Rediscovering the Rosary’s Soul

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Sup­port machine trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Ros­ary-in-Scrip­ture-Bib­lic­al-Insights-for-Pray­ing-the-20Mys­ter­ies-Edward-Sri

Redis­cov­er­ing the Rosary’s Soul
John Paul II encour­ages us not to neg­lect the rosary’s soul. Like Paul VI, he reminds us that
recit­ing the Our Fath­ers, Hail Marys, and Glory Bes of the ros­ary is not an end in itself but a means to
a deep­er pur­pose: con­tem­pla­tion of Christ’s life.
Yet for many devotees of the ros­ary, focus­ing atten­tion on the mys­ter­ies can be quite chal­len­ging.
Des­pite our best inten­tions, we find ourselves eas­ily dis­trac­ted. No mat­ter how much we intend to
reflect on the mys­ter­ies, our minds some­how end up on oth­er ran­dom thoughts: prob­lems at work,
pro­jects to get done at home, the movie we saw last night, what shoes we will wear tomor­row, the pizza
we’ll eat as soon as we’re done pray­ing. At the end of the ros­ary we may feel as if we just rattled off a
bunch of pray­ers while our hearts remained far from the mys­ter­ies of Christ.
At oth­er times, we may — much to our embar­rass­ment — treat the ros­ary as a spir­itu­al chore. We may
feel anxious for the task to be com­pleted. A dec­ade can really feel like ten years: How many beads
are left?… We’re only on the second mys­tery?”
And at oth­er times we’re just plain tired. When finally given a moment to sit down in quiet, we find
ourselves strug­gling to stay awake and fall­ing asleep right in the middle of a Hail Mary.
Whatever struggles we may face with the ros­ary, we should nev­er walk away from this devo­tion
feel­ing defeated. The pray­ers them­selves are scrip­tur­al and holy, and bring­ing ourselves to pray the
ros­ary in itself can bear spir­itu­al fruit.
At the same time, John Paul II offers sev­er­al sug­ges­tions to help us enter more pro­foundly into the
mys­ter­ies so that the ros­ary can serve as an even great­er source of strength and guid­ance for our
daily lives. Let us con­sider ten of those insights.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Appoġġ ta traduzz­joni awto­matika: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Ros­ary-in-Scrip­ture-Bib­lic­al-Insights-for-Pray­ing-the-20Mys­ter­ies-Edward-Sri

Redis­cov­er­ing Soul tal-Rużar­ju tal
Ġwan­ni Pawlu II jinkor­aġġixxi magħna biex ma jit­traskur­aw ruħ tal-ruz­ar­ju tal. Bħal Pawlu VI, huwa tfakkarna li
recit­ing l mis­sir­iji­et­na, Hail MARYS, u Glory Bes tar-Rużar­ju mhuwiex għan fih innif­su imma mezz biex
skop aktar pro­fonda: kon­tem­plazz­joni tal-ħaj­ja ta Kris­tu.
Madankollu għal ħafna Devoti ta l-rużar­ju, li jif­foka l-atten­z­joni fuq il-mis­teri jista’ jkun pjut­tost sfida.
Minke­j­ja l-inten­z­jon­iji­et aħjar tagħna, insibu ruħna faċil­ment dis­trac­ted. Ma jim­pur­tax kemm aħna bi ħsieb­na
jir­rif­lettu fuq il-mis­teri, imħuħ tagħna b’xi jis­piċċaw fuq ħsib­iji­et każwali oħra: prob­lemi fuq ix-xogħol,
proġet­ti biex tikseb jsir fid-dar, il-movie rajna aħħar lejl, dak żraben aħna se jilb­su għada, il-pizza
aħna ser jieklu hekk kif aħna qed isir tit­ol­bu. Fl-aħħar tal-rużar­ju aħna jist­għu jħos­suhom daqs­likieku aħna biss rattled off
mazz ta talb waqt qlub tagħna baqgħet’ il bogħod mill-mis­teri ta Kris­tu.
Fi żmin­iji­et oħra, aħna jist­għu ħafna tagħna imbarazza­ment-jit­trat­ta l-rużar­ju bħala chore spir­it­wali. Aħna jista
jħos­su anzjuż għall-kompitu li titlesta. Għax­ar snin jista vera­ment tħoss bħal għax­ar snin: ““Kemm żibeġ
huma xel­lug? … Aħna biss fuq it-tieni mis­teru? “”
U fi żmin­iji­et oħra aħna qed biss sem­pliċi għa­jji­en. Meta final­ment mogħti mument biex joqo­għ­du bilqegħda kwiet, insibu
irwieħna jitħ­ab­tu biex tis­sospendi imqa­jjem u li jaqgħu dritt rieqed fil-nofs ta Mar­i­ja Hail.
Tkun xi tkun ġlidi­et aħna jist­għu jiffaċċ­jaw ma l-ruz­ar­ju, aħna qatt għand­hom walk away minn dan devozz­joni
tħos­sok defeated. Il talb nfushom huma skrit­tur­ali u qad­dis, u jġibu lil­na nfusna biex nit­ol­bu l–
ruz­ar­ju fih innif­su jist­għux jagħtu riżultati spir­it­wali.
Fl-istess ħin, Ġwan­ni Pawlu II jof­fri diver­si suġġer­i­menti biex tgħin­na jidħlu aktar pro­fond fil–
mis­teri sabiex il-rużar­ju jista jser­vi bħala sors akbar ta’ saħħa u l-gwida għall tagħna
ħaj­ja ta kuljum. Ejja nieħ­du għax­ar ta dawk għar­fi­en.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Onder­steun­ing masji­en ver­tal­ing: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Ros­ary-in-Scrip­ture-Bib­lic­al-Insights-for-Pray­ing-the-20Mys­ter­ies-Edward-Sri

Heront­dek die Rosekrans se Soul
Johan­nes Paulus II moedig ons siel die bid­sno­er se nie te ver­waar­loos. Soos Paulus VI, her­in­ner hy ons dat
voordrag van die ons vaders gegro­et Marys, en glor­ie Bes van die bid­sno­er is nie n doel op sig­self nie, maar n mid­del tot
n dieper doel: naden­ke van Chris­tus se lewe.
Maar vir baie aan­hangers van die bid­sno­er, fok­us die aand­ag op die raaisels kan nogal n uit­daging wees.
Ten spy­te van ons beste bedoel­ings, vind ons ons­self mak­lik van stryk gebring. Maak nie saak hoeveel ons van plan is om
bes­in oor die geheime, ons ged­agtes op n mani­er beland op ander ran­dom ged­agtes: prob­le­me by die werk,
pro­jek­te gedoen te kry by die huis, die fliek wat ons gister­aand gesi­en het, wat skoene sal ons dra môre, die pizza
Ons sal so gou as ons klaar gebid eet. Aan die einde van die bid­sno­er kan ons voel asof ons net afgeram­mel n
n klomp van die gebede ter­wyl ons harte bly ver van die ver­bor­gen­hede van Chris­tus.
Ander kere, kan-veel aan ons ons ver­leen­theid-behan­del die bid­sno­er as n geeste­like kar­wei. ons kan
voel angstig vir die taak te voltooi. N dekade kan voel soos tien jaar: ““Hoeveel krale
gelaat? … Ons is net op die tweede geheim? “”
En ander kere is ons net plain moeg. Wan­neer n oomb­lik om te gaan sit in n rust­i­ge uiteindelik gegee, vind ons
ons­self sukkel om wak­ker te bly en aan die slaap raak in die mid­del van n gegro­et Maria.
Wat ook al gesukkel ons in die gesig staar met die rosekrans, moet ons noo­it weg te loop van hierdie toewyding
gevoel vers­laan. Die gebede self skriftuur­like en hei­lig, en bring ons aan die bid
bid­sno­er op sig­self kan geeste­like vrugte te dra.
Ter­self­der­tyd, Johan­nes Paulus II bied ver­skeie voor­stelle om ons te help dieper ingaan in die
raaisels, sod­at die bid­sno­er kan dien as n nog groter bron van krag en leiding vir ons
daag­likse lewe. Kom ons kyk na tien van die­gene insigte.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Mbështetje mak­inë përk­thim: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Ros­ary-in-Scrip­ture-Bib­lic­al-Insights-for-Pray­ing-the-20Mys­ter­ies-Edward-Sri

Rizbu­lu­ar Soul rruz­ar­en-së
Gjon Pali II na inkur­a­jon që të mos lënë pas dore shpirtin rruz­are së. Ashtu si Pali VI, ai na kujton se
recit­u­ar etërve tanë, Hail Marys, dhe Lavdi Bes e beads nuk është një qël­lim në vetvete, por një mjet për
një qël­lim më të thellë: sod­it­ja e jetës së Krishtit.
Megjithatë, për shumë adhur­ues­it e rruz­are, duke u fok­usuar vëmend­jen mbi misteret mund të jetë mjaft sfiduese.
Pav­arës­isht nga qël­li­met tona më të mira, né e gje­jmë veten të lehtë hutu­ar. Pa mar­rë para­sy­sh se sa shumë né kemi ndër­mend të
reflekto­jnë mbi misteret, mend­jet tona disi për­fun­dojnë në mendime të tjera të rastit, prob­le­met në punë,
Pro­jek­tet për të mar­rë bërë në shtëpi, filmin pamë natën e fun­dit, çfarë këpucë do të vesh­in nesër, pica
né do të hani sa më shpe­jt që né jeni bërë duke u lutur. Në fund të beads mund të ndje­hen si në qoftë se né vetëm tronditi off një
bandë e namazit, ndër­sa zem­rat tona ka mbetur larg nga misteret e Krishtit.
Në ras­te të tjera, né mund të, shumë për tonë sik­let-tra­jto­jnë rruz­are si një punë e përdit­sh­me shpirtërore. Né mun­demi
ndje­hen të shqetësuar për detyrë të për­fun­dojë. Një dekadë mund të vër­tetë të ndje­hen si dhjetë vjet: ““Si shumë rru­aza
janë lënë? … Né jemi vetëm në mis­ter­in e dytë? “”
Dhe në ras­te të tjera né jemi thjesht të lodhur. Kur më në fund jepet një moment për të ulur poshtë në të qetë, né gje­jmë
veten duke luftu­ar për të qëndru­ar zgjuar dhe duke rënë në gjumë të dre­jtë në mes të një Mar­isë Hail.
Çfarë­do që lufton né mund të përbal­let me rruz­are, né kur­rë nuk duhet të dalë nga ky përkush­timi
ndjen­ja mun­di. Vetë lutjet janë shkrimeve të shen­jta dhe të shen­jtë, dhe për të sjellë veten për të lutem që
rruz­ar­en në vetvete mund të japë fryte shpirtërore.
Në të njëjtën kohë, Gjon Pali II ofron disa sug­jer­ime për të na ndih­muar të hyjnë më thellë në të
mistere mënyrë që rruz­ar­en mund të shërbe­jë si një bur­im edhe më të mad­he të fuqisë dhe udhëz­i­me për tonë
jetën e përdit­sh­me. Le të kon­sider­ojmë dhjetë ato njohuri.