Policy and procedures— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Sup­port this Page: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —

Poli­cy and pro­ced­ures

A meth­od­ic­al and object­ive sys­tem should be used for select­ing employ­ees. While it is true that per­son­al per­cep­tions can­not be elim­in­ated, hav­ing object­ive policies and pro­ced­ures, help reduce the harm­ful effects of the indi­vidu­al.

Policies and pro­ced­ures guide the line man­agers to carry out the selec­tion suc­cess­fully. Selec­tion policies is a state­ment of a company’s inten­tions and addresses equal­ity of oppor­tun­ity, inform­a­tion to tar­geted groups,

Selec­tion pro­ced­ures address these issues:

- Stages and tech­niques that should be used;

- Who is involved in assess­ing can­did­ates;

- Admin­is­trat­ive pro­cesses.


— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Tap­poġġ­ja dan Paġna: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Politika u proċed­uri

 

 

Sis­tema met­odiku u oġġet­tiv għand­hom jin­tużaw biex jint­għażlu l-impjeg­ati. Fil­waqt li huwa veru li l-perċezz­jon­iji­et per­son­ali ma tistax tiġi eliminata, li jkoll­hom politiki u proċed­uri oġġet­tivi, jgħin biex inaqqas l-effet­ti ta ħsara ta’ l-indi­vid­wu.

 

Politiki u proċed­uri jigg­wida l man­iġers biex jagħm­lu l-għażla b’suċċess. politiki tal-għażla hija dikjarazz­joni ta com­panyâ € ™ s-inten­z­jon­iji­etl-ind­i­rizzi ugwal­jan­za fl-oppor­tun­itaji­et, l-inform­azz­joni lill-grup­pi fil-mira,

 

proċed­uri ta għażla tind­i­rizza dawn il-kwist­jon­iji­et:

 

- Stadji u tekniki li għand­hom jin­tużaw;

- Min huwa invol­ut fl-istima kan­did­ati;

- proċessi ammin­is­trat­tivi.


— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: hierdie onder­steun­ing
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Beleid en prosed­ures

 

 

A met­odies en objek­tiewe stelsel moet gebruik word vir die kies van werkne­mers. Ter­wyl dit waar is dat per­soon­like opvat­tings kan nie uit­geskakel word, met objek­tiewe beleid en prosed­ures, help die skade­like effek­te van die indi­vidu te ver­mind­er.

 

Beleid en prosed­ures lei die lyn­be­stuurders om die seleksie suk­ses­vol uit te voer. Seleksie beleid is n verklar­ing van n com­panyâ € ™ s bedoel­ings en adresse gelyke geleenthede, inligt­ing aan geteikende groepe,

 

Keur­ing­s­prosed­ures hierdie kwessies:

 

- Sta­di­ums en teg­nieke wat gebruik moet word;

- Wie is bet­rokke by die beoor­del­ing van kan­did­ate;

- Admin­is­tratiewe prosesse.


— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Përkra­heni këtë Faqe: http://amzn.to/2kgnzrf~~HEAD=dobj
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Politika dhe Pro­ced­ur­at

 

 

Një sis­tem met­odik dhe objekt­ivi duhet të për­doret për përzgjed­hjen e pun­on­jës­it. Ndër­sa është e vër­tetë se per­cep­ti­met per­sonale nuk mund të elim­ino­het, duke pas­ur politikat dhe pro­ced­ur­at objekt­ive, të ndih­mo­jë në uljen e efek­teve të dëm­sh­me të indi­vid­it.

 

Politikat dhe pro­ced­ur­at udhëzuar men­ax­her­ët e lin­jës për të kry­er përzgjed­hjen suk­ses. politikat e përzgjed­hjes është një deklar­atë e një com­panyâ € ™ s syni­met dhe adresat barazisë së mun­dës­ive, inform­a­cion për gru­pet e synu­ara,

 

pro­ced­ur­at e përzgjed­hjes tra­jtu­ar këto çështje:

 

- Etapat dhe teknikat që duhet të për­doren;

- Kush është i përf­shirë në vler­ësim­in e kan­did­atëve;

- pro­ceset admin­is­trat­ive.


— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: ይህን ገጽ መደገፍ
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

መምሪያ እና ሂደቶች

 

 

አንድ የሚደረግበት ዘዴ እና ዓላማ ሥርዓት ሠራተኞች በመምረጥ ስራ ላይ መዋል አለበት. ይህ እውነት ቢሆንም የግል አመለካከት ግለሰብ ጎጂ ውጤት ለመቀነስ ለመርዳት, ተጨባጭ ፖሊሲዎችና ሂደቶች ስላለን: ሊወገድ አይችልም.

 

ፖሊሲዎች እና ሂደቶች መስመር አስተዳዳሪዎች በተሳካ ሁኔታ ምርጫ ለመፈጸም መመሪያ. የምርጫ ፖሊሲዎች, ዒላማ ቡድኖች አንድ com­panyâ € ™ s ሐሳብና ዓላማ እና አድራሻዎች አጋጣሚ እኩልነት, መረጃ መግለጫ ነው

 

የምርጫ ሂደቶች እነዚህን ችግሮች ለመቅረፍ:

 

- መዋል ያለበት ደረጃዎች እና ቴክኒኮችን;

- እጩዎች ሁኔታዎችን ተሳታፊ ማን ነው;

- አስተዳደራዊ ሂደቶች.


— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
دعم هذه الصفحة: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

السياسات والإجراءات

 

 

وينبغي استخدام نظام منهجي وموضوعي لاختيار الموظفين. ولئن كان صحيحا أن تصورات شخصية لا يمكن القضاء عليها، وجود سياسات وإجراءات موضوعية، تساعد على تقليل الآثار الضارة للفرد.

 

سياسات وإجراءات توجيه المديرين التنفيذيين لتنفيذ اختيار بنجاح. سياسات الاختيار بيان من الشركة إلى € ™ ق النوايا وعناوين تكافؤ الفرص، المعلومات للفئات المستهدفة،

 

إجراءات الاختيار وتعالج هذه القضايا:

 

- مراحل والتقنيات التي يجب استخدامها.

- من هو المشاركة في تقييم المرشحين.

- العمليات الإدارية.


— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Աջակցել այս էջը: http://amzn.to/2kgnzrf~~HEAD=dobj
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Քաղաքականությունը եւ ընթացակարգերը

 

 

Մեթոդական եւ օբյեկտիվ համակարգը պետք է օգտագործվի ընտրելու աշխատակիցներին: Թեեւ դա ճիշտ է, որ անձնական ընկալումները չեն կարող վերացվել, ունենալով օբյեկտիվ քաղաքականություն եւ ընթացակարգեր, օգնել նվազեցնել վնասակար հետեւանքները անհատի:

 

Քաղաքականությունը եւ ընթացակարգերը ուղղորդեին line ղեկավարները իրականացնել ընտրությունը հաջողությամբ. Ընտրության քաղաքականությունը հանդիսանում է հայտարարությունը, որը com­panyâ € ™ s մտադրություններն ու հասցեները հնարավորությունների հավասարության, տեղեկատվության նպատակային խմբերի,

 

Ընտրության կարգը անդրադառնալ այդ խնդիրները:

 

- փուլերն ու տեխնիկան է, որ պետք է օգտագործել.

- Ով է ներգրավված գնահատման թեկնածուներին.

- Վարչական գործընթացներ.


— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: Bu səhi­fəni dəstək
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Siy­asəti və prosed­ur­ları

 

 

A met­odiki və obyekt­iv sis­tem işçilərin seçilməsi üçün isti­fadə olun­malıdır. Bu doğru olsa şəx­si hissləri fərdi zərərli təsirlərini aza­lt­maq kömək, obyekt­iv siy­asəti və prosed­ur­ları olan ləğv edilə bilməz.

 

Siy­asəti və prosed­ur­ları line mene­cer­ləri uğur­la seçimini həyata keçirən yol. Seçki siy­asəti hədəf qrupları üçün bir şirkət­in € ™ s niyyəti və ünvan­ları bər­abər imkan­lar, informasiya bəy­anatı

 

Seçim prosed­ur­ları bu məsələləri həll:

 

- Isti­fadə olun­malıdır mərhələləri və üsul­ları;

- Nam­izədlərin qiymətləndi­r­ilməsində iştirak edir Odur

- Admin­is­trat­ive proseslər.


— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Onartzen Page hau: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Politika eta prozed­urak

 

 

sis­tema met­odikoa eta objektibo bat langile hautatzeko erab­ili behar dira. Egia da hori pertzepzio pertson­ala ezin dira kendu, objekti­boa politikak eta prozed­urak izatea, laguntzeko bana­kako eragin kal­te­gar­riak mur­rizteko.

 

Politikak eta prozed­urak gidatuko line kudeatzaileek auker­aketa ondo gauz­atzeko. Hautaketa politikak bat com­panyâ € ™ s asmoak eta hel­bideak, aukera-berdintasuna, inform­azio adi­erazpen bat da norako­ak taldeei,

 

Hautaketa prozed­urak jor­ratuko gai hor­iek:

 

- Faseak eta erab­ili behar­reko teknikak;

- Nor da hauta­gai­ak ebal­u­atzeko parte hartzen duten;

- Admin­is­trazio-proze­suak.


— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Падтрымайце гэтую старонку: http://amzn.to/2kgnzrf~~HEAD=dobj
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Палітыка і працэдуры

 

 

Метадычнае і аб’ектыўная сістэма павінна выкарыстоўвацца для выбару супрацоўнікаў. Хоць гэта праўда, што асабістыя ўспрымання не могуць быць ліквідаваны, маючы аб’ектыўныя палітыкі і працэдуры, дапамагаюць знізіць шкоднае ўздзеянне на чалавека.

 

Палітыка і працэдуры кіраўніцтва лінейныя кіраўнікі ажыццяўляць адбор паспяхова. палітыка выбару з’яўляецца пастаноўка com­panyâ € ™ з намерамі і адрасы роўнасці магчымасцяў, інфармацыі мэтавых груп,

 

Працэдуры адбору вырашэння гэтых пытанняў:

 

- Этапы і метады, якія павінны быць выкарыстаны;

- Хто ўдзельнічае ў ацэнцы кандыдатаў;

- Адміністрацыйныя працэсы.


— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: এই page সমর্থন
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

নীতি ও পদ্ধতি

 

 

একটি সুশৃঙ্খল এবং উদ্দেশ্য সিস্টেম কর্মীদের নির্বাচনের জন্য ব্যবহার করা উচিত. যদিও এটা সত্য ব্যক্তিগত অনুভূতি কাটানো যে করা যাবে না, লক্ষ্য নীতি ও পদ্ধতি হচ্ছে, ব্যক্তি ক্ষতিকর প্রভাব কমাতে সাহায্য.