Test URL

Testhttp://test.com

New answer to How did you foil/dodge someone else’s attempt to cheat or deceive you?”

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —Sup­port trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —

New answer to ““How did you foil/dodge someone else’s attempt to cheat or deceive you?””

New Answer
How did you foil/dodge someone else’s attempt to cheat or deceive you?
Shern Ren Tee
Shern Ren Tee
1 view
Back in high school a bunch of us played Mafia, and we had it down to an art. (Essen­tially it’s a party game in which some people are (secretly appoin­ted) mafia; some people are civil­ians. Each turn there is a night” where the mafia can secretly col­lude to kill” a civil­ian, but then there is a day” where the remain­ing play­ers can argue among each oth­er and reach a con­sensus to vote out someone — who is hope­fully a mafia mem­ber. The mafia win if they reach a vot­ing major­ity, since they can then ensure that their mem­bers are nev­er voted out; the civil­ians win if they have voted out all the mafia mem­bers dur­ing day phases.) So there was this one game where an ori­gin­al group of about a dozen had been whittled down to five or six, and it was day­time. The last of us 😉 were anim­atedly dis­cuss­ing the course of the game so far and who should be voted out. One of our best play­ers (who later went on to become a math pro­fess­or) then made a com­ment inten­ded to encour­age us: Well, the mafia took a long time to choose their kill last night. May­be they had a hard time decid­ing between them­selves. We have them cornered!” I took a long hard look at him and said: How do you know it’s they?” Since he knew that there was more than one mafia mem­ber still alive, he must have been one! We voted him out, got the oth­er guy the next day, and won by the skin of our teeth.
Upvote­Down­voteRead on Quora

New Answer
How did you foil/dodge someone else’s attempt to cheat or deceive you?
Kian Sade­ghi
Kian Sade­ghi, Worked at NYU Stern, Cur­rent Job at SB Nation, Pas­sion­ate Poké­mon Go Play­er
1 view
Ah, this is a good story. So I’m in chem­istry class dur­ing sopho­more year and my friend is out sick. Him and I always sat togeth­er so there was an empty seat next to me. We have a quiz that day and kids con­sidered me to be the smartest kid in the class. I’m sit­ting in my seat as my teach­er is dis­trib­ut­ing the quiz and sud­denly The dumbe­st per­son in the whole class comes sits next to me. Now the reas­on why I dis­like this per­son is not because she is dumb, it’s because she does not try. It both­ers me when people accept them­selves as stu­pid and nev­er act­ively try to improve them­selves. So, know­ing her inten­tions of want­ing to cheat off me, I devise a plan. I’m going to right in the most non­sense answers that don’t make any sense and let her clearly see my test the whole time. For example one of the ques­tion were: What are ion­ic bonds? The Answer: Ion­ic bonds are bonds that have ions. For example, NACL is an example of an ion­ic bond. As I’m circ­ling in the wrong bubbles and answer­ing ques­tions with jar­gon I fin­ish the test. I get up to hand in the test and she fol­lows. I let her hand the test in first and she con­fid­ently does so. Right after I scream, “OMG!!” I grab an eraser and erase all the answers on my test. She stares at me. I smirk at her. She looks at the teach­er then looks at me. And then storms out of the room. She got a 0 on that test.

P.S. Don’t Cheat. If you are, don’t accept ideas blindly.
Upvote­Down­voteRead on Quora


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —

Appoġġ traduzz­joni: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —

ris­posta ġdida għal ““Kif sirt fojl / Dodge xi ħadd ieħor tentat­tiv biex iqar­rqu jew iqar­raq bik?””

Tweġiba ġdida
Kif sirt fojl / Dodge tentat­tiv xi ħadd ieħor biex iqar­rqu jew iqar­raq bik?
Shern Ren Tee
Shern Ren Tee
1 fehma
Lura fl-iskola għol­ja mazz min­na lagħbu Maf­ja, u kellna l-isfel għall-arti. (Essen­zjalment huwa logħba parti fejn xi nies huma (segreta­ment jinħatru) maf­ja; xi nies huma ċ-ċit­tadini Kull dawran hemm ““lejl”” fejn il-maf­ja jista segreta­ment jikkon­fof­faw biex ““joqtol”” ta pajżan, iżda mbagħad hemm ““ġurnata. ““fejn l-atturi li jif­dal jista jar­gu­menta bejni­ethom u jint­laħaq kun­sens għall-vot bar­ra xi ħadd — li huwa wieħed jit­tama mem­bru maf­ja il maf­ja tirbaħ jekk dawn jilħqu il-maġġor­an­za tal-vot, peress li dawn jist­għu mbagħad jiżgur­aw li l-mem­bri tagħhom huma qatt ivvota taħt;. il per­suni ċivili tirbaħ jekk ikunu vvutaw l-mem­bri koll­ha tal-maf­ja mat­ul il-fażiji­et ta kuljum.) Allura kien hemm din il-logħba waħda fejn grupp oriġin­ali ta’ mad­war tużżana kien fadal ħames jew sitt, u kien bi nhar. L-aħħar min­na;) kienu anim­atedly jid­diskuti l-kors tal-logħba s’issa u li għand­hom jiġu vvutati bar­ra. Wieħed mill-aqwa ple­jers tagħna (li aktar tard mar­ru biex isiru pro­fes­sur matem­atika) imbagħad għamel kum­ment intiż biex jinkor­aġġixi lil­na: ““Well, il-maf­ja ħadet żmi­en twil biex jagħżlu joqtlu tagħhom aħħar lejl. For­si dawn kell­hom żmi­en iebes tid­deċiedi bejni­ethom. Għand­na min­nhom cornered ““I ħa ħarsa iebes twil lejn lilu u qal:””! Kif inti taf huwa li ““Peress li kien jaf li kien hemm mem­bru maf­ja aktar minn wieħed għadu ħaj, din trid tkun waħda?! Aħna ivvutaw lilu, ltqa­jna l-Guy-oħra l-jum li jmiss, u rebaħ bil-ġilda ta sni­en tagħna.
Upvote­Down­voteRead fuq Quora

Tweġiba ġdida
Kif sirt fojl / Dodge tentat­tiv xi ħadd ieħor biex iqar­rqu jew iqar­raq bik?
Kian Sade­ghi
Kian Sade­ghi, maħ­du­ma fuq NYU Stern, Job Kur­rent fuq SB Nazz­jon, Pass­jon­at Poké­mon Mur Play­er
1 fehma
Ah, dan huwa stor­ja tajba. Allura jien fil-klassi kimi­ka mat­ul is-sena sopho­more u ħabib tiegħi huwa bar­ra mar­id. Lilu u jien dejjem ltaqgħu flimki­en hekk kien hemm siġġu vojt jmiss lili. Għand­na kwizz dak il-jum u gidji­en meqjus li jkun me l-kid smartest fil-klassi. Jien seduta fil-sedil tiegħi bħala għal­liem tiegħi hija tqas­sam l-kwizz u f’daqqa waħda Il-per­suna dumbe­st fil-klassi kollu qam tiltaqa li jmiss lili. Issa r-raġuni għaliex I dis­like din il-per­suna ma tkunx għaliex hija mutu, huwa minħab­ba li hi ma tip­pruvax. Hija both­ers me meta n-nies jaċċettaw lil­hom infushom bħala stu­pid u qatt attiv jip­pruvaw ite­jbu lil­hom infushom. Allura, jafu inten­z­jon­iji­et tagħha ta jix­tiequ li iqar­rqu off lili, jien jfasslu pjan. Jien ser lemin fil-ris­posti aktar non­sense li ma jagħmel ebda sens u let tagħha b’mod ċar tara test tiegħi l-ħin kollu. Per eżem­pju wieħed tal-mis­toqsi­ja kienu: Liema huma bonds ijon­iċi? Il Tweġiba:-bonds jon­iċi huma bonds li għand­hom jonji. Per eżem­pju, NaCl huwa eżem­pju ta bond ijon­iċi. Kif jien dawran fil-bżieżaq żbal­jata u jwieġeb mis­toqsiji­et bil ling­waġġ I fin­ish-test. I get up għall-ide­jn fit-test u hi ġej. I let ide­jn tagħha t-test fl-ewwel u hi b’fiduċja tagħmel hekk. Dritt wara I scream, ““OMG !!”” I grab Eraser u tħas­sar l-tweġibi­et dwar it-test tiegħi. Hija stares fil lili. I smirk fi tagħha. Hija tħares lejn l-għal­liem imbagħad tħares lejn lili. U allura mal­tem­pati bar­ra mill-kam­ra. Hija ltqa­jna 0 fuq dak it-test.

New answer to What is the biggest mistake that a big company has made?”

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —Sup­port trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
New answer to ““What is the biggest mis­take that a big com­pany has made?””
New Answer
What is the biggest mis­take that a big com­pany has made?
Sahil Vaidya
Sahil Vaidya, Co-Founder, The Min­im­al­ist
1 view
Intel Intel com­mit­ted one mis­take ten years back which is now cost­ing it dearly. Their lead­er­ship went wrong in say­ing “NO” to the next big mar­ket- mobile phones. This is a clas­sic example of how many big com­pan­ies fail to ward off the threats of dis­rupt­ive innov­a­tion. In the 90’s, Intel was a bull in the PC chips man­u­fac­tur­ing mar­ket and had become extremely adept at pro­du­cing, selling and sup­port­ing x86 chips for IBM PCs. The PC mar­ket was soar­ing at that point and the com­pany was rak­ing in massive profits. Man­u­fac­tur­ers at that point were con­stantly mak­ing attempts to increase the per­form­ance of the chips (meas­ured by the num­ber of pro­cesses it could per­form in a second) without really caring about their power con­sump­tion. But dur­ing the late 2000s, this became a prob­lem. Mobile phones were tak­ing the mar­ket by storm and one of the most import­ant require­ments of those phones were light bat­ter­ies and long bat­tery life- both of which could not have been dealt with by using the con­ven­tion­al chips. This is where Intel had the power to switch it’s R&D and start focus­ing on the new ARM-based chips that were about to turn into the de facto chips for dif­fer­ent mobile phones. How­ever, Intel decided to back the wrong horse. The com­pany placed great­er import­ance on devel­op­ing and improv­ing their exist­ing chips instead of adopt­ing this new tech­no­logy. Even though they made sig­ni­fic­ant pro­gress on mak­ing the atom pro­cessors, it nev­er really ended up gain­ing trac­tion. The deep­er prob­lem here was that Intel did not pre­dict the boom of the mobile and smart­phone mar­ket. They had two oppor­tun­it­ies to enter this space and adapt to the ever­chan­ging world- one, by push­ing hard and get­ting the smart­phone chip pro­duc­tion con­tract for iPhones and two, by retain­ing own­er­ship of the ARM-based chip pro­duc­tion com­pany which they sold in 2006. By miss­ing out on these occa­sions, Intel had faced a fate sim­il­ar to the com­pan­ies it had ous­ted in the 80s. Those com­pan­ies were minicom­puter man­u­fac­tur­ers (wash­ing machine sized com­puters) which saw huge mar­gins on their busi­ness and nev­er thought of put­ting their money on the new PCs- small com­puters with smal­ler mar­gins. By enter­ing this PC mar­ket, Intel was able to get a strong­hold in that mar­ket but failed to do so when it was faced with a sim­il­ar situ­ation in the wake of the smart­phone boom!
Upvote­Down­voteRead on Quora

New Answer
What is the biggest mis­take that a big com­pany has made?
Bob Park­er
Bob Park­er, CEO of Hol­born Assets Fin­an­cial Ser­vices
1 view
STRATEGIC MISTAKES
Lehman Broth­ers
Lehman Broth­ers was one of the lead­ing US banks until it totally col­lapsed in 2008 and bank­rup­ted as a res­ult of the hous­ing bubble crisis. Back in 2001, a team of maths and phys­ics PhDs came to Dick Fuld, Lehman’s CEO at that time, and presen­ted him a prof­it­able plan. The files showed for­mu­las that demon­strated how the bank will con­stantly profit by mak­ing invest­ments in the real estate mar­kets. The CEO showed a great interest and in the next years Lehman Broth­ers bor­rowed money to invest­ing in real estate, trans­form­ing from a mod­est com­pany into a lead­ing US banks that made nervous even Gold­man Sachs. But, as most of you may know, the hous­ing mar­ket star­ted to col­lapse and the Lehman invest­ments became a great mis­take, in fact the biggest mis­take ever. The incred­ible loss of $613 bil­lion gave Lehman the title of ““The largest bank­ruptcy in the US his­tory”. In Feb­ru­ary 2007, the stock reached a record $86.18, giv­ing Lehman a mar­ket cap­it­al­iz­a­tion of close to $60 bil­lion. Yet in a short time it was los­ing tens of per­cents day after day and the bank failed to sell the tox­ic assets or to merge with some com­pany. The CEO was naïve to believe that it is impossible for the bank to com­pletely fail, and the board didn’t want to sell the bank for pen­nies, hop­ing that after the crisis is gone, the situ­ation will improve. How­ever, Lehman Broth­ers is an example that too big to fail banks may fail and the his­tory has demon­strated it.
To under­stand more about it, check this link: Case Study: The Col­lapse of Lehman Broth­ers | Investo­pe­dia LEGAL MISTAKES Volk­swa­gen Volk­swa­gen is a reput­able car pro­du­cer, yet it could not avoid the tempta­tion to pass the dies­el emis­sion tests by apply­ing some cheat­ing soft­ware.
Volk­swa­gen installed emis­sions soft­ware on more than a half-mil­lion dies­el cars in the U.S. — and roughly 10.5 mil­lion more world­wide — that allows them to sense the unique para­met­ers of an emis­sions drive cycle set by the Envir­on­ment­al Pro­tec­tion Agency.
Now the com­pany has to deal with crim­in­al and civil invest­ig­a­tions in the US, Ger­many, and with huge pen­al­ties, as much as $18 bil­lion ($37,500 per car). The stock price fell after the scan­dal, and the CEO and oth­er top dir­ect­ors resigned.
MORAL AND ETHICAL MISTAKES Apple People love the iPhones, but they don’t know how their devices are pro­duced. Most of the smart­phones are pro­duced and assembled in China and Fox­conn is the main con­tract­or. Accord­ing to Reu­ters:
Some for­eign com­pan­ies in China exploit their work­ers by for­cing them to do over­time or under­pay­ing them. Apple has faced a slew of bad press fol­low­ing deaths and reports of sui­cides at its China sup­ply firms. Three work­ers at Fox­conn Tech­no­logy Co Ltd died in a blast last year when dust from pol­ish­ing iPads ignited, and labor rights groups have said 18 work­ers at Fox­conn sites killed them­selves, or tried to, in 2010.
The situ­ation has not changed so much since 2010: www-youtube-com/watch?v=kSvT02q4h40The sad thing is that Apple does not care about the work­ers at all….and prob­ably most of the iPhone own­ers as well. Nike
Nike has been accused of using child labor in the pro­duc­tion of its soc­cer balls in Pakistan and its clothes in oth­er third world coun­tries (like Indone­sia). While Pakistan has laws again­st child labor and slavery, the gov­ern­ment has taken very little action to com­bat it. Only a boy­cott by the United States and oth­er nations will have any impact on slavery and child-based indus­tries. Fur­ther­more, the U.S con­sti­tu­tion states that child labor is an illeg­al and inhu­mane prac­tice and any U.S. com­pany found guilty prac­ti­cing and encour­aging it will be pro­sec­uted. In 2001, the mul­ti-bil­lion dol­lar sportswear com­pany Nike admit­ted that it ““blew it”” by employ­ing chil­dren in Third World coun­tries but added that end­ing the prac­tice might be dif­fi­cult.
Man­go Not only Apple and Nike use cheap labor for­ce in third world coun­tries. One of the lead­ing cloth­ing brands, Man­go, deals with cheap labor with poor con­di­tions in Bangladesh. In fact the con­di­tions are so poor, that Rana Plaza, a fact­ory where Man­go clothes were made, col­lapsed and killed 1134 people.
On 24 April 2013, an eight-story gar­ment fact­ory col­lapsed in Dhaka, the cap­it­al of Bangladesh. The building’s fall killed 1,134 people and injured hun­dreds of oth­ers.
I hope this was inform­at­ive! Regards, Bob Park­er Hol­born Assets About Us
Upvote­Down­voteRead on Quora

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —

[Tradespoon Announcement] — Thomson Reuters StockReports+ Research Rerpots

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —Sup­port trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
[Trade­spoon Announce­ment] — Thom­son Reu­ters Stock­Re­ports+ Research Rer­pots

Trade­spoon Annouce­ment

Dear Trader,

Here at Trade­spoon, we are always work­ing hard to improve our soft­ware and our ser­vices!

Today we’d like to announce the launch of a great new addi­tion to our suite of Tools!

Trade­spoon has partnered with Thom­son Reu­ters to bring you their Stock­Re­ports+ com­pre­hens­ive equity ana­lys­is. Stock­Re­ports+ reports are the com­pre­hens­ive source for quant­it­at­ive ana­lyt­ics at the stock, industry, port­fo­lio and mar­ket levels.

Stock­Re­ports+ optim­izes invest­ment selec­tion for fin­an­cial pro­fes­sion­als by sim­pli­fy­ing the pro­cess of eval­u­at­ing stocks, find­ing new trad­ing ideas and under­stand­ing industry trends.

Inten­ded to be trans­par­ent and eas­ily under­stood, pro­pri­et­ary stock rat­ings ana­lyze key trends in earn­ings, fun­da­ment­als, rel­at­ive valu­ation, price momentum, risk and insider trad­ing.

Com­bin­ing our inde­pend­ent research, rat­ings and mar­ket data for glob­al com­pan­ies across 50 dif­fer­ent mar­kets, the reports place cur­rent data into his­tor­ic­al con­text for more accur­ate fore­cast­ing of a security’s per­form­ance.

Click Here to Learn More about Stock­Re­ports+
As a remind­er of how much we value you read­ing our emails, we’d like to offer you dis­coun­ted pri­cing on any of our mem­ber­ships!

Click Here to See our Dis­count Pri­cing!

As always, if you have any ques­tions, do not hes­it­ate to con­tact us at [email protected].

To great returns,

Vlad Karpel
Trade­spoon Founder

DISCLAIMER: As an investor, you know that any kind of invest­ment oppor­tun­ity has its risks. There is no such thing as low risk stocks and we recom­mend you invest wisely. Invest­ing in Stocks and Options is highly spec­u­lat­ive. All of the con­tent on our web­site and in our email alerts is for inform­a­tion­al pur­poses only, and should not be con­strued as an offer, or soli­cit­a­tion of an offer, to buy or sell secur­it­ies. Remem­ber, you should always con­sult with a licensed secur­it­ies pro­fes­sion­al before pur­chas­ing or selling secur­it­ies of com­pan­ies pro­filed or dis­cussed on Tradespoon.com or in our Daily Alerts.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —

Appoġġ traduzz­joni: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
[Tħab­bir Trade­spoon] — Stock­Re­ports Thom­son Reu­ters + Riċerka Rer­pots

Trade­spoon Annouce­ment

Għażiż Negoz­jant,

Hawn fuq Trade­spoon, aħna dejjem jaħd­mu iebes biex itte­jjeb is-soft­ware tagħna u s-ser­vizzi tagħna!

Illum aħna tix­tieq biex tħab­bar it-tnedi­ja ta żieda ġdida kbira biex suite tagħna ta’ Għodod!

Trade­spoon għand­ha IMSEHBIN ma Thom­son Reu­ters biex inti + analiżi Stock­Re­ports tagħhom ekwità kom­pren­s­iva. Stock­Re­ports + rap­porti huma s-sors kom­prens­iv għall ana­lyt­ics kwantit­at­tivi fil-liv­el­li tal-ħażni­et, l-indus­tri­ja, porta­foll u tas-suq.

Stock­Re­ports + jot­timizza għażla inves­t­i­ment għall-pro­fess­jon­isti fin­an­zjarji bil­li tis­sim­pli­fika l-proċess ta eval­wazz­joni istokkiji­et, il-kon­statazz­joni ideat kum­mer­ċ­jali ġod­da u l-fehim tenden­zi indus­tri­ja.

Maħsub li jkun traspar­enti u mif­hu­ma faċil­ment, klas­si­fikazz­jon­iji­et istokk pro­prjetarji jan­alizzaw xejri­et ewlen­in fil-qligħ, sis­i­en, il-valutazz­joni relat­tivi, momentum prezz, riskju u insider trad­ing.

Jikkom­binaw riċerka indi­pendenti tagħna, klas­si­fikazz­jon­iji­et u inform­azz­joni tas-suq għall-kumpan­iji glob­ali mad­war 50 suq dif­fer­enti, ir-rap­porti tqiegħed data kur­renti fil-kuntest storiku għal tbassir aktar preċiż ta prestazz­joni ta’ sig­urtà ta ‘.

Ikklikkja hawn biex Learn More dwar Stock­Re­ports +

Bħala tifkira ta kemm aħna valur inti taqra emails tagħna, aħna tix­tieq li tof­frilek prezziji­et skont­ati fuq kwalunk­we mill sħu­bi­ja tagħna!

Ikklikkja hawn biex tara Ipprez­zar Dis­count tagħna!
 

Bħal dejjem, jekk għandek xi mis­toqsiji­et, toqgħodx lura mil­li tikkun­t­at­tja magħna fil [email protected].

Biex pros­pet­ti kbira,

Vlad Karpel
Trade­spoon Fundatur

 

 

 

 

DISCLAIMER: Bħala invest­it­ur, inti taf li xi tip ta oppor­tun­ità ta’ inves­t­i­ment għand­ha riskji tagħha. M’hemm l-ebda ħaġa bħal istokkiji­et b’riskju baxx u aħna nir­rakko­mandaw inti tin­vesti bil-għaqal. Nin­ves­tu fil Ħażni­et u Għażli­et hija speku­lat­tiva ħafna. Koll­ha tal-kon­ten­ut fuq il-web­sa­jt tagħna u fil aller­ti email tagħna huwa għal skop­iji­et informat­tivi biss, u ma għand­homx jiġu inter­pret­ati bħala offer­ta, jew solleċitazz­joni ta offer­ta, li jix­tru jew ibiegħu tit­oli. Ftakar, int għandek dejjem tikkon­sulta ma tit­oli liċen­zjati pro­fess­jon­ali qabel ix-xiri jew bejgħ ta’ tit­oli ta kumpan­iji pro­fil­ati jew diskussi fuq Tradespoon.com jew Daily Aller­ti tagħna.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —

Onder­steun­ing ver­tal­ing: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
[Trade­spoon Aankondi­ging] — Thom­son Reu­ters Stock­Re­ports + Navors­ing Rer­pots

Trade­spoon uit­s­praken

Geagte Trader,

Hier by Trade­spoon, is ons altyd hard besig om ons sagte­w­are en ons dien­ste te ver­beter!

Vand­ag wil ons graag die bek­end­stelling van n groot nuwe toe­voe­ging aan te kondig aan ons suite van gereed­skap!

Trade­spoon het n ven­noot­skap met Thom­son Reu­ters julle hul Stock­Re­ports + omvat­tende gelykheid anal­ise bring. Stock­Re­ports + verslae is die omvat­tende bron vir kwantit­atiewe anal­ise op die voor­raad, nywer­heid, porte­feulje en mark vlakke.

Stock­Re­ports + optim­al­iseer beleg­ging keuse vir fin­ansiële pro­fes­sionele deur die vereen­voud­i­ging van die proses van eval­u­er­ing voor­rade, die vind van nuwe han­del idees en ver­staan indus­trie tendense.

Bedoel deursigtig en mak­lik ver­staan­bare te wees, eie voor­raad grader­ings ontleed belan­grike tendense in verdien­ste, grond­be­gin­sels, relatiewe waar­dasie, prys momentum, risiko en bin­nehan­del.

Die kom­binas­ie van ons onaf­hank­like navors­ing, grader­ings en data mark vir glob­ale maat­skappye regoor 50 ver­skil­lende mark­te, die verslae plaas hui­di­ge data in his­tor­iese kon­teks vir meer akkur­ate voor­spelling van prestas­ie n sekur­iteit se.

Klik hier om meer te leer oor Stock­Re­ports +

As n her­in­ner­ing aan hoeveel ons waardeer u ons e-pos lees, wil ons graag u afslag pryse te bied op enige van ons lid­maat­skap!

Klik hier om te sien ons Dis­count Pryse!
 

Soos altyd, as jy enige vrae het, moet asseblief nie huiwer om ons te kon­tak by [email protected].

Om groot opbreng­ste,

Vlad Karpel
Trade­spoon stigter

 

 

 

 

DISCLAIMER: As n beleg­ger, jy weet dat enige vorm van beleg­gingsgeleen­theid het sy risiko’s. Daar is nie so iets soos aan­dele lae risiko en ons beveel aan dat jy ver­standig te belê. Beleg­ging in aan­dele en opsies is hoogs speku­latief. Al die inhoud van ons web­werf en in ons e-pos ken­nis­gew­ings is vir inligt­ing doeleindes, en moet nie beskou word as n aan­bod, of wer­wing van n aan­bod om aan­dele te koop of te verkoop. Onthou, jy moet altyd kon­sul­teer met n gelis­en­sieer­de sekur­iteite pro­fes­sionele voor die aankoop of verkoop van effek­te van maat­skappye gepro­fileer­de of bespreek op Tradespoon.com of in ons daag­likse ken­nis­gew­ings.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —

përk­thim Sup­port: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
[Trade­spoon Lajmërim] — Stock­Re­ports Thom­son Reu­ters + Research Rer­pots

Trade­spoon Annouce­ment

Dear tregtari,

Këtu në Trade­spoon, né jemi gjith­monë duke punuar shumë për të përmirësuar soft­ware tonë dhe shërbi­met tona!

Full Body Massage & Dermalogica Facial for 2 hrs 15 mins at Provita in Naxxar

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —Sup­port trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Full Body Mas­sage & Derma­lo­gica Facial for 2 hrs 15 mins at Provita in Naxxar

Good Morn­ing | 04÷082016

Full Body Mas­sage & Derma­lo­gica Facial for 2 hrs 15 mins at Provita in Naxxar
Naxxar
85.0042.00
View
Full Day Entrance at the For­tina Trop­ic­al Garden with a 3 course Lunch (Tues­day to Sunday)
Sliema
65.0032.50
Pure relax­a­tion at the Salini Spa Myoka at the Salini Resort — This is a must try!
Salini Resort — Salini
90.0045.00
Vis­it GOZO, Comino, Blue Lagoon & Caves on the Glass bot­tomed Cata­maran by Sea Adven­ture Excur­sions
St. Pauls Bay / Bugib­ba
25.0017.50
One of the Islands best buf­fets — The Stun­ning La Val­lette Buf­fet, at the For­tina Hotel!
Sliema
28.5014.25
Enjoy this mouth water­ing 3 course meal at the fam­ous Peppino’s Res­taur­ant
St. Julian’s
39.0019.00
Choose your favour­ite mas­sage at FeeN­iCs Well-Being Par­lour in Mosta
Mosta
40.0020.00
ALL INCLUSIVE -Full day cruise to Gozo, Comino & Blue Lagoon onboard the Fernandes by Cap­tain Mor­gan
Sliema Ferry
50.0035.00
Dine in the heart of Mdina — Enjoy this sub­lime 3 course meal at Anti­ca Osteria Al Con­vento
Mdina
30.5015.00

View more DealToday deals

TravelToday Travel and loc­al get­aways

Exper­i­ence the beau­ti­ful ocean around Malta on a 43 foot Sail­Boat, incl.Captain, Fuel, Lunch & Drink
Sliema
850.00480.00
Lux­ury Sum­mer retreat at For­tina Spa Resort , 1 night get­away for 2 on Half Board A La Carte basis
Sliema
302.00190.00
Get­away for 2 nights for 2 people on BB Basis at La Cima Trasimena in Per­u­gia, Ita­ly.
Ita­ly, Per­u­gia
140.0099.00
Exper­i­ence the thrill of a Tan­dem Sky Dive with Fly Zone in Ita­ly — €125(€179)
Ita­ly, Fer­mo
179.00125.00

View more travel deals

Pro­duct­Today Products and gad­gets

Port­able Inflat­able Gusy Dream avail­able in Orange, Black, Blue, Green, Pink, Purple
online
99.0048.00
Ame­fa 5 piece Nylon col­oured Kit­chen set
Paceville
50.0015.00
Beau­ti­ful Moon Heart charm Neck­lace made with Swarovski Ele­ments
Online
30.0015.00
HD sport action cam­era Con­ceptron­ic Wire­less WIFI
online
159.0064.99

View more products
Address: Good Morn­ing Malta Ltd.
The Pent­house — Blue Build­ing — Triq Znuber
Il-Mosta MST4000
Malta
DealToday

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —

Appoġġ traduzz­joni: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Full Korp Mas­sage & Derma­lo­gica wiċċ għal 2 hrs 15 mins fil Provita fl-Naxxar

Good Morn­ing | 0408 – 2016

Full Korp Mas­sage & Derma­lo­gica wiċċ għal 2 hrs 15 mins fil Provita fl-Naxxar
Naxxar
85.0042.00
View
Full Entrat­ura Jum fil-Tropikali Garden For­tina bil Ikla 3 kors (it-Tli­eta sal-Ħadd)
sliema
65.0032.50

 
rilas­sament Pura fil-Salini Spa Myoka fil-Resort Salini — Din hija trid tip­prova!
Salini Resort — Salini
90.0045.00

 
Żur GĦAWDEX, Kem­muna, Blue Lagoon & Għer­i­en fuq il-ħġieġ Cata­maran qiegħ bil-baħar Adven­ture eskur­s­jon­iji­et
St Pauls Bay / f’Buġibba
25.0017.50

 
Wieħed mill-buf­fets Gże­jjer aħjar — Il Stor­da­ment La Val­lette Buf­fet, fil-Lukanda For­tina!
sliema
28.5014.25

 
Jgaw­du din tisqi­ja ħalq 3 ikla kors fl Res­taur­ant l-famuża Pep­pino tal
San Ġil­jan
39.0019.00

 
Agħżel mas­saġġi favor­iti tiegħek fuq FeeN­iCs l-Benes­seri Par­lour fil-Mosta
Mosta
40.0020.00

 
KOLLHA jum kruċi­era inklużivi Full lejn Għaw­dex, Kem­muna u Blue Lagoon abbord il Fernandes mill-Kaptan Mor­gan
sliema Ferry
50.0035.00

 
Dine fil-qal­ba tal-Imd­ina — Jgaw­du din sub­limi ikla 3 kors fl Anti­ca Osteria Al Con­vento
Imd­ina
30.5015.00

 

View jit­trat­ta aktar DealToday

TravelToday Ivvjaġġar u get­aways lokali

Esper­jen­za tal-oċean sbieħ mad­war Malta fuq sail­boat 43 sieq, incl.Captain, Fjuwil, Ikla & Drink
sliema
850.00480.00

 
Lus­su repli sajf fuq For­tina Spa Resort, get­away 1 lejl għal 2 fuq bażi Nofs Bord A La Carte
sliema
302.00190.00

 
Get­away għal 2 iljieli għal 2 per­suni fuq Bażi BB fi ħdan La Cima Trasimena fl Per­u­gia, Ital­ja.
Ital­ja, Per­u­gia
140.0099.00

 
Esper­jen­za l-eċċit­a­ment ta Ajru Dive Tan­dem ma Fly Żona fl-Ital­ja — € 125 (€ 179)
Ital­ja, Fer­mo
179.00125.00

 

View aktar jit­trat­ta l-ivvjaġġar

Pro­dot­ti Pro­duct­Today u aġġeġġi

Port­able Dream jin­te­fħu Gusy dispon­ib­bli fil Orange, Iswed, Blue, Green, roża, vjola
fuq l-inter­net
99.0048.00

 
Ame­fa 5 biċċa nylon kku­lur­ita Kċina sett
Paceville
50.0015.00

 
Beau­ti­ful Qamar Qalb CHARM neck­lace magħmu­la bl Swarovski Ele­menti
online
30.0015.00

 
HD kam­era azz­joni isport Con­ceptron­ic Wire­less WiFi
fuq l-inter­net
159.0064.99

 

View aktar pro­dot­ti

 
Ind­i­rizz: Good Morn­ing Malta Ltd
Il Pent­house — Blue Bini — Triq Znuber
Il-Mosta MST4000
malta
DealToday

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —

Onder­steun­ing ver­tal­ing: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Full body mas­sage & Derma­lo­gica Gesig vir 2 ure 15 min by Provita in Naxxar

Goeie môre | 04÷082016

Full body mas­sage & Derma­lo­gica Gesig vir 2 ure 15 min by Provita in Naxxar
Naxxar
85,0042,00
Beskou
Vold­ag Toegang by die For­tina trop­iese tuin met n 3-gang Mid­da­gete (Dinsdag tot Sond­ag)
Sliema
65,0032,50

 
Pure ont­span­ning by die Salini Spa Myoka by die Salini Resort — Dit is n moet pro­beer!
Salini Resort — Salini
90,0045,00

 
Besoek Gozo, Comino, Blue Lagoon & Grot­te op die glas-laagte­punt Cata­maran deur Sea Adven­ture Sport
St Pauls Bay / Bugib­ba
25,0017,50

 
Een van die eil­ande beste buf­fet — Die pragti­ge La Val­lette buf­fet, op die For­tina Hotel!
Sliema
28,5014,25

 
Geni­et hierdie water­tand 3 gang maaltyd by die ber­oem­de Peppino’s Res­taur­ant
St Julian’s
39,0019,00

 
Kies jou gun­stel­ing mas­ser­ing by FeeN­iCs wel­stand salon in Mosta
Mosta
40,0020,00

 
ALL INCLUSIVE Volledi­ge dag vaart na Gozo, Comino & Blue Lagoon aan boord van die Fernandes deur Cap­tain Mor­gan
Sliema Ferry
50,0035,00

 
Dine in die hart van Mdina — Geni­et hierdie ver­hewe 3 gang maaltyd by Anti­ca Osteria Al Con­vento
Mdina
30,5015,00

 

Wys meer DealToday han­del

TravelToday Reis en plaas­like weg­breek

Ervaar die pragti­ge see rondom Malta op n 43 voet boot, incl.Captain, brand­stof, Mid­da­gete & Drank
Sliema
850,00480,00

New answer to What is it that Olympic swimmers do that ordinary swimmers don’t”

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —Sup­port trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
New answer to ““What is it that Olympic swim­mers do that ordin­ary swim­mers don’t””
New Answer
What is it that Olympic swim­mers do that ordin­ary swim­mers don’t
Matt Smith
Matt Smith
63 views
I think there are a couple of things that I notice when I watch ordin­ary” swim­mers. When it comes to freestyle/backstroke these com­ments apply:
Kick­ing: Most ordin­ary swim­mers don’t kick while they are swim­ming. It turns out that kick­ing really helps to keep your body stream­lined in the water: To try and relate this to some­thing sim­ple, think in terms of put­ting your hand out of the win­dow of a mov­ing car, if your hand is par­al­lel with the road it’s rel­at­ively easy to hold your hand in place if you hold it per­pen­dic­u­lar to the road­way it’s much harder to keep your hand in place again­st the rush of air. Water is much dens­er than air so the more that your legs sink down behind you the harder you’re going to have to work to pull your­self through the water. Kick­ing also helps you at the start of the stroke, and helps you main­tain speed (Iner­tia) between arm pulls.
Walls: Most ordin­ary swim­mers don’t push very hard off of the wall and aren’t stream­lined when they push off the wall. That moment in time that you get once every lap is your best oppor­tun­ity to cre­ate some speed with the muscles that we use on land. Take advant­age of it. Doing the but­ter­fly kicks under­wa­ter helps main­tain that speed, but the speed is ini­ti­ated by a strong push off of the wall.
Rota­tion: Free­style and back­stroke you are rotat­ing along the long axis of your body (from the top of your head down through the center of your body to your toes) In order to gen­er­ate the most power with each pull you want to try and use the biggest muscles in your body. The soon­er you can engage your lats & core (abs and lower back) muscles the more power you will gen­er­ate. The easi­est way to do that is by rotat­ing your body while you swim. If you swim flat you almost nev­er lever­age your core muscles and are rely­ing on the rel­at­ively small muscles at your shoulder to try and gen­er­ate thrust. Plus the more you rotate the easi­er it is to take a breath.
Fin­ish­ing the stroke: A lot of ordin­ary” swim­mers will pull their hand out of the water around their belly but­ton to try and get it back up to start a new stroke as fast as pos­sible. If you do that you’ve wasted all of the effort you’ve put into that stroke. Think about throw­ing a base­ball, shoot­ing a bas­ket­ball, swinging a ten­nis rack­et, swinging a golf club. The fol­low through is just as import­ant as the start of the stroke. The same applies in swim­ming, you can get a fair amount of extra power by fin­ish­ing your stroke all the way through to your suit line or bey­ond. And if you work this in with rota­tion, you will rotate your hips so that as you fin­ish your stroke with your right hand, your right hip will be accel­er­at­ing to the sur­face of the water so that you are using your core muscles to push that last bit of water.
Relaxed: This comes mostly from 10s of 1,000s of hours in a pool and being very com­fort­able in the water, but I think that the less sud­den / errat­ic your move­ments are in the water the more effi­cient you are being. One easy way to see how effi­cient you are being with your pull is to see if there are bubbles com­ing off of your hands/arm while you are pulling through the water. The few­er bubbles the bet­ter you are doing at grabbing water at the start of your pull.
For breast­stroke and but­ter­fly where you are rotat­ing on the short axis of the body, along your waist­line, tim­ing and rhythm are the keys to suc­cess. You want to make sure that when you are per­form­ing the propuls­ive move­ments of the stroke that you are min­im­iz­ing the poten­tial for drag. (back to the hand out the car win­dow ana­logy). For breast­stroke the main form of propul­sion is the kick, the arms are mostly to keep your body in a good pos­i­tion in the water and the biggest mis­take I see is people pulling too far back with their arms. You want to spend as little time as pos­sible return­ing your arms in front of you. because you are basic­ally a wall on the water. This is why you see a lot of breast­strokers in the Olympics doing an over the water arm recov­ery. The oth­er big thing is keep­ing your knees close togeth­er when you are doing the breast­stroke kick, again to min­im­ize drag. A good drill is put­ting a pull buoy between your legs while doing breast­stroke kick. It’s most import­ant when bring­ing your feet up to start the kick, less import­ant as you are gen­er­at­ing the power for the kick. For but­ter­fly I am by no means an expert, but 2 kicks per pull is key, 1 kick hap­pens right as your hands are enter­ing the water (enabling you to dive into the water like a dol­phin) and the second kick hap­pens as you are fin­ish­ing the stroke and bring­ing your arms out of the water (enabling you to dive up out of the water like a dol­phin) the tim­ing of these two kicks makes all the dif­fer­ence in the world.
Upvote­Down­voteRead on Quora

New Answer
What is it that Olympic swim­mers do that ordin­ary swim­mers don’t
Troy McEr­vale
Troy McEr­vale
1 view
There are a num­ber of factors that con­trib­ute to swim­ming per­form­ance suc­cess. The per­fect swim­mers physique has a smal­ler cross sec­tion­al area to cause drag when mov­ing through the water. So this means less bar­rel ches­ted as opposed to more. It means slim­mer thighs as opposed to those of a power lift­er for example. The physique would also not be all that tall. When a swim­mer moves through the water, s/he cre­ates a wave. This cre­ates fur­ther drag.mhowever if the swim­mer can increase his or her speed so that they cre­ate a wake the same length as their body, then they can almost surf on their own wave, sig­ni­fic­antly redu­cing drag. Less drag again­st the skin is minor, but wax­ing the body of hair is often used as well. Hav­ing said all of this, tech­nique is another thing entirely. I’m afraid that is not my area of expert­ise, and will leave it to oth­ers to com­ment on fur­ther.
Upvote­Down­voteRead on Quora
New Answer
What is it that Olympic swim­mers do that ordin­ary swim­mers don’t
Bri­an Liddy
Bri­an Liddy
1 view
I wasn’t close to becom­ing an Olympic swim­mer myself, but I trained with quite a few of them. From my exper­i­ence, I would say the the one major factor that sep­ar­ates the ““super-élite”” swim­mers from the ““very-good”” swim­mers is an instinct­ive abil­ity to reduce drag in the water. When one watches super élite swim­mers, one can’t help but notice how relaxed and effort­less they appear to be while mov­ing through the water. This is because their strokes and body pos­i­tion in the water are ““per­fect””! They have learned, through thou­sands of hours and hun­dreds of thou­sands of meters swam, how to adapt their strokes to max­im­ize their effi­ciency, gen­er­ate the most power and min­im­ize res­ist­ance in the water. If you watch their hand entry under­wa­ter, most of them don’t have any bubbles or tur­bu­lence fol­low­ing their hands. Their body pos­i­tions in the water are flaw­lessly bal­anced like a sleek row­ing shell. Much of this has to do with body type as men­tioned in oth­er posts here but I think much of it is also instinct. Few swim­mers have a nat­ur­al feel for the water and can gen­er­ate per­fect stroke mech­an­ics. For the rest of us , ““very-good swim­mers””, we can try to keep up. We can do this by train­ing harder and strength­en­ing our car­di­ovas­cu­lar ““motors” . We can spend count­less hours try­ing to fine tune our strokes to make them more effi­cient. We can try to make our turns faster and push off the walls with a tighter stream­line. The super-élite, how­ever, have such a head-start with their stroke mech­an­ics and effi­ciency, the rest of us will nev­er catch up. Now, this is not to say that Olympi­ans can loaf through prac­tices and be guar­an­teed a medal at the next games. They train incred­ibly hard and endure a mul­ti­tude of sac­ri­fices for their sport. How­ever, when one talks about what sep­ar­ates the top 0.001% of com­pet­it­ive swim­mers from the rest of us, I believe this is it.
Upvote­Down­voteRead on Quora

New answer to What is the biggest lesson you have learned in the corporate world?”

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —Sup­port trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
New answer to ““What is the biggest les­son you have learned in the cor­por­ate world?””
New Answer
What is the biggest les­son you have learned in the cor­por­ate world?
Michael Cri­tel­li
Michael Cri­tel­li, Former pub­lic com­pany CEO (Pit­ney Bowes), health IT entre­pren­eur, fea­ture film p…
1 view
No com­pany can feel secure in any mar­ket today. Cus­tom­ers have more power than ever, and com­pet­it­ors have many ways to take busi­ness away. No lead­ers can leave any­thing to chance!
Upvote­Down­voteRead on Quora

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —

Appoġġ traduzz­joni: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
ris­posta ġdida għal ““X’inhi l-akbar lezz­joni inti tgħal­limt fid-din­ja kor­por­at­tiva?””
Tweġiba ġdida
X’inhu l-akbar lezz­joni inti tgħal­limt fid-din­ja kor­por­at­tiva?
Michael Cri­tel­li
Michael Cri­tel­li, Ex Kap Eżekut­tiv kumpan­ni­ja pubb­lika (Pit­ney Bowes), intrapren­dit­ur IT saħħa, p film kar­at­ter­istika …
1 fehma
L-ebda kumpan­i­ja jist­għu jħos­suhom sikuri fi kwalunk­we suq illum. Klijenti jkoll­hom aktar ener­ġi­ja minn qatt qabel, u l-kom­pet­it­uri jkoll­hom ħafna modi biex jieħ­du in-negozju bogħod. Ebda mexxej­ja jist­għu jħal­lu xejn għall-ċans!
Upvote­Down­voteRead fuq Quora

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —

Onder­steun­ing ver­tal­ing: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Nuwe ant­woord op ““Wat is die groot­ste les wat jy geleer het in die kor­por­atiewe wêreld?””
nuwe Ant­woord
Wat is die groot­ste les wat jy geleer het in die kor­por­atiewe wêreld?
Michael Cri­tel­li
Michael Cri­tel­li, voorm­a­li­ge open­bare maat­skappy se uit­vo­er­ende hoof, (Pit­ney Bowes), gesond­heid IT entre­pren­eur, speel­film p …
1 oog
Geen maat­skappy kan vei­lig voel in enige mark vand­ag. Kliën­te het meer krag as ooit, en mededingers het baie maniere om besigheid wegn­eem. Geen lei­ers kan enigi­ets aan die toeval oor­laat!
Upvote­Down­voteRead op Quora

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —

përk­thim Sup­port: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Për­g­jig­ja e re për të ““Cili është mësimi më i madh që keni mësuar në botën e kor­poratave?””
New Për­g­jigje
Cili është mësimi më i madh që keni mësuar në botën e kor­poratave?
Michael Cri­tel­li
Michael Cri­tel­li, ish CEO kom­pani pub­like (Pit­ney Bowes), IT shën­deti sipër­mar­rës, p film tipar …
1 view
Asnjë kom­pani mund të ndje­hen të sig­urt në çdo treg sot. Kon­sumat­orët kanë më shumë pushtet se kur­rë, dhe konkur­rentët kanë shumë mënyra për të mar­rë biznes­in larg. Asnjë udhëheqës­it mund të lënë asgjë në dorë të fat­it!
Upvote­Down­voteRead në Quora

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —

ድጋፍ ትርጉም: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
አዲስ መልስ ““ምን በኮርፖሬቱ ዓለም ውስጥ ተምረናል ትልቁ ትምህርት ነው?””
አዲስ መልስ
አንተ የኮርፖሬት ዓለም ውስጥ ተምረናል ትልቁ ትምህርት ምንድን ነው?
ሚካኤል Cri­tel­li
ማይክል Cri­tel­li, የቀድሞው የሕዝብ ኩባንያ ዋና ሥራ አስፈጻሚ (Pit­ney Bowes), የጤና አይቲ አፍስሰህ, ፊልም ገጽ …
1 እይታ
ምንም ኩባንያ ዛሬ በማንኛውም ገበያ ላይ የደህንነት ስሜት ይሰማናል. ደንበኞች ከመቼውም ጊዜ ይበልጥ ሥልጣን አለኝ, እና ተወዳዳሪዎች የንግድ ሊያስወግድ በርካታ መንገዶች አሏቸው. ምንም መሪዎች በአጋጣሚ ምንም ነገር መተው ይችላሉ!
Quora ላይ Upvote­Down­voteRead

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —

ترجمة الدعم: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
إجابة جديدة على ““ما هو أكبر درس تعلمته في عالم الشركات؟””
الإجابة الجديد
ما هو أكبر درس تعلمته في عالم الشركات؟
مايكل Cri­tel­li
مايكل Cri­tel­li، الرئيس التنفيذي للشركة العامة السابق (بيتني باوز)، منظم تكنولوجيا المعلومات الصحية، فيلم روائي ع …
1 عرض
لا توجد أي شركة يمكن أن يشعر بالأمان في أي سوق اليوم. العملاء لديهم قوة أكثر من أي وقت مضى، والمنافسين لها العديد من الطرق لتأخذ عملك بعيدا. لا يمكن لقادة ترك أي شيء للصدفة!
Upvote­Down­voteRead على قرة

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —

Sup­port թարգմանությունը: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Նոր պատասխանը «Որն է ամենամեծ դասը, որը դուք պետք է սովորել կորպորատիվ աշխարհում».
Նոր Պատասխան
Որն է ամենամեծ դասը, որը դուք պետք է սովորել կորպորատիվ աշխարհում.
Michael Cri­tel­li
Մայքլ Cri­tel­li, նախկին հանրային ընկերության գլխավոր տնօրեն (Pit­ney Bowes), առողջության IT ձեռնարկատեր, խաղարկային ֆիլմը P …
1 տեսություն
Ոչ ընկերությունը կարող ապահով զգալ ցանկացած շուկայում այսօր. Հաճախորդները պետք է ավելի շատ էներգիա, քան երբեւէ, եւ մրցակիցները ունեն բազմաթիվ ուղիներ է վերցնել բիզնեսը հեռու: Ոչ առաջնորդները կարող թողնել ոչինչ պատահական!
Upvote­Down­voteRead է Quora

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —

Sup­port tər­cümə: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Yeni cavab ““Nə kor­por­at­iv dünyada öyrəndim ən böyük dərs var?””
New Cavab
Siz kor­por­at­iv dünyada öyrəndim ən böyük dərs nədir?
Michael Cri­tel­li
Michael Cri­tel­li, keçmiş dövlət şirkəti CEO (Pit­ney Bowes), səhiyyə IT sahib­kar, bədii film p …
1
No şirkəti bu gün hər hansı bir baz­arda təhlükəs­iz hiss edə bilərsin­iz. Müştərilər daha çox güc var, və rəqib biznes götürmek üçün bir çox yol­ları var. No lider­ləri Şans bir şey tərk edə bilər!
Quora on Upvote­Down­voteRead

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —

Itzulpen­gintza eus­kar­ria: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Erantzuna New ““Zer ikas­gai han­di­ena dituzu mun­du kor­por­ati­boar­en ikasi da?””
Erantzuna New
Zer da ikas­gai han­di­ena dituzu mun­du kor­por­ati­boar­en ikasi?
Michael Cri­tel­li
Michael Cri­tel­li, ohia sozi­et­ate pub­liko­ar­en zuzendari nagusia (Pit­ney Bowes), osasun IT enpres­ari­ar­en, luze­metraia p …
1 view
No enpresa segurua sen­titu daiteke edozein merkatu­an gaur. Bezeroak botere gehi­ago, ino­iz baino, eta lehiakide modu askotan enpresa eraman nahi dute. Ez bur­uz­a­giek ezer utzi ahal izateko aukera!
Upvote­Down­voteRead Quora

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —

пераклад Падтрымка: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Новы адказ на пытанне ““Які самы вялікі ўрок вы даведаліся ў карпаратыўным свеце?””
новы адказ
Які самы вялікі ўрок вы даведаліся ў карпаратыўным свеце?
Майкл Cri­tel­li
Майкл Cri­tel­li, былы генеральны дырэктар публічнай кампаніяй (Pit­ney Bowes), здароўе ІТ-прадпрымальнік, мастацкі фільм р …
1 прагляд
Ні адна кампанія не можа адчуваць сябе ў бяспецы на любым рынку сёння. Кліенты маюць больш энергіі, чым калі-небудзь, і канкурэнты ёсць шмат спосабаў, каб прыняць бізнес прэч. Няма лідэры не могуць пакідаць нічога на волю выпадку!
Upvote­Down­voteRead на Quora

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —

সাপোর্ট অনুবাদ: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
এ নতুন উত্তর ““কি সবচেয়ে বড় শিক্ষা আপনি কর্পোরেট বিশ্বের শিখেছি?””
নতুন উত্তর
সবচেয়ে বড় শিক্ষা আপনি কর্পোরেট বিশ্বের শিখেছে কি?
মাইকেল Cri­tel­li
মাইকেল Cri­tel­li, সাবেক পাবলিক কোম্পানীর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (Pit­ney Bowes), স্বাস্থ্য আইটি উদ্যোক্তা, ফিচার ফিল্ম পি …
1 বার দেখা হয়েছে
কোন কোম্পানী আজ কোন বাজারে নিরাপদ বোধ করতে পারে. গ্রাহকরা আগের চেয়ে আরও বেশি ক্ষমতা আছে, এবং প্রতিযোগীদের ব্যবসা দূরে নিতে অনেক পদ্ধতি আছে. কোন নেতারা সুযোগ কিছু চলে যাবে!
Quora তে Upvote­Down­voteRead

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —

prije­vod podrška: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Novi odgo­v­or na pit­an­je ““Koja je najveća lekcija ste naučili u kor­por­at­ivnom svijetu?””
novi Odgo­v­or
Koja je najveća lekcija ste naučili u kor­por­at­ivnom svijetu?
Michael Cri­tel­li
Michael Cri­tel­li, bivši direk­t­or javnog pre­duzeća (Pit­ney Bowes), zdravlje IT poduz­etnik, igrani film p …
1 view
No kom­pan­i­ja danas može osjećati sig­urn­im u bilo kojem tržištu. Kup­ci imaju više snage nego ikada, a konkur­enti imaju mno­go načina da se poslov­ne daleko. No lideri mogu ništa pre­pustiti slučaju!
Upvote­Down­voteRead na Quora

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —

Malta International Airport — Weather Digest

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —Sup­port trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —

Beau­ty & Fit­ness Deals
Beau­ty Deals Travel Deals
Get in Shape with 10 Gym Ses­sions at Act­ivezone (gift­able) — Act­iveZone- Open Deal

Body Slim Cavit­a­tion Treat­ment at Beau­ty Point Well­ness Centre (gift­able) — Beau­ty Point Well­ness Centre- Open Deal

10x Per­son­al Train­ing Ses­sions with the Qual­i­fied Phys­ic­al Train­er — Steve Schem­bri — Steve Schem­bri Per­son­al Train­ing- Open Deal

Sum­mer Wax­ing Pack­age at Essence Hair and Beau­ty Centre — Essence Hair Nails and Beau­ty Centre- Open Deal

Lux­uri­ous Spa Pack­age for 2 Per­sons at Pearl Spas, San Ant­o­nio Hotel & Spa — PEARL SPAS- Open Deal

Good­bye Cel­lulite — Hel­lo Sum­mer (gift­able) — Essence Hair Nails and Beau­ty Centre- Open Deal

Sea Shell Relax­a­tion Mas­sage at Aro­man­tra (gift­able) — Aro­Man­tra — Open Deal

Full Body, Face & Scalp Mas­sage at Essence Hair, Nails & Beau­ty Salon (gift­able) — Essence Hair Nails and Beau­ty Centre- Open Deal

Sum­mer Per­fec­tion Pack­age at The Beau­ty Spot (gift­able) — The Beau­ty Spot- Open Deal

Bestron Hair Trim­ming Gift Set — Jokate Malta- Open Deal

Pre­cious Stone Cavi­ar Facial + Sauna Slim­ming Treat­ment at Essence Hair, Nails & Beau­ty Salon (gift­able) — Essence Hair Nails and Beau­ty Centre- Open Deal

Olaplex Hair Treat­ment, Blow Dry and a Face and Scalp Mas­sage at Mari­on Mizzi Well­being Beau­ty and Spa (gift­able) — Mari­on Mizzi Well­being Beau­ty and Spa- Open Deal

Col­our & Blow Dry @ Heav­en Hair Salon — For­tina Resort — HEAVEN HAIR SALON- Open Deal

Gel Pol­ish Man­i­cure at Glam­our Well­ness Club (gift­able) — Glam­our Well­ness Club- Open Deal

Detox Pack­age at Hush Hair & Beau­ty (gift­able) — Hush Hair & Beau­ty- Open Deal

Restore Your Hair — Hair Botox Home Kit — Beau­ty Centre Malta- Open Deal

Grundig Titani­um Volume Curl­er with Roll on Func­tion — Jokate Malta- Open Deal

1hr Aro­ma­ther­apy Mas­sage at Beau­ty Point Well­ness Centre (gift­able) — Beau­ty Point Well­ness Centre- Open Deal

Full Body Relax­ing Mas­sage + D-Stress Stone Scalp Mas­sage from Essence Hair & Beau­ty Centre — Essence Hair Nails and Beau­ty Centre- Open Deal

Hot Legs Walk­ing’ Pack­age by Hair, Nails and Beau­ty by Izzie (gift­able) — Hair, Nails and Beau­ty By Izzie- Open Deal

Time for You‘ Day Pack­age at Mari­on Mizzi Well­being Spa Radis­son Blu St Juli­ans (gift­able) — Mari­on Mizzi Well­being Beau­ty and Spa- Open Deal

Amaz­ing Women Hair Pack­age: Col­our, Cut, Treat­ment and Blow­dry at Be Beau­ty — Be Beau­ty- Open Deal

60 Minutes Relax­ing / Thera­peut­ic Mas­sage at Island of Calm — Island of Calm- Open Deal

A 90 minute stress relief ses­sion to access freedom and let go of all your neg­at­ive feel­ings — Ren­ata Hendry­chova- Open Deal

Fat Elim­in­a­tion — No Sur­gery (Cool­plas + Kumashape) at Essence Hair, Nails & Beau­ty Centre (gift­able) — Essence Hair Nails and Beau­ty Centre- Open Deal

Facial, Anti Wrinkle Eye Treat­ment Plus a Back, Neck & Head Mas­sage at The Look Hair & Beau­ty Clin­ic (gift­able) — The Look — Hair & Beau­ty Clin­ic- Open Deal

Soul Solu­tions Just for 2 Spa Pack­age (gift­able) — Soul Solu­tions- Open Deal

Hol­ist­ic Tri­logy at Soul Solu­tions includes Back, Neck and Shoulder mas­sage com­bined with a Hol­ist­ic Legs & Reflex­o­logy Foot Mas­sage plus use of Spa Facil­it­ies €50 — Soul Solu­tions- Open Deal

Brazili­an True Ker­at­in Treat­ment at Ascione — Hair and Nails (gift­able) — Ascione — Hair & Nails- Open Deal

TONI&GUY — 50% OFF Cut & Blow Dry — TONI&GUY Hairdress­ing (Plaza)- Open Deal

Fab­ulous Eyes Pack­age at Daily Beau­ty (gift­able) — Daily Beau­ty- Open Deal

Pick N’ Mix at Essence Hair, Nails and Beau­ty Centre (gift­able) — Essence Hair Nails and Beau­ty Centre- Open Deal

26 for a €95 worth in pam­per­ing treat­ments at Glam­our Well­ness Club (gift­able) — Glam­our Well­ness Club- Open Deal

Fab­ulous 4 Lux­ury Spa Pack­age just €65 instead of €190 at Soul Solu­tions Hol­ist­ic Health Spa & Salon, Qawra (gift­able) — Soul Solu­tions- Open Deal

Cof­fee and Spice Back Scrub & Mas­sage at Essence Hair & Beau­ty Centre (gift­able) — Essence Hair Nails and Beau­ty Centre- Open Deal

LISAPLEX TREAT YOUR HAIR includes Sham­poo, Lis­aplex Hair Treat­ment, Head Mas­sage, Wash and Blow­dry plus use of Spa Facil­it­ies at Soul Solu­tions in Qawra (gift­able) — Soul Solu­tions- Open Deal

Serenity Pack­age by Beau­ty Boutique (gift­able) — Beau­ty Boutique Malta- Open Deal

Spa Man­i­cure & Spa Ped­i­cure with Gel­ish and Par­affin Wax at Beau­ty Boutique (gift­able) — Beau­ty Boutique Malta- Open Deal

Botox Hair Treat­ment at Hush Hair & Beau­ty (gift­able) — Hush Hair & Beau­ty- Open Deal

10 Slim­ming Ses­sions at Beau­ty Point Well­ness Centre (gift­able) — Beau­ty Point Well­ness Centre- Open Deal

Hair Treat­ment and Blow­dry at La Mirada Salon — La Mirada Salon- Open Deal

Man­i­cure and Toe Nails at Pol­ished Nail Bar — Pol­ished — Nail Bar- Open Deal

Micro­blad­ing Eye­brows Semi-Per­man­ent Make-Up at Haute Cocoon Stu­dio (gift­able) — Haute Cocoon Stu­dio- Open Deal

12 Faradic Ton­ing Treat­ments at Nefer­tari Beau­ty and Slim­ming Clin­ic (gift­able) — Nefer­tari Beau­ty & Slim­ming Clin­ic- Open Deal

Gel Pol­ish On Both Hands & Feet + Free Man­i­cure at Lus­cious Nails Every­day (gift­able) — Lus­cious Nails Every­day- Open Deal

Brazili­an True Ker­at­in Hair Treat­ment at La Mirada Salon — La Mirada Salon- Open Deal

13.50 Gel­ish Soak Off Gel Pol­ish for your Nails — Nail Envy — Nail Bar — Open Deal

Full Body Organ­ic Sug­ar Scrub at Kyan­nah Beau­ty Salon (gift­able) — Kyan­nah Beau­ty Salon- Open Deal

6 Instant Face Firm­ing Treat­ments + Free Ped­i­cure with Gel­ish — Beau­ty Boutique Malta- Open Deal

Choose any 2 Treat­ments for €30 at Essence Hair, Nails and Beau­ty Salon (gift­able) — Essence Hair Nails and Beau­ty Centre- Open Deal

The Per­fect Eyes Pack­age at Essence Hair, Nails and Beau­ty Centre (gift­able) — Essence Hair Nails and Beau­ty Centre- Open Deal

Cleans­ing Facial, Pro­fes­sion­al Scalp Mas­sage, Hair Treat­ment and Blow Dry at Essence Hair, Nails & Beau­ty Centre (gift­able) — Essence Hair Nails and Beau­ty Centre- Open Deal

Express Man­i­cure at Essence Hair Nails and Beau­ty Salon (gift­able) — Essence Hair Nails and Beau­ty Centre- Open Deal

Beauty & Fitness Deals

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —Sup­port trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —

Beau­ty & Fit­ness Deals
Beau­ty Deals Travel Deals
Get in Shape with 10 Gym Ses­sions at Act­ivezone (gift­able) — Act­iveZone- Open Deal

Body Slim Cavit­a­tion Treat­ment at Beau­ty Point Well­ness Centre (gift­able) — Beau­ty Point Well­ness Centre- Open Deal

10x Per­son­al Train­ing Ses­sions with the Qual­i­fied Phys­ic­al Train­er — Steve Schem­bri — Steve Schem­bri Per­son­al Train­ing- Open Deal

Sum­mer Wax­ing Pack­age at Essence Hair and Beau­ty Centre — Essence Hair Nails and Beau­ty Centre- Open Deal

Lux­uri­ous Spa Pack­age for 2 Per­sons at Pearl Spas, San Ant­o­nio Hotel & Spa — PEARL SPAS- Open Deal

Good­bye Cel­lulite — Hel­lo Sum­mer (gift­able) — Essence Hair Nails and Beau­ty Centre- Open Deal

Sea Shell Relax­a­tion Mas­sage at Aro­man­tra (gift­able) — Aro­Man­tra — Open Deal

Full Body, Face & Scalp Mas­sage at Essence Hair, Nails & Beau­ty Salon (gift­able) — Essence Hair Nails and Beau­ty Centre- Open Deal

Sum­mer Per­fec­tion Pack­age at The Beau­ty Spot (gift­able) — The Beau­ty Spot- Open Deal

Bestron Hair Trim­ming Gift Set — Jokate Malta- Open Deal

Pre­cious Stone Cavi­ar Facial + Sauna Slim­ming Treat­ment at Essence Hair, Nails & Beau­ty Salon (gift­able) — Essence Hair Nails and Beau­ty Centre- Open Deal

Olaplex Hair Treat­ment, Blow Dry and a Face and Scalp Mas­sage at Mari­on Mizzi Well­being Beau­ty and Spa (gift­able) — Mari­on Mizzi Well­being Beau­ty and Spa- Open Deal

Col­our & Blow Dry @ Heav­en Hair Salon — For­tina Resort — HEAVEN HAIR SALON- Open Deal

Gel Pol­ish Man­i­cure at Glam­our Well­ness Club (gift­able) — Glam­our Well­ness Club- Open Deal

Detox Pack­age at Hush Hair & Beau­ty (gift­able) — Hush Hair & Beau­ty- Open Deal

Restore Your Hair — Hair Botox Home Kit — Beau­ty Centre Malta- Open Deal

Grundig Titani­um Volume Curl­er with Roll on Func­tion — Jokate Malta- Open Deal

1hr Aro­ma­ther­apy Mas­sage at Beau­ty Point Well­ness Centre (gift­able) — Beau­ty Point Well­ness Centre- Open Deal

Full Body Relax­ing Mas­sage + D-Stress Stone Scalp Mas­sage from Essence Hair & Beau­ty Centre — Essence Hair Nails and Beau­ty Centre- Open Deal

Hot Legs Walk­ing’ Pack­age by Hair, Nails and Beau­ty by Izzie (gift­able) — Hair, Nails and Beau­ty By Izzie- Open Deal

Time for You‘ Day Pack­age at Mari­on Mizzi Well­being Spa Radis­son Blu St Juli­ans (gift­able) — Mari­on Mizzi Well­being Beau­ty and Spa- Open Deal

Amaz­ing Women Hair Pack­age: Col­our, Cut, Treat­ment and Blow­dry at Be Beau­ty — Be Beau­ty- Open Deal

60 Minutes Relax­ing / Thera­peut­ic Mas­sage at Island of Calm — Island of Calm- Open Deal

A 90 minute stress relief ses­sion to access freedom and let go of all your neg­at­ive feel­ings — Ren­ata Hendry­chova- Open Deal

Fat Elim­in­a­tion — No Sur­gery (Cool­plas + Kumashape) at Essence Hair, Nails & Beau­ty Centre (gift­able) — Essence Hair Nails and Beau­ty Centre- Open Deal

Facial, Anti Wrinkle Eye Treat­ment Plus a Back, Neck & Head Mas­sage at The Look Hair & Beau­ty Clin­ic (gift­able) — The Look — Hair & Beau­ty Clin­ic- Open Deal

Soul Solu­tions Just for 2 Spa Pack­age (gift­able) — Soul Solu­tions- Open Deal

Hol­ist­ic Tri­logy at Soul Solu­tions includes Back, Neck and Shoulder mas­sage com­bined with a Hol­ist­ic Legs & Reflex­o­logy Foot Mas­sage plus use of Spa Facil­it­ies €50 — Soul Solu­tions- Open Deal

Brazili­an True Ker­at­in Treat­ment at Ascione — Hair and Nails (gift­able) — Ascione — Hair & Nails- Open Deal

TONI&GUY — 50% OFF Cut & Blow Dry — TONI&GUY Hairdress­ing (Plaza)- Open Deal

Fab­ulous Eyes Pack­age at Daily Beau­ty (gift­able) — Daily Beau­ty- Open Deal

Pick N’ Mix at Essence Hair, Nails and Beau­ty Centre (gift­able) — Essence Hair Nails and Beau­ty Centre- Open Deal

26 for a €95 worth in pam­per­ing treat­ments at Glam­our Well­ness Club (gift­able) — Glam­our Well­ness Club- Open Deal

Fab­ulous 4 Lux­ury Spa Pack­age just €65 instead of €190 at Soul Solu­tions Hol­ist­ic Health Spa & Salon, Qawra (gift­able) — Soul Solu­tions- Open Deal

Cof­fee and Spice Back Scrub & Mas­sage at Essence Hair & Beau­ty Centre (gift­able) — Essence Hair Nails and Beau­ty Centre- Open Deal

LISAPLEX TREAT YOUR HAIR includes Sham­poo, Lis­aplex Hair Treat­ment, Head Mas­sage, Wash and Blow­dry plus use of Spa Facil­it­ies at Soul Solu­tions in Qawra (gift­able) — Soul Solu­tions- Open Deal

Serenity Pack­age by Beau­ty Boutique (gift­able) — Beau­ty Boutique Malta- Open Deal

Spa Man­i­cure & Spa Ped­i­cure with Gel­ish and Par­affin Wax at Beau­ty Boutique (gift­able) — Beau­ty Boutique Malta- Open Deal

Botox Hair Treat­ment at Hush Hair & Beau­ty (gift­able) — Hush Hair & Beau­ty- Open Deal

10 Slim­ming Ses­sions at Beau­ty Point Well­ness Centre (gift­able) — Beau­ty Point Well­ness Centre- Open Deal

Hair Treat­ment and Blow­dry at La Mirada Salon — La Mirada Salon- Open Deal

Man­i­cure and Toe Nails at Pol­ished Nail Bar — Pol­ished — Nail Bar- Open Deal

Micro­blad­ing Eye­brows Semi-Per­man­ent Make-Up at Haute Cocoon Stu­dio (gift­able) — Haute Cocoon Stu­dio- Open Deal

12 Faradic Ton­ing Treat­ments at Nefer­tari Beau­ty and Slim­ming Clin­ic (gift­able) — Nefer­tari Beau­ty & Slim­ming Clin­ic- Open Deal

Gel Pol­ish On Both Hands & Feet + Free Man­i­cure at Lus­cious Nails Every­day (gift­able) — Lus­cious Nails Every­day- Open Deal

Brazili­an True Ker­at­in Hair Treat­ment at La Mirada Salon — La Mirada Salon- Open Deal

13.50 Gel­ish Soak Off Gel Pol­ish for your Nails — Nail Envy — Nail Bar — Open Deal

Full Body Organ­ic Sug­ar Scrub at Kyan­nah Beau­ty Salon (gift­able) — Kyan­nah Beau­ty Salon- Open Deal

6 Instant Face Firm­ing Treat­ments + Free Ped­i­cure with Gel­ish — Beau­ty Boutique Malta- Open Deal

Choose any 2 Treat­ments for €30 at Essence Hair, Nails and Beau­ty Salon (gift­able) — Essence Hair Nails and Beau­ty Centre- Open Deal

The Per­fect Eyes Pack­age at Essence Hair, Nails and Beau­ty Centre (gift­able) — Essence Hair Nails and Beau­ty Centre- Open Deal

Cleans­ing Facial, Pro­fes­sion­al Scalp Mas­sage, Hair Treat­ment and Blow Dry at Essence Hair, Nails & Beau­ty Centre (gift­able) — Essence Hair Nails and Beau­ty Centre- Open Deal

Express Man­i­cure at Essence Hair Nails and Beau­ty Salon (gift­able) — Essence Hair Nails and Beau­ty Centre- Open Deal

etrigg.com — your search trigg

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —Sup­port trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —

etrigg.com — your search trigg

Hi,

here’s an over­view of your search trigg ““Marsa — every 1 day””:

:: Maltese Nights (Le Méridi­en Malta)
Begins: Aug. 3, 2016, 6 p.m.
Ends: Aug. 3, 2016, 9 p.m.
Loc­a­tion: Le Méridi­en Malta @ 39, Main Street, Bal­luta Bay, St Juli­ans STJ1017 Malta

:: LiveMusicWed­nes­days ft. The Busk­er (Flora's)
Begins: Aug. 3, 2016, 8 p.m.
Ends: Aug. 3, 2016, 11 p.m.
Loc­a­tion: Flora's @ No.1 Vic­tory Square Naxxar Malta

:: Uno Stars presents Tinie Tem­pah — 03.08.16 (Uno Malta)
Begins: Aug. 3, 2016, 9 p.m.
Ends: Aug. 4, 2016, 4 a.m.
Loc­a­tion: Uno Malta @ Crafts Vil­lage Ta' Qali Malta

:: Etnaland €140 Price Buster : 4 August (Go Sicily Travel by Mario Spi­teri)
Begins: Aug. 4, 2016, 5 a.m.
Ends: Aug. 4, 2016, 11:30 p.m.
Loc­a­tion: Go Sicily Travel by Mario Spi­teri @ Cube Office Suites, Suite 2, 154, Euchar­ist­ic Con­gress Road, MST9037 Mosta Malta

:: Val­letta Ghost Tour — 4th August (Col­our my Travel)
Begins: Aug. 4, 2016, 8 p.m.
Ends: Aug. 4, 2016, 10 p.m.
Loc­a­tion: Col­our my Travel @ VLT Val­letta Malta

:: Car­lo Mus­cat (live music per­form­ance)
Begins: Aug. 4, 2016, 8 p.m.
Ends: Aug. 4, 2016, 11 p.m.
Loc­a­tion: Caffé Cordina @ Repub­lic St, Val­letta, Malta

:: Etnaland Plus : 3-day tour from 5 to 7 August 2016 (Go Sicily Travel by Mario Spi­teri)
Begins: Aug. 5, 2016, 5 a.m.
Ends: Aug. 7, 2016, 11:30 p.m.
Loc­a­tion: Go Sicily Travel by Mario Spi­teri @ Cube Office Suites, Suite 2, 154, Euchar­ist­ic Con­gress Road, MST9037 Mosta Malta

:: Mix­ja bid-daghjes Wara San Pietru (Ghaqda Kop­er­at­tiva Tas-Sajd)
Begins: Aug. 5, 2016, 5 p.m.
Ends: Aug. 5, 2016, 7 p.m.
Loc­a­tion: Marsaxlokk, Malta @ Marsaxlokk Malta

:: Wara San Pietru B'risq il-Malta Com­munity Chest Fund (Soċjetà Fil­ar­monika San Pietru Banda Birżebbuġa A.D. 1990)
Begins: Aug. 5, 2016, 6 p.m.
Ends: Aug. 6, 2016, mid­night
Loc­a­tion: Soċjetà Fil­ar­monika San Pietru Banda Birżebbuġa A.D. 1990 @ 29, Mis­raħ il-Knis­ja / 12 – 13, 'Ġawhra ta' San Pietru', Triq Birzebbuga Birzebbuga Malta

:: Licence to grill (Le Méridi­en Malta)
Begins: Aug. 5, 2016, 6:30 p.m.
Ends: Aug. 5, 2016, 9:30 p.m.
Loc­a­tion: Le Méridi­en Malta @ 39, Main Street, Bal­luta Bay, St Juli­ans STJ1017 Malta

:: Busy­n­ess is Essen­tial (ACTS Malta)
Begins: Aug. 5, 2016, 7 p.m.
Ends: Aug. 5, 2016, 9 p.m.
Loc­a­tion: ACTS Malta @ Gat­tard House Il-Ham­run Malta

:: Dean Demanuele (live music per­form­ance)
Begins: Aug. 5, 2016, 7 p.m.
Ends: Aug. 5, 2016, 10 p.m.
Loc­a­tion: The Funky Mon­key @ Manoel Island, Gzira, Malta

See your flow here: https://etrigg.com/flow/
Or edit your triggs here: https://etrigg.com/triggs/

etrigg.com | see what’s hap­pen­ing

https://etrigg.com/

fol­low us on https://twitter.com/etriggNews
like us on https://www.facebook.com/etriggrocks
plus us on https://plus.google.com/+etriggrocks
pin us on https://www.pinterest.com/etriggpins

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —

Appoġġ traduzz­joni: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —

etrigg.com — Trigg tfit­tx­i­ja tiegħek

Hi,

Hawn ħarsa ġen­er­ali tat-tfit­tx­i­ja Trigg tiegħek ““Marsa — kull jum 1””:

:: Ljieli Malt­in (Le Meridi­en Malta)
Jib­da: 3 Awis­su, 2016, 06:00
Tis­piċċa: 3 Awis­su, 2016, 09:00
Post: Le Meridi­en Malta @ 39, Triq il-Kbira, Bal­luta Bay, San Ġil­jan STJ1017 Malta

:: LiveMusicWed­nes­days pied Il Busk­er (Flora & # 39; i).
Jib­da: 3 Awis­su, 2016, 08:00
Tis­piċċa: 3 Awis­su, 2016, 11:00
Loc­a­tion: Flora & # 39; i @ Nru.1 Vit­tor­ja Pjazza tan-Naxxar Malta

:: Uno Stars jip­preżenta Tinie Tem­pah — 03.08.16 (Uno Malta)
Jib­da: 3 Awis­su, 2016, 09:00
Tis­piċċa: 4 Awis­su, 2016, 04:00
Post: Uno Malta @ Sna­j­ja Vil­laġġ f’Ta & # 39; Qali Malta

:: Etnaland € 140 Buster Prezz: Awis­su 4 (Mur Sqal­li­ja Ivvjaġġar minn Mario Spi­teri)
Jib­da: 4 Awis­su, 2016, 05:00
Tis­piċċa: 4 Awis­su, 2016, 11:30
Post: Mur Sqal­li­ja Ivvjaġġar minn Mario Spi­teri @ Cube Uffiċċju Suites, Suite 2, 154, Kun­gress Ewkaristiku Road, MST9037 Mosta Malta

:: Val­letta Ghost Tour — 4 Awis­su (Kulur Ivvjaġġar tiegħi)
Jib­da: 4 Awis­su, 2016, 08:00
Tis­piċċa: 4 Awis­su, 2016, 10:00
Post: Kulur Travel tiegħi @ VLT Belt Val­letta f’Malta

:: Car­lo Mus­cat (prestazz­joni mużika live)
Jib­da: 4 Awis­su, 2016, 08:00
Tis­piċċa: 4 Awis­su, 2016, 11:00
Post: Caf­fe Cordina @ Repubb­lika San, Val­letta, Malta

:: Etnaland Plus: tour 3-ġurnata li 05 – 07 Awis­su 2016 (Mur Sqal­li­ja Ivvjaġġar minn Mario Spi­teri)
Jib­da: 5 Awis­su, 2016, 05:00
Tis­piċċa: Awis­su 7, 2016, 11:30
Post: Mur Sqal­li­ja Ivvjaġġar minn Mario Spi­teri @ Cube Uffiċċju Suites, Suite 2, 154, Kun­gress Ewkaristiku Road, MST9037 Mosta Malta

:: Mix­ja offer­ta daghjes Wara San Pietru (Ghaqda Kop­er­at­tiva Tas-Sajd)
Jib­da: 5 Awis­su, 2016, 05:00
Tis­piċċa: Awis­su 5, 2016, 19:00
Post: Marsaxlokk, Malta @ Marsaxlokk Malta

:: Wara San Pietru B & # 39; RISQ il-Malta Com­munity Chest Fund (Soċjetà Fil­ar­monika San Pietru Banda Birżebbuġa A.D. 1990)
Jib­da: 5 Awis­su, 2016, 06:00
Tis­piċċa: 6 Awis­su, 2016, nofs il-lejl
Post: Soċjetà Fil­ar­monika San Pietru Banda Birżebbuġa A.D. 1990 @ 29, Mis­raħ il-Knis­ja / 12 – 13, & # 39; Ġawhra ta & # 39; San Pietru & # 39 ;, Triq Birżebbuġa Birżebbuġa Malta

:: Liċen­zja grill (Le Meridi­en Malta)
Jib­da: 5 Awis­su, 2016, 06:30
Tis­piċċa: Awis­su 5, 2016, 09:30
Post: Le Meridi­en Malta @ 39, Triq il-Kbira, Bal­luta Bay, San Ġil­jan STJ1017 Malta

:: Busy­n­ess huwa essen­zjali (ATTI Malta)
Jib­da: 5 Awis­su, 2016, 07:00
Tis­piċċa: Awis­su 5, 2016, 09:00
Post: ATTI Malta @ f’Gattard House Il-Ħam­run Malta

:: Dekan Demanuele (prestazz­joni mużika live)
Jib­da: 5 Awis­su, 2016, 07:00
Tis­piċċa: Awis­su 5, 2016, 22:00
Post: Il-Mon­key Funky @ Manoel Island, Gżira, Malta

Ara fluss tiegħek hawn: https://etrigg.com/flow/
Jew jed­it­jaw triggs tiegħek hawn: https://etrigg.com/triggs/

-

etrigg.com | tara x’inhu jiġri

https://etrigg.com/

sseg­wi magħna fuq https://twitter.com/etriggNews
bħal­na fuq https://www.facebook.com/etriggrocks
flimki­en magħna fuq https://plus.google.com/+etriggrocks
pin magħna fuq https://www.pinterest.com/etriggpins

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —

Onder­steun­ing ver­tal­ing: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —

etrigg.com — jou soek­tog Trigg

Hi,

hier is n oor­sig van jou soek­tog Trigg ““Marsa — elke 1 dag””:

:: Maltese Nights (Le Meridi­en Malta)
Begin: 3 Augus­tus 2016, 06:00
Eindig: 3 Augus­tus 2016, 09:00
Lig­ging: Le Meridi­en Malta @ 39, Hoof­straat, Bal­luta Bay, St Juli­ans STJ1017 Malta

:: LiveMusicWed­nes­days ft Die Busk­er (Flora & # 39; s).
Begin: 3 Augus­tus 2016, 08:00
Eindig: 3 Augus­tus 2016, 11:00
Lig­ging: Flora & # 39; s @ No.1 Vic­tory Square Naxxar Malta