Plans

“———————————————————————————————————————————————
Support this Page : http://amzn.to/2kgnzrf
———————————————————————————————————————————————Plans

Plan – the end result of a planning effort – commits individuals, departments, entire organizations, and the resources of each to specific courses of action for days, months and years into the future.

A plan provides answers to 6 questions:

– What;

– When;

– Where;

– Who;

– How;

– How much

– What identifies the specific goals to be accomplished;

– When answers a question of timing: each long-term goal may have a series of short-term objectives that must be achieved before the long-term goal can be reached.

– Where concerns the place or places where the plan will be executed;

– Who identifies specific people who will perform specific tasks essential to a plan’s implementation;

– How involves the specific actions to be taken to reach the goals;

– How much is concerned with the expenditure of resources needed to reach the goals – both short- and long term.

Businesses are setting gigantic, seemingly unreachable milestones called stretch targets. Stretch goals (“Big Hairy Audacious Goals” BHAGS) require great leaps forward on such measures as:

– product development time;

– return on investment;

– sales growth;

– quality improvement;

– Reduction of manufacturing cycle times.

“————————————————– ————————————————– —————————————–
Tappoġġja dan Paġna: http://amzn.to/2kgnzrf
————————————————– ————————————————– —————————————–

pjanijiet

 

 

Pjan â € “”ir-riżultat aħħari ta ‘sforz ppjanar â €”” tikkommetti individwi, dipartimenti, organizzazzjonijiet kollha, u r-riżorsi ta’ kull sa korsijiet speċifiċi ta ‘azzjoni għall-jiem, xhur u snin fil-futur.

 

Pjan jipprovdi tweġibiet għall 6 mistoqsijiet:

– Xiex;

– Meta;

– Fejn;

– Min;

– Kif;

– Kemm

 

– Liema tidentifika l-għanijiet speċifiċi li jridu jitwettqu;

– Meta tweġibiet għal mistoqsija ta ‘żmien: kull mira fit-tul jista’ jkollha serje ta ‘għanijiet għal żmien qasir li huma għandhom jiksbu qabel il-mira fit-tul jista’ jintlaħaq.

– Fejn jikkonċerna l-post jew postijiet fejn il-pjan ser jiġi eżegwit;

– Min jidentifika nies speċifiċi li se jwettqu kompiti speċifiċi essenzjali għal Plana € ™ s-implimentazzjoni;

– Kif jinvolvi l-azzjonijiet speċifiċi li għandhom jittieħdu biex jintlaħqu l-għanijiet;

– Kemm hija kkonċernata mal-nefqa tar-riżorsi meħtieġa biex jintlaħqu l-miri â € “”Terminu kemm qasir u twil.

 

In-negozji qed jistabbilixxu ġiganteski, tragwardi apparentement unreachable imsejħa miri stretch. għanijiet stretch (-â € œBig Hairy audacious Goalsâ € BHAGS) jeħtieġu leaps kbira quddiem fuq tali miżuri li:

– ħin iżvilupp tal-prodott;

– ritorn fuq investiment;

– it-tkabbir tal-bejgħ;

– titjib fil-kwalità;

– Tnaqqis ta ‘drabi ċiklu manifattura.

 

“————————————————– ————————————————– —————————————–
http://amzn.to/2kgnzrf: this Page ondersteun
————————————————– ————————————————– —————————————–

planne

 

 

Plan â € “”die eindresultaat van ‘n beplanning moeite â €”” pleeg individue, departemente, hele organisasies, en die hulpbronne van elke spesifieke aksieplanne vir dae, maande en jare in die toekoms.

 

‘N Plan bied antwoorde op 6 vrae:

– Wat;

– Wanneer;

– Waar;

– Wie;

– Hoe;

– Hoeveel

 

– Wat identifiseer die spesifieke doelwitte te bereik;

– Wanneer antwoorde ‘n vraag van tydsberekening: elke doel langtermyn kan ‘n reeks van korttermyndoelwitte wat bereik moet word voordat die lang termyn doel het bereik kan word.

– Waar het betrekking op die plek of plekke waar die plan uitgevoer sal word;

– Wie identifiseer spesifieke mense wat spesifieke take wat noodsaaklik is vir ‘n plana € ™ s implementering sal uit te voer;

– Hoe behels die spesifieke aksies wat geneem moet word om die doelwitte te bereik;

– Hoeveel is gemoeid met die besteding van hulpbronne wat nodig is om die doelwitte te bereik â € “”beide kort- en langtermyn bereik.

 

Besighede is besig reusagtige, skynbaar onbereikbaar mylpale genoem strek teikens. Rek doelwitte (â € œBig hare gewaagde Goalsâ € BHAGS) vereis groot spronge vorentoe op sodanige maatreëls as:

– produk ontwikkeling tyd;

– opbrengs op belegging;

– verkope groei;

– om gehalte te verbeter;

– Vermindering van die vervaardiging siklus tye.

 

“————————————————– ————————————————– —————————————–
Përkraheni këtë faqe: http://amzn.to/2kgnzrf
————————————————– ————————————————– —————————————–

planet

 

 

Plani â € “”rezultati përfundimtar i një përpjekje të planifikimit â €”” kryen individët, departamentet, organizatat tëra, dhe burimet e çdo të kurseve të veçanta të veprimit për ditë, muaj dhe vite në të ardhmen.

 

Një plan i jep përgjigje në pyetjet e 6:

– Çfarë;

– Kur;

– Ku;

– Kush;

– Si;

– Sa shumë

 

– Çfarë identifikon qëllimet specifike të realizohet;

– Kur përgjigjet një pyetje e kohës: çdo qëllimi afatgjatë mund të ketë një sërë objektivash afatshkurtër që duhet të arrihen para se të qëllimit afatgjatë mund të arrihet.

– Ku ka të bëjë me vendin ose vendet ku plani do të ekzekutohet;

– Kush identifikon njerëz të veçantë që do të kryejnë detyra specifike thelbësore për një Plana € ™ s zbatimit;

– Sa përfshin veprimet specifike që duhet të ndërmerren për të arritur qëllimet;

– Sa ka të bëjë me shpenzimin e burimeve të nevojshme për të arritur qëllimet â € “”afat dy afatshkurtër dhe afatgjatë.

 

Bizneset janë duke vendosur gjigande, piketa në dukje të paarritshme quajtur objektivat shtrirje. Qëllimet Stretch (â € œBig Hairy Audacious Goalsâ € BHAGS) të kërkojë hapa të mëdha përpara në masa të tilla si:

– kohën e zhvillimit të produktit;

– kthehen në investime;

– rritjen e shitjeve;

– përmirësimin e cilësisë;

– Reduktimi i kohës ciklit të prodhimit.

 

“————————————————– ————————————————– —————————————–
http://amzn.to/2kgnzrf: ይህን ገጽ ደግፍ
————————————————– ————————————————– —————————————–

ዕቅዶች

 

 

ዕቅድ â € “”€ â አንድ እቅድ ጥረት መጨረሻ ውጤት”” ግለሰቦች, ዲፓርትመንቶች, መላ ድርጅቶች, እና ወደፊት ወደ ቀን, ወር እና ዓመት እርምጃ የተወሰኑ ኮርሶች እያንዳንዱ ሀብት ይፈጽማል.

 

አንድ እቅድ 6 ጥያቄዎች መልስ ይሰጣል:

– ምንድን;

– መቼ ነው;

– የት ነው;

– ማን ነው;

– እንዴት;

– ስንት

 

– ምን ይፈጸም ዘንድ የተወሰኑ ግቦችን ይለያል;

– መልሶች የጊዜ ጥያቄ መቼ: እያንዳንዱ የረጅም ጊዜ ግብ የረጅም ጊዜ ግብ በፊት ማሳካት እንዳለበት የአጭር-ጊዜ ዓላማዎች ተከታታይ ሊኖራቸው ይችላል ሊደረስበት ይችላል.

– የት ዕቅዱ ተፈጻሚ ይሆናል ቦታ ወይም ቦታዎችን ስለሚመለከት;

– ማን planâ € ™ s ትግበራ ወሳኝ የተወሰኑ ተግባራትን ማከናወን የሚችሉ የተወሰኑ ሰዎችን ለይቶ;

– እንዴት የተወሰኑ እርምጃዎች ግቦች ላይ ለመድረስ መወሰድ ያካትታል;