New answer to How do we overcome the regret of feeling we’ve wasted too many years?”

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —Sup­port trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
New answer to ““How do we over­come the regret of feel­ing we’ve wasted too many years?””

New Answer
How do we over­come the regret of feel­ing we’ve wasted too many years?
Rahul Tiwari
Rahul Tiwari, Try­ing to be a bet­ter Engin­eer
1 view
If you feel that you have wasted so many years doing some­thing or not doing some­thing, just look back again, this time with dif­fer­ent per­spect­ive. There is no such thing as wasted years, you always do what you like. I was given a great advice from someone that ““nev­er regret your past decisions, at that time that is exactly what you wanted.”” And that is one hell of an advice, it changes your per­spect­ive of look­ing at your past.
One can apply this to any­thing, in this situ­ation also. You regret wasted years, just think at what activ­ity you feel they got wasted, may be sleep­ing too much, pro­cras­tin­at­ing, not doing any­thing for your health and there must be end­less things depend­ing on per­son. Now think what exactly you were doing, sleep­ing, it is good for your health. Pro­cras­tin­at­ing, doing what, may be watch­ing TV series, or funny videos…but they gave you hap­pi­ness at that time and you might have learned somethings from watch­ing stuff. Another example, not tak­ing care of your health, think again, what were you doing, eat­ing junk food, it gave you pleas­ure, right?
So if you look it into this way, they will not seem totally wasted. Now when you feel some­what good about your­self, write down (it is very important…writing down) what you might be doing in past which you can still do, so you won’t have any more future regrets. It may be exer­cising, work­ing on a pro­ject, learn­ing new skill, it can be any­thing. Start work­ing on it imme­di­ately and con­tin­ue work­ing on it. And if at any time you feel not doing it think of the time when you pos­ted this ques­tion. Scold your­self , dis­cip­line your­self and move for­ward. The thing is, you can­not change past or ““wasted years””, how­ever you can look back to pos­it­ive side of it. And then work on those things NOW… so you do not have to ask this ques­tion in future.
May the for­ce be with you…
Upvote­Down­voteRead on Quora

New Answer
How do we over­come the regret of feel­ing we’ve wasted too many years?
Vichitra Zawar
Vichitra Zawar, I’m Jon snow, I know noth­ing!
1 view
I have used it once, this is val­id here again. Quot­ing from Adam Levine’s Lost Star,
Who are we? Just a speck of dust with­in the galaxy!
Mil­lions of Galaxy. Each Galaxy has mil­lions of stars. Each plan­et has it’s own plan­et­ary sys­tem. Each Plan­et has a num­ber of con­tin­ents, a num­ber of coun­tries, states, dis­tricts, cit­ies, towns, houses, mem­ber, one out of it is you! Earth is just a dot! Who are you? Not more than a dust particle. What do you regret? Does it even mat­ter? Your loss doesn’t mat­ter, neither does your win.
Your pain doesn’t mat­ter, neither does your com­fort.
Your love doesn’t mat­ter, neither does your hate.
And the list can go on to infin­ity. WHAT do you regret if you don’t mat­ter? Still got the regret, you are con­trib­ut­ing more to the time you lost. Wake up! Make your­self use­ful. You want to die sat­is­fact­or­ily? Give the man­kind, more than it gives you. Stop regret­ting! You are just a speck of dust, who mat­ters to a hand­ful people around you. Make your­self use­ful for them. Humans are born to cre­ate, not to regret!
Upvote­Down­voteRead on Quora

New Answer
How do we over­come the regret of feel­ing we’ve wasted too many years?
Rajat Sen
Rajat Sen
1 view
This par­tic­u­lar Chinese Pro­verb helps me to get over my regrets and to focus on what’s left and what can be done to improve the remain­ing years of my life.
Our life is just like plant­ing a tree(it could be your business,job or any­thing), may­be 20 years ago was the best time to do that but it is gone, it’s nev­er gon­na come back. The best time is now which also depends on how,when, why and where you are going to plant your tree, that will bene­fit you, you fam­ily or your chil­dren after some years. May­be, people who planted the tree before were not tak­ing this much care of the tree, but you can. You can work hard, smart and provide the best plant­a­tion tech­niques, best secur­ity or may­be any­thing that makes the tree grow taller with its roots being stronger. If you do it now, you will still be ahead of the per­son who will do this 5 years later, or even 1 hour later but if you won’t, just remem­ber, someone else is busy right now plant­ing his or her tree. So, get up, for­get the past years and work your ass off to make your com­ing years as awe­some as you can and may be after 10 or 12 years, you would think that yes, I took the right decision at the right time and there won’t be no regrets. TECHNICAL STUFF: For­get the past just like a RAM clear its memory for the new pro­cesses, remov­ing old pro­cesses which are not use­ful now, because the pro­gram cur­rently in exe­cu­tion will only give you the desired res­ult, not the one which has been removed.
Upvote­Down­voteRead on Quora

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —

Appoġġ traduzz­joni: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
ris­posta ġdida għal ““Kif nist­għu jingħel­bu l dis­p­jaċir ta sensazz­joni kon­na jinħela wisq snin?””

Tweġiba ġdida
Kif nist­għu jingħel­bu l dis­p­jaċir ta sensazz­joni kon­na jinħela wisq snin?
Rahul Tiwari
Rahul Tiwari, Jip­pruvaw li jkun Inġini­er aħjar
1 fehma
Jekk inti tħoss li inti għandek moħli­ja tant snin tagħmel xi ħaġa jew le tagħmel xi ħaġa, biss ħarsa lura, din id-dar­ba ma per­s­pet­tiva dif­fer­enti. M’hemm l-ebda ħaġa bħal snin moħli­ja, inti dejjem tagħmel dak li tix­tieq. I ingħata parir kbira minn xi ħadd li ““qatt dis­p­jaċir deċiż­jon­iji­et tal-pas­sat tiegħek, f’dak iż-żmi­en li huwa eżat­tament dak li riedu.”” U li huwa wieħed enfer ta pari­ri, tbid­del per­s­pet­tiva tiegħek ta’ tħares lejn pas­sat tiegħek.
Wieħed jista jap­p­lika dan xejn, f’din is-sit­wazz­joni wkoll. Inti dis­p­jaċir snin moħli­ja, just think lejn dak l-attiv­ità li tħoss li huma ltqa­jna moħli­ja, jista jiġi irqad wisq, pro­cras­tin­at­ing, ma tagħmel xejn għas-saħħa tiegħek u għan­du jkun hemm affar­iji­et bla tmiem jid­de­pendi fuq il-per­suna. Issa jaħs­bu dak eżat­tament li inti kienu qed jagħm­lu, irqad, huwa tajjeb għas-saħħa tiegħek. Pro­cras­tin­at­ing, tagħmel dak, jista jiġi jaraw ser­je TV, jew umor­istiċi videos … iżda dawn taw inti kun­tent­izza dak iż-żmi­en u inti jista’ jkollok tgħall­mu somethings minn jaraw Jit­tieħed. Eżem­pju ieħor, mhux qed tieħu kura tas-saħħa tiegħek, think again, dak inti kienu qed jagħm­lu, tiekol junk food, huwa ħadt pjaċir, id-dritt?
Mela jekk inti tħares fis dan il-mod, dawn mhux se jidhru total­ment moħli­ja. Issa meta inti tħos­sok kem­mxejn tajjeb dwarek innif­sek, ikteb l (li huwa import­anti ħafna … bil-miktub stabbil­iti) dak li inti tista tagħmel fil-pas­sat fejn inti xorta tista’ tagħmel, sabiex inti mhux se jkoll­hom xi jid­dis­p­jaċih aktar fil-futur. Jista jkun li jeżer­ċit­aw, li jaħd­mu fuq proġett, it-tagħlim ħili­et ġod­da, jista’ jkun xejn. Bidu jaħd­mu fuqu immed­jata­ment u tkom­pli taħ­dem fuq dan. U jekk fi kwalunk­we ħin tħos­sok ma nagħmilx hekk jaħs­bu mill-ħin meta inti stazz­jon­ati din il-mis­toqsi­ja. Scold lilek innif­sek, dixxip­lina lilek innif­sek u jimxu l qud­diem. Il-ħaġa hija, inti ma tistax tbid­del ““snin moħlija””-passat jew, madankollu inti tista tfit­tex lura għall-naħa pożit­tiva ta’ dan. U mbagħad jaħd­mu fuq dawk l-affar­iji­et ISSA … sabiex inti ma għandekx tistaqsi din il-mis­toqsi­ja fil-futur.
Mejju, il-forza tkun miegħek …
Upvote­Down­voteRead fuq Quora