New answer to How do we overcome the regret of feeling we’ve wasted too many years?”

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —Sup­port trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —

New answer to ““How do we over­come the regret of feel­ing we’ve wasted too many years?””
New Answer
How do we over­come the regret of feel­ing we’ve wasted too many years?
Pep­per de Cal­li­er
Pep­per de Cal­li­er, Best selling Author, Colum­nist, Voted Top Lead­er­ship Coach — Europe 2015
138 views
Thanks for your ques­tion, Calv­in. I think the best way to answer this is too point first to a won­der­ful series of stud­ies that have been done involving older people — people in their 70s and 80s. The ques­tion was asked, What regrets do you have?” The over­whelm­ing answer was, Not doing what I knew I should have done. To take that risk, to step out of my com­fort zone, when I knew that was what I should have done.” So, one way to look at your ques­tion is to turn it around a bit and apply a new per­spect­ive. Let’s try this view, for example. I would argue that those years have been a power­ful teach­er to you. That without them, you would not real­ize the import­ance of act­ing on some­thing. Every­one learns dif­fer­ently, Calv­in. I, for example, learned by fail­ing a lot and mak­ing some really stu­pid decisions in life, when I was young­er. But, look­ing back, I wouldn’t change a thing. My life exper­i­ence has caused me to be more empath­ic than I would have been without it, and to appre­ci­ate, so much more, when I cre­ate good out­comes. Today is the first day of the rest of your life, Calv­in. Go for it! Good luck on your jour­ney!
Upvote­Down­voteRead on Quora

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —

Appoġġ traduzz­joni: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —

ris­posta ġdida għal ““Kif nist­għu jingħel­bu l dis­p­jaċir ta sensazz­joni kon­na jinħela wisq snin?””
Tweġiba ġdida
Kif nist­għu jingħel­bu l dis­p­jaċir ta sensazz­joni kon­na jinħela wisq snin?
Bżar de CALLIER
Bżar de CALLIER, Best bejgħ Awtur, colum­nist, Ivvota Top Lead­er­ship Coach — Ewro­pa 2015
138 fehmi­et
Grazzi għall-mis­toqsi­ja tiegħek, Calv­in. Naħseb li l-aħjar mod biex twieġeb din tkun wisq punt l-ewwel għal ser­je isbaħ ta studji li ġew magħmu­la jin­volvi anzjani nies fuq il-per­suni fil 70iji­et tagħhom u 80s. Il-kwist­joni kien mis­toqsi, ““What jid­dis­p­jaċih li għandek?”” It-tweġiba kbira kien, ““Mhux tagħmel dak I kien jaf I għan­du jkoll­hom jsir. Biex jit­tieħed dan ir-riskju, li pass out ta żona kum­dità tiegħi, meta kont naf li kien dak I kell­ha tagħmel. ““Allura, mod wieħed biex tħares lejn mis­toqsi­ja tiegħek huwa li jduru mad­war daqsxejn u jap­p­lika per­s­pet­tiva ġdida. Ejja nip­pruvaw din il-fehma, per eżem­pju. Jid­hirli li dawn is-snin kienu għal­liem qawwija għa­lik. Dik mingħajrhom, inti ma jir­realizzaw l-import­an­za li tit­tieħed azz­joni fuq xi ħaġa. Kulħadd jit­għallem dif­fer­enti, Calv­in. I, per eżem­pju, tgħall­mu bil­li naq­set ħafna u tagħmel xi deċiż­jon­iji­et vera­ment stu­pid fil-ħaj­ja, meta I kien iżgħar. Iżda, tħares lura, nix­tieq ma jibd­lu ħaġa. esper­jen­za tal-ħaj­ja tiegħi jkun ikkawża lili li jkunu aktar empath­ic minn I kien ikun mingħajrha, u jap­prezzaw, daqstant aktar, meta I joħolqu riżultati tajba. Illum hija l-ewwel jum tal-bqi­ja tal-ħaj­ja tiegħek, Calv­in. Mur għa­li­ha! Xorti tajba dwar l-vjaġġ tiegħek!
Upvote­Down­voteRead fuq Quora

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —

Onder­steun­ing ver­tal­ing: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —

Nuwe ant­woord op ““Hoe weet ons oor­win die spyt van gevoel ons het ook baie jare ver­mors?””
nuwe Ant­woord
Hoe kan ons die spyt van gevoel ons het gemors te veel jare te bowe te kom?
Pep­per de Cal­li­er
Pep­per de Cal­li­er, Beste verkoop skry­wer, rub­riek­skry­wer, Bewil­lig­de Top Lei­er­skap Coach — Euro­pa 2015
138 views
Dankie vir jou vraag, Calvyn. Ek dink die beste mani­er om dit te beant­woord is ook wys om eers n won­der­like reeks van stud­ies wat gedoen is met betrekking tot die ouer mense-mense in hul 70’s en 80’s. Die vraag is gev­ra: ““Wat spyt het jy?”” Die oor­weldi­gende ant­woord was, ““nie te doen wat ek geweet ek moes gedoen het. Om daardie risiko te neem, om uit te stap van my gemak­sone, toe ek geweet dit was wat ek moes gedoen het. ““So, een mani­er om te kyk na jou vraag is om dit te draai om n bietjie en toe te pas n nuwe per­spek­tief. Kom ons pro­beer om hierdie sien­ing, byvoor­beeld. Ek sou argu­menteer dat daardie jare n kragti­ge onder­wyser julle gedi­en het nie. Dit son­der dat hulle, sou jy nie besef hoe belan­grik dit wat op iets. Almal leer anders, Calvyn. Ek, byvoor­beeld, geleer deur nie n baie en maak n paar baie dom besluite in die lewe, toe ek jonger was. Maar, om ter­ug te kyk, sou ek nie n ding ver­ander. My lewe ervaar het my laat meer empatiese wees as wat ek daar­son­der sou gewees het, en te waardeer, sov­eel meer as ek die goeie uitkom­ste te skep. Vand­ag is die eer­ste dag van die res van jou lewe, Calvyn. Gaan vir dit! Ster­kte op jou reis!
Upvote­Down­voteRead op Quora

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —

përk­thim Sup­port: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —

Për­g­jig­ja e re për të ““Si të kapër­cy­er keqard­hjen e ndjen­jës né kemi hum­bur shumë vite?””
New Për­g­jigje
Si nuk kemi të kapër­cy­er keqard­hjen e ndjen­jës né kemi hum­bur shumë vite?
Pep­per de Cal­li­er
Piper de Cal­li­er, shitjen Author Best, kolum­nist, Votu­an Më Lead­er­ship Train­eri — Evro­pa 2015
138 views
Fale­mind­er­it për pyetjen tuaj, Kal­vin­it. Men­d­oj se mënyra më e mirë për t’iu për­g­jigjur kësaj është shumë e pikë së pari në një seri e mrekulluesh­me e studimeve që janë bërë duke përf­shirë Moshuarve-njer­ëz në 70 dhe 80 e tyre. Pyet­ja është pyetur: ““Çfarë vjen keq keni?”” Për­g­jig­ja e mad­he ishte, ““Jo duke bërë atë që unë e dija se duhet të ketë bërë. Për të mar­rë atë rrezik, për të hap jashtë zonës time rehati, kur e dija se ishte ajo që unë duhet të ketë bërë. ““Pra, një mënyrë për të parë në pyetjen tuaj është për ta kthy­er atë rreth një grimë dhe të apliko­jnë një per­spekt­ivë të re. Le të provoni këtë pikëpamje, për shem­bu­ll. Unë do të argu­mento­jnë se ato vite kanë qenë një mësues i fuqishëm për ju. Se pa to, ju nuk do të kupto­jnë rëndësinë e duke vepru­ar në diçka. Gjithkush mëson ndry­she, Calv­in. Unë, për shem­bu­ll, mësoi duke mos arrit­ur shumë dhe duke e bërë disa vendime të vër­tetë të trashë në jetë, kur isha i ri. Por, kur shikoj prapa, unë nuk do të ndry­sho­jë asgjë. Për­vo­ja ime e jetës më ka bërë që të jenë më empatik se unë do të kishte qenë pa të, dhe të vler­ëso­jmë, shumë më shumë, kur unë të kri­jojë rezultate të mira. Sot është dita e parë e pjesës tjetër të jetës tuaj, Kal­vin­it. Shkoni për të! Good luck në udhë­tim­in tuaj!
Upvote­Down­voteRead në Quora

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —