Please pray for Andy H & Jarek J

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Sup­port machine trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —http://forums.catholic.com/showthread.php?t=1026614

244Rock­et 244Rock­et is off­line
For­um Eld­er
Pray­er War­ri­or

Join Date: July 312007
Loc­a­tion: Pitt­s­burgh, PA
Posts: 31,510
Reli­gion: Cath­olic
Default Please pray for Andy H & Jarek J
who passed away recently.

Thanks and God bless!

Rock­et
__________________
Be kinder than neces­sary. Every­one you meet is fight­ing some kind of battle.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Appoġġ ta traduzz­joni awto­matika: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

http://forums.catholic.com/showthread.php?t=1026614

244Rock­et 244Rock­et is off­line
Eld­er for­um
War­ri­or talb

Join Date: Lulju 312007
Post: Pitt­s­burgh, PA
Posts: 31,510
Reliġ­jon: Kat­to­lika
Default Jekk jogħġbok nit­ol­bu għal Andy H & Jarek J
li miet ftit ilu.

Grazzi u God bless!

Rock­et
__________________
Kun Kinder mil­li meħtieġ. Kul­hadd inti tissod­isfa qed jiġġieled xi tip ta bat­tal­ja.

 

 

 

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Onder­steun­ing masji­en ver­tal­ing: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

http://forums.catholic.com/showthread.php?t=1026614

244Rock­et 244Rock­et is op die regte
For­um Ouder­ling
gebed War­ri­or

Join Date: 31 Julie 2007
Lig­ging: Pitt­s­burgh, PA
Posts: 31510
Geloof: Katolieke
Standaard Bid asseblief vir Andy H & Jarek J
wat oorlede onlangs.

Dankie en God seën!

vuur­pyl
__________________
Wees kinder as wat nodig is. Almal wat jy ont­mo­et veg n soort van n geveg.

 

 

 

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Mbështetje mak­inë përk­thim: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

http://forums.catholic.com/showthread.php?t=1026614

244Rock­et 244Rock­et është në lin­jë
Foru­mi Plaku
lut­ja War­ri­or

Join Date: 31 July, 2007
Vendndod­h­ja: Pitt­s­burgh, PA
Posts: 31,510
Fe: Kato­lik
Default Ju lutem lutuni për Andy H & Jarek J
i cili u nda nga jeta kohët e fun­dit.

Fale­mind­er­it dhe Zoti e bekoftë!

Raketë
__________________
Të jetë kinder se e nevojsh­me. Të gjithë ju i përm­bush­ni është duke luftu­ar një lloj bete­je.

 

 

 

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ድጋፍ ማሽን ትርጉም: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

http://forums.catholic.com/showthread.php?t=1026614

244Rock­et 244Rock­et ከመስመር ውጭ ነው
መድረክ ሽማግሌ
ጸሎት ተዋጊ

ተቀላቀል ቀን: ሐምሌ 312007
ስፍራ: ፒትስበርግ, ፒኤ
ልጥፎች: 31.510
ሃይማኖት: ካቶሊክ
ነባሪ አንዲ እ & Jarek J መጸለይ እባክዎ
ማን በቅርቡ አልፈዋል.

እናመሰግናለን እግዚአብሔር ይባርካችሁ!

ሮኬት
__________________
አስፈላጊ በላይ ደግ ሁን. የምታገኛቸው ሁሉም ጦርነት ዓይነት ትግል ነው.

 

 

 

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
دعم الترجمة الآلية: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

http://forums.catholic.com/showthread.php؟t=1026614

244Rock­et 244Rock­et غير متواجد حاليا
منتدى الشيخ
المحارب الصلاة

تاريخ التسجيل: 31 يوليو 2007
الموقع: Pitt­s­burgh، PA
المشاركات: 31510
الدين: كاثوليكية
افتراضي الرجاء الدعاء لاندي H & J Jarek
الذي وافته المنية مؤخرا.

شكرا لك وبارك الله!

صاروخ
__________________
كن ألطف مما هو ضروري. كل شخص تلتقيه هو القتال نوع من المعركة.

 

 

 

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Sup­port մեքենա թարգմանությունը: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

http://forums.catholic.com/showthread.php?t=1026614

244Rock­et 244Rock­et ը հիմա ֆորումում է
Ֆորում Երեց
Pray­er War­ri­or

Գրանցման ամսաթիվ: Հուլիս 312007
Որտեղից: Pitt­s­burgh, PA
Գրառումներ: 31,510
Կաթոլիկ
Default Խնդրում համար աղոթում Էնդի H & Յարեկ J
ով մահացել վերջերս.

Thanks եւ Աստված օրհնի!

հրթիռ
__________________
Եղեք բարի, քան անհրաժեշտ է: Յուրաքանչյուր ոք, դուք հանդիպեք պայքարում որոշակի ճակատամարտում:

 

 

 

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Sup­port maşın tər­cüməsi: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

http://forums.catholic.com/showthread.php?t=1026614

244Rock­et 244Rock­et xət­də dey­il
For­um Eld­er
Pray­er War­ri­or

Qey­diyy­at: July 312007
Loc­a­tion: Pitt­s­burgh, PA
Posts: 31.510
Dini baxışlar: Kato­lik
Default Andy H & Jarek J üçün dua edin
keçdiy­im­iz gün­lərdə vəfat etdi.

Thanks və Allah razı olsun!

raket
__________________
zəruri çox uşaq olun. Siz cavab hər kəs döyüş bir növ mübar­izə aparır.

 

 

 

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Itzulpen­gintza mak­ina eus­kar­ria: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

http://forums.catholic.com/showthread.php?t=1026614

244Rock­et 244Rock­et off­line da
Foroa Eld­er
otoitza War­ri­or

Parte Data: 2007ko uztail­ar­en 31
Kokapena: Pitt­s­burgh, PA
Mezuak: 31.510
Erlijioa: kato­likoa
Default Mesedez otoitz Andy H & Jarek J for
zen­du ber­riki.

Esker­rik asko eta Jainko­ak bedeinka!

Rock­et
__________________
Kon­tuz behar­rezkoa baino Kinder. Guztiek betet­zen badituzu bor­roka mota batzuk bor­rokan ari da.

 

 

 

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Падтрымка машыннага перакладу: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

http://forums.catholic.com/showthread.php?t=1026614

244Rock­et 244Rock­et па-за форуму
форум Старэйшына
малітва Воін

Рэгістрацыя: 31 ліпеня 2007
Размяшчэнне: Пітсбург, Пэнсыльванія
Паведамленняў: 31,510
Рэлігія: Каталіцызм
Па змаўчанні Калі ласка, маліцеся за Эндзі H & J Ярек
які нядаўна памёр.

Дзякуй, і Бог дабраславіць!

ракета
__________________
Будзьце дабрэй, чым гэта неабходна. Кожны вы сустрэнеце змагаецца нейкі бітвы.

 

 

 

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
সাপোর্ট মেশিন অনুবাদ: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

http://forums.catholic.com/showthread.php?t=1026614

244Rock­et 244Rock­et অফলাইনে
ফোরাম এল্ডার
নামাযের ওয়ারিয়র

যোগদানের তারিখ: 31 জুলাই, 2007
অবস্থান: পিটসবার্গ, পিএ
পোস্ট: 31.510
ধর্ম: ক্যাথলিক
ডিফল্ট অ্যান্ডি এইচ এন্ড Jarek জে জন্য প্রার্থনা করুন
যিনি সম্প্রতি মারা গেছেন.

ধন্যবাদ এবং ইশ্বর আপনাদের সহায় হউন!

রকেট
__________________
প্রয়োজনীয় তুলনায় Kinder করা. সবাই তোমার সাথে দেখা যুদ্ধের কিছু যুদ্ধ হয়.

 

 

 

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Podrška samo prije­vod: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

http://forums.catholic.com/showthread.php?t=1026614

244Rock­et 244Rock­et je odsutan
For­um Eld­er
Molitva War­ri­or

Član od: 31 Jul 2007
Loka­cija: Pitt­s­burgh, PA
Posts: 31,510
Katolička
Uobiča­jeno Please pray for Andy H & Jarek J
koji je nedavno preminuo.

Hvala i Bog vas bla­goslo­v­io!

raketa
__________________
Budite ljubazn­iji nego što je potreb­no. Svi su upozn­ati vas se bori neka vrsta borbe.

 

 

 

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Подкрепа за машинен превод: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

http://forums.catholic.com/showthread.php?t=1026614

244Rock­et 244Rock­et е на линия
Форум Eld­er
Молитва War­ri­or

Дата на присъединяване: 31 юли, 2007
Местоположение: Pitt­s­burgh, PA
Публикации: 31,510
Религия: Католически
Default Моля, молете се за Andy H & Ярек J
който почина наскоро.

Благодаря и Бог да благослови!

ракета
__________________
Бъдете любезни, отколкото е необходимо. Всеки, който срещнете се бори някаква битка.

 

 

 

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Suport à la tra­duc­ció automàt­ica: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

http://forums.catholic.com/showthread.php?t=1026614

244Rock­et 244Rock­et està en línia
Eld­er Fòrum
Guer­rero del rés

Data d’entrada: 31 juliol 2007
Lloc: Pitt­s­burgh, PA
Mis­sa­t­ges: 31.510
Reli­gió: Catòlica
Si us plau, pre­gueu per defec­te per Andy H & J Jarek
qui va morir recent­ment.

Grà­cies i que Déu els ben­eeixi!

coet
__________________
Sigui més bo que neces­sari. Tots els que con­eixes està lluit­ant con­tra algun tipus de batalla.

 

 

 

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Sup­port machine hubad: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

http://forums.catholic.com/showthread.php?t=1026614

244Rock­et 244Rock­et mao off­line
for­um Eld­er
Pag-ampo War­ri­or

Join Date: July 312007
Lokasy­on: Pitt­s­burgh, PA
Posts: 31.510
Reli­hiy­on: Kato­liko
Default Pal­i­hog pag-ampo alang sa Andy H & Jarek J
nga mil­abay bag-o lang.