A New Use for Business Cards

“——————————————————————————————————————————————————
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

A New Use for Business Cards

BLIND FAITH LIVE ! Real People. Real Miracles.Real People. Real Miracles / Philip Keller (Trapper) & Dr. Issam Nemeh BLIND FAITH LIVE ! Real People. Real Miracles.
Search
Search
Main menu
Skip to primary content
Episodes
Frankly Philip
Issam Insights
Miracle Moments
About
Interact
Pray
Patreon
Post navigation← Previous
A New Use for Business Cards
Posted on September 22, 2016 by Philip Keller
Play
Podcast: Play in new window | Download

Subscribe: iTunes | Android | RSS

Miracle MomentPamela Madden
Pamela Madden has diminishing vision because of Stargardt Disease. It is a degenerative retinal disorder that has dimmed the lights, so to speak, and taken away Pamela’s peripheral vision.

While riding in to her first healing service with her friend, Carol, and Dr. Nemeh volunteer, Jay Berkeley, she was praying for Dr. Nemeh and fully expecting that something good would happen with her vision. It did. Not only did Pamela’s peripheral vision come back, but the dimmed lights were cranked back up to ‘bright.’ Blind Faith Live business cards also played a role in Pamela’s healing.

Bonus –

The 15 promises of Our Lady, if we pray the rosary daily.
The Blessed Virgin Mary promised to Saint Dominic and to all who follow that “Whatever you ask in the Rosary will be granted.” She left for all Christians Fifteen Promises to those who recite the Holy Rosary. — Imparted to Saint Dominic and Blessed Alan de la Roche

1. Whoever shall faithfully serve me by the recitation of the Rosary, shall receive signal graces.
2. I promise my special protection and the greatest graces to all those who shall recite the Rosary.
3. The Rosary shall be a powerful armor against hell, it will destroy vice, decrease sin, and defeat heresies.
4. The Rosary will cause virtue and good works to flourish; it will obtain for souls the abundant mercy of God; it will withdraw the hearts of men from the love of the world and its vanities, and will lift them to the desire for eternal things. Oh, that souls would sanctify themselves by this means.
5. The soul which recommends itself to me by the recitation of the Rosary, shall not perish.
6. Whoever shall recite the Rosary devoutly, applying himself to the consideration of its sacred mysteries, shall never be conquered by misfortune. God will not chastise him in His justice, he shall not perish by an unprovided death; if he be just he shall remain in the grace of God, and become worthy of eternal life.
7. Whoever shall have a true devotion for the Rosary shall not die without the sacraments of the Church.
8. Those who are faithful to recite the Rosary shall have during their life and at their death the light of God and the plenitude of His graces; at the moment of death they shall participate in the merits of the saints in paradise.
9. I shall deliver from Purgatory those who have been devoted to the Rosary.
10. The faithful children of the Rosary shall merit a high degree of glory in Heaven.
11. You shall obtain all you ask of me by the recitation of the Rosary.
12. All those who propagate the Holy Rosary shall be aided by me in their necessities.
13. I have obtained from my Divine Son that all the advocates of the Rosary shall have for intercessors the entire celestial court during their life and at the hour of death.
14. All who recite the Rosary are my sons and daughters, and brothers and sisters of my only Son Jesus Christ.
15. Devotion of my Rosary is a great sign of predestination.

How to pray the Rosary

19
This entry was posted in Dr. Issam Nemeh, Miracle Moments, Miracle Prayer, Philip Keller and tagged Blessed Mother, Rosary, Vision by Philip Keller. Bookmark the permalink.
Leave a Reply
Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment

Name *

Email *

Website

Post Comment
Home
About
Blind Faith Live
Who’s Who
Personal Appearances
Testimonials
Videos
Episodes
Frankly Philip
Issam Insights
Keeping It Real with Kathy
Miracle Moments
Pray
How to Pray the Rosary
Interact
Contact Us
Events
Healing Services
Patreon
PHILIP’S SPEAKING ENGAGEMENTS

DR. NEMEH HEALING SERVICE
Sept 25, Cleveland, DoubleTree Westlake

PHILIP’s SPEAKING ENGAGEMENT
Oct 2, St. Mark Catholic Church, Cleveland

DR. NEMEH HEALING SERVICE
Oct 23, Detroit, MI, Marriott Livonia

DR. NEMEH HEALING SERVICE
Oct 29, Los Angeles, Hawthorne, CA

DR. NEMEH HEALING SERVICE
Oct 30, Los Angeles, Hawthorne, CA

DR. NEMEH HEALING SERVICE
Nov 6, Cleveland, DoubleTree Westlake
Refer to Event Schedule on Interact Tab, or Healing Services for more details.

MOST RECENT POSTS
A New Use for Business Cards September 22, 2016
Singing the Song of Songs – BFL 165 September 19, 2016
Signs from Heaven or Hell? September 17, 2016
Trapper Jack – Broadcasting to Podcasting September 16, 2016
The Girl Bubble Boy September 15, 2016
Any More Questions? – BFL 164 September 13, 2016
When Will the Human Beings Return? September 10, 2016
Road Trip to Rhoda Wise House September 8, 2016
A Coffee Break with the Doctor and Kathy Nemeh – BFL 163 September 6, 2016
The Secret God Kept from the Angels September 3, 2016
Proudly powered by WordPress
ShareThis Copy and Paste
– See more at: http://blindfaithlive.com/new-use-business-cards/#sthash.LCA8iAU3.dpuf


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Appoġġ ta ‘traduzzjoni awtomatika: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

A New Use for Business Cards

VOLONTÀ GĦOMJA LIVE! Nies Real. Real Miracles.Real Nies. Mirakli Real / Philip Keller (nassaba) u Dr Issam Nemeh BLIND FAITH LIVE! Nies Real. Real Miracles.
Fittex
Fittex
menu prinċipali
Aqbeż għall-kontenut primarja
episodji
franchement Philip
Issam Intuwizzioni
Mumenti Miracle
dwar
jinteraġixxu
Itolbu
Patreon
Post ta ‘navigazzjoni ← Preċedenti
Użu ġdid għall Business Cards
Posted fuq 22 Set 2016 minn Philip Keller
Play
Podcast: Play fil tieqa ġdida | download

Abbona: iTunes | Android | RSS

Miracle MomentPamela Madden
Pamela Madden kien jonqos vista minħabba Mard Stargardt. Din hija disturb tar-retina deġenerattiv li jitbaxxa l-dwal, biex ngħidu hekk, u meħuda ‘il bogħod vista periferali Pamela s.

Waqt riding fil lill-ewwel servizz fejqan tagħha mal-ħabib tagħha, Carol, u voluntier Dr Nemeh, Jay Berkeley, hija kienet titolbu għall Dr Nemeh u jistennew bis-sħiħ li xi ħaġa tajba jiġri mal-viżjoni tagħha. Hija għamlet. Mhux biss ma vista periferali Pamela tal terga ‘lura, iżda l-dwal jitbaxxa kienu cranked lura sal-livell “”qawwi.”” Fidi Blind karti ħajjin negozju wkoll rwol fil-fejqan Pamela s.

bonus –

Il-15-wegħdiet ta ‘Madonna, jekk aħna nitolbu l-rużarju kuljum.
-Verġni Marija Beatu wiegħed li San Duminku u lil dawk kollha li jsegwu li “”Hu x’inhu inti ssaqsi fis-Rużarju se jingħataw.”” Hi jkun ħalla għal kulħadd Insara Ħmistax Wegħdiet lil dawk li recite l Rużarju. – Mogħtija lill San Duminku u Beatu Alan de la Roche

1. Kull min għandu fedelment iservu lili mill-recitation tar-Rużarju, għandu jirċievi grazzji sinjal.
2. I wegħda protezzjoni speċjali tiegħi u l-akbar grazzji lil dawk kollha li għandhom recite l Rużarju.
3. Il-Rużarju għandu jkun Armor qawwija kontra enfer, li se jeqred viċi, tnaqqis dnub, u jegħleb heresies.
4. Il-Rużarju se jikkawżaw saħħa u xogħlijiet tajba biex jiffjorixxu; se tikseb għall-erwieħ tal-ħniena abbundanti ta ‘Alla; se tirtira l-qlub ta ‘l-irġiel mill-imħabba tad-dinja u vanities tagħha, u se lift lill-xewqa għal affarijiet dejjiema. Oh, li erwieħ se sanctify ruħhom b’dan il-mezz.
5. Il-ruħ li tirrakkomanda ruħha lili mill-recitation tar-Rużarju, m’għandhomx jitħassru.
6. Kull min għandu recite l Rużarju devoutly, li japplikaw lilu nnifsu għall-konsiderazzjoni ta ‘misteri qaddisa tiegħu, qatt ma għandu jiġi akkwistat minn sfortuna. Alla mhux se chastise lilu fil-ġustizzja tiegħu, huwa ma għandux jitħassru minn mewt unprovided; jekk hu jkun biss hu għandu jibqa ‘l-grazzja ta’ Alla, u jsiru denja ta ‘ħajja ta’ dejjem.
7. Kull min għandu jkollu devozzjoni vera għall-Ruzarju m’għandhiex jmutu mingħajr il-sagramenti tal-Knisja.
8. Dawk li huma leali lejn recite l Ruzarju għandu jkollu matul il-ħajja tagħhom u l-mewt tiegħu l-dawl ta ‘Alla u l-plenitude ta grazzji tiegħu; fil-mument tal-mewt huma għandhom jieħdu sehem fil-merti tal-qaddisin fil-ġenna.
9. ser nippreżenta minn Purgatorju dawk li kienu ddedikati għall-Ruzarju.
10. It-tfal fidili tal-Rużarju għandhom jistħoqqilhom grad għoli ta ‘glorja fil-ġenna.
11. Inti għandhom jiksbu kull ma għandek tistaqsi lili mill-recitation tar-Rużarju.
12. Dawk kollha li jitkabbru l Rużarju għandha tiġi megħjuna mill lili fil neċessitajiet tagħhom.
13. Għandi miksuba minn Divina Iben tiegħi li l-avukati ta ‘l-Rużarju għandu jkollha għall intercessors-qorti ċelesti kollu matul il-ħajja tagħhom u fl-siegħa tal-mewt.
14. Dawk kollha li recite l Rużarju huma wlied tiegħi u l-bniet, u aħwa subien u bniet tad Ibni biss Ġesù Kristu.
15. Devozzjoni tal Rużarju tiegħi huwa sinjal kbir ta predestination.

Kif biex nitolbu l-Rużarju

19
Din l-entrata tpoġġa fis Dr Issam Nemeh, Mumenti Miracle, Miracle Talb, Philip Keller u tagged Beatu Omm, Ruzarju, Viżjoni minn Philip Keller. Bookmark l Permalink.
Ħalli Irrispondi
Your email address mhux se jkun ippubblikat. Meħtieġa oqsma huma mmarkati *

kumment

isem *

email *

website

posta Kumment
home
dwar
Blind Fidi Live
Min hu min
Apparenzi personali
testimonjanzi
videos
episodji
franchement Philip
Issam Intuwizzioni
Żamma Hija Real mal Kathy
Mumenti Miracle
Itolbu
Kif Itolbu l Ruzarju
jinteraġixxu
Ikkuntatjana
avvenimenti
fejqan Servizzi
Patreon
Speaking engagements Filippu

DR. SERVIZZ NEMEH HEALING
Settembru 25, Cleveland, Doubletree Westlake

IMPENN NITKELLMU Filippu
Ottubru 2, St Mark Knisja Kattolika, Cleveland

DR. SERVIZZ NEMEH HEALING
Ottubru 23, Detroit, MI, Marriott Livonia

DR. SERVIZZ NEMEH HEALING
Ottubru 29, Los Angeles, Hawthorne, CA

DR. SERVIZZ NEMEH HEALING
Ottubru 30, Los Angeles, Hawthorne, CA

DR. SERVIZZ NEMEH HEALING
6 Novembru, Cleveland, Doubletree Westlake
Irreferi għal Avveniment Iskeda fuq Jinteraġixxu Tab, jew fejqan Servizzi għal aktar dettalji.

Karigi riċenti MOST
Użu ġdid għall Business Cards Settembru 22, 2016
Kant il-kanzunetta ta ‘Kanzunetti – BFL 165 19 Settembru, 2016
Sinjali mis-sema jew infern? Settembru 17, 2016
Nassaba Jack – Xandir biex Podcasting Settembru 16, 2016
Il Boy Girl Bubble Settembru 15, 2016
Kwalunkwe mistoqsijiet aktar? – BFL 164 13 Settembru, 2016
Meta se Bnedmin Ritorn? 10 set 2016
Trip Road biex Rhoda Wise Kamra Settembru 8, 2016
A Break Kafè mal-Tabib u Kathy Nemeh – BFL 163 6 Settembru, 2016
Il-Sigriet Alla Miżmuma mill-Anġli 3 Settembru, 2016
Kburi powered by WordPress
ShareThis Kopja u Paste
– Ara aktar fuq: http://blindfaithlive.com/new-use-business-cards/#sthash.LCA8iAU3.dpuf

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ondersteuning masjien vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

A New Use for Business Cards

Blinde geloof LIVE! Real People. Real Miracles.Real Mense. Ware wonders / Philip Keller (trapper) & Dr. Issam Nemeh blinde geloof LIVE! Real People. Ware wonders.
Soek
Soek
Hoof spyskaart
Slaan oor na primêre inhoud
episodes
Om eerlik te wees Philip
Issam insigte
Miracle Oomblikke
oor
interaksie
Bid
Patreon
Post navigasie ← Vorige
‘N nuwe gebruik vir Besigheidskaartjies
Gepos op September 22, 2016 deur Philip Keller
speel
Podcast: Speel in nuwe venster | Aflaai

Betaal: iTunes | Android | RSS

Miracle MomentPamela Madden
Pamela Madden het dalende visie as gevolg van Stargardt siekte. Dit is ‘n degeneratiewe retinale siekte wat die ligte het verdof, om so te praat, en weggeneem perifere visie Pamela se.

Terwyl die ry in haar eerste genesing diens saam met haar vriendin, Carol, en dr Nemeh vrywilliger, Jay Berkeley, was sy bid vir dr Nemeh en ten volle verwag dat iets goeds sal gebeur met haar gesig. Dit het. Nie net het perifere visie Pamela se terugkeer, maar die grys ligte terug tot geknak ‘n blink. “”Blinde geloof Live besigheidskaartjies het ook ‘n rol in die genesing Pamela se.

bonus –

Die 15 beloftes van Ons Dame, as ons bid die bidsnoer daagliks.
Die maagd Maria belowe om St Dominic en aan almal wat volg dat “”Wat jy vra in die Rosekrans toegestaan sal word.”” Sy het vir alle Christene Vyftien Beloftes vir die wat die Heilige Rosekrans opsê. – Oorgedra na Saint Dominic en geseënd Alan de la Roche

1. Wie sal my getrou te dien deur die voordrag van die Rosekrans, sal ontvang sein genades.
2. Ek belowe my spesiale beskerming en die grootste genades aan almal wat die Rosekrans sal voordra.
3. Die Rosekrans sal ‘n kragtige wapens teen die hel wees, sal dit vise vernietig, sonde daal, en die nederlaag van dwaalleringe.
4. Die Rosekrans sal deug en goeie werke aan te floreer veroorsaak; dit sal kry vir siele die oorvloedige genade van God; Dit sal die harte van die mense terug te trek uit die liefde van die wêreld en sy tevergeefs, en Ek sal hulle verhef om die begeerte na die ewige dinge. O, wat siele hulself sou heilig deur dit beteken.
5. Die siel wat hom beveel om my deur die voordrag van die Rosekrans, nie verlore sal gaan.
6. Elkeen wat die Rosekrans toegewyde opsê, homself van toepassing is op die oorweging van sy heilige verborgenhede, sal nooit oorwin word deur teëspoed. God sal hom nie tugtig in Sy geregtigheid, hy sal nie verlore mag gaan nie deur ‘n onvoorsiene dood; As hy net sal hy in die genade van God te bly, en waardig van die ewige lewe.
7. As iemand ‘n ware toewyding vir die Rosekrans sal nie sterwe sonder die sakramente van die kerk het.
8. Diegene wat getrou aan die Rosekrans opsê sal tydens hul lewe en by hulle dood die lig van God en die volheid van Sy genades het; op die oomblik van die dood hulle sal deelneem aan die meriete van die heiliges in die Paradys wees.
9. Ek sal kan red uit Vagevuur diegene wat toegewy aan die Rosekrans.
10. Die getroue kinders van die Rosekrans sal ‘n hoë mate van eer in die Hemel verdien.
11. Jy sal alles wat jy my vra deur die voordrag van die Rosekrans te verkry.
12. Almal wat propageer die Heilige Rosekrans word aangehelp deur my in hul noodsaaklikhede.
13. Ek het verkry uit my Goddelike Seun wat al die voorstanders van die Rosekrans sal hê vir voorbidders die hele hemelse hof tydens hul lewe en op die uur van die dood.
14. Almal wat die Rosekrans opsê is my seuns en dogters, en broers en susters van my enigste Seun, Jesus Christus.
15. Toewyding van my Rosekrans is ‘n groot teken van die uitverkiesing.

Hoe om die Rosekrans te bid

19
Hierdie inskrywing is geplaas in Dr. Issam Nemeh, Miracle Oomblikke, Miracle Gebed, Philip Keller en gemerk Geseënde Moeder, Rosekrans, Visie deur Philip Keller. Voeg die permalink.
Laat ‘n antwoord
Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde gemerk *

kommentaar

naam *

e-pos *

webwerf

Post Kommentaar
Tuis
oor
Blinde geloof Live
Who’s Who
Persoonlike Appearances
getuigskrifte
Video’s
episodes
Om eerlik te wees Philip
Issam insigte
Hou dit real met Kathy
Miracle Oomblikke
Bid
Hoe om die Rosekrans Bid
interaksie
Kontak Ons
gebeure
genesingsdienste
Patreon
Filippus praat verbintenisse

DR. NEMEH genesingsdiens
September 25, Cleveland, Double Westlake

PHILIP se spreekbeurt
2 Oktober, St Mark-Katolieke Kerk, Cleveland

DR. NEMEH genesingsdiens
23 Oktober, Detroit, MI, Marriott Livonia

DR. NEMEH genesingsdiens
29 Oktober, Los Angeles, Hawthorne, CA

DR. NEMEH genesingsdiens
30 Oktober, Los Angeles, Hawthorne, CA

DR. NEMEH genesingsdiens
6 November, Cleveland, Double Westlake
Verwys na Event Bylae op Interact Tab, of Healing Dienste vir meer besonderhede.

Mees onlangse boodskappe
‘N nuwe gebruik vir Besigheid kaarte September 22, 2016
Sing die Hooglied – BFL 165 September 19, 2016
Tekens van die hemel of die hel? September 17, 2016
Trapper Jack – Broadcasting om Podcasting 16 September, 2016
Die meisie borrel Boy September 15, 2016
Het u nog vrae? – BFL 164 September 13, 2016
Wanneer sal die Menslike wesens terugkeer? September 10, 2016
Road Trip na Rhoda Wyse Huis September 8, 2016
‘N koppie koffie breuk met die dokter en Kathy Nemeh – BFL 163 September 6, 2016
The Secret God was van die Engele 3 September, 2016
Trots aangedryf deur WordPress
ShareThis Kopieer en plak
– Sien meer by: http://blindfaithlive.com/new-use-business-cards/#sthash.LCA8iAU3.dpuf

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Mbështetje makinë përkthim: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

A New Use for Business Cards

BESIMI BLIND LIVE! Njerëz realë. Real People Miracles.Real. Mrekullitë e vërtetë / Philip Keller (Trapper) dhe Dr. Issam Nemeh BLIND FAITH LIVE! Njerëz realë. Real Mrekullitë.
kërkim
kërkim
Menuja kryesore
Kalo tek përmbajtja fillore
episodet
sinqerisht Philip
Issam Vështrime
Miracle Moments
për
Komunikoni
lutem
Patreon
Post navigation ← Previous
Një përdorim të ri për kartat e biznesit
Dërguar më 22 shtator 2016 nga Philip Keller
Luaj
Podcast: Luaj në dritare të re | Shkarko

Regjistrohu: iTunes | Android | RSS

Miracle MomentPamela Madden
Pamela Madden ka zvogëluar vizion për shkak të Stargardt Sëmundjeve. Kjo është një çrregullim degjenerative e retinës që shoi dritat, mënyrë që të flasin, dhe të marrë vizionin periferike Pamela.

Ndërsa hipur në për shërbimin e saj të parë të shërimit me shoqen e saj, Carol, dhe Dr. Nemeh vullnetar, Jay Berkeley, ajo u lutur për Dr. Nemeh dhe plotësisht duke pritur që diçka e mirë do të ndodhë me vizionin e saj. Ajo e bëri. Jo vetëm që vizioni periferik Pamela vijnë mbrapa, por luhateshin, dritat u cranked mbrapa deri në ‘të ndritshme. “”Blind Faith kartat e biznesit jetojnë gjithashtu ka luajtur një rol në shërimin Pamela-së.

Bonus –

Të 15 premtimet e Zojës, në qoftë se ne lutur rruzaren çdo ditë.
Lumes Zojë premtuar për Shën Dominic dhe të gjithë ata që ndjekin se “”çfarëdo të kërkoni në rruzare do të jepet.”” Ajo u largua për të gjithë të krishterët Pesëmbëdhjetë premton atyre që e lexojnë Rosary Shenjtë. – Japë të Shën Dominic dhe të bekuar Alan de la Roche

1. Kushdo që do të shërbejë me besnikëri më me recitimin e rruzare, do të marrë hiret sinjal.
2. I premtoj mbrojtjen time të veçantë dhe hiret më të mëdha për të gjithë ata që do të lexojnë rruzaren.
3. Rosary do të jetë një forca të blinduara të fuqishme kundër ferrit, ajo do të shkatërrojë zëvendës, ulet mëkatin, dhe humbjen herezi.
4. Rosary do të shkaktojë virtytin dhe vepra të mira për të lulëzojnë; ajo do të marrë për shpirtrat Mëshira e bollshme e Perëndisë; ajo do të tërheqë zemrat e njerëzve nga dashuria e kësaj bote dhe kotësitë e saj, dhe do të heqë ato me dëshirën për gjëra të përjetshme. Oh, se shpirtrat do të shenjtërohen nga kjo do të thotë.
5. Shpirti që vetë për mua me recitimin e rruzare, nuk do të zhduket.
6. Kushdo që do ta lexojë rruzaren devotshmëri, duke aplikuar veten për shqyrtimin e mistereve të saj të shenjta, nuk do të pushtuar nga fatkeqësia. Perëndia nuk do të dënojë atë në drejtësinë e Tij, ai nuk do të vdesin nga një vdekje papajisur; në qoftë se ai të jetë vetëm ai do të mbetet në hirin e Perëndisë, dhe të bëhemi të denjë për jetën e përjetshme.
7. Kushdo që do të ketë një përkushtim të vërtetë për rruzare nuk do të vdesin pa sakramentet e Kishës.
8. Ata që janë besnikë për të recituar rruzaren do të ketë gjatë jetës së tyre dhe në vdekjen e tyre dritën e Perëndisë dhe të arrijë kulmin e hiret e Tij; në momentin e vdekjes do të marrin pjesë në meritat e shenjtorëve në parajsë.
9. Do të të çliroj nga purgatori ata që janë të përkushtuar për rruzare.
10. Fëmijët besnikë të rruzare do të meritojnë një shkallë të lartë të lavdisë në Qiell.
11. Ju duhet të marrë të gjitha që ju të kërkoni për mua me recitimin e rruzare.
12. Të gjithë ata që propagandojnë rruzare Shenjtë do të ndihmohet nga unë në nevojat e tyre.
13. I kanë marrë nga Biri im Hyjnore se të gjithë avokatët e rruzare do të ketë për të ndërmjetësuesit të gjithë gjykatën qiellor gjatë jetës së tyre dhe në orën e vdekjes.
14. Të gjithë ata që lexojnë rruzaren janë bijtë e mi dhe bijat, vëllezërit dhe motrat e Birit tim të vetëm, Jezu Krishtin.
15. Përkushtimi i Rruzares sime është një shenjë e madhe e paracaktimit.

Si për t’u lutur rruzaren

19
Kjo hyrje ishte postuar në Dr Issam Nemeh, mrekulli Moments, mrekulli Lutja, Philip Keller dhe tagged Bekuar Nëna, rruzare, Vizioni nga Philip Keller. Bookmark permalink.
Lini një Përgjigju
Adresa juaj e emailit nuk do të publikohet. Fusha e kërkuar janë shënuar *

koment

Emri *

Email *

Faqja e internetit

Post Comment
shtëpi
për
Blind Faith live
Kush eshte kush
Paraqitjet personale
Dëshmi
Videos
episodet
sinqerisht Philip
Issam Vështrime
Mbajtja It Real me Kathy
Miracle Moments
lutem
Si të lutemi rruzaren
Komunikoni
Na kontaktoni
Ngjarje
Shërimi Sherbime
Patreon
ANGAZHIMET folur Filipit

DR. SHËRBIMI NEMEH shërimit
Sept 25 Cleveland, DoubleTree Westlake

ANGAZHIMI folur Filipit
Oct 2, Shën Mark Kisha Katolike, Cleveland

DR. SHËRBIMI NEMEH shërimit
23 Tetor Detroit, MI, Marriott Livonia

DR. SHËRBIMI NEMEH shërimit
Oct 29, Los Angeles, Hawthorne, CA

DR. SHËRBIMI NEMEH shërimit
Oct 30, Los Angeles, Hawthorne, CA

DR. SHËRBIMI NEMEH shërimit
Nov 6, Cleveland, DoubleTree Westlake
Referojuni Event Programit të bashkëveprojnë Tab, apo shërimit Shërbimeve për më shumë detaje.

Postet më të fundit
Një përdorim të ri për kartat e biznesit 22 shtator 2016
Kënduar këngën e këngëve – BFL 165 19 September, 2016
Shenjat nga qielli apo ferr? 17 shtator 2016
Trapper Jack – Broadcasting të Podcasting 16 shtator 2016
The Girl Bubble djalë 15 September, 2016
Çdo shumë pyetje? – BFL 164 13 shtator 2016
Kur do të kthehet Qenie Njerëzore? September 10, 2016
Trip Road për Rhoda urtë House September 8, 2016
Një Pushim Kafe me Doktor dhe Kathy Nemeh – BFL 163 6 shtator 2016
Perëndia Secret mbajtura nga engjëjt September 3, 2016
Powered mundësuar nga WordPress
ShareThis Copy and Paste
– Shih më shumë në: http://blindfaithlive.com/new-use-business-cards/#sthash.LCA8iAU3.dpuf

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ድጋፍ ማሽን ትርጉም: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

A New Use for Business Cards

ብላይንድ እምነት ቀጥታ! እውነተኛ ሰዎች. እውነተኛ Miracles.Real ሰዎች. እውነተኛ ተአምራት / ፊልጶስ ኬለር (አዳኞች) & ር Issam Nemeh ብላይንድ እምነት የዛሬን! እውነተኛ ሰዎች. እውነተኛ ተአምራት.
ፍለጋ
ፍለጋ
ዋና ምናሌ
ዋናው ወደ ይዘት ዘልለው ይሂዱ
ክፍሎች
ግልጹን ፊልጶስ
Issam ግንዛቤዎች
ተአምር አፍታዎች
ስለ
መስተጋብር
ጸለየ
Patreon
ልጥፍ የማውጫ ቁልፎች ← ቀዳሚ
የንግድ ካርዶች የሚሆን አዲስ ይጠቀሙ
ፊልጶስ ኬለር በ መስከረም 22, 2016 ላይ ተለጥፏል
አጫውት
ፖድካስት: | በአዲስ መስኮት ውስጥ አጫውት አውርድ

ይመዝገቡ: iTunes | የ Android | RSS

ሚራክል MomentPamela በመልካቸው
ፓሜላ በመልካቸው ምክንያት Stargardt በሽታ በራእይ እየቀነሰ ነው. ይህ መብራቶቹ ደብዝዞ, ስለዚህ መናገር, እና ፓሜላ የአምላክ ለጎንዮሽ ራእይ ይወሰዳል አንድ እየተባባሰ በሚሄድ retinal በሽታ ነው.

ጓደኛዋ, ካሮል, እና ዶክተር Nemeh ፈቃደኛ, ጄይ በርክሌይ ጋር ለመጀመሪያ ጊዜ ፈውስ አገልግሎት ላይ በሚያሽከረክሩበት እያለ, እሷም ዶክተር Nemeh መጸለይ እና ሙሉ በሙሉ መልካም ነገር ከእሷ ራእይ ጋር ሊከሰት እንደሚችል ይጠብቅ ነበር. ይህን አደረገ. ብቻ አይደለም ፓሜላ የአምላክ ለጎንዮሽ ራእይ ተመልሶ ይመጣል, ነገር ግን ደብዝዞ መብራቶች ተመልሰው እስከ የሚጠነጠን ነበር አደረገ ‘ብሩህ.’ ዕውር እምነት የቀጥታ የንግድ ካርዶች ደግሞ ፓሜላ መፈወስ ውስጥ ሚና ተጫውተዋል.

ጉርሻ –

የኛ እመቤት ዘ 15 ተስፋዎች, በየዕለቱ መቁጠሪያ እንጸልያለን ከሆነ.
ወደ ድንግል ማርያም “”. ይሰጥሻል ይሆናል ስለመጠቀም የምትለምኑትን ሁሉ”” የቅዱስ Dominic እና ተግባራዊ የሚያደርግ ሁሉ ተስፋ እርስዋም ሁሉም ክርስቲያኖች አሥራ አምስት መንፈስ ቅዱስ ስለመጠቀም የሚያነቡ ሰዎች ተስፋዎች ሄደ. – ቅዱስ Dominic ወደ እናካፍላችሁ እና ብፁዓን አለን ዴ ላ Roche

በታማኝነት በመቁጠሪያ የጎህ እኔን ለማገልገል; የሚቀበለኝም ሁሉ 1., ሲግናል ያጣ ይቀበላሉ.
2. እኔ ልዩ ጥበቃ እና ስለመጠቀም እንዳነብ ማን ሁሉ የላቀ አብያጠክርስቲያናትን ቃል እገባለሁ.
3. ስለመጠቀም ሲኦል ላይ ከፍተኛ የጦር ትጥቅ ይሆናል, ይህ, ምክትል ለማጥፋት ኃጢአት ለመቀነስ, እና አሹልከው ያገባሉ ድል ያደርጋል.
4. ስለመጠቀም በጎነት እና እንዲያብብ መልካም ሥራ ያደርጋል; ይህ ነፍስ እግዚአብሔር ብዙ ምሕረት እንዲያገኙ ያደርጋል; በዓለም እና ከንቱ ፍቅር ከሰው ልብ ማውጣት, እና ዘላለማዊ ነገሮች ምኞት ወደ እነሱን ከፍ ያደርጋል. ኦ: ይህ ማለት በ ነፍሳት ራሳቸውን ይቀድሱ ነበር.
5. በመቁጠሪያ የጎህ እኔን ራሱን ወደ ያቀርባል ይህም ነፍስ አትጠፋም.
በውስጡ ቅዱስ ምሥጢር ከግምት ራሱን ተግባራዊ በምታምኑት ስለመጠቀም እንዳነብ; የሚቀበለኝም ሁሉ 6., ከባቢ ድል ፈጽሞ ይሆናል. አምላክ አንድ unprovided ሞት እንጂ እንዳይጠፋ: የእርሱ ፍትሕ ውስጥ ይግረፉት አይደለም; እርሱም ቢሆን ልክ እርሱ በእግዚአብሔር ጸጋ ውስጥ መኖር እና የዘላለም ሕይወት የተገባ ይሆናል.
7. ማንም ቤተ ክርስቲያን የጥምቀትና ያለ አይሞትም ስለመጠቀም እውነተኛ የማደር ባሕርይ አላቸው.
8. ስለመጠቀም እንዳነብ ታማኝ የሆኑ ሰዎች በሕይወታቸው ዘመን እና ሞት በእግዚአብሔር እና ያጣ ወደ plenitude ብርሃን ላይ ይሆናል; ሞት በአሁኑ ጊዜ እነሱ ገነት ውስጥ የቅዱሳን ልንመረምረው ውስጥ መሳተፍ አለበት.
9. እኔ ስለመጠቀም ያደረ ሊሆን ሰዎች የመንጽሔ ከ ያድነኛል.
ስለመጠቀም 10. ታማኝ ልጆች በገነት ውስጥ ክብር ከፍተኛ ደረጃ አክብሮታችን ይሆናል.
11. አንተ በመቁጠሪያ የጎህ በኩል ስለ እኔ የምትለምኑትን ሁሉ ማግኘት አለበት.
12. መንፈስ ቅዱስ ስለመጠቀም ያላቸውን በሚያስፈልገኝ ነገር ከእኔ እየታገዘ ይሆናል ለማስፋፋት ሁሉ ሰዎች.
13. እኔ ስለመጠቀም ሁሉ ተሟጋቾች በሕይወታቸው ዘመን በሞት ሰዓት እንደ አማላጅ የሚሆን መላው ሰማያዊ ፍርድ ቤት ይሆናል የእኔ መለኮታዊ ልጅ ከ አግኝታችኋል.
ስለመጠቀም የሚያነቡ ሰዎች 14. ሁሉ ለእኔ ወንድ ልጆችና ሴት: ወንድሞች እና የእኔ ብቻ ነው በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ እህቶች ናቸው.
የእኔ ስለመጠቀም 15. ማደር, ተወስኗል ታላቅ ምልክት ነው.

ስለመጠቀም መጸለይ እንዴት ነው?

19
ይህ ግቤት ዶክተር Issam Nemeh, ተአምር አፍታዎች, ተአምር ጸሎት, ፊልጶስ ኬለር ውስጥ ይለጠፋሉ እና ፊልጶስ ኬለር በ ብፁዕ እናቴ, ስለመጠቀም, ራዕይ ተሰጥቷታል. ዕልባት ወደ ፐርማአገናኝ.
መልስ አስቀምጥ
የእርስዎ ኢሜይል አድራሻ ሊታተም አይችልም. የሚያስፈልጉ መስኮች ምልክት ይደረግባቸዋል *

አስተያየት

ስም *

ኢሜይል *

ድህረገፅ

አስተያየት ለጥፍ
መኖሪያ ቤት
ስለ
ዕውር እምነት የቀጥታ ስርጭት
ማን ማን ነው
የግል መልክ
ምስክርነት
ቪዲዮዎች
ክፍሎች
ግልጹን ፊልጶስ
Issam ግንዛቤዎች
ካቲ ጋር እውን መጠበቅ
ተአምር አፍታዎች
ጸለየ
ስለመጠቀም መጸለይ የሚቻለው እንዴት ነው?
መስተጋብር
አግኙን
ክስተቶች
አገልግሎቶች ፈዋሽ
Patreon
ፊሊፕ የመናገር ተሳትፎዎች

DR. NEMEH የፈውስ አገልግሎት
ሴፕትዋጊንት 25, ክሌቭላንድ, DoubleTree Westlake

ፊሊፕ የአምላክ ለመናገር ተሳትፎ
ጥቅምት 2, የቅዱስ ማርቆስ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን, ክሌቭላንድ

DR. NEMEH የፈውስ አገልግሎት
ጥቅምት 23, ዴትሮይት, ኤም አይ, ማርዮት ሊቮንያ

DR. NEMEH የፈውስ አገልግሎት
ጥቅምት 29, ሎስ አንጀለስ, ጥልቀታቸውን, ካሊፎርኒያ

DR. NEMEH የፈውስ አገልግሎት
ጥቅምት 30, ሎስ አንጀለስ, ጥልቀታቸውን, ካሊፎርኒያ

DR. NEMEH የፈውስ አገልግሎት
Nov 6, ክሌቭላንድ, DoubleTree Westlake
ተጨማሪ ዝርዝሮችን ለማግኘት ይሳተፉ ትር ላይ የክስተት ፕሮግራም, ወይም የፈውስ አገልግሎቶች ይመልከቱ.

በጣም ቅርብ ጊዜ ልጥፎች
መስከረም 22, 2016 የንግድ ካርዶች የሚሆን አዲስ ይጠቀሙ
መኃልየ መኃልይ መዘመር – BFL 165 መስከረም 19, 2016
በሰማይ ወይስ ሲኦል ከ ምልክት? መስከረም 17, 2016
አዳኞች ጃክ – መስከረም 16 ፖድካስቲንግ ወደ ብሮድካስቲንግ, 2016
የ ልጃገረድ አረፋ ብላቴናው መስከረም 15, 2016
ማንኛውም ተጨማሪ ጥያቄዎች? – BFL 164 መስከረም 13, 2016
መቼ እንደተለዩ ይመለሱ ይሆን? መስከረም 10, 2016
ሮዳ ጥበበኛ ቤት የመንገድ ጉዞ መስከረም 8, 2016
ሐኪሙን እና ካቲ Nemeh ጋር አንድ የቡና እረፍት – BFL 163 መስከረም 6, 2016
ምስጢር አምላክ, 2016 መስከረም 3 መላእክት ከ ዳነ
በኩራት ዎርድፕረስ የተጎላበተው በ
ShareThis ቅዳ እና ለጥፍ
http://blindfaithlive.com/new-use-business-cards/#sthash.LCA8iAU3.dpuf: – ላይ ተጨማሪ ይመልከቱ

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
دعم الترجمة الآلية: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

A New Use for Business Cards

الإيمان الأعمى لايف! الشعب الحقيقي. الناس Miracles.Real الحقيقي. معجزات حقيقية / فيليب كيلر (الصياد) والدكتور عصام نعمة مكفوفين الإيمان لايف! الشعب الحقيقي. معجزات حقيقية.
بحث
بحث
القائمة الرئيسية
تخطي إلى المحتوى الأساسي
الحلقات
بصراحة فيليب
عصام البصائر
لحظات معجزة
حول
تفاعل
صلى
Patreon
آخر الملاحة ← السابق
استخدام جديد لبطاقات الأعمال
نشرت على 22 سبتمبر 2016 من قبل فيليب كيلر
لعب
بودكاست: اللعب في نافذة جديدة | تحميل

اشترك: ايتون | الروبوت | RSS

معجزة MomentPamela مادن
باميلا مادن قد تناقص الرؤية بسبب مرض ستارغاردت. وهو اضطراب في شبكية العين التنكسية التي خافتة الأضواء، إذا جاز التعبير، واقتادهم رؤية باميلا في الطرفية.

في حين ركوب في لأول خدمة الشفاء مع صديقتها، كارول، والدكتور نعمة المتطوعين، جاي بيركلي، كانت تصلي للدكتور نعمة وأتوقع تماما أن شيئا جيدا سيحدث مع رؤيتها. فعلت. ولم يكتف رؤية باميلا في الطرفية تعود، ولكن تم مكرنك أضواء خافتة ما يصل الى “”مشرق””. لعبت الإيمان الأعمى بطاقات لايف الأعمال أيضا دورا في شفاء باميلا ل.

منحة –

وعود 15 سيدة، واذا كنا نصلي المسبحة يوميا.
وعد مريم العذراء لسانت دومينيك، وجميع الذين يتبعون أن “”مهما سألتم الوردية سيتم منح.”” غادرت لجميع المسيحيين خمسة عشر عود لأولئك الذين تلاوة الوردية المقدسة. – المنقولة لسان دومينيك وطوبى آلان دي لا روش

1. كل من يستعبدون لي بإخلاص تلاوة الوردية، يتقاضى النعم إشارة.
2. أعدك بلدي الحماية الخاصة وأعظم النعم لجميع أولئك الذين يجب تلاوة الوردية.
3. يجب أن يكون الوردية درع قوي ضد الجحيم، فإنه سيتم تدمير نائب، والحد من الخطيئة، وهزيمة البدع.
4. الوردية سوف يسبب الفضيلة وعملوا الصالحات أن تزدهر. فإنه سيتم الحصول على النفوس رحمة وفيرة من الله. انها ستسحب على قلوب الرجال من حب الدنيا والغرور بها، وسوف يرفعهم إلى الرغبة في الأشياء الأبدية. أوه، أن النفوس لن تقدس أنفسهم من خلال هذه الوسائل.
5. الروح التي توصي نفسها لي من قبل تلاوة الوردية لن تنتهي.
6. كل من يقوم تلاوة الوردية أتقياء، وتطبيق نفسه للنظر في أسرار المقدسة، لا يجوز أبدا أن غزاها مصيبة. الله لن عاقب عليه في عدالته، فعليه أن لا يموت قبل الموت unprovided. أما إن كان مجرد يجوز له البقاء في نعمة من الله، وتصبح جديرة بالحياة الأبدية.
7. كل من يكون له الإخلاص الحقيقي للالوردية لا يموت دون الطقوس الدينية للكنيسة.
8. أولئك الذين هم المؤمنين في تلاوة الوردية يكون أثناء حياتهم وموتهم في نور الله والوفره من نعمه. في لحظة الموت ولا يجوز لهم المشاركة في مزايا القديسين في الجنة.
9. سأدلي من العذاب الذين تم المكرسة لالوردية.
10. الأطفال المؤمنين الوردية تستحق درجة عالية من المجد في السماء.
11. يجب عليك الحصول على كل ما يطلب مني من قبل تلاوة الوردية.
12. جميع أولئك الذين نشر يجوز بمساعدة الوردية المقدسة لي في احتياجاتهم.
13. لقد تم الحصول عليها من بلدي الإلهية الابن أن كل دعاة الوردية يكون لشفعاء المحكمة السماوية كلها خلال حياتهم وفي ساعة موتنا.
14. جميع الذين تلاوة الوردية هي بلدي أبناء وبنات وإخوة وأخوات من بلدي إلا ابنه يسوع المسيح.
15. وفاء بلدي الوردية هو علامة كبيرة من الاقدار.

كيفية صلاة الوردية

19
وكان هذا الدخول في الدكتور عصام نعمة، لحظات معجزة، معجزة الصلاة، فيليب كيلر والموسومة المباركة الأم، الوردية، والرؤية من قبل فيليب كيلر. المرجعية الرابط الثابت.
اترك رد
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها *

التعليق

اسم *

البريد الإلكتروني *

موقع الكتروني

أضف تعليقا
الصفحة الرئيسية
حول
أعمى الإيمان لايف
من يكون من
عدد الشخصية
الشهادات
فيديوهات
الحلقات
بصراحة فيليب
عصام البصائر
حفظ وريال مدريد مع كاثي
لحظات معجزة
صلى
كيف للصلاة الوردية
تفاعل
اتصل بنا
أحداث
الشفاء الخدمات
Patreon
محاضرات فيليب

الدكتور. نعمة الشفاء الخدمة
25 سبتمبر، كليفلاند، ودوبل يستليك

اشتباك يتحدث فيليب
2 أكتوبر، وسانت مارك الكنيسة الكاثوليكية، كليفلاند

الدكتور. نعمة الشفاء الخدمة
23 أكتوبر، ديترويت، MI، ماريوت يفونيا

الدكتور. نعمة الشفاء الخدمة
29 أكتوبر، لوس انجليس، هوثورن، CA

الدكتور. نعمة الشفاء الخدمة
30 أكتوبر، لوس انجليس، هوثورن، CA

الدكتور. نعمة الشفاء الخدمة
6 نوفمبر، كليفلاند، ودوبل يستليك
الرجوع إلى جدول الفعاليات على التفاعل تبويب، أو الخدمات شفاء لمزيد من التفاصيل.

معظم المشاركات الأخيرة
استخدام جديد لبطاقات الأعمال 22 سبتمبر 2016
الغناء نشيد الأنشاد – BFL 165 19 سبتمبر 2016
علامات من السماء أو الجحيم؟ 17 سبتمبر 2016
الصياد جاك – البث إلى البث 16 سبتمبر 2016
فتاة فقاعة بوي 15 سبتمبر 2016
أي أسئلة أخرى؟ – BFL 164 13 سبتمبر 2016
متى بالبشر و عودة؟ 10 سبتمبر 2016
رحلة الطريق إلى رودا وايز البيت 8 سبتمبر 2016
استراحة قهوة مع الطبيب وكاثي نعمة – BFL 163 6 سبتمبر 2016
أبقى سر الله من الملائكة 3 سبتمبر 2016
بفخر بواسطة وورد
شرثيس نسخ ولصق
– انظر للمزيد على: http://blindfaithlive.com/new-use-business-cards/#sthash.LCA8iAU3.dpuf

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support մեքենա թարգմանությունը: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

A New Use for Business Cards

Կույր հավատ LIVE! Իրական մարդկանց. Անշարժ Miracles.Real Մարդիկ. Իրական հրաշքներ / Philip Keller (Trapper) & Դոկտոր Issam Nemeh կույր հավատ LIVE! Իրական մարդկանց. Իրական հրաշքներ:
որոնում
որոնում
Հիմնական մենյու
Բաց թողնել հիմնական բովանդակությունը
դրվագներ
Անկեղծ ասած Philip
Իսսամ Խորաթափանցություն
հրաշք Moments
Մասին
փոխազդել
աղոթել
Patreon
Հաղորդագրություն նավարկություն ← Նախորդ
Նոր Օգտագործեք Այցեքարտերի
Փակցվել է Սեպտեմբեր 22, 2016 թ-ի Ֆիլիպ Քելլերի
խաղալ
Podcast: Խաղալ նոր պատուհանում | Բեռնել

Բաժանորդագրվել: iTunes | Android | RSS

Miracle MomentPamela Madden
Պամելա Madden ն նվազելու տեսլականը, քանի որ Stargardt հիվանդության. Դա է այլասերված ցանցաթաղանթի խանգարում, որը dimmed լույսերը, այսպես ասած, եւ տարան Պամելա ի ծայրամասային տեսլականը:

Իսկ ձիավարություն է իր առաջին բուժման ծառայություն իր ընկերոջը, Carol, եւ Dr. Nemeh կամավոր, Jay Berkeley, նա աղոթում էր դոկտոր Nemeh եւ լիովին ակնկալելով, որ ինչ – որ բան լավ է կպատահի իր տեսլականով: Այն արել. Ոչ միայն Պամելա ի ծայրամասային տեսլականը վերադառնալ, բայց dimmed լույսերը էին ծռված վերադառնալ մինչեւ «պայծառ»: կույր հավատ Live այցեքարտեր նաեւ մեծ դեր են խաղացել Պամելա ի բուժման.

Բոնուս –

15 խոստումները Տիրամայր, եթե մենք աղոթում է տերողորմյա օրաթերթ.
Սուրբ Մարիամ Աստվածածնի խոստացել է Saint Dominic եւ բոլոր նրանց, ովքեր հետեւում են, որ «Ինչ որ խնդրէք համրիչ կշնորհվի:« Նա մեկնեց բոլոր քրիստոնյաներին Տասնհինգ խոստումները նրանց, ովքեր արտասանում Սուրբ տերողորմյա. – Imparted Սանկտ Դոմինիկ եւ Օրհնյալ Ալան de la Roche

1. Ով որ պետք է հավատարմորեն ծառայել ինձ ասմունքը է համրիչ, պիտի ստանաք ազդանշանային շնորհները.
2. Ես խոստանում եմ իմ հատուկ պաշտպանություն եւ ամենամեծ շնորհները բոլոր նրանց, ովքեր պետք է արտասանում են տերողորմյա.
3. համրիչ պետք է լինի հզոր զենք ու զրահ, ընդդեմ դժոխք, որ կոչնչացնի արատ, նվազեցնել մեղքը, եւ հաղթել heresies.
4. համրիչ կհանգեցնի առաքինություն ու բարի գործերը ծախկմանը. դա կլինի ձեռք բերել հոգիների համար, որ առատ ողորմութեամբ Աստուծոյ. որ հետ կկանչի մարդկանց սրտերը սէրէն աշխարհի եւ նրա vanities, եւ կբարձրացնի նրանց ցանկությանը հավերժական բաներ. Oh, որ հոգիները պիտի սրբագործեմ իրենց կողմից դա նշանակում է.
5. հոգին, որը առաջարկում է իրեն ինծի ասմունքը է համրիչ, չպետք է մեռնել:
6. Ով որ պետք է արտասանում տերողորմյա ջերմեռանդորեն, կիրառելով իրեն քննարկմանը իր սուրբ խորհուրդները, երբեք չպետք է նվաճել դժբախտության: Աստված չի կպատժեմ նրան իր արդարության, նա չպետք է մեռնել կողմից սոցիալապես անապահով մահվան. եթե նա լինի հենց նա պետք է մնա Աստծո շնորհով, եւ դառնալ արժանի հավերժական կյանքի:
7. Ով որ պետք է ունենա այն անմնացորդ նվիրվածության համար համրիչ չի մեռնի առանց խորհուրդներից Եկեղեցու:
8. Նրանք, ովքեր հավատարիմ են արտասանում, որ տերողորմյա պետք է ունենա իրենց կյանքի ընթացքում, եւ իրենց մահից լույսի ներքո Աստծո եւ առատությամբ Իր շնորհները, պահին մահվան մեջ էլ նրանք պետք է մասնակցեն էության սուրբերուն դրախտ.
9. Ես պիտի ազատէ ից Քավարանի նրանք, ովքեր արդեն նվիրված է համրիչ:
10. հավատարիմ երեխաները համրիչ պետք արժանի է բարձր փառքի Երկնային
11. Դուք պետք է ձեռք բերի բոլոր Դուք կարող եք հարցնել ինձ Ըստ ասմունքը համրիչ:
12. Բոլոր նրանք, ովքեր տարածեք Սուրբ տերողորմյա պետք է օգնում ինձ, իրենց կարիքների համար.
13. Ես ստացել եմ իմ աստվածային Որդին, որ բոլոր փաստաբանները է համրիչ պետք է ունենա համար միջնորդների ամբողջ սելեստիալ դատարանին իրենց կյանքի ընթացքում, եւ այդ ժամին մահվան:
14. Բոլորը, ովքեր արտասանում տերողորմյա են իմ որդիներն ու դուստրերը, եւ եղբայրներ եւ քույրեր, իմ միակ Որդիին, Յիսուս Քրիստոսի:
15. Devotion իմ տերողորմյա է մեծ նշան ճակատագիր.

Ինչպես պետք է աղոթել, որ տերողորմյա

19
Այս գրառումը էր փակցված է դոկտոր Իսսամ Nemeh, Miracle պահերին Miracle աղոթքից, Ֆիլիպ Keller եւ հատկորոշվել Օրհնյալ Մայր, համրիչ, տեսողության Ֆիլիպ Keller. Ինչ է Permalink.
Թողնել Պատասխանել
Ձեր էլփոստի հասցեն չի հրապարակվելու. Պահանջվող դաշտերը նշված են աստղանիշով *

մեկնաբանություն

Անուն *

email *

կայք

Հաղորդագրություն Ավելացված է Մեկնաբանություն
տուն
Մասին
Կույր հավատ Live
Ով ով է
անհատական Արտաքինը
Հաճախորդները մեր մասին
Videos
դրվագներ
Անկեղծ ասած Philip
Իսսամ Խորաթափանցություն
Պահելով այն իրական հետ Kathy
հրաշք Moments
աղոթել
Ինչպես պետք է աղոթել, որ տերողորմյա
փոխազդել
Հետադարձ կապ
Իրադարձություններ
Healing Ծառայություններ
Patreon
Ֆիլիպի ԽՈՍՈՂ առաջադրանքների

DR. NEMEH Healing SERVICE
Սեպտեմբեր 25, Cleveland, DoubleTree Westlake

Ֆիլիպի ԽՈՍԵԼ ՆԵՐԳՐԱՎՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
Oct 2, Սբ Մարկոս Կաթոլիկ եկեղեցին, Cleveland

DR. NEMEH Healing SERVICE
Oct 23, Detroit, MI, Marriott Livonia

DR. NEMEH Healing SERVICE
Oct 29, Լոս Անջելես, Hawthorne, CA

DR. NEMEH Healing SERVICE
Oct 30, Լոս Անջելես, Hawthorne, CA

DR. NEMEH Healing SERVICE
Նոյ 6, Cleveland, DoubleTree Westlake
Վերաբերում է իրադարձության խաղացանկ վրա փոխազդել Tab, կամ բուժման ծառայությունների օգնությամբ լրացուցիչ մանրամասների համար.

ՄԵԾ ՄԱՍԸ Վերջին գրառումներ
Նոր Օգտագործեք Այցեքարտերի Սեպտեմբեր 22, 2016 թ.
Երգող Երգ երգոց – bfl 165 Սեպտեմբեր 19, 2016 թ.
Նշաններ Դրախտ կամ Hell? Սեպտեմբեր 17, 2016 թ.
Trapper Jack – հեռարձակում են Podcasting Սեպտեմբեր 16, 2016 թ.
The Girl Bubble Boy Սեպտեմբեր 15, 2016 թ.
ԱՅԼԵՎՍ Հարցեր? – BFL 164 Սեպտեմբեր 13, 2016 թ.
Երբ Արդյոք մարդկանց վերադարձ. Սեպտեմբեր 10, 2016 թ.
Road Trip է Ռոդա Իմաստուն տան Սեպտեմբեր 8, 2016 թ.
A Սուրճի ընդմիջում բժշկի հետ եւ Քեթի Nemeh – BFL 163 Սեպտեմբեր 6, 2016 թ.
The Secret Աստված պահվել Հրեշտակներ Սեպտեմբեր 3, 2016 թ.
Հպարտությամբ սնուցվում WordPress
Պայմաններ եւ դրույթներ
– Տես ավելին է: http://blindfaithlive.com/new-use-business-cards/#sthash.LCA8iAU3.dpuf

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support maşın tərcüməsi: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

A New Use for Business Cards

BLIND FAITH LIVE! Real insanlar. Real Miracles.Real insanlar. Real Miracles / Philip Keller (səyyad) və Dr. Issam Nemeh BLIND FAITH LIVE! Real insanlar. Real Miracles.
axtarış
axtarış
Əsas menyu
əsas məzmuna keç
epizod
Açığı Philip
Issam Insights
Miracle Moments
haqqında
qarşılıqlı
Dua etmək
Patreon
Post navigation ← Əvvəlki
Business kartları üçün yeni istifadə
Philip Keller Sentyabr 22, 2016 Posted on
Oynamaq
Podcast: | Yeni pəncərədə Play Download

Abunə: iTunes | Android | RSS

Miracle MomentPamela Madden
Pamela Madden çünki Stargardt xəstəliyi görmə azalması olmuşdur. Bu işıqlar tutqun belə danışmaq, və Pamela-nin periferik görmə əlindən bir degenerativ retinal bozukluk.

onun dostu, Carol və Dr Nemeh könüllü, Jay Berkeley ilə ilk şəfa xidmətə binicilik baxmayaraq, o, Dr. Nemeh üçün dua və tam yaxşı bir şey onun görmə ilə baş ki, gözləyirdim. Bunu etdi. Yalnız Nurgül periferik görmə geri gəlir, lakin tutqun işıq geri qədər dirsəkvarı edilmişdir etdi ‘parlaq. Blind Faith Live biznes kartları, həmçinin Pamela şəfa rol oynamışdır.

Bonus –

Bizim xanımı 15 vədlər, biz gündəlik təsbeh dua edin.
Blessed Virgin Mary “”. Siz veriləcək Təsbeh xahiş nə olursa olsun”” Saint Dominic və riayət edən bütün vəd O, bütün xristianlar Fifteen Holy Rosary oxuyan edənlər vəd gedib. – Saint Dominic qazandırılan və bəxtiyardır Alan de la Roche

sədaqətlə Rosary oxunması ilə Mənə xidmət edilir Kim 1. siqnal graces alır.
2. Mən xüsusi müdafiə və Rosary oxuyan edilir edənlərə böyük graces söz verirəm.
3. Rosary cəhənnəm qarşı güclü zireh olacaq, bu, vitse məhv günah azaltmaq və heresies məğlub edəcək.
4. Rosary fəziləti və inkişaf yaxşı işlər səbəb olacaq; Bu özlərinə Allahdan bol mərhəmət əldə edəcək; dünyada və Batilə məhəbbətindən insanların ürəyinə geri olacaq və əbədi şeylər üçün arzu onları qaldırmaq olacaq. Oh, bu vasitə ilə özlərinə özlərini təqdis ki.
5. Rosary oxunması ilə mənə özünü tövsiyə soul, həlak bilməz.
Onun müqəddəs sirlərini nəzərə özünü tətbiq itaət Rosary oxuyan edilir Kim 6. müsibət tərəfindən fəth edilə bilməz. Allah o nəzərdə tutulmayan ölüm həlak bilməz, Onun ədalət onu əzab deyil; o, yalnız Allahın lütfü ilə qalır və əbədi həyat layiq minir.
7. Kim kilsəsinin sacraments olmadan ölmək bilməz Rosary üçün əsl sədaqət vardır.
8. Rosary oxuyan sadiq olanlar onların həyat zamanı və onların ölüm Allah və Onun graces Plenitude işıq da vardır; ölüm anında onlar cənnət müqəddəslərin mahiyyəti iştirak edirlər.
9. Mən Rosary həsr olunub edənlər mizan-tərəzi çatdırmaq edilir.
Rosary 10. sadiq uşaqlar Heaven şöhrət yüksək dərəcədə haqq edir.
11. Siz Rosary oxunması ilə mənə xahiş bütün əldə edilir.
12. Müqəddəs Rosary onların ehtiyacları mənə ilə kömək edilir təbliğ edənlər.
13. Mən Rosary bütün müdafiə onların həyat zamanı və ölüm saat Şəfaət üçün bütün göy məhkəməyə vardır ki, mənim İlahi Son əldə etdik.
Rosary oxuyan 14. Bütün oğullar və qızlar, və qardaşlar və mənim yalnız Oğlu İsa Məsihin bacı var.
Mənim Rosary 15. Devotion alın yazısı böyük əlamətidir.

Rosary dua etmək necə

19
Bu giriş-də Dr. Issam Nemeh, Miracle Moments Miracle Namaz, Philip Keller də dərc Philip Keller tərəfindən mübarək Ana, Rosary, Vision etiketli. Bookmark permalink.
Cavab yaz
E-poçt ünvanından dərc olunmayacaq. Lazım alanlar qeyd olunur *

Şərh

Ad *

Email *

Ana səhifə

Post Comment
Ev
haqqında
Blind Faith Live
Kim kimdir var
Personal Xazar
Testimonials
Video
epizod
Açığı Philip
Issam Insights
Kathy ilə real saxlanması
Miracle Moments
Dua etmək
Rosary dua etmək necə
qarşılıqlı
Bizimlə əlaqə saxlayın
Hadisələr
Xidmətlər Healing
Patreon
Filipin danışan öhdəliklərin

DR. NEMEH şəfa SERVICE
Sept 25, Cleveland, DoubleTree Westlake

Philip danışan NİŞAN
Oct 2, St. Mark Catholic Church, Cleveland

DR. NEMEH şəfa SERVICE
Oct 23, Detroit, MI, Marriott Livonia

DR. NEMEH şəfa SERVICE
Oct 29, Los Angeles, Hawthorne, CA

DR. NEMEH şəfa SERVICE
Oct 30, Los Angeles, Hawthorne, CA

DR. NEMEH şəfa SERVICE
Nov 6, Cleveland, DoubleTree Westlake
Daha ətraflı məlumat üçün qarşılıqlı Tab Hadisə cədvəli, və ya Healing xidmətlər baxın.

Ən Son göndəriş
Sentyabr 22, 2016 biznes kartları üçün bir yeni istifadə
Mahnılar mahnı oxuyan – BFL 165 Sentyabr 19, 2016
Heaven və ya Cəhənnəm Signs? Sentyabr 17, 2016
Trapper Jack – 16 sentyabr Podcasting üçün Broadcasting, 2016
Girl Bubble Boy Sentyabr 15, 2016
Hər hansı bir daha suallar? – BFL 164 Sentyabr 13, 2016
Insanlardan qayıdacaq? Sentyabr 10, 2016
Rhoda Wise House Road Trip 8 sentyabr, 2016
Həkim və Kathy Nemeh ilə Coffee Break – BFL 163 6 sentyabr, 2016
Secret Allah, 2016 3 sentyabr Angels saxlanılır
Qürurla powered by WordPress
ShareThis Copy və Paste
http://blindfaithlive.com/new-use-business-cards/#sthash.LCA8iAU3.dpuf: – daha bax

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Itzulpengintza makina euskarria: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

A New Use for Business Cards

Blind Faith BIZI! Real People. Real Miracles.Real People. Real Milagros / Philip Keller (jartzailea) eta Issam Nemeh Blind Faith Dr. BIZI! Real People. Real Milagros.
Search
Search
menu nagusia
Lehen edukira joan
Pasarteak
Egia Philip
Issam Insights
Miraria Momentos
buruz
elkarreragin
Pray
Patreon
Post nabigazioa ← Aurreko
Erabili New A mailako Txartelak
Iraila 22, 2016 on Philip Keller arabera
Play
Podcast: Leiho batean Play | Deskargatu

Harpidetu: iTunes | Android | RSS

Miraria MomentPamela Madden
Pamela Madden vision urritzen ditu baita Stargardt gaixotasuna. endekapenezko erretinaren nahaste bat duten argiak ilundu du, nolabait esateko, eta kendua Pamela en ikuspegi periferikoa da.

zaldiz bere lehen sendatzeko bere lagun, Carol, eta Dr. Nemeh boluntario, Jay Berkeley zerbitzu bitartean, Nemeh Dr., zuen otoitz eta zerbait ona dela bere begiradarekin gertatuko litzateke guztiz espero. It egin. Ez bakarrik zuen Pamela en ikuspegi periferikoa etorriko, baina argiak ilundu itzuli artean cranked ziren ‘distiratsua.’ Blind Faith Live bisita-txartelak, halaber, Pamela sendatzeko rol bat jokatu.

bonus –

15 Andre Mariaren promesak, arrosarioa otoitz eguneroko badugu.
Maria Birjina Saint Dominic eta jarraitzen duten hori guztia agindu “”Whatever eskatu duzu Rosario ere emango dira.”” For kristauak Hamabost guztiak errezitatu duten Errosario Santua dutenei Promises utzi zuen. – Saint Dominic imparted eta Bedeinkatua Alan de la Roche

1. norc fideltasunez balioko dit Errosarioko errezitatu arabera, seinalea graces jasoko dute.
2. Nire babes berezia eta Errosarioko duten errezitatu jarriko duten guztiei graces handienak agintzen dut.
3. Rosario infernua aurka armadura indartsu bat izanen, alderantziz suntsitu egingo da, murriztu sin, eta heresiak garaitzeko.
4. Rosario bertute eta obra onak loratzen eragingo du; egingo arimak Jainkoaren erruki ugaria lortzea da; gizonen bihotzetan erretiratu egingo mundua eta bere hutsalkeria maitasunetik, eta horiek altxatu egingo betiereko gauzak egiteko gogoa. Oh, arimak bere burua sanctifica litzateke horren arabera.
5. bertan gomendatzen zitzaidan Errosarioko errezitatu arabera Arima, ez dute hilko.
6. Edonor Rosario errezitatu zaio debozio, berak aplikatuz bere misterioak sakratua aztertzen hasteko, inolaz ere ez da izango ezbeharra konkistatu. Jainkoak ez du gaztigatu Bere justizian, ezta hartan mantxutzat heriotza batengatik galtzen dira; zuen izan bada besterik Jainkoaren grazian hartuko du jarraituko, eta bihurtu betiereko bizitza merezi.
7. Edonor Errosarioko egia debozio bat jarriko ez Elizaren sakramentuak gabe hiltzen izango dute.
8. nor leiala Rosario errezitatu horiek zehaztuko dituzte bere bizitzan zehar eta bere heriotzaren Jainkoaren eta bere graziak plenitudea argiarekin dute; heriotza-unean paradisu santu merituak ere hartuko dute parte.
9. Purgatorio batetik egingo naiz emateko izan diren Errosarioko eskainitako horiek.
10. Errosarioko haurrak leiala Heaven aintza-maila altua meritu zaio.
11. guztiak me eskatu duzu Errosarioko errezitatu arabera lortu beharko duzu.
12. hedatzeko duten Errosario Santuaren me lagundurik egingo dizkio necessitatetan horiek guztiak.
13. I nire Divine Son lortutako dute Errosarioko defendatzaileak guziak, zeruko kantxan osoa intercessors dute euren bizitzan zehar eta heriotzaren orduan.
14. Guztiak errezitatu duten Errosarioko nire seme-alabak, eta anaiak, eta nere Jesus Kristo bakarrik Seme-arrebak dira.
15. Nire Errosarioko of Devotion predestinazio seinale handi bat da.

Nola arrosarioa otoitz

19
Sarrera hau publikatu zen Dr. Issam Nemeh, Miracle Momentos, Miracle Prayer, Philip Keller eta egunean dohatsua Ama, Errosario, Vision Philip Keller arabera. Laster sailkatua.
Utzi erantzun bat
Zure helbide elektronikoa ez da argitaratuko. Beharrezko eremuak markatu dira *

Iruzkina

izena *

Emaila *

Web

Post Comment
Hasiera
buruz
Blind Faith Live
Nor da nor
Appearances pertsonalak
Testimonios
Bideoak
Pasarteak
Egia Philip
Issam Insights
Mantentzea da Real Kathy
Miraria Momentos
Pray
Nola arrosarioa otoitz
elkarreragin
Jarri gurekin harremanetan
Ekitaldiak
Zerbitzuak Healing
Patreon
PHILIP mintzatzeko konpromiso

DR. NEMEH HEALING SERVICE
Sept 25, Cleveland, Doubletree Westlake

PHILIP mintzatzeko PARTE
Oct 2, San Markos Eliza Katolikoak, Cleveland

DR. NEMEH HEALING SERVICE
Oct 23, Detroit, MI, Marriott Livonia

DR. NEMEH HEALING SERVICE
Oct 29, Los Angeles, Hawthorne, CA

DR. NEMEH HEALING SERVICE
Oct 30, Los Angeles, Hawthorne, CA

DR. NEMEH HEALING SERVICE
Aza 6, Cleveland, Doubletree Westlake
Gertaera Ordutegiak elkarreragin Tab on, edo Healing Zerbitzuak xehetasun gehiagorako.

Ikusi ekitaldi guztiak
Erabili A New Business Txartelak irailaren 22, 2016
Abestia abestu Songs of – BFL 165 September 19, 2016
Heaven edo Hell from Errotuluak? 2016ko irailaren 17,
Trapper Jack – Broadcasting Podcasting irailaren 16, 2016
The Girl Bubble Boy 2016ko irailaren 15a,
Edozein zalantza gehiago? – 2016 BFL 164 September 13,
Noiz Gizakiok itzuliko da? September 10, 2016
Road Rhoda Wise House Bidaia irailaren 8, 2016
Kafea Doctor eta Kathy Nemeh batera Break A – BFL 163 Iraila 6, 2016
Jainkoaren Secret Angels batetik mantendu September 3, 2016
Harro powered WordPress
Baldintzak eta baldintzak
http://blindfaithlive.com/new-use-business-cards/#sthash.LCA8iAU3.dpuf: – gehiago ikusi

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Падтрымка машыннага перакладу: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

A New Use for Business Cards

Blind Faith LIVE! Рэальныя людзі. Рэальныя Miracles.Real людзі. Рэальныя Цудаў / Філіп Келлер (Лавец) і д-р Issam Nemeh Blind Faith LIVE! Рэальныя людзі. Рэальны Цудаў.
пошук
пошук
галоўнае меню
Перайсці да асноўнага змесціва
эпізоды
адкрыта Філіп
Issam Insights
Miracle Моманты
аб
ўзаемадзейнічаць
маліцца
Patreon
Паведамленне навігацыі ← Папярэдняя
Новае выкарыстанне для візітных картак
Апублікавана 22 верасня 2016 года Філіп Келлер
гуляць
Падкаст: Гуляць у новым акне | спампаваць

Падпіска на навіны: ITunes | Android | RSS

Цуд MomentPamela Madden
Памэла Мэдді ўжо зніжаецца зрок з-за хваробы Stargardt. Гэта дэгенерацыйна захворванне сятчаткі, якое прыглушылі святло, так бы мовіць, і вывезены перыферычны зрок Памэлы.

Падчас язды ў яе першага служэння вылячэння са сваім сябрам, Кэрал і д-р Nemeh добраахвотніка, Джэй Берклі, яна малілася за доктарам Nemeh і чакаючы, што нешта добрае, што адбудзецца з яе бачаннем. Ён зрабіў. Мала таго, што перыферыйнае зрок Памэлы вярнуцца, але шэрым колерам агні былі выгнутымі назад да “”яркі””. Сляпая вера Жывая візітныя карткі таксама адыгрывае пэўную ролю ў вылячэнні Памэлы.

бонус –

У 15 абяцанняў Божай, калі мы молімся Ружанец штодня.
Найсвяцейшай Панны Марыі абяцаў святому Дамініку і ўсім, хто вынікае, што “”Што б вы ні папросіце ў Ружанца будзе дадзены.”” Яна пакінула для ўсіх хрысціянаў, Fifteen Абяцае тых, хто чытае Святога Ружанца. – Надаць святога Дамініка і Дабрашчасныя Алан дэ ла Рош

1. Той, хто будзе верна служыць мне па дэкламацыі Ружанца, атрымліваюць сігнал ласкамі.
2. Я абяцаю асаблівую абарону і самыя вялікія ласкі ўсім тым, хто будзе чытаць Ружанец.
3. Ружанец павінна быць магутнай бранёй супраць пекла, ён знішчыць чалавечы недахоп, паменшыць грэх, і перамагчы ерасяў.
4. Ружанец прывядзе да дабрадзейнасьці і добрыя справы квітнець; яна атрымае за душы багатыя ласкі Божай; ён будзе здымаць сэрцы людзей ад кахання свету і яго марнасьць, і падыме іх імкненне да вечнага. О, што душы асвяціць сябе гэтым спосабам.
5. Душа, якая рэкамендуе сябе мне дэкламацыі Ружанца, не загінуць.
6. Той, хто будзе чытаць Ружанец поўна глыбокай пашаны, ужываючы сябе да разгляду яго святых таямніц, ніколі не будзе заваяваная няшчасце. Бог не пакараўшы Яго ў Яго справядлівасці, ён не загіне ў незабяспечанай смерці; калі ён будзе толькі ён будзе заставацца ў ласцы Божай, і стаць годнымі вечнага жыцця.
7. Той, хто павінен мець сапраўдную адданасць Ружанца не памрэ без сакрамэнтаў Касцёла.
8. Тыя, хто верны чытаць Ружанец мае на працягу свайго жыцця, і пры іх смерці на свет Божы і Паўнаты Яго ласкі; у момант смерці яны прымаюць удзел у вартасцях святых у раі.
9. Я вызвалю ад чыстца тых, хто быў прысвечаны Ружанца.
10. Верныя сыны Ружанца павінны заслугоўваюць высокай ступені славы на нябёсах.
11. Вы павінны атрымаць усё, што вы спытаеце мяне дзякуючы паўтарэнню Ружанца.
12. Усе тыя, хто распаўсюджвае святы Ружанец павінна быць аказана дапамога мною ў іх неабходнасці.
13. Я атрымаў ад майго Боскага Сына, што ўсе прыхільнікі Ружанца павінны мець для хадайнікаў ўвесь нябесны суд падчас іх жыцця і ў гадзіну смерці.
14. Усе, хто чытае Ружанец мае сыны і дочкі, а таксама браты і сёстры майго адзінага Сына Ісуса Хрыста.
15. Адданасць майго Ружанца з’яўляецца вялікай знак прадвызначэння.

Як маліцца ружоўнік

19
Гэтая запіс была апублікаваная ў д-ром Issam Nemeh, Miracle імгненняў, Цуд малітвы, Філіп Келер і пазначана Прачыстай Маці, ружоўнік, бачанне Філіп Келлер. Дадайце ў закладкі пастаянную спасылку.
пакінуць каментар
Ваш электронны адрас не будзе апублікаваны. Абавязковыя палі пазначаныя *

каментар

Імя *

E-mail *

вэб-сайт

Вывесьте каментар
дома
аб
Blind Faith Жывая
Біяграфічны даведнік сучаснікаў
асабістыя З’яўленні
водгукі
відэа
эпізоды
адкрыта Філіп
Issam Insights
Захаванне It Real з Кэці
Miracle Моманты
маліцца
Як маліцца ружоўнік
ўзаемадзейнічаць
Звяжыцеся з намі
падзеі
лячэбныя паслугі
Patreon
выступы Філіпа

DR. NEMEH HEALING SERVICE
25 верасня, Кліўленд, DoubleTree Westlake

Кажуць Узаемадзеянне Філіпа
2 каст St. Mark Каталіцкая царква, Кліўленд

DR. NEMEH HEALING SERVICE
23 каст Дэтройт, Мічыган, Marriott Ліфляндыя

DR. NEMEH HEALING SERVICE
29 каст Лос-Анджэлес, Hawthorne, CA

DR. NEMEH HEALING SERVICE
30 каст Лос-Анджэлес, Hawthorne, CA

DR. NEMEH HEALING SERVICE
6 ліс Кліўленд, DoubleTree Westlake
См Расклад падзей на ўкладцы Ўзаемадзейнічаць, або Healing Services для атрымання больш падрабязнай інфармацыі.

апошнія паведамленні
Новае выкарыстанне для візітных картак 22 верасня 2016
Спевы Песня Песняй – 165 ОФЗ 19 верасня 2016
Знакі з нябёсаў або пекла? 17 верасня 2016
Лавец Джэк – радыёвяшчанне Падкасты 16 верасня 2016
Дзяўчына Bubble Boy 15 верасня 2016
Ёсць яшчэ пытанні? – BFL 164 13 верасня 2016
Калі Ці будуць чалавечыя істоты вярнуцца? 10 верасня 2016
Road Trip ў Rhoda Wise House 8 верасня 2016
Перапынак на каву з доктарам і Кэці Nemeh – BFL 163 6 верасня 2016
Сакрэт Бог стрымаў ад анёлаў 3 верасня 2016
Сайт працуе на WordPress
ShareThis Капіяванне і ўстаўка
– Глядзі на: http://blindfaithlive.com/new-use-business-cards/#sthash.LCA8iAU3.dpuf

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
সাপোর্ট মেশিন অনুবাদ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

A New Use for Business Cards

অন্ধবিশ্বাস লাইভ! আসল মানুষ. রিয়াল Miracles.Real জনগণ. রিয়াল অলৌকিক / ফিলিপ কেলার (শিকারি) & ডঃ Issam Nemeh অন্ধবিশ্বাস লাইভ! আসল মানুষ. রিয়াল অলৌকিক.
অনুসন্ধান
অনুসন্ধান
প্রধান সূচি
প্রাথমিক কন্টেন্ট কর
পর্ব
সত্যি বলতে কী ফিলিপ
Issam অন্তর্দৃষ্টিগুলির
অলৌকিক মারার
সম্বন্ধে
গর্ভনাটিকা
প্রার্থনা করা
Patreon
পোস্ট পরিভ্রমন ← পূর্ববর্তী
ব্যবসায়িক কার্ড জন্য একটি নতুন ব্যবহার
22 সেপ্টেম্বর, 2016 পোস্ট ফিলিপ কেলার দ্বারা
খেলা
পডকাস্ট: নতুন উইন্ডোতে খেলুন | ডাউনলোড

এতে সদস্যতা: আই টিউনস | অ্যান্ড্রয়েড | আরএসএস

অলৌকিক MomentPamela ম্যাডেন
পামেলা ম্যাডেন Stargardt ডিজিজ কারণ দৃষ্টি হ্রাস করেছে. এটা একটি degenerative রেটিনার ব্যাধি যে লাইট অস্পষ্ট করেছে, তাই কথা বলতে, এবং Pamela পেরিফেরাল দৃষ্টি কেড়ে নেওয়া হয়.

তার বন্ধু, কার্ল, এবং ডঃ Nemeh স্বেচ্ছাসেবক, জে বার্কলে সঙ্গে তার প্রথম নিরাময় সেবার চড়ার সময়, তিনি ড Nemeh জন্য প্রার্থনা করা হয় এবং সম্পূর্ণরূপে আশা যে কিছু ভাল তার দৃষ্টি দিয়ে ঘটবে. ইহা কর. নেই শুধু পামেলা পেরিফেরাল দৃষ্টি ফিরে আসা, কিন্তু dimmed আলো ফিরে আপ cranked হয়েছিল ‘উজ্জ্বল.’ অন্ধবিশ্বাস লাইভ ব্যবসায়িক কার্ড এছাড়াও পামেলা নিরাময় একটি ভূমিকা পালন করে.

বোনাস –

মেরিমাতা এর 15 প্রতিশ্রুতিগুলি আমরা দৈনন্দিন জপ প্রার্থনা করে.
ধন্য ভার্জিন মেরি সেন্ট ডমিনিক এবং সব যারা অনুসরণ করে প্রতিশ্রুত “”যাই হোক না কেন আপনি জপমালা চাইবে দেয়া হবে.”” তিনি সব খ্রিস্টান পনেরো যারা পবিত্র জপমালা আবৃত্তি করার অঙ্গিকার বাম. – সেন্ট ডমিনিক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ধন্য অ্যালান দে লা রোচে

1. কেহ বিশ্বস্তভাবে আমাকে জপমালা আবৃত্তি করে পরিবেশন করা হইবে, সংকেত অনুগ্রহ লাভ করবে.
2. আমি আমার বিশেষ সুরক্ষা এবং যারা জপ বর্ণনা করব সর্বাধিক অনুগ্রহ প্রতিজ্ঞা.
3. জপমালা জাহান্নাম বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী বর্ম হইবে, এটা, ভাইস ধ্বংস পাপ হ্রাস, এবং ধর্মদ্রোহীতা পরাজিত করবে.
4. জপ পুণ্য এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে ঝঙ্কার দেব | এটা আত্মা ঈশ্বরের প্রচুর রহমত জন্য প্রাপ্ত হবে; এটি বিশ্বের এবং তার মিথ্যায় ভালবাসা থেকে মানুষের অন্তরে চলে যাবে, এবং তাদের অনন্ত জিনিসের জন্য ইচ্ছা উত্তোলন করা হবে. ওহ, যে আত্মার নিজেদের শুদ্ধ হবে এই অর্থ দ্বারা.
5. আত্মা যা জপমালা আবৃত্তি করে আমাকে নিজেই বিশেষ পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, নষ্ট হবে না.
6. কেহ জপমালা ভক্তিভাবে বর্ণনা করব, তার পবিত্র রহস্য বিবেচনার জন্য নিজে আবেদন, কখনও দুর্ভাগ্য দ্বারা জিত হইবে. ঈশ্বর তাঁর বিচার এ শাস্তি প্রদান করা হবে না, তিনি একটি সহায় মৃত্যুর দ্বারা বিনষ্ট হইবে না; যদি সে শুধু সে ঈশ্বরের অনুগ্রহে থাকা, এবং অনন্ত জীবনের যোগ্য হয়ে যাবে.
7. কেহ জপমালা জন্য একটি সত্য নিষ্ঠা চার্চের স্যাক্রামেন্ট ছাড়া মরবে না থাকিবে.
8. যারা জপ পাঠ করেন বিশ্বস্ত হয় তাদের জীবদ্দশায় এবং তাদের মৃত্যুর আল্লাহ ও তাঁর অনুগ্রহ এর প্রাচুর্য আলোকে এ থাকিবে; মৃত্যুর মুহূর্তে তারা জান্নাতে পয়লা যথার্থতা অংশগ্রহণের থাকবে.
9. আমি যারা জপ অনুগত হয়েছে যন্ত্রণাভোগ থেকে উদ্ধার করবে.
10. জপমালা বিশ্বস্ত শিশু স্বর্গে গরিমা একটি উচ্চ ডিগ্রী লাভ করিবে.
11. আপনি সব আপনি জপমালা আবৃত্তি করে আমাকে জিজ্ঞাসা প্রাপ্ত হইবে.
12. সমস্ত যারা বংশ পবিত্র জপমালা তাদের প্রয়োজনীয় আমাকে দ্বারা এডেড হইবে.
13. আমি আমার ঐশ্বরিক পুত্র থেকে প্রাপ্ত সমস্ত জপমালা সমর্থনকারীরা তাদের জীবদ্দশায় এবং মৃত্যুর ঘন্টা সম্পূর্ণ স্বর্গীয় আদালত সুপারিশকারীদের জন্য থাকিবে যে.
14 যাঁরা জপ আবৃত্তি আমার ছেলেমেয়ে, ভাই এবং আমার একমাত্র পুত্র যীশু খ্রীষ্টের বোন.
আমার জপমালা 15 ভক্তি অদৃষ্টবাদের একটি মহান নিদর্শন রয়েছে.

জপমালা প্রার্থনা কিভাবে

19
এই এন্ট্রি পোস্ট করা ডঃ Issam Nemeh, বিস্ময়কর মুহূর্ত, বিস্ময়কর প্রার্থনা, ফিলিপ কেলার পোস্ট এবং ফিলিপ কেলার দ্বারা বাঁধা ধন্য মাদার, জপমালা, ভিশন ছিল. বুকমার্ক করুন মাহবুব.
উত্তর দিন
আপনার ইমেইল ঠিকানা প্রচার করা হবে না. প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত করা আছে *

মন্তব্য

নাম *

ই-মেইল *

ওয়েবসাইট

মন্তব্য প্রকাশ করুন
বাড়ি
সম্বন্ধে
অন্ধবিশ্বাস লাইভ
কার কে
ব্যক্তিগত উপস্থিতি
প্রশংসাপত্র
ভিডিও
পর্ব
সত্যি বলতে কী ফিলিপ
Issam অন্তর্দৃষ্টিগুলির
ক্যাথি সঙ্গে রিয়েল পালন
অলৌকিক মারার
প্রার্থনা করা
জপমালা প্রার্থনা করব
গর্ভনাটিকা
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
ঘটনাবলী
হিলিং সার্ভিস
Patreon
ফিলিপের ভাষী ব্যস্ততা

ডঃ. NEMEH নিরাময়ের সেবা
সেপ্টেম্বর 25, ক্লিভল্যান্ড, DoubleTree Westlake

ফিলিপের কথা বলছে জুড়ে থাকা
অক্টোবর 2, সেন্ট মার্ক ক্যাথলিক চার্চ, ক্লিভল্যান্ড

ডঃ. NEMEH নিরাময়ের সেবা
অক্টোবর 23, ডেট্রয়েট, ম্যারিয়ট Livonia

ডঃ. NEMEH নিরাময়ের সেবা
অক্টোবর 29, লস এঞ্জেলেস, Hawthorne, সিএ

ডঃ. NEMEH নিরাময়ের সেবা
অক্টোবর 30, লস এঞ্জেলেস, Hawthorne, সিএ

ডঃ. NEMEH নিরাময়ের সেবা
নভেম্বর 6, ক্লিভল্যান্ড, DoubleTree Westlake
আরো বিস্তারিত জানার জন্য ইন্টারঅ্যাক্ট ট্যাব ইভেন্ট সময়সূচী, বা হিলিং পড়ুন.

সবচেয়ে সাম্প্রতিক পোস্ট
22 সেপ্টেম্বর, 2016 ব্যবসায়িক কার্ড জন্য একটি নতুন ব্যবহার
গান গানের Singing – BFL 165 সেপ্টেম্বর 19, 2016
স্বর্গের বা জাহান্নাম থেকে স্বাক্ষর? সেপ্টেম্বর 17, 2016
শিকারি জ্যাক – পডকাস্ট থেকে সম্প্রচার 16 সেপ্টেম্বর, 2016
গার্ল বাবল বয় সেপ্টেম্বর 15, 2016
আর কোন প্রশ্ন? – BFL 164 সেপ্টেম্বর 13, 2016
যখন মানব ফিরে আসবে? সেপ্টেম্বর 10, 2016
Rhoda প্রজ্ঞাময় হাউসে রোড ট্রিপ 8 সেপ্টেম্বর, 2016
ডাক্তার ও ক্যাথি Nemeh সঙ্গে কফি ব্রেক – BFL 163 6 সেপ্টেম্বর, 2016
সিক্রেট ঈশ্বরের এঞ্জেলস থেকে রাখা সেপ্টেম্বর 3, 2016
মোস্তফা কামাল ওয়ার্ডপ্রেস
আমার ফোটো
http://blindfaithlive.com/new-use-business-cards/#sthash.LCA8iAU3.dpuf: – আরো দেখুন

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podrška samo prijevod: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

A New Use for Business Cards

Blind Faith LIVE! Real People. Real Miracles.Real ljudi. Real Miracles / Philip Keller (Trapper) i dr Issam Nemeh Blind Faith UŽIVO! Real People. Real čuda.
pretraživanje
pretraživanje
Glavni meni
Preskočite na primarnu sadržaj
epizode
iskreno Philip
Issam Insights
Miracle Moments
oko
interakcija
moliti
Patreon
Post navigation ← Prethodni
Novi Koristi se za Business Cards
Postavljeno 22. septembra 2016. Philip Keller
igrati
Podcast: Igra u novom prozoru | Skinuti

Pretplatite se: iTunes | android | RSS

Miracle MomentPamela Madden
Pamela Madden je smanjenje vida zbog Stargardt bolesti. To je degenerativna retine poremećaj koji je prigušiti svjetla, da se tako izrazim, i odveden Pamela je periferni vid.

Dok je u svom prvom ozdravljenja usluga s prijateljicom, Carol, i dr Nemeh volonter, Jay Berkeley jahanje u, ona je molio za dr Nemeh i potpuno očekujući da će se nešto dobro dogoditi s njom vizijom. To uradio. Ne samo da Pamela je periferni vid vratiti, ali prigušena svjetla su poblentavim natrag do “”svijetla. ‘Blind Faith Live vizitke i igrao ulogu u Pamelin ozdravljenja.

Bonus –

15 obećanja Gospe, ako se molimo Rozarija dnevno.
Blažene Djevice Marije obećao Saint Dominic i svima koji prate da “”Šta god pitate u Rozarija će biti odobren.”” Otišla je za sve hrišćane Petnaest obećao onima koji recituju Holy Rosary. – Prenositi Saint Dominic i Blagoslovljen Alan de la Roche

1. Ko će me vjerno služiti uz recitovanje Rozarija, prima signal milost.
2. Obećavam moju posebnu zaštitu i najveće milosti za sve one koji će recitovati Rozarija.
3. Rosary će biti snažan oklop protiv pakao, to će uništiti porok, smanjiti grijeh, i pobjedi jeresi.
4. Rosary će izazvati vrline i dobra djela procvat; to će dobiti za duše u izobilju milosti Božje; to će povući srca ljudi iz ljubavi svijeta i njegove sujete, i da će ih podići na želju za vječni stvari. Oh, da bi duše posvećujem sebe na taj način.
5. Duša koja se preporučuje da mi je recitovanje Rozarija, neće nestati.
6. Ko će recitovati Rozarija pobožno, primjenom se na razmatranje svojih svetih tajni, nikada neće biti osvojen od nesreća. Bog ga neće kazniti u Njegovoj pravdi, on neće poginuti od strane bez sredstava smrt; ako bude samo on će ostati u milosti Boga, i postati dostojni vječnog života.
7. Ko će imati pravi privrženost za Rozarija neće umrijeti bez sakramenata Crkve.
8. Oni koji su vjerni recitovati Rozarija će imati tokom njihovog života i njihove smrti svjetlu Boga i obilje Njegove milosti; u trenutku smrti oni će učestvovati u meritum svetaca u raju.
9. Ja ću izbaviti iz Čistilišta onih koji su posvećeni Rozarija.
10. vjerni djecu od Rozarija će zaslužuju visok stepen slave na nebu.
11. Vi ćete dobiti sve što tražim od mene recitovanje Rozarija.
12. Svi oni koji propagiraju Holy Rosary će biti potpomognuto me u njihovim potrebama.
13. Ja sam dobila od mog Božanskog Sina da su svi zagovornici Rozarija imaju za INTERCESSORS čitav nebeski sud u toku svog života i na čas smrti.
14. Svi koji recituju Rozarija su moji sinovi i kćeri, i braća i sestre moj jedini sin Isusa Krista.
15. Devotion mog Rosary je veliki znak predodređenosti.

Kako da se mole Rozarija

19
Ovaj unos je objavljen u dr Issam Nemeh, Miracle Moments, Miracle Molitva, Philip Keller i tagged Blažene Majke, Rosary, Vision Philip Keller. Bookmark the permalink.
Ostavite odgovor
Vaša e-mail adresa neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

komentar

ime *

E-mail *

sajt

Ostavite komentar
kući
oko
Blind Faith Live
Ko je ko
Osobni nastupa
Preporuke
Video
epizode
iskreno Philip
Issam Insights
Keeping It Real sa Kathy
Miracle Moments
moliti
Kako Pray the Rosary
interakcija
Kontaktiraj nas
Događanja
Healing usluge
Patreon
Filipa gostovanja

DR. NEMEH ISCELJENJA SERVICE
25. septembar, Cleveland, DoubleTree Westlake

PHILIP to govori ANGAŽMAN
Oct 2, St. Mark Katolička crkva, Cleveland

DR. NEMEH ISCELJENJA SERVICE
Oct 23, Detroit, MI, Marriott Livonia

DR. NEMEH ISCELJENJA SERVICE
Oct 29, Los Angeles, Hawthorne, Kalifornija

DR. NEMEH ISCELJENJA SERVICE
Oct 30, Los Angeles, Hawthorne, Kalifornija

DR. NEMEH ISCELJENJA SERVICE
Nov 6, Cleveland, DoubleTree Westlake
Pogledajte raspored događaja na Interact Tab, ili Healing usluge za više detalja.

Najnovije PORUKE
Novi Koristite za poslovne kartice Sep 22, 2016
Pjevanje je Song of Songs – BFL 165 19 septembar 2016
Znakovi s neba ili pakla? 17 Sep 2016
Trapper Jack – Broadcasting u Podcasting 16. Sep 2016
The Girl Bubble Boy 15. Sep 2016
Ima li još pitanja? – BFL 164 13. septembar 2016
Kada će ljudima Povratak? 10 Sep 2016
Road Trip to Rhoda Wise House 8 Septembar 2016
A Pauza sa doktorom i Kathy Nemeh – BFL 163 6 Sep, 2016
The Secret Bog Kept iz Angels Sep 3, 2016
Ponosno powered by WordPress
ShareThis Copy i Paste
– Više informacija na: http://blindfaithlive.com/new-use-business-cards/#sthash.LCA8iAU3.dpuf

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Подкрепа за машинен превод: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

A New Use for Business Cards

Сляпа вяра LIVE! Реални хора. Реални Miracles.Real Хора. Реални Чудесата / Philip Keller (трапер) и д-р Исам Nemeh сляпа вяра LIVE! Реални хора. Real Чудесата.
Търсене
Търсене
Главно меню
Към основното съдържание
епизоди
Честно казано Philip
Исам Insights
Чудото Моменти
Относно
Интеракт
моля
Patreon
Мнение навигация ← Предишна
Нова употреба за визитки
Публикувано на 22 сеп 2016 от Филип Keller
играя
Подкаст: Ще играя в нов прозорец | Изтегли

Абонамент: качи | Android | RSS

Чудото MomentPamela Madden
Памела Маден е намаляване зрение поради болестта на Старгард. Това е разстройство на ретината дегенеративно, че е затъмнен светлините, така да се каже, и отнел периферното зрение на Памела.

По време на езда в първото си изцеление услуга с приятелката си, Карол, и д-р Nemeh доброволец, Jay Бъркли, тя се молеше за д-р Nemeh и очаквайки, че нещо добро ще се случи с нейната визия. Той е направил. Не само че периферното зрение Памела се върна, но затъмнени светлини са огънати назад до “”светло.”” Сляпа вяра живо визитки също играе роля в заздравяването на Памела.

Бонус –

На 15 обещанията на Дева Мария, ако се молим броеницата дневно.
Богородично обеща да свети Доминик и на всички, които следват, че “”каквото и да поискате в Розария ще бъде предоставена.”” Тя остави за всички християни Петнадесет обещава да тези, които рецитират Светия броеница. – Предава на свети Доминик и Благословен Алън де ла Рош

1. Който вярно ми служи от казването на Розария, получава сигнал милости.
2. Обещавам моята специална защита и най-великите грации към всички онези, които се рецитират броеница.
3. Броеница е мощна броня срещу ада, това ще унищожи заместник, намаляване грях, и да победят ереси.
4. Броеница ще предизвика силата и добри дела, за да процъфтяват; тя ще получи за душите на изобилна милост от Бога; тя ще се оттегли сърцата на хората от любовта на света и неговите суети, и ще ги вдигне на желанието за вечните неща. О, че душите ще се освещават по този начин.
5. Душата, която се препоръчва за мен от казването на Розария, да не погине.
6. Всеки, който се рецитират Розария благочестиво, се прилагат към разглеждането на нейните свещени тайни, никога не трябва да бъде завладян от нещастие. Бог няма да го накажа в Неговата справедливост, той не трябва да загине от непредставени смърт; ако той бъде само той остава в Божията благодат, и да станат достойни за вечен живот.
7. Който има истинска отдаденост за Броеницата няма да умре без тайнствата на Църквата.
8. Тези, които са верни на рецитира Броеницата трябва да има по време на целия им живот и в тяхната смърт светлината на Бога и пълнота на Неговите милости; в момента на смъртта, те трябва да участват в достойнствата на светиите в рая.
9. Ще се избави от Чистилището тези, които са били посветени на Розария.
10. верни чеда на Светата Броеница се наказват с висока степен на слава на небето.
11. Вие трябва да получи всичко, което поискате от мен от казването на Розария.
12. Всички тези, които се разпространяват на Светия Броеница ще бъде подпомогнат от мен в техните потребности.
13. Аз, получена от моя Божествен Син, че всички привърженици на Розария имат за ходатаи цялото небесно съда по време на целия им живот и в часа на смъртта.
14. Всички, които рецитират Розария са мои синове и дъщери, и братята и сестрите на само моя Син Исус Христос.
15. Devotion на моя Броеница е чудесен знак за предопределението.

Как да се молим на Розария

19
Този пост беше публикуван в р Исам Nemeh, Чудото Моменти, Miracle Молитва, Филип Keller и етикет благословената Майка, Броеница, Vision от Филип Keller. Постоянна връзка.
Оставете коментар
Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

коментар

Име *

Електронна поща *

уебсайт

Публикувай коментар
У дома
Относно
Blind Faith живо
Кой кой е
Лични Изяви
Отзиви
Видео
епизоди
Честно казано Philip
Исам Insights
Поддържане Тя Real с Кати
Чудото Моменти
моля
Как да се молим на Розария
Интеракт
Свържете се с нас
Събития
Лечебна Услуги
Patreon
Речи на Филип

DR. NEMEH изцелителна служба
25 септември, Кливланд, DoubleTree Westlake

ГОВОРЕНЕ УЧАСТИЕ Филип
02 октомври, Сан Марко Католическата църква, Cleveland

DR. NEMEH изцелителна служба
23 Октомври, Детройт, Мичиган, Marriott Ливония

DR. NEMEH изцелителна служба
29 октомври, Лос Анджелис, Хоторн, CA

DR. NEMEH изцелителна служба
30 октомври, Лос Анджелис, Хоторн, CA

DR. NEMEH изцелителна служба
6 Ноември, Кливланд, DoubleTree Westlake
Обърнете се към График Събитие на Интеракт Tab, или Healing услуги за повече информация.

Най-новите публикации
Нова употреба за визитки 22-ри септември, 2016
Пеенето Песен на песните – BFL 165 19-ти септември 2016
Знамения от небето или ада? 17-ти септември 2016
Трапер Jack – Broadcasting да Podcasting 16-ти Септември 2016
Момчето The Girl Bubble 15 Сеп 2016
Всякакви въпроси? – BFL 164 13 септември, 2016
Когато ще се върне на човешки същества? 10 Септември 2016
Голямото пътуване до Рода Wise House 08 Септември 2016
А Coffee Break с доктор и Кати Nemeh – BFL 163 6-ти септември 2016
The Secret Бог пази в Ангелите 03 Септември 2016
Гордост, задвижвани от WordPress
ShareThis Copy и Paste
– Вижте повече на: http://blindfaithlive.com/new-use-business-cards/#sthash.LCA8iAU3.dpuf

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Suport a la traducció automàtica: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

A New Use for Business Cards

FE CEGA LIVE! La gent comuna i corrent. Les persones Miracles.Real reals. Miracles reals / Philip Keller (Trapper) i el Dr. Issam Nemeh Blind Faith LIVE! La gent comuna i corrent. Miracles real.
Cerca
Cerca
Menú principal
Salta als continguts principals
episodis
francament Felip
Issam Insights
moments Miracle
sobre
obrar recíprocament
resar
Patreon
Navegació per les ← Anterior
Un nou ús per a targetes de visita
Publicat el 22 setembre 2016 Philip Keller
Jugar
Podcast: Jugar en una finestra | descarregar

Subscriure: iTunes | Android | RSS

Miracle MomentPamela Madden
Pamela Madden ha disminuint la visió a causa de la malaltia de Stargardt. És un trastorn degeneratiu de la retina que s’ha atenuat els llums, per així dir-ho, i tret la visió perifèrica de Pamela.

Mentre viatjava en el seu primer servei de sanitat amb la seva amiga, Carol, i el voluntari Dr. Nemeh, Jay Berkeley, ella estava pregant pel Dr. Nemeh i completament esperant que alguna cosa bona anava a passar amb la seva visió. Ho va fer. No només la visió perifèrica de Pamela tornar, però els llums es van apagar van ser maneta de nou fins a ‘brillant.’ Fe cega targetes de presentació en viu també van exercir un paper en la curació de Pamela.

bonus –

Les 15 promeses de la Verge, si resen el rosari tots els dies.
La Mare de Déu es va comprometre a Santo Domingo ia tots els que segueix que “”tot el que demaneu en el Rosari serà concedida.”” Ella es va anar per a tots els cristians Quinze promet als que resen el Sant Rosari. – Impartit a Santo Domingo i al Beat Alano de la Roche

1. El que m’ha de servir fidelment pel rés del Rosari, rebran gràcies senyal.
2. Prometo la meva protecció especial i les majors gràcies a tots aquells que resin el Rosari.
3. El Rosari serà una poderosa contra l’infern, destruirà els vicis, disminuirà el pecat, i derrotar les heretgies.
4. El Rosari farà que la virtut i les bones obres de prosperar; s’obtindrà a les ànimes la gran misericòrdia de Déu; que retirarà els cors dels homes de l’amor del món i les vanitats, i els elevarà al desig de les coses eternes. Oh, que les ànimes es santificarán per aquest mitjà.
5. L’ànima que s’encomani a mi pel rés del Rosari, no es perdi.
6. Qui sembla el Rosari devotament, aplicant-se a la consideració dels seus misteris sagrats, no es va a conquerir per la desgràcia. Déu no el castigarà en la seva justícia, que no es perdi una mort violenta; si és just, romandrà en la gràcia de Déu, i tindrà la recompensa de la vida eterna.
7. El que tindrà una veritable devoció pel Rosari no moriran sense els Sagraments de l’Església.
8. Els que són fidels a resar el Rosari tindran durant la seva vida i en la mort la llum de Déu i la plenitud de les seves gràcies; en el moment de la mort participaran en els mèrits dels sants al paradís.
9. alliberaré del Purgatori als quals s’han dedicat al Roser.
10. Els fills fidels del Roser mereixeran un alt grau de glòria al Cel.
11. Obtindran tot el que em demanis pel rés del Rosari.
12. Tots aquells que propaguen el Sant Rosari serà ajudada per mi en les seves necessitats.
13. He obtingut del meu Diví Fill que tots els defensors del Rosari tinguin com a intercessors a tota la cort celestial durant la seva vida i en l’hora de la mort.
14. Els que resen el Rosari són els meus fills i filles, i germans i germanes del meu únic fill Jesucrist.
15. La devoció de la meva Rosario és un gran senyal de predestinació.

Com resar el Rosari

19
Aquesta entrada va ser publicada al Dr. Issam Nemeh, Moments Miracle, Miracle Oració, Philip Keller i etiquetada Mater, Rosario, Visió de Philip Keller. Desa el enllaç permanent.
deixa una resposta
La seva adreça de correu electrònic no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats *

comentari

Nom *

Correu electrònic *

lloc web

Fixi el comentari
casa
sobre
La fe cega en Viu
Qui és qui
personal Aparicions
Testimonis
vídeos
episodis
francament Felip
Issam Insights
Mantenint la Real amb Kathy
moments Miracle
resar
Com Resar el Rosari
obrar recíprocament
contacti’ns
esdeveniments
curació Serveis
Patreon
Xerrades de Felipe

DR. SERVEI DE LA SANITAT Nemeh
De setembre el 25, Cleveland, DoubleTree Westlake

Contracte de discurs de Felipe
2 oct, Sant Marc Església Catòlica, Cleveland

DR. SERVEI DE LA SANITAT Nemeh
23-oct-Detroit, MI, Marriott Livonia

DR. SERVEI DE LA SANITAT Nemeh
Octubre 29, Los Angeles, Hawthorne, CA

DR. SERVEI DE LA SANITAT Nemeh
Octubre 30, Los Angeles, Hawthorne, CA

DR. SERVEI DE LA SANITAT Nemeh
6 de novembre de Cleveland, DoubleTree Westlake
Consulteu el calendari de l’esdeveniment en Interact Tab, o serveis de sanitat per a més detalls.

Publicacions més recents
Un nou ús per a les targetes de negocis 22 de setembre de, l’any 2016
Cantar la cançó de la cançó – BFL 165 19 de de setembre de, l’any 2016
Senyals del Cel o l’Infern? 17 de de setembre de, l’any 2016
Trapper Jack – Difusió de Podcasting 16 de de setembre de, l’any 2016
La noia del noi de la bombolla 15 de de setembre de, l’any 2016
Alguna pregunta més? – BFL 164 13 de de setembre de, l’any 2016
Quan tornarà els éssers humans? 10 de setembre de, l’any 2016
Viatge per carretera a Rhoda Wise Casa 8 de setembre de, l’any 2016
Un descans per a prendre cafè amb el doctor i Kathy Nemeh – BFL 163 6 de setembre de, l’any 2016
El Déu secret guardat dels Àngels 3 de setembre de, l’any 2016
Amb la tecnologia de WordPress
ShareThis copiar i enganxar
– Veure més a: http://blindfaithlive.com/new-use-business-cards/#sthash.LCA8iAU3.dpuf

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support machine hubad: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

A New Use for Business Cards

BUTA PAGTUO LIVE! Tinuod nga mga tawo. Tinuod nga Miracles.Real mga tawo. Ang tinuod nga milagro / Felipe Keller (mangangayam) & Dr. Issam Nemeh BUTA PAGTUO LIVE! Tinuod nga mga tawo. Tinuod nga Milagro.
Pangita
Pangita
Main menu
Magdiretso sa nag-unang sulod
yugto
prangkang Felipe
Issam Pagtulun
milagro gutlo
Mahitungod sa
makig
Ampo
Patreon
Post tabok-tabok ← Previous
Usa ka Bag-ong Paggamit alang sa Business Cards
Posted sa Septiyembre 22, 2016 pinaagi sa Felipe Keller
play
Podcast: Play sa bag-o nga bintana | download

Subscribe: iTunes | Android | RSS

Milagro MomentPamela Madden
Pamela Madden nga nagkagamay nga panan-awon tungod sa Stargardt Disease. Kini mao ang usa ka makapaluya nga retinal disorder nga dimmed ang mga suga, mao nga sa pagsulti, ug gikuha peripheral panan-awon ni Pamela.

Samtang nagsakay sa sa iyang unang pag-ayo sa pag-alagad uban sa iyang higala, Carol, ug Dr. Nemeh volunteer, Jay Berkeley, siya nag-ampo alang sa Dr. Nemeh ug sa bug-os nga nagpaabut nga adunay maayo nga mahitabo uban sa iyang panan-awon. gihimo kini. Dili lamang ang gibuhat sa peripheral panan-awon ni Pamela sa pagbalik, apan ang mihanap mga suga cranked balik sa ‘mahayag nga.’ Buta Pagtuo Live sa negosyo cards usab nanaghoni sa usa ka papel sa ni Pamela pag-ayo.

bonus –

Ang 15 mga saad sa Mahal nga Birhen, kon kita mag-ampo sa rosaryo sa adlaw-adlaw.
Ang Bulahan nga Birhen Maria sa gisaad sa mga Santos sa Dominic ug sa tanan nga nagsunod sa nga “”Bisan unsay imong pangayoon sa Rosary nga gihatag.”” Siya mibiya sa alang sa tanan nga mga Kristohanon Kinse Saad sa mga recite sa Balaan nga Rosary. – Naghatag sa mga Santos sa Dominic ug Bulahan Alan de la Roche

1. Bisan kinsa nga matinud-anon nga mag-alagad kanako sa pagsulti sa Rosary, makadawat grasya signal.
2. Ako mosaad sa akong espesyal nga proteksyon ug ang labing dako nga grasya ngadto sa tanan kinsa ang recite sa Rosary.
3. Ang Rosary mahimo nga usa ka gamhanan nga hinagiban batok sa impyerno, kini laglagon bise, sa pagkunhod sa sala, ug pildihon pundokpundok.
4. Ang Rosary hinungdan hiyas ug maayong mga buhat nga molambo; kini makabaton sa alang sa mga kalag sa mga dagayang kaluoy sa Dios; kini withdraw sa mga kasingkasing sa mga tawo gikan sa gugma sa kalibutan ug sa mga kakawangan niini, ug mobayaw kanila sa tinguha alang sa mahangturon nga mga butang. Oh, nga ang mga kalag nga nagabalaan sa ilang kaugalingon pinaagi niini.
5. Ang kalag nga rekomend sa iyang kaugalingon ngadto sa kanako pinaagi sa pagsulti sa Rosary, dili malaglag.
6. Bisan kinsa nga recite sa Rosaryo nga mainampoon, ang pagpadapat sa iyang kaugalingon ngadto sa mga paghisgot sa sagrado nga mga misteryo, dili gayud mabuntog pinaagi sa katalagman. Ang Dios dili ipahampak siya sa iyang hustisya, siya dili mamatay sa usa ka unprovided kamatayon; kong siya lang siya magpabilin diha sa grasya sa Dios, ug mahimong takus sa kinabuhi nga walay katapusan.
7. Bisan kinsa nga adunay usa ka tinuod nga debosyon alang sa Rosary dili mamatay nga walay mga sakramento sa Simbahan.
8. Kadtong kinsa matinud-anon sa pag-recite sa Rosary makabaton sa panahon sa ilang kinabuhi ug sa ilang kamatayon sa kahayag sa Dios ug sa plenitude sa iyang grasya; sa panahon sa kamatayon sila apil sa mga maayo nga buhat sa mga balaan didto sa paraiso.
9. ako magaluwas gikan sa Purgatoryo niadtong hinalad ngadto sa mga Rosary.
10. Ang matinumanong mga anak sa Rosary ang takos sa usa ka hataas nga matang sa himaya sa Langit.
11. Ikaw makabaton sa tanan nga imong pangayoon sa kanako pinaagi sa pagsulti sa Rosary.
12. Ang tanan nga mga tawo nga pakaylapon ang Balaang Rosary nga mitabang kanako sa ilang mga panginahanglan.
13. ko nakuha gikan sa akong Balaan nga Anak nga ang tanan nga ang mga tigpasiugda sa Rosary adunay alang sa mga tigpataliwala sa tibuok korte celestial nga sa panahon sa ilang kinabuhi ug sa takna sa kamatayon.
14. Ang tanan nga recite sa Rosary mao ang akong mga anak nga lalake ug mga anak nga babaye, ug mga igsoon ug mga igsoon nga mga babaye sa akong bugtong Anak nga si Jesukristo.
15. Debosyon sa akong Rosary mao ang usa ka dako nga timailhan sa predestinasyon.

Sa unsa nga paagi sa pag-ampo sa Rosaryo

19
Kini nga entry ang posted sa Dr. Issam Nemeh, Milagro gutlo, Miracle Pag-ampo, Felipe Keller ug tagged Bulahan nga Inahan, Rosary, Panan-awon ni Felipe Keller. Bookmark ang permalink.
Leave sa usa ka Reply
Ang imong email address dili nga gipatik. Gikinahanglan kaumahan mga gitiman-an *

comment

Ngalan *

email *

Website

post Comment
Panimalay
Mahitungod sa
Buta Pagtuo Live
Kinsa Kinsa
Personal nga panagway
testimonials
Videos
yugto
prangkang Felipe
Issam Pagtulun
Ang pagsunod sa Kini Tinuod uban Kathy
milagro gutlo
Ampo
Unsa nga paagi sa Pag-ampo sa Rosaryo
makig
Contact Us
nga mga Hitabo
Pag-ayo Services
Patreon
Namulong engagements FELIPE NI

DR. NEMEH AYO PAG-ALAGAD
Sept 25, sa Cleveland, DoubleTree Westlake

ni FELIPE NAMULONG PANAG
Oct 2, St. Mark Katoliko nga Simbahan, Cleveland

DR. NEMEH AYO PAG-ALAGAD
Oct 23, Detroit, MI, Marriott Livonia

DR. NEMEH AYO PAG-ALAGAD
Oct 29, Los Angeles, Hawthorne, CA

DR. NEMEH AYO PAG-ALAGAD
Oct 30, Los Angeles, Hawthorne, CA

DR. NEMEH AYO PAG-ALAGAD
Nov 6, Cleveland, DoubleTree Westlake
Dangup ngadto sa Eskedyul Hitabo sa makig Tab, o Kaayuhan Services alang sa dugang detalye.

LABING pa dugayng Posts
Usa ka Bag-ong Paggamit alang sa Business Cards Septiyembre 22, 2016
Ang pag-awit sa Awit sa mga Awit – BFL 165 September 19, 2016
Mga ilhanan gikan sa langit o sa impyerno? Septyembre 17, 2016
Mangangayam Jack – Broadcasting sa Podcasting Septiyembre 16, 2016
Ang Girl Bubble Boy Septiyembre 15, 2016
Ang bisan unsang Dugang mga Pangutana? – BFL 164 September 13, 2016
Sa diha nga ang mga Tawo Bumalik? Septiyembre 10, 2016
Road Trip sa Rhoda Maalamon House Septiyembre 8, 2016
Usa ka Coffee Break sa Doctor ug Kathy Nemeh – BFL 163 September 6, 2016
Ang Sekreto sa Dios Naghupot gikan sa mga anghel sa Septyembre 3, 2016
Pagkamapahitas-on powered sa Sun.Star
ShareThis Kopyaha ug Paste
– Tan-awa ang dugang pa sa: http://blindfaithlive.com/new-use-business-cards/#sthash.LCA8iAU3.dpuf

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support makina yomasulira: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

A New Use for Business Cards

AKHUNGU CHIKHULUPIRIRO NDI MOYO! Anthu weniweni. Real Miracles.Real People. Miracles Real / Philip Keller (Trapper) & Dr. Issam Nemeh AKHUNGU CHIKHULUPIRIRO NDI MOYO! Anthu weniweni. Real Miracles.
Search
Search
Main menyu
Pitani ku nkhani yaikulu
Magawo
moona Philip
Issam Kumvetsetsa
chozizwa Posakhalitsa
About
pakatha
Pempherani
Patreon
Post navigation ← Previous
A Ntchito Yatsopano ku Business Makadi
Kuikidwa pa September 22, 2016 ndi Philip Keller
Play
Podcast: Play zenera latsopano | Download

Amamvera: iTunes | Android | RSS

Chozizwa MomentPamela Madden
Pamela Madden wakhala kuchepetsa masomphenya chifukwa cha Disease Stargardt. Ndi osachiritsika retinal matenda amene osawona magetsi, titero, n’kutengedwa Pamela ndi masomphenya zotumphukira.

Pamene akwera kuti machiritso wake woyamba ndi mnzake, Carol, ndi Dr. Nemeh wodzipereka, Jay Berkeley, iye anali kupemphera kwa Dr. Nemeh ndi bwino kuyembekezera kuti chinthu chabwino zidzachitike ndi masomphenya ake. Iwo anachita. Osati kokha Pamela ndi masomphenya zotumphukira kubwerera, koma magetsi osawona anali cranked kubwerera ku ‘labwino.’ Akhungu Faith makadi Live bizinesi komanso unachita mu machiritso Pamela ali.

bonasi –

Malonjezo 15 Lady wathu, ngati tipemphera ndi kolona wa tsiku ndi tsiku.
Wodalitsika Virgin Mary analonjeza Saint Domi- ndi onse amene amatsatira “”Chirichonse mupempha mu Korona Popemphera udzaperekedwa.”” Iye anasiya Akristu onse fifitini Malonjezano kwa anthu amaloweza a Korona Popemphera Woyera. – Choperekedwa kwa Saint Domi- ndi Odala Alan de A La Roche

1. yense mokhulupirika ine ndi kungotchula a Korona Popemphera, mudzalandira zisomo chizindikiro.
2. ndikulonjeza chitetezo wanga wapadera ndi zisomo kwambiri ndani kunena pamtima Korona Popemphera onse.
3. The Korona Popemphera adzakhala wamphamvu zida gehena, udzawononga wachiwiri, kuchepa tchimo, ndi kugonjetsa mipatuko.
4. The Korona Popemphera adzachititsa ukoma ndi ntchito zabwino anachuluka; izo idzapeza miyoyo ya chifundo cha Mulungu; izo mupewe mitima ya anthu ndi chikondi cha dziko ndi chabe ake, ndi kukwera kwa kulakalaka zinthu wosatha. O, kuti miyoyo kodi adziyeretse mwa njira imeneyi.
5. The moyo umene akuonetsa momwe ine ndi kungotchula ya kolona asatayike.
6. yense kunena pamtima Korona Popemphera modzipereka, khama zochita za zinsinsi ake opatulika, konse kugonjetsedwa ndi matsoka. Mulungu sadzalola mowirikiza iye mu chilungamo Chake, Iye asatayike ndi imfa unprovided; ngati iye basi iye adzakhala mu chisomo cha Mulungu, ndi kukhala osayenera moyo wosatha.
7. yense ndi kudzipereka zoona Korona Popemphera sadzafa popanda sakramenti la Mpingo.
8. Anthu amene ali okhulupirika chonena za Korona Popemphera adzakhala nazo pa moyo wawo komanso pa imfa yawo kuwala kwa Mulungu ndi plenitude cha zisomo Wake; panthawi ya imfa iwo adzakhala nawo nyota kwa oyera mu paradaiso.
9. ndidzakhala ku Purigatoriya amene akhala wodzipereka kwa kolona.
10. The ana okhulupirika a Korona Popemphera adzakhala koyenera digiri yapamwamba ya ulemerero kumwamba.
11. adzalandira zonse mukapempha ine ndi kungotchula ya kolona.
12. Onse amene kufalitsa ndi Korona Popemphera Woyera adzakhala mothandizidwa ndi ine zofunikira pa moyo wawo.
13. ndinalandira kwa Mwana wanga Divine kuti kumbali zonse za Korona Popemphera adzakhala ndi kwa ankhoswe lonse kumwamba khoti pa moyo wawo ndi nthawi ya imfa.
14. Onse amene kunena pamtima Korona Popemphera ndi ana anga aakazi, ndi abale ndi alongo a Mwana wanga yekha Yesu Khristu.
15. Kudzipereka a Korona Popemphera wanga ndi chizindikiro chachikulu cha kukonzedweratu.

Kupemphera ndi Korona Popemphera

19
Izi kulowa linaikidwa mu Dr. Issam Nemeh, Chozizwitsa Posakhalitsa, Chozizwitsa Prayer, Philip Keller ndi amayi Wodala amayi, kolona Vision ndi Philip Keller. Bookmark ndi Permalink.
Siyani Mumakonda
Anu email sati lofalitsidwa. Amafuna minda amalembedwa *

Comment

Name *

Email *

Website

Post Comment
Home
About
Akhungu Faith Live
Amene ndi amene
pazionetsero
umboni
Videos
Magawo
moona Philip
Issam Kumvetsetsa
Kufotokoza Real ndi Kathy
chozizwa Posakhalitsa
Pempherani
Kupemphera ndi Korona Popemphera
pakatha
Lumikizanani nafe
Events
kuchiritsa Services
Patreon
Filipo kulankhula ENGAGEMENTS

DR. NEMEH wamachiritso
Sept 25, Cleveland, DoubleTree Westlake

Filipo POLANKHULA Chinkhoswe
Oct 2, St. Mark Catholic Church, Cleveland

DR. NEMEH wamachiritso
Oct 23, Detroit, MI, Marriott Livonia

DR. NEMEH wamachiritso
Oct 29, Los Angeles, Hawthorne, CA

DR. NEMEH wamachiritso
Oct 30, Los Angeles, Hawthorne, CA

DR. NEMEH wamachiritso
Nov 6, Cleveland, DoubleTree Westlake
Fotokozani Chochitika Ndandanda pa Tab kucheza, kapena Kuchiritsa Services kuti mumve zambiri.

KWAMBIRI Recent Posts
A Ntchito Yatsopano ku Business Makadi September 22, 2016
Kuimba Nyimbo ya Songs – BFL 165 September 19, 2016
Zizindikiro kuchokera Kumwamba kapena ku Gehena? September 17, 2016
Trapper Jack – kuulutsa kwa Podcasting September 16, 2016
The Bakuman Bubble Boy September 15, 2016
Aliyense Mafunso More? – BFL 164 September 13, 2016
Pamene Kodi Anthu Bwererani? September 10, 2016
Road Ulendo kuti Roda anzeru House September 8, 2016
A yopuma ndi Doctor ndi Kathy Nemeh – BFL 163 September 6, 2016
Chinsinsi Mulungu zabisidwa kwa Angelo September 3, 2016
Monyadira zoyendetsedwa ndi WordPress
ShareThis Koperani ndi Matani
– Onani kwambiri: http://blindfaithlive.com/new-use-business-cards/#sthash.LCA8iAU3.dpuf

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
支持机器翻译:http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

A New Use for Business Cards

盲目的信仰LIVE!真实的人。真正Miracles.Real人。真正的奇迹/菲利普·凯勒(捕手)伊萨姆Nemeh迷信博士LIVE!真实的人。真正的奇迹。
搜索
搜索
主菜单
跳至主要内容
情节
坦率地说菲利普
伊萨姆见解
奇迹的时刻
关于
相互作用
祈祷
Patreon
文章导航←上
名片的新用途
发表于2016年9月22日,由菲利普·凯勒

播客:在新视窗播放|下载

订阅:iTunes的| Android版| RSS

奇迹MomentPamela马登
帕梅拉·马登已经减弱,因为Stargardt病的愿景。这是一个变暗的灯光,可以这么说,并带走帕梅拉的余光退行性视网膜疾病。

虽然骑在与她的朋友,Carol和Nemeh博士志愿者,周杰伦伯克利她的第一个医治的服务,她祈祷Nemeh博士和充分期待的好事会用她的视力发生。它做了。不仅没有帕梅拉的余光回来,但暗灯光手摇回升到“光明”。盲目的信念活名片也起到了帕梅拉的愈合作用。

奖金 –

圣母15许诺,如果我们每天祈祷念珠。
圣母答应圣多明我和所有跟随谁说:“不管你的念珠要求将被授予。”她离开了所有的基督徒十五承诺,那些谁背诵圣玫瑰。 – 给予圣多明祝福艾伦德拉罗氏

1.凡应由念珠的朗诵忠实地为我服务,将接收信号青睐。
2.我答应我的特别保护和最得宠所有那些谁应背诵念珠。
3.玫瑰应当对地狱强大的装甲,它会破坏副,减少犯罪,并击败异端。
4.玫瑰会引起美德和优秀作品的蓬勃发展;它会获得灵魂神的大怜悯;它会退出人们的心中从世界和虚荣的爱情,并且将他们提升为永恒的事物的欲望。哦,那灵魂就洁,通过这种手段。
5.其中由玫瑰背诵建议本身对我的灵魂,不至灭亡。
6.谁应该虔诚地念诵玫瑰,运用自己的考虑神圣的奥秘,永远不会被不幸所征服。上帝不会惩罚他在他的正义,他不得通过未拨备死亡;如果他只是他要留在上帝的恩典,并成为不配得永生。
7.凡应有的念珠一个真正的奉献没有教会的圣礼不致死亡。
8.这些谁是忠实于背诵的念珠应在其生命周期内,在其死亡神和他的恩典的丰富性的光有;在死亡的瞬间,他们将参加在天堂圣徒的优点。
9.我要从炼狱拯救那些谁一直致力于玫瑰。
10.玫瑰的忠实儿童应值得高度在天堂的荣耀。
11.你应当取得你的念珠的朗诵问我的。
12.所有这些谁传播圣玫瑰,由我自己来必需品帮助。
13.我从神的儿子获得了玫瑰的所有主张应在其生命周期中,在死亡的时刻有代祷整个天体法庭。
14.所有谁背诵念珠是我的儿子,女儿,兄弟我唯一的儿子耶稣基督的姐妹。
15.我的奉献念珠的是宿命的一大标志。

如何祈祷念珠

19
此条目发表在伊萨姆Nemeh博士奇迹的时刻,奇迹祈祷,菲利普·凯勒和菲利普·凯勒标记的圣母,玫瑰,愿景。书签的永久链接。
发表评论
您的电子邮件地址将不会被发表。必填字段标*

评论

名称 *

电子邮件*

网站

发表评论

关于
盲目的信念直播
谁的谁
个人出场
褒奖
影片
情节
坦率地说菲利普
伊萨姆见解
保持它真正与凯茜
奇迹的时刻
祈祷
如何祈祷念珠
相互作用
联系我们
活动
康复等服务
Patreon
菲利普的演讲

DR。 NEMEH医治聚会
9月25日,克利夫兰,西湖的DoubleTree

菲利普的演说的计划
10月2日,圣马克天主教堂,克利夫兰

DR。 NEMEH医治聚会
10月23日,密歇根州底特律利福尼亚万豪酒店

DR。 NEMEH医治聚会
10月29日,洛杉矶,加州霍索恩

DR。 NEMEH医治聚会
10月30日,洛杉矶,加州霍索恩

DR。 NEMEH医治聚会
11月6日,克利夫兰,西湖的DoubleTree
请参阅活动日程表上的互动选项卡,或治疗服务的更多细节。

最近发表的文章
一种新的使用名片2016年9月22日
演唱的歌曲歌曲 – BFL 165 2016年9月19日
从天堂或地狱的迹象? 2016年9月17日
捕手杰克 – 广播到播客2016年9月16日
女孩泡沫男孩2016年9月15日
其他问题? – BFL 164 2016年9月13日
何时会人类的回报? 2016年9月10日
客场之旅罗达智者之家2016年9月8日
咖啡休息的医生和凯西Nemeh – BFL 163 2016年9月6日
秘密上帝从天使不停地2016年9月3日
自豪地采用WordPress
ShareThis复制和粘贴
– 多见于:http://blindfaithlive.com/new-use-business-cards/#sthash.LCA8iAU3.dpuf

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
支持機器翻譯:http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

A New Use for Business Cards

盲目的信仰LIVE!真實的人。真正Miracles.Real人。真正的奇蹟/菲利普·凱勒(捕手)伊薩姆Nemeh迷信博士LIVE!真實的人。真正的奇蹟。
搜索
搜索
主菜單
跳至主要內容
情節
坦率地說菲利普
伊薩姆見解
奇蹟的時刻
關於
相互作用
祈禱
Patreon
文章導航←上
名片的新用途
發表於2016年9月22日,由菲利普·凱勒

播客:在新視窗播放|下載

訂閱:iTunes的| Android版| RSS

奇蹟MomentPamela馬登
帕梅拉·馬登已經減弱,因為Stargardt病的願景。這是一個變暗的燈光,可以這麼說,並帶走帕梅拉的余光退行性視網膜疾病。

雖然騎在與她的朋友,Carol和Nemeh博士志願者,周杰倫伯克利她的第一個醫治的服務,她祈禱Nemeh博士和充分期待的好事會用她的視力發生。它做了。不僅沒有帕梅拉的余光回來,但暗燈光手搖回升到“光明”。盲目的信念活名片也起到了帕梅拉的癒合作用。

獎金 –

聖母15許諾,如果我們每天祈禱念珠。
聖母答應聖多明我和所有跟隨誰說:“不管你的念珠要求將被授予。”她離開了所有的基督徒十五承諾,那些誰背誦聖玫瑰。 – 給予聖多明祝福艾倫德拉羅氏

1.凡應由念珠的朗誦忠實地為我服務,將接收信號青睞。
2.我答應我的特別保護和最得寵所有那些誰應背誦念珠。
3.玫瑰應當對地獄強大的裝甲,它會破壞副,減少犯罪,並擊敗異端。
4.玫瑰會引起美德和優秀作品的蓬勃發展;它會獲得靈魂神的大憐憫;它會退出人們的心中從世界和虛榮的愛情,並且將他們提升為永恆的事物的慾望。哦,那靈魂就潔,通過這種手段。
5.其中由玫瑰背誦建議本身對我的靈魂,不至滅亡。
6.誰應該虔誠地念誦玫瑰,運用自己的考慮神聖的奧秘,永遠不會被不幸所征服。上帝不會懲罰他在他的正義,他不得通過未撥備死亡;如果他只是他要留在上帝的恩典,並成為不配得永生。
7.凡應有的念珠一個真正的奉獻沒有教會的聖禮不致死亡。
8.這些誰是忠實於背誦的念珠應在其生命週期內,在其死亡神和他的恩典的豐富性的光有;在死亡的瞬間,他們將參加在天堂聖徒的優點。
9.我要從煉獄拯救那些誰一直致力於玫瑰。
10.玫瑰的忠實兒童應值得高度在天堂的榮耀。
11.你應當取得你的念珠的朗誦問我的。
12.所有這些誰傳播聖玫瑰,由我自己來必需品幫助。
13.我從神的兒子獲得了玫瑰的所有主張應在其生命週期中,在死亡的時刻有代禱整個天體法庭。
14.所有誰背誦念珠是我的兒子,女兒,兄弟我唯一的兒子耶穌基督的姐妹。
15.我的奉獻念珠的是宿命的一大標誌。

如何祈禱念珠

19
此條目發表在伊薩姆Nemeh博士奇蹟的時刻,奇蹟祈禱,菲利普·凱勒和菲利普·凱勒標記的聖母,玫瑰,願景。書籤的永久鏈接。
發表評論
您的電子郵件地址將不會被發表。必填字段標*

評論

名稱 *

電子郵件*

網站

發表評論

關於
盲目的信念直播
誰的誰
個人出場
褒獎
影片
情節
坦率地說菲利普
伊薩姆見解
保持它真正與凱茜
奇蹟的時刻
祈禱
如何祈禱念珠
相互作用
聯繫我們
活動
康復等服務
Patreon
菲利普的演講

DR。 NEMEH醫治聚會
9月25日,克利夫蘭,西湖的DoubleTree

菲利普的演說的計劃
10月2日,聖馬克天主教堂,克利夫蘭

DR。 NEMEH醫治聚會
10月23日,密歇根州底特律利福尼亞萬豪酒店

DR。 NEMEH醫治聚會
10月29日,洛杉磯,加州霍索恩

DR。 NEMEH醫治聚會
10月30日,洛杉磯,加州霍索恩

DR。 NEMEH醫治聚會
11月6日,克利夫蘭,西湖的DoubleTree
請參閱活動日程表上的互動選項卡,或治療服務的更多細節。

最近發表的文章
一種新的使用名片2016年9月22日
演唱的歌曲歌曲 – BFL 165 2016年9月19日
從天堂或地獄的跡象? 2016年9月17日
捕手傑克 – 廣播到播客2016年9月16日
女孩泡沫男孩2016年9月15日
其他問題? – BFL 164 2016年9月13日
何時會人類的回報? 2016年9月10日
客場之旅羅達智者之家2016年9月8日
咖啡休息的醫生和凱西Nemeh – BFL 163 2016年9月6日
秘密上帝從天使不停地2016年9月3日
自豪地採用WordPress
ShareThis複製和粘貼
– 多見於:http://blindfaithlive.com/new-use-business-cards/#sthash.LCA8iAU3.dpuf

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support Traduction macchina: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

A New Use for Business Cards

A fede cechi LIVE! Real People. Real Miracles.Real People. Diva Real / Filippu Keller (Trapper) & Dr. Me Manques Nemeh cechi a fede LIVE! Real People. Bagni di li Miraculi.
Search
Search
Menu principale
Passer au contenu primariu
episodi
frange Filippu
Me Manques Facchinelli
Spassighjata Zitellina Vergogna à
prupòsitu di lu
interagisce
Pray
Patreon
Post navigazzioni ← Previous
A New Usu di Business Cards
Posted on 22 September, 2016 par Filippu Keller
Play
Flussu: Play a nova finestra | Download

Arrugà: iTunes | Android | RSS

Vergogna à MomentPamela Madden
Pamela Madden hà stima a visione per via di Disease Stargardt. Hè un disordine retinal degenerative chì hà dimmed la luci, tantu di parlà, è pigliatu a visione perifèricu d’Pamela.

Mentri cavalcate, in a so prima serviziu miraculosa incù u so amicu, Carol, è Dr. Nemeh è vuluntarii spartuti, Jay Berkeley, idda pricava, per Dr. Nemeh è cumplettamente senza aspittà chì quarchi cosa bona a succediri cù a so visione. Hè fattu. Binchì visione perifèricu d’Pamela turnarà, ma la luci dimmed foru cranked ritornu fin’à ‘altura.’ Faith Blind Live los drawing ancu ghjucatu un rollu in miraculosa d’Pamela.

Bonus –

Lu 15 di prumessi di Nostra Signora, s’ellu ci preca u rusariu ogni ghjornu.
A Vergine Maria prumisi a Santa Maria Maddalena, è à tutte e ca fannu ‘ssu “”Comu è ghè vo dumandeti à lu Rosariu vi sarà prisintatu.”” Idda lassaru per tutti i cristiani Quindici prumessi à quelli chì Scorsese u Santu Rosariu. – Cravatta à Saint Domenico e Benedettu Alan de la Roche

1. Quellu chì mi serà distingués da u récitation di lu Rosariu, saranu ghjudicati Grâces signali.
2. mi prumetti di u mio prutezzione spiciali è la cchiù granni Grâces à tutti quelli chì ti Scorsese lu Rosariu.
3. U Rosariu sarà un putenti armatura contra l ‘infernu, si ti lampà morsa, favuritu u piccatu, è scunfiggiri heresies.
4. U Rosariu hà incausatu virtù e bonu travagghi a ciuriri; si metterete più cumbugliu di persone la bona grazia di Diu; ùn hè ritirava in u cori di l ‘omi da u lamentu di u mondu, è u so du Christ, è elli ti pare à u laziu di e cose eterna. Oh, chi ddi animi putìssiru sanctify stessi da stu signu.
5. U anima chi iddu stissu ricumanda à mè par i récitation di lu Rosariu, ùn devi pessi.
6. Quellu chì ti Scorsese lu Rosariu Bellcaire, entrata in sè stessu à u riguardu ch’omu deve à a so misteri sacri, sarà mai èssiri pigghiata di svintura. Diu, ùn ci sarà dunque, in a so ghjustìzia, ch’ellu ùn devi pessi pi na morti SIMULENT; s’ellu ùn sia ghjustu Ellu stà in la grazia di Diu, e divintatu degnu di a vita eterna.
7. Quellu chì resterà un veru siguaci di lu Rosariu, ùn deve muriri senza la letteratura di la Chiesa.
8. Quelli chì sò fidi à ricitari lu Rosariu u nemicu, durante a so vita è a so morte à u lume di Diu, è u Occupation di u so Grâces; à u mumentu di a morti ch’elli saranu participà à i meriti di i santi in paradisu.
9. I scioglierà da Pulgatoriu e di chiddi ca hannu statu cunsacratu à lu Rosariu.
10. I zitelli fidu di lu Rosariu sarà trinca à un altu gradu di gloria in u fracicume.
11 Ch’ell’ùn ottene vi dumandu di mè par i récitation di lu Rosariu.
12. Tutti quelli chì propagate u Santu Rosariu, serà aiutatu da mè a so necessities.
13. I avè acquistatu da u mio Figliolu Divinu, chì tutti l ‘addumanna di lu Rosariu u nemicu per intercessors tutti li populi tribunali divinu duranti a so vita e di l’ ora di a morti.
14 Tutti quelli chì Scorsese lu Rosariu sò i mo figlioli è figliole, è fratelli è surelle di u mio solu Figliolu Ghjesù Cristu.
15. siguaci di u mio Rosariu hè un gran signu di predestination.

Comu a priari lu Rosariu

19
Sta voce fù signalatu in Dr. Me Manques Nemeh, Moments Miracle, Miracle fiera, Filippu Keller e nella beata Mamma, Rosariu, Vision par Filippu Keller. Bookmark u urbanpost.
Lascia un Audiolibro
U vostru indirizzu email ùn seranu micca publicatu. campi nicissarii sò marcati *

Comment

Name *

E-mail *

situ

Post Comment
Home
prupòsitu di lu
Blind Faith Live
Quale hè chì
Appearances Personal
Crab
Videos
episodi
frange Filippu
Me Manques Facchinelli
Keeping It Real cu Kathy
Spassighjata Zitellina Vergogna à
Pray
Comu a lettura: lu Rosariu
interagisce
Cuntatta ci
Events
curativi Services
Patreon
ENGAGEMENTS Traduttrice PHILIP’S

DR. SERVICE NEMEH IMPUGNAN
Sept 25, Cincinnati, Lughente Westlake

Impegnu Traduttrice d’PHILIP
Oct 2, St. Mark Cresia Cattòlica, Cincinnati

DR. SERVICE NEMEH IMPUGNAN
Oct 23, Detroit, MI, Marriott Livonia

DR. SERVICE NEMEH IMPUGNAN
Oct 29, Los Angeles, Hawthorne, CA

DR. SERVICE NEMEH IMPUGNAN
Oct 30, Los Angeles, Hawthorne, CA

DR. SERVICE NEMEH IMPUGNAN
Nov 6, Cincinnati, Lughente Westlake
Si rifiriscinu a li Calendario eventi in u Tab interagisce, o agopuntura Servizi per sapenne di più.

Most Post recenti
A New Usu di Business Cards September 22, 2016
Cantava u Song of Songs – BFL 165 19 di sittèmmiru, 2016
Signa da u celu, o Hell? September 17, 2016
Trapper Jack – Sabbia à Podcasting 16 di sittèmmiru, 2016
A Figa ʃwiŋgɔ francese Boy September 15, 2016
Any More Dumande? – BFL 164 September 13, 2016
Quannu Si lu esseri umani Torna? September 10, 2016
Mirella a Rhoda Wise House September 8, 2016
A Coffee Break incù u duttore è Kathy Nemeh – BFL 163 September 6, 2016
U Diu Secret tinutu da u Angels 3 di settembre, 2016
Si misi a vuciari powered by WordPress
Terni
– See more à: http://blindfaithlive.com/new-use-business-cards/#sthash.LCA8iAU3.dpuf

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podrška strojno prevođenje: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

A New Use for Business Cards

Slijepa vjera UŽIVO! Stvarni ljudi. Stvarni Miracles.Real ljudi. Stvarni Čuda / Philip Keller (traper) Dr. Issam Nemeh slijepa vjera UŽIVO! Stvarni ljudi. Stvarni Čuda.
traži
traži
Glavni izbornik
Preskočite na primarnu sadržaj
epizode
iskreno Philip
Uvid Issam
Čudotvorni trenutaka
Oko
interakcija
Moliti
Patreon
Post navigacija ← Prethodna
Novi Koristi za posjetnice
Objavljeno 22. rujna 2016 od strane Philip Keller
Igrati
Podcast: Igra se u novom prozoru | Preuzimanje

Pretplatite: iTunes | Android | RSS

Čudo MomentPamela Madden
Pamela Madden je smanjuje vid zbog Stargardt bolesti. To je degenerativna mrežnice poremećaj koji je zatamnjena svjetla, da tako kažemo, i odvedeni Pamelin periferni vid.

Dok se voze do svog prvog ozdravljenja usluga sa svojom prijateljicom, Carol i dr Nemeh volontera, Jay Berkeley, ona moli za dr Nemeh i potpuno očekujući da se nešto dobro će se dogoditi s njezinim vidom. To je učinio. Ne samo da je Pamelin periferni vid vratiti, ali zatamniti svjetla su cranked natrag do “”svijetla””. Slijepa vjera kamere posjetnice također igrao ulogu u Pamelin ozdravljenja.

Bonus –

15 obećanja Gospe, ako se mole krunicu svaki dan.
Blažena Djevica Marija je obećao da će sveti Dominik i svima koji slijede da “”što god zaištete u krunici biti dopušten.”” Otišla je za sve kršćane Petnaest obećanja onima koji recitiraju krunicu. – Prenio sv Dominika i blaženi Alan de la Roche

1. Tko će me vjerno služiti molitvom krunice, primit će signal milosti.
2. obećajem svoju posebnu zaštitu i najveće milosti svima onima koji ce moliti krunicu.
3. Krunica će biti moćno oružje protiv pakla, to će uništiti porok, smanjenje grijeh, i poraz krivovjerja.
4. Krunica će uzrokovati vrline i dobra djela procvat; to će dobiti za duše u izobilju Božjeg milosrđa; ona će se povući srca ljudi iz ljubavi prema svijetu i njegovim ispraznostima, i da će ih podići na želju za vječnim stvarima. Oh, da bi se duše posvećuju to znači.
5. Duša koja se preporučuje za mene od moljenja krunice, neće propasti.
6. Tko će moliti krunicu pobožno, se primjenjuju na razmatranje njegovih svetih tajni, nikada neće biti pobijeđena nesreće. Bog ga neće kazniti u Njegovu pravdu, on ne propadne od strane neosigurane smrti; ako bude samo on će ostati u milosti Božjoj, i postati vrijedni vječnoga života.
7. Tko će imati pravu odanost krunice neće umrijeti bez sakramenata Crkve.
8. Oni koji su vjerni moliti krunicu će imati tijekom svog života, a na njihove smrti Božjem svjetlu i obilja svoje milosti; u trenutku smrti oni će sudjelovati u meritumu svetima u raju.
9. Ja ću izbaviti iz Čistilišta onih koji su bili posvećeni krunice.
10. Vjernici djeca krunice moraju zaslužiti visok stupanj slave u nebu.
11. Ti ćeš dobiti sve što od mene tražiš od moljenja krunice.
12. Svi oni koji propagiraju Sveta krunica mora biti potpomognuto me u svojim potrebama.
13. sam dobiti iz mog Božanskog Sina da su svi zagovornici krunice imaju za zagovornike cijeli nebeski sud tijekom svog života iu času smrti.
14. Svi koji krunice su moji sinovi i kćeri, te braća i sestre mog jedinog Sina Isusa Krista.
15. Devotion moje krunice je veliki znak predodređenosti.

Kako moliti krunicu

19
Ovaj unos je objavljen u dr Issam Nemeh, Čudo trenutaka, Čudo molitve, Philip Keller i tagged Blaženu Majku, krunica, vizija Philip Keller. Označi permalink.
Ostavi odgovor
Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *

Komentar

Ime *

E-mail *

Web stranica

objavi komentar
Dom
Oko
Blind Faith uživo
Tko je tko
Osobna nastupi
Svjedočanstva
Video
epizode
iskreno Philip
Uvid Issam
Imajući to u stvarnom sa Kathy
Čudotvorni trenutaka
Moliti
Kako moliti krunicu
interakcija
Kontaktirajte nas
Događaji
Liječenje usluge
Patreon
Filipov govore angažmane

DR. NEMEH LIJEČENJE USLUGE
25. rujna, Cleveland, DoubleTree Westlake

Filipov GOVORENJE ANGAŽMAN
2. listopada, St. Mark Katolička crkva, Cleveland

DR. NEMEH LIJEČENJE USLUGE
23. listopada, Detroit, MI, Marriott Livonia

DR. NEMEH LIJEČENJE USLUGE
29. listopada, Los Angeles, Hawthorne, Kalifornija

DR. NEMEH LIJEČENJE USLUGE
30. listopada, Los Angeles, Hawthorne, Kalifornija

DR. NEMEH LIJEČENJE USLUGE
6. studenog, Cleveland, DoubleTree Westlake
Pogledajte Raspored događanja na Interact Tab ili iscjeljivanje Usluge za više detalja.

Najnoviji postovi
Novi Koristi za posjetnice 22. rujna 2016
Pjevanje Pjesme nad pjesmama – BFL 165 19 rujna 2016
Znakova s neba ili pakla? 17. rujan 2016
Zamka Jack – emitiranje na Podcasting 16. rujna 2016
Djevojka Bubble Boy 15. rujna 2016
Li još pitanja? – BFL 164 13 rujna 2016
Kada će ljudska bića Povratak? 10. rujan 2016
Road Trip to Rhoda Wise House 8. rujna 2016
Aparat za raskid s liječnikom i Kathy Nemeh – BFL 163 6. rujan 2016
Tajna Bog čuva od Anđela 3. rujna 2016
Ponosno powered by WordPress
ShareThis Kopiranje i lijepljenje
– Vidi više na: http://blindfaithlive.com/new-use-business-cards/#sthash.LCA8iAU3.dpuf

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support maskinoversættelse: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

A New Use for Business Cards

BLIND TRO LIVE! Real People. Rigtige Miracles.Real Personer. Rigtige Mirakler / Philip Keller (Trapper) & Dr. Issam Nemeh BLIND TRO LIVE! Real People. Rigtig Mirakler.
Søge
Søge
Hovedmenu
Gå til primær indhold
episoder
Helt ærligt Philip
Issam Insights
Miracle Moments
Om
Interagere
Bede
Patreon
Indlæg navigation ← Forrige
En ny anvendelse af visitkort
Sendt den 22. september 2016. Philip Keller
Spil
Podcast: Spil i nyt vindue | Hent

Tilmeld: iTunes | Android | RSS

Miracle MomentPamela Madden
Pamela Madden har aftagende synet på grund af Stargardt Disease. Det er en degenerativ retinal lidelse, som har nedtonet lys, så at sige, og taget væk Pamelas perifere syn.

Mens ridning i hendes første healing service med hendes ven, Carol, og Dr. Nemeh frivillig, Jay Berkeley, blev hun bad for Dr. Nemeh og fuldt forventer, at noget godt vil ske med hendes vision. Det gjorde. Ikke kun gjorde Pamelas perifere syn kommer tilbage, men de nedtonet lysene blev forkrøppet tilbage op til ‘lyse. “”Blind Faith live visitkort spillede også en rolle i Pamelas helbredelse.

Bonus –

De 15 løfter Vor Frue, hvis vi beder rosenkransen dagligt.
Den hellige Jomfru Maria lovede at Saint Dominic og til alle, som følger, at “”Uanset hvad du spørger i Rosenkransen vil blive givet.« Hun forlod for alle kristne Femten løfter til dem, der recitere den hellige Rosenkrans. – Formidles til Saint Dominic og Blessed Alan de la Roche

1. Den, skal trofast tjene mig ved recitation af Rosenkransen, modtager signal nådegaver.
2. Jeg lover min særlig beskyttelse og de største nådegaver til alle dem, der skal recitere Rosenkransen.
3. Rosenkrans skal være et effektivt rustning mod helvede, vil det ødelægge vice, fald synd, og besejre kætterier.
4. Rosenkrans vil forårsage dyd og gode gerninger kan trives; det vil få for sjæle den rigelige Guds nåde; Det vil trække menneskenes hjerter fra kærlighed til verden og dens forfængelighed, og vil løfte dem til ønsket om evige ting. Åh, at sjæle ville hellige sig på denne måde.
5. Sjælen som anbefaler sig til mig ved recitation af Rosenkransen, ikke skal fortabes.
6. Hvem skal recitere Rosenkransen andægtigt, anvender sig til behandlingen af dens hellige mysterier, må aldrig erobret af ulykke. Gud vil ikke revse ham i hans retfærdighed, han skal ikke omkomme ved en ikke forsynet død; hvis han bare skal han forblive i Guds nåde, og blive værdig til evigt liv.
7. Hvem skal have en ægte hengivenhed for Rosenkransen skal ikke dø uden sakramenterne i Kirken.
8. De, der er trofaste til at recitere Rosenkransen skal have i løbet af deres liv og på deres død Guds lys og overflod af hans nådegaver; på tidspunktet for døden, de deltager i berettigelsen af de hellige i paradis.
9. Jeg afgiver fra skærsilden dem, der er blevet afsat til Rosenkransen.
10. De trofaste børn af Rosenkransen skal fortjener en høj grad af herlighed i himlen.
11. Du skal få alt, hvad du beder mig ved recitation af Rosenkransen.
12. Alle, der udbreder den Hellige Rosenkrans skal hjulpet af mig i deres fornødenheder.
13. Jeg har fået fra min Guddommelige Søn, at alle fortalere for Rosenkransen skal have for forbedere hele himmelske domstol i løbet af deres liv, og på timer for døden.
14. Alle, der recitere Rosenkransen er mine sønner og døtre, og brødre og søstre min eneste Søn Jesus Kristus.
15. Devotion af min Rosenkrans er en stor tegn på forudbestemmelse.

Sådan bede Rosenkransen

19
Dette indlæg blev udgivet i Dr. Issam Nemeh, Miracle Moments, Miracle Prayer, Philip Keller og mærkede Velsignede Moder, rosenkrans, Vision af Philip Keller. Bogmærke den permalink.
Efterlad et svar
Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret *

Kommentar

Navn *

Email *

Internet side

Skriv kommentar
Hjem
Om
Blind Faith live
Hvem er hvem
personlig optræden
Udtalelser
Videoer
episoder
Helt ærligt Philip
Issam Insights
Holde It Real med Kathy
Miracle Moments
Bede
Sådan Bed Rosenkransen
Interagere
Kontakt os
Begivenheder
Healing Services
Patreon
Filips foredrag

DR. NEMEH HEALING SERVICE
Sept 25 Cleveland, DoubleTree Westlake

PHILIP s taletid engagement
2. okt St. Mark katolske kirke, Cleveland

DR. NEMEH HEALING SERVICE
23. okt Detroit, MI, Marriott Livonia

DR. NEMEH HEALING SERVICE
29. okt Los Angeles, Hawthorne, Californien

DR. NEMEH HEALING SERVICE
30. okt Los Angeles, Hawthorne, Californien

DR. NEMEH HEALING SERVICE
Nov 6 Cleveland, DoubleTree Westlake
Se Event oversigt på Interact Tab, eller Healing Services for flere detaljer.

Mest nylige beskeder
En ny anvendelse af visitkort September 22, 2016
Singing Højsangen – BFL 165 19 September, 2016
Skilte fra himmel eller helvede? September 17, 2016
Trapper Jack – Broadcasting til Podcasting 16 September, 2016
Pigen Bubble Boy September 15, 2016
Har du flere spørgsmål? – BFL 164 September 13, 2016
Hvornår vil de menneskehandel Return? September 10, 2016
Køretur til Rhoda Wise House September 8, 2016
En kaffepause med lægen og Kathy Nemeh – BFL 163 September 6, 2016
The Secret Gud Kept fra englene 3 September, 2016
Drevet af WordPress
ShareThis Kopier og Sæt ind
– Se mere på: http://blindfaithlive.com/new-use-business-cards/#sthash.LCA8iAU3.dpuf

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ondersteuning automatische vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

A New Use for Business Cards

Blind Faith LIVE! Echte mensen. Real Miracles.Real People. Real Miracles / Philip Keller (Trapper) & Dr. Issam Nemeh Blind Faith LIVE! Echte mensen. Real Wonderen.
Zoeken
Zoeken
Hoofdmenu
Spring naar de primaire inhoud
episodes
eerlijk gezegd Philip
Issam Insights
Miracle Moments
Over
op elkaar inwerken
Bidden
Patreon
Bericht navigatie ← Vorige
Een nieuwe toepassing voor visitekaartjes
Geplaatst op 22 september 2016 door Philip Keller
Spelen
Podcast: Play in een nieuw venster | Download

Abonneren: iTunes | Android | RSS

Miracle MomentPamela Madden
Pamela Madden heeft afnemende visie als gevolg van Stargardt Disease. Het is een degeneratieve retinale aandoening die het licht is gedimd, om zo te zeggen, en weggenomen perifere visie Pamela’s.

Tijdens het rijden in haar eerste genezingsdienst met haar vriend, Carol, en Dr. Nemeh vrijwilliger, Jay Berkeley, werd zij bidden voor Dr. Nemeh en volledig verwachten dat er iets goeds zou gebeuren met haar visie. Het deed. Niet alleen perifere visie Pamela’s terug te komen, maar de lichten waren gedimd terug naar aangezwengeld ‘helder.’ Blind Faith live visitekaartjes speelde ook een rol bij de genezing Pamela’s.

bonus –

De 15 beloften van Onze Lieve Vrouw, als we bidden de rozenkrans per dag.
De Heilige Maagd Maria beloofd om Dominicus en aan allen die volgen dat ‘Wat je ook vraagt in de Rozenkrans zal worden verleend. “”Ze verliet voor alle christenen Vijftien Beloften aan degenen die de Heilige Rozenkrans bidden. – Bijgebracht Dominicus en Blessed Alan de la Roche

1. Wie zal mij trouw te dienen door het bidden van de rozenkrans, ontvangt signaal genaden.
2. Ik beloof mijn bijzondere bescherming en de grootste genaden aan al diegenen die de rozenkrans zullen reciteren.
3. Het rozenkransgebed stelt een krachtig pantser tegen de hel, zal het vice vernietigen, de zonde te verminderen, en versla ketterijen.
4. De Rozenkrans zal deugd en goede werken tot bloei te veroorzaken; het zal krijgen voor de zielen van de overvloedige genade van God; het zal de harten van de mensen terug te trekken uit de liefde van de wereld en haar ijdelheden, en zal ze optillen om het verlangen naar eeuwige dingen. Oh, dat de zielen zich zou heiligen door dit middel.
5. De ziel die zich raadt aan om me door het bidden van de rozenkrans, zal niet vergaan.
6. Wie zal de rozenkrans devoot bidden, zelf van toepassing zijn op de overweging van de heilige mysteriën, zal nooit worden veroverd door ongeluk. God zal hem niet kastijden in Zijn gerechtigheid, hij zal niet verloren gaan door een onverzorgd dood; Als hij net zo zal hij in de genade van God te blijven, en waardig van het eeuwige leven.
7. Wie zal een echte toewijding voor de rozenkrans zal niet sterven, zonder de sacramenten van de Kerk.
8. Degenen die trouw zijn aan de rozenkrans te bidden zullen tijdens hun leven en bij hun dood het licht van God en de volheid van Zijn genade hebben; op het moment van de dood zij neemt deel aan de verdiensten van de heiligen in het paradijs.
9. Ik verlossen uit het vagevuur degenen die zijn gewijd aan de Rozenkrans.
10. De gelovigen kinderen van de Rozenkrans moet een hoge mate van glorie in de hemel verdienen.
11. Gij zult alles wat je vraagt van mij door het bidden van de rozenkrans te verkrijgen.
12. Al degenen die propageren de Heilige Rozenkrans wordt geholpen door mij in hun levensbehoeften.
13. Ik heb van mijn Goddelijke Zoon dat alle voorstanders van de Rozenkrans zullen moeten voor bidders het hele hemelse hof tijdens hun leven en in het uur van de dood.
14. Allen die de rozenkrans te bidden zijn mijn zonen en dochters, en broers en zussen van mijn enige Zoon Jezus Christus.
15. toewijding van mijn rozenkrans is een groot teken van de predestinatie.

Hoe kan ik de rozenkrans te bidden

19
Dit bericht is geplaatst in Dr. Issam Nemeh, Miracle Moments, Miracle Gebed, Philip Keller en gelabeld Heilige Moeder, Rozenkrans, Vision door Philip Keller. Bookmark de permalink.
laat een antwoord achter
Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *

Commentaar

Naam *

E-mail *

Website

Plaats een reactie
Huis
Over
Blind Faith live
Wie is wie
Personal Appearances
getuigenissen
Videos
episodes
eerlijk gezegd Philip
Issam Insights
Keeping It Real met Kathy
Miracle Moments
Bidden
Hoe kan ik de rozenkrans te bidden
op elkaar inwerken
Neem contact met ons op
Evenementen
Genezing Services
Patreon
PHILIP’S spreekbeurten

DR. NEMEH genezingsdienst
25 september, Cleveland, DoubleTree Westlake

PHILIP’s spreekbeurt
2 oktober, St. Mark katholieke kerk, Cleveland

DR. NEMEH genezingsdienst
23 oktober, Detroit, MI, Marriott Livonia

DR. NEMEH genezingsdienst
29 oktober, Los Angeles, Hawthorne, CA

DR. NEMEH genezingsdienst
30 oktober, Los Angeles, Hawthorne, CA

DR. NEMEH genezingsdienst
6 november, Cleveland, DoubleTree Westlake
Raadpleeg Evenementenschema op Interact Tab of Healing Services voor meer informatie.

Meest recente berichten
Een nieuwe toepassing voor visitekaartjes 22 september 2016
Het zingen van de Song of Songs – BFL 165 19 september 2016
Tekenen uit de hemel of de hel? 17 september 2016
Trapper Jack – Broadcasting aan Podcasting 16 september 2016
The Girl Bubble Boy 15 september 2016
Nog meer vragen? – BFL 164 13 september 2016
Wanneer zal de mensenhandel terug? 10 september 2016
Road Trip naar Rhoda Wise House 8 september 2016
Een koffiepauze met de Arts en Kathy Nemeh – BFL 163 6 september 2016
The Secret God gehouden van de Angels 3 september 2016
Met trots aangedreven door WordPress
ShareThis Kopiëren en Plakken
– Zie meer op: http://blindfaithlive.com/new-use-business-cards/#sthash.LCA8iAU3.dpuf

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podpora strojový překlad: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

A New Use for Business Cards

Slepá víra LIVE! Skuteční lidé. Skutečné Miracles.Real People. Skutečné Zázraky / Philip Keller (lovec) a Dr. Issam Nemeh slepá víra LIVE! Skuteční lidé. Skutečných zázraků.
Vyhledávání
Vyhledávání
Hlavní menu
Přejít k hlavnímu obsahu
epizody
upřímně Philip
Issam Insights
Miracle Moments
O
vzájemné působení
Modlit se
Patreon
Příspěvek navigaci ← Předchozí
Nového užití na vizitky
Publikováno dne 22. září 2016 Philip Keller
Hrát
Podcast: Play v novém okně | Ke stažení

Odebírat: iTunes | Android | RSS

Miracle MomentPamela Madden
Pamela Madden se snižuje vidění, protože Stargardtova nemoc. Jedná se o degenerativní onemocnění sítnice, která šedě světla, tak říkajíc, a odvezen periferní vidění Pamela je.

Při jízdě ve své první hojení službu se svým přítelem, Carol, a Dr. Nemeh dobrovolník, Jay Berkeley, ona se modlila za Dr. Nemeh a plně očekával, že něco dobrého by se stalo s její vizí. To ano. Nejenže periferní vidění Pamela se vrátit, ale tlumené osvětlení byly zalomené zpět do “”jasný.”” Slepá víra živý vizitky také hrál roli v Pamelina uzdravení.

Bonus –

Těchto 15 sliby Panny Marie, pokud budeme modlit růženec každý den.
Blahoslavená Panna Maria slíbila, svatého Dominika a všem, kteří z toho, že “”Ať se zeptáte v růženci bude poskytnuta.”” Nechala pro všechny křesťany Patnáct slibuje těm, kteří recitovali růženec. – Přenášeného na svatého Dominika a Blaze Alan de la Roche

1. Ten, kdo se mi věrně sloužil u modlitbě růžence, obdrží signál milosti.
2. Slibuji svou zvláštní ochranu a největší milosti všem, kteří budou přednášet růžence.
3. Růženec musí být silný pancíř proti peklu, zničí neřest, snížit hřích, a porazit hereze.
4. Růženec způsobí ctnost a dobré skutky vzkvétat; že získá pro duše hojné Boží milosrdenství; že stáhne srdce lidí od lásky k světu a jeho marností a bude výtah je k touze po věčných věcech. Oh, že duše se posvětí sebe tímto způsobem.
5. duše, která doporučuje se ke mně na modlitbě růžence, nezahynul.
6. Ten, kdo bude recitovat růženec zbožně, aplikovat sám na zvážení svých posvátných tajemství, nesmí být nikdy dobyta neštěstí. Bůh ho trestat v Jeho spravedlnosti, on nezahynul o nezaopatřené smrti; kdyby bylo právě on zůstane v milosti Boží, a stal hoden věčného života.
7. Ten, kdo má skutečnou oddanost růžence neumře bez svátostí Církve.
8. Ti, kteří jsou věrní recitovat růženec má během svého života a po jejich smrti Božího světla a plnosti Jeho milostí; v okamžiku smrti budou podílet na zásluhy svatých v ráji.
9. I vysvobodí z očistce ty, kteří byli věnována růžence.
10. věrní synové růžence musí si zaslouží vysoký stupeň slávy v nebi.
11. Ty musí získat všechny ptáš mne o modlitbě růžence.
12. Všichni ti, kteří propagují růženec musí být pomáhal mi ve svých potřebách.
13. jsem získal od svého božského Syna, aby všichni obhájci růžence bude mít za přímluvce celý nebeský soud během svého života a v hodině smrti.
14. Všichni, kdo recituje růženec jsou mí synové a dcery, a bratři a sestry mého jediného Syna Ježíše Krista.
15. Oddanost mého růžence je veliké znamení předurčení.

Jak se modlit růženec

19
Tento záznam byl zaslán v Dr. Issam Nemeh, Miracle okamžiků Miracle modlitba, Philip Keller a označené Panna Maria, růženec, Vision Philip Keller. Záložka permalink.
zanechte odpověď
Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Povinné položky jsou označeny *

Komentář

jméno *

E-mail *

webová stránka

Přidat komentář
Domov
O
Blind Faith Živé
Kdo je kdo
osobní Vystoupení
Ohlasy
videa
epizody
upřímně Philip
Issam Insights
To skutečné vedení s Kathy
Miracle Moments
Modlit se
Jak se modlit růženec
vzájemné působení
Kontaktujte nás
dění
Léčení služby
Patreon
Mluvení závazky Philipově

DR. NEMEH HEALING SERVICE
25.září, Cleveland, Doubletree Westlake

Philipově střetnutí mluvení
2.října, St. Mark katolická církev, Cleveland

DR. NEMEH HEALING SERVICE
23.října, Detroit, MI, Marriott Livonia

DR. NEMEH HEALING SERVICE
29.října, Los Angeles, Hawthorne, CA

DR. NEMEH HEALING SERVICE
30.října, Los Angeles, Hawthorne, CA

DR. NEMEH HEALING SERVICE
6.listopadu, Cleveland, Doubletree Westlake
Viz plán události na INTERACT Tab nebo léčení služby pro více informací.

Nejnovějších příspěvků
Nové využití pro vizitky 22.září 2016
Zpívat píseň písní – BFL 165 19.září 2016
Známky z nebe nebo do pekla? 17.září 2016
Trapper Jack – Vysílání do Podcasting 16.září 2016
The Girl Bubble Boy 15.září 2016
Nějaké další otázky? – BFL 164 13.září 2016
Kdy bude s lidmi Návrat? 10.09.2016
Road Trip na Rhoda Wise domu 08.09.2016
Přestávku na kávu s lékařem a Kathy Nemeh – BFL 163 06.09.2016
Tajemství Bůh dodržel od andělů 03.09.2016
Hrdě powered by WordPress
ShareThis Kopírovat a Vložit
– Více na: http://blindfaithlive.com/new-use-business-cards/#sthash.LCA8iAU3.dpuf

 

 

 

“——————————————————————————————————————————————————
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

A New Use for Business Cards

BLIND FAITH LIVE ! Real People. Real Miracles.Real People. Real Miracles / Philip Keller (Trapper) & Dr. Issam Nemeh BLIND FAITH LIVE ! Real People. Real Miracles.
Search
Search
Main menu
Skip to primary content
Episodes
Frankly Philip
Issam Insights
Miracle Moments
About
Interact
Pray
Patreon
Post navigation← Previous
A New Use for Business Cards
Posted on September 22, 2016 by Philip Keller
Play
Podcast: Play in new window | Download

Subscribe: iTunes | Android | RSS

Miracle MomentPamela Madden
Pamela Madden has diminishing vision because of Stargardt Disease. It is a degenerative retinal disorder that has dimmed the lights, so to speak, and taken away Pamela’s peripheral vision.

While riding in to her first healing service with her friend, Carol, and Dr. Nemeh volunteer, Jay Berkeley, she was praying for Dr. Nemeh and fully expecting that something good would happen with her vision. It did. Not only did Pamela’s peripheral vision come back, but the dimmed lights were cranked back up to ‘bright.’ Blind Faith Live business cards also played a role in Pamela’s healing.

Bonus –

The 15 promises of Our Lady, if we pray the rosary daily.
The Blessed Virgin Mary promised to Saint Dominic and to all who follow that “Whatever you ask in the Rosary will be granted.” She left for all Christians Fifteen Promises to those who recite the Holy Rosary. — Imparted to Saint Dominic and Blessed Alan de la Roche

1. Whoever shall faithfully serve me by the recitation of the Rosary, shall receive signal graces.
2. I promise my special protection and the greatest graces to all those who shall recite the Rosary.
3. The Rosary shall be a powerful armor against hell, it will destroy vice, decrease sin, and defeat heresies.
4. The Rosary will cause virtue and good works to flourish; it will obtain for souls the abundant mercy of God; it will withdraw the hearts of men from the love of the world and its vanities, and will lift them to the desire for eternal things. Oh, that souls would sanctify themselves by this means.
5. The soul which recommends itself to me by the recitation of the Rosary, shall not perish.
6. Whoever shall recite the Rosary devoutly, applying himself to the consideration of its sacred mysteries, shall never be conquered by misfortune. God will not chastise him in His justice, he shall not perish by an unprovided death; if he be just he shall remain in the grace of God, and become worthy of eternal life.
7. Whoever shall have a true devotion for the Rosary shall not die without the sacraments of the Church.
8. Those who are faithful to recite the Rosary shall have during their life and at their death the light of God and the plenitude of His graces; at the moment of death they shall participate in the merits of the saints in paradise.
9. I shall deliver from Purgatory those who have been devoted to the Rosary.
10. The faithful children of the Rosary shall merit a high degree of glory in Heaven.
11. You shall obtain all you ask of me by the recitation of the Rosary.
12. All those who propagate the Holy Rosary shall be aided by me in their necessities.
13. I have obtained from my Divine Son that all the advocates of the Rosary shall have for intercessors the entire celestial court during their life and at the hour of death.
14. All who recite the Rosary are my sons and daughters, and brothers and sisters of my only Son Jesus Christ.
15. Devotion of my Rosary is a great sign of predestination.

How to pray the Rosary

19
This entry was posted in Dr. Issam Nemeh, Miracle Moments, Miracle Prayer, Philip Keller and tagged Blessed Mother, Rosary, Vision by Philip Keller. Bookmark the permalink.
Leave a Reply
Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment

Name *

Email *

Website

Post Comment
Home
About
Blind Faith Live
Who’s Who
Personal Appearances
Testimonials
Videos
Episodes
Frankly Philip
Issam Insights
Keeping It Real with Kathy
Miracle Moments
Pray
How to Pray the Rosary
Interact
Contact Us
Events
Healing Services
Patreon
PHILIP’S SPEAKING ENGAGEMENTS

DR. NEMEH HEALING SERVICE
Sept 25, Cleveland, DoubleTree Westlake

PHILIP’s SPEAKING ENGAGEMENT
Oct 2, St. Mark Catholic Church, Cleveland

DR. NEMEH HEALING SERVICE
Oct 23, Detroit, MI, Marriott Livonia

DR. NEMEH HEALING SERVICE
Oct 29, Los Angeles, Hawthorne, CA

DR. NEMEH HEALING SERVICE
Oct 30, Los Angeles, Hawthorne, CA

DR. NEMEH HEALING SERVICE
Nov 6, Cleveland, DoubleTree Westlake
Refer to Event Schedule on Interact Tab, or Healing Services for more details.

MOST RECENT POSTS
A New Use for Business Cards September 22, 2016
Singing the Song of Songs – BFL 165 September 19, 2016
Signs from Heaven or Hell? September 17, 2016
Trapper Jack – Broadcasting to Podcasting September 16, 2016
The Girl Bubble Boy September 15, 2016
Any More Questions? – BFL 164 September 13, 2016
When Will the Human Beings Return? September 10, 2016
Road Trip to Rhoda Wise House September 8, 2016
A Coffee Break with the Doctor and Kathy Nemeh – BFL 163 September 6, 2016
The Secret God Kept from the Angels September 3, 2016
Proudly powered by WordPress
ShareThis Copy and Paste
– See more at: http://blindfaithlive.com/new-use-business-cards/#sthash.LCA8iAU3.dpuf


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Subteno maŝintradukado: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

A New Use for Business Cards

BLINDA FIDO LIVE! Reala Homoj. Reala Miracles.Real Homoj. Reala Mirakloj / Philip Keller (Trapper) & D Issam Nemeh BLINDA FIDO LIVE! Reala Homoj. Reala Mirakloj.
Serĉu
Serĉu
ĉefa menuo
Rekte al enhavo primara
epizodoj
sincere Philip
Issam Insights
miraklo Momentoj
pri
interrilati
pregxu
Patreon
Poŝta navigado ← Antaŭa
Nova Uzo por entreprenejo Kartoj
Poŝtita sur Septembro 22, 2016 de Philip Keller
ludi
Podcast: Ludi en nova fenestro | Elŝuti

Aboni: iTunes | android | RSS

Miraklo MomentPamela Madden
Pamela Madden jam malpliigante vizio pro Stargardt Malsano. Estas degeneraj retina malordo kiu malheligis la lumojn, tiel diri, kaj forprenis Pamela la ekstercentra vidado.

Rajdante al sxi unua resanigo servo kun ŝia amiko, Carol, kaj Dr. Nemeh volontulo, Jay Berkeley, ŝi preĝas por Dr. Nemeh kaj plene atendis, ke io bona okazos kun lia vidado. Ĝi faris. Ne nur faris Pamela la ekstercentra vidado revenis, sed la nuba lumoj cranked reen ĝis ‘brila.’ Blind Faith Viva negoco kartoj ankaŭ ludis rolon en Pamela kuracon.

bonus –

La 15 promesoj de Nia Sinjorino, se ni preĝas la rozarion ĉiutage.
La Virgulino Maria promesis Sandomingo kaj al ĉiuj, kiuj sekvas ke “”Kio ajn vi petos en la Rozario estos konceditaj.”” Ŝi foriris al ĉiuj kristanoj Dek kvin Promesas kiuj reciti la Sanktan Rozarion. – Donata al Sankta Dominiko kaj Benita Alan de la Roche

1. Kiu fidele servi min per la recitado de la Rozario, ricevos signalon gracojn.
2. Mi promesas mia speciala protekto kaj la grandaj favoroj al ĉiuj tiuj kiu devas reciti la Rozario.
3. La Rozario farigxos potenca armaĵo kontraŭ infero, ĝi detruos malvirto, malgrandiĝi peko, kaj venki herezoj.
4. La Rozario logxigos virto kaj bonfaroj flori; ĝi akiros por animoj la granda kompato de Dio; ĝi retiriĝos la koroj de viroj de la amo de la mondo kaj lia vantajxoj, kaj levos ilin al la deziro por eterna aferoj. Ho, ke animoj estus sanktigas per tio.
5. La animo kiu rekomendas al mi de la recitado de la Rozario, ne pereos.
6. Kiu recitas la Rozario pie, aplikante sin al la konsidero de liaj sanktaj misteroj, neniam konkerita de malfeliĉo. Dio ne punu lin per Sia justeco, Li ne pereos per unprovided morto; Se li nur li restas en la graco de Dio, kaj fariĝis inda je eterna vivo.
7. Kiu havas veran devoteco por la Rozario ne mortos sen la sakramentoj de la eklezio.
8. Kiuj estas fidelaj al reciti la Rozario havos dum sia vivo kaj en sia morto la lumo de Dio kaj la pleneco de Sia gracojn; ĉe la momento de morto ili partoprenos en la meritoj de la sanktuloj en paradizo.
9. Mi savos de Purgatorio kiuj estis dediĉitaj al la Rozario.
10. La infanoj estas kredantoj de la Rozario devas meriti altgradan gloro en ĉielo.
11. Vi ricevos ĉiuj vi petos de mi la recitado de la Rozario.
12. Ĉiuj tiuj kiuj disvastigas la Sankta Rozario estos helpata de mi kun siaj necesaĵoj.
13. Mi ricevis de mia Dian Filon, ke ĉiuj defendantoj de la Rozario apartenu intercessors la tuta ĉiela kortego dum sia vivo kaj en la horo de morto.
14. CXiuj, kiuj reciti la Rozario estas miaj filoj kaj filinoj, kaj gefratoj de mia nura Filo Jesuo Kristo.
15. Devoteco de mia Rozario estas granda signo de antaŭdestino.

Preĝi la Rozarion

19
Ĉi tiu eniro estis poŝtita en Dr. Issam Nemeh, Miraklo Momentoj, Miraklo Preĝo, Filipo Keller Kaj etikedita Benita Patrino, Rozario, Vizio de Philip Keller. Legosigno la daŭrligo.
Lasi Respondon
Via retpoŝta adreso ne estos publikigita. Bezonata kampoj estas markitaj *

Komento

nomo *

retpoŝto *

retejo

post Komento
hejmo
pri
Blind Faith Live
Kiu estas kiu
Personaj Aperoj
Atestoj
Videoj
epizodoj
sincere Philip
Issam Insights
Subtenante Ĝi Reala kun Kathy
miraklo Momentoj
pregxu
Kiel Preĝi la Rozario
interrilati
Kontaktu nin
eventoj
sanigante Servoj
Patreon
PHILIP’S parolante Engaĝiĝoj

DR. NEMEH SALUBRISMOn SERVICE
Sept 25, Cleveland, Doubletree Westlake

Filipo parolanta engaĝiĝo
Oct 2, St. Mark Katolika Eklezio, Klevlando

DR. NEMEH SALUBRISMOn SERVICE
Oct 23, Detrojto, Miĉigano, Marriott Livonio

DR. NEMEH SALUBRISMOn SERVICE
Oct 29, Los-Anĝeleso, Hawthorne, CA

DR. NEMEH SALUBRISMOn SERVICE
Oct 30, Los-Anĝeleso, Hawthorne, CA

DR. NEMEH SALUBRISMOn SERVICE
Nov 6 Cleveland Doubletree Westlake
Rilati al Eventon Horaro sur Interact Tab, aŭ Healing Servoj por pli detaloj.

PLEJ LASTAJ Afiŝoj
Nova Uzo por entreprenejo Kartoj Septembro 22, 2016
Kantante la Alta Kanto – BFL 165 Septembro 19, 2016
Signoj de Ĉielo aŭ Infero? Septembro 17, 2016
Trapper Jack – Dissendado por Podcasting Septembro 16, 2016
La Knabino Bobelo Knabo Septembro 15, 2016
Demandon? – BFL 164 Septembro 13, 2016
Kiam Ĉu la homoj Reiri? Septembro 10, 2016
Road Trip to Rhoda Wise Domo Septembro 8, 2016
A Coffee Break kun la Doktoro kaj Kathy Nemeh – BFL 163 Septembro 6, 2016
La Sekreta Dio Kept de la Anĝeloj septembro 3, 2016
Fiere funkciigita de WordPress
ShareThis Copy kaj Alglui
– Vidu pli ĉe: http://blindfaithlive.com/new-use-business-cards/#sthash.LCA8iAU3.dpuf

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Toetus masintõlge: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

A New Use for Business Cards

Pimesi LIVE! Real People. Real Miracles.Real Inimesed. Real imed / Philip Keller (Trapper) ja dr Issam Nemeh pimesi LIVE! Real People. Real imed.
Otsing
Otsing
Peamenüü
Otse peamine sisu
episoodid
ausalt Philip
issam Insights
Miracle Moments
umbes
suhelda
Palvetama
Patreon
Post navigation ← Eelmine
Uus kasutamine visiitkaartide-
Postitatud 22. september 2016 by Philip Keller
mängima
Podcast: eelmine | Lae alla

Telli: iTunes | Android | RSS

Miracle MomentPamela Madden
Pamela Madden on vähenemas nägemise tõttu Stargardti Disease. See on degeneratiivsed silma võrkkesta haigus, mis on tuhm tuled, nii et rääkida, ja ära võtta Pamela perifeerses nägemisväljas.

Sõites oma esimese tervendav teenuse tema sõber, Carol ja doktor Nemeh vabatahtlike, Jay Berkeley, ta palvetab Dr. Nemeh ja täielikult oodates, et midagi head juhtuks temaga visioon. See tegi. Mitte ainult ei Pamela perifeerses nägemisväljas tagasi tulla, kuid tuhm tuled olid fikseeritud tagasi üles “”ere.”” Blind Faith Live visiitkaardid mänginud rolli Pamela tervendavat.

Bonus –

15 lubadusi of Our Lady, kui me palvetame roosiaed päevas.
Neitsi Maarja lubas Saint Dominic ja kõigile, kes jälgivad, et “”Mis siis küsi roosikrantsis ei anta.”” Ta jättis kõik kristlased Viisteist Lubadused neile, kes rääkiv Püha roosikrantsi. – Edastatava Saint Dominic ja Õndsad Alan de la Roche

1. Kes peab ustavalt teenida mind ettekandmine Roosipärg, saab signaali armu.
2. Ma luban erilist kaitset ning suurim armu kõigile neile, kes peavad lugema Rosary.
3. palvehelmestele võimas kaitsekilbi kurat, see hävitab vastupidi, väheneb patt, ja võita ketserlustest.
4. Rosary põhjustab alusel ja head teod areneda; siis saada hingede rikkalik Jumala armu; see tõmbab inimese südant armastus maailma ja selle valamut ja tõstab nende soov igavene asju. Oh, et hinged ennast pühitseda see tähendab.
5. hing, mis soovitab ise mulle ettekandmine Roosipärg, ei hukkuks.
6. Kes peab lugema Rosary pühendunult, kohaldades ise tasu oma püha saladusi, ei tohi kunagi vallutatud ebaõnne. Jumal ei karistan teda tema õiglust, ta ei hukkuks minema surres; kui ta just ta jääb Jumala arm, ja saada väärt igavest elu.
7. Kes on tõeline pühendumus Roosipärja ei sure ilma sakramentide kirikus.
8. Need, kes on ustavad etlema palvehelmestele on oma elu jooksul ja nende surma Jumala valgust ja küllus Tema armu; Praegu surma osalevad nad sisuliselt pühade paradiisis.
9. Ma esitab puhastustulest kes on pühendatud Roosipärja.
10. ustavad lapsed palvehelmestele väärivad suur au Heaven.
11. Sa saama kõik, mida te nõuate mind ettekandmine roosikrantsi.
12. Kõik need, kes propageerivad Püha roosikrantsi abistavad mind oma vajadused.
13. Olen saanud oma Jumalikku Poeg, et kõik toetajad Roosipärg on ette eestpalvetajaid kogu taevane kohus oma elu jooksul ja surmas.
14. Kõik, kes rääkiv Rosary on minu pojad ja tütred ja vennad ja õed minu ainus poeg Jeesus Kristus.
15. Pühendus minu Rosary on suurepärane märk saatusest.

Kuidas palvetada Roosipärja

19
See kirje oli postitatud dr Issam Nemeh, Miracle Moments, Miracle Prayer, Philip Keller ja sildistatud Õnnis ema, Roosipärja Vision Philip Keller. Järjehoidja permalink.
Jäta vastus
Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Kohustuslikud väljad on märgitud *

kommentaar

Nimi *

E *

veebisait

Postita kommentaar
Kodu
umbes
Blind Faith Live
Kes on kes
Personal Esinemised
iseloomustused
Videod
episoodid
ausalt Philip
issam Insights
Keeping Real Kathy
Miracle Moments
Palvetama
Kuidas palvetada Roosipärja
suhelda
Võta meiega ühendust
Sündmused
Ravimine teenused
Patreon
Philip ettekande

DR. NEMEH HEALING SERVICE
25. september, Cleveland, DoubleTree Westlake

Philip räägi tegevusest
Okt 2, Püha Markuse katoliku kirik, Cleveland

DR. NEMEH HEALING SERVICE
Okt 23, Detroit, MI, Marriott Liivimaa

DR. NEMEH HEALING SERVICE
Okt 29, Los Angeles, Hawthorne, CA

DR. NEMEH HEALING SERVICE
Okt 30, Los Angeles, Hawthorne, CA

DR. NEMEH HEALING SERVICE
Nov 6, Cleveland, DoubleTree Westlake
Vaadake Etenduste ajakava kohta Suhelda Tab või Healing Teenused lähemalt.

Enamik Hiljutised postitused
Uus kasutamine visiitkaartide- 22. september 2016
Laulva Ülemlaulus – BFL 165 19. september 2016
Märgid Heaven or Hell? 17. september 2016
Trapper Jack – Broadcasting et podcasting 16. september 2016
Tüdruk Bubble Boy 15. september 2016
Veel küsimusi? – BFL 164 13. september 2016
Millal inimolendid vastutasuks? 10. september 2016
Road Trip to Rhoda Wise House 8. september 2016
Kohvipausi koos doktor ja Kathy Nemeh – BFL 163 6. september 2016
The Secret Jumal varjatakse Angels 3. september 2016
WordPressi
ShareThis Copy ja Paste
– Vaata lisaks: http://blindfaithlive.com/new-use-business-cards/#sthash.LCA8iAU3.dpuf

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

A New Use for Business Cards

BLIND FAITH LIVE! Totoong mga Tao. Real Miracles.Real Tao. Real Miracles / Philip Keller (Trapper) & Dr. Issam Nemeh BLIND FAITH LIVE! Totoong mga Tao. Real himala.
paghahanap
paghahanap
pangunahing menu
Laktawan sa pangunahing nilalaman
episodes
Nang tapat Philip
issam Insights
Miracle Moments
tungkol sa
Makipag-ugnayan
manalangin
Patreon
Post navigation ← Previous
Isang Bagong Paggamit para sa Business Cards
Ipinaskil noong Setyembre 22, 2016 sa pamamagitan ng Philip Keller
maglaro
Podcast: Patugtugin sa bagong window | download

Mag-subscribe: iTunes | Android | RSS

Miracle MomentPamela Madden
Pamela Madden ay lumiliit vision dahil sa Stargardt Disease. Ito ay isang degenerative retinal disorder na dimmed ang ilaw, kaya na magsalita, at kinuha ang layo paligid paningin ni Pamela.

Habang nakasakay sa sa kanyang unang gawaing pagpapagaling sa kanyang kaibigan, Carol, at Dr Nemeh volunteer, Jay Berkeley, siya ay nagdarasal para sa Dr. Nemeh at ganap na umaasa na isang bagay na mabuti ang mangyayari sa kanyang paningin. ginawa ito. Hindi lamang did paligid paningin ni Pamela bumalik, ngunit ang dimmed ilaw ay cranked back up sa ‘maliwanag.’ Blind Faith Live business card din nilalaro ng isang papel sa Pamela healing.

bonus –

Ang 15 mga pangako ng aming mga babae, kung kami ay magsidalangin ng rosaryo araw-araw.
Ang Mapalad Birheng Maria ipinangako upang Saint Dominic pati sa lahat ng sundin na “”Anumang hingin ninyo sa Rosary ay ipagkakaloob.”” Siya kaliwa para sa lahat ng mga Kristiyano Fifteen Promises sa mga taong ulit-aralin ang Holy Rosary. – Imparted sa Saint Dominic at Pagpalain Alan de la Roche

1. Sinomang tapat na naglilingkod sa akin sa pamamagitan ng pagsagot sa tanong ng rosaryo, ay tatanggap giliw signal.
2. pangako ko aking mga espesyal na proteksyon at ang pinakadakilang mga grasya sa lahat ng mga taong dapat bigkasin ang rosaryo.
3. Ang Rosary ay magiging isang malakas na armor laban impiyerno, ito ay sirain vice, bawasan ang kasalanan, at talunin heresies.
4. Ang Rosary ay magiging sanhi ng kabutihan at mabubuting gawa upang umunlad; ito ay makakuha ng para sa mga kaluluwa ng malaking awa ng Diyos; ito ay bawiin ang puso ng mga tao mula sa pag-ibig ng mundo at vanities nito, at iangat ang mga ito sa pagnanais para sa walang hanggang bagay. Oh, na ang mga kaluluwa ay papagbanalin mo sa pamamagitan ng ito ay nangangahulugan.
5. Ang kaluluwa na pinapayo mismo sa akin sa pamamagitan ng pagsagot sa tanong ng rosaryo, ay hindi mapahamak.
6. Sinumang ay dapat bigkasin ang rosaryo devoutly, nag-aaplay ang kanyang sarili sa pagsasaalang-alang ng kanyang banal na misteryo, ay hindi na conquered sa pamamagitan ng kasawian. Ang Dios ay hindi parurusahan siya sa Kanyang katarungan, hindi siya ay mamamatay sa pamamagitan ng isang hindi masagana kamatayan; kung siya’y maging ganap titigil siya sa biyaya ng Diyos, at maging karapat-dapat sa buhay na walang hanggan.
7. Ang sinumang dapat magkaroon ng isang tunay na debosyon para sa rosaryo ay hindi dapat mamatay nang walang ang mga sakramento ng Simbahan.
8. Ang mga tapat na bigkasin ang rosaryo ay dapat magkaroon sa panahon ng kanilang buhay at sa kanilang kamatayan sa liwanag ng Diyos at ang kasaganaan ng Kanyang mga giliw; sa sandaling ito ng kamatayan ay silang lumahok sa mga merito ng mga banal sa paraiso.
9. Dapat ko maghatid mula Purgatory mga taong na-nakatuon sa rosaryo.
10. Ang matatapat na anak ng rosaryo ay nagkakaroon ng isang mataas na antas ng kaluwalhatian sa Langit.
11. At iyong makuha ang lahat nagtatanong ka sa akin sa pamamagitan ng pagsagot sa tanong ng rosaryo.
12. Lahat ng mga taong palaganapin ang Holy Rosary ay aided sa pamamagitan ng sa akin sa kanilang mga necessities.
13. Ako ay may nakuha mula sa aking Banal na Anak na ang lahat ng mga tagapagtaguyod ng rosaryo ay dapat magkaroon para sa mga tagapamagitan sa buong court celestial sa panahon ng kanilang buhay at sa oras ng kamatayan.
14. Ang lahat na bigkasin ang rosaryo ang aking mga anak na lalake at babae, at ang mga kapatid ng aking bugtong na Anak na si Jesucristo.
15. Devotion ng aking rosaryo ay isang dakilang tanda ng kapalaran.

Paano upang magdasal ng rosaryo

19
Entry na ito ay nai-post sa Dr. Issam Nemeh, Miracle Moments, Miracle Prayer, Philip Keller at na-tag Blessed Mother, Rosary, Vision sa pamamagitan ng Philip Keller. Bookmark ang Permalink.
Mag-iwan ng reply
Ang iyong email address ay hindi nai-publish. Mga kinakailangang patlang ay minarkahan *

puna

pangalan *

email *

Website

Post Komento
bahay
tungkol sa
Blind Faith Live
Sino ang sino
Personal Appearances
Testimonials
Mga video
episodes
Nang tapat Philip
issam Insights
Keeping It Real kay Kathy
Miracle Moments
manalangin
Paano upang manalangin rosaryo
Makipag-ugnayan
Makipag-ugnayan sa amin
kaganapan
healing Services
Patreon
Pagsasalita engagements PHILIP’S

DR. NEMEH PAGPAPAGALING SERVICE
Sept 25, Cleveland, DoubleTree Westlake

ni PHILIP NAGSASALITA NA UGNAYANG MAGKATIPAN
Oct 2, St. Mark Catholic Church, Cleveland

DR. NEMEH PAGPAPAGALING SERVICE
Oct 23, Detroit, MI, Marriott Livonia

DR. NEMEH PAGPAPAGALING SERVICE
Oct 29, Los Angeles, Hawthorne, CA

DR. NEMEH PAGPAPAGALING SERVICE
Oct 30, Los Angeles, Hawthorne, CA

DR. NEMEH PAGPAPAGALING SERVICE
Nov 6, Cleveland, DoubleTree Westlake
Sumangguni sa Iskedyul ng Kaganapan sa Interact Tab, o Healing Services para sa karagdagang detalye.

Pinakararaang Mga Poste
Isang Bagong Paggamit para sa Business Cards Septiyembre 22, 2016
Pag-awit ng Awit ng mga Awit – BFL 165 19 Set 2016
Signs mula sa Langit o Hell? Septiyembre 17, 2016
Trapper Jack – Broadcasting sa Podcasting Septiyembre 16, 2016
The Girl Bubble Boy 15 Set 2016
Anumang Higit pang mga Tanong? – BFL 164 13 Set 2016
Kailan Magaganap ang Human Beings Bumalik? Septiyembre 10, 2016
Road Trip to Rhoda Wise House 8 Set 2016
A Coffee Break sa Doctor at Kathy Nemeh – BFL 163 6 Set 2016
Ang Lihim ng Diyos Pinananatiling mula sa Angels 3 Set 2016
Buong kapurihan pinapatakbo ng WordPress
ShareThis Copy and Paste
– Tingnan ang higit pa sa: http://blindfaithlive.com/new-use-business-cards/#sthash.LCA8iAU3.dpuf

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Tuki konekääntäminen: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

A New Use for Business Cards

Sokeaa uskoa LIVE! Real People. Real Miracles.Real Ihmiset. Real Ihmeitä / Philip Keller (Trapper) & Dr. Issam Nemeh sokeasti LIVE! Real People. Real Miracles.
Haku
Haku
Päävalikko
Hyppää pääasiallinen sisältö
jaksot
Suoraan sanottuna Philip
Issam Insights
Miracle Moments
Noin
olla vuorovaikutuksessa
Rukoilla
Patreon
Viesti navigointi ← Edellinen
Uusi tapa käyttää käyntikortit
Julkaistu 22. syyskuuta 2016 Philip Keller
Pelata
Podcast: Toista uudessa ikkunassa | Lataa

Tilaa: iTunes | Android | RSS

Miracle MomentPamela Madden
Pamela Madden on vähenemässä visio takia Stargardt Disease. Se on rappeuttava verkkokalvon häiriö, joka on himmennetty valoja, niin sanotusti, ja ottanut pois Pamela ääreisnäköön.

Ajon hänen ensimmäinen parantavaa palvelua hänen ystävänsä, Carol, ja tohtori Nemeh vapaaehtoinen, Jay Berkeley, hän rukoili Dr. Nemeh ja odottaen, että jotain hyvää tapahtuisi hänen visio. Se teki. Ei ainoastaan Pamela ääreisnäköön palata, mutta himmentää valot kampi takaisin ylös “”kirkas.”” Blind Faith Elävät käyntikortteja myös ollut osansa Pamela parantumista.

bonus –

15 lupauksia Our Lady, jos rukoilemme rukous päivittäin.
Neitsyt Marian lupasi Saint Dominic ja kaikille, jotka seuraa, että “”Mitä tahansa kysyä Rosary myönnetään.”” Hän jätti kaikille kristityille Viisitoista Promises niille, jotka lausumaan Holy Rosary. – Luovuttaa Saint Dominic ja Siunattu Alan de la Roche

1. Joka on uskollisesti palvella minua lausunta Rosary, saa signaalia pystyssä.
2. Lupaan erityistä suojaa ja suurin pystyssä kaikille niille, jotka on lausu Rosary.
3. Rosary on tehokas panssari vastaan helvetti, se tuhoaa vice, vähentää sin, ja voittaa harhaopit.
4. Rosary aiheuttaa nojalla ja hyviä tekoja kukoistaa; se saa sieluista runsas Jumalan armoa; se peruuttaa ihmisten sydämet rakkaudesta maailman ja sen turhuus, ja nostaa ne halu ikuisia asioita. Voi, että sielut olisivat pyhittävät tällä tavoin.
5. sielu jossa suositellaan itse minulle lausunta Rosary, joutuisi kadotukseen.
6. Joka on lausumaan Rosary hartaasti, soveltamalla itse vastikkeen sen mysteeri, ei saa koskaan valloitti epäonnea. Jumala ei rangaista häntä oikeuteen, hän ei huku jota unprovided kuolema; jos hän on juuri hän pysyy Jumalan armosta, ja tulemaan kelvollisiksi iankaikkiseen elämään.
7. Joka on oltava todellista omistautumista, että Rosary kuole ilman sakramentit kirkon.
8. Ne, jotka ovat uskollisia lausumaan Rosary on tänä elämänsä ja heidän kuolemaansa Jumalan valossa ja plenitude Hänen graces; tällä kuoleman hetkellä he osallistuvat ansiot pyhien paratiisissa.
9. I antaa alkaen kiirastuli ne, jotka on omistettu Rosary.
10. uskolliset lapset Rosary on syytä suurta kunniaa Taivaassa.
11. Sinä on saatava kaikki kysyt minulta, että lausunta Rosary.
12. Kaikki ne, jotka levittää Holy Rosary on auttanut minua niiden tarpeet.
13. Olen saanut jumalaisen Son että kaikki kannattajat ruusukon oltava varten esirukoilijoita koko taivaalliset tuomioistuin elämässä ja niitä hetkenä kuolema.
14. Kaikki, jotka lausuvat Rosary ovat minun poikia ja tyttäriä, ja veljiä ja sisaria ainoa Poikansa Jeesuksen Kristuksen.
15. Devotion minun Rosary on erinomainen merkki ennaltamääräämisen.

Miten rukoilla ruusukkoa

19
Tämä merkintä oli lähetetty tohtori Issam Nemeh, Miracle Moments, Miracle Prayer, Philip Keller ja tagged Siunattu Äiti, Rosary, Vision Philip Keller. Lisää permalink.
Jätä vastaus
Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Kommentti

nimi *

Sähköposti *

verkkosivusto

Lähetä Kommentti
Kotiin
Noin
Blind Faith Live-
Kuka on kuka
Personal Esiintymiset
Mielipiteitä
videoita
jaksot
Suoraan sanottuna Philip
Issam Insights
Keeping It Real Kathy
Miracle Moments
Rukoilla
Miten rukoilla Rosary
olla vuorovaikutuksessa
Ota meihin yhteyttä
Tapahtumat
Healing Palvelut
Patreon
Philip puhesopimuksistaan

DR. NEMEH parantamistilaisuuksiin
25 syyskuu, Cleveland, DoubleTree Westlake

Philip puhetilaisuudessasi
Loka 2, St. Mark Catholic Church, Cleveland

DR. NEMEH parantamistilaisuuksiin
Loka 23, Detroit, MI, Marriott Livonia

DR. NEMEH parantamistilaisuuksiin
Loka 29, Los Angeles, Hawthorne, CA

DR. NEMEH parantamistilaisuuksiin
Loka 30, Los Angeles, Hawthorne, CA

DR. NEMEH parantamistilaisuuksiin
Marras 6, Cleveland, DoubleTree Westlake
Katso Tapahtuma-aikataulu on Interact Tab, tai Healing Palvelut lisätietoja.

Viimeisimmät viestit
Uusi tapa käyttää käyntikortit 22 syyskuu 2016
Singing laulu Songs – BFL 165 19 syyskuu 2016
Merkkejä taivaasta or Hell? 17 syyskuu 2016
Trapper Jack – Broadcasting Podcasting 16 syyskuu 2016
The Girl Bubble Boy 15 syyskuu 2016
Kysyttävää? – BFL 164 13 syyskuu 2016
Milloin ihmisolentoja Return? 10 syyskuu 2016
Road Trip to Rhoda Wise House 08 syyskuu 2016
Kahvitauko kanssa lääkäri ja Kathy Nemeh – BFL 163 06 syyskuu 2016
Salainen Jumala erossa Angels 03 syyskuu 2016
WordPress
ShareThis Kopioi ja Liitä
– Katso lisää osoitteessa: http://blindfaithlive.com/new-use-business-cards/#sthash.LCA8iAU3.dpuf

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Traduction automatique Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

A New Use for Business Cards

BLIND FAITH LIVE! Vrais gens. Madame tout le monde Miracles.Real. Immobilier Miracles / Philip Keller (Trapper) & Dr. Issam Nemeh BLIND FAITH LIVE! Vrais gens. Réel Miracles.
Chercher
Chercher
Menu principal
Passer au contenu principal
Episodes
Franchement Philip
Issam Insights
Moments Miracle
Sur
Interagir
Prier
Patreon
Post navigation ← Précédent
Une nouvelle utilisation pour les cartes de visite
Publié le 22 Septembre, 2016 par Philip Keller
Jouer
Podcast: Jouer dans une nouvelle fenêtre | Télécharger

Abonnez-vous: iTunes | Android | RSS

Miracle MomentPamela Madden
Pamela Madden a diminuer la vision en raison de la maladie de Stargardt. Il est un trouble de la rétine dégénérative qui a obscurci les lumières, pour ainsi dire, et enlevé la vision périphérique de Pamela.

Pendant la conduite pour son service de première guérison avec son amie, Carol, et le Dr Nemeh bénévole, Jay Berkeley, elle priait pour le Dr Nemeh et s’attendant que quelque chose de bon qui se passerait avec sa vision. Ça faisait. Non seulement la vision périphérique de Pamela revenir, mais les lumières tamisées ont été coudés remonter à «brillant». Blind Faith affaires en direct les cartes ont également joué un rôle dans la guérison de Pamela.

Prime –

Les 15 promesses de Notre-Dame, si nous prions le chapelet tous les jours.
La Bienheureuse Vierge Marie a promis de saint Dominique et à tous ceux qui suivent cette «Quoi que vous demandez dans le Rosaire sera accordé.”” Elle a quitté pour tous les chrétiens Quinze promesses à ceux qui récitent le Saint Rosaire. – Impartie à Saint Dominique et bienheureux Alain de la Roche

1. Quiconque me servir fidèlement par la récitation du Rosaire, doit recevoir des grâces de signal.
2. Je promets ma protection spéciale et les plus grandes grâces à tous ceux qui doivent réciter le Rosaire.
3. Le Rosaire est une puissante armure contre l’enfer, il détruira les vices, diminuer le péché, et vaincre les hérésies.
4. Le Rosaire fera la vertu et les bonnes œuvres de prospérer; il obtiendra pour les âmes de la miséricorde abondante de Dieu; elle retirera les cœurs des hommes de l’amour du monde et de ses vanités, et les soulever au désir des choses éternelles. Oh, que les âmes se sanctifieront par ce moyen.
5. L’âme qui se recommande à moi par la récitation du Rosaire, ne périra pas.
6. Quiconque récite le Rosaire dévotement, lui appliquer à l’examen de ses mystères sacrés, ne doivent jamais être conquis par le malheur. Dieu ne le châtier dans sa justice, il ne doit pas périr par une mort dépourvu; s’il est juste qu’il doit rester dans la grâce de Dieu, et devenir digne de la vie éternelle.
7. Celui qui doit avoir une véritable dévotion pour le Rosaire ne doit pas mourir sans les sacrements de l’Église.
8. Ceux qui sont fidèles à réciter le Rosaire auront au cours de leur vie et à leur mort la lumière de Dieu et la plénitude de ses grâces; au moment de la mort, ils participent aux mérites des saints au paradis.
9. Je vais délivrer du purgatoire ceux qui ont été consacrés au Rosaire.
10. Les enfants fidèles du Rosaire sont mériter un haut degré de gloire dans le ciel.
11. Vous l’obtiendrez tout ce que vous me demandez par la récitation du Rosaire.
12. Tous ceux qui propagent le Saint Rosaire sera aidé par moi dans leurs nécessités.
13. Je l’ai obtenu de mon divin Fils que tous les défenseurs du Rosaire auront pour intercesseurs toute la cour céleste au cours de leur vie et à l’heure de la mort.
14. Tous ceux qui récitent le Rosaire sont mes fils et filles, frères et sœurs de mon Fils unique Jésus-Christ.
15. La dévotion de mon Rosaire est un grand signe de prédestination.

Comment prier le Rosaire

19
Cette entrée a été publiée dans le Dr Issam Nemeh, Moments Miracle, Miracle Prayer, Philip Keller et étiqueté Sainte Mère, Rosaire, Vision par Philip Keller. Bookmark the permalink.
Laisser un commentaire
Votre adresse email ne sera pas publiée. Les champs requis sont indiqués *

Commentaire

Prénom *

Email *

Site Internet

Poster un commentaire
Accueil
Sur
Blind Faith en direct
Qui est qui
Apparence personnelle
Témoignages
Vidéos
Episodes
Franchement Philip
Issam Insights
Keeping It réel avec Kathy
Moments Miracle
Prier
Comment prier le Rosaire
Interagir
Contactez nous
Événements
services de guérison
Patreon
Les allocutions de PHILIP

DR. SERVICE Nemeh GUÉRISON
25 septembre, Cleveland, DoubleTree Westlake

L’ENGAGEMENT PARLER PHILIP
Oct 2, Église catholique St. Mark, Cleveland

DR. SERVICE Nemeh GUÉRISON
23 octobre, Detroit, MI, Marriott Livonia

DR. SERVICE Nemeh GUÉRISON
Oct 29, Los Angeles, Hawthorne, Californie

DR. SERVICE Nemeh GUÉRISON
30 oct Los Angeles, Hawthorne, Californie

DR. SERVICE Nemeh GUÉRISON
6 nov Cleveland, DoubleTree Westlake
Reportez-vous à l’annexe de l’événement sur Interact Tab, ou la guérison des services pour plus de détails.

Les plus récentes
Une nouvelle utilisation pour les cartes daffaires 22 Septembre, 2016
Chanter le Cantique des Cantiques – BFL 165 19 Septembre, 2016
Les signes du ciel ou l’enfer? 17 septembre 2016
Trapper Jack – Diffusion à Podcasting 16 Septembre, 2016
Le Garçon Fille Bubble 15 Septembre, 2016
Autres questions? – BFL 164 Septembre 13, 2016
Quand les êtres humains Will Return? 10 septembre 2016
Road Trip à Rhoda Wise Maison Septembre 8, 2016
Une pause-café avec le docteur et Kathy Nemeh – BFL 163 6 Septembre, 2016
Le Dieu Kept Secret des Anges 3 Septembre, 2016
Fièrement propulsé par WordPress
ShareThis Copier et Coller
– Voir plus: http://blindfaithlive.com/new-use-business-cards/#sthash.LCA8iAU3.dpuf

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Stipe machine oersetting: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

A New Use for Business Cards

Blind Faith LIVE! Real People. Real Miracles.Real People. Real Miracles / Philip Keller (Trapper) & Dr. Issam Nemeh Blind Faith LIVE! Real People. Real Miracles.
Sykje
Sykje
Haadmenu
Gean nei primêre ynhâld
ôfleverings
Rûnwei Philip
Issam Insights
Miracle Mominten
Oer
ynteraksje
Bidde
Patreon
Post navigation ← Vorige
In Nije Brûk foar Business Cards
Posted on October 22, 2016 by Philip Keller
Toanielstik
Podcast: Play yn nij finster | Download

Subscribe: iTunes | Android | RSS

Miracle MomentPamela Madden
Pamela Madden hat ferlytsje fisy fanwege Stargardt Disease. It is in degenerative retinal oandwaning dat hat fage de ljochten, sa te sizzen, en weinommen Pamela syn perifeare fisy.

Wylst riding yn om har earste genêzing tsjinst mei har freon, Carol, en Dr. Nemeh frijwilliger, Jay Berkeley, se wie bidden foar Dr. Nemeh en folslein ferwachte dat wat goed soe barre mei har fisy. It die. Net allinne die Pamela syn perifeare fisy komme werom, mar de fage lampen waarden cranked werom oant ‘helder.’ Blind Faith Live saaklike kaarten ek spile in rol yn Pamela fan genêzing.

bonus –

De 15 beloften fan Us Leaffrou, as wy bidde de rosary alle dagen.
De loksillige faam Maria tasein nei Sint Dominic en nei allegearre dy’t folgje dat “”Wat jo freegje yn it Rosary wurdt ferliend.”” Sy ferruile foar alle kristenen Fyftjin belooft oan dyjingen dy’t foardrage de Hillige Rosary. – Imparted nei Sint Dominic en Blessed Alan de la Roche

1. Wa’t sil trou tsjinje my troch de recitation fan de Rosary, scille ûntfange sinjaal Heechheden.
2. Ik promise myn spesjale beskerming en de grutste Heechheden oan al dyjingen dy’t sil foardrage de Rosary.
3. De Rosary scil wêze in machtige wapens tsjin hel, it scil ûndeugd, ôfnimme sûnde, en ferslaan ketterijen.
4. De Rosary sil ta deugd en goede wurken te bloeien; It sil krijen foar sielen de oerfloedige genede fan God; It sil weromlûke de herten fan minsken út de leafde fan ‘e wrâld en syn idelheden, en sil lift se oan de winsk foar ivige dingen. Och, dat sielen soe hilligjen har troch dit betsjut.
5. De siel dy’t advisearret sels ta my troch de recitation fan de Rosary, scil net forgean.
6. Wa’t sil foardrage de Rosary devoutly, tapassen him oan de tsjinprestaasje fan syn hillige mystearjes, sil nea wurde ferovere troch ûngelok. God sil net chastise him yn syn rjocht, hy scil net forgean troch in unprovided dea; as er wêze krekt scil er bliuwe yn ‘e genede fan God, en wurden wurdich fan it ivige libben.
7. Wa’t scil hawwe in wiere devoasje foar de Rosary scil net stjerre sûnder de sakraminten fan ‘e tsjerke.
8. Wa’t binne trou te foardrage de Rosary scil hawwe yn harren libben en by harren dea it ljocht fan God en de follens fan syn Heechheden; op it stuit fan de dea scille hja meidwaan oan de fertsjinsten fan ‘e hilligen yn it paradys.
9. Ik sil leverje út Faaiefjoer dyjingen dy’t binne tawijd oan de Rosary.
10. De trouwe bern fan de Rosary sil Merit in hege graad fan hearlikheid yn de himel.
11. Jo scille krije alle jo freegje fan my troch de recitation fan de Rosary.
12. Alle dyjingen dy’t útdrage de Hillige Rosary wurdt holpen troch my yn har neden.
13. Ik haw helle út myn godlike Soan, dat al de foarsprekkers fan ‘e Rosary scil hawwe foar intercessors de hiele himelske rjochtbank yn harren libben en oan de oere fan’ e dea.
14. Alle dy’t foardrage de Rosary binne myn soannen en dochters, en bruorren en susters fan myn iennichste Soan Jezus Kristus.
15. Devoasje fan myn Rosary is in grut teken fan predestinaasje.

How to bidden de Rosary

19
Dy yngong wie posted yn Dr. Issam Nemeh, Miracle Moments, Miracle Gebed, Philip Keller en tagged Heech te priizgjen Moeder, Rosary, Vision troch Philip Keller. Bookmark de permalink.
Lit in reaksje achter
Jo e-mailadres wurdt net publisearre. Ferplichte fjilden binne markearre *

Comment

Namme *

E-mail *

Website

Post Comment
Thús
Oer
Blind Faith Live
Wa is wa
Persoanlike Appearances
Testimonials
Videos
ôfleverings
Rûnwei Philip
Issam Insights
Keeping It Real mei Kathy
Miracle Mominten
Bidde
Hoe te Bid de Rosary
ynteraksje
Kontakt mei ús opnimme
foarfallen
Healing Services
Patreon
Philip’S speaking ENGAGEMENTS

DR. NEMEH Healing SERVICE
Sept 25, Cleveland, DoubleTree Westlake

Philip fan MEAR Engagement
Oct 2, Sint Mark katolike Tsjerke, Cleveland

DR. NEMEH Healing SERVICE
Oct 23, Detroit, MI, Marriott Livonia

DR. NEMEH Healing SERVICE
Oct 29, Los Angeles, Hawthorne, CA

DR. NEMEH Healing SERVICE
Oct 30, Los Angeles, Hawthorne, CA

DR. NEMEH Healing SERVICE
Oct 6, Cleveland, DoubleTree Westlake
Ferwize nei Event Schedule op Interact Tab, of Healing Tsjinsten foar mear details.

MOST Recent Posts
In Nije Brûk foar Business Cards septimber 22, 2016
Singing de Song of Songs – BFL 165 september 19, 2016
Signs de himel of Hell? Septimber 17, 2016
Trapper Jack – Omrop nei Podcasting septimber 16, 2016
De Meisje Bubble Boy september 15, 2016
Any Mear Fragen? – BFL 164 september 13, 2016
Doe’t Sille de minsken Return? Septimber 10, 2016
Road Trip to Rhoda Wise House septimber 8, 2016
In Coffee Break mei de Dokter en Kathy Nemeh – BFL 163 septimber 6, 2016
De Secret God Kept út de Angels septimber 3, 2016
Proudly powered by WordPress
ShareThis Copy and Paste
– Sjoch mear op: http://blindfaithlive.com/new-use-business-cards/#sthash.LCA8iAU3.dpuf

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Soporte de traducción automática: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

A New Use for Business Cards

A fe cega LIVE! Persoas reais. Xente Miracles.Real. Milagres reais / Philip Keller (Trapper) e doutor Issam Nemeh Blind Faith LIVE! Persoas reais. Real Milagres.
busca
busca
menú principal
Ir ao contido principal
episodios
francamente Philip
Issam Insights
momentos milagrosos
sobre
interactuar
rezar
Patreon
Mensaxe navegación ← Anterior
Un novo uso para tarxetas de visita
Publicado o 22 de setembro de 2016 por Philip Keller
Xogar
Podcast: Reproducir en nova ventá | descargar

Suscribirse a: iTunes | Android | RSS

Miracle MomentPamela Madden
Pamela Madden foi diminuíndo a visión por mor da enfermidade de Stargardt. É unha enfermidade dexenerativa da retina que diminuíu as luces, por así dicir, e levou a visión periférica de Pamela.

A pesar de andar no seu primeiro servizo de cura coa amiga, Carol, e Dr Nemeh voluntario, Jay Berkeley, estaba orando por Dr. Nemeh e totalmente esperando que algo bo vai ocorrer coa súa visión. Fixo. Non só a visión periférica de Pamela volver, pero as luces se apagaron foron dobrado ao “”brillante.”” Fe cega tarxetas Vivo negocios tamén desempeñou un papel na cicatrización de Pamela.

Bonus –

15 promesas de Nosa Señora, se rezar o terzo todos os días.
A Virxe María prometeu a San Domingos ea todos os que seguen a “”todo canto pedirdes en Rosario será concedida.”” Ela deixou a todos os cristiáns Quince Promesas para os que recitar o Santo Rosario. – Transmitiu a San Domingos e Blessed Alan de la Roche

1. Quen debe fielmente servir-me coa recitación do Rosario, recibirá grazas sinal.
2. Eu prometer miña protección especial e as maiores grazas a todos aqueles que deben recitar o Rosario.
3. O Rosario será unha arma poderosa contra o inferno, destruirá os vicios, dissipará pecado e derrota heresias.
4. O Rosario fará que a virtude e as boas obras de desenvolvemento; obterá as almas a gran misericordia de Deus; que vai retirar os corazóns dos homes do amor do mundo e as súas vaidades, e levanta-los ao desexo de cousas eternas. Oh, que as almas se santificarão por este medio.
5. A alma que se recomenda para min coa recitación do Rosario non perecer.
6. Quen recitar o Rosario devotamente, aplicando-se á consideración dos seus misterios, non será xamais conquistado polo infortunio. Deus non vai castigalo lo na súa xustiza, non perecerá por unha morte desprovista; se pode só permanecerá na graza de Deus, e tornar-se dignos da vida eterna.
7. Quen debe ter unha certa devoción polo Rosario, non morrerán sen os sacramentos da Igrexa.
8. Os que son fieis a rezar o Rosario terá durante a súa vida e na súa morte, a luz de Deus ea plenitude das súas grazas e no momento da morte, eles deben participar nos méritos dos santos no paraíso.
9. Eu liberarei do purgatorio aqueles que teñen dedicado ao Rosario.
10. Os fillos fieis do Rosario debe merecer un elevado grao de gloria no ceo.
11. Debe obter todo o que pedir a recitación do Rosario.
12. Os que propagaren o meu Rosario serán por min socorridos nas súas necesidades.
13. Eu puiden do meu fillo que todos os defensores do Rosario terá como intercessores toda a corte celestial durante a súa vida e na hora da morte.
14. Todos os que recitam o Rosario son os meus fillos e fillas, irmáns do meu único fillo Xesús Cristo.
15. devoción do Santo Rosario é un gran sinal de predestinación.

Como rezar o Rosario

19
Esta entrada foi publicada en Dr. Issam Nemeh, momentos milagrosos, Oración Miracle, Philip Keller e marcou Nai Santísima, Rosario, Visión por Philip Keller. Bookmark the permalink.
Deixe unha resposta
Enderezo de correo electrónico non será publicado. Os campos obrigatorios están marcados *

comentario

nome *

Correo-e *

sitio

post Comment
casa
sobre
Blind Faith en directo
Quen é quen
Personal Aparições
testemuños
videos
episodios
francamente Philip
Issam Insights
Mantendo o real con Kathy
momentos milagrosos
rezar
Como Pray o Rosario
interactuar
Contacta connosco
eventos
cura Servizos
Patreon
Charla de Philip

DR. SERVIZO Nemeh CURA
25 de setembro, Cleveland, Doubletree Westlake

Charla de Philip
02 de outubro, a Igrexa Católica St Mark, Cleveland

DR. SERVIZO Nemeh CURA
23 de outubro, Detroit, MI, Marriott Livonia

DR. SERVIZO Nemeh CURA
29 de outubro, en Los Angeles, Hawthorne, CA

DR. SERVIZO Nemeh CURA
30 de outubro, en Los Angeles, Hawthorne, CA

DR. SERVIZO Nemeh CURA
06 de novembro, Cleveland, Doubletree Westlake
Consulte a Axenda de eventos no Interact Tab, ou servizos de cura para máis detalles.

Mensaxes recentes
Un novo uso para tarxetas de visitas 22 de setembro de 2016
Cantar o Cântico dos Cânticos – BFL 165 19 de setembro de 2016
Sinais do Ceo ou inferno? 17 de setembro de 2016
Trapper Jack – Broadcasting a Podcasting 16 de setembro de 2016
A rapaza do neno da burbulla 15 de setembro de 2016
Máis preguntas? – BFL 164 13 de setembro de 2016
Cando é que o ser humano retorno? 10 de setembro de 2016
Road Trip para Rhoda sabio Casa 08 de setembro de 2016
Unha ruptura de café co médico e Kathy Nemeh – BFL 163 06 de setembro de 2016
O Deus Segredo dos Anxos 03 de setembro de 2016
Powered by WordPress
ShareThis Copiar e Pegar
– Ver máis en: http://blindfaithlive.com/new-use-business-cards/#sthash.LCA8iAU3.dpuf

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
მხარდაჭერა მანქანა თარგმანი: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

A New Use for Business Cards

ბრმა რწმენა LIVE! რეალური ადამიანები. უძრავი Miracles.Real ხალხი. უძრავი სასწაულები / ფილიპ Keller (Trapper) და დოქტორ Issam Nemeh ბრმა რწმენა LIVE! რეალური ადამიანები. უძრავი სასწაულები.
ძებნა
ძებნა
მთავარი მენიუ
გადასვლა ძირითადი შინაარსი
Episodes
სიმართლე გითხრათ, ფილიპ
issam Insights
სასწაული Moments
მომხმარებლის
ურთიერთქმედება
Pray
Patreon
პოსტი ნავიგაცია ← წინა
ახალი გამოყენება ბიზნეს ბარათები
გამოგზავნილია წლის სექტემბერი 22, 2016 ფილიპ Keller
თამაში
პოდკასტი: ითამაშეთ in new window | ჩამოტვირთვა

გამოწერა: iTunes | Android | RSS

სასწაული MomentPamela Madden
Pamela Madden აქვს ამცირებს ხედვა გამო Stargardt დაავადება. ეს არის დეგენერაციული ბადურის არეულობის, რომ აღარ ანათებს, განათება, ასე ვთქვათ, და წაიყვანეს Pamela პერიფერიული ხედვა.

ხოლო ცხენოსნობა მისი პირველი სამკურნალო მომსახურების მისი მეგობარი, Carol და დოქტორ Nemeh მოხალისე, Jay Berkeley, იგი ლოცულობდა დოქტორი Nemeh და მთლიანად ელოდება, რომ რაღაც კარგი მოხდება მისი ხედვა. ეს გააკეთა. არათუ Pamela პერიფერიული ხედვა დავბრუნდებით, მაგრამ ანათებს განათება დასვა უკან მდე “”ნათელი””. Blind Faith Live სავიზიტო ბარათები ასევე დიდი როლი ითამაშა Pamela სამკურნალო.

Bonus –

15 დაპირება ჩვენი ლედი, თუ ვლოცულობთ კრიალოსანი ყოველდღიურად.
ნეტარ ღვთისმშობლის პირობა დადო, რომ წმინდა დომინიკ და ყველას, ვინც დაიცვას, რომ “”რასაც თქვენ ვთხოვთ იმ Rosary მიენიჭება.”” მან დატოვა ყველა ქრისტიანს თხუთმეტი პირდება მათ, ვინც უყვებიან წმიდა Rosary. – ამა თუ წმინდა დომინიკ და ნეტარ ალან de la Roche

1. ვინც უნდა ერთგულად ემსახურება ჩემს მიერ წაკითხვაზე Rosary, უნდა მიიღოს სიგნალი ეტიკეტსა.
2. მე გპირდებით, ჩემი დაცვის სპეციალური და დიდი ეტიკეტსა ყველა, ვინც უნდა უყვებიან Rosary.
3. Rosary უნდა იყოს ძლიერი ჯავშანი წინააღმდეგ ჯოჯოხეთი, მას დაანგრევს ვიცე შეამცირებს ცოდვა, და დამარცხება მწვალებლობა.
4. Rosary გამოიწვევს ძალით და კარგი ნამუშევრები აყვავება; ის მიიღებს სულის უხვი წყალობა ღვთისა; ეს იქნება გაიყვანოს გულებში სიყვარულის მსოფლიოში და მისი უსაქმურობისა და მოხსნის მათ სურვილი მარადიული რამ. ოჰ, რომ სულის იქნებოდა განწმენდს თავს ნიშნავს ეს.
5. სული, რომელიც ურჩევს, თავად ჩემს მიერ წაკითხვაზე Rosary, არა წარწყმდეს,.
6. ვინც უნდა უყვებიან Rosary ღრმად მორწმუნე, გამოყენების თავად განხილვის მისი წმინდა საიდუმლოებით, არასდროს არ უნდა დაიპყრეს უბედურება. ღმერთი არ დასაჯა იგი მისი სამართლიანობა, იგი, არა წარწყმდეს მიერ unprovided სიკვდილი; თუ ის იყოს მხოლოდ ის უნდა დარჩეს მადლი ღმერთს, და გახდეს ღირსი საუკუნო სიცოცხლე.
7. ვინც უნდა იყოს ნამდვილი თავდადების Rosary არ მოკვდება გარეშე საეკლესიო საიდუმლოებების.
8. ის, ვინც უყვებიან Rosary უნდა ჰქონდეს დროს მათი ცხოვრება და მათი სიკვდილი სინათლის ღმერთი და აუარებელ მისი ეტიკეტსა; მომენტში სიკვდილის მონაწილეობენ არსებითად წმინდანთა სამოთხეში.
9. მე გიხსნის Purgatory, ვინც უკვე მიეძღვნა Rosary.
10. ერთგული Rosary უნდა დამსახურებაა მაღალი ხარისხით დიდება Heaven.
11. თქვენ უნდა მიიღოს ყველა სთხოვ ჩემს მიერ წაკითხვაზე Rosary.
12. ყველა, ვინც პროპაგანდაა წმიდა Rosary უნდა დაეხმარა ჩემს მიერ მათი აუცილებლობა.
13. მე არ მიღებული ჩემი ღვთაებრივი ძე, რომ ყველა ადვოკატების Rosary უნდა ჰქონდეს შუამავლის მთელი ზეციური სასამართლოს დროს მათი ცხოვრება და სიკვდილის ჟამს.
14. ყველა, ვინც უყვებიან Rosary ჩემი შვილები, ძმები და დები, ჩემი ერთადერთი ძე იესო ქრისტე.
15. Devotion ჩემი Rosary არის დიდი ნიშანი, წინასწარ არის განსაზღვრული.

როგორ ვილოცოთ Rosary

19
ამ ჩანაწერში იყო გამოკრული დოქტორი Issam Nemeh, სასწაული Moments, სასწაული ლოცვა, ფილიპ Keller და tagged ნეტარ დედა, Rosary, Vision ფილიპ Keller. პერმაბმული.
დატოვეთ პასუხი
თქვენი ელფოსტის მისამართი გამოქვეყნებული არ იყო. აუცილებელი ველები მონიშნულია *

კომენტარის დამატება

სახელი *

ელ-ფოსტის გაგზავნა

საიტი

კომენტარის დატოვება
მთავარი
მომხმარებლის
Blind Faith Live
ვინ ვინაა
პირადი Appearances
რას ფიქრობენ ჩვენზე
ვიდეოები
Episodes
სიმართლე გითხრათ, ფილიპ
issam Insights
Keeping It Real ერთად Kathy
სასწაული Moments
Pray
როგორ ლოცულობენ rosary
ურთიერთქმედება
დაგვიკავშირდით
ივენთი
სამკურნალო მომსახურება
Patreon
ფილიპ საუბრობდა ვალდებულებებს

DR. NEMEH სამკურნალო SERVICE
სექტემბერი 25, Cleveland, DoubleTree Westlake

PHILIP ს წარმოთქმული ENGAGEMENT
Oct 2, წმინდა მარკოზი კათოლიკური ეკლესია, Cleveland

DR. NEMEH სამკურნალო SERVICE
Oct 23, Detroit, MI, Marriott Livonia

DR. NEMEH სამკურნალო SERVICE
Oct 29, Los Angeles, Hawthorne, CA

DR. NEMEH სამკურნალო SERVICE
Oct 30, Los Angeles, Hawthorne, CA

DR. NEMEH სამკურნალო SERVICE
Nov 6, Cleveland, DoubleTree Westlake
იხილეთ ღონისძიებები განრიგი ურთიერთქმედება Tab, ან სამკურნალო Services უფრო დეტალურად.

უახლესი შეტყობინება
ახალი გამოყენება ბიზნეს ბარათები 22 სექტემბერი, 2016
სიმღერა ქებათა – BFL 165 19 სექტემბერი, 2016
ნიშნები Heaven ან Hell? სექტემბერი 17, 2016
Trapper Jack – მაუწყებლის Podcasting სექტემბერი 16, 2016
გოგონა Bubble Boy 15 სექტემბერი, 2016
ნებისმიერი სხვა კითხვები? – BFL 164 13 სექტემბერი, 2016
როდის ადამიანთა დაბრუნება? სექტემბერი 10, 2016
Road Trip to Rhoda ბრძენი სახლი, 8 სექტემბერს, 2016
შესვენება დოქტორი და Kathy Nemeh – BFL 163 6 სექტემბერი, 2016
საიდუმლო ღმერთმა ანგელოზების სექტემბერი 3, 2016
ამაყად powered by WordPress
ოქმები და
– იხილეთ მეტი: http://blindfaithlive.com/new-use-business-cards/#sthash.LCA8iAU3.dpuf

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Unterstützung maschinelle Übersetzung: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

A New Use for Business Cards

BLIND FAITH LIVE! Echte Menschen. Echt Miracles.Real Menschen. Wahre Wunder / Philip Keller (Trapper) & Dr. Issam Nemeh BLIND FAITH LIVE! Echte Menschen. Wahre Wunder.
Suche
Suche
Hauptmenü
Direkt zum Hauptinhalt
Folgen
Ehrlich gesagt Philip
Issam Insights
Miracle Moments
Etwa
Interagieren
Beten
Patreon
Artikelnavigation ← Vorherige
Eine neue Verwendung für Visitenkarten
Geschrieben am 22. September 2016 von Philip Keller
Spielen
Podcast: Spielen Sie in einem neuen Fenster | Herunterladen

Abonnieren: iTunes | Android | RSS

Miracle MomentPamela Madden
Pamela Madden hat wegen der Stargardt-Krankheit vermindern Vision. Es ist eine degenerative Netzhauterkrankung, die die Lichter gedimmt hat, so zu sprechen, und weggebracht Pamelas periphere Sicht.

Während der Fahrt mit ihrem Freund zu ihrem ersten Heilungsgottesdienst in, Carol, und Dr. Nemeh Freiwilligen, Jay Berkeley, betete sie für Dr. Nemeh und voll der Erwartung, dass etwas Gutes mit ihrer Vision passieren würde. Es tat. Nicht nur das periphere Sehen Pamela kommen zurück, aber die Lichter gedimmt wurden wieder auf ‘hell.’ Blind Faith Live-Visitenkarten spielte auch eine Rolle in Pamelas Heilung angekurbelt.

Bonus –

Die 15 Versprechen Unserer Lieben Frau, wenn wir den Rosenkranz täglich beten.
Die Heilige Jungfrau Maria versprochen, nach Saint Dominic und an alle, die folgen, dass “”Was auch immer Sie in den Rosenkranz bitten gewährt wird.”” Sie verließ für alle Christen Fünfzehn bis diese Versprechungen, die den Rosenkranz beten. – Vermittelte nach Saint Dominic und Selige Alan de la Roche

1. Wer soll mich treu durch die Rezitation des Rosenkranzes dienen soll Signal Gnaden empfangen.
2. Ich verspreche, meinen besonderen Schutz und die größten Gnaden für alle, die den Rosenkranz rezitieren wird.
3. Der Rosenkranz ist eine mächtige Rüstung gegen die Hölle sein, wird es umge zerstören, verringern die Sünde und Häresien besiegen.
4. Der Rosenkranz wird dazu führen, Tugend und gute Werke zu gedeihen; es wird für die Seelen der großen Barmherzigkeit Gottes zu erhalten; es wird die Herzen der Menschen von der Liebe der Welt und ihren Eitelkeiten, zurückziehen und wird sie auf den Wunsch nach dem ewigen Dinge heben. Oh, dass die Seelen würden sich heiligen, indem das bedeutet.
5. Die Seele, die sich durch das Beten des Rosenkranzes mir empfiehlt, nicht verloren werden.
6. Wer soll den Rosenkranz andächtig rezitieren, sich auf die Betrachtung seiner heiligen Geheimnisse anwenden können, werden nie vom Unglück besiegt werden. Gott wird ihn nicht in seiner Gerechtigkeit züchtigen, so soll er nicht von einem unversorgten Tod zugrunde gehen; wenn er sein nur soll er in der Gnade Gottes bleiben und würdig des ewigen Lebens geworden.
7. Wer hat eine wahre Hingabe für den Rosenkranz haben, ist nicht ohne die Sakramente der Kirche sterben.
8. Diejenigen, die treu sind, den Rosenkranz zu beten soll im Laufe ihres Lebens haben und bei ihrem Tod das Licht Gottes und die Fülle seiner Gnade; im Moment des Todes werden sie in den Verdiensten der Heiligen im Paradies teilnehmen.
9. Ich werde von Purgatory diejenigen liefern, die mit dem Rosenkranz gewidmet wurden.
10. Die Gläubigen Kinder des Rosenkranzes ist ein hohes Maß an Herrlichkeit im Himmel verdienen.
11. Du sollst erhalten alles, was Sie von mir verlangen, dass die Rezitation des Rosenkranzes.
12. Alle, die der Heilige Rosenkranz propagieren soll in ihre Notwendigkeiten von mir unterstützt werden.
13. Ich habe von meinem göttlichen Sohn erhalten, dass alle Befürworter des Rosenkranzes die gesamte Himmels Gericht während ihres Lebens und in der Stunde des Todes haben soll für Fürbitter.
14. Alle, die den Rosenkranz rezitieren sind meine Söhne und Töchter, und Brüder und Schwestern meines einzigen Sohn Jesus Christus.
15. Devotion meiner Rosenkranz ist ein großes Zeichen der Prädestination.

Wie beten den Rosenkranz

19
Dieser Eintrag wurde in Dr. Issam Nemeh, Miracle Moments, Miracle Gebet, Philip Keller und getaggt Gottesmutter, Rosenkranz Vision von Philip Keller geschrieben. Lesezeichen auf den Permalink.
Hinterlasse eine Antwort
Deine Email-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *

Kommentar

Name *

Email *

Webseite

Kommentar hinzufügen
Zuhause
Etwa
Blind Faith Live-
Wer ist wer
persönliche Auftritte
Testimonials
Videos
Folgen
Ehrlich gesagt Philip
Issam Insights
Es wirklich halten mit Kathy
Miracle Moments
Beten
Wie den Rosenkranz zu beten
Interagieren
Kontaktiere uns
Veranstaltungen
Heildienstleistungen
Patreon
Philipps Vortrags

DR. NEMEH HEALING SERVICE
25. September, Cleveland, DoubleTree Westlake

Philipps SPRECHEN ENGAGEMENT
2. Oktober, St. Mark katholischen Kirche, Cleveland

DR. NEMEH HEALING SERVICE
23. Oktober, Detroit, MI, Marriott Livonia

DR. NEMEH HEALING SERVICE
29. Oktober, Los Angeles, Hawthorne, Kalifornien

DR. NEMEH HEALING SERVICE
30. Oktober, Los Angeles, Hawthorne, Kalifornien

DR. NEMEH HEALING SERVICE
6. November, Cleveland, DoubleTree Westlake
Siehe Veranstaltungskalender auf Interact Tab oder Healing Services für weitere Details.

Die neuesten Beiträge
Eine neue Verwendung für Visitenkarten 22. September 2016
Singen das Lied der Lieder – BFL 165 19. September 2016
Zeichen vom Himmel oder Hölle? 17, September 2016
Trapper Jack – Rundfunk Podcasting 16. September 2016
Das Mädchen Bubble Boy 15. September 2016
Noch Fragen? – BFL 164 13. September 2016
Wenn kehren die Menschen? 10, September 2016
Road Trip zu Rhoda Wise Haus 8. September 2016
Eine Kaffeepause mit dem Doktor und Kathy Nemeh – BFL 163 6. September 2016
Das Geheimnis Gottes, festgehalten von den Engeln 3, September 2016
Proudly powered by WordPress
Sharethis Kopieren und Einfügen
Mehr unter: – http://blindfaithlive.com/new-use-business-cards/#sthash.LCA8iAU3.dpuf

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Υποστήριξη αυτόματης μετάφρασης: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

A New Use for Business Cards

Τυφλή πίστη LIVE! Αληθινοί Άνθρωποι. Ρεάλ Miracles.Real άνθρωποι. Ρεάλ Θαύματα / Philip Keller (Trapper) & Δρ Issam Nemeh τυφλή πίστη LIVE! Αληθινοί Άνθρωποι. Πραγματικά θαύματα.
Έρευνα
Έρευνα
Κυρίως μενού
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
επεισόδια
ειλικρινά Philip
Issam Insights
Στιγμές θαύμα
Για
Αλληλεπιδρώ
Προσεύχομαι
Πατρέων
Δημοσίευση πλοήγησης ← Προηγούμενη
Μια νέα χρήση για επαγγελματικές κάρτες
Δημοσιεύτηκε στις 22 Σεπτεμβρίου 2016 από τον Φίλιππο Keller
Παιχνίδι
Podcast: Παίξτε σε νέο παράθυρο | Λήψη

Εγγραφή: iTunes | Android | RSS

Θαύμα MomentPamela Madden
Pamela Madden έχει μείωση της όρασης λόγω του Stargardt Νόσων. Πρόκειται για μια εκφυλιστική διαταραχή του αμφιβληστροειδούς που έχει απενεργοποιημένα τα φώτα, να το πω έτσι, και να λαμβάνονται μακριά περιφερειακή όραση Πάμελα.

Οδηγώντας στο πρώτο υπηρεσία επούλωση της με το φίλο της, Κάρολ, και ο Δρ Nemeh εθελοντών, Jay Berkeley, που προσευχόταν για τον Δρ Nemeh και πλήρως προσδοκώντας ότι κάτι καλό θα συμβεί με το όραμά της. Το έκανε. Όχι μόνο δεν περιφερειακή όραση Πάμελα επανέλθει, αλλά τα αχνά φώτα λυγισμένο πίσω μέχρι να «φωτεινό». Blind Faith Ζωντανά επαγγελματικές κάρτες έπαιξαν επίσης ρόλο στην επούλωση Πάμελα.

μπόνους –

Οι 15 υποσχέσεις της Παναγίας, αν προσευχόμαστε το κομπολόι καθημερινά.
Η Παναγία είχε υποσχεθεί στον Άγιο Δομίνικο και σε όλους εκείνους που ακολουθούν ότι “”Ό, τι ζητήσετε στο Ροζάριο θα χορηγηθεί.”” Έφυγε για όλους τους χριστιανούς Δεκαπέντε υπόσχεται σε όσους απαγγέλλουν το Holy Rosary. – Προσδίδεται στο Άγιο Δομίνικο και Ευλογημένος ο Alan de la Roche

1. Όποιος υπηρετεί πιστά μου από την απαγγελία του Ροδαρίου, θα λάβουν τις χάρες του σήματος.
2. Υπόσχομαι ειδική προστασία μου και τις μεγαλύτερες χάρες σε όλους εκείνους που θα απαγγείλει το Ροζάριο.
3. Η Ροζάριο είναι μια ισχυρή θωράκιση κατά την κόλαση, θα καταστρέψει αντιπρόεδρος, μειώνουν την αμαρτία, και να νικήσει αιρέσεις.
4. Η Ροζάριο θα προκαλέσει αρετή και καλά έργα για να ανθίσει? θα λάβει για τις ψυχές η άφθονη έλεος του Θεού? θα αποσύρει τις καρδιές των ανθρώπων από την αγάπη του κόσμου και ματαιοδοξίες του, και θα τους σηκώσει την επιθυμία για αιώνια πράγματα. Ω, ότι οι ψυχές θα τους αγιάσει με αυτό τον τρόπο.
5. Η ψυχή που η ίδια προτείνει σε μένα από την απαγγελία του Ροδαρίου, δεν πρέπει να χαθεί.
6. Όποιος θα απαγγείλει το Ροζάριο ευλαβικά, εφαρμόζοντας ο ίδιος στην εξέταση των ιερών μυστηρίων της, δεν πρέπει ποτέ να κατακτηθεί από την ατυχία. Ο Θεός δεν θα τον τιμωρήσει με τη δικαιοσύνη Του, δεν πρέπει να χαθεί από ακάλυπτες θάνατο? αν είναι ακριβώς ο ίδιος θα παραμείνει στην χάρη του Θεού, και να γίνει άξιο της αιώνιας ζωής.
7. Όποιος έχει μια πραγματική αφοσίωση για την Ροζάριο δεν θα πεθάνει χωρίς τα μυστήρια της Εκκλησίας.
8. Όσοι είναι πιστοί να απαγγείλει το Ροζάριο έχει κατά τη διάρκεια της ζωής τους και στο θάνατό τους το φως του Θεού και την πληρότητα της χάρες Του? κατά τη στιγμή του θανάτου που συμμετέχουν στην αξία των αγίων στον παράδεισο.
9. Θα ελευθερώσει από Καθαρτήριο εκείνους που έχουν αφιερωθεί στο Ροζάριο.
10. Τα πιστά τέκνα του Ροδαρίου θα αξίζει ένα υψηλό βαθμό δόξα στον Ουρανό.
11. Θα πρέπει να λάβει όλα ρωτάτε για μένα από την απαγγελία του Ροδαρίου.
12. Όλοι όσοι διαδίδουν το Holy Rosary πρέπει να βοηθηθεί από μένα σε ανάγκες τους.
13. Έχω λάβει από τη Θεία Υιός μου ότι όλοι οι υποστηρικτές του Ροδαρίου έχει για μεσολαβητές ολόκληρο το ουράνιο δικαστήριο κατά τη διάρκεια της ζωής τους και κατά την ώρα του θανάτου.
14. Όλοι όσοι απαγγέλλουν το ροδάριο είναι οι γιοι μου και θυγατέρες, και τους αδελφούς και τις αδελφές μόνο ο Υιός μου ο Ιησούς Χριστός.
15. Η αφοσίωση του Ροδαρίου μου είναι ένα μεγάλο σημάδι του προορισμού.

Πώς να προσευχηθούν το ροδάριο

19
Αυτή η εγγραφή δημοσιεύτηκε στο Δρ Issam Nemeh, Στιγμές Θαύμα, θαύμα προσευχή, Philip Keller και ετικέτα Παναγίας, Ροζάριο, Vision από τον Φίλιππο Keller. Σελιδοδείκτης το permalink.
Αφήστε μια απάντηση
Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Σχόλιο

Όνομα *

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ *

Δικτυακός τόπος

Αναρτήστε Σχόλιο
Σπίτι
Για
Blind Faith Ζωντανά
Ποιος είναι ποιος
προσωπικές εμφανίσεις
Μαρτυρίες
βίντεο
επεισόδια
ειλικρινά Philip
Issam Insights
Κρατώντας αυτό Ρεάλ με Kathy
Στιγμές θαύμα
Προσεύχομαι
Πώς να προσευχηθούν το ροδάριο
Αλληλεπιδρώ
Επικοινωνήστε μαζί μας
Εκδηλώσεις
θεραπεύοντας Υπηρεσίες
Πατρέων
Ομιλίες του Φιλίππου

DR. Nemeh ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
25η Σεπτέμβρη, Κλίβελαντ, DoubleTree Westlake

Δέσμευση ομιλίας του Φιλίππου
Oct 2, του Αγίου Μάρκου Καθολική Εκκλησία, Κλίβελαντ

DR. Nemeh ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Oct 23, Detroit, MI, Marriott Livonia

DR. Nemeh ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Oct 29, Λος Άντζελες, Hawthorne, Καλιφόρνια

DR. Nemeh ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Oct 30, Λος Άντζελες, Hawthorne, Καλιφόρνια

DR. Nemeh ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Nov 6, Κλίβελαντ, DoubleTree Westlake
Ανατρέξτε στο Πρόγραμμα Εκδηλώσεων για Interact Tab ή Healing Υπηρεσίες για περισσότερες λεπτομέρειες.

Οι πιο πρόσφατες αναρτήσεις
Μια νέα χρήση για επαγγελματικές κάρτες 22, Σεπτεμβρίου 2016
Τραγουδώντας το Άσμα Ασμάτων – BFL 165 19 Σεπτεμβρίου 2016
Σημάδια από Παράδεισο ή την Κόλαση; 17 του Σεπτέμβρη του 2016
Trapper Jack – Broadcasting να Podcasting 16 Σεπτεμβρίου 2016
Η φούσκα Κορίτσι Αγόρι 15 Σεπ του 2016
Οποιεσδήποτε άλλες ερωτήσεις; – BFL 164 13 Σεπτεμβρίου 2016
Όταν θα επιστρέψει τα ανθρώπινα όντα; 10 Σεπ 2016
Road Trip to Rhoda Wise Σπίτι 8η Σεπτεμβρίου 2016
Ένα Coffee Break με το γιατρό και Kathy Nemeh – BFL 163 6 Σεπτεμβρίου του 2016
Το μυστικό του Θεού κρυμμένο από τους Αγγέλους 3 Σεπτέμβρη 2016
Τροφοδοτούνται υπερήφανα από WordPress
ShareThis Αντιγραφή και επικόλληση
– Δείτε περισσότερα στο: http://blindfaithlive.com/new-use-business-cards/#sthash.LCA8iAU3.dpuf

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
આધાર મશીન અનુવાદ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

A New Use for Business Cards

આંધળો વિશ્વાસ લાઈવ! વાસ્તવિક લોકો. રિયલ Miracles.Real લોકો. વાસ્તવિક ચમત્કાર / ફિલિપ કેલર (ટ્રેપર) અને ડો Issam Nemeh આંધળો વિશ્વાસ લાઈવ! વાસ્તવિક લોકો. વાસ્તવિક ચમત્કાર.
શોધ
શોધ
મુખ્ય મેનુ
પ્રાથમિક વિષયવસ્તુ પર જાઓ
એપિસોડ્સ
પ્રમાણિકપણે ફિલિપ
Issam આંતરદૃષ્ટિ
ચમત્કાર પળો
વિશે
વાર્તાલાપ
પ્રાર્થના
Patreon
પોસ્ટ સંશોધક ← ગત
વ્યાપાર કાર્ડ માટે નવો ઉપયોગ
22 સપ્ટેમ્બર, 2016 પર પોસ્ટ કરવામાં આવ્યું ફિલિપ કેલર દ્વારા
રમવા
પોડકાસ્ટ: નવા વિન્ડોમાં વગાડો | ડાઉનલોડ કરો

સબ્સ્ક્રાઇબ કરો: આઇટ્યુન્સ | , Android | આરએસએસ

ચમત્કાર MomentPamela મેડન
પામેલા મેડન Stargardt રોગને કારણે દ્રષ્ટિ સતત ઘટી રહ્યો છે છે. તે ડીજનરેટિવ રેટિના ડિસઓર્ડર કે લાઇટ ધૂંધળું થવું છે, તેથી વાત કરવા માટે, અને પામેલા માતાનો પેરિફેરલ દ્રષ્ટિ દૂર લેવામાં આવે છે.

તેના મિત્ર, કેરોલ, અને ડો Nemeh સ્વયંસેવક, જય બર્કલે સાથે તેના પ્રથમ હીલિંગ સેવામાં સવારી કરતી વખતે, તે ડો Nemeh માટે પ્રાર્થના કરવામાં આવી હતી અને સંપૂર્ણપણે અપેક્ષા છે કે સારા કંઈક તેના દ્રષ્ટિ સાથે થશે. તે કર્યું હતું. માત્ર પામેલા માતાનો પેરિફેરલ દ્રષ્ટિ પાછા આવે છે, પરંતુ ધૂંધળું થવું લાઇટ પાછા સુધી cranked હતી કર્યું ‘તેજસ્વી.’ અંધ વિશ્વાસ લાઈવ બિઝનેસ કાર્ડ પણ પામેલા હીલિંગ માં ભૂમિકા ભજવી હતી.

બોનસ –

અવર લેડી ઓફ 15 વચનો, અમે દૈનિક ગુલાબવાડી પ્રાર્થના છે.
બ્લેસિડ વર્જિન મેરી સેન્ટ ડોમિનિક અને તમામ અનુસરો જે વચન આપ્યું હતું “”જે કંઈ તમે આ ગુલાબવાડી પૂછો મંજૂર કરવામાં આવશે.”” તેમણે તમામ ખ્રિસ્તીઓ પંદર જેઓ પવિત્ર ગુલાબવાડી પાઠ કરવો વચનો છોડી દીધી. – સેન્ટ ડોમિનિક આપવામાં અને આશીર્વાદ એલન ડિ લા ભ્રમણ

1. જે કોઈ વિશ્વાસુ મને આ ગુલાબવાડી ઓફ પઠન દ્વારા સેવા કરશે, સિગ્નલ graces પ્રાપ્ત થશે.
2. હું મારા ખાસ રક્ષણ અને તમામ જેઓ આ ગુલાબવાડી પાઠ કરવો રહેશે મહાન graces વચન.
3. આ ગુલાબવાડી હેલ સામે શક્તિશાળી બખ્તર રહેશે, તે વાઇસ નાશ પાપ ઘટાડો, અને પાખંડ હરાવવા પડશે.
4. આ ગુલાબવાડી સદ્ગુણ અને સારા કાર્યો ખીલી કારણ બનશે; તે આત્માઓ દેવ વિપુલ દયા માટે મેળવશે; તે વિશ્વ અને તેના મૂર્તિની પૂજા પ્રેમ પુરુષો હૃદય પાછા ખેંચી લેશે, અને તેમને શાશ્વત વસ્તુઓ માટે ઇચ્છા હટાવીશું. ઓહ, કે આત્માઓ પોતાને પવિત્ર કરશે આ થાય છે.
5. જે આત્મા આ ગુલાબવાડી ઓફ પઠન દ્વારા મને પોતે આગ્રહ રાખે છે, તે નાશ ન પામે.
6. જે કોઈ આ ગુલાબવાડી ભક્તિભાવપૂર્વક પાઠ કરવો નહિ, તેના પવિત્ર રહસ્યો વિચારણા કરવા માટે પોતાની જાતને અરજી, ક્યારેય કમનસીબી દ્વારા કબજો કરવામાં આવશે. ભગવાન તેમને તેમના ન્યાય સજા નહીં, તે એક પૈસા વગેરેની જોગવાઇ જેને મૃત્યુ પામ્યા નહિ જો તે હોય છે ફક્ત તે ભગવાન ગ્રેસ રહે છે, અને શાશ્વત જીવન લાયક બની રહેશે.
7. જે કોઈ આ ગુલાબવાડી માટે સાચી ભક્તિ ચર્ચ ઓફ સંસ્કારો વિના મૃત્યુ પામે નહિ રહેશે.
8. જેઓ આ ગુલાબવાડી પાઠ કરવો વફાદાર છે તેમના જીવન દરમ્યાન અને પછી તેમના મૃત્યુ ભગવાન અને તેમના graces ના વિપુલતા પ્રકાશ પર રહેશે; મૃત્યુ સમયે તેઓ સ્વર્ગ માં સંતો ની ગુણવત્તા ભાગ રહેશે.
9. હું જેઓ આ ગુલાબવાડી માટે સમર્પિત કરવામાં આવી છે સજાના સ્થળ બચાવશે.
10. આ ગુલાબવાડી ઓફ વફાદાર બાળકો હેવન માં ખ્યાતિ એક ઉચ્ચ ડિગ્રી આપતાં રહેશે.
11. તમે બધા તમે આ ગુલાબવાડી ઓફ પઠન દ્વારા મને પૂછો મેળવવા રહેશે.
12. જેઓ પ્રચાર પવિત્ર ગુલાબવાડી તેમના જરૂરિયાતો મને દ્વારા સહાયક થશે.
13. હું મારા દૈવી પુત્ર પાસેથી મેળવી છે બધા આ ગુલાબવાડી ઓફ હિમાયત તેમના જીવન દરમિયાન અને મૃત્યુ સમયે સમગ્ર અવકાશી કોર્ટ intercessors માટે રહેશે કે.
14. જે બધા ગુલાબવાડી પાઠ કરવો મારા પુત્રો અને પુત્રીઓ અને ભાઈઓ અને મારા માત્ર પુત્ર ઈસુ ખ્રિસ્તમાં બહેનો છે.
મારા આ ગુલાબવાડી ઓફ 15 ભક્તિ પ્રારબ્ધ એક મહાન નિશાની છે.

ગુલાબવાડી પ્રાર્થના કરવા માટે કેવી રીતે

19
આ પ્રવેશ ડો Issam Nemeh મિરેકલ પળો, ચમત્કાર પ્રાર્થના, ફિલિપ કેલર પોસ્ટ કરવામાં આવ્યું અને ફિલિપ કેલર દ્વારા ટૅગ કર્યા બ્લેસિડ મધર, આ ગુલાબવાડી, દ્રષ્ટિ હતી. આ બુકમાર્ક કરો PERMALINK.
પ્રતિશાદ આપો
તમારું ઇમેઇલ સરનામું પ્રકાશિત કરવામાં આવશે નહીં. જરૂરી ક્ષેત્રો ચિહ્નિત થયેલ છે *

ટિપ્પણી

નામ *

ઇમેઇલ *

વેબસાઇટ

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો
મુખ્ય પૃષ્ઠ
વિશે
બ્લાઇન્ડ ફેઇથ લાઈવ
કોણ કોણ છે
વ્યક્તિગત દેખાવ
પ્રશંસાપત્રો
વિડિઓઝ
એપિસોડ્સ
પ્રમાણિકપણે ફિલિપ
Issam આંતરદૃષ્ટિ
કેથી સાથે પ્રત્યક્ષ રાખવા
ચમત્કાર પળો
પ્રાર્થના
ગુલાબવાડી પ્રાર્થના કરવા માટે કેવી રીતે
વાર્તાલાપ
અમારો સંપર્ક કરો
ઘટનાઓ
તંદુરસ્તી સેવાઓ
Patreon
ફિલિપની વાણી

DR. NEMEH હિલીંગ સેવા
સપ્ટેમ્બર 25, ક્લેવલેન્ડ, Doubletree વેસ્ટલેક

ફિલિપની બોલતા પ્રતિબદ્ધતા
આઠ અર્થ સૂચવનારા સૂચકાંક 2, સેન્ટ માર્ક કેથોલિક ચર્ચ, ક્લેવલેન્ડ

DR. NEMEH હિલીંગ સેવા
આઠ અર્થ સૂચવનારા સૂચકાંક 23, ડેટ્રોઇટ, એમઆઇ, મેરિયોટ એ LIVONIA

DR. NEMEH હિલીંગ સેવા
આઠ અર્થ સૂચવનારા સૂચકાંક 29, લોસ એન્જલસ, હોથોર્ન, CA

DR. NEMEH હિલીંગ સેવા
આઠ અર્થ સૂચવનારા સૂચકાંક 30, લોસ એન્જલસ, હોથોર્ન, CA

DR. NEMEH હિલીંગ સેવા
નવે પર 6, ક્લેવલેન્ડ, Doubletree વેસ્ટલેક
વધુ વિગતો માટે આદાન ટૅબ પર કાર્યક્રમ સૂચિ, અથવા ઉપચાર નો સંદર્ભ લો.

સૌથી તાજેતરની પોસ્ટ્સ
22 સપ્ટેમ્બર, 2016 બિઝનેસ કાર્ડ માટે એક નવો ઉપયોગ
ગીતો ગીત ગાવાનું – BFL 165 સપ્ટેમ્બર 19, 2016
સ્વર્ગ કે નરક માંથી સંકેતો? સપ્ટેમ્બર 17, 2016
ટ્રેપર જેક – પોડકાસ્ટિંગ માટે પ્રસારણ સપ્ટેમ્બર 16, 2016
ગર્લ બબલ બોય સપ્ટેમ્બર 15, 2016
કોઇ પ્રશ્નો? – BFL 164 સપ્ટેમ્બર 13, 2016
જ્યારે મનુષ્ય પાછો ફરશે? સપ્ટેમ્બર 10, 2016
Rhoda વાઈસ હાઉસ રોડ ટ્રીપ સપ્ટેમ્બર 8, 2016
ડોક્ટર અને કેથી Nemeh સાથે કોફી બ્રેક – BFL 163 સપ્ટેમ્બર 6, 2016
સિક્રેટ ભગવાન એન્જલ્સ ના રાખવામાં આવે છે 3 સપ્ટેમ્બર, 2016
ગર્વથી દ્વારા સંચાલિત વર્ડપ્રેસ
ShareThis કૉપિ કરો અને પેસ્ટ કરો
http://blindfaithlive.com/new-use-business-cards/#sthash.LCA8iAU3.dpuf: – વધુ જુઓ

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Sipò tradiksyon machin: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

A New Use for Business Cards

BLIND FAITH LIVE! Moun Imobilye. Imobilye Miracles.Real Moun. Konn fè mirak Imobilye / Filip Keller (Trapper) & Dr Issam Nemeh BLIND FAITH LIVE! Moun Imobilye. Imobilye konn fè mirak.
Search
Search
Main menu
Ale nan kontni prensipal
episodes
franchman Filip
Issam Insights
Miracle moman
sou
kominike
Priye
Patreon
Post Navigasyon ← Previous
Yon Sèvi ak New pou kat biznis
Moun ki afiche sou 22 septanm, 2016 pa Filip Keller
Jwe
Podcast: Jwe nan nouvo fenèt | download

Abònman: iTunes | android | RSS

Miracle MomentPamela Madden
Pamela Madden te diminye vizyon paske nan Maladi Stargardt. Li se yon maladi dejeneratif retin ki te grize limyè yo, se konsa pale, epi ki te pran lwen vizyon periferik Pamela a.

Pandan ke monte nan nan sèvis premye geri l ‘ak zanmi l’, Carol, ak Dr Nemeh volontè, Jay Berkeley, li te priye pou Dr Nemeh ak konplètman tann ke yon bagay bon ta rive ak vizyon li. Li te fè sa. Se pa sèlman te fè vizyon periferik Pamela a ‘tounen an, men limyè yo grize te cranked tounen moute nan’ klere. ‘Avèg Lafwa kat Live biznis tou te jwe yon wòl nan gerizon Pamela a.

bonus –

15 Pwomès yo nan Lady nou, si nou lapriyè kolye a chak jou.
Benediksyon Vyèj Mari a te pwomèt nan Saint Dominic ansanm ak tout moun ki swiv sa “”Kèlkeswa sa ou mande nan kolye a pral gen pou l akòde.”” Li kite pou tout kretyen Kenz pwomèt bay moun yo ki resite kolye a Sentespri. – Done nan Saint Dominic ak Benediksyon Alan de la Roche

1. Moun ki va fidèlman fè sèvis pou mwen pa resitasyon an nan kolye a, ap resevwa gras siyal.
2. Mwen te pwomèt pwoteksyon espesyal m ‘ak gras yo pi gran nan tout moun ki va resite kolye a.
3. kolye a dwe gen yon zam pwisan kont lanfè, li pral detwi vis, diminye peche, ak defèt erezi.
4. kolye a pral lakòz vèti ak fè sa ki byen ap fleri; li pral jwenn pou nanm gen pitye a abondan nan Bondye; li pral retire kè yo nan moun soti renmen an nan mond lan ak vye zidòl li yo, epi yo pral leve yo nan dezi a pou bagay sa yo p’ap janm fini an. Oh, ki nanm ta mete tèt yo pa sa a vle di.
5. nanm lan ki rekòmande tèt li fè m ‘pa resitasyon an nan kolye a, pa pral peri.
6. Moun ki va resite kolye a devotman, k ap aplike tèt li nan konsiderasyon nan mistè sakre li yo, p’ap janm konkeri pa malè. Bondye pa pral bat li byen bat nan jistis li, li p’ap janm peri anba yon lanmò unprovided; si li ka jis l’a rete nan favè Bondye a, epi yo vin merite pou yo lavi etènèl.
7. Moun ki va gen yon devosyon vre pou kolye a p’ap janm mouri san yo pa sakreman yo nan Legliz la.
8. Moun ki fidèl nan resite kolye a va gen pandan lavi yo ak nan lanmò yo limyè a nan Bondye ak plénitude a gras li; nan moman sa a nan lanmò sa a, y’a patisipe nan baz byenfonde nan pèp Bondye a nan paradi.
9. Mwen pral lage soti nan purgatwar moun ki te konsakre nan kolye a.
10. Timoun yo fidèl nan kolye a va merite yon wo degre de tout bèl pouvwa nan syèl la.
11. Ou ap jwenn tout sa ou mande m ‘pa resitasyon an nan kolye a.
12. Tout moun ki difize kolye a Sentespri pral assistée pa m ‘nan nesesite yo.
13. Mwen te jwenn nan Pitit diven mwen ke tout moun kap defann yo nan kolye a va gen pou entèrseseur tout tribinal la selès pandan lavi yo ak nan lè a nan lanmò.
14. Tout moun ki resite kolye a se pitit gason m ‘ak pitit fi, ak frè ak sè nan sèlman pitit mwen Jezi Kris la.
15. Devosyon nan kolye mwen an se yon gwo siy predestinasyon.

Ki jan yo lapriyè kolye a

19
Sa a te antre afiche nan Dr Issam Nemeh, moman Miracle, Miracle Lapriyè, Filip Keller ak atenn Benediksyon Manman, kolye, Vizyon pa Filip Keller. Bookmark la Permalink.
Kite yon Reply
Adrès imèl ou pa pral dwe pibliye. Jaden obligatwa yo make *

kòmantè

Non *

Imèl *

Sit wèb

Post Kòmantè
Kay
sou
Avèg Lafwa Live
Ki moun ki nan Ki moun ki
Aparisyon pèsonèl
Temwayaj
videyo
episodes
franchman Filip
Issam Insights
Kenbe Li Imobilye ak Kathy
Miracle moman
Priye
Ki jan yo Priye kolye a
kominike
Kontakte nou
evènman
gerizon Sèvis
Patreon
Angajman pale PHILIP’S

DR. NEMEH HEALING SÈVIS
Sept 25, Cleveland, DoubleTree Westlake

PALE angajman PHILIP a
Oct 2, St Mak Legliz Katolik, Cleveland

DR. NEMEH HEALING SÈVIS
Oct 23, Detroit, MI, Marriott Livonia

DR. NEMEH HEALING SÈVIS
Oct 29, Los Angeles, Hawthorne, CA

DR. NEMEH HEALING SÈVIS
Oct 30, Los Angeles, Hawthorne, CA

DR. NEMEH HEALING SÈVIS
Nov 6, Cleveland, DoubleTree Westlake
Gade nan Orè Evènman sou reyaji Tab, oswa Gerizon Sèvis pou plis detay.

PI Recent Posts
Yon Sèvi ak New pou kat biznis Septanm 22, 2016
Chante Song a nan Chante – BFL 165 Septanm 19, 2016
Siy soti nan Syèl la oswa lanfè? Septanm 17, 2016
Trapper Jack – Broadcasting Podcasting Septanm 16, 2016
Ti gason an jarèt ti fi 15 septanm 2016
‘Keksyon ankò? – BFL 164 Septanm 13, 2016
Lè bèt moun Èske Retounen? Sèptanm 10, 2016
Road Sòti a nan Wòd Wise House septanm 8, 2016
Yon ti repo Kafe ak Doktè ak Kathy Nemeh la – BFL 163 6 septanm, 2016
Bondye an sekrè Kenbe soti nan zanj Bondye yo Septanm 3, 2016
Avec patrone pa WordPress
ShareThis Kopi ak kole
– Wè plis nan: http://blindfaithlive.com/new-use-business-cards/#sthash.LCA8iAU3.dpuf

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support na’ura translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

A New Use for Business Cards

Makãho BANGASKIYA LIVE! Real Mutane. Real Miracles.Real Mutane. Real Ayyukan al’ajibai / Philip Keller (Trapper) & Dr. Issam Nemeh makãho BANGASKIYA LIVE! Real Mutane. Real Ayyukan al’ajibai.
search
search
Main menu
Tsallake zuwa firamare abun ciki
aukuwa
frankly Philip
Issam Basirar
Miracle Moments
game da
hul]
Yi addu’a
Patreon
Post navigation ← Previous
A New Amfani for Business Cards
Posted on 22 ga watan Satumba, 2016 by Philip Keller
Play
Podcast: Play a sabon taga | download

Labarai: iTunes | Android | RSS

Miracle MomentPamela Madden
Pamela Madden ya rage wahayi saboda Stargardt cuta. Yana da wani degenerative retinal cuta da ta dimmed fitilu, sai su yi magana, da kuma kawar da Pamela ta gefe hangen nesa.

Duk da yake hawa a mata farko waraka sabis da ita aboki, Carol, kuma Dr. Nemeh sa kai, Jay Berkeley, ta yin addu’a domin Dr. Nemeh da kuma cikakken tsammani cewa wani abu mai kyau da zai faru da ita hangen nesa. Yana yi. Ba wai kawai ya yi Pamela ta gefe wahayi dawo, amma dimmed fitilu da aka cranked baya up to ‘haske.’ Blind Faith Live business cards kuma taka rawar gani a Pamela ta waraka.

bonus –

The 15 alkawaran Our Lady, idan muka yi addu’a da rosary kullum.
The Albarka Virgin Mary yi wa’adi ga Saint Dominic da dukan wanda ya bi cewa, “”Duk abin da ka tambaye a Rosary za a ba.”” Ta bar dukan Kiristoci goma sha biyar Alkawarin ga waɗanda ke karãtun Mai Tsarki Rosary. – Imparted Saint Dominic da albarka Alan de la Roche

1. Duk wanda ya aminci bauta mini da karatun Rosary, zai sami siginar dl.
2. Na yi alkawari ta musamman kariya da kuma mafi girma dl ga dukan waɗanda suka karanta Rosary.
3. Rosary zai zama mai iko makamai da jahannama, zai hallaka mataimakin, rage zunubi, kuma kayar heresies.
4. The Rosary zai sa nagarta da ayyuka masu kyau to yabanya. zai samu ga rãyukansu da m rahamar Allah. zai janye zukãtan mutãne daga kaunar duniya da gumakansu, kuma za su dauke su zuwa marmarin for madawwami kõme. Oh, cewa rayuka zai tsarkake kansu daga wannan nufi.
5. The rai wanda ya bada shawarar da kanta zuwa gare ni karatun Rosary, kada ya halaka,.
6. Duk wanda ya karanta Rosary tawãli’u, da ake ji da kansa ga shawara ta alfarma asirai, bã zã a yi nasara da masĩfa. Allah ba zai azabta shi a cikin adalci, sai ya kada ya halaka, da wani unprovided mutuwa. idan ya zama kamar shi ne zai kasance a cikin alherin Allah, kuma ya zama ya cancanci rai na har abada.
7. Duk wanda ya yi wani gaskiya ibada ga Rosary ba zai mutu ba tare da sharu ɗ na Church.
8. Lalle ne, waɗanda suke da aminci ga karanta Rosary sunã da, a cikin dũniya, kuma a mutuwarsu hasken Allah da plenitude daga dl; a lokacin da mutuwa za su shiga a cikin isa yabo na tsarkaka a cikin aljanna.
9. zan cece daga A’araf waɗanda aka kishin da Rosary.
10. The aminci ya’yan Rosary za yabo a high mataki na daukaka a sama.
11. Ku samu duk ka tambaye ni daga karatun Rosary.
12. Duk wanda ya propagate Mai Tsarki Rosary za a taimaka da ni a cikin bukatu.
13. Na samu daga ta Divine Ɗan cewa dukan masu yada da Rosary su da mãsu cẽto dukan wani sarari suKe kotu a lokacin rayuwarsu da kuma a cikin sã’ar mutuwa.
14. Duk wanda ya karanta Rosary ne ‘ya’ya maza da’ ya’ya mata, da ‘yan’uwansa maza da mata na ta makaɗaicin Ɗansa Yesu Almasihu.
15. Ibadah na Rosary ne mai girma ãyã daga tsãri.

Yadda za a yi addu’a da Rosary

19
Wannan shigarwa da aka posted a Dr. Issam Nemeh, Miracle Moments, Miracle salla, Philip Keller kuma tagged Albarka Mother, Rosary, Vision da Philip Keller. Bookmark da Permalink.
Leave a Reply
Your email address ba za a buga. Da ake bukata filayen suna alama *

comment

name *

imel *

Yanar Gizo

post Comment
Home
game da
Blind Faith Live
Wa ke Wanda
Personal Siga
shedu
videos
aukuwa
frankly Philip
Issam Basirar
Tsayawa Yana Real da Kathy
Miracle Moments
Yi addu’a
Yadda za a yi addu’a da Rosary
hul]
Contact Us
events
warkar Services
Patreon
Filibus magana alkawari

DR. NEMEH waraka SERVICE
Satumba 25, Cleveland, DoubleTree Westlake

Filibus magana asashen
Oct 2, St. Mark cocin Katolika, Cleveland

DR. NEMEH waraka SERVICE
Oct 23, Detroit, MI, Marriott Livonia

DR. NEMEH waraka SERVICE
Oct 29, Los Angeles, Hawthorne, CA

DR. NEMEH waraka SERVICE
Oct 30, Los Angeles, Hawthorne, CA

DR. NEMEH waraka SERVICE
Nov 6, Cleveland, DoubleTree Westlake
Duba Event Daukaka kan mu’amala Tab, ko Healing Services don ƙarin bayani.

FI Recent Posts
A New Amfani for Business Cards 22 ga watan Satumba, 2016
Singing da Song of Songs – BFL 165 Satumba 19, 2016
Alamu daga sama ko Jahannama ce? Satumba 17, 2016
Trapper Jack – Broadcasting to via RSS Satumba 16, 2016
The Girl Bubble Boy Satumba 15, 2016
Duk wani More Tambayoyi? – BFL 164 Satumba 13, 2016
Yaushe Halittar Mutum Koma? Satumba 10, 2016
Road Tafiya zuwa Rhoda hikima House Satumba 8, 2016
A Coffee Hutu da Doctor kuma Kathy Nemeh – BFL 163 Satumba 6, 2016
Asirin Allah Kiyaye daga malã’iku Satumba 3, 2016
Da nuna alfahari powered by WordPress
ShareThis kwafa da liƙa
– Duba more a: http://blindfaithlive.com/new-use-business-cards/#sthash.LCA8iAU3.dpuf

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Kākoʻo Maker unuhi: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

A New Use for Business Cards

Makapo ka manaoio LIVE! Real People. Maoli Miracles.Real People. Maoli mana / Philip Keller (Trapper) & Dr. Issam Nemeh makapo Faith LIVE! Real People. Real hana mana.
Search
Search
papa kuhikuhi kahua paʻa
E lele i ka iniiaiie maʻiʻo
Episodes
kala Philip
Issamʻikeʻia i
mana O Pele
About
launa pū ‘
pule
Patreon
Post kelena ← Previous
A New E ho ohana no Business Kāleka
Posted on September 22, 2016 na ka Philip Keller
Play
Podcast: Play loko o kekahi pukaaniani | Download

Kakau: iTunes | Android | RSS

Hana mana MomentPamela Madden
Pamela Madden ua kiolaia hihio no o Stargardt maʻi. He degenerative retinal kāna hana a pau i ponalonalo ana i na kukui, pela e olelo aku, a ua lawe aku Pamela ka peripheral hihio.

Oiai e holo ana i loko i ona lā mua hoola hana me kona aikane, Carol, a me Kauka Nemeh hana manawaleʻa, Jay Berkeley, ua pule no ka mea, Dr. Nemeh, a hoopau manao ia kekahi mea maikai e hiki mai ai me kona hihio. It i hana ai. Aole wale i Pamela ke peripheral hihiʻo hoi hou mai, aka, ua cranked hou aku ai i ka ponalonalo kukui ‘huali ia. “”Wa Faith Live hana pepa pâʻani’ o ia no hoi kekahi kūlana ma Pamela ka ho’ōla.

Bonus –

Ka 15 olelo pomaikai o ko mākou Lede, ina kakou noi aku i ka lei kolona i kela la i keia.
Ka mea i hoomaikaiia Virgin Mary i’ōlelo mai ai iā Saint Dominic, a me na mea a pau e hahai i “”ka mea a oukou e nonoi ai ma ka lei kolona eʻia nō ia.”” A waiho no na mea a pau Kristiano, he umikumamalima na olelo hoopomaikai i ka poe i haiia ae la maluna o ka Mea Hemolele lei kolona i. – Haawiia’ku ia Saint Dominic, a Pomaikai Alan noʻoukou. Roche

1. O ka mea e pololei malama mai iaʻu ma ka heluhelu ana o ka lei kolona, e loaa hoailona o ka lokomaikai.
2. I manaolana nei no hoi kaʻu malihini hoomalu, a me ka nui o ka lokomaikai i ka poe a pau e haiia ae la maluna o ka lei kolona i.
3. O ka lei kolona e lilo i kapa kila ikaika e ku ei ka po, ia, e luku Hope, emi hewa, ae hoʻolilo i ka manao ku e.
4. ko lei kolona e mea pono a me ka maikai na hana e ulu; ka mea, e loaa no ka uhane ka mea nui ke aloha o ke Akua; ka mea, e hookaawale ia i na naau o na kanaka, mai ke aloha mai o ke ao nei, a me kona mau mea lapuwale, ae e hookiekie ia lakou i ka makemake i mea mau loa. Oh, i na uhane e hoolaa ia lakou iho ma keia mea.
5. O ka uhane ka mea ia kekahi ia iho, e oʻu ma ka heluhelu ana o ka lei kolona, aole e make.
6. O ka mea e haiia ae la maluna o ka lei kolona i devoutly, ana ia ia iho i ka noonoo ana o kona kapu mea pohihihi, e loa e lilo ma ka pōʻino. Ke Akua e hahau aku au iā ia i loko o kona hoopai, aole ia e make ma ka make unprovided; ina oia e pono ia ia e noho ana ma ka lokomaikai o ke Akua, a lilo i pono o ke ola mau loa.
7. O ka mea e loaa i ke aloha oiaio no ka lei kolona, aole e make me ka Kakalema o ka Ekalesia.
8. O ka poe e hoomau pono i haiia ae la maluna o ka lei kolona e loaa i ko lākou ola, a ma ko lakou make i ka malamalama o ke Akua, a me ka plenitude o kona lokomaikaʻiʻia; ma ka manawa o ka make a lakou e komo iloko o na hana maikai la a ka poe haipule iloko o ka paradaiso.
9. I e hoopakele ae mai Purgatory ka poe i hoolilo i ka lei kolona i.
10. O ka malama pono na keiki a ka lei kolona, e loaa ke kiekie o ka nani i loko o ka lani.
11. A e loaa na mea a pau a oukou e noi aku ai iaʻu ma ka heluhelu ana o ka lei kolona i.
12. ka mea e holo pü i ka Uhane lei kolona e kōkua pūʻia mai iaʻu ma ko lakou mau hemahema poe a pau.
13. I ua loaa mai koʻu Akua Keiki ia e loaa i na Uwao a pau o ka lei kolona no intercessors ka mea a pau lani Aha i ko lakou ola, a ma ka hora o ka make.
14. O ka poe i haiia ae la maluna o ka lei kolona, he kaʻu mau keiki kāne a me nā kaikamāhine, a me na kaikuaana, a me na kaikuahine o kaʻu Keiki wale no o Iesu Kristo.
15. Temepela o kuu lei kolona, he hoailona nui o ke predestination.

Pehea e pule i ka lei kolona i

19
Keia komo, ua like ia ma Dr. Issam Nemeh, mana Pele, hana mana Pule, Philip Keller, a tagged E pomaikai ana Mother, lei kolona, hihiʻo ma Philip Keller. Bookmark ka permalink.
Waiho i ka Reply
Ko oukou mail aae? E, aole e paʻiʻia. ua hoailono aku la i kauoha ia mahinaʻai *

manaʻo hoʻopuka

Name *

Email *

Website

Post Comment
Home
About
Makapo Faith Live
Owai ka wai
Personal helehelena
‘ōlelo hoʻomaikaʻi
Videos
Episodes
kala Philip
Issamʻikeʻia i
Ka malama ana i It Real me Kathy
mana O Pele
pule
Pehea e pule i ka lei kolona i
launa pū ‘
Kāhea iā mā˚ou
Events
ka hoola Services
Patreon
A Pilipo, e olelo like

DR. NEMEH HEALING hana
Sept 25, Cleveland, DoubleTree Westlake

Pilipo i oleloʻano
Oct 2, St. Mark Hui Church, Cleveland

DR. NEMEH HEALING hana
Oct 23, Detroit, MI, Ala Moana Livonia

DR. NEMEH HEALING hana
Oct 29, Los Angeles, Hawthorne, HI

DR. NEMEH HEALING hana
Oct 30, Los Angeles, Hawthorne, HI

DR. NEMEH HEALING hana
Nov 6, Cleveland, DoubleTree Westlake
I kapa aku hanana Nā haʻalele ‘ana ma ka hoʻolauna uku pila, a Healing HI no ka mea, nui details.

MOST Nā Nā Moʻolelo
A New E ho ohana i no ka mea, Business Kāleka September 22, 2016
Hīmeni i ka Song o na Songs – BFL 165 September 19, 2016
Hoailona mai ka lani mai, a Hell? September 17, 2016
Trapper Jack – Broadcasting i Podcasting September 16, 2016
Ka Girl huʻa Boy September 15, 2016
Kekahi More nīnau? – BFL 164 September 13, 2016
I ka wa E ke kanaka hoʻi? September 10, 2016
Alanui huakaʻi i Rode kona inoa Wise House September 8, 2016
A Coffee Makuakane me ke Kauka, a me Kathy Nemeh – BFL 163 September 6, 2016
Ke ‘Oponopono ke Akua i mai ka anela September 3, 2016
Hoʻokiʻekiʻe manaʻia e WordPress
ShareThis kope a kāpili
– E nānā hou ma: http://blindfaithlive.com/new-use-business-cards/#sthash.LCA8iAU3.dpuf

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
תרגום מכונה תמיכה: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

A New Use for Business Cards

אמונה עיוורת LIVE! אנשים אמיתיים. אנשים אמיתיים Miracles.Real. ניסים אמיתיים / פיליפ קלר (הצייד) וד””ר עיסאם Nemeh לאמונה עיוורת LIVE! אנשים אמיתיים. ניסים אמיתיים.
לחפש
לחפש
תפריט ראשי
עבור לתוכן ראשי
פרקים
למען האמת פיליפ
תובנות עיסאם
רגעים נוסו
על אודות
אינטראקציה
לְהִתְפַּלֵל
Patreon
הודעה על ניווט קודם ←
שימוש חדש כרטיסי ביקור
פורסם ב -22 בספטמבר 2016 על ידי פיליפ קלר
לְשַׂחֵק
Podcast: שמע בחלון חדש | הורדה

הירשם: iTunes | אנדרואיד | RSS

נס MomentPamela מאדן
פמלה מאדן יש ירידה בכושר הראייה בגלל Stargardt מחלות. זוהי הפרעה רשתית ניוונית התעמעמה האורות, אם אפשר לומר כך, ונלקחו הראייה ההיקפית של פמלה.

בעת שנסע לשירות הריפוי הראשון שלה עם חברתה, קרול, וד””ר Nemeh מתנדב, ג’יי ברקלי, שהיא מתפללת עבור ד””ר Nemeh ו בציפייה שמשהו טוב יקרה עם ראייתה. זה היה. לא רק הראייה ההיקפית של פמלה לחזור, אבל האורות מעומעמים היו הגביר בחזרה עד ‘בהיר.’ כרטיסי ביקור חי בליינד פיית גם שיחק תפקיד בריפוי של פמלה.

בונוס –

15 ההבטחות של גבירתנו, אם אנו מתפללים את תפילת המחרוזת יומית.
לבתולה הקדושה מרי הבטיח סנט דומיניק ולכל מי בצע כי “”לא משנה מה אתה שואל על המחרוזת יוענקו.”” היא יצאה כל חמש עשרה נוצרים הבטחות למי מדקלם את התפילה הקדושה. – הנחילה סנט דומיניק ברוך אלן דה לה רוש

1. מי יכהן אותי נאמן על ידי אמירת התפילה, יקבל גינוני אות.
2. אני מבטיח הגנה המיוחדת שלי הגינונים הגדולים לכל מי יהיה מדקלם את התפילה.
3. המחרוזת תהיה שריון חזק נגד לעזאזל, זה יהרוס סגן, להקטין חטא, ובס כפירה.
4. המחרוזת תגרום מכוח ויצירות טובות לפרוח; זה יהיה להשיג לנשמות לחסדי שפע של אלוהים; זה יהיה למשוך את לבם של גברי מאהבת עולם ההבלים שלו, ויהיה להרים אותם רצון דברים נצחיים. אה, כי נשמות היו לקדש את עצמם על ידי זה אומר.
5. הנפש אשר ממליצה עצמו לי על ידי אמירת התפילה, לא יכרת.
6. מי יהיה מדקלמים את התפילה בדבקות, התמסר לתמורת התעלומות הקדושות שלה, תהא לא להיכבש על ידי מזל רע. אלוהים לא להעניש אותו בצדק שלו, הוא לא יכרת בגלל מוות באין דואג להם; אם הוא יהיה רק הוא יישאר בחסדי האל, ולהיות ראויים לחיי נצח.
7. מי תהיינה בעל מסירות אמיתיות עבור המחרוזת לא תם בלי הסקרמנטים של הכנסייה.
8. מי הם נאמנים מדקלמים את התפילה יהיה במהלך חייהם ועל מותם אור האלוהים ואת השפע של הגינונים שלו; ברגע מוות הם ישתתפו לגופה של הקדושים בגן העדן.
9. אני אמסור מ כור מצרף מי הוקדש המחרוזת.
10. הילדים הנאמנים של המחרוזת שיזכו רמה גבוהה של תהילה שבשמים.
11. אתה תקבל לידיו כל מה שאתה מבקש ממני על ידי הדקלום של המחרוזת.
12. כל אלה המפיצים את המחרוזת הקדושה תהיה שנעזרה אותי הצרכים שלהם.
13. יש לי מתקבל הבן האלוהי שלי שכל שוחרי המחרוזת יהיו עבור מליץ בית המשפט שהמימי כולו במהלך חייהם ובשעת המוות.
14. כל מי מדקלם את התפילה הם הבנים והבנות שלי, האחים והאחיות של בני יחידי ישו.
15. מסירות של המחרוזת שלי היא סימן נהדר של גזירת גורל.

איך להתפלל את התפילה

19
רשומה זו פורסמה ב ד””ר עיסאם Nemeh, רגעים נסים, תפילה נסה, פיליפ קלר ו מתויגת האם ברוך, ורדינה, חזון ידי פיליפ קלר. הפוך קישור קבוע.
השאר תגובה
כתובת הדוא””ל שלך לא תפורסם. שדות חובה מסומנים *

תגובה

שם *

דוא””ל *

אתר אינטרנט

פרסם תגובה
בית
על אודות
בליינד פיית חי
מי זה מי
הופעות אישיות
המלצות
וידאו
פרקים
למען האמת פיליפ
תובנות עיסאם
לדאוג לכך שהוא יהיה אמיתי עם קתי
רגעים נוסו
לְהִתְפַּלֵל
איך להתפלל את התפילה
אינטראקציה
תיצור איתנו קשר
אירועים
ריפוי שירותים
Patreon
מדברים אירוסין של פיליפ

ד””ר. שירות NEMEH ריפוי
25 ספטמבר, קליבלנד, DoubleTree Westlake

חוג-בית של פיליפ
Oct 2, הכנסייה הקתולית סן מרקו, קליבלנד

ד””ר. שירות NEMEH ריפוי
23 אוקטובר דטרויט, מישיגן, Marriott Livonia

ד””ר. שירות NEMEH ריפוי
אוק 29, לוס אנג’לס, הות’ורן, קליפורניה

ד””ר. שירות NEMEH ריפוי
30 אוקטובר לוס אנג’לס, הות’ורן, קליפורניה

ד””ר. שירות NEMEH ריפוי
Nov 6, קליבלנד, DoubleTree Westlake
עיין לתזמן את האירוע על תגובת Tab, או שירותי ריפוי לקבלת פרטים נוספים.

רוב הפרסומים האחרונים
שימוש חדש ביקור 22 בספטמבר, 2016
שרים את שיר השירים – BFL 165 19 בספטמבר, 2016
סימנים מן גן עדן או גיהנום? 17 בספטמבר, 2016
הצייד ג’ק – שידור Podcasting 16 בספטמבר, 2016
נער בועת הילדה 15 בספטמבר, 2016
עוד שאלות? – BFL 164 13 בספטמבר, 2016
כאשר יחזירו את בני אדם? 10 בספטמבר, 2016
רוד טריפ לרודה וייז house 8 בספטמבר, 2016
הפסקת קפה עם Nemeh דוקטור וקתי – BFL 163 6 בספטמבר, 2016
אלוהי הסוד השמור מן המלאכים 3 בספטמבר, 2016
פועל על וורדפרס בעברית
העתק והדבק ShareThis
– ראה עוד: http://blindfaithlive.com/new-use-business-cards/#sthash.LCA8iAU3.dpuf

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
समर्थन मशीन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

A New Use for Business Cards

अंधा विश्वास रहते हैं! सच्चे लोग। रीयल Miracles.Real लोग। असली चमत्कार / फिलिप केलर (Trapper) और डॉ Issam Nemeh अंधा विश्वास रहते हैं! सच्चे लोग। असली चमत्कार।
खोज
खोज
मुख्य मेनू
प्राथमिक सामग्री पर जाएं
एपिसोड
सच कहूँ तो फिलिप
Issam इनसाइट्स
चमत्कार लम्हें
के बारे में
बातचीत
प्रार्थना
Patreon
पोस्ट नेविगेशन ← पिछला
व्यवसाय कार्ड के लिए एक नया प्रयोग
22 सितंबर, 2016 को प्रकाशित किया गया फिलिप केलर द्वारा
प्ले
पॉडकास्ट: नई विंडो में चलाएँ | डाउनलोड

सदस्यता लें iTunes | एंड्रॉयड | आरएसएस

चमत्कार MomentPamela झुंझलाना
पामेला झुंझलाना Stargardt बीमारी की वजह से दृष्टि ह्रासमान गया है। यह एक अपक्षयी रेटिना विकार है कि रोशनी मंद है, तो बात है, और पामेला के परिधीय दृष्टि छीन लिया है।

उसके दोस्त, कैरोल, और डॉ Nemeh स्वयंसेवक, जे बर्कले के साथ उसका पहला चिकित्सा सेवा में सवारी करते हैं, वह डॉ Nemeh के लिए प्रार्थना कर रही थी और पूरी तरह से उम्मीद है कि कुछ अच्छा उसकी दृष्टि के साथ होगा। यह किया। इतना ही नहीं पामेला के परिधीय दृष्टि वापस आते हैं, लेकिन मंद रोशनी वापस करने के लिए अप cranked रहे थे ‘उज्ज्वल।’ अंधविश्वास लाइव व्यापार कार्ड भी पामेला के उपचार में एक भूमिका निभाई।

बोनस –

हमारा लेडी के 15 वादों, हम दैनिक माला प्रार्थना करते हैं।
धन्य वर्जिन मैरी सेंट डोमिनिक करने के लिए और सब जो पालन करने का वादा किया है कि “”तुम जो भी माला में पूछने प्रदान किया जाएगा।”” वह के लिए सभी ईसाई पंद्रह जो पवित्र माला सुनाना वादे छोड़ दिया है। – सेंट डोमिनिक को प्रशिक्षण दिया और धन्य एलन डे ला रॉश

1. जो भी ईमानदारी से मेरे माला का सस्वर पाठ से की उपासना करना, संकेत गौरव प्राप्त करेगा।
2. मैं अपने विशेष सुरक्षा और उन सभी जो माला सुनाना होगा के लिए सबसे बड़ा गौरव वादा करता हूँ।
3. माला नरक के खिलाफ एक शक्तिशाली कवच किया जाएगा, यह उपाध्यक्ष नष्ट पाप कमी, और heresies हार जाएगा।
4. माला पुण्य और अच्छा काम करता पनपने के कारण होगा; यह आत्मा को भगवान की प्रचुर मात्रा में दया के लिए प्राप्त होगा; यह दुनिया और उसके vanities के प्रेम से लोगों के दिलों को वापस ले लेंगे, और उन्हें अनन्त बातों के लिए इच्छा को उठा लेंगे। ओह, इस का मतलब है आत्मा खुद को पवित्र होता है।
5. आत्मा जो माला के सस्वर पाठ के द्वारा मुझे खुद की सिफारिश की है, नष्ट न हो जाये।
6. जो भी माला श्रद्धापूर्वक सुनाना होगा, अपने पवित्र रहस्यों पर विचार करने के लिए खुद को लागू करने के लिए, कभी दुर्भाग्य से विजय प्राप्त की जाएगी। परमेश्वर उसके न्याय में दंड देना नहीं होगा, वह एक ख़ाली मौत से नष्ट न हो जाये; अगर वह होना सिर्फ वह भगवान की कृपा में बने हुए हैं, और अनन्त जीवन के योग्य हो जाएंगे।
7. जो भी माला के लिए एक सच्ची भक्ति चर्च के संस्कारों के बिना मर नहीं करेगा होगा।
8. जो लोग माला सुनाना वफादार रहे हैं उनके जीवन के दौरान और उनकी मौत के भगवान और उनके गौरव की विपुलता के आलोक में होगा; मृत्यु के क्षण में वे स्वर्ग में संतों की खूबियों में भाग लेने जाएगा।
9. मैं जो माला को समर्पित किया गया है यातना से बचा सकेगा।
10 माला के वफादार बच्चों स्वर्ग में महिमा के एक उच्च डिग्री योग्यता होगी।
11. आप सभी आप माला का सस्वर पाठ से मुझे पूछना प्राप्त करेगा।
12. उन सभी जो प्रचार पवित्र माला उनकी आवश्यकताएं में मेरे द्वारा सहायता प्राप्त हो जाएगा।
13. मैं अपने दिव्य पुत्र से प्राप्त किया है सभी माला के अधिवक्ताओं अपने जीवन के दौरान और मौत के समय पर पूरे आकाशीय अदालत intercessors के लिए होगा कि।
14. सभी जो माला सुनाना मेरे बेटे और बेटियों, और भाइयों और मेरे ही पुत्र यीशु मसीह की बहनें हैं।
मेरी माला के 15. भक्ति पूर्वनियति का एक बड़ा संकेत है।

माला प्रार्थना करने के लिए कैसे

19
इस प्रविष्टि डॉ Issam Nemeh, चमत्कार लम्हें, चमत्कार प्रार्थना, फिलिप केलर में तैनात और फिलिप केलर द्वारा टैग धन्य माँ, माला, विजन था। बुकमार्क permalink।
उत्तर छोड़ दें
आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा। अपेक्षित स्थानों को रेखांकित कर दिया गया है *

टिप्पणी

नाम *

ईमेल *

वेबसाइट

टिप्पणी पोस्ट करें
घर
के बारे में
अंधविश्वास लाइव
कौन कौन है
व्यक्तिगत रूप से सामने
प्रशंसापत्र
वीडियो
एपिसोड
सच कहूँ तो फिलिप
Issam इनसाइट्स
कैथी के साथ रियल रखते हुए
चमत्कार लम्हें
प्रार्थना
माला प्रार्थना करने के लिए कैसे
बातचीत
हमसे संपर्क करें
आयोजन
हीलिंग सेवा
Patreon
फिलिप की सगाई के बोल

DR। NEMEH चिकित्सा सेवा
सितम्बर 25, क्लीवलैंड, DoubleTree वेस्टलेक

फिलिप की सगाई की बात
2 अक्टूबर सेंट मार्क कैथोलिक चर्च, क्लीवलैंड

DR। NEMEH चिकित्सा सेवा
अक्टूबर 23, डेट्रोइट, एमआई, मैरियट Livonia

DR। NEMEH चिकित्सा सेवा
29 अक्टूबर, लॉस एंजिल्स, Hawthorne, सीए

DR। NEMEH चिकित्सा सेवा
अक्टूबर 30, लॉस एंजिल्स, Hawthorne, सीए

DR। NEMEH चिकित्सा सेवा
नवम्बर 6, क्लीवलैंड, DoubleTree वेस्टलेक
अधिक जानकारी के लिए बातचीत टैब पर घटना अनुसूची, या हीलिंग सेवा का संदर्भ लें।

सबसे हाल के पदों
22 सितंबर, 2016 और अधिक पढ़ें व्यवसाय कार्ड के लिए एक नया प्रयोग
गीत के गीत गा – BFL 165 सितंबर 19, 2016 और अधिक पढ़ें
स्वर्ग या नर्क से संकेत हैं? सितंबर 17, 2016 और अधिक पढ़ें
Trapper जैक – पॉडकास्टिंग के लिए प्रसारण 16 सितंबर, 2016 और अधिक पढ़ें
लड़की बुलबुला लड़के सितंबर 15, 2016 और अधिक पढ़ें
कोई और प्रश्न? – BFL 164 सितंबर 13, 2016 और अधिक पढ़ें
जब मनुष्य वापस आ जाएगी? सितंबर 10, 2016 और अधिक पढ़ें
Rhoda समझदार हाउस के लिए रोड ट्रिप 8 सितंबर, 2016 और अधिक पढ़ें
डॉक्टर और कैथी Nemeh के साथ एक कॉफी ब्रेक – BFL 163 6 सितंबर, 2016 और अधिक पढ़ें
गुप्त भगवान एन्जिल्स से रखा सितंबर 3, 2016 और अधिक पढ़ें
गर्व द्वारा संचालित WordPress
नियम और शर्तें
http://blindfaithlive.com/new-use-business-cards/#sthash.LCA8iAU3.dpuf: – पर अधिक देखें

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Kev them nyiaj yug tshuab txhais lus: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

A New Use for Business Cards

DIG MUAG KEV NTSEEG NYOB! Real neeg. Real Miracles.Real neeg. Real Miracles / Philip Keller (Trapper) & Dr. Issam Nemeh DIG MUAG KEV NTSEEG NYOB! Real neeg. Real Miracles.
Nrhiav
Nrhiav
Main qhia zaub mov
Hla mus rau cov thawj cov ntsiab lus
Lub sijhawm uas nws
frankly Philip
Issam Insights
Miracle Moments
Hais txog
sib tham
thov Vajtswv
Patreon
Post navigation ← Yav dhau los
Ib tug Tshiab Siv rau ua lag ua luam phaib
Muab lo rau Cuaj hlis 22, 2016 los ntawm Philip Keller
Ua si
Podcast: Ua si nyob rau hauv lub qhov rai tshiab | download

Sau npe yuav: iTunes | hauv xov tooj ntawd | RSS

Miracle MomentPamela Madden
Pamela Madden tau ploj zuj zus tsis pom kev vim hais tias ntawm Stargardt Kab Mob. Nws yog ib tug degenerative retinal teeb meem uas tau dimmed lub teeb, li ntawd, yuav hais lus, thiab coj mus Pamela lub peripheral tsis pom kev.

Thaum caij nyob rau hauv rau nws tus thawj kho kev pab cuam nrog nws tus phooj ywg, Carol, thiab Dr. Nemeh pab dawb, Jay Berkeley, nws thov Vajtswv rau Dr. Nemeh thiab tag nrho cia siab tias yuav ib yam dab tsi zoo yuav tshwm sim rau nws pom kev. Nws puas tau. Tsis tsuas tau Pamela lub peripheral rov qab los, tab sis lub dimmed teeb tau cranked rov qab mus txog ‘kaj.’ Qhov muag tsis pom txoj kev ntseeg nyob ua lag ua luam phaib kuj ua si ib lub luag hauj lwm nyob rau hauv Pamela kho.

lawm –

Lub 15 cov lus cog tseg ntawm Our pojniam, yog hais tias peb thov Vajtswv lub rosary txhua txhua hnub.
Lub Blessed nkauj xwb mab liab tau cog lus rau Saint Dominic thiab rau tag nrho cov uas ua raws li hais tias “”Txawm koj thov nyob rau hauv lub Rosary yuav tau tso.”” Nws tshuav rau tag nrho cov ntseeg Kaum tsib Lus Cog Tseg rau cov neeg uas hais tus Vaj Ntsuj Rosary. – Imparted rau Saint Dominic thiab Foom koob hmoov rau Alan de la Roche

1. Leej twg yuav rau siab ntso ua pab kuv los ntawm lub recitation ntawm cov Rosary, yuav tsum tau txais lub teeb liab graces.
2. Kuv cog lus rau kuv tshwj xeeb kev tiv thaiv thiab tus loj tshaj graces rau tag nrho cov neeg uas yuav hais dab Rosary.
3. Lub Rosary yuav ua tau ib tug haib armor tiv thaiv ntuj raug txim, nws yuav rhuav tshem vice, txo tau txoj kev txhaum, thiab defeat heresies.
4. Lub Rosary yuav ua virtue thiab tej hauj lwm zoo rau vam; nws yuav tau rau cov ntsuj plig lub tshaj txoj kev hlub tshua ntawm Vajtswv; nws yuav thim lub siab lub ntsws ntawm cov txiv neej los ntawm txoj kev hlub ntawm lub ntiaj teb no thiab nws cov vanities, thiab yuav tsa lawv mus rau lub siab rau nyob mus ib txhis yam. Oh, uas tus ntsuj plig los yuav dawb huv lawv tus kheej los ntawm qhov no txhais tau tias.
5. Cov ntsuj plig uas xav nws tus kheej rau kuv los ntawm lub recitation ntawm cov Rosary, yuav tsis tuag.
6. Leej twg yuav hais dab Rosary devoutly, thov nws tus kheej mus rau lub saib xyuas ntawm nws dawb huv mysteries, yuav tsum tsis txhob yuav kov yeej los ntawm khaum. Vajtswv yuav tsis chastise nws nyob rau hauv kev ncaj ncees, nws yuav tsis tuag los ntawm ib tug unprovided tuag; yog hais tias nws yuav cia li nws yuav tsum nyob twj ywm nyob rau hauv qhov kev hlub ntawm Vajtswv, thiab ua neeg tsim nyog nyob mus ib txhis.
7. Leej twg yuav tsum muaj ib tug yeej muaj tseeb rau siab rau lub Rosary yuav tsis tuag tsis muaj tus sacraments ntawm lub Koom Txoos.
8. Cov neeg uas yog cov ncaj ncees li hais lub Rosary yuav muaj thaum lub sij hawm lawv lub neej thiab nyob rau ntawm lawv tuag rau hauv lub teeb ntawm Vajtswv thiab cov plenitude ntawm Nws graces; thaum lub caij ntawm txoj kev tuag lawv yuav koom nyob rau hauv lub merits ntawm cov neeg ntseeg nyob rau hauv lub vaj kaj siab.
9. Kuv yuav xa los ntawm Purgatory cov neeg uas tau raug mob siab rau lub Rosary.
10. tug neeg ncaj ncees me nyuam ntawm cov Rosary yuav merit ib high degree ntawm hwjchim ci ntsa iab nyob rau hauv Saum ntuj ceeb tsheej.
11. Koj yuav tsum tau tag nrho cov koj hais ntawm kuv los ntawm lub recitation ntawm cov Rosary.
12. Tag nrho cov neeg uas propagate tus Vaj Ntsuj Rosary yuav tsum aided los ntawm kuv nyob rau hauv lawv toob kas.
13. kuv tau txais los ntawm kuv Divine Leej Tub tias tag nrho cov pab tswvyim ntawm lub Rosary yuav tsum muaj rau intercessors tag nrho xilethi-aus lub tsev hais plaub thaum lub sij hawm lawv lub neej thiab nyob rau teev ntawm txoj kev tuag.
14. Txhua tus neeg uas hais cov Rosary yog kuv cov tub thiab cov ntxhais, thiab cov kwv tij thiab cov muam ntawm kuv tsuas yog Leej Tub Yexus Khetos.
15. Txoj kev rau siab ntawm kuv Rosary yog ib tug zoo kos npe rau ntawm predestination.

Yuav ua li cas mus thov Vajtswv lub Rosary

19
No nkag tau muab tso rau hauv Dr. Issam Nemeh, Miracle Moments, Miracle thov Vajtswv, Philip Keller thiab tagged Blessed niam, Rosary, Vision los ntawm Philip Keller. Bookmark lub permalink.
Sau ntawv cia Ncua
Koj email chaw nyob yuav tsis tsum luam tawm. Yuav tsum tau teb cov cim *

comment

Lub npe *

email *

lub vas sab

Post Comment
tsev
Hais txog
Qhov muag tsis pom txoj kev ntseeg nyob
Leej twg yog leej twg
Tej Tsom
Testimonials
Yeeb yaj duab
Lub sijhawm uas nws
frankly Philip
Issam Insights
Khaws Nws tiag nrog Kathy
Miracle Moments
thov Vajtswv
Yuav ua li cas Thov Vajtswv lub Rosary
sib tham
Tiv tauj peb
Txheej xwm
kho Services
Patreon
Filis hais lus engagements

DR. NEMEH kho SERVICE
Sept 25, Cleveland, DoubleTree Westlake

Filis tus hais lus KOOMTES
Oct 2, St. Mark Koom Txoos Catholic, Cleveland

DR. NEMEH kho SERVICE
Oct 23, Detroit, MI, Marriott Livonia

DR. NEMEH kho SERVICE
Oct 29, Los Angeles, Hawthorne, CA

DR. NEMEH kho SERVICE
Oct 30, Los Angeles, Hawthorne, CA

DR. NEMEH kho SERVICE
Nov 6, Cleveland, DoubleTree Westlake
Xa mus rau cov kev tshwm sim raws sij hawm rau INTERACTIONS Tab, los yog zoo Services yog xav paub ntxiv.

FEEM NTAU ntev los no Posts
Ib tug Tshiab Siv rau ua lag ua luam phaib Cuaj hlis 22, 2016
Nkauj Zaj Nkauj Zaj nkauj – BFL 165 Cuaj hlis 19, 2016
Tej yam tshwm sim los ntawm Saum Ntuj Ceeb Tsheej los yog ntuj raug txim? Cuaj hlis 17, 2016
Trapper Jack – Broadcasting mus Podcasting Cuaj hlis 16, 2016
Cov ntxhais npuas tub Cuaj hlis 15, 2016
Tej Ntau Lus nug? – BFL 164 Cuaj hlis 13, 2016
Thaum yuav tus Human Beings Rov qab? Cuaj hlis 10, 2016
Txoj kev Txawv tebchaws mus Rhoda Wise tsev Cuaj hlis 8, 2016
Ib tug Kas fes So nrog tus kws kho mob thiab Kathy Nemeh – BFL 163 Cuaj hlis 6, 2016
Ntawm daim card Vajtswv Khaws cia los ntawm cov tub txib saum ntuj Cuaj hlis 3, 2016
Tau hais khov kho powered by WordPress
ShareThis Luam thiab muab tshuaj txhuam
– Saib ntxiv rau hauv: http://blindfaithlive.com/new-use-business-cards/#sthash.LCA8iAU3.dpuf

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support gépi fordítás: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

A New Use for Business Cards

Vak hit LIVE! Valódi emberek. Valódi Miracles.Real emberek. Valódi csodák / Philip Keller (Trapper) és Dr. Issam Nemeh vak hit LIVE! Valódi emberek. Valódi csodák.
Keresés
Keresés
Főmenü
Ugrás az elsődleges tartalmat
Epizódok
őszintén szólva Philip
Issam Insights
Miracle pillanatok
Ról ről
Egymásra hat
Imádkozik
Patreon
Hozzászólás navigáció ← Előző
Egy új alkalmazását névjegykártyák
Feladta szeptember 22, 2016 Philip Keller
játszani
Podcast: Lejátszás új ablakban | Letöltés

Feliratkozás: iTunes | Android | RSS

Miracle MomentPamela Madden
Pamela Madden már csökken látás miatt Stargardt-féle betegség. Ez egy degeneratív retina-rendellenesség, amely elhomályosította a fények, hogy úgy mondjam, és elvitték Pamela perifériás látás.

Lovaglás közben élete első gyógyító szolgáltatás barátnőjével, Carol, és Dr. Nemeh önkéntes, Jay Berkeley, ő imádkozott Dr. Nemeh és arra számított, hogy valami jó fog történni vele látást. Tette. Nemcsak Pamela perifériás látás jöjjön vissza, de a szürkén fények hajlított vissza a “”fényes””. Blind Faith Élő névjegykártyák is szerepet játszott Pamela gyógyulást.

Bonus –

A 15 ígéretek Miasszonyunk, ha imádkozunk a rózsafüzért naponta.
A Szűzanya megígérte, hogy Szent Domonkos és mindazoknak, akik követik, hogy “”Bármit kérsz, a Rózsafüzér kapnak.”” Elhagyta minden keresztény tizenöt Promises azoknak, akik elmondják a Szent Rózsafüzér. – Ruházta fel, hogy Szent Domonkos és Áldott Alan de la Roche

1. Aki hűen kell szolgálni nekem a szavalat a rózsafüzér, megkapja jel kegyelmeket.
2. ígérem én különleges védelmet és a legnagyobb kegyelmeket mindazoknak akik elmondják a rózsafüzért.
3. A rózsafüzér legyen egy erős páncél ellen pokol, el fogja pusztítani fordítva, csökken a bűn, és legyőzni eretnekség.
4. A rózsafüzér okoz az erény és a jó cselekedetek virágzását; akkor meg fogja szerezni a lelkek bőséges Isten irgalma; akkor visszavonja az emberek szívét a szeretet a világ és annak hiábavalóság, és emeljük fel őket a vágy az örök dolgokat. Ó, lelkek szenteljék meg magokat ezáltal.
5. A lélek, amely azt ajánlja magát, hogy nekem a szavalat a rózsafüzér, el ne vesszen.
6. Aki kell mondani a rózsafüzért áhítattal, alkalmazása magát a figyelmet a szent misztériumok, soha nem lehet elfoglalta szerencsétlenség. Isten nem büntetné meg őt az igazságosság, ő el ne vesszen egy ellátatlan halál; Ha pedig csak ő marad az Isten kegyelmét, és legyen méltó az örök életet.
7. Aki rendelkezik egy igazi odaadással a rózsafüzér nem hal meg anélkül, hogy a szentségek az Egyház.
8. Azok, akik hűek mondani a rózsafüzért kell életük során, és a haláluk Isten világosságát és a teljesség Ő kegyelmeket; A halál pillanatában azok vesznek részt érdemben a szentek a paradicsomban.
9. Én megszabadítalak a Purgatóriumon akik már fordítani a rózsafüzért.
10. A hűséges gyermekei Rózsafüzér kell érdemelnek nagyfokú dicsőség a mennyben.
11. Meg kell szereznie minden tőlem kértek a szavalat a rózsafüzér.
12. Mindazok, akik hirdetik a Szent Rózsafüzér kell segített nekem a saját szükségletek.
13. kaptam az én isteni Fia, hogy az összes hívei a Rózsafüzér kell a közbenjáró az egész égi bíróság életük során és a halál órájában.
14. Mindazok, akik elmondják a rózsafüzért én fiaim és leányaim és testvérei az egyetlen Fia, Jézus Krisztus.
15. Devotion én rózsafüzér egy nagy jel az eleve elrendelés.

Hogyan imádkozzuk a rózsafüzért

19
Ez a bejegyzés a Dr. Issam Nemeh, Miracle Pillanatok, Miracle Prayer, Philip Keller és címkézett Szűzanyát, rózsafüzér, Vision Philip Keller. Könyvjelző permalink.
Válaszolj
E-mail címed nem kerül nyilvánosságra. Kötelező kitölteni *

Megjegyzés

név *

E-mail *

Weboldal

Üzenet elküldése
Otthon
Ról ről
Blind Faith Élő
Ki kicsoda
személyes megjelenés
Beszámolók
Videók
Epizódok
őszintén szólva Philip
Issam Insights
Vezetése It Real Kathy
Miracle pillanatok
Imádkozik
Hogyan imádkozzunk a rózsafüzért
Egymásra hat
Lépjen kapcsolatba velünk
Események
gyógyító Szolgáltatások
Patreon
Philip beszédek

DR. NEMEH HEALING SERVICE
Szeptember 25., Cleveland, DoubleTree Westlake

PHILIP beszél ELJEGYZÉS
Október 2, St. Mark Catholic Church, Cleveland

DR. NEMEH HEALING SERVICE
Október 23., Detroit, MI, Marriott Livonia

DR. NEMEH HEALING SERVICE
Október 29., Los Angeles, Hawthorne, CA

DR. NEMEH HEALING SERVICE
Október 30., Los Angeles, Hawthorne, CA

DR. NEMEH HEALING SERVICE
November 6., Cleveland, DoubleTree Westlake
Lásd a menetrenden a Interact Tab, vagy gyógyító szolgáltatások további részletekért.

Legutóbbi hozzászólások
Egy új alkalmazását névjegykártyák szeptember 22, 2016
Éneklő az Énekek – BFL 165 19 szeptember 2016
Jeleket Menny vagy pokol? Szeptember 17, 2016
Trapper Jack – a műsor podcasting szeptember 16, 2016
A lány Bubble Boy szeptember 15, 2016
Még kérdése? – BFL 164 13 szeptember 2016
Mikor lesz az emberi lények számára vissza? Szeptember 10, 2016
Road Trip to Rhoda Wise House 8 szeptember 2016
A Kávészünet, a doktor és Kathy Nemeh – BFL 163 szeptember 6, 2016
A titok Isten megtartotta az angyalok szeptember 3, 2016
Köszönjük WordPress
ShareThis másolás és beillesztés
– További térképek: http://blindfaithlive.com/new-use-business-cards/#sthash.LCA8iAU3.dpuf

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Stuðningur vél þýðing: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

A New Use for Business Cards

Blind Faith LIVE! Real People. Real Miracles.Real Fólk. Real Kraftaverk / Philip Keller (Trapper) & Dr. Issam Nemeh Blind Faith LIVE! Real People. Real Kraftaverk.
leit
leit
Aðal matseðill
Fara í aðal innihald
þáttur
Frankly Philip
Issam Innsýn
Miracle Augnablik
um
samskipti
Biðjið
Patreon
Post flakk ← Fyrri
A New Notaðu til Nafnspjöld
Birt á September 22, 2016 með Philip Keller
Spila
Podcast: Spila í nýjum glugga | Sækja

Áskrift: iTunes | Android | RSS

Miracle MomentPamela Madden
Pamela Madden hefur minnkandi sýn vegna Stargardt Disease. Það er hrörnunarsjúkdómur sjónu sjúkdómur sem hefur dekkt ljósin, svo að segja, og taka burt Pamela útlæga framtíðarsýn.

En reið á að fyrsta heilun þjónustu hennar með vinkonu sinni, Carol, og Dr. Nemeh sjálfboðaliða, Jay Berkeley, hún var að biðja fyrir Dr. Nemeh og fullkomlega von að eitthvað gott myndi gerast með framtíðarsýn hennar. Það gerði. Ekki eini did Pamela jaðarskyn koma aftur, en dekkt ljósin voru sveif aftur upp í ‘bjart. “”Blind Faith Live nafnspjöld lék einnig hlutverk í lækningu Pamela.

Bónus –

The 15 loforð Maríu, ef við biðjum Rosary daglega.
The Blessed Virgin Mary lofað að Saint Dominic og öllum sem fylgja því “”Hvað sem þú biður í Rosary verður veitt.”” Hún fór að allir kristnir Fimmtán Lofar að þeir sem lesa heilagan Rosary. – Miðlað til Saint Dominic og Blessaður Alan de la Roche

1. Hver sem af trúmennsku þjóna mér með upptalningu á Rosary, skulu fá merki náðargjafir.
2. Ég lofa sérstaka vernd mína og mesta náðargjafir að öllum þeim, sem lesa rósakransinn.
3. The Rosary skal vera öflugur brynja gegn helvítis, mun það eyðileggja varaformaður, lækka synd, og ósigur heresies.
4. Rosary mun valda dyggð og góð verk að blómstra; það mun fá fyrir sálir nóg miskunn Guðs; það mun draga hjörtu mannanna frá kærleika heiminum og hégóma hennar, og mun lyfta þeim við löngun til eilífra hlutum. Ó, að sálir myndi helga sig því að þetta þýðir.
5. sál sem mælir sig við mig eftir upplestri Rosary, glatist ekki.
6. Sá skal farið með Rosary trúrækilega beita sér til umfjöllunar helgu leyndardóma hennar, skal aldrei vera sigruðu með ógæfu. Guð mun ekki refsa honum í réttlæti, þá skal hann ekki farast með unprovided dauða; ef hann bara skal hann vera í náð Guðs, og verða verðug eilífs lífs.
7. Sá skal hafa sanna hollustu fyrir Rosary skal ekki deyja án sakramentum kirkjunnar.
8. Þeir sem eru trúfastir lesa rósakransinn skal hafa á lífi sínu og á dauða þeirra ljósi Guðs og plenitude náðarinnar hans; á því augnabliki sem dauða skulu þeir taka þátt í kostum heilagra í paradís.
9. Ég skal skila frá Purgatory þeim sem hafa verið varið til the Rosary.
10. dyggir börn Rosary skal verðskulda mikla dýrð á himnum.
11. Þú skalt fá allt sem þú biður mig um upptalningu the Rosary.
12. Allir þeir sem breiða Heilagur Rosary skal með aðstoð mér í nauðsynjum sínum.
13. Ég hef fengið úr guðdómlega Sonar míns að allir talsmenn Rosary skulu hafa til árnaðarmönnum allt himneska dómi á líf þeirra og á dauðastundu.
14. Allir sem lesa rósakransinn eru synir mínir og dætur, og bræður og systur einkasonar míns Jesú Krists.
15. Devotion af Rosary minn er frábær merki um predestination.

Hvernig á að biðja Rosary

19
Þessi færsla var rituð í Dr. Issam Nemeh, Miracle Augnablik, Miracle fyrirbæn, Philip Keller og tagged Blessed Mother, Rosary, Vision Philip Keller. Bókamerki permalink.
Skildu eftir skilaboð
Netfangið þitt verður ekki birt. Nauðsynlegir reitir eru merktir *

athugasemd

heiti *

Netfang *

Vefsíða

Post Comment
Home
um
Blind Faith Live
Hver er hver
Starfsfólk Útlitið
sögur
Myndbönd
þáttur
Frankly Philip
Issam Innsýn
Gæsla það Real með Kathy
Miracle Augnablik
Biðjið
Hvernig á að biðja rósakransinn
samskipti
Hafðu samband við okkur
viðburðir
heilun Services
Patreon
Philips tala skuldbindinga

DR. NEMEH Heilun SERVICE
25. september, Cleveland, DoubleTree Westlake

TALA ÞÁTTTAKA Philips
2. okt St. Mark kaþólska kirkjan, Cleveland

DR. NEMEH Heilun SERVICE
23. okt Detroit, MI, Marriott Livonia

DR. NEMEH Heilun SERVICE
29. okt Los Angeles, Hawthorne, CA

DR. NEMEH Heilun SERVICE
30. okt Los Angeles, Hawthorne, CA

DR. NEMEH Heilun SERVICE
6. nóv Cleveland, DoubleTree Westlake
Vísað er til Event Stundaskrá á samskipti Tab, eða Healing þjónustu fyrir frekari upplýsingar.

Nýjustu færslurnar
A New Notaðu til Nafnspjöld September 22, 2016
Syngja Ljóðaljóðin – BFL 165 September 19, 2016
Merki frá himni eða helvíti? September 17, 2016
Trapper Jack – Broadcasting Netvarp September 16, 2016
The Girl Bubble Boy September 15, 2016
Fleiri spurningar? – BFL 164 September 13, 2016
Hvenær ætlar mannfólkinu aftur? September 10, 2016
Road Trip til Rhodu Wise House September 8, 2016
A Coffee Break með Doctor og Kathy Nemeh – BFL 163 September 6, 2016
The Secret Guð haldið frá Angels September 3, 2016
Knúið með WordPress
ShareThis Copy og Paste
– Sjá nánar á: http://blindfaithlive.com/new-use-business-cards/#sthash.LCA8iAU3.dpuf

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Nkwado igwe translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

A New Use for Business Cards

Okwukwe kpuru ndụ! Real People. Real Miracles.Real People. Real Miracles / Philip Keller (ọnyà) & Dr. Issam Nemeh okwukwe kpuru ndụ! Real People. Real Ọrụ Ebube.
search
search
Main menu
Ikwu isi ọdịnaya
ngosipụta
hoo haa, Philip
Issam Insights
ọrụ ebube Obere oge
About
-emekọ
Kpee ekpere
Patreon
Post navigation ← Previous
A New Iji maka Business Cards
Ihe na September 22, 2016 site Philip Keller
Play
Podcast: Play ọhụrụ window | download

Idenye aha: iTunes | android | RSS

Ọrụ ebube MomentPamela Madden
Pamela Madden ka ebelata ọhụụ n’ihi Stargardt Disease. Ọ bụ a degenerative retinal aghara nke dimmed ọkụ, nke mere na-ekwu okwu, ma kpụrụ ya pụọ Pamela si elu ọhụụ.

Ezie na awat ke ya akpa na-agwọ ọrịa ọrụ ya na enyi ya, Carol, na Dr. Nemeh afọ ofufo, Jay Berkeley, ọ na-ekpe ekpere maka Dr. Nemeh na n’ụzọ zuru ezu-atụ anya na ihe dị mma ga-eme na ya ọhụụ. Ọ mere. Ọ bụghị nanị na Pamela si elu ọhụụ abịa azụ, ma dimmed ọkụ e cranked azụ ruo ‘na-egbuke egbuke.’ Okwukwe kpuru Live kaadị azụmahịa sokwa kpata na Pamela si agwọ ọrịa.

daashi –

The 15 nkwa nke anyị Lady, ọ bụrụ na anyị ekpe ekpere ahụ rosary kwa ụbọchị.
Agọzi Virgin Mary kwere nkwa Saint Dominic na ndị nile na-eso na “”Ihe ọ bụla unu na-arịọ ndị Rosary ga-enye ha.”” Ọ hapụrụ Kraịst niile Iri na Ise kwere nkwa na ndị na-ekwughachi Nsọ Rosary. – Nye Saint Dominic na agọziri agọzi Alan de la Roche

1. Onye ọ bụla nke ga-ikwesị ntụkwasị obi na-eje ozi m site recitation nke Rosary, ga-anata mgbaama graces.
2. M na-ekwe nkwa pụrụ iche m nchebe na kasị ukwuu graces ndị niile na-ga-ekwughachi Rosary.
3. The Rosary ga-abụ a dị ike ihe agha megide hell, ọ ga-ebibi osote, ibelata mmehie, na-emeri ozizi nduhie.
4. The Rosary ga-eme ka omume ọma na ezi ọrụ aka ime nke ọma; ọ ga-enweta n’ihi na mkpụrụ obi ndị ebere dị ukwuu nke Chineke; ọ ga-ahapụkwa n’obi ha si ịhụnanya nke ụwa na efu, na gēweli ha ka ha na ya chọrọ ka ebighi ihe. Oh, na mkpụrụ obi ga-doo onwe ha nsọ site na nke a pụtara.
5. Nkpuru-obi nke na-atụ aro onwe ya m site recitation nke Rosary, ghara ịla n’iyi.
6. Onye ọ bụla nke ga-ekwughachi Rosary devoutly, itinye onwe ya ka echiche nke ya dị nsọ omimi, + agaghị merie ajọ ihe ndabara. Chineke ga-abaghịrị ya na ya ikpe ziri ezi, ọ ghara ịla n’iyi site na otu unprovided ọnwụ; ọ buru na ọ dị nnọọ na ọ ga-anọgide na amara nke Chineke, na-aghọ kwesiri ndu ebighi-ebi.
7. Onye ọ bụla nke ga-a ezi ofufe maka Rosary gaghi-anwu-enweghị sacraments nke Church.
8. ndị kwesịrị ntụkwasị obi na-ekwughachi Rosary ga-n’oge ndụ ha na mgbe ha nwụrụ ìhè nke Chineke na plenitude nke Ya graces; na oge ọnwụ ha ga-isonye na kpọkwara ndi nsọ paradise.
9. m ga-anapụta site purgatory ndị e ji jeere Rosary.
10. The kwesịrị ntụkwasị obi umu nke Rosary ga wesa a elu n’ókè nke ebube n’Eluigwe.
11. Ị ga-enweta niile ị chọrọ ka m site recitation nke Rosary.
12. All ndị na-mgba Nsọ Rosary a ga-enyere ha aka m na ha dị mkpa.
13. m enwetara site na m Divine Ọkpara ahụ niile na-akwado ndị Rosary ga-maka ndị ogbugbo dum eluigwe abịa ikpe n’oge ndụ ha na n’oge awa e ji ọnwụ.
14. All ndị na-ekpeghachi Rosary bụ ụmụ m ndị inyom, na ụmụnna m naanị Ọkpara Jesus Christ.
15. Nsọpụrụ nke m Rosary bụ oké ihe ịrịba ama akara aka.

Olee otú ikpe ekpere na Rosary

19
Nke a ntinye e gwa ke Dr. Issam Nemeh, Miracle Obere oge, Miracle Ekpere, Philip Keller and tagged gọziri agọzi mama m, Rosary, Vision site Philip Keller. Bookmark na Permalink.
Nkume a-aza
Na adreesị email gị agaghị bipụtara. Chọrọ ubi na-akara

Comment

aha *

email *

weebụsaịtị

post Comment
Home
About
Okwukwe kpuru Live
Onye bụ onye na-
Personal n’Anya
nleba
videos
ngosipụta
hoo haa, Philip
Issam Insights
Ime Ka Ọ Real na Kathy
ọrụ ebube Obere oge
Kpee ekpere
Olee otú na-ekpe ekpere ahụ rosary
-emekọ
Kpọtụrụ anyị
ihe
-agwọ Services
Patreon
Filip na-ekwu okwu ENGAGEMENTS

DR. NEMEH-agwọ ọrụ
Sept 25, Cleveland, DoubleTree Westlake

Filip N’IKWU njikọ aka
Oct 2, St. Mark Catholic Church, Cleveland

DR. NEMEH-agwọ ọrụ
Oct 23, Detroit, MI, Marriott Livonia

DR. NEMEH-agwọ ọrụ
Oct 29, Los Angeles, Hawthorne, ca

DR. NEMEH-agwọ ọrụ
Oct 30, Los Angeles, Hawthorne, ca

DR. NEMEH-agwọ ọrụ
Nov 6, Cleveland, DoubleTree Westlake
Ezo aka Omume Ịtọ oge na-emekọ Tab, ma ọ bụ Healing Services maka nkọwa ndị ọzọ.

Kasị nso-nso posts
A New Iji maka Business Cards September 22, 2016
Abụkwa abụ Songs – BFL 165 September 19, 2016
Ihe ịrịba ama si n’eluigwe ka ò Hell? September 17, 2016
Esi ọnyà Jack – Broadcasting ka Podcasting September 16, 2016
The Girl afụ Boy September 15, 2016
Ajuju ọzọ? – BFL 164 September 13, 2016
Olee Mgbe mmadụ Nigeria Laghachi? September 10, 2016
Road Njem ka Rhoda maara ihe House September 8, 2016
A ezumike kọfị na Doctor na Kathy Nemeh – BFL 163 September 6, 2016
The Secret Chineke Nọgidere si Angels September 3, 2016
Nganga kwadoro site na WordPress
ShareThis idetuo na mado
– Lee ihe na: http://blindfaithlive.com/new-use-business-cards/#sthash.LCA8iAU3.dpuf

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Dukungan mesin terjemahan: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

A New Use for Business Cards

IMAN BLIND LIVE! Orang-orang yang nyata. Real People Miracles.Real. Keajaiban nyata / Philip Keller (Trapper) & Dr. Issam Nemeh BLIND FAITH LIVE! Orang-orang yang nyata. Nyata Mujizat.
Pencarian
Pencarian
Menu utama
Loncat ke daftar isi utama
episode
Terus terang Philip
Issam Wawasan
keajaiban Moments
Tentang
bergaul
Berdoa
Patreon
Posting navigasi ← Sebelumnya
Sebuah Gunakan Baru untuk Kartu Bisnis
Posted on September 22, 2016 oleh Philip Keller
Bermain
Podcast: Putar di jendela baru | Download

Berlangganan: iTunes | Android | RSS

Keajaiban MomentPamela Madden
Pamela Madden telah berkurang visi karena penyakit Stargardt. Ini adalah gangguan retina degeneratif yang telah redup lampu, sehingga untuk berbicara, dan dibawa pergi penglihatan tepi Pamela.

Saat naik ke layanan penyembuhan pertamanya dengan temannya, Carol, dan Dr. Nemeh relawan, Jay Berkeley, dia berdoa untuk Dr Nemeh dan sepenuhnya mengharapkan bahwa sesuatu yang baik akan terjadi dengan penglihatannya. Itu. Tidak hanya visi perifer Pamela kembali, tapi lampu redup yang memutar kembali ke ‘terang.’ Faith Blind kartu Tinggal bisnis juga memainkan peran dalam penyembuhan Pamela.

bonus –

15 janji-janji Bunda Maria, jika kita berdoa rosario setiap hari.
Santa Perawan Maria berjanji untuk Saint Dominic dan untuk semua orang yang mengikuti “”Apapun yang kamu minta dalam doa Rosario akan diberikan.”” Dia meninggalkan bagi semua orang Kristen Lima belas Janji kepada mereka yang mendaraskan Rosario Suci. – Disampaikan ke Saint Dominic dan Berbahagialah Alan de la Roche

1. Siapapun yang setia melayani saya dengan pembacaan doa Rosario, akan menerima rahmat sinyal.
2. Saya berjanji perlindungan khusus dan rahmat terbesar untuk semua orang yang akan mendaraskan Rosario.
3. Rosario akan menjadi armor kuat terhadap neraka, itu akan menghancurkan wakil, menurunkan dosa, dan mengalahkan ajaran sesat.
4. Rosario akan menyebabkan kebajikan dan perbuatan baik untuk berkembang; itu akan mendapatkan bagi jiwa-jiwa belas kasihan melimpah dari Allah; itu akan menarik hati manusia dari cinta dunia dan kesombongan, dan akan mengangkat mereka dengan keinginan untuk hal-hal yang kekal. Oh, bahwa jiwa akan menyucikan diri dengan cara ini.
5. Jiwa yang merekomendasikan dirinya kepada saya oleh pembacaan doa Rosario, tidak binasa.
6. Siapa pun harus mendaraskan Rosario taat, menerapkan dirinya pertimbangan misteri suci, tidak akan pernah ditaklukkan oleh kemalangan. Allah tidak akan menghukum dia di pengadilan-Nya, ia tidak akan binasa oleh kematian unprovided; jika dia hanya dia akan tetap kasih karunia Allah, dan menjadi layak bagi kehidupan kekal.
7. Barangsiapa memiliki pengabdian yang benar untuk Rosario tidak akan mati tanpa sakramen-sakramen Gereja.
8. Mereka yang setia mendaraskan Rosario akan memiliki selama hidup mereka dan pada saat kematian mereka terang Allah dan kepenuhan rahmat-Nya; pada saat kematian mereka akan berpartisipasi dalam manfaat dari orang-orang kudus di surga.
9. Saya akan memberikan dari Purgatory mereka yang telah dikhususkan untuk Rosario.
10. Anak-anak yang setia Rosario akan pantas tingkat tinggi kemuliaan di Surga.
11. Anda akan mendapatkan semua yang Anda minta dari saya dengan pembacaan Rosario.
12. Semua orang yang menyebarkan Rosario Suci akan dibantu oleh saya dalam kebutuhan mereka.
13. Saya telah diperoleh dari Son Ilahi saya bahwa semua para pendukung Rosario akan memiliki untuk pendoa syafaat seluruh pengadilan surgawi selama hidup mereka dan pada saat ajal.
14. Semua yang mendaraskan Rosario adalah anak-anak saya dan anak-anak perempuan, dan saudara-saudara saya yang tunggal Yesus Kristus.
15. Pengabdian Rosario saya adalah tanda besar predestinasi.

Cara berdoa Rosario

19
Catatan ini telah diposting di Dr. Issam Nemeh, Miracle Moments, Miracle Doa, Philip Keller dan menandai Bunda, Rosario, Vision oleh Philip Keller. Bookmark permalink.
Tinggalkan Balasan
Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Bidang yang harus diisi ditandai *

Komentar

nama *

email *

Situs web

Kirim Komentar
Rumah
Tentang
Blind Faith Hidup
Siapa yang
Penampilan pribadi
Testimonial
video
episode
Terus terang Philip
Issam Wawasan
Menjaga It Real dengan Kathy
keajaiban Moments
Berdoa
Cara Berdoa Rosario
bergaul
Hubungi kami
Acara
penyembuhan Layanan
Patreon
Ceramah PHILIP’S

DR. SERVICE NEMEH PENYEMBUHAN
25 September, Cleveland, DoubleTree Westlake

KETERLIBATAN BERBICARA PHILIP ini
, Gereja Katolik St. Mark Okt 2, Cleveland

DR. SERVICE NEMEH PENYEMBUHAN
23 Okt Detroit, MI, Marriott Livonia

DR. SERVICE NEMEH PENYEMBUHAN
29 Okt Los Angeles, Hawthorne, CA

DR. SERVICE NEMEH PENYEMBUHAN
30 Okt Los Angeles, Hawthorne, CA

DR. SERVICE NEMEH PENYEMBUHAN
6 November, Cleveland, DoubleTree Westlake
Lihat acara Jadwal pada Interact Tab, atau Healing Layanan untuk lebih jelasnya.

POSTS TERBARU PALING
Sebuah Gunakan Baru untuk Kartu Bisnis September 22, 2016
Menyanyikan Kidung Agung – BFL 165 September 19, 2016
Tanda-tanda dari Surga atau Neraka? September 17, 2016
Trapper Jack – Penyiaran untuk Podcasting September 16, 2016
The Girl Bubble Boy September 15, 2016
Ada pertanyaan lagi? – BFL 164 September 13, 2016
Ketika Akankah Manusia Kembali? September 10, 2016
Road Trip ke Rhoda Wise Rumah September 8, 2016
Sebuah Coffee Break dengan Dokter dan Kathy Nemeh – BFL 163 September 6, 2016
Rahasia Allah Disimpan dari Malaikat September 3, 2016
Didukung oleh WordPress
ShareThis Copy dan Paste
– Lihat lebih lanjut di: http://blindfaithlive.com/new-use-business-cards/#sthash.LCA8iAU3.dpuf

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
aistriúchán uathoibríoch Tacaíocht: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

A New Use for Business Cards

CREIDEAMH nDALL BEO! Daoine Real. Daoine Miracles.Real Real. Miracles Real / Philip Keller (Trapper) & an Dr. Issam Nemeh BLIND FAITH BEO! Daoine Real. Real bhFeart.
Search
Search
Príomhroghchlár
Scipeáil chuig ábhar bunscoile
eipeasóid
frankly Philip
Issam Spléachadh
chuimhneacháin miracle
Maidir
idirghníomhú
Guí
Patreon
Post navigation ← Roimhe
A Úsáid Nua do Cártaí Gnó
Postáilte ar 22 Meán Fómhair, 2016 ag Philip Keller
Imirt
Podchraoladh: Seinn i bhfuinneog nua | íoslódáil

Liostáil: iTunes | Android | RSS

Miracle MomentPamela Madden
Pamela Madden Tá laghdú fís mar gheall ar Galar Stargardt. Is neamhord reitineach degenerative go bhfuil dimmed na soilse, mar a déarfá, agus tógtha ar shiúl fís forimeallach Pamela ar.

Agus marcaíocht isteach chun a céad seirbhís leighis lena cara, Carol, agus an Dr Nemeh deonach, Jay Berkeley, bhí sí ag guí le haghaidh Dr. Nemeh agus go hiomlán ag súil go mbeadh rud éigin go maith a tharlóidh lena bhfís. Raibh sé. Ní amháin go raibh fís forimeallach Pamela ar teacht ar ais, ach bhí cranked na soilse dimmed ais go dtí ‘geal. “”Bhí Faith nDall cártaí gnó Live freisin ar ról i cneasaithe Pamela ar.

bónas –

An 15 geallúintí Mhuire, má guímid an rosary laethúil.
An Beannaithe Mhaighdean Mhuire Gheall Naomh Dominic agus le gach duine a leanúint go bhfuil “”Cibé rud a iarrann tú i an Paidrín a dheonú.”” D’fhág sí do na Críostaithe cúig cinn déag Gealltanais dóibh siúd aithris an Phaidrín Naofa. – Imparted Naomh Dominic agus Beannaithe Alan de la Roche

1. Beidh Whoever sheirbheáil go dílis dom ag an aithriseoireacht an Phaidrín, gheobhaidh siad ngrást comhartha.
2. geallaim mo chosaint speisialta agus na ngrást mó dóibh siúd go léir agus cuirfidh seisean aithris an Phaidrín.
3. Beidh an Paidrín ina armor cumhachtach i gcoinne ifreann, beidh sé scrios versa, laghdú pheaca, agus heresies defeat.
4. Déanfaidh an Phaidrín deara bhua agus oibreacha maith i dtreis; beidh sé a fháil do anamacha an trócaire flúirseach Dé; beidh sé a tharraingt siar ar an gcroí na fir ó na grá an domhain agus a chuid vanities, agus beidh iad a ardú leis an dúil i rudaí síoraí. Ó, go mbeadh anamacha sanctify iad féin ag ciallaíonn sé seo.
5. An anam a mholann féin dom an aithriseoireacht an Phaidrín, ní dhéanfaidh perish.
6. Beidh Whoever aithris an Phaidrín devoutly, a chur i bhfeidhm é féin go dtí an breithniú ar a mysteries naofa, beidh riamh a conquered ag misfortune. Ní bheidh Dia chastise dó in a ceartais, ní bheidh sé perish ag bás nach ndearnadh foráil ina; más rud é a bheith díreach beidh sé fanacht sa grásta Dé, agus a bheith fiú na beatha síoraí.
7. Beidh deabhóid fíor i gcás an Phaidrín ní dhéanfaidh bás gan na sacraimintí na hEaglaise bheith Whoever.
8. Maidir leis na daoine atá dílis aithris an Phaidrín le linn a saol agus ar a bhfuair sé bás an bhfianaise Dé agus an plenitude de chuid ngrást acu; ag an am an bháis déanfaidh siad rannpháirteach i bhfiúntas na naomh i Paradise.
9. Beidh mé a sheachadadh ó Purgatory dóibh siúd a bhí dírithe ar an Phaidrín.
10. Tá na páistí dílis den Choróin Mhuire fiúntais ardleibhéal ghlóir ar neamh.
11. Beidh tú a fháil go léir a iarraidh ort ar dom ag an aithriseoireacht an Phaidrín.
12. Gach siúd propagate an Phaidrín Naofa a cúnamh agam ina riachtanais.
13. bhfuair mé ó mo Mhac Dhiaga go mbeidh go léir na tacadóirí an Phaidrín do intercessors chúirt celestial ar fad le linn a saoil agus ar uair an bháis.
Tá 14. Gach a aithris an Phaidrín mo mhac agus iníonacha, agus deartháireacha agus deirfiúracha de mo Mhac ach Íosa Críost.
15. Devotion mo Phaidrín comhartha mór de predestination.

Conas a guí an Phaidrín

19
Cuireadh i bpost an iontráil seo i Dr. Issam Nemeh, chuimhneacháin Miracle, Urnaí Miracle, Philip Keller agus clib Bheannaithe Máthair, Paidrín, Fís ag Philip Keller. Leabharmharc an permalink.
Leave a Reply
Ní thabharfar do sheoladh r-phoist a fhoilsiú. Réimsí riachtanacha atá marcáilte *

Comment

Ainm *

Ríomhphost *

láithreán

Post Comment
Baile
Maidir
Blind Faith Live
Cé hiad
láithrithe Pearsanta
Testimonials
Físeáin
eipeasóid
frankly Philip
Issam Spléachadh
Coimeád sé Real le Kathy
chuimhneacháin miracle
Guí
Conas a Guigh an Phaidrín
idirghníomhú
Glaoigh orainn
Imeachtaí
Seirbhísí Healing
Patreon
Ócáidí labhartha PHILIP’S

DR. SERVICE NEMEH HEALING
25 Meán Fómhair, Cleveland, Doubletree Westlake

RANNPHÁIRTÍOCHT LABHARTHA PHILIP ar
2 Deireadh Fómhair, St. Mark Séipéal Caitliceach, Cleveland

DR. SERVICE NEMEH HEALING
23 Deireadh Fómhair, Detroit, MI, Marriott Livonia

DR. SERVICE NEMEH HEALING
29 Deireadh Fómhair, Los Angeles, Hawthorne, CA

DR. SERVICE NEMEH HEALING
30 Deireadh Fómhair, Los Angeles, Hawthorne, CA

DR. SERVICE NEMEH HEALING
6 Samhain, Cleveland, Doubletree Westlake
Déan tagairt do Sceideal Imeacht ar Idirghníomhaíocht Tab, nó Healing Seirbhísí le haghaidh tuilleadh sonraí.

POIST IS DÉANAÍ
A Úsáid Nua do Cártaí Gnó 22 Meán Fómhair, 2016
Amhránaíocht ar an Amhrán Amhráin – BFL 165 19 Meán Fómhair, 2016
Comharthaí ó Neamh nó Ifreann? 17 Meán Fómhair, 2016
Trapper Jack – Craoltóireacht le Podchraoladh 16 Meán Fómhair, 2016
An Buachaill Cailín mboilgeog 15 Meán Fómhair, 2016
Aon Ceisteanna More? – BFL 164 13 Meán Fómhair, 2016
Nuair An mbeidh na Daoine Tuairisceán? 10 Meán Fómhair, 2016
Turas Bóthair le Rhoda Teach Wise 8 Meán Fómhair, 2016
A Sos Caife leis an Dochtúir agus Kathy Nemeh – BFL 163 6 Meán Fómhair, 2016
An Dia Rúnda Coinnithe na Angels 3 Meán Fómhair, 2016
Bród faoi thiomáint ag WordPress
Téarmaí agus Coinníollacha |
– Níos mó a fheiceáil ag: http://blindfaithlive.com/new-use-business-cards/#sthash.LCA8iAU3.dpuf

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Supporto traduzione automatica: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

A New Use for Business Cards

Fede cieca LIVE! Persone reali. Reali Miracles.Real persone. Miracoli Real / Philip Keller (Trapper) e Dr. Issam Nemeh Blind Faith LIVE! Persone reali. Veri miracoli.
Ricerca
Ricerca
Menu principale
Vai al contenuto principale
episodi
francamente Philip
Issam Insights
Momenti Miracle
Di
Interagire
Pregare
Patreon
Messaggio di navigazione ← Precedente
Un nuovo uso per biglietti da visita
Pubblicato il 22 settembre 2016 da Philip Keller
Giocare
Podcast: Gioca in una nuova finestra | Scaricare

Iscriviti: iTunes | Android | RSS

Miracolo MomentPamela Madden
Pamela Madden ha diminuendo visione a causa della malattia di Stargardt. Si tratta di una malattia della retina degenerativa che ha oscurato le luci, per così dire, e portato via la visione periferica di Pamela.

Durante la guida per il suo primo servizio di guarigione con la sua amica, Carol, e il Dr. Nemeh volontario, Jay Berkeley, stava pregando per il dottor Nemeh e aspettandosi che qualcosa di buono sarebbe accaduto con la sua visione. Lo ha fatto. Non solo la visione periferica di Pamela tornare, ma le luci soffuse sono stati gomito indietro fino al ‘brillante.’ Fede cieca in diretta di biglietti da visita anche giocato un ruolo nella guarigione di Pamela.

Bonus –

Le 15 promesse della Madonna, se recitare il Rosario tutti i giorni.
La Beata Vergine Maria ha promesso di San Domenico e per tutti coloro che seguono che “”Qualunque cosa chiederete nel Rosario sarà concesso.”” Ha lasciato per tutti i cristiani Quindici promette a coloro che recitano il Santo Rosario. – Impartito a San Domenico e il Beato Alan de la Roche

1. Chiunque mi deve servire fedelmente dalla recita del Rosario, riceverà grazie segnale.
2. Io prometto la mia protezione speciale e le più grandi grazie a tutti coloro che reciteranno il Rosario.
3. Il Rosario sarà una difesa potentissima contro l’inferno, distruggerà i vizi, diminuire il peccato, e sconfiggere le eresie.
4. Il Rosario farà sì che la virtù e le buone opere a fiorire; otterrà alle anime la grande misericordia di Dio; ritirerà il cuore degli uomini dall’amore del mondo e le sue vanità, e li alzerà al desiderio di cose eterne. Oh, che le anime si santificheranno con questo mezzo.
5. L’anima che si raccomanda a me da la recita del Rosario, non perisca.
6. Chiunque reciterà il Rosario devotamente, applicandosi alla considerazione dei suoi sacri misteri, non sarà mai conquistata dalla sfortuna. Dio non lo castigherà nella sua giustizia, non perirà di morte improvvisa; se egli sia appena egli deve rimanere in grazia di Dio, e diventare degno della vita eterna.
7. Chiunque deve avere una vera devozione per il Rosario non morirà senza i sacramenti della Chiesa.
8. Coloro che sono fedeli a recitare il Rosario troveranno durante la loro vita e alla loro morte la luce di Dio e la pienezza delle sue grazie; al momento della morte parteciperanno dei meriti dei santi in paradiso.
9. Io consegnare dal Purgatorio coloro che sono stati dedicati al Rosario.
10. I veri figli del mio Rosario godranno di un alto grado di gloria in Cielo.
11. Si deve ottenere tutto quello che mi chiedi con la recita del Rosario.
12. Tutti coloro che diffonderanno il Santo Rosario deve essere aiutata da me nelle loro necessità.
13. Io ho ottenuto da mio Figlio Divino che tutti i sostenitori del Rosario avranno come intercessori l’intera corte celeste durante la loro vita e nell’ora della morte.
14. Tutti coloro che recitano il Rosario sono i miei figli e figlie, fratelli e sorelle di mio unico Figlio Gesù Cristo.
15. La devozione al mio Rosario è un grande segno di predestinazione.

Come recitare il Rosario

19
Questo articole è stato pubblicato in Dr. Issam Nemeh, Momenti Miracolo, Miracolo preghiera, Philip Keller e contrassegnata con Madonna, Rosario, visione da Philip Keller. Contrassegna il permalink.
Lascia un Commento
L’indirizzo email non verrà pubblicato. I campi richiesti sono contrassegnati *

Commento

Nome *

E-mail *

Sito web

Posta un commento
Casa
Di
Blind Faith dal vivo
Chi è chi
apparizioni personali
Testimonianze
Video
episodi
francamente Philip
Issam Insights
Keeping It Real con Kathy
Momenti Miracle
Pregare
Come pregare il Rosario
Interagire
Contattaci
eventi
guarigione Servizi
Patreon
Parlare impegni Filippo

DR. SERVIZIO Nemeh GUARIGIONE
25 settembre, Cleveland, DoubleTree Westlake

Impegno di parlare di Philip
2-ott-San Marco Chiesa cattolica, Cleveland

DR. SERVIZIO Nemeh GUARIGIONE
23 ottobre, Detroit, MI, Marriott Livonia

DR. SERVIZIO Nemeh GUARIGIONE
29 ottobre, Los Angeles, Hawthorne, CA

DR. SERVIZIO Nemeh GUARIGIONE
30 ott Los Angeles, Hawthorne, CA

DR. SERVIZIO Nemeh GUARIGIONE
6-nov-Cleveland, DoubleTree Westlake
Fare riferimento alla pianificazione degli eventi su Tab Interact, o la guarigione Servizi per maggiori dettagli.

Più Recenti
Un nuovo uso per biglietti da visita 22 Settembre 2016
Canto Cantico dei Cantici – BFL 165 19 Settembre 2016
Segni dal cielo o all’inferno? 17 Settembre 2016
Trapper Jack – Broadcasting per Podcasting 16 SETTEMBRE 2016
La Ragazza Bubble Boy 15 settembre 2016
Altre domande? – BFL 164 13 settembre 2016
Quando sarà il esseri umani cambio? 10 Settembre 2016
Road Trip a Rhoda Wise Casa 8 Settembre 2016
Una pausa caffè con il medico e Kathy Nemeh – BFL 163 6 settembre 2016
Il Dio segreto mantenuto dagli Angeli 3 set 2016
Utilizza WordPress
ShareThis copia e incolla
– See more at: http://blindfaithlive.com/new-use-business-cards/#sthash.LCA8iAU3.dpuf

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
サポート機械翻訳:http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

A New Use for Business Cards

BLIND FAITH LIVE!レアル人々。レアルMiracles.Real人々。レアル奇跡/フィリップ・ケラー(トラッパー)&博士ISSAM Nemeh BLIND FAITH LIVE!レアル人々。本当の奇跡。
サーチ
サーチ
メインメニュー
一次コンテンツにスキップ
エピソード
率直に言っフィリップ
ISSAM洞察
奇跡の瞬間

相互に作用します
祈る
Patreon
投稿ナビゲーション←前
名刺のための新しい使用
フィリップ・ケラーによって2016年9月22日に投稿されました
遊びます
ポッドキャスト:新しいウィンドウで再生|ダウンロード

登録:iTunesのを|アンドロイド| RSS

ミラクルMomentPamelaマッデン
パメラ・マッデンが原因シュタルガルト病のビジョンを減少しました。それはいわば、ライトを淡色表示し、パメラの周辺視野を奪われた網膜変性疾患です。

彼女の友人、キャロル、および博士Nemehボランティア、ジェイ・バークレーと彼女の最初の癒しのサービスに乗っている間、彼女は博士Nemehのために祈って、完全に良い何かが彼女のビジョンを持って起こるであろうと期待していました。それはなかったです。パメラの周辺視力は戻って来なかったが、淡色のライトは、最大バッククランクされただけでなく、「明るい」。ブラインド・フェイスライブ名刺もパメラの治癒において役割を果たしました。

ボーナス –

聖母の15の約束は、私たちは毎日ロザリオを祈るならば。
聖母マリアは、聖ドミニクにし、ということにはすべての人に約束「何でもあなたはロザリオに尋ねるが付与されます。「すべてのキリスト教徒フィフティーンは聖なるロザリオを唱える人たちに約束のために彼女は左。 – 聖ドミニクと祝福されたアラン・デ・ラ・ロシュ社に付与

1.誰が忠実に信号恵みを受けなければならない、ロザリオの朗読で私に仕えます。
2.私は私の特別な保護とロザリオを暗唱しなければならないすべての人々への最大の恵みをお約束します。
3.ロザリオが地獄に対する強力な鎧でなければならない、それは、副を破壊する罪を減少させ、異端を打ち負かすだろう。
4.ロザリオは美徳と良い作品が繁栄するようになります。それは魂のために、神の豊かな憐れみを取得します。それは世界の愛とその虚栄から人の心を撤回し、永遠のものへの欲求にそれらを持ち上げます。ああ、この手段によって魂が自分自身を聖だろうと。
5.ロザリオの暗唱によって私に自分自身を推奨して魂は、滅びてはなりません。
6.誰がその神聖な謎を考慮に身を適用し、熱心にロザリオを暗唱しなければならない、不幸によって征服されることはないものとします。神は、彼は不意の死によって滅びるてはならない、彼の正義で彼を厳しく非難しません。彼がすることがあればちょうど彼は、神の恵みに残り、永遠の命の価値になるもの。
7.誰でも教会の秘跡なしで死ぬことはないものとロザリオのための真の献身を持っていなければなりません。
8.ロザリオを唱えるために忠実な人は、神と神の恵みの充実の観点から彼らの生活の間に、それらの死でなければなりません。死の瞬間に彼らは楽園で聖人のメリットに参加しなければなりません。
9.私は煉獄からロザリオすることに専念してきた人々を交付しなければなりません。
10.ロザリオの忠実な子供たちは天国で栄光の高度に値するものとします。
11.あなたがロザリオの暗唱によって私に求める全てを得なければなりません。
聖なるロザリオを伝播者12.すべてのものは、それらの必需品で私によって支援されなければなりません。
13.私はロザリオのすべての支持者が彼らの人生の間と死の時間で執り成すのために全体の天体のコートを持っていなければならないというのが私の神の息子から取得しています。
ロザリオを唱える14.すべては私の唯一の御子イエス・キリストの私の息子、娘、そして兄弟姉妹です。
私のロザリオの15の信心は、宿命の大きなしるしです。

ロザリオを祈る方法

19
このエントリは博士ISSAM Nemeh、奇跡の瞬間、奇跡の祈り、フィリップ・ケラーに掲示し、フィリップ・ケラーによって祝福された母、ロザリオ、ビジョンをタグ付けされました。パーマリンクをブックマーク
返信を残します
あなたのメールアドレスが公開されることはありません。付いている欄は必須項目です*

コメント

名前*

Eメール *

ウェブサイト

コメントを投稿
ホーム

ブラインド・フェイスライブ
誰が誰
個人的な外観
お客様の声
ビデオ
エピソード
率直に言っフィリップ
ISSAM洞察
キャシーとレアルそれを維持
奇跡の瞬間
祈る
ロザリオを祈っする方法
相互に作用します
お問い合わせ
イベント
ヒーリングサービス
Patreon
フィリップいえばエンゲージメント

DR。 NEMEH HEALING SERVICE
9月25日、クリーブランド、ダブルウエストレイク

PHILIPのスピーキングエンゲージメント
10月2日、聖マルコカトリック教会、クリーブランド

DR。 NEMEH HEALING SERVICE
10月23日、デトロイト、MI、マリオットリヴォニア

DR。 NEMEH HEALING SERVICE
10月29日、ロサンゼルス、ホーソーン、カリフォルニア州

DR。 NEMEH HEALING SERVICE
10月30日、ロサンゼルス、ホーソーン、カリフォルニア州

DR。 NEMEH HEALING SERVICE
11月6日、クリーブランド、ダブルウエストレイク
詳細については、インターアクトタブ上のイベントスケジュール、またはヒーリングサービスを参照してください。

最新の投稿
2016年9月22日名刺のための新しい使用
BFL 165 2016年9月19日 – 雅歌を歌います
天国か地獄からのサイン? 2016年9月17日
トラッパージャック – 放送ポッドキャスティング2016年9月16日まで
ガールバブルボーイ2016年9月15日
それ以上の質問? – BFL 164 2016年9月13日
とき人間は戻るでしょうか? 2016年9月10日
ローダワイズハウスへのロードトリップ2016年9月8日
ドクターとキャシーNemehとコーヒーブレイク – BFL 163 2016年9月6日
秘密の神が天使2016年9月3日からできるだけ
誇らしげにワードプレスによって供給
ShareThisのコピーと貼り付け
http://blindfaithlive.com/new-use-business-cards/#sthash.LCA8iAU3.dpuf: – で詳細を参照してください。

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Dhukungan terjemahan mesin: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

A New Use for Business Cards

Iman wuta LIVE! Wong Nyata. Wong Nyata Miracles.Real. Kaelokan nyata / Philip Keller (trapper) & Dr. issam Nemeh wuta PITADOS LIVE! Wong Nyata. Real kaelokan.
search
search
menu utama
Skip isi utami
Episodes
sakbenere Philip
issam Insights
Miracle Moments
About
sesambungan
Pray
Patreon
Posting pandhu arah ← Sedurunge
A Gunakake New kanggo Business Cards
Dikirim ing September 22, 2016 dening Filipus Keller
Play
Podcast: Play ing jendhela anyar | download

Langganan: iTunes | Android | RSS

Miracle MomentPamela Madden
Pamela Madden wis suda sesanti amarga saka penyakit Stargardt. Iku kelainan ono sesambungan karo retina degenerative sing wis dimmed lampu, supaya nganggo, lan digawa lunga sesanti peripheral Pamela kang.

Nalika nunggang layanan marasake awakmu pisanan dheweke karo dheweke kanca, Carol, lan Dr. Nemeh volunteer, Jay Berkeley, dheweke ndedonga kanggo Dr. Nemeh lan kanthi dikarepake sing soko apik bakal kelakon karo sesanti. Iku iya. Ora mung nindakake sesanti peripheral Pamela kang teka bali, nanging lampu dimmed padha cranked bali nganti ‘padhang.’ Iman Wuta SIM Live bisnis uga main peran ing marasake awakmu Pamela kang.

bonus –

15 janji Our Lady, yen kita ndedonga Rosary ing dina.
The Virgin Mary Rahayu prajanji kanggo Saint Dominic lan kanggo kabeh sing milu sing “”Punapa mawon sampeyan takon ing Rosary bakal diwenehake.”” Wong ngiwa kanggo wong-wong Kristen Limalas janjinipun sing nggawakake Rosary Suci. – Margi Saint Dominic lan Rahayu Alan de la Roche

1. sapa setya nglayani kula dening pamaosan Rosary, bakal nampa graces sinyal.
2. Aku janji pangayoman khusus lan graces paling kabeh sing bakal nggawakake Rosary.
3. Ing Rosary bakal dadi waja kuat marang neraka, iku bakal numpes kosok, ngurangi dosa, lan asor sesat.
4. Rosary bakal nimbulaké kabecikan lan karya apik kanggo ngrembaka bakal diwenehi kanggo jiwo ing sih KALUBÈRAN Allah; iku bakal mundur ing ati saka wong saka katresnan saka donya lan Vanities, lan bakal angkat menyang ing kepinginan kanggo iku langgeng. Oh, sing jiwo bakal nucèkaké piyambak dening iki tegese.
5. Dene kang ngajak dhewe kanggo kula dening pamaosan Rosary, aja nganti nemu karusakan.
6. sapa nggawakake Rosary devoutly, nglamar awake menyang wawasan wewadi suci sawijining, bakal tau bakal ditelukaké déning pertjoyo. Gusti Allah ora bakal chastise wong ing pangadilanipun, kang ora bakal sirna dening pati unprovided; yen mung Panjenengané bakal tetep ing sih-rahmaté Gusti Allah, lan dadi pantes urip langgeng.
7. sapa duwe pengabdian bener kanggo Rosary ora bakal mati tanpa sakramèn Gréja.
8. Wong sing setya nggawakake Rosary bakal duwe sak urip lan ing pati sing cahya Allah lan plenitude saka graces Kang; ing wayahe pati bakal padha melu ing manfaat saka wong-wong mursid ing swarga.
9. Aku bakal ngirim saka Purgatory sing wis pengabdian kanggo Rosary.
10. Anak setya Rosary bakal patut jurusan dhuwure kamulyan ing swarga.
11. Sampeyan bakal diwenehi kabeh sing takon kula dening pamaosan Rosary.
12. Kabeh iku sing propagate Rosary Suci bakal dibantu dening kula ing karubedan sing.
13. Aku wis dijupuk saka Putraning gaib sing kabeh penasehat ukum saka Rosary bakal kanggo mitulungi kabeh pengadilan langit sak urip lan dumugining pati.
14. Kabeh sing nggawakake Rosary inŭh anak ku lan wadon, lan sadulur saka mung Putra Jahshua Kristus.
15. pengabdian saka Rosary iku tandha gedhe saka Panenton.

Dedonga Rosary

19
Iki entri iki dikirim ing Dr. issam Nemeh, Miracle Moments, Miracle Prayer, Philip Keller lan diwenehi Rahayu ibu, Rosary, Vision dening Filipus Keller. Bookmark permalink.
Ninggalake a Reply
Panjenengan alamat email ora bisa diterbitake. Perangkat kothak ditandhani *

komentar

jeneng

email *

situs web

Post Komentar
Home
About
Wuta Iman Live
Sapa sing sing
Penampilan pribadi
Testimoni
Videos
Episodes
sakbenere Philip
issam Insights
Tetep Iku Real karo Kathy
Miracle Moments
Pray
Carane Ndedonga Rosary
sesambungan
Contact Us
Events
marasake awakmu Services
Patreon
Engagements SPEAKING Filipus

DR. SERVICE NEMEH Healing
Sept 25, Cleveland, The Westlake

Engagement SPEAKING Filipus
, Gréja Katulik St. Mark Oct 2, Cleveland

DR. SERVICE NEMEH Healing
Oct 23, Detroit, MI, Marriott Livonia

DR. SERVICE NEMEH Healing
Oct 29, Los Angeles, Langkawi, Langkawi

DR. SERVICE NEMEH Healing
Oct 30, Los Angeles, Langkawi, Langkawi

DR. SERVICE NEMEH Healing
Nov 6, Cleveland, The Westlake
Deleng Event Jadwal ing Interact Tab, utawa Healing Services kanggo rincian liyane.

Kiriman anyar PALING
A Gunakake New kanggo Business Cards September 22, 2016
Singing Song of Songs – BFL 165 September 19, 2016
Pratandha saka swarga utawa neraka? September 17, 2016
Trapper Jack – Broadcasting kanggo Podcasting September 16, 2016
The Girl Gelembung Boy September 15, 2016
Sembarang Pitakonan More? – BFL 164 September 13, 2016
Nalika Bakal Manungsa Wangsul? September 10, 2016
Road Trip to Rhoda Wise House September 8, 2016
A Coffee Break karo Doctor lan Kathy Nemeh – BFL 163 September 6, 2016
The Secret Allah Katahan saka Angels September 3, 2016
Bangga powered by WordPress
ShareThis Copy lan Tempel
– Waca liyane ing: http://blindfaithlive.com/new-use-business-cards/#sthash.LCA8iAU3.dpuf

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ಬೆಂಬಲ ಯಂತ್ರ ಭಾಷಾಂತರ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

A New Use for Business Cards

ಕುರುಡು ನಂಬಿಕೆ ಲೈವ್! ರಿಯಲ್ ಜನರು. ರಿಯಲ್ Miracles.Real ಜನರು. ರಿಯಲ್ ಪವಾಡಗಳು / ಫಿಲಿಪ್ ಕೆಲ್ಲರ್ (ಟ್ರ್ಯಾಪರ್) ಮತ್ತು ಡಾ Issam Nemeh ಕುರುಡು ನಂಬಿಕೆ ಲೈವ್! ರಿಯಲ್ ಜನರು. ರಿಯಲ್ ಪವಾಡಗಳು.
ಹುಡುಕು
ಹುಡುಕು
ಮುಖ್ಯ ಪಟ್ಟಿ
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ
ಕಂತುಗಳು
ನಾನೂ ಫಿಲಿಪ್
Issam ಇನ್ಸೈಟ್ಸ್
ಮಿರಾಕಲ್ ಕ್ಷಣಗಳ
ಬಗ್ಗೆ
ಸಂವಹನ
ಪ್ರೇ
Patreon
ಪೋಸ್ಟ್ ಸಂಚರಣೆ ← ಹಿಂದಿನ
ವ್ಯಾಪಾರ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಒಂದು ಹೊಸ ಬಳಸಿ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22, 2016 ದಿನಾಂಕ ಫಿಲಿಪ್ ಕೆಲ್ಲರ್ ಮೂಲಕ
ಆಡಲು
ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್: ಹೊಸ ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ | ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ: ಐಟ್ಯೂನ್ಸ್ | ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಮೇ

ಮಿರಾಕಲ್ MomentPamela ಮ್ಯಾಡೆನ್
ಪಮೇಲಾ ಮ್ಯಾಡೆನ್ ಏಕೆಂದರೆ Stargardt ರೋಗ ದೃಷ್ಟಿ ಇಳಿಮುಖ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು, ದೀಪಗಳು ಮಸುಕಾಗಲು ಎಂದು ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾತನಾಡಲು, ಮತ್ತು ಪಮೇಲಾ ನ ಬಾಹ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಒಯ್ದು ಒಂದು ಕ್ಷೀಣಗೊಳ್ಳುವ ರೆಟಿನಾದ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ.

ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ಕರೋಲ್, ಮತ್ತು ಡಾ Nemeh ಸ್ವಯಂಸೇವಕ, ಜೇ ಬರ್ಕ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸೇವೆಗೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡುವಾಗ, ಅವರು ಡಾ Nemeh ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಏನೋ ಪೆರಿಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಕ್ಕೆ ಏನಾಗಬಹುದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ. ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಕೇವಲ ಪಮೇಲಾಳ ಬಾಹ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಆದರೆ ಮಸುಕಾಗಲು ದೀಪಗಳು ಬ್ಯಾಕ್ ಅಪ್ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಕಾರವಾಗಿ ಬಗ್ಗಿಸಿದಾಗ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಮಾಡಿದರು ‘ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ.’ ಕುರುಡು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಲೈವ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಪಮೇಲಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರ.

ಬೋನಸ್ –

ಅವರ್ ಲೇಡಿ 15 ಭರವಸೆಗಳನ್ನು, ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ರೋಸರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರೆ.
ಪೂಜ್ಯ ವರ್ಜಿನ್ ಮೇರಿ ಸೇಂಟ್ ಡೊಮಿನಿಕ್ ಮತ್ತು ಆ ಅನುಸರಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಭರವಸೆ “”ರೋಸರಿ ರಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಕೇಳುತ್ತೇವೆ ಇರಲಿ.”” ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು ಹದಿನೈದು ಪವಿತ್ರ ರೋಸರಿ ಹಾಡುತ್ತಾರೆ ಯಾರು ಭರವಸೆ ತೆರಳಿದರು. – ಸೇಂಟ್ ಡೊಮಿನಿಕ್ ಆವರಿಸಿರುವ ಮತ್ತು ಪೂಜ್ಯ ಅಲನ್ ಡೆ ಲಾ ರೋಕೆ

1. ಯಾರು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ರೋಸರಿ ಪಠಣದ ಮೂಲಕ ನನಗೆ ಸೇವೆ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಸಿಗ್ನಲ್ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಹಾಗಿಲ್ಲ.
2. ನಾನು ನನ್ನ ವಿಶೇಷ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ರೋಸರಿ ಹಾಡುತ್ತಾರೆ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಯಾರು ಎಲ್ಲಾ ಮಹಾನ್ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ಭರವಸೆ.
3. ರೋಸರಿ ನರಕದ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಬಲ ರಕ್ಷಾಕವಚ ರೀತ್ಯಾ, ಅದನ್ನು, ಉಪ ನಾಶ ಪಾಪ ಕಡಿಮೆ, ಮತ್ತು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಸೋಲಿಸುತ್ತಾರೆ.
4. ರೋಸರಿ ಸದ್ಗುಣ ಮತ್ತು ಏಳಿಗೆ ಸತ್ಕಾರ್ಯ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ; ಇದು ಆತ್ಮಗಳು ದೇವರ ಹೇರಳವಾಗಿ ಕರುಣೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ; ಇದು ಪ್ರಪಂಚದ ಮತ್ತು ಅದರ ಬಾನ್ ಫೈರ್ ಪ್ರೀತಿ ಜನರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಬಯಕೆ ಅವರನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಓಹ್, ಈ ಮೂಲಕ ಆತ್ಮಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧ ಎಂದು.
5. ರೋಸರಿ ಪಠಣದ ಮೂಲಕ ನನಗೆ ಸ್ವತಃ ಶಿಫಾರಸು ಆತ್ಮ, ಅವಸಾನ ಹಾಗಿಲ್ಲ.
6. ಯಾರು ಅದರ ಪವಿತ್ರ ರಹಸ್ಯಗಳು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಸ್ವತಃ ತನ್ನನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ, devoutly ರೋಸರಿ ಹಾಡುತ್ತಾರೆ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಹಾಗಿಲ್ಲ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯದ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಎಂದಿಗೂ. ದೇವರು ತನ್ನ ನ್ಯಾಯ ಅವನನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸುವೆನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅವರು ಒದಗಿಸಿಲ್ಲದ ಸಾವಿನಿಂದ ನಾಶವಾಗುವದಿಲ್ಲ; ಅವರು ಕೇವಲ ಅವರು ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತ ಜೀವನ ಯೋಗ್ಯ ಆಗಲು ಹಾಗಿಲ್ಲ.
7. ಯಾರು ರೋಸರಿ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತಿ ಚರ್ಚ್ ಪವಿತ್ರ ಇಲ್ಲದೆ ಸಾಯುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಹಾಗಿಲ್ಲ.
8. ರೋಸರಿ ಹಾಡುತ್ತಾರೆ ವಿಶ್ವಸನೀಯ ಯಾರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಾವಿನ ದೇವರು ಮತ್ತು ಅವನ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು plenitude ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡಬೇಕು; ಸಾವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಸಂತರು ಯೋಗ್ಯತೆಯ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಹಾಗಿಲ್ಲ.
9. ನಾನು ರೋಸರಿ ಮೀಸಲಾದ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಯಾರು ಪಾವನ ರಿಂದ ತಲುಪಿಸಲು ಹಾಗಿಲ್ಲ.
ರೋಸರಿ ಆಫ್ 10. ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ವೈಭವ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಅರ್ಹತೆ ಹಾಗಿಲ್ಲ.
11. ನೀವು ರೋಸರಿ ಪಠಣದ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲಾ ಪಡೆಯಲು ಹಾಗಿಲ್ಲ.
12. ಪ್ರಸಾರಮಾಡಲು ಯಾರು ಪವಿತ್ರ ರೋಸರಿ ತಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ನನಗೆ ನೆರವು ಹಾಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ.
13. ನಾನು ರೋಸರಿ ಎಲ್ಲಾ ವಕೀಲರು ಅವರ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಾವಿನ ಗಂಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ intercessors ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಕಾಶ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಹೊಂದಿವೆ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ನನ್ನ ಡಿವೈನ್ ಸನ್ ಪಡೆದಿರುವುದರಿಂದ.
ರೋಸರಿ ಹಾಡುತ್ತಾರೆ ಯಾರು 14. ನನ್ನ ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು, ಮತ್ತು ಸಹೋದರರು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮಗನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಹೋದರಿಯರು.
ನನ್ನ ರೋಸರಿ ಆಫ್ 15. ಭಕ್ತಿ ದೈವ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆ.

ರೋಸರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೇಗೆ

19
ಈ ನಮೂದನ್ನು ರಲ್ಲಿ ಡಾ Issam Nemeh, ಮಿರಾಕಲ್ ಕ್ಷಣಗಳ, ಮಿರಾಕಲ್ ಪ್ರೇಯರ್, ಫಿಲಿಪ್ ಕೆಲ್ಲರ್ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಗ್ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಮದರ್, ರೋಸರಿ, ವಿಷನ್ ಫಿಲಿಪ್ ಕೆಲ್ಲರ್ ಮೂಲಕ. ಬುಕ್ಮಾರ್ಕ್ ಪರ್ಮಾಲಿಂಕ್.
ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ನೀಡಿ
ನಿಮ್ಮ ಈಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ರ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದು *

ಕಾಮೆಂಟ್

ಹೆಸರು *

ಇಮೇಲ್ *

ವೆಬ್ಸೈಟ್

ಪೋಸ್ಟ್
ಮುಖಪುಟ
ಬಗ್ಗೆ
ಬ್ಲೈಂಡ್ ಫೇಯ್ತ್ ಲೈವ್
ಯಾರು ಯಾರು
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು
ಪ್ರಶಂಸಾಪತ್ರಗಳು
ವೀಡಿಯೊಗಳು
ಕಂತುಗಳು
ನಾನೂ ಫಿಲಿಪ್
Issam ಇನ್ಸೈಟ್ಸ್
ಕ್ಯಾಥಿ ರಿಯಲ್ ಇದು ಕೀಪಿಂಗ್
ಮಿರಾಕಲ್ ಕ್ಷಣಗಳ
ಪ್ರೇ
ರೋಸರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೇಗೆ
ಸಂವಹನ
ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು
ಹೀಲಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳು
Patreon
ಫಿಲಿಪ್ನ ಭಾಷಣ ಕದನಗಳಲ್ಲಿ

ST. NEMEH ಹೀಲಿಂಗ್ ಸೇವೆ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25, ಕ್ಲೀವ್ಲ್ಯಾಂಡ್, Doubletree ವೆಸ್ಟ್ ಲೇಕ್

ಫಿಲಿಪ್ನ ಮಾತನಾಡುವ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2, ಸೇಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಚರ್ಚ್, ಕ್ಲೀವ್ಲ್ಯಾಂಡ್

ST. NEMEH ಹೀಲಿಂಗ್ ಸೇವೆ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23, ಡೆಟ್ರಾಯಿಟ್, MI, ಮ್ಯಾರಿಯೊಟ್ ಲಿವೊನಿಯಾ

ST. NEMEH ಹೀಲಿಂಗ್ ಸೇವೆ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29, ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್, ಹಾಥಾರ್ನೆ, ಸಿಎ

ST. NEMEH ಹೀಲಿಂಗ್ ಸೇವೆ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 30, ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್, ಹಾಥಾರ್ನೆ, ಸಿಎ

ST. NEMEH ಹೀಲಿಂಗ್ ಸೇವೆ
ನವೆಂಬರ್ 6, ಕ್ಲೀವ್ಲ್ಯಾಂಡ್, Doubletree ವೆಸ್ಟ್ ಲೇಕ್
ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂವಹನ ಟ್ಯಾಬ್ ಮೇಲೆ ಈವೆಂಟ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ, ಅಥವಾ ಹೀಲಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳು ನೋಡಿ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22, 2016 ವ್ಯಾಪಾರ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಒಂದು ಹೊಸ ಬಳಸಿ
ಸಾಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಾಡನ್ನು – BFL 165 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 19, 2016
ಸ್ವರ್ಗ ಅಥವಾ ಹೆಲ್ ಚಿಹ್ನೆಗಳು? ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17, 2016
ಟ್ರ್ಯಾಪರ್ ಜ್ಯಾಕ್ – ಪೋಡ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಸಾರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16, 2016
ಗರ್ಲ್ ಬಬಲ್ ಬಾಯ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15, 2016
ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು? – BFL 164 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 13, 2016
ಮಾನವ ಜೀವಿಗಳು ಹಿಂತಿರುಗುವುದು? ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10, 2016
Rhoda ವೈಸ್ ಹೌಸ್ ರೋಡ್ ಟ್ರಿಪ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8, 2016
ಡಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಥಿ Nemeh ಒಂದು ಕಾಫಿ ಬ್ರೇಕ್ – BFL 163 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6, 2016
ಸೀಕ್ರೆಟ್ ದೇವರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3 ಏಂಜಲ್ಸ್ ನಿಂದ ಕೀಪ್, 2016
ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಬಲದೊಂದಿಗೆ WordPress
ShareThis, ನಕಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಅಂಟಿಸಿ
http://blindfaithlive.com/new-use-business-cards/#sthash.LCA8iAU3.dpuf: – ಹೆಚ್ಚು ನೋಡಿ

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Қолдау машиналық аударма: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

A New Use for Business Cards

Соқыр сенім LIVE! Жылжымайтын Адамдар. Жылжымайтын Miracles.Real Адамдар. Жылжымайтын Ғажайыптар / Филипп Келлер (Trapper) & доктор Иссам Nemeh Соқыр сенім LIVE! Жылжымайтын Адамдар. Нағыз ғажайыптарды.
іздеу
іздеу
басты мәзір
бастапқы мазмұнға өту
эпизод
Шынын Філіпке
Иссам Insights
Miracle Moments
туралы
өзара іс-қимыл
сыйыну
Patreon
Алдыңғы жазған навигация ←
Бизнес карталарға жаңа пайдалану
Филипп Келлер бойынша 22 қыркүйекте 2016 Жарияланды
ойын
Подкаст: жаңа терезеде Play | жүктеу

Жазылу: ITUNES | Android | RSS

Miracle MomentPamela Madden
Памела Madden өйткені Stargardt ауруының көзқарасы азайту болды. Ол былайша айтқанда, шамдар күңгірт және Памела сыртқы көзқарасы алып кеткен дегенерациялық ретиналды бұзылуы болып табылады.

оның бірінші оның досы Кэрол бар емдік қызмет, сондай-ақ доктор Nemeh волонтерға мініп жатқанда, Jay Беркли, ол доктор Nemeh үшін дұға етіп, толық, жақсы нәрсе оның көретін орын болады деп күтіп тұрды. Ол жасады. Памела сыртқы көзқарасы қайтып келді, бірақ күңгірт шамдар дейін кері Иінді болды ғана емес, «жарқын». Соқыр сенім Live визиткалар Памела ның емшілік рөл атқарды.

Бонус –

біз күнделікті Rosary дұға егер Богоматери 15 уәделер.
Пресвятой Мария Санкт Доминик және бұл ұстануға барлық адамдарға уәде «Қандай жұмыс болса да Розариндың сұрау берілетін болады.» Барлық мәсіхшілер Он бес Қасиетті Розариндың жатқа болғандарға уәде Ол қалдырды. – Санкт Доминик және Пресвятой Алан де La Roche жанап

1. Кім адал сигнал приличия алуға тиіс, Розариндың баяндауынан мені қызмет етедi.
2. Мен Rosary жатқа тиіс барлық кім менің арнайы қорғау және ең үлкен приличия уәде.
3. Rosary тозаққа қарсы күшті қару-жарақ болып табылады, ол, вице жойып күнә азайту, және ереси жеңеміз.
4. Rosary адамгершілікті және жақсы жұмыстар гүлдене себеп болады; ол жандарың Құдайдың мол рақым алуға болады; ол әлемнің махаббат пен оның әбігерленбей түскен ер азаматтарының жүректерін алып тастай алады, және мәңгілік нәрселер үшін тілегі оларды көтеріп болады. О, жан осы арқылы өздерін қасиетті еді деп.
5. Розариндың баяндауынан маған өзін ұсынады жаны, аман қалармыз тиіс.
6. Кім оның қасиетті құпиясын қарауға өзін қолдану, шын Rosary жатқа тиіс, бақытсыздық жаулап болмайды. Құдай ол көзделмеген қайтыс қаза тауып бермейді, Оның сот төрелігі саласындағы жазалап емес; ол болса ғана ол Құдайдың рақымы қалады, және мәңгілік өмірге лайықты болуға тиіс.
7. Кім Розариндың үшін нағыз берілгендік шіркеуі таинств жоқ, өлмейді болуы тиіс.
8. Rosary оқитын адал адамдар Құдай мен Оның бұралған толықтығы аясында олардың өмір бойы және олардың қайтыс болған болуы тиіс; қайтыс сәтінде олар жұмақта қасиеттілердің еңбегі қатысады.
9. Мен Чистилище бастап Розариндың арналған жүргендер беруге тиiс.
10. Розариндың адал бала аспанның даңқы жоғары дәрежесі лайық тиіс.
11. Сіз Розариндың баяндауынан маған сұрағым барлық алуға тиіс.
Қасиетті Rosary тарату кім 12. Барлық адамдардың олардың қажеттіліктерін өзім автоматтандырылған болуы тиіс.
13. Мен Розариндың барлық адвокаттар өз өмір бойы және қайтыс сағат арасындағы делдал бүкіл аспан сотқа болуы тиіс, бұл менің Divine Ұлының алған.
Rosary жатқа 14. Барлық менің ғана Ұлының Иса Мәсіхтің менің ұлдары мен қыздары, мен-iнiлерi мен апа болып табылады.
менің Розариндың 15. берілгендік тағдыр үлкен белгісі болып табылады.

Rosary дұға қалай

19
Бұл жазба, доктор Иссам Nemeh, Miracle Moments, Miracle дұға орналастырылған Филипп Келлер және Пресвятой Ана, Rosary, Филипп Келлер бойынша пайымы атағына ие болды. Тұрақты сілтеме қалау.
пікір қалдыру
Сіздің электрондық пошта мекенжайы емес жарияланады. Міндетті өрістер таңбаланған *

Түсініктеме

аты *

Электрондық пошта *

Сайт

Post Comment
үй
туралы
Соқыр сенім Live
Кім кім екен
Жеке Жүргізілген
Пікірлер
бейнелер
эпизод
Шынын Філіпке
Иссам Insights
Кетиге бар Real оны орындаушылар
Miracle Moments
сыйыну
Rosary дұға етуді қалай
өзара іс-қимыл
Бізбен хабарласыңы
Іс-шаралар
Healing Қызметтер
Patreon
Філіптің сөйлеу

DR. NEMEH ЕМДЕУ ҚЫЗМЕТ
Қыркүйек 25, Кливленд, DoubleTree Westlake

Філіптің әңгімемен ҚАТЫСТЫРУ
Oct 2, Санкт Марк католик шіркеуі, Кливленд

DR. NEMEH ЕМДЕУ ҚЫЗМЕТ
Oct 23, Детройт, MI, Marriott Livonia

DR. NEMEH ЕМДЕУ ҚЫЗМЕТ
Oct 29, Лос-Анджелес, Hawthorne, CA

DR. NEMEH ЕМДЕУ ҚЫЗМЕТ
Oct 30, Лос-Анджелес, Hawthorne, CA

DR. NEMEH ЕМДЕУ ҚЫЗМЕТ
Nov 6, Кливленд, DoubleTree Westlake
Қосымша ақпарат алу үшін өзара қойындысын оқиғаны жоспарлау, немесе Шипалы Қызметтер қараңыз.

Ең соңғы талқылаулары
Бизнес карталар 22 қыркүйек, 2016 жаңа пайдалану
BFL 165 19 қыркүйек, 2016 – әні ән Singing
Аспанның немесе ад жылғы белгілері? 17 қыркүйек, 2016
Trapper Джек – Broadcasting Подкаст 16 қыркүйек 2016 жылға дейін
Girl Bubble Boy 15 қыркүйек, 2016
Кез келген Толығырақ Сұрақтар? – BFL 164 13 қыркүйек, 2016
Қашан адам тіршілік оралу ма? 10 қыркүйек, 2016
Өзіндік Wise Үйі 8 қыркүйек, 2016 жылға дейін жол сапар
Докторы және Кэти Nemeh бар Кофе-брейк – BFL 163 6 қыркүйек, 2016
Secret Құдай Angels 3 қыркүйекте, 2016 жылғы Kept
Мақтанышпен қуат WordPress
ShareThis көшіру және қою
http://blindfaithlive.com/new-use-business-cards/#sthash.LCA8iAU3.dpuf: – Қосымша қараңыз

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ការបកប្រែរបស់ម៉ាស៊ីនការគាំទ្រ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

A New Use for Business Cards

ជំនឿពិការភ្នែករស់! មនុស្សពិតប្រាកដ។ ប្រជាជន Miracles.Real ពិតប្រាកដ។ អព្ភូតហេតុពិតប្រាកដ / ភីលីព Keller (ជំនួញឈើ) និងលោកវេជ្ជបណ្ឌិត Issam Nemeh ជាមនុស្សខ្វាក់ជំនឿរស់! មនុស្សពិតប្រាកដ។ ពិតប្រាកដអព្ភូតហេតុ។
ស្វែងរក
ស្វែងរក
បញ្ជីដើម
រំលងទៅមាតិកាបឋម
វគ្គ
និយាយដោយត្រង់ទៅលោកភីលីព
ការយល់ Issam
គ្រាអព្ភូតហេតុ
អំពី
អន្តរកម្ម
ចូរអធិស្ឋាន
Patreon
ការរុករកភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍←មុន
ការប្រើប្រាស់ថ្មីសម្រាប់កាតពាណិជ្ជកម្ម
បង្ហោះនៅលើថ្ងៃទី 22 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2016 ដោយលោកភីលីព Keller
លេង
ផតឃែស្ថ: លេងនៅក្នុងបង្អួចថ្មី | ទាញយក

ជាវប្រចាំ: កម្មវិធី iTunes | ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android | RSS ភ្ជាប់

អព្ភូតហេតុ MomentPamela Madden
Pamela Madden បានបន្ថយចក្ខុវិស័យដោយសារតែ Stargardt ជំងឺ។ វាគឺជាជំងឺភ្នែកចុះខ្សោយដែលបានស្រអាប់ពន្លឺដូច្នេះដើម្បីនិយាយនិងនាំយកទៅឆ្ងាយលោកស្រី Pamela របស់ចក្ខុវិស័យគ្រឿងកុំព្យូទ័រ។

ខណៈពេលកំពុងជិះក្នុងការផ្តល់សេវាព្យាបាលជាលើកដំបូងរបស់នាងជាមួយមិត្តភក្តិរបស់នាង, លោកស្រី Carol និងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តលោកបណ្ឌិត Nemeh, លោក Jay ញ៉ាក្នុងនាងត្រូវបានអធិស្ឋានសម្រាប់លោកបណ្ឌិត Nemeh និងរំពឹងថានឹងថាអ្វីមួយល្អយ៉ាងពេញលេញនឹងកើតឡើងជាមួយនឹងទស្សនៈវិស័យរបស់នាង។ វាបានធ្វើ។ មិនតែប៉ុណ្ណោះបានធ្វើចក្ខុវិស័យគ្រឿងកុំព្យូទ័ររបស់ត្រឡប់មកវិញលោកស្រី Pamela ទេប៉ុន្ដែភ្លើងនេះត្រូវបានគេ cranked ស្រអាប់ត្រឡប់មកវិញបានរហូតដល់ទៅ “”ភ្លឺ។ <សេចក្ដីជំនឿពិការភ្នែកកាតអាជីវកម្មផ្ទាល់ផងដែរបានដើរតួនាទីនៅក្នុងការព្យាបាល Pamela មួយ។

ប្រាក់រង្វាន់ –

15 ការសន្យារបស់ Lady របស់យើង, ប្រសិនបើយើងអធិស្ឋាន rosary ប្រចាំថ្ងៃ។
Virgin Mary ប្រទានពរសន្យាថានឹងលោក Saint Dominic និងអស់អ្នកដែលធ្វើតាមថា«ការអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នាទូលសូមពី Rosary នេះនឹងត្រូវផ្ដល់អោយ។ “”នាងបានចាកចេញទៅពួកគ្រីស្ទានទាំងអស់ដប់ប្រាំបានសន្យាដល់អ្នកដែលសូត្រ Rosary បរិសុទ្ធ។ – ផ្ដល់ទៅជាពួកបរិសុទ្ធហើយប្រទានពរដល់លោក Alan លោក Dominic de la Roche

1. បើអ្នកណាបំរើខ្ញុំដោយស្មោះត្រង់ដោយការ recitation របស់ Rosary នោះនឹងទទួលព្រះគុណសញ្ញា។
2. ខ្ញុំសន្យាថានឹងការពារពិសេសរបស់ខ្ញុំហើយព្រះគុណអស្ចារ្យបំផុតដល់អស់អ្នកដែលនឹងសូត្រ Rosary នេះ។
3. Rosary នឹងក្លាយជាគ្រឿងសស្ត្រាវុធមានឥទ្ធិពលប្រឆាំងនឹងឋាននរកនោះវានឹងបំផ្លាញអនុកាត់បន្ថយអំពើបាប, និងកម្ចាត់សាសនាខុសឆ្គង។
4. Rosary នេះនឹងបង្កឱ្យមានសីលនិងប្រព្រឹត្ដអំពើល្អរីកដុះដាល; វានឹងទទួលបានសម្រាប់ព្រលឹងសេចក្ដីមេត្ដាករុណានៃព្រះ! វានឹងដកចិត្ដរបស់មនុស្សគឺមកពីសេចក្ដីស្រឡាញ់របស់ពិភពលោកនិងទស្សនាវដ្ដី Vanity របស់ខ្លួនហើយនឹងលើកពួកគេទៅនឹងបំណងប្រាថ្នាសម្រាប់រឿងអស់កល្បជានិច្ច។ អូដែលព្រលឹងនឹងញែកខ្លួនដោយនេះមានន័យ។
5. ព្រលឹងដែលបានផ្តល់អនុសាសន៍ដោយខ្លួនឯងដើម្បីខ្ញុំដោយការ recitation របស់ Rosary នេះ, មិនត្រូវវិនាសអន្ដរាយ។
6 អ្នកណាសូត្រ Rosary នេះ devoutly, ការដាក់ពាក្យសុំខ្លួនឯងដើម្បីការពិចារណារបស់អាថិ៍កំបាំងពិសិដ្ឋរបស់ខ្លួននឹងមិនត្រូវបានសញ្ជ័យដោយសំណាងអាក្រក់។ ព្រះនឹងមិនដាក់ទោសគាត់នៅក្នុងការកាត់ទោសរបស់គាត់នោះគាត់នឹងមិនស្លាប់ដោយការស្លាប់ unprovided; ប្រសិនបើគាត់ត្រូវបានគ្រាន់តែលោកនឹងនៅតែមានក្នុងព្រះគុណនៃព្រះហើយមានភាពសក្ដិសមនៃជីវិតអស់កល្ប។
7 អ្នកណាមានភក្ដីភាពចំពោះការពិតសម្រាប់ Rosary នេះនឹងមិនស្លាប់ដោយគ្មានសាក្រាម៉ង់នៃសាសនាចក្រ។
8 អស់អ្នកដែលស្មោះត្រង់នឹងសូត្រ Rosary នេះត្រូវមានក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេនិងពេលស្លាប់ពន្លឺនៃព្រះនិង plenitude នៃព្រះគុណរបស់ទ្រង់នេះ; នៅពេលនៃការស្លាប់នេះពួកគេនឹងចូលរួមនៅក្នុង merits នៃពួកបរិសុទ្ធនៅក្នុងសួនមនោរម្យនោះ។
9. ខ្ញុំនឹងរំដោះពីនរកពួកអ្នកដែលបានត្រូវបានឧទ្ទិសដល់ Rosary នេះ។
10 ចំពោះកូនចៅស្មោះត្រង់របស់ Rosary នឹងសមនឹងទទួលនូវការកម្រិតខ្ពស់នៃសិរីល្អនៅក្នុងស្ថានបរមសុខ។
11 អ្នកនឹងបានទទួលទាំងអស់អ្នកសួររបស់ខ្ញុំដោយការ recitation នៃ Rosary នេះ។
12 អស់អ្នកដែលបង្កើត Rosary បរិសុទ្ធដោយនឹងត្រូវជួយខ្ញុំក្នុងការចាំបាច់របស់ពួកគេ។
13 ខ្ញុំបានទទួលពីព្រះជាបុត្ររបស់យើងដែលបានតស៊ូមតិទាំងអស់របស់ Rosary នឹងមានសម្រាប់តុលាការសេឡេស្ទាលអ្នកសម្របសម្រួលក្នុងអំឡុងពេលជីវិតរបស់ពួកគេទាំងមូលនិងនៅម៉ោងនៃការស្លាប់នេះ។
14 អស់អ្នកដែលសូត្រ Rosary គឺជាកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំនិងកូនស្រីនិងបងប្អូនប្រុសស្រីរបស់ព្រះបុត្រាតែមួយគត់របស់ខ្ញុំព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ។
15 ការគោរពរបស់ Rosary របស់ខ្ញុំគឺជាសញ្ញាមួយយ៉ាងធំនៃការកំណត់ទុក។

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីអធិស្ឋាន rosary នេះ

19
ធាតុនេះត្រូវបានចុះផ្សាយក្នុងលោកវេជ្ជបណ្ឌិត Issam Nemeh, គ្រាអស្ចារ្យការអធិស្ឋានអព្ភូតហេតុភីលីព Keller and tagged ការប្រសិទ្ធពរដល់ម្ដាយ, rosary អង្គការទស្សនៈភីលីព Keller ។ ចំណាំ permalink ។
ទុកឱ្យឆ្លើយតបមួយ
អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នកនឹងមិនត្រូវបានបោះពុម្ភ។ វាលដែលត្រូវការត្រូវបានសម្គាល់ *

សេចក្តីអធិប្បាយ

ឈ្មោះ *

អ៊ីម៉ែល *

គេហទំព័រ

យោបល់ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍
ទំព័រដើម
អំពី
ពិការភ្នែកសេចក្ដីជំនឿផ្ទាល់
តើអ្នកណាជាអ្នកណា
រូបរាងផ្ទាល់ខ្លួន
ទីបន្ទាល់
វីដេអូច្រើន
វគ្គ
និយាយដោយត្រង់ទៅលោកភីលីព
ការយល់ Issam
រក្សាវាពិតប្រាកដជាមួយនឹងខាធី
គ្រាអព្ភូតហេតុ
ចូរអធិស្ឋាន
តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីអធិស្ឋាន rosary នេះ
អន្តរកម្ម
ទាក់ទងមកពួកយើង
ព្រឹត្តិការណ៍
ការប្រោសសេវាកម្ម
Patreon
ការនិយាយរបស់ភីលីព

កុង។ សេវា NEMEH បាល
ខែកញ្ញា 25, ទីក្រុង Cleveland Doubletree វេសលេ

ចូលរួមការនិយាយរបស់ភីលីព
តុលា 2, ម៉ាកុសកាតូលិកសាសនាចក្រទីក្រុង Cleveland

កុង។ សេវា NEMEH បាល
តុលា 23, ក្រុង Detroit, MI, ម៉ារ៉ត Livonia

កុង។ សេវា NEMEH បាល
តុលា 29, ទីក្រុង Los Angeles, Hawthorne,, CA

កុង។ សេវា NEMEH បាល
តុលា 30, ទីក្រុង Los Angeles, Hawthorne,, CA

កុង។ សេវា NEMEH បាល
វិច្ឆិកា 6, ទីក្រុង Cleveland Doubletree វេសលេ
យោងទៅព្រឹត្តិការណ៍ផ្ទាំងកាលវិភាគលើអន្តរកម្មឬការព្យាបាលសេវាកម្មសម្រាប់សេចក្តីលម្អិតបន្ថែម។

ប្រកាសថ្មីបំផុត
ការប្រើប្រាស់ថ្មីសម្រាប់កាតពាណិជ្ជកម្មទី 22 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2016
ការច្រៀងចម្រៀងនៃបទចម្រៀង – BFL 165 ថ្ងៃទី 19 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2016
សញ្ញាសម្គាល់មួយពីលើមេឃឬឋាននរក? ខែកញ្ញា 17, ឆ្នាំ 2016
trapper លោក Jack – ផ្សាយសំឡេងផតឃែស្ថ 16 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2016
ក្មេងប្រុសគុជក្មេងស្រីថ្ងៃទី 15 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2016
សំណួរណាមួយបន្ថែមទៀត? – BFL ថ្ងៃទី 13 កញ្ញាចំនួន 164, ឆ្នាំ 2016
នៅពេលដែលមនុស្សនឹងវិលត្រឡប់មក? ខែកញ្ញា 10, ឆ្នាំ 2016
ដំណើរផ្លូវទៅ Rhoda មានប្រាជ្ញាផ្ទះថ្ងៃទី 8 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2016
ការសម្រាកកាហ្វេជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតខាធី Nemeh – BFL 163 ទី 6 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2016
គន្លឹះព្រះទ្រង់បានរក្សាពីពួកទេវតាទី 3 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2016
បំពាក់ដោយមោទនភាពដោយប្លក, រូបភាព
ShareThis Copy and Paste
– សូមមើលបន្ថែមនៅ: http://blindfaithlive.com/new-use-business-cards/#sthash.LCA8iAU3.dpuf

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
지원 기계 번역 : http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

A New Use for Business Cards

맹신 LIVE! 실제 사람들. 실제 Miracles.Real 사람들. 진짜 기적 / 필립 켈러 (사냥꾼) 박사 이삼 Nemeh 맹신 LIVE! 실제 사람들. 진짜 기적.
수색
수색
주 메뉴
기본 컨텐츠로 가기
에피소드
솔직히 필립
이삼 통계
기적의 순간

상호 작용
빌다
Patreon
게시물 네비게이션 ← 이전
명함에 대한 새로운 사용
필립 켈러에 의해 2016년 9월 22일에 게시 됨
놀이
팟 캐스트 : | 새 창에서 재생 다운로드

구독 : iTunes를 | 안드로이드 | RSS

기적 MomentPamela 매든
파멜라 매든 때문에 스타 르가 르트 병의 비전을 감소했다. 그것은 빛을 흐리게하고있다, 말하자면, 그리고 파멜라의 주변 시야를 멀리 찍은 퇴행성 망막 질환이다.

그녀의 친구, 캐롤, 박사 Nemeh 자원 봉사, 제이 버클리와 그녀의 첫 번째 치료 서비스에 타고있는 동안, 그녀는 박사 Nemeh을 위해기도하고 완전히 좋은 일이 그녀의 비전이 일어날 것이라고 기대하고 있었다. 그것은했다. 뿐만 아니라 파멜라의 주변 시력은 돌아 오지하지만 희미하게 빛이 다시 최대 마약 하였다했던 ‘밝은.’맹목적인 믿음 라이브 비즈니스 카드는 파멜라의 치유에 중요한 역할을했다.

보너스 –

우리의 레이디의 15 약속, 우리는 매일 묵주기도합니다.
축복받은 성모 마리아 “”. 당신이 부여됩니다 묵주에 물어 무엇이든””도미니코와 있는지에 따라 모든 사람에게 약속 그녀는 모든 그리스도인 다섯 거룩한 묵주기도를 암송하는 사람들에게 약속 떠났다. – 도미니코에 부여하고 복 앨런 드 라 로슈

충실하게 묵주의 암송에 의해 저를 봉사한다 누구든지 1. 신호 은혜를 받아야한다.
2. 나는 나의 특별한 보호와 묵주기도를 암송해야하는 모든 사람들에게 큰 은혜를 약속드립니다.
3. 묵주 지옥에 대한 강력한 갑옷해야한다, 그것은 그 파괴 죄를 감소하고 이단을 물리 칠 것입니다.
4. 묵주는 미덕과 번영 좋은 일을하게됩니다; 그것은 영혼을 하나님의 풍성한 자비를 얻을 것이다; 그것은 세계와 허영의 사랑에서 사람의 마음을 철회 할 것, 영원한 것들에 대한 욕망에 리프트 것입니다. 아,이 수단에 의해 영혼이 자신을 거룩 것이다.
5. 묵주의 암송으로 나 자신을 권장 영혼을 멸망하지 않는다.
그 신성한 신비의 고려에 자신을 적용, 경건 묵주기도를 암송한다 누구든지 6. 불행에 의해 정복되지 않을 것이다. 하나님은 그가 지급되지 않은 죽음에 의해 멸망하지 않는다, 그의 정의에서 그를 징계하지 않습니다; 그가 할 경우 단지 하나님의 은혜에 남아 영원한 생명의 가치가 발생한다.
7. 누구든지 교회의 성례전없이 죽을 수 없다 묵주에 대한 진정한 헌신이 있어야한다.
8. 묵주기도를 암송하는 충실한 사람들은 자신의 인생 동안 자신의 죽음을 하나님과 그분의 은혜의 plenitude의 빛을 가져야한다; 죽음의 순간에 그들은 낙원 성도의 장점에 참여해야한다.
9. 나는 묵주기도에 헌신 한 사람들 연옥에서 제공한다.
묵주의 10 충실한 아이들은 천국에서 영광의 높은 학위를받을만한 것이다.
11. 당신은 당신이 묵주의 암송에 의해 나에게 부탁을 모두 받아야한다.
12. 거룩한 묵주가 필수품 날에 도움된다 전파 모든 사람들.
13. 나는 묵주의 모든 지지자들이 생활하는 동안과 죽음의 시간에 중보기도의 전체 하늘의 법원을 가져야한다 나의 신성한 아들로부터 획득했다.
묵주기도를 암송 (14) 모두가 내 아들과 딸, 형제, 나의 독생자 예수 그리스도의 자매이다.
내 묵주 15. 헌신은 예정의 좋은 징조입니다.

묵주기도하는 방법

(19)
이 항목은 박사 이삼 Nemeh, 기적의 순간, 기적의기도, 필립 켈러에 게시 필립 켈러에 의해 축복받은 어머니, 묵주, 비전을 태그했다. 즐겨 찾기에 추가 영구 링크.
회신을 남겨주
귀하의 이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드가 표시됩니다 *

댓글

이름 *

이메일 *

웹 사이트

댓글 달기


맹인 믿음 라이브
누가 누구의
개인 겉 모습이
고객의 소리
동영상
에피소드
솔직히 필립
이삼 통계
캐시와 실제 그것을 유지
기적의 순간
빌다
묵주기도하는 방법
상호 작용
문의
이벤트
서비스 치유
Patreon
빌립의 말하기 교전

DR. NEMEH 치유 서비스
9 월 25 일 클리블랜드, 더블 웨스트 레이크

필립의 말하기 약혼
년 10 월 2 일 세인트 마크 가톨릭 교회, 클리블랜드

DR. NEMEH 치유 서비스
년 10 월 23 일 디트로이트, MI, 메리어트 리보 니아

DR. NEMEH 치유 서비스
년 10 월 29 일 로스 앤젤레스, 호손, CA

DR. NEMEH 치유 서비스
10 월 30 로스 앤젤레스, 호손, CA

DR. NEMEH 치유 서비스
11 월 6, 클리블랜드, 더블 웨스트 레이크
자세한 내용은 상호 작용 탭에 이벤트 일정, 또는 치유 서비스를 참조하십시오.

최근 게시물
2016년 9월 22일 명함에 대한 새로운 사용
곡의 노래를 노래 – BFL 165 2016년 9월 19일
천국 또는 지옥에서 징후? 2016년 9월 17일
사냥꾼 잭 – 9월 16일 팟 캐스팅으로 방송 2016
소녀 버블 보이 2016년 9월 15일
더 이상 질문이 있으십니까? – BFL 164 2016년 9월 13일
때 인간은 돌아 것인가? 2016년 9월 10일
로다 와이즈 하우스로드 트립 2016년 9월 8일
닥터 및 캐시 Nemeh와 커피 브레이크 – BFL (163) 2016년 9월 6일
비밀 하나님은 2016 년 9 월 3 천사 것이 방지
자랑스럽게 워드 프레스에 의해 구동
하기 ShareThis 복사 및 붙여 넣기
http://blindfaithlive.com/new-use-business-cards/#sthash.LCA8iAU3.dpuf : – 더보기

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support werger machine: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

A New Use for Business Cards

FAITH BLIND LIVE! Gel rast. Miracles.Real Gel rast. Mûcîze rast / Philip Keller (Nêçîrvan) & Dr. Issam Nemeh BLIND baweriyê bijî! Gel rast. Rast Mûcîze.
Gerr
Gerr
main menu
Skip to content bingehîn
Episodes
Bi dilûcan Philip
Issam Insights
Moments Miracle
Ji dor
Lihevtesîrkirin
Dûakirin
Patreon
Post navigation ← Previous
A Use New bo Cards Business
Posted on September 22, 2016 by Philip Keller
Bazî
Podcast: Play di lapereyek nwî da | download

Subscribe: iTunes | Android | RSS

Miracle MomentPamela Madden
Pamela Madden hatiye vedimirîne dîtiniyekê de ji ber nexweşiya Stargardt. Ev nexweşiya degenerative rêtînal hatiye ku ronahî xeman, wusa peyivîn, û birin dîtiniyekê de kevîyan Pamela ye.

Gava ku riding li pêşî xizmet dida xwe bi hevala wê, Carol, û dilxwaz Dr. Nemeh, Jay Berkeley, wê ji bo Dr. Nemeh dua dikir û bi temamî li benda ku tiştek baş dê bi vîzyona wê biqewimin. Ev kir. Ne bi tenê di dîtiniyekê de kevîyan Pamela ya vegeriya, di heman demê de bi ronahiya xeman paş up to cranked bûn ‘dibiriqe.’ Bawerî Blind cards business Live bi rola di qencbûn Pamela ya lîstin.

bonus –

15 sozên ji Lady me, eger em lava rosary rojane.
Pîroz Virgin Mary soz da Saint Dominic û ji bo hemû yên ku li pey ku, “”hûn çi di Rosary bixwazin dayîn, dê bê kirin.”” Ew çû ji bo tevayê Xirîstiyanan de panzdeh Soza ji bo yên ku xwendina Rosary Pîroz. – Hînkirin ji bo Saint Dominic û Xwezî Alan de la Roche

1. Her kesê ku bi dilsozî, wê ji min re ji aliyê Qur’ana ji Rosary re xizmetê bike, wê dibihure û sînyala bistîne.
2. Min soz parastina taybet min û yê herî mezin di dibihure û ji bo hemû kesên ku wê Rosary dixûnin.
3. The Rosary wê a çekên bi hêz li dijî dojehê be, ew dê cîgirê tune, kêm guneh, û têk hînkirinên.
4. Rosary wê fezîletê û karên qenc xweştir çewtiyan; ku ew dê ji bo giyanên ji dilovaniya Xwedê bigirî; ew dê dilê mirov ji hezkirina dinyayê de û pûtên xwe vekişînin, û ji wan re ji bo xwestina tiştên herheyî rakirina wê. Oh, ku canê wê xwe bi vê wateyê pîroz bike.
5. canê ku bi xwe ji min re ji aliyê Qur’ana ji Rosary pêşniyaz dike, wê ziyan ne.
6. Yê ku wê Rosary devoutly dixûnin, di serîlêdana xwe ji ber çavan ji sirên wê ye pîroze, tu caran wê bi bêbaldariyê de feth kirin. Xwedê jî wê wî di edaleta wî şapat ne, ew ne, wê ji aliyê mirinê unprovided tune bibin; eger ew be, çawa ew di kerema Xwedê de bimînin, û hêjayî jiyana herheyî bibe.
7. Yê ku wê a dilsoziya rastîn ji bo Rosary, wê bê li sacraments ya Church ne bimirin heye.
8. Kesên ku bi dilsozî ji bo xwendina li Rosary in, wê di dema jiyana xwe de û di dema mirina xwe de, ronahî ji Xwedê û zêdebûna de dibihure wî heye; di demê de ji mirina wan, wê di arîşeyęn bi pîrozan re di bihiştê * de beşdar bibin.
9. Ez wê ji Arafekê rizgar yên ku ji bo di Rosary terxan kirin.
10. zarokên dilsoz ên Rosary wê bawernameya bilind yên bi rûmet di bihuştê de cîhet.
11. Hûn hemû, emê li we ji min bipirsin ji aliyê Qur’ana ji Rosary bigirî.
12. Hemû kesên ku propaganda xwe ya Rosary Pîroz wê bê destê min li dor wan tisî.
13. Ez ji Kurê min Divine bidestxistin ku, li hemû parêzvanên ji Rosary, wê ji bo mehder tevahiya dadgehê ezmanî di dema jiyana xwe de û di wê saetê ji mirinê heye.
14. Hemû yên ku xwendina Rosary kurên min û keçên, û xwişk û birayên xwe yên tenê Kurê min Îsa Mesîh in.
15. Xîretkêşiya ji Rosary min nîşaneke mezin ya predestination e.

How to dua li Rosary

19
Ev entry li Dr. Issam Nemeh, Moments Miracle, Miracle Prayer, Philip Keller was posted û Xwezî dayê, Rosary, Vision ji aliyê Philip Keller tagged. Meraq dike.
Leave a Reply
E-maila te ne dê bê weşandin. qadên pêwîst in *

Agahkişî

Name *

Email *

Website

Post Comment
Xane
Ji dor
Blind Bawerî Live
Kî kî ye
Appearances şexsî
Testimonials
Videos
Episodes
Bi dilûcan Philip
Issam Insights
Piştgiriya Ev Real bi Kathy
Moments Miracle
Dûakirin
How to Dua bikin, da ku Rosary
Lihevtesîrkirin
Paqij bûn
Events
dida Services
Patreon
Karen dipeyivî Filîpos’S

DR. SERVICE NEMEH Qencbûn
Sept 25, Cleveland, liqeke Westlake

Engagement SPEAKING Filîpos da
Oct 2, St. Mark Dêra katolîk, Cleveland

DR. SERVICE NEMEH Qencbûn
Oct 23, Detroit, MI, Marriott Livonia

DR. SERVICE NEMEH Qencbûn
Oct 29, Los Angeles, Hawthorne, CA

DR. SERVICE NEMEH Qencbûn
Oct 30, Los Angeles, Hawthorne, CA

DR. SERVICE NEMEH Qencbûn
Nov 6, Cleveland, liqeke Westlake
Ji bo hûragahiyan li zêdetir ji bo Event Cedwela li ser Interact Tab, an Healing Services bijarbar.

MOST Recent Posts
A Use New bo Cards Business Îlon 22, 2016
Stranên Songs – BFL 165 Îlon 19, 2016
Îşaretên ji bihuştê an jî dojehê? September 17, 2016
Nêçîrvan Jack – Broadcasting ji bo Dengbêj Nesoyê Agirî, 16 September, 2016
The Girl Bubble Boy Îlon 15, 2016
Bęjeyek ji Questions More? – BFL 164 Îlon 13, 2016
Dema Gelo mirov Vegere? September 10, 2016
Geştname Road to Roda Wise House September 8, 2016
A Break Kawa bi Doctor û Kathy Nemeh – BFL 163 September 6, 2016
The Secret Xwedê ji Angels girt September 3, 2016
Bi vî tehrî destê WordPress powered
ShareThis Copy û Paste
– See more at: http://blindfaithlive.com/new-use-business-cards/#sthash.LCA8iAU3.dpuf

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Колдоо машина тилине которгон: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

A New Use for Business Cards

Сокур ишеним LIVE! Чыныгы адамдар. Чыныгы Miracles.Real People. Реалдуу Miracles / арабанын Келлер (Trapper) & Dr. Issam Nemeh сокур ишеним LIVE! Чыныгы адамдар. Чыныгы керемет.
издөө
издөө
башкы меню
негизги Мазмунун көрсөтүү
эпизоддор
чынын айтсам, арабанын
Issam Insights
керемет көз ирмемдери
жөнүндө
өз ара
жалбаруу
Patreon
Post багыттоо ← Previous
Business карталарын тейлөө боюнча Болумушту Use
22-сентябрда жарыяланган, 2016 арабанын Ледис менен
ойноо
Podcast: жаңы терезеде Play | Download

Жазылуу: книги | Android | RSS

Керемет MomentPamela Madden
Памела Мэдден анткени Stargardt ооруларынын көрүнүш азайып калды. Ал жарыкты, мындайча айтканда, Памела анын тышкы көрүнүштү тартылып сууп калган күчөгөн кабык оору болуп саналат.

досу менен анын биринчи айыктыруу кызматына баратканда, Кэрол, жана доктор Nemeh ыктыярчы катары иштеп берип, Jay Беркли, ал Dr. Nemeh үчүн тиленип, толугу менен бир нерсе жакшы, анын көз карашы менен эмне деп күтүп жаткан эле. Ал кылды. гана Памела анын чет-жакалардагы кубулуусу кайтып келген эмес, бирок алсырап жарык кайра чейин сатыкка болгон «ачык.» сокур ишенимге Live бизнес карттары Памела анын айыгуу бир ролду ойногон.

бонус –

Биздин айым 15 убадалар, биз күн сайын теспе тиленсек.
Азирети Virgin Мэри Санкт Доминик жана ошол ээрчип баарына убада кылган: «Сен теспе менен суроо болбосун берилиши мүмкүн.» Ал бардык жолдоочулары беш ыйык теспе окуп адамдарга убада кылган кетти. – Санкт-Доминик үчүн берген бата Алан-де-ла-Roche

1. Ким ишенимдүүлүк менен теспе кыраат менен, мага кызмат кыл, сигнал ырайымды кабыл алат.
2. Менин атайын коргоого жана теспе окуп берет баарына улуу ырайымды убада.
3. Rosary тозокко каршы күчтүү курал болуп саналат, аны, жаманчылык жок күнөө төмөндөйт, ал эми жалган окутууларды мойнунда болот.
4. Rosary шарапатка жана гүлдөп, жакшы иштерди алып келем; Кудайдын мол ырайымы жанын алышат; бул дүйнө жана анын жасалма кудайлары сүйүүсүнөн адамдардын жүрөгүн алып, түбөлүк нерселерди каалоо, аларга дем-күч берет. Оо, ушундай жол менен жан өздөрүн ыйыктаганга деп.
5. теспе кыраат мени менен өзүн-өзү сунуштаган жаным, кырылып жок болушат.
6. Кимде ким анын ыйык сырлар кароонун өзүн колдонуу, жан-дили теспе окуп берет, кырсык басып качан. Кудай өзүнүн адилеттүү жазалап жок болот, ал изденип иш өлүм менен өлүп тийиш эмес; Ал болсо ал Кудайдын ырайымы калат жана түбөлүк өмүргө татыктуу болуп калат.
7. Кимде-ким бир теспе үчүн чыныгы берилгендикти чиркөөсүнүн каадалардын эле өлгөн эмес укуктарга ээ болот.
8. теспе окуп ишенимдүү адамдар тирүү кезинде жана өлгөндөн кийин ээ болот Кудайдын жарык жана ырайымды толтурулушу; өлүм учурунда, алар бейиште ыйыктардын эмгеги катышат.
9. теспе арналган адамдарды оту куткара алат.
10. теспе ишенимдүү балдары асмандагы атак жогорку даражага татыктуу болот.
11. Сиз теспе кыраат менен мага баарын алууга тийиш.
12. Ыйык Rosary алардын зарыл мага жардамы менен берилет таратуу баары.
13 Мен Кудайдын Уулу теспе бардык жактоочулары тирүү кезинде жана өлгөндөн саатта бүт асман сот арачылар үчүн берилет деп тартып алган.
14. теспе окуп Бардык болсо Менин уулдарым, кыздарым да, бир туугандарым менен жалгыз Уулу Иса Машаяк менен эже-карындаштар бар.
15. теспе жана берилгендик тагдыр бир улуу жышаан болуп саналат.

Кантип теспе тилене

19
Бул макаланы Dr. Issam Nemeh, керемет Moments, керемет Тиленүү, Philip Ледис жана бактылуу эне, Rosary, Philip Ледис менен көз тэг жайгаштырылды. Чөп катка.
Таштап Жооп
Сиздин электрондук почтанын дареги жарыяланбайт. Милдеттүү талаалар * менен белгиленген

түшүндүрмө

аты *

Email *

сайты

Post Comment
үй
жөнүндө
Сокур ишеним Live
Ким ким экенин
жеке көрүнүшүндөгү
Testimonials
Videos
эпизоддор
чынын айтсам, арабанын
Issam Insights
Сактоо Кэтини менен Реал
керемет көз ирмемдери
жалбаруу
Теспе кантип тиленүү
өз ара
Биз менен байланыш
окуялар
айыктырып кызматтар
Patreon
Иродияны SPEAKING тапшырмаларды

DR. NEMEH ДАРЫЛОО SERVICE
Сет 25, Чолпон-Ата, DoubleTree Westlake

Иродияны СҮЙЛӨП ТАрТУУ
2 окт, Санкт-Марк католик чиркөөсү, Огайо

DR. NEMEH ДАРЫЛОО SERVICE
23 окт, Детройт, Marriott Livonia

DR. NEMEH ДАРЫЛОО SERVICE
29 окт, Лос-Анджелес, Hawthorne, CA

DR. NEMEH ДАРЫЛОО SERVICE
30 окт, Лос-Анджелес, Hawthorne, CA

DR. NEMEH ДАРЫЛОО SERVICE
6-ноя, Чолпон-Ата, DoubleTree Westlake
Көбүрөөк маалымат алуу үчүн кошуу өзара табулатура боюнча тиркемесинин, же айыктыруу кызмат билдирет.

Акыркы
Business карталарын тейлөө боюнча Болумушту Use жылдын 22-сентябрында, 2016
ЫРДЫН ЫРЫ ырдап – BFL 165 September 19, 2016
Бейишке же тозокко келген белгилер? 17-сентябр, 2016
Жемин Jack – уктуруу үчүн Podcasting September 16, 2016
Girl Bubble Boy September 15, 2016
Дагы суроо барбы? – BFL 164 September 13, 2016
Адамдар үчүн кайтып келет? 10 сентября 2016
Рода Wise үйгө Road Trip Май 8, 2016
А Coffee Break Doctor жана Кэти Nemeh менен – BFL 163-жылдын 6-сентябры 2016
Secret Кудай, 3 периштелерге сентябрга чейин сакталып калган 2016
Proudly WordPress менен иштейт
ShareThis Copy жана Paste
– Көбүрөөк жакты карагыла: http://blindfaithlive.com/new-use-business-cards/#sthash.LCA8iAU3.dpuf

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ສະຫນັບສະຫນູນການແປພາສາເຄື່ອງ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

A New Use for Business Cards

ສາດສະຫນາບອດ LIVE! ປະຊາຊົນທີ່ແທ້ຈິງ. ປະຊາຊົນ Miracles.Real ທີ່ແທ້ຈິງ. ມະຫັດສະຈັນທີ່ແທ້ຈິງ / Philip Keller (ລ່າ) ແລະທ່ານດຣ Issam Nemeh ສັດທາຕາບອດຊີວິດ! ປະຊາຊົນທີ່ແທ້ຈິງ. ທີ່ແທ້ຈິງມະຫັດສະຈັນ.
ຄົ້ນຫາ
ຄົ້ນຫາ
ເມນູຫຼັກ
ໃຫ້ຂ້າມໄປຫາເນື້ອໃນຕົ້ນຕໍ
episodes
ກົງໄປກົງມາ Philip
Issam Insights
ປັດຈຸບັນມະຫັດສະຈັນ
ກ່ຽວກັບ
ຕິດຕໍ່ພົວພັນ
ອະທິຖານ
Patreon
ນໍາທິດສະນີ←ທີ່ຜ່ານມາ
A ການນໍາໃຊ້ສໍາລັບບັດທຸລະກິດ
ຈັດພີມມາສຸດກັນຍາ 22, 2016 ໂດຍ Philip Keller
ຫຼິ້ນ
Podcast: ໃນປ່ອງຢ້ຽມໃຫມ່ | ດາວໂຫລດ

ຈອງ: iTunes | Android | RSS

ມະຫັດສະຈັນ MomentPamela Madden
Pamela Madden ໄດ້ຫລຸດນ້ອຍຖອຍລົງວິໄສທັດເນື່ອງຈາກວ່າພະຍາດ Stargardt. ມັນເປັນໂລກຈໍປະສາດຕາເສື່ອມທີ່ໄດ້ dimmed ແສງໄດ້, ສະນັ້ນການເວົ້າ, ແລະການປະຕິບັດວິໄສທັດ peripheral Pamela ຂອງ.

ໃນຂະນະທີ່ນັ່ງຢູ່ໃນການບໍລິການການປິ່ນປົວຄັ້ງທໍາອິດຂອງນາງທີ່ມີຫມູ່ເພື່ອນຂອງນາງ, Carol, ແລະທ່ານດຣ Nemeh ອາສາສະຫມັກ, Jay Berkeley, ນາງໄດ້ອະທິຖານສໍາລັບທ່ານດຣ Nemeh ຢ່າງເຕັມສ່ວນແລະຄາດຫມາຍວ່າຈະວ່າບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ດີທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນກັບວິໄສທັດຂອງນາງ. ມັນບໍ່. ບໍ່ພຽງແຕ່ໄດ້ວິໄສທັດ peripheral Pamela ຂອງກັບຄືນມາ, ແຕ່ແສງສີຈາງໄດ້ cranked ກັບຄືນໄປບ່ອນເຖິງ ‘ສົດໃສ. ສັດທາຕາບອດບັດທຸລະກິດ Live ຍັງມີບົດບາດໃນການປິ່ນປົວ Pamela ຂອງ.

Bonus –

15 ຄໍາຫມັ້ນສັນຍາຂອງ Lady ຂອງພວກເຮົາ, ຖ້າຫາກວ່າພວກເຮົາອະທິຖານ rosary ປະຈໍາວັນ.
ພະແມ່ມາລີສັນຍາວ່າຈະ Saint Dominic ແລະເພື່ອທຸກຄົນທີ່ປະຕິບັດຕາມທີ່ “”ບໍ່ວ່າທ່ານຮ້ອງຂໍໃຫ້ຢູ່ໃນ Rosary ຈະໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດ.”” ນາງໄດ້ປະໄວ້ສໍາລັບການທັງຫມົດຊາວຄຣິດສະຕຽນສິບຫ້າສັນຍາກັບຜູ້ຄົນທີ່ທ່ອງ Rosary ຍານບໍລິສຸດ. – ມອບໃຫ້ Saint Dominic ແລະພອນ Alan de la Roche

1 ຜູ້ໃດຊື່ສັດຈະຮັບໃຊ້ຂ້າພະເຈົ້າໂດຍ recitation ຂອງ Rosary ໄດ້, ຈະໄດ້ຮັບພຣະຄຸນສັນຍານ.
2. ຂ້າພະເຈົ້າສັນຍາປົກປັກຮັກສາພິເສດຂອງຂ້າພະເຈົ້າແລະພຣະຄຸນທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ເພື່ອທຸກຄົນຜູ້ທີ່ຈະທ່ອງຂຶ້ນໃຈ Rosary ໄດ້.
3 Rosary ທີ່ຈະໄດ້ຮັບປະຈໍາຕະກູນມີອໍານາດຕໍ່ hell, ມັນຈະທໍາລາຍຮອງ, ຫຼຸດລົງຄວາມບາບ, ແລະທໍາລາຍ heresies.
4 Rosary ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄຸນງາມຄວາມດີແລະການເຮັດວຽກທີ່ດີທີ່ຈະຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ; ມັນຈະໄດ້ຮັບການສໍາລັບຈິດວິນຍານຂອງຄວາມເມດຕາອຸດົມສົມບູນຂອງພຣະເຈົ້າ; ມັນຈະຖອນຫົວໃຈຂອງຜູ້ຊາຍຈາກຄວາມຮັກຂອງໂລກແລະ vanities ຂອງຕົນ, ແລະຈະຍົກໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການສໍາລັບສິ່ງທີ່ນິລັນດອນ. ໂອ້ຍ, ວ່າຈິດວິນຍານຈະເຮັດໃຫ້ຕົນເອງໂດຍການນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າ.
5. ຈິດວິນຍານທີ່ແນະນໍາຕົວຂອງມັນເອງກັບຂ້າພະເຈົ້າໂດຍ recitation ຂອງ Rosary ໄດ້, ຈະບໍ່ຕາຍ.
6 ໃຜຈະທ່ອງຂຶ້ນໃຈໄດ້ Rosary devoutly, ການນໍາໃຊ້ຕົນເອງເພື່ອພິຈາລະນາຂອງຄວາມລຶກລັບອັນສັກສິດຂອງຕົນ, ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການເອົາຊະນະ misfortune. ພຣະເຈົ້າຈະບໍ່ລົງໂທດເຂົາໃນຄວາມຍຸດຕິທໍາຂອງພຣະອົງ, ພຣະອົງຈະບໍ່ຈິບຫາຍໂດຍການເສຍຊີວິດ unprovided; ຖ້າຫາກວ່າຈະມີພຽງແຕ່ພຣະອົງຈະຍັງຄົງຢູ່ໃນພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈົ້າ, ແລະມີຄ່າຄວນຂອງຊີວິດນິລັນດອນ.
7 ຜູ້ໃດຈະມີຄວາມອຸທິດຕົນທີ່ແທ້ຈິງສໍາລັບການ Rosary ຈະບໍ່ເສຍຊີວິດໂດຍບໍ່ມີການສິນລະລຶກຂອງສາດສະຫນາຈັກ.
8 ຜູ້ທີ່ມີຄວາມຊື່ສັດທີ່ຈະທ່ອງ Rosary ຈະມີໃນລະຫວ່າງຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າແລະການເສຍຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າແສງສະຫວ່າງຂອງພຣະເຈົ້າແລະ plenitude ຂອງພຣະຄຸນຂອງພຣະອົງ; ໃນປັດຈຸບັນການເສຍຊີວິດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າຈະມີສ່ວນຮ່ວມໃນຄຸນຄວາມດີຂອງໄພ່ພົນຂອງພຣະໃນຄໍາຂວັນນີ້ໄດ້.
9 ຂ້າພະເຈົ້າຈະສົ່ງອອກຈາກ Purgatory ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການອຸທິດໃຫ້ Rosary ໄດ້.
10 ເດັກນ້ອຍທີ່ຊື່ສັດຂອງ Rosary ຈະຄວນເປັນລະດັບສູງຂອງລັດສະຫມີພາບໃນສະຫວັນ.
11 ທ່ານຈະໄດ້ຮັບທັງຫມົດທີ່ທ່ານຮ້ອງຂໍໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າໂດຍ recitation ຂອງ Rosary ໄດ້.
12 ທັງຫມົດຜູ້ທີ່ເຜີຍແພ່ໄດ້ Rosary ຍານບໍລິສຸດຈະໄດ້ຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫລືອຈາກຂ້າພະເຈົ້າໃນສິ່ງທີ່ຈໍາເປັນຂອງເຂົາເຈົ້າ.
13 ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບຈາກພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າຂອງຂ້າພະເຈົ້າທີ່ສະຫນັບສະຫນູນທັງຫມົດຂອງ Rosary ຈະຕ້ອງມີສໍາລັບການ intercessors ສານຊັ້ນສູງທັງຫມົດໃນໄລຍະຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າແລະໃນຊົ່ວໂມງຂອງການເສຍຊີວິດໄດ້.
14 ທຸກຄົນທີ່ທ່ອງ Rosary ແມ່ນລູກຊາຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າແລະລູກສາວ, ແລະອ້າຍນ້ອງແລະເອື້ອຍນ້ອງທັງຫລາຍຂອງພຣະບຸດຂອງຂ້າພະເຈົ້າພຽງແຕ່ພຣະເຢຊູຄຣິດ.
15 ການອຸທິດຕົນຂອງ Rosary ຂອງຂ້າພະເຈົ້າເປັນຜູ້ຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງ predestination.

ວິທີການອະທິຖານ Rosary

19
ນີ້ຈັດພີມມາຢູ່ໃນດຣ Issam Nemeh, ປັດຈຸບັນມະຫັດສະຈັນ, ມະຫັດສະຈັນການອະທິຖານ, Philip Keller ແລະ tagged ພອນແມ່, Rosary, ວິໄສທັດໂດຍ Philip Keller. Bookmark permalink ໄດ້.
ອອກຈາກ Reply ເປັນ
ທີ່ຢູ່ອີເມວຂອງທ່ານຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການຈັດພີມມາ. ທົ່ງນາທີ່ກໍານົດໄວ້ແມ່ນຫມາຍ *

ຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ

ຊື່ *

ອີເມວ *

ເວັບໄຊທ໌

Post Comment
ຫນ້າທໍາອິດ
ກ່ຽວກັບ
ສັດທາຕາບອດ Live
ຜູ້ທີ່ເປັນຜູ້ທີ່
ປາກົດຕົວ
ຊົມເຊີຍ
ວິດີໂອ
episodes
ກົງໄປກົງມາ Philip
Issam Insights
ການຮັກສາມັນທີ່ແທ້ຈິງທີ່ມີ Kathy
ປັດຈຸບັນມະຫັດສະຈັນ
ອະທິຖານ
ວິທີການອະທິຖານ Rosary
ຕິດຕໍ່ພົວພັນ
ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ
ກິດຈະກໍາ
ການປິ່ນປົວການບໍລິການ
Patreon
PHILIP ຂອງການນັດຫມາຍເວົ້າ

DR. ບໍລິການ NEMEH ຮັກສາ
ກະຍະ 25, Cleveland, DoubleTree Westlake

PHILIP ຂອງການນັດຫມາຍເວົ້າ
Oct 2, St Mark ສາດສະຫນາຈັກຂອງກາໂຕລິກ, Cleveland

DR. ບໍລິການ NEMEH ຮັກສາ
Oct 23, Detroit, MI, Marriott Livonia

DR. ບໍລິການ NEMEH ຮັກສາ
Oct 29, Los Angeles, Hawthorne, CA

DR. ບໍລິການ NEMEH ຮັກສາ
Oct 30, Los Angeles, Hawthorne, CA

DR. ບໍລິການ NEMEH ຮັກສາ
Nov 6, Cleveland, DoubleTree Westlake
ສົ່ງກັບຕາຕະລາງການຈັດກິດຈະກໍາກ່ຽວກັບການພົວພັນ Tab, ຫຼືການປິ່ນປົວບໍລິການສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ.

ທີ່ສຸດກະທູ້ຫຼ້າສຸດ
A ການນໍາໃຊ້ສໍາລັບບັດທຸລະກິດກັນຍາ 22, 2016
ຮ້ອງເພງ – BFL 165 ກັນຍາ 19, 2016
ອາການມາຈາກສະຫວັນຫລືນະຮົກ? ກັນຍາ 17, 2016
ລ່າ Jack – Broadcasting ກັບ Podcasting 16 ກັນຍາ, 2016
The Girl ຟອງ Boy ກັນຍາ 15, 2016
ທຸກຄໍາຖາມເພີ່ມເຕີມ? – BFL 164 ກັນຍາ 13, 2016
ໃນເວລາທີ່ມະນຸດຈະກັບຄືນມາ? ກັນຍາ 10, 2016
ການເດີນທາງຖະຫນົນຫົນທາງກັບ Rhoda Wise House 8 ກັນຍາ, 2016
A ພັກຜ່ອນກາເຟກັບທ່ານຫມໍແລະ Kathy Nemeh – BFL 163 ກັນຍາ 6, 2016
ພຣະເຈົ້າສໍາລັບເກັບຮັກສາໄວ້ຈາກເທວະດາ 3 ກັນຍາ, 2016
ການ Prou dly ໂດຍ WordPress
ຄໍາຢືມ
– ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່: http://blindfaithlive.com/new-use-business-cards/#sthash.LCA8iAU3.dpuf

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support machina translatione: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

A New Use for Business Cards

Caeca fide vivit! Realis populum. Real Populus Miracles.Real. Vera miracula / Philippus Keller (Trapper) Dr. Issam Nemeh caeca fide vivit! Realis populum. Aliqua miracula vera.
quaerere
quaerere
main Menu
Skip to content
episodes
ingenue Philippo
Issam Insights
Spiritus Tempus
About
Interact
Orate
Patreon
Post navigationem ← Previous
The Use Business Cards
Posted on March XXII, MMXVI by Christoph Cellarius
Play
Quintus: in fenestra Play | Download

Subscribe: iTunes | Android | RSS

Madden Spiritus MomentPamela
Visionem Pamela Madden est magis deficere, quia de Stargardt Morbus. Degenerative morbi pede ad hebetarat luminaria, quod est, ut sic loquar, et auferetur Pamela scriptor periphericis visionem.

Et ascendentes in primo ejus ad medicinam usus amici eius, Carol, et Dr. Nemeh volunteer, Thomas London, illa pro Dr Nemeh et spe, quae est boni cum visum esset. Et fecerunt. Non tantum in periphericis visionem Pamela venit, sed usque ad hebetarat luminaria curuum, splendor. ‘Caeci fidem, negotium pecto, etiam lusit a partes in Pamela sanitatem.

Bonus –

XV De promissionibus Virginis Rosarii si oraverimus quotidie.
Beata Virgo Maria, et omni qui ambulat in S. Dominici promisit: “”Quidquid petieris dabitur in Rosario.”” Ivit pro Christianis cunctis quinquies mille et mariale rosarium recitare pollicetur. – Beatus Alan de la Roche, et traduntur ad S. Dominici

1. Si quis mihi ministrat, me diligentissime per recitationem Rosarii accipiet signum gratiae.
2. promitto mihi maximas gratias, et omnibus, qui in praesidio Rosarium recitandum.
3. Rosarium potens armis et contra infernum, ita ut disperdat vitia, diminuit peccatum, et haereses vincere.
4. Noli faciet fructum virtutum et bonorum operum; abundantem misericordiam consequetur animarum; erit ad animos hominum vanitatem et ex amore mundi, et elevabis ad desiderium aeternorum. Utinam hoc sanctificata fuerant animae.
5. Anima per se commendat recitationem Rosarii vestro non peribit.
6. Qui Rosarium recitandum pie cohaerendo considerationem sacrae mysteria non vinci a malo. Non ad illum Deum in justitia, et improvisa morte perire; iustus autem si permanerent in gratia Dei vita aeterna mereamur.
7. Qui veram devotionem Ecclesiae Sacramenta Rosarium non morietur.
8. Qui Rosarium recitandum unius habebit in vita et in morte lumen gratiae suae plenitudine; in hora mortis participes meritis sanctorum in paradiso.
9. Qui vero liberabit a Purgatorio Rosarii deditus.
10. et fideles Rosarii eminentia mereri gloriam in excelsis.
Omnes a me poscis impetrabis 11. Rosarium.
12. Omnes qui propagare eius sanctificetur in necessitatibus adiuvemur.
13. Filii autem omnia divina ab advocatis Rosarii intercessores totius celestis curie habebit in vita et in hora mortis nostrae.
14. Rosarium recitantibus mihi in filios et filias, et fratres ac sorores meas unigenitum Jesum Christum.
15. Magnum signum praedestinationis Rosarii cultus mei.

Quomodo orare Rosarii

XIX
Hoc introitu est missae in Dr. Nemeh Issam, Tempus miraculum, Miracle oratione, et tagged Keller Philippi Mariae, Rosarium, Philippus per visionem Christoph Cellarius. Amen.
Leave a Reply
Curabitur sit amet nisl. Velit sunt insignis *

Comment

Name:

Email

Website

Post a Comment
domum
About
Caeci fidem,
Qui
Personal Apparentiis
Testimonials
Videos
episodes
ingenue Philippo
Issam Insights
Quod cum servo Verus Marcus
Spiritus Tempus
Orate
Orare Rosarii
Interact
Nobis loquere
Events
sanationem
Patreon
PHILIP loquitur ENGAGEMENTS

DR. NEMEH healing service
May XXV, Cleveland, DoubleTree Westlake

Philippi loquendi PROELIUM
Suspendisse II, S. Ecclesiae Catholicae, London

DR. NEMEH healing service
Suspendisse XXIII Detroit, MI, Livonia Valerianus

DR. NEMEH healing service
Suspendisse XXIX Los Angeles Hawthorne CA

DR. NEMEH healing service
Suspendisse XXX Los Angeles Hawthorne CA

DR. NEMEH healing service
May VI, London, DoubleTree Westlake
Refer to Event schedule Tab Interact, vel ad obtinendam magis details.

Most Recent Posts
The Use Business Cards January XXII, MMXVI
Canebant canticum canticorum – BFL CLXV September XIX, MMXVI
Signa de caelo vel in inferno? September XVII, MMXVI
Jack Trapper – ut lacus Podcasting September XVI, MMXVI
Puer Natus Bullæ in August XV, MMXVI
Amplius interrogare? – BFL CLXIV September XIII, MMXVI
Quod si homines recepturi? September X, MMXVI
Sapientes Road Trip to Domus Rhode November VIII, MMXVI
A confractus cum Coffee and Marcus Nemeh Doctor – BFL CLXIII August VI, MMXVI
Secreta ab Angelis deus III Septembris, MMXVI
Tortor per Ipsum
ShareThis Copy and Paste
– See more at: http://blindfaithlive.com/new-use-business-cards/#sthash.LCA8iAU3.dpuf

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Atbalsts mašīntulkošanas: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

A New Use for Business Cards

BLIND FAITH LIVE! Īsti cilvēki. Real Miracles.Real Cilvēki. Real Brīnumi / Philip Keller (Trapper) un Dr. Issam Nemeh BLIND FAITH LIVE! Īsti cilvēki. Real Brīnumi.
Meklēt
Meklēt
Galvenā izvēlne
Pāriet uz galveno saturu
epizodes
atklāti sakot Philip
Issam Ieskats
Miracle Moments
par
savstarpēji iedarboties
skaitīt lūgšanas
Patreon
Pēc navigācijas ← Iepriekšējā
Jauns Izmantojiet vizītkartēm
Iesūtīts gada 22. septembrī, 2016. gada Philip Keller
spēlēt
Podcast: Spēlēt jaunā logā | Download

Abonēt: iTunes | android | RSS

Miracle MomentPamela Madden
Pamela Madden ir mazinās redzējumu dēļ Stargardta slimība. Tas ir deģeneratīvas tīklenes slimība, kas ir blāvs gaismas, tā sakot, un atņēmis Pamela s perifēro redzi.

Kamēr izjādes uz viņas pirmo dziedināšanas pakalpojumu ar savu draugu, Carol, un Dr. Nemeh brīvprātīgo, Jay Berkeley, viņa lūdza par Dr. Nemeh un pilnībā cerot, ka kaut kas labs varētu notikt ar viņas redzējumu. Tas notika. Ne tikai Pamela perifērā redze nāk atpakaļ, bet pelēkota gaismas bija izliekts atpakaļ līdz “”spilgti.”” Blind Faith Live vizītkartes arī spēlēja lomu Pamela dzīšanu.

Bonus –

15 solījumi Dievmātes, ja mēs lūdzamies Rožukroni katru dienu.
Vissvētākās Jaunavas Marijas solīja Svētais Dominiks un visiem, kas seko, ka “”Lai ko jūs lūgsiet Rožukroņa tiks piešķirts.”” Viņa devās uz visiem kristiešiem Piecpadsmit Solījumu tiem, kas stāstīt Rožukroni. – Izlietot, lai Svētais Dominiks un Svētīgi Alan de la Roche

1. Kas ir uzticīgi kalpo mani aiz deklamēšana Rožukroņa, saņem signālu žēlastības.
2. Es apsolu savu īpašu aizsardzību un lielāko žēlastības visiem, kas to stāstīt Rožukroni.
3. Rožukronis ir spēcīgs bruņas pret elli, tas iznīcinās netikumu, samazināt grēku, un sakaut ķecerības.
4. Rožukronis radīs tikumību un labus darbus, lai attīstīties; tas iegūs dvēseļu bagātīgi Dieva žēlsirdība; tas atsaukt cilvēku sirdis no mīlestības uz pasauli un tās kņada, un pacels tos vēlmi mūžīgām lietām. Ak, ka dvēseles varētu svētīt sevi, tas nozīmē.
5. Par dvēseli, kas iesaka sevi man ar deklamēšana Rožukroņa, nepazustu.
6. Kas ir stāstīt Rožukroni devoutly, piemērojot sevi tajā ņems vērā svētajām noslēpumus, nekad nedrīkst iekaroja nelaime. Dievs nevar pārmācīt viņu Viņa taisnīgumu, viņš nepazustu ar nenodrošināts nāve; ja viņš būtu vienkārši, viņš paliek Dieva žēlastības, un kļūt cienīgs mūžīgo dzīvi.
7. Kurš ir patiess nodošanās par Rožukroņa nedrīkst nomirt bez sakramentiem Baznīcas.
8. Tie, kas ir uzticīgi stāstīt Rožukroni, ir savas dzīves laikā un pēc viņu nāves Dieva gaismu un bagātība Viņa žēlastības; brīdī nāves viņi piedalās pamatotību svētajiem paradīze.
9. Es piegādā no Šķīstītava tiem, kuri ir veltīti Rožukroni.
10. uzticīgi bērni Rožukroņa ir vērts augstu krāšņumā Debesīs.
11. Tev iegūt visu jums lūdz no manis ko deklamēšana Rožukroņa.
12. Visi tie, kas sludina Rožukroni tiek atbalstītas ar mani viņu vajadzībām.
13. Esmu saņēmis no sava Dievišķā Dēla ka visi aizstāvji Rožukroņa savas dzīves laikā un nāves stundā ir par intercessors visa debess tiesā.
14. Visi, kas stāstīt Rožukroni ir mani dēli un meitas, un brāļi un māsas mana vienīgā Dēla Jēzus Kristus.
15. Pieķeršanās manas Rožukroņa ir lieliska zīme izredzētībai.

Kā lūgties Rožukroni

19
Šis ieraksts bija izvietoti Dr Issam Nemeh, Miracle Moments, Miracle Prayer, Philip Keller un tagged Svēto māte, rožukronis, redzamība ar Philip Keller. Grāmatzīme Permalink.
Atstāj atbildi
Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti *

komentēt

vārds *

e-pasts *

mājas lapa

Post Comment
Mājas
par
Blind Faith Live
Kurš ir kurš
personiski jāierodas
atsauksmes
video
epizodes
atklāti sakot Philip
Issam Ieskats
Turot It Real ar Kathy
Miracle Moments
skaitīt lūgšanas
Kā Lūdzieties Rožukroni
savstarpēji iedarboties
Sazinies ar mums
Notikumi
Ārstnieciskā pakalpojumi
Patreon
Filipa runājot saistībām

DR. NEMEH HEALING SERVICE
25. septembris, Cleveland, DoubleTree Westlake

Filipa RUNĀ IESLĒGŠANAS
2. oktobris, Svētā Marka katoļu baznīca, Cleveland

DR. NEMEH HEALING SERVICE
23. oktobris, Detroit, MI, Marriott Livonia

DR. NEMEH HEALING SERVICE
29. oktobris, Los Angeles, Hawthorne, CA

DR. NEMEH HEALING SERVICE
30. oktobris, Los Angeles, Hawthorne, CA

DR. NEMEH HEALING SERVICE
6. novembris, Cleveland, DoubleTree Westlake
Skatiet notikumu sarakstā par Interact Tab vai Ārstnieciskā Pakalpojumi lai saņemtu sīkāku informāciju.

Visjaunākās publikācijas
Jauns Izmantojiet vizītkartēm 22. septembris 2016
Dziedot Dziesma – BFL 165 19 septembris 2016
Zīmes no debesīm vai elli? 17. septembris 2016
Trapper Jack – Broadcasting Podcasting 16. septembris 2016
The Girl Bubble Boy 15 septembris 2016
Kādi jautājumi? – BFL 164 13 septembris 2016
Kad būs Cilvēkus atgriezties? 10. septembris 2016
Road Trip uz Rhoda Gudrā House 8. septembris 2016
Kafijas pauze ar doktora un Kathy Nemeh – BFL 163 6 septembris 2016
The Secret Dievs glabājamas no Angels 3. septembris 2016
Lepni powered by WordPress
ShareThis Copy un Paste
– Skatīt vairāk: http://blindfaithlive.com/new-use-business-cards/#sthash.LCA8iAU3.dpuf

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Pagalba mašina vertimas: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

A New Use for Business Cards

Aklas tikėjimas LIVE! Nekilnojamasis Žmonės. Nekilnojamasis Miracles.Real Žmonės. Nekilnojamasis stebuklai / Pilypas Keller (Medžioklės) ir dr ISA Nemeh aklas tikėjimas LIVE! Nekilnojamasis Žmonės. Nekilnojamasis stebuklai.
Paieška
Paieška
Pagrindinis meniu
Pereiti į pagrindinį turinį
epizodai
atvirai Pilypas
ISA Įžvalgos
Miracle akimirkos
apie
bendrauti
melstis
Patreon
Rašyti navigaciją ← Ankstesnis
Naujas Naudokite vizitinių kortelių
Paskelbimo data rugsėjo 22, 2016 pateikė Philip Keller
Groti
Podcast: Klausyti naujame lange | parsisiųsti

Prenumeruoti: iTunes | “”Android”” | RSS

Stebuklas MomentPamela Madden
Pamela Madden jau mažėja viziją dėl Stargardt liga. Tai degeneracinė tinklainės liga, dėl kurios yra blyškus šviesas, taip sakant, ir paimti Pamela periferine rega.

Važiuojant į savo pirmąjį gydymo paslaugą savo draugui, Carol, ir dr Nemeh savanorio, Jay Berklis, ji meldėsi už dr Nemeh ir visiškai tikintis, kad kažkas gero nutiks su savo vizija. Tai padarė. Ne tik pamela periferine rega grįžti, bet blyškus žibintai buvo alkūninis atgal iki “”šviesus””. Aklas tikėjimas gyvai vizitines korteles taip pat suvaidino svarbų vaidmenį Pamela gijimo.

Premija –

Į 15 pažadai Dievo Motinos, jei meldžiamės rožinį kasdien.
Švenčiausioji Mergelė Marija pažadėjo Saint Dominic ir visus, kurie seka, kad “”ko tik prašysite rožinio bus suteikta.”” Ji išvyko į visus krikščionis Penkiolika Promises tiems, kurie deklamuoti Šventąją rožinį. – Perteikta Saint Dominic ir palaimino Alanas de la Roche “”

1. Tas, kas turi ištikimai tarnauti mane Rožinio deklamavimas, gauna signalą malones.
2. Pažadu savo ypatingą apsaugą ir didžiausias malones visiems tiems, kurie turi deklamuoti rožinį.
3. Rožinis turi būti galingas šarvai prieš pragarą, jis bus sunaikinti ydą, mažina nuodėmės, ir nugalėk erezijas.
4. Rožinis sukels dorybę ir gerus darbus klestėti; jis gaus už sielų gausu Dievo malonės; jis pasitrauks į žmonių širdis nuo pasaulio ir jo tuštybė meilės ir pakels juos už amžinąsias dalykų troškimą. O, kad sielos būtų pašventinti save tai reiškia.
5. siela, kuri rekomenduoja pats man Rožinio deklamavimas, nepražūtų.
6. Kas turi deklamuoti rožinį dievobaimingai, taikant save į savo šventus paslaptis svarstyti, niekada negali būti užkariauta nelaime. Dievas ne nubaus jį į savo teisingumo jis nepražūtų kurį aprūpintas mirties; jei jis tik jis lieka Dievo malonės, ir tapo vertas amžinojo gyvenimo.
7. Kas turi tikrą atsidavimą rožinio nemirs be Bažnyčios sakramentus.
8. Tie, kurie yra ištikimi deklamuoti rožinį per savo gyvenimo ir mirties Dievo ir Jo malonių pilnatve šviesos turi; mirties momentu jie turi dalyvauti Rojuje šventųjų nuopelnus.
9. Aš pateikia iš skaistyklos tie, kurie buvo skirti Rožinio.
10. Tikintieji vaikai rožinio turi vertos aukštą šlovės danguje.
11. Jūs turi gauti viską, ko paklausiu man Rožinio deklamavimas.
12. Visi tie, kurie propaguoja Šventoji Rožinis turi būti pagelbėtų man savo poreikius.
13. Aš gautas iš mano Dieviškojo Sūnaus, kad visi rožinio advokatai turi turėti wstawiennictwo visą dangaus teismą per savo gyvenimo ir mirties valandą.
14. Visi, kurie deklamuoti rožinį yra mano sūnūs ir dukterys, ir broliai ir seserys mano viengimio Sūnaus Jėzaus Kristaus.
15. Atsidavimas mano rožinio yra puikus ženklas predestinacijos.

Kaip melstis rožinį

19
Šis įrašas buvo paskelbtas dr ISA Nemeh, Miracle Moments, Miracle Maldos, Philip Keller and tagged Švenčiausioji Motina, Rožinis, vizija Philip Keller. Ideti i Megstamus Permalink.
Palikti atsakymą
Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas. Privalomi laukai yra pažymėti *

komentaras

Vardas *

paštas *

Interneto svetainė

Rašyti komentarą
Namai
apie
Aklas tikėjimas gyvai
Kas yra kas
Asmeniniai Dalyvauta
Atsiliepimai
Vaizdo įrašai
epizodai
atvirai Pilypas
ISA Įžvalgos
Laikydami jį Nekilnojamojo su Kathy
Miracle akimirkos
melstis
Kaip melstis rožinį
bendrauti
Susisiekite su mumis
Renginiai
Gydymasis Paslaugos
Patreon
Pilypo kalbėjimo užduotims

Dr. NEMEH GYDYMAS TARNYBA
Sept 25, Klivlendas, Doubletree Westlake

Philip pasisakymus ĮDARBINIMO
Spa 2, Marko katalikų bažnyčia, Cleveland

Dr. NEMEH GYDYMAS TARNYBA
Okt 23, Detroitas, MI, viešbutis Marriott Livonijos

Dr. NEMEH GYDYMAS TARNYBA
Spa 29, Los Andželas Hawthorne, Kalifornija

Dr. NEMEH GYDYMAS TARNYBA
Spa 30, Los Andželas Hawthorne, Kalifornija

Dr. NEMEH GYDYMAS TARNYBA
Lap 6, Klivlendas, Doubletree Westlake
Skaitykite Įvykis grafikas Interact Tab arba Healing paslaugų daugiau informacijos.

Naujausios žinutės
Naujas Naudokite vizitinių kortelių Rgs 22, 2016
Dainuoti Dainų dainelė – BFL 165 19 Rgs 2016
Ženklų iš dangaus ar pragaro? 17 rugsėjis 2016
Medžioklės Džekas – transliavimą Podcasting Rgs 16, 2016
Mergina burbulas Vaikinas Rgs 15, 2016
Bet daugiau klausimų? – BFL 164 13 Rgs 2016
Kada žmonėmis Grįžti? 10 rugsėjis 2016
Kelių Kelionės į Rhoda Išminčius House Rgs 8, 2016
Kavos pertraukėlėms su gydytoju ir Kathy Nemeh – BFL 163 6 rugsėjis 2016
Secret Dievas, laikomas slaptai nuo Angels Rgs 3, 2016
Proudly powered by WordPress
ShareThis Kopijuoti ir Įklijuoti
– Žr daugiau adresu: http://blindfaithlive.com/new-use-business-cards/#sthash.LCA8iAU3.dpuf

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ënnerstëtzung Maschinn Iwwersetzung: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

A New Use for Business Cards

Blann Glawen LIVE! Real Leit. Real Miracles.Real Leit. Real veruersaachen / Philip Keller (Trapper) & Dr. Issam Nemeh blann Glawen LIVE! Real Leit. Real veruersaachen.
Sich
Sich
Haaptmenu
Wiessel un alleréischter Inhalt
Episode
éierlech gesoot Philip
Issam Abléck
Wonner Noutwendegkeet
Iwwer
zesummekomm
zitéiert
Patreon
Post Navigatioun ← virdrun
A New Uwendung fir Visittekaarten
Posted op 22, September 2016 vum Philip Keller
Leeschtung
Podcast: Play an nei Fënster | Download

Schreiwt: iTunes | Android | RSS

Wonner MomentPamela Madden
Pamela Madden huet wéinst Stargardt Genau diminishing Visioun. Et ass eng degenerative retinal Stéierungen datt d’Luut gelidden huet, esou ze schwätzen, a fort Pamela d’Randerscheinung Visioun.

Iwwerdeems Reiden mat hirem Frënd op hir éischt verkënnegt Service an, Carol, an Dr. Nemeh Fräiwëllegen, Jay Berkeley, huet gebiet si fir Dr. Nemeh a voll domadder, datt eppes gutt mat hir Visioun geschéie géif. Et hat. Net nëmmen Randerscheinung Visioun d’Pamela zreck, mee de gelidden Luut sech zréck bis “”hell.”” Blind Faith Live Visittekaarten huet och eng Roll am Pamela d’Heelung cranked.

Bonus –

Déi 15 versprëcht vun Our Lady, wa mir de Bléck Dag biet.
D’Muttergottes Maria versprach zu Saint Dominic a fir all déi verfollegen datt “”Egal wat Dir am Mee froen Selbstverständlechkeet ginn.”” Si huet fir all Chrëschten Fifteen zu deenen versprëcht deen Hellege Mee och vu sech. – Imparted zu Saint Dominic a Glécklech Alan de la Roche

1. Wie soll mir hätten déi recitation vun der Bléck déngen, soll Signal Bléi kréien.
2. Ech verspriechen mäi spezielle Schutz an de gréisste Bléi un all déi, déi de Bléck och vu sech soll.
3. De Bléck soll e mächtege Rüstung géint Hell ginn, wäert et emgedréint zerstéieren, erofgoen Sënn, an heresies Néierlag.
4. D’Mee verursaache ergräift a gutt Wierker ze Patrick; et gëtt fir Séilen, déi räich Barmhäerzegkeet vu Gott kritt; et wäert d’Häerzer vun de Männer aus der Léift vun der Welt an hir vanities, ofgezu a gëtt hinnen un de Wonsch fir éiweg Saachen opgehuewe ginn. Oh, dat Séilen, géif sech sanctify vun dësem Mëttel.
5. D’Séil, déi sech duerch d’recitation vun de Bléck fir mech recommandéiert, soll net zwéngen.
6. wie soll de Bléck devoutly och vu sech, sech op d’Contrepartie vun hirem gehellegt Rätselen Kandidatur, duerf ni vun Ongléck eruewert ginn. Gott gëtt him net an sengem Gerechtegkeet chastise, hie soll net duerch eng unprovided Doud zwéngen; wann hien gin just soll hien an d’Gnod vu Gott, bleiwen a wiirdeg, éiwegt Liewe ginn.
7. wie soll e richtegen Engagement fir de Mee hunn duerf net ouni d’sacraments vun der Kierch stierwen.
8. sitt sinn trei de Bléck fir och vu sech soll während hirem Liewen hunn an bei hirem Doud d’Liicht vu Gott an der entfale vun Seng Bléi; am Moment vum Doud mussen se an de Notzen vun den Hellegen am Paradäis deelhuelen.
9. ech soll aus Feegfeier déi liwweren deen zu der Bléck Misär hunn.
10. De Ritus Kanner vun de Bléck soll eng héich Ofschloss vun Herrlechkeet am Himmel Verdingscht.
11. Du solls kréien all Dir vun mech froen vun der recitation vun der Bléck.
12. deene All déi Helleg Mee verierwe duerf an hir Suen zur mech En ginn.
13. ech hunn aus mengem Göttlech Jong kritt, datt all d’Affekoten vun de Bléck vum ganze Himmelskierper Geriicht während hirem Liewen an an der Stonn vun Doud hunn soll fir intercessors.
14. All déi de Bléck och vu sech ginn meng Jongen a Meedercher, an Bridder a Schwëstere vun mengem eenzege Jong Jesus Christus.
15. Engagement vun mengem Mee ass eng super Zeechen vun predestination.

Wéi biet der Bléck

19
Dëst Element huet zu Dr. Issam Nemeh, läschte Joeren Noutwendegkeet, Partie, Philip Keller an afp Glécklech Mamm, Bléck, Vision vum Philip Keller verëffentlecht. De ganzen Dag iwwer.
Hannerlooss eng Äntwert
Är E-Mail-Adress gëtt net publizéiert ginn. Néideg Felder sinn markéiert *

Kommentéieren

Numm *

Email *

Websäit

Post Kommentéieren
Home
Iwwer
Blind Faith Live
Wien ass déi
perséinlech Vum
geruff
Videoen
Episode
éierlech gesoot Philip
Issam Abléck
Haalt Et Real mat Kathy
Wonner Noutwendegkeet
zitéiert
Wéi de Bléck fir zitéiert
zesummekomm
Kontaktéiert eis
Manifestatiounen
verkënnegt Services
Patreon
PHILIP’S SPEAKING Engagementer

DR. NEMEH verkënnegt SERVICE
25 Equinox, Cleveland, DoubleTree Westlake

PHILIP d’SPEAKING Engagement
2 Okt, St. Mark kathoulescher Kierch, Cleveland

DR. NEMEH verkënnegt SERVICE
Okt 23, Detroit, MI, Marriott Livonia

DR. NEMEH verkënnegt SERVICE
Okt 29, Los Angeles, Hawthorne, CA

DR. NEMEH verkënnegt SERVICE
Okt 30, Los Angeles, Hawthorne, CA

DR. NEMEH verkënnegt SERVICE
Nov 6, Cleveland, DoubleTree Westlake
Akeef ze Event Zäitplang op zesummekomm Tab, oder Chrëschtdagszäite Services fir méi Detailer.

Jéngster foto
A New Uwendung fir Visittekaarten 22. September, 2016
Sangen de Song vun Lidder – BFL 165 19 September 2016
Zeeche vum Himmel oder Hell? 17, September 2016
Trapper Jack – Radio ze Infizéiert 16. September, 2016
D’Meedche vu Bubble Boy 15. September, 2016
Keng Méi Froen? – BFL 164 13 September 2016
Wann Will Zeréck de Mënsch? 10. September 2016
Road Trip zu Rhoda Wise House 8. September 2016
Kaffispausen mat der Doctor an Kathy Nemeh – BFL 163 6 September 2016
De Secret Gott Natierlech hunn aus der Angels 3, September 2016
Nennen ugedriwwe vun geschter
ShareThis Copy an Paste
Zréck méi op -: http://blindfaithlive.com/new-use-business-cards/#sthash.LCA8iAU3.dpuf

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Поддршка на машинско преведување: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

A New Use for Business Cards

Слепа вера во живо! Вистински луѓе. Реал Miracles.Real луѓе. Вистински чуда / Филип Келер (трапер) и д-р Issam Nemeh слепа вера во живо! Вистински луѓе. Вистински чуда.
Барај
Барај
Главно мени
Скокни до примарна содржина
епизоди
искрено Филип
Issam Увид
чудо Моменти
за
Да стапите во интеракција
Молете
Patreon
Мислење за навигација ← Претходна |
Нова употреба за визит карти
Објавено на септември 22, 2016 од страна на Филип Келер
Игра
Фид: Игра во нов прозорец | Превземи

Зачленете: iTunes | Андроид | RSS

Чудо MomentPamela Madden
Памела Madden има намалување на видот поради Stargardt болести. Тоа е нарушување на ретината дегенеративни која затемнети светла, така да се каже, и ја однесоа периферна визија Памела.

Додека се возел во своето прво лекување услуга со нејзиниот пријател, Керол, и д-р Nemeh волонтер, Џеј Беркли, таа моли за д-р Nemeh и очекувајќи дека нешто добро ќе се случи со нејзината визија. Го направив тоа. Не само што периферна визија Памела се врати, но затемнети светла се извит се врати на “”светла””. Слепа вера во живо бизнис картички, исто така, одигра улога во лекувањето Памела.

Бонус –

15 ветувања на Пресвета Богородица, ако се молиме со бројаница секој ден.
Пресвета Богородица вети на Свети Доминик и на сите кои го следат тоа “”Што и да побарате во броеница ќе биде доделена””. Таа замина за сите христијани Петнаесет ветува на оние кои рецитираат Светиот броеница. – Ја пренесат и на Свети Доминик и Благословен Ален де ла Рош

1. Кој ќе ми послужи верно со рецитирање на броеница, ќе добиете сигнал елегантност.
2. Јас ветувам дека мојата посебна заштита и најголем елегантност до сите оние кои треба да ја рецитираат броеница.
3. броеница ќе биде моќна оклоп против пеколот, тоа ќе го уништи заменик, намалување на гревот, и пораз ереси.
4. броеница ќе предизвика доблест и добри дела да се развива; тоа ќе се добие за душите на обилна милост од Бога; тоа ќе се повлече на срцата на луѓето од љубовта на светот и неговата суета, и ќе ги укине на желбата за вечен работи. Ах, таа душа ќе се посветуваат на овој начин.
5. Душата која се препорачува на мене од страна на рецитирање на броеница, да не загине.
6. Кој ќе рецитираат броеница богоугодно, се однесуваат на разгледување на нејзините свети тајни, никогаш нема да биде освоен од страна на несреќа. Бог нема да го казнам во Неговата праведност, тој да не загине, од страна на необезбедени смрт; ако тој биде само тој ќе остане во милоста Божја, и да станат достојни за вечен живот.
7. Кој ќе има вистинска посветеност за броеница нема да умре без Светите Тајни на Црквата.
8. Оние кои се верни да ја рецитираат броеница ќе има во текот на животот, а во нивната смрт Божјата светлина и мноштвото на Неговите милости; во моментот на смрт тие ќе учествуваат во основаноста на светиите во рајот.
9. Јас го дава од чистилиштето оние кои се посветени на броеница.
10. верни деца на броеница го заслужува висок степен на слава на небото.
11. Вие треба да добие се што се бара од мене од страна на рецитирање на броеница.
12. Сите оние кои пропагираат Светиот броеница ќе биде потпомогната од мене во нивните потреби.
13. сум ги добил од мојот Божествена Синот дека сите поборници на броеница ќе ги имаме со посредници целиот небесен суд за време на нивниот живот и во часот на смртта.
14. Сите оние кои рецитираат броеница се моите синови и ќерки, и браќа и сестри на мојот единствен Син Исус Христос.
15. Посветеност на мојот броеница е голем знак на предодреденост.

Како да се моли на броеница

19
Овој запис беше објавен во д-р Issam Nemeh, Чудо моменти, чудо молитва, Филип Келер и обележани блажената Мајка, бројаница, визија од страна на Филип Келер. Обележувач на Линк.
Оставете Одговор
Вашата е-маил адреса нема да бидат објавени. Задолжителни полиња се означени *

коментар

име *

Внесувачот на Е *

Веб-страница

коментар на пост
Насловна
за
Слепа вера во живо
Кој е кој
Лична Учества
Рекоа за нас
видеа
епизоди
искрено Филип
Issam Увид
Задржување Тоа Реал со Кети
чудо Моменти
Молете
Како да се моли на броеница
Да стапите во интеракција
Контактирајте не
настани
исцелување услуги
Patreon
Зборува ангажмани на Филип

DR. NEMEH ЛЕКУВАЊЕ НА УСЛУГИ
Sept 25, Кливленд, DoubleTree Westlake

Зборување ангажман на Филип
Oct 2, Свети Марко Католичката црква, Кливленд

DR. NEMEH ЛЕКУВАЊЕ НА УСЛУГИ
23 октомври Детроит, МИ, Мариот Ливонија

DR. NEMEH ЛЕКУВАЊЕ НА УСЛУГИ
Oct 29, Лос Анџелес, Хоторн, Калифорнија

DR. NEMEH ЛЕКУВАЊЕ НА УСЛУГИ
30 октомври во Лос Анџелес, Хоторн, Калифорнија

DR. NEMEH ЛЕКУВАЊЕ НА УСЛУГИ
Nov 6, Кливленд, DoubleTree Westlake
Се однесуваат на настанот Распоред на Интеракција Tab или исцелување услуги за повеќе детали.

Најновите пораки
Нова употреба за визит карти Септември 22, 2016
Пеење на песна на своите песни – Bfl 165 19 септември 2016 година
Знаци од небото или во пеколот? Септември 17, 2016
Трапер Џек – за радиодифузија да Подкастинг 16 Сеп, 2016
Момче Девојката меур 15 Септември, 2016
Други прашања? – Bfl 164 13 Септември, 2016
Кога ќе се врати на човечки суштества? 10 Септември 2016
Излет на Рода Мудриот Куќа 8 септември, 2016
Кафе пауза со лекар и Кети Nemeh – Bfl 163 6 сеп 2016
Тајната Бог го водел од Ангели 3 Септември 2016
Гордо напојува со WordPress
ShareThis Copy and Paste
– Види повеќе на: http://blindfaithlive.com/new-use-business-cards/#sthash.LCA8iAU3.dpuf

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support milina fandikan-teny: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

A New Use for Business Cards

JAMBA FINOANA LIVE! Real People. Real Miracles.Real People. Real Fahagagana / Philip Keller (Trapper) & Dr. Issam Nemeh JAMBA FINOANA VELONA! Real People. Real Fahagagana.
Search
Search
Main sakafo
Ho any amin’ny fizarana voalohany indrindra News
fizarana
mazava Philip
Issam Insights
fahagagana Moments
About
mifandray
Mivavaha
Patreon
← Previous Post Fikarohana
Vaovao pampiasana ho an’ny Business Cards
Posted on Septambra 22, 2016 avy Philip Keller
Play
Podcast: Play in varavarankely vaovao | Download

Raiso amin ny: iTunes | Android | RSS

Fahagagana MomentPamela Madden
Pamela Madden efa mihena fahitana noho ny Stargardt Aretina. Izany dia degenerative retinal aretina izay efa nanjavozavo ny jiro, ka hiteny, ary hesorina ny peripheral Pamela fahitana.

Raha mitaingina azy fanasitranana voalohany fanompoana sy ny namany, Carol, sy Dr. Nemeh mpilatsaka an-tsitrapo, Jay Berkeley, dia nivavaka ho an’ny Dr. Nemeh ary nanantena fa feno zavatra tsara hitranga sy ny fahitana. Izany no. Tsy vitan’ny hoe nanao ny peripheral Pamela fahitana hiverina, fa ny nanjavozavo ny jiro dia cranked niverina niakatra ho ‘mamirapiratra.’ Jamba Finoana Live raharaham-barotra karatra ihany koa ny nandray anjara tamin’ny Pamela ny fanasitranana.

Bonus –

Ny 15 fampanantenan’Andriamanitra ny Lady, raha mivavaka ny sapile isan’andro.
Ny Virjiny i Maria nampanantena Saint Dominic sy izay rehetra izay manaraka fa “”Na inona na inona no angatahinareo amin’ny amin’ny sapile no homena azy.”” Dia niala ho an’ny Kristianina rehetra Dimy ambin’ny folo mampanantena ireo izay hitanisa ny sapile Masina. – Anjara Saint Dominic sy Sambatra Alan de Roche

1. Na zovy na zovy no amim-pahatokiana hanompo ahy amin’ny tsianjery ny amin’ny sapile, dia handray famantarana fahasoavana.
2. I Mampanantena ny fiarovana manokana sy ny fahasoavana lehibe indrindra izay rehetra izay dia tsianjery amin’ny sapile.
3. toko sapile no ho fiadiana mahery manohitra helo, dia handringana lefitra, mihena ny fahotana, ary handresy fitokoana.
4. toko sapile no hahatonga ny hatsaran-toetra sy ny asa tsara mba hiroborobo; dia mahazo ny fanahy ny be famindram-po ‘Andriamanitra; dia hiala ny fon ‘ny olona avy amin’ny fitiavana izao tontolo izao sy ny zava-poana, ka hanandratra azy ho any amin’ny faniriana ny zavatra mandrakizay. Enga anie, fa ny fanahy no nanamasina ny tenany avy no dikan’izany.
5. Ny fanahy, izay fahazoan-dalana hiditra ny tenany ho ahy noho ny tsianjery ny amin’ny sapile, dia tsy ho faty.
6. Na zovy na zovy no tsianjery amin’ny sapile ery, fampiharana ny tenany ho amin’ny fandinihana ny zava-miafina ny masina, dia tsy ho resin’ny loza. Andriamanitra tsy hofaizako Izy ao amin’ny rariny, dia tsy ho faty noho ny unprovided fahafatesana; raha tsy marina izy, Dia hitoetra ao amin’ny fahasoavan’Andriamanitra, sy ho lasa mendrika ny fiainana mandrakizay.
7. Na zovy na zovy no manana fanoloran-tena marina ho amin’ny sapile tsy ho faty raha tsy misy ny sakramentan’ny Fiangonana.
8. Ireo izay mahatoky ny hitanisa amin’ny sapile dia hanana nandritra ny fiainany sy tamin’ny fahafatesany ny fahazavana ‘Andriamanitra sy ny plenitude’ ny fahasoavana; amin’ny fotoana ny fahafatesana izy ireo dia handray anjara ao amin’ny mendrika ny olona masina ao amin’ny Paradisa.
9. I hamonjy amin’ny Afofandiovana ireo izay efa natokana ho amin’ny sapile.
10. Ny mpino zanaky ny amin’ny sapile dia mendrika ny ambony ny voninahitra any an-danitra.
11. Ary hahazo ianareo rehetra fanontaniany amiko ny tsianjery ny amin’ny sapile.
12. rehetra izay hampielezana ny sapile Masina dia nanampy teny avy atỳ amiko ny zavatra ilaina.
13. Efa nahazo avy Masina Zanaka izay rehetra ny mpiaro ny amin’ny sapile dia hanana ny mpanalalana ny fitsarana selestialy manontolo nandritra ny fiainany sy tamin’ny ora ny fahafatesana.
14. Izay rehetra tsianjery amin’ny sapile dia zanako-lahy sy ny vavy, ary ny rahalahy sy anabavy ny Zanaka afa-tsy i Jesoa Kristy.
15. Devotion ny sapile no famantarana lehibe ny lahatra.

Ny fomba fivavaka amin’ny sapile

19
Ity teny ity dia nampakarina tao Dr. Issam Nemeh, Miracle Moments, Miracle Vavaka, Philip Keller ary tagged sambatra Neny, sapile, fahitana, Philip Keller. Tsoratadidy ny permalink.
Leave a Reply
Ny adiresy email dia tsy ho namoaka. Mitaky saha dia marika *

Comment

Name *

Email *

Website

Post Comment
Home
About
Jamba Finoana Live
Iza no Iza
Personal niseho
Testimonials
Videos
fizarana
mazava Philip
Issam Insights
Fomba Tena tamin’i Kathy
fahagagana Moments
Mivavaha
Ny fomba fivavaka amin’ny sapile
mifandray
Mifandraisa aminay
Events
fanasitranana Services
Patreon
Filipo miteny tanjon’ny ady

DR. NEMEH fanasitranana SERVICE
Sept 25, Cleveland, DoubleTree Westlake

Filipo miteny andraikitra
Oct 2, St. Mark Eglizy Katolika, Cleveland

DR. NEMEH fanasitranana SERVICE
Oct 23, Detroit, MI, Marriott Livonia

DR. NEMEH fanasitranana SERVICE
Oct 29, Los Angeles, Hawthorne, CA

DR. NEMEH fanasitranana SERVICE
Oct 30, Los Angeles, Hawthorne, CA

DR. NEMEH fanasitranana SERVICE
Nov 6, Cleveland, DoubleTree Westlake
Jereo ny Event Fandaharana tamin’ny mifandray Tab, na Fanasitranana Services ho an’ny antsipirihany bebe kokoa.

Farany indrindra Lahatsoratra
A New pampiasana ho an’ny Business Cards Septambra 22, 2016
Mihira ny Tonon-kiran’i Solomona – BFL 165 Septambra 19, 2016
Famantarana avy any an-danitra sa helo? Septambra 17, 2016
Trapper Jack – Broadcasting ho Podcasting Septambra 16, 2016
Ny Girl Bubble Boy Septambra 15, 2016
Any More Fanontaniana? – BFL 164 Septambra 13, 2016
Rahoviana ny olombelona Miverena? Septambra 10, 2016
Dia lavitra ny Rhoda Hendry House Septambra 8, 2016
A Coffee Break miaraka amin’ny Dokotera sy Kathy Nemeh – BFL 163 Septambra 6, 2016
The Secret Andriamanitra nijanona ho avy amin’ny anjely Septambra 3, 2016
Pireharehana Powered by WordPress
ShareThis Copy ary apetaho
– Jereo kokoa ao amin’ny: http://blindfaithlive.com/new-use-business-cards/#sthash.LCA8iAU3.dpuf

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
mesin sokongan terjemahan: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

A New Use for Business Cards

IMAN BLIND LIVE! Orang Real. Real People Miracles.Real. Miracles Tanah / Philip Keller (Trapper) & Dr. Issam Nemeh BLIND FAITH LIVE! Orang Real. Keajaiban.
carian
carian
Menu utama
Langkau ke kandungan utama
episod
Terus terang Philip
Issam Insights
Moments Miracle
Mengenai
berinteraksi
Pray
Patreon
Post navigation ← Previous
A Gunakan baru untuk Kad Perniagaan
Posted on September 22, 2016 oleh Philip Keller
bermain
Podcast: Main dalam tetingkap baru | muat turun

Langgan: iTunes | Android | RSS

Miracle MomentPamela Madden
Pamela Madden telah berkurangan penglihatan kerana Penyakit Stargardt. Ia adalah gangguan retina degeneratif yang dimalapkan lampu, jadi untuk bercakap, dan dibawa pergi penglihatan periferal Pamela ini.

Semasa menunggang dalam perkhidmatan penyembuhan pertama dengan rakannya, Carol, dan Dr. Nemeh sukarela, Jay Berkeley, dia telah berdoa untuk Dr. Nemeh dan mengharapkan sepenuhnya bahawa sesuatu yang baik akan berlaku dengan visi beliau. Ia lakukan. Bukan sahaja penglihatan periferal Pamela itu kembali, tetapi lampu dimalapkan telah cranked kembali sehingga ‘terang.’ Faith Blind kad perniagaan Live juga memainkan peranan dalam penyembuhan Pamela ini.

bonus –

15 janji-janji Our Lady, jika kita berdoa tasbih setiap hari.
The Blessed Virgin Mary berjanji untuk Saint Dominic dan kepada semua yang mengikuti bahawa “”Apa saja yang kauminta dalam Rosary akan diberikan.”” Dia meninggalkan untuk semua orang Kristian Lima belas Janji kepada orang-orang yang selalu membaca Holy Rosary. – Disampaikan kepada Saint Dominic dan Berbahagialah Alan de la Roche

1. Sesiapa yang hendaklah dengan ikhlas beribadah kepada-Ku dengan bacaan tasbih, hendaklah menerima rahmat isyarat.
2. Saya berjanji perlindungan-Ku, dan rahmat besar kepada semua orang-orang yang akan membacakan Rosary.
3. Rosary akan menjadi perisai yang kuat terhadap neraka, ia akan memusnahkan maksiat, mengurangkan dosa, dan mengalahkan bidaah.
4. Rosary akan menyebabkan kebaikan dan pekerjaan yang baik untuk berkembang; ia akan mendapatkan untuk diri rahmat yang banyak dari Allah; ia akan mengeluarkan hati manusia dari kasih di dunia dan perkara yang salah, dan akan mengangkat mereka kepada keinginan untuk perkara-perkara yang kekal. Oh, bahawa jiwa-jiwa akan menguduskan diri mereka dengan cara ini.
5. Jiwa yang mencadangkan sendiri kepada saya oleh bacaan tasbih, tidak binasa.
6. Barangsiapa yang membaca Tasbih dgn tulus ikhlas, memohon sendiri kepada pertimbangan misteri suci, hendaklah tidak pernah dijajah oleh nasib malang. Allah tidak akan mengazabnya dalam keadilan-Nya, ia tidak akan binasa oleh kematian unprovided; jika dia hanya dia hendaklah berada di dalam kasih karunia Allah, dan menjadi layak hidup yang kekal.
7. Barangsiapa yang mempunyai kesetiaan benar untuk Rosary tidak akan mati tanpa sakramen-sakramen Gereja.
8. Mereka yang setia membaca Tasbih hendaklah mempunyai semasa hidup mereka dan pada masa kematian mereka cahaya Allah dan kepenuhan daripada rahmat-Nya; pada saat kematian mereka akan mengambil bahagian dalam merit orang-orang kudus di syurga.
9. Saya akan melepaskan dari Purgatory mereka yang telah dikhaskan untuk Rosary.
10. Kanak-kanak setia Rosary hendaklah wajar yang tinggi kemuliaan di syurga.
11. Anda hendaklah mendapatkan semua yang kamu minta; dengan bacaan tasbih.
12. Semua orang-orang yang menyebarkan Holy Rosary akan dibantu oleh saya dalam keperluan mereka.
13. Saya telah diperolehi daripada Son Ilahi saya agar semua penyokong Rosary hendaklah mempunyai pemberi syafaat keseluruhan mahkamah angkasa semasa hidup mereka dan pada jam kematian.
14. Semua yang selalu membaca tasbih adalah anak-anak saya dan anak-anak perempuan, dan saudara-saudara sahaja Anak-Ku Yesus Kristus.
15. Devotion daripada Rosary saya ialah tanda besar takdir.

Bagaimana untuk berdoa Rosari

19
Entri ini telah diposkan mengikut Dr. Issam Nemeh, Moments Miracle, Miracle Prayer, Philip Keller dan tagged Blessed Mother, Rosary, Visi oleh Philip Keller. Bookmark permalink.
Tinggalkan pesanan
Alamat email anda tidak akan disiarkan. Ruangan yang diperlukan ditanda *

komen

Nama *

e-mel *

laman web

pos komen
Laman
Mengenai
Blind Faith Live
Siapa yang
Kemunculan peribadi
Testimonial
Video
episod
Terus terang Philip
Issam Insights
Keeping It Real dengan Kathy
Moments Miracle
Pray
Bagaimana untuk Berdoa Tasbih
berinteraksi
Hubungi kami
Peristiwa
penyembuhan Perkhidmatan
Patreon
HUBUNGAN SUARA PHILIP’S

DR. PERKHIDMATAN NEMEH PENYEMBUHAN
25 Sept, Cleveland, DoubleTree Westlake

PEMBABITAN SPEAKING PHILIP ini
2 Okt Gereja St. Mark Katolik, Cleveland

DR. PERKHIDMATAN NEMEH PENYEMBUHAN
23 Okt Detroit, MI, Marriott Livonia

DR. PERKHIDMATAN NEMEH PENYEMBUHAN
Okt 29, Los Angeles, Hawthorne, CA

DR. PERKHIDMATAN NEMEH PENYEMBUHAN
30 Okt Los Angeles, Hawthorne, CA

DR. PERKHIDMATAN NEMEH PENYEMBUHAN
6 Nov, Cleveland, DoubleTree Westlake
Rujuk kepada Jadual Acara pada Interact Tab, atau Healing Perkhidmatan untuk maklumat lanjut.

JAWATAN TERKINI PALING
A Gunakan baru untuk Kad Perniagaan September 22, 2016
Menyanyi Kidung Agung – BFL 165 September 19, 2016
Tanda-tanda dari Syurga? September 17, 2016
Trapper Jack – Penyiaran Podcasting 16 September, 2016
The Girl Bubble Boy September 15, 2016
Apa-apa Lagi Soalan? – BFL 164 September 13, 2016
Apabila Manusia Akan Kembali? September 10, 2016
Road Trip to Rhoda Wise House September 8, 2016
A Break kopi dengan Doktor dan Kathy Nemeh – BFL 163 September 6, 2016
Rahsia Tuhan Kept dari Angels September 3, 2016
Dengan bangganya dikuasakan oleh WordPress
ShareThis Copy and Paste
– Lihat lebih lanjut di: http://blindfaithlive.com/new-use-business-cards/#sthash.LCA8iAU3.dpuf

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
മെഷീൻ ട്രാൻസലേഷൻ പിന്തുണ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

A New Use for Business Cards

അന്ധമായ വിശ്വാസമോ LIVE! റിയൽ ആളുകൾ. റിയൽ Miracles.Real ആളുകൾ. റിയൽ അത്ഭുതങ്ങൾ / ഫിലിപ്പ് കെല്ലർ (വേട്ടക്കാരൻ) & ഡോ Issam Nemeh വിശ്വാസങ്ങളെ വാഴട്ടെ! റിയൽ ആളുകൾ. റിയൽ അത്ഭുതങ്ങൾ.
തിരയൽ
തിരയൽ
പ്രധാന മെനു
പ്രാഥമിക ഉള്ളടക്കത്തിലേക്ക് പോകുക
എപ്പിസോഡുകൾ
മോന് ഫിലിപ്പോസ്
Issam സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ
അത്ഭുതം മൊമെന്റുകൾ
കുറിച്ച്
ഇടപെടുക
പാര്ത്ഥിക്കുക
Patreon
പോസ്റ്റ് വഴികാട്ടി ← മുമ്പത്തെ
ബിസിനസ് കാർഡുകൾ ഒരു പുതിയ ഉപയോഗിക്കുക
സെപ്റ്റംബർ 22, 2016 ന് പോസ്റ്റ് ഫിലിപ്പ് കെല്ലർ വഴി
കളി
പോഡ്കാസ്റ്റ്: പുതിയ വിൻഡോയിൽ പ്ലേ | ഇറക്കുമതി

സബ്സ്ക്രൈബ്: ഐട്യൂൺസ് | ആൻഡ്രോയിഡ് | ആർ.എസ്.എസ്

അത്ഭുതം MomentPamela മാഡനാണ്
പമേല മാഡനാണ് കാരണം Stargardt രോഗം ദർശനം നാനാ ചെയ്തു. അതു ലൈറ്റുകൾ തെളിച്ചം അങ്ങനെ സംസാരിക്കാനും പമേല ന്റെ പെരിഫറൽ ദർശനം അപഹരിച്ച ഒരു വിനാശകരമായ റെറ്റിനയിലെ ക്രമക്കേടാണ്.

അവളുടെ സുഹൃത്ത്, കരോൾ അവളുടെ ആദ്യത്തെ രോഗശാന്തി ശുശ്രൂഷ, ഡോ Nemeh വളണ്ടിയർ ലേക്ക് കയറിയിരിക്കുന്ന സമയത്ത്, ജേ ബെർക്ക്ലി, അവൾ ഡോ Nemeh പ്രാർഥിക്കുകയും പൂർണ്ണമായി നല്ല എന്തെങ്കിലും അവളുടെ ദർശനം വരുമെന്നു കരുതുന്നു. അതു ചെയ്തു. പമേല ന്റെ പെരിഫറൽ ദർശനം മാത്രമല്ല തിരികെ വന്നിരുന്നു എങ്കിലും തെളിച്ചം ലൈറ്റുകൾ വരെ തിരികെ ഫൂള് ചെയ്തു ‘ശോഭയുള്ള.’ ബ്ലൈന്റ് വിശ്വാസം ലൈവ് ബിസിനസ്സ് കാർഡുകൾ പുറമേ പമേല ന്റെ രോഗശാന്തി ഒരു പങ്ക് വഹിച്ചു.

ബോണസ് –

ഞങ്ങൾ ദിവസേന കൊന്ത പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എങ്കിൽ ലേഡി 15 വാഗ്ദാനങ്ങൾ.
കന്യകാമറിയം സെയിന്റ് ഡൊമിനിക് ആ പിന്തുടർന്നവർക്കായിരിക്കും വാഗ്ദാനം “”നിങ്ങള് ജപമാല അപേക്ഷിക്കും നൽകും.”” എല്ലാ ക്രിസ്ത്യാനികളും പതിനഞ്ചു വിശുദ്ധ ജപമാല വായിച്ച് വരുന്നവരോട് വാഗ്ദാനങ്ങൾ വേണ്ടി അവൾ വിട്ടു. – സെയിന്റ് ഡൊമിനിക് ആൻഡ് വാഴ്ത്തപ്പെട്ട അലന് ദേ ല രോച് ചൊരിയപ്പെടുന്ന

1. വിശ്വസ്തമായും ജപമാല പാരായണം എന്നെ സേവിക്കും സിഗ്നൽ graces പ്രാപിക്കും.
2. ഞാൻ ജപമാല പാരായണം എന്നു ഏവർക്കും എന്റെ പ്രത്യേക സംരക്ഷണം മഹത്തരവുമായ graces വാഗ്ദാനം.
3. ജപമാല നരകത്തിൽ നേരെ ശക്തമായ ആർമർ ആയിരിക്കും അതു, വൈസ് നശിപ്പിക്കും പാപം കുറക്കാനോ, വേദവ്യതിചലനങ്ങളുടേയും തോല്പിച്ചു.
4. ജപമാല പുണ്യവും നല്ല പ്രവൃത്തികളെ നിലനിന്നിരുന്നില്ല അനുഭവിപ്പിക്കും; അത് അന്വേഷിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ കരുണയുടെ കരസ്ഥമാക്കും; അതു ലോകത്തിന്റെ സ്നേഹവും അതിന്റെ മിത്ഥ്യാമൂർത്തികളാൽ നിന്നും മനുഷ്യരുടെയും ഹൃദയങ്ങൾ പിൻവലിക്കാൻ ചെയ്യും, നിത്യ കാര്യങ്ങൾ ആഗ്രഹം അവരെ ഉയർത്തും. ഓ, ആത്മാക്കളെ ഈ വിധേനയും തങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കട്ടെ ബോധിപ്പിച്ചു.
5. ജപമാല പാരായണം എന്നോടു സ്വയം ശുപാർശ വെച്ചിട്ടുള്ള ജീവനെ ഭംഗം വരികയുമില്ല.
6. ആരെങ്കിലും ജപമാല അതിന്റെ പുണ്യ രഹസ്യങ്ങളുടെ പരിഗണന തന്നെത്തന്നെ അപേക്ഷിക്കുന്ന, കീഴ്പെട്ട് പാരായണം ചെയ്യും ആപത്തും കീഴടക്കി ഒരുനാളും. ദൈവം ഒരു unprovided മരണം നശിച്ചു പോകയില്ല, നീതി അവനെ ശിക്ഷിക്കും ചെയ്യില്ല; അവൻ എങ്കിൽ വെറും അവൻ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ നിലനിൽക്കും നിത്യജീവന്നു യോഗ്യൻ തീരും.
7. ആരെങ്കിലും ജപമാല ഒരു താഴ്മയുള്ളവനായി സഭയുടെ ഉറപ്പോ ഇല്ലാത്ത മരിക്കയില്ല; ഉണ്ടാകും.
8. ജപമാല ചൊല്ലാൻ വിശ്വസ്തരായിരിക്കുന്നവരെ അല്ലാഹുവിലും അവൻറെ graces എന്ന plenitude വെളിച്ചം അവരുടെ ജീവിത കാലത്ത് അവരുടെ മരണത്തിൽ ഉണ്ടാകും; മരണം നിമിഷത്തിൽ അവർ പറുദീസയിൽ വിശുദ്ധന്മാരുടെ മേന്മകൾ പങ്കെടുക്കാൻ ചെയ്യും.
9. ഞാൻ ജപമാല പറ്റിച്ചേർന്നു വന്നവർക്കും ശുദ്ധീകരണസ്ഥലം വിടുവിക്കും.
10. ജപമാല വിശ്വസ്ത മക്കൾ സ്വർഗസ്ഥനായ മഹത്വത്തിന്റെ ഉയർന്ന ബിരുദം പഠനവേളകളിൽ ചെയ്യും.
11. നിങ്ങൾ ജപമാല പാരായണം വഴി എന്നോടു ചോദിക്കുന്നു എല്ലാ പ്രാപിക്കുന്നു.
വിശുദ്ധ ജപമാല പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ആർ 12. എല്ലാ അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടു എന്നെ എഡി.ബി കിട്ടും.
13. ഞാൻ ജപമാല എല്ലാ അഭിഭാഷകരും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ മരണവും നാഴികയിൽ ശുപാർശക്കാരുമുണ്ടോ ഉണ്ടാകും എന്ന് മുഴുവൻ ഖഗോള കോടതി എന്റെ ദിവ്യ പുത്രൻ നിന്നും എടുത്ത.
14. എല്ലാ ജപമാല പാരായണം എന്റെ മാത്രം പുത്രനായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ എനിക്കു പുത്രന്മാരും പുത്രിമാർ, സഹോദരങ്ങളാണ്.
എന്റെ ജപമാല 15. ഭക്തി മുൻതെരഞ്ഞെടുപ്പ് വലിയ അടയാളം.

എങ്ങനെ ജപമാല പ്രാർഥിക്കാൻ

19
ഈ എൻട്രി ഡോ Issam Nemeh, അദ്ഭുത നിമിഷങ്ങളും അത്ഭുതം നമസ്കാരത്തിൽ പോസ്റ്റുചെയ്തു, ഫിലിപ്പ് കെല്ലർ ടാഗ് മഹതി, ജപമാല, ഫിലിപ്പ് കെല്ലർ ദർശനത്തിൽ. ഘോഷയാത്ര.
ഒരു മറുപടി വിടുക
നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല. ആവശ്യമായ ഫീൽഡുകൾ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു *

അഭിപ്രായം

പേര് *

ഇമെയിൽ *

വെബ്സൈറ്റ്

പോസ്റ്റ് അഭിപ്രായം
വീട്
കുറിച്ച്
ബ്ലൈന്റ് വിശ്വാസം ലൈവ്
ആർ ആരാണ്
വ്യക്തിഗത പങ്കെടുത്തത്
സാക്ഷ്യപത്രങ്ങൾ
വീഡിയോകൾ
എപ്പിസോഡുകൾ
മോന് ഫിലിപ്പോസ്
Issam സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ
എന്താണ് യഥാർത്ഥ ഇത് നിലനിർത്തുന്നത്
അത്ഭുതം മൊമെന്റുകൾ
പാര്ത്ഥിക്കുക
എങ്ങനെ ജപമാല പ്രാർഥിക്കാൻ
ഇടപെടുക
ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക
ഇവന്റുകൾ
ശമന സേവനങ്ങൾ
Patreon
ഫിലിപ്പോസോ സംസാരിക്കുന്നതും കടമകൾ

ഡി.ആർ.. NEMEH കേടുതീർക്കൽ സേവനമായി
സപ്തംബര് 25, ക്ലീവ്ല്യാംഡ്, Doubletree വെസ്റ്റ്ലേക്ക്

ഫിലിപ്പ് ന്റെ സംസാരിക്കുന്നതും ഇടപെടൽ
ഒക്ടോബർ 2, സെന്റ് മാർക്ക് കത്തോലിക്ക പള്ളി, ക്ലീവ്ല്യാംഡ്

ഡി.ആർ.. NEMEH കേടുതീർക്കൽ സേവനമായി
ഒക്ടോബർ 23, ഡിട്രോയിറ്റ്, MI, മാരിയറ്റ് Livonia

ഡി.ആർ.. NEMEH കേടുതീർക്കൽ സേവനമായി
ഒക്ടോബർ 29, ലോസ് ആഞ്ചലസ്, ഹാതോര്ന് അ

ഡി.ആർ.. NEMEH കേടുതീർക്കൽ സേവനമായി
ഒക്ടോബർ 30, ലോസ് ആഞ്ചലസ്, ഹാതോര്ന് അ

ഡി.ആർ.. NEMEH കേടുതീർക്കൽ സേവനമായി
നവംബർ 6, ക്ലീവ്ല്യാംഡ്, Doubletree വെസ്റ്റ്ലേക്ക്
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് സംവദിക്കാൻ ടാബിൽ ഇവന്റ് ഷെഡ്യൂൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഹീലിംഗ് സേവനങ്ങൾ കാണുക.

ഏറ്റവും സമീപകാല കുറിപ്പുകൾ
ബിസിനസ് കാർഡുകൾ സെപ്റ്റംബർ 22, 2016 ഒരു പുതിയ ഉപയോഗിക്കുക
BFL 165 സെപ്റ്റംബർ 19, 2016 – പാട്ടുകളുടെ പാട്ട്
സ്വർഗ്ഗം അല്ലെങ്കിൽ നരകം നിന്ന് ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ? സെപ്റ്റംബർ 17, 2016
വേട്ടക്കാരൻ ജാക്ക് – ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിങ് ഉത്സവക്കാലം സെപ്റ്റംബർ 16, 2016 ലേക്ക്
പെൺകുട്ടി ബബിൾ ബോയ് സെപ്റ്റംബർ 15 2016
ഇനി ചോദ്യങ്ങൾ? – BFL 164 സെപ്റ്റംബർ 13, 2016
എപ്പോഴാണ് മനുഷ്യർ മടങ്ങിവരും? സെപ്റ്റംബർ 10, 2016
രോദാ യുക്തിമാനുമാകുന്നു ഹൗസ് സെപ്റ്റംബർ 8 2016 ലേക്ക് റോഡ് യാത്രയുടെ
ഡോക്ടർ പിന്നെ എന്താണ് Nemeh കൂടെ ഒരു കോഫി ബ്രേക്ക് – BFL 163 സെപ്റ്റംബർ 6, 2016
സീക്രട്ട് ദൈവം ഏഞ്ചൽസ് സെപ്റ്റംബർ 3, 2016 മുതൽ കാത്തു
അഭിമാനത്തോടെ വേർഡ്പ്രസ്സ് powered
ShareThis പകർത്തി ഒട്ടിക്കുക
http://blindfaithlive.com/new-use-business-cards/#sthash.LCA8iAU3.dpuf: എന്നതിൽ കൂടുതൽ കാണുക –

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Appoġġ ta ‘traduzzjoni awtomatika: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

A New Use for Business Cards

VOLONTÀ GĦOMJA LIVE! Nies Real. Real Miracles.Real Nies. Mirakli Real / Philip Keller (nassaba) u Dr Issam Nemeh BLIND FAITH LIVE! Nies Real. Real Miracles.
Fittex
Fittex
menu prinċipali
Aqbeż għall-kontenut primarja
episodji
franchement Philip
Issam Intuwizzioni
Mumenti Miracle
dwar
jinteraġixxu
Itolbu
Patreon
Post ta ‘navigazzjoni ← Preċedenti
Użu ġdid għall Business Cards
Posted fuq 22 Set 2016 minn Philip Keller
Play
Podcast: Play fil tieqa ġdida | download

Abbona: iTunes | Android | RSS

Miracle MomentPamela Madden
Pamela Madden kien jonqos vista minħabba Mard Stargardt. Din hija disturb tar-retina deġenerattiv li jitbaxxa l-dwal, biex ngħidu hekk, u meħuda ‘il bogħod vista periferali Pamela s.

Waqt riding fil lill-ewwel servizz fejqan tagħha mal-ħabib tagħha, Carol, u voluntier Dr Nemeh, Jay Berkeley, hija kienet titolbu għall Dr Nemeh u jistennew bis-sħiħ li xi ħaġa tajba jiġri mal-viżjoni tagħha. Hija għamlet. Mhux biss ma vista periferali Pamela tal terga ‘lura, iżda l-dwal jitbaxxa kienu cranked lura sal-livell “”qawwi.”” Fidi Blind karti ħajjin negozju wkoll rwol fil-fejqan Pamela s.

bonus –

Il-15-wegħdiet ta ‘Madonna, jekk aħna nitolbu l-rużarju kuljum.
-Verġni Marija Beatu wiegħed li San Duminku u lil dawk kollha li jsegwu li “”Hu x’inhu inti ssaqsi fis-Rużarju se jingħataw.”” Hi jkun ħalla għal kulħadd Insara Ħmistax Wegħdiet lil dawk li recite l Rużarju. – Mogħtija lill San Duminku u Beatu Alan de la Roche

1. Kull min għandu fedelment iservu lili mill-recitation tar-Rużarju, għandu jirċievi grazzji sinjal.
2. I wegħda protezzjoni speċjali tiegħi u l-akbar grazzji lil dawk kollha li għandhom recite l Rużarju.
3. Il-Rużarju għandu jkun Armor qawwija kontra enfer, li se jeqred viċi, tnaqqis dnub, u jegħleb heresies.
4. Il-Rużarju se jikkawżaw saħħa u xogħlijiet tajba biex jiffjorixxu; se tikseb għall-erwieħ tal-ħniena abbundanti ta ‘Alla; se tirtira l-qlub ta ‘l-irġiel mill-imħabba tad-dinja u vanities tagħha, u se lift lill-xewqa għal affarijiet dejjiema. Oh, li erwieħ se sanctify ruħhom b’dan il-mezz.
5. Il-ruħ li tirrakkomanda ruħha lili mill-recitation tar-Rużarju, m’għandhomx jitħassru.
6. Kull min għandu recite l Rużarju devoutly, li japplikaw lilu nnifsu għall-konsiderazzjoni ta ‘misteri qaddisa tiegħu, qatt ma għandu jiġi akkwistat minn sfortuna. Alla mhux se chastise lilu fil-ġustizzja tiegħu, huwa ma għandux jitħassru minn mewt unprovided; jekk hu jkun biss hu għandu jibqa ‘l-grazzja ta’ Alla, u jsiru denja ta ‘ħajja ta’ dejjem.
7. Kull min għandu jkollu devozzjoni vera għall-Ruzarju m’għandhiex jmutu mingħajr il-sagramenti tal-Knisja.
8. Dawk li huma leali lejn recite l Ruzarju għandu jkollu matul il-ħajja tagħhom u l-mewt tiegħu l-dawl ta ‘Alla u l-plenitude ta grazzji tiegħu; fil-mument tal-mewt huma għandhom jieħdu sehem fil-merti tal-qaddisin fil-ġenna.
9. ser nippreżenta minn Purgatorju dawk li kienu ddedikati għall-Ruzarju.
10. It-tfal fidili tal-Rużarju għandhom jistħoqqilhom grad għoli ta ‘glorja fil-ġenna.
11. Inti għandhom jiksbu kull ma għandek tistaqsi lili mill-recitation tar-Rużarju.
12. Dawk kollha li jitkabbru l Rużarju għandha tiġi megħjuna mill lili fil neċessitajiet tagħhom.
13. Għandi miksuba minn Divina Iben tiegħi li l-avukati ta ‘l-Rużarju għandu jkollha għall intercessors-qorti ċelesti kollu matul il-ħajja tagħhom u fl-siegħa tal-mewt.
14. Dawk kollha li recite l Rużarju huma wlied tiegħi u l-bniet, u aħwa subien u bniet tad Ibni biss Ġesù Kristu.
15. Devozzjoni tal Rużarju tiegħi huwa sinjal kbir ta predestination.

Kif biex nitolbu l-Rużarju

19
Din l-entrata tpoġġa fis Dr Issam Nemeh, Mumenti Miracle, Miracle Talb, Philip Keller u tagged Beatu Omm, Ruzarju, Viżjoni minn Philip Keller. Bookmark l Permalink.
Ħalli Irrispondi
Your email address mhux se jkun ippubblikat. Meħtieġa oqsma huma mmarkati *

kumment

isem *

email *

website

posta Kumment
home
dwar
Blind Fidi Live
Min hu min
Apparenzi personali
testimonjanzi
videos
episodji
franchement Philip
Issam Intuwizzioni
Żamma Hija Real mal Kathy
Mumenti Miracle
Itolbu
Kif Itolbu l Ruzarju
jinteraġixxu
Ikkuntatjana
avvenimenti
fejqan Servizzi
Patreon
Speaking engagements Filippu

DR. SERVIZZ NEMEH HEALING
Settembru 25, Cleveland, Doubletree Westlake

IMPENN NITKELLMU Filippu
Ottubru 2, St Mark Knisja Kattolika, Cleveland

DR. SERVIZZ NEMEH HEALING
Ottubru 23, Detroit, MI, Marriott Livonia

DR. SERVIZZ NEMEH HEALING
Ottubru 29, Los Angeles, Hawthorne, CA

DR. SERVIZZ NEMEH HEALING
Ottubru 30, Los Angeles, Hawthorne, CA

DR. SERVIZZ NEMEH HEALING
6 Novembru, Cleveland, Doubletree Westlake
Irreferi għal Avveniment Iskeda fuq Jinteraġixxu Tab, jew fejqan Servizzi għal aktar dettalji.

Karigi riċenti MOST
Użu ġdid għall Business Cards Settembru 22, 2016
Kant il-kanzunetta ta ‘Kanzunetti – BFL 165 19 Settembru, 2016
Sinjali mis-sema jew infern? Settembru 17, 2016
Nassaba Jack – Xandir biex Podcasting Settembru 16, 2016
Il Boy Girl Bubble Settembru 15, 2016
Kwalunkwe mistoqsijiet aktar? – BFL 164 13 Settembru, 2016
Meta se Bnedmin Ritorn? 10 set 2016
Trip Road biex Rhoda Wise Kamra Settembru 8, 2016
A Break Kafè mal-Tabib u Kathy Nemeh – BFL 163 6 Settembru, 2016
Il-Sigriet Alla Miżmuma mill-Anġli 3 Settembru, 2016
Kburi powered by WordPress
ShareThis Kopja u Paste
– Ara aktar fuq: http://blindfaithlive.com/new-use-business-cards/#sthash.LCA8iAU3.dpuf

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Tautoko translation mīhini: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

A New Use for Business Cards

FAAROO matapo LIVE! People Real. Real People Miracles.Real. Semeio Real / Piripi Keller (kaihopu) & Dr. Issam Nemeh matapo TUÍ LIVE! People Real. Real semeio.
Rapu
Rapu
tahua matua
Haere ki te ihirangi tuatahi
wāhanga
whakautu a Piripi
Issam Insights
Moments Miracle

taunekeneke
A pure
Patreon
navigation Post ← mua
He Whakamahi New mō Cards Business
Posted i runga i Mahuru 22, 2016 e Piripi Keller
Play
Podcast: Play i roto i te matapihi hou | Tikiake

Ohauru: iTunes | Android | RSS

Miracle MomentPamela Madden
Pamela Madden kua iti orama no te mea o Stargardt mate. Ko te mate tuaroa degenerative kua atarua e nga whakamarama, na ki te korero, ka tangohia atu kitenga piringa o Pamela.

I eke i roto i ki tona mahi whakaora tuatahi ki tona hoa, Carol, ko Dr. Nemeh tūao, Jay Berkeley, i inoi ia mo Dr. Nemeh me tino hua noa e te tahi mea pai e tupu ki tona kite. i te reira. i hoki mai kite piringa o Pamela, engari i te purumu rahi hoki ki runga ki te rama mohimohi kore anake ‘kanapa.’ takaro hoki kāri pakihi Live Tuí matapo he wāhi i roto i te whakaora a Pamela.

Takoha –

Te 15 mau fafauraa o to tatou Lady, ki te inoi tatou i te rohārio ia.
Te hari wahine a Meri i korero ki a Saint Dominic me ki te hunga katoa e whai e “”Ko nga mea katoa e tono ai koutou i roto i te Rosary ka homai.”” Mahue ia hoki Whakaaetanga katoa Kerisetiano ma rima ki te hunga e taki i te Rosary Tapu. – Homai ki Saint Dominic me whakapaingia Alan de la Roche

1. Ka mahi pono ahau te tangata i te taki o te Rosary, ka riro maitai tohu.
2. fafau ahau toku tiaki motuhake me te maitai rahi ki te hunga katoa e ka taki i te Rosary.
3. Ka waiho te Rosary hei patu kaha ki te reinga, ka whakangaromia te reira tumuaki, whakaiti hara, a ka hinga titorehanga.
4. Ka meinga te Rosary te viivii ore, me mahi pai ki te tupu; ka whiwhi te reira no te varua nui te mahi tohu a te Atua; ka unuhia reira nga ngakau o nga tangata i te aroha o te ao, me ona horihori, a ka ara ratou ki te hiahia mō mea mure ore. Aue, e e whakatapu wairua ia ratou e tenei tikanga.
5. Ko te wairua e taunaki ana ano ki ahau i te taki o te Rosary, e kore e ngaro.
6. Ko te tangata e taki te Rosary tapu, tono ia ia ki te whakaaro o ona mea ngaro mo’a, e kore e patua e te kino. Te Atua e kore e whiu ia i roto i tona tika, e kore ia e ngaro i te mate kaore kau; ki te ia e noho tika ia i roto i te aroha noa o te Atua, a ka riro tika o te ora mure ore.
7. Ka whai te tangata he lī’oa pono mo te Rosary kore e mate, kahore nga ouau o te Ekalesia.
8. Ko te hunga e e pono ki te taki i te Rosary ka whai i roto i to ratou ora, me te i to ratou matenga te marama o te Atua, me te îraa no to tona maitai; i te taime o te mate ka whai wāhi ratou i roto i nga hua o nga hunga tapu i roto i te paradaiso.
9. Ka whakaorangia ahau i te Pakatori hunga kua oti rawa ki te Rosary.
Ka fana’oi 10. Ko nga tamariki pono a te Rosary he nui rawa o te kororia i roto i te rangi.
11. Ka whiwhi koe katoa ui koe o ahau i te taki o te Rosary.
12. te hunga katoa e tohaina e te Rosary Tapu kia whakakaha e ahau i roto i matea e ratou.
13. Kua whiwhi ahau i toku Tama Atua e ka whai nga kaitautoko katoa o te Rosary mo kaiwhakaako te marae tiretiera katoa i roto i to ratou ora, me te i te haora o te mate.
14. katoa e taki i te Rosary ko aku tama me ana tamahine, me mau taea’ee mau tuahine o taku Tama anake Ihu Karaiti.
15. Te pûpûraa o toku Rosary ko te tohu nui o te tomu’a.

Me pēhea te ki te inoi i te Rosary

19
Whakairi tēnei tāurunga i roto i Dr. Issam Nemeh, Moments Miracle, Miracle pure, a Piripi Keller a tagged whakapaingia mama, Rosary, Vision e Piripi Keller. Tohuwāhi te permalink.
Waiho i te Reply
Ka kore e whakaputaina tō wāhitau īmēra. Kua tohua ngā āpure e hiahiatia ana

tākupu

ingoa *

īmēra *

paetukutuku

Post Comment
Kāinga

Matapo Tuí Live
Ko wai te wai
ahua whaiaro
mua
Videos
wāhanga
whakautu a Piripi
Issam Insights
Te haapa’oraa i te reira Real ki Kathy
Moments Miracle
A pure
Me pēhea te ki te pure i te Rosary
taunekeneke
Whakapā mai
Events
te whakaora Ratonga
Patreon
Ngā akiakitanga e korero ana a Piripi’S

DR. NEMEH FAKAMO’UI RATONGA
Hepetema 25, Cleveland, DoubleTree Westlake

WHAKAPAA KÖRERO o Piripi
Oct 2, St. Mark Ekalesia Katorika, Cleveland

DR. NEMEH FAKAMO’UI RATONGA
Oct 23, Detroit, MI, Marriott Livonia

DR. NEMEH FAKAMO’UI RATONGA
Oct 29, Los Angeles, Hawthorne, CA

DR. NEMEH FAKAMO’UI RATONGA
Oct 30, Los Angeles, Hawthorne, CA

DR. NEMEH FAKAMO’UI RATONGA
Nov 6, Cleveland, DoubleTree Westlake
Tirohia ki Takahanga Apiti ki Tauwhitiwhiti Ripa, Healing Ratonga ranei mo ētahi atu kōrero.

MOST Whakairinga Tata
He Whakamahi New hoki Cards Business Mahuru 22, 2016
Waiata i te waiata o nga waiata – BFL 165 Mahuru 19, 2016
Tohu i te rangi reinga ranei? Mahuru 17, 2016
Kaihopu Jack – Broadcasting ki Podcasting Mahuru 16, 2016
Te Boy Girl Bubble Mahuru 15, 2016
Tetahi Pātai atu? – BFL 164 Mahuru 13, 2016
A, no te E Hoki nga tipua Tangata? Mahuru 10, 2016
Road Haerenga ki Rhoda Whare Wise Mahuru 8, 2016
He Break Coffee ki te Doctor me Kathy Nemeh – BFL 163 Mahuru 6, 2016
I pupuri i te Atua Secret i te anahera Mahuru 3, 2016
Whakapehapeha powered e WordPress
ShareThis Tārua me Whakapiri
– Titiro atu i: http://blindfaithlive.com/new-use-business-cards/#sthash.LCA8iAU3.dpuf

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
आधार मशीन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

A New Use for Business Cards

आंधळा विश्वास जगत! रिअल लोक. रिअल Miracles.Real लोक. रिअल चमत्कार / फिलिप केलर (फासेपारधी) आणि डॉ Issam Nemeh अंधश्रद्धा जगत! रिअल लोक. रिअल चमत्कार.
शोध
शोध
मुख्य मेनू
प्राथमिक पानावर जा
भाग
मोकळेपणाने फिलिप
Issam अंतर्दृष्टी,
चमत्कार क्षण
बद्दल
संवाद साधा
प्रार्थना करा
Patreon
पोस्ट सुचालन ← मागील
व्यवसाय कार्ड करीता एक नविन वापरा
सप्टेंबर 22, 2016 द्वारा पोस्ट केलेले वर फिलिप केलर यांनी
प्ले
पॉडकास्ट: नवीन विंडोमध्ये चालवा | डाउनलोड

याची सदस्यता घ्या: iTunes | Android | राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे

चमत्कार MomentPamela बेभान करणे किंवा होणे
पामेला बेभान करणे किंवा होणे कारण Stargardt रोग दृष्टी कमी आहे. हे दिवे मंद की आहे, म्हणून बोलणे, आणि पामेला च्या गौण दृष्टी काढून घेतले एक झीज होऊन रेटिनासंबंधी व्याधी आहे.

तिचे मित्र, चार्ल्स पहिला,, आणि डॉ Nemeh स्वयंसेवक, जय बर्कले तिला प्रथम उपचार सेवा पकडलेला करताना, डॉ Nemeh प्रार्थना होती आणि पूर्णपणे काहीतरी चांगली तिच्या दृष्टी सह होईल, अशी अपेक्षा. ते केले. नाही फक्त पामेला च्या गौण दृष्टी परत येतात, पण मंद दिवे परत पर्यंत cranked होते केले ‘तेजस्वी.’ ब्लाईंड विश्वास थेट व्यवसाय कार्ड पामेला उपचार मध्ये भूमिका बजावली.

बोनस –

अवर लेडी ऑफ 15 आश्वासने, आम्ही दररोज जपमाळ प्रार्थना केली तर.
धन्य व्हर्जिन मेरी सेंट डॉमिनिक आणि त्या अनुसरण कोण सर्व वचन दिले, “”तुम्ही मंजूर केले जाईल जपमाळ मागितले जे.”” ती सर्व ख्रिस्ती पंधरा पवित्र जपमाळ कथन ज्यांनी दिलेली वचने गेला. – सेंट डॉमिनिक दिले आणि धन्य अॅलन दे ला पियेरर

1. विश्वासाने जपमाळ पठण करून माझी उपासना करतील जो कोणी, सिग्नल सौंदर्य मोहकता आणि सुख देणाऱ्या तीन देवता प्राप्त होईल.
2. मी माझ्या विशेष संरक्षण आणि जपमाळ कथन करतील त्या सर्वांना महान सौंदर्य मोहकता आणि सुख देणाऱ्या तीन देवता वचन.
3. जपमाळ नरक विरुद्ध एक शक्तिशाली चिलखत असेल, ते उपाध्यक्ष नष्ट करीन, पाप कमी, आणि heresies पराभव.
4. जपमाळ सद्गुण आणि भरभराट चांगली कामे पाडीन; तो जीव देवाच्या मुबलक प्रेम प्राप्त होईल; तो जग व जगातील अनेक मूर्ती प्रेम मने मागे होईल व त्याला अनंतकाळचे गोष्टींची इच्छा या गोष्टी त्यांना उठवू. अरे, हे म्हणजे जीव स्वत: ला पवित्र होईल.
5. जपमाळ पठण मला स्वतः शिफारस जे आत्मा, नाहीसा होणार नाही.
6 जपमाळ कथन जो कोणी तपश्चर्या करील त्याच्या पवित्र रहस्याचे विचार स्वत: ला अर्ज, दुर्दैव मात करता शकणार नाही. देव त्याच्या न्याय त्याला शिक्षा नाही, तर तो एक पुरवठा न मृत्यू नाहीसा होणार नाही नाही; तो असेल तर फक्त तो देवाच्या कृपेने राहतील, आणि अनंतकाळचे जीवन प्राप्त करुन घेण्यासाठी होईल.
7. जो कोणी जपमाळ खरा भक्ती चर्च sacraments न मरणार नाही आहे.
8. जपमाळ कथन विश्वासू ज्यांनी त्यांच्या जीवन दरम्यान आणि त्यांच्या मृत्यूच्या देव आणि त्याचे सौंदर्य मोहकता आणि सुख देणाऱ्या तीन देवता च्या समृद्धी प्रकाश येथे असेल; मृत्यू क्षणी ते नंदनवन मध्ये संतांच्या गुणवत्तेशी सहभागी व्हावे.
9. मी त्या जपमाळ दिला गेला आहे कोण त्याचवेळी purgatory पासून शकणार नाही.
10 जपमाळ विश्वासू मुले स्वर्गामध्ये एक उच्च डिग्री मेरिट होईल.
11 आपण जपमाळ पठण मला विचारू सर्व प्राप्त होईल.
12 प्रसार कोण पवित्र जपमाळ त्यांच्या गरजा मला करून अनुदानित जाईल त्या सर्व.
13. मी जपमाळ सर्व वकिल त्यांचे जीवन चालू असताना आणि मृत्यू वेळी संपूर्ण दिव्य न्यायालयाने intercessors साठी असेल की माझ्या दैवी पुत्र पासून प्राप्त केले आहेत.
जपमाळ कथन कोण 14. माझ्या सर्व मुलगे व मुली, भाऊ आणि माझ्या फक्त पुत्र येशू ख्रिस्त बहिणी आहेत.
माझे जपमाळ 15 भक्ती दैव एक महान चिन्ह आहे.

जपमाळ प्रार्थना करावी

19
ही एंट्री डॉ Issam Nemeh, चमत्कारी क्षण, चमत्कारी प्रार्थना, फिलिप्प केलर मध्ये पोस्ट आणि फिलिप केलर द्वारे टॅग धन्य आई, जपमाळ, दृष्टी होते. बुकमार्क प्रचिती.
प्रतिक्रिया द्या
आपला ई-मेल पत्ता प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्ड चिन्हांकित *

टिप्पणी

नाव *

ई-मेल *

वेबसाईट

टिप्पणी पोस्ट करा
घर
बद्दल
अंध विश्वास थेट
कुणाचे कोण
वैयक्तिक सामने
प्रमाणपत्रं
व्हिडिओ
भाग
मोकळेपणाने फिलिप
Issam अंतर्दृष्टी,
कॅथी रिअल हे ठेवणे
चमत्कार क्षण
प्रार्थना करा
जपमाळ प्रार्थना कसे
संवाद साधा
आमच्याशी संपर्क साधा
आगामी कार्यक्रम
उपचार सेवा
Patreon
फिलिप्प याची बोलत साखरपुडा

डॉ. NEMEH उपचार सर्विस
सप्टेंबर 25, क्लीव्हलँड, DoubleTree वेस्टलेक

फिलिप्प याची बोलत प्रतिबद्धता
ऑक्टोबर 2, सेंट मार्क कॅथोलिक चर्च, क्लीव्हलँड

डॉ. NEMEH उपचार सर्विस
ऑक्टोबर रोजी 23, डेट्रॉईट, MI, Marriott लिवोनिया

डॉ. NEMEH उपचार सर्विस
ऑक्टोबर 29, लॉस एंजेल्स, हॉतओर्न, सीए

डॉ. NEMEH उपचार सर्विस
30 ऑक्टोबर, लॉस एंजेल्स, हॉतओर्न, सीए

डॉ. NEMEH उपचार सर्विस
6 नोव्हेंबर, क्लीव्हलँड, DoubleTree वेस्टलेक
अधिक माहिती साठी संवाद टॅब वर इव्हेंट शेड्यूल, किंवा उपचार सेवा पहा.

सर्वात अलीकडील पोस्ट
व्यवसाय कार्ड करीता एक नविन वापर सप्टेंबर महिना 22, 2016
गाणी गीत गात – BFL 165 सप्टेंबर 19, 2016
स्वर्ग किंवा नरक पासून चिन्हे? सप्टेंबर 17, 2016
फासेपारधी जॅक – पॉडकास्टिंग प्रसारण सप्टेंबर 16, 2016
मुलींच्या बबल बॉय, 15 सप्टेंबर 2016
अधिक प्रश्न? – BFL 164 सप्टेंबर 13, 2016
तेव्हा माणसं परत केव्हा येशील? सप्टेंबर 10, 2016
Rhoda शहाणे हाऊस रोड प्रवासाचा सप्टेंबर महिना 8, 2016
डॉक्टर आणि कॅथी Nemeh एक कॉफी ब्रेक – BFL 163, 6 सप्टेंबर 2016
गुप्त देव सप्टेंबर 3 देवदूत ठेवली, 2016
अभिमानाने द्वारा समर्थित वर्डप्रेस
ShareThis कॉपी आणि पेस्ट करा
http://blindfaithlive.com/new-use-business-cards/#sthash.LCA8iAU3.dpuf: – येथे अधिक पहा

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Дэмжлэг машин орчуулга: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

A New Use for Business Cards

Сохор ИТГЭЛ АМЬДРАХ! Бодит хүмүүс. Бодит Miracles.Real хүмүүс. Бодит гайхамшиг / Филипп Keller (Trapper) & доктор Issam Nemeh сохор ИТГЭЛ АМЬДРАХ! Бодит хүмүүс. Бодит гайхамшиг.
хайх
хайх
Үндсэн цэс
Анхан шатны мэдээлэл рүү очих
тохиолдолууд
илэн далангүй Филип
Issam илэрц
Miracle цаг хугацаа
тухай
харилцах
залбир
Patreon
Post навигацийн ← Өмнөх
Бизнес карт нь Шинэ ашиглах
Есдүгээр сарын 22, 2016 дээр Posted Филип Keller хамт
Play
Podcast: | шинэ цонхонд Play Татаж авах

Бүртгүүлэх: ийг | Android | RSS

Miracle MomentPamela Madden
Памела Madden Учир нь Stargardt өвчний алсын харааг багасаж байна. Энэ нь гэрэл бараантаж байна болохоор ярих ба Памела хамгийн захын хараа хол авсан дегенератив торлогийн эмгэг юм.

Түүний найз, Carol, доктор Nemeh сайн дурын ажилтан, Jay Беркли нь түүний анхны эдгээх үйлчилгээнд явж байхад тэр доктор Nemeh төлөө залбирч байсан ба түүний алсын хараа сайн зүйл тохиолдоно гэдэгт бүрэн найдаж. Энэ нь байсан. Нь зөвхөн Памела хамгийн захын хараа буцаж ирсэн, гэвч бараантаж гэрэл буцаж хүртэл үүсгүүр юм бэ “”Тод.”” Сохор Итгэл Live бизнес карт мөн Памела ийн эдгээх нь үүрэг гүйцэтгэсэн.

Шагналт –

Манай хатагтай 15 амлалтууд, бид өдөр тутмын бөмбөлгүүдийг залбирах уу.
Хазрат-и Virgin Mary Сент Доминик болон тухайн дагадаг хүн бүрт амласан “”ямар ч та олгоно Rosary асуух.”” Тэр бүх Христэд итгэгчид Арван таван Ариун бөмбөлгүүдийг ярих нь хүмүүст амласан явсан. – Алан де ла Roche Сент Доминик гэж мэдүүлсэн ба ерөөлтэй еэ!

Хэн итгэлтэйгээр Rosary уншсан нэвтрүүлгийг намайг үйлчлэх болно 1. дохио чимж хүлээн авна.
2. Би тусгай хамгаалалт, бөмбөлгүүдийг ярих ёстой бүх хүмүүст хамгийн их чимж амлаж байна.
3. бөмбөлгүүдийг там эсрэг хүчирхэг хуяг дуулга байх болно, энэ нь дэд устгаж нүгэл бууруулах болон Heresies ялах болно.
4. бөмбөлгүүдийг буян, цэцэглэн сайн үйлсийг хүргэж болно; энэ нь бодгалиудын Бурханы их хайр энэрэл нь олж авах болно; Энэ нь дэлхий болон түүний хоосон хайраас хүмүүсийн зүрх сэтгэлийг татан авч, мөн мөнхийн зүйлсийн төлөө хүсэл тэднийг өргөж болно. Өө, энэ үг сүнс өөрсдийгөө ариусгах гэж.
5. Rosary уншсан нэвтрүүлгийг надад өөрийгөө санал болгож сэтгэлийг, мөхөх ёсгүй.
6. Хэн нь ариун нандин нууцыг харгалзан өөрийгөө хэрэглэх, devoutly бөмбөлгүүдийг ярих болно, хэзээ ч золгүй өөр байлдан дагуулж байна. Бурхан тэр unprovided үхлийн мөхөх нь үгүй бөлгөө, Түүний шударга түүнийг сахилгажуулах нь үгүй; тэр байх бол зүгээр л тэр хүн Бурханы нигүүлслийн хэвээр болон мөнх амьдралын зохистой болно.
7. Rosary нь үнэн чин бишрэлийг Сүмийн ариун ёслолуудаа ч үхэхгүй байх ёстой хүн байна.
8. бөмбөлгүүдийг ярих итгэлтэй хүмүүс амьдралынхаа туршид, тэдний үхэл Бурхан болон Түүний чимж нь plenitude гэрэл дээр байх болно; үхлийн мөчид тэд диваажинд ариун хүмүүсийн гавьяанд оролцоно.
9. Би Rosary зориулсан ирсэн хүмүүс сордог нь хүргүүлнэ.
Rosary 10. итгэлтэй хүүхдүүд Тэнгэр дэх алдар нь өндөр зэрэг хүртэх болно.
11. Та Rosary уншсан нэвтрүүлгийг хамт надаас асуух л авна.
12. сурталчлах хэн Ариун Rosary тэдний хэрэгцээ надад тусламжтайгаар байх ёстой бүх хүмүүст.
13. Би Rosary бүх дэмжигчид нь тэдний амьдралын явцад болон нас барсан цагт intercessors бүхэлд нь селестиел шүүх байх ёстой гэж би тэнгэрлэг Хүү авсан байна.
Бөмбөлгүүдийг ярих 14. Миний бүх хөвгүүд, охид, мөн ах, миний цорын ганц Хүү Есүс Христ, эгч, дүү юм.
Миний Rosary 15. бүхнээ зориулах нь Урьдаас товлолтын маш их тэмдэг юм.

Бөмбөлгүүдийг залбирах вэ

19
Энэ оруулга доктор Issam Nemeh, гайхамшиг мөчүүд, гайхамшиг залбирал, Филип Keller-д байрлуулсан, Филипп Keller өөр ерөөлтэй еэ! Ээж ээ, Rosary, хэтийн тэмдэглэсэн байна. Bookmark Permalink.
хариу үлдээх
Таны и-мэйл хаяг хэвлэгдсэн байх болно. Шаардлагатай талбарууд гэж тэмдэглэгдсэн байна *

сэтгэгдэл

нэр *

И-мэйл хаяг *

вэб сайт

Post Comment
Нүүр хуудас
тухай
Сохор Итгэл Live
Хэн хэн байна
Хувийн Тоглолт
Гэрчилгээ,
видео
тохиолдолууд
илэн далангүй Филип
Issam илэрц
Кэти Реал It байлгах нь
Miracle цаг хугацаа
залбир
Бөмбөлгүүдийг залбирах вэ
харилцах
Холбоо барих
үйл явдал
үйлчилгээ эдгээх
Patreon
Филип’S ЯРЬЖ ажлын

DR. NEMEH эдгээх ҮЙЛЧИЛГЭЭ
Sept 25, Кливленд, Doubletree нуур

Филипп-ийн ЯРЬЖ ОРОЛЦОО
Сарын 2, Санкт Марк Католик Сүм, Кливленд

DR. NEMEH эдгээх ҮЙЛЧИЛГЭЭ
Oct 23, Детройт, зүрхний шигдээс, Marriott Livonia

DR. NEMEH эдгээх ҮЙЛЧИЛГЭЭ
Oct 29, Лос-Анжелес, Hawthorne, CA

DR. NEMEH эдгээх ҮЙЛЧИЛГЭЭ
Oct 30, Лос-Анжелес, Hawthorne, CA

DR. NEMEH эдгээх ҮЙЛЧИЛГЭЭ
Сарын 6, Кливленд, Doubletree нуур
Илүү дэлгэрэнгүйг харилцан Tab дээр үйл Хуваарийн, эсвэл Healing үйлчилгээний үзнэ үү.

Хамгийн сүүлийн бичлэгүүд
Есдүгээр сарын 22, 2016 Бизнесийн карт нь Шинэ ашиглах
Есдүгээр сарын 19-2016 BFL 165 – дуунуудын дуу дуулах
Тэнгэр, эсвэл тамаас шинж тэмдэг? Есдүгээр сарын 17-2016
Trapper Jack – подкастинг нь өргөн нэвтрүүлгийн сарын 16, 2016
Girl Bubble Boy сарын 15, 2016
Ямар ч илүү Асуулт байна уу? – BFL 164 September 13, 2016
Хэзээ хүн төрөлхтөн буцах болов уу? Есдүгээр сарын 10, 2016
Rhoda Мэргэн ордонд Road Trip September 8, 2016
Эмч болон Кэти Nemeh бүхий Цайны завсарлага – BFL 163 September 6, 2016
Нууц Бурхан, 2016 оны есдүгээр сарын 3-Тэнгэр элч нар нь хадгална
Бахархалтайгаар WordPress зайтай
ShareThis хуулбар болон Paste
http://blindfaithlive.com/new-use-business-cards/#sthash.LCA8iAU3.dpuf: – наад илүү үзнэ үү

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ပံ့ပိုးမှုစက်ဘာသာပြန်ချက်: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

A New Use for Business Cards

မျက်စိကန်းသောယုံကြည်ခြင်း LIVE! ရီးရဲလ်လူတွေက။ ရီးရဲလ် Miracles.Real လူတွေက။ ရီးရဲလ်အံ့ဖွယ် / ဖိလိပ္ပု Keller (ထောင်ချောက်ဆင်) & ဒေါက်တာ Issam Nemeh မျက်စိကန်းသောယုံကြည်ခြင်း LIVE! ရီးရဲလ်လူတွေက။ ရီးရဲလ်အံ့ဖွယ်။
ရှာဖှေ
ရှာဖှေ
main menu
မူလတန်းအကြောင်းအရာ Skip
ဇာတ်လမ်းတွဲများ
ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးဖိလိပ္ပု
Issam Insights
အံ့ဖွယ်ခဏ
အကွောငျး
အပြန်အလှန်ပြုမူ
ဆုတောင်း
Patreon
Previous post အညွှန်း←
စီးပွားရေး Card များကိုတစ်ဦးက New ကိုအသုံးပြုခြင်း
ဖိလိပ္ပု Keller အားဖြင့်စက်တင်ဘာလ 22, 2016 တွင်အပေါ် Posted
ကစား
podcast: ဝင်းဒိုးအသစ်အတွက် Play | ဒေါင်းလုပ်

Subscribe to: iTunes ကို | အန်းဒရွိုက် | RSS ကို

အံ့ဖွယ် MomentPamela က Madden
Pamela က Madden သောကွောငျ့ Stargardt ရောဂါ၏ရူပါရုံကိုယုတ်လျော့စေခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်ဒါကြောင့်စကားမပြောတတ်ခြင်းငှါ, အလင်းအိမ်မှိန်နှင့် Pamela ရဲ့အရံရူပါရုံကိုမပယ်ရှားသောဆုတ်ယုတ်ကျဆင်းလာလွှာရောဂါဖြစ်ပါတယ်။

သူမ၏ပထမဦးဆုံးသူမ၏မိတ်ဆွေကာရယ်လ်နှင့်အတူအနာရောဂါငြိမ်းစရာဝန်ဆောင်မှုနှင့်ဒေါက်တာ Nemeh စေတနာ့ဝန်ထမ်းအတွက်စီးနင်းနေစဉ်, ဂျေးဘာကလေ, သူမဒေါက်တာ Nemeh အဘို့ဆုတောငျးလနှင့်အပြည့်အဝကောင်းသောအရာတစ်ခုခုသူမ၏ရူပါရုံကိုနှင့်အတူဖြစ်ပျက်မယ်လို့မျှော်လင့်ခဲ့သည်။ ဒါဟာကိုပြု၏။ Pamela ရဲ့အရံရူပါရုံကိုပြန်လာခဲ့ပေမယ့်မှိန်မီးလုံးမှတက်ပြန် cranked ခဲ့မသာ ” တောက်တောက်။ ” မျက်မမြင်ယုံကြည်ခြင်းတိုက်ရိုက်စီးပွားရေးကတ်များလည်း Pamela ရဲ့အနာရောဂါငြိမ်းစရာတစ်ခုအခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်ခဲ့သည်။

အပိုဆု –

ကျွန်တော်တို့နေ့တိုင်းပုတီးဆုတောင်းလျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏သမ္မတကတော်၏ 15 ကတိတော်များ။
အဆိုပါမင်္ဂလာသတို့သမီးကညာမာရိကစိန့် Dominic ဖို့နဲ့ကအတိုင်းလိုက်နာသောသူအပေါင်းတို့အားကတိထားတော် “”ဘာပဲသင်ပုတီးအတွက်မေးမြန်းခွင့်ပြုပါလိမ့်မည်။ “” လူအပေါင်းတို့သည်ခရစ်ယာန်များကိုဆယျ့ငါးသည်သန့်ရှင်းသောပုတီးရွတ်ဆိုသောသူတို့အားကတိပွုတျောအဘို့အသူမသည်ထွက်လာခဲ့တယ်။ – စိန့် Dominic နှင့်မင်္ဂလာအလန် de la Roche မှဖန်ဆင်း

1. အကြင်သူသည်သစ္စာရှိရှိ signal ကိုကျေးဇူးတော်အားလက်ခံရရှိမည်ဟုပုတီး၏ရွတ်ဆိုထားသောအားဖြင့်ငါ့အားဝတ်ပြုရကြလိမ့်မည်။
2. ငါသည်ပုတီးရွတ်ဆိုရကြလိမ့်မည်သောသူအပေါင်းတို့ငါ့ကိုအထူးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့်အကြီးမြတ်ဆုံး Grace ကတိပေး။
3. အဆိုပါပုတီးငရဲဆန့်ကျင်နေတဲ့အင်အားကြီးလက်နက်ဖြစ်ရကြလိမ့်မည်, က, ဒုဖကျြဆီးခွငျးအပွစျကိုလျော့ချနှင့်မှားသောအယူများကိုအနိုင်ယူမည်ဖြစ်သည်။
4. ပုတီးသီလနှင့်ကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်လန်းစေမည်, ထိုသို့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုဘုရားသခငျ၏အပေါများသနားခြင်းကရုဏာအရယူလိမ့်မည်; ထိုသို့ကမ္ဘာ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်၎င်း၏မိစ္ဆာဒိဌိမှလူများ၏စိတ်နှလုံးကိုရုပ်သိမ်းပေးရန်မည်, ထာဝရအမှုအရာအဘို့အလိုဆန္ဒမှသူတို့ကိုရုတ်သိမ်းပေးရန်ပါလိမ့်မယ်။ အိုးအသက်ဝိညာဉ်ကိုဤနည်းလမ်းဖြင့်မိမိတို့ကိုယ်ကိုသန့်ရှင်းစေမယ်လို့။
5. ပုတီး၏ရွတ်ဆိုထားသောအားဖြင့်ငါ့ကိုရန်ကိုယ်တိုင်ကအကြံပြုသောဝိညာဉ်, ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်မဟုတ်။
6. အကြင်သူသည်၎င်း၏သန့်ရှင်းသောနက်နဲသောအရာများ၏ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်မိမိကိုမိမိလျှောက်ထား, ကိုးကွယ်မှုအပုတီးရွတ်ဆိုရကြလိမ့်မည်, ကံမကောင်းသဖြင့်သိမ်းပိုက်ကြလိမ့်မည်။ ဘုရားသခငျသညျသူတစ်ဦး unprovided သေခြင်းအားဖြင့်ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်ရမည်မဟုတ်, သူ့တရားမျှတမှုအတွက်သူ့ကိုငါဆုံးမမည်မဟုတ်, သူရှိလျှင်ပဲသူသညျဘုရားသခငျ၏ကျေးဇူးတော်၌မတည်, ထာဝရအသက်ကိုကိုခံထိုက်သောသူဖြစ်လိမ့်မည်။
7. သောသူမည်သည်ကားပုတီးများအတွက်စစ်မှန်သောဆည်းကပ်အသင်းတော်များ၏ကိုခံယူခြင်းမရှိဘဲမသေရကြလိမ့်မည်ရကြလိမ့်မည်။
8. ပုတီးရွတ်ဆိုသစ္စာနေသောသူများသည်ဘုရားသခင်နှင့်သူ၏ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း၏ plenitude ၏အလင်းသူတို့၏အသက်တာကာလအတွင်းနှင့်သူတို့၏အသေခံမှာရကြလိမ့်မည်; သေမင်း၏ယခုအချိန်တွင်သူတို့ပရဒိသုအတွင်းသန့်ရှင်းသူတို့၏တန်ရာတွင်ပါဝင်ရကြလိမ့်မည်။
9. ငါသည်ငရဲကလေးကနေပုတီးမှမြှုပ်နှံခဲ့ကြသောသူတို့အားကယ်နှုတ်ရလိမ့်မည်။
10. ထိုပုတီး၏သစ်စာရှိကလေးများကောင်းကင်အတွက်ဘုန်းအသရေမြင့်မားဒီဂရီထိုက်ရကြလိမ့်မည်။
11. သင်ပုတီး၏ရွတ်ဆိုထားသောအားဖြင့်ငါ့ကိုတောင်းအားလုံးရယူရကြလိမ့်မည်။
သန့်ရှင်းသောဘုရားပုတီးပြန့်ပွားတဲ့သူ 12. အားလုံးသည်သူတို့လိုအပ်ချက်များကို၌ငါ့ကိုအားဖြင့်ကူညီခဲ့ခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်။
13. ငါသည်ပုတီး၏အပေါငျးတို့သထောက်ခံသူတွေကို၎င်းတို့၏ဘဝစဉ်နှင့်သေမင်း၏နာရီအချိန်တွင်ကြားဝင်အသနားခံဘို့တစ်ခုလုံးကိုကောငျးကငျတရားရုံးကကြရမည်သောငါ၏ဘုရားသခငျ့သားတော်ကိုထံမှရရှိသောကြပြီ။
ထိုပုတီးရွတ်ဆိုတဲ့သူ 14. အားလုံးသည်ငါ၏အသာသားတော်ယေရှုခရစ်၏ငါ၏သားသမီး, ညီအစ်ကို, ညီအစ်မဖြစ်ကြသည်။
ငါ၏အပုတီး၏ 15 ကျိန်ဇာတာပါတို့သည်ကြီးစွာသောနိမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။

ထိုပုတီးဆုတောင်းဖို့ကိုဘယ်လို

19
ဒီ entry ဒေါက်တာ Issam Nemeh, အံ့ဖွယ်ခဏ, အံ့ဖွယ်ဆုတောင်းချက်ထဲမှာ posted ဖိလိပ္ပု Keller နှင့်မင်္ဂလာအမေ, ပုတီး, ဖိလိပ္ပု Keller အားဖြင့် Vision ၏ tagged ခဲ့သည်။ bookmark ကို permalink ။
တစ်ဦးစာပြန်ရန် Leave
သင့်အီးမေးလ်လိပ်စာပုံနှိပ်ထုတ်ဝေလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ တောင်းဆိုနေတဲ့လယ်ယာမှတ်သားထားတဲ့ *

မှတ်ချက်

Name ကို *

အီးမေးလ် *

ဝက်ဘ်ဆိုက်

post ကိုမှတ်ချက်
နေအိမ်
အကွောငျး
မျက်စိကန်းသောယုံကြည်ခြင်းတိုက်ရိုက်
အဘယ်သူသည်ကိုအဘယ်သူဖွင့်
ပုဂ္ဂိုလ်ရေး Appearances
သက်သေခံချက်
ဗီဒီယိုများ
ဇာတ်လမ်းတွဲများ
ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးဖိလိပ္ပု
Issam Insights
ကေသီနှင့်အတူရီးရဲလ်ဒါဟာ Keeping
အံ့ဖွယ်ခဏ
ဆုတောင်း
ထိုပုတီးဆုတောင်းဖို့ကိုဘယ်လို
အပြန်အလှန်ပြုမူ
ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ
ဖြစ်ရပ်များ
ကုစားခြင်းန်ဆောင်မှုများ
Patreon
ဖိလိပ္ပု၏စကားကိုပြောထိတွေ့ဆက်ဆံမှု

DR ။ NEMEH အနာရောဂါငြိမ်းစရာ SERVICE
စက်တင်ဘာ 25, Cleveland, DoubleTree Westlake

ဖိလိပ္ပု၏စကားကိုပြောထိတွေ့ဆက်ဆံမှု
အောက်တိုဘာ 2, စိန့်မာကုကက်သလစ်ဘုရားကျောင်း, Cleveland

DR ။ NEMEH အနာရောဂါငြိမ်းစရာ SERVICE
အောက်တိုဘာလ 23, ဒက်ထရွိုက်, MI, Marriott ဟာဒီအမှုမပေါ် Livonia

DR ။ NEMEH အနာရောဂါငြိမ်းစရာ SERVICE
အောက်တိုဘာလ 29, Los Angeles မြို့, Hawthorne, CA

DR ။ NEMEH အနာရောဂါငြိမ်းစရာ SERVICE
အောက်တိုဘာလ 30, Los Angeles မြို့, Hawthorne, CA

DR ။ NEMEH အနာရောဂါငြိမ်းစရာ SERVICE
နိုဝင်ဘာ 6, Cleveland, DoubleTree Westlake
အသေးစိတ်ကို Interactive Tab ကိုအပေါ်ဖြစ်ရပ်ကိုဇယား, ဒါမှမဟုတ်ကုသမှုန်ဆောင်မှုများကိုရည်ညွှန်းပါ။

ဆုံး Recent Posts
စီးပွားရေး Card များကိုစက်တင်ဘာလ 22, 2016 တွင်တစ်ဦးက New ကိုအသုံးပြုခြင်း
BFL 165 စက်တင်ဘာလ 19, 2016 – သီချင်းများရဲ့သီချင်းသီဆို
ကောင်းကင်ဘုံသို့မဟုတ်ငရဲဘုံမှအရိပ်လက္ခဏာ? စက်တင်ဘာလ 17, 2016
ထောင်ချောက်ဆင်ဂျက် – အသံလွှင့် Podcasts စက်တင်ဘာလ 16, 2016 တွင်ရန်
အဆိုပါမိန်းကလေး Bubble Boy စက်တင်ဘာလ 15, 2016
မဆိုပိုမေးခွန်းလွှာ? – BFL 164 စက်တင်ဘာလ 13, 2016
အခါလူသားတွေပြန်သွားမလား? စက်တင်ဘာလ 10, 2016
ရောပညာရှိအိမ်စက်တင်ဘာလ 8, 2016 မှလမ်းခရီးစဉ်
ထိုဆရာဝန်နှင့်ကေသီ Nemeh နှင့်အတူတစ်ဦးကကော်ဖီလူငယ်များသို့ – BFL 163 စက်တင်ဘာလ 6, 2016
လျှို့ဝှက်ချက်ကိုဘုရားသခင်သည်ကောင်းကင်တမန်စက်တင်ဘာလ 3, 2016 ကနေသိမ်း
စော်ကားသော WordPress ကိုစွမ်းအားဖြင့်
ShareThis မိတ္တူနှင့် Paste
http://blindfaithlive.com/new-use-business-cards/#sthash.LCA8iAU3.dpuf: – မှာပိုပြီးကြည့်ရှုပါ

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
समर्थन मिसिन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

A New Use for Business Cards

अन्धाको विश्वास LIVE! रियल मान्छे। रियल Miracles.Real मान्छे। रियल चमत्कारहरू / फिलिप Keller (trapper) र डा Issam Nemeh अन्धाको विश्वास LIVE! रियल मान्छे। रियल चमत्कारहरू।
खोज
खोज
मुख्य सूची
प्राथमिक सामग्री छोड्न
एपिसोड
खुलस्त फिलिप
Issam जाँचहरू
चमत्कार क्षण
बारेमा
अन्तरक्रिया
प्रार्थना गर्नुहोस्
Patreon
पोस्ट नेविगेशन ← अघिल्लो
व्यापार कार्ड लागि एक नयाँ प्रयोग
सेप्टेम्बर 22, 2016 मा प्रकाशित भएको थियो फिलिप Keller द्वारा
खेल्नु
पोडकास्ट: नयाँ विन्डो मा प्ले | डाउनलोड

सदस्यता: iTunes | एन्ड्रोइड | आरएसएस

चमत्कार MomentPamela Madden
पामेला Madden किनभने Stargardt रोग को दर्शन diminishing छ। यो त बोल्न रोशनी मधुरो कि छ, र पामेला गरेको परिधीय दृष्टि लगिएको एक degenerative रेटिना विकार छ।

उनको मित्र, क्यारोल र डा Nemeh स्वयंसेवक, जे बर्कले संग उनको पहिलो निको सेवामा चढेर गर्दा, त्यो डा Nemeh लागि प्रार्थना गरिरहनुभएको थियो र पूर्णतया राम्रो कुरा उनको दर्शन संग हुनेछ भनेर अपेक्षा। यो गरे। मात्र पामेला गरेको परिधीय दृष्टि फिर्ता आउन, तर मधुरो रोशनी फिर्ता गर्न cranked थिए गरे ‘उज्ज्वल।’ अन्धो विश्वास प्रत्यक्ष व्यापार कार्ड पनि पामेला गरेको निको मा एक भूमिका खेल्यो।

बोनस –

हाम्रो लेडी को 15 प्रतिज्ञा, हामी माला दैनिक प्रार्थना भने।
अनमोल भर्जिन मरियम सेन्ट डोमिनिक गर्न र पालन गर्ने सबै प्रतिज्ञा “”तपाईं माला मा सोध्न प्रदान गरिने जे।”” त्यो सबै मसीहीहरूलाई पन्ध्र पवित्र माला कविता भन्नु गर्नेहरूलाई प्रतिज्ञाहरू लागि बाँकी। – सेन्ट डोमिनिक गर्न प्रदान र धन्य एलन डे ला रशे

वफादार भई यस माला को मन्त्रोच्चारण मलाई सेवा गर्नेछन् जसले 1, संकेत गौरव प्राप्त हुनेछ।
2 म मेरो विशेष सुरक्षा र माला कविता भन्नु हुनेछ भएका सबैलाई सबैभन्दा ठूलो गौरव प्रतिज्ञा।
3 माला नरक विरुद्ध शक्तिशाली हतियार हुनेछ, यो, उपाध्यक्ष नाश पाप कम, र heresies पराजित।
4 ती माला सद्गुण र फलिफाप राम्रो काम गर्नाले; यो प्राण परमेश्वरको अपार दयाको लागि प्राप्त गर्नेछन्; यो संसार र यसको Vanities प्रेमबाट मानिसहरूको हृदयमा फिर्ता हुनेछ, र अनन्त कुराहरू लागि इच्छा तिनीहरूलाई हुनेछन्। ओह, यो अर्थ प्राण आफूलाई पवित्र भनेर।
5 को माला को मन्त्रोच्चारण गरेर मलाई नै सल्लाह दिन्छन् जो प्राण, नष्ट हुँदैन।
को माला यसको पवित्र रहस्य को विचार आफूलाई लागू, devoutly कविता भन्नु पर्छ जसले 6, कहिल्यै misfortune कब्जा गरिनेछ। परमेश्वरको उहाँले एक unprovided मृत्यु द्वारा नष्ट हुँदैन, उहाँको न्याय उहाँलाई chastise छैन; उहाँले हुन भने बस उहाँले परमेश्वरको अनुग्रहको मा रहनेछ, र अनन्त जीवनको योग्य हुन्छन्।
7 जसले चर्चका sacraments बिना मर्न छैन को माला लागि साँचो भक्ति हुनेछ।
8 माला कविता भन्नु वफादार छन् गर्नेहरूले आफ्नो जीवन समयमा र आफ्नो मृत्यु परमेश्वर र उहाँको गौरव को plenitude ज्योति मा हुनेछ; मृत्युको क्षण मा उनि सुन्दर बगैंचामा सन्तहरू को merits भाग हुनेछ।
9 म माला समर्पित गरिएको भएकाहरूलाई Purgatory देखि छुटकारा हुनेछ।
10 को माला को विश्वासी छोराछोरीलाई आकाश महिमा को एक उच्च डिग्री पाउन योग्यका हुनेछ।
11 तपाईंले माला को मन्त्रोच्चारण गरेर मेरो अनुरोध सबै प्राप्त हुनेछ।
12 पवित्र माला आफ्नो आवश्यकताहरु मलाई द्वारा सहायता प्राप्त हुनेछ प्रोपेगेट गर्ने ती सबै।
13 म माला सबै समर्थकले आफ्नो जीवन समयमा र मृत्युको घण्टा मा सम्पूर्ण आकाशीय अदालत intercessors लागि हुनेछ भनेर मेरो ईश्वरीय पुत्र प्राप्त गरेका छन्।
14 सबै माला कविता भन्नु मेरो छोरा र छोरीहरू, र भाइहरू र मेरो मात्र येशू ख्रीष्टको छोराको बहिनीहरू छन्।
मेरो माला को 15 भक्ति predestination को एक ठूलो चिह्न छ।

को माला कसरी प्रार्थना गर्न

19
यो प्रविष्टि डा Issam Nemeh, चमत्कार क्षण, चमत्कार प्रार्थना, फिलिप Keller पोस्ट र फिलिप Keller आशिष् आमा, माला, दृष्टि ट्याग भएको थियो। बुकमार्क को Permalink।
जवाफ छाड्नुस्
आफ्नो इमेल ठेगाना प्रकाशित गरिनेछ। आवश्यक क्षेत्रहरू मार्क *

टिप्पणी

नाम *

इमेल *

वेबसाइट

टिप्पणी पोस्ट
घर
बारेमा
अन्धो विश्वास प्रत्यक्ष
कसले कसले हो
व्यक्तिगत स्वरूप
प्रशंसापत्र
भिडियो
एपिसोड
खुलस्त फिलिप
Issam जाँचहरू
कैथी संग यो रियल राख्दै
चमत्कार क्षण
प्रार्थना गर्नुहोस्
को माला कसरी प्रार्थना गर्न
अन्तरक्रिया
हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस
घटनाक्रम
सेवा निको पार्ने
Patreon
फिलिपका बोल्ने सगाई

ड। NEMEH निको सेवा
सेप्टेम्बर 25, क्लिभल्याण्ड, Doubletree वेस्टलेक

फिलिपका बोल्ने संलग्नता
अक्टोबर 2, सेन्ट मार्क क्याथोलिक चर्च, क्लिभल्याण्ड

ड। NEMEH निको सेवा
अक्टोबर 23, डेट्रोइट, एमआई, Marriott लिभोनिया

ड। NEMEH निको सेवा
अक्टोबर 29, लस एन्जलस, हाउथ्रोन, संविधानसभा

ड। NEMEH निको सेवा
अक्टोबर 30, लस एन्जलस, हाउथ्रोन, संविधानसभा

ड। NEMEH निको सेवा
नोभेम्बर 6, क्लिभल्याण्ड, Doubletree वेस्टलेक
थप विवरण लागि टूल्स ट्याबमा घटना तालिका वा चिकित्सा सेवा बुझाउँछ।

हाल पोस्टहरू
व्यापार कार्ड लागि एक नयाँ प्रयोग 22 सेप्टेम्बर, 2016
गीतहरूको गीत गाउन – BFL 165 सेप्टेम्बर 19, 2016
आकाश वा नरक देखि लक्षण? सेप्टेम्बर 17, 2016
Trapper ज्याक – पोडकास्टिङ गर्न प्रसारण सेप्टेम्बर 16, 2016
केटी बबल केटा सेप्टेम्बर 15, 2016
कुनै पनि थप प्रश्न? – BFL 164 सेप्टेम्बर 13, 2016
जब मानव जगतले आउनेछु? 10 सेप्टेम्बर, 2016
Rhoda बुद्धिमानी घर सडक यात्रा सेप्टेम्बर 8, 2016
डाक्टर र कैथी Nemeh संग एक कफी तोड – BFL 163 सेप्टेम्बर 6, 2016
गुप्त परमेश्वरको सेप्टेम्बर 3 स्वर्गदूतहरू देखि राखियो, 2016
गर्व WordPress द्वारा संचालित
ShareThis प्रतिलिपि र टाँस्ने
http://blindfaithlive.com/new-use-business-cards/#sthash.LCA8iAU3.dpuf: – थप हेर्नुहोस्

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support maskinoversettelse: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

A New Use for Business Cards

Blind Faith LIVE! Real People. Ekte Miracles.Real People. Virkelige Mirakler / Philip Keller (Trapper) og Dr. Issam Nemeh blind tro LIVE! Real People. Ekte mirakler.
Søke
Søke
Hovedmeny
Hopp til hovedinnholdet
episoder
Oppriktig Philip
Issam Innsikt
Miracle Moments
Handle om
samhandle
Be
Patreon
Post navigasjon ← Forrige
En ny bruk for visittkort
Skrevet den 22 september 2016 av Philip Keller
Spille
Podcast: Spill i nytt vindu | Nedlasting

Abonner: iTunes | Android | RSS

Miracle MomentPamela Madden
Pamela Madden har avtagende syn på grunn av Stargardt sykdom. Det er en degenerativ retinal lidelse som har nedtonet lysene, så å si, og tatt bort Pamela perifere visjon.

Når du sykler inn til henne første helbredelsesmøte med venninnen, Carol, og Dr. Nemeh frivillig, Jay Berkeley, ble hun bedt for Dr. Nemeh og fullt forventer at noe godt vil skje med hennes visjon. Det gjorde det. Ikke bare gjorde Pamelas synet komme tilbake, men nedtonet lysene ble skrudd opp igjen til “”lyse””. Blind Faith live visittkort spilte også en rolle i Pamelas helbredelse.

bonus –

De 15 løfter om Vår Frue, hvis vi ber rosenkransen hver dag.
Jomfru Maria lovet å Saint Dominic og til alle som følger som “”Uansett hva du spør i rosenkransen vil bli innvilget.”” Hun forlot for alle kristne Fifteen løfter til dem som resitere Rosenkransen. – Formidles til Saint Dominic og Salige Alan de la Roche

1. Den som skal trofast tjene meg med resitasjon av rosenkransen, skal få bemerkelsesverdige nådegaver.
2. Jeg lover min spesiell beskyttelse og de største nådegaver til alle som skal be rosenkransen.
3. Rosenkransen skal være en kraftig rustning mot helvete, vil det ødelegge vice, redusere synd, og beseire vranglære.
4. Rosary vil føre kraft og gode gjerninger til å blomstre; det vil få for sjeler rikelig nåde av Gud; det vil trekke seg menneskenes hjerter fra kjærlighet til verden og dens forfengelighet, og vil løfte dem til ønsket om evige ting. Oh, at sjeler ville helliger seg på denne måten.
5. sjel som anbefaler seg selv til meg av resitasjon av rosenkransen, ikke skal gå fortapt.
6. Den som skal be rosenkransen andektig, søker seg til behandlingen av sine hellige mysterier, skal aldri bli erobret av ulykke. Gud vil ikke tukte ham i hans rettferdighet, han skal ikke gå til grunne av en unprovided død; hvis han være bare skal han forbli i Guds nåde, og bli verdig til evig liv.
7. Den som skal ha en sann hengivenhet for rosenkransen skal ikke dø uten sakramentene i Kirken.
8. De som er trofaste mot be rosenkransen skal ha i løpet av livet, og ved sin død Guds lys og plenitude av hans nåde; ved dødsøyeblikket de skal delta i verdien av de hellige i paradis.
9. Jeg skal levere fra Purgatory de som har vært viet til rosenkransen.
10. trofaste barn i rosenkransen skal fortjene en høy grad av herlighet i himmelen.
11. Du skal få alt du ber meg ved resitasjon av rosenkransen.
12. Alle som forplante Rosenkransen skal bli hjulpet av meg i deres nødvendigheter.
13. Jeg har fått fra min guddommelige Sønn for at alle forkjemperne for rosenkransen skal ha for forbedere hele himmelske domstol i løpet av sitt liv, og ved dødens time.
14. Alle som be rosenkransen er mine sønner og døtre og søsken av min eneste Sønn Jesus Kristus.
15. Devotion av min Rosary er en flott tegn på forutbestemmelse.

Hvordan be rosenkransen

19
Dette innlegget ble postet i Dr. Issam Nemeh, Miracle Moments, Miracle Prayer, Philip Keller og tagget salige mor, Rosary, Vision av Philip Keller. Bokmerk permalenken.
Legg igjen et svar
Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Kommentar

Navn *

E-post *

nettsted

post Kommentar
Hjem
Handle om
Blind Faith live
Hvem er hvem
personlige Opptredener
Uttalelser
videoer
episoder
Oppriktig Philip
Issam Innsikt
Holder det ekte med Kathy
Miracle Moments
Be
Hvordan be rosenkransen
samhandle
Kontakt oss
hendelser
healing Tjenester
Patreon
Filips snakker engasjementer

DR. NEMEH HEALING SERVICE
25 september, Cleveland, Doubletree Westlake

Filips snakker engasjement
Okt 2, Markus katolske kirke, Cleveland

DR. NEMEH HEALING SERVICE
Okt 23, Detroit, MI, Marriott Livonia

DR. NEMEH HEALING SERVICE
Okt 29, Los Angeles, Hawthorne, CA

DR. NEMEH HEALING SERVICE
Okt 30, Los Angeles, Hawthorne, CA

DR. NEMEH HEALING SERVICE
Nov 6, Cleveland, Doubletree Westlake
Les Hendelses Schedule på Interact Tab, eller Healing Tjenester for flere detaljer.

Nyeste innleggene
En ny bruk for visittkort 22 september 2016
Singing Høysangen – BFL 165 19 september 2016
Tegn fra himmelen eller helvete? 17 september 2016
Trapper Jack – Broadcasting til Podcasting 16 september 2016
The Girl Bubble Boy 15 september 2016
Flere spørsmål? – BFL 164 13 september 2016
Når vil Menneskene Return? 10 september 2016
Road Trip til Rhoda Wise Hus 8 september 2016
En kaffepause med legen og Kathy Nemeh – BFL 163 6 september 2016
The Secret Gud Holdt fra englene 3 september 2016
Stolt drevet av WordPress
Sharethis Kopier og lim
– Se mer på: http://blindfaithlive.com/new-use-business-cards/#sthash.LCA8iAU3.dpuf

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
د ملاتړ د ماشين د ژباړې: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

A New Use for Business Cards

د سرسرکی ایمان LiVe! دریښتینو خلک. دریښتینو Miracles.Real خلک. دریښتینو معجزه / Philip Keller (Trapper) & ډاکټر Issam Nemeh د سرسرکی ایمان LiVe! دریښتینو خلک. دریښتینو معجزه.
د لټون
د لټون
اصلي غورنۍ
لومړنۍ محتوا ته لاړشی
د فيدرالي
په رښتيا سره د اسټراليا
Issam له تجربی
معجزه شېبې
په اړه
تعامل
دعا
Patreon
ليکنه د ګرځښت ← مخکینی
د سوداګرۍ د کارتونو په يو نوي استعمال
د 2016 کال د سپتمبر تر 22، د ليکنې له خوا د اسټراليا Keller
play
پود کست: په نوې کړکۍ کې Play | دانلود

نور: iTunes | Android | RSS

معجزه MomentPamela Madden
پاميلا Madden دی لید په کمېدو د Stargardt د ناروغیو له امله. دا يو سولېدل ريټينال ناروغي چې د څراغونو dimmed، نو ته خبرې کوي او ته وړل پاميلا د ولایتي لید.

په داسې حال کې چې له هغې سره ملګري، Carol، او ډاکټر Nemeh رضاکار، Jay Berkeley خپل لومړي علاج خدمت کې سپاره و، د هغې لپاره د ډاکټر Nemeh دعا شو او په بشپړه توګه هيله درلوده چې څه ښه به له خپل لید پېښ شي. دا وکړل. نه يوازې پاميلا د ولایتي لید بېرته راغلي وو، خو بېرته د dimmed شوي څراغونه cranked روښانه. ‘د ړندو ایمان ژوندۍ بزنس کارتونه هم په پاميلا د علاج کې رغنده رول لوبولی دی.

د کریډیټ کارټ –

د زموږ Lady 15 ژمنو، که موږ هره ورځ د rosary دعا.
د قسمتۍ مریم ته سېنټ دومینیک او د ټولو هغو تعقيب چې ژمنه وکړه: “”څه چې تاسې په Rosary پوښتنه به ورکړ شي.”” هغې د پاتې د ټولو مسيحيانو پنځلس هغه کسان چې د قرآن تلاوت Rosary ژمنه کوي. – بوخت ته سېنټ دومینیک او برکت Alan de la Roche

1. هر څوک بايد د وفادارۍ د Rosary په تلاوت له خوا زما عبادت وکړي، بايد د سيګنال د دسترخوان ترلاسه کړي.
2. زه زما د ساتنې لپاره ځانګړي او ټول هغه څوک بايد د Rosary تلاوت د ستر دسترخوان پر ژمنه.
3. د Rosary به د دوزخ په وړاندې د يو پياوړي زغره وي، نو دا به له منځه مرستيال، د ګناه د کم، او heresies ماتې ورکړي.
4. د Rosary به امر بالمعروف او د غوړېدو ښه کارونو سبب؛ نو دا به د ځانونو د خدای رحمت ګرزنده ترالسه شي؛ دا به د نړۍ او د هغې د vanities د عشق د زړونو د وتلو، او د تلپاتې شیان د ارمان به يې پورته کیږی. Oh، چې روحونه به ځانونه وقف له خوا دا په دې مانا.
5. د روح چي ماته د Rosary په تلاوت په خپله سپارښتنه کوي، نه هلاک.
6. څوک بايد د Rosary یادوم تلاوت، د خپل سپيڅلي رازونو د پام ځان پلي کولو لپاره، بايد هيڅکله له خوا د بنديانو بدمرغه فتحه شي. خدای به هغه د هغه په عدالت عذاب نه، هغه به د يو unprovided د مرګ له خوا نه هلاک؛ که هغه به يوازې هغه به د خدای په فضل د پاتې دي او بدل د تلپاتې ژوند وړ.
7. هغه څوک چه به د Rosary د یو رښتیني عبادت به د کلیسا د sacraments پرته نه مري لري.
8. هغه څوک چې مومن د Rosary تلاوت بايد د خپل ژوند پر مهال او د هغوی د خدای او د هغه د دسترخوان د plenitude په رڼا مرګ ولري؛ د مړينې د اوسمهال هغوی به په کې د جنت د وليانو د وړتياوو په کې ګډون وکړي.
9. زه به له Purgatory ورسوي هغه کسان دي چې د Rosary وقف شوي دي.
10. د Rosary وفادار ماشومان بايد د چې په اسمانونو کې د عزت د لوړې کچې ته ارزښت ورکوي.
11. تاسو باید ټول هغه تاسو د Rosary په تلاوت له خوا د له ما پوښتنه تر لاسه کړي.
12. ټول هغه کسان چې د تکثیر د قرآن Rosary بايد په خپلو اړينو زما په مرسته شي.
13. زه د خپلې خدای زوی تر لاسه شوي دي چې د Rosary د ټولو مدافعينو ته بايد د شفاعت د خپل ژوند پر مهال او د مړينې د ساعت د ټول اسماني محکمې لري.
14. ټول چې د Rosary تلاوت زما زامن او لوڼې، او ورونه او زما د زوی عیسی مسیح خويندې دي.
زما د Rosary 15. تیرید د predestination يوه ستره نښه ده.

څنګه کولای شو چی د Rosary دعا

19
په ډاکټر Issam Nemeh، معجزه شیبې، معجزه لمونځ، Philip Keller دا ننوت شو او د فليپ Keller قسمتۍ څخه د مور، Rosary، لرلید سکس. Bookmark د permalink.
یو ځواب ورکړئ ووځي
ستاسو برېښليک پته به خپره نشي. د اړتیا په پټيو کې په نښه *

تبصره

نوم *

ایمیل *

وېب پاڼه

ليکنه د پيغام
کور
په اړه
د ړندو ایمان ژوندۍ
څوک د چا
د شخصي راڅرګندېدل
مرجع
ویډیو
د فيدرالي
په رښتيا سره د اسټراليا
Issam له تجربی
سره Kathy دا ساتلو دریښتینو
معجزه شېبې
دعا
څنګه کولای شو چی د Rosary دعا
تعامل
مونږ سره اریکه ونیسی
پیښی
ددرملنې خدمتونه
Patreon
د اسټراليا د خبرو نښتو

DR. NEMEH شفا خدمتونو
سپتمبر 25، Cleveland، DoubleTree Westlake

د اسټراليا د خبرو ښکیلتیا
Oct 2، St. مارک کاتولیک کلیسا، Cleveland

DR. NEMEH شفا خدمتونو
Oct 23، ډېټرویټ، MI، ماريوټ Livonia

DR. NEMEH شفا خدمتونو
Oct 29، لاس انجلس، Hawthorne، CA

DR. NEMEH شفا خدمتونو
Oct 30، لاس انجلس، Hawthorne، CA

DR. NEMEH شفا خدمتونو
Nov 6، Cleveland، DoubleTree Westlake
ته دکمپاینونو مهال ويش په تعامل Tab، يا د علاج خدمتونه د نورو تفصیلاتو لپاره مراجعه وکړئ.

وروستۍ ليکنې
د سوداګرۍ د کارتونو په يو نوي استعمال د سپتمبر 22، 2016
د سندرو په سندرو د سندرې – BFL 165 د سپتمبر په 19، 2016
نښې نښانې له جنت يا دوزخ؟ د سپتمبر 17، 2016
Trapper Jack – خپرونو ته Podcasting د سپتمبر په 16، 2016
د نجلۍ د پوقانو هلک د سپتمبر 15، 2016
هره نور سوالونه؟ – BFL 164 د سپتمبر په 13، 2016
کله چې به د انسانانو په Return؟ د سپتمبر 10، 2016
ته Rhoda حکمت ماڼۍ د سړک د سفر د سپتمبر 8، 2016
A قهوه وقفه سره د ډاکټر او Kathy Nemeh – BFL 163 د سپتمبر په 6، 2016
د پټې د خدای د سپتمبر په 3 له پرښتو ولاړ، 2016
په وياړ سره Powered by WordPress
ShareThis کاپي او پیسټ کړئ
http://blindfaithlive.com/new-use-business-cards/#sthash.LCA8iAU3.dpuf: – په برخه وګورئ

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
پشتیبانی ترجمه ماشینی: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

A New Use for Business Cards

ایمان کور زندگی می کنند! مردم واقعی. Miracles.Real مردم واقعی است. معجزه واقعی / فیلیپ کلر (تله) و دکتر عصام NEMEH کور ایمان زندگی می کنند! مردم واقعی. رئال معجزات.
جستجو کردن
جستجو کردن
منوی اصلی
پرش به محتوای اصلی
قسمت
رک و پوست کنده فیلیپ
عصام بینش
لحظه معجزه
در باره
تعامل
نماز خواندن
Patreon
ناوبری نوشته ← قبلی
یک استفاده جدید برای کارت های کسب و کار
نوشته شده در 22 سپتامبر سال 2016 فیلیپ کلر
بازی
پادکست: بازی در پنجره جدید | دانلود

اشتراک در: آیتونز | آندروید | RSS

معجزه MomentPamela دیوانه
پاملا دیوانه است کاهش بینایی به دلیل بیماری Stargardt. این یک اختلال تخریب شبکیه است که چراغ پوشیده، پس به صحبت می کنند، و بردند دید محیطی پاملا است.

در حالی که سوار به اولین سرویس شفا او را با دوست او، کارول، و داوطلب دکتر NEMEH، جی برکلی، او را برای دکتر NEMEH دعا و به طور کامل می که چیزی خوب با دید او اتفاق می افتد. آن را انجام داد. نه تنها دید محیطی پاملا برگردیم، اما چراغ پوشیده به بالا و به لنگ شد ‘روشن. ایمان کور کارت های کسب و زنده نیز نقش مهمی در بهبود پاملا ایفا کرد.

پاداش –

15 وعده بانوی ما، اگر ما دعا تسبیح روزانه.
خوبان مریم باکره وعده داده شده به سنت دومینیک و به همه کسانی که به دنبال که “”هر آنچه که شما در پلاک با نام خدا بپرسید اعطا خواهد شد.”” او به سمت چپ برای همه مسیحیان پانزده وعده برای کسانی که تلاوت تسبیح مقدس. – افاضه به سنت دومینیک و خوشا به آلن د لا روشه

1. هر کس صادقانه باید به من توسط تلاوت تسبیح خدمت می کنند، باید زینت سیگنال دریافت خواهید کرد.
2. من قول می دهم حمایت ویژه و بزرگترین فیض به همه کسانی که باید تسبیح بخواند.
3. تسبیح باید یک زره قدرتمند در برابر جهنم، آن را از بین ببرد معاون، کاهش گناه، و شکست بدعت.
4. تسبیح خواهد فضیلت و آثار خوب شکوفا شود. آن را برای روح رحمت فراوان خدا به دست آوردن. آن را به قلب مردان از عشق به دنیا و ظواهر آن برداشت و آنها را به میل به چیزهای ابدی لغو خواهیم کرد. آه، که روح را خود را با این بدان معنی تقدیس.
5. روح که خود را به من قرائت تسبیح توصیه، باید هلاک نگردد.
6. هر کس باید تسبیح خالصانهای تلاوت، اعمال خود را به در نظر گرفتن اسرار مقدس خود، هرگز توسط بدبختی را فتح می شود. خدا او را در عدالت او عذاب نمی کند، او باید توسط یک مرگ unprovided هلاک؛ اگر او فقط او باید در فیض خدا باقی می ماند، و ارزش زندگی ابدی است.
7. هر کس باید خود را وقف درست است برای تسبیح باید بدون آیینهای کلیسا از کلیسای نمی میرند دارند.
8. کسانی که وفادار به تلاوت تسبیح می باید در طول عمر خود و در مرگ خود نور خدا و فراوانی از زینت او دارند. در لحظه مرگ آنها باید به شایستگی از پرستاران در بهشت شرکت کنند.
9. من باید از برزخ ارائه کسانی که به تسبیح اختصاص داده شده است.
10. کودکان وفادار تسبیح باید درجه بالایی از شکوه و عظمت در بهشت شایستگی.
11. شما باید همه شما را از من بپرسید توسط تلاوت تسبیح به دست آورد.
12. همه کسانی که انتشار تسبیح مقدس باید توسط من در نیازهای خود را با کمک.
13. من از پسر من الهی به دست آمده است که همه طرفداران تسبیح باید برای شفاعت کل دادگاه آسمانی در طول عمر خود و در ساعت مرگ است.
14. همه کسانی که تلاوت تسبیح پسر و دختر، و برادران و خواهران از تنها پسر من عیسی مسیح است.
15. صمیمیت تسبیح من نشانه بزرگ تقدیر است.

چگونه به دعا تسبیح

19
این نوشته در دکتر عصام NEMEH، لحظه معجزه، معجزه نماز، فیلیپ کلر نوشته شده بود و به برکت مادر، تسبیح، چشم انداز توسط فیلیپ کلر برچسب. نشانه permalink مشاهده مکالمات.
پاسخ دهید
آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *

اظهار نظر

نام *

پست الکترونیک *

سایت اینترنتی

ارسال نظر
خانه
در باره
کور ایمان زندگی می کنند
فهرست رجال
ظاهر شخصی
از زبان مشتریان
فیلم های
قسمت
رک و پوست کنده فیلیپ
عصام بینش
نگه داشتن آن رئال با کتی
لحظه معجزه
نماز خواندن
چگونه به دعا تسبیح
تعامل
تماس با ما
مناسبت ها
شفا خدمات
Patreon
سخنرانی فیلیپ

دکتر. خدمات NEMEH شفا
25 سپتامبر کلیولند، DoubleTree وستلیک

سخنرانی فیلیپ
2 اکتبر سنت مارک کلیسای کاتولیک، کلیولند

دکتر. خدمات NEMEH شفا
اکتبر 23، شهر Detroit، MI، ماریوت لیوونی

دکتر. خدمات NEMEH شفا
29 اکتبر لس آنجلس، هاوثورن، CA

دکتر. خدمات NEMEH شفا
اکتبر 30، لس آنجلس، هاوثورن، CA

دکتر. خدمات NEMEH شفا
6 نوامبر کلیولند، DoubleTree وستلیک
برای جزئیات بیشتر به رویداد برنامه در تعامل تب، یا شفا خدمات مراجعه کنید.

: آخرین نوشته ها
یک استفاده جدید برای کارت های کسب و کار 2016 سپتامبر 22
آواز آهنگ از آهنگ – BFL 165 2016 سپتامبر 19
نشانه از بهشت یا جهنم؟ 2016 سپتامبر 17
تله جک – پخش به پادکست 2016 سپتامبر 16
دختر حباب پسر 2016 سپتامبر 15
سوالات بیشتر؟ – BFL 164 2016 سپتامبر 13
هنگامی که انسان بازگشت؟ 2016 سپتامبر 10
سفر جاده ای به رودا حکیم خانه 2016 سپتامبر 8
شکستن قهوه با دکتر و کتی NEMEH – BFL 163 2016 سپتامبر 6
راز خدا از فرشتگان نگه داشته 2016 سپتامبر 3
با افتخار نیرو گرفته از WordPress
طراحی و تولید:
– مشاهده بیشتر در: http://blindfaithlive.com/new-use-business-cards/#sthash.LCA8iAU3.dpuf

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Pomoc maszynowe tłumaczenie: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

A New Use for Business Cards

Ślepa wiara LIVE! Prawdziwi ludzie. Prawdziwe Miracles.Real Ludzie. Prawdziwe cuda / Philip Keller (traper) i dr Issam Nemeh ślepa wiara LIVE! Prawdziwi ludzie. Prawdziwe cuda.
Szukanie
Szukanie
Menu główne
Przejdź do głównej treści
epizody
szczerze Philip
issam Insights
Chwilę Miracle
O
Oddziaływać
Modlić się
Patreon
Nawigacja po wpisach ← Wstecz
Nowe zastosowanie dla Business Cards
Wysłany 22 września 2016 przez Philipa Keller
Grać
Podcast: Zagraj w nowym oknie | Pobieranie

Subskrybuj: iTunes | Android | RSS

Cud MomentPamela Madden
Pamela Madden ma wizję maleje ze względu na chorobę Stargardta. Jest to zaburzenie zwyrodnieniowe siatkówki, która przyciemnione światła, że tak powiem, a zabrane widzenie peryferyjne Pameli.

Podczas jazdy w jej pierwszej usługi uzdrawiania ze swoim przyjacielem, Carol i dr Nemeh ochotnika, Jay Berkeley, że modlił się do dr Nemeh iw pełni oczekując, że coś dobrego się stanie z jej wizji. To zrobił. Nie tylko widzenie peryferyjne Pameli wrócić, ale przygasły światła były wygięte z powrotem do ‘jasne. “”Ślepa wiara kart biznesowych na żywo również odegrały pewną rolę w leczeniu Pameli.

Bonus –

W 15 Obietnice Matki Bożej, gdybyśmy codziennie modlić się na różańcu.
Najświętsza Maryja obiecała świętego Dominika i do wszystkich, którzy podążają że “”cokolwiek prosić będziecie w różańca zostaną przyznane.”” Wyszła za wszystkich chrześcijan Piętnaście Obietnice dla tych, którzy odmawiać Różaniec. – Nadać św Dominika i Błogosławiony Alan de la Roche

1. Ktokolwiek będzie wiernie służył mi przez odmawianie Różańca, otrzymuje łaski sygnału.
2. Obiecuję moją specjalną ochronę i największe łaski wszystkim tym, którzy będą odmawiać Różaniec.
3. Różaniec będzie potężną pancerz przed piekłem, to zniszczy występek, zmniejszają grzechu i pokonać herezje.
4. Różaniec spowoduje cnoty i dobre uczynki, aby się rozwijać; będzie uzyskanie dla dusz obfite miłosierdzie Boga; będzie wycofać ludzkie serca od miłości świata i jego marności i podniesie je do pragnienia rzeczy wiecznych. Och, to dusze uświęcali tą drogą.
5. Dusza, która zaleca się do mnie przez odmawianie Różańca nie zginie.
6. Ktokolwiek będzie odmawiał różaniec pobożnie, stosując się do rozpatrzenia jego świętymi tajemnicami, nigdy nie będzie pokonany przez nieszczęścia. Bóg nie będzie karał w Swojej sprawiedliwości go, nie zginie śmiercią niespodziewaną przez; jeśli on być tylko on pozostanie w łasce Bożej i będzie godnym życia wiecznego.
7. Ktokolwiek będzie miał prawdziwe nabożeństwo do Różańca nie umrze bez sakramentów Kościoła.
8. Ci, którzy są wierni odmawiają Różaniec ma podczas ich życia i przy śmierci światło Boże i pełnię Jego łaski; w chwili śmierci nie uczestniczą oni w zasługach świętych w raju.
9. wydadzą z czyśćca tych, którzy zostali poświęcony różaniec.
10. Wierne dzieci różańca zasłużą na wysoki stopień chwały w niebie.
11. Będziesz uzyskać wszystko co prosicie przez odmawianie Różańca.
12. Wszyscy, którzy propagują Święty Różaniec będę wspomagała mnie w swoich potrzeb.
13. Otrzymałam od Mojego Boskiego Syna obietnicę, że wszyscy obrońcy Różańca będą mieli dla orędowników całą niebiański dwór w czasie życia iw godzinę śmierci.
14. Wszyscy, którzy odmawiają Różaniec są moi synowie i córki, i braćmi Mojego Syna jedynego Jezusa Chrystusa.
15. Nabożeństwo mojego różańca jest wielkim znakiem przeznaczenia.

Jak odmawiać różaniec

19
Ten wpis został opublikowany w dr Issam Nemeh, chwile cud Miracle Modlitwy, Philip Keller i oznaczone Błogosławionej Matki, Różaniec, wizja Philip Keller. Dodaj do ulubionych permalink.
Zostaw odpowiedź
Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *

Komentarz

Imię *

E-mail *

Stronie internetowej

Wyślij komentarz
Dom
O
Blind Faith na żywo
Kto jest kim
Występy osobiste
Referencje
filmy
epizody
szczerze Philip
issam Insights
Keeping it real z Kathy
Chwilę Miracle
Modlić się
Jak odmawiać różaniec
Oddziaływać
Skontaktuj się z nami
Wydarzenia
uzdrowienie Usługi
Patreon
Filipa wystąpień

DR. SERVICE NEMEH GOJENIE
25 września, Cleveland, DoubleTree Westlake

MÓWI ZARĘCZYNOWEJ Filipa
02 października, St. Mark Catholic Church, Cleveland

DR. SERVICE NEMEH GOJENIE
23 października, Detroit, MI, Marriott Livonia

DR. SERVICE NEMEH GOJENIE
29 października w Los Angeles, Hawthorne, Kalifornia

DR. SERVICE NEMEH GOJENIE
30 października w Los Angeles, Hawthorne, Kalifornia

DR. SERVICE NEMEH GOJENIE
06 listopada, Cleveland, DoubleTree Westlake
Patrz zdarzeń harmonogram na karcie lub Interact Healing Services więcej szczegółów.

Ostatnio wysłane wiadomości
Nowe zastosowanie dla Business Cards 22 września 2016
Śpiewanie Pieśni nad Pieśniami – BFL 165 19 wrzesień 2016
Znaki z nieba lub piekła? 17 września 2016
Traper Jack – Transmisja do Podcastingu 16 września 2016
Chłopiec Dziewczyna Bubble 15 września 2016
Jakieś pytania? – BFL 164 13 wrzesień 2016
Kiedy Istoty ludzkie zamian? 10 września 2016
Road Trip do Rhoda Wise Domu 08 września 2016
Kawy Przerwa z lekarzem i Kathy Nemeh – BFL 163 06 września 2016
Tajemniczy Bóg zachował od Aniołów 03 września 2016
Dumnie wspierane przez WordPressa
ShareThis Kopiuj i Wklej
– Zobacz więcej: http://blindfaithlive.com/new-use-business-cards/#sthash.LCA8iAU3.dpuf

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Suporte de tradução automática: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

A New Use for Business Cards

A fé cega LIVE! Pessoas reais. Gente Miracles.Real. Milagres reais / Philip Keller (Trapper) e Dr. Issam Nemeh BLIND FAITH LIVE! Pessoas reais. Real Milagres.
Pesquisa
Pesquisa
Menu principal
Ir para o conteúdo principal
episódios
francamente Philip
Issam Insights
momentos milagrosos
Sobre
Interagir
Orar
Patreon
Mensagem navegação ← Anterior
Um novo uso para Cartões de visita
Publicado em 22 de setembro de 2016 por Philip Keller
Toque
Podcast: Tocar em uma nova janela | baixar

Assinar: iTunes | Android | RSS

Miracle MomentPamela Madden
Pamela Madden foi diminuindo a visão por causa da doença de Stargardt. É uma doença degenerativa da retina que diminuiu as luzes, por assim dizer, e levado a visão periférica de Pamela.

Apesar de andar em seu primeiro serviço de cura com a amiga, Carol, e Dr. Nemeh voluntário, Jay Berkeley, ela estava orando por Dr. Nemeh e totalmente esperando que algo bom iria acontecer com sua visão. Ele fez. Não apenas a visão periférica de Pamela voltar, mas as luzes se apagaram foram dobrado de volta para “”brilhante.”” Fé cega cartões Vivo negócios também desempenhou um papel na cicatrização de Pamela.

Bonus –

Os 15 promessas de Nossa Senhora, se rezar o terço todos os dias.
A Virgem Maria prometeu a São Domingos e a todos os que seguem a “”tudo quanto pedirdes em Rosário será concedido.”” Ela deixou para todos os cristãos Quinze Promessas para aqueles que recitar o Santo Rosário. – Transmitiu a São Domingos e Blessed Alan de la Roche

1. Quem deve fielmente servir-me com a recitação do Rosário, receberá graças sinal.
2. Eu prometo minha proteção especial e as maiores graças a todos aqueles que devem recitar o Rosário.
3. O Rosário será uma arma poderosa contra o inferno, destruirá os vícios, dissipará o pecado e derrota heresias.
4. O Rosário fará com que a virtude e as boas obras de desenvolvimento; obterá para as almas a grande misericórdia de Deus; que vai retirar os corações dos homens do amor do mundo e suas vaidades, e levantá-los ao desejo de coisas eternas. Oh, que as almas se santificarão por este meio.
5. A alma que se recomenda para mim com a recitação do Rosário não perecerá.
6. Quem recitar o Rosário devotamente, aplicando-se à consideração de seus mistérios, não será jamais conquistado pelo infortúnio. Deus não vai castigá-lo na sua justiça, ele não perecerá por uma morte desprovida; se ele ser apenas ele permanecerá na graça de Deus, e tornar-se dignos da vida eterna.
7. Quem deve ter uma verdadeira devoção pelo Rosário, não morrerão sem os sacramentos da Igreja.
8. Aqueles que são fiéis a rezar o Rosário terá durante sua vida e na sua morte, a luz de Deus ea plenitude das suas graças e no momento da morte, eles devem participar nos méritos dos santos no paraíso.
9. Eu libertarei do purgatório aqueles que têm se dedicado ao Rosário.
10. Os filhos fiéis do Rosário deve merecer um elevado grau de glória no céu.
11. Você deve obter tudo o que você pedir com a recitação do Rosário.
12. Aqueles que propagarem o Meu Rosário serão por mim socorridos em suas necessidades.
13. Eu consegui do Meu Filho que todos os defensores do Rosário terá como intercessores toda a corte celestial durante a sua vida e na hora da morte.
14. Todos os que recitam o Rosário são meus filhos e filhas, irmãos e irmãs de meu único filho Jesus Cristo.
15. devoção do Santo Rosário é um grande sinal de predestinação.

Como rezar o Rosário

19
Esta entrada foi publicada em Dr. Issam Nemeh, momentos milagrosos, Oração Miracle, Philip Keller e marcou Mãe Santíssima, Rosário, Visão por Philip Keller. Marcar como favorito o link permanente.
Deixe uma resposta
Seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios são marcados *

Comente

nome *

O email *

Site

Post Comment
Casa
Sobre
Blind Faith ao vivo
Quem é quem
Personal Aparições
Testemunhos
vídeos
episódios
francamente Philip
Issam Insights
Mantendo o real com Kathy
momentos milagrosos
Orar
Como Pray o rosário
Interagir
Entre Em Contato Conosco
Eventos
cura Serviços
Patreon
Palestras de Philip

DR. SERVIÇO Nemeh CURA
25 de setembro, Cleveland, DoubleTree Westlake

Palestra de Philip
02 de outubro, a Igreja Católica St. Mark, Cleveland

DR. SERVIÇO Nemeh CURA
23 de outubro, Detroit, MI, Marriott Livonia

DR. SERVIÇO Nemeh CURA
29 de outubro, em Los Angeles, Hawthorne, CA

DR. SERVIÇO Nemeh CURA
30 de outubro, em Los Angeles, Hawthorne, CA

DR. SERVIÇO Nemeh CURA
06 de novembro, Cleveland, DoubleTree Westlake
Consulte a Agenda de Eventos no Interact Tab, ou serviços de cura para mais detalhes.

Mensagens mais recentes
Um novo uso para cartões de visitas 22 de setembro de 2016
Cantar o Cântico dos Cânticos – BFL 165 19 de setembro de 2016
Sinais do Céu ou inferno? 17 de setembro de 2016
Trapper Jack – Broadcasting para Podcasting 16 de setembro de 2016
A menina do menino da bolha 15 de setembro de 2016
Mais alguma pergunta? – BFL 164 13 de setembro de 2016
Quando é que os Seres Humanos retorno? 10 de setembro de 2016
Road Trip para Rhoda sábio Casa 08 de setembro de 2016
Uma ruptura de café com o médico e Kathy Nemeh – BFL 163 06 de setembro de 2016
O Deus Segredo dos Anjos 03 de setembro de 2016
Powered by WordPress
ShareThis Copiar e Colar
– Veja mais em: http://blindfaithlive.com/new-use-business-cards/#sthash.LCA8iAU3.dpuf

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ਸਹਿਯੋਗ ਮਸ਼ੀਨ ਅਨੁਵਾਦ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

A New Use for Business Cards

ਅੰਨ੍ਹੇ ਨਿਹਚਾ ਰਹਿੰਦੇ! ਰੀਅਲ ਲੋਕ. ਰੀਅਲ Miracles.Real ਲੋਕ. ਰੀਅਲ ਚਮਤਕਾਰ / ਫ਼ਿਲਿਪੁੱਸ ਕੈਲਰ (Trapper) ਅਤੇ ਡਾ Issam Nemeh ਅੰਨ੍ਹੇ ਨਿਹਚਾ ਰਹਿੰਦੇ! ਰੀਅਲ ਲੋਕ. ਰੀਅਲ ਚਮਤਕਾਰ.
ਖੋਜ
ਖੋਜ
ਮੁੱਖ ਮੇਨੂ
ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਛੱਡੋ
ਐਪੀਸੋਡ
ਸਾਫ਼ ਫ਼ਿਲਿਪੁੱਸ
Issam ਇਨਸਾਈਟਸ
ਚਮਤਕਾਰ ਪਲ
ਬਾਰੇ
ਗੱਲਬਾਤ
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ
Patreon
ਪੋਸਟ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ← ਪਿਛਲੇ
ਵਪਾਰ ਕਾਰਡ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵ ਵਰਤੋ
22 ਸਤੰਬਰ, 2016 ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਫ਼ਿਲਿਪੁੱਸ ਕੈਲਰ ਨੇ
Play
ਪੋਡਕਾਸਟ: ਨਵ ਵਿੰਡੋ ਵਿੱਚ ਚਲਾਓ | ਡਾਊਨਲੋਡ

ਗਾਹਕ: iTunes | ਛੁਪਾਓ | ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.

ਚਮਤਕਾਰ MomentPamela Madden
Pamela Madden Stargardt ਰੋਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਇਹ ਇੱਕ ਡੀਜਨਰੇਿਟਵ retinal ਵਿਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰੌਸ਼ਨੀ ਮੱਧਮ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ Pamela ਦਾ ਪੈਰੀਫਿਰਲ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ.

ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ, ਕੈਰਲ, ਅਤੇ ਡਾ Nemeh ਵਲੰਟੀਅਰ, Jay ਬਰਕਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਚੰਗਾ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਸਵਾਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ, ਉਸ ਨੂੰ ਡਾ Nemeh ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ. ਇਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ. ਨਾ ਸਿਰਫ Pamela ਦਾ ਪੈਰੀਫਿਰਲ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਆ, ਪਰ ਮੱਧਮ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਈਨ cranked ਸਨ ‘ਚਮਕਦਾਰ.’ ਅੰਨ੍ਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਾਈਵ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵੀ Pamela ਦਾ ਚੰਗਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ.

ਬੋਨਸ –

ਸਾਡਾ ਲੇਡੀ ਦੇ 15 ਵਾਅਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਮਾਲਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਜੇ.
ਧੰਨ ਕੁਆਰੀ ਮਰਿਯਮ ਸੰਤ ਡੋਮਨਿਕ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ, ਜੋ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, “”ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮਾਲਾ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗਾ.”” ਉਸ ਨੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹੀ ਕੁਲ੍ਲ ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ Rosary ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ. – ਸੰਤ ਡੋਮਨਿਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਧੰਨ ਹਨ ਐਲਨ ਦੇ ਲਾ Roche

1. ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲਾ ਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਿਗਨਲ graces ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ.
2. ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਾਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਾ ਪਾਠ ਕਰੇਗਾ ਦਾ ਵੱਡਾ graces ਵਾਅਦਾ.
3. ਮਾਲਾ ਨਰਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਸਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ, ਮੀਤ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਪਾਪ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਅਤੇ ਬਟਵਾਰੇ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਵੇਗਾ.
4. ਮਾਲਾ ਗੁਣ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਫੁਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ; ਇਸ ਨੂੰ ਰੂਹ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਰਪੂਰ ਮਿਹਰ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਜਾਵੇਗਾ; ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਅਰਥ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਦੀਵੀ ਕੁਝ ਲਈ ਇੱਛਾ ਲਈ ਚੁੱਕੋ ਜਾਵੇਗਾ. ਓ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰੂਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੇ.
5. ਰੂਹ ਜੋ ਮਾਲਾ ਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਸ ਹੋਵੇਗਾ.
6. ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਾਲਾ ਵਚਨਬਧਤਾ ਪਾਠ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਪਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਕਦੇ ਵੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਜਾਵੇਗਾ. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ unprovided ਮੌਤ ਨਾਸ ਹੋਵੇਗਾ; ਜੇਕਰ ਉਹ ਵੀ ਹੋ, ਸਿਰਫ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ.
7. ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਲਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਚਰਚ ਦੇ sacraments ਬਿਨਾ ਮਰ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ.
8. ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਾ ਪਾਠ ਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹਨ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ graces ਦੇ plenitude ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ; ਮੌਤ ਦੇ ਪਲ ‘ਤੇ ਉਹ ਫਿਰਦੌਸ ਵਿਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪੁਖ਼ਤਗੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
9. ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ.
10. ਮਾਲਾ ਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਬੱਚੇ ਸਵਰਗ ਵਿਚ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਡਿਗਰੀ ਲਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ.
11. ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਾ ਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
12. ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਪਵਿੱਤਰ Rosary ਆਪਣੇ ਲੋੜ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ.
13. ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਹਮ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਭ ਮਾਲਾ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘੰਟੇ ‘ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਵਰਗੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ intercessors ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ.
14. ਸਾਰੇ ਜੋ ਮਾਲਾ ਪਾਠ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਧੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰਫ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਭੈਣ ਹਨ.
ਮੇਰੇ ਮਾਲਾ ਦੇ 15. ਭਗਤੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ.

ਮਾਲਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਨਾ ਹੈ

19
ਇਸ ਇੰਦਰਾਜ਼ ਡਾ Issam Nemeh, ਚਮਤਕਾਰ ਕੁਝ, ਚਮਤਕਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਫ਼ਿਲਿਪੁੱਸ ਕੈਲਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਿਪੁੱਸ ਕੈਲਰ ਨੇ ਹੀ ਟੈਗ ਹਨ ਧੰਨ ਮਾਤਾ, ਮਾਲਾ, ਵਿਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਬੁੱਕਮਾਰਕ Permalink.
ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਛੱਡਣਾ
ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਖੇਤਰ ਮਾਰਕ ਕੀਤੇ ਹਨ, *

ਟਿੱਪਣੀ

ਨਾਮ *

ਈਮੇਲ *

ਵੈੱਬਸਾਈਟ

ਪੋਸਟ ਟਿੱਪਣੀ
ਮੁੱਖ
ਬਾਰੇ
ਅੰਨ੍ਹੇ ਨਿਹਚਾ ਲਾਈਵ
ਕੌਣ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਨਿੱਜੀ ਰੂਪ
ਪ੍ਰਸੰਸਾ
ਵੀਡੀਓ
ਐਪੀਸੋਡ
ਸਾਫ਼ ਫ਼ਿਲਿਪੁੱਸ
Issam ਇਨਸਾਈਟਸ
ਕੈਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੀਅਲ ਇਹ ਰੱਖਣਾ
ਚਮਤਕਾਰ ਪਲ
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ
ਮਾਲਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਗੱਲਬਾਤ
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
ਸਮਾਗਮ
ਚੰਗਾ ਸਰਵਿਸਿਜ਼
Patreon
ਫ਼ਿਲਿਪੁੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਫਰ

ਡਾ. NEMEH ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸੇਵਾ
ਸਤੰਬਰ 25, Cleveland, DoubleTree Westlake

ਫ਼ਿਲਿਪੁੱਸ ਦੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ
2 ਅਕਤੂਬਰ, St ਮਰਕੁਸ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ, Cleveland

ਡਾ. NEMEH ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸੇਵਾ
23 ਅਕਤੂਬਰ, ਡੀਟ੍ਰਾਯ੍ਟ, MI, Marriott ਲਵੋਨੀਆ

ਡਾ. NEMEH ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸੇਵਾ
29 ਅਕਤੂਬਰ, ਲਾਸ ਏੰਜਿਲਸ, Hawthorne, CA

ਡਾ. NEMEH ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸੇਵਾ
30 ਅਕਤੂਬਰ, ਲਾਸ ਏੰਜਿਲਸ, Hawthorne, CA

ਡਾ. NEMEH ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸੇਵਾ
6 ਨਵੰਬਰ, Cleveland, DoubleTree Westlake
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਟੈਬ ਤੇ ਘਟਨਾ ਤਹਿ, ਜ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖੋ.

ਸਭ ਹਾਲ ਹੀ Posts
22 ਸਤੰਬਰ, 2016 ਵਪਾਰ ਕਾਰਡ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵ ਵਰਤੋ
ਗੀਤ ਗੀਤ ਗਾਉਣ – BFL 165 ਸਤੰਬਰ 19, 2016
ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਨਰਕ ਤੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ? ਸਤੰਬਰ 17, 2016
Trapper ਜੈਕ – ਪੋਡਕਾਸਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ 16 ਸਤੰਬਰ, 2016
ਕੁੜੀ ਬੁਲਬੁਲਾ Boy ਸਤੰਬਰ 15, 2016
ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ? – BFL 164 ਸਤੰਬਰ 13, 2016
ਜਦ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵ ਵਾਪਸ ਕਰੋਗੇ? ਸਤੰਬਰ 10, 2016
ਰੋਦੋ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਸੜਕ ਦਾ ਦੌਰਾ 8 ਸਤੰਬਰ, 2016
ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਕੈਥੀ Nemeh ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਬਰੇਕ – BFL 163 6 ਸਤੰਬਰ, 2016
ਰਾਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਦੂਤ ਮੰਨਿਆ ਸਤੰਬਰ 3, 2016
ਘਮੰਡੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਵਰਡਪਰੈਸ
ShareThis ਕਾਪੀ ਅਤੇ ਪੇਸਟ
http://blindfaithlive.com/new-use-business-cards/#sthash.LCA8iAU3.dpuf: – ‘ਤੇ ਹੋਰ ਵੇਖੋ

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Mașină de suport traducere: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

A New Use for Business Cards

CREDINȚĂ OARBĂ LIVE! Oameni adevărați. Oameni adevărați. Miracles.Real Minunile Real / Philip Keller (Trapper) si Dr. Issam Nemeh BLIND CREDINTA LIVE! Oameni adevărați. Miracole reale.
Căutare
Căutare
Meniu principal
Treci la conținutul principal
episoadele
sincer Philip
Issam Insights
Momente Miracle
Despre
Interacționa
ruga
Patreon
Mesaj de navigare ← Înapoi
O nouă utilizare pentru cărți de vizită
Postat pe 22 septembrie 2016 de Philip Keller
Joaca
Podcast: Joacă în fereastră nouă | Descarca

Abonează-te: iTunes | Android | RSS

Miracle MomentPamela Madden
Pamela Madden are diminuarea vederii din cauza bolii Stargardt. Este o tulburare a retinei degenerative, care a estompat luminile, ca să spunem așa, și îndepărtat vederea periferica lui Pamela.

În timp ce de echitatie la ea primul serviciu de vindecare cu prietenul ei, Carol, si Dr. Nemeh voluntar, Jay Berkeley, ea se ruga pentru Dr. Nemeh și pe deplin așteptând ca s-ar întâmpla ceva bun cu viziunea ei. A facut. Nu numai că viziunea periferică Pamela veni înapoi, dar luminile s-au estompat cotite înapoi până la “”luminos.”” Credinta oarba carti de afaceri live a jucat, de asemenea, un rol în procesul de vindecare a lui Pamela.

Primă –

Cele 15 promisiuni ale Fecioarei Maria, dacă ne rugăm Rozariul de zi cu zi.
Preasfânta Fecioară Maria a promis Sfântului Dominic și tuturor celor care urmează că “”Orice ai cere în Rozariul va fi acordat.”” Ea a plecat pentru toți creștinii Cincisprezece Promisiuni pentru cei care recita Sfântul Rozariu. – Impartasite Sfântului Dominic și Fericitului Alan de la Roche

1. Oricine va servi pe mine cu fidelitate prin recitarea rozariului, va primi harurile semnal.
2. Îți promit protecția mea specială și cele mai mari haruri tuturor celor care vor recita rozariul.
3. Rozariul va fi o armură puternică împotriva iad, va distruge viciul, păcatul scădea, și învinge erezii.
4. Rozariul va provoca virtutea și fapte bune să înflorească; se va obține pentru suflete milostivirea abundentă a lui Dumnezeu; se va retrage inimile oamenilor din iubirea lumii și vanitățile ei, și le va ridica la dorința de lucrurile veșnice. Oh, că sufletele ar se sfințesc prin acest mijloc.
5. Sufletul care se recomandă mie prin recitarea rozariului, nu va pieri.
6. Oricine va recita rozariul cu devoțiune, aplicând el însuși la luarea în considerare a misterelor sale sacre, niciodată nu va fi cucerit de nenorocire. Dumnezeu nu-l va pedepsi în dreptatea Lui, el nu va pieri de o moarte nereglementate; dacă el este doar el va rămâne în harul lui Dumnezeu, și să devină vrednici de viața veșnică.
7. Oricine va avea un devotament adevărat pentru Rozariului nu va muri fără sacramentele Bisericii.
8. Cei care sunt credincioși recita rozariul vor avea în timpul vieții lor și la moartea lor lumina lui Dumnezeu și plenitudinea harurile Sale; în momentul decesului ei participă la meritele sfinților în paradis.
9. Voi elibera din purgatoriu pe cei care au fost dedicate Rozariului.
10. Copiii credincioși ai Rozariului trebuie să merite un grad înalt de glorie în Cer.
11. Vei obține tot ce-mi ceri prin recitarea Rozariului.
12. Toți cei care propagă Sfântul Rozariu va fi ajutat de mine în necesitățile lor.
13. Am obținut de la Fiul Meu Divin ca toți susținătorii rozariului trebuie să aibă pentru mijlocitori întreaga instanta ceresc în timpul vieții lor și în ceasul morții.
14. Toți cei care recita rozariul sunt fiii mei și fiice, și frații și surorile numai Fiul Meu Isus Hristos.
15. devoțiunea Rozariului meu este un mare semn de predestinare.

Cum se Rozariu

19
Această intrare a fost postat in Dr. Issam Nemeh, Momente Miracle, Miracle Rugăciunea, Philip Keller și etichetat Fericita Mamă, Rozariul, viziune de Philip Keller. Marcaj în document permalink.
lasa un raspuns
Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate *

cometariu

Nume *

E-mail *

website

posteaza comentariu
Acasă
Despre
Credința oarbă live
Cine-i cine
Apariții personale
Marturii
Videoclipuri
episoadele
sincer Philip
Issam Insights
Păstrarea Este real cu Kathy
Momente Miracle
ruga
Cum se Rozariu
Interacționa
Contacteaza-ne
Evenimente
Servicii de vindecare
Patreon
Luări de cuvânt al lui Philip

DR. NEMEH VINDECAREA SERVICE
25 septembrie Cleveland, DoubleTree Westlake

VORBIT lui PHILIP CUPLĂRII
Oct 2, Biserica catolică Sf. Mark, Cleveland

DR. NEMEH VINDECAREA SERVICE
23 Oct Detroit, MI, Marriott Livonia

DR. NEMEH VINDECAREA SERVICE
29 Oct Los Angeles, Hawthorne, CA

DR. NEMEH VINDECAREA SERVICE
30 Oct Los Angeles, Hawthorne, CA

DR. NEMEH VINDECAREA SERVICE
Nov 6, Cleveland, DoubleTree Westlake
A se vedea Program Eveniment pe Interact Tab, sau Servicii de vindecare pentru mai multe detalii.

CELE MAI RECENTE POSTURILOR
O nouă utilizare pentru cărți de vizită 22 septembrie 2016
Cântând Cântarea Cântărilor – BFL 165 19 septembrie 2016
Semne din rai sau iad? 17 septembrie 2016
Trapper Jack – Radiodifuziune la Podcasting 16 septembrie 2016
Girl Bubble Boy 15 septembrie 2016
Orice alte întrebări? – BFL 164 13 septembrie 2016
Atunci când se va întoarce Ființele umane? 10 septembrie 2016
Road Trip la Rhoda Înteleptul Casa 8 septembrie 2016
O pauză de cafea cu doctorul și Kathy Nemeh – BFL 163 06 septembrie 2016
Dumnezeul secret paziti de Angels 3 septembrie 2016
Proudly powered by WordPress
ShareThis Copy si Paste
– A se vedea mai multe la: http://blindfaithlive.com/new-use-business-cards/#sthash.LCA8iAU3.dpuf

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Поддержка машинного перевода: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

A New Use for Business Cards

Blind Faith LIVE! Настоящие люди. Реальные Miracles.Real люди. Реальные Чудес / Филипп Келлер (Ловец) и д-р Issam Nemeh Blind Faith LIVE! Настоящие люди. Реальный Чудес.
Поиск
Поиск
Главное меню
Перейти к основному содержимому
Эпизоды
Откровенно Филипп
Issam Insights
Miracle Моменты
Около
взаимодействовать
молиться
Patreon
Сообщение навигации ← Предыдущая
Новое использование для визитных карточек
Опубликовано 22 сентября 2016 года Филипп Келлер
Играть
Подкаст: Играть в новом окне | Скачать

Подписка на новости: ITunes | Android | RSS

Чудо MomentPamela Madden
Памела Мэдден уже снижается зрение из-за болезни Stargardt. Это дегенеративное заболевание сетчатки, которое приглушили свет, так сказать, и увезен периферическое зрение Памелы.

Во время езды в ее первого служения исцеления со своим другом, Кэрол и д-р Nemeh добровольца, Джей Беркли, она молилась за доктором Nemeh и ожидая, что что-то хорошее, что произойдет с ее видением. Он сделал. Мало того, что периферийное зрение Памелы вернуться, но серым цветом огни были изогнутыми обратно до “”яркий””. Слепая вера Живая визитные карточки также играет определенную роль в исцелении Памелы.

Бонус –

В 15 обещаний Божией, если мы молимся Розарий ежедневно.
Пресвятой Девы Марии обещал святому Доминику и всем, кто следует, что “”Что бы вы ни попросите в Розария будет предоставлен.”” Она оставила для всех христиан, Fifteen Обещает тех, кто читает Святого Розария. – Придана святого Доминика и Блаженны Алан де ла Рош

1. Тот, кто будет верно служить мне по декламации Розария, получают сигнал милостями.
2. Я обещаю особую защиту и самые большие милости всем тем, кто будет читать Розарий.
3. Розарий должна быть мощной броней против ада, он уничтожит порок, уменьшить грех, и победить ересей.
4. Розарий приведет к добродетели и добрые дела процветать; она получит за души обильные милости Божией; он будет снимать сердца людей от любви мира и его сует, и поднимет их стремление к вечному. О, что души освятит себя этим способом.
5. Душа, которая рекомендует себя мне декламации Розария, не погибнут.
6. Тот, кто будет читать Розарий благоговейно, применяя себя к рассмотрению его священных тайн, никогда не будет завоевана несчастье. Бог не наказав Его в Его справедливости, он не погибнет в необеспеченной смерти; если он будет только он будет оставаться в благодати Божьей, и стать достойными вечной жизни.
7. Тот, кто должен иметь истинную преданность Розария не умрет без Таинств Церкви.
8. Те, кто верен читать Розарий имеет в течение своей жизни, и при их смерти на свет Божий и Полноты Его милости; в момент смерти они принимают участие в достоинствах святых в раю.
9. Я освобожу от чистилища тех, кто был посвящен Розария.
10. Верные сыны Розария должны заслуживают высокой степени славы на небесах.
11. Вы должны получить все, что вы спросите меня благодаря повторению Розария.
12. Все те, кто распространяет Святой Розарий должна быть оказана помощь мною в их необходимости.
13. Я получил от моего Божественного Сына, что все сторонники Розария должны иметь для ходатаев весь небесный суд во время их жизни и в час смерти.
14. Все, кто читает Розарий мои сыновья и дочери, а также братья и сестры моего единственного Сына Иисуса Христа.
15. Преданность моего Розария является большой знак предопределения.

Как молиться розарий

19
Эта запись была опубликована в д-ром Issam Nemeh, Miracle мгновений, Чудо молитвы, Филипп Келлер и помечено Пречистой Матери, розарий, видение Филипп Келлер. Добавьте в закладки постоянную ссылку.
оставьте ответ
Ваш электронный адрес не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Комментарий

Имя *

Эл. адрес *

Веб-сайт

Оставить комментарий
Главная
Около
Blind Faith Живая
Кто есть кто
Личные Появления
Отзывы
Видео
Эпизоды
Откровенно Филипп
Issam Insights
Сохранение It Real с Кэти
Miracle Моменты
молиться
Как молиться розарий
взаимодействовать
Свяжитесь с нами
Мероприятия
Лечебные услуги
Patreon
Выступления Филипа

DR. NEMEH HEALING SERVICE
25 сентября, Кливленд, DoubleTree Westlake

ГОВОРЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ Филипа
2 окт St. Mark Католическая церковь, Кливленд

DR. NEMEH HEALING SERVICE
23 окт Детройт, Мичиган, Marriott Лифляндия

DR. NEMEH HEALING SERVICE
29 окт Лос-Анджелес, Hawthorne, CA

DR. NEMEH HEALING SERVICE
30 окт Лос-Анджелес, Hawthorne, CA

DR. NEMEH HEALING SERVICE
6 ноя Кливленд, DoubleTree Westlake
См Расписание событий на вкладке Взаимодействовать, или Healing Services для получения более подробной информации.

Последние сообщения
Новое использование для визитных карточек 22 сентября 2016
Пение Песнь Песней – 165 ОФЗ 19 сентября 2016
Знаки с небес или ада? 17 сентября 2016
Ловец Джек – Радиовещания Подкасты 16 сентября 2016
Девушка Bubble Boy 15 сентября 2016
Есть еще вопросы? – BFL 164 13 сентября 2016
Когда Будут ли человеческие существа вернуться? 10 сентября 2016
Road Trip в Rhoda Wise House 8 сентября 2016
Перерыв на кофе с доктором и Кэти Nemeh – BFL 163 6 сентября 2016
Секрет Бог сдержал от Ангелов 3 сентября 2016
Сайт работает на WordPress
ShareThis Копирование и вставка
– Смотри на: http://blindfaithlive.com/new-use-business-cards/#sthash.LCA8iAU3.dpuf

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
faaliliuga masini Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

A New Use for Business Cards

FAATUATUA TAUASO OLA! Tagata moni. Moni tagata Miracles.Real. Vavega moni / Philip Keller (Trapper) & Dr. Issam Nemeh TAUASO FAATUATUA OLA! Tagata moni. Vavega moni.
suʻe
suʻe
meaai autu
Faapasi i mataupu autu
ni vaega
le mea moni Philip
Malamalamaaga Issam
Miracle Taimi
E tusa o le
aufaʻatasi
tatalo
Patreon
Post faatautaiga ← Talu
A Faaaoga Fou mo Kata o Pisinisi
Lafoina i le meli i le aso 22 o Setema, 2016 e Philip Keller
taaalo
Podcast: Taaalo i faamalama fou | Download

Lesitala: iTunes | Android | RSS

Miracle Madden MomentPamela
ua faaitiitia Pamela Madden faaaliga ona o Stargardt Faʻamaʻi. O se faaletonu retinal degenerative ua faanenefuina le moli, o lea e tautala, ma ave faaaliga peripheral a Pamela.

A o tietie i ia te ia muamua auaunaga faamalologa i lana uo, Carol, ma Dr. Nemeh volenitia, Jay Berkeley, sa ia tatalo mo Dr. Nemeh ma le atoatoa le faamoemoe o se mea lelei o le a tupu i lana faaaliga. E faia. E le gata na toe foi mai faaaliga peripheral a Pamela, ae o le faanenefuina na cranked toe moli i luga e ‘pupula.’ Tauaso Faatuatua kata pisinisi Ola taaalo foi a matafaioi i le faamalologa a Pamela.

ponesi –

O le folafolaga 15 o lo Tatou Lady, pe afai tatou te tatalo i le rosary i aso taitasi.
O le Faamanuiaina Taupou folafola Mary i le Au Paia o Dominic ma i latou uma e mulimuli i lena “”Po oa lava e te ole atu i le o le a tuuina atu ai le Rosary.”” Sa ia tuua mo Folafolaga sefululima Kerisiano uma ia i latou e tauloto le Agaga Rosary. – Tuuina atu i le Au Paia o Dominic ma Amuia Alan de la Roche

1. O ai lava e tatau ona auauna atu ma le faamaoni ia te au e ala i le taulotoina o le Rosary, o le a maua le alofa tunoa faailo.
2. Ou te folafola atu loʻu puipuiga faapitoa ma le alofa tunoa sili ia i latou uma oeo le a taulotoina le Rosary.
3. E tatau ona avea Rosary a ofutau faasaga i seoli mamana, o le a faaumatia mea leaga, faaitiitia le agasala, ma faatoilaloina heresies.
4. O le a mafua ai Rosary mama ma galuega lelei e tupu olaola; o le a maua mo agaga o le alofa mutimutivale tele o le Atua; o le a aveese e le loto o le tagata mai le alofa o le lalolagi ma lona lē aoga, ma o le a siitia ai i latou i le manao i mea e faavavau. Oi, o le a faapaiaina i agaga latou lava e ala o lona uiga o lenei mea.
5. O le agaga lea ua fautuaina lava ia te aʻu e ala i le taulotoina o le Rosary, o le a lē fano.
6. Po o ai lava e tatau ona taulotoina le Rosary tuuto, le faaaogaina o ia lava i le iloiloina o mea lilo paia, o le a le mafai lava ona faatoilaloina e ala i le manuia. o le a le aoai atu ia te ia le Atua i Lana faamasinoga tonu, o le a lē fano o ia e se oti unprovided; pe afai o ia o le na o le a tumau pea i le alofa tunoa o le Atua, ma avea ma tagata agavaa mo le ola e faavavau.
7. Po o ai lava e tatau ona i ai le faamaoni moni mo le Rosary le a lē oti e aunoa ma le faamanatuga o le Ekalesia.
8. O i latou oe faamaoni e tauloto e tatau i le Rosary i le taimi o lo latou olaga ma i lo latou oti i le malamalama o le Atua ma le plenitude o Lona alofa tunoa; i le taimi o le oti o le a latou auai i le galuega a le au paia i le parataiso.
9. Ou te laveai mai le Purgatory i latou oe ua tuuto atu i le Rosary.
10. O le a agavaa mo fanau faamaoni o le Rosary se tulaga maualuga o le mamalu i le Lagi.
11. E tatau ona maua uma e te fesili mai ia te aʻu e ala i le taulotoina o le Rosary.
12. O i latou uma propagate o le a fesoasoani le Agaga Rosary te au i latou e manaomia.
13. ou maua mai loʻu Paia le Alo o le a maua e lagolagoina uma o le Rosary mo intercessors le faamasinoga selesitila atoa i le taimi o lo latou olaga ma i le itula o le maliu.
14. O i latou uma e taulotoina le Rosary o oʻu atalii ma afafine, ma uso ma tuafafine o loʻu na Alo o Iesu Keriso.
15. Tuuto o loʻu Rosary o se faailoga sili o le muaʻi tuupoina e peisea’¯ı.

E faapefea e tatalo o le Rosary

19
sa lafoina lenei tusitusiga i totonu o Dr. Issam Nemeh, Taimi Miracle, Miracle Tatalo, Philip Keller ma pōpō Tina Faamanuiaina, Rosary, Faaaliga e Philip Keller. Faailoga tusi le permalink.
Tuua se tali
o le a le lomia lou tuatusi imeli. fanua manaomia ua faailogaina *

manatu

igoa *

Email *

Website

Post Faamatalaga
aiga
E tusa o le
Ola Tauaso le Faatuatua
a O ai O
foliga o le Tagata Lava
i molimau
vitio
ni vaega
le mea moni Philip
Malamalamaaga Issam
Tausia o E Moni ma Kathy
Miracle Taimi
tatalo
E faapefea e tatalo o le Rosary
aufaʻatasi
Faafesootai matou
Mea na Tutupu
Faamaloloina o Auaunaga
Patreon
Tautala a Filipo ENGAGEMENTS

AMA. NEMEH FAAMALOLOINA AUAUNAGA
Setema 25, Cleveland, DoubleTree Westlake

Tautala a Filipo faamau
Oketopa 2, St. Mark Ekalesia Katoliko, Cleveland

AMA. NEMEH FAAMALOLOINA AUAUNAGA
23 Oketopa, Detroit, mi, Marriott Livonia

AMA. NEMEH FAAMALOLOINA AUAUNAGA
29 Oketopa, Los Angeles, Hawthorne, CA

AMA. NEMEH FAAMALOLOINA AUAUNAGA
30 Oketopa, Los Angeles, Hawthorne, CA

AMA. NEMEH FAAMALOLOINA AUAUNAGA
Nov 6, Cleveland, DoubleTree Westlake
Tagai i Mea na Tutupu o le Faamatalaga i le fegalegaleai Tab, po Healing Auaunaga mo nisi auiliiliga.

SILI ONA pou talu ai nei
A New Faaaoga mo Pisinisi Kata o Setema 22, 2016
Usuina o le Pese o Pese – BFL 165 19 Setema, 2016
Faailoga mai le Lagi po o Seoli? 17 Setema, 2016
Trapper Jack – Faasalalauga e Podcasting Setema 16, 2016
O le Boy punapuna Teine 15 Setema, 2016
So o se fesili e sili atu? – BFL 164 Setema 13, 2016
Pe a toe foi mai le tagata soifua? 10 Setema, 2016
Road malaga i Rhoda House Wise Setema 8, 2016
A Alalaga kofe ma le Doctor ma Kathy Nemeh – BFL 163 Setema 6, 2016
O le tausia e le Atua Lilo mai le agelu Setema 3, 2016
Mitamita afi e WordPress
ShareThis Kopi ma faapipii
– Tagai sili atu i: http://blindfaithlive.com/new-use-business-cards/#sthash.LCA8iAU3.dpuf

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Taic inneal eadar-theangachaidh: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

A New Use for Business Cards

Dall-INNTINNE BEÒ! Fìor daoine. Fìor Miracles.Real daoine. Fìor Miracles / Philip Keller (glacadair) & Dr. Issam Nemeh dall-INNTINNE BEÒ! Fìor daoine. Fìor Miracles.
Rannsachadh
Rannsachadh
prìomh chlàr-taice
Air adhart gu clàr na làraich bun-
Episodes
Frankly Philip
Issam Lèirsinnean
Miracle Moments
mu
eadar-
cobhartaich
Patreon
‘Phuist seòladh ← Previous
A New ‘chleachdaidh airson cairtean-gnothachais
Posted on An t-Sultain 22, 2016 le Philip Keller
Cluich
Podcast: Cluich ann an uinneag ùr | Luchdaich a-nuas

Fo-sgrìobh: iTunes | Android | RSS

Miracle MomentPamela Madden
Pamela Madden air crìonadh air sgàth lèirsinn Stargardt Galar. ‘S e degenerative retinal mì-rian a tha air dimmed na solais, mar sin a’ bruidhinn, agus a thoirt air falbh Pamela aig iomall lèirsinn.

Ged a marcachd ann an rithe chiad seirbheis leigheas le caraid dhi, Carol, agus an Dr Nemeh saor-thoileach, Jay Berkeley, bha i ag ùrnaigh airson Dr. Nemeh agus làn dùil gun robh rudeigin math thachradh còmhla rithe lèirsinn. ‘S e rinn. Chan ann a mhàin a rinn Pamela aig iomall lèirsinn a ‘tighinn air ais, ach an dimmed solais bha cranked suas air ais gu’ soilleir. ‘Blind Faith Live cairtean-gnothachais cuideachd a’ cluich ann an àite Pamela a leigheas.

Bonus –

Tha 15 geallaidhean Our Lady, ma tha sinn ag ùrnaigh an rosary làitheil.
Tha Blessed Virgin Mary gheall Naomh Dominic agus a h-uile a lean gu bheil “”Ge bith dè a dh’iarras sibh ann an Rosary thèid a bhuileachadh.”” Dh’fhàg i airson a h-uile còig-deug Crìosdaidhean a ‘gealltainn dhan fheadhainn a dh’aithris Naomh Rosary. – Oideachadh gu Naomh Dominic agus beannaichte Alan de la Roche

1. Ge b’e ni gu dìleas a ‘frithealadh orm le aithris air an Rosary, gheibh chomharran gràsan.
2. Tha mi a ‘gealltainn mo dìon sònraichte agus as motha gràsan dhaibhsan uile a ni aithris an Rosary.
3. Tha Rosary bithidh cumhachdach armachd an aghaidh ifrinn, bidh e sgrios iar, lughdachadh a ‘pheacaidh, agus an gnothach air saobh-chreideasan.
4. Tha Rosary bheir bheusan agus deadh oibre a ‘soirbheachadh; bidh e fhaighinn airson anaman an pailt tròcair Dhè; bidh e a tharraing air ais an cridheachan dhaoine bho air gràdh an t-saoghal agus a dhìomhanasan, agus togaidh iad gus am miann airson rudan shiorruidh. Oh, gu bheil anamannan a bhiodh iad fhèin a naomhachadh le seo a ‘ciallachadh.
5. An t-anam a ‘moladh fhèin rium le aithris air an Rosary, ni nach sgriosar e.
6. Ge b’e ni aithris an Rosary devoutly, a ‘cur fhèin a’ beachdachadh air a dìomhaireachdan naomha, am feasd a shreap le fhortan. Dia cha chastise ‘sa bha e ceartas, bithidh e nach sgriosar le unprovided bàs; ma bhitheas e dìreach bithidh e fhathast ann an gràs Dhè, agus a bhith airidh air beatha maireannaich.
7. Ge b’e ni a tha fìor dìlseachd airson an Rosary cha bhàsaich e às aonais na Sàcramaidean na h-Eaglais.
8. Iadsan a tha dìleas a dh’aithris an Rosary bithidh rè am beatha agus ann am bàs an solas Dia agus an plenitude a gràsan; aig àm bàis bithidh iad a ‘gabhail pàirt ann an airidheachd na naoimh ann am pàrras.
9. bithidh mi a lìbhrigeadh bho Purgadair an fheadhainn a chaidh a chrochadh airson a ‘Rosary.
10. Tha an dìleas clann an Rosary bithidh am b ‘fhiach ìre àrd de ghlòir ann am Flaitheanas.
11. sibh fhaighinn a h-uile dh’iarras sibh orm le aithris air an Rosary.
12. Tha a h-uile fheadhainn a propagate Naomh Rosary bithidh Clàr- dhomh ann an riatanach.
13. Tha mi air fhaighinn bho mo Divine Son a h-uile luchd-tagraidh an Rosary bithidh airson intercessors air fad gluasadan nèamhaidh chùirt rè am beatha agus aig uair a ‘bhàis.
14. A h-uile a ‘gabhail Duan Rosary tha mo mic agus nigheanan, agus a bhràithrean agus a pheathraichean mo aon Mhac Iosa Criosd.
15. Devotion mo Rosary tha e na dheagh chomharra predestination.

Ciamar a guidheam an Rosary

19
Tha seo a ‘inntrig a phostadh ann an Dr. Issam Nemeh, Miracle Moments, Miracle Prayer, Philip Keller agus tagged beannaichte Màthair, Rosary, Lèirsinn le Philip Keller. Bookmark na buan-cheanglaichean.
Leave a Reply
Seòladh puist-d nach tèid fhoillseachadh. Feum air achaidhean a tha air an comharrachadh *

beachd

ainm *

Post-d *

Làrach-lìn

‘Phuist beachd ann
Dachaigh
mu
Blind Faith Live
Cò tha Cò
Pearsanta nochd
theisteanasan
Videos
Episodes
Frankly Philip
Issam Lèirsinnean
Cumail It Real ri Kathy
Miracle Moments
cobhartaich
Ciamar a Pray an Rosary
eadar-
Cuir fios thugainn
tachartasan
leigheas Seirbheisean
Patreon
Philip a ‘bruidhinn TACHARTASAN

DR. NEMEH Healing SEIRBHEIS
25 an t-Sultain, Cleveland, DoubleTree Westlake

Philip aig GAIDHEALACH AIR COM-PÀIRTEACHAS
Oct 2, St. Mark h-Eaglais Chaitligich, Cleveland

DR. NEMEH Healing SEIRBHEIS
Oct 23, Detroit, MI, Marriott Livonia

DR. NEMEH Healing SEIRBHEIS
Oct 29, Los Angeles, Hawthorne, CA

DR. NEMEH Healing SEIRBHEIS
Oct 30, Los Angeles, Hawthorne, CA

DR. NEMEH Healing SEIRBHEIS
Nov 6, Cleveland, DoubleTree Westlake
Iomradh a thoirt air Clàr Tachartas Eadar Tab, no Healing Seirbheisean airson an tuilleadh fiosrachaidh.

As ùire dreuchdan
A New ‘chleachdaidh airson cairtean-gnothachais t-Sultain 22, 2016
Seinn an Song of Songs – BFL 165 An t-Sultain 19, 2016
Soidhnichean bho Nèamh no Ifrinn? An t-Sultain 17, 2016
Glacadair Jack – Craolaidh gu podcasting t-Sultain 16, 2016
The Girl Bubble Boy t-Sultain 15, 2016
Tuilleadh Ceistean sam bith? – BFL 164 An t-Sultain 13, 2016
Cuin a bhios dhaoine Till? An t-Sultain 10, 2016
Road Trip to Rhoda Wise Taigh September 8, 2016
A Coffee Break leis an Dotair agus Kathy Nemeh – BFL 163 6 an t-Sultain, 2016
The Secret Dia a chumail bho Angels 3 An t-Sultain, 2016
Pròiseil powered by WordPress
ShareThis Copy and Paste
– See tuilleadh aig: http://blindfaithlive.com/new-use-business-cards/#sthash.LCA8iAU3.dpuf

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Подршка машинско превођење: хттп://амзн.то/1З7д5оц
————————————————– ————————————————– ————————————————–

хттп://блиндфаитхливе.цом/нев-усе-бусинесс-цардс/#стхасх.ЛЦА8иАУ3.дпбс

БЛИНД ФАИТХ ЛИВЕ! Реал Пеопле. Реал Мирацлес.Реал Пеопле. Реал Чуда / Филип Келер (Траппер) и др Исам Немех БЛИНД ФАИТХ ЛИВЕ! Реал Пеопле. Реал Чуда.
Претраживање
Претраживање
Главни мени
Прескочи на садржај примарне
епизоде
iskreno Филип
Иссам Увид
Мирацле Моментс
О томе
интеракција
молити
Патреон
Порука оријентација ← Претходна
Нови Користи за пословне картице
Објављено 22. септембра 2016 Пхилип Келлер
игра
Подцаст: Игра се у новом прозору | Преузимање

Субсцрибе: иТунес | андроид | РСС

Чудо МоментПамела Мадден
Памела Мадден је смањење визију због Старгардт болести. То је дегенеративни поремећај мрежњаче који је пригушена светла, такорећи, и одведен периферни вид Памела.

Док се возио у њеној првог сервиса лечења са својом пријатељицом, Царол, и др Немех волонтер, Јаи Берклију, она је молио за др Немех и потпуно очекује да ће се нешто добро деси са њеним визијом. Јесте. Не само да периферни вид Памела је врати, али пригушено светла су савијени уназад до “”светла.”” Блинд Фаитх ливе визитке такође игра улогу у Памела је исцељење.

бонус –

На 15 обећања Госпе, ако се молимо бројанице дневно.
Света Богородица обећао да ће Саинт Доминиц и свима који следи да “”Шта год питате у Росари ће добити.”” Отишла је за све хришћане Петнаест обећава онима који рецитовати Холи Росари. – Пренели Саинт Доминиц и Благо Алан де ла Роцхе

1. Ко ће ме верно служити за рецитовање крунице, примају сигнал милости.
2. Обећавам своју посебну заштиту и највеће врлине свима онима који ће рецитовати круницу.
3. Бројанице ће бити моћан оклоп против пакао, то ће уништити порок, смањити грех, и победи јереси.
4. Бројанице ће изазвати врлине и добра дела да цветају; она ће добити за душама богата милости Божије; да ће повући срца људи из љубави према свету и њене сујете, и да ће их подићи у жељи за вечних ствари. Ох, да би душе се посвети на тај начин.
5. душа која се препоручује да ми је рецитовања крунице, не пропадне.
6. Ко ће рецитовати Росари побожно, примењујући се у обзир његових светих тајни, никада неће бити покорена од стране несреће. Бог га неће казнити у Његову правду, он неће пропасти од стране унпровидед смрти; ако буде само он ће остати у милости Божијој, и постану достојни вечног живота.
7. Ко има праву приврженост за крунице не треба да умре без светих тајни Цркве.
8. Они који су верни рецитовати круницу имају током свог живота и на њихову смрт светлости Божјој и обиља Његовог грацес; у тренутку смрти они ће учествовати у суштини светих у рају.
9. Ја ћу избавити од Чистилишта оних који су посвећени крунице.
10. верни синови крунице треба да заслужују висок степен славе у небу.
11. Ти ћеш добити све што тражи од мене од стране рецитовања крунице.
12. Сви они који пропагирају Холи Росари ће бити потпомогнуто мене у њиховим потребама.
13. сам добио од мог Божанског Сина да ће сви заговорници крунице имају за ИНТЕРЦЕССОРС цео небески суд током свог живота и на часу смрти.
14. Сви који рецитују круницу су моји синови и кћери, и браћа и сестре мог јединог Сина Исуса Христа.
15. Девотион мог Росари је велики знак предодређености.

Како да се моле круницу

19
Овај унос је објављен у др Иссам Немех, Мирацле Моментс, Мирацле Праиер, Пхилип Келлер и таггед Благословена Мајко, Бројанице, Висион Пхилип Келлер. Боокмарк тхе пермалинк.
Оставите одговор
Ваша емаил адреса неће бити објављена. Обавезна поља су означена *

коментар

ime *

емаил *

вебсајт

Постави коментар
Дом
О томе
Слепа вера ливе
Ко је ко
гостовања
Изјаве
Видео
епизоде
iskreno Филип
Иссам Увид
Кеепинг Ит Реал са Кети
Мирацле Моментс
молити
Како Праи круницу
интеракција
Контактирајте нас
евентс
Хеалинг Сервицес
Патреон
Пхилип говори ангажмане

ДР. НЕМЕХ зубари сервице
Сеп 25, Кливленд, Доублетрее Вестлаке

Пхилип говори АНГАЖОВАЊЕ
Нов 2, Свети Марко Католичка црква, Кливленд

ДР. НЕМЕХ зубари сервице
Нов 23, Детроит, МИ Марриотт Ливониа

ДР. НЕМЕХ зубари сервице
Нов 29, Лос Анђелес, Хавтхорне, ЦА

ДР. НЕМЕХ зубари сервице
Нов 30, Лос Анђелес, Хавтхорне, ЦА

ДР. НЕМЕХ зубари сервице
Нов 6, Кливленд, Доублетрее Вестлаке
Се односе на распореду догађаја на Интерацт Таб, или Хеалинг услуга за више детаља.

Мост Рецент Постс
Нови употребу за посао картице септембар 22, 2016
Сингинг Тхе Сонг оф Сонгс – БФЛ 165 Септембар 19, 2016
Знакови из раја или пакла? 17. септембар, 2016
Траппер Џек – радио-дифузију у Подцастинг Септембар 16, 2016
Девојка Буббле Бои 15. септембар, 2016
Има ли још питања? – БФЛ 164 Септембар 13, 2016
Када ће људска бића Повратак? Септембар 10, 2016
Пут Пут у Рода Висе Хоусе септембар 8, 2016
Пауза за кафу са лекаром и Катхи Немех – БФЛ 163 6. септембар, 2016
Тајна Бог чува од анђела 3. септембар, 2016
Проудли поверед би ВордПресс
Подијели Копирање и лепљење
– Сее море ат: хттп://блиндфаитхливе.цом/нев-усе-бусинесс-цардс/#стхасх.ЛЦА8иАУ3.дпуф

 

 

 

#VALUE!
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support muchina shanduro: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

A New Use for Business Cards

BOFU KUTENDA LIVE! People Real. Real Miracles.Real People. Real Miracles / Philip Keller (Muvhimi) & Dr. Issam Nemeh BOFU KUTENDA LIVE! People Real. Real Miracles.
kutsvaka
kutsvaka
Main Menu
Zvashandiswa chikuru kugutsikana
Zvikamu
zvakajeka Philip
Issam Insights
Miracle Nguva
About
dyidzana
namata
Patreon
Post navigation ← Previous
A New Use nokuda Business Cards
Posted on September 22, 2016 naFiripi Keller
tamba
Podcast: Play pahwindo itsva | Download

Iva nhengo: iTunes | Android | RSS

Chishamiso MomentPamela Madden
Pamela Madden ave kupera chiratidzo nokuda Stargardt Disease. Chinhu chinopedza retinal chirwere anenge dimmed magetsi, saka kutaura, uye akabvisa Pamela kuti peripheral chiratidzo.

Nepo akatasva kuti kutanga kuporesa basa neshamwari yake, Carol, uye Dr. Nemeh rokuzvipira, Jay Berkeley wake, iye akanga achinyengeterera Dr. Nemeh uye zvakazara achitarisira kuti chinhu chakanaka chaizoitika chiono chake. It akaita. Kwete chete zvaakaita Pamela kwakaita peripheral chiratidzo dzoka, asi dimmed zviedza vakanga cranked shure kusvika ‘rakajeka.’ Wakapofumara Kutenda makadhi Live bhizimisi uyewo zvange Pamela kuporeswa.

bhonasi –

The 15 Zvipikirwa Hwedu Lady, kana tikanyengetera Ruzariro zuva nezuva.
Mhandara Yakakomborerwa Mariya vakavimbisa Saint Dominic uye vose vanotevera kuti “”Zvose zvamunokumbira Ruzariro vachapiwa.”” Akasiya kuvaKristu vose gumi nemashanu Zvipikirwa kune vaya vangodzokorora Mutsvene Rusariro. – Kuipa Saint Dominic uye ngaavongwe Alan the Roche

1. Munhu vachandishumira nokutendeka nokuda kungodzokorora Ruzariro, uchagamuchira chiratidzo Nyasha dzemutendi.
2. Ndinovimbisa yangu chaiyo kudzivirira uye mukuru Nyasha dzemutendi vose vaya vanofanira kudzokorora Ruzariro.
3. Ruzariro richava simba nadzo pamusoro gehena, naro achaparadza mutevedzeri, kuderera chivi, uye kukunda zvenhema.
4. Ruzariro achagumisa kunaka uye mabasa akanaka vachikura; zvichaita nokuwana mweya zvakawanda tsitsi dzaMwari; izvozvo achabva mwoyo varume kuda nyika dzayo zvisina maturo, uye achasimudza navo chido zvinhu nokusingaperi. Oh, kuti mweya vaizozvikomborera pakuzvinatsa nenzira iyi.
5. Munhu rinorumbidza pacharo kwandiri nokuda kungodzokorora Ruzariro, hakungaperi.
6. Munhu wose anofanira kudzokorora Ruzariro devoutly, achishingairira kukurukura zvayo zvakavanzika zvitsvene, haangatongofi uchikundwa njodzi. Mwari haangadzori vamurove mukururamisira kwake, anofanira kuparadzwa nevanhu unprovided rufu; kana iye akarurama anofanira kuramba munyasha dzaMwari, vova vakakodzera upenyu husingaperi.
7. Ani vachawana kuzvipira kwechokwadi Ruzariro haangafi pasina sakaramende dzeChechi.
8. Vaya vakatendeka kudzokorora Ruzariro achava panguva upenyu hwavo uye pavakafa chiedza Mwari uye plenitude pamusoro Nyasha dzemutendi vake; panguva yorufu vanofanira kubatanidzwa zvemashoko yavatsvene muparadhiso.
9. ndichakununura kubva Purigatori vaya vakazvipira Ruzariro.
10. Vana Ruzariro akatendeka anofanira kukodzera anokudzwa kubwinya Kudenga.
11. Unofanira kuwana zvose zvamunokumbira kwandiri nokuda kungodzokorora Ruzariro.
12. Vose vaya dzokuparadzira Mutsvene Ruzariro inofanira Ichibatsirwa neni zvinokosha zvavo.
13. ndakawana kubva Mwanakomana wangu Divine kuti vose vanotsigira Ruzariro achava vanyengetereri yose yokudenga dare munguva upenyu hwavo uye nenguva rufu.
14. Vose kudzokorora Ruzariro ndivo vanakomana vangu navanasikana, uye hama nehanzvadzi neMwanakomana wangu chete Jesu Kristu.
15. Kuzvipira kwakaita Rusariro wangu chiratidzo chikuru yokufanorongerwa.

Sei kunyengetera Ruzariro

19
kupinda Izvi re muna Dr. Issam Nemeh, Miracle Panguva, Miracle Prayer, Philip Keller uye tagged Blessed Amai, Ruzariro, Chiratidzo Philip Keller. Bookmark ari permalink.
siya mhinduro
Your kero e haangazozikamwi ichibudiswa. Raida minda anozivikanwa *

komenda

Name *

Email *

Website

Post Comment
musha
About
Blind Faith Live
Ndiani uyo
Personal Zvitarisiko
Testimonials
Videos
Zvikamu
zvakajeka Philip
Issam Insights
Kutaura Zviri Real pamwe Kathy
Miracle Nguva
namata
Kunyengetera Ruzariro
dyidzana
Taura nesu
Events
kurapa Services
Patreon
FIRIPI’S UCHITAURA Engagements

DR. NEMEH Healing SERVICE
Sept 25, Cleveland, DoubleTree Westlake

WaFiripi UCHITAURA kuroorana
Oct 2, St. Mark Catholic Church, Cleveland

DR. NEMEH Healing SERVICE
Oct 23, Detroit, MI, Marriott Livonia

DR. NEMEH Healing SERVICE
Oct 29, Los Angeles, Hawthorne, CA

DR. NEMEH Healing SERVICE
Oct 30, Los Angeles, Hawthorne, CA

DR. NEMEH Healing SERVICE
Nov 6, Cleveland, DoubleTree Westlake
Kureva Event Purogiramu musi dyidzana Tab, kana Healing Services mamwe mashoko.

MOST Recent Posts
A New Use nokuda Business Cards September 22, 2016
Kuimba Rwiyo Songs – BFL 165 September 19, 2016
Zviratidzo kubva kudenga kana kuhero? September 17, 2016
Muvhimi Jack – Broadcasting kuna Podcasting September 16, 2016
The Girl Bubble Boy September 15, 2016
Chero More Mibvunzo? – BFL 164 September 13, 2016
Apo Ko Vanhu vanozvarwa Dzokera? September 10, 2016
Road Trip kuna Rhoda akachenjera House September 8, 2016
A Coffee Break pamwe Doctor naKathy Nemeh – BFL 163 September 6, 2016
The Secret Mwari Arambe kubva Angels September 3, 2016
Muchizvikudza dzinofambiswa ne WordPress
ShareThis Copy namatidza
– Ona zvimwe pa: http://blindfaithlive.com/new-use-business-cards/#sthash.LCA8iAU3.dpuf

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
حمايت مشين ترجمو: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

A New Use for Business Cards

انڌي عقيدي رهن ٿا! جائداد جي ماڻهو. جائداد جي Miracles.Real ماڻهو. جائداد جي معجزا / فلپس Keller (Trapper) ۽ ڊاڪٽر Issam Nemeh انڌي عقيدي رهن ٿا! جائداد جي ماڻهو. جائداد جي معجزو.
ڳولا
ڳولا
مکيه فهرست
بنيادي مواد کي ڇڏي ڏيو
Episodes
تكلف فلپس
Issam Insights
معجزو پل
بابت
تفصيل
دعائون
Patreon
پوسٽ چر ← نظارو
بزنس ڪارڊ لاء هڪ نئين استعمال
22 سيپٽمبر 2016 تي موڪليندڙ فلپس Keller جي
راند
Podcast: نئين ونڊو ۾ راند | لاهيو

۾ شريڪ ٿيو: iTunes | Android | آر

معجزو MomentPamela Madden
دارين Madden Stargardt بيماريء جو سبب خواب هٿي آئي. اهو هڪ degenerative retinal شرارت آهي ته بتيون dimmed ڪري ڇڏيو، پوء بات ڪريو، ۽ دارين جي پردي خواب منھن ڪري ورتو آهي.

جڏهن ته سندس دوست، کيرول سان سندس پهريون شفا جي خدمت، ۽ ڊاڪٽر Nemeh رضاڪار ڪرڻ ۾ سوار ٿي، مهمود Berkeley، هوء ڊاڪٽر Nemeh لاء ٿڪجي پيا ۽ پوريء طرح جو انتظار ڪري ته ڪجهه سٺو سندس خواب سان ايڏو وڏو ڪري ڇڏي ويو. اهو ڪيائون. نه رڳو دارين جي پردي خواب موٽي آيو ھو، پر dimmed بتيون واپس ڪرڻ لاء مٿي cranked ويا ‘روشن.’ انڌو ايمان لائيو بزنس ڪارڊ به دارين جي شفا ۾ هڪ ڪردار ادا ڪيو.

بونس –

اسان جي معشوق جي 15 واعدو، اسين روزانو جي rosary دعا ته.
سنڌ برڪت ورجن مريم سانت Dominic کي ۽ جيڪي تابعداري ڪريو ته ڪرڻ جو واعدو ڪيو “”باقي توهان Rosary ۾ پڇا ڳاڇا ڏني ويندي.”” لاء سڀني عيسائين بيرڪ تن کي پاڪ Rosary پڙھي سان واعدو هوء ڏانهن روانو ٿيو. – سانت Dominic ۽ برڪت عاشق من لا Roche الء

1. جيڪو faithfully مون کي Rosary جي تلاوت جي عبادت ڪندا رھندا، سگنل نعمتن ملي ويندو.
2. مون کي سڀ جن جي Rosary ٻڌايان کي منهنجي خاص تحفظ ۽ سنڌ جي وڏي نعمتن جو انجام.
3. هن Rosary دوزخ جي خلاف هڪ طاقتور ڍال ٿي ويندو، ان، وائيس ناس گناھ ضايع، ۽ شيعا شڪست ڏيندو.
4. هن Rosary فضيلت ۽ چڱا ڪم ڪيا سبز ڪرڻ جو سبب ٿيندو. ان کي پاڻ لاء خدا جي گھڻي رحمت نٿي ملي ويندو. ان کي دنيا جي محبت ۽ ان جي سامان کان ماڻھن جي دلين پاسو ڪندو، ۽ انھن کي دائمي شين لاء ئي خواهش کي تمام گهڻو مشهور ٿيندا. چڱو، پاڻ ان جو مطلب جي پاڻ کي ظاھر ڪري ڇڏي آهي.
5. هن جيء جنهن کي Rosary جي تلاوت جي مون کي پاڻ کي صلاح ٿو، سو برباد نه ملندو.
6. جيڪو هن Rosary devoutly ٻڌايان، ان جي مقدس اسري جي غور ڪرڻ لاء پاڻ جهڙي، ڪڏهن به ڦيري جي فتح ڪيو ويندو. خدا کيس سندس انصاف ۾ عذاب نه ڪندو، هن چيو ته هڪ unprovided موت جي ناس ٿيڻ نه ملندو. جيڪڏهن هن چيو ته ٿي صرف هن چيو ته الله جي فضل سان ۾ رهندو، ۽ کيس دائمي زندگي جي لائق بڻجي ويندو.
7. جيڪو هن Rosary لاء هڪ سچي عقيدت جي گرجا گھر جي پلي کان سواء مري نه ويندو آھي.
8. جن جي Rosary پڙھي کي وفادار آھن ۽ الله ۽ سندس نعمتن جو plenitude جي روشني انهن جي زندگي جي دور ۾ ۽ انهن جي موت تي نه آھي. موت جي وقت اھي بھشت ۾ بزرگ جي فضيلت ۾ حصو ملندو.
9. مون کي Purgatory کان پهچائڻ وارا اھي آھن جن جي Rosary ڪري تباه ٿي وئي آهي.
10. جي Rosary جو وفادار ٻارن کي جنت ۾ جويي صاحب جي هڪ اعلي مرتبي جي اهليت وارا.
11. تون سڀ توهان جي Rosary جي تلاوت جي مون کان پڇن ٿا نٿي ملي ويندو.
12. سڀ جن جي پاڪ Rosary پروپيگنڊه سندن necessities ۾ مون جي مدد ڏبي.
13. مون کي منهنجي ٻڌايون پٽ کان حاصل ڪيو آهي سڀني جي Rosary جي advocates انهن جي زندگي جي دور ۾ ۽ موت جي ڪلاڪ ۾ پوري نجمي ڪورٽ جي سفارش لاء آھي ته.
14. سڀ جو Rosary پڙھي ٻڌاء ته منهنجي پٽ ۽ ڌيئرون، ۽ ڀائرن ۽ ڀينرن کي منهنجي صرف پٽ يسوع مسيح جو آهي.
منهنجي Rosary جي 15. عقيدت ٺھرايل انداز جي هڪ وڏي نشاني آھي.

ڪيئن Rosary دعا ڪرڻ

19
هن ۾ داخل ٿيڻ، فلپس Keller ڊاڪٽر Issam Nemeh، معجزو پل، معجزو دعا ۾ ڳالهه ۽ ٽيگ ٿيل جوئي ماتا، Rosary، فلپس Keller جي خواب ڏٺو هو. سنڌ جي permalink.
جواب ڇڏي وڃو
توهان جو اي ميل پتو شايع نه ڪيو ويندو. گهري شعبن لڳل آهن *

تبصرو

نالو *

اي ميل *

ويب سائيٽ

پوسٽ ڪمينٽ
گھر جي
بابت
انڌي ايمان لائيو
ڪير آھي جو آهي
ذاتي Appearances
تصديقي
وڊيوز
Episodes
تكلف فلپس
Issam Insights
Kathy سان ملڪيتن ۽ ان رکندي
معجزو پل
دعائون
ڪيئن Rosary دعائون
تفصيل
اسان سان رابطو ڪريو
سرگرمين
شفا خدمتون
Patreon
فلپس جي ڳالهائيندي ENGAGEMENTS

ڊاڪٽر. NEMEH شفا جي خدمت
سيپٽمبر 25، کليو، DoubleTree Westlake

فلپس جي ڳالهائيندي مصروفيت
خشڪ 2، ايس ٽي جو نشان ڪيٿولڪ چرچ، کليو

ڊاڪٽر. NEMEH شفا جي خدمت
سيپٽمبر 23، Detroit، انصا، Marriott Livonia

ڊاڪٽر. NEMEH شفا جي خدمت
سيپٽمبر 29، لاس اينجلس، Hawthorne، سيي

ڊاڪٽر. NEMEH شفا جي خدمت
سيپٽمبر 30، لاس اينجلس، Hawthorne، سيي

ڊاڪٽر. NEMEH شفا جي خدمت
هوش 6، کليو، DoubleTree Westlake
وڌيڪ تفصيل لاء تفصيل ٽئب تي واقعي جي شيڊول، يا شفا خدمتن ڏانهن اشارو.

سڀ کان وڌيڪ فعال موضوع
بزنس ڪارڊ سيپٽمبر 22، 2016 ع لاء هڪ نئين استعمال
BFL 165 سيپٽمبر 19، 2016 – گيت جي سانگي گانا
جنت يا دوزخ کان آيتن؟ سيپٽمبر 17، 2016
Trapper ڪريو aneel – براڊڪاسٽنگ Podcasting سيپٽمبر 16، 2016 ع تائين
ٻارڙي بلبلا ڇوڪر سيپٽمبر 15، 2016
وڌيڪ ڪي سوال؟ – BFL 164 سيپٽمبر 13، 2016
جڏهن ته انسان کي وري جياريندو؟ سيپٽمبر 10، 2016
Rhoda حڪمت وارو بيت سيپٽمبر 8، 2016 ڪرڻ جي رستي جو سفر
جو ڊاڪٽر ۽ Kathy Nemeh سان هڪ ڪافي جو وقفو – BFL 163 سيپٽمبر 6، 2016
اهو راز خدا جي ملائڪن سيپٽمبر 3، 2016 کان ڊنا
ملٽي جي WordPress اڇلائي
ShareThis نقل ۽ ڳنڍيو
http://blindfaithlive.com/new-use-business-cards/#sthash.LCA8iAU3.dpuf: – تي وڌيڪ ڏسو

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
සහයෝගය යන්ත්රය පරිවර්තනය: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

A New Use for Business Cards

අන්ධ භක්තියෙන් ජීවත් වේවා! සැබෑ ජනතාව. සැබෑ Miracles.Real ජනතාව. සැබෑ ආශ්චර්යයන් / පිලිප් කෙලර් (දඩයක්කාරයෙක්) සහ ආචාර්ය Issam Nemeh අන්ධ භක්තියෙන් ජීවත් වේවා! සැබෑ ජනතාව. සැබෑ ආශ්චර්යයන්.
සෙවීම
සෙවීම
ප්රධාන මෙනුව
ප්රාථමික අන්තර්ගතය වෙත යන්න
කථාංග
අවංකව කියනවා පිලිප්
Issam විදසුන්
ආශ්චර්යය මොහොතක
ගැන
අන්තර් ක්රියා
යාච්ඤා කරන්න
Patreon
තැපැල් සංචලනය ← පසුගිය
ව්යාපාරික කාඞ්පත් සඳහා නව භාවිත
පිලිප් කෙලර් පලකරන්නා 2016 සැප්තැම්බර් 22 වන දින
play
රූප සටහනින්: නව කවුළුවක Play | බාගත

අනුසන් කිරීම: iTunes | ඇන්ඩ්රොයිඩ් | RSS

ආශ්චර්යය MomentPamela Madden
Pamela Madden නිසා Stargardt රෝග දැක්ම මැකීයන කර ඇත. එය එසේ කතා කිරීමට, ආලෝක පහන් dimmed, සහ Pamela ගේ පර්යන්ත දැක්ම රැගෙන තිබෙන පරිහානීය රෙටිනා ආබාධයක් වේ.

ඇගේ මිතුරිය, කැරොල් සමග ඇයගේ පළමු සුව සේවා, සහ ආචාර්ය Nemeh ස්වේච්ඡා වෙත ගමන් කරන අතර, ජේ බර්ක්ලි, ආචාර්ය Nemeh ඇය යාච්ඤා සහ සම්පූර්ණයෙන් හොඳ දෙයක් ඇයට දර්ශනය සමඟ සිදු වෙන බලාපොරොත්තු විය. ඒක කළා. Pamela ගේ පර්යන්ත දැක්ම ආපහු එන්න පමණක් නැත, නමුත් dimmed ලයිට් දක්වා ආපසු මිනිමැරුමකට ලදී ‘දීප්තිමත්.’ අන්ධ විශ්වාසය සජීවි ව්යාපාරික කාඩ්පත් ද Pamela ගේ සුව කාර්යභාරයක් ඉටු කරන ලදී.

ප්රසාද –

අප ස්වාමිදූගේ පොරොන්දු 15 අපට දිනපතා කොන්තයක් යාච්ඤා කරනවා නම්,.
මරිය තුමීගේ ශාන්ත ඩොමිනික් සහ එම අනුගමනය කරන සියලු පොරොන්දු “”කුමක් වුවත් ඔබ අපේත්ෂාවෙන් ඉල්ලා ලබා දෙනු ලැබේ.”” සියලු ක්රිස්තියානීන් මෙරටින් ශුද්ධ අපේත්ෂාවෙන් කටපාඩමින් කරන අයට පොරොන්දු සඳහා ඇය ගියා. – ශාන්ත ඩොමිනික් තුමන්ද ඇලන් ඩි ලා රූස් අත්කරදී

1. යමෙක් විශ්වාසවන්තව එම අපේත්ෂාවෙන් වන පාරායනය විසින් මා සේවය සංඥා කරුණාට ලැබිය යුතුය යුතු ය.
2. මම අපේත්ෂාවෙන් කටපාඩමින් ය කරන සියල්ලන්ට මගේ විශේෂ ආරක්ෂාව සහ ශ්රේෂ්ඨතම කරුණාට පොරොන්දු වෙනවා.
3. අපේත්ෂාවෙන් නිරයේ එරෙහිව ප්රබල ආයුධ විය යුතු අතර, එය, උප විනාශ කරනු ඇත පාපය අඩු, සහ ගාත් පරාජය.
4. අපේත්ෂාවෙන් පළාෙත් මහනුවර දිස්තික්කෙය් උඩුනුවර පාෙද්ශීය ෙල්කම් හා යහපත් ක්රියා ද සමෘධිමත් කිරීමට හේතු වනු ඇත; එය ආත්ම දෙවියන් වහන්සේගේ අතිමහත් දයාව ලබා ගනු ඇත; එය ලෝකයේ ප්රේමය සහ එහි vanities සිට මිනිසුන්ගේ හදවත් ඉල්ලා අස්කර ඇත, හා සදාකාලික දේවල් සඳහා ආශාව වෙනුෙවන් ඇත. ඔහ්, ආත්ම මෙම කරණකොටගෙන ශුද්ධ බවයි.
5. අපේත්ෂාවෙන් වන පාරායනය විසින් මා ම නිර්දේශ කරන ප්රාණය, ආත්මය විනාශ නොකළ යුතු ය.
6. යමෙක් එහි පූජනීය අබිරහස් සලකා බැලීම තමා අයදුම්, devoutly මෙම අපේත්ෂාවෙන් කටපාඩමින් ය අවාසනාව පරාජය කවදාවත් යුතු ය. දෙවියන් වහන්සේ උන් වහන්සේගේ යුක්තිය, ඔහු දඬුවම් නෑ ඔහු unprovided මරණය විනාශ නොකළ යුතු ය ඇත; ඔහු විය නම් පමණක් ඔහු දෙවියන් වහන්සේගේ වරප්රසාදය රැඳී, සහ සදාකාල ජීවනය සුදුසු බවට පත් වනු ඇත.
7. කවුරු අපේත්ෂාවෙන් සඳහා සැබෑ භක්තිය පල්ලියේ නිජබිමේ තොරව මිය නොකළ යුතු ය තිබිය යුතුය.
8. අපේත්ෂාවෙන් පාරායනය කිරීමට විශ්වාසවන්ත අය දෙවියන් වහන්සේ හා උන් වහන්සේගේ කරුණාට ක පවතින ඉතාම සුවිශේෂී ආලෝකය ඔවුන්ගේ ජීවිත කාලය තුළ සහ ඔවුන්ගේ මරණයේදී තිබිය යුතු ය; මිය යන මොහොතේ ඔවුන් පාරාදීසයේ සැදැහැවතුන්ගේ සුදුසුකම්, සහභාගි යුතු ය.
9. ශුධිකාගිනිස්ථානය සිට අපේත්ෂාවෙන් සඳහා කැප වී සිටින අය මම ඉදිරිපත් කල යුතුය.
10. අපේත්ෂාවෙන් ඇති විශ්වාසවන්ත දරුවන් ස්වර්ගයේ මහිමය ඉහළ මට්ටමක තරම් යෝග්ය ය.
11. ඔබ ඔබ අපේත්ෂාවෙන් වන පාරායනය විසින් මා ඉල්ලන සියලු ලබා ගත යුතුය.
12. ශුද්ධ අපේත්ෂාවෙන් ප්රචාරය කරන සියලු දෙනා ඔවුන්ගේ අවශ්යතා මා විසින් ආධාර කළ යුතු ය.
13. මම මගේ දිව්ය පුත්රයා ලබා ඇති අපේත්ෂාවෙන් සියලු හඬ නගන්නන් ඔවුන්ගේ ජීවිත කාලය තුළ සහ මරණය පැයක දී මැදිහත්කරුවන් සඳහා සමස්ත ආකාශ අධිකරණයට තිබිය යුතුය කියලා.
මෙම අපේත්ෂාවෙන් කටපාඩමින් කරන 14. සියලු මගේ එකම පුත්රයාණන් වන ජේසුස් ක්රිස්තුන් වහන්සේ මගේ පුතුන් සහ දියණියන්, සහ සහෝදර සහෝදරියන් ය.
මගේ අපේත්ෂාවෙන් 15. භක්තිය පෙර නියමය විශාල සංඥාවකි.

මෙම අපේත්ෂාවෙන් යාච්ඤා කරන ආකාරය

19
ෙමම ඇතුළත්, ආචාර්ය Issam Nemeh, ආශ්චර්යය මොහොතක, ආශ්චර්යය යාච්ඤාවෙන් පල පිලිප් කෙලර් and tagged මරිය මවගේ අපේත්ෂාවෙන්, පිලිප් කෙලර් විසින් දැක්ම විය. එම කොමෙන්ටුවයි.
ඔබමයි
ඔබේ ඊ-මේල් ලිපිනය පළ කරනු නොලැබේ. අවශ්ය ක්ෂේත්ර සලකුණු වේ *

පරිකථනය

නම *

විද්යුත් තැපෑල *

වෙබ් අඩවිය

තැපැල් පරිකථනය
ගෙදර
ගැන
අන්ධ විශ්වාසය සජීවි
කවුද කවුද
පුද්ගලික පෙනීසිටීම්
සහතික
වීඩියෝ දර්ශන
කථාංග
අවංකව කියනවා පිලිප්
Issam විදසුන්
කැතී සමඟ රියල් එය සාධක
ආශ්චර්යය මොහොතක
යාච්ඤා කරන්න
මෙම අපේත්ෂාවෙන් යාච්ඤා කරන්න කෙසේද
අන්තර් ක්රියා
අප අමතන්න
සිද්ධීන්
සුව සේවා
Patreon
පිලිප්ගේ කතා කටයුතුවල නියැලීම

ආචාර්ය. NEMEH සුව සේවා
සැප්, 25, ක්ලීව්ලන්ඩ්, DoubleTree ෙවස්ට්ෙල්ක්

ෆිලිප් ගේ කතා කැපවීම
ඔක්තෝබර් 2, ශාන්ත මාර්ක් කතෝලික පල්ලිය, ක්ලීව්ලන්ඩ්

ආචාර්ය. NEMEH සුව සේවා
ඔක්තෝබර් 23, ඩෙට්රොයිට්, එම්අයි, මැරියට් Livonia

ආචාර්ය. NEMEH සුව සේවා
ඔක්තෝබර් 29, ලොස් ඇන්ජලීස්, හොව්තොන්, සීඒ

ආචාර්ය. NEMEH සුව සේවා
ඔක්තෝබර් 30, ලොස් ඇන්ජලීස්, හොව්තොන්, සීඒ

ආචාර්ය. NEMEH සුව සේවා
නොවැම්බර් 6, ක්ලීව්ලන්ඩ්, DoubleTree ෙවස්ට්ෙල්ක්
වැඩි විස්තර සඳහා සුව සේවා අන්තර්ක්රියාකාරී Tab මත EVENT උපෙල්ඛනෙය්, හෝ වෙත යොමු වන්න.

නවතම පෝස්ට
ව්යාපාරික නාම සැප්තැම්බර් 22, 2016 සඳහා නව භාවිත
BFL 165 සැප්තැම්බර් 19, 2016 – ගීත ගීතිකාව ගායනා
ස්වර්ගයේ හෝ අපායේ සිට සංඥා? සැප්තැම්බර් 17, 2016
දඩයක්කාරයෙක් ජැක් – ගුවන් විදුලි පොඩ්කාස්ට් සැප්තැම්බර් 16, 2016 දක්වා
මෙම ගර්ල් බබ්ල් බෝයි සැප්තැම්බර් 15 2016
තව ප්රශ්න ඕනෑම? – BFL 164 සැප්තැම්බර් 13, 2016
විට මිනිසුන්ට පමණයි ආපසු කරන්ෙනහිද? සැප්තැම්බර් 10, 2016
Rhoda ප්රඥාවන්ත හවුස් සැප්තැම්බර් 8, 2016 වසර දක්වා Road Trip
සහ වෛද්යවරයා කැතී Nemeh සමග කෝපි Break – BFL 163 සැප්තැම්බර් මස 6 වන 2016
රහස දෙවියන් වහන්සේ දේව දූතයන් සැප්තැම්බර් 3, 2016 සිට තබා
වර්ඩ්ප්රෙස් සාඩම්බරයෙන් බලයෙන්
ShareThis ක්ෂමාශීලී හා සහනශීලීය
http://blindfaithlive.com/new-use-business-cards/#sthash.LCA8iAU3.dpuf: – දී තව බලන්න

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podpora strojový preklad: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

A New Use for Business Cards

Slepá viera LIVE! Skutoční ľudia. Skutočné Miracles.Real People. Skutočné Zázraky / Philip Keller (lovec) a Dr. Issam nemého slepá viera LIVE! Skutoční ľudia. Skutočných zázrakov.
Vyhľadanie
Vyhľadanie
Hlavné menu
Prejsť k hlavnému obsahu
epizódy
úprimne Philip
Issam Insights
miracle Moments
o
vzájomné pôsobenie
modliť sa
Patreon
Príspevok navigáciu ← Predchádzajúci
Nového použitie na vizitky
Publikované 22. septembra 2016 Philip Keller
hrať
Podcast: Play v novom okne | Stiahnuť ▼

Odoberať: iTunes | Android | RSS

Miracle MomentPamela Madden
Pamela Madden sa znižuje videnie, pretože Stargardtova choroba. Ide o degeneratívne ochorenie sietnice, ktorá sivo svetla, tak povediac, a odvezený periférne videnie Pamela je.

Pri jazde vo svojej prvej hojenie službu so svojím priateľom, Carol, a Dr nemého dobrovoľník, Jay Berkeley, ona sa modlila za Dr. nemého a plne očakával, že niečo dobré by sa stalo s jej víziou. To áno. Nielenže periférne videnie Pamela sa vrátiť, ale tlmené osvetlenie boli zalomené späť do “”jasný.”” Slepá viera živý vizitky tiež hral úlohu v Pameline uzdravenie.

bonus –

Týchto 15 sľuby Panny Márie, ak budeme modliť ruženec každý deň.
Blahoslavená Panna Mária sľúbila, svätého Dominika a všetkým, ktorí z toho, že “”Nech sa spýtate v ruženci bude poskytnutá.”” Nechala pre všetkých kresťanov Pätnásť sľubuje tým, ktorí recitovali ruženec. – Prenášaného na svätého Dominika a Blaze Alan de la Roche

1. Ten, kto sa mi verne slúžil u modlitbe ruženca, dostane signál milosti.
2. Sľubujem svoju zvláštnu ochranu a najväčšie milosti všetkým, ktorí budú prednášať ruženca.
3. Ruženec musí byť silný pancier proti peklu, zničí neresť, znížiť hriech, a poraziť herézy.
4. Ruženec spôsobí cnosť a dobré skutky prekvitať; že získa pre duše hojné Božie milosrdenstvo; že stiahne srdcia ľudí od lásky k svetu a jeho márností a bude výťah je k túžbe po večných veciach. Oh, že duša sa posvätí seba týmto spôsobom.
5. duša, ktorá odporúča sa ku mne na modlitbe ruženca, nezahynul.
6. Ten, kto bude recitovať ruženec zbožne, aplikovať sám na zváženie svojich posvätných tajomstvo, nesmie byť nikdy dobytá nešťastie. Boh ho potrestalo v Jeho spravodlivosti, on nezahynul o nezaopatrené smrti; keby bolo práve on zostane v milosti Božej, a stal hoden večného života.
7. Ten, kto má skutočnú oddanosť ruženca neumrie bez sviatostí Cirkvi.
8. Tí, ktorí sú verní recitovať ruženec má počas svojho života a po ich smrti Božieho svetla a plnosti Jeho milosťou; v okamihu smrti budú podieľať na zásluhy svätých v raji.
9. Aj vyslobodí z očistca tých, ktorí boli venovaná ruženca.
10. verní synovia ruženca musí si zaslúži vysoký stupeň slávy v nebi.
11. Tie musia získať všetky pýtaš ma o modlitbe ruženca.
12. Všetci tí, ktorí propagujú ruženec musí byť pomáhal mi vo svojich potrebách.
13. som získal od svojho božského Syna, aby všetci obhajcovia ruženca bude mať za zástancu celý nebeský súd počas svojho života a v hodine smrti.
14. Všetci, ktorí recituje ruženec sú moji synovia a dcéry, a bratia a sestry môjho jediného Syna Ježiša Krista.
15. Oddanosť môjho ruženca je veľké znamenie predurčenia.

Ako sa modliť ruženec

19
Tento záznam bol zaslaný v Dr Issam nemého, Miracle okamihov Miracle modlitba, Philip Keller a označené Panna Mária, ruženec, Vision Philip Keller. Záložka permalink.
Nechaj odpoveď
Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Povinné položky sú označené *

komentár

Názov *

E-mail *

webové stránky

Pridať komentár
Domov
o
Blind Faith Živé
Kto je kto
osobné Vystúpenie
Ohlasy
videá
epizódy
úprimne Philip
Issam Insights
To skutočné vedenie s Kathy
miracle Moments
modliť sa
Ako sa modliť ruženec
vzájomné pôsobenie
Kontaktuj nás
Diania
liečenie služby
Patreon
Hovorenie záväzky Philipov

DR. Nemého HEALING SERVICE
25.září, Cleveland, Doubletree Westlake

Philipov stretnutie rozprávanie
2. októbra, St. Mark katolícka cirkev, Cleveland

DR. Nemého HEALING SERVICE
23.októbra, Detroit, MI, Marriott Livonia

DR. Nemého HEALING SERVICE
29.října, Los Angeles, Hawthorne, CA

DR. Nemého HEALING SERVICE
30. októbra, Los Angeles, Hawthorne, CA

DR. Nemého HEALING SERVICE
6.listopadu, Cleveland, Doubletree Westlake
Pozri plán udalosti na INTERACT Tab alebo liečenie služby pre viac informácií.

najnovších príspevkov
Nové využitie pre vizitky 22.září 2016
Spievať pieseň piesní – BFL 165 19.Septembra 2016
Známky z neba alebo do pekla? 17.září 2016
Trapper Jack – Vysielanie do Podcasting 16.září 2016
The Girl Bubble Boy 15.září 2016
Nejaké ďalšie otázky? – BFL 164 13. septembra 2016
Kedy bude s ľuďmi Návrat? 10.09.2016
Road Trip na Rhoda Wise domu 08.09.2016
Prestávku na kávu s lekárom a Kathy nemého – BFL 163 06.09.2016
Tajomstvo Boh dodržal od anjelov 03.09.2016
Hrdo powered by WordPress
ShareThis Kopírovať a Vložiť
– Viac na: http://blindfaithlive.com/new-use-business-cards/#sthash.LCA8iAU3.dpuf

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podpora za strojno prevajanje: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

A New Use for Business Cards

BLIND FAITH LIVE! Real People. Real Miracles.Real ljudje. Real Miracles / Philip Keller (pasti) in Dr. Issam Nemeh slepo vero LIVE! Real People. Real Miracles.
Iskanje
Iskanje
Glavni meni
Preskoči na primarni vsebino
epizode
odkrito povedano Philip
Issam Insights
Miracle Moments
O
Interact
molite
Patreon
Odgovor navigacija ← Prejšnja
Nova Uporaba za vizitke
Objavljeno dne 22. septembra 2016, ki ga Philip Keller
Predvajaj
Podcast: Predvajaj v novem oknu | Prenos

Naročite se: iTunes | Android | RSS

Miracle MomentPamela Madden
Pamela Madden se zmanjšuje vid zaradi Stargardtova bolezni. To je degenerativna mrežnice bolezen, ki je zatemnjena luči, tako rekoč, in odpeljali periferni vid Pamela je.

Med vožnjo v svojem prvem zdravilno storitev s prijateljico, Carol, in dr Nemeh prostovoljca, Jay Berkeley, je molil za dr Nemeh in popolnoma pričakoval, da bo nekaj dobrega zgodilo s svojo vizijo. Je to storil. Ne le, da periferni vid Pamela je prišel nazaj, vendar so zatemnjene luči so Koljenast nazaj na “”svetlo””. Blind Faith živo vizitke prav tako pomembno vlogo pri Pamela je zdravljenje.

bonus –

Vseh 15 obljube Marije, če bomo molili rožni venec vsak dan.
Devica Marija je obljubil, da svetega Dominika in za vse, ki sledijo, da “”Karkoli prosili v rožnega venca bo odobrena.”” Odšla je za vse kristjane Petnajst obljublja tistim, ki recitirati Svetega rožnega venca. – Prenese na sv Dominika in Blagor Alan de la Roche

1. Kdor se mi zvesto služi s recitacijo rožnega venca, prejmejo signala milosti.
2. Obljubim moje posebno varstvo in največje milosti za vse tiste, ki so recitirali rožni venec.
3. rožni venec mora biti močan oklep proti peklu, bo uničil greh, zmanjšanje greh in poraz herezije.
4. Rožni venec povzroči vrline in dobra dela razvijale; da bodo dobili za duše bogato Božjega usmiljenja; da bo umaknila srca moških iz ljubezni do sveta in njegovih nečimrnosti, in jih dvigniti na željo po večnih stvareh. Oh, da bi duše se posveti na ta način.
5. The dušo, ki se priporoča, da mi jih recitacijo rožnega venca, ne pogubil.
6. Kdor se recitirati rožni venec pobožno, se uporablja za obravnavo njegovih svetih skrivnosti, se nikoli osvojili nesrečo. Bog ga ne bo kaznoval v svoji pravičnosti, ne pogubil z nepreskrbljene smrti; če bo le mora ostati v božji milosti in postal vreden večnega življenja.
7. Kdor ima resnično predanost za rožnega venca ne umre brez zakramentov Cerkve.
8. Tisti, ki so zvesti recitirati rožni venec ima v svojem življenju in v svoji smrti svetlobe Boga in polnosti njegovih milosti; v trenutku smrti morajo sodelovati pri vsebini svetnikov v raju.
9. bom rešil iz vic, ki so namenjena rožnega venca.
10. Zvesti otroci rožnega venca se zaslužijo visoko stopnjo slave v nebesih.
11. se dobite vse, kar vprašajte me s recitacijo rožnega venca.
12. Vsi tisti, ki propagirajo Sveti rožni venec je podprto z mano v svojih potrebah.
13. sem pridobljeni iz mojega božanskega Sina, da imajo vsi zagovorniki rožnega venca za priprošnjike celotno nebeško sodišče v svojem življenju in ob smrtni uri.
14. Vsi, ki so recitirali rožni venec so moji sinovi in hčere, in bratje in sestre mojega edinega Sina Jezusa Kristusa.
15. Devotion mojega rožnega venca je odličen znak predestinacije.

Kako molijo rožni venec

19
Ta vnos je bil objavljen v dr Issam Nemeh, Miracle trenutki, Miracle Molitve, Philip Keller in označena presveti mati, rožni venec, Vision, ki jih Philip Keller. Zaznamek na permalink.
Pustite Odgovori
Vaš e-naslov ne bo objavljen. Zahtevana polja so označena *

komentar

ime *

E-naslov *

Spletna stran

Post Comment
Domov
O
Blind Faith živo
Kdo je kdo
osebni Nastopi
Pričevanja
Video posnetki
epizode
odkrito povedano Philip
Issam Insights
Vodenje je Real s Kathy
Miracle Moments
molite
Kako Molite rožni venec
Interact
Kontaktiraj nas
Dogodki
zdravilne storitve
Patreon
Filipa govoreči Posli

DR. NEMEH ZDRAVLJENJE SERVIS
25. september, Cleveland, DoubleTree Westlake

Filipa GOVOR DELOVANJA
2. oktober, St. Mark Katoliška cerkev, Cleveland

DR. NEMEH ZDRAVLJENJE SERVIS
23. oktober, Detroit, MI, Marriott Livonia

DR. NEMEH ZDRAVLJENJE SERVIS
29. oktober, Los Angeles, Hawthorne, CA

DR. NEMEH ZDRAVLJENJE SERVIS
30. oktober, Los Angeles, Hawthorne, CA

DR. NEMEH ZDRAVLJENJE SERVIS
6. november, Cleveland, DoubleTree Westlake
Glejte Napovednik za Interact Tab, ali Healing storitve za več podrobnosti.

Najnovejše objave
Nova Uporaba za vizitke 22. september 2016
Petje pesmi – BFL 165 19. september 2016
Znaki iz nebes ali pekla? 17. september 2016
Trapper Jack – Broadcasting za Podcasting 16 september 2016
Dekle Bubble Boy 15. september 2016
Kakšno vprašanje? – BFL 164 13. september 2016
Ko bodo ljudje, ki so Vrni? 10. september 2016
Road Trip to Rhoda Wise House 8. september 2016
Odmor z doktorjem in Kathy Nemeh – BFL 163 6. september 2016
Skrivnost Boga vodijo od angelov 3. september 2016
Ponosno powered by WordPress
ShareThis Kopiranje in lepljenje
– Preberite več na: http://blindfaithlive.com/new-use-business-cards/#sthash.LCA8iAU3.dpuf

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Taageerada turjumaadda mashiinka: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

A New Use for Business Cards

RUMAYSAD INDHAHA LA NOOL! Dadka Real. Real Dadka Miracles.Real. Miracles Real / Philip Keller (Trapper) & Dr. Morocco Nemeh INDHAHA rumaysad buu ku noolaan! Dadka Real. Real Miracles.
Search
Search
menu Main
Ku bood tusmada hoose
Dhacdooyinka
saraaxa Philip
Morocco Fahanka
Waayaha Miracle
About
falgalaan
Tukada
Patreon
Post navigation ← Previous
Isticmaal A New for Cards Business
Posted on September 22, 2016 by Philip Keller
Play
Podcast: Play in new window | Download

Subscribe: iTunes | Android | RSS

Miracle MomentPamela Madden
Pamela Madden ayaa hoos lagu tusay, maxaa yeelay of Disease Stargardt. Waa cudur side isha ayaa wuxuu yeeley Dabool nalalka, sidaas si la hadasho, oo qaaday aragtida durugsan Pamela ee.

Iyadoo fuushan adeegga bogsiinta ugu horeeyay iyada oo leh iyada saaxiib, Carol, oo iskaa wax u qabso Dr. Nemeh, Jay Berkeley, ayay tukanayay for Dr. Nemeh oo si buuxda u filaya in ay wax wanaagsan iyada aragtida dhici lahaa. Waxaa sameeyey. Ma aha oo kaliya ku sameeyey aragtida durugsan Pamela ayaa dib ugu soo laabto, laakiin waxaa lagu nalalka wuxuu yeeley Dabool dib ilaa cranked ‘dhalaalaya.’ Faith Blind kaararka ganacsiga Live sidoo kale door ka ciyaaray bogsiinta Pamela ee.

Bonus –

The 15 ballamadii Our Lady, haddii aan ku tukado, imisaa maalmeedka.
Virgin Mary The barakaysan ballanqaaday inuu Saint Dominic iyo Tuuxii raaca in dhammaan “”Wax kasta oo aad weydiiso in Rosary waa la siin doonaa.”” Waxay ka tageen, waayo, dhammaan Masiixiyiinta Shan iyo toban ballan qaaday in kuwa ku Akhrin Rosary Quduuska ah. – Siin Saint Dominic iyo mahad leh Alan de la Roche

1. Ku alla kii si daacad ah ayaa ii adeegi doona by Cajami ah ee Rosary ah, wuxuu heli doonaa haybiyaan signal.
2. Waxaan balanqaadayaa aan ilaalinta gaarka ah iyo haybiyaan ugu weyn in dhammaan dadka akhriya Rosary ah.
3. Rosary waxay noqon doonaan hubka awood leh ka dhanka ah cadaabta, baabbi’in doonaa, ku xigeenka, hoos u dembi, oo laga adkaado bidcinimo.
4. Rosary wuxuu ka dhigi doonaa wanaaggiisa oo camal fiican in ay barwaaqoobaan, waxay heli doonaan gudno naxariista badan ee Ilaah, waxay ka bixi doonaa qalbiga dadka oo ka jacaylka dunida iyo waxtarka lahayn, iyo iyaga u qaadi doonaa aad u doonaya, waayo, waxyaalaha weligeed ah. Oh, naftoodu iska dhigeen lahaa by taasi ka dhigan tahay.
5. Qofkii oo laftiisa ku talinaysaa ii by Cajami ah ee Rosary ah, ma wada baabbi’i doonaan.
6. Ruuxii akhriya Rosary u khushuucaan, isaga qudhiisu codsanaya in ay tixgelin ee waxyaalaha qarsoon oo ay Xurmaysan, aan marnaba la guulaystay doonaan oo musiiba ah. Ilaah isaga aan edbin doonaa in uu caddaaladda, inuusan ku baabbi’i doonaan dhimasho ah unprovided; oo haddii uu kaliya uu ku hadhi doonaan nimcada Ilaah, oo noqday istaahilin nolosha weligeed ah.
7. Ku alla kii leeyihiin waa u kaliyeeli run ah Rosary ah ma dhiman doono oo aan ka sacraments ee Kaniisadda.
8. kuwa aaminka ah oo ku akhriya Rosary ay heli doonaan inta ay nolol iyo geeriba, iftiinka Ilaah iyo plenitude ee haybiyaan waxa uu, la joogo dhimashada ay ka qayb qaataan waa in mudnaanta quduusiinta in Jannada.
9. Waxaan ka Purgatory samatabbixin doonaa kuwa loo soocay in Rosary ah.
10. carruurta aamin of Rosary ee mutaysta doonaa shahaado sare ammaanta jannada.
11. waa inaad hesho waxaad i weyddiistaan by Cajami ah ee Rosary oo dhan.
12. Dhammaan kuwa dacaayad Rosary Quduuska ah loomana doonaa daraadday iyo baahi ay.
13. waxaan helay ka Ilaahnimadu Wiilka in dhammaan dooda of Rosary ku shafeecayaal yeelan doonaan maxkamadda oo dhan samadu inta ay nolosha iyo saacaddii dhimashada.
14. Dhammaan akhriya Rosary yihiin wiilashayda iyo gabdhahayga, iyo walaalihiis wiilal iyo gabdhoba Wiilka keliya oo Ciise Masiix.
15. kaliyeeli aan Rosary waa calaamad weyn oo ku saabsan qadarka.

Sida loo tukado Rosary ah

19
entry Tani waxaa posted in Dr. Morocco Nemeh, Waayaha Miracle, salaadda Miracle, Philip Keller oo tagged barakaysan Hooyo, Rosary, Vision by Philip Keller. Bookmark Permalink ah.
Leave a Reply
cinwaanka email Your aan laga soo saari doonaa. Beeraha loo baahan yahay waxaa lagu calaamadeeyay *

Comment

Magaca *

Email *

Website

Post Comment
Home
About
Blind Faith Live
Yaa Yaa
Muuqaalada Personal
Kurtumm
Videos
Dhacdooyinka
saraaxa Philip
Morocco Fahanka
ILAALI Waxaa Real la Kathy
Waayaha Miracle
Tukada
Sida loo soo ducee Rosary ah
falgalaan
Nala soo xiriir
Dhacdooyinka
Wanaajinta Services
Patreon
Bogaadiyay hadlayay Filibos

DR. ADEEGGA NEMEH ayuu bogsiinayay:
Sept 25, Cleveland, DoubleTree Westlake

Filibos Hawlgelinta hadlaya
Oct 2, St. Mark Catholic Church, Cleveland

DR. ADEEGGA NEMEH ayuu bogsiinayay:
Oct 23, Detroit, MI, Marriott Livonia

DR. ADEEGGA NEMEH ayuu bogsiinayay:
Oct 29, Los Angeles, Hawthorne, CA

DR. ADEEGGA NEMEH ayuu bogsiinayay:
Oct 30, Los Angeles, Hawthorne, CA

DR. ADEEGGA NEMEH ayuu bogsiinayay:
Nov 6, Cleveland, DoubleTree Westlake
U dir ka Event Jadwalka on xidhiidhka Tab, ama Bogsiiyey Adeegyada faahfaahin dheeraad ah.

MOST Recent Posts
A New Isticmaal for Cards Business September 22, 2016
Heesida Song of Songs – BFL 165 September 19, 2016
Calaamadaha ka Jannada ama Jahannamo? September 17, 2016
Trapper Jack – Broadcasting in Podcasting September 16, 2016
Boy The xumbo Girl September 15, 2016
Kasta oo Su’aalo More? – BFL 164 September 13, 2016
Marka noqo doonaa ee aadanaha? September 10, 2016
Trip Road inay Rhoda falsan House September 8, 2016
A Coffee Break la Doctor iyo Kathy ee Nemeh – BFL 163 September 6, 2016
Ilaah Secret ka Malaa’igta ilaalinaysay September 3, 2016
Kibir ku shaqeeya by WordPress
ShareThis Copy iyo paste
– Eeg more at: http://blindfaithlive.com/new-use-business-cards/#sthash.LCA8iAU3.dpuf

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Apoyo a la traducción automática: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

A New Use for Business Cards

FE CIEGA LIVE! Gente real. Las personas Miracles.Real reales. Milagros reales / Philip Keller (Trapper) y el Dr. Issam Nemeh Blind Faith LIVE! Gente real. Milagros real.
Buscar
Buscar
Menú principal
Saltar al contenido principal
episodios
francamente Felipe
Issam Insights
Momentos Miracle
Acerca de
Interactuar
Orar
Patreon
Navegador de artículos ← Anterior
Un nuevo uso para tarjetas de visita
Publicado el 22 de septiembre 2016 Philip Keller
Jugar
Podcast: Jugar en una nueva ventana | Descargar

Suscribirse: iTunes | Android | RSS

Milagro MomentPamela Madden
Pamela Madden ha disminuyendo la visión debido a la enfermedad de Stargardt. Es un trastorno degenerativo de la retina que se ha atenuado las luces, por así decirlo, y quitado la visión periférica de Pamela.

Mientras viajaba en su primer servicio de sanidad con su amiga, Carol, y el voluntario Dr. Nemeh, Jay Berkeley, ella estaba orando por el Dr. Nemeh y completamente esperando que algo bueno iba a pasar con su visión. Hizo. No sólo la visión periférica de Pamela volver, pero las luces se apagaron fueron manivela de nuevo hasta ‘brillante.’ Fe ciega tarjetas de presentación en vivo también desempeñaron un papel en la curación de Pamela.

bonus –

Las 15 promesas de la Virgen, si rezan el rosario todos los días.
La Virgen María se comprometió a Santo Domingo ya todos los que sigue que “”todo lo que pidáis en el Rosario será concedida.”” Ella se fue para todos los cristianos Quince promete a los que rezan el Santo Rosario. – Impartido a Santo Domingo y al Beato Alano de la Roche

1. El que me ha de servir fielmente por el rezo del Rosario, recibirán gracias señal.
2. Prometo mi protección especial y las mayores gracias a todos aquellos que recen el Rosario.
3. El Rosario será una poderosa contra el infierno, destruirá los vicios, disminuirá el pecado, y derrotar a las herejías.
4. El Rosario hará que la virtud y las buenas obras de prosperar; se obtendrá a las almas la gran misericordia de Dios; que retirará los corazones de los hombres del amor del mundo y sus vanidades, y los elevará al deseo de las cosas eternas. Oh, que las almas se santificarán por este medio.
5. El alma que se encomiende a mí por el rezo del Rosario, no se pierda.
6. Quien rece el Rosario devotamente, aplicándose a la consideración de sus misterios sagrados, no se va a conquistar por la desgracia. Dios no lo castigará en su justicia, que no se pierda una muerte violenta; si es justo, permanecerá en la gracia de Dios, y tendrá la recompensa de la vida eterna.
7. El que tendrá una verdadera devoción por el Rosario no morirán sin los Sacramentos de la Iglesia.
8. Los que son fieles a rezar el Rosario tendrán durante su vida y en la muerte la luz de Dios y la plenitud de sus gracias; en el momento de la muerte participarán en los méritos de los santos en el paraíso.
9. Libraré del Purgatorio a los que se han dedicado al Rosario.
10. Los hijos fieles del Rosario merecerán un alto grado de gloria en el Cielo.
11. Obtendrán todo lo que me pidas por el rezo del Rosario.
12. Todos aquellos que propagan el Santo Rosario será ayudada por mí en sus necesidades.
13. He obtenido de mi Divino Hijo que todos los defensores del Rosario tengan como intercesores a toda la corte celestial durante su vida y en la hora de la muerte.
14. Los que rezan el Rosario son mis hijos e hijas, y hermanos y hermanas de mi único hijo Jesucristo.
15. La devoción de mi Rosario es una gran señal de predestinación.

Como rezar el Rosario

19
Esta entrada fue publicada en el Dr. Issam Nemeh, Momentos Miracle, Miracle Oración, Philip Keller y etiquetada Mater, Rosario, Visión de Philip Keller. Guarda el enlace permanente.
Deja una respuesta
Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

Comentario

Nombre *

Email *

Sitio web

publicar comentario
Casa
Acerca de
La fe ciega en Vivo
Quien es quien
personal Apariciones
Testimonios
vídeos
episodios
francamente Felipe
Issam Insights
Manteniendo la Real con Kathy
Momentos Miracle
Orar
Como Rezar el Rosario
Interactuar
Contáctenos
Eventos
Curación Servicios
Patreon
Charlas de Felipe

DR. SERVICIO DE LA SANIDAD Nemeh
De sept el 25, Cleveland, DoubleTree Westlake

Contrato de discurso de Felipe
2 oct, San Marcos Iglesia Católica, Cleveland

DR. SERVICIO DE LA SANIDAD Nemeh
23-oct-Detroit, MI, Marriott Livonia

DR. SERVICIO DE LA SANIDAD Nemeh
Oct 29, Los Ángeles, Hawthorne, CA

DR. SERVICIO DE LA SANIDAD Nemeh
Oct 30, Los Ángeles, Hawthorne, CA

DR. SERVICIO DE LA SANIDAD Nemeh
6 de noviembre de Cleveland, DoubleTree Westlake
Consulte el calendario del evento en Interact Tab, o servicios de sanidad para más detalles.

Publicaciones más recientes
Un nuevo uso para las tarjetas de negocios 22 de septiembre de, el año 2016
Cantar la canción de la canción – BFL 165 19 de de septiembre de, el año 2016
Señales del Cielo o el Infierno? 17 de de septiembre de, el año 2016
Trapper Jack – Difusión de Podcasting 16 de de septiembre de, el año 2016
La muchacha del muchacho de la burbuja 15 de de septiembre de, el año 2016
¿Alguna pregunta más? – BFL 164 13 de de septiembre de, el año 2016
Cuando devolverá los seres humanos? 10 de septiembre de, el año 2016
Viaje por carretera a Rhoda Wise Casa 8 de septiembre de, el año 2016
Un descanso para tomar café con el doctor y Kathy Nemeh – BFL 163 6 de septiembre de, el año 2016
El Dios secreto guardado de los Ángeles 3 de septiembre de, el año 2016
Con la tecnología de WordPress
ShareThis Copiar y pegar
– Ver más en: http://blindfaithlive.com/new-use-business-cards/#sthash.LCA8iAU3.dpuf

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Rojongan panarjamahan mesin: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

A New Use for Business Cards

IMAN buta hirup! Jalma nyata. Real Jalma Miracles.Real. Miracles Real / Philip Keller (Trapper) & Dr. Issam Nemeh buta IMAN hirup! Jalma nyata. Real Miracles.
neangan
neangan
menu utama
Skip to eusi primér
episode
Terus terang Philip
Issam wawasan
Babah Momen
kira-kira
gaul
dua
Patreon
pituduh Post ← saméméhna
A Pamakéan New pikeun Kartu Business
Posted on September 22, 2016 by Philip Keller
ulin
Podcast: Play dina jandela anyar | download

Ngalanggan: iTunes | Android | RSS

Babah MomentPamela Madden
Pamela Madden geus diminishing visi alatan Kasakit Stargardt. Ieu téh hiji karusuhan retinal degenerative nu geus dimmed lampu, jadi mun nyarita, jeung dibawa kabur visi periferal Pamela sacara.

Sedengkeun tunggang ka layanan penyembuhan kahiji nya jeung babaturan nya, Carol, jeung Dr. Nemeh volunteer, Jay Berkeley, manéhna ieu solat keur Dr. Nemeh jeung pinuh expecting nu hiji hal alus bakal kajadian jeung visi nya. Ieu teu. Teu ngan teu visi periferal Pamela sacara datang deui, tapi lampu dimmed anu cranked deui nepi ka ‘caang.’ Iman Buta kartu Live bisnis ogé maénkeun peran dina penyembuhan Pamela sacara.

bonus –

15 janji tina Lady urang, lamun urang solat rosary nu sapopoé.
Nu Virgin Mary rahayu jangji ka Saint Dominic jeung sadaya anu nuturkeun yén “”Naon bae nu nanya di Rosary bakal dibales.”” Manéhna kenca pikeun sadaya Kristen Lima belas janji ka jalma anu ngadugikeun Rosary Suci. – Imparted ka Saint Dominic jeung rahayu Alan de la Roche

1. Saha bakal dipercaya ngawula kuring ku recitation tina Rosary, bakal narima graces sinyal.
2. I jangji panyalindungan husus mah jeung graces greatest ka sakabeh jalma anu bakal ngadugikeun Rosary.
3. Nu Rosary bakal jadi armor kuat ngalawan naraka, bakal ngancurkeun wakil, ngurangan dosa, jeung ngelehkeun heresies.
4. Nu Rosary bakal ngabalukarkeun kahadean jeung karya nu sae pikeun flourish; bakal ménta pikeun jiwa nu rahmat loba pisan Allah; bakal mundur hate lalaki ti cinta dunya jeung vanities, sarta bakal angkat ka kahayang pikeun hal langgeng. Oh, nu jiwa bakal sanctify sorangan ku ieu hartina.
5. Nu jiwa nu ngajak sorangan ka kuring ku recitation tina Rosary, ulah binasa.
6. Saha bakal ngadugikeun Rosary devoutly, nerapkeun dirina ka tinimbangan of mysteries suci anak, bakal kungsi ngawasa ku misfortune. Allah moal chastise manéhna di kaadilan-Na, manéhna ulah binasa ku maot unprovided; lamun manéhna jadi ngan manéhna bakal tetep aya dina rahmat Allah, sarta jadi pantes hirup langgeng.
7. Saha bakal boga bakti bener pikeun Rosary teu kudu maot tanpa sacraments tina Garéja.
8. Maranéhanana anu satia ka ngadugikeun Rosary bakal boga salila hirup maranéhanana jeung di maot maranéhanana cahaya Allah jeung plenitude of graces-Na; di moment maot maranehna bakal ilubiung dina merits tina para wali dina paradise.
9. Kuring bakal nganteurkeun ti Purgatory jalma anu geus devoted ka Rosary.
10. Nu barudak satia tina Rosary bakal istighfar gelar luhur kamulyaan di Surga.
11. Anjeun bakal ménta kabeh menta kuring ku recitation tina Rosary.
12. Sadaya jalma anu propagate dina Rosary Suci bakal dibantuan ku kuring di kaperluan maranéhanana.
13. Kuring geus dicandak ti Putra Illahi mah kabéh ngabela tina Rosary bakal boga keur intercessors sakabéh pangadilan celestial salila hirup maranéhanana jeung di jam maot.
14. Sadaya anu ngadugikeun Rosary aya putra mah putri, sarta nadya jeung sadulur mah ngan Putra Yesus Kristus.
15. bakti of Rosary mah tanda gede predestination.

Kumaha neneda nu Rosary

19
entry ieu dipasang dina Dr. Issam Nemeh, Babah Momen, Babah Solat, Philip Keller and tagged rahayu Ibu, Rosary, Visi ku Philip Keller. Bookmark jugjugan teh.
Leave a Reply
Email alamat anjeun teu bakal dipedar. widang dibutuhkeun nu ditandaan *

komentar

ngaran *

surélék *

website

Post Comment
imah
kira-kira
Buta Iman Live
Saha nu Anu
appearances Personal
Testimonials
pidio
episode
Terus terang Philip
Issam wawasan
Ngajaga Ieu Real jeung Kathy
Babah Momen
dua
Kumaha neneda nu Rosary
gaul
Taros Kami
kajadian
penyembuhan Services
Patreon
Ngajomblo diomongkeun Philip’S

DR. Service NEMEH penyembuhan
Sept 25, Cleveland, DoubleTree Westlake

Dursasana diomongkeun Philip sacara
, Garéja Katolik St. Mark Oct 2, Cleveland

DR. Service NEMEH penyembuhan
Oct 23, Detroit, MI, Marriott Livonia

DR. Service NEMEH penyembuhan
Oct 29, Los Angeles, Hawthorne, CA

DR. Service NEMEH penyembuhan
Oct 30, Los Angeles, Hawthorne, CA

DR. Service NEMEH penyembuhan
Nov 6, Cleveland, DoubleTree Westlake
Tingal Kajadian Jadwal dina interaksi Tab, atawa penyembuhan Services keur leuwih jelasna.

Tulisan anyar paling
A Pamakéan New pikeun Kartu Business September 22, 2016
Nyanyi nu Song of Lagu – BFL 165 September 19, 2016
Tanda ti Surga atawa Apan? September 17, 2016
Trapper Jack – Broadcasting ka Podcasting September 16, 2016
Nu Hayang gelembung Boy September 15, 2016
Sakur Patarosan More? – BFL 164 September 13, 2016
Lamun Badé the manusa Balik deui? September 10, 2016
Jalan Trip ka Rhoda Wise House September 8, 2016
A Kopi megatkeun jeung Dokter jeung Kathy Nemeh – BFL 163 September 6, 2016
Nu Rusiah Allah diteundeun ti Malaikat September 3, 2016
Alpukahna Powered by WordPress
ShareThis Tiron jeung Témpél
– Tempo leuwih di: http://blindfaithlive.com/new-use-business-cards/#sthash.LCA8iAU3.dpuf

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support mashine ya tafsiri: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

A New Use for Business Cards

BLIND IMANI LIVE! Watu Halisi. Real Miracles.Real Watu. Miracles Real / Philip Keller (Trapper) & Dk Issam Nemeh BLIND IMANI LIVE! Watu Halisi. Real Miracles.
tafuta
tafuta
kuu menu
Ruka kwa yaliyomo ya msingi
matukio
Kusema ukweli Philip
Issam ufahamu
Miracle Moments
kuhusu
kuingiliana
Ombeni
Patreon
Post navigation ← Previous
Matumizi New kwa Biashara kadi
Posted juu ya Septemba 22, 2016 na Philip Keller
kucheza
Podcast: Kucheza katika dirisha mpya | download

Kujiunga: iTunes | Android | RSS

Miracle MomentPamela Madden
Pamela Madden ina utovu maono kwa sababu ya ugonjwa Stargardt. Ni kupungua retina machafuko ambayo dimmed taa, ili kuzungumza, na kupelekwa mbali Pamela maono pembeni.

Wakati akiendesha katika uponyaji huduma yake ya kwanza kwa rafiki yake, Carol, na Dk Nemeh kujitolea, Jay Berkeley, alikuwa anaomba kwa Dk Nemeh na kikamilifu kutarajia kwamba kitu kizuri kitatokea na maono yake. Ni alifanya. Si tu kwamba Pamela maono pembeni kuja nyuma, lakini taa dimmed walikuwa cranked nyuma hadi ‘mkali.’ Blind Faith kadi ya kuishi biashara pia jukumu katika uponyaji Pamela.

bonus –

ahadi 15 ya Mama yetu, kama sisi kuomba Rozari kila siku.
Bikira Maria aliahidi Saint Dominic na kwa wale wote ambao kufuata kwamba “”Na chochote mtakachoomba kwa Rosary utatolewa.”” Yeye aliondoka kwa Wakristo wote kumi na tano Ahadi kwa wale ambao kusali Rozari Mtakatifu. – Kuwashirikisha na Saint Dominic na Heri Alan de la Roche

1. Yeyote uaminifu kumtumikia me na kusali Rozari, atapokea neema signal.
2. Mimi ahadi ya ulinzi wangu maalum na neema kubwa kwa ambaye atakuwa kusali Rozari wale wote.
3. Rosary atakuwa nguvu silaha dhidi kuzimu, itakuwa kuharibu makamu, kupunguza dhambi, na kushindwa uzushi.
4. Rosary itakuwa na kusababisha wema na matendo mema na kushamiri; itakuwa kupata kwa ajili ya nafsi tele huruma ya Mungu; itakuwa kujiondoa mioyo ya watu na upendo wa dunia na udanganyifu wake, na kuinua yao kwa hamu ya mambo ya milele. Oh, kwamba roho itakuwa na wajitakase kwa njia hii.
5. nafsi ambayo inapendekeza yenyewe kwangu na kusali Rozari, hautapotea.
6. Yeyote kusali Rozari devoutly, kuomba mwenyewe kwa kuzingatia ya siri yake takatifu, kamwe kuwa alishinda kwa bahati mbaya. Mungu si kuwaadhibu naye katika haki yake, yeye hatakuwa kupotea kwa kifo unprovided; kama yeye ni tu yeye itakaa neema ya Mungu, na kuwa hamstahili uzima wa milele.
7. Yeyote atakuwa na kweli ibada kwa Rosary hatakufa bila sakramenti za Kanisa.
8. Wale ambao ni waaminifu kwa kusali Rozari atakuwa na wakati wa maisha yao na wakati kufa kwao mwanga wa Mungu na plenitude ya neema yake; wakati wa kifo nao kushiriki katika uhalali wa Watakatifu peponi.
9. Mimi atakayewaokoa kutoka Purgatory wale ambao wamekuwa kujitoa kwa Rozari.
10. watoto mwaminifu wa Rozari atakuwa kustahili shahada ya juu ya utukufu wa Mbinguni.
11. Wewe watapata wote hutaka kwangu na kisomo ya Rozari.
12. Wale wote ambao kueneza Rozari Mtakatifu atakuwa wasaidiwe na mimi katika mahitaji yao.
13. Nimefanya zilizopatikana kutoka Mwanangu Divine kwamba mawakili wote wa Rozari atakuwa na kwa waombezi zima la mbinguni mahakama wakati wa maisha yao na saa ya kufa.
14. Wote ambao kusali Rozari ni wanangu, na binti, na ndugu na dada wa Mwanangu tu Yesu Kristo.
15. Ibada ya Rozari yangu ni ishara kubwa ya kuchaguliwa toka asili.

Jinsi ya kuomba Rozari

19
Kuingia Hii ilikuwa posted katika Dk Issam Nemeh, Miracle Moments, Miracle Sala, Philip Keller na tagged heri Mama, Rozari, Vision na Philip Keller. Kwanza Permalink.
Acha Reply
Anwani yako ya barua si kuchapishwa. Mashamba required ni alama *

maoni

jina *

Barua pepe

tovuti

Chapisha Maoni
nyumbani
kuhusu
Blind Faith Live
Nani ni nani
Kuonekana binafsi
ushuhuda
Video
matukio
Kusema ukweli Philip
Issam ufahamu
Keeping It Real na Kathy
Miracle Moments
Ombeni
Jinsi ya Kusali Rozari
kuingiliana
Wasiliana nasi
matukio
uponyaji Services
Patreon
PHILIP akizungumza ushirikiano

DR. NEMEH HEALING SERVICE
Septemba 25, Cleveland, DoubleTree Westlake

PHILIP ya ANAZUNGUMZA ENGAGEMENT
Oktoba 2, St Mark Catholic Church, Cleveland

DR. NEMEH HEALING SERVICE
Oktoba 23, Detroit, MI, Marriott Livonia

DR. NEMEH HEALING SERVICE
Oktoba 29 Los Angeles, Hawthorne, CA

DR. NEMEH HEALING SERVICE
Oktoba 30, Los Angeles, Hawthorne, CA

DR. NEMEH HEALING SERVICE
Novemba 6, Cleveland, DoubleTree Westlake
Rejea Tukio Ratiba juu ya Tab kiutendaji, au Healing Services kwa maelezo zaidi.

MOST POSTA KARIBUNI
Matumizi New kwa Biashara kadi Septemba 22, 2016
Kuimba Wimbo – BFL 165 Septemba 19, 2016
Ishara kutoka Mbinguni au Jahannamu? Septemba 17, 2016
Trapper Jack – Broadcasting kwa Podcasting Septemba 16, 2016
Msichana Bubble Boy Septemba 15, 2016
Yoyote maswali zaidi? – BFL 164 Septemba 13, 2016
Lini Beings Human Rudisha? Septemba 10, 2016
Road Trip to Rhoda Wise House Septemba 8, 2016
Break Kahawa na Daktari na Kathy Nemeh – BFL 163 Septemba 6, 2016
Siri Mungu Kept kutoka Angels 3 Septemba 2016
Kujigamba powered by WordPress
ShareThis Copy na Kuweka
– Angalia zaidi katika: http://blindfaithlive.com/new-use-business-cards/#sthash.LCA8iAU3.dpuf

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Stöd maskinöversättning: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

A New Use for Business Cards

Blind Faith LIVE! Äkta människor. Verkliga Miracles.Real Personer. Verkliga Miracles / Philip Keller (Trapper) & Dr Issam Nemeh Blind Faith LIVE! Äkta människor. Verkliga Miracles.
Sök
Sök
Huvudmeny
Hoppa till huvudinnehåll
episoder
frankly Philip
Issam Insights
Miracle Moments
Handla om
Påverka varandra
Be
Patreon
Post navigering ← Föregående
Ett nytt användningsområde för visitkort
Publicerat September 22, 2016 av Philip Keller
Spela
Podcast: Spela i nytt fönster | Ladda ner

Prenumerera: iTunes | Android | RSS

Miracle MomentPamela Madden
Pamela Madden har minskande synen på grund av Stargardt sjukdom. Det är en degenerativ retinal sjukdom som har nedtonade ljus, så att säga, och tas bort Pamela perifera vision.

Medan ridning i sin första helande tjänst med sin vän, Carol, och Dr. Nemeh volontär, Jay Berkeley, hon bad för Dr. Nemeh och helt förväntar sig att något bra skulle hända med sin vision. Det gjorde. Inte bara gjorde Pamela perifera syn komma tillbaka, men nedtonade lamporna var vevas tillbaka till “”ljus””. Blind Faith Live visitkort spelade också en roll i Pamela helande.

bonus –

15 löften om Our Lady, om vi ber radband dagligen.
Jungfru Maria lovade Saint Dominic och alla som följer den “”Vad du frågar i rosenkransen kommer att beviljas.”” Hon lämnade för alla kristna Femton löften till dem som recitera Holy Rosary. – Förlänas Saint Dominic och välsignade Alan de la Roche

1. Den som ska troget tjäna mig genom recitationen av rosenkransen, skall få signal nåd.
2. Jag lovar min särskilt skydd och de största nåd till alla dem som ska läsa rosenkransen.
3. Rosenkransen skall vara en kraftfull rustning mot helvetet, kommer det att förstöra vice, minska synd och besegra villoläror.
4. Rosary orsakar dygd och goda gärningar att blomstra; det kommer att få för själar den rikliga Guds nåd; det kommer att dra tillbaka hjärtan män från kärleken till världen och dess fåfänglighet, och kommer att lyfta dem till önskan om eviga saker. Åh, att själar skulle helga sig på detta sätt.
5. själ som rekommenderar sig till mig med recitation av rosenkransen, inte förgås.
6. Vem ska recitera rosenkransen innerligt, att applicera sig till behandlingen av sina heliga mysterierna skall aldrig erövras av olycka. Gud kommer inte att straffa honom i hans rättvisa, han ska inte förgås av en INTE FÖRSEDD död; om han är han bara skall förbli i Guds nåd och bli värdiga evigt liv.
7. Den som ska ha en verklig hängivenhet för rosenkransen skall inte dö utan sakrament i kyrkan.
8. De som är trogna att recitera rosenkransen skall ha under sitt liv och sin död Guds ljus och överflöd av hans nåd; vid dödsögonblicket ska de delta i fördelarna med de heliga i paradiset.
9. Jag skall leverera från skärselden som har ägnats åt rosenkransen.
10. trogna barn radbandet ska förtjäna en hög grad av ära i himlen.
11. Du skall få allt du ber mig med recitation av rosenkransen.
12. Alla som propagerar Rosen skall med hjälp av mig i sina behov.
13. Jag har fått från min gudomliga Son att alla förespråkare för Rosenkransen skall ha för förebedjare hela himmelska domstol under sitt liv och på timmen av död.
14. Alla som reciterar rosenkransen är mina söner och döttrar, och bröder och systrar min enda son Jesus Kristus.
15. Hängivenhet min Rosenkransen är en stor tecken på predestination.

Hur man ber rosenkransen

19
Detta inlägg är publicerat i Dr Issam Nemeh, Miracle Moments, Miracle bön, Philip Keller och taggade heliga moder, radband, Vision av Philip Keller. Bokmärk permalänk.
Lämna ett svar
Din e-postadress kommer inte att publiceras. Behövliga fält är markerade *

Kommentar

Namn *

E-post *

Webbsajt

Publicera kommentar
Hem
Handla om
Blind Faith Live
Vem är vem
personliga framträdanden
vittnesmål
videor
episoder
frankly Philip
Issam Insights
Hålla det verkliga med Kathy
Miracle Moments
Be
Hur man ber rosenkransen
Påverka varandra
Kontakta oss
händelser
helande Tjänster
Patreon
Philips sett åtaganden

DR. NEMEH HEALING SERVICE
25 september, Cleveland, Doublewestlake

Philips talar engagemang
2 oktober, Markus katolska kyrkan, Cleveland

DR. NEMEH HEALING SERVICE
23 oktober, Detroit, MI, Marriott Livonia

DR. NEMEH HEALING SERVICE
29 oktober, Los Angeles, Hawthorne, Kalifornien

DR. NEMEH HEALING SERVICE
30 oktober, Los Angeles, Hawthorne, CA

DR. NEMEH HEALING SERVICE
6 november, Cleveland, Doublewestlake
Se till Event Schedule Interact Tab eller Healing Services för mer information.

Senaste inläggen
Ett nytt användningsområde för visitkort September 22, 2016
Sjunga Visan – BFL 165 September 19, 2016
Tecken från himlen eller helvetet? September 17, 2016
Trapper Jack – Broadcasting till Podcasting September 16, 2016
Flickan Bubble Boy September 15, 2016
Fler frågor? – BFL 164 September 13, 2016
När Kommer människohandel tillbaka? September 10, 2016
På väg till Rhoda Wise House September 8, 2016
En kaffepaus med doktorn och Kathy Nemeh – BFL 163 September 6, 2016
The Secret Gud bevarade från änglarna September 3, 2016
Drivs med WordPress
This kopiera och klistra in
– Se mer på: http://blindfaithlive.com/new-use-business-cards/#sthash.LCA8iAU3.dpuf

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Дастгирии тарҷумаи мошин: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

A New Use for Business Cards

ИМОН НОБИНО LIVE! Одамон Реал. Miracles.Real Одамон Реал. Мўъљиза воқеӣ / Филип Keller (Trapper) & доктор Issam Nemeh НОБИНО имон зиндагӣ! Одамон Реал. Реал мўъљиза.
кофтуков
кофтуков
менюи асосӣ
Ба мазмуни асосӣ
ҳодисаҳои
ошкоро Филиппус
Issam аќидањои
Лаҳзае мӯъҷизаи
дар бораи
ҳамкорӣ кардан
дуо кардан
Patreon
новбари Post ← гузашта
A истифода нав барои бизнес кортҳо
Фишка дар 22 сентябри соли 2016 аз ҷониби Филиппус Keller
бозӣ
Подкаст: Play дар равзанаи ҷадид боз | Download

Обуна: iTunes | Android | RSS

Мӯъҷизаи MomentPamela Madden
Памела Madden кардааст кам биниш сабаби беморињо Stargardt. Ин як бемории degenerative retinal дод, ки чароғҳои хира, то ба сухан, гирифта дур диди канории Памела аст.

Дар ҳоле ки савор дар нахустин хизмати шифо вай бо дӯсти вай, Кэрол, ва ихтиёрии доктор Nemeh, Ҷей Беркли, ӯ барои доктор Nemeh дуо мегуфт ва пурра интизор шавем, ки чизи хуб мебуд, бо диди худ рӯй медиҳад. Ин буд. На танҳо кард диди канории Памела баргардад, аммо чароғҳои хира баргашт то cranked шудаанд ‘дурахшон.’ Имон нобино кортҳои тиҷорӣ Зиндагӣ низ нақши муҳимро дар шифо Памела бозид.

Bonus –

Дар 15 ваъдаҳои бонуи мо, агар мо дуо rosary рӯз.
Дар Хушо Вирҷинияи Марьям ваъда Saint Dominic ва ба ҳамаи онҳое, ки аз паи, ки «ҳар чӣ дар Rosary мепурсанд дода хоҳад шуд.”” Вай тарк барои ҳамаи масеҳиёни Понздаҳ ваъда ба онҳое, ки тиловат Rosary Рӯҳулқудс аст. – Imparted ба Saint Dominic ва Хушо Алан де ла Roche

1. Ҳар кӣ Маро содиқона бо хондани аз Rosary хизмат мекунад, бояд graces сигнал мегиранд.
2. Ман ваъда ҳимояи махсуси ман ва бузургтарин graces ба ҳамаи онҳое, ки хоҳад Rosary наянд.
3. Rosary вазифадор аст зиреҳи пурқудрати бар зидди ҷаҳаннам, он муовини ҳалок кам гуноҳ, ва шикаст бидъатҳои.
4. Rosary хоҳад Хум ва корҳои шоиста кардаанд, ба нашъунамо гардад; он барои ҷонҳои раҳмати фарохи Худои даст; он ба дилҳои мардум аз муҳаббати дунё ва ба ботил худро канора гирифтанд ва бо онҳо ба хоҳиши барои чизҳои абадӣ бардоред хоҳад кард. Эй кош, ки ҷонҳои худро мебуд, аз тарафи ин маънои онро дорад, тақдис.
5. касе, ки худ ба ман аз ҷониби хондани аз Rosary тавсия, талаф нест.
6. Ҳар кӣ хоҳад Rosary итоъат бихонӣ, истифодаи Худро ба баррасии асрори муқаддаси он, ҳеҷ гоҳ аз ҷониби мусибате мағлуб шавад. Худо дар адолат, азоб намекунад, вай аз тарафи шахси марги unprovided ҳалок; агар ӯ танҳо ӯ дар бораи файзи Худо, бимонем ва сазовори ҳаёти ҷовидонӣ гардем.
7. Ҳар кӣ як садоқати ҳақиқӣ барои Rosary бояд бе sacraments Калисои нест, мемурданд.
8. Касоне, ки содиқ тиловат Rosary мебошанд, дар давоми ҳаёти худ ва аз марг онҳо нури Худо ва plenitude аз graces худ дошта бошад; дар лаҳзаи марг хоҳанд, дар хизмати муқаддасон дар биҳишт иштирок намоянд.
9. Ман аз мавқеи бетарафиро нигоҳ наҷот касоне, ки ба Rosary бахшида шудааст.
10. Фарзандони содиқ аз Rosary хоҳад дараҷаи баланди ҷалол дар осмон сазовори.
11. Шумо ба ҳамаи шуморо аз ман мепурсанд, аз ҷониби хондани аз Rosary ба даст меорад.
12. Ҳамаи онҳое, ки ба паҳн Rosary Рӯҳулқудс аз тарафи ман барои таъмини эҳтиёҷоти худ ёриашон.
13. Ман аз ман Писари Илоҳӣ ба даст оварда, ки ҳамаи ҳомиёни аз Rosary барои шафеъоне тамоми Додгоҳи осмонӣ дар давоми ҳаёти худ ва дар соати марг дошта бошад.
14. Ҳамаи онҳое, ки тиловат Rosary писарони ман ва духтарон, ва бародарон ва хоҳарон танҳо Писари Ман Исои Масеҳ мебошанд.
15. икром аз Rosary ман аломати бузурге аз predestination аст.

Чӣ тавр дуо Rosary

19
Ин вуруд дар доктор Issam Nemeh, Лаҳзае мӯъҷизаи, мӯъҷизаи дуо, Филиппус Keller карда шуд ва Хушо Модар, Rosary, Нигоҳи Филиппус Keller дарраи. Маҷаллаи ба permalink.
Дин ва мазҳаб
Суроғаи почтаи электронии шумо нест, нашр карда мешавад. Майдонҳои талаб карда мешавад, ишора *

шарҳ

Ном *

Email *

Вебсайтро

Садо Comment
хона
дар бораи
Нобино имон зиндагӣ
Кӣ Кӣ
намуди шахсӣ
Фикрҳои
Видеоҳо
ҳодисаҳои
ошкоро Филиппус
Issam аќидањои
Нигоҳ доштани он ҳақиқӣ бо Кави
Лаҳзае мӯъҷизаи
дуо кардан
Чӣ тавр дуо ба Rosary
ҳамкорӣ кардан
Бо мо тамос гиред
Достони
шифо хизматрасонӣ
Patreon
Ацдцои сухан Филиппус

DR. ХАДАМОТИ NEMEH Шифо
Сентябри 25, Кливленд, DoubleTree Westlake

Ҷалби сухан Филиппус
Июл 2, Санкт-Марк католикӣ калисо, Кливленд

DR. ХАДАМОТИ NEMEH Шифо
Июл 23, Детройт, MI, Марриотт Livonia

DR. ХАДАМОТИ NEMEH Шифо
29, Лос Анҷелес, ҳтрн, CA

DR. ХАДАМОТИ NEMEH Шифо
Июл 30, Лос Анҷелес, ҳтрн, CA

DR. ХАДАМОТИ NEMEH Шифо
Nov 6, Кливленд, DoubleTree Westlake
Барои маълумоти бештар ба Чорабинии Барнома оид ба фаъолияти муштарак Tab ё Шифо хизматрасонӣ аз назар гузаронед.

БЕШТАР Posts охир
A истифода нав барои кортҳо Business 22 сентябри соли 2016
Сароидани Суруди сурудҳо – BFL 165 19 сентябри соли 2016
Оёти аз осмон ё ҷаҳаннам? 17 сентябри соли 2016
Trapper Jack – пахши ба Podcasting 16-уми сентябр, 2016
Дар духтари ҳубобӣ Писаре 15-уми сентябри соли 2016
Ҳар гуна Саволҳо бештар? – BFL 164 13 сентябри соли 2016
Вақте Оё одамон Бозгашт? 10 сентябри соли 2016
Сафари Роҳи Рудо ҳаким хонаи 8 сентябри соли 2016
Як танаффус қаҳва бо духтур ва Кави Nemeh – BFL 163 6 сентябр, 2016
Сирри Худо аз фариштагон нигоҳ 3 сентябри соли 2016
Акс аз бойгонӣ
ShareThis Нусхаи ва Часбондан
– Бингар, бештар дар: http://blindfaithlive.com/new-use-business-cards/#sthash.LCA8iAU3.dpuf

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ஆதரவு இயந்திர மொழிபெயர்ப்பு: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

A New Use for Business Cards

குருட்டு நம்பிக்கை லைவ்! ரியல் மக்கள். ரியல் Miracles.Real மக்கள். உண்மையான அற்புதங்களை / பிலிப் கெல்லர் (Trapper) மற்றும் டாக்டர் இஸ்சாம் Nemeh குருட்டு நம்பிக்கை லைவ்! ரியல் மக்கள். ரியல் அற்புதங்கள்.
தேடல்
தேடல்
முதன்மை பட்டியல்
முதன்மை உள்ளடக்கத்திற்கு செல்க
எபிசோட்கள்
வெளிப்படையாக பிலிப்
இஸ்சாம் உள்ளுணர்வை
மிராக்கிள் தருணங்கள்
பற்றி
தொடர்பு
பிரே
Patreon
Post வழிசெலுத்தல் ← முந்தைய
வணிக அட்டைகள் ஒரு புதிய பயன்பாட்டு
செப்டம்பர் 22, 2016 அன்று பிலிப் கெல்லரின்
விளையாட
பாட்காஸ்ட்: புதிய சாளரத்தில் விளையாட | பதிவிறக்க

குழுசேர்: ஐடியூன்ஸ் | அண்ட்ராய்டு | மே

மிராக்கிள் MomentPamela மேடன்
பமீலா மேடன் ஏனெனில் Stargardt நோய் பார்வை குறைந்து வருகிறது. அது, விளக்குகள் மங்கி விட்டது என்று, அதனால் பேச, மற்றும் பமீலா ஓரப் பார்வை எடுத்து ஒரு சீர்குலைவு குறைபாடாகும்.

அவரது நண்பர், கரோல், மற்றும் டாக்டர் Nemeh தன்னார்வ, ஜே பெர்க்லி தனது முதல் சிகிச்சைமுறை சேவையில் சவாரி போது, டாக்டர் Nemeh க்கான பிரார்த்தனை செய்து கொண்டிருந்தார் முழுமையாக ஏதாவது நல்லது அவர் கனவு நடக்கும் என்று எதிர்பார்க்கவில்லை. அதை செய்யவில்லை. மட்டுமே ‘. பிரகாசமான’ ப்ளயிண்ட் நேரடி வணிக அட்டைகள் பமீலா குணப்படுத்தும் ஒரு பங்கை வகித்தது பமீலா ஓரப் பார்வையை வந்து ஆனால் மங்கி விளக்குகள் மீண்டும் வரை சுழற்றி செய்தார்கள்.

போனஸ் –

எங்கள் லேடி 15 வாக்குறுதிகள், நாம் தினசரி ஜெபமாலை பிரார்த்தனை செய்தால்.
மரியாளின் செயின்ட் டோமினிக் மற்றும் பின்பற்றுகிற ஒருவர் அனைத்து உறுதியளித்தார் “”நீங்கள் வழங்கப்படும் ஜெபமாலை கேட்பதையெல்லாம்.”” அவள் அனைத்து கிரிஸ்துவர் பதினைந்து புனித ஜெபமாலை ஓதிக்காட்டுபவர்களை உறுதி விட்டு. – செயின்ட் டோமினிக் அளித்தன மற்றும் பாக்கியவான்கள் ஆலன் டி லா ரோச்

1. உண்மையாய் ஜெபமாலை பாராயணம் மூலம் எனக்கு ஆராதனை செய்வார்கள் யார், சிக்னல் நளின பெறுவான்.
2. நான் என் சிறப்பு பாதுகாப்பு மற்றும் ஜெபமாலை ஏனெ அனைவருக்கும் மிகப் பெரிய நளின உறுதியளிக்கிறேன்.
3. ஜெபமாலை நரகத்தில் எதிராக ஒரு சக்திவாய்ந்த கவசம் இருக்க வேண்டும், அது, துணை அழிக்க பாவம் குறைக்க, மற்றும் ராஜத்துரோகம் தோற்கடிக்க முடியாது.
4. ஜெபமாலை நல்லொழுக்கம் மற்றும் தழைத்தோங்க நல்ல படைப்புகளை செய்வார்; அது ஆன்மா தேவனுடைய இரக்கம் க்கான பெற வேண்டும்; அது உலக மற்றும் அதன் ஆடம்பரங்களையும் காதல் மனிதர்களின் இதயங்களை வாபஸ், நித்திய ஆசையினால் அவற்றை உயர்த்த வேண்டும். ஓ, இந்த பொருள் மூலம் ஆன்மா தங்களை பரிசுத்தப்படுத்தி என்று.
5. ஜெபமாலை பாராயணம் எனக்கு தன்னை பரிந்துரைக்கிறது ஆன்மா, அழியாது.
6. எவன் அதன் புனித புதிர்களை கருத்தில் சிரத்தையோடு, பக்திமிக்கதுமான ஜெபமாலை ஓதி வரவும், துரதிர்ஷ்டம் வெற்றி மாட்டார்கள். தேவன் தாம் ஒரு முதலிய தேவையானப் பொருள்கள் இல்லாத மரணம் மூலம் கெட்டுப்போவதில்லை, அவரது நீதி அவரை வேதனை இல்லை; அவர் இருக்கும் என்றால் அது வெறும் தேவனுடைய கிருபையினால் நிலைத்திருக்க, நித்திய ஜீவனையும் தகுதியுடையவர்கள் ஆவார்கள் என்றார்.
7. எவர் திருச்சபையின் புனிதச் இல்லாமல் சாவதில்லை ஜெபமாலை ஒரு உண்மையான பக்தி வேண்டும் என்றார்.
8. ஜெபமாலை ஓதி உண்மையும் உள்ளவர்கள், அவர்களின் வாழ்க்கையை போது தங்கள் மரணத்திற்கு கடவுள் மற்றும் அவரது கருணை plenitude ஒளி மணிக்கு இருக்கவேண்டும்; மரண நேரத்தில் அவர்கள் சொர்க்கத்தில் ஞானிகள் நன்மைகளுக்காக கலந்து கொள்ள முடியாது.
9. நான் ஜெபமாலை அர்ப்பணித்து நிலையில் அந்த ஆன்மா தூய்மையடையும் இருந்து விடுவிப்பார்.
ஜெபமாலை 10. உண்மையும் குழந்தைகள் ஹெவன் மகிமை ஒரு உயர் பட்டம் தகுதி வேண்டும்.
11. நீங்கள் ஜெபமாலை பாராயணம் மூலம் என்னிடத்தில் கேட்பானேன் அனைத்து பெற வேண்டும்.
12. புனித ஜெபமாலை தங்கள் தேவைகள் என்னை உதவியும் வேண்டும் பிரச்சாரம் அனைவரும்.
13. நான் ஜெபமாலை பரிந்துரைப்பவர்களின் தங்கள் வாழ்க்கையை போது மற்றும் மரண நேரத்தில் மன்றாட்டம் இருக்கவேண்டும் என்று முழு வான நீதிமன்றம் என் தேவகுமாரன் இருந்து பெற்றுள்ளனர்.
ஜெபமாலை ஓதுகின்ற 14. அனைத்து என் மகன்கள் மற்றும் மகள்கள், மற்றும் சகோதர என் ஒரே மகன் இயேசு கிறிஸ்துவின் சகோதரிகள்.
என் ஜெபமாலை 15. பக்தி விதிக் ஒரு பெரிய அடையாளம் ஆகும்.

ஜெபமாலை ஜெபிக்க எப்படி

19
இந்த இடுகை டாக்டர் இஸ்சாம் Nemeh, மிராக்கிள் தருணங்கள், மிராக்கிள் ஜெபம், பிலிப் கெல்லர் மற்றும் குறித்துள்ளார் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட அன்னை, ஜெபமாலை, விஷன் பிலிப் கெல்லர் செய்யப்பட்டார். புக்மார்க் பெர்மாலின்க்.
ஒரு பதில் விடவும்
உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரியை வெளியிடப்பட்ட முடியாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டன *

கருத்து

பெயர் *

மின்னஞ்சல் *

வலைத்தளம்

கருத்து தெரிவி
முகப்பு
பற்றி
ப்ளயிண்ட் நேரடி
யார் யார்
தனிப்பட்ட தோற்றங்கள்
சான்றுகள்
வீடியோக்கள்
எபிசோட்கள்
வெளிப்படையாக பிலிப்
இஸ்சாம் உள்ளுணர்வை
கேத்தி கொண்டு ரியல் அதை வைத்து
மிராக்கிள் தருணங்கள்
பிரே
ஜெபமாலை பிரார்த்தனை எப்படி
தொடர்பு
எங்களை தொடர்பு
நிகழ்வுகள்
ஹீலிங் சேவைகள்
Patreon
பிலிப் பேசும் சந்திப்புகள்

டாக்டர். NEMEH சுகமளிக்கும் ஆராதனைக்கு
செப்டம்பர் 25, கிளீவ்லன்ட், DoubleTree வெஸ்ட்லேக்

பிலிப் ப்ரீட்மன்
அக்டோபர் 2, புனித மார்க் கத்தோலிக்க திருச்சபை, கிளீவ்லன்ட்

டாக்டர். NEMEH சுகமளிக்கும் ஆராதனைக்கு
அக்டோபர் 23, டிட்ராயிட், மரியட் லிவோனியாவைச்

டாக்டர். NEMEH சுகமளிக்கும் ஆராதனைக்கு
அக்டோபர் 29, லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ், ஹாதோர்ன், CA,

டாக்டர். NEMEH சுகமளிக்கும் ஆராதனைக்கு
அக் 30, லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ், ஹாதோர்ன், CA,

டாக்டர். NEMEH சுகமளிக்கும் ஆராதனைக்கு
நவம்பர் 6, கிளீவ்லன்ட், DoubleTree வெஸ்ட்லேக்
மேலும் விவரங்களுக்கு தொடர்பு தாவல் நிகழ்வு அட்டவணை, அல்லது ஹீலிங் சேவைகள் பார்க்கவும்.

மிக சமீபத்திய இடுகைகள்
செப்டம்பர் 22, 2016 வணிக அட்டைகள் ஒரு புதிய பயன்பாட்டு
பாடல்கள் பாடல் பாடி – BFL 165 செப்டம்பர் 19, 2016
ஹெவன் அல்லது ஹெல் இருந்து அடையாளங்கள்? செப்டம்பர் 17, 2016
வேடன் ஜாக் – செப்டம்பர் 16 பாட்காஸ்ட் ஒளிபரப்பு, 2016
பெண் பப்பில் பாய் செப்டம்பர் 15, 2016
இன்னும் கேள்விகள்? – BFL 164 செப்டம்பர் 13, 2016
போது மனித உரிமைகளை திரும்புவார்? செப்டம்பர் 10, 2016
Rhoda ஞானமுடையவனாகவும் மாளிகை சாலை பயணம் செப்டம்பர் 8, 2016
டாக்டர் மற்றும் கேத்தி Nemeh ஒரு காபி ப்ரேக் – BFL 163 செப்டம்பர் 6, 2016
இரகசிய கடவுள் செப்டம்பர் 3 ஏஞ்சல்ஸ் இருந்து விழுந்து, 2016
பெருமையுடன் மூலம் இயக்கப்படுகிறது வேர்ட்பிரஸ்
மலர்கள்
http://blindfaithlive.com/new-use-business-cards/#sthash.LCA8iAU3.dpuf: பார்க்கவும் –

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
మద్దతు యంత్రం అనువాదం: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

A New Use for Business Cards

బ్లైండ్ విశ్వాసం లైవ్! రియల్ పీపుల్. రియల్ Miracles.Real ప్రజలు. రియల్ అద్భుతాల / ఫిలిప్ కెల్లర్ (పండు) & డాక్టర్ Issam Nemeh బ్లైండ్ విశ్వాసం లైవ్! రియల్ పీపుల్. రియల్ అద్భుతాల.
శోధన
శోధన
ప్రధాన మెనూ
ప్రాథమిక కు దాటివెయ్యండి
ఎపిసోడ్స్
స్పష్టముగా ఫిలిప్
Issam ఇన్సైట్స్
మిరాకిల్ మూమెంట్స్
గురించి
ఇంటరాక్ట్ అవ్వండి
ప్రే
Patreon
పోస్ట్ పేజీకి సంబంధించిన లింకులు ← మునుపటి
వ్యాపారం కార్డులు ఎ న్యూ ఉపయోగించండి
సెప్టెంబర్ 22, 2016 న పోస్ట్ ఫిలిప్ కెల్లర్ ద్వారా
ప్లే
పోడ్కాస్ట్: కొత్త విండోలో ప్లే | డౌన్లోడ్

సబ్స్క్రయిబ్ చెయ్యి: ఐట్యూన్స్ | ఆండ్రాయిడ్ | RSS

మిరాకిల్ MomentPamela మాడెన్
పమేలా మాడెన్ ఎందుకంటే Stargardt డిసీజ్ దృష్టి తగ్గుతూ ఉంది. ఇది, లైట్లు dimmed అని మాట్లాడటానికి, మరియు పమేలా యొక్క పరిధీయ దృష్టి దూరంగా తీసుకున్న ఒక ప్రమాదకరమైన రెటినల్ రుగ్మత.

ఆమె స్నేహితుడు, కారోల్ మరియు డాక్టర్ Nemeh స్వచ్ఛంద, జే బర్కిలీ తన మొదటి వైద్యం సేవ లో సవారీ చేస్తున్నప్పుడు, ఆమె డాక్టర్ Nemeh ప్రార్థనలు మరియు పూర్తిగా మంచి ఏదో ఆమె దృష్టి తో జరుగుతుంది ఎదురుచూచే. చేసియున్నారు. మాత్రమే పమేలా యొక్క పరిధీయ దృష్టి తిరిగి వచ్చి, కానీ dimmed లైట్లు తిరిగి అప్ బిగుతుగా పడుతున్నారని లేదు ‘ప్రకాశవంతమైన.’ బ్లైండ్ ఫెయిత్ లైవ్ వ్యాపార కార్డులు పమేలా యొక్క వైద్యం లో ఒక పాత్ర పోషించింది.

అదనపు –

అవర్ లేడీ ఆఫ్ 15 వాగ్దానాలు, మనం రోజూ ప్రార్థన ప్రార్థన ఉంటే.
బ్లెస్డ్ వర్జిన్ మేరీ సెయింట్ డొమినిక్ మరియు ఆ పాటించే అన్ని వాగ్దానం “”మీరు మంజూరు చేస్తుంది రోసరీ అడగండి ఏది.”” ఆమె అన్ని క్రైస్తవులు పదిహేను పవిత్ర రోసరీ వల్లించటం వారికి ప్రోమిసెస్ వెళ్ళిపోయారు. – సెయింట్ డొమినిక్ ప్రసాదించారు మరియు బ్లెస్డ్ అలాన్ డి లా రోచీ

1. ఎవరైతే విధేయతతో రోసరీ పారాయణ ద్వారా నన్ను సేవించెదరు, సిగ్నల్ పొందాడు దొరకును.
2. నేను నా ప్రత్యేక రక్షణ మరియు రోసరీ వల్లించటం కమిటీ వారందరికీ గొప్ప పొందాడు కాపాడతాయి.
3. రోసరీ నరకం వ్యతిరేకంగా శక్తివంతమైన కవచం ఉండాలి, అది, వైస్ నాశనం పాపం తగ్గించడానికి, మరియు విరోధమైన సిద్ధాంతములు జయిస్తాడు.
4. రోసరీ ధర్మం మరియు వికాసానికి మంచి పనులు కలిగిస్తాయి; ఇది ఆత్మలు దేవుని సమృద్ధిగా దయ సంపాదించాలి; ఇది ప్రపంచంలో మరియు దాని వానిటీస్ ప్రేమ నుండి పురుషుల హృదయాలను ఉపసంహరించుకోవాలని చేస్తుంది, మరియు శాశ్వత విషయాలు కోసం కోరిక వాటిని ఎత్తండి ఉంటుంది. ఓహ్, ఈ అర్థం ద్వారా ఆత్మలు తమంత తామే పరిశుద్ధపరచు అని.
5. రోసరీ పారాయణ ద్వారా నాకు కూడా సిఫార్సు ఇది ఆత్మ, నశించు తెలియచేస్తుంది.
6. ఎవరైతే తన పవిత్ర రహస్యాలు ఆలోచనలోనూ స్వయంగా దరఖాస్తు, అంకిత రోసరీ వల్లించటం కమిటీ, దురదృష్టం జయించిన చెందను. దేవుడు తాను ఒక unprovided మరణం నశి తెలియచేస్తుంది, ఆయన న్యాయం అతనికి దండించే కాదు; అతను కేవలం అతను దేవుని దయ మిగిలి, మరియు శాశ్వత జీవితాన్ని విలువైన అవుతాయి.
7. ఎవరైతే చర్చి యొక్క పవిత్ర ప్రభావాల లేకుండా చావడు రోసరీ కోసం ఒక నిజమైన భక్తి కలిగి నిర్ణయించబడతాయి.
8. ప్రార్థన పాడవలసి విశ్వాసంగా వారికి వారి జీవితంలో మరియు వారి మరణం దేవుడు మరియు అతని పొందాడు plenitude ఆఫ్ లైట్ వద్ద కలదు; మరణం సమయంలో వారు స్వర్గం సెయింట్ గొప్పతనం పాల్గోని.
9. నేను నరకంలో నుండి బట్వాడా కమిటీ రోసరీ వెచ్చించారు వారికి.
10. రోసరీ విశ్వాసకులు పిల్లలు హెవెన్ లో కీర్తి అధిక డిగ్రీ తగిన కమిటీ.
11. మీరు రోసరీ పారాయణ ద్వారా నా యొక్క అడగండి అన్ని పొందటానికి కమిటీ.
12. ప్రచారం హోలీ ప్రార్థన వారి అవసరాలు నాకు దోహదపడవచ్చు కమిటీ అన్ని ఆ.
13. నేను రోసరీ అన్ని న్యాయవాదులు తమ జీవితకాలంలో మరియు మరణం యొక్క గంట వద్ద మొత్తం ఖగోళ కోర్టులో మధ్యవర్తిత్వ కోసం కలదు నా దైవ కుమారుడు పొందిన చేశారు.
రోసరీ వల్లించటం ఎవరు 14. నా కుమారులు, కుమార్తెలు, సోదరులు మరియు నా మాత్రమే కుమారుడైన యేసు క్రీస్తు sisters.
నా రోసరీ 15. భక్తి పూర్వనిర్ణీతం ఒక గొప్ప సంకేతం.

రోసరీ ప్రార్థన ఎలా

19
ఈ ఎంట్రీ లో డాక్టర్ Issam Nemeh, మిరాకిల్ మూమెంట్స్, మిరాకిల్ ప్రార్థన, ఫిలిప్ కెల్లర్ పోస్ట్ చేయబడింది మరియు టాగ్ బ్లెస్డ్ తల్లి, ప్రార్థన, విజన్ ఫిలిప్ కెల్లర్ ద్వారా. బుక్ మార్క్ permalink.
సమాధానం ఇవ్వూ
మీ ఇమెయిల్ చిరునామా ప్రచురితమైన కాదు. లు గుర్తించబడతాయి *

వ్యాఖ్య

పేరు *

ఇమెయిల్ *

వెబ్సైట్

పోస్ట్ వ్యాఖ్య
హోమ్
గురించి
బ్లైండ్ ఫెయిత్ లైవ్
ఎవరెవరు
వ్యక్తిగత ప్రదర్శనలు
టెస్టిమోనియల్స్
వీడియోలు
ఎపిసోడ్స్
స్పష్టముగా ఫిలిప్
Issam ఇన్సైట్స్
కాదే రియల్ ఇది కీపింగ్
మిరాకిల్ మూమెంట్స్
ప్రే
ప్రార్థన ప్రార్థన ఎలా
ఇంటరాక్ట్ అవ్వండి
మమ్మల్ని సంప్రదించండి
ఈవెంట్స్
హీలింగ్ సర్వీసులు
Patreon
ఫిలిప్పు మాట్లాడే నిశ్చితార్థాలు

DR. NEMEH వైద్యం సేవ
సెప్టెంబర్ 25, క్లీవ్లాండ్, Doubletree వెస్ట్లేక్

PHILIP యొక్క మాట్లాడే పరస్పర చర్చ
అక్టోబర్ 2, సెయింట్ మార్క్ కాథలిక్ చర్చి, క్లీవ్లాండ్

DR. NEMEH వైద్యం సేవ
అక్టోబర్ 23, డెట్రాయిట్, MI, మారియట్ LIVONIA

DR. NEMEH వైద్యం సేవ
October 29, లాస్ ఏంజిల్స్, హౌథ్రోన్, CA

DR. NEMEH వైద్యం సేవ
అక్టోబర్ 30, లాస్ ఏంజిల్స్, హౌథ్రోన్, CA

DR. NEMEH వైద్యం సేవ
నవంబర్ 6, క్లీవ్లాండ్, Doubletree వెస్ట్లేక్
మరిన్ని వివరాలకు ఇంటరాక్ట్ టాబ్ ఈవెంట్ షెడ్యూల్, లేదా హీలింగ్ సేవలకు చూడండి.

ఇటీవలి పోస్ట్లు
వ్యాపారం కార్డులు ఎ న్యూ ఉపయోగించండి సెప్టెంబర్ 22, 2016
సాంగ్ అఫ్ సాంగ్స్ గానం – BFL 165 సెప్టెంబర్ 19, 2016
హెవెన్ లేదా హెల్ నుండి సంకేతాలు? సెప్టెంబర్ 17, 2016
పండు జాక్ – సెప్టెంబర్ 16 పోడ్కాస్ట్ బ్రాండ్కాస్టింగ్ 2016
గర్ల్ బబుల్ బాయ్ సెప్టెంబర్ 15, 2016
ఏదైనా ప్రశ్నలు? – BFL 164 సెప్టెంబర్ 13, 2016
చేసేటప్పుడు మానవులు చూపిస్తుంది? సెప్టెంబర్ 10, 2016
రోడ వైజ్ హౌస్ రోడ్ ట్రిప్ సెప్టెంబర్ 8, 2016
డాక్టర్ మరియు కాదే Nemeh ఒక కాఫీ బ్రేక్ – BFL 163 సెప్టెంబర్ 6, 2016
సీక్రెట్ దేవుని సెప్టెంబర్ 3 ఏంజిల్స్ నుండి కెప్ట్ 2016
గర్వంగా ద్వారా ఆధారితం WordPress
ShareThis కాపీ మరియు పేస్ట్
http://blindfaithlive.com/new-use-business-cards/#sthash.LCA8iAU3.dpuf: – మరింత చూడండి

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
สนับสนุนเครื่องแปลภาษา: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

A New Use for Business Cards

ความเชื่อตาบอด LIVE! คนจริง. คน Miracles.Real จริง ปาฏิหาริย์ที่แท้จริง / ฟิลิปเคลเลอร์ (ดัก) และดร. Issam Nemeh บอดศรัทธา LIVE! คนจริง. ปาฏิหาริย์ที่แท้จริง
ค้นหา
ค้นหา
เมนูหลัก
ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
เอพ
ตรงไปตรงมาฟิลิป
Issam ข้อมูลเชิงลึก
ช่วงเวลาที่มิราเคิล
เกี่ยวกับ
ปฏิสัมพันธ์
อธิษฐาน
Patreon
นำทางโพสต์←ก่อนหน้า
การใช้งานใหม่สำหรับธุรกิจบัตร
โพสต์เมื่อ 22 กันยายน 2016 โดยฟิลิปเคลเลอร์
เล่น
พอดคาสต์: เล่นในหน้าต่างใหม่ | ดาวน์โหลด

สมัครสมาชิก: iTunes | หุ่นยนต์ | RSS

มิราเคิล MomentPamela หัวเสีย
พาเมล่า Madden มีวิสัยทัศน์ที่ลดน้อยลงเพราะโรค Stargardt มันเป็นความผิดปกติของจอประสาทตาเสื่อมที่มีสีทึบแสงไฟเพื่อที่จะพูดและนำตัวไปวิสัยทัศน์ต่อพ่วงของ Pamela

ในขณะที่ขี่ในการให้บริการการรักษาครั้งแรกของเธอกับเพื่อนของเธอแครอลและดร Nemeh อาสาสมัครเจเบิร์กลีย์เธอก็ภาวนาขอให้ดร. Nemeh อย่างเต็มที่และหวังว่าสิ่งที่ดีที่จะเกิดขึ้นกับวิสัยทัศน์ของเธอ มันทำ. ไม่เพียง แต่วิสัยทัศน์ต่อพ่วงของ Pamela กลับมา แต่ไฟสีจางที่ถูก cranked กลับขึ้นไป ‘สดใส.’ บอดศรัทธานามบัตรสดนอกจากนี้ยังมีบทบาทในการรักษาของ Pamela

โบนัส –

15 สัญญาของเลดี้ของเราถ้าเราอธิษฐานภาวนาในชีวิตประจำวัน
พระแม่มารีสัญญาว่าจะเซนต์โดมินิคและทุกคนที่ติดตามกันว่า “”สิ่งที่คุณถามในการภาวนาจะได้รับ.”” เธอทิ้งทั้งหมดคริสเตียนสิบห้าสัญญาให้กับผู้ที่ท่องพระภาวนา – แก่เซนต์โดมินิคและมีความสุขอลันเดอลาโรช

1. ผู้ใดนับถือจะปรนนิบัติข้าพระองค์โดยการสวดภาวนาที่จะได้รับพระหรรษทานของสัญญาณ
2. ฉันสัญญาคุ้มครองพิเศษของฉันและพระหรรษทานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดกับทุกคนที่จะท่องภาวนา
3. ภาวนาจะเป็นเกราะที่มีประสิทธิภาพต่อนรกมันจะทำลายรองลดบาปและนอกรีตความพ่ายแพ้
4. ภาวนาจะทำให้เกิดคุณธรรมและผลงานที่ดีที่จะเจริญขึ้น มันจะได้รับจิตวิญญาณความเมตตาที่อุดมสมบูรณ์ของพระเจ้า ก็จะถอนหัวใจของมนุษย์จากความรักของโลกและโต๊ะเครื่องแป้งของมันและจะยกให้พวกเขาปรารถนาที่สำหรับสิ่งที่นิรันดร์ โอ้ว่าวิญญาณจะชำระตัวให้บริสุทธิ์โดยวิธีนี้
5. จิตวิญญาณซึ่งแนะนำตัวเองให้ฉันโดยสวดภาวนาที่จะไม่พินาศ
6. ถ้าผู้ใดจะสวดภาวนาใจการประยุกต์ใช้ตัวเองเข้าสู่การพิจารณาของความลึกลับศักดิ์สิทธิ์ของตนจะไม่ถูกพิชิตโดยความโชคร้าย พระเจ้าจะไม่ลงโทษเขาในความยุติธรรมของเขาเขาจะไม่พินาศโดย unprovided ตาย; ถ้าเขาเป็นเพียงแค่เขาจะยังคงอยู่ในพระคุณของพระเจ้าและกลายเป็นที่คุ้มค่าของชีวิตนิรันดร์
7. ถ้าผู้ใดจะมีความจงรักภักดีจริงสำหรับการภาวนาจะไม่ตายโดยไม่ต้องศีลของพระศาสนจักร
8. ผู้ที่มีความซื่อสัตย์ต่อสวดภาวนาให้มีช่วงชีวิตของพวกเขาและที่ตายของพวกเขาแสงของพระเจ้าและนองเนืองของพระหรรษทานของพระองค์ ในช่วงเวลาของการตายของเขาจะมีส่วนร่วมในการทำบุญของธรรมิกชนในสวรรค์นั้น
9. ฉันจะส่งมอบจากนรกผู้ที่ได้รับการอุทิศเพื่อการภาวนา
10. เด็กที่ซื่อสัตย์ของการภาวนาจะทำบุญระดับสูงของความรุ่งโรจน์ในสวรรค์
11. คุณจะได้รับสิ่งที่คุณถามผมโดยการสวดลูกประคำ
12. ทุกคนที่เผยแพร่พระภาวนาจะต้องได้รับความช่วยเหลือจากฉันในความจำเป็นของพวกเขา
13. ฉันได้รับจากพระบุตรของพระเจ้าของฉันที่สนับสนุนทั้งหมดของการภาวนาจะมีสำหรับผู้ไถ่โทษศาลท้องฟ้าทั้งหมดในช่วงชีวิตของพวกเขาและในเวลาของการเสียชีวิต
14. ทุกคนที่ท่องภาวนาเป็นบุตรชายของฉันและลูกสาวและน้องชายและน้องสาวของพระบุตรองค์เดียวของฉันพระเยซูคริสต์
15. ความจงรักภักดีของภาวนาของฉันเป็นสัญญาณที่ดีของชะตากรรม

วิธีการสวดมนต์ภาวนา

19
รายการนี้ถูกโพสต์ในดร. Issam Nemeh ช่วงเวลาที่มิราเคิลมิราเคิลสวดมนต์, ฟิลิปเคลเลอร์และการติดแท็พระแม่, ลูกประคำ, วิสัยทัศน์โดยฟิลิปเคลเลอร์ บุคความคิดเห็น
ทิ้งคำตอบไว้
อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่ ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คิดเห็น

ชื่อ *

อีเมล์ *

เว็บไซต์

เขียนความคิดเห็น
บ้าน
เกี่ยวกับ
บอดศรัทธาสด
ใครคือใคร
รายการส่วนบุคคล
รับรอง
วิดีโอ
เอพ
ตรงไปตรงมาฟิลิป
Issam ข้อมูลเชิงลึก
ทำให้มันจริงกับเคที
ช่วงเวลาที่มิราเคิล
อธิษฐาน
วิธีการอธิษฐานภาวนา
ปฏิสัมพันธ์
ติดต่อเรา
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
บริการการรักษา
Patreon
ฟิลิปพูดธุระ

DR บริการ NEMEH HEALING
25 กันยายน, คลีฟแลนด์, เวสต์เลก DoubleTree

ฟิลิปพูดธุระ
2 ต.ค. เซนต์มาร์คคริสตจักรคาทอลิกคลีฟแลนด์

DR บริการ NEMEH HEALING
23 ต.ค. ดีทรอยต์, มิชิแกน, แมริออทลิโวเนีย

DR บริการ NEMEH HEALING
ตุลาคม 29, Los Angeles, Hawthorne, แคลิฟอร์เนีย

DR บริการ NEMEH HEALING
ตุลาคม 30, Los Angeles, Hawthorne, แคลิฟอร์เนีย

DR บริการ NEMEH HEALING
6 พ.ย. คลีฟแลนด์, เวสต์เลก DoubleTree
อ้างถึงตารางกิจกรรมบนแท็บโต้ตอบหรือบริการการรักษาสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

ส่วนใหญ่โพสต์ล่าสุด
การใช้งานใหม่สำหรับธุรกิจบัตร 22 กันยายน 2016
ร้องเพลงเพลงเพลง – BFL 165 19 กันยายน 2016
สัญญาณจากสวรรค์หรือนรก? 17 กันยายน 2016
เห่แจ็ค – บรอดคาสติ้งเพื่อ Podcasting 16 กันยายน 2016
สาว Bubble Boy 15 กันยายน 2016
คำถามใด ๆ เพิ่มเติม? – BFL 164 13 กันยายน 2016
เมื่อมนุษย์จะกลับมา? 10 กันยายน 2016
การเดินทางถนนโรด้า Wise บ้าน 8 กันยายน 2016
แบ่งกาแฟกับหมอและเคที Nemeh – BFL 163 6 กันยายน 2016
พระเจ้าลับเก็บจากแองเจิล 3 กันยายน 2016
ขับเคลื่อนโดย WordPress
ShareThis คัดลอกและวาง
– ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: http://blindfaithlive.com/new-use-business-cards/#sthash.LCA8iAU3.dpuf

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Destek makine çevirisi: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

A New Use for Business Cards

KÖR İMAN LIVE! Gerçek insanlar. Gerçek Miracles.Real insanlar. Gerçek Demet / Philip Keller (Trapper) Dr. Issam Nemeh KÖR İNANÇ LIVE! Gerçek insanlar. Gerçek Demet.
Arama
Arama
Ana menü
Birincil içeriğe geçiş
Bölümler
açıkçası Philip
Issam Insights
mucize Anlar
hakkında
Etkileşim
Dua etmek
Patreon
Mesaj navigasyon ← Önceki
İş Kartları için Yeni Bir Kullanım
Philip Keller tarafından 22 Eylül 2016 tarihinde gönderildi
Oyun
Podcast: | Yeni pencerede oynayın indir

Abone: iTunes | Android | RSS

Mucize MomentPamela Madden
Pamela Madden yüzünden Stargardt Hastalığının vizyonunu azalan olmuştur. Bu, ışıkları sönük olan tabiri caizse, ve Pamela’nın periferik görme götürüldü dejeneratif retina hastalığıdır.

Onun arkadaşı, Carol ve Dr. Nemeh gönüllü, Jay Berkeley ile ilk şifa hizmetinde binerken, o Dr Nemeh için dua ve tamamen iyi bir şey onun vizyonu ile ne olacağını bekliyordum. O yaptı. Sadece Pamela’nın periferal görme gel, ama silik ışıkları geri krank edildi yaptım ‘parlak. “”Blind Faith Canlı iş kartları da Pamela’nın iyileşmesinde rol oynamıştır.

Bonus –

Our Lady of 15 vaat, günlük tespih dua edersem.
Meryem “”. Eğer verilecek Tesbih sormak ne olursa olsun”” Aziz Dominic ve bu takip eden herkese söz O tüm Hıristiyanların Onbeş Kutsal Tesbih ezbere olanlara Promises için bıraktı. – Aziz Dominic kazandırılan ve kutsanmış Alan de la Roche

sadakatle Tesbih şiirinden bana hizmet eder Kim 1. sinyal Güzeller alacaktır.
2. Benim özel koruma ve Tesbih okuyacağım herkese büyük Güzeller söz veriyorum.
3. Tesbih cehennem karşı güçlü bir zırh olacaktır, bu yardımcısı yok günah azaltmak ve sapkınlıkları mağlup edecektir.
4. Tesbih erdem ve gelişmeye iyi işler neden olur; bu ruhların Allah’ın bol rahmet için elde edecek; dünya ve bâtıla sevgisinden erkeklerin kalbini çekilecek ve sonsuz şeyler için arzu onları kalkacaktır. Ah, bu yolla ruhlar kendilerini kutsamaya söyledi.
5. Tesbih tilavetiyle bana kendini önerir ruh, yok olmayacak.
kutsal gizemler dikkate kendini uygulayarak, devoutly Tesbih okuyacağım Kim 6. talihsizlik tarafından fethedildi yapılamaz. Tanrı bir yoksun ölüm yok olmayacak, O’nun adalet onu cezalandırmak değil; O olması halinde sadece Tanrı’nın lütfu kalır ve sonsuz yaşam layık olacaktır.
7. Her kim Kilisesi gizini olmadan ölmeyeceksin Tesbih için gerçek bir bağlılık sahip olacaktır.
8. Tesbih okusun sadık olanlar hayatları boyunca ve ölümünden Allah’a ve O’nun Güzeller plenitude ışığı da sahip olacaktır; Ölüm anında onlar cenneti aziz esası katılacaktır.
9. Tesbih tahsis edilmiştir olanlar Araf gelen teslim edecektir.
Tesbih 10. sadık çocukları cennette zafer yüksek derecede hak eder.
11. Eğer Tesbih tilavetiyle bana sormak bütün alacaktır.
12. Kutsal Tesbih kendi ihtiyaçları bana göre destekli edilecektir yaymak olanların hepsi.
13. Tesbih tüm savunucuları hayatları boyunca ve ölüm saatinde şefaatçilerin için tüm gök mahkeme olacaktır benim İlahi Son edindiğiniz.
Tesbih okusun 14. Bütün oğullarım ve kızlarım ve kardeşler ve benim tek oğlu İsa Mesih’in kardeşleri vardır.
Benim Tesbih 15. Devotion kader büyük bir ibret vardır.

Tesbih dua nasıl

19
Bu yazı Dr. Issam Nemeh, Mucize Moments, Mucize Namaz, Philip Keller gönderilmiş ve Philip Keller tarafından Kutsal Anne, tespih, Vizyon etiketlenmiş. Imlerinize ekleyin.
Cevap bırakın
E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap

isim *

E-posta *

Web sitesi

Yorum Gönder
Ev
hakkında
Blind Faith Canlı
Kim kim
kişisel Oynadığı
Görüşler
Videolar
Bölümler
açıkçası Philip
Issam Insights
Kathy ile Gerçek It tutulması
mucize Anlar
Dua etmek
Tesbih dua nasıl
Etkileşim
Bizimle iletişime geçin
Olaylar
Hizmetler şifa
Patreon
Philip’in konuşma nişan

DR. NEMEH ŞİFA HİZMET
25 Eylül, Cleveland, DoubleTree Westlake

Philip’in KONUŞMA NİŞAN
2 Eki Aziz Mark Katolik Kilisesi, Cleveland

DR. NEMEH ŞİFA HİZMET
23 Ekim, Detroit, MI, Marriott Livonia

DR. NEMEH ŞİFA HİZMET
29 Ekim, Los Angeles, Hawthorne, CA

DR. NEMEH ŞİFA HİZMET
30 Ekim, Los Angeles, Hawthorne, CA

DR. NEMEH ŞİFA HİZMET
6 Kasım, Cleveland, DoubleTree Westlake
Daha fazla bilgi için Interact Tab Olay Çizelge veya Şifa Hizmetleri başvurun.

EN SON DİREKLERİ
22 Eylül 2016 Business Cards için Yeni Bir Kullanım
Şarkı Şarkısı Singing – bfl 165 19 Eylül 2016
Cennet veya Cehennem İşaretler? 17 Eylül 2016
Trapper Jack – 16 Eylül Podcasting için Yayıncılık, 2016
Kız Bubble Boy 15 Eylül 2016
Başka soru? – BFL 164 13 Eylül 2016
Ne zaman İnsan Varlıkları Will Return? 10 Eylül 2016
Rhoda Wise House Road Trip 8 Eylül 2016
Doktor ve Kathy Nemeh ile Kahve Molası – BFL 163 6 Eylül 2016
Gizli Tanrı, 2016 3 Eylül Angels tuttu
Gururla tarafından desteklenmektedir WordPress
ShareThis Kopyala ve Yapıştır
http://blindfaithlive.com/new-use-business-cards/#sthash.LCA8iAU3.dpuf: – Daha fazla gör

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Підтримка машинного перекладу: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

A New Use for Business Cards

Blind Faith LIVE! Реальні люди. Реальні Miracles.Real люди. Реальні Чудес / Філіп Келлер (Ловець) і д-р Issam Nemeh Blind Faith LIVE! Реальні люди. Реальний Чудес.
пошук
пошук
Головне меню
Перейти до головного контенту
епізоди
відверто Філіп
Issam Insights
Miracle Моменти
про
взаємодіяти
молитися
Patreon
Повідомлення навігації ← Попередня
Нове використання для візитних карток
Опубліковано 22 вересня 2016 Філіп Келлер
грати
Подкаст: Грати в новому вікні | скачати

Підписка на новини: ITunes | Android | RSS

Чудо MomentPamela Madden
Памела Медден вже знижується зір через хворобу Stargardt. Це дегенеративне захворювання сітківки, яке приглушили світло, так би мовити, і вивезений периферичний зір Памели.

Під час їзди в її першого служіння зцілення зі своїм другом, Керол і д-р Nemeh добровольця, Джей Берклі, вона молилася за доктором Nemeh і чекаючи, що щось хороше, що станеться з її баченням. Він зробив. Мало того, що периферійний зір Памели повернутися, але сірим кольором вогні були вигнутими назад до “”яскравий””. Сліпа віра Жива візитні картки також грає певну роль у зціленні Памели.

бонус –

У 15 обіцянок Божої, якщо ми молимося Розарій щодня.
Пресвятої Діви Марії обіцяв святому Домініку і всім, хто слідує, що “”Що б ви не попросите в Вервиці буде надано.”” Вона залишила для всіх християн, Fifteen Обіцяє тих, хто читає Святої Вервиці. – Надати святого Домініка і Блаженні Алан де ла Рош

1. Той, хто вірно служитиме мені по декламації Вервиці, отримують сигнал милостями.
2. Я обіцяю особливий захист і найбільші ласки всім тим, хто буде читати Розарій.
3. Розарій повинна бути потужною бронею проти пекла, він знищить порок, зменшити гріх, і перемогти єресей.
4. Розарій призведе до чесноти і добрі справи процвітати; вона отримає за душі рясні милості Божої; він буде знімати серця людей від любові світу і його марнот, і підніме їх прагнення до вічного. О, що душі освятить себе цим способом.
5. Душа, яка рекомендує себе мені декламації Вервиці, вони не загинуть.
6. Той, хто буде читати Розарій благоговійно, застосовуючи себе до розгляду його священних таємниць, ніколи не буде завойована нещастя. Бог не покаравши Його в Його справедливості, він не загине в незабезпеченої смерті; якщо він буде тільки він буде залишатися в благодаті Божої, і стати гідними вічного життя.
7. Той, хто повинен мати справжню відданість Вервиці не помре без Таїнств Церкви.
8. Ті, хто вірний молитися Розарій має протягом свого життя, і при їх смерті на світ Божий і Повноти Його милості; в момент смерті вони беруть участь в перевагах святих в раю.
9. Я звільню від чистилища тих, хто був присвячений Вервиці.
10. Вірні сини Вервиці повинні заслуговують високого ступеня слави на небесах.
11. Ви повинні отримати всі, що ви запитаєте мене завдяки повторення Вервиці.
12. Всі ті, хто поширює Святий Розарій повинна бути надана допомога мною в їх необхідності.
13. Я отримав від мого Божественного Сина, що всі прихильники Вервиці повинні мати для прохачів весь небесний суд під час їх життя і в годину смерті.
14. Всі, хто читає Розарій мої сини і дочки, а також брати і сестри мого єдиного Сина Ісуса Христа.
15. Відданість мого Вервиці є великий знак приречення.

Як молитися розарій

19
Ця запис була опублікована в д-ром Issam Nemeh, Miracle миттєвостей, Чудо молитви, Філіп Келлер і позначено Пречистої Матері, розарій, бачення Філіп Келлер. Додайте в закладки постійне посилання.
залишити коментар
Ваша електронна адреса не буде опублікований. Обов’язкові поля позначені *

коментар

ім`я *

E-mail *

веб-сайт

вивісьте коментар
будинки
про
Blind Faith Жива
Хто є хто
особисті Появи
Відгуки
Відео
епізоди
відверто Філіп
Issam Insights
Збереження It Real з Кеті
Miracle Моменти
молитися
Як молитися розарій
взаємодіяти
Зв’яжіться з нами
події
лікувальні послуги
Patreon
Виступи Філіпа

ДОКТОР. NEMEH HEALING SERVICE
25 вересня, Клівленд, DoubleTree Westlake

КАЖУЧИ Взаємодія Філіпа
2 Жовтня St. Mark Католицька церква, Клівленд

ДОКТОР. NEMEH HEALING SERVICE
23 Жовтня Детройт, Мічиган, Marriott Лифляндия

ДОКТОР. NEMEH HEALING SERVICE
29 Жовтня Лос-Анджелес, Hawthorne, CA

ДОКТОР. NEMEH HEALING SERVICE
30 Жовтня Лос-Анджелес, Hawthorne, CA

ДОКТОР. NEMEH HEALING SERVICE
6 Листопада Клівленд, DoubleTree Westlake
Див Розклад подій на вкладці Взаємодіяти, або Healing Services для отримання більш докладної інформації.

останні повідомлення
Нове використання для візитних карток 22 вересня 2016
Спів Пісня Пісень – 165 ОФЗ 19 вересня 2016
Знаки з небес або пекла? 17 вересня 2016
Ловець Джек – Радіомовлення Подкасти 16 вересня 2016
Дівчина Bubble Boy 15 вересня 2016
Є ще питання? – BFL 164 13 вересня 2016
Коли будуть людські істоти повернутися? 10 вересня 2016
Road Trip в Rhoda Wise House 8 вересня 2016
Перерва на каву з доктором і Кеті Nemeh – BFL 163 6 вересня 2016
Секрет Бог дотримав від Ангелів 3 вересня 2016
Сайт працює на WordPress
ShareThis Копіювання і вставка
– Дивись на: http://blindfaithlive.com/new-use-business-cards/#sthash.LCA8iAU3.dpuf

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
سپورٹ مشین ترجمہ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

A New Use for Business Cards

اندھا اعتماد لائیو! اصلی لوگ. ریئل Miracles.Real لوگ. ریئل معجزات / فلپ کیلر (ہنٹر) اور ڈاکٹر عصام Nemeh اندھا اعتماد لائیو! اصلی لوگ. ریئل معجزات.
تلاش کریں
تلاش کریں
مین مینو
بنیادی مواد پر جائیں
فروعی واقعات
سچ کہوں تو فلپ
عصام انسائٹس
معجزہ لمحات
کے بارے میں
بات چیت
دعا
Patreon
پوسٹ نیویگیشن ← پچھلا
بزنس کارڈ کے لئے ایک نئے استعمال
پوسٹ کیا گیا پر 22 ستمبر، 2016 پر فلپ کیلر کی طرف سے
کھیلیں
Podcast: نئی ونڈو میں کھیلیں | لوڈ

سبسکرائب کریں: آئی ٹیونز | لوڈ، اتارنا Android | RSS

معجزہ MomentPamela پاگل
پامیلا پاگل Stargardt بیماری کی وجہ سے رویا کو کم کر دیا ہے. یہ ایک degenerative ریٹنا خرابی کی شکایت، روشنیاں مدھم ہے کہ تو بات کرنے، اور پامیلا کے پردیی نقطہ نظر چھین لیا ہے.

اس کے دوست، کیرول، اور ڈاکٹر Nemeh رضاکار، جے برکلے ساتھ اس کے پہلے شفا یابی سروس میں سواری کرتے ہوئے، وہ ڈاکٹر Nemeh لیے دعا کر رہا تھا اور مکمل طور پر ہے کہ کچھ اچھا اس کے نقطہ نظر کے ساتھ ہوگا امید کر. یہ کیا. نہ صرف یہ پامیلا کے پردیی نقطہ نظر واپس آئے، لیکن روشنی dimmed پچھلی جانب cranked کر رہے تھے ‘روشن. کیا اندھا ایمان رہتے کاروبار کارڈ بھی پامیلا کی شفا یابی میں کردار ادا کیا.

بونس –

ہماری لیڈی کے 15 وعدوں، ہم روزانہ مالا دعا کروں تو.
مبارک کنواری مریم سینٹ ڈومینک کے لئے اور تمام جو اس کی پیروی کرنے کا وعدہ کیا تھا “”تم جو بھی عطا کیا جائے گا مالا میں مانگو.”” وہ کے لئے تمام عیسائیوں پندرہ حضور مالا کی تلاوت کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے چھوڑ دیا. – سینٹ ڈومینک کو دی اور دنی ایلن ڈی LA ROCHE

1. جو شخص حقیقت سے مالا کی تلاوت کر میری عبادت کریں گے، سگنل graces کی حاصل کریں گے.
2. میں نے اپنے خصوصی تحفظ اور مالا کی تلاوت کرے گا جو ان تمام لوگوں کے لیے سب سے بڑی نعمتوں سے وعدہ کرتا ہوں.
3. مالا جہنم کے خلاف ایک طاقتور کوچ ہوں گے، یہ، نائب تباہ گناہ کم ہو، اور بدعتوں کو شکست دیں گے.
4. مالا فضیلت اور پنپنے کی نیک عمل کا سبب بن جائے گا؛ جو روحوں کو خدا کی پرچر رحمت کے لئے حاصل کرے گا؛ یہ دنیا اور اس کی باطل کی محبت سے لوگوں کے دلوں کو واپس لے گی، اور ابدی چیزوں کے لئے خواہش کے لئے ان کو اٹھا دونگا. اوہ، کہ اس کا مطلب ہے کی طرف سے جانوں کو خود تقدیس کریں گے.
5. روح مالا کی تلاوت کی طرف سے مجھے خود کی سفارش کی گئی ہے جس میں، جاتی نہیں رہے گی.
6. جو شخص اس مقدس اسرار کے غور کے لئے اپنے آپ کو درخواست دینے، نہایت ادب مالا پڑھتے ہوں گے، بدقسمتی کی طرف سے فتح نہ ہو گی. خدا اپنے انصاف میں اس کی سزا بھی نہیں کرے گا، وہ ایک unprovided موت سے ہلاک نہ کرے. وہ ہو جائے تو صرف وہ خدا کے فضل پر قائم رہیں، اور ہمیشہ کی زندگی کے قابل ہو جائیں گے.
7. جو شخص چرچ کے ساکرامنٹ کے بغیر نہیں مرے گا مالا لئے ایک سچے عقیدت ہو گا.
8. مالا پڑھتے کرنے کے وفادار ہیں وہ لوگ جو ان کی زندگی کے دوران اور ان کی موت خدا اور اس کے نعمتوں میں سے سے Plenitude کی روشنی میں ہوگا. موت کے وقت وہ جنت میں سنتوں کے امتیازات وخصوصیات میں شرکت کریں گے.
9. میں جو مالا خرچ ہوئے ہیں ان لوگوں Purgatory کی طرف سے بچالیں گے.
10. مالا کی وفادار بچوں جنت میں عما کی ایک اعلی ڈگری مستفید ہوں گے.
11. آپ کو اپنی مالا کی تلاوت کر مجھ سے مانگ تمام بنے گا.
12. ان تمام جو تبلیغ حضور مالا ان ضروریات زندگی میں میری طرف سے مدد کی جائے گی.
13. میں نے اپنے الہی بیٹے سے حاصل کی اس مالا کی تمام وکالت ان کی زندگی کے دوران اور موت کے وقت پوری دوی عدالت سفارشی لئے ہو گا کیا ہے.
مالا پڑھتے ہیں جو 14. میرے تمام بیٹوں اور بیٹیوں اور بھائیوں اور اپنے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح کی بہنیں ہیں.
میرے مالا کی 15. عقیدت سرنوشت کی ایک عظیم نشانی ہے.

مالا نماز ادا کرنے کا طریقہ

19
اس اندراج ڈاکٹر عصام Nemeh، الہی معجزہ لمحات، الہی معجزہ نماز، فلپ کیلر میں پوسٹ کیا گیا تھا اور ٹیگ دنی ماں، مالا، ویژن فلپ کیلر کی طرف سے. بک مارک permalink.
جواب چھوڑیں
آپ کا ای میل ایڈریس شائع نہیں کیا جائے گا. ضرورت ہے شعبوں نشان لگا دیا گیا رہے ہیں *

تبصرہ

نام *

ای میل کریں *

ویب سائٹ

تبصرہ کریں
ہوم
کے بارے میں
اندھا اعتماد رہتے
کون کون ہے
ذاتی صورت
تعریف
ویڈیوز
فروعی واقعات
سچ کہوں تو فلپ
عصام انسائٹس
کیتھی ساتھ اصلی رکھتے ہوئے
معجزہ لمحات
دعا
مالا نماز ادا کرنے کا طریقہ
بات چیت
ہم سے رابطہ کریں
تقریبات
شفایابی کی خدمات
Patreon
فلپس کی بولنے مصروفیات

DR. NEMEH شفا یابی SERVICE
ستمبر 25، کلیو لینڈ، DoubleTree Westlake

فلپس کی خطاب کرتے ہوئے مشغولیت
اکتوبر 2، سینٹ مارک کیتھولک چرچ، کلیولینڈ

DR. NEMEH شفا یابی SERVICE
اکتوبر 23، ڈیٹرایٹ، MI، میریٹ Livonia

DR. NEMEH شفا یابی SERVICE
اکتوبر 29، لاس اینجلس، Hawthorne کی، CA

DR. NEMEH شفا یابی SERVICE
اکتوبر 30، لاس اینجلس، Hawthorne کی، CA

DR. NEMEH شفا یابی SERVICE
نومبر 6، کلیو لینڈ، DoubleTree Westlake
مزید تفصیلات کے لئے بات چیت ٹیب پر ایونٹ کے شیڈول، یا شفا یابی سروسز کا حوالہ.

سب سے حالیہ پوسٹس
بزنس کارڈ کے لئے ایک نئے استعمال ستمبر 22، 2016
ستمبر 19، 2016 BFL 165 – گانے، نغمے کے گیت گا
جنت یا جہنم سے نشانیاں؟ ستمبر 17، 2016
ہنٹر جیک – پوڈکاسٹنگ نشریات 16 ستمبر، 2016
شادی سے بلبلا لڑکے 15 ستمبر، 2016
کوئی مزید سوالات؟ – BFL 164 ستمبر 13، 2016
جب انسان واپس آ جائیں گے؟ ستمبر 10، 2016
Rhoda حکمت والا ہاؤس کے روڈ دورہ ستمبر 8، 2016
ڈاکٹر اور کیتھی Nemeh ساتھ ایک کافی توڑ – BFL 163 ستمبر 6، 2016
سیکرٹ خدا نے 3 ستمبر کو فرشتوں سے رکھا، 2016
فخر کی طرف سے طاقت ورڈپریس
ایکسپریسس
http://blindfaithlive.com/new-use-business-cards/#sthash.LCA8iAU3.dpuf: – میں مزید ملاحظہ کریں

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support mashina tarjima: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

A New Use for Business Cards

KO’ZI OJIZLAR IMON LIVE! Real odamlar. Real Miracles.Real odamlar. Real Mo”jizalar / Filipp Keller (Trapper) va doktor demoqchi Nemeh KO’ZI IMON LIVE! Real odamlar. Real Mo’jiza.
Qidiruv
Qidiruv
Asosiy menyu
Birlamchi tarkibga o’tish
Qismlar
Ochig’ini Philip
demoqchi Insights
Miracle Moments
atrofida
muloqotda
ibodat qilmoq
Patreon
Post navigatsiya ← Oldingi
Biznes-kartalar uchun yangi foydalaning
Philip Keller tomonidan 22 sentyabr, 2016 Posted
o’yin
Podcast: | yangi oynada Play Download

Obuna: iTunes | Android | RSS

Miracle MomentPamela Madden
Pamela Madden chunki Stargardt Kasallik vahiy yiqilay. Bu, chiroqlar xira bo’ldi xullas, va Pamela ning periferik ko’rish tortib bir degenerativ setchatka buzilishi hisoblanadi.

uning do’sti, Kerol, va doktor Nemeh ko’ngilli, Jay Berklidagi bilan uning birinchi shifo xizmatiga minib-da, u doktor Nemeh uchun ibodat va to’liq yaxshi narsa, uning faoliyati bilan sodir bo’ladi, deb kutgan edi. Bu qildim. Nafaqat Pamela ning periferik ko’rish qaytib keladi, lekin xira chiroqlar qaytib qadar bukilgan edi qildim “”yorqin””. Blind Faith Live ish kartochkalar ham Pamela ning shifo rol o’ynadi.

bonus –

Bizning Lady 15 va’dalar, biz kundalik tasbeh ibodat bo’lsa.
Bibi Maryam “”. Agar beriladi tasbeh nima so’rasang”” Saint Dominik uchun va ergashgan barcha va’da U barcha masihiylar o’n besh Muqaddas tasbeh tilovat keltirganlarga va’da jo’nab ketdi. – Sankt Dominik bildirgan va barakotli Alan de la Roche

sadoqat Tasbih qiroati bilan, Menga xizmat qiladi Kim 1. signal qobiliyatini olish kerak.
2. Men maxsus himoya qilish va tasbeh tilovat qiladi barcha insonlarga eng katta qobiliyatini so’z beraman.
3. tasbeh jahannamga qarshi kuchli zirh bo’ladi, u, vitse halok gunoh kamaytirish va sapkınlıkları mag’lub bo’ladi.
4. tasbeh fazilatini va gullash uchun yaxshi ishlar sabab bo’ladi; u jonlariga Xudoning mo’l rahmati uchun olish qiladi; Bu dunyo va uning botil sevgisidan odamlarning qalblarini olib chiqish qiladi, va abadiy narsalar uchun intilish ularni ko’taradi. Oh, bu anglatadi tomonidan nafslari o’zlarini muqaddas deb.
5. Tasbih qiroati menga o’zini tavsiya jonga, halok bo’lmaydi.
uning muqaddas sir ko’rib o’zini qo’llash, bardavom tasbeh tilovat qiladi Kim 6. shumlik tomonidan fath hech qachon kerak. Xudo bir ehtiyotsiz o’lim halok bo’lmaydi, Uning adolat uni azoblaymiz olmaydi; U bo’lsa faqat u Xudoning inoyatidan qoladi, va abadiy hayot munosib kiradi.
7. Kim cherkovining sirli ibodatlarini holda o’lib o’lmas Tasbih uchun haqiqiy sadoqatni egadirlar.
8. tasbeh tilovat sodiq bo’lgan kimsalar o’zlarining hayoti davomida va ularning o’limi Xudo va Uning fazilatlari seroblik nuri da bordir; o’lim paytida ular jannatda azizlarning mohiyatan ishtirok etadilar.
9. Men tasbeh bag’ishlangan qilingan kishilar Purgatory dan qutqara oladi.
Tasbih 10. sodiq farzandlari Jannatda ulug’vor yuqori darajasiga loyiq kerak.
11. Siz Tasbih qiroati bilan meni so’rab, barcha olish kerak.
12. Muqaddas tasbeh o’z ehtiyojlari menga yordam etiladi targ’ib qilganlar.
13. Men tasbeh barcha himoyachilari o’z hayoti davomida va o’lim vaqtda shafoatchilarning uchun butun samoviy sud egadirlar, deb mening Ilohiy O’g’il olingan qilgan.
Tasbeh tilovat 14. Barcha mening farzandlarim va aka-uka va mening yagona O’g’li Iso Masih singillari bor.
Mening Tasbih 15. sadoqat taqdirga katta belgisidir.

Tasbeh ibodat qanday

19
Ushbu yozuv doktor demoqchi Nemeh, Miracle Lahzalar, Miracle namoz, Filip Keller yilda posted va Filipp Keller tomonidan muborak Ona, tasbeh, ko’rish tagged edi. Bookmark Permalink.
Leave a Reply
Sizning email manzilingiz chop qilinmaydi. Kerakli joylar belgilangan *

izoh

Ism *

Email *

veb-sayt

Post Comment
uy
atrofida
Blind Faith Live
Kim ekan
shaxsiy Amaldagi
Hits
Videos
Qismlar
Ochig’ini Philip
demoqchi Insights
Keti bilan Real uni bajo
Miracle Moments
ibodat qilmoq
Tasbeh Namoz qanday
muloqotda
Biz bilan bog’lanish
Tadbirlar
Xizmatlar shifo
Patreon
Filipning gapirayotgan majburiyatlar

DR. NEMEH shifo XIZMAT
Sentyabr 25, Klivlend, DoubleTree Westlake

Filipning Muloqot
Oct 2, Sankt-Mark katolik cherkovi, Klivlend

DR. NEMEH shifo XIZMAT
Oct 23, Detroyt, shunday emasmi, Marriott Livonia

DR. NEMEH shifo XIZMAT
Oct 29, Los Anjeles, Hawthorne, CA

DR. NEMEH shifo XIZMAT
Oct 30, Los Anjeles, Hawthorne, CA

DR. NEMEH shifo XIZMAT
Nov 6, Klivlend, DoubleTree Westlake
Qo’shimcha ma’lumot olish uchun shovqin Tab Voqealar jadvalida yoki Shifo xizmatlari qarang.

Eng So’nggi xabarlar
22 sentyabr, 2016 Biznes-kartalar uchun yangi foydalaning
Qo’shiqlar qo’shiq – BFL 165 Sentabr 19, 2016
Osmon yoki Jahannamdan oyatlarini? Sentyabr 17, 2016
Trapper Jack – 16 sentyabr Podcasting uchun Broadcasting, 2016
Qiz Bubble Boy Sentabr 15, 2016
Boshqa savollar? – BFL 164 Sentyabr 13, 2016
Qachon odamlarning cheksiz qaytish bo’ladimi? Sentyabr 10, 2016
Rhoda hikmatli uyi yo’l Bort Sentabr 8, 2016
Doktor va Keti Nemeh bilan Qahva Break – BFL 163 Sentabr 6, 2016
Secret Xudo, 2016 Sentabr 3 farishtalariga to’silmaydi
WordPress tomonidan quvvatlanadi
ShareThis nusxa va Paste
http://blindfaithlive.com/new-use-business-cards/#sthash.LCA8iAU3.dpuf: – ko’proq qarang

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Hỗ trợ máy dịch: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

A New Use for Business Cards

ĐỨC TIN BLIND LIVE! Mọi người thực sự. Dân Miracles.Real Real. Miracles Real / Philip Keller (Trapper) & TS Issam Nemeh BLIND FAITH LIVE! Mọi người thực sự. Bất Miracles.
Tìm kiếm
Tìm kiếm
Thực đơn chính
Nội dung chính
episodes
Thành thật mà nói Philip
Issam Insights
Moments Miracle
về
Tương tác
cầu nguyện
Patreon
Bài chuyển hướng ← Trang trước
Một sử dụng mới cho Kinh doanh Thủy
Được đăng vào ngày 22 Tháng Chín năm 2016 bởi Philip Keller
Chơi
Podcast: Chơi ở cửa sổ mới | Tải về

Theo dõi: iTunes | Android | RSS

Miracle MomentPamela Madden
Pamela Madden đã giảm bớt tầm nhìn vì bệnh Stargardt. Nó là một rối loạn võng mạc thoái hóa đã mờ ánh đèn, có thể nói, và lấy đi tầm nhìn ngoại vi của Pamela.

Trong khi đi vào dịch vụ chữa bệnh đầu tiên của cô với người bạn của mình, Carol, và Tiến sĩ Nemeh tình nguyện, Jay Berkeley, cô đang cầu nguyện cho Tiến sĩ Nemeh và đầy đủ mong đợi một điều gì đó tốt đẹp sẽ xảy ra với tầm nhìn của cô. Nó đã làm. Không chỉ làm tầm nhìn ngoại vi của Pamela trở lại, nhưng đèn mờ được làm quay trở lại để ‘sáng.’ Blind Faith thẻ Sống doanh nghiệp cũng đóng một vai trò trong việc làm lành của Pamela.

bonus –

15 lời hứa của Đức Mẹ, nếu chúng ta cầu nguyện kinh Mân Côi hàng ngày.
Đức Trinh Nữ Maria hứa Saint Dominic và tất cả những ai theo rằng “”Bất cứ điều gì bạn yêu cầu trong kinh Mân Côi sẽ được cấp.”” Cô để lại cho tất cả các Kitô hữu Mười lăm Promises cho những ai đọc Kinh Mân Côi. – Truyền đạt cho Saint Dominic và Chân Phước Alan de la Roche

1. Bất cứ ai trung thành sẽ phục vụ cho tôi bằng việc đọc Kinh Mân Côi, sẽ nhận được ân sủng tín hiệu.
2. Tôi hứa bảo vệ đặc biệt của tôi và những ân sủng lớn nhất đối với tất cả những ai sẽ đọc kinh Mân Côi.
3. Kinh Mân Côi sẽ là áo giáp mạnh mẽ chống lại địa ngục, nó sẽ phá hủy phó, giảm tội lỗi, và đánh bại dị giáo.
4. Kinh Mân Côi sẽ khiến nhân đức và các việc lành để phát triển mạnh; nó sẽ chuyển cầu cho linh hồn của lòng thương xót của Thiên Chúa dồi dào; nó sẽ rút trái tim của người đàn ông ra khỏi tình yêu của thế giới và phù phiếm của nó, và sẽ nâng chúng để mong cho những điều vĩnh cửu. Oh, mà linh hồn sẽ thánh hóa bản thân bằng phương tiện này.
5. Linh hồn mà khuyến cáo bản thân với tôi bằng việc đọc Kinh Mân Côi, không bị hư mất.
6. Ai sẽ đọc kinh Mân Côi sốt sắng, áp dụng chính mình để xem xét những điều bí ẩn thiêng liêng của nó, không bao giờ được chinh phục bởi sự bất hạnh. Thiên Chúa sẽ không trừng phạt anh ta trong công bình của Ngài, thì sẽ không bị hư mất bởi một cái chết không được cung cấp; Nhưng nếu người đó chỉ là anh sẽ ở lại trong ân sủng của Thiên Chúa, và trở nên xứng đáng với sự sống đời đời.
7. Bất cứ ai có một lòng sùng kính đúng với Kinh Mân Côi sẽ không chết mà không có các bí tích của Giáo Hội.
8. Những người trung thành với đọc kinh Mân Côi sẽ có trong cuộc sống của họ và cái chết của họ ánh sáng của Thiên Chúa và sự phong phú của ân sủng của Ngài; tại thời điểm cái chết, họ sẽ tham gia vào những thành tích của các thánh trên thiên đường.
9. Tôi sẽ cung cấp từ Luyện Ngục những người đã được dành cho việc kinh Mân Côi.
10 trẻ em trung thành của Kinh Mân Côi sẽ xứng đáng một mức độ cao của vinh quang ở trên thiên đường.
11. Bạn sẽ có được tất cả các bạn yêu cầu của tôi bằng việc đọc Kinh Mân Côi.
12. Tất cả những người truyền bá Thánh Mân Côi sẽ được hỗ trợ bởi tôi trong nhu cầu của họ.
13. Tôi đã thu được từ Thiên Chúa Con Mẹ rằng tất cả những người ủng hộ của Kinh Mân Côi có trách nhiệm cho intercessors toàn bộ tòa thiên thể trong cuộc sống của họ và trong giờ lâm tử.
14. Tất cả những ai đọc kinh Mân Côi đều là con của tôi và con gái, và anh chị em của Con duy nhất của tôi Chúa Giêsu Kitô.
15. Tận tâm của Kinh Mân Côi của tôi là một dấu hiệu tuyệt vời của tiền định.

Làm thế nào để cầu nguyện kinh Mân Côi

19
Mục nhập này đã được đăng trong Dr. Issam Nemeh, Miracle Moments, Miracle Prayer, Philip Keller và gắn thẻ Đức Mẹ, Kinh Mân Côi, Tầm nhìn của Philip Keller. Bookmark các permalink.
Để lại một trả lời
Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bình luận

Tên *

email *

Trang mạng

đăng bình luận
Nhà
về
Blind Faith Sống
Ai là ai
Xuất hiện cá nhân
Chứng Thực
video
episodes
Thành thật mà nói Philip
Issam Insights
Giữ Nó Real với Kathy
Moments Miracle
cầu nguyện
Làm thế nào để cầu nguyện kinh Mân Côi
Tương tác
Liên hệ chúng tôi
Sự kiện
Chữa bệnh Dịch vụ
Patreon
Buổi nói chuyện PHILIP CỦA

DR. DỊCH VỤ NEMEH HEALING
Tháng Chín 25, Cleveland, DoubleTree Westlake

THAM GIA NÓI PHILIP của
Ngày 02 tháng 10, St. Mark Giáo Hội Công Giáo, Cleveland

DR. DỊCH VỤ NEMEH HEALING
23 tháng 10, Detroit, MI, Marriott Livonia

DR. DỊCH VỤ NEMEH HEALING
29 tháng 10, Los Angeles, Hawthorne, CA

DR. DỊCH VỤ NEMEH HEALING
30 tháng 10, Los Angeles, Hawthorne, CA

DR. DỊCH VỤ NEMEH HEALING
06 Tháng Mười Một, Cleveland, DoubleTree Westlake
Tham khảo Lịch sự kiện trên Tương tác Tab, hoặc chữa bệnh dịch vụ để biết thêm chi tiết.

Bài viết gần đây
Một sử dụng mới cho Kinh doanh Thủy 22 tháng 9 năm 2016
Hát Song of Songs – BFL 165 19 Tháng 9 2016
Các dấu hiệu từ Thiên đàng hay địa ngục? 17 tháng 9 2016
Trapper Jack – Broadcasting để Podcasting 16 tháng 9 năm 2016
The Girl Bubble Boy ngày 15 tháng chín năm 2016
Bất kỳ gửi câu hỏi? – BFL 164 ngày 13 tháng 9 2016
Khi các đấng nhân sẽ trở lại? 10 Tháng 9 năm 2016
Road Trip to Rhoda khôn ngoan nhà ngày 08 tháng chín năm 2016
A Break cà phê với các bác sĩ và Kathy Nemeh – BFL 163 06 tháng 9 năm 2016
The Secret Thiên Chúa giữ từ Angels 3 tháng 9 năm 2016
Tự hào được cung cấp bởi WordPress
ShareThis Copy và Paste
– Xem thêm tại: http://blindfaithlive.com/new-use-business-cards/#sthash.LCA8iAU3.dpuf

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Cefnogaeth cyfieithu peirianyddol: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

A New Use for Business Cards

FFYDD BLIND FYW! Pobl Go Iawn. Miracles.Real Pobl Go Iawn. Gwyrthiau Real / Philip Keller (Trapper) & Dr. Issam Nemeh DEILLION FFYDD FYW! Pobl Go Iawn. Real Gwyrthiau.
Chwilio
Chwilio
prif ddewislen
Skip to content cynradd
penodau
Dweud y gwir Philip
Insights Issam
Moments Miracle
Ynglŷn
rhyngweithio
Gweddïwch
Patreon
llywio Post ← Blaenorol
A Defnyddiwch Newydd i Cardiau Busnes
Postiwyd ar 22 Medi, 2016 Philip Keller
chwarae
Podlediad: Chwarae mewn ffenestr newydd | Lawrlwytho

Tanysgrifio: iTunes | Android | RSS

Miracle MomentPamela Madden
Pamela Madden wedi prinhau gweledigaeth oherwydd Clefyd Stargardt. Mae’n anhwylder retina dirywiol sydd wedi bylu goleuadau, fel petai, a chymryd i ffwrdd golwg ymylol Pamela yn.

Wrth reidio mewn i’w gwasanaeth iachau cyntaf gyda’i ffrind, Carol, a Dr. Nemeh gwirfoddolwr, Jay Berkeley, cafodd ei gweddïo dros Dr. Nemeh ac yn disgwyl yn llawn y byddai rhywbeth da yn digwydd gyda’i gweledigaeth. Y gwnaeth. Nid yn unig yr oedd golwg ymylol Pamela yn dod yn ôl, ond y goleuadau bylu eu cranked ôl i fyny at ‘llachar.’ Hefyd yn chwarae Ffydd Deillion cardiau busnes Live rôl yn iachau Pamela yn.

bonws –

Mae 15 o addewidion y Forwyn Fair, os gweddïwn y weddďo bob dydd.
Y Forwyn Fair Fendigaid addo Saint Dominic ac i bawb sy’n dilyn bod “”Beth bynnag y byddwch yn gofyn yn y Llaswyr yn cael ei roi.”” Gadawodd ar gyfer yr holl Pymtheg Cristnogion Addewidion i’r rhai sy’n adrodd y Llaswyr Sanctaidd. – Imparted i Sant Dominic a Blessed Alan de la Roche

1. Bydd pwy bynnag yn ffyddlon yn gwasanaethu mi gan adrodd y Llaswyr, yn cael eu grasusau signal.
2. Yr wyf yn addo fy amddiffyniad arbennig a’r grasusau mwyaf i bawb a fydd yn adrodd y Llaswyr.
3. Bydd y Llaswyr yn arfwisg pwerus yn erbyn uffern, bydd yn dinistrio is, lleihau pechod, ac yn trechu heresïau.
4. Bydd y Llaswyr achosi rhinwedd a gweithredoedd da i ffynnu; bydd yn cael i eneidiau y drugaredd toreithiog o Dduw; bydd yn tynnu’r calonnau o ddynion oddi wrth gariad y byd a’i wagedd, a bydd yn eu dyrchafu at yr awydd am bethau tragywyddol. O, y byddai eneidiau sancteiddio eu hunain drwy hyn yn golygu.
5. Mae’r enaid sy’n argymell ei hun i mi gan adrodd y Llaswyr, ni fydd ddifethir.
6. Bydd pwy bynnag adrodd y Llaswyr ddefosiynol, gwneud cais ei hun i ystyried ei dirgelion sanctaidd, ni byth yn cael ei gorchfygu gan anffawd. Ni fydd Duw yn ceryddu ef yn ei gyfiawnder, ni bydd efe difethir gan farwolaeth nas darparwyd; os yw ef fod yr un efe aros yn y ras Duw, a dod yn deilwng o fywyd tragwyddol.
7. Pwy bynnag fydd yn cael defosiwn wir am y Llaswyr ni fydd yn marw heb y sacramentau yr Eglwys.
8. Bydd rhai sy’n ffyddlon i adrodd y Llaswyr cael yn ystod eu bywyd ac yn eu marwolaeth ngoleuni Duw a plenitude Ei addurno; ar hyn o bryd y farwolaeth byddant yn cymryd rhan yn y rhinweddau y saint yn y baradwys.
9. Byddaf yn cyflwyno o Purdan rhai sydd wedi eu neilltuo ar gyfer y Llaswyr.
10. Mae’r plant ffyddlon y Llaswyr haeddu lefel uchel o ogoniant yn y Nefoedd.
11. Rhaid i chi gael yr holl ydych yn gofyn i mi trwy adrodd y Llaswyr.
12. Mae pawb sy’n propagate bydd y Llaswyr Sanctaidd yn cael ei gynorthwyo gan fi yn eu angenrheidiau.
13. Rwyf wedi cael fy Dwyfol Fab y bydd yr holl eiriolwyr y Llaswyr gael am intercessors i’r llys nefol cyfan yn ystod eu bywyd ac yn awr angau.
14. Mae’r holl sy’n adrodd y Llaswyr yw fy meibion a merched, a brodyr a chwiorydd fy unig Fab Iesu Grist.
15. Defosiwn fy Llaswyr yn arwydd gwych o Etholedigaeth.

Sut i weddïo y Llaswyr

19
Mae hyn yn Postiwyd y cofnod yn Dr. Issam Nemeh, Eiliadau Miracle, Miracle Gweddi, Philip Keller a tagio Blessed Mam, Llaswyr, Gweledigaeth gan Philip Keller. Llyfrnodi y Paraddolenni.
Ad a Ateb
Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

sylw

enw *

E-bost *

gwefan

Ôl Sylw
Cartref
Ynglŷn
Blind Faith Live
Pwy ‘di Pwy
Ymddangosiadau personol
tystebau
fideos
penodau
Dweud y gwir Philip
Insights Issam
Cadw Mae’n Real gyda Kathy
Moments Miracle
Gweddïwch
Sut i Gweddïwch y Llaswyr
rhyngweithio
Cysylltwch â Ni
Digwyddiadau
iachau Gwasanaethau
Patreon
YMRWYMIADAU SIARAD PHILIP’S

DR. GWASANAETH NEMEH IACHÁU
25 Medi, Cleveland, Doubletree Westlake

YMGYSYLLTU SIARAD PHILIP yn
2 Hydref, Eglwys Gatholig St Mark, Cleveland

DR. GWASANAETH NEMEH IACHÁU
23 Hydref, Detroit, MI, Marriott Livonia

DR. GWASANAETH NEMEH IACHÁU
29 Hydref, Los Angeles, Hawthorne, CA

DR. GWASANAETH NEMEH IACHÁU
30 Hydref, Los Angeles, Hawthorne, CA

DR. GWASANAETH NEMEH IACHÁU
6 Tachwedd, Cleveland, Doubletree Westlake
Cyfeiriwch at Digwyddiad Amserlen ar Interact Tab, neu Wasanaethau Iachau am fwy o fanylion.

SWYDDI DIWEDDAR FWYAF
A Defnyddiwch Newydd i Cardiau Busnes 22 Medi, 2016
Canu y Caniad Solomon – BFL 165 19 Medi, 2016
Arwyddion o’r Nefoedd neu Hell? Medi 17, 2016
Trapper Jack – Darlledu i Podledu 16 Medi, 2016
Y Bachgen Bubble Merch 15 Medi, 2016
Unrhyw Mwy o Gwestiynau? – BFL 164 13 Medi, 2016
Pryd fydd y Bodau Dynol Dychwelyd? Medi 10, 2016
Trip Road to Rhoda Wise House Medi 8, 2016
A Egwyl Coffi gyda’r Doctor a Kathy Nemeh – BFL 163 Medi 6, 2016
Mae Duw Secret Taclusaf o’r Angels 3 Medi, 2016
phweru gan WordPress
ShareThis Copïo a Gludo
– Gweler mwy yn: http://blindfaithlive.com/new-use-business-cards/#sthash.LCA8iAU3.dpuf

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ngomatshini translation Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

A New Use for Business Cards

UKHOLO Imfama UPHILE! Abantu Real. Real Abantu Miracles.Real. Imimangaliso Real / uFilipu Keller (umbambisi) & uGqirha Issam Nemeh Imfama ndibudlela ekukholweni! Abantu Real. Imimangaliso Real.
ukufuna
ukufuna
Eyona menyu
Yiya kwi ephambili
yezehlo
ngokuphandle uFilipu
Issam Insights
zaGqama ummangaliso
malunga
ukusebenzisana
thandaza
Patreon
← Post yokukhangela Edlulileyo
A Sebenzisa Entsha Business Cards
Posted on September 22, 2016 UFilipu Keller
umdlalo
Podcast: Umdlalo window entsha | umxokozelo

Bhalisa: iTunes | Android | uShishino

Ummangaliso MomentPamela Madden
Pamela Madden uye kuhla umbono ngenxa Disease Stargardt. Yinto disorder esithezw semehlo eye luzizi izibane, ngoko ukuthetha, yaye wayithabatha umbono uPamela i-peripheral.

Xa kuhanjwa kwinkonzo yakhe yokuqala iphilisa nomhlobo wakhe, UCarol, yaye uGqr Nemeh abangamavolontiya, Jay eBerkeley, yena ngokuthandazela uGqirha Nemeh kwaye silindele ngokupheleleyo into elungileyo yayiza kwenzeka umbono wakhe. Loo nto. Kuphela wenza umbono uPamela i-peripheral kubuya, kodwa izibane luzizi zaye mbayo umva ukuya obuqaqambileyo. ‘Kwakhona Ukholo Blind amakhadi oshishino Live wadlala indima ekuphiliseni uPamela yakhe.

ibhonasi –

Izithembiso 15 Lady wethu, ukuba sithandaza seRosari ngemihla.
Ungowokubongwa Virgin uMariya wathembisa Saint Dominic nakubo bonke abo balandela ukuba “”Nantoni na eniyicela seRosari iza kunikwa.”” Ulishiye onke amaKristu elinesihlanu uthembisa abo ukucengceleza Rosari oyiNgcwele. – Singaneli Saint Dominic kwaye Makabongwe Alan de la Roche

1. Lvt kumkhonza ngokuthembeka kwam ngothotho seRosari, uya kwamkela sokuqa umqondiso.
2. Ndiyakuthembisa ukhuseleko yam eyodwa kwaye sokuqa omkhulu kubo bonke abo baya ukucengceleza seRosari.
3. Rosari uya kuba isikrweqe onamandla ngokuchasene esihogweni, uya kubatshabalalisa vice, ukunciphisa isono, angoyiswa uqhekeko.
4. Rosari ukuntshulisa isidima kunye nemisebenzi elungileyo omfuphi; kuya afumane imiphefumlo intabalala ngenceba kaThixo; uya ukusirhoxisa iintliziyo zabantu eluthandweni ihlabathi ezingento zayo, yaye uya kuniphakamisa ukuba umnqweno yezinto obungunaphakade. Owu, ukuba imiphefumlo wangcwalisa ngokwabo ngulo ithetha.
5. Umphefumlo ocebisa ngokwayo kum ngenxa ngothotho seRosari, akuyi kutshabalala.
6. Lvt ukucengceleza seRosari ukuba ngcwele, ezibhokoxa ekuqwalaseleni iimfihlakalo yalo engcwele, ziya kuze woyiswe kobubi. UThixo akayi ndakumbetha ngokusesikweni yakhe, yena akayi kutshabalala bafe unprovided; ukuba abe nje uya kuhlala sinobabalo lukaThixo, baze babe ufanelwe ubomi obungunaphakade.
7. Umntu uya kuba uzinikelo lokwenyaniso Rosari akayi kufa ngaphandle ngomthendeleko zeCawa.
8. Abo bathembekileyo ukucengceleza seRosari uya kuba ngexesha ubomi babo ekufeni kwabo ukukhanya kaThixo kunye plenitude ye sokuqa bakhe; ngalo mzuzu kukufa baya inxaxheba ekuhlengahlengiseni abangcwele eParadisi.
9 Ndiya kukuhlangula ukusuka miphefumlo abo baye enikelwe seRosari.
10. Oonyana athembekileyo seRosari uya agwetywe kwiqondo eliphezulu uzuko eZulwini.
11. Uze ufumane nonke nina bacela kum ngothotho seRosari.
12. Bonke abo basasaze seRosari oyiNgcwele uya ancedwa ndim ziingxakeko zabo.
13 Mna zingafumaneka nguNyana wam Ungokobuthixo ukuba zonke babekhetha le Rosari kuba ngenxa njengabalamli yonke inkundla yasezulwini ngexesha ubomi babo ngelixa ukufa.
14. Bonke abantu abawucengcelezayo Rosari ngoonyana bam neentombi, kunye nabazalwana noodade nguNyana wam uYesu Kristu.
15. Devotion irosari wam umqondiso omkhulu kwekamva.

Indlela ukuthandaza seRosari

19
Olu ngeno yafakwa kwi uGqirha Issam Nemeh, zaGqama Ummangaliso, Ummangaliso Umthandazo, uFilipu Keller noqhotyosho umama, seRosari, umbono Philip Keller. Bookmark le Permalink.
Shiya iMpendulo
Idilesi yakho ye email aziyi kupapashwa. amasimi ezifunekayo ziphawulwa *

amagqabantshintshi

igama *

email *

website

Post Comment
ikhaya
malunga
Blind Faith Live
Ngubani Ngubani
Imbonakalo Personal
testimonials
Videos
yezehlo
ngokuphandle uFilipu
Issam Insights
Ukugcina Luyinto Yokwenene kunye Kathy
zaGqama ummangaliso
thandaza
Indlela Thandaza seRosari
ukusebenzisana
Qhagamshelana nathi
iziganeko
ephilisa Iinkonzo
Patreon
IZIMVO IYATHETHA kaFilipu

UGQR. INKONZO NEMEH BABOOM
Sept 25, Cleveland, bletree Westlake

UBANDAKANYO kaFilipu UKUTHETHA
Oct 2, St. Mark Catholic Church, Cleveland

UGQR. INKONZO NEMEH BABOOM
Oct 23, Detroit, MI, Marriott vonia

UGQR. INKONZO NEMEH BABOOM
Oct 29, Los Angeles, Hawthorne, CA

UGQR. INKONZO NEMEH BABOOM
Oct 30, Los Angeles, Hawthorne, CA

UGQR. INKONZO NEMEH BABOOM
Nov 6, Cleveland, bletree Westlake
Jonga Event IShedyuli Tab Ukusebenzisana, okanye iinkonzo zempiliso iinkcukacha ezingaphezulu.

Izithuba KUTSHANJE
A Sebenzisa Entsha for Business Cards September 22, 2016
Bavuma ingoma Iingoma – BFL 165 September 19, 2016
Iimpawu evela ezulwini okanye esihogweni? September 17, 2016
Umbambisi Jack – Broadcasting ukuya podcasting September 16, 2016
The Girl Bubble Boy September 15, 2016
Nayiphi na imibuzo? – BFL 164 September 13, 2016
le ngaBantu Human Uza kubuya nini? September 10, 2016
Road Uhambo ukuya linguRoda House Wise September 8, 2016
A Coffee Break kunye nogqirha noKathy Nemeh – BFL 163 Septemba 6, 2016
Imfihlelo uThixo Kept ukusuka Angels ngoSeptemba 3, 2016
Ngebhongo zeSITA WordPress
ShareThis Khuphela ne Cola
– Bona apha: http://blindfaithlive.com/new-use-business-cards/#sthash.LCA8iAU3.dpuf

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
שטיצן מאַשין איבערזעצונג: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

A New Use for Business Cards

בלינד אמונה לעבן! פאַקטיש מענטשן. פאַקטיש מיראַקלעס.רעאַל מענטשן. פאַקטיש מיראַקלעס / Philip קעלער (טראַפּער) & דר יססאַם נעמעה בלינד אמונה לעבן! פאַקטיש מענטשן. פאַקטיש מיראַקאַלז.
זוכן
זוכן
הויפּט מעניו
האָפּקען צו ערשטיק צופרידן
עפּיסאָדעס
פראַנקלי Philip
יססאַם ינסיגהץ
נס מאָמענץ
וועגן
ינטעראַקט
דאַוונען
פּאַטרעאָן
פּאָסטן נאַוויגאַציע ← פֿריִערדיקע
א ניו נוצן פֿאַר ביזנעס קאַרדס
Posted on סעפטעמבער 22, 2016 דורך Philip קעלער
שפּילן
פּאָדקאַסט: שפּיל אין נייַ פֿענצטער | דאַונלאָוד

אַבאָנירן: יטונעס | אַנדרויד | רסס

נס מאָמענטפּאַמעלאַ מאַדאַן
פּאַמעלאַ מאַדאַן האט דימינישינג זעאונג ווייַל פון סטאַרגאַרדט קרענק. עס איז אַ דידזשענעראַטיוו רעטינאַל דיסאָרדער וואָס האט דימד די לייץ, אַזוי צו רעדן, און אוועקגענומען פּאַמעלאַ ס פּעריפעראַל זעאונג.

בשעת ריידינג אין צו איר ערשטער היילונג דינסט מיט איר פרייַנד, קאַראָל, און דר נעמעה פרייַוויליקער, Jay בערקלי, זי איז געווען מתפּלל פֿאַר דר נעמעה און גאָר יקספּעקטינג אַז עפּעס גוט וואָלט פּאַסירן מיט איר זעאונג. עס האט. ניט נאָר האט פּאַמעלאַ ס פּעריפעראַל זעאונג קומען צוריק, אָבער די דימד לייץ זענען קראַנגקט צוריק אַרויף צו ‘העל.’ בלינדע אמונה לעבן ביזנעס קאַרדס אויך פּלייַעד אַ ראָלע אין פּאַמעלאַ ס היילונג.

באָנוס –

די 15 הבטחות פון אונדזער לאַדי, אויב מיר דאַוונען די ראָוזערי טעגלעך.
די וואויל ווירגין מר צוגעזאגט צו הייליקער דאָמיניק און צו אַלע וואס נאָכגיין אַז “”וועלכער איר פרעגן אין די ראָסאַרי וועט ווערן געגעבן.”” זי לינקס פֿאַר אַלע קריסטן Fifteen הבטחות צו יענע וואס פאָרלייענען די רוח ראָסאַרי. – ימפּאַרטעד צו הייליקער דאָמיניק און וואויל אַלאַן דע לאַ ראָוש

1. ווער סע געטריי דינען מיר דורך די רעסיטאַטיאָן פון די ראָסאַרי, וועט באַקומען סיגנאַל גראַסעס.
2. איך צוזאָג מיין ספּעציעל שוץ און די גרעסטע גראַסעס צו אַלע יענע וואס וועט פאָרלייענען די ראָסאַרי.
3. די ראָסאַרי וועט זיין אַ שטאַרק אַרמאָר קעגן גענעם, עס וועט צעשטערן וויצע, פאַרקלענערן זינד, און באַזיגן הערעסיעס.
4. די ראָסאַרי וועט גרונט מייַלע און גוט מעשים צו בליען; עס וועט קריגן פֿאַר נשמות די שעפעדיק רחמנות פון גאָט; עס וועט צוריקציען די הערצער פון מענטשן פון די ליבע פון די וועלט און זייַן וואַניטיעס, און וועט הייבן זיי צו די פאַרלאַנג פֿאַר אייביק זאכן. טאַקע, אַז נשמות וואָלט פאַרהייליקן זיך דורך דעם מיטל.
5. די נשמה וואָס רעקאַמענדז זיך צו מיר דורך די רעסיטאַטיאָן פון די ראָסאַרי, וועט נישט אונטערגיין.
6. ווער סע פאָרלייענען די ראָסאַרי דעוואָוטלי, אַפּלייינג זיך צו די באַטראַכטונג פון זייַן הייליק סודות, וועט קיינמאָל זיין קאַנגקערד דורך ומגליק. גאָט וועט ניט טשאַסטיסע אים אין זיין גערעכטיקייט, ער וועט ניט אומקומען דורך אַ ונפּראָווידעד טויט; אויב ער זייַן נאָר ער זאָל בלייַבן אין די חן פון גאָט, און ווערן ווערט פון אייביק לעבן.
7. ווער וועט האָבן אַ אמת איבערגעגעבנקייט פֿאַר די ראָסאַרי וועט ניט שטאַרבן אָן די סאַקראַמענץ פון די קהילה.
8. יענע וואס זענען געטרייַ צו פאָרלייענען די ראָסאַרי וועט האָבן בעשאַס זייער לעבן און אין זייער טויט די ליכט פון גאָט און די פּלעניטודע פון זיין גראַסעס; אין דער מאָמענט פון טויט זיי וועט אָנטייל נעמען אין די מעריץ פון די הייליקע אין גן עדן.
9. איך וועט באַפרייַען פון פּורגאַטאָרי די וואס האָבן שוין געטרייַ צו די ראָסאַרי.
10. די געטרייַ קינדער פון די ראָסאַרי וועט זכות אַ הויך שטאַפּל פון כבוד אין הימל.
11. איר וועט קריגן אַלע איר פרעגן פון מיר דורך די רעסיטאַטיאָן פון די ראָסאַרי.
12. אַלע יענע וואס פאַרמערן די רוח ראָסאַרי וועט זיין יידיד דורך מיר אין זייער נעסעססיטיעס.
13. איך האָבן באקומען פון מיין געטלעך זון אַז אַלע די אַדוואַקאַץ פון די ראָסאַרי וועט האָבן פֿאַר ינטערסעססאָרס די גאנצע סאַלעסטשאַל פּלאַץ בעשאַס זייער לעבן און אין די שעה פון טויט.
14. אַלע וואס פאָרלייענען די ראָסאַרי זענען מיין זין און טעכטער, און ברידער און שוועסטער פון מיין בלויז זון יאָשקע משיח.
15. דיוואָושאַן מיין ראָסאַרי איז אַ גרויס צייכן פון פּרעדעסטינאַטיאָן.

ווי צו דאַוונען די ראָסאַרי

19
דעם פּאָזיציע איז געווען Posted in דר יססאַם נעמעה, נס מאָמענץ, נס תּפֿילה, Philip קעלער און טאַגד וואויל מוטער, ראָסאַרי, זעאונג דורך Philip קעלער. Bookmark די פּערמאַלינק.
לאָזן אַ ענטפֿערן
אייער בליצפּאָסט אַדרעס וועט ניט זיין ארויס. Required fields זענען אנגעצייכנט *

באַמערקונג

נאָמען *

בליצפּאָסט *

וועבזייַטל

פּאָסטן באַמערקונג
היים
וועגן
בלינד אמונה לעבן
ווער ס ווער
פּערזענלעך אַפּפּעאַראַנסעס
טעסטימאָניאַלס
ווידיאס
עפּיסאָדעס
פראַנקלי Philip
יססאַם ינסיגהץ
בעכעסקעם עס רעאַל מיט קאַטי
נס מאָמענץ
דאַוונען
ווי צו דאַוונען די ראָסאַרי
ינטעראַקט
רוף אונז
עווענץ
היילונג באַדינונגס
פּאַטרעאָן
Philip’S גערעדט ענגיידזשמאַנץ

דר. נעמעה היילונג סערוויס
סעפטעמבער 25, קליוולאנד, Doubletree וועסטלאַקע

Philip ס גערעדט באַשטעלונג
אקטאבער 2, סט מארק קאַטהאָליק קהילה, קליוולאנד

דר. נעמעה היילונג סערוויס
אָקט 23, דעטראָיט, מי, מעריאַט Livonia

דר. נעמעה היילונג סערוויס
אקטאבער 29, לאס אנדזשעלעס, האַווטהאָרנע, CA

דר. נעמעה היילונג סערוויס
Oct 30, לאס אנדזשעלעס, האַווטהאָרנע, CA

דר. נעמעה היילונג סערוויס
נאוועמבער 6, קליוולאנד, Doubletree וועסטלאַקע
אָפּשיקן צו געשעעניש פּלאַן אויף ינטעראַקט טאַב, אָדער היילונג סערוויסעס פֿאַר מער דעטאַילס.

לעצטן הודעות
א ניו נוצן פֿאַר ביזנעס קאַרדס 22 סעפטעמבער 2016
געזאַנג די ליד פון סאָנגס – בפל 165 19 סעפטעמבער 2016
וואונדער פון הימל אָדער גיהנום? 17 סעפטעמבער 2016
טראַפּער דזשאַק – בראָדקאַסטינג צו פּאָדקאַסטינג 16 סעפטעמבער 2016
די מיידל בלאָז בוי 15 סעפטעמבער 2016
קיין מער פֿראגן? – בפל 164 13 סעפטעמבער 2016
ווען וועט דער מענטש ביינגז צוריקקומען? 10 סעפטעמבער 2016
וועג טריפּ צו רהאָדאַ קלוג הויז 8 סעפטעמבער 2016
אַ קאַווע ברעכן מיט די דאָקטער און קאַטי נעמעה – בפל 163 סעפטעמבער 6, 2016
דער סוד גאָט געהאלטן פון די מלאכים 3 סעפטעמבער 2016
שטאלץ פּאַוערד דורך וואָרדפּרעסס
ShareThis Copy and Paste
– זען מער בייַ: http://blindfaithlive.com/new-use-business-cards/#sthash.LCA8iAU3.dpuf

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support ẹrọ translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

A New Use for Business Cards

Afọju IGBAGBÜ LIVE! Real People. Real Miracles.Real People. Real Iyanu / Philip Keller (Trapper) & Dr. Issam Nemeh afọju IGBAGBÜ LIVE! Real People. Real Iyanu.
àwárí
àwárí
akojọ aṣayan akọkọ
Rekọja si jc akoonu
ere
otitọ Philip
Issam imọ
ìyanu asiko
About
nlo
gbadura
Patreon
Post lilọ ← Previous
A New Lo fun kaadi owo
Pipa lori Kẹsán 22, 2016 nipa Philip Keller
Play
Adarọ ese: Play ni titun window | download

Alabapin: iTunes | Android | RSS

Iyanu MomentPamela Madden
Pamela Madden ti diminishing iran nitori ti Stargardt Arun. O ti wa ni a degenerative retina ẹjẹ ti o ti dimmed awọn imọlẹ, ki si sọrọ, ati ki o ya kuro Pamela ká agbeegbe iran.

Nigba ti ngun ni fun u akọkọ iwosan iṣẹ pẹlu rẹ ore, Carol, ati Dr. Nemeh iyọọda, Jay Berkeley, o ti ngbadura fun Dr. Nemeh ati ni kikun reti pe nkankan ti o dara yoo ṣẹlẹ pẹlu rẹ iran. O ti ṣe. Ko nikan ṣe Pamela ká agbeegbe iran wa pada, ṣugbọn awọn dimmed imọlẹ won cranked pada soke to ‘imọlẹ.’ Blind Faith Live kaadi owo tun dun a ipa ni Pamela ká iwosan.

ajeseku –

Awọn 15 ileri ti wa Lady, bi awa ba gbadura ni rosary ojoojumo.
Awọn Olubukun Virgin Maria ileri lati Saint Dominic ati si gbogbo awọn ti o tẹle pe “”Ohunkohun ti o beere ni Rosary yoo wa ni funni.”” O osi fun gbogbo Kristẹni Meedogun Ṣèlérí fún àwọn tí adua awọn Mimọ Rosary. – Lẹkọ to Saint Dominic ati Ibukun Alan de la Roche

1. Ẹnikẹni ti o ba ni yio faithfully sìn mi nipa nda ti awọn Rosary, yio si gba ifihan graces.
2. Mo ileri mi pataki Idaabobo ati awọn ti o tobi graces si gbogbo awon ti yio si adua awọn Rosary.
3. Awọn Rosary ni yio si jẹ alagbara kan ihamọra lodi si ọrun apadi, o yoo pa Igbakeji, dinku ẹṣẹ, ki o si ṣẹgun heresies.
4. Awọn Rosary yoo fa ọrun ati iṣẹ rere to bisi i; o yoo gba fun ọkàn awọn lọpọlọpọ àánú Ọlọrun; o yoo yọ awọn ọkàn ti awọn ọkunrin lati ife ti aye ati awọn oniwe-asán, emi o si gbe wọn si awọn ifẹ fun ayeraye ohun. Oh, ti okan yoo sọ ara wọn nipa eyi tumo si.
5. Awọn ọkàn ti o sope ara si mi nipa awọn nda ti awọn Rosary, kì yio ṣegbe.
6. Ẹnikẹni ti o ba yio si adua awọn Rosary devoutly, to ara rẹ si awọn ero ti awọn oniwe-mimọ fenu, yio ko wa jagun nipa ibi. Ọlọrun kì yio nà u ni idajọ rẹ, on ni yio ṣegbe nipa ohun unprovided ikú; ti o ba ti o wa ni o kan ti o si wà ninu ore-ọfẹ Ọlọrun, o si di yẹ ìye ainipẹkun.
7. Ẹnikẹni ti o ba ni yio ni a otito kanwa fun awọn Rosary kì yio kú lai si sakaramenti ti Ìjọ.
8. Awon ti o wa ni olóòótọ sí adua awọn Rosary yio si ni nigba won aye ati ni ikú wọn imọlẹ ti Ọlọrun ati awọn plenitude rẹ graces; ni akoko ti iku nwọn ki o kopa ninu iteriba awọn enia mimọ ni paradise.
9. emi o fi kuro Purgatory awon ti o ti a ti yasọtọ si awọn Rosary.
10. The olóòótọ ọmọ Rosary yio si anfani kan to ga ìyí ti ogo li orun.
11. iwọ ki o si gba gbogbo awọn ti o beere ti mi nipa nda ti awọn Rosary.
12. Gbogbo awon ti o elesin Mimọ Rosary li ao iranlowo nipa mi ni wọn aini.
13. Mo ti gba lati mi atorunwa Ọmọ pe gbogbo awọn onigbawi ti awọn Rosary yio si ni fun awọn intercessors gbogbo celestial ejo nigba won aye ati ni wakati iku.
14. Gbogbo awọn ti o adua awọn Rosary ni o wa ọmọkunrin mi ati ọmọbirin, ati awọn arakunrin ati arabirin mi nikan Ọmọ Jesu Kristi.
15. kanwa mi Rosary jẹ ami nla kan ti predestination.

Bawo ni lati gbadura ni Rosary

19
Yi titẹsi a Pipa ni Dr. Issam Nemeh, siseyanu asiko, siseyanu Adura, Philip Keller ati eleyii Ibukun Iya, Rosary, Iran nipa Philip Keller. Bukumaaki awọn pamanlinki.
Fi kan Fesi
Adirẹsi imeeli rẹ yoo ko le ṣe atejade. O beere aaye ti wa ni samisi

ọrọìwòye

Name *

imeeli *

aaye ayelujara

post Comment
Home
About
Blind Faith Live
Ti o ni ti o
Personal ifarahan
ijẹrisi
awọn fidio
ere
otitọ Philip
Issam imọ
Fifi O Real pẹlu Kathy
ìyanu asiko
gbadura
Bawo ni lati gbadura ni Rosary
nlo
Pe wa
iṣẹlẹ
iwosan Services
Patreon
Filippi ìta engagements

DR. NEMEH Iwosan Service
Sept 25, Cleveland, DoubleTree Westlake

Filippi soro igbeyawo
Oct 2, St. Mark Catholic Church, Cleveland

DR. NEMEH Iwosan Service
Oct 23, Detroit, MI, Marriott Livonia

DR. NEMEH Iwosan Service
Oct 29, Los Angeles, Hawthorne, CA

DR. NEMEH Iwosan Service
Oct 30, Los Angeles, Hawthorne, CA

DR. NEMEH Iwosan Service
Nov 6, Cleveland, DoubleTree Westlake
Tọkasi lati oyan Schedule on se nlo awọn Tab, tabi Iwosan Services fun alaye diẹ.

Julọ Ìwúwo Posts
A New Lo fun kaadi owo September 22, 2016
Orin awọn Song of Songs – BFL 165 September 19, 2016
Ami lati orun tabi apaadi? September 17, 2016
Trapper Jack – Broadcasting to Podcasting September 16, 2016
Awọn Girl Bubble Boy September 15, 2016
Eyikeyi Die Ìbéèrè? – BFL 164 September 13, 2016
Nigba ti yoo awọn eniyan pada? September 10, 2016
Road Trip to Roda Wise House September 8, 2016
A kofi Bireki pẹlu awọn Dokita ati Kathy Nemeh – BFL 163 September 6, 2016
The Secret Ọlọrun Pa lati awọn angẹli September 3, 2016
Inu didun agbara nipasẹ wodupiresi
Koolkatan ati Lẹẹ
– Wo diẹ ni: http://blindfaithlive.com/new-use-business-cards/#sthash.LCA8iAU3.dpuf

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ukusekela machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

A New Use for Business Cards

Olokuthatheka LIVE! Abantu Real. Real Miracles.Real Abantu. Izimangaliso Real / uFiliphu Keller (umcuphi) & Dr. Issam Nemeh ukholelwe LIVE! Abantu Real. Izimangaliso Real.
Ukucinga
Ukucinga
imenyu Main
Yeqela kokuqukethwe primary
Iziqephu
Uma ngikhuluma iqiniso Philip
Issam Insights
Miracle Moments
Mayelana
uxhumana
Thandaza
Patreon
Thumela kwemikhumbi ← Previous
A New Sebenzisa for Business Cards
Posted on September 22, 2016 uFiliphu Keller
Play
Podcast:-Google ewindini elisha | Thwebula

Bhalisa: iTunes | Android | RSS

Miracle MomentPamela Madden
Pamela Madden uye nokuwohloka umbono ngenxa Stargardt Izifo. It is a disorder esiwohlozayo ngwengwzi esiye ifiphele izibani, ngomqondo ongokomfanekiso, bayiswa Umbono Pamela sika neuropathy.

Nakuba egibele ku inkonzo yakhe kuqala ukuphulukiswa nomngani wakhe, uCarol, uDkt Nemeh sokuzithandela, Jay eBerkeley, yena wayethandaza for Dr. Nemeh futhi ulindele ngokugcwele ukuthi into enhle Kwakuzokwenzekani umbono wakhe. It wakwenza. Akukona nje kuphela Wawusho ukuthini umbono Pamela sika neuropathy buya, kodwa izibani ifiphele base cranked emuva kuze ‘elikhanyayo.’ Amakhadi ibhizinisi Live Ukholo Blind wafeza nendima ekuphiliseni Pamela sika.

Bonus –

The 15 Izithembiso Our Lady, uma sithandaza kumaKatolika nsuku zonke.
I Blessed Virgin Mary wathembisa ukuba Saint Dominic futhi bonke abalandela ukuthi “”Noma yini ongakucela kimi kule Rosary kuzonikezwa.”” Washiya wonke amaKristu Nanhlanu Uthembisa labo hlabelela Rosary oNgcwele. – Wasinika Saint Dominic futhi Ubusisiwe Alan de la Roche

1. Yilowo nalowo ukukhonza ngokwethembeka kimi aphindaphinde Rosary, uyakwamukeliswa okuphindwe signal umusa.
2. I isivikelo sami esikhethekile kanye azibeke elikhulu kunawo wonke ukuphatha bonke labo kuyakuba hlabelela Ngerosari.
3. I Rosary liyakuba nemvunulo yempi kukanye nani esinamandla ngokumelene esihogweni, uyobhubhisa vice, wehlise isono, futhi ukuhlulwa akukhona esontweni.
4. I Rosary uyobangela yobuhle ngemisebenzi emihle ukuze kuchume; kuyoba bathole yemiphefumulo isihe obuningi kaNkulunkulu; kuyoba ukuhoxisa izinhliziyo zabantu ezivela uthando lwezwe wo vanities futhi Uyozikhipha isifiso sezinto okuphakade. Sengathi imiphefumulo akungcwelisela ngokwabo ngale ndlela.
5. Umphefumulo okuyinto itusa uqobo kimi aphindaphinde Rosary, yiyo angabhubhi.
6. Yilowo nalowo hlabelela Rosary ngokuzinikela, ekusebenziseni yokuzihlanganisa ukucabangela yezimfihlakalo yayo engcwele, kasoze ukuba unqotshwe amabhadi. UNkulunkulu ngeke ngimkhulule e ukwahlulela kwakhe kulungile kuwo, yena yiyo angabhubhi by an ukufa unprovided; uma nje yena asale umusa kaNkulunkulu, futhi babe njengabakufanelekelayo ukuphila okuphakade.
7. Yilowo nalowo abe ukuzinikela kweqiniso ngoba Rosary kayikufa ngaphandle amasakramente of the Church.
8. Labo abathembekile kuze hlabelela Rosary Kuyomelwe ngesikhathi besaphila futhi lapho befa ukukhanya kukaNkulunkulu kanye plenitude of umusa waKhe; okwamanje ukufa bayakugeza iqhaza izinzuzo abangcwele epharadesi.
9. ngizokukhulula esihlanzweni labo abaye enikelwe Ngerosari.
10. Abantwana abathembekile Rosary kuyakuba afanelwe ngezinga eliphezulu inkazimulo eZulwini.
11. You bathole wonke ongakucela kimi aphindaphinde Rosary.
12. Bonke labo asakaze Ngerosari oNgcwele ziyokwenziwa esizwa nami izidingo zabo.
13. ngitholé eNdodaneni yami Divine ukuthi zonke abasekeli the Rosary woba for intercessors lonke enkantolo ethile esemkhathini ngesikhathi besaphila futhi ngehora ukufa.
14. Bonke abawaziyo ngekhanda lo Ngerosari amadodana ami lamadodakazi, futhi abafowethu nodadewethu yiNdodana yami uJesu Kristu.
15. Ukunikela Rosary yami kuwuphawu olukhulu ngaphambili.

Indlela thandaza Ngerosari

19
Le entry safakwa ngo Dr. Issam Nemeh, Miracle Moments, Miracle Umthandazo, uFiliphu Keller and tagged Blessed umama, Rosary, Vision uFiliphu Keller. Bookmark the Permalink.
shiya impendulo
Ikheli lakho le ngeke ishicilelwe. Ezidingekayo ibhalwe

Amazwana

Igama *

imeyili *

Iwebhusayithi

Thumela amazwana
Ikhaya
Mayelana
Blind Faith Live
Ubani Ubani
Ukubukeka Kwangaphandle Personal
nobufakazi
Imiqophi
Iziqephu
Uma ngikhuluma iqiniso Philip
Issam Insights
Keeping It Real nge Kathy
Miracle Moments
Thandaza
Indlela Ukuthandaza Ngerosari
uxhumana
Xhumana nathi
imicimbi
Ukwelapha Services
Patreon
KaPhilip UKHULUMA nokuxoxisana

DR. NEMEH UKWELASHWA SERVICE
Sept 25, Cleveland, DoubleTree Westlake

Engagement kaPhilip UKUKHULUMA
Oct 2, St. Mark Catholic Church, Cleveland

DR. NEMEH UKWELASHWA SERVICE
Oct 23, Detroit, MI, Marriott Livonia

DR. NEMEH UKWELASHWA SERVICE
Oct 29, Los Angeles, Hawthorne, CA

DR. NEMEH UKWELASHWA SERVICE
Oct 30, Los Angeles, Hawthorne, CA

DR. NEMEH UKWELASHWA SERVICE
-Nov 6, Cleveland, DoubleTree Westlake
Bheka Izinkundla Luhlelo on uxhumana Tab, noma Healing Services ukuze uthole eminye imininingwane.

KAKHULU Posts kwakamuva
A New Sebenzisa for Business Cards September 22, 2016
Singing sezihlabelelo – BFL 165 September 19, 2016
Izimpawu kusuka ezulwini noma esihogweni? September 17, 2016
Umcuphi Jack – Broadcasting ukuba Podcasting September 16, 2016
The Girl Bubble Boy September 15, 2016
Eminye imibuzo? – BFL 164 September 13, 2016
Nini Beings Human Buyela? September 10, 2016
Road Trip to Rhoda Wise House September 8, 2016
A Coffee Break ne Doctor noKathy Nemeh – BFL 163 September 6, 2016
Imfihlo Egcinwe UNkulunkulu kusukela Izingelosi 3 Septhemba 2016
Ngenjabulo amandla yi- WordPress
IsiZulu
– Bona okuningi at: http://blindfaithlive.com/new-use-business-cards/#sthash.LCA8iAU3.dpuf