ODBC (RDO) dialog box

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Sup­port machine trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Crys­tal Reports Online Help
ODBC (RDO) dia­log box
Data Source Selec­tion screen
Select Data Source
Select this option to con­nect to ODBC data sources that you have already cre­ated with the ODBC Data Source Admin­is­trat­or on your loc­al machine (any User DSN, File DSN, or Sys­tem DSN).
For details about ODBC, data source names (DSNs), and the ODBC Data Source Admin­is­trat­or, see your Microsoft doc­u­ment­a­tion. See Using ODBC data sources for inform­a­tion about cre­at­ing DSNs.
Data Source Name
Use this list to select a par­tic­u­lar DSN. This list shows all Sys­tem DSNs on your machine, all User DSNs cre­ated for your Win­dows user account, and all File DSNs loc­ated in your default ODBC data sources folder (typ­ic­ally C:\Program Files\Common Files\ODBC\Data Sources).
Find File DSN
Select this option to use a File DSN that’s loc­ated on your com­puter or net­work (that is, a File DSN in a loc­a­tion oth­er than your default ODBC data sources folder).
File DSN
Enter the full path and name of your File DSN, or use the but­ton adja­cent to this field to search for your File DSN.
Enter Con­nec­tion String
Select this option to con­nect to your data source by passing an ODBC con­nec­tion string dir­ectly to the ODBC Driver Man­ager. This option allows you to con­nect to a data source through ODBC without first cre­at­ing a DSN (so long as the con­nec­tion string provides all rel­ev­ant server inform­a­tion).
Con­nec­tion String
Enter an ODBC con­nec­tion string that con­tains all attribute/value pairs (sep­ar­ated by semi-colons) that are required in order to con­nect suc­cess­fully to your data source through ODBC. Then click Fin­ish.
Note: If you include your data­base pass­word in the con­nec­tion string, the inform­a­tion is saved with your report and is con­sequently vis­ible to any oth­er Crys­tal Reports user who opens your report in the design­er.
Check your data­base and/or ODBC driver doc­u­ment­a­tion for a com­plete list of attribute/value pairs that may be required. To view an example of the attribute/value pairs rel­ev­ant to your data source, first use the ODBC Data Source Admin­is­trat­or to cre­ate a File DSN that allows you to con­nect to your data source. Save the File DSN to your loc­al drive, and open the res­ult­ant text file (with a .dsn exten­sion) in a text edit­or such as Note­pad.
Con­nec­tion Inform­a­tion screen
The fields on this screen are com­pleted based on the DSN that you selec­ted on the pre­vi­ous screen. In gen­er­al, use the fields you see to spe­cify the con­nec­tion inform­a­tion (data­base iden­ti­fic­a­tion and logon inform­a­tion) for your data source.
Related Top­ics:
Adding an ODBC data­base table to a report
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –Pre­vi­ous page Next page
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Sup­port ser­vices
http://service.sap.com/bosap-support/
Pro­duct Doc­u­ment­a­tion on the Web
http://help.sap.com/


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Appoġġ ta traduzz­joni awto­matika: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Rap­porti Crys­tal Online Għa­jnuna
ODBC (RDO) dia­log box
iskrin Għażla Sors tad-data
Agħżel Sors tad-dejta
Agħżel din l-għażla li jgħaqq­du għal sor­si ta data ODBC li inti diġà maħluqa bl-Ammin­is­trat­ur ODBC Sors tad-Data fuq mag­na lokali tiegħek (xi DSN Utenti, File DSN, jew Sys­tem DSN).
Għal dettalji dwar ODBC, ismiji­et sors tad-data (NSD), u l-Ammin­is­trat­ur ODBC Sors tad-Data, ara d-dok­u­mentazz­joni Microsoft tiegħek. Ara Jużaw sor­si ta data ODBC għall-inform­azz­joni dwar il-ħolqi­en NSD.
Isem Sors tad-data
Uża din il-lista biex tagħżel DSN partikolari. Din il-lista turi NSD Sys­tem koll­ha fuq il-kom­pjuter tiegħek, NSD tal-Utenti koll­ha maħluqa għall-kont tiegħek utent Win­dows, u NSD koll­ha File jinsabu fil tiegħek default ODBC sor­si ta data folder (tipika­ment C: \ Pro­gram Files \ Files Komuni \ ODBC \ Sor­si tad-Data).
Sib fajl DSN
Agħżel din l-għażla li jużaw File DSN li jinsab fuq il-kom­pjuter tiegħek jew netwerk (jiġi­fieri, File DSN f’post ieħor għajr default tiegħek ODBC sor­si ta data folder).
fajl DSN
Ikteb il-pas­saġġ sħiħ u l-isem tal DSN File tiegħek, jew jużaw il-but­tuna maġenb il-qasam ta tiftix għal DSN File tiegħek.
Ikteb String Kon­ness­joni
Agħżel din l-għażla li jgħaqq­du l-sors tad-data tiegħek bil­li jgħad­du minn sek­wen­za kon­ness­joni ODBC direttament lill-Sewwieq Man­iġer ODBC. Din l-għażla tip­per­met­ti li inti biex jgħaqq­du ma sors tad-data per­mezz ODBC mingħajr ma l-ewwel jinħo­loq DSN (sakemm il-sek­wen­za kon­ness­joni jip­provdi l-inform­azz­joni server ril­evanti).
String kon­ness­joni
Ikteb l ODBC string kon­ness­joni li fiha pari koll­ha attribut / valur (sep­ar­ati minn semi-colons) li huma meħtieġa sabiex tqab­bad b’suċċess għall-sors tad-data tiegħek per­mezz ODBC. Imbagħad ikklikkja Fin­ish.
Nota: Jekk inti jinklu­du pass­word data­base tiegħek fis-sek­wen­za kon­ness­joni, l-inform­azz­joni jiġi ffrankat mar-rap­port tiegħek u għal­hekk huwa viżib­bli għal kull utent Rap­porti Crys­tal oħra li jiftaħ rap­port tiegħek fil-dis­in­jatur.
Iċċekkja data­base tiegħek u / jew dok­u­mentazz­joni sewwieq ODBC għal lista kom­pluta ta pari attribut / valur li jist­għu jkunu meħtieġa. Biex tara eżem­pju ta l-pari attribut / valur ril­evanti għall-sors tad-data tiegħek, l-ewwel jużaw l-Ammin­is­trat­ur ODBC Sors tad-Data biex joħolqu DSN Fajl li jip­per­met­tilek li jgħaqq­du l-sors tad-data tiegħek. Salv l-DSN Fajl id-drive lokali tiegħek, u tiftaħ il-fajl test riżult­anti (b’estensjoni .dsn) fi edit­ur test bħal note­pad.
iskrin Inform­azz­joni Kon­ness­joni
L-oqs­ma fuq dan l-iskrin jitlestew bbażati fuq il-DSN li inti magħżu­la fuq l-iskrin ta qabel. B’mod ġen­er­ali, l-użu l-oqs­ma tara li tis­peċi­fika l-inform­azz­joni kon­ness­joni (iden­ti­fikazz­joni data­base u logon inform­azz­joni) għall-sors tad-data tiegħek.
Suġġet­ti relata­ti:
Żieda tabel­la data­base ta ODBC għal rap­port
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

paġna ta qabel paġna li jmiss
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ser­vizzi ta appoġġ
http://service.sap.com/bosap-support/
Dok­u­mentazz­joni pro­dott fuq il-Web
http://help.sap.com/

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Onder­steun­ing masji­en ver­tal­ing: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Crys­tal Reports Online Hulp
ODBC (RDO) dia­loog
Dat­ab­ron Seleksie skerm
Kies Dat­ab­ron
Kies hierdie opsie om aan te sluit op ODBC data bron­ne wat jy reeds met die ODBC Dat­ab­ron Admin­is­trat­eur op jou plaas­like rek­en­aar geskep (enige gebruiker DSN, Lêer DSN, of Sys­tem DSN).
Vir meer beson­der­hede oor ODBC, dat­ab­ron name (DSN’s), en die ODBC Dat­ab­ron Admin­is­trat­eur, sien jou Microsoft dok­u­mentas­ie. Sien Gebruik ODBC data bron­ne vir inligt­ing oor die skep van DSN’s.
Dat­ab­ron Naam
Gebruik hierdie lys om n bepaalde DSN kies. Hierdie lys ver­toon alle Stelsel DSN’s op jou rek­en­aar, al Gebruikers DSN’s geskep vir jou Win­dows rek­en­ing, en al die lêer DSN’s geleë in die standaard ODBC gids dat­ab­ron­ne (tipies C: \ Pro­gram Files \ Com­mon Files \ ODBC \ Dat­ab­ron­ne).
Vind lêer DSN
Kies hierdie opsie om n lêer DSN dit is geleë op jou rek­en­aar of netwerk gebruik (dit is, n lêer DSN in n ander as jou gids ver­stek ODBC data bron­ne plek).
lêer DSN
Ver­skaf die volledi­ge pad en die naam van jou lêer DSN, of gebruik die knop­pie langs die veld te soek na jou lêer DSN.
Gee Con­nec­tion String
Kies hierdie opsie om aan te sluit op jou dat­ab­ron deur direk verby n ODBC kon­nek­sie string om die ODBC-stuur­pro­gram­ma Bestuurder. Hierdie opsie stel u te ver­bind tot n dat­ab­ron deur ODBC son­der om eers n DSN (so lank as wat die verb­and string bied alle rel­ev­ante bedien­er inligt­ing) skep.
Con­nec­tion String
Voer n ODBC kon­nek­sie string wat al ken­merk / waarde pare (geskei deur semi-kom­mas) wat ben­odig word om suk­ses­vol aan te sluit op jou dat­ab­ron deur ODBC bev­at. Klik dan op Voltooi.
Let wel: As jy jou data­bas­is wag­woord in die verb­and string sluit, is die inligt­ing ges­toor met jou verslag en is gevolg­lik sig­baar vir enige ander Crys­tal Reports gebruiker wat u verslag in die ont­wer­per maak.
Gaan jou data­bas­is en / of ODBC dok­u­mentas­ie bestuurder vir n volledi­ge lys van ken­merk / waarde pare wat nodig mag wees. Om n voor­beeld van die eienskap / waarde pare om jou data bron rel­ev­ante sien, eer­ste gebruik die ODBC Dat­ab­ron Admin­is­trat­eur n lêer DSN wat jou toe­laat om aan te sluit op jou dat­ab­ron te skep. Stoor die lêer DSN na jou plaas­like stas­ie, en maak die gevolg­like tek­slêer (met n .dsn uit­breiding) in n teks edit­or soos Note­pad.
Verb­and Inligt­ing skerm
Die velde op die skerm voltooi gebaseer op die DSN dat jy op die vori­ge skerm gekies. In die algemeen, gebruik die velde wat jy sien op die verb­and inligt­ing (data­bas­is iden­ti­fikasie en intek­en inligt­ing) spesi­fiseer vir jou data bron.
Ver­wante onder­wer­pe:
Die toe­voe­ging van n ODBC data­bas­is tabel om n verslag
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —