New Answer What is one sentence you remind yourself of in order to stay positive?

“——————————————————————————————————————————————————

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————
New Answer
What is one sentence you remind yourself of in order to stay positive?
Kasee Sreenivas
Kasee Sreenivas, NICMAR Alumnus, Senior Contracts Engineer – Hindustan Construction Company Ltd.
1 view
Whenever I’m having any problem in life, I remind this line. NOTHING CAN BE SO HARD THAN MY DAD’S STRUGGLE IN LIFE.
Year 1986. My dad first saw my mom. He instantly liked her. As per this generation’s terminology, LOVE AT FIRST SIGHT. Dad never expressed his feelings. He was so careful that my mom got to know about this 18 months after my dad had his LOVE AT FIRST SIGHT moment. That too accidentally. Year 1988. One fine day, dad found a private job and decided to express his feelings. Somehow managed to gather his guts and face my mom for the first time. He introduced himself and straight away said, “I really like you and I know you come from a good family. I wish to marry you. Take your time and let me know if you like me too. My mom will talk to your parents. Waiting for your reply”. He left the place. A stranger comes to you and says he’s willing to marry you. Mom didn’t have a clue what happened. Dad met her again in 2 weeks. Mom said, “I don’t know anything about you. I didn’t make up my mind yet”. My dad is a true gentleman. He felt sad and was was about to leave the place. He heard an unexpected voice (in a soft tone) from my mom. “But If you wish to, you can talk to my parents”. When in love, tone doesn’t matter right? My dad was the happiest person on the planet that very moment. He thanked my mom. Mom then said, “If they don’t accept, never see me again.” Dad said, “I promise.”
Now comes the actual story. My maternal grandfather straight away rejected my dad. REASON: NO GOVERNMENT JOB. My dad tried to convince my grandpa but he was not in a position to listen to anything. Only thing that matched was CASTE. Those days, CASTE was the major issue for marriage. Dad’s family was poor, mom’s family was quite rich back then. Dad didn’t give up. He asked grandpa, “What should I do to marry your daughter?” Grandpa replied, “Your father is not alive today. You have 2 younger brothers . They are degree holders. Guide them. Help them find a good job. You have a younger sister too. Find her a good match and make the marriage arrangements with your money (without borrowing). Then find a Government Job and come back to me.” Dad said (looking at my mom), “I promise you today. I’ll come back to you in an year. I’ll fulfill all my responsibilities. Just give me this one chance”. Mere words cannot express what that one year had taught my dad. My dad and his brothers rented a small room in a nearby town with my dad’s salary. 1 Brother got placed in Indian Army, another in Indian Navy. Sister is married to a wonderful man. Dad spent every penny he earned on that marriage. Dad worked really hard and got a GOVERNMENT JOB. That one year transformed my dad from a carefree person to a responsible man. He got to know the responsibilities in life. Value of money. Value of time. How hard it is to achieve a goal. Not finding right words to explain everything. YEAR 1989, He met grandpa. Grandpa kept his word. Dad got married to the love of his life.
Today, I don’t have any problems related to money or relationships. If at all I have any problem, I still have my dad’s story ringing in my ears. Everything is achievable. I STAY POSITIVE.
UpvoteDownvoteRead on Quora

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Appoġġ traduzzjoni: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
Tweġiba ġdida
X’inhi sentenza waħda inti fakkar lilek innifsek ta ‘sabiex jibqgħu pożittivi?
Kasee Sreenivas
Kasee Sreenivas, NICMAR alumnus, Anzjan Kuntratti Inġinier – Hindustan Kostruzzjoni Company Ltd
1 fehma
Kulmeta jien li xi problema fil-ħajja, Infakkarkom din il-linja. Xejn tista ‘tkun tant diffiċli MINN ġlieda my dad fil-ħajja.
Sena 1986. My dad ewwel raw mom tiegħi. Huwa istantanjament gustado tagħha. Skond it-terminoloġija din il-ġenerazzjoni, il imħabba ewwel daqqa t’għajn. Dad qatt esprima sentimenti tiegħu. Huwa kien tant attenti li mom tiegħi ltqajna biex tkun taf dwar dan 18-il xahar wara dad tiegħi kellhom IMĦABBA tiegħu fil-mument JIDHIRX MIT EWWEL. Li wisq aċċidentalment. Sena 1988. Ġurnata waħda multa, dad sabu xogħol privat u ddeċieda li jesprimu sentimenti tiegħu. B’xi mod irnexxielu jiġbor imsaren tiegħu u jiffaċċjaw mom tiegħi għall-ewwel darba. Huwa introduċa lilu nnifsu u minnufih qal, “”I really bħalek u naf li inti ġejjin minn familja tajba. Nixtieq li jiżżewġu lilek. Ħu l-ħin tiegħek u let me know jekk inti bħali wisq. My mom ser ikellem lill-ġenituri tiegħek. Stennija għat-tweġiba tiegħek “”. Hu ħalla l-post. A barrani jiġi lilek u jgħid hu lest biex jiżżewġu lilek. Omm ma kellhiex clue dak li ġara. Dad met tagħha mill-ġdid fit-2 ġimgħat. Omm qal, “”Jien ma nafx xejn dwarek. I ma tagħmel mind tiegħi s’issa “”. My dad huwa gentleman veru. Huwa ħass diqa u kien kien wasal biex jitlaq il-post. Huwa sema ‘leħen mhux mistennija (fil-ton artab) mill mom tiegħi. “”Imma Jekk inti tixtieq li, inti tista ‘tkellem lill-ġenituri tiegħi””. Meta fl-imħabba, ton ma jimpurtax dritt? My dad kien il-persuna happiest fuq il-pjaneta li ħafna mument. Huwa rringrazzja mom tiegħi. Omm allura qal, “”Jekk dawn ma jaċċettawx, qatt tara lili darb’oħra.”” Dad qal, “”I wegħda.””
Issa ġejja l-istorja attwali. grandfather materna tiegħi minnufih miċħuda my dad. RAĠUNI: NO JOB GVERN. My dad ppruvaw biex jikkonvinċu nanniet tiegħi iżda huwa ma kienx f’pożizzjoni li jisimgħu xejn. Biss ħaġa li jkun qabbel kien kasti. Dawk il-jiem, kasta kien il-kwistjoni ewlenija għaż-żwieġ. familja Dad kienet fqira, il-familja mom kien pjuttost sinjuri lura imbagħad. Dad ma jieqfu. Huwa talab Grandpa, “”X’għandi nagħmel biex jiżżewġu tifla tiegħek?”” Grandpa wieġbu, “”missier tiegħek mhux ħajjin illum. Inti għandek 2 aħwa iżgħar. Dawn huma detenturi grad. Imexxuhom. Tgħinhom isibu xogħol tajjeb. Inti għandek sister iżgħar wisq. Isibu tagħha logħba tajba u jagħmlu l-arranġamenti żwieġ bil-flus tiegħek (mingħajr self). Imbagħad issib Impjiegi Gvern u terga ‘lura lili. “”Dad qal (tħares lejn mom tiegħi),”” I wegħda illum. I ser jiġu lura lilek f’sena. I ser tissodisfa r-responsabbiltajiet kollha tiegħi. Biss jagħtu me din l-opportunità wieħed “”. Kliem sempliċi ma jistgħux jesprimu dak li sena kien mgħallma my dad. My dad u aħwa tiegħu tikri kamra żgħira fil-belt fil-qrib ma ‘salarju dad tiegħi. 1 Brother ltqajna jitqiegħdu Armata Indjan, ieħor fil Indjan Navy. Sister huwa miżżewweġ lil raġel mill-isbaħ. Dad jintefqu kull Penny huwa kiseb fuq li ż-żwieġ. Dad maħduma verament iebsa u ltqajna xogħol GVERN. Dik sena trasformati dad tiegħi minn persuna carefree għal raġel responsabbli. Huwa ltqajna biex tkun taf ir-responsabbiltajiet fil-ħajja. Valur tal-flus. Valur tal-ħin. Kif iebes huwa li tilħaq għan. Mhux issib il-kliem dritt li jispjega kollox. SENA 1989, Hu ltaqa nanniet. Grandpa miżmuma kelma tiegħu. Dad żżewweġ lill-imħabba ta ‘ħajtu.
Illum, jien ma jkollhom xi problemi li jirrigwardjaw flus jew relazzjonijiet. Jekk fil-livelli kollha ikolli xi problema, għadni istorja dad tiegħi tisfir fil-widnejn tiegħi. Kollox jista ‘jinkiseb. I jibqgħu pożittivi.
UpvoteDownvoteRead fuq Quora

“————————————————– ————————————————– ————————————————–