New answer to What is the most satisfying passive-aggressive thing you have ever done to a really mean or rude person?”

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —Sup­port trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
New answer to ““What is the most sat­is­fy­ing pass­ive-aggress­ive thing you have ever done to a really mean or rude per­son?””

New Answer
What is the most sat­is­fy­ing pass­ive-aggress­ive thing you have ever done to a really mean or rude per­son?
Wayne Allen Sallee
Wayne Allen Sallee, writer, pho­to­grapher, artist, tv show extra as an adult, han­di­capped from birth
1 view
Back in the 1990s, I worked down­town and took a second job four nights a week at a school for psy­cho­logy. I sat by myself in a room for four hours and simply col­lec­ted faxes and put them in the prop­er offices after mak­ing cop­ies. There were oth­er cam­puses and so I waited for the last faxes to come in from Hawaii. 5PM there, 9PM here. I had a little hand-held cas­sette record­er and always brought a few cas­settes to play. After­wards, I’d walk to the elev­ated train and head home. One night, a young guy was play­ing rap music from a big radio. People were seated close to him, most looked at him but ignored him. I set my back­pack down and looked for my Big Steve and his Pol­ish Steve­dores cas­sette and flipped it in the hold­er. Then I stood up and start­ing play­ing polka music as loud as I could, stand­ing as close to the kid as I could, oth­er­wise I couldn’t drown out his music. I’m half-Pol­ish and Big Steve didn’t just play the standars like Beer Bar­rel Polka” and Money Polka”, he was like the Bruce Spring­steen of polka. You know how Spring­steen will go nuts with the gui­tar? Well, Big Steve would wail on his accor­di­on for minutes at a time. Every­body near us watched. The guy was the first to shut off his music. He got up, look­ing to walk through the door to the next car. People were already start­ing to clap. I stayed behind him, the polka music low, and said to him I’ll just fol­low you. Me and Big Steve. That’s him play­ing.” The guy turned around and got off the train at the next stop. I was a minor hero on the Orange Line that win­ter night. Things like this nev­er make the news.
Upvote­Down­voteRead on Quora

New Answer
What is the most sat­is­fy­ing pass­ive-aggress­ive thing you have ever done to a really mean or rude per­son?
Nalira Rumaiz­an
Nalira Rumaiz­an, The game isn’t over till I’ve won it!
1 view
This was more aggress­ive than pass­ive. Around twenty people and I boarded the Pon­di­ch­erry-ECR bus from Vadap­a­lani to my office. It’s not like the usu­al MTC buses in Chen­nai, this bus has not tick­et check­ers or any­thing. The con­duct­or col­lec­ted Rs 25 from each of us and went back to his place without giv­ing a tick­et. No one bothered to ask, I volun­teered. I asked him why he wasn’t giv­ing us all tick­ets. He said he’d give after the bus was filled. My office stop was approach­ing and there was no sign of him hand­ing us over our tick­ets. People slowly star­ted to deboard the bus, and we arrived at my stop. We got down. I insisted the con­duct­or that he gave us all tick­ets or I’d call the traf­fic police­man. He gaped at me for a while and gave us all our tick­ets. One look at it and I knew he was a fraud. The tick­ets were a few days old and this man wanted all the money for him­self and the driver. When I poin­ted it out, he lit­er­ally shooed me away like a dog. Not able to con­trol my anger and dis­ap­point­ment in my fel­low cit­izens who didn’t bother to ask for their tick­ets, I shouted at the con­duct­or loud enough for the traf­fic police­man to hear, Vekkama illa? Ind­ha maanan­getta pozhapuku pichai edukalam!” Aren’t you ashamed? You could rather become a beg­gar than immor­ally cheat people for money!” I walked away. The police­man nev­er bothered. The bus left. I still don’t have my tick­et.
Upvote­Down­voteRead on Quora

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —

Appoġġ traduzz­joni: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
ris­posta ġdida għal ““X’inhi l-aktar ħaġa li jissod­isfa pas­siva aggressivi ikollok qatt sar biex vera­ment tfis­ser jew per­suna rude?””

Tweġiba ġdida
X’inhi l-aktar ħaġa li jissod­isfa pas­siva aggressivi ikollok qatt sar għal vera­ment tfis­ser jew rude per­suna?
Wayne Allen Sallee
Wayne Allen Sallee, kit­tieb, foto­grafu, artist, tv juru żejda bħala adulti, b’diżabbiltà mit-twel­id
1 fehma
Lura fl-1990, ħdimt down­town u ħa tieni impjieg erbat iljieli fil-ġimgħa fi skola għall psiko­loġi­ja. I sib waħdi fil-kam­ra għal erba sigħat u faks sem­pliċe­ment miġbura u jpoġġuhom fl-uffiċċji xier­qa wara li tagħmel kopji. Kien hemm kam­pus oħra u so I sten­ni­et għall-aħħar faks li ġejjin minn Hawaii. 17:00 hemm­hekk, 21:00 hawn. Kel­li jinżam­mu fl-ide­jn cas­sette record­er ftit u dejjem ġab xi cas­settes ftit biex jilgħ­abu. Wara, I d walk lill-fer­rovi­ja u l-kap dar elev­ati. Lejl wieħed, Guy żgħażagħ kien play­ing mużika RAP minn rad­ju kbar. In-nies kienu bilqiegħda qrib tiegħu, l-aktar ħares lejn lilu imma injor­at lilu. I sett back­pack tiegħi isfel u sten­na għal Big Steve tiegħi u cas­sette Pol­lakk Istivaturi tiegħu u flipped fil-pos­ses­sur. Imbagħad I saqa­jh u jib­dew jilagħbu mużika Polka kif loud I kif jista ‘, bil-wieq­fa qrib il-kid I kif jista, inkel­la I ma setax drown mużika tiegħu. Jien nofs Pol­lakk u Big Steve ma biss jilagħbu l-standars bħal ““Birra Bar­rel Polka”” u ““Flus Polka””, kien bħall-Spring­steen Bruce tal Polka. Inti taf kif Spring­steen se jmor­ru ġewż bil-kitar­ra? Ukoll, Big Steve se Wail fuq akkord­jn tiegħu għal minuta kull dar­ba. Kulħadd qrib lil­na jaraw. Il Guy kien l-ewwel biex tinte­fa mużika tiegħu. Huwa ltqa­jna up, tfit­tex li jimxu per­mezz tal-bieb għall-karozza li jmiss. In-nies kienu diġà bdew CLAP. I qagħ­du lura lilu, il-mużika baxxa Polka, u qal lilu ““I ser biss wara­jk. Me u Big Steve. C’est lilu play­ing. ““Il-Guy daru mad­war u ltqa­jna off-fer­rovi­ja fil-stop li jmiss. I kien eroj min­uri fuq il-Lin­ja Orange li lejl xit­wa. Affar­iji­et bħal dan qatt ma jagħm­lu l-aħbar­iji­et.
Upvote­Down­voteRead fuq Quora

Tweġiba ġdida
X’inhi l-aktar ħaġa li jissod­isfa pas­siva aggressivi ikollok qatt sar għal vera­ment tfis­ser jew rude per­suna?
Nalira Rumaiz­an
Nalira Rumaiz­an, Il-logħba għadha ma ntem­mitx till sta­jt rebaħ it!
1 fehma
Dan kien aktar aggres­siva mir pas­siva. Mad­war għoxrin nies u jien tel­għu abbord il-bus Pon­di­ch­erry-Ġab­ra minn Vadap­a­lani għall-uffiċċju tiegħi. Mhuwiex simili karozzi tal-lin­ja MTC sol­tu Chen­nai, din il-bus ma jkunx kon­trol­luri tal-biljet­ti jew xejn. -Kon­dut­tur miġbura Rs 25 minn kull wieħed min­na u mar­ru lura lejn pos­tu mingħajr ma tagħti biljett. Ħadd ma bothered li jistaqsu, I volontar­ju. I tal­bu għaliex huwa ma kienx tagħt­ina biljet­ti koll­ha. Huwa qal li d jagħti wara l-bus kien­et mim­li­ja. waq­fa uffiċċju tiegħi kien toqrob u ma kien hemm ebda sin­jal min­nu kon­sen­ja min­na aktar minn biljet­ti tagħna. Nies bil-mod bdew deboard-xara­bank, u was­al­na fuq stop tiegħi. Sirna isfel. I insista il-kon­dut­tur li hu tana biljet­ti koll­ha jew I d sejħa tal-puliz­ija tat-traf­fiku. Huwa gaped fil lili għal waqt u tana l-biljet­ti koll­ha tagħna. Wieħed iħares lejn din u kont naf li kien frodi. Il-biljet­ti kienu ftit jiem qod­ma u dan il-bniedem riedu l-flus għa­lih innif­su u s-sewwieq. Meta I rril­ev­at dan jit­wettaq, huwa lit­ter­al­ment shooed me bogħod bħal kelb. Ma jist­għux jikkon­trollaw rab­ja tiegħi u d-diżap­punt fl ċit­tadini kollegi tiegħi li ma jolqot li jistaqsu għall-biljet­ti tagħhom, jiena għa­j­jat fil-kon­dut­tur qawwija biżże­jjed għall-puliz­ija tat-traf­fiku li jis­ma ‘, ““Vekkama illa? Ind­ha maanan­getta pozhapuku Pichai edukalam! “””” Mhu­miex inti ashamed? Inti tista pjut­tost ssir xiħ minn immor­ally iqar­rqu nies għall-flus! ““I mixi’ l bogħod. Il puliz­ija qatt bothered. Il-bus xel­lug. I għad­hom ma jkoll­hom biljett tiegħi.
Upvote­Down­voteRead fuq Quora

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —