New answer to “What is the most satisfying passive-aggressive thing you have ever done to a really mean or rude person?”

“——————————————————————————————————————————————————

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
New answer to “”What is the most satisfying passive-aggressive thing you have ever done to a really mean or rude person?””

New Answer
What is the most satisfying passive-aggressive thing you have ever done to a really mean or rude person?
Wayne Allen Sallee
Wayne Allen Sallee, writer, photographer, artist, tv show extra as an adult, handicapped from birth
1 view
Back in the 1990s, I worked downtown and took a second job four nights a week at a school for psychology. I sat by myself in a room for four hours and simply collected faxes and put them in the proper offices after making copies. There were other campuses and so I waited for the last faxes to come in from Hawaii. 5PM there, 9PM here. I had a little hand-held cassette recorder and always brought a few cassettes to play. Afterwards, I’d walk to the elevated train and head home. One night, a young guy was playing rap music from a big radio. People were seated close to him, most looked at him but ignored him. I set my backpack down and looked for my Big Steve and his Polish Stevedores cassette and flipped it in the holder. Then I stood up and starting playing polka music as loud as I could, standing as close to the kid as I could, otherwise I couldn’t drown out his music. I’m half-Polish and Big Steve didn’t just play the standars like “Beer Barrel Polka” and “Money Polka”, he was like the Bruce Springsteen of polka. You know how Springsteen will go nuts with the guitar? Well, Big Steve would wail on his accordion for minutes at a time. Everybody near us watched. The guy was the first to shut off his music. He got up, looking to walk through the door to the next car. People were already starting to clap. I stayed behind him, the polka music low, and said to him “I’ll just follow you. Me and Big Steve. That’s him playing.” The guy turned around and got off the train at the next stop. I was a minor hero on the Orange Line that winter night. Things like this never make the news.
UpvoteDownvoteRead on Quora

New Answer
What is the most satisfying passive-aggressive thing you have ever done to a really mean or rude person?
Nalira Rumaizan
Nalira Rumaizan, The game isn’t over till I’ve won it!
1 view
This was more aggressive than passive. Around twenty people and I boarded the Pondicherry-ECR bus from Vadapalani to my office. It’s not like the usual MTC buses in Chennai, this bus has not ticket checkers or anything. The conductor collected Rs 25 from each of us and went back to his place without giving a ticket. No one bothered to ask, I volunteered. I asked him why he wasn’t giving us all tickets. He said he’d give after the bus was filled. My office stop was approaching and there was no sign of him handing us over our tickets. People slowly started to deboard the bus, and we arrived at my stop. We got down. I insisted the conductor that he gave us all tickets or I’d call the traffic policeman. He gaped at me for a while and gave us all our tickets. One look at it and I knew he was a fraud. The tickets were a few days old and this man wanted all the money for himself and the driver. When I pointed it out, he literally shooed me away like a dog. Not able to control my anger and disappointment in my fellow citizens who didn’t bother to ask for their tickets, I shouted at the conductor loud enough for the traffic policeman to hear, “Vekkama illa? Indha maanangetta pozhapuku pichai edukalam!” “Aren’t you ashamed? You could rather become a beggar than immorally cheat people for money!” I walked away. The policeman never bothered. The bus left. I still don’t have my ticket.
UpvoteDownvoteRead on Quora

“——————————————————————————————————————————————————

Appoġġ traduzzjoni: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
risposta ġdida għal “”X’inhi l-aktar ħaġa li jissodisfa passiva aggressivi ikollok qatt sar biex verament tfisser jew persuna rude?””

Tweġiba ġdida
X’inhi l-aktar ħaġa li jissodisfa passiva aggressivi ikollok qatt sar għal verament tfisser jew rude persuna?
Wayne Allen Sallee
Wayne Allen Sallee, kittieb, fotografu, artist, tv juru żejda bħala adulti, b’diżabbiltà mit-twelid
1 fehma
Lura fl-1990, ħdimt downtown u ħa tieni impjieg erbat iljieli fil-ġimgħa fi skola għall psikoloġija. I sib waħdi fil-kamra għal erba ‘sigħat u faks sempliċement miġbura u jpoġġuhom fl-uffiċċji xierqa wara li tagħmel kopji. Kien hemm kampus oħra u so I stenniet għall-aħħar faks li ġejjin minn Hawaii. 17:00 hemmhekk, 21:00 hawn. Kelli jinżammu fl-idejn cassette recorder ftit u dejjem ġab xi cassettes ftit biex jilgħabu. Wara, I d walk lill-ferrovija u l-kap dar elevati. Lejl wieħed, Guy żgħażagħ kien playing mużika RAP minn radju kbar. In-nies kienu bilqiegħda qrib tiegħu, l-aktar ħares lejn lilu imma injorat lilu. I sett backpack tiegħi isfel u stenna għal Big Steve tiegħi u cassette Pollakk Istivaturi tiegħu u flipped fil-possessur. Imbagħad I saqajh u jibdew jilagħbu mużika Polka kif loud I kif jista ‘, bil-wieqfa qrib il-kid I kif jista, inkella I ma setax drown mużika tiegħu. Jien nofs Pollakk u Big Steve ma biss jilagħbu l-standars bħal “”Birra Barrel Polka”” u “”Flus Polka””, kien bħall-Springsteen Bruce tal Polka. Inti taf kif Springsteen se jmorru ġewż bil-kitarra? Ukoll, Big Steve se Wail fuq akkordjn tiegħu għal minuta kull darba. Kulħadd qrib lilna jaraw. Il Guy kien l-ewwel biex tintefa ‘mużika tiegħu. Huwa ltqajna up, tfittex li jimxu permezz tal-bieb għall-karozza li jmiss. In-nies kienu diġà bdew CLAP. I qagħdu lura lilu, il-mużika baxxa Polka, u qal lilu “”I ser biss warajk. Me u Big Steve. C’est lilu playing. “”Il-Guy daru madwar u ltqajna off-ferrovija fil-stop li jmiss. I kien eroj minuri fuq il-Linja Orange li lejl xitwa. Affarijiet bħal dan qatt ma jagħmlu l-aħbarijiet.
UpvoteDownvoteRead fuq Quora

Tweġiba ġdida
X’inhi l-aktar ħaġa li jissodisfa passiva aggressivi ikollok qatt sar għal verament tfisser jew rude persuna?
Nalira Rumaizan
Nalira Rumaizan, Il-logħba għadha ma ntemmitx till stajt rebaħ it!
1 fehma
Dan kien aktar aggressiva mir passiva. Madwar għoxrin nies u jien telgħu abbord il-bus Pondicherry-Ġabra minn Vadapalani għall-uffiċċju tiegħi. Mhuwiex simili karozzi tal-linja MTC soltu Chennai, din il-bus ma jkunx kontrolluri tal-biljetti jew xejn. -Konduttur miġbura Rs 25 minn kull wieħed minna u marru lura lejn postu mingħajr ma tagħti biljett. Ħadd ma bothered li jistaqsu, I volontarju. I talbu għaliex huwa ma kienx tagħtina biljetti kollha. Huwa qal li d jagħti wara l-bus kienet mimlija. waqfa uffiċċju tiegħi kien toqrob u ma kien hemm ebda sinjal minnu konsenja minna aktar minn biljetti tagħna. Nies bil-mod bdew deboard-xarabank, u wasalna fuq stop tiegħi. Sirna isfel. I insista il-konduttur li hu tana biljetti kollha jew I d sejħa tal-pulizija tat-traffiku. Huwa gaped fil lili għal waqt u tana l-biljetti kollha tagħna. Wieħed iħares lejn din u kont naf li kien frodi. Il-biljetti kienu ftit jiem qodma u dan il-bniedem riedu l-flus għalih innifsu u s-sewwieq. Meta I rrilevat dan jitwettaq, huwa litteralment shooed me bogħod bħal kelb. Ma jistgħux jikkontrollaw rabja tiegħi u d-diżappunt fl ċittadini kollegi tiegħi li ma jolqot li jistaqsu għall-biljetti tagħhom, jiena għajjat fil-konduttur qawwija biżżejjed għall-pulizija tat-traffiku li jisma ‘, “”Vekkama illa? Indha maanangetta pozhapuku Pichai edukalam! “””” Mhumiex inti ashamed? Inti tista ‘pjuttost ssir xiħ minn immorally iqarrqu nies għall-flus! “”I mixi’ l bogħod. Il pulizija qatt bothered. Il-bus xellug. I għadhom ma jkollhom biljett tiegħi.
UpvoteDownvoteRead fuq Quora

“——————————————————————————————————————————————————

Ondersteuning vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Nuwe antwoord op “”Wat is die mees bevredigende passiewe-aggressiewe ding wat jy ooit gedoen het om ‘n werklik beteken nie of ongeskik persoon?””

nuwe Antwoord
Wat is die mees bevredigende passiewe-aggressiewe ding wat jy ooit gedoen het om ‘n werklik beteken nie of ongeskik persoon?
Wayne Allen Sallee
Wayne Allen Sallee, skrywer, fotograaf, kunstenaar, TV-show ekstra as ‘n volwassene, gestremdes vanaf geboorte
1 oog
Terug in die 1990’s, het ek die sentrum en het ‘n tweede werk vier nagte ‘n week by ‘n skool vir sielkunde. Ek sit by myself in ‘n kamer vir vier ure en net ingesamel fakse en sit dit in die korrekte kantore na die maak van afskrifte. Daar was ander kampusse en so ek het gewag op die laaste fakse om in te kom van Hawaii. 17:00 daar, 21:00 hier. Ek het ‘n bietjie hand-held kasset blokfluit en altyd het ‘n paar kassette te speel. Daarna het ek loop om die verhoogde trein en kop huis. Een nag, ‘n jong man was besig om rap musiek uit ‘n groot radio. Mense is sit naby aan hom, die meeste het na hom gekyk, maar het hom geïgnoreer. Ek stel my rugsak af en kyk vir my groot Steve en sy Poolse stevedores kasset en klap dit in die houer. Toe het ek opgestaan en begin speel polka musiek so hard as wat ek kon, staan so naby aan die kind as wat ek kon, anders kon ek nie verdrink sy musiek. Ek is half-Pools en Big Steve het nie net speel die standards soos “”Beer Barrel Polka”” en “”Geld Polka””, was hy soos die Bruce Springsteen van polka. Jy weet hoe Springsteen neute gaan met die kitaar? Wel, Big Steve sou huil op sy trekklavier vir minute op ‘n slag. Almal naby ons gekyk. Die man was die eerste om af te sluit sy musiek. Hy het opgestaan, na loop deur die deur na die volgende motor. Mense is reeds besig om te klap. Ek het agtergebly hom die polka musiek lae, en vir hom gesê: “”Ek sal jou net volg. My en Big Steve. Dit is vir hom speel. “”Die man het omgedraai en het van die trein af by die volgende stop. Ek was ‘n klein held op die Oranje Line dat die winter nag. Dinge soos hierdie maak nooit die nuus.
UpvoteDownvoteRead op Quora

nuwe Antwoord
Wat is die mees bevredigende passiewe-aggressiewe ding wat jy ooit gedoen het om ‘n werklik beteken nie of ongeskik persoon?
Nalira Rumaizan
Nalira Rumaizan, die spel is nie oor totdat ek dit gewen het!
1 oog
Dit was meer aggressief as passiewe. Sowat twintig mense en ek aan boord van die Pondicherry-ECR bus van Vadapalani na my kantoor. Dit is nie soos die gewone MTC busse in Chennai, hierdie bus het nie kaartjie Checkers of enigiets. Die dirigent ingesamel R 25 van elkeen van ons en gaan terug na sy plek sonder om ‘n kaartjie. Niemand pla vra, vrywillig ek. Ek het hom gevra hoekom hy ons nie kon gee al kaartjies. Hy het gesê hy wil gee nadat die bus was vol. My kantoor stop was nader en daar was geen teken van hom oorhandig ons oor ons kaartjies. Mense stadig begin om die bus deboard, en ons by my stop. Ons het af. Ek dring daarop aan die dirigent dat Hy ons almal kaartjies of ek die verkeer polisieman noem. Hy staar my vir ‘n rukkie en het ons al ons kaartjies. Een kyk na dit en ek het geweet dat hy ‘n bedrog was. Die kaartjies was ‘n paar dae oud en hierdie man wou al die geld vir homself en die bestuurder. Toe ek dit uitgewys, hy letterlik verwilder my weg soos ‘n hond. Nie in staat om my woede en teleurstelling te beheer in my mede-burgers wat nie die moeite om te vra vir hul kaartjies, geskree ek by die dirigent hard genoeg vir die verkeer polisieman te hoor, “”Vekkama illa? Indha maanangetta pozhapuku pichai edukalam! “””” Is jy nie skaam nie? Jy kan eerder ‘n bedelaar as immoreel mense oneerlik vir geld geword! “”Ek het weggestap. Die polisieman het nooit gepla. Die bus vertrek. Ek het nog nie my kaartjie.
UpvoteDownvoteRead op Quora

“——————————————————————————————————————————————————

përkthim Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Përgjigja e re për të “”Cila është gjëja më e kënaqshme pasive-agresive që keni bërë ndonjëherë me një person i pasjellshëm me të vërtetë do të thotë ose të?””

New Përgjigje
Cila është gjëja më e kënaqshme pasive-agresive që keni bërë ndonjëherë në një të vërtetë do të thotë ose të vrazhdë person?
Wayne Allen Sallee
Wayne Allen Sallee, shkrimtar, fotograf, artist, tv show ekstra si një i rritur, të meta që nga lindja
1 view
Kthehu në 1990, kam punuar në qendër të qytetit dhe e mori një punë të dytë katër netë në javë në një shkollë për psikologji. I ulur veten në një dhomë për katër orë dhe fakse thjesht mbledhura dhe vënien e tyre në zyrat e duhura pas bërë kopje. Ka pasur kampuset tjera dhe kështu me prita e fakse fundit që vijnë nga Hawaii. 5:00 atje, 21:00 këtu. Unë kisha një dorë të mbajtur pak kasetë regjistrues dhe të sjellë gjithmonë një kaseta pak për të luajtur. Më pas, unë do të ecin në të ngritur trenit dhe kokë në shtëpi. Një natë, një djalë i ri ishte duke luajtur muzikë rap nga një radio të madhe. Njerëzit ishin ulur afër tij, më shikoi, por injoruar atë. I vendosur shpinës time poshtë dhe kërkuar Steve tim Big dhe kaseta e tij polake stevedores dhe e kthyer atë në mbajtës. Pastaj u ngrit dhe duke filluar duke luajtur polka muzikë si zë të lartë si unë mund, duke qëndruar sa më afër me fëmijë si unë mund të, përndryshe unë nuk mund të mbyten nga muzika e tij. Unë jam gjysmë-polake dhe Big Steve nuk e vetëm të luajë standars si “”Birra fuçi polka”” dhe “”Paratë Polka””, ai ishte si Bruce Springsteen e polka. Ti e di se si Springsteen do të shkojnë arra me kitarë? E pra, Big Steve do të vajtojnë mbi fizarmonikë tij për minuta në një kohë. Të gjithë pranë nesh shikuar. Djalë ishte i pari për të mbyllur off muzikën e tij. Ai u ngrit, duke kërkuar për të ecin nëpër dyer në makinë tjetër. Njerëzit tashmë kishin filluar të duartrokas. Qëndrova pas tij, e polka muzikë të ulët, dhe i tha: “”Unë vetëm do të vinim pas jush. Me dhe Big Steve. Kjo është atë duke luajtur. “”The guy u kthye dhe zbriti nga treni në stacionin e ardhshëm. Unë kam qenë një hero i vogël në Line Orange atë natë dimri. Gjëra të tilla si kjo nuk të bëjë lajmin.
UpvoteDownvoteRead në Quora

New Përgjigje
Cila është gjëja më e kënaqshme pasive-agresive që keni bërë ndonjëherë në një të vërtetë do të thotë ose të vrazhdë person?
Nalira Rumaizan
Nalira Rumaizan, Loja nuk është e kalimit deri sa kam fituar atë!
1 view
Kjo ishte më agresive se pasiv. Rreth njëzet njerëz dhe unë hipi në autobus Pondicherry-ECR nga Vadapalani në zyrën time. Ajo nuk është si autobusët zakonshme MTPT në Chennai, ky autobus nuk ka damë e biletave apo ndonjë gjë. Dirigjent mbledhur Rs 25 nga secili prej nesh dhe u kthye në vendin e tij pa i dhënë një biletë. Askush nuk bothered për të kërkuar, unë vullnetarisht. E pyeta se pse ai nuk ishte duke na dhënë të gjitha biletat. Ai tha se do të japë pasi autobusi u mbush. Zyra ime ndaluar ishte i afrohet dhe nuk kishte asnjë shenjë të tij na dorëzimit biletat tona. Njerëzit ngadalë filluan të deboard në autobus, dhe arritëm në stacionin tim. Ne morëm poshtë. I insistuar dirigjent që ai na dha të gjitha biletat, ose unë do të thërrasë polici trafikut. Ai gaped në mua për një kohë dhe na dha të gjitha biletat tona. Një vështrim në atë dhe e dija se ishte një mashtrim. Biletat ishin disa ditë e vjetër dhe ky njeri të kërkuar të gjitha paratë për vete dhe të shoferit. Kur kam vënë atë, ai fjalë për fjalë shooed më tutje si një qen. Jo në gjendje për të kontrolluar zemërimin tim dhe zhgënjim në bashkëqytetarët e mi të cilët nuk u mërzit për të kërkuar për biletat e tyre, unë bërtiti me dirigjent me zë të lartë të mjaftueshme për polici trafikut për të dëgjuar “”Vekkama illa? Indha maanangetta pozhapuku Pichai edukalam! “””” A nuk ju vjen turp? Ju mund të në vend të bëhet një lypës se sa imorale mashtrojnë njerëzit për para! “”Unë u larguan. Polici kurrë nuk bothered. Autobusi u largua. Unë ende nuk kam biletën time.
UpvoteDownvoteRead në Quora

“——————————————————————————————————————————————————

ድጋፍ ትርጉም: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
አዲስ መልስ “”አንተ ለዘላለም አንድ በእርግጥ ማለት ወይም ባለጌ ሰው አድርገዋል በጣም አርኪ እንደሚጠይቅ-ጠበኛ ነገር ምንድን ነው?””

አዲስ መልስ
ከዚህ በፊት አንድ ሰው በእርግጥ ማለት ወይም ባለጌ ሰው አድርገዋል በጣም አርኪ እንደሚጠይቅ-ጠበኛ ነገር ምንድን ነው?
ዌይን አለን Sallee
ዌን አለን Sallee, ከተወለደበት ጊዜ አንስቶ ስንኩል ጸሐፊ, ፎቶግራፍ አንሺ, አርቲስት, አንድ ትልቅ ሰው እንደ ተጨማሪ የቴሌቪዥን ትዕይንት,
1 እይታ
ወደ 1990, እኔ የገዛን ይሠራ እና ልቦና አንድ ትምህርት ቤት ሁለተኛ ሥራ አራት ሌሊት አንድ ሳምንት ፈጅቶብናል. እኔ አራት ሰዓት እና በቀላሉ የተሰበሰቡ ፋክሶች አንድ ክፍል ውስጥ ብቻዬን ቁጭ ቅጂዎች በማድረጉ በኋላ በተገቢው ቢሮዎች ውስጥ አኖራቸው. አሉ ሌሎች ግቢዎች ነበሩ እና እኔም በመጨረሻው ፋክሶች በሃዋይ ከ እንዲመጣ ጠብቋል. በዚያ 5pm, እዚህ 9PM. እኔ ትንሽ እጅ-ተካሄደ በቴፕ መቅጃ ነበር እና ሁልጊዜ ለመጫወት ጥቂት ካሴቶች አመጡ. ከዚያ በኋላ እኔ ወደ ከፍ ያለ ባቡር እና ራስ ቤት መሄድ ደስ ይለኛል. አንድ ቀን ምሽት አንድ ወጣት ሌባ ትልቅ ራዲዮ የራፕ ሙዚቃ ሲጫወት ነበር. ሰዎች ወደ እሱ ተቀምጠው ነበር; አብዛኞቹ ወደ እርሱ ተመልክቶ ነገር ግን ችላ. እኔ ቦርሳ አስቀመጡ እናም ትልቅ ስቲቭ እና የፖላንድ Stevedores በቴፕ ፈልገን ያዢው ውስጥ ተገልጧል. አለበለዚያ እኔ ሙዚቃ ውጭ በሚያሰጥምና በሚያሰንፍ አልቻለም ማለት እችላለሁ: እንደ ጠቦት እንደ ቅርብ ቆመው, ከዚያም ተነስቶ እንደ በታላቅ እኔ የተቻለውን ያህል እየተጫወተ እንዲደንሱ ሙዚቃ ጀምሮ. እኔ ግማሽ-ፖላንዳውያን ነኝ እና ትልቅ ስቲቭ ብቻ “”ቢራ በርሜል ፖልካ”” እና “”ገንዘብ ፖልካ”” እንደ standars መጫወት ነበር; እርሱ እንዲደንሱ ላይ ብሩስ Springsteen እንደ ነበር. አንተ Springsteen ጊታር ጋር ለውዝ መሄድ ምን ያህል ያውቃሉ? ደህና, ቢግ ስቲቭ በአንድ ጊዜ ደቂቃ የእሱን አኮርዲዮን ላይ ዋይ ነበር. በእኛ አጠገብ ሁሉም ሰው ተመልክተዋል. ወደ ሌባ ስለ ሙዚቃ ለማጥፋት ተዘግቶ የመጀመሪያው ሰው ነበር. በሚቀጥለው መኪና በር በኩል መሄድ በመመልከት, ተነሳ. ሰዎች ቀደም ሲል ያጨበጭባሉ ማለት ጀምረው ነበር. እኔ: በኋላው እንዲደንሱ ሙዚቃ ዝቅተኛ ቆየ, እና እኔ ብቻ መከተል ትችላለህ “”አለው. እኔ እና ትልቅ ስቲቭ. ይህ ደግሞ እየተጫወተ ነው. “”ይህ ሌባ ወደ ኋላ ዘወር በሚቀጥለው ፌርማታ ላይ ባቡር ወረደች. እኔ በክረምት ሌሊት የኦሬንጅ መስመር ላይ አነስተኛ ጀግና ነበር. እንዲህ ያለ ነገር ፈጽሞ ዜና ማድረግ.
Quora ላይ UpvoteDownvoteRead

አዲስ መልስ
ከዚህ በፊት አንድ ሰው በእርግጥ ማለት ወይም ባለጌ ሰው አድርገዋል በጣም አርኪ እንደሚጠይቅ-ጠበኛ ነገር ምንድን ነው?
Nalira Rumaizan
Nalira Rumaizan, የ ጨዋታ አይደለም በላይ እኔ አሸንፈዋል አግኝተናል ድረስ ነው!
1 እይታ
ይህ ተገብሮ የበለጠ ኃይለኛ ነበር. ሀያ ሰዎች ዙሪያ እኔ ወደ Vadapalani ከ Pondicherry-ECR አውቶቡስ ላይ ተሳፈሩ. ይህ አውቶቡስ ቲኬት checkers ወይም ምንም ነገር የለውም, ቼኒ ውስጥ ከተለመደው MTC አውቶቡሶች አይደለም ነው. የጥናቱ እያንዳንዳችን ከ rs 25 የተሰበሰበ ሲሆን ትኬት በመስጠት ያለ ቦታ ተመልሰው ሄዱ. ማንም ሰው መጠየቅ ይረብሸኝ እኔ በፈቃደኝነት. እርሱ ስለ እኛ ሁሉ ትኬት እየሰጠ አይደለም ለምንድን ነው ብዬ ጠየቅሁት. እርሱ አውቶቡስ ሞላ በኋላ መስጠት እፈልጋለሁ አለ. የእኔ ቢሮ ማቆሚያ እየተቃረበ ነበር እና ቲኬቶች ላይ እኛን ሲሰጧት ከእርሱ ምንም ምልክት አልነበረም. ሰዎች ቀስ በቀስ ወደ አውቶቡስ deboard ጀመርኩ, እና የእኔ ማቆሚያ ላይ ደረስን. እኛ ወደ ታች አግኝቷል. እኔ እርሱ ስለ እኛ ሁሉ ትኬቶች በሰጠው የጥናቱ አጥብቆ ወይም እኔ የትራፊክ ፖሊሱ መደወል እፈልጋለሁ. እርሱ ለተወሰነ ጊዜ በእኔ ላይ አፋቸውን ከፍተው እኛን ሁሉ ትኬቶች ሰጠው. አንዱ ላይ መልክ እና እኔ እርሱ የማጭበርበር ያውቅ ነበር. ትኬቶች ጥቂት ዘመን ብቻ ነበሩ: ይህም ሰው ራሱን A ሽከርካሪው ሁሉ ገንዘብ ይፈልግ ነበር. እኔ ጠቁሟል ጊዜ ቃል በቃል ውሻ እንደ ከእኔ ፈቀቅ አባረረቻት. ያላቸውን ቲኬት መጠየቅ እንቸገራለን ነበር ማን የእምነት ዜጎች ላይ ቁጣዬ ለብስጭት መቆጣጠር አይችሉም: እኔ የትራፊክ ፖሊሱ ለመስማት በታላቅ በቂ ጥናቱን ላይ ጮኸ, “”Vekkama illa? Indha maanangetta pozhapuku pichai edukalam! “””” አንተ አላፍርበትም ነህ? አንተ ይልቅ ሥነ ምግባር የጎደለው ገንዘብ ሰዎች ያጭበረብራሉ ይልቅ አንድ ለማኝ ሊሆን ይችላል! “”እኔ ሄደ. ወደ ፖሊስ ፈጽሞ ይረብሸኝ ነበር. አውቶቡስ ቀርተዋል. አሁንም ትኬት የለዎትም.
Quora ላይ UpvoteDownvoteRead

“——————————————————————————————————————————————————

ترجمة الدعم: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
إجابة جديدة على “”ما هو الشيء الأكثر مرضية السلبي العدواني لديك أي وقت مضى القيام به ليعني حقا أو شخص وقح؟””

الإجابة الجديد
ما هو الشيء الأكثر مرضية السلبي العدواني لديك أي وقت مضى القيام به ليعني حقا أو وقحا الشخص؟
اين ألين Sallee
اين ألين Sallee، والكاتب، ومصور، الفنان، برنامج تلفزيوني إضافية كشخص بالغ، معاق منذ ولادته
1 عرض
العودة في 1990s، عملت في وسط المدينة وحصل على وظيفة ثانية بعد أربع ليال في الأسبوع في مدرسة لعلم النفس. جلست وحدي في غرفة لمدة أربع ساعات والفاكسات التي تم جمعها ببساطة ووضعها في المكاتب المناسبة بعد إجراء نسخ. هناك جامعات أخرى وذلك انتظرت لالفاكسات الأخيرة لتأتي في من هاواي. 17:00 هناك، 21:00 هنا. كان لي باليد قليلا مسجل كاسيت وجلب دائما عدد قليل من الأشرطة للعب. بعد ذلك، كنت سيرا على الأقدام إلى القطار ورئيس مرتفعة المنزل. ليلة واحدة، شابا كان يلعب موسيقى الراب من راديو كبير. كان يجلس الناس المقربين منه، ومعظم نظرت إليه ولكن تجاهله. أنا وضعت حقيبتي إلى أسفل وبحثت عن بلدي الكبير ستيف ونظيره البولندي عمال الشحن الكاسيت وانقلبت عليه في حامل. ثم وقفت وبدء اللعب البولكا الموسيقى بصوت عال كما يمكن أن أقوله، واقفا على مقربة من طفل ما استطعت، وإلا أنا لا يمكن أن يطغى على موسيقاه. أنا نصف البولندية والكبير ستيف لم مجرد لعب ستاندارس مثل “”البيرة برميل رقصة”” و “”المال رقصة البولكا””، وقال انه كان مثل بروس سبرينغستين من البولكا. أنت تعرف كيف سبرينغستين سوف يذهب المكسرات مع الغيتار؟ حسنا، سوف الكبير ستيف النحيب على الأكورديون له لدقائق في كل مرة. الجميع بالقرب منا شاهد. وكان الرجل أول من اغلاق موسيقاه. نهض، وتبحث على المشي من خلال الباب أمام السيارة القادمة. الناس بدأوا بالفعل إلى التصفيق. وبقيت وراءه، والبولكا أدنى الموسيقى، وقال له “”أنا مجرد تتبع لكم. لي وبيغ ستيف. وهذا له اللعب. “”الرجل استدار وحصلت على إيقاف القطار في المحطة التالية. كنت بطلا طفيفة على الخط البرتقالي في تلك الليلة الشتوية. مثل هذه الامور لا تجعل هذه الانباء.
UpvoteDownvoteRead على قرة

الإجابة الجديد
ما هو الشيء الأكثر مرضية السلبي العدواني لديك أي وقت مضى القيام به ليعني حقا أو وقحا الشخص؟
Nalira الرميزان
Nalira الرميزان، اللعبة لم تنته حتى لقد فاز عليه!
1 عرض
وكان هذا أكثر عدوانية من السلبي. نحو عشرين شخصا وأنا استقل الحافلة بونديشيري-ائحة المجلس الأوروبي من Vadapalani إلى مكتبي. انها ليست مثل الحافلات MTC المعتادة في شيناي، هذه الحافلة قد لا الداما تذكرة أو أي شيء. موصل جمع روبية 25 من كل واحد منا وعاد إلى مكانه من دون أن يعطي التذاكر. لا أحد عناء أن نسأل، تطوعت. سألته لماذا أنه لا يقدم لنا جميع التذاكر. وقال انه سوف يعطي بعد امتلأت الحافلة. وكانت المحطة مكتبي تقترب، وكان هناك ما يشير إليه تسليمنا لدينا تذاكر. الناس بدأت ببطء إلى deboard الحافلة، ووصلنا إلى وقف بلدي. وصلنا إلى أسفل. أنا أصر موصل أنه قدم لنا جميع التذاكر أو أسميه شرطي المرور. انه مفغور في وجهي لفترة من الوقت، وقدم لنا جميع تذاكر لدينا. نظرة واحدة في ذلك، وأنا اعرف انه كان الغش. وكانت تذاكر بضعة أيام القديمة وهذا الرجل يريد كل المال لنفسه والسائق. عندما أشرت بها، وقال انه مهشوش حرفيا لي بعيدا مثل كلب. ولم يتمكن من السيطرة غضبي وخيبة الأمل في زملائي المواطنين الذين لم يكلف نفسه عناء طلب تذاكرهم، صرخت في الموصل بصوت عال بما فيه الكفاية لشرطي المرور لسماع “”Vekkama إلا الله؟ Indha maanangetta pozhapuku بيتشاي edukalam! “””” ألا تشعرين بالخجل؟ هل يمكن أن تصبح بدلا من متسول من الغش غير أخلاقي الناس من أجل المال! “”مشيت بعيدا. الشرطي ازعجت أبدا. الحافلة غادرت. ما زلت لم يكن لديك تذكرتي.
UpvoteDownvoteRead على قرة

“——————————————————————————————————————————————————

Support թարգմանությունը: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Նոր պատասխանը «Որն է առավել բավարարելու պասիվ ագրեսիվ բանը, որ դուք երբեւէ արել է իրականում նշանակում, թե կոպիտ անձի»:

Նոր Պատասխան
Որն է առավել բավարարելու պասիվ ագրեսիվ բանը, որ դուք երբեւէ արել է իրականում նշանակում, թե կոպիտ անձի.
Wayne Allen Sallee
Wayne Allen Sallee, գրող, լուսանկարիչ, նկարիչ, TV շոու լրացուցիչ որպես չափահաս, հաշմանդամ է ծննդյան
1 տեսություն
Դեռեւս 1990-ականներին աշխատել եմ կենտրոնում եւ տեւել են երկրորդ աշխատանք չորս գիշեր շաբաթը դպրոցում հոգեբանության. Ես նստած ինքս մի սենյակում չորս ժամ եւ պարզապես հավաքված Ֆաքսեր եւ դրեց նրանց համապատասխան գրասենյակներում կատարելուց հետո պատճենները: Կային նաեւ այլ campuses, եւ ես սպասեցի, որ վերջին Ֆաքսեր գալիս են Հավայան կղզիներում: 5pm այնտեղ, 9pm Մականուն: Ես ունեի մի փոքր ձեռքի ձայներիզներ ձայնագրիչը եւ միշտ բերել է մի քանի ձայներիզներ խաղալ. Այնուհետեւ, ես կցանկանայի, քայլել դեպի բարձր գնացքի եւ ղեկավար տանը: Մի գիշեր, մի երիտասարդ տղա էր խաղում ռեփի մի մեծ ռադիո: Մարդիկ էին նստած մոտ է նրան, առավել նայեց նրան, բայց անտեսվում են նրան: Ես իմ մեջքի պայուսակ ներքեւ եւ նայեց իմ մեծ Steve եւ նրա լեհ Stevedores ձայներիզներ եւ շրջված այն իրավատիրոջ: Հետո ես կանգնեց եւ սկսած խաղում polka երաժշտություն, ինչպես բարձրաձայն, քանի որ ես կարող եմ, կանգնած, քանի որ մոտ է երեխայի, ինչպես ես կարող, այլապես ես չէի կարող խեղդել է իր երաժշտությունը: Ես կես-լեհական եւ մեծ Steve ոչ միայն խաղալ standars նման «գարեջրի բարելի Polka» եւ «Money Polka», նա նման էր Բրյուս Սփրինգսթինի մասին polka: Դուք գիտեք, թե ինչպես Սփրինգսթինը կգնա ընկույզ հետ guitar. Դե, Մեծ Սթիվ պիտի հեծեծեն իր ակորդեոնի րոպե միաժամանակ. Բոլորն էլ կողքին նայում. The guy էր, առաջինը փակել իր երաժշտությունը: Նա վեր կացավ, փնտրում է քայլել միջոցով դուռը դեպի հաջորդ մեքենան. Մարդիկ արդեն իսկ սկսում է ծափահարել: Ես մնաց նրա, polka երաժշտական ցածր է, եւ ասաց նրան. «Ես պարզապես հետեւել ձեզ. Me եւ մեծ Steve. Դա այն է, նրան խաղալ: “”The guy շրջվեց եւ իջանք գնացքը է հաջորդ կանգառում. Ես մի անչափահասի հերոս է Orange- ի Line, որ ձմեռ գիշեր. Բաներ նման երբեք այդ լուրը:
UpvoteDownvoteRead է Quora

Նոր Պատասխան
Որն է առավել բավարարելու պասիվ ագրեսիվ բանը, որ դուք երբեւէ արել է իրականում նշանակում, թե կոպիտ անձի.
Nalira Rumaizan
Nalira Rumaizan, խաղը չի ավարտվել, մինչեւ ես հաղթել այն!
1 տեսություն
Սա էր ավելի ագրեսիվ է, քան պասիվ: Around քսան մարդ եւ ես boarded Pondicherry-ECR ավտոբուսը ից Vadapalani իմ գրասենյակ: Դա դուր չի գալիս սովորական MTC ավտոբուսներ Chennai, այս ավտոբուսը չունի տոմսի շաշկի կամ ոչինչ: Դիրիժորը հավաքագրվել Rs 25-ից մեզանից յուրաքանչյուրը, եւ ետ գնաց իր տեղը, առանց տալու տոմս: Ոչ ոք չի անհանգստացրել է հարցնել, ես կամավոր: Ես հարցրեցի նրան, թե ինչու նա չէր տալիս մեզ բոլոր տոմսերը: Նա ասել է, որ ուզում է տալ այն բանից հետո, ավտոբուսն լցվեց. Իմ գրասենյակը կանգառը եղել է մոտենում, եւ չկար նշան նրա մասին հանձնելու մեզ է մեր տոմսերը: Մարդիկ կամաց-կամաց սկսեցին deboard ավտոբուսը, եւ մենք հասանք իմ stop. Մենք ստացել ենք ներքեւ. Ես պնդեցի, դիրիժոր, որ Նա տվել է մեզ բոլոր տոմսերը կամ ես ուզում զանգահարել երթեւեկության ոստիկանին: Նա խաղալիք ինձ համար մի որոշ ժամանակ, եւ տուաւ մեզ մեր բոլոր տոմսերը: Մեկ հայացք, եւ ես գիտեի, որ նա եղել է խարդախության. Տոմսերը էին մի քանի օր հին եւ այս մարդը ցանկացել ամբողջ գումարը իր համար, եւ վարորդը: Երբ ես նշեց այն, որ նա բառացիորեն shooed ինձ, ինչպես մի շուն. Չի կարողանում վերահսկել իմ զայրույթը եւ հիասթափությունն իմ համաքաղաքացիներին, ովքեր չեն անհանգստացնել խնդրել իրենց տոմսերը, ես բղավում է դիրիժոր բարձրաձայն բավարար է ճանապարհային ոստիկանը պետք է լսել, «Vekkama illa. Indha maanangetta pozhapuku Pichai edukalam! “””” Չեք ամաչում. Դուք կարող եք ավելի շուտ դառնալ մուրացկան, քան հակաբարոյական խաբել մարդկանց փողի! “”Ես քայլում հեռու: Ոստիկանը երբեք չի անհանգստացրել: Ավտոբուսը մնացել. Ես դեռ չեմ ունենա իմ տոմսը:
UpvoteDownvoteRead է Quora

“——————————————————————————————————————————————————

Support tərcümə: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Yeni cavab “”Əgər həqiqətən demək və ya kobud şəxsə etmiş ən razı passiv-aqressiv şey nədir?””

New Cavab
Əgər həqiqətən demək və ya kobud şəxsə etmiş ən razı passiv-aqressiv şey nədir?
Wayne Allen Sallee
Wayne Allen Sallee, doğum maneəli yazıçı, fotoqraf, rəssam, böyüklər kimi əlavə tv show,
1
Geri 1990-cı illərdə, mən downtown işləyib və psixologiya üçün məktəbdə ikinci iş dörd gecə bir həftə davam etdi. Mən dörd saat sadəcə toplanmış fakslar üçün bir otaqda özüm oturdu və nüsxə etdikdən sonra müvafiq ofis qoydu. Başqa kampüste idi və mən son faks Hawaii gəlmək gözlədi. orada 5pm burada 9PM. Mən bir az əl kasset recorder idi və həmişə oynamaq üçün bir neçə kasetlər gətirdi. Daha sonra, mən yüksək qatar və baş ev gəzmək ediyorum. Bir gecə, bir gənc oğlan böyük radio rap musiqi ifa edilib. İnsanlar ona yaxın oturmuş, ən ona baxdı, lakin onu rədd. Mən Sırt yazmaq və Big Steve və onun polşalı Stevedores kaset baxdı və sahibi onu Çevrilmiş. əks halda mən onun musiqi həyata boğmaq bilməz, mən biləcəyi kimi uşaq kimi yaxın duran, Sonra ayağa qalxdı və yüksək mən biləcəyi kimi ifa polka musiqi başlayır. I yarım-Polish Ben və Big Steve yalnız “”Beer Barrel Polka”” və “”Pul Polka”” kimi standartların oynamaq etmədi, o, polka Bruce Springsteen kimi idi. Siz Springsteen gitara ilə qoz-fındıq getmək necə bilirik? Yaxşı, Big Steve bir anda dəqiqə onun qarmon nalə olardı. bizə yaxın Hər kəs izlədi. guy onun musiqi bağlamaq üçün ilk idi. O, növbəti avtomobil qapı vasitəsilə gəzmək axtarır qalxıb. İnsanlar artıq clap başlanğıc idi. Mən onun arxasında polka musiqi aşağı qaldı, mən yalnız edəcəyik “”ona dedi. Mən və Big Steve. Bu ona oynayan var. “”Oğlan ətrafında dönüb və növbəti dayanacağında qatar off almışdır. Hesab edirəm ki, qış gecə Orange Line kiçik qəhrəman idi. bu kimi şeylər heç xəbər verir.
Quora on UpvoteDownvoteRead

New Cavab
Əgər həqiqətən demək və ya kobud şəxsə etmiş ən razı passiv-aqressiv şey nədir?
Nalira Rumaizan
Nalira Rumaizan, oyun deyil, artıq mən onu qazandım qədər deyil!
1
Bu passiv daha çox aqressiv idi. iyirmi insanların ətrafında mənim ofis Vadapalani olan Pondicherry-ECR avtobus mindik. Bu avtobus bilet dama və ya bir şey var deyil, Chennai adi MTC avtobuslar kimi deyil. dirijor bizə hər Rs 25 toplanmış və bir bilet vermədən öz yerinə qayıtdı. Heç bir sual narahat, mən könüllü. O, bizə bütün bilet verilməsi deyil niyə soruşdum. O, avtobus doldu sonra vermək istədiyiniz bildirib. Mənim ofis stop yaxınlaşan idi və bilet ərzində bizi verilməsi ona heç bir işarə idi. İnsanlar yavaş-yavaş avtobus DeBoard başladı və mənim stop gəldi. Biz aşağı var. Mən o bizə bütün bilet verdi dirijor israr və ya yol polis zəng istədiyiniz. O, bir müddət mənə döşlü və bizə bütün bilet verdi. One baxmaq və mən o bir saxtakarlıq idi bilirdi. bilet bir neçə gün köhnə idi və bu adam özü və sürücü üçün bütün pul istədi. Mən bunu diqqət çəkən zaman, o, sanki bir it kimi mənə onu qovublar. Onların bilet üçün xahiş narahat etmədi mənim fellow vətəndaşları mənim hirs və məyusluq nəzarət edə deyil, mən yol polis eşitmək üçün yüksək kifayət qədər dirijor qışqırıb, “”Vekkama illa? Indha maanangetta pozhapuku Pichai edukalam! “””” Siz xəcalətli deyil? Siz daha əxlaqsızcasına pul insanları fırıldaqçı daha dilənçi ola bilər! “”Mən uzaqlaşdı. polis heç narahat. avtobus ayrıldı. Mən hələ mənim bilet yoxdur.
Quora on UpvoteDownvoteRead

“——————————————————————————————————————————————————

Itzulpengintza euskarria: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Erantzuna New “”Zer da gehien Sagarna pasiboa-oldarkorra gauza inoiz benetan esan edo rude pertsona bati egin?””

Erantzuna New
Zein da gehien Sagarna pasiboa-oldarkorra gauza inoiz benetan esan edo rude pertsona bati egin?
Wayne Allen Sallee
Wayne Allen Sallee, idazle, argazkilari, artista, tv show estra heldu gisa, jaiotzetik urrikoa
1 view
Back 1990eko hamarkadan, hiriaren erdigunean lan egin nuen eta bigarren lan bat hartu eta lau gau aste psikologia eskola batean. neuk eseri nintzen lau ordu eta besterik bildu faxak gela batean eta jartzea egoki bulegoetan kopiak egiteko ondoren. Baziren beste campusetan eta beraz, azken faxak etorriko Hawaii itxaron dut. 5etan han, 9PM hemen. apur bat eskuko irrati-kaseta izan dut eta beti ekarri batzuk kasete bat jolastu. Ondoren, litzaidake altxatutako tren eta burua etxera oinez dut. Gau batean, mutil gazte rap musika jotzen ari zen irrati handi bat. Pertsonak zion hurbil eserita zeuden, gehienak begiratu egin zion, baina kontuan hartu zion. nire motxila ezartzen behera eta nire Big Steve eta Poloniako Zamaketarien kasete begiratu eta iraulita da egileak ere. Orduan zutik nengoela eta jolasean polka musika hasita bezain ozen nuen bezala, gisa kid nuen bezain hurbil zutik, bestela ezin nuen ito bere musika. erdi-Polish naiz eta Big Steve ez besterik “”Beer Barrel Polka”” eta “”Dirua Polka”” bezala jokatu estandarrak du, Bruce Springsteen polka of the bezalakoa izan zen. Springsteen intxaurrak nola joango gitarra ezagutzen duzu? Beno, Big Steve litzateke bere denbora batean minutuz akordeoia wail. Denek gurekin gertu ikusitako. tío lehen off itxi bere musika izan zen. Jaiki zen, hurrengo autoa atea bitartez oinez bila. Pertsonak ziren dagoeneko txalotzen hasiz. bere atzean geratu nintzen, etorri polka musika baxua, eta esan zion: “”besterik ez dut jarraitu duzu. Me eta Big Steve. Bera da jolasten. “”Tío jiratu eta got off hurrengo geldialdian trena. Orange Line on heroi txikiak neguko gau hartan nengoen. Horrelako gauzak inoiz egin du albistea.
UpvoteDownvoteRead Quora

Erantzuna New
Zein da gehien Sagarna pasiboa-oldarkorra gauza inoiz benetan esan edo rude pertsona bati egin?
Nalira Rumaizan
Nalira Rumaizan, Jokoa ez baino gehiago irabazi arte Nik egin!
1 view
Hau izan zen pasiboa baino gehiago oldarkorra. Hogei pertsona inguruk eta Vadapalani batetik orokorrean-CER bus boarded dut nire bulegora. Ez da ohiko MTC Chennai autobusak, autobus honetan ez dauka txartela zuzentzaileak edo ezer. Zuzendaria bildu Rs 25 gutako bakoitzari eta berriro itzuli zen leku txartel bat eman gabe. Inor ez da lanik eskatzen, aurkeztu nintzen. Galdetu nion zergatik ez zen gurekin emanez sarrerak guztiak. emango nuke zuen autobus bete zen ondoren, esan zuen. Nire bulegoan geldialdia zen hurbiltzen eta ez zen bere zeinua gurekin gozamenerako gure sarrerak baino. Pertsonak poliki hasi autobusa deboard, eta iritsi zen nire geldialdian dugu. behera lortu dugu. conductor gaituen eman zuen sarrerak guztiak tematu nintzen edo trafiko poliziak deitu nuke. gaped zidan pixka bat, eta gure sarrerak guztia eman zigun. Begirada bat eta banekien iruzur bat izan zen. Sarrerak egun batzuk zaharrak ziren eta gizon honek nahi diru guztia berak eta gidaria da. Noiz da adierazi dut, literalki shooed zuen me kanpoan txakur bat bezala. Ez da gai nire haserrea eta berriz kontrolatzeko nire herritarrak ez zuten traba dituzte sarrerak eskatu ere, oihukatu zuzendaria ozen nahikoa trafiko poliziak entzunarazi joateak, “”Vekkama illa? Indha maanangetta pozhapuku Pichai edukalam! “””” Ez dizu lotsarik ematen? baizik ezin duzu eskale bat immorally baino tranparik jendeak dirua bihurtu! “”kanpoan ibili naiz. poliziak inoiz lanik. Autobusa geratzen. Oraindik ez dut izan nire txartela.
UpvoteDownvoteRead Quora

“——————————————————————————————————————————————————

пераклад Падтрымка: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Новы адказ на пытанне “”Што з’яўляецца найбольш задавальняе пасіўна-агрэсіўная рэч, якую вы калі-небудзь рабілі на самай справе азначае або грубы чалавек?””

новы адказ
Што з’яўляецца найбольш задавальняе пасіўна-агрэсіўная рэч, якую вы калі-небудзь рабілі на самай справе азначае або грубы чалавек?
Уэйн Ален Sallee
Уэйн Ален Sallee, пісьменнік, фатограф, мастак, тб-шоу экстра як дарослы, інвалід ад нараджэння
1 прагляд
Яшчэ ў 1990-я гады, я працаваў у цэнтры горада і ўзяў другую працу чатыры ночы ў тыдзень у школе для псіхалогіі. Я сядзеў сам у пакоі на працягу чатырох гадзін і проста сабраных факсаў і змясціць іх у адпаведных аддзяленнях пасля вырабу копій. Былі і іншыя кампусе, і таму я чакаў апошнія факсы прыйсці з Гавайскіх выспаў. 5-й вечара там 9-й вечара тут. У мяне быў маленькі ручной магнітафон і заўсёды прывозіў некалькі касет, каб гуляць. Пасля гэтага, я б дайсці да цягніка падвышанай і дадому. Аднойчы ноччу, малады хлопец гуляў рэп музыку з вялікай радыё. Людзі сядзелі блізка да яго, найбольш паглядзеў на яго, але праігнараваў яго. Я паставіў свой заплечнік і паглядзеў на мой Вялікі Стыў і яго польскі грузчыкі касету і перакінуў яго ў трымальнік. Тады я ўстаў і пачала прайгравання полькі музыку так гучна, як я мог, стоячы так блізка да мальца, як я мог, інакш я не мог заглушыць яго музыку. Я напалову-польскі і Вялікі Стыў не проста гуляць, як “”, стандартны Beer Barrel Polka”” і “”Грошы Полька””, ён быў падобны на Бруса Спрынгсціна полькі. Вы ведаеце, як Спрынгсцін будзе схадзіць з розуму з гітарай? Ну, Вялікі Стыў будзе выць на сваім акардэоне на працягу хвілін, у той час. Усё побач з намі назіралі. Хлопец быў першым, каб адключыць яго музыку. Ён стаў, гледзячы прайсці праз дзверы ў наступны вагон. Людзі ўжо пачынаюць пляскаць. Я застаўся ззаду яго, полька музыку нізка, і сказаў яму: “”Я буду проста ісці за вамі. Я і Big Steve. Гэта ён гуляе. “”Хлопец разгарнуўся і сышоў з цягніка на наступным прыпынку. Я быў непаўналетнім героем на аранжавай лініі, што зімовая ноч. Такія рэчы, як гэта ніколі не робяць навіны.
UpvoteDownvoteRead на Quora

новы адказ
Што з’яўляецца найбольш задавальняе пасіўна-агрэсіўная рэч, якую вы калі-небудзь рабілі на самай справе азначае або грубы чалавек?
Nalira Rumaizan
Nalira Rumaizan, Гульня не скончана, пакуль я выйграў яго!
1 прагляд
Гэта быў больш агрэсіўным, чым пасіўны. Каля дваццаці чалавек, і я сеў на аўтобус Пондичерри-ECR ад Vadapalani ў мой офіс. Гэта не падобна на звычайныя аўтобусы MTC ў Ченнае, гэты аўтобус не мае шашак білет або што-небудзь. Правадыр сабраў Rs 25 ад кожнага з нас, і вярнуўся на сваё месца, не даючы білет. Ніхто не знайшоў час спытаць, я добраахвотна. Я спытаў у яго, чаму ён не дае нам усе квіткі. Ён сказаў, што пасля таго, як даць аўтобус быў запоўнены. Мой офіс прыпынак набліжаўся і не было ніякіх прыкмет яго даючы нам над нашымі квіткамі. Людзі павольна пачалі DeBoard аўтобус, і мы прыйшлі да маёй прыпынку. Мы атрымалі ўніз. Я настаяў правадыр, што ён даў нам усе квіткі, ці я б назваў паліцэйскага трафіку. Ён утаропіўся на мяне нейкі час і даў нам усе нашы квіткі. Адзін погляд на яго, і я ведаў, што ён быў махляром. Квіткі былі некалькі дзён, і гэты чалавек хацеў усё грошы для сябе і кіроўцы. Калі я звярнуў увагу на гэта, ён літаральна прагнала мяне, як сабаку. Не ў стане кантраляваць свой гнеў і расчараванне ў маіх суграмадзян, якія не папрацавалі прасіць за свае квіткі, я крыкнуў правадыр досыць гучна, даішнік, каб пачуць, “”Vekkama илля? Indha maanangetta pozhapuku пінчукоў edukalam! “””” Як вам не сорамна? Вы маглі б хутчэй стаць жабраком, чым амаральна падманваць людзей за грошы! “”Я пайшоў прэч. Паліцэйскі ніколі не турбавалі. Аўтобус з’ехаў. Я да гэтага часу не маюць свой білет.
UpvoteDownvoteRead на Quora

“——————————————————————————————————————————————————

সাপোর্ট অনুবাদ: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
এ নতুন উত্তর “”সবচেয়ে সন্তোষজনক প্যাসিভ-আক্রমনাত্মক জিনিস আপনি কি সত্যিই একটি অর্থ বা অভদ্র ব্যক্তি করেছি কি?””

নতুন উত্তর
সবচেয়ে সন্তোষজনক প্যাসিভ-আক্রমনাত্মক জিনিস আপনি কি সত্যিই একটি অর্থ বা অভদ্র ব্যক্তি করেছি কি?
ওয়েন অ্যালেন Sallee
ওয়েন অ্যালেন Sallee, লেখক, ফটোগ্রাফার, শিল্পী, টিভি একটি পূর্ণবয়স্ক হিসাবে অতিরিক্ত প্রদর্শনী, জন্ম থেকে প্রতিবন্ধী
1 বার দেখা হয়েছে
1990 সালে, আমি শহরের কেন্দ্রস্থল কাজ এবং মনোবিজ্ঞান জন্য একটি স্কুলে একটি দ্বিতীয় কাজ চার রাত সপ্তাহে নেন. আমি চার ঘন্টার এবং সহজভাবে সংগৃহীত ফ্যাক্সে জন্য একটি রুমে নিজেকে দ্বারা বসলেন এবং কপি তৈরীর পর সঠিক অফিসে তাদের করা. সেখানে অন্যান্য ক্যাম্পাস ছিল এবং তাই আমি গত ফ্যাক্সে হাওয়াই থেকে আসা জন্য অপেক্ষা. সেখানে 5PM, এখানে রাত 9 টা. আমি একটু হ্যান্ড হেল্ড ক্যাসেট রেকর্ডার ছিল এবং সবসময় খেলতে কয়েক ক্যাসেট আনা. তারপর, আমি উবু ট্রেন এবং মাথা বাড়িতে পায়চারি করা চাই. এক রাতে, একটি অল্প বয়স্ক লোক একটি বড় রেডিও থেকে র্যাপ সঙ্গীত বাজানো হয়. মানুষ তাঁর নিকটবর্তী বসেছিলেন, সবচেয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে কিন্তু তাকে উপেক্ষা করা. আমি আমার ব্যাকপ্যাক নিচে সেট এবং আমার বড় স্টিভ এবং তার পোলিশ Stevedores ক্যাসেট জন্য তাকিয়ে ধারক মধ্যে এটি ফ্লিপ. তারপর আমি উঠে দাঁড়িয়ে হিসাবে অট্ট আমার সাধ্যমত শুরু বাজানো যাযাবর-জাতির নৃত্যবিশেষ বা ঐ নাচের সুর সঙ্গীত, দাঁড়িয়ে আমার সাধ্যমত ছাগলছানা হিসাবে বন্ধ, অন্যথায় আমি তার গান মজান না পারে. আমি হাফ পোলিশ আছি এবং বিগ স্টিভ শুধু “”বিয়ার পিপা পোলকা”” এবং “”মানি পোলকা”” মত standars খেলা হয়নি, তিনি যাযাবর-জাতির নৃত্যবিশেষ বা ঐ নাচের সুর এর ব্রুস Springsteen মত ছিল. আপনি কিভাবে Springsteen গিটার সঙ্গে বাদাম যেতে হবে জানি? আচ্ছা, বড় স্টিভ একবারে মিনিট ধরে তার অ্যাকর্ডিয়ন উপর বিলাপ করবে. আমাদের কাছে সবাই দেখেছেন. লোক প্রথমে তাঁর গান বন্ধ ছিল. তিনি উঠে, পরের গাড়িতে দরজা ভিতর দিয়ে হেটে যেতে খুঁজছি. মানুষ ইতিমধ্যে হাততালির শব্দ নিতে শুরু করেছে. আমি তার পিছনে কাটালেন যাযাবর-জাতির নৃত্যবিশেষ বা ঐ নাচের সুর সঙ্গীত কম, এবং তাঁকে বললেন, ‘আমি শুধু আপনাকে অনুসরণ করব. আমাকে এবং বিগ স্টিভ. যে তাকে খেলছে. “”লোক ঘুরে পরবর্তী স্টপেজে ট্রেন বন্ধ পেয়েছিলাম. আমি যে শীতের রাতে কমলা লাইন উপর একটি ছোটখাট নায়ক ছিল. এই জিনিষ কখনই খবর করতে.
Quora তে UpvoteDownvoteRead

নতুন উত্তর
সবচেয়ে সন্তোষজনক প্যাসিভ-আক্রমনাত্মক জিনিস আপনি কি সত্যিই একটি অর্থ বা অভদ্র ব্যক্তি করেছি কি?
Nalira Rumaizan
Nalira Rumaizan, খেলা না ওভার পর্যন্ত আমি এটা জিতেছে করেছি!
1 বার দেখা হয়েছে
এই প্যাসিভ চেয়ে বেশি আক্রমণাত্মক ছিল. বিশ মানুষ প্রায় এবং আমি আমার অফিসে Vadapalani থেকে পুদুচেরি-ECR বাসে ওঠেন. এটা চেন্নাইয়ে স্বাভাবিক এমটিসি বাস চাই না, এই বাস নেই টিকেট চেকারস বা কিছু. কন্ডাকটর আমাদের প্রতিটি থেকে 25 টাকা সংগ্রহ করা এবং একটি টিকিট ছাড়াই তার জায়গা ফিরে গেলেন. কেউ জিজ্ঞাসা বিরক্ত, আমি একজন স্বেচ্ছাসেবক. কেন তিনি আমাদের সব টিকেট প্রদান করা হয় নি আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম. তিনি বলেন, পরে বাস ভরে গেল দিতে চাই. আমার অফিসে স্টপ সমীপবর্তী ছিল এবং তাকে কোন নিদর্শন আমাদের টিকেট উপর আমাদের হস্তান্তর ছিল. মানুষ ধীরে ধীরে বাস deboard করতে শুরু করেছে এবং আমরা আমার স্টপেজে এসে. আমরা নেমে. আমি কন্ডাকটর যে তিনি আমাদের সব টিকেট দিলেন জোর বা আমি ট্রাফিক পুলিশ কল চাই. তিনি কিছুদিনের জন্য আমার দিকে অসতীপতি এবং আমাদের সমস্ত টিকিট দিয়েছেন. এটা এক চেহারা এবং আমি জানতাম তিনি একটি জালিয়াতি ছিল. টিকেট কয়েকদিন বয়স ছিল এবং এই ব্যক্তি নিজে এবং ড্রাইভারের জন্য সব টাকা চেয়েছিলেন. আমি যখন এটা জানতে চাইলে তিনি আক্ষরিক আমাকে দূরে একটি কুকুর মত shooed. আমার নাগরিকবৃন্দ তাদের টিকেট জন্য জিজ্ঞাসা করতে বিরক্ত না আমার ক্ষোভ এবং হতাশা নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম নয়, আমি কন্ডাকটর অট্ট ট্রাফিক পুলিশ শোনার জন্য যথেষ্ট এ চিৎকার করে বলল, “”Vekkama ইল্লা? Indha maanangetta pozhapuku pichai edukalam! “””” আপনি লজ্জা হয় না? আপনি বরং একটি ভিক্ষুক চেয়ে অনৈতিক অর্থের জন্য মানুষ প্রতারণা হতে পারে! “”আমি দূরে গিয়েছিলাম. পুলিশ কখনও বিরক্ত. বাস ছেড়ে. আমি এখনও আমার টিকেট না.
Quora তে UpvoteDownvoteRead

“——————————————————————————————————————————————————

prijevod podrška: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Novi odgovor na pitanje “”Što je najviše zadovoljavajući stvar pasivno-agresivni koju si ikad učinio da zaista znači ili nepristojna osoba?””

novi Odgovor
Ono što je najviše zadovoljavajući stvar pasivno-agresivni koju si ikad učinio osobi stvarno znači ili nepristojan?
Wayne Allen Sallee
Wayne Allen Sallee, pisac, fotograf, slikar, TV show ekstra kao odrasla osoba, hendikepiranih od rođenja
1 view
Povratak u 1990-ih godina, radio sam u centru grada i uzeo drugi posao četiri dana nedeljno u školi za psihologiju. Sjedila sam sama u sobi za četiri sata i jednostavno prikupljenih faksove i stavio ih u pravilnom uredima nakon što kopija. Bilo je i drugih kampusa pa sam čekao zadnji faksove ušao u Havajima. 17:00 tamo, 21:00 ovdje. Imao sam malo ručni kasetofon i uvijek donio nekoliko kaseta za igru. Nakon toga, ja bih hoda do povišene voz i glava kuće. Jedne noći, mladić je igrao rep muzike iz velike radio. Ljudi su sjedili blizu njega, najviše ga je pogledao, ali ignorisao njega. Postavio sam ranac dole i pogledao za moj veliki Steve i njegov poljski Stevedores kasete i okrenuo ga u držač. Onda sam ustao i pokretanje reprodukcije polka glazbe kao glasno kao što sam mogao, stoji što bliže klinca kao što sam mogao, inače nisam mogao utopiti svoju muziku. Ja sam polu-poljski i Big Steve nije samo igrati Standars kao “”Beer Barrel Polka”” i “”Novac Polka””, on je bio poput Brucea Springsteena u polka. Znate kako će Springsteen polude sa gitarom? Pa, Big Steve bi nariče na svoju harmoniku za minuta na vrijeme. Svi u nas gledao. Momak je bio prvi koji će isključiti svoju muziku. Ustao je, u potrazi za šetnje kroz vrata na sljedeći automobil. Ljudi su već počeli da aplaudiraju. Ostao sam iza njega, polka glazbe niske, i rekao mu “”Ja ću samo pratiti. Ja i Big Steve. To je on igra. “”Momak se okrenuo i sišao sa voza na sledećoj stanici. Ja sam bio manji heroj na Orange Line te zime noći. Ovakve stvari nikada ne čine vijesti.
UpvoteDownvoteRead na Quora

novi Odgovor
Ono što je najviše zadovoljavajući stvar pasivno-agresivni koju si ikad učinio osobi stvarno znači ili nepristojan?
Nalira Rumaizan
Nalira Rumaizan, igra nije gotovo dok sam pobedio!
1 view
To je bio agresivniji nego pasivan. Oko dvadesetak ljudi i ja ukrcali u autobus Pondicherry-ECR od Vadapalani u moj ured. To nije kao uobičajeni MTC autobusa u Chennai, ovaj autobus nije dame kartu ili ništa. Dirigent prikupljeni Rs 25 od svakog od nas i vratio se na svoje mesto bez davanja kartu. Niko se nije potrudio da pita, ja sam se javio. Pitao sam ga zašto nije nam daje sve karte. Rekao je da će dati nakon što je autobus bio ispunjen. Moja kancelarija stop bio približava i nije bilo ni traga od njega predaje nas preko naše karte. Ljudi polako počeli da iskrcava u autobus, a mi smo stigli na moja stanica. Imamo dole. Insistirao sam konduktera koji nam je dao sve karte ili bih pozvati saobraćajni policajac. On je zjapila me neko vrijeme i dao nam sve naše karte. Jedan pogled na to i sam znao da je to prevara. Karte su bili nekoliko dana i ovaj čovjek želio sav novac za sebe i vozača. Kada sam naglasio to, on je doslovno shooed me away kao psa. Nije u stanju da kontroliše svoj bes i razočaranje u mom sugrađana koji se nije potrudio da traži svoje ulaznice, vikao sam na konduktera dovoljno glasno za saobraćajni policajac čuti, “”Vekkama illa? Indha maanangetta pozhapuku Pichai edukalam! “””” Ne Jeste li sramota? Mogao bi radije postati prosjak nego nemoralno varaju ljude za pare! “”I otišao. Policajac nikad nije smetalo. Autobus je krenuo. I dalje nemam kartu.
UpvoteDownvoteRead na Quora

“——————————————————————————————————————————————————

Подкрепа превод: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Нов отговор на “”Какво е най-удовлетворяващо пасивно-агресивен, което сте правили до наистина означава или груб човек?””

Нов Отговор
Какво е най-удовлетворяващо пасивно-агресивен, което сте правили до наистина означава или груб човек?
Уейн Алън Sallee
Уейн Алън Sallee, писател, фотограф, художник, тв шоу допълнително като възрастен, инвалид от рождение
1 изглед
Обратно през 1990 г., аз работих в центъра и взе втора работа четири пъти седмично в училище за психологията. Седях сам в една стая в продължение на четири часа и просто събрани факсове и ги поставя в съответните служби, след като копия. Имаше и други кампуси и така чаках последните факса, за да дойдат в от Хавай. 17:00 там, 21:00 тук. Имах малко ръчен касетофон и винаги донесе няколко касети, за да играят. След това, щях да ходя до повишена влак и главата вкъщи. Една вечер, един млад човек се играе рап музиката от голям радио. Хората бяха седнали в близост до него, най-го погледна, но не му обърна внимание. Задам раницата си надолу и погледна за моя Big Стив и му полски хамали касета и я копна в носача. После се изправи и се започва свирене полка музика като силен, колкото можех, стои най-близо до детето, колкото можех, в противен случай не може да заглуши музиката му. Аз съм полу-полски и Big Стив не само играе на standars като “”Beer Barrel полка”” и “”Пари полка””, той беше като Брус Спрингстийн на полка. Вие знаете как Спрингстийн ще отида ядки с китарата? Е, Big Steve ще плача на акордеон си за минути в даден момент. Всички близо до нас наблюдаваше. Човекът е първият, който се изключи музиката му. Той стана, гледам да минеш през вратата към следващата кола. Хората вече започнаха да пляскат. Аз останах зад него, на музика ниско полка, и му каза: “”Аз просто ще ви следват. Аз и Big Стив. Ето го играя. “”Човекът се обърна и слезе от влака на следващата спирка. Аз бях малка герой на оранжевата линия, която зимна нощ. Неща като това никога не правят новините.
UpvoteDownvoteRead на Quora

Нов Отговор
Какво е най-удовлетворяващо пасивно-агресивен, което сте правили до наистина означава или груб човек?
Nalira Rumaizan
Nalira Rumaizan, Играта не е свършила, докато съм го спечели!
1 изглед
Това беше по-агресивен от пасивен. Около двадесет души и се качих на Пондичери-ECR автобуса от Vadapalani в кабинета ми. Това не е като обичайните MTC автобусите в Ченай, този автобус не разполага с пулове билети или нищо. Диригентът събира Rs 25 от всеки от нас и се върна на мястото си, без да дава билет. Никой не си направи труда да попитам, аз доброволно. Попитах го защо той не бе ни дава всички билети. Той каза, че ще даде след автобуса се напълни. Моят офис спирка беше наближава и нямаше и следа от него ни предадете нашите билети. Хората бавно започнаха да deboard автобуса, и стигнахме до моята спирка. Имаме надолу. Настоях проводника, че той ни е дал всички билети или щях да се обадя на полицая трафик. Той зяпна ме за известно време и да ни даде всички наши билети. Един поглед към него и аз знаех, че е измама. Билетите са на възраст няколко дни и този човек иска всички пари за себе си и на водача. Когато го посочи, той буквално ме избута далеч като куче. Не е в състояние да контролира гнева и разочарованието ми в моите съграждани, които не си направи труда да пита за билетите си, аз извиках диригента достатъчно силен, за полицай на трафик да чуе, “”Vekkama Illa? Indha maanangetta pozhapuku Pichai edukalam! “””” Не те ли е срам? Вие по-скоро може да се превърне в просяк, отколкото неморално мамят хората за пари! “”Аз се отдалечи. Полицаят никога труда. Автобусът ляво. Аз все още не разполагат с моя билет.
UpvoteDownvoteRead на Quora

“——————————————————————————————————————————————————

traducció de suport: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Nova resposta a “”Què és el més satisfactori passiu-agressiu que has fet a una persona grollera o significa realment?””

nova resposta
¿Què és el més satisfactori passiu-agressiu que has fet a una persona realment vol dir o groller?
Wayne Allen Sallee
Wayne Allen Sallee, escriptor, fotògraf, artista, show televisiu addicional com un adult, perjudicat des del naixement
1 vista
De tornada a la dècada de 1990, vaig treballar centre i va prendre un segon treball quatre nits a la setmana en una escola de la psicologia. Em vaig asseure sola en una habitació durant quatre hores i faxos simplement recollits i posar-los en les oficines apropiades després de fer còpies. Hi havia altres campus i pel que esperaven els últims faxos que arriben de Hawaii. 17:00 allà, 21:00 aquí. Tenia un petit gravador de casset de mà i sempre va portar uns cassets per jugar. Després, em tornaria a peu al tren i el cap elevat casa. Una nit, un noi jove estava tocant música de rap d’un gran ràdio. Les persones estaven asseguts a prop seu, més el van mirar, però no li van fer cas. Em vaig posar la meva motxilla i vaig mirar per la meva gran Steve i la seva casset polonès estibadors i capgirat en el suport. Llavors em vaig posar de peu i començar la reproducció de música polka tan fort com vaig poder, de peu tan a prop del nen com vaig poder, el contrari no podria ofegar la seva música. Sóc meitat polonès i Big Steve no només joc els estàndards com “”Beer Barrel Polka”” i “”Diners Polka””, que era com el de Bruce Springsteen de polca. Ja saps com Springsteen es tornen bojos amb la guitarra? Bé, Big Steve seria plorar en el seu acordió de minuts alhora. Tothom a prop nostre va observar. El tipus era el primer a apagar la seva música. Es va posar de peu, mirant a caminar a través de la porta al següent cotxe. La gent ja estava començant a aplaudir. Em vaig quedar darrere d’ell, la polka sota la música, i li va dir: “”Només et segueixo. Jo i Big Steve. Això és el que juga. “”El noi es va girar i va baixar del tren a la següent parada. Jo era un heroi de menor importància en la línia ataronjada aquesta nit d’hivern. Aquest tipus de coses no són notícia.
UpvoteDownvoteRead en Quora

nova resposta
¿Què és el més satisfactori passiu-agressiu que has fet a una persona realment vol dir o groller?
Nalira Rumaizan
Nalira Rumaizan, El joc no ha acabat fins que jo he guanyat!
1 vista
Això va ser més agressiu que el passiu. Al voltant de vint persones i vaig abordar l’autobús Pondicherry-ECR de Vadapalani a la meva oficina. No és com els autobusos habituals del MTC a Chennai, aquest autobús no té inspectors de bitllets o qualsevol cosa. El conductor va recollir Rs 25 de cada un de nosaltres i va tornar al seu lloc sense donar una butlleta. Ningú es va molestar a preguntar, em vaig oferir. Li vaig preguntar per què no ens estava donant totes les entrades. Va dir que anava a donar, després l’autobús estava ple. La meva oficina estava aturada s’acosta i no hi havia senyals d’ell ens el lliurament dels bitllets. La gent va començar lentament a deboard l’autobús, i que van arribar a la meva parada. Ens vam posar mans. Vaig insistir el conductor que ens va donar a tots els bitllets o que jo anomenaria la policia de trànsit. Ell em va mirar bocabadat durant un temps i ens va donar tots els bitllets. Una mirada en ella i sabia que era un frau. Els bitllets eren uns pocs dies d’edat i aquest home volien tots els diners per a ell i el conductor. Quan em va indicar, que literalment em va espantar com un gos. No és capaç de controlar la meva ira i decepció en els meus conciutadans que no es molesten a demanar les seves entrades, li vaig cridar al conductor prou alt perquè l’agent de trànsit per escoltar, “”Vekkama illa? Indha maanangetta pozhapuku Pichai edukalam! “””” No et fa vergonya? Es podria arribar a ser més aviat un captaire que immoralment enganyar la gent per els diners! “”Em s’allunyava. El policia mai es va molestar. L’autobús es va sortir. Encara no tinc el meu bitllet.
UpvoteDownvoteRead en Quora

“——————————————————————————————————————————————————

Support hubad: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Bag-ong tubag sa “”Unsa ang labing makatagbaw nga passive-agresibo nga butang nga imong gibuhat sa usa ka tinuod nga kahulogan o bastos nga tawo?””

Bag-ong Tubag
Unsa ang labing makatagbaw nga passive-agresibo nga butang nga imong gibuhat sa usa ka tinuod nga kahulogan o bastos nga tawo?
Wayne Allen Sallee
Wayne Allen Sallee, nga magsusulat, photographer, artist, tv show dugang nga ingon sa usa ka hamtong, kakulangan gikan sa pagkatawo
1 panglantaw
Balik sa 1990, nagtrabaho ko sa downtown ug mikuha ug usa ka ikaduha nga trabaho sa upat ka gabii sa usa ka semana sa usa ka tunghaan alang sa sikolohiya. Ako milingkod sa akong kaugalingon sa usa ka lawak alang sa upat ka oras ug sa yano nga kolektahon faxes ug gibutang sila sa husto nga mga buhatan human sa paghimo sa mga kopya. May ubang mga kampus ug busa ako naghulat alang sa katapusan nga faxes nga moabut gikan sa Hawaii. 5pm didto, 9PM dinhi. Ako adunay usa ka gamay nga kamot-nga gipahigayon cassette recorder ug sa kanunay gidala sa pipila ka mga cassettes sa pagdula. Pagkahuman, ako magalakaw sa taas nga tren ug ulo sa panimalay. Usa ka gabii, usa ka batan-on nga lalaki nagdula og rap music gikan sa usa ka dako nga radyo. Mga tawo naglingkod suod kaniya, labing mitan-aw siya, apan wala manumbaling kaniya. Ko ang akong backpack ug mitan-aw alang sa akong Big Steve ug sa iyang Polakong Stevedores cassette ug gipakli kini sa naghupot. Unya ako mitindog, ug sugod pagdula hilas musika makusog sa akong mahimo, nga nagatindog ingon nga nga duol sa nating kanding sa akong mahimo, kay kon ako dili malumos sa iyang musika. ako katunga-nga-Polako ug Big Steve wala lang sa pagdula sa standars sama sa “”Beer Barrel hilas”” ug “”Salapi hilas””, siya sama sa Bruce Springsteen sa hilas. Ikaw nahibalo kon sa unsang paagi Springsteen moadto almendras uban sa gitara? Aw, Big Steve nga managbakho sa iyang akordyon alang sa minutos sa usa ka panahon. Tanan nga duol kanato nagtan-aw. guy mao ang unang gitakpan sa iyang musika. Siya mibangon, sa pagtan-aw sa paglakaw pinaagi sa pultahan ngadto sa sunod nga sakyanan. Ang mga tawo na sugod sa pagpakpak. Ako nagpabilin kaniya, ang hilas sa musika sa ubos, ug miingon kaniya “”Ako lang mosunod kaninyo. Kanako ug Big Steve. Mao kana siya nga sa pagdula. “”Guy Ang milingi ug na sa tren sa sunod nga hunonganan. Ako usa ka menor de edad nga bayani sa Orange Line nga gabii sa tingtugnaw. Mga butang nga sama niini nga dili gayud sa paghimo sa balita.
UpvoteDownvoteRead sa Quora

Bag-ong Tubag
Unsa ang labing makatagbaw nga passive-agresibo nga butang nga imong gibuhat sa usa ka tinuod nga kahulogan o bastos nga tawo?
Nalira Rumaizan
Nalira Rumaizan, Ang dula dili sa hangtud nga ako na midaog kini!
1 panglantaw
Kini mas agresibo pa kay sa passive. Mokabat sa kaluhaan ka mga tawo ug ako misakay sa Pondicherry-ECR bus gikan sa Vadapalani sa akong opisina. Kini dili ingon sa mga naandan nga MTC bus sa Chennai, kini nga bus wala ticket checkers o sa bisan unsa. konduktor Ang nakolekta Rs 25 gikan sa matag usa kanato ug mibalik ngadto sa iyang dapit nga dili sa paghatag sa usa ka tiket. Walay usa nga nakahasol sa pagpangutana, miboluntaryo ko. nangutana ako kaniya kon nganong wala siya paghatag kanato sa tanang tiket. Siya miingon nga siya pud ihatag human sa bus napuno. Akong opisina stop nga nagsingabot ug walay ilhanan kaniya nanghatag kanato sa atong tiket. Ang mga tawo sa hinay-hinay misugod sa deboard sa bus, ug miabot kami sa akong stop. Kami sa. Namugos ko nga ang konduktor nga iyang gihatag kanato sa tanang mga tiket o ako sa pagtawag sa mga traffic pulis. Siya Ginganga sa kanako alang sa usa ka samtang ug naghatag kanato sa atong tanan nga mga tiket. Usa ka pagtan-aw sa niini ug ako nasayud nga siya usa ka panglimbong. Ang mga tiket sa usa ka pipila ka adlaw ang panuigon ug kini nga tawo gusto sa tanan nga mga salapi alang sa iyang kaugalingon ug sa mga drayber. Sa diha nga mitudlo ko kini, siya literal gibadlong ako sama sa usa ka iro. Dili makahimo sa pagpugong sa akong kasuko ug kahigawad diha sa akong mga kauban sa mga lungsoranon nga wala magsamok sa pagpangayo alang sa ilang tiket, misinggit ako sa konduktor makusog nga igo alang sa trapiko pulis nga makadungog, “”Vekkama illa? Indha maanangetta pozhapuku Pichai edukalam! “””” Wala ka ba maulaw? Mahimo mo hinoon mahimong usa ka makililimos kay sa imoral manikas sa mga tawo alang sa salapi! “”Ako milakaw. polis wala gayud mosulay sa. bus wala. Wala gihapon ko ang akong tiket.
UpvoteDownvoteRead sa Quora

“——————————————————————————————————————————————————

Support kumasulira: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Yankho zatsopano “”Kodi lilipo chabe waukali chinthu inu munachitapo kuti kwenikweni zikutanthauza kapena munthu wamwano?””

latsopano Answer
ndi yosangalatsa kuposa kungokhala chete waukali chinthu inu munachitapo kuti kwenikweni zikutanthauza kapena mwano munthu wotani?
Wayne Allen Sallee
Wayne Allen Sallee, wolemba, wojambula, zojambulajambula, TV owonjezera monga munthu wamkulu, opuwala chibadwire
view 1
Back mu 1990s, ineyo mtawuni ndi anatenga ntchito yachiwiri masiku anayi pa mlungu sukulu ya kuwerenga maganizo. Ndinakhala ndekha mu chipinda maola anayi ndi mauthenga a fakisi chabe anasonkhana ndi kuziika mu ofesi yake pambuyo makope. Panali campuses zina ndi zina Ndinadikira kuti mauthenga a fakisi otsiriza kubwera kuchokera Hawaii. 5PM kumeneko, 9PM pano. Ine ndinali nditavala dzanja ankaweruza makaseti wolemba ndi nthawizonse anabweretsa cassettes pang’ono kusewera. Kenako, ine kuyenda kwa okwera sitima wa kunyumba. Usiku wina, mnyamata wamng’ono ankasewera rap nyimbo wailesi yaikulu. Anthu anakhala pansi pafupi naye, ambiri anayang’ana pa iye amene sanamvepo iye. Ndakupatsani chikwama changa pansi ndipo anayang’ana wanga Big Steve ndi Polish Stevedores makaseti ndi kuona mu chotengera cha. Ndiye ine anaimirira ndi kuyamba kusewera polka nyimbo mofuula monga ine ndikanathera, ataima pafupi ndi mwana monga ine ndikanathera, mwinamwake ine sindikanakhoza tisiye nyimbo zake. Ndine theka Polish ndi Big Steve sanangobwera kuimba standars ngati “”Beer mbiya Polka”” ndi “”Money Polka”” Iye anali ngati Bruce Springsteen wa polka. Inu mukudziwa momwe Springsteen adzapita mtedza ndi gitala? Chabwino, Big Steve kodi mofuula pa accordion wake kwa mphindi nthawi. Aliyense pafupi nafe pamwepo. Munthuyo anali woyamba kutchinga nyimbo zake. Iye anadzuka, kuyang’ana kuyenda khomo ndi galimoto pafupi. Anthu anali kale kuyambira kuwomba. Ndinakhala kumbuyo kwake, pa polka nyimbo wochepa, ndipo anati kwa iye “”Ine ndikutsatirani basi. Ine ndi Big Steve. Ali kusewera. “”Munthuyo anatembenuka ndipo anatsika sitima pa siteji yotsatira. Ndinali ngwazi zazing’ono pa Orange Line kuti dzinja usiku. Zinthu ngati izi konse uthenga.
UpvoteDownvoteRead pa Quora

latsopano Answer
ndi yosangalatsa kuposa kungokhala chete waukali chinthu inu munachitapo kuti kwenikweni zikutanthauza kapena mwano munthu wotani?
Nalira Rumaizan
Nalira Rumaizan, masewera si kufikira ine anapambana izo!
view 1
Ichi chinali aukali kwambiri kuposa kungokhala chete. Anthu makumi awiri ndi ine anakwera Pondicherry-ECR basi ku Vadapalani ku ofesi yanga. Iwo sali ngati mwachizolowezi MTC mabasi ku Chennai, basiyi alibe njuga chiphaso kapena chirichonse. Kondakitala anasonkhana Rs 25 ndi aliyense wa ife ndipo anapita ku malo ake popanda tikiti. Palibe amene mwadala kufunsa, ndinadzipereka. Ndinamufunsa chifukwa iye sanali kutipatsa matikiti onse. Iye anati iye anapereka pambuyo basi anadzazidwa. ofesi yanga amasiya anali kuyandikira ndipo panalibe chizindikiro cha iye akupereka ife pa matikiti. Anthu pang’onopang’ono anayamba deboard basi, ndipo tinafika ku amasiya wanga. Ife tiri pansi. I anaumirira wochititsa umene anatipatsa matikiti kapena Ndikufuna kuitana magalimoto wapolisi. Iye gaped pa ine kwa kanthawi ndipo anatipatsa matikiti athu onse. Mawu amene pa icho ndipo ine ndinadziwa kuti iye anali chinyengo. matikiti anali okalamba masiku angapo ndipo munthu uyu ankafuna ndalama zonse yekha ndi dalaivala. Pamene ine ananena izo, iye kwenikweni shooed ine ngati galu. Sangathe kulamulira mkwiyo wanga ndi mwala wanga mbadwa amene sindinadandaule kupempha matikiti awo, ine ndinafuula pa wochititsa mokweza moti malonda wapolisi kumva, “”Vekkama illa? Indha maanangetta pozhapuku pichai edukalam! “””” Kodi inu simukuchita manyazi? Mukhoza m’malo kukhala wopempha kuposa khalidwe kunyengeza anthu ndalama! “”Ndinachokapo. Wapolisi konse mukusautsika. Basi kumanzere. Ndimakumbukirabe alibe tikiti yanga.
UpvoteDownvoteRead pa Quora

“——————————————————————————————————————————————————

支持翻译:http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
新回答“什么是你曾经做过一个真正的意思或粗鲁的人最满意的被动攻击的事情吗?”

新建答案
什么是你曾经做过一个真正的意思或粗鲁的人最满意的被动攻击的事情吗?
韦恩·艾伦萨累
韦恩·艾伦萨累,作家,摄影师,艺术家,电视节目多,作为一个成年人,从出生残疾
1视图
早在上世纪90年代,我曾市中心和采取了第二份工作,每周四晚在心理学的学校。我在一个房间里了四个小时,只是收集传真坐在自己,并把它们在适当的办公室复印后。还有其他一些校园,所以我等着最后的传真从夏威夷进去。 5PM那里,晚上9点在这里。我有一个小的手持录音机,总是带来了一些磁带播放。后来,我走的高架铁路,一起回家。一天晚上,一个年轻人正在玩说唱音乐,从一个大的收音机。人们坐在靠近他,多数看着他,但没有理睬他。我把我的背包下来,找我的大史蒂夫和他的波兰装卸工磁带,在支架翻转它。然后,我站了起来,开始播放音乐波尔卡大声尽我所能,站在接近孩子,因为我可以,否则我不能淹没了他的音乐。我是半个波兰和大史蒂夫不只是扮演执行标准像“啤酒桶波尔卡”,“钱波尔卡”,他就像波尔卡的布鲁斯·斯普林斯廷。你知道斯普林斯汀将如何想怎么样用吉他?那么,大史蒂夫会哀号他的手风琴在时间的分钟数。我们附近大家观看。这家伙是第一个关闭他的音乐。他站起身来,翻翻大门下一辆车走。人们已经开始鼓掌。我住在他身后,波尔卡音乐低,对他说:“我跟着你。我和大史蒂夫。这是他玩。“那家伙转身下车在下一站列车。我是在橙色线小英雄的冬夜。像这样的事情永远不会成为新闻。
UpvoteDownvoteRead Quora的上

新建答案
什么是你曾经做过一个真正的意思或粗鲁的人最满意的被动攻击的事情吗?
Nalira Rumaizan
Nalira Rumaizan,比赛还没有结束,直到我赢了!
1视图
这不是被动的更具侵略性。约二十人,我登上从Vadapalani的本地治里-ECR路公交车到我的办公室。它不象在钦奈平时MTC总线,该总线还没有车票跳棋或任何东西。导体从我们每个人收集25卢比,回到自己的地方不给票。没人打扰一下,我主动请缨。我问他为什么不给我们所有的门票。他说,公交车被装满后,他会放弃。我的办公室站是接近并有递给我们比门票没有他的踪影。人们慢慢开始deboard公交车,我们来到了我的止损。我们得到了下来。我坚持认为他给了我们所有的门票导体或我称之为交通警察。他目瞪口呆地看着我一会儿,给了我们所有的门票。它一眼,我知道他是个骗子。门票是几天老这个人想所有的钱为自己和司机。当我指出来,他硬是赶走我走像狗一样。无法控制自己的愤怒和失望在我的同胞们谁也懒得问他们的票,我在导体足够响亮的交警听到大喊“Vekkama利亚? Indha maanangetta pozhapuku桑达edukalam!“”难道你不感到羞耻?你可以而变得比不道德的骗人钱乞丐!“我扭头就走。警察从来没有烦恼。公交车离开了。我还没有我的票。
UpvoteDownvoteRead Quora的上

“——————————————————————————————————————————————————

支持翻譯:http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
新回答“什麼是你曾經做過一個真正的意思或粗魯的人最滿意的被動攻擊的事情嗎?”

新建答案
什麼是你曾經做過一個真正的意思或粗魯的人最滿意的被動攻擊的事情嗎?
韋恩·艾倫薩累
韋恩·艾倫薩累,作家,攝影師,藝術家,電視節目多,作為一個成年人,從出生殘疾
1視圖
早在上世紀90年代,我曾市中心和採取了第二份工作,每週四晚在心理學的學校。我在一個房間裡了四個小時,只是收集傳真坐在自己,並把它們在適當的辦公室複印後。還有其他一些校園,所以我等著最後的傳真從夏威夷進去。下午5點在那裡,下午9點在這裡。我有一個小的手持錄音機,總是帶來了一些磁帶播放。後來,我走的高架鐵路,一起回家。一天晚上,一個年輕人正在玩說唱音樂,從一個大的收音機。人們坐在靠近他,多數看著他,但沒有理睬他。我把我的背包下來,找我的大史蒂夫和他的波蘭裝卸工磁帶,在支架翻轉它。然後,我站了起來,開始播放音樂波爾卡大聲盡我所能,站在接近孩子,因為我可以,否則我不能淹沒了他的音樂。我是半個波蘭和大史蒂夫不只是扮演執行標準像“啤酒桶波爾卡”,“錢波爾卡”,他就像波爾卡的布魯斯·斯普林斯廷。你知道斯普林斯汀將如何想怎麼樣用吉他?那麼,大史蒂夫會哀號他的手風琴在時間的分鐘數。我們附近大家觀看。這傢伙是第一個關閉他的音樂。他站起身來,翻翻大門下一輛車走。人們已經開始鼓掌。我住在他身後,波爾卡音樂低,對他說:“我跟著你。我和大史蒂夫。這是他玩。“那傢伙轉身下車在下一站列車。我是在橙色線小英雄的冬夜。像這樣的事情永遠不會成為新聞。
UpvoteDownvoteRead Quora的上

新建答案
什麼是你曾經做過一個真正的意思或粗魯的人最滿意的被動攻擊的事情嗎?
Nalira Rumaizan
Nalira Rumaizan,比賽還沒有結束,直到我贏了!
1視圖
這不是被動的更具侵略性。約二十人,我登上從Vadapalani的本地治裡-ECR路公交車到我的辦公室。它不象在欽奈平時MTC總線,該總線還沒有車票跳棋或任何東西。導體從我們每個人收集25盧比,回到自己的地方不給票。沒人打擾一下,我主動請纓。我問他為什麼不給我們所有的門票。他說,公交車被裝滿後,他會放棄。我的辦公室站是接近並有遞給我們比門票沒有他的踪影。人們慢慢開始deboard公交車,我們來到了我的止損。我們得到了下來。我堅持認為他給了我們所有的門票導體或我稱之為交通警察。他目瞪口呆地看著我一會兒,給了我們所有的門票。它一眼,我知道他是個騙子。門票是幾天老這個人想所有的錢為自己和司機。當我指出來,他硬是趕走我走像狗一樣。無法控制自己的憤怒和失望在我的同胞們誰也懶得問他們的票,我在導體足夠響亮的交警聽到大喊“Vekkama利亞? Indha maanangetta pozhapuku桑達edukalam!“”難道你不感到羞恥?你可以而變得比不道德的騙人錢乞丐!“我扭頭就走。警察從來沒有煩惱。公交車離開了。我還沒有我的票。
UpvoteDownvoteRead Quora的上

“——————————————————————————————————————————————————

Traduction: Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
New risposta à “”Zoccu è la cosa Passive-di n’aggrissivu più suddisfà, v’aghju mai fatta à un veru parlu o pirsuna veru tintu?””

New Avanti
Cosa hè a cosa Passive-di n’aggrissivu più suddisfà vo avete mai fattu a na pirsuna veru parlu o tintu?
Wayne Allen Sallee
Wayne Allen Sallee, scritturi, fotografu, artiste, tv cultura spettacolo lettinu cum’è una persona, handicap da a nascita
1, vista
Torna in u 1990, aghju travagliatu a cità è pigliò una seconda travagghiu di quattru nuttati una stofa una scola di psicoluggìa. I messe da vigore in una stanza per quattru ore è, Peru simpricimenti si cugliva è messi in i scagni ghjustu dopu à rende copi. Ci eranu altre campus, e accussi mi svegliu di i noms de Peru à vene in da Hawaii. 5ori ddà, 9PM quì. Aghju avutu un pocu Sonata Cassette tenerà-manu, e sempri purtatu nu picca cassettes à ghjucà. Appoi, I d’marchjà à u casa trenu di e la testa élevé. Una notte, una ghjovana tippu era à ghjucà musica francese rap da un grandi radiu. People foru assittata vicinu à ellu, più fighjuleti ellu, ma ellu ùn cunnosci micca. I stabilitu u mio backpack falà è ochji di u mo Big Steve e so Cassette polacco Stevedores e flipped si in lu bucchinu. Allora ch’e, si livò, è principianu u ghjocu polca mùsica cum’è forti comu putissi, stannu comu vicinu à u caprettu comu putissi, altrimenti ùn aghju pussutu affucatu da u so musica. Iu sugnu menzu-pulaccu e Big Steve nun sulu di sunari l ‘standars comu “”Beer Cave Polka”” e “”Canzoni Polka””, iddu era, comu lu Bruce Springsteen di polca. Sapete cumu Springsteen, andaraghju nuci cu la chitarra? Ebbè, Big Steve si sona u so pristatu di minuti à un certu tempu. Simu sbanditi vicinu à noi si mittia. U tippu era u primu à chjude u so musica. Si livò, cerca a caminari pi menzu di la porta à u prossimu vittura. People eranu digià principianu à libere. I stesi ‘nnarrìari a iddu, la polca musica bassu, è li disse: “”I Mulateri Di L’cum’è vo seguitate. Me è Big Steve. Hè ellu à ghjucà. “”U tippu girava intornu à e te si stendi à lu trenu à u prossimu riparu. Eru un eroe minor, nantu à u Line Orange dda notti d ‘inguernu. Cose like this mai fà sta nutizia.
UpvoteDownvoteRead nantu à Quora

New Avanti
Cosa hè a cosa Passive-di n’aggrissivu più suddisfà vo avete mai fattu a na pirsuna veru parlu o tintu?
Nalira Rumaizan
Nalira Rumaizan, Lu jocu è micca nantu à Corsu a francisata troppu vinciu lu!
1, vista
Chistu era più di n’aggrissivu cà Passive. In ghjiru à vinti pirsuni, e mi boarded u autobus Pondicherry-ac da Vadapalani à u mio ufficiu. Un hè micca d’piaciunu i soli autubussi MTC in Chennai, stu autobus, ùn hà céramique bigliettu o di qualcosa. U cunduttori di folklori Rs 25 da ognunu di noi, è si n’andò à truvà u locu, senza dannu un bigliettu. No unu tribbulatu da dumandà, I uffrì. I cci dumannò per quessa ch’ellu ùn ci dava ogni bigliettu. Ghjè cusì ch’ellu d’dà, dopu u autobus, era tuttu chinu. I mo riparu ufficiu statu toltu è ùn ci era micca segnu di u noi dànnulu nantu à i nostri biglietti. People tomu, cuminciaru a deboard u autobus, è noi ghjuntu à u mio riparu. Turnavamu falà. I insistia i cunduttori chì ci avia datu tutti i biglietti o I d’chiamari lu Ma trafficu. Iddu imbavagliata nantu à mè per un pezzu, e ci detti tutti i nostri biglietti. Quannu caminava si penzu e mi sò avvistu ch’ellu era un ntrallazzu. U bigliettu èranu uni pochi di ghjorni, vechji è st’omu recherche tutti i soldi per sè stessu, è u cunduttore. Quandu I nutari è caccià lu fora, ch’ellu iniziu mi shooed passà cum’è un cane. Ùn pudè cuntrullà u mio zerga è addunari a povara li citadini ca nun darimi cchiù a chiddu di u so bigliettu, I, finutu a lu cunnutturi abbastanza voce di u trafficu Ma à sente, “”Vekkama Illa? Indha maanangetta pozhapuku pichai edukalam! “””” Ma nun ti vriogni? You pudia piuttostu divintatu un lazzaruni pi cchiù immorally ingannà populu di soldi! “”Aghju marchjatu luntanu. Lu Ma mai tribbulatu. U autobus, lassaru. I ancora nun hannu u mio bigliettu.
UpvoteDownvoteRead nantu à Quora

“——————————————————————————————————————————————————

Podrška prijevod: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Novi odgovor na “”ono što je najviše zadovoljavajući pasivno-agresivna stvar koju ste ikad učinili zaista znači ili grubim osobu?””

Novi odgovor
Ono što je najviše zadovoljavajući pasivno-agresivna stvar koju ste ikad učinili zaista znači ili grubim osobu?
Wayne Allen Sallee
Wayne Allen Sallee, pisac, fotograf, umjetnik, tv show extra kao odrasla osoba, invalida od rođenja
1 pogled
Natrag u 1990, radio sam u grad i uzeo drugi posao četiri noći u tjednu u školi za psihologiju. Sjedio sam po sebi u sobi za četiri sata i jednostavno prikupljenih faksova i stavio ih u odgovarajuće urede nakon izrade kopija. Bilo je i drugih kampusa i tako sam čekao posljednjih faksovi dolaze iz Havaja. 17:00 tamo, 21:00 ovdje. Imao sam malo ručni kasetofon i uvijek donosi nekoliko kaseta za igru. Nakon toga, ja bih prošetati do povišenog željezničke i glava kuće. Jedne noći, mladić je igrao rap glazbe s velikim radio. Ljudi su sjedili blizu njega, najviše ga je pogledao, ali je ignorirao ga. JA postaviti moj ruksak i pogledao moju Big Steve i njegov poljski slagače tereta kazete i bacio ga u držač. Tada sam ustao i pokretanje reprodukcije polka glazbe kao glasno kao što sam mogao, stoji kako je blizu dijete kao što sam mogao, jer u suprotnom ne bih mogao utopiti svoju glazbu. Ja sam polu-poljski i Big Steve nije jednostavno igrati standars poput “”Beer Barrel Polka”” i “”Novac polka””, bio je poput Brucea Springsteena u polka. Znaš kako će Springsteen idu orasi sa gitarom? Pa, Big Steve bi kukaju na svojoj harmonici za minuta na vrijeme. Svi su u našoj blizini promatrao. Tip je bio prvi koji isključuje njegovu glazbu. Ustao je, gledajući u šetnju kroz vrata na sljedeći automobil. Ljudi su se već počeli pljeskati. Ostao sam iza njega, Polka glazbe niska, i rekao mu: “”Samo ću te slijediti. Ja i Big Steve. To je on svira. “”Čovjek se okrenuo i izašao iz vlaka na sljedećoj stanici. Bio sam maloljetan junak na Orange Line koja zimske noći. Stvari kao što su to nikada ne čine vijesti.
UpvoteDownvoteRead na usluzi Quora

Novi odgovor
Ono što je najviše zadovoljavajući pasivno-agresivna stvar koju ste ikad učinili zaista znači ili grubim osobu?
Nalira Rumaizan
Nalira Rumaizan, igra nije gotova dok sam ga pobijedio!
1 pogled
To je bio agresivniji nego pasivni. Oko dvadeset ljudi i ja ukrcali su se u Pondicherry-ECR bus od Vadapalani u moj ured. To nije kao uobičajene MTC autobusa u Chennai, ovaj autobus ne mora dame ulaznica ili ništa. Dirigent prikupljeni Rs 25 od svakoga od nas i vratio se na svoje mjesto bez davanja ulaznicu. Nitko se nije potrudio pitati, volontirala sam. Pitao sam ga zašto ne daju nam sve ulaznice. Rekao je da će dati nakon što je autobus bio pun. Moj ured postaja bio približava i nije bilo ni traga od njega nam predaja naših karata. Ljudi se polako počeli deboard autobus i došli smo do mog stajališta. Dobili smo dolje. Inzistirao sam vodiča da nam je dao sve ulaznice ili bih pozvati prometnu policiju. On je zurio u mene neko vrijeme, a dali su nam sve naše ulaznice. Jedan pogled na njega i znao sam da je prevarant. Ulaznice su nekoliko dana stari i ovaj čovjek želio sav novac za sebe i vozača. Kad sam to naglasio, on je doslovno me shooed se poput psa. Nije u mogućnosti kontrolirati svoj bijes i razočaranje u mom sugrađana koji se nije potrudio pitati za svoje ulaznice, viknuo sam u vodiču dovoljno glasan za promet policajac čuti “”, Vekkama Illa? Indha maanangetta pozhapuku Pichai edukalam! “””” Zar se ne stidi? Mogao bi radije postao prosjak nego nemoralno varati ljude za novac! “”I otišao. Policajac nikad ne smeta. Autobus otišao. Ja još uvijek nemaju svoju ulaznicu.
UpvoteDownvoteRead na usluzi Quora

“——————————————————————————————————————————————————

Support oversættelse: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Ny svar på “”Hvad er den mest tilfredsstillende passive-aggressive ting du nogensinde har gjort til en virkelig betyde eller uforskammet person?””

Ny svar
Hvad er den mest tilfredsstillende passive-aggressive du nogensinde har gjort til en virkelig mener eller uforskammet person?
Wayne Allen Sallee
Wayne Allen Gusten, forfatter, fotograf, kunstner, tv-show ekstra som voksen, handicappet fra fødslen
1 view
Tilbage i 1990’erne, arbejdede jeg downtown og tog et andet job fire nætter om ugen på en skole for psykologi. Jeg sad ved mig selv i et rum i fire timer og blot indsamlede faxer og sætte dem i de rigtige kontorer efter kopiering. Der var andre campusser og så jeg ventede på de sidste faxer kom på Hawaii. 17:00 der, 21:00 her. Jeg havde en lille håndholdt kassettebåndoptager og altid bragt et par kassetter til at spille. Bagefter ville jeg gå til den forhøjede toget og hoved hjem. En nat, en ung fyr spillede rap musik fra en stor radio. Folk sad tæt på ham, mest kiggede på ham, men ignorerede ham. Jeg satte min rygsæk ned og kiggede til min Big Steve og hans polske Stevedores kassette og vendt den i holderen. Så stod jeg op og begynder at spille polka musik så højt som jeg kunne, stod så tæt på barnet som jeg kunne, ellers kunne jeg ikke overdøve hans musik. Jeg er halv-polske og Big Steve ikke bare spille standars som “”Beer Barrel Polka”” og “”Money Polka””, var han ligesom Bruce Springsteen af polka. Du ved, hvordan Springsteen vil gå nødder med guitaren? Nå, Big Steve ville jamre på hans harmonika for minutter ad gangen. Alle i nærheden af os overvåget. Den fyr var den første til at slukke hans musik. Han rejste sig, søger at gå gennem døren til den næste bil. Folk var allerede begyndt at klappe. Jeg opholdt sig bag ham, polka musik lavt, og sagde til ham: “”Jeg vil bare følge dig. Mig og Big Steve. Det er ham spille. “”Den fyr vendte rundt og stod af toget ved næste stop. Jeg var en mindre helt på Orange linje, vinternat. Ting som dette aldrig gøre nyhederne.
UpvoteDownvoteRead på Quora

Ny svar
Hvad er den mest tilfredsstillende passive-aggressive du nogensinde har gjort til en virkelig mener eller uforskammet person?
Nalira Rumaizan
Nalira Rumaizan, Spillet er ikke slut indtil jeg har vundet det!
1 view
Dette var mere aggressive end passive. Omkring tyve personer, og jeg bordede Pondicherry-ECR bus fra Vadapalani til mit kontor. Det er ikke som de sædvanlige MTC busser i Chennai, denne bus har ikke billet brikker eller noget. Dirigenten indsamlet Rs 25 fra hver af os og gik tilbage til sin plads uden at give en billet. Ingen gidet at spørge, meldte jeg. Jeg spurgte ham, hvorfor han ikke gav os alle billetter. Han sagde, at han ville give efter bussen var fyldt. Mit kontor stop var nærmer sig, og der var ingen tegn på ham aflevering os over vores billetter. Folk langsomt begyndte at deboard bussen, og vi ankom til mit stop. Vi kom ned. Jeg insisterede dirigenten, at han gav os alle billetter, eller jeg ville kalde den trafik politimand. Han gloede på mig i et stykke tid og gav os alle vores billetter. Et kig på det, og jeg vidste, at han var et bedrageri. Billetterne var et par dage gammel, og denne mand ønskede alle pengene for sig selv og chaufføren. Når jeg påpegede det, han bogstaveligt shooed mig væk som en hund. Ikke i stand til at styre min vrede og skuffelse i mine medborgere, som ikke gider at bede om deres billetter, jeg råbte til dirigenten højt nok for trafik politimand for at høre, “”Vekkama illa? Indha maanangetta pozhapuku Pichai edukalam! “””” Er du ikke skammer? Du kunne snarere blive en tigger, end umoralsk snyde folk for pengene! “”Jeg gik væk. Betjenten aldrig generet. Bussen starter. Jeg har stadig ikke min billet.
UpvoteDownvoteRead på Quora

“——————————————————————————————————————————————————

Ondersteuning vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Nieuw antwoord op “”Wat is de meest bevredigende passief-agressieve wat je ooit hebt gedaan om een werkelijk betekenen of onbeleefd persoon?””

nieuw antwoord
Wat is de meest bevredigende passief-agressieve wat je ooit hebt gedaan om een werkelijk betekenen of onbeleefd persoon?
Wayne Allen Sallee
Wayne Allen Sallee, schrijver, fotograaf, kunstenaar, tv toont extra als een volwassene, gehandicapten vanaf de geboorte
1 view
Terug in de jaren 1990, werkte ik downtown en nam een tweede baan vier avonden per week op een school voor psychologie. Ik zat door mijzelf in een kamer voor vier uur en eenvoudig verzameld faxen en zet ze in de juiste kantoren na het maken van kopieën. Er waren andere campussen en dus ik wachtte tot de laatste faxen komt in Hawaii. 05:00 daar, 21:00 hier. Ik had een beetje in de hand gehouden cassetterecorder en bracht altijd een paar cassettes om te spelen. Daarna zou ik loop naar de verhoogde trein en het hoofd naar huis. Op een nacht, een jonge man speelde rap muziek van een grote radio. Mensen zaten dicht bij hem, de meeste keek naar hem, maar negeerde hem. Ik zette mijn rugzak neer en keek voor mijn Big Steve en zijn Poolse Stuwadoors cassette en klapte hem in de houder. Toen stond ik op en start playing polka muziek zo hard als ik kon, stond zo dicht mogelijk bij het kind als ik kon, anders kon ik niet overstemmen zijn muziek. Ik ben half-Poolse en Big Steve niet gewoon spelen de standards als ‘Beer Barrel Polka’ en ‘Money Polka’, hij was net als de Bruce Springsteen van polka. Je weet hoe Springsteen noten zal gaan met de gitaar? Nou, Big Steve zou huilen op zijn accordeon voor minuten per keer. Iedereen bij ons keken. De man was de eerste die uitgeschakeld zijn muziek. Hij stond op, op zoek naar door de deur naar de volgende auto. Mensen waren al beginnen te klappen. Ik bleef achter hem, de polka muziek laag, en zei tegen hem: “”Ik zal je gewoon volgen. Me en Big Steve. Dat is hem te spelen. “”De man draaide zich om en stapten uit de trein bij de volgende halte. Ik was een kleine held op de oranje lijn die winternacht. Dit soort dingen maken nooit het nieuws.
UpvoteDownvoteRead op Quora

nieuw antwoord
Wat is de meest bevredigende passief-agressieve wat je ooit hebt gedaan om een werkelijk betekenen of onbeleefd persoon?
Nalira Rumaizan
Nalira Rumaizan, Het spel is nog niet voorbij totdat ik het heb gewonnen!
1 view
Dit was agressiever dan passief. Ongeveer twintig mensen en ik stapte de Pondicherry-ECR bus van Vadapalani naar mijn kantoor. Het is niet zoals de gebruikelijke MTC bussen in Chennai, deze bus heeft geen ticket checkers of iets dergelijks. De dirigent verzamelde Rs 25 van elk van ons en ging terug naar zijn plaats, zonder het geven van een ticket. Niemand gehinderd te vragen, ik vrijwillig. Ik vroeg hem waarom hij ons niet gaf alle tickets. Hij zei dat hij zou geven nadat de bus was gevuld. Mijn kantoor halte was naderen en er was geen spoor van hem overhandigen ons via onze tickets. Mensen langzaam begonnen met de bus deboard, en we kwamen bij mijn stop. We naar beneden. Ik heb erop aangedrongen de conducteur dat hij gaf ons alle tickets of ik zou de verkeersagent noemen. Hij staarde me voor een tijdje en gaf ons al onze tickets. Een blik op het en ik wist dat hij een oplichter was. De tickets waren een paar dagen oud en deze man wilde al het geld voor zichzelf en de bestuurder. Toen ik op gewezen, dat hij letterlijk stuurde me weg als een hond. Niet in staat om mijn woede en teleurstelling te controleren in mijn medeburgers die niet de moeite om te vragen voor hun tickets, schreeuwde ik tegen de conducteur luid genoeg voor de verkeersagent te horen, “”Vekkama illa? Indha maanangetta pozhapuku Pichai edukalam! “””” Ben je niet beschaamd? Je zou eerder een bedelaar dan immoreel mensen bedriegen om geld te worden! “”Ik liep weg. De agent nooit de moeite genomen. De autobus liet. Ik nog steeds niet heb mijn ticket.
UpvoteDownvoteRead op Quora

“——————————————————————————————————————————————————

Podpora překladu: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Nová odpověď na otázku “”Co je nejuspokojivější pasivně-agresivní věc, kterou kdy udělal na opravdu znamenat nebo hrubý osobně?””

Nová odpověď
Co je nejuspokojivější pasivně-agresivní věc, kterou kdy udělal na opravdu znamenat nebo hrubý osobně?
Wayne Allen Sallee
Wayne Allen Sallee, spisovatel, fotograf, umělec, televizní pořad navíc jako dospělý, postižený od narození
1 pohled
Již v roce 1990, pracoval jsem do města a vzal druhé zaměstnání čtyři noci v týdnu ve škole pro psychologii. Seděl jsem sám v místnosti čtyři hodiny a potom shromážděných faxů a dát je do příslušných úřadů po vytváření kopií. Tam byly jiné areály a tak jsem čekal na poslední faxy přijít z Havaje. Sedmnáct hodin tam dvacet jedna hodin zde. Měl jsem trochu ruční kazetový magnetofon a vždy přinesl několik kazet hrát. Poté bych chodit na zvýšené vlaku a hlavy domácnosti. Jednou v noci, mladý kluk hrál rapovou hudbu z velkého rádia. Lidé seděli blízko k němu, nejvíce se na něj podíval, ale ignoroval ho. Dal jsem batoh na zem a podíval se na můj Big Steve a jeho kazety Polský nakladače a hodil ji do držáku. Pak jsem vstal a spuštění přehrávání polka hudbu tak hlasitě, jak jen to šlo, který stál tak blízko kluk co jsem mohl, jinak bych nemohl přehlušit hudbu. Jsem napůl polský a Big Steve nebyl jen hrát standars jako “”Beer Barrel Polka”” a “”Money Polka””, byl jako Bruce Springsteen polky. Víte, jak Springsteen se zbláznit s kytarou? No, Big Steve by naříkat na jeho harmoniku pro minut v kuse. Každý kousek od nás sledoval. Ten chlap byl první vypnout hudbu. Vstal, kteří chtějí projít dveřmi do dalšího vozu. Lidé se již začíná tleskat. Zůstal jsem za ním, polka hudby minimum, a řekl mu: “”Já budu jen následovat. Me and Big Steve. To ho hrát. “”Ten chlap se otočil a vystoupil z vlaku na příští zastávce. Byl jsem menší hrdina na Orange Line že zimní noci. Takové věci nikdy zprávy.
UpvoteDownvoteRead na Quora

Nová odpověď
Co je nejuspokojivější pasivně-agresivní věc, kterou kdy udělal na opravdu znamenat nebo hrubý osobně?
Nalira Rumaizan
Nalira Rumaizan, hra není konec, dokud jsem vyhrál!
1 pohled
To byl agresivnější než pasivní. Zhruba dvacet lidí a jsem nastoupil do autobusu Pondicherry-ECR od Vadapalani do mé kanceláře. Není to jako obvyklé autobusy MTC v Chennai, tento autobus nemá dáma lístku nebo tak něco. Průvodčí shromážděné R 25 od každého z nás a vrátil se na své místo, aniž by si jízdenku. Nikdo se neobtěžoval zeptat, přihlásil jsem se. Zeptal jsem se ho, proč nebylo nám dává všechny lístky. Řekl, že dá poté, co autobus byl plný. Můj úřad zastávka byla blíží a tam nebylo ani stopy po něm podal nám přes naše lístky. Lidé se pomalu začali deboard autobus, a my jsme přišli na mé zastávce. Máme dolů. Trvala jsem na vodič, který nám dal všechny vstupenky, jinak bych zavolat dopravní policista. Zíral na mě na chvíli a dal nám všechny naše lístky. Jediný pohled na ni a já jsem věděl, že je podvodník. Tyto lístky byly několik dní staré a tento muž chtěl všechny peníze pro sebe a pro řidiče. Když jsem poukázal na to, že mě doslova odehnal jako pes. Není schopen kontrolovat svůj hněv a zklamání v mých spoluobčanů, kteří se neobtěžoval požádat o jejich letenek jsem křičel na vodiči dost nahlas pro dopravní policista slyšet, “”Vekkama illa? Indha maanangetta pozhapuku Pichai edukalam! “””” Nejsi stydíte? Dalo by se raději stal žebrák než nemorálně podvádějí lidi za peníze! “”Odešel jsem. Policista se nikdy neobtěžoval. Autobus opustil. Pořád u sebe nemám lístek.
UpvoteDownvoteRead na Quora

“——————————————————————————————————————————————————

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
New answer to “”What is the most satisfying passive-aggressive thing you have ever done to a really mean or rude person?””

New Answer
What is the most satisfying passive-aggressive thing you have ever done to a really mean or rude person?
Wayne Allen Sallee
Wayne Allen Sallee, writer, photographer, artist, tv show extra as an adult, handicapped from birth
1 view
Back in the 1990s, I worked downtown and took a second job four nights a week at a school for psychology. I sat by myself in a room for four hours and simply collected faxes and put them in the proper offices after making copies. There were other campuses and so I waited for the last faxes to come in from Hawaii. 5PM there, 9PM here. I had a little hand-held cassette recorder and always brought a few cassettes to play. Afterwards, I’d walk to the elevated train and head home. One night, a young guy was playing rap music from a big radio. People were seated close to him, most looked at him but ignored him. I set my backpack down and looked for my Big Steve and his Polish Stevedores cassette and flipped it in the holder. Then I stood up and starting playing polka music as loud as I could, standing as close to the kid as I could, otherwise I couldn’t drown out his music. I’m half-Polish and Big Steve didn’t just play the standars like “Beer Barrel Polka” and “Money Polka”, he was like the Bruce Springsteen of polka. You know how Springsteen will go nuts with the guitar? Well, Big Steve would wail on his accordion for minutes at a time. Everybody near us watched. The guy was the first to shut off his music. He got up, looking to walk through the door to the next car. People were already starting to clap. I stayed behind him, the polka music low, and said to him “I’ll just follow you. Me and Big Steve. That’s him playing.” The guy turned around and got off the train at the next stop. I was a minor hero on the Orange Line that winter night. Things like this never make the news.
UpvoteDownvoteRead on Quora

New Answer
What is the most satisfying passive-aggressive thing you have ever done to a really mean or rude person?
Nalira Rumaizan
Nalira Rumaizan, The game isn’t over till I’ve won it!
1 view
This was more aggressive than passive. Around twenty people and I boarded the Pondicherry-ECR bus from Vadapalani to my office. It’s not like the usual MTC buses in Chennai, this bus has not ticket checkers or anything. The conductor collected Rs 25 from each of us and went back to his place without giving a ticket. No one bothered to ask, I volunteered. I asked him why he wasn’t giving us all tickets. He said he’d give after the bus was filled. My office stop was approaching and there was no sign of him handing us over our tickets. People slowly started to deboard the bus, and we arrived at my stop. We got down. I insisted the conductor that he gave us all tickets or I’d call the traffic policeman. He gaped at me for a while and gave us all our tickets. One look at it and I knew he was a fraud. The tickets were a few days old and this man wanted all the money for himself and the driver. When I pointed it out, he literally shooed me away like a dog. Not able to control my anger and disappointment in my fellow citizens who didn’t bother to ask for their tickets, I shouted at the conductor loud enough for the traffic policeman to hear, “Vekkama illa? Indha maanangetta pozhapuku pichai edukalam!” “Aren’t you ashamed? You could rather become a beggar than immorally cheat people for money!” I walked away. The policeman never bothered. The bus left. I still don’t have my ticket.
UpvoteDownvoteRead on Quora

“——————————————————————————————————————————————————

Subteno traduko: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Nova respondo al “”Kio estas la plej kontentiga pasiva-agresema afero vi iam ajn faris por vere signifi aŭ malĝentila persono?””

nova Respondo
Kio estas la plej kontentiga pasiva-agresema afero vi iam ajn faris por vere signifi aŭ malĝentila persono?
Wayne Allen Sallee
Wayne Allen Sallee, verkisto, fotisto, artisto, tv show ekstraj kiel plenkreskulo, handikapuloj de naskiĝo
1 vidi
Reen en la 1990-aj jaroj, mi laboris urbocentro kaj prenis duan taskon kvar noktojn semajne ĉe lernejo por psikologio. Mi sidis sola en ĉambro dum kvar horoj kaj simple kolektis faksoj kaj metis ilin en la taŭga oficejoj post fari kopiojn. Estis aliaj kampusoj kaj tiel mi atendis la lasta faksoj veni el Havajo. 5pm tie, 9PM tie. Mi havis iom de mano kasedo kronikisto kaj ĉiam alportis kelkajn kasedojn ludi. Poste, mi iras al la levita trajno kaj kapo hejmo. Nokto, juna ulo ludis rapmuziko de granda radioaparato. Homoj sidis proksime al li, plej rigardis lin sed ignoris lin. Mi turnis mian dorsosakon malsupren kaj serĉis mian Big Steve kaj lia pola Stevedores kasedo kaj spegulita en la tenilo. Mi ekstaris kaj komencis ludanta polka muziko tiel laŭte, kiel mi povis, kiu staris proksime al la infano kiel mi povis, alie mi ne povus dronigi sian muzikon. Mi duone polaj kaj Big Steve ne nur ludas la standars kiel “”Biero Barrel Polka”” kaj “”Mono Polka””, li estis kiel la Bruce Springsteen de polka. Vi scias kiel Springsteen iros nuksojn kun la gitaro? Nu, Big Steve estus ploregas sur sia akordiono por minutoj samtempe. Ĉiuj proksime ni rigardis. La ulo estis la unua fermi de lia muziko. Li ekstaris, rigardis al trairu la pordon al la sekva aŭto. Personoj jam komencas plauxdu. Mi restis malantaŭ li, la polka muziko malaltaj, kaj diris al li “”Mi nur sekvi vin. Mi kaj Big Steve. Tio al li ludi. “”La ulo turnis sin kaj eltrajniĝis ĉe la venonta halto. Mi estis negrava heroo sur la Orange Linio, ke vintra nokto. Aĵoj kiel ĉi neniam faras la novaĵojn.
UpvoteDownvoteRead sur Quora

nova Respondo
Kio estas la plej kontentiga pasiva-agresema afero vi iam ajn faris por vere signifi aŭ malĝentila persono?
Nalira Rumaizan
Nalira Rumaizan, La ludo ne finiĝis ĝis mi gajnis!
1 vidi
Tio estis pli agresemaj ol pasiva. Ĉirkaŭ dudek homoj kaj mi suriris la Pondicherry-ECR buso de Vadapalani al mia oficejo. Ne estas kiel la kutima MTC busoj en Ĉenajo, tiu buso havas ne bileton kontroliloj aŭ nenion. La konduktoro kolektis Rs 25 el ĉiu el ni kaj iris kaj rehejmigxis kaj restis sen doni bileton. Neniu tedis demandi, mi volontulis. Mi demandis lin, kial li ne donis al ni ĉiujn biletojn. Li diris ke li donus post la aŭtobuso estis plenplena. Mia oficejo halto estis alproksimiĝanta kaj ekzistis neniu signo pri li transdonis nin niaj biletoj. Homoj malrapide komencis deboard la buso, kaj ni alvenis al mia halto. Ni deiris. Mi insistis la konduktoro ke li donis al ni ĉiuj biletoj aŭ mi vokos la trafiko policano. Li malfermegis min por momento kaj donis al ni ĉiujn niajn biletojn. Oni rigardu ĝin kaj mi sciis ke li estis fraŭdo. La biletoj estis kelkajn tagojn maljuna kaj tiu viro volis tutan monon por li mem kaj la ŝoforo. Kiam mi atentigis lin, li laŭvorte shooed min kiel hundo. Ne povis kontroli mian koleron kaj seniluziiĝo en miaj samurbanoj kiuj ne tedis peti iliajn biletojn, mi kriis al la konduktoro laŭte por la trafiko policano aŭdi, “”Vekkama illa? Indha maanangetta pozhapuku pichai edukalam! “””” Ĉu vi ne hontas? Vi povus prefere iĝi almozulo ol immorally trompi homojn por mono! “”Mi piediris for. La policano neniam tedis. La buso forlasis. Mi ankoraŭ ne havas mian bileton.
UpvoteDownvoteRead sur Quora

“——————————————————————————————————————————————————

Tõlkimise toetamise: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Uus vastus “”Mis on kõige vasta passiivne-agressiivne asi, mida kunagi teha tõesti tähendada või ebaviisakas inimene?””

uus Vastus
Mis on kõige vasta passiivne-agressiivne asi, mida kunagi teha tõesti tähendada või ebaviisakas inimene?
Wayne Allen Sallee
Wayne Allen Sallee, kirjanik, fotograaf, kunstnik, telesaate Täiendava kui täiskasvanud, puuetega alates sünnist
1 vaade
Tagasi 1990, olen töötanud kesklinna ja võttis teise töökoha neli ööd nädalas kooli psühholoogia. Istusin ise ruumis neli tundi ja lihtsalt koguda fakse ja panna neid õiges kontorid pärast koopiate tegemiseks. Seal olid teised ülikoolilinnakud ja nii Ootasin viimase fakse tulla Hawaii. 05:00 seal, 21:00 siin. Mul oli natuke käeshoitav kassettmagnetofon ja alati toonud mõned kassetid mängida. Hiljem ma kõndima kõrgendatud rongi ja pea koju. Ühel õhtul noor mees mängis rap muusika suur raadio. Inimesed istusid lähedal teda kõige vaatasin teda, kuid ei teinud temast. Ma panen oma seljakoti maha ja vaatas minu Big Steve ja tema Poola stevedores kassett ja keerata seda omanikule. Siis ma tõusin püsti ja hakanud mängima polka muusika nii kõvasti kui suutsin, seistes nii lähedal poiss kui suutsin, muidu ma ei suutnud lämmatada tema muusika. Ma olen pool-Poola ja Big Steve ei ole lihtsalt mängida standarditest nagu “”Beer Barrel Polka”” ja “”Raha Polka””, ta oli nagu Bruce Springsteen ja polka. Sa tead, kuidas Springsteen läheb pähklid kitarri? Noh, Big Steve oleks halama oma akordioni jaoks minutit korraga. Kõik meie lähedal vaatasin. Poiss oli esimene välja lülitada tema muusika. Ta tõusis püsti, vaadates kõndida läbi ukse kõrval auto. Inimesed olid juba hakanud plaksutama. Jäin tema selja taga, polka muusika madal ning ütles temale: “”Ma lihtsalt jälgib sind. Mina ja Big Steve. See on tema mängimist. “”Mees pöördus ümber ja sai rongilt maha järgmises peatuses. Ma olin väike kangelane Orange Line, et talveööl. Asjad seda kunagi teha uudiseid.
UpvoteDownvoteRead Quoras

uus Vastus
Mis on kõige vasta passiivne-agressiivne asi, mida kunagi teha tõesti tähendada või ebaviisakas inimene?
Nalira Rumaizan
Nalira Rumaizan, mäng ei ole lõppenud, kuni ma olen võitnud seda!
1 vaade
See oli agressiivsem kui passiivne. Umbes kakskümmend inimest ja ma peatatud Pondicherry-ECR bussiga Vadapalani minu kontoris. See ei ole nagu tavaline MTC bussid Chennai, see buss ei ole pileti kabet või midagi. Dirigent kogutud Rs 25 igaühes meist ja läks tagasi oma kohale ilma piletit. Keegi ei vaevunud küsima, ma vabatahtlikult. Küsisin temalt, miks ta ei anna meile kõigile piletid. Ta ütles, et ta tahaks anda pärast buss oli täis. Minu kontoris peatus oli lähenemas ja ei olnud märk tema jagab meie üle meie piletid. Inimesed aeglaselt hakkas deboard bussi ja jõudsime minu peatus. Saime maha. Ma nõudis dirigent, et ta andis meile kõigile piletid ja helistasin ma liiklus politseinik. Ta haigutas mind mõnda aega ja andis meile kõik meie piletid. Üks pilk ja ma teadsin, et ta oli pettus. Piletid olid paar päeva vana ja see mees tahtis kogu raha endale ja juht. Kui ma märkis ta välja, ta sõna otseses mõttes shooed mind nagu koer. Ei suuda kontrollida oma viha ja pettumust minu kaaskodanike, kes ei viitsinud küsida oma piletid, ma karjuti dirigent piisavalt vali liiklus politseinik kuulda, “”Vekkama illa? Indha maanangetta pozhapuku Pichai edukalam! “””” Kas sa ei häbene? Sa võid pigem muutunud kerjus kui kõlblusetult petta inimesi raha! “”Ma kõndis minema. Politseinik ei viitsi. Buss lahkus. Ma ei ole ikka veel oma pileti.
UpvoteDownvoteRead Quoras

“——————————————————————————————————————————————————

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
New sagot sa “”Ano ang pinaka-nagbibigay-kasiyahan passive mapusok na bagay kailanman nagawa mo na sa isang tunay na ibig sabihin o bastos na tao?””

New Answer
Ano ang pinaka-nagbibigay-kasiyahan passive mapusok na bagay kailanman nagawa mo na sa isang tunay na ibig sabihin o bastos na tao?
Wayne Allen Sallee
Wayne Allen Sallee, manunulat, photographer, artist, tv show dagdag bilang isang matanda, may kapansanan mula sa kapanganakan
1 view
Bumalik sa 1990, nagtrabaho ako downtown at kinuha ng isang pangalawang trabaho sa apat na gabi sa isang linggo sa isang paaralan para sa sikolohiya. Nakaupo ako sa aking sarili sa isang kuwarto para sa apat na oras at simpleng nakolekta faxes at ilagay ang mga ito sa tamang opisina pagkatapos ng paggawa ng mga kopya. May mga iba pang mga campus at kaya ako naghintay para sa huling faxes na dumating sa mula sa Hawaii. 5:00 doon, 21:00 dito. Ako ay isang maliit na kamay-hawak cassette recorder at laging nagdala ng ilang mga cassettes upang i-play. Pagkatapos, Gusto ko maglakad sa elevated train at tumuloy home. Isang gabi, ang isang batang lalaki ay naglalaro rap music mula sa isang malaking radio. Ang mga tao ay nakaupo malapit sa kanya, karamihan ay tumingin sa kanya ngunit hindi pinansin sa kanya. Aking itiningin ang aking backpack down at tumingin para sa aking Big Steve at ang kanyang Polish stevedores cassette at Binaligtad ito sa may-ari. Pagkatapos ko tumayo at simula playing polka musika bilang malakas na bilang ng dati ko, nakatayo bilang malapit sa ang mga bata tulad ng dati ko, kung hindi, hindi ko maaaring lunurin ang kanyang musika. Ako half-Polish at Big Steve ay hindi lamang i-play ang standars tulad ng “”Beer Barrel Polka”” at “”Money Polka””, siya ay tulad ng Bruce Springsteen ng polka. Alam mo kung paano Springsteen ay pumunta nuts sa gitara? Well, Big Steve ay aangal sa kanyang akurdyon para sa mga minuto sa isang pagkakataon. Everybody malapit sa amin pinapanood. Ang tao ay ang unang upang i-shut-off ang kanyang musika. Siya got up, naghahanap upang maglakad sa pamamagitan ng pinto sa susunod na kotse. Ang mga tao ay naka-simula sa tunog ng kulog. Ako nagtutulog sa likod sa kanya, ang polka musika mababa, at sinabi sa kanya “”kukunin ko na lang sundin mo. Me and Big Steve. Iyan ay sa kanya sa paglalaro. “”Tao ang naka-paligid at nakuha off ang tren sa susunod na stop. Ako ay isang menor de edad bayani sa Orange Line na taglamig gabi. Mga bagay tulad ng ito ay hindi kailanman gawin ang mga balita.
UpvoteDownvoteRead sa Quora

New Answer
Ano ang pinaka-nagbibigay-kasiyahan passive mapusok na bagay kailanman nagawa mo na sa isang tunay na ibig sabihin o bastos na tao?
Nalira Rumaizan
Nalira Rumaizan, Ang laro ay hindi sa paglipas ng hanggang ako na ang nanalo dito!
1 view
Ito ay mas agresibo kaysa passive. Around dalawampung tao at sumakay na ako sa Pondicherry-ECR bus mula Vadapalani sa aking tanggapan. Ito ay hindi tulad sa karaniwan MTC bus sa Chennai, ito bus ay hindi ticket checkers o kahit ano. konduktor Ang nakolektang Rs 25 mula sa bawat isa sa amin at nagpunta bumalik sa kanyang lugar na walang ibinigay na isang tiket. Walang isa bothered upang magtanong, nagboluntaryo ako. Tinanong ko sa kanya kung bakit hindi siya ay nagbibigay sa amin ang lahat ng mga tiket. Sinabi niya gusto niya bigyan pagkatapos ng bus ay napuno. My office na hinto ay papalapit at walang sign ng kanya handing sa amin sa paglipas ng aming mga tiket. People mabagal nagsimulang deboard bus, at dumating kami sa aking stop. Nakakuha kami pababa. I insisted ang konduktor na ibinigay niya sa amin ang lahat ng mga tiket o Gusto ko tawagan ang trapiko pulis. Siya gaped sa akin para sa isang habang at ibinigay sa amin ang lahat ng aming mga tiket. Isang pagtingin sa ito at ako alam siya ay isang pandaraya. Ang mga tiket ay isang ilang araw na ang edad at ang taong ito pinaghahanap ang lahat ng pera para sa kanyang sarili at ang driver. Kapag itinuturo ko ito out, siya literal shooed sa akin ang layo tulad ng isang aso. Hindi ma-control ang aking galit at pagkabigo sa aking mga kapwa mamamayan na ay hindi abala na magtanong para sa kanilang mga tiket, sumigaw ako sa konduktor malakas na sapat para sa trapiko pulis na marinig, “”Vekkama illa? Indha maanangetta pozhapuku Pichai edukalam! “””” Hindi ka ba nahihiya? Ikaw ay maaaring sa halip maging isang pulubi kaysa immorally impostor tao para sa pera! “”I walked ang layo. Ang alat ay hindi kailanman bothered. Ang bus na natitira. Hindi ko pa rin ang aking tiket.
UpvoteDownvoteRead sa Quora

“——————————————————————————————————————————————————

Tuki käännös: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Uusi vastaus “”Mikä on antoisana passiivinen-aggressiivinen asia olet koskaan tehnyt todella tarkoittaa tai töykeä henkilö?””

uusi Vastaus
Mikä on antoisana passiivinen-aggressiivinen asia olet koskaan tehnyt todella tarkoittaa tai töykeä henkilö?
Wayne Allen Sallee
Wayne Allen Sallee, kirjailija, valokuvaaja, taiteilija, tv-extra aikuisena, vammaiset syntymästä
1 näkymä
1990-luvulla, työskentelin keskustan ja otti toisen työpaikan neljä yötä viikossa koulu psykologian. Istuin yksin huoneessa neljä tuntia ja yksinkertaisesti talteen fakseja ja laita ne asianmukaiseen toimistoissa jälkeen kopioita. Oli muita kampuksilla ja niin odotin viimeisen faksien tulla Havaijilta. Seitsemäntoista siellä, kaksikymmentäyksi täällä. Minulla oli pieni kädessä pidettävä kasettisoitin ja aina toi muutamia kasetteja pelata. Jälkeenpäin olin kävellä koholla juna ja pään kotiin. Eräänä yönä, nuori kaveri soitti rap musiikkia iso radio. Ihmiset istuivat lähellä häntä, useimmat katsoi häntä mutta välittänyt hänestä. Asetan reppu alas ja näytti minun Big Steve ja hänen puolalainen Stevedores kasetti ja muuttivat sen haltijan. Sitten nousin ylös ja alkaa pelissä polkka musiikkia niin kovaa kuin pystyin, seisoo niin lähellä lapsi kuin pystyin, muuten en voinut peittää hänen musiikkia. Olen puoliksi puolalainen ja Big Steve ei vain pelata standars kuin “”Beer Barrel Polka”” ja “”Money Polka””, hän oli kuin Bruce Springsteen of polkka. Tiedätkö miten Springsteen menevät mutterit kitaran? No, Big Steve olisi vaikerra hänen harmonikka varten minuuttia kerrallaan. Kaikki lähellä meitä katseli. Kaveri oli ensimmäinen katkaista hänen musiikkia. Hän nousi ylös, etsii kulkea oven seuraavalle auton. Ihmiset olivat jo alkaneet taputtaa. Jäin hänen takanaan, polkkaa musiikki alhainen, ja sanoi hänelle: “”Minä vain seurata teitä. Minä ja Big Steve. Se on hän pelaa. “”Mies kääntyi ympäri ja sai junasta seuraavalla pysäkillä. Olin pieni sankari Orange Line että talviyönä. Tällaiset asiat eivät koskaan tee uutisia.
UpvoteDownvoteRead Quorassa

uusi Vastaus
Mikä on antoisana passiivinen-aggressiivinen asia olet koskaan tehnyt todella tarkoittaa tai töykeä henkilö?
Nalira Rumaizan
Nalira Rumaizan, peli ei ole ohi kunnes olen voittanut sitä!
1 näkymä
Tämä oli aggressiivisempi kuin passiivinen. Noin kaksikymmentä henkilöä ja nousin Pondicherry-ECR bussilla Vadapalani toimistooni. Se ei ole kuin tavanomaiset MTC linja Chennaissa, tämä linja ei ole lippu nappuloita tai mitään. Johdin kerätty Rs 25 alkaen jokainen meistä ja palasi paikalleen ilman, että lipun. Kukaan ei viitsinyt kysyä, vapaaehtoiseksi. Kysyin, miksi hän ei anna meille kaikille lippuja. Hän sanoi antaa sen jälkeen, kun bussi oli täynnä. Toimistoni etappi oli lähestymässä ja ei ollut merkkiäkään hänestä luovuttamalla meidät lippumme. Ihmiset pikkuhiljaa deboard linja, ja saavuimme seis. Saimme alas. Vaadin johdin että hän antoi meille kaikille lippuja olin soittaa liikenteen poliisi. Hän gaped minua jonkin aikaa ja antoi meille kaikki liput. Yksi katsoa sitä ja tiesin hän oli petos. Liput olivat muutaman päivän vanha ja tämä mies halusi kaikki rahat itselleen ja kuljettajalle. Kun totesin sen pois, hän kirjaimellisesti shooed minut pois kuin koira. Ei pysty hallitsemaan vihaa ja pettymystä maanmiehiäni jotka eivät vaivaudu kysymään lippunsa, Huusin klo johtimen kovaa tarpeeksi liikennettä poliisi kuulla, “”Vekkama Illa? Indha maanangetta pozhapuku Pichai edukalam! “””” Ettekö te hävetä? Voisit mieluummin tulla kerjäläinen kuin hyvän tavan huijata ihmisiä for money! “”Kävelin pois. Poliisi koskaan vaivautunut. Väylän vasen. En vieläkään ole lippuni.
UpvoteDownvoteRead Quorassa

“——————————————————————————————————————————————————

Traduction de soutien: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Nouvelle réponse à “”Quelle est la chose passive-agressive la plus satisfaisante que vous avez fait à une personne désagréable vraiment dire ou?””

Nouvelle réponse
Quelle est la chose passive-agressive la plus satisfaisante que vous avez fait à une personne vraiment dire ou grossier?
Wayne Allen Sallee
Wayne Allen Sallee, écrivain, photographe, artiste, tv show supplémentaire comme un adulte, handicapé depuis la naissance
1 vue
Dans les années 1990, je travaillais le centre-ville et a pris un deuxième emploi quatre soirs par semaine dans une école pour la psychologie. Je me suis assis par moi-même dans une chambre pour quatre heures et les télécopies simplement collectées et les mettre dans les bureaux appropriés après avoir fait des copies. Il y avait d’autres campus et j’attendaient les dernières télécopies à venir en provenance d’Hawaï. 17 heures là, 21:00 ici. J’avais un petit magnétophone portatif et toujours apporté quelques cassettes à jouer. Ensuite, je marche de la gare et la maison la tête surélevée. Une nuit, un jeune homme jouait de la musique rap d’une grande radio. Les gens étaient assis près de lui, la plupart regardaient, mais l’ignorèrent. Je mis mon sac à dos vers le bas et regardé pour mon Big Steve et sa cassette de polonais Stevedores et retourné dans le support. Puis je me levai et commencer à jouer polka musique aussi fort que je pouvais, debout aussi près de l’enfant que je pouvais, sinon je ne pouvais pas étouffer sa musique. Je suis à moitié polonais et Big Steve ne pas seulement jouer les standars comme “”Beer Barrel Polka”” et “”Money Polka””, il était comme Bruce Springsteen de polka. Vous savez comment Springsteen va noix avec la guitare? Eh bien, Big Steve se lamenteront sur son accordéon pendant quelques minutes à la fois. Tout le monde près de nous regardait. Le gars a été le premier à fermer sa musique. Il se leva, cherchant à marcher à travers la porte de la voiture suivante. Les gens commençaient déjà à battre. Je suis resté derrière lui, la polka musique bas, et lui dit: «Je vais vous suivre. Moi et Big Steve. C’est en train de jouer. “”Le gars se retourna et descendit du train à l’arrêt suivant. J’étais un héros mineur sur la ligne orange cette nuit d’hiver. Des choses comme cela ne font jamais les nouvelles.
UpvoteDownvoteRead sur Quora

Nouvelle réponse
Quelle est la chose passive-agressive la plus satisfaisante que vous avez fait à une personne vraiment dire ou grossier?
Nalira Rumaizan
Nalira Rumaizan, Le jeu est pas fini jusqu’à ce que je l’ai gagnée!
1 vue
Cela a été plus agressive que passive. Une vingtaine de personnes et je suis monté dans le bus Pondicherry-ECR de Vadapalani à mon bureau. Il est pas comme les bus MTC habituels à Chennai, ce bus n’a pas vérificateurs de billets ou quoi que ce soit. Le conducteur a recueilli Rs 25 de chacun de nous et retourna à sa place sans donner un billet. Non pris la peine de demander, je me suis proposé. Je lui ai demandé pourquoi il ne nous donne pas tous les billets. Il a dit qu’il donnerait après le bus était rempli. Mon arrêt de bureau approchait et il n’y avait aucun signe de lui nous remettre nos billets. Les gens ont commencé lentement à l’autobus au débarquement, et nous sommes arrivés à mon arrêt. Nous sommes descendus. J’ai insisté pour le conducteur qu’il nous a donné tous les billets ou je dirais que l’agent de la circulation. Il me regarda bouche bée pendant un certain temps et nous a donné tous nos billets. Un coup d’oeil et je savais qu’il était une fraude. Les billets étaient âgés de quelques jours et cet homme voulait tout l’argent pour lui-même et le conducteur. Lorsque je l’ai souligné, il m’a littéralement chassa comme un chien. Pas en mesure de contrôler ma colère et de déception dans mes concitoyens qui ne prennent pas la peine de demander leurs billets, je criai au conducteur assez fort pour que l’agent de la circulation pour entendre, “”Vekkama illa? Indha maanangetta pozhapuku Pichai edukalam! »« N’êtes-vous pas honte? Vous pourriez plutôt devenir un mendiant que tricher immorally personnes pour l’argent! “”Je suis parti. Le policier n’a pas été dérangés. Le bus a quitté. Je n’ai pas encore mon billet.
UpvoteDownvoteRead sur Quora

“——————————————————————————————————————————————————

Stipe oersetting: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Nije antwurd op “”Wat is de meast befredigend passyf-agressyf ding jo hawwe ea dien oan in echt betsjutte of rude persoan?””

nije Antwurd
Wat is de meast befredigend passyf-agressyf ding jo hawwe ea dien oan in echt betsjutte of rude persoan?
Wayne Allen WENTINK
Wayne Allen WENTINK, skriuwer, fotograaf, keunstner, tv show ekstra as in folwoeksene, handikapten fan berte
1 view
Werom yn ‘e jierren 1990, ik wurke binnenstêd en naam in twadde baan fjouwer nachten in wike op in skoalle foar psychology. Ik siet by mysels yn in keamer foar fjouwer oeren en gewoan sammele Faxes en sette se yn ‘e goede kantoaren nei it meitsjen fan kopyen. Der wiene oare campuses en sa Ik wachte foar it lêste Faxes te komme yn út Hawaii. 5PM dêr, 9PM hjir. Ik hie in bytsje hân-hâlden cassette blokfluit en altyd brocht in pear kassettes om te spyljen. Letter, ik rin nei de ferhevene trein en holle hûs. Ien nacht, in jonge fint wie spyljen rap muzyk út in grutte radio. Minsken waarden sit ticht by him, meast seach op him, mar negearre him. Ik set myn rêchsek del en seach foar myn Big Steve en syn Poalske Stevedores cassette en omdraaid dat yn de hâlder. En ik stie oerein en begjint playing polka muzyk sa lûd as ik koe, stie sa ticht oan it kid as ik koe, oars ik koe net drown út syn muzyk. Ik bin heal-Poalsk en Big Steve net krekt spylje de standars lykas “”Bier Barrel Polka”” en “”Money Polka””, hy wie as de Bruce Springsteen fan polka. Jo witte hoe’t Springsteen sil gean nuts mei de gitaar? No, Big Steve soe wäil op syn akkordeon foar minuten op in tiid. Elkenien by ús keek. De jonge wie de earste om ticht ôf syn muzyk. Hy kaam oerein, socht te rinnen troch de doar nei de folgjende auto. Minsken waarden al begjint te klap. Ik bleau efter him, de polka muzyk leech, en sei tsjin him: “”Ik sil krekt folgje dy. Me en Big Steve. Dat is him spyljen. “”De spiler kearde om en krige út de trein by de folgjende halte. Ik wie in lytse held op de Oranje Line dat winter nacht. Dingen lykas dit nea om it nijs.
UpvoteDownvoteRead op Quora

nije Antwurd
Wat is de meast befredigend passyf-agressyf ding jo hawwe ea dien oan in echt betsjutte of rude persoan?
Nalira Rumaizan
Nalira Rumaizan, It spultsje is net oer oant ik haw wûn it!
1 view
Dat wie mear agressyf as passyf. Om tweintich minsken en ik stapten de Pondicherry-ECR de bus fan Vadapalani oan myn kantoar. It is net like de wenstige MTC bussen yn Chennai, dizze bus hat net ticket damjen of neat. De dirigint sammele Rs 25 út elk fan ús en gyng werom nei syn plak sûnder jaan in ticket. Nimmen hindere te freegjen, ik frijwillich. Ik frege him wêrom’t er net jaan ús alle kaarten. Hy sei er woe jaan nei de bus wie fol. Myn kantoar stop wie tichterby en der wie gjin teken fan him Oerdracht ús oer ús tickets. Minsken stadichoan begûn te Deboard de bus, en wy kamen by myn halte. Wy krigen del. Ik stie de dirigint dy’t er joech ús alle kaarten of ik neam it ferkear plysjeman. Hy gaped by my in skoft en joech ús al ús tickets. Ien blik op en ik wist hy wie in fraude. De kaarten wienen in pear dagen âld en dizze man woe al it jild foar him en de bestjoerder. Doe’t ik wiisde it út, hy letterlik shooed my fuort as in hûn. Net by steat om myn grime en teloarstelling yn myn oare boargers dy’t net lestich falle te freegjen foar har kaarten, ik rôp oan de dirigint lûd genôch foar it ferkear plysjeman te hearren, “”Vekkama illa? Indha maanangetta pozhapuku pichai edukalam! “””” Binne net jo skamje? Jo koe earder wurden in bidler as immorally cheat minsken foar jild! “”Ik rûn fuort. De plysjeman nea hindere. De bus left. Ik noch net hawwe myn ticket.
UpvoteDownvoteRead op Quora

“——————————————————————————————————————————————————

Tradución Apoio: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Nova resposta á pregunta “”Cal é a cousa pasivo-agresivo máis gratificante que xa fixo a unha persoa realmente significa é rudo?””

nova resposta
Cal é a cousa pasivo-agresivo máis gratificante que xa fixo a unha persoa realmente significa é rudo?
Wayne Allen Sallee
Wayne Allen Pálido, escritor, fotógrafo, artista, programa televisivo extra como un adulto, deficiente desde o nacemento
1 view
Volver na década de 1990, eu traballei centro da cidade e arranxou un segundo emprego catro noites por semana nunha escola para psicoloxía. Senteime só nun cuarto para catro horas e faxes simplemente recollidas e poñelos nas oficinas adecuados despois de facer copias. Había outros campus e entón eu esperei para os últimos faxes vir Hawaii. 17:00 alí, 21:00 aquí. Eu tiña un gravador de cintas pouco de man e sempre trouxo algunhas cintas para xogar. Despois, eu a pé para o tren e cabeza elevada a casa. Unha noite, un mozo rapaz estaba tocando música rap desde unha gran radio. As persoas estaban sentados preto del, máis mirou para el, pero o ignorou. Eu configurar a miña mochila e mirou para a miña Big Steve ea súa cassette Polish estivadores e sacudiu o no soporte. Así que me levantei e iniciar a reprodución de música polka tan alto que puiden, estando tan preto do neno como eu podería, se non eu non podería afogar a súa música. Eu son medio-polaca e Big Steve non só xogar os standars como “”Beer Barrel Polka”” e “”Money Polka””, era como o Bruce Springsteen da polca. Vostede sabe como Springsteen vai enlouquecer coa guitarra? Ben, Big Steve ía chorar no seu acordeón para minutos a unha hora. Todos preto de nós observou. A cara foi o primeiro en apagar a súa música. El se levantou, ollando para camiñar a través da porta ao seguinte coche. A xente xa estaban empezando a aplaudir. Eu quedei detrás del, a polca canción baixa, e díxolle “”Eu só vou seguilo. Me and Big Steve. É xoga. “”A cara se virou e baixou do tren na próxima parada. Eu era un heroe menor na Liña Laranxa aquela noite de inverno. Cousas como esta nunca fan a noticia.
UpvoteDownvoteRead no Quora

nova resposta
Cal é a cousa pasivo-agresivo máis gratificante que xa fixo a unha persoa realmente significa é rudo?
Nalira Rumaizan
Nalira Rumaizan, o xogo non é sobre a que eu gañei!
1 view
Este foi máis agresivo que pasiva. Preto de vinte persoas e eu embarcaron no autobús Pondicherry-ECR de Vadapalani á miña oficina. Non é como os autobuses habituais MTC en Chennai, este autobús non ten damas de billetes ou nada. O condutor recollidas Rs 25 a partir de cada un de nós e volveu ao seu lugar sen dar un billete. Ninguén se preocupou en preguntar, eu me ofrece. Pregunta-lle por que non estaba nos dando todos os billetes. El dixo que ía dar despois de que o autobús estaba cheo. Miña parada oficina estaba achegando e non había sinal del entregar-nos sobre os nosos billetes. Persoas lentamente comezou a deboard do autobús, e chegamos a miña parada. Temos abaixo. I insistiu o condutor que nos deu todos os billetes ou eu chamo a policía de tráfico. El abriu para min por un tempo e deunos todos os nosos billetes. Un ollar para iso e eu sabía que era unha fraude. Os billetes foron uns días de idade e este home quería todo o diñeiro para ti e para o condutor. Cando notar, el literalmente enxotou-me para lonxe como un can. Non é capaz de controlar a miña rabia e decepción nos meus concidadáns que non se preocupou en pedir entradas, berrei para o condutor alto o suficiente para o garda de tráfico para escoitar, “”Vekkama illa? Indha maanangetta pozhapuku Pichai edukalam! “””” Non ten vergoña? Podería, en vez ser un mendigo que imoralmente enganar a xente para o diñeiro! “”Eu fun aínda. O policía nunca se preocupou. O autobús á esquerda. Eu non teño o meu billete.
UpvoteDownvoteRead no Quora

“——————————————————————————————————————————————————

მხარდაჭერა თარგმანი: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
New პასუხი “”რა არის ყველაზე დამაკმაყოფილებელი პასიური აგრესიული რამ ოდესმე გაკეთდეს იმისათვის, რომ ნამდვილად ნიშნავს ან უხეში პირი?””

ახალი პასუხი
რა არის ყველაზე დამაკმაყოფილებელი პასიური აგრესიული რამ ოდესმე გაკეთდეს იმისათვის, რომ ნამდვილად ნიშნავს ან უხეში პირი?
Wayne Allen Sallee
Wayne Allen Sallee, მწერალი, ფოტოგრაფი, მხატვარი, ტელე შოუ ზედმეტი, როგორც მოზრდილთა, უნარშეზღუდული დაბადებიდან
1 ნახვა
1990-იან წლებში, ვმუშაობდი ცენტრში და მიიღო მეორე სამუშაო ოთხი ღამე კვირაში სკოლაში ფსიქოლოგია. მე იჯდა თავს ოთახში ოთხი საათი და უბრალოდ შეგროვებული ფაქსები და ამით მათ სათანადო ოფისების შემდეგ მიღების ასლები. იყო სხვა კამპუსი და ასე რომ მე დაელოდა ბოლო ფაქსები მოვიდა, Hawaii. 5 საათზე იქ, დილის 9 აქ. მე მქონდა ცოტა ხელის კასეტა ჩამწერი და ყოველთვის მოიყვანა რამდენიმე კასეტა ითამაშოს. ამის შემდეგ, მე ფეხით ამაღლებული მატარებლის და უფროსი სახლში. ერთ ღამეს, ახალგაზრდა ბიჭი თამაშობს rap მუსიკა დიდი რადიო. ხალხი მჯდომარე ახლოს თქმით, ყველაზე შევხედე მას, მაგრამ იგნორირებული მას. მე ჩემს backpack ქვემოთ და ეძებდნენ ჩემი დიდი სტივ და თავის პოლონელ stevedores კასეტა და სავალი ის მფლობელი. მერე წამოდგა და დაწყებული სათამაშო Polka მუსიკა ხმამაღალი როგორც შემეძლო, იდგა ახლოს ბავშვი, როგორც შემეძლო, წინააღმდეგ შემთხვევაში, მე ვერ კუთხეში თავისი მუსიკა. მე ნახევარი-პოლონური და დიდი Steve არ მხოლოდ ითამაშოს სტანდარტებთან, როგორიცაა “”ლუდის Barrel Polka”” და “”Money Polka””, ის იყო, როგორიც Bruce Springsteen of პოლკა. თქვენ იცით, როგორ Springsteen წავა თხილი ერთად გიტარა? ასევე, დიდი Steve იქნებოდა მოთქმის მისი აკორდეონი წუთის დროს. ყველას ახლოს us უყურებს. ბიჭი იყო პირველი გათიშვა მისი მუსიკა. ადგა, ეძებს გავლა კარი მომდევნო მანქანა. ხალხი უკვე დაწყებული clap. დავრჩი მის უკან, Polka მუსიკა დაბალი, და უთხრა მას: “”მე მხოლოდ თქვენ. მე და დიდი Steve. სწორედ მას თამაშობენ. “”ბიჭი აღმოჩნდა გარშემო და გადმოვიდა მატარებელი შემდეგი გაჩერება. მე ვიყავი მცირე გმირი ნარინჯისფერი ხაზი, რომელიც ზამთრის ღამეს. მსგავსი რამ აღარ მიიღოს ახალი ამბები.
UpvoteDownvoteRead on Quora

ახალი პასუხი
რა არის ყველაზე დამაკმაყოფილებელი პასიური აგრესიული რამ ოდესმე გაკეთდეს იმისათვის, რომ ნამდვილად ნიშნავს ან უხეში პირი?
Nalira Rumaizan
Nalira Rumaizan, თამაში ჯერ არ დასრულებულა, ვიდრემდე მოვიგეთ ეს!
1 ნახვა
ეს იყო უფრო აგრესიული ვიდრე პასიური. ოცამდე ადამიანი და მე ჩასხდნენ Pondicherry-ECR ავტობუსი Vadapalani ჩემს ოფისში. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ჩვეულებრივი MTC ავტობუსების Chennai, ამ ავტობუსის არ აქვს ბილეთი ქვები ან არაფერი. დირიჟორი შეგროვებული Rs 25 თითოეული ჩვენგანი და დაბრუნდა თავის ადგილას გარეშე აძლევდა ბილეთი. არავის აწუხებს ვთხოვო, მე მოხალისეებად. ვკითხე, რატომ არ გვაძლევს ყველა ბილეთი. მან განაცხადა, რომ მინდა მისცეს მას შემდეგ, ავტობუსი იყო სავსე. ჩემი ოფისი გაჩერება იყო ახლოვდება და არ იყო ნიშანი, რომ მას გადაცემის ჩვენთვის ჩვენი ბილეთები. ხალხი ნელა დაიწყო deboard ავტობუსი, და მივედით ჩემი გაჩერება. ჩვენ ქვემოთ. მე დაჟინებით დირიჟორი, რომ მან მოგვცა ყველა ბილეთი ან მე მინდა მოვუწოდო მილიციელი. მან gaped at me ხნით და მოგვცა ყველა ჩვენი ბილეთები. ერთი შევხედოთ მას და ვიცოდი ის იყო გაყალბებას. ბილეთები იყო რამდენიმე დღის და ეს კაცი უნდოდა ფული თავისთვის და მძღოლი. როდესაც მე აღნიშნა ის, ის ფაქტიურად shooed me away როგორც ძაღლი. ვერ აკონტროლებს ჩემი აღშფოთება და იმედგაცრუება ჩემს თანამოქალაქეებს, რომლებიც არ გადაიტვირთოთ ითხოვენ მათი ბილეთები, მე ყვიროდნენ დირიჟორი ხმამაღალი საკმარისი საგზაო პოლიციელი მოვისმინოთ “”, Vekkama illa? Indha maanangetta pozhapuku pichai edukalam! “””” არ გრცხვენია? თქვენ შეიძლება საკმაოდ გახდეს მათხოვარი ვიდრე immorally მოტყუებას ხალხის ფული! “”მე დადიოდა მოშორებით. ირკვევა, რომ პოლიციელი არ აწუხებს. ავტობუსი დატოვა. მე მაინც არ მაქვს ჩემი ბილეთი.
UpvoteDownvoteRead on Quora

“——————————————————————————————————————————————————

Unterstützung Übersetzung: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Neue Antwort auf “”Was ist die befriedigendste passiv-aggressive, was Sie jemals zu einem wirklich bedeuten oder unhöflich Person getan haben?””

Neue Antwort
Was ist der befriedigendste passiv-aggressive, was Sie jemals zu einem mittleren oder unhöflich Person getan haben, wirklich?
Wayne Allen Sallee
Wayne Allen Sallee, Schriftsteller, Fotograf, Künstler, TV-Show Extra als Erwachsener, behindert von der Geburt
1 Aufruf
Zurück in den 1990er Jahren arbeitete ich in die Stadt und nahm einen zweiten Job vier Nächte in der Woche an einer Schule für Psychologie. Ich saß allein in einem Zimmer für vier Stunden und einfach gesammelt Faxe und steckte sie in den richtigen Büros nach Kopien. Es gab auch andere Universitäten und so wartete ich auf die letzten Faxe von Hawaii zu kommen. 05.00 dort, hier 09.00 Uhr. Ich hatte ein wenig Handkassettenrecorder und immer ein paar Kassetten gebracht zu spielen. Danach würde ich auf die Hochbahn und nach Hause gehen. Eines Nachts ein junger Mann spielte Rap-Musik von einem großen Radio. Die Menschen waren ihm nahe sitzen, die meisten sahen ihn an, aber ignorierte ihn. Ich habe meinen Rucksack und sah für meine Big Steve und sein polnischer Stevedores Kassette und blätterte sie in die Halterung ein. Dann stand ich auf und beginnen spielen Polkamusik, so laut ich konnte, so nah an dem Kind stehen, wie ich konnte, sonst könnte ich nicht seine Musik übertönen. Ich bin halb polnisch und Big Steve hat nicht nur die standars wie “”Beer Barrel Polka”” spielen und “”Money Polka””, war er wie der Bruce Spring von Polka. Sie wissen, wie Spring Nüsse mit der Gitarre gehen? Nun, Big Steve würde jammern auf seinem Akkordeon für Minuten zu einer Zeit. Jeder in der Nähe von uns beobachtete. Der Mann war der erste seiner Musik zu unterbrechen. Er stand auf, mit Blick auf die nächste Auto durch die Tür zu gehen. Die Menschen waren schon an zu klatschen. Ich blieb hinter ihm, die Polkamusik niedrig, und sagte zu ihm: “”Ich werde dir nur folgen. Me and Big Steve. Das ist ihm zu spielen. “”Der Mann drehte sich um und stieg aus dem Zug an der nächsten Haltestelle aus. Ich war ein kleiner Held auf der Orange Line, dass der Winter Nacht. Dinge wie diese machen nie die Nachrichten.
UpvoteDownvoteRead auf Quoren

Neue Antwort
Was ist der befriedigendste passiv-aggressive, was Sie jemals zu einem mittleren oder unhöflich Person getan haben, wirklich?
Nalira Rumaizan
Nalira Rumaizan, ist das Spiel nicht vorbei, bis ich es gewonnen habe!
1 Aufruf
Dies war aggressiver als passiv. Rund zwanzig Leute und bestieg ich den Pondicherry-ECR-Bus von Vadapalani zu meinem Büro. Es ist nicht wie die üblichen MTC Busse in Chennai, dieser Bus hat nicht Ticket Kontrolleure oder nichts. Der Leiter sammelte 25 Rs von jedem von uns und ging ohne Angabe ein Ticket an seinen Platz zurück. Niemand fragen gestört, meldete ich mich freiwillig. Ich fragte ihn, warum er nicht uns alle Tickets geben. Er sagte, er würde geben, nachdem der Bus gefüllt war. Mein Büro Halt war nähern und es gab keine Spur von ihm uns über unsere Tickets verteilen. Menschen begann langsam mit dem Bus aussteigen können, und wir kamen an meinem Stopp. Wir haben nach unten. Ich bestand darauf, den Leiter, dass er uns alle Tickets gab oder ich würde die Verkehrspolizist nennen. Er glotzte mich für eine Weile und gab uns alle unsere Karten. Ein Blick auf sie und ich wusste, dass er ein Betrüger war. Die Tickets waren ein paar Tage alt und dieser Mann wollte das ganze Geld für sich selbst und den Fahrer. Als ich darauf hingewiesen, er scheuchte mich buchstäblich wie ein Hund weg. Nicht in der Lage zu meiner Wut und Enttäuschung in meiner Mitbürger zu steuern, die nicht für ihre Tickets zu fragen, störte ich am Leiter schrie so laut, dass der Verkehrspolizist zu hören “”, Vekkama illa? Indha maanangetta pozhapuku Pichai edukalam! “””” Schämst du dich nicht? Man könnte eher ein Bettler geworden, als unmoralisch Menschen für Geld zu betrügen! “”Ich ging weg. Der Polizist nie gestört. Der Bus nach links. Ich habe noch nicht mein Ticket.
UpvoteDownvoteRead auf Quoren

“——————————————————————————————————————————————————

μετάφραση Υποστήριξη: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Νέα απάντηση στο “”Τι είναι η πιο ικανοποιητική παθητική-επιθετική πράγμα που έχετε κάνει ποτέ σε ένα πραγματικά σημαίνει ή αγενής πρόσωπο;””

νέα απάντηση
Ποια είναι η πιο ικανοποιητική παθητική-επιθετική πράγμα που έχετε κάνει ποτέ σε ένα πραγματικά σημαίνει ή αγενής πρόσωπο;
Wayne Allen Sallee
Wayne Allen Sallee, συγγραφέας, φωτογράφος, καλλιτέχνης, tv show επιπλέον ως ενήλικας, άτομα με ειδικές ανάγκες από τη γέννηση
1 προβολή
Πίσω στη δεκαετία του 1990, εργάστηκα στο κέντρο της πόλης και πήρε μια δεύτερη δουλειά τέσσερις νύχτες την εβδομάδα σε ένα σχολείο για την ψυχολογία. Κάθισα με τον εαυτό μου σε ένα δωμάτιο για τέσσερις ώρες και απλά να συλλέγονται τα φαξ και τα βάζουμε στη σωστή γραφεία μετά την παραγωγή αντιγράφων. Υπήρχαν και άλλες πανεπιστημιουπόλεις και έτσι περίμενα για τα τελευταία φαξ για να έρθει από τη Χαβάη. 17:00 εκεί, 21:00 εδώ. Είχα ένα μικρό χειρός κασετόφωνο και πάντα έφερε μερικές κασέτες για να παίξει. Στη συνέχεια, θα ήθελα να περπατήσετε μέχρι το υπερυψωμένο τρένο και το κεφάλι στο σπίτι. Ένα βράδυ, ένας νεαρός άντρας έπαιζε ραπ μουσική από ένα μεγάλο ραδιόφωνο. Οι άνθρωποι κάθονται κοντά του, οι περισσότεροι τον κοίταξε, αλλά τον αγνόησαν. Έθεσα σακίδιο μου κάτω και κοίταξε για Big Steve μου και κασέτα του πολωνικού Λιμενεργατών και άλλαξαν την στη θήκη της. Τότε σηκώθηκα και αρχίζουν το παιχνίδι πόλκα μουσική όσο πιο δυνατά μπορούσα, στέκεται όσο πιο κοντά στο παιδί όσο θα μπορούσα, αλλιώς δεν θα μπορούσε να πνίξει τη μουσική του. Είμαι μισή Πολωνίας και Big Steve δεν παίζουν μόνο τα στάνταρ όπως το “”Beer Barrel Polka”” και “”Money Πόλκα», ήταν σαν τον Bruce Springsteen της πόλκα. Ξέρετε πώς Springsteen θα πάνε καρύδια με την κιθάρα; Λοιπόν, το Big Steve θα κλαίω για ακορντεόν του για λεπτά κάθε φορά. Όλοι κοντά μας παρακολουθούσαν. Ο τύπος ήταν ο πρώτος για να σβήσει τη μουσική του. Σηκώθηκε, ψάχνει να περπατήσετε μέσα από την πόρτα στο επόμενο αυτοκίνητο. Οι άνθρωποι είχαν ήδη αρχίσει να χειροκρότημα. Έμεινα πίσω του, την πόλκα μουσική χαμηλή, και του είπε: “”Θα σας ακολουθήσει ακριβώς. Εγώ και ο Big Steve. Αυτό είναι να παίζει. “”Ο τύπος γύρισε και κατέβηκε από το τρένο στην επόμενη στάση. Ήμουν ένα μικρό ήρωα στο Orange Line ότι νύχτα του χειμώνα. Τα πράγματα όπως αυτό δεν κάνουν ποτέ την είδηση.
UpvoteDownvoteRead για Quora

νέα απάντηση
Ποια είναι η πιο ικανοποιητική παθητική-επιθετική πράγμα που έχετε κάνει ποτέ σε ένα πραγματικά σημαίνει ή αγενής πρόσωπο;
Nalira Rumaizan
Nalira Rumaizan, Το παιχνίδι δεν έχει τελειώσει μέχρι το έχω κερδίσει!
1 προβολή
Αυτό ήταν πιο επιθετική από ό, τι παθητική. Περίπου είκοσι άτομα και επιβιβάστηκα στο λεωφορείο Pondicherry-Συλλογή από Vadapalani στο γραφείο μου. Δεν είναι όπως τα συνήθη λεωφορεία MTC σε Chennai, αυτό το λεωφορείο δεν έχει πούλια εισιτήριο ή οτιδήποτε άλλο. Ο αγωγός που συλλέγονται Rs 25 από τον καθένα από μας και πήγε πίσω στη θέση του, χωρίς να δώσει ένα εισιτήριο. Κανείς δεν μπήκε στον κόπο να ρωτήσω, έχω εθελοντικά. Τον ρώτησα γιατί δεν μας δίνει όλα τα εισιτήρια. Ο ίδιος είπε ότι θα δώσει μετά από το λεωφορείο ήταν γεμάτο. στάση του γραφείου μου ήταν πλησιάζει και δεν υπήρχε κανένα σημάδι από τον παραδίδοντας μας πάνω από τα εισιτήρια μας. Οι άνθρωποι άρχισαν σιγά-σιγά να deboard το λεωφορείο, και φτάσαμε στη στάση μου. Πήραμε τα κάτω. Επέμεινα τον αγωγό που μας έδωσε όλα τα εισιτήρια ή θα ήθελα να καλέσετε το τροχονόμος. Εκείνος μαρτυρήσει σε μένα για λίγο και μας έδωσε όλα τα εισιτήρια μας. Μια ματιά σε αυτό και ήξερα ότι ήταν μια απάτη. Τα εισιτήρια ήταν ηλικίας λίγων ημερών και αυτός ο άνθρωπος ήθελε όλα τα χρήματα για τον εαυτό του και τον οδηγό. Όταν επεσήμανε, κυριολεκτικά μου shooed μακριά σαν ένα σκυλί. Δεν είναι σε θέση να ελέγξει το θυμό και την απογοήτευσή μου συμπολίτες μου που δεν μπήκαν στον κόπο να ρωτήσω για τα εισιτήριά τους, φώναξα σε αγωγό αρκετά δυνατά για το τροχονόμος να ακούσει, “”Vekkama illa; Indha maanangetta pozhapuku Pichai edukalam! “””” Δεν ντρέπεστε; Θα μπορούσε μάλλον να γίνει ένας ζητιάνος από ανήθικα εξαπατούν τους ανθρώπους για τα χρήματα! “”Περπάτησα μακριά. Ο αστυνομικός ποτέ δεν ενόχλησε. Το λεωφορείο έφυγε. Εγώ ακόμα δεν έχω το εισιτήριό μου.
UpvoteDownvoteRead για Quora

“——————————————————————————————————————————————————

અનુવાદ આધાર: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
ન્યૂ જવાબ “”સૌથી સંતોષ પેસિવ આક્રમક વસ્તુ તમે ક્યારેય ખરેખર અર્થ અથવા અણઘડ વ્યક્તિ માટે કરવામાં આવી છે શું છે?””

ન્યૂ જવાબ
સૌથી સંતોષ પેસિવ આક્રમક વસ્તુ તમે ક્યારેય ખરેખર અર્થ અથવા અણઘડ વ્યક્તિ માટે કરવામાં આવી છે શું છે?
WAYNE ALLEN Sallee
WAYNE ALLEN Sallee, લેખક, ફોટોગ્રાફર, કલાકાર, ટીવી વયસ્ક તરીકે વધારાની શો, જન્મ થી વિકલાંગ
1 જુઓ
1990 માં પાછા, હું ડાઉનટાઉન કામ કર્યું હતું અને મનોવિજ્ઞાન માટે એક શાળામાં બીજી નોકરી ચાર રાત એક સપ્તાહ લીધો હતો. હું ચાર કલાક અને ફક્ત એકત્રિત ફેક્સિસ માટે એક ઓરડામાં મારી જાતને દ્વારા બેઠા અને નકલો કર્યા પછી યોગ્ય ઓફિસમાં તેમને મૂકો. અન્ય કેમ્પસ હતા અને તેથી હું છેલ્લા ફેક્સિસ હવાઈ માંથી આવે છે માટે waited. ત્યાં સાંજે 5, અહીં 9PM. હું થોડો હાથ હસ્તકના કેસેટ રેકોર્ડર હતી અને હંમેશા રમવા માટે થોડા કેસેટ લાવ્યા. પછીથી, હું એલિવેટેડ ટ્રેન અને વડા ઘરમાં જવામાં મદદ કરશો. એક રાત્રે, એક યુવાન વ્યક્તિ એક મોટી રેડિયો પરથી રેપ સંગીત રમી હતી. લોકો તેને બંધ બેઠા હતા, મોટા ભાગના તેમને જોવામાં પરંતુ તેને અવગણવામાં આવે છે. હું મારા backpack નીચે સેટ અને મારા મોટા સ્ટીવ અને તેના પોલીશ Stevedores કેસેટ જોવામાં અને ધારક તે ઘસવું. પછી હું હતી અને મોટા હું કરી શકે તરીકે શરૂ રમતા પોલ્કા સંગીત, સ્ટેન્ડિંગ હું કરી શકે છે બાળક માટે બંધ, અન્યથા હું બહાર તેમના સંગીત ડૂબીને મરી જવું ન કરી શકે. હું અડધા પોલીશ છું અને મોટા સ્ટીવ માત્ર “”બીઅર બેરલ પોલ્કા”” અને “”ધ મની પોલ્કા”” જેવા standars રમી શક્યો ન હતો, તેમણે પોલ્કા બ્રુસ સ્પ્રિન્ગસ્ટીન જેવી હતી. તમે કેવી રીતે સ્પ્રિન્ગસ્ટીન ગિટાર સાથે બદામ જશે ખબર? વેલ, મોટા સ્ટીવ એક સમયે મિનિટ માટે તેના એકોર્ડિયન પર વિલાપ કરશે. અમને નજીક એવરીબડી જોયા હતા. વ્યક્તિ પ્રથમ તેમના સંગીત બંધ હતી. તેમણે મળી, આગામી કાર બારણું લઈ જવામાં જોઈ. લોકો પહેલેથી જ પાંખો ફફડાવવી શરૂ કરવામાં આવી હતી. હું તેની પાછળ રહ્યા હતા, પોલ્કા સંગીત નીચા, અને તેમને જણાવ્યું હતું કે “”હું માત્ર તમને અનુસરવા પડશે. મને અને મોટા સ્ટીવ. કે તેમને રમી રહ્યું છે. “”વ્યક્તિ આસપાસ ચાલુ છે અને આગામી સ્ટોપ પર ટ્રેન બંધ થઈ જાય છે. હું કે શિયાળામાં રાત્રે ઓરેન્જ લાઇન પર એક નાની હીરો હતો. આ જેવી વસ્તુઓ ક્યારેય સમાચાર છે.
Quora પર UpvoteDownvoteRead

ન્યૂ જવાબ
સૌથી સંતોષ પેસિવ આક્રમક વસ્તુ તમે ક્યારેય ખરેખર અર્થ અથવા અણઘડ વ્યક્તિ માટે કરવામાં આવી છે શું છે?
Nalira Rumaizan
Nalira Rumaizan, આ રમત પર સુધી હું તેને જીતી કર્યો છે!
1 જુઓ
આ પરોક્ષ કરતાં વધુ આક્રમક હતી. વીસ લોકો આસપાસ અને હું મારી ઓફિસ માટે Vadapalani થી પોંડિચેરી-ECR બસ બેઠા. તે ચેન્નાઇ સામાન્ય એમએમટીસી બસો ન ગમે છે, આ બસ નથી ટિકિટ ચેકર્સ અથવા કંઈપણ. વાહક અમને દરેક 25 રૂપિયા એકત્રિત અને એક ટિકિટ આપ્યા વગર તેની જગ્યાએ પાછા ગયા. કોઈ એક પૂછો હેરાનગતિ, હું આપી હતી. શા માટે તેઓ અમને બધા ટિકિટ આપ્યા ન હતી હું તેમને પૂછવામાં. તેમણે જણાવ્યું હતું કે પછી બસ ભરવામાં આવી હતી આપવા માંગો છો. મારી ઓફિસ સ્ટોપ નજીક આવી ગયો હતો અને તેને કોઈ સાઇન અમારા ટિકિટ પર અમને સોંપવામાં આવી હતી. લોકો ધીમે ધીમે બસ deboard શરૂ કર્યું છે, અને અમે મારા સ્ટોપ પર પહોંચ્યા. અમે નીચે મળી. હું વાહક છે કે તે અમને તમામ ટિકિટ આપવામાં આવી હતી આગ્રહ અથવા હું ટ્રાફિક પોલીસ કૉલ કરશો. તેમણે થોડા સમય માટે મને gaped અને અમને અમારા બધા ટિકિટ આપવામાં આવી હતી. તે પર એક નજર અને હું જાણતો હતો કે તે એક કૌભાંડ હતું. ટિકિટ થોડા દિવસો જૂના હતા અને આ માણસ પોતે અને ડ્રાઈવર માટે બધા પૈસા માગે છે. જ્યારે હું તેને ધ્યાન દોર્યું, તેમણે શાબ્દિક મને દૂર એક કૂતરો જેમ shooed. મારા સાથી નાગરિકો હોય છે જેઓ તેમના ટિકિટો માટે પૂછો નથી સંતાપ ન હતી મારા ક્રોધ અને નિરાશા નિયંત્રિત કરવા માટે સક્ષમ નથી, હું વાહક મોટા ટ્રાફિક પોલીસ સાંભળવા માટે પૂરતી ખાતે પોકાર કર્યો, “”Vekkama illa? Indha maanangetta pozhapuku pichai edukalam! “””” તમે શરમ નથી? તમે તેના બદલે એક ભિક્ષુક કરતાં અનૈતિક રીતે પૈસા માટે લોકો ઠગ બની શકે છે! “”હું દૂર લોકો ચાલતા જતા હતા. પોલીસ ક્યારેય હેરાનગતિ. બસ બાકી છે. હું હજુ પણ મારા ટિકિટ નથી.
Quora પર UpvoteDownvoteRead

“——————————————————————————————————————————————————

tradiksyon sipò: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Nouvo repons nan “”Ki sa ki pi satisfè bagay la pasif-agresif w te janm fè yon moun vrèman vle di oswa grosye?””

nouvo Repons
Ki sa ki pi satisfè bagay la pasif-agresif w te janm fè yon moun vrèman vle di oswa grosye?
Wayne Allen Sallee
Wayne Allen Sallee, ekriven, fotograf, atis, televizyon montre siplemantè kòm yon granmoun, andikape depi yo fèt
1 View
Retounen nan ane 1990 yo, mwen te travay anba lavil, li pran yon dezyèm djòb kat nwit yon semèn nan yon lekòl pou sikoloji. Mwen te chita pou kont mwen nan yon chanm pou kat èd tan ak faks tou senpleman kolekte epi mete yo nan biwo yo apwopriye apre yo fin fè kopi. Te gen lòt kanpis Se poutèt sa mwen tann pou faks ki sot pase yo vini nan soti nan Hawaii. 5pm a, 9PM isit la. Mwen te gen yon ti kras men ki te kenbe achiv kasèt ak toujou te pote yon kasèt kèk yo jwe. Apre sa, mwen ta mache ale nan ki wo tren ak tèt kay la. Yon jou lannwit, yon nèg jenn te jwe mizik rap ki sòti nan yon radyo gwo. Moun yo te chita bò kote l, ki pi gade l ‘men inyore li. Mwen mete sak lekòl m ‘desann li voye je l pou Steve Big m’ ak l ‘kasèt Polish arimeur ak ranvèrse l’ nan detantè a. Apre sa, mwen leve, li pran kòmanse ap jwe pwa mizik kòm byen fò ke mwen te kapab, kanpe kòm fèmen nan jenn ti kabrit la ke mwen te kapab, otreman mwen pa t ‘kapab nwaye soti mizik l’ yo. Mwen se demi-Polonè ak Big Steve pa t ‘jis jwe standars yo tankou “”byè barik pwa”” ak “”Lajan pwa””, li te te tankou Springsteen la Bruce nan pwa. Ou konnen ki jan Springsteen pral ale nwa ak gita an? Oke, Big Steve ta jemi sou akòdeyon l ‘pou minit nan yon tan. Tout moun tou pre nou ap veye nou. Nèg la te premye moun ki fèmen mizik l ‘yo. Li leve, je l ‘nan mache nan pòt la nan machin kap vini an. Moun yo te deja kòmanse bat. Mwen te rete dèyè do l ‘, pwa mizik ba a, li di l’ “”Mwen pral jis swiv ou. M ‘ak Big Steve. Sa a l ‘ap jwe. “”Nèg la vire, li te resevwa yo ale tren an nan estasyon kap vini an. M ‘te yon ewo minè sou liy telefòn la Orange Jou lannwit sa a sezon fredi. Bagay sa yo tankou sa a pa janm fè nouvèl la.
UpvoteDownvoteRead sou Quora

nouvo Repons
Ki sa ki pi satisfè bagay la pasif-agresif w te janm fè yon moun vrèman vle di oswa grosye?
Nalira Rumaizan
Nalira Rumaizan, jwèt la se pa sou jouk tan mwen te genyen li!
1 View
Sa a te pi agresif pase pasif. Anviwon ven moun ak mwen akòste otobis la Pondichéry-ECR soti nan Vadapalani nan biwo mwen. Li pa tankou nòmal otobis yo MTC nan Chennai, otobis sa a gen pa dam tikè oswa nenpòt bagay. kondiktè a kolekte Rs 25 ki soti nan chak nan nou epi li tounen lakay li san yo pa bay yon tikè. Pa gen moun ki anmande mande, Mwen travay kòm volontè. Mwen mande l ‘poukisa li pa t’ ban nou tout tikè. Li te di li ta bay apre yo te otobis la plen. sispann biwo mwen se te apwoche ak pa te gen okenn siy nan l ‘Distribiye nou sou tikè nou an. Moun tou dousman te kòmanse deboard otobis la, epi nou te rive nan estasyon m ‘yo. Nou te resevwa desann. Mwen ensiste pou l di kondiktè a ke li te bay nou tout tikè oswa mwen ta rele polisye a trafik. Li gaped nan m ‘pou yon ti tan, li ban nou tout tikè nou an. Youn gade nan li ak mwen te konnen li te yon fwod. Tikè yo te yon kèk jou fin vye granmoun ak nonm sa a te vle tout lajan an pou tèt li ak chofè a. Lè m ‘pwente li soti, li literalman shooed m’ tounen al tankou yon chen. Pa kapab kontwole kòlè m ‘ak desepsyon nan sitwayen ansanm ak mwen ki pa t’ bezwen deranje pou mande pou tikè yo, mwen rele byen fò nan kondiktè a byen fò ase pou polisye nan trafik tande, “”Vekkama illa? Indha maanangetta pozhapuku Pichai edukalam! “””” Eske nou pa wont? Ou te kapab olye vin yon mandyan pase imoral tronpe moun pou lajan! “”Mwen te mache lwen. Polisye a pa janm anmande. Otobis la kite. Mwen toujou pa gen tikè m ‘yo.
UpvoteDownvoteRead sou Quora

“——————————————————————————————————————————————————

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
New amsar “”Mene ne mafi gamsarwa m-m abu da ka taba yi wa wani gaske nufi ko m mutum?””

New Amsa
Mene ne mafi gamsarwa m-m abu da ka taba yi wa wani gaske nufi ko m mutum?
Wayne Allen Sallee
Wayne Allen Sallee, marubuci, mai daukar hoto, artist, tv show karin kamar yadda ya fara tasawa, m daga haihuwa
1 view
Back a cikin 1990s, Na yi aiki a cikin gari, kuma ya na biyu aiki hudu dare a mako, a wata makaranta don tunani. Na zauna da kaina a cikin wani dakin hudu hours kuma kawai tattara Faxes da kuma sanya su a cikin dace ofisoshin bayan yin kofe. Akwai sauran cibiyoyin karatun kuma don haka sai na jira na karshe Faxes su zo a daga Hawaii. 5PM can, 9pm nan. Ina da wani dan hannun-aka gudanar cassette rikodin kuma ko da yaushe ya kawo ‘yan Cassettes yi wasa. Bayan haka, Ina tafiya da dagagge jirgin kasa da kuma shugaban gida. Ɗaya daga cikin dare, wani matashi Guy yana wasa rap music daga babban rediyo. Mutane da aka zaunar da ku kusa da shi, mafi dube shi, amma watsi da shi. Na sa jakata saukar kuma duba for my Big Steve da Polish Stevedores cassette da flipped shi a cikin mariƙin. Sai na miƙe ya fara Playing polka music kamar yadda m kamar yadda na iya, tsaye a matsayin kusa da yaro kamar yadda na iya, in ba haka ba ba zan iya nutsar fitar da music. Ina rabin Yaren mutanen Poland da kuma Big Steve ba kawai wasa da standars kamar “”Beer ganga Polka”” da kuma “”Money Polka””, ya kasance kamar Bruce Springsteen da polka. Za ka san yadda za Springsteen zai tafi kwayoyi da guitar? To, Big Steve zai tuna a kan akordiyon for minti a lokaci. Kowa kusa da mu kallo. The Guy ne na farko da rufe kashe da music. Ya tashi, neman tafiya a cikin dari na gaba mota. Mutane sun riga fara tafa. Na zauna a baya shi, da polka music low, ya ce masa “”Zan kawai bĩ ku. Ni kuma Big Steve. Wannan shi wasa. “”The Guy juya da kuma samu kashe jirgin kasa a gaba tasha. Na qananan gwarzo a kan Orange Line cewa hunturu dare. Abubuwa kamar wannan ba yi da labarai.
UpvoteDownvoteRead a Quora

New Amsa
Mene ne mafi gamsarwa m-m abu da ka taba yi wa wani gaske nufi ko m mutum?
Nalira Rumaizan
Nalira Rumaizan, The game ba a kan har Na lashe!
1 view
Wannan shi ne mafi m fiye da m. Around ashirin mutane da na shiga jirgi Pondicherry-ECR bus daga Vadapalani zuwa ofishin. Shi ke ba son saba MTC bas a Chennai, wannan bas yana ba tikitin Checkers ko wani abu. The shugaba tattara Rs 25 daga kowace mu kuma koma ga wurin ba tare da bada tikitin. Ba wanda dame ka yi tambaya, ina da yardar ransa. Na tambaye shi dalilin da ya sa aka ba bada mu duka tikiti. Ya ce ya so ba bayan bas da aka cika. My ofishin tasha ya gabatowa da babu alamar da shi bada mu a kan mu tikiti. Mutane sannu a hankali ya fara deboard bas, kuma mun isa ta tasha. Mun samu down. Na nace da shugaba wanda ya ba mu duka tikiti ko Ina kira traffic sanda. Ya gaped a gare ni domin a yayin da kuma ya ba mu dukan mu tikiti. Daya look at shi, kuma na san shi ya kasance wani zamba. The tikiti ‘yan kwanaki da haihuwa da kuma wannan mutum ya so duk kudi ga kansa da kuma direba. Lokacin da na nuna shi, sai ya zahiri shooed ni bãya kamar kare. Ba iya sarrafa ta fushi da cizon yatsa a ‘yan’uwanmu’ yan ƙasa wanda bai dame su tambaye su tikiti, na yi ihu a shugaba m isa ga zirga-zirga sanda su ji, “”Vekkama illa? Indha maanangetta pozhapuku pichai edukalam! “””” Shin, ba ku ji kunyar? Kana iya wajen zama a bara fiye immorally yaudara mutane domin kudi! “”Na sulale. The sanda taba dame. The bas bar. I har yanzu ba su da ta tikitin.
UpvoteDownvoteRead a Quora

“——————————————————————————————————————————————————

Kākoʻo unuhi: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
New pane aku ai, “”He aha ka mea satisfying OE-ʻano pākīkē mea a oukou i hana loa i kekahi maoli olelo a hawawa koʻu kanaka?””

New Pane
He aha ka mea satisfying OE-ʻano pākīkē mea a oukou i hana loa i kekahi maoli olelo a hawawa koʻu kanaka?
Wayne Allen Sallee
Wayne Allen Sallee, kākau moʻolelo, paʻi, artist, TV hōʻike keu e like me kanaka makua, kakouv mai ka hanau
1 nānaina
Back ma ka 1990s, aʻu i hana pu Hawaii, a lawe ae la i ka lua o ka oihana eha po o ka pule ma ke kula no ka psychology. I noho ma au iaʻu iho i loko o ka lumi no eha hora a wale i ohi ia (fax), a waiho iā lākou i loko o ka pono oihana mahope iho o ka hana ana i kope. Aia ua kekahi pā kula a pela au i kali ai no ka (fax) hope e hele mai i loko, mai Hawaii. 5PM laila, 9PM maʻaneʻi. I he uuku lima, paʻa Cassette kākau moʻo’ōlelo a mau lawe mai i kekahi mau cassettes e pāʻani. Ia hope iho, I Ke Kuahiwi O hele i ka kiʻekiʻe hua lole a me ka poo home. Hookahi po, he keiki kanaka, ua pāʻani rap or mele mai ka nui Radio. People, ua noho kokoke ia ia, loa nana ae la oia ia ia, aka, AOON ia ia. I hoʻonoho au i kuʻu backpack ilalo, a nana aku la i koʻu Big Steve, a me kona Polish Stevedores Cassette a flipped ia mea i loko o ka paa. A laila, kū au i luna, a hoʻomaka ka hoʻokani Polka mele e like me ka leo nui, e like me au i hiki, e ku like kokoke i ke kao keiki, e like me aʻu hiki, ole au hiki ole mokuhia e aku i kona mele. I Ka hapa-Polish, a me Big Steve i pono i pāʻani i nā standars e like me “”Beer barela Polka”” a me “”Dala Polka””,ʻo ia, ua like me ka Bruce Springsteen o ka Polka. Oukou ike pehea Springsteen e hele kukui me ke aloha? Pono, Big Steve e uwe ai ma luna o kona accordion no ka minuke i ka manawa. Ke kokoke makou hakilo iho. Ke kanaka,ʻo ia ka mea mua, e pani aku i kona mele. He ala ae la, e nana ana i ka hele ma waena o ka puka i ka aʻe kaʻa. People ua mua hoʻomaka e paʻipaʻi. noho au ma hope ona,ʻo ka Polka mele haahaa, a’ī akula iā ia, “”E hahai pono ia oe. Me a Big Steve. Ia ka leo o ia e pāʻani ana. “”O ke kanaka huli a puni, a hiki lakou i waho i ka huakaʻi ma ka aʻe ana. I he Nā hana meʻe ma ka Orange Line ia hoʻoilo po. Mea e like me keia, aole loa i ka lono.
UpvoteDownvoteRead ma Quora

New Pane
He aha ka mea satisfying OE-ʻano pākīkē mea a oukou i hana loa i kekahi maoli olelo a hawawa koʻu kanaka?
Nalira Rumaizan
Nalira Rumaizan, ka holoholona hihiu, aole o hiki Fashion eo ia!
1 nānaina
Keia ua oi aku mamua oʻano pākīkē OE. A puni ka iwakālua o ka poe kanaka, a me au i luna o ka Pondicherry-ECR kaʻa’ōhua, mai Vadapalani i koʻu keʻena. He hana ole e like me ka mea mau MTC buses ma Chennai, o keia kaʻa ‘ohua i aole balota nā lātike, aole hoi i kekahi mea. Ka conductor ohi RS 25, mai kela a me keia o kakou, a hele aku hoʻi ia i kona wahi me ka haawi ana i ka balota. No kekahi bothered e ninau aku, I hāʻawi manawaleʻa. I ninau aku ia ia no ke aha la oia, aole i haawi ia makou a pau Hoppe. I mai la oia ia Ke Kuahiwi O haawi hope, ua piha i ka kaʻa’ōhua. Kaʻu oihana holo ana, ua holo mai ana a he hoailona no o ia ia me ke kanaka ole kakou maluna o ko kakou mau Hoppe. People mālie hoomaka e deboard i ke kaʻa’ōhua, a hiki kakou i koʻu holo ana. Makou loaʻa iho. I Koi ikaika i ka conductor ana i haawi mai ia makou i na Hoppe a I Ke Kuahiwi O kapa i ke kālepa policeman. He nuku ana iaʻu no kekahi manawa, a haawi mai ia makou i ko makou Hoppe. Hana nana ma ia mea, a ua ike oia i ka hoopunipuni. Na Hoppe he mau la elemakule a me keia kanaka makemake i ke kālā no ka mea, nona iho, a me ka Keaukaha. I ka wa aʻu i kuhikuhi aku i waho,ʻo ia literally shooed iaʻu aku e like me ka ilio. Aole e hiki i ka pāʻana i koʻu huhū, a me ka poho, i loko o koʻu mau hoa maka’āinana iʻole bother e noi ana no ko lakou mau Hoppe, I hooho ma ka conductor nui lawa no ka mea kālepa policeman, e lohe, “”Vekkama Illa? Indha maanangetta pozhapuku pichai edukalam! “””” Aole anei oe hilahila? Oe hiki e lilo i kanaka ilihune mamua o immorally’āpuhi poʻe kānaka no ka mea, ke kala! “”I hele aku. Ka policeman aole loa bothered. Ke kaʻa’ōhua koe. I, i hana, aole hoi i koʻu balota.
UpvoteDownvoteRead ma Quora

“——————————————————————————————————————————————————

תרגום תמיכה: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
תשובה חדשה “”מהו הדבר המספק ביותר פסיבית-אגרסיבית שעשית אי פעם לאדם באמת מתכוון או לא מנומס?””

תשובה חדשה
מהו הדבר המספק ביותר פסיבית-אגרסיבית שעשית לאדם באמת מתכוון או לא מנומס?
וויין אלן Sallee
וויין אלן Sallee, סופר, צלם, אמן, תוכנית טלוויזיה נוספת כמבוגר, נכה מלידה
נוף 1
חזרה בשנת 1990, עבדתי במרכז עיר ולקחתי עבודה שנייה ארבעה לילות בשבוע בבית ספר פסיכולוגיה. ישבתי לבדי בחדר במשך ארבע שעות ופקסים שנאספו פשוט ולשים אותם במשרדים הנכונים לאחר ביצוע עותקים. היו בקמפוסים אחרים ולכן חיכיתי הפקסים האחרונים לבוא מהוואי. 17:00 שם, 21:00 כאן. היה לי טייפ קלטת קטן כף יד ותמיד הביא כמה קלטות לשחק. לאחר מכן, הייתי צועד הביתה ברכבת והראש המורם. לילה אחד, בחור צעיר מנגן מוסיקת ראפ מרדיו גדול. אנשים ישבו קרובים אליו, רוב הביט בו אך התעלם ממנו. אני מניח את התרמיל שלי למטה וחיפש סטיב Big שלי קלטת פולנית הסוורים והעיף אותה לפומית. ואז קמתי החל מוסיקת פולקה משחק הכי חזק שיכולתי, עומד קרוב אל הילד ככל שיכולתי, אחרת לא יכולתי להחריש את המוזיקה שלו. אני חצי פולני וביג סטיב לא רק לשחק את standars כמו “”פולקה חבית בירה”” ו “”פולקה כסף””, הוא היה כמו ברוס ספרינגסטין של פולקה. אתה יודע איך ספרינגסטין יהיה להשתגע עם הגיטרה? ובכן, ביג סטיב היה ליילל על האקורדיון שלו במשך כמה דקות בכל פעם. כולם לידנו צפו. הבחור היה הראשון לכבות את המוזיקה שלו. הוא קם, מסתכל על מנת לעבור דרך דלת המכונית הבאה. אנשים כבר התחילו למחוא כפיים. נשארתי מאחוריו, נמוך מוסיקת פולקה, ואמרתי לו “”אני פשוט ארדוף אותך. בכניסה וביג סטיב. זה אותו משחק. “”הבחור הסתובב מהרכבת בתחנה הבאה. הייתי גיבור קטין על הקו הכתום באותו ליל חורף. דברים כאלה לא עושים את החדשות.
UpvoteDownvoteRead ב- Quora

תשובה חדשה
מהו הדבר המספק ביותר פסיבית-אגרסיבית שעשית לאדם באמת מתכוון או לא מנומס?
Nalira Rumaizan
Nalira Rumaizan, המשחק לא נגמר עד ניצחתי אותו!
נוף 1
זה היה יותר אגרסיווי מאשר פסיבי. בסביבות עשרים אנשים שעליתי לאוטובוס פונדיצ’רי-ECR מ Vadapalani למשרדי. זה לא כמו האוטובוסים MTC כרגיל בצ’נאי, האוטובוס הזה יש לא דמקה כרטיס או משהו. המנצח שנאסף 25 רופים מכל אחד מאיתנו וחזרתי למקומו בלי לתת כרטיס. איש לא טרח לשאול, התנדבתי. שאלתי אותו למה הוא לא נותן לנו את כל הכרטיסים. הוא אמר שהוא מוכן לתת אחרי האוטובוס היה מלא. תחנת המשרד שלי הייתה מתקרבת לא היה שום סימן של אותו נותן לנו מעל הכרטיסים שלנו. אנשים לאט התחילו deboard האוטובוס, ואנחנו לנקודת העצירה שלי. ירדנו. התעקשתי המנצח שהוא נתן לנו את כל הכרטיסים או שהייתי מכנה שוטר התנועה. הוא בהה בי במשך זמן מה נתן לנו את כל הכרטיסים שלנו. מבט אחד אותו ידעתי שהוא רמאי. הכרטיסים היו כמה ימים ישנים האיש הזה רוצה את כל הכסף לעצמו ואת הנהג. כשציינתי את זה, הוא ממש גרש אותי כמו כלב. לא מסוגל לשלוט בכעס והאכזבה שלי האזרחים שלי שלא טרחו לבקש את הכרטיסים שלהם, צעקתי לעבר הכרטיסן רם דיו כדי שוטר התנועה לשמוע, “”Vekkama illa? Indha maanangetta pozhapuku פיצ’אי edukalam! “””” אתה לא מתבייש? אתה יכול די להיות קבצן מאשר מוסרי לרמות אנשים בשביל כסף! “”הלכתי משם. השוטר אף פעם לא הפריע. האוטובוס יצא. אני עדיין לא צריך את הכרטיס שלי.
UpvoteDownvoteRead ב- Quora

“——————————————————————————————————————————————————

समर्थन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
पर नए सवाल का जवाब “”सबसे संतोषजनक निष्क्रिय आक्रामक बात आप कभी भी एक सच मतलब है या असभ्य व्यक्ति के लिए किया है क्या है?””

नया जवाब
सबसे संतोषजनक निष्क्रिय आक्रामक बात आप कभी भी एक सच मतलब है या असभ्य व्यक्ति के लिए किया है क्या है?
वेन एलन Sallee
वेन एलन Sallee, लेखक, फोटोग्राफर, कलाकार, टीवी एक वयस्क के रूप में अतिरिक्त शो, जन्म से विकलांग
1 देखें
1990 के दशक में वापस, मैं शहर में काम किया और मनोविज्ञान के लिए एक स्कूल में एक दूसरी नौकरी चार रातों एक सप्ताह में ले लिया। मैं चार घंटे और बस एकत्र फैक्स के लिए एक कमरे में खुद के द्वारा बैठ गया और प्रतियां बनाने के बाद उचित कार्यालयों में डाल दिया। वहाँ अन्य परिसरों थे और इसलिए मैं पिछले फैक्स हवाई से में आने के लिए इंतजार कर रहे थे। वहाँ 05:00, यहाँ 09:00। मैं एक छोटे से हाथ से आयोजित कैसेट रिकॉर्डर था और हमेशा खेलने के लिए कुछ कैसेट ले आया। बाद में, मैं ऊंचा ट्रेन और सिर घर के लिए चलना चाहते हैं। एक रात, एक जवान लड़का एक बड़ा रेडियो से रैप संगीत खेल रहा था। लोग उसके पास बैठे थे, सबसे उसे देखा लेकिन उसे नजरअंदाज कर दिया। मैं अपने बैग नीचे सेट और मेरे बड़े स्टीव और उनके पोलिश स्टीवडोर्स कैसेट के लिए देखा और धारक में यह फ़्लिप किया। तो फिर मैं उठ खड़ा हुआ और रूप में जोर से मैं कर सकता के रूप में शुरू खेलने की पोल्का संगीत, खड़े के रूप में मैं कर सकता बच्चे के रूप में बंद, नहीं तो मैं बाहर अपने संगीत डूब नहीं कर सका। मैं आधे-पॉलिश कर रहा हूँ और बिग स्टीव सिर्फ “”बीयर बैरल पोल्का”” और “”मनी पोल्का”” की तरह standars नहीं खेल पाए थे, वह पोल्का के ब्रूस स्प्रिंगस्टीन की तरह था। आप कैसे स्प्रिंगस्टीन गिटार के साथ पागल हो जायेंगे पता है? खैर, बड़ी स्टीव एक समय में मिनट के लिए अपने accordion पर विलाप करेंगे। हमारे पास हर कोई देखा था। पुरुष पहले अपने संगीत बंद करने के लिए किया गया था। वह उठकर, अगले कार के लिए दरवाजे के माध्यम से चलने के लिए लग रही है। लोग पहले से ही ताली करने के लिए शुरू किए गए थे। मैं उसके पीछे रहे, पोल्का संगीत कम है, और उस से कहा, “”मैं तो बस आप का पालन करेंगे। मेरे और बिग स्टीव। यही कारण है कि उसे खेल रहा है। “”आदमी के चारों ओर हो गया और अगले स्टॉप पर ट्रेन बंद हो गया। मुझे लगता है कि सर्दियों की रात ऑरेंज लाइन पर एक छोटी सी नायक थे। इस तरह की बातें कभी नहीं खबर बनाते हैं।
Quora पर UpvoteDownvoteRead

नया जवाब
सबसे संतोषजनक निष्क्रिय आक्रामक बात आप कभी भी एक सच मतलब है या असभ्य व्यक्ति के लिए किया है क्या है?
Nalira Rumaizan
Nalira Rumaizan, खेल खत्म नहीं हुआ जब तक मैं इसे जीत लिया है!
1 देखें
यह निष्क्रिय की तुलना में अधिक आक्रामक था। बीस लोगों के आसपास है और मैं अपने कार्यालय में Vadapalani से पांडिचेरी-ईसीआर बस में चढ़ा। यह चेन्नई में सामान्य एमटीसी बसों की तरह नहीं है, यह बस नहीं है टिकट चेकर्स या कुछ भी। कंडक्टर हम में से प्रत्येक से 25 रुपये एकत्र की है और एक टिकट देने के बिना उनकी जगह पर वापस चला गया। कोई नहीं पूछने के लिए परेशान करता था, मैं स्वेच्छा से। यही कारण है कि वह हमें सभी टिकट नहीं दे रहा था मैंने उससे पूछा। उन्होंने कहा कि वह बाद बस भरा हुआ था देना चाहते हैं। मेरे कार्यालय स्टॉप आ रहा था और उसके बारे में कोई संकेत नहीं हमारे टिकट पर अमेरिका को सौंपने वहां गया था। लोगों को धीरे धीरे बस deboard शुरू कर दिया, और हम अपने स्टॉप पर पहुंचे। हम नीचे मिला। मैं कंडक्टर कि हमें हर टिकट दिया जोर दिया या मैं यातायात पुलिसकर्मी फोन था। वह थोड़ी देर के लिए मुझ पर gaped और हमें हमारे सभी टिकट दे दी है। यह पर एक नज़र और मैं जानता था कि वह एक धोखा था। टिकट के लिए कुछ दिनों पुराने थे और इस आदमी खुद को और ड्राइवर के लिए सभी पैसे चाहिए थे। जब मैं यह बताया, वह सचमुच मुझे दूर एक कुत्ते की तरह shooed। मेरे साथी नागरिकों, जो उनके टिकट के लिए पूछने की जहमत नहीं उठाई में अपने गुस्से और निराशा को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं है, मैं कंडक्टर जोर से यातायात पुलिसकर्मी सुनने के लिए पर्याप्त पर चिल्लाया, “”Vekkama इल? Indha maanangetta pozhapuku पिचाई edukalam! “””” आप शर्म नहीं आती? आप बल्कि एक भिखारी से immorally पैसे के लिए लोगों को धोखा हो सकता है! “”मैं दूर चला गया। पुलिसकर्मी की परवाह नहीं। बस छोड़ दिया है। मैं अभी भी अपने टिकट की जरूरत नहीं है।
Quora पर UpvoteDownvoteRead

“——————————————————————————————————————————————————

Kev them nyiaj yug translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Tshiab lo lus teb rau “”Yuav ua li cas yog cov feem ntau txaus siab passive-txhoj puab heev tshaj plaws koj puas tau mus rau ib tug tiag tiag txhais li cas los yog tsis paub tus neeg?””

Tshiab Teb
Yuav ua li cas yog cov feem ntau txaus siab passive-txhoj puab heev tshaj plaws koj puas tau mus rau ib tug tiag tiag txhais li cas los yog tsis paub tus neeg?
Wayne Allen Sallee
Wayne Allen Sallee, txawj sau ntawv, kws yees duab, artist, tv qhia ntxiv raws li ib tug neeg laus, neeg xiam los ntawm kev yug me nyuam
1 saib
Rov qab nyob rau hauv lub Kwvyees li xyoo 1990, kuv ua hauj lwm hauv plawv nroog thiab coj ib tug thib ob txoj hauj lwm plaub nights ib lub lim tiam rau ib lub tsev kawm ntawv rau psychology. Kuv zaum ntawm kuv tus kheej nyob rau hauv ib chav tsev rau plaub teev thiab tsuas sau faxes thiab muab tso rau lawv nyob rau hauv cov chaw ua hauj lwm tom qab ua luam. Muaj lwm yam tsev kawm ntawv thiab ces kuv tos rau lub xeem faxes tuaj nyob rau hauv los ntawm Hawaii. 5 PM muaj, 9PM no. Kuv muaj ib tug me ntsis xoob daig kab recorder thiab yeej ib txwm coj ib tug ob peb cassettes mus ua si. Afterwards, kuv xav taug kev mus rau lub txhawb lub tsheb ciav hlau thiab lub taub hau lub tsev. Muaj ib hmo, ib tug hluas txiv leej tub twb ua si rap music los ntawm ib tug loj xov tooj cua. Cov neeg raug zaum ze rau nws, feem ntau ntsia nws tab sis tsis quav ntsej li nws. Kuv muab kuv lub hnab ev khoom thiab ntsia rau kuv loj Steve thiab nws Polish Stevedores daig kab thiab flipped nws nyob rau hauv lub yas dhos. Ces kuv sawv thiab pib ua si polka music nrov raws li kuv ua, sawv ze rau cov me nyuam yaus li kuv yuav, txwv tsis pub kuv yuav tsis poob dej tuag tawm nws lub suab seev. Kuv ib nrab-Polish thiab loj Steve tsis yog ua si qhov standars zoo li “”Beer chim polka”” thiab “”Nyiaj polka””, nws yog zoo li lub Bruce Springsteen ntawm polka. Koj paub yuav ua li cas Springsteen yuav mus ceev nrog lub guitar? Zoo, Big Steve yuav wail rau nws accordion rau feeb ntawm ib lub sij hawm. Txhua leej txhua tus nyob ze peb saib. Cov txiv leej tub yog tus thawj tua nws lub suab seev. Nws tau txais, nrhiav taug kev los ntawm lub qhov rooj mus rau lub tom ntej no tsheb. Cov neeg twb pib mus npuaj. Kuv nyob tom qab nws, tus polka music tsawg, thiab hais rau nws tias “”Kuv mam li cia li ua raws li koj. Kuv thiab loj Steve. Uas yog nws ua si. “”Tus txiv leej tub muab ib ncig thiab tau txais tawm lub tsheb ciav hlau nyob rau hauv lub tom ntej no nres. Kuv yog ib tug me hero rau lub txiv kab ntxwv Kab tias lub caij ntuj hmo ntuj. Tej yam zoo li no yeej tsis ua cov xov xwm.
UpvoteDownvoteRead rau Quora

Tshiab Teb
Yuav ua li cas yog cov feem ntau txaus siab passive-txhoj puab heev tshaj plaws koj puas tau mus rau ib tug tiag tiag txhais li cas los yog tsis paub tus neeg?
Nalira Rumaizan
Nalira Rumaizan, Qhov kev ua si yog tsis tshaj txog kuv twb yeej nws!
1 saib
Qhov no yog ntau nruj tshaj passive. Nyob ib ncig ntawm nees nkaum neeg thiab kuv boarded lub Pondicherry-ECR tsheb thauj mus los Vadapalani rau kuv chaw ua hauj lwm. Nws tsis nyiam cov ib txwm MTC tsheb npav nyob rau hauv Chennai, qhov no bus muaj tsis pib checkers los yog dab tsi. Cov neeg xyuas pib sau Reye 25 los ntawm peb txhua tus thiab mus rov qab mus rau nws qhov chaw tsis tau muab ib daim pib. Tsis muaj ib tug txhawj nug, kuv volunteered. Kuv nug nws yog vim li cas nws twb tsis muab rau peb tag nrho cov pib. Nws hais tias nws yuav muab tom qab lub tsheb npav twb tau sau. Kuv chaw ua hauj lwm nres yog nce thiab muaj tsis muaj kos npe rau ntawm nws handing peb tshaj peb daim pib. Cov neeg maj mam pib deboard lub tsheb npav, thiab peb tuaj txog nyob rau hauv kuv nres. Peb tau txais cia. Kuv insisted tus neeg xyuas pib hais tias nws tau muab rau peb tag nrho cov daim pib los yog kuv xav hu rau lub tsheb policeman. Nws gaped kuv rau ib tug thaum thiab muab rau peb tag nrho peb cov daim pib. Ib tug saib ntawm nws thiab kuv paub tias nws yog ib tug dag. Lub daim pib kuj yog ib tug ob peb hnub qub thiab tus txiv neej no xav tag nrho cov nyiaj rau nws tus kheej thiab tus neeg tsav tsheb. Thaum kuv taw tes nws tawm los, nws cia shooed kuv tam sim ntawd zoo li ib tug aub. Tsis muaj peev xwm tswj kuv npau taws thiab chim siab nyob rau hauv kuv tus khub pej xeem uas tsis thab mus nug rau lawv daim pib, kuv kuj tau qw rau tus neeg xyuas pib nrov txaus rau lub tsheb policeman tau hnov, “”Vekkama illa? Indha maanangetta pozhapuku pichai edukalam! “””” Yog tsis koj txaj muag heev? Koj yuav theej los ua ib tug neeg thov khawv tshaj immorally khib lav cov neeg rau cov nyiaj! “”Kuv mus tam sim ntawd. Lub policeman yeej tsis bothered. Lub tsheb npav sab laug. Kuv tseem tsis tau muaj kuv daim pib.
UpvoteDownvoteRead rau Quora

“——————————————————————————————————————————————————

Support fordítás: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Új válasz “”Mi a legkielégítőbb passzív-agresszív dolog, amit valaha is csináltam, hogy egy igazán értem, vagy durva ember?””

új válasz
Mi a legkielégítőbb passzív-agresszív dolog, amit valaha is csináltam, hogy egy igazán értem, vagy durva ember?
Wayne Allen Sallee
Wayne Allen Sallee, író, fotográfus, képzőművész, tv show extra, mint egy felnőtt, fogyatékkal születéstől
1 nézet
Vissza a 1990-es években dolgoztam a belvárosban, és vett egy másik munkát négy alkalommal egy héten egy iskolában pszichológia. Ültem egyedül egy szobában négy órán át, egyszerűen összegyűjteni faxok és tedd a megfelelő hivatalok után a másolást. Voltak más egyetemen és így vártam az utolsó faxok jött Hawaii. 17:00 ott, 21:00 itt. Volt egy kis kézi kazettás magnó, és mindig hozott néhány kazettát játszik. Ezután Sétáltam a magasvasút, és irány haza. Egy éjszaka, egy fiatal srác játszott rap zene egy nagy rádiót. Az emberek ültek a hozzá közel, a legtöbb ránézett, de nem törődött vele. Én meg a hátizsákomat, és elnézett az én Big Steve és az ő lengyel Stevedores kazettát, és megfordította a tartóba. Aztán felállt, és kezdő játszik polka zene olyan hangosan, ahogy csak tudtam, álló olyan közel a gyereket, amennyire csak tudtam, különben nem tudtam elnyomni a zenéjét. Én félig lengyel és Big Steve nem csak játszanak a sztenderdek, mint a “”Beer Barrel Polka”” és a “”pénz Polka””, olyan volt, mint a Bruce Springsteen a polka. Tudod, hogy Springsteen megy dió a gitár? Nos, Big Steve is jajgat az ő harmonika percig egy időben. Mindenki közelünkben figyelte. A srác volt az első, hogy állítsa le a zenét. Felkelt, keres, hogy belépjen az ajtón, hogy a következő autó. Az emberek már kezdtek tapsolni. Maradtam mögötte, a polka zene alacsony, és így szólt hozzá: “”Én csak követni. Én és Big Steve. Ez őt játszani. “”A fickó megfordult, és leszálltam a következő megállónál. Én egy kisebb hős a narancssárga vonal, hogy a téli éjszaka. Ilyesmi soha nem teszi a híreket.
UpvoteDownvoteRead a Quora

új válasz
Mi a legkielégítőbb passzív-agresszív dolog, amit valaha is csináltam, hogy egy igazán értem, vagy durva ember?
Nalira Rumaizan
Nalira Rumaizan, a játék még nincs vége, amíg én nyerte meg!
1 nézet
Ez sokkal agresszívabb, mint a passzív. Mintegy húsz ember, és én felszállt a Pondicherry-ECR busz Vadapalani az irodámba. Ez nem olyan, mint a szokásos MTC buszok Chennai, ez a busz már nem jegy ellenőrök, vagy bármi. A karmester összegyűjtött Rs 25 mindannyiunktól, és visszament a helyére anélkül, hogy egy jegyet. Senki sem zavarta megkérdezni, én önként. Megkérdeztem tőle, miért nem ad nekünk az összes jegyet. Azt mondta, hogy miután a busz tele volt. Az irodám állomás volt közeledik, és nem volt nyoma átadása minket a jegyeket. Az emberek lassan kezdtek deboard a busz, és megérkezett a stop. Kaptunk le. Azt hangsúlyozta, a karmester, hogy ő adta nekünk az összes jegyet, vagy hívnám a közlekedési rendőr. Ő bámult rám egy darabig, és adott nekünk a jegyeket. Egy pillantást, és tudtam, hogy a csalás. A jegyek voltak néhány napja, és ez az ember akarta a pénzt magának és a vezető. Mikor rámutattunk, hogy a szó szoros értelmében elhessegette el engem, mint egy kutya. Nem tudja irányítani a düh és a csalódás honfitársaim, akik nem zavarja, hogy kérje a jegyeket, kiabáltam a vezeték elég hangos a közlekedési rendőr, hogy hallja, “”Vekkama illa? Indha maanangetta pozhapuku Pichai edukalam! “””” Nem szégyelled magad? Lehet inkább legyen egy koldus, mint erkölcstelenül csalni az emberek arány! “”Hagytam. A rendőr soha nem zavarta. A busz balra. Még mindig nincs jegyem.
UpvoteDownvoteRead a Quora

“——————————————————————————————————————————————————

Stuðningur þýðing: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Nýtt svar við “”Hvað er mest ánægjulegur aðgerðalaus árásargjarn sem þú hefur alltaf gert til raunverulega meina eða dónalegur mann?””

ný svar
Hvað er mest ánægjulegur aðgerðalaus árásargjarn sem þú hefur alltaf gert til raunverulega meina eða dónalegur mann?
Wayne Allen Sallee
Wayne Allen Sallee, rithöfundur, ljósmyndari, listamaður, sjónvarp sýning aukalega sem fullorðinn, fatlaður frá fæðingu
1 view
Til baka í 1990, vann ég í miðbænum og tók annað starf fjórar nætur í viku í skóla fyrir sálfræði. Ég sat með mér í herbergi fyrir fjóra klukkutíma og einfaldlega safnað símbréf og setja þá í réttri skrifstofum eftir að afrit. Það voru aðrir Hringbraut og svo ég beið eftir síðustu símbréf að koma frá Hawaii. 05:00 þar 09:00 hér. Ég hafði smá hönd-held snælda upptökutæki og alltaf fært nokkrar snælda að spila. Síðan myndi ég ganga að hækkun lest og höfuð heimili. Ein nótt, ungur strákur var að spila rap tónlist úr stóru útvarpi. Fólk var sitjandi nálægt honum, flestir litu á hann, en hunsað hann. Ég setti bakpoka mínum niður og leit út fyrir Big Steve mína og pólsku Stevedores snælda hans og dró það í festinguna. Þá stóð ég upp og byrja spila polka tónlist eins hátt og ég gat, standa eins nálægt barninu eins og ég gat, annars ég gat ekki drekkja tónlist hans. Ég er hálf-pólska og Big Steve var ekki bara að spila Standars eins og “”Beer Barrel Polka”” og “”Money polka””, hann var eins og Bruce Springsteen á polka. Þú veist hvernig Springsteen mun fara hnetur með gítar? Jæja, Big Steve myndi kveina á harmónikku hans mínútur í senn. Allir nálægt okkur horfði. Gaurinn var fyrstur til að leggja af tónlist hans. Hann stóð upp, að leita að ganga í gegnum dyrnar að næsta bíl. Fólk var nú þegar farin að klappa. Ég varð eftir honum, polka tónlist lágt, og sögðu við hann: “”Ég ætla bara að fylgja þér. Ég og Big Steve. Það er hann spila. “”The strákur snéri og fékk út úr lestinni á næsta stöðva. Ég var minniháttar hetja á Orange Line sem vetur nótt. Hlutur eins og þetta gera aldrei fréttir.
UpvoteDownvoteRead á Quora

ný svar
Hvað er mest ánægjulegur aðgerðalaus árásargjarn sem þú hefur alltaf gert til raunverulega meina eða dónalegur mann?
Nalira Rumaizan
Nalira Rumaizan, Leikurinn er ekki yfir fyrr en ég hef unnið það!
1 view
Þetta var meira árásargjarn en aðgerðalaus. Around tuttugu manns og ég gekk um Pondicherry-ECR rútu frá Vadapalani á skrifstofuna mína. Það er ekki eins og venjulega MTC rútur í Chennai, þetta strætó hefur ekki miða afgreiðslukassa eða neitt. Leiðari safnað Rs 25 frá hverju okkar og fór aftur til hans stað án þess að gefa miða. Enginn nenni að spyrja, bauðst ég. Ég spurði hann hvers vegna hann var ekki að gefa okkur allar miða. Hann sagði að hann myndi gefa eftir strætó var fyllt. Embætti stöðva minn var að nálgast og það var engin merki um hann afhenda okkur yfir miða okkar. Fólk hægt byrjaði að deboard strætó, og við komum á stöðva minni. Við fengum niður. Ég hélt leiðarann, sem hann gaf okkur öllum miða eða ég myndi hringja í umferð lögguna. Hann gaped á mig um stund og gaf okkur öllum miða okkar. Einn líta á það og ég vissi að hann væri svik. Miðarnir voru í nokkra daga gamall og þessi maður vildi alla peningana fyrir sig og ökumann. Þegar ég benti það út, að hann shooed bókstaflega mig burt eins og hundur. Ekki fær um að hafa stjórn á reiði mína og vonbrigði í samborgara mína sem ekki nenna að biðja um miða sína, hrópaði ég á leiðara hávær nóg fyrir umferð lögreglumaðurinn að heyra, “”Vekkama Illa? Indha maanangetta pozhapuku Pichai edukalam! “””” Ertu ekki skammast? Þú gætir frekar orðið betlari en immorally svindla fólk fyrir peninga! “”Ég gekk í burtu. Lögreglumaðurinn nenni aldrei. Strætó vinstri. Ég samt hef ekki miðann minn.
UpvoteDownvoteRead á Quora

“——————————————————————————————————————————————————

Nkwado translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
New azịza “”Gịnị bụ ihe kasị eju afọ n’ezinụlọ-eme ihe ike ike ihe ị rụtụrụla ka a n’ezie pụtara ma ọ bụ na-akparị mmadụ?””

New Azịza
Gịnị bụ ihe kasị eju afọ n’ezinụlọ-eme ihe ike ike ihe ị rụtụrụla ka a n’ezie pụtara ma ọ bụ na-akparị mmadụ?
Wayne Allen Sallee
Wayne Allen Sallee, bụ onye so dee, photographer, artist, tv show mmezi dị ka onye okenye, nkwarụ site n’ọmụmụ
1 echiche
Back ke 1990s, m nwetara ọrụ ogbe ndịda were a abụọ ọrụ anọ, ehihie na abalị otu izu na ụlọ akwụkwọ maka akparamaagwa. M nọdụ site onwe m na a ime ụlọ maka awa anọ na nanị anakọtara faxes na-etinye ha na kwesịrị ekwesị itieutom mgbe na-eme mbipụta. E nwere ndị ọzọ campuses na otú ahụ ka m chere na nke ikpeazụ faxes na-abịa na site Hawaii. 5pm n’ebe ahụ, 9pm ebe a. Na m ka aka-ẹkenịmde cassette teepu na mgbe niile mere ka a ole na ole cassettes na-egwu. E mesịa, m ga-eje ije na elu ụgbọ okporo ígwè lawa. Otu abalị, a na-eto eto Ihọd nọ na-akpọ RAP music si a big redio. Mmadụ nọ ala ya nso, kasị lere ya anya ma leghaara ya anya. M’we che azu paaki ala na-ele anya n’ihi na m Big Steve na ya Polish Stevedores cassette na flipped na ọ na njide ihe. Mgbe ahụ, m biliri ọtọ ma malite ebre olu nwere music dị ka oké dị ka m nwere ike, guzo dị ka nso na nwa ewu ka m nwere ike, ma ọ bụghị m na-apụghị mmiri iri ya music. Na na na ọkara Polish na Big Steve mere abụghị naanị ịkpọ standars dị ka “”Beer gbọmgbọm olu nwere”” na “”Ego olu nwere””, ọ dị ka ndị Bruce Springsteen nke olu nwere. Ị maara otú Springsteen ga-aga mkpụrụ na guitar? Ọfọn, Big Steve ga-akwa ákwá arịrị on ya accordion maka nkeji na oge. Onye ọ bụla na nso anyị na-ele. The Ihọd bụ ndị mbụ a ghara ịbịa ya ya music. O we bilie, na-achọ na-eje ije site na ọnụ ụzọ nke ọzọ ụgbọ ala. Ndị mmadụ nọ na-ama amalite na-akụkwa. M nọrọ n’azụ ya, na olu nwere music ala, si ya “”Aga m dị nnọọ eso gị. M na Big Steve. Nke ahụ bụ ya egwu na-akpọ. “”The Ihọd tụgharịrị n’ụgbọ okporo ígwè rịtuo nkwụsị na-esote. M dị obere dike na Orange Line na oyi n’abali. Ihe dị ka nke a mgbe na-eme ka ozi ọma.
UpvoteDownvoteRead on Quora

New Azịza
Gịnị bụ ihe kasị eju afọ n’ezinụlọ-eme ihe ike ike ihe ị rụtụrụla ka a n’ezie pụtara ma ọ bụ na-akparị mmadụ?
Nalira Rumaizan
Nalira Rumaizan, The egwuregwu bụ adịghị n’elu ruo m mmeri ya!
1 echiche
Nke a bụ ime ihe ike ike karịa n’ezinụlọ. Around iri abụọ ndị m na-abanye na Pondicherry-ECR ụgbọ ala si Vadapalani ka m ọrụ. Ọ dịghị ka na-emebu MTC ụgbọ ala na Chennai, a ụgbọ ala nwere abụghị tiketi checkers ma ọ bụ ihe ọ bụla. Onye na-eduzi anakọtara td 25 n’ebe onye ọ bụla n’ime anyị wee laghachi n’ebe obibi ya enweghị-enye a tiketi. Ọ dịghị onye esifịna ịjụ, ewepụtara m onwe m. M jụrụ ya ihe mere ọ na-enye anyị niile tiketi. O kwuru na ya ga-enye mgbe ụgbọ ala we juputa. My ụlọ ọrụ kwụsịrị bụ na-eru nso ma ọ dịghị ihe ịrịba ama nke ya inye anyị n’elu tiketi anyị. Ndị mmadụ ji nwayọọ nwayọọ deboard ụgbọ ala, na anyị rutere m nkwụsị. Anyị rutere. M siri ọnwụ na-eduzi na o nyere anyị niile tiketi ma ọ bụ na m ga-akpọ ndị na okporo ụzọ uwe ojii. Ọ gaped na m maka mgbe ma nye anyị niile tiketi anyị. One anya ya na m maara na ọ bụ wayo. The tiketi ndị a ụbọchị ole na ole na nwoke a chọrọ ego nile onwe ya na onye na-akwọ. Mgbe m kwuru ya, ọ n’ụzọ nkịtị shooed m pụọ dị ka nkịta. Enweghị ike ịchịkwa iwe m na ndakpọ olileanya na ibe m ụmụ amaala na-enyero na-arịọ maka ha tiketi, m baara onye na-eduzi oké ezu maka okporo ụzọ uwe ojii na-anụ, “”Vekkama illa? Indha maanangetta pozhapuku pichai edukalam! “””” Ọ bụghị gị ihere? I nwere ike kama ịghọ onye arịrịọ karịa rụrụ arụ ndị mmadụ wayo maka ego! “”M kpafue. The uwe ojii dịghị mgbe nsogbu. Ụgbọ hapụrụ. M ka na-enweghị tiketi m.
UpvoteDownvoteRead on Quora

“——————————————————————————————————————————————————

translation dukungan: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Jawabannya baru untuk “”Apa hal yang paling memuaskan pasif-agresif yang pernah Anda lakukan untuk benar-benar berarti atau orang kasar?””

Jawaban baru
Apa hal yang paling memuaskan pasif-agresif yang pernah Anda lakukan untuk benar-benar berarti atau kasar orang?
Wayne Allen Sallee
Wayne Allen Sallee, penulis, fotografer, artis, acara tv tambahan sebagai orang dewasa, cacat dari lahir
1 view
Kembali pada 1990-an, saya bekerja di pusat kota dan mengambil pekerjaan kedua empat malam seminggu di sebuah sekolah untuk psikologi. Aku duduk sendiri di ruang selama empat jam dan faks hanya dikumpulkan dan menempatkan mereka di kantor-kantor yang tepat setelah membuat salinan. Ada kampus lain dan jadi aku menunggu untuk faks terakhir datang dari Hawaii. 17:00 ada, 21:00 sini. Aku punya perekam kaset genggam kecil dan selalu membawa beberapa kaset untuk bermain. Setelah itu, aku berjalan ke tinggi kereta api dan kepala rumah. Suatu malam, seorang pria muda sedang bermain musik rap dari radio besar. Orang duduk dekat dengan dia, yang paling menatapnya tapi mengabaikannya. Aku mengatur ransel saya turun dan mencari saya Big Steve dan kaset Polandia Stevedores dan membalik di pemegang. Lalu aku berdiri dan mulai bermain polka musik sekeras yang saya bisa, berdiri dekat dengan anak yang saya bisa, kalau tidak aku tidak bisa meredam musiknya. Aku setengah-Polandia dan Big Steve tidak hanya memainkan standars seperti “”Beer Barrel Polka”” dan “”Money Polka””, ia seperti Bruce Springsteen dari polka. Anda tahu bagaimana Springsteen akan pergi kacang dengan gitar? Nah, Big Steve akan meratap pada akordeon nya untuk menit pada suatu waktu. Semua orang dekat kita menyaksikan. Orang adalah orang pertama yang mematikan musiknya. Dia bangkit, mencari untuk berjalan melalui pintu ke mobil berikutnya. Orang-orang sudah mulai bertepuk tangan. Aku tinggal di belakangnya, polka musik rendah, dan berkata kepadanya “”Saya hanya akan mengikuti Anda. Saya dan Big Steve. Itu dia bermain. “”Pria itu berbalik dan turun dari kereta di halte berikutnya. Saya adalah seorang pahlawan kecil pada garis Orange malam musim dingin. Hal-hal seperti ini tidak pernah membuat berita.
UpvoteDownvoteRead di Quora

Jawaban baru
Apa hal yang paling memuaskan pasif-agresif yang pernah Anda lakukan untuk benar-benar berarti atau kasar orang?
Nalira Rumaizan
Nalira Rumaizan, Permainan ini tidak lebih sampai aku sudah menang!
1 view
Ini lebih agresif dari pasif. Sekitar dua puluh orang dan saya naik bus Pondicherry-ECR dari Vadapalani ke kantor saya. Ini tidak seperti biasa MTC bus di Chennai, bus ini belum catur tiket atau apa pun. konduktor dikumpulkan Rs 25 dari kita masing-masing dan kembali ke tempatnya tanpa memberikan tiket. Tidak ada yang peduli untuk bertanya, saya mengajukan diri. Aku bertanya kepadanya mengapa ia tidak memberikan kita semua tiket. Dia mengatakan dia akan memberikan setelah bus itu penuh. Saya berhenti kantor adalah mendekati dan tidak ada tanda-tanda dia menyerahkan kami lebih tiket kami. Orang perlahan-lahan mulai deboard bus, dan kami tiba di halte saya. Kami turun. Saya bersikeras konduktor bahwa ia memberi kami semua tiket atau aku akan menelepon polisi lalu lintas. Dia ternganga pada saya untuk sementara dan memberi kami semua tiket kami. Satu melihat itu dan aku tahu dia adalah penipuan. Tiket yang berumur beberapa hari dan pria ini ingin semua uang untuk dirinya sendiri dan pengemudi. Ketika saya menunjukkan itu, ia benar-benar mengusir saya pergi seperti anjing. Tidak mampu mengendalikan amarah dan kekecewaan saya di sesama warga saya yang tidak repot-repot untuk meminta tiket mereka, aku berteriak pada konduktor cukup keras untuk polisi lalu lintas untuk mendengar, “”Vekkama illa? Indha maanangetta pozhapuku Pichai edukalam! “””” Apakah kamu tidak malu? Anda lebih bisa menjadi pengemis daripada bermoral menipu orang untuk uang! “”Aku berjalan pergi. Polisi itu tidak pernah mengganggu. bus meninggalkan. Aku masih tidak memiliki tiket saya.
UpvoteDownvoteRead di Quora

“——————————————————————————————————————————————————

Aistriúchán Tacaíocht: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
freagra Nua le “”Cad é an rud is sásúla éighníomhach-ionsaitheach atá déanta agat riamh do dhuine rude i ndáiríre ciallóidh nó?””

New Freagra
Cad é an rud is sásúla éighníomhach-ionsaitheach atá déanta agat riamh do dhuine chiallaíonn i ndáiríre nó drochbhéasach?
Wayne Allen Sallee
Wayne Allen Sallee, scríbhneoir, grianghrafadóir, ealaíontóir, seó teilifíse breise mar dhuine fásta, chis ó bhreith
1 tuairim
Ar ais sna 1990í, d’oibrigh mé Downtown agus thóg an dara post ceithre oíche sa tseachtain ar scoil ar feadh síceolaíocht. Shuigh mé mé féin i seomra ar feadh ceithre uair an chloig agus faicseanna simplí bailíodh agus iad a chur in oifigí ceart tar éis cóipeanna a dhéanamh. Bhí campais eile agus mar sin mé tar éis fanacht le haghaidh na facsanna deireanach le teacht isteach ó Haváí. 17:00 ann, 21:00 anseo. Bhí mé láimhe beag taifeadán caiséad agus i gcónaí thug cúpla caiséid a imirt. Ina dhiaidh sin, ba mhaith liom siúl go dtí an traein agus ceann bhaile ardaithe. Oíche amháin, bhí ar fhear óg ag seinm ceol rap ó raidió mór. Bhí daoine ina suí gar dó, an chuid is mó d’fhéach sé air ach neamhaird air. leag mé mo backpack síos agus d’fhéach sé le mo Mór Steve agus a caiséad Polainnis Stevedores agus iompaithe sé sa shealbhóir. Ansin, sheas mé suas agus ag tosú seinm ceoil polka chomh ard is a thiocfadh liom, ag seasamh chomh gar don kid is a thiocfadh liom, ar shlí eile ní raibh mé in drown amach a chuid ceoil. Tá mé leath-Polainnis agus ní raibh Big Steve imirt ach an standars cosúil le “”Beoir bairille Polka”” agus “”Airgead Polca””, bhí sé cosúil leis an Springsteen Bruce na polka. Tá a fhios agat conas a rachaidh Springsteen dul cnónna leis an ghiotár? Bhuel, ba mhaith Big Steve wail ar an mbosca ceoil feadh nóiméad ag an am. Gach duine in aice linn faire. Ba é an Guy ar an gcéad a stoptha chuid ceoil. Fuair sé suas, ag siúl tríd an doras go dtí an carr seo chugainn. Bhí daoine ag tosú cheana féin a bualadh bos. fhan mé taobh thiar dó, an íseal ceoil polka, agus dúirt leis “”beidh mé a leanúint go díreach leat. Mise agus Big Steve. Sin ag imirt air. “”An Guy iompú thart agus fuair amach an traein ag an stad eile. Bhí mé ina laoch beag ar an Líne Orange oíche gheimhridh. Rudaí mar seo riamh a dhéanamh ar an nuacht.
UpvoteDownvoteRead ar Quora

New Freagra
Cad é an rud is sásúla éighníomhach-ionsaitheach atá déanta agat riamh do dhuine chiallaíonn i ndáiríre nó drochbhéasach?
Nalira Rumaizan
Nalira Rumaizan, Is é an cluiche ró till tá mé bhuaigh sé!
1 tuairim
Bhí sé seo níos ionsaithí ná éighníomhach. Timpeall fiche duine agus iostas mé an bus Pondicherry-ECR ó Vadapalani go m’oifig. nach bhfuil sé cosúil leis an gnáth busanna MTC i Chennai, nach bhfuil an bus seiceálaithe ticéad nó rud ar bith. Bhailigh an seoltóir RS 25 ó gach duine againn agus chuaigh sé ar ais go dtí a áit gan a thabhairt ticéad. Níl aon duine bothered a iarraidh, deonach mé. D’iarr mé air cén fáth nach raibh sé ag tabhairt dúinn go léir ticéid. Dúirt sé go mbeadh sé a thabhairt tar éis líonadh an mbus. Bhí m’oifig stop druidim agus ní raibh aon chomhartha air handing dúinn thar ár ticéid. Thosaigh daoine ag mall a deboard an mbus, agus tháinig muid ag mo stad. Fuair muid síos. Go áitigh mé an seoltóir a thug sé dúinn go léir ticéid nó ba mhaith liom glaoch ar an póilín tráchta. gaped sé ag dom ar feadh tamaill agus thug dúinn go léir ár ticéid. ceann ag féachaint ar dó agus bhí a fhios agam go raibh sé ina calaois. Ba iad na ticéid ar feadh cúpla lá d’aois agus an fear ag iarraidh an t-airgead dó féin agus an tiománaí. Nuair Chuir mé amach é, shooed sé literally mé ar shiúl cosúil le madra. Nach bhfuil in ann a rialú mo fearg agus díomá i mo gcomhshaoránaigh nach raibh bodhraigh a iarraidh le haghaidh a gcuid ticéad, a scairt mé ag an seoltóir os ard go leor do na póilín tráchta a chloisteáil, “”Vekkama illa? Indha maanangetta pozhapuku pichai edukalam! “””” Nach bhfuil tú náire? D’fhéadfá a bheith in áit le beggar ná immorally cheat daoine ar airgead! “”Shiúil mé ar shiúl. An póilín riamh bothered. An bus ar chlé. Agam nach bhfuil fós bhfuil mo thicéad.
UpvoteDownvoteRead ar Quora

“——————————————————————————————————————————————————

traduzione Supporto: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Nuova risposta alla domanda “”Qual è la cosa passivo-aggressivo più soddisfacente che abbia mai fatto per davvero significare o una persona maleducata?””

nuova risposta
Qual è la cosa passivo-aggressivo più soddisfacente che abbia mai fatto per una persona davvero significare o maleducato?
Wayne Allen Sallee
Wayne Allen Sallee, scrittore, fotografo, artista, tv show extra come un adulto, handicappato dalla nascita
1 visita
Già nel 1990, ho lavorato in centro e ha preso un secondo lavoro di quattro notti a settimana in una scuola per la psicologia. Mi sono seduto da solo in una stanza per quattro ore e fax semplicemente raccolti e metterli in uffici adeguati dopo l’esecuzione di copie. Ci sono stati altri campus e così ho aspettato gli ultimi fax entrare in Hawaii. 17:00 lì, 09:00 qui. Ho avuto un piccolo registratore a cassette portatile e sempre portato un paio di cassette di giocare. In seguito, mi dirigo verso il treno verso casa e la testa elevata. Una notte, un giovane ragazzo stava giocando musica rap da una grande radio. Le persone erano seduti vicino a lui, più lo guardarono, ma lo ignorò. Ho impostato il mio zaino e guardò per la mia Big Steve e la sua cassetta polacco Stevedores e capovolto nel supporto. Poi mi alzai in piedi e iniziare a giocare Polka musica più forte che potevo, in piedi il più vicino al ragazzo, come ho potuto, altrimenti non riuscivo a soffocare la sua musica. Sono a metà polacca e Big Steve non giocare e basta gli standars come “”Beer Barrel Polka”” e “”Money Polka””, era come il Bruce Springsteen di Polka. Sapete come Springsteen andrà dadi con la chitarra? Beh, Big Steve avrebbe piangere sulla sua fisarmonica per minuti alla volta. Ognuno vicino a noi a guardare. Il ragazzo è stato il primo a spegnere la sua musica. Si alzò, cercando di camminare attraverso la porta alla prossima auto. La gente stava già cominciando a battere le mani. Ho alloggiato dietro di lui, la polka musica bassa, e gli ho detto “”mi limiterò a seguire. Io e Big Steve. Questo è lui a giocare. “”Il ragazzo si voltò e scese dal treno alla fermata successiva. Ero un eroe minore sulla linea arancione, quella notte d’inverno. Cose come questa non fanno notizia.
UpvoteDownvoteRead su Quora

nuova risposta
Qual è la cosa passivo-aggressivo più soddisfacente che abbia mai fatto per una persona davvero significare o maleducato?
Nalira Rumaizan
Nalira Rumaizan, Il gioco non è finita fino a quando ho vinto!
1 visita
Questo è stato più aggressivo di passivo. Intorno a venti persone e salii il bus di Pondicherry-ECR da Vadapalani nel mio ufficio. Non è come i soliti autobus MTC a Chennai, questo autobus non ha pedine di biglietti o nulla. Il conduttore ha raccolto Rs 25 da ciascuno di noi e tornò al suo posto senza dare un biglietto. Nessuno si è preoccupato di chiedere, mi sono offerto volontario. Gli ho chiesto perché non ci stava dando tutti i biglietti. Ha detto che avrebbe dato dopo che l’autobus era pieno. Il mio ufficio era fermata si avvicina e non c’era traccia di lui noi consegnare i nostri biglietti. La gente cominciò lentamente a deboard l’autobus, e siamo arrivati alla mia fermata. Abbiamo ottenuto giù. Ho insistito il conduttore che ci ha dato tutti i biglietti o io chiamerei il vigile urbano. Egli guardò a bocca aperta me per un po e ci ha dato tutti i nostri biglietti. Uno sguardo e ho capito che era una frode. I biglietti erano un paio di giorni e questo uomo ha voluto tutti i soldi per sé e per il conducente. Quando ho fatto notare, ha letteralmente mi cacciò via come un cane. Non in grado di controllare la mia rabbia e delusione nei miei concittadini che non si è preoccupato di chiedere per i loro biglietti, gridai il conduttore abbastanza forte per il vigile urbano di sentire, “”Vekkama illa? Indha maanangetta pozhapuku Pichai edukalam! »« Non ti vergogni? Si potrebbe piuttosto diventare un mendicante che immoralmente imbrogliare la gente per soldi! “”Mi allontanavo. Il poliziotto mai infastidito. Il bus ha lasciato. Io ancora non ho il mio biglietto.
UpvoteDownvoteRead su Quora

“——————————————————————————————————————————————————

サポート翻訳:http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
新しい答え「あなたは本当に意味や無礼な人に行っている最も満足受動攻撃的なものは何ですか?」

新しい回答
あなたが本当に意味するか、失礼な人に行っている最も満足受動攻撃的な事は何ですか?
ウェインアレンSallee
ウェインアレンSallee、誕生から障害者の作家、写真家、芸術家、大人としての余分なテレビ番組、
1ビュー
戻る1990年代、私は繁華街を働いたと心理学のための学校で第2のジョブに4泊週を取りました。私は4時間と、単に収集ファックスのための部屋に一人で座って、コピーを作成した後、適切なオフィスに入れて。他にもキャンパスがあったので、私は最後のファクスがハワイから来るのを待ちました。そこ午後5時、ここでは午後9時。私は少し手持ちのカセットレコーダーを持っていたし、常に再生するには、いくつかのカセットをもたらしました。その後、私は高架電車と頭の家に歩いてね。ある夜、若い男が、大きなラジオからラップミュージックを演奏していました。人々は彼の近くに座っていた、最も彼を見たが、彼を無視していました。私は私のバックパックを下にし、私のビッグスティーブと彼のポーランドの原動機カセットのために見て、ホルダーにそれを裏返し。その後、私は立ち上がって、私は、そうでなければ、私は彼の音楽をかき消すことができませんでした、私はできる限り子供に近く立ってできたとして大声で演奏ポルカ音楽を開始します。私はハーフポーランドとビッグスティーブは単に「ビール樽ポルカ “”と””お金ポルカ」などのstandarsを果たしていませんでした、彼はポルカのブルース・スプリングスティーンのようでしたよ。あなたは、スプリングスティーンがギターでナットを行く方法を知っていますか?まあ、ビッグスティーブは一度に数分のための彼のアコーディオンに泣き叫ぶでしょう。私たちの近くに誰もが見ていました。男は彼の音楽を遮断する第一号でした。彼は次の車にドアを通って歩いて見て、立ち上がりました。人々はすでに拍手し始めました。私は、彼の後ろポルカ音楽をローにとどまった、と私はあなたをフォローしましょう」彼に言いました。私とビッグスティーブ。それは彼が遊んだ。「男は振り向くと、次の停留所で電車を降りました。私は冬の夜オレンジライン上のマイナーヒーローでした。このようなものは、ニュースを作ることはありません。
Quoraの上UpvoteDownvoteRead

新しい回答
あなたが本当に意味するか、失礼な人に行っている最も満足受動攻撃的な事は何ですか?
Nalira Rumaizan
私はそれを獲得したまでNalira Rumaizanは、ゲームオーバーではありません!
1ビュー
これは、受動的なよりもより積極的でした。そして20人の周りに私は私のオフィスにVadapalaniからポンディシェリ-ECRバスに乗り込みました。それは、このバスは、チケットチェッカーか何かを持っていない、チェンナイでの通常のMTCバスのようではありません。導体は、私たちのそれぞれからルピー25を収集し、チケットを与えることなく、彼の場所に戻って行きました。誰が依頼する気にしない、私が志願しました。彼は私たちにすべてのチケットを与えなかった理由私は彼に尋ねました。彼はバスが充填した後、彼は与えるだろうと述べました。私のオフィスの停留所が近づいていた、彼は私たちのチケットの上に私たちを渡すの兆候はありませんでした。人々はゆっくりとバスを降ろすために始めた、と私たちは私の停留所に到着しました。私たちは降りました。私は彼が私たちにすべてのチケットを与えたか、私は交通警官を呼びたい導体を主張しました。彼はしばらくの間、私をgaped、私達にすべての私たちのチケットを与えました。 Oneそれを見て、私は彼が詐欺を知っていました。チケットは数日齢で、この男は自分自身とドライバのすべてのお金を望んでいました。私はそれを指摘すると、彼は文字通り、犬のように私を離れてshooed。彼らのチケットを求めるために気にしませんでした私の仲間の市民の私の怒りと失望を制御することができない、私は交通警官は聞くことのために大声で十分な導体で叫んだ、「Vekkamaイラ? Indha maanangetta pozhapukuピチャイedukalam!」「あなたは恥じていませんか?あなたはむしろ不道徳お金のために人をだますよりも乞食になることができる! “”私は離れて歩きました。警官は気にすることはありません。バスは左。私はまだ私のチケットを持っていません。
Quoraの上UpvoteDownvoteRead

“——————————————————————————————————————————————————

translation Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
jawaban anyar kanggo “”Apa ingkang paling marem pasif-agresif sing wis tau rampung kanggo tenan tegese utawa wong ora sopan?””

Jawaban New
Apa ingkang paling marem pasif-agresif sing wis tau rampung kanggo tenan tegese utawa ora sopan wong?
Wayne Allen Sallee
Wayne Allen Sallee, writer, photographer, artis, tv show ekstra minangka diwasa, cacad saka lair
1 view
Mbalik ing taun 1990-an, aku makarya downtown lan njupuk proyek liyane papat bengi minggu ing sekolah kanggo psikologi. Aku lungguh dhewe ing kamar kanggo papat jam lan Faxes mung diklumpukake lan sijine wong ing kantor suwene sawise nggawe salinan. Ana kampus liyane lan aku nenggo kanggo faxes suwene teka ing saka Hawaii. 5pm ana, 9PM kene. Aku wis recorder kaset tangan-dianakaké sethitik lan tansah nggawa sawetara cassettes kanggo muter. Sakwise, aku lumaku menyang munggah pangkat Sepur lan sirah ngarep. Siji wengi, wong enom iki diputer rap music saka radio amba. Wong padha linggih cedhak marang, paling kapandeng ing wong nanging digatèkaké wong. Aku nyetel tas ransel mudhun lan kapandeng kanggo sandi Big Steve lan kaset Polandia Stevedores lan yes ing wadhah. Aku jumeneng lan miwiti playing Polka music minangka sora kaya aku bisa, ngadeg minangka cedhak bocah kaya aku bisa, digunakake Aku ora bisa drown metu musik. Aku setengah Polandia lan Big Steve ora mung muter standars kaya “”Beer Barrel Polka”” lan “”Money Polka””, kang kaya Bruce Springsteen saka Polka. Sampeyan ngerti carane Springsteen bakal pindhah perkakas karo gitar? Inggih, Big Steve bakal nangis kelara-lara ing accordion kanggo menit ing wektu. Everybody cedhak kita mirsani. wong iki pisanan kanggo mati mati musik. Panjenenganipun tangi, looking kanggo lumaku liwat lawang kanggo mobil sabanjuré. Wong padha wis miwiti kanggo clap. Aku manggon konco wong, Polka music kurang, lan ngandika marang “”Aku mung ndherek panjenengan. Me lan Big Steve. Sing wong muter. “”Wong mengo lan tak mati Sepur ing mandeg sabanjuré. Aku Pahlawan suntingan ing Line Orange sing wengi mangsa. Iku kaya iki tau nggawe kabar.
UpvoteDownvoteRead ing Quora

Jawaban New
Apa ingkang paling marem pasif-agresif sing wis tau rampung kanggo tenan tegese utawa ora sopan wong?
Nalira Rumaizan
Nalira Rumaizan, game ora liwat nganti aku wis menang iku!
1 view
Punika luwih agresif saka pasif. Around puluh wong lan aku nunggang bis Pondicherry-ECR saka Vadapalani kanggo kantor. Iku ora kaya biasanipun MTC pengangguran Chennai, bus iki wis ora checkers tiket utawa apa-apa. dirijen diklumpukake Rs 25 saka saben kita lan kondur menyang panggonan kang tanpa menehi tiket. Ora ana siji keganggu takon, aku sukarelawan. Aku takon marang apa kang ora menehi kita kabeh karcis. Ngandika d menehi sawise bis iki kapenuhan. Kula mandeg kantor ana nyedhak lan ora ana tandha saka wong handing kita liwat karcis kita. Wong alon miwiti kanggo deboard bis, lan kita teka ing Pendhaftaran mandeg. We tak mudhun. Aku mekso dirijen sing Panjenengané marang kita kabeh karcis utawa aku nelpon policeman lalu lintas. Panjenenganipun gaped ing kula kanggo nalika lan marang kita kabeh karcis kita. Siji dipikir lan aku sumurup kang ana penipuan. Karcis padha lawas sawetara dina lan wong iki wanted kabeh dhuwit kanggo awake lan driver. Nalika Aku nuding metu, kang secara harfiah shooed kula adoh kaya asu. Ora bisa ngontrol nesu lan kuciwo ing fellow citizens sandi sing ora keganggu kanggo nyuwun karcis sing, Aku matur ing dirijen cukup banter kanggo policeman lalu lintas kanggo krungu, “”Vekkama Illa? Indha maanangetta pozhapuku Pichai edukalam! “””” Apa kowé ora isin? Rodo bisa dadi wong ngemis saka immorally ngapusi wong kanggo dhuwit! “”Aku mlaku adoh. policeman tau keganggu. bis kiwa. Aku isih ora duwe tiket sandi.
UpvoteDownvoteRead ing Quora

“——————————————————————————————————————————————————

ಅನುವಾದ ಬೆಂಬಲ: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
ಹೊಸ ಉತ್ತರ “”ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅರ್ಥ ಅಥವಾ ಅಸಭ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಅತ್ಯಂತ ತೃಪ್ತಿ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ-ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ವಿಷಯ ಏನು?””

ಹೊಸ ಉತ್ತರ
ಎಂದಾದರೂ ಒಂದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅರ್ಥ ಅಥವಾ ಅಸಭ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಅತ್ಯಂತ ತೃಪ್ತಿ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ-ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ವಿಷಯ ಏನು?
ವೇಯ್ನ್ ಅಲೆನ್ ನೀಲಗಿರಿ ಜಾತಿಯ ಒಂದು ಮರ
ವೇಯ್ನ್ ಅಲೆನ್ ನೀಲಗಿರಿ ಜಾತಿಯ ಒಂದು ಮರ, ಬರಹಗಾರ, ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ, ಕಲಾವಿದ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಯಸ್ಕರಾದ ಟಿವಿ ಶೋ, ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ದೌರ್ಬಲ್ಯ
1 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಬ್ಯಾಕ್ 1990, ನಾನು ಪೇಟೆ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಒಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ರಾತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾರದ ಎರಡನೇ ಉದ್ಯೋಗ ಕೈಗೊಂಡರು. ನಾನು ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಕೇವಲ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಒಂದು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮೂಲಕ ಕುಳಿತು ಪ್ರತಿಗಳು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಸರಿಯಾದ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಇತರ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಇದ್ದವು ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಹವಾಯಿ ಬರಲು ಕಳೆದ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಯ, ಇಲ್ಲಿ 9. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈಯಲ್ಲಿನ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ರೆಕಾರ್ಡರ್ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಆಡಲು ಕೆಲವು ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ತಂದರು. ನಂತರ, ನಾನು ಎತ್ತರದ ರೈಲು ಮತ್ತು ತಲೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳುತ್ತಾರೆ ಬಯಸುವ. ಒಂದು ರಾತ್ರಿ, ಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರೇಡಿಯೋ ರಾಪ್ ಸಂಗೀತ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ. ಜನರು ಅವನಿಗೆ ಮುಚ್ಚಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಅವನನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಅವರನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಬೆನ್ನುಹೊರೆಯ ವಿಧಿಸಿತು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಬಿಗ್ ಸ್ಟೀವ್ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಪೋಲಿಷ್ ಅಂಟಿಸಲು ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಹುಡುಕಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೋಲ್ಡರ್ ಇದು ಹಿಮ್ಮೊಗ. ನಂತರ ನಾನು, ನಾನು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಷ್ಟು ಮಗು ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ನಿಂತು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಅವರ ಸಂಗೀತ ಹೊರ ಹಾಕುತ್ತದೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ನಿಂತು ಜೋರಾಗಿ ನಾನು ಆಡುವ ಪೊಲ್ಕಾ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ. ನಾನು ಅರ್ಧ ಪೋಲಿಶ್ ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಬಿಗ್ ಸ್ಟೀವ್ ಇಲ್ಲ ಕೇವಲ “”ಬೀರ್ ಬ್ಯಾರೆಲ್ ಪೊಲ್ಕಾ”” ಮತ್ತು “”ಮನಿ ಪೋಲ್ಕ”” ನಂತಹ standars ಆಡಲು, ಅವರು ಪೋಲ್ಕ ಬ್ರೂಸ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ಟೀನ್ ರೀತಿಯು. ನೀವು ಹೇಗೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ಟೀನ್ ಗಿಟಾರ್ ಬೀಜಗಳು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತು? ಸರಿ, ಬಿಗ್ ಸ್ಟೀವ್ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಅವರ ಅಕಾರ್ಡಿಯನ್ ಮರುಗು ಎಂದು. ಹತ್ತಿರ ಎಲ್ಲರೂ ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಸಂಗೀತ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಮೊದಲು. ಅವರು ಮುಂದಿನ ಕಾರು ಬಾಗಿಲು ಸಂಚರಿಸಲು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ, ಎದ್ದು. ಜನರು ಈಗಾಗಲೇ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ನಾನು ಅವನನ್ನು ಹಿಂದೆ ಉಳಿದರು ಪೊಲ್ಕಾ ಸಂಗೀತ ಕಡಿಮೆ, ಮತ್ತು “”ಅವನಿಗೆ ನಾನು ನೀವು ಅನುಸರಿಸಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಮಿ ಮತ್ತು ಬಿಗ್ ಸ್ಟೀವ್. ಅವನಿಗೆ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. “”ವ್ಯಕ್ತಿ ಸುಮಾರು ತಿರುಗಿ ಮುಂದಿನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ರೈಲು ಆಫ್ ಸಿಕ್ಕಿತು. ನಾನು ಚಳಿಗಾಲದ ರಾತ್ರಿ ಕಿತ್ತಳೆ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ನಾಯಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡಿ.
Quora ನಲ್ಲಿ UpvoteDownvoteRead

ಹೊಸ ಉತ್ತರ
ಎಂದಾದರೂ ಒಂದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅರ್ಥ ಅಥವಾ ಅಸಭ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಅತ್ಯಂತ ತೃಪ್ತಿ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ-ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ವಿಷಯ ಏನು?
Nalira Rumaizan
Nalira Rumaizan, ಆಟದ ನಾನು ಗೆದ್ದು ಬಂದಿದೆ ತನಕ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ!
1 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಈ ಅಪ್ರವರ್ತಕ ಹೆಚ್ಚು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆಗಿತ್ತು. ಇಪ್ಪತ್ತು ಜನರು ಸುಮಾರು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಕಚೇರಿಗೆ Vadapalani ರಿಂದ ಪಾಂಡಿಚೇರಿ-ECR ಬಸ್ ಹತ್ತಿದರು. ಈ ಬಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಚೆಕ್ಕರ್ ಅಥವಾ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಚೆನೈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ ಅಲ್ಲ. ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೂ 25 ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡದೆ ತನ್ನ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದರು. ಯಾರೂ ಕೇಳಲು ತೊಂದರೆಯಾಗಿತ್ತು, ನಾನು ಸ್ವಯಂ. ಅವರು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡುವ ಏಕೆ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ. ಬಸ್ ತುಂಬಿದ ನಂತರ ಅವರು ನೀಡಲು ಬಯಸುವ ಹೇಳಿದರು. ನನ್ನ ಕಚೇರಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಟಿಕೆಟ್ ನಮಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವ ಆತನನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸೈನ್ ಇತ್ತು. ಜನರು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಸ್ deboard ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು, ಮತ್ತು ನಾವು ನನ್ನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಬಂದಿಳಿದರು. ಕೆಳಗೆ ಪಡೆದರು. ಅವರು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಿದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು ಅಥವಾ ನಾನು ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಕರೆ ಬಯಸುವ. ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ನನಗೆ gaped ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಿದರು. ನಾನು ಒಂದು ನೋಟ ಮತ್ತು ಅವರು ವಂಚನೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಟಿಕೆಟ್ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಈ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನನ್ನು ಮತ್ತು ಚಾಲಕ ಎಲ್ಲಾ ಹಣವನ್ನು ಬಯಸಿದ್ದರು. ನಾನು ಸೂಚಿಸಿದರು, ಅವರು ಅಕ್ಷರಶಃ ನನ್ನನ್ನು ದೂರ ನಾಯಿಯಂತೆ shooed. ತಮ್ಮ ಟಿಕೆಟ್ ಕೇಳಲು ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೊತೆಯ ನಾಗರೀಕರ ನನ್ನ ಕೋಪ ಮತ್ತು ನಿರಾಶೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ವಾಹಕದ ಕೇಳಲು ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ದೊಡ್ಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಆ, “”Vekkama ಅವಳು? Indha maanangetta pozhapuku pichai edukalam! “””” ನೀವು ತಲೆತಗ್ಗಿಸಿದ ಇಲ್ಲ? ನೀವು ಬದಲಿಗೆ immorally ಹಣಕ್ಕೆ ಜನರು ಮೋಸ ಹೆಚ್ಚು ಭಿಕ್ಷುಕನಂತೆ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ! “”ನಾನು ದೂರ ಮೆರೆದಳು. ಪೊಲೀಸ್ ಎಂದಿಗೂ ತೊಂದರೆಯಾಗಿತ್ತು. ಬಸ್ ಬಿಟ್ಟು. ನಾನು ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಟಿಕೆಟ್ ಹೊಂದಿಲ್ಲ.
Quora ನಲ್ಲಿ UpvoteDownvoteRead

“——————————————————————————————————————————————————

Қолдау аударма: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Жаңа жауап «Не Сіз бір кездері шынымен білдіреді немесе дөрекі адамға жасадық ең қанағаттандыратын пассивті-агрессивті нәрсе?»

Жаңа жауап
Сіз бір кездері шынымен білдіреді немесе дөрекі адамға жасадық ең қанағаттандыратын пассивті-агрессивті нәрсе не?
Уэйн Аллен Sallee
Уэйн Аллен Sallee, туғаннан мүгедек ересек ретінде қосымша жазушы, фотограф, суретші, телешоу,
1 қарау
Артқа 1990 жылдары, мен қала орталығында жұмыс істеді және психология үшін мектепте екінші тапсырмасынан төрт түн аптасына қатысты. Мен төрт сағат және жай жиналған факстар үшін бөлмеде жалғыз өзім отырдым және көшірмелерін жасау кейін тиісті бөлімшелерінде қойғызды. Онда басқа қалашықтар болды және соңғы факстар Гавайи бастап келіп үшін, сондықтан мен күтті. онда 5, мұнда 9PM. Мен сәл қолмен ұстайтын Магнитоланы болды және әрдайым ойнауға бірнеше кассеталар әкелді. Содан соң мен жоғары пойыз және бас үйге жүре келеді. Бір күні түнде, жас жігіт үлкен радио рэп музыка ойнап болды. Адамдар, жақын оған Отырған ең оған қарап, бірақ оны елемеу. Мен төмен менің сөмкемді орнату және менің үлкен Стив және оның поляк тиеуші кассета іздеген және ұстаушы оны игере алмай аударылған. Содан соң мен тұрды, мен, әйтпесе, мен оның музыка шығып батырса алмады, мен алар ретінде балаға жақын тұрған мекен сияқты шулы ойын Polka музыка бастап. Мен жарты поляк және Үлкен Стив ғана «Сыра Barrel полька» және «Ақша полька» сияқты стандарттар ойнауға емес, ол польками туралы Bruce Springsteen сияқты болды қуаныштымын. Сіз Springsteen гитара бар жаңғақтар баруға қалай білемін? Ал, үлкен Стив уақытта минут оның аккордеоне туралы күңіренеді еді. Біз жақын Бәрі тамашалады. жігіт оның музыка өшіру бірінші болды. Ол келесі машинаға есік арқылы жүре қарап, тұрып. Адамдар қазірдің өзінде қағуға бастап жүргізілді. Мен Polka музыка төмен, оның артында қалды, және «Мен жай ғана саған ілесемін алатындарыңыз деді. Мен және Үлкен Стив. Яғни оған ойнап жатыр. «Жігіт келесі аялдаған бұрылып поезд өшіру алды. Мен жалқын желісі екенін қысқы түнде кәмелетке толмаған кейіпкер болды. Осы сияқты нәрселер жаңалықтар ешқашан.
Quora туралы UpvoteDownvoteRead

Жаңа жауап
Сіз бір кездері шынымен білдіреді немесе дөрекі адамға жасадық ең қанағаттандыратын пассивті-агрессивті нәрсе не?
Nalira Rumaizan
Мен оны жеңіп болатынмын дейін Nalira Rumaizan, ойын-ден астам емес!
1 қарау
Бұл пассивті астам агрессивті болды. жиырма адамға жуық, мен Vadapalani менің кеңсесіне Пондичерри-ECR автобусқа міндім. Бұл автобус емес билет дойбы немесе ештеңе бар, Ченнай қаласында кәдімгі ККМ автобустар ұнайды жоқ. дирижері әрқайсымыз бастап Rs 25 жиналған және билет бермей қайтып оның орнына барды. сұрағым үшін алаңдаушылық бірде-бір, Мен өз еркімен. Ол бізге барлық билеттер бере емес неге сұрадым. Ол автобус толы болды кейін ол беруге келеді деді. Менің кеңсе тоқтату жақындап, оны билеттері астам бізге тапсыру ешқандай белгісі болды. Адамдар баяу автобус deboard бастады, және біз менің аялдамасына келді. Біз төмен алды. Менің ойымша, ол бізге барлық билеттер берді немесе мен Жол полициясының қоңырау келеді дирижері талап етті. Ол біраз уақыт маған саңылауына отырып, бізге біздің барлық билет берді. Бірі оған қарап, мен ол алаяқтық болды білген. билеттер бірнеше күн ескі болды және осы адам барлық өзі үшін ақша мен драйверді келді. Мен оны атап кезде, ол сөзбе-ит сияқты мені спугнули. олардың билеттер сұрауға алаңдатты емес, менің отандастарымыздың менің ашуын да, көңілі бақылауға мүмкіндігі жоқ, мен Vekkama ILLA «, ГАИ естуге үшін дауыстап жеткілікті дирижер кричал? Indha maanangetta pozhapuku Пичаидың edukalam! «» Сіз ұят емес пе? Сіз орнына азғын ақша адамдарды алдауға қарағанда қайыршыны бола алады! «Мен қашып жүрді. полицей ешқашан. автобус кетіп қалды. Мен әлі күнге дейін менің билет жоқ.
Quora туралы UpvoteDownvoteRead

“——————————————————————————————————————————————————

ការបកប្រែការគាំទ្រ: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
ចម្លើយថ្មីសម្រាប់ “”តើអ្វីជារឿងអកម្ម-ឈ្លានពានពេញចិត្តបំផុតដែលអ្នកមិនធ្លាប់បានធ្វើឱ្យមានការពិតជាមានន័យឬមនុស្សដែលខ្វះការគួរសម?””

ចម្លើយថ្មី
រឿងអកម្ម-ឈ្លានពានពេញចិត្តបំផុតដែលអ្នកមិនធ្លាប់បានធ្វើឱ្យមានការពិតជាមានន័យឬខ្វះការគួរសមមនុស្សម្នាក់គឺជាអ្វី?
ខ្សែប្រយុទ្ធ Wayne លោក Allen Sallee
ខ្សែប្រយុទ្ធ Wayne លោក Allen Sallee, អ្នកនិពន្ធ, អ្នកថតរូប, សិល្បករ, ទូរទស្សន៍បានបង្ហាញបន្ថែមទៀតដែលជាមនុស្សពេញវ័យ, ពិការពីកំណើត
1 មើល
ត្រឡប់មកវិញនៅក្នុងឆ្នាំ 1990 ខ្ញុំបានធ្វើការទីប្រជុំជននិងបានយកការងារទីពីរចំនួនបួនយប់មួយសប្តាហ៍នៅសាលាសម្រាប់ចិត្តវិទ្យា។ ខ្ញុំបានអង្គុយដោយខ្លួនឯងនៅក្នុងបន្ទប់សម្រាប់រយៈពេលបួនម៉ោងនិងទូរសារប្រមូលគ្រាន់តែមួយហើយដាក់ពួកវានៅក្នុងការិយាល័យបានត្រឹមត្រូវបន្ទាប់ពីការធ្វើឱ្យមានច្បាប់ចម្លង។ មានសាខាផ្សេងទៀតបានហើយដូច្នេះខ្ញុំបានរង់ចាំសម្រាប់ទូរសារចុងក្រោយនេះនឹងមកពីរដ្ឋហាវ៉ៃ។ ម៉ោង 5 ល្ងាចនៅទីនោះ, ម៉ោង 9 យប់នៅទីនេះ។ ខ្ញុំមានថតកាសែតដៃបានប្រារព្ធឡើងតិចតួចនិងតែងតែនាំកាសែតមួយចំនួនដើម្បីលេង។ បន្ទាប់ពីនោះមកខ្ញុំបានដើរទៅរថភ្លើងនិងជាប្រធានផ្ទះកើនឡើងនេះ។ យប់មួយយុវជនវ័យក្មេងម្នាក់ត្រូវបានគេលេងតន្ត្រីរ៉េបពីវិទ្យុធំ។ ប្រជាជនត្រូវបានគេអង្គុយជិតលោកបានសម្លឹងមើលច្រើនបំផុតនៅគាត់តែមិនអើពើគាត់។ ខ្ញុំបានបង្កើតកាដូរបស់ខ្ញុំចុះហើយមើលទៅសម្រាប់លោក Steve និងកាសែតធំប៉ូឡូញ Stevedores របស់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំហើយវានៅក្នុងការក្រឡាប់អ្នកកាន់នោះទេ។ បន្ទាប់មកខ្ញុំបានឈរឡើងហើយបានចាប់ផ្តើមតន្រ្តី polka លេងដូចជាខ្លាំងដូចជាខ្ញុំអាចឈរនៅជិតទៅក្មេងដែលខ្ញុំអាចធ្វើបាន, បើមិនដូច្នេះទេខ្ញុំមិនអាចលង់ទឹកចេញពីតន្ត្រីរបស់គាត់។ ខ្ញុំពិតជាពាក់កណ្តាលប៉ូឡូញនិង Big លោក Steve មិនគ្រាន់តែបទដ្ឋានដូចជាការលេង “”ស្រាបៀរធុងប៉ុលកា”” និង “”ប្រាក់ប៉ុលកា”” គាត់គឺដូចជាការ polka លោក Bruce Springsteen ។ អ្នកដឹងពីរបៀប Springsteen នឹងទៅគ្រាប់ជាមួយហ្គីតានេះ? ជាការប្រសើរណាស់, លោក Steve នឹងសោកសៅធំនៅលើអុងរបស់លោកសម្រាប់នាទីនៅពេលតែមួយ។ អ្នករាល់គ្នាដែលនៅជិតយើងមើល។ បុរសម្នាក់នេះគឺជាលើកដំបូងដើម្បីបិទចំរៀងរបស់គាត់។ គាត់បានក្រោកឡើងសម្លឹងមើលទៅដើរតាមទ្វារទៅរថយន្តបន្ទាប់។ ប្រជាជនត្រូវបានគេចាប់ផ្តើមរួចទះដៃ។ ខ្ញុំបានស្នាក់នៅពីក្រោយគាត់ដែលជាកម្រិតទាបតន្ត្រី polka និងបាននិយាយទៅគាត់ថា “”ខ្ញុំនឹងគ្រាន់តែធ្វើតាមអ្នក។ ខ្ញុំនិងធំលោក Steve ។ នោះហើយជាគាត់លេង “”។ បុរសម្នាក់នេះបានងាកនិងទទួលបានបិទរថភ្លើងនៅចំណតក្រោយ។ ខ្ញុំជាវីរបុរសលើបន្ទាត់អនីតិជនទឹកក្រូចយប់រដូវរងា។ អ្វីដែលដូចនេះមិនដែលធ្វើឱ្យដំណឹងនេះ។
UpvoteDownvoteRead នៅលើ Quora

ចម្លើយថ្មី
រឿងអកម្ម-ឈ្លានពានពេញចិត្តបំផុតដែលអ្នកមិនធ្លាប់បានធ្វើឱ្យមានការពិតជាមានន័យឬខ្វះការគួរសមមនុស្សម្នាក់គឺជាអ្វី?
Nalira Rumaizan
Nalira Rumaizan, ការប្រកួតនេះគឺមិនមែនរហូតដល់ខ្ញុំបានឈ្នះវា!
1 មើល
នេះគឺច្រើនខ្លាំងជាងអកម្ម។ ប្រមាណជាម្ភៃនាក់និងខ្ញុំបានឡើងជិះរថយន្ដក្រុង Pondicherry-ECR ពី Vadapalani ទៅការិយាល័យរបស់ខ្ញុំ។ វាមិនដូចជារថយន្តក្រុង MTC ធម្មតាក្នុងទីក្រុង Chennai, រថយន្ដក្រុងនេះមានមិនបានពិនិត្យសំបុត្រឬអ្វីនោះទេ។ អ្នកដឹកនាំបានប្រមូលអក្សរ 25 នាក់មកពីយើងរាល់គ្នាហើយបានវិលត្រឡប់ទៅកន្លែងរបស់គាត់ដោយគ្មានការផ្តល់សំបុត្រមួយ។ គ្មាននរណាម្នាក់រំខានដើម្បីសួរខ្ញុំបានស្ម័គ្រចិត្ត។ ខ្ញុំបានសួរគាត់ថាហេតុអ្វីបានជាគាត់មិនត្រូវបានផ្តល់ឱ្យយើងនូវការលក់សំបុត្រទាំងអស់។ លោកបាននិយាយថាលោកចង់ផ្តល់ឱ្យបន្ទាប់ពីរថយន្ដក្រុងត្រូវបានបំពេញ។ ឈប់ការិយាល័យរបស់ខ្ញុំគឺខិតជិតនិងពុំមានសញ្ញានៃការគាត់នឹងប្រគល់ពួកយើងនៅលើសំបុត្ររបស់យើង។ មនុស្សដែលបានចាប់ផ្តើមយឺតទៅ deboard រថយន្តក្រុងនេះហើយយើងបានមកដល់នៅចំណតរបស់ខ្ញុំ។ យើងបានទទួលចុះ។ ខ្ញុំបានទទូចចំហាយព្រះអង្គប្រទានមកយើងដែលថាទាំងអស់ឬសំបុត្រដែលខ្ញុំចង់ហៅប៉ូលីសចរាចរណ៍។ លោក gaped មកខ្ញុំខណៈពេលដែលមួយនិងបានផ្ដល់ឱ្យយើងនូវការលក់សំបុត្រទាំងអស់របស់យើង។ មើលលើវាហើយខ្ញុំបានដឹងថាគាត់គឺជាការក្លែងបន្លំមួយ។ សំបុត្រនេះមានអាយុពីរបីថ្ងៃហើយបុរសម្នាក់នេះចង់បានប្រាក់ទាំងអស់សម្រាប់ខ្លួនឯងនិងអ្នកបើកបរ។ នៅពេលដែលខ្ញុំបានចង្អុលវាចេញ, លោកបានព្យញ្ជនៈ shooed ខ្ញុំចេញដូចសត្វឆ្កែមួយ។ មិនអាចទប់កំហឹងនិងការខកចិត្តរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងជនរួមជាតិរបស់ខ្ញុំដែលមិនបានរំខានដើម្បីសុំសំបុត្ររបស់ពួកគេខ្ញុំបានស្រែកយ៉ាងខ្លាំងនៅចំហាយប៉ូលីសចរាចរណ៍គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការដើម្បីស្តាប់ “”Vekkama illa? លោក Pichai Indha maanangetta pozhapuku edukalam! “””” តើអ្នកមិនខ្មាស់? អ្នកអាចក្លាយជាអ្នកសុំទានជាជាងមិនបានរៀបការបោកមនុស្សសម្រាប់ការលុយមួយ! “”ខ្ញុំបានដើរទៅឆ្ងាយ។ ប៉ូលីសមិនរំខាន។ រថយន្ដក្រុងនេះបានចាកចេញ។ ខ្ញុំនៅតែមិនមានសំបុត្ររបស់ខ្ញុំ។
UpvoteDownvoteRead នៅលើ Quora

“——————————————————————————————————————————————————

지원 번역 : http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
새로운 답변 “”만약 당신이 정말 의미 또는 무례한 사람에게했던 가장 만족 수동적 – 공격적 일이 무엇입니까?””

새 응답
만약 당신이 정말 의미 또는 무례한 사람에게했던 가장 만족 수동적 – 공격적 것은 무엇입니까?
웨인 알렌 Sallee
웨인 알렌 Sallee, 출생에서 장애인 작가, 사진 작가, 아티스트, 성인 등 별도의 TV 쇼,
1보기
위로 1990 년대, 나는 시내에 근무하고 심리학에 대한 학교에서 두 번째 작업 네 일 주일했다. 나는 4 시간 만 수집 팩스 방에 혼자 앉아 복사를 한 후 적절한 사무실에 넣어. 이 다른 캠퍼스이었고, 그래서 나는 마지막 팩스 하와이에서 오기를 기다렸다. 이 오후 5시, 여기에 오후 9시. 나는 작은 휴대용 카세트 레코더를 가지고 항상 재생 몇 카세트을 가져왔다. 그 후, 나는 높은 기차와 머리를 집에 걸어 것입니다. 어느 날 밤, 젊은 사람은 큰 라디오에서 랩 음악을 연주했다. 사람들은 그를 가까이에 장착 된 대부분의 그를 바라 보았다하지만 그를 무시했다. 나는 나의 배낭을 설정하고 내 큰 스티브와 그의 폴란드어 하역 카세트에 대한보고와 홀더를 튀 겼다. 그렇지 않으면 내가 그의 음악을 익사 수없는, 내가 할 수있는 등 아이에 가깝게 서, 그럼 난 일어 서서 큰 소리로 내가 할 수있는 등의 재생 폴카 음악을 시작. 나는 반 – 폴란드어 해요 빅 스티브 그냥 “”맥주 배럴 폴카””와 “”돈 물방울””처럼 standars을하지 않았다, 그는 물방울의 브루스 스프링스틴 같았다. 당신은 스프링스틴은 기타와 너트를 이동하는 방법을 알아? 글쎄, 큰 스티브는 한 번에 분 동안 자신의 아코디언에 통곡 것입니다. 우리 주변의 모두가 보았다. 사람은 자신의 음악을 차단하는 첫번째이었다. 그는 다음 차 문을 통해 걸어보고, 일어나. 사람들은 이미 박수를하기 시작했다. 나는 그 뒤에 폴카 음악 낮은 채로, 나는 당신을 따르겠다 “”그에게 말했다. 저와 큰 스티브. 즉, 그 연주입니다. “”남자는 돌아 보았고, 다음 정류장에서 기차를 내렸다. 그 겨울 밤 오렌지 선 작은 영웅이었다. 이 같은 상황이 결코 뉴스를하지 않습니다.
Quora의에 UpvoteDownvoteRead

새 응답
만약 당신이 정말 의미 또는 무례한 사람에게했던 가장 만족 수동적 – 공격적 것은 무엇입니까?
Nalira Rumaizan
Nalira Rumaizan,이 게임은 끝나지 내가 이겼다까지입니다!
1보기
이 수동보다 더 공격적이었다. 및 이십명 주위에 내 사무실로 Vadapalani에서 폰디 체리 – ECR 버스를 탔다. 그것은이 버스는 티켓 체커 또는 아무것도를 가지고하지, 첸나이에서 평소 MTC 버스처럼되지 않습니다. 도체는 우리 각자의 루피 (25)를 수집하고 티켓을주지 않고 자신의 자리로 되돌아 갔다. 아무도 물어 귀찮게하지, 나는 자원 봉사. 그는 우리 모두에게 티켓을 부여되지 않은 이유를 나는 그에게 물었다. 그는 버스가 작성 된 후 그가 줄 것이라고 말했다. 내 사무실 정류장은 접근이었고, 우리 표를 통해 우리에게 전달하는 그의 흔적은 없었다. 사람들은 천천히 버스를 deboard 시작, 우리는 내 정류장에 도착했다. 우리는 아래로 얻었다. 나는 그가 우리 모두에게 표를 준 도체를 주장 아니면 교통 경찰을 호출 할 것입니다. 그는 잠시 동안 나를 gaped, 우리에게 모든 우리 표를 줬다. 하나 그것의 모양과 나는 그가 사기라는 것을 알고 있었다. 티켓은 몇 일 이전이었고,이 사람은 자신과 드라이버에 대한 모든 돈을 원했다. 나는 그것을 지적하면, 그는 말 그대로 개 같은 나를 멀리 shooed. 자신의 티켓을 물어 귀찮게하지 않았다 나의 동료 시민들에 내 분노와 실망을 제어 할 수 없습니다, 내가 교통 경찰관들을 위해 큰 소리로 충분히 도체에서 소리 쳤다, “”Vekkama illa? Indha maanangetta pozhapuku 피차 edukalam! “”””당신은 부끄러워하지입니까? 당신은 오히려 부도덕 한 돈을 위해 사람을 사기보다 거지가 될 수! “”나는 멀리 걸었다. 경찰관은 결코 방해하지 않습니다. 버스는 떠났다. 나는 아직도 내 티켓이 없습니다.
Quora의에 UpvoteDownvoteRead

“——————————————————————————————————————————————————

werger Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
bersîva New to “”tiştê ku têrkirina herî pasîf-êrîşkar tu berê ji bo kesekî nagere, bi rastî jî wê wateyê an jî kiriye çi ye?””

New Bersiv bide
tiştê ku têrkirina herî pasîf-êrîşkar tu berê ji bo kesê ku bi rastî jî wê wateyê an jî nagere kirin çi ye?
Wayne Allen Sallee
Wayne Allen Sallee, nivîskar, wênekêş, artist, tv show extra wek mezinan, seqet ji dayîkbûnê
1 view
Back Di salên 1990’î de, ez navenda kar û çar şevan hefteyekê li dibistanê ji bo psîkolojiyê girt karekî duyemîn. Ez bi destê xwe di odeyekê de ji bo çar saetan û faks ji tênê berhev rûnişt û ji wan re li ser nivîsgehên dik’eve, piştî kopîkirina danîn. bûn herema din jî hene û vê yekê ez li benda ji bo cara faks ji bo di bên ji Hawaii. 5pm li wir, 9PM here. Min hebû-destê lidarxistin defteran kasêt bi kêm û her tim anî çend kasetên to play. Piştre, ez dixwazim ji bo trênê de û serê home bilind de rêve herin. Yek şevê de, a guy ciwan dilîzin bû music rap ji radio mezin. Kesên nêzîkî wî rûniştî bûn, herî zêde li wî nêrî lê wî hesibandin. Ez set çentê min xwarê û ji bo min Big Steve û kaset Polish Stevedores wî nerî û ew di ena jidil tirsiyam. Hingê min rabû ser xwe û dest playing music polka bilind dixwestin ku min nedikarî, radiwestin, wek ku nêzî kid wek min nedikarî, wekî din min nikaribû bifetidin derket music xwe. Ez nîv-Polish im û Big Steve ew ne tenê lêxistina standars wek “”Beer Barrel Polka”” û “”Money Polka””, ew wek Bruce Springsteen ya polka bû. Hûn dizanin ka Springsteen wê gûzan bi gîtarê herin? Baş e, Big Steve dê li ser accordion xwe ji bo minutes di demekê de li xwe bixin. Her kes li nêzîkî me tê temaşekirin. The guy cara yekem huş off music wî bû. Ew rabû ser xwe, digerin da ku di riya deriyê ku car din de rêve herin. Gel niha dest pê kirin bi çepikan. Ez li pişt wî ma, li low music polka, û ji wî re got: “”Ez ê li pey te hatine. Me û Big Steve. Ji wî re dilîze. “”The guy li pişt xwe zivirî û got off trênê li rawestgeha li pêş. Ez a hero biçûk li ser xeta Orange ku şev û zivistan bû. Tiştên wek vê qet ji nûçeyan bide.
UpvoteDownvoteRead li ser Quora

New Bersiv bide
tiştê ku têrkirina herî pasîf-êrîşkar tu berê ji bo kesê ku bi rastî jî wê wateyê an jî nagere kirin çi ye?
Nalira Rumaizan
Nalira Rumaizan, lîstik e li ser ne, heta ku ez ew qezenc kiriye!
1 view
Ev êrîşkar zêdetir pasîf bû. Li dora bîst kesan û ez di otobusê Pondicherry-dadxwazan ji Vadapalani ji ofîsa min ketin. Ev der li otobusên normal MTC li Chennai hez nakin, ev Otobusa concentrate bilêta an jî tiştekî ne. Dirigend 25 Rs ji her yek ji me komkirin û bêyî bilêteke dîsa çû cihê xwe. Tu kes min dilteng kir ji wan bipirsim, ez bi dilxwazî. Min jê pirsî çima ew bû ku dayina bi me hemû bilêtên. Wî got, ew dixwazin bidin piştî otobusê tije bû. ofîsa min stop nêzîk bû û bû nîşanek ji wî bidene destê me li ser bilêtên me dike heye. Gel hêdî hêdî dest bi deboard li otobûsê, û em li rawestgeha min hat. Em down rabû. Ez dirigend ku wî daye me ku hemû bilêt bi israr an ez ê polîs û hatinê re dibêjin. Wî li min ji bo demekê gaped û me da hemû bilêtên me dike. lê nihart û min dizanîbû ku ew sextekarîyê bû. Bilêtên çend rojan de pîr bûn û ev mirov ji bo xwe û ajokarê xwest hemû pereyê. Dema ku min ew destnîşan kir, ew di rastiya xwe de ji min re, wek kûçikan hilatin dûr. nikarin ji bo kontrolkirina hêrs û dilşikestina min li hemwelatiyên min yên ku qet ne xema ji bo bilêtên xwe bipirse, ku ez li conductor bilind bes ji bo polîs û hatinê, da ku guhdariya qîrîn, “”Vekkama illa? Indha maanangetta pozhapuku pichai edukalam! “””” Ma tu jî ne şerm? Tu hê bêtir nikaribû bibe parsek ji immorally gel de fen û ji bo pere! “”Ez çû. The polîs qet aciz bike. Di otobusê de hiştin. Ez hê hûn bilêta min tune ne.
UpvoteDownvoteRead li ser Quora

“——————————————————————————————————————————————————

Колдоо котормо: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
үчүн жаңы жообу: «Эгер сен бир мааниге же орой адам кылган канааттануу жөн-агрессивдүү нерсе эмне?»

жаңы Answer
Сиз качандыр бир кезде чынында эмнени билдирет же орой адам кылган канааттануу жөн-агрессивдүү нерсе эмне?
Уэйн Аллен Sallee
Уэйн Аллен Sallee, жазуучу, сүрөтчү, артист, бойго жетип кошумча + сыналгы шоусунун бул тубаса майып,
1 көрүү
Кайра 1990-жылы, мен шаардын жана психология үчүн мектептин экинчи жумушуна төрт түн бир жумада алып иштеген. Мен төрт саат бою бөлмөдө жалгыз отуруп, жөн гана чогултулган бойланыш жана көчүрмөлөрүн кийин тийиштүү органдарынын койду. башка шаарчаларга болчу, ошондуктан акыркы каржаттарын Hawaii тартып келип күтүп бар. бар 5PM, бул жерде 9PM. Мен бир аз колу-өткөрүлөт кассеталык, жазгыч бар жана дайыма ойноп бир нече кассеталарды алып келишти. Кийин, мен бийик поезд жана жетекчиси үйүнө жүрүп келет. Бир түн, бир жаш жигит бир чоң радио рэп аспап чертип отурган болчу. Эл ага жакын отурушту, көпчүлүк аны карап, бирок аны четке каккан. Мен, баштык коюлган жана Big Угур жана анын поляк түстөн кассета үчүн карап, ээси аны баштадым. Анда мен, эгерде мен анын музыка басып алган эмес, мен мүмкүн болушунча улак жакын туруп, мен мүмкүн кылып, оюн горошек музыка баштап эле катуу турду. Мен «Beer Barrel Корабли» жана «Money Polka» сыяктуу жарым-поляк жана Big Steve эле standars ойногон жок эмесмин, ал Polka Брюс Springsteen эле. Сиз Springsteen гитара менен жаъгак барабыз, кантип билебиз? Ошондой эле, Big Steve бир убакта мүнөт үчүн аккордеон боздоп болмок. бизге жакын баары көрүлгөн. Бишкек, өзүнүн музыка бөлүп биринчи болду. Ал эртеси машине эшик аркылуу жүрүүнү карап, ордунан турду. Эл буга чейин чаап баштаган экен. Мен анын артынан жөнөдү, горошек музыка арзан, мындай деди: «Мен сени менен болом, ага мындай деди:. Мени жана Big Steve. Деп ал ойноп жатат. «Бишкек, бурулуп, кийинки аялдамасы поезд менен алды. Мен Orange линиясы боюнча жашы жете элек баатыр Ошол кыш түнү болгон. Бул сыяктуу нерселер эч качан кабар берет.
Quora боюнча UpvoteDownvoteRead

жаңы Answer
Сиз качандыр бир кезде чынында эмнени билдирет же орой адам кылган канааттануу жөн-агрессивдүү нерсе эмне?
Nalira Rumaizan
Nalira Rumaizan, оюн эмес, мен аны утуп алдым чейин бүттү!
1 көрүү
Бул жөн гана көбүрөөк агрессивдүү болуп калды. жыйырма адамдардын арасында мен менин иш Vadapalani чейин Pondicherry-ККМ Таанытма кете берген. Ал кадимки MTC Ченнайдагы дату, бул автобус билет чакмак же эч нерсеге ээ эмес, мындай эмес. алып баруучу ар кимибизден алыс Rs 25 чогултулган жана билеты на бербестен, өз жерине кайтып келди. Эч ким сурап уксам, мен өз ыктыяры менен. Мен ал бизге бардык билеты берүү эмес, эмне деп сурады. Ал, ал автобус толтура кийин берет элем деди. Менин кызматтык аялдама жакындап жана билет бизди таштап салды, ага эч кандай белгиси жок эле. Эл жай Таанытма deboard баштады, жана менин аялдамасына келди. Биз түшүп. Мен ал бизге бардык билеты берди баруучуга талап же каттам кызматынын чакырып келет. Өзү болсо бир аз убакытка мени чапкылап жана бүт билет берди. аны мен бир алдамчылык экенин билген бир карап. на бир нече күн болгон жана бул адамдын өзү менен айдоочуга акчаны каалаган. Мен муну баса белгилеп, ал түз итке окшоп мени тыюу салышты. Алардын билет сурап убара кылган менин мекендештери менен каарымды кайт көзөмөлдөө берүүгө жөндөмдүү, мен каттам кызматынын угуш үчүн катуу жетиштүү дирижеруна деп кыйкырып жиберди: «Vekkama иллаллах? Indha maanangetta pozhapuku pichai edukalam! «,» Сен, уят эмеспи? Сен эмес, Адеп-ахлаксыздык кылып, акча үчүн элди алдап караганда бир тилемчи болуп калышы мүмкүн! «Мен кетип калдым. МАИчи качан жок. автобус кетти. Мен дагы эле билет да жок.
Quora боюнча UpvoteDownvoteRead

“——————————————————————————————————————————————————

ການແປພາສາສະຫນັບສະຫນູນ: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
ຄໍາຕອບໃຫມ່ “”ສິ່ງທີ່ຕົວຕັ້ງຕົວຕີ, ຮຸກຮານທີ່ຫນ້າພໍໃຈທີ່ສຸດທີ່ທ່ານເຄີຍເຮັດໃຫ້ກັບກໍ່ຫມາຍຄວາມວ່າຫຼືບຸກຄົນທີ່ເສຍມາລະຍາດແມ່ນຫຍັງ?””

ຄໍາຕອບໃຫມ່
ສິ່ງທີ່ຕົວຕັ້ງຕົວຕີ, ຮຸກຮານທີ່ຫນ້າພໍໃຈທີ່ສຸດທີ່ທ່ານເຄີຍເຮັດໃຫ້ກັບກໍ່ຫມາຍຄວາມວ່າຫລືເສຍມາລະຍາດບຸກຄົນແມ່ນຫຍັງ?
Wayne Allen Sallee
Wayne Allen Sallee, writer, ການຖ່າຍຮູບ, ຈິດຕະນາການ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນໂທລະພາບພິເສດເປັນຜູ້ໃຫຍ່, ພິຈາກການເກີດລູກ
1 view
ກັບຄືນໄປບ່ອນໃນປີ 1990, ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຮັດວຽກຕົວເມືອງແລະໄດ້ວຽກເຮັດງານທໍາຄັ້ງທີສອງສີ່ຄືນຕໍ່ອາທິດຢູ່ໃນໂຮງຮຽນສໍາລັບຈິດໃຈ. ຂ້າພະເຈົ້ານັ່ງໂດຍຕົນເອງຢູ່ໃນຫ້ອງສີ່ຊົ່ວໂມງແລະ faxes ເກັບພຽງແຕ່ແລະເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຢູ່ໃນຫ້ອງການທີ່ເຫມາະສົມຫຼັງຈາກການເຮັດສໍາເນົາ. ມີວິທະຍາເຂດອື່ນໆທີ່ໄດ້ແລະດັ່ງນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ລໍຖ້າສໍາລັບການ faxes ສຸດທ້າຍທີ່ຈະມາຈາກ Hawaii. 5PM ມີ, 9PM ທີ່ນີ້. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ບັນທຶກການ cassette ມືຈັດຂຶ້ນໃນວັນພຽງເລັກນ້ອຍແລະໄດ້ນໍາເອົາຈໍານວນຫນ້ອຍ cassettes ເປັນສະເຫມີໄປທີ່ຈະຫລິ້ນ. ຫລັງຈາກນັ້ນ, ຂ້າພະເຈົ້າຍ່າງໄປຍົກລະດັບການຝຶກອົບຮົມແລະຫົວຫນ້າບ້ານ. ໃນຕອນກາງຄືນຫນຶ່ງ, ເປັນຜູ້ຊາຍໄວຫນຸ່ມໄດ້ມັກຫຼີ້ນດົນຕີຍົກຍ້າຍຈັດສັນຈາກວິທະຍຸຂະຫນາດໃຫຍ່. ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບບ່ອນນັ່ງຢູ່ໃກ້ພຣະອົງ, ເບິ່ງຫຼາຍທີ່ສຸດຢູ່ໃນພຣະອົງແຕ່ບໍ່ສົນໃຈເຂົາ. ຂ້າພະເຈົ້າກໍານົດ backpack ຂອງຂ້າພະເຈົ້າລົງແລະເບິ່ງສໍາລັບ Steve ໃຫຍ່ຂອງຂ້າພະເຈົ້າແລະຂອງເທບໂປໂລຍຂົນຖ່າຍສິນຄ້າແລະ flipped ມັນໃນເຈົ້າຂອງ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຢືນຂຶ້ນແລະເລີ່ມຕົ້ນດົນຕີ polka ມັກຫຼີ້ນເປັນ loud ເປັນຂ້າພະເຈົ້າສາມາດເຮັດໄດ້, ຢືນເປັນໃກ້ກັບ kid ເປັນຂ້າພະເຈົ້າສາມາດເຮັດໄດ້, ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ສາມາດຊີວິດອອກດົນຕີຂອງຕົນ. ຂ້າພະເຈົ້າເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງໂປແລນແລະ Big Steve ບໍ່ພຽງແຕ່ຫຼິ້ນມາດຕະຖານຄືດັ່ງນີ້ “”ເບຍ Barrel Polka”” ແລະ “”ເງິນ Polka””, ເຂົາແມ່ນຄ້າຍຄື Bruce Springsteen ຂອງ polka. ທ່ານຮູ້ຈັກວິທີ Springsteen ຈະໄປແກ່ນຂອງຫມາກໄມ້ທີ່ມີກີຕ້າ? ດີ, Big Steve ຈະ wail ໃນຫີບຂອງຕົນສໍາລັບນາທີທີ່ໃຊ້ເວລາ. ທຸກຄົນທີ່ຢູ່ໃກ້ພວກເຮົາເບິ່ງ. Guy ແມ່ນຄັ້ງທໍາອິດທີ່ຈະປິດໄປດົນຕີຂອງຕົນ. ພຣະອົງໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ, ກໍາລັງເບິ່ງຫາຍ່າງຜ່ານປະຕູທີ່ຈະລົດຕໍ່ໄປ. ປະຊາຊົນໄດ້ແລ້ວເລີ່ມຕົ້ນການຕົບ. ຂ້າພະເຈົ້າຢູ່ທາງຫລັງຂອງເຂົາ, ໄດ້ polka ດົນຕີຕ່ໍາ, ແລະໄດ້ກ່າວກັບເຂົາ “”ຂ້າພະເຈົ້າພຽງແຕ່ຈະປະຕິບັດຕາມທ່ານ. ຂ້າພະເຈົ້າແລະ Big Steve. ວ່າເຂົາມັກຫຼີ້ນ. “”Guy ຫັນປະມານແລະໄດ້ໄປຝຶກອົບຮົມຢູ່ຢຸດຕໍ່ໄປໄດ້. ຂ້າພະເຈົ້າເປັນ hero ຫນ້ອຍສຸດ Line Orange ວ່າໃນຕອນກາງຄືນລະດູຫນາວ. ສິ່ງຕ່າງໆເຊັ່ນວ່ານີ້ບໍ່ເຄີຍເຮັດໃຫ້ຂ່າວສານ.
UpvoteDownvoteRead on Quora

ຄໍາຕອບໃຫມ່
ສິ່ງທີ່ຕົວຕັ້ງຕົວຕີ, ຮຸກຮານທີ່ຫນ້າພໍໃຈທີ່ສຸດທີ່ທ່ານເຄີຍເຮັດໃຫ້ກັບກໍ່ຫມາຍຄວາມວ່າຫລືເສຍມາລະຍາດບຸກຄົນແມ່ນຫຍັງ?
Nalira Rumaizan
Nalira Rumaizan, ເກມ, ບໍ່ແມ່ນການໃນໄລຍະ till ຂ້າພະເຈົ້າຊະນະມັນ!
1 view
ນີ້ແມ່ນການຮຸກຮານຫຼາຍກ່ວາຕົວຕັ້ງຕົວຕີ. ປະມານຊາວປະຊາຊົນແລະຂ້າພະເຈົ້າ boarded ລົດເມ Pondicherry, ECR ຈາກ Vadapalani ທີ່ຫ້ອງການຂອງຂ້າພະເຈົ້າ. ມັນບໍ່ຄືຈັກວຽກຂົນສົ່ງ MTC ປົກກະຕິໃນ Chennai, ລົດຄັນນີ້ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ checkers ປີ້ຫຼືສິ່ງໃດແດ່. ຕົວນໍາເກັບ Rs 25 ຈາກເຮົາແຕ່ລະຄົນແລະໄດ້ກັບຄືນໄປສະຖານທີ່ຂອງຕົນໂດຍບໍ່ມີການໃຫ້ປີ້. ບໍ່ມີຫນຶ່ງ bothered ທີ່ຈະຖາມວ່າຂ້າພະເຈົ້າອາສາສະຫມັກ. ຂ້າພະເຈົ້າຖາມເຂົາວ່າເປັນຫຍັງເຂົາບໍ່ໄດ້ໃຫ້ພວກເຮົາຕົ໋ວທັງຫມົດ. ພຣະອົງໄດ້ກ່າວວ່າພຣະອົງຊົງສັ່ງໃຫ້ຫຼັງຈາກລົດເມໄດ້ເຕີມລົງໄປ. ຢຸດຫ້ອງການຂອງຂ້າພະເຈົ້າແມ່ນ approaching ແລະມີອາການຂອງພຣະອົງບໍ່ມີການສົ່ງໃຫ້ພວກເຮົາໃນໄລຍະປີ້ຂອງພວກເຮົາ. ປະຊາຊົນຊ້າເລີ່ມຕົ້ນທີ່ຈະ deboard ລົດເມໄດ້, ແລະພວກເຮົາໄດ້ເຂົ້າມາຢູ່ຢຸດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ. ພວກເຮົາໄດ້ຮັບລົງ. ຂ້າພະເຈົ້າຢືນຢັນຕົວນໍາວ່າພຣະອົງໄດ້ໃຫ້ພວກເຮົາຕົ໋ວທັງຫມົດຫຼືຂ້າພະເຈົ້າສັ່ງໃຫ້ໂທຫາຕໍາຫຼວດຈະລາຈອນໄດ້. ພຣະອົງໄດ້ gaped ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າສໍາລັບການໃນຂະນະທີ່ເປັນແລະໃຫ້ພວກເຮົາປີ້ຂອງພວກເຮົາທັງຫມົດ. ຫນຶ່ງເບິ່ງຢູ່ມັນແລະຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ວ່ານີ້ແມ່ນການສໍ້ໂກງ. ປີ້ໄດ້ສອງສາມມື້ອາຍຸແລະຜູ້ຊາຍຄົນນີ້ຕ້ອງການເງິນທັງຫມົດທີ່ສໍາລັບຕົນເອງແລະຄົນຂັບໄດ້. ໃນເວລາທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນວ່າມັນອອກ, ເຂົາຮູ້ຫນັງສື shooed ຂ້າພະເຈົ້າໄປຄືຫມາເປັນ. ບໍ່ສາມາດທີ່ຈະຄວບຄຸມຄວາມໃຈຮ້າຍແລະຄວາມຜິດຫວັງຂອງຂ້າພະເຈົ້າໃນພົນລະເມືອງອື່ນໆຂອງຂ້າພະເຈົ້າຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ bother ເພື່ອຮ້ອງຂໍໃຫ້ສໍາລັບປີ້ຂອງເຂົາເຈົ້າ, ຂ້າພະເຈົ້າຮ້ອງຂຶ້ນວ່າຢູ່ນໍາ loud ພຽງພໍສໍາລັບຕໍາຫຼວດຈະລາຈອນທີ່ຈະໄດ້ຍິນ, “”Vekkama illa? Indha maanangetta pozhapuku Pichai edukalam! “””” ບໍ່ແມ່ນທ່ານມີຄວາມລະອາຍ? ທ່ານແທນທີ່ຈະສາມາດກາຍເປັນຂໍທານກ່ວາການຜິດສິນທໍາ cheat ປະຊາຊົນສໍາລັບການເງິນ! “”ຂ້າພະເຈົ້າຍ່າງໄປ. ຕໍາຫລວດຄົນນື່ງບໍ່ເຄີຍໃສ່ໃຈ. ລົດເມປະໄວ້. ຂ້າພະເຈົ້າຍັງບໍ່ມີປີ້ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.
UpvoteDownvoteRead on Quora

“——————————————————————————————————————————————————

Support Translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Novi respondit: “”Quid est hoc quod fecit ad saturitatem passivo pugnax vere sibi ambitiosa persona””

Responsio New
Quid est hoc quod fecit ad saturitatem passivo pugnax vere ambitiosa esse personam?
Wayne Allen Sallee
Wayne Sallee Allen, scriptor pretium, artifex, extra TV show ut adultus, dempto a nativitate
View I
Tergum in 1990s, tulit alter Job feci volutpat a quarta septimana schola psychologia. Cubiculo solus sedebam quos pones per quattuor ferme horas faxes simpliciter collecta propria officia post patrimonium subire contingat. Inerant et alia huiusce Campuses et exspectavi ut ab ultimo faxes dolore magna aliqua. Et 5PM, 9PM hic. Et tenuit manum CD paululum commentariis pauca reta semper ludere. Postea, ego me in caput ejus, et elevatum comitatu domum. Nocte puer magnus guy psallebat Radio Chorus cantat. Et sedebat circa eum atque illi ad eum sed nescivit. Et ponam oculos meos super me Magna Steve MANTICA et Polish Stevedores Paperback flipped et tenens in ea. Facies et surgens musica ludentem incipiens voce potui stantem iuxta hedum ut potui, non potui aliter madet musicam. Polish-medium, et Im ‘non Saint Magnus ludere iustus est sicut standars “”puteum Cesar score”” et “”pecuniae Polka””, non quasi ad Bruce Springsteen in Polka. Tu nosti quomodo vadam Springsteen nuces cum Cithara? Sed, Steve Big plangent se super Accordion pro minutes procul a vicis. Veni ad nos aspiciebat. Homunculus primus musicam interclusit. Surgens aspicientes ingredere ad alterum currum. Incipiunt homines iam plaudite. Non remansit eum audio humiliabitur Facies et dixit ei: “”Sicut ego sequar. Steve me et Big. Ut eum iocantem. “”Homunculus conversus deinde statur in comitatu fugit. Aliquam erat minoris fortiter in acie hiems noctibus. Numquam talia noui.
UpvoteDownvoteRead in Quora

Responsio New
Quid est hoc quod fecit ad saturitatem passivo pugnax vere ambitiosa esse personam?
Nalira Rumaizan
Nalira Rumaizan, ludum est super illud, donec vicimus!
View I
Hoc acrius infestiusque quam passivum. Circa vicesimo et ego conscendisse Vadapalani ex Pontigeri, ECR bus ad officium meum. Quod suus non similis solito elit in Chennai de portento, quod bus est non tessera vel checkers. XXV Rs duxine collecta ab utroque nostrum sine tessera reversus est in locum suum. Nemo offendit unum petere, ego ofFerunt. Quem cum interrogassem quis esset et unde omnia nobis turpis. Bus dixit sese operam promiscam dare post impletum. Obsidebantur iam finis erat, et officium meum supplicium dedatis super eum signum turpis. Bus deboard coeperunt homines inter et venimus meis abstuli. Et descendit. Nullam ut daret nobis inculco conductor negocii aut tristis dicerem. Aperuerunt super me animum parumper et ipse vobis omnia turpis. Et vide quod fraus esset et ego nesciebam. Tesserae aliquot dierum Hunc voluit sibi omnem pecuniam coegi. Et indicavit, mellaque decussit me ad verbum sicut canis. Non quiuit elit in furore meo et ibit ad rogandum pro ciuibus non tesseras, et clamans voce conductor satis negocii VIGIL audire “”Vekkama illa? Indha maanangetta pozhapuku pichai edukalam! “””” Nonne te pudet? Sed non potuit fieri, quam a pauper impugnant homines fallere pecunia! “”Abierunt a te. Tristis et non molesti. Currus publicus ad sinistram. Tamen mihi non tessera.
UpvoteDownvoteRead in Quora

“——————————————————————————————————————————————————

Atbalsts translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Jauns atbilde uz “”Kas ir visvairāk atbilst pasīvās agresīvs lieta, jums ir kādreiz darīts, lai patiešām nozīmē vai rupjš personas?””

Jauns Atbilde
Kas ir visvairāk atbilst pasīvās agresīvs lieta, jums ir kādreiz darīts, lai patiešām nozīmē vai rupjš personas?
Wayne Allen Sallee
Wayne Allen Sallee, rakstnieks, fotogrāfs, mākslinieks, tv rāda extra kā pieaugušais, invalīdiem no dzimšanas
1 view
Back in 1990, es strādāju centra un paņēma otru darbu četras naktis nedēļā skolā par psiholoģiju. Es sēdēju pats telpā četras stundas un vienkārši savākti faksiem un nodot tos pareizu birojos pēc tam, kad kopijas. Bija citi pilsētiņās, un tāpēc es gaidīju pēdējo faksi nākt no Havaju salām. 17:00 tur, 21:00 šeit. Man bija mazliet rokas atskaņotājā un vienmēr cēla dažas kasetes spēlēt. Pēc tam, es gribētu iet uz paaugstinātu vilcienu un galvas mājās. Kādu nakti, jauns puisis bija spēlē repa mūziku no lielas radio. Cilvēki sēdēja tuvu viņam, visvairāk skatījās uz viņu, bet ignorēja viņu. Es noteikti mana mugursoma leju un meklēja manu Big Steve un viņa poļu krāvēji kasetes un Pagriezts to turētāja. Tad es piecēlos un sāk spēles polka mūziku tik skaļi kā es varētu, stāv tik tuvu mazulis, es varētu, citādi es nevarēju apslāpēt savu mūziku. Es esmu pusi Polijas un Big Steve nebija tikai spēlēt standars kā “”alus mucas Polka”” un “”Money Polka””, viņš bija kā Brūss Springstīns ar polka. Jūs zināt, kā Springstīns dosies rieksti ar ģitāru? Nu, Big Steve varētu vaimanāt par viņa akordeona par minūšu laikā. Ikviens tuvu mums noskatījos. Puisis bija pirmais noslēgt savu mūziku. Viņš piecēlās, kas vēlas staigāt pa durvīm uz nākamo auto. Cilvēki jau sāk aplaudēt. Es paliku aiz viņa, polka mūzikas zems, un viņam sacīja: “”Es ņemšu tikai sekot jums. Me un Big Steve. Tas ir viņš spēlē. “”Puisis pagriezās un izkāpa pie nākamo pieturas. Es biju nepilngadīgs varonis uz Orange Line, kas ziemas naktī. Lietas, piemēram, tas nekad padarīt ziņas.
UpvoteDownvoteRead uz Quora

Jauns Atbilde
Kas ir visvairāk atbilst pasīvās agresīvs lieta, jums ir kādreiz darīts, lai patiešām nozīmē vai rupjš personas?
Nalira Rumaizan
Nalira Rumaizan, spēle nav beigusies, kamēr es esmu uzvarējis to!
1 view
Tas bija agresīvāki nekā pasīva. Ap divdesmit cilvēkiem, un es uzkāpj Pondicherry-ECR autobusu no Vadapalani uz manu biroju. Tas nav tāpat kā parastos MTC autobusi Chennai, šis autobuss nav biļešu dambrete vai neko. Diriģents savākti Rs 25 no katra no mums, un devās atpakaļ uz savu vietu, nesniedzot biļeti. Neviens bothered jautāt, es brīvprātīgi. Es pajautāju, kāpēc viņš nebija sniedzot mums visas biļetes. Viņš teica, ka viņš gribētu dot pēc autobuss bija piepildīta. Mans birojs pietura bija tuvojas, un nebija ne miņas no viņa nodošanu mums pa mūsu biļetes. Cilvēki lēnām sāka deboard autobusu, un nonācām pie manas pieturas. Mēs saņēmām uz leju. Es uzstāja diriģents, ka viņš mums deva visas biļetes vai es gribētu aicināt satiksmes policists. Viņš gaped uz mani uz brīdi, un deva mums visus mūsu biļetes. Viens apskatīt to, un es zināju, ka viņš ir krāpšana. Biļetes bija dažas dienas vecs, un šis cilvēks gribēja visu naudu sev un vadītājam. Kad es norādīju to ārā, viņš burtiski shooed mani prom kā suns. Nespēj kontrolēt savas dusmas un vilšanās manā līdzpilsoņiem, kas nav apnikt lūgt biļetes, es kliedza pie diriģenta skaļi pietiekami, lai satiksmes policists dzirdēt, “”Vekkama illa? Indha maanangetta pozhapuku Pichai edukalam! “””” Vai tu kauns? Jūs varētu drīzāk kļūt ubags nekā immorally apkrāptu cilvēkus naudu! “”Es aizgāju prom. Policists nekad bothered. Autobusu pa kreisi. Man joprojām nav savu biļeti.
UpvoteDownvoteRead uz Quora

“——————————————————————————————————————————————————

Pagalba vertimas: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Nauja atsakymas į “”Kas yra labiausiai patenkinti pasyvus agresyvus dalykas, kurį kada nors daroma tikrai reiškia arba grubus žmogus?””

nauja Atsakymas
Kas yra labiausiai patenkinti pasyvus agresyvus dalykas, kurį kada nors daroma tikrai reiškia arba grubus asmeniui?
Wayne’as Allenas Sallee
Wayne’as Allenas Sallee, rašytojas, fotografas, dailininkas, TV šou papildomai kaip suaugęs, neįgaliems nuo gimimo
1 vaizdas
Atgal į 1990-ųjų dirbau miesto centro ir paėmė antrą darbą keturias naktis per savaitę ne už psichologijos mokyklos. Sėdėjau pats per keturias valandas ir tiesiog surinktų faksai kambarį ir įdėti jas į tinkamas biurams po kopijų. Buvo ir kitų miesteliai ir todėl aš laukiau paskutinių faksai ateiti iš Havajų. 17:00 ten, 21:00 čia. Turėjau šiek tiek rankinį magnetofonas ir visada atnešė keletą kasetės žaisti. Vėliau, aš pėsčiomis iki padidėjusi geležinkelio ir galvos namuose. Vieną naktį, jauna vaikinas grojo repo muzikos iš didelio radiją. Žmonės sėdėjo šalia jo, dauguma pažvelgė į jį, bet ignoruoti jį. Aš nukreipiau savo kuprinę žemyn ir žiūrėjo mano Big Steve ir jo Lenkų stevedores kasetės ir apversta jį į laikiklį. Tada aš atsistojau ir prasideda žaidimo polka muziką garsiai, kaip galėjau, stovi taip arti vaiku, kaip galėjau, nes kitaip aš negalėjau užgožti savo muziką. Aš pusiau lenkų ir Big Steve’as buvo ne tik žaisti standars kaip “”Beer Barrel polka”” ir “”Pinigai Polka””, jis buvo kaip Bruce Springsteen ir polkos. Jūs žinote, kaip Springsteenas bus eiti riešutai su gitara? Na, Didelis Steve’as būtų raudos ant jo akordeonas už minučių laiko. Visi šalia mūsų stebėjo. Vaikinas buvo pirmasis išjungti savo muziką. Jis atsikėlė, ieško vaikščioti pro duris į kitą automobilį. Žmonės jau buvo pradėti ploti. Aš pasiliko jo, polka music mažas, ir jam tarė: “”Aš tiesiog sekti paskui tave. Man ir Big Steve. Štai jam žaisti. “”Vaikinas apsisuko ir išlipo iš kitoje stotelėje traukinį. Buvau nepilnametis herojus ant Orange Line, kad žiemos naktį. Dalykų, pavyzdžiui, tai niekada naujienas.
UpvoteDownvoteRead Quora

nauja Atsakymas
Kas yra labiausiai patenkinti pasyvus agresyvus dalykas, kurį kada nors daroma tikrai reiškia arba grubus asmeniui?
Nalira Rumaizan
Nalira Rumaizan, žaidimas yra ne daugiau kaip iki aš laimėjo!
1 vaizdas
Tai buvo agresyvesnis nei pasyvus. Maždaug dvidešimt žmonių ir aš lipa Pondičeri-ECR autobusu iš Vadapalani į mano kabinetą. Tai nėra, kaip įprasta MTC autobusus Čenajus, šis autobusas turi ne bilietų šaškėmis arba nieko. Dirigentas surinkti R 25 nuo kiekvieno iš mūsų ir grįžo į savo vietą, nepateikdamas bilietą. Niekas nesiteikė paklausti, aš savanoriškai. Aš jo paklausiau, kodėl jis nebuvo suteikti mums visas bilietus. Jis sakė, kad jam reikia duoti po autobusas buvo užpildytos. Mano biuras sustojimas buvo artėja ir nebuvo jam ženklas dalijamos mus virš mūsų bilietus. Žmonės pamažu pradėjo deboard autobusu, ir mes atvyko į mano stotelę. Mes turime žemyn. Aš primygtinai dirigentas kad jis davė mums visiems bilietus ar aš skambinti eismo policininkas. Jis žiovavo man, o ir davė mums visus mūsų bilietus. Vienas žvilgsnis į jį, ir aš žinojau, kad jis buvo apgaulė. Bilietai buvo keletas dienų, ir šitas žmogus norėjo visus pinigus sau ir vairuotojas. Kai aš nurodė jį, jis tiesiog shooed mane kaip šuo. Negali kontroliuoti savo pyktį ir nusivylimą savo tautiečių, kurie nesivargino prašyti bilietus, sušukau ne dirigentas pakankamai garsiai eismo policininkas išgirsti “”Vekkama Illa? Indha maanangetta pozhapuku Pichai edukalam! “””” Ar ne jūs gėda? Galima, o tapti elgeta nei Amoralesni apgauti žmones pinigus! “”Aš pabėgau. Policininkas niekada nesiteikė. Autobusas paliko. Aš vis dar neturiu savo bilietą.
UpvoteDownvoteRead Quora

“——————————————————————————————————————————————————

Ënnerstëtzung Iwwersetzung: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
New Äntwert op “”Wat ass déi Satisfaktioun passiv-aggressiv Saach Dir schons zu engem wierklech eescht oder ruppeg Persoun gemaach hutt?””

New Äntwert
Wat ass déi Satisfaktioun passiv-aggressiv Saach Dir schons zu engem heeschen oder ruppeg Persoun gemaach hunn wierklech?
Wayne Allen SALLEE
Wayne Allen SALLEE, Schrëftsteller, Fotograf, Kënschtler, TV weisen extra als Erwuessenen, handicapéiert vu Gebuert
1 Vue
Zréck an den 1990er Joren, hunn ech matten an huet eng zweet Aarbecht véier Nuechten enger Woch op enger Schoul fir Psychologie. Ech souz besiegen an engem Sall fir véier Stonnen an einfach gesammelt Fax an huet hinnen an der eegener Büroen der Exemplare bruecht. Et waren aner Zanterhier a sou Mattspiller ech fir d’lescht Fax vun Hawaii an ze kommen. 5PM do, hei 9PM. Ech hat e bëssen Hand-ofgehalen Kassett Recorder an ëmmer e puer Kassetten bruecht ze spillen. Uschléissend, wéilt ech fir d’nik Zuch a Chef heem goen. Eng Nuecht, eng jonk guy SCHON Rap Musek aus engem groussen Radio. Leit hätten him Dësch, déi bei him gekuckt awer ignoréiert him. Ech setzen meng Rucksak verwandelt a kierzester fir meng Big Steve a seng polnesch Stevedores Kassett a seng et zu der bis dato. Du stoung ech an ab gespillt polka Musek esou haart ewéi ech hätt, wéi no der Seel stoe wéi ech konnt, soss hätt ech net seng Musek Communiqué eraus. Ech Halschent-polnesche an Big Steve huet net nëmmen d’standars wëll “”Beer Faass Polka”” spillen an “”Geld Polka””, huet hie wéi de Bruce Springsteen vun polka. Dir wësst, wéi Springsteen Nëss mat der Gittar ginn? Majo, Big Steve géif wail op säi Kräiz fir Minutt bei enger Zäit. Jidderee bei eis nogekuckt. Den Guy huet sech d’éischt seng Musek un zou ugefaangen. Hien opgestan, sicht fir den nächsten Auto duerch d’Dier ze goen. Leit sech ab schonn ze aentweren. Ech sin hannert him, de polka Musek niddereg, a sot zu him: “”Ech wäert Iech just verfollegen. Mech a Big Steve. Dat ass him nozelauschteren. “”D’guy war ronderëm an an den Zuch um nächsten Arrêt ugefaangen. Ech war e klengen Held op d’Orange Linn dass Wanter Nuecht. Saache wéi dat maachen ni de Neiegkeeten.
UpvoteDownvoteRead op deer hie

New Äntwert
Wat ass déi Satisfaktioun passiv-aggressiv Saach Dir schons zu engem heeschen oder ruppeg Persoun gemaach hunn wierklech?
Nalira Rumaizan
Nalira Rumaizan, ass de Match net méi wéi bis ech et gewonn hun!
1 Vue
Dat war méi aggressiv wéi passiv. Ëm zwanzeg Leit a seng Patten sin der Pondicherry-ECR Bus aus Vadapalani zu mengem Büro. Et ass wéi net de gewinnten MTC Bussen zu Chennai, dat Bus huet net Ticket checkers oder näischt. Den Dirigent gesammelt 25 R aus jidfer vun eis an ass ouni e Billjee fir seng Plaz zréck. Keen froen Reese, fräiwëlleg sin. Ech gefrot hat, firwat hien net huet eis all Ticketen Féierung. Hie sot hie wéilt ginn no de Bus gefëllt war. Meng Büro stoppen war verschaffen an et war keen Zeechen vun him eis iwwer eis Ticketen Helfer. Leit lues huet de Bus ze deboard, a mir Richtung meng stoppen. Mir ass verwandelt. Duefir Dirigent, datt hien eis all Ticketen huet oder ech wéilt de Verkéier Polizist ruffen. Hien huet de Problem bei mech fir eng Zäitchen an huet eis all eis Ticketen. One kucks an ech wosst hien e Bedruch war. D’Ticketen goufen e puer Deeg al an dësem Mann nach all d’Suen fir selwer an de Chauffeur. Wann ech et dodrun, hien shooed mech wuertwiertlech wéi e Mupp. Net méiglech fir meng Roserei an dogéint an meng Matbierger Kontroll déi net fir hir Ticketen ze froen hutt beméien, ech um Dirigent geruff haart genuch fir de Verkéier Polizist ze héieren, “”Vekkama illa? Indha maanangetta pozhapuku pichai edukalam! “””” Bass du net genéiert? Dir hätt léiwer eng souz méi wéi immorally Leit fir Suen bedrunn! “”Ech sin ewech. De Polizist ni Reese. De Bus huet. Ech hunn nach net mäin Ticket.
UpvoteDownvoteRead op deer hie

“——————————————————————————————————————————————————

Поддршка превод: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Нов одговор на “”Што е убавата пасивно-агресивен нешто што некогаш сте го направиле на навистина значи или грубо лице?””

нов Одговор
Што е убавата пасивно-агресивен нешто што некогаш сте го направиле на навистина значи или грубо лице?
Вејн Ален Sallee
Вејн Ален Sallee, писател, фотограф, уметник, ТВ шоу екстра како возрасен, хендикепирани од раѓање
1 преглед
Назад во 1990-тите години, работев во центарот на градот и се втора работа четири ноќи неделно во училиште за психологија. Седев сам во соба за четири часа и едноставно собрани факсови и ги стави во соодветен канцеларии по правење копии. Имало и други кампуси и па чекав за последните факсови да влезе од Хаваи. 17:00 таму, 21:00 овде. Имав малку рачни рекордер со касети и секогаш донесе неколку касети да се игра. Потоа, јас би да одиме на покачена воз и главата дома. Една ноќ, еден млад човек беше игра рап музика од голем радио. Луѓето беа седнати блиску до него, повеќето го погледна, но го игнорирав. Јас во собата ми ранец надолу и погледна за мојот Биг Стив и неговиот полски stevedores касета и го превртува во држачот. Потоа станав и почнуваат играње полкови музика гласно како што можев, стои во близина на дете колку што можев, инаку не би можеле да се удави од неговата музика. Јас сум полу-полски и Биг Стив не само ја играат Стандарди како “”Пиво барел полкови”” и “”Парите Полкови””, тој беше како Брус Спрингстин на полкови. Знаете како Спрингстин ќе лудувам со гитара? Па, Биг Стив ќе тагуваат на хармоника за неговата минути во исто време. Сите во близина на нас гледаа. Момчето беше првиот да се исклучи неговата музика. Стана, бараат да одат низ вратата на следното автомобил. Луѓето веќе почнаа да аплаудираат. Јас останаа зад него, музиката ниска полкови, и му рече: “”Јас само ќе го следат. Јас и Биг Стив. Тоа е него игра. “”Човекот се заврте и се симнав од возот на следната станица. Бев ситни херој на портокал линија што зимска ноќ. Вакви работи не прават вести.
UpvoteDownvoteRead на Quora

нов Одговор
Што е убавата пасивно-агресивен нешто што некогаш сте го направиле на навистина значи или грубо лице?
Nalira Rumaizan
Nalira Rumaizan, Играта не е готово додека сум што победивме!
1 преглед
Ова беше поагресивен од пасивни. Околу дваесет луѓе и се качив на Пондичери-Сборник автобус од Vadapalani во мојата канцеларија. Тоа не е како вообичаените МТВ автобуси во Мадрас, овој автобус не е дама билет или ништо. Диригентот собрани РС 25 од секој од нас и се врати на своето место, без да купат билет. Никој не се праша, јас доброволно. Го прашав зошто тој не беше ни даваат сите билети. Тој рече дека ќе им даде по автобусот беше исполнета. Мојата канцеларија станица беше приближува, а немаше ни трага од него ни предавање на нашите билети. Луѓето полека почна да се deboard автобус, и стигнавме во мојата станица. Добивме надолу. Инсистирав диригент кој тој ни даде сите билети или јас би се јавите на сообраќаен полицаец. Тој gaped во мене за некое време и ни даде на сите наши билети. Еден поглед во него и знаев дека тој е измама. Влезниците се стари неколку дена и овој човек сака сите пари за себе и возачот. Кога го посочи, тој буквално ме shooed далеку како куче. Не се во можност да го контролира својот бес и разочарување во мојот сограѓани кои не се мачат да побара нивните билети, викнав на проводник доволно гласно за полицаец во сообраќајот да се слушне “”, Vekkama ILLA? Indha maanangetta pozhapuku Pichai edukalam! “””” Зарем не ти е срам? Вие, а би можел да стане еден питач од неморално измамник луѓе за пари! “”Јас си отиде. Полицаецот никогаш не пречи. Автобусот замина. Се ‘уште не ја имаат мојата билет.
UpvoteDownvoteRead на Quora

“——————————————————————————————————————————————————

Support fandikan-teny: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
New valin’ny “”Inona no mahafa-po indrindra ny zavatra mahery vaika atao-izay efa fanaony amin’ny tena na tsy mahalala fomba midika olona?””

New Valiny
Inona no mahafa-po indrindra ny zavatra mahery vaika atao-izay efa fanaony amin’ny tena na tsy mahalala fomba midika olona?
Wayne Allen Sallee
Wayne Allen Sallee, mpanoratra, mpaka sary, mpanakanto, fahitalavitra fanampiny toy ny olon-dehibe, sembana hatrany an-kibon
1 View
Tamin’ny taona 1990, dia niasa afovoan-tanàna, ary naka ny asa faharoa alina efatra isan-kerinandro tao amin’ny sekoly ho an’ny psikolojia. Dia nipetraka irery tao amin’ny efitra iray ho an’ny efatra ora sy Nanangona fotsiny fax ary ataovy ao amin’ny birao tokony taorian’ny fanaovana dika mitovy. Ary nisy hafa koa toy izany aho campus, ary niandry ny farany fax ho avy amin’ny avy any Hawaii. 5 ora hariva teo, 9PM eto. Nanana kely natao tanana-mpitam-boky sy horonam-peo vitsivitsy foana nitondra kasety mba hilalao. Rehefa afaka izany, handeha aho ho any amin’ny ambony lamasinina sy ny lohany an-trano. Indray alina, nisy lehilahy tanora no milalao mozika rap avy amin’ny fampielezam-peo lehibe. Ny olona nipetraka akaiky azy, tena nijery azy, fa tsy niraharaha azy. Aho no nandoro ny kitapo teo ka nijery noho ny Big Steve sy ny horonam-peo poloney Stevedores ka navadibadiko azy eo amin’ny mpihazona. Dia nitsangana aho ka manomboka nitsinjaka mafy polka mozika ho toy ny azoko atao, mitsangana eo ho akaiky ny zanak’osy ho azoko atao, raha tsy izany tsy afaka handentika avy ny mozika. Aho antsasaky ny Poloney sy Big Steve tsy nilalao ny standars fotsiny toy ny “”barika Beer Polka”” sy ny “”vola Polka””, dia toy ny Bruce Springsteen ny polka. Fantatrao Springsteen dia handeha voanjo miaraka amin’ny gitara? Eny, Big Steve dia midradradradra ny angorodao ny minitra amin’ny fotoana. Ny olona rehetra nijery akaiky antsika. Ny lehilahy no voalohany hanidy nanaisotra ny mozika. Dia nitsangana, mijery ny mandeha mamaky ny varavarana ho amin’ny manaraka fiara. Ny olona no efa manomboka ny hiteha. I nitoetra ivohony, ny polka mozika ambany, ka nanao taminy “”fotsiny aho hanaraka anao. Me sy Big Steve. Izany no milalao azy. “”Ny bandy nihodina ka nahazo ny lamasinina eny amin’ny fijanonana manaraka. Aho, dia tsy ampy taona mahery fo ny Orange-dalana, ny ririnina alina. Zavatra toy izao na oviana na oviana ho ny vaovao.
UpvoteDownvoteRead amin’ny Quora

New Valiny
Inona no mahafa-po indrindra ny zavatra mahery vaika atao-izay efa fanaony amin’ny tena na tsy mahalala fomba midika olona?
Nalira Rumaizan
Nalira Rumaizan, ny lalao dia tsy ny mandra-nandresy aho izany!
1 View
Izany dia mahery vaika kokoa noho ny matoantenin’ny atao. Manodidina ny olona roa-polo ary niakatra ny Pondicherry-ECR fiara fitateram-bahoaka avy any Vadapalani amin’ny biraoko. Izany dia midika hoe tsy tahaka ny mahazatra tao amin’ny Foibe Fanofanana Misiônera bisy Chennai, io fiara fitateram-bahoaka tsy manana tapakila checkers na inona na inona. Ny mpitarika dia nanangona Rs 25 avy amin’ny tsirairay avy amintsika ka niverina ho any amin’ny fonenany raha tsy manome ny tapakila. Tsy nisy nanelingelina ny hanontany, I an-tsitrapo. Nanontaniako azy ny antony dia tsy manome antsika tapakila rehetra. Nilaza izy fa Te hanome araka ny fiara fitateram-bahoaka feno. Ny birao no nijanona? Tao manatona ary tsy nisy famantarana azy nanolotra anay eo ny tapakila. Ny olona tsikelikely nanomboka deboard ny fiara fitateram-bahoaka, ary tonga tany ny fijanonana. Nitsangana teo izahay. I nanaiky ny mpitarika izay nomeny antsika rehetra aho tapakila, na miantso ny fifamoivoizana polisy. Gaped ahy izy nandritra ny fotoana kelikely, ary nanome anay ny tapakila rehetra. Indray mijery izany ary fantatro izy dia hosoka. Ny tapakila dia andro vitsivitsy antitra sy ity lehilahy ity naniry ny vola rehetra ho an’ny tenany sy ny mpamily. Rehefa nilaza izany izy, dia ara-bakiteny shooed ahy tahaka ny alika. Tsy afaka hifehy ny fahatezerako sy ny fahadisoam-panantenana eo amin’ny mpiara-olom-pirenena izay tsy misahirana manontany ny tapakila, dia nanakora mafy amin’ny mpitarika ny fifamoivoizana ampy ho an’ny mpitandro filaminana hihaino, “”Vekkama Illa? Indha maanangetta pozhapuku pichai edukalam! “””” Tsy menatra ianao? Azonao atao fa lasa mpangataka noho ny ratsy fitondran-tena mamitaka ny olona noho ny vola! “”Lasa nandeha aho. Ny polisy nanelingelina na oviana na oviana. Ny fiara fitateram-bahoaka sisa. Mbola tsy manana ny tapakilako.
UpvoteDownvoteRead amin’ny Quora

“——————————————————————————————————————————————————

Sokongan terjemahan: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
jawapan baru untuk “”Apakah perkara pasif-agresif yang paling memuaskan yang pernah anda lakukan kepada orang yang benar-benar bermakna atau kurang ajar?””

New Jawapan
Apakah perkara pasif-agresif yang paling memuaskan yang pernah anda lakukan kepada orang yang benar-benar bermakna atau kurang ajar?
Wayne Allen Sallee
Wayne Allen Sallee, penulis, jurugambar, artis, tv show tambahan sebagai orang dewasa, cacat sejak lahir
1 pandangan
Kembali pada tahun 1990-an, saya bekerja di pusat bandar dan mengambil pekerjaan kedua empat malam seminggu di sebuah sekolah untuk psikologi. Saya duduk seorang diri di dalam bilik selama empat jam dan faks hanya dikumpul dan meletakkan mereka di pejabat-pejabat yang betul selepas membuat salinan. Terdapat kampus lain dan jadi saya menunggu faks terakhir untuk datang dari Hawaii. 17:00 di sana, 09:00 di sini. Saya mempunyai perakam kaset tangan sedikit dan sentiasa membawa kaset beberapa untuk bermain. Selepas itu, saya akan berjalan kaki ke kereta api dan kepala rumah tinggi. Pada suatu malam, seorang lelaki muda sedang bermain muzik rap dari radio besar. Orang ramai duduk rapat dengan beliau, kebanyakan melihat kepadanya tetapi mengabaikan beliau. Saya menetapkan beg saya ke bawah dan mencari Steve Big saya dan beliau kaset Poland STEVEDORES dan dibalik dalam pemegang. Kemudian saya berdiri dan bermula bermain polka muzik sekuat saya boleh, berdiri dekat dengan kanak-kanak yang saya boleh, jika tidak, saya tidak dapat menenggelamkan muziknya. Saya separuh Poland dan Big Steve tidak hanya memainkan standars seperti “”Beer Barrel Polka”” dan “”Wang Polka””, beliau adalah seperti Bruce Springsteen daripada polka. Anda tahu bagaimana Springsteen akan pergi kacang dengan gitar? Well, Big Steve akan meratapi akordion beliau untuk minit pada satu masa. Semua orang dekat dengan kami menonton. Lelaki itu adalah yang pertama untuk menutup muziknya. Dia bangun, mencari untuk berjalan melalui pintu untuk kereta yang akan datang. Orang ramai sudah mula bertepuk. Saya tinggal di belakang beliau, polka muzik rendah, dan berkata kepadanya: “”Saya hanya akan mengikuti anda. Saya dan Big Steve. Itulah dia bermain. “”Lelaki itu berpaling dan mendapat dari kereta api di hentian seterusnya. Saya adalah seorang wira kecil di Barisan Orange malam musim sejuk. Perkara seperti ini tidak pernah membuat berita.
UpvoteDownvoteRead pada Quora

New Jawapan
Apakah perkara pasif-agresif yang paling memuaskan yang pernah anda lakukan kepada orang yang benar-benar bermakna atau kurang ajar?
Nalira Rumaizan
Nalira Rumaizan, permainan belum berakhir sehingga saya menang!
1 pandangan
Ini adalah lebih agresif daripada pasif. Sekitar dua puluh orang dan saya menaiki bas Pondicherry-ECR dari Vadapalani ke pejabat saya. Ia tidak seperti bas MTC biasa di Chennai, bas ini tidak mempunyai dam tiket atau apa-apa. konduktor yang dikumpul Rs 25 dari setiap daripada kita dan kembali ke tempat-Nya tanpa memberi tiket. Tiada siapa yang peduli untuk bertanya, saya menawarkan diri. Saya bertanya kepadanya mengapa dia tidak memberikan kami semua tiket. Dia kata dia akan memberikan selepas bas itu dipenuhi. stop pejabat saya adalah menghampiri dan tidak ada tanda-tanda beliau menyerahkan kami ke tiket kami. Orang perlahan-lahan mula deboard bas, dan kami tiba di perhentian saya. Kami mendapat ke bawah. Saya menegaskan konduktor yang Ia telah menjadikan kita semua tiket atau saya akan memanggil anggota polis trafik. Beliau gaped saya untuk beberapa ketika dan memberi kita semua tiket kami. Satu melihat dan saya tahu dia adalah penipuan. Tiket berusia beberapa hari dan orang ini mahu semua wang untuk dirinya sendiri dan pemandu. Apabila saya menegaskan ia keluar, dia benar-benar shooed saya jauh seperti anjing. Tidak dapat mengawal kemarahan dan kekecewaan saya dalam warga senegara saya yang tidak mengganggu untuk meminta tiket mereka, saya menjerit konduktor cukup kuat untuk anggota polis trafik untuk mendengar, “”Vekkama illa? Indha maanangetta pozhapuku Pichai edukalam! “””” Adakah anda tidak malu? Anda lebih boleh menjadi peminta sedekah daripada kesalahan moral menipu orang untuk wang! “”Saya berjalan kaki. Anggota polis itu tidak pernah peduli. bas sebelah kiri. Saya masih tidak mempunyai tiket saya.
UpvoteDownvoteRead pada Quora

“——————————————————————————————————————————————————

പിന്തുണ വിവർത്തനം: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
പുതിയ ഉത്തരം “”എന്താണ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു യഥാർഥ അർഥം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെ വ്യക്തി ചെയ്തതു ഏറ്റവും സ്വായത്തമാക്കാൻ-ആക്രമണാത്മക കാര്യമോ?””

പുതിയ ഉത്തരം
നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു യഥാർഥ അർഥം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെ വ്യക്തി ചെയ്തതു ഏറ്റവും സ്വായത്തമാക്കാൻ-ആക്രമണാത്മക കാര്യം എന്താണ്?
വെയ്ൻ അലൻ Sallee
വെയ്ൻ അല്ലെൻ Sallee, എഴുത്തുകാരൻ, ഫോട്ടോഗ്രാഫർ, കലാകാരൻ, ടിവി അധിക മുതിർന്നപ്പോൾ ഷോ, ജനനം മുതൽ വികലാംഗനായ
1 കാഴ്ച
1990 ൽ ഞാൻ നഗരമധം ജോലിചെയ്യുന്ന മനഃശാസ്ത്രം ഒരു സ്കൂളിൽ ഒരു രണ്ടാം ജോലി ആഴ്ചയിൽ നാലു രാത്രികൾ എടുത്തു. ഞാൻ നാലു മണിക്കൂർ വേണ്ടൂ ശേഖരിച്ച ഫാക്സുകൾ ഒരു മുറിയിൽ ഏകനായി ഇരുന്നു കോപ്പികൾ making ശേഷം ശരിയായ ഓഫീസുകൾ വെച്ചു. മറ്റ് കാമ്പസുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, അവസാന ഫാക്സുകൾ ഹവായ് നിന്ന് വരുവാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ഞാൻ കാത്തിരുന്നു. അവിടെ 5, ഇവിടെ 9pm. ഞാൻ ഒരു ചെറിയ കയ്യിലൊതുങ്ങുന്ന കാസറ്റ് റെക്കോർഡർ ഉണ്ടായിരുന്നു എപ്പോഴും കളിക്കാൻ കുറച്ച് കാസറ്റുകൾ കൊണ്ടുവന്നു. പിന്നീട് ഞാൻ എലവേറ്റഡ് ട്രെയിൻ തലയും ഹോമിലേക്ക് നടക്കും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഒരു രാത്രി ഒരു യുവ മുൻവിധിയോടെയാണ് ഒരു വലിയ റേഡിയോ റാപ്പ് സംഗീത പ്ലേ ആയിരുന്നു. ആളുകൾ, അടുത്ത അവനോടു കയറിവരുന്നു ഏറ്റവും അവനെ നോക്കി അവനെ അവഗണിക്കപ്പെട്ടു. ഞാൻ എന്റെ ബാഗ് സജ്ജമാക്കാൻ എന്റെ ബിഗ് സ്റ്റീവ് തന്റെ പോളിഷ് Stevedores കാസറ്റ് വേണ്ടി നോക്കി ഉടമയായ അത് ഫ്ലിപ്പ്. അപ്പോൾ ഞാൻ നിന്നു: ഞാൻ ഞാൻ തന്നാൽ കുട്ടിയെ അടുത്തോ നിലക്കുന്നതും കഴിഞ്ഞില്ല പോലെ, അല്ലാത്തപക്ഷം ഞാൻ അവന്റെ സംഗീതം മുക്കിക്കളയുകയും കഴിഞ്ഞില്ല പോലെ ഉച്ചത്തിൽ പാടുന്നതും പോൽക സംഗീതം തുടങ്ങുന്ന. ഞാൻ പാതി-പോളിഷ് ബിഗ് സ്റ്റീവ് വെറും “”ങാ വീപ്പ പോൾക”” ഉം “”മണി പോൾക”” പോലുള്ള standars പ്ലേ ചെയ്തില്ല അവൻ പോൽക എന്ന ബ്രൂസ് സ്പ്രിങ്ഗ്സ്റ്റീനിനെയോ ആയിരുന്നു സുഖമാണ്. നിങ്ങൾ സ്പ്രിങ്ഗ്സ്റ്റീനിനെയോ ഗിറ്റാർ കൂടെ പരിപ്പ് പോകും എങ്ങനെ അറിയാം? ശരി, ബിഗ് സ്റ്റീവ് ഒരു സമയത്ത് മിനിറ്റ് തന്റെ കൈകിന്നാരം ന് മുറയിടും തന്നെ. ഞങ്ങളോടു അടുത്തു ഇപ്പ നിരീക്ഷിച്ചു. ഒരാളുടെ സംഗീതം ഓഫ് ചെയ്താലും ആദ്യമായി. അടുത്ത കാർ വാതിൽ നടന്നു നോക്കി എഴുന്നേറ്റു. ആളുകൾ ഇതിനകം കൊട്ടും തുടങ്ങുന്ന ചെയ്തു. ഞാൻ പോൽക സംഗീതം കുറഞ്ഞ അവനെ പിന്നിൽ താമസിച്ചു “”ഞാൻ നിങ്ങളെ പിന്തുടരുമെന്ന് അവനോടു പറഞ്ഞു. ഞാനും ബിഗ് സ്റ്റീവ്. അവനെ പ്ലേ. “”അതാ അടുത്ത കടയിൽ തിരിഞ്ഞു തീവണ്ടിയിൽ ലഭിച്ചു. ഞാൻ ആ ശീതകാലം രാത്രി ഓറഞ്ച് പാതയിലുള്ള പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത നായകൻ. ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വാർത്ത ഒരിക്കലും.
Quora- ൽ UpvoteDownvoteRead

പുതിയ ഉത്തരം
നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു യഥാർഥ അർഥം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെ വ്യക്തി ചെയ്തതു ഏറ്റവും സ്വായത്തമാക്കാൻ-ആക്രമണാത്മക കാര്യം എന്താണ്?
Nalira Rumaizan
ഞാൻ അതു വിജയിച്ചു ഞങ്ങൾ വരെ Nalira Rumaizan, ഗെയിം മീതെ!
1 കാഴ്ച
ഈ സ്വായത്തമാക്കാൻ കൂടുതൽ കു. ഇരുപതു ആളുകൾ ഞാൻ വടപഴനിയിലുള്ള എന്റെ ഓഫീസിൽ പോണ്ടിച്ചേരി-ECR ബസ് കയറിയത്. ഈ ബസ് അല്ല ടിക്കറ്റ് പരിശോധകരെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും, ചെന്നൈ പതിവുപോലെ എം.ടി.സി. ബസ്സുകൾ ഇഷ്ടമല്ല നമുക്കറിയില്ല. കണ്ടക്ടർ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും മുതൽ 25 രൂപ ശേഖരിച്ച ഒരു ടിക്കറ്റ് നൽകാതെ തന്റെ സ്ഥലത്തേക്കു പോയി. ചോദിക്കാൻ ആകുട്ടിയുടെചോദ്യം ആരും ഞാൻ സന്നദ്ധസേവനം. അതിനാലാണ് അവൻ നമ്മെ എല്ലാ ടിക്കറ്റ്, അല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചു. ബസ് നിറഞ്ഞു ശേഷം അവൻ തരും ആഗ്രഹിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. എന്റെ ഓഫീസിലെ സ്റ്റോപ്പ് സമീപിക്കുന്നു ചെയ്തു അവനെ ഞങ്ങളുടെ ടിക്കറ്റ് ഞങ്ങളെ കൈമാറിത്തരാനുള്ള അടയാളം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആളുകൾ മെല്ലെ ബസ് മോഷണരീതിയെന്ന് തുടങ്ങിയിരുന്നു ഞങ്ങൾ എന്റെ സ്റ്റോപ്പ് എത്തി. നാം ഇറങ്ങി. ഞാൻ അവൻ നമ്മെ എല്ലാ ടിക്കറ്റ് കൊടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ട്രാഫിക് പോലീസുകാരൻ വിളിക്കും താൽപ്പര്യപ്പെടുന്ന കണ്ടക്ടർ തറപ്പിച്ചുപറഞ്ഞു. അവൻ കുറച്ചുകാലത്തേക്ക് എന്നെ പിളർക്കുന്നു ഞങ്ങളെ നമ്മുടെ എല്ലാ ടിക്കറ്റ് കൊടുത്തു. അത് നോക്കിയാൽ ഞാൻ ഒരു കി അറിയാമായിരുന്നു. ടിക്കറ്റ് ഏതാനും ദിവസം പ്രായമുള്ള ഈ മനുഷ്യൻ തനിക്കും എല്ലാ പണവും ഡ്രൈവർ ആഗ്രഹിച്ചു. ഞാൻ അതു പുറത്തു പറഞ്ഞപ്പോൾ, അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ എന്നെ വെറുതെ ഒരു നായ പോലെ shooed. അവരുടെ ടിക്കറ്റ് ആവശ്യപ്പെടരുതെന്ന് വയ്യാതെ ഞാന് എന്റെ സഹ പൗരന്മാർക്ക് എന്റെ കോപവും നിരാശയും നിയന്ത്രിക്കാനോ സാധിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ കണ്ടക്ടർ ട്രാഫിക് പോലീസുകാരൻ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ഉച്ചത്തിൽ ചെയ്തത് ആക്രോശിച്ചു “”Vekkama അശ്ഹദു? Indha maanangetta pozhapuku പിച്ചൈ edukalam! “””” നിങ്ങളെ ലജ്ജിക്കുന്നു? നിങ്ങൾ പകരം അസാന്മാർഗിക പണം ജനങ്ങളെ ചതിക്കുക അധികം ഒരു ഭിക്ഷക്കാരന്റെ സാധ്യമാണെന്നും! “”ഞാൻ നടന്നു. പോലീസുകാരൻ .ഡിഫോള്ട്ട്. ബസ് അവശേഷിക്കുന്നു. ഞാൻ ഇപ്പോഴും എന്റെ ടിക്കറ്റ് ഇല്ല.
Quora- ൽ UpvoteDownvoteRead

“——————————————————————————————————————————————————

Appoġġ traduzzjoni: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
risposta ġdida għal “”X’inhi l-aktar ħaġa li jissodisfa passiva aggressivi ikollok qatt sar biex verament tfisser jew persuna rude?””

Tweġiba ġdida
X’inhi l-aktar ħaġa li jissodisfa passiva aggressivi ikollok qatt sar għal verament tfisser jew rude persuna?
Wayne Allen Sallee
Wayne Allen Sallee, kittieb, fotografu, artist, tv juru żejda bħala adulti, b’diżabbiltà mit-twelid
1 fehma
Lura fl-1990, ħdimt downtown u ħa tieni impjieg erbat iljieli fil-ġimgħa fi skola għall psikoloġija. I sib waħdi fil-kamra għal erba ‘sigħat u faks sempliċement miġbura u jpoġġuhom fl-uffiċċji xierqa wara li tagħmel kopji. Kien hemm kampus oħra u so I stenniet għall-aħħar faks li ġejjin minn Hawaii. 17:00 hemmhekk, 21:00 hawn. Kelli jinżammu fl-idejn cassette recorder ftit u dejjem ġab xi cassettes ftit biex jilgħabu. Wara, I d walk lill-ferrovija u l-kap dar elevati. Lejl wieħed, Guy żgħażagħ kien playing mużika RAP minn radju kbar. In-nies kienu bilqiegħda qrib tiegħu, l-aktar ħares lejn lilu imma injorat lilu. I sett backpack tiegħi isfel u stenna għal Big Steve tiegħi u cassette Pollakk Istivaturi tiegħu u flipped fil-possessur. Imbagħad I saqajh u jibdew jilagħbu mużika Polka kif loud I kif jista ‘, bil-wieqfa qrib il-kid I kif jista, inkella I ma setax drown mużika tiegħu. Jien nofs Pollakk u Big Steve ma biss jilagħbu l-standars bħal “”Birra Barrel Polka”” u “”Flus Polka””, kien bħall-Springsteen Bruce tal Polka. Inti taf kif Springsteen se jmorru ġewż bil-kitarra? Ukoll, Big Steve se Wail fuq akkordjn tiegħu għal minuta kull darba. Kulħadd qrib lilna jaraw. Il Guy kien l-ewwel biex tintefa ‘mużika tiegħu. Huwa ltqajna up, tfittex li jimxu permezz tal-bieb għall-karozza li jmiss. In-nies kienu diġà bdew CLAP. I qagħdu lura lilu, il-mużika baxxa Polka, u qal lilu “”I ser biss warajk. Me u Big Steve. C’est lilu playing. “”Il-Guy daru madwar u ltqajna off-ferrovija fil-stop li jmiss. I kien eroj minuri fuq il-Linja Orange li lejl xitwa. Affarijiet bħal dan qatt ma jagħmlu l-aħbarijiet.
UpvoteDownvoteRead fuq Quora

Tweġiba ġdida
X’inhi l-aktar ħaġa li jissodisfa passiva aggressivi ikollok qatt sar għal verament tfisser jew rude persuna?
Nalira Rumaizan
Nalira Rumaizan, Il-logħba għadha ma ntemmitx till stajt rebaħ it!
1 fehma
Dan kien aktar aggressiva mir passiva. Madwar għoxrin nies u jien telgħu abbord il-bus Pondicherry-Ġabra minn Vadapalani għall-uffiċċju tiegħi. Mhuwiex simili karozzi tal-linja MTC soltu Chennai, din il-bus ma jkunx kontrolluri tal-biljetti jew xejn. -Konduttur miġbura Rs 25 minn kull wieħed minna u marru lura lejn postu mingħajr ma tagħti biljett. Ħadd ma bothered li jistaqsu, I volontarju. I talbu għaliex huwa ma kienx tagħtina biljetti kollha. Huwa qal li d jagħti wara l-bus kienet mimlija. waqfa uffiċċju tiegħi kien toqrob u ma kien hemm ebda sinjal minnu konsenja minna aktar minn biljetti tagħna. Nies bil-mod bdew deboard-xarabank, u wasalna fuq stop tiegħi. Sirna isfel. I insista il-konduttur li hu tana biljetti kollha jew I d sejħa tal-pulizija tat-traffiku. Huwa gaped fil lili għal waqt u tana l-biljetti kollha tagħna. Wieħed iħares lejn din u kont naf li kien frodi. Il-biljetti kienu ftit jiem qodma u dan il-bniedem riedu l-flus għalih innifsu u s-sewwieq. Meta I rrilevat dan jitwettaq, huwa litteralment shooed me bogħod bħal kelb. Ma jistgħux jikkontrollaw rabja tiegħi u d-diżappunt fl ċittadini kollegi tiegħi li ma jolqot li jistaqsu għall-biljetti tagħhom, jiena għajjat fil-konduttur qawwija biżżejjed għall-pulizija tat-traffiku li jisma ‘, “”Vekkama illa? Indha maanangetta pozhapuku Pichai edukalam! “””” Mhumiex inti ashamed? Inti tista ‘pjuttost ssir xiħ minn immorally iqarrqu nies għall-flus! “”I mixi’ l bogħod. Il pulizija qatt bothered. Il-bus xellug. I għadhom ma jkollhom biljett tiegħi.
UpvoteDownvoteRead fuq Quora

“——————————————————————————————————————————————————

Tautoko translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
whakahoki New ki “”He aha te mea te mea hāngū-pukuriri tino makona kua tonu mahi koe ki te tangata ware tino tikanga ranei?””

Whakautu New
He aha te mea te mea hāngū-pukuriri tino makona kua tonu mahi koe ki te tangata tino tikanga ware ranei?
Wayne Allen Sallee
Wayne Allen Sallee, kaituhi, photographer, artist, whakaatu tv anō hei pakeke, huma i te whanau
1 tirohanga
Hoki i roto i nga 1990, i mahi ahau te taone, a ka mau tetahi mahi tuarua e wha nga po i te wiki i te kura mō te hinengaro. noho ahau e ahau i roto i te ruma mō te wha haora, me waeatuhi kohia noa, a hoatu ana ratou e i roto i te tari tika i muri i hanga kape. I reira i te tahi atu fare, me te pera tatari ahau mo ki te waeatuhi whakamutunga mai i roto i i Hawaii. 5pm i reira, 9pm konei. i ahau he iti rīpene kaiwhakamahara pupuri-ringa, me te kawea tonu he torutoru rīpene ki te tākaro. Muri iho, Hiahia haere ahau ki te tereina me te matenga kāinga faateiteihia e. Kotahi po, i te tākaro i te kuao taata rap waiata i te reo irirangi nui. i noho te iwi tata ki a ia, tino titiro ki a ia, engari waiho ki a ia. whakaturia e ahau toku peketua iho ka titiro hoki i toku Big Steve me tona rīpene Polish Stevedores a flipped reira i roto i te taata tei mau. Na ka tu ahau ki runga, me te tīmata tākaro polka waiata rite nui rite taea ahau, e tu ana rite tata ki te koati rite taea ahau, kore e kore i taea e ahau te tinei, i roto i tona waiata. ahau hawhe-Polish me kihai i Big Steve tākaro noa nga standars rite “”Beer Barrel Polka”” me “”Money Polka””, ko ia kia rite ki te Bruce Springsteen o polka. e mohio ana koe pehea ka haere Springsteen nati ki te rakuraku? Well, e aue Big Steve i runga i tona kōriana mō meneti i te wa. Katoa e tata ana tatou te tiaki. Ko te taata i te tuatahi ki te tutakina atu tona waiata. ka ia ki runga, titiro ki te haere i roto i te kuwaha ki te pereoo i muri. i kua tīmata te iwi ki te papaki. i noho ahau i muri ia ia, i te iti music polka, ka mea ki a ia “”ka te whai tika ahau a koutou. Ahau ko Big Steve. Ko te tākaro a ia. “”Tahuri a tawhio noa te taata, a ka atu i te tereina i te mutu i muri. Ko ahau he hero iti i runga i te Orange Raina taua po hotoke. Mea rite tenei e kore e hanga i te korero.
UpvoteDownvoteRead i runga i Quora

Whakautu New
He aha te mea te mea hāngū-pukuriri tino makona kua tonu mahi koe ki te tangata tino tikanga ware ranei?
Nalira Rumaizan
Nalira Rumaizan, he kore mo kua riro ra ano taua mea e ahau te kēmu!
1 tirohanga
ko atu pukuriri atu hāngū tenei. A tawhio noa rua tekau iwi, ka eke ahau i te Pondicherry-ECR pahi i Vadapalani ki toku tari. e kore i te rite ki nga pahi mua PHM i Chennai, e kore tenei pahi e veimau titeti tetahi mea ranei. kohia te kaiwhakahaere R. 25 i ia o tatou, a haere hoki ki tona wahi, kahore hoatu he tikite. Kahore he tangata e hēmanawa ki te ui, pole ahau. ka ui ahau ki a ia he aha e kore i ia hoatu tatou tīkiti katoa. ka mea ia hiahia hoatu ia i muri tonu i te pahi i. ko tata mutu toku tari, me i reira ko kahore tohu o ia hoatu tatou mo to tatou tīkiti. āta tīmata iwi ki deboard te pahi, a tae matou ki toku mutu. ka matou ki raro. Ahau tohe te faatere i hoatu e ia ki a tatou tīkiti katoa hiahia karanga ahau te pirihimana waka ranei. E hamama ana ia ki ahau mo te ia, a hoatu ana e tatou to tatou tikiti katoa. Kotahi titiro i reira, me ahau i mohio ko ia he tinihanga. i mua i te torutoru nga ra te tīkiti, ka hiahia tenei tangata te moni katoa hoki ia ia, me te taraiwa. A, no te ahau tohu te reira i roto i, mooni riria ia ahau atu, ano he kuri. E kore e taea ki te whakahaere i taku riri, me te oto i roto i toku hoa tangata nei kihai i te whakararuraru i ki te ui mo ratou tīkiti, ka hamama ahau i te faatere nui nui mo ki te pirihimana waka rongo, “”Vekkama illa? Indha maanangetta pozhapuku pichai edukalam! “””” E kore e whakama koe? Engari i taea e koe te riro i te tangata rawakore, i te moepuku tinihanga iwi mō te moni! “”haere atu ahau. Te pirihimana kore hēmanawa. Te pahi i mahue. Ahau e kore ano e whai toku tīkiti.
UpvoteDownvoteRead i runga i Quora

“——————————————————————————————————————————————————

समर्थन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
नवीन उत्तर “”आपण कधीही खरोखर याचा अर्थ असा किंवा असभ्य व्यक्ती केले सर्वात समाधानकारक निष्क्रीय आक्रमक गोष्ट काय आहे?””

नवीन उत्तर
आपण कधीही खरोखर याचा अर्थ असा किंवा असभ्य व्यक्ती केले सर्वात समाधानकारक निष्क्रीय आक्रमक गोष्ट काय आहे?
वेन ऍलन Sallee
वेन ऍलन Sallee, लेखक, छायाचित्रकार, कलाकार, एक प्रौढ म्हणून अतिरिक्त टीव्ही शो, जन्मापासून ते अपंग
1 दृश्य
परत 1990 मध्ये, मी डाउनटाउन काम आणि मानसशास्त्र शाळा दुसरी नोकरी चार रात्री एक आठवडा घेतला. मी आणि चार तास फक्त गोळा फॅक्स एक खोली मध्ये स्वत: बसला आणि प्रती केल्यानंतर योग्य कार्यालये ठेवल्या. इतर कँपस होते आणि त्यामुळे मी गेल्या फॅक्स हवाई येतील याची वाट पाहू. तेथे 5, येथे 9. मी थोडे हात-आयोजित कॅसेट रेकॉर्डर होते आणि प्ले करण्यासाठी नेहमी काही कॅसेट आणले. त्यानंतर, मी भारदस्त गाडी आणि डोके घरी चालणे इच्छित. एक रात्र, एक तरुण माणूस एक मोठा रेडिओ रॅप संगीत खेळत होता. लोक त्याच्या जवळ बसले होते, सर्वात त्याला पाहिले पण त्याला दुर्लक्ष केले. मी माझ्या ओलिस ठेवले आणि माझ्या बिग स्टीव्ह आणि त्याच्या पोलिश Stevedores कॅसेट पाहिली आणि खातेदार तो फ्लिप. मग मी मी येऊ शकत करडू म्हणून बंद उभा राहिला उभा राहिला आणि मोठा मी येऊ शकत खेळत नृत्य संगीत सुरू अन्यथा मी त्याच्या संगीत बाहेर ऐकू न करू शकत नाही. मी अर्धा-पोलिश असतो आणि बिग स्टीव्ह फक्त “”बिअर बॅरेल पोल्का”” आणि “”मनी पोल्का”” सारखे standars प्ले नाही, त्याने नृत्य ब्रुस Springsteen दिसत होता. आपण Springsteen गिटार सह काजू जाईल कशी करतात? तसेच, बिग स्टीव्ह एका वेळी मिनिटे आपल्या स्वरपटल वर आक्रोश होईल. आम्हाला जवळ सगळे पाहिला. माणूस प्रथम आपल्या संगीत बंद होते. पुढील कार येतात शोधत, उठली. लोक आधीच मारणे सुरू होते. मी त्याला राहिला नृत्य संगीत कमी, आणि त्याला म्हणाला, “”मी फक्त आपण अनुसरण करू. मला आणि बिग स्टीव्ह. त्याला खेळत आहे. “”माणूस वळून पुढील थांब्यावर गाडी बंद आला. मी त्या हिवाळा रात्री संत्रा रेषेवर अल्पवयीन नायक होते. अशा गोष्टी कधीच बातम्या करा.
Quora वरील UpvoteDownvoteRead

नवीन उत्तर
आपण कधीही खरोखर याचा अर्थ असा किंवा असभ्य व्यक्ती केले सर्वात समाधानकारक निष्क्रीय आक्रमक गोष्ट काय आहे?
Nalira Rumaizan
Nalira Rumaizan, खेळ नाही प्रती मी विजयी केले पर्यंत आहे!
1 दृश्य
निष्क्रिय जास्त आक्रमक होता. वीस लोक सुमारे आणि मी माझ्या कार्यालयात Vadapalani पासून पाँडिचेरी-ECR बस पकडली. हे चेन्नई मध्ये नेहमीच्या MTC बसेस आवडत नाही हे बस तिकीट तपासनीस किंवा काहीही नाही. मार्गदर्शक 25 लाख रुपये वसूल आम्हाला प्रत्येक आणि एक तिकीट न देता तो आपल्या घरी परत गेला. कोणीही विचारू ठेवत, मी स्वेच्छेने. त्याने आम्हाला सर्व तिकीट देत का नाही होते मी त्याला विचारले. बस भरून गेले नंतर तो देणे इच्छित आहे. माझ्या ऑफिस स्टॉप जवळ आला होता, आणि आमच्या तिकीट आम्हाला देत त्याला कुठलीही खूण नाही. लोक हळूहळू बस deboard सुरु, आपण माझा स्टॉप येथे आगमन झाले. आम्ही खाली आला. मी तो आपल्याला सर्व तिकीट दिला की मार्गदर्शक आग्रह किंवा मी रहदारी पोलीस कॉल इच्छित. त्यांना काही काळ मला भोवती जमले आणि आम्हाला आमच्या सर्व तिकीट दिले. तो एक कटाक्ष मला समजले तो फसवणूकच होती. तिकीट काही दिवस जुन्या होते आणि हा मनुष्य स्वत: ड्राइव्हर सर्व पैसे होते. मी बाहेर निदर्शनास तेव्हा, तो शब्दशः मला दूर एक कुत्रा सारखे shooed. त्यांच्या तिकीट विचारू घाबरून नाही माझे सहकारी नागरिकांना मध्ये माझा राग आणि निराशा नियंत्रित करू शकत नाही, मी रंग पुरेशी ऐकून वाहतूक पोलिसाने साठी मार्गदर्शक येथे ओरडले, “”Vekkama illa? Indha maanangetta pozhapuku pichai edukalam! “””” नाही तुम्हाला लाज वाटली आहे का? आपण ऐवजी immorally पैसे लोकांना फसविण्याचा पेक्षा एक भिकारी बनू शकत होते! “”मी तरातरा चालू लागली. पोलिसाने नाही देणे घेणे नाही. बस सोडले. मी अजूनही माझ्या तिकीट नाही.
Quora वरील UpvoteDownvoteRead

“——————————————————————————————————————————————————

Дэмжих орчуулга: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Шинэ хариулт “”Хэрэв та хэзээ нэгэн цагт үнэхээр гэсэн үг, эсвэл бүдүүлэг этгээдэд үйлдсэн хамгийн их сэтгэл хангалуун идэвхгүй-түрэмгий зүйл юу вэ?””

шинэ Хариулт
Та хэзээ нэгэн цагт үнэхээр гэсэн үг, эсвэл бүдүүлэг этгээдэд үйлдсэн хамгийн их сэтгэл хангалуун идэвхгүй-түрэмгий зүйл юу вэ?
Уэйн Аллен Sallee
Уэйн Аллен Sallee, зохиолч, гэрэл зурагчин, зураач, насанд хүрсэн гэх мэт нэмэлт тв шоу, төрсөн цагаас нь эхлэн тахир дутуу
1-р харах
Буцах 1990-ээд онд, би Хотын төв ажиллаж, сэтгэл зүйн хувьд сургууль дээр Хоёр дахь ажил нь долоо хоногт дөрвөн шөнө болжээ. Би дөрвөн цаг, зүгээр л цуглуулж факс нь өрөөнд ганцаараа сууж, хуулбарыг хийсний дараа зохих албан тавив. бусад Хотхон байдаг байсан болохоор би өнгөрсөн Факс Хавай-аас ирэх нь хүлээв. Тэнд 5 цагаас энд 9PM. Би бага зэрэг гар зохион хуурцаг хураагч байсан, үргэлж тоглож хэд хэдэн кассет авчирсан. Дараа нь би өндөрлөг галт тэрэг, дарга гэртээ явж байсан. Нэг шөнө, залуу залуу том радио нь рэп хөгжим тоглож байлаа. Хүмүүс түүнд ойр сууж байсан, хамгийн түүнийг хараад харин түүнийг тоосонгүй. Би ажил хэргийн доош нь тогтоосон, миний Big Стив болон түүний Польшийн Stevedores хуурцаг нь хараад, эзэмшигчийн үүнийг эргүүлснээ. Дараа нь би, би чадах гэх мэт хүүхэд нь ойр зогсож, эсвэл би түүний хөгжмийг живүүлж чадахгүй байна зогсож, гэх мэт чанга Би чадах чинээгээрээ тоглож долгионы хөгжим эхлэх. Би хагас Польшийн байна, Big Стив зөвхөн “”шар айраг баррель давалгаа”” болон “”Мөнгө давалгаа”” гэх мэт standars тоглох биш, тэр давалгаа нь Bruce Springsteen шиг байсан. Та Спрингстин гитар самар явах хэрхэн мэдэх үү? За Big Стив үед минутын турш түүний хуур дээр wail юм. Бидний ойролцоо бүгд харсан. залуу нь түүний хөгжмийг унтрааж анх байсан юм. Тэрээр дараагийн машины хаалгаар алхаж хайж, босоод. Хүмүүс аль хэдийн таших эхэлж байна. Би долгионы хөгжмийн хамгийн доод түвшинд түүний ард үлдсэн, түүнд хандан “”Би зүгээр л чамайг дагах болно. Намайг болон Big Стив. Энэ нь түүнийг тоглож байна. “”Залуу эргэн, дараагийн буудал дээр галт тэрэгнээс бууж. Би тэр өвлийн шөнө Улбар шар өнгийн мөрөн дээр нь бага баатар байсан юм. Энэ нь иймэрхүү зүйлс хэзээ ч мэдээ байна.
Quora дээр UpvoteDownvoteRead

шинэ Хариулт
Та хэзээ нэгэн цагт үнэхээр гэсэн үг, эсвэл бүдүүлэг этгээдэд үйлдсэн хамгийн их сэтгэл хангалуун идэвхгүй-түрэмгий зүйл юу вэ?
Nalira Rumaizan
Nalira Rumaizan, тоглоом биш дээр би ялсан шүү хүртэл байна!
1-р харах
Энэ нь идэвхгүй илүү түрэмгий байсан юм. хорин хүн орчим, би албанд Vadapalani-аас Pondicherry-ECR автобус хаагдсан. Энэ нь Ченнай дахь ердийн НБТ автобус шиг биш энэ автобусны тасалбар шалгагч, эсвэл юу ч чадахгүй байна. дамжуулагч бидний хүн нэг бүр нь Rs 25 цуглуулсан тасалбар өгч ч түүний оронд буцаж явжээ. Хэн ч асуух санаа зовдоггүй, би сайн дураараа. яагаад бидэнд бүх билет өгч байсан юм би түүнээс асуулаа. Тэр автобус дүүрэн дараа түүний өгөх байсан байна. Миний албан цэгийн ойртож байсан бөгөөд бидний тасалбар дээр биднийг гардуулсан түүнд ямар ч шинж тэмдэг байхгүй байсан. Хүмүүс аажмаар автобусанд deboard эхэлсэн, бид миний буудал дээр ирсэн байна. Бид доош болсон. Тэр бидэнд бүх билет өгсөн дамжуулагч шаардав эсвэл би замын цагдаагийн ажилтан гэж нэрлэдэг байсан. Тэр зуур над руу gaped бөгөөд бидний бүх билет өгсөн юм. Би нэг харагдах, тэр нь залилан гэдгийг мэдэж байсан. тасалбар нь хэдхэн хоногийн настай байсан бөгөөд энэ нь хүн өөртөө болон драйверийн бүх мөнгө хүссэн юм. Би үүнийг онцлон тэр утгаараа намайг хол нохой шиг shooed. Тэдний тасалбар асуух санаа зовох юм миний нэгт иргэн миний уур хилэн, сэтгэл нь хянах боломжгүй, учир нь Би дамжуулагчийн замын цагдаа сонсох, чанга хангалттай үед хашгирч, “”Vekkama Illa? Indha maanangetta pozhapuku pichai edukalam! “””” Ичих Та биш гэж үү? Та харин ёс суртахуунгүй мөнгөний төлөө ард түмнийг хуурч илүү гуйлгачин болж чадна! “”Гэж би хол явлаа. цагдаа хэзээ ч санаа зовдоггүй. автобусны орхисон. Би одоо ч гэсэн миний тасалбар байхгүй байна.
Quora дээр UpvoteDownvoteRead

“——————————————————————————————————————————————————

ပံ့ပိုးမှုဘာသာပြန်ချက်: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
အသစ်အဖြေကို “”သင်သည်အဘယ်သို့အစဉ်အဆက်တစ်ကယ့်ကိုဆိုလိုသို့မဟုတ်ရိုင်းစိုင်းသူတစ်ဦးမှပြုမိပါပြီအများဆုံးစိတ်ကျေနပ်စရာ passive-ရန်လိုအရာဖြစ်သနည်း””

နယူးဖြေ
သငျသညျအစဉျအမွဲတကယ့်ကိုဆိုလိုတာသို့မဟုတ်ရိုင်းစိုင်းသူတစ်ဦးမှပြုမိပါပြီအများဆုံးစိတ်ကျေနပ်စရာ passive-ရန်လိုအရာကဘာလဲ?
ဝိန်း Allen က Sallee
ဝိန်း Allen က Sallee, ကလေးမွေးဖွားမှမသန်မစွမ်းတစ်ဦးအရွယ်ရောက်ပြီးသူအဖြစ်အပိုစာရေးဆရာ, ဓာတ်ပုံဆရာ, အနုပညာရှင်, ရုပ်သံပြပွဲ,
1 အမြင်
ပြန် 1990 ခုနှစ်, ငါမြို့တွင်းအလုပ်လုပ်ခဲ့နှင့်စိတ်ပညာအဘို့ကျောင်းမှာဒုတိယအလုပ်လေးညတစ်ပါတ်ကိုယူ။ လေးနာရီနှင့်ရိုးရိုးစုဆောင်းဖက်စ်များအတွက်အခန်းအတွက်ကိုယ့်ကိုကိုယ်အားဖြင့်ထိုင်မိတ္တူအောင်ပြီးနောက်သင့်လျော်သောရုံးများ၌ထားတော်မူ၏။ အဲဒီမှာအခြားကျောင်းခွဲများနှင့်ပြီးခဲ့သည့်ဖက်စ်များဟာဝိုင်ယီမှကြွလာတော်မူရန်အဘို့အဒါငါစောင့်ကြည့်နေကြတယ်။ အဲဒီမှာ 5PM ဒီမှာ 9PM ။ ငါအနည်းငယ်ကိုလက်-ကျင်းပကက်ဆက်အသံဖမ်းခဲ့အမြဲကစားရန်အနည်းငယ် Cassette ဆောင်ခဲ့ကြ၏။ ယင်းနောက်ငါမွငျ့မားသောမီးရထားနှင့်ဦးခေါင်းကိုအိမ်ကိုလမ်းလျှောက်ချင်ပါတယ်။ တစ်ညလူငယ်တစ်ကောင်လေးတစ်ဦးကြီးမားသောရေဒီယိုကနေရက်ပ်ဂီတကစားခဲ့သည်။ လူတွေကအနီးကပ်သူ့ကိုထိုင်အများဆုံးသူ့ကိုကြည့်ရှုဒါပေမဲ့သူ့ကိုလျစ်လျူရှုခဲ့ကြသည်။ ငါကဆင်းသည်ငါ့ကျောပိုးအိတ်သတ်မှတ်ထားနှင့်ငါ့ Big စတိဗ်နှင့်သူ၏ပိုလနျ Stevedores ကက်ဆက်ကိုမြော်လင့်ခြင်းနှင့်ကိုင်ဆောင်သူထဲမှာလှန်တယ်။ ထိုအခါငါထရပ်, ငါမဟုတ်ရင်ငါကသူ့ဂီတကိုထုတ်ရေနစ်လို့မရဘူး, ငါတတျနိုငျသအဖြစ်ဆိအဖြစ်အနီးကပ်ရပ်နေနိုင်ကြောင်းကဲ့သို့ကျယ်သောကစားပြောက်ဂီတကိုစတင်။ ငါဝက်ပိုလနျနဲ့ Big စတိဗ်ပဲ “”ဘီယာ Barrel ပေါ်လကာတေး”” နှင့် “”ငွေပေါ်လကာတေး”” ကဲ့သို့ standars မကစားခဲ့ဘူး, သူပြောက်၏ဘရုစ် Springsteen တူခဲ့တာပါ။ သငျသညျ Springsteen ဂစ်တာနှင့်အတူအခွံမာသီးသွားလိမ့်မည်ကိုမည်သို့သိ? ကောင်းပြီ, Big စတိဗ်တစ်ကြိမ်ကိုမိနစ်သည်မိမိအကော်ဒီယန်အပေါ်ညည်းတွားမြည်တမ်းလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်တို့ကိုအနီးလူတိုင်းစောင့်ကြည့်။ ကောင်လေးသည်သူ၏ဂီတပိတ်မှပထမဦးဆုံးဖြစ်ခဲ့သည်။ သူကနောက်လာမည့်ကားကိုမှတံခါးကိုအားဖြင့်လမ်းလျှောက်ဖို့ရှာဖွေနေ, ထ။ ပြည်သူ့ပြီးသားခုတ်တီးအားစတင်ခဲ့ကြသည်။ ငါပြောက်ဂီတအနိမ့်, သူ့ကိုနောက်ကွယ်မှ နေ. နှင့် “”ကိုယ့်ကိုသင်အတိုင်းလိုက်နာပါလိမ့်မယ်သူ့ကိုရန်ကဆိုသည်။ အကြှနျုပျနှငျ့အ Big စတိဗ်။ ဒါကသူ့ကိုကစားပါတယ်။ “”ဒီကောင်လေးနောက်လာမည့်ရပ်တန့်ပတ်လည်လှည့်နဲ့မီးရထားကိုချွတ်တယ်။ ငါလိမ္မော်ရောင်လိုင်းပေါ်မှာရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလတညဉ့်အသေးအဖှဲသူရဲကောင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ဤကဲ့သို့သောအရာသတင်းလုပ်ဘယ်တော့မှမ။
Quora အပေါ် UpvoteDownvoteRead

နယူးဖြေ
သငျသညျအစဉျအမွဲတကယ့်ကိုဆိုလိုတာသို့မဟုတ်ရိုင်းစိုင်းသူတစ်ဦးမှပြုမိပါပြီအများဆုံးစိတ်ကျေနပ်စရာ passive-ရန်လိုအရာကဘာလဲ?
Nalira Rumaizan
ငါကအနိုင်ရသွားပါပြီမှီတိုင်အောင် Nalira Rumaizan, ဒီဂိမ်းကိုကျော်မပါ!
1 အမြင်
ဤသည်ကို passive ထက်ပိုပြီးရန်လိုဖြစ်ခဲ့သည်။ နှစ်ဆယ်လူခန့်နဲ့ကျွန်မ Vadapalani မှငါ့ရုံးခန်းမှ Pondicherry-ECR ဘတ်စ်ကားပေါ်ကို။ ဒါဟာဘတ်စ်ကားမလက်မှတ် Checker သို့မဟုတ်တစုံတခုကိုမျှရှိပြီး, ချင်နိုင်းအတွက်ပုံမှန်အတိုင်းမယ်တော်ဆေးခန်းဘတ်စ်ကားကြိုက်မဟုတ်ပါဘူး။ အဆိုပါစပယ်ယာကျွန်တော်တို့ကိုအသီးအသီးကနေရူပီး 25 ကောက်ယူပြီးလက်မှတ်ပေးခြင်းမရှိဘဲပြန်တော်မူရာအရပ်သို့သွားကြ၏။ မေးရန်နှောင့်အယှက်အဘယ်သူမျှငါစေတနာ့ဝန်ထမ်း။ သူကျွန်တော်တို့ကိုအားလုံးလက်မှတ်တွေပေးခြင်းမခံခဲ့ရအဘယ်ကြောင့်ငါသူ့ကိုမေးခဲ့တယ်။ သူကဘတ်စ်ကားပြည့်စုံလေ၏နောက်မှပေးချင်ပါတယ်ဟုပြောသည်။ အကြှနျုပျ၏ရုံးမှတ်တိုင်ချဉ်းကပ်ခဲ့ပြီးသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်မှတ်တွေကျော်ကျွန်တော်တို့ကိုလိုက်တာနဲ့မရှိနိမိတ်လက္ခဏာရှိ၏။ လူတွေဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘတ်စ်ကား deboard မှစတင်ခဲ့ပြီး, ငါတို့သည်အကြှနျုပျ၏ရပ်တန့်ရောက်ရှိသည်။ ကျနော်တို့ကဆင်းတယ်။ ငါကသူကျွန်တော်တို့ကိုအားလုံးလက်မှတ်တွေကိုပေး၏သို့မဟုတ်ငါအသွားအလာရဲခေါ်ချင်ပါတယ်သောစပယ်ယာအခိုင်အမာပြောဆိုပါတယ်။ သူကခဏတစ်သည်ငါ့ကိုမှာ gaped နှင့်ကျွန်တော်တို့ကိုအားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်မှတ်တွေကိုပေး၏။ တစျခုမှာကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ငါသူတစ်ဦးလိမ်လည်မှုခဲ့သိသည်။ အဆိုပါလက်မှတ်များရက်အနည်းငယ်ဟောင်းတို့ဤလူအပေါငျးတို့သကိုယ်တော်တိုင်များအတွက်ငွေကြေးနှင့်ယာဉ်မောင်းချင်တယ်။ ငါကထောက်ပြသောအခါသူကစာသားခွေးကဲ့သို့ငါ့ကိုပယ် shooed ။ သူတို့ရဲ့လက်မှတ်တွေကိုတောင်းဖို့နှောငျ့ယှကျမပေးတတ်သောငါ၏ခငျြးကိုနိုင်ငံသားများ၌ငါ၏အမျက်ဒေါသနှင့်စိတ်ပျက်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်မငါ Vekkama illa “”, အအသွားအလာရဲစကားကိုနားထောငျဖို့အတှကျအသံကျယ်လုံလောက်တဲ့အစပယ်ယာမှာကွှေးကျွော? Indha maanangetta pozhapuku Pichai edukalam! “””” သင်ရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လော သငျသညျအစားယိုယွင်းငွေကလူခိုးထက်သူတောင်းစားဖြစ်လာနိုင်! “”ငါလွှတ်သွားလာ၏။ အဆိုပါရဲနှောင့်အယှက်ဘယ်တော့မှမ။ အဆိုပါဘတ်စ်ကားထွက်လာခဲ့တယ်။ ငါငါ့လက်မှတ်မရှိဘူး။
Quora အပေါ် UpvoteDownvoteRead

“——————————————————————————————————————————————————

समर्थन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
नयाँ जवाफ “”के तपाईं कहिल्यै अर्थ वा अशिष्ट व्यक्ति गरेका सबै भन्दा सन्तोषजनक निष्क्रिय-आक्रामक कुरा के हो?””

नयाँ उत्तर
के तपाईं कहिल्यै अर्थ वा अशिष्ट व्यक्ति गरेका सबै भन्दा सन्तोषजनक निष्क्रिय-आक्रामक कुरा के छ?
वेन एलन Sallee
वेन एलन Sallee, लेखक, फोटोग्राफर, कलाकार, एक वयस्क रूपमा टिभी शो अतिरिक्त, जन्म देखि विकलांग
1 दृश्य
1990 को दशक मा फिर्ता, म शहर काम र मनोविज्ञान लागि एक स्कूलमा दोस्रो काम एक हप्ता चार रात गरे। म चार घन्टा र बस संकलित फ्याक्स लागि एक कोठा मा आफु बसे र तिनीहरूलाई उचित कार्यालय मा प्रतिहरू बनाउन पछि राखे। त्यहाँ अन्य कलेजहरूलाई थिए र त म को लागि अन्तिम फ्याक्स हवाई बाट आउन पर्खेको। त्यहाँ 5PM, 9PM यहाँ। म एक सानो हात-आयोजित क्यासेट रेकर्डर थियो र सधैं खेल्न केही कैसेट ल्याए। त्यस पछि, म उच्च रेल र टाउको घर हिंड्न चाहन्छु। एक रात, एक जवान मान्छे ठूलो रेडियोबाट र्याप संगीत प्ले थियो। मानिसहरूले उहाँलाई नजिक विराजमान थिए, सबै भन्दा उसलाई देख्यो तर उहाँलाई बेवास्ता गरे। म मेरो झोला तल सेट र मेरो ठूलो स्टीव र आफ्नो पोलिस Stevedores क्यासेट लागि देख्यो र होल्डरलाई मा फ्लिप। त्यसपछि म, म सकेजति रूपमा बच्चाहरु रूपमा नजिक उभिरहेको, उभिएर रूपमा चर्को म सकेजति रूपमा खेल पोल्का संगीत सुरु अन्यथा म डुबा सकेन बाहिर आफ्नो संगीत। म आधा-पोलिस छु र ठूलो स्टीव बस standars “”बियर ब्यारेल पोल्का”” र “”मुद्रा पोल्का”” जस्तै प्ले थिएन, उहाँले पोल्का को ब्रुस स्प्रिंगस्टीन जस्तै थियो। तपाईं कसरी स्प्रिंगस्टीन गितार संग पागल जाने थाहा? खैर, ठूलो स्टीव एक समयमा मिनेट लागि आफ्नो बाजा मा wail थियो। हामीलाई नजिकै सबैलाई हेर्नुभयो। मान्छे आफ्नो संगीत बन्द बन्द गर्न पहिलो थियो। उहाँले अर्को कार ढोकाबाट हिंड्न देख, उठे। मान्छे पहिले देखि नै Clap गर्न सुरु गरेका थिए। म उसलाई पछि बसे पनि पोल्का संगीत कम, र उहाँलाई भने “”म त तिमी पालन गर्नेछौं। मलाई र ठूलो स्टीव। भनी खेल्दैछ। “”मान्छे वरिपरि फर्केर अर्को बिसौनीमा रेल बन्द गर्यो। म सुन्तला रेखा मा एक सानो नायक भनेर जाडो रात थियो। यो जस्तै कुराहरू कहिल्यै समाचार बनाउन।
Quora मा UpvoteDownvoteRead

नयाँ उत्तर
के तपाईं कहिल्यै अर्थ वा अशिष्ट व्यक्ति गरेका सबै भन्दा सन्तोषजनक निष्क्रिय-आक्रामक कुरा के छ?
Nalira Rumaizan
Nalira Rumaizan, खेल म यसलाई जित्यो गर्नुभएको सम्म छैन भन्दा छ!
1 दृश्य
यो निष्क्रिय भन्दा बढी आक्रामक थियो। बीस मान्छे वरिपरि र म मेरो कार्यालयमा Vadapalani देखि पांडिचेरी-ECR बस आएछन्। यो बस छैन टिकट परीक्षक वा केहि छ, चेन्नयाँ सामान्य MTC बसें मन छैन। यो सञ्चालकको हामीलाई हरेक संकलित रुपैया 25 र एक टिकट नदिई आफ्नो ठाउँमा फिर्ता भयो। कुनै एक सोध्न पाऱ्यो, म स्वयम्सेवकको। उहाँले हामीलाई सबै टिकट दिने थियो किन म उसलाई सोधे। उहाँले बस भरिएको थियो पछि त्यो दिन चाहन्छु भन्नुभयो। मेरो कार्यालय स्टप आउँदै थियो र त्यहाँ हाम्रो टिकट भन्दा हामीलाई सौंपन उहाँलाई कुनै चिन्ह थियो। मान्छे बिस्तारै बस deboard थाले, र हामी मेरो बिसौनीमा आइपुगे। हामी तल पायो। म उहाँले हामीलाई सबै टिकट दिनुभएको सञ्चालकको जिद्दी वा म ट्राफिक प्रहरी कल चाहन्छु। उहाँले एक समय को लागि मलाई gaped र हामीलाई हाम्रो सबै टिकट दिनुभयो। यो एक नजर र म थाह उहाँले एक धोखाधडी थियो। यो टिकट केही दिन पुरानो थिए र यो मानिस आफूलाई र चालक लागि सबै पैसा चाहन्थे। म यसलाई औंल्याए, उहाँले शाब्दिक मलाई टाढा कुकुर जस्तै shooed। आफ्नो टिकट माग्न चिन्ता नगर्ने मेरो सँगी नागरिक मेरो क्रोध र निराशा नियन्त्रण गर्न सक्षम छैन, म ट्राफिक प्रहरी सुन्न लागि चर्को पर्याप्त सञ्चालकको हकार्थे, “”Vekkama illa? Indha maanangetta pozhapuku pichai edukalam! “””” तपाईं लज्जित हुनुहुन्छ? तपाईं बरु immorally मुद्रा को लागि मान्छे धोखा भन्दा एक माग्नेले बन्न सक्छ! “”म टाढा हिंडे। यो प्रहरी कहिल्यै पाऱ्यो। बस बाँकी। म अझै पनि मेरो टिकट छैन।
Quora मा UpvoteDownvoteRead

“——————————————————————————————————————————————————

Support oversettelse: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Nye svar på “”Hva er det mest tilfredsstillende passiv-aggressiv tingen du noensinne har gjort til en virkelig bety eller uhøflig person?””

New Svar
Hva er den mest tilfredsstillende passiv-aggressiv tingen du noensinne har gjort til en virkelig bety eller uhøflig person?
Wayne Allen Sallee
Wayne Allen Sallee, forfatter, fotograf, artist, tv-show ekstra som en voksen, funksjonshemmet fra fødselen
1 view
Tilbake på 1990-tallet, jobbet jeg i sentrum og tok en annen jobb fire netter i uken på en skole for psykologi. Jeg satt alene i et rom for fire timer og bare samlet inn fakser og sette dem i riktig kontorer etter å lage kopier. Det var andre studiesteder og så jeg ventet på de siste faksene til å komme i fra Hawaii. 17:00 der, 21:00 her. Jeg hadde en liten håndholdt spiller og alltid brakt noen kassetter for å spille. Etterpå vil jeg gå til forhøyet tog og hodet hjem. En natt dukker en ung fyr spilte rap musikk fra en stor radio. Folk ble sittende nær ham, de fleste så på ham, men ignorerte ham. Jeg satt min ryggsekk ned og så for min Big Steve og hans polske Stevedores kassett og tuppet den i holderen. Da sto jeg opp og begynner å spille polka musikk så høyt jeg kunne, sto så nær ungen så jeg kunne, ellers kunne jeg ikke drukne ut musikken hans. Jeg er halvt polsk og Big Steve ikke bare spille standars som “”Beer Barrel Polka”” og “”Money Polka””, var han som Bruce Springsteen fra polka. Du vet hvordan Springsteen vil gå nøtter med gitaren? Vel, Big Steve ville hyl på hans trekkspill for minutter om gangen. Alle i nærheten av oss så på. Fyren var den første til å slå seg av musikken hans. Han reiste seg, ønsker å gå gjennom døren til neste bil. Folk var allerede begynt å klappe. Jeg bodde bak ham, polka musikk lav, og sa til ham: “”Jeg vil bare følge deg. Meg og Big Steve. Det er ham spille. “”Fyren snudde seg og gikk av toget på neste stopp. Jeg var en mindre helt på oransje linjen som vinternatten. Ting som dette aldri gjøre nyhetene.
UpvoteDownvoteRead på Quora

New Svar
Hva er den mest tilfredsstillende passiv-aggressiv tingen du noensinne har gjort til en virkelig bety eller uhøflig person?
Nalira Rumaizan
Nalira Rumaizan, er spillet ikke over før jeg har vunnet den!
1 view
Dette var mer aggressiv enn passive. Rundt tjue mennesker og jeg gikk om bord i Pondicherry-ECR buss fra Vadapalani til kontoret mitt. Det er ikke som de vanlige MTC busser i Chennai, denne bussen har ikke billett brikker eller noe. Dirigenten samlet Rs 25 fra hver av oss og gikk tilbake til sin plass uten å gi en billett. Ingen gidder å spørre, frivillig jeg. Jeg spurte ham hvorfor han ikke ga oss alle billetter. Han sa han ville gi etter at bussen ble fylt. Mitt kontor stopp var nærmer seg, og det var ingen tegn til ham levere oss over våre billetter. Folk sakte begynte å deboard bussen, og vi kom til mitt stopp. Vi kom oss ned. Jeg insisterte lederen at han ga oss alle billetter eller jeg vil kalle trafikken politimann. Han stirret på meg en stund og ga oss alle våre billetter. En titt på det, og jeg visste at han var en svindel. Billettene var noen dager gammel, og denne mannen ville ha alle pengene for seg selv og driver. Når jeg pekte den ut, han bokstavelig talt shooed meg bort som en hund. Ikke i stand til å kontrollere min vrede og skuffelse i mine medborgere som ikke gidder å be om sine billetter, ropte jeg på leder høyt nok for trafikken politimann å høre, “”Vekkama illa? Indha maanangetta pozhapuku Pichai edukalam! “””” Er du ikke skamfull? Du kan heller bli en tigger enn umoralsk lure folk for penger! “”Jeg gikk bort. Politimannen har aldri brydd. Bussen dro. Jeg har fortsatt ikke min billett.
UpvoteDownvoteRead på Quora

“——————————————————————————————————————————————————

د ملاتړ ژباړه: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
د نوي ځواب: “”تر ټولو شافي غیرفعاله تجاوز په خبره تاسو د بل هر وخت په رښتيا مانا يا بې ادبه شخص ته د کار څه شی دی؟””

نوي ځواب
تر ټولو شافي غیرفعاله تجاوز په خبره تاسو د بل هر وخت په رښتيا مانا يا بې ادبه شخص ته د کار څه شی دی؟
Wayne الن Sallee
Wayne الن Sallee، ليکوال، عکاس، هنرمند، tv خپرونه اضافي توګه د يو بالغ، د زيږيدنې د معلولينو
1 محتویات
شاته په 1990s، زه downtown کې کار کړی او د ارواپوهنې په يوه ښوونځي کې د دويمه دنده په اونۍ کې څلور شپې کړ. زه د څلورو ساعتونو لپاره د او په ساده توګه راټول faxes يوه خونه له خوا د ځان ناست او په مناسب دفترونو جوړولو نسخې وروسته يې ورواغوستل. نورو محوطې پراته وو او زه انتظار لپاره په تېرو faxes څخه د هاوایی په راځي. 5PM شته، 9PM دلته. زه يو څه لاس جوړه شوې کیسټ ریکارډر درلود او د لوبو لپاره تل یو څو کسيټې راوړل. وروسته، زه غواړم د تطبيقيږي چې روزنه او په سر او کور ته مزل. يوه شپه، يو ځوان هلک و رپ موسيقۍ يوه ستره راډيو څخه لوبوي. خلک د هغه د نژدې ناست، ټولو ته وکتل په هغه خو ونه ګراوه. زه د خپل او اوردن څخه جوړ او زما د Big Steve او د هغه پولنډي Stevedores کیسټ ته کتل او په لرونکی چپه دا. بيا زه ودرېدم او لوبې polka موسيقي په توګه لوړ غږ په توګه زه کولی څخه پيل شوې، تر څو چې زه کولی د kid نږدې ولاړ، نو زه نه د هغه د موسيقي کي غرق دي. هغه و، زه نیم پولنډي يم او غټ Steve نه يوازې په څېر “”Beer بېرل Polka”” او “”د پیسو Polka”” د standars ولوبوي د polka د بروس Springsteen په شان. تاسو پوهيږي چې څنګه Springsteen به له ګيتار مغز ته ځي؟ ښه، Big Steve به د دقيقو په يو وخت کې د هغه سره سم wail. موږ ته نږدې هرڅوک ننداره. هغه سړي د لومړي ځل لپاره د هغه د موسيقي پړاو تړلي وه. هغه پاڅېده، په لټه کې لري چې په راتلونکو موټر ته د دروازې له لارې د مزل. خلک د پخوا پیل ته لاسونه وپړکوي. زه تر شا يې د polka موسيقي کم پاتې، او هغه ته يې وويل: “”زه به يوازې تاسو تعقیب کړي. زما او غټ Steve. دا هغه لوبې کوي. “”د سړي بدل په شاوخوا کې او په راتلونکو تم اورګاډی راکوز شول. زه د نارنجي کرښې په یوه کوچني اتل چې د ژمي شپه وه. دې ډول شيانو هيڅکله خبرونه جوړوي.
UpvoteDownvoteRead پر Quora

نوي ځواب
تر ټولو شافي غیرفعاله تجاوز په خبره تاسو د بل هر وخت په رښتيا مانا يا بې ادبه شخص ته د کار څه شی دی؟
Nalira Rumaizan
Nalira Rumaizan، د لوبه ده نه زه تر مو وګټله نو!
1 محتویات
دا په پرتله د سګرټو په پرتله سخت. شاوخوا شل خلکو او زه د خپل دفتر څخه د Vadapalani د Pondicherry-ECR يوسفزی. دا په Chennai د معمول MTC بسونو نه خوښوي، دغه بس ټکټ تالشي او يا هيڅ لري نه. د کنډکټر 25 روپۍ موږ هر يو څخه راټول او د هغه ځای ته بېرته ټکټ ورکولو پرته لاړل. هيڅوک مزاحمت څخه غوښتنه کوو، زه داوطلب شوم. ما له هغه وپوښتل چې ولې يې نه و موږ ټول ټکټونه ورکول. هغه وايي، هغه بس ډک شو وروسته غواړم ورکړي. زما دفتر تم راروان و او هلته د هغه نښې نه په سر له خپلو ټکټونه موږ ته ورسپاری وه. خلک ورو ورو د بس deboard پيل، او موږ په خپل تم ځای ته سفر کوي. موږ ترلاسه شو. زه د کنډکټر چې هغه زمونږ د ټولو ټکټونه ورکړې ټينګار کوي او يا زه غواړم د ترافيکو پوليس بولي. هغه په داسې حال کې د په ما gaped او مونږ ته زمونږ د ټولو ټکټونه ورکړه. یو کتنه کې دا او زه پوهېدم هغه درغلۍ وه. د ټکټ د څو ورځو کلن وو او د دې سړي د ځان لپاره او موټر چلونکی ټولې پيسې غواړي. کله چې ما ته اشاره وکړه دا، هغه واقعا هم په څېر د يوه سپي shooed ما نه ليرې. نه ته زما د هېوادوالو اتباع چې خپال ونه ساته چې د هغوی د ټکټ پوښتنه زما د قهر او نهيلۍ د کنټرول، زه په کنډکټر لوړ کافي لپاره د ترافيکو پوليس د اوريدو او چيغې يې وهلې: “”Vekkama الا؟ Indha maanangetta pozhapuku pichai edukalam! “””” آیا تاسو نه شرمېدو؟ تاسو کولی شی، بلکې د فقيرانو په پرتله غېر اخلاقي د پیسو لپاره خلک غولوم شم! “”زه ووتل لرې. پوليس هيڅکله مزاحمت. دغه بس روان شو. زه تر اوسه مې ټکټ نه لري.
UpvoteDownvoteRead پر Quora

“——————————————————————————————————————————————————

ترجمه پشتیبانی: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
پاسخ به این “”چیز رضایت بخش ترین منفعل-تهاجمی که تا کنون به یک فرد بی ادب واقعا معنی و یا انجام است.””

جدید پاسخ
چیزی رضایت بخش ترین منفعل-تهاجمی که تا کنون به یک فرد واقعا معنی یا بی ادب انجام چیست؟
وین آلن Sallee
وین آلن Sallee، نویسنده، عکاس، هنرمند، نشان می دهد تلویزیون فوق العاده به عنوان یک بزرگسال، معلول از تولد
1 نظر
برگشت در 1990s، من در مرکز شهر کار می کرد و چهار شب در هفته در یک مدرسه برای روانشناسی و جو در زمان یک شغل دوم. من خودم در یک اتاق به مدت چهار ساعت و فکس به سادگی جمع آوری نشسته و آنها را در دفاتر مناسب پس از ساخت نسخه قرار داده است. شد دانشگاه های دیگر وجود دارد و بنابراین من منتظر آخرین فکس به در آمده از هاوایی. 17:00 وجود دارد، 21:00 در اینجا. من تا به حال دستی ضبط کاست کمی و همیشه آورده چند نوار کاست را به بازی. پس از آن، من می خواهم به قطار و سر خانه بالا به راه رفتن. یک شب، یک مرد جوان بازی می شد موسیقی رپ از رادیو بزرگ است. افراد نزدیک به او نشسته بودند، ترین به او نگاه کرد اما او توجهی نکرد. من مجموعه ای کوله پشتی من و من بزرگ استیو و کاست لهستانی روزانه خود را نگاه کرد و آن را در نگهدارنده بدبختانه. سپس من ایستاد و شروع بازی موسیقی رقص لهستانی پولکا عنوان با صدای بلند به عنوان من می توانم، ایستاده به عنوان نزدیک به بچه من می توانم، در غیر این صورت من نمی تواند از غرق موسیقی خود را. من نیم لهستانی هستم و بزرگ استیو نه تنها بازی اساس استانداردها مانند “”آبجو با خدا ممنوع بشکه رقص لهستانی پولکا”” و “”پول رقص لهستانی پولکا””، او مانند بروس اسپرینگستین از رقص لهستانی پولکا بود. شما می دانید چگونه اسپرینگستین خواهد آجیل با گیتار رفت؟ خوب، بزرگ استیو را در آکوردئون خود را برای دقیقه در یک زمان ناله. همه در نزدیکی ما را تماشا کردند. آن مرد اول به خاموش موسیقی او بود. او بلند شد، به دنبال از طریق درب به ماشین بعدی به راه رفتن. مردم در حال حاضر شروع به کف زدن. من پشت سر او در آنجا ماند، کم موسیقی رقص لهستانی پولکا، و به او گفت: “”من فقط شما را دنبال کنید. من و بزرگ استیو. که او بازی می کند. “”مرد تبدیل به اطراف و رو کردن قطار در توقف بعدی. من یک قهرمان کوچک بر روی خط نارنجی آن شب زمستان بود. چیزهایی مثل این هرگز اخبار را.
UpvoteDownvoteRead در Quora

جدید پاسخ
چیزی رضایت بخش ترین منفعل-تهاجمی که تا کنون به یک فرد واقعا معنی یا بی ادب انجام چیست؟
Nalira RUMAIZAN
Nalira RUMAIZAN، این بازی بیش از نه تا من آن را به دست آورد!
1 نظر
این تهاجمی تر از منفعل بود. حدود بیست نفر و من در اتوبوس در Pondicherry-ECR از Vadapalani به دفتر من سوار. این اتوبوس معمول MTC در Chennai را دوست ندارد، این اتوبوس است چکرز بلیط یا هر چیزی. هادی 25 روپیه از هر یک از ما جمع آوری شده و بدون دادن یک بلیط رفت و برگشت به محل خود. هیچ کس زحمت به بپرسید، من داوطلب شدند. من از او پرسیدم که چرا او نمی دادن ما تمام بلیط. او گفت که او می خواهم به پس از اتوبوس پر شده بود. دفتر من توقف نزدیک بود و هیچ نشانه ای از او تحویل به ما بیش از بلیط ما وجود دارد. مردم کم کم شروع به deboard اتوبوس، و ما در توقف من وارد شد. ما پایین است. من هادی که او به ما تمام بلیط اصرار یا من می خواهم پلیس راهنمایی و رانندگی تماس بگیرید. او به من در حالی که برای gaped و به ما داد تمام بلیط ما. در آن یک نگاه و من می دانستم که او یک تقلب بود. بلیط چند روز سن داشتند و این مرد را برای خود و راننده می خواست تمام پول. وقتی که من آن اشاره کرد، او به معنای واقعی کلمه به من مثل یک سگ shooed به دور است. قادر به کنترل خشم و ناامیدی من در هم میهنان من که به زحمت نیست برای بلیط خود را بپرسید، من در هادی با صدای بلند به اندازه کافی برای پلیس راهنمایی و رانندگی به شنیدن فریاد زد: “”Vekkama الا؟ Indha maanangetta pozhapuku پیچای edukalam! “””” آیا شما شرمنده است؟ شما به جای می تواند تبدیل به یک گدا از غیراخلاقی مردم فریب دادن پول! “”من رفتی. پلیس هرگز زحمت. اتوبوس به سمت چپ. من هنوز بلیط من ندارد.
UpvoteDownvoteRead در Quora

“——————————————————————————————————————————————————

Tłumaczenie Wsparcie: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Nowa odpowiedź na “”Co jest najbardziej satysfakcjonująca bierno-agresywne rzeczą jaką kiedykolwiek sporządzono do naprawdę oznacza osobę lub niegrzeczne?””

Nowe odpowiedzi
Co jest najbardziej satysfakcjonująca bierno-agresywne rzeczą jaką kiedykolwiek sporządzono do naprawdę oznacza osobę lub niegrzeczne?
Wayne Allen Sallee
Wayne Allen Sallee, pisarz, fotograf, artysta, TV Show extra jako osoba dorosła, niepełnosprawni od urodzenia
1 view
Powrót w 1990 pracowałem w centrum miasta i wziął drugą pracę cztery razy w tygodniu w szkole dla psychologii. Siedziałem sam w pokoju dla czterech godzin i po prostu zebrane faksów i umieścić je w odpowiednich urzędach po wykonaniu kopii. Były też inne szkoły wyższe i tak czekałem na ostatnie faksy przyjść z Hawajów. Godzina siedemnasta tam, godzina dwudziesta pierwsza tutaj. Miałem trochę ręcznego magnetofon i zawsze przyniósł kilka kaset grać. Potem będę chodzić do podwyższonej kolejowego i głowy domu. Pewnej nocy młody człowiek grał muzykę rap z dużego radia. Ludzie siedzieli blisko niego, najbardziej spojrzał na niego, ale zignorował go. Postawiłem sobie plecak na ziemię i spojrzał na mój Big Steve i jego kasety Polski sztauerami i odwrócenie go w uchwycie. Potem wstał i rozpoczęcie odtwarzania polka muzykę tak głośno, jak tylko mogłem, stojąc tak blisko dziecka, jak mogłem, bo inaczej nie mógł zagłuszyć jego muzykę. Jestem pół-polski i Big Steve nie tylko odtwarzać Standars jak “”Beer Barrel Polka”” i “”Pieniądze Polka””, był jak Bruce Springsteen Polka. Wiesz, jak Springsteen pójdzie nakrętki z gitarą? Cóż, Big Steve będzie zawodzić na jego akordeon minut na raz. Wszyscy blisko nas obserwował. Facet był pierwszym, który wyłączył muzykę. Wstał, patrząc przejść przez drzwi do następnego samochodu. Ludzie już zaczynają klaskać. Byłem za nim, muzyka niski polka, i powiedział do niego: “”Ja po prostu za Tobą. Me and Big Steve. To mu grać. “”Facet odwrócił się i wysiadł z pociągu na następnym przystanku. I był to niewielki bohaterem na Pomarańczowa Linia że zima noc. Takie rzeczy nie wprowadzać nowości.
UpvoteDownvoteRead na Quora

Nowe odpowiedzi
Co jest najbardziej satysfakcjonująca bierno-agresywne rzeczą jaką kiedykolwiek sporządzono do naprawdę oznacza osobę lub niegrzeczne?
Nalira Rumaizan
Nalira Rumaizan, gra się nie skończyła póki nie wygrał!
1 view
To było bardziej agresywne niż pasywne. Około dwudziestu ludzi i wsiadłem do autobusu Pondicherry-ECR z Vadapalani do mojego biura. To nie tak jak autobusy zwykłe MTC w Chennai, ten autobus nie ma warcaby biletów ani nic. Konduktor zbierane Rs 25 z każdego z nas i wrócił na swoje miejsce, nie dając bilet. Nikt nie przejął się, żeby zapytać, zgłosiłem się na ochotnika. Zapytałem go, dlaczego on nie dawał nam wszystkie bilety. Powiedział, że da po autobus był pełen. Mój przystanek biuro było zbliża i nie było po nim śladu wręczając nam na nasze bilety. Ludzie powoli zaczęli deboard autobus i dotarliśmy do mojego przystanku. Mamy w dół. Nalegałem konduktora, który dał nam wszystkie bilety lub Nazwałbym policjanta ruchu drogowego. On gapił się na mnie na chwilę i dał nam wszystkie nasze bilety. Jedno spojrzenie na niego i wiedziałam, że to oszustwo. Bilety były kilka dni i ten człowiek chciał wszystkie pieniądze dla siebie i kierowcy. Kiedy zauważył go, dosłownie przegonił mnie jak psa. Nie jest w stanie kontrolować mój gniew i rozczarowanie w moich rodaków, którzy nie przeszkadzało prosić za bilety, krzyknąłem do konduktora na tyle głośno, policjant ruchu usłyszeć “”Vekkama Illa? Indha maanangetta pozhapuku Pichai edukalam! “””” Ci nie wstyd? Można raczej stać się żebrakiem niż niemoralnie oszukują ludzi za pieniądze! “”I odszedł. Policjant nigdy nie przeszkadzało. Magistrala lewo. Ja wciąż nie mam bilet.
UpvoteDownvoteRead na Quora

“——————————————————————————————————————————————————

Tradução Apoio: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Nova resposta à pergunta “”Qual é a coisa passivo-agressivo mais gratificante que você já fez para uma pessoa realmente significa ou rude?””

nova Resposta
Qual é a coisa passivo-agressivo mais gratificante que você já fez para uma pessoa realmente significa ou rude?
Wayne Allen Sallee
Wayne Allen Pálido, escritor, fotógrafo, artista, programa televisivo extra como um adulto, deficiente desde o nascimento
1 view
Voltar na década de 1990, eu trabalhei centro da cidade e arranjou um segundo emprego quatro noites por semana em uma escola para psicologia. Sentei-me sozinho em um quarto para quatro horas e faxes simplesmente recolhidos e colocá-los nos escritórios adequados depois de fazer cópias. Havia outros campi e então eu esperei para os últimos faxes vir de Hawaii. 17:00 lá, 21:00 aqui. Eu tinha um gravador de cassetes pouco de mão e sempre trouxe algumas cassetes para jogar. Depois, eu a pé para o trem e cabeça elevada para casa. Uma noite, um jovem rapaz estava tocando música rap a partir de uma grande rádio. As pessoas estavam sentados perto dele, mais olhou para ele, mas o ignorou. Eu definir a minha mochila e olhou para o meu Big Steve e sua cassete Polish Estivadores e sacudiu-o no suporte. Então eu me levantei e iniciar a reprodução de música polka tão alto que pude, estando tão perto do garoto como eu poderia, caso contrário eu não poderia afogar sua música. Eu sou meio-polaca e Big Steve não apenas jogar os standars como “”Beer Barrel Polka”” e “”Money Polka””, ele era como o Bruce Springsteen da polca. Você sabe como Springsteen vai enlouquecer com a guitarra? Bem, Big Steve iria chorar em seu acordeão para minutos a uma hora. Todos perto de nós observou. O cara foi a primeira a desligar sua música. Ele se levantou, olhando para caminhar através da porta para o próximo carro. As pessoas já estavam começando a bater palmas. Eu fiquei atrás dele, a polca música baixa, e disse-lhe “”Eu só vou segui-lo. Me and Big Steve. É ele joga. “”O cara se virou e desceu do trem na próxima parada. Eu era um herói menor na Linha Laranja naquela noite de inverno. Coisas como esta nunca fazem a notícia.
UpvoteDownvoteRead no Quora

nova Resposta
Qual é a coisa passivo-agressivo mais gratificante que você já fez para uma pessoa realmente significa ou rude?
Nalira Rumaizan
Nalira Rumaizan, o jogo não é sobre até que eu ganhei!
1 view
Este foi mais agressivo do que passiva. Cerca de vinte pessoas e eu embarcaram no ônibus Pondicherry-ECR de Vadapalani ao meu escritório. Não é como os autocarros habituais MTC em Chennai, este ônibus não tem damas de bilhetes ou nada. O condutor recolhidos Rs 25 a partir de cada um de nós e voltou ao seu lugar sem dar um bilhete. Ninguém se preocupou em perguntar, eu me ofereci. Perguntei-lhe por que ele não estava nos dando todos os bilhetes. Ele disse que ia dar depois que o ônibus estava cheio. Minha parada escritório estava se aproximando e não havia sinal dele entregar-nos sobre os nossos bilhetes. Pessoas lentamente começou a deboard do ônibus, e chegamos a minha parada. Temos para baixo. I insistiu o condutor que ele nos deu todos os bilhetes ou eu chamo a polícia de tráfego. Ele se abriu para mim por um tempo e deu-nos todos os nossos bilhetes. Um olhar para isso e eu sabia que ele era uma fraude. Os bilhetes foram alguns dias de idade e este homem queria todo o dinheiro para si e para o motorista. Quando eu notar, ele literalmente enxotou-me para longe como um cão. Não é capaz de controlar a minha raiva e decepção em meus concidadãos que não se preocupou em pedir seus bilhetes, gritei para o condutor alto o suficiente para o guarda de trânsito para ouvir, “”Vekkama illa? Indha maanangetta pozhapuku Pichai edukalam! “””” Você não tem vergonha? Você poderia, em vez tornar-se um mendigo que imoralmente enganar as pessoas para o dinheiro! “”Eu fui embora. O policial nunca se preocupou. O ônibus à esquerda. Eu ainda não tenho o meu bilhete.
UpvoteDownvoteRead no Quora

“——————————————————————————————————————————————————

ਸਹਿਯੋਗ ਅਨੁਵਾਦ: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
ਨ੍ਯੂ ਦਾ ਜਵਾਬ “”ਸਭ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਪੈਸਿਵ-ਹਮਲਾਵਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅਸਲ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜ rude ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ?””

ਨ੍ਯੂ ਜਵਾਬ
ਸਭ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਉਦਾਸੀਨ-ਹਮਲਾਵਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅਸਲ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜ rude ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ?
ਵੇਨ ਐਲਨ Sallee
ਵੇਨ ਐਲਨ Sallee, ਲੇਖਕ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ, ਕਲਾਕਾਰ, ਟੀਵੀ ਇੱਕ ਬਾਲਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਜਨਮ ਤੱਕ ਅਪੰਗ
1 ਝਲਕ
1990 ਵਿਚ ਵਾਪਸ, ਮੈਨੂੰ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਸਕੂਲ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਿਆ. ਮੈਨੂੰ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਫੈਕਸ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਕਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਹੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ. ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕਪਸ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਫੈਕਸ ਹਵਾਈ ਤੱਕ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ. ਉਥੇ ਸ਼ਾਮ 5, ਇੱਥੇ 9 ਵਜੇ. ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥ-ਆਯੋਜਿਤ ਕੈਸੇਟ ਰਿਕਾਰਡਰ ਸੀ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡਣ ਲਈ ਕੁਝ cassettes ਲੈ ਆਏ. ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਚੀ ਗੱਡੀ ਅਤੇ ਸਿਰ ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਆਏਗਾ. ਇਕ ਰਾਤ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ guy ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੇਡੀਓ ਤੱਕ ਰੈਪ ਸੰਗੀਤ ਖੇਡਣ ਗਿਆ ਸੀ. ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਸਭ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੈਕਪੈਕ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਸਟੀਵ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੋਲਿਸ਼ Stevedores ਕੈਸੇਟ ਲਈ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਧਾਰਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਫਲਿਪ. ਤਦ ਮੈਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਮੈਨੂੰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪੋਲਕਾ ਸੰਗੀਤ, ਖੜ੍ਹੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਬੱਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਉਸ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਡੁੱਬ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ. ਮੈਨੂੰ ਅੱਧੇ-ਪੋਲਿਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸਟੀਵ ਸਿਰਫ਼ “”ਬੀਅਰ ਬੈਰਲ ਪੋਲਕਾ”” ਅਤੇ “”ਪੈਸਾ ਪੋਲਕਾ”” ਵਰਗੇ standars ਖੇਡਣ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੇ ਪੋਲਕਾ ਦੇ ਬਰੂਸ Springsteen ਵਰਗਾ ਸੀ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ Springsteen ਗਿਟਾਰ ਨਾਲ ਗਿਰੀਦਾਰ ਜਾਵੇਗਾ ਪਤਾ ਹੈ? ਨਾਲ ਨਾਲ, ਵੱਡੇ ਸਟੀਵ ਇੱਕ ਵਾਰ ‘ਤੇ ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦੀ Accordion’ ਤੇ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਨਗੇ. ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਰ ਦੇਖਿਆ. ਮੁੰਡਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਬੰਦ ਸੀ. ਉਹ ਉਠਿਆ, ਅਗਲੇ ਕਾਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਣ ਲਈ ਤਲਾਸ਼. ਲੋਕ ਹੀ ਤਾੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਗਏ ਸਨ. ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ, ਪੋਲਕਾ ਸੰਗੀਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, “”ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਵੋਗੇ. ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸਟੀਵ. ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਦੀ ਹੈ. “”ਮੁੰਡਾ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਚਾਲੂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਟਾਪ ‘ਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਮਿਲੀ. ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦੀ ਦੀ ਰਾਤ Orange ਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਇਕ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਇਕ ਸੀ. ਇਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹਾਲਾਤ ਕਦੇ ਵੀ ਖ਼ਬਰੀ ਕਰ.
Quora ਤੇ UpvoteDownvoteRead

ਨ੍ਯੂ ਜਵਾਬ
ਸਭ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਉਦਾਸੀਨ-ਹਮਲਾਵਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅਸਲ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜ rude ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ?
Nalira Rumaizan
Nalira Rumaizan, ਖੇਡ ਨੂੰ ਨਾ ਵੱਧ ਤਕ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ ਹੈ!
1 ਝਲਕ
ਇਹ ਉਦਾਸੀਨ ਵੱਧ ਹੋਰ ਹਮਲਾਵਰ ਸੀ. ਵੀਹ ਲੋਕ ਕਰੀਬ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਫਤਰ ਦਾ Vadapalani ਤੱਕ ਪਾਨਡਿਚਰ੍ਰੀ-ਆਰ ਬੱਸ ਚੜ੍ਹ ਗਏ. ਇਹ ਚੇੰਨਈ ਵਿੱਚ ਆਮ MTC ਬੱਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਬੱਸ ਨੂੰ ਨਾ ਹੈ ਟਿਕਟ checkers ਜ ਕੁਝ. ਕੰਡਕਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਹਰ ਤੱਕ 25 ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਦੇ ਬਗੈਰ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ. ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੰਗ ਕਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ੁਸ਼ ਸਨ. ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ. ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਅਦ ਬੱਸ ਭਰ ਗਿਆ ਦੇਣ ਆਏਗਾ. ਮੇਰੇ ਦਫਤਰ ਸਟਾਪ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਡੇ ਟਿਕਟ ‘ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਵਾਲੇ ਸੀ. ਲੋਕ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬੱਸ deboard ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਟਾਪ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ. ਸਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਮਿਲੀ. ਮੈਨੂੰ ਕੰਡਕਟਰ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ੋਰ ਜ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਆਏਗਾ. ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ, ਜਦਕਿ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ‘ਤੇ gaped ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ. ਇਸ ‘ਤੇ ਇਕ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਸੀ. ਟਿਕਟ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ. ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਮੈਨੂੰ ਦੂਰ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਵਰਗੇ ਲਏ-. ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜੋ ਆਪਣੇ ਟਿਕਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਡਕਟਰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ‘ਤੇ ਰੌਲਾ, “”Vekkama illa? Indha maanangetta pozhapuku pichai edukalam! “””” ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਤੁਹਾਨੂੰ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਵੱਧ ਬਦਚਲਣ ਕੰਮ ਪੈਸੇ ਲਈ ਲੋਕ ਧੋਖਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ! “”ਮੈਨੂੰ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ. ਪੁਲਸ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ. ਬੱਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ. ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਟਿਕਟ ਨਹੀ ਹਨ.
Quora ਤੇ UpvoteDownvoteRead

“——————————————————————————————————————————————————

Traducere suport: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Răspuns nou la “”Care este cel mai satisfacatoare lucru pasiv-agresiv ai făcut vreodată o persoană cu adevărat înseamnă sau nepoliticos?””

raspuns nou
Care este cel mai satisfacatoare lucru pasiv-agresiv ai făcut vreodată o persoană cu adevărat medie sau nepoliticos?
Wayne Allen Sallee
Wayne Allen Sallee, scriitor, fotograf, artist, o emisiune TV suplimentar ca un adult, cu handicap de la naștere
1 vizualizare
Înapoi în anii 1990, am lucrat in centrul orasului si a luat un al doilea loc de muncă de patru nopți pe săptămână la o școală de psihologie. M-am așezat singur într-o cameră timp de patru ore și faxuri pur și simplu colectate și le-a pus în birourile corespunzătoare, după efectuarea de copii. Au existat alte campusuri și așa că am așteptat pentru ultimele faxuri să vină din Hawaii. Acolo 17, aici 21. Am avut un pic de mână casetofon și a adus întotdeauna câteva casete pentru a juca. După aceea, aș merge pe jos la elevată de tren și cap de acasă. Într-o noapte, un tip tânăr cânta muzică rap de la un radio de mare. Oamenii au fost așezați aproape de el, cel mai mult sa uitat la el, dar l-au ignorat. Am pus rucsacul în jos și am căutat Big Steve meu și casetă său polonez stevedores și a lovit ușor-l în suport. Apoi m-am ridicat în picioare și a începe redarea muzicii polcă cât de tare am putut, stând cât mai aproape de copil am putut, altfel n-am putut îneacă muzica lui. Sunt pe jumătate polonez și Big Steve nu a jucat doar standardeIe ca și “”Beer Barrel Polka”” și “”Bani Polka””, el a fost ca Bruce Springsteen de polka. Știi cum Springsteen va merge nuci cu chitara? Ei bine, Big Steve ar urla la acordeon lui pentru minute, la un moment dat. Toată lumea aproape de noi vizionat. Tipul a fost primul care a oprit muzica lui. Se ridică în sus, caută să se plimbe prin ușă la următoarea mașină. Oamenii au fost deja încep să aplaude. Am stat în spatele lui, muzica low polcă, și ia zis: “”Voi doar să urmați. Eu si Big Steve. Asta-l joacă. “”Tipul sa întors și a coborât din tren la următoarea oprire. Am fost un mic erou pe linia Orange în acea noapte de iarnă. Lucruri de genul asta nu fac știri.
UpvoteDownvoteRead pe Quora

raspuns nou
Care este cel mai satisfacatoare lucru pasiv-agresiv ai făcut vreodată o persoană cu adevărat medie sau nepoliticos?
Nalira Rumaizan
Nalira Rumaizan, jocul nu sa terminat pana l-am câștigat!
1 vizualizare
Acest lucru a fost mai agresiv decât pasiv. În jur de douăzeci de oameni și m-am urcat în autobuz Pondicherry-ECR de la Vadapalani la biroul meu. Nu e ca de obicei autobuzele MTC in Chennai, acest autobuz nu are verificatoare de bilete sau ceva. Conductorului colectat Rs 25 din fiecare dintre noi și s-au întors la locul său, fără a da un bilet. Nimeni nu deranjat să întreb, m-am oferit voluntar. L-am întrebat de ce nu ne-a fost avertizat toate biletele. El a spus că va da după ce a fost umplut cu autobuzul. oprire meu de birou se apropia și nu a existat nici un semn de la el ne incredinta peste biletele noastre. Oamenii au început să încet deboard autobuz, și am ajuns la oprire mea. Am dat jos. Am insistat conductorul pe care el ne-a dat toate biletele sau aș suna polițistul de trafic. El gaped la mine o vreme și ne-a dat toate biletele noastre. O privire la ea și am știut că era o fraudă. Biletele au fost vechi de câteva zile, iar acest om a vrut toți banii pentru el și conducătorul auto. Când l-am arătat, el mi-a gonit literalmente ca un câine. Nu este în măsură să controleze furia și dezamăgirea mea în colegii mei cetățeni care nu au deranjat să ceară biletele lor, am strigat la conductorul suficient de tare pentru polițistul de trafic pentru a auzi, “”Vekkama Illa? Indha maanangetta pozhapuku Pichai edukalam! “””” Nu ți-e rușine? Ai putea deveni mai degrabă un cerșetor decât trișeze oameni pentru bani imoralitate! “”Am plecat. Polițistul nu a deranjat. Magistrala de la stânga. Încă nu am biletul meu.
UpvoteDownvoteRead pe Quora

“——————————————————————————————————————————————————

перевод Поддержка: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Новый ответ на вопрос “”Что является наиболее удовлетворяющий пассивно-агрессивная вещь, которую вы когда-либо делали на самом деле означает или грубый человек?””

Новый ответ
Что является наиболее удовлетворяющий пассивно-агрессивная вещь, которую вы когда-либо делали на самом деле означает или грубый человек?
Уэйн Аллен Sallee
Уэйн Аллен Sallee, писатель, фотограф, художник, тв-шоу экстра как взрослый, инвалид от рождения
1 просмотр
Еще в 1990-е годы, я работал в центре города и взял вторую работу четыре ночи в неделю в школе для психологии. Я сидел сам в комнате в течение четырех часов и просто собранных факсов и поместить их в соответствующих отделениях после изготовления копий. Были и другие кампусы, и поэтому я ждал последние факсы прийти с Гавайских островов. 5 вечера там 9 вечера здесь. У меня был маленький ручной магнитофон и всегда привозил несколько кассет, чтобы играть. После этого, я бы дойти до поезда повышенной и домой. Однажды ночью, молодой парень играл рэп музыку с большой радио. Люди сидели близко к нему, наиболее посмотрел на него, но проигнорировал его. Я поставил свой рюкзак и посмотрел на мой Большой Стив и его польский грузчики кассету и перебросил его в держатель. Тогда я встал и начала воспроизведения польки музыку так громко, как я мог, стоя так близко к малышу, как я мог, иначе я не мог заглушить его музыку. Я наполовину-польский и Большой Стив не просто играть, как “”, стандартный Beer Barrel Polka”” и “”Деньги Полька””, он был похож на Брюса Спрингстина польки. Вы знаете, как Спрингстин будет сходить с ума с гитарой? Ну, Большой Стив будет выть на своем аккордеоне в течение минут, в то время. Все рядом с нами наблюдали. Парень был первым, чтобы отключить его музыку. Он встал, глядя пройти через дверь в следующий вагон. Люди уже начинают хлопать. Я остался позади него, полька музыку низко, и сказал ему: “”Я буду просто следовать за вами. Я и Big Steve. Это он играет. “”Парень развернулся и сошел с поезда на следующей остановке. Я был несовершеннолетним героем на оранжевой линии, что зимняя ночь. Такие вещи, как это никогда не делают новости.
UpvoteDownvoteRead на Quora

Новый ответ
Что является наиболее удовлетворяющий пассивно-агрессивная вещь, которую вы когда-либо делали на самом деле означает или грубый человек?
Nalira Rumaizan
Nalira Rumaizan, Игра не закончена, пока я выиграл его!
1 просмотр
Это был более агрессивным, чем пассивный. Около двадцати человек, и я сел на автобус Пондичерри-ECR от Vadapalani в мой офис. Это не похоже на обычные автобусы MTC в Ченнаи, этот автобус не имеет шашек билет или что-нибудь. Проводник собрал Rs 25 от каждого из нас, и вернулся на свое место, не давая билет. Никто не удосужился спросить, я добровольно. Я спросил его, почему он не дает нам все билеты. Он сказал, что после того, как дать автобус был заполнен. Мой офис остановка приближался и не было никаких признаков его подавая нам над нашими билетами. Люди медленно начали DeBoard автобус, и мы пришли к моей остановке. Мы получили вниз. Я настоял проводник, что он дал нам все билеты, или я бы назвал полицейского трафика. Он уставился на меня какое-то время и дал нам все наши билеты. Один взгляд на него, и я знал, что он был мошенником. Билеты были несколько дней, и этот человек хотел все деньги для себя и водителя. Когда я указал на это, он буквально прогнала меня, как собаку. Не в состоянии контролировать свой гнев и разочарование в моих сограждан, которые не потрудились просить за свои билеты, я крикнул проводник достаточно громко, гаишник, чтобы услышать, “”Vekkama илля? Indha maanangetta pozhapuku Пичаи edukalam! “””” Как вам не стыдно? Вы могли бы скорее стать нищим, чем аморально обманывать людей за деньги! “”Я пошел прочь. Полицейский никогда не беспокоили. Автобус уехал. Я до сих пор не имеют свой билет.
UpvoteDownvoteRead на Quora

“——————————————————————————————————————————————————

Support faaliliuga: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
tali Fou “”O le a sili ona faamalieina mea e aunoa ma galuega-faigata na e faia i se uiga moni po o se tagata le migao?””

Tali New
O le a le sili ona faamalieina mea e aunoa ma galuega-faigata na e faia i se uiga moni po o se tagata le migao?
Wayne Allen Sallee
Wayne Allen Sallee, tusitala, pueata, tusiata, TV faaalia faaopoopo e pei o se matua, tagata gase mai le fanau mai
1 vaaiga
I tua i le vaitau o le 1990, sa ou galue i le taulaga ma ave se galuega lona lua fa po o le vaiaso i se aoga mo mataupu tau le mafaufau. Sa ou nofo na o au i se potu mo le fa itula ma na aoina faxes ma tuu i latou i le ofisa e tatau ai ina ua mavae le faia o ni kopi. Sa i ai isi campuses ma o lea sa ou faatalitali mo le faxes mulimuli e oo mai i mai Hawaii. 5PM iina, 9PM iinei. Sa ou maua se lima-o le faia itiiti faamaumauga kaseti ma aumaia i taimi uma ni nai cassettes e taaalo ai. Mulimuli ane, ou te savali atu i le siitia nofoaafi ma ulu o aiga. I se tasi po, sa taaalo i se talavou alii musika anamua mai se leitio tele. sa nonofo latalata tagata ia te ia, e sili ona vaai ia te ia ae le amanaiaina ia te ia. Ou faia ai oʻu ato faafafa i lalo ma tilotilo mo loʻu Big Steve ma lona kaseti Polish Stevedores ma flipped ai i le o lo o umia. Ona ou tu i luga ma amata faatinoina musika polka leotele ou te mafaia, o le tu latalata i le tamaitiiti e pei ona sa ou mafaia, e ese le mafai ona ou lagona ai lana musika. Ou te le afa-Polish ma sa le na o le taalo Big Steve le standars pei o le “”Beer paelo Polka”” ma le “”Polka Tupe””, sa pei o le Springsteen Bruce o polka. Outou iloa ala o le a alu Springsteen nati ma le kitara? Ia, o le a tagiauē Big Steve i lona akotioni mo minute i se taimi. Tagata uma e latalata i tatou vaavaai. O le alii o le uluai e tapunia ese lana musika. Na ia tu i luga, ma vaai atu i savali e ala i le faitotoa i le taavale e sosoo ai. ua leva ona amata tagata e patipati. Ou nofo i tua ia te ia, le maualalo musika polka, ma fai atu ia te ia “”O le a ou mulimuli i le na o oe. Mai ia te Au ma le Big Steve. O ia te ia le taalo. “”O le alii faliu atu ma maua mai le nofoaafi i le nofoaga e sosoo ai. O aʻu o se toa laiti i luga o le Line Lanumoli i lena po o le taumalulu. Mea e pei o lenei faia lava le tala.
UpvoteDownvoteRead i Quora

Tali New
O le a le sili ona faamalieina mea e aunoa ma galuega-faigata na e faia i se uiga moni po o se tagata le migao?
Nalira Rumaizan
Nalira Rumaizan, e le uma le taaloga seia ou manumalo ai!
1 vaaiga
sa sili atu ona faigata lenei le tau faagalueaiina. Faataamilo luasefulu tagata ma ou pue ai le Pondicherry-ECR pasi mai Vadapalani i loʻu ofisa. E le o fiafia i le masani pasi NAF i Chennai, o lenei pasi e leai mu po o se pepa malaga. O le avetaavale aoina Laasaga 25 mai i tatou taitasi ma toe foi atu i lona nofoaga e aunoa ma le tuuina atu o se pepa malaga. Leai se tasi e faalavelave i le fesili, sa ou ofo. Sa ou fesili ia te ia pe aisea na le tuuina mai o pepa malaga uma. Sa ia fai mai ia te ia e tuuina atu ina ua tumu le pasi. sa faalatalata atu i loʻu tu tofi ma e leai se faailoga ia te ia tauaaoina i tatou i lo tatou pepa. amata lemu tagata e deboard le pasi, ma e tatou te taunuu atu i loʻu taofi. Tatou te maua i lalo. Ou tausisi i le avetaavale o le na ia tuuina i tatou uma pepa malaga pe ou te taʻua o le leoleo taavale. Ia gaped mai ia te au mo se taimi ma tuuina mai e lo tatou pepa malaga uma. O se tasi o vaai i ai ma sa ou iloa o ia o se taufaasese. O le pepa ulufale sa a ni nai aso o lona matua ma le manao i lenei tagata tupe uma mo ia lava ma le avetaavale. Ina ua ou faailoa atu i ai, ia tutuli loa ese aʻu moni lava e pei o se taifau. E le mafai ona pulea loʻu ita ma le le fiafia i loʻu uso tagatanuu e lei popole e fesili atu mo latou pepa malaga, sa ou alaga i le avetaavale lava tele mo le taavale leoleo e faalogo ai, “”Vekkama illa? Indha maanangetta pozhapuku pichai edukalam! “””” Pe e te maasiasi? E mafai ona e nai avea ma se tagata aisi nai lo faimamago immorally tagata mo tupe! “”Sa ou savali ese. faalavelave lava le leoleo. O le pasi tuua. Ou te pea le maua loʻu pepa.
UpvoteDownvoteRead i Quora

“——————————————————————————————————————————————————

Taic eadar-theangachadh: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
New freagairt ri “”Dè as motha a tha a ‘sàsachadh fulangach-ionnsaigheach ni thu riamh dhèanamh gus fìor’ ciallachadh mì-mhodhail no neach?””

New Freagairt
Dè as motha a tha a ‘sàsachadh fulangach-ionnsaigheach ni thu riamh dhèanamh gus fìor’ ciallachadh mì-mhodhail no neach?
Wayne Allen Sallee
Wayne Allen Sallee, sgrìobhadair, dealbhadair, neach-ealain, a bharrachd taisbeanadh TBh mar inbheach ciorramach, bho àm breith
1 sealladh
Air ais anns na 1990an, bha mi ag obair meadhan agus ghabh dàrna obair ceithir oidhcheannan san t-seachdain aig an sgoil airson eòlas-inntinn. Shuidh mi leam fhìn ann an seòmar airson ceithir uairean a thìde agus dìreach a chruinneachadh facs agus chuir siad iad ann an ceart-oifisean an dèidh bhith a ‘dèanamh leth-bhric. Bha àrainnean eile agus mar sin tha mi ‘feitheamh mu dheireadh facs gu tighinn ann bho Hawaii. 5f sin, 9f seo. Bha mi beag-làimhe cèiseig recorder agus daonnan a thug beagan cassettes airson a chluich. Às dèidh sin, bhithinn ‘coiseachd chun na h-àrd agus ceann trèana dhachaigh. Aon oidhche, òg Guy rap a ‘cluich ceòl mòr bho rèidio. Bha daoine a ‘suidhe dlùth ris,’ mhòr-chuid a ‘coimhead ris ach a leigeil seachad dha. Chuir mi mo poca sìos agus a ‘coimhead airson mo Big Steve agus a’ Phòlainn Stevedores cèiseig agus flipped e ann an fhir leis. An sin sheas mi suas, agus a ‘tòiseachadh a’ cluich ceòl polka mar ard mar a b’urrainn mi, ‘nan seasamh mar faisg air a’ meann mar a b’urrainn mi, ‘chaochladh mi nach b’ urrainn a bhàthadh a-mach aige ceòl. Tha mi leth-Phòlainn agus Big Steve Cha robh dìreach cluich an standars mar “”Beer Barrel Polka”” agus “”Money Polka””, bha e mar an Bruce Springsteen de Ghaidhlig. Tha fios agad mar a thèid Springsteen chnothan cuide ris an giotàr? Uill, bhiodh Big Steve a ‘caoineadh air a’ bhogsa airson mionaid aig an aon àm. H-uile duine faisg air dhuinn coimhead. Tha Guy a ‘chiad dùnadh dheth a ceòl. Fhuair e suas, a ‘coimhead a’ coiseachd tron doras air an ath-chàraichean. Bha daoine mar-thà air tòiseachadh a basan a bhualadh. Tha mi a ‘fuireach air a chùlaibh, an polka ceòl ìosal, agus thuirt e ris “”Tha mi dìreach a’ leantainn thu. Big Me agus Steve. Sin e a ‘cluich. “”Tha Guy thionndaidh mun cuairt agus fhuair far na trèana aig an ath stad. Bha mi minor gaisgeach air an Orange Line gu bheil an oidhche gheamhraidh. Rudan mar seo a dhèanamh a-riamh anns na naidheachdan.
UpvoteDownvoteRead air Quora

New Freagairt
Dè as motha a tha a ‘sàsachadh fulangach-ionnsaigheach ni thu riamh dhèanamh gus fìor’ ciallachadh mì-mhodhail no neach?
Nalira Rumaizan
Nalira Rumaizan, Tha an geama gus nach thairis mi bhuannaich e!
1 sealladh
B ‘e seo tuilleadh ionnsaigheach na fulangach. Timcheall air fichead daoine agus tha mi air bòrd an Pondicherry-ECR bus bho Vadapalani gu oifis agam. Chan eil e coltach àbhaisteach MTC busaichean ann Chennai, tha seo bus nach tiocaid checkers no rud sam bith. Tha an stiùiriche a chruinnich £ 25 bho gach dhuinn agus chaidh e air ais gu a ‘toirt àite gun tiocaid. Cha robh duine a ‘cur dragh gu iarraidh, tha mi gu saor-thoileach. Dh’fhaighnich mi dha carson nach robh ea ‘toirt dhuinn a h-uile tiocaid. Thuirt e gum biodh a thoirt an dèidh a ‘bhus a lìonadh. Oifis agam stad a bha a ‘tighinn agus cha robh sgeul air nuair a shìn e dhuinn thairis air ar tiocaidean. Daoine slaodach thòisich deboard a ‘bhus, agus ràinig sinn aig mo stad. Fhuair sinn sìos. Tha mi a ‘cumail a-mach gun robh an stiùiriche thug e dhuinn a h-uile tiocaidean no mi chanadh an trafaig poileas. Gaped e rium airson greis agus thug e dhuinn ar n-uile tiocaid. Aon sùil air agus tha mi eòlach air an robh e foill. Chaidh na tiocaidean bha beagan làithean a dh’aois agus seo fear ag iarraidh a h-uile an t-airgead dha fhèin agus an dràibhear. Nuair a tha mi Nochd e a-mach, gu litireil shooed e air falbh mi mar chù. Cha b ‘urrainn smachd a chumail air mo chorruich agus briseadh-dùil ann mo cho-shaoranaich nach robh dragh a dh’iarraidh tiocaidean aca, dh’ èigh mi aig an stiùiriche àrd gu leòr airson an trafaig poileasman a chluinntinn, “”Vekkama illa? Indha maanangetta pozhapuku pichai edukalam! “””” Nach ‘eil thu nàire? Dh’fhaodadh tu àite a bhith a thuirt bodach baigeir na immorally mhealltaire daoine airson airgead! “”Choisich mi air falbh. Tha am poileas a riamh a ‘cur dragh. Bidh am bus a làimh chlì. Tha mi fhathast nach eil mo tiocaid.
UpvoteDownvoteRead air Quora

“——————————————————————————————————————————————————

Подршка превод: хттп://амзн.то/1З7д5оц
——————————————————————————————————————————————————
Нови одговор на “”Шта је највише задовољство пасивно-агресиван ствар коју си икада урадио заиста значи или грубим особу?””

Нови Одговор
Оно што је највише задовољство пасивно-агресиван ствар коју си икада урадио заиста значи или грубим лице?
Вејн Ален Саллее
Вејн Ален Саллее, писац, фотограф, уметник, ТВ емисија екстра као одрасла особа, хендикепиран од рођења
1 преглед
Назад у 1990, радио сам у центру и узео други посао четири дана недељно у школи за психологију. Седела сам сама у соби за четири сата и једноставно прикупљених факсова и ставио их у одговарајућим просторијама након што копије. Било је и других кампуса и тако сам чекао последњи факсови ушао у Хавајима. 5ПМ тамо, 9ПМ овде. Имао сам малу ручни касетофон и увек донео неколико касета да игра. Након тога, ја бих ходати до повишеног воза и главе куће. Једне ноћи, младић је играо реп музику из великог радија. Људи су седели близу њега, највише га је погледао, али игнорише га. Ја сет свој ранац доле и тражили моју Биг Стеве и његова пољски Стеведорес касете и преврнуо га у држач. Онда сам устао и покретање репродукције полка музику колико год гласно као што сам могао, стоји у непосредној близини дете колико сам могао, иначе не бих могао утопити своју музику. Ја сам полу-пољски и Биг Стеве није само играти стандарди: као “”Беер Баррел Полка”” и “”Новац Полка””, он је као Бруце Спрингстеен на полка. Знаш како ће Китиц полудети са гитаром? Па, Велика Стив би кукају на својој хармоници за минута одједном. Сви близу нас гледали. Момак је први искључити своју музику. Устао је, гледајући да хода кроз врата на следећи кола. Људи су већ почели да поздравило. Ја сам остао иза њега, на полка мусиц сите, и рекао му: “”Ја ћу вас пратити. Ја и Велики Стив. То је да се игра. “”Човек се окренуо и изашао из воза на следећој станици. Ја сам био мали херој на Оранге Лине који зимске ноћи. Такве ствари никада у вестима.
УпвотеДовнвотеРеад на Куора

Нови Одговор
Оно што је највише задовољство пасивно-агресиван ствар коју си икада урадио заиста значи или грубим лице?
Налира Румаизан
Налира Румаизан, игра није готово док сам га победио!
1 преглед
Ово је агресивнији него пасиван. Двадесетак људи и ја се укрцао у Пондишери-ЕЦР аутобус из Вадапалани у моју канцеларију. То није као уобичајене МТЦ аутобуса у Мадрас, овај аутобус не мора даме карата или било шта. Диригент прикупљени РС 25 од сваког од нас и вратио се на своје место без давања карту. Нико се није потрудио да пита, ја сам се јавио. Питао сам га зашто није нам даје све карте. Он је рекао да ће дати након што је аутобус био испуњен. Моја канцеларија станица је приближавање и није било ни трага од њега предаје нам преко наших карата. Људи полако почели да дебоард аутобус, а стигли смо у мојој станици. Имамо доле. Инсистирао сам кондуктера који нам је дао све карте или ћу звати саобраћајни полицајац. Он зјапиле на мене за неко време и дао нам све наше карте. Један поглед на њега и знао сам да је преварант. Карте су стари неколико дана и тај човек је желео сав новац за себе и возача. Када сам га истакао, он ме је буквално схооед далеко као пас. Није у стању да контролише свој бес и разочарање у мојим суграђанима који се није потрудио да траже своје улазнице, викао сам на проводника довољно гласан за саобраћајни полицајац да чује, “”Веккама Илла? Индха маанангетта позхапуку Пичаи едукалам! “””” Зар те није срамота? а ти би могао постати просјак од неморално варају људе за паре! “”Ја отишао. Полицајац никад није сметало. Аутобус лево. Ја још увек немају карту.
УпвотеДовнвотеРеад на Куора

#VALUE!
“——————————————————————————————————————————————————

Support shanduro: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
mhinduro itsva “”chii rinonyatsogutsa pusa-hasha chinhu wakambokurukura kuitwa kuti chaizvoizvo kureva kana unhu munhu?””

New Mhinduro
Chii rinonyatsogutsa pusa-hasha chinhu wakambokurukura kuitwa kuti chaizvoizvo kureva kana kutsvinya munhu?
Wayne Allen Sallee
Wayne Allen Sallee, munyori, mutori wemifananidzo, yokudhirowa, TV inoratidza nemamwe akura, remara kubva pakuberekwa
1 maonero
Kare kuma1990, ndakashanda keskusta uye akatora basa rechipiri mana nousiku pavhiki pachikoro zvepfungwa. Ndakagara ndoga muimba kwemaawa mana uye nyore akaunganidzawo faxes uzviise zvakakodzera mahofisi pashure kuita makopi. Paiva nezvimwe pazvikoro uye saka ndakambomirira okupedzisira faxes kuuya achibva kuHawaii. 5PM ikoko, 9PM pano. Ndakanga zvishoma ruoko-akabata kukaseti wezvaiitika uye nguva dzose vakauya makaseti shoma kutamba. Mushure maizvozvo, ndingada famba kusvika rakakwirira chitima uye musoro musha. Humwe usiku, wechiduku mukomana akanga achiridza Rap mumhanzi kubva redhiyo guru. Vanhu vakanga vagere pedyo naye, vakawanda akamutarira asi hanya naye. Ndikagadza mukwende wangu pasi ndokutarira kwangu Big Steve wake Polish Stevedores kukaseti uye flipped payo anaro. Ndakabva akasimuka uye kutanga nokutamba Sora rinowawa mumhanzi sezvo ruzha sezvo zvandaigona, ndakamira pedyo mbudzana ndaizopedza, zvikasadaro ndaisakwanisa tisanzwe mumhanzi wake. Ndine hafu-Polish uye Big Steve haana chete ridzai standars se “”Beer Barrel Sora rinowawa”” uye “”Mari Sora rinowawa””, akanga akaita Bruce Springsteen pamusoro Sora rinowawa. Munoziva sei Springsteen achaenda nzungu pamwe gitare? Eya, Big Steve achamuchema pamusoro akodhiyoni ake kwemaminitsi panguva. Munhu wose pedyo nesu ndichizviona. The Guy ndiye akatanga akavhara mumhanzi wake. Akasimuka, kutarisa kufamba nepamusuo unotevera motokari. Vanhu vakanga vatova kutanga omberai. Ini ndikagara shure kwake, iye Sora rinowawa mumhanzi yakaderera, uye akati kwaari, “”Ndichaenda kungotevera imi. Me uye Big Steve. Ndicho iye achitamba. “”The mukomana akatendeuka uye chitima chaitevera. Ndaiva muduku gamba pamusoro Orange Line kuti chando usiku. Zvinhu zvakadai kumbobvira kuti nhau.
UpvoteDownvoteRead musi Quora

New Mhinduro
Chii rinonyatsogutsa pusa-hasha chinhu wakambokurukura kuitwa kuti chaizvoizvo kureva kana kutsvinya munhu?
Nalira Rumaizan
Nalira Rumaizan, The mutambo haasi pamusoro kusvikira ndava ndikakunda izvozvo!
1 maonero
Izvi zvakanga zvakawanda zvechisimba pusa. Around vanhu makumi maviri uye ini akakwira Pondicherry-ECR bhazi kubva Vadapalani kuhofisi kwangu. Hakusi kufanana zvatinosiita MTC mabhazi vari Chennai, bhazi ichi haane tikiti checkered kana chinhu. Muitisi inounganidzwa Rs 25 kubva nomumwe wedu uye akadzokera kunzvimbo yake pasina kupa tikiti. Hapana zvakashatirisa kubvunza, ndakazvipira. Ndakamubvunza kuti nei akanga asiri kupa isu matikiti zvose. Akati vaizoenda kupa bhazi ikazara. hofisi yangu chichiita akanga achiuya uye pakanga pasina chiratidzo naye yokupfuudza isu pamusoro matikiti dzedu. Vanhu zvishoma nezvishoma vakatanga deboard bhazi, uye takasvika chichiita kwangu. Tine pasi. Ini vakasimbirira muitisi akatipa matikiti zvose kana ndingada kudana yomumugwagwa mupurisa. Iye gaped vakanditarisa kwekanguva uye akatipa matikiti zvedu zvose. Mumwe Kutarira uye ndakaziva kuti akanga ari munyengeri. The matikiti aiva mazuva mashoma akwegura uye murume uyu aida vose mari pachake uye mutyairi. Pandaiva akataura izvozvo, iye chaizvoizvo ini shooed kure sembwa. Haagoni kudzora hasha dzangu uye mwoyo wangu vagari vemo vakanga vasina hanya kukumbira matikiti vavo, Ini akapopotera muitisi ruzha zvinokwana motokari mupurisa kunzwa, “”Vekkama illa? Vaangana maanangetta pozhapuku pichai edukalam! “””” Ko iwe kunyara? Unogona nani kuva mupemhi pane unzenza kubiridzira vanhu mari! “”Ini aenda. Mupurisa haana hanya. Bhazi akasiya. Ndichiri handina tikiti rangu.
UpvoteDownvoteRead musi Quora

“——————————————————————————————————————————————————

حمايت ترجمو: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
کي نئون جواب “”ڇا تمام گهڻي جي شان ۾ اهڙن-جوش شيء توهان ڪڏهن ڪنهن واقعي جي معني يا بدتميز ماڻهو لاء ڪم ڪيو آهي؟””

نئون جواب
سڀ کان وڌيڪ جي شان ۾ اهڙن-جوش شيء توهان ڪڏهن ڪنهن واقعي جي معني يا بدتميز ماڻهو لاء ڪيو ڇا آهي؟
وئين آيلن Sallee
وئين آيلن Sallee، اديب، فوٽو گرافر، فنڪار، ٽي وي اضافو هڪ بالغن جي طور تي نظر انداز، ڄمڻ کان معذورن
1 قول
جي 1990s ۾ واپس، مون کي داخله موجب ڪم ڪيو ۽ نفسيات جي لاء هڪ اسڪول ۾ هڪ ٻئي نوڪري چئن راتين جو هفتي ۾ هڪ ٿي گذريو آهي. مون کي چار ڪلاڪ ۽ چئجي گڏ faxes لاء هڪ ڪمري ۾ پاڻ جي ويھي رھيو ۽ ڪاپيون ٺاهڻ کان پوء مناسب آفيسون ۾ کين ڪر. نه ٻين سان تعلق رکندڙ هئا ۽ پوء مون کي آخري faxes جپان کان ۾ اچي جو انتظار. اتي 5PM، هتي 9PM. مون کي ٿورو هٿ-منعقد وي.سي.آر. هئا ۽ هميشه چند cassettes ادا ڪرڻ لاء آندو. وري، آء جي مٿاھينء سکيا ۽ سر گهر ڏانهن ڊوڙڻ لڳي. هڪ رات، هڪ نوجوان بندا هڪ وڏي ريڊيو تان ريپ ٿيل موسيقي رهي هئي. ماڻهو، کيس بند تشريف فرما سڀ کان کيس پائيندو هو پر کيس نظر انداز ڪيا ويا. مون کي منهنجي backpack ھيٺ لٿو ۽ منهنجي وڏي سليم ۽ سندس پولش Stevedores وي.سي.آر. لاء أقول ۽ رکندڙ ۾ ان flipped. ان کان پوء مون کي اٿي بيٺو ۽ ٿيندڙ رهي پرپولا موسيقي جي طور تي تعالي مون کي، بيٺو ٿي سگهي ٿو ته جيئن مون کي سگهي ٿو ته جيئن ته همت ڪري بند، ٻي صورت ۾ مون کي ڪڍي پنهنجي موسيقي ٻوڙي نه سگھيو. آء آهيان اڌ-پولش ۽ وڏي سليم صرف “”شراب بيرل پرپولا”” ۽ “”مني پرپولا”” وانگر standars ادا نه ڪيو، هن چيو ته پرپولا جي بروس Springsteen وانگر هو. تون ڪيئن Springsteen گٽار سان اکروٽ وڃڻ ٿيندو کي خبر آهي؟ خير، بگ سليم هڪ وقت منٽن لاء سندس accordion تي wail ها. اسان جي ويجهو ليکڪن هئس. هن بندا پهرين پنهنجي موسيقي بند بند ڪرڻ هو. هن چيو ته مٿي روانو ٿيو، جو ايندڙ ڪار جي در جي ذريعي سير ڪرڻ لاء پيا. ماڻهو اڳ ۾ ئي وڄاء ٿيندڙ هئا. مون کيس پويان رھيو، ته پرپولا موسيقي گهٽ، ۽ کيس چيو ته “”مون کي صرف اوھان جي پٺيان ويندس. مون ۽ وڏي سليم. ته کيس پنهنجو آهي. “”هن بندا جي چوڌاري ڦرڻ لڳا ۽ ايندڙ اسٽاپ تي ٽرين بند ڪرايا. مون کي نارنگي لائين تي ته سياري ۾ رات جو هڪ معمولي هيرو هو. هن جهڙي شيء جي خبر ڪڏهن به نه ڪر.
Quora تي UpvoteDownvoteRead

نئون جواب
سڀ کان وڌيڪ جي شان ۾ اهڙن-جوش شيء توهان ڪڏهن ڪنهن واقعي جي معني يا بدتميز ماڻهو لاء ڪيو ڇا آهي؟
Nalira Rumaizan
Nalira Rumaizan، شڪار تي تائين مون کي ان جت وڃان نه آهي!
1 قول
هن اهڙن کان وڌيڪ جوش هو. ويهن جي آس پاس ماڻهو ۽ مون کي Vadapalani کان منهنجي آفيس جي Pondicherry-ECR بس ۾ داخل ٿيا. اهو چينن ۾ ويچارا MTC هٿياربندن پسند نه آهي، هن بس نه ٽڪيٽ checkers يا ڪا شيء آهي. هن موصل اسان مان هر هڪ کان 25 رپيا گڏ ڪري ۽ هڪ ٽڪيٽ ڏيڻ کان سواء واپس پنهنجي جاء ڪري ويو. ڪو هڪ پڇا ڳاڇا ڪرڻ لاء ڇهندڙ، مون کي وڪيائون سا. ڇو ته هو اسان سڀني ٽڪيٽن ڪاري نه ڪيو ويو ته آء کانئس پڇيو. هن چيو ته هن کان پوء سنڌ جي بس ڀرجي ويو ڏي لڳي. منهنجي آفيس بند رابطو ڪيو ويو ۽ کيس اسان کي اسان جي ٽڪيٽن جي حوالي سان اعان جي ڪا به نشاني نه هو. ماڻهو کاڌائين ته بس deboard ڪرڻ شروع ڪيو، ۽ اسان کي منهنجي اسٽاپ تي پهتو. اسان نازل روانو ٿيو. مون کي موصل ته هن اسان سڀني ٽڪيٽن ڏني يا آء جي ٽريفڪ پوليس کي سڏيندا لڳي زور ڀريو. هن چيو ته هڪ وقت تائين مون تي gaped ۽ اسان کي اسان جي موڪليل ٽڪيٽن ڏني. ان تي هڪ نظر ۽ مون کي سڃاتو ته هو هڪ فريب هو. سنڌ جي ٽڪيٽن جو اشتهار جيڪو ڪجهه ڏينهن پراڻي هئا ۽ هن ماڻھوء کي پاڻ لاء سڀ پئسا ۽ ڊرائيور جو خواهشمند آهي. جڏهن مون کي اها نشاندهي ڪئي، هن جي لفظي معني مون کي پري هڪ ڪتي وانگر shooed. منهنجي ڪاوڙ ۽ منهنجو ساٿي شهرين ۾ مايوسي جو انهن جي ٽڪيٽن لاء پڇا ڳاڇا ڪرڻ کي تنگ نه ڪيو ڪنٽرول ڪرڻ جي قابل نه، مون کي موصل تعالي جي ٽريفڪ پوليس ٻڌي لاء ڪافي ۾ رهندي، “”Vekkama جو لائق؟ Indha maanangetta pozhapuku pichai edukalam! “””” توهان کان حياء ئي نه آهن؟ توهان بجاء هڪ سوال جي ڀيٽ ۾ immorally پئسا لاء ماڻهن کي مٽاسٽا بڻجي سگهي! “”مون کي پري نڪري ويو. جڏهن ته پوليس ڪڏهن به ڇهندڙ. جڏهن ته بس رهجي ويو. مون کي اڃا تائين منهنجي ٽڪيٽ نه ڪندا آھن.
Quora تي UpvoteDownvoteRead

“——————————————————————————————————————————————————

සහාය පරිවර්තන: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
නව පිළිතුරක් “”ඔබ කවදා හෝ ඇත්තටම අදහස් හෝ අකාරුණික පුද්ගලයාට සිදු කර ඇත වඩාත්ම තෘප්තිමත් උදාසීන-ආක්රමණශීලී දෙයක්?””

නව පිළිතුර
ඔබ කවදා හෝ ඇත්තටම අදහස් හෝ අකාරුණික පුද්ගලයාට සිදු කර ඇත වඩාත්ම තෘප්තිමත් උදාසීන-ආක්රමණශීලී දේ මොකක්ද?
වේන් ඇලන් Sallee
වේන් ඇලන් Sallee, ලේඛකයෙකු, ඡායාරූප ශිල්පී, චිත්ර ශිල්පියා, tv අමතර වැඩිහිටියකු ලෙස පෙන්නුම් කෙරෙන පරිදි, උපතේ සිට ආබාධිත
1 දැක්ම
නැවත 1990 දී, මම නගර මධ්යයේ වැඩ සහ මනෝ විද්යාව සඳහා පාසල් සතියකට රාත්රී සිව් දෙවන රැකියාවක් ලබා ගත්තේ ය. මම පැය හතරක් හා සරලව එකතු කරනු ලබන ෆැක්ස් සඳහා කාමරයක් තුළ මා විසින් ඉඳගෙන පිටපත් කමක් සිදු කල පසු නිසි කාර්යාල තැබුවේ ය. වෙනත් විශ්ව විද්යාලවලට ක් වූ බවත්, ඒ නිසා අවසාන කරනු ලබන ෆැක්ස් හවායි සිට එන්න මම බලන් හිටියා. එහි පස්වරු 5, මෙහි රාත්රී 9 ට. මම ටිකක් අතින් පෙරළා කැසට් පටිගත තිබූ අතර සෑම විටම විශාල කාර්යභාරයක් මේ කැසට් පට කිහිපයක් ගෙනාවා. ඉන් පසුව, මම උස් දුම්රිය සහ හිස නිවසට ගමන් කියලා. එක දවසක් රෑ, තරුණ මිනිහා ලොකු ගුවන් විදුලි සිට රැප් සංගීතය වාදනය විය. ජනතාව, සමීප ඔහුට වාඩිවී බොහෝ වහන්සේ ඔහු දෙස බලා, එහෙත් ඔහුව නොසලකා හැරියහ. මම බිම මගේ ගමන් මල්ල තබා මගේ ලොකු ස්ටීව් සහ ඔහුගේ පෝලන්ත Stevedores කැසට් සෙවූ අතර එම බලපත්රය දරන්නා එය කවිපය. එවිට මම නැඟිට මම, මට හැකි ලෙස ළමයෙක් ලෙස හිටගෙන වෙනත් ආකාරයකින් මම ඔහුගේ සංගීත පිටතට ලෝකයේ වෙනස් නොවන හැකි හැකි තරම් ශබ්ද නගා ක්රීඩා polka සංගීතය ආරම්භ. මම අර්ධ පෝලන්ත හා බිග් ස්ටීව් පමණක් “”බියර් බූලියක් Polka”” හා “”මුදල් Polka”” වැනි standars සෙල්ලම් නැත, ඔහු polka වන බෲස් Springsteen මෙන් විය ඉන්නේ. ඔබ Springsteen ගිටාරය සමග ගෙඩි යන්න කියලා අපි දන්නේ? හොඳයි, ලොකු ස්ටීව් වරකට විනාඩි ඔහුගේ Accordion මත වැලපෙන්නෝ ඇත. අප අසල හැමෝම දැක්කා. ගයි ඔහුගේ සංගීත වසා පළමු විය. ඔහු ඊළඟ කාර් සඳහා දොර හරහා ගමන් කිරීමට බලා, නැඟිට. මේ වන විටත් පැවිදි කිරීම ආරම්භ කරන ලදී. මම polka සංගීතය අඩු, ඔහු රැඳී සිටියේය, හා “”මම ඔයාට පස්සෙන් එන්නම් කියා ඔහුට කීවේය. මා සහ බිග් ස්ටීව්. බව ඔහුට සෙල්ලම් කරන්නේ. “”කෙනා පමණ ඊළඟ නැවතුමෙන් හැරී දුම්රිය බැස. මම තැඹිලි මාර්ගයේ බව ශීත රාත්රී සුළු වීරයෙක් විය. මේ වගේ දේවල් ප්රවෘත්ති කිරීමට කවදාවත්.
Quora මත UpvoteDownvoteRead

නව පිළිතුර
ඔබ කවදා හෝ ඇත්තටම අදහස් හෝ අකාරුණික පුද්ගලයාට සිදු කර ඇත වඩාත්ම තෘප්තිමත් උදාසීන-ආක්රමණශීලී දේ මොකක්ද?
Nalira Rumaizan
Nalira Rumaizan, ක්රීඩාව මම එය දිනා තියෙනවා දක්වා නැති අතර, වේ!
1 දැක්ම
මෙම උදාසීන වඩා ආක්රමණශීලී විය. ක් පමණ විසි දෙනෙකුට සහ මම Vadapalani මගේ කාර්යාලයට Pondicherry-ECR බස් ගොඩ වුණා. එය, චෙන්නායි සුපුරුදු MTC බස් රථ කැමති නෑ මේ බස් ටිකට් සෙල්ලම හෝ කිසිම දෙයක් නැත තියෙන්නේ. කොන්දොස්තර අප එක් එක් සිට රුපියල් 25 එකතු සහ ටිකට් පතක් ලබා නොදී ආපසු තම ස්ථානයට ගියේය. අහන්න කරදර කිසිවෙක් නැත, මම කැමැත්තෙන්ම ඉදිරිපත් වුණා. ඔහු අපට සියලූ ප්රවේශපත් ලබා දීම නොවේ ඇයි මම ඔහුගෙන් ඉල්ලා සිටියේය. ඔහු බස් පිරී පසු ඔහු විසින් දිය කියලා. මගේ කාර්යාලයට නැවතුම් ළඟා වූ අතර ඔහු අපගේ ප්රවේශපත් පුරා අපට ප්රදානය කිසිදු සලකුණක් විය. බස් deboard ජනතාව කල්පිතයක්, අපි මගේ නැවතුම් පැමිණියේය. අපි බැස්සා. මම ඔහු අපට සියලූ ප්රවේශපත් දුන්නා හෝ මම රථවාහන පොලිස් කතා කියලා ඒ කොන්දොස්තර අවධාරනය කලේ ය. ඔහු ටික මට පිළි ගෙනාවේ අප අපගේ සියලු ප්රවේශ පත්ර ලබා දුන්නා. එය එක බැල්මක් මම ඔහු වංචාවක් බව ඔහු දැන සිටියේය. ප්රවේශ පත්ර දින කිහිපයකට පරණ ඒවා මේ මිනිසා තමා සඳහා සියලු මුදල් සහ රියදුරු අවශ්ය විය. මම එය පෙන්වා දුන් විට ඔහු ඇත්ත මා පලවා බල්ලෙක් වගේ shooed. ටිකට් ඉල්ලා කරදර කළේ නැහැ මගේ සහෝදර ජනතාවට මගේ කෝපය හා කලකිරීම පාලනය කිරීමට නොහැකි, මම, රථවාහන පොලිස් ආරංචි සඳහා මහ හඬින් තරම් කොන්දොස්තර බැණ “”Vekkama illa? Indha maanangetta pozhapuku pichai edukalam! “””” ලැජ්ජා ඔබ නොවේ ද? ඔබ වඩා සදාචාර විරෝධී මුදල් සඳහා ජනතාව වංචා වඩා හිඟන්නෙක් බවට පත් විය හැකි! “”මම ගියා. පොලිස් නිලධාරියා කරදර නැහැ. මෙම බස් රථය පිටත් විය. මම තවමත් මගේ ටිකට් නැහැ.
Quora මත UpvoteDownvoteRead

“——————————————————————————————————————————————————

Podpora prekladu: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Nová odpoveď na otázku “”Čo je najuspokojivejšiu pasívne-agresívny vec, ktorú kedy urobil na naozaj znamenať alebo hrubý osobne?””

Nová odpoveď
Čo je najuspokojivejšiu pasívne-agresívny vec, ktorú kedy urobil na naozaj znamenať alebo hrubý osobne?
Wayne Allen Salley
Wayne Allen Salley, spisovateľ, fotograf, umelec, televízny program navyše ako dospelý, postihnutý od narodenia
1 pohľad
Už v roku 1990, pracoval som do mesta a vzal druhé zamestnanie štyri noci v týždni v škole pre psychológiu. Sedel som sám v miestnosti štyri hodiny a potom zhromaždených faxov a dať ich do príslušných úradov po vytváranie kópií. Tam boli iné areály a tak som čakal na posledný faxy prísť z Havaja. Sedemnásť hodín tam dvadsaťjeden hodín tu. Mal som trochu ručné kazetový magnetofón a vždy priniesol niekoľko kaziet hrať. Potom by som chodiť na zvýšenej vlaku a hlavy domácnosti. Raz v noci, mladý chlapec hral rapovú hudbu z veľkého rádia. Ľudia sedeli blízko k nemu, najviac sa na neho pozrel, ale ignoroval ho. Dal som batoh na zem a pozrel sa na môj Big Steve a jeho kazety Poľský nakladače a hodil ju do držiaka. Potom som vstal a spustenie prehrávania polka hudbu tak hlasno, ako len to šlo, ktorý stál tak blízko chlapec čo som mohol, inak by som nemohol prehlušiť hudbu. Som napoly poľský a Big Steve nebol len hrať standars ako “”Beer Barrel Polka”” a “”Money Polka””, bol ako Bruce Springsteen polky. Viete, ako Springsteen sa zblázniť s gitarou? No, Big Steve by nariekať na jeho harmoniku pre minút v kuse. Každý kúsok od nás sledoval. Ten chlap bol prvý vypnúť hudbu. Vstal, ktorí chcú prejsť dverami do ďalšieho vozidla. Ľudia sa už začína tlieskať. Zostal som za ním, polka hudby minimum, a povedal mu: “”Ja budem len nasledovať. Me and Big Steve. To ho hrať. “”Ten chlap sa otočil a vystúpil z vlaku na ďalšej zastávke. Bol som menšie hrdina na Orange Line že zimné noci. Takéto veci nikdy správy.
UpvoteDownvoteRead na Quora

Nová odpoveď
Čo je najuspokojivejšiu pasívne-agresívny vec, ktorú kedy urobil na naozaj znamenať alebo hrubý osobne?
Nalira Rumaizan
Nalira Rumaizan, hra nie je koniec, kým som vyhral!
1 pohľad
To bol agresívnejší než pasívne. Zhruba dvadsať ľudí a som nastúpil do autobusu Pondicherry-ECR od Vadapalani do mojej kancelárie. Nie je to ako obvyklé autobusy MTC v Chennai, tento autobus nemá dáma lístka alebo tak niečo. Sprievodcovia zhromaždené R 25 od každého z nás a vrátil sa na svoje miesto, bez toho aby si cestovný lístok. Nikto sa neobťažoval spýtať, prihlásil som sa. Spýtal som sa ho, prečo nebolo nám dáva všetky lístky. Povedal, že dá potom, čo autobus bol plný. Môj úrad zastávka bola blíži a tam nebolo ani stopy po ňom podal nám cez naše lístky. Ľudia sa pomaly začali deboard autobus, a my sme prišli na mojej zastávke. Máme dole. Trvala som na vodič, ktorý nám dal všetky vstupenky, inak by som zavolať dopravný policajt. Pozeral na mňa na chvíľu a dal nám všetky naše lístky. Jediný pohľad na ňu a ja som vedel, že je podvodník. Tieto lístky boli niekoľko dní staré a tento muž chcel všetky peniaze pre seba a pre vodiča. Keď som poukázal na to, že ma doslova odohnal ako pes. Nie je schopný kontrolovať svoj hnev a sklamanie v mojich spoluobčanov, ktorí sa neobťažoval požiadať o ich leteniek som kričal na vodiči dosť nahlas pre dopravný policajt počuť, “”Vekkama illa? Indha maanangetta pozhapuku Pichai edukalam! “””” Nie si hanbíte? Dalo by sa radšej stal žobrák než nemorálne podvádzajú ľudí za peniaze! “”Odišiel som. Policajt sa nikdy neobťažoval. Autobus opustil. Stále pri sebe nemám lístok.
UpvoteDownvoteRead na Quora

“——————————————————————————————————————————————————

prevod podpora: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Nov odgovor na “”Kaj je najbolj izpolnjuje pasivno-agresivno, kar ste jih kdaj naredil res pomeni ali nevljudno osebi?””

nov odgovor
Kaj je najbolj izpolnjuje pasivno-agresivno, kar ste jih kdaj naredil res pomeni ali nevljudno osebi?
Wayne Allen Sallee
Wayne Allen Sallee, pisatelj, fotograf, umetnik, tv oddaja dodatno kot odrasli, invalidi od rojstva
1 ogled
Nazaj v 1990-ih, sem delal v centru mesta in je drugo službo štiri noči na teden v šoli za psihologijo. Sedel sem sam v sobi za štiri ure in preprosto zbranih faksov in jih v ustreznih uradih po izdelavi kopije. Ni bilo druge kampusov in zato sem čakal na zadnji fakse, da pridejo iz Havajev. 17:00 tam, 21:00 tukaj. Imel sem malo ročnega kasetofon in vedno prinesel nekaj kaset, da igrajo. Potem, sem hodil k povišani vlaka in glavo doma. Neke noči, mlad fant je igral rap glasbo iz velikega radia. Ljudje so sedi blizu njega, najbolj ga je pogledal, vendar ga ne upošteva. Nastavim nahrbtnik dol in pogledal za moj Big Steve in njegov poljski Stevedores kaseto in jo obrnil v držalo. Potem sem vstal in se začne konkurenčne polka glasbo glasno, kot sem lahko, stoji tako blizu, da otrok, kot sem lahko, sicer ne bi mogel preglasiti svojo glasbo. Jaz sem pol-poljskih in Big Steve ni samo igranje standars kot “”Beer Barrel Polka”” in “”Money Polka””, je bil kot Bruce Springsteen s polka. Saj veš, kako bo Springsteen gredo matice s kitaro? No, Big Steve steni na svojo harmoniko za minut naenkrat. Vsi pri nas gledal. Tip je bil prvi, ki izklopi svojo glasbo. Je vstal, je videti, da sprehod skozi vrata v naslednji avto. Ljudje so že začeli z aplavzom pozdravilo domače. Ostal sem za njim, je polka glasbe nizko, in mu rekel: “”Jaz bom samo ti sledijo. Jaz in Big Steve. To je on igral. “”Človek se obrnil in stopil z vlaka na naslednji postaji. Sem bil majhen junak na Orange Line, ki zimsko noč. Stvari, kot je ta, ne bi novic.
UpvoteDownvoteRead Quora

nov odgovor
Kaj je najbolj izpolnjuje pasivno-agresivno, kar ste jih kdaj naredil res pomeni ali nevljudno osebi?
Nalira Rumaizan
Nalira Rumaizan, igra še ni končana, dokler sem ga dobil!
1 ogled
To je bil bolj agresiven kot pasivni. Okoli dvajset ljudi, in sem se vkrcal na Pondicherry-ECR avtobusom iz Vadapalani v mojo pisarno. To ni tako kot običajno MTC avtobuse v Chennai, ta avtobus nima dama vozovnic ali kaj podobnega. Dirigent zbrani Rs 25 od vsakega od nas in odšel nazaj na svoje mesto, ne da bi vozovnice. Nihče ne moti, da vprašati, bom javil. Vprašal sem ga, zakaj nam ni dajal vse vstopnice. Rekel je, da bi dal potem ko je bil avtobus napolnjen. Moja pisarna postanek je bil približuje in ni bilo sledu o njem nam predajo naših vstopnic. Ljudje počasi začeli deboard avtobus, in smo prispeli na moj stop. Imamo navzdol. Sem vztrajal vodnika, ki nam je dal vse karte ali sem poklical prometnega policista. On zeva me za nekaj časa in nam je dal vse svoje karte. En pogled na to in sem vedel, da je prevarant. Vstopnice so bile stare nekaj dni in ta človek je želel ves denar zase in za voznika. Ko sem ga navedel, je dobesedno me shooed stran kot pes. Ne more nadzorovati jezo in razočaranje v mojih sodržavljanov, ki ne trudim, da zaprosijo za vozovnice, sem zaklical na vodnika dovolj glasen za promet policist slišati, “”Vekkama illa? Indha maanangetta pozhapuku Pichai edukalam! «» Ali te ni sram? Lahko bi raje postal berač kot nemoralno goljufija ljudi za denar! «Sem odšel. Policaj nikoli ne moti. Avtobus zapustil. Še vedno nimajo karto.
UpvoteDownvoteRead Quora

“——————————————————————————————————————————————————

turjumaad Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
jawaab cusub “”Waa maxay waxa dadban-dagaal ugu dheregto aad samayn in qof run ahaantii ka dhigan tahay ama edeb?””

Jawaab New
Waa maxay waxa dadban-dagaal ugu dheregto aad samayn in qof run ahaantii ka dhigan tahay ama edeb?
Wayne Allen Sallee
Wayne Allen Sallee, qoraa, sawir qaade, artist, tv show oo dheeraad ah sida qof weyn, naafada laga bilaabo dhalashada
1 view
Back ee 1990, Waxa aan ka shaqeeyey hoose oo qaaday shaqo labaad afar habeen toddobaadkii dugsiga ah cilmi nafsiga. Aniga qudhaydu waxaan ag fadhiyey qol afar saacadood oo fakisyo si fudud u soo ururiyey oo wuxuu ku riday xafiisyada haboon ka dib markii nuqulo. Waxaa jiray xarumaha kale oo sidaas oo kale ayaan sugayay fakisyo ee la soo dhaafay in ka Hawaii iman. 5ta galabnimo waxaa, 9pm halkan. Waxaan lahaa a taariikhqorihii cajalad gacanta lagu yar oo mar walba u keenay a cajalado yar u ciyaaro. Dabadeed, waxaan ku socon lahaa inaan guriga tareen oo madaxa kacsantahay. Mid ka mid ah habeenkii, nin dhallinyaro ah ayaa lagu heesaha raabka u ciyaaro ka radio weyn. Dadka ayaa fadhiya meel u dhow isaga, ugu isagii eegay, laakiin isaga indha tiray. Aan boorsada hoos u dhigay oo wax fiiriyey for my Big Steve oo cajalad Polish Stevedores oo u gagadin Wajigooda ee haysta. Markaas ayaan istaagay oo bilaabaya ciyaaraha polka music sida cod weyn sidii aan kari karin, sida taagan meel u dhow kid ah sidii aan kari karin, haddii kale anigu ma mahelaan uu music. Waxaan ahay bar-Polish iyo Big Steve ma kaliya ma ciyaari standars sida “”Beer foosto Polka”” iyo “”Money Polka””, waxa uu ahaa sida Bruce Springsteen ee polka. Waad og tahay sidii Springsteen tegi doonaa nuts la gitaarka? Well, Big Steve barooran lahaa uu qalab muusiik for daqiiqo markiiba. Qof walba noo dhow daawaday. nin ayaa ahaa kii ugu horeeyay uu music demiyo. Kolkaasuu kacay, oo raadinaya in ay socdaan iyada oo albaabka in gaariga soo socda. Dadka ayaa horeba laga bilaabo si ay sacabka. Waxaan isaga ku hadhay, polka music yar yahay, oo wuxuu ku yidhi “”kaliya waan ku raacayaa doonaa. Me iyo Big Steve. Taasi isaga ciyaaro. “”Nin The jeesatay oo ay heshay off tareenka joogsiga soo socda. Waxaan ahaa geesi yar on Line Orange Habeenka qaboobaha in. Waxyaabaha sidaan oo kale ah marna ka dhigi wararka.
UpvoteDownvoteRead on Quora

Jawaab New
Waa maxay waxa dadban-dagaal ugu dheregto aad samayn in qof run ahaantii ka dhigan tahay ama edeb?
Nalira Rumaizan
Nalira Rumaizan, ciyaar ma aha in ka badan ilaa aan ku guuleystay!
1 view
Tani waxa ay ahayd mid dagaal badan dadban. Ku dhawaad labaatan qof oo waxaan baska Pondicherry-ECR ka Vadapalani si aan xafiiska. Waxa aan jeclaan basaska MTC caadiga ah ee Chennai, baska tani ma leeyahay checkers tigidh ama wax. kaari la soo ururiyey Rs 25 ka qof kasta oo inaga mid ah oo dib u baxay inuu meel aan sheegin tigidh. mid ka mid No wareeriyay si aad u weydiiso, waxaan si iskeed ah. Waxaan isaga la weydiiyay sababta uu ku ma na siiyo tikidh oo dhan. Wuxuu sheegay in uu ku siin lahaa ka dib markii bas waxaa ka buuxsamay. My stop shaqadooduna waxay ahayd inay u dhowaanin iyo ahaa waxaa calaamad u lahayn isaga noo dhiibteen ka tikidhada our. Dadka si tartiib tartiib ah ay bilaabeen in ay deboard baska, iyo waxaan gaaray aan joogsiga. Waxaan ka degay. Aniga ayaa ku adkaystay kaari ah in uu na siiyey oo dhan tigidhada ama waxaan wici lahaa boolis gaadiidka. Wuxuu iigu fureen ee in muddo ah oo na siiyey oo dhan tikidhada our. Mid ka mid ah fiiriya at iyo waxaan ogaa inuu ahaa been abuur ah. tigidhada waxa ay ahaayeen dhowr maalmood jir ah oo ninkan lacag dhan doonayay isaga iyo darawalkii for. Markii aan u tilmaamay, uu macno i eryi jireen sida eey oo kale. Aan la awoodin in la xakameeyo aan carro iyo niyadjab in muwaadiniinta aan shaqayn oo aan dhibaato in aad weydiisato tikidhka, waxaan ku qayliyeen at kaari cod dheer ku filan oo boolis ah gaadiidka inay maqlaan, “”Vekkama Illa? Indha maanangetta pozhapuku pichai edukalam! “””” Sow ma tihid ka xishoonaysaan? halkii aad noqon kartaa qof miskiin ah oo ka badan immorally khiyaameeyaan dadka lacag! “”Waxaan iska socday. boolis ah weligiis wareeriyay. bidix baska. Waxaan weli aan haysan aan tigidh.
UpvoteDownvoteRead on Quora

“——————————————————————————————————————————————————

traducción de soporte: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Nueva respuesta a “”¿Qué es lo más satisfactorio pasivo-agresivo que has hecho a una persona grosera o significa realmente?””

nueva respuesta
¿Qué es lo más satisfactorio pasivo-agresivo que has hecho a una persona realmente quiere decir o grosero?
Wayne Allen Sallee
Wayne Allen Sallee, escritor, fotógrafo, artista, show televisivo adicional como un adulto, perjudicado desde el nacimiento
1 vista
De vuelta en la década de 1990, trabajé centro y tomó un segundo trabajo cuatro noches a la semana en una escuela de la psicología. Me senté sola en una habitación durante cuatro horas y faxes simplemente recogidos y ponerlos en las oficinas apropiadas después de hacer copias. Había otros campus y por lo que esperaban los últimos faxes que llegan de Hawai. 17:00 allí, 21:00 aquí. Tenía un pequeño grabador de cassette de mano y siempre trajo unos casetes para jugar. Después, me volvería a pie al tren y la cabeza elevada casa. Una noche, un chico joven estaba tocando música de rap de un gran radio. Las personas estaban sentados cerca de él, más lo miraron, pero no le hicieron caso. Me puse mi mochila y miré por mi gran Steve y su casete polaco estibadores y volteado en el soporte. Entonces me puse de pie y comenzar la reproducción de música polka tan fuerte como pude, de pie tan cerca del niño como pude, lo contrario no podría ahogar su música. Soy mitad polaco y Big Steve no sólo juego los estándares como “”Beer Barrel Polka”” y “”Dinero Polka””, que era como el de Bruce Springsteen de polca. Ya sabes cómo Springsteen se vuelven locos con la guitarra? Bueno, Big Steve sería llorar en su acordeón de minutos a la vez. Todo el mundo cerca de nosotros observó. El tipo era el primero en apagar su música. Se puso de pie, mirando a caminar a través de la puerta al siguiente coche. La gente ya estaba empezando a aplaudir. Me quedé detrás de él, la polka bajo la música, y le dijo: “”Sólo te sigo. Yo y Big Steve. Eso es lo que juega. “”El chico se dio la vuelta y se bajó del tren en la siguiente parada. Yo era un héroe de menor importancia en la línea anaranjada esa noche de invierno. Este tipo de cosas no son noticia.
UpvoteDownvoteRead en Quora

nueva respuesta
¿Qué es lo más satisfactorio pasivo-agresivo que has hecho a una persona realmente quiere decir o grosero?
Nalira Rumaizan
Nalira Rumaizan, El juego no ha terminado hasta que yo he ganado!
1 vista
Esto fue más agresivo que el pasivo. Alrededor de veinte personas y abordé el autobús Pondicherry-ECR de Vadapalani a mi oficina. No es como los autobuses habituales del MTC en Chennai, este autobús no tiene inspectores de billetes o cualquier cosa. El conductor recogió Rs 25 de cada uno de nosotros y regresó a su lugar sin dar un boleto. Nadie se molestó en preguntar, me ofrecí. Le pregunté por qué no nos estaba dando todas las entradas. Dijo que iba a dar, después el autobús estaba lleno. Mi oficina estaba parada se acerca y no había señales de él nos la entrega de los billetes. La gente empezó lentamente a deboard el autobús, y que llegaron a mi parada. Nos pusimos manos. Insistí el conductor que nos dio a todos los billetes o que yo llamaría la policía de tráfico. Él me miró boquiabierto durante un tiempo y nos dio todos los billetes. Una mirada en ella y sabía que era un fraude. Los billetes eran unos pocos días de edad y este hombre querían todo el dinero para él y el conductor. Cuando me indicó, que literalmente me espantó como un perro. No es capaz de controlar mi ira y decepción en mis conciudadanos que no se molestan en pedir sus entradas, le grité al conductor suficientemente alto para que el agente de tránsito para escuchar, “”Vekkama illa? Indha maanangetta pozhapuku pichai edukalam! “””” No te da vergüenza? Se podría llegar a ser más bien un mendigo que inmoralmente engañar a la gente para el dinero! “”Me alejaba. El policía nunca se molestó. El autobús se salió. Todavía no tengo mi boleto.
UpvoteDownvoteRead en Quora

“——————————————————————————————————————————————————

panarjamahan Rojongan: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
jawaban New ka “”What is the hal paling satisfying pasip-agrésif anjeun geus kungsi dipigawé ka bener mean atawa jalma kurang ajar?””

Jawab New
What is the hal paling satisfying pasip-agrésif anjeun geus kungsi dipigawé ka bener mean atawa kurang ajar jelema?
Wayne Allen Sallee
Wayne Allen Sallee, panulis, fotografer, artis, tv pintonan tambahan salaku sawawa, cacad ti lahir
1 view
Deui dina taun 1990-an, kuring digawé kota jeung nyandak pakasaban kadua opat peuting saminggu di sakola keur psikologi. Kuring diuk ku sorangan di kamar pikeun opat jam jeung faxes saukur dikumpulkeun teras nahan eta di kantor ditangtoskeun sanggeus nyieun éksemplar. Aya kampus sejen tur jadi waited pikeun faxes pamungkas datang di ti Hawaii. 5PM aya, 9PM dieu. Kuring kungsi recorder kaset leungeun-dilaksanakeun saeutik jeung sok dibawa sababaraha kaset pikeun muterkeunana. Afterwards, Abdi leumpang ka elevated kareta jeung sirah imah. Hiji peuting, hiji guy ngora ieu diputer rap musik ti radio gedé. Jalma anu seated deukeut ka manéhna, paling melong manéhna tapi dipaliré manéhna. I diatur ransel mah turun jeung kokotéténgan mah Big Steve jeung kaset Polandia Stevedores sarta dibalikkeun dina wadah teh. Saterusna kuring nangtung luhur jeung dimimitian maén polka musik salaku pisan salaku mah bisa, nangtung salaku deukeut ka nak salaku mah bisa, disebutkeun kuring teu bisa ngalelepkeun kaluar musik-Na. Aku half-Polandia jeung Big Steve teu saukur muterkeun standars kawas “”Beer Laras Polka”” jeung “”Money Polka””, manéhna kawas Bruce Springsteen of polka. Anjeun nyaho kumaha Springsteen bakal balik kacangan jeung gitar? Sumur, Big Steve bakal wail dina akordion-Na pikeun menit dina hiji waktu. Everybody deukeut urang diawaskeun. guy ieu munggaran Cicing off musik-Na. Manéhna meunang nepi, néangan leumpang ngaliwatan panto ka mobil saterusna. Jalma anu geus dimimitian Clap. Kuring ari balik manéhna, polka musik low, jeung ceuk manéhna “”Kuring ngan bakal nuturkeun anjeun. Kuring jeung Big Steve. Éta manéhna diputer. “”Guy Nu tos kira-kira jeung meunang off kareta di eureun saterusna. Ieu pahlawan minor dina Line Oranyeu nu peuting usum tiis. Hal kawas ieu kungsi nyieun warta.
UpvoteDownvoteRead dina Quora

Jawab New
What is the hal paling satisfying pasip-agrésif anjeun geus kungsi dipigawé ka bener mean atawa kurang ajar jelema?
Nalira Rumaizan
Nalira Rumaizan, Kaulinan teu leuwih saacan mah geus meunang eta!
1 view
Ieu leuwih agrésif ti pasip. Kira-kira dua puluh urang mah boarded beus Pondicherry-ECR ti Vadapalani ka kantor mah. Hayu urang teu kawas dawam MTC beus di Purwakarta, beus ieu ngabogaan teu checkers tiket atawa nanaon. konduktor nu dikumpulkeun Rs 25 ti unggal urang jeung indit deui ka tempat-Na tanpa méré tiket. hiji No diganggu nanya, kuring volunteered. Kuring nanya ka manéhna naha manéhna teu méré urang sadaya tiket. Manéhna cenah kukituna méré sanggeus beus ieu kaeusi. My eureun kantor ieu approaching jeung aya no tanda manéhna handing urang leuwih tiket urang. Jalma lalaunan mimiti deboard beus, jeung urang anjog di stop mah. Urang meunang handap. Kuring maksa konduktor yén manéhna méré urang sadaya tiket atawa Abdi nelepon pulisi lalu lintas. Manéhna gaped kuring bari jeung méré urang sadaya tiket urang. Hiji katingal di eta jeung mah emang manéhna panipuan a. Nu tiket éta kolot sababaraha poé jeung manusa ieu hayang sadaya duit keur dirina jeung supir. Lamun kuring nunjuk kaluar, manéhna hartina shooed kuring jauh kawas anjing. Teu bisa ngadalikeun anger jeung disappointment mah warga sasama mah nu teu nyusahkeun ka menta tiket maranéhanana, kuring ambekan di konduktor cukup pisan pikeun pulisi lalu lintas ngadéngé, “”Vekkama illa? Indha maanangetta pozhapuku pichai edukalam! “””” Dupi anjeun teu isin? Anjeun rada bisa jadi baramaen ti immorally curang jalma duit! “”Kuring walked jauh. pulisi kungsi diganggu. bus kenca. Kuring masih teu boga tiket mah.
UpvoteDownvoteRead dina Quora

“——————————————————————————————————————————————————

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
jibu mpya ya “”Je, ni zaidi ya kuridhisha passiv-fujo kitu umewahi kufanya kwa kweli maana au mtu rude?””

New Jibu
ni zaidi ya kuridhisha passiv-fujo kitu umewahi kufanya kwa kweli maana au rude mtu ni nini?
Wayne Allen Sallee
Wayne Allen Sallee, mwandishi, mpiga picha, msanii wa filamu show ziada kama mtu mzima, walemavu tangu kuzaliwa
mtazamo 1
Nyuma katika miaka ya 1990, mimi kazi downtown na alichukua kazi ya pili nne usiku wiki shuleni kwa saikolojia. Nilikaa kwa mwenyewe katika chumba kwa masaa manne na faksi tu zilizokusanywa na kuziweka katika ofisi sahihi baada ya kufanya nakala. Kulikuwa na vyuo vikuu vingine na hivyo mimi walisubiri kwa faksi mwisho kuja katika kutoka Hawaii. 5:00 huko, 9:00 hapa. Mimi nilikuwa kidogo mkono uliofanyika mkanda kinasa na daima kuletwa kaseti chache ya kucheza. Baada ya hapo, Ningependa kutembea kwa muinuko treni na kichwa nyumbani. Usiku mmoja, guy ya vijana alikuwa akipiga muziki wa rap kutoka redio kubwa. Watu walikuwa wamekaa karibu naye, wengi akamtazama lakini kupuuzwa yake. Mimi kuweka mkoba wangu chini na kuangalia kwa yangu Big Steve na wake Polish stevedores mkanda na flipped ni katika wadogowadogo. Kisha mimi alisimama na kuanza kucheza polka muziki kama kubwa kama mimi naweza, wamesimama karibu na mtoto kama mimi naweza, vinginevyo sikuweza kuzama nje muziki wake. Mimi nina nusu-Polish na Big Steve hakuwa tu kucheza standars kama “”Bia Barrel Polka”” na “”Money Polka””, alikuwa kama Bruce Springsteen ya polka. Unajua jinsi Springsteen kwenda karanga na gitaa? Naam, Big Steve Ingekuwa kuomboleza juu ya accordion yake kwa muda wa dakika wakati huo. Kila mtu karibu na sisi wanaangalia. guy alikuwa wa kwanza kufunga mbali muziki wake. Akaamka, kuangalia kwa kutembea kwa njia ya mlango wa gari ijayo. Watu walikuwa tayari wanaanza kupiga makofi. Mimi kukaa nyuma yake, polka muziki ya chini, na kumwambia “”mimi itabidi kufuata yako tu. Mimi na Big Steve. Hiyo ni yake kucheza. “”Guy akageuka na got off treni katika kuacha ijayo. Mimi alikuwa shujaa madogo juu ya Orange Line kwamba baridi usiku. Mambo kama hii kamwe kufanya habari.
UpvoteDownvoteRead juu ya Quora

New Jibu
ni zaidi ya kuridhisha passiv-fujo kitu umewahi kufanya kwa kweli maana au rude mtu ni nini?
Nalira Rumaizan
Nalira Rumaizan, mchezo si zaidi mpaka nimekuwa mshindi wa hivyo!
mtazamo 1
Hii ilikuwa ni fujo zaidi kuliko watazamaji tu. Karibu watu ishirini na mimi alipanda Pondicherry-ECR basi kutoka Vadapalani ofisini kwangu. Siyo kama kawaida MTC mabasi katika Chennai, basi hii ina si checkers tiketi au kitu chochote. kondakta zilizokusanywa Rupia 25 kutoka kila mmoja wetu na kurudi kwa nafasi yake bila ya kutoa tiketi. Hakuna mtu bothered kuuliza, nilijitolea. Nikamuuliza kwa nini hakuwa anatupa tiketi zote. Alisema d kutoa baada ya basi alikuwa kujazwa. ofisi yangu stop alikuwa inakaribia na hakukuwa na ishara ya yeye kukabidhi sisi juu tiketi yetu. Watu taratibu walianza deboard basi, na sisi aliwasili katika stop yangu. Sisi got chini. Mimi alisisitiza kondakta kwamba yeye alitupa tiketi zote au Ningependa simu polisi wa trafiki. Yeye gaped saa yangu kwa wakati na alitupa tiketi zetu zote. Moja kuangalia yake na nilijua alikuwa udanganyifu. tiketi walikuwa na umri wa siku chache na mtu huyu alitaka fedha zote kwa ajili yake mwenyewe na dereva. Wakati mimi alisema ni nje, yeye literally shooed mimi mbali kama mbwa. Si uwezo wa kudhibiti hasira yangu na tamaa katika Watanzania wenzangu ambao hawakuwa bother kuuliza kwa tiketi zao, mimi kelele saa kondakta kubwa ya kutosha kwa ajili ya polisi wa trafiki kusikia, “”Vekkama illa? Indha maanangetta pozhapuku Pichai edukalam! “””” Je, ninyi si aibu? Unaweza badala kuwa mwombaji kuliko immorally kudanganya watu kwa fedha! “”Mimi kutembea mbali. polisi kamwe bothered. basi kushoto. Mimi bado hawana tiketi yangu.
UpvoteDownvoteRead juu ya Quora

“——————————————————————————————————————————————————

Översättningsstöd: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Nya svar på “”Vad är det mest tillfredsställande passiv-aggressiv sak du någonsin har gjort till en verkligen menar eller oförskämd människa?””

nytt svar
Vad är det mest tillfredsställande passiv-aggressiv sak du någonsin har gjort till en verkligen menar eller oförskämd personen?
Wayne Allen Sallee
Wayne Allen Sallee, författare, fotograf, konstnär, tvshow extra som en vuxen, handikappade från födseln
en vy
Tillbaka på 1990-talet arbetade jag downtown och tog en andra jobb fyra nätter i veckan på en skola för psykologi. Jag satt själv i ett rum för fyra timmar och helt enkelt insamlade fax och sätta dem i rätt kontor efter att göra kopior. Det fanns andra campus och så jag väntade under de senaste fax att komma in från Hawaii. 17:00 där, 09:00 här. Jag hade en liten handhållen kassettbandspelare och alltid fört några kassetter för att spela. Efteråt skulle jag gå till förhöjda tåg och huvudet hem. En natt, var en ung kille som spelar rap musik från en stor radio. Folk sitter nära honom, mest såg på honom men ignorerade honom. Jag satt min ryggsäck ner och letade efter min Big Steve och hans polska Stevedores kassett och vänt den i hållaren. Sedan stod jag upp och börjar spela polka musik så högt som jag kunde stå så nära barnet som jag kunde, annars jag inte kunde drunkna ut sin musik. Jag är halv-polska och Big Steve inte bara spela standars som “”Beer Barrel Polka”” och “”Pengar Polka””, han var som Bruce Springsteen av polka. Du vet hur Springsteen kommer att gå nötter med gitarren? Tja, skulle Big Steve klaga på sitt dragspel för minuter åt gången. Alla nära oss såg. Killen var först med att stänga av sin musik. Han fick upp, vill gå in genom dörren till nästa bil. Folk redan börjat klappa. Jag stannade bakom honom, polka musik låg och sade till honom “”jag ska bara följa dig. Jag och Big Steve. Det är honom spela. “”Killen vände sig om och fick av tåget vid nästa hållplats. Jag var en liten hjälte på den orange linjen som vinternatten. Saker som detta gör aldrig nyheterna.
UpvoteDownvoteRead på Quora

nytt svar
Vad är det mest tillfredsställande passiv-aggressiv sak du någonsin har gjort till en verkligen menar eller oförskämd personen?
Nalira Rumaizan
Nalira Rumaizan, är spelet inte över förrän jag har vunnit det!
en vy
Detta var mer aggressiv än passiv. Omkring tjugo personer och jag gick ombord på Pondicherry-ECR buss från Vadapalani till mitt kontor. Det är inte som de vanliga MTC bussar i Chennai, denna buss har inte biljett pjäser eller något. Ledaren samlas Rs 25 från var och en av oss och gick tillbaka till sin plats utan att ge en biljett. Ingen brytt sig om att fråga, erbjöd jag. Jag frågade honom varför han inte gav oss alla biljetter. Han sade att han skulle ge efter bussen fylldes. Mitt kontor stopp var närmar sig och det fanns inga tecken på honom lämna oss över våra biljetter. Folk började sakta att deboard bussen, och vi kom fram till min stopp. Vi kom ner. Jag insisterade ledare som han gav oss alla biljetter eller jag skulle ringa trafikpolis. Han gapade på mig ett tag och gav oss alla våra biljetter. En titt på det och jag visste att han var en bluff. Biljetterna var några dagar gammal och den här mannen ville alla pengar för sig själv och föraren. När jag påpekade det, bokstavligen shooed han bort mig som en hund. Inte kunna kontrollera min ilska och besvikelse i mina landsmän som inte bryr sig om att be om deras biljetter, ropade jag på ledaren högt nog för trafikpolis att höra, “”Vekkama illa? Indha maanangetta pozhapuku Pichai edukalam! “””” Är du inte skäms? Du kan snarare bli en tiggare än omoraliskt lura folk för pengarna! “”Jag gick därifrån. Polisen aldrig brytt sig om. Bussen lämnade. Jag har fortfarande inte min biljett.
UpvoteDownvoteRead på Quora

“——————————————————————————————————————————————————

Тарҷумаи Дастгирии: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Ҷавоби нав ба «чизи аз ҳама қаноатмандӣ ѓайри-хашмгин шумо боре ба шахсе, дағалӣ дар ҳақиқат маънои ё анҷом чӣ гуна аст?»

Сиёсат ҷавоб
чизи аз ҳама қаноатмандӣ ѓайри-хашмгин шумо боре ба як шахс дар ҳақиқат маънои ё дағалона анҷом чӣ гуна аст?
Уэйн Аллен Sallee
Уэйн Аллен Sallee, нависанда, суратгир, рассом, ТВ нишон иловагӣ ҳамчун калонсолон, мушкилии инкишофдошта аз таваллуд
1 Бознигарии
Баргард дар солҳои 1990, Ман шаҳр кор мекард ва чор шабонарӯз дар як ҳафта дар як мактаб барои психология гирифта кор дуюм. Ман худам дар як ҳуҷра барои чор соат ва факс танҳо ҷамъоварӣ нишаста ва онҳоро дар нуқтаҳои дуруст пас аз қабули нусхаи гузошт. буданд, шаҳракҳои дигар вуҷуд дорад ва ман интизор охир факс ба хона медароянд, аз Ҳавайӣ. 5PM он ҷо, 9PM ин ҷо. Ман буд, як-дасти баргузор Сабткунандаи Кассетаи кам ва ҳамеша овард чанд фитаҳои бозӣ. Сипас, ман мехоҳам ба қатора ва сари хона атфоли рафтор кунед. Як шаб, марди ҷавон бозӣ буд, мусиқии рэп аз радио калон. Одамон ба Ӯ наздик нишаста буданд, ҳама ба вай нигоҳ карда, балки ӯро рад. Ман гузошт ҷузвдони ман, поён ва барои ман калон Стив ва Кассетаи Лаҳистон Stevedores нигарист ва онро дар дорандаи flipped. Пас аз он ман бархостанд ва сар бозӣ мусиқии polka мисли овози ман метавонист истода, чунон ки наздик ба кӯдак мисли ман метавонист, дар акси ҳол Ман карда наметавонистанд ғарқатон аз мусиқии вай. Ман ним Полша дорам ва калон Стив кард на танҳо бозӣ кардани standars монанди “”Беэр баррел Polka» ва «Пул Polka», ки ӯ ба монанди Брюс Springsteen аз polka буд. Шумо медонед, ки чӣ тавр Springsteen хоҳад чормащз бо гитара мераванд? Хуб, Big Стив бар рӯи аккардион худро барои дақиқа дар як вақт навҳа хоҳанд кард. Ҳама дар назди мо мепоиданд. Дар бача аввалин хомӯш мусиқии ӯ буд. Ӯ бархоста, нигариста ба воситаи дари мошин навбатии рафтор кунед. Одамон аллакай сар шуд, щарсак. Ман қафо монд, паст мусиқии polka, ва ба вай гуфт: «Ман танҳо ба шумо пайравӣ. Ман ва Big Стив. Ин ӯро навозиш. “”The бача ақиб рӯ овард ва истироҳат қатора дар истгоҳи оянда. Ман қаҳрамон ноболиғ дар бораи Хати Orange, ки шаб зимистон буд. Чи ин ҳеҷ гоҳ хабари кунад.
UpvoteDownvoteRead оид ба Quora

Сиёсат ҷавоб
чизи аз ҳама қаноатмандӣ ѓайри-хашмгин шумо боре ба як шахс дар ҳақиқат маънои ё дағалона анҷом чӣ гуна аст?
Nalira Rumaizan
Nalira Rumaizan, Дар бозии аст, ба охир нарасидааст, то ки ман дар он ғолиб кардам!
1 Бознигарии
Ин хашмгин бештар аз ѓайри буд. Тақрибан бист нафар ва ман автобус Pondicherry-ECR аз Vadapalani ба дафтари ман, гӯ. Ин автобусҳо муқаррарии МТС дар Ченнай дӯст надорад, ин автобус дорад checkers чипта ё чизе нест. Дар барандаи 25 Рупи аз ҳар кадоми мову ҷамъоварӣ ва бе додани чипта рафта, ба ҷои худ. Ҳеҷ кас ташвиш ба мепурсанд, Ман довталабона. Ман ӯро пурсидам, ки чаро ӯ додан ба мо на ҳамаи чиптаҳо. Ӯ гуфт, ки мехоҳам дод баъди автобус пур шуд. Дафтари ман ягона наздик буд, ва ҳеҷ аломати ӯ супурдани моро бар чиптаҳои мо нест. Одамон оҳиста оғоз ба deboard автобус, ва мо дар равзанаи ман омаданд. Мо ба поён шуданд. Ман барандаи, ки Ӯ ба мо ҳамаи чиптаҳо исрор ё ман мехоҳам милиса нақлиёт меноманд. Ӯ ба ман барои муддате мебурдед .وإذ ва ба мо ато ҳамаи чиптаҳо мо. дар он як назар ва ман фаҳмидам, ки ӯ дар як қаллобӣ буд. Дар чиптаҳои чанд рӯз сола буданд ва ин мард барои худаш ва ронандаи мехост, ки тамоми пул. Вақте ки ман ба он ишора карданд, ки ӯ аслан ман мисли саги shooed дур. қодир нест, ғазабашро идора ва ноумедии ман дар ҳамватанони ман, ки кард, ташвиш нест, ки барои чипта худ биталабед, Ман дар барандаи баланд кофӣ барои пулис ҳаракат дар шунидани фарёд: «Vekkama Муњаммадун? Indha maanangetta pozhapuku pichai edukalam! »« Оё ту шарманда кард? Шумо на метавонист як мискин аз immorally одамон фиреб барои пул! »Ман мерафтанд дур. Ба милиса ҳеҷ гоҳ ба ташвиш меовард. Дар автобус чап. Ман то ҳол чӣ чипта надоранд.
UpvoteDownvoteRead оид ба Quora

“——————————————————————————————————————————————————

ஆதரவு மொழிபெயர்ப்பு: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
புதிய பதில் “”நீங்கள் எப்போதாவது ஒரு உண்மையில் என்ன அல்லது முரட்டுத்தனமாக நபர் செய்ததை மிகவும் திருப்திகரமான செயலற்ற-ஆக்கிரமிப்பு விஷயம் என்ன?””

புதிய பதில்
நீங்கள் எப்போதாவது ஒரு உண்மையில் என்ன அல்லது முரட்டுத்தனமாக நபர் செய்ததை மிகவும் திருப்திகரமான செயலற்ற-ஆக்கிரமிப்பு விஷயம் என்ன?
வெய்ன் ஆலன் Sallee
வெய்ன் ஆலன் Sallee, எழுத்தாளர், புகைப்பட கலைஞர், ஒரு வயது கூடுதல் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சி, பிறப்பு இருந்து ஊனமுற்ற
1 காட்சி
மீண்டும் 1990 களில், நான் நகர வேலை மற்றும் உளவியல் ஒரு பள்ளியில் இரண்டாவது வேலை ஒரு வாரம் நான்கு இரவுகள் நடந்தது. நான் நான்கு மணி நேரம் வெறுமனே சேகரிக்கப்பட்ட தொலைநகல்கள் ஒரு அறையில் நானே உட்கார்ந்து பிரதிகளை செய்து பின்னர் முறையான அலுவலகங்கள் வைத்தான். மற்ற மையங்களுக்கு இருந்தன அதனால் நான் கடந்த தொலைநகல்கள் ஹவாய் இருந்து வர காத்திருந்தார். அங்கு மாலை 5, இங்கே இரவு 9. நான் ஒரு சிறிய கையடக்க கேசட் ரெக்கார்டர் என்றும் எப்போதும் விளையாட ஒரு சில கேசட்டுகள் கொண்டு. அதன் பிறகு, நான் உயர்ந்த ரயில் மற்றும் தலை வீட்டிற்கு நடக்க விரும்புகிறேன். ஒரு இரவு, ஒரு இளம் பையன் ஒரு பெரிய ரேடியோ ராப் இசை விளையாடும். மக்கள் அவரிடம் நெருங்கி அமர்ந்து, மிகவும் அவனைப் பார்த்து ஆனால் அவரை அலட்சியம். நான் என் பையுடனும் கீழே அமைக்க மற்றும் என் பெரிய ஸ்டீவ் மற்றும் அவரது போலிஷ் கப்பல் சுமைதூக்கித் கேசட் தேடினான், வைத்திருப்பவர் அதை சுண்டி. அப்பொழுது நான், நான் முடிந்த வரை குழந்தை நெருக்கமாக நின்று, மற்றபடி நான் அவரது இசை அவுட் மூழ்கடிக்க முடியவில்லை நின்று உரத்த நான் முடிந்தவரை விளையாடி போல்கா இசை தொடங்கி. நான் அரை போலிஷ் இருக்கிறேன் மற்றும் பிக் ஸ்டீவ் தான் “”பீர் பேரல் போல்கா”” மற்றும் “”பணம் போல்கா”” போன்ற standars விளையாட வில்லை, அவர் போல்கா புரூஸ் ஸ்பிரிங்ஸ்டீன் போல் இருந்தது. நீங்கள் ஸ்ப்ரிங்ஸ்டீன் கிட்டார் கொட்டைகள் செல்ல வேண்டும் எப்படி தெரியும்? சரி, பிக் ஸ்டீவ் ஒரு நேரத்தில் நிமிடங்கள் அவரது துருத்தி அலறி வேண்டும். நமக்கு அருகில் எல்லோரும் பார்த்தோம். பையன் தனது இசை அணைக்க முதல் இருந்தது. அவர் அடுத்த கார் கதவு வழியாக நடக்க பார்த்து, எழுந்து. மக்கள் ஏற்கனவே கைத்தட்ட தொடங்கினர். நான் அவருக்கு பின்னால் போல்கா இசை குறைந்த தங்கியிருந்தார், மற்றும் “”அவனை நோக்கி நான் நீங்கள் பின்பற்ற வேண்டும். நானும் பெரிய ஸ்டீவ். என்று அவரை விளையாடவில்லை. “”பையன் சுற்றி திரும்பி அடுத்த நிறுத்தத்தில் ரயில் இறங்கியபோது. நான் என்று குளிர் இரவு ஆரஞ்சு நிற கோடு ஒரு சிறிய ஹீரோ இருந்தது. இது போன்ற விஷயங்களை ஒருபோதும் செய்தி செய்ய.
Quora பயன்படுத்துகிறீர்களா மீது UpvoteDownvoteRead

புதிய பதில்
நீங்கள் எப்போதாவது ஒரு உண்மையில் என்ன அல்லது முரட்டுத்தனமாக நபர் செய்ததை மிகவும் திருப்திகரமான செயலற்ற-ஆக்கிரமிப்பு விஷயம் என்ன?
Nalira Rumaizan
Nalira Rumaizan, விளையாட்டு இல்லை மீது நான் அதை வென்றுவிட்டோம் வரை உள்ளது!
1 காட்சி
இந்த செயலற்ற விட மிக தீவிரமாக இருந்தது. இருபது பேர் சுற்றி மற்றும் நான் என் அலுவலகத்திற்கு வடபழனி இருந்து புதுச்சேரி-ECR பஸ் ஏறினார்கள். அது, சென்னையில் வழக்கம் மாநகர பஸ்கள் பிடிக்காது இந்த பஸ் இல்லை டிக்கெட் செக்கர்ஸ் அல்லது ஏதாவது. கடத்தி எங்களுக்கு ஒவ்வொரு இருந்து ரூ 25 சேகரிக்கப்பட்டு ஒரு டிக்கெட் கொடுக்காமல் அவரது இடத்திற்கு திரும்பி சென்றார். யாரும் கேட்கவில்லை, நான் முன்வந்தனர். அவர் ஏன் எங்களுக்கு அனைத்து டிக்கெட் அளிக்கவில்லை என்பது மட்டும் நான் அவரிடம் கேட்டேன். அவர் பஸ் நிரப்பப்பட்ட பின்னர் அவனும் கொடுக்க விரும்புகிறேன் என்று கூறினார். என் அலுவலகத்தில் நிறுத்தத்தில் நெருங்கி அவருக்கு எந்த அடையாளமும் எங்கள் டிக்கெட் மீது எங்களுக்கு ஒப்படைத்தார் இருந்தது. மக்கள் மெதுவாக பஸ் deboard தொடங்கியது, மற்றும் நாம் என் நிறுத்தத்தில் வந்து. நாம் கீழே கிடைத்தது. நான் அவர் எங்களுக்கு அனைத்து டிக்கெட் கொடுத்த கடத்தி வலியுறுத்தினார் அல்லது நான் போக்குவரத்து போலீஸ்காரர் அழைக்க விரும்புகிறேன். அவர் ஒரு போதும் என்னை திறக்கிறார்கள் நம்முடைய அனைத்து டிக்கெட் கொடுத்தார். அதை பார்த்து நான் அவர் ஒரு மோசடி என்று தெரியும். டிக்கெட்டுகளுக்கான ஒரு சில நாட்கள் ஆன இந்த மனிதன் தன்னை மற்றும் இயக்கி அனைத்து பணம் வேண்டும். நான் அதை சுட்டிக்காட்டிய போது, அவரால் என்னை ஒரு நாய் போல shooed. தங்கள் டிக்கெட் கேட்க கவலைப்படவில்லை யார் என் சக குடிமக்கள் என் கோபம் மற்றும் ஏமாற்றம் கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை, நான் கடத்தி போக்குவரத்து போலீஸ்காரர் கேட்க குரலில் கத்தினார், “”Vekkama Illa? Indha maanangetta pozhapuku பிச்சை edukalam! “””” இல்லை உங்களுக்கு அவமானமாக இருக்கிறதா? நீங்கள் மாறாக ஒழுக்கக்கேடாக பணம் மக்கள் ஏமாற்ற விட ஒரு பிச்சைக்காரன் ஆக முடியும்! “”நான் விட்டு நடந்தான். போலீஸ்காரர் ஒருபோதும் கவலை. பஸ் விட்டு. நான் இன்னும் என் டிக்கெட் இல்லை.
Quora பயன்படுத்துகிறீர்களா மீது UpvoteDownvoteRead

“——————————————————————————————————————————————————

మద్దతు అనువాదం: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
కు న్యూ సమాధానం “”మీరు ఎప్పుడైనా ఒక నిజంగా అర్థం లేదా మొరటుగా వ్యక్తి చేసిన అత్యంత సంతృప్తికరమైన దౌర్జన్య విషయం ఏమిటి?””

న్యూ జవాబు
మీరు ఎప్పుడైనా ఒక నిజంగా అర్థం లేదా మొరటుగా వ్యక్తి చేసిన అత్యంత సంతృప్తికరమైన దౌర్జన్య విషయం ఏమిటి?
వేన్ అలెన్ Sallée
వేన్ అలెన్ Sallée, రచయిత, ఫోటోగ్రాఫర్, కళాకారుడు, యుక్త TV షో అదనపు, పుట్టిన నుండి వికలాంగ
1 వీక్షణ
తిరిగి 1990 లో, నేను డౌన్ టౌన్ పని మరియు సైకాలజీ ఒక పాఠశాలలో రెండవ ఉద్యోగం నాలుగు రాత్రులు ఒక వారం పట్టింది. నేను నాలుగు గంటల మరియు కేవలం సేకరించిన ఫాక్స్ కోసం ఒక గది లో నాకు ద్వారా కూర్చుని కాపీలు తయారు తర్వాత సరైన కార్యాలయాల్లో వాటిని ఉంచండి. ఇతర క్యాంపస్లు ఉన్నాయి మరియు నేను గత ఫాక్స్ హవాయి నుండి వస్తాయి కోసం వేచి ఉన్నారు. అక్కడ నుండి 5pm గంటల, ఇక్కడ 9PM. నేను కొద్దిగా చేతిలో ఇమిడిపోయే క్యాసెట్ రికార్డర్ కలిగి మరియు ఎల్లప్పుడూ ఆడటానికి కొన్ని క్యాసెట్లను తీసుకువచ్చింది. తరువాత, నేను ఉన్నత రైలు మరియు తల ఇంటికి నడిచి ఇష్టం. ఒక రాత్రి, ఒక యువ వ్యక్తి ఒక పెద్ద రేడియో నుండి రాప్ సంగీతం ఆడుతున్న. ప్రజలు అతనికి దగ్గరగా కూర్చున్న వెంటనే, అత్యధిక అతనిని చూశారు కానీ అతనికి పట్టించుకోలేదు. నేను నా తగిలించుకునే బ్యాగులో డౌన్ సెట్ మరియు నా బిగ్ స్టీవ్ మరియు తన పోలిష్ Stevedores కేసెట్ కోసం చూస్తూ హోల్డర్ లో పల్టీలు కొట్టింది. అప్పుడు నేను, నేను అనుకొనుట గా పిల్లవాడిని దగ్గరగా నిలబడి, లేకపోతే నేను తన సంగీతం ముంచు కాలేదు నిలిచి బిగ్గరగా నేను చేయగలిగి ప్లేయింగ్ గుండ్రటి సంగీతం మొదలు. నేను సగం పోలిష్ ఉన్నాను మరియు బిగ్ స్టీవ్ కేవలం “”బీర్ బారెల్ పోల్కా”” మరియు “”మనీ పోల్కా”” వంటి standars ఆడలేదు, అతను గుండ్రటి బ్రూస్ స్ప్రింగ్స్టీన్ వంటిది. మీరు స్ప్రింగ్స్టీన్ గిటార్ తో గింజలు వెళ్ళి ఎలా తెలుసు? బాగా, బిగ్ స్టీవ్ ఒక సమయంలో నిమిషాలు తన అకార్డియన్ ఏడ్చు ఉంటుంది. మాకు సమీపంలో ఒక్కరి వీక్షించారు. వ్యక్తి అతని సంగీతం ఆపివేయడంలో మొదటిది. అతను తదుపరి కారు తలుపులు నడవడానికి చూస్తూ, లేచి. ప్రజలు ఇప్పటికే చప్పట్లు ప్రారంభమయ్యాయి. నేను, గుండ్రటి సంగీతం తక్కువ గా వెనుక ఉన్నాడు, మరియు “”అతనికి చెప్పాడు నేను మీరు అనుసరిస్తానని. నాకు మరియు బిగ్ స్టీవ్. అతనికి ఆడుతున్నారు. “”వ్యక్తి చుట్టూ మారిన మరియు తరువాత స్టాప్ వద్ద రైలు దిగి. నేను ఆ శీతాకాలంలో రాత్రి ఆరెంజ్ లైన్ కాస్త చిన్న నాయకుడు. ఈ వంటి విషయాలు వార్తలు తయారు ఎప్పుడూ.
Quora లో UpvoteDownvoteRead

న్యూ జవాబు
మీరు ఎప్పుడైనా ఒక నిజంగా అర్థం లేదా మొరటుగా వ్యక్తి చేసిన అత్యంత సంతృప్తికరమైన దౌర్జన్య విషయం ఏమిటి?
Nalira Rumaizan
Nalira Rumaizan, ఆట పైగా అది గెలిచాను వరకు ఉంది!
1 వీక్షణ
ఈ నిష్క్రియాత్మక మరింత ధ్వజమెత్తాడు. ఇరవై మంది చుట్టూ మరియు నా కార్యాలయానికి Vadapalani నుండి పాండిచ్చేరి-ECR బస్సు ఎక్కారు. ఇది చెన్నై సాధారణ MTC బస్సులు ఇష్టం లేదు ఈ బస్సు కాదు ఉంది టికెట్ చెక్కర్స్ లేదా ఏదైనా. సూత్రధారి మనలో ప్రతి నుండి రూ .25 సేకరిస్తారు మరియు ఒక టికెట్ ఇవ్వకుండా తన స్థానంలో తిరిగి వెళ్ళింది. ఎవరూ గోవా పొందలేదన్న, నేను స్వచ్ఛందంగా. అతను మాకు అన్ని టిక్కెట్లు ఇవ్వడం లేదు ఎందుకు నేను అడిగాడు. అతను బస్సు నిండి తర్వాత అతను ఇవ్వాలని భావిస్తున్న చెప్పారు. నా ఆఫీసు స్టాప్ సమీపించే మరియు మా టిక్కెట్లు మీద మాకు ఇవ్వడానికి అతనికి ఏ సైన్ ఉంది. ప్రజలు నెమ్మదిగా బస్సు deboard ప్రారంభించారు, మరియు మేము నా స్టాప్ వద్ద వచ్చారు. మొదలుపెట్టాను. నేను అతను మాకు అన్ని టిక్కెట్లు ఇచ్చిన సూత్రధారి పట్టుబట్టారు లేదా నేను ట్రాఫిక్ పోలీసు కాల్ ఇష్టం. అతను కొంతకాలం పాటు నన్ను gaped మరియు మాకు అన్ని మా టిక్కెట్లు ఇచ్చింది. అది వద్ద ఒక లుక్ మరియు నేను అతను ఒక మోసం అని తెలుసు. టిక్కెట్లు కొన్ని రోజుల వయస్సు మరియు ఈ వ్యక్తి తనను మరియు డ్రైవర్ కోసం అన్ని డబ్బు కోరారు. నేను ఎత్తి చూపారు, అతను అక్షరాలా నాకు దూరంగా కుక్కలాగా shooed. వారి టిక్కెట్లు గోవా ఇబ్బంది లేదు ఎవరు నా తోటి పౌరులు నా కోపం మరియు నిరాశ నియంత్రించడానికి లేకపొతే, నేను వినడానికి ట్రాఫిక్ పోలీసు కోసం బిగ్గరగా తగినంత వాహకం వద్ద అరుస్తూ, “”Vekkama అనడానికి? Indha maanangetta pozhapuku పిచాయి edukalam! “””” మీరు సిగ్గు ఉన్నాయా కాదు? మీరు బదులుగా immorally డబ్బు కోసం ప్రజలు మోసం కన్నా ఒక బిచ్చగాడు మారింది కాలేదు! “”నేను దూరంగా వెళ్ళిపోయాడు. పోలీసు ఎప్పుడూ బాధపడటం. బస్సు వదిలి. నేను ఇప్పటికీ నా టికెట్ లేదు.
Quora లో UpvoteDownvoteRead

“——————————————————————————————————————————————————

แปลสนับสนุน: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
คำตอบใหม่เป็น “”สิ่งที่แฝงก้าวร้าวน่าพอใจมากที่สุดที่คุณเคยทำไปจริงๆหมายถึงบุคคลหรือหยาบคายคืออะไร?””

คำตอบใหม่
สิ่งที่แฝงก้าวร้าวน่าพอใจมากที่สุดที่คุณเคยทำไปจริงๆหมายหรือหยาบคายคนคืออะไร?
เวย์นอัลเลน Sallee
เวย์นอัลเลน Sallee นักเขียนช่างภาพศิลปินรายการโทรทัศน์พิเศษเป็นผู้ใหญ่พิการตั้งแต่แรกเกิด
1 มุมมอง
ย้อนกลับไปในปี 1990 ผมทำงานตัวเมืองและเอางานที่สองสี่คืนต่อสัปดาห์ที่โรงเรียนสำหรับจิตวิทยา ฉันนั่งด้วยตัวเองในห้องพักเป็นเวลาสี่ชั่วโมงและแฟกซ์ที่เก็บรวบรวมได้เพียงและใส่ไว้ในสำนักงานที่เหมาะสมหลังจากการทำสำเนา มีมหาวิทยาลัยอื่น ๆ และดังนั้นผมจึงรอแฟกซ์สุดท้ายที่จะมาจากฮาวาย 17:00 ที่นั่นที่นี่ 21:00 ผมมีบันทึกเทปมือถือเล็ก ๆ น้อย ๆ และมักจะนำมาไม่กี่เทปที่จะเล่น หลังจากนั้นผมเดินไปยกระดับรถไฟและหัวบ้าน คืนหนึ่งเป็นคนหนุ่มสาวที่กำลังเล่นเพลงแร็พจากวิทยุขนาดใหญ่ คนกำลังนั่งอยู่ใกล้ชิดกับเขามองมากที่สุดในเขา แต่เขาไม่สนใจ ผมตั้งกระเป๋าเป้สะพายหลังของฉันลงและมองหาสตีฟบิ๊กของฉันและเขาเทปโปแลนด์ Stevedores และพลิกมันในที่ยึด จากนั้นฉันก็ลุกขึ้นยืนและเริ่มต้นเพลงเล่นลายดังเท่าที่ฉันสามารถยืนอยู่ใกล้เคียงกับเด็กเท่าที่จะทำได้อย่างอื่นผมไม่สามารถกลบเพลงของเขา ฉันครึ่งโปแลนด์และบิ๊กสตีฟไม่ได้เพียงแค่เล่น standars เช่น “”ถังเบียร์ลาย”” และ “”เงินลาย”” เขาเป็นเหมือนบรูซสปริงของลาย คุณรู้วิธีสปริงส์จะไปถั่วกับกีต้าร์? ดี, บิ๊กสตีฟจะโอดครวญบนหีบเพลงของเขาสำหรับนาทีในช่วงเวลา ทุกคนที่อยู่ใกล้เราดู ผู้ชายที่เป็นคนแรกที่จะปิดเพลงของเขา เขาลุกขึ้นมองหาที่จะเดินผ่านประตูไปที่รถต่อไป คนถูกแล้วเริ่มที่จะปรบมือ ผมอยู่ข้างหลังเขาลายเพลงต่ำและพูดกับเขาว่า “”ฉันจะทำตามที่คุณ ฉันและบิ๊กสตีฟ นั่นคือเขาเล่น. “”ผู้ชายหันไปรอบ ๆ และได้ออกจากรถไฟที่ป้ายถัดไป ผมเป็นพระเอกเล็ก ๆ น้อย ๆ เกี่ยวกับเส้นสีส้มในคืนฤดูหนาว สิ่งนี้ไม่เคยให้ข่าว
UpvoteDownvoteRead บน Quora

คำตอบใหม่
สิ่งที่แฝงก้าวร้าวน่าพอใจมากที่สุดที่คุณเคยทำไปจริงๆหมายหรือหยาบคายคนคืออะไร?
Nalira Rumaizan
Nalira Rumaizan เกมไม่เกินจนฉันเคยได้รับรางวัลมัน!
1 มุมมอง
นี่คือก้าวร้าวมากขึ้นกว่าเรื่อย ๆ ประมาณยี่สิบคนและผมก็ขึ้นรถบัสพอน-ECR จาก Vadapalani ที่สำนักงานของฉัน มันไม่เหมือนรถเมล์ MTC ปกติในเจนไนบัสนี้ยังไม่ได้หมากฮอสตั๋วหรืออะไร ตัวนำรวบรวมอาร์เอส 25 จากเราแต่ละคนและเดินกลับไปที่สถานที่ของเขาโดยไม่ให้ตั๋ว ไม่มีใครใส่ใจที่จะถามผมอาสา ฉันถามเขาว่าทำไมเขาไม่ได้ให้เรามีตั๋วทั้งหมด เขาบอกว่าเขาต้องการให้หลังจากที่รถบัสก็เต็มไป หยุดสำนักงานของฉันก็ใกล้เข้ามาแล้วไม่มีวี่แววของเขาไม่แจกเรามากกว่าตั๋วของเรา คนเริ่มที่จะช้า DeBoard รถบัสและเรามาถึงที่ป้ายของฉัน เราได้ลง ผมยืนยันตัวนำที่เขาให้เราตั๋วทั้งหมดหรือฉันจะเรียกตำรวจจราจร เขาอ้าปากค้างที่ผมในขณะที่และทำให้เรามีตั๋วของเราทั้งหมด หนึ่งมองไปที่มันและฉันรู้ว่าเขาเป็นนักต้มตุ๋น ตั๋วเพียงไม่กี่วันเก่าและผู้ชายคนนี้ต้องการเงินทั้งหมดให้กับตัวเองและคนขับ เมื่อผมชี้ให้มันออกมาจากเขาอย่างแท้จริง shooed ฉันออกไปเหมือนสุนัข ไม่สามารถที่จะควบคุมความโกรธและความผิดหวังของฉันในพลเมืองที่เป็นเพื่อนของฉันที่ไม่ได้รำคาญที่จะขอตั๋วของพวกเขาผมตะโกนใส่ตัวนำดังเพียงพอสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรที่จะได้ยิน “”Vekkama Illa? Indha maanangetta pozhapuku พิชัย edukalam! “””” คุณไม่ละอายใจ? คุณค่อนข้างอาจจะกลายเป็นขอทานกว่าต่ำช้าโกงคนสำหรับเงิน! “”ผมเดินออกไป ตำรวจไม่เคยใส่ใจ รถบัสซ้าย ผมก็ยังไม่ได้มีตั๋วของฉัน
UpvoteDownvoteRead บน Quora

“——————————————————————————————————————————————————

Destek çeviri: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Yeni cevap “”Hiç gerçekten demek ya da kaba kişiye yapmış en tatmin edici pasif-agresif şey nedir?””

yeni Cevap
Hiç gerçekten demek ya da kaba kişiye yapmış en tatmin edici pasif-agresif şey nedir?
Wayne Allen Sallee
Wayne Allen Sallee, doğumdan itibaren engelli yazar, fotoğrafçı, sanatçı, bir yetişkin olarak ekstra tv show,
1 görünüm
Geri 1990’larda, ben şehir çalıştı ve psikoloji için bir okulda ikinci bir işi dört gece bir hafta sürdü. Ben dört saat ve sadece toplanan faksların bir odada tek başıma oturdum ve kopya yaptıktan sonra uygun ofislerde koydu. Orada diğer kampüsleri ve bu yüzden son fakslar Hawaii gelip bekledi. Orada 05:00, burada 09:00. Biraz el kaset kaydedici vardı ve her zaman oynamak için bir kaç kasetleri getirdi. Daha sonra, ben yükseltilmiş tren ve kafa eve yürümek istiyorum. Bir gece, bir genç adam büyük bir radyodan rap müzik çalıyordu. İnsanlar ona yakın oturmuş, en ona baktı ama onu duymazdan geldi. Sırt çantamı aşağı ayarlamak ve benim büyük Steve ve onun Polonyalı Stevedores kaset baktı ve tutucuya çevirdi. Aksi takdirde onun müziğini bastırmak olabilir, I could çocuk gibi yakın duran, sonra ayağa kalktı ve yüksek sesle I could oyun polka müziği başlangıç. Ben yarım Polonya kulüpler ve Big Steve “”Beer Barrel Polka”” ve “”Para Polka”” gibi standars did not play o polka Bruce Springsteen gibi oldu. Sen Springsteen gitarla fındık gidecek biliyor musun? Eh, Big Steve bir defada dakika onun akordeon üzerine feryat ediyorum. bize yakın Herkes izledi. Adam onun müzik kapatmak için ilk oldu. O arabanın yanında kapıdan yürüyerek isteyen, kalktı. İnsanlar zaten alkış başlamışlardı. Ben, onun arkasında polka müziği düşük kaldı ve ben sadece seni takip edeceğiz “”dedi. Ben ve Büyük Steve. Bu o oynuyor “”dedi. Adam döndü ve bir sonraki durakta trenden indi. O kış gecesi Turuncu Hat üzerinde küçük bir kahraman oldu. Bu gibi şeyler asla haber yapmak.
Quora’daki UpvoteDownvoteRead

yeni Cevap
Hiç gerçekten demek ya da kaba kişiye yapmış en tatmin edici pasif-agresif şey nedir?
Nalira Rumaizan
Nalira Rumaizan, oyun bitmedi onu kazandım kadar olduğunu!
1 görünüm
Bu pasif daha agresif oldu. ve yirmi kişi civarında ben ofisime Vadapalani dan Pondicherry-ECR otobüse bindik. Bu otobüs bileti dama ya da bir şey mevcut değil, Chennai zamanki MTC otobüs gibi değil. iletken bize her Rs 25 toplanır ve bir bilet vermeden onun yerine geri döndü. Hiç kimse sormak için rahatsız, ben gönüllü oldu. o bize tüm biletleri vermiyordu neden sordum. O otobüs doluydu olduktan sonra vereceğini söyledi. Ofisim durağı yaklaşan ve bizim biletler bize üzerinde teslim ondan hiçbir iz yoktu. İnsanlar yavaş yavaş otobüs DeBoard başladı ve benim durağında geldi. Biz aşağı var. Ben bizi tüm biletleri verdi iletken ısrar ya da trafik polisi çağırır. Bir süre bana ağzı açık kalakaldı ve bize tüm biletleri verdi. Bir ona bakmak ve o bir sahtekarlık olduğunu biliyordum. biletler birkaç gün eski ve bu adam kendisi ve sürücü için tüm para istedi. Onu işaret zaman, o tam anlamıyla bir köpek gibi beni uzakta shooed. onların biletleri istemek için rahatsız etmedi yurttaşlarımın benim öfke ve hayal kırıklığı kontrol edebilmek değil, ben trafik polisi duymak için yüksek sesle yeterli iletken bağırdı, “”Vekkama illa? Indha maanangetta pozhapuku Pichai edukalam! “””” Sen utanmıyor musunuz? Bunun yerine ahlaksızlık para için insanları hile daha bir dilenci haline gelebilir! “”Ben uzaklaştı. polis asla rahatsız. Otobüs bıraktı. Hala benim biletimi yok.
Quora’daki UpvoteDownvoteRead

“——————————————————————————————————————————————————

переклад Підтримка: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Нова відповідь на питання “”Що є найбільш задовольняє пасивно-агресивна річ, яку ви коли-небудь робили насправді означає або грубіян?””

Нова відповідь
Що є найбільш задовольняє пасивно-агресивна річ, яку ви коли-небудь робили насправді означає або грубіян?
Уейн Аллен Sallee
Уейн Аллен Sallee, письменник, фотограф, художник, тв-шоу екстра як дорослий, інвалід від народження
1 перегляд
Ще в 1990-ті роки, я працював в центрі міста і взяв другу роботу чотири ночі в тиждень в школі для психології. Я сидів сам у кімнаті протягом чотирьох годин і просто зібраних факсів і помістити їх у відповідних відділеннях після виготовлення копій. Були й інші кампуси, і тому я чекав останні факси прийти з Гавайських островів. 5 вечора там 9 вечора тут. У мене був маленький ручний магнітофон і завжди привозив декілька касет, щоб грати. Після цього, я б дійти до поїзда підвищеної і додому. Одного разу вночі, молодий хлопець грав реп музику з великою радіо. Люди сиділи близько до нього, найбільш подивився на нього, але проігнорував його. Я поставив свій рюкзак і подивився на мій Великий Стів і його польський вантажники касету і перекинув його в тримач. Тоді я встав і почала відтворення польки музику так голосно, як я міг, стоячи так близько до малюка, як я міг, інакше я не міг заглушити його музику. Я наполовину-польський і Великий Стів не просто грати, як “”, стандартний Beer Barrel Polka”” і “”Гроші Полька””, він був схожий на Брюса Спрінгстіна польки. Ви знаєте, як Спрінгстін буде сходити з розуму з гітарою? Ну, Великий Стів буде вити на своєму акордеоні протягом хвилин, в той час. Все поруч з нами спостерігали. Хлопець був першим, щоб відключити його музику. Він встав, дивлячись пройти через двері в наступний вагон. Люди вже починають плескати. Я залишився позаду нього, полька музику низько, і сказав йому: “”Я буду просто слідувати за вами. Я і Big Steve. Це він грає. “”Хлопець розвернувся і вийшов з поїзда на наступній зупинці. Я був неповнолітнім героєм на помаранчевої лінії, що зимова ніч. Такі речі, як це ніколи не роблять новини.
UpvoteDownvoteRead на Quora

Нова відповідь
Що є найбільш задовольняє пасивно-агресивна річ, яку ви коли-небудь робили насправді означає або грубіян?
Nalira Rumaizan
Nalira Rumaizan, Гра не закінчена, поки я виграв його!
1 перегляд
Це був більш агресивним, ніж пасивний. Зо два десятки людей, і я сів на автобус Пондічеррі-ECR від Vadapalani в мій офіс. Це не схоже на звичайні автобуси MTC в Ченнаї, цей автобус не має шашок квиток або що-небудь. Провідник зібрав Rs 25 від кожного з нас, і повернувся на своє місце, не даючи квиток. Ніхто не спромігся запитати, я добровільно. Я запитав його, чому він не дає нам всі квитки. Він сказав, що після того, як дати автобус був заповнений. Мій офіс зупинка наближався і не було ніяких ознак його подаючи нам над нашими квитками. Люди повільно почали DeBoard автобус, і ми прийшли до моєї зупинки. Ми приїхали вниз. Я наполіг провідник, що він дав нам все квитки, або я б назвав поліцейського трафіку. Він дивився на мене якийсь час і дав нам всі наші квитки. Один погляд на нього, і я знав, що він був шахраєм. Квитки були кілька днів, і ця людина хотіла все гроші для себе і водія. Коли я вказав на це, він буквально прогнала мене, як собаку. Чи не в змозі контролювати свій гнів і розчарування в моїх співгромадян, які не завдали собі клопоту просити за свої квитки, я крикнув провідник досить голосно, даішник, щоб почути, “”Vekkama илля? Indha maanangetta pozhapuku Пічаї edukalam! “””” Як вам не соромно? Ви могли б швидше стати жебраком, ніж аморально обманювати людей за гроші! “”Я пішов геть. Поліцейський ніколи не турбували. Автобус виїхав. Я до сих пір не мають свій квиток.
UpvoteDownvoteRead на Quora

“——————————————————————————————————————————————————

سپورٹ ترجمہ: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
کے لئے نیا ہے اس کا جواب “”کیا تم نے کبھی ایک واقعی مطلب یا اشج شخص سے کیا کیا ہے سب سے زیادہ اچھا غیر فعال جارحانہ چیز کیا ہے؟””

نیا جواب
تم نے کبھی ایک واقعی مطلب یا اشج شخص سے کیا کیا ہے سب سے زیادہ اچھا غیر فعال جارحانہ چیز کیا ہے؟
وین ایلن Sallee
وین ایلن Sallee، مصنف، فوٹو گرافر، آرٹسٹ، ایک بالغ کے طور پر اضافی ٹی وی شو، پیدائش سے معذور
1 قول
واپس 1990s میں، میں نے شہر کے مرکز میں کام کیا اور نفسیات کے لئے ایک اسکول میں ایک دوسرا کام ایک ہفتے میں چار راتوں لیا. میں نے چار گھنٹے اور صرف جمع کیا فیکس کے لئے ایک کمرے میں خود کی طرف بیٹھ گیا اور کاپیاں بنانے کے بعد مناسب دفاتر میں ڈال. دیگر کیمپس موجود تھے اور اس لئے میں گزشتہ فیکس ہوائی سے اندر آنے کے لئے انتظار کر رہے تھے. وہاں 5PM، یہاں 9PM. میں نے تھوڑا ہاتھ سے منعقد ٹیپ ریکارڈر تھا اور ہمیشہ کھیلنے کے لئے چند کیسٹوں لایا. اس کے بعد، میں نے بلند ٹرین اور سر کے گھر چلنے کروں. ایک رات، ایک نوجوان لڑکا ریپ موسیقی کھیل رہا تھا ایک بڑی ریڈیو سے. لوگ اس کے قریب بیٹھے ہوئے تھے، سب سے زیادہ اس کی طرف دیکھا لیکن اسے نظر انداز کر دیا. میں نے اپنے بیگ نیچے قائم اور میری بڑی سٹیو اور ان پولستانی Stevedores کے کیسٹ کے لئے دیکھا اور ہولڈر میں یہ بس الٹ. اس کے بعد میں، میں کر سکتا ہوں کے طور پر بچہ کے طور پر قریب کھڑے کھڑے ہوئے اور بلند آواز کے طور پر میں کر سکتا ہوں کے طور پر شروع بجانے پولکا موسیقی، ورنہ میں ان کی موسیقی کے باہر ڈوب نہیں سکتا تھا. میں نے نصف پولستانی ہوں اور بڑی سٹیو صرف “”بیئر بیرل پولکا”” اور “”منی پولکا”” جیسے standars کے ادا نہیں کیا، انہوں نے پولکا کی بروس Springsteen طرح تھا. تمہیں پتہ Springsteen کی گٹار کے ساتھ گری دار میوے جانا کیسے کریں گے؟ ویسے، بڑے اسٹیو ایک وقت میں منٹ کے لئے ان کے accordion پر واویلا کریں گے. ہمارے قریب ہر کوئی دیکھتا رہا. آدمی ان کی موسیقی کو بند کرنے کے لئے سب سے پہلے تھا. وہ گاڑی اگلا دروازہ کے ذریعے چلنے کے لئے تلاش کر، اٹھی. لوگ پہلے سے ہی طالی کے لئے شروع کر رہے تھے. میں نے اسے پیچھے رہ پولکا موسیقی کم، اور اس سے کہا “”میں صرف آپ کی پیروی کروں گا. مجھے اور بگ سٹیو. یہ اس کھیل رہا ہے. “”آدمی گھوما اور اگلے سٹاپ پر ٹرین سے اتر گئی. مجھے یقین ہے کہ موسم سرما رات اورنج لائن پر ایک معمولی ہیرو تھا. اس طرح چیزیں کبھی نہیں خبریں.
Quora پر UpvoteDownvoteRead

نیا جواب
تم نے کبھی ایک واقعی مطلب یا اشج شخص سے کیا کیا ہے سب سے زیادہ اچھا غیر فعال جارحانہ چیز کیا ہے؟
Nalira Rumaizan
Nalira Rumaizan، کھیل ختم نہیں ہوا جب تک میں اسے جیت لیا ہے!
1 قول
یہ غیر فعال کے مقابلے میں زیادہ جارحانہ تھا. بیس لوگوں کے ارد گرد اور میں اپنے دفتر میں Vadapalani سے پانڈچیری-ایسیآر بس پر سوار. اس چنئی میں معمول MTC بسوں کی طرح نہیں ہے اس بس ٹکٹ چیکرس یا کچھ بھی نہیں ہے. موصل ہم میں سے ہر ایک سے 25 روپے جمع کیا اور ایک ٹکٹ دینے کے بغیر اپنے گھر واپس چلے گئے. کوئی بھی پوچھیں کرنے کی زحمت، میں نے رضاکارانہ طور پر. کیوں کہ اس نے ہمیں تمام ٹکٹ نہیں دے رہا تھا جب میں نے اس سے پوچھا. وہ بس بھرا ہوا تھا کے بعد وہ دے گا کہا. میرے دفتر سٹاپ کے قریب تھا اور اس کی کوئی نشانی ہمارے ٹکٹیں زیادہ ہمیں حوالے نہیں تھا. لوگ آہستہ آہستہ بس deboard کرنا شروع کر دیا، اور ہم نے اپنے سٹاپ پر پہنچی. ہم نیچے مل گیا. مجھے کنڈکٹر کہ وہ ہم سب کو ٹکٹ دیا اصرار ورنہ میں ٹریفک پولیس اہلکار فون کروں گا. وہ تھوڑی دیر کے لئے مجھ پر gaped اور ہمیں ہماری تمام ٹکٹ دے دیا. اس پر ایک نظر ہے اور میں جانتا تھا کہ وہ ایک فراڈ تھا. ٹکٹوں سے چند ایک دن کی عمر کے تھے اور اس شخص اپنے اور ڈرائیور کے لئے تمام رقم چاہتا تھا. میں نے اس کی نشاندہی کی تو انہوں نے لفظی مجھے دور کتے کی طرح shooed. ان کے ٹکٹ کے لئے طلب کرنے کی زحمت نہیں کی تھی جو اپنے ساتھی شہریوں میں اپنے غصے اور مایوسی کنٹرول کرنے کے قابل نہیں ہے، میں ٹریفک پولیس اہلکار کو سننے کے لئے کے لئے اونچی آواز میں کافی موصل چللایا، “”Vekkama الا؟ سے Indha maanangetta pozhapuku pichai edukalam! “””” تمہیں شرم نہیں آتی؟ آپ کی بجائے زنا پیسے کے لئے لوگوں کو دھوکہ مقابلے میں ایک بھکاری بن سکتا ہے! “”میں چلا گیا. پولیس اہلکار نے کبھی نہیں کی زحمت. بس بائیں. میں اب بھی اپنے ٹکٹ کی ضرورت نہیں ہے.
Quora پر UpvoteDownvoteRead

“——————————————————————————————————————————————————

Support tarjima: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
uchun yangi javob “”Siz qachondir albatta, degani yoki qo’pol shaxsga qilgan eng qoniqarli passiv-agressiv narsa nima?””

Yangi javob
Agar hech albatta, degani yoki qo’pol shaxsga qilgan eng qoniqarli passiv-agressiv narsa nima?
Ueyn Allen Sallee
Ueyn Allen Sallee, tug’ma nogiron yozuvchi, fotograf, rassom, kattalar kabi qo’shimcha tv show,
1 view
Orqaga 1990 yilda, men shahar markaziga ishlagan va psixologiya uchun maktabda ikkinchi bir ish, to’rt kecha bir hafta o’tdi. Men to’rt soat va oddiy to’plangan fakslar uchun bir xonada o’zim o’tirib, nusxalarini qilish so’ng to’g’ri ofislarida qo’ydi. U erda boshqa ilm dargohlari edi va shuning uchun men o’tgan fakslar Hawaii kelish uchun kutib turdi. bor 5 AM, bu yerda 9 Ro’yxatdan. Men bir oz qo’l bo’lib kassetali yozuvchisi edi va har doim o’ynash uchun bir necha kasetlerini keltirdi. Keyin, men yuqori poezd va bosh uyiga yurib edim. Bir kuni kechasi, bir yosh yigit katta radio Rep musiqani edi. Odamlar unga yaqin o’tirgan edi, eng unga qaradi, lekin uni e’tiborsiz. Men sumkamni pastga o’rnatish va mening Big Stiv va uning Polsha lizing kassetaga uchun qaradi va egasining uni tarjima. aks holda men uning musiqa chiqib g’arq bo’lmadi, men buni, deb bola yaqin turgan, keyin o’rnimdan turib va baland I could kabi o’yin polka musiqa boshlab. Men yarim-Polish emasman va Big Stiv faqat “”Pivo Barrel Polka”” va “”Money Polka”” kabi talablari o’ynash emas edi, u, polka Bryus Springsteen kabi edi. Siz Springsteen gitara bilan yong’oq ketadi qanday bilaman? Xo’sh, Big Stiv bir vaqtning o’zida daqiqa uning akordeon ustida faryod edi. bizga yaqin har bir kishi kuzatdi. guy uning musiqa yopish birinchi bo’ldi. U keyingi mashina eshikdan yurishga qarab, o’rnidan turdi. Odamlar allaqachon chapak boshlab etildi. Men uning orqasidan polka musiqa kam qoldi, va men faqat senga ergashgan olaman “”dedi. Meni va Big Stiv. Ana, u o’ynab keldi. “”Guy orqasiga o’girilib, keyingi bekatda poezd off bor. Men bu qish kecha Orange tuhfa kichik qahramon edi. Bu kabi narsalar hech qachon yangiliklar qilish.
Quora haqida UpvoteDownvoteRead

Yangi javob
Agar hech albatta, degani yoki qo’pol shaxsga qilgan eng qoniqarli passiv-agressiv narsa nima?
Nalira Rumaizan
Nalira Rumaizan, o’yin emas ustidan Men uni qo’lga kiritdi ayting qadar bo’lgan!
1 view
Bu passiv ko’proq tajovuzkor edi. yigirma odamlar atrofida Men xonamga Vadapalani dan Pondicherry-ajr avtobusga chiqdik. Bu avtobus chipta tomga yoki biror narsa mavjud emas, Chennai odatiy MTC avtobus kabi emas. dirijyor har birimiz dan lv 25 to’plangan va yo’llanma bermasdan o’z joyiga qaytib ketdi. Hech kim so’rab bezovta, men ko’ngilli. U bizga barcha yo’llanma beruvchi emas, balki nima uchun men so’radim. U avtobus to’ldi keyin berishi edim dedi. Mening ofis stop yaqinlashib edi va biz chipta ustida bizga berilganidan unga darak yo’q edi. Odamlar asta-sekin avtobus deboard boshladi, va biz mening bekatida keldi. Biz pastga bor. Men u bizga barcha yo’llanma berdi o’tkazgichlari turib yoki men yo’l patrul xizmati xodimi qo’ng’iroq edim. U bir muncha vaqt uchun menga gaped va bizga barcha chiptalari berdi. Bir unga qarash va men u firibgarlik edi. chiptalari, bir necha kun eski va bu odam o’zi va haydovchi uchun barcha pul kerak. Men uni tashqariga ishora, u tom ma’noda bir itga o’xshaydi, meni yuz shooed. ularning chipta so’rab bezovta qilmadi mening yurtdoshlarimizning mening g’azab va umidsizlik nazorat qilish ega emas, men transport militsioner eshitish uchun baland etarli dirijyor da qichqirdi, “”Vekkama illa? Indha maanangetta pozhapuku Pichai ma’lum edukalam! “””” Agar uyalmaysizmi? Siz, balki axloqsiz pul uchun odamlarni aldaydi ko’ra gadoy bo’lishi mumkin edi! “”Men ketdi. militsioner hech qachon bezovta. avtobus qoldirgan. Men hali ham mening chipta yo’q.
Quora haqida UpvoteDownvoteRead

“——————————————————————————————————————————————————

Hỗ trợ dịch thuật: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Câu trả lời mới để “”điều thụ động tích cực đáp ứng hầu hết các bạn đã bao giờ làm cho một thực sự có nghĩa là hoặc người thô lỗ là gì?””

trả lời mới
điều thụ động tích cực đáp ứng hầu hết các bạn đã bao giờ làm cho một thực sự có ý nghĩa, hay thô lỗ người là gì?
Wayne Allen Sallee
Wayne Allen Sallee, nhà văn, nhiếp ảnh gia, nghệ sĩ, chương trình truyền hình thêm như một người trưởng thành, khuyết tật bẩm sinh
1 view
Quay trở lại những năm 1990, tôi làm việc trung tâm thành phố và lấy một công việc thứ hai bốn đêm một tuần tại một trường học cho tâm lý. Tôi ngồi một mình trong một căn phòng cho bốn giờ và fax chỉ đơn giản là thu thập và đặt chúng trong các văn phòng thích hợp sau khi làm bản sao. Có những trường đại học khác và vì vậy tôi chờ đợi các bản fax mới nhất đến từ Hawaii. 17:00 có, 21:00 đây. Tôi đã có một chút cầm tay ghi băng cassette và luôn mang lại một vài băng cassette để chơi. Sau đó, tôi đi bộ đến xe lửa và nhà đầu cao. Một đêm, một chàng trai trẻ đang chơi nhạc rap của một đài phát thanh lớn. Mọi người ngồi gần anh, nhìn nhất với anh nhưng lờ anh. Tôi đặt ba lô xuống và nhìn cho Big Steve tôi và cassette Ba Lan bốc vác của mình và lật nó trong ngăn chứa. Sau đó, tôi đứng dậy và bắt đầu chơi polka âm nhạc lớn như tôi có thể, đứng càng gần với đứa trẻ như tôi có thể, nếu không tôi không thể át đi âm nhạc của mình. Tôi là một nửa-Ba Lan và Big Steve đã không chỉ chơi standars như “”Beer Barrel Polka”” và “”Tiền Polka””, ông giống như Bruce Springsteen của polka. Bạn biết làm thế nào Springsteen sẽ đi hạt với cây đàn guitar? Vâng, Big Steve sẽ than thở trên accordion của mình cho phút tại một thời điểm. Mọi người gần chúng tôi xem. Anh chàng là người đầu tiên để tắt âm nhạc của mình. Anh đứng dậy, tìm cách để đi qua cánh cửa để các xe tiếp theo. Mọi người đã bắt đầu vỗ tay. Tôi ở lại phía sau, các polka nhạc thấp, và nói với ông: “”Tôi sẽ chỉ cần làm theo bạn. Nhớ và Big Steve. Đó là anh ta chơi. “”Các chàng trai quay lại và bước ra khỏi tàu tại trạm tiếp theo. Tôi là một anh hùng nhỏ trên đường Orange rằng đêm mùa đông. Những điều như thế này không bao giờ làm cho tin tức.
UpvoteDownvoteRead trên Quora

trả lời mới
điều thụ động tích cực đáp ứng hầu hết các bạn đã bao giờ làm cho một thực sự có ý nghĩa, hay thô lỗ người là gì?
Nalira Rumaizan
Nalira Rumaizan, trò chơi chưa kết thúc cho đến khi tôi đã giành được nó!
1 view
Đây là tích cực hơn so thụ động. Khoảng hai mươi người và tôi lên xe buýt Pondicherry-ECR từ Vadapalani đến văn phòng của tôi. Nó không giống như các xe buýt thông thường MTC ở Chennai, xe buýt này không cờ vé hoặc bất cứ điều gì. Các dây dẫn thu thập 25 Rs từ mỗi người chúng ta và trở lại vị trí của mình mà không cho một vé. Không ai làm phiền để hỏi, tôi tình nguyện. Tôi hỏi ông tại sao ông không cho chúng tôi tất cả các vé. Ông nói rằng ông sẽ cho sau khi xe buýt đã được lấp đầy. dừng Văn phòng của tôi đã được tiếp cận và không có dấu hiệu của ông đưa chúng tôi qua vé của chúng tôi. Mọi người bắt đầu từ từ để deboard xe buýt, và chúng tôi đã đến điểm dừng của tôi. Chúng tôi đã xuống. Tôi khẳng định các dây dẫn mà ông đã cho chúng tôi tất cả các vé hoặc tôi sẽ gọi cảnh sát giao thông. Anh há hốc mồm nhìn tôi một lúc và đã cho chúng tôi tất cả các vé của chúng tôi. Một cái nhìn vào nó và tôi biết ông là một kẻ lừa đảo. Vé được vài ngày tuổi và người đàn ông này muốn tất cả số tiền cho bản thân và người lái xe. Khi tôi chỉ ra, ông theo nghĩa đen shooed tôi đi như một con chó. Không thể kiểm soát sự tức giận và thất vọng của tôi trong đồng bào tôi, những người đã không bận tâm để hỏi về vé của họ, tôi hét vào dây dẫn đủ lớn cho các cảnh sát giao thông để nghe, “”Vekkama illa? Indha maanangetta pozhapuku Pichai edukalam! “””” Cậu không thấy xấu hổ? Bạn khá có thể trở thành một người ăn mày hơn đồi bại lừa gạt người cho tiền! “”Tôi bỏ đi. Viên cảnh sát không bao giờ làm phiền. Các xe buýt rời. Tôi vẫn không có vé của tôi.
UpvoteDownvoteRead trên Quora

“——————————————————————————————————————————————————

cyfieithu Cymorth: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
ateb newydd i “”Beth yw’r peth mwyaf boddhaol goddefol-ymosodol yr ydych wedi ei wneud erioed i berson ei olygu mewn gwirionedd neu’n anghwrtais?””

Ateb newydd
Beth yw’r peth mwyaf boddhaol goddefol-ymosodol eich bod wedi gwneud erioed i olygu mewn gwirionedd neu’n anghwrtais person?
Wayne Allen Sallee
Wayne Allen Sallee, ysgrifennydd, ffotograffydd, arlunydd, sioe deledu ychwanegol fel oedolyn, dan anfantais o’u genedigaeth
1 golygfa
Yn ôl yn y 1990au, roeddwn yn gweithio Downtown a gymerodd ail swydd bedair noson yr wythnos mewn ysgol ar gyfer seicoleg. Eisteddais ar ben fy hun mewn ystafell am bedair awr a negeseuon ffacs a gasglwyd yn syml ac yn eu rhoi yn y swyddfeydd priodol ar ôl gwneud copïau. Roedd campysau eraill ac felly yr wyf yn aros am y negeseuon ffacs olaf i ddod i mewn o Hawaii. 05:00 yno, 09:00 yma. Roedd gen ychydig o recordydd casét a ddelir â llaw ac yn dod ychydig o gasetiau bob amser i chwarae. Wedyn, byddwn yn cerdded at y trên a phen cartref uchel. Un noson, a guy ifanc oedd yn chwarae cerddoriaeth rap o radio mawr. Roedd pobl yn eistedd yn agos ato, y rhan fwyaf Edrychais arno ond ei anwybyddu ef. Gosodaf fy backpack i lawr ac yn edrych ar gyfer fy Big Steve a’i casét Pwyleg stevedores ac flipped yn y deiliad. Yna mi sefyll i fyny a dechrau cerddoriaeth polka chwarae mor uchel ag y gallwn, yn sefyll mor agos at y plentyn ag y gallwn, fel arall ni allwn foddi allan ei gerddoriaeth. Rwy’n hanner-Pwyleg ac nid oedd Big Steve jyst chwarae’r standars fel “”Cwrw Barrel Polka”” a “”Money Polka””, yr oedd fel Bruce Springsteen o polka. Rydych yn gwybod sut y bydd yn mynd Springsteen cnau gyda’r gitâr? Wel, byddai Big Steve alaru ar ei acordion am munud ar y tro. Mae pawb yn ein hymyl ni yn gwylio. Y dyn oedd y cyntaf i gau oddi ar ei gerddoriaeth. Cododd, gan edrych i gerdded drwy’r drws i’r car nesaf. Mae pobl eisoes yn dechrau glapio. Yr wyf yn aros y tu ôl iddo, y isel cerddoriaeth polka, a dywedodd wrtho “”n annhymerus ‘jyst eich dilyn. Fi a Big Steve. Dyna ef yn chwarae. “”Mae’r dyn troi o gwmpas ac yn cael oddi ar y trên yn yr arhosfan nesaf. Roeddwn yn fân arwr ar y Llinell Oren y noson honno y gaeaf. Mae pethau fel hyn byth yn gwneud y newyddion.
UpvoteDownvoteRead ar Quora

Ateb newydd
Beth yw’r peth mwyaf boddhaol goddefol-ymosodol eich bod wedi gwneud erioed i olygu mewn gwirionedd neu’n anghwrtais person?
Nalira Rumaizan
Nalira Rumaizan, Mae’r gêm yn Nid drosodd nes fy mod i wedi ennill it!
1 golygfa
Roedd hyn yn fwy ymosodol na’r goddefol. Mae tua ugain o bobl ac yr wyf yn mynd ar y bws Pondicherry-ECR o Vadapalani i fy swyddfa. nid yw’n debyg y bysiau ‘Creu’r Cysylltiadau’ arferol yn Chennai, nid ganddo bws hwn gwirwyr tocyn neu unrhyw beth. Yr arweinydd a gasglwyd Rs 25 o bob un ohonom ac aeth yn ôl i’w le heb roi tocyn. Nid oes unrhyw un trafferthu i ofyn, yr wyf yn gwirfoddoli. Gofynnais iddo pam nad oedd yn rhoi’r holl docynnau i ni. Dywedodd byddai’n rhoi ar ôl i’r bws gael ei llenwi. Fy stop swyddfa yn agosáu ac nid oedd unrhyw arwydd o ef ni drosglwyddo ein tocynnau. Pobl cychwyn yn araf i deboard y bws, ac ni gyrraedd yn fy arhosfan. Rydym yn cael i lawr. Yr wyf yn mynnu yr arweinydd iddo roi pob tocyn ni neu byddwn i’n ffoniwch y plismon traffig. Bu’n gaped arnaf am ychydig a rhoddodd ein holl docynnau ni. Un yn edrych arno ac yr wyf yn gwybod ei fod yn dwyll. Mae’r tocynnau yn ychydig ddyddiau oed ac mae hyn yn dyn am yr holl arian ar gyfer ei hun a’r gyrrwr. Pan fyddaf sylw at y ffaith ei fod allan, ei fod yn llythrennol shooed i ffwrdd i mi fel ci. Ddim yn gallu rheoli fy dicter a siom yn fy cyd-ddinasyddion nad oeddent yn trafferthu i ofyn am eu tocynnau, yr wyf yn gweiddi yn y dargludydd yn ddigon uchel ar gyfer y plismon traffig i glywed, “”Vekkama illa? Indha maanangetta pozhapuku pichai edukalam! “””” Nid Ydych chi’n cywilydd? Gallai hytrach Byddwch yn dod yn cardotyn na twyllo anfoesol i bobl am arian! “”Yr wyf yn cerdded i ffwrdd. Mae’r plismon byth yn trafferthu. gadael y bws. Dwi dal ddim yn cael fy tocyn.
UpvoteDownvoteRead ar Quora

“——————————————————————————————————————————————————

translation Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
impendulo Entsha “”Yintoni eyona nto ezanelisayo kwisixando-ndlongo wakha ngako umntu krwada ngokwenene kuthetha okanye?””

Phendula New
Yintoni eyona nto ezanelisayo kwisixando-ndlongo wakha ngako ukuba ngokwenene kuthetha okanye krwada umntu?
Wayne Allen Sallee
Wayne Allen Sallee, umbhali, umfoti, igcisa, tv show extra njengomntu omdala, balimeleyo ukususela ekuzalweni
1 kwimboniselo
Emva 1990, ndandisebenza yiPort waza wathabatha umsebenzi wesibini ebusuku ezine ngeveki kwisikolo bengqondo. Ndahlala ndedwa kwigumbi iiyure ezine iifeksi eqokelelwe ngokulula wazibeka kwi-ofisi eyiyo emva ukwenza iikopi. Kwakukho nabanye neekhampasi ndaza ke wamlinda iifeksi yokugqibela ukuza evela eHawaii. 5PM khona, 9PM apha. Kwafuneka kancinane isandla-kubanjwa ikhasethi recorder kwaye usoloko yazisa cassettes ezimbalwa ukudlala. Emva koko, ndingathanda ukuhamba ukuya ephakamileyo ngololiwe intloko ekhaya. Ngobunye ubusuku, umfana oselula ukudlala rap kumculo kunomathotholo enkulu. Abantu phantsi ukusondela kuye, wakhangela abaninzi kuye, kodwa abazange bamphulaphule. Ndabubhekisa nemva phantsi waza wakhangela ngenxa Big wam uSteve wakhe ikhasethi Polish Stevedores waza ndimguqule kuyo kumnini. Ndaza ndema kunye nokuqala lokudlala zepolka umculo elikhulu ndinako, imi kufutshane nje itakane kangangoko ndinako, kungenjalo ndandingakwazi singaliva umculo wakhe. Mna nesiqingatha-Polish kwaye Big Steve akazange ukudlala nje standars ezifana “”Beer uMphanda WEBHU”” kwaye “”Imali-WEBHU””, waba ngathi Bruce Springsteen ye-WEBHU. Uyazi ukuba Springsteen uya kuhamba iinqoba kunye kwikitari? Kulungile, Big uXolani uya kubhomboloza ngenxa diyane yakhe imizuzu ngexesha. Wonke kufuphi nathi bemlalele. Lo mfo waba ngowokuqala ukuba kuvaleka umculo wakhe. Wavuka, ekhangela ukuba bahambe ngalo isango imoto elilandelayo. Abantu sele eqala ukuqhwaba. Ndahlala ngasemva kwakhe, zepolka umculo eliphantsi, waza wathi kuye: “”Ndiza kukulandela nje nina. Mna Big Steve. Nantso kuye ukudlala. “”Lo mfo wajika waza wehla uloliwe kwindawo yokumisa elandelayo. Ndaba liqhawe ezincinane kwi-Orange Line ngobo busuku ebusika. Izinto ezifana nezi wayengenakuyenza iindaba.
UpvoteDownvoteRead on Quora

Phendula New
Yintoni eyona nto ezanelisayo kwisixando-ndlongo wakha ngako ukuba ngokwenene kuthetha okanye krwada umntu?
Nalira Rumaizan
Nalira Rumaizan, Umdlalo ayikho ndidlule ndide ndiye ndaphumelela nto!
1 kwimboniselo
Oku silwe ngaphezu kwisixando sokwenziwa. Around abantu amabini kwaye bakhwela Karkkangudi-ECR ibhasi ukusuka Vadapalani kwi-ofisi yam. Akufani iibhasi eqhelekileyo MTC e Chennai, le bhasi a izikhangeli itikiti okanye nantoni na. Umkhenkethisi eqokelelwe R-25 ukusuka ngamnye kuthi waza wabuyela endaweni yakhe ngaphandle kokunika itikiti. Akukho namnye yayimkhathaza ukubuza, mna ngokuzithandela. Ndambuza ukuba kutheni akayi wayekwasifundisa zonke amatikiti. Yena wathi usaya kukunika emva ibhasi izele. stop ofisi yam yeyokusondela kwakungekho umqondiso kuye egama kuthi amatikiti ethu. Abantu baqala kancinci ukuba deboard ibhasi, saza safika yokumisa wam. Sigqibile. Ndamxelela umqhubi ukuba wasinika zonke amatikiti okanye ndingathanda kubiza ipolisa yendlela. Yena bebamb kum okwethutyana waza wasinika onke amatikiti ethu. Enye Jonga kwaye ndandisazi ukuba urhwaphilizo. Amatikiti iintsuku ezimbalwa ubudala kwaye le ndoda yayifuna yonke imali yena nomqhubi. Xa wabonisa ngayo, yena ngokoqobo shooed nam emke nje inja. Ukuba bakwazi ukulawula umsindo wam intsilelo abemi yam nabo andizange ndinikhathaze ukucela amatikiti zabo, ndiya wakhwaza nomqhubi elikhulu ngokwaneleyo ukuba ipolisa yendlela ukuva, “”Vekkama illa? Indha maanangetta pozhapuku Pichai edukalam! “””” Ingaba nawe neentloni? Ubunokuba kunokuba ube ngumngqibi kunokuba kakubi limenemene imali! “”Ndahamba kude. Ipolisa akazange hoyayo. Ibhasi ekhohlo. Nangoku awunalo itikiti lam.
UpvoteDownvoteRead on Quora

“——————————————————————————————————————————————————

שטיצן איבערזעצונג: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
ניו ענטפער צו “”וואָס איז די מערסט סאַטיספיינג פּאַסיוו-אַגרעסיוו זאַך איר האָבן אלץ געטאן צו אַ טאַקע מיינען אָדער גראָב מענטש?””

ניו אַנסווער
וואָס איז די מערסט סאַטיספיינג פּאַסיוו-אַגרעסיוו זאַך איר האָבן אלץ געטאן צו אַ טאַקע מיינען אָדער גראָב מענטש?
וויין עלען סאַללעע
וויין עלען סאַללעע, שרייַבער, פאָטאָגראַף, קינסטלער, טעלעוויזיע ווייַזן עקסטרע ווי אַ דערוואַקסן, כאַנדיקאַפּט פון געבורט
1 קוק
צוריק אין די 1990 ס, איך געארבעט ונטערשטאָט און גענומען אַ צווייט אַרבעט פיר נעכט אַ וואָך אין אַ שולע פֿאַר פּסיטשאָלאָגי. איך געזעסן דורך זיך אין אַ צימער פֿאַר פיר שעה און נאָר געזאמלט פאַקסעס און שטעלן זיי אין די געהעריק אָפפיסעס נאָך מאכן קאָפּיעס. עס זענען געווען אנדערע קאַמפּאַסיז און אַזוי איך געווארט פֿאַר די לעצטע פאַקסעס צו קומען אין פון האַוואַיי. 17:00 עס, 09:00 דאָ. איך האט אַ ביסל האַנט-געהאלטן קאַסעט מאַגנעטאָפאָן און שטענדיק געבראכט אַ ביסל קאַסעץ צו שפּילן. דערנאָכדעם, איך ‘ד גיין צו די עלעוואַטעד באַן און קאָפּ היים. איין נאַכט, אַ יונג באָכער איז געווען פּלייינג קלאַפּ מוזיק פון אַ גרויס ראַדיאָ. מענטשן זענען סיטאַד נאָענט צו אים, רובֿ געקוקט בייַ אים אָבער איגנאָרירט אים. איך שטעלן מיין באַקפּאַק אַראָפּ און געקוקט פֿאַר מיין גרויס סטיוו און זייַן פּויליש סטעוועדאָרעס קאַסעט און פליפּפּעד עס אין די האָלדער. דעמאָלט איך געשטאנען אַרויף און סטאַרטינג פּלייינג פּאָל ‘קע מוזיק ווי הויך ווי איך קען, שטייענדיק ווי נאָענט צו דעם קינד ווי איך קען, אַנדערש איך קען נישט דערטרינקען אויס זייַן מוזיק. איך בין האַלב-פּויליש און גרויס סטיוו האט ניט נאָר שפּילן די סטאַנדאַרס ווי “”באר באַררעל פּאָל ‘קע”” און “”געלט פּאָל’ קע””, ער איז געווען ווי די ברוס ספּרינגסטעען פון פּאָל ‘קע. איר וויסן ווי ספּרינגסטעען וועט גיין ניסלעך מיט דער גיטאַרע? נו, גרויס סטיוו וואָלט יאָמער אויף זייַן אַקאָרדיאַן פֿאַר מינוט אין אַ צייַט. יעדער יינער לעבן אונדז וואָטשט. דער באָכער איז געווען דער ערשטער צו פאַרמאַכן אַוועק זייַן מוזיק. ער גאַט אַרויף, איר זוכט צו גיין דורך די טיר צו די ווייַטער מאַשין. מענטשן זענען שוין סטאַרטינג צו פּאַטשן. איך סטייד הינטער אים, די פּאָל ‘קע מוזיק נידעריק, און האט געזאגט צו אים “”איך וועט נאָר נאָכפאָלגן איר. מיר און גרויס סטיוו. אַז ס אים פּלייינג. “”דער באָכער אויסגעדרייט אַרום און גאַט אַוועק די באַן אין די ווייַטער האַלטן. איך איז געווען אַ מינערווערטיק העלד אויף די אָראַנדזש שורה אַז ווינטער נאַכט. זאכן ווי דעם קיינמאָל מאַכן די נייַעס.
ופּוואָטעדאָוונוואָטערעאַד אויף קוואָראַ

ניו אַנסווער
וואָס איז די מערסט סאַטיספיינג פּאַסיוו-אַגרעסיוו זאַך איר האָבן אלץ געטאן צו אַ טאַקע מיינען אָדער גראָב מענטש?
נאַליראַ רומאַיזאַן
נאַליראַ רומאַיזאַן, די שפּיל איז נישט איבער, ביז איך ווע וואַן עס!
1 קוק
דאס איז געווען מער אַגרעסיוו ווי פּאַסיוו. אַרום צוואַנציק מענטשן און איך באָרדאַד די פּאָנדיטשעררי-עקר ויטאָבוס פֿון וואַדאַפּאַלאַני צו מיין אָפיס. עס ס ניט ווי די געוויינטלעך מטק בוסעס אין טשעננאַי, דעם ויטאָבוס האט נישט בילעט דאַמקעס אָדער עפּעס. די אָנפירער געזאמלט רס 25 פון יעדער פון אונדז און געגאנגען צוריק צו זייַן אָרט אָן געבן אַ בילעט. קיין איינער באַדערד צו פרעגן, איך וואַלאַנטירד. איך געבעטן אים וואָס ער איז געווען ניט געבן אונדז אַלע טיקיץ. ער האט געזאגט ער ‘ד געבן נאָך די ויטאָבוס איז געווען אָנגעפילט. מיין אָפיס האַלטן איז אַפּראָוטשינג און עס איז קיין צייכן פון אים כאַנדינג אונדז איבער אונדזער טיקיץ. מענטשן סלאָולי אנגעהויבן צו דעבאָאַרד די ויטאָבוס, און מיר אנגעקומען בייַ מיין האַלטן. מיר גאַט אַראָפּ. איך ינסיסטאַד די אָנפירער אַז ער האָט געגעבן אונדז אַלע טיקיץ אָדער איך ‘ד רופן די פאַרקער פּאָליציאַנט. ער גאַפּעד בייַ מיר פֿאַר אַ בשעת און געגעבן אונדז אַלע אונדזער טיקיץ. איין קוק אין עס און איך געוואוסט ער איז געווען אַ שווינדל. די טיקיץ זענען אַ ביסל טעג אַלט און דעם מענטש געוואלט אַלע די געלט פֿאַר זיך און די שאָפער. ווען איך שפּיציק עס אויס, ער ממש שאָאָעד מיר אַוועק ווי אַ הונט. ניט קענען צו קאָנטראָלירן מיין צארן און אַנטוישונג אין מיין יונגערמאַן בירגערס וואס האט ניט אַרן צו פרעגן פֿאַר זייער טיקיץ, איך שאַוטאַד בייַ די אָנפירער הויך גענוג פֿאַר די פאַרקער פּאָליציאַנט צו הערן, “”וועקקאַמאַ יללאַ? ינדהאַ מאַאַנאַנגעטטאַ פּאָזשאַפּוקו פּיטשאַי עדוקאַלאַם! “””” ביסט נישט איר פאַרשעמט? איר קען גאַנץ ווערן אַ שנאָרער ווי יממאָראַללי אָפּנאַרן מענטשן פֿאַר געלט! “”איך געגאנגען אַוועק. דער פּאָליציאַנט קיינמאָל באַדערד. די ויטאָבוס לינקס. איך נאָך טאָן ניט האָבן מיין בילעט.
ופּוואָטעדאָוונוואָטערעאַד אויף קוואָראַ

“——————————————————————————————————————————————————

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
New idahun si “”Kí ni julọ tenilorun palolo-ibinu ohun ti o ti lailai ṣe a gan tumo si tabi arínifín eniyan?””

New Dahun
Ohun ti o jẹ julọ tenilorun palolo-ibinu ohun ti o ti lailai ṣe a gan tumo si tabi arínifín eniyan?
Wayne Allen Sallee
Wayne Allen Sallee, onkqwe, fotogirafa, olorin, tv show afikun bi ohun agbalagba, handicapped lati ibi
1 view
Pada ninu awọn 1990s, mo ti sise aarin si mu a keji ise mẹrin oru a ose ni a ile-iwe fun oroinuokan. Mo ti joko nipa ara mi ninu yara kan fun wakati merin ati ki o nìkan gba faxes si fi wọn sinu awọn to dara awọn ifiweranṣẹ lẹhin ṣiṣe idaako. Nibẹ wà miiran campuses ati ki ni mo duro fun awọn ti o kẹhin faxes lati wa si ni lati Hawaii. 5pm nibẹ, 9pm nibi. Mo ní kekere kan ọwọ-waye kasẹti agbohunsilẹ ati ki o nigbagbogbo mu kan diẹ cassettes lati mu ṣiṣẹ. Lehin, Mo ti fẹ rìn si pele reluwe ati ori ile. Ọkan night, a ọmọ eniyan ti a ti ndun RAP orin lati ńlá kan redio. Eniyan ti won joko sunmo si i, julọ wò ni i ṣugbọn bikita fun u. Mo ti ṣeto mi apoeyin isalẹ ki o si wò fun mi Big Steve ati awọn re pólándì Stevedores kasẹti ati flipped o ni dimu. Nigbana ni mo duro si oke ati awọn ti o bere nṣire polka music bi ti npariwo bi mo ti le duro bi sunmo si awọn omo kekere bi mo ti le, bibẹkọ ti mo ti ko le drown jade rẹ music. Mo wa idaji-pólándì ati Big Steve kò kan mu awọn standars bi “”Beer Barrel Pokadoti”” ati “”Owo Pokadoti””, o si wà bi awọn Bruce Springsteen ti polka. O mọ bi Springsteen yoo lọ eso pẹlu awọn guitar? Daradara, Big Steve yoo hu lori rẹ accordion fun iṣẹju kan ni akoko kan. Gbogbo ènìyàn sunmọ wa wo. Awọn eniyan wà ni akọkọ lati ku si pa rẹ music. O si dide, o nwa lati rin nipasẹ awọn ẹnu-ọna si tókàn ọkọ ayọkẹlẹ. Eniyan ti won tẹlẹ ti o bere lati si ṣapẹ. Emi si duro lẹhin rẹ, awọn polka music kekere, o si wi fun u pe “”Mo ti yoo kan tẹle o. Mi, ati Big Steve. Ti o ni i ndun. “”Awọn eniyan tan ni ayika ati ki o ni si pa awọn reluwe ni nigbamii ti Duro. Mo ti wà a kekere akoni lori Orange Line ti igba otutu night. Ohun bi yi ko ṣe awọn iroyin.
UpvoteDownvoteRead on Quora

New Dahun
Ohun ti o jẹ julọ tenilorun palolo-ibinu ohun ti o ti lailai ṣe a gan tumo si tabi arínifín eniyan?
Nalira Rumaizan
Nalira Rumaizan, Awọn ere ni ko lori titi Mo ti sọ gba o!
1 view
Yi je diẹ ibinu ju palolo. Ni ayika ogún eniyan ati ki o Mo boarded awọn Pondicherry-ECR bosi lati Vadapalani to ọfiisi mi. O ti n ko fẹ awọn ibùgbé MTC akero ni Chennai, yi akero ni o ni ko tiketi checkers tabi ohunkohun. Awọn adaorin gbà Rs 25 lati kọọkan ti wa si pada lọ si ipò rẹ lai fifun a tiketi. Ko si ọkan ti idaamu lati beere, mo yọǹda. Mo wi fun u pe idi ti o ti ko fun wa gbogbo tiketi. O si wi o fẹ fun lẹhin ti awọn bosi si kún fun. Mi ọfiisi Duro wà approaching ati nibẹ wà ko si ami ti i to fi wa lori wa tiketi. Eniyan laiyara bere lati deboard bosi, ati awọn ti a de ni mi Duro. A ni isalẹ. Mo ti tenumo awọn adaorin ti o si fun wa gbogbo tiketi tabi Mo fe pe awọn ijabọ policeman. O si gaped ni mi fun a nigba ti o si fun wa gbogbo wa tiketi. Ọkan wo ni o ati ki o Mo mọ o si wà a jegudujera. Awọn tiketi wà kan diẹ ọjọ atijọ ati ọkunrin yi fe gbogbo owo fun ara rẹ ati awọn iwakọ. Nigbati mo ti tokasi o jade, o gangan shooed mi kuro bi a aja. Ko ni anfani lati sakoso ibinu mi ati gba oriyin kankan ninu mi elegbe ilu ti o ko ribee lati beere fun wọn tiketi, mo kígbe ni adaorin rara to fun awọn ijabọ policeman lati gbọ, “”Vekkama ila? Indha maanangetta pozhapuku pichai edukalam! “””” Ṣe ko o tì? O le dipo di a alagbe ju immorally iyanjẹ awon eniyan fun owo! “”Mo ti rìn lọ. Awọn policeman ko idaamu. Bosi osi. Mo si tun ko ni mi tiketi.
UpvoteDownvoteRead on Quora

“——————————————————————————————————————————————————

translation ukweseka: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Impendulo New ukuba ‘Uyini lowenetisa into yekwentiwa-nolaka wake bakwenza ngempela noma umuntu edelela? “”

Impendulo New
Kuyini lowenetisa into yekwentiwa-nolaka wake bakwenza Kusho ngempela noma ukuphahluka umuntu?
Wayne Allen Sallee
Wayne Allen Sallee, umlobi, photographer, umculi, tv show extra njengomuntu omdala, abagula kusukela ekuzalweni
1 buka
Emuva ngo-1990, mina ngasebenza yedolobha futhi wathatha umsebenzi wesibili nights ezine ngesonto esikoleni kwengqondo. Ngahlala ngingedwa e ikamelo amahora amane namafeksi umane eqoqwe futhi uwafake emahhovisi efanele ngemuva kokwenza amakhophi. Kwakukhona kwezinye izikhungo nokunye Ngalinda amafeksi wokugcina zivela eHawaii. 5pm khona, 9PM lapha. Kwadingeka kancane ngesandla cassette rekhoda futhi njalo baletha amakhasethi ambalwa ukudlala. Bambulala, Ngizobe ukuzihambela baye ephakeme isitimela nasekhanda ekhaya. Ngobunye ubusuku, umfana osemncane ukudlala rap music kusuka emsakazweni omkhulu. Abantu babehlezi useduze naye, wabheka amaningi kuye kodwa amshiya kanjalo. Nginibekela ubhaka wami phansi bamfune Big yami uSteve Polish Stevedores yakhe cassette futhi ziphenywe it in umnini. Khona ngasukuma kokuqala nokudlala Polka umculo okukhulu ngangokunokwenzeka, emi eduze kid ngangokunokwenzeka, kungenjalo angikwazanga minza out umculo wakhe. Ngikhathazekile isigamu-Polish kanye Big Steve akazange nje ukudlala standars like “”Beer Barrel Polka”” futhi “”Imali Polka””, wayefana Bruce Springsteen of Polka. Niyazi ukuthi Springsteen ngizoya nati ne isiginci? Well, Big Steve kwakuyoba sokubangalasa on inkositini yakhe imizuzu ngesikhathi. Everybody eduze nathi lokhozi. The guy waba ngowokuqala uvale umculo wakhe. Wavuka, ngifuna ukuhamba ngomnyango emotweni elilandelayo. Abantu base beqala kakade ukubetha. Ngahlala ngemuva kwakhe, Polka umculo ongaphakeme, wathi kuye: “”Ngizovele ukukulandela. Me and Big Steve. Lokho kuye ukudlala. “”The guy waphenduka ngehla esitimeleni esitobhini esilandelayo. I wayeyiqhawe ezincane Orange Line ngalobo busuku ebusika. Izinto like lokhu elingasoze libenze izindaba.
UpvoteDownvoteRead Quoara

Impendulo New
Kuyini lowenetisa into yekwentiwa-nolaka wake bakwenza Kusho ngempela noma ukuphahluka umuntu?
Nalira Rumaizan
Nalira Rumaizan, Umdlalo ayikapheli ngize unqobile it!
1 buka
Lokhu kwaba nolaka ezingaphezu kuka yekwentiwa. Babalelwa ku abantu amabini anamane ngagibela ibhasi Pondicherry-ECR kusuka Vadapalani ehhovisi lami. Akufani evamile MTC amabhasi e Chennai, leli bhasi has not ithikithi Checkers noma yini. I umqhubi eqoqwe R-25 kusukela ngamunye kithi wabuyela endaweni yakhe ngaphandle kokunikeza ithikithi. Akekho ukhathazwa ukubuza, ngasikisela. Ngambuza ukuthi kungani engathathi kusinike wonke amathikithi. Uthe Wayenza anikeze emva ibhasi yagcwala. IHhovisi lami stop kwakusondela futhi kwakungekho lutho olukhombisa ngaye zihanjiswa kithi phezu amathikithi zethu. kancane Abantu waqala deboard ibhasi, futhi safika stop wami. Sathola phansi. Ngamtshela umqhubi ngokuthi wasinika wonke amathikithi noma Ngizobe ushayele le iphoyisa lomgwaqo. Yena gaped at nami isikhashana futhi wasinika wonke amathikithi zethu. Omunye look at it futhi ngabona ukuthi ungumkhohlisi. I amathikithi ngamashumi a izinsuku ezimbalwa nje kuphela ubudala futhi lo muntu wayefuna yonke imali ngenxa yaso ngokwaso nangenxa umshayeli. Lapho ngatshela it out, waya ngokoqobo shooed me away like a inja. Not ukwazi ukulawula intukuthelo yami futhi ukuphoxwa izakhamizi zakithi ongazange uhlupho ukucela amathikithi abo, ngamemeza at umqhubi elikhulu ngokwanele ukuze iphoyisa lomgwaqo ukuzwa, “”Vekkama illa? Indha maanangetta pozhapuku pichai edukalam! “””” Angithi nawe namahloni? Ungase utshele kunalokho ube isinxibi kuka kabi izimali zabantu for imali! “”Mina yahamba. Iphoyisa never ukhathazwa. Ibhasi kwesokunxele. I asinayo ithikithi lami.
UpvoteDownvoteRead Quoara