The President will make a working visit to Malta

“——————————————————————————————————————————————————
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
—————————————————————————————————————————————————–
https://www.lrp.lt/en/press-centre/press-releases/the-president-will-make-a-working-visit-to-malta/27007

The President will make a working visit to Malta

2017-02-01
Wednesday, February 1, Vilnius – President Dalia Grybauskaitė is going on a working visit to Malta on February 2–3. In Valletta, she will meet with Maltese President Marie-Louise Coleiro Preca and Prime Minister Joseph Muscat. The President will also attend the EU informal summit to discuss measures aimed at stemming migratory flows from Africa. With the upcoming 60th anniversary of the Rome Treaties, the summit will place special focus on how to consolidate the European Community.

Malta is now the presiding EU member state, therefore Dalia Grybauskaitė will share Lithuania’s experience in this area with the Maltese leaders and present EU issues of key relevance to our country. The meetings will focus on the security of all Europeans, hybrid threats, illegal migration, the interests of EU citizens in Brexit negotiations, assistance to Ukraine, and stability in the European neighborhood.

Energy security – a matter of major importance for Lithuania and Malta – will also be discussed, including the operation of LNG terminals in both countries and plans for the synchronization of Baltic electricity grinds. The President will highlight the threat posed by the Astravyets nuclear power station to the safety of the whole region.

President Dalia Grybauskaitė, who currently chairs the Council of Women World Leaders, and the President and Malta will exchange views on improving international efforts to end violence against women.

Migration challenges will be in the focus of the informal summit in Malta. EU leaders will address the problem of new migratory flows from Africa. To this end, it is necessary to improve the protection of the EU’s external borders and to step up cooperation with countries of this region in fighting human smuggling, ensuring the effective return of illegal migrants to countries of origin, reducing poverty and economic inequality.

Although the EU-Turkey migration deal has significantly reduced the number of migrants making their way to Europe through Turkey, more than 180 thousand people arrived in Italy from Africa last year.

Leaders will also exchange views on ways to strengthen the European Union. As it prepares for the 60th anniversary celebrations, the Community is faced with serious migration and security challenges, declining popular confidence and growing populist forces. The Malta summit will seek solutions to make the European Union stronger and capable of not only overcoming the problems of today, but also delivering a secure future to the European people.
Press Service of the President
Last updated 2017.02.01 15:12

1/24
Beautiful home in gated Magnolia Plantation. Entry leads to the grand dining room with soaring tray ceilings. Kitchen boasts Corian counter tops, high cabinets, tile back splash and under cabinet lighting! Kitchen overlooks large living room also with modern, wood-look tile flooring. Living room boasts custom-tiled gas fireplace, built-in shelving, handy wet bar, recessed lighting, crown molding. Large master bedroom, spacious master bath and master closet. Double vanity, shower and garden tub. Spare bedrooms feature lots of closet space and share a full bath.
Full Property Details for 1609 Malta Cove
price: $297,500
hoa fee: $73/month
hoa fee freq.: Quarterly
status: Active
type: Single Family
mls id: 768202
updated: 2/1/2017
added: 4 day(s) ago
viewed: 6 times
Property History

1609 malta cove, niceville, fl
Listed at $297,500 on 1/31/17
Get price and status alerts for 1609 Malta Cove

Interior

Interior Features: Breakfast Bar, Fireplace, Floor Tile, Floor WW Carpet, Pantry, Washer/Dryer Hookup
Fireplace: Yes
Appliances: Auto Garage Door Opn, Dishwasher, Disposal, Microwave, Refrigerator, Stove/Oven Electric
Rooms

bathrooms
Total Bathrooms: 2
Full Bathrooms: 2
bedrooms
Total Bedrooms: 3
Master Bedroom: 14 x 15
Bedroom 1: 10 x 11
other rooms
Family Room: 21 x 22
Kitchen: Level 1
Dining Room: 14 x 14, Level 1
Additional Information

Amenities: Gated Community
Exterior

Exterior Features: Fenced Back Yard, Patio Open, Sprinkler System
Parking

Garage Spaces: 2
Location

Area: 13 — Niceville
County: Okaloosa
Subdivision: Magnolia Plantation
Building Name: Magnolia Plantation
Driving Directions: From Hwy. 20 turn in to Magnolia Plantation. Go through the gate and at the round-a-bout go left onto American Poets Dr. Continue straight to Mediterranean Circle. Go through the circle, staying on American Poets Dr. Then make a right onto Mediterranean, house is on Malta, first cove on the left.
School Information

Elementary School: Bluewater
Middle School: Ruckel
High School: Niceville
Community

Gated community: Yes
Heating & Cooling

Heating Type: AC — Central Elect, Ceiling Fans, Heat Cntrl Electric
Utilities

Utility Description: Public Sewer, Public Water
Structural Information

Architectural Style: Traditional
Construction: Roof Dimensional Shg, Siding Brick All
Stories/Levels: 1
Stories Description: One Story
Square Feet: 1,894
Year Built: 2004
Lot Features

Lot Dimensions: 70 x 60 x 69 x 55
Zoning: Resid Single Family
Lot Description: Level
Financial Considerations

Assoc Fee Freq.: Quarterly
Assoc Fee /Month: $220


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Appoġġ ta ‘traduzzjoni awtomatika: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-
https://www.lrp.lt/en/press-centre/press-releases/the-president-will-make-a-working-visit-to-malta/27007

Il-President se jagħmel żjara ta ‘ħidma f’Malta

2017/02/01
L-Erbgħa Frar 1, Vilnius — President Dalia Grybauskaitė għaddej żjara ta ‘ħidma biex Malta fuq Frar 2–3. Fil-Belt, hi se jiltaqa ‘mal-President Malti Marie-Louise Coleiro Preca u l-Prim Ministru Joseph Muscat. Il-President se jattendi wkoll is-samit informali tal-UE biex jiddiskutu l-miżuri mmirati biex joħroġ flussi migratorji mill-Afrika. Bl-60 anniversarju li jmiss tat-Trattati ta ‘Ruma, il-summit ser tpoġġi enfasi speċjali fuq kif tikkonsolida l-Komunità Ewropea.

Malta issa huwa l-istat membru tal-UE li jippresjedi, għalhekk Dalia Grybauskaitė se jaqsmu l-esperjenza tal-Litwanja f’dan il-qasam mal-mexxejja Maltin u preżenti kwistjonijiet tal-UE ta ‘rilevanza ewlenija għall-pajjiż tagħna. Il-laqgħat se tiffoka fuq is-sigurtà tal-Ewropej kollha, theddid ibridi, il-migrazzjoni illegali, l-interessi taċ-ċittadini tal-UE fin-negozjati Brexit, assistenza lill-Ukraina, u l-istabbiltà fil-viċinat Ewropew.

Sigurtà tal-enerġija — kwistjoni ta ‘importanza kbira għal-Litwanja u Malta — se jiġu diskussi wkoll, inkluż it-tħaddim ta’ terminali tal-LNG fiż-żewġ pajjiżi u l-pjanijietall-sinkronizzazzjoni ta ‘Baltiku elettriku grinds. Il-President se tenfasizza l-theddida mit-impjant nukleari ta ‘Astravyets għas-sigurtà tar-reġjun kollu.

President Dalia Grybauskaitė, li bħalissa jippresjedi l-Kunsill ta ‘l-Nisa Dinja Mexxejja, u l-President u Malta ser jiskambjaw fehmiet dwar it-titjib isforzi internazzjonali biex tintemm il-vjolenza kontra n-nisa.

isfidi tal-migrazzjoni se tkun fil-fokus tal-samit informali f’Malta. mexxejja tal-UE se tindirizza l-problema tal-flussi migratorji ġodda mill-Afrika. Għal dan il-għan, huwa neċessarju li tittejjeb il-protezzjoni tal-fruntieri esterni tal-UE u biex iżidu l-kooperazzjoni mal-pajjiżi ta ‘dan ir-reġjun fil-ġlieda kontra l-kuntrabandu tal-bniedem, li jiżguraw ir-ritorn effettiva tal-migranti illegali lejn pajjiżi ta’ oriġini, it-tnaqqis tal-faqar u l-inugwaljanza ekonomika.

Għalkemm il-ftehim migrazzjoni UE-Turkija naqqset b’mod sinifikanti l-għadd ta ‘migranti jagħmlu mod tagħhom lejn l-Ewropa permezz ta Turkija, aktar minn 180 elf ruħ waslu fl-Italja mill-Afrika aħħar sena.

Mexxejja se jiskambjaw ukoll fehmiet dwar modi biex jissaħħaħ l-Unjoni Ewropea. Kif tipprepara għall-ċelebrazzjonijiet 60 Anniversarju, il-Komunità qiegħda tħabbat wiċċha ma ‘sfidi serji migrazzjoni u s-sigurtà, jonqos il-fiduċja popolari u l-forzi populisti li qed jikber. Is-summit ta ‘Malta se tfittex soluzzjonijiet biex tagħmel l-Unjoni Ewropea aktar b’saħħitha u kapaċi mhux biss jingħelbu l-problemi tal-lum, iżda wkoll li jwasslu għal ejjieni fis-sod lill-poplu Ewropew.
Servizz Istampa tal-President
Aġġornata l-aħħar 2017/02/01 15:12