New Answer What is one sentence you remind yourself of in order to stay positive?

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —Sup­port trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc

— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
New Answer
What is one sen­tence you remind your­self of in order to stay pos­it­ive?
Kasee Sreenivas
Kasee Sreenivas, NICMAR Alum­nus, Seni­or Con­tracts Engin­eer — Hindus­tan Con­struc­tion Com­pany Ltd.
1 view
Whenev­er I’m hav­ing any prob­lem in life, I remind this line. NOTHING CAN BE SO HARD THAN MY DAD’S STRUGGLE IN LIFE.
Year 1986. My dad first saw my mom. He instantly liked her. As per this generation’s ter­min­o­logy, LOVE AT FIRST SIGHT. Dad nev­er expressed his feel­ings. He was so care­ful that my mom got to know about this 18 months after my dad had his LOVE AT FIRST SIGHT moment. That too acci­dent­ally. Year 1988. One fine day, dad found a private job and decided to express his feel­ings. Some­how man­aged to gather his guts and face my mom for the first time. He intro­duced him­self and straight away said, I really like you and I know you come from a good fam­ily. I wish to marry you. Take your time and let me know if you like me too. My mom will talk to your par­ents. Wait­ing for your reply”. He left the place. A stranger comes to you and says he’s will­ing to marry you. Mom didn’t have a clue what happened. Dad met her again in 2 weeks. Mom said, I don’t know any­thing about you. I didn’t make up my mind yet”. My dad is a true gen­tle­man. He felt sad and was was about to leave the place. He heard an unex­pec­ted voice (in a soft tone) from my mom. But If you wish to, you can talk to my par­ents”. When in love, tone doesn’t mat­ter right? My dad was the hap­pi­est per­son on the plan­et that very moment. He thanked my mom. Mom then said, If they don’t accept, nev­er see me again.” Dad said, I prom­ise.”
Now comes the actu­al story. My mater­nal grand­father straight away rejec­ted my dad. REASON: NO GOVERNMENT JOB. My dad tried to con­vince my grand­pa but he was not in a pos­i­tion to listen to any­thing. Only thing that matched was CASTE. Those days, CASTE was the major issue for mar­riage. Dad’s fam­ily was poor, mom’s fam­ily was quite rich back then. Dad didn’t give up. He asked grand­pa, What should I do to marry your daugh­ter?” Grand­pa replied, Your father is not alive today. You have 2 young­er broth­ers . They are degree hold­ers. Guide them. Help them find a good job. You have a young­er sis­ter too. Find her a good match and make the mar­riage arrange­ments with your money (without bor­row­ing). Then find a Gov­ern­ment Job and come back to me.” Dad said (look­ing at my mom), I prom­ise you today. I’ll come back to you in an year. I’ll ful­fill all my respons­ib­il­it­ies. Just give me this one chance”. Mere words can­not express what that one year had taught my dad. My dad and his broth­ers ren­ted a small room in a nearby town with my dad’s salary. 1 Brother got placed in Indi­an Army, another in Indi­an Navy. Sis­ter is mar­ried to a won­der­ful man. Dad spent every penny he earned on that mar­riage. Dad worked really hard and got a GOVERNMENT JOB. That one year trans­formed my dad from a care­free per­son to a respons­ible man. He got to know the respons­ib­il­it­ies in life. Value of money. Value of time. How hard it is to achieve a goal. Not find­ing right words to explain everything. YEAR 1989, He met grand­pa. Grand­pa kept his word. Dad got mar­ried to the love of his life.
Today, I don’t have any prob­lems related to money or rela­tion­ships. If at all I have any prob­lem, I still have my dad’s story ringing in my ears. Everything is achiev­able. I STAY POSITIVE.
Upvote­Down­voteRead on Quora

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Appoġġ traduzz­joni: http://amzn.to/1Z7d5oc

— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Tweġiba ġdida
X’inhi sen­ten­za waħda inti fakkar lilek innif­sek ta sabiex jibqgħu pożit­tivi?
Kasee Sreenivas
Kasee Sreenivas, NICMAR alum­nus, Anzjan Kun­trat­ti Inġini­er — Hindus­tan Kostruzz­joni Com­pany Ltd
1 fehma
Kul­meta jien li xi prob­lema fil-ħaj­ja, Infakkarkom din il-lin­ja. Xejn tista tkun tant dif­fiċli MINN ġlieda my dad fil-ħaj­ja.
Sena 1986. My dad ewwel raw mom tiegħi. Huwa istant­an­ja­ment gust­ado tagħha. Skond it-ter­min­o­loġi­ja din il-ġen­erazz­joni, il imħab­ba ewwel daqqa t’għajn. Dad qatt esprima sen­ti­menti tiegħu. Huwa kien tant attenti li mom tiegħi ltqa­jna biex tkun taf dwar dan 18-il xahar wara dad tiegħi kell­hom IMĦABBA tiegħu fil-mument JIDHIRX MIT EWWEL. Li wisq aċċident­al­ment. Sena 1988. Ġurnata waħda mul­ta, dad sabu xogħol privat u ddeċieda li jesprimu sen­ti­menti tiegħu. B’xi mod irnexxielu jiġbor imsar­en tiegħu u jiffaċċ­jaw mom tiegħi għall-ewwel dar­ba. Huwa introduċa lilu nnif­su u min­nufih qal, ““I really bħalek u naf li inti ġejjin minn famil­ja tajba. Nix­tieq li jiżżewġu lilek. Ħu l-ħin tiegħek u let me know jekk inti bħali wisq. My mom ser ikellem lill-ġen­it­uri tiegħek. Sten­ni­ja għat-tweġiba tiegħek “”. Hu ħal­la l-post. A bar­rani jiġi lilek u jgħid hu lest biex jiżżewġu lilek. Omm ma kell­hiex clue dak li ġara. Dad met tagħha mill-ġdid fit-2 ġimgħat. Omm qal, ““Jien ma nafx xejn dwarek. I ma tagħmel mind tiegħi s’issa “”. My dad huwa gen­tle­man veru. Huwa ħass diqa u kien kien was­al biex jit­laq il-post. Huwa sema leħen mhux mis­ten­ni­ja (fil-ton art­ab) mill mom tiegħi. ““Imma Jekk inti tix­tieq li, inti tista tkellem lill-ġen­it­uri tiegħi””. Meta fl-imħab­ba, ton ma jim­pur­tax dritt? My dad kien il-per­suna hap­pi­est fuq il-pjaneta li ħafna mument. Huwa rrin­grazzja mom tiegħi. Omm allura qal, ““Jekk dawn ma jaċċettawx, qatt tara lili darb’oħra.”” Dad qal, ““I wegħda.””
Issa ġej­ja l-istor­ja attwali. grand­father mater­na tiegħi min­nufih miċħuda my dad. RAĠUNI: NO JOB GVERN. My dad ppruvaw biex jikkon­vinċu nan­ni­et tiegħi iżda huwa ma kienx f’pożizzjoni li jisimgħu xejn. Biss ħaġa li jkun qab­bel kien kasti. Dawk il-jiem, kasta kien il-kwist­joni ewlen­i­ja għaż-żwieġ. famil­ja Dad kien­et fqira, il-famil­ja mom kien pjut­tost sin­juri lura imbagħad. Dad ma jieq­fu. Huwa talab Grand­pa, ““X’għandi nagħmel biex jiżżewġu tifla tiegħek?”” Grand­pa wieġbu, ““mis­si­er tiegħek mhux ħajjin illum. Inti għandek 2 aħwa iżgħar. Dawn huma deten­turi grad. Imexxuhom. Tgħin­hom isibu xogħol tajjeb. Inti għandek sis­ter iżgħar wisq. Isibu tagħha logħba tajba u jagħm­lu l-arranġa­menti żwieġ bil-flus tiegħek (mingħajr self). Imbagħad iss­ib Impjiegi Gvern u ter­ga lura lili. ““Dad qal (tħares lejn mom tiegħi),”” I wegħda illum. I ser jiġu lura lilek f’sena. I ser tissod­isfa r-responsab­biltaji­et koll­ha tiegħi. Biss jagħtu me din l-oppor­tun­ità wieħed “”. Kliem sem­pliċi ma jist­għux jesprimu dak li sena kien mgħall­ma my dad. My dad u aħwa tiegħu tikri kam­ra żgħira fil-belt fil-qrib ma salar­ju dad tiegħi. 1 Brother ltqa­jna jitqiegħ­du Armata Ind­jan, ieħor fil Ind­jan Navy. Sis­ter huwa miżżewweġ lil raġel mill-isbaħ. Dad jin­te­fqu kull Penny huwa kiseb fuq li ż-żwieġ. Dad maħ­du­ma vera­ment ieb­sa u ltqa­jna xogħol GVERN. Dik sena tras­form­ati dad tiegħi minn per­suna care­free għal raġel responsab­bli. Huwa ltqa­jna biex tkun taf ir-responsab­biltaji­et fil-ħaj­ja. Valur tal-flus. Valur tal-ħin. Kif iebes huwa li tilħaq għan. Mhux iss­ib il-kliem dritt li jis­pjega kollox. SENA 1989, Hu ltaqa nan­ni­et. Grand­pa miżmu­ma kel­ma tiegħu. Dad żżewweġ lill-imħab­ba ta ħajtu.
Illum, jien ma jkoll­hom xi prob­lemi li jir­rig­ward­jaw flus jew relazz­jon­iji­et. Jekk fil-liv­el­li koll­ha ikolli xi prob­lema, għad­ni istor­ja dad tiegħi tis­fir fil-wid­ne­jn tiegħi. Kollox jista jinkiseb. I jibqgħu pożit­tivi.
Upvote­Down­voteRead fuq Quora

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –