New answer to “How do we overcome the regret of feeling we’ve wasted too many years?”

“——————————————————————————————————————————————————

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

New answer to “”How do we overcome the regret of feeling we’ve wasted too many years?””
New Answer
How do we overcome the regret of feeling we’ve wasted too many years?
Pepper de Callier
Pepper de Callier, Best selling Author, Columnist, Voted Top Leadership Coach – Europe 2015
138 views
Thanks for your question, Calvin. I think the best way to answer this is too point first to a wonderful series of studies that have been done involving older people—people in their 70s and 80s. The question was asked, “What regrets do you have?” The overwhelming answer was, “Not doing what I knew I should have done. To take that risk, to step out of my comfort zone, when I knew that was what I should have done.” So, one way to look at your question is to turn it around a bit and apply a new perspective. Let’s try this view, for example. I would argue that those years have been a powerful teacher to you. That without them, you would not realize the importance of acting on something. Everyone learns differently, Calvin. I, for example, learned by failing a lot and making some really stupid decisions in life, when I was younger. But, looking back, I wouldn’t change a thing. My life experience has caused me to be more empathic than I would have been without it, and to appreciate, so much more, when I create good outcomes. Today is the first day of the rest of your life, Calvin. Go for it! Good luck on your journey!
UpvoteDownvoteRead on Quora

“——————————————————————————————————————————————————

Appoġġ traduzzjoni: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

risposta ġdida għal “”Kif nistgħu jingħelbu l dispjaċir ta ‘sensazzjoni konna jinħela wisq snin?””
Tweġiba ġdida
Kif nistgħu jingħelbu l dispjaċir ta ‘sensazzjoni konna jinħela wisq snin?
Bżar de CALLIER
Bżar de CALLIER, Best bejgħ Awtur, columnist, Ivvota Top Leadership Coach – Ewropa 2015
138 fehmiet
Grazzi għall-mistoqsija tiegħek, Calvin. Naħseb li l-aħjar mod biex twieġeb din tkun wisq punt l-ewwel għal serje isbaħ ta ‘studji li ġew magħmula jinvolvi anzjani nies fuq il-persuni fil 70ijiet tagħhom u 80s. Il-kwistjoni kien mistoqsi, “”What jiddispjaċih li għandek?”” It-tweġiba kbira kien, “”Mhux tagħmel dak I kien jaf I għandu jkollhom jsir. Biex jittieħed dan ir-riskju, li pass out ta ‘żona kumdità tiegħi, meta kont naf li kien dak I kellha tagħmel. “”Allura, mod wieħed biex tħares lejn mistoqsija tiegħek huwa li jduru madwar daqsxejn u japplika perspettiva ġdida. Ejja nippruvaw din il-fehma, per eżempju. Jidhirli li dawn is-snin kienu għalliem qawwija għalik. Dik mingħajrhom, inti ma jirrealizzaw l-importanza li tittieħed azzjoni fuq xi ħaġa. Kulħadd jitgħallem differenti, Calvin. I, per eżempju, tgħallmu billi naqset ħafna u tagħmel xi deċiżjonijiet verament stupid fil-ħajja, meta I kien iżgħar. Iżda, tħares lura, nixtieq ma jibdlu ħaġa. esperjenza tal-ħajja tiegħi jkun ikkawża lili li jkunu aktar empathic minn I kien ikun mingħajrha, u japprezzaw, daqstant aktar, meta I joħolqu riżultati tajba. Illum hija l-ewwel jum tal-bqija tal-ħajja tiegħek, Calvin. Mur għaliha! Xorti tajba dwar l-vjaġġ tiegħek!
UpvoteDownvoteRead fuq Quora

“——————————————————————————————————————————————————

Ondersteuning vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Nuwe antwoord op “”Hoe weet ons oorwin die spyt van gevoel ons het ook baie jare vermors?””
nuwe Antwoord
Hoe kan ons die spyt van gevoel ons het gemors te veel jare te bowe te kom?
Pepper de Callier
Pepper de Callier, Beste verkoop skrywer, rubriekskrywer, Bewilligde Top Leierskap Coach – Europa 2015
138 views
Dankie vir jou vraag, Calvyn. Ek dink die beste manier om dit te beantwoord is ook wys om eers ‘n wonderlike reeks van studies wat gedoen is met betrekking tot die ouer mense-mense in hul 70’s en 80’s. Die vraag is gevra: “”Wat spyt het jy?”” Die oorweldigende antwoord was, “”nie te doen wat ek geweet ek moes gedoen het. Om daardie risiko te neem, om uit te stap van my gemaksone, toe ek geweet dit was wat ek moes gedoen het. “”So, een manier om te kyk na jou vraag is om dit te draai om ‘n bietjie en toe te pas ‘n nuwe perspektief. Kom ons probeer om hierdie siening, byvoorbeeld. Ek sou argumenteer dat daardie jare ‘n kragtige onderwyser julle gedien het nie. Dit sonder dat hulle, sou jy nie besef hoe belangrik dit wat op iets. Almal leer anders, Calvyn. Ek, byvoorbeeld, geleer deur nie ‘n baie en maak ‘n paar baie dom besluite in die lewe, toe ek jonger was. Maar, om terug te kyk, sou ek nie ‘n ding verander. My lewe ervaar het my laat meer empatiese wees as wat ek daarsonder sou gewees het, en te waardeer, soveel meer as ek die goeie uitkomste te skep. Vandag is die eerste dag van die res van jou lewe, Calvyn. Gaan vir dit! Sterkte op jou reis!
UpvoteDownvoteRead op Quora

“——————————————————————————————————————————————————

përkthim Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Përgjigja e re për të “”Si të kapërcyer keqardhjen e ndjenjës ne kemi humbur shumë vite?””
New Përgjigje
Si nuk kemi të kapërcyer keqardhjen e ndjenjës ne kemi humbur shumë vite?
Pepper de Callier
Piper de Callier, shitjen Author Best, kolumnist, Votuan Më Leadership Traineri – Evropa 2015
138 views
Faleminderit për pyetjen tuaj, Kalvinit. Mendoj se mënyra më e mirë për t’iu përgjigjur kësaj është shumë e pikë së pari në një seri e mrekullueshme e studimeve që janë bërë duke përfshirë Moshuarve-njerëz në 70 dhe 80 e tyre. Pyetja është pyetur: “”Çfarë vjen keq keni?”” Përgjigja e madhe ishte, “”Jo duke bërë atë që unë e dija se duhet të ketë bërë. Për të marrë atë rrezik, për të hap jashtë zonës time rehati, kur e dija se ishte ajo që unë duhet të ketë bërë. “”Pra, një mënyrë për të parë në pyetjen tuaj është për ta kthyer atë rreth një grimë dhe të aplikojnë një perspektivë të re. Le të provoni këtë pikëpamje, për shembull. Unë do të argumentojnë se ato vite kanë qenë një mësues i fuqishëm për ju. Se pa to, ju nuk do të kuptojnë rëndësinë e duke vepruar në diçka. Gjithkush mëson ndryshe, Calvin. Unë, për shembull, mësoi duke mos arritur shumë dhe duke e bërë disa vendime të vërtetë të trashë në jetë, kur isha i ri. Por, kur shikoj prapa, unë nuk do të ndryshojë asgjë. Përvoja ime e jetës më ka bërë që të jenë më empatik se unë do të kishte qenë pa të, dhe të vlerësojmë, shumë më shumë, kur unë të krijojë rezultate të mira. Sot është dita e parë e pjesës tjetër të jetës tuaj, Kalvinit. Shkoni për të! Good luck në udhëtimin tuaj!
UpvoteDownvoteRead në Quora

“——————————————————————————————————————————————————