————

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————
New Answer
What are your favorite facts of World War II?
Peter Smith
Peter Smith, A veteran of The Anglo-Zanzibar War, I’m also employed as a FBI agent/assasin
5 views
One of the most decorated spies of Nazi Germany… and Israel.

Otto Skorzeny (1908–1975) He fought in the invasion of Poland, and later Russia but what he’s most known for is the operations he completed. In 1943 Mussolini had been captured by the now anti-fascist government of Italy, that is until Otto came to rescue him. After several failed rescue attempts, Otto and several fellow soldiers landed their stealth gliders on nearby mountains before sneaking to the location where Mussolini was held, and rescuing him.

The rescued Mussolini Next was the battle of the Bulge, which was less successful. Otto sent out several German saboteurs who spoke fluent english. Most were captured but when interrogated, they followed Otto’s instructions on what to do if captured, and started telling their interrogators misinformation, which was so effective that Americans were forced to answer questions to prove they were ‘american’ and Dwight Eisenhower was locked in his room because supposedly there were assassins coming for him.

Otto in a cell awaiting trail What happened next I think changes this story from an interesting spy story to just bonkers. Anyways after the war Otto managed to escape prison with the help of some former associates, and might have worked for fascist Spain’s spy network, but there isn’t much known about his life then. But eventually he was recruited by another government to work for their intelligence agency. Not a country with former good relations with the Reich, like Argentina. No instead he was recruited by Mossad, as in Israel.

Cause really Why not? The exact reasons for his joining Mossad aren’t known very well, but he might have wanted to avoid assassination, or have intrigue in his life again. Anyways he ended up performing several missions for Israel, killing some Iranian scientists, sending letter bombs to East Germany. A pretty interesting man, if not a good one, he was actually pretty dedicated to Nazi ideaology.
UpvoteDownvoteRead on Quora


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Appoġġ traduzzjoni: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
Tweġiba ġdida
X’inhuma l-fatti favoriti tiegħek tat-Tieni Gwerra Dinjija?
Peter Smith
Peter Smith, A veteran tal-Gwerra Anglo-Żanżibar, jien ukoll impjegata bħala aġent FBI / assasin
5 opinjonijiet
Wieħed mill-Spies aktar imżejjen ta Ġermanja Nażista … u l-Iżrael.

Otto Skorzeny (1908-1975) Huwa miġġielda fil-invażjoni tal-Polonja, u aktar tard Russja imma dak li hu l-aktar magħruf għall huwa l-operazzjonijiet li tlestew. Fl-1943 Mussolini kien ġie maqbud mill-gvern issa ‘kontra l-faxxisti l-Italja, jiġifieri sat Otto waslet għall salvataġġ lilu. Wara bosta tentattivi ta ‘salvataġġ fallew, Otto u diversi suldati sħabi żbarkati glajders stealth tagħhom fuq muntanji fil-qrib qabel sneaking għall-post fejn Mussolini saret, u salvataġġ lilu.

Il Mussolini jmiss salvati kien il-battalja ta ‘l-Bulge, li kien inqas suċċess. Otto bagħtet diversi saboteurs Ġermaniżi li tkellmu fluwenti Ingliż. Ħafna kienu maqbudin imma meta interrogati, huma segwiti l-istruzzjonijiet Otto dwar x’għandek tagħmel jekk maqbudin, u beda javżak-interrogaturi tagħhom misinformazzjoni, li tant kien effettiv li l-Amerikani kienu sfurzati biex jirrispondi għal mistoqsijiet li jagħtu prova li kienu “”american”” u Dwight Eisenhower kien maqful fil tiegħu kamra għax allegatament kien hemm Assassins ġejjin għalih.

Otto fi traċċa ċellola jistennew Dak li ġara jmiss Naħseb bidliet din l-istorja minn storja spy interessanti għal ftit bonkers. Anyways wara l-gwerra Otto irnexxielhom jaħarbu ħabs bl-għajnuna ta ‘xi assoċjati qabel, u jista ħadmu għal netwerk spy faxxista Spanja, iżda ma jkunx hemm ħafna magħruf dwar il-ħajja tiegħu imbagħad. Imma eventwalment ġie rreklutat mill-gvern ieħor biex jaħdmu għal aġenzija intelliġenza tagħhom. Mhux pajjiż relazzjonijiet tajbin preċedenti fl-Reich, bħall-Arġentina. Nru minflok hija kienet ingaġġata minn Mossad, kif fl-Iżrael.

Jikkawżaw verament Għaliex le? Ir-raġunijiet eżatti għal Mossad jingħaqdu tiegħu mhumiex magħrufa sew, iżda hu seta ‘riedet tevita qtil, jew ikollhom b’qerq fil-ħajja tiegħu mill-ġdid. Anyways hu spiċċa jwettqu diversi missjonijiet għall-Iżrael, il-qtil xi xjentisti Iranjani, jibgħat bombi ittra lill Ġermanja tal-Lvant. Raġel pjuttost interessanti, jekk mhux waħda tajba, huwa kien attwalment pretty dedikata għall ideaology Nazisti.
UpvoteDownvoteRead fuq Quora


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Ondersteuning vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
nuwe Antwoord
Wat is jou gunsteling feite van die Tweede Wêreldoorlog?
Peter Smith
Peter Smith, ‘n veteraan van die Anglo-Zanzibar-oorlog, ek kan ook as ‘n FBI-agent / Assasin
5 views
Een van die mees versierde spioene van Nazi-Duitsland … en Israel.

Otto Skorzeny (1908-1975) het hy oorlog gevoer in die inval van Pole en later Rusland, maar wat hy die meeste bekend vir die operasies wat hy voltooi. In 1943 het Mussolini is gevang deur die nou anti-fascistiese regering van Italië, wat tot Otto het om hom te red. Na ‘n paar mislukte reddingspogings, Otto en verskeie mede-soldate geland hul stilletjies sweeftuie op die nabygeleë berge voor sluip na die plek waar Mussolini gehou is, en hom red.

Die gered Mussolini Volgende was die Slag van die Ardenne, wat minder suksesvol was. Otto uitgestuur verskeie Duitse saboteurs wat vlot Engels gepraat. Die meeste gevang, maar wanneer ondervra, hulle het instruksies Otto se oor wat om te doen as vasgevang, en begin sê dat hulle die ondervraers verkeerde inligting, wat so effektief dat die Amerikaners is gedwing om vrae te beantwoord om te bewys dat hulle ‘n Amerikaanse en Dwight Eisenhower was toegesluit in was sy kamer, want vermoedelik was daar moordenaars kom vir hom.

Otto in ‘n sel wag roete Wat gebeur volgende Ek dink veranderinge hierdie storie van ‘n interessante spioen storie om net waanzinnig. In elk geval na die oorlog Otto het daarin geslaag om die gevangenis te ontsnap met die hulp van ‘n paar voormalige medewerkers, en dalk gewerk het vir fascistiese Spanje se spioen netwerk, maar daar is nie veel bekend oor sy lewe dan. Maar uiteindelik het hy gewerf deur ‘n ander regering te werk vir hul intelligensie-agentskap. Nie ‘n land met ‘n voormalige n goeie verhouding met die Ryk, soos Argentinië. Geen plaas is hy gewerf deur Mossad, soos in Israel.

Veroorsaak regtig Hoekom nie? Die presiese redes vir sy deelname aan Mossad is nie baie bekend nie, maar hy kon wou moord te voorkom, of intrige in sy lewe weer. In elk geval hy beland die uitvoering van verskeie missies vir Israel doodgemaak Iraanse wetenskaplikes, stuur brief bomme Oos-Duitsland. ‘N mooi interessante man, indien nie ‘n goeie een, het hy eintlik redelik toegewyd aan Nazi ideaology.
UpvoteDownvoteRead op Quora


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

përkthim Support: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
New Përgjigje
Cilat janë preferuar faktet tuaja të Luftës së Dytë Botërore?
Peter Smith
Peter Smith, një veteran i luftës Anglo-Zanzibar, unë jam i punësuar edhe si një agjent i FBI-së / Assasin
5 views
Një nga spiunët më të dekoruar të Gjermanisë naziste … dhe Izraelit.

Otto Skorzeny (1908-1975) Ai luftoi në pushtimin e Polonisë, e më pas Rusisë, por ajo që ai është më i njohur për të është operacionet që ai përfunduar. Në vitin 1943 Musolini ishte kapur nga qeveria tashmë anti-fashist të Italisë, që është deri Otto erdhi për të shpëtuar atë. Pas disa përpjekjeve të dështuara të shpëtimit, Otto dhe disa ushtarë të tjerë u ul gliders tyre vjedhurazi në malet aty pranë para poshtër në vendin ku u mbajt Mussolini, dhe shpëtimin e tij.

Shpëtuar Mussolini Next ishte beteja e fryrje, e cila ishte më pak i suksesshëm. Otto dërguar disa saboteurs gjermane që u kanë folur rrjedhshëm anglisht. Shumica u kapën, por kur në pyetje, ata e ndoqën udhëzimet Otto mbi çfarë të bëni nëse kapen, dhe filloi duke u thënë hetuesve dezinformata e tyre, e cila ishte në mënyrë të efektshme që amerikanët ishin të detyruar për t’iu përgjigjur pyetjeve për të provuar se ata ishin ‘amerikan’ dhe Dwight Eisenhower ishte mbyllur në e tij Dhoma për shkak se gjoja ka pasur vrasësit vijnë për të.

Otto në një shteg të qelizave në pritje Çfarë ndodhi më pas mendoj se ndryshimet e këtë histori nga një histori interesante spiun për të vetëm të lajthitur. Anyways pas luftës Otto arriti të arratisej nga burgu me ndihmën e disa ish-bashkëpunëtorë, dhe mund të ketë punuar për rrjetin spiun fashiste të Spanjës, por nuk dihet shumë për jetën e tij më pas. Por në fund ai ishte rekrutuar nga një qeveri tjetër për të punuar për agjencinë e inteligjencës. Nuk është një vend me ish marrëdhënie të mira me të Rajhut, si Argjentina. Nuk ka vend të kësaj ai ishte rekrutuar nga Mossad, si në Izrael.

Shkak vërtetë Pse jo? Arsyet e sakta për Mossad tij bashkimin nuk janë shumë të njohur, por ai mund të ketë kërkuar për të shmangur vrasjen, ose kanë intrigën në jetën e tij përsëri. Anyways ai përfundoi duke kryer disa misione të Izraelit, duke vrarë disa shkencëtarë iranianë, duke dërguar bomba letër për Gjermaninë Lindore. Një njeri mjaft interesante, nëse jo një e mirë, ai ishte në fakt i përkushtuar mjaft për ideaology naziste.
UpvoteDownvoteRead në Quora


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

ድጋፍ ትርጉም: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
አዲስ መልስ
ሁለተኛው የዓለም ጦርነት ተወዳጅ እውነታዎች ምን ምን ናቸው?
ጴጥሮስ ስሚዝ
ጴጥሮስ ስሚዝ, የአንግሎ-ዛንዚባር ጦርነት አንድ አርበኛ, እኔ ደግሞ የ FBI ወኪል / assasin እንደ ተቀጣሪ ነኝ
5 እይታዎች
በናዚ ጀርመን … እና የእስራኤል በጣም ያጌጡ ሰላዮች መካከል አንዱ ነበር.

ኦቶ Skorzeny (1908-1975) እርሱ ፖላንድ ወረራ ላይ ተዋጉ; ከጊዜ በኋላ ሩሲያ ነገር ግን እርሱ በጣም የታወቀ ነው እርሱ ከመጠናቀቁ ክወናዎች ነው. በ 1943 የኢጣሊያኑ ኦቶ እሱን ለማዳን መጣ ድረስ ነው ጣሊያን በአሁኑ ጊዜ ፀረ-ፋሽስት መንግሥት, ተማርከው ነበር. በርካታ አልተሳካም አድን ሙከራዎች በኋላ, ኦቶ እና በርካታ የእምነት ወታደሮች የኢጣሊያኑ የሚካሄድበትን ቦታ እያሰለሰች, እና እሱን በማዳን በፊት አቅራቢያ ተራሮች ላይ በማይታይ ግላይደሮች አረፈ.

ወደ አውቄ የኢጣሊያኑ ቀጣይ ያነሰ ይሳካለት ነበር; ይህም ያበጠ, ጦርነት ነበር. ኦቶ አቀላጥፎ እንግሊዝኛ የሚናገሩ በርካታ የጀርመን saboteurs ላከ. አብዛኞቹ ያዘ ነገር ግን ምርመራ ጊዜ ያዘ ከሆነ ምን ማድረግ ላይ ኦቶ የአምላክን መመሪያ ተከተሉ አሜሪካውያን እነርሱም «አሜሪካ» ነበሩ Dwight የአይዘንሃወር ውስጥ ተቆልፏል ለማረጋገጥ ጥያቄዎችን ለመመለስ ተገደዋል በጣም ውጤታማ ነበር ይህም ያላቸውን መርማሪዎቹ የተሳሳተ, መናገር ጀመርን የእርሱ ክፍል መሆን ነበረበት እርሱ ሲመጣ ነብሰ ገዳዮች ነበሩ; ምክንያቱም.

ከዚያስ ምን ሆነ ሕዋስ በመጠባበቅ እየወጣህ ውስጥ ኦቶ እኔ ለውጦች ብቻ bonkers ትኩረት የሚስብ የስለላ ታሪክ ይህን ታሪክ ይመስለኛል. ለማንኛውም ከጦርነቱ በኋላ ኦቶ አንዳንድ የቀድሞ ጓደኞች እርዳታ ጋር እስር ቤት ለማምለጥ የሚተዳደር, እና ፋሽስት ስፔን ሰላይ አውታረ መረብ ሰርቶ ሊሆን ይችላል, ነገር ግን ብዙ በዚያን ጊዜ ሕይወቱን ስለ በዚያ የሚታወቅ አይደለም. ይሁን እንጂ ውሎ አድሮ እርሱ የስለላ ድርጅት ለመሥራት ወደ ሌላ በመንግሥት ተመልምለው ነበር. አርጀንቲና እንደ የራይኩ ጋር የቀድሞው ጥሩ ግንኙነት ጋር ሳይሆን አንድ አገር. ምንም ይልቅ በእስራኤል ውስጥ እንደ Mossad በ ተመልምለው ነበር.

ለምን በእርግጥ ያደርጋል? እሱ መቀላቀል Mossad ለማግኘት ትክክለኛ ምክንያቶች በጣም የታወቀ አይደለም, ነገር ግን እርሱ የግድያ ለማስቀረት, ወይም እንደገና በሕይወቱ ውስጥ ድለታ እንዲኖረው ፈልጎ ሊሆን ይችላል. ለማንኛውም ወደ ምሥራቅ ጀርመን ደብዳቤ ቦምብ በመላክ, ስለ እስራኤል በርካታ ተልእኮዎች እየፈጸሙ አንዳንድ የኢራን ሳይንቲስቶች ገደሉ ተገደናል. አንድ ቆንጆ የሚስብ ሰው, ከሆነ ግን ጥሩ ሰው, እርሱ በእርግጥ ውብ በናዚ ideaology የወሰነ ነበር.
Quora ላይ UpvoteDownvoteRead


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

ترجمة الدعم: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
الإجابة الجديد
ما هي الحقائق المفضلة لديك من الحرب العالمية الثانية؟
بيتر سميث
بيتر سميث، وهو متقاعد من الحرب الأنجلو-زنجبار، وأنا استخدمت أيضا باسم مكتب التحقيقات الاتحادي وكيل / قاتل
5 وجهات النظر
واحد من الجواسيس أكثر زينت ألمانيا النازية … وإسرائيل.

أوتو سكورزيني (1908-1975) وحارب في غزو بولندا، وبعد روسيا ولكن ما كان الأكثر شهرة لهو عمليات أكمل. في عام 1943 موسوليني قد تم القبض عليه من قبل الحكومة الآن المناهضة للفاشية في إيطاليا، وهذا هو حتى جاء أوتو لانقاذه. بعد عدة محاولات الإنقاذ فشلت، وسقط أوتو وعدد من زملائه الجنود الطائرات الشراعية الشبح على الجبال المجاورة قبل التسلل إلى الموقع حيث تم عقد موسوليني، وإنقاذ له.

وكان تم انقاذهم موسوليني التالي المعركة من الإنتفاخ، الذي كان أقل نجاحا. أرسلت أوتو من العديد من المخربين الألماني الذي تحدث الإنجليزية بطلاقة. تم القبض على معظم ولكن عندما استجوب، اتبعوا تعليمات أوتو حول ما يجب فعله إذا ألقي القبض عليهم، والتي يقول المحققون التضليل، والتي كانت فعالة جدا أن الأمريكيين اضطروا للرد على أسئلة لإثبات أنهم “”الأمريكية”” وكان مؤمنا دوايت أيزنهاور في خطابه الغرفة لأن من المفترض أن هناك قتلة القادمة بالنسبة له.

أوتو في درب خلية في انتظار ما حدث بعد ذلك وأعتقد أن التغييرات هذه القصة من قصة الجاسوس مثيرة للاهتمام لمجرد مجنون. على أي حال بعد الحرب تمكن أوتو هربا من السجن بمساعدة من بعض الشركات الزميلة السابقة، وربما كان للشبكة تجسس الفاشي في اسبانيا، ولكن هناك لا يعرف الكثير عن حياته بعد ذلك. ولكن في نهاية المطاف انه تم تجنيده من قبل حكومة أخرى للعمل لصالح وكالة الاستخبارات الخاصة بهم. لا دولة ذات علاقات طيبة السابقة مع الرايخ، مثل الأرجنتين. لا بدلا من ذلك تم تجنيده من قبل الموساد، كما هو الحال في إسرائيل.

تسبب حقا لماذا لا؟ بالضبط أسباب انضمامه الموساد ليست معروفة بشكل جيد للغاية، لكنه ربما أراد تجنب الاغتيال، أو لديك دسيسة في حياته مرة أخرى. على أي حال انتهى به المطاف أداء عدة بعثات لإسرائيل، مما أسفر عن مقتل بعض العلماء الإيرانيين، وإرسال رسائل ملغومة الى المانيا الشرقية. رجل مثير للاهتمام جدا، إن لم يكن فكرة جيدة، وقال انه كان في الواقع مخصصة جدا لideaology النازي.
UpvoteDownvoteRead على قرة


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support թարգմանությունը: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
Նոր Պատասխան
Որոնք են ձեր սիրած փաստեր Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի.
Peter Smith
Peter Smith, վետերան է անգլո-Zanzibar պատերազմի, ես նույնպես աշխատում է որպես FBI Agent / Assasin
5 դիտում
Մեկը առավել զարդարված լրտեսների նացիստական Գերմանիայի … եւ Իսրայելի.

Օտտո Skorzeny (1908-1975). Նա կռվել է ներխուժումը Լեհաստանի, իսկ ավելի ուշ Ռուսաստանը, բայց այն, ինչ նա է առավել հայտնի է գործողությունները նա ավարտեց: 1943 թ.-ին Մուսոլինին էր գրավել է այժմ Հակաֆաշիստական Իտալիայի կառավարության, այսինքն, մինչեւ Otto եկել է փրկել նրան: Հետո մի քանի ձախողված փրկարարական փորձերից, Օտտո եւ մի քանի զինակիցների վայրէջք իրենց թաքուն gliders վրա մոտակա սարերում մինչեւ sneaking է այն վայրը, որտեղ Մուսոլինին տեղի է ունեցել, եւ փրկարար նրան:

Փրկվել Մուսոլինին Հաջորդ էր ճակատամարտում էին ցցվել, որն էր ավելի քիչ հաջողված: Otto ուղարկվում են մի քանի գերմանացի saboteurs ովքեր խոսեցին Տիրապետում անգլերեն. Most էին գրավել, բայց երբ հարցաքննվել, նրանք հետեւեցին Օտտո ի հրահանգներին, թե ինչ պետք է անել, եթե գերի, եւ սկսեց պատմել են իրենց քննիչները ապատեղեկատվություն, որն այնքան արդյունավետ է, որ ամերիկացիները ստիպված էին պատասխանել հարցերին, որպեսզի ապացուցի, որ նրանք եղել են «ամերիկյան» եւ DWIGHT EISENHOWER կողպված է իր սենյակ, քանի որ ենթադրաբար եղել են հարձակվողները գալիս նրա համար:

Otto-ի բջջային սպասում քաշել Ինչ պատահեց հաջորդ, կարծում եմ, փոփոխություններ, այս պատմությունը մի հետաքրքիր լրտեսական պատմության միայն Bonkers: Այնուամենայնիվ, պատերազմից հետո Օտտո հաջողվել է փախչել բանտ օգնությամբ որոշ նախկին համախոհների, եւ կարող են աշխատել է ֆաշիստական Իսպանիայի լրտեսական ցանցի, բայց չկա, շատ հայտնի է իր կյանքում, ապա. Բայց, ի վերջո, նա հավաքագրվել է այլ կառավարության աշխատել են իրենց հետախուզության. Ոչ մի երկիր է նախկին լավ հարաբերությունների հետ Reich նման Արգենտինա. Ոչ փոխարենը նա հավաքագրվել է Մոսադի, քանի որ Իսրայելի.

Առաջացնել իրականում Ինչու ոչ: Բուն պատճառները իր անդամակցությունը Մոսադի հայտնի չեն, շատ լավ է, բայց նա կարող է ցանկացել է խուսափել սպանությունը, կամ ունեն ինտրիգ իր կյանքի կրկին. Այնուամենայնիվ, նա ավարտվեց մինչեւ կատարմամբ մի քանի առաքելություններ Իսրայելի համար, ինչի հետեւանքով զոհվել է Իրանի որոշ գիտնականներ, ուղարկելով նամակ ռումբերը Արեւելյան Գերմանիայում: A բավականին հետաքրքիր մարդ է, եթե ոչ լավն է, նա, ըստ էության, բավականին նվիրված նացիստական ideaology:
UpvoteDownvoteRead է Quora


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support tərcümə: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
New Cavab
II Dünya müharibəsi sevimli faktlar hansılardır?
Peter Smith
Peter Smith, Anglo-Zanzibar müharibəsi bir veteran, mən də bir FBI agent / Assasin kimi işə edirəm
5 views
Nazi Almaniya … və İsrail ən bəzəkli casusları biri.

Otto Skorzeny (1908-1975) O Polşanın işğalından mübarizə və sonra Rusiya Amma nə o ən çox məlumdur o əməliyyatları tamamlanan edir. 1943-cü ildə Mussolini Otto onu xilas gəldi qədər İtaliya indi anti-faşist hökuməti tərəfindən əsir edilmişdir. bir neçə uğursuz xilasetmə cəhdləri sonra Otto və bir neçə hərbçi yoldaşını Mussolini keçirilib yeri şeytançılıq və ona nicat əvvəl yaxınlıqdakı dağların onların gizli gliders endi.

xilas Mussolini Next az uğurlu olmuşdur qabarıqlıq, döyüş idi. Otto Yaxşı İngilis dili danışdı neçə alman Təxribatçıların göndərdi. Ən əsir lakin sorğu zaman, onlar əsir əgər bunu nə Otto riayət, və amerikalılar onlar american “”idi və Dwight Eisenhower kilidli idi sübut etmək üçün suallara cavab məcbur edildi ki, təsirli oldu, onların sorğu dezinformasiya, izah başladı onun otaq guya ona gələn assassins var idi, çünki.

növbəti Nə mobil gözləyən cığır Otto I dəyişikliklər yalnız bonkers maraqlı bir casus hekayə bu hekayə düşünürəm. Zaten müharibədən sonra Otto bəzi keçmiş asılı köməyi ilə həbsxana qurtarmaq üçün idarə və faşist İspaniya casus şəbəkəsi üçün işləmiş ola bilər, lakin çox sonra onun həyatı haqqında orada məlum deyil. Amma nəticədə o, öz kəşfiyyat üzrə işləmək üçün başqa hökumət tərəfindən qəbul edildi. Argentina kimi Reich, keçmiş yaxşı əlaqələr ilə bir ölkədir. No yerinə İsrail kimi, Mossad tərəfindən qəbul edildi.

Niyə həqiqətən səbəb? onun qoşulma Mossad dəqiq səbəbləri çox yaxşı məlum deyil, lakin o, sui-qəsd qarşısını almaq və ya yenidən həyatında intriqa etmək istəyirdi ola bilər. Zaten o Şərqi Almaniya məktub bomba göndərilməsi, İsrail üçün bir neçə missiyaları həyata İranın bəzi alimlər həlak sona çatdı. A olduqca maraqlı insan, əgər yaxşı bir, o, həqiqətən, olduqca Nazi ideaology həsr olunmuşdur.
Quora on UpvoteDownvoteRead


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Itzulpengintza euskarria: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
Erantzuna New
Zeintzuk dira zure gogoko Bigarren Mundu Gerrako gertakariak?
Peter Smith
Peter Smith, Anglo-Zanzibar Gerra beteranoa, Dut ere bat FBI agente / Assasin gisa lan
5 aldiz
gehien apaindutako Nazien Alemanian … eta Israelgo spies bat.

Otto Skorzeny (1908-1975) borrokatu zuen Poloniako inbasioa hasi, eta geroago, Errusian, baina zer ari da gehien ezagutzen eragiketak zuen amaitu da. 1943an Mussolini izan dira orain antifaxista Italiako gobernuak, hori da Otto etorri zen hura erreskatatzeko arte harrapatu. hainbat huts erreskate saiakera egin ondoren, Otto eta hainbat ikaskide soldadu lehorreratu bere inguruko mendietan stealth gliders non Mussolinik ospatu zen sneaking, eta hura berreskuratu aurretik.

Erreskatatutako Mussolini Hurrengo Bulge izan zen, eta arrakasta gutxiago gerla zen. Otto bidali zituen hainbat German saboteatzaileei menderatuko hitz egiten duten ingelesa. Gehienak harrapatu zituzten, baina denean galdekatu, Otto zer harrapatu bada egin argibideak jarraitu dute, eta beren galdeketetan misinformation, hain eraginkorra estatubatuar behartu zituzten ziren ‘american’ eta Dwight Eisenhower blokeatuta frogatzeko galdera erantzun behar diozu hasi zuen bere Logela delako ustez, ez ziren hiltzaileen zion datozen.

Otto zelula zain ibilbide batean gertatu dena hurrengo istorio hau interesgarri bat espioi istorioa besterik bonkers aldaketak uste dut. Anyways gerra ondoren Otto kudeatzen kartzelatik ihes egin bazkide ohia batzuen laguntzaz, eta agian faxistak Espainiako espioi sarearen lan egin dute, baina ez da askoz bere bizitzari buruz ezagutzen ondoren. Baina azkenean zuen gobernuak beste kontratatu beren inteligentzia agentzia alde lan egiteko. Ez Reich, Argentina bezalako antzinako harreman onak dituen herrialdea da. No ordez zuen Mossad erakarritakoak, Israelek bezala.

Eragin benetan Zergatik ez? bere Mossad batu arrazoi zehatzak ez dira ezagutzen, oso ondo, baina berak nahi izana hilketaren saihesteko, edo bere bizitza Intriga dute berriro. Anyways bukatu zuen hainbat misioak eszenikoen Israelentzat, Irango zientzialari batzuk hil, gutun bonba bidaliz Ekialdeko Alemania. Gizon nahiko interesgarri bat, ez bada bat ona izan zen, egia esan, nahiko ideaology nazien eskainia.
UpvoteDownvoteRead Quora


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

пераклад Падтрымка: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
новы адказ
Мае любімыя факты Другой сусветнай вайны?
Пітэр Сміт
Пітэр Сміт, ветэран Англа-Занзібара вайны, я таксама працаваў у якасці агента ФБР / Assasin
5 праглядаў
Адзін з найбольш упрыгожаных шпіёнаў нацысцкай Германіі … і Ізраіля.

Ота Скорцени (1908-1975) Ён ваяваў ва ўварванні ў Польшчу, а затым Расіі, але тое, што ён найбольш вядомы гэта аперацыі ён скончыў. У 1943 году Мусаліні быў захоплены сёньня антыфашысцкага ўрада Італіі, гэта значыць, пакуль Ота не прыйшоў, каб выратаваць яго. Пасля некалькіх няўдалых спробаў выратавальных, Ота і некалькі аднапалчане высадзілі свае стэлс планеры на бліжэйшыя горы, перш чым прабіраецца да месца, дзе праходзіла Мусаліні, і выратаваць яго.

Выратаваў Мусаліні Затым была бітва ў Ардэны, які быў менш паспяховым. Ота паслаў некалькі нямецкіх дыверсантаў, якія бегла гаварыў па-ангельску. Большасць з іх былі захопленыя, але калі дапытвалі, яны вынікалі інструкцыям Ота аб тым, што рабіць, калі ў палон, і пачаў расказваць іх дапыталі дэзінфармацыі, які быў настолькі эфектыўны, што амерыканцы былі вымушаныя адказваць на пытанні, каб даказаць, што яны былі “”амерыканскі”” і Дуайт Эйзенхаўэр быў зачынены ў яго зала, таму што быццам бы былі забойцамі, якія прыязджаюць для яго.

Ота ў клетцы ў чаканні след Што адбылося далей, я думаю, што гэтая гісторыя змен з цікавай гісторыяй шпіёна проста памяшаныя. У любым выпадку пасля вайны Ота атрымалася бегчы з турмы з дапамогай некаторых былых паплечнікаў, і, магчыма, працаваў у шпіёнскай сеткі фашысцкай Гішпаніі, але там шмат не вядома пра яго жыццё тады. Але ў рэшце рэшт ён быў прыняты на працу іншым урадам, каб працаваць для іх выведкі. Не краіна з былым добрыя адносіны з Рэйхам, як Аргенціна. Няма замест таго, каб ён не быў прыняты на працу Масада, як і ў Ізраілі.

Прычына на самай справе чаму б і не? Дакладныя прычыны яго ўступлення Масада не вядомыя вельмі добра, але ён мог бы хацеў, каб пазбегнуць забойства, або мець інтрыгу ў яго жыцці зноў. У любым выпадку ён у канчатковым выніку выконваючы некалькі місій для Ізраіля, забіўшы некаторых іранскіх навукоўцаў, адпраўляючы ліст бомбы ва Ўсходнюю Нямеччыну. Даволі цікавы чалавек, калі не добры, ён быў на самай справе даволі прысвечаны нацысцкаму ideaology.
UpvoteDownvoteRead на Quora


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

সাপোর্ট অনুবাদ: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
নতুন উত্তর
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আপনার প্রিয় ঘটনা কি?
পিটার স্মিথ
পিটার স্মিথ, অ্যাংলো-জানজিবার যুদ্ধের একটা ঘুঘু, আমিও একটা FBI এজেন্ট / গুপ্তঘাতক হিসাবে নিযুক্ত করছি
5 মতামত
নাৎসি জার্মানি … এবং ইস্রায়েলের সবচেয়ে সজ্জিত গুপ্তচরের এক.

আতর Skorzeny (1908-1975) তিনি রাশিয়া পোল্যান্ড আক্রমণ করেছিলেন এবং পরে কিন্তু কি তিনি বেশিরভাগ পরিচিত অপারেশন তিনি সম্পন্ন হয়. 1943 সালে মুসোলিনির ইতালি এখন বিরোধী ফ্যাসিস্ট সরকার, যে পর্যন্ত আতর তাকে উদ্ধার করতে এসে দ্বারা দখল হয়েছে. বিভিন্ন ব্যর্থ উদ্ধার প্রচেষ্টার পরে, আতর ও বিভিন্ন সহকর্মী সৈন্যদের অবস্থান যেখানে মুসোলিনি অনুষ্ঠিত হয়েছিল সংগুপ্ত, এবং তাকে উদ্ধার করার আগে নিকটবর্তী পাহাড়ের উপর তাদের চৌর্য গ্লাইডার অবতরণ করে.

উদ্ধার মুসোলিনি পরবর্তী স্ফীত, যা কম সফল ছিল যুদ্ধ ছিল. আতর বিভিন্ন জার্মান স্যাবোটাজ যারা অনর্গল ইংরেজি স্পোক পাঠানো আউট. সর্বাধিক বন্দী ছিল কিন্তু যখন জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল, তারা কি করে দখল করতে উপর আতর এর নির্দেশাবলী অনুসরণ করে, এবং তাদের জিজ্ঞাসাবাদকারীদের ভুল তথ্য, যা কার্যকর যে আমেরিকানরা প্রমাণ করতে তারা ‘আমেরিকান’ এবং ডোয়াইট আইজেনহাওয়ার মধ্যে লক করা হয়েছে প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য হয় ছিল কহন শুরু তার রুম কারণ কল্পনানুসারে তার জন্য আসছে হত্যাকারীরা ছিল.

একটি সেল অপেক্ষা লেজ মধ্যে আতর তারপর কি হল আমি পরিবর্তন একটি আকর্ষণীয় গুপ্তচর গল্প শুধু পাগলাটে থেকে এই গল্প মনে. কোন পথে যুদ্ধের পর আতর কিছু সাবেক সহযোগীদের সহায়তায় কারাগার অব্যাহতি পরিচালিত, এবং ফ্যাসিস্ট স্পেন এর গুপ্তচর নেটওয়ার্কের জন্য কাজ করেছি পারে, কিন্তু সেখানে অনেক তারপর তার জীবন সম্পর্কে জানা যায় না. কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি অন্য সরকার দ্বারা নিয়োগ দেয়া হয় তাদের গোয়েন্দা সংস্থার জন্য কাজ করতে. রাইখের আর্জেন্টিনার মতো সাবেক সুসম্পর্ক সঙ্গে না একটি দেশ. কোন পরিবর্তে তিনি ইস্রায়েলের মধ্যে যেমন মোসাদের দ্বারা নিয়োগ দেয়া হয়.

সত্যিই কারণ কেন না? তার যোগদানের মোসাদ জন্য সঠিক কারণে খুব ভাল পরিচিত না হয়, কিন্তু তিনি হত্যাকাণ্ডের এড়ানো, বা তার জীবনের চক্রান্ত আবার আছে চায়. কোন পথে তিনি ইসরাইলের জন্য বিভিন্ন মিশন সম্পাদন কিছু ইরানী বিজ্ঞানীদের হত্যার পূর্ব জার্মানি থেকে চিঠি বোমা পাঠানোর শেষ পর্যন্ত. একটি চমত্কার মজার মানুষ, যদি না একটি ভাল এক, তিনি আসলে বেশ নাৎসি ideaology নিবেদিত ছিল.
Quora তে UpvoteDownvoteRead


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

prijevod podrška: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
novi Odgovor
Koje su vaše omiljene činjenice Drugog svjetskog rata?
Peter Smith
Peter Smith, veteran anglo-Zanzibar rata, ja također zaposlen kao FBI agent / Assasin
5 views
Jedan od najvažnijih uređen špijuni nacističke Njemačke … i Izrael.

Otto Skorzeny (1908-1975) Borio se u invaziji Poljske, a kasnije i Rusija, ali ono što je najviše poznat po je rad završio. Godine 1943. Mussolini su bili zarobljeni od strane sada antifašističke vlada Italije, koja je do Otto došao do njega spasiti. Nakon nekoliko neuspjelih pokušaja spašavanja, Otto i nekoliko saboraca spustio svoje stealth jedrilice na obližnje planine prije nego iskrada na lokaciju na kojoj je održan Mussolinija, i spašavanje njega.

U spašeni Musolini Sljedeći je bitka za Bulge, što je manje uspješan. Otto je poslao nekoliko njemačkih diverzanata koji je govorio tečno engleski jezik. Većina su bili zarobljeni, ali kada ispitivali, pratili su instrukcije Otto o tome šta treba da uradite ako zarobljeni, i počeo govori svoje ispitivače dezinformacija, koji je bio toliko efikasan da Amerikanci bili prisiljeni odgovoriti na pitanja da dokažu da su “”američki”” i Dwight Eisenhower je bio zaključan u svojoj soba, jer, navodno, nije bilo ubice dolazi po njega.

Otto u trag ćeliji čeka Šta je bilo dalje mislim da promjene ovu priču iz zanimljiv špijun priča samo lud. U svakom slučaju nakon rata Otto uspeo da pobegne iz zatvora uz pomoć nekih bivših saradnika, a možda su radili za fašističke Španije špijunsku mrežu, ali postoji mnogo ne zna o njegovom životu tada. Ali, na kraju ga je regrutirao drugi vlade da rade za svoje obavještajne agencije. Nije zemlja sa bivšim dobre odnose sa Rajha, kao Argentina. No, umjesto da je regrutovao Mossad, kao u Izraelu.

Uzrok stvarno Zašto ne? Tačan razlozi za njegovo spajanje Mosad nisu poznati vrlo dobro, ali možda bi želeo da izbegne atentata, ili ponovo intrige u svom životu. U svakom slučaju je završio obavljanje nekoliko misija za Izrael, ubivši neki iranski naučnici, slanje pisma bombe na istoku Njemačke. Prilično zanimljiv čovjek, ako nije dobar, on je zapravo prilično posvećen nacističke ideaology.
UpvoteDownvoteRead na Quora


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Подкрепа превод: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
Нов Отговор
Кои са любимите ви факти от Втората световна война?
Питър Смит
Питър Смит, ветеран от англо-Занзибар война, аз също съм работил като агент на ФБР / assasin
5 гледания
Един от най-декорирани шпионите на нацистка Германия … и Израел.

Ото Скорцени (1908-1975) Той се бори в нахлуването в Полша, а по-късно в Русия, но това, което той е най-известен е от операциите той завършени. През 1943 г. Мусолини е бил заловен от сега антифашисткото правителство на Италия, че е до Ото дойде да го спаси. След няколко неуспешни опита за спасяване, Ото и няколко колеги войници поземлените им стелт планери на близките планини преди промъква до мястото, където се проведе на Мусолини, и го спасява.

The спасени Мусолини Следващ беше битката за офанзива, която е по-малко успешно. Ото изпрати няколко немски саботьори, които говорят свободно английски език. Повечето са били заловени, но когато разпитван, те следват инструкциите на Ото за това какво да се направи, ако бъде уловен, и започна да разказва своята разпитващите дезинформация, която е толкова ефективна, че американците са били принудени да отговорят на въпросите, за да докажат, че са “”американски”” и Дуайт Айзенхауер е бил заключен в неговата стая, защото се предполага, че е имало убийци идват за него.

Otto в една пътека клетка очакват Какво се случи след това мисля, че промените тази история от интересна шпионска история просто щур. Както и да е след войната Ото успява да избяга затвор с помощта на някои бивши сътрудници, и може да работи в продължение на фашистка Испания шпионска мрежа, но там не е много известно за живота си след това. Но в крайна сметка той е бил нает от друго правителство да работи за тяхната разузнавателна агенция. Не е страна с бивши добри отношения с Райха, като Аржентина. Не вместо това той е бил нает от Мосад, както в Израел.

Причина наистина Защо не? Точните причини за присъединяването му Мосад не са известни много добре, но той може да са искали да избегнат убийство, или да има интрига в живота си отново. Както и да е, той стигна до изпълнение на няколко мисии за Израел, убивайки няколко ирански учени, изпращане на писмо бомби в Източна Германия. А доста интересен човек, ако не е добро, той е всъщност доста посветен на нацистката ideaology.
UpvoteDownvoteRead на Quora


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

traducció de suport: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
nova resposta
Quins són els seus fets favorits de la Segona Guerra Mundial?
Peter Smith
Peter Smith, un veterà de la guerra anglo-Zanzíbar, també estic emprat com un agent de FBI / assassí
5 visites
Un dels espies més condecorats de l’Alemanya nazi … i Israel.

Otto Skorzeny (1908-1975) Va lluitar en la invasió de Polònia, i més tard Rússia, però el que més es coneix per les operacions és que va completar. El 1943 Mussolini havia estat capturat pel govern ara anti-feixista d’Itàlia, és a dir, fins a Otto va arribar a rescatar-lo. Després de diversos intents fallits de rescat, Otto i diversos companys soldats van aterrar els seus planadors de sigil a les muntanyes properes abans de colar-se a la ubicació on es va dur a terme Mussolini, i el rescat d’ell.

El rescatat Mussolini següent va ser la batalla de les Ardenes, que va tenir menys èxit. Otto va enviar diversos sabotejadors alemanys que parlaven amb fluïdesa anglès. La majoria van ser capturats, però en ser interrogat, que va seguir les instruccions d’Otto sobre què fer si són capturats, i va començar a explicar la seva informació errònia interrogadors, que va ser tan eficaç que els nord-americans es van veure obligats a respondre a les preguntes per demostrar que eren ‘americà’ i Dwight Eisenhower estava tancat al seu habitació perquè suposadament havia assassins que vénen per ell.

Otto en un rastre cel·la esperant Què va passar després crec que els canvis aquesta història d’una història d’espionatge interessant acaba de bojos. De tota manera després de la guerra Otto va aconseguir escapar de presó amb l’ajuda d’alguns antics associats, i podria haver treballat per xarxa d’espionatge feixista d’Espanya, però no se sap molt sobre la seva vida llavors. Però amb el temps va ser reclutat per un altre govern per treballar per la seva agència d’intel·ligència. No és un país amb antics bones relacions amb el Reich, com l’Argentina. Sense cap va ser reclutat pel Mossad, com a Israel.

Causar realment què no? Les raons exactes de la seva incorporació Mossad no es coneixen molt bé, però que podrien haver volgut evitar l’assassinat, la intriga o tenen en la seva vida de nou. De totes maneres va acabar realitzant diverses missions per a Israel, matant a alguns científics iranians, l’enviament de cartes bomba a Alemanya de l’Est. Un home bastant interessant, si no una bona, que en realitat era bastant dedicats a ideaology nazi.
UpvoteDownvoteRead en Quora


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support hubad: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
Bag-ong Tubag
Unsa ang inyong paborito nga mga kamatuoran sa Gubat sa Kalibotan II?
Pedro Smith
Pedro Smith, usa ka beteranong sa Ang Anglo-Zanzibar Gubat, ako gigamit usab ingon sa usa ka ahente sa FBI / assasin
5 panglantaw
Usa sa labing gidayandayanan espiya sa Nazi Germany … ug sa Israel.

Otto Skorzeny (1908-1975) Siya nakig-away sa mga pagsulong sa Poland, ug sa ulahi Russia apan ang iyang labing nailhan sa mao ang operasyon nga iyang nahuman. Sa 1943 Mussolini nga nailog sa mga karon anti-pasistang gobyerno sa Italya, nga hangtud nga Otto miabut sa pagluwas kaniya. Human sa pipila ka mga napakyas sa pagluwas pagsulay, si Otto ug sa pipila ka mga kauban sa mga sundalo mitugpa sa ilang tago gliders sa duol kabukiran sa atubangan paglighot sa balay sa dapit diin Mussolini gihimo, ug sa pagluwas kaniya.

Ang naluwas Mussolini Sunod mao ang gubat sa bulge, nga dili kaayo malampuson. Otto gipadala sa pipila nga German saboteurs nga namulong larinong Iningles. Kadaghanan sa mga nadakpan apan sa dihang gisukitsukit, misunod sila instruksiyon ni Otto sa unsay buhaton kon ang nadakpan, ug nagsugod sa pagsulti sa ilang mga nagsukitsukit sayop nga impormasyon, nga epektibo kaayo nga ang mga Amerikano napugos sa pagtubag sa mga pangutana sa pagpamatuod nga sila mga ‘amerikano’ ug Dwight Eisenhower si giyawihan sa iyang lawak tungod kay kuno may mga mamumuno sa pag-abut alang kaniya.

Otto sa usa ka cell naghulat agianan Unsay sunod nga nahitabo sa akong hunahuna mga kausaban niini nga istorya gikan sa usa ka makapaikag nga istorya espiya lang bonkers. Gani human sa gubat Otto nakaikyas sa bilanggoan uban sa tabang sa pipila ka kanhi mga kauban, ug unta nagtrabaho alang sa espiya network pasistang Espanya, apan adunay dili daghan ang nahibaloan bahin sa iyang kinabuhi unya. Apan sa ngadto-ngadto siya girekrut sa lain nga gobyerno sa pagtrabaho alang sa ilang mga intelligence kabubut-on. Dili ang usa ka nasud uban sa kanhi maayong relasyon uban sa mga Reich, sama sa Argentina. Walay baylo siya recruit sa Mossad, ingon sa Israel.

Hinungdan sa tinuod nga Nganong dili? Ang tukmang mga rason alang sa iyang pagpasakop Mossad wala makaila kaayo, apan siya gusto sa paglikay sa pagpatay, o intriga sa iyang kinabuhi pag-usab. Gani siya natapos sa pagpahigayon sa pipila ka mga misyon alang sa Israel, sa pagpatay sa pipila ka Iranian siyentipiko, pagpadala sulat bomba sa East Germany. Ang usa ka pretty makapaikag nga tawo, kon dili usa ka maayo nga usa ka, siya sa pagkatinuod pretty gipahinungod sa Nazi ideaology.
UpvoteDownvoteRead sa Quora


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support kumasulira: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
latsopano Answer
ndi mfundo imene mumaikonda ya nkhondo yachiwiri yapadziko lonse?
Peter Smith
Peter Smith, A msirikali wakale wa Nkhondo Anglo-Zanzibar, ine komanso ntchito ngati FBI wothandizila / assasin
5 maganizo
Mmodzi wa azondi kwambiri chokongoletsedwa wa Nazi ku Germany … ndi Israel.

Otto Skorzeny (1908-1975) Anamenya nawo nkhondo ya Poland, ndipo kenako Russia koma chimene iye ambiri amadziwika ndi ntchito anamaliza. Mu 1943 Mussolini anagwidwa ndi boma tsopano odana lopondereza la Italy, kuti mpaka Otto anabwera amupulumutsa. Pambuyo ziwembu zingapo analephera kupulumutsidwa, Otto ndi asilikali anzake angapo anafika gliders awo chozemba pa mapiri pafupi pamaso kuzemba panyumba kwa malo Mussolini unachitikira ndiponso kuthandiza iye.

The kupulumutsidwa Mussolini Next anali nkhondo ya lofufuma kwambiri mbali imodzi, imene inali zochepa bwino. Otto anatumiza saboteurs angapo German amene analankhula bwino Chingelezi. Ambiri anagwidwa koma pamene mafunso, iwo malangizowo Otto pa chochita ngati anagwidwa, ndipo anayamba kuuza omufunsawo zawo zabodza, amene anali amphamvu kwambiri ku America anakakamizika kuyankha mafunso kutsimikizira kuti anali ‘America’ ndi Dwight Eisenhower linatsekeredwa mu chipinda chifukwa amati panali achiwembu kubwera kwa iye.

Otto mu cell akuyembekezera njira n’chiyani chinachitika ine ndikuganiza kusintha nkhani imeneyi kuchokera chidwi kazitape nthano chabe bonkers. Komabe pambuyo pa nkhondo Otto anathawa kundende ndi thandizo la ena mabwenzi awo akale, ndi mwina ntchito kwa lopondereza Spain ndi kazitape maukonde, koma pali zambiri amadziwika za moyo wake. Koma pambuyo pake anatengedwa ndi boma lina ku ntchito nzeru bungwe lawo. Osati dziko ndi bwino kale ndi Ulamuliro wa Nazi, monga Argentina. No m’malo iye anatengedwa ndi Mossad, monga Israel.

Chifukwa kwenikweni Bwanji? The zifukwa yolondola kujowina Mossad ake sali kudziwika bwino, koma mwina amafuna kupewa kuphedwa, kapena intrigue mu moyo wake. Komabe iye anatsirizira kuchita mautumiki osiyanasiyana kwa Israel, kupha asayansi ena aku Iran, kutumiza kalata mabomba ku East Germany. Munthu wokongola chidwi, ngati si labwino, kwenikweni anali wokongola wodzipereka kwa ideaology Nazi.
UpvoteDownvoteRead pa Quora


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

支持翻译:http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
新建答案
什么是你最喜欢的二战事实吗?
彼得·史密斯
彼得·史密斯,英桑战争中的退伍军人,我也作为一个FBI探员/刺客
5次
一个纳粹德国……和以色列的最华丽的间谍。

奥托·斯科尔兹内(1908-1975),他入侵波兰作战,后来俄罗斯,但他最为著名的是他完成的操作。 1943年墨索里尼被意大利现在反法西斯政府,也就是直到奥多来营救他抓获。几次失败的尝试抢救后,奥托和几个战友落在他们对附近的山上滑翔机隐身偷偷到墨索里尼举行的位置,抢救他面前。

获救的墨索里尼其次是价格猛涨,这是不太成功的战役。奥托送出了几位德国破坏者谁讲一口流利的英语。大多数被抓获,但在被询问时,他们跟着奥托的。如果捕获做什么指示,并开始告诉他们的审讯误传,这是非常有效,美国人被迫回答问题,以证明他们是“美国”和德怀特·艾森豪威尔被锁在他的房间,因为据说有刺客为他而来。

奥托在单元格中等待线索接下来发生了什么我想改变这个故事从一个有趣的侦探小说,只是疯狂。战争结束后不管怎么说奥托设法逃离监狱的一些前同事的帮助,而且可能已经工作了法西斯西班牙的间谍网络,但没有太多知道关于他的生活,那么。但最终他被另一个政府招募到他们的情报机构工作。不可与帝国一样,阿根廷前良好关系的国家。没有代替他被摩萨德招募在以色列。

真正原因为什么不呢?他的加盟摩萨德的确切原因尚不清楚得非常好,但他也许是想避免暗杀,或再次在他的生命的阴谋。不管怎么说,他结束了对以色列执行几个任务,杀死一些伊朗科学家,发送信件炸弹东德。一个非常有趣的人,如果没有一个很好的,他实际上是相当献给纳粹ideaology。
UpvoteDownvoteRead Quora的上


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

支持翻譯:http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
新建答案
什麼是你最喜歡的二戰事實嗎?
彼得·史密斯
彼得·史密斯,英桑戰爭中的退伍軍人,我也作為一個FBI探員/刺客
5次
一個納粹德國……和以色列的最華麗的間諜。

奧托·斯科爾茲內(1908-1975),他入侵波蘭作戰,後來俄羅斯,但他最為著名的是他完成的操作。 1943年墨索里尼被意大利現在反法西斯政府,也就是直到奧多來營救他抓獲。幾次失敗的嘗試搶救後,奧托和幾個戰友落在他們對附近的山上滑翔機隱身偷偷到墨索里尼舉行的位置,搶救他面前。

獲救的墨索里尼其次是價格猛漲,這是不太成功的戰役。奧托送出了幾位德國破壞者誰講一口流利的英語。大多數被抓獲,但在被詢問時,他們跟著奧托的。如果捕獲做什麼指示,並開始告訴他們的審訊誤傳,這是非常有效,美國人被迫回答問題,以證明他們是“美國”和德懷特·艾森豪威爾被鎖在他的房間,因為據說有刺客為他而來。

奧托在單元格中等待線索接下來發生了什麼我想改變這個故事從一個有趣的偵探小說,只是瘋狂。戰爭結束後不管怎麼說奧托設法逃離監獄的一些前同事的幫助,而且可能已經工作了法西斯西班牙的間諜網絡,但沒有太多知道關於他的生活,那麼。但最終他被另一個政府招募到他們的情報機構工作。不可與帝國一樣,阿根廷前良好關係的國家。沒有代替他被摩薩德招募在以色列。

真正原因為什麼不呢?他的加盟摩薩德的確切原因尚不清楚得非常好,但他也許是想避免暗殺,或再次在他的生命的陰謀。不管怎麼說,他結束了對以色列執行幾個任務,殺死一些伊朗科學家,發送信件炸彈東德。一個非常有趣的人,如果沒有一個很好的,他實際上是相當獻給納粹ideaology。
UpvoteDownvoteRead Quora的上


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Traduction: Support: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
New Avanti
Qualessi sò i vostri facts, prifirutu di la Secunna Guerra Mundiali?
Petru Smith
Petru Smith, A veteran di La Guerra Anglo-Zanzibar, mi sentu ancu impiegatu subitu subitu cum’è una FBI agenti / assasin
5 Visto
Unu di li spìi più studiata di Girmania nazzista … è Israele.

Ottu Skorzeny (1908-1975) Iddu cummattiu contru à l’invasioni di la Pulonia, e doppu la Russia, ma ciò chì si hè più cunnisciutu per è u funziunamentu ch’ellu compie. Nta lu 1943, Mussolini avia statu affascinatu da u guvernu ora anti-fascista di l’Italia, chì hè finu Ottu vinniru di riscattari ellu. Dopu à parechje prove salvataggio hà fiascatu, Ottu è parechji altri omi di surdati, sbarcò e so gliders Trustek nantu à a muntagna à proximité prima sneaking à u locu induve ci hè statu Mussolini, e cci sceltu.

U cacciai, Mussolini Next fu lu cummattimentu di u Gobba, lu quali era menu riesciuta. Ottu mannò fora à parechji saboteurs tedesco chi parrava madrelingua cinese. Most foru accupa ma quannu interrogated, si seguita instructions, l’Ottu nantu à ciò à fà si la pigghiaru, e accuminzau cu disinvultura so interrogators Crespi, chì era cusì vere chì Miricani custretti à risponde à e dumande à determinà ch’elli eranu ‘American’ e Roquebrune Cap Martin era di chjude in u so cammara perchè si supponi ùn ci eranu assassini ca veni di ellu.

Ottu in un chjassu di cellula, m’avissiru Chiddu cchi successi dopu, ci pensu canciamenti sta storia, da un racontu spia ntirissanti pi sulu mad bonkers. Ananás doppu la guerra Ottu riniscìu a scappari prigiò cù l’aiutu di certi anzianu associa, è aghju travagliatu di reta spia fascista di Spagna, ma ùn ci hè micca assai canusciuti pi la so ‘vita tandu. Ma finarmenti vinni ricrutati da un altru guvernu à u travagliu di i so agenzia nurmativa. Micca un paese cù anzianu bonu li rilazzioni cu lu Terzu Reich, comu Argentina. No nveci si nni vinni ricrutati par Mossad, cum’è in Israele.

Cause parlà Perchè micca? Li mutivi esattu di i so partendu da Mossad ùn sò cunnisciuti assai bè, ma iddu Avìssi vulia à francà assassiniu, o hannu Sveda in a so vita di novu. Ananás si finìu ca davanu parechje missione per Israel, ammazzannu certi scinziati iraniana, inviu di i bombe, lettera à la Girmania Est. Un omu bedda ntirissanti, s’ellu ùn hè un bonu unu, iddu era veramenti bedda, didicata à ideaology nazzista.
UpvoteDownvoteRead nantu à Quora


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Podrška prijevod: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
Novi odgovor
Koje su vaše omiljene činjenice o Drugom svjetskom ratu?
Peter Smith
Peter Smith, veteran anglo-Zanzibar rata, ja sam zaposlen kao FBI agent / Ubojica
5 pregleda
Jedan od najvažnijih ukrašenih špijuna nacističke Njemačke … i Izraela.

Otto Skorzeny (1908-1975) Borio se u invaziji na Poljsku, a kasnije i Rusija, ali ono što je najviše poznat je operacije bio dovršen. Godine 1943. Mussolini je bio zarobljen od strane sada anti-fašističke vlasti u Italiji, koji je do Otto došao da ga spasi. Nakon nekoliko neuspjelih pokušaja spašavanja, Otto i nekoliko suborci spustili svoje stealth jedrilica na obližnje planine prije nego što se šulja do mjesta gdje je održan Mussolini, te ga spasili.

U oslobođenom Mussolini Zatim je Battle of the Bulge, koji je bio manje uspješan. Otto je poslao nekoliko njemačkih sabotere koji su govorili tečno engleski. Većina su bili zarobljeni, ali kad ispitivali su slijedili Otto upute o tome što učiniti ako se zarobljeni, i počeo govoriti svoje ispitivači dezinformacije, koja je bila toliko učinkovita da su Amerikanci bili prisiljeni odgovoriti na pitanja kako bi dokazali da su “”američki”” i Dwight Eisenhower je bio zaključan u svojoj soba, jer navodno su ubojice dolaze za njega.

Otto u trag stanica čeka Što je onda bilo mislim da promjene ova priča sa zanimljivim špijunske priče da samo lud. Uglavnom nakon rata Otto uspio pobjeći iz zatvora uz pomoć nekih bivših suradnika, a možda su radili za fašističke Španjolske špijunske mreže, ali nije mnogo poznato o njegovu životu tada. No, na kraju ga je regrutirao još jedan vlade da rade za njihove obavještajne agencije. Nije zemlja s bivšim dobrim odnosima s Reicha, poput Argentine. Ne umjesto toga on regrutirao je Mossadu, kao u Izraelu.

Uzrok stvarno Zašto ne? Točni razlozi za njegov ulasku Mossada nisu poznati vrlo dobro, ali je možda htio izbjeći atentat, ili imaju intrige u životu opet. Uglavnom je završio izvedbom nekoliko misija za Izrael, ubivši nekoliko iranskih znanstvenika, slanje pismo bombe Istočnoj Njemačkoj. Prilično zanimljiv čovjek, ako nije dobar, on je zapravo prilično posvećen nacističke ideaology.
UpvoteDownvoteRead na usluzi Quora


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support oversættelse: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ny svar
Hvad er dine foretrukne fakta Verdenskrig?
Peter Smith
Peter Smith, en veteran fra Den engelsk-Zanzibar krig, jeg også ansat som FBI-agent / assasin
5 visninger
En af de mest dekorerede spioner i Nazityskland … og Israel.

Otto Skorzeny (1908-1975) Han kæmpede i invasionen af Polen og senere Rusland, men hvad han mest kendt for, er de transaktioner, han afsluttede. I 1943 Mussolini var blevet taget til fange af den nu anti-fascistisk regering i Italien, der er indtil Otto kom til at redde ham. Efter flere mislykkede forsøg på at redde, Otto og flere soldaterkammerater landede deres stealth svævefly på nærliggende bjerge før snigende til det sted, hvor Mussolini blev afholdt, og redde ham.

Den reddede Mussolini Næste var slaget i Ardennerne, hvilket var mindre vellykket. Otto sendt ud flere tyske sabotører, der talte flydende engelsk. De fleste blev taget til fange, men når forhørt, de fulgte Ottos instruktioner om hvad de skal gøre, hvis fanget, og begyndte at fortælle deres forhørsledere misinformation, som var så effektiv, at amerikanerne blev tvunget til at svare på spørgsmål at bevise, at de var “”amerikansk”” og Dwight Eisenhower var låst i hans værelse, fordi angiveligt var mordere kommer til ham.

Otto i en celle afventer trail Hvad der skete næste jeg tror ændringer denne historie fra en interessant spion historie til bare skrupskør. Anyways efter krigen lykkedes Otto at undslippe fængslet ved hjælp af nogle tidligere medarbejdere, og måske har arbejdet for fascistiske Spaniens spion-netværk, men der er ikke meget kendt om hans liv derefter. Men til sidst blev han ansat af en anden regering til at arbejde for deres intelligens agentur. Ikke et land med tidligere gode relationer til Reich, ligesom Argentina. Ingen i stedet blev han rekrutteret af Mossad, som i Israel.

Årsag virkelig Hvorfor ikke? De præcise årsager til hans tilslutning Mossad er ikke kendt meget godt, men han kunne have ønsket at undgå snigmord, eller har intriger i hans liv igen. Anyways endte han udfører flere missioner for Israel, dræbte nogle iranske videnskabsmænd, sende brevbomber til Østtyskland. En temmelig interessant mand, hvis ikke en god en, var han faktisk temmelig dedikeret til nazistiske ideaology.
UpvoteDownvoteRead på Quora


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Ondersteuning vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
nieuw antwoord
Wat is uw favoriete feiten van de Tweede Wereldoorlog?
Peter Smith
Peter Smith, een veteraan van de Anglo-Zanzibar oorlog, ik ben ook werkzaam als een FBI-agent / assasin
5 keer bekeken
Een van de meest gedecoreerde spionnen van nazi-Duitsland … en Israël.

Otto Skorzeny (1908-1975) Hij vocht in de invasie van Polen, en later Rusland, maar wat hij het meest bekend om is de operaties voltooide hij. In 1943 had Mussolini gevangen genomen door de inmiddels anti-fascistische regering van Italië, dat wil zeggen tot Otto kwam om hem te redden. Na een aantal mislukte reddingspogingen, Otto en een aantal collega-soldaten landden hun stealth zweefvliegtuigen op de nabijgelegen bergen voordat stiekem naar de locatie waar Mussolini werd gehouden, en hem te redden.

De geredde Mussolini Verder was de strijd om de Ardennen, die minder succesvol was. Otto stuurde verschillende Duitse saboteurs die vloeiend Engels sprak. De meeste werden gevangen genomen, maar toen ondervraagd, zij volgde de instructies Otto’s over wat te doen als gevangen, en begon te vertellen hun ondervragers desinformatie, die zo effectief dat de Amerikanen werden gedwongen om vragen te beantwoorden om te bewijzen dat ze waren ‘american’ en Dwight Eisenhower werd opgesloten in was zijn kamer omdat zogenaamd waren er moordenaars komen voor hem.

Otto in een cel in afwachting van trail Wat er daarna gebeurde Ik denk dat veranderingen dit verhaal vanuit een interessant verhaal spion om gewoon bonkers. Anyways na de oorlog Otto wist de gevangenis ontsnappen met de hulp van enkele oud-medewerkers, en zou hebben gewerkt voor fascistische Spanje spion netwerk, maar er is niet veel bekend over zijn leven toen. Maar uiteindelijk werd hij aangeworven door een andere regering om te werken voor hun intelligentie agentschap. Geen land met de voormalige goede relaties met het Rijk, als Argentinië. Nee in plaats daarvan werd hij aangeworven door Mossad, zoals in Israël.

Oorzaak echt Waarom niet? De exacte redenen van zijn toetreding tot Mossad zijn niet erg bekend, maar hij zou hebben willen moord te voorkomen, of intriges in zijn leven opnieuw. Anyways belandde hij het uitvoeren van verschillende missies voor Israël, het doden van een aantal Iraanse wetenschappers, het sturen van bombrieven naar Oost-Duitsland. Een vrij interessante man, zo niet een goede, was hij eigenlijk vrij gewijd aan Nazi ideaology.
UpvoteDownvoteRead op Quora


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Podpora překladu: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
Nová odpověď
Jaké jsou vaše oblíbené fakty druhé světové války?
Peter Smith
Peter Smith, veterán z anglo-Zanzibar válka, jsem také zaměstnán jako agent FBI / Assasin
5 zobrazení
Jeden z nejvíce zdobených vyzvědači nacistického Německa … a Izraeli.

Otto Skorzeny (1908-1975) bojoval v invazi do Polska, Ruska a později ale to, co je nejvíce známý pro je operace ukončil. V roce 1943 byl Mussolini zajat nyní anti-fašistickou vládou v Itálii, která je až do Otto přišel, aby ho zachránil. Po několika neúspěšných pokusech o jeho záchranu, Otto a několik vojáci kolegy přistál jejich stealth kluzáky na blízké hory před plíživý na místo, kde se konala Mussolini, a zachránit ho.

Zachráněných Mussolini Next byla bitva v Ardenách, což bylo méně úspěšné. Otto rozeslal několik německých sabotéry, kteří mluvili plynně anglicky. Většina z nich byla zachycena, ale když vyslýchán, že řídil pokyny Ottův o tom, co dělat, když zachytil, a začal vyprávět jejich vyšetřovatelé dezinformace, které bylo tak efektivní, že Američané byli nuceni odpovídat na otázky dokázat, že oni byli “”american”” a Dwight Eisenhower byl zamčený ve svém pokoj, protože prý tam byly vrazi přicházejí pro něj.

Otto ve stopě buněk čeká Co se stalo potom myslím, že změny tento příběh ze zajímavé špionážní film prostě cvok. Tak jako po válce Otto se podařilo uprchnout z vězení s pomocí některých bývalých spolupracovníků, a mohla pracoval pro špionážní sítě fašistickým Španělska, ale tam není moc známo o jeho životě poté. Ale nakonec byl přijat jinou vládu, aby spolupracovala na jejich zpravodajské agentury. Není to země s bývalými dobrých vztahů s Reich, jako je Argentina. No místo toho byl rekrutován Mossad, stejně jako v Izraeli.

Způsobují opravdu Proč ne? Přesné důvody pro jeho spojující Mossadu nejsou známy velmi dobře, ale mohl by chtěl vyhnout atentát, nebo máte intriky ve svém životě znovu. Tak jako tak skončil provádí několik misí do Izraele, zabíjet některé íránské vědce, posílat dopis bomby do NDR. Docela zajímavý člověk, ne-li dobrý, on byl vlastně docela věnován nacistické ideaology.
UpvoteDownvoteRead na Quora


“——————————————————————————————————————————————————

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————
New Answer
What are your favorite facts of World War II?
Peter Smith
Peter Smith, A veteran of The Anglo-Zanzibar War, I’m also employed as a FBI agent/assasin
5 views
One of the most decorated spies of Nazi Germany… and Israel.

Otto Skorzeny (1908–1975) He fought in the invasion of Poland, and later Russia but what he’s most known for is the operations he completed. In 1943 Mussolini had been captured by the now anti-fascist government of Italy, that is until Otto came to rescue him. After several failed rescue attempts, Otto and several fellow soldiers landed their stealth gliders on nearby mountains before sneaking to the location where Mussolini was held, and rescuing him.

The rescued Mussolini Next was the battle of the Bulge, which was less successful. Otto sent out several German saboteurs who spoke fluent english. Most were captured but when interrogated, they followed Otto’s instructions on what to do if captured, and started telling their interrogators misinformation, which was so effective that Americans were forced to answer questions to prove they were ‘american’ and Dwight Eisenhower was locked in his room because supposedly there were assassins coming for him.

Otto in a cell awaiting trail What happened next I think changes this story from an interesting spy story to just bonkers. Anyways after the war Otto managed to escape prison with the help of some former associates, and might have worked for fascist Spain’s spy network, but there isn’t much known about his life then. But eventually he was recruited by another government to work for their intelligence agency. Not a country with former good relations with the Reich, like Argentina. No instead he was recruited by Mossad, as in Israel.

Cause really Why not? The exact reasons for his joining Mossad aren’t known very well, but he might have wanted to avoid assassination, or have intrigue in his life again. Anyways he ended up performing several missions for Israel, killing some Iranian scientists, sending letter bombs to East Germany. A pretty interesting man, if not a good one, he was actually pretty dedicated to Nazi ideaology.
UpvoteDownvoteRead on Quora


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Subteno traduko: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
nova Respondo
Kio estas viaj preferataj faktoj de la dua mondmilito?
Peter Smith
Peter Smith, Veterano de la Anglo-Zanzibar Milito, mi ankaŭ laboris kiel agento de la FBI / Assasin
5 opinioj
Unu el la plej ornamita spionoj nazia Germanio … Kaj Izrael.

Otto Skorzeny (1908-1975) Li batalis en la invado de Pollando, kaj poste Rusion sed kion li plej konata pro estas la operacioj li kompletigis. En 1943 Mussolini estis kaptita de la nun kontraŭfaŝisma registaro de Italio, kiu estas ĝis Otto venis por savi lin. Post pluraj malsukcesis rekupero provoj, Otto kaj pluraj samrangaj soldatoj alteriĝis sia stealth glisiloj sur proksimaj montoj antaŭ ŝtelirante al la loko kie Mussolini estis tenita, kaj savis lin.

La savita Mussolini Sekva estis la batalo de la Ardenas, kiu estis malpli sukcesa. Otto sendis pluraj germanaj sabotantoj kiuj parolis flua english. Plej estis kaptitaj sed kiam pridemanditaj, sekvis Otto la instrukciojn pri kion fari se kaptita, kaj komencis rakonti al siaj interrogadores misinformado, kiu estis tiel efika ke usonanoj estis devigitaj respondi demandojn pruvi ili ‘american’ kaj Dwight Eisenhower estis ŝlosita en sia ĉambro ĉar supozeble estis murdistoj venas por li.

Otto en ĉelo atendante migrovojo Kio okazis poste mi pensas ŝanĝoj ĉi rakonto de interesa spiono rakonto simple bonkers. Anyways post la milito Otto sukcesis eskapi de malliberejo kun la helpo de kelkaj iamaj kunlaborantoj, kaj eble laboris por faŝisma Hispanio spiono reto, sed ne multe konata ĉirkaŭ lia vivo poste. Sed fine li estis varbita de alia registaro labori por sia inteligenteco agentejo. Ne estas lando kun malnovaj bonaj rilatoj kun la Reich, kiel Argentino. Neniu anstataŭe li estis varbita de la Mossad, kiel en Israelo.

Kaŭzi vere Kial ne? La ĝusta kialoj por lia enirado Mossad ne konas tre bone, sed li eble volis eviti murdon, aŭ havi intrigo en sia vivo denove. Anyways li finis plenumante plurajn misiojn por Israelo, mortigante kelkaj iranaj sciencistoj, sendante leteron bomboj al Orienta Germanio. Bela interesa homo, se ne estas bona, li estis efektive sufiĉe dediĉita al nazia ideaology.
UpvoteDownvoteRead sur Quora


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Tõlkimise toetamise: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
uus Vastus
Mis on teie lemmik faktid II maailmasõda?
Peter Smith
Peter Smith, veteran Anglo-Zanzibar sõda, ma ka tööle kui FBI agent / Assassin
5 korda
Üks kaunistatud spioonid natsi-Saksamaa … ja Iisrael.

Otto Skorzeny (1908-1975) Ta võitles sissetung Poolasse ning hiljem Venemaa, kuid mida ta kõige tuntum on tegevuse lõpetas ta. 1943. aastal Mussolini oli kaetud nüüd anti-fašistlik valitsus, Itaalia, mis on kuni Otto tuli teda päästma. Pärast mitmeid ebaõnnestunud päästmise katsetega, Otto ja mitmed kolleegid sõdurid maandus oma stealth purilennukid on mägede enne hiiliv asukohta, kus Mussolini toimus, ning päästes teda.

Päästetud Mussolini Järgmine oli lahingus Ardennides, mis oli vähem edukad. Otto saatis välja mitmeid Saksa saboteurs kes rääkis vabalt inglise. Enamik olid kaetud aga kui kuulati, järgnesid nad Otto juhiseid, mida teha, kui kinni ja hakkas räägib oma ülekuulajad desinformatsioon, mis oli nii tõhus, et ameeriklased olid sunnitud vastama küsimustele, et tõestada nad olid “”american”” ja Dwight Eisenhower oli lukustatud oma ruumi, sest väidetavalt oli mõrtsukad tulevad teda.

Otto raku ootab rada Mis edasi juhtus ma arvan muutusi see lugu huvitav spioon lugu lihtsalt Hull. Niikuinii pärast sõda Otto õnnestus põgeneda vanglast abiga mõned endised kaastöötajad, ja võib-olla töötas fašistlik Hispaania spioon võrgustik, kuid seal ei ole palju teada tema elu siis. Aga lõpuks ta tööle teise valitsuse tööle oma luureagentuuri. Mitte riik, endine head suhted Reich, nagu Argentiina. Ei, mitte ta tööle Mossad, kui Iisraelis.

Põhjus tõesti, miks mitte? Täpsed põhjused, miks tema liitumist Mossad ei ole teada väga hästi, kuid ta oleks võinud ära hoida tahtis mõrva või on intriig oma elu uuesti. Niikuinii ta sattus täita mitmeid missioone Iisrael, tappes mõned Iraani teadlased, saates kirja pommid Ida-Saksamaal. Päris huvitav inimene, kui mitte hea, ta oli tegelikult päris pühendatud natside ideaology.
UpvoteDownvoteRead Quoras


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
New Answer
Ano ang iyong mga paboritong mga katotohanan ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig?
Peter Smith
Peter Smith, Isang beterano ng Ang Anglo-Zanzibar War, ako nagtatrabaho din bilang isang FBI agent / Assasin
5 views
Isa sa mga pinaka pinalamutian spies ng Nazi Germany … at Israel.

Otto Skorzeny (1908-1975) Siya fought sa ang paglusob ng Poland, at sa ibang pagkakataon Russia ngunit kung ano siya ay pinaka-kilala para sa ay ang operasyon niya natapos. Noong 1943 Mussolini ay nakunan ng ngayon anti-pasista pamahalaan ng Italya, na hanggang sa Otto dumating upang iligtas siya. Pagkatapos ng ilang mga nabigong rescue pagtatangka, Otto at ilang mga kapwa sundalo landed kanilang stealth gliders sa mga kalapit na bundok sa harap hamak sa lokasyon kung saan Mussolini ay gaganapin, at rescuing kanya.

Ang rescued Mussolini Susunod ay ang labanan ng bulge, na kung saan ay mas mababa matagumpay. Otto ipinadala out ilang German saboteurs na nagsalita matatas ingles. Karamihan ay nakunan ngunit kapag interrogated, sila ay sumunod tagubilin ni Otto sa kung ano ang gagawin kung nakuha, at nagsimula na nagsasabi sa kanilang mga interrogators maling impormasyon, na kung saan ay kaya epektibo na Amerikano ay sapilitang upang sagutin ang mga katanungan upang patunayan sila ay ‘american’ at Dwight Eisenhower ay naka-lock sa kanyang room dahil supposedly mayroong assassins darating para sa kanya.

Otto sa isang cell naghihintay trail Ano ang nangyari susunod tingin ko mga pagbabago sa kuwentong ito mula sa isang kawili-wiling kuwento ispya sa makatarungan bonkers. Anyways pagkatapos ng digmaan Otto pinamamahalaang upang makatakas bilangguan sa tulong ng ilang mga dating kasamahan, at maaaring magkaroon ng nagtrabaho para sa ispya network pasista Espanya, ngunit may ay hindi magkano na kilala tungkol sa kanyang buhay pagkatapos. Ngunit kalaunan siya ay hinikayat na sa pamamagitan ng iba pang pamahalaan sa trabaho para sa kanilang katalinuhan ahensiya. Hindi isang bansa na may dating magandang relasyon sa Reich, tulad Argentina. No halip siya ay hinikayat na sa pamamagitan Mossad, tulad ng sa Israel.

Maging sanhi ng talagang Bakit hindi? Ang eksaktong dahilan para sa kanyang pagsali Mossad ay hindi kilala nang mahusay, ngunit maaaring siya nais upang maiwasan ang pagpatay nang pataksil, o magkaroon ng intriga sa kanyang buhay muli. Anyways siya napunta gumaganap ng ilang mga misyon para sa Israel, ang iba’y pinatay Iranian siyentipiko, ang pagpapadala ng sulat bomb upang East Germany. A pretty kagiliw-giliw na tao, kung hindi isang magandang isa, siya ay talagang kaakit-akit na nakaukol sa Nazi ideaology.
UpvoteDownvoteRead sa Quora


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Tuki käännös: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
uusi Vastaus
Suosikki tosiasioita toisen maailmansodan?
Peter Smith
Peter Smith, veteraani Anglo-Zanzibar sodan Olen myös työskenteli FBI-agentti / assasin
5 näkymät
Yksi koristeltu vakoojat natsi-Saksan … ja Israel.

Otto Skorzeny (1908-1975) Hän taisteli hyökkäystä Puolaan, ja myöhemmin Venäjällä, mutta mitä hän on parhaiten tunnettu on toimintaa hän valmistui. Vuonna 1943 Mussolini oli vangiksi nyt fasismin vastaisen hallituksen Italia, joka on ennen Otto tuli pelastamaan hänet. Usean epäonnistuneet pelastus yrityksiä, Otto ja useat muiden sotilaat laskeutunut heidän stealth purjelentokone läheisillä vuorilla ennen salainen paikkaan, jossa Mussolini pidettiin, ja pelastamiseen häntä.

Pelastetun Mussolini Seuraavaksi oli Ardennien taistelu, joka oli vähemmän onnistunut. Otto lähetti useissa Saksan sabotoijat joka puhui sujuvasti englanti. Useimmat otettiin kiinni, mutta kun kuulusteltu, he seurasivat Otto ohjeita siitä, mitä tehdä, jos otetut, ja alkoi kertoa niiden kuulustelijat väärää tietoa, joka oli niin tehokas, että amerikkalaiset joutuivat vastaamaan kysymyksiin todistaa ne “”amerikkalainen”” ja Dwight Eisenhower oli lukittu hänen huoneessa, koska muka oli salamurhaajia tulossa häntä.

Otto solussa odottaa polku Mitä tapahtui seuraavaksi mielestäni muutoksia tämän tarinan mielenkiintoinen vakooja tarina vain hullu. Ainakin sodan jälkeen Otto onnistui pakenemaan vankilasta avulla jotkut entiset Associates, ja ehkä ovat työskennelleet fasististen Espanjan vakooja verkko, mutta ei ole paljon tiedetä hänen elämänsä sitten. Mutta lopulta hänet värvättiin muun valtion työskennellä niiden tiedustelupalvelu. Ei maa, entinen hyvät suhteet Reich, kuten Argentiinassa. Ei vaan hänet värvättiin Mossadin, kuten Israelissa.

Syy todellakaan Miksi ei? Tarkka syy hän liittyy Mossad ei tunneta kovin hyvin, mutta ehkä halunnut välttää salamurhan tai on juonittelu elämässään uudelleen. Ainakin hän päätyi tekee useita tehtäviä varten Israel, tappoi Iranin tutkijat, lähettämällä kirje pommeja Itä-Saksassa. Ihan mielenkiintoinen ihminen, jos ei ole hyvä, hän oli itse asiassa aika omistettu natsien ideaology.
UpvoteDownvoteRead Quorassa


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Traduction de soutien: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
Nouvelle réponse
Quels sont vos faits préférés de la Seconde Guerre mondiale?
Peter Smith
Peter Smith, un vétéran de la guerre anglo-Zanzibar, je suis également employé comme agent du FBI / assasin
5 vues
L’un des espions les plus décorés de l’Allemagne nazie … et Israël.

Otto Skorzeny (1908-1975) Il a combattu dans l’invasion de la Pologne, et plus tard la Russie, mais ce qu’il est le plus connu pour les opérations est-il terminé. En 1943, Mussolini avait été capturé par le gouvernement maintenant anti-fasciste de l’Italie, qui est jusqu’à ce que Otto est venu pour le sauver. Après plusieurs tentatives de sauvetage ont échoué, Otto et plusieurs autres soldats ont débarqué leurs planeurs furtifs sur les montagnes environnantes avant se faufiler à l’endroit où Mussolini a eu lieu, et le sauvetage.

Le sauvé Mussolini suivant fut la bataille des Ardennes, ce qui a moins bien réussi. Otto a envoyé plusieurs saboteurs allemands qui parlaient couramment l’anglais. La plupart ont été capturés, mais lorsqu’il est interrogé, ils ont suivi les instructions d’Otto sur ce qu’il faut faire en cas de capture, et a commencé à raconter leur interrogateurs désinformation, qui était si efficace que les Américains ont été contraints de répondre à des questions pour prouver qu’ils étaient «américain» et Dwight Eisenhower a été enfermé dans sa chambre parce que soi-disant il y avait des assassins à venir pour lui.

Otto dans un sentier en attente de la cellule Qu’est-il arrivé ensuite je pense que les changements de cette histoire à partir d’une histoire d’espionnage intéressant de simplement dingue. Quoi qu’il en soit, après la guerre Otto a réussi à échapper à la prison avec l’aide de quelques anciens associés, et pourrait avoir travaillé pour le réseau d’espionnage de l’Espagne fasciste, mais il est peu connu au sujet de sa vie alors. Mais finalement, il a été recruté par un autre gouvernement à travailler pour leur agence de renseignement. Pas un pays avec les anciens de bonnes relations avec le Reich, comme l’Argentine. Non au contraire, il a été recruté par le Mossad, comme en Israël.

Parce que vraiment, pourquoi pas? Les raisons exactes de son Mossad rejoindre ne sont pas connus très bien, mais il aurait voulu éviter l’assassinat, ou ont l’intrigue dans sa vie. Quoi qu’il en soit, il a fini par effectuer plusieurs missions pour Israël, tuant certains scientifiques iraniens, l’envoi de lettres piégées à l’Allemagne de l’Est. Un homme assez intéressant, sinon un bon, il était en fait assez dédié à ideaology nazie.
UpvoteDownvoteRead sur Quora


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Stipe oersetting: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
nije Antwurd
Wat binne jo favorite feiten fan de Twadde Wrâldkriich?
Peter Smith
Peter Smith, in feteraan fan de Anglo-Sansibar oarloch, ik bin ek tsjinst as in FBI-agent / Assasin
5 kear besjoen
Ien fan de meast fersierde spionnen fan Nazi-Dútslân … en Israël.

Otto Skorzeny (1908-1975) Hy focht yn de ynvaazje fan Poalen, en letter Ruslân mar wat er meast bekend is de operaasjes er foltôge. Yn 1943 Mussolini hie finzen nommen troch de no anty-faksistyske regear fan Itaalje, dat is oant Otto kaam te rêden him. Nei ferskate mislearre rêden besocht, Otto en ferskate oare soldaten oan lân set, harren stealth sweeffleantugen op tichteby lizzende bergen foardat stikeme nei de lokaasje dêr’t Mussolini waard hâlden, en it rêden him.

De rêden Mussolini Next wie de slach fan de Bulge, dat wie minder súksesfol. Otto stjoerde út ferskate Dútske saboteurs dy’t spriek floeiend english. De measte waarden finzen nommen mar doe ûnderfrege, se folge Otto syn ynstruksjes op wat te dwaan as ferovere, en begûn fertellen harren interrogators misinformation, dat wie sa effektyf dat Amerikanen waarden twongen om beantwurdzje fragen te bewize se wienen ‘american’ en Dwight Eisenhower waard sletten yn syn keamer om’t fermoedlik der wienen Assassins kommen foar him.

Otto yn in sel awaiting trail Wat barde neist ik tink feroarings dit ferhaal út in ynteressante spion ferhaal om krekt Bonkers. Anyways nei de oarloch Otto te ûntkommen finzenis mei de help fan guon eardere Associates, en miskien hawwe wurke foar faksistyske Spanje syn spion netwurk, mar der is net folle bekend oer syn libben dan. Mar úteinlik waard er rekrutearre troch in oare oerheid te wurkjen foar harren yntelliginsje buro. Net in lân mei eardere goede relaasjes mei de Ryk, lykas Argentynje. Gjin ynstee waard er rekrutearre troch Mossad, as yn Israel.

Feroarsaakje echt Wêrom net? De krekte reden foar syn oansluting by Mossad binne net bekend hiel goed, mar hy soe hawwe woe om te kommen moard, of hawwe intrigue yn syn libben wer. Anyways er bedarre performing ferskate misjes foar Israël, killing wat Iraanske wittenskippers, stjoeren brief bommen nei East-Dútslân. In moai nijsgjirrich minske, as der in goed ien, hy wie eins moai wijd oan Nazi ideaology.
UpvoteDownvoteRead op Quora


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Tradución Apoio: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
nova resposta
Cales son os seus traxes favoritos da Segunda Guerra Mundial?
Peter Smith
Peter Smith, un veterano da Guerra Anglo-Zanzibar, eu tamén estou empregado como un axente do FBI / asasino
5 visualizacións
Un dos espías máis condecorados da Alemaña nazi … e Israel.

Otto Skorzeny (1908-1975) El loitou na invasión de Polonia, e máis tarde a Rusia, pero o que está máis coñecido son as operacións completou. En 1943, Mussolini fora capturado polo goberno agora antifascista de Italia, é dicir, ata Otto veu para rescate-lo. Tras varios intentos de rescate fallou, Otto e varios compañeiros soldados desembarcaron seus planadores furtivas sobre montañas próximas antes esgueirando ata o lugar onde Mussolini foi realizada, e rescate-lo.

O rescatou Mussolini Logo foi a Batalla do Bulge, que foi menos exitosa. Otto enviou varios saboteadores alemáns que falaban con fluidez inglés. A maioría foi capturada, pero cando interrogado, eles seguiron as instrucións de Otto sobre o que facer se capturado, e comezou a contar a súa desinformación interrogadores, que foi tan eficaz que os americanos foron forzados a responder a preguntas para probar que eles eran “”american”” e Dwight Eisenhower foi pechado no seu cuarto, porque supostamente había asasinos vidos para el.

Otto nunha banda agardando móbil que pasou despois creo cambios esta historia a partir dunha historia de espionaxe interesante só bonkers. En calquera caso, despois da guerra Otto logrou escapar do cárcere coa axuda dalgúns ex asociados, e podería traballar para rede de espionaxe fascista de España, pero non é moi coñecido sobre a súa vida logo. Pero, finalmente, foi recrutado por outro goberno a traballar para a súa axencia de intelixencia. Non é un país con antigos boas relacións co Reich, como Arxentina. Ningunha vez foi reclutado polo Mossad, como en Israel.

Porque realmente Por que non? As razóns exactas ao Mossad xuntando non son coñecidos moi ben, pero podería quería evitar o asasinato, ou ter intriga na súa vida de novo. De calquera forma acabou realizando varias misións de Israel, matando algúns científicos iranianos, o envío de cartas bomba para a Alemaña Oriental. Un home moi interesante, se non unha boa, estaba realmente moi dedicado a ideaology nazi.
UpvoteDownvoteRead no Quora


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

მხარდაჭერა თარგმანი: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
ახალი პასუხი
რა არის თქვენი საყვარელი ფაქტები მეორე მსოფლიო ომის?
პიტერ სმიტი
პიტერ სმიტი, ვეტერანი Anglo-Zanzibar ომი, მე ასევე დასაქმებული FBI აგენტი / assasin
5 ნახვა
ერთ-ერთი ყველაზე ტიტულოვანი ჯაშუშების ნაცისტური გერმანიის … და ისრაელში.

Otto Skorzeny (1908-1975) იბრძოდა შეჭრა პოლონეთში და შემდეგ რუსეთთან, მაგრამ ის, რაც ყველაზე ცნობილი არის ოპერაციებში დასრულდა. 1943 წელს მუსოლინი ტყვეობაში ახლა ანტიფაშისტური იტალიის მთავრობას, რომ არის, სანამ Otto მოვიდა გადარჩენა მას. მას შემდეგ, რაც რამდენიმე ჩაიშალა სამაშველო მცდელობა, ოტო და რამდენიმე თანამემამულე ჯარისკაცი დაეშვა მათი stealth gliders მიმდებარე მთებს sneaking იმ ადგილას, სადაც მუსოლინი გაიმართა და გადარჩენის მას.

გადაარჩინა მუსოლინი შემდეგი იყო ბრძოლა Bulge, რომელიც ნაკლებად წარმატებული. Otto გააძევეს რამდენიმე გერმანული დივერსიული თავისუფლად ლაპარაკობდა english. ყველაზე ტყვედ, მაგრამ როდესაც დაკითხეს, შემდეგ ოტო მითითებები, თუ რა უნდა გააკეთოს, თუ ტყვედ, და დაიწყო ვეუბნებოდი მათი დაკითხვის დეზინფორმაცია, რომელიც იმდენად ეფექტური, რომ ამერიკელები იძულებულნი იყვნენ უპასუხოს კითხვებს დაამტკიცონ, რომ ისინი ამერიკული და დუაიტ ეიზენჰაუერი ჩაკეტილი იყო ოთახში, რადგან, სავარაუდოდ, არ იყო assassins მოდის მისთვის.

Otto საკანში ელოდება ბილიკი რა მოხდა, ვფიქრობ, ცვლილებების ამბავი საინტერესო ჯაშუშური ამბავი უბრალოდ bonkers. Anyways ომის შემდეგ ოტო გაქცევა მოახერხა ციხიდან დახმარებით ზოგიერთი ყოფილი თანამოაზრეების, და შეიძლება არ მუშაობდა ფაშისტური ესპანეთი ჯაშუშური ქსელის, მაგრამ იქ არ არის ბევრი ცნობილი მისი ცხოვრების შემდეგ. მაგრამ საბოლოოდ ის იყო დაკომპლექტებული სხვა მთავრობის მიერ თავიანთი მუშაობა სადაზვერვო სააგენტო. არ არის ქვეყანა, ყოფილი კარგი ურთიერთობები Reich, როგორიცაა არგენტინა. არარის ნაცვლად იგი მაშინ გადაიბირა მოსადის როგორც ისრაელში.

მიზეზი მართლაც რატომ არ არის? ზუსტ მიზეზებს მისი გაწევრიანების მოსადის არ არის ცნობილი, ძალიან კარგად, მაგრამ ის შეიძლება არ სურდა თავიდან მკვლელობის, ან ინტრიგები მის ცხოვრებაში ერთხელ. Anyways იგი დასრულდა ასრულებენ რამდენიმე მისიების ისრაელში, რამაც ირანის მეცნიერები, წერილებს ბომბები აღმოსავლეთ გერმანიაში. საკმაოდ საინტერესო კაცი, თუ არა კარგი ერთი, იგი საკმაოდ ეძღვნება ნაცისტური ideaology.
UpvoteDownvoteRead on Quora


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Unterstützung Übersetzung: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
Neue Antwort
Was sind Ihre Lieblings Fakten des Zweiten Weltkriegs?
Peter Smith
Peter Smith, ein Veteran des Anglo-Sansibar-Krieg, ich bin auch als FBI-Agent / assasin beschäftigt
5 Aufrufe
Einer der meist dekorierten Spione von Nazi-Deutschland … und Israel.

Otto Skorzeny (1908-1975) kämpfte er in der Invasion Polens und später Russland, sondern, was er am meisten bekannt für ist die Operationen er abgeschlossen. Im Jahr 1943 hatte Mussolini von der jetzt antifaschistische Regierung von Italien gefangen genommen worden, das heißt, bis Otto, ihn zu retten kam. Nach mehreren gescheiterten Rettungsversuchen, Otto und mehrere Kameraden landeten ihre Stealth-Segelflugzeuge auf dem nahe gelegenen Berge bevor sie an den Ort schleichen, wo Mussolini wurde gehalten, und ihn zu retten.

Die geretteten Mussolini Als nächstes war die Schlacht der Ausbuchtung, die weniger erfolgreich war. Otto schickte mehrere deutsche Saboteure aus, der fließend Englisch sprach. Die meisten wurden gefangen genommen, aber wenn verhört, sie folgten Otto Anweisungen, was, wenn meine Aufnahmen zu tun, und damit begonnen, ihre Vernehmer Desinformation zu erzählen, die so wirksam war, dass die Amerikaner Fragen gezwungen waren, zu beantworten waren sie “”American”” und Dwight Eisenhower war verschlossen zu beweisen, in seinem Zimmer, weil angeblich gab es für ihn kommen Attentäter.

Otto in einer Zelle wartet Spur Was als nächstes passiert Ich denke, Änderungen diese Geschichte von einem interessanten Spion Geschichte nur bonkers. Sowieso nach dem Krieg gelang Otto Gefängnis mit der Hilfe von einigen ehemaligen Mitarbeitern zu entkommen, und könnte für faschistische Spanien Spionagenetz gearbeitet haben, aber es ist nicht viel über sein Leben bekannt dann. Aber schließlich wurde er von einem anderen Regierung rekrutiert für ihre Intelligenz Agentur zu arbeiten. Nicht ein Land mit früheren guten Beziehungen mit dem Reich, wie Argentinien. Nein stattdessen wurde er von Mossad, wie in Israel rekrutiert.

Ursache wirklich Warum nicht? Die genauen Gründe für seine Verbindung Mossad sind nicht sehr bekannt, aber er könnte wollten Ermordung zu vermeiden, oder Intrigen wieder in seinem Leben haben. Anyways beendet er mehrere Missionen für Israel Durchführung auf, einige iranische Wissenschaftler zu töten, Briefbomben nach Ost-Deutschland zu schicken. Ein recht interessanter Mann, wenn nicht gut, er war zu Nazi ideaology eigentlich ziemlich gewidmet ist.
UpvoteDownvoteRead auf Quoren


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

μετάφραση Υποστήριξη: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
νέα απάντηση
Ποια είναι τα αγαπημένα σας γεγονότα του Β ‘Παγκοσμίου Πολέμου;
Ο Peter Smith
Ο Peter Smith, ένας βετεράνος της αγγλο-Ζανζιβάρη Πολέμου, είμαι επίσης εργάζεται ως πράκτορας του FBI / Assasin
5 προβολές
Ένα από τα πιο διακοσμημένα κατασκόπους της ναζιστικής Γερμανίας … και το Ισραήλ.

Ότο Σκορτσένυ (1908-1975) Αγωνίστηκε στην εισβολή στην Πολωνία, και αργότερα η Ρωσία, αλλά αυτό που είναι πιο γνωστά είναι οι εργασίες που ολοκληρώθηκαν. Το 1943 ο Μουσολίνι είχε συλληφθεί από την πλέον αντι-φασιστική κυβέρνηση της Ιταλίας, που είναι μέχρι Otto ήρθε να τον σώσει. Μετά από αρκετές αποτυχημένες προσπάθειες διάσωσης, Otto και αρκετές συναδέλφους στρατιώτες προσγειώθηκε stealth ανεμόπτερα τους σε κοντινά βουνά πριν από επιβουλής στην τοποθεσία όπου έγινε ο Μουσολίνι, και τη διάσωση του.

Το έσωσαν Μουσολίνι Επόμενο ήταν η μάχη των Αρδεννών, η οποία ήταν λιγότερο επιτυχής. Otto έστειλε αρκετές γερμανικές σαμποτέρ που μιλούσε άπταιστα αγγλικά. Οι περισσότεροι συνελήφθησαν, αλλά όταν ανακρίθηκε, ακολούθησαν τις οδηγίες του Όθωνα σχετικά με το τι πρέπει να κάνετε αν συλληφθεί, και άρχισε να λέει στους ανακριτές τους παραπληροφόρηση, η οποία ήταν τόσο αποτελεσματική που οι Αμερικανοί αναγκάστηκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις για να αποδείξει ότι ήταν «american» και Dwight Eisenhower ήταν κλειδωμένη στο έργο του αίθουσα, επειδή δήθεν υπήρχαν δολοφόνοι έρχονται γι ‘αυτόν.

Otto σε ένα κύτταρο αναμένοντας μονοπάτι Τι συνέβη στη συνέχεια πιστεύω ότι οι αλλαγές αυτή η ιστορία από μια ενδιαφέρουσα ιστορία κατασκοπείας με απλά τρελός. Anyways μετά τον πόλεμο Otto κατάφεραν να διαφύγουν τη φυλακή με τη βοήθεια κάποιων πρώην συνεργάτες, και θα μπορούσε να εργαστεί για το δίκτυο κατασκόπων φασιστική Ισπανία, αλλά εκεί δεν είναι πολύ γνωστά για τη ζωή του στη συνέχεια. Αλλά τελικά είχε προσληφθεί από μια άλλη κυβέρνηση να εργαστεί για την υπηρεσία πληροφοριών τους. Δεν είναι μια χώρα με τον πρώην καλές σχέσεις με το Ράιχ, όπως η Αργεντινή. Δεν αντ ‘αυτού είχε προσληφθεί από τη Μοσάντ, όπως και στο Ισραήλ.

Αιτία πραγματικά Γιατί όχι; Οι ακριβείς λόγοι για την ένταξη της Μοσάντ του δεν είναι γνωστά πολύ καλά, αλλά θα μπορούσε να έχει ήθελε να αποφύγει τη δολοφονία, ή έχουν και πάλι ίντριγκα στη ζωή του. Anyways κατέληξε εκτελεί διάφορες αποστολές για το Ισραήλ, σκοτώνοντας κάποιους ιρανική επιστήμονες, στέλνοντας e-mail βόμβες στην Ανατολική Γερμανία. Μια αρκετά ενδιαφέρουσα άνθρωπος, αν δεν είναι καλή, ήταν πραγματικά αρκετά αφιερωμένη στην ναζιστική ideaology.
UpvoteDownvoteRead για Quora


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

અનુવાદ આધાર: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
ન્યૂ જવાબ
વિશ્વ યુદ્ધ II ના તમારા મનપસંદ હકીકતો શું છે?
પીટર સ્મિથ
પીટર સ્મિથ Anglo-ઝાંઝીબાર યુદ્ધ એક પીઢ, હું પણ એક એફબીઆઇ એજન્ટ / Assasin તરીકે કાર્યરત છું
5 જોવાઈ
નાઝી જર્મની … અને ઇઝરાયેલ ના સૌથી શણગારવામાં જાસૂસી એક.

ઓટ્ટો Skorzeny (1908-1975) તેમણે રશિયા પોલેન્ડ પર આક્રમણ લડ્યા, અને બાદમાં પરંતુ શું તેઓ સૌથી માટે જાણીતા કામગીરી તેઓ પૂર્ણ છે. 1943 માં મુસ્સોલિની ઇટાલી હવે વિરોધી ફાશીવાદી સરકાર એ છે કે ત્યાં સુધી ઓટ્ટો તેને બચાવ કામગીરી માટે આવ્યા દ્વારા કબજે કરવામાં આવી હતી. ઘણા નિષ્ફળ બચાવ પ્રયાસો કર્યા પછી, ઓટ્ટો અને કેટલાક સાથી સૈનિકો સ્થાન જ્યાં મુસ્સોલિની રાખવામાં આવી હતી sneaking, અને તેમને રાહત આપવાને પહેલાં નજીકના પર્વતો પર તેમની સ્ટીલ્થ ગ્લાઈડરમાં ઉતરાણ કર્યું હતું.

બચાવી મુસ્સોલિની આગળ બલ્ગેનું, જે ઓછા સફળ હતી યુદ્ધ હતું. ઓટ્ટો અનેક જર્મન saboteurs જે અસ્ખલિત ઇંગલિશ બોલતા બહાર મોકલવામાં આવે છે. મોટા ભાગના કબજે કરવામાં આવી હતી પરંતુ જ્યારે પૂછપરછ, તેઓ શું જો કબજે કરવા પર ઓટ્ટો માતાનો સૂચનાઓ અનુસરી, અને તેમના પૂછપરછ ખોટી માહિતી છે, કે જે જેથી અસરકારક છે કે અમેરિકનો સાબિત કરવા માટે તેઓ ‘અમેરિકન’ અને ડ્વાઇટ આઇઝનહોવર માં લૉક કરવામાં આવ્યું હતું પ્રશ્નો જવાબ આપવા માટે ફરજ પાડવામાં આવી હતી કહેવાની શરૂ તેમના રૂમ કારણ કે માનવામાં ત્યાં તેને માટે આવતા હત્યા કરવામાં આવી હતી.

સેલ રાહ ટ્રાયલ માં ઓટ્ટો આગામી શું થયું હું ફેરફારો એક રસપ્રદ જાસૂસ વાર્તા માત્ર બોન્કર્સ આ વાર્તા લાગે છે. ગમેતેમ યુદ્ધ પછી ઓટ્ટો કેટલાક ભૂતપૂર્વ સાથીઓની મદદ સાથે જેલમાં ભાગી વ્યવસ્થાપિત, અને ફાશીવાદી માતાનો સ્પેઇન જાસૂસ નેટવર્ક માટે કામ કર્યું છે શકે છે, પરંતુ ત્યાં ખૂબ પછી તેમના જીવન વિશે ઓળખાય છે. પરંતુ છેવટે તેમણે અન્ય સરકાર દ્વારા ભરતી કરવામાં આવી હતી તેમના ગુપ્ત એજન્સી માટે કામ કરે છે. રીક, અર્જેન્ટીના જેવા સાથે ભૂતપૂર્વ સારા સંબંધો સાથે નથી દેશ. કોઈ તેને બદલે તેમણે ઇઝરાયેલ તરીકે મોસ્સાદ દ્વારા ભરતી કરવામાં આવી હતી.

ખરેખર કોઝ શા માટે નથી? તેના જોડાયા મોસ્સાદ માટે ચોક્કસ કારણો ખૂબ જ સારી રીતે જાણીતા નથી, પરંતુ તેમણે હત્યા ટાળવા, અથવા તેમના જીવન માં ષડયંત્ર ફરી છે ઇચ્છતા છે શકે છે. ગમેતેમ તેમણે ઇઝરાયેલ માટે વિવિધ મિશન ચલાવી કેટલાક ઈરાની વૈજ્ઞાનિકો હત્યા, પૂર્વ જર્મની પત્ર બોમ્બ મોકલવા અંત આવ્યો હતો. એક સુંદર રસપ્રદ માણસ જો નહિં, તો એક સારો એક, તેમણે ખરેખર ખૂબ નાઝી ideaology માટે સમર્પિત કરવામાં આવી હતી.
Quora પર UpvoteDownvoteRead


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

tradiksyon sipò: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
nouvo Repons
Ki sa ki reyalite pi renmen ou nan Dezyèm Gè Mondyal la?
Pyè Smith
Pyè Smith, yon veteran nan Lagè a Anglo-Zanzibar, mwen tou travay kòm yon ajan FBI / assasin
5 opinyon
Youn nan espyon yo pi dekore nan Almay Nazi … ak pèp Izrayèl la.

Otto Skorzeny (1908-1975) Li te batay nan envazyon an nan Polòy, epi pita Larisi men sa l ap pi li te ye pou se operasyon yo li fin fèt. Nan 1943 Mussolini te te kaptire pa gouvènman an kounye a anti-fachis nan peyi Itali, se sa ki jouk Otto rive delivre l ‘. Apre plizyè tantativ sekou echwe, Otto ak plizyè sòlda kamarad te ateri dèlta enfiltrasyon yo sou mòn ki tou pre anvan fofile nan kote a kote Mussolini te fèt, ak sovtaj l ‘.

sove Mussolini Next a te batay la nan bonbe a, ki te mwens siksè. Otto voye plizyè saboteur German ki te pale pale lang angle. Pifò te kaptire men lè enteroje, yo pran swiv enstriksyon Otto a sou sa yo dwe fè si kaptire, e li te kòmanse di enterogatwar yo move enfòmasyon, ki te tèlman efikas ke Ameriken yo te fòse yo reponn kesyon bay prèv yo te ‘Ameriken’ ak Dwight Eisenhower te fèmen akle nan l ‘ chanm paske sipozeman te gen asasen vini pou l ‘.

Otto nan yon santye selilè ap rete tann Kisa ki te pase pwochen Mwen panse ke chanjman istwa sa a soti nan yon istwa espyon enteresan yo jis shingle. Aniwe apre lagè a Otto jere yo sove prizon avèk èd nan kèk asosye ansyen, epi yo kapab te te travay pou rezo espyon fachis Espay la, men gen se pa sa anpil li te ye sou lavi l ‘lè sa a. Men, evantyèlman li te rekrite pa yon lòt gouvènman pou travay pou ajans entèlijans yo. Pa yon peyi ki gen ansyen bon jan relation ak Reich la, tankou Ajantin. Pa gen olye pou li te rekrite pa Mossad, tankou nan pèp Izrayèl la.

Kòz reyèlman Poukisa nou pa? Rezon ki fè yo egzak pou rantre nan Mossad li yo pa li te ye trè byen, men li ta ka yo te vle pou fè pou evite asasina, oswa ki gen konplote nan lavi li ankò. Aniwe li te fini fè misyon plizyè pou pèp Izrayèl la, touye kèk syantis Iranyen, voye bonm lèt nan East Almay. Yon nonm trè enteresan, si se pa yon yon sèl bon, li te aktyèlman trè dedye a ideaology Nazi.
UpvoteDownvoteRead sou Quora


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
New Amsa
Mene ne kuka fi so facts yakin duniya na II?
Peter Smith
Peter Smith, A tsohon soja of The Anglo-Zanzibar War, Ina kuma aiki a matsayin mai FBI wakili / assasin
5 views
Daya daga cikin mafi ado magewayan Nazi Jamus … da Isra’ila.

Otto Skorzeny (1908-1975) Ya yi yaƙi a mamayewa na Poland, kuma daga baya Rasha amma abin da ya ke mafi sani ga ne ake gudanar ya kammala. A 1943 Mussolini aka kama da yanzu anti-farkisanci gwamnatin Italiya, wato har Otto ya zo domin ya cece shi. Bayan da dama kasa ceto yunkurin, Otto kuma da dama ‘yan’uwanmu sojoji sauka su stealth gliders a nan kusa duwatsu da sneaking zuwa wuri inda Mussolini da aka gudanar, da kuma ceto shi.

The tsĩrar Mussolini Next shi ne yaƙi da kumbura, abin da yake kasa cin nasara. Otto ya aika da dama Jamus saboteurs wanda ya yi magana m Turanci. Mai aka kama amma a lokacin da tambayoyi, sai suka bi Otto ta umarni a kan abin da ya yi, idan ya kama, kuma ya fara gaya musu interrogators misinformation, wanda kuwa ya faru m cewa Amirkawa aka tilasta amsa tambayoyi don tabbatar da sun kasance ‘american’ da kuma Dwight Eisenhower aka kulle a cikin dakin saboda zato akwai kashe zuwa gare shi.

Otto a cell jiran sawu Menene ya faru bayan haka ina ganin canje-canje wannan labari daga wani m leken asiri labarin kawai bonkers. Ko ta yaya bayan yaki Otto gudanar ya tsere kurkuku tare da taimakon wasu tsohon shirkinku, kuma zai yi aiki domin farkisanci Spain ta leken asiri na cibiyar sadarwa, amma akwai da yawa da aka sani ba game da rayuwarsa sai. Amma a ƙarshe ya aka dauka daga wani gwamnati aiki sabõda m hukumar. Ba a kasar tare da tsohon mai kyau dangantakar da Reich, kamar Argentina. No a maimakon haka ya aka dauka da Mossad, kamar yadda a cikin Isra’ila.

Ka saukar da gaske Me ya sa ba? A daidai dalilan da ya shiga Mossad ba su sani sosai, amma ya iya so ya kauce wa kisa, ko da rikici a cikin rayuwarsa a sake. Ko ta yaya ya ƙare har yin dama manufa domin Isra’ilawa, inda suka kashe wasu Iran masana kimiyya, da aika da wasika ragargaza to East Jamus. A m ban sha’awa mutum, idan ba mai kyau daya, sai aka zahiri kyakkyawa sadaukar Nazi ideaology.
UpvoteDownvoteRead a Quora


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Kākoʻo unuhi: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
New Pane
He aha hoʻi kāu punahele mea o ke Kaua Honua II?
Peter Smith
Peter Smith, A veteran o ka Anglo-Zanzibar War, I hele hoi lakou e like me ka FBI Agena / assasin
5 manao
Kekahi o ka nui hoʻonaniʻia kiu o Nazi Hawaii … a me ka Iseraela.

Otto Skorzeny (1908-1975) He kaua iloko o ke kaua o Poland, a mahope Rusia aka, o ka mea ia Ka nui ikeia no ka mea, na hana oia i hoopau ai. I ka 1943 Mussolini i lawe pioʻia ai ke ano o Anati-fascist aupuni o Italia, i ka mea a hiki i hele mai Otto e hoopakele ia ia. Ma hope o kekahi mau ole hoʻopakele hoao ana, Otto, a me kekahi mau hoa koa pae i ko lakou stealth gliders ma Nearby mauna i mua o sneaking i ka henua kahi Mussolini i paʻa, a me ka hoʻopakeleʻia aʻela iā ia.

Ka hoopakele Mussolini Next,ʻo ia ke kaua o ka Bulge, a ua emi holomua. Otto hoouna aku la kekahi mau German saboteurs i olelo poeko mail. Kolo ua pio aka, i ka wa interrogated, aole lakou i hahai Otto ke kuhikuhi ma ka mea e hana aku ina pio, a pii hai ana i ko lakou interrogators misinformation, i ka mea i mana ai i puʻe wale Americans e pane nīnau, e hoao lakou i ua ‘Amelika’ a Dwight Eisenhower ua paʻa i loko o kona lumi no ka mea, supposedly, he powa e hele mai ana no ia ia.

Otto iloko o ka halepaahao kali ana Trail Ua aha ‘ia aʻe au i manao loli kēia moʻolelo mai ka Fun kiu moʻolelo e pono bonkers. Hehe mahope iho o ke kaua Otto e hoʻokele i pakele o ka halepaahao, me ke kokua o kekahi mau hoa kahiko, a me ka ikaika, ua hana no fascist Spain ke kiu lātike hoʻokahi, akā, he ua, aole nuiʻike e pili ana i kona ola laila. Aka, e ho’ōla ia i ua pūʻali koa i mea e kekahi aupuni, e hana no ko lakou akamai oihana. I ka aina me na kahiko maikai ana me ka Reich, e like me Argentina. No ka hakahaka ia, ua pūʻali koa i mea e Mossad, e like me ka ka Iseraela.

Mea maoli No ke aha ole? Ka mau kumu no kona hui Mossad, aole i ike pono, aka, ia ia ke i makemake ai e pale hanakimi, a loaa hou malu i loko o kona ola. Hehe iho la i pau ae la ka hana mau poe mikanele no ka Iseraela, pepehi i kekahi Iranianʻepekema, hoouna palapala hope i East Hawaii. A nani hoʻi i hoihoi kanaka, ina aole he maikai kekahi, oia ua nae nani hoʻolaʻa i Nazi ideaology.
UpvoteDownvoteRead ma Quora


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

תרגום תמיכה: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
תשובה חדשה
מהן העובדות האהובות עליך של מלחמת העולם השנייה?
פיטר סמית
פיטר סמית, מוותיקי מלחמת אנגלו-זנזיבר, אני גם עובד כסוכן FBI / Assasin
5 צפיות
אחד המרגלים המעוטרים ביותר של גרמניה הנאצית … וישראל.

אוטו סקורצני (1908-1975) הוא נלחם הפלישה לפולין, ומאוחר יותר רוסי אבל מה הוא ידוע ביותר עבור הוא הפעולות השלים. בשנת 1943 מוסוליני נשבו על ידי הממשלה עכשיו אנטי-הפשיסטית של איטליה, כלומר עד שהאוטו לא בא להצילו. אחרי כמה ניסיונות הצלה לא הצליחו, אוטו וכמה חיילי בחור נחתו דאוני ההתגנבות שלהם על הרים סמוכים לפני מתגנב אל המיקום שבו מוסוליני נערך, והחילוץ אותו.

שניצול מוסוליני הבא היה הקרב על הבליטה, שהייתה פחות מוצלחת. אוטו שלח כמה חבלנים גרמנים שדברו אנגלית רהוטה. רוב נתפסו אבל כאשר נחקרו, הם אחרי ההוראות של אוטו על מה לעשות אם ייתפס, והתחילו לספר מידע שגוי חוקריהם, שהיה כל כך יעיל כי האמריקאים נאלצו לענות על שאלות כדי להוכיח שהם היו ‘אמריקאים’ ודווייט אייזנהאואר היה נעול שלו בחדר כי לכאורה היו מתנקשים מגיע לו.

אוטו שובל תא ממתין מה שקרה אחר כך אני חושב שינויי הסיפור הזה מסיפור מרגל מעניין רק מטורף. בכל אופן אחרי המלחמה אוטו הצליח להימלט מהכלא בעזרת כמה עמיתים לשעבר, יכול היה לעבוד עם רשת הריגול של הפשיסטי בספרד, אבל יש לא ידוע הרבה על חייו אז. אבל בסופו של דבר הוא גויס על ידי ממשלה אחרת לעבוד עבור סוכנות המודיעין שלהם. לא מדינה בעלת יחסים טובים לשעבר עם ההרים, כמו ארגנטינה. לא במקום הוא גויס על ידי המוסד, כמו בישראל.

לגרום באמת למה לא? הסיבות המדויקות עבור המוסד שהצטרף שלו אינן ידועות היטב, אבל הוא אולי רצה למנוע רצח, או יש תככים בחייו שוב. בכל אופן הוא בסופו של דבר ביצוע כמה משימות עבור ישראל, והרג כמה מדענים איראניים, שליחת מעטפות נפץ לגרמניה המזרחית. גבר די מעניין, אם לא טוב, הוא בעצם הוקדש די ideaology הנאצית.
UpvoteDownvoteRead ב- Quora


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

समर्थन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
नया जवाब
द्वितीय विश्व युद्ध के अपने पसंदीदा तथ्यों क्या हैं?
पीटर स्मिथ
पीटर स्मिथ, एंग्लो-जंजीबार युद्ध के एक अनुभवी, मैं भी एक एफबीआई एजेंट / हत्यारा के रूप में कार्यरत हूँ
5 बार देखा गया
नाजी जर्मनी … और इस्राएल के सबसे सजाया जासूस में से एक।

ओटो Skorzeny (1908-1975) उन्होंने कहा कि रूस पोलैंड के आक्रमण में लड़े, और बाद में, लेकिन क्या वह सबसे अधिक के लिए जाना जाता है आपरेशनों वह पूरा हो गया है। 1943 में मुसोलिनी इटली की अब फासीवाद विरोधी सरकार है, कि जब तक ओटो उससे बचाव के लिए आया था द्वारा कब्जा कर लिया गया था। कई असफल प्रयासों के बाद बचाव, ओटो और कई साथी सैनिकों स्थान जहां मुसोलिनी आयोजित किया गया था करने के लिए चुपके, और उसके बचाव के पहले पास के पहाड़ों पर उनके चुपके ग्लाइडर्स उतरा।

बचाया मुसोलिनी अगली उभार, जो कम सफल रहा था की लड़ाई थी। ओटो कई जर्मन saboteurs जो धाराप्रवाह अंग्रेजी में बात की थी बाहर भेज दिया। अधिकांश कब्जा कर लिया गया, लेकिन जब पूछताछ की, तो वे क्या अगर कब्जा कर लिया करना है पर ओटो के निर्देशों का पालन किया है, और उनके पूछताछ गलत सूचना है, जो इतना प्रभावी है कि अमेरिकियों को साबित करने के लिए वे थे ‘अमेरिकन’ और ड्वाइट आइजनहावर में बंद कर दिया गया था सवालों के जवाब देने के लिए मजबूर किया गया था कह रही शुरू कर दिया है उसकी कमरे क्योंकि माना जाता है कि उसके लिए आने वाले हत्यारों थे।

एक सेल का इंतजार राह में ओटो आगे क्या हुआ मैं परिवर्तन एक दिलचस्प कहानी जासूसी करने के लिए बस bonkers से इस कहानी के बारे में सोचो। वैसे भी युद्ध के बाद ओटो कुछ पूर्व सहयोगियों की मदद से जेल से भागने में कामयाब रहे, और फासीवादी स्पेन के जासूसी नेटवर्क के लिए काम हो सकता है, लेकिन वहाँ बहुत तो अपने जीवन के बारे में ज्ञात नहीं है। लेकिन अंत में वह एक और सरकार द्वारा भर्ती किया गया था उनकी खुफिया एजेंसी के लिए काम करने के लिए। रैह, अर्जेंटीना की तरह साथ पूर्व अच्छे संबंधों के साथ नहीं, एक देश। कोई बजाय वह इस्राएल के रूप में मोसाद द्वारा भर्ती किया गया था।

वास्तव में पैदा क्यों नहीं? उसके शामिल होने मोसाद के कारणों का बहुत अच्छी तरह से नहीं जाना जाता है, लेकिन वह हत्या से बचने के लिए, या उसके जीवन में फिर से साज़िश है चाहता था हो सकता है। वैसे भी वह इसराइल के लिए कई मिशन प्रदर्शन कुछ ईरानी वैज्ञानिकों की हत्या, पूर्वी जर्मनी को पत्र बम भेजने के समाप्त हो गया। एक बहुत दिलचस्प आदमी, नहीं तो एक अच्छा एक है, वह वास्तव में बहुत नाजी ideaology को समर्पित किया गया।
Quora पर UpvoteDownvoteRead


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Kev them nyiaj yug translation: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
Tshiab Teb
Yuav ua li cas yog koj nyiam cov lus tseeb ntawm lub ntiaj teb no ua tsov ua rog II?
Peter Smith
Peter Smith, A qub tub rog ntawm lub Anglo-Zanzibar ua tsov ua rog, kuv kuj ua hauj lwm raws li ib tug FBI neeg sawv cev / assasin
5 views
Ib qho ntawm feem dai kom zoo nkauj txivneej uas tshuaj tebchaws ntawm Nazi lub teb chaws Yelemees … thiab Ixayees.

Otto Skorzeny (1908-1975) Nws tiv thaiv nyob rau hauv cov ntxeem tau ntawm Poland, thiab tom qab ntawd Russia tab sis cas nws ‘s feem ntau paub yog cov neeg ua haujlwm nws ua tiav. Nyob rau hauv 1943 Mussolini tau yuav los ntawm lub tam sim no anti-fascist tsoom fwv ntawm ltalis, uas yog kom txog thaum Otto tuaj mus cawm nws. Tom qab ob peb ua tsis tau tejyam cawm tau npaj siab, Otto thiab ob peb khub tub rog tsaws lawv stealth gliders rau roob nyob ze ua ntej sneaking mus rau lub chaw nyob qhov twg Mussolini twb muaj nyob rau, thiab kom cawm tau nws.

Lub cawm nej dim Mussolini Tom ntej no yog tus sib ntaus sib tua ntawm lub su, uas yog tsawg kev vam meej. Otto xa tawm ob peb German saboteurs uas hais lus txawj lus Askiv. Feem ntau cov tau yuav tab sis thaum interrogated, lawv ua raws li Otto cov lus qhia yuav ua li cas yog tias yuav, thiab pib qhia lawv interrogators misinformation, uas yog li ntawd zoo uas Americans yuam kom teb cov lus nug los ua pov thawj lawv ‘american’ thiab Dwight Eisenhower twb tub nyob rau hauv nws chav tsev vim hais tias supposedly muaj assassins los rau nws.

Otto nyob rau hauv ib lub cell tos txoj kev Yuav ua li cas tshwm sim tom ntej no kuv xav hais tias kev hloov no zaj dab neeg los ntawm ib qho kev nthuav neeg soj xyuas zaj dab neeg rau cia li bonkers. Lawm tom qab tsov rog Otto kev tswj kom dim tsev rau txim nrog rau cov kev pab los ntawm ib co qub associates, thiab tej zaum yuav tau ua hauj lwm rau fascist Spain tus neeg soj xyuas network, tab sis, muaj yog tsis ntau paub txog nws lub neej ces. Tab sis nws thiaj li nws twb recruited los ntawm lwm tsoom fwv los mus ua hauj lwm rau lawv txoj kev ntse lub koom haum. Tsis yog ib tug lub teb chaws nrog tus zoo kev sib raug zoo nrog cov Reich, zoo li Argentina. Tsis txhob siv nws recruited los ntawm Mossad, raws li nyob rau hauv cov Yixayee.

Ua tiag tiag vim li cas tsis? Lub caij nyoog yog vim li cas rau nws pub ntxiv tshaj Mossad tsis paub zoo heev, tab sis nws tej zaum yuav tau xav kom tsis txhob tua nom, los yog muaj intrigue nyob rau hauv nws lub neej dua. Xijpeem nws twb mus ua tau zoo ntau missions rau cov neeg Ixayees, tua ib co Iranian zaum, xa tsab ntawv bombs rau teb chaws East Germany. Ib tug zoo nkauj nthuav txiv neej, yog hais tias tsis muaj ib tug zoo, nws twb ua tau zoo nkauj nplooj siab mus rau Nazi ideaology.
UpvoteDownvoteRead rau Quora


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support fordítás: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
új válasz
Mik a kedvenc tények a második világháború?
Peter Smith
Peter Smith, a veterán az angol-zanzibári háború, én is foglalkoztatott, mint egy FBI ügynök / Assassin
5 megtekintés
Az egyik díszített kémek a náci Németország … és Izrael.

Otto Skorzeny (1908-1975) harcolt a megszállás Lengyelország, majd később Oroszországban, de amit ő leginkább ismert a műveletek fejezte. 1943-ban Mussolini elfogták a most antifasiszta olasz kormány, azaz addig, amíg Ottó jött, hogy megmentse őt. Miután több sikertelen mentési kísérlet, Otto és számos bajtársak leszállt a lopakodó vitorlázó a közeli hegyek előtt sunyi, hogy a hely, ahol Mussolini tartottak, és megmentésére.

A megmentett Mussolini Next volt az ardenneki csata, amely kevésbé volt sikeres. Otto kiküldött több német szabotőr, aki folyékonyan beszélt angolul. A legtöbb elfogták, de amikor kihallgatták, követték Ottó utasítást, hogy mit kell tenni, ha elfogták, és elkezdte mondani a kihallgató félretájékoztatás, ami olyan hatékony volt, hogy az amerikaiak kénytelenek voltak a kérdések megválaszolására bizonyítani voltak “”american”” és Dwight Eisenhower volt zárva az ő szobában, mert állítólag voltak gyilkosok jön neki.

Otto egy cellában várva nyomvonal Mi történt ezután azt hiszem változások ezt a történetet egy érdekes kém történetét csak becsavarodott. Egyébként a háború után Otto sikerült elmenekülnie börtönbe segítségével néhány korábbi társaitól, és lehet, hogy dolgozott fasiszta spanyol kém hálózat, de nincs sok ismert életéről majd. De végül felvették egy másik kormányzati dolgozni a hírszerző ügynökség. Nem egy ország korábbi jó kapcsolatokat a Reich, mint Argentína. Nem inkább felvették a Moszad, mint Izraelben.

Ok tényleg miért nem? A pontos okait csatlakozás Moszad nem ismertek jól, de lehet, hogy el akarta kerülni merénylet, vagy intrika életében újra. Egyébként ő végül teljesítő több küldetések Izrael elpusztítására néhány iráni tudós, küldés levélben bombák Kelet-Németországban. Egy nagyon érdekes ember, ha nem egy jó, ő tényleg nagyon elkötelezett náci ideaology.
UpvoteDownvoteRead a Quora


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Stuðningur þýðing: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
ný svar
Hvað eru uppáhalds staðreyndir þínar á World War II?
Peter Smith
Peter Smith, fyrrum hermaður af the Anglo-Zanzibar stríðinu, ég er líka starfandi sem FBI umboðsmanni / Assasin
5 flettingar
Eitt af því sem mest skreytt njósnara nasista Þýskalands … og Ísrael.

Otto Skorzeny (1908-1975) Hann barðist í innrásinni í Póllandi, og síðar Rússland, en það sem hann er mest þekktur fyrir er að rekstur sem hann lokið. Árið 1943 Mussolini hafði verið tekin af nú and-fasista ríkisstjórn Ítalíu, sem er þar Otto kom til að bjarga honum. Eftir nokkrar misheppnaðar björgunaraðgerðir tilraunir, Otto og nokkrir félagar hermenn lenti laumuspil svifflugur sínar um nálæg fjöll áður sneaking á stað þar sem Mussolini var haldin, og bjarga honum.

The bjargað Mussolini Næst var baráttan um bunga, sem var minna vel. Otto sendi út nokkra þýska saboteurs sem talað reiprennandi ensku. Flestir voru teknar en þegar yfirheyrðir, að þeir fylgdu leiðbeiningum Otto er um hvað á að gera ef tekin, og byrjaði að segja interrogators misinformation þeirra, sem var svo árangursríkt að Bandaríkjamenn neyddust til að svara spurningum til að sanna að þeir voru ‘American’ og Dwight Eisenhower var læst í hans herbergi vegna talið að það voru morðingjarnir koma fyrir hann.

Otto í a klefi bíða slóð Hvað gerðist næst Ég held breytingar þessa sögu frá áhugaverð njósnari saga bara bonkers. Allavega eftir stríð Otto tókst að flýja fangelsi með hjálp nokkurra fyrrverandi samstarfsmenn, og gæti hafa unnið fyrir njósnari net fasista Spáni, en það er ekki mikið vitað um líf hans þá. En að lokum var hann ráðinn af öðru stjórnvöld að vinna fyrir Leyniþjónusta þeirra. Ekki land með fyrrum góð samskipti við seðlaútgáfu, eins Argentínu. Nei í staðinn var hann ráðinn af Mossad, eins og í Ísrael.

Orsök raun hverju ekki? Nákvæmlega ástæður fyrir inngöngu Mossad hans eru ekki þekkt mjög vel, en hann gæti hafa langað til að koma í veg fyrir morð, eða hafa intrigue í lífi hans aftur. Allavega hann endaði framkvæma nokkur verkefni fyrir Ísrael, drepa sumir Íran vísindamenn, senda bréf sprengjur í Austur-Þýskalandi. A laglegur áhugaverður maður, ef ekki góð, var hann í raun frekar tileinkað nasista ideaology.
UpvoteDownvoteRead á Quora


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Nkwado translation: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
New Azịza
Gịnị bụ ihe ndị ọkacha mmasị gị ndị mere eme nke Agha Ụwa nke Abụọ?
Peter Smith
Peter Smith, A vetiran nke The Anglo-Zanzibar War, m na-emekwa n’ọrụ dị ka a FBI gị n’ụlọnga / assasin
5 echiche
Otu n’ime ndị kasị mma nledo nke Nazi Germany … na Israel.

Otto Skorzeny (1908-1975) Ọ lụrụ agha mbuso agha nke Poland, na mgbe e mesịrị Russia ma ihe ọ na-kasị mara bụ arụmọrụ o dechara. Na 1943 Mussolini e weghaara now mgbochi onye fasizim ọchịchị nke Italy, ya bụ ruo mgbe Otto wee napụta ya. Mgbe ọtụtụ afọ n’ala nnapụta mgbalị, Otto na ọtụtụ ndị agha ibe rutere ha stealth gliders on n’ugwu dị nso n’ihu ezopụ ka ebe ebe Mussolini ẹkenịmde ma napụta ya.

The napụtara Mussolini Next bụ agha nke ntopute, nke pere mpe nke ọma. Otto zipụrụ ọtụtụ German saboteurs bụ onye kwuru okwu aga were were n’ọnụ English. Kasị e jidere ma mgbe ajụjụ ọnụ, ha we so Otto ntụziaka na ihe na-eme ma ọ bụrụ weghaara, ma malite ịgwa ha agba m ajụjụ gbara ghaara ya ụgha, nke bụ nnọọ irè nke na America na-amanye iji zaa ajụjụ iji gosi na ha bụ ndị ‘american’ na Dwight Eisenhower e ekpochi ya ụlọ n’ihi na a sịrị na e nwere ndị mgbagbu na-abịa ya.

Otto na a cell echere nzọ ụkwụ ihe ọzọ merenụ m na-eche mgbanwe n’akụkọ a si na ihe na-akpali spy akụkọ dị nnọọ bonkers. Ko mgbe agha Otto jisiri ike gbapụ n’ụlọ mkpọrọ na-enyemaka nke ụfọdụ bụbu enyi, na ike na-arụ ọrụ maka onye fasizim Spain si spy ịnweta, mana E nwere bụghị ọtụtụ mara banyere ndụ ya mgbe ahụ. Ma n’ikpeazụ, ọ na-recruited site ọzọ ọchịchị na-arụ ọrụ ha na ọgụgụ isi gị n’ụlọnga. Ọ bụghị a na obodo na mbụ eti itie ebuana ye Reich, dị ka Argentina. Ọ dịghị kama ọ nọ na-recruited site Mossad, dị ka Israel.

Ime ka n’ezie N’ihi gịnị? The kpọmkwem ihe mere o isonyere Mossad na-amaghị nke ọma, ma ọ nwere ike chọrọ izere mgbu mmadu, ma ọ bụ nwere aghụghọ ná ndụ ya ọzọ. Ko ọ bịara ịrụ ọtụtụ ọzọ maka Israel, na-egbu ụfọdụ Iranian ndị ọkà mmụta sayensị, na-eziga akwụkwọ ozi bombs na East Germany. A mara mma na-akpali mmadụ, ma ọ bụrụ na ọ bụghị ezigbo onye, ke akpanikọ enye ezigbo raara nye Nazi ideaology.
UpvoteDownvoteRead on Quora


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

translation dukungan: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
Jawaban baru
Apa fakta favorit Anda dari Perang Dunia II?
Peter Smith
Peter Smith, A veteran The Anglo-Zanzibar War, saya juga bekerja sebagai agen FBI / assasin
5 views
Salah satu mata-mata paling dihiasi Nazi Jerman … dan Israel.

Otto Skorzeny (1908-1975) Dia berjuang dalam invasi Polandia, dan kemudian Rusia tapi apa dia yang paling dikenal adalah operasi ia selesai. Pada tahun 1943 Mussolini telah ditangkap oleh pemerintah sekarang anti-fasis Italia, yang sampai Otto datang untuk menyelamatkannya. Setelah beberapa upaya penyelamatan gagal, Otto dan beberapa rekan tentara mendarat glider siluman mereka di pegunungan dekat sebelum menyelinap ke lokasi di mana Mussolini diadakan, dan menyelamatkan dia.

The diselamatkan Mussolini Berikutnya adalah pertempuran Bulge, yang kurang berhasil. Otto mengirimkan beberapa penyabot Jerman yang berbicara fasih berbahasa Inggris. Kebanyakan ditangkap tetapi ketika diinterogasi, mereka mengikuti instruksi Otto tentang apa yang harus dilakukan jika tertangkap, dan mulai mengatakan interogator mereka informasi yang salah, yang begitu efektif bahwa Amerika dipaksa untuk menjawab pertanyaan untuk membuktikan bahwa mereka ‘Amerika’ dan Dwight Eisenhower terkunci dalam bukunya ruangan karena seharusnya ada pembunuh datang untuknya.

Otto di jejak sel menunggu Apa yang terjadi selanjutnya saya pikir perubahan cerita ini dari cerita mata-mata yang menarik untuk hanya gila. Anyways setelah perang Otto berhasil melarikan diri penjara dengan bantuan beberapa mantan rekan, dan mungkin telah bekerja untuk jaringan mata-mata fasis Spanyol, tetapi tidak ada banyak diketahui tentang hidupnya kemudian. Tapi akhirnya ia direkrut oleh pemerintah lain untuk bekerja untuk badan intelijen mereka. Bukan negara dengan mantan hubungan baik dengan Reich, seperti Argentina. Tidak ada gantinya ia direkrut oleh Mossad, seperti di Israel.

Menyebabkan benar-benar Mengapa tidak? Alasan yang tepat untuk bergabung dengan Mossad nya tidak diketahui dengan baik, tetapi ia mungkin ingin menghindari pembunuhan, atau memiliki intrik dalam hidupnya lagi. Lagian dia akhirnya melakukan beberapa misi untuk Israel, membunuh beberapa ilmuwan Iran, mengirim bom surat kepada Jerman Timur. Seorang pria cukup menarik, jika tidak bagus, dia sebenarnya cukup didedikasikan untuk ideaology Nazi.
UpvoteDownvoteRead di Quora


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Aistriúchán Tacaíocht: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
New Freagra
Cad iad do fíricí is ansa leat ar an Dara Cogadh Domhanda?
Peter Smith
Peter Smith, A veteran de An Cogadh Angla-Zanzibar, Tá mé ag fostaithe chomh maith mar ghníomhaire FBI / Assasin
5 tuairimí
Ceann de na spiairí is maisithe Ghearmáin Naitsíoch … agus Iosrael.

Otto Skorzeny (1908-1975) Throid sé sa ionradh na Polainne, agus níos déanaí an Rúis ach cad sé ag an chuid is mó ar eolas an-oibríochtaí chríochnaigh sé. I 1943 bhí Mussolini curtha gabhadh ag an rialtas anois frith-faisisteach na hIodáile, is é sin go dtí gur tháinig Otto chun tarrthála dó. Tar éis roinnt iarrachtaí tarrthála theip, Otto agus roinnt saighdiúirí eile i dtír a faoileoirí stealth ar sléibhte in aice láimhe sula sneaking leis an suíomh áit a raibh ar siúl Mussolini, agus tharrtháil dó.

Ba é an Mussolini Next tarrtháil an cath na Bulge, a bhí chomh rathúil. Otto cuirfear amach saboteurs Gearmáine roinnt a labhair líofa Béarla. Bhí formhór gabhadh ach nuair interrogated, lean siad treoracha Otto ar cad atá le déanamh má gabhadh, agus thosaigh ag insint a gcuid ceistneoirí misinformation, a bhí chomh éifeachtach go Cuireadh iachall Meiriceánaigh chun ceisteanna a fhreagairt a chruthú go raibh siad ‘American’ agus a bhí faoi ghlas Dwight Eisenhower ina seomra toisc supposedly bhí assassins ag teacht dó.

Otto i rian ag fanacht cill Cad a tharla seo chugainn I mo thuairimse, athruithe scéal seo ó scéal Spy suimiúil a bonkers díreach. Anyways tar éis an chogaidh Otto bhainistiú chun éalú phríosúin le cabhair ó roinnt iar Associates, agus a d’fhéadfadh a bheith ag obair le haghaidh líonra Spy faisisteach Spáinne, ach nach bhfuil ann ar eolas i bhfad faoi a shaol ansin. Ach sa deireadh bhí sé ag earcú ag rialtas eile a bheith ag obair le haghaidh a n ghníomhaireacht faisnéise. Gan tír a bhfuil iar-dea-chaidreamh leis an Reich, ar nós an Airgintín. Ní raibh sé ina ionad sin d’earcaigh Mossad, mar atá i Iosrael.

Cause ndáiríre Cén fáth nach? Na cúiseanna cruinn do chuid Mossad isteach nach bhfuil an-eolas go maith, ach d’fhéadfadh sé a bheith ag iarraidh assassination a sheachaint, nó a bhfuil intrigue ina shaol arís. Anyways chríochnaigh sé suas ag comhlíonadh roinnt misin do Iosrael, marú roinnt eolaithe Natural, a sheoladh buamaí litir chuig Oirthear na Gearmáine. Fear suimiúil go leor, más rud é nach bhfuil ceann maith, bhí sé i ndáiríre tiomanta go leor chun ideaology Nazi.
UpvoteDownvoteRead ar Quora


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

traduzione Supporto: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
nuova risposta
Quali sono i tuoi preferiti fatti della seconda guerra mondiale?
Peter Smith
Peter Smith, un veterano della guerra anglo-Zanzibar, sto anche impiegato come agente dell’FBI / Assasin
5 Visto
Una delle spie più decorati della Germania nazista … e Israele.

Otto Skorzeny (1908-1975) Ha combattuto durante l’invasione della Polonia, e poi Russia, ma quello che ha più noto per le operazioni è che completato. Nel 1943 Mussolini era stato catturato dal governo ormai antifascista d’Italia, che è fino a Otto venne a salvarlo. Dopo diversi tentativi di salvataggio falliti, Otto e diversi compagni sbarcarono i loro alianti invisibili su montagne vicine prima furtivamente alla posizione in cui si è tenuto Mussolini, e lo salvataggio.

L’salvato Mussolini Poi è stata la battaglia delle Ardenne, che era meno successo. Otto inviato diversi sabotatori tedeschi che parlavano correntemente l’inglese. La maggior parte sono stati catturati, ma quando interrogato, hanno seguito le istruzioni di Otto su cosa fare in caso di cattura, e ha iniziato raccontando la loro interrogatori disinformazione, che è stato così efficace che gli americani sono stati costretti a rispondere alle domande per dimostrare che erano ‘americano’ e Dwight Eisenhower era chiusa a chiave nella sua camera perché si suppone c’erano assassini provenienti per lui.

Otto in un sentiero cella in attesa di cosa è successo dopo credo che i cambiamenti questa storia da una spy story interessante da solo bonkers. In ogni modo dopo la guerra Otto riuscì a fuggire carcere con l’aiuto di alcuni ex collaboratori, e potrebbe aver lavorato per la rete spia fascista in Spagna, ma non c’è molto conosce della sua vita, allora. Ma alla fine è stato reclutato da un altro governo a lavorare per la loro agenzia di intelligence. Non è un paese con gli ex buoni rapporti con il Reich, come l’Argentina. No, invece è stato reclutato dal Mossad, come in Israele.

Causa davvero Perché no? Le ragioni esatte per suo ingresso Mossad non si conoscono molto bene, ma che potrebbe avere voluto evitare assassinio, o hanno intrigo nella sua vita di nuovo. In ogni modo ha finito per svolgere diverse missioni per Israele, uccidendo alcuni scienziati iraniani, l’invio di pacchi bomba alla Germania. Un uomo piuttosto interessante, se non una buona, lui era in realtà piuttosto dedicati a ideaology nazista.
UpvoteDownvoteRead su Quora


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

サポート翻訳:http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
新しい回答
第二次世界大戦のお気に入りの事実は何ですか?
ピーター・スミス
ピーター・スミス、イギリス・ザンジバル戦争のベテランは、私はまた、FBI捜査官/アサシンとして使用してい
5ビュー
ナチスドイツ…とイスラエルの最も飾らスパイの一つ。

オットー・スコルツェニー(1908-1975)彼はポーランド侵攻で戦った、と後にロシアが、彼が何をするための最も知られているのは、彼が完了した操作です。 1943年にムッソリーニは、オットーは彼を救うために来たまでであるイタリアの今反ファシスト政府によって捕捉されていました。いくつかの障害が発生した救助の試みの後、オットーといくつかの仲間の兵士たちはムッソリーニが開催された場所に潜入し、彼を救出する前に、近くの山々に彼らのステルスグライダーを上陸させました。

救出ムッソリーニ次はあまり成功したバルジの戦いでした。オットーは流暢な英語を話し、いくつかのドイツの工作員を送りました。ほとんどが捕捉されますが尋問するとき、彼らが撮影した場合の対処についてオットーの指示に従った、とアメリカ人は、彼らが「アメリカ」だったことを証明するために質問に答えることを余儀なくされたとドワイト・アイゼンハワーが彼の中でロックされたことを非常に効果的だった彼らの尋問の誤報を、伝える開始しました部屋おそらく彼のために来る暗殺者があったので。

次の何が起こった証跡を待って、セル内のオットー私はちょうど狂気に興味深いスパイの物語からの変更この物語だと思います。とにかく戦後オットーは、いくつかの以前の仲間の助けを借りて、刑務所を脱出するために管理し、ファシストスペインのスパイ網のために働いているかもしれないが、多くのその後の彼の人生については知られていません。しかし、最終的に彼は自分の諜報機関のために働くために、別の政府によって採用されました。アルゼンチンのようなライヒ、とかつての良好な関係を持つていない国。いいえ代わりに、彼はイスラエルのように、モサドによって募集されませんでした。

原因は本当にないのはなぜ?彼の参加モサドの正確な理由は非常によく知られていないが、彼は暗殺を避けたかったかもしれない、または再び彼の生活の中で陰謀を持っています。とにかく彼は東ドイツに手紙爆弾を送信する、いくつかのイランの科学者たちを殺し、イスラエルのためのいくつかのミッションを実行することになりました。非常に興味深い人、そうでない場合は、良いものは、彼は実際にはかなりナチスideaologyに捧げられました。
Quoraの上UpvoteDownvoteRead


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

translation Support: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
Jawaban New
Apa bukti favorit saka Perang Donya II?
Peter Smith
Peter Smith, A Veteran saka The Anglo-Zanzibar Perang, aku uga dipunginaaken minangka FBI agen / assasin
5 views
Salah telik paling decorated saka Nazi Jerman … lan Israel.

Otto Skorzeny (1908-1975) Perang ing mlebu Polandia, lan mengko Rusia nanging apa kang paling dikenal kanggo iku operasi kang rampung. Ing taun 1943 Mussolini ingkang dipun rebat déning pamaréntah saiki anti-fasis Italia, sing nganti Otto teka kanggo ngluwari wong. Sawise pirang-pirang usaha rescue gagal, Otto lan saperangan fellow prajurit ndharat Gliders siluman ing gunung toko sadurunge sneaking menyang lokasi ing ngendi Mussolini dianakaké, lan penyelamatan wong.

The ngluwari Mussolini Next ana perang ing Bulge, kang ana kurang sukses. Otto dikirim metu saperangan saboteurs Jerman sing ngandika lancar english. Paling padha dijupuk nanging nalika interogasi, padha mèlu instruksi Otto ing apa apa yen dijupuk, lan miwiti nuduhake interrogators sing misinformation, kang dadi efektif sing Amerika padha dipeksa kanggo njawab pitakonan kanggo mbuktekaken padha ‘american’ lan Dwight Eisenhower iki dikunci ing kang kamar amarga mesthine ana paraprakanggene teka kanggo wong.

Otto ing Trail sel ngenteni Apa kedaden sabanjuré aku owahan crita iki saka crita ndelok menarik kanggo mung tropez. Sedhih sawise perang Otto ngatur kanggo uwal pakunjaran kanthi bantuan saka sawetara mantan associates, lan uga wis makarya kanggo jaringan ndelok fasis Spanyol, nanging ana ora akeh dikenal bab kang urip banjur. Nanging pungkasanipun piyambakipun kerja pamaréntah liyane bisa kanggo agensi Intelligence sing. Ora negara karo mantan hubungan apik karo Reich, kaya Argentina. Ora tinimbang kang direkrut dening Mossad, minangka ing Israel.

Awit tenan Apa ora? Alasan pas kanggo gabung Mossad kang ora dikenal banget uga, nanging bisa uga wis wanted supaya mejahi, utawa duwe intrik ing urip maneh. Sedhih rampung munggah Performing saperangan misi kanggo Israel, nyababaken sawetara ilmuwan Iran, ngirim bom layang kanggo Jerman Wétan. A man cantik menarik, yen ora siji sing apik, piyambakipun bener cantik kebon ideaology Nazi.
UpvoteDownvoteRead ing Quora


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

ಅನುವಾದ ಬೆಂಬಲ: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
ಹೊಸ ಉತ್ತರ
ವಿಶ್ವ ಸಮರ II ರ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಸತ್ಯ ಯಾವುವು?
ಪೀಟರ್ ಸ್ಮಿತ್
ಪೀಟರ್ ಸ್ಮಿತ್, ನುರಿತ ಆಂಗ್ಲೋ ಜಂಜಿಬಾರ್ ವಾರ್, ನಾನು ಒಂದು FBI ಏಜೆಂಟ್ / Assasin ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಬಾಗುತ್ತೇನೆ
5 ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು
ನಾಜಿ ಜರ್ಮನಿ … ಇಸ್ರಾಯೇಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ಬಿರುದಾಂಕಿತ ಸ್ಪೈಸ್ ಒಂದು.

ಒಟ್ಟೊ Skorzeny (1908-1975) ಅವರು ಪೋಲೆಂಡ್ ಆಕ್ರಮಣದ ಹೋರಾಡಿದ, ಮತ್ತು ನಂತರ ರಶಿಯಾ ಆದರೆ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಅವರು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 1943 ರಲ್ಲಿ ಮುಸೊಲಿನಿ ಒಟ್ಟೊ ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಬಂದಿತು ರವರೆಗೆ ಎಂದು ಇಟಲಿಯ ಈಗ ಫ್ಯಾಸಿಸ್ಟ್ ವಿರೋಧಿ ಸರ್ಕಾರ, ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಹಲವಾರು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಪಾರುಗಾಣಿಕಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ನಂತರ, ಒಟ್ಟೊ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಸೈನಿಕರನ್ನು ಮುಸೊಲಿನಿ ನಡೆಯಿತು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ಗುಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಹತ್ತಿರದ ಪರ್ವತಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ರಹಸ್ಯ ಗ್ಲೈಡರ್ ಗಿಟ್ಟಿಸಿದಳು.

ಪಾರುಮಾಡಲಾಯಿತು ಮುಸೊಲಿನಿ ಮುಂದಿನ ಕಡಿಮೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು ಬಲ್ಜ್, ಆಫ್ ಯುದ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ಒಟ್ಟೊ ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತನಾಡುವ ಹಲವಾರು ಜರ್ಮನ್ ಸಬೆಟರ್ಸ್ ಕಳುಹಿಸಿತು. ಸೆರೆಸಿಕ್ಕಿದ ಆದರೆ ತನಿಖೆಗೆ, ಅವರು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಒಟ್ಟೊ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು, ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕನ್ನರು ಅವರು ‘ಅಮೆರಿಕನ್’ ಮತ್ತು ಡ್ವೈಟ್ ಐಸೆನ್ಹೊವರ್ ಲಾಕ್ ಸಾಬೀತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ವಿಚಾರಣೆ ತಪ್ಪುಮಾಹಿತಿ, ಹೇಳುವ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ತನ್ನ ಬಹುಶಃ ಅವರಿಗೆ ಬರುವ ಹಂತಕರು ಇರಲಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಕೊಠಡಿ.

ಒಂದು ಸೆಲ್ ಕಾಯುತ್ತಿವೆ ಟ್ರಯಲ್ ಒಟ್ಟೊ ಏನು ಸಂಭವಿಸಿತು ನಾನು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಬಾಂಕರ್ಸ್ನ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಪತ್ತೇದಾರಿ ಕಥೆ ಈ ಕಥೆ ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹೇಗಾದರೂ ಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಒಟ್ಟೊ ಕೆಲವು ಮಾಜಿ ಸಹಚರರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಜೈಲು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ, ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಸಿಸ್ಟ್ ಸ್ಪೇನ್ ನ ಗೂಢಚರ್ಯೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವರ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಇಲ್ಲ ನಂತರ. ಆದರೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಗುಪ್ತಚರ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆಲಸ ಮತ್ತೊಂದು ಸರ್ಕಾರ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ರೀಚ್, ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಹಾಗೆ ಮಾಜಿ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ಒಂದು ದೇಶದ. ಯಾವುದೇ ಬದಲಿಗೆ ಅವರು ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಾಹಿತಿ, ಮೊಸಾದ್ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.

ಏಕೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕಾಸ್? ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಲು ಮೊಸಾದ್ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರಣ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಹತ್ಯೆ ತಪ್ಪಿಸಲು, ಅಥವಾ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಳಸಂಚು ಬಯಸಿದ್ದರು ಇರಬಹುದು. ಹೇಗಾದರೂ ಅವರು ಇಸ್ರೇಲ್ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕೆಲವು ಇರಾನಿನ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕೊಲ್ಲುವ ಪೂರ್ವ ಜರ್ಮನಿಗೆ ಅಕ್ಷರದ ಬಾಂಬ್ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಒಂದು ಸುಂದರ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಮನುಷ್ಯ, ಆದರೆ ಉತ್ತಮ ಒಂದು, ಅವರು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಬಹಳ ನಾಜಿ ideaology ಸಮರ್ಪಿಸಲಾಯಿತು.
Quora ನಲ್ಲಿ UpvoteDownvoteRead


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Қолдау аударма: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
Жаңа жауап
Екінші дүниежүзілік соғыс сіздің сүйікті фактілер қандай?
Питер Смит
Питер Смит, англо-Занзибар соғысының ардагері, Мен сондай-ақ агент ФТБ / Assasin ретінде жұмысқа жатырмын
5 рет қаралды
Нацистік Германия мен Израиль … ең безендірілген тыңшылардың бірі.

Отто Скорцени (1908-1975) Ол Польшаны басып соғысқан, кейінірек Ресей бірақ ол үшін ең белгілі, ол аяқталған операциялар болып табылады. 1943 жылы Муссолини Отто оны құтқару үшін келді дейін яғни, Италия қазір антифашистік үкіметі қамтылды. бірнеше сәтсіз құтқару әрекеттен кейін, Отто және бірнеше однополчанам Муссолини өтті орынға кіруге, сондай-ақ оны құтқару бұрын жақын тауларында олардың стелс дельтапландар қонды.

құтқарылды Муссолини Келесі кем табысты болды Bulge, жауынгерлік болды. Отто Ағылшын тілінде еркін айтқан бірнеше неміс диверсантами жіберді. Ең тұтқынға бірақ жауап алынған кезде, олар тұтқынға жағдайда не істеу керектігі туралы Otto нұсқауларын кейіннен, ал американдықтар олар «американдық» болды дәлелдеуге сұрақтарға жауап мәжбүр болды және Дуайт Эйзенхауэр оның құлыптаулы болды, сондықтан тиімді болды, олардың тергеушілер жалған мәлімет, айтып басталды бөлме мыс оған алдағы Assassins болды, өйткені.

Келесі не болды із күтіп ұяшықта Отто Мен жай ғана Bonkers қызықты тыңшылық оқиғадан өзгерістер осы оқиғаны ойлаймын. Anyways соғыстан кейін Отто кейбір бұрынғы қауымдасқан көмегімен түрмеден қашып, және фашистік Испанияның тыңшылық желісі үшін жұмыс істеді болуы мүмкін, бірақ содан кейін оның өмірі туралы көп белгілі жоқ. Бірақ ақыр соңында ол олардың барлау агенттігінің үшін жұмыс үшін басқа үкіметі тартылды. Аргентина сияқты Рейхом бұрынғы жақсы қарым-қатынастарға емес, ел. орнына ол Исраил сияқты Моссад, завербован жоқ.

Себеп шын мәнінде неге жоқ? оның қосылу Моссад нақты себептері өте жақсы белгілі емес, бірақ ол өлтіру болдырмау келеді болуы мүмкін, немесе тағы да өз өмірінің Матч бар. Anyways ол Шығыс Германияға хат бомба жіберіп, кейбір ирандық ғалымдар өлтіріп, Израиль бірнеше тапсырмасын орындайтын аяқталды. Өте қызықты адам, егер олай болмаса жақсы бір, ол шын мәнінде өте нацистік ideaology арналды.
Quora туралы UpvoteDownvoteRead


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

ការបកប្រែការគាំទ្រ: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
ចម្លើយថ្មី
ហេតុការណ៍អ្វីដែលអ្នកចូលចិត្តនៃសង្គ្រាមលោកលើកទីពីរគឺជាអ្វី?
លោកពេត្រុសស្ម៊ីធ
លោក Peter Smith ដែលជាជើងចាស់នៃសង្គ្រាមអង់គ្លេស-Zanzibar មួយ, ខ្ញុំបានការងារផងដែរថាជាភ្នាក់ងារ FBI / assasin
5 មើល
មួយនៃភាគច្រើនបំផុតនៃការតុបតែងលម្អអ្នកស៊ើបការណ៍ណាស៊ីអាល្លឺម៉ង់ … និងអ៊ីស្រាអែល។

លោក Otto Skorzeny (1908-1975) លោកបានវាយប្រយុទ្ធគ្នានៅការលុកលុយនៃប្រទេសប៉ូឡូញហើយក្រោយមកប្រទេសរុស្ស៊ីទេប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់បានគេស្គាល់ច្រើនបំផុតគឺលោកបានបញ្ចប់ប្រតិបត្ដិការនេះ។ នៅឆ្នាំ 1943 លោកមូសសូលីនីត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយរដ្ឋាភិបាលប្រឆាំងនឹងការហ្វាស៊ីសនៅពេលនេះនៃប្រទេសអ៊ីតាលី, នោះគឺរហូតដល់លោក Otto បានមកដើម្បីជួយសង្គ្រោះគាត់។ បន្ទាប់ពីបរាជ័យក្នុងការប៉ុនប៉ងជួយសង្គ្រោះជាច្រើនលោក Otto ជាច្រើននិងទាហានចុះចតយន្តហោះមិត្តរបស់ខ្លួននៅលើភ្នំបំបាំងកាយនៅក្បែរនោះមុនពេល sneaking ទៅទីតាំងដែលជាកន្លែងដែលលោកមូសសូលីនីត្រូវបានធ្វើឡើងនិងបានសង្គ្រោះគាត់។

បានជួយសង្គ្រោះលោកមូសសូលីនីបន្ទាប់នៃការប្រយុទ្ធគឺប៉ោងដែលបានជោគជ័យតិច។ លោក Otto បានផ្ញើចេញតាំងចិត្តបំផ្លាញដែលបាននិយាយជាច្រើនរបស់អាល្លឺម៉ង់ភាសាអង់គ្លេសស្ទាត់ជំនាញ។ ភាគច្រើនបំផុតដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនប៉ុន្តែនៅពេលសួរចម្លើយពួកគេបានធ្វើតាមបញ្ជាលោក Otto នៅលើអ្វីដែលត្រូវធ្វើប្រសិនបើចាប់បាននិងបានចាប់ផ្តើមប្រាប់ misinformation សួរចម្លើយរបស់ពួកគេដែលមានប្រសិទ្ធភាពដូច្នេះជនជាតិអាមេរិកត្រូវបានគេបង្ខំឱ្យឆ្លើយសំណួរដើម្បីបង្ហាញថាពួកគេមានអាមេរិច “”និង Dwight Eisenhower បានត្រូវបានចាក់សោនៅក្នុងរបស់គាត់ ដោយសារតែការសន្មត់មិនមានបន្ទប់ខាងមុខឃាតកសម្រាប់គាត់នោះទេ។

លោក Otto ក្នុងក្រឡារង់ចាំការស្នាមអ្វីដែលបានកើតឡើងក្រោយខ្ញុំគិតថាការផ្លាស់ប្តូររឿងពីរឿងមួយដែលគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ដើម្បីចារកម្មគ្រាន់តែនេះ bonkers ។ ម៉្យាងវិញបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមលោក Otto គ្រប់គ្រងដើម្បីគេចផុតពីពន្ធនាគារដោយមានជំនួយពីអតីតសហការីមួយចំនួន, និងអាចបានធ្វើការសម្រាប់បណ្តាញចារកម្មហ្វាស៊ីសរបស់អេស្ប៉ាញប៉ុន្តែមានមិនត្រូវបានគេស្គាល់ច្រើនអំពីជីវិតរបស់គាត់នោះមក។ ប៉ុន្តែទីបំផុតគាត់ត្រូវបានគេជ្រើសរើសដោយរដ្ឋាភិបាលមួយផ្សេងទៀតដើម្បីធ្វើការសម្រាប់ទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់ពួកគេ។ មិនមែនជាប្រទេសមួយដែលមានអតីតទំនាក់ទំនងល្អជាមួយក្នុង Reich ដូចជាប្រទេសអាហ្សង់ទីន។ គ្មានការជំនួសឱ្យគាត់ត្រូវបានជ្រើសរើសដោយ Mossad ដូចនៅក្នុងស្រុកអ៊ីស្រាអែល។

បង្កឱ្យមានការពិតជាហេតុអ្វីបានជាមិនមាន? មូលហេតុពិតប្រាកដសម្រាប់ការចូលរួមរបស់គាត់មិន Mossad ត្រូវបានគេស្គាល់ច្បាស់ណាស់ប៉ុន្ដែគាត់អាចបានចង់ជៀសវាងការធ្វើឃាត, ឬមាន intrigue ក្នុងជីវិតរបស់គាត់ម្តងទៀត។ ម៉្យាងគាត់បានបញ្ចប់ការសម្តែងបេសកកម្មជាច្រើនសម្រាប់អ៊ីស្រាអែលបានសម្លាប់មនុស្សអ្នកវិទ្យាសាស្ដ្រអ៊ីរ៉ង់មួយចំនួន, ផ្ញើលិខិតទៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់គ្រាប់បែកភាគខាងកើត។ បុរសម្នាក់គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់, ប្រសិនបើមិនមែនជាការល្អមួយដែលគាត់ពិតជាត្រូវបានគេឧទ្ទិសស្អាត ideaology ណាស៊ី។
UpvoteDownvoteRead នៅលើ Quora


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

지원 번역 : http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
새 응답
차 세계 대전의 좋아하는 사실은 무엇입니까?
피터 스미스
피터 스미스, 앵글로 – 잔지바르 전쟁의 베테랑이, 나 또한 FBI 요원 / 어쌔신 (암살자)로 사용하고 있습니다
5 전망
나치 독일 … 이스라엘의 가장 장식 된 스파이 중 하나입니다.

오토 슈 코르 체니 (1,908에서 1,975 사이)는 그는 폴란드의 침공에 참전, 그리고 나중에 러시아하지만 그가 가장 유명한 것은 그가 완성 된 작업입니다. 1943 년 무솔리니는 오토 그를 구출 올 때까지이다 이탈리아의 지금 반 파시스트 정부에 의해 체포되었다. 여러 실패 복구 시도 후, 오토 여러 동료 병사들은 무솔리니가 개최 된 위치에 몰래, 그를 구출하기 전에 인근 산에서 자신의 스텔스 글라이더를 도착했다.

구출 무솔리니 다음은 덜 성공적으로 벌지의 전투였다. 오토 유창한 영어 말했다 독일의 여러 사보타지를 보냈다. 대부분의 캡처하지만 심문 할 때, 그들은 캡처 된 경우 수행 할 작업에 오토의 지시 사항을 준수하고, 미국인들은 ‘미국’이었고, 드와이트 아이젠 하워가에 잠겨 증명 질문에 대답을해야했습니다 정도로 효과적이었다 그들의 리더의 잘못된 정보를 말하고 시작된 그의 방 아마 그를 위해 오는 암살자가 거기에 있기 때문이다.

다음에 무슨 일이 있었는지 셀 기다리고 흔적 오토 나는 변화에 그냥 제정신 흥미로운 스파이 이야기에서이 이야기를 생각합니다. 어쨌든 전쟁 후 오토 일부 이전 동료의 도움으로 감옥을 탈출하는 데 성공하고, 파시스트 스페인의 스파이 네트워크 일 수도 있지만, 많은 그의 삶에 대해이 알려져 있지 않다. 하지만 결국 그는 자신의 정보 기관을 위해 일하기 위해 다른 정부에 의해 보충되었다. 아르헨티나와 같은 제국과 전 좋은 관계와하지 않는 나라. 어떤 대신 그는 이스라엘로, 모사드에 의해 채용되지 않았다.

왜 진짜 원인? 그의 합류 모사드에 대한 정확한 이유는 잘 알려져 있지 않다, 그러나 그는 암살을 피하거나 다시 자신의 인생에서 음모를 가지고 싶어했을 수 있습니다. 어쨌든 그는 동독에 편지 폭탄을 보내, 이스라엘에 대한 몇 가지 임무를 수행하는 일부이란 과학자를 죽이고 끝내었다. 꽤 재미있는 사람이 아니더라도 좋은, 그는 꽤 나치 ideaology에 전념했다.
Quora의에 UpvoteDownvoteRead


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

werger Support: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
New Bersiv bide
facts favorite xwe ji Şerê Cîhanê yê II çi ne?
Peter Smith
Peter Smith, A Xaziya The War Anglo-Zanzîbar, ez jî wekî şaxekî FBI / Assasin mendî
5 views
Yek ji wan casûsên herî xemilandin, ji Almanya Nazi … û Îsraîlê.

Otto Skorzenî (1908-1975) Ew di dagirkirina Polonyayê şer kir, û paşê Rûsya di heman demê de tiştên ku ew bi pirranî ji bo zanîn operasyonên li wî temam e. Di 1943 Mussolini ji aliyê hikûmeta niha ên antî-faşîst ya Îtalyayê, ew e ku heta Karin hat ji bo wî azad dîl hatiye girtin. Piştî çend hewldanên rizgarkirinê bi ser neket, Karin û çend leşker hevalê bêmakine hîle xwe li ser çiyayên li nêzî berî sneaking bo cîhê Mussolini de pêk hat, û rizgarkirina wî siwar bûn.

The rizgar Mussolini Next şer yên îstîqrar, ku kêmtir serkeftî bû. Karin şandin çend sabotajan German ku civatek english re axivî. Gelek dîl hatin girtin, lê dema lêpirsînê de, ew li pey talîmat Karin li ser çi bikim, eger girtin, û dest pê re dibêjim, di lêpirsîna dirêjiyê xwe, ku ewqas bi bandor ku Amerîkî neçar man ku bersiva pirsên ji bo îsbatkirina ew bûn ‘american’ û Dwight Eisenhower di dadayî bû bû, wî room ji ber ku qaşo bûn mêrkuj hatina ji bo wî heye.

Karin di trail hucreyê de li benda çi qewimî next Ez bawer Guherandinên ev çîrok ji çîrokeke sîxur balkêş bi tenê Bonkers. Jixwe piştî şerê Karin reviya girtîgehê bi alîkariya hin hevkarên wan ên berê, û bibe ji bo tora sîxur faşîst Ispanya kar kiriye, di heman demê de li wir e gelek tişt li ser jiyana wî tê zanîn, ne wê. Lê di dawiyê de ew ji aliyê hikûmeta din ji bo ajansa îstîxbaratê wan kar bi rêxistin bû. Ne welatekî bi têkiliyên berê baş bi Reich, wek Argentina. No li şûna ku ew ji aliyê Mossad bi rêxistin bû, wek ku li Îsraîlê.

Sedama bi rastî jî çima ne? Sedemên ji bo tevlî wî Mossad bi pir baş tê nasîn ne, lê ew jî xwest ku ji bo kuştina, an dîsa intrigue di jiyana xwe de. Jixwe ew bi dawî up, stran gelek mîsyonên ji bo Îsraîlê, kuştina hinek zanyar Îranê, şandina nameya ku bombeyan Almanya Rojhilat. A man rind balkêş, eger ne yekî baş, ew bi rastî jî rind ji bo ideaology Nazi nehat.
UpvoteDownvoteRead li ser Quora


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Колдоо котормо: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
жаңы Answer
Экинчи дүйнөлүк согуш сүйүктүү абалы кандай?
Peter Smith
Peter Smith, Англия-Занзибар согуштун ардагери, мен да бир FBI агент / Чипи катары иштеген жатам
5 көрүүлөр
Nazi Германия … Ысрайыл абдан кооздолгон, чалгынчыларды тынчтык бири.

Otto Skorzeny (1908-1975) Ал Poland басып менен согушуп, кийин Россия, бирок ал аткарылган иштери эмне, ал абдан белгилүү болуп турат. 1943-жылы Муссолини Италиянын каршы фашист өкмөт тарабынан туткундалып, Otto, аны куткарыш үчүн келгенге чейин, ал. бир нече ийгиликсиз куткаруу аракеттен кийин, Муссолини өттү жайгашкан Otto жана чочуп чейин бир нече башка жоокерлердин жакын тоолордо, алардын уурданып учуруп токтодук да, аны куткарып.

куткарып Муссолини Next азыраак ийгиликтүү болду томпоюп чыгып, согуш болгон. Otto эркин англисче сүйлөгөн бир нече немис зыянкечтери жөнөттү. Көп басып, бирок суракка, алар басып алган болсо, эмне үчүн, эмне Otto кандай буйруса, ал ошондой Америкалыктар «америкалык» жана Дуайт Эйзенхауэр менен бекитилди далилдөөгө суроолорго жооп мажбур болгон абдан натыйжалуу болду, алардын тергөөчүлөр натуура маалымат, айта баштады анын бөлмө, себеби калп ага келе өлтүрүү болгон.

Otto бир клетка күтүп чыйыр мен жөн гана Аладдин үчүн кызыктуу чалгын окуянын бул окуя өзгөртүүлөрдү ойлойм кийинки эмне болгон. Барыбир согуштан кийин Otto айрым мурдагы пикирлештери жардамы менен түрмөдөн качып, жана фашист Испаниянын чалгын тармагы боюнча иштеген болушу мүмкүн, бирок, андан кийин, анын жашоосу тууралуу да көп белгилүү эмес. Бирок бара-бара ал өз чалгындоо агенттигинин иш башка өкмөт тарабынан кабыл алынган. Рейхтин менен мурдагы жакшы мамилелер менен өлкө эмес, Аргентина сыяктуу. Жок, анын ордуна ал Ысрайылда Моссаддан тарабынан кабыл алынган.

Алып чын эле эмне үчүн жок? Анын кирүү Моссаддан үчүн так себептери өтө эле белгилүү эмес, бирок, ал киши качууга келген, же дагы жашоосунда интрига болушу мүмкүн. Барыбир ал Чыгыш Германиядан кат бомба жиберип, Ысрайыл үчүн, кээ бир ирандык илимпоздорго өлтүрүү нече тапшырмасын аткарууда аяктады. анда эмес, жакшы бир Сулуу кызыктуу адам, ал, чынында, абдан Nazi ideaology арналды.
Quora боюнча UpvoteDownvoteRead


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

ການແປພາສາສະຫນັບສະຫນູນ: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
ຄໍາຕອບໃຫມ່
ຈະເປັນແນວໃດແມ່ນຂໍ້ເທັດຈິງຂອງທ່ານ favorite ຂອງສົງຄາມໂລກຄັ້ງ?
Peter Smith
Peter Smith, A ປະສົບການລັກສະນະ Zanzibar ສົງຄາມ, ຂ້າພະເຈົ້າຍັງເຮັດວຽກເປັນ FBI ຕົວແທນ / assasin
5 views
ຫນຶ່ງໃນ spies ຕົກແຕ່ງທີ່ສຸດຂອງ Nazi ເຢຍລະມັນ … ແລະອິດສະຣາເອນ.

Otto Skorzeny (1908-1975) ພຣະອົງໄດ້ຕໍ່ສູ້ໃນການສະແດງຂອງປະເທດໂປແລນ, ແລະຕໍ່ມາລັດເຊຍແຕ່ສິ່ງທີ່ເຂົາເປັນທີ່ຮູ້ຈັກຫຼາຍທີ່ສຸດສໍາລັບການດໍາເນີນງານທີ່ເຂົາສໍາເລັດ. ໃນປີ 1943 Mussolini ໄດ້ຮັບການ captured ໂດຍລັດຖະບານໃນປັດຈຸບັນຕ້ານຟັດຊິດຂອງອິຕາລີ, ທີ່ຈົນກ່ວາ Otto ມາ rescue ເຂົາ. ຫຼັງຈາກຫຼາຍສົບຜົນສໍາເລັດຄວາມພະຍາຍາມກູ້ໄພ, Otto ແລະສປປລອື່ນໆຫຼາຍລູກຈ້າງ gliders stealth ຂອງເຂົາເຈົ້າກ່ຽວກັບພູເຂົາໃກ້ຄຽງກ່ອນທີ່ຈະ sneaking ກັບສະຖານທີ່ບ່ອນທີ່ Mussolini ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນ, ແລະຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາ.

ການຊ່ວຍເຫຼືອ Mussolini ຕໍ່ໄປແມ່ນການສູ້ຮົບຂອງໂນໄດ້, ຊຶ່ງແມ່ນຜົນສໍາເລັດຫນ້ອຍ. Otto ສົ່ງອອກ saboteurs ເຢຍລະມັນຈໍານວນຫນຶ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວເຖິງ fluent ພາສາອັງກິດ. ສ່ວນໃຫຍ່ໄດ້ຖືກ captured ແຕ່ໃນເວລາສອບປາກຄໍາ, ພວກເຂົາເຈົ້າປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາ Otto ກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດຖ້າຫາກວ່າຖືກຈັບ, ແລະໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນບອກປະໂຍກຄໍາຖາມຂອງເຂົາເຈົ້າ misinformation, ຊຶ່ງແມ່ນປະສິດທິພາບດັ່ງນັ້ນອາເມລິກາໄດ້ບັງຄັບໃຫ້ຕອບຄໍາຖາມທີ່ຈະພິສູດພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ ‘ອາເມລິກາ’ ແລະ Dwight Eisenhower ມີຊາຍແດນຕິດໃນລາວ ຫ້ອງເພາະວ່າ supposedly ມີການລອບຄ່າມາສໍາລັບເຂົາ.

Otto ໃນຫ້ອງລໍຖ້າການ trail ສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນຕໍ່ໄປຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າການປ່ຽນແປງເລື່ອງນີ້ຈາກເລື່ອງ spy ທີ່ຫນ້າສົນໃຈທີ່ຈະ bonkers ພຽງແຕ່. ແລ້ວຫຼັງຈາກສົງຄາມ Otto ຄຸ້ມຄອງເພື່ອຫນີຄຸກມີການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງສະມາຄົມອະດີດໄດ້, ແລະອາດຈະມີການເຮັດວຽກສໍາລັບການເຄືອຂ່າຍ spy fascist ສະເປນຂອງ, ແຕ່ວ່າບໍ່ມີແມ່ນບໍ່ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກຫຼາຍກ່ຽວກັບຊີວິດຂອງລາວຫຼັງຈາກນັ້ນ. ແຕ່ໃນທີ່ສຸດໄດ້ຮັບການບັນຈຸໂດຍລັດຖະບານອື່ນທີ່ຈະເຮັດວຽກສໍາລັບອົງການທາງຂອງເຂົາເຈົ້າ. ບໍ່ປະເທດທີ່ມີການພົວພັນທີ່ດີໃນອະດີດທີ່ມີ Reich, ເຊັ່ນ: ອາເຈນຕິນາ. ບໍ່ມີແທນທີ່ຈະໄດ້ຮັບການບັນຈຸໂດຍ Mossad, ໃນອິດສະຣາເອນ.

ເຮັດໃຫ້ເກີດກໍ່ເປັນຫຍັງຈຶ່ງບໍ່? ເຫດຜົນທີ່ຄືກັນອ້ອຍຕ້ອຍສໍາລັບການຂອງຕົນເຂົ້າຮ່ວມ Mossad ຍັງບໍ່ໄດ້ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກດີຫຼາຍ, ແຕ່ເຂົາອາດຈະຕ້ອງການທີ່ຈະຫຼີກເວັ້ນການລອບສັງຫານ, ຫຼືມີ intrigue ໃນຊີວິດຂອງເຂົາອີກເທື່ອຫນຶ່ງ. ແລ້ວເຂົາສິ້ນສຸດລົງເຖິງການປະຕິບັດພາລະກິດຫຼາຍສໍາລັບອິດສະຣາເອນ, ຂ້າວິທະຍາສາດອີຣ່ານບາງ, ການສົ່ງລະເບີດຈົດຫມາຍສະບັບກັບເຢຍລະມັນຕາເວັນອອກ. A ຜູ້ຊາຍທີ່ຫນ້າສົນໃຈ pretty, ຖ້າຫາກວ່າບໍ່ໄດ້ເປັນຫນຶ່ງໃນທີ່ດີ, ເຂົາເຈົ້າເປັນການອຸທິດຕົນ pretty ກັບ ideaology Nazi.
UpvoteDownvoteRead on Quora


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support Translation: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
Responsio New
Bellum Orbis Terrarum II ventus facta sunt?
Petrus Smith
Petrus Smith ueteranus Bellum Anglo-Zanzibar ego autem exercebor in FBI agens / assasin
V views
Ornatissima Nazi Germania … De exploratoribus et Israel.

Skorzeny Otto (1908-1975) Ipse pugnavit incursio Polonia, et postea, sed quod Russia scriptor maxime notum enim est, et opus perfecit. Iam urbe capta a Mussolini MCMXLIII In anti-fascist Italiae imperium, id est, usque ad eum eripiundum sollicitabant Otto. Post plures coeptaret non liberandum, Otto terram, et plures milites in proxima montium a facie eorum Labentes clam furtim Mussolini locus, ubi erat, et eripuit eum.

Mussolini proximus pugnae exitum tumor, quod minus bene. Ex pluribus, qui locutus est fluens ad Otto German saboteurs anglicus. Plerique capti et interrogata secuti Otto mandatis quam ut captae coepi narrantes interrogators ratio usquam inesse, quae fuit tam valida, ut Americani coacti interrogetur probare se American et Dwight Eisenhower propheta erat clausus in locus videlicet sunt percussores, quia veniunt ad eum.

Otto in expectans cella Quid deinde sequitur putant mutationes et videte an interesting historia, ut in fabula de bonkers est. Anyways post bellum Otto carcerem ope elapsus prior sociis ut labore et retiacula fascist Hispania speculator autem et animam suam non multum sciri. Sed tandem opus alterius imperio suppletus intelligentia agente. Cum non a bono, illi cum ad Imperium, ut Argentina. Et non potius reparato per Mossad, ut in Israel.

Causa vero cur non? Exactam causas Mossad coniungi non cognovit, sed necem potuisset evadere cupiens, vel etiam vitae insidiaretur. Anyways, et in faciendo finem pro pluribus missionibus, interficiens quidam phisicis Iranian, missis ad litteram Gramineae bombs. A pulchellus interesting, si non bonam, ultro bella Nazi ideaology dicata.
UpvoteDownvoteRead in Quora


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Atbalsts translation: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
Jauns Atbilde
Kas ir jūsu mīļākie fakti Otrā pasaules kara?
Peter Smith
Peter Smith, veterāns Anglo-Zanzibar kara, es esmu arī strādā kā FIB aģents / slepkava
5 views
Viens no visvairāk dekorēts spiegiem nacistiskās Vācijas … un Izraēlā.

Oto Skorceni (1908-1975) Viņš cīnījās iebrukuma Polijā, un vēlāk Krievijā, bet to, ko viņš visvairāk pazīstams, ir operācijas viņš pabeidza. 1943 Musolīni tika notverti, ko tagad anti-fašistu valdība Itālijā, kas ir līdz Otto nāca, lai glābtu viņu. Pēc vairākiem neveiksmīgiem mēģinājumiem glābšanas, Otto un vairāki kolēģi karavīri izkrāvuši savu Maskēšanās planieri uz tuvējiem kalniem pirms nekrietns uz vietu, kur notika Musolīni, un glābjot viņu.

Izglābto Musolīni Nākamais bija kaujas izspiesties, kas bija mazāk veiksmīga. Otto izsūtīja vairākas vācu diversantu, kas runāja brīvi angļu. Lielākā daļa tika notverti, bet, kad pratināja, sekoja Otto norādījumus par to, ko darīt, ja notverti, un sāka stāstīt to interrogators dezinformāciju, kas bija tik efektīva, ka amerikāņi bija spiesti atbildēt uz jautājumiem, lai pierādītu, tie bija “”american”” un Dvaits Eizenhauers tika bloķēta viņa istaba jo it kā bija slepkavas nāk par viņu.

Otto šūnā gaidot taku Kas notika tālāk es domāju izmaiņas šo stāstu no interesantu spiegu stāsts tikai bonkers. Anyways pēc kara Otto izdevās izbēgt cietuma ar palīdzību dažu bijušo partneri, un, iespējams, ir strādājuši par fašistu Spānijas spiegu tīklu, bet tur nav daudz zināms par viņa dzīvi pēc tam. Bet galu galā viņš tika pieņemts darbā cits valdības darbu, lai to izlūkošanas aģentūra. Nav valsts ar bijušo labas attiecības ar Reich, piemēram, Argentīnā. Nē vietā viņš tika pieņemts darbā ar Mossad, kā Izraēlā.

Iemesls tiešām Kāpēc ne? Precīzi iemesli viņa savieno Mossad nav zināmi ļoti labi, bet viņš varētu būt vēlējās izvairīties slepkavību, vai ir intrigu viņa dzīvi vēlreiz. Anyways viņš beidzās veikt vairākas misijas Izraēlu, nogalinot kādu Irānas zinātniekus, nosūtot vēstuli bumbas Austrumvācijā. Diezgan interesants cilvēks, ja nav labs, viņš bija faktiski diezgan veltīta nacistu ideaology.
UpvoteDownvoteRead uz Quora


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Pagalba vertimas: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
nauja Atsakymas
Kokie jūsų mėgstamiausi faktai Antrojo pasaulinio karo?
Petras Smithas
Petras Smith A Anglų-Zanzibaro karas veteranas, aš taip pat naudojamas kaip FTB agentas / Assasin
5 peržiūros
Vienas iš labiausiai puošia šnipų nacistinės Vokietijos … ir Izraelio.

Otto Skorzeny (1908-1975) Jis kovojo Lenkijos invazijos, o vėliau Rusijoje, bet tai, ką jis labiausiai žinomas dėl yra operacijos jis baigtas. 1943 Musolinis buvo užfiksuotas dabar prieš fašistinę vyriausybę Italijoje, tai yra, kol Otto atėjo į jį gelbėti. Po kelių nepavykusių bandymų gelbėjimo Otto ir keli kolegos kariai nusileido savo slaptas sklandytuvų apie netoliese esančių kalnų prieš Slaptas į vietą, kurioje vyko Musolinis ir gelbėti jį.

Gelbėjamos Musolinis Kitas buvo bumbulas, kuris buvo mažiau sėkmingas mūšis. Otto išsiuntė keletą Vokietijos kenkėjus, kurie kalbėjo laisvai anglų. Dauguma jų buvo perimta, bet kai apklausiamas, jie sekė Otto nurodymų, ką daryti, jei sugautas, ir pradėjo pasakoti savo tardytojai dezinformacija, kuris buvo toks efektyvus, kad amerikiečiai buvo priversti atsakyti į klausimus įrodyti, kad jie buvo “”american”” ir Dwightas Eisenhower buvo užrakintas jo patalpoje, nes neva ten buvo žudikai ateina jam.

Otto į mobilųjį laukia takas Kas nutiko po to aš manau, kad pokyčiai šioje istorijoje nuo įdomų šnipinėjimo istorija tiesiog Bonkers. Anyways po karo Otto sugebėjo pabėgti iš kalėjimo su kai kurių buvusių bendrininkų pagalba ir galėjo dirbo fašistinių Ispanijos šnipinėjimo tinklą, tačiau nėra daug žinoma apie jo gyvenimą tada. Bet galų gale jis buvo įdarbintas kitoje vyriausybę siekti savo žvalgybos agentūrai. Ne šalis, buvusių gerų santykių su Reicho, kaip Argentina. Ne vietoj to jis buvo įdarbintas Mossad, kaip Izraelyje.

Priežastis tikrai Kodėl gi ne? Tikslios priežastys jo jungianti Mossad nėra žinoma labai gerai, tačiau jis galėjo norėjo išvengti nužudymą, arba intrigos jo gyvenime vėl. Anyways, jis galų gale atlikti keletą misijų Izraelyje nužudė Irano mokslininkus, siuntimo raidžių bombas į Rytų Vokietiją. Gana įdomus vyras, jei ne geras, jis buvo tikrai gana, skirta nacių ideaology.
UpvoteDownvoteRead Quora


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Ënnerstëtzung Iwwersetzung: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
New Äntwert
Wat sinn Är Léifsten Fakten vum Zweete Weltkrich?
Peter Smith
Peter Smith, A Veteran vun der Anglo-Zanzibar Krich, ech hun och als FBI Agent / assasin ugestallten
5 Meenung
Ee vun de stäerkste dekoréiert spies vun Nazi Däitschland … an Israel.

Otto Skorzeny (1908-1975) hunn hien an der Invasioun vu Polen, a spéider Russland mee wat hien de meeschte bekannt fir ass d’Operatiounen hien notéiert. 1943 hat Mussolini vun der elo Anti-läschen Regierung vun Italien ageholl gouf, datt et bis Otto him ze retten ass. No puer gescheitert Rettungsplang Versich, Otto an e puer Kollegen Zaldoten gelant hir stealth Laaschtesegleren op Emgéigend Bierger virum zu der Lag Faremo wou Mussolini ugesoot, an him Hijiri.

D’gerett Mussolini Next war d’Schluecht vun der Ardennenoffensiv, déi manner Erfolleg war. Otto geschéckt puer däitsch saboteurs eraus deen perfekt englesch geschwat. Déi meescht goufen ageholl mee wann goufe, si duerno Otto d’Instruktioune wéi wann ageholl ze maachen, an huet hire interrogators beméit Geschichten, déi esou efficace ass, datt Amerikaner Froen forcéiert goufen zu Äntwert si sech “”American”” an Dwight Eisenhower gespaart gouf beweisen a sengem Raum well supposéierter waren do fir him nächste assassins.

Otto zu enger Zell Woch Trail Wat nächst geschitt ech mengen Ännerunge dëser Geschicht aus eng interessant Spioun Geschicht just bonkers. Jiddefalls nom Krich krut Otto Prisong mat der Hëllef vun e puer fréiere Mataarbechter ze entzéien, a vläicht fir läschen Spuenien d’Spioun Netz geschafft hunn, mee et net vill ass iwwer säi Liewen bekannt dann. Mä schlussendlech gouf hien duerch en anert Regierung agestallt fir hir Intelligenz Agence ze schaffen. Net engem Land mat fréiere gutt Relatioune mat der Reich, wéi Argentinien. Nee amplaz gouf hie vum Mossad, wéi an Israel agestallt.

Doudesursaach wierklech Firwat net? Déi genau Grënn fir de Bäitrett Mossad sinn net ganz bekannt, mä hie kéint nach hunn Attentater ze verhënneren, oder galant Aventure nees an sengem Liewen hunn. Jiddefalls opgehalen huet e puer Asätz fir Israel leeschtungsfäeg an, e puer iraneschen Wëssenschaftler Märder, Bréif opgeruff ze Osten Däitschland schécken. Eng flott interessante Mënsch, wann net eng gutt eent, hien war bis Nazi ideaology eigentlech flott astinn.
UpvoteDownvoteRead op deer hie


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Поддршка превод: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
нов Одговор
Кои се вашите омилени фактите од Втората светска војна?
Питер Смит
Питер Смит, ветеран на Англо-Занзибар војна, јас сум исто така, вработен како агент на ФБИ / Assasin
5 пати
Еден од најпознатите украсени шпиони на нацистичка Германија … и Израел.

Ото Skorzeny (1908-1975) Тој се борел во инвазијата на Полска, а подоцна и Русија, но она што тој најмногу познат по е операции што го заврши. Во 1943 година, Мусолини бил фатен од страна на сега анти-фашистичката влада на Италија, односно до Ото дојдоа да го спасат. По неколку неуспешни обиди за спасување, Ото и неколку колеги војници слета нивната Стелт едрилици на околните планини пред неизразен на локацијата каде што се одржа Мусолини и го спасил.

Спасениот Мусолини Следна беше битката на булбус, кој беше помалку успешна. Ото испрати неколку германски саботери кој зборуваше течно англиски јазик. Повеќето од нив се заробени но кога испрашувани, ги следи инструкциите на Ото што треба да направите ако заробени, и почна да кажувам нивните иследниците дезинформации, која беше толку успешен што Американците беа принудени да одговори на прашања кои треба да докаже дека тие се “”американски”” и Двајт Ајзенхауер беше заклучен во своето соба, бидејќи наводно имало убијци доаѓа за него.

Ото во трага ќелија чека Што се случи потоа мислам дека промените оваа приказна од една интересна приказна шпион на само bonkers. Относнотова по војната Отон успеал да избега затвор со помош на некои поранешни соработници, и може да имаат работено за фашистичка Шпанија шпионска мрежа, но не е многу знае за неговиот живот тогаш. Но на крајот тој бил регрутиран од друга влада да работат за своите разузнавачка агенција. Не е земја со поранешниот добри односи со рајх, како и Аргентина. Не наместо тоа, тој бил регрутиран од Мосад, како и во Израел.

Предизвика навистина Зошто да не? Точните причини за приклучување на неговата Мосад не се познати многу добро, но тој може да сакаше да го избегне атентат, или имаат интрига во својот живот повторно. И онака на крајот заврши со вршење на неколку мисии за Израел, при што загинаа околу иранските научници, испраќање на писмо бомби во Источна Германија. А прилично интересен човек, ако не е добар, тој е всушност прилично посветени на нацистичка ideaology.
UpvoteDownvoteRead на Quora


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support fandikan-teny: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
New Valiny
Inona no toerana tena zava-misy ny Ady Lehibe II?
Peter Smith
Peter Smith, A ela nihetezana ny ny Firenena Matanjaka Anglisy-Zanzibar Ady, aho miasa ihany koa ho toy ny FBI mpandraharaha / assasin
5 hevitra
Ny iray amin’ireo voaravaka indrindra mpitsikilo Nazia Alemaina … sy ny Isiraely.

Otto Skorzeny (1908-1975) fameliny amin’ny fananiham-bohitra an’i Polonina, ary tatỳ aoriana, fa izay Rosia indrindra fantatra dia ny asa vita izy. Tamin’ny 1943 Mussolini efa babo noho ny efa anti-fasista ny governemanta ny Italia, izay hatramin’ny Otto tonga hamonjy azy. Taorian’ny ezaka maro tsy nahomby mpamonjy voina, Otto sy ny mpiara-miaramila maro niantsona ny voromby gliders amin’ny tendrombohitra teo akaiky teo alohan’ny-tsokosoko ho any amin’ny toerana izay natao Mussolini, ka namonjy azy.

Ny namonjy an’i Mussolini Next no ady avy amin’ny Bulge, izay tsy nahomby. Otto naniraka maro alemà mahay tsara saboteurs izay niteny anglisy. Indrindra no voasambotra fa rehefa nalaina am-bavany, dia nanaraka Otto ny torolalana momba ny zavatra tokony hatao raha toa ka voasambotra, ary nanomboka nilaza ny mpanao famotorana fanazavana diso, izay vokany fa ny Amerikana dia voatery hamaly fanontaniana mba hanaporofoana izy ireo ‘Amerikana’, ary Dwight Eisenhower dia nihidy tao amin’ny efitra, satria lazaina fa nisy namono avy ho azy.

Otto tao amin’ny efitra miandry lalana zava-nitranga taorian’izay Mino aho fa fiovana io tantara io avy amin’ny tantara mahaliana fotsiny mpitsikilo bonkers. Na izany na tsy taorian’ny ady Otto nahavita afa-nandositra am-ponja miaraka amin’ny fanampian’ny mpiara-miasa taloha ny sasany, ka mety ho niasa ho an’ny fasista ny mpitsikilo Espaina Network, fa misy tsy betsaka fantatra momba ny fiainany avy eo. Nefa tamin’ny farany dia nanakarama ny governemanta iray hafa mba hiasa ny sampam fahafahana misafidy. Tsy ny firenena teo aloha fifandraisana tsara tamin’ny Reich, toy ny Arzantina. No fa dia nanakarama ny Mossad, toy ny teo amin’ny Isiraely.

Mahatonga tena Nahoana no tsy? Ny tena antony ny fidirana Mossad tsy fantatra tsara, fa mety ho te mba tsy famonoana, na manana fiokoana indray eo amin’ny fiainany. Na izany na tsy dia tapitra ny manao asa fitoriana maro ho an’ny Isiraely, namono ny sasany Iraniana mpahay siansa, mandefa baomba taratasy ho any Alemaina Atsinanana. Ny tarehy mahaliana ny olona, raha tsy tsara ny iray, dia tena tsara tarehy natokana ho Nazi ideaology.
UpvoteDownvoteRead amin’ny Quora


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Sokongan terjemahan: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
New Jawapan
Apakah fakta Perang Dunia II kegemaran anda?
Peter Smith
Peter Smith, A veteran The Anglo-Zanzibar War, saya juga bekerja sebagai FBI ejen / assasin
5 views
Salah satu mata-mata yang paling dihiasi Nazi Jerman … dan Israel.

Otto Skorzeny (1908-1975) Beliau berjuang dalam serangan ke atas Poland, dan kemudiannya Rusia, tetapi apa yang dia paling dikenali adalah operasi dia selesai. Pada tahun 1943 Mussolini telah ditawan oleh kerajaan kini anti-fasis Itali, iaitu sehingga Otto datang untuk menyelamatkan dia. Selepas beberapa percubaan menyelamat gagal, Otto dan beberapa rakan askar mendarat glider stealth mereka di pergunungan berhampiran sebelum menyelinap ke lokasi di mana Mussolini telah diadakan, dan menyelamatkan dia.

The diselamatkan Mussolini Seterusnya ialah pertempuran Bulge, yang kurang berjaya. Otto dihantar beberapa pengkhianat Jerman yang bercakap fasih bahasa inggeris. Kebanyakan ditangkap tetapi apabila disoal siasat, mereka mengikuti arahan Otto pada apa yang perlu dilakukan jika ditangkap, dan mula memberitahu maklumat yang salah penyoal siasat, yang begitu berkesan bahawa Amerika telah dipaksa untuk menjawab soalan-soalan untuk membuktikan mereka ‘american’ dan Dwight Eisenhower telah dikunci di dalam bukunya bilik kerana kononnya terdapat pembunuh datang untuknya.

Otto dalam jejak sel menunggu Apa yang berlaku seterusnya saya fikir perubahan cerita ini daripada cerita mata-mata yang menarik untuk hanya gila. Anyways selepas perang Otto berjaya melarikan diri penjara dengan bantuan beberapa bekas rakan, dan mungkin telah bekerja untuk rangkaian mata-mata fasis Sepanyol, tetapi tidak banyak diketahui tentang kehidupannya itu. Tetapi akhirnya dia telah diambil oleh kerajaan lain untuk bekerja untuk agensi perisikan mereka. Tidak satu pun negara dengan bekas hubungan baik dengan Reich, seperti Argentina. Tiada sebaliknya dia telah diambil oleh Mossad, seperti dalam Israel.

Punca benar-benar Mengapa tidak? Sebab-sebab yang tepat untuk Mossad menyertai beliau tidak diketahui dengan baik, tetapi dia mungkin mahu mengelakkan pembunuhan, atau mempunyai tipu daya dalam hidupnya lagi. Anyways dia akhirnya melaksanakan beberapa misi untuk Israel, membunuh beberapa saintis Iran, menghantar surat bom untuk Jerman Timur. Seorang lelaki yang cukup menarik, jika tidak satu yang baik, dia sebenarnya cukup khusus untuk ideaology Nazi.
UpvoteDownvoteRead pada Quora


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

പിന്തുണ വിവർത്തനം: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
പുതിയ ഉത്തരം
രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധം നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വസ്തുതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്?
പീറ്റർ സ്മിത്ത്
പീറ്റർ സ്മിത്ത്, ആംഗ്ലോ-സ്യാന്സിബാര് യുദ്ധത്തിന്റെ തലമുതിർന്ന ഞാനും ഒരു എഫ്.ബി.ഐ ഏജന്റ് / assasin ജോലിയിൽ പിരിയുകയാണ്
5 കാഴ്ചകൾ
നാസി ജർമ്മനി … യിസ്രായേലിന്റെ ഏറ്റവും അലങ്കരിച്ച ചാരന്മാരെ ഒന്ന്.

ഓട്ടോ Skorzeny (1908-1975) അദ്ദേഹം പോളണ്ട് ആക്രമണത്തിന്റെ പടവെട്ടി പിന്നീട് റഷ്യ എന്നാൽ അവൻ ഏറ്റവും അറിയപ്പെടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവൻ പൂർത്തിയാകുന്നു. 1943 ൽ മുസോളിനി, ഇപ്പോൾ ഇറ്റലിയുടെ ഫാസിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ സർക്കാർ പിടിച്ചെടുത്തു ചെയ്തു ഓട്ടോ അവനെ രക്ഷയ്ക്കെത്തിയത് വരെ ആണ് ചെയ്തിരുന്നു. നിരവധി പരാജയപ്പെട്ടു റെസ്ക്യൂ ശ്രമങ്ങൾക്കുശേഷം, ഓട്ടോ നിരവധി സഹ സൈനികർ എവിടെ മുസോളിനി നടന്ന സ്ഥലം .ആരോടും അവനെ യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ അരികിൽ മലകൾ അവയുടെ അവരിലാരെങ്കിലും ഗ്ലൈഡറുകൾ വന്നിറങ്ങി.

മോചിപ്പിച്ചു മുസോളിനി അടുത്തത് നേട്ടങ്ങളൊന്നും ആയിരുന്നു ബൾജ്, യുദ്ധത്തിനുശേഷം ആയിരുന്നു. ഓട്ടോ ഇംഗ്ലീഷ് വശമായിരുന്നു സംസാരിച്ച നിരവധി ജർമൻ saboteurs അയച്ചു. ഏറ്റവും പിടിയിലമർന്നപോലെത്തന്നെ എന്നാൽ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ അവർ പിടിക്കുന്ന ചെയ്യേണ്ട കാര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഓട്ടോ നിർദേശങ്ങൾ പിന്നാലെ ചെന്നു അമേരിക്കക്കാർ ‘അമേരിക്കൻ’ ആയിരുന്നു തെളിയിക്കാൻ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നിർബന്ധിതരായി ആൻഡ് ബദ്ധശത്രു തന്റെ ലോക്ക് അതിനാൽ ഫലപ്രദമായ ആയിരുന്നു അവരുടെ തുണ്ട ഊതിപ്പെരുപ്പിച്ച്, കളവ് തുടങ്ങി മുറി സംഭവമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി വരുന്ന കൊലയാളികളെ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം.

അടുത്ത എന്തു സംഭവിച്ചു നടപ്പാത കാത്തിരിക്കുന്നവർക്കും സെല്ലിലെ ഓട്ടോ ഞാന് ഇണക്കമില്ലാത്തവളും ഒരു രസകരമായ സ്പൈ കഥ നിന്നുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഈ കഥ കരുതുന്നു. എന്തായാലും യുദ്ധാനന്തരം ഓട്ടോ ചില മുൻ പങ്കാളികളായി സഹായത്തോടെ ജയിലിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ നിയന്ത്രിത, ഫാസിസ്റ്റ് സ്പെയിൻ ചാര നെറ്റ്വർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു എന്തുകൊണ്ട്, എന്നാൽ എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻറെ കുറിച്ച് വളരെ അറിയപ്പെടുന്ന ഇല്ല. എന്നാൽ ക്രമേണ അവൻ അവരുടെ രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസി പ്രവർത്തിക്കാൻ മറ്റൊരു സർക്കാർ നിയമിക്കുകയും. നാത്സികൾക്കെതിരെ മുൻ നല്ല ബന്ധം രാജ്യത്തെ, അർജന്റീന പോലെ. ഇല്ല പകരം യിസ്രായേലിൽ പോലെ മൊസാദ്, റിക്രൂട്ട് ചെയ്തു.

ശരിക്കും എന്തുകൊണ്ട് കാരണമാകുന്നു? തന്റെ ചേരുന്നത് മൊസാദ് കൃത്യമായ കാരണങ്ങൾ വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ്, അവൻ വധത്തെ ഒഴിവാക്കാൻ ജയങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ, വീണ്ടും തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉപജാപം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്. എന്തായാലും അവൻ യിസ്രായേലിനെ നിരവധി ദൗത്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ, ചില ഇറാനിയൻ ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക്, കിഴക്കൻ ജർമനിയിൽ കത്ത് ബോംബുകൾ അയയ്ക്കുന്നത് അവസാനിച്ചു. ഒരു സാമാന്യം രസകരമായ മനുഷ്യൻ എങ്കിൽ ഒരു നല്ല, അവൻ യഥാർഥത്തിൽ പ്രെറ്റി നാസി ideaology സമർപ്പിച്ചു.
Quora- ൽ UpvoteDownvoteRead


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Appoġġ traduzzjoni: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
Tweġiba ġdida
X’inhuma l-fatti favoriti tiegħek tat-Tieni Gwerra Dinjija?
Peter Smith
Peter Smith, A veteran tal-Gwerra Anglo-Żanżibar, jien ukoll impjegata bħala aġent FBI / assasin
5 opinjonijiet
Wieħed mill-Spies aktar imżejjen ta Ġermanja Nażista … u l-Iżrael.

Otto Skorzeny (1908-1975) Huwa miġġielda fil-invażjoni tal-Polonja, u aktar tard Russja imma dak li hu l-aktar magħruf għall huwa l-operazzjonijiet li tlestew. Fl-1943 Mussolini kien ġie maqbud mill-gvern issa ‘kontra l-faxxisti l-Italja, jiġifieri sat Otto waslet għall salvataġġ lilu. Wara bosta tentattivi ta ‘salvataġġ fallew, Otto u diversi suldati sħabi żbarkati glajders stealth tagħhom fuq muntanji fil-qrib qabel sneaking għall-post fejn Mussolini saret, u salvataġġ lilu.

Il Mussolini jmiss salvati kien il-battalja ta ‘l-Bulge, li kien inqas suċċess. Otto bagħtet diversi saboteurs Ġermaniżi li tkellmu fluwenti Ingliż. Ħafna kienu maqbudin imma meta interrogati, huma segwiti l-istruzzjonijiet Otto dwar x’għandek tagħmel jekk maqbudin, u beda javżak-interrogaturi tagħhom misinformazzjoni, li tant kien effettiv li l-Amerikani kienu sfurzati biex jirrispondi għal mistoqsijiet li jagħtu prova li kienu “”american”” u Dwight Eisenhower kien maqful fil tiegħu kamra għax allegatament kien hemm Assassins ġejjin għalih.

Otto fi traċċa ċellola jistennew Dak li ġara jmiss Naħseb bidliet din l-istorja minn storja spy interessanti għal ftit bonkers. Anyways wara l-gwerra Otto irnexxielhom jaħarbu ħabs bl-għajnuna ta ‘xi assoċjati qabel, u jista ħadmu għal netwerk spy faxxista Spanja, iżda ma jkunx hemm ħafna magħruf dwar il-ħajja tiegħu imbagħad. Imma eventwalment ġie rreklutat mill-gvern ieħor biex jaħdmu għal aġenzija intelliġenza tagħhom. Mhux pajjiż relazzjonijiet tajbin preċedenti fl-Reich, bħall-Arġentina. Nru minflok hija kienet ingaġġata minn Mossad, kif fl-Iżrael.

Jikkawżaw verament Għaliex le? Ir-raġunijiet eżatti għal Mossad jingħaqdu tiegħu mhumiex magħrufa sew, iżda hu seta ‘riedet tevita qtil, jew ikollhom b’qerq fil-ħajja tiegħu mill-ġdid. Anyways hu spiċċa jwettqu diversi missjonijiet għall-Iżrael, il-qtil xi xjentisti Iranjani, jibgħat bombi ittra lill Ġermanja tal-Lvant. Raġel pjuttost interessanti, jekk mhux waħda tajba, huwa kien attwalment pretty dedikata għall ideaology Nazisti.
UpvoteDownvoteRead fuq Quora


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Tautoko translation: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
Whakautu New
He aha e koutou meka tino o te Tama’i Rahi II o te Ao?
Pita Smith
Pita Smith, He hōia o te Anglo-Zanzibar War, Au mahi ano ahau ano he FBI kaihoko / assasin
5 whakaaro
Ko tētahi o nga tutei tino whakapaipai o Nasí Germany … ko Iharaira.

Otto Skorzeny (1908-1975) whawhai ia i roto i te whakaekenga o Poland, a muri mai Russia engari te mea kei te tino mohiotia e ia mo ko te ngā mahi oti ia. I roto i te 1943 kua riro Mussolini i te kāwanatanga i teie nei anti-Fascist o Itari, e ko tae noa mai Otto ki whakaora ia. I muri e rave rahi ngana faaora rahua, ka u Otto me rave rahi hoa hoia ratou gliders puku i runga i nga maunga tata i mua i kahaki ki te wāhi i reira i tū Mussolini, a faaora ia.

Ko te whakaorangia Mussolini Next te whawhai o te matakoma, i te iti angitu. tonoa Otto i te maha saboteurs Tiamana nei i korero matatau english. i riro te nuinga engari ka ui, aru ratou tohutohu a Otto runga aha ki te mahi, ki te riro, a ka tīmata korero ratou hala interrogators, i te na whai hua i takoha Ameliká ki te whakahoki pātai ki te whakamatau ratou ‘Amerika’ a kiia Dwight Eisenhower i roto i tona ruma no mahara i reira nga kohuru e haere mai ana hoki ia.

Otto i roto i te huarahi pūtau tatari aha tupu i muri whakaaro ahau huringa tenei aamu i te kōrero tirohia, ngā ki bonkers tika. Anyways i muri i te pakanga whakahaere Otto ki mawhiti herehere ki te awhina o etahi hoa mua, a kia kua mahi hoki whatunga tirohia, Fascist o Spain, engari e kore te reira mohiotia nui e pā ana ki tona ora ka. Ko te mutunga i whakauru ia e tetahi kāwanatanga ki te mahi mo to ratou ti’amâraa maramarama. Ehara i te whenua ki te mua whanaunga pai ki te Laisi, rite Argentina. No hei utu i whakauru ia e Mossad, pera i roto ia Iharaira.

Meinga tino aha e kore? E kore e nga take tangohia mo tona hononga Mossad mohiotia te tino pai, engari kia kua hiahia ia ki te karo i kōhurutanga, i ano hinana i roto i tona ora ranei. Anyways mutu ake ia te raveraa i te maha o ngā misioni mo Iharaira, ko etahi i whakamatea kaipūtaiao Iranian, unga poma reta ki Siamane Te Tai Rāwhiti. Ko te tangata tino ngā, ki te kahore he tangata pai, i mau tino whakatapua ia ki te ideaology Nasí.
UpvoteDownvoteRead i runga i Quora


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

समर्थन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
नवीन उत्तर
दुसरे महायुद्ध आपल्या आवडत्या तथ्य काय आहेत?
पीटर स्मिथ
पीटर स्मिथ, अँग्लो-झांझिबार या युद्ध एक ज्येष्ठ, मी देखील एक FBI एजंट / assasin म्हणून काम करीत
5 दृश्ये
एक नाझी जर्मनी … आणि इस्राएल सर्वात सुशोभित हेर आहे.

ऑटो Skorzeny (1908-1975) तो पोलंड स्वारी मध्ये लढले, आणि नंतर रशिया पण काय तो सर्वात प्रसिध्द आहे तो पूर्ण ऑपरेशन आहे. 1943 मध्ये मुसोलिनी इटली आता विरोधी हुकूमशाही सरकार, ऑटो त्याला मदत येईपर्यंत आहे की हस्तगत करण्यात आला आहे. अनेक अयशस्वी बचाव प्रयत्न केल्यानंतर, ऑटो आणि अनेक सहकारी सैनिक जेथे मुसोलिनी आयोजित करण्यात आली होती स्थान गुपचूप आणि त्याला बाहेर काढणे आधी जवळच्या डोंगरावर त्यांच्या चोरी ग्लिड् आणले आहे.

सुटका मुसोलिनी पुढील कमी यशस्वी झाला फुगवटा, लढाई होती. ऑटो अनेक जर्मन saboteurs अस्खलित इंग्रजी बोलत पाठवले. सर्वात पकडले गेले पण चौकशी तेव्हा ते मिळविले तर करू काय ऑटो सूचना मागे गेला आणि सुरू म्हणून प्रभावी अमेरिकन सिद्ध करण्यासाठी त्यांनी ‘अमेरिकन’ होते आणि ड्वाइट आयझेनहॉवर लॉक होते प्रश्नांची उत्तरे लागले होता त्यांच्या चौकशी चुकीची माहिती, सांगत त्याच्या खोली कारण मानले होते त्याला येत हत्या.

एक सेल वाट पाहत माग मध्ये ऑटो पुढील असं काय झालं मी एक मनोरंजक गुप्तचर कथा फक्त वेडा पासून या कथा बदल वाटते. तरीही युद्धानंतर ऑटो काही माजी सहकारी मदतीने तुरुंगात बचावणे व्यवस्थापित, आणि फॅसिस्ट स्पेन गुप्तचर नेटवर्क काम केले आहे, पण जास्त नंतर आयुष्य बद्दल ज्ञात नाही आहे. पण शेवटी तो त्यांच्या बुद्धिमत्ता संस्थेसोबत काम करण्यासाठी आणखी एक सरकार कडून भरती करण्यात आले होते. प्रश्न, अर्जेंटिना सारखे माजी चांगले संबंध एक देश नाही. त्याऐवजी कोणताही Mossad भरती होते, इस्राएल मध्ये म्हणून.

नाही का खरोखर होऊ? त्याच्या सामील Mossad अचूक कारणे अतिशय सुप्रसिद्ध नाहीत, पण तो हत्या टाळण्यासाठी किंवा पुन्हा आपल्या जीवनात कारस्थान आहे होते आहे. त्या वेळेपासून तो इस्राएल अनेक मोहिमांमध्ये कामगिरी काही ईराणी शास्त्रज्ञ हत्या पूर्व जर्मनी पत्र बॉम्ब पाठवून झाली. एक तेही मनोरंजक मनुष्य नाही तर एक चांगली, तो प्रत्यक्षात तेही नाझी ideaology समर्पित होते.
Quora वरील UpvoteDownvoteRead


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Дэмжих орчуулга: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
шинэ Хариулт
Дэлхийн II дайны дуртай баримт гэж юу вэ?
Питер Смит
Питер Смит, Англи-Занзибар дайн нь ахмад, би бас нэг FBI агент / assasin гэж ажиллаж байна
5 үзсэн
Нацист Германы …, Израилийн хамгийн чимэглэсэн тагнуул нэг.

Отто Skorzeny (1908-1975) Тэрээр ОХУ-ын Польшид цөмрөн тулалдаж, дараа нь харин юу тэр хамгийн алдартай юм тэр гүйцэтгэсэн үйл ажиллагаа юм. 1943 онд Муссолини Отто түүнийг аврахын тулд ирсэн он хүртэл Италийн одоо эсрэг фашист Засгийн газар, баригдсан байсан. хэд хэдэн амжилтгүй болсон аврах оролдлого дараа Отто, хэд хэдэн нөхөд цэргүүд Муссолини боллоо байршил sneaking, түүнийг аврах өмнө ойролцоох ууланд дээр үл үзэгдэх планер газардсан.

аварсан Муссолини Дараа нь товойсон, бага нь амжилттай байсан тулаан байсан юм. Отто чөлөөтэй ярьдаг англи хэл дээр ярьдаг хэд хэдэн Германы saboteurs илгээсэн. Ихэнх авчээ ч байцааж байх үед тэд хэрэв баригдвал юу хийх хэрэгтэй тухай Отто зааврыг дагаж, тэдний interrogators санаатайгаар буруу ташаа мэдээлэл, америкчууд тэд “”АНУ-ын”” болон Дуайт Эйзенхауэр нь түгжээтэй байсан батлах асуултад хариулах аргагүй байсан болохоор үр дүнтэй байсан юм ярьж эхэлсэн нь түүний өрөө магадгүй түүний хувьд ирэх алуурчин байсан юм.

Дараа нь юу болсон ямар эсийн хүлээж зөрөг зам дээр Отто би өөрчлөлтийг Энэ түүх нь сонирхолтой тагнуул түүхийг зүгээр л bonkers авсан гэж бодож байна. Ямартай ч дайны дараа Отто зарим нь хуучин хараат тусламжтайгаар шоронг зугтаж чадсан бөгөөд фашист Испанийн тагнуулын сүлжээнд ажиллаж байж болох юм, гэхдээ нэг их дараа нь түүний амьдралын тухай тодорхой бус байна. Гэвч эцэст нь тэрээр тэдний тагнуулын байгууллагын ажиллах өөр нэг засгийн газарт ажиллаж байсан. Рейхийн, Аргентин зэрэг нь хуучин сайн харилцаа нь биш, улс орон. Ямар ч оронд нь тэрээр Израильд гэж Моссадад өөр элсүүлсэн байна.

Яагаад болохгүй гэж үнэхээр шалтгаан? Түүний элсэх Моссадад нь тодорхой шалтгаан нь маш сайн мэддэг биш юм, гэхдээ түүний амь насанд нь халдах зайлсхийх, эсвэл дахин түүний амьдралд нууц явуулга байж хүссэн байж болох юм. Ямартай ч тэр, Израилийн хэд хэдэн номлолд хийж зарим Ираны эрдэмтэд амь, Зүүн Германд үсэг бөмбөг илгээх дууссан. A нэлээн сонирхолтой хүн биш бол сайн нэг, тэр үнэхээр хөөрхөн нацист ideaology зориулагдсан юм.
Quora дээр UpvoteDownvoteRead


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

ပံ့ပိုးမှုဘာသာပြန်ချက်: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
နယူးဖြေ
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်သင်အကြိုက်ဆုံးအချက်ကဘာတွေလဲ?
ပတေရုသ Smith က
ပတေရုသ Smith ကအဆိုပါ -Anglo-ဇန်ဇီဘာစစ်ပွဲ၏တစ်ဦးကဝါရင့်ငါသည်လည်းတစ်ဦးကို FBI အေးဂျင့် / assasin အဖြစ်အလုပ်တာပါ
5 အမြင်များ
နာဇီဂျာမဏီ … အမျိုးနှင့်ဣသရေလအမျိုး၏အများဆုံးအလှဆင်သူလျှိုတစ်ခုမှာ။

အော့တို Skorzeny (1908-1975) သူဟာပိုလန်၏ကျူးကျော်တိုက်ခိုက်ခဲ့နှင့်နောက်ပိုင်းတွင်ရုရှားနိုင်ငံသျောအဘယျသူသညျအဘို့အများဆုံးလူသိများင်သူပြီးဆုံးစစ်ဆင်ရေးဖြစ်ပါသည်။ 1943 ခုနှစ်တွင်ဆိုလီနီအော့တိုသူ့ကိုကယ်တင်ဖို့သို့မရောက်မှီကြောင်း, အီတလီ၏ယခု Anti-ဖက်ဆစ်အစိုးရကဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည်။ အများအပြားပျက်ကွက်ကယ်ဆယ်ရေးကြိုးပမ်းမှုများပြီးနောက်, Otto နှင့်အများအပြားသူချင်းစစ်သားဆိုလီနီကငျြးပခဲ့ရာတည်နေရာ sneaking, သူ့ကိုကယ်နှုတ်တော်ရှေ့မှာအနီးအနားရှိတောင်များပေါ်မှာသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပျောက်စက်မဲ့လေယာဉ်ဆင်းသက်ခဲ့သည်။

အဆိုပါကယ်တင်နိုင်ခဲ့ဆိုလီနီ Next ကိုလျော့နည်းအောငျမွငျခဲ့သောပူဖေါင်း။ နေသောနေရာများ၏စစ်တိုက်ခဲ့သည်။ အော့တိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ပြောသောသူအတော်တော်များများဂျာမန်သမားကိုစေလွှတ်။ အများစုမှာဖမ်းမိပေမယ့်စစ်ဆေးမေးမြန်းသောအခါ, သူတို့ဖမ်းမိလျှင်အဘယ်သို့ပြုရမည်အပေါ်အော့တိုရဲ့ညွှန်ကြားချက်နောက်တော်သို့လိုက်နဲ့အမေရိကန်တွေသူတို့ ” အမေရိကန် ” ခဲ့ကြသက်သေပြဖို့မေးခွန်းများကိုဖြေဆိုရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေခဲ့ကြခြင်းနှင့် Dwight ချိုကသူ့အတွက်သော့ခတ်ထားခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ထိရောက်သောခဲ့ပြီးသောသူတို့၏စစ်ဆေးသူတွေကိုသတင်းမှား, ပြောပြစတင်ခဲ့ကြ အခန်းနေလည်းသူ့အဘို့လာမယ့်လုပ်ကြံရှိကြ၏။ အကြောင်းမူကား,

လာမည့်ဖြစ်ပျက်အဘယျသို့လမ်းကြောင်းစောင့်ဆိုင်းနေတဲ့ကလာပ်စည်းများတွင်အော့တို့ bonkers တခုစိတ်ဝင်စားစရာသူလျှိုဇာတ်လမ်းထဲကနေအပြောင်းအလဲများကဒီဇာတ်လမ်းကိုစဉ်းစားပါ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စစ်ပွဲပြီးနောက်အော့တိုအချို့ဟောင်းအပေါငျးအသငျးမြား၏အကူအညီဖြင့်အကျဉ်းထောင်မှလွတ်မြောက်ရန်စီမံခန့်ခွဲခြင်း, ဖက်ဆစ်စပိန်ရဲ့သူလျှိုကွန်ရက်အတွက်အလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်, ဒါပေမယ့်ထို့နောက်သူ၏အသက်တာအကြောင်းကိုအများကြီးလူသိများမရှိ။ ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာသူကသူတို့ရဲ့ထောက်လှမ်းရေးအေဂျင်စီအတွက်အလုပ်လုပ်ပေးဖို့အခြားအစိုးရအားဖြင့်စုဆောင်းခဲ့သည်။ အာဂျင်တီးနားကဲ့သို့ Reich နှင့်အတူဟောင်းကောင်းသောဆက်ဆံရေးနှင့်အတူမနေတဲ့တိုင်းပြည်။ အစားသူသည်ဣသရေလအမျိုး၌ရှိသကဲ့သို့မော့ဆက်ကစုဆောင်းခဲ့သည်မရှိပါ။

ဖြစ်ပေါ်စေမယ့်အဘယ်ကြောင့်မခံသနည်း မိမိအလာရောက်ပူးပေါင်းမော့ဆက်အဘို့အတိအကျအကြောင်းပြချက်ကအလွန်ကိုကောင်းကောင်းသိကြသည်မဟုတ်, ဒါပေမယ့်သူလုပ်ကြံခံရရှောင်ရှားဖို့လိုလိမ့်မယ်, ဒါမှမဟုတ်နောက်တဖန်မိမိအသက်အတွက်ပယောဂရှိသည်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူကအရှေ့ဂျာမဏီမှစာတစ်စောင်ဗုံးပေးပို့ခြင်း, အခြို့အီရန်သိပ္ပံပညာရှင်တွေသတ်ဖြတ်, ဣသရေလအမျိုးအဘို့အများအပြားမစ်ရှင်ဖျော်ဖြေတက်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ တစ်ဦးကတော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလူ, အကယ်. မကောင်းတစ်ဦးတယောက်, သူကတကယ်တော့တော်တော်နာဇီ ideaology ထံအပ်နှံခဲ့သည်။
Quora အပေါ် UpvoteDownvoteRead


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

समर्थन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
नयाँ उत्तर
द्वितीय विश्व युद्ध को आफ्नो मनपर्ने तथ्य के-के हुन्?
पत्रुस स्मिथ
पत्रुस स्मिथ, द एंग्लो-जन्जिबार युद्ध को एक अनुभवी, म पनि एक एफबीआई एजेन्ट / assasin रूपमा कार्यरत छु
5 दृश्यहरु
एक नाजी जर्मनी … र इस्राएलका सबै भन्दा सजाया जासुसहरूको।

ओटो Skorzeny (1908-1975) उहाँले रूस पोल्याण्ड चढाइ मा लडे, र पछि तर के त्यो भन्दा लागि चिनिने उहाँले पूरा सञ्चालनहरू छ। 1943 मा मुसोलिनी छ कि Otto उहाँलाई उद्धार गर्न आए सम्म अब विरोधी-तानाशाह इटाली को, सरकारले कब्जा गरेको थियो। धेरै असफल उद्धार प्रयास पछि, ओटो र धेरै सँगी सिपाही मुसोलिनी सम्पन्न भयो जहाँ स्थानमा sneaking, र उहाँलाई बचाव अघि नजिकैको पहाड मा आफ्नो चुपके ग्लाइडरहरू उतरा।

यो उद्धार मुसोलिनी अर्को कम सफल भयो जो बल्ज, को युद्धमा थियो। ओटो बाहिर पोख्त अंग्रेजी बोले जो धेरै जर्मन saboteurs पठाए। सबैभन्दा कब्जा थिए तर केरकार गर्दा, यदि तिनीहरू कब्जा गर्न के Otto निर्देशन पछि, र अमेरिकी तिनीहरूले ‘अमेरिकी’ थिए र ड्वाइट Eisenhower बन्द थियो प्रमाणित गर्न प्रश्नहरूको जवाफ बाध्य भए भनेर प्रभावकारी थियो जो आफ्नो interrogators गलत, बताउन सुरु आफ्नो कोठा किनभने मानिन्छ उहाँलाई लागि आ assassins थिए।

के अर्को भयो एक सेल पर्खाइमा निशान मा ओटो म परिवर्तनहरू एक रोचक जासूस कथा बस bonkers गर्न यो कथा लाग्छ। जसरी युद्ध पछि Otto पूर्व केही साथीहरूले को मद्दतले जेल उम्कन व्यवस्थित र तानाशाह स्पेन गरेको जासूस नेटवर्क को लागि काम गरेको हुन सक्छ, तर त्यहाँ धेरै त्यसपछि आफ्नो जीवनको बारेमा ज्ञात छैन। तर अन्ततः उहाँले आफ्नो बुद्धि एजेन्सी लागि काम गर्न अर्को सरकार द्वारा recruited थियो। को रैह, अर्जेन्टिना जस्ता पूर्व राम्रो सम्बन्ध संग एक देश छैन। बरु कुनै उहाँले इस्राएलका रूपमा, Mossad द्वारा recruited थियो।

किन साँच्चै कारण? आफ्नो सामेल हुने प्रक्रिया Mossad लागि सही कारण धेरै प्रसिद्ध छैनन्, तर उहाँले हत्या जोगिन, वा फेरि आफ्नो जीवनमा षड्यन्त्र छ चाहन्थे गरेको हुन सक्छ। जसरी उहाँले इस्राएलका लागि प्रदर्शन धेरै मिशन, केही इरानी वैज्ञानिकहरूले हत्या, पूर्व जर्मनी पत्र बम पठाउने समाप्त भयो। एक राम्रो रोचक मानिस, छैन भने एक राम्रो, उहाँले वास्तवमा राम्रो नाजी ideaology समर्पित थियो।
Quora मा UpvoteDownvoteRead


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support oversettelse: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
New Svar
Hva er din favoritt fakta av andre verdenskrig?
Peter Smith
Peter Smith, en veteran fra Anglo-Zanzibar War, Jeg er også ansatt som FBI-agent / assasin
5 visninger
En av de mest dekorerte spioner av Nazi-Tyskland … og Israel.

Otto Skorzeny (1908-1975) Han kjempet i invasjonen av Polen, og senere Russland, men hva han mest kjent for er operasjonene han fullførte. I 1943 Mussolini hadde blitt tatt til fange av den nå anti-fascistiske regjering i Italia, som er før Otto kom for å redde ham. Etter flere mislykkede redningsforsøk, Otto og flere medsoldater landet sine stealth seilfly på nærliggende fjellene før snike til stedet hvor Mussolini ble holdt, og redde ham.

Den reddet Mussolini Neste var Ardenneroffensiven, som var mindre vellykket. Otto sendt ut flere tyske sabotører som snakket flytende engelsk. De fleste ble tatt til fange, men når avhørt, de fulgte Otto instruksjoner om hva du skal gjøre hvis fanget, og begynte å fortelle sin forhørsfeilinformasjon, som var så effektiv at amerikanerne ble tvunget til å svare på spørsmål for å bevise at de var “”amerikansk”” og Dwight Eisenhower var låst i sin rom fordi angivelig var det snikmordere som kommer for ham.

Otto i en celle venter sti Hva skjedde så jeg tror endringene denne historien fra en interessant spion historie å bare bonkers. Anyways etter krigen Otto klarte å rømme fengselet med hjelp av noen tidligere kollegaer, og kanskje har jobbet for fascist Spanias spion nettverk, men det er ikke mye kjent om hans liv da. Men til slutt ble han rekruttert av en annen regjering til å arbeide for sin intelligens byrå. Ikke et land med tidligere gode relasjoner med Reich, som Argentina. Ingen i stedet ble han rekruttert av Mossad, som i Israel.

Årsak egentlig Hvorfor ikke? De eksakte årsakene til å bli med Mossad er ikke kjent godt, men han kan ha ønsket å unngå drap, eller har intriger i livet sitt igjen. Anyways han endte opp med å utføre flere oppdrag for Israel, og drepte noen iranske vitenskapsmenn, og sendte brevbomber til Øst-Tyskland. En ganske interessant mann, om ikke en god en, han ble faktisk ganske dedikert til Nazi ideaology.
UpvoteDownvoteRead på Quora


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

د ملاتړ ژباړه: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
نوي ځواب
ستاسو د دویمې نړیوالې جګړې د خوښې حقايق څه دي؟
Peter Smith
Peter Smith، د د انګليس د Zanzibar جګړې تجربه کار، زه هم په توګه د FBI اجنټ / assasin ګمارل
5 نظر
د نازي جرمني … او د اسرائيلو ټولو سينګار جاسوسان یو.

Otto Skorzeny (1908-1975) هغه د پولنډ د یرغل روسیه جګړه وکړه، او وروسته خو د عملیاتو په هغه بشپړ څه هغه د ټولو لپاره مشهور دی. په 1943 Mussolini يې د ايټاليا اوس-فاشیست د حکومت ضد، چې د ده تر Otto د هغه د ژغورنې راغلل له خوا نيول شوي دي. څو ناکام ژغورنې هڅو وروسته، Otto او څو خپلو سرتېرو د ځای هلته Mussolini جوړه شوې وه غونډېوته، او راخوشي شوي د هغه په مخکې په نږدې غرونو کې د خپلو غلچکی gliders توغول شوي دي.

د ژغورل Mussolini بل د شمېر زياتېدل، چې لږ بریالی وو جګړه وه. Otto څو د آلمان د ورانکارانو چې په بهترینه انګریزی خبرې وکړې واستول. اکثره نيول شوي دي، خو کله چې تحقیق وشو، دوی په هغه څه چې که نيول شوي نه Otto د لارښوونې تعقیب، او د هغوی د مستنطقينو فهمۍ، چې دومره اغیزمنې چې امریکایان د پوښتنود ځوابولو ته ثابته کړي وو ‘د امریکا او په بل پسې معتدل تړل شوی اړ و ويل پيل د هغه کوټه ځکه فرضي قاتلان د هغه لپاره په راتلونکو شوي دي.

په يوه حجره په تمه پيکه Otto څه راتلونکو وشول ما دا کيسه يوه په زړه پورې کيسه جاسوس يوازې د پورو له بدلونونو فکر. د جګړې Anyways وروسته Otto اداره سره د يو شمېر پخوانيو همکارانو په مرسته د زندان وتښتي، او ښايي د فاشیست اسپانيا د استخباراتي شبکې کار کاوه، خو ډېر د هغه د ژوند په اړه د مشهور نه دی نو. خو په پای کې هغه د بل حکومت له خوا استخدام شوي چې د هغوی د استخباراتي ادارې کار کوي. سره د Reich، ارجنټاین په څېر پخواني د ښو اړيکو يوه هېواد نه. پر ځای نه هغه خوا د موساد رل شوی، لکه چې په اسراييلو.

په رښتيا سبب ولې نه؟ د هغه سره یوځای د موساد کره لاملونه دي ښه نه پېژندل، خو ښايي هغه غوښتل چې د وژنې د مخنيوي او يا په خپل ژوند کې دسيسو بيا لري. Anyways هغه پای لپاره د اسرائيلو د څو ماموریتونو د اجرا، يو شمېر د ايران د پوهانو د وژلو، د ختیځ آلمان لیک بمونه د استولو. یو ښایسته په زړه سړی وي، که نه يو ښه، هغه په حقيقت کې ښایسته د نازیانو په ideaology ته ډالۍ شو.
UpvoteDownvoteRead پر Quora


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

ترجمه پشتیبانی: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
جدید پاسخ
حقایق مورد علاقه خود را از جنگ جهانی دوم چیست؟
پیتر اسمیت
پیتر اسمیت، یک جانباز از جنگ انگلیس و زنگبار، من نیز به عنوان یک مامور اف بی آی / ASSASIN به کار
5 نمایش
یکی از جاسوس های تزیین آلمان نازی … و اسرائیل است.

اتو اسکورتسنی (1908-1975) او در حمله به لهستان می جنگیدند، و بعد روسیه اما آنچه که او برای شناخته شده عملیات او به پایان است. در سال 1943 موسولینی توسط دولت در حال حاضر ضد فاشیستی ایتالیا، این است که تا زمانی که اتو آمد تا او را نجات دستگیر شده بود. پس از چندین تلاش نجات شکست خورده، اتو و چند سرباز دیگر گلایدر خفا خود را در کوه های اطراف قبل از رخنه به محل که در آن موسولینی برگزار شد، و نجات او فرود آمد.

نجات موسولینی بعد از نبرد Bulge فولیکول موی که کمتر موفق بود. اتو ارسال چند خرابکاران آلمانی که مسلط به زبان انگلیسی صحبت کرد. ترین دستگیر شدند اما زمانی که بازجویی، آنها به دنبال دستورالعمل اتو بر چه باید بکنید اگر دستگیر، و شروع به گفتن بازجویان اطلاعات غلط خود را، که بسیار موثر است که آمریکایی ها مجبور شدند برای پاسخ به سوالات به اثبات آنها ‘آمریکایی’ و دوایت آیزنهاور در قفل شده بود او بود اتاق زیرا ظاهرا بودند ترور آینده برای او وجود دارد.

اتو در یک دنباله سلول در انتظار چه اتفاقی افتاد من فکر می کنم تغییرات این داستان از یک داستان جاسوسی جالب فقط این bonkers. به هر حال پس از جنگ اتو موفق به فرار از زندان با کمک برخی از همکاران سابق، و ممکن است برای شبکه جاسوسی فاشیستی اسپانیا کار می کرد، اما وجود دارد بسیار در مورد زندگی خود شناخته شده نیست پس از آن. اما در نهایت او توسط دولت دیگری برای سازمان اطلاعاتی خود را به کار گرفته شد. نه یک کشور با روابط سابق خوب با رایش، مانند آرژانتین. هیچ جای او توسط موساد استخدام شد، به عنوان در اسرائیل است.

باعث واقعا چرا که نه؟ دلایل دقیق برای پیوستن به او موساد به خوبی شناخته شده نیست، اما او ممکن است می خواستم برای جلوگیری از ترور، و یا دوباره فتنه در زندگی خود. به هر حال او به پایان رسید تا انجام چند ماموریت برای اسرائیل، کشته شدن برخی دانشمندان ایرانی، ارسال نامه بمب به شرق آلمان. یک مرد بسیار جالب است، اگر نه یک خوب است، او در واقع بسیار به ideaology نازی اختصاص داده شده بود.
UpvoteDownvoteRead در Quora


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Tłumaczenie Wsparcie: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
Nowe odpowiedzi
Jakie są wasze ulubione fakty II wojny światowej?
Peter Smith
Peter Smith, weteran wojny brytyjsko-Zanzibaru, jestem również zatrudniony jako Agent FBI / Assasin
5 odsłon
Jeden z najbardziej utytułowanych szpiegów hitlerowskich Niemiec … i Izraelu.

Otto Skorzeny (1908-1975) walczył w inwazji na Polskę, a później Rosji, ale co on najbardziej znany jest operacje ukończył. W 1943 roku Mussolini został schwytany przez teraz antyfaszystowskiego rządu Włoch, który jest aż Otto przyszedł mu na ratunek. Po kilku nieudanych próbach ratowania, Otto i kilka koledzy żołnierze wylądowali ich ukrywania szybowce na pobliskie góry, zanim skradanie się do miejsca, w którym Mussolini odbyło i ratowania go.

Uratowanych Mussolini Następna była bitwa o Ardeny, który był mniej udany. Otto wysłał kilku niemieckich sabotażystów, którzy mówili płynnie po angielsku. Najbardziej dostało się do niewoli, ale kiedy przesłuchiwano, poszli za instrukcjami Otto jest na co zrobić, jeśli złapany i zaczął opowiadać swoich interrogatorów dezinformacji, która była tak skuteczna, że Amerykanie byli zmuszeni do odpowiedzi na pytania, aby udowodnić, że były one “”amerykański””, a Dwight Eisenhower był zamknięty w swoim pokoju, ponieważ rzekomo nie było zabójców pochodzące dla niego.

Otto w szlaku komórek oczekiwaniu Co stało się potem myślę, że zmiany tej historii z ciekawą historię szpiegowską tylko Bonkers. W każdym razie po wojnie Otto udało się uciec z więzienia z pomocą niektórych dawnych współpracowników, a może pracował dla sieci szpiegowskiej faszystowskiej Hiszpanii, ale nie ma zbyt wiele wiadomo o jego życiu wtedy. Ale w końcu został zwerbowany przez inny rząd pracować dla ich agencji wywiadowczej. Nie jest to kraj o dawnych dobrych stosunków z Rzeszy, podobnie jak w Argentynie. Nie zamiast tego został zatrudniony przez Mossad, jak w Izraelu.

Bo tak naprawdę dlaczego nie? Dokładne przyczyny jego łączącej Mossad nie są znane bardzo dobrze, ale mógłby chciał uniknąć zamachu, lub intrygę w jego życiu ponownie. Anyways skończył wykonując kilka misji do Izraela, zabijając kilka irańskich naukowców, wysyłanie bomb nas do NRD. Całkiem ciekawy człowiek, jeśli nie jest dobry, był faktycznie dość poświęcona nazistowskiej ideaology.
UpvoteDownvoteRead na Quora


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Tradução Apoio: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
nova Resposta
Quais são os seus fatos favoritos da Segunda Guerra Mundial?
Peter Smith
Peter Smith, um veterano da Guerra Anglo-Zanzibar, eu também estou empregado como um agente do FBI / assassino
5 visualizações
Um dos espiões mais condecorados da Alemanha nazista … e Israel.

Otto Skorzeny (1908-1975) Ele lutou na invasão da Polónia, e mais tarde a Rússia, mas o que ele está mais conhecido são as operações completou. Em 1943, Mussolini tinha sido capturado por o governo agora anti-fascista da Itália, ou seja, até Otto veio para resgatá-lo. Depois de várias tentativas de resgate falhou, Otto e vários colegas soldados desembarcaram seus planadores furtivas sobre montanhas próximas antes esgueirando até o local onde Mussolini foi realizada, e resgatá-lo.

O resgatou Mussolini Em seguida foi a batalha do Bulge, que foi menos bem sucedido. Otto enviou vários sabotadores alemães que falavam fluentemente Inglês. A maioria foi capturada, mas quando interrogado, eles seguiram as instruções de Otto sobre o que fazer se capturado, e começou a contar a sua desinformação interrogadores, que foi tão eficaz que os americanos foram forçados a responder a perguntas para provar que eles eram “”american» e Dwight Eisenhower foi trancado em seu quarto, porque supostamente havia assassinos vindos para ele.

Otto em uma trilha aguardando celular que aconteceu depois eu acho mudanças esta história a partir de uma história de espionagem interessante apenas bonkers. De qualquer forma, depois da guerra Otto conseguiu escapar da prisão com a ajuda de alguns ex-associados, e poderia ter trabalhado para rede de espionagem fascista da Espanha, mas não é muito conhecido sobre sua vida então. Mas, eventualmente, ele foi recrutado por um outro governo a trabalhar para a sua agência de inteligência. Não é um país com antigos boas relações com o Reich, como a Argentina. Nenhuma vez ele foi recrutado pelo Mossad, como em Israel.

Porque realmente Por que não? As razões exatas para o Mossad juntando não são conhecidos muito bem, mas ele poderia ter queria evitar o assassinato, ou ter intriga em sua vida novamente. De qualquer forma ele acabou realizando várias missões de Israel, matando alguns cientistas iranianos, o envio de cartas-bomba para a Alemanha Oriental. Um homem muito interessante, se não uma boa, ele estava realmente muito dedicado a ideaology nazista.
UpvoteDownvoteRead no Quora


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

ਸਹਿਯੋਗ ਅਨੁਵਾਦ: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
ਨ੍ਯੂ ਜਵਾਬ
ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਤੱਥ ਕੀ ਹਨ?
ਪਤਰਸ ਸਮਿਥ
ਪਤਰਸ ਸਮਿਥ, ਅੰਗਰੇਜ਼-ਜ਼ੈਨ੍ਜ਼ਿਬਾਰ ਜੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਐਫਬੀਆਈ ਏਜੰਟ / ਘਾਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ
5 ਵਿਚਾਰ
ਨਾਜ਼ੀ ਜਰਮਨੀ … ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਭ ਸਜਾਇਆ ਜਾਸੂਸ ਦੇ ਇਕ.

ਔਟੋ Skorzeny (1908-1975) ਨੇ ਰੂਸ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੜਿਆ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ. 1943 ਵਿਚ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਇਟਲੀ ਦੇ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਔਟੋ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਦੁਆਰਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਕਈ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਔਟੋ ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਥੀ ਸਿਪਾਹੀ, ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਛਿਪੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਅੱਗੇ ਨੇੜਲੇ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾਉਦੀ ਗਲਾਈਡਰਸ ਉਤਰੇ.

ਬਚਾਇਆ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਅੱਗੇ ਬੁਲਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਘੱਟ ਸਫਲ ਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ. Otto ਕਈ ਜਰਮਨ ਵਿਚ saboteurs ਜੋ ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ. ਬਹੁਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਜਦ ਪੁੱਛਗਿੱਛ, ਉਹ ਕੀ ਜੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ‘ਤੇ ਔਟੋ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਗਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਯੂਚਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਅਸਰਦਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ’ ਅਮਰੀਕੀ ‘ਅਤੇ Dwight Eisenhower ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਦੱਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਉਸ ਦੀ ਕਮਰੇ, ਕਿਉਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਥੇ ਉਸ ਲਈ ਆਉਣ ਕਾਤਲ ਸਨ.

ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਦੀ ਉਡੀਕ Trail ਵਿੱਚ ਔਟੋ ਅਗਲੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਤਬਦੀਲੀ ਇਕ ਦਿਲਚਸਪ ਜਾਸੂਸੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ bonkers ਤੱਕ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ. ਫੇਰ ਵੀ ਜੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਔਟੋ ਕੁਝ ਸਾਬਕਾ ਸਾਥੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਚ ਨੂੰ ਪਰਬੰਧਿਤ, ਅਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸਪੇਨ ਦੇ ਜਾਸੂਸੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ ਨਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ. Reich, ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਵਰਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਨਾ ਇੱਕ ਦੇਸ਼. ਕੋਈ ਬਜਾਏ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੋਸਾਦ ਨੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ,.

ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਇਸੇ ਨਾ? ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਮੋਸਾਦ ਲਈ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਕਤਲ ਬਚਣ, ਜ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਫੇਰ ਵੀ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਲਈ ਕਈ ਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕੁਝ ਈਰਾਨ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ, ਪੂਰਬੀ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਬੰਬ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋ. ਇੱਕ ਪਰੈਟੀ ਦਿਲਚਸਪ ਆਦਮੀ ਨੂੰ, ਜੇ ਨਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਰੈਟੀ ਨਾਜ਼ੀ ideaology ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ.
Quora ਤੇ UpvoteDownvoteRead


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Traducere suport: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
raspuns nou
Care sunt faptele tale preferate de-al doilea război mondial?
Peter Smith
Peter Smith, un veteran al războiului anglo-Zanzibar, eu sunt, de asemenea, angajat ca agent FBI / Assasin
5 vizualizări
Unul dintre cei mai spioni ai Germaniei naziste decorat … și Israel.

Otto Skorzeny (1908-1975) A luptat în invazia Poloniei, iar mai târziu Rusia, dar ceea ce el este cel mai cunoscut este operațiunile de el finalizate. În 1943 Mussolini a fost capturat de guvern acum anti-fascist al Italiei, adică până la Otto a venit să-l salveze. După mai multe încercări de salvare eșuate, Otto și câțiva colegi de soldați au aterizat planoarele lor stealth de pe munții din apropiere înainte de a furișat la locul unde a avut loc Mussolini, și l-au salvat.

Salvat Mussolini a fost bătălia Următorul al Bulge, care a avut mai puțin succes. Otto a trimis mai mulți sabotori germani care vorbeau fluent limba engleză. Cele mai multe au fost capturate, dar atunci când interogat, au urmat instrucțiunile lui Otto cu privire la ce să facă dacă capturat, și a început să spună lor dezinformare interogatoare, care a fost atât de eficient încât americanii au fost forțați să răspundă la întrebări pentru a dovedi că erau “”american”” și Dwight Eisenhower a fost blocat în lucrarea sa cameră pentru că se presupune că au existat asasini care vin pentru el.

Otto într-o pistă așteptând celulă Ce sa întâmplat în continuare cred că schimbările această poveste dintr-o poveste de spionaj interesant doar o doagă. După război, oricum Otto a reușit să scape de închisoare cu ajutorul unor foști asociați, și ar fi lucrat pentru rețeaua de spionaj fascist din Spania, dar nu este prea cunoscut despre viața lui de atunci. Dar, în cele din urmă a fost recrutat de către un alt guvern să lucreze pentru agenția lor de informații. Nu o țară cu fostele relații bune cu Reich-ul, cum ar fi Argentina. Nici în schimb el a fost recrutat de Mossad, ca și în Israel.

Cauză într-adevăr De ce nu? Motivele exacte pentru aderarea sa la Mossad nu se cunosc foarte bine, dar el ar fi vrut să evite asasinarea, sau au intrigi în viața lui din nou. El a ajuns oricum desfășoară mai multe misiuni pentru Israel, uciderea unii oameni de știință iranieni, trimiterea de bombe scrisoare către Germania de Est. Un om destul de interesant, dacă nu este unul bun, el a fost de fapt destul de dedicat ideaology naziste.
UpvoteDownvoteRead pe Quora


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

перевод Поддержка: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
Новый ответ
Мои любимые факты Второй мировой войны?
Питер Смит
Питер Смит, ветеран Англо-Занзибара войны, я также работал в качестве агента ФБР / Assasin
5 просмотров
Один из наиболее украшенных шпионов нацистской Германии … и Израиля.

Отто Скорцени (1908-1975) Он воевал во вторжении в Польшу, а затем России, но то, что он наиболее известен это операции он закончил. В 1943 году Муссолини был захвачен ныне антифашистского правительства Италии, то есть, пока Отто не пришел, чтобы спасти его. После нескольких неудачных попыток спасательных, Отто и несколько однополчане высадили свои стелс планеры на близлежащие горы, прежде чем пробирается к месту, где проходила Муссолини, и спасти его.

Спас Муссолини Затем была битва в Арденнах, который был менее успешным. Отто послал несколько немецких диверсантов, которые бегло говорил по-английски. Большинство из них были захвачены, но когда допрашивали, они следовали инструкциям Отто о том, что делать, если в плен, и начал рассказывать их ДОПРОСИЛИ дезинформации, который был настолько эффективен, что американцы были вынуждены отвечать на вопросы, чтобы доказать, что они были “”американский”” и Дуайт Эйзенхауэр был заперт в его зал, потому что якобы были убийцами, приезжающие для него.

Отто в клетке в ожидании след Что произошло дальше, я думаю, что эта история изменений с интересной историей шпиона просто помешанные. В любом случае после войны Отто удалось бежать из тюрьмы с помощью некоторых бывших соратников, и, возможно, работал в шпионской сети фашистской Испании, но там много не известно о его жизни тогда. Но в конце концов он был принят на работу другим правительством, чтобы работать для их разведки. Не страна с бывшим хорошие отношения с Рейхом, как Аргентина. Нет вместо того, чтобы он не был принят на работу Моссада, как и в Израиле.

Причина на самом деле почему бы и нет? Точные причины его вступления Моссада не известны очень хорошо, но он мог бы хотел, чтобы избежать убийства, или иметь интригу в его жизни снова. В любом случае он в конечном итоге выполняя несколько миссий для Израиля, убив некоторых иранских ученых, отправляя письмо бомбы в Восточную Германию. Довольно интересный человек, если не хороший, он был на самом деле довольно посвященный нацистскому ideaology.
UpvoteDownvoteRead на Quora


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support faaliliuga: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
Tali New
O a ni ou fiafia i mea moni o le Taua II?
Peter Samita
Peter Samita, se iutaia atamai o le Taua Anglo-Zanzibar, ou te faigaluega foi o se sui sooupu FBI / assasin
5 manatu
O se tasi o le sipai sili ona teuteuina o Nazi Siamani … ma Isaraelu.

Otto Skorzeny (1908-1975) ia tau i le osofaiga o Polani, ma mulimuli ane Rusia ae o le a ia o loo sili ona lauiloa o le gaoioiga na ia faamaeaina. I le 1943 na pueina Mussolini e le Malo aneti-fasisi nei o Italia, o seia oo ina sau Otto e laveai ia te ia. Ina ua mavae ni mafai taumafaiga laveai, tuta Otto ma ni uso a fitafita latou stealth gliders i luga o mauga e lata ane i luma o sola i le nofoaga lea sa faia Mussolini, ma laveai ia te ia.

O le laveaiina Mussolini sosoo ai o le taua o le tē, lea sa itiiti faamanuiaina. auina atu Otto ni Siamani saboteurs na saunoa atamai le gagana Peretania. O le tele o na puʻea ae ina ua fesiligia, sa latou mulimuli i faatonuga a Otto i le mea e fai pe afai e pueina, ma amata ona taʻu latou faamatalaga sese interrogators, lea sa matua lelei na faamalosia Amerika e tali ai fesili e faamaonia ai sa latou ‘Amerika’ ma sa loka Eisenhower Dwight i lona potu ona talitonu sa assassins afio mai mo ia.

Otto i se auala feaveai faatalitali le mea na tupu na sosoo ai ou te manatu o suiga o lenei tala mai se tala sipai manaia e na bonkers. Anyways ua mavae le taua pulea e sao Otto le falepuipui faatasi ma le fesoasoani o nisi o uo sa i ai muamua, ma ina ua galulue mo fesootaiga sipai a fasisi Sepania, ae e le o le tele o iloa e uiga i lona olaga lea. Ae mulimuli ane na faafaigaluegaina e se isi malo e galulue mo lo latou saolotoga atamai. E le o se atunuu i sootaga lelei sa i ai muamua i le Reich, e pei o Atenitina. E leai se nai lo na faafaigaluegaina e Mossad, e pei o Isaraelu.

Faia moni Aisea e leai ai? O le mafuaaga tonu mo lona Mossad auai e le iloa lelei, ae ia mafai ona ia manao e aloese mai le fasiotia, pe toe togafiti i lona olaga. Anyways ia iu faatinoina ni misiona mo Isaraelu, ma fasiotia nisi saienitisi Iranian, le auina atu o tusi pomu i Siamani i Sasae. A aulelei tagata manaia, pe afai e le o se tasi e lelei, na moni aulelei faapaiaina e ideaology Nazi.
UpvoteDownvoteRead i Quora


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Taic eadar-theangachadh: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
New Freagairt
Dè as fheàrr leat fìrinnean an Dara Cogaidh?
Peadar Mac a ‘Ghobhainn
Peadar Mac a ‘Ghobhainn, A seann de na h-Anglo-Zanzibar’ Chogaidh, Tha mi cuideachd ag obair mar àidseant FBI / Assasin
5 beachdan
Aon de na mhòr-chuid de luchd-bratha air an sgeadachadh a ‘Ghearmailt Nadsaidhich … agus Israel.

Otto Skorzeny (1908-1975) Bha ea ‘sabaid ann an ionnsaigh air a’ Phòlainn, agus an dèidh sin an Ruis ach dè tha ea ‘mhòr-chuid a tha ainmeil airson an obair a chrìochnachadh e. Ann an 1943 bha Mussolini deach a ghlacadh leis a ‘-nis mì-Faisisteach riaghaltas na h-Eadailt, a tha gus an Otto thàinig tèaruinn e. Às dèidh grunn oidhirpean saoradh, Otto agus grunn cho-shaighdearan air tìr aca stealth gliders faisg air làimh beanntan mus sneaking dhan àite far a bheil Mussolini a chumail, is e sàbhaladh.

Tha a shàbhaladh Mussolini An ath a bha am blàr na bogha, a bha cho soirbheachail. Otto chur a-mach grunn Gearmailtis saboteurs a bhruidhinn fileanta sa Bheurla. As a ghlacadh, ach nuair a interrogated, lean iad Otto an stiùireadh air dè bu chòir a dhèanamh ma ghlacadh, agus thòisich e ag innse an-ceasnachaidh mì-fhiosrachaidh, a bha cho èifeachdach gu bheil na h-Ameireaganaich b ‘fheudar gus ceistean a fhreagairt gus a dhearbhadh gu robh iad’ Ameireaganach ‘agus Dwight Eisenhower a ghlasadh ann aige seòmar oir mas fhìor bha na murtairean a ‘tighinn dha.

Otto ann an cealla a ‘feitheamh ri slighe Dè thachair ath mi a’ smaoineachadh atharrachaidhean an sgeulachd seo bho sgeulachd inntinneach brathaidh gu dìreach bonkers. Dhiùbh dèidh a ‘chogaidh Otto teicheadh phrìosan leis a’ cuideachadh cuid de na seann chompanaich, agus a dh’fhaodadh a bhith ag obair airson nam Faisisteach Spàinn an lìonra-brathaidh, ach chan eil mòran aithnichte mu dheidhinn a bheatha an uair sin. Ach mu dheireadh thall chaidh fhastadh le riaghaltas eile a bhith ag obair airson an inntleachd bhuidheann. Chan e dùthaich le seann dàimhean math leis an Reich, mar Argentina. Chan eil e an àite a chaidh fhastadh le Mossad, mar ann an Israel.

Cause dha-rìribh Carson nach eil? Tha an dearbh adhbhar dha tighinn Mossad Chan eil fhios glè mhath, ach gum biodh ea ‘ag iarraidh a sheachnadh murt, no aig a bheil iongantas ann a bheatha a-rithist. Dhiùbh a chrìochnaich e suas a ‘coileanadh grunn iomairtean airson Israel, a’ marbhadh cuid Iran saidheans, a ‘cur litir bomaichean a’ Ghearmailt an Ear. A bòidheach inntinneach duine, mura h-eil deagh aon, bha e dha-rìribh bòidheach coisrigte nan Nadsaidhean ideaology.
UpvoteDownvoteRead air Quora


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Подршка превод: хттп://амзн.то/1З7д5оц

————————————————– ————————————————– ————————————————–
Нови Одговор
Који су ваши омиљени чињенице из Другог светског рата?
Петер Смитх
Питер Смит, ветеран англо-Занзибар рата, ја сам такође запослен као ФБИ агент / Ассасин
5 прегледа
Један од најважнијих украшених шпијуна нацистичке Немачке … и Израела.

Отто Скорзени (1908-1975) Борио се у инвазији на Пољску, а потом Русија, али оно што је највише познат по је операције је завршено. 1943. Мусолини је био заробљен од стране сада антифашистичке владе Италије, која је до Ото дошао да га спасу. После неколико неуспешних покушаја спашавања, Отто и неколико колега војника слетео своје стеалтх једрилице на оближње планине пре кришом на месту где је одржан Мусолини, и да га спасавање.

Тхе Ресцуед Мусолини Следећи је био Баттле оф тхе Булге, која је била мање успешна. Ото послао неколико немачких диверзаната који су говорили течно енглески. Већина су заробљени, али када је испитивао, а затим су упутства Отовој о томе шта да раде ако буду заробљени, и почела да им испитивачи дезинформација, која је била тако ефикасна да су Американци морати да одговарају на питања да докажу да су “”амерички”” и Двајт Ајзенхауер је закључан у својој соба јер наводно није било убице долазе на њега.

Отто у ћелији чека рута Шта се даље десило мислим да промене ову причу из занимљивом шпијунског причу да само луд. У сваком случају након рата Ото је успео да побегне из затвора уз помоћ неких бивших сарадника, а можда радили за фашистицкој Шпаније шпијунске мреже, али нема много зна о његовом животу тада. Али на крају је регрутован од стране другог владе да раде за своје обавештајне агенције. Није земља са бившим добрим односима са Рајха, као што је Аргентина. Не уместо тога био регрутован од стране Мосада, као у Израелу.

Цаусе заиста Зашто не? Тачне разлоге за његово спајање Мосада се нису добро познати, али је можда желео да избегне атентат, или опет имају интригама у животу. У сваком случају је завршио обавља неколико мисија за Израел, убивши неколико иранских научника, слање писмо бомбе у Источној Немачкој. Прилично интересантан човек, ако није добар, он је заправо прилично посвећен нацистичком идеаологи.
УпвотеДовнвотеРеад на Куора


#VALUE!
“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support shanduro: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
New Mhinduro
Ndezvipi chaunofarira zvinhu Hondo Yenyika II?
Peter Smith
Peter Smith, A aisava The reBritain Zanzibar Hondo, ndiri kunoshandiswawo ave FBI chokurapisa / assasin
5 maonero
Chimwe chezvinhu yakashongedzwa vashori Nazi Germany … uye Israeri.

Otto Skorzeny (1908-1975) Akarwa nechisimba kuPoland, uye gare gare Russia asi zvaari kupfuura kuzivikanwa ndiro mashandiro akapedza. Muna 1943 Mussolini akanga akatapwa zvino Anti-yechiFascist hurumende kweItaly, kuti kusvikira Otto akauya kumununura. Pashure anoverengeka akakundikana kununurwa kuedza, Otto uye masoja akawanda navo tikamira dzavo namano gliders pamakomo pedyo asati kuverevedza kuti nzvimbo uko Mussolini yakaitwa, uye kununurwa iye.

The akanunura Mussolini Next aiva kurwisana kuzvimba, yaiva shoma akabudirira. Otto akatuma saboteurs akawanda okuGermany akataura gona Chirungu. Vakawanda vakabatwa asi kana tikabvunzurudzwa, vakatevera mirayiridzo Otto pamusoro zvokuita kana akabatwa, uye akatanga kuudza wevaindibvunzurudza yavo tisare, waiva zvokuti vokuAmerica dzakamanikidzwa kupindura mibvunzo kuti varatidze kuti vaiva ‘American’ uye Dwight Eisenhower akanga akakiyiwa yake nzvimbo nekuti vaifungidzirwa paiva vavaurayi kuuya kwaari.

Otto muchitokisi vakamirira muhwezva Chii chakazoitika Ndinofunga kuchinja nyaya iyi kubva anofadza musori nyaya chete bonkers. Vamupfira pashure pehondo Otto akakwanisa kutiza kujeri achibatsirwa nevamwe vaimbova shamwari, uye angadaro aishandira yechiFascist Spain kuti musori network, asi hakuna Hazvizivikanwi zvakawanda pamusoro hwake ipapo. Asi pakupedzisira akanga basa neimwe hurumende kushanda wavo Intelligence Agency. Kwete nyika chete vaimbova ukama hwakanaka Reich, kufanana Argentina. No pachinzvimbo akanga basa nokuda Mossad, sezvo muIsraeri.

Kukonzera chaizvoizvo Wadii? The chaiwo zvikonzero zvake zvokubatanidza Mossad hazvina kuzivikanwa chaizvo zvakanaka, asi iye angave aida kudzivisa aurayiwa, kana vane chivande muupenyu hwake zvakare. Vamupfira akagumisa kumusoro kuita mishoni zvakawanda Israeri, nekuuraya vamwe masayendisiti wevechitendero, vakatumira tsamba mabhomba kuEast Germany. A dzinonakidza tsvarakadenga murume, kana asiri munhu akanaka chete, chaizvoizvo akanga runako rwakazvitsaurira kuna ideaology yeNazi.
UpvoteDownvoteRead musi Quora


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

حمايت ترجمو: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
نئون جواب
دوم مهاڀاري جنگ جي پنهنجي پسنديده حقيقتون ڇا آهن؟
پطرس حيدرآباد
پطرس حيدرآباد، سنڌ جي اينگلو-Zanzibar جنگ جو هڪ راقم، مون کي به هڪ هيٺئين ايجنٽ / assasin طور ملازم آهيان
5 خيالات
نازي جرمني … ۽ بني اسرائيل جي سڀ کان سجايو ڪرائيدار جي هڪ.

بائوير Skorzeny (1908-1975) هن پولينڊ جي دور ۾ وڙهيا، ۽ بعد ۾ روس پر ڇا هن چيو ته سڀ کان وڌيڪ جي لاء مشهور آهي ته عملن جي هن مڪمل آهي. 1943 ع ۾ مسوليني جي هاڻي اٽلي جي مخالف فسطائي حڪومت طرفان قبضو ڪيو ويو هو، ته آهي، جيستائين بائوير کيس بچاء ڪرڻ لاء آيو هو. ڪيترن ئي ناڪام بچاء جي ڪوشش کان پوء، بائوير ۽ ڪيترن ئي ساٿي سپاهين جو هنڌ جتي مسوليني منعقد ڪيو ويو کي ڪراس ڪري، ۽ کيس بچائڻ کان اڳ جي ڀرسان جبلن تي سندن تڙڻ لاء gliders مچائي ڏني.

هن بچائي مسوليني جي اڳيان Bulge، جنهن کي گهٽ ۾ ڪامياب ٿي ويو سنڌ جي جنگ هئي. بائوير ڪيترن ئي جرمن saboteurs جو رواني انگريزي گفتگو ٻاهر موڪليو. گهڻو ڪري قبضو ڪيو هئا پر جڏهن پڇاڻو ڪيو، اھي جيڪڏھن تي قبضو ڪيو جيڪي ڪندا تي بائوير جي هدايتن پٺيان، ۽ سندن interrogators misinformation، جنهن کي پوء به اثر انداز آهي ته آمريڪا جي ثابت ڪرڻ لاء اهي ‘آمريڪي’ هئا سوالن جا جواب تي مجبور ٿيا ۽ Dwight Eisenhower سندس ۾ بند ڪيو ويو هو ٻڌايان شروع ڪمري ڇاڪاڻ ته مشڪوڪ اتي کيس لاء اچڻ assassins هئا.

هڪ سيل جو پيچرو ايندڙ ڇا ٿيو جو منتظر ۾ بائوير مون کي صرف bonkers کي هڪ دلچسپ جاسوس ڪهاڻي مان تبديليون هن ڪهاڻي خيال آهي. Anyways جي جنگ کان پوء بائوير ڪجهه اڳوڻي شريڪ جي مدد سان جيل کان بچڻ لاء منظم، ۽ فسطائي اسپين جي جاسوس نيٽ ورڪ لاء ڪم ڪيو ٿئي، پر اتي وري الله تعالي پنهنجي زندگي جي باري ۾ معلوم نه آهي. پر آخر هن کي هڪ ٻئي جي حڪومت جي نوڪر هو سندن انٽيلي جنس ايجنسي لاء ڪم ڪرڻ. جي Reich سان اڳوڻي سٺا تعلقات سان نه هڪ ملڪ، ارجنٽائن وانگر. ڪو به بدران هن چيو ته بني اسرائيل ۾ موساد، جي نوڪر هو.

سبب حقيقت ڇو نه؟ سندس شامل موساد لاء ٺيڪ ٺاڪ سبب تمام چڱي طرح معلوم آهن نه، پر هن کي قتل کان بچڻ لاء گهربل آهن سگهي ٿي، يا پنهنجي زندگيء ۾ جويي ٻيهر آهن. Anyways هن چيو ته بني اسرائيلن لاء ڪيترن ئي سفيرن جي سرانجام اپ ختم، ڪي ايراني سائنسدانن کي قتل، اوڀر جرمني کي خط بمن موڪلڻ. هڪ خوبصورت دلچسپ انسان، ۽ جيڪڏھن نه سٺو هڪ، هن چيو ته اهڙو پيارو نازي ideaology لاء وقف ڪيو ويو.
Quora تي UpvoteDownvoteRead


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

සහාය පරිවර්තන: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
නව පිළිතුර
දෙවන ලෝක යුද්ධය ඔබේ ප්රියතම කරුණු මොනවාද?
පීටර් ස්මිත්
පීටර් ස්මිත්, බ්රිතාන්ය හා සැන්සිබාර් යුද්ධය පිළිබඳ ප්රවීණ, මම ද එෆ්බීඅයි ඒජන්තයෙකු / assasin ලෙස සේවය කරනවා
5 අදහස්
නාසි ජර්මනිය … සහ ඉශ්රායෙල් වැඩිම පදක්කම් ඔත්තුකරුවන් එක්.

ඔටෝ Skorzeny (1908-1975) ඔහු පෝලන්තය ආක්රමණය සටන්, පසුව රුසියාව නමුත් ඔහු වඩාත් ප්රකට වේ ඔහු අවසන් මෙහෙයුම් වේ. වර්ෂ 1943 දී මුසෝලිනිගේ ඉතාලියේ දැන් ෆැසිස්ට් විරෝධී රජය විසින් අල්ලා ගෙන ඇති ඔටෝ ඔහු බේරා ගැනීමට පැමිණෙන තෙක් බව ය. අසාර්ථක ගලවා ගැනීමේ උත්සාහයන් කිහිපයක් පසු, ඔටෝ හා කිහිපයක් සහෝදර රණවිරුවන් මුසෝලිනිගේ පවත්වන ලදී ස්ථානයේ කිරීමට අරුන්දික නාඩගම, ඔහු බේරා ගැනීමක් පෙර ළඟ පහත කඳු මත ඔවුන්ගේ රහසිගත ඇදගෙන යා ගොඩ බස්වන ලදී.

බේරාගෙන මුසෝලිනිගේ ඊළඟ අඩු සාර්ථක විය රික්, යුද්ධයට විය. ඔටෝ චතුර ඉංග්රීසි කතා කළ ජර්මානු කඩාකප්පල්කාරීන් කිහිපයක් යැවී ය. බොහෝ අල්ලාගන්නා ලදී නමුත් ප්රශ්න විට, ඔවුන් අල්ලා නම්, කළ යුතු දේ පිළිබඳ ඔටෝ උපදෙස් අනුගමනය හා ඇමරිකානුවන් ප්රශ්න සඳහා පිළිතුරු දීම සඳහා ‘ඇමරිකානු’ තමන් බව ඔප්පු කිරීමට බල කරන ලදි සහ ඞ්වයිට් අයිසන් හවර් ඔහුගේ හිර වූ බව එසේ ඵලදායී වූ ඔවුන්ගේ ප්රශ්න වැරදි තොරතුරු, කියන්නේ ආරම්භ කාමරයේ යයි කියන ඔහු සඳහා පැමිණෙන ඝාතකයින් ඉන්නවා වූ නිසා.

ටේ්රල් ඊළඟට මොනවද වුණේ කියලා බලා කොටුවක් ඔටෝ මම සිත්ගන්නා ඔත්තු කතාව සිට වෙනස්කම් මේ කතාව හුදෙක් Bonkers ගැන කල්පනා කර බලන්න. මෙබඳු අදහසෙක්, යුද්ධයෙන් පසු ඔටෝ සමහර හිටපු හිතවතුන් ද සහාය ඇතිව බන්ධනාගාර පලා ගොස්, හා ෆැසිස්ට් ස්පාඤ්ඤයේ ඔත්තු ජාලය සඳහා වැඩ කර ඇත විය හැකිය, එහෙත් එහි එදා ඔහුගේ ජීවිතය ගැන බොහෝ දේ දන්නේ නැහැ. නමුත් අවසානයේදී ඔහු ඔවුන්ගේ බුද්ධි ඒජන්සිය සඳහා වැඩ කිරීමට තවත් රජය විසින් බඳවා ගත්තා. මෙම ජර්මන් රාජ්ය සමග හිටපු යහපත් සබඳතා ඇති රටක් නොවේ ආර්ජන්ටිනාව වගේ. ඒ වෙනුවට ඔහු ඊශ්රායෙල් ලෙස මොසාඩ් සංවිධානය විසින් බඳවා ගනු ලැබීය නැත.

මොකද ඇත්තටම ඒ ඇයි? ඔහුගේ එක්වීමට මොසාඩ් අතර නිශ්චිත හේතු ඉතා හොඳින් දන්නා, නමුත් ඔහු ඝාතනය වැළකී කිරීමට අවශ්ය කර ඇත, නැතහොත්, නැවත වරක් ඔහුගේ ජීවිතයේ කුමන්ත්රනයේ ඇත. මෙබඳු අදහසෙක් ඔහු දක්වා ඉශ්රායෙල් සඳහා කිහිප දූත අක්රීය, සමහර ඉරාන විද්යාඥයන් ඝාතනය, නැගෙනහිර ජර්මනිය වෙත ලිපියක් බෝම්බ යැවීම අවසන් විය. ලස්සන රසවත් මිනිසා නොවේ නම් හොඳ එකක්, ඔහු සෑහෙන්න නාසි ideaology කැප කරන ලදී.
Quora මත UpvoteDownvoteRead


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Podpora prekladu: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
Nová odpoveď
Aké sú vaše obľúbené faktami druhej svetovej vojny?
Peter Smith
Peter Smith, veterán z anglo-Zanzibar vojna, som tiež zamestnaný ako agent FBI / Assasin
5 zobrazenie
Jeden z najviac zdobených vyzvedači nacistického Nemecka … a Izraeli.

Otto Skorzeny (1908-1975) bojoval v invázii do Poľska, Ruska a neskôr ale to, čo je najviac známy pre je operácia ukončil. V roku 1943 bol Mussolini zajatý teraz anti-fašistickou vládou v Taliansku, ktorá je až do Otto prišiel, aby ho zachránil. Po niekoľkých neúspešných pokusoch o jeho záchranu, Otto a niekoľko vojaci kolegami pristál ich stealth klzáky na blízkej hory pred plazivý na miesto, kde sa konala Mussolini, a zachrániť ho.

Zachránených Mussolini Next bola bitka v Ardenách, čo bolo menej úspešné. Otto rozoslal niekoľko nemeckých sabotérov, ktorí hovorili plynule anglicky. Väčšina z nich bola zachytená, ale keď vypočúvaný, že riadil pokynmi Ottov o tom, čo robiť, keď zachytil, a začal rozprávať ich vyšetrovatelia dezinformácie, ktoré bolo tak efektívne, že Američania boli nútení odpovedať na otázky dokázať, že oni boli “”american”” a Dwight Eisenhower bol zamknutý vo svojom izba, pretože vraj tam boli vrahovia prichádzajú pre neho.

Otto v stope buniek čaká Čo sa stalo potom myslím, že zmeny tento príbeh zo zaujímavej špionážny film proste cvok. Tak ako po vojne Otto sa podarilo utiecť z väzenia s pomocou niektorých bývalých spolupracovníkov, a mohla pracoval pre špionážnu siete fašistickým Španielska, ale tam nie je moc známe o jeho živote potom. Ale nakoniec bol prijatý inú vládu, aby spolupracovala na ich spravodajské agentúry. Nie je to krajina s bývalými dobrých vzťahov s Reich, ako je Argentína. No namiesto toho bol naverbovaný Mossad, rovnako ako v Izraeli.

Spôsobujú naozaj Prečo nie? Presné dôvody pre jeho spájajúcej Mossadu nie sú známe veľmi dobre, ale mohol by chcel vyhnúť atentát, alebo máte intrigy vo svojom živote znova. Tak ako tak skončil vykonáva niekoľko misií do Izraela, zabíjať niektoré iránske vedca, posielať list bomby do NDR. Celkom zaujímavý človek, ak nie dobrý, on bol vlastne celkom venovaný nacistickej ideaology.
UpvoteDownvoteRead na Quora


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

prevod podpora: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
nov odgovor
Kateri so vaši najljubši dejstva drugi svetovni vojni?
Peter Smith
Peter Smith, veteran Anglo-Zanzibar vojne, sem tudi zaposlen kot agent FBI / morilec
5 ogledov
Ena izmed najbolj urejenih vohuni nacistične Nemčije … in Izraela.

Otto Skorzeny (1908-1975) se je boril v invaziji na Poljsko, in kasneje Rusija, a kaj mu je najbolj znana je poslovanje je dopolnil. Leta 1943 je bil Mussolini ujeli sedaj anti-fašistične vlade Italije, ki je do Otto prišel, da bi ga rešili. Po več neuspelih poskusih reševanja, Otto in več kolegi vojaki pristali svoje prikrite jadralca na bližnje gore pred tihotapili na mesto, kjer je potekalo Mussolini, in mu reševanje.

Rešeni Mussolini Naslednja je bila bitka izbokline, ki je bila manj uspešna. Otto poslala več nemških saboterji, ki so govorili tekoče angleško. Največ je bilo ujetih, a ko je vprašan, so sledili navodilom Otto je o tem, kaj storiti, če ujeli in začeli pove svoje zasliševalci dezinformacije, ki je bila tako učinkovita, da so bili Američani prisiljeni odgovoriti na vprašanja, da dokažejo, da so bili “”american”” in Dwight Eisenhower je bil zaklenjen v svoji Prostor, ker naj bi bilo morilci, ki prihajajo za njim.

Otto v celici čaka pot Kaj se je zgodilo potem mislim, da spremembe, ta zgodba je zanimiva vohunska zgodba samo Bonkers. Kakorkoli po vojni Otto je uspelo pobegniti iz zapora s pomočjo nekaterih bivših sodelavcev, in bi lahko delali za vohunsko mrežo fašistične Španije, vendar pa ni veliko znanega o njegovem življenju takrat. Toda na koncu je bil zaposlen v drugi vladi, da dela za njihove obveščevalne agencije. Ni država z nekdanjimi dobrih odnosov z Reich, kot Argentina. Ne, namesto da ga je zaposlil Mossad, tako kot v Izraelu.

Vzrok res, zakaj pa ne? Natančne razloge za svojo povezuje Mossad niso znani zelo dobro, vendar je morda želel, da bi se izognili umor, ali spet spletke v svojem življenju. Kakorkoli je končal opravlja več misij za Izrael, ki je terjal nekatere iranske znanstvenike, pošiljanje pisemskih bomb v Vzhodno Nemčijo. Precej zanimiv človek, če ni dober, je bil dejansko zelo posvečena nacistične ideaology.
UpvoteDownvoteRead Quora


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

turjumaad Support: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
Jawaab New
Waa maxay xaqiiqooyinka aad jeceshahay ee dagaalkii labaad ee dunida?
Peter Smith
Peter Smith, halyeeyga A of War Anglo-Zanzibar ayaa, waxaan sidoo kale u shaqeeya sida FBI wakiilka / assasin
5 views
Mid ka mid ah basaasyo ugu koobabka badan ee Nazi Germany … iyo Israa’iil.

Otto Skorzeny (1908-1975) uu la diriray in duulaanka ah ee Poland, iyo ka dib Russia laakiin waxa uu inta badan caan ku yahay hawlaha uu dhameystirtay. In 1943 Mussolini ayaa lagu qabtay by dowladda hadda anti-ee Italy, in uu yahay ilaa Otto yimid inuu isaga badbaadiyo. Ka dib markii dhowr iskuday guuldareystay, Otto iyo dhowr askari oo la shaqayn jiray degay gliders ay qarsoodi buuraha u dhow on hor dhuumalaysi ah in meesha Mussolini lagu qabtay, oo waxay isagii u badbaadiyay.

The badbaadiyey Mussolini Next ahaa dagaalka ku jira oo ka mid ah faa’iido, kaas oo ahaa ka yar guul. Otto dhowr tif Jarmal oo la hadlay hadla Ingiriisi diray. Inta badan ayaa la qabtay laakiin markii su’aalo, waxayna raaceen tilmaamaha Otto ee ku saabsan waxa la sameeyo haddii ay qabsadeen, oo bilaabay sheegaya ay soo oogoyaasha khaldan, taas oo si wax ku ool ah in Maraykanka ayaa lagu qasbay inuu ka jawaabo su’aalaha si uu u caddeeyo waxay ahaayeen ‘Maraykanka’ iyo Dwight Eisenhower waxaa lagu xiray ahaa qolka sababtoo ah sida la filayo waxaa jiray wax khaarajiya soo socda isaga.

Otto in raad cell sugaya a Maxaa ku dhacay ee soo socota waxaan qabaa isbedelada sheekadan sheeko xiiso leh basaas in kaliya bonkers. Anyways ka dib markii dagaalka Otto u suurtagashay in ay ka baxsadaan xabsi iyadoo la kaashanayo of qaar ka mid ah oo shurako hore, oo laga yaabo in ay soo shaqeeyay network basaas faashistihii Spain ee, laakiin waxaa jira wax badan oo aan loo yaqaan ku saabsan naftiisa ka dibna. Laakiin ugu danbeyn uu shaqaalaysiiyay by dawladda kale ay u shaqeeyaan hay’adda sirdoonka ay. Ma aha dal leh xiriirka wanaagsan ee hore ee la Reich, sida Argentina. No halkii uu shaqaalaysiiyay by Mossad, sida reer binu Israa’iil.

runtii uu sababo Maxaa diidaya? Sababaha dhabta ah ee uu ku biiro Mossad yihiin si aad u wanaagsan ma yaqaan, laakiin waxa uu ku doonayay laga yaabaa in ay ka fogaadaan dil, ama mar kale leeyihiin mu’aamaraad in uu naftiisa. Anyways uu halaagsameen fulinta dhowr ergooyinka reer binu Israa’iil, oo dilay qaar ka mid ah aqoonyahaniinta Iran, si East Germany diraya bambooyin warqad. nin quruxsan xiiso A, haddii aan mid wanaagsan, uu dhab ahaan soo jiidasho leh ka go’an in ay ideaology Nazi.
UpvoteDownvoteRead on Quora


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

traducción de soporte: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
nueva respuesta
¿Cuáles son sus hechos favoritos de la Segunda Guerra Mundial?
Peter Smith
Peter Smith, un veterano de la guerra anglo-Zanzíbar, también estoy empleado como un agente de FBI / asesino
5 visitas
Uno de los espías más condecorados de la Alemania nazi … e Israel.

Otto Skorzeny (1908-1975) Luchó en la invasión de Polonia, y más tarde Rusia, pero lo que más se conoce por las operaciones es que completó. En 1943 Mussolini había sido capturado por el gobierno ahora anti-fascista de Italia, es decir, hasta Otto llegó a rescatarlo. Después de varios intentos fallidos de rescate, Otto y varios compañeros soldados aterrizaron sus planeadores de sigilo en las montañas cercanas antes de colarse a la ubicación donde se llevó a cabo Mussolini, y el rescate de él.

El rescatado Mussolini siguiente fue la batalla de las Ardenas, que tuvo menos éxito. Otto envió varios saboteadores alemanes que hablaban con fluidez Inglés. La mayoría fueron capturados, pero al ser interrogado, que siguió las instrucciones de Otto sobre qué hacer si son capturados, y empezó a contar su información errónea interrogadores, que fue tan eficaz que los estadounidenses se vieron obligados a responder a las preguntas para demostrar que eran ‘americano’ y Dwight Eisenhower estaba encerrado en su habitación porque supuestamente había asesinos que vienen por él.

Otto en un rastro celda esperando ¿Qué pasó después creo que los cambios esta historia de una historia de espionaje interesante acaba de locos. De todas formas después de la guerra Otto logró escapar de prisión con la ayuda de algunos antiguos asociados, y podría haber trabajado para red de espionaje fascista de España, pero no se sabe mucho sobre su vida entonces. Pero con el tiempo fue reclutado por otro gobierno para trabajar por su agencia de inteligencia. No es un país con antiguos buenas relaciones con el Reich, como la Argentina. Sin lugar fue reclutado por el Mossad, como en Israel.

Causar realmente qué no? Las razones exactas de su incorporación Mossad no se conocen muy bien, pero que podrían haber querido evitar el asesinato, la intriga o tienen en su vida de nuevo. De todas formas terminó realizando varias misiones para Israel, matando a algunos científicos iraníes, el envío de cartas bomba a Alemania del Este. Un hombre bastante interesante, si no una buena, que en realidad era bastante dedicados a ideaology nazi.
UpvoteDownvoteRead en Quora


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

panarjamahan Rojongan: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
Jawab New
Naon nu fakta paporit Anjeun Perang Dunya II?
Peter Smith
Peter Smith, A Samaun The Anglo-Zanzibar Perang, Kaula oge padamelan salaku FBI agén / assasin
5 pintonan
Salah sahiji spies paling dihias ku Nazi Jerman … jeung Israél.

Otto Skorzeny (1908-1975) Manéhna perang di invasi Polandia, jeung saterusna Rusia tapi naon manéhna paling dipikawanoh for operasi manéhna réngsé. Dina 1943 Mussolini geus kawengku ku pamaréntah ayeuna anti-pasis Italia, nu nepi ka Otto datang ka nyalametkeun manéhna. Sanggeus sababaraha usaha nyalametkeun gagal, Otto jeung sababaraha sasama prajurit landed gliders siluman maranéhanana dina gunung deukeutna saméméh sneaking ka lokasi di mana Mussolini dilaksanakeun, sarta rescuing manéhna.

Nu rescued Mussolini Next ieu perang tina nonjol, nu ieu kurang suksés. Otto dikirim kaluar sababaraha saboteurs Jerman anu spoke béntés english. Lolobana anu direbut tapi lamun diinterogasi, maranéhanana dituturkeun parentah Otto ngeunaan naon anu kudu dipigawé lamun direbut, sarta dimimitian nétélakeun interrogators maranéhanana misinformation, nu jadi éféktif nu Amerika lianna dipaksa pikeun ngajawab patarosan ngabuktikeun maranéhanana éta ‘kumbuh’ jeung Dwight Eisenhower ieu dikonci nya kamar sabab konon aya assassins datang pikeun manéhna.

Otto dina jalan satapak sél awaiting What kajadian saterusna Jigana robah carita ti carita nenjo metot ka ngan bonkers. Anyways sanggeus perang Otto junun kabur panjara kalayan bantuan sababaraha urut associates, jeung bisa jadi geus digawé pikeun jaringan nenjo pasis Spanyol, tapi aya teu pira dipikawanoh ngeunaan hirupna terus. Tapi pamustunganana manéhna direkrut ku pamaréntah sejen digawekeun pikeun agénsi kecerdasan maranéhanana. Teu hiji nagara jeung urut hubungan alus jeung Reich, kawas Argentina. No tinimbang manéhna direkrut ku Mossad, saperti dina Israel.

Ngabalukarkeun bener Naha teu? Alesan pasti for gabung Mossad-Na teu dipikawanoh kacida alusna, tapi manéhna bisa jadi geus hayang nyingkahan rajapati, atawa geus sakongkolan rasiah hirupna deui. Anyways manéhna réngsé nepi ngajalankeun sababaraha misi pikeun Israel, killing sababaraha élmuwan Iran, ngirim bom surat ka Jerman Timur. A man geulis metot, lamun teu hiji alus, manéhna sabenerna geulis dedicated ka ideaology Nazi.
UpvoteDownvoteRead dina Quora


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
New Jibu
ni ukweli wako favorite ya Vita Kuu ya II ni nini?
Peter Smith
Peter Smith, veterani wa Vita Anglo-Zanzibar, mimi nina pia kuajiriwa kama FBI wakala / Assasin
5 views
Mmoja wa wapelelezi wengi decorated wa Nazi Germany … na Israel.

Otto Skorzeny (1908-1975) Alipigana katika uvamizi wa Poland, na baadaye Russia lakini yale ya wengi maalumu kwa ajili ni shughuli yeye kumaliza. Mwaka 1943 Mussolini alikuwa ametekwa na serikali sasa kupambana na fascist ya Italia, kwamba ni mpaka Otto alikuja kumwokoa. Baada ya majaribio kadhaa alishindwa kuwaokoa, Otto na askari kadhaa wenzake nanga gliders yao kuibia juu ya milima karibu kabla kujipenyeza nchini kwa eneo ambapo Mussolini ulifanyika, na kumwokoa.

waliokolewa Mussolini Pili ilikuwa vita ya Bulge, ambayo ilikuwa chini ya mafanikio. Otto kupelekwa nje saboteurs kadhaa wa Ujerumani ambaye alizungumza ufasaha Kiingereza. Wengi walikamatwa lakini wakati kuhojiwa, wao walifuata maelekezo Otto juu ya nini cha kufanya kama alitekwa, na kuanza kuwaambia wadodosaji zao potofu, ambayo ilikuwa hivyo ufanisi kwamba Wamarekani walilazimishwa kujibu maswali ya kuthibitisha wao walikuwa ‘american’ na Dwight Eisenhower ilikuwa imefungwa katika wake chumba kwa sababu eti kulikuwa na wauaji kuja kwa ajili yake.

Otto katika kiini wanasubiri uchaguzi nini kilichotokea Nadhani mabadiliko hadithi hii kutoka kuvutia kupeleleza hadithi tu bonkers. Anyways baada ya vita Otto aliweza kutoroka gerezani kwa msaada wa baadhi washirika wa zamani, na inaweza kuwa na kazi kwa umabavu Hispania kupeleleza mtandao, lakini kuna si mengi yanayojulikana kuhusu maisha yake basi. Lakini hatimaye yeye alikuwa kuajiri na serikali nyingine ya kufanya kazi kwa ajili ya upelelezi wakala wao. Si nchi na mahusiano mazuri zamani na Reich, kama Argentina. Hakuna badala yake alikuwa kuajiri na Mossad, kama katika Israeli.

Kusababisha kweli Kwa nini? Sababu hasa kwa ajili ya kujiunga Mossad wake hawajulikani vizuri sana, lakini yeye anaweza kuwa alitaka kuzuia mauaji, au kuwa na fitina katika maisha yake tena. Anyways yeye kuishia kufanya ujumbe wa kadhaa kwa ajili ya Israeli, na kuua baadhi ya wanasayansi wa Iran, kutuma barua mabomu ya Ujerumani ya Mashariki. mtu pretty kuvutia, kama si moja nzuri, alikuwa kweli pretty kujitolea na ideaology Nazi.
UpvoteDownvoteRead juu ya Quora


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Översättningsstöd: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
nytt svar
Vilka är dina favorit fakta av andra världskriget?
Peter Smith
Peter Smith, en veteran i Anglo-Zanzibar kriget, jag också som en FBI-agent / assasin
5 visningar
En av de mest dekorerade spioner Nazityskland … och Israel.

Otto Skorzeny (1908-1975) Han slogs i invasionen av Polen, och senare Ryssland, men vad han är mest känd för är verksamheten han avslutade. År 1943 Mussolini hade fångats av den numera antifascistiska regering Italien, som är tills Otto kom för att rädda honom. Efter flera misslyckade försök att rädda, Otto och flera medsoldater landade deras stealth segelflygplan på närliggande bergen innan smyga till platsen där Mussolini hölls och rädda honom.

Den räddade Mussolini Nästa var striden av bucklan, som var mindre framgångsrik. Otto skickade ut flera tyska sabotörer som talade flytande engelska. De flesta fångades men när förhörda, följde de Otto instruktioner om vad man ska göra om fångas, och började berätta sin förhörs desinformation, som var så effektiv att amerikanerna tvingades svara på frågor för att bevisa att de var “”amerikansk”” och Dwight Eisenhower var låst i sitt rum eftersom förment fanns mördare kommer för honom.

Otto i en cell väntar spår Vad hände sedan jag tror förändringar denna berättelse från en intressant spionhistoria bara bonkers. Ändå efter kriget Otto lyckades fly fängelse med hjälp av några tidigare medarbetare, och kanske har arbetat för fascistiska Spanien spionnätverk, men det är inte mycket känt om hans liv sedan. Men till slut han rekryterades av en annan regering att arbeta för deras underrättelsetjänst. Inte ett land med tidigare goda relationer med Reich, som Argentina. Ingen stället rekryterades han av Mossad, som i Israel.

Orsak verkligen Varför inte? De exakta skälen för att gå Mossad är inte kända mycket bra, men han kanske har velat undvika lönnmord, eller har intriger i hans liv igen. Ändå hamnade han utför flera uppdrag för Israel, dödade några iranska vetenskapsmän, skicka brevbomber till Östtyskland. En ganska intressant man, om inte bra, han faktiskt ganska tillägnad nazist ideaology.
UpvoteDownvoteRead på Quora


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Тарҷумаи Дастгирии: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
Сиёсат ҷавоб
далелҳои дӯстдоштаи худро аз Ҷанги Дуюми Ҷаҳонӣ дар чист?
Петрус Смит
Петрус Смит, A собиқадори ҷанги ҷаҳонии Англо-Занзибар, ман низ ҳамчун агенти FBI / assasin кор
5 назари
Яке аз ҷосусон аксари оро аз Олмони фашистӣ … ва Исроил.

Отто Skorzeny (1908-1975) Ӯ дар ҳуҷуми Полша ҷангидаанд ва дертар Русия, балки он чӣ ӯ аз ҳама барои маълум фаъолияти вай ба охир аст. Дар соли 1943 аз тарафи Ҳукумати Mussolini акнун зидди фашистони Италия, ин аст, ки то Отто омад, то ки Ӯро наҷот забт шуда буд. Баъд аз чанд кӯшиши наҷотдиҳӣ натавонист, Отто ва якчанд аскарони gliders ноаён худро дар кӯҳҳо ҳамсоя пеш думон ба ҷои он ҷо Mussolini баргузор гардид, ва халосй ӯ фуруд.

Дар наҷот Mussolini оянда ҷанг аз барьастагӣ, ки камтар муваффақ буд. Отто фиристод якчанд харобкор Олмон, ки фасеҳтар англисӣ сухан мегуфт. Аксари забт шуда буд, вале вақте ки хизматамон пурсуҷӯй кунанд, ки онҳо аз паи дастурҳои Отто оид ба чӣ кор, агар забт ва оғоз нақл таьыиыбарандагон ғалат худ, ки ин қадар самаранок, ки ба амрикоиҳо маҷбур буданд ба саволҳо ҷавоб ба исбот шуданд ‘Амрико’ ва Дуайт Эйзенхауэр дар баста буд ӯ ҳуҷраи, чунки гӯё буданд, одамкушро меояд, барояш нест.

Отто дар як гашти ҳуҷайраи мунтазири Баъд чӣ рӯй дод Ман фикр мекунам тағйироти ин ҳикоя аз достони ҷосуси ҷолиб танҳо bonkers. Ба ҳар ҳол баъд аз ҷанг Отто тавонист ба фирор аз зиндон бо кӯмаки баъзе шарики собиқ, ва шояд барои шабакаи ҷосусӣ фашистони Испания кор мекард, лекин дар он ҷо аст, дар бораи ҳаёти ӯ маълум нест, пас. Лекин оқибат ӯ аз ҷониби ҳукумат дигар барои хадамоти кашфи онҳо кор қабул карда шуд. Ҳатто як кишвари бо муносибатҳои собиқ хуб бо Reich, ба монанди Аргентина. Не ба ҷои ӯ Моссад, қабул карда шуд, ки дар Исроил.

Роҳи ҳақиқат Чаро не? Сабаб дақиқ барои ҳамроҳшавии худ Моссад хеле хуб маълум нест, вале ӯ то мехост, ки барои пешгирӣ сӯиқасд ё боз доранд, кунҷковии дар ҳаёташ. Ба ҳар ҳол ӯ анҷом то иҷрои якчанд намояндагиҳои Исроил кушта баъзе аз олимони Эрон, фиристодани номаи бомбаҳои ба Олмон Ист. Як мард, хеле ҷолиб, агар на як кас некӯ, ки ӯ дар асл хеле ба ideaology нозӣ бахшида шуда буд.
UpvoteDownvoteRead оид ба Quora


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

ஆதரவு மொழிபெயர்ப்பு: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
புதிய பதில்
இரண்டாம் உலகப் போரின் உங்களுக்கு பிடித்த உண்மையென்ன?
பீட்டர் ஸ்மித்
பீட்டர் ஸ்மித், ஆங்கிலோ-ஸ்யாந்ஸிபார் போர் ஒரு மூத்த, நான் கூட ஒரு FBI ஏஜெண்டாக / Assasin நியமிக்கப்பட்டிருந்தனர் நான்
5 காட்சிகள்
நாஜி ஜெர்மனி … மற்றும் இஸ்ரேலின் அலங்கரிக்கப்பட்ட ஒற்றர்கள் ஒன்று.

ஓட்டோ Skorzeny (1908-1975) அவர் போலந்து படையெடுப்பு போராடிய, பின்னர் ரஷ்யா ஆனால் என்ன அவர் மிகவும் அறியப்பட்டது அவர் நிறைவு நடவடிக்கைகளை உள்ளது. 1943-ம் ஆண்டு முசோலினி ஓட்டோ காப்பாற்ற வந்தார் வரை என்று இத்தாலி இப்போது எதிர்ப்பு பாசிச அரசாங்கம், பிடித்துக்கொண்டன என்ற. பல தோல்வியடைந்தது மீட்பு முயற்சிகளுக்கு பிறகு, ஓட்டோ மற்றும் பல சக வீரர்கள் அங்கு முசோலினி நடைபெற்றது இடம் இழிவான, மற்றும் அவரை மீட்டு முன் அருகிலுள்ள மலைகளில் தங்கள் திருட்டுத்தனமாக gliders தரையிறங்கியது.

மீட்கப்பட்டனர் முசோலினி அடுத்து குறைவான வெற்றியையே தந்தது இது பல்ஜ், போரில் இருந்தது. ஓட்டோ சரளமாக ஆங்கிலம் பேசிய பல ஜெர்மன் நாசகாரர்களும் வெளியே அனுப்பினார். பெரும்பாலான கைப்பற்றியது ஆனால் கேட்டபோது, அவர்கள் கைப்பற்றினாலும் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை ஆட்டோவின் வழிமுறைகளை பின்பற்றி, மற்றும் அமெரிக்கர்கள் அவர்கள் ‘அமெரிக்க’ என்றும் ட்வைட் ஐசனோவர் பூட்டி நிரூபிக்க கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்க தள்ளப்பட்டனர் என்று மிகவும் சிறப்பானது, அவற்றின் விசாரித்தவர்கள் தவறான தகவல்கள், சொல்லத் தொடங்கிவிட்டார் அவரது அறை கூறப்படும் அவருக்கு வரும் படுகொலையாளர்கள் இருந்தன ஏனெனில்.

ஒரு செல் காத்திருக்கிறது பாதை ஆட்டோ அடுத்து என்ன நடந்தது நான் மாற்றங்கள் ஒரு சுவாரஸ்யமான உளவு வெறும் கதை பதறியடித்துக்கொண்டு இருந்து இந்த கதையை நான் நினைக்கிறேன். எப்படியானாலும் போருக்கு பின்னர் ஓட்டோ சில முன்னாள் கூட்டாளிகளின் உதவியுடன் சிறையில் இருந்து தப்பிக்க முடிந்தது, மற்றும் பாசிச ஸ்பெயினில் உளவு நெட்வொர்க் வேலை, ஆனால் அங்கு மிகவும் பின் அவரது வாழ்க்கை பற்றி அறியப்படவில்லை. ஆனால் இறுதியில் அவர் தங்கள் உளவுத்துறை அமைப்பான வேலை மற்றொரு அரசாங்கம் பதவிக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார். ரீச், அர்ஜென்டீனா போன்ற முன்னாள் நல்ல உறவுகளை கொண்டு ஒரு நாட்டின். இல்லை, அதற்கு பதிலாக அவர் இஸ்ரேலில் என, மொசாட் பணியமர்த்திய.

ஏன் இல்லை உண்மையில் ஏற்படும்? அவரது சேர்வதற்கு மொசாட் சரியான காரணங்கள் மிகவும் நன்கு அறியப்பட்ட இல்லை, ஆனால் அவர் படுகொலை தவிர்க்க, அல்லது மறுபடியும் அவன் வாழ்க்கையில் சூழ்ச்சியை வேண்டும் விரும்பினார் கூடும். எப்படியோ அவர், இஸ்ரேலுக்கு பல செயற்பாடுகளுக்கான கிழக்கு ஜெர்மனி கடிதம் குண்டுகள் அனுப்பும் சில ஈரானிய விஞ்ஞானிகள் பேர் கொல்லப்பட்டார்கள். ஒரு அழகான சுவாரஸ்யமான மனிதர், இல்லை என்றால் ஒரு நல்ல, அவர் உண்மையில் மிகவும் நாஜி ideaology அர்ப்பணிக்கப்பட்டது.
Quora பயன்படுத்துகிறீர்களா மீது UpvoteDownvoteRead


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

మద్దతు అనువాదం: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
న్యూ జవాబు
రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం యొక్క మీ ఇష్టమైన వాస్తవాలు ఏమిటి?
పీటర్ స్మిత్
పీటర్ స్మిత్, ఆంగ్లో-స్యాన్సిబార్ యుద్ధంలో ఒక సైనికుడు, నేను కూడా ఒక FBI ఏజెంట్ / Assasin ఉద్యోగం చేస్తున్నాను
5 వీక్షణలు
నాజీ జర్మనీ … ఇశ్రాయేలు అలంకృత గూఢచారులు ఒకటి.

ఒట్టో Skorzeny (1908-1975) అతను రష్యా తరువాత పోలాండ్ దండయాత్రను పోరాడారు, మరియు కానీ ఏమి ఏమిటంటే పిలిచే అతను పూర్తి కార్యకలాపాలను ఉంది. 1943 లో ముస్సోలినీ ఒట్టో అతన్ని రక్షించడానికి వచ్చింది వరకూ ఇటలీ ఇప్పుడు యాంటీ ఫాసిస్ట్ ప్రభుత్వం స్వాధీనం జరిగింది. అనేక విఫలమైంది కాపాడారు ప్రయత్నాల తరువాత, ఒట్టో మరియు అనేక సహచర సైనికులను ముస్సోలినీ నిర్వహించబడిన స్థానానికి దొంగతనంగా, మరియు అతనికి కాపాడటంలో ముందు సమీపంలోని పర్వతాలు వాటి స్టీల్త్ gliders దిగింది.

రక్షించబడ్డారు ముస్సోలినీ తదుపరి తక్కువ విజయవంతమైనది గుబ్బ యొక్క యుద్ధం. ఒట్టో స్పష్టమైన ఇంగ్లీష్ మాట్లాడే అనేక జర్మన్ saboteurs పంపింది. అత్యంత స్వాధీనం కాని విచారించినట్లు ఉన్నప్పుడు, వారు స్వాధీనం ఏమి చేయాలన్న దానిపై ఓటో అనుసరిస్తుంటే, మరియు అమెరికన్లు వారు ‘అమెరికన్’ మరియు డ్వైట్ ఐసెన్హోవర్ చిక్కుకుంది నిరూపించడానికి ప్రశ్నలు సమాధానం వచ్చింది కాబట్టి ప్రభావవంతంగా ఇది వారి పొందామని తప్పుడు సమాచారం, చెప్పడం మొదలు తన గదిలో ఎందుకంటే దయ్యం తన కోసం వస్తున్నాడని హంతకులు ఉన్నాయి.

ఒక సెల్ వేచి కాలిబాట లో ఒట్టో తరువాత ఏమి జరిగిందో నేను మార్పులు ఒక ఆసక్తికరమైన గూఢచారి కథ కేవలం బాంకర్స్ నుండి ఈ కథ అనుకుంటున్నాను. ఏమైనప్పటికీ యుద్ధం తరువాత ఒట్టో కొందరు మాజీ సహచరులు సహాయంతో జైలు తప్పించుకోగలిగారు, ఫాసిస్టు స్పెయిన్ గూఢచార నెట్వర్క్ కోసం పని ఉండవచ్చు, కానీ చాలా అప్పుడు అతని జీవితం గురించి తెలియదు. అయితే చివరకు వారి నిఘా సంస్థ కోసం పని మరొక ప్రభుత్వం చే నియమించబడ్డాడు. రీచ్, అర్జెంటీనా వంటి మాజీ మంచి సంబంధాలతో ఒక దేశం. తోబుట్టువుల బదులుగా అతను ఇజ్రాయెల్ లో, Mossad చే నియమించబడ్డాడు.

ఎందుకు నిజంగా కారణం? ఆయన చేరిన Mossad కోసం ఖచ్చితమైన కారణాలు బాగా తెలియదు, కానీ అతను హత్య నివారించేందుకు, లేదా మళ్ళీ తన జీవితంలో కుట్ర కలిగి కోరిక ఉండవచ్చు. ఏమైనప్పటికీ అతను అనేక మిషన్లు ఇజ్రాయెల్ తూర్పు జర్మనీ లేఖ బాంబులు పంపడం, కొన్ని ఇరానియన్ శాస్త్రవేత్తలు చంపడం, విధులు ముగించారు. ఒక అందమైన ఆసక్తికరమైన మనిషి, లేకపోతే ఒక మంచి ఒకటి, అతను వాస్తవానికి అందంగా నాజీ ideaology అంకితం చేశారు.
Quora లో UpvoteDownvoteRead


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

แปลสนับสนุน: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
คำตอบใหม่
อะไรคือข้อเท็จจริงที่คุณชื่นชอบของสงครามโลกครั้งที่สอง?
ปีเตอร์สมิ ธ
ปีเตอร์สมิ ธ เก๋าของแองโกลแซนซิบาร์สงครามฉันยังทำงานเป็นเอฟบีไอ / Assasin
มุมมอง 5
หนึ่งในสายลับอลังการที่สุดของนาซีเยอรมนีและอิสราเอล …

อ็อตโต Skorzeny (1908-1975) เขาต่อสู้ในการบุกของโปแลนด์และต่อมารัสเซีย แต่สิ่งที่เขาเป็นที่รู้จักกันมากที่สุดคือการดำเนินงานของเขาเสร็จ ในปี 1943 Mussolini ถูกจับโดยรัฐบาลในขณะนี้ต่อต้านฟาสซิสต์ของอิตาลีที่เป็นจนกว่าอ็อตโตมาช่วยเขา หลังจากหลายล้มเหลวในความพยายามช่วยเหลืออ็อตโตและเพื่อนทหารหลายเครื่องร่อนลงจอดซ่อนตัวของพวกเขาในภูเขาใกล้เคียงก่อนที่จะแอบไปยังตำแหน่งที่ Mussolini ถูกจัดขึ้นและช่วยเขา

ช่วยชีวิต Mussolini ต่อไปคือการต่อสู้ของนูนซึ่งไม่ประสบความสำเร็จ อ็อตโตส่งออกต้องโทษเยอรมันหลายคนที่พูดภาษาอังกฤษได้คล่อง ส่วนใหญ่ถูกจับ แต่เมื่อสอบปากคำพวกเขาปฏิบัติตามคำแนะนำอ็อตโตในสิ่งที่จะทำอย่างไรถ้าจับและเริ่มบอกซักถามของพวกเขาให้ข้อมูลผิด ๆ ซึ่งเป็นที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ชาวอเมริกันที่ถูกบังคับให้ตอบคำถามที่จะพิสูจน์ว่าพวกเขาเป็น ‘อเมริกัน’ และดไวต์ไอเซนฮาวถูกขังอยู่ในเขา ห้องพักที่คาดคะเนเพราะมีการสังหารมาสำหรับเขา

อ็อตโตในเซลล์รอทางเกิดอะไรขึ้นต่อไปผมคิดว่าการเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้จากเรื่องสายลับที่น่าสนใจที่จะเพียงแค่เป็นบ้า Anyways หลังสงครามอ็อตโตที่มีการจัดการที่จะหลบหนีคุกด้วยความช่วยเหลือของอดีตเพื่อนร่วมงานบางอย่างและอาจจะได้ทำงานให้กับเครือข่ายสายลับฟาสซิสต์สเปน แต่มีไม่เป็นที่รู้จักมากเกี่ยวกับชีวิตของเขาแล้ว แต่ในที่สุดเขาได้รับคัดเลือกจากรัฐบาลอีกครั้งเพื่อให้ทำงานให้กับหน่วยงานสติปัญญาของพวกเขา ไม่ได้เป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับอดีตรีคเช่นอาร์เจนตินา ไม่มี แต่เขาได้รับคัดเลือกจากมอสสาดในขณะที่อิสราเอล

สาเหตุจริงๆทำไมไม่? เหตุผลที่แน่นอนสำหรับการเข้าร่วมของเขามอสสาดจะไม่รู้จักกันดีมาก แต่เขาอาจจะต้องการที่จะหลีกเลี่ยงการลอบสังหารหรือมีอุบายในชีวิตของเขาอีกครั้ง ยังไงก็ตามเขาสิ้นสุดการปฏิบัติภารกิจหลายอิสราเอลฆ่านักวิทยาศาสตร์อิหร่านบางส่งจดหมายถึงระเบิดเยอรมนีตะวันออก ชายคนหนึ่งที่น่าสนใจสวยถ้าไม่ดีเขาก็ทุ่มเทจริงสวย ideaology นาซี
UpvoteDownvoteRead บน Quora


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Destek çeviri: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
yeni Cevap
İkinci Dünya Savaşı sevdiğiniz gerçekler nelerdir?
Peter Smith,
Peter Smith, Anglo-Zanzibar Savaşı usta, ben de bir FBI ajanı / assasin olarak istihdam ediyorum
5 views
Nazi Almanya’sı … ve İsrail en çok madalya casusların biri.

Otto Skorzeny (1908-1975) O Polonya’nın işgali savaşmış ve daha sonra Rusya ama ne o çoğu için bilinen o tamamladı operasyonlar olduğunu. 1943 yılında Mussolini Otto onu kurtarmak için gelene kadar olan İtalya’nın artık anti-faşist hükümet tarafından ele olmuştu. Birkaç başarısız kurtarma denemeden sonra, Otto ve birkaç adam asker Mussolini’nin gerçekleştirildi yere sinsi ve onu kurtarmaya önce yakınlardaki dağlarda kendi gizli planör indi.

kurtarıldı Mussolini Sonraki az başarılı oldu Bulge, savaşı oldu. Otto akıcı İngilizce konuşan birkaç Alman saboteurs dışarı gönderdi. Çoğu yakalanan ancak sorguya, onlar esir eğer ne yapılması gerektiği hakkında Otto talimatlarını takip ve Amerikalılar ‘Amerikan’ ve Dwight Eisenhower kilitlendi kanıtlamak için sorulara cevap zorunda kaldılar o kadar etkili oldu onların sorgulayan yanlış bilgiler, söylüyorum başlandı onun oda sözde onun için geliyor suikastçılar vardı çünkü.

Bir sonraki ne oldu bir hücre bekleyen iz Otto Ben değişiklikleri sadece çılgın ilginç bir casusluk hikayesi bu hikaye düşünüyorum. Zaten savaştan sonra Otto bazı eski ortakları yardımıyla cezaevi kaçmayı başardı ve faşist İspanya’nın casus ağı için çalışmış olabilir, ama çok sonra onun hayatı hakkında orada bilinmemektedir. Ama sonunda onların istihbarat ajansı için çalışmaya başka hükümet tarafından işe alındı. Arjantin gibi Reich, eski iyi ilişkilere sahip bir ülke. Hayır yerine İsrail’de olduğu gibi, Mossad tarafından işe alındı.

Neden gerçekten neden? Onun katılmadan Mossad için kesin nedenleri çok iyi bilinmemektedir, ama o suikast önlemek, ya da tekrar hayatında entrika var istedim olabilir. Zaten o Doğu Almanya’ya mektup bomba göndererek, İsrail için çeşitli görev ifa bazı İranlı bilim adamlarını öldürerek sona erdi. Oldukça ilginç bir adam değilse iyi bir o aslında oldukça Nazi ideaology ithaf edilmiştir.
Quora’daki UpvoteDownvoteRead


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

переклад Підтримка: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
Нова відповідь
Мої улюблені факти Другої світової війни?
Пітер Сміт
Пітер Сміт, ветеран Англо-Занзібару війни, я також працював в якості агента ФБР / Assasin
5 переглядів
Один з найбільш прикрашених шпигунів нацистської Німеччини … і Ізраїлю.

Отто Скорцені (1908-1975) Він воював у вторгненні в Польщу, а потім Росії, але те, що він найбільш відомий це операції він закінчив. У 1943 році Муссоліні був захоплений нині антифашистського уряду Італії, тобто, поки Отто не прийшов, щоб врятувати його. Після кількох невдалих спроб рятувальних, Отто і кілька однополчани висадили свої стелс планери на довколишні гори, перш ніж пробирається до місця, де проходила Муссоліні, і врятувати його.

Спас Муссоліні Потім була битва в Арденнах, який був менш успішним. Отто послав кілька німецьких диверсантів, які побіжно говорив по-англійськи. Більшість з них були захоплені, але коли допитували, вони виконали всі необхідні кроки Отто про те, що робити, якщо в полон, і почав розповідати їх допит дезінформації, який був настільки ефективний, що американці були змушені відповідати на питання, щоб довести, що вони були “”американський”” і Дуайт Ейзенхауер був замкнений в його зал, тому що нібито були вбивцями, які приїжджають для нього.

Отто в клітці в очікуванні слід Що сталося далі, я думаю, що ця історія змін з цікавою історією шпигуна просто схиблені. У будь-якому випадку після війни Отто вдалося втекти з в’язниці за допомогою деяких колишніх соратників, і, можливо, працював в шпигунської мережі фашистської Іспанії, але там багато не відомо про його життя тоді. Але врешті-решт він був прийнятий на роботу іншим урядом, щоб працювати для їх розвідки. Чи не країна з колишнім хороші відносини з Рейхом, як Аргентина. Ні замість того, щоб він не був прийнятий на роботу Моссада, як і в Ізраїлі.

Причина насправді чому б і ні? Точні причини його вступу Моссада не відомі дуже добре, але він міг би хотів, щоб уникнути вбивства, або мати інтригу в його житті знову. У будь-якому випадку він в кінцевому підсумку виконуючи кілька місій для Ізраїлю, убивши деяких іранських учених, відправляючи лист бомби в Східну Німеччину. Досить цікава людина, якщо не хороший, він був насправді досить присвячений нацистському ideaology.
UpvoteDownvoteRead на Quora


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

سپورٹ ترجمہ: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
نیا جواب
دوسری جنگ عظیم کے آپ کے پسندیدہ حقائق کیا ہیں؟
پیٹر سمتھ
پیٹر سمتھ، اینگلو زنجبار جنگ کے ایک تجربہ کار، میں نے بھی ایک ایف بی آئی ایجنٹ / مہلک طور پر کام کر رہا ہوں
5 دیکھے جانے کی تعداد
نازی جرمنی کے … اور اسرائیل کا سب سے سجایا جاسوسوں میں سے ایک.

اوٹو Skorzeny (1908-1975) اس نے پولینڈ پر حملے میں لڑی، اور بعد میں روس لیکن کیا وہ سب سے زیادہ کے لئے نام سے جانا جاتا کے آپریشنز وہ مکمل ہے. 1943 میں مسولینی ہے کہ اوٹو اس سے نجات کے لئے آئے جب تک کہ اٹلی میں سے اب اینٹی فاشسٹ حکومت، کی طرف سے گرفتار کیا گیا تھا. کئی ناکام کوششوں کے بعد ریسکیو، اوٹو اور کئی ساتھی فوجیوں کے محل وقوع جہاں مسولینی منعقد ہوا کرنے چپکے، اور اس کی جانیں بچانے سے پہلے قریبی پہاڑوں پر ان چھپ گلائیڈرز اترا.

بازیاب مسولینی اگلا کم کامیاب تھا جس میں جسے بلج، کی لڑائی تھی. اوٹو روانی سے انگریزی میں بات کی تھی جو کئی جرمن تخریب کاروں سے باہر بھیجا. سب سے گرفتار کیا گیا لیکن تفتیش کرتے ہیں، وہ گرفتار کر لیا ہے تو کیا کرنا ہے پر اوٹو کی ہدایات کی پیروی کی، اور اسی طرح مؤثر امریکیوں کو ثابت کرنے کے وہ تھے ‘امریکی’ اور ڈوائٹ آئزن ہاور میں بند کر دیا گیا تھا کے سوالات کا جواب کرنے کے لئے مجبور کیا گیا ہے کہ تھا جس میں ان کی تفتیش جھوٹی خبر، کہنا شروع کر دیا ان کمرے کیونکہ قیاس اس کے لئے آنے والے قاتل تھے.

ایک سیل کے منتظر پگڈنڈی میں اوٹو پھر کیا ہوا میں تبدیلیوں ایک دلچسپ جاسوس کی کہانی صرف میں Bonkers کرنے سے اس کہانی میں سوچنا. ویسے بھی جنگ کے بعد اوٹو کچھ سابق ساتھیوں کی مدد سے جیل فرار ہونے میں کامیاب، اور فاشسٹ سپین کے جاسوس نیٹ ورک کے لئے کام کیا ہے ہو سکتا ہے، لیکن وہاں بہت کچھ تو ان کی زندگی کے بارے میں معلوم نہیں ہے. لیکن بالآخر وہ ان کی انٹیلی جنس ایجنسی کے لئے کام کرنے کے لئے ایک اور حکومت کی طرف سے بھرتی کیا گیا تھا. ریخ، ارجنٹینا طرح ساتھ سابق اچھے تعلقات کے ساتھ نہیں ایک ملک. کوئی اس کے بجائے وہ اسرائیل میں کے طور پر، موساد کی طرف سے بھرتی کیا گیا تھا.

کیوں نہیں واقعی کی وجہ سے؟ ان میں شمولیت موساد کی اصل وجہ بہت اچھی طرح سے معلوم نہیں ہیں، لیکن انہوں نے اس قتل سے بچنے کے، یا پھر اس کی زندگی میں سازش ہے کرنا چاہتا ہے ہو سکتا ہے. ویسے بھی وہ مشرقی جرمنی کو خط بم بھیجنے، اسرائیل کے لئے کئی مشن کارکردگی کا مظاہرہ کر کچھ ایرانی سائنسدانوں کے قتل، ختم ہو گئی. ایک بہت دلچسپ آدمی، اگر نہیں ایک اچھا، وہ اصل میں بہت نازی ideaology کیلئے مختص تھا.
Quora پر UpvoteDownvoteRead


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support tarjima: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
Yangi javob
Ikkinchi jahon urushi sevimli dalillar bor?
Peter Smith
Piter Smit, Anglo-Zanzibar urushi A faxriysi, men ham bir FBI agenti / Assa sifatida qilyapman
5 ko’rib chiqildi
Natsist Germaniya … va Isroil eng bezatilgan josuslardan biri.

Otto Skorzeny (1908-1975) U Polsha bostirib jihod, va keyinchalik Rossiya lekin nima u eng tanilgan u yakunlandi operatsiyalari hisoblanadi. 1943 yilda Mussolini Otto uni qutqarish uchun kelgan qadar bo’lgan Italiyaning endi anti-fashistik hukumati tomonidan qo’lga edi. bir necha muvaffaqiyatsiz qutqaruv urinishlardan so’ng, Otto va bir necha xodim askarlar Mussolini bo’lib o’tdi joyga yashirin va uni qutqarish oldin yaqin tog’larda ularning ayyorlik planör qo’ndi.

qutqarib Mussolini Keyingi kam muvaffaqiyatli bo’ldi do’nglik, jangning edi. Otto ravon english gapirgan bir necha nemis saboteurs yubordi. Eng qo’lga lekin so’roq paytida, ular qo’lga bo’lsa nima Otto ko’rsatmalariga ergashib, va amerikaliklar ular Amerika va Dwight ikki yoqlama qulflangan edi isbotlash uchun savollarga javob berish uchun majbur bo’ldi, shunda samarali bo’ldi, ularning tergovchilar noto’g’ri ma’lumotlar, aytib boshladi, uning xona go’yoki uning uchun kelayotgan qotil bor edi, chunki.

Keyingi nima sodir bo’ldi, bir hujayra kutib daftariga Otto Men o’zgarishlar faqat bonkers qiziqarli spy hikoyasidan bu hikoya, deb o’ylayman. Yaxshiyamki urushdan keyin Otto ba’zi sobiq sherik yordamida qamoqxona qochishga muvaffaq va fashistik Ispaniyaning Spy tarmoq uchun ishlagan bo’lishi mumkin, lekin ko’p keyin uning hayoti haqida erda ma’lum emas. Lekin oxir-oqibat u o’z razvedka agentligi uchun mehnat qilish boshqa hukumat tomonidan ishga olingan. Argentina kabi Reich, sobiq yaxshi munosabatlar bilan emas, balki bir mamlakat. No o’rniga u Isroilda bo’lib, Mossad tomonidan ishga olingan.

Nima uchun emas, balki, albatta, sabab? uning qo’shilish Mossad uchun aniq sabablari juda yaxshi ma’lum emas, lekin u suiqasd oldini olish, yoki yana o’z hayotida entrika ega bo’ldim mumkin. Yaxshiyamki, u Sharqiy Germaniyaga xat bombalar yuborish, Isroil xalqi uchun bir nechta missiyalar bajarishi ba’zi Eron olimlar o’ldirish tugadi. A go’zal qiziqarli odam bo’lmasa yaxshi bir, u aslida juda fashistlarning ideaology bag’ishlandi.
Quora haqida UpvoteDownvoteRead


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Hỗ trợ dịch thuật: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
trả lời mới
sự kiện yêu thích của bạn của Thế chiến II là gì?
Peter Smith
Peter Smith, Một cựu chiến binh của The Anglo-Zanzibar chiến tranh, tôi cũng đang làm việc như một FBI đại lý / assasin
5 điểm
Một trong những điệp viên nổi nhất của phát xít Đức … và Israel.

Otto Skorzeny (1908-1975) Ông đã chiến đấu trong cuộc xâm lược Ba Lan, và sau đó là Nga nhưng những gì ông được biết đến nhất là các hoạt động, ông đã hoàn thành. Năm 1943, Mussolini đã bị bắt bởi chính phủ hiện chống phát xít Ý, đó là cho đến khi Otto đã đến giải cứu anh ta. Sau nhiều nỗ lực giải cứu thất bại, Otto và một số đồng đội hạ cánh tàu lượn tàng hình của họ trên ngọn núi gần đó trước khi lẻn đến vị trí nơi Mussolini đã được tổ chức, và giải cứu anh ta.

Các giải cứu Mussolini Tiếp theo là trận Bulge, mà đã không thành công. Otto gửi ra một số kẻ phá hoại người Đức nói thông thạo tiếng Anh. Hầu hết đã bị bắt nhưng khi thẩm vấn, họ theo hướng dẫn của Otto phải làm gì nếu bị bắt, và bắt đầu nói với người thẩm vấn thông tin sai lạc của họ, mà rất hiệu quả mà người Mỹ đã buộc phải trả lời các câu hỏi để chứng minh họ là ‘người Mỹ’ và Dwight Eisenhower bị nhốt trong mình phòng vì cho là có sát thủ đến cho anh ta.

Otto trong một đường mòn tế bào chờ gì xảy ra tiếp theo, tôi nghĩ rằng những thay đổi câu chuyện này từ một câu chuyện gián điệp thú vị để chỉ bonkers. Dù sao sau chiến tranh Otto quản lý để thoát khỏi nhà tù với sự giúp đỡ của một số cộng sự cũ, và có thể đã từng làm việc cho mạng lưới gián điệp phát xít của Tây Ban Nha, nhưng không có được nhiều hiểu biết về cuộc sống của mình sau đó. Nhưng cuối cùng ông đã được tuyển dụng bởi một chính phủ khác để làm việc cho cơ quan tình báo của họ. Không một quốc gia với cựu quan hệ tốt với các Reich, như Argentina. Không thay vào đó anh đã được tuyển dụng bởi Mossad, như ở Israel.

Nguyên nhân thực sự Tại sao không? Những lý do chính xác cho Mossad tham gia của ông không được biết đến rất tốt, nhưng có thể ông muốn tránh bị ám sát, hoặc có âm mưu trong cuộc sống của mình một lần nữa. Dù sao anh đã kết thúc thực hiện một số nhiệm vụ cho Israel, giết chết một số nhà khoa học Iran, gửi bom thư cho Đông Đức. Một người đàn ông khá thú vị, nếu không phải là một trong những tốt, ông đã thực sự khá chuyên ideaology Đức Quốc xã.
UpvoteDownvoteRead trên Quora


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

cyfieithu Cymorth: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ateb newydd
Beth yw eich hoff ffeithiau yr Ail Ryfel Byd?
Peter Smith
Peter Smith, A cyn-filwr o’r Rhyfel Eingl-Zanzibar, Rwyf hefyd yn gyflogedig fel FBI asiant / assasin
5 sylwadau
Un o’r ysbiwyr mwyaf o fedalau yn yr Almaen Natsïaidd … ac Israel.

Otto Skorzeny (1908-1975) Bu’n ymladd yn y goresgyniad Gwlad Pwyl, ac yn ddiweddarach Rwsia ond beth mae’n fwyaf adnabyddus am ei weithrediadau cwblhaodd. Ym 1943 Mussolini wedi cael ei ddal gan y llywodraeth yn awr wrth-ffasgaidd yr Eidal, hynny yw nes i Otto ddod i achub ef. Ar ôl sawl ymgais achub methu, Otto a nifer o gyd-filwyr glanio eu gleiderau llechwraidd ar fynyddoedd cyfagos cyn sleifio i’r lleoliad lle Mussolini ei gynnal, ac achub ef.

Roedd y hachub Mussolini Nesaf brwydr y Bulge, a oedd yn llai llwyddiannus. Otto anfon allan nifer o saboteurs Almaeneg oedd yn siarad yn rhugl Saesneg. Mae’r rhan fwyaf yn cael eu dal ond pan holi, maent yn dilyn y cyfarwyddiadau Otto ar beth i’w wneud os dal, a dechreuodd adrodd eu interrogators gwybodaeth anghywir, a oedd mor effeithiol y mae Americanwyr yn cael eu gorfodi i ateb cwestiynau i brofi eu bod yn ‘America’ a oedd Dwight Eisenhower gloi yn ei ystafell oherwydd sôn, roedd assassins dod iddo.

Otto yn llwybr cell aros am Beth ddigwyddodd nesaf yr wyf yn meddwl y newidiadau y stori hon o stori sbïo diddorol i ddim ond boncyrs. Anyways ar ôl y rhyfel Otto i ddianc carchar gyda chymorth rhai cyn gymdeithion, a gallai fod wedi gweithio i rwydwaith ysbïwr ffasgaidd Sbaen, ond mae yn hysbys llawer am ei fywyd bryd hynny. Ond yn y diwedd cafodd ei recriwtio gan y llywodraeth arall i weithio am eu hasiantaeth cudd-wybodaeth. Ddim yn wlad gyda chyn cysylltiadau da gyda’r Reich, fel yr Ariannin. Dim yn lle hynny cafodd ei recriwtio gan Mossad, fel yn Israel.

Achos ‘n sylweddol Pam ddim? Nid yw’r union resymau am ei Mossad ymuno yn adnabyddus iawn, ond gallai fod wedi eisiau osgoi lofruddio, neu os oes gennych cynllwynio yn ei fywyd eto. Anyways efe a ddaeth i ben i fyny yn perfformio nifer o teithiau i Israel, gan ladd rhai gwyddonwyr Iran, anfon bomiau llythyr at Dwyrain yr Almaen. Mae dyn ‘n bert diddorol, os nad yn un da, yr oedd mewn gwirionedd yn ymroddedig’ n bert i ideaology Natsïaid.
UpvoteDownvoteRead ar Quora


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

translation Support: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
Phendula New
Yintoni yakho izibakala ayithandayo kweMfazwe Yehlabathi II?
peter Smith
Peter Smith, ijoni Anglo-Zanzibar War, mna naye oqeshwe njenge FBI arhente / assasin
izimvo 5
Enye iintlola ezininzi oyokoyoko lwamaNazi eJamani … namaSirayeli.

Otto Skorzeny (1908-1975) wayesilwa ekuhlaselweni ePoland, yaye kamva eRashiya kodwa noko eyona eyaziwa ngokuba yi imisebenzi ke yagqitywa. Ngowe-1943 ssolini sithinjiwe ngurhulumente ngoku anti-manqindi waseItali, ukuba ade Otto weza kumhlangula. Emva eziliqela iinzame zokuhlangula aluphumelelanga, uOtto amanye amajoni eziliqela zisangena neziwuza zabo banyebeleza ezintabeni ezikufutshane phambi azimele kwi indawo apho yabanjwa ssolini, nokunceda kuye.

The ssolini Okulandelayo wamhlangula yaba zedabi Voorreg, leyo ngaphantsi yimpumelelo. Otto wathumela saboteurs ezininzi baseJamani wathetha IsiNgesi ngokutyibilikayo. Uninzi kwikhompyutha kodwa xa bancinwe, bamlandela imiyalelo Otto phezu into ntoni xa kuthinjwa, waza waqalisa ukuxelela babendincina yabo ephosakeleyo, esasebenza kangangokuba baseMerika anyanzelwa ukuba baphendule imibuzo ukungqina ukuba ‘yaseMelika’ kwaye uDwight Eisenhower waphoswa lakhe gumbi kuba ayesithi kwakukho iyelenqe, esiza kuye.

Otto ekwiseli olulindele ukugwety- Kwenzeka ntoni elandelayo Ndicinga utshintsho eli ibali ibali yintlola umdla bonkers nje. Anyways emva kwemfazwe Otto ukubaleka entolongweni ngoncedo ezinye izinxulumani zangaphambili, kwaye kusenokwenzeka ukuba wayesebenzela womnatha yintlola ozwi eSpeyin, kodwa akukho nto ingako eyaziwayo ngobomi bakhe ngoko. Kodwa ekugqibeleni emkhosini ngomnye urhulumente ukusebenzela arhente yabo zobuntlola. Ukuba eli lizwe kunye wayesakuba mhle lukaHitler, ezifana Argentina. Akukho endaweni yena kugaywa Mossad, njengoko kwaSirayeli.

ngokwenene kunokubangela Kutheni? Izizathu ngqo ngokujoyina wakhe Mossad azaziwa kakuhle kakhulu, kodwa ke kusenokwenzeka ukuba ufuna ukuphepha kokugwintwa, okanye ngamayelenqe ubomi bakhe kwakhona. Anyways ke baphelela enza imisebenzi emininzi, ngenxa yamaSirayeli, ukubulala izazinzulu Iranian, ngokuthumela kwaphoswa leta eMpuma Jamani. Indoda intle umdla, ukuba akukho namnye olungileyo, eneneni intle azinikele ideaology lwamaNazi.
UpvoteDownvoteRead on Quora


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

שטיצן איבערזעצונג: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
ניו אַנסווער
וואָס זענען אייערע באַליבט Facts פון דער צווייטער וועלט מלחמה?
Peter סמיט
Peter סמיט, אַ וועטעראַן פון דער אַנגלאָ-זאַנזיבאַר מלחמה, איך בין אויך באנוצט ווי אַ עפ בי איי אַגענט / Assasin
5 קוקן
איינער פון די מערסט דעקערייטאַד ספּיעס פון נאַצי דייטשלאנד … און ישראל.

אָטטאָ סקאָרזעני (1908-1975) ער האָט מלחמה געהאַלטן אין די ינוואַזיע פון פוילן, און שפּעטער רוסלאַנד אָבער וואָס ער ס מערסט באקאנט פֿאַר איז די אַפּעריישאַנז ער געענדיקט. אין 1943 מוססאָליני האט שוין קאַפּטשערד דורך די איצט אַנטי-פאַססיסט רעגירונג פון איטאליע, אַז איז ביז אָטטאָ געקומען צו ראַטעווען אים. נאָך עטלעכע ניט אַנדערש ראַטעווען אַטטעמפּץ, אָטטאָ און עטלעכע יונגערמאַן זעלנער לאַנדיד זייער סטעלט גלידערס אויף נירביי בערג איידער סניקינג צו דער אָרט ווו מוססאָליני איז געהאלטן, און רעסקיוינג אים.

די רעסקיוד מוססאָליני קומענדיקע איז געווען די שלאַכט פון די בולגע, וואָס איז געווען ווייניקער מצליח. אָטטאָ געשיקט אויס עטלעכע דייַטש סאַבאָטעורס, וואס האט גערעדט גלאַט ענגליש. רובֿ זענען קאַפּטשערד אָבער ווען ינטערראָגאַטעד, זיי נאכגעגאנגען אָטטאָ ס ינסטראַקשאַנז אויף וואָס צו טאָן אויב קאַפּטשערד, און אנגעהויבן טעלינג זייער ינטערראָגאַטאָרס מיסינפאָרמאַטיאָן, וואָס איז געווען אַזוי עפעקטיוו אַז אמעריקאנער זענען געווען געצווונגען צו ענטפֿערן שאלות צו באַווייַזן זיי זענען ‘אמעריקאנער’ און דווייט עיסענהאָווער איז געווען לאַקט אין זיין צימער ווייַל סאַפּאָוזאַדלי עס זענען אַסאַסאַנז קומען פֿאַר אים.

אָטטאָ אין אַ צעל אַווייטינג שטעג וואָס געשען ווייַטער איך טראַכטן ענדערונגען דעם דערציילונג פון אַ טשיקאַווע שפּיאָן געשיכטע צו נאָר באָנקערס. עניווייז נאָך דער מלחמה אָטטאָ געראטן צו אַנטלויפן טורמע מיט דער הילף פון עטלעכע פרייַערדיק אַסאָושיאַץ, און זאל האָבן געארבעט פֿאַר פאַססיסט ספּאַין ס שפּיאָן נעץ, אָבער עס איז ניט פיל געקענט וועגן זיין לעבן דעמאָלט. אָבער יווענטשאַוואַלי ער איז געווען ריקרוטיד דורך אן אנדער רעגירונג צו אַרבעטן פֿאַר זייער סייכל אַגענטור. נישט אַ מדינה מיט פרייַערדיק גוט באַציונגען מיט די רייק, ווי ארגענטינע. ניט קיין אַנשטאָט ער איז געווען ריקרוטיד דורך מוסד, ווי אין ישראל.

גרונט טאַקע וואָס נישט? די פּינטלעך סיבות פֿאַר זייַן דזשוינינג מאָססאַד זענען נישט באקאנט זייער גוט, אָבער ער זאל האָבן געוואלט צו ויסמייַדן אַסאַסאַניישאַן, אָדער האָבן ינטריג אין זייַן לעבן ווידער. עניווייז ער געענדיקט אַרויף Performing עטלעכע מישאַנז פֿאַר ישראל, מאָרד עטלעכע יראַניאַן סיינטיס, שיקן בריוו באָמבס צו מזרח דייטשלאנד. אַ שיין טשיקאַווע מענטש, אויב נישט אַ גוט איינער, ער איז געווען אַקשלי שיין דעדאַקייטאַד צו נאַצי ידעאַאָלאָגי.
ופּוואָטעדאָוונוואָטערעאַד אויף קוואָראַ


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
New Dahun
Ohun ti o wa ayanfẹ rẹ mon ti Ogun Agbaye II?
Peter Smith
Peter Smith, A oniwosan ti The amẹrika-Zanzibar Ogun, Mo n tun oojọ ti bi a FBI oluranlowo / assasin
5 wiwo
Ọkan ninu awọn julọ dara si amí ti Nazi Germany … ati Israeli.

Otto Skorzeny (1908-1975) O si ja ninu awọn ayabo ti Polandii, ati nigbamii Russia sugbon ohun ti o ti n julọ mọ fun ni awọn mosi ti o pari. Ni 1943 Mussolini ti a ti sile nipa awọn bayi egboogi-fascist ijoba ti Italy, ti o jẹ titi Otto wá lati gbà fun u. Lẹhin orisirisi kuna giga igbiyanju, Otto ati orisirisi elegbe-ogun gbe wọn ni ifura gliders on nitosi oke-nla niwaju silekun si awọn ipo ibi ti Mussolini a ti waye, ati rescuing rẹ.

Awọn gbà Mussolini Next wà ni ogun ti awọn bulge, ti o wà kere aseyori. Otto rán jade orisirisi German saboteurs ti o soro fluent Gẹẹsi. Julọ won sile sugbon nigba ti interrogated, nwọn si tọ Otto ká ilana lori ohun ti lati se ti o ba ti sile, ati ki o bere enikeji wọn interrogators t’ojina, eyi ti o je ki o munadoko ti America ni won fi agbara mu lati dahun ibeere lati fi mule nwọn wà ‘Amerika’ ati Dwight Eisenhower ti a pa ninu re yara nitori gbimo nibẹ wà assassins bọ fun u.

Otto ni a cell durode irinajo Kí ló ṣẹlẹ tókàn Mo ro pe ayipada yi itan lati ẹya awon Ami itan lati kan bonkers. Lonakona lẹhin ti awọn ogun Otto isakoso lati sa tubu pẹlu awọn iranlọwọ ti diẹ ninu awọn tele akoso, ati ki o le ti sise fun fascist Spain ká Ami nẹtiwọki, ṣugbọn nibẹ ni ko Elo mọ nipa aye re ki o si. Sugbon bajẹ o ti kopa nipa miiran ijoba lati sise fun wọn ofofo agency. Ko a orilẹ-ede pẹlu tele ti o dara ajosepo pẹlu awọn Reich, bi Argentina. Ko si dipo ti o ti kopa nipa Mossad, bi ni Israeli.

Fa gan Idi ti ko? Awọn gangan idi fun re dida Mossad ti wa ni kò mọ gan daradara, ṣugbọn o le ti fe lati yago fun assassination, tabi ni intrigue ninu aye re lẹẹkansi. Lonakona o pari soke sise orisirisi awọn iṣẹ riran fun Israeli, pipa diẹ ninu awọn Iranian sayensi, fifiranṣẹ lẹta ado-to East Germany. A lẹwa awon eniyan, ti o ba ko kan ti o dara kan, o ti kosi lẹwa igbẹhin si Nazi ideaology.
UpvoteDownvoteRead on Quora


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

translation ukweseka: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
Impendulo New
Yiziphi amaqiniso zakho ozithandayo kweMpi Yezwe II?
Peter Smith
UPetru Smith, A isosha Anglo-Zanzibar War, Ngithathe kusetshenziswa njengendlela FBI / assasin
5 ukubukwa
Enye yezinto izinhloli ahlotshiswe kunazo eJalimane lamaNazi … no-Israyeli.

Otto Skorzeny (1908-1975) Walwa ayehlasela ePoland, futhi kamuva eRussia, kodwa lokho kunayo for imisebenzi waphothula. Ngo-1943 uMussolini uthunjiwe nguhulumeni manje anti-wamaFascist of Italy, okungukuthi kuze Otto weza esixukwini esasidiniwe. Emva kwemizamo eminingana wokutakula kuhlulekile, u-Otto amasosha eziningana esikanye lawela Awama-Glider yabo ngobuqili ezintabeni eziseduze ngaphambi ukweqa indawo lapho uMussolini yilowo owaqhutshelwa, futhi basindisa kuye.

Kuhlengwe uMussolini Kwabe empini Bulge, okuyinto kwaba kancane yimpumelelo. Otto ethuma saboteurs amaningana German owakhuluma eziqephuzayo english. Iningi bathunjwa kodwa lapho ephekwa ngemibuzo, balandela imiyalelo Otto zalokho okufanele ukwenze uma ethumba, futhi isiqale ukuxoxela abaphenyi yabo amanga, okuyinto wawuphumelela kangangokuthi baseMelika baphoqeleka ukuba uphendule imibuzo ukuze abonise ukuthi ‘babeyizisebenzi american’ futhi Dwight Eisenhower yabe ikhiyiwe in lakhe Igumbi ngoba Kutsiwa kusuke ayelapho assassins ezayo ngaye.

Otto esitokisini esalindele umzila Kwabe sekwenzekani Ngicabanga izinguquko kule indaba an interesting spy indaba ukuze nje bonkers. Noma kunjalo ngemva kwempi Otto wakwazi ukubaleka ejele ngosizo abanye beqembu ayekulo, futhi okungenzeka ukuthi wasebenzela undlovukayiphikiswa yeSpain hlola inethiwekhi, kodwa kukhona akwaziwa okuningi ngokuphila kwakhe ngaleso sikhathi. Kodwa ekugcineni kwaba ukubuthwa komunye uhulumeni uwayosebenzela ukuhlakanipha kwabo agency. Not izwe nalowo abasolwa naye owayeyinhloko ubuhlobo obuhle Reich, ezinjenge-Argentina. Ayikho kunalokho kwaba ukubuthwa Mossad, njengoba kwa-Israyeli.

Imbangela ngempela Kungani kungenjalo? Izizathu ngqo yakhe Mossad ngokujoyina Awaziwa kahle kakhulu, kodwa kungenzeka wabeka wayefuna ukugwema ukubulawa, noma ube usongo ekuphileni kwakhe futhi. Noma kunjalo wagcina kokwenza izabelo eziningana for Israyeli, kwashona abanye ososayensi Iranian, ukuthumela incwadi amabhomu eMpumalanga Jalimane. Umuntu pretty ezithakazelisayo, uma akekho omuhle, empeleni pretty anikezelwe ideaology amaNazi.
UpvoteDownvoteRead Quoara