Publics and stakeholders

- ప్రతి వాటాదారుగా సాపేక్ష ప్రాముఖ్యత;- వ్యాపార మీద / వాస్తవ సాధ్యం ప్రభావం;

- ప్రభావం: సానుకూల / ప్రతికూల;

- ప్రతి వాటాదారుగా సమూహం ప్రయోజనాలను;

- వాటాదారుల ప్రతి గుంపుతో సంబంధాలు;

- Organ­isa­tionâ € ™ s చర్యలు వాటాదారుగా ఎలా ప్రభావితం.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
การสนับสนุนนี้หน้า: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 

ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นบุคคลผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือมีผลกระทบต่อกิจกรรมorganisation’ s

 

แหล่งที่มาที่แตกต่างกันใช้ประชาชน / ผู้มีส่วนได้เสีย / ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียสลับกัน ที่สำคัญคือระหว่างความสัมพันธ์กับองค์กร

 

ธุรกิจจำเป็นต้องเข้าใจ

- ความสำคัญของแต่ละผู้มีส่วนได้เสีย;

- จริง / ผลกระทบของพวกเขาเมื่อธุรกิจ;

- ผลกระทบ: บวก / ลบ;

- ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม;

- ความสัมพันธ์กับแต่ละกลุ่มของผู้มีส่วนได้เสีย

- วิธีorganisation’ s การกระทำที่ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: Say­faya Destek
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Halk­ları ve pay­daşlar

 

Bayındırlık ve pay­daşlar etki­len­en veya organ­isa­tionâ € ™ s faali­yetleri üzer­inde bir etki­ye sahip olan bu partiler­dir.

 

Farklı kaynak­lar birbirin­in halk­ları / pay­daşlar / pay­daş pub­lics kul­lanın. Anahtar organ­iza­sy­onu ile arası ilişkidir.

 

İşletmel­er anla­mak gerekir:

- Her bir pay­daşın göre­celi önemi;

- İş üzer­ine Onların olası / fiili etkisi;

- Etki: poz­i­tif / neg­atif;

- Her bir pay­daş grubunun çıkar­ları;

- Pay­daşların her grup ile ilişkiler;

- Nasıl organ­isa­tionâ € ™ s eylemleri pay­daş etkiler.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Підтримайте цю сторінку: http://amzn.to/2kgnzrf~~HEAD=dobj
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Pub­lics і зацікавлені сторони

 

Pub­lics і зацікавлені сторони є ті сторони, які порушені або впливають на діяльність organ­isa­tionâ € ™ с.

 

Різні джерела використовують громадськість громадськість / зацікавлених сторін / зацікавлених сторін взаємозамінні. Ключ взаємозв’язку з організацією.

 

Компанії повинні розуміти:

- Відносна значимість кожної із зацікавлених сторін;

- Їх фактична / можливий вплив на бізнес;

- Вплив: позитивний / негативний;

- Інтереси кожної групи зацікавлених сторін;

- Відносини з кожною групою зацікавлених сторін;

- Як дії organ­isa­tionâ € ™ з впливають на зацікавлену особу.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: اس صفحے کی حمایت
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

عوام اور فریقین

 

عوام اور فریقین متاثر یا organ­isa­tionâ € ™ کی سرگرمیوں پر اثر انداز ہو رہے ہیں کہ ان پارٹیوں ہیں.

 

مختلف ذرائع دوسرے عوام / اسٹیک ہولڈرز / اسٹیک ہولڈر عوام کو استعمال. کلید کی تنظیم کے ساتھ بین رشتہ ہے.

 

کاروبار کو سمجھنے کی ضرورت ہے:

- ہر اسٹیک ہولڈر کے رشتہ دار اہمیت؛

- کاروبار پر ان کے ممکنہ / اصل اثرات؛

- اثرات: منفی / مثبت؛

- ہر اسٹیک ہولڈر گروپ کے مفادات؛

- اسٹیک ہولڈرز کے ہر گروپ کے ساتھ تعلقات؛

- organ­isa­tionâ € ™ ے اعمال کس طرح فریقین کو متاثر.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: Sahi­fani qo’llab-quvvat­lash
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Muas­sas­aning va man­faat­dor tomon­lar

 

Muas­sas­aning va man­faat­dor tomon­lar ta’sir yoki organ­isa­tionâ € ™ s faol­iy­ati ustid­an ta’sir qol­gan­lar­ga tomon­lar bor.

 

Turli man­bal­ar birin­ing Muas­sas­aning / man­faat­dor tomon­lar / man­faat­dor dav­lat­lar­id­an foy­dalan­ing. asosiy tashkilot bil­an o’zaro mun­osabat­lar hiso­b­la­nadi.

 

Korx­on­alar tushunish ker­ak:

- Har bir man­faat­li tomon nis­biy aham­iy­ati;

- Biznes ust­iga Ularn­ing iloji / haqiqiy ta’siri;

- Ta’sir: ijobiy / sal­biy;

- Har bir man­faat­dor guruh man­faat­lari;

- Man­faat­dor tomon­lar har bir guruhi bil­an mun­osabat­lar;

- Qanday qilib organ­isa­tionâ € ™ s harakat­lar pay­daşa ta’sir qil­adi.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Hỗ trợ trang này: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Pub­lics và các bên liên quan

 

Pub­lics và các bên liên quan là các bên bị ảnh hưởng hoặc có tác động đến hoạt động organ­isa­tionâ € ™ s.

 

các nguồn khác nhau sử dụng công chúng công chúng / các bên liên quan / các bên liên quan thay thế cho nhau. Điều quan trọng là liên hệ với tổ chức.

 

Các doanh nghiệp cần phải hiểu:

- Tầm quan trọng tương đối của từng bên liên quan;

- Thực tế / có thể có tác động của họ vào công việc kinh doanh;

- Tác động: tích cực / tiêu cực;

- Các lợi ích của từng nhóm các bên liên quan;

- Các mối quan hệ với từng nhóm các bên liên quan;

- Làm thế nào các organ­isa­tionâ € ™ s hành động ảnh hưởng đến các bên liên quan.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Cefnog­w­ch Tudalen hwn: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Cyhoedd a budd-ddeili­aid

 

Cyhoedd a rhand­deili­aid yn y pleidi­au hynny sy’n cael eu hef­fei­th­io neu sy’n effei­th­io ar weithgareddau’r organ­isa­tionâ € ™ s.

 

Mae gwa­han­ol ffyn­on­el­lau yn defnyddio cyhoedd cyhoedd / rhand­deili­aid / rhand­deili­aid gyfnewi­di­ol. Yr all­wedd yw y rhyngber­thynas gyda’r sefydli­ad.

 

Mae angen i fus­ne­sau i ddeall:

- Pwysigrwydd cym­har­ol pob rhand­deili­aid;

- Eu effaith wirioned­dol / bos­ibl ar y bus­nes;

- Effaith: cadarnhaol / negy­ddol;

- Mae bud­di­an­nau pob grŵp o rand­deili­aid;

- Mae’r ber­thynas gyda phob grŵp o rand­deili­aid;

- Sut mae’r organ­isa­tionâ € ™ s gwei­thredoedd yn effei­th­io ar y budd-ddeili­aid.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Xhasa le Page: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Olun­tu kun­ye nabachaphazelekayo

 

Olun­tu kun­ye nabachaphazelekayo abo amaqela achaphazelekayo okanye kuba nefuthe phezu kwim­iseben­zi organ­isa­tionâ € ™ s.

 

imithom­bo eyahlukeneyo useben­zise olun­tu olun­tu / abachaphazelekayo / achaphazelekayo nok­ut­sh­int­sh­wa. Undoqo ke inter-nol­wala­mano mbutho.

 

Amashishini kufun­eka baqonde:

- Ukubal­uleka kwez­in­to nabachaphazelekayo nganye;

- Impembelelo yabo Eyona / kun­ok­wen­zeka phezu ishishini;

- Ifuthe: HIV / ezi­m­bi;

- Banom­d­la kwiqela inxax­heba ngal­inye;

- Ulwala­mano neqela ngal­inye abachaphazelekayo;

- Nangaman­yath­elo organ­isa­tionâ € ™ s njani kuchaphazela achaphazelekayo.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
שטיצן דעם בלאַט: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Pub­lics און סטייקכאָולדערז

 

Pub­lics און סטייקכאָולדערז זענען די פּאַרטיעס וואס זענען אַפפעקטעד אָדער האָבן אַ פּראַל אויף די אָרגאַניסאַטיאָנâ € ™ s אַקטיוויטעטן.

 

פאַרשידענע קוואלן נוצן pub­lics / סטייקכאָולדערז / סטייקכאָולדער pub­lics ינטערטשיינדזשאַבלי. דער שליסל איז דער ינטער-שייכות מיט דער אָרגאַניזאַציע.

 

בוסינעססעס דאַרפֿן צו פֿאַרשטיין:

- די קאָרעוו וויכטיקייט פון יעדער סטייקכאָולדער;

- זייער פאַקטיש / מעגלעך פּראַל אויף די געשעפט;

- די פּראַל: בעפיירעש / נעגאַטיוו;

- די אינטערעסן פון יעדער סטייקכאָולדער גרופּע;

- די באציונגען מיט יעדער גרופּע פון ​​סטייקכאָולדערז;

- ווי די אָרגאַניסאַטיאָנâ € ™ s אַקשאַנז ווירקן דער סטייקכאָולדער.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Atilẹy­in yi Page: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Pub­lics ati oro na

 

Pub­lics ati oro na ni o wa awon ẹni ti o ti wa ni fowo tabi ni ohun ikolu lori awọn organ­isa­tionâ € ™ s akitiy­an.

 

O yatọ si awọn orisun lo pub­lics / oro na / stake­hold­er pub­lics inter­change­ably. Awọn bọtini ni awọn ti kariaye-ibasepọ pẹlu awọn agbari.

 

-Owo nilo lati ni oye:

- Awọn oju­lumo pataki ti kọọkan stake­hold­er;