New Answer What is your scary experience?

“——————————————————————————————————————————————————Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

New Answer
What is your scary experience?
Mohammed Wong
Mohammed Wong, The LEAST interesting man in the world. NOT the ‘droid you are looking for.
1 view
I was crawling through Sandia Man Cave east of Albuquerque, a series of holes and tunnels in the Sandia Mountains where primitive people were thought to have lived thousands of years ago. Primitive people apparently weren’t all that picky about where they took shelter. There were very few places where a 6′1″ person could stand up, mostly we had to crawl on our hands and knees. But there were a few places deep, deep in the mountain in solid rock where you couldn’t even crawl. You had to put your arms out in front of you to make yourself as skinny as you could get and put your arms then your head then your torso through a very small opening and push yourself through with your feet until you could grab something and pull the rest of yourself through with your hands and arms. In one of these spots the guy ahead of me with the flashlight turned it off to see just how dark it was. That deep in a sold rock mountain it is very dark. It is all the way dark. The optical noise inherent in your retina is way brighter than anything you can see in front of you. I was lying there with my arms out in front and trying to push with my feet but not finding much to push against. my stomach was against the rock floor and the top of the hole I was trying to skinny through was touching my back. For a moment I thought I was stuck. That is the closest I’ve come to having a true panic attack. Stuck hundreds of feet inside this mountain sandwiched between solid rock surfaces in abject darkness wondering if I could get through or if I would be stuck there forever like the skeletons archaeologists had found there years ago. It didn’t turn out to be a very well founded panic attack. There was, after all, someone ahead of me and someone behind who would have gotten me out one way or another had it come to that. My brother also observed, when I told of my panic attack on the way home, that even if I’d been alone and actually stuck, after a day or two without food or water I would lose enough weight to slide out easily. Even so, that one moment where I thought, “I’m stuck!” was as scared as I’ve ever been. I felt fear in every cell of my body at once like I never had before and haven’t since even in more realistically life threatening circumstances. So there.
UpvoteDownvoteRead on Quora


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Appoġġ traduzzjoni: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–

Tweġiba ġdida
X’inhi l-esperjenza scary tiegħek?
Mohammed Wong
Mohammed Wong, Il-bniedem interessanti INQAS fid-dinja. MHUX il- “”Droid inti qed tfittex.
1 fehma
I kien crawling permezz Sandia Plejer Cave lvant ta Albuquerque, serje ta ‘toqob u mini fil-Muntanji Sandia fejn in-nies primittivi kienu maħsuba li għexu eluf ta’ snin ilu. nies primittivi apparentement ma kinux kollha li picky dwar fejn ħadu kenn. Kien hemm ftit postijiet fejn “”persuna 6’1 jista stand up, l-aktar kellna li jitkaxkru fuq l-idejn tagħna u l-irkopptejn. Iżda kien hemm ftit postijiet fil-fond, fil-fond fil-muntanji fil-blat solidu fejn inti ma tista ‘saħansitra jitkaxkru. Inti kellhom jitqiegħdu armi tiegħek fl-quddiem tal inti biex tagħmel lilek innifsek kif skinny kif int jista ‘jkollok u mqiegħda armi tiegħek imbagħad ras tiegħek imbagħad torso tiegħek permezz ta’ fetħa żgħira ħafna u timbotta lilek innifsek permezz ta ‘mal-saqajn tiegħek sakemm inti tista’ grab xi ħaġa u iġbed il- bqija tal lilek innifsek permezz ma ‘idejk u l-armi. F’wieħed minn dawn tikek-Guy quddiem ta ‘lili mal-flashlight daru it off biex tara kemm skur kien. Illi fil-fond fil-muntanji blat mibjugħa huwa skur ħafna. Huwa it-triq kollha dlam. Il-ħoss ottiku inerenti fil retina tiegħek huwa mod aħjar milli xi ħaġa li tista ‘tara fuq quddiem tal inti. I kienet tinsab hemmhekk ma ‘armi tiegħi fl-quddiem u jippruvaw biex timbotta saqajn tiegħi iżda mhux konstatazzjoni ħafna biex timbotta kontra. istonku tiegħi kien kontra l-art tal-blat u l-quċċata tat-toqba I kien qed jipprova skinny permezz ġie jmissu dahar tiegħi. Għal mument ħsibt I kien mwaħħla. Dan huwa l-eqreb stajt ġejjin li jkollhom attakk ta ‘paniku veru. Staġnati mijiet ta ‘piedi ġewwa dan il-muntanji mgħaffeġ bejn l-uċuħ tal-blat solidi fid-dlam abject jistaqsi jekk I jistgħu jiksbu permezz jew jekk inkun mwaħħla hemm għal dejjem bħall-skeletri arkeoloġi kienu jinstabu hemmhekk snin ilu. Hija ma jirriżulta li jkun attakk ta ‘paniku ħafna fondata. Kien hemm, wara kollox, xi ħadd quddiem ta ‘lili u xi ħadd wara li gotten me out b’xi mod jew ieħor kellhom dan jasal għal dan. My brother osservat ukoll, meta I told ta ‘attakk ta’ paniku tiegħi fuq il-mod dar, li anke jekk I ntlaqgħet biss u fil-fatt staġnati, wara ġurnata jew tnejn mingħajr ikel jew ilma nixtieq jitilfu l-piż biżżejjed biex slide faċilment. Anke hekk, dak il-mument wieħed meta ħsibt, “”jien mwaħħla!”” Kien jibża kif stajt qatt kienu. Ħassejtni biża f’kull ċellula tal-ġisem tiegħi f’daqqa bħal I qatt ma kellhom qabel u jkollhom mhux billi anki f’ċirkustanzi iktar realistiku theddida għall-ħajja. Allura hemm.
UpvoteDownvoteRead fuq Quora


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Ondersteuning vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–

nuwe Antwoord
Wat is jou scary ondervinding?
Mohammed Wong
Mohammed Wong, om die minste interessante man in die wêreld. NIE die “”Droid jy soek.
1 oog
Ek is kruip deur Sandia Man Cave oos van Albuquerque, ‘n reeks van gate en tonnels in die Sandia Mountains waar primitiewe mense gedink het geleef duisende jare gelede. Primitiewe mense was glo nie alles wat kieskeurig oor waar hulle het skuiling. Daar was baie min plekke waar ‘n 6’1 “”persoon op kan staan, meestal moes ons kruip op ons hande en knieë. Maar daar was ‘n paar plekke diep, diep in die berg in soliede rots waar jy kan nie eens kruip. Jy moes jou arms sit in die voorkant van jou om jouself as maer maak as wat jy kan kry en sit jou arms dan jou kop dan jou bolyf deur ‘n baie klein opening en druk jouself deur met jou voete totdat jy iets kon gryp en trek die res van jouself deur met jou hande en arms. In een van hierdie plekke die man voor my met die flitslig draai dit af om te sien hoe donker dit was. Dit diep in ‘n verkoop rock berg is dit baie donker. Dit is al die pad donker. Die optiese geraas inherent in jou retina is weg helderder as enigiets wat jy kan sien in die voorkant van jou. Ek lê daar met my arms voor en probeer om te stoot met my voete, maar nie vind veel te stoot teen. my maag was teen die rots vloer en die top van die gat Ek het probeer om Skinny deur is my rug raak. Vir ‘n oomblik het ek gedink ek was vas. Dit is die naaste wat ek aan ‘n ware paniek aanval het gekom. Vas honderde voete binne hierdie berg landgebonde tussen soliede rots oppervlaktes in volslae duisternis gewonder of ek kon kry deur middel van of as ek daar vir ewig sal vas soos die geraamtes het argeoloë daar jare gelede gevind. Dit het nie uitdraai na ‘n baie goed gestig paniek aanval. Daar was immers iemand voor my en iemand agter wat sou gekry het my uit een of ander manier het dit dan gekom dat. My broer het ook waargeneem, toe ek vertel van my paniek aanval op die pad huis toe, dat selfs as ek alleen en eintlik vas was, na ‘n dag of twee sonder kos of water sou ek genoeg gewig te verloor maklik uit te skuif. Net so is, wat ‘n oomblik waar ek gedink het, “”Ek is vas!”” Was so bang soos wat ek nog ooit was. Ek voel vrees in elke sel van my liggaam in ‘n keer soos ek nooit voorheen gehad het en het nie aangesien selfs meer realisties lewensgevaarlike omstandighede. So is daar.
UpvoteDownvoteRead op Quora