Notice

“——————————————————————————————————————————————————
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Notice
The second in a series of photographic projects dealing with social issues will soon be finalised and the outcomes will consist of a photography exhibition and publication by APS Bank. This year’s theme deals with The Benefits of Art.
For this purpose, some of the photographers participating in this project have captured photographs taken during recent public events and occasions:
Earth Garden: 3/6/16 – 5/6/16 Ta’ Qali
Ghanafest: 10/6/16 – 12/6/16 at Argotti Botanical Gardens
Sliema Arts Festival: 15/7/16 – 17/7/16 at Sliema
Rockestra: 10th September, 2016 – MFCC
Alvalenti Momenti Filu: an evening of poetry, art and humour: 6th September, 2016 at Splendid Strait Street Valletta.
Junior Eurovision final – 2014.
If any of the general public would like to obtain photographs of these events they can contact the following photographers:
Ms Oriella Formoza Carabez on email: [email protected]
Ms Suzanna Diacono on email: [email protected]
Furthermore, although these images have been taken at events where it is evident that releases could not be obtained and that it is predictable that persons going to such events can feature in photographs, anyone who has been to these events can directly contact the photographers in order to have a look at the photographs which will be used in the final project and thus decide whether they have any objections to their photos being exhibited in the photographic project entitled The Benefits of Art.
Objections should be submitted to the photographers by the deadline of 30th November 2016.
2122 6644
http://apsbank.com.mt
Values you can bank on.
APS.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Appoġġ ta ‘traduzzjoni awtomatika: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
avviż
It-tieni minn sensiela ta ‘proġetti fotografiċi li jittrattaw kwistjonijiet soċjali dalwaqt se jkunu finalizzati u r-riżultati se jikkonsistu wirja fotografija u l-pubblikazzjoni mill-APS Bank. tema ta ‘din is-sena tittratta Il-Benefiċċji ta’ l-Art.
Għal dan il-għan, uħud mill-fotografi li jipparteċipaw f’dan il-proġett ritratti maqbuda jittieħdu matul avvenimenti pubbliċi reċenti u okkażjonijiet:
Earth Garden: 3/6/16 – 5/6/16 Ta ‘Qali
Ghanafest: 10/6/16 – 12/6/16 fil-Ġonna Botaniċi Argotti
Sliema Arts Festival: 15/7/16 – 17/7/16 fil Sliema
Rockestra: 10 settembru, 2016 – MFCC
Alvalenti Momenti Filu: lejla ta ‘poeżija, arti u Humer: 6 SETTEMBRU, 2016 fi Splendid Triq id-Dejqa Valletta.
Junior Eurovision finali – 2014.
Jekk xi wieħed mill-pubbliku ġenerali tixtieq tikseb ritratti ta ‘dawn l-avvenimenti huma jistgħu jikkuntattjaw lill-fotografi li ġejjin:
Is-Sinjura Oriella Formoza Carabez fuq email: [email protected]
Is-Sinjura Suzanna Diacono fuq email: [email protected]
Barra minn hekk, għalkemm dawn ix-xbihat ttieħdu waqt l-avvenimenti fejn huwa evidenti li rilaxxi ma setgħetx tinkiseb u li huwa prevedibbli li l-persuni li jmorru għal avvenimenti bħal dawn jistgħu jidhru fir-ritratti, xi ħadd li kien li dawn l-avvenimenti jistgħu jikkuntattjaw direttament il-fotografi sabiex li jkollhom ħarsa lejn l-ritratti li se jintużaw fil-proġett finali u għalhekk jiddeċiedu jekk għandhomx xi oġġezzjonijiet għal ritratti tagħhom jiġu esibiti fil-proġett fotografiku intitolat il-Benefiċċji ta ‘l-Art.
Oġġezzjonijiet għandhom jiġu sottomessi lill-fotografi sal-iskadenza ta ’30 Novembru, 2016.
2122 6644
http://apsbank.com.mt
Valuri inti tista ‘bank fuq.
APS.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ondersteuning masjien vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
kennisgewing
Die tweede in ‘n reeks van fotografiese projekte wat handel oor maatskaplike kwessies sal binnekort gefinaliseer word en die uitkomste sal bestaan uit ‘n fotografie-uitstalling en publikasie deur APS Bank. Vanjaar se tema handel oor die voordele van Art.
Vir hierdie doel, ‘n paar van die fotograwe wat deelneem aan hierdie projek het vasgevang foto’s geneem tydens die onlangse openbare geleenthede en geleenthede:
Aarde Tuin: 3/6/16 – 5/6/16 Ta ‘Qali
Ghanafest: 10/6/16 – 12/6/16 by Argotti Botaniese Tuine
Sliema Kunstefees: 15/7/16 – 17/7/16 op Sliema
Rockestra: 10 September 2016 – MFCC
Alvalenti Momenti Filu: ‘n aand van gedigte, kuns en humor: 6 September 2016 by Splendid Straat Street Valletta.
Junior Eurovisie finale – 2014.
Indien enige van die algemene publiek wil foto’s van hierdie gebeure te verkry kan hulle die volgende fotograwe:
Me Oriella Formoza Carabez op e-pos: [email protected]
Me Suzanna Diacono op e-pos: [email protected]
Verder, al hierdie beelde het op gebeure waar dit duidelik dat vrystellings wat nie verkry kon word nie en dat dit voorspelbaar dat persone gaan sulke gebeurtenisse kan funksie in foto’s geneem is, almal wat hierdie gebeure is kan direk kontak die fotograwe ten einde ‘n blik op die foto’s wat gebruik sal word in die finale projek en dus besluit of hulle enige besware teen hul foto’s word uitgestal in die fotografiese projek getiteld die Voordele van Kuns het.
Besware moet teen die sperdatum van 30 November 2016 tot die fotograwe ingedien word.
2122 6644
http://apsbank.com.mt
Waardes wat jy kan staatmaak op.
APS.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Mbështetje makinë përkthim: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
njoftim
I dyti në një seri projektesh fotografike që merren me çështjet sociale së shpejti do të finalizohet dhe rezultatet do të përbëhet nga një ekspozitë fotografike dhe publikimin nga Banka APS. Tema e këtij viti ka të bëjë me përfitimet e Artit.
Për këtë qëllim, disa nga fotografët që marrin pjesë në këtë projekt kanë kapur fotografi të marra gjatë ngjarjeve të fundit publike dhe raste:
Earth Garden: 3/6/16 – 5/6/16 Ta ‘Qali
Ghanafest: 10/6/16 – 12/6/16 në Xhennete Botanik Argotti
Festival Sliema Arts: 15/7/16 – 17/7/16 në Sliema
Rockestra: 10 September, vitin 2016 – MFCC
Alvalenti momenti filu: një mbrëmje të poezisë, artit dhe humorit: 6 Shtator, 2016 në Splendid Strait Rruga Valletta.
final Junior Eurovision – 2014.
Nëse ndonjë prej publikut të gjerë do të donte për të marrë fotografitë e këtyre ngjarjeve mund të kontaktoni fotografë në vijim:
Ms Oriella Formoza Carabez në email: [email protected]
Ms Suzanna Diacono në email: [email protected]
Për më tepër, edhe pse këto imazhe janë marrë në ngjarje ku është e qartë se njoftime nuk mund të merret dhe se kjo është e parashikueshme që personat që shkojnë të ngjarjeve të tilla mund të shfaqë në fotografi, kushdo që ka qenë në këto ngjarje mund të kontaktoni direkt më mirë në mënyrë që që të ketë një vështrim në fotografitë të cilat do të përdoren në projekt përfundimtar dhe kështu vendosin nëse kanë kundërshtime për fotot e tyre duke u ekspozuar në këtë projekt fotografik me titull Përfitimet e Artit.
Kundërshtimet duhet t’i paraqiten me fotografët deri në afatin e 30 nëntor 2016.
2122 6644
http://apsbank.com.mt
Vlerat ju mund të bankës në.
APS.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ድጋፍ ማሽን ትርጉም: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
ማስታወቂያ
ማህበራዊ ጉዳዮች ጋር በተያያዘ የፎቶግራፍ ፕሮጀክቶች ተከታታይ ሁለተኛው በቅርቡ ይጠናቀቃል እና ውጤታቸውን የ APS ባንክ የፎቶግራፍ ኤግዚቢሽን እና ጽሑፍ የተገነባ ይሆናል. በዚህ ዓመት ጭብጥ ጥበብ ያለው ጥቅም ጋር የተያያዘ ነው.
ለዚህ ዓላማ, በዚህ ፕሮጀክት ውስጥ መሳተፍ አንሺዎች አንዳንድ የተያዙ ፎቶግራፍ የቅርብ ጊዜ ይፋዊ ክስተቶችን እና ወቅቶች ወስጄአለሁ;
ምድር ገነት: 3/6/16 – 5/6/16 TA ‘Qali
Ghanafest: 10/6/16 – Argotti አዝርዕት ገነቶች በ 12/6/16
Sliema ጥበባት ፌስቲቫል: 15/7/16 – 17/7/16 Sliema ላይ
Rockestra: 10 ኛ መስከረም, 2016 – MFCC
Alvalenti Momenti Filu: ዕጹብ ስትሬት የመንገድ Valletta በ 6 ኛ መስከረም, 2016: ግጥም, ጥበብ እና ተጫዋች አንድ ምሽት.
የስራ መደቡ Eurovision የመጨረሻው – 2014.
አጠቃላይ የህዝብ ማንኛውም እነዚህ ክስተቶች ፎቶግራፎችን ለማግኘት የሚፈልጉ ከሆነ የሚከተሉትን አንሺዎች ማነጋገር ይችላሉ:
ኢሜይል ላይ MS Oriella Formoza Carabez: [email protected]
ኢሜይል ላይ MS Suzanna Diacono: [email protected]
እነዚህን ምስሎች ግን የተለቀቁ ማግኘት እንደማይችል ግልጽ ነው የት ክስተቶች ላይ እና እንዲህ ዓይነት ክስተቶች መሄድ ሰዎች ፎቶግራፍ ላይ አጉልተው እንደሚችል የሚጠበቅ ነው ተወስዷል ቢሆንም ከዚህም በላይ, ለእነዚህ ሁነቶች ቆይቷል ማንኛውም ሰው በቀጥታ ትእዛዝ ውስጥ ፎቶ አንሺዎች ማነጋገር ይችላሉ የመጨረሻው ፕሮጀክት ውስጥ ጥቅም ላይ እነርሱም ጥበብ ጥቅሞች የሚል ርዕስ ያለው የፎቶግራፍ ፕሮጀክት ውስጥ ያሣየው እየተደረገ ያላቸውን ፎቶዎች ማንኛውም የተቃውሞ ያላቸው እንደ ሆነ እንዲሁ ለመወሰን ዘንድ ካለው ፎቶግራፎች ላይ ቁመና ሊኖራቸው.
የተቃውሞ 30 ህዳር 2016 ላይ ገደብ በማድረግ አንሺዎች ጋር ማቅረብ ይኖርባቸዋል.
2122 6644
http://apsbank.com.mt
እሴቶች ላይ የባንክ አገልግሎት ይችላሉ.
የ APS.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
دعم الترجمة الآلية: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
إشعار
سيتم قريبا الانتهاء من الثانية في سلسلة من المشاريع الفوتوغرافية التعامل مع القضايا الاجتماعية وسيتكون نتائج معرض التصوير الفوتوغرافي والنشر البنك وكالة الأنباء الجزائرية. وموضوع هذا العام يتعامل مع فوائد الفن.
لهذا الغرض، وبعض من المصورين المشاركين في هذا المشروع والصور الملتقطة اتخذت خلال الأحداث والمناسبات العامة الأخيرة:
حديقة الأرض: 3/6/16 – 5/6/16 تاقلعي
Ghanafest: 10/6/16 – 12/6/16 في Argotti الحدائق النباتية
مهرجان الفنون سليما: 15/7/16 – 17/7/16 في سليما
Rockestra: 10 سبتمبر 2016 – MFCC
Alvalenti Momenti Filu: أمسية شعرية والفن والفكاهة: سبتمبر 6th، 2016 في Splendid مضيق شارع فاليتا.
نهائي مسابقة يوروفيجن جونيور – 2014.
إذا كان أي من عامة الناس يرغبون في الحصول على صور لهذه الأحداث يمكنهم الاتصال المصورين التالية:
السيدة Oriella Formoza Carabez على البريد الإلكتروني: [email protected]
السيدة سوزانا Diacono على البريد الإلكتروني: [email protected]
وعلاوة على ذلك، على الرغم من أن هذه الصور أخذت في الأحداث حيث أنه من الواضح أن البيانات لا يمكن الحصول عليها، وأنه يمكن التنبؤ بأن الأشخاص الذهاب إلى مثل هذه الأحداث يمكن أن تبرز في الصور الفوتوغرافية، ويمكن لمن كان لهذه الأحداث يمكن الاتصال مباشرة المصورين من أجل لإلقاء نظرة على الصور التي سيتم استخدامها في المشروع النهائي، وبالتالي تقرر ما إذا كان لديهم أي اعتراض على صورهم التي عرضت في مشروع تصويري بعنوان فوائد للفنون.
وينبغي تقديم اعتراضات على المصورين بحلول الموعد النهائي في ال30 نوفمبر 2016.
2122 6644
http://apsbank.com.mt
القيم التي يمكن أن البنك على.
وكالة الأنباء الجزائرية.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support մեքենա թարգմանությունը: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
ծանուցում
Երկրորդ մի շարք լուսանկարչական նախագծերի զբաղվող սոցիալական հարցերի շուտով կավարտվի, իսկ արդյունքները բաղկացած կլինի մի լուսանկարչական ցուցահանդեսի եւ հրապարակման APS բանկի կողմից: Այս տարվա թեման զբաղվում առավելությունները արվեստի.
Համար, այս նպատակով, որոշ լուսանկարիչների մասնակցելով այս նախագծին արդեն գրավել լուսանկարներ վերցրել վերջին հրապարակային միջոցառումներին եւ առիթներով:
Երկրի Garden: 3/6/16 – 5/6/16 Ta ‘qali
Ghanafest: 10/6/16 – 12/6/16 ժամը Argotti բուսաբանական այգիների
Sliema Arts Festival: 15/7/16 – 17/7/16 ժամը Sliema
Rockestra: 10 Սեպտեմբերի, 2016 թ – MFCC
Alvalenti Momenti Filu: ասմունքի երեկոյ, արվեստի եւ հումորի 6-րդ սեպտեմբերի 2016 թ-ին Սպլենդիդ Strait Street Վալետտայում.
Մանկական Եվրատեսիլ եզրափակիչ – 2014.
Եթե որեւէ ընդհանուր հանրության ցանկանում է ձեռք բերել լուսանկարներ այդ իրադարձությունների նրանք կարող են դիմել հետեւյալ լուսանկարիչների:
Ms Oriella Formoza Carabez է email: [email protected]
Ms Սյուզաննա Diacono է email: [email protected]
Բացի այդ, թեեւ այդ պատկերները են ընդունվել միջոցառումներին, որտեղ ակնհայտ է, որ այդ հաղորդագրությունների չեն կարող ձեռք բերել, եւ որ դա կանխատեսելի է, որ անձինք պատրաստվում են նման իրադարձությունները կարող ցուցադրել լուսանկարներ, ամեն ոք, ով եղել է այդ իրադարձություններին, կարող են ուղղակիորեն դիմել լուսանկարիչներին, որպեսզի Ինչպես պետք է նայում լուսանկարներ որը կօգտագործվի վերջնական նախագծում եւ, այդպիսով, որոշում, թե արդյոք նրանք ունեն առարկություններ իրենց լուսանկարներով ցուցադրվում է լուսանկարչական խորագրով ծրագրի գնումներ արվեստի.
Առարկությունները պետք է ներկայացվեն լուսանկարիչների կողմից վերջնաժամկետը 30 նոյեմբերի 2016 թ.
2122 6644
http://apsbank.com.mt
Արժեքները, դուք կարող եք բանկի:
APS:

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support maşın tərcüməsi: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Xəbərdarlıq
sosial məsələləri ilə məşğul foto layihələrin bir sıra ikinci tezliklə başa çatacaq və nəticələri APS Bank tərəfindən fotoqrafiya sərgisi və dərc ibarət olacaq. Bu ilki mövzu İncəsənət üstünlükləri ilə məşğul olur.
Bu məqsədlə, bu layihədə iştirak edən fotoqraflar bəzi əsir fotoşəkillər son ictimai hadisələr və hallar zamanı qəbul:
Earth Bahçeli: 3/6/16 – 5/6/16 Ta ‘Qali
Ghanafest: 10/6/16 – Argotti Botanical Gardens 12/6/16
Sliema Arts Festival: 15/7/16 – 17/7/16 Sliema at
Rockestra: 10 sentyabr, 2016 – MFCC
Alvalenti momenti Filu: Splendid Strait Street Valletta 6-cı sentyabr 2016: şeir, sənət və yumor bir axşam.
Junior Eurovision final – 2014.
ümumi ictimai hər hansı bir bu hadisələrin fotoşəkillər almaq istəyirsinizsə, onlar aşağıdakı fotoqraflar müraciət edə bilərsiniz:
e-poçt Ms Oriella Formoza Carabez: [email protected]
e-poçt Ms Suzanna Diacono: [email protected]
Bu images relizlər əldə edilə bilməz ki, aydın hadisələr və bu hadisələr davam şəxslər fotoşəkillər nümayiş edə bilər ki, əvvəlcədən olduğunu qəbul baxmayaraq Bundan başqa, bu hadisələr olmuşdur hər kəs birbaşa qaydada fotoqraflar müraciət edə bilərsiniz yekun layihə istifadə və onlar İncəsənət üstünlükləri adlı foto layihə nümayiş olunur onların photos hər hansı bir etiraz olub beləliklə qərar olacaq fotoşəkillər bir göz var.
Etirazlar 30 noyabr 2016 son çox fotoqraflar üçün təqdim edilməlidir.
2122 6644
http://apsbank.com.mt
Dəyərlər siz bank bilər.
APS.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Itzulpengintza makina euskarria: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
oharra
Argazkigintzako proiektuak gizarte gaiekin sorta batean Bigarrena laster izan da amaitu egingo da eta emaitzak izango argazki-erakusketa bat eta argitalpen APS Bank-ek osatuko dute. Aurtengo gaia Arte abantailak jorratzen.
Horretarako, proiektu honetan parte hartu duten argazkilarien batzuk harrapatu argazkiak azken ekitaldi publikoa eta alditan zehar hartu:
Earth Garden: 3/6/16 – 5/6/16 Ta ‘Qali
Ghanafest: 10/6/16 – 12/6/16 Argotti lorategi botanikoa at
Sliema Arts Festival: 15/7/16 – 17/7/16 Sliema at
Rockestra: 10ean September, 2016 – MFCC
Alvalenti Momenti filu: poesia, artea eta umorea arratsaldean: irailaren 6an, 2016 Splendid itsasartea Street Valletta at.
Junior Eurovision final – 2014.
publiko orokorrari edozein bada, gertaera hauek, argazkiak eskuratu nahi Hurrengo argazkilari harremanetan jarri ahal izango dute:
Ms Oriella Formoza Carabez e-posta: [email protected]
Ms Suzanna Diacono e-posta: [email protected]
Gainera, nahiz eta irudi horiek gertaerak non begi-bistakoa da oharrak ezin dela lortu at eta aurreikus pertsonak ekitaldiak, hala nola joan horretako argazkietan agertu ahal izango da hartu dira, edonork du gertaera hauek izan dira zuzenean harremanetan ordena argazkilariak eta hori azken proiektua erabiliko dira eta, horrela, erabakitzeko bere argazki-eragozpena edozein ari izenburupean Arte abantailak argazki-proiektua ere ikusgai izan ala argazkiak begirada bat izan.
Objekzioak.- da argazkilarien aurkeztu behar dira, 2016ko azaroaren 30a epea.
2122 6644
http://apsbank.com.mt
Baloreak banku dezakezu orrian.
APS.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Падтрымка машыннага перакладу: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
апавяшчэнне
Другі ў серыі фатаграфічных праектаў, якія тычацца сацыяльных пытанняў, у хуткім часе будзе завершана, і вынікі будуць складацца з выставы фатаграфій і публікацыі APS Bank. У гэтым годзе тэма мае справу з перавагамі арт.
Для гэтага, некаторыя з фатографаў, якія ўдзельнічаюць у гэтым праекце, якія захапілі фатаграфіі, зробленыя падчас нядаўніх публічных мерапрыемстваў і падзей:
Зямля Сад: 3/6/16 – 5/6/16 Ta ‘Qali
Ghanafest: 10/6/16 – 12/6/16 ў Argotti батанічнага саду
Сліма фестываль мастацтваў: 15/7/16 – 17/7/16 ў Слім
Rockestra 10 верасня 2016 – MFCC
Alvalenti Momenti Філу: вечар паэзіі, мастацтва і гумару: 6 верасня 2016 года ў Splendid праліва вуліцы Валета.
Дзіцячае Еўрабачанне фінал – 2014.
Калі які-небудзь шырокай грамадскасці хацелі б атрымаць фатаграфіі гэтых падзей яны могуць звязацца з наступнымі фатографамі:
Г-жа Oriella Formoza Carabez па электроннай пошце: [email protected]
Г-жа Suzanna Diacono па электроннай пошце: [email protected]
Акрамя таго, хоць гэтыя выявы былі прынятыя на розных мерапрыемствах, дзе відаць, што выкіды не могуць быць атрыманы і што прадказальна, што асобы, якія ідуць на такія падзеі могуць фігураваць у фотаздымках, любы, хто быў да гэтых падзеяў можа напрамую звязацца з фатографамі ў парадку каб паглядзець на фатаграфіі, якія будуць выкарыстаныя ў канчатковым праекце, і, такім чынам, вырашыць, ці ёсць у іх якія-небудзь пярэчанні супраць іх фатаграфіі выстаўляюцца ў фатаграфічным праекце пад назвай Перавагі арт.
Пярэчанні павінны быць прадстаўлены фатографаў да ўстаноўленага тэрміну 30 лістапада 2016 года.
2122 6644
http://apsbank.com.mt
Значэння вы можаце разлічваць на.
APS.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
সাপোর্ট মেশিন অনুবাদ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
বিজ্ঞপ্তি
ফোটোগ্রাফিক সামাজিক সমস্যা মোকাবেলার প্রকল্পের একটি সিরিজের দ্বিতীয় শীঘ্রই চূড়ান্ত করা হবে এবং ফলাফল এপিএস ব্যাংক দ্বারা একটি আলোকচিত্র প্রদর্শনী ও প্রকাশনার গঠিত হবে. এই বছরের থিম আর্ট উপকারিতা নিয়ে আলোচনা.
এই উদ্দেশ্যে, আলোকচিত্রী এই প্রকল্পে অংশগ্রহণকারী কিছু বন্দী ফটোগ্রাফ সাম্প্রতিক পাবলিক ইভেন্ট এবং অনুষ্ঠান চলাকালে নিয়েছে:
পৃথিবী গার্ডেন: 3/6/16 – 5/6/16 তোমাকে ধন্যবাদ ‘Qali
Ghanafest: 10/6/16 – 12/6/16 Argotti বোটানিক্যাল গার্ডেনে
স্লিয়েমা আর্টস ফেস্টিভাল: 15/7/16 – 17/7/16 স্লিয়েমা এ
Rockestra: 10th সেপ্টেম্বর, 2016 – MFCC
Alvalenti Momenti Filu: গুলজার স্ট্রেইট রাস্তার ভাল্লেত্তা এ 6 সেপ্টেম্বর, 2016: কবিতা, শিল্পকলা ও রসবোধের একটি সন্ধ্যা.
জুনিয়র ইউরোভিশন চূড়ান্ত – 2014.
তারা যোগাযোগ করতে পারেন সাধারণ জনগণের কোনো এই ঘটনা ফটোগ্রাফ প্রাপ্ত করতে চান তাহলে নিচের আলোকচিত্রী:
ইমেইল মিস Oriella Formoza Carabez: [email protected]
ইমেইল মিস Suzanna Diacono: [email protected]
উপরন্তু, যদিও এই ইমেজগুলি ঘটনা যেখানে এটা স্পষ্ট যে রিলিজ প্রাপ্ত করা যাবে না এবং এটা আন্দাজের যে এই ধরনের ঘটনা যাচ্ছে ব্যক্তি ফোটোগ্রাফ মধ্যে প্রকাশ করতে পারেন যে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে, যদি কেউ এই ঘটনা হয়েছে সরাসরি আলোকচিত্রী অনুক্রমে সাথে যোগাযোগ করতে পারেন ফটোগ্রাফ যা চূড়ান্ত প্রকল্পে ব্যবহার করা হবে এবং এইভাবে সিদ্ধান্ত নেন তারা তাদের ছবি থেকে কোনো আপত্তি আর্ট উপকারিতা এনটাইটেলমেন্টসহ ফোটোগ্রাফিক প্রকল্প প্রদর্শিত হচ্ছে কিনা কটাক্ষপাত আছে.
আপত্তি 30 নভেম্বর 2016 এর নির্দিষ্ট সময়সীমা দ্বারা আলোকচিত্রী জমা দিতে হবে.
2122 6644
http://apsbank.com.mt
মূল্যবোধ আপনি ব্যাংক করতে.
এপিএস.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podrška samo prijevod: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Biljeska
Drugi u nizu fotografskih projekata koji se bave socijalnim pitanjima će uskoro biti završen, a rezultati će se sastojati od izložbe fotografija i objavljivanje APS banke. Ovogodišnja tema bavi Prednosti čl.
U tu svrhu, neki od fotografa koji učestvuju u ovom projektu su snimljene fotografije snimljene tijekom nedavne javne događaje i prigode:
Earth Garden: 3/6/16 – 5/6/16 Ta ‘Qali
Ghanafest: 10/6/16 – 12/6/16 u Argotti botanički vrt
Sliema Arts Festival: 15/7/16 – 17/7/16 u Sliema
Rockestra: 10. septembra, 2016 – mfcc
Alvalenti Momenti Filu: večer poezije, umjetnosti i humora: 6. septembra, 2016. godine Splendid Strait Street Valletta.
Junior Eurovision konačna – 2014.
Ako bilo koji od javnosti bih dobiti fotografije od ovih događaja mogu kontaktirati sljedeće fotografi:
Ms Oriella Formoza Carabez na e-mail: [email protected]
Ms Suzanna Diacono na e-mail: [email protected]
Osim toga, iako su ove slike su uzeti u događajima u kojima je evidentno da se ne može dobiti za javnost i da je predvidljivo da osobe će takvi događaji mogu imati u fotografijama, svako ko je bio u tim događajima može kontaktirati fotografa kako da imaju pogled na fotografije koje će se koristiti u konačnom projektu i na taj način odlučiti da li imaju bilo kakve primjedbe na svoje fotografije su izložene u fotografskom projektu pod nazivom Prednosti čl.
Prigovori se podnose na fotografe u roku od 30. novembra 2016. godine.
2122 6644
http://apsbank.com.mt
Vrijednosti možete banku na.
APS.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Подкрепа за машинен превод: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Известие
Вторият в серия от фотографски проекти, занимаващи се със социални проблеми скоро ще бъдат финализирани и резултатите ще се състоят от една фотографска изложба и публикуването от APS Bank. Тази година темата се занимава с Ползите от чл.
За тази цел, някои от фотографите, които участват в този проект са взели заснети фотографии по време на последните публични събития и поводи:
Земята Garden: 06.03.16 – 05.06.16 Ta ‘Qali
Ghanafest: 06.10.16 – 12.06.16 при Argotti Ботанически градини
Слиема Arts Festival: 15/7/16 – 17/7/16 в Слиема
Rockestra: 10-ти септември 2016 – MFCC
Alvalenti Momenti Filu: една вечер на поезията, изкуството и хумор: 6 Септември, 2016 в Splendid пролив улица Ла Валета.
Junior Eurovision окончателен – 2014.
Ако някоя от широката общественост би искал да получи снимки на тези събития могат да се свържете следните фотографи:
Жа Oriella Formoza Carabez на имейл: [email protected]
Г-жа Сузана Диаконо на имейл: [email protected]
Освен това, въпреки че тези снимки са били взети по време на събития, когато е очевидно, че не биха могли да бъдат получени пресата и че е предвидим, че лица, които отиват за такива събития могат да разполагат в фотографии, всеки, който е бил в тези събития може да се свържете директно на фотографите, за да имат поглед към снимките, които ще бъдат използвани в окончателния проект и по този начин да решат дали имат някакви възражения срещу техните снимки са изложени в фотографски проект, озаглавен Ползите от чл.
Възраженията трябва да бъдат представени на фотографите от крайния срок на 30 ноември, 2016.
2122 6644
http://apsbank.com.mt
Стойности можете да банка на.
APS.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Suport a la traducció automàtica: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
avís
El segon d’una sèrie de projectes fotogràfics que s’ocupen dels problemes socials que aviat serà finalitzat i els resultats consistirà en una exposició de fotografia i publicació per part del Banc d’APS. El tema d’aquest any s’ocupa dels beneficis de la TAR.
Per a aquest propòsit, alguns dels fotògrafs participants en aquest projecte han fotografies captades pres durant els últims actes públics i ocasions:
Jardí Terra: 03/06/16 a 05/06/16 Ta ‘Qali
Ghanafest: 10/06/16 a 12/06/16 en Argotti Jardí Botànic
Festival de les Arts Sliema: 15/7/16 – 17/7/16 a Sliema
Rockestra: 10 de de setembre de, 2016 – MFCC
Alvalenti Momenti filu: una vetllada de poesia, l’art i l’humor: 6a de setembre de, 2016 a Splendid estret del carrer Valletta.
final d’Eurovisió Júnior – 2014.
Si algun dels públic en general li agradaria obtenir fotografies d’aquests esdeveniments que poden posar-se en contacte amb els següents fotògrafs:
Ms Oriella Formoza Carabez al correu electrònic: [email protected]
Ms Suzanna Diacono al correu electrònic: [email protected]
D’altra banda, tot i que aquestes imatges han estat preses en els esdeveniments en els quals és evident que no es van poder obtenir els comunicats i que és previsible que les persones que van a aquest tipus d’esdeveniments es poden caracteritzar a les fotografies, qualsevol que hagi estat la d’aquests esdeveniments pot contactar directament amb els fotògrafs en ordre per fer una ullada a les fotografies que seran utilitzades en el projecte final i així decidir si tenen alguna objecció a que les seves fotos estan exposades en el projecte fotogràfic titulat els beneficis d’Art.
Les objeccions han de presentar-se als fotògrafs de la data límit del 30 de novembre de de 2016.
2122 6644
http://apsbank.com.mt
Els valors que es poden dipositar en.
APS.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support machine hubad: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
pahibalo
Ang ikaduha sa usa ka serye sa mga Photographic mga proyekto nga naghisgot sa sosyal nga mga isyu sa dili madugay mahuman ug ang mga resulta nga naglangkob sa usa ka photography exhibition ug pagmantala sa Aegis People Support mirehistro Bank. tema sa sini nga tuig naghisgot sa mga Kaayohan sa Art.
Tungod niini nga katuyoan, ang pipila sa mga litratista pag-apil sa proyekto niini nga nadakpan litrato nga gikuha sa panahon sa bag-ohay nga mga publiko nga mga panghitabo ug mga higayon:
Yuta Tanaman: 3/6/16 – 5/6/16 Ta ‘Qali
Ghanafest: 10/6/16 – 12/6/16 sa Argotti Botanical Gardens
Sliema Arts Festival: 15/7/16 – 17/7/16 sa Sliema
Rockestra: 10th Septyembre, 2016 – MFCC
Alvalenti Momenti Filu: usa ka gabii sa balak, arte ug pasiaw: 6th Septiyembre, 2016 didto sa maanindot nga Strait Street Valletta.
Junior Eurovision final – 2014.
Kong kinsa sa mga kinatibuk-ang publiko nga gusto sa pag-angkon litrato sa niini nga mga panghitabo nga ilang mahimo pagkontak sa mga mosunod nga mga litratista:
Ms Oriella Formoza Carabez sa email: [email protected]
Ms Susana Diacono sa email: [email protected]
Dugang pa, bisan tuod kini nga mga larawan nga gikuha sa mga panghitabo diin kini mao ang dayag nga releases dili nakabaton ug nga kini mao ang matag nga ang mga tawo nga moadto sa maong mga panghitabo mahimo naglatid sa mga litrato, bisan kinsa nga na niini nga mga hitabo direkta pagkontak sa mga litratista aron nga adunay usa ka pagtan-aw sa mga litrato nga gamiton sa kataposang proyekto ug sa ingon mohukom kon sila sa bisan unsa nga pagsupak sa ilang mga litrato nga gipakita diha sa photographic proyekto nga nag-ulohang ang Kaayohan sa Art.
Pagsupak kinahanglan nga gisumiter sa mga litratista sa deadline sa 30th Nobyembre 2016.
2122 6644
http://apsbank.com.mt
Nga mga Prinsipyo nga imong mahimo sa bangko sa.
Aegis People Support mirehistro.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support makina yomasulira: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Zindikirani
Wachiwiri pa nkhani ntchito zithunzi zomwe zikukhudza chikhalidwe posachedwapa kuimaliza kukonza zakambidwa adzakhala zigwirizana chionetsero ndi kujambula ndi buku ndi APS Bank. Mutu chaka chino amachita ndi Ubwino wa Art.
Mwaichi, ena zithunzi nawo ntchito imeneyi analanda zithunzi anatengedwa pa zochitika posachedwapa boma ndi nthawi:
Dziko Garden: 3/6/16 – 5/6/16 Ta ‘Qali
Ghanafest: 10/6/16 – 12/6/16 pa Argotti Botanical Gardens
Sliema Tirhana Festival: 15/7/16 – 17/7/16 pa Sliema
Rockestra: 10 September, 2016 – MFCC
Alvalenti Momenti Filu: madzulo a ndakatulo, zojambulajambula ndi nthabwala: 6 September, 2016 pa Kanyanja Khwalala Street Valletta.
Junior Eurovision chomaliza – 2014.
Ngati aliyense wa gulu mukufuna kupeza zithunzi za zinthu izi mungapezeke ojambula zotsatirazi:
MS Oriella Formoza Carabez pa imelo: [email protected]
MS Suzanna Diacono pa imelo: [email protected]
Komanso, ngakhale mafanowo Atengedwa ku zochitika komwe zikuonekeratu kuti zimatulutsa sakanakhoza analandira ndi kuti pazikhala kuti anthu ati zinthu akhoza zimaonetseratu mu zithunzi, aliyense amene wakhala zoterezi akhoza mwachindunji kulankhula ndi ojambula kuti kuti tione zithunzi zomwe zigwiritsidwe ntchito mu ntchito chomaliza ndipo motero chisankho ngati ndi mfundo iliyonse zithunzi kwawo anasonyeza ntchitoyo zithunzi mutu wakuti The Ubwino Art.
Mfundo ayenera anagonjera ojambula ndi tsiku lomalizira la 30 November 2016.
2122 6644
http://apsbank.com.mt
Mfundo mukhoza banki pa.
APS.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
支持机器翻译:http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
注意
在一系列处理社会问题摄影项目的第二个将很快定稿,结果将包括一个摄影展和出版由APS银行。今年的主题与艺术的好处交易。
为此,一些参与该项目的摄影师都近期公共事件和场合中拍摄的照片拍摄的:
地球花园:16年3月6日 – 16年5月6日的Ta’Qali
Ghanafest:16年10月6日 – 16年12月6日在Argotti植物园
斯利马艺术节:15/7/16 – 17/7/16在斯利马
Rockestra:2016年9月10日 – MFCC
Alvalenti Momenti Filu:在锦绣海峡街瓦莱塔2016年9月6日:诗歌,艺术和幽默的一个晚上。
欧洲电视网少年最终 – 2014年。
如果任何公众想获得这些活动的照片,他们可以联系以下摄影师:
Oriella女士Formoza Carabez的电子邮件:[email protected]
苏珊娜女士在Diacono电子邮件:[email protected]
此外,虽然这些图像已采取在它显然版本不能得到的事件,并且它是可预见的是人要这样的事件可在照片中的功能,谁已经对这些事件可以直接联系,以便摄影师要看看,这将在最终项目中使用,从而决定他们是否有任何反对他们的照片题为艺术的好处摄影项目展出的照片。
异议应在2016年11月30日的最后期限提交的摄影师。
2122 6644
http://apsbank.com.mt
值可以风生水起。
APS。

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
支持機器翻譯:http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
注意
在一系列處理社會問題攝影項目的第二個將很快定稿,結果將包括一個攝影展和出版由APS銀行。今年的主題與藝術的好處交易。
為此,一些參與該項目的攝影師都近期公共事件和場合中拍攝的照片拍攝的:
地球花園:16年3月6日 – 16年5月6日的Ta’Qali
Ghanafest:16年10月6日 – 16年12月6日在Argotti植物園
斯利馬藝術節:15/7/16 – 17/7/16在斯利馬
Rockestra:2016年9月10日 – MFCC
Alvalenti Momenti Filu:在錦繡海峽街瓦萊塔2016年9月6日:詩歌,藝術和幽默的一個晚上。
歐洲電視網少年最終 – 2014年。
如果任何公眾想獲得這些活動的照片,他們可以聯繫以下攝影師:
Oriella女士Formoza Carabez的電子郵件:[email protected]
蘇珊娜女士在Diacono電子郵件:[email protected]
此外,雖然這些圖像已採取在它顯然版本不能得到的事件,並且它是可預見的是人要這樣的事件可在照片中的功能,誰已經對這些事件可以直接聯繫,以便攝影師要看看,這將在最終項目中使用,從而決定他們是否有任何反對他們的照片題為藝術的好處攝影項目展出的照片。
異議應在2016年11月30日的最後期限提交的攝影師。
2122 6644
http://apsbank.com.mt
值可以風生水起。
APS。

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support Traduction macchina: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
esaudita
Lu secunnu in una seria di prughjetti fotograficu di droghe incù tematiche suciale Sarà prestu esse avucatu è u outcomes vi cumposti di na mostra chì fotografia è a pubblicazione da APS Bank. temàtiche Quist’annu, l’Offerte cù i benefici Art.
Per stu scopu, certi di i ritrattadori, participà à stu prugettu anu ritratta catturata pigliatu durante ‘ssi ultimi evenimenti u publicu è volti:
Terra Garden: 3/6/16 – 5/6/16 Ta ‘Qali
Ghanafest: 10/6/16 – 12/6/16 à Argotti Giardini
Sliema Arts Festival: 15/7/16 – 17/7/16 a Sliema
Funicula: 10th September, 2016 – MFCC
Alvalenti Scorci Filu: una sera di a puisia, ‘arti e di spiritu: 6th September, 2016 à fiorente Strait Street Valletta.
Junior Eurovision finale – 2014.
Sè nisunu di u publicu vulite, per avè carte geographique di sti cosi si pò cuntattà li siquenti ritrattadori:
Mma MICCINELLI Formosa Carabez nantu à mail: [email protected]
Mma Suzanna Diacono nantu à mail: [email protected]
Esiste, puru siddu sti imàgini sò stati pigliatu à evenimenti induve hè evidenti chì voscu, nun si putìa ottense, è chì hè pussìbbili ca persone andavanu à tali evenimenti pò funzione in ritratta, qualchissia chi ha statu à issi evenimenti contacter direttamente i ritrattadori, in ordine a me ‘n’occhiata a lu ritratta chì serà aduprata in u prugettu finali è cusì per esaminà s’ellu ùn avè alcunu objections a so poze esse esposi in u prugettu fotograficu a facultà i benefici Art.
Objections deve esse mandata à i ritrattadori, da u tempu lìmitu di u 30 di nuvembre di u 2016.
2122 6644
http://apsbank.com.mt
Icone pudete lever.
APS.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podrška strojno prevođenje: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Obavijest
Drugi u nizu fotografskih projekata koji se bave socijalnim pitanjima uskoro će biti dovršen, a rezultati će se sastojati od fotografske izložbe i objavljivanje od strane APS banke. Ovogodišnja tema bavi Prednosti čl.
U tu svrhu, neki od fotografa koji sudjeluju u ovom projektu su snimljene fotografije snimljene u posljednjih nekoliko javnih događanja i prigode:
Zemlja Vrt: 3/6/16 – 5/6/16 Ta ‘Qali
Ghanafest: 10/6/16 – 12/6/16 u Argotti Botanički vrt
Sliema Arts Festival: 15/7/16 – 17/7/16 u Sliema
Rockestra: 10. rujan 2016 – MFCC
Alvalenti Momenti Filu: večer poezije, umjetnosti i humora: 6. rujna 2016. u Splendid tjesnaca Street Valletta.
Junior Eurovision konačna – 2014.
Ako bilo koji od javnosti želio dobiti fotografije ovih događaja mogu kontaktirati slijedeće fotografi:
Gospođa Oriella Formoza Carabez na e-mail: [email protected]
Gospođa Suzanna Diacono na e-mail: [email protected]
Nadalje, iako su ove slike su uzete na događaje iz kojeg je očito da je javnost se ne može dobiti, a da se to može predvidjeti da osobe koje idu na takve događaje može značajka u fotografijama, svatko tko je bio u tim događajima može izravno kontaktirati fotografe u cilju da imaju pogled na fotografijama koje će se koristiti u konačnom projektu i na taj način odlučiti hoće li oni imati bilo primjedbi na njihove fotografije biti izložene u fotografskom projektu pod nazivom Prednosti čl.
Prigovori se moraju dostaviti fotografa do roka od 30. studenog 2016. godine.
2122 6644
http://apsbank.com.mt
Vrijednosti možete banka na.
APS.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support maskinoversættelse: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Varsel
Den anden i en serie af fotografiske projekter vedrørende sociale spørgsmål vil snart blive afsluttet, og resultaterne vil bestå af en fotoudstilling og offentliggørelse af APS Bank. Dette års tema handler Fordelene ved Art.
Til dette formål har nogle af de fotografer, der deltager i dette projekt erobrede fotografier taget under de seneste offentlige arrangementer og lejligheder:
Earth Have: 3/6/16 – 5/6/16 Ta ‘Qali
Ghanafest: 10/6/16 – 12/6/16 på Argotti Botanisk Have
Sliema Arts Festival: 15/7/16 – 17/7/16 på Sliema
Rockestra: 10 September 2016 – MFCC
Alvalenti Momenti Filu: en aften med poesi, kunst og humor: 6. september, 2016 Splendid Strait Street Valletta.
Junior Eurovision endelig – 2014.
Hvis nogen af offentligheden ønsker at få billeder af disse begivenheder, de kan kontakte følgende fotografer:
Ms Oriella Formoza Carabez på e-mail: [email protected]
Ms Suzanna Diacono på e-mail: [email protected]
Selv disse billeder er taget ved arrangementer, hvor det er klart, at der ikke kunne opnås udgivelser, og at det er forudsigeligt, at der rejser til sådanne begivenheder kan opføres i fotografier, enhver, der har været på disse begivenheder kan direkte kontakte fotografer i orden at have et kig på de fotografier, der vil blive anvendt i det endelige projekt, og dermed afgøre, om de har nogen indvendinger mod deres billeder bliver udstillet i det fotografiske projekt med titlen Fordelene ved Art.
Indsigelser skal indsendes til de fotografer inden fristen den 30 Nov 2016.
2122 6644
http://apsbank.com.mt
Værdier du kan satse på.
APS.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ondersteuning automatische vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
kennisgeving
De tweede in een reeks van fotografische projecten die zich met sociale kwesties zullen binnenkort worden afgerond en de uitkomsten zal bestaan uit een fototentoonstelling en publicatie door APS Bank. Dit jaar is het thema gaat over de voordelen van Art.
Voor dit doel, een aantal van de fotografen die deelnemen aan dit project hebben gevangen foto’s genomen tijdens de recente publieke evenementen en gelegenheden:
Earth Tuin: 3/6/16 – 5/6/16 Ta ‘Qali
Ghanafest: 10/6/16 – 12/6/16 op Argotti Botanical Gardens
Sliema Arts Festival: 15/7/16 – 17/7/16 in Sliema
Rockestra: 10 september 2016 – MFCC
Alvalenti Momenti Filu: een avond vol poëzie, kunst en humor: 6 september 2016 bij Splendid Strait Straat Valletta.
Junior Eurovisie final – 2014.
Als een van de grote publiek wil graag foto’s van deze gebeurtenissen te krijgen kunnen ze contact opnemen met de volgende fotografen:
Ms Oriella Formoza Carabez e-mail: [email protected]
Mevrouw Suzanna Diacono e-mail: [email protected]
En hoewel deze beelden op evenementen wanneer blijkt dat releases niet kon worden verkregen en dat het voorspelbaar dat die zich naar dergelijke gebeurtenissen kunnen hebben in foto’s genomen, wie deze gebeurtenissen is kan direct de fotografen om om een blik op de foto’s die gebruikt zullen worden in het uiteindelijke project en dus beslissen of ze hebben geen bezwaar om hun foto’s tentoongesteld in het fotografische project getiteld de voordelen van het Art hebben.
Bezwaren moeten door de deadline van 30 november 2016 aan de fotografen worden ingediend.
2122 6644
http://apsbank.com.mt
Waarden die u kunt de bank op.
APS.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podpora strojový překlad: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Oznámení
Druhý ze série fotografických projektů, které se zabývají sociálními otázkami budou brzy dokončeny a výsledky se bude skládat z fotografická výstava a publikace APS Bank. společnosti Letošní téma s výhodami Art.
Za tímto účelem některé z fotografů zapojených do tohoto projektu chycené fotografie pořízeny během nedávných veřejných akcích a příležitostech:
Země zahrada: 6.03.16-06.05.16 Ta ‘Qali
Ghanafest: 6/10/16-6/12/16 na Argotti botanické zahrady
Sliema Arts Festival: 15/7/16 – 17/7/16 v Sliema
Rockestra: 10.09.2016 – MFCC
Alvalenti Momenti Filu: večer poezie, umění a humoru: 6. září 2016 na Splendid úžinu Street Valletta.
Junior Eurovision v konečném znění – 2014.
Pokud některý z široké veřejnosti by chtěl získat fotografie z těchto akcí se mohou obrátit na následující fotografy:
Ms Oriella Formoza Carabez na email: [email protected]
Ms Suzanna Diacono na email: [email protected]
Navíc, přestože tyto obrazy byly vzaty na akcích, kde je zřejmé, že zprávy nebylo možné získat, a že lze předpokládat, že lidé chodí na takové události může mají na fotografiích, každý, kdo byl na tyto události mohou přímo kontaktovat fotografy v daném pořadí se podívat na fotografie, které budou použity v konečném projektu, a tím rozhodnout, zda mají nějaké námitky proti jejich fotografie byly vystaveny ve fotografickém projektu nazvaného přínosů umění.
Námitky by měly být předloženy do fotografy ve lhůtě do 30. listopadu 2016.
2122 6644
http://apsbank.com.mt
Hodnoty můžete banka na.
APS.

“——————————————————————————————————————————————————
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Notice
The second in a series of photographic projects dealing with social issues will soon be finalised and the outcomes will consist of a photography exhibition and publication by APS Bank. This year’s theme deals with The Benefits of Art.
For this purpose, some of the photographers participating in this project have captured photographs taken during recent public events and occasions:
Earth Garden: 3/6/16 – 5/6/16 Ta’ Qali
Ghanafest: 10/6/16 – 12/6/16 at Argotti Botanical Gardens
Sliema Arts Festival: 15/7/16 – 17/7/16 at Sliema
Rockestra: 10th September, 2016 – MFCC
Alvalenti Momenti Filu: an evening of poetry, art and humour: 6th September, 2016 at Splendid Strait Street Valletta.
Junior Eurovision final – 2014.
If any of the general public would like to obtain photographs of these events they can contact the following photographers:
Ms Oriella Formoza Carabez on email: [email protected]
Ms Suzanna Diacono on email: [email protected]
Furthermore, although these images have been taken at events where it is evident that releases could not be obtained and that it is predictable that persons going to such events can feature in photographs, anyone who has been to these events can directly contact the photographers in order to have a look at the photographs which will be used in the final project and thus decide whether they have any objections to their photos being exhibited in the photographic project entitled The Benefits of Art.
Objections should be submitted to the photographers by the deadline of 30th November 2016.
2122 6644
http://apsbank.com.mt
Values you can bank on.
APS.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Subteno maŝintradukado: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
avizo
La dua en serio de fotografaj projektoj pritraktas sociajn problemojn baldaŭ finita kaj la rezultoj konsistos foto ekspozicio kaj publikigo de APS Bank. La ĉijara temo traktas La Profitoj de Arto.
Tiucele, kelkaj el la fotistoj partoprenantoj en tiu projekto kaptis fotoj prenitaj dum la lastaj publikaj eventoj kaj okazoj:
Tero Ĝardeno: 3/6/16 – 5/6/16 Ta ‘Qali
Ghanafest: 10/6/16 – 12/6/16 ĉe Argotti Botanika Ĝardenoj
Sliema Artfestivalo: 15/7/16 – 17/7/16 en Sliema
Rockestra: 10a de septembro, 2016 – MFCC
Alvalenti Momenti Filu: vespero de poezio, arto kaj humuro: 6a de septembro, 2016 ĉe Splendid Markolo Strato Valeto.
Junior Eurovision finalo – 2014.
Se iu el la publiko ŝatus akiri fotojn de tiuj eventoj oni povas kontakti la jenaj fotistoj:
M Oriella Formoza Carabez sur retpoŝto: [email protected]
M Suzanna Diácono sur retpoŝto: [email protected]
Krome, kvankam tiuj bildoj estis prenitaj en okazaĵoj kie estas evidenta ke ĵetoj ne povis akiri kaj ke ĝi estas antaŭvidebla ke homoj iras al tiaj okazaĵoj povas prezenti en fotoj, ĉiu kiu estis al tiuj eventoj povas rekte kontakti la fotistoj por por rigardi la fotojn kiuj estos uzata en la fina projekto kaj tiel decidi ĉu ili havas ajnan sedoj al iliaj fotoj esti elmontrita en la fotografa projekto titolita la Profitoj de Arto.
Obĵetoj devus esti proponita al la fotistoj de la limdato de 30a de novembro 2016.
2122 6644
http://apsbank.com.mt
Valoroj vi povas kalkuli je.
APS.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Toetus masintõlge: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
teade
Teine seeria foto projekte, mis tegelevad sotsiaalsete probleemide peagi lõpule ja tulemuste koosneb fotonäituse ja avaldanud APS Bank. Selle aasta teemaks tegeleb Eelised Art.
Selleks, mõned fotograafid osalevad selles projektis on haaranud tehtud fotod viimastel avalike ürituste ja sündmuste:
Maa Garden: 3/6/16 – 5/6/16 Ta ‘Qali
Ghanafest: 10/6/16 – 12/6/16 kell Argotti botaanikaaed
Sliema Arts Festival: 15/7/16 – 17/7/16 Sliema
Rockestra: 10. september 2016 – MFCC
Alvalenti Momenti Filu: õhtul luule, kunsti ja huumori: 6. september 2016 kell Splendid väina Street Valletta.
Junior Eurovision final – 2014.
Kui mõni üldsuse sooviks saada fotod need sündmused võivad nad pöörduda järgmiste fotograafid:
Pr Oriella FORMOZA Carabez email: [email protected]
Pr Suzanna Diacono email: [email protected]
Lisaks, kuigi need pildid on võetud sündmusi, kus on selge, et heiteid ei saada ja et see on ootuspärane, et kes lähevad sellised sündmused võivad funktsioon fotode, kes on olnud need sündmused saavad otse ühendust fotograafide, et on pilk fotod, mida kasutatakse lõpliku projekti ja seega otsustada, kas neil on vastuväiteid oma pildid eksponeeritav fotograafilise projekti pealkirjaga Eelised Art.
Vastuväited tuleb esitada fotograafide poolt tähtajaks 30. november 2016.
2122 6644
http://apsbank.com.mt
Väärtused saab panka.
APS.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
abiso
Ang pangalawang sa isang serye ng mga photographic proyekto pagharap sa mga isyung panlipunan ay malapit nang ma finalized at ang kinalabasan ay binubuo ng isang photography exhibition at mga publikasyon sa pamamagitan APS Bank. Ang temang ito taon na trato sa mga benepisyo ng Art.
Para sa layuning ito, ang ilan sa mga photographers na kalahok sa proyektong ito na iyong nakunan mga larawan na kinunan sa panahon ng kamakailang pampublikong mga kaganapan at okasyon:
Daigdig Garden: 3/6/16 – 5/6/16 Ta ‘Qali
Ghanafest: 10/6/16 – 12/6/16 sa Argotti Botanical Gardens
Sliema Arts Festival: 15/7/16 – 17/7/16 sa Sliema
Rockestra: ika-10 September, 2016 – MFCC
Alvalenti Momenti Filu: isang gabi ng mga tula, sining at katatawanan: 6th September, 2016 sa Splendid Strait Street Valletta.
Junior Eurovision final – 2014.
Kung alinman sa mga pangkalahatang publiko ay nais na kumuha ng litrato ng mga kaganapang ito sila ay maaaring makipag-ugnayan sa mga sumusunod na photographer:
Ms Oriella Formoza Carabez sa email: [email protected]
Ms Suzanna Diacono sa email: [email protected]
Bukod dito, kahit na ang mga imaheng ito ay kinuha sa mga kaganapan kung saan ito ay maliwanag na release hindi maaaring makuha at na ito ay predictable na ang mga taong pagpunta sa naturang mga kaganapan ay maaaring tampok ang nasa litrato, ang sinuman na ay naging sa mga kaganapang ito ay maaaring direktang makipag-ugnayan sa photographers upang na magkaroon ng isang pagtingin sa mga litrato na gagamitin sa huling proyekto at sa gayon ay magpasiya kung sila ay may anumang mga pagtutol sa kanilang mga larawan na exhibited sa photographic proyekto na pinamagatang ang mga benepisyo ng Art.
Pagtutol ay dapat na isinumite sa photographers sa pamamagitan ng deadline ng ika-30 November 2016.
2122 6644
http://apsbank.com.mt
Values maaari mong bank on.
APS.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Tuki konekääntäminen: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ilmoitus
Toinen sarjassa valokuvaus hankkeiden sosiaalisten kysymysten hoitamiseen pian valmiiksi ja tulokset koostuu valokuvanäyttely ja julkaistavaksi APS Bank. Tämän vuoden teema käsittelee Edut Art.
Tätä tarkoitusta varten jotkut kuvaajat projektiin osallistuvien ovat vallanneet valokuvista viime julkisia tapahtumia ja tilaisuuksia:
Maan Garden: 06.03.16 – 06.05.16 Ta ‘Qali
Ghanafest: 06.10.16 – 06.12.16 at Argotti kasvitieteellinen puutarha
Sliema Arts Festival: 15/7/16 – 17/7/16 Slieman
Rockestra: 10 syyskuu 2016 – MFCC
Alvalenti Momenti Filu: ilta runoutta, taidetta ja huumoria: 06 syyskuu 2016 Splendidin Strait Street Valletta.
Lasten Eurovision lopullinen – 2014.
Jos jokin yleisö haluaa saada valokuvia näistä tapahtumista he voivat ottaa yhteyttä seuraaviin kuvaajat:
Ms Oriella Formoza Carabez email: [email protected]
Ms Suzanna Diacono email: [email protected]
Lisäksi vaikka nämä kuvat on otettu tapahtumia, joissa on ilmeistä, että releases ei voitu saada, ja että se on ennustettavissa, että henkilöt menossa tällaisia tapahtumia voi ominaisuus valokuvissa, kuka tahansa, joka on ollut näihin tapahtumiin voi suoraan yhteyttä kuvaajia järjestyksessä on katsoa valokuvia jota käytetään lopullisessa hankkeessa ja siten päättää, onko niillä mitään vastusta kuviaan on esillä valokuvaus -hankkeen Edut Art.
Vastalauseet on toimitettava kuvaajat määräaikaan mennessä 30 marraskuu 2016.
2122 6644
http://apsbank.com.mt
Arvot voit pankki.
APS.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Traduction automatique Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Avis
Le deuxième d’une série de projets photographiques traitant de questions sociales sera bientôt finalisé et les résultats consistera en une exposition de photographies et de la publication par l’agence APS Bank. Le thème de cette année porte sur les avantages de l’art.
A cet effet, certains des photographes participant à ce projet ont des photos capturées prises lors d’événements et les occasions publiques récentes:
Terre jardin: 06/03/16 – 06/05/16 Ta ‘Qali
Ghanafest: 06/10/16 – 06/12/16 au jardin botanique Argotti
Arts Festival Sliema: 15/7/16 – 17/7/16 à Sliema
Rockestra: Le 10 Septembre, 2016 – MFCC
Alvalenti Momenti Filu: une soirée de poésie, l’art et l’humour: Le 6 Septembre, 2016 au Splendid Strait Street Valletta.
Eurovision junior final – 2014.
Si le grand public aimerait obtenir des photographies de ces événements, ils peuvent contacter les photographes suivants:
Mme Oriella Formoza Carabez sur email: [email protected]
Mme Suzanna Diacono sur email: [email protected]
En outre, bien que ces images ont été prises lors d’événements où il est évident que les rejets ne pouvaient pas être obtenus et qu’il est prévisible que les personnes qui vont à de tels événements peuvent figurer dans les photographies, toute personne qui a été à ces événements peut contacter directement les photographes afin d’avoir un regard sur les photographies qui seront utilisés dans le projet final et ainsi décider si elles ont des objections à leurs photos étant exposées dans le projet photographique intitulé les avantages de l’Art.
Les objections doivent être présentées aux photographes avant la date limite du 30 Novembre ici 2016.
2122 6644
http://apsbank.com.mt
Les valeurs que vous pouvez compter sur.
APS.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Stipe machine oersetting: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
notice
De twadde yn in rige fan fotografysk projekten omgean mei maatskiplike fraachstikken sille ynkoarten wurde definityf fêststeld en de útkomsten sil bestean út in fotografie útstalling en publikaasje troch APS Bank. Dit jier fan tema dwaande hâldt mei de foardielen fan Art.
Foar dit doel, guon fan ‘e fotografen dy’t meidogge oan dit projekt hawwe ferovere foto nommen yn resinte publike eveneminten en gelegenheden:
Earth Garden: 3/6/16 – 5/6/16 Ta Gzira
Ghanafest: 10/6/16 – 12/6/16 by Argotti Botanical Gardens
Sliema Arts Festival: 15/7/16 – 17/7/16 at Sliema
Rockestra: 10e septimber, 2016 – MFCC
Alvalenti Momenti Filu: in jûn fan poëzy, keunst en humor: 6th September, 2016 at Splendid Strjitte Street Valletta.
Junior Eurovisie finale – 2014.
As ien fan ‘e algemiene publyk soe graach krijen foto fan dy barren se kinne kontakt opnimme mei de folgjende fotografen:
Ms Oriella Ziex Carabez op email: [email protected]
Ms Suzanna Diacono op email: [email protected]
Fierders, hoewol’t dizze bylden binne nommen op eveneminten dêr’t it is dúdlik dat releases koe net krigen wurde en dat is it foarsizzen dat persoanen nei sokke eveneminten kinne feature yn foto, immen dy’t west hat oan dizze eveneminten kinne streekrjocht kontakt opnimme mei de fotografen yn oarder om efkes op de foto dat brûkt wurde sil yn de finale projekt en dêrmei beslute oft se hawwe gjin beswieren tsjin harren foto dy’t útstald yn it fotografyske projekt titel de Benefits fan Art.
Beswieren moatte wurde foarlein oan de fotografen troch de termyn fan 30 novimber 2016.
2122 6644
http://apsbank.com.mt
Wearden kinne jo bank op.
APS.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Soporte de traducción automática: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
aviso
O segundo nunha serie de proxectos fotográficos que tratan de cuestións sociais en breve será finalizado e os resultados consistirá dunha exposición de fotografía e publicación pola APS Bank. O tema deste ano aborda os beneficios da arte.
Para este propósito, algúns dos fotógrafos que participan neste proxecto teñen fotografías capturadas tomadas durante eventos públicos recentes e ocasións:
Terra Xardín: 3/6/16 – 5/6/16 Ta ‘Qali
Ghanafest: 10/6/16 – 12/6/16 a Argotti Xardín Botánico
Sliema Arts Festival: 15/7/16 – 17/7/16 en Sliema
Rockestra: 10 de setembro de 2016 – MFCC
Alvalenti Momenti Filu: unha noite de poesía, arte e humor: 06 de setembro de 2016 en Splendid Strait Street Valletta.
Júnior Eurovision final – 2014.
Se algún do público en xeral quere obter fotografías destes eventos poden contactar os seguintes fotógrafos:
Ms Oriella FORMOZA Carabez no correo electrónico: [email protected]
Ms Suzanna diácono no correo electrónico: [email protected]
Ademais, aínda que estas imaxes foron tomadas en eventos en que é evidente que lanzamentos non podería ser obtida e que é previsible que as persoas que van a estes eventos pode caracterizar en fotografías, quen foi a estes eventos poden contactar directamente os fotógrafos, a fin para ter un ollar para as fotos que serán utilizados no proxecto final e, así, decidir se eles teñen algunha obxección a súas fotos que se están expostas no proxecto fotográfico titulado os beneficios da arte.
Estas obxeccións deben ser sometidas a fotógrafos ata a data límite do 30 de novembro de 2016.
2122 6644
http://apsbank.com.mt
Valores que pode confiar.
APS.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
მხარდაჭერა მანქანა თარგმანი: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
განაცხადის
მეორე სერია ფოტოგრაფიული პროექტები საქმე სოციალური საკითხები მალე დასრულდება და შედეგები შედგება ფოტოგამოფენა და გამოქვეყნების მიერ APS ბანკი. წლევანდელი თემა ეხება უპირატესობები Art.
ამ მიზნით, ზოგიერთი ფოტოგრაფების ამ პროექტში მონაწილეობდა ტყვედ ფოტომასალა დროს აღებული ბოლო საზოგადოებრივი ღონისძიებები და შემთხვევები:
დედამიწის ბაღი: 3/6/16 – 5/6/16 Ta ‘ქალი
Ghanafest: 10/6/16 – 12/6/16 at Argotti Botanical Gardens
Sliema ხელოვნების ფესტივალი: 15/7/16 – 17/7/16 at Sliema
Rockestra: 10 სექტემბერი, 2016 – MFCC
Alvalenti Momenti Filu: საღამოს პოეზიის, ხელოვნების და იუმორი: 6 სექტემბერს, 2016 Splendid Strait Street Valletta.
Junior Eurovision საბოლოო – 2014.
იმ შემთხვევაში, თუ ზოგადად, საზოგადოების სურს მიიღოს ფოტომასალა ამ მოვლენების მათ შეუძლიათ დაუკავშირდნენ შემდეგ ფოტოგრაფების:
ქალბატონი Oriella Formoza Carabez ელ: [email protected]
ქალბატონი Suzanna Diacono ელ: [email protected]
გარდა ამისა, მიუხედავად იმისა, რომ ეს სურათები უკვე მიღებული ღონისძიებები, სადაც აშკარაა, რომ რელიზები არ შეიძლება მიღებული და რომელიც მოსალოდნელია, რომ პირი აპირებს, ასეთი შემთხვევები ფუნქცია ფოტომასალა, ვინც უკვე ამ მოვლენების შეგიძლიათ პირდაპირ დაუკავშირდეთ ფოტოგრაფებს მიზნით აქვს შევხედოთ ფოტოებს, რომელიც გამოყენებული იქნება საბოლოო პროექტი და ამით გადაწყვიტოს, თუ მათ აქვთ რაიმე პროტესტი მათი ფოტოები მიმდინარეობს გამოფენილი ფოტოგრაფიული პროექტის უპირატესობები Art.
პროტესტი უნდა იყოს წარმოდგენილი ფოტოგრაფების მიერ ვადა 30 ნოემბერი 2016.
2122 6644
http://apsbank.com.mt
ფასეულობები შეგიძლიათ ბანკის.
APS.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Unterstützung maschinelle Übersetzung: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Beachten
Das zweite in einer Reihe von fotografischen Projekten mit sozialen Fragen beschäftigen wird in Kürze abgeschlossen sein und die Ergebnisse werden von APS Bank of einer Fotografie-Ausstellung und Publikation bestehen. Das diesjährige Thema beschäftigt sich mit den Vorteilen der Art.
Zu diesem Zweck haben einige der Fotografen an diesem Projekt teilnehmen aufgenommenen Fotografien in den letzten öffentlichen Veranstaltungen und Anlässen getroffen:
Erde Garten: 3/6/16 – 5/6/16 Ta ‘Qali
Ghanafest: 10/6/16 – 12/6/16 bei Argotti Botanical Gardens
Sliema Arts Festival: 15/7/16 – 17/7/16 in Sliema
Rockestra: September 10th, 2016 – MFCC
Alvalenti Momenti Filu: ein Abend der Poesie, Kunst und Humor: 6. September 2016 an Splendid Strait Street Valletta.
Junior Eurovision Song Contest Finale – 2014.
Wenn eine der Öffentlichkeit möchte Fotografien dieser Ereignisse zu erhalten, können sie die folgenden Fotografen an:
Ms Oriella Formoza Carabez auf E-Mail: [email protected]
Frau Suzanna Diacono auf E-Mail: [email protected]
Auch wenn diese Bilder bei Veranstaltungen ergriffen werden, wenn es offensichtlich ist, dass Meldungen nicht erhalten werden konnte, und dass es vorhersehbar, dass Personen auf solche Ereignisse gehen auf Fotografien verfügen können, wer auf diese Ereignisse war, kann direkt die Fotografen in Verbindung setzen, um einen Blick auf die Fotos zu haben, die im letzten Projekt eingesetzt wird und somit entscheiden, ob sie die Vorteile der Art berechtigt, alle Einwände gegen ihre Fotos werden im Fotoprojekt ausgestellt haben.
Einwände sollten an die Fotografen, die bis zum 30. November 2016 eingereicht werden.
2122 6644
http://apsbank.com.mt
Werte, die Sie setzen auf kann.
APS.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Υποστήριξη αυτόματης μετάφρασης: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ειδοποίηση
Η δεύτερη σε μια σειρά από φωτογραφικά έργα που ασχολούνται με κοινωνικά θέματα σύντομα θα ολοκληρωθεί και τα αποτελέσματα θα αποτελείται από μια έκθεση φωτογραφίας και η δημοσίευση από APS Bank. Το φετινό θέμα πραγματεύεται με τα οφέλη της Τέχνης.
Για το σκοπό αυτό, μερικοί από τους φωτογράφους που συμμετέχουν σε αυτό το έργο έχουν συλληφθεί φωτογραφίες που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια της πρόσφατης δημόσιες εκδηλώσεις και εκδηλώσεις:
Κήπος της Γης: 03/06/16 – 06/05/16 Ta ‘Qali
Ghanafest: 06/10/16 – 12/06/16 στο Argotti Βοτανικό Κήπο
Sliema Arts Festival: 15/7/16 – 17/7/16 σε Sliema
Rockestra: 10 Σεπτέμβρη 2016 – MFCC
Alvalenti Momenti Filu: μια βραδιά ποίησης, της τέχνης και χιούμορ: 6 Σεπτεμβρίου 2016 στο Splendid Στενό οδό Βαλέτα.
Τζούνιορ Eurovision τελικό – 2014.
Εάν οποιαδήποτε από το ευρύ κοινό θα ήθελαν να αποκτήσουν φωτογραφίες από αυτά τα γεγονότα μπορούν να επικοινωνήσουν με τα παρακάτω φωτογράφους:
Η κ Oriella Formoza Carabez στο e-mail: [email protected]
Η κα Σουζάνα Diacono στο e-mail: [email protected]
Επιπλέον, αν και αυτές οι εικόνες έχουν ληφθεί σε εκδηλώσεις όπου είναι προφανές ότι δεν μπορούσε να ληφθεί κυκλοφορίες και ότι είναι προβλέψιμο ότι τα άτομα που πηγαίνουν σε τέτοια γεγονότα μπορούν να διαθέτουν σε φωτογραφίες, όποιος έχει πάει σε αυτά τα γεγονότα μπορούν να επικοινωνήσουν άμεσα τους φωτογράφους με σκοπό να ρίξετε μια ματιά στις φωτογραφίες που θα χρησιμοποιηθεί στο τελικό σχέδιο και, συνεπώς, να αποφασίσουν αν έχουν αντιρρήσεις για τις φωτογραφίες τους που εκτίθενται στο φωτογραφικό έργο με τίτλο τα οφέλη της Τέχνης.
Οι αντιρρήσεις πρέπει να υποβληθεί στις φωτογράφους από την προθεσμία της 30 Νοέμβρη του 2016.
2122 6644
http://apsbank.com.mt
Τιμές μπορείτε να τράπεζας για.
APS.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
આધાર મશીન અનુવાદ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
નોંધ
ફોટોગ્રાફિક સામાજિક મુદ્દાઓ સાથે વ્યવહાર પ્રોજેક્ટ શ્રેણીબદ્ધ બીજા ટૂંક સમયમાં નક્કી કરવામાં આવશે અને પરિણામો એપીએસ બેન્ક દ્વારા એક ફોટોગ્રાફી પ્રદર્શન અને પ્રકાશન સમાવે છે. આ વર્ષ થીમ આર્ટ ઓફ લાભો સાથે વહેવાર.
આ હેતુ માટે, ફોટોગ્રાફરો આ પ્રોજેક્ટમાં ભાગ કેટલાક કબજે ફોટોગ્રાફ્સ તાજેતરના જાહેર ઘટનાઓ અને પ્રસંગો દરમિયાન લેવામાં આવે છે:
પૃથ્વી ગાર્ડન: 3/6/16 – 5/6/16 તા ‘Qali
Ghanafest: 10/6/16 – 12/6/16 Argotti બોટનિકલ ગાર્ડન્સ ખાતે
Sliema આર્ટસ ફેસ્ટિવલ: 15/7/16 – 17/7/16 Sliema પર
Rockestra: 10 સપ્ટેમ્બર, 2016 – MFCC
Alvalenti Momenti Filu: ભવ્ય Strait સ્ટ્રીટ Valletta પર સપ્ટેમ્બર 6 ઠ્ઠી, 2016: કવિતા, કલા અને રમૂજ એક સાંજે.
જુનિયર યુરોવિઝન અંતિમ – 2014.
તેઓ સંપર્ક કરી શકો છો સામાન્ય જનતા કોઈપણ આ ઘટનાઓ ફોટોગ્રાફ્સ મેળવવા માંગો છો, તો નીચેની ફોટોગ્રાફરો:
ઇમેઇલ પર કે Ms Oriella Formoza Carabez: [email protected]
ઇમેઇલ પર કે Ms Suzanna Diacono: [email protected]
વધુમાં, જોકે આ ઈમેજો ઘટનાઓ જ્યાં તે સ્પષ્ટ છે કે પ્રકાશનો મેળવી શકાઈ નથી અને તે ધારી જેમ કે ઘટનાઓ પર જઈને વ્યક્તિઓ ફોટોગ્રાફ્સ ધરાવે છે શકે છે છે કે જે લેવામાં આવ્યો છે, જે કોઈને પણ આ ઘટનાઓ માટે કરવામાં આવી છે સીધી ફોટોગ્રાફરો ક્રમમાં સંપર્ક કરી શકો છો ફોટોગ્રાફ્સ જે અંતિમ પ્રોજેક્ટ ઉપયોગ થશે અને આમ નક્કી તેઓ તેમના ફોટા પર કોઇ વાંધા આર્ટ ઓફ લાભો હકદાર ફોટોગ્રાફિક પ્રોજેક્ટ પ્રદર્શિત કરવામાં આવી છે કે કેમ તે પર એક નજર હોય છે.
વાંધો 30 મી નવેમ્બર 2016 ના અંતિમ સમય સુધીમાં ફોટોગ્રાફરો માટે સબમિટ જોઇએ.
2122 6644
http://apsbank.com.mt
મૂલ્યો પર તમે બેંક કરી શકો છો.
એપીએસ.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Sipò tradiksyon machin: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
avi
Dezyèm lan nan yon seri de pwojè fotografi fè fas ak pwoblèm sosyal byento pral fini ak rezilta yo pral konpoze de yon egzibisyon fotografi ak piblikasyon pa APS Bank. Tèm ane sa a kontra avèk Benefis ki genyen nan Atizay.
Pou rezon sa a, gen kèk nan fotogwaf yo k ap patisipe nan pwojè sa a gen kaptire foto yo te fè pandan dènye evènman yo piblik ak okazyon:
Latè Jaden: 3/6/16 – 5/6/16 Qali Ta ‘
Ghanafest: 10/6/16 – 12/6/16 nan Argotti jaden botanik
Sliema ‘Arts fèstival: 15/7/16 – 17/7/16 nan Sliema
Rockestra: 10yèm mwa septanm nan, 2016 – MFCC
Alvalenti Momenti filu: yon aswè nan pwezi, atizay ak imè: 6th mwa septanm nan, 2016 nan Sipè Strait Street Veleta.
Junior Eurovision final la – 2014.
Si nenpòt nan piblik la an jeneral ta renmen jwenn foto nan evènman sa yo yo ka kontakte fotogwaf sa yo:
Ms Oriella Formoza Carabez sou imel: [email protected]
Ms Suzanna Diacono sou imel: [email protected]
Anplis de sa, byenke imaj sa yo ki te pran nan evènman kote li se evidan ke degaje pa t ‘kapab ka jwenn e ke li se previzib ke moun ale nan evènman sa yo ka prezante nan foto, nenpòt ki moun ki te gen nan evènman sa yo ka dirèkteman kontakte fotogwaf yo nan lòd gen yon gade nan foto yo ki pral itilize nan pwojè a final e konsa deside si yo gen nenpòt objeksyon li fè ak foto yo ke yo te ekspoze nan pwojè a fotografi gen dwa Benefis ki genyen nan Atizay.
Objeksyon ta dwe soumèt bay fotogwaf yo nan delè a nan 30 Novanm 2016.
2122 6644
http://apsbank.com.mt
Valè ou ka bank sou.
APS.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support na’ura translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Dandali
Na biyu a cikin jerin daukar hoto ayyukan mu’amala da zamantakewa al’amurran da suka shafi zã a kammala da sakamakon za kunshi wani daukar hoto nuni da littafin da APS Bank. A wannan shekara ta theme hulda da The Amfanin Art.
A saboda wannan dalili, wasu daga cikin masu daukan hoto musharaka cikin wannan shiri sun kama hotunan dauka a lokacin ‘yan jama’a abubuwan da lokatai:
Duniya Garden: 3/6/16 – 5/6/16 Ta ‘Qali
Ghanafest: 10/6/16 – 12/6/16 a Argotti Botanical Gardens
Sliema Arts Festival: 15/7/16 – 17/7/16 a Sliema
Rockestra: 10th Satumba, 2016 – MFCC
Alvalenti Momenti Filu: wani maraice wakoki, art kuma ci mutumci: 6th Satumba, 2016 at m mashigar Street Valletta.
Junior Eurovision karshe – 2014.
Idan wani daga cikin jama’a so a samu hotunan wadannan abubuwan da suka faru za su iya tuntube da wadannan masu daukan hoto:
Ms Oriella Formoza Carabez kan email: [email protected]
Ms Suzanna Diacono kan email: [email protected]
Bugu da ƙari, ko da yake wadannan siffofi da aka dauka a abubuwan da suka faru, inda shi ne bayyana cewa sake ba za a iya samu da kuma cewa shi ne wanda ake iya faɗi cewa persons zuwa irin abubuwan da suka faru na iya ƙunshi a hotunan, duk wanda ya kasance a wadannan abubuwan iya kai tsaye tuntubi masu daukan hoto domin a yi a look at cikin hotunan da za a yi amfani a karshe aikin da haka yanke shawara ko suna da wani shike zuwa ga photos ake nuna a cikin daukar hoto aikin suna The Amfanin Art.
Shike ya kamata a sallama zuwa ga masu daukan hoto da wa’adin na 30th Nuwamba 2016.
2122 6644
http://apsbank.com.mt
Dabi’u za ka iya bankin a kan.
APS.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Kākoʻo Maker unuhi: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Hoʻolaha
Ka lua ma loko o ka moʻo o photographic papahana Hana me ka lawelawe nīnūnē e koke mai e finalized a me na nā haumāna e komo ana i ka image exhibition a me ka lehulehu ākea ma APS Bank. Keia makahiki ka theme like epa me ka pomaikai o Art.
No ka mea, o keia mea, kekahi o na mea paʻi komo i loko o kēia papahana, ua pio kiʻi lawe i nā hanana lehulehu a me na hihia;
Honua Garden: 3/6/16 – 5/6/16 Kanaka ‘Qali
Ghanafest: 10/6/16 – 12/6/16 ma Argotti Botanical Gardens
Sliema Arts Festival: 15/7/16 – 17/7/16 ma Sliema
Rockestra: 10th September, 2016 – MFCC
Alvalenti Momenti Filu: he ahiahi o ka poetry, oe, a me hoʻomākeʻaka: 6th September, 2016 ma na lede pilikia Street Valletta.
Junior Eurovision hope loa – 2014.
Ina kekahi o ka lehulehu e makemake e loaa kiʻi o keia mau hanana lakou i ke kelepona i ka hahai mea paʻi.
MS Oriella Formoza Carabez ma mail: [email protected]
MS Suzanna Diacono ma mail: [email protected]
Eia kekahi, eia nae keia mau kiʻi i lawe ma hanana kahi Ua akaka no i hookuu aku oia i hiki ole ke loaa ae ai ia mea ke wńnana i ka poe e hele ana i na hanana hiki kēia mau mea kanu ma paʻi, e ka mea i noho ai i keia mau hanana ke pono e kelepona i nā mea paʻi i mea e loaa i ka nana i na kiʻi ka mea e lilo ia i loko o ka papahana hope loa, a pela hooholo ina paha lakou i kekahi kumu i ko lākou mau kiʻi i hōʻike ma ka photographic papahana haawiia i ka pomaikai o Art.
Kumu e waiho i ka mea paʻi ma ka palena pau o 30th November 2016.
2122 6644
http://apsbank.com.mt
Hawaiʻi ‘oe ke kapa ia.
APS.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
תרגום מכונה תמיכה: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
הודעה
השני בסדרת פרויקטי צילום בנושאים חברתיים שונים יסוכם בקרוב ואת התוצאות תכלולנה תערוכת צילומים ופרסום ידי APS בנק. נושא השנה עוסק היתרונות של אמנות.
לשם כך, חלק מן הצלמים שהשתתפו בפרויקט זה יש תמונות שנתפסו שצולמו במהלך אירועים ובאירועים ציבוריים אחרונים:
גן כדור הארץ: 3/6/16 – 5/6/16 Qali Ta ‘
Ghanafest: 10/6/16 – 12/6/16 בשעה גני Argotti הבוטני
פסטיבל האמנויות סלימה: 15/7/16 – 17/7/16 בשעה סלימה
Rockestra: 10 בספטמבר, 2016 – MFCC
Alvalenti Momenti Filu: ערב שירה, אמנות והומור: 6 בספטמבר, 2016 בשעה ולטה רחוב מיצרי Splendid.
סופי אירוויזיון ג’וניור – 2014.
אם כל הציבור הרחב רוצה להשיג תמונות של אירועים אלה הם יכולים ליצור קשר עם הצלמים הבאים:
גב ‘אוריאלה Formoza Carabez על דוא””ל: [email protected]
גב ‘סוזנה Diacono על דוא””ל: [email protected]
יתר על כן, למרות התמונות האלה ננקטו באירועים שבהם ברור כי משחרר שלא ניתן לקבל וכי הוא צפוי כי אנשים הולכים לאירועים כאלה יכולים תכונה בתצלומים, מי שהיה לאירועים אלה יכולים לפנות ישירות הצלמים כדי צריך להסתכל על התמונות אשר תשמשנה בפרויקט המוגמר ולפיכך להחליט אם יש להם התנגדות לתמונות היותם הציגו במיזם הצילום זכאי היתרונות של אמנות.
יש להגיש התנגדויות הצלמים עד המועד האחרון 30 בנובמבר 2016.
2122 6644
http://apsbank.com.mt
ערכים שאת יכולה לבנות על.
APS.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
समर्थन मशीन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
नोटिस
फोटो सामाजिक मुद्दों से निपटने परियोजनाओं की एक श्रृंखला में दूसरा जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा और परिणामों ए पी बैंक द्वारा एक फोटोग्राफी प्रदर्शनी और प्रकाशन शामिल होंगे। इस वर्ष की थीम कला के लाभ के साथ संबंधित है।
इस उद्देश्य के लिए, फोटोग्राफर इस परियोजना में भाग लेने के कुछ कब्जा कर लिया तस्वीरों हाल ही में सार्वजनिक आयोजनों और अवसरों के दौरान ले लिया है:
पृथ्वी गार्डन: 3/6/16 – 5/6/16 टा ‘Qali
Ghanafest: 10/6/16 – 12/6/16 Argotti बॉटनिकल गार्डन में
Sliema कला महोत्सव: 15/7/16 – 17/7/16 स्लिमा में
Rockestra: 10 सितंबर, 2016 – MFCC
Alvalenti Momenti Filu: बहुत खूब स्ट्रेट स्ट्रीट वालेटा में 6 सितंबर, 2016: कविता, कला और हास्य की एक शाम।
जूनियर यूरोविज़न अंतिम – 2014।
वे संपर्क कर सकते हैं आम जनता में से कोई भी इन घटनाओं की तस्वीरें प्राप्त करने के लिए चाहते हैं, तो निम्न फोटोग्राफरों:
ईमेल पर सुश्री Oriella Formoza Carabez: [email protected]
ईमेल पर सुश्री Suzanna Diacono: [email protected]
इसके अलावा, हालांकि इन छवियों की घटनाओं में जहां यह स्पष्ट है कि विज्ञप्ति प्राप्त नहीं किया जा सकता है और यह उम्मीद के मुताबिक है कि इस तरह की घटनाओं के लिए जा रहे लोगों को तस्वीरों में सुविधा कर सकते है कि ले लिया गया है, जो किसी को भी इन घटनाओं के लिए किया गया है सीधे फोटोग्राफरों क्रम में संपर्क कर सकते हैं तस्वीरें जो अंतिम परियोजना में इस्तेमाल किया जाएगा और इस तरह का फैसला वे अपने फोटो को कोई आपत्ति कला के लाभ के हकदार फोटो परियोजना में प्रदर्शित किया जा रहा है कि क्या पर एक नजर है।
आपत्तियां 30 वीं नवंबर 2016 की समय सीमा से फोटोग्राफरों के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
2122 6644
http://apsbank.com.mt
मूल्यों आप पर बैंक कर सकता।
ए पी एस।

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Kev them nyiaj yug tshuab txhais lus: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
daim ntawv ceeb toom
Qhov thib ob nyob rau hauv ib tug series ntawm photographic tej yaam num kev soj ntsuam txog nrog kev teeb meem yuav sai sai no yuav tiav thiab cov hauj lwm tshwm sim yuav muaj ib tug photography exhibition thiab ntawv los ntawm APS Bank. Xyoo no lub ntsiab tseem ua hauj lwm nrog Cov kev pab cuam ntawm Kos duab.
Rau lub hom phiaj no, ib co ntawm cov kev pab koom tes nyob rau hauv no peb tes num tau ntes duab coj thaum lub sij hawm tsis ntev los no pej xeem txheej xwm thiab lub sij hawm ntawd:
Lub ntiaj teb vaj: 3/6/16 – 5/6/16 Ta ‘Qali
Ghanafest: 10/6/16 – 12/6/16 ntawm Argotti Botanical vaj
Sliema Arts Festival: 15/7/16 – 17/7/16 ntawm Sliema
Rockestra: 10 Cuaj hlis, 2016 – MFCC
Alvalenti Momenti Filu: ib thaum yav tsaus ntuj ntawm paj huam, kos duab thiab kev lom zem: 6 Cuaj hlis, 2016 nyob rau tom kawg Strait Street Valletta.
Junior Eurovision kawg – 2014.
Yog hais tias ib yam ntawm cov pej xeem xav tau duab ntawm cov txheej xwm lawv yuav hu raws li nram no pab txog:
Ms Oriella Formoza Carabez rau email: [email protected]
Ms Suzanna Diacono rau email: [email protected]
Tsis tas li ntawd, txawm hais tias cov dluab tau npaum li cas ntawm cov txheej xwm qhov chaw uas nws yog tshwm tag uas tawm yuav tsis tau thiab hais tias nws yog kom paub tseeb tseeb hais tias neeg yuav mus tej txheej xwm yuav feature nyob rau hauv cov duab, tus neeg twg uas tau rau cov txheej xwm yuav ncaj qha hu rau tus pab txog nyob rau hauv kev txiav txim muaj ib tug saib cov duab uas yuav siv tau nyob rau hauv lub kawg project thiab li txiav txim siab seb lawv puas muaj tej lus tawm tsam rau lawv cov duab raug tshaaj nyob rau hauv lub yees duab project cai cov kev pab cuam ntawm Kos duab.
Kev Fab Ntxeev yuav tsum muab xa mus rau lub pab txog los ntawm lub sijhawm ntawm 30 Kaum ib hlis 2016.
2122 6644
http://apsbank.com.mt
Tseem ceeb uas koj yuav Tso rau.
APS.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support gépi fordítás: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Értesítés
A második sorozat fotográfiai projektek, amelyek a szociális kérdésekkel hamarosan lezárul és az eredmények áll fotókiállítás és közzétételi APS Bank. Az idei téma foglalkozik előnyei Art.
Ebből a célból, néhány fotós vesz részt ebben a projektben készített fényképeken elmúlt nyilvános rendezvényekre:
Föld Garden: 3/6/16 – 5/6/16 Ta ‘Qali
Ghanafest: 10/6/16 – 12/6/16 meg Argotti Botanikus kert
Sliema Arts Festival: 15/7/16 – 17/7/16 Sliema
Rockestra: szeptember 10, 2016 – MFCC
Alvalenti Momenti Filu: egy este a költészet, a művészet és a humor: szeptember 6, 2016 at Splendid szoros Street Valletta.
Junior Eurovíziós végleges – 2014.
Ha bármely közvélemény szeretné megismerni fényképeket ezeknek az eseményeknek kapcsolatba tudnak lépni a következő fotósok:
Ms Oriella Formoza Carabez az e-mail: [email protected]
Ms Suzanna Diacono az e-mail: [email protected]
Továbbá, bár ezek a képek születtek eseményeken, amikor nyilvánvalóvá vált, hogy a kibocsátások nem lehetett szerezni, és hogy kiszámítható, hogy a személyek fognak ilyen események szerepelnek fényképek, aki az volt, hogy ezek az események közvetlenül kapcsolatba léphet a fotósok, hogy hogy vessen egy pillantást a fényképek, amelyek fogják használni a projekt végső és így eldönteni, hogy van-e kifogást a fotók is kiállított a fényképészeti című projekt az előnyei Art.
Kifogás kell benyújtani a fotósok a határidő november 30, 2016.
2122 6644
http://apsbank.com.mt
Értékek számíthat.
APS.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Stuðningur vél þýðing: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Tilkynning
Annað í röð ljósmynda verkefni fást við félagsleg málefni mun brátt verða lokið og niðurstöður munu samanstanda af Ljósmyndasýning og riti APS Bank. Þema þessa árs fjallar Ávinningurinn af Art.
Í þessu skyni, sum ljósmyndara sem tóku þátt í þessu verkefni hefur tekið ljósmyndir teknar á síðustu opinberum atburðum og tilefni:
Earth Garden: 3/6/16 – 5/6/16 Ta ‘Qali
Ghanafest: 10/6/16 – 12/6/16 á Argotti Botanical Gardens
Sliema Arts Festival: 15/7/16 – 17/7/16 á Sliema
Rockestra: 10 September 2016 – MFCC
Alvalenti Momenti Filu: að kvöldi ljóð, myndlist og húmor: 6. september 2016 á Splendid Strait Street Valletta.
Junior Eurovision endanleg – 2014.
Ef eitthvað af almenningi langar að fá ljósmyndir af þessum atburði sem þeir geta haft samband við eftirfarandi ljósmyndarar:
Ms Oriella Formoza Carabez á email: [email protected]
Ms Suzanna Diacono á email: [email protected]
Enn fremur, þótt þessar myndir hafa verið teknar á atburðum þar sem það er augljóst að losna ekki hægt að fá og það er fyrirsjáanlegt að einstaklingar fara að slíkum atburðum getur lögun í ljósmyndum, einhver sem hefur verið að þessum atburði getur beint samband við ljósmyndarar í röð að hafa a líta á myndunum sem verða notaðar í lokaverkefni og þannig ákveða hvort þeir hafa allir andmæli við myndir þeirra til sýnis í ljósmynda verkefni sem ber yfirskriftina Ávinningurinn af Art.
Andmælum ber að skila til ljósmyndara áður en fresturinn frá 30. nóvember 2016.
2122 6644
http://apsbank.com.mt
Gildi er hægt að reiða sig á.
APS.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Nkwado igwe translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Rịba
Nke abụọ na usoro nke foto oru ngo-emeso elekọta mmadụ nsogbu ga-adịghị anya a ga fọrọ na a ga esi ga-iso nke a foto ngosi na akwụkwọ site APS Bank. Nke a afọ isiokwu emekọ Uru Art.
N’ihi nke a, ụfọdụ n’ime foto na-ekere òkè na nke a oru ngo jidere Foto ndị e n’oge na-adịbeghị anya omume ọha na eze na ọnọdụ:
Earth Garden: 3/6/16 – 5/6/16 Ta ‘Qali
Ghanafest: 10/6/16 – 12/6/16 na Argotti Botanical Gardens
Sliema Arts Festival: 15/7/16 – 17/7/16 na Sliema
Rockestra: 10th September, 2016 – MFCC
Alvalenti Momenti Filu: ihe n’uhuruchi nke uri, na nkà na ọchị: 6 September, 2016 na magburu Strait Street Valletta.
Junior Eurovision ikpeazụ – 2014.
Ọ bụrụ na ọ bụla n’ime ọha na eze ga-achọ nweta foto nke ihe ndị a ha nwere ike ịkpọtụrụ ndị na-esonụ foto:
MS Oriella Formoza Carabez on email: [email protected]
MS Suzanna Diacono on email: [email protected]
Ọzọkwa, ọ bụ ezie na ndị a ihe oyiyi a dọọrọ na ihe ebe oputara ihe na releases a pụghị nwetara na na ọ bụ prediktebul na mmadụ na-aga dị otú ahụ ihe nwere ike Njirimara na foto, onye ọ bụla bụworo ihe ndị a nwere ike na-akpọtụrụ ndị foto iji nwere a lee anya na foto nke a ga-eji na ikpeazụ na oru ngo ma si otú ikpebi ma ha nwere ihe ọ bụla jụrụ ha photos na-gosipụtawo na foto oru ngo nke isiokwu ya Uru Art.
Jụrụ a ga-osụk aka foto site n’obi imecha nke 30th November 2016.
2122 6644
http://apsbank.com.mt
Ụkpụrụ ị nwere ike tụlienụ on.
APS.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Dukungan mesin terjemahan: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Melihat
Yang kedua dalam serangkaian proyek fotografi berurusan dengan isu-isu sosial akan segera diselesaikan dan hasil akan terdiri dari pameran fotografi dan publikasi oleh APS Bank. Tema tahun ini berkaitan dengan Manfaat Art.
Untuk tujuan ini, beberapa fotografer yang berpartisipasi dalam proyek ini telah foto yang diambil diambil selama acara-acara publik baru-baru ini dan kesempatan:
Earth Garden: 3/6/16 – 5/6/16 Ta ‘Qali
Ghanafest: 10/6/16 – 12/6/16 di Argotti Botanical Gardens
Sliema Arts Festival: 15/7/16 – 17/7/16 di Sliema
Rockestra: 10 September 2016 – MFCC
Alvalenti Momenti Filu: malam puisi, seni dan humor: 6 September 2016 di Splendid Strait Street Valletta.
Junior Eurovision akhir – 2014.
Jika salah satu dari masyarakat umum ingin memperoleh foto-foto peristiwa ini mereka dapat menghubungi fotografer berikut:
Ms Oriella Formoza Carabez di email: [email protected]
Ms Suzanna Diacono di email: [email protected]
Selanjutnya, walaupun gambar ini telah diambil di acara-acara di mana terbukti bahwa rilis tidak dapat diperoleh dan bahwa itu adalah diprediksi bahwa orang-orang akan peristiwa tersebut dapat fitur di foto, orang yang telah berkunjung ke acara ini dapat langsung menghubungi para fotografer dalam rangka untuk melihat foto-foto yang akan digunakan dalam proyek akhir dan dengan demikian memutuskan apakah mereka memiliki keberatan untuk foto mereka sedang dipamerkan dalam proyek fotografi berjudul Manfaat Art.
Keberatan harus diajukan kepada fotografer dengan batas waktu 30 November 2016.
2122 6644
http://apsbank.com.mt
Nilai Anda bisa bank di.
APS.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
aistriúchán uathoibríoch Tacaíocht: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Fógra
Beidh an dara ceann i sraith tionscadal grianghrafadóireachta ag déileáil le ceisteanna sóisialta a thabhairt chun críche go luath agus beidh na torthaí comhdhéanta de thaispeántas grianghrafadóireachta agus d’fhoilsiú APS mBanc. Déileálann téama na bliana leis Na Buntáistí Airt.
Chuige sin, tá roinnt de na grianghrafadóirí atá rannpháirteach sa tionscadal seo tar grianghraif a gabhadh glacadh le linn imeachtaí poiblí le déanaí agus ócáidí:
Earth Garden: 3/6/16 – 5/6/16 Ta ‘Qali
Ghanafest: 10/6/16 – 12/6/16 ag Argotti Botanical Gardens
Féile Ealaíona Sliema: 15/7/16 – 17/7/16 ag Sliema
Rockestra: 10 Meán Fómhair, 2016 – MFCC
Alvalenti Momenti Filu: oíche filíochta, ealaín agus greann: 6 Meán Fómhair, 2016 ag Splendid Caolas Shráid Valletta.
Eurovision Sóisearach deiridh – 2014.
Má theastaíonn ó dhaoine den phobal i gcoitinne buíochas a grianghraif na n-imeachtaí a fháil is féidir leo teagmháil a dhéanamh leis grianghrafadóirí leanas:
Ms Oriella Formoza Carabez ar r-phost: [email protected]
Ms Suzanna Diacono ar r-phost: [email protected]
Ina theannta sin, cé go bhfuil na híomhánna déanta cheana ar ócáidí nuair is léir nach bhféadfaí eisiúintí a fháil agus go bhfuil sé intuartha go mbeidh daoine ag dul go dtí imeachtaí den sórt sin gné i grianghraif, is féidir le duine ar bith a bhí ar na himeachtaí i dteagmháil go díreach leis an grianghrafadóirí chun a bheith ag féachaint ar na grianghraif a bheidh in úsáid sa tionscadal deiridh agus dá bhrí sin a chinneadh an bhfuil aon agóidí i gcoinne a n-grianghraif á taispeáint sa tionscadal grianghrafadóireachta dar teideal na Buntáistí Airt.
Ba chóir agóidí a chur faoi bhráid na grianghrafadóirí faoin spriocdháta 30 Samhain 2016.
2122 6644
http://apsbank.com.mt
Luachanna Is féidir leat bainc ar.
APS.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Supporto traduzione automatica: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Avviso
Il secondo di una serie di progetti fotografici che si occupano di questioni sociali sarà presto completato e gli esiti sarà composto da una mostra fotografica e la pubblicazione da APS Bank. Il tema di quest’anno si occupa con i benefici di cui all’art.
A questo scopo, alcuni dei fotografi che partecipano a questo progetto sono fotografie scattate preso nel corso degli ultimi eventi pubblici e le occasioni:
Terra Giardino: 3/6/16 – 5/6/16 Ta ‘Qali
Ghanafest: 10/6/16 – 12/6/16 a Argotti Botanical Gardens
Sliema Arts Festival: 15/7/16 – 17/7/16 a Sliema
Rockestra: 10 settembre 2016 – MFCC
Alvalenti Momenti Filu: una serata di poesia, arte e umorismo: 6 settembre 2016 a Splendid Strait Street Valletta.
Junior Eurovision finale – 2014.
Se qualcuno del pubblico in generale vorrebbe ottenere fotografie di questi eventi possono contattare i seguenti fotografi:
La signora Oriella Formoza Carabez on-mail: [email protected]
Ms Suzanna Diacono su e-mail: [email protected]
Inoltre, anche se queste immagini sono state prese in occasione di eventi in cui è evidente che comunicati che non potevano essere ottenuti e che è prevedibile che le persone che vanno a tali eventi possono caratterizzare nelle foto, chiunque sia stato a questi eventi possono contattare direttamente i fotografi in ordine per dare un’occhiata alle fotografie che verranno utilizzati nel progetto finale, e quindi decidere se hanno obiezioni nei loro foto essere esposte nel progetto fotografico dal titolo i benefici di cui all’art.
Le obiezioni devono essere presentate ai fotografi entro il termine del 30 Novembre 2016.
2122 6644
http://apsbank.com.mt
I valori si può contare su.
APS.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
サポート機械翻訳:http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
通知
社会問題を扱った写真プロジェクトのシリーズの第2回はすぐに確定され、結果はAPS銀行による写真展や出版物で構成されます。今年のテーマは、芸術の利点を扱います。
この目的のために、このプロジェクトに参加する写真家の一部は、最近の公共のイベントや行事の時に撮影された写真を撮影しています:
地球ガーデン:3/6/16 – 5/6/16のTa ‘Qali
Ghanafest:10/6/16 – 12/6/16 Argotti植物園で
スリーマ芸術祭:15/7/16 – 17/7/16スリーマで
Rockestra:2016年9月10日 – MFCC
Alvalenti Momenti Filu:詩、芸術とユーモアの夜:2016年9月6日スプレンディッド海峡ストリートバレッタで。
ジュニアユーロビジョン決勝 – 2014年。
一般市民のいずれかが、これらのイベントの写真を入手したい場合、彼らは以下のカメラマンに連絡することができます:
電子メール上のMS Oriella Formoza Carabez:[email protected]
電子メール上のMSスザンナDiacono:[email protected]
さらに、これらの画像は、リリースが取得できませんでしたし、それがこのようなイベントに行く人が写真に特徴とすることができることは予測可能であることを、これらのイベントに行ったことのある人は直接順序でカメラマンと接触することができることは明らかであるイベントで撮影されたものの、最終的なプロジェクトで使用され、したがって、彼らは自分の写真をアートのメリットを題した写真プロジェクトで展示されることに異議を持っているかどうかを決定します写真を見て持っています。
異議は、2016年11月30日の期限までにカメラマンに提出する必要があります。
2122 6644
http://apsbank.com.mt
値は、あなたが上で銀行することができます。
APS。

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Dhukungan terjemahan mesin: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
kabar
Kapindho ing seri saka proyèk Photographic dealing with masalah sosial bakal rauh bakal dirampungaké lan kasil bakal kalebu pameran fotografi lan publikasi dening APS Bank. Tema iki taun kang tawaran karo keuntungan saka Art.
Iki waé, sawetara saka tukang Agencies ing project iki wis foto dijupuk dijupuk sak acara umum anyar lan kesempatan:
Bumi Garden: 3/6/16 – 5/6/16 Ta ‘qali
Ghanafest: 10/6/16 – 12/6/16 ing Argotti Botanical Gardens
Sliema Arts Festival: 15/7/16 – 17/7/16 ing Sliema
Rockestra: 10th September, 2016 – MFCC
Alvalenti Momenti Filu: sore puisi, seni lan banyolan: 6th September, 2016 ing Becik Strait Street Valletta.
Junior Eurovision final – 2014.
Yen saka masyarakat umum kaya diwenehi foto acara iki padha bisa hubungi tukang ngisor iki:
Ms Oriella Formoza Carabez ing email: [email protected]
Ms Susana Diacono ing email: [email protected]
Salajengipun, senadyan gambar iki wis dijupuk ing acara ngendi iku bukti yen mentas diluncurake ora bisa dipikolehi lan iku katebak yèn arep acara kuwi bisa fitur ing foto, sapa sing wis kanggo acara iki bisa langsung hubungi tukang supaya kanggo kudu dipikir ing foto kang bakal digunakake ing project final lan kanthi mangkono arep apa padha duwe kabotan kanggo foto sing kang dipamerake ing project Photographic kanthi irah-irahan Keuntungan Art.
Kabotan kudu diajukake marang tukang dening deadline of 30 November 2016.
2122 6644
http://apsbank.com.mt
Angka sing bisa Bank ing.
APS.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ಬೆಂಬಲ ಯಂತ್ರ ಭಾಷಾಂತರ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ವ್ಯವಹರಿಸುವಾಗ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಯೋಜನೆಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನೇ ಎರಡನೇ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತೀರ್ಮಾನವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ನಷ್ಟಿದ್ದ APS ಬ್ಯಾಂಕ್ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಥೀಮ್ ಆರ್ಟ್ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ, ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರು ಕೆಲವು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ:
ಭೂಮಿಯ ಗಾರ್ಡನ್: 3/6/16 – 5/6/16 ತಾ ‘Qali
Ghanafest: 10/6/16 – 12/6/16 Argotti ಬಟಾನಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ
Sliema ಆರ್ಟ್ಸ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್: 15/7/16 – 17/7/16 Sliema ನಲ್ಲಿ
Rockestra: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10, 2016 – MFCC
Alvalenti Momenti Filu: ಕವನ, ಕಲೆ ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಯದ ಒಂದು ಸಂಜೆ: 6 ನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, 2016 ಸ್ಪ್ಲೆಂಡಿಡ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ವ್ಯಾಲೆಟ್ಟಾ ಲೋರೆಲ್ಲೀ ಷೆಲ್ಲಿಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ.
ಕಿರಿಯರ ಯೂರೋವಿಷನ್ ಅಂತಿಮ – 2014.
ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಈ ಘಟನೆಗಳ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಬಯಸಿದರೆ ಅವರು ಕೆಳಗಿನ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು:
ಇಮೇಲ್ ಮೇಲೆ Ms Oriella Formoza Carabez: [email protected]
ಇಮೇಲ್ ಮೇಲೆ Ms Suzanna Diacono: [email protected]
ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ದೊರಕದಿದ್ದಾಗ ಘಟನೆಗಳ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಘಟನೆಗಳು ಹೋಗುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಲಕ್ಷಣದ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ ಎಂದು ನಡೆಸಲಾಯಿತು ಆದರೂ, ಈ ಘಟನೆಗಳು ಬಂದಿದೆ ಯಾರಾದರೂ ನೇರವಾಗಿ ಸಲುವಾಗಿ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಇದು ಬಳಸಲಾಗುವ ಅವರು ಆರ್ಟ್ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಎಂಬ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದ ಅವರ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳು ಎಂಬುದನ್ನು ಹೀಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು ಒಂದು ನೋಟ ಹೊಂದಲು.
ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು 30 ನೇ ನವೆಂಬರ್ 2016 ಗಡುವು ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.
2122 6644
http://apsbank.com.mt
ಮೌಲ್ಯಗಳು ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ನಷ್ಟಿದ್ದ APS.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Қолдау машиналық аударма: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
ескерту
әлеуметтік мәселелерімен айналысатын фотографиялық жобалар сериясы екінші ұзамай аяқталатын болады және нәтижелер APS Банк фото көрме және жариялау тұрады. Осы жылдың тақырыбы өнер артықшылықтары айналысады.
Осы мақсат үшін, осы жобаға қатысушы фотографтардың кейбір соңғы қоғамдық шаралар мен оқиғалар кезінде қабылданған фотосуреттер басып алған:
Жер Garden: 3/6/16 – 5/6/16 Ta ‘Qali
Ghanafest: 10/6/16 – 12/6/16 Argotti ботаникалық бақшасында
Слим өнер фестивалі: 15/7/16 – 17/7/16 Слим кезінде
Rockestra: 10 қыркүйек, 2016 – MFCC
Alvalenti Momenti Filu: поэзия, өнер және әзіл кешкі: 6 қыркүйек, 2016 Сплендид бұғазы көшесі Валлетта кезінде.
Кіші Евровидение ақтық – 2014.
жұртшылық кез келген осы оқиғалардың фотосуреттері алуға келсе, олар мынадай фотографтар хабарласуға болады:
электрондық пошта бойынша Ms Oriella Формоза Carabez: [email protected]
электрондық пошта бойынша Ms Сюзанна Diacono: [email protected]
Сонымен қатар, бұл суреттер ол хабарламалары алынуы мүмкін емес және ол осындай іс-шараларға бара тұлғалар фотосуреттерде мүмкіндігін алатынын болжамды екенін, осы оқиғалардың кім болды тікелей мақсатында фотографтар хабарласа аласыз екендігі айқын іс-шараларға қарамастан, қабылданды соңғы жобаға пайдаланылатын және, осылайша, олар фотосурет өнері берілетін сыйақылар құқылы фотографиялық жобаға қойылған жатқан кез келген қарсылық бар ма шешім қабылдайды болады фотосуреттер көзқараспен болуы.
Қарсылықтар 30 қарашада 2016 жылғы мерзімде фотографтардың ұсынылуы тиіс.
2122 6644
http://apsbank.com.mt
Құндылықтар, сіз банкке болады.
APS.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ការបកប្រែរបស់ម៉ាស៊ីនការគាំទ្រ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
កំណត់ចំណាំ
លើកទីពីរនៅក្នុងស៊េរីនៃគម្រោងរូបថតដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមមួយនេះនឹងឆាប់ត្រូវបានបញ្ចប់និងលទ្ធផលនឹងមានការតាំងពិព័រណ៍និងការបោះពុម្ភថតរូបដោយធនាគារ APS ។ ប្រធានបទនៅឆ្នាំនេះទាក់ទងនឹងអត្ថប្រយោជន៍នៃសិល្បៈនេះ។
ចំពោះគោលបំណងនេះមួយចំនួននៃការថតរូបចូលរួមនៅក្នុងគម្រោងនេះបានចាប់យករូបថតត្រូវបានថតក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សាធារណៈថ្មីនិងឱកាស:
សួនផែនដី: 3/6/16 – 5/6/16 តា ‘Qali
Ghanafest: 10/6/16 – 12/6/16 នៅ Argotti សួន
Sliema មហោស្រពសិល្បៈ: 15/7/16 – 17/7/16 នៅ Sliema
Rockestra: ទី 10 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2016 – MFCC
Alvalenti Momenti Filu: ពេលល្ងាចនៃកំណាព្យ, សិល្បៈនិងកំប្លែង: ទី 6 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2016 នៅច្រកផ្លូវ Valletta ស្អាតអស្ចារ្យ។
ចុងក្រោយ Junior បាន Eurovision – 2014 ។
ប្រសិនបើសាធារណជនទូទៅចង់ទទួលបានរូបថតរបស់ព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនេះពួកគេអាចទាក់ទងនឹងការថតរូបដូចខាងក្រោម:
លោកស្រី Oriella Formoza Carabez លើអ៊ីម៉ែល: [email protected]
លោកស្រី Suzanna Diacono លើអ៊ីម៉ែល: [email protected]
លើសពីនេះទៀតបើទោះបីជារូបភាពទាំងនេះត្រូវបានថតនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដែលជាកន្លែងដែលវាជាការបង្ហាញថាការចេញផ្សាយមិនអាចត្រូវបានទទួលបានហើយថាវាជាការព្យាករដែលថាមនុស្សនឹងព្រឹត្តិការណ៍បែបនេះអាចមានវត្តមានក្នុងរូបថត, នរណាម្នាក់ដែលបានទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនេះអាចទាក់ទងដោយផ្ទាល់នឹងការថតរូបនៅក្នុងលំដាប់ ដើម្បីមើលរូបថតដែលនឹងត្រូវបានប្រើនៅក្នុងការប្រកួតវគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រនេះនិងគម្រោងការសម្រេចចិត្តថាតើពួកគេដូច្នេះមិនមានការជំទាស់ណាមួយដើម្បីថតរូបរបស់ខ្លួនដែលកំពុងដាក់តាំងបង្ហាញនៅក្នុងគម្រោងរូបថតដែលមានចំណងជើងអត្ថប្រយោជន៍នៃសិល្បៈមួយ។
ការជំទាស់គួរតែត្រូវបានដាក់ជូនទៅនឹងការថតរូបនេះដោយថ្ងៃផុតកំណត់នៅថ្ងៃទី 30 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2016 របស់នេះ។
2122 6644
http://apsbank.com.mt
តម្លៃដែលអ្នកអាចធនាគារនៅលើ។
APS ។

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
지원 기계 번역 : http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
주의
사회 문제를 다루는 사진 프로젝트의 시리즈의 두 번째 곧 완료되고 결과는 APS 은행에 의해 사진 전시회 및 출판 구성됩니다. 올해의 주제는 예술의 장점 다룬다.
이를 위해이 프로젝트에 참여하는 작가 중 일부는 캡처 된 사진은 최근 공개 이벤트 및 행사시 촬영 한 :
지구 정원 : 3/6/16 – 5/6/16 따 ‘Qali
Ghanafest : 10/6/16 – Argotti 식물원 12/6/16
슬리에 마 예술제 : 15/7/16 – 17/7/16 슬리에 마에서
Rockestra : 2016년 9월 10일 – MFCC
Alvalenti Momenti Filu : 화려한 해협 거리 발레타에서 2016년 9월 6일 :시, 예술과 유머의 저녁.
주니어 유로 비전의 최종 – 2014.
일반 대중의 이러한 이벤트의 사진을 얻을하려는 경우 그들은 다음 사진 작가에 문의 할 수 있습니다 :
이메일에 미스 Oriella Formoza Carabez : [email protected]
이메일에 미스 인 Suzanna Diacono : [email protected]
이러한 이미지는이 자료를 얻을 수없는 것은 분명하다 행사하고 이러한 이벤트에가는 사람이 사진에 기능을 할 수있는 예측 않도록주의되었지만 또한, 이러한 이벤트를했다 사람이 직접 순서로 사진 작가에게 연락 할 수 최종 프로젝트에 사용하고 예술의 장점라는 제목의 사진 프로젝트에 전시 된 자신의 사진에 대한 반대가 있는지 여부를 따라서 결정됩니다 사진을 살펴 가지고 있습니다.
반대는 2016년 11월 30일의 마감일까지 사진 작가에 제출해야한다.
2122 6644
http://apsbank.com.mt
값은 당신이에 은행 수 있습니다.
APS.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support werger machine: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Nivîsk
Ya duyem li rêzek ji projeyên wênekêşiya mijûlbûna bi pirsgirêkên civakî wê di demeke kurt u pêwystîy be, û encamên wê yên pêşangeha photography û weşana bi APS Bank pêk dihêt. theme îsal pêwendiyan bi Alîkariyên Art.
Ji bo vê armancê, hin ji yên ku wênegir beşdar di vê projeyê de hatine wêneyên dîl ketiye di dema bûyerên giştî yên vê dawîyê û caran:
Garden Earth: 3/6/16 – 5/6/16 Ta ‘Qali
Ghanafest: 10/6/16 – 12/6/16 li Argotti Botanical Gardens
Sliema Festîvala Huner: 15/7/16 – 17/7/16 li Sliema
Rockestra: 10ê Îlona, 2016 – MFCC
Alvalenti momenti Filu: êvar yên helbestan, huner û humor: 6th September, 2016 at şahane Strait Street Valletta.
Junior Eurovision dawî – 2014.
Eger yek ji raya giştî dixwazin ji bo bidestxistina wêneyên ji van bûyerên ku ew dikarin wênekêşan jêr têkiliyê:
Çirkan de Oriella Formoza Carabez on email: [email protected]
Çirkan de Suzanna diacono on email: [email protected]
Ji bilî vê, tevî van images li bûyerên ku lê eşkere ye ku hatin berdan nehat bê standin û ku ew pêşbînî, kesên ku dê bi van bûyeran dikarin li wêneyên feature e hatin binçavkirin, kesek hatiye ku ji bo van bûyeran hatine dikarin rasterast serî li wênekêşan, da ji bo ku look at wêneyên ku wê di projeya dawî de tê bikaranîn û bi vî awayî biryarê bide ka ew hemû tiştên ku wêneyên wan di vê projeyê de fotografên mafê The Alîkariyên Art pêşandan.
Dijderketina Divê ji bo wênegir, ku tarîxa ji 30th November 2016 radestkirin.
2122 6644
http://apsbank.com.mt
Nirxên tu bankaya li ser.
APS.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Колдоо машина тилине которгон: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
билдирүү
коомдук маселелери менен алектенген сүрөт боюнча бир катар долбоорлорду ишке экинчи жакында бүтүрүлбөйүнчө жана натыйжалар APS банкы тарабынан бир сүрөт көргөзмөсү жана жарыяланган турат. Быйылкы жылдын темасы көркөм пайдасы менен алектенет.
Бул максатты ишке ашыруу үчүн, бул долбоорго катышкан сүрөтчүлөрдүн айрым басып сүрөттөр акыркы коомдук иш-чаралар жана учурларда учурунда алган:
Жер Garden: 3/6/16 – 5/6/16 Ta ‘Qali
Ghanafest: 10/6/16 – 12/6/16 Argotti Ботаникалык багында
Sliema Arts Festival: 15/7/16 – 17/7/16 Sliema боюнча
Rockestra: 10 Май, 2016 – MFCC
Alvalenti жжорик кээмэйэ: поэзия кечки, көркөм өнөр жана тамаша: 6-сентябрында, 2016-Splendid Strait көчөсү Курган өзгөртүлгөн.
Junior Eurovision акыркы – 2014.
жалпы коомчулукка бардык бул окуялардын сүрөттөрүн алуу үчүн керек болсо, алар кийинки сүрөтчүлөр менен байланышып ала аласыз:
электрондук почта боюнча мс Oriella Formoza Carabez: [email protected]
электрондук почта боюнча мс Сюзанна Diacono: [email protected]
Мындан тышкары, бул сүрөттөр ал-релиздер алган жана мындай иш-чаралар үчүн адамдар сүрөттөрүмдө өзгөчөлүгү болот деп алдын ала деп, мындай окуялар болгон ким түздөн-түз үчүн сүрөтчүлөр менен байланышууга мүмкүн эмес экенин айгинелеп турат чаралар кабыл алынган, бирок алар көркөм пайда аттуу сүрөт долбоордун көргөзмөсүнө өз Сүрөттөргө каршылыгын барбы же жокпу акыркы долбоор жана мындай чечим кабыл колдонулат сүрөттөргө карап бар.
Каршы пикирлер 30-ноябрынан 2016-жылдын апрелине чейин сүрөткө берилүүгө тийиш.
2122 6644
http://apsbank.com.mt
Баалуулуктар сиз банкка берет.
APS.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ສະຫນັບສະຫນູນການແປພາສາເຄື່ອງ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
ຫນັງສືແຈ້ງການ
ຄັ້ງທີສອງໃນໄລຍະຂອງໂຄງການການຖ່າຍຮູບການຈັດການກັບບັນຫາສັງຄົມໃນໄວໆນີ້ຈະໄດ້ຮັບການເຮັດສຸດທ້າຍແລະຜົນໄດ້ຮັບຈະປະກອບດ້ວຍການວາງສະແດງການຖ່າຍຮູບແລະພິມເຜີຍແຜ່ໂດຍ APS ທະນາຄານ. ຫົວຂໍ້ຂອງປີນີ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບຜົນປະໂຫຍດຂອງສິລະປະ.
ສໍາລັບຈຸດປະສົງນີ້, ບາງສ່ວນຂອງການຖ່າຍຮູບທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນໂຄງການນີ້ໄດ້ການຖ່າຍຮູບຈັບການປະຕິບັດໃນໄລຍະກິດຈະກໍາສາທາລະນະທີ່ຜ່ານມາແລະບາງຄັ້ງ:
ສວນໂລກ: 3/6/16 – 5/6/16 Ta ‘Qali
Ghanafest: 10/6/16 – 12/6/16 ທີ່ສວນສະນະພືດສາດ Argotti
Sliema Arts Festival: 15/7/16 – 17/7/16 ຢູ່ Sliema
Rockestra: 10 ກັນຍາ, 2016 – MFCC
Alvalenti Momenti Filu: ຕອນແລງຂອງ poetry, ສິນລະປະແລະ humor: 6 ກັນຍາ, 2016 ຢູ່ Splendid Strait Street Valletta.
Junior Eurovision ສຸດທ້າຍ – 2014.
ຖ້າຫາກວ່າຂອງປະຊາຊົນທົ່ວໄປຈະຕ້ອງການທີ່ຈະໄດ້ຮັບການຖ່າຍຮູບຂອງກິດຈະກໍາເຫຼົ່ານີ້ພວກເຂົາເຈົ້າສາມາດຕິດຕໍ່ການຖ່າຍຮູບດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
Ms Oriella Formoza Carabez ໃສ່ອີເມວ: [email protected]
Ms Suzanna Diacono ໃສ່ອີເມວ: [email protected]
ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ເຖິງແມ່ນວ່າຮູບພາບເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຮັບການປະຕິບັດກິດຈະກໍາທີ່ມັນແມ່ນເຫັນໄດ້ຊັດເຈນວ່າການປ່ອຍບໍ່ສາມາດໄດ້ຮັບແລະວ່າມັນແມ່ນການຄາດວ່າກຸ່ມຄົນທີ່ເຫດການດັ່ງກ່າວສາມາດຄຸນສົມບັດໃນການຖ່າຍຮູບ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ກັບເຫດການເຫຼົ່ານີ້ສາມາດໂດຍກົງຕິດຕໍ່ການຖ່າຍຮູບຢູ່ໃນຄໍາສັ່ງ ທີ່ຈະມີເບິ່ງຢູ່ຮູບພາບທີ່ຈະໄດ້ຮັບການນໍາໃຊ້ໃນໂຄງການສຸດທ້າຍແລະດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຕັດສິນໃຈບໍ່ວ່າຈະເປັນພວກເຂົາເຈົ້າມີຈຸດປະສົງໃດກັບຮູບພາບຂອງເຂົາເຈົ້າຈະຖືກວາງສະແດງຢູ່ໃນໂຄງການການຖ່າຍຮູບສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງມາດຕາ.
ວັດຖຸປະສົງຈະຕ້ອງຖືກສົ່ງກັບການຖ່າຍຮູບໂດຍການກໍາຫນົດເວລາຂອງວັນທີ 30 ພະຈິກ 2016.
2122 6644
http://apsbank.com.mt
ຄຸນຄ່າຂອງທ່ານສາມາດທະນາຄານຢູ່.
APS.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support machina translatione: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Notice
Secundo, in inceptis de a series of Art in socialis exitus complevit cito, et exitus tuus ex exhibitionem et a consequat publication Bank in APS. Hoc anno circa Beneficia argumentum est.
Propter hoc, quod participat aliquam photographers et in hoc consilium cepi captus imagines publicis hisce rerum adiunctis:
Hortus terra: 3/6/16 – 5/6/16 Ta ‘Qali
Ghanafest: 10/6/16 – 12/6/16 Argotti ad Botanical Gardens
Sliema artium tribuisti: 15/7/16 – Sliema in 17/7/16
Rockestra: September 10th, MMXVI – MFCC
Momenti Alvalenti filu: sero, an poetica, tu et humor: September 6th, in MMXVI speciosa Street Valletta fretum.
Junior Eurovision final – MMXIV.
Si imagines earum rerum publico possunt habere velim Photographers contactus sequentes:
Ms Oriella Formoza Carabez in Email: [email protected]
Ms Suzanna Diacono in Email: [email protected]
Praeterea, quamvis rerum imagines, ubi fuit captus et manifestum est quod non esset solvo praedictio futurorum potest intelligi quod aliquis ad imagines in pluma, qui fuerit in his rebus potest directe contactus Photos vide ad imagines quod erit in ultima utrum consilium habent et suis imaginibus obiecta edebatur project inscribitur Beneficia tu in Art.
Photos of principalis notificata per objecta subiciantur 30 novembris MMXVI.
MMCXXII (VI)DCXLIV
http://apsbank.com.mt
Values in ripa vos can.
APS.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Atbalsts mašīntulkošanas: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
paziņojums
Ar virkni fotogrāfijas projektus, kas saistīti ar sociālajiem jautājumiem otrais drīz tiks pabeigts, un tā rezultāti tiks sastāv no fotoizstādes un publicē APS Bank. Šī gada tēma nodarbojas ar Ieguvumi no mākslas.
Šim nolūkam, daži no fotogrāfiem, kas piedalās šajā projektā, ir notverti uzņemtās fotogrāfijas nesenajiem sabiedrisko notikumiem un gadījumiem laikā:
Zeme Garden: 3/6/16 – 5/6/16 Ta ‘Qali
Ghanafest: 10/6/16 – 12/6/16 pie Argotti Botāniskais dārzs
Sliema Arts Festival: 15/7/16 – 17/7/16 pie Sliema
Rockestra: Sep 10, 2016 – Mfcc
Alvalenti Momenti Filu: vakara dzejas, mākslas un humors: 6. septembrī, 2016. at Splendid Strait Street Valletta.
Junior Eurovision final – 2014.
Ja kāds no sabiedrības vēlētos iegūt fotogrāfijas no šiem notikumiem viņi var sazināties šādi fotogrāfiem:
Oriella Ms Formoza Carabez uz e-pastu: [email protected]
Suzanna Diacono Ms uz e-pastu: [email protected]
Turklāt, lai gan šie attēli ir veikti pasākumi, ja ir acīmredzams, ka relīzes nevar iegūt, un ka tas ir paredzams, ka, kas dodas uz šādiem notikumiem varētu minēt fotogrāfijās, ikviens, kurš ir bijis uz šiem notikumiem var tieši sazināties ar fotogrāfiem, lai lai ir apskatīt fotogrāfijām, kas tiks izmantoti galīgajā projektā un tādējādi izlemt, vai tie ir kādi iebildumi pret esošām fotogrāfijām izstādīti foto projektā ar nosaukumu Kādēļ Art.
Iebildumi jāiesniedz fotogrāfiem līdz noteiktajam termiņam no 2016. gada 30. novembra.
2122 6644
http://apsbank.com.mt
Vērtības jūs varat bankā.
APS.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Pagalba mašina vertimas: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Pastebėti
Į iš fotografijos projektų, susijusių su socialiniais klausimais serijos antrasis netrukus bus baigtas ir rezultatai bus sudarytas iš fotografijų parodos ir leidinio APS bankas. Šių metų tema susijusi su meno naudą.
Šiuo tikslu, kai dalyvaujančių šiame projekte fotografai sugautus nuotraukas, padarytas per pastaruosius viešuose renginiuose ir progoms:
Žemės sodas: 3/6/16 – 5/6/16 Takalis
Ghanafest: 10/6/16 – 12/6/16 ne Argotti botanikos sodai
Sliema menų festivalis: 15/7/16 – 17/7/16 ne Sliema
Rockestra: 10-rugsėjo, 2016 – MFCC
Alvalenti Momenti Filu: poezijos, meno ir humoro vakaras: 6 rugsėjo 2016 metu Splendid sąsiaurio Street Valetą.
Eurovizija galutinis – 2014.
Jei kuri nors iš plačiajai visuomenei norėtų gauti nuotraukas iš šių įvykių, jie gali kreiptis į šiuos fotografus:
MS Oriella Formoza Carabez paštą: [email protected]
MS Suzanna Diacono paštą: [email protected]
Be to, nors šie vaizdai buvo imtasi įvykių, kai akivaizdu, kad spaudai negalėjo gauti ir kad jis yra nuspėjama, kad asmenys, vykstantys į tokius įvykius galima funkcija nuotraukomis, visiems, kurie buvo šių įvykių gali tiesiogiai susisiekti su Siekiant fotografai turėti Peržiūrėkite nuotraukomis, kurie bus naudojami baigiamajame projekto ir tokiu būdu nusprendžia, ar jie turi kokių nors prieštaravimų savo nuotraukas buvo eksponuojamos fotografijos projekto, pavadinto meno Privalumai išvaizdą.
Prieštaravimai turi būti pateiktas fotografų iki 2016 lapkričio 30 d terminą.
2122 6644
http://apsbank.com.mt
Vertybės galite banko.
APS.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ënnerstëtzung Maschinn Iwwersetzung: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Remark
Déi zweet an enger Serie vun Fotografie Projeten mat soziale Problemer befaasst gëtt geschwë finaliséiert ginn an d’Resultater ginn duerch APS Bank vun enger Photographie Ausstellung an Publikatioun begräifen. Dëst Joer d’Thema befaasst sech mat de Virdeeler vun Art.
Fir dësen Zweck, hunn e puer vun de Fotografe vun dësem Projet bedeelegt ageholl Fotoen während de leschte ëffentlechen Evenementer a Geleeënheeten geholl:
Äerd Garden: 3/6/16 – 5/6/16 ta ‘Qali
Ghanafest: 10/6/16 – 12/6/16 um Argotti Eraus Gardens
Sliema Arts Festival: 15/7/16 – 17/7/16 um Sliema
Rockestra: 10. September, 2016 – MFCC
Alvalenti Momenti Filu: Oplag vun Poesie, Konscht an Humor: 6. September 2016 um Splendid Strait Street Valletta.
Junior Eurovision final – 2014.
Wann ee vun der Allgemengheet gären Fotoen vun dësen Evenementer ze kréien kann se de folgenden Fotografe Kontakt:
Ms Oriella Formoza Carabez op Email: [email protected]
Ms Suzanna Diacono op Email: [email protected]
Ausserdeem, wann dës Biller op Evenementer geholl goufen wou et evident ass, datt Opname net kritt gin hätt an datt et ze verhenneren dass Leit zu Événementer lass an Fotoen Fonktioun kann, jiddereen deen un dës Evenementer gouf kann direkt de Fotografe fir Kontakt e Bléck op de Photoen ze hunn deen an der Final Projet benotzt ginn an dofir entscheeden ob si d’Virdeeler vun Art Recht keng Schounfrist fir hir Fotoen Wiesen an der Fotografie Projet Schatzkummer hunn.
Contestatioune soll un d’Fotografe vun den Termin vun 30. November 2016 deposéiert ginn.
2122 6644
http://apsbank.com.mt
Wäerter Dir Bank op kënnen.
APS.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Поддршка на машинско преведување: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
известување
Втор во серија на фотографски проекти кои се занимаваат со социјални прашања наскоро ќе бидат финализирани, а резултатите ќе се состои од изложба на фотографии и објавување од страна APS банка. Овогодинешната тема се занимава со придобивките од чл.
За таа цел, некои од фотографите кои учествуваат во овој проект се преземат заробени фотографии во текот на последните неколку јавни настани и прилики:
Земјата Градина 3/6/16 – 5/6/16 Ta ‘Qali
Ghanafest: 10/6/16 – 12/6/16 на Argotti ботанички градини
Sliema фестивалот: 15/7/16 – 17/7/16 во Sliema
Rockestra: 10 Сеп, 2016 година – MFCC
Alvalenti Моменти Filu: една вечер на поезија, уметност и хумор: 6 септември 2016 година во прекрасниот теснец Стрит Валета.
Помлад Евровизија конечниот – 2014 година.
Ако било кој од јавноста би сакале да добијат фотографии од овие настани можат да контактираат на следниов фотографи:
Г-ѓа Oriella Formoza Carabez на e-mail: [email protected]
Г-ѓа Suzanna Diacono на e-mail: [email protected]
Покрај тоа, иако овие слики биле земени на настани каде што очигледно е дека не може да се набават во јавноста и дека тоа може да се предвиди дека лицата кои заминуваат на ваквите настани можат да емитуваат во фотографиите, секој кој бил на овие настани може директно да контактираат на фотографите со цел да го погледне на фотографии кои ќе се користат во финалниот проект и со тоа да одлучи дали тие имаат забелешки на нивните фотографии се изложени во фотографски проект насловен Придобивките од чл.
Приговорите треба да бидат доставени на фотографите до крајниот рок на 30 ноември 2016 година.
2122 6644
http://apsbank.com.mt
Вредности можете да банка.
APS.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support milina fandikan-teny: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Mariho
Ny faharoa ao andianà sary tetikasa mifandray amin’ny olana ara-tsosialy tsy ho ela hifarana sy ny vokatra no ahitana ny sary fampirantiana sy ny famoahana ny APS Bank. Tamin’ity taona ity ny lohahevitra miresaka amin’ny Mahasoa ny Art.
Noho izany tanjona, ny sasany amin’ireo mpaka sary mandray anjara amin’ny tetikasa ity no voasambotra sary nalaina nandritra ny zava-nitranga vao haingana sy ny toe-javatra-bahoaka:
Tany Garden: 3/6/16 – 5/6/16 Ta ‘Qali
Ghanafest: 10/6/16 – 12/6/16 amin’ny Argotti Botanical Gardens
Sliema Arts Festival: 15/7/16 – 17/7/16 amin’ny Sliema
Rockestra: 10 Septambra, 2016 – MFCC
Alvalenti Momenti Filu: ny hariva ny tononkalo, ny zavakanto sy ny hatsikana: 6 Septambra, 2016 ao amin’ny Ranomasina Strait Street Valletta.
Junior Eurovision farany – 2014.
Raha misy amin’ny ankapobeny dia te-hahazo sary ny zava-niseho ireo izy ireo dia afaka mifandray amin’ny mpaka sary manaraka ireto:
Ramatoa Oriella Formoza Carabez amin’ny mailaka: [email protected]
Ramatoa Suzanna Diacono amin’ny mailaka: [email protected]
Ankoatra izany, na dia ireo sary efa nalaina amin’ny fisehoan-javatra izay hita marimarina fa fisaorana tsy ho azo ary fa mialoha ny olona ho any toy izany fisehoan-javatra dia afaka mampiseho amin’ny sary, izay efa izany zava-nitranga dia afaka mivantana mifandray amin’ny mpaka sary mba mba jereo kely ny sary izay ho ampiasaina ao amin’ny farany, ary dia toy izany no manapa-kevitra tetikasa na manana anton-javatra anoherana ny sary ho naranty tao amin’ny tetikasa sary mitondra ny lohateny hoe Mahasoa ny Art.
Fanoherana dia tokony ho atolotra ny mpaka sary avy ny fe-potoana ny 30 Novambra 2016.
2122 6644
http://apsbank.com.mt
Soatoavina dia afaka mitahiry vola eo.
APS.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
mesin sokongan terjemahan: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Notis
Kedua dalam siri projek fotografi berurusan dengan isu-isu sosial tidak lama lagi akan dimuktamadkan dan hasil akan terdiri daripada pameran fotografi dan penerbitan oleh APS Bank. Tema tahun ini berkaitan dengan Manfaat Art.
Bagi tujuan ini, beberapa jurugambar yang mengambil bahagian dalam projek ini telah gambar ditangkap diambil semasa acara awam baru-baru ini dan majlis-majlis:
Earth Garden: 3/6/16 – 5/6/16 Ta ‘Qali
Ghanafest: 10/6/16 – 12/6/16 di Taman Botani Argotti
Arts Festival Sliema: 15/7/16 – 17/7/16 di Sliema
Rockestra: 10 September 2016 – MFCC
Alvalenti momenti Filu: malam puisi, seni dan humor: 6 September 2016 di Splendid Selat Street Valletta.
Junior Eurovision akhir – 2014.
Jika mana-mana orang awam ingin mendapatkan gambar-gambar peristiwa-peristiwa ini mereka boleh menghubungi jurugambar berikut:
Ms Oriella Formoza Carabez di email: [email protected]
Cik Suzanna Diacono di email: [email protected]
Tambahan pula, walaupun imej-imej ini telah diambil di acara-acara di mana ia adalah jelas bahawa siaran tidak dapat diperolehi dan bahawa ia adalah diramalkan bahawa orang akan peristiwa tersebut boleh menampilkan dalam gambar-gambar, sesiapa sahaja yang telah ke acara-acara ini boleh terus menghubungi jurugambar untuk untuk kita lihat gambar-gambar yang akan digunakan dalam projek akhir dan dengan itu membuat keputusan sama ada mereka mempunyai sebarang bantahan terhadap gambar mereka dipamerkan dalam projek fotografi berjudul The Benefits of Art.
Bantahan hendaklah dikemukakan kepada jurugambar oleh tarikh akhir 30 Nov 2016.
2122 6644
http://apsbank.com.mt
Nilai yang anda boleh bank di.
APS.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
മെഷീൻ ട്രാൻസലേഷൻ പിന്തുണ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
അറിയിപ്പ്
സോഷ്യൽ വിഷയങ്ങളാണ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് സംരംഭങ്ങളിൽ ഒരു പരമ്പരയിൽ രണ്ടാം ഉടൻ അന്തിമരൂപം നൽകും പാടുന്നവർ APS ബാങ്ക് ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫി പ്രദർശനം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് ഉൾപ്പെടും. ഈ വർഷത്തെ തീം കല ഗുണങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു.
ഇതിന് ഈ പദ്ധതിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാർ ചില സമീപകാല പൊതുപരിപാടിയിൽ ഇടര്ച്ചകളെയും സമയത്ത് എടുത്ത ഫോട്ടോഗ്രാഫുകൾ ക്യാപ്ചർചെയ്ത:
എർത്ത് തോട്ടം: 3/6/16 – 5/6/16 ത്വാ ‘Qali
Ghanafest: 10/6/16 – 12/6/16 Argotti ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡനിൽ
Sliema കല ഫെസ്റ്റിവൽ: 15/7/16 – 17/7/16 Sliema ഭൂതകാല
Rockestra: 10th സെപ്റ്റംബർ 2016 – MFCC
Alvalenti Momenti Filu: Splendid കടലിടുക്ക് സ്ട്രീറ്റ് Valletta ന് 6 സെപ്റ്റംബർ 2016: കവിത, കല, നർമ്മബോധം ഒരു വൈകുന്നേരം.
ജൂനിയർ യൂറോവിഷൻ ഫൈനലിൽ – 2014.
പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഈ സംഭവങ്ങളുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫുകൾ ലഭ്യമാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവർ താഴെ ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാർ ബന്ധപ്പെടാം:
ഇമെയിൽ എം.എസ് Oriella Formoza Carabez: [email protected]
ഇമെയിൽ എം.എസ് Suzanna Diacono: [email protected]
കൂടാതെ, ഈ ചിത്രങ്ങൾ അതു റിലീസുകൾ ലഭിച്ച കഴിയാതവണ്ണം അതു അത്തരം സംഭവങ്ങൾ പോകുന്നു വ്യക്തികളുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫുകൾ അവതരിപ്പിക്കേണ്ട കഴിയുന്ന അപഹാസ്യമായ എന്നു ഈ സംഭവങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടോ ആർക്കും നേരിട്ട് ക്രമത്തിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാർ ബന്ധപ്പെടാം പ്രകടമാണ് എവിടെ സമകാലികം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആണെങ്കിലും അവസാന പദ്ധതി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏത് ഒപ്പം ഇങ്ങനെ അവർ തങ്ങളുടെ ഫോട്ടോകൾ കല ഗുണങ്ങൾ തലക്കെട്ടിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് പദ്ധതി പ്രദർശിപ്പിച്ചു സാധ്യതകളിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും എതിർപ്പുമില്ല എന്ന് തീരുമാനിക്കാം ഫോട്ടോഗ്രാഫുകൾ നോക്കുക ലേക്കുള്ള.
എതിര്പ്പ് നവംബർ 30 2016 സമയപരിധി വഴി ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാർ സമർപ്പിക്കണം.
2122 6644
http://apsbank.com.mt
നിങ്ങൾ ബാങ്ക് വിലമതിക്കുന്നു.
സംസ്കാരവും.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Appoġġ ta ‘traduzzjoni awtomatika: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
avviż
It-tieni minn sensiela ta ‘proġetti fotografiċi li jittrattaw kwistjonijiet soċjali dalwaqt se jkunu finalizzati u r-riżultati se jikkonsistu wirja fotografija u l-pubblikazzjoni mill-APS Bank. tema ta ‘din is-sena tittratta Il-Benefiċċji ta’ l-Art.
Għal dan il-għan, uħud mill-fotografi li jipparteċipaw f’dan il-proġett ritratti maqbuda jittieħdu matul avvenimenti pubbliċi reċenti u okkażjonijiet:
Earth Garden: 3/6/16 – 5/6/16 Ta ‘Qali
Ghanafest: 10/6/16 – 12/6/16 fil-Ġonna Botaniċi Argotti
Sliema Arts Festival: 15/7/16 – 17/7/16 fil Sliema
Rockestra: 10 settembru, 2016 – MFCC
Alvalenti Momenti Filu: lejla ta ‘poeżija, arti u Humer: 6 SETTEMBRU, 2016 fi Splendid Triq id-Dejqa Valletta.
Junior Eurovision finali – 2014.
Jekk xi wieħed mill-pubbliku ġenerali tixtieq tikseb ritratti ta ‘dawn l-avvenimenti huma jistgħu jikkuntattjaw lill-fotografi li ġejjin:
Is-Sinjura Oriella Formoza Carabez fuq email: [email protected]
Is-Sinjura Suzanna Diacono fuq email: [email protected]
Barra minn hekk, għalkemm dawn ix-xbihat ttieħdu waqt l-avvenimenti fejn huwa evidenti li rilaxxi ma setgħetx tinkiseb u li huwa prevedibbli li l-persuni li jmorru għal avvenimenti bħal dawn jistgħu jidhru fir-ritratti, xi ħadd li kien li dawn l-avvenimenti jistgħu jikkuntattjaw direttament il-fotografi sabiex li jkollhom ħarsa lejn l-ritratti li se jintużaw fil-proġett finali u għalhekk jiddeċiedu jekk għandhomx xi oġġezzjonijiet għal ritratti tagħhom jiġu esibiti fil-proġett fotografiku intitolat il-Benefiċċji ta ‘l-Art.
Oġġezzjonijiet għandhom jiġu sottomessi lill-fotografi sal-iskadenza ta ’30 Novembru, 2016.
2122 6644
http://apsbank.com.mt
Valuri inti tista ‘bank fuq.
APS.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Tautoko translation mīhini: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Notice
Te tuarua i roto i te raupapa o ngā kaupapa whakaahua e pā ana ki ngā take pāpori, ka hohoro kia oti a ka ngā o te whakaaturanga whakaahua, me te whakaputanga i ApS Bank nga putanga. te mahi kaupapa o tenei tau ki te hua Art o.
Hoki tenei whakaaro, etahi o nga kaitango whai wāhi i roto i tenei kaupapa kua tangohia whakaahua riro i roto i ngā kaupapa tūmatanui tata me wā:
Whenua Garden: 3/6/16 – 5/6/16 Ta ‘Qali
Ghanafest: 10/6/16 – 12/6/16 i Argotti Botanical Gardens
Sliema Toi Festival: 15/7/16 – 17/7/16 i Sliema
Rockestra: 10 Hepetema, 2016 – MFCC
Alvalenti Momenti Filu: he ahiahi o te whiti, toi me te whakakatakata: 6 Hepetema, 2016 i Splendid Strait Street Valletta.
Junior Eurovision whakamutunga – 2014.
Ki te hiahia tetahi o te iwi whānui ki te whiwhi ngā whakaahua o enei ngā e taea e ratou te whakapā atu i te whakaahua e whai ake nei:
Ms Oriella Formoza Carabez runga īmēra: [email protected]
Ms Suzanna Diacono runga īmēra: [email protected]
I tua atu, ahakoa kua riro enei whakapakoko kua i ngā wahi ko reira kitea e kore e taea te whiwhi putanga me e he reira tonutia e taea tangata haere ki taua ngā ngā i roto i te whakaahua, ko wai i ki enei ngā kua tetahi e taea tika whakapā i te whakaahua i roto i te raupapa ki te whai i te titiro i nga whakaahua, ka e kia whakamahia i roto i te kaupapa whakamutunga, me te kupu whakatau mehemea whai ratou i tetahi whakahe ki o ratou whakaahua i faaite i roto i te kaupapa whakaahua tika nga hua Art o.
kia whakahe kia tuku ki te kaitango i te kati o te 30 o Whiringa-2016.
2122 6644
http://apsbank.com.mt
Uara taea e koe te pēke i runga.
ApS.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
आधार मशीन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
सूचना
सामाजिक समस्या वागण्याचा फोटोग्राफिक प्रकल्प मालिकेत दुसरा लवकरच जाईल आणि परिणाम Aps बँकेने फोटोग्राफी प्रदर्शन आणि प्रकाशन समावेश असेल. या वर्षी थीम कला फायदे हाताळते.
या कारणासाठी, या प्रकल्पात सहभागी फोटोग्राफर काही छायाचित्रे मिळविले अलीकडील घटना आणि प्रसंगी दरम्यान घेतले आहेत:
पृथ्वी गार्डन: 3/6/16 – 5/6/16 ता ‘Qali
Ghanafest: 10/6/16 – 12/6/16 Argotti वनस्पति गार्डन्स येथे
Sliema कला महोत्सव: 15/7/16 – 17/7/16 Sliema येथे
Rockestra: 10 सप्टेंबर, 2016 – MFCC
Alvalenti Momenti Filu: कविता, कला आणि विनोद एक संध्याकाळ: 6 सप्टेंबर, 2016 पर्यंत उत्कृष्ट सामुद्रधुनी स्ट्रीट Valletta आहे.
कनिष्ठ Eurovision आज अंतिम – 2014.
सामान्य सार्वजनिक कोणत्याही ही घटना छायाचित्रे प्राप्त करू इच्छित असल्यास खालील फोटोग्राफर संपर्क साधू शकता:
ईमेल वर श्रीमती Oriella Formoza Carabez: [email protected]
ईमेल वर ms Suzanna Diacono: [email protected]
शिवाय, या प्रतिमा तो प्रकाशन प्राप्त केले जाऊ शकत नाही स्पष्ट आहे, जेथे घटना आणि अशा घटना जाता छायाचित्रे वैशिष्ट्य करू शकता अंदाज आहे की घेतले गेले आहेत जरी, या घटना केले आहे जो कोणी थेट मागणी छायाचित्रकार संपर्क साधू शकता अंतिम प्रकल्प वापरले जाईल आणि ते कला फायदे हक्क फोटोग्राफिक प्रकल्प प्रदर्शन जात त्यांच्या फोटो कोणत्याही आक्षेप आहे की नाही हे अशा प्रकारे निर्णय छायाचित्रे एक कटाक्ष आहे.
आक्षेप 30 नोव्हेंबर 2016 च्या अंतिम फोटोग्राफर सादर करणे आवश्यक आहे.
2122 6644
http://apsbank.com.mt
मूल्ये आपण त्याला चुकवू शकतो.
Aps.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Дэмжлэг машин орчуулга: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Тендерийн зарын
нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх гэрэл зургийн төсөл цуврал хоёр дахь тун удахгүй бэлэн болох бөгөөд үр дүн нь APS банк нь гэрэл зургийн үзэсгэлэн болон хэвлэн нийтлэх бүрдэнэ. Энэ жилийн сэдэв урлагийн тэтгэмжийн шийддэг.
Энэ зорилгоор, энэ төсөлд оролцож байгаа гэрэл зурагчид зарим баригдсан гэрэл зураг олон нийтийн сүүлийн үеийн үйл явдлууд болон удаа үеэр авсан:
Дэлхий Garden: 3/6/16 – 5/6/16 Ta “”Qali
Ghanafest: 10/6/16 – 12/6/16 Argotti Ботаникийн цэцэрлэгт дээр
Sliema Урлагийн Наадам: 15/7/16 – 17/7/16 Sliema үед
Rockestra: 10-р сарын 2016 – MFCC
Alvalenti Momenti Filu: сод хоолойн Street Valletta-д 6-р сарын 2016: яруу найраг, урлаг, хошин нэгэн орой.
Junior-ийн Евровидений эцсийн – 2014.
олон нийтэд ямар ч эдгээр үйл явдлын гэрэл зургийг авахын тулд хүсэж байгаа бол тэдгээр нь дараах зурагчид холбоо барьж болно:
и-мэйл дээр Хатагтай Oriella Formoza Carabez: [email protected]
и-мэйл дээр Хатагтай Suzanna Diacono: [email protected]
Цаашилбал, эдгээр зургууд нь хувилбарууд олж авч чадахгүй байна гэж харагдаж байна үйл явдлын үеэр болон ийм үйл явдлын гэж байгаа хүмүүс зураг нь онцлог болно гэж урьдчилан таамаглаж байна гэж авсан хэдий ч эдгээр үйл явдлын байсан хэн нэгэн нь шууд тулд зурагчид холбоо барьж болно эцсийн төсөлд ашиглаж, тэдгээр нь урлагийн давуу тал эрхтэй гэрэл зургийн төсөлд үзэсгэлэнд байгаа тэдний зураг нь ямар ч эсэргүүцлийг байгаа эсэхийг ийн шийднэ байх фото зураг нь харагдах байх.
Эсэргүүцэл 30 сарын 2016-ийн хугацаанд гэрэл зурагчин ирүүлсэн байх ёстой.
2122 6644
http://apsbank.com.mt
Утгууд Та банкны болно.
APS.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ပံ့ပိုးမှုစက်ဘာသာပြန်ချက်: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
အသိပေးစာ
လူမှုရေးကိစ္စများနှင့်ဆက်ဆံရာတွင်ဓာတ်ပုံပြပွဲစီမံကိန်းများကိုတစ်စီးရီးအတွက်ဒုတိယမကြာမီအပြီးသတ်သွားမည်ဖြစ်ပြီးရလဒ်များ APS ဘဏ်မှအားဖြင့်တစ်ဦးဓာတ်ပုံရိုက်ပြပွဲနှင့်ထုတ်ဝေထားရှိရေးပါလိမ့်မယ်။ ဒီနှစ်ဆောင်ပုဒ်အနုပညာ၏အကျိုးကျေးဇူးများနှင့်အတူဆကျဆံ။
ဤရည်ရွယ်ချက်အဘို့, ဤစီမံကိနျးတှငျပါဝငျထိုဓာတ်ပုံဆရာအချို့ကိုမကြာသေးခင်ကအများပြည်သူဖြစ်ရပ်များနှင့်အခါသမယကာလအတွင်းယူဓာတ်ပုံတွေဖမ်းမိပြီ
မြေကြီးတပြင်ဥယျာဉ်: 3/6/16 – 5/6/16 Ta ” Qali
Ghanafest: 10/6/16 – 12/6/16 Argotti ရုက္ခဗေဒဥယျာဉ်မှာ
Sliema ပြိုင်ပွဲများပွဲတော်: 15/7/16 – 17/7/16 Sliema မှာ
Rockestra: 10th စက်တင်ဘာလ, 2016 ခုနှစ် – MFCC
Alvalenti Momenti Filu: ကဗျာ, အနုပညာနှင့်ဟာသ၏ညနေခင်း: 6 စက်တင်ဘာလ, 2016 ခုနှစ် Splendid ရေလက်ကြားလမ်း Valletta မှာ။
အငယ်တန်း Eurovision နောက်ဆုံး – 2014 ခုနှစ်။
အထွေထွေလူထုမဆိုဤအဖြစ်အပျက်များ၏ဓာတ်ပုံများကိုရယူလိုပါလျှင်သူတို့အောက်ပါဓာတ်ပုံဆရာကိုဆက်သွယ်နိုင်သည်
အီးမေးလ်ကအပေါ်မစ္စ Oriella Formoza Carabez: [email protected]
အီးမေးလ်ကအပေါ်မစ္စ Suzanna Diacono: [email protected]
ထို့ပြင်ဤပုံရိပ်တွေကလွှတ်ပေးမှုရရှိသောမရနိုင်ပါနှင့်ထိုသို့သောဖြစ်ရပ်များသွားပုဂ္ဂိုလ်များဓာတ်ပုံတွေအတွက် feature နိုငျကွောငျးကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းကြောင်း, ဤဖြစ်ရပ်များခဲ့သူမည်သူမဆိုတိုက်ရိုက်နိုင်ရန်အတွက်ဓာတ်ပုံဆရာကိုဆက်သွယ်နိုင်ကွောငျးထငျရှားသည်အဘယ်မှာရှိဖြစ်ရပ်များမှာယူခဲ့ကြပေမယ့် နောက်ဆုံးစီမံကိန်းတွင်အသုံးပြုဤသို့မိမိတို့အဓါတ်ပုံအနုပညာ၏အကျိုးကျေးဇူးများခံစားခွင့်ရှိသည်အဓာတ်ပုံပြပွဲစီမံကိန်းတွင်ပြခံရဖို့ဆိုကန့်ကွက်ရှိမရှိဆုံးဖြတ်ပါလိမ့်မည်သည့်ဓာတ်ပုံတွေကြည့်ရှိသည်ဖို့။
ကန့်ကွက် 30 နိုဝင်ဘာ 2016 ၏နောက်ဆုံးနေ့ခြင်းအားဖြင့်ဓာတ်ပုံဆရာတင်သွင်းရပါမည်။
2122 6644
http://apsbank.com.mt
တန်ဖိုးများကိုသင်တို့အပေါ်မှာဘဏ်နဲ့ငွေကြေးဆိုင်ရာနိုင်ပါတယ်။
APS ။

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
समर्थन मिसिन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
सूचना
फोटो परियोजनाहरू सामाजिक व्यवहार गर्दा एक श्रृंखला मा दोस्रो चाँडै अंतिम रूप र परिणाम एक फोटोग्राफी प्रदर्शनी र प्रकाशन पी एस बैंक समावेश गरिनेछ। यो वर्षको विषय कला फाइदाहरू संग गर्नुहुन्छ।
यो उद्देश्य लागि, यो परियोजनामा सहभागी भएको फोटोग्राफर केही कब्जा फोटो हाल सार्वजनिक घटनाहरू र अवसरहरू समयमा लिएका छन्:
धरती बगैचा: 3/6/16 – 5/6/16 टा ‘Qali
Ghanafest: 10/6/16 – 12/6/16 Argotti वनस्पति उद्यान मा
Sliema कला महोत्सव: 15/7/16 – 17/7/16 Sliema मा
Rockestra: 10 सेप्टेम्बर, 2016 – MFCC
Alvalenti Momenti Filu: Splendid Strait सडक Valletta मा 6 सेप्टेम्बर, 2016: कविता, कला र हास्य को एक साँझ।
जुनियर Eurovision अन्तिम – 2014।
सामान्य सार्वजनिक कुनै पनि यी घटनाहरूको फोटो प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने तिनीहरूले निम्न फोटोग्राफर सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ:
इमेल मा सुश्री Oriella Formoza Carabez: [email protected]
इमेल मा सुश्री Suzanna Diacono: [email protected]
यसबाहेक, हुनत यी तस्बिरहरू जहाँ यो विज्ञप्ति प्राप्त गर्न सकिएन भन्ने कुरा स्पष्ट छ घटनाहरू मा र यस्ता घटनाहरू जाँदै व्यक्ति फोटो फिचर गर्न सक्नुहुन्छ कि पूर्वानुमान छ कि लिइएको छ, यी घटनाहरू भएको छ जो सीधा क्रममा फोटोग्राफर सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ अन्तिम परियोजना मा प्रयोग हुनेछ जो गर्न र तिनीहरूले हकदार कला फाइदाहरू को फोटो परियोजना प्रदर्शनमा भइरहेको उनको फोटो कुनै पनि आपत्तियों छ कि यसरी निर्णय गर्ने फोटो मा एक नजर छ।
आपत्तियों 30 नोभेम्बर 2016 को अन्तिम म्याद गरेर फोटोग्राफर पेश गर्नुपर्छ।
2122 6644
http://apsbank.com.mt
मान तपाईं बैंक गर्न सक्नुहुन्छ।
पी एस।

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support maskinoversettelse: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Legge merke til
Den andre i en serie av fotografiske prosjekter som arbeider med sosiale problemer vil snart bli ferdigstilt og resultatene vil bestå av en fotoutstilling og offentliggjøring av APS Bank. Årets tema omhandler Fordelene ved Art.
For dette formålet, noen av fotografene som deltar i dette prosjektet har tatt fotografier tatt i løpet av de siste offentlige arrangementer og anledninger:
Earth Garden: 3/6/16 – 5/6/16 Ta ‘Qali
Ghanafest: 10/6/16 – 12/6/16 på Argotti Botanical Gardens
Sliema Arts Festival: 15/7/16 – 17/7/16 i Sliema
Rockestra: 10 september 2016 – MFCC
Alvalenti Momenti Filu: en kveld med poesi, kunst og humor: 06.09.2016 på Splendid Strait Street Valletta.
Junior Eurovision finalen – 2014.
Hvis noen av allmennheten ønsker å få fotografier av disse hendelsene de kan kontakte følgende fotografer:
Ms Oriella Formoza Carabez på e-post: [email protected]
Ms Suzanna Diacono på e-post: [email protected]
Videre, selv om disse bildene er tatt på arrangementer hvor det er åpenbart at utgivelser som ikke kunne oppnås, og at det er forutsigbart at personer som kommer til slike hendelser kan funksjonen i fotografier, alle som har vært på disse hendelsene kan ta direkte kontakt med fotografer i orden å ta en titt på bildene som skal brukes i det endelige prosjektet, og dermed avgjøre om de har noen innvendinger til sine bilder blir utstilt i det fotografiske prosjekt kalt Fordelene ved Art.
Innsigelser skal sendes til fotografene innen fristen 30.11.2016.
2122 6644
http://apsbank.com.mt
Verdier du kan banken på.
APS.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
د ملاتړ د ماشين د ژباړې: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
خبرتیا
د تصويري پروژو سره د ټولنیزو مسایلو د حلولو د يو لړ دویمه برخه به ډېر ژر نهايي شي او د پایلو به د APS بانک له خوا د تصویرونو یو نمایش او خپرونې لري. د سږ کال د موضوع سره د هنری ګټې سره سروکار لري.
د دې هدف لپاره، د عکاسان په دې پروژه کې ګډون ځينې يې نيول شوي انځورونه وروستيو عامه پیښو او مناسبتونو په ترڅ کې نيول:
د ځمکې جنت: 3/6/16 – 5/6/16 Ta ‘قلعی
Ghanafest: 10/6/16 – 12/6/16 په Argotti بوټانيکو Gardens
Sliema هنر فستیوال: 15/7/16 – 17/7/16 په Sliema
Rockestra: 10th سپتمبر، 2016 – MFCC
Alvalenti Momenti Filu: په شاندارو تنګي Street Valletta 6th سپتمبر، 2016: د شعر، هنر او طنزونه، د ماښام.
د ټیټو Eurovision وروستۍ – 2014.
که د عامو خلکو هر ډول به د دغو پيښو انځورونه ترلاسه غواړم دوی کولای شي د لاندې عکاسان سره اړیکه:
آغلې Oriella Formoza Carabez پر ایمیل آدرس: [email protected]
آغلې Suzanna Diacono پر ایمیل آدرس: [email protected]
سربیره پر دې، که څه هم دغه انځورونه په هغو غونډو کې دا څرګنده ده چې خوشې شي تر لاسه نه شي او دا چې د وړاندوينې چې هغه اشخاص چې د داسې پیښو ته ځي په انځورونه ځانګړنې اخستل شوي دي، څوک چې د دغو پېښو شوي کولای شي په مستقيمه توګه په ترتيب سره عکاسان سره اړیکه په انځورونه چې به په وروستۍ پروژې وکارول شي او په دې توګه پریکړه وکړي چې آیا دوی د خپلو انځورونو د چا نيوکې کېږي په تصويري پروژې مستحق د هنری ګټې نندارې لري په تمه یو.
اعتراضونه بايد د نومبر 30th 2016 کال د ضرب الاجل له خوا د عکاسان وسپارل شي.
2122 6644
http://apsbank.com.mt
ارزښتونه تاسو بانکی کولای شي.
APS.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
پشتیبانی ترجمه ماشینی: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
اطلاع
دوم در یک سری از پروژه های عکاسی برخورد با مسائل اجتماعی به زودی نهایی می شود و نتایج را از یک نمایشگاه عکاسی و انتشار توسط APS بانک تشکیل شده است. موضوع امسال می پردازد با مزایای هنر.
برای این منظور، برخی از عکاسان شرکت کننده در این پروژه باید عکس گرفته شده گرفته شده در طول وقایع عمومی اخیر و موارد:
باغ زمین: 3/6/16 – 5/6/16 تا و ‘Qali
Ghanafest: 10/6/16 – 12/6/16 در Argotti باغ گیاه شناسی
سلیما جشنواره هنر: 15/7/16 – 17/7/16 در سلیما
Rockestra: 2016 سپتامبر 10 – MFCC
Alvalenti Momenti Filu: یک شب از شعر، هنر و طنز: 2016 سپتامبر 6 در پر زرق و برق تنگه خیابان والتا.
تاریخ و یوروویژن نهایی – 2014.
اگر هر یک از عموم مردم می خواهم برای به دست آوردن عکس از این حوادث آنها می توانند عکاسان زیر تماس بگیرید:
خانم Oriella Formoza Carabez در ایمیل شما: [email protected]
خانم سوزانا Diacono در ایمیل شما: [email protected]
علاوه بر این، اگر چه این تصاویر در رویدادی که در آن آشکار است که نسخه های قابل دریافت نیست و آن را قابل پیش بینی است که افراد از رفتن به چنین رویدادهایی می توانید در عکس از ویژگی های است گرفته شده است، هر کسی که به این وقایع بوده است می تواند به طور مستقیم با عکاسان در به یک نگاه در عکس خواهد شد که در این پروژه نهایی استفاده می شود و در نتیجه تصمیم بگیرید که آیا آنها هر گونه اعتراض به عکس های خود را در پروژه عکاسی با عنوان مزایای هنری به نمایش گذاشته.
اعتراض باید به عکاسان در موعد مقرر 2016 نوامبر 30 ارسال.
2122 6644
http://apsbank.com.mt
ارزش شما می توانید بانک بر روی.
APS.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Pomoc maszynowe tłumaczenie: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ogłoszenie
Drugi w serii projektów fotograficznych zajmujących się kwestiami społecznymi wkrótce zostanie sfinalizowana, a wyniki będą składać się z wystawy fotografii i publikacji przez APS Banku. Tegorocznym tematem zajmuje się Korzyści z art.
W tym celu, niektórzy z fotografów biorących udział w tym projekcie zostały uchwycone fotografie zrobione podczas ostatnich wydarzeń publicznych i sytuacjach:
Ziemia ogrodu: 06.03.16 – 06.05.16 Ta ‘Qali
Ghanafest: 06.10.16 – 06.12.16 w Ogrodzie Botanicznym Argotti
Sliema Arts Festival: 15/7/16 – 17/7/16 w Sliema
Rockestra: 10 września 2016 – MFCC
Alvalenti Momenti Filu: wieczór poezji, sztuki i humoru: 6 września 2016 r Splendid Strait Street, Valletta.
Junior Eurovision ostateczna – 2014.
Jeżeli którykolwiek z ogółu społeczeństwa chciałaby otrzymać fotografie tych wydarzeń mogą skontaktować się z następującymi fotografów:
Pani Oriella Formoza Carabez na e-mail: [email protected]
Pani Suzanna Diacono na e-mail: [email protected]
Ponadto, mimo że te zdjęcia zostały zrobione na imprezach, gdzie jest oczywiste, że wydania nie udało się uzyskać i że jest przewidywalne, że osoby, udający się do takich zdarzeń może być wyposażony w fotografii, kto został do tych zdarzeń mogą kontaktować się bezpośrednio z fotografów w porządku rzucić okiem na fotografie, które zostaną wykorzystane w ostatecznym projekcie, a więc decydują, czy mają jakieś zastrzeżenia co do ich zdjęcia są eksponowane w projekcie fotograficznym zatytułowanym Korzyści wynikające z art.
Sprzeciw należy złożyć fotografów w terminie do dnia 30 listopada 2016 r.
2122 6644
http://apsbank.com.mt
Wartości można banku dalej.
APS.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Suporte de tradução automática: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Aviso prévio
O segundo em uma série de projetos fotográficos que tratam de questões sociais em breve será finalizado e os resultados será composto de uma exposição de fotografia e publicação pela APS Bank. O tema deste ano aborda os benefícios da arte.
Para este propósito, alguns dos fotógrafos que participam neste projecto têm fotografias capturadas tomadas durante eventos públicos recentes e ocasiões:
Terra Jardim: 3/6/16 – 5/6/16 Ta ‘Qali
Ghanafest: 10/6/16 – 12/6/16 a Argotti Jardim Botânico
Sliema Arts Festival: 15/7/16 – 17/7/16 em Sliema
Rockestra: 10 de setembro de 2016 – MFCC
Alvalenti Momenti Filu: uma noite de poesia, arte e humor: 06 de setembro de 2016 em Splendid Strait Street Valletta.
Júnior Eurovision final – 2014.
Se algum do público em geral gostaria de obter fotografias destes eventos podem contactar os seguintes fotógrafos:
Ms Oriella Formoza Carabez no e-mail: [email protected]
Ms Suzanna Diacono no e-mail: [email protected]
Além disso, embora estas imagens foram tomadas em eventos em que é evidente que lançamentos não poderia ser obtida e que é previsível que as pessoas que vão a esses eventos pode caracterizar em fotografias, quem tem sido a estes eventos podem contactar directamente os fotógrafos, a fim para ter um olhar para as fotografias que serão utilizados no projeto final e, assim, decidir se eles têm alguma objecção a suas fotos que estão sendo expostas no projecto fotográfico intitulado os benefícios da arte.
Essas objecções devem ser submetidas aos fotógrafos até a data limite de 30 de novembro de 2016.
2122 6644
http://apsbank.com.mt
Valores que você pode confiar.
APS.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ਸਹਿਯੋਗ ਮਸ਼ੀਨ ਅਨੁਵਾਦ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
ਨੋਟਿਸ
ਫ਼ੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਛੇਤੀ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ APS ਬਕ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਫੋਟੋਗਰਾਫੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ. ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਥੀਮ ਕਲਾ ਦਾ ਲਾਭ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ.
ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ, ਫੋਟੋ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਕੁਝ ਕਬਜ਼ਾ ਫੋਟੋ ਹਾਲ ਹੀ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਹੈ:
ਧਰਤੀ Garden: 3/6/16 – 5/6/16 Ta ‘Qali
Ghanafest: 10/6/16 – 12/6/16 Argotti ਬੋਟੈਨੀਕਲ ਗਾਰਡਨ ‘ਤੇ
Sliema ਆਰਟਸ ਫੈਸਟੀਵਲ: 15/7/16 – 17/7/16 Sliema ‘ਤੇ
Rockestra: 10 ਸਤੰਬਰ, 2016 – MFCC
Alvalenti Momenti Filu: ਖੁਸ਼ਨਮਾ ਸਟ੍ਰੇਟ ਸਟਰੀਟ Valletta ‘ਤੇ 6 ਸਤੰਬਰ, 2016: ਕਵਿਤਾ, ਕਲਾ ਅਤੇ humor ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ.
ਜੂਨੀਅਰ Eurovision ਦੇ ਫਾਈਨਲ – 2014.
ਉਹ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹੇਠ ਫੋਟੋ:
ਈ-ਮੇਲ ‘ਤੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ Oriella Formoza Carabez: [email protected]
ਈ-ਮੇਲ ‘ਤੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ Suzanna Diacono: [email protected]
ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਰੀਲੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਜੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਫੋਟੋ ਵਿਚ ਫੀਚਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਫੋਟੋ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫੋਟੋ ਜੋ ਕਿ ਫਾਈਨਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਲਾ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਫ਼ੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ਿਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਪਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਹੈ.
ਇਤਰਾਜ਼ 30 ਨਵੰਬਰ 2016 ਦੇ ਸੀਮਾ ਦੇ ਕੇ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
2122 6644
http://apsbank.com.mt
ਮੁੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਬਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.
APS.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Mașină de suport traducere: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Înștiințare
Al doilea dintr-o serie de proiecte fotografice care se ocupă de probleme sociale vor fi în curând finalizate, iar rezultatele vor consta într-o expoziție de fotografie și publicarea de către APS Bank. Tema din acest an se ocupa cu beneficiile art.
În acest scop, unele dintre fotografii care participă la acest proiect au capturat fotografii luate în timpul evenimentelor publice recente și ocazii:
Pământ Garden: 3/6/16 – 5/6/16 Ta ‘Qali
Ghanafest: 10/6/16 – 12/6/16 la Argotti Gradini botanice
Sliema Arts Festival: 15/7/16 – 17/7/16 la Sliema
Rockestra: 10 septembrie 2016 – MFCC
Alvalenti momenti Filu: o seară de poezie, arta si umor: 06 septembrie 2016, la strâmtoarea Splendid Street Valletta.
Eurovision Junior finala – 2014.
În cazul în care oricare dintre publicul larg ar dori să obțină fotografii ale acestor evenimente pot contacta următoarele fotografilor:
Dna Oriella Formoza Carabez pe e-mail: [email protected]
Dna Suzanna Diacono pe e-mail: [email protected]
Mai mult, cu toate că aceste imagini au fost luate la evenimente în cazul în care este evident că eliberează nu au putut fi obținute și că este previzibil ca persoanele care merg la astfel de evenimente pot prezenta în fotografii, orice persoană care a fost la aceste evenimente pot contacta direct fotografi în ordine pentru a avea o privire la fotografiile care vor fi utilizate în cadrul proiectului final și, prin urmare, să decidă dacă au obiecții cu privire la fotografiile lor fiind expuse în cadrul proiectului fotografic intitulat Beneficiile art.
Obiecții trebuie depuse la fotografi până la termenul din 30 Noiembrie în 2016.
2122 6644
http://apsbank.com.mt
Valorile pe care le puteți bizui.
APS.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Поддержка машинного перевода: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
уведомление
Второй в серии фотографических проектов, касающихся социальных вопросов, в скором времени будет завершена, и результаты будут состоять из выставки фотографий и публикации APS Bank. В этом году тема имеет дело с преимуществами ст.
Для этого, некоторые из фотографов, участвующих в этом проекте, захватившие фотографии, сделанные во время недавних публичных мероприятий и событий:
Земля Сад: 3/6/16 – 5/6/16 Ta ‘Qali
Ghanafest: 10/6/16 – 12/6/16 в Argotti ботанического сада
Слима фестиваль искусств: 15/7/16 – 17/7/16 в Слиме
Rockestra: 10 сентября 2016 – MFCC
Alvalenti Momenti Филу: вечер поэзии, искусства и юмора: 6 сентября 2016 года в Splendid пролива улице Валлетта.
Детское Евровидение финал – 2014.
Если какой-либо широкой общественности хотели бы получить фотографии этих событий они могут связаться со следующими фотографами:
Г-жа Oriella Formoza Carabez по электронной почте: [email protected]
Г-жа Suzanna Diacono по электронной почте: [email protected]
Кроме того, хотя эти изображения были приняты на различных мероприятиях, где видно, что выбросы не могут быть получены и что предсказуемо, что лица, идущие на такие события могут фигурировать в фотографиях, любой, кто был к этим событиям может напрямую связаться с фотографами в порядке чтобы посмотреть на фотографии, которые будут использованы в окончательном проекте, и, таким образом, решить, есть ли у них какие-либо возражения против их фотографии выставляются в фотографическом проекте под названием Преимущества ст.
Возражения должны быть представлены фотографов к установленному сроку 30 ноября 2016 года.
2122 6644
http://apsbank.com.mt
Значения вы можете рассчитывать на.
APS.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
faaliliuga masini Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Faasilasilaga
O le lona lua i se faasologa o galuega faatino ata feagai ai ma mataupu lautele o le a vave ona faamautuina ma o le a aofia ai le taunuuga o se ata pue faaaliga ma lomiga e APS Faletupe. O le autu o le tausaga lenei e feagai ma le Faamanuiaga o Art.
Mo lenei faamoemoega, o nisi o tagata puʻe ata auai i lenei galuega ua pueina ata faia i le taimi o mea na tutupu ma tulaga o tagata lautele talu ai nei:
Lalolagi Faatoaga: 3/6/16 – 5/6/16 Ta ‘Qali
Ghanafest: 10/6/16 – 12/6/16 i Argotti Togalaau faasao
Sliema Arts Tausamiga: 15/7/16 – 17/7/16 i Sliema
Rockestra: 10 Setema, 2016 – MFCC
Alvalenti Momenti Filu: o se afiafi o le solo, faatufugaga ma malie: Setema 6, 2016 i Street Strait matagofie Valletta.
mulimuli Junior Eurovision – 2014.
Afai o so o se tagata lautele te fia maua ata o nei mea na tutupu e mafai ona latou faafesootai tagata puʻe ata nei:
Ms Oriella Formoza Carabez i le imeli: [email protected]
Ms Suzanna Diacono i le imeli: [email protected]
Gata i lea, e ui lava o nei ata ua uma ona faia i mea e tutupu pe afai e faamaonia e le mafai ona maua faamalologa ma e taumateina o le tagata e alu i ia mea na tutupu e mafai ona faaalia i le ata, soo se tasi ua i nei mea na tutupu e mafai ona tuusao faafesootai tagata puʻe ata ina le i ai o se vaaiga i le ata lea o le a faaaogaina i le galuega faatino mulimuli ma faapea ona filifili pe ua latou maua o so o se tetee i latou ata o loo faaalia i le galuega faatino ata agavaa le faamanuiaga o Art.
e tatau ona tuuina atu tetee i le puʻe ata e le ASO E FAAGATA o Novema 30 2016.
2122 6644
http://apsbank.com.mt
Tulaga faatauaina e mafai ona e faletupe i luga.
APS.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Taic inneal eadar-theangachaidh: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Fios
Tha an dara tè ann an sreath de dhealbhan pròiseactan a ‘dèiligeadh ri cùisean sòisealta a dh’aithghearr bhith air a chrìochnachadh agus na builean, bidh a’ taisbeanadh dealbhan-camara agus fhoillseachadh le APS a ‘Bhanca. Cuspair na bliadhna seo a ‘dèiligeadh ri na buannachdan a Art.
Airson an adhbhair seo, cuid de na dealbhadairean a ‘gabhail pàirt ann am pròiseact seo air a ghlacadh dealbhan a thogail aig tachartasan poblach o chionn ghoirid agus turais:
Earth Garden: 3/6/16 – 5/6/16 Ta ‘Qali
Ghanafest: 10/6/16 – 12/6/16 aig Argotti Gàrraidhean Luibh-eòlas
Sliema Fèis Ealain: 15/7/16 – 17/7/16 aig Sliema
Rockestra: 10mh An t-Sultain, 2016 – MFCC
Alvalenti Momenti Filu: an feasgar de bhàrdachd, ealain is fealla-dhà: 6mh An t-Sultain, 2016 aig Splendid Strait Sràid Valletta.
Junior Eurovision deireannach – 2014.
Ma tha gin de na ‘phoball airson an rud fhaighinn dealbhan de na tachartasan sin faodaidh iad fios a chur gu na dealbhan le:
Ms Oriella Formoza Carabez air post-d: [email protected]
Ms Suzanna Diacono air post-d: [email protected]
A thuilleadh, ged na dealbhan seo gun deach a thogail aig tachartasan far a bheil e follaiseach gu bheil naidheachd nach b ‘urrainn a bhith air fhaighinn agus gu bheil e mì-àbhaisteach gun robh daoine a’ dol a leithid tachartasan urrainn nochdadh ann an dealbhan, neach sam bith a tha air a bhith air na tachartasan sin urrainn dìreach cuir fios-togail-dhealbh ann an òrdugh gu bheil sùil aig na dealbhan a thèid a chleachdadh anns a ‘chuairt dheireannach a’ phròiseict, agus mar sin co-dhùnadh co-dhiù a bheil iad gearanan sam bith aca dealbhan gan taisbeanadh ann an dhealbhan leis a ‘phròiseact na buannachdan a Art.
Bu chòir gearanan a chur gu togail-dhealbh leis a ‘cheann-latha air an 30mh den t-Samhain 2016.
2122 6644
http://apsbank.com.mt
Luachan urrainn dhut banca air.
APS.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Подршка машинско превођење: хттп://амзн.то/1З7д5оц
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Објава
Други у низу фотографских пројеката који се баве социјалним питањима ће ускоро бити завршена, а резултати ће се састојати од изложби фотографије и публикације АПС банке. Овогодишња тема се бави предностима уметности.
За ту сврху, неки од фотографа који су учествовали у овом пројекту су ухваћени фотографије снимљене током недавних јавних догађаја и прилика:
Земља Сад: 3/6/16 – 5/6/16 Та ‘Кали
Гханафест: 10/6/16 – 12/6/16 у Арготти Ботаничка башта
Слима Артс Фестивал: 15/7/16 – 17/7/16 у Слиема
Роцкестра: 10. септембар, 2016 – МФЦЦ
Алваленти Моменти Филу: вече поезије, уметности и хумор: 6. септембра, 2016 у Сплендид Страит Стреет Валлетта.
Јуниор Еуровисион Сонг Цонтест Финал – 2014.
Ако било који од јавности жели да добије фотографије ових догађаја могу контактирати следеће фотографе:
Мс Ориелла Формоза Царабез на е-маил: оцасха@гмаил.цом
Мс Сузана Диацоно на е-маил: мазедиацоно@онвол.нет
Осим тога, иако ове слике су узете у догађајима где је очигледно да јавност не може да се добије и да је предвидљиво да особе иду на такве догађаје могу да имају у фотографијама, свако ко је био у овим догађајима могу директно обратити фотографе у циљу да погледате фотографије које ће се користити у завршној пројекта и на тај начин одлуче да ли имају примедбе на својим фотографијама које изложени у фотографском пројекту предностима Арт.
Приговори се подносе на фотографа у року од 30. новембра 2016.
2122 6644
хттп://апсбанк.цом.мт
Вредности можете рачуна на.
АПС.

#VALUE!
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support muchina shanduro: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
chiziviso
Wechipiri akatevedzana Photographic zvirongwa pakubata evanhu achakurumidza kwenyaya uye zvakaguma zvaitika panofanira kuva mifananidzo kuratidzwa uye bhuku rakanyorwa APS Bank. dingindira regore rino rezvematambudziko Zvakanakira Art.
Nokuti chinangwa ichi, vamwe vemifananidzo kuitawo basa iri dzamakatapa mifananidzo akatorwa munguva pfupi yapfuura voruzhinji zviitiko uye zviitiko:
Earth Garden: 3/6/16 – 5/6/16 Ta ‘Qali
Ghanafest: 10/6/16 – 12/6/16 pana Argotti Botanical Gardens
Sliema Arts Festival: 15/7/16 – 17/7/16 pana Sliema
Rockestra: 10th September, 2016 – MFCC
Alvalenti Momenti Filu: manheru wenhetembo, unyanzvi uye humour: 6th September, 2016 pana Yakaisvonaka Strait Street Valletta.
Junior Eurovision kwokupedzisira – 2014.
Kana ruzhinji angada kuwana mifananidzo zviitiko izvi vanogona kutaura zvinotevera vemifananidzo:
Ms Oriella Formoza Carabez email: [email protected]
Ms Suzanna Diacono email: [email protected]
Uyezve, kunyange zvazvo mifananidzo izvi zvakabviswa pane zviitiko apo zviri pachena kuti zvabudiswa asingagoni kuwanikwa uye kuti zviri oneka kuti vanhu kuenda zviitiko zvakadaro zvinogona iine mune mapikicha, munhu anga kuti zviitiko izvi zvinogona zvakananga kutaura vemifananidzo kuitira kuti Kutarira mifananidzo iyo dzichashandiswa wokupedzisira racho uye nokudaro kusarudza vane chero inopikisa dzavo mapikicha kuitwa huna ari Photographic racho rakanzi Zvakanakira Art.
Paanopikiswa anofanira kuzviisa pasi vemifananidzo kuburikidza wava pakati yechi30 November 2016.
2122 6644
http://apsbank.com.mt
Tsika unogona bhanga.
APS.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
حمايت مشين ترجمو: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
نوٽيس
photographic سماجي مسئلن سان منهن ڏيڻ منصوبن جي سيريز ۾ هن جو ٻيو جلد ٺهيو ڪيو ويندو ۽ مالڪي ٿیل بئنڪ جي هڪ ڦوٽو گرافي نمائش ۽ اشاعت جي مشتمل ٿيندو. هن سال جي موضوع آرٽ جا ڪيترا ئي فائدا سان لهڻ.
هن مقصد لاء، جي ڦوٽو گرافر هن منصوبي ۾ حصو وٺڻ جي ڪجهه موجوده عوامي ڏينهن ۽ موقعن جي دور ۾ ورتو فوٽو گرافي تي قبضو ڪيو آهي:
ڌرتيء باغ: 3/6/16 – 5/6/16 لو Ta ‘Qali
Ghanafest: 10/6/16 – 12/6/16 Argotti ڦڪو فليش باغن ۾
Sliema آرٽس عيد: 15/7/16 – 17/7/16 Sliema تي
Rockestra: 10th سيپٽمبر 2016 – MFCC
Alvalenti Momenti Filu: شاعري، آرٽ ۽ مزاح جي هڪ شام: 6th سيپٽمبر 2016 اڻ ٿيڻي أبناء گهٽي Valletta تي.
جونيئر هتي حتمي – 2014 ع.
انھن سان رابطو ڪري سگهو ٿا ته عام عوام جي ڪنهن به انهن ڏينهن جي فوٽو حاصل ڪرڻ چاهيو ٿا ته هيٺ ڏنل ڦوٽو گرافر:
اي ميل تي ذيشان Oriella Formoza Carabez: [email protected]
اي ميل تي ذيشان Suzanna Diacono: [email protected]
ان کانسواء، باقي اهي تصويرون ڏينهن جتي ان مان ظاهر آهي ته جاري حاصل نه ٿي سگهي ۽ ته ان predictable آهي ته جيئن ڏينهن تائين وڃڻ ماڻهن فوٽو ۾ مضمون ڪري سگهو ٿا، جيڪو انهن ڏينهن لاء ڪئي وئي آهي سڌو سنئون جي ڦوٽو گرافر سان رابطو ڪري سگهو ٿا امان ۾ ورتو ويو آهي جي فوٽو گرافي جنهن جي آخري منصوبي ۾ استعمال ڪيو ويندو ۽ اھڙي طرح فيصلو اھي سندن فوٽو آرٽ جا ڪيترا ئي فائدا هونئن ته photographic منصوبي ۾ رويا پئي لاء ڪنهن به اعتراض آهي ته ڇا تي هڪ نظر ڪري.
اعتراض 30th نومبر 2016 جي ايندڙن جي ڦوٽو گرافر ڪرڻ لاء پيش ڪيو وڃي.
2122 6644
http://apsbank.com.mt
انهيء اوھان تي ڪناري تي ڪري سگهن ٿا.
ٿیل.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
සහයෝගය යන්ත්රය පරිවර්තනය: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
දැනුම් දීමකින්
සමාජ ප්රශ්න සමඟ කටයුතු ඡායාරූප ව්යාපෘති මාලාවේ දෙවන ඉක්මනින් අවසන් කිරීමට හැකි වනු සහ ප්රතිඵල APS බැංකුව විසින් ඡායාරූප ප්රදර්ශනයක් හා ප්රකාශන සමන්විත වේ. මේ වසරේ තේමාව කලාව ලැබෙන ප්රතිලාභ සමග සම්බන්ධ වේ.
මෙම අරමුණු ඉටු කර ගැනීම සඳහා, මෙම ව්යාපෘතිය සඳහා සහභාගි වන ඡායාරූප ශිල්පීන් සමහර මෑත ප්රසිද්ධ සිදුවීම් හා අවස්ථා තුළදී ගන්නා ඡායාරූප ග්රහණය කර ගැනීමට සමත් වී ඇත:
පොළොව වත්ත: 3/6/16 – 5/6/16 තාතු ‘Qali
Ghanafest: 10/6/16 – 12/6/16 Argotti උද්භිද උද්යානයේ
Sliema කලා උළෙල: 15/7/16 – 17/7/16 Sliema දී
Rockestra: 10 සැප්තැම්බර්, 2016 – MFCC
Alvalenti Momenti Filu: කවි, චිත්ර හා හාස්ය සවස: සැප්තැම්බර් 6, 2016 අලංකාර සමුද්ර සන්ධිය වීදිය Valletta දී.
කනිෂ්ඨ Eurovision අවසන් – 2014.
සාමාන්ය ජනතාව කිසිදු මෙම සිදුවීම් ඡායාරූප ලබා ගැනීම සඳහා ඔබ කැමති නම් ඔවුන් පහත සඳහන් ඡායාරූප ශිල්පීන් හා සම්බන්ධ විය හැකිය:
ඊ-තැපැල් මත ms Oriella Formoza Carabez: [email protected]
ඊ-තැපැල් මත ms Suzanna Diacono: [email protected]
තවද, මේ රූප එය නිකුත් ලබා නොකිරීම හා එය එවැනි සිද්ධීන් යන්නේ පුද්ගලයින් ඡායාරූප ලක්ෂණය හැකි බව අනාවැකි පළ කළ හැකි බව, මෙම සිදුවීම් වී ඇත්තේ ඕනෑම කෙනෙකුට කෙලින්ම පිණිස ඡායාරූප ශිල්පීන් හා සම්බන්ධ විය හැකිය බව පැහැදිලිය එහිදී තරඟ කටයුතු කර ඇතත්, අවසන් ව්යාපෘතිය පාවිච්චි කරන හා ඒ අනුව ඔවුන් ඔවුන්ගේ ඡායාරූප හිමිකම් කලාව ලැබෙන ප්රතිලාභ ඡායාරූප ව්යාපෘතිය තුළ ප්රදර්ශනය කරමින් විරෝධතා ඉදිරිපත් කිරීමට ඇති යන්න තීරණය ඡායාරූප දෙස ඇති.
විරෝධතා 2016 නොවැම්බර් 30 වන දින එම වේලාවට විසින් ඡායාරූප ශිල්පීන් ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.
2122 6644
http://apsbank.com.mt
වටිනාකම් ඔබ සම්බන්ධයෙන් එම බැංකු හැක.
APS.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podpora strojový preklad: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
oznámenia
Druhý zo série fotografických projektov, ktoré sa zaoberajú sociálnymi otázkami budú čoskoro dokončené a výsledky sa bude skladať z fotografická výstava a publikácie APS Bank. spoločnosti Tohtoročná téma s výhodami Art.
Za týmto účelom niektoré z fotografov zapojených do tohto projektu zobratý fotografie vyhotovené počas nedávnych verejných podujatiach a príležitostiach:
Krajina záhrada: 6.03.16-06.05.16 Ta ‘Qali
Ghanafest: 6/10 / 16-6 / 12/16 na Argotti botanickej záhrady
Sliema Arts Festival: 15/7/16 – 17/7/16 v Sliema
Rockestra: 10.09.2016 – MFCC
Alvalenti Momenti Filu: večer poézie, umenia a humoru: 6. septembra 2016 na Splendid úžinu Street Valletta.
Junior Eurovision v konečnom znení – 2014.
Ak niektorý z širokej verejnosti by chcel získať fotografie z týchto akcií sa môžu obrátiť na nasledujúce fotografov:
Ms Oriella Formoza Carabez na email: [email protected]
Ms Suzanna Diaconu na email: [email protected]
Navyše, hoci tieto obrazy boli vzaté na akciách, kde je zrejmé, že správy nebolo možné získať, a že možno predpokladať, že ľudia chodia na takejto udalosti môže majú na fotografiách, každý, kto bol na tieto udalosti môžu priamo kontaktovať fotografov v danom poradí sa pozrieť na fotografie, ktoré budú použité v konečnom projektu, a tým rozhodnúť, či majú nejaké námietky proti ich fotografie boli vystavené vo fotografickom projektu nazvaného prínosov umenia.
Námietky by mali byť predložené do fotografov v lehote do 30. novembra 2016.
2122 6644
http://apsbank.com.mt
Hodnoty môžete banka na.
APS.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podpora za strojno prevajanje: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Opaziti
Drugi v nizu fotografskih projektov, ki se ukvarjajo s socialnimi vprašanji bo kmalu dokončana in rezultati bodo sestavljeni iz fotografske razstave in objave s APS banke. Letošnja tema se ukvarja z Prednosti umetnosti.
V ta namen, nekaj fotografov, ki sodelujejo v tem projektu so posnete fotografije, narejene v zadnjih javnih prireditvah in priložnostih:
Earth Garden: 3/6/16 – 5/6/16 Ta ‘Qali
Ghanafest: 10/6/16 – 12/6/16 na Argotti botaničnega vrta
Sliema Arts Festival: 15/7/16 – 17/7/16 na Sliema
Rockestra: 10. september 2016 – MFCC
Alvalenti Momenti Filu: večer poezije, umetnosti in humorja: 6. september 2016 ob Splendid Strait Street Valletta.
Junior Eurovision final – 2014.
Če bi vsak od javnosti želeli pridobiti fotografije teh dogodkov se lahko obrnete na naslednje fotografe:
Ga Oriella Formoza Carabez na email: [email protected]
Ga Suzanna Diacono na email: [email protected]
Poleg tega, čeprav so bile te slike delo na prireditvah, kjer je očitno, da javnost ni bilo mogoče pridobiti in da je predvidljiv, da lahko osebe, ki odidejo na takšne dogodke funkcijo na fotografijah, vsak, ki je bil do teh dogodkov lahko kontaktirate fotografi v vrstnem redu da imajo pogled na fotografije, ki se bodo uporabljali v končnem projektu, zato se odločijo, ali imajo kakršne koli pripombe na svoje fotografije, ki razstavljene v fotografskem projektu z naslovom Prednosti umetnosti.
Ugovore je treba predložiti fotografov do roka 30. novembra 2016.
2122 6644
http://apsbank.com.mt
Vrednosti, ki jih lahko banke na.
APS.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Taageerada turjumaadda mashiinka: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ogeysiis
labaad ee taxane ah oo mashaariic sawir ka qabashada arrimaha bulshada ugu dhaqsaha badan la dhameystiri doono iyo natiijada ka koobnaan doonaan bandhig sawir ah iyo daabacaadda by APS Bank. theme sanadkan waxa ka hadlaya ayaa Faa’iidooyinka Art.
Ujeedada this, qaar ka mid ah sawir qaadayaasha ee ka qaybqaadanaysa mashruucan ayaa sawiro qabtay qaaday dhacdooyin dhowaan iyo jeer:
Earth Garden: 3/6/16 – 5/6/16 Ta ‘Qali
Ghanafest: 10/6/16 – 12/6/16 at Argotti Botanical Gardens
Sliema Arts Festival: 15/7/16 – 17/7/16 at Sliema
Rockestra: 10-kii September, 2016 – MFCC
Alvalenti Momenti Filu: fiidkii ah gabayo, farshaxanka iyo kaftan, 6-dii September, 2016 at Wayn Strait Street Valletta.
final Junior Eurovision – 2014.
Haddii mid ka mid ah dadweynaha guud jeclaan lahaa in la helo sawiro ah dhacdooyinkaan waxay waxay la xiriiri kartaa sawir soo socda:
Ms Oriella Formoza Carabez on email: [email protected]
Ms Suzanna Diacono on email: [email protected]
Intaas waxaa sii dheer, in kasta oo sawiradaan laga soo qaatay dhacdooyinka halkaas oo waxaa iska cad in war aan laga heli karo oo in waxa la saadaalin karaa in dadka dhacdooyinka sida socda ciyaari kartaa in sawiro, cid kasta oo ay ahayd in dhacdooyinkan si toos ah la xiriiri kartaa sawir ah si inaan fiirino at sawiro ah oo loo isticmaali doono in mashruuca final iyo sidaas go’aansato in ay wax diidmo in sawiro la muujiyey in mashruuca sawir xaq The Faa’iidooyinka Art.
Diidmada waa in la soo gudbiyaa si ay sawir ka qabtay ee 30-kii November 2016.
2122 6644
http://apsbank.com.mt
Qiimayaasha aad qoreysa karaa.
APS.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Apoyo a la traducción automática: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
darse cuenta
El segundo de una serie de proyectos fotográficos que se ocupan de los problemas sociales que pronto será finalizado y los resultados consistirá en una exposición de fotografía y publicación por parte del Banco de APS. El tema de este año se ocupa de los beneficios de la TAR.
Para este propósito, algunos de los fotógrafos participantes en este proyecto han fotografías captadas tomado durante los últimos actos públicos y ocasiones:
Jardín Tierra: 03/06/16 a 05/06/16 Ta ‘Qali
Ghanafest: 10/06/16 a 12/06/16 en Argotti Jardín Botánico
Festival de las Artes Sliema: 15/7/16 – 17/7/16 en Sliema
Rockestra: 10 de de septiembre de, 2016 – MFCC
Alvalenti Momenti Filu: una velada de poesía, el arte y el humor: 6ª de septiembre de, 2016 a Splendid estrecho de la calle Valeta.
final de Eurovisión Junior – 2014.
Si alguno de los público en general le gustaría obtener fotografías de estos eventos que pueden ponerse en contacto con los siguientes fotógrafos:
Ms Oriella Formoza Carabez en el correo electrónico: [email protected]
Ms Suzanna Diacono en el correo electrónico: [email protected]
Por otra parte, aunque estas imágenes han sido tomadas en los eventos en los que es evidente que no se pudieron obtener los comunicados y que es previsible que las personas que van a este tipo de eventos se pueden caracterizar en las fotografías, cualquiera que haya sido la de estos eventos puede contactar directamente con los fotógrafos en orden para echar un vistazo a las fotografías que serán utilizados en el proyecto final y así decidir si tienen alguna objeción a que sus fotos están expuestas en el proyecto fotográfico titulado los beneficios de Arte.
Las objeciones deben presentarse a los fotógrafos de la fecha límite del 30 de noviembre de de 2016.
2122 6644
http://apsbank.com.mt
Los valores que se pueden depositar en.
APS.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Rojongan panarjamahan mesin: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
mere nyaho
Nu kadua dina runtuyan proyék fotografik kaayaan isu sosial baris geura-giru bisa nyampurnakeun jeung hasil bakal diwangun tina paméran fotografi jeung publikasi ku Piara Bank. tema ieu taun sacara ngurus Nu Mangpaat of Art.
Pikeun tujuan ieu, sababaraha photographers milu dina proyék ieu geus foto direbut dicokot salila kajadian umum anyar jeung kali:
Bumi Taman: 3/6/16 – 5/6/16 Ta ‘Qali
Ghanafest: 10/6/16 – 12/6/16 di Argotti Botanical Gardens
Sliema Seni Festival: 15/7/16 – 17/7/16 di Sliema
Rockestra: 10 September, 2016 – MFCC
Alvalenti Momenti Filu: hiji peuting puisi, seni jeung humor: 6 September, 2016 di endah manan Selat Street Valletta.
Junior Eurovision final – 2014.
Lamun salah sahiji masarakat umum hoyong ménta foto kajadian ieu bisa kontak photographers di handap ieu:
Cik Oriella Formoza Carabez dina email: [email protected]
Cik Suzanna Diacono dina email: [email protected]
Saterusna, sanajan Gambar ieu geus dicokot di kajadian di mana eta bukti yen Kaluaran teu bisa diala jeung yén éta téh diprediksi nu jalma bade kajadian saperti bisa Fitur di foto, saha geus kajadian ieu bisa langsung kontak photographers dina raraga boga katingal di foto nu bakal dipaké dina proyék final sahingga mutuskeun naha maranéhanana boga naon objections ka poto maranéhanana keur exhibited di proyék fotografik dijudulan the mangpaat of Art.
Objections kudu nyerah ka photographers ku deadline of 30th November 2016.
2122 6644
http://apsbank.com.mt
Nilai Anjeun bisa bank dina.
Piara.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support mashine ya tafsiri: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
ilani
pili katika mfululizo wa miradi kupiga picha kushughulika na masuala ya kijamii hivi karibuni kuwa kukamilika na matokeo utahusisha maonyesho picha na uchapishaji na APS Bank. mandhari ya mwaka huu inahusika na Faida ya Sanaa.
Kwa lengo hili, baadhi ya wapiga picha kushiriki katika mradi huu kuwa alitekwa picha zilizopigwa wakati wa matukio ya hivi karibuni ya umma na hafla:
Dunia Garden: 3/6/16 – 5/6/16 Ta ‘Qali
Ghanafest: 10/6/16 – 12/6/16 katika Argotti Botanical Gardens
Sliema Sanaa tamasha: 15/7/16 – 17/7/16 katika Sliema
Rockestra: Septemba 10, 2016 – MFCC
Alvalenti Momenti Filu: jioni ya mashairi, sanaa na ucheshi: Septemba 6, 2016 katika Splendid Strait Anwani Valletta.
Junior Eurovision mwisho – 2014.
Kama yoyote ya umma kwa ujumla wangependa kupata picha za matukio haya wanaweza kuwasiliana wapiga picha yafuatayo:
Bi Oriella Formoza Carabez kwenye email: [email protected]
Bi Suzanna Diacono kwenye email: [email protected]
Aidha, ingawa picha hizi zimechukuliwa katika matukio ambapo ni dhahiri kwamba releases hazikupatikana na kwamba ni kutabirika kwamba watu kwenda matukio kama hayo yanaweza kipengele katika picha, mtu yeyote ambaye amekuwa na matukio hayo yanaweza kuwasiliana moja kwa moja wapiga picha ili kuwa na kuangalia picha ambazo zitatumika katika mradi wa mwisho na hivyo kuamua iwapo wana pingamizi yoyote kwa picha zao kuwa exhibited katika mradi wa kupiga picha haki Faida ya Sanaa.
Pingamizi lazima kuwasilishwa kwa wapiga picha na tarehe ya mwisho ya Novemba 30 2016.
2122 6644
http://apsbank.com.mt
Maadili unaweza benki juu ya.
APS.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Stöd maskinöversättning: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Lägga märke till
Den andra i en serie av fotografiska projekt om sociala frågor kommer snart att slutföras och resultaten kommer att bestå av en fotoutställning och publicering av APS Bank. Årets tema handlar Fördelarna med Art.
För detta ändamål, några av de fotografer som deltar i projektet har fångat fotografier tagna under de senaste offentliga evenemang och tillfällen:
Earth Garden: 3/6/16 – 5/6/16 Ta ‘Qali
Ghanafest: 10/6/16 – 12/6/16 på Argotti botaniska trädgårdar
Sliema Arts Festival: 15/7/16 – 17/7/16 på Sliema
Rockestra: 10 september 2016 – MFCC
Alvalenti Momenti filu: en kväll med poesi, konst och humor: 6 september 2016 på Splendid Strait Street Valletta.
Junior Eurovision final – 2014.
Om någon av allmänheten vill få fotografier av dessa händelser de kan kontakta följande fotografer:
Ms Oriella Formoza Carabez på e-post: [email protected]
Ms Suzanna Diacono på e-post: [email protected]
Även om dessa bilder har tagits på evenemang där det är uppenbart att utsläpp inte kunde erhållas och att det är förutsägbart att personer som reser till sådana händelser kan funktionen i fotografier, någon som har varit till dessa händelser kan direkt kontakta fotografer i ordning att ta en titt på bilderna som kommer att användas i den slutliga projektet och därmed avgöra om de har några invändningar mot deras bilder som visades i den fotografiska projekt med titeln Fördelarna med Art.
Invändningar ska lämnas in till fotograferna av tidsfristen den 30 November, 2016.
2122 6644
http://apsbank.com.mt
Värden du kan satsa på.
APS.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Дастгирии тарҷумаи мошин: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
огоҳинома
Дуюм, дар як қатор лоиҳаҳои аксҳои њалли масъалањои иљтимої ба зудӣ такмил дода шавад ва натиҷаҳои хоҳад намоишгоҳи аксбардорӣ ва чопи бо APS Бонки иборат мебошад. Мавзўи мазкур дар соли сарукор бо манфиатҳои санъат.
Бо ин мақсад, баъзе аз суратгирони иштирок дар ин лоиҳа аксҳои гирифташуда гирифта дар давоми чорабиниҳои оммавӣ охир ва вазъиятҳои:
Боғи Замин: 3/6/16 – 5/6/16 Комм ‘Qali
Ghanafest: 10/6/16 – 12/6/16 дар Argotti боғи ботаникии
Sliema Фестивали Санъат: 15/7/16 – 17/7/16 дар Sliema
Rockestra: 10 сентябр, 2016 – MFCC
Alvalenti Momenti Filu: шоми шеър, санъат ва юмор: 6 сентябри соли 2016 дар зебои халиљи кӯчаи Valletta.
Junior Eurovision ниҳоӣ – 2014.
Агар ягон љомеа хоҳиши гирифтани акси ин чорабиниҳо онҳо метавонанд суратгирони зерин муроҷиат намоед:
Хонум Oriella Formoza Carabez оид ба почтаи электронии: [email protected]
Хонум Suzanna Diacono оид ба почтаи электронии: [email protected]
Ғайр аз ин, ҳарчанд Ин суратҳо, ки дар чорабиниҳои ки дар он аён аст, ки Варақаҳои карда наметавонистанд ба даст оварда шавад, ки он пешбинишаванда, ки шахсони ба чунин чорабиниҳо метавонад дар аксҳо мавзӯҳои аст, гирифта шудааст, ҳар касе, ки ба ин чорабиниҳо шуда метавонад бевосита дар тамос шавед суратгирони бо мақсади ба назар дар аксҳо, ки бояд дар лоиҳаи ниҳоии истифода ва ба ин васила қарор, ки оё онҳо ягон эътироз ба хабарнигори худ дар лоиҳаи аксҳои ҳуқуқ манфиатҳои санъат намоиш.
Эътироз бояд ба суратгирони аз тарафи мўҳлати 30-юми ноябри соли 2016 пешниҳод карда мешавад.
2122 6644
http://apsbank.com.mt
Арзишҳои шумо метавонед бонк.
APS.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ஆதரவு இயந்திர மொழிபெயர்ப்பு: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
அறிவிப்பு
சமூக பிரச்சனைகளை கையாள்வதில் புகைப்பட திட்டங்கள் தொடர் இரண்டாவது விரைவில் இறுதிவடிவம் பெறும் மற்றும் விளைவுகளை APS வங்கி ஒரு புகைப்படம் கண்காட்சி மற்றும் வெளியீடு கொண்டிருக்கும். இந்த ஆண்டு தீம் கலை நன்மைகள் மேற்கொள்கின்றன.
இந்த நோக்கத்திற்காக, இந்த திட்டத்தில் பங்கு புகைப்பட சில கைப்பற்றப்பட்ட புகைப்படங்கள் சமீபத்திய பொது நிகழ்வுகளில் மற்றும் சந்தர்ப்பங்களில் போது எடுத்து:
பூமியின் கார்டன்: 3/6/16 – 5/6/16 Ta ‘வரை Qali
Ghanafest: 10/6/16 – 12/6/16 Argotti தாவரவியல் பூங்கா மணிக்கு
Sliema, கலை விழா: 15/7/16 – 17/7/16 Sliema, மணிக்கு
Rockestra: செப்டம்பர் 10, 2016 – MFCC
Alvalenti Momenti Filu: அற்புதமான ஜலசந்தி தெரு வாலெட்டா 6 வது செப்டம்பர், 2016: கவிதை, கலை மற்றும் நகைச்சுவை ஒரு மாலை.
ஜூனியர் யூரோவிஷன் இறுதி – 2014.
பொது எந்த இந்த நிகழ்வுகளின் புகைப்படங்கள் பெற விரும்பினால் அவர்கள் பின்வரும் புகைப்பட தொடர்பு கொள்ள முடியும்:
மின்னஞ்சல் திருமதி Oriella Formoza Carabez: [email protected]
மின்னஞ்சல் திருமதி சுசானா Diacono: [email protected]
மேலும், இந்த படங்களை அது வெளியீடுகளில் பெற முடியவில்லை என்று வெளிப்படையாகப் புலப்படும் நிகழ்வுகளில் மற்றும் இத்தகைய நிகழ்வுகளின் போகிறது நபர்கள் புகைப்படங்கள் இடம்பெறும் முடியும் என்று கணிக்க முடியும் என்று எடுக்கப்பட்டுள்ளன என்றாலும், இந்த நிகழ்வுகளை வருகிறது எவருக்கும் நேரடியாக பொருட்டு புகைப்பட தொடர்பு கொள்ள முடியும் இறுதி திட்டத்தில் பயன்படுத்தப்படும் மற்றும் அவர்கள் கலை நன்மைகள் என்ற தலைப்பில் புகைப்பட திட்டம் காட்சியகத்தில் வைக்கப்பட்டு அவற்றின் புகைப்படங்கள் எவ்வித எதிர்ப்பும் என்பதை இவ்வாறு முடிவு வேண்டிய புகைப்படங்கள் பாருங்கள் வேண்டும்.
ஆட்சேபணைகள் நவம்பர் 30 2016 காலக்கெடுவை புகைப்பட சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
2122 6644
http://apsbank.com.mt
நீங்கள் வங்கி முடியாது மதிப்புகள்.
APS.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
మద్దతు యంత్రం అనువాదం: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
నోటీసు
సామాజిక సమస్యలతో కూడిన ఫోటోగ్రాఫిక్ ప్రాజెక్టులు యొక్క సీరీస్ లో రెండవ త్వరలో ఖరారు మరియు ఫలితాలను APS బ్యాంక్ ఫోటోగ్రఫీ ప్రదర్శన మరియు ప్రచురణ నిర్వహిస్తారు. ఈ సంవత్సరం థీమ్ ఆర్ట్ ప్రయోజనాలు వ్యవహరిస్తుంది.
ఈ ప్రయోజనం కోసం, ఈ ప్రాజెక్ట్ పాల్గొనడానికి ఫోటోగ్రాఫర్స్ కొన్ని స్వాధీనం ఛాయాచిత్రాలను ఇటీవలి పబ్లిక్ ఈవెంట్స్ మరియు సందర్భాలలో సమయంలో తీసుకున్న:
భూమి గార్డెన్: 3/6/16 – 5/6/16 Ta ‘Qali
Ghanafest: 10/6/16 – 12/6/16 Argotti బొటానికల్ గార్డెన్స్లో
Sliema ఆర్ట్స్ ఫెస్టివల్: 15/7/16 – 17/7/16 Sliema వద్ద
Rockestra: 10 వ సెప్టెంబర్, 2016 – MFCC
Alvalenti ముఖ్యమైన Filu: విస్తారమైన జలసంధి వీధి వాలెట్టా వద్ద 6 వ సెప్టెంబర్, 2016: కవిత్వం, కళ మరియు హాస్యం సాయంత్రం.
జూనియర్ యూరోవిజన్ – ఫైనల్తో 2014.
సాధారణ ప్రజలకు ఏ ఈ సంఘటనలు ఫోటోల చెయ్యాలనుకుంటే వారు క్రింది ఫోటోగ్రాఫర్స్ సంప్రదించవచ్చు:
ఇమెయిల్ న Ms Oriella Formoza Carabez: [email protected]
ఇమెయిల్ న Ms Suzanna Diacono: [email protected]
ఇంకా, ఈ చిత్రాలు స్పష్టంగా పేరు విడుదలలు పొందిన సాధ్యంకాదని కార్యక్రమాల్లో మరియు అటువంటి ఈవెంట్స్ వెళుతున్న వ్యక్తులు ఛాయాచిత్రాలు చూపించిన చేసే ఊహించగలిగిన తీసుకోబడ్డాయి, అయితే ఈ సంఘటనలు ఎవరైనా నేరుగా క్రమంలో ఫోటోగ్రాఫర్స్ సంప్రదించవచ్చు చివరి ప్రాజెక్ట్ ఉపయోగించబడుతుంది మరియు వారు వారి ఫోటోలను ఏ అభ్యంతరాలు ఆర్ట్ ప్రయోజనాలు పేరుతో ఫోటోగ్రాఫిక్ ప్రాజెక్ట్ లో పునరావృతం అయ్యే కలిగి లేదో అందువలన నిర్ణయించుకుంటారు ఛాయాచిత్రాలను వద్ద ఒక లుక్ కలిగి.
అభ్యంతరాలు నవంబర్ 2016 30 వ గడువు ద్వారా ఫోటోగ్రాఫర్స్ కు సమర్పించాలి.
2122 6644
http://apsbank.com.mt
విలువలు న బ్యాంకు చేయవచ్చు.
APS.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
สนับสนุนเครื่องแปลภาษา: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
แจ้งให้ทราบ
ที่สองในชุดของโครงการถ่ายภาพการจัดการกับปัญหาทางสังคมเร็ว ๆ นี้จะได้ข้อสรุปและผลที่จะประกอบด้วยการจัดนิทรรศการการถ่ายภาพและการตีพิมพ์โดย APS ธนาคาร ในปีนี้ข้อเสนอรูปแบบที่มีประโยชน์ของศิลปะ
เพื่อจุดประสงค์นี้บางส่วนของช่างภาพที่มีส่วนร่วมในโครงการนี้ได้บันทึกภาพที่ถ่ายในช่วงเหตุการณ์ที่ผ่านมาประชาชนและโอกาส:
สวนโลก: 3/6/16 – 5/6/16 Ta ‘Qali
Ghanafest: 10/6/16 – 12/6/16 ที่สวนพฤกษศาสตร์ Argotti
สลีเทศกาลศิลปะ: 15/7/16 – 17/7/16 ในสลีมา
Rockestra: 10 กันยายน 2016 – MFCC
Alvalenti Momenti Filu: ตอนเย็นของบทกวีศิลปะและอารมณ์ขัน: 6 กันยายน 2016 ที่ Splendid ช่องแคบถนนวัลเลตตา
จูเนียร์ยูโรสุดท้าย – 2014
ถ้าใด ๆ ของประชาชนทั่วไปที่ต้องการที่จะได้รับภาพของเหตุการณ์เหล่านี้พวกเขาสามารถติดต่อช่างภาพต่อไปนี้:
นางสาว Oriella Formoza Carabez ในอีเมล: [email protected]
นางสาวซูซาน Diacono ในอีเมล: [email protected]
นอกจากนี้ถึงแม้ว่าภาพเหล่านี้ได้รับการถ่ายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จะเห็นว่ารุ่นไม่สามารถได้และว่ามันเป็นที่คาดการณ์ว่าบุคคลจะเหตุการณ์ดังกล่าวสามารถมีบทบาทสำคัญในการถ่ายภาพทุกคนที่ได้รับกับเหตุการณ์เหล่านี้สามารถติดต่อโดยตรงช่างภาพในการสั่งซื้อ มีลักษณะที่ภาพซึ่งจะนำไปใช้ในโครงการสุดท้ายจึงตัดสินใจว่าพวกเขามีการคัดค้านใด ๆ กับภาพถ่ายของพวกเขาถูกจัดแสดงในโครงการถ่ายภาพได้รับสิทธิประโยชน์ของศิลปะ
คัดค้านควรจะส่งไปให้ช่างภาพโดยกำหนดเส้นตายวันที่ 30 พฤศจิกายน 2016
2122 6644
http://apsbank.com.mt
ค่าที่คุณสามารถธนาคาร
APS

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Destek makine çevirisi: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
ihbar
sosyal konularla ilgilenen fotoğrafik bir dizi proje ikinci, yakında tamamlanacak olan ve sonuçlar APS Bankası tarafından bir fotoğraf sergisi ve yayın oluşacaktır. Bu yılki teması Sanat Faydaları ile ilgilenir.
Bu amaçla, bu projeye katılan fotoğrafçıların bazı yakalanan fotoğraflar son kamu olaylar ve durumlar sırasında almış:
Dünya Bahçe: 3/6/16 – 5/6/16 Ta ‘Qali
Ghanafest: 10/6/16 – Argotti Botanical Gardens 12/6/16
Sliema Sanatları Festivali: 15/7/16 – 17/7/16 Sliema’daki
Rockestra: 10 Eylül 2016 – MFCC
Alvalenti Momenti Filu: Splendid Strait Street Valletta 6 Eylül 2016: şiir, sanat ve mizah bir akşam.
Eurovision Final – 2014.
genel kamuoyunun herhangi bu olayların fotoğraflarını elde etmek istiyorsanız aşağıdaki fotoğrafçıları başvurabilirsiniz:
e-posta Ms Oriella Formoza Carabez: [email protected]
e-posta Ms Suzanna Diacono: [email protected]
görüntülerin bültenleri elde edilememiştir açıktır etkinliklerde ve tür olaylara gidiş kişilerin fotoğraflarda özelliği olabilir öngörülebilir olduğunu alınmış olmasına rağmen Dahası, bu olaylarla olmuştur herkes doğrudan sipariş fotoğrafçıları irtibata geçebilirsiniz nihai projede kullanılan ve Sanat Faydaları başlıklı fotoğraf projesinde sergilenen fotoğraflarıyla ilgili herhangi bir itiraz olup olmadığını bu nedenle karar olacak fotoğraflara bir göz atmak.
İtirazlar 30 Kasım 2016 tarihine kadar fotoğrafçılara teslim edilmelidir.
2122 6644
http://apsbank.com.mt
Değerler üzerinde banka.
APS.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Підтримка машинного перекладу: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
повідомлення
Другий в серії фотографічних проектів, що стосуються соціальних питань, незабаром буде завершена, і результати будуть складатися з виставки фотографій і публікації APS Bank. Цього року тема має справу з перевагами ст.
Для цього, деякі з фотографів, які беруть участь в цьому проекті, що захопили фотографії, зроблені під час недавніх публічних заходів і подій:
Земля Сад: 3/6/16 – 5/6/16 Ta ‘Qali
Ghanafest: 10/6/16 – 12/6/16 в Argotti ботанічного саду
Сліма фестиваль мистецтв: 15/7/16 – 17/7/16 в Слім
Rockestra: 10 вересня 2016 – MFCC
Alvalenti Momenti Філу: вечір поезії, мистецтва і гумору: 6 вересня 2016 року в Splendid протоки вулиці Валлетта.
Дитяче Євробачення фінал – 2014.
Якщо будь-якої широкої громадськості хотіли б отримати фотографії цих подій вони можуть зв’язатися з наступними фотографами:
Пані Oriella Formoza Carabez по електронній пошті: [email protected]
Пані Suzanna Diacono по електронній пошті: [email protected]
Крім того, хоча ці зображення були прийняті на різних заходах, де видно, що викиди не можуть бути отримані і що передбачувано, що особи, що йдуть на такі події можуть фігурувати в фотографіях, будь-хто, хто був до цих подій може напряму зв’язатися з фотографами в порядку щоб подивитися на фотографії, які будуть використані в остаточному проекті, і, таким чином, вирішити, чи є у них будь-які заперечення проти їх фотографії виставляються в фотографічному проекті під назвою Переваги ст.
Заперечення повинні бути представлені фотографів до встановленого терміну 30 листопада 2016 року.
2122 6644
http://apsbank.com.mt
Значення ви можете розраховувати на.
APS.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
سپورٹ مشین ترجمہ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
نوٹس
سماجی مسائل سے نمٹنے گرافی منصوبوں کی ایک سیریز میں دوسری جلد ہی حتمی شکل دی جائے گی اور نتائج APS بینک کی طرف سے ایک فوٹو گرافی کی نمائش اور اشاعت پر مشتمل ہو گی. اس سال کا موضوع آرٹ کے فوائد کے ساتھ کرتا ہے.
اس مقصد کے لئے، اس منصوبے میں حصہ لینے والے فوٹوگرافروں میں سے کچھ پر قبضہ کر لیا تصاویر کی حالیہ عوامی واقعات اور مواقع کے دوران لیا گیا ہے:
زمین گارڈن: 3/6/16 – 5/6/16 ٹا ‘Qali
Ghanafest: 10/6/16 – 12/6/16 Argotti وانسپتیک گارڈن میں
Sliema آرٹس فیسٹیول: 15/7/16 – 17/7/16 Sliema اوپر
Rockestra: 10th ستمبر، 2016 – MFCC
Alvalenti Momenti Filu: شاندار آبنائے سٹریٹ Valletta کی اوپر پر 6th ستمبر، 2016: شاعری، فن اور مزاحیہ کی ایک شام.
جونیئر یوروویژن آخری – 2014.
عام لوگوں میں سے کسی کو ان واقعات کی تصاویر حاصل کرنے کے لئے چاہتے ہیں، تو وہ مندرجہ ذیل فوٹوگرافروں سے رابطہ کر سکتے ہیں:
ای میل پر محترمہ Oriella Formoza Carabez: [email protected]
ای میل پر محترمہ سے Suzanna Diacono: [email protected]
مزید برآں، ان تصاویر جو کہ ریلیز حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے واضح ہے جہاں واقعات میں اور یہ امکانات اس طرح کے واقعات کے لئے جا افراد تصویروں میں خاصیت کر سکتے ہیں ہے کہ اٹھائے گئے ہیں، اگرچہ، جو ان واقعات کے لئے کیا گیا ہے کسی کو براہ راست آرڈر میں فوٹوگرافروں رابطہ کر سکتے ہیں آخری منصوبے میں استعمال کیا جائے گا اور وہ فن کے فوائد کے حقدار گرافی کے منصوبے میں نمائش کی جا رہی ان کی تصاویر کے لئے کسی بھی اعتراض نہیں ہے کہ آیا اس طرح کا فیصلہ کرتے تصویروں پر ایک نظر ہے.
اعتراضات کے 30th نومبر 2016 کی آخری تاریخ تک فوٹوگرافروں کا پیش کیا جانا چاہئے.
2122 6644
http://apsbank.com.mt
قیمت تم پر بینک سکتا.
APS.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support mashina tarjima: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
bildirishnoma
ijtimoiy masalalar bilan shug’ullanuvchi fotografiya loyihalarni bir qator ikkinchi yaqinda tamamlanacaktır va natijalari APS banki tomonidan bir fotografiya ko’rgazma va nashr iborat bo’ladi. Bu yilgi mavzu san’at foydasi bilan shug’ullanadi.
Buning uchun, bu loyihada ishtirok fotosuratchilar ba’zi qo’lga suratlar so’nggi ommaviy tadbirlar va vaziyatlarda davomida olgan:
Yer Garden: 3/6/16 – 5/6/16 Ta ‘Qali
Ghanafest: 10/6/16 – Argotti botanika bog’lari da 12/6/16
Sliema san’at festivali: 15/7/16 – 17/7/16 Sliema da
Rockestra: 10 sentyabr, 2016 – MFCC
Alvalenti moment Filu: Splendid Strait Street Valetta da 6 sentyabr, 2016: she’riyati, san’at va hazil, bir oqshom.
Junior Eurovision final – 2014.
jamoatchilik har qanday bu voqealar fotosuratlar olish zarur bo’lsa, ular quyidagi fotograflar murojaat qilishingiz mumkin:
e-mail Ms Oriella Formoza Sizga Carabez: [email protected]
e-mail Ms Suzanna Diacono: [email protected]
Bu tasvirlar u relizlar olinishi mumkin emas, deb ochiq-oydin emas tadbirlarda va bunday voqealar ketadi shaxslar fotosuratlar xususiyati mumkin oldindan aytish mumkin, deb qabul qilingan bo’lsa-da Bundan tashqari, bu voqealarga bo’lgan har bir kishi bevosita maqsadida fotograflar murojaat qilishingiz mumkin final loyihasi ishlatiladigan va ular san’at foydasi nomli fotografiya loyihasi namoyish etilmoqda, ularning fotosuratlar uchun har qanday e’tirozlar bor yoki yo’qligini shu tariqa hal qilinadi fotosuratlar kurib chikamiz uchun.
E’tirozlar 30 noyabr 2016 yilning oxirgi kuni bilan fotosuratchilar taqdim etilishi lozim.
2122 6644
http://apsbank.com.mt
Qadriyatlar Siz bank mumkin.
APS.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Hỗ trợ máy dịch: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Để ý
Việc thứ hai trong một loạt các dự án nhiếp ảnh đối phó với các vấn đề xã hội sẽ sớm được hoàn tất và kết quả sẽ bao gồm một triển lãm nhiếp ảnh và công bố bởi Ngân hàng APS. Chủ đề năm nay đề với Lợi ích của nghệ thuật.
Với mục đích này, một số các nhiếp ảnh gia tham gia dự án này đã ảnh chụp lấy trong các sự kiện công chúng gần đây và các dịp:
Vườn Earth: 3/6/16 – 5/6/16 Ta ‘Qali
Ghanafest: 10/6/16 – 12/6/16 tại Vườn Bách thảo Argotti
Sliema Liên hoan Nghệ thuật: 15/7/16 – 17/7/16 tại Sliema
Rockestra: 10 Tháng 9 năm 2016 – MFCC
Alvalenti Momenti Filu: một buổi tối của thơ ca, nghệ thuật và hài hước: ngày 06 tháng 9 năm 2016 tại eo biển Splendid phố Valletta.
Junior Eurovision thức – 2014.
Nếu bất kỳ của công chúng muốn có được hình ảnh của những sự kiện này họ có thể liên lạc với nhiếp ảnh gia sau đây:
Bà Oriella Formoza Carabez vào email: [email protected]
Bà Suzanna Diacono vào email: [email protected]
Hơn nữa, mặc dù những hình ảnh này đã được thực hiện tại các sự kiện mà rõ ràng là phát hành không có thể đạt được và nó có thể dự đoán rằng những người đi đến sự kiện đó có thể tính năng trong các bức ảnh, bất cứ ai đã từng đến những sự kiện này có thể trực tiếp liên hệ với các nhiếp ảnh gia để để có một nhìn vào những bức ảnh đó sẽ được sử dụng trong các dự án cuối cùng và do đó quyết định xem họ có bất kỳ sự phản đối về hình ảnh của họ đang được trưng bày trong các dự án ảnh hưởng lợi ích của nghệ thuật.
Phản đối phải được gửi đến các nhiếp ảnh gia bởi thời hạn 30 tháng mười một năm 2016.
2122 6644
http://apsbank.com.mt
Giá trị mà bạn có thể ngân hàng trên.
APS.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Cefnogaeth cyfieithu peirianyddol: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Hysbysiad
Bydd yr ail mewn cyfres o brosiectau ffotograffig ymdrin â materion cymdeithasol yn fuan yn cael ei gwblhau a bydd y canlyniadau yn cynnwys arddangosfa ffotograffiaeth a chyhoeddi gan Wasanaeth Seneddol y Cynulliad Banc. Thema eleni delio â Manteision Celf.
At y diben hwn, mae rhai o’r ffotograffwyr sy’n cymryd rhan yn y prosiect hwn wedi lluniau dal a dynnwyd yn ystod digwyddiadau ac achlysuron cyhoeddus diweddar:
Gardd Earth: 3/6/16 – 5/6/16 Ta ‘Qali
Ghanafest: 10/6/16 – 12/6/16 yng Ngerddi Botanegol Argotti
Gŵyl Gelfyddydau Sliema: 15/7/16 – 17/7/16 yn Sliema
Rockestra: 10 Medi, 2016 – MFCC
Alvalenti Momenti Filu: noson o farddoniaeth, celf a hiwmor: 6 Medi, 2016 yn Splendid Afon Street Valletta.
derfynol Eurovision Junior – 2014.
Os hoffai unrhyw un o’r cyhoedd yn gyffredinol yn hoffi i gael lluniau o’r digwyddiadau hyn gallant gysylltu â’r ffotograffwyr canlynol:
Ms Oriella Formoza Carabez ar e-bost: [email protected]
Ms Suzanna Diacono ar e-bost: [email protected]
Ar ben hynny, er bod y delweddau hyn wedi eu cymryd mewn digwyddiadau lle mae’n amlwg na ellid rhyddhau eu hangen a bod yn rhagweladwy y gall pobl sy’n mynd i ddigwyddiadau o’r fath yn ymddangos mewn ffotograffau, gall unrhyw un sydd wedi bod i’r digwyddiadau hyn, cysylltwch yn uniongyrchol â’r ffotograffwyr er mwyn i gael golwg ar y lluniau a ddefnyddir yn y prosiect terfynol ac felly yn penderfynu a oes ganddynt unrhyw wrthwynebiad i eu lluniau yn cael eu harddangos yn y prosiect ffotograffig o’r enw Manteision Celf.
Dylai gwrthwynebiadau gael eu cyflwyno i’r ffotograffwyr erbyn y dyddiad cau o 30 Tachwedd, 2016.
2122 6644
http://apsbank.com.mt
Gwerthoedd gallwch banc ar.
Gwasanaeth Seneddol y Cynulliad.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ngomatshini translation Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
isaziso
Eyesibini kuthotho iiprojekthi umfanekiso ejongene nemiba yentlalo iza kugqityezelwa ngokukhawuleza yaye iziphumo ziya kuba umboniso nokufota kushicilelo APS Bank. umxholo walo nyaka ejongene Iinzuzo Art.
Ukulungiselela le njongo, ezinye nabafoti inxaxheba kweli phulo baye iifoto wathimba athathwa ngexesha iziganeko zakutshanje kunye zihlandlo:
Umhlaba Garden: 3/6/16 – 5/6/16 Ta ‘Qali
Ghanafest: 10/6/16 – 12/6/16 kuyo Argotti Botanical Gardens
Sliema Arts Festival: 15/7/16 – 17/7/16 e Sliema
Rockestra: 10th September, 2016 – MFCC
Alvalenti Momenti Filu: ingokuhlwa kwimibongo, ubugcisa kunye uburharha: 6th September, 2016 ngelo Igophe Strait Street Valletta.
Junior Eurovision lokugqibela – 2014.
Ukuba nayiphi na uluntu ngokubanzi ungathanda ukufumana iifoto ezi ziganeko bangaqhagamshelana nabafoti zilandelayo:
Ms Oriella Formoza Carabez kwi email: [email protected]
Ms Suzanna Diacono kwi email: [email protected]
Ngaphezu koko, nangona ezi imifanekiso athatyathiwe iziganeko apho kuyabonakala ukuba kukhupho ayifumanekanga nokuba akonwabi ukuba abantu ukuya kwiziganeko ezinjalo zibekhona iifoto, nabani na oye ukuba ezi ziganeko ungaqhagamshelana ngqo imifanekiso ukuze ukuba Jonga kwi iifoto eziza kusetyenziswa iprojekthi lokugqibela ngaloo isigqibo ingaba banazo na inkcaso ukuba iifoto zabo Ndinibonisile kwiprojekthi lokufota othi Iinzuzo Art.
Izichaso kufuneka zingeniswe kwi-nabafoti ngokuthi umhla we-30 Novemba 2016.
2122 6644
http://apsbank.com.mt
Imilinganiselo ungenza yebhanki.
APS.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
שטיצן מאַשין איבערזעצונג: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
באַמערקן
די רגע אין אַ סעריע פון ענערדזשי פּראַדזשעקס דילינג מיט געזעלשאַפטלעך ישוז וועט באַלד זיין פינאַליזעד און די אַוטקאַמז וועט צונויפשטעלנ זיך פון אַ פאָטאָגראַפיע ויסשטעלונג און ויסגאַבע דורך אַפּס באַנק. דאס יאָר ס טעמע דילז מיט די Benefits פון קונסט.
פֿאַר דעם צוועק, עטלעכע פון די פאָטאָגראַפערס פּאַרטיסאַפּייטינג אין דעם פּרויעקט האָבן קאַפּטשערד Photographs גענומען בעשאַס פריש ציבור געשעענישן און מאל:
ערד גאַרדאַן: 3/6/16 – 5/6/16 טא ‘קאַלי
גהאַנאַפעסט: 10/6/16 – 12/6/16 בייַ אַרגאָטטי באָטאַניקאַל גאַרדענס
סליעמאַ Arts פֿעסטיוואַל: 15/7/16 – 17/7/16 בייַ סליעמאַ
ראָקקעסטראַ: 10 סעפטעמבער 2016 – מפקק
אַלוואַלענטי מאָמענטי פילו: אַ אָוונט פון פּאָעזיע, קונסט און הומאָר: סעפטעמבער 6, 2016 בייַ גלענצנדיק סטרייט סטריט וואַללעטטאַ.
יינגער עוראָוויסיאָן לעצט – 2014.
אויב קיין פון די גענעראַל ציבור וואָלט ווי צו קריגן Photographs פון די געשעענישן זיי קענען קאָנטאַקט די ווייַטערדיק פאָטאָגראַפערס:
מס אָריעללאַ פאָרמאָזאַ קאַראַבעז אויף Email: [email protected]
מס סוזאַננאַ דיאַקאָנאָ אויף Email: [email protected]
דערצו, כאָטש די בילדער האָבן שוין גענומען בייַ געשעענישן ווו עס איז קענטיק אַז ריליסיז קען ניט זיין באקומען און אַז עס איז פּרידיקטאַבאַל אַז מענטשן געגאנגען צו אַזאַ געשעענישן קענען שטריך אין Photographs, ווער עס יז וואס האט שוין צו די געשעענישן קענען גלייַך קאָנטאַקט די פאָטאָגראַפערס אין סדר צו האָבן אַ קוק בייַ די Photographs וואָס וועט זיין געניצט אין די לעצט פּרויעקט און אַזוי באַשליסן צי זיי האָבן קיין אַבדזשעקשאַנז צו זייער שלי ווייל יגזיבאַטאַד אין די ענערדזשי פּרויעקט ענטייטאַלד די Benefits פון קונסט.
אַבדזשעקשאַנז זאָל זיין דערלאנגט צו די פאָטאָגראַפערס דורך די טערמין פון נאוועמבער 30, 2016.
2122 6644
http://apsbank.com.mt
וואַלועס איר קענען באַנק אויף.
אַפּס.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support ẹrọ translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
akiyesi
Awọn keji ni kan lẹsẹsẹ ti aworan ise agbese awọn olugbagbọ pẹlu awujo awon oran yoo laipe wa ni fipinu ati awọn iyọrisi yoo ni a photography aranse ati atejade nipa ApS Bank. Odun yi ká akori sepo pẹlu The Anfani ti Art.
Fun idi eyi, diẹ ninu awọn ti awọn oluyaworan kopa ninu ise agbese yi ti gba fọto wà ya nigba to šẹšẹ àkọsílẹ iṣẹlẹ ati awọn nija:
Earth Ọgbà: 3/6/16 – 5/6/16 Ta ‘Qali
Ghanafest: 10/6/16 – 12/6/16 ni Argotti Botanical Gardens
Sliema Arts Festival: 15/7/16 – 17/7/16 ni Sliema
Rockestra: 10th September, 2016 – MFCC
Alvalenti Momenti Filu: awọn ẹya aṣalẹ ti oríkì, aworan ati arin takiti: 6th September, 2016 ni Splendid Strait Street Valletta.
Junior Eurovision ik – 2014.
Ti o ba ti eyikeyi ninu awọn gbogboogbo gbangba yoo fẹ lati gba fọto wà ti awọn wọnyi iṣẹlẹ ti won le kan si awọn wọnyi oluyaworan:
Ms Oriella Formoza Carabez on imeeli: [email protected]
Ms Suzanna Diacono on imeeli: [email protected]
Siwaju si, biotilejepe awon aworan ti a ti ya ni iṣẹlẹ ibi ti o ti daju wipe tu le wa ko le gba ati pe o jẹ tẹlẹ ti eniyan lọ si iru awọn iṣẹlẹ le ẹya-ara ni fọto wà, ẹnikẹni ti o ti to awọn iṣẹlẹ le taara kan si awọn oluyaworan ni ibere lati ni a wo ni awọn fọto eyi ti yoo ṣee lo ni ik ise agbese ati bayi pinnu boya won ni eyikeyi atako kankan si wọn awọn fọto ni towo ni awọn aworan ise agbese ẹtọ awọn Anfani ti Art.
Atako yẹ ki o wa silẹ si awọn oluyaworan nipasẹ awọn ipari ti 30th Kọkànlá Oṣù 2016.
2122 6644
http://apsbank.com.mt
Iye ti o le banki lori.
ApS.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ukusekela machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Isaziso
Owesibili ochungechungeni amaprojekthi ezithwetshuliwe lokubhekana nezinkinga zenhlalo maduze luzophothulwa kanye nemiphumela iyoba nama Umbukiso izithombe ncwadi by APS Bank. Isihloko salo nyaka sithi iphatha Izinzuzo of Art.
Ngenxa yale njongo, ezinye bezithombe iqhaza kule phrojekthi sebelithathile izithombe ezabanjwa phakathi imicimbi yomphakathi yamuva kanye izikhathi:
Earth Garden: 3/6/16 – 5/6/16 Ta ‘Qali
Ghanafest: 10/6/16 – 12/6/16 at Argotti Botanical Gardens
Sliema Arts Festival: 15/7/16 – 17/7/16 at Sliema
Rockestra: 10th September, 2016 – MFCC
Alvalenti Momenti Filu: kusihlwa izinkondlo, ubuciko kanye namahlaya: 6 Septhemba, 2016 at Elihle Strait Street Valletta.
Junior Eurovision final – 2014.
Uma noma imuphi omphakathi jikelele ongathanda ukuthola izithombe zalezi zenzakalo bona ungaxhumana bezithombe ezilandelayo:
Ms Oriella Formoza Carabez on imeyili: [email protected]
Ms Suzanna Diacono on imeyili: [email protected]
Ngaphezu kwalokho, nakuba lezi zithombe Kuye kwathathwa emicimbini lapho kuba sobala ukuthi ukukhishwa ayitholakalanga nokuthi kangangokuba uyabikelwa uma uza ukuthi abantu ngokuya izenzakalo ezinjalo kungaba isici izithombe, noma ubani oye waba kulezi zenzakalo ongaxhumana bezithombe ukuze ukuze abe look at the izithombe ezizosetshenziswa in the project kokugcina futhi ngaleyo ndlela unqume ukuthi uneminye ukuphikisa izithombe zabo zisetshenziswe ichonywe project enezithombe enesihloko esithi the Izinzuzo Art.
Izizathu kufanele ungeniswe kumphatsi wesifundvo bezithombe ngaphambi komnqamulajuqu ka 30 November 2016.
2122 6644
http://apsbank.com.mt
Izindinganiso ungakwazi ibhange on.
APS.