Rediscovering the Rosary’s Soul

“——————————————————————————————————————————————————
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
—————————————————————————————————————————————————–https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

Rediscovering the Rosary’s Soul
John Paul II encourages us not to neglect the rosary’s soul. Like Paul VI, he reminds us that
reciting the Our Fathers, Hail Marys, and Glory Bes of the rosary is not an end in itself but a means to
a deeper purpose: contemplation of Christ’s life.
Yet for many devotees of the rosary, focusing attention on the mysteries can be quite challenging.
Despite our best intentions, we find ourselves easily distracted. No matter how much we intend to
reflect on the mysteries, our minds somehow end up on other random thoughts: problems at work,
projects to get done at home, the movie we saw last night, what shoes we will wear tomorrow, the pizza
we’ll eat as soon as we’re done praying. At the end of the rosary we may feel as if we just rattled off a
bunch of prayers while our hearts remained far from the mysteries of Christ.
At other times, we may—much to our embarrassment—treat the rosary as a spiritual chore. We may
feel anxious for the task to be completed. A decade can really feel like ten years: “How many beads
are left?… We’re only on the second mystery?”
And at other times we’re just plain tired. When finally given a moment to sit down in quiet, we find
ourselves struggling to stay awake and falling asleep right in the middle of a Hail Mary.
Whatever struggles we may face with the rosary, we should never walk away from this devotion
feeling defeated. The prayers themselves are scriptural and holy, and bringing ourselves to pray the
rosary in itself can bear spiritual fruit.
At the same time, John Paul II offers several suggestions to help us enter more profoundly into the
mysteries so that the rosary can serve as an even greater source of strength and guidance for our
daily lives. Let us consider ten of those insights.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Appoġġ ta ‘traduzzjoni awtomatika: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

Rediscovering Soul tal-Rużarju tal
Ġwanni Pawlu II jinkoraġġixxi magħna biex ma jittraskuraw ruħ tal-ruzarju tal. Bħal Pawlu VI, huwa tfakkarna li
reciting l missirijietna, Hail MARYS, u Glory Bes tar-Rużarju mhuwiex għan fih innifsu imma mezz biex
skop aktar profonda: kontemplazzjoni tal-ħajja ta ‘Kristu.
Madankollu għal ħafna Devoti ta ‘l-rużarju, li jiffoka l-attenzjoni fuq il-misteri jista’ jkun pjuttost sfida.
Minkejja l-intenzjonijiet aħjar tagħna, insibu ruħna faċilment distracted. Ma jimpurtax kemm aħna bi ħsiebna
jirriflettu fuq il-misteri, imħuħ tagħna b’xi jispiċċaw fuq ħsibijiet każwali oħra: problemi fuq ix-xogħol,
proġetti biex tikseb jsir fid-dar, il-movie rajna aħħar lejl, dak żraben aħna se jilbsu għada, il-pizza
aħna ser jieklu hekk kif aħna qed isir titolbu. Fl-aħħar tal-rużarju aħna jistgħu jħossuhom daqslikieku aħna biss rattled off
mazz ta ‘talb waqt qlub tagħna baqgħet’ il bogħod mill-misteri ta ‘Kristu.
Fi żminijiet oħra, aħna jistgħu ‘ħafna tagħna imbarazzament-jittratta l-rużarju bħala chore spiritwali. Aħna jista
jħossu anzjuż għall-kompitu li titlesta. Għaxar snin jista ‘verament tħoss bħal għaxar snin: “”Kemm żibeġ
huma xellug? … Aħna biss fuq it-tieni misteru? “”
U fi żminijiet oħra aħna qed biss sempliċi għajjien. Meta finalment mogħti mument biex joqogħdu bilqegħda kwiet, insibu
irwieħna jitħabtu biex tissospendi imqajjem u li jaqgħu dritt rieqed fil-nofs ta ‘Marija Hail.
Tkun xi tkun ġlidiet aħna jistgħu jiffaċċjaw ma ‘l-ruzarju, aħna qatt għandhom walk away minn dan devozzjoni
tħossok defeated. Il talb nfushom huma skritturali u qaddis, u jġibu lilna nfusna biex nitolbu l-
ruzarju fih innifsu jistgħux jagħtu riżultati spiritwali.
Fl-istess ħin, Ġwanni Pawlu II joffri diversi suġġerimenti biex tgħinna jidħlu aktar profond fil-
misteri sabiex il-rużarju jista ‘jservi bħala sors akbar ta’ saħħa u l-gwida għall tagħna
ħajja ta ‘kuljum. Ejja nieħdu għaxar ta ‘dawk għarfien.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ondersteuning masjien vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

Herontdek die Rosekrans se Soul
Johannes Paulus II moedig ons siel die bidsnoer se nie te verwaarloos. Soos Paulus VI, herinner hy ons dat
voordrag van die ons vaders gegroet Marys, en glorie Bes van die bidsnoer is nie ‘n doel op sigself nie, maar ‘n middel tot
‘n dieper doel: nadenke van Christus se lewe.
Maar vir baie aanhangers van die bidsnoer, fokus die aandag op die raaisels kan nogal ‘n uitdaging wees.
Ten spyte van ons beste bedoelings, vind ons onsself maklik van stryk gebring. Maak nie saak hoeveel ons van plan is om
besin oor die geheime, ons gedagtes op ‘n manier beland op ander random gedagtes: probleme by die werk,
projekte gedoen te kry by die huis, die fliek wat ons gisteraand gesien het, wat skoene sal ons dra môre, die pizza
Ons sal so gou as ons klaar gebid eet. Aan die einde van die bidsnoer kan ons voel asof ons net afgerammel n
n klomp van die gebede terwyl ons harte bly ver van die verborgenhede van Christus.
Ander kere, kan-veel aan ons ons verleentheid-behandel die bidsnoer as ‘n geestelike karwei. ons kan
voel angstig vir die taak te voltooi. ‘N dekade kan voel soos tien jaar: “”Hoeveel krale
gelaat? … Ons is net op die tweede geheim? “”
En ander kere is ons net plain moeg. Wanneer ‘n oomblik om te gaan sit in ‘n rustige uiteindelik gegee, vind ons
onsself sukkel om wakker te bly en aan die slaap raak in die middel van ‘n gegroet Maria.
Wat ook al gesukkel ons in die gesig staar met die rosekrans, moet ons nooit weg te loop van hierdie toewyding
gevoel verslaan. Die gebede self skriftuurlike en heilig, en bring ons aan die bid
bidsnoer op sigself kan geestelike vrugte te dra.
Terselfdertyd, Johannes Paulus II bied verskeie voorstelle om ons te help dieper ingaan in die
raaisels, sodat die bidsnoer kan dien as ‘n nog groter bron van krag en leiding vir ons
daaglikse lewe. Kom ons kyk na tien van diegene insigte.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Mbështetje makinë përkthim: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

Rizbuluar Soul rruzaren-së
Gjon Pali II na inkurajon që të mos lënë pas dore shpirtin rruzare së. Ashtu si Pali VI, ai na kujton se
recituar etërve tanë, Hail Marys, dhe Lavdi Bes e beads nuk është një qëllim në vetvete, por një mjet për
një qëllim më të thellë: soditja e jetës së Krishtit.
Megjithatë, për shumë adhuruesit e rruzare, duke u fokusuar vëmendjen mbi misteret mund të jetë mjaft sfiduese.
Pavarësisht nga qëllimet tona më të mira, ne e gjejmë veten të lehtë hutuar. Pa marrë parasysh se sa shumë ne kemi ndërmend të
reflektojnë mbi misteret, mendjet tona disi përfundojnë në mendime të tjera të rastit, problemet në punë,
Projektet për të marrë bërë në shtëpi, filmin pamë natën e fundit, çfarë këpucë do të veshin nesër, pica
ne do të hani sa më shpejt që ne jeni bërë duke u lutur. Në fund të beads mund të ndjehen si në qoftë se ne vetëm tronditi off një
bandë e namazit, ndërsa zemrat tona ka mbetur larg nga misteret e Krishtit.
Në raste të tjera, ne mund të, shumë për tonë siklet-trajtojnë rruzare si një punë e përditshme shpirtërore. Ne mundemi
ndjehen të shqetësuar për detyrë të përfundojë. Një dekadë mund të vërtetë të ndjehen si dhjetë vjet: “”Si shumë rruaza
janë lënë? … Ne jemi vetëm në misterin e dytë? “”
Dhe në raste të tjera ne jemi thjesht të lodhur. Kur më në fund jepet një moment për të ulur poshtë në të qetë, ne gjejmë
veten duke luftuar për të qëndruar zgjuar dhe duke rënë në gjumë të drejtë në mes të një Marisë Hail.
Çfarëdo që lufton ne mund të përballet me rruzare, ne kurrë nuk duhet të dalë nga ky përkushtimi
ndjenja mundi. Vetë lutjet janë shkrimeve të shenjta dhe të shenjtë, dhe për të sjellë veten për të lutem që
rruzaren në vetvete mund të japë fryte shpirtërore.
Në të njëjtën kohë, Gjon Pali II ofron disa sugjerime për të na ndihmuar të hyjnë më thellë në të
mistere mënyrë që rruzaren mund të shërbejë si një burim edhe më të madhe të fuqisë dhe udhëzime për tonë
jetën e përditshme. Le të konsiderojmë dhjetë ato njohuri.