New Answer What is your scary experience?

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —Sup­port trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc

— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —

New Answer
What is your scary exper­i­ence?
Mohammed Wong
Mohammed Wong, The LEAST inter­est­ing man in the world. NOT the droid you are look­ing for.
1 view
I was crawl­ing through San­dia Man Cave east of Albuquer­que, a series of holes and tun­nels in the San­dia Moun­tains where prim­it­ive people were thought to have lived thou­sands of years ago. Prim­it­ive people appar­ently weren’t all that picky about where they took shel­ter. There were very few places where a 61″ per­son could stand up, mostly we had to crawl on our hands and knees. But there were a few places deep, deep in the moun­tain in solid rock where you couldn’t even crawl. You had to put your arms out in front of you to make your­self as skinny as you could get and put your arms then your head then your tor­so through a very small open­ing and push your­self through with your feet until you could grab some­thing and pull the rest of your­self through with your hands and arms. In one of these spots the guy ahead of me with the flash­light turned it off to see just how dark it was. That deep in a sold rock moun­tain it is very dark. It is all the way dark. The optic­al noise inher­ent in your ret­ina is way brighter than any­thing you can see in front of you. I was lying there with my arms out in front and try­ing to push with my feet but not find­ing much to push again­st. my stom­ach was again­st the rock floor and the top of the hole I was try­ing to skinny through was touch­ing my back. For a moment I thought I was stuck. That is the closest I’ve come to hav­ing a true pan­ic attack. Stuck hun­dreds of feet inside this moun­tain sand­wiched between solid rock sur­faces in abject dark­ness won­der­ing if I could get through or if I would be stuck there forever like the skel­et­ons archae­olo­gists had found there years ago. It didn’t turn out to be a very well foun­ded pan­ic attack. There was, after all, someone ahead of me and someone behind who would have got­ten me out one way or another had it come to that. My brother also observed, when I told of my pan­ic attack on the way home, that even if I’d been alone and actu­ally stuck, after a day or two without food or water I would lose enough weight to slide out eas­ily. Even so, that one moment where I thought, I’m stuck!” was as scared as I’ve ever been. I felt fear in every cell of my body at once like I nev­er had before and haven’t since even in more real­ist­ic­ally life threat­en­ing cir­cum­stances. So there.
Upvote­Down­voteRead on Quora


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Appoġġ traduzz­joni: http://amzn.to/1Z7d5oc

— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Tweġiba ġdida
X’inhi l-esper­jen­za scary tiegħek?
Mohammed Wong
Mohammed Wong, Il-bniedem interess­anti INQAS fid-din­ja. MHUX il- ““Droid inti qed tfit­tex.
1 fehma
I kien crawl­ing per­mezz San­dia Ple­jer Cave lvant ta Albuquer­que, ser­je ta toqob u mini fil-Mun­tanji San­dia fejn in-nies primit­tivi kienu maħsuba li għexu eluf ta’ snin ilu. nies primit­tivi appar­ente­ment ma kinux koll­ha li picky dwar fejn ħadu kenn. Kien hemm ftit postiji­et fejn ““per­suna 61 jista stand up, l-aktar kellna li jitkaxk­ru fuq l-ide­jn tagħna u l-irkoppte­jn. Iżda kien hemm ftit postiji­et fil-fond, fil-fond fil-mun­tanji fil-blat solidu fejn inti ma tista saħansitra jitkaxk­ru. Inti kell­hom jitqiegħ­du armi tiegħek fl-qud­diem tal inti biex tagħmel lilek innif­sek kif skinny kif int jista jkollok u mqiegħda armi tiegħek imbagħad ras tiegħek imbagħad tor­so tiegħek per­mezz ta’ fetħa żgħira ħafna u tim­bot­ta lilek innif­sek per­mezz ta mal-saqa­jn tiegħek sakemm inti tista’ grab xi ħaġa u iġbed il- bqi­ja tal lilek innif­sek per­mezz ma ide­jk u l-armi. F’wieħed minn dawn tikek-Guy qud­diem ta lili mal-flash­light daru it off biex tara kemm skur kien. Illi fil-fond fil-mun­tanji blat mib­jugħa huwa skur ħafna. Huwa it-triq koll­ha dlam. Il-ħoss ottiku iner­enti fil ret­ina tiegħek huwa mod aħjar mil­li xi ħaġa li tista tara fuq qud­diem tal inti. I kien­et tinsab hemm­hekk ma armi tiegħi fl-qud­diem u jip­pruvaw biex tim­bot­ta saqa­jn tiegħi iżda mhux kon­statazz­joni ħafna biex tim­bot­ta kon­tra. istonku tiegħi kien kon­tra l-art tal-blat u l-quċċata tat-toqba I kien qed jip­prova skinny per­mezz ġie jmis­su dahar tiegħi. Għal mument ħsibt I kien mwaħħla. Dan huwa l-eqreb sta­jt ġejjin li jkoll­hom attakk ta pan­iku veru. Staġn­ati miji­et ta piedi ġewwa dan il-mun­tanji mgħaf­feġ bejn l-uċuħ tal-blat solidi fid-dlam abject jistaqsi jekk I jist­għu jiks­bu per­mezz jew jekk inkun mwaħħla hemm għal dejjem bħall-skelet­ri arkeoloġi kienu jin­stabu hemm­hekk snin ilu. Hija ma jir­riżulta li jkun attakk ta pan­iku ħafna fondata. Kien hemm, wara kollox, xi ħadd qud­diem ta lili u xi ħadd wara li got­ten me out b’xi mod jew ieħor kell­hom dan jas­al għal dan. My brother osser­vat ukoll, meta I told ta attakk ta’ pan­iku tiegħi fuq il-mod dar, li anke jekk I ntlaqgħet biss u fil-fatt staġn­ati, wara ġurnata jew tne­jn mingħajr ikel jew ilma nix­tieq jitil­fu l-piż biżże­jjed biex slide faċil­ment. Anke hekk, dak il-mument wieħed meta ħsibt, ““jien mwaħħla!”” Kien jibża kif sta­jt qatt kienu. Ħasse­jt­ni biża f’kull ċel­lu­la tal-ġisem tiegħi f’daqqa bħal I qatt ma kell­hom qabel u jkoll­hom mhux bil­li anki f’ċirkustanzi iktar real­istiku thed­dida għall-ħaj­ja. Allura hemm.
Upvote­Down­voteRead fuq Quora


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Onder­steun­ing ver­tal­ing: http://amzn.to/1Z7d5oc

— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

nuwe Ant­woord
Wat is jou scary ondervind­ing?
Mohammed Wong
Mohammed Wong, om die min­ste interess­ante man in die wêreld. NIE die ““Droid jy soek.
1 oog
Ek is kruip deur San­dia Man Cave oos van Albuquer­que, n reeks van gate en ton­nels in die San­dia Moun­tains waar prim­it­iewe mense gedink het geleef duis­ende jare gelede. Prim­it­iewe mense was glo nie alles wat kieskeur­ig oor waar hulle het skuil­ing. Daar was baie min plekke waar n 61 ““per­soon op kan staan, meestal moes ons kruip op ons hande en knieë. Maar daar was n paar plekke diep, diep in die berg in soliede rots waar jy kan nie eens kruip. Jy moes jou arms sit in die voork­ant van jou om jou­self as maer maak as wat jy kan kry en sit jou arms dan jou kop dan jou bolyf deur n baie klein open­ing en druk jou­self deur met jou voete tot­dat jy iets kon gryp en trek die res van jou­self deur met jou hande en arms. In een van hierdie plekke die man voor my met die flits­lig draai dit af om te sien hoe donker dit was. Dit diep in n verkoop rock berg is dit baie donker. Dit is al die pad donker. Die optiese ger­aas inher­ent in jou ret­ina is weg held­er­der as enigi­ets wat jy kan sien in die voork­ant van jou. Ek lê daar met my arms voor en pro­beer om te stoot met my voete, maar nie vind veel te stoot teen. my maag was teen die rots vlo­er en die top van die gat Ek het pro­beer om Skinny deur is my rug raak. Vir n oomb­lik het ek gedink ek was vas. Dit is die naaste wat ek aan n ware pan­iek aan­val het gekom. Vas hon­der­de voete bin­ne hierdie berg landge­bonde tussen soliede rots opper­vlaktes in volslae duistern­is gewon­der of ek kon kry deur mid­del van of as ek daar vir ewig sal vas soos die ger­aamtes het argeo­loë daar jare gelede gevind. Dit het nie uit­draai na n baie goed gestig pan­iek aan­val. Daar was immers iemand voor my en iemand agter wat sou gekry het my uit een of ander mani­er het dit dan gekom dat. My bro­er het ook waargen­eem, toe ek ver­tel van my pan­iek aan­val op die pad huis toe, dat selfs as ek alleen en eint­lik vas was, na n dag of twee son­der kos of water sou ek gen­oeg gewig te ver­loor mak­lik uit te skuif. Net so is, wat n oomb­lik waar ek gedink het, ““Ek is vas!”” Was so bang soos wat ek nog ooit was. Ek voel vrees in elke sel van my lig­gaam in n keer soos ek noo­it voorheen gehad het en het nie aangesi­en selfs meer real­isties lewens­gevaar­like omstandighede. So is daar.
Upvote­Down­voteRead op Quora