Reservations Executive (Russian Speaking)

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Sup­port machine trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –http://www.keepmeposted.com.mt/travel-ser­vices-malta-lim­ited-reser­va­tions-exec­ut­ive-rus­si­an-speak­ing-18835

TRAVEL SERVICES MALTA LIMITED
Reser­va­tions Exec­ut­ive (Rus­si­an Speak­ing)
Clos­ing Date: Basis: Job Ref: 10-FEB-2017 Full-Time KMP-18835
Face­book — Jobs in Malta, Vacan­cies in Malta, Job Vacan­cies — Keep­mepos­ted Malta
Google+ — Jobs in Malta, Vacan­cies in Malta, Job Vacan­cies — Keep­mepos­ted Malta
Twit­ter — Jobs in Malta, Vacan­cies in Malta, Job Vacan­cies — Keep­mepos­ted Malta
Linked In — Jobs in Malta, Vacan­cies in Malta, Job Vacan­cies — Keep­mepos­ted Malta
Share this item by email — ESI Malta — Intel­li­gent Smart Home, Sys­tems Integ­ra­tion
JOB DESCRIPTION
Travel Ser­vices Malta Ltd is a des­tin­a­tion man­age­ment com­pany ser­vi­cing for­eign hol­i­day makers from main­land Europe. We deal with vari­ous nation­al­it­ies and offer a ser­vice which meets and exceeds client’s expect­a­tions.

We are look­ing for a full-time reser­va­tions exec­ut­ive to ser­vice Rus­si­an tour oper­at­ors and travel agents. The ideal can­did­ate would need to have at least 2 years’ pre­vi­ous exper­i­ence work­ing in a sim­il­ar envir­on­ment, be flu­ent in Eng­lish, apart from Rus­si­an, and prefer­ably one oth­er for­eign lan­guage. A very flex­ible atti­tude, flair to handle and solve prob­lems, friendly dis­pos­i­tion, able to learn fast and work in a team.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Appoġġ ta traduzz­joni awto­matika: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

http://www.keepmeposted.com.mt/travel-ser­vices-malta-lim­ited-reser­va­tions-exec­ut­ive-rus­si­an-speak­ing-18835

IVVJAĠĠAR SERVIZZI TAMALTA LIMITED
Riser­vi Eżekut­tiva (Rus­su Taħdit)
Data ta għe­luq: Bażi: Job Ref: 10-FEB-2017 Full-Time KMP-18835
Face­book — Impjiegi f’Malta, Vakan­zi f’Malta, Job Vakan­zi — Keep­mepos­ted Malta
Google + — Impjiegi f’Malta, Vakan­zi f’Malta, Job Vakan­zi — Keep­mepos­ted Malta
Twit­ter — Impjiegi f’Malta, Vakan­zi f’Malta, Job Vakan­zi — Keep­mepos­ted Malta
Mar­bu­ta Fil — Impjiegi f’Malta, Vakan­zi f’Malta, Job Vakan­zi — Keep­mepos­ted Malta
Share din il-partita bl-email — ESI Malta — Intel­liġenti Home Smart, Sis­temi Integ­razz­joni
DESKRIZZJONI TAX-XOGĦOL
Ser­vizzi Ivvjaġġar Malta Ltd hija kumpan­ni­ja ta ammin­is­trazz­joni des­tinazz­joni ser­vi­cing dawk li jieħ­du vag­an­za bar­ran­in mill-Ewro­pa kontin­ent­ali. Aħna għand­na x’naqsmu ma diver­si nazz­jon­al­it­aji­et u jof­fru ser­vizz li jissod­isfa u taqbeż l-aspettat­tivi tal-klijent.

Qegħd­in infit­txu full-time riżer­vi eżekut­tivi għas-ser­vizz oper­at­uri tur­istiċi u aġenti tal-ivvjaġġar Rus­sa. Il-kan­did­at ideali jeħtieġ li jkoll­hom mill-inqas 2 snin esper­jen­za preċedenti jaħd­mu f’ambjent simili, tkun fluwenti bl-Ingliż, appar­ti minn Rus­si­an, u preferib­bil­ment ling­wa bar­ran­i­ja waħda oħra. Atti­tudni fless­ib­bli ħafna, Flair biex jim­man­iġġaw u ssolvi l-prob­lemi, dispożizz­joni faċli, kapaċi li jit­għall­mu malajr u xogħol f’tim.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Onder­steun­ing masji­en ver­tal­ing: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

http://www.keepmeposted.com.mt/travel-ser­vices-malta-lim­ited-reser­va­tions-exec­ut­ive-rus­si­an-speak­ing-18835

REIS SERVICES MALTA BEPERK
Besprek­ings Uit­vo­er­ende (Russies sprek­ende)
Sluit­ings­datum: Basis: Job Ref: 10-FEB-2017 Voltydse KMP-18835
Face­book — Jobs in Malta, Vakatures in Malta, Job Vakatures — Keep­mepos­ted Malta
Google — Jobs in Malta, Vakatures in Malta, Job Vakatures — Keep­mepos­ted Malta
Twit­ter — Jobs in Malta, Vakatures in Malta, Job Vakatures — Keep­mepos­ted Malta
Gekop­pel In — Jobs in Malta, Vakatures in Malta, Job Vakatures — Keep­mepos­ted Malta
Deel hierdie item per e-pos — ESI Malta — Intel­li­gent Smart Home, Sys­tems Integ­ra­tion
POS BESKRYWING
Travel Ser­vices Malta Ltd is n bestem­ming bestuur maat­skappy wat buite­land­se vakan­sie­gang­ers van die vasteland van Euro­pa. Ons gaan met ver­skil­lende nas­ion­al­iteite en bied n diens wat vol­doen aan en oor­skry ver­wagtinge kliënt se.

Ons is op soek na n voltydse besprek­ings uit­vo­er­ende tot diens Russiese toer­op­er­at­eurs en reis­agen­te. Die ideale kan­did­aat sal moet ten min­ste 2 jaar vori­ge ondervind­ing in die werk in n soort­gelyke omgew­ing, vlot in Engels, afgesi­en van die Russiese en verkies­lik een ander vree­m­de taal. N baie buig­same houd­ing, flair te hanteer en prob­le­me, vriendelike geaard­heid, kan vin­nig en werk te leer in n span op te los.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Mbështetje mak­inë përk­thim: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

http://www.keepmeposted.com.mt/travel-ser­vices-malta-lim­ited-reser­va­tions-exec­ut­ive-rus­si­an-speak­ing-18835

TRAVEL SERVICES LIMITED MALTA
Rezer­vat Ekzekutiv (Rus­si­an folur)
Mbyllja Data: Baza: Job Ref: 10-FEB-2017 Full-Time KMP-18835
Face­book — Jobs në Maltë, Vende të lira pune në Maltë, Konkur­se — Keep­mepos­ted Malta
Google — Jobs në Maltë, Vende të lira pune në Maltë, Konkur­se — Keep­mepos­ted Malta
Twit­ter — Jobs në Maltë, Vende të lira pune në Maltë, Konkur­se — Keep­mepos­ted Malta
Linked In — Jobs në Maltë, Vende të lira pune në Maltë, Konkur­se — Keep­mepos­ted Malta
Share këtë artikull me e-mail — ESI Malta — Inteligjen­te zgjuar Shtëpi, integ­rim­in e sistemeve
PËRSHKRIMIPUNËS
Travel Ser­vices Malta Ltd, është një kom­pani men­ax­him­in e des­tinacion­it ser­vis krijues­it e pushime të huaj nga Evro­pa kontin­entale. Né mer­ren me kom­bësi të ndry­sh­me dhe të ofro­jë një shërbim që plotëson dhe tejkalon pritjet e kli­entit.

Né jemi duke kërkuar për një kohë të plotë rezer­va ekzekutiv të shërbim­it rus oper­at­orët tur­istikë dhe agjentët e udhë­tim­it. Kan­did­ati ideal do të duhet të ketë për­vo­jë të mëparsh­me të pak­tën 2 vjet duke punuar në një mjedis të ngjashëm, të jetë i rrjedh­shëm në ang­lisht, përveç rus­isht, dhe mun­dës­isht një gjuhë tjetër të huaj. Një qëndrim shumë fleks­ibël, dhunti për të tra­jtu­ar dhe zgjidhur prob­le­met, pri­r­je miqësore, të aftë për të mësuar shpe­jtë dhe të pun­o­jnë në një ekip.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ድጋፍ ማሽን ትርጉም: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

http://www.keepmeposted.com.mt/travel-ser­vices-malta-lim­ited-reser­va­tions-exec­ut­ive-rus­si­an-speak­ing-18835

የጉዞ አገልግሎቶች ማልታ LIMITED
የተያዙ ቦታዎች አስፈፃሚ (ራሽያኛ መናገር)
ቀን በመዝጋት ላይ: መሠረት: ኢዮብ ዳኛ: 10-FEB-2017 የሙሉ ጊዜ KMP-18835
ፌስቡክ — ማልታ, ማልታ ውስጥ ክፍት ቦታ, ክፍት የሥራ ቦታዎች ውስጥ ስራዎች — Keep­mepos­ted ማልታ
በ Google+ — ማልታ, ማልታ ውስጥ ክፍት ቦታ, ክፍት የሥራ ቦታዎች ውስጥ ስራዎች — Keep­mepos­ted ማልታ
በ Twit­ter — ማልታ, ማልታ ውስጥ ክፍት ቦታ, ክፍት የሥራ ቦታዎች ውስጥ ስራዎች — Keep­mepos­ted ማልታ
ማልታ, ማልታ ውስጥ ክፍት ቦታ, ክፍት የሥራ ቦታዎች ውስጥ ስራዎች — — በ የተገናኙ Keep­mepos­ted ማልታ
በኢሜይል ይህን ንጥል ያጋሩ — አድርግዎት ማልታ — ብልጥ ዘመናዊ መነሻ, ሲስተምስ ውህደት
ኢዮብ DESCRIPTION
የጉዞ አገልግሎቶች ማልታ Ltd በመላው አውሮፓ የውጭ የበዓል አውጪዎች ለማገልገል መድረሻ አስተዳደር ኩባንያ ነው. እኛ የተለያየ ዜግነት ለመቋቋም እና የሚያሟላ እና ደንበኛ የሚጠበቁ አልፏል ይህም አገልግሎት ይሰጣሉ.

እኛ አስጎብኚ እና የጉዞ ወኪሎች የሩሲያ አገልግሎት ጋር የሙሉ ጊዜ የተያዙ ቦታዎች አስፈፃሚ እየፈለጉ ነው. ወደ ተስማሚ እጩ ተመሳሳይ አካባቢ ውስጥ እየሰራ ቢያንስ 2 ዓመት ቀዳሚ ልምድ ከአላህ ራሽያኛ ጀምሮ, እንግሊዝኛ አቀላጥፈው መሆን ሊኖራቸው ይገባል, እና ይመረጣል አንድ ሌላ የውጭ አገር ቋንቋ ነበር. አንድ በጣም ግትር አመለካከት, ፍንጣቂ መያዝ እና አንድ ቡድን ውስጥ በፍጥነት እና ስራ መማር ይችላሉ ችግሮች, ወዳጃዊ ባሕርይ, ለመፍታት.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
دعم الترجمة الآلية: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

http://www.keepmeposted.com.mt/travel-ser­vices-malta-lim­ited-reser­va­tions-exec­ut­ive-rus­si­an-speak­ing-18835

TRAVEL SERVICES LIMITED مالطا
الحجز التنفيذي (الروسية حديثه)
إغلاق التسجيل: الأساس: الرقم الوظيفي: 10-فبراير-2017 كامل الوقت تتمتع الشركة بميزة-18835
الفيسبوك — وظائف في مالطا، عدد الوظائف في مالطا، وظائف شاغرة — Keep­mepos­ted مالطا
في + Google — وظائف في مالطا، عدد الوظائف في مالطا، وظائف شاغرة — Keep­mepos­ted مالطا
تويتر — وظائف في مالطا، عدد الوظائف في مالطا، وظائف شاغرة — Keep­mepos­ted مالطا
لينكد إن — وظائف في مالطا، عدد الوظائف في مالطا، وظائف شاغرة — Keep­mepos­ted مالطا
حصة هذا البند عن طريق البريد الإلكتروني — ESI مالطا — الذكي سمارت هوم، تكامل الأنظمة
المسمى الوظيفي
خدمات السفر مالطا المحدودة هي شركة إدارة الوجهات السياحية خدمة صانعي العطلات الخارجية من أوروبا القارية. ونحن نتعامل مع مختلف الجنسيات وتقديم الخدمة التي تلبي وتتجاوز توقعات العميل.