A New Gospel of Philanthropy?

“——————————————————————————————————————————————————

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
A New Gospel of Philanthropy?

The Development Set
A New Gospel of Philanthropy?
Illustration by Thoka Maer

How should philanthropy consider the tension between its maker and its mission? In many cases, foundations wish to solve social problems like extreme poverty and hunger — but acquire their resources through forces that have arguably helped create those very problems. Can philanthropy get past this contradiction? How?

Last week on The Development Set, we brought together several leading thinkers to explore these questions in a wide-ranging discussion. Leah Hunt-Hendrix and Jee Kim of the Ford Foundation opened the floor by describing philanthropy’s fundamental contradiction — and reminded readers of a keen insight from Martin Luther King, Jr.:

“Philanthropy is commendable, but it must not cause the philanthropist to overlook the circumstances of economic injustice which make philanthropy necessary.”

Hunt-Hendrix and Kim then ask what a “new gospel of philanthropy” might look like, if it wrestled with these questions.

Here’s a recap of the conversation, which we hope will continue in coming days. If the spirit moves you, please hit “Write a response” below any of the pieces in the forum and add your voice!

In Philanthropy, Who is Actually Broken?

By Courtney Martin

“The story we’ve told about the poor in America, the story that we continue to ask them to tell in order to get funding, is that they’re broken. In fact, we are.”

In this thoughtful essay, writer Courtney Martin highlights people and institutions who break traditional hierarchies by elevating the voices of traditional recipients of philanthropic dollars — people of color, the working class, and women. Relationships, she asserts, are at the center of all good work.

A Bright New Generation Battles Inequality

By Darren Walker

Darren Walker, president of the Ford Foundation, noted the significance of our current moment: Populist sentiment is rising on both sides of the political spectrum, and evidence shows that people are increased dissatisfied with capitalism.

Philanthropists, he says, must grapple seriously with the root causes of inequality — and he expresses faith in their ability to face them with ingenuity.

Philanthropists Should Put Themselves Out of Business

By Jessie Spector

Jessie Spector, Executive Director of Resource Generation, is on a truth-telling mission. The new mandate of philanthropists, she says, should be to put themselves out of business by organizing for structural change and advocating for redistributive policies — all while honoring the histories of “stolen land, labor, and lives” that have led to unequal wealth accumulation in the United States.

Hey, Philanthropy: Don’t Wring Your Hands. Get to Work.

By Richard V. Reeves

The Brooking Institute’s Richard Reeves challenges philanthropists to recognize the inherent tension at the heart of their work, and then move on to action. What if big foundations fought inequality not just with their operating budgets but also with their assets, through socially responsible investments? What if philanthropy was more purposely experimental?

How to Fix Philanthropy

By Daniel Lurie

Daniel Lurie, CEO of Tipping Point, which operates under an “intentionally hungry model” of zero endowment, believes philanthropy has an “existential crisis.” As a first step to counter it, he said, we need to embrace honest and uncomfortable conversations about race and class.
The Good Samaritan cares for the Pilgrim, stained glass, Chartres Cathedral, France. (Via Getty Images)

If you’re receiving this letter, chances are you’re interested in something related to philanthropy, global health, or international development. At The Development Set, we work to create novel and sometimes uncomfortable conversations on these topics.

As always, please reach out to me on Twitter (@sarika008) with any thoughts, questions, or suggestions for how we can push TDS’ boundaries even further.

Thanks to Jennifer Gathright for her assistance in crafting this letter.

RecommendRespond
View in browser
Medium Logo
Sent by Medium · 760 Market Street, 9th floor, San Francisco, CA 94102

“——————————————————————————————————————————————————

Appoġġ traduzzjoni: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
A Evanġelju ġdida ta ‘Filantropija?

Is-Sett Iżvilupp
A Evanġelju ġdida ta ‘Filantropija?
Illustrazzjoni mill Thoka Maer

Kif għandhom filantropija jikkunsidraw it-tensjoni bejn min ikun għamilha u l-missjoni tagħha? F’ħafna każijiet, fondazzjonijiet jixtiequ isolvu problemi soċjali bħal faqar estrem u tal-ġuħ – iżda jiksbu l riżorsi tagħhom permezz tal-forzi li jkunu forsi għenu joħolqu dawk il-problemi ħafna. Jistgħu filantropija tikseb passat din il-kontradizzjoni? Kif?

Last week fuq is-sett Iżvilupp, aħna miġjuba flimkien diversi ħassieba li jwasslu biex jiġu esplorati dawn il-kwistjonijiet għal diskussjoni wiesgħa. Leah Hunt-Hendrix u Jee Kim tal-Fondazzjoni Ford miftuħa l-art billi jiddeskrivi kontradizzjoni fundamentali filantropija – u mfakkra qarrejja ta ‘għarfien ħerqana minn Martin Luther King, Jr .:

“”Filantropija huwa ifaħħarha, iżda ma għandhom jikkawżaw l-philanthropist li jinjoraw iċ-ċirkustanzi tal inġustizzja ekonomika li jagħmlu filantropija meħtieġa.””

Hunt-Hendrix u Kim mbagħad jistaqsu x’inhi “”Evanġelju ġdida tal-filantropija”” jista ‘dehra, jekk ikun wrestled ma’ dawn il-mistoqsijiet.

Hawn terġa tal-konversazzjoni, li nittamaw se jkompli fil-jiem li ġejjin. Jekk l-ispirtu jiċċaqlaq għalik, jekk jogħġbok hit “”Ikteb tweġiba”” hawn taħt xi wieħed mill-biċċiet fil-forum u żid vuċi tiegħek!

Fl Filantropija, li jkun attwalment qiegħed Broken?

Permezz Courtney Martin

“”L-istorja konna qal dwar il-foqra fl-Amerika, l-istorja li nkomplu biex jitlobhom li tgħid sabiex tirċievi l-finanzjament, hija li dawn qed miksura. Fil-fatt, aħna. “”

F’dan il-essay maħsub, kittieb Courtney Martin jenfasizza nies u l-istituzzjonijiet li jiksru ġerarkiji tradizzjonali mill aminotransferase-ilħna ta ‘dawk li jirċievu tradizzjonali ta’ dollari filantropiċi – nies ta ‘kulur, l-klassi tal-ħaddiema, u n-nisa. Relazzjonijiet, hija tallega, huma fiċ-ċentru ta ‘kull ħidma tajba.

A Bright New Ġenerazzjoni battalji Inugwaljanza

Darren Walker

Darren Walker, president tal-Fondazzjoni Ford, innota l-importanza ta ‘mument attwali tagħna: is-sentiment populisti qed tiżdied fuq iż-żewġ naħat tal-ispettru politiku, u l-evidenza turi li n-nies huma miżjuda sodisfatti bl-kapitaliżmu.

Philanthropists, huwa jgħid, għandu grapple serjament l-għeruq tal-inugwaljanza – u hu jesprimi l-fidi fil-kapaċità tagħhom biex jiffaċċjaw bl-għerf.

Philanthropists Jekk Poġġi infushom barra ta ‘Negozju

Permezz Jessie Spector

Jessie Spector, Direttur Eżekuttiv ta ‘Riżorsi Ġenerazzjoni, huwa fuq missjoni javżak-verità. Il-mandat il-ġdid ta ‘philanthropists, hija tgħid, għandu jkun li jpoġġi lilhom infushom fin-negozju billi jiġu organizzati għall-bidla strutturali u li tipproponi għall-politiki ridistributtivi – kollha filwaqt li jonora l-istorja ta’ “”misruqa art, tax-xogħol, u l-ħajja”” li wasslu għal akkumulazzjoni ġid inugwali fl-Istati Uniti.