Recovery Models and Backup Types in SQL Server 2012

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Sup­port this Page: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —Recov­ery Mod­els and Backup Types in SQL Server 2012

To pro­tect an organization’s data, you need to develop both

A backup strategy — A backup strategy defines the type and fre­quency of backups, the nature and speed of the hard­ware needed, the way in which backups are to be tested, and the man­ner in which the backup media is to be stored.

A restore strategy — A restore strategy defines who’s respons­ible for per­form­ing restores and how restores must be per­formed in order to sat­is­fy require­ments in terms of data­base avail­ab­il­ity and min­im­iz­ing data loss.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Tap­poġġ­ja dan Paġna: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Mudel­li ta rkupru u Tipi backup fil SQL Server 2012

Biex tip­pro­teġi d-data ta organizza­zz­joni, għandek bżonn biex tiżvi­lup­pa kemm

Strateġi­ja backup — Strateġi­ja backup jid­definixxi t-tipl-frek­wen­za ta backups, in-nat­ural-veloċità tal-hard­ware meħtieġa, il-mod li bih backups għand­hom jiġu ttestjati, u l-mod li bih l-mid­ja backup għan­du jkun maħżun.

A jir­restawraw istrateġi­ja — A jir­restawraw strateġi­ja jid­definixxi min huwa responsab­bli li jagħm­lu tir­restawra u kif tir­restawra għand­hom isiru sabiex jiġu sod­isfat­ti rek­wiżiti f’termini ta dispon­ib­biltà data­base u tim­min­imizza t-telf ta’ data.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: hierdie onder­steun­ing
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Recov­ery Mod­els en Backup Tipe in SQL Server 2012

Om data n organ­isasie te beskerm, moet jy beide te ontwikkel

N back-up strategie — n rug­steun strategie definieer die tipe en frek­wen­sie van die rug­steun, die aard en spoed van die harde­ware wat nodig is, die mani­er waarop rug­steun is om geto­ets te word, en die wyse waarop die rug­steun media word ges­toor.

N her­stel strategie — n her­stel strategie bepaal wie ver­ant­woor­delik is vir die uit­vo­er­ing van Her­stelt en hoe Her­stelt uit­ge­vo­er moet word ten einde aan die vereistes te vol­doen in ter­me van data­bas­is beskikbaar­heid en die ver­mind­er­ing van die ver­lies van data.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Përkra­heni këtë Faqe: http://amzn.to/2kgnzrf~~HEAD=dobj
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Mode­let Rimëkëm­bjes dhe Llo­jet Rikthim në SQL Server 2012

Për të mbro­jtur të dhën­at e organ­iz­a­tës, ju keni nevo­jë për të zhvil­lu­ar dy

Një strategji backup — Një strategji backup për­cak­ton llojin dhe shpeshtësinë e backups, natyr­ën dhe shpe­jtësinë e pajis­jeve të nevojsh­me, mënyra në të cilën backups janë për t’u tes­tu­ar, dhe mënyrën në të cilën media backup është që të ruhen.

A riv­endos­ur strategji — A riv­endos­ur Strategjia për­cak­ton kush është për­gjegjës për kry­er­jen e rikthen dhe si rikthen duhet të kry­hen në mënyrë që të plotëso­jë kërkesat në aspek­t­in e disponuesh­mërisë bazës së të dhënave dhe duke min­im­izuar hum­b­jen e të dhënave.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: ይህን ገጽ መደገፍ
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

ማግኛ ሞዴሎች እና SQL Server 2012 ላይ ምትኬ አይነቶች

አንድ ድርጅት ውሂብ ለመጠበቅ, በሁለቱም ማዳበር ይኖርብናል

አንድ የመጠባበቂያ ስትራቴጂ — አንድ የመጠባበቂያ ስትራቴጂ, መጠባበቂያ ናቸው መንገድ መፈተን የመጠባበቂያ, የሚያስፈልገውን የሃርድዌር ምንነት እና ፍጥነት አይነት እና ድግግሞሽ ይገልፃል, እና መንገድ ውስጥ የመጠባበቂያ ሚዲያ መቀመጥ ነው.

አንድ ስትራቴጂ ወደነበረበት — አንድ ወደነበሩበት ስትራቴጂ መለሰው በማከናወን እንዴት መለሰው ጎታ ተገኝነት አንፃር መስፈርቶች ለማሟላት መከናወን አለበት እና የውሂብ መጥፋት ለመቀነስ ኃላፊነት ነው ማን እንደሆነ ፍቺ ይሰጣል.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
دعم هذه الصفحة: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

نماذج الانتعاش وأنواع النسخ الاحتياطي في SQL Server 2012

لحماية البيانات في المؤسسة، تحتاج إلى تطوير كل

استراتيجية احتياطية — استراتيجية احتياطية تحدد نوع وتواتر عمليات النسخ الاحتياطي، وطبيعة وسرعة الأجهزة اللازمة، والطريقة التي النسخ الاحتياطي هي لفحصها، والطريقة التي سائط النسخ الاحتياطي ليتم تخزينها.

وهناك لاستعادة استراتيجية من هو المسؤول عن أداء يعيد وكيف يجب أن تتم استعادة من أجل تلبية متطلبات من حيث توفر قاعدة البيانات والحد من فقدان البيانات — استعادة الاستراتيجية.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Աջակցել այս էջը: http://amzn.to/2kgnzrf~~HEAD=dobj
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Վերականգնման Mod­els եւ կրկնօրինակում տեսակների SQL Server 2012

Է պաշտպանել կազմակերպության տվյալները, որ դուք պետք է զարգացնել, այնպես էլ

A կրկնօրինակում ռազմավարությունը — A կրկնօրինակում ռազմավարությունը սահմանում է տեսակի եւ հաճախականությունը backups, բնության եւ արագության ապարատային համար անհրաժեշտ է, որ ճանապարհը, որով backups են փորձարկվել, եւ եղանակը, որի կրկնօրինակում ԶԼՄ-ները պետք է պահվում:

A վերականգնել ռազմավարություն — A վերականգնել ռազմավարությունը սահմանում է, թե ով է պատասխանատու կատարումն վերականգնում եւ ինչպես է վերականգնում, պետք է իրականացվի, որպեսզի բավարարի պահանջները առումով տվյալների բազայի առկայության եւ նվազագույնի հասցնել տվյալների կորուստ.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: Bu səhi­fəni dəstək
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Recov­ery mod­elləri və SQL Server 2012 Backup növləri

bir təşkil­atın məlu­mat­ları qor­u­maq üçün, həm də inkişaf etdirmək lazım­dır

A backup strategiya — A backup strategiya, yedeklemel­er olan yol test yedeklemel­er lazım hard­ware təbiəti və sürət növü və tez­liyi müəyyən və qay­dada olan backup media saxlanılır dey­il.

A strategiya bərpa — A bərpa strategiya bərpa həyata və necə bərpa baza­sı mövcud­luğu baxımından tələblərini təmin etmək üçün həyata keçir­ilməlidir və məlu­mat zərər min­im­u­ma endi­r­ilməsi üçün cavab­deh olan müəyyən edir.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Onartzen Page hau: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Ber­reskur­atzea ere­duak eta SQL Server 2012 in Backup motak

Erak­un­de baten datuak babesteko, bai garatu behar duzu

backup estrategia A — backup estrategia A mota eta maiztasuna backups, iza­era eta abiadura hard­ware behar­rezko defin­itzen, modu hor­retan, backups dira pro­batu behar da, eta, modu hor­retan, backup media da gordeko.

ber­reskur­atu estrategia A — A ber­reskur­atu estrategia defin­itzen nor ber­reskur­atuko eszeniko­ak eta nola ber­reskur­atuko den orde­na behar­rak aset­zeko data­base erab­il­gar­ritasuna dagokionez bur­u­tu behar du eta datu­en galera gutx­itzeko arduraduna.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Падтрымайце гэтую старонку: http://amzn.to/2kgnzrf~~HEAD=dobj
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Мадэлі аднаўлення і рэзервовага капіявання Тыпы ў SQL Server 2012

Для абароны дадзеных арганізацыі, вам неабходна распрацаваць і

Стратэгія рэзервовага капіявання — Рэзервовая стратэгія вызначае тып і частату стварэння рэзервовых копій, характару і хуткасці апаратных сродкаў, неабходных, якім чынам рэзервовыя копіі павінны быць правераны, і спосаб, у якім рэзервовы носьбіт павінен быць захаваны.

Працэс аднаўлення стратэгія — працэс аднаўлення стратэгія вызначае, хто адказвае за выкананне аднаўленняў і як аднаўлення павінны быць выкананы для таго, каб задаволіць патрабаванні з пункту гледжання даступнасці базы дадзеных і звесці да мінімуму страты дадзеных.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: এই page সমর্থন
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

রিকভারি মডেল এবং এসকিউএল সার্ভার 2012 সালে ব্যাকআপ প্রকারভেদ

প্রতিষ্ঠানের তথ্য রক্ষা করার জন্য, আপনি উভয় গড়ে তুলতে হবে

একটি ব্যাকআপ কৌশল — একটি ব্যাকআপ কৌশল টাইপ এবং ব্যাক-আপ, প্রকৃতি এবং হার্ডওয়্যার গতি প্রয়োজনীয় ফ্রিকোয়েন্সি নির্ধারণ, পথ যা ব্যাকআপ হয় পরীক্ষা করা, এবং পদ্ধতিতে যা ব্যাকআপ মিডিয়া সংরক্ষণ করা হয়.

একটি কৌশল পুনঃস্থাপন — একটি পুনরুদ্ধার কৌশল নির্ধারণ যারা পুনরুদ্ধার করণ এবং কিভাবে পুনরুদ্ধার অর্ডার ডাটাবেস প্রাপ্যতা পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয়তা সন্তুষ্ট করার জন্য পালন করা এবং তথ্য ক্ষতি কমানোর জন্য দায়ী.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Podrška ovoj stran­i­ci: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –